Περιοχική Αναισθησία στα Παιδιά

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιοχική Αναισθησία στα Παιδιά"

Transcript

1 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 135 Περιοχική Αναισθησία στα Παιδιά ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Η πρακτική της περιοχικής αναισθησίας στα παιδιά είναι πάρα πολύ παλιά.αυτό αποδεικνύει ένα Αιγυπτιακό ανάγλυφο του Saqqarah, που χαράχτηκε το 2500 π.χ. και παρουσιάζει μία σκην1ί περιτο ηiς σε παιδί, όπου ένα αντικείμενο, ίσως η φημισμένη "Πέτρα της Μέμφδος" χρησιμοποιείται για την πρόκληση αναλγησία; πριν την επέμβαση.1 Οι πολιτισμοί των επόμενων επόν απομακρύνθηκαν από αυτές τις παραδοσιακές αναλγητικές τεχνικές μέχρι το τέλος του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα, οπότε επικράτησε μία βραχεία περίοδος ενθουσιασμού και αποδοχής της περιοχικής αναισθησίας.2 Την περίοδο αυτή η περιοχική αναισθησία προσέφερε μεγαλύτερη ασφάλεια σε σχέση με τη γενική αναισθησία με την ανοικτή μέθοδο του χλωροφορμίου.από τότε οι τεχνικές αυτές εξαφανίσθηκαν και πάλι από το προσκήνιο για να ξαναεμφανισθούν μετά το τέλος του πρώτου ημίσεως του 20ου αιώνα.3 Ήδη από το 1970 η ιεροκοκκυγική προσπέλαση εφαρμόσθηκε στα παιδιά για τη χορήγηση τοπικών αναισθητικών και από το 1981 άρχισε η χορήγηση μορφίνης. Εντούτοις μόνο στα τελευταία 15 χρόνια η χρήση της περιοχικής αναισθησίας έχει εξαπλωθεί σε μεγάλο βαθμό στα παιδιά. Η αμφισβήτηση της αναγκαιότητας της περιοχικ1ίς, εφ' όσον αυτή εφαρμόζεται μετά τη χορ1iγηση γενι ΚΊ1ς αναισθησίας, διαλύθηκε ότειν αναδείχθηκαν τα πλεονεκηίματα από το συνδυασμό των δύο τεχνικών στον ίδιο ασθενή4 στον τομέα της μετεγχειρητικ1ίς αναλγησίας και στη βελτίωση της έκβασης της χειρουργικής επέμβασης σε νεογνά υψηλού κινδύνου. ΙΔΙΑΠΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ Η ανάπτυξη του Νωτιαίου Μυελού Στα βρέφη οι μήνιγγες (σκληρά και aραχνοειδής) φθάνουν μέχρι το 3ο ή 4ο ιερό μεσοσπονδύλιο διάστημα (S3-4), καταλήγουν υψηλότερα όσο το παιδί μεγαλώνει, για να καταλ1ίξουν στο Sl-2 κατά την ενηλικίωση. Συγχρόνως στα βρέφη το ιερό σχίσμα είναι τοποθετημένο :τιο κεφαλικά σε σχέση με τον ενήλικα. Ω; ε:ι. τούτου η απόσταση ανάμεσα στο ιερό σχίσμα r.αι στο τέί.ο; τη; σκληρ1iς η]νιγγας είναι σχετικά μιzρ1).' Οι σύνδεσμοι zαι οι περιτονίες είναι λεπτότεροι r..αι r..ατά συνέπεια πιο εύκολο να διατρηθούν. Ο επισκληρίδιος χώρος είναι πολύ πιο επιπολής στα παιδιά και ο λιπώδης ιστός που τον περιβάλλει είναι πιο λεπτός, με αποτέλεσμα την περισσότερο ομοιόμορφη κατανομή των τοπικών αναισθητικών. Η ανάπτυξη των κεντρικών και περιφερικών νεύρων Τα κεντρικά και περιφερικά νεύρα των νεογνών επειδ1ί έχουν λιγότερη μυελίνη επιτρέπουν ταχύτερη διάχt ση των τοπικών αναισθητικών, ενώ αντίθετα η μετάδοm1 των νευρικών ερεθισμάτων είναι βραδύτερη. Ο μεταβολισμός των τοπικών αναισθητικών Τα τοπικά αναισθητικά είναι εστέρες και αμίδια. Οι εστέρες μεταβολίζονται από τη χολινεστεράση του πλάσματος, που επειδή είναι σε χαμηλότερες πυκνότητες τους πρώτους 6 μ1ίνες της ζωής, παρατηρείται παράταση της δράσης τους. Συγχρόνως τα αμίδια, που μεταβολίζονται στο ήπαρ, έχουν παράταση του χρόνου ημίσειας ζωής λόγω της ανεπάρκειας των ενζυματικών συστημάτων του ήπατος κατά τη διάρκεια της νεογνικής και πρώτης βρεφικής ηλικίας. Παράλληλα,τα επίπεδα της αl-όξινης γλυκοπρωτείνης είναι χαμηλότερα, με αποτέλεσμα μεγαλύτερο ποσοστό αδέσμευτου τοπικού αναισθητικού να κυκλοφορεί στο πλάσμα. Επειδή όμως ο όγκος κατανομής είναι μεγαλύτερος στα παιδιά, το τελικό αποτέ-

2 136 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΙΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ λεσμα είναι η ελάττωση της συγκέντρωσης του φαρμάκου στο πλάσμα. 6 Η αιμοδυναμική σταθερότητα Η συνήθης ελάττωση στην αρτηριακή πίεση, που οφείλεται σε αποκλεισμό του συμπαθητικού νευρικού συστήματος είναι ασυνήθης στα παιδιά τα μικρότερα των 8 ετών.7 Έτσι δεν απαιτείται η προληπτική αύξηση του όγκου του ενδοαγγειακού χώρου. Ο ακριβής μηχανισμός δεν είναι γνωστός, αλλά αποδίδεται σε μεγαλύτερη ικανότητα των παιδιών να αντισταθμίζουν τις συστηματικές περιφερικές αντιστάσεις. Η εφαρμογή της σε συνδυασμό με γενική αναισθησία Είναι αυτονόητο ότι τα παιδιά δεν μπορούν να συνεργαστούν για την εφαρμογή της περιοχικής αναισθησίας. Η χορήγηση όμως κάποιου σχήματος γενικής αναισθησίας πριν την εφαρμογή της εμπεριέχει δύο μειονεκτήματα. l.την αδυναμία αναγνώρισης παραισθησίας. 2.Την επίδραση του τοπικού αναισθητικού στην ανίχνευση της έγχυσης τοπικού αναισθητικού ενδοαγγειακά. ΠΕΡΙΟΧΙΚΟΙ NEYPIKOI ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ Ιεροκοκκυγική επισκληρίδιος αναισθησία Είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδος περιοχικής αναισθησίας, γιατί είναι εύκολα εφαρμόσιμη, λόγω της ευκολίας με την οποία ψηλαφάται το ιερό σχίσμα στα παιδιά. Αυτό οφείλεται στην απουσία του τοπικού λίπους,που αναπτύσσεται στην περιοχή κατά την εφηβεία. Ακόμη η προς τα πάνω (κεφαλική) επέκταση του φαρμάκου είναι πιο εφικτή και αναμενόμενη στα παιδιά. Αυτό συμβαίνει διότι στα παιδιά τα μικρότερα των 8 ετών, το λίπος του επισκληρίδιου χώρου είναι πιο χαλαρό και ζελατινώδες, ενώ αργότερα καθίσταται πιο ινώδες και πυκνό.χ Η ιεροκοκκυγική προσπέλαση χρησιμοποιείται συχνότερα με εφ'άπαξ χορήγηση του φαρμάκου και σε συνδυασμό με ελαφρά γενική αναισθησία, για επεμβάσεις των κάτω άκρων, της περιοχής του πρωκτού και του περινέου, του ουροποιογεννητικού συστήματος και γενικά για επεμβάσεις της κοιλίας κάτω από τον ομφαλό. Απόλυτη ένδειξη εφαρμογής της μεθόδου στις επεμβάσεις αυτές αποτελούν τα περιστατικά, που συνυπάρχει σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια ή νευρομυίκ1i νόσος. Εξ αιτίας της ανατομικής ιδιαιτερότητας που εξασφαλίζει μικρή αντίσταση στη διάχυση του χορηγούμενου διαλύματος, είναι δυνατό με την εφ' άπαξ χορήγηση να επιτευχθεί αποκλεισμός μέχρι το lo-3o θωρακικό δερμοτόμιο (Θl-3) και ως εκ τούτου αναλγησία για επεμβάσεις της άνω κοιλίας με τεράστιες όμως δόσεις και επικίνδυνες για τα παιδιά. Το πρόβλημα παρακάμπτεται με τη χρήση επισκληρίδιου καθετήρα, που τοποθετείται στον επισκληρίδιο χώρο με ιεροκοκκυγικ1i προσπέλαση και προωθείται προς τα πάνω( κεφαλικά), με μεγαλύτερη ευκολία απ' ότι στον εν1iλικα.7 Υ. Στις περιπτώσεις αυτές προβληματίζει η γειτνίαση της ιεροκοκκυγικ1iς περιοχής με το ορθό, γι'αυτό η τοποθέτηση του καθετήρα από την ιεροκοκκυγική περιοχή περιορίζεται μόνο εκεί, όπου ο καθετήρας δε μπορεί να περάσει με οσφυίκή προσπέλαση. Ο Berde συνιστά οι ιεροκοκκυγικοί επισκληρίδιοι καθετήρες να μη μένουν για περισσότερες από 72 ώρες'0 Για την εφαρμογή της ιεροκοκκυγικ1iς επισκληριδίου αναισθησίας, το παιδί τοποθετείται σε πλάγια θέση με τα γόνατα κεκαμμένα κατά 90.Για να προσδιορισθεί το ιερό σ;.ίσμα, αρχίζει η ψηλάφηση με τον αριστερό δείκτη από τον κόκκυγα (το τελευταίο σημείο της σπονδυλικίiς στ11λης). Στη συνέχεια μετακινείται ο δείκτης κεφαλικά, έως ότου εντοπίσει ένα εντύπωμα με τριγωνικό σχήμα, που αναγνωρίζεται από τα εκατέρωθεν ευρισκόμενα ιερά κέρατα. Η θέση του ιερού σχίσματος δεν είναι πάντοτε σταθερή και χρειάζεται εμπειρία για τον εντοπισμό του. Ακολουθεί λεπτομερής καθαρισμός του δέρματος της περιοχής και τηρούνται οι συνήθεις κανόνες aσηψίας. Χρησιμοποιείται μικρού μήκους βελόνη συν1iθως 23G προσαρμοσμένη στη σύριγγα με το προς έγχυση διάλυμα,που προωθείται ακριβώς στη μέση γραμμή και υπό γωνία 60. Μόλις η βελόνη προωθηθεί γίνεται αντιληπτή η προσπέλαση του ιεροκοκκυγικού συνδέσμου. Στη συνέχεια ελαττώνεται η γωνία που σχηματίζει η βελόνη στις 20ο,ενώ συγχρόνως προωθείται 2-3mm κεφαλικά. Αφού προηγηθούν αναρροφήσεις, που θα αποκλείσουν την έξοδο αίματος ή εγκεφαλονωτιαίου υγρού, ακολουθεί η έγχυση του διαλύματος και το παιδί τοποθετείται σε ύπτια θέση". Οι επιπλοκές είναι σπάνιες και σχεδόν πάντα οφείλονται σε τεχνικά σφάλματα. Αυτές είναι η υπαραχνοειδής έγχυση του τοπικού αναισθητικού, που

3 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 137 μπορεί να προκαλέσει ολική ραχιαία, η ενδοαγγειακή έγχυση tj η έγχυση κάτω από το περιόστεο με κίνδυνο γενικευμένης τοξικtjς δράσης και η υποδόρια έγχυση που σημαίνει αποτυχία του αποκλεισμού1 2 Σπανιότερα αναφέρεται η είσοδος της βελόνης σε όργανα της ελάσσονος πυέλου. Προκειμένου να αποφευχθούν αυτές οι επιπλοκές, χρησιμοποιούνται βελόνες μικρού μtjκους με αμβλεία διατομή ή οι πλαστικοί φλεβοκαθετήρες και στα μεγαλύτερα παιδιά οι βελόνες Tuohy Νο20 και ηjκους 5 crn. Ακόμη επιβάλλεται η επιμελtjς αναρρόφηση πριν από την έγχυση του φαρμάκου, η εφαρμογtj δοκιμαστικού ελέγχου με 1 rnl από το διάλυμα και η παρακολούθηση των ζωτικών σημείων εφ' όσον το διάλυμα περιέχει επινεφρίνη. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες, που οφείλονται στο διάλυμα που χρησιμοποιείται, είναι ναυτία r.αι έμετος σε ποσοστό 5-30%,κινητικός αποκλεισμός, που παρατηρείται με τα πυκνότερα διαλύματα, επίσχεση των ούρων, που οφείλεται σε ελαττωμένη αισθητιr.ότητα της κύστης και σπάνια υπόταση, που οcμίί.εται στον αποκλεισμό του συμπαθητικού και παρατηρείται στα παιδιά τα μεγαλύτερα των 5 ετών εφόσον συνυπάρχει υποβολαιμία. Άπνοια παρατηρείται σπανιότερα και οφείλεται στην αθρόα διάχυση διαλύματος τοπικού αναισθητικού μεγάλου όγκου και υψηλής πυκνότηταξ Συχνά αναφέρεται αστοχία, όσον αφορά το επίπεδο του αποκλεισμού, όπως επίσης αποκλεισμός της μιας πλευράς ή παντελής αποτυχία, ιδίως σε παιδιά άνω των επτά ετών (ποσοστό 3-23% ). Από τα τοπικά αναισθητικά έχουν χρησιμοποιηθεί η λιδοκαίνη 1%, η βουπιβακαίνη 0,125%, 0,25% και 0,5%, η μεπιβακαίνη και τελευταία η ροπιβακαίνη 0,25%1ΌΗ λιδοκαίνη εξασφαλίζει ταχύτερη έναρξη αλλά μικρότερη διάρκεια αποκλεισμού, σε σχέση με τη βουπιβακαίνη 0,25%14 Επειδtj όμως τον αναισθησιολόγο τον ενδιαφέρει η εξασφάλιση μεγάλης διάρκειας μετεγχειρητικής αναλγησίας, έχει επικρατήσει η χρήση της βουπιβακαίνης 0,25%. Τελευταία χρησιμοποιείται η βουπιβακαίνη 0,125% που προσφέρει την ίδια διάρκεια μετεγχειρητικής αναλγησίας με μικρότερο ποσοστό κινητικού αποκλεισμού15 Η αναμενόμενη διάρκεια μετεγχειρητικής αναλγησίας με βουπιβακαίνη είναι 4-10 ώρες, εξαρτώμενη από το είδος της επέμβασης. Αυτή η διάρκεια θεωρείται απολύτως επαρκής για μια τελείως ανώδυνη μετεγχειρητική πορεία σε πολλές μικρές επεμβάσεις της βουβωνικής χώρας ή του γεννητικού συστήματοξ'. Μεταξύ των ερευνητών δεν υπάρχει συμφωνία κατά πόσο η ηλικία ή το βάρος του παιδιού θα πρέπει να λαμβάνεται υπ' όψη για τον υπολογισμό του όγκου, που θα αποδώσει το επιθυμητό ύψος του αποκλεισμού και πολλά μαθηματικά μοντέλα έχουν προταθεί γι' αυτό. Τα μοντέλα αυτά έχουν μικρή κλινική σημασία επειδή το ύψος του αισθητικού αποκλεισμού ποικίλλει από το ένα παιδί στο άλλο και είναι πιο δύσκολο να προσδιορισθεί σε παιδιά μεγαλύτερα των 7 ετών, οπότε η σύσταση του επισκληρίδιου λίπους καθίσταται πιο πυκνή. Στην κλινικtj πρακτική το σχήμα που προτείνεται από τον Arrnitage17 είναι το πλέον ενδεδειγμένο. Σύμφωνα με αυτό χρησιμοποιούνται τρείς σταθερές δόσεις ανάλο'{α με το είδος των επεμβάσεων,δηλαδ1j 0,5 rnl/kg προκειμένου για εγχειρ1jσεις περιοχι6ν που νευρούνται από τα ιερά %αt r.άτω οσφυί%ά νεύρα (γεννητικά όργανα, κάτω άr.ρα), 0,75 ml!kg για επεμβάσεις μέχρι Τ12-Ll,(βουβωνοr.ψ.ες) r.αι 1 ml/kg για επίπεδα Τ10-Τ11(κρυ Ίt'ορχίες). Για επεμβάσεις σε υψηλότερα θωρακικά επίπεδα (τ4-τ5) συνιστάται όγκος όχι σύμφωνα με την ηλι%ία 1j το βάρος, αλλά σύμφωνα με το ύψος και ειδικά με την απόσταση από το C5 μέχρι το ιερό σχίσμα. Έτσι αποφεύγονται λάθη λόγω διαφοράς βάρους σε παιδιά της ίδιας ηλικίας. Για να αποφεύγονται οι μεγάλες δόσεις προτιμάται η εφαρμογή της επισκληριδίου οσφυίκής σε παιδιά που ζυγίζουν πάνω από 20 kg. Εν τούτοις μερικοί ερευνητές πρόσφατα έχουν χρησιμοποι1jσει με επιτυχία την ιερά επισκληρίδιο για να επιτύχουν αναλγησία σε εγχειριjσεις θώραr.ος με καθεηjρα αλλά και χωρίς1χ. Ιδιαίτερη πρόνοια πρέπει να λαμβάνεται, ώστε η συνολικ1j δόση του τοπικού αναισθητικού να μην υπερβαίνει τα αποδεκτά ασφαλή όρια. Η προτεινόμενη μέγιστη δόση για τη βουπιβακαίνη είναι 1,5rng/kg για τα νεογνά και 2-2,5rng/kg για τα παιδιά.10 Η επινεφρίνη μπορεί να προστίθεται στο διάλυμα της βουπιβακαίνης προκειμένου να γίνει αντιληπτή εγκαίρως η είσοδος του φαρμάκου στην κυκλοφορία ή για να παραταθεί η μετεγχειρητική αναλγησία. Βρέθηκε ότι σε συγκέντρωση 1/ παρατείνει τη μετεγχειρητική αναλγησία εντονότερα σε παιδιά ηλικίας μικρότερης των 6 ετών19 Η διάρκεια της μετεγχειρητικής αναλγησίας με ιεροκοκκυγικό αποκλεισμό μπορεί επίσης να παραταθεί, αν χορηγηθεί επισκληριδίως μορφίνη, μόνη της ή σε συνδυασμό με τοπικό αναισθητικό. Η συνιστώ-

4 138 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΙ!ΚΗΣ!ΑΤΡ!ΚΗΣ μενη δόση είναι από 0,033mg!kg έως 0,10mg/kg και η επιτυγχανόμενη διάρκεια αναλ γησίας,ανάλογα με τη δόση, 10-13,3 ώρεξ0 Ο προτεινόμενος όγκος του διαλύματος είναι 3-5m! για παιδιά <5kg, 5ml για παιδιά 5-15kg και 10ml για παιδιά> 15kg21 Οι ανεπιθύμητες ενέργειες της επισκληρίδιας χορήγησης των απιοειδών είναι κνησμός, επίσχεση των σύρων,ναυτία, έμετος και αναπνευστική καταστολή21.αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες συμβαίνουν συχνότερα, όταν τα απιοειδή χορηγούνται στον υπαραχνοειδ1] απ' ότι στον επισκληρίδιο χώρο. Η αναπνευστικ1] καταστολ1j είναι σπανιότερη επιπλοκή. Ωστόσο είναι ευνόητο ότι αποτελεί τη σοβαρότερη ανεπιθύμητη ενέργεια. Γι' αυτό θεωρείται απαραίτητη η εντατικ1] παρακολούθηση του μικρού ασθενή για 24 τουλάχιστον ώρες μετά την περιοχική χορήγηση. Η αναπνευστική καταστολή, όπως και οι άλλες επιπλοκές,εφ' όσον εκδηλωθούν,αντιμετωπίζονται με ενδοφλέβια εφ' άπαξ χορήγηση ναλοξόνης 1-10μg/kg και στη συνέχεια με συνεχή στάγδην έγχυση σε δόση 10-20μg/kg/h22 23 Πρόσφατα οι Busoni και Sarti24 περιέγραψαν μια άλλη τεχνική προσπέλασης του επισκληρίδιου χώρου μέσω του S1-S2 1] S3-S4 μεσοσπονδυλίου διασηjματος. Είναι μέθοδος που ενδείκνυται μόνο για παιδιά και χρησιμοποιείται σαν εναλλακτικ1] λύση σε ;τεριπτώσεις, που το ιερό σχίσμα είναι δύσκολο να εντωτισθεί. Το διάστημα αυτό παραμένει ανοικτό στα παιδιά, διότι η οστεοποίηση του ιερού καθυστερεί να συμπληρωθεί. Ο ωχρός σύνδεσμος στην περιοχή αυτή είναι ελαστικός, λεπτός και δίνει χαρακτηριστική αίσθηση κατά τη διάτρηση του. Οσφυίκή επισκληρίδιος αναισθησία Έχει ένδειξη σε επεμβάσεις, που απαιτείται αποκλεισμός κάτω από το Θ5 νευροτόμιο (πλαστικ1] ομφαλοκήλης, σκωληκοειδεκτο ηl, εμφύτευση ουρητήρων). Είναι η 2η, σε σειρά συχνότητας εφαρμογ1jς στα παιδιά. Ο απαιτούμενος όγκος, για το επιθυμητό ύψος του αποκλεισμού, είναι δύσκολο να υπολογισθεί, σε αντίθεση με την ιεροκοκκυγική προσπέλαση, διότι το χορηγούμενο διάλυμα διαχέεται μέσα στον επισκληρίδιο χώρο προς τα πάνω (κεφαλικά), αλλά και προς τα κάτω (ουραίαγ5 Αντενδείξεις της μεθόδου είναι οι σοβαρές ανωμαλίες του σπονδυλικού σωλήνα, όπως η δισχιδής ράχη, η μηνιγγομυελοκήλη και οι ασθενείς με ιστορικό υδροκεφάλου και σπασμών. Για την προσπέλαση του επισκληριδίου χώρου προτιμάται το 2ο-3ο οσφυικό μεσοσπονδύλιο διάστημα. Στο σημείο αυτό η απόσταση του επισκληριδίου χώρου από το δέρμα είναι ανάλογη της ηλικίας και προτείνεται ένας κανόνας, που το προσδιορίζει σε mm. Αυτή η απόσταση είναι 10 + (ηλικία σε χρόνια χ2). Χρησιμοποιείται η γνωστή από τους ενήλικες βελόνη Tuohy μικρότερου όμως μήκους και σε μέγεθος 20G για παιδιά μεταξύ 1-4 ετών και 18G για μεγαλύτερα παιδιά. Ο έλεγχος για την απώλεια της αντίστασης κατά την είσοδο στον επισκληρίδιο χώρο, είναι προτιμότερο να γίνεται με φυσιολογικό ορό και όχι με αέρα, διότι ανακοινώθηκαν αρκετές περιπτώσεις εμβολής δι' αέρος στα παιδιά". Ο καθετήρας προωθείται το πολύ 2-3cm μέσα στον επισκληρίδιο χώρο. Συνήθως σε επεμβάσεις της άνω κοιλίας χρησιμοποιείται βουπιβακαίνη 0,5-0,75% για κινητικό και αισθητικό αποκλεισμό. Όσον αφορά στον όγκο του διαλύματος, ένας πρακτικός τρόπος υπολογισμού είναι ο προτεινόμενος από τους Schulte και Steinberg2". V=1/10((ηλικία σε χρόνια) όπου V είναι ο όγκος σε ml, που απαιτείται για να αποκλεισθεί ένα νευροτόμιο. Η διάρκεια της αναλγησίας προσδιορίζεται από τους ίδιους παράγοντες27 που αναφέρθηκαν στην ιεροκοκκυγικ1j επισκληρίδιο. Στην οσφυικ1] προσπέλαση η τοποθέτηση επισκληρίδιου καθεη]ρα είναι συχνότερη και η παράταση της αναλγησίας επιτυγχάνεται με συνεχή στάγδην έγχυση 1] με επαναλαμβανόμενες χορηγήσεις μόνο τοπικού αναισθητικού ή σε συνδυασμό με μορφίνη. Κατά τη συνεχή ή τις επαναλαμβανόμενες χορηγήσεις θα πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια για τη μη συσσώρευση του φαρμάκου,το οποίο μπορεί να φθάσει σε τοξικά επίπεδα.2χ Θωρακική επισκληρίδιος αναισθησία Χρησιμοποιείται σπάνια στα παιδιά, εξ' αιτίας του γεγονότος ότι απαιτεί μεγάλη εμπειρία, ενώ συγχρόνως πρέπει να εφαρμόζεται με το παιδί χωρίς αναισθησία ή καταστολή για να αντιδράσει σε περίπτωση τρώσης καποιου νεύρου ή του νωτιαίου μυελού. Ωστόσο έχει ένδειξη σε μεγάλες επεμβάσεις της άνω κοιλίας και του θώρακα, όπως διαφραγματοκήλη, νεφρεκτομή, νόσο του Wilms, aτρησία χοληφόρων, επεμβάσεις της καρδιάς, όπου εκτός από τη διεγχειρητική αναλγησία εξασφαλίζει πολύ καλή

5 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 139 μετεγχειρητική αναλγησία, ώστε να μη περιορίζεται η αναπνευστική ικανότητα του παιδιού και να είναι ανώδυνη η φυσιοθεραπεία. Η προσπέλαση γίνεται στο 6ο-7ο θωρακικό μεσοσπονδύλιο διάστημα και ο αποκλεισμός αφορά τοθ6- Θ12 νευροτόμιο. Οι δόσεις των φαρμάκων που απαιτούνται είναι ελάχιστες.η αποσταση του επισκληρίδιου χώρου από το δέρμα έχει σχέση με την ηλικία. Κυμαίνεται από 12mm (στα νεογνά) μέχρι 40mm (στα παιδιά των 12 ετών). Η χορηγούμενη δόση είναι 0,5-0.75ml/kg βουπιβακαίνης 0,25%.0ι επαναληπτικές χορηγήσεις είναι το ήμισυ της αρχικ1ίς δόση( Υ παραχνοειδής αναισθησία Η υπαραχνοειδής αναισθησία στα παιδιά εφαρμόζεται σχεδόν αποκλειστικά σε πρόωρα νεογνά υψηλού κινδύνου30 Είναι γνωστό ότι τα πρόωρα και ιδίως εκείνα με βρογχοπνευμονική δυσπλασία παρουσιάζουν μεγάλο ποσοστό μετεγχειρητικής άπνοιας και άλλων μετεγχειρητικών επιπλοκών,όταν χορηγείται γενικtί αναισθησία. Επίσης τα ίδια παιδιά παρουσιάζουν υψηλό ποσοστό περιεσφιγμένης κ1jλης στη βοt βωνική χώρα. Στα παιδιά αυτά πολλοί παιδοαναισθησιολόγοι προτιμούν την εφαρμογή υπαραχνοειδούς αναισθησίας,η οποία όταν χρησιμοποιείται σαν αποκλειστική μέθοδος αναισθησίας συνοδεύεται από μικρότερο ποσοστό μετεγχειρητικής άπνοιας. Η προσπέλαση γίνεται χαμηλά(l4-l5 ή L5-Sl), λόγω της χαμηλής θέσης του νωτιαίου μυελού.η θέση του παιδιού είναι πλάγια με τα κάτω άκρα σε κάμψη και τον αυχένα σε έκταση. Χρησιμοποιούνται βελόνες 250 και μ1ίκους 2,5cm, με στυλεό. Από τα τοπικά αναισθητικά συνηθέστερα χρησιμοποιείται η βουπιβακαίνη 0,5% ti 0,75% σε δόση 0,5mg/kg και λιγότερο η λιδοκαίνη 5%31 Η συστηματική μετεγχειρητική παρακολούθηση θεωρείται απαραίτητη. Περιφερικοί αποκλεισμοί νεύρων Τα μεγαλύτερης διάρκειας τοπικά αναισθητικά επιτρέπουν aποκλεισμούς περιφερικών νεύρων στα παιδιά, που εξασφαλίζουν διεγχειρητική και μετεγχειρητικtj αναλγησία. Η μέθοδος είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για επεμβάσεις μιας ημέρας νοσηλείας και εφαρμόζεται με το παιδί σε ελαφρά γενική αναισθησία. Αυτό εμποδίζει την εκτίμηση της παραισθησίας και για το σκοπό αυτό καθίσταται αναγκαία η χρήση νευροδιεγέρτη32 Αποκλεισμός του λαγονοβουβωνικού και του λαγωνοϋπογάστριου νεύρων Χρησιμοποιείται για μετεγχειρητική αναλγησία σε επεμβάσεις πλαστικής βουβωνοκήλης, υδροκήλη; και ορχεοπηξίας33 Γίνεται διήθηση, με βελόνη 250, της περιοχής που είναι προς τα μέσα και κάτω της πρόσθιας άνω λαγόνιας άκανθας, με διάλυμα βουπιβακαίνης 0,25-0,5% με επινεφρίνη 1/ , σε δόση μέχρι 2mg/kg. Συνήθως χορηγούμε 3-5ml του διαλύματος σε κάθε πλευρά7 Αποκλεισμός των ραχιαίων νεύρων του πέους Χρησιμοποιείται για μετεγχειρητική αναλγησία σε επεμβάσεις του πέους, όπως η περιτομή και η πλαστική υποσπαδία.ο αποκλεισμός εφαρμόζεται με δύο τρόπους. Γίνεται με υποδόρια έγχυση τοπικού αναισθητικού δακτυλιοειδώς στη βάση του πέους34 ή με χορήγηση του διαλύματος κάτω από την περιτονία του Buck δεξιά κι αριστερά από τη μέση γραμμή6 Χορηγούνται συν1jθως l-2ml διαλύματος βουπιβακαίνης 0,25)f6, πάντοτε χωρίς επινεφρίνη, διότι η αρτηρία του πέους είναι τελικός κλάδος και η πρόκληση αγγειοσύσπασης μπορεί να έχει δυσάρεστες συνέπειες. Αποκλεισμός του βραχιονίου πλέγματος Ο αποκλεισμός του βραχιονίου πλέγματος εφαρμόζεται επιτυχέστερα και ασφαλέστερα στα παιδιά με μασχαλιαία προσπέλαση35 Χρησιμοποιείται για αναλγησία στον πήχυ και στο χέρι. Ψηλαφάται ο σφυγμός της μασχαλιαία; αρτηρίας και γίνεται η έγχυση του τοπικού αναισθητικού δεξιά κι αριστερά από την αρτηρία. Χρησιμοποιείται το διάλυμα βουπιβακαίνης 0,25%, σε δόση 0,5mg/kg7 Αποκλεισμός μεσοπλευρίων νεύρων Εφαρμόζεται για αναλγησία σε παιδιά με θωρακοτομή ti κατάγματα πλευρών. Η βελόνη εισάγεται στο κάτω χείλος της πλευράς 3-5cm από την οπίσθια μέση γραμμή και σε βάθος 3-4mm. Ακολουθεί πάντοτε αναρρόφηση για να αποκλεισθει ο αέρας ή το αίμα. Εκτεταμένοι μεσοπλεύριοι αποκλεισμοί μπορεί να οδηγήσουν σε υπερδοσολογία. ΣυνtΊθως χρησιμοποιείται η βουπιβακαίνη 0,25% και μέχρι 2 mg/kg. Οι Rothstein και συν. χρησιμοποίησαν μέχρι και 4mg/ml διαλύματος βουπιβακαίνης 0,5% με επινεφρίνη l/ χωρίς τοξικά φαινόμενα36

6 140 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΙΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ενδοϋπεζωκοτικός αποκλεισμός Η συνεχής ενδοϋπεζωκοτικ1i στάγδην χορήγηση διαλύματος βουπιβακαίνης 1,25-2,5mg/kg/h διά μέσου ενός επισκληριδίου καθετήρα, που τοποθετείται υπό άμεση όραση στο τέλος της θωρακοτομίiς, εξασφαλίζει επιτυχή αναλγησία σε παιδιά, που υποβλήθηκαν σε σπονδυλοδεσία με πρόσθια προσπέλαση. Η εφαρμογή της μεθόδου απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, αφού ύστερα από 16ωρη χορ1iγηση η συγκέντρωση του τοπικού αναισθητικού στο πλάσμα φθάνει σε τοξικά επίπεδα37 Ενδοφλέβια περιοχική αναισθησία Εφαρμόζεται συχνότερα για επεμβάσεις των άνω άκρων στα παιδιά. Απαιτείται προσοχί1, ώστε ο αεροθάλαμος να μη ξεφουσκώσει στη διάρκεια της επέμβασης και η πίεση, που ασκεί, να μην υπερβαίνει κατά 50 mm Hg την πίεση του παιδιού. Φάρμακο εκλογής είναι η λιδοκαίνη 0,5%,σε δόση 4mg/kg. Η βουπιβακαίνη πρέπει να αποφεύγεται, λόγω των καρδιαγγειακών επιπλοκών που προκαλεί32 ΝΕΩΤΕΡΑ ΤΟΠΙΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗτΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Στη βιβλιογραφία ανευρίσκονται οι πρώτες δημοσιεύσεις από τη χρήση της ροπιβακαίνης στα παιδιά. Η ροπιβακαίνη 0,2% συγκρίθηκε με την βουπιβακαίνη 0,25% σε 245 παιδιά ηλικίας από 1-10 έτη. Η ροπιβακαίνη αποδείχθηκε εξ' ίσου δραστικ1ί με την βου- πιβακαίνη. Επίσης, η δραστηριότητα και ο κινητικός αποκλεισμός της ροπιβακαίνης 0,375% συγκρίθηκαν με τις αντίστοιχες δράσεις της βουπιβακαίνης 0,375% σε 60 παιδιά ηλικίας 3-6 ετών.η κλινικ1i ανοχή και η διάρκεια της αναλγησίας ήταν όμοιες στις δύο ομάδες, αλλά ο κινητικός αποκλεισμός ήταν λιγότερο συχνός και λιγότερο παρατεταμένος στα παιδιά, που χορηγήθηκε η ροπιβακαίνη. Επομένως, η ροπιβακαίνη μπορεί άνετα να αντικαταστήσει την βουπιβακαίνη με μοναδικό μειονέκτημα το μεγαλύτερο κόστος. Υπάρχουν λίγες πληροφορίες για τη χρησιμοποίηση της ροπιβακαίνης σε περιφερικούς aποκλεισμούς. Είναι πιθανό να είναι καταλληλότερη από τη βουπιβακαίνη, αφού είναι λιγότερο τοξι;οί μετά από ανεπιτυχ1ί ενδοαγγειακ1ί έγχυση, προκαλεί σπανιότερα κινητικό αποκλεισμό r.αι έχει μικρότερο χρόνο έναρξης δράm];. Ατωτελεί όμως μειονέκτημα της ροπιβακαίνης, το γεγονός ότι δεν κυκλοφορεί στο εμπόριο σκεύασμα με αδρεναλίνη. Πρέπει να προετοιμάζεται διάλυμα με ισοπροτερενόλη για να χρησιμοποιηθεί σαν δόση test προκειμένου να ελεγχθεί η ανεπιτυχής ενδοαγγειακ1ί έγχυση, με τα μειονέκτηματα που αυτό συνεπάγεται. Από τα φάρμακα που χορηγούνται συγχρόνως με το τοπικό αναισθητικό, στην προσπάθεια, είτε να αποφευχθούν τα ο:τιοειδ1l, είτε να επιτευχθεί καλύτερη : τοιότητα :τ εριοχικ11ς ανα ι σθησ ί ας, έχουν δοκιμασθεί η κλονιδίνη σε δόση l -2μg/ml για r.εντρικούς Ίl περιφερικούς aποκλεισμούς r.αι η κεταμίνη με άμεση αναλγητικ1i δράση.3χ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Dalens Β: Regional Anesthesia in Children. Anesth. Analg. 68: , Bainbridge W S: Α report of twelνe operations ση infants and young children duήng spinal anaesthesia. Arch. Pediatr. 18: 510, Leigh MD: Spinal anaesthesia in infants and children Int. Anaesthesiol. Clin. 1: 825, Meman Ε, Pennelas J, Marrufo J: Regional anesthesia in children. Anesth. Analg. 54: 387, Lloyd-Thomas ΑΡ: Pain management in paediatric patients. Br. J. Anaesth. 64: , Lindahl SGE: Μετάφραση Γ. Κυρβασίλης. Αναισθησία στην Παιδοχειρουργικ1i, από την Κλινική αναισθησιολογία, AR Aitkenhead-RM Jones: εκδ. Λίτσας, , Krane EJ: Regional Anaesthesia for the pediatric outpatient. Annual Refresher Course Lectures. ASA. 233, Goresky GV, Κlassen Κ, Wafers JH: Postoperative pain management for children. In New Deνelopment in Pediatric Anesthesia. Anesthesiology Clinics of North Arnerica, 9: Νο4, , Bosenberg ΑΤ, Bland BAR, Schulte Steinberg Ο, Downing JW: Thoracic epidural anaesthesia via the

7 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 141 caudal route in infants and children. Anesthesiology, 69: 265, Berde CB: Α pediatήc pain setύice. ASA Refresher Course Lectures. 265, Hannallah RS: Regional Anesthesia. In New Developments in Pediatric Anesthesia. Anesthesiology Clinics of North America, 9: Νο4, , Dawkins CJM: Απ Analysis of the complications of extradural and caudal block. Anesthesia, 24: 554, Linda J ο Rice: Practical Pediatric Regional Anesthesia. ASA Refresher Course Lectures, 262, Dalens Β, Hasnaoui Α: Caudal anaesthesia in paediatric surgery. Success rate and adverse effects in 750 consecutive patiens. Anesth. Analg. 68: 83-89, Wolf AR, Valley RD, Fear D\V et al: Bupiνacaine for caudal anaesthesia in infants and children. The optimal effective concentration. Anesthesiology, 69: 102-6, Bramwell RGB, Bullen C, Radford Ρ: Caudal block for postoperative analgesia in children. Anaesthesia, 37: , Armitage ΕΝ: Regional anesthesia in paediatrics. Clin. Anaesthesiol. 3: , Rasch DK, Webster DE, Polland ΤΕ, Gurkowski ΜΑ: Lumbar and thoracic epidural analgesia via the caudal approach for postoperative pain relief in infants and children. Can. J. Anesth, 37: 3, 359, Warner ΜΑ, Kunkel SE, Offord ΚΟ et al: The effect of age, epinephrine and operative site on duration of caudal analgesia in pediatric patients. Anesth. Analg. 66: 995-8, Κrane EJ, Tyler DC, Jacobson LE: The dose response of caudal morphine in children. Anesthesiology, 71: 48-52, Valley RD, BaileyAG: Caudal Morphine for Postoperative Analgesia in Infants and Children: Α report of 138 cases. Anesth. Analg., 72: 120-4, Κrane EJ: Delayed Respiratory Depression in a Child after Caudal Epidural Morphine. Anaesth. Analg. 67: 79-82, Finholt DA, Stirt JA, Difazio CA: Epidural Morphine for Postoperative Analgesia in Pediatr. Patients. Anesth. Analg., 64: , Busoni Ρ, Sarti Α: Sacral Intervertebral epidural block. Anesthesiology, 67: 993, Busoni Ρ: Lumbar extradural anaesthesia in newborn infants and children. ESRA meeting, Edinburg, Schulte-Steinber Ο, Rahlfa VW: Spread of extradural analgesia following caudal injection in children. Α statistical study. Br. J. Anaesth. 1027, Giaufre Ε. Single shot lumbar epidural block. In Saint-Maurice C and Steinberg OHS: Regional anaesthesia in children. ed. Mediglobe. Switzerland, Delleur ΜΜ: Continuous lumbar epidural block. In Sain-Maurice C and Steinberg OHS. Regional anaesthesia in children. ed. Mediglobe. Switzerland, Busoni Ρ: Single shot thoracic epidural block. In Saint-Maurice C and Steinberg OHS. Regional anaesthesia in children. Ed. Mediglobe. Switzerland, Abajian JC, Mellish PWP, Browne ΑΕ et al: Spinal anesthesia for surgery in the high- risk infant. Anesth. Analg. 63: 359, Welborn LG, Rice LJ, Hannallah RS et al: Postoperative apnea in former preterm infantsprospective comparison of spinal and general anesthesia. Anesthesiology, 72: 838, Yaster Μ, Maxwell LG. Pediatήc regional anesthesia. Anesthesiology, 70: , Shandling Β, Steward DJ. Regional analgesia for postoperative pain in paediatric outpatient surgery. Joumal of Paediatric Surgery, 15: , Broadman LM, Hannallah RS, Belman ΑΒ et al: Post-circumcision Analgesia. Α prospective evaluation of subcutaneous ring block of the penis. Anesthesiology, 67: 399, Arthur DS, Mc Nicol LR: Local anaesthetic techniques in paediatric surgery. Br. J. Anaesth. 58: , Rothstein Ρ, Arthur GR, Feldman Η et al: Pharmacokinetics of bupivacaine in children following intercostal block. Anesthesiology, 57: Α426, Mc llvaine WB, Knox RF, Fennessey PV et al: Continuous infusion of bupivacaine via intrapleural catheter for analgesia after thoracotomy in children. Anesthesiology, 69: 261-4, Dalens Β: Regional anesthesia in pediatric surgery and pain relief: Απ update. ESA Refresher Course Lectures, 263-7, 2000.

Περιοχική Αναισθησία σε Παιδιά

Περιοχική Αναισθησία σε Παιδιά ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΠΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 11 Περιοχική Αναισθησία σε Παιδιά Δ. ΜΙΧΑΛΟΥ ΔΗΣ Μ. Ψ ΑΡΟΜΙΧΑΛΑΚΗ Ο. ΦΡΑΪΔΑΚΗΣ Κατά tην τελευταία lοετία, η εφαρμογή της περιοχικής αναισθησίας στα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

(Monitored Anesthesia Care MAC)

(Monitored Anesthesia Care MAC) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΑ ΗΜΕΡΑΣ Α. Μπαϊρακτάρη, Β. Αρώνη, Φ. Γιαννακά, Μ. Κοκολάκη, Ε. Μαστροκώστα H χειρουργική και η αναισθησία σε επεµβάσεις µιας ηµέρας θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Παπαδόπουλος ηµήτρης MD, Ιωάννου Πολύµνια MD, Νικολαΐδης Χρήστος MD

Παπαδόπουλος ηµήτρης MD, Ιωάννου Πολύµνια MD, Νικολαΐδης Χρήστος MD Μετεγχειρητική αναλγησία µετά από ολική αρθροπλαστική γόνατος. Σύγκριση της αποτελεσµατικότητας τριών τεχνικών: του συνεχούς αποκλεισµού του διαµερίσµατος της λαγόνιας περιτονίας, της συνεχούς επισκληρίδιας

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΑΧΗ Αποτελεί τον μυοσκελετικό άξονα στήριξης του κορμού με κύριο οστικό στοιχείο τους σπονδύλους και την παράλληλη συμβολή

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες σχετικά με την Μετεγχειρητική Αναλγησία

Πληροφορίες σχετικά με την Μετεγχειρητική Αναλγησία Πληροφορίες σχετικά με την Μετεγχειρητική Αναλγησία H εξασφάλιση μετεγχειρητικής αναλγησίας είναι εξίσου σημαντική με την επιτυχή πραγματοποίηση της επέμβασης. Η αναλγησία εξασφαλίζει την ομαλή μετεγχειρητική

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακολογία Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ.

Φαρμακολογία Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α.Π.Θ. Ενότητα 10: Οπιοειδή Αναλγητικά Φάρμακα Μαρία Μυρωνίδου-Τζουβελέκη Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

39. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ - ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ

39. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ - ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΠΕΡΙΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 1. Διεξαγωγή λεπτομερούς ιστορικού πριν από κάθε χορήγηση αναισθησίας: Αναισθησιολογικό ιστορικό καθώς και ατομικό αναμνηστικό της μητέρας Πλήρες ιστορικό της τρέχουσας κύησης

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΧΗ. 3. Μύες (ανάλογα µε την εµβρυολογική προέλευση και την νεύρωσή τους διαχωρίζονται σε: α. Εξωγενείς (ετερόχθονες) β. Ενδογενείς (αυτόχθονες)

ΡΑΧΗ. 3. Μύες (ανάλογα µε την εµβρυολογική προέλευση και την νεύρωσή τους διαχωρίζονται σε: α. Εξωγενείς (ετερόχθονες) β. Ενδογενείς (αυτόχθονες) ΡΑΧΗ Ι. Γενικά Α. Η ράχη αποτελείται από την οπίσθια επιφάνεια του σώµατος 1. Αποτελεί µυοσκελετικό άξονα στήριξης του κορµού 2. Οστικά στοιχεία α. Σπόνδυλοι β. Κεντρικά τµήµατα των πλευρών γ. Άνω επιφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

Θωρακική Επισκληρίδιος Αναισθησία σε Καρδιοχειρουργικούς Ασθενείς.

Θωρακική Επισκληρίδιος Αναισθησία σε Καρδιοχειρουργικούς Ασθενείς. Θωρακική Επισκληρίδιος Αναισθησία σε Καρδιοχειρουργικούς Ασθενείς. Υπάρχει δίλημμα; Κ.Θεοδωράκη, Αναισθησιολόγος Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο Εισαγωγή Συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον όσον αφορά τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις και αντιθέσεις στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική - η Αναισθησιολογική Άποψη Δρ. Ράνια Πατρώνη Δ/ντρια Αναισθησιολογίας ΠΓΝ Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» Λαπαροσκοπική Χειρουργική: Προτερήματα Προτερήματα:

Διαβάστε περισσότερα

«Η ικανοποιητική ποιότητα αναλγησίας είναι υποχρέωση των λειτουργών υγείας» Agency Health Care Policy Recearch (AHCPR) 1992

«Η ικανοποιητική ποιότητα αναλγησίας είναι υποχρέωση των λειτουργών υγείας» Agency Health Care Policy Recearch (AHCPR) 1992 «Η ικανοποιητική ποιότητα αναλγησίας είναι υποχρέωση των λειτουργών υγείας» Agency Health Care Policy Recearch (AHCPR) 1992 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Π. Τζαβέλλας, Χ.

Διαβάστε περισσότερα

Τοποπεριοχική Αναισθησία

Τοποπεριοχική Αναισθησία ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 169 Τοποπεριοχική Αναισθησία ΒΑΡΒΑΡΑ ΦΥΝΤΑΝΙΔΟΥ, αννα συμεωνιδου, ΕΛΕΝΗ ΠΑΤΣΙΩΡΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΟΥ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΓΚΑΒΑΛΙΖΟΥΔΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τοποπεριοχική

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14 Αγγειοπλαστική Bypass Η αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νόσων περιλαμβάνει: φαρμακευτική αγωγή συστάσεις για αλλαγές στον τρόπο ζωής και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ EMLA κρέμα (2,5+2,5)% 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Κάθε γραμμάριο κρέμας περιέχει lidocaine

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΟΡΘΟΥ. Γιάννης Τσιαούσης Χειρουργός, Επίκ. Καθηγητής Ανατομίας Ιατρική Σχολή, Παν/μιο Κρήτης

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΟΡΘΟΥ. Γιάννης Τσιαούσης Χειρουργός, Επίκ. Καθηγητής Ανατομίας Ιατρική Σχολή, Παν/μιο Κρήτης ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΟΡΘΟΥ Γιάννης Τσιαούσης Χειρουργός, Επίκ. Καθηγητής Ανατομίας Ιατρική Σχολή, Παν/μιο Κρήτης Βασικές Ανατομικές Δομές Πυέλου πυελικό έδαφος κυρίως από διάφραγμα πυέλου χωνοειδές σχήμα

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης Παράρτημα III Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης Σημείωση: Οι σχετικές παράγραφοι της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του

Διαβάστε περισσότερα

Μετεγχειρητικός πόνος Τι νεότερο Πρόληψη - Θεραπεία

Μετεγχειρητικός πόνος Τι νεότερο Πρόληψη - Θεραπεία Μετεγχειρητικός πόνος Τι νεότερο Πρόληψη - Θεραπεία Η αίσθηση του πόνου για τον άνθρωπο είναι ένα σύνηθες γεγονός στη ζωή του. Ο πόνος είναι χρήσιμος διότι κινητοποιεί τον άνθρωπο προς αναζήτηση της αιτίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχική Αναισθησία Πέους

Περιοχική Αναισθησία Πέους 27 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Τόμος 6, (1):27-31, 2009 Περιοχική Αναισθησία Πέους Regional anesthesia of the penis ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η πολύ καλή γνώση της ανατομικής αποτελεί κλειδί της επιτυχίας μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΝΕΣΕΩΝ TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Β ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΝΕΣΕΩΝ TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Β ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α/Α 1 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ Νο 30 & 31 (6ΜΜ, 8ΜΜ) ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΝΕΣΕΩΝ TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Β ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ 1 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ Στο πρωτόκολλο θα συμπεριληφθούν αυστηρά και μόνο ασθενείς με ανθεκτική υπέρταση που ορίζεται ως η αδυναμία ρύθμισης της αρτηριακής πίεσης παρά τη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Αυχενικοί σπόνδυλοι 7 Θωρακικοί σπόνδυλοι 12 Οσφυϊκοί σπόνδυλοι 5 Ιερό οστό 5 συνοστεομένοι σπόνδυλοι Κόκκυγας Φυσιολογικά Κυρτώματα Σ.Σ. Η σπονδυλική στήλη δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πονοκέφαλος μετά από επισκληρίδιο ή ραχιαία Τι πρέπει να γνωρίζεις. Headache after an epidural or spinal injection What you need to know

Πονοκέφαλος μετά από επισκληρίδιο ή ραχιαία Τι πρέπει να γνωρίζεις. Headache after an epidural or spinal injection What you need to know Greek Πονοκέφαλος μετά από επισκληρίδιο ή ραχιαία Τι πρέπει να γνωρίζεις Headache after an epidural or spinal injection What you need to know Το φυλλάδιο αυτό περιέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με τον

Διαβάστε περισσότερα

Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2

Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2 Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΘΩΡΑΚΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 1 1.1. Επιδημιολογία... 3 1.2. Μηχανισμοί κάκωσης - Ταξινόμηση... 3 1.3. Διαγνωστική προσέγγιση...

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα συνοπτικά φαίνονται στον πίνακα. PS 1 3,05 ± 1,29 (min=1, max 5) PS 2 3,23 ± 1,47 (min=1, max=6)

Τα αποτελέσµατα συνοπτικά φαίνονται στον πίνακα. PS 1 3,05 ± 1,29 (min=1, max 5) PS 2 3,23 ± 1,47 (min=1, max=6) ! " # $ % & ' $ % ( ) % ' * +, & ' " - ".! + %!,, / # & + % 0 1 ( 2 $ * 3 ' + % 0 1 4 # & 3 5 6 7 8 9 : 9 ; < = >? @ A B C Σκοπός της παρούσης µελέτης ήταν να διερευνηθεί η δυνατότητα και οι συνθήκες ενδοτραχειακής

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές αρχών φαρμακολογίας

Εφαρμογές αρχών φαρμακολογίας Εφαρμογές αρχών φαρμακολογίας Χριστίνα Δάλλα Λέκτορας Φαρμακολογίας Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών cdalla@med.uoa.gr www.med.uoa.gr/pharmacology Ισχύς (potency) ενός φαρμάκου (συνήθως εκφράζεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Τα οφέλη της λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής στην πράξη - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Δευτέρα, 27 Δεκέμβριος :17

Τα οφέλη της λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής στην πράξη - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Δευτέρα, 27 Δεκέμβριος :17 Απαντά ο κ. Θεμιστοκλής Ευκαρπίδης, Γενικός Χειρουργός Ίσως λίγοι από εμάς να είμαστε ενημερωμένοι για τη σπουδαία εργασία που εκτελεί στο σώμα μας, ένα από τα όργανα του, η χοληδόχος κύστη. Εκεί μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Η θρομβοεμβολική νόσος στον ορθοπαιδικό ασθενή

Η θρομβοεμβολική νόσος στον ορθοπαιδικό ασθενή Η θρομβοεμβολική νόσος στον ορθοπαιδικό ασθενή Δρ Σταμάτιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειρουργός Επιμελητής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Ε.Φ.Θ. Επίπτωση Επίπτωση 60% 35%-60% σε # πυέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΣΤΑ (ΟΣΦΥΙΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ ΙΕΡΟ) ΟΣΦΥΙΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ Μεγαλύτεροι σε μέγεθος και όγκο, με κοντούς και παχείς αυχένες, ευρύτερες

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η αρθροσκόπηση του ώμου;

Τι είναι η αρθροσκόπηση του ώμου; Γράφει: Νικόλαος Τζανακάκης, Ορθοπαιδικός Χειρουργός Β ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Νοσοκομείου ΙΑΣΩ General Κέντρο Αρθροσκόπησης & Χειρουργικής Ώμου www.shoulder.gr Τι είναι η αρθροσκόπηση του ώμου; Είναι η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογία και Φαρμακολογία του Κεντρικού Νευρικού Αποκλεισμού

Φυσιολογία και Φαρμακολογία του Κεντρικού Νευρικού Αποκλεισμού ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 77 Φυσιολογία και Φαρμακολογία του Κεντρικού Νευρικού Αποκλεισμού Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΖΑΡΑΛΙΔΟΥ Σε αντίθεση με πολλά άλλα φάρμακα, η κύρια δράση των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση και Καταστολή των Ασθενών στη Διάρκεια της Τοποπεριοχικής Αναισθησίας

Παρακολούθηση και Καταστολή των Ασθενών στη Διάρκεια της Τοποπεριοχικής Αναισθησίας 46 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΓΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Παρακολούθηση και Καταστολή των Ασθενών στη Διάρκεια της Τοποπεριοχικής Αναισθησίας Π.ΜΑΪΔΑΤΣΗ MONΠORING ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΠΕΡΙΟΧΙΚΗ Η παρακολούθηση του ασθενούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ

ΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ ΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η ορθή και ασφαλής τοποθέτηση, χρήση και παρακολούθηση του περιφερικού φλεβικού καθετήρα (ΠΦΚ). 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο καθετηριασμός των περιφερικών φλεβών έχει ως ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Αιµορραγία. Η αιµορραγία αυτή προέρχεται από τη διατοµή µιας φλέβας και

Αιµορραγία. Η αιµορραγία αυτή προέρχεται από τη διατοµή µιας φλέβας και Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 55-62 Αιµορραγία Στο κυκλοφορικό σύστηµα του ενήλικα ανθρώπου υπάρχουν έξι λίτρα περίπου αίµατος, το οποίο µεταφέρει στα κύτταρα των ιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ

ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΦΛΕΒΙΚΕΣ ΟΔΟΙ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΙ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ Αρτηριακές οδοί: α) Μηριαία αρτηρία: - πλεονεκτήµατα: -µεγαλύτερο αγγείο - µεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικά πορίσματα

Επιστημονικά πορίσματα Παράρτημα II Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την ανάκληση ή την τροποποίηση των όρων των αδειών κυκλοφορίας και λεπτομερής αιτιολόγηση των αποκλίσεων από τη σύσταση της PRAC 69 Επιστημονικά πορίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική Θεραπεία των Οστεοπορωτικών Καταγμάτων

Χειρουργική Θεραπεία των Οστεοπορωτικών Καταγμάτων Χειρουργική Θεραπεία των Οστεοπορωτικών Καταγμάτων Η εμφάνιση καταγμάτων αποτελεί την κυριότερη επιπλοκή της οστεοπόρωσης. Τα περισσότερα κατάγματα επουλώνονται χωρίς να υπάρχει ανάγκη χειρουργικής επέμβασης,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθιο Κοιλιακό Τοίχωµα & Πύελος

Πρόσθιο Κοιλιακό Τοίχωµα & Πύελος Πρόσθιο Κοιλιακό Τοίχωµα & Πύελος Ι. Γενικά Α. Η κοιλία είναι το τµήµα του κόρµου που βρίσκεται µεταξύ του θώρακα (διάφραγµα) προς τα πάνω και της πυέλου (είσοδο της µικρής πυέλου) προς τα κάτω. Η πύελος

Διαβάστε περισσότερα

Μύες του πυελικού τοιχώματος

Μύες του πυελικού τοιχώματος Μύες Πυέλου Μύες του πυελικού τοιχώματος Συμβάλλουν στο σχηματισμό των εσωτερικών πλάγιων τοιχωμάτων της πυελικής κοιλότητας. Εκφύονται μέσα από τη πυελική κοιλότητα αλλά καταφύονται έξω από αυτήν (μηριαίο).

Διαβάστε περισσότερα

Οσφυϊκό Πλέγµα και Νεύρα

Οσφυϊκό Πλέγµα και Νεύρα Οσφυϊκό Πλέγµα και Νεύρα Εισαγωγή Σχηµατισµός Κλάδοι του Οσφυϊκού Πλέγµατος Μηριαίο Νεύρο (Ο2-Ο4) Εισαγωγή Η κινητικότητα και η γενική αισθητικότητα του κάτω άκρου εξυπηρετούνται από τους τελικούς κλάδους

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Δεδομένα στην Αγγειοχειρουργική στην Κύπρο - Ενδοφλεβική Θεραπεία με λέϊζερ Μέθοδος EVLA Η πιολιγότερο ανώδυνη ιατρική πρακτική για Κιρσούς

Νέα Δεδομένα στην Αγγειοχειρουργική στην Κύπρο - Ενδοφλεβική Θεραπεία με λέϊζερ Μέθοδος EVLA Η πιολιγότερο ανώδυνη ιατρική πρακτική για Κιρσούς Νέα Δεδομένα στην Αγγειοχειρουργική στην Κύπρο - Ενδοφλεβική Θεραπεία με λέϊζερ Μέθοδος EVLA Η πιολιγότερο ανώδυνη ιατρική πρακτική για Κιρσούς Πια είναι η καλύτερη μέθοδος θεραπείας; Κιρσοί είναι το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

κλινική εξέταση οδηγός για Barbara Bates, M.D. ISBN 9780960-372-144-4 Δεύτερη έκδοση Χ. Μουτσόπουλου Καθηγητού Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

κλινική εξέταση οδηγός για Barbara Bates, M.D. ISBN 9780960-372-144-4 Δεύτερη έκδοση Χ. Μουτσόπουλου Καθηγητού Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οδηγός για κλινική εξέταση Δεύτερη έκδοση Barbara Bates, M.D. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Χ. Μουτσόπουλου Καθηγητού Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων I. Ανδρουλάκη Καθηγητού Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Ιερό Πλέγµα και Νεύρα λκλλκλκλλκκκκ

Ιερό Πλέγµα και Νεύρα λκλλκλκλλκκκκ Ιερό Πλέγµα και Νεύρα λκλλκλκλλκκκκ Εισαγωγή Σχηµατισµός Παράπλευροι Κλάδοι του Ιερού Πλέγµατος Μυϊκοί Παράπλευροι Κλάδοι Δερµατικοί Παράπλευροι Κλάδοι Σπλαγχνικοί Παράπλευροι Κλάδοι Τελικοί Κλάδοι του

Διαβάστε περισσότερα

Χ.Κ.Γιαννακόπουλος, Π.Μυστίδης, Π.Αρεταίου, Π.Σαμσώνας,Ε.Γάκης, E.Μπουκόρος, Χ.Τσίου Ορθοπεδική Κλινική ΝΙΜΤΣ

Χ.Κ.Γιαννακόπουλος, Π.Μυστίδης, Π.Αρεταίου, Π.Σαμσώνας,Ε.Γάκης, E.Μπουκόρος, Χ.Τσίου Ορθοπεδική Κλινική ΝΙΜΤΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΤΗΣ ΙΣΧΑΙΜΟΥ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΜLA KAI ΓΕΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΪΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΚΑΡΠΙΑΙΟΥ ΣΩΛΗΝΑ Χ.Κ.Γιαννακόπουλος, Π.Μυστίδης, Π.Αρεταίου, Π.Σαμσώνας,Ε.Γάκης,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΔΑΖΟΛΑΜΗΣ PER OS ΩΣ ΠΡΟΝΑΡΚΩΣΗΣ, ΣΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ.

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΔΑΖΟΛΑΜΗΣ PER OS ΩΣ ΠΡΟΝΑΡΚΩΣΗΣ, ΣΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ. OS ΩΣ ΠΡΟΝΑΡΚΩΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν. Γιαννιτσών Εισαγωγή Η τοπική αναισθησία (ΤΑ) είναι μέθοδος εκλογής για πλειάδα μικρών και μεσαίων επεμβάσεων στην χειρουργική της μίας ημέρας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΘΩΡΑΚΟΤΟΜΗ

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΘΩΡΑΚΟΤΟΜΗ ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΘΩΡΑΚΟΤΟΜΗ Γιαβασόπουλος Ευάγγελος Νοσηλευτής, MSc,PhD(c), Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Προϊστάμενος Ν.Υ. Α Χειρουργικό & Θωρακοχ/γικό Τμήμα,

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Σάββας Γιώργος Καζάκος Μονάδα Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας Κτηνιατρική Σχολή Α.Π.Θ.

Ιωάννης Σάββας Γιώργος Καζάκος Μονάδα Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας Κτηνιατρική Σχολή Α.Π.Θ. Ιωάννης Σάββας Γιώργος Καζάκος Μονάδα Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας Κτηνιατρική Σχολή Α.Π.Θ. v δεκαπέντε φορές περισσότερες περιεγχειρητικές επιπλοκές από σκύλο και γάτα v δυσκολότερος ο κλινικός

Διαβάστε περισσότερα

διαταραχές και δυσκολία στη βάδιση άνοια επιδείνωση του ελέγχου της διούρησης- ακράτεια ούρων

διαταραχές και δυσκολία στη βάδιση άνοια επιδείνωση του ελέγχου της διούρησης- ακράτεια ούρων ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΟΣ Το εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ) είναι ένα υγρό το οποίο περιβάλλει τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό και είναι υπεύθυνο για την προστασία και τη θρέψη τους. Ο υδροκέφαλος είναι μια παθολογική

Διαβάστε περισσότερα

Zoletil Ενέσιμο αναισθητικό τιλεταμίνης και ζολαζεπάμης

Zoletil Ενέσιμο αναισθητικό τιλεταμίνης και ζολαζεπάμης Ενέσιμο αναισθητικό τιλεταμίνης και ζολαζεπάμης 132 Σύνθεση: Zoletil 50 Zoletil 100 Τιλεταμίνη (υδροχλωρική μορφή) 125mg 250mg Ζολαζεπάμη (υδροχλωρική μορφή) 125mg 250mg Φαρμακοτεχνική μορφή: Λυόφιλη σκόνη

Διαβάστε περισσότερα

Κινητικό σύστημα του ανθρώπου Σπονδυλική Στήλη

Κινητικό σύστημα του ανθρώπου Σπονδυλική Στήλη Κινητικό σύστημα του ανθρώπου Σπονδυλική Στήλη Μάλλιου Βίβιαν Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ Φυσικοθεραπεύτρια Μπενέκα Νατάσσα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ . Σπονδυλική στήλη-περιγραφή οστών θωρακικού κλωβού και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΤΩΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΤΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΤΩΜΑΤΟΣ Άσκηση 1 η 1. Εκδορά τραχήλου 2. Περιτονίες του τραχήλου 3. Έξω σφαγίτιδα φλέβα 4. Δερµατικοί κλάδοι αυχενικοί πλέγµατος 1. Εκδορά θώρακα 2. Θωρακοδελτοειδές

Διαβάστε περισσότερα

ΠEΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ

ΠEΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΠEΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ Ι. Φυσιολογία και παθοφυσιολογία του πόνου... 15 1. Ορισμός και τύποι του πόνου... 15 1.1. Ο ορισμός του πόνου... 15 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Μύες Θώρακα - Κορμού

Μύες Θώρακα - Κορμού Μύες Θώρακα - Κορμού Μύες μαστικής περιοχής Μύες πρόσθιου θωρακικού τοιχώματος Μύες κοιλιακού τοιχώματος Μύες ράχης Μύες οπίσθιου κοιλιακού τοιχώματος 1 2 3 1 Μείζων θωρακικός 1 Ελάσσων θωρακικός 2 3Υποκλείδιος

Διαβάστε περισσότερα

Κάτω Άκρο Οι Χώρες του Μηρού

Κάτω Άκρο Οι Χώρες του Μηρού Κάτω Άκρο Οι Χώρες του Μηρού Ι. Γενικά Α. 3εις σηµαντικές ζώνες των κάτω άκρων 1. Μηριαίο τρίγωνο 2. Ο πόρος των προσαγωγών 3. Ο ιγνυακός βόθρος Β. Μηριαίο οστό 1. Είναι το επιµηκέστερο, το ισχυρότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4ο ΜΕΡΟΣ Α ΝΩΤΙΑΙΟΣ ΜΥΕΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ 4ο ΜΕΡΟΣ Α ΝΩΤΙΑΙΟΣ ΜΥΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑ 4ο ΜΕΡΟΣ Α ΝΩΤΙΑΙΟΣ ΜΥΕΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΚΝΣ) ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΝΩΤΙΑΙΟΣ ΜΥΕΛΟΣ ΝΩΤΙΑΙΟΣ ΜΥΕΛΟΣ Είναι το πιο ουραίο τμήμα του Κ.Ν.Σ. Εκτείνεται από τη βάση του κρανίου μέχρι τον 1 ο οσφυϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Η Αρθροσκόπηση της Ποδοκνημικής Άρθρωσης

Η Αρθροσκόπηση της Ποδοκνημικής Άρθρωσης Η Αρθροσκόπηση της Ποδοκνημικής Άρθρωσης Ανατομική της Ποδοκνημικής Άρθρωσης Η ποδοκνημική άρθρωση είναι η άρθρωση που σχηματίζεται στη θέση σύνδεσης τριών οστών: του κάτω άκρου της περόνης προς τα έξω

Διαβάστε περισσότερα

Οπιοειδή ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΤΣΗ, ΕΛΕΝΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ

Οπιοειδή ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΤΣΗ, ΕΛΕΝΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 113 Οπιοειδή ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΤΣΗ, ΕΛΕΝΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ Το όπιο προέρχεται από την ελληνική λέξη οπός που σημαίνει γαλακτώδης χυμός των φυτών. Το

Διαβάστε περισσότερα

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση )

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Συντηρητική ή Χειρουργική Αντιµετώπιση Γ. Στράντζαλης Νευροχειρουργική Κλινική, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεραπευτήριο Ευαγγελισµός ΓΕΝΙΚΑ Η οσφυo-ισχιαλγία ή ο «πόνος

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012

Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012 Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012 Πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα Κ. Αλπαντάκη Όρια της κοιλιάς Άνω: Πλευρικό τόξο 7-12 Ξιφοειδής απόφυση: επίπεδο 10ου πλευρικού χόνδρου = Ο3 Κάτω : Ηβικά οστά και λαγόνια ακρολοφία:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΡΗΞΗ ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ ΑΓΚΩΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Δρ Λ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Χειρούργος ορθοπαιδικός Αρεταίειο νοσοκομείο, Κύπρος

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΡΗΞΗ ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ ΑΓΚΩΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Δρ Λ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Χειρούργος ορθοπαιδικός Αρεταίειο νοσοκομείο, Κύπρος ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΡΗΞΗ ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ ΑΓΚΩΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Δρ Λ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Χειρούργος ορθοπαιδικός Αρεταίειο νοσοκομείο, Κύπρος Ρήξη του δικεφάλου τένοντα στον αγκώνα συμβαίνει τις περισσότερες φορές,

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Κασσιανή Θεοδωράκη, Αντεια Παρασκευά, ηµήτρης Βαλσαµίδης, Αργυρώ Φασουλάκη Σκοπός της ύπαρξης κατευθυντηρίων οδηγιών µεταναισθητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΗΓΑΣ MD, FEBU ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΗΓΑΣ MD, FEBU ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΗΓΑΣ MD, FEBU ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Da Vinci εντυπωσιακή τεχνολογία που αυξάνει

Διαβάστε περισσότερα

Στροφή στην πρόοδο. Όλες οι ιδιότητες που αναζητάτε σε ένα μέσο καταστολής και προνάρκωσης. Εξαιρετικό προφίλ ασφαλείας. Συμβάλλει στην αποτελεσματική

Στροφή στην πρόοδο. Όλες οι ιδιότητες που αναζητάτε σε ένα μέσο καταστολής και προνάρκωσης. Εξαιρετικό προφίλ ασφαλείας. Συμβάλλει στην αποτελεσματική Όλες οι ιδιότητες που αναζητάτε σε ένα μέσο καταστολής και προνάρκωσης. Εξαιρετικό προφίλ ασφαλείας Αξιοπιστία Συμβάλλει στην αποτελεσματική αναλγησία Μείωση της απαιτούμενης ποσότητας παράγοντα εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο. Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ. «Τοποθέτηση. Κεντρικών Φλεβικών Καθετήρων»

Εργαστήριο. Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ. «Τοποθέτηση. Κεντρικών Φλεβικών Καθετήρων» Εργαστήριο Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ «Τοποθέτηση Κεντρικών Φλεβικών Καθετήρων» Κεντρικές Φλεβικές γραμμές: Τι είναι; Πότε τις χρησιμοποιούμε; Πως τις τοποθετούμε; Έχουν επιπλοκές; Πως προλαμβάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΡΔΑΒΕΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΡΔΑΒΕΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΣ ΠΟΡΟΣ ΣΕ ΝΕΟΓΝΑ ΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΡΔΑΒΕΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Συγγενείς ανωμαλίες της καρδιάς, είναι οι ατέλειες στη δομή της καρδιάς, που είναι παρούσες κατά τη γέννηση. Μια από αυτές είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΜΣΣ- ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ. ΤΣΑΟΥΣΗΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ειδικευόμενος Ιατρός

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΜΣΣ- ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ. ΤΣΑΟΥΣΗΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ειδικευόμενος Ιατρός ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΜΣΣ- ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΤΣΑΟΥΣΗΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ειδικευόμενος Ιατρός ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΣ Η ΠΙΟ ΚΟΙΝΗ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ Η ΠΙΟ ΚΟΙΝΗ ΑΙΤΙΑ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος Ερωτήσεις Αξιολόγησης Εργαστηριακού Μαθήματος Θέμα: «Κεντρική Φλεβική Πίεση» 1. Τι είναι η Κεντρική Φλεβική Πίεση (ΚΦΠ); Είναι η υδροστατική πίεση των μεγάλων φλεβών που είναι πλησιέστερα στην καρδιά,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανατοµίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Αθηνών

Εργαστήριο Ανατοµίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Αθηνών Εργαστήριο Ανατοµίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Αθηνών ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ Το Μυοσκελετικό Σύστηµα Δρ. Ε. Τζόνσον Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αθήνα 2012 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι. Α. Τα µέρη και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ ARDS - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΝΟ Παρουσίαση περιστατικού ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» Παρουσίαση περιστατικού Από τον απεικονιστικό έλεγχο διαπιστώθηκαν: κατάγµατα λεκάνης και δεξιού άνω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΕΤΙΚΟΓΛΟΥ MD PhD FESC ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ Α.Π.Θ. Δ/ΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΕΤΙΚΟΓΛΟΥ MD PhD FESC ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ Α.Π.Θ. Δ/ΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΕΤΙΚΟΓΛΟΥ MD PhD FESC ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ Α.Π.Θ. Δ/ΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 Το περικάρδιο αποτελείται από δύο πέταλα το

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Metacam 5 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Metacam 5 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Metacam 5 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα ml περιέχει: Δραστικό συστατικό: Μελοξικάμη 5 mg Έκδοχο:

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Επεμβατική Ακτινολογία Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Τα τελευταία 20 χρόνια, η Επεμβατική Ακτινολογία παρουσιάζει διαρκή εξέλιξη και αποτελεί μία πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟ 4 ΠΥΕΛΟΣ - ΙΣΧΙΑ

ΦΥΣΙΟ 4 ΠΥΕΛΟΣ - ΙΣΧΙΑ ΦΥΣΙΟ 4 ΠΥΕΛΟΣ - ΙΣΧΙΑ ΠΥΕΛΟΣ 1. Πρόσθια κάτω λαγόνια άκανθα, 2. Ιερό οστό, 3. Πρόσθια άνω λαγόνια άκανθα, 4. Ηβική σύμφυση, 5. Λαγόνιο οστό, 6. Κόκκυγας, 7. 5ος οσφυϊκός σπόνδυλος, 8. Ιερολαγόνια άρθρωση,

Διαβάστε περισσότερα

9. ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ (ΡΡΗ)

9. ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ (ΡΡΗ) ΟΡΙΣΜΟΙ Πρωτοπαθής: εντός 24 ωρών από τον τοκετό. Απώλεια αίματος > 500 ml. Η πιο συχνή μορφή σοβαρής μαιευτικής αιμορραγίας. Δευτεροπαθής: η απώλεια αίματος που εκδηλώνεται μετά από 24 ώρες έως και 12

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες σχετικά με την Αναισθησία

Πληροφορίες σχετικά με την Αναισθησία Πληροφορίες σχετικά με την Αναισθησία Ο όρος αναισθησία εννοεί την απουσία αίσθησης. Η αναισθησιολογία αντίστοιχα είναι η ιατρική ειδικότητα που μελετά τα φάρμακα και τις τεχνικές που προκαλούν καταστολή

Διαβάστε περισσότερα

Χ.Κ.Γιαννακόπουλος, Α.Λέγκας, Μ.Τριανταφύλλη,Α.Ηλιάδης, Θ.Παπαπολυχρονίου, Ε.Μιχελινάκης

Χ.Κ.Γιαννακόπουλος, Α.Λέγκας, Μ.Τριανταφύλλη,Α.Ηλιάδης, Θ.Παπαπολυχρονίου, Ε.Μιχελινάκης Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΑΝΟΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ Χ.Κ.Γιαννακόπουλος, Α.Λέγκας, Μ.Τριανταφύλλη,Α.Ηλιάδης, Θ.Παπαπολυχρονίου, Ε.Μιχελινάκης Ορθοπεδική Κλινική Αναισθησιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΦΛΕΒΑΣ ΚΑΙ ΚΙΡΣΩΝ. Δρ Πάρις Παππάς, f-cirse, EBIR Δ/ΝΤΗΣ ΕΣΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Π.Γ.Ν.Α. ΛΑΪΚΟ

ΕΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΦΛΕΒΑΣ ΚΑΙ ΚΙΡΣΩΝ. Δρ Πάρις Παππάς, f-cirse, EBIR Δ/ΝΤΗΣ ΕΣΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Π.Γ.Ν.Α. ΛΑΪΚΟ ΕΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΦΛΕΒΑΣ ΚΑΙ ΚΙΡΣΩΝ Δρ Πάρις Παππάς, f-cirse, EBIR Δ/ΝΤΗΣ ΕΣΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Π.Γ.Ν.Α. ΛΑΪΚΟ Ανατομία Εμβολισμός δεξιού κλάδου Ο εμβολισμός κλάδου της πυλαίας φλέβας, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Xylozan, Lidocaine hydrochloride 2 %, ενέσιμο διάλυμα. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε 1 ml διαλύματος περιέχει μονοϋδρική

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλοκές Λιποαναρρόφησης

Επιπλοκές Λιποαναρρόφησης Επιπλοκές Λιποαναρρόφησης Δ. Ντάσιου-Πλακίδα Εξ. Επιστημονικός Συνεργάτης Νοσ. «Συγγρός» Derma Clinic, Βόλος ITMP/ASDS Mentor Λιποαναρρόφηση μεγάλη επέμβαση, που πρέπει να εκτελείται σε χειρουργείο με

Διαβάστε περισσότερα

ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΓΧΡΩΜΟ TRIPLEX ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΟΥΣ

ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΓΧΡΩΜΟ TRIPLEX ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΟΥΣ ηµήτρης Γ. Χατζηχρήστου Καθηγητής Ουρολογίας Ανδρολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 01 ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΓΧΡΩΜΟ TRIPLEX ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΟΥΣ Ποια είναι τα αγγειακά προβλήµατα της στύσης; Τα αγγειακά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΟΝΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΟΥΣ ΜΕ ΟΠΙΟΕΙΔΗ. E. Αλεξοπούλου - Βραχνού

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΟΝΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΟΥΣ ΜΕ ΟΠΙΟΕΙΔΗ. E. Αλεξοπούλου - Βραχνού ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΟΝΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΟΥΣ ΜΕ ΟΠΙΟΕΙΔΗ E. Αλεξοπούλου - Βραχνού Ο πόνος δεν πρέπει να σχετίζεται με ογκολογικό επείγον (π.χ. #, απόφραξη, φλεγμονή, λεπτομηνιγγικές μετ/σεις, διάτρηση

Διαβάστε περισσότερα

6 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

6 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Περιεχόμενα Πρόλογος συγγραφέων... 7 Εισαγωγή... 9 Πώς να διαβάσετε αυτό το βιβλίο... 11 Απλές συμβουλές για την ώρα των εξετάσεων... 13 Βασικές γνώσεις για τα νοσοκομεία και τους νοσηλευτές... 15 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΟΣ Θ.

ΣΤΕΦΟΣ Θ. Επηρεάζει την αύξηση του βάρους κατά τη διάρκεια της κύησης Επηρεάζει τη μακροχρόνια διατήρηση των προσληφθέντων κιλών κατά τη διάρκεια της κύησης (5-9μήνες) Επηρεάζει την εμφάνιση παχυσαρκίας σε γυναίκες

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα ΙΙΙ. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και τα Φύλλα Οδηγιών Χρήσης

Παράρτημα ΙΙΙ. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και τα Φύλλα Οδηγιών Χρήσης Παράρτημα ΙΙΙ Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και τα Φύλλα Οδηγιών Χρήσης Σημείωση : Οι τροποποιήσεις στην Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

1.ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

1.ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1.ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ RIMADYL injectable solution 2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ( Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Δραστικό( ά) συστατικό( ά ) : Το προϊόν περιέχει 50 mg καρπροφένης

Διαβάστε περισσότερα

5. ΠΕΡΙΝΕΟΤΟΜΙΑ ΡΗΞΕΙΣ ΠΕΡΙΝΕΟΥ

5. ΠΕΡΙΝΕΟΤΟΜΙΑ ΡΗΞΕΙΣ ΠΕΡΙΝΕΟΥ ΠΕΡΙΝΕΟΤΟΜΙΑ Η περινεοτομία είναι μια από τις πιο συνήθεις παρεμβάσεις στη μαιευτική. Ιστορικά ο σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι η διευκόλυνση του 2ου σταδίου του τοκετού, με απώτερο στόχο τη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματά μας δεν αποτελούν ελεγχόμενη μελέτη ή κλινική δοκιμή, αλλά στοιχεία μητρώου των ασθενών μας.

Τα αποτελέσματά μας δεν αποτελούν ελεγχόμενη μελέτη ή κλινική δοκιμή, αλλά στοιχεία μητρώου των ασθενών μας. CUMMULATINE SUCCESS SCORE % ΙΣΧΙΟ CUMMULATINE SUCCESS RATE % YΛΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 42 ΑΝΔΡΕΣ 16 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 26 ΗΛΙΚΙΑ 63.1 (42-92) ΥΨΟΣ 171 (162-191) Δ.Μ.Σ 36 (22-47) Το ποσοστό των ασθενών που αναφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΘ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΘ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΘ Χ Ο Ν Δ Ρ Ο Μ Α Τ Ι Δ Ο Υ Μ Α Ρ Ι Α Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Ρ Ι Α T E, M S C, Μ Ε Θ Α, Π Γ Ν Α Χ Ε Π Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ.. Όπως είναι ευρέως

Διαβάστε περισσότερα

Bλάβες αρθρικού χόνδρου και σύγχρονες θεραπείες - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Δευτέρα, 02 Ιούλιος :04

Bλάβες αρθρικού χόνδρου και σύγχρονες θεραπείες - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Δευτέρα, 02 Ιούλιος :04 Γράφει: Δρ. Νικόλαος Πισκοπάκης MD, PhD, Ορθοπεδικός Χειρουργός, Δ/ντής Ορθοπεδικής Κλινικής Αθλητικών Κακώσεων Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, Πρόεδρος Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας (ΕΑΕ) Τι είναι ο αρθρικός

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομική Προσέγγιση και Περιγραφή Τοποπεριοχικών Τεχνικών

Ανατομική Προσέγγιση και Περιγραφή Τοποπεριοχικών Τεχνικών ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝ'fΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 53 Ανατομική Προσέγγιση και Περιγραφή Τοποπεριοχικών Τεχνικών Β. ΟΥΡΑΗΛΟΓΛΟΥ Μ.Α. ΓΚΙΑΛΑ Η ανατομία εί ν αι για τη φυσιο λ ογ ί α ό τι και η γεωγραφ ί α για

Διαβάστε περισσότερα

Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες

Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες Ποιά είναι η ανατομική κατασκευή του ώμου; Η άρθρωση του ώμου σχηματίζεται από την σύνδεση τριών οστών: του βραχιονίου, της ωμοπλάτης και της κλείδας.

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012

Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012 Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012 Θωρακικό τοίχωμα Κ. Αλπαντάκη Θώρακας Γενική επισκόπηση Σχετικοί όροι Θώρακας Θωρακικός κλωβός Θωρακικό τοίχωμα Θωρακική κοιλότητα Σχετικοί όροι Θώρακας Περιοχή του σώματος

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI)

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Τι είναι το σύνδροµο µηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης; Φυσιολογικά, η κεφαλή του ισχίου δεν προσκρούει στο χείλος της κοτύλης κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Κάθε χρόνο περίπου 200.000 νέοι ασθενείς διαγιγνώσκονται με Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής. Είναι γνωστό επίσης, ότι η ρήξη του Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής οδηγεί σε ποσοστό τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Οξύς Μετεγχειρητικός Πόνος

Οξύς Μετεγχειρητικός Πόνος ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 259 Οξύς Μετεγχειρητικός Πόνος ΒΑΓΙΑ ΝΤΡΙΤΣΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ ΔΙΝΤΣΙΔΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΑΡΔΑΚΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗ 1. Μετεγχειρητικός πόνος Ο

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική μελέτη. (SaO. Όροι ευρετηρίου: επισκληρίδιος αναισθησία, γυναικολογικές εγχειρήσεις, λεβοβουπιβακαΐνη, κινητικός αποκλεισμός.

Κλινική μελέτη. (SaO. Όροι ευρετηρίου: επισκληρίδιος αναισθησία, γυναικολογικές εγχειρήσεις, λεβοβουπιβακαΐνη, κινητικός αποκλεισμός. EΛΛHNIKH MAIEYTIKH & ΓYNAIKOΛΟΓIA 19(4):338-34, 007 Κλινική μελέτη Συγκριτική μελέτη του κινητικού αποκλεισμού με χορήγηση λεβοβουπιβακαΐνης και λεβοβουπιβακαΐνης και μορφίνης, κατά τη διάρκεια επισκληρίδιας

Διαβάστε περισσότερα

OΞΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΛΥΒΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ Τ.Ε.Π ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Γ.Ν.Α

OΞΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΛΥΒΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ Τ.Ε.Π ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Γ.Ν.Α OΞΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΛΥΒΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ Τ.Ε.Π ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Γ.Ν.Α Είναι η συσσώρευση υγρού στον διάµεσο ιστό και στις πνευµονικές κυψελίδες. Η συσσώρευση υγρού µπορεί να εµποδίσει

Διαβάστε περισσότερα

Περιεγχειρητική Αντιπηκτική Αγωγή. Λύση ή Πρόβλημα?

Περιεγχειρητική Αντιπηκτική Αγωγή. Λύση ή Πρόβλημα? Περιεγχειρητική Αντιπηκτική Αγωγή. Λύση ή Πρόβλημα? Το Πρόβλημα. Κ. Θεοδωράκη Ή αλλιώς. Η σκοτεινή πλευρά των αντιπηκτικών Ποιες μπορεί να είναι οι «παρενέργειες» των αντιπηκτικών? Αυξημένη περιεγχειρητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΕΙΣ. Πριν από κάθε παρακέντηση. 1. Έλεγχος των Ιατρικών οδηγιών ότι πρέπει ο άρρωστος να υποβληθεί στην συγκεκριμένη παρακέντηση.

ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΕΙΣ. Πριν από κάθε παρακέντηση. 1. Έλεγχος των Ιατρικών οδηγιών ότι πρέπει ο άρρωστος να υποβληθεί στην συγκεκριμένη παρακέντηση. ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΑΜΟΥ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α Πριν από κάθε παρακέντηση 1. Έλεγχος των Ιατρικών οδηγιών ότι πρέπει ο άρρωστος να υποβληθεί στην συγκεκριμένη παρακέντηση. 2. Γραπτή συγκατάθεση του αρρώστου

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο. Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ. «Μέτρηση της αιματηρής. Αρτηριακής Πίεσης»

Εργαστήριο. Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ. «Μέτρηση της αιματηρής. Αρτηριακής Πίεσης» Εργαστήριο Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ «Μέτρηση της αιματηρής Αρτηριακής Πίεσης» Αιμοδυναμική παρακολούθηση α) Μη επεμβατική Ηλεκτροκαρδιογράφημα Αρτηριακός σφυγμός Αναίμακτη αρτηριακή πίεση

Διαβάστε περισσότερα