ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ"

Transcript

1 ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ Έβδομος (7ος) Κύκλος Επιμόρφωσης των ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ Συντάκτρια Άννα Κοκκινίδου Υπεύθυνη διαχείρισης του προγράμματος 1

2 Η συμμετοχή του εκπαιδευόμενου στο πρόγραμμα «Διαδρομές στη Διδασκαλία της νέας ελληνικής» διέπεται από τους ακόλουθους όρους συμμετοχής. Διευκρινίζεται πως οι παρακάτω όροι, προτάσεις και υποχρεώσεις αφορούν την ισότιμη συμμετοχή όλων των εκπαιδευομένων. 2

3 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ο εκπαιδευόμενος: Σε κάθε ενότητα που συμμετέχει θεωρείται ως ενεργό και ισότιμο μέλος μιας ομάδας εργασίας και συνεργασίας. Ο ρόλος του εκπαιδευόμενου είναι ο σημαντικότερος όλων και καθοδηγείται από τους: α. Συντονιστές της ενότητας, β. τους διδάσκοντες, γ. τον υπεύθυνο τεχνικής υλοποίησης, δ. την ομάδα υποστήριξης του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας καθώς και από πολλούς άλλους συνεργάτες. Έτσι, μπορεί να επικοινωνεί με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας μέσω του φόρουμ κάθε ενότητας (λειτουργεί ειδικό φόρουμ σε κάθε ενότητα και φέρει τον τίτλο της), εισάγοντας ένα θέμα με νήμα (thread) στο φόρουμ ή συνεισφέροντας στο νήμα άλλου συναδέρφου. Επιπλέον, ο εκπαιδευόμενος καλό είναι να αλληλεπιδρά με την ομάδα της κάθε ενότητας παρακολουθώντας τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις των διδασκόντων και των συντονιστών και προσφέροντας τη δική του ανατροφοδότηση. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του προγράμματος, λοιπόν, έχει προβλεφθεί η λειτουργία των ομάδων συζήτησης (fora) για κάθε ενότητα. Πρόκειται για πλατφόρμες ασύγχρονης επικοινωνίας στις οποίες οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν συζητήσεις που εξελίσσονται με αφορμή ερωτήματα ειδικού επιστημονικού ενδιαφέροντος που τίθενται είτε από την ομάδα των συντονιστών είτε από τους ίδιους. Έτσι ο εκπαιδευόμενος διατυπώνει τυχόν ερωτήματα ή/και παρατηρήσεις του στο forum ανακοινώσεων εφόσον αυτά έχουν γενικό ενδιαφέρον. Αν το ερώτημα αφορά κάποιο ειδικό ζήτημα ο εκπαιδευόμενος το απευθύνει σε ένα από τους διδάσκοντες της ενότητας. Γενικά η ροή διευθέτησης ενός ζητήματος είναι: Εκπαιδευόμενος-διδάσκωνσυντονιστής. Ως μέλος της ομάδας εργασίας οφείλει να τηρεί αυστηρά τα χρονοδιαγράμματα που δίνονται στο πρόγραμμα. Η συνεπής τήρηση του χρονοδιαγράμματος είναι σημαντική για τη ροή του προγράμματος. Οι ενότητες του προγράμματος ανοίγουν η μια μετά την άλλη. Όταν ανοίγει η κάθε επόμενη ενότητα η προηγούμενη παραμένει ανοιχτή μόνο ως προς το περιεχόμενό της. Συνεπώς ο εκπαιδευόμενος πρέπει να οργανώσει το χρόνο του ώστε να παρακολουθεί απρόσκοπτα την επιμόρφωση. 3

4 EΠΙΜΟΡΦΩΣΗ-ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η επιμόρφωση αφορά τη συμμετοχή στην ενότητα, τη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού της κάθε ενότητας καθώς και τη μελέτη του συμπληρωματικού υλικού και των παραρτημάτων. Ο εκπαιδευόμενος οργανώνει το προσωπικό του προφίλ στη σελίδα του και μπορεί να βλέπει τα προφίλ όλων των συνδεδεμένων χρηστών, να χρησιμοποιεί την ηλεκτρονική αλληλογραφία του συστήματος και να επικοινωνεί μέσω του φόρουμ. Κατά τη διάρκεια της μελέτης ο εκπαιδευόμενος μπορεί να αλληλεπιδρά με άλλους εκπαιδευόμενους, καθώς και με την ομάδα εργασίας με σκοπό τη διατύπωση προτάσεων, την ανταλλαγή απόψεων και βέλτιστων πρακτικών, την παραπομπή σε υλικό εκτός του συστήματος των διαδρομών (με πρόνοια για το σεβασμό της διανοητικής ιδιοκτησίας) κ.ά. Κάθε ενότητα του προγράμματος ανοίγει με βάση το χρονοδιάγραμμα που είναι αναρτημένο στην αρχική σελίδα του προγράμματος. Επιπλέον, κατά την υλοποίηση της επιμόρφωσης ανά ενότητα, γίνονται ανακοινώσεις τόσο στον κοινό χώρο όσο και στο φόρουμ της συγκεκριμένης ενότητας όπου γίνεται προσπάθεια συλλογικής διευθέτησης των ζητημάτων που ανακύπτουν. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος ο εκπαιδευόμενος πρέπει να υποβάλει μια (1) εργασία για κάθε ενότητα που παρακολουθεί. Οι εργασίες του για τις ενότητες θα είναι συνολικά οχτώ (8), όσες, δηλαδή, και οι ενότητες που οφείλει να παρακολουθήσει. Οι εργασίες είναι ατομικές εκτός και αν δοθεί διαφορετική οδηγία από τους διδάσκοντες και τους συντονιστές της ενότητας. To θέμα της εργασίας δίνεται από τους διδάσκοντες και τους συντονιστές της ενότητας λίγο πριν τη λήξη της ενότητας και οι επιμορφούμενοι διαθέτουν περίπου δέκα μέρες για να εκπονήσουν τη σχετική εργασία. Στην πλατφόρμα λειτουργεί σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής των εργασιών. Οι τελευταίες υπόκεινται σε διπλή αξιολόγηση: από τον διδάσκοντα και τον συντονιστή (σε πρώτο και δεύτερο βαθμό). Στο τέλος του προγράμματος προβλέπεται ο τελικός βαθμός συμμετοχής με βάση την επίδοση στις επιμέρους ενότητες. Χαρακτηρισμός επίδοσης δεν αναγράφεται στο πιστοποιητικό και συνολικά οι επιμορφούμενοι θα πρέπει να έχουν σημειώσει επίδοση 60% για να θεωρηθεί επιτυχής η συμμετοχή τους. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει ο εκπαιδευόμενος να παραδώσει όλες τις εργασίες για να θεωρείται ολοκληρωμένη η εκπαίδευση και να εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 4

5 Αν για λόγους ανώτερης βίας (τυχαίο και απρόβλεπτο γεγονός που εμποδίζει τη συμμετοχή του εκπαιδευόμενου ή την έγκαιρη υποβολή της εργασίας) ο εκπαιδευόμενος δικαιολογημένα επιθυμεί παράταση, απευθύνει το αίτημα αυτό, τεκμηριωμένα, στο συντονιστή της ενότητας και στην υπεύθυνη διαχείρισης του προγράμματος. Η παράταση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) μέρες. 5

6 Πνευματικά δικαιώματα Kατά τη σύνταξη όλων των εργασιών απαγορεύεται αυστηρά και μπορεί να συνεπάγεται αποδοχή της εργασίας ή και τη διαγραφή από το πρόγραμμα: τη μη α. Γενικά η παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής/διανοητικής ιδιοκτησίας άλλων δημιουργών, όπως η αντιγραφή κειμένου από τις εργασίες άλλων εκπαιδευόμενων ή προηγούμενων συμμετεχόντων του προγράμματος «Διαδρομές». ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Ένας εκπαιδευόμενος του 6 ου κύκλου χρησιμοποιεί για την εργασία της ενότητας Χ υλικό από εργασία εκπαιδευόμενου προηγούμενου κύκλου χωρίς να σημειώσει πως κάνει χρήση υλικού άλλου και το ενσωματώνει αυτούσιο στη δική του εργασία ή ένας εκπαιδευόμενος χρησιμοποιεί υλικό από εργασία άλλου εκπαιδευόμενου στον ίδιο κύκλο. β. Η λογοκλοπή, δηλαδή η χρήση πηγών με τη μορφή αντιγραφής και επικόλλησης κειμένου (φράση, απόσπασμα ή ολόκληρο το κείμενο από έντυπο ή ηλεκτρονική πηγή, με ή χωρίς εισαγωγικά) στην εργασία του. Παράδειγμα: ΧΡΗΣΗ ΠΗΓΗΣ: Η μετάφραση ως εργαλείο μέσα στη γλωσσική τάξη δεν είναι, όμως, επ ουδενί «μια εύκολη υπόθεση» καθώς, όπως αναφέρει και ο Newmark, τείνει να πηγαίνει τους μαθητές σε «δέκα διαφορετικές κατευθύνσεις» (1988:4-5). ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΗΓΗΣ: Η μετάφραση ως εργαλείο μέσα στη γλωσσική τάξη δεν είναι, όμως, επ ουδενί «μια εύκολη υπόθεση» καθώς τείνει να πηγαίνει τους μαθητές σε δέκα διαφορετικές κατευθύνσεις. γ. η μετάφραση στην ελληνική δημοσιευμένης, σε άλλη γλώσσα, εργασίας που παρουσιάζει ως δική του, ή η συρραφή στοιχείων χωρίς μνεία στον αρχικό δημιουργό, η αντιγραφή και χρήση μη αξιόπιστων διαδικτυακών πηγών κ.τ.λ.). Το διαδίκτυο αποτελεί μια ανεξάντλητη και σημαντική πηγή γνώσης και ειδικών άρθρων. Αθέμιτη χρήση του διαδικτύου ως πηγής πληροφοριών μπορεί να είναι η αντιγραφή/επικόλληση ολόκληρων αποσπασμάτων. 6

7 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Για την εργασία του στη διδακτική ο εκπαιδευόμενος βρίσκει ένα σχετικό άρθρο στο διαδίκτυο. Κάνει αντιγραφή και επικόλληση ολόκληρων μερών του άρθρου, τα μεταφράζει (αν είναι σε ξένη γλώσσα) και τα επικολλά στην εργασία του αυτούσια. Σημειώνεται: Η συνεισφορά του εκπαιδευόμενου στην επιστημονική και ειδική γνώση είναι πολύ σημαντική. Ενθαρρύνεται η πρωτότυπη εργασία και ταυτόχρονα συγκεντρώνεται σημαντικό υλικό για μελέτη μέσα από τις εργασίες του προγράμματος. Για όλους αυτούς τους λόγους ο εκπαιδευόμενος οφείλει να σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να κάνει παραπομπές σύμφωνα με τις οδηγίες. Επιπλέον σημειώνεται πως υπάρχει ειδικό λογισμικό ανίχνευσης λογοκλοπής για την αποφυγή αθέμιτων συμπεριφορών. Τέλος, αν κάποιος εκπαιδευόμενος θέλει να χρησιμοποιήσει υλικό του προγράμματος σε εισήγηση/παρουσίαση/δημοσίευσή του, θα πρέπει να ζητήσει άδεια χρήσης του συγκεκριμένου αποσπάσματος και να αναφέρει την πηγή για να μην υπάρξει προσβολή ως προς το ηθικό δικαίωμα του δημιουργού. 7

8 ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Λόγω της φύσης της εκπαίδευσης/επιμόρφωσης που του παρέχεται στο πλαίσιο των «Διαδρομών» (από απόσταση εκπαίδευση) ο εκπαιδευόμενος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις του, δηλαδή να είμαι συνεπής ως προς τη συμμετοχή/παρουσία του στο πρόγραμμα, στις συζητήσεις και στις συναντήσεις καθώς και να πληροί όλες τις προϋποθέσεις του προγράμματος (τεχνολογικές απαιτήσεις, όπως ηλεκτρονική διεύθυνση που ελέγχει συχνά και λειτουργεί σωστά, γνώσεις πληροφορικής που απαιτούνται κ.τ.λ.). Επιπλέον, σε σχέση με τη λογική του Web 2, ο επιμορφούμενος/χρήστης του συστήματος είναι αυτός που συνεισφέρει στη διαμόρφωση της επικοινωνίας και την ανατροφοδότηση του περιβάλλοντος. Προσοχή: Ενθαρρύνεται η ενεργή συμμετοχή στο forum και η κοινοποίηση των παρατηρήσεων προς όλες τις ομάδες εργασίας. Είναι σημαντικό, καθώς το κοινό των Διαδρομών είναι διαφοροποιημένο, να μοιράζεται και να διαχέεται η γνώση καθώς και η εμπειρία. Στο πρόγραμμα, λειτουργεί το φόρουμ του Κοινού Χώρου: 8

9 Στον συγκεκριμένο χώρο συζητήσεων μπορούμε να αναφέρουμε ζητήματα γενικής φύσης, διαδικαστικά, τεχνικά, κ.ά. που δεν αφορούν μια συγκεκριμένη ενότητα. Επιπλέον, φόρουμ λειτουργεί σε κάθε διαφορετική ενότητα, όπως βλέπουμε παρακάτω (ως παράδειγμα παρατίθεται το φόρουμ της ενότητας Α1): Συμμετέχοντας στο φόρουμ της κάθε ενότητας (μπορείτε να συμβουλευθείτε και τον Οδηγό Καλής Πρακτικής στο Φόρουμ, στον Κοινό Χώρο), συζητάμε τα ζητήματα επιμόρφωσης, εκφράζουμε τις απορίες μας και διατυπώνουμε τις προτάσεις μας. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Αν ο επιμορφούμενος δεν κάνει χρήση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας του προγράμματος για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις πενήντα (50) μέρες τεκμαίρεται πως αποχωρεί από τις Διαδρομές. Αν για σοβαρούς λόγους ο εκπαιδευόμενος θέλει να αποχωρήσει από το πρόγραμμα μπορεί να πληροφορήσει σχετικά τους υπεύθυνους. Σημειώνεται πως μπορεί να συμμετέχει σε άλλο κύκλο των Διαδρομών (έχει δικαίωμα για αίτηση συμμετοχής άλλη μια (1) φορά) με την επιφύλαξη ότι θα βρεθεί σε σειρά προτεραιότητας και ότι στο μέλλον η συμμετοχή στο πρόγραμμα μπορεί να μην είναι δωρεάν. 9

10 Ο εκπαιδευόμενος διαθέτει δικαίωμα εναντίωσης έναντι του ΚΕΓ και των υπευθύνων του Προγράμματος στην περίπτωση κυρώσεων λόγω της παραβίασης των όρων συμμετοχής εφόσον αποδείξει αντικειμενικά πως για τη συμπεριφορά του συνέτρεχαν λόγοι ανώτερης βίας. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Ο εκπαιδευόμενος δε δίνει έγκαιρα την εργασία του και θεωρείται πως δεν θα την υποβάλει, ενώ η καθυστέρηση αυτή οφείλεται στο ότι εκείνες τις μέρες δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο για τεχνικούς λόγους. Σε κάθε περίπτωση ο εκπαιδευόμενος οφείλει να αναγνωρίζει το γεγονός ότι «από απόσταση» εκπαιδευόμενος δε σημαίνει «απών» εκπαιδευόμενος. Όλοι οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα αναγνωρίζουν τις δυσκολίες στην υλοποίηση της από απόσταση εκπαίδευσης, το βεβαρυμμένο πρόγραμμα όλων των ενηλίκων εκπαιδευομένων, καθώς και τις ειδικές συνθήκες συνεργασίας μέσω ενός προγράμματος που έχει συμμετοχές από όλον τον κόσμο. Παρόλα αυτά ενθαρρύνεται η θετική συμμετοχή και η στενή συνεργασία για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του προγράμματος μέσω της ενεργού συμμετοχής και της γόνιμης ανταλλαγής πρακτικών και απόψεων. 10

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Σκεφθείτε το περιβάλλον πριν τυπώσετε. Αν τυπώσετε, χρησιμοποιήσετε το ελάχιστο δυνατό μελάνι και χαρτί.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΕΙ Αθήνας Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Επιτροπή Σύνταξης: Κ. Γεωργούλη Κ. Βουδούρης Θ. Γεροστάθης 1. Εισαγωγικό σημείωμα Η παρούσα έκδοση αποτελεί έναν οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Μέθοδος Project

Πληροφορική και Μέθοδος Project Ενότητα Σεναρίου 16 Πληροφορική και Μέθοδος Project 1. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Προσεγγίζοντας διερευνητικά την «Κινητή Τηλεφωνία» στο σχολείο χρησιμοποιώντας τη Μέθοδο Project και Προηγμένα Συνεργατικά

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δικαιούχος Φορέας Συνδικαιούχος Φορέας Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (MIS) για την καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ... 2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ NOEMBΡΙΟΣ 2014 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 2 Περίληψη Πρότασης 4 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» Μιχάλης Αμοιραδάκης, Χρήστος Λέλης, Διονύσης Μπάλλας, Αντώνης Μπαλάφας, Μαρίνος Παπαδόπουλος, Ελένη Παπαλυμπέρη, Αναστασία Τάγκαλη Αμοιραδάκη ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, 2015 ΔΠΘ/ΠΤΔΕ: Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ... 2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( κατά τον Νόμο 682 / 77, άρθρο 11, παράγρ. 1 ) EΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Δρ. Αύγουστος Τσινάκος ΠΛΗΝΕΤ Δυτικής Θεσ/νίκης tsinakos@uom.gr Παν. Μακεδονίας Ομάδα Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Επικαιροποιημένη Έκδοση μετά τη λήξη της Πιλοτικής Φάσης Επωνυμία: ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών λειτουργών

Πρόταση για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών λειτουργών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόταση για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών λειτουργών Σεπτέμβριος 2012 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013 2014 Αύγουστος 2013 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΜΑΘΗΣΗ» ΔΥΟ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF)

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON

Διαβάστε περισσότερα

Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών.

Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Σερρών 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πτυχιακή εργασία αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠANEΠΙΣΤΗMIO ΘEΣΣΑΛΟNIKHΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ TOMEAΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γ. Κ. Ζαρίφης (208 θ, ΠκΦ, τηλ: 2310997893, e mail: gzarifis@edlit.auth.gr) ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας IΙΙ Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Ορισμός και Φιλοσοφία της Αυτοαξιολόγησης Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επιτελεί η σχολική μονάδα για τη συστηματική συλλογή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ στo Σχολειο στην Ελλαδα

Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ στo Σχολειο στην Ελλαδα Β. Δενδρινου, Aικ. Ζουγανελη, E. Καραβα Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ στo Σχολειο στην Ελλαδα Ευρωπαϊκή Έρευνα Γλωσσικών Ικανοτήτων Β. ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ, ΑΙΚ. ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ & Ε. ΚΑΡΑΒΑ Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤO ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 659 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ Κοντακίδης Γιάννης Μαθηματικός Υπεύθυνος Προγράμματος Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης Γραφείο για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ για ένταξη στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ για ένταξη στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ για ένταξη στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα