ÕÐÅÑÔÁóÇ: ÈÅÙÑÉÁ ÊÁÉ ÐÑÁÎÇ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ÕÐÅÑÔÁóÇ: ÈÅÙÑÉÁ ÊÁÉ ÐÑÁÎÇ"

Transcript

1 Ðñüóêëçóç ãéá óõììåôï Þ ÕÐÅÑÔÁóÇ: ÈÅÙÑÉÁ ÊÁÉ ÐÑÁÎÇ ÌåôåêðáéäåõôéêÜ ÓåìéíÜñéá Θα χορηγηθούν μόρια Óõíå éæüìåíçò ÉáôñéêÞò Åêðáßäåõóçò (C.M.E. Credits) 20ή ÓåéñÜ Υπέρταση 2010: Νέοι ορίζοντες Περιπτώσεις με ειδικά προβλήματα και επίλυσή τους Îåíïäï åßï DIVANI-CARAVEL Báó. ÁëåîÜíäñïõ 2 ÁèÞíá íáñîç 21 Νοεμβρίου ð.ì. 1 ì.ì. (ÓõãêåêñéìÝíåò çìåñïìçíßåò óôéò åóùôåñéêýò óåëßäåò) Ðëçñïöïñßåò: ΚΕΓΜ Τουριστικές και Συνεδριακές Επιχειρήσεις Α.Ε. Ôçë.: , , Fax: ÅËËÇÍÉÊÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ ÌÅËÅÔÇÓ ÕÐÅÑÔÁÓÇÓ Åðéóêåöèåßôå το πρόσφατα ανανεωμένο (Οκτ. 2009) site μας

2 ÅËËÇÍÉÊÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ ÌÅËÅÔÇÓ ÕÐÅÑÔÁÓÇÓ Πρόεδρος: Δ. Παπαδογιάννης Αντιπρόεδρος: Δ. Βλαχάκος Γεν. Γραμματέας: Η. Αβραμόπουλος Ταμίας: Κ. Βέμμος Μέλη: Α. Αχείμαστος Ε. Βαρσαμής Μ. Ελισάφ Σύμβουλοι: Ε. Ανδρεάδης Α. Καραγιάννης Ν. Καρατζάς Θ. Μουντοκαλάκης Κ. Σιαμόπουλος Γ. Στεργίου ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÅããñáöÝò: Προϋπόθεση για την παρακολούθηση των σεμιναρίων είναι η εγγραφή (κόστος 50 ευρώ). Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 19%. Η εγγραφή γίνεται στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Μιχαλακοπούλου 27, Αθήνα , 2ος όροφος, τηλ , , fax , εργάσιμες μέρες 10 π.μ. - 3 μ.μ. ή με ταχυδρομική επιταγή στην άνω διεύθυνση και αποστολή του δελτίου συμμετοχής με fax ή με στο και congressworld.gr, ή κατά την έναρξη του πρώτου ή του δεύτερου σεμιναρίου. Στο τέλος της σειράς των εκπαιδευτικών σεμιναρίων θα χορηγηθεί δίπλωμα παρακολούθησης. Ãñáììáôåßá: ΚΕΓΜ Τουριστικές και Συνεδριακές Επιχειρήσεις Α.Ε. Congress World - Μ. Παπαπαναγιώτου Μιχαλακοπούλου 27, Αθήνα Τηλ.: , Fax: η ΣειρΑ

3 Υπερταση 2010: Νεοι οριζοντες Περιπτωσεις με ειδικα προβληματα και επιλυση τους Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Υπέρτασης διοργανώνει εφέτος την 20ή σειρά των ετήσιων μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων της. Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα συμμετέχουν 22 έμπειροι ομιλητές - εκπαιδευτές. Κριτήρια επιλογής των ομιλητών είναι η άριστη γνώση του αντικειμένου και η εκπαιδευτική ικανότητα. Κάθε ένα από τα 6 σεμινάρια αποτελείται από δύο τμήματα. Ένα αρχικό ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ όπου παρουσιάζονται σύγχρονες πληροφορίες και το ΠΡΑ- ΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ στο οποίο παρουσιάζονται περιπτώσεις υπέρτασης και βήμα-βήμα πραγματοποιείται η επίλυσή τους με συμμετοχή του ακροατηρίου μέσω ηλεκτρονικού συστήματος ψηφοφορίας. Όπως και την προηγούμενη χρονιά, στο τέλος κάθε σεμιναρίου θα γίνεται προαιρετικός γραπτός διαγωνισμός με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Σε 3 άτομα με τις καλύτερες επιδόσεις θα χορηγούνται βραβεία της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Υπέρτασης με σκοπό την περαιτέρω εκπαίδευση των βραβευμένων. Στο 1ο σεμινάριο θα συζητηθεί η υπέρταση στα παιδιά και τους εφήβους και θα παρουσιαστούν οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης. Στο ίδιο σεμινάριο θα συζητηθεί η επίδραση του περιβάλλοντος στην υπέρταση. Το 2ο σεμινάριο είναι αφιερωμένο στη φαρμακευτική θεραπεία της υπέρτασης και μεταξύ άλλων θα παρουσιαστούν οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης. Στο 3ο σεμινάριο θα συζητηθεί η σχέση της υπέρτασης με την καρδιά και τους νεφρούς. Στο 4ο σεμινάριο θα παρουσιαστούν οι διάφορες μορφές υπέρτασης τις οποίες συχνά συναντά ο κλινικός ιατρός, όπως επίσης και οι νεώτερες τεχνικές για τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης. Στο 5ο σεμινάριο θα συζητηθούν τα συχνότερα αίτια δευτεροπαθούς υπέρτασης και η κατάλληλη διαγνωστική προσέγγιση. Το 6ο σεμινάριο έχει ως θέμα άλλους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου που συχνά συνυπάρχουν στα υπερτασικά άτομα και τη σύγχρονη εφαρμογή των αντιαιμοπεταλιακών και αντιθρομβωτικών φαρμάκων. Περιλήψεις και επιλεγμένες διαφάνειες από τις εισηγήσεις της νέας σειράς θα είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο μετά το τέλος κάθε σεμιναρίου, στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης της Υπέρτασης. Στο πρόγραμμα που ακολουθεί περιγράφονται για κάθε σεμινάριο το περιεχόμενο, οι τίτλοι των εισηγήσεων, τα ονόματα των ομιλητών, οι εκπαιδευτικοί στόχοι και οι γνώσεις που αναμένεται να αποκτήσουν οι γιατροί που θα το παρακολουθήσουν. Η συζήτηση πολλών περιπτώσεων, το ηλεκτρονικό σύστημα επιλογής απαντήσεων και οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αναμένεται να συμβάλουν αποτελεσματικά στην ενεργό συμμετοχή του ακροατηρίου αλλά και στην καλύτερη κατανόηση του θεωρητικού τμήματος των σεμιναρίων. Ο τελικός στόχος είναι η άριστη εκπαίδευση των συμμετεχόντων στα σεμινάρια. Υπέρταση 2010: Νεοι οριζοντες. Περιπτώσεις με ειδικά προβλήματα και επίλυσή τους

4 Ð ñ Ï ã ñ á ì ì á ÓåìéíÜñéï 1 21 Νοεμβρίου ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Συντονιστές: Γ. Στεργίου, Δ. Παπαδογιάννης Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης στα παιδιά και τους εφήβους, αφού πλέον είναι γνωστό ότι σ αυτή την ηλικία εμφανίζεται συχνά όχι μόνο δευτεροπαθής, αλλά και ιδιοπαθής υπέρταση. Πολύ πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Υπέρτασης δημοσίευσε νέες κατευθυντήριες οδηγίες για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση της υπέρτασης σ αυτό τον πληθυσμό, οι οποίες θα παρουσιαστούν στο σεμινάριο. Επίσης θα αναλυθούν οι διαιτητικοί, συμπεριφορικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την πρόκληση αλλά και τη διατήρηση της υπέρτασης Στο τέλος αυτού του σεμιναρίου οι γιατροί που θα το παρακολουθήσουν θα είναι ικανοί: Να αντιμετωπίζουν την υπέρταση στα παιδιά και τους εφήβους Να γνωρίζουν ποιοι περιβαλλοντικοί παράγοντες είναι σημαντικοί για τα υπερτασικά άτομα Να βοηθούν τους ασθενείς τους στην τροποποίηση των συμπεριφορικών παραγόντων ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Υπέρταση στα παιδιά και τους εφήβους Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης 2009 Γ. Στεργίου Υπέρταση και διατροφή (ιχθυέλαιο, ελαιόλαδο, στερόλες, αλάτι, οινόπνευμα, ασβέστιο, σκόρδο, βιταμίνες, μαγνήσιο, καφεΐνη κ.λπ.) Χ. Δημοσθενόπουλος Υπέρταση και άλλοι παράγοντες: άσκηση, stress, εποχές, υψόμετρο. Μύθος ή πραγματικότητα; Α. Πιτταράς ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Περιπτώσεις υπέρτασης σε παιδιά και εφήβους Συμμετοχή σε γραπτή εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 4 20η ΣειρΑ

5 ÓåìéíÜñéï 2 19 Δεκεμβρίου 2009 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ Συντονιστές: Θ. Μουντοκαλάκης, Ε. Βαρσαμής Η αποτελεσματική μείωση της αρτηριακής πίεσης είναι γνωστό ότι μειώνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Σήμερα ο κλινικός γιατρός έχει την ευχέρεια να επιλέξει ανάμεσα σε πολλές κατηγορίες παλιών και νέων αντιυπερτασικών φαρμάκων την κατάλληλη μονοθεραπεία ή συνδυασμό δύο και πλέον φαρμάκων για το εκάστοτε υπερτασικό άτομο. Για τη σωστή αντιμετώπιση της υπέρτασης υπάρχουν κατευθυντήριες οδηγίες από διάφορες εταιρείες με μικρές διαφορές μεταξύ τους. Επίσης το Νοέμβριο αναμένεται η δημοσίευση των νέων κατευθυντήριων οδηγιών από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Υπέρτασης, οι οποίες θα αναλυθούν σε αυτό το σεμινάριο. Στο τέλος αυτού του σεμιναρίου οι γιατροί που θα το παρακολουθήσουν θα είναι ικανοί: Να εφαρμόζουν σωστά τις νεώτερες κατευθυντήριες οδηγίες για την υπέρταση Να επιλέγουν την κατάλληλη φαρμακευτική θεραπεία για κάθε υπερτασικό άτομο Να γνωρίζουν τις ανεπιθύμητες ενέργειες των αντιυπερτασικών φαρμάκων ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Νέες κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης Θ. Μουντοκαλάκης Ο αποκλεισμός του άξονα ρενίνης ως βάση της συνδυαστικής θεραπείας Ε. Βαρσαμής Ανεπιθύμητες ενέργειες αντιυπερτασικών φαρμάκων Κ. Πάντος ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Περιπτώσεις θεραπείας της υπέρτασης με εφαρμογή των νέων δεδομένων Συμμετοχή σε γραπτή εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Υπέρταση 2010: Νεοι οριζοντες. Περιπτώσεις με ειδικά προβλήματα και επίλυσή τους 5

6 ÓåìéíÜñéï 3 23 Ιανουαρίου ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΕΦΡΟΙ Συντονιστές: Ν. Καρατζάς, Κ. Σιαμόπουλος Η καρδιά και οι νεφροί είναι δύο σημαντικά όργανα στόχοι της υπέρτασης. Με τα σύγχρονα διαγνωστικά μέσα η βλάβη αυτών των οργάνων μπορεί να ανιχνευθεί έγκαιρα πριν να καταλήξουν σε ανεπάρκεια. Επίσης, η έγκαιρη αλλά και η κατάλληλη αντιυπερτασική θεραπεία μπορεί να αναχαιτίσει ή και να προκαλέσει την υποστροφή αυτών των δομικών αλλαγών. Στο τέλος αυτού του σεμιναρίου οι γιατροί που θα το παρακολουθήσουν θα είναι ικανοί: Να ανιχνεύουν έγκαιρα τη βλάβη αυτών των οργάνων - στόχων Να επιλέγουν την κατάλληλη φαρμακευτική θεραπεία ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Καρδιακή βλάβη στην υπέρταση: από τη διαστολική δυσλειτουργία στην καρδιακή ανεπάρκεια Χ. Βλαχόπουλος Υπέρταση, αριστερός κόλπος και κολπική μαρμαρυγή Κ. Τσιούφης Νεφρική βλάβη στην υπέρταση - Αντιυπερτασικά φάρμακα και νεφροπροστασία Κ. Σιαμόπουλος ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Περιπτώσεις υπέρτασης με καρδιακή είτε με νεφρική βλάβη Συμμετοχή σε γραπτή εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 6 20η ΣειρΑ

7 ÓåìéíÜñéï 4 27 Φεβρουαρίου ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΙ ΤΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ Συντονιστές: Η. Αβραμόπουλος, Α. Αχείμαστος Η ευρύτερη εφαρμογή της 24ωρης καταγραφής και της μέτρησης της αρτηριακής πίεσης στο σπίτι συνέβαλαν πολύ στην αναγνώριση και την κατανόηση διαφόρων μορφών υπέρτασης, όπως η υπέρταση λευκής μπλούζας, η συγκαλυμμένη υπέρταση, η υπέρταση με πρωινή αιχμή (morning surge) κ. ά. Η κάθε μορφή έχει ξεχωριστό καρδιαγγειακό κίνδυνο και ξεχωριστή τεκμηρίωση και αντιμετώπιση. Στο τέλος αυτού του σεμιναρίου οι γιατροί που θα το παρακολουθήσουν θα είναι ικανοί: Να αναγνωρίζουν τους διάφορους φαινότυπους αρτηριακής υπέρτασης Να γνωρίζουν τη σημασία τους Να επιλέγουν την κατάλληλη αντιμετώπιση και παρακολούθηση ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Σύγχρονες τεχνικές μέτρησης και παρακολούθησης ΑΠ Γ. Στεργίου Υπέρταση λευκής μπλούζας Α. Πρωτογέρου Άλλοι φαινότυποι (Συγκαλυμμένη υπέρταση, πρωινή αιχμή, dipping ) Η. Αβραμόπουλος ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Περιπτώσεις υπέρτασης λευκής μπλούζας, πρωινής αιχμής, συγκαλυμμένης υπέρτασης κλπ Συμμετοχή σε γραπτή εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Υπέρταση 2010: Νεοι οριζοντες. Περιπτώσεις με ειδικά προβλήματα και επίλυσή τους 7

8 ÓåìéíÜñéï 5 13 Μαρτίου 2010 ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗ Συντονιστές: Δ. Βλαχάκος, Κ. Βέμμος Στην πλειονότητα των υπερτασικών ατόμων δεν υπάρχει κάποιο αίτιο για την αύξηση της αρτηριακής πίεσης, πρόκειται δηλαδή για ιδιοπαθή υπέρταση. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως, η υπέρταση αποτελεί δευτεροπαθή εκδήλωση υποκείμενης διαταραχής. Θα συζητηθούν η υπνική άπνοια, ο πρωτοπαθής υπεραλδοστερονισμός και η νεφραγγειακή υπέρταση που αποτελούν τα συχνότερα αίτια δευτεροπαθούς υπέρτασης. Στο τέλος αυτού του σεμιναρίου οι γιατροί που θα το παρακολουθήσουν θα είναι ικανοί: Να γνωρίζουν τις συνηθέστερες μορφές δευτεροπαθούς υπέρτασης Να χρησιμοποιούν σωστά τον έλεγχο για δευτεροπαθή υπέρταση στις λίγες περιπτώσεις που χρειάζεται Να εφαρμόζουν τη σωστή θεραπεία σε κάθε περίπτωση ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Πότε και πώς πρέπει να γίνεται έλεγχος για δευτεροπαθή υπέρταση Μ. Δούμας Υπνική άπνοια Μ. Αλχανάτης Πρωτοπαθής υπεραλδοστερονισμός Σ. Δούμα Νεφραγγειακή υπέρταση Δ. Βλαχάκος ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Περιπτώσεις δευτεροπαθούς υπέρτασης Συμμετοχή σε γραπτή εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 20η ΣειρΑ

9 ÓåìéíÜñéï 6 17 Απριλίου 2010 ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Συντονιστές: Μ. Ελισάφ, Δ. Παπαδογιάννης Στα υπερτασικά άτομα ο καρδιαγγειακός κίνδυνος αυξάνει με τη συνύπαρξη και άλλων παραγόντων, όπως η δυσλιπιδαιμία, το κάπνισμα, η παχυσαρκία, το μεταβολικό σύνδρομο, ο διαβήτης κ.ά. Σ αυτό το σεμινάριο θα παρουσιαστούν οι σημαντικότεροι από αυτούς τους παράγοντες και θα συζητηθεί ο ορθός τρόπος αντιμετώπισής τους. Επίσης θα παρουσιαστούν οι νεότερες εξελίξεις στην αντιθρομβωτική και αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία. Στο τέλος αυτού του σεμιναρίου οι γιατροί που θα το παρακολουθήσουν θα είναι ικανοί: Να ανιχνεύουν και να αξιολογούν την ύπαρξη αυτών των παραγόντων κινδύνου Να χορηγούν την κατάλληλη θεραπεία Να επιλέγουν τα κατάλληλα αντιαιμοπεταλιακά και αντιθρομβωτικά φάρμακα στα υπερτασικά άτομα στις περιπτώσεις που είναι απαραίτητα ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Υπέρταση και δυσλιπιδαιμία Μ. Ελισάφ Υπέρταση και κάπνισμα Χ. Γκράτζιου Υπέρταση, παχυσαρκία και μεταβολικό σύνδρομο Ε. Ανδρεάδης Αντιαιμοπεταλιακά και αντιθρομβωτικά φάρμακα στην υπέρταση: Ποια, πότε, πώς Κ. Βέμμος ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Περιπτώσεις υπέρτασης με άλλους παράγοντες κινδύνου Συμμετοχή σε γραπτή εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Υπέρταση 2010: Νεοι οριζοντες. Περιπτώσεις με ειδικά προβλήματα και επίλυσή τους 9

10 ÓÕÍÔÏÍÉÓÔÅÓ - ÏÌÉËÇÔÅÓ Η. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Παθολόγος, Ιατρείο Υπέρτασης, Νοσοκομείο «Υγεία», Αθήνα Μ. ΑΛΧΑΝΑΤΗΣ Αναπλ. Καθηγητής Πνευμονολογίας, Α Πανεπιστημιακή Κλινική, Νοσοκομείο «Σωτηρία», Αθήνα Ε. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Παθολόγος, Αναπλ. Δ/ντης, Γ Παθολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», Αθήνα Α. ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΣ Αναπλ. Καθηγητής Παθολογίας, Δ/ντης Γ Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο «Σωτηρία», Αθήνα Ε. ΒΑΡΣΑΜΗΣ Παθολόγος, Δ/ντης Β Παθολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Αγία Όλγα», Αθήνα Κ. ΒΕΜΜΟΣ Παθολόγος, Αναπληρωτής Δ/ντης, Υπεύθυνος Μονάδας Οξέων Εγκεφαλικών Επεισοδίων, Θεραπευτική Κλινική, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», Αθήνα Δ. ΒΛΑΧΑΚΟΣ Αναπλ. Καθηγητής Νεφρολογίας, Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, «Αττικό» Νοσοκομείο, Αθήνα Χ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Λέκτορας Καρδιολογίας, Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», Αθήνα Χ. ΓΚΡΑΤΖΙΟΥ Πνευμονολόγος, Αναπλ. Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθύντρια Ιατρείου Διακοπής του Καπνίσματος, Ευγενίδειο Θεραπευτήριο Χ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Κλινικός Διαιτολόγος, Γ.Ν. «Λαϊκό», Αθήνα Μ. ΔΟΥΜΑΣ Λέκτορας Παθολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη 10 20η ΣειρΑ

11 ΣΤ. ΔΟΥΜΑ ÓÕÍÔÏÍÉÓÔÅÓ - ÏÌÉËÇÔÅÓ Επικ. Καθηγήτρια Παθολογίας, Β Προπαιδευτική Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη Μ. ΕΛΙΣΑΦ Καθηγητής Παθολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ν. ΚΑΡΑΤΖΑΣ Αμ. Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας, Νοσοκομείο «Υγεία», Αθήνα Θ. ΜΟΥΝΤΟΚΑΛΑΚΗΣ Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Κ. ΠΑΝΤΟΣ Καρδιολόγος, Αναπλ. Καθηγητής Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Δ. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ Καρδιολόγος, Αναπλ. Καθηγητής, Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο «Λαϊκό», Αθήνα Α. ΠΙΤΤΑΡΑΣ Καρδιολόγος - Υπερτασιολόγος, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Υπέρατασης και Καρδιαγγειακής Προστασίας, Υπερτασικό Ιατρείο, Ασκληπιείο Βούλας Θ. ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΥ Παθολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Α Προπαιδευτική Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Σωτηρία», Αθήνα Κ. ΣΙΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Νεφρολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Αναπλ. Καθηγητής Παθολογίας, Γ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Σωτηρία», Αθήνα Κ. ΤΣΙΟΥΦΗΣ Λέκτορας Καρδιολογίας, Υπεύθυνος Μονάδας Υπέρτασης, Α Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», Αθήνα Υπέρταση 2010: Νεοι οριζοντες. Περιπτώσεις με ειδικά προβλήματα και επίλυσή τους 11

12 Επισκεφθείτε το πρόσφατα ανανεωμένο (Οκτ. 2009) website της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης της Υπέρτασης στην παραπάνω διεύθυνση και θα βρείτε: Πρακτικές κατευθυντήριες οδηγίες για την υπέρταση για γιατρούς Πρακτικές πληροφορίες για την υπέρταση για μη γιατρούς Καταλόγους με αξιόπιστα πιεσόμετρα για το σπίτι ή 24ωρη καταγραφή Πρόγραμμα της σειράς σεμιναρίων Προγράμματα εκπαιδευτικών συναντήσεων Περιλήψεις εισηγήσεων των σεμιναρίων Επιλεγμένες διαφάνειες των σεμιναρίων Αξιολόγηση σεμιναρίων από το ακροατήριο Αίτηση συμμετοχής στα σεμινάρια Ôï ðáñüí ôõðþèçêå ìå ôçí åõãåíéêþ öñïíôßäá ôçò Åôáéñåßáò NOVARTIS ÅËËÁÓ 12 20η ΣειρΑ

Υπέρταση: Èåùñίá κáé Ðñάîç

Υπέρταση: Èåùñίá κáé Ðñάîç ÅËËÇÍÉÊÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ ÕÐÅÑÔÁÓÇÓ HELLENIC SOCIETY of HYPERTENsION ÌåôåêðáéäåõôéêÜ ÓåìéíÜñéá Μελέτης της Υπέρτασης Υπέρταση: Èåùñίá κáé Ðñάîç 25η ÓåéñÜ 2014-2015 Θα χορηγηθούν 24 μόρια Óõíå éæüìåíçò ÉáôñéêÞò

Διαβάστε περισσότερα

Υπέρταση: Èåùñίá κáé Ðñάîç

Υπέρταση: Èåùñίá κáé Ðñάîç ÅËËÇÍÉÊÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ ÕÐÅÑÔÁÓÇÓ HELLENIC SOCIETY of HYPERTENsION ÌåôåêðáéäåõôéêÜ ÓåìéíÜñéá Μελέτης της Υπέρτασης Υπέρταση: Èåùñίá κáé Ðñάîç 23η ÓåéñÜ 2012-2013 Θα χορηγηθούν 18 μόρια Óõíå éæüìåíçò ÉáôñéêÞò

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Υ Π Ε Ρ Τ Α Σ Η Σ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Υ Π Ε Ρ Τ Α Σ Η Σ Ετήσια Σεµινάρια Μελέτης Υπέρτασης 2014 2015 / 25 η σειρά Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης Τα σεµινάρια αποτελούν συµπληρωµατικές εκδηλώσεις οι οποίες πραγµατοποιούνται ένα Σάββατο κάθε µήνα από το Νοέµβριο

Διαβάστε περισσότερα

Υπέρταση: μύθοι και αλήθειες

Υπέρταση: μύθοι και αλήθειες Υπέρταση: μύθοι και αλήθειες Γεώργιος Στέργιου Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας, Κέντρο Υπέρτασης, Γ' Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Σωτηρία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις αναπτυγμένες χώρες τα λεγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα. Ημέρες Υπέρτασης 2015 5 ο Εκπαιδευτικό σεμινάριο: Ξενοδοχείο XENIA ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΠΗΛΙΟΥ, 13-15 Νοεμβρίου 2015

Πρόγραμμα. Ημέρες Υπέρτασης 2015 5 ο Εκπαιδευτικό σεμινάριο: Ξενοδοχείο XENIA ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΠΗΛΙΟΥ, 13-15 Νοεμβρίου 2015 Ημέρες Υπέρτασης 2015 5 ο Εκπαιδευτικό σεμινάριο: Αρτηριακή υπέρταση & συνυπάρχοντες παράγοντες κινδύνου. Σύγχρονη διάγνωση και θεραπευτική προσέγγιση Ξενοδοχείο XENIA ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΠΗΛΙΟΥ, 13-15 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιαγγειακές Παθήσεις Διαγνωστική και Θεραπευτική προσέγγιση: Ο ρόλος της αρτηριακής υπέρτασης και των συνυπαρχόντων παραγόντων κινδύνου

Καρδιαγγειακές Παθήσεις Διαγνωστική και Θεραπευτική προσέγγιση: Ο ρόλος της αρτηριακής υπέρτασης και των συνυπαρχόντων παραγόντων κινδύνου Ημέρες Υπέρτασης 2015 Επιστημονική Διημερίδα: Καρδιαγγειακές Παθήσεις Διαγνωστική και Θεραπευτική προσέγγιση: Ο ρόλος της αρτηριακής υπέρτασης και των συνυπαρχόντων παραγόντων κινδύνου Ξενοδοχείο Divani

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιαγγειακές Παθήσεις Διαγνωστική και Θεραπευτική προσέγγιση: Ο ρόλος της αρτηριακής υπέρτασης και των συνυπαρχόντων παραγόντων κινδύνου

Καρδιαγγειακές Παθήσεις Διαγνωστική και Θεραπευτική προσέγγιση: Ο ρόλος της αρτηριακής υπέρτασης και των συνυπαρχόντων παραγόντων κινδύνου Ημέρες Υπέρτασης 2015 Επιστημονική Διημερίδα: Καρδιαγγειακές Παθήσεις Διαγνωστική και Θεραπευτική προσέγγιση: Ο ρόλος της αρτηριακής υπέρτασης και των συνυπαρχόντων παραγόντων κινδύνου Ξενοδοχείο Dolphin

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Υπέρταση 2008

Πρακτικές Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Υπέρταση 2008 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ PRACTICE GUIDELINES ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2008, 25(3):271-285 Πρακτικές Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Υπέρταση 2008 Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ Η υπέρταση είναι ένας από τους σημαντικότερους και τους συχνότερους παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο τόσο για εγκεφαλικό επεισόδιο όσο και για

Διαβάστε περισσότερα

18 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

18 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΠΙΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ 18 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΛΙΠΙΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ 22-24 Οκτωβρίου 2015 Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Υ Π Ε Ρ Τ Α Σ Η Σ Ι Κ Η 1 9 7 3 Ε Λ Λ Η Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ 14 ο ΠANEΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιοµεταβολικών. Πανελλήνιο Συνέδριο. Παραγόντων Κινδύνου ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. 26-28 Ιουνίου 2014 HOTEL ELITE CITY RESORT KΑΛΑΜΑΤΑ

Καρδιοµεταβολικών. Πανελλήνιο Συνέδριο. Παραγόντων Κινδύνου ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. 26-28 Ιουνίου 2014 HOTEL ELITE CITY RESORT KΑΛΑΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ χορηγουνται μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης - 28 Ιουνίου 2014 HOTEL ELITE CITY RESORT KΑΛΑΜΑΤΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 03/03/2014 έως 25/5/2014 Πληροφορίες: www.empakan2014.gr

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιοµεταβολικών. Πανελλήνιο Συνέδριο. Παραγόντων Κινδύνου ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. 26-28 Ιουνίου 2014 HOTEL ELITE CITY RESORT KΑΛΑΜΑΤΑ

Καρδιοµεταβολικών. Πανελλήνιο Συνέδριο. Παραγόντων Κινδύνου ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. 26-28 Ιουνίου 2014 HOTEL ELITE CITY RESORT KΑΛΑΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ χορηγουνται μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης - 28 Ιουνίου 2014 HOTEL ELITE CITY RESORT KΑΛΑΜΑΤΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 03/03/2014 έως 25/5/2014 Πληροφορίες: www.empakan2014.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Πρόληψη των Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Πρόληψη των Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων Σε συνεργασία: Με την Ελληνική Εταιρεία Νοσηλευτικής Έρευνας και Εκπαίδευσης Με το Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας- Διατροφής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο ΚΕΜΠΑ Αριθμός Άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Κεή Αναστάζια Μαζοκοπάκης Ηλίας. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΗ ΥΠΕΡΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΑΙΜΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπουφίδου Κουκούδη Αμαλία

Κεή Αναστάζια Μαζοκοπάκης Ηλίας. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΗ ΥΠΕΡΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΑΙΜΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπουφίδου Κουκούδη Αμαλία ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ Πρόεδρος: Α. Τσελέπης Αντιπρόεδρος: Χ. Πίτσαβος Γεν. Γραμματέας: Β. Νικολάου Ειδ. Γραμματέας: Κ. Τζιόμαλος Ταμίας: Μέλη: Ε. Μπιλιανού Β. Άθυρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 9 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 9 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 9 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (c.m.e. CREDITS) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος Χ. Γράσσος Αντιπρόεδρος Α. Πιτταράς Γεν. Γραμματέας A. Τριανταφύλλου Ταμίας Κ. Κυφνίδης

Διαβάστε περισσότερα

15 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

15 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΠΙΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ 15 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΛΙΠΙΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ 18-20 Οκτωβρίου 2012 Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα www.eelia.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ 12 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ 12 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ 12 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (c.m.e. CREDITS) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος Χ. Γράσσος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 6 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ TEΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 6 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ TEΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 6 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (c.m.e. CREDITS) TEΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η σωστή χρήση των αντιαιμοπεταλιακών και αντιπηκτικών φαρμάκων στην καθημερινή κλινική πράξη Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδες Μεταβολισμού

Ημερίδες Μεταβολισμού ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (Ε.ΚΟ.ΜΕ.Ν.) Σε συνεργασία με το Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝ Πειραιά Τζάνειο Ημερίδες Μεταβολισμού ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 19 19 η η ΧΡΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδες Μεταβολισμού

Ημερίδες Μεταβολισμού ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΕΚΟΜΕΝ) Σε συνεργασία με το Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝ Πειραιά «Τζάνειο» Ημερίδες Μεταβολισμού ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Θα χορηγηθούν 32

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιοµεταβολικών. Πανελλήνιο Συνέδριο. Παραγόντων Κινδύνου ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. 27-29 Ιουνίου 2013 HOTEL ELITE CITY RESORT KΑΛΑΜΑΤΑ

Καρδιοµεταβολικών. Πανελλήνιο Συνέδριο. Παραγόντων Κινδύνου ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. 27-29 Ιουνίου 2013 HOTEL ELITE CITY RESORT KΑΛΑΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ χορηγουνται 14 μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης (cme - cpd) - 29 Ιουνίου 2013 HOTEL ELITE CITY RESORT KΑΛΑΜΑΤΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 1/3/2013 έως 31/5/2013 Πληροφορίες: www.empakan2013.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 6 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ TEΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 6 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ TEΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 6 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (c.m.e. CREDITS) TEΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η σωστή χρήση των αντιαιμοπεταλιακών και αντιπηκτικών φαρμάκων στην καθημερινή κλινική πράξη Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σ.Ι.ΠΑΠΠΑΣ

Πρόλογος ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σ.Ι.ΠΑΠΠΑΣ Πρόλογος Αγαπητοί Συνάδελφοι, Εκ μέρους της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά και τιμή στις Εκπαιδευτικές Ημερίδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) «Γ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Απόλαυσε τον ήλιο με προστασία. Βάλτε περισσότερη άσκηση στη ζωή σας. Ενημέρωση για τον καρκίνο του προστάτη. Αφιέρωμα διατροφικές συνήθειες και υγεία

Απόλαυσε τον ήλιο με προστασία. Βάλτε περισσότερη άσκηση στη ζωή σας. Ενημέρωση για τον καρκίνο του προστάτη. Αφιέρωμα διατροφικές συνήθειες και υγεία Ιουνιος 2012 - Τευχος 03-04 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015 Απόλαυσε τον ήλιο με προστασία Βάλτε περισσότερη άσκηση στη ζωή σας Ενημέρωση για τον καρκίνο του προστάτη Αφιέρωμα διατροφικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Υπέρτασης ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ www.hypertension.gr 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Πρόεδρος : Αντιπρόεδρος : Γεν. Γραμματέας : Ταμίας : Μέλη : Στ. Μπούσμπουλας Α. Παππάς Α. Μαυρογιαννάκη Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΕΚΟΜΕΝ) Μεταβολικά Νοσήματα ΣΤΗΝ. 30/9/2011-1/10/2011 Αίγλη Ζαππείου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΕΚΟΜΕΝ) Μεταβολικά Νοσήματα ΣΤΗΝ. 30/9/2011-1/10/2011 Αίγλη Ζαππείου Ελληνικό Κολλέγιο Μεταβολικών Νοσημάτων Ε.ΚΟ.ΜΕ.Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΕΚΟΜΕΝ) προγραμμα Θα χορηγηθούν μόρια Σ.Ι.Μ.Ε. (CME-CPD) Μετεκπαιδευτικό Διήμερο: Μεταβολικά Νοσήματα ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιοµεταβολικών. Πανελλήνιο Συνέδριο. Παραγόντων Κινδύνου. Παραγόντων Κινδύνου ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Καρδιοµεταβολικών. Πανελλήνιο Συνέδριο. Παραγόντων Κινδύνου. Παραγόντων Κινδύνου ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 8 8 Πανελλήνιο Συνέδριο ΟΡΓΑΝΩΣΗ Θα χορηγηθούν μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης - 27 Ιουνίου 2015 HOTEL ELITE CITY RESORT KΑΛΑΜΑΤΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Παραταση έως 07/06/2015 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 6ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 6ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μ. Ελισάφ Σ. Ι. Παππάς ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 6ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Οι σύγχρονες εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα