ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων"

Transcript

1 ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Τ μ ή μ α Τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ώ ν Ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν Α. Τ. Ε. Ι. Θ.

2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο παρών οδηγός πτυχιακών εργασιών αποτελεί εξέλιξη του παλαιού οδηγού εκπόνησης πτυχιακής εργασίας και δημιουργήθηκε με σκοπό να γίνει πιο χρηστικός, να ενημερώνει τους φοιτητές του τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων για όλα τα θέματα που άπτονται της πτυχιακής τους εργασίας και να τους βοηθάει στην εκπόνησή της. Για την ευκολότερη χρήση του οδηγού έχουν χρησιμοποιηθεί α) συνδέσεις στον πίνακα περιεχομένων, ώστε με ένα κλικ ο φοιτητής να μπορεί να βρίσκεται στο σημείο του οδηγού που επιθυμεί και β) υπερσυνδέσεις στις παραπομπές του κειμένου, ώστε να μπορεί να τις δει άμεσα. Ευελπιστούμε ότι ο οδηγός θα χρησιμοποιηθεί δεόντως και ευχόμαστε καλή περιήγηση. Τ μ ή μ α Τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ώ ν Ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν Α. Τ. Ε. Ι. Θ. Σελίδα i

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... i ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... ii ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΝΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΛΗ ( ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ Τ μ ή μ α Τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ώ ν Ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν Α. Τ. Ε. Ι. Θ. Σελίδα ii

4 3.3.ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ (ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ) ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ Τ μ ή μ α Τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ώ ν Ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν Α. Τ. Ε. Ι. Θ. Σελίδα iii

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο κύκλος σπουδών του τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων ολοκληρώνεται με την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας, η οποία είναι υποχρεωτική και αποτελεί μέρος του προγράμματος σπουδών 1. Ο θεσμός αυτός αποτελεί μια από τις πιο δημιουργικές προκλήσεις του προγράμματος σπουδών, παρέχοντας τη δυνατότητα εφαρμογής των γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος. Με την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας ο φοιτητής καλείται να αποδείξει, ότι έχει την ικανότητα να αξιοποιήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχει αναπτύξει κατά τη διάρκεια των σπουδών του, έχοντας την πολύτιμη καθοδήγηση του επιβλέποντα καθηγητή. Επίσης μαθαίνει να λειτουργεί και να εργάζεται μεθοδικά, χρησιμοποιώντας συνδυαστική σκέψη, προκειμένου να φέρει σε πέρας την εργασία του. Η συνεργασία δύο σπουδαστών στην εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας ενισχύει παράλληλα το πνεύμα συνεργασίας και καταμερισμού εργασίας. Επιπλέον, παρέχει στο φοιτητή τη δυνατότητα να διερευνήσει σε βάθος ένα θέμα που τον ενδιαφέρει εφαρμόζοντας την αυστηρή, συστηματική και επιστημονική προσέγγιση. Η πτυχιακή εργασία έχει σαν κύριο σκοπό να βοηθήσει τον σπουδαστή να αναπτύξει τις ικανότητες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση σύνθετων καταστάσεων α) μαθαίνοντας: 1. Να σχεδιάζει, να προγραμματίζει, να παρακολουθεί και να ελέγχει την εξέλιξη των εργασιών. 2. Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά της πηγές. 3. Να χρησιμοποιεί συνδυαστικά τις γνώσεις, τα εργαλεία και τις τεχνικές που έχει διδαχθεί. 4. Να υποστηρίζει τις απόψεις και τις ιδέες του. 5. Να παρουσιάζει τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα του με διάφορους τρόπους και β) απαντώντας: 1. Για την σημαντικότητα του θέματος από ακαδημαϊκής πλευράς. 2. Για το πρακτικό ενδιαφέρον του θέματος και την άμεση σχέση με τα πραγματικά προβλήματα της παραγωγής και των υπηρεσιών καθώς και 3. Για τις συνέπειες τόσο ακαδημαϊκά όσο και πρακτικά 1 Άρθρο 16, Υ.Α.Ε5.1515/1999 Τ μ ή μ α Τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ώ ν Ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν Α. Τ. Ε. Ι. Θ. Σελίδα 1

6 1. ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ 1.1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ Πτυχιακή εργασία μπορούν να αναλάβουν οι φοιτητές που βρίσκονται τουλάχιστον στο έβδομο (Ζ) εξάμηνο σπουδών και εφόσον έχουν υπόλοιπο Διδακτικών Μονάδων κάτω από τριάντα (30) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η βαθμολογία της πτυχιακής εργασίας αποτελεί μέρος του βαθμού πτυχίου και αντιστοιχεί σε 10 διδακτικές μονάδες ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ανάληψης της πτυχιακής εργασίας από τους φοιτητές αρχίζει την ημερομηνία ανανεώσεων εγγραφών κάθε εξαμήνου και διαρκεί επτά (7) ημερολογιακές ημέρες. Με την πάροδο της προθεσμίας δεν θα υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήσεως τόσο στην Γραμματεία του Τμήματος όσο και η δυνατότητα επιλογής θέματος από την ιστοσελίδα του τμήματος ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο προβλεπόμενος ελάχιστος χρόνος εκπόνησης μιας πτυχιακής εργασίας είναι 6 μήνες και ο μέγιστος 12 μήνες. Ο φοιτητής υποχρεώνεται να ολοκληρώσει και να παρουσιάσει την πτυχιακή το αργότερο εντός ενός έτους. Σε περίπτωση που αδυνατεί να την ολοκληρώσει, υποβάλλει αίτηση, υπογεγραμμένη και από τον επιβλέποντα καθηγητή ότι έλαβε γνώση, προς το συμβούλιο του τμήματος αιτιολογώντας την παράταση που αιτείται. Ο χρόνος παράτασης δεν θα υπερβαίνει τους έξι ημερολογιακούς μήνες και η παρουσίαση της θα γίνεται αντίστοιχα στις συγκεκριμένες ημερομηνίες του εξαμήνου. Τ μ ή μ α Τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ώ ν Ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν Α. Τ. Ε. Ι. Θ. Σελίδα 2

7 1.1.5.ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ως χρόνος δημόσιας παρουσίασης και αξιολόγησης της πτυχιακής εργασίας ορίζεται η περίοδος ανανεώσεων εγγραφών κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου (τη βδομάδα δηλώσεων μαθημάτων) και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη του επόμενου, πάντα σύμφωνα με το πρόγραμμα δημόσιας παρουσίασης που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Η δημόσια παρουσίαση πτυχιακών εργασιών θα γίνεται με αυστηρά προσδιορισμένο χρονοδιάγραμμα ενώπιον της επιτροπής και του κοινού. Η παρουσίαση της πτυχιακής θα γίνεται με Power Point και δεν θα υπερβαίνει τα 15 λεπτά, σε περίπτωση δε που την υπερβαίνει, θα διακόπτεται και θα αξιολογείται αρνητικά. Η αξιολόγηση της πτυχιακής εργασίας γίνεται από Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία αποτελείται από τρία μέλη τον επιβλέποντα καθηγητή και δύο μέλη του ΕΠ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΝΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η πτυχιακή εργασία ανατίθεται ανά φοιτητή, εφόσον όμως το θέμα είναι τέτοιο που απαιτεί συνεργασία, τότε δύναται να ανατεθεί σε ομάδα έως τριών φοιτητών, με την προϋπόθεση ότι το μέγεθός της θα είναι το ανώτερο που προβλέπεται ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ Αλλαγή θέματος πτυχιακής εργασίας ή/και επιβλέποντα καθηγητή δεν είναι δυνατή παρά μόνον μετά από κοινή αίτηση και σύμφωνη γνώμη του σπουδαστή και επιβλέποντα καθηγητή και σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα. Η ανωτέρω διαδικασία θα πραγματοποιείται κατόπιν γραπτής αιτήσεως προς τον Τομέα μαθημάτων και κοινοποίησης της απόφασης προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο φοιτητής μετά τον έλεγχο της πτυχιακής ετοιμάζει τρία αντίγραφα (σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ του παραρτήματος) ένα για το κάθε μέλος της επιτροπής αξιολόγησης και δύο CDs (ένα για το Τμήμα και ένα για τη Βιβλιοθήκη). Οι εργασίες αποτελούν ιδιοκτησία του ΑΤΕΙΘ, το οποίο διατηρεί το δικαίωμα της χρήσης και αναπαραγωγής τους για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς. Τ μ ή μ α Τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ώ ν Ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν Α. Τ. Ε. Ι. Θ. Σελίδα 3

8 1.2.ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Καθοδήγηση πτυχιακής εργασίας μπορούν να αναλάβουν όλα τα τακτικά και έκτακτα μέλη (Επιστημονικοί Συνεργάτες) του Ε.Π. Παρατίθεται ενδεικτικός πίνακας με το μέγιστο αριθμό πτυχιακών εργασιών που μπορεί να αναλάβει το Ε.Π. σύμφωνα με την βαθμίδα που ανήκει: ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 1.Προϊστάμενος: μέχρι τρεις (3) πτυχιακές εργασίες 2.Υπεύθυνος Ομάδας Μαθημάτων: μέχρι πέντε (5) πτυχιακές εργασίες 3.Καθηγητής: μέχρι πέντε (5) πτυχιακές εργασίες 4.Αναπληρωτής: μέχρι πέντε (5) πτυχιακές εργασίες 5.Επίκουρος: μέχρι πέντε (5) πτυχιακές εργασίες 6.Καθηγητής Εφαρμογών: μέχρι πέντε (5) πτυχιακές εργασίες ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΛΗ ( ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ) 1. Μέχρι 3 ώρες απασχόληση: μία (1) πτυχιακή εργασία 2. Από 4 έως 6 ώρες απασχόληση: δύο (2) πτυχιακές εργασίες 3. Από 7 έως 9 ώρες απασχόληση: τρεις (3) πτυχιακές εργασίες 4.Από 10 έως 12 ώρες απασχόληση: τέσσερις (4) πτυχιακές εργασίες ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο παραπάνω πίνακας είναι ενδεικτικός και μπορεί να μεταβληθεί σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες του τμήματος και κατόπιν εγκρίσεως του Προϊσταμένου του Τμήματος ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι φοιτητές επιλέγουν από την τράπεζα θεμάτων της ιστοσελίδας του τμήματος το θέμα που θέλουν να διαπραγματευτούν. Στον τίτλο κάθε θέματος υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης του εντύπου 1.ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ, το οποίο θα πρέπει να συμπληρώσουν. Τ μ ή μ α Τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ώ ν Ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν Α. Τ. Ε. Ι. Θ. Σελίδα 4

9 1.3.2.ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ Το συμπληρωμένο εκτυπωμένο έντυπο πρέπει να υπογραφεί από τον υπεύθυνο επιβλέποντα καθηγητή και να κατατεθεί στην Γραμματεία του Τμήματος για πρωτοκόλληση. Ο επιβλέπων καθηγητής διατηρεί αντίγραφο της αιτήσεως ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Ο πίνακας με τα θέματα στην ιστοσελίδα του Τμήματος θα είναι πάντοτε ενημερωμένος με τα θέματα τα οποία έχουν καταχωρηθεί και είναι διαθέσιμα προς ανάληψη. Με την ανάληψη του συγκεκριμένου θέματος θα απενεργοποιείται άμεσα η δυνατότητα επιλογής του από άλλο σπουδαστή μέσα από την ιστοσελίδα. Η απενεργοποίηση θα πραγματοποιείται από τον υπεύθυνο καθηγητή μετά από την ανάληψη της εργασίας ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ένα μήνα πριν την παρουσίαση της πτυχιακής ο φοιτητής οφείλει να τη στείλει στον επιβλέποντα και στα άλλα δύο μέλη σε μορφή word για έλεγχο. Επισημαίνεται ότι ο έλεγχος θα είναι ουσιαστικός καθότι οι πτυχιακές καταχωρούνται στο online αρχείο της βιβλιοθήκης (Ιδρυματικό Καταθετήριο ανοιχτής πρόσβασης «ΕΥΡΗΚΑ») και μπορεί ο οποιοσδήποτε να δει και να ελέγξει τις πτυχιακές. Ο έλεγχος θα αφορά: 1. Τη λογοκλοπή και 2. Τη συγγραφή και σύνταξη Όσον αφορά στη λογοκλοπή θα πρέπει να γνωρίζετε ότι απαγορεύεται αυστηρά. Ο φοιτητής που εκπονεί την πτυχιακή εργασία φέρει αποκλειστικά ολόκληρη την ευθύνη της «δίκαιης χρήσης» του υλικού που χρησιμοποιεί. Οποιοδήποτε υλικό υπερβαίνει τη «δίκαιη χρήση», απαιτεί τη γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη των πνευματικών δικαιωμάτων. Πληροφορίες για τις αναφορές σε βιβλία, άρθρα, κλπ που γίνονται στην πτυχιακή υπάρχουν στο κεφάλαιο 3.2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ του παρόντος οδηγού. Για τη συγγραφή και σύνταξη της πτυχιακής εργασίας θα πρέπει να ακολουθούνται οι προδιαγραφές που έχει θέσει το τμήμα και οι οποίες αφορούν στα βασικά χαρακτηριστικά-προϋποθέσεις, οδηγίες-περιορισμούς, κανόνες παρουσίασης Τ μ ή μ α Τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ώ ν Ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν Α. Τ. Ε. Ι. Θ. Σελίδα 5

10 κειμένου και στη δομή της πτυχιακής. Οι προδιαγραφές αναφέρονται αναλυτικά στο κεφάλαιο 3.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του παρόντος οδηγού. Στην περίπτωση που δεν κρίνεται ικανοποιητική η εργασία, ο φοιτητής υποχρεούται να συμμορφωθεί και να τροποποιήσει την πτυχιακή εργασία σύμφωνα με τις υποδείξεις των μελών της επιτροπής και να την ξαναστείλει σε χρόνο που θα υποδειχθεί από τα μέλη της επιτροπής. Εφόσον η πτυχιακή κριθεί ικανοποιητική, ο φοιτητής υποβάλλει συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον επιβλέποντα καθηγητή και από τον ίδιο την 2.ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ στη Γραμματεία του τμήματος ώστε να οριστεί η σειρά της Δημόσιας Παρουσίασης ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η παρουσίαση χωρίζεται σε δύο μέρη και κυμαίνεται χρονικά συνήθως από 10 έως 15 λεπτά. Ωστόσο, σημειώνεται ότι η έκταση και το βάθος της εξέτασης είναι ανάλογα της μορφής παρουσίασης της εργασίας, σε καμία περίπτωση όμως η παρουσίαση και αξιολόγηση δεν θα υπερβαίνει τα 20 λεπτά. Στο πρώτο μέρος ο φοιτητής παρουσιάζει την εργασία του στην επιτροπή όπου αναμένεται ότι η εργασία θα υποστηρίζεται οπτικά με διαφάνειες και ότι θα μοιραστεί στα μέλη της επιτροπής κάποιο έντυπο υλικό. Κατά το δεύτερο μέρος της διαδικασίας, τα μέλη της επιτροπής υποβάλουν ερωτήσεις, οι οποίες πρέπει να απαντηθούν ικανοποιητικά ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κατά την αξιολόγηση της Πτυχιακής Εργασίας καλό θα είναι να ελέγχεται αν ανταποκρίνεται στα παρακάτω ερωτήματα: 1. Είναι σαφώς διατυπωμένο το πρόβλημα που διαπραγματεύεται η πτυχιακή εργασία; Είναι κατανοητό; 2. Είναι σαφής ο σκοπός της πτυχιακής εργασίας; 3. Υπάρχουν τεκμηριωμένοι σύνδεσμοι μεταξύ Κεφαλαίων Ενοτήτων Υποενοτήτων; 4. Είναι προφανή τα συμπεράσματα, προκύπτουν αβίαστα από τα εμπειρικά αποτελέσματα (εάν υπάρχουν) ή την όποια τεκμηρίωση χρησιμοποιήθηκε; 5. Η μέθοδος ή μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκαν βασίζονται στη θεωρία και είναι τα κατάλληλα για την επίλυση του προβλήματος που θέτει η εργασία. Υπάρχουν σημεία που δεν τεκμηριώνονται; Τ μ ή μ α Τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ώ ν Ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν Α. Τ. Ε. Ι. Θ. Σελίδα 6

11 6. Αντιστοιχούν τα συμπεράσματα και τα εμπειρικά ευρήματα (εάν υπάρχει εμπειρική διερεύνηση) στο σκοπό της εργασίας; 7. Έγινε έλεγχος για ορθογραφικά και συντακτικά λάθη; Ακολουθήθηκαν οι κανόνες σύνταξης-συγγραφής και παρουσίασης του κειμένου; 8. Αναφέρονται και σχολιάζονται στο κείμενο οι εικόνες, τα διαγράμματα και οι πίνακες; Υπάρχουν οι αντίστοιχες πηγές, όπου χρειάζεται; 9. Αναφέρονται οι σχετικές αναφορές στο κείμενο; Υπάρχουν αντίστοιχα, στη βιβλιογραφία; Είναι αλφαβητικά τοποθετημένες; Είναι σύμφωνα με το υπόδειγμα βιβλιογραφίας γραμμένες; 10. Είναι η χρησιμοποιούμενη βιβλιογραφία σχετική με το υπό διαπραγμάτευση θέμα της πτυχιακής εργασίας; 11. Είναι ο τίτλος της πτυχιακής εργασίας αντιπροσωπευτικός και κατάλληλος; Οι αξιολογητές βαθμολογούν την πτυχιακή εργασία με ποσοστά βαρύτητας: 50% ως προς το περιεχόμενο, 25% ως προς τη δομή, 25% ως προς την παρουσίαση και συμπληρώνουν το 3.ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ. Ο τελικός βαθμός της πτυχιακής εργασίας είναι ο μέσος όρος της βαθμολογίας των αξιολογητών. Ο επιβλέπων καθηγητής αφού υπογράψουν τα άλλα δύο μέλη της επιτροπής αποστέλλει την αξιολόγηση στην Γραμματεία του Τμήματος και υπογράφει στον σπουδαστή το 4.ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ για την Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος μαζί με ένα αντίγραφο της εργασίας σε ηλεκτρονική μορφή (CD), το οποίο ο σπουδαστής παραδίδει στην Βιβλιοθήκη. 2.ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τα θέματα των πτυχιακών εργασιών θα πρέπει να είναι σχετικά με την τεχνολογική κατεύθυνση του Τμήματος 2 και να καλύπτουν πλήρως τους σκοπούς και τις συνθήκες συγγραφής όπως αυτές περιγράφονται στην εισαγωγή του παρόντος κανονισμού και να είναι πάντα σχετικά με τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στο Τμήμα με προτεραιότητα σε θέματα εφαρμογής και επιστημονικής έρευνας. 2 Άρθρο 16, Υ.Α.Ε5.1515/1999 Τ μ ή μ α Τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ώ ν Ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν Α. Τ. Ε. Ι. Θ. Σελίδα 7

12 2.1.ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Το θέμα της πτυχιακής εργασίας πρέπει να είναι εφικτό και συγκεκριμένο. Προτείνεται οι φοιτητές να επιλέγουν θέματα που τους ενδιαφέρουν και τους επιτρέπουν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους και τις αναλυτικές τους δεξιότητες. Το θέμα της πτυχιακής εργασίας πρέπει να είναι ένα θέμα - πρωτίστως - ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος, και δεν πρέπει να είναι εντελώς γενικό ή μια απλή άσκηση πρακτικής εφαρμογής. Η άριστη περίπτωση είναι να επιλεγεί ένα θέμα, το οποίο αποτελεί ένα δυναμικό συνδυασμό της ακαδημαϊκής σημαντικότητας και του πρακτικού ενδιαφέροντος του. Για να βοηθηθεί ο φοιτητής, παρακάτω αναφέρονται ορισμένες ενδεικτικές θεματικές κατηγορίες προς υιοθέτηση: Θεματική Κατηγορία Μελέτη Περιπτώσεως Μελέτη Πολιτικής Περιγραφή Μια μελέτη ή μελέτες περιπτώσεως χρησιμοποιεί ένα ειδικό παράδειγμα ή παραδείγματα για να διαφωτίσει μια θεωρητική προσέγγιση, μια γενική τάση ή μια ποικιλία προβλημάτων. Μπορεί να αναφέρεται τόσο σε γενικά προβλήματα και τάσεις όσο και σε εξειδικευμένα. Μια μελέτη πολιτικής αφορά τον ορισμό ενός προβλήματος, την ανάλυση των λόγων που το προκαλούν, την αναζήτηση και συζήτηση ενός αριθμού πιθανών εναλλακτικών λύσεων και την υπόδειξη ή περιγραφή της εφαρμογής μιας ειδικής λύσεως. Οι μελέτες πολιτικής αφορούν συχνά προβλήματα στο δημόσιο τομέα, αν και μπορεί κατ εξαίρεση να εφαρμοσθούν και σε προβλήματα του ιδιωτικού τομέα ή σ αυτά μιας μεμονωμένης επιχείρησης. Ένα επιχειρηματικό σχέδιο ή μελέτη σκοπιμότητας μπορεί να περιέχει ανάλυση ενός Τ μ ή μ α Τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ώ ν Ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν Α. Τ. Ε. Ι. Θ. Σελίδα 8

13 Επιχειρηματικό Σχέδιο Συγκριτική Ανάλυση Ανάπτυξη Θεωρίας / Έλεγχος Υποθέσεως Μελέτη Μάρκετινγκ Ανάπτυξη Μεθοδολογίας βιομηχανικού κλάδου, αποτίμηση της κατάστασης της αγοράς και σχέδια ανάπτυξης προϊόντος, μάρκετινγκ, χρηματοδότησης και πρόσληψης προσωπικού. Μία συγκριτική ανάλυση μπορεί να διασαφηνίσει τη συμπεριφορά ή τα διακριτικά χαρακτηριστικά μερικών φαινομένων. Μπορεί να εφαρμοσθεί σε μια ποικιλία περιπτώσεων (π.χ. σύγκριση μοντέλων, μεθόδων ή τάσεων σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, κλπ). Επιπλέον μια συγκριτική ανάλυση μπορεί να περιλαμβάνει την εξέταση της δομής του τουριστικού κλάδου, τις οικονομικές τάσεις, τις τάσεις της αγοράς, τις θέσεις των εταιριών μέσα στον κλάδο και τις αντιλήψεις του εντόπιου κοινωνικού συνόλου. Οι αναλύσεις μπορεί επίσης να επικεντρώνονται σε πλευρές ενός κλάδου, όπως είναι η έρευνα και η ανάπτυξη προϊόντων, η κρατική παρέμβαση, και τα θέματα προσωπικού. Η προσέγγιση αυτή συνίσταται κατά κανόνα στην ανάπτυξη και/ή έλεγχο μιας θεωρίας με βάση ένα σύνολο εμπειρικών στοιχείων. Μια μελέτη μάρκετινγκ μπορεί να είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μάρκετινγκ ή μπορεί να επικεντρώνεται σε κάποιες ιδιαίτερες πλευρές, όπως είναι η ανάπτυξη νέων προϊόντων, η τιμολογιακή πολιτική, τα κανάλια διάθεσης, η έρευνα τουριστικής αγοράς, κ.λπ. Στην περίπτωση αυτή ο σπουδαστής προτείνει και σχεδιάζει ένα νέο αναλυτικό πλαίσιο, μια διαδικασία ή μια νέα μέθοδο προσέγγισης ενός προβλήματος, το οποίο πρέπει να τεκμηριώνει με μια εμπειρική εφαρμογή. Μια μελέτη στρατηγικής μπορεί να αφορά την Τ μ ή μ α Τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ώ ν Ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν Α. Τ. Ε. Ι. Θ. Σελίδα 9

14 Μελέτη Στρατηγικής Ιστορική Μελέτη κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου μιας εταιρίας, ή μπορεί να επικεντρώνεται σε άλλες πλευρές, όπως είναι οι τάσεις στρατηγικού σχεδιασμού σε έναν ειδικό συγκεκριμένο κλάδο. Η ιστορική μελέτη περιγράφει και αναλύει την ιστορία μιας τάσεως, ενός κλάδου, ενός οργανισμού, κλπ. Το στάδιο που ακολουθεί την επιλογή του θέματος είναι η αποσαφήνισή του, η οποία επιτυγχάνεται μέσω μιας συγκεκριμένης διαδικασίας. Η αποσαφήνιση του θέματος απαιτεί προσεκτική επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, κατάρτιση κατάλληλων ερωτημάτων και υποθέσεων των οποίων η επίλυση παρουσιάζει ενδιαφέρον και επιλογή της μεθοδολογίας με βάση την οποία θα επιλυθεί το θέμα. 2.2.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Το πρώτο μήνα κάθε εξαμήνου το Τμήμα θα ανακοινώνει μέσω της Γραμματείας και της ηλεκτρονικής σελίδας του (www.tour.teithe.gr) τον κατάλογο με τα θέματα των Πτυχιακών εργασιών προς εκπόνηση. Ο προτεινόμενος κατάλογος θεμάτων θα συγκροτείται από τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Τομέων οι οποίες και θα κάνουν την επιλογή από την θεματολογία που θα προτείνει το τακτικό και έκτακτο (Επιστημονικοί Συνεργάτες) Ε.Π. (ελάχιστος υποχρεωτικός προτεινόμενος αριθμός θεμάτων ανέρχεται σε 3 διαμέσου των αποφάσεων του κάθε Τομέα ξεχωριστά. Καταλυτική ημερομηνία ανακοίνωσης των προτεινόμενων θεμάτων ορίζεται η περίοδος του πρώτου 15μέρου του Σεπτεμβρίου & Φεβρουαρίου και πάντως πριν την περίοδο των δηλώσεων κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. Η παρουσίαση των τίτλων θα συνοδεύεται από το όνομα του καθηγητή που θα είναι και υπεύθυνος της καθοδήγησης της πτυχιακής εργασίας. 3.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3.1.ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Η έρευνα για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πρέπει να έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά και να εκπληρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις. Το άριστο επίπεδο Τ μ ή μ α Τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ώ ν Ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν Α. Τ. Ε. Ι. Θ. Σελίδα 10

15 μιας Πτυχιακής Εργασίας είναι να παρουσιάζει επιστημονική πρωτοτυπία (π.χ. να είναι δυνατό να οδηγήσει είτε στην υποβολή επιστημονικής δημοσίευσης σε Επιστημονικό περιοδικό, είτε σε ανακοίνωση σε διεθνές ή εθνικό Επιστημονικό συνέδριο) ή/και να συμβάλλει στην προώθηση της γνώσης γύρω από το θέμα που πραγματεύεται. Τα επιστημονικά στοιχεία (δεδομένα) που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι έγκυρα και η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί πρέπει να στηρίζεται σε γενικά παραδεκτές αρχές για να μπορεί να ελεγχθεί εύκολα και με ακρίβεια. Τα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν στη πτυχιακή εργασία μπορεί να προέρχονται είτε από πληροφορίες που συλλέγει ο ίδιος ο φοιτητής, είτε από πληροφορίες που έχουν συλλέξει άλλοι. Οι πληροφορίες που συλλέγουν άλλοι βρίσκονται κυρίως σε βιβλία, άρθρα, δημοσιευμένες εκθέσεις, δημοσκοπήσεις, απογραφές και ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων. Τα δεδομένα που συλλέγει ο ίδιος ο φοιτητής προέρχονται κυρίως από ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις, κ.ο.κ. Ο επιβλέπων θα συστήσει ποια στοιχεία ή πληροφορίες είναι καταλληλότερα για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας. Επίσης, θα συμβουλεύσει για το μηχανισμό και τις πρακτικές λεπτομέρειες της συλλογής των στοιχείων. Η επιλογή της κατάλληλης μεθοδολογίας αποτελεί ένα πολύ σημαντικό στάδιο στη διαδικασία εκπόνησης μιας πτυχιακής εργασίας. Οι μέθοδοι ανάλυσης που κρίνονται ως οι πιο κατάλληλες είναι συνήθως οι στατιστικές μέθοδοι και σε ορισμένες περιπτώσεις, που απαιτείται από το υπό διαπραγμάτευση θέμα της πτυχιακής εργασίας, οι περιγραφικές μέθοδοι. Το κείμενο πρέπει να είναι καλογραμμένο. Ένα δυσνόητο κείμενο με ορθογραφικά και συντακτικά λάθη, με σφάλματα στις βιβλιογραφικές αναφορές και με έλλειψη δομής θα οδηγήσει σε αναγκαίες αναθεωρήσεις. Τέλος, η πτυχιακή εργασία πρέπει να δημιουργεί τις προϋποθέσεις μελλοντικής έρευνας στη συγκεκριμένη επιστημονική περιοχή και να εμπλουτίζει το γνωσιολογικό υπόβαθρο του συγγραφέα με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να διευκολύνει τις επαγγελματικές του επιδιώξεις ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ Ο τρόπος συγγραφής πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να επιτρέπει στον συγγραφέα να μεταφέρει το μήνυμα της έρευνάς του καθαρά και συνοπτικά. Πιο συγκεκριμένα Τ μ ή μ α Τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ώ ν Ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν Α. Τ. Ε. Ι. Θ. Σελίδα 11

16 πρέπει να δίνεται μεγάλη προσοχή στη δομή, σύνταξη και γραμματική της πτυχιακής εργασίας. Η πτυχιακή εργασία πρέπει να έχει λογική ροή και συνέπεια, να αποφεύγονται φλυαρίες και όσα γράφονται να είναι σχετικά με το σκοπό της μελέτης. Προτείνεται η χρήση Διαγραμμάτων και Πινάκων, όταν μπορούν να υποστηρίξουν και να ενισχύσουν τα επιχειρήματα που παρουσιάζονται. Κάθε πτυχιακή εργασία θα πρέπει να συνοδεύεται από μια σύντομη περίληψη 300 λέξεων στην Ελληνική καθώς και στην Αγγλική. Οι περιλήψεις θα παρατίθενται στην αρχή της πτυχιακής εργασίας. Η έκταση της πτυχιακής εργασίας πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ λέξεων. Στην ελάχιστη έκταση δεν προσμετρούνται τα παραρτήματα. Αξιολογείται περισσότερο η επιστημονική πληρότητα της εργασίας παρά το μέγεθός της, γι αυτό συνιστάται να αποφεύγονται οι πολύ μεγάλες εργασίες. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις αναφορές. Όταν υπάρχουν αναφορές από βιβλία, περιοδικά, άρθρα κλπ θα πρέπει να γίνονται απευθείας μέσα στο κείμενο με το σύστημα Harvard π.χ. (Σφακιανάκης 2000:265) ή (Investment Research & Analysis Journal, , Yachting in Greece, p 4) ή (Tony Rice, Posidonia Sea Tourism Forum, 21-22/6/11), ενώ η πλήρης αναφορά στην κάθε πηγή γίνεται στο τέλος της πτυχιακής, στη βιβλιογραφία. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί αυτούσιο μέρος κειμένου τότε αυτό μπαίνει σε εισαγωγικά και ακολουθεί η αναφορά. Συμπληρωματικά στοιχεία, σχόλια, διευκρινήσεις κλπ παρατίθενται σε αριθμημένες υποσημειώσεις στο κάτω μέρος της ίδιας σελίδας. Όταν χρησιμοποιούνται διαγράμματα, εικόνες ή πίνακες τα οποία δεν προκύπτουν από τα αποτελέσματα της εργασίας, πρέπει να αναφέρεται και η πηγή τους (όπως για παράδειγμα: Πηγή: World Tourism Organisation (2004), με γραμματοσειρά Times New Roman 11). 3.3.ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Όσον αφορά στην παρουσίαση του κειμένου της πτυχιακής εργασίας πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής σημεία: Η γραμματοσειρά που χρησιμοποιείται πρέπει να είναι Times New Roman. Το μέγεθος της γραμματοσειράς προσδιορίζεται ως εξής: Τίτλος Κεφαλαίου: 16 bold Τίτλος υποενοτήτων κεφαλαίου: 14 bold Τίτλος υπο-υποενοτήτων κεφαλαίου: 12 bold Κείμενο: 12 Τ μ ή μ α Τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ώ ν Ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν Α. Τ. Ε. Ι. Θ. Σελίδα 12

17 Αναφορές: 10 Η αρίθμηση των σελίδων του κύριου μέρους της πτυχιακής με αραβικούς αριθμούς ξεκινά από την εισαγωγή, θα πρέπει να είναι συνεχής και τοποθετημένη κάτω δεξιά στην εξωτερική πλευρά της σελίδας. Η αρίθμηση των σελίδων από τον πρόλογο μέχρι την εισαγωγή γίνεται με μικρούς ρωμαϊκούς αριθμούς. Το κείμενο πρέπει να είναι τυπωμένο σε λευκό χαρτί μεγέθους Α4 με περιθώριο επάνω/αριστερό/δεξιό 30mm, κάτω 35 mm και σε 1,5 διάστιχο. Το διάστιχο μεγάλων παραπομπών, σημειώσεων και βιβλιογραφικών αναφορών συνιστάται να είναι μονό. 3.4.ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η δομή της πτυχιακής εργασίας θα πρέπει να είναι η εξής: 1. Εξώφυλλο 2. Πρόλογος 3. Περιεχόμενα 4. Περίληψη (στην ελληνική) 5. Τίτλος και Περίληψη (στην Αγγλική) 6. Κύριο μέρος της εργασίας Κεφάλαια i. Εισαγωγή ii. Κεφάλαιο Ένα iii. Κεφάλαιο Δύο, κλπ. iv. Συμπεράσματα 7. Βιβλιογραφία 8. Γλωσσάριο (όπου απαιτείται) 9. Παραρτήματα ΕΞΩΦΥΛΛΟ Το εξώφυλλο του κειμένου δεν αριθμείται, έχει ειδική μορφή και περιλαμβάνει τον Τίτλο του Ιδρύματος, τη σχολή, το τμήμα, τον τίτλο της πτυχιακής, το όνομα του σπουδαστή και του επιβλέποντος καθώς και την ημερομηνία και τον τόπο παρουσίασης της πτυχιακής (Βλέπε το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ του παραρτήματος). Το εξώφυλλο θα είναι πάντα σε λευκό χαρτόνι μέγεθος σελίδας Α4. Τ μ ή μ α Τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ώ ν Ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν Α. Τ. Ε. Ι. Θ. Σελίδα 13

18 3.4.2.ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στον πρόλογο αναφέρονται εν συντομία η διαδικασία εκπόνησης της εργασίας και προαιρετικά ευχαριστίες προς όλους όσους συνέβαλλαν με κάποιον τρόπο στην υλοποίησή της (επιβλέποντες καθηγητές/τριες, διάφορους φορείς, άτομα που συνέβαλαν στην έρευνα, κλπ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ο πίνακας περιεχομένων της πτυχιακής παρατίθεται σύμφωνα με το αυτοματοποιημένο σύστημα word. (Βλέπε το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ του Παραρτήματος) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Η περίληψη στην ελληνική πρέπει να παρέχει στον αναγνώστη μία καλή πληροφόρηση σχετικά με τους στόχους, τη μέθοδο προσέγγισης και τα κύρια συμπεράσματα της εργασίας στο μικρότερο δυνατό διάστημα (περίπου 300 λέξεις ή μία σελίδα) ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ (ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ) Για την περίληψη στην Αγγλική ισχύει ότι και για την περίληψη στην ελληνική ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Το κύριο μέρος της πτυχιακής εργασίας περιλαμβάνει την εισαγωγή και τα κεφάλαια ή τα μέρη της πτυχιακής. Στην εισαγωγή πρέπει να γίνεται η περιγραφή του προβλήματος, και μια περιληπτική παρουσίαση της προσέγγισης που ακολουθείται. Θα πρέπει σύντομα, αλλά περιεκτικά, να αναφέρονται (με τη σειρά που ακολουθούν): Ο προσδιορισμός του προβλήματος της πτυχιακής εργασίας (1 παράγραφος) Η σχετική διεθνής εμπειρία στην προσέγγιση και λύση του προβλήματος (1 παράγραφος) Ο σκοπός και οι στόχοι της πτυχιακής εργασίας (1 παράγραφος) Η περιγραφή της γενικής μεθοδολογίας, μεθόδου, της προσέγγισης της πτυχιακής εργασίας (δηλαδή ο συνδυασμός των «πρόβλημα θεωρία μέθοδος») (2 παράγραφοι) Τ μ ή μ α Τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ώ ν Ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν Α. Τ. Ε. Ι. Θ. Σελίδα 14

19 Συνοπτική παρουσίαση των κεφαλαίων που θα ακολουθήσουν (μέγιστο, 1 παράγραφος για κάθε κεφάλαιο). Εκτιμάται ότι η εισαγωγή δεν πρέπει να ξεπερνά τις 2 σελίδες. Ακολουθεί η ανάπτυξη των κεφαλαίων ή μερών της πτυχιακής, το κάθε ένα από τα οποία αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη ενότητα και τα οποία ακολουθούν μεταξύ τους μια λογική αλληλουχία. Τα κεφάλαια είναι σκόπιμο να χωρίζονται σε υποκεφάλαια και εδάφια αριθμημένα κατά το δεκαδικό σύστημα (π.χ. 1.1, 1.1.1). Πρέπει να υπάρχουν τα παρακάτω κεφάλαια/ενότητες (ενδεικτικοί είναι οι τίτλοι): Προσδιορισμός του προβλήματος και διεθνής εμπειρία Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει τη σχετική θεωρία, τη διεθνή βιβλιογραφία, τα αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών, συγκρίσεις, κριτικές, διαφοροποιήσεις στη μεθοδολογία που διάφοροι ερευνητές ακολούθησαν, κλπ. Κατά τη συγγραφή θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω: Να προσδιορίζεται η ουσία του προβλήματος της πτυχιακής εργασίας. Να χρησιμοποιείται μόνο η σχετική βιβλιογραφία, θεωρία, πηγές, μέθοδοι και μεθοδολογία. Να αποφεύγεται η περιγραφική πληροφορία (trivial), η οποία μπορεί να βρεθεί εύκολα ή είναι ευκόλως εννοούμενη ή είναι πολύ γνωστή. Μπορούν να χρησιμοποιούνται θεωρητικά και πρακτικά παραδείγματα για την ισχυροποίηση των απόψεων. Τα εκάστοτε χρησιμοποιούμενα παραδείγματα θα πρέπει να επιβεβαιώνουν τις διατυπωμένες απόψεις. Να αποφεύγονται οι επαναλήψεις Να χρησιμοποιούνται θεωρίες, πρακτικές, υποδείγματα κλπ. Να παρουσιάζονται αυτά που χρειάζονται με συγκριτική και κριτική σκέψη. Να υπάρχουν σύνδεσμοι μεταξύ των κεφαλαίων, ενοτήτων και υποενοτήτων. Μεθοδολογία Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει τη μέθοδο, τα υποδείγματα, τη μεθοδολογία κλπ. στα οποία στηρίζεται η εμπειρική διερεύνηση της εργασίας. Κατά τη συγγραφή θα πρέπει να αποφεύγονται αναφορές σε υποδείγματα και μεθόδους που δεν είναι χρήσιμα στη πτυχιακή εργασία ή στην εμπειρική εφαρμογή, εάν υπάρχει. Εμπειρική Εφαρμογή Τ μ ή μ α Τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ώ ν Ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν Α. Τ. Ε. Ι. Θ. Σελίδα 15

20 Η ενότητα αυτή (εάν υπάρχει) αναφέρεται στα αποτελέσματα της εμπειρικής προσέγγισης και μπορεί να περιλαμβάνει (ενδεικτικά): ελέγχους υποθέσεων, ανάλυση διακύμανσης, συσχέτιση και παλινδρόμηση, μη-παραμετρικούς ελέγχους, κ.ά. Στη ενότητα αυτή πρέπει να παρουσιάζονται μια σειρά από θέματα, όπως: Το σύνολο των δεδομένων (πού βρέθηκαν, πώς βρέθηκαν, εξαντλητικά κάθε πηγή απόκτησης δεδομένων, είδος δεδομένων, χρονικό διάστημα που καλύπτουν, τις αδυναμίες των δεδομένων, καθώς και εάν αποτελούν δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν σε προγενέστερες έρευνες, πιθανά για άλλες χώρες, περιπτώσεις ή/και χρονικές περιόδους). Το στατιστικό λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε, (προσοχή, απαγορεύεται η χρήση λογισμικού χωρίς license). Πολύ σύντομη αναφορά στη μέθοδο, υπόδειγμα από την προηγούμενη ενότητα (Μεθοδολογία), καθώς και τη διαχείριση των δεδομένων. Επιπλέον, πρέπει να παρουσιάζεται μια στατιστική (περιγραφική) ανάλυση αυτών των δεδομένων), η οποία θα σχολιάζεται σε σχέση με το πρόβλημα που αναλύεται. Τα αποτελέσματα της εφαρμογής (πίνακες ή όποια άλλη μορφή παρουσίασης κρίνεται απαραίτητη). Τα αποτελέσματα πρέπει να σχολιαστούν σε διαφορετικά επίπεδα, ταυτόχρονα: (ι) Από στατιστικής πλευράς (ιι) Συγκριτικά με τα αποτελέσματα άλλων ερευνών Η παρουσίαση και ο σχολιασμός πρέπει να είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με το πρόβλημα υπό διαχείριση, αλλά και τη σχετική συζήτηση και σύγκριση με άλλες μελέτες. Επίσης, η όλη εμπειρική ανάλυση, παρουσίαση, συζήτηση αποτελεσμάτων κλπ. πρέπει να αντιστοιχούν στα Συμπεράσματα. Εάν το αντικείμενο που διαπραγματεύεται η πτυχιακή εργασία αναφέρεται σε νομικά θέματα πρέπει να υπάρχει η απαραίτητη τεκμηρίωση, αντίστοιχη αυτών των σχετικών ακαδημαϊκών νομικών κειμένων (συγγραμμάτων, άρθρων κλπ.). Το τελευταίο κεφάλαιο περιλαμβάνει τα συμπεράσματα-προτάσεις όπου συνοψίζεται ολόκληρη η εργασία με έμφαση στα αποτελέσματα που κατέληξε ο φοιτητής και γίνονται προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. Τα συμπεράσματα πρέπει να είναι σχετικά σύντομα (περίπου σε 1 σελίδα). Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει τα κυριότερα αποτελέσματα και συμπεράσματα της εργασίας. Στις τελευταίες 2-3 γραμμές ενδείκνυται να γίνεται αναφορά σε πιθανή συνέχεια της εργασίας Τ μ ή μ α Τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ώ ν Ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν Α. Τ. Ε. Ι. Θ. Σελίδα 16

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΗΒΑ 2013 Πρόλογος Ο οδηγός εκπόνησης πτυχιακής εργασίας αφορά την περιγραφή των διαδικασιών που πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βασικά Χαρακτηριστικά Η έρευνα για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πρέπει να έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά και να εκπληρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών για την απόκτηση προπτυχιακού διπλώµατος του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΕΙ Αθήνας Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Επιτροπή Σύνταξης: Κ. Γεωργούλη Κ. Βουδούρης Θ. Γεροστάθης 1. Εισαγωγικό σημείωμα Η παρούσα έκδοση αποτελεί έναν οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... 3 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 ΝΟΜΟΣ 2916/2001 (αρθρ 5, παρ., 12)... 4 Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Β1. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών.

Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Σερρών 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πτυχιακή εργασία αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. Εισαγωγή Οι σπουδαστές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, προκειμένου να αποκτήσουν το πτυχίο τους, εκπονούν υποχρεωτικά πτυχιακή εργασία, υπό την

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική» Ηράκλειο Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Συγγραφή - Επιμέλεια: Δρ. Τσέπης Ηλ., Επικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τµήµα Πληροφορικής & Επικοινωνιών του Τ.Ε.Ι. Σερρών 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πτυχιακή εργασία αποτελεί υποχρεωτικό µάθηµα του προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, 2015 ΔΠΘ/ΠΤΔΕ: Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠANEΠΙΣΤΗMIO ΘEΣΣΑΛΟNIKHΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ TOMEAΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γ. Κ. Ζαρίφης (208 θ, ΠκΦ, τηλ: 2310997893, e mail: gzarifis@edlit.auth.gr) ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Eπιτροπή σύνταξης-επιμέλεια έκδοσης. Επίκουρη Καθηγήτρια Ελένη Σιαμάγκα Καθηγητής Εφαρμογών Δήμος Μαστρογιάννης Καθηγητής Εφαρμογών Παύλος Σαράφης

Eπιτροπή σύνταξης-επιμέλεια έκδοσης. Επίκουρη Καθηγήτρια Ελένη Σιαμάγκα Καθηγητής Εφαρμογών Δήμος Μαστρογιάννης Καθηγητής Εφαρμογών Παύλος Σαράφης Eπιτροπή σύνταξης-επιμέλεια έκδοσης Επίκουρη Καθηγήτρια Ελένη Σιαμάγκα Καθηγητής Εφαρμογών Δήμος Μαστρογιάννης Καθηγητής Εφαρμογών Παύλος Σαράφης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός...4 Γενικά...4 Συνοπτική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2012 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 4 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 5 Α1. Νομοθεσία...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2003-2010 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµίας Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Φυσικοθεραπείας Οδηγός Πτυχιακών Εργασιών Κανονισµός Ανάθεσης και Εκπόνησης Φεβρουάριος 2008 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Δρ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ Δρ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΕΛΟΝΑΚΗΣ Καθ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Μ ΕΤΑΠΤΥΧΙ ΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Π ΤΥΧ ΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Π ΤΥΧ ΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Π ΤΥΧ ΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Για τις ανάγκες του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εκπόνησης πτυχιακών εργασιών

Οδηγίες εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Οδηγίες εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Βοήθημα για τους φοιτητές του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του ΤΕΙ Αθήνας Επιμέλεια: Γιώργος Γιαννακόπουλος Δάφνη Κυριάκη-Μάνεση Διονύσης Κόκκινος

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Έκδοση 1.0 Ηράκλειο - Οκτώβριος 2010 Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Σκεφθείτε το περιβάλλον πριν τυπώσετε. Αν τυπώσετε, χρησιμοποιήσετε το ελάχιστο δυνατό μελάνι και χαρτί.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τµήµα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Η διαδικασία ανάθεσης και αξιολόγησης της πτυχιακής εργασίας σύµφωνα µε τον Ν. 2916/2001 και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Κ. ΜΠΕΝΕΚΗ Επίκουρη Καθηγήτρια ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ Καθηγητής Εφαρμογών ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΛΥΚΑΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα