Περιοχική Αναισθησία στα Παιδιά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιοχική Αναισθησία στα Παιδιά"

Transcript

1 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 135 Περιοχική Αναισθησία στα Παιδιά ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Η πρακτική της περιοχικής αναισθησίας στα παιδιά είναι πάρα πολύ παλιά.αυτό αποδεικνύει ένα Αιγυπτιακό ανάγλυφο του Saqqarah, που χαράχτηκε το 2500 π.χ. και παρουσιάζει μία σκην1ί περιτο ηiς σε παιδί, όπου ένα αντικείμενο, ίσως η φημισμένη "Πέτρα της Μέμφδος" χρησιμοποιείται για την πρόκληση αναλγησία; πριν την επέμβαση.1 Οι πολιτισμοί των επόμενων επόν απομακρύνθηκαν από αυτές τις παραδοσιακές αναλγητικές τεχνικές μέχρι το τέλος του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα, οπότε επικράτησε μία βραχεία περίοδος ενθουσιασμού και αποδοχής της περιοχικής αναισθησίας.2 Την περίοδο αυτή η περιοχική αναισθησία προσέφερε μεγαλύτερη ασφάλεια σε σχέση με τη γενική αναισθησία με την ανοικτή μέθοδο του χλωροφορμίου.από τότε οι τεχνικές αυτές εξαφανίσθηκαν και πάλι από το προσκήνιο για να ξαναεμφανισθούν μετά το τέλος του πρώτου ημίσεως του 20ου αιώνα.3 Ήδη από το 1970 η ιεροκοκκυγική προσπέλαση εφαρμόσθηκε στα παιδιά για τη χορήγηση τοπικών αναισθητικών και από το 1981 άρχισε η χορήγηση μορφίνης. Εντούτοις μόνο στα τελευταία 15 χρόνια η χρήση της περιοχικής αναισθησίας έχει εξαπλωθεί σε μεγάλο βαθμό στα παιδιά. Η αμφισβήτηση της αναγκαιότητας της περιοχικ1ίς, εφ' όσον αυτή εφαρμόζεται μετά τη χορ1iγηση γενι ΚΊ1ς αναισθησίας, διαλύθηκε ότειν αναδείχθηκαν τα πλεονεκηίματα από το συνδυασμό των δύο τεχνικών στον ίδιο ασθενή4 στον τομέα της μετεγχειρητικ1ίς αναλγησίας και στη βελτίωση της έκβασης της χειρουργικής επέμβασης σε νεογνά υψηλού κινδύνου. ΙΔΙΑΠΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ Η ανάπτυξη του Νωτιαίου Μυελού Στα βρέφη οι μήνιγγες (σκληρά και aραχνοειδής) φθάνουν μέχρι το 3ο ή 4ο ιερό μεσοσπονδύλιο διάστημα (S3-4), καταλήγουν υψηλότερα όσο το παιδί μεγαλώνει, για να καταλ1ίξουν στο Sl-2 κατά την ενηλικίωση. Συγχρόνως στα βρέφη το ιερό σχίσμα είναι τοποθετημένο :τιο κεφαλικά σε σχέση με τον ενήλικα. Ω; ε:ι. τούτου η απόσταση ανάμεσα στο ιερό σχίσμα r.αι στο τέί.ο; τη; σκληρ1iς η]νιγγας είναι σχετικά μιzρ1).' Οι σύνδεσμοι zαι οι περιτονίες είναι λεπτότεροι r..αι r..ατά συνέπεια πιο εύκολο να διατρηθούν. Ο επισκληρίδιος χώρος είναι πολύ πιο επιπολής στα παιδιά και ο λιπώδης ιστός που τον περιβάλλει είναι πιο λεπτός, με αποτέλεσμα την περισσότερο ομοιόμορφη κατανομή των τοπικών αναισθητικών. Η ανάπτυξη των κεντρικών και περιφερικών νεύρων Τα κεντρικά και περιφερικά νεύρα των νεογνών επειδ1ί έχουν λιγότερη μυελίνη επιτρέπουν ταχύτερη διάχt ση των τοπικών αναισθητικών, ενώ αντίθετα η μετάδοm1 των νευρικών ερεθισμάτων είναι βραδύτερη. Ο μεταβολισμός των τοπικών αναισθητικών Τα τοπικά αναισθητικά είναι εστέρες και αμίδια. Οι εστέρες μεταβολίζονται από τη χολινεστεράση του πλάσματος, που επειδή είναι σε χαμηλότερες πυκνότητες τους πρώτους 6 μ1ίνες της ζωής, παρατηρείται παράταση της δράσης τους. Συγχρόνως τα αμίδια, που μεταβολίζονται στο ήπαρ, έχουν παράταση του χρόνου ημίσειας ζωής λόγω της ανεπάρκειας των ενζυματικών συστημάτων του ήπατος κατά τη διάρκεια της νεογνικής και πρώτης βρεφικής ηλικίας. Παράλληλα,τα επίπεδα της αl-όξινης γλυκοπρωτείνης είναι χαμηλότερα, με αποτέλεσμα μεγαλύτερο ποσοστό αδέσμευτου τοπικού αναισθητικού να κυκλοφορεί στο πλάσμα. Επειδή όμως ο όγκος κατανομής είναι μεγαλύτερος στα παιδιά, το τελικό αποτέ-

2 136 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΙΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ λεσμα είναι η ελάττωση της συγκέντρωσης του φαρμάκου στο πλάσμα. 6 Η αιμοδυναμική σταθερότητα Η συνήθης ελάττωση στην αρτηριακή πίεση, που οφείλεται σε αποκλεισμό του συμπαθητικού νευρικού συστήματος είναι ασυνήθης στα παιδιά τα μικρότερα των 8 ετών.7 Έτσι δεν απαιτείται η προληπτική αύξηση του όγκου του ενδοαγγειακού χώρου. Ο ακριβής μηχανισμός δεν είναι γνωστός, αλλά αποδίδεται σε μεγαλύτερη ικανότητα των παιδιών να αντισταθμίζουν τις συστηματικές περιφερικές αντιστάσεις. Η εφαρμογή της σε συνδυασμό με γενική αναισθησία Είναι αυτονόητο ότι τα παιδιά δεν μπορούν να συνεργαστούν για την εφαρμογή της περιοχικής αναισθησίας. Η χορήγηση όμως κάποιου σχήματος γενικής αναισθησίας πριν την εφαρμογή της εμπεριέχει δύο μειονεκτήματα. l.την αδυναμία αναγνώρισης παραισθησίας. 2.Την επίδραση του τοπικού αναισθητικού στην ανίχνευση της έγχυσης τοπικού αναισθητικού ενδοαγγειακά. ΠΕΡΙΟΧΙΚΟΙ NEYPIKOI ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ Ιεροκοκκυγική επισκληρίδιος αναισθησία Είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδος περιοχικής αναισθησίας, γιατί είναι εύκολα εφαρμόσιμη, λόγω της ευκολίας με την οποία ψηλαφάται το ιερό σχίσμα στα παιδιά. Αυτό οφείλεται στην απουσία του τοπικού λίπους,που αναπτύσσεται στην περιοχή κατά την εφηβεία. Ακόμη η προς τα πάνω (κεφαλική) επέκταση του φαρμάκου είναι πιο εφικτή και αναμενόμενη στα παιδιά. Αυτό συμβαίνει διότι στα παιδιά τα μικρότερα των 8 ετών, το λίπος του επισκληρίδιου χώρου είναι πιο χαλαρό και ζελατινώδες, ενώ αργότερα καθίσταται πιο ινώδες και πυκνό.χ Η ιεροκοκκυγική προσπέλαση χρησιμοποιείται συχνότερα με εφ'άπαξ χορήγηση του φαρμάκου και σε συνδυασμό με ελαφρά γενική αναισθησία, για επεμβάσεις των κάτω άκρων, της περιοχής του πρωκτού και του περινέου, του ουροποιογεννητικού συστήματος και γενικά για επεμβάσεις της κοιλίας κάτω από τον ομφαλό. Απόλυτη ένδειξη εφαρμογής της μεθόδου στις επεμβάσεις αυτές αποτελούν τα περιστατικά, που συνυπάρχει σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια ή νευρομυίκ1i νόσος. Εξ αιτίας της ανατομικής ιδιαιτερότητας που εξασφαλίζει μικρή αντίσταση στη διάχυση του χορηγούμενου διαλύματος, είναι δυνατό με την εφ' άπαξ χορήγηση να επιτευχθεί αποκλεισμός μέχρι το lo-3o θωρακικό δερμοτόμιο (Θl-3) και ως εκ τούτου αναλγησία για επεμβάσεις της άνω κοιλίας με τεράστιες όμως δόσεις και επικίνδυνες για τα παιδιά. Το πρόβλημα παρακάμπτεται με τη χρήση επισκληρίδιου καθετήρα, που τοποθετείται στον επισκληρίδιο χώρο με ιεροκοκκυγικ1i προσπέλαση και προωθείται προς τα πάνω( κεφαλικά), με μεγαλύτερη ευκολία απ' ότι στον εν1iλικα.7 Υ. Στις περιπτώσεις αυτές προβληματίζει η γειτνίαση της ιεροκοκκυγικ1iς περιοχής με το ορθό, γι'αυτό η τοποθέτηση του καθετήρα από την ιεροκοκκυγική περιοχή περιορίζεται μόνο εκεί, όπου ο καθετήρας δε μπορεί να περάσει με οσφυίκή προσπέλαση. Ο Berde συνιστά οι ιεροκοκκυγικοί επισκληρίδιοι καθετήρες να μη μένουν για περισσότερες από 72 ώρες'0 Για την εφαρμογή της ιεροκοκκυγικ1iς επισκληριδίου αναισθησίας, το παιδί τοποθετείται σε πλάγια θέση με τα γόνατα κεκαμμένα κατά 90.Για να προσδιορισθεί το ιερό σ;.ίσμα, αρχίζει η ψηλάφηση με τον αριστερό δείκτη από τον κόκκυγα (το τελευταίο σημείο της σπονδυλικίiς στ11λης). Στη συνέχεια μετακινείται ο δείκτης κεφαλικά, έως ότου εντοπίσει ένα εντύπωμα με τριγωνικό σχήμα, που αναγνωρίζεται από τα εκατέρωθεν ευρισκόμενα ιερά κέρατα. Η θέση του ιερού σχίσματος δεν είναι πάντοτε σταθερή και χρειάζεται εμπειρία για τον εντοπισμό του. Ακολουθεί λεπτομερής καθαρισμός του δέρματος της περιοχής και τηρούνται οι συνήθεις κανόνες aσηψίας. Χρησιμοποιείται μικρού μήκους βελόνη συν1iθως 23G προσαρμοσμένη στη σύριγγα με το προς έγχυση διάλυμα,που προωθείται ακριβώς στη μέση γραμμή και υπό γωνία 60. Μόλις η βελόνη προωθηθεί γίνεται αντιληπτή η προσπέλαση του ιεροκοκκυγικού συνδέσμου. Στη συνέχεια ελαττώνεται η γωνία που σχηματίζει η βελόνη στις 20ο,ενώ συγχρόνως προωθείται 2-3mm κεφαλικά. Αφού προηγηθούν αναρροφήσεις, που θα αποκλείσουν την έξοδο αίματος ή εγκεφαλονωτιαίου υγρού, ακολουθεί η έγχυση του διαλύματος και το παιδί τοποθετείται σε ύπτια θέση". Οι επιπλοκές είναι σπάνιες και σχεδόν πάντα οφείλονται σε τεχνικά σφάλματα. Αυτές είναι η υπαραχνοειδής έγχυση του τοπικού αναισθητικού, που

3 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 137 μπορεί να προκαλέσει ολική ραχιαία, η ενδοαγγειακή έγχυση tj η έγχυση κάτω από το περιόστεο με κίνδυνο γενικευμένης τοξικtjς δράσης και η υποδόρια έγχυση που σημαίνει αποτυχία του αποκλεισμού1 2 Σπανιότερα αναφέρεται η είσοδος της βελόνης σε όργανα της ελάσσονος πυέλου. Προκειμένου να αποφευχθούν αυτές οι επιπλοκές, χρησιμοποιούνται βελόνες μικρού μtjκους με αμβλεία διατομή ή οι πλαστικοί φλεβοκαθετήρες και στα μεγαλύτερα παιδιά οι βελόνες Tuohy Νο20 και ηjκους 5 crn. Ακόμη επιβάλλεται η επιμελtjς αναρρόφηση πριν από την έγχυση του φαρμάκου, η εφαρμογtj δοκιμαστικού ελέγχου με 1 rnl από το διάλυμα και η παρακολούθηση των ζωτικών σημείων εφ' όσον το διάλυμα περιέχει επινεφρίνη. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες, που οφείλονται στο διάλυμα που χρησιμοποιείται, είναι ναυτία r.αι έμετος σε ποσοστό 5-30%,κινητικός αποκλεισμός, που παρατηρείται με τα πυκνότερα διαλύματα, επίσχεση των ούρων, που οφείλεται σε ελαττωμένη αισθητιr.ότητα της κύστης και σπάνια υπόταση, που οcμίί.εται στον αποκλεισμό του συμπαθητικού και παρατηρείται στα παιδιά τα μεγαλύτερα των 5 ετών εφόσον συνυπάρχει υποβολαιμία. Άπνοια παρατηρείται σπανιότερα και οφείλεται στην αθρόα διάχυση διαλύματος τοπικού αναισθητικού μεγάλου όγκου και υψηλής πυκνότηταξ Συχνά αναφέρεται αστοχία, όσον αφορά το επίπεδο του αποκλεισμού, όπως επίσης αποκλεισμός της μιας πλευράς ή παντελής αποτυχία, ιδίως σε παιδιά άνω των επτά ετών (ποσοστό 3-23% ). Από τα τοπικά αναισθητικά έχουν χρησιμοποιηθεί η λιδοκαίνη 1%, η βουπιβακαίνη 0,125%, 0,25% και 0,5%, η μεπιβακαίνη και τελευταία η ροπιβακαίνη 0,25%1ΌΗ λιδοκαίνη εξασφαλίζει ταχύτερη έναρξη αλλά μικρότερη διάρκεια αποκλεισμού, σε σχέση με τη βουπιβακαίνη 0,25%14 Επειδtj όμως τον αναισθησιολόγο τον ενδιαφέρει η εξασφάλιση μεγάλης διάρκειας μετεγχειρητικής αναλγησίας, έχει επικρατήσει η χρήση της βουπιβακαίνης 0,25%. Τελευταία χρησιμοποιείται η βουπιβακαίνη 0,125% που προσφέρει την ίδια διάρκεια μετεγχειρητικής αναλγησίας με μικρότερο ποσοστό κινητικού αποκλεισμού15 Η αναμενόμενη διάρκεια μετεγχειρητικής αναλγησίας με βουπιβακαίνη είναι 4-10 ώρες, εξαρτώμενη από το είδος της επέμβασης. Αυτή η διάρκεια θεωρείται απολύτως επαρκής για μια τελείως ανώδυνη μετεγχειρητική πορεία σε πολλές μικρές επεμβάσεις της βουβωνικής χώρας ή του γεννητικού συστήματοξ'. Μεταξύ των ερευνητών δεν υπάρχει συμφωνία κατά πόσο η ηλικία ή το βάρος του παιδιού θα πρέπει να λαμβάνεται υπ' όψη για τον υπολογισμό του όγκου, που θα αποδώσει το επιθυμητό ύψος του αποκλεισμού και πολλά μαθηματικά μοντέλα έχουν προταθεί γι' αυτό. Τα μοντέλα αυτά έχουν μικρή κλινική σημασία επειδή το ύψος του αισθητικού αποκλεισμού ποικίλλει από το ένα παιδί στο άλλο και είναι πιο δύσκολο να προσδιορισθεί σε παιδιά μεγαλύτερα των 7 ετών, οπότε η σύσταση του επισκληρίδιου λίπους καθίσταται πιο πυκνή. Στην κλινικtj πρακτική το σχήμα που προτείνεται από τον Arrnitage17 είναι το πλέον ενδεδειγμένο. Σύμφωνα με αυτό χρησιμοποιούνται τρείς σταθερές δόσεις ανάλο'{α με το είδος των επεμβάσεων,δηλαδ1j 0,5 rnl/kg προκειμένου για εγχειρ1jσεις περιοχι6ν που νευρούνται από τα ιερά %αt r.άτω οσφυί%ά νεύρα (γεννητικά όργανα, κάτω άr.ρα), 0,75 ml!kg για επεμβάσεις μέχρι Τ12-Ll,(βουβωνοr.ψ.ες) r.αι 1 ml/kg για επίπεδα Τ10-Τ11(κρυ Ίt'ορχίες). Για επεμβάσεις σε υψηλότερα θωρακικά επίπεδα (τ4-τ5) συνιστάται όγκος όχι σύμφωνα με την ηλι%ία 1j το βάρος, αλλά σύμφωνα με το ύψος και ειδικά με την απόσταση από το C5 μέχρι το ιερό σχίσμα. Έτσι αποφεύγονται λάθη λόγω διαφοράς βάρους σε παιδιά της ίδιας ηλικίας. Για να αποφεύγονται οι μεγάλες δόσεις προτιμάται η εφαρμογή της επισκληριδίου οσφυίκής σε παιδιά που ζυγίζουν πάνω από 20 kg. Εν τούτοις μερικοί ερευνητές πρόσφατα έχουν χρησιμοποι1jσει με επιτυχία την ιερά επισκληρίδιο για να επιτύχουν αναλγησία σε εγχειριjσεις θώραr.ος με καθεηjρα αλλά και χωρίς1χ. Ιδιαίτερη πρόνοια πρέπει να λαμβάνεται, ώστε η συνολικ1j δόση του τοπικού αναισθητικού να μην υπερβαίνει τα αποδεκτά ασφαλή όρια. Η προτεινόμενη μέγιστη δόση για τη βουπιβακαίνη είναι 1,5rng/kg για τα νεογνά και 2-2,5rng/kg για τα παιδιά.10 Η επινεφρίνη μπορεί να προστίθεται στο διάλυμα της βουπιβακαίνης προκειμένου να γίνει αντιληπτή εγκαίρως η είσοδος του φαρμάκου στην κυκλοφορία ή για να παραταθεί η μετεγχειρητική αναλγησία. Βρέθηκε ότι σε συγκέντρωση 1/ παρατείνει τη μετεγχειρητική αναλγησία εντονότερα σε παιδιά ηλικίας μικρότερης των 6 ετών19 Η διάρκεια της μετεγχειρητικής αναλγησίας με ιεροκοκκυγικό αποκλεισμό μπορεί επίσης να παραταθεί, αν χορηγηθεί επισκληριδίως μορφίνη, μόνη της ή σε συνδυασμό με τοπικό αναισθητικό. Η συνιστώ-

4 138 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΙ!ΚΗΣ!ΑΤΡ!ΚΗΣ μενη δόση είναι από 0,033mg!kg έως 0,10mg/kg και η επιτυγχανόμενη διάρκεια αναλ γησίας,ανάλογα με τη δόση, 10-13,3 ώρεξ0 Ο προτεινόμενος όγκος του διαλύματος είναι 3-5m! για παιδιά <5kg, 5ml για παιδιά 5-15kg και 10ml για παιδιά> 15kg21 Οι ανεπιθύμητες ενέργειες της επισκληρίδιας χορήγησης των απιοειδών είναι κνησμός, επίσχεση των σύρων,ναυτία, έμετος και αναπνευστική καταστολή21.αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες συμβαίνουν συχνότερα, όταν τα απιοειδή χορηγούνται στον υπαραχνοειδ1] απ' ότι στον επισκληρίδιο χώρο. Η αναπνευστικ1] καταστολ1j είναι σπανιότερη επιπλοκή. Ωστόσο είναι ευνόητο ότι αποτελεί τη σοβαρότερη ανεπιθύμητη ενέργεια. Γι' αυτό θεωρείται απαραίτητη η εντατικ1] παρακολούθηση του μικρού ασθενή για 24 τουλάχιστον ώρες μετά την περιοχική χορήγηση. Η αναπνευστική καταστολή, όπως και οι άλλες επιπλοκές,εφ' όσον εκδηλωθούν,αντιμετωπίζονται με ενδοφλέβια εφ' άπαξ χορήγηση ναλοξόνης 1-10μg/kg και στη συνέχεια με συνεχή στάγδην έγχυση σε δόση 10-20μg/kg/h22 23 Πρόσφατα οι Busoni και Sarti24 περιέγραψαν μια άλλη τεχνική προσπέλασης του επισκληρίδιου χώρου μέσω του S1-S2 1] S3-S4 μεσοσπονδυλίου διασηjματος. Είναι μέθοδος που ενδείκνυται μόνο για παιδιά και χρησιμοποιείται σαν εναλλακτικ1] λύση σε ;τεριπτώσεις, που το ιερό σχίσμα είναι δύσκολο να εντωτισθεί. Το διάστημα αυτό παραμένει ανοικτό στα παιδιά, διότι η οστεοποίηση του ιερού καθυστερεί να συμπληρωθεί. Ο ωχρός σύνδεσμος στην περιοχή αυτή είναι ελαστικός, λεπτός και δίνει χαρακτηριστική αίσθηση κατά τη διάτρηση του. Οσφυίκή επισκληρίδιος αναισθησία Έχει ένδειξη σε επεμβάσεις, που απαιτείται αποκλεισμός κάτω από το Θ5 νευροτόμιο (πλαστικ1] ομφαλοκήλης, σκωληκοειδεκτο ηl, εμφύτευση ουρητήρων). Είναι η 2η, σε σειρά συχνότητας εφαρμογ1jς στα παιδιά. Ο απαιτούμενος όγκος, για το επιθυμητό ύψος του αποκλεισμού, είναι δύσκολο να υπολογισθεί, σε αντίθεση με την ιεροκοκκυγική προσπέλαση, διότι το χορηγούμενο διάλυμα διαχέεται μέσα στον επισκληρίδιο χώρο προς τα πάνω (κεφαλικά), αλλά και προς τα κάτω (ουραίαγ5 Αντενδείξεις της μεθόδου είναι οι σοβαρές ανωμαλίες του σπονδυλικού σωλήνα, όπως η δισχιδής ράχη, η μηνιγγομυελοκήλη και οι ασθενείς με ιστορικό υδροκεφάλου και σπασμών. Για την προσπέλαση του επισκληριδίου χώρου προτιμάται το 2ο-3ο οσφυικό μεσοσπονδύλιο διάστημα. Στο σημείο αυτό η απόσταση του επισκληριδίου χώρου από το δέρμα είναι ανάλογη της ηλικίας και προτείνεται ένας κανόνας, που το προσδιορίζει σε mm. Αυτή η απόσταση είναι 10 + (ηλικία σε χρόνια χ2). Χρησιμοποιείται η γνωστή από τους ενήλικες βελόνη Tuohy μικρότερου όμως μήκους και σε μέγεθος 20G για παιδιά μεταξύ 1-4 ετών και 18G για μεγαλύτερα παιδιά. Ο έλεγχος για την απώλεια της αντίστασης κατά την είσοδο στον επισκληρίδιο χώρο, είναι προτιμότερο να γίνεται με φυσιολογικό ορό και όχι με αέρα, διότι ανακοινώθηκαν αρκετές περιπτώσεις εμβολής δι' αέρος στα παιδιά". Ο καθετήρας προωθείται το πολύ 2-3cm μέσα στον επισκληρίδιο χώρο. Συνήθως σε επεμβάσεις της άνω κοιλίας χρησιμοποιείται βουπιβακαίνη 0,5-0,75% για κινητικό και αισθητικό αποκλεισμό. Όσον αφορά στον όγκο του διαλύματος, ένας πρακτικός τρόπος υπολογισμού είναι ο προτεινόμενος από τους Schulte και Steinberg2". V=1/10((ηλικία σε χρόνια) όπου V είναι ο όγκος σε ml, που απαιτείται για να αποκλεισθεί ένα νευροτόμιο. Η διάρκεια της αναλγησίας προσδιορίζεται από τους ίδιους παράγοντες27 που αναφέρθηκαν στην ιεροκοκκυγικ1j επισκληρίδιο. Στην οσφυικ1] προσπέλαση η τοποθέτηση επισκληρίδιου καθεη]ρα είναι συχνότερη και η παράταση της αναλγησίας επιτυγχάνεται με συνεχή στάγδην έγχυση 1] με επαναλαμβανόμενες χορηγήσεις μόνο τοπικού αναισθητικού ή σε συνδυασμό με μορφίνη. Κατά τη συνεχή ή τις επαναλαμβανόμενες χορηγήσεις θα πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια για τη μη συσσώρευση του φαρμάκου,το οποίο μπορεί να φθάσει σε τοξικά επίπεδα.2χ Θωρακική επισκληρίδιος αναισθησία Χρησιμοποιείται σπάνια στα παιδιά, εξ' αιτίας του γεγονότος ότι απαιτεί μεγάλη εμπειρία, ενώ συγχρόνως πρέπει να εφαρμόζεται με το παιδί χωρίς αναισθησία ή καταστολή για να αντιδράσει σε περίπτωση τρώσης καποιου νεύρου ή του νωτιαίου μυελού. Ωστόσο έχει ένδειξη σε μεγάλες επεμβάσεις της άνω κοιλίας και του θώρακα, όπως διαφραγματοκήλη, νεφρεκτομή, νόσο του Wilms, aτρησία χοληφόρων, επεμβάσεις της καρδιάς, όπου εκτός από τη διεγχειρητική αναλγησία εξασφαλίζει πολύ καλή

5 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 139 μετεγχειρητική αναλγησία, ώστε να μη περιορίζεται η αναπνευστική ικανότητα του παιδιού και να είναι ανώδυνη η φυσιοθεραπεία. Η προσπέλαση γίνεται στο 6ο-7ο θωρακικό μεσοσπονδύλιο διάστημα και ο αποκλεισμός αφορά τοθ6- Θ12 νευροτόμιο. Οι δόσεις των φαρμάκων που απαιτούνται είναι ελάχιστες.η αποσταση του επισκληρίδιου χώρου από το δέρμα έχει σχέση με την ηλικία. Κυμαίνεται από 12mm (στα νεογνά) μέχρι 40mm (στα παιδιά των 12 ετών). Η χορηγούμενη δόση είναι 0,5-0.75ml/kg βουπιβακαίνης 0,25%.0ι επαναληπτικές χορηγήσεις είναι το ήμισυ της αρχικ1ίς δόση( Υ παραχνοειδής αναισθησία Η υπαραχνοειδής αναισθησία στα παιδιά εφαρμόζεται σχεδόν αποκλειστικά σε πρόωρα νεογνά υψηλού κινδύνου30 Είναι γνωστό ότι τα πρόωρα και ιδίως εκείνα με βρογχοπνευμονική δυσπλασία παρουσιάζουν μεγάλο ποσοστό μετεγχειρητικής άπνοιας και άλλων μετεγχειρητικών επιπλοκών,όταν χορηγείται γενικtί αναισθησία. Επίσης τα ίδια παιδιά παρουσιάζουν υψηλό ποσοστό περιεσφιγμένης κ1jλης στη βοt βωνική χώρα. Στα παιδιά αυτά πολλοί παιδοαναισθησιολόγοι προτιμούν την εφαρμογή υπαραχνοειδούς αναισθησίας,η οποία όταν χρησιμοποιείται σαν αποκλειστική μέθοδος αναισθησίας συνοδεύεται από μικρότερο ποσοστό μετεγχειρητικής άπνοιας. Η προσπέλαση γίνεται χαμηλά(l4-l5 ή L5-Sl), λόγω της χαμηλής θέσης του νωτιαίου μυελού.η θέση του παιδιού είναι πλάγια με τα κάτω άκρα σε κάμψη και τον αυχένα σε έκταση. Χρησιμοποιούνται βελόνες 250 και μ1ίκους 2,5cm, με στυλεό. Από τα τοπικά αναισθητικά συνηθέστερα χρησιμοποιείται η βουπιβακαίνη 0,5% ti 0,75% σε δόση 0,5mg/kg και λιγότερο η λιδοκαίνη 5%31 Η συστηματική μετεγχειρητική παρακολούθηση θεωρείται απαραίτητη. Περιφερικοί αποκλεισμοί νεύρων Τα μεγαλύτερης διάρκειας τοπικά αναισθητικά επιτρέπουν aποκλεισμούς περιφερικών νεύρων στα παιδιά, που εξασφαλίζουν διεγχειρητική και μετεγχειρητικtj αναλγησία. Η μέθοδος είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για επεμβάσεις μιας ημέρας νοσηλείας και εφαρμόζεται με το παιδί σε ελαφρά γενική αναισθησία. Αυτό εμποδίζει την εκτίμηση της παραισθησίας και για το σκοπό αυτό καθίσταται αναγκαία η χρήση νευροδιεγέρτη32 Αποκλεισμός του λαγονοβουβωνικού και του λαγωνοϋπογάστριου νεύρων Χρησιμοποιείται για μετεγχειρητική αναλγησία σε επεμβάσεις πλαστικής βουβωνοκήλης, υδροκήλη; και ορχεοπηξίας33 Γίνεται διήθηση, με βελόνη 250, της περιοχής που είναι προς τα μέσα και κάτω της πρόσθιας άνω λαγόνιας άκανθας, με διάλυμα βουπιβακαίνης 0,25-0,5% με επινεφρίνη 1/ , σε δόση μέχρι 2mg/kg. Συνήθως χορηγούμε 3-5ml του διαλύματος σε κάθε πλευρά7 Αποκλεισμός των ραχιαίων νεύρων του πέους Χρησιμοποιείται για μετεγχειρητική αναλγησία σε επεμβάσεις του πέους, όπως η περιτομή και η πλαστική υποσπαδία.ο αποκλεισμός εφαρμόζεται με δύο τρόπους. Γίνεται με υποδόρια έγχυση τοπικού αναισθητικού δακτυλιοειδώς στη βάση του πέους34 ή με χορήγηση του διαλύματος κάτω από την περιτονία του Buck δεξιά κι αριστερά από τη μέση γραμμή6 Χορηγούνται συν1jθως l-2ml διαλύματος βουπιβακαίνης 0,25)f6, πάντοτε χωρίς επινεφρίνη, διότι η αρτηρία του πέους είναι τελικός κλάδος και η πρόκληση αγγειοσύσπασης μπορεί να έχει δυσάρεστες συνέπειες. Αποκλεισμός του βραχιονίου πλέγματος Ο αποκλεισμός του βραχιονίου πλέγματος εφαρμόζεται επιτυχέστερα και ασφαλέστερα στα παιδιά με μασχαλιαία προσπέλαση35 Χρησιμοποιείται για αναλγησία στον πήχυ και στο χέρι. Ψηλαφάται ο σφυγμός της μασχαλιαία; αρτηρίας και γίνεται η έγχυση του τοπικού αναισθητικού δεξιά κι αριστερά από την αρτηρία. Χρησιμοποιείται το διάλυμα βουπιβακαίνης 0,25%, σε δόση 0,5mg/kg7 Αποκλεισμός μεσοπλευρίων νεύρων Εφαρμόζεται για αναλγησία σε παιδιά με θωρακοτομή ti κατάγματα πλευρών. Η βελόνη εισάγεται στο κάτω χείλος της πλευράς 3-5cm από την οπίσθια μέση γραμμή και σε βάθος 3-4mm. Ακολουθεί πάντοτε αναρρόφηση για να αποκλεισθει ο αέρας ή το αίμα. Εκτεταμένοι μεσοπλεύριοι αποκλεισμοί μπορεί να οδηγήσουν σε υπερδοσολογία. ΣυνtΊθως χρησιμοποιείται η βουπιβακαίνη 0,25% και μέχρι 2 mg/kg. Οι Rothstein και συν. χρησιμοποίησαν μέχρι και 4mg/ml διαλύματος βουπιβακαίνης 0,5% με επινεφρίνη l/ χωρίς τοξικά φαινόμενα36

6 140 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΙΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ενδοϋπεζωκοτικός αποκλεισμός Η συνεχής ενδοϋπεζωκοτικ1i στάγδην χορήγηση διαλύματος βουπιβακαίνης 1,25-2,5mg/kg/h διά μέσου ενός επισκληριδίου καθετήρα, που τοποθετείται υπό άμεση όραση στο τέλος της θωρακοτομίiς, εξασφαλίζει επιτυχή αναλγησία σε παιδιά, που υποβλήθηκαν σε σπονδυλοδεσία με πρόσθια προσπέλαση. Η εφαρμογή της μεθόδου απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, αφού ύστερα από 16ωρη χορ1iγηση η συγκέντρωση του τοπικού αναισθητικού στο πλάσμα φθάνει σε τοξικά επίπεδα37 Ενδοφλέβια περιοχική αναισθησία Εφαρμόζεται συχνότερα για επεμβάσεις των άνω άκρων στα παιδιά. Απαιτείται προσοχί1, ώστε ο αεροθάλαμος να μη ξεφουσκώσει στη διάρκεια της επέμβασης και η πίεση, που ασκεί, να μην υπερβαίνει κατά 50 mm Hg την πίεση του παιδιού. Φάρμακο εκλογής είναι η λιδοκαίνη 0,5%,σε δόση 4mg/kg. Η βουπιβακαίνη πρέπει να αποφεύγεται, λόγω των καρδιαγγειακών επιπλοκών που προκαλεί32 ΝΕΩΤΕΡΑ ΤΟΠΙΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗτΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Στη βιβλιογραφία ανευρίσκονται οι πρώτες δημοσιεύσεις από τη χρήση της ροπιβακαίνης στα παιδιά. Η ροπιβακαίνη 0,2% συγκρίθηκε με την βουπιβακαίνη 0,25% σε 245 παιδιά ηλικίας από 1-10 έτη. Η ροπιβακαίνη αποδείχθηκε εξ' ίσου δραστικ1ί με την βου- πιβακαίνη. Επίσης, η δραστηριότητα και ο κινητικός αποκλεισμός της ροπιβακαίνης 0,375% συγκρίθηκαν με τις αντίστοιχες δράσεις της βουπιβακαίνης 0,375% σε 60 παιδιά ηλικίας 3-6 ετών.η κλινικ1i ανοχή και η διάρκεια της αναλγησίας ήταν όμοιες στις δύο ομάδες, αλλά ο κινητικός αποκλεισμός ήταν λιγότερο συχνός και λιγότερο παρατεταμένος στα παιδιά, που χορηγήθηκε η ροπιβακαίνη. Επομένως, η ροπιβακαίνη μπορεί άνετα να αντικαταστήσει την βουπιβακαίνη με μοναδικό μειονέκτημα το μεγαλύτερο κόστος. Υπάρχουν λίγες πληροφορίες για τη χρησιμοποίηση της ροπιβακαίνης σε περιφερικούς aποκλεισμούς. Είναι πιθανό να είναι καταλληλότερη από τη βουπιβακαίνη, αφού είναι λιγότερο τοξι;οί μετά από ανεπιτυχ1ί ενδοαγγειακ1ί έγχυση, προκαλεί σπανιότερα κινητικό αποκλεισμό r.αι έχει μικρότερο χρόνο έναρξης δράm];. Ατωτελεί όμως μειονέκτημα της ροπιβακαίνης, το γεγονός ότι δεν κυκλοφορεί στο εμπόριο σκεύασμα με αδρεναλίνη. Πρέπει να προετοιμάζεται διάλυμα με ισοπροτερενόλη για να χρησιμοποιηθεί σαν δόση test προκειμένου να ελεγχθεί η ανεπιτυχής ενδοαγγειακ1ί έγχυση, με τα μειονέκτηματα που αυτό συνεπάγεται. Από τα φάρμακα που χορηγούνται συγχρόνως με το τοπικό αναισθητικό, στην προσπάθεια, είτε να αποφευχθούν τα ο:τιοειδ1l, είτε να επιτευχθεί καλύτερη : τοιότητα :τ εριοχικ11ς ανα ι σθησ ί ας, έχουν δοκιμασθεί η κλονιδίνη σε δόση l -2μg/ml για r.εντρικούς Ίl περιφερικούς aποκλεισμούς r.αι η κεταμίνη με άμεση αναλγητικ1i δράση.3χ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Dalens Β: Regional Anesthesia in Children. Anesth. Analg. 68: , Bainbridge W S: Α report of twelνe operations ση infants and young children duήng spinal anaesthesia. Arch. Pediatr. 18: 510, Leigh MD: Spinal anaesthesia in infants and children Int. Anaesthesiol. Clin. 1: 825, Meman Ε, Pennelas J, Marrufo J: Regional anesthesia in children. Anesth. Analg. 54: 387, Lloyd-Thomas ΑΡ: Pain management in paediatric patients. Br. J. Anaesth. 64: , Lindahl SGE: Μετάφραση Γ. Κυρβασίλης. Αναισθησία στην Παιδοχειρουργικ1i, από την Κλινική αναισθησιολογία, AR Aitkenhead-RM Jones: εκδ. Λίτσας, , Krane EJ: Regional Anaesthesia for the pediatric outpatient. Annual Refresher Course Lectures. ASA. 233, Goresky GV, Κlassen Κ, Wafers JH: Postoperative pain management for children. In New Deνelopment in Pediatric Anesthesia. Anesthesiology Clinics of North Arnerica, 9: Νο4, , Bosenberg ΑΤ, Bland BAR, Schulte Steinberg Ο, Downing JW: Thoracic epidural anaesthesia via the

7 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 141 caudal route in infants and children. Anesthesiology, 69: 265, Berde CB: Α pediatήc pain setύice. ASA Refresher Course Lectures. 265, Hannallah RS: Regional Anesthesia. In New Developments in Pediatric Anesthesia. Anesthesiology Clinics of North America, 9: Νο4, , Dawkins CJM: Απ Analysis of the complications of extradural and caudal block. Anesthesia, 24: 554, Linda J ο Rice: Practical Pediatric Regional Anesthesia. ASA Refresher Course Lectures, 262, Dalens Β, Hasnaoui Α: Caudal anaesthesia in paediatric surgery. Success rate and adverse effects in 750 consecutive patiens. Anesth. Analg. 68: 83-89, Wolf AR, Valley RD, Fear D\V et al: Bupiνacaine for caudal anaesthesia in infants and children. The optimal effective concentration. Anesthesiology, 69: 102-6, Bramwell RGB, Bullen C, Radford Ρ: Caudal block for postoperative analgesia in children. Anaesthesia, 37: , Armitage ΕΝ: Regional anesthesia in paediatrics. Clin. Anaesthesiol. 3: , Rasch DK, Webster DE, Polland ΤΕ, Gurkowski ΜΑ: Lumbar and thoracic epidural analgesia via the caudal approach for postoperative pain relief in infants and children. Can. J. Anesth, 37: 3, 359, Warner ΜΑ, Kunkel SE, Offord ΚΟ et al: The effect of age, epinephrine and operative site on duration of caudal analgesia in pediatric patients. Anesth. Analg. 66: 995-8, Κrane EJ, Tyler DC, Jacobson LE: The dose response of caudal morphine in children. Anesthesiology, 71: 48-52, Valley RD, BaileyAG: Caudal Morphine for Postoperative Analgesia in Infants and Children: Α report of 138 cases. Anesth. Analg., 72: 120-4, Κrane EJ: Delayed Respiratory Depression in a Child after Caudal Epidural Morphine. Anaesth. Analg. 67: 79-82, Finholt DA, Stirt JA, Difazio CA: Epidural Morphine for Postoperative Analgesia in Pediatr. Patients. Anesth. Analg., 64: , Busoni Ρ, Sarti Α: Sacral Intervertebral epidural block. Anesthesiology, 67: 993, Busoni Ρ: Lumbar extradural anaesthesia in newborn infants and children. ESRA meeting, Edinburg, Schulte-Steinber Ο, Rahlfa VW: Spread of extradural analgesia following caudal injection in children. Α statistical study. Br. J. Anaesth. 1027, Giaufre Ε. Single shot lumbar epidural block. In Saint-Maurice C and Steinberg OHS: Regional anaesthesia in children. ed. Mediglobe. Switzerland, Delleur ΜΜ: Continuous lumbar epidural block. In Sain-Maurice C and Steinberg OHS. Regional anaesthesia in children. ed. Mediglobe. Switzerland, Busoni Ρ: Single shot thoracic epidural block. In Saint-Maurice C and Steinberg OHS. Regional anaesthesia in children. Ed. Mediglobe. Switzerland, Abajian JC, Mellish PWP, Browne ΑΕ et al: Spinal anesthesia for surgery in the high- risk infant. Anesth. Analg. 63: 359, Welborn LG, Rice LJ, Hannallah RS et al: Postoperative apnea in former preterm infantsprospective comparison of spinal and general anesthesia. Anesthesiology, 72: 838, Yaster Μ, Maxwell LG. Pediatήc regional anesthesia. Anesthesiology, 70: , Shandling Β, Steward DJ. Regional analgesia for postoperative pain in paediatric outpatient surgery. Joumal of Paediatric Surgery, 15: , Broadman LM, Hannallah RS, Belman ΑΒ et al: Post-circumcision Analgesia. Α prospective evaluation of subcutaneous ring block of the penis. Anesthesiology, 67: 399, Arthur DS, Mc Nicol LR: Local anaesthetic techniques in paediatric surgery. Br. J. Anaesth. 58: , Rothstein Ρ, Arthur GR, Feldman Η et al: Pharmacokinetics of bupivacaine in children following intercostal block. Anesthesiology, 57: Α426, Mc llvaine WB, Knox RF, Fennessey PV et al: Continuous infusion of bupivacaine via intrapleural catheter for analgesia after thoracotomy in children. Anesthesiology, 69: 261-4, Dalens Β: Regional anesthesia in pediatric surgery and pain relief: Απ update. ESA Refresher Course Lectures, 263-7, 2000.

Περιοχική Αναισθησία σε Παιδιά

Περιοχική Αναισθησία σε Παιδιά ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΠΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 11 Περιοχική Αναισθησία σε Παιδιά Δ. ΜΙΧΑΛΟΥ ΔΗΣ Μ. Ψ ΑΡΟΜΙΧΑΛΑΚΗ Ο. ΦΡΑΪΔΑΚΗΣ Κατά tην τελευταία lοετία, η εφαρμογή της περιοχικής αναισθησίας στα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

(Monitored Anesthesia Care MAC)

(Monitored Anesthesia Care MAC) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΑ ΗΜΕΡΑΣ Α. Μπαϊρακτάρη, Β. Αρώνη, Φ. Γιαννακά, Μ. Κοκολάκη, Ε. Μαστροκώστα H χειρουργική και η αναισθησία σε επεµβάσεις µιας ηµέρας θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

39. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ - ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ

39. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ - ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΠΕΡΙΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 1. Διεξαγωγή λεπτομερούς ιστορικού πριν από κάθε χορήγηση αναισθησίας: Αναισθησιολογικό ιστορικό καθώς και ατομικό αναμνηστικό της μητέρας Πλήρες ιστορικό της τρέχουσας κύησης

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΑΧΗ Αποτελεί τον μυοσκελετικό άξονα στήριξης του κορμού με κύριο οστικό στοιχείο τους σπονδύλους και την παράλληλη συμβολή

Διαβάστε περισσότερα

Τοποπεριοχική Αναισθησία

Τοποπεριοχική Αναισθησία ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 169 Τοποπεριοχική Αναισθησία ΒΑΡΒΑΡΑ ΦΥΝΤΑΝΙΔΟΥ, αννα συμεωνιδου, ΕΛΕΝΗ ΠΑΤΣΙΩΡΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΟΥ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΓΚΑΒΑΛΙΖΟΥΔΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τοποπεριοχική

Διαβάστε περισσότερα

«Η ικανοποιητική ποιότητα αναλγησίας είναι υποχρέωση των λειτουργών υγείας» Agency Health Care Policy Recearch (AHCPR) 1992

«Η ικανοποιητική ποιότητα αναλγησίας είναι υποχρέωση των λειτουργών υγείας» Agency Health Care Policy Recearch (AHCPR) 1992 «Η ικανοποιητική ποιότητα αναλγησίας είναι υποχρέωση των λειτουργών υγείας» Agency Health Care Policy Recearch (AHCPR) 1992 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Π. Τζαβέλλας, Χ.

Διαβάστε περισσότερα

Μετεγχειρητικός πόνος Τι νεότερο Πρόληψη - Θεραπεία

Μετεγχειρητικός πόνος Τι νεότερο Πρόληψη - Θεραπεία Μετεγχειρητικός πόνος Τι νεότερο Πρόληψη - Θεραπεία Η αίσθηση του πόνου για τον άνθρωπο είναι ένα σύνηθες γεγονός στη ζωή του. Ο πόνος είναι χρήσιμος διότι κινητοποιεί τον άνθρωπο προς αναζήτηση της αιτίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ EMLA κρέμα (2,5+2,5)% 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Κάθε γραμμάριο κρέμας περιέχει lidocaine

Διαβάστε περισσότερα

Πονοκέφαλος μετά από επισκληρίδιο ή ραχιαία Τι πρέπει να γνωρίζεις. Headache after an epidural or spinal injection What you need to know

Πονοκέφαλος μετά από επισκληρίδιο ή ραχιαία Τι πρέπει να γνωρίζεις. Headache after an epidural or spinal injection What you need to know Greek Πονοκέφαλος μετά από επισκληρίδιο ή ραχιαία Τι πρέπει να γνωρίζεις Headache after an epidural or spinal injection What you need to know Το φυλλάδιο αυτό περιέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΟΡΘΟΥ. Γιάννης Τσιαούσης Χειρουργός, Επίκ. Καθηγητής Ανατομίας Ιατρική Σχολή, Παν/μιο Κρήτης

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΟΡΘΟΥ. Γιάννης Τσιαούσης Χειρουργός, Επίκ. Καθηγητής Ανατομίας Ιατρική Σχολή, Παν/μιο Κρήτης ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΟΡΘΟΥ Γιάννης Τσιαούσης Χειρουργός, Επίκ. Καθηγητής Ανατομίας Ιατρική Σχολή, Παν/μιο Κρήτης Βασικές Ανατομικές Δομές Πυέλου πυελικό έδαφος κυρίως από διάφραγμα πυέλου χωνοειδές σχήμα

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14 Αγγειοπλαστική Bypass Η αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νόσων περιλαμβάνει: φαρμακευτική αγωγή συστάσεις για αλλαγές στον τρόπο ζωής και τις

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση και Καταστολή των Ασθενών στη Διάρκεια της Τοποπεριοχικής Αναισθησίας

Παρακολούθηση και Καταστολή των Ασθενών στη Διάρκεια της Τοποπεριοχικής Αναισθησίας 46 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΓΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Παρακολούθηση και Καταστολή των Ασθενών στη Διάρκεια της Τοποπεριοχικής Αναισθησίας Π.ΜΑΪΔΑΤΣΗ MONΠORING ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΠΕΡΙΟΧΙΚΗ Η παρακολούθηση του ασθενούς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθιο Κοιλιακό Τοίχωµα & Πύελος

Πρόσθιο Κοιλιακό Τοίχωµα & Πύελος Πρόσθιο Κοιλιακό Τοίχωµα & Πύελος Ι. Γενικά Α. Η κοιλία είναι το τµήµα του κόρµου που βρίσκεται µεταξύ του θώρακα (διάφραγµα) προς τα πάνω και της πυέλου (είσοδο της µικρής πυέλου) προς τα κάτω. Η πύελος

Διαβάστε περισσότερα

Αιµορραγία. Η αιµορραγία αυτή προέρχεται από τη διατοµή µιας φλέβας και

Αιµορραγία. Η αιµορραγία αυτή προέρχεται από τη διατοµή µιας φλέβας και Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 55-62 Αιµορραγία Στο κυκλοφορικό σύστηµα του ενήλικα ανθρώπου υπάρχουν έξι λίτρα περίπου αίµατος, το οποίο µεταφέρει στα κύτταρα των ιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΣΤΑ (ΟΣΦΥΙΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ ΙΕΡΟ) ΟΣΦΥΙΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ Μεγαλύτεροι σε μέγεθος και όγκο, με κοντούς και παχείς αυχένες, ευρύτερες

Διαβάστε περισσότερα

Η θρομβοεμβολική νόσος στον ορθοπαιδικό ασθενή

Η θρομβοεμβολική νόσος στον ορθοπαιδικό ασθενή Η θρομβοεμβολική νόσος στον ορθοπαιδικό ασθενή Δρ Σταμάτιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειρουργός Επιμελητής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Ε.Φ.Θ. Επίπτωση Επίπτωση 60% 35%-60% σε # πυέλου

Διαβάστε περισσότερα

Ιερό Πλέγµα και Νεύρα λκλλκλκλλκκκκ

Ιερό Πλέγµα και Νεύρα λκλλκλκλλκκκκ Ιερό Πλέγµα και Νεύρα λκλλκλκλλκκκκ Εισαγωγή Σχηµατισµός Παράπλευροι Κλάδοι του Ιερού Πλέγµατος Μυϊκοί Παράπλευροι Κλάδοι Δερµατικοί Παράπλευροι Κλάδοι Σπλαγχνικοί Παράπλευροι Κλάδοι Τελικοί Κλάδοι του

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογία και Φαρμακολογία του Κεντρικού Νευρικού Αποκλεισμού

Φυσιολογία και Φαρμακολογία του Κεντρικού Νευρικού Αποκλεισμού ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 77 Φυσιολογία και Φαρμακολογία του Κεντρικού Νευρικού Αποκλεισμού Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΖΑΡΑΛΙΔΟΥ Σε αντίθεση με πολλά άλλα φάρμακα, η κύρια δράση των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικά πορίσματα

Επιστημονικά πορίσματα Παράρτημα II Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την ανάκληση ή την τροποποίηση των όρων των αδειών κυκλοφορίας και λεπτομερής αιτιολόγηση των αποκλίσεων από τη σύσταση της PRAC 69 Επιστημονικά πορίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΤΩΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΤΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΤΩΜΑΤΟΣ Άσκηση 1 η 1. Εκδορά τραχήλου 2. Περιτονίες του τραχήλου 3. Έξω σφαγίτιδα φλέβα 4. Δερµατικοί κλάδοι αυχενικοί πλέγµατος 1. Εκδορά θώρακα 2. Θωρακοδελτοειδές

Διαβάστε περισσότερα

Οπιοειδή ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΤΣΗ, ΕΛΕΝΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ

Οπιοειδή ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΤΣΗ, ΕΛΕΝΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 113 Οπιοειδή ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΤΣΗ, ΕΛΕΝΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ Το όπιο προέρχεται από την ελληνική λέξη οπός που σημαίνει γαλακτώδης χυμός των φυτών. Το

Διαβάστε περισσότερα

Χ.Κ.Γιαννακόπουλος, Π.Μυστίδης, Π.Αρεταίου, Π.Σαμσώνας,Ε.Γάκης, E.Μπουκόρος, Χ.Τσίου Ορθοπεδική Κλινική ΝΙΜΤΣ

Χ.Κ.Γιαννακόπουλος, Π.Μυστίδης, Π.Αρεταίου, Π.Σαμσώνας,Ε.Γάκης, E.Μπουκόρος, Χ.Τσίου Ορθοπεδική Κλινική ΝΙΜΤΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΤΗΣ ΙΣΧΑΙΜΟΥ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΜLA KAI ΓΕΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΪΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΚΑΡΠΙΑΙΟΥ ΣΩΛΗΝΑ Χ.Κ.Γιαννακόπουλος, Π.Μυστίδης, Π.Αρεταίου, Π.Σαμσώνας,Ε.Γάκης,

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Κασσιανή Θεοδωράκη, Αντεια Παρασκευά, ηµήτρης Βαλσαµίδης, Αργυρώ Φασουλάκη Σκοπός της ύπαρξης κατευθυντηρίων οδηγιών µεταναισθητικής

Διαβάστε περισσότερα

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση )

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Συντηρητική ή Χειρουργική Αντιµετώπιση Γ. Στράντζαλης Νευροχειρουργική Κλινική, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεραπευτήριο Ευαγγελισµός ΓΕΝΙΚΑ Η οσφυo-ισχιαλγία ή ο «πόνος

Διαβάστε περισσότερα

6 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

6 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Περιεχόμενα Πρόλογος συγγραφέων... 7 Εισαγωγή... 9 Πώς να διαβάσετε αυτό το βιβλίο... 11 Απλές συμβουλές για την ώρα των εξετάσεων... 13 Βασικές γνώσεις για τα νοσοκομεία και τους νοσηλευτές... 15 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΠEΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ

ΠEΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΠEΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ Ι. Φυσιολογία και παθοφυσιολογία του πόνου... 15 1. Ορισμός και τύποι του πόνου... 15 1.1. Ο ορισμός του πόνου... 15 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Οξύς Μετεγχειρητικός Πόνος

Οξύς Μετεγχειρητικός Πόνος ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 259 Οξύς Μετεγχειρητικός Πόνος ΒΑΓΙΑ ΝΤΡΙΤΣΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ ΔΙΝΤΣΙΔΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΑΡΔΑΚΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗ 1. Μετεγχειρητικός πόνος Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομική Προσέγγιση και Περιγραφή Τοποπεριοχικών Τεχνικών

Ανατομική Προσέγγιση και Περιγραφή Τοποπεριοχικών Τεχνικών ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝ'fΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 53 Ανατομική Προσέγγιση και Περιγραφή Τοποπεριοχικών Τεχνικών Β. ΟΥΡΑΗΛΟΓΛΟΥ Μ.Α. ΓΚΙΑΛΑ Η ανατομία εί ν αι για τη φυσιο λ ογ ί α ό τι και η γεωγραφ ί α για

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες σχετικά με την Αναισθησία

Πληροφορίες σχετικά με την Αναισθησία Πληροφορίες σχετικά με την Αναισθησία Ο όρος αναισθησία εννοεί την απουσία αίσθησης. Η αναισθησιολογία αντίστοιχα είναι η ιατρική ειδικότητα που μελετά τα φάρμακα και τις τεχνικές που προκαλούν καταστολή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΔΑΖΟΛΑΜΗΣ PER OS ΩΣ ΠΡΟΝΑΡΚΩΣΗΣ, ΣΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ.

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΔΑΖΟΛΑΜΗΣ PER OS ΩΣ ΠΡΟΝΑΡΚΩΣΗΣ, ΣΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ. OS ΩΣ ΠΡΟΝΑΡΚΩΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν. Γιαννιτσών Εισαγωγή Η τοπική αναισθησία (ΤΑ) είναι μέθοδος εκλογής για πλειάδα μικρών και μεσαίων επεμβάσεων στην χειρουργική της μίας ημέρας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΕΙΣ. Πριν από κάθε παρακέντηση. 1. Έλεγχος των Ιατρικών οδηγιών ότι πρέπει ο άρρωστος να υποβληθεί στην συγκεκριμένη παρακέντηση.

ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΕΙΣ. Πριν από κάθε παρακέντηση. 1. Έλεγχος των Ιατρικών οδηγιών ότι πρέπει ο άρρωστος να υποβληθεί στην συγκεκριμένη παρακέντηση. ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΑΜΟΥ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α Πριν από κάθε παρακέντηση 1. Έλεγχος των Ιατρικών οδηγιών ότι πρέπει ο άρρωστος να υποβληθεί στην συγκεκριμένη παρακέντηση. 2. Γραπτή συγκατάθεση του αρρώστου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟ 4 ΠΥΕΛΟΣ - ΙΣΧΙΑ

ΦΥΣΙΟ 4 ΠΥΕΛΟΣ - ΙΣΧΙΑ ΦΥΣΙΟ 4 ΠΥΕΛΟΣ - ΙΣΧΙΑ ΠΥΕΛΟΣ 1. Πρόσθια κάτω λαγόνια άκανθα, 2. Ιερό οστό, 3. Πρόσθια άνω λαγόνια άκανθα, 4. Ηβική σύμφυση, 5. Λαγόνιο οστό, 6. Κόκκυγας, 7. 5ος οσφυϊκός σπόνδυλος, 8. Ιερολαγόνια άρθρωση,

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλοκές και ασφάλεια της λιποαναρρόφησης

Επιπλοκές και ασφάλεια της λιποαναρρόφησης 88 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Τόμος 3, (2):88-92, 2006 Επιπλοκές και ασφάλεια της λιποαναρρόφησης Complications and safety of Liposuction ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Λιποαναρρόφηση αποτελεί μέθοδο αφαίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλοκές Λιποαναρρόφησης

Επιπλοκές Λιποαναρρόφησης Επιπλοκές Λιποαναρρόφησης Δ. Ντάσιου-Πλακίδα Εξ. Επιστημονικός Συνεργάτης Νοσ. «Συγγρός» Derma Clinic, Βόλος ITMP/ASDS Mentor Λιποαναρρόφηση μεγάλη επέμβαση, που πρέπει να εκτελείται σε χειρουργείο με

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Επεμβατική Ακτινολογία Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Τα τελευταία 20 χρόνια, η Επεμβατική Ακτινολογία παρουσιάζει διαρκή εξέλιξη και αποτελεί μία πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλοκές Τοποπεριοχικής Αναισθησίας

Επιπλοκές Τοποπεριοχικής Αναισθησίας ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΠΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 65 Επιπλοκές Τοποπεριοχικής Αναισθησίας Ν.ΓΟΡΓΙΑΣ Η αντικειμενική προσέγγιση του θέματος των επιπλοκών της περιοχικής αναισθησίας παρουσιάζει δυσκολίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΜΣΣ- ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ. ΤΣΑΟΥΣΗΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ειδικευόμενος Ιατρός

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΜΣΣ- ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ. ΤΣΑΟΥΣΗΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ειδικευόμενος Ιατρός ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΜΣΣ- ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΤΣΑΟΥΣΗΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ειδικευόμενος Ιατρός ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΣ Η ΠΙΟ ΚΟΙΝΗ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ Η ΠΙΟ ΚΟΙΝΗ ΑΙΤΙΑ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΡΗΞΗ ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ ΑΓΚΩΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Δρ Λ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Χειρούργος ορθοπαιδικός Αρεταίειο νοσοκομείο, Κύπρος

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΡΗΞΗ ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ ΑΓΚΩΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Δρ Λ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Χειρούργος ορθοπαιδικός Αρεταίειο νοσοκομείο, Κύπρος ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΡΗΞΗ ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ ΑΓΚΩΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Δρ Λ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Χειρούργος ορθοπαιδικός Αρεταίειο νοσοκομείο, Κύπρος Ρήξη του δικεφάλου τένοντα στον αγκώνα συμβαίνει τις περισσότερες φορές,

Διαβάστε περισσότερα

Μπαλτατζή Λαμπρινή, Αναισθησιολόγος Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος, Γ.Ν. <Κωνσταντοπουλειο > Νέας Ιωνίας. Αθήνα.

Μπαλτατζή Λαμπρινή, Αναισθησιολόγος Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος, Γ.Ν. <Κωνσταντοπουλειο > Νέας Ιωνίας. Αθήνα. Μπαλτατζή Λαμπρινή, Αναισθησιολόγος Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος, Γ.Ν. Νέας Ιωνίας. Αθήνα. Βασικός στόχος, η σταθεροποίηση της κατάστασης της μητέρας. Ιατρός επειγόντων Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012

Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012 Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012 Θωρακικό τοίχωμα Κ. Αλπαντάκη Θώρακας Γενική επισκόπηση Σχετικοί όροι Θώρακας Θωρακικός κλωβός Θωρακικό τοίχωμα Θωρακική κοιλότητα Σχετικοί όροι Θώρακας Περιοχή του σώματος

Διαβάστε περισσότερα

KOΡΙΤΣΙΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΙΩΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΟΛΠΟ AΠΛΑΣΙΑ Η ΑΓΕΝΕΣΙΑ ΚΟΛΠΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΤΑ ΚΡΕΑΤΣΑ

KOΡΙΤΣΙΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΙΩΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΟΛΠΟ AΠΛΑΣΙΑ Η ΑΓΕΝΕΣΙΑ ΚΟΛΠΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΤΑ ΚΡΕΑΤΣΑ 1 KOΡΙΤΣΙΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΙΩΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΟΛΠΟ AΠΛΑΣΙΑ Η ΑΓΕΝΕΣΙΑ ΚΟΛΠΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΤΑ ΚΡΕΑΤΣΑ Η μήτρα, ο κόλπος και οι ωοθήκες είναι απαραίτητα όργανα για την αναπαραγωγή της γυναίκας. Ένα στα 4.000 κορίτσια

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Δεδομένα στην Αγγειοχειρουργική στην Κύπρο - Ενδοφλεβική Θεραπεία με λέϊζερ Μέθοδος EVLA Η πιολιγότερο ανώδυνη ιατρική πρακτική για Κιρσούς

Νέα Δεδομένα στην Αγγειοχειρουργική στην Κύπρο - Ενδοφλεβική Θεραπεία με λέϊζερ Μέθοδος EVLA Η πιολιγότερο ανώδυνη ιατρική πρακτική για Κιρσούς Νέα Δεδομένα στην Αγγειοχειρουργική στην Κύπρο - Ενδοφλεβική Θεραπεία με λέϊζερ Μέθοδος EVLA Η πιολιγότερο ανώδυνη ιατρική πρακτική για Κιρσούς Πια είναι η καλύτερη μέθοδος θεραπείας; Κιρσοί είναι το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

5. ΠΕΡΙΝΕΟΤΟΜΙΑ ΡΗΞΕΙΣ ΠΕΡΙΝΕΟΥ

5. ΠΕΡΙΝΕΟΤΟΜΙΑ ΡΗΞΕΙΣ ΠΕΡΙΝΕΟΥ ΠΕΡΙΝΕΟΤΟΜΙΑ Η περινεοτομία είναι μια από τις πιο συνήθεις παρεμβάσεις στη μαιευτική. Ιστορικά ο σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι η διευκόλυνση του 2ου σταδίου του τοκετού, με απώτερο στόχο τη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ULTRASOUND IN ANAESTHESIA Θανόπουλος Ιωάννης Αναισθησιολόγος 492 ΓΣΝΑ Θανόπουλος Ιωάννης Αναισθησιολόγος 492 ΓΣΝΑ Υπέρηχοι είναι µορφή ακουστικού κύµατος που µπορεί να ταξιδέψει ανάµεσα σε ιστούς Συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI)

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Τι είναι το σύνδροµο µηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης; Φυσιολογικά, η κεφαλή του ισχίου δεν προσκρούει στο χείλος της κοτύλης κατά

Διαβάστε περισσότερα

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α) ΤΑΙΝΙΕΣ 1. ΚΟΛΠΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΩΝ οπισθοηβική τεχνική Κολπική ταινία ελεύθερης τάσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων

Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων Προτεινόμενη θεραπεία: Μετά από προσεκτική κλινική και ακτινογραφική εξέταση του στόματος και εκτίμηση της κατάστασης μου, ο

Διαβάστε περισσότερα

Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες

Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες Ποιά είναι η ανατομική κατασκευή του ώμου; Η άρθρωση του ώμου σχηματίζεται από την σύνδεση τριών οστών: του βραχιονίου, της ωμοπλάτης και της κλείδας.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Μετεγχειρητικές Οδηγίες

Γενικές Μετεγχειρητικές Οδηγίες Γενικές Μετεγχειρητικές Οδηγίες 1. Σκοπός της άμεσης μετεγχειρητικής περιόδου είναι η επούλωση των τραυμάτων από τον χειρουργικό τραυματισμό, η αναλγησία και η προετοιμασία για την έναρξη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Μεταναισθητικής Φροντίδας

Μονάδα Μεταναισθητικής Φροντίδας ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 253 Μονάδα Μεταναισθητικής Φροντίδας ΜΑΡΙΑ ΖΟΥΚΑ, ΜΑΡΙΑ-ΛΟΥΪΖΑ ΚΟΝΤΕΛΙΔΟΥ, ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΖΗΡΝΑ, ΛΕΟΝΤΙΑ ΤΑΡΑΜΟΝΛΗ, ΕΛΠΙΔΑ ΚΟΝΤΕΣΙΔΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Μονάδες Μεταναισθητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΗΓΑΣ MD, FEBU ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΗΓΑΣ MD, FEBU ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΗΓΑΣ MD, FEBU ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Da Vinci εντυπωσιακή τεχνολογία που αυξάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ EUROPAIN ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. 1.1. Εισαγωγή και λογική

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ EUROPAIN ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. 1.1. Εισαγωγή και λογική ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ EUROPAIN ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 1.1. Εισαγωγή και λογική Η ανακούφιση από τον πόνο αποτελεί βασικό ανθρώπινο δικαίωµα ανεξάρτητα ηλικίας. Τα νεογνά αισθάνονται πόνο και µάλιστα τα πρόωρα

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος Ερωτήσεις Αξιολόγησης Εργαστηριακού Μαθήματος Θέμα: «Κεντρική Φλεβική Πίεση» 1. Τι είναι η Κεντρική Φλεβική Πίεση (ΚΦΠ); Είναι η υδροστατική πίεση των μεγάλων φλεβών που είναι πλησιέστερα στην καρδιά,

Διαβάστε περισσότερα

29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ

29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ 29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Η θρομβοεμβολική νόσος επιπλέκει 1/500-2000 κυήσεις. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος στη λοχεία. Τα αέρια αίματος δεν θεωρούνται ευαίσθητη ή ειδική εξέταση για

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΟ ΣΤΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΚΕΤΟ

Η ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΟ ΣΤΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΚΕΤΟ Η ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΟ ΣΤΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΚΕΤΟ 1 Στο φυλλάδιο αυτό, θα βρεις µερικές πληροφορίες για τον πόνο κατά τη διάρκεια του φυσιολογικού τοκετού, καθώς και πως µπορούµε να τον αντιµετωπίσουµε.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΕΚΑ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ

ΔΩΔΕΚΑ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ ΔΩΔΕΚΑ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ ΙΑΤΡΕΙΟ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 46 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2310254030 ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2310380000 Aρτηριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Κάθε χρόνο περίπου 200.000 νέοι ασθενείς διαγιγνώσκονται με Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής. Είναι γνωστό επίσης, ότι η ρήξη του Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής οδηγεί σε ποσοστό τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΑΝΣ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΝΕΥΡΑ (λείοι μύες, καρδιακός μυς, αδένες) (Σπλαχνικά Νεύρα)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δώρα Πετρακοπούλου. Αποκατάσταση μαστού μετά την μαστεκτομή. Τεχνικές αποκατάστασης μαστού ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Δώρα Πετρακοπούλου. Αποκατάσταση μαστού μετά την μαστεκτομή. Τεχνικές αποκατάστασης μαστού ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Δώρα Πετρακοπούλου ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Αποκατάσταση μαστού μετά την μαστεκτομή Η αποκατάσταση του μαστού μετά από μαστεκτομή είναι η διαδικασία δημιουργίας καινούργιου μαστού σε γυναίκες που έχουν υποστεί

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγοντες που σχετίζονται με τη δυστοκία ώμου αναφέρονται στον Πίνακα 1:

Οι παράγοντες που σχετίζονται με τη δυστοκία ώμου αναφέρονται στον Πίνακα 1: 4. ΔΥΣΤΟΚΙΑ ΩΜΟΥ Ορισμός: Δυστοκία ώμου ορίζεται η δυσκολία γέννησης των ώμων μετά τη γέννηση της κεφαλής, που απαιτεί πρόσθετους χειρισμούς για την απελευθέρωσή τους με συνήθη ήπια έλξη της κεφαλής. Συμβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΩΣΜΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ

ΩΣΜΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ ΩΣΜΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ ΠΩΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΑ ΥΓΡΑ Μεταφορά τροφών και αποβολή μη χρήσιμων ουσιών: Διάχυση (π.χ. το CO 2 που παράγεται κατά τον μεταβολισμό των κυττάρων, διαχέεται από τα κύτταρα

Διαβάστε περισσότερα

Υπερηχοτομογραφικη. αρθρο ανασκοπησησ

Υπερηχοτομογραφικη. αρθρο ανασκοπησησ Ανδριανάκη Αικατερίνη Ιατρός Ακτινολόγος Ηράκλειο Κρήτης Υπερηχοτομογραφικη απεικονιση του πεουσ αρθρο ανασκοπησησ MEΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η υπερηχοτομογραφία συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης του έγχρωμου Doppler,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

ΦΥΣΙΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ ΦΥΣΙΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ Α1-Α7 ΑΜΣΣ Μοίρες της ΣΣ Θ1-Θ12 ΘΜΣΣ Ο1-Ο5 ΟΜΣΣ Κόκκυγας Ι1-Ι5 Ιερά μοίρα Υπερηχογράφημα κύησης: Σπονδυλική στήλη εμβρύου Ανατομία ΑΜΣΣ Α1 άτλας Εγκάρσιο τρήμα Α4 εκ των άνω Σώμα

Διαβάστε περισσότερα

Α Μέρος (από 2) Οστά του Κορμού (Σπονδυλική Στήλης, Θώρακα, Κρανίου)

Α Μέρος (από 2) Οστά του Κορμού (Σπονδυλική Στήλης, Θώρακα, Κρανίου) Α Μέρος (από 2) Οστά του Κορμού (Σπονδυλική Στήλης, Θώρακα, Κρανίου) 01/35 Το Ερειστικό Σύστημα αποτελείται από: 1. Τα Οστά 2. Τις Αρθρώσεις 3. Τους Συνδέσμους 02/35 ΟΣΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ Σύνολο: 285 οστά

Διαβάστε περισσότερα

Καρβελάς Φώτης Δ/ντής Χειρουργικής κλινικής «Άγιος Ανδρέας»

Καρβελάς Φώτης Δ/ντής Χειρουργικής κλινικής «Άγιος Ανδρέας» Καρβελάς Φώτης Δ/ντής Χειρουργικής κλινικής «Άγιος Ανδρέας» Όσο πιο προσεκτικοί, ήπιοι και ευγενικοί είναι οι χειρουργικοί χειρισμοί, τόσο λιγότερος είναι ο μετεγχειρητικός πόνος του ασθενούς, πιο σύντομη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΣ 218 Β' ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΣ 218 Β' ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΣ 218 Β' ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ο ασθενής μας 32 ετών Εισαγωγή : 10 / 05 / 2012 Αιτία εισαγωγής : γενικευμένο οίδημα ΙΣΤΟΡΙΚΟ Από 2 μήνου Eπιδείνωση οιδημάτων κάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ανατομική περιφερικών νεύρων και παθοφυσιολογικές διεργασίες της νευρικής κάκωσης Α. Παναγόπουλος ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ Κινητική

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματά μας δεν αποτελούν ελεγχόμενη μελέτη ή κλινική δοκιμή, αλλά στοιχεία μητρώου των ασθενών μας.

Τα αποτελέσματά μας δεν αποτελούν ελεγχόμενη μελέτη ή κλινική δοκιμή, αλλά στοιχεία μητρώου των ασθενών μας. CUMMULATINE SUCCESS SCORE % ΙΣΧΙΟ CUMMULATINE SUCCESS RATE % YΛΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 42 ΑΝΔΡΕΣ 16 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 26 ΗΛΙΚΙΑ 63.1 (42-92) ΥΨΟΣ 171 (162-191) Δ.Μ.Σ 36 (22-47) Το ποσοστό των ασθενών που αναφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η σύνδεση δύο ή περισσότερων οστών με τη συμμετοχή ενός μαλακότερου ιστού

Είναι η σύνδεση δύο ή περισσότερων οστών με τη συμμετοχή ενός μαλακότερου ιστού Αρθρώσεις Είναι η σύνδεση δύο ή περισσότερων οστών με τη συμμετοχή ενός μαλακότερου ιστού Ανάλογα με το είδος αυτού του ιστού και τον τρόπο συμμετοχής του, καθορίζεται η κινητικότητα των οστών που συνδέονται.

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα ΙΙΙ. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και τα Φύλλα Οδηγιών Χρήσης

Παράρτημα ΙΙΙ. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και τα Φύλλα Οδηγιών Χρήσης Παράρτημα ΙΙΙ Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και τα Φύλλα Οδηγιών Χρήσης Σημείωση : Οι τροποποιήσεις στην Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σκελετός της Πυέλου

Ο Σκελετός της Πυέλου Ο Σκελετός της Πυέλου E Johnson Αν. Καθηγήτρια Εργαστήριο Ανατοµίας Η Πύελος το κατώτερο σηµείο του κορµού προς τα κάτω συνέχεια της κοιλιάς η πυελική κοιλότητα = κατώτερο τµήµα της κοιλιακής χώρας εντοπίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΗΠΑΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Κάλυψη των ενεργειακών αναγκών Πρόληψη της απώλειας βάρους Ενίσχυση προγράμματος αποκατάστασης ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Π Ι Ε Σ Τ Ι Κ Ε Σ Μ Υ Ε Λ Ο Π Α Θ Ε Ι Ε Σ

Σ Υ Μ Π Ι Ε Σ Τ Ι Κ Ε Σ Μ Υ Ε Λ Ο Π Α Θ Ε Ι Ε Σ Σ Υ Μ Π Ι Ε Σ Τ Ι Κ Ε Σ Μ Υ Ε Λ Ο Π Α Θ Ε Ι Ε Σ Α. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΣΠΟΝΔΥΛΙΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΤΟΥ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ Οι μεσοσπονδύλιοι δίσκοι βρίσκονται μεταξύ των σωμάτων των σπονδύλων. Ο ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

Η μεταφορά των φαρμάκων γίνεται με παθητική διάχυση ή με ενεργητική μεταφορά.

Η μεταφορά των φαρμάκων γίνεται με παθητική διάχυση ή με ενεργητική μεταφορά. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟ. Φάρμακο λέμε οποιαδήποτε ουσία που όταν χορηγηθεί στον άνθρωπο, τα ζώα ή τα φυτά με συγκεκριμένο τρόπο και σε συγκεκριμένη δόση έχει θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ 8 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ Μία παρακώλυση της ροής του αίµατος οφείλεται συχνά σε στένωση και µπορεί να σταµατήσει τη ροή του αίµατος µερικώς ή τελείως. Κάθε µία από

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Ν. Μυγδάλης. Β Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ, Αθήνα

Ηλίας Ν. Μυγδάλης. Β Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ, Αθήνα ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1942 «Έναρξη ινσουλίνης στα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2: πότε και πως ;» Ηλίας Ν. Μυγδάλης Β Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ, Αθήνα Ειδικό φροντιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για Ασθενείς που Φέρουν Νάρθηκες

Οδηγίες για Ασθενείς που Φέρουν Νάρθηκες Οδηγίες για Ασθενείς που Φέρουν Νάρθηκες Ποιος είναι ο σκοπός της χρήσης ναρθήκων; Οι νάρθηκες που τοποθετούνται στα άνω και στα κάτω άκρα έχουν ως σκοπό την ακινητοποίηση ενός μέρους του σώματος προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Νικολέττα Χαραλαμπάκη Ιατρός Βιοπαθολόγος

Νικολέττα Χαραλαμπάκη Ιατρός Βιοπαθολόγος Νικολέττα Χαραλαμπάκη Ιατρός Βιοπαθολόγος ΚΝΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΝΩΤΙΑΙΟΣ ΜΥΕΛΟΣ Περιβάλλονται και στηρίζονται με τις εγκεφαλικές και νωτιαίες μήνιγγες μεταξύ των οποίων περικλείεται ο υπαραχνοειδής χώρος γεμάτος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΑΔΕΝΑ

ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΑΔΕΝΑ ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΑΔΕΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ Ο προστάτης είναι ένα όργανο αποτελούμενο από αδένα που περιβάλλει την αρχική μοίρα της ουρήθρας. Βρίσκεται κάτω από την ουροδόχο κύστη, πάνω στο πυελικό έδαφος,

Διαβάστε περισσότερα

Το Συµπαθητικό Νευρικό Σύστηµα

Το Συµπαθητικό Νευρικό Σύστηµα Το Συµπαθητικό Νευρικό Σύστηµα Εισαγωγή Συµπαθητική Φυγόκεντρος Οδός Κεντρική Μοίρα (Εγκεφαλικό Σκέλος) Προγαγγλιακές Ίνες Μεταγαγγλιακές Ίνες Συµπαθητική Κεντροµόλος Οδός Το Συµπαθητικό Στέλεχος ή Συµπαθητική

Διαβάστε περισσότερα

Απεικόνιση με σκιαγραφικά μέσα

Απεικόνιση με σκιαγραφικά μέσα Απεικόνιση με σκιαγραφικά μέσα Δείτε οδηγίες για τη χορήγηση σκιαγραφικών στη διεύθυνση http://www.esur.org/contrast- media.51.0.html?&lang=gr&no_cache=1#g_sec tion_0_cover Εστιάστε στο ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΔΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΔΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΔΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ Φυσιολογική κίνηση ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2009-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - Πτυχιούχων Α.Ε.Ι. & Πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών Διετούς Κύκλου Σπουδών - Πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι: Θερμοκρασία. Αρτηριακός σφυγμός. Αναπνοή. Αρτηριακή πίεση

Ποια είναι: Θερμοκρασία. Αρτηριακός σφυγμός. Αναπνοή. Αρτηριακή πίεση ΖΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 1 Θερμοκρασία Ποια είναι: Αρτηριακός σφυγμός Αναπνοή Αρτηριακή πίεση 2 Θερμοκρασία σώματος Ορισμός: Είναι το αποτέλεσμα του ισοζυγίου μεταξύ παραγόμενης και αποβαλλόμενης θερμότητας. Ρυθμίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την προεκλαµψία

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την προεκλαµψία Τι πρέπει να γνωρίζετε για την προεκλαµψία Η προεκλαµψία είναι πολύ πιο συνήθης από ό,τι πιστεύουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Στην πραγµατικότητα είναι η συνηθέστερη σοβαρή επιπλοκή της κύησης. Η προεκλαµψία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΌ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΌ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΌ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ & ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΛΑΜΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 Η σύγχρονη ιατρική και βιοτεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ Μέχρι πρόσφατα, παρ όλες τις δυνατότητες που έχουμε στο οπλοστάσιο μας για να απεικονίζουμε όγκους στο ήπαρ και στο πάγκρεας, λόγω της έλλειψης λεπτομερούς απεικονίσεως αλλά και ουσιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστες προδιαγραφές χορήγησης ασφαλούς αναισθησίας Η ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ.

Ελάχιστες προδιαγραφές χορήγησης ασφαλούς αναισθησίας Η ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Ελάχιστες προδιαγραφές χορήγησης ασφαλούς αναισθησίας Η ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1044 25 Νοεμβρίου 1997... Καθορισμός (ελαχίστων) ορίων προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. Ανδρέας Μ. Λάζαρης ΠΓΝ «Αττικόν»

ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. Ανδρέας Μ. Λάζαρης ΠΓΝ «Αττικόν» ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ανδρέας Μ. Λάζαρης ΠΓΝ «Αττικόν» Αντιπηκτική θεραπεία Βαλβιδοπάθειες προσθετικές βαλβίδες Κολπική μαρμαρυγή Φλεβική θρόμβωση πνευμονική εμβολή Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

14. ΠΡΟΠΤΩΣΕΙΣ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

14. ΠΡΟΠΤΩΣΕΙΣ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Οι προπτώσεις των γεννητικών οργάνων αναφέρονται σε ένα ή περισσότερα όργανα και περιλαμβάνουν το τράχηλο, τη μήτρα και τα τοιχώματα του κόλπου. Οι προπτώσεις του κόλπου μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Η στυτική δυσλειτουργία είναι ένα από τα συχνότερα νοσήματα των ανδρών στην σημερινή εποχή.σε νεαρότερες ηλικίες το 30% οφείλεται σε οργανικές αιτίες και το 70 % σε ψυχολογικά αίτια

Διαβάστε περισσότερα

www.cirse.org Επεμβατική Ογκολογία Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική

www.cirse.org Επεμβατική Ογκολογία Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Επεμβατική Ογκολογία Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική www.cirse.org Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe Cardiovascular and Interventional

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ. Νικολούδη Μαρία. Ειδικ. Παθολόγος, Γ.Ν.Θ.Π. «Η Παμμακάριστος»

ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ. Νικολούδη Μαρία. Ειδικ. Παθολόγος, Γ.Ν.Θ.Π. «Η Παμμακάριστος» ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ Νικολούδη Μαρία Ειδικ. Παθολόγος, Γ.Ν.Θ.Π. «Η Παμμακάριστος» Ο όρος δυσλιπιδαιμία εκφράζει τις ποσοτικές και ποιοτικές διαταραχές των λιπιδίων του αίματος. Τα λιπίδια όπως η χοληστερόλη και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 13: ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Η χορήγηση διατροφής δεν ΠΡΕΠΕΙ να ξεπερνά την ικανότητα χρησιμοποίησης/οξείδωσης τους απο τον οργανισμό ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Κάλυψη των ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΟΥΡΗΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΟΥΡΗΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΟΥΡΗΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ Ζωή Σ. Πολυζοπούλου Αναπλ.καθηγήτρια, DipECVCP Διαγνωστικό Εργαστήριο Κτηνιατρική Σχολή Α.Π.Θ. ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΥΡΗΣΗΣ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ (ΚΝΣ-ΑΝΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 12: HIV Ο HIV έχει συνδεθεί με κακή θρέψη και με το σύνδρομο απώλειας καθαρής σωματικής μάζας και λιπώδους ιστού (AIDS wasting syndrome). Η απώλεια σωματικού

Διαβάστε περισσότερα

Γλαύκωμα. www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Γλαύκωμα. www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Γλαύκωμα www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τι ακριβώς είναι το γλαύκωμα; Ο όρος γλαύκωμα ορίζει μια ομάδα παθήσεων που τις χαρακτηρίζει μια σταδιακή καταστροφή του οπτικού

Διαβάστε περισσότερα

Επανάληψη πριν τις εξετάσεις Καλό διάβασμα

Επανάληψη πριν τις εξετάσεις Καλό διάβασμα Επανάληψη πριν τις εξετάσεις Καλό διάβασμα 2013-2014 Θέματα πολλαπλής επιλογής Κύτταρα όμοια μορφολογικά και λειτουργικά αποτελούν α. ένα όργανο. β. ένα ιστό. γ. ένα οργανισμό. δ. ένα σύστημα οργάνων.

Διαβάστε περισσότερα