Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Τεύχους: 257. Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Τεύχους: 257. Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης"

Transcript

1 Πίνακας περιεχομένων Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ): Προκήρυξη 24ου διαγωνισμού εισαγωγής στην ΕΣΔΔΑ... 3 ΑΣΕΠ Προκήρυξη (Αριθμός 4K/2015): Πλήρωση 226 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου: Πρόσληψη 1 ατόμου... 6 «Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»: Πρόσληψη 1 ατόμου... 7 Δήμος Βορείων Τζουμέρκων: Πρόσληψη 2 ατόμων... 7 Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού του Δ. Θέρμης Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 1 ατόμου... 8 Δήμος Ωραιοκάστρου: Πρόσληψη 63 ατόμων... 9 Δήμος Χίου: Πρόσληψη 16 ατόμων... 9 Ν.Π.Δ.Δ. Δ. Κάτω Νευροκοπίου: Πρόσληψη 4 ατόμων Εφορεία Αρχαιοτήτων του Ν. Λέσβου: Πρόσληψη 3 ατόμων Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών : Πρόσληψη 1 ατόμου Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης: Σύναψη 5 Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου Δήμος Παπάγου Χολαργού: Πρόσληψη 19 ατόμων Δήμος Καρδίτσας: Πρόσληψη 14 ατόμων Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας: Πλήρωση 8 θέσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Πρόσληψη 1 καθηγητή Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Πρόσληψη 1 καθηγητή Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής: Πρόσληψη 33 ατόμων Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»: Πρόσληψη 1 εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»: Πρόσληψη 1 εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομίας: Πλήρωση 2 θέσεων για Αναπληρωτές Διευθυντές

2 ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ-ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ «Συνήγορος του Πολίτη»: Πρόσληψη Προσωπικού (Αποσπάσεις) Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανάπτυξης Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP): Πρόσληψη 1 ατόμου. 21 Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση : Πρόσληψη 27 ατόμων (Αποσπάσεις) Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α.): Πρόσληψη 12 ατόμων (Αποσπάσεις)

3 Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ): Προκήρυξη 24ου διαγωνισμού εισαγωγής στην ΕΣΔΔΑ Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ), με σημερινή απόφασή της ( ), προκηρύσσει τη διενέργεια του 24ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ). Ο συνολικός αριθμός εισακτέων για την 24η εκπαιδευτική σειρά ορίζεται στους ογδόντα (80), οι οποίοι κατανέμονται στα τμήματα της ΕΣΔΔΑ ως εξής: (α) Τμήμα Γενικής Διοίκησης, 20 σπουδαστές, (β) Τμήμα Αναπτυξιακών Περιφερειακών Πολιτικών, 15 σπουδαστές (γ) Τμήμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας, 20 σπουδαστές και ειδικότερα: Πρόγραμμα Κοινωνικής Φροντίδας, 10 σπουδαστές Πρόγραμμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, 10 σπουδαστές (δ) Τμήμα Εμπορικών - Οικονομικών Υποθέσεων, 15 σπουδαστές (ε) Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, 10 σπουδαστές Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν ιδιώτες κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής, οι οποίοι συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις διορισμού σε δημόσια υπηρεσία, καθώς και υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται άριστη γνώση αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001, όπως ισχύει. Για την εισαγωγή στο Τμήμα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων απαιτείται, σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις του Υπουργείου Εξωτερικών, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, καθώς και μίας εκ των γαλλικής ή γερμανικής. Για την εισαγωγή στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων απαιτείται η άριστη γνώση δύο (2) ξένων γλωσσών μεταξύ της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας. Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών και πιστοποιητικά κατά την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης. 3

4 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ο/η υποψήφιος/α καταχωρίζει ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΕΚΔΔΑ στον σύνδεσμο «Εισαγωγικός Διαγωνισμός» την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό και εν συνεχεία υποβάλλει ή ταχυδρομεί συστημένα στο Τμήμα Διοικητικής και Εκπαιδευτικής Υποστήριξης της ΕΣΔΔΑ (Πειραιώς 211 και Θράκης 2, Τ.Κ , ΤΑΥΡΟΣ) την εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 ημερών από 20 Οκτωβρίου 2015 έως και 9 Νοεμβρίου Στάδια του διαγωνισμού Ο διαγωνισμός της ΕΣΔΔΑ διενεργείται σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει υποχρεωτική γραπτή δοκιμασία των υποψηφίων στις παρακάτω ενότητες: 1. Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 2. Μικροοικονομική Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική 3. Γνώσεις και Δεξιότητες Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει γραπτή και προφορική εξέταση των υποψηφίων σε φάκελο με επίκαιρο θέμα. Πρώτο στάδιο του διαγωνισμού Ημερομηνία έναρξης του 24ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού ορίζεται η 19η Δεκεμβρίου Η διάρκεια της γραπτής δοκιμασίας για τις ενότητες «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους» και «Μικροοικονομική Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική» είναι δύο (2) ώρες, και για την ενότητα «Γνώσεις και Δεξιότητες» είναι μία (1) ώρα. Η ώρα και ο τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων θα γνωστοποιηθούν στους ενδιαφερομένους με ανακοίνωση, η οποία θα αναρτηθεί στο ισόγειο του κτιρίου του ΕΚΔΔΑ (Πειραιώς 211 και Θράκης 2, Ταύρος) και στην ιστοσελίδα του ΕΚΔΔΑ (www.ekdd.gr ). Πρόγραμμα Εξετάσεων Ημερομηνία Ημέρα Ενότητα Σάββατο Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Κυριακή Μικρο-οικονομική Μακρο-οικονομική και Δημόσια Οικονομική Δευτέρα Γνώσεις και Δεξιότητες Δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού 4

5 Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων του πρώτου σταδίου θα ορισθούν οι ημερομηνίες, οι ώρες και ο τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων του δευτέρου σταδίου με νεώτερη απόφαση της ΚΕΕ, η οποία θα αναρτηθεί στο κτίριο του ΕΚΔΔΑ και στο διαδίκτυο. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, από 09:00-15:00 στην ΕΣΔΔΑ, γραφείο 510 ή/και στα τηλέφωνα: , , , καθώς και στο Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ στη Θεσσαλονίκη (Ι. Κωλέττη 25 Δ) ή/και στα τηλέφωνα και Μπορούν, επίσης να ενημερώνονται από τις σχετικές αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του ΕΚΔΔΑ (www.ekdd.gr ). ΑΣΕΠ Προκήρυξη (Αριθμός 4K/2015): Πλήρωση 226 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ (226) ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΩΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ: Α Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), εκατόν είκοσι πέντε (125) θέσεις Κλάδων/Ειδικοτήτων: Ακτινοφυσικών Φυσικών Ακτινοφυσικής, Διαιτολόγων, Διοικητικού Οικονομικού, Νοσηλευτικής, Φαρμακοποιών, Χημικών Βιοχημικών Βιολόγων. Β Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), εκατόν μία (101) θέσεις Κλάδων/Ειδικοτήτων: Βοηθητικού Υγειονομικού προσωπικού (ειδ. Βοηθών Θαλάμου, Μεταφορέων Ασθενών, Νεκροτόμων Σαβανωτών Αποτεφρωτών, Νοσοκόμων), Επιμελητών, Προσωπικό Καθαριότητας (ειδ. Πλυντών τριών), Εργατών. Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαραίτητα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 2 Νοεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 16 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π. Με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, αποστέλλεται στον υποψήφιο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η επιβεβαίωση της υποβολής και ο αριθμός του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου της αίτησης συνοδευόμενος από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση εμφανίζεται στην οθόνη των υποψηφίων σε εκτυπώσιμη μορφή. 5

6 ΙΙ. Να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο Α.Σ.Ε.Π. στη διεύθυνση: Α.Σ.Ε.Π. Αίτηση για την Προκήρυξη 4Κ/2015 Τ.Θ Αθήνα Τ.Κ αναγράφοντας την κατηγορία Π.Ε. ή Υ.Ε. θέσεις της οποίας διεκδικούν, σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ. qt4mggbyfbrlsilkgyqxsqynuqagcf0ifb9hi6qsytmqekehlwnfqmgjsa5wisluvnrwo1okqse4blotspewyhszf8p8uqwb_zfijgvm70vtq0lrd5tjwjt5vbxp8ktsrov0vcmqkbo0a3k a Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου: Πρόσληψη 1 ατόμου Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου, που εδρεύει στο νομό Έβρου, ανακοινώνει την πρόσληψη για την υλοποίηση του υποέργου 1 «Πρόγραμμα για την Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας» της πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου», με σύμβαση έργου διάρκειας έως και με δυνατότητα παράτασης εφόσον αυτή παραταθεί, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής: 1ΤΕ Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας - Τραϊανούπολη (Δήμος Αλεξανδρούπολης). Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Έβρου, Τραϊανούπολη, Τ.Κ , Αλεξανδρούπολη υπόψη: κ. Ελένης Μακρυγιάννη (τηλ. : ). 6

7 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από έως και https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ωαξυ46ψ84ν-5χ1/document «Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»: Πρόσληψη 1 ατόμου Το «Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων», που εδρεύει στη Νάξο της Π.Ε. Νοτίου Αιγαίου, ανακοινώνει την πρόσληψη, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και τις , ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής: 1ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος Νάξος (Για το 2ο Παιδικό Σταθμό Νάξου). Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη ταχ. διεύθυνση: Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Τ.Κ , απευθύνοντάς την στο γραφείο Νομικών Προσώπων, υπ όψιν κ. Σοφικίτη Χριστίνας (τηλ. και φαξ επικοινωνίας: ). Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από έως και https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7κλ0οκεψ-θησ/document Δήμος Βορείων Τζουμέρκων: Πρόσληψη 2 ατόμων Ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων, που εδρεύει στα Πράμαντα του Ν. Ιωαννίνων, ανακοινώνει την πρόσληψη, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του ίδιου, με σύμβαση εργασίας 7

8 ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτάμηνης διάρκειας, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα ως εξής: 1ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργων (JCB) Πράμαντα Ιωαννίνων 1ΥΕ Εργάτες/τριες (Καθαριότητας) Πράμαντα Ιωαννίνων. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη ταχ. διεύθυνση: Δήμος Βορείων Τζουμέρκων, Τμήμα Διοικητικού- Οικονομικού, Τμήμα Προσωπικού, Πράμαντα, Τ.Κ , Ιωάννινα, υπόψιν κ. Ειρήνης Τσιμπίκη (τηλ. : ). Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από έως και https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7εληω99-κξυ/document Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού του Δ. Θέρμης Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 1 ατόμου Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού του Δ. Θέρμης Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στο Ν. Θεσσαλονίκης, επαναπροκηρύσσει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, οκτάμηνης διάρκειας, ενός (1) ατόμου για την ακαδημαϊκή περίοδο και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής: 1ΔΕ/Δάσκαλος Χορού FREE - STYLE Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους (ρητά ο κωδικός της θέσης που διεκδικούν) με τα απαραίτητα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά στα Γραφεία της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. στην ταχ. διεύθυνση: Καραολή - Δημητρίου & Καπετάν Χάψα, Τ.Κ , Θέρμη Θεσσαλονίκης (τηλ.: ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (9.00π.μ μ.μ.). Πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Επιχείρησης Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από έως και

9 https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/76υσολ8γ-6ξα/document Δήμος Ωραιοκάστρου: Πρόσληψη 63 ατόμων Ο Δήμος Ωραιοκάστρου, που εδρεύει στο Ωραιόκαστρο του Ν. Θεσσαλονίκης, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτάμηνης διάρκειας, συνολικά εξήντα τριών (63) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής: 9ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 9ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 35ΥΕ Συνοδοί Απορριμματοφόρων 10ΥΕ Εργάτες/τριες Καθαριότητας. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη ταχ. διεύθυνση: Δήμος Ωραιοκάστρου, Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, Κομνηνών 76, Τ.Κ , Ωραιόκαστρο, Θεσσαλονίκη, υπόψη κ. Ανανιάδου Ελένης. (τηλ: ). Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από έως και https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7εκ5ωηζ-9ψ2/document Δήμος Χίου: Πρόσληψη 16 ατόμων Ο Δήμος Χίου, που εδρεύει στο Ν. Χίου Π.Ε. Βορείου Αιγαίου, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτάμηνης διάρκειας, συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής: 3ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 2ΔΕ Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων 11ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας Απορριμματοφόρου. 9

10 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: Δήμος Χίου, Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Δημοκρατίας 2, Τ.Κ , Χίος, υπόψη κ.κ. Φραγκάκη Μαρίας ή Ασπρούλη Ματρώνας ή Γεωργιλή Μαρίας (τηλ. : και ). Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από έως και https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7α79ωην-κδβ/document Ν.Π.Δ.Δ. Δ. Κάτω Νευροκοπίου: Πρόσληψη 4 ατόμων Το Ν.Π.Δ.Δ. Κάτω Νευροκοπίου, που εδρεύει στο Ν. Δράμας, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την υπογραφή της σύμβασης έως χωρίς δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος του Ν.Π.Δ.Δ. και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής: 1ΔΕ Βοηθός Βρεφονηπιοκόμος (Για τη στελέχωση των Δομών των Παιδικών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. Κ. Νευροκοπίου) 1ΥΕ Βοηθός Μάγειρα (Για τη στελέχωση των Δομών των Παιδικών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. Κ. Νευροκοπίου) 1ΥΕ Καθαριστής-τρια (Για τη στελέχωση των Δομών των Παιδικών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. Κ. Νευροκοπίου) 1ΔΕ Οδηγός (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) (Για τη μεταφορά συσσιτίου στις δομές των Παιδικών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. Κ. Νευροκοπίου). Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Κ. Νευροκοπίου, Π. Κάβδα 6, Τ.Κ , Κάτω Νευροκόπι, Δράμα, υπόψη κ. Δομούζη Κωνσταντινιάς (τηλ.: ). Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από έως και

11 https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ωεξψολ8ξ-ρερ/document Εφορεία Αρχαιοτήτων του Ν. Λέσβου: Πρόσληψη 3 ατόμων Η Εφορεία Αρχαιοτήτων του Ν. Λέσβου, που εδρεύει στη Μυτιλήνη Π.Ε. Βορείου Αιγαίου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως και 30/11/2015, συνολικά τριών (3) ατόμων, για την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «Ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της πόλης της Μυτιλήνης» και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής: 3ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες με εξειδίκευση σε αναστηλωτικές - οικοδομικές εργασίες (Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα, επεξεργασμένη πέτρα, κατασκευή αργολιθοδομών και κατασκευή επιχρισμάτων). Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν σε κλειστό φάκελο με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου Σαπφούς 22, Τ.Κ , Μυτιλήνη, υπόψη κ. Παχού Ευφροσύνης (τηλ.: ). Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από έως και https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ηφη465φθ3-53β/document Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών : Πρόσληψη 1 ατόμου Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, που εδρεύει στην Ανάβυσσο του Ν. Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, επτάμηνης διάρκειας, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη παροδικών αναγκών του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών του ΕΛΚΕΘΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος «DIVERSIFY», που χρηματοδοτείται από την EE με Grant agreement no: / και υλοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής: 1ΠΕ Βιολόγος ή Βιοχημικός ή Χημικός ή Βιοτεχνολόγος ή Επιστημών της Θάλασσας Άγιος Κοσμάς, Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης. 11

12 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει στα Γραφεία του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), Γραμματεία, 46,7 χιλιόμετρο Λεωφόρου Αθηνών Σουνίου, Τ.Θ.712, Τ.Κ , Ανάβυσσος Αττικής (υπόψη κ. Μ. Παρασκευοπούλου, τηλ ). Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ωοκπορρθ-ιψυ/document Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης: Σύναψη 5 Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, σύμφωνα με την με αρ. 692/Θ.03ο/ Πράξη της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου -23- με τίτλο: «Συγκερασμός Τεχνολογιών για Ολιστική Σεισμοηλεκτρομαγνητική Έρευνα (σύζευξη Λιθόσφαιρας-Ατμόσφαιρας-Ιονόσφαιρας)» της Πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ», ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει πέντε (5) συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών. Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρόταση τους σε σφραγισμένο φάκελο. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να καταθέσουν (ή να αποστείλουν) και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ορθής κρίσης για τις γνώσεις, την εμπειρία, την προσωπικότητα και να βοηθήσει την Επιτροπή Αξιολόγησης στη διαμόρφωση γνώμης για την καταλληλότητά τους. Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Κρήτης, καθημερινά Αποστολή φακέλων των υποψηφίων μπορεί να γίνεται και ταχυδρομικά στην κάτωθι διεύθυνση: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης Εσταυρωμένος, Τ.Θ. 1939, Τ.Κ , Ηράκλειο Κρήτης 12

13 Στο φάκελο πρέπει να υπάρχει η ένδειξη: ΠΡΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης (Γραφείο Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, ΤΕΙ Κρήτης, Εσταυρωμένος, Τ.Κ , Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Θ ) Για το Πρόγραμμα: «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ/ Υποέργο 23» με αρ. πρωτ.: 2533/Φ.30.1/ Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου: Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται το αργότερο μέχρι την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015 ( ), και ώρα 15:30. https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ωω4α4691ο3-νοθ/document Δήμος Παπάγου Χολαργού: Πρόσληψη 19 ατόμων Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαεννιά (19) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, που εδρεύει στο Χολαργό. ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων με άδειες κατηγοριών Γ και Δ και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου (Για απορριμματοφόρα και λεωφορεία) 8 μήνες 3 ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων με άδεια Γ+Ε κατηγορίας και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου (Για απορριμματοφόρα και υδροφόρα) 8 μήνες 2 ΥΕ Εργατών καθαριότητας 8 μήνες 14 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Παπάγου Χολαργού, Περικλέους 55, 13

14 Τ.Κ.15561, Χολαργός, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Εποπτείας Νομικών Προσώπων/ Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Γραφείο Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης, υπόψιν κας Μπαρδή (τηλ. επικοινωνίας: , , , ). Προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Από έως και https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ωιιξωξ1-πωβ/document Δήμος Καρδίτσας: Πρόσληψη 14 ατόμων Ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Καρδίτσας. ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 8 μήνες 13 ΔΕ Οδηγών Απορριματοφόρων 8 μήνες 1 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Καρδίτσας, Αρτεσιανού 1, Τ.Κ Καρδίτσα, απευθύνοντας την στο Γραφείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κ. Πλεξίδα Ευθυμίας (τηλ. επικοινωνίας: ). Προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Από έως και https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/β80λωεη-φξυ/document 14

15 Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας: Πλήρωση 8 θέσεων Αποφασίζει: 1. Την Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση των κάτωθι κενών θέσεων Επικεφαλής/Συντονιστών Τμημάτων και Ομάδων της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ (ΠΔ 139/2001, ΦΕΚ Α 121/2001), της 334/2015 Απόφασης της Αρχής, και τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση: Α. Μονάδα Διοικητικής Υποστήριξης Α1. Μία (1) θέση Επικεφαλής του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης. Α2. Μία (1) θέση Επικεφαλής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Α3. Μία (1) θέση Επικεφαλής του Τμήματος Προσωπικού και Διοικητικής Μέριμνας. Β. Ομάδες του ΠΔ 139/2001 Β1. Μία (1) θέση Συντονιστή της Ομάδας Νομικής Υποστήριξης της ΡΑΕ. Β2. Μια (1) θέση Συντονιστή της υποομάδας των Εμμίσθων Δικηγόρων Β3. Μια (1) θέση Συντονιστή της υποομάδας Νομικής Υποστήριξης Αγορών Χονδρεμπορικής, Συστημάτων-Δικτύων και ΑΠΕ. Β4. Μια (1) θέση Συντονιστή της υποομάδας Νομικής Υποστήριξης Αγορών Λιανικής, Καταναλωτών και ΜΔΥ. Β5. Μία (1) θέση Συντονιστή της Ομάδας Ηλεκτρικών Συστημάτων Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων: Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται ιδιοχείρως ή με εξουσιοδοτημένο προς αυτό πρόσωπο στο Πρωτόκολλο της ΡΑΕ ή με συστημένη επιστολή, έως τις 3.30μμ της καταληκτικής ημερομηνίας και εντός αποκλειστικής προθεσμίας που αρχίζει την 12η Οκτωβρίου 2015 και λήγει την 22α Οκτωβρίου Η πρόσκληση αφορά μόνο μέλη της Γραμματείας της ΡΑΕ. https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/76χξιδξ-βρ8/document 15

16 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Πρόσληψη 1 καθηγητή Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας γνωστοποιεί ότι το ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ της ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ αποφάσισε την προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή, ως εξής : Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ με γνωστικό αντικείμενο «ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΟΥΣΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 987/ τ. Γ και αναρτήθηκε στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό Οσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται για την παραπάνω θέση καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών, με έναρξη στις και λήξη στις Για την υποβολή της υποψηφιότητας οι ενδιαφερόμενοι εγγράφονται στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο ανωτέρω ΦΕΚ προκήρυξης της θέσης. Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά δίνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις ώρες 8:30 π.μ. έως 14:30 μ.μ. στα τηλέφωνα , & , fax : Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Πρόσληψη 1 καθηγητή Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας γνωστοποιεί ότι το ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ της ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ αποφάσισε την προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή, ως εξής : Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ με γνωστικό αντικείμενο «ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 996/ τ. Γ και αναρτήθηκε στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό Οσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται για την παραπάνω θέση καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών, με έναρξη στις και λήξη στις Για την υποβολή της υποψηφιότητας οι ενδιαφερόμενοι εγγράφονται στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο ανωτέρω ΦΕΚ προκήρυξης της θέσης. 16

17 Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά δίνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις ώρες 8:30 π.μ. έως 14:30 μ.μ. στα τηλέφωνα & , fax : Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής: Πρόσληψη 33 ατόμων ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ότι προβαίνει στην πρόσληψη τριάντα (33) καλλιτεχνών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2527/1997 (206/Α ), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009 (234/Α). Ειδικότερα, πρόκειται να προσληφθούν οι κάτωθι: Εννέα (9) Καθηγητές Πιάνου-Αρμονίου Δύο (2) Καθηγητές Θεωρίας Δύο (2) Καθηγητές DRUMS-Κρουστών Τρεις (3) Καθηγητές Κιθάρας Τρεις (3) Καθηγητές Ηλεκτρικής Κιθάρας/Μπάσου Τρείς (3) Καθηγητές Βιολιού Ένας (1) Καθηγητής Βιολοντσέλου Ένας (1) Καθηγητής Κόρνου Ένας (1) Καθηγητής Τρομπέτας Δύο (2) Καθηγητές Παραδοσιακών Οργάνων/Μπουζούκι Ένας (1) Καθηγητής Σαξοφώνου Ένας (1) Καθηγητής Κλαρινέτου Ένας (1) Καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής Ένας (1) Καθηγητής Φωνητικής/Μονωδίας Ένας (1) Καθηγητής Κοντραμπάσου Ένας (1) Καθηγητής Όμποε Υποβολή και προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν με απλή αίτηση τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1) Βιογραφικό σημείωμα 2) Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας 17

18 3) Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου εφόσον απονέμεται για την αντίστοιχη ειδικότητα. Προϋπηρεσία σε Δημοτικό Ωδείο αποδεικνυόμενη καταλλήλως θα συνεκτιμηθεί. Οι αιτήσεις καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να προσκομιστούν από τους ενδιαφερόμενους στα Γραφεία Διοίκησης του Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίας Παρασκευής (Οδός Αιγαίου Πελάγους & Τέρμα Νότου, Τ.Κ , Αγ. Παρασκευή) από την Δευτέρα 19η Οκτωβρίου 2015 έως και τη Δευτέρα 26η Οκτωβρίου 2015 και ώρες έως Οι συμβάσεις θα διαρκέσουν έως την 31/7/2016, αναλόγως των αναγκών του Δημοτικού Ωδείου. https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ωφγρολθβ-κ0λ/document Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»: Πρόσληψη 1 εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη Το Εργαστήριο Αρχαιολογικών Υλικών του Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας (Ι.Ν.Ν.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου «Μελέτη Αρχαιολογικών Υλικών» (E-10771) Απόφαση 434η Συν. Δ.Σ. / , προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, διάρκειας εννέα (9) μηνών με δυνατότητα παράτασης, συνολικής δαπάνης ,00, στο θεματικό πεδίο «Παρασκευή και χαρακτηρισμός κεραμικών υλικών με θερμομονωτικές ιδιότητες», ως εξής: Μία (1) θέση Διδάκτορα Θετικών Επιστημών σε θέμα συναφές με το αντικείμενο της θέσης με γνώσεις στον τομέα μέτρησης θερμικών και μηχανικών ιδιοτήτων κεραμικών υλικών Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» 18

19 (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, Αγία Παρασκευή). Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/ ). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρ. Βασίλειο Κυλίκογλου, στο τηλ https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ω2πι469ηεβ-δ2ρ/document Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»: Πρόσληψη 1 εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη Το Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας (Ι.Ν.Ν.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «Υποστήριξη δραστηριοτήτων - μαγνητικά και υπεραγώγιμα υλικά» (E-10817) Απόφαση 279η Συνεδρίαση Δ.Σ. / , προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, κατόχου διδακτορικού διπλώματος στη Φυσική - Επιστήμη Υλικών, διάρκειας τριών (3) μηνών, υπό καθεστώς αποκλειστικής απασχόλησης (δηλαδή ο επιλεχθείσας επιστημονικός συνεργάτης δεν πρέπει να κατέχει άλλη θέση). Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, Αγία Παρασκευή). Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/ ). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρ. Δημήτριο Νιάρχο στο https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ωψ7α469ηεβ-ηνρ/document 19

20 Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομίας: Πλήρωση 2 θέσεων για Αναπληρωτές Διευθυντές Σε συνέχεια της έκδοσης της διαδικασίας επιλογής του νέου εκτελεστικού διευθυντή του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας (ΔΣΕ) εκδόθηκαν οι απαιτήσεις επιλεξιμότητας και τα κριτήρια για την επιλογή δύο αναπληρωτών διευθυντών σε δύο χωριστές ανακοινώσεις κενής θέσης. Οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων καθώς και οι φόρμες των αιτήσεων αναφέρονται στην προκήρυξη των δύο κενών θέσεων στο ηλεκτρονικό site του ΔΣΕ Όσοι επιθυμούν να παρουσιάσουν την υποψηφιότητά τους, πρέπει να αποστείλουν την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Τμήμα Ελαιολάδου & Επιτρ. Ελιάς της Δ/νσης Μεταποίησης και Π.Ε. Φυτ. Παραγωγής του ΥΠΑΠΕΝ, Αχαρνών 2, ΑΘΗΝΑ, τηλ.: , φάξ.: και Οι υποψήφιοι της χώρας μας μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους το αργότερο μέχρι 4 Νοεμβρίου _new.pdf ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ-ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ «Συνήγορος του Πολίτη»: Πρόσληψη Προσωπικού (Αποσπάσεις) Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη» προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες που έχουν ανακύψει, επιθυμεί να διερευνήσει το ενδιαφέρον για την κάλυψη των αναγκών της με απόσπαση προσωπικού, από όλους τους φορείς του δημοσίου τομέα, του κλάδου Επικοινωνίας της κατηγορίας ΠΕ, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.3094/2003 (ΦΕΚ10Α ), οι οποίες παραπέμπουν στις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 10 του Ν.Δ.216/1974, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 20

21 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Oι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση, αποστέλλοντας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) στη διεύθυνση: ταυτόχρονα, ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται, απαραιτήτως, τυπικά προσόντα, υπηρεσία προέλευσης, στοιχεία υπηρεσιακής κατάστασης, εμπειρία κ.λπ. Επίσης, προαιρετικά μπορεί να υποβληθεί πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στις κυρίες Λαγιάκου Ελένη, Στώτη Ευανθία και Ευαγγέλου Πολυξένη (τηλέφωνα: , και , αντίστοιχα) από 09:00 π.μ. έως 16:30 μ.μ. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανάπτυξης Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP): Πρόσληψη 1 ατόμου Σύμφωνα με το Α.Π.6385/ έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανάπτυξης Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) έχει δημοσιεύσει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση συμβασιούχου υπαλλήλου με στοιχεία: CEDEFOP/2015/04/AD_external Expert in Labour Market Intelligence and Skill Needs. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη και για τη σχετική διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο: Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και (15.00 μ.μ. ώρα Ελλάδας). https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7βηα465φθε-ερ3/document 21

22 Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση : Πρόσληψη 27 ατόμων (Αποσπάσεις) Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το υπ άριθμ. 6333/ έγγραφό της ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης είκοσι επτά (27) ατόμων για τις θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ε.Ε., με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν.3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/ της Επιτροπής με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο 2015 και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής: Έως και οι παρακάτω θέσεις: Μία (1) Θέση στη Γ. Δ/νση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO.03) Μία (1) Θέση στη Γ. Δ/νση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.A.2) Μία (1) Θέση στη Γ. Δ/νση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.A.3) Μία (1) Θέση στη Γ. Δ/νση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.D.3) Μία (1) Θέση στη Γ. Δ/νση Απασχόλησης Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (EMPLC.5) Μία (1) Θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία «Eurostat» (ESTAT.F.5) Μία (1) Θέση στη Γ. Δ/νση «Xρηματοπιστωτική Σταθερότητα, Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες και Ένωση Κεφαλαιαγορών» (FISMA.E2) Μία (1) Θέση στη Γ. Δ/νση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (HOMEA.3) Μία (1) Θέση στη Γ. Δ/νση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας (MAREA.2) Μία (1) Θέση στη Γ. Δ/νση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.B.1) Μία (1) Θέση στη Γ. Δ/νση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.C.1) Μία (1) Θέση στη Γ. Δ/νση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.1.4) Μία (1) Θέση στη Γ. Δ/νση Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων (SANTE G.3) Μία (1) Θέση στη Γ. Γ./Δ/νση Αξιολόγησης, Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Επίδοσης (SG.C.1) Μία (1) Θέση στη Γ. Γ./Δ/νση Ανάλυσης Επιπτώσεων (SG.C.2) Μία (1) Θέση στη Γ. Δ/νση Εμπορίου (TRADE H.1.1). Έως και οι παρακάτω θέσεις: 22

23 Μία (1) Θέση στη Γ. Δ/νση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (CNECT.F.1) Μία (1) Θέση στη Γ. Δ/νση Ανταγωνισμού(COMP.D.1) Μία (1) Θέση στη Γ. Δ/νση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης(DEVCO.A.2) (cost free, χωρίς αποζημίωση από ΕΕ) Μία (1) Θέση στη Γ. Δ/νση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης(DEVCO.FPI.3) (cost free, χωρίς αποζημίωση από ΕΕ) Μία (1) Θέση στη Γ. Δ/νση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EAC.A.1) Μία (1) Θέση στη Γ. Δ/νση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EAC.D.1) Μία (1) Θέση στη Γ. Δ/νση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης(ECFIN.E.3) Μία (1) Θέση στη Γ. Δ/νση Περιβάλλοντος (ENV.F.1) Μία (1) Θέση στη Γ. Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων και Ασφάλειας (HR.DDG.C2) Μία (1) Θέση στη Γ. Δ/νση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.B.5) Μία (1) Θέση στη Γ. Δ/νση Εμπορίου (TRADE H.1.2). Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι, οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών, βάσει του ειδικού εντύπου (European CV), αφού το μετατρέψουν κατά προτίμηση σε αρχείο word ή pdf και το οποίο μπορούν να βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templates-instructions στην Αγγλική, Γαλλική ή Γερμανική Γλώσσα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά ( υπόψιν κας Στάχταρη μόνο το βιογραφικό σημείωμα και πιθανόν μιας συνοδευτικής επιστολής, καθώς και να επιλέγουν τις θέσεις, για τις οποίες υποβάλουν τις αιτήσεις τους, με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή ταύτιση των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων με τις προϋποθέσεις που θέτει η αντίστοιχη προκήρυξη. Επιπρόσθετα, η ηλεκτρονική διαβίβαση των αιτήσεων προς τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία, θα πρέπει να συνδυάζεται υποχρεωτικά και με την τηλεομοιοτυπική εμπρόθεσμη διαβίβαση (με fax), των σχετικών αιτήσεων με έγγραφο της υπηρεσίας, στην οποία υπάγεται ο δημόσιος υπάλληλος, προκειμένου να αποδεικνύεται με σαφήνεια ότι η υπηρεσία του ενδιαφερομένου έχει λάβει γνώση των σχετικών ενεργειών του και συμφωνεί, κατ άρχάς, με την προώθηση της σχετικής υποψηφιότητας. Φαξ κ. Σταχτάρη ( & ). 23

24 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Για τις θέσεις με λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στις , οι σχετικές αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν στη ΜΕΑ Ε.Ε. το αργότερο μέχρι τις , ενώ για τις θέσεις με λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στις ,οι σχετικές αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν στη ΜΕΑ Ε.Ε. το αργότερο μέχρι τις https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ωγιζ465φθε-θτλ/document Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α.): Πρόσληψη 12 ατόμων (Αποσπάσεις) Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α.), σε εφαρμογή του Προγράμματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (National Experts Professional Training Programme NEPT), διατίθενται στη χώρα μας, 12 θέσεις ασκούμενων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων σε Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατηγορίας AD (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης). Οι υποψήφιοι, μετά την επιλογή του, θα αποσπαστούν κατά τις κείμενες διατάξεις (ν.3320/2005) σε υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την οποία έχει επιλεγεί για χρονικό διάστημα τριών έως πέντε μηνών, με έναρξη είτε την 1η Μαρτίου είτε την 16η Μαρτίου Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα αίτησης και το βιογραφικό σημείωμα, τα οποία επισυνάπτονται συνημμένα και να τα υποβάλλουν στη Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού της υπηρεσίας τους. Κατόπιν, οι σχετικοί φάκελοι υποψηφιοτήτων θα σταλούν μέσω της υπηρεσίας προέλευσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Επισημαίνεται ότι, οι υποψήφιοι για τις θέσεις του εν λόγω προγράμματος, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την περίοδο δοκιμαστικής υπηρεσίας τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και

25 https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ψιξβ465φθε-υσ2/document 25

Τρίτη, 04 Αυγούστου 2015 Αριθ. Τεύχους: 246. Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Τρίτη, 04 Αυγούστου 2015 Αριθ. Τεύχους: 246. Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πίνακας περιεχομένων Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου (ΔΕΥΑΜΒ): Πρόσληψη 36 ατόμων... 3 «Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το παρακάτω Τμήμα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισε την προκήρυξη της εξής θέσης ΔΕΠ:

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 27 Μαΐου 2014 Αριθ. Τεύχους: 186 Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Τρίτη, 27 Μαΐου 2014 Αριθ. Τεύχους: 186 Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Περιεχόμενα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης : 8 θέσεις καθηγητή... 4 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης : 8 θέσεις καθηγητή... 5 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: 3 θέσεις καθηγητή...

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 30 Ιουνίου 2015 Αριθ. Τεύχους: 241. Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Τρίτη, 30 Ιουνίου 2015 Αριθ. Τεύχους: 241. Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πίνακας περιεχομένων ΑΣΕΠ (Προκήρυξη 1Α/2015): Αναστολή διαδικασιών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού... 3 Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, Κοσμητεία: Πρόσληψη Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού... 3 Σχολή Ναυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Πίνακας περιεχομένων

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ: (4) θέσεις Καθηγητών... 3 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ: (6) θέσεις Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού... 4 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: (20) θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Περιεχόμενα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Δυτικής Ελλάδας : 4 θέσεις Τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού...3 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας : 12 θέσεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού...4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 105 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 105 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Την πλήρωση θέσεων Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Τμημάτων: α) Θεατρικών Σπουδών, β) Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (Συνεδρία αριθμ. 186/19-7-2012), ενδιαφέρεται για την πρόσληψη έντεκα (11)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 109 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 109 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ αριθμ. 1153/26-10-2012 τ. Γ`, προκηρύσσεται μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Περιεχόμενα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Περιεχόμενα Περιεχόμενα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας : 1 θέση επίκουρου καθηγητή... 3 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων : 1 θέση ΔΕΠ... 3 Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών : 1 θέση ΔΕΠ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. (Δ/νση: Κολοκοτρώνη & Δαμασκηνού, 20100 Κόρινθος Πληροφορίες: κα. Δούκα, τηλ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. (Δ/νση: Κολοκοτρώνη & Δαμασκηνού, 20100 Κόρινθος Πληροφορίες: κα. Δούκα, τηλ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ αριθμ. 827/16-08-2012 τ. Γ`, προκηρύσσονται εννέα (09) θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Περιεχόμενα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ιόνιο Πανεπιστήμιο : 2 θέσεις καθηγητή... 3 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας : 1 θέση καθηγητή... 3 Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών : 1 θέση ΔΕΠ... 4 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΠ Στo αριθ.602/14.6.2013 ΦΕΚ τ. Γ, δημοσιεύθηκε προκήρυξη για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Καθηγητών για τις ανάγκες Τμημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 14 Ιουλίου 2015 Αριθ. Τεύχους: 243. Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Τρίτη, 14 Ιουλίου 2015 Αριθ. Τεύχους: 243. Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πίνακας περιεχομένων ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας για 2.417 θέσεις πλήρους απασχόλησης... 2 Πολυτεχνείο Κρήτης: Πρόσληψη 1 καθηγητή... 4 Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 1 καθηγητή... 4 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο Πρόεδρος του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλίας προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 5.094 εποχικοί σε δήµους, µουσεία, παιδικούς σταθµούς Γ #143. σεµινάρια λογιστικής αξίας 600 το καθένα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 5.094 εποχικοί σε δήµους, µουσεία, παιδικούς σταθµούς Γ #143. σεµινάρια λογιστικής αξίας 600 το καθένα ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 330 ευκαιρίες σε 18 γνωστές εταιρίες σελ. 14-15 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 31.07.2012 #143 944 ΕΠΟΧΙΚΟΙ ΚΑΙ 4.150 ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 5.094 εποχικοί σε δήµους, µουσεία, παιδικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2013 Αριθμ. Τεύχους: 153

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2013 Αριθμ. Τεύχους: 153 Περιεχόμενα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας : 2 θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού 4 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο : 2 θέσεις ΔΕΠ... 4 Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ύδρας : 3 θέσεις με σύμβαση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 110 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 110 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Στο ΦΕΚ 1153/τ.Γ /26-10-2012, δημοσιεύθηκε προκήρυξη για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ του Τομέα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Θεσμών, στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Περιεχόμενα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Περιεχόμενα Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ: (9) θέσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου... 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΡΧΗΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ: (20) θέσεις διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 1.685 προσλήψεις σε δήµους, ΕΚΑΒ, υπουργεία και ΕΚΟ µέσα στον Φεβρουάριο #274 ΤΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 1.188 ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΙ 497 ΕΠΟΧΙΚΟΥΣ

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 1.685 προσλήψεις σε δήµους, ΕΚΑΒ, υπουργεία και ΕΚΟ µέσα στον Φεβρουάριο #274 ΤΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 1.188 ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΙ 497 ΕΠΟΧΙΚΟΥΣ ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 03.02. #274 ΤΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 1.188 ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΙ 497 ΕΠΟΧΙΚΟΥΣ 1.685 προσλήψεις σε δήµους, ΕΚΑΒ, υπουργεία και ΕΚΟ µέσα στον Φεβρουάριο Μ έσα στον Φεβρουάριο θα

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Αριθ. Τεύχους: 240. Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Αριθ. Τεύχους: 240. Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πίνακας περιεχομένων Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων Μακεδονίας (ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ): Πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού... 3 Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 400 ΕΦΟΡΙΑΚΟΥΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1.555 θέσεις µονίµων και εποχικών σε δήµους, µουσεία, ΕΗ, ΕΛΤΑ

ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 400 ΕΦΟΡΙΑΚΟΥΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1.555 θέσεις µονίµων και εποχικών σε δήµους, µουσεία, ΕΗ, ΕΛΤΑ ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 17.03.2015 #279 ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 400 ΕΦΟΡΙΑΚΟΥΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1.555 θέσεις µονίµων και εποχικών σε δήµους, µουσεία, ΕΗ, ΕΛΤΑ Μ ε 1.555 µόνιµους και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2013 Αριθμ. Τεύχους: 154

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2013 Αριθμ. Τεύχους: 154 Περιεχόμενα Πολυτεχνείο Κρήτης : 1 θέση ΔΕΠ... 4 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης : 10 θέσεις Καθηγητών... 4 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλίας : 3 θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού... 7 Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ) ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ) ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ) ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Το Πολυτεχνείο Κρήτης, ανακοινώνει ότι με την πράξη του Πρύτανη υπ αριθμ. 3970/21-06-2013,

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 12 Μαΐου 2015 Αριθ. Τεύχους: 234. Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Τρίτη, 12 Μαΐου 2015 Αριθ. Τεύχους: 234. Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πίνακας περιεχομένων Έκδοση προκήρυξης Διαγωνισμού για τις Στρατιωτικές Σχολές... 3 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 καθηγητή... 3 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 καθηγητή... 4 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά ΤΕΥΧΟΣ 131 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά ΤΕΥΧΟΣ 131 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Εκατοστή τριακοστή πρώτη ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά τεύχος 131 προκηρύξεις Πίνακας περιεχομένων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Περιεχόμενα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Περιεχόμενα Περιεχόμενα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Aθηνών : 5 θέσεις καθηγητών...4 Πανεπιστήμιο Κρήτης : 9 θέσεις καθηγητών...5 Πανεπιστήμιο Πειραιώς : 5 θέσεις καθηγητών...6 Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 102 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: επτά (7) θέσεις ΔΕΠ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 102 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: επτά (7) θέσεις ΔΕΠ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: επτά (7) θέσεις ΔΕΠ A N A K O I N Ω Σ H Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στo ΦΕΚ 868/27-8-12 τ.γ δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις επτά (7) θέσεων ΔΕΠ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Περιεχόμενα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Περιεχόμενα Περιεχόμενα EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN: (9) θέσεις Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού... 4 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: (7) θέσεις Καθηγητών... 6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #275. Πού µπορείτε να κάνετε αίτηση σελ. 2-5, 12. Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 2 προγράµµατα για κατάρτιση και επανένταξη 5.

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #275. Πού µπορείτε να κάνετε αίτηση σελ. 2-5, 12. Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 2 προγράµµατα για κατάρτιση και επανένταξη 5. ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 10.02.2015 #275 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η νέα προκήρυξη για 52.818 προσλήψεις σε υπουργεία, δήµους, σχολεία, Ταµεία Σ ε τροχιά

Διαβάστε περισσότερα