49 Αφιέρωμα Ασφάλειες. 66 Νομοσχέδια & θέσεις ΚΕΕ. 79 Αφιέρωμα Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "49 Αφιέρωμα Ασφάλειες. 66 Νομοσχέδια & θέσεις ΚΕΕ. 79 Αφιέρωμα Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη"

Transcript

1

2

3

4 2 ΤΕΥΧΟΣ 32 περιεχόμενα 03 Θέσεις Προέδρου ΚΕΕ 06 ράσεις ΚΕΕ 26 Άρθρα Προέδρων Επιμελητηρίων 30 ράσεις ΚΕΕ 49 Αφιέρωμα Ασφάλειες 66 Νομοσχέδια & θέσεις ΚΕΕ 32ο ΤΕΥΧΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ελτίο Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος 79 Αφιέρωμα Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Μέλη ιοικητικής Επιτροπής Πρ εδρος: Κωνσταντίνος Μίχαλος A Αντιπρ εδρος: Παναγιώτης Παπαδ πουλος B Αντιπρ εδρος: Ιορδάνης Τσώτσος Γ Αντιπρ εδρος: Άγγελος Τσατσο λης Αντιπρ εδρος: Πα λος Τονικίδης Γενικ ς Γραμματέας: Παναγιώτης Αγνιάδης Αν. Γενικ ς Γραμματέας: Μιχάλης Ζορπίδης Οικονομικ ς Επ πτης: Γεώργιος Χονδρογιάννης Αν. Οικονομικ ς Επ πτης: Ηλίας Χατζηχριστοδο λου ιευθυντής: Βασίλειος Αποστολ πουλος Υπηρεσίες Προϊστάμενοι Τμημάτων: Τμήμα Οικονομικο : Ελένη Κοντοθανασοπο λου Τμήμα ιοικητικο & Τμήμα Επιμελητηριακών Θεμάτων: Βασιλική Καραντζίκου Τμήμα Ανάπτυξης & ιεθνών Σχέσεων: Ουρανία Θεοδοσοπο λου Τμήμα Μηχανογραφικών Εφαρμογών: Πολυξένη Κο τλα Γραμματεία Προέδρου: Κωνσταντίνα Στουρνάρα Κεντρική υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.: Αναστασία Ξαρχά Ειδικ ς Επιστημονικ ς Σ μβουλος: Γεώργιος Ασωνίτης Αντιπροσωπευτικ Γραφείο Βρυξελλών: Ειρήνη Κωνσταντινίδου Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ: Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος Ακαδημίας 6, Αθήνα Τηλ.: Fax: web address: Γενικό Εμπορικό Μητρώο: Τηλ.: Εκδότης - Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο: Κωνσταντίνος Μίχαλος, Πρ εδρος Κ.Ε.Ε. Οργάνωση & Εμπορική Εκμετάλλευση Έκδοσης: ΟΜΗΡΟΣ Πανελλήνια Εταιρεία Επιμελητηριακής Ανάπτυξης /ντής: Χαράλαμπος Μωραΐτης Συντακτική επιτροπή: Παναγιώτης Αγνιάδης Γ. Γραμματέας Κ.Ε.Ε. Χαράλαμπος Μωραΐτης /ντής ΟΜΗΡΟΣ Βασίλειος Αποστολ πουλος /ντής Κ.Ε.Ε. ημοσιογραφική Επιμέλεια Έκδοσης: Ιωάννης Τριήρης Σύμβουλος Εμπορικής Ανάπτυξης: Παναγιώτης Ε. Αντωνιάδης Τα επώνυμα άρθρα και κείμενα εκφράζουν απ ψεις των συντακτών τους on line magazine (ενημέρωση - περιοδικά) ιαχωρισμός Ηλ. Σελιδοποίηση Α- ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΠΕ Φιλικής Εταιρίας 80, Χαλάνδρι Τηλ.: Creative Art Director Μανώλη Ευαγγελία Εκτύπωση: KHARTAN HOLDING LIMITED Θέση Στρογγ λη Μαρκ πουλο Τηλ.:

5 ΤΕΥΧΟΣ 32 3 θέσεις προέδρου ΚΕΕ Τα Επιμελητήρια στην πρώτη γραμμή για την επιστροφή στην ανάπτυξη Στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς η ελληνική οικονομία ακροβατεί για μια ακ μη φορά ανάμεσα στην φεση και στην ανάπτυξη. Μετά απ 6 χρ νια φεσης, στη διάρκεια των οποίων το ΑΕΠ της χώρας συρρικνώθηκε σχεδ ν κατά 25%, η οικονομία θα μπορο σε να κινηθεί και πάλι σε θετικ έδαφος. Ο ρυθμ ς ανάπτυξης 0,7% που επιτε χθηκε κατά το τρίτο τρίμηνο του 2014 ήταν ο υψηλ τερος στην Ευρωζώνη και ένας απ τους υψηλ τερους στην Ε.Ε. των 28, αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται στο μεταίχμιο της επιστροφής στην φεση. Η πορεία προς την ανάκαμψη, κατά συνέπεια, είναι κάθε άλλο παρά διασφαλισμένη. Βασική προϋπ θεση για τη διατήρηση και την ενίσχυση της οριακής αναπτυξιακής δυναμικής που επιτε χθηκε την περασμένη χρονιά, είναι μεν η διατήρηση της πολιτικής σταθερ τητας και της εμπιστοσ νης των αγορών αλλά ταυτ χρονα η εφαρμογή εν ς σχεδίου διαφυγής απ τις σκληρές πολιτικές λιτ τητας. Σήμερα, στο κρισιμ τερο ίσως σημείο της πορείας εξ δου απ την κρίση, ο πολιτικ ς κ σμος της χώρας πρέπει να δείξει τη δέουσα ψυχραιμία και υπευθυν τητα. Επιπλέον, ποια κι αν είναι η κυβέρνηση της χώρας το 2015, θα πρέπει να λάβει γενναία αναπτυξιακά μέτρα, πως η μείωση των φορολογικών συντελεστών για τις επιχειρήσεις, καθώς και των ειδικών φ ρων στην ενέργεια. Σημαντικ ρ λο θα έχει επίσης η αποτελεσματική αξιοποίηση των π ρων του νέου ΕΣΠΑ, με έμφαση στη στήριξη κλάδων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η ανάγκη να σταματήσει η πολιτική λιτ τητας που έχει επιβληθεί στη χώρα τα τελευταία χρ νια, είναι προφανής. Τα τελευταία πέντε χρ νια, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν δεχθεί ασφυκτικές πιέσεις εξαιτίας της κρίσης. Η φεση, η κατάρρευση της ζήτησης, η αν παρκτη ρευστ τητα και η αδυναμία δανεισμο, σε συνδυασμ με την υψηλή φορολογία, έχουν οδηγήσει δεκάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε κλείσιμο. Αυτές που κατάφεραν να μη βάλουν λουκέτο, μάχονται αυτή την ώρα, με ν χια και με δ ντια, για να επιβιώσουν.η μικρομεσαία επιχειρηματικ τητα δεν αντέχει άλλες περιπέτειες. Η ανάπτυξη θα χρειαστεί ισχυρές επιχειρήσεις και καταναλωτές που αισθάνονται αρκετή ασφάλεια, ώστε να συντηρήσουν ένα υγιές επίπεδο ζήτησης στην οικονομία. Μέσω των θεσμοθετημένων εκπροσώπων του, ο επιχειρηματικ ς κ σμος έχει καταθέσει συγκεκριμένα αιτήματα, θέσεις και προτάσεις, που μπορο ν να οδηγήσουν σε ρεαλιστικές λ σεις στα οξυμένα οικονομικά προβλήματα της χώρας και της κοινωνίας. Μέχρι τώρα, κάποιες απ τις προτάσεις έχουν εισακουστεί. Μένουν μως πολλές που μπορο ν και πρέπει να εφαρμοστο ν, ιδιαίτερα αυτές που αφορο ν στη φορολογία, στην πάταξη της φοροδιαφυγής και του παρεμπορίου, στον εξορθολογισμ του κ στους λειτουργίας των επιχειρήσεων, στις ρυθμίσεις των ληξιπρ θεσμων οφειλών, στην αντιμετώπιση της ανεργίας, αλλά και στην προώθηση εν ς εθνικο σχεδίου ανασυγκρ τησης της παραγωγικής βάσης και της οικονομίας της χώρας. Ας ελπίσουμε τι το 2015 θα γίνουν βήματα προς αυτή την κατε θυνση και τι δεν θα έχουμε επιστροφή στο εφιαλτικ περιβάλλον αβεβαι τητας, που ζήσαμε τα προηγο μενα χρ νια. Ταυτ χρονα, με το τέλος του 2104 και τις νέες ρυθμίσεις που αφορο ν την επιμελητηριακή νομοθεσία, έγινε πασιφανές τι η σκληρή διαπραγμάτευση στην οποία προέβη η ιοικητική Επιτροπή της ΚΕΕ για το μέλλον του επιμελητηριακο θεσμο, πάντοτε με την υποστήριξη της συντριπτικής πλειοψηφίας των ιοικήσεων των κατά τ πους Επιμελητηρίων, είχε θετική έκβαση, δε-

6 4 ΤΕΥΧΟΣ 32 θέσεις προέδρου ΚΕΕ Τα Επιμελητήρια παραμένουν Νομικά Πρόσωπα ημοσίου ικαίου και μάλιστα με διευρυμένες αρμοδιότητες, όπως συμπληρώθηκαν από τον ψηφισθέντα νόμο κ.λπ. δομένης της στάσης που τηρο σε η τρ ικα αλλά και του υφιστάμενου νομοθετικο πλαισίου πως διαμορφώθηκε επί υπουργίας κ. Κ. Χατζηδάκη, που προέβλεπε επί της ουσίας τον αφανισμ του επιμελητηριακο θεσμο. ς ιοικητική Επιτροπή εκτιμο με τι με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο: ιασφαλίζεται η βιωσιμ τητα των Επιμελη- τηρίων, καθώς θεσπίζεται ετήσιο τέλος για τη λειτουργία του Γενικο Εμπορικο Μητρώου, το οποίο θα εισπράττεται απ τα Επιμελητήρια, Θα προσδιορίζεται με υπουργική απ φαση το ψος της συνδρομής και τελών για λοιπές ανταποδοτικές υπηρεσίες που θα παρέχουν τα Επιμελητήρια στα μέλη τους. Μέλη των Επιμελητηρίων, σ μφωνα με το νέο ν μο, «είναι, για την παροχή των ανταποδοτικών τους υπηρεσιών, λα τα νομικά και φυσικά πρ σωπα που εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ.». Τα Επιμελητήρια διασφαλίζουν πλήρως τον ρ λο τους στο επιχειρηματικ γίγνεσθαι, καθώς ασκο ν, σ μφωνα και με το νέο ν μο, κάθε αρμοδι τητα σχετική με τον σκοπ τους, πως αυτ ς αναφέρεται στο ν μο 2081/1992. Τα Επιμελητήρια παραμένουν Νομικά Πρ σωπα ημοσίου ικαίου και μάλιστα με διευρυμένες αρμοδι τητες, πως συμπληρώθηκαν απ τον ψηφισθέντα ν μο κ.λπ. Τα Επιμελητήρια παραμένουν 59, πως ακριβώς οριζ ταν με το ν μο 2081/1992. Η Επιμελητηριακή Κοιν τητα, λοιπ ν, θα συμβάλει και θα συνεχίσει να συμβάλει στον εθνικ στ χο της ανάπτυξης: με ακ μη περισσ τερες υψηλής ποι τητας υπηρεσίες, με νέους θεσμο ς και εργαλεία επιχειρηματικ τητας, με προγράμματα επιμ ρφωσης, με πρωτοβουλίες ενημέρωσης και ανταλλαγής απ ψεων με τις επιχειρήσεις-μέλη για τη διαμ ρφωση μιας νέας επιμελητηριακής κουλτο ρας.

7 ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ. ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ. Πρώτη τράπεζα είσαι όταν ξέρεις να στηρίζεις κάθε ποιοτικό βήμα. Το μεγαλύτερο βήμα εκσυγχρονισμού της πρωτογενούς παραγωγικής διαδικασίας στην Ελλάδα γίνεται πραγματικότητα παραγωγοί 105 κορυφαίες επιχειρήσεις με εργαζομένους 1,2 δισ. εξαγωγές σε 54 χώρες 500 εκ. σε χρηματοδοτήσεις Γιατί η Ελλάδα έχει ανάγκη από περισσότερα πρώτα βήματα. Σταθερή γιατί κινείται

8 6 ΤΕΥΧΟΣ 32 δράσεις ΚΕΕ Υπόμνημα θέσεις της επιμελητηριακής κοινότητας ενόψει των εθνικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 Η επιμελητηριακή κοινότητα, ενόψει των εθνικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015, αποφάσισε να δώσει στη δημοσιότητα, προς ενημέρωση όλων των πολιτικών κομμάτων, υπόμνημα με τις θέσεις της για τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν προκειμένου η ελληνική οικονομία να βγει από την ύφεση και να μπει στο δρόμο της ανάπτυξης. Όπως δήλωσε ο πρ εδρος της ΚΕΕ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος «Η επίτευξη μιας βιώσιμης συμφωνίας με τους εταίρους, μιας συμφωνίας που να βασίζεται στη σημερινή πραγματικ τητα της οικονομίας μας, αποτελεί καίριας σημασίας ζητο μενο, καθώς συνδέεται άμεσα με τη δυνατ τητα της χώρας να αντλήσει κεφάλαια απ τις αγορές, αλλά και να μπορέσει να αποπληρώσει τα δάνεια που έχει λάβει. Εάν η διαπραγμάτευση αποτ χει, η χώρα θα βρεθεί μπροστά σε οδυνηρές επιλογές. Η οικονομία, αλλά πρωτίστως η μικρομεσαία επιχειρηματικ τητα δεν αντέχει άλλες περιπέτειες. Γιατί η μικρομεσαία επιχειρηματικ τητα δέχτηκε τη μεγαλ τερη πίεση άρα και το μεγαλ τερο κ στος απ την κρίση. Και τώρα δεν αντέχει άλλο. Οι ΜΜΕ δεν μπορο ν ν στηριχθο ν σε πειραματισμο ς και νεφελώδεις υποσχέσεις. Θέλουν καθαρά λ για, καθαρές λ σεις, πρ οδο και χι οπισθοδρ μηση Οι επιχειρήσεις και οι πολίτες ζητο ν ξεκάθαρες απαντήσεις απ τα πολιτικά κ μματα σε αυτήν την προεκλογική περίοδο για το πώς θα μπορέσει η ελληνική οικονομία να στηρίξει την ελπίδα για ένα καλ τερο α ριο». Αναλυτικά, το υπόμνημα έχει ως εξής: Οι εκλογές της 25ης Ιανουαρίου θα είναι κρίσιμες για την Ελλάδα και για την πορεία ανάκαμψης της εθνικής οικονομίας, μετά απ έξι χρ νια φεσης. Μέχρι τώρα το πεδίο αντιπαράθεσης των κομμάτων κυριαρχείται απ το θέμα της διαπραγμάτευσης με τους πιστωτές για τη βιωσιμ τητα του ελληνικο χρέους και τη διαχείρισή του. Κανείς δεν αμφισβητεί τι η επ μενη κυβέρνηση θα βρεθεί αντιμέτωπη με μια δ σκολη πραγματικ τητα. Η Ελλάδα θα κληθεί να καλ ψει το 2015 δανειακές ανάγκες ψους 22,2 δισ. ευρώ, εφ σον επιτευχθο ν οι στ χοι που έχουν τεθεί. Μέρος αυτο του ποσο της τάξης των 4,3 δισ. ευρώ - πρέπει να καταβληθεί μέχρι τα τέλη Μαρτίου. Η επίτευξη μιας βιώσιμης συμφωνίας με τους εταίρους, μιας συμφωνίας που να βασίζεται στη σημερινή πραγματικ τητα της οικονομίας μας, αποτελεί καίριας σημασίας ζητο μενο, καθώς συνδέεται άμεσα με τη δυνατ τητα της χώρας να αντλήσει κεφάλαια απ τις αγορές, αλλά και να μπορέσει να αποπληρώσει τα δάνεια που έχει λάβει. Εάν η διαπραγμάτευση αποτ χει, η χώρα θα βρεθεί μπροστά σε οδυνηρές επιλογές. Και η οικονομία αλλά πρωτίστως η μικρομεσαία επιχειρηματικ τητα δεν αντέχει άλλες περιπέτειες. Γιατί η μικρομεσαία επιχειρηματικ τητα δέχτηκε τη μεγαλ τερη πίεση άρα και το μεγαλ τερο κ στος απ την κρίση. Και τώρα δεν αντέχει άλλο. Οι ΜΜΕ δεν μπορο ν ν στηριχθο ν σε πειραματισμο ς και νεφελώδεις υποσχέσεις. Θέλουν καθαρά λ για, καθαρές λ σεις, πρ οδο και χι οπισθοδρ μηση. στ σο, οι θέσεις των κομμάτων ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα δεν παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις. Με την εξαίρεση του ΚΚΕ, λα τα κ μματα του δημοκρατικο τ ξου έχουν τοποθετηθεί επισήμως υπέρ της παραμονής της Ελλάδας στην ευρωζώνη. Αυτ σημαίνει τι, ποια κι αν είναι η αυριανή κυβέρνηση, θα κινηθεί με προτεραι τητα τη διασφάλιση της ευρωπαϊκής προοπτικής της χώρας. εν αρκεί, μως, αυτ για να επιταχυνθεί η ανάπτυξη της οικονομίας και η οριστική έξοδος απ την κρίση. Το πραγματικ διακ βευμα για την αγορά, αλλά και για το μεγαλ τερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, είναι το πώς θα δημιουργηθο ν ξανά στην Ελλάδα συνθήκες οικονομικής ανάπτυξης. Μιας ανάπτυξης η οποία θα δημιουργεί ποιοτικές θέσεις εργασίας, ώστε να αντιμετωπιστεί η μάστιγα της ανεργίας και θα επιτρέπει την ενεργοποίηση του ανθρώπινου δυναμικο της χώρας. Μιας ανάπτυξης, η οποία θα παράγει περισσ τερο εθνικ πλο το, ώστε να στηριχθεί η κοινωνική συνοχή και να αποκατασταθο ν σταδιακά οι συνέπειες της κρίσης, ειδικά στις ασθενέστερες οικονομικά ομάδες του πληθυσμο.

9 ΤΕΥΧΟΣ 32 7 δράσεις ΚΕΕ Ο θετικ ς ρυθμ ς ανάπτυξης που σημειώθηκε το 2014 δεν μπορεί να διατηρηθεί, κάτω απ τις συνθήκες αβεβαι τητας και πολιτικής αστάθειας. Ήδη παρατηρείται πάγωμα επενδυτικών σχεδίων, ανησυχία καταθετών, μείωση της καταναλωτικής εμπιστοσ νης και προβλήματα στο εξωτερικ εμπ ριο. Το πρ βλημα της ρευστ τητας, αντί να αμβλ νεται, αρχίζει και πάλι να πιέζει ασφυκτικά την αγορά. Η πορεία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας βρίσκεται σε κίνδυνο. Τα πολιτικά κ μματα οφείλουν σήμερα να λάβουν θέση σε αυτ το κρίσιμο ζήτημα. Οφείλουν να εξηγήσουν πώς θα στηρίξουν την ανάπτυξη, με δεδομένο τι, είτε με μνημ νιο είτε χωρίς, η επιλογή των άφθονων και φθηνών δανεικών για το κράτος δεν υπάρχει πια. Θα πρέπει να παρουσιάσουν το σχέδι τους και να τοποθετηθο ν, χι με ευχές, αλλά με σαφείς δεσμε σεις και προτάσεις, σε συγκεκριμένα θέματα: - Θα προωθήσουν μια ανάπτυξη που θα εκπορε εται απ το κράτος ή απ έναν υγιή ιδιωτικ τομέα; - Θα επιδιώξουν την προσέλκυση ιδιωτικών επενδ σεων, για να δημιουργηθο ν νέες θέσεις εργασίας και πρ σθετα έσοδα για κράτος και ασφαλιστικά ταμεία; - Με ποιες δράσεις θα στηρίξουν την καινοτ μο μικρομεσαία επιχειρηματικ τητα, ώστε να αποκτήσει προοπτική η νέα γενιά και να δημιουργηθο ν νέοι εργοδ τες; - Με ποιες δράσεις θα περιοριστο ν οι γραφειοκρατικοί περιορισμοί και οι αγκυλώσεις, πώς θα δημιουργηθο ν καλ τερες συνθήκες πρ σβασης των επιχειρήσεων σε χρηματοδ τηση; - Με ποια φορολογική πολιτική θα στηρίξουν την ανάκαμψη της οικονομίας; Με ένα σταθερ και ανταγωνιστικ καθεστώς, που θα λειτουργεί ως εργαλείο ανάπτυξης ή με τη φορολογία ως «λ ση» για να καλ πτονται οι μα ρες τρ πες που δημιουργο νται λ γω λανθασμένων πολιτικών επιλογών; Οι επιχειρήσεις και οι πολίτες, έχοντας βιώσει τον εφιάλτη της κρίσης, δεν ενδιαφέρονται για ανο σιες αντιπαραθέσεις. εν πείθονται απ τις υποσχέσεις για αναδιανομή εν ς πλο του που η χώρα δεν μπορεί, με τις σημερινές συνθήκες, να παράγει. Ζητο ν ξεκάθαρες απαντήσεις για το πώς θα μπορέσει η ελληνική οικονομία να στηρίξει την ελπίδα για ένα καλ τερο α ριο. Οι θέσεις της Επιμελητηριακής Κοιν τητας είναι σαφείς: - Επιτάχυνση και ολοκλήρωση των διαρθρωτικών αλλαγών στην οικονομία και στο κράτος. Όχι ως απαιτήσεις των δανειστών που πρέπει να ικανοποιηθο ν, με κάθε τρ πο και με κάθε κ στος. Αλλά ως μια εθνική αναγκαι τητα, με σκοπ τη θεμελίωση μιας σ γχρονης, παραγωγικής, ανταγωνιστικής οικονομίας. - ιαμ ρφωση σαφο ς εθνικο σχεδίου ανάπτυξης, με μακρ πνοο προσανατολισμ και σαφείς προτεραι τητες. Αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας, με τη δημιουργία νέων, καινοτ μων βιομηχανιών, για την παραγωγή, ποιοτικών και διεθνώς ανταγωνιστικών προϊ ντων με υψηλή προστιθέμενη αξία. ιαφοροποίηση και ποιοτική αναβάθμιση της παραγωγής των μονάδων του παραδοσιακο βιομηχανικο χώρου, ώστε η ανταγωνιστικ τητά τους να μη στηρίζεται αποκλειστικά στον παράγοντα του κ στους. Λειτουργική σ ζευξη της γεωργικής παραγωγής, με τη βιομηχανία τροφίμων. - Απλ, σταθερ και ανταγωνιστικ φορολογικ σ στημα. Με συντελεστή 15% στο σ νολο των φορολογητέων κερδών για τα νομικά πρ σωπα, αναβάθμιση του Κώδικα Φορολογικής ιαδικασίας ως προς τα πρ στιμα και τους ελέγχους, σταδιακή μείωση συντελεστών ΦΠΑ, απαλλαγή απ ΦΠΑ για τις μικρές επιχειρήσεις με ετήσια ακαθάριστα έσοδα ως ευρώ και ριζική αναμ ρφωση της φορολογίας ακινήτων. - Τολμηρ πρ γραμμα καταπολέμησης της φοροδιαφυγής. Προώθηση της ηλεκτρονικής τιμολ γησης και θέσπιση κινήτρων προς επιχειρήσεις και καταναλωτές, για την α ξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Σ νδεση αποτελεσμάτων με μείωση των φορολογικών συντελεστών. - Αξιοποίηση των π ρων του ΕΣΠΑ για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικ τητα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Ενίσχυση μηχανισμών πως τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών, οι επιχειρηματικοί άγγελοι, προγράμματα δανειοδ τησης με ευνοϊκο ς ρους, start-up funds σε τομείς πως οι νέες τεχνολογίες, η αγροτική παραγωγή κτλ. Ενίσχυση της ανταγωνιστικ τητας της εγχώριας παραγωγής. Αποφασιστικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, για τη μείωση του κ στους της ενέργειας και ειδικά των βιομηχανικών τιμολογίων. Περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών και μείωση του κ στους ίδρυσης επιχειρήσεων. ημιουργία Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Πάρκων. Στήριξη της εξαγωγικής δραστηρι τητας των ελληνικών επιχειρήσεων. Επέκταση προγραμμάτων συγχρηματοδ τησης και παροχής εγγυήσεων, για επιχειρήσεις με εξαγωγικ προσανατολισμ ημιουργία Αναπτυξιακής Τράπεζας Εξαγωγών Εισαγωγών, στα πρ τυπα επιτυχημένων παραδειγμάτων του εξωτερικο. Παροχή ειδικών κινήτρων μέσω της φορολογίας, για την άσκηση εξωστρεφο ς δραστηρι τητας Επίσπευση της διοικητικής μεταρρ θμισης, με προτεραι τητες τη μείωση του αριθμο των δημοσίων φορέων, τη διαμ ρφωση σ γχρονων οργανογραμμάτων, τη θέσπιση ποιοτικών και ποσοτικών στ χων παραγωγικ τητας, τη διαμ ρφωση σοβαρο συστήματος αξιολ γησης, με κίνητρα και μηχανισμο ς επιβράβευσης και προσέλκυσης των αρίστων.

10 8 ΤΕΥΧΟΣ 32 δράσεις ΚΕΕ Oι νέες ρυθμίσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής στις 18 Δεκεμβρίου, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, το νομοσχέδιο «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο , Β) ενσωμάτωση της οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/ ) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις», στο οποίο εμπεριέχονται ρυθμίσεις που αφορούν την επιμελητηριακή νομοθεσία. Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο: ιασφαλίζεται η βιωσιμ τητα των επιμελητηρίων, καθώς θεσπίζεται ετήσιο τέλος για τη λειτουργία του Γενικο Εμπορικο Μητρώου, το οποίο θα εισπράττεται απ τα επιμελητήρια. Προσδιορίζεται με υπουργική απ φαση, μετά απ πρ ταση της Κ.Ε.Ε., το ψος της συνδρομής και των τελών για λοιπές ανταποδοτικές υπηρεσίες που θα παρέχουν τα επιμελητήρια στα μέλη τους. Μέλη των επιμελητηρίων, σ μφωνα με το νέο ν μο, «είναι, για την παροχή των ανταποδοτικών τους υπηρεσιών, λα τα νομικά και φυσικά πρ σωπα που εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ.». Τα επιμελητήρια διασφαλίζουν πλήρως το ρ λο τους στο επιχειρηματικ γίγνεσθαι, καθώς ασκο ν, σ μφωνα και με το νέο ν μο, κάθε αρμοδι τητα σχετική με το σκοπ τους, πως αυτ ς αναφέρεται στο ν μο 2081/1992. Τα επιμελητήρια παραμένουν νομικά πρ σωπα δημοσίου δικαίου και μάλιστα με διευρυμένες αρμοδι τητες, πως συμπληρώθηκαν απ τον ψηφισθέντα ν μο κ.λπ. Τα επιμελητήρια παραμένουν 59, πως ακριβώς οριζ ταν με το ν μο 2081/1992. Ειδικ τερα: Α) Σ μφωνα με την κοινή υπουργική απ φαση που υπογράφεται απ τον υφυπουργ Οικονομικών κ. Γεώργιο Μαυραγάνη και τον υφυπουργ Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικ τητας κ. Γεράσιμο Γιακουμάτο, τα ενιαία ειδικά τέλη των προβλεπ μενων επιμελητηριακών υπηρεσιών των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 8 του ν μου 3419/2005, πως έχει τροποποιηθεί και ισχ ει, καθορίζονται ως εξής: α. Τα τέλη για τη χορήγηση πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασμάτων έχουν ήδη οριστεί με την κοινή υπουργική απ φαση των υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικ τητας υπ αριθμ. Κ2-4946/ (Β 2919) στα πέντε ευρώ (5,00 ) ή δέκα ευρώ (10,00 ) κατά περίπτωση. Αν ο αιτών είναι ο ίδιος ο υπ χρεος, το πρώτο κατ έτος αιτο μενο πιστοποιητικ χορηγείται ατελώς. β. Το τέλος για την καταχώριση και την οποιαδήποτε μεταβολή στη Μερίδα και στο Φάκελο που τηρείται στο Γ.Ε.ΜΗ έχει ήδη οριστεί με την κοινή υπουργική απ φαση των υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικ τητας & Ναυτιλίας, Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και ικαιοσ νης, ιαφάνειας & Ανθρωπίνων ικαιωμάτων υπ. αριθμ. Κ1-802/ (Β 470) στα δέκα ευρώ (10,00 ). Το τέλος αυτ, που είναι ενιαίο για λες τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ανά κατηγορία υπ χρεου, αποτελεί π ρο των επιμελητηρίων. γ. Το τέλος αρχικής καταχώρισης (εγγραφής) υπ χρεου στο Γ.Ε.ΜΗ έχει ήδη οριστεί με την ως άνω Κ.Υ.Α. Κ1-802/2011 στα δέκα ευρώ (10,00 ), είναι ενιαίο για λες τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ανά κατηγορία υπ χρεου, και εισπράττεται απ αυτές ή απ τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης κατά περίπτωση. δ. Το τέλος τήρησης της Μερίδας του υπ χρεου στο Γ.Ε.ΜΗ,

11 ΤΕΥΧΟΣ 32 9 δράσεις ΚΕΕ που είναι ενιαίο για λες τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ανά κατηγορία υπ χρεου, αποτελεί π ρο των επιμελητηρίων και καθορίζεται κατά νομική μορφή υπ χρεου στο Γ.Ε.ΜΗ, ως εξής: Νομική μορφή Ετήσιο τέλος διατήρησης μερίδας (σε ευρώ) Ανώνυμες εταιρείες 320 Υποκαταστήματα αλλοδαπών ανωνύμων εταιρειών 300 Ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού 300 Ευρωπαϊκή εταιρεία (SE) 300 Ευρωπαϊκή συνεταιριστική εταιρεία 300 Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης 150 Υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 150 Συνεταιρισμοί περιορισμένης ευθύνης 100 Ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες 100 Προσωπικές εταιρείες (ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες) 80 Υπο/τα αλλοδαπών προσωπικών εταιρειών (ομορρύθμων & ετερορρύθμων) 80 Ατομικές επιχειρήσεις 30 Υποκαταστήματα ημεδαπών επιχειρήσεων Το 1/4 τού κατά περίπτωση τέλους ανά νομικό τύπο Υπο/τα αλλοδαπών ατομικών επιχειρήσεων, νομικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων της περ. θ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3419/ Αστικές εταιρείες άρθρου 784 του Α.Κ. 100 Κοινοπραξίες 100 Λοιποί προαιρετικά εγγραφόμενοι στο Γ.Ε.ΜΗ Κατ εξαίρεση, τα τέλη των ανωτέρω στοιχείων α. έως δ. που καταβάλλονται υπέρ της αρμ διας για την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, αποδίδονται απευθείας και εξ ολοκλήρου στον κρατικ προϋπολογισμ και συγκεκριμένα στον Κ.Α.Ε Τα τέλη των ανωτέρω στοιχείων α. έως δ. δεν υπ κεινται σε τέλος χαρτοσήμου, σε Φ.Π.Α. ή σε άλλη φορολογική επιβάρυνση. Για την εξασφάλιση της είσπραξης ορίζονται τα εξής: «Σε περίπτωση που κάποιος υπ χρεος δεν καταβάλει μέσα στις προβλεπ μενες προθεσμίες τα τέλη του στοιχείου δ. της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου 2 και δεν έχει διαγραφεί απ το Γ.Ε.ΜΗ, τα εν λ γω τέλη αποστέλλονται απ την αρμ δια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου επιμελητηρίου ή την αρμ δια για την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή στη φορολογική διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ημοσίων Εσ δων». Επίσης, με την ίδια υπουργική απ φαση ρυθμίζονται και τα εξής: «Οι πράξεις και τα στοιχεία που καταχωρίζονται στη Μερίδα Γ.Ε.ΜΗ. και αφορο ν την εγγραφή και κάθε περαιτέρω καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπ χρεων νομικών και φυσικών προσώπων έχουν ήδη οριστεί με την απ φαση του υπουργο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικ τητας υπ αριθμ. Κ1-884/ (Β 1420).»Επιπλέον των παραπάνω ορίζεται ως ελάχιστο ετησίως καταχωριζ μενο στο Γ.Ε.ΜΗ στοιχείο για τις προσωπικές εταιρείες, τις ατομικές επιχειρήσεις και τους λοιπο ς υπ χρεους, πλην των κεφαλαιουχικών εταιρειών, το αποδεικτικ υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος αυτών. Η καταχώριση του στοιχείου αυτο θα γίνεται εντ ς δ ο μηνών απ την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, με ηλεκτρονικ τρ πο απ τον υπ χρεο, με ταυτ χρονη την καταβολή των τελών του στοιχείου δ. της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου 2». Β) Με υπουργική απ φαση που υπογράφηκε απ τον υφυπουργ Ανάπτυξης κ. Γεράσιμο Γιακουμάτο, καθορίζεται ενιαίο ποσ ετήσιας συνδρομής και ενιαίο ανταποδοτικ τέλος ανά παρεχ μενη υπηρεσία στις επιχειρήσεις-μέλη των επιμελητηρίων που απολαμβάνουν τις εν λ γω υπηρεσίες. Οι ανταποδοτικές υπηρεσίες οι οποίες προκ πτουν απ την άσκηση των αρμοδιοτήτων των επιμελητηρίων, σ μφωνα με το ν μο 2081/1992 πως ισχ ει, είναι δυνατ ν να παρέχονται σε κάθε μέλος του επιμελητηρίου με καταβολή στο οικείο επιμελητήριο ετήσιας συνδρομής, το ε ρος της οποίας ορίζεται ανά νομική μορφή ως εξής: Νομική μορφή επιχειρήσεων Ετήσια συνδρομή Α.Ε. Υποκαταστήματα αλλοδαπών Α.Ε. Ε.Ο.Ο.Σ Ε.Π.Ε. Ι.Κ.Ε. Συν.Π.Ε. Υποκαταστήματα αλλοδαπών Ε.Π.Ε Ο.Ε. Ε.Ε. Υποκαταστήματα αλλοδαπών Ο.Ε. & Ε.Ε. Αστικές εταιρείες Κοινοπραξίες Ατομικές επιχειρήσεις Υπο/τα αλλοδαπών ατομικών επιχειρήσεων Προκειμένου για την παροχή στα μέλη των επιμελητηρίων των κατωτέρω ανταποδοτικών υπηρεσιών, κάθε μέλος υποχρεο ται να καταβάλλει στο οικείο επιμελητήριο ενιαίο τέλος υπηρεσίας, που ορίζεται ως εξής: Περιγραφή ανταποδοτικής υπηρεσίας Ενιαίο τέλος Χορήγηση πιστοποιητικού εγγραφής 5,00 Χορήγηση ξενόγλωσσου πιστοποιητικού εγγραφής 10,00 Χορήγηση πιστοποιητικού ιστορικού άσκησης εμπορικής δραστηριότητας (για χρήση στα ασφαλιστικά ταμεία) 10,00 Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των μελών τους 5,00 Χορήγηση πιστοποιητικού καταγωγής προϊόντων 10,00 Θεώρηση στοιχείων (τιμολογίου ή άλλου στοιχείου) που συνοδεύουν το πιστοποιητικό καταγωγής 5,00 Χορήγηση καρνέ ΑΤΑ 10,00 Τα ανωτέρω ποσά δ νανται να αναπροσαρμ ζονται ετησίως με απ φαση του υπουργο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικ τητας, μετά απ εισήγηση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων.

12 10 ΤΕΥΧΟΣ 32 δράσεις ΚΕΕ Ανταποδοτικές υπηρεσίες των Επιμελητηρίων Σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπουργικής απόφασης, τα επιμελητήρια παρέχουν στα μέλη τους άμεσες και έμμεσες ανταποδοτικές υπηρεσίες, όπως ορίζουν οι διατάξεις του Ν. 2081/1992 όπως ισχύει, οι οποίες έχουν ως εξής: 1.Οι αρμοδι τητες δημοσίου δικαίου που σχετίζονται με την επιχειρηματικ τητα. 2.Η συμμετοχή στο εταιρικ κεφάλαιο νομικών προσώπων που εξυπηρετο ν ευρ τερο δημ σιο συμφέρον. 3.Η λειτουργία των υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. 4.Η συμβολή στις διαδικασίες ενιαίας και απλοποιημένης αδειοδ τησης. 5.Για προώθηση ένταξης στη ζήτηση νέων παραγωγικών διαδικασιών, ανάληψη πρωτοβουλιών εκπαίδευσης και κατάρτισης και χορήγηση σχετικών βεβαιώσεων. 6.Η υποβολή προς την πολιτεία εισηγήσεων συμβουλευτικο και γνωμοδοτικο χαρακτήρα για θέματα πρωτογενο ς παραγωγής και μεταποίησης, εμπορικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών ή γενικά για την εθνική οικονομία. 7.Η συμμετοχή σε επιτροπές και ργανα σχεδιασμο έργων υποδομής και η μέριμνα, με κάθε μέσο, για την ανάπτυξη της επιχειρηματικ τητας, της μεταποίησης, του τομέα υπηρεσιών με έμφαση τις εξαγωγές, και γενικά για την α ξηση της παραγωγής και της παραγωγικ τητας. 8.Η καταγραφή συστηματικά των εμπορικών και επαγγελματικών εθίμων και η παροχή πληροφοριών στα μέλη τους και στην πολιτεία για τις αλλοδαπές αγορές, τις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις και άλλα συναφή θέματα. 9.Η ενημέρωση των μελών τους για τα αναπτυξιακά, τα επενδυτικά και τα χρηματοδοτικά προγράμματα. 10.Η μελέτη των τάσεων και εξελίξεων στην εθνική οικονομία και η υποβολή σχετικών προτάσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικ τητας της ελληνικής οικονομίας. 11.Η εκπ νηση μελετών για τα μέλη τους σε συγκεκριμένες γεωγραφικές αγορές στις οποίες αυτά πρ κειται να δραστηριοποιηθο ν, και η έκδοση κλαδικών μελετών. 12.Η ανάληψη, απ μ να τα επιμελητήρια ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, της διαχείρισης: α. βιομηχανικών και ελε θερων ζωνών, β. εμπορικών κέντρων, γ. μ νιμων εκθέσεων και εκθετηρίων χώρων, δ. σταθμών, ε. λιμένων, στ. αιθουσών δημοπρασιών, ζ. γενικών αποθηκών, η. εργαστηρίων ανάλυσης και εξέτασης εμπορευμάτων. 13.Η σ σταση εταιρειών μη κερδοσκοπικο χαρακτήρα και με σκοπο ς: α. την ανάπτυξη της πληροφορικής, β. τη δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και επιμ ρφωσης των μελών τους ή και τρίτων, γ. την εφαρμογή κάθε μορφής κοινοτικών προγραμμάτων ή την εκπλήρωση οποιουδήποτε άλλου επιμελητηριακο σκοπο. 14.Η ανάληψη και διεκπεραίωση κατ εξουσιοδ τηση των αρμοδίων οργάνων της πολιτείας και κάθε άλλου έργου συναφο ς με το σκοπ τους, στερα απ απ φαση του υπουργο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικ τητας και του κατά περίπτωση αρμ διου υπουργο. 15.Η διεξαγωγή σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων και η χορήγηση σχετικών πιστοποιητικών, σ μφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3369/2005 πως ισχ ει. 16.Η έκδοση περιοδικών ή βιβλίων και η επιχορήγηση τέτοιων εκδ σεων, οικονομικο κυρίως περιεχομένου. 17.Η επιχορήγηση πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειας των επιμελητηρίων ή γενικ τερα της εθνικής οικονομίας. 18.Η επιχορήγηση πολιτιστικών, κοινωνικών και εθνικών εκδηλώσεων. 19.Η απονομή βραβείων ή άλλων τιμητικών διακρίσεων για διακεκριμένες επιχειρηματικές δραστηρι τητες. 20.Η οικονομική ενίσχυση συλλ γων και εργοδοτικών οργανώσεων. 21.Η υποβολή, στερα απ αίτηση μέλους ή υποψηφίου μέλους τους, ενώπιον κάθε αρχής ή υπηρεσίας, αιτημάτων και δικαιολογητικών για λογαριασμ των μελών ή υποψηφίων μελών τους, η συγκέντρωση και παράδοση σε αυτά κάθε πιστοποιητικο και εγγράφου που εκδίδεται απ αρμ διες κρατικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης οιουδήποτε βαθμο ή απ δικαστικές αρχές, εφ σον τα έγγραφα και τα πιστοποιητικά αφορο ν την επιχειρηματική δραστηρι τητα του μέλους ή του υποψηφίου μέλους, το οποίο υπέβαλε τη σχετική αίτηση. 22.Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδι τητας που αποδεδειγμένα συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των σκοπών τους και στην εθνική οικονομική ανάπτυξη. Απ τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή εκδ θηκε η παρακάτω εγκ κλιος σχετικά με το διακανονισμ οφειλ μενων συνδρομών των μελών των επιμελητηρίων: 1. Ο ν μος 4314/2014 (Α 265) με θέμα: «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο , Β) ενσωμάτωση της οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/ ) στο ελληνικ δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» περιλαμβάνει και διατάξεις που αφορο ν τροποποίηση της επιμελητηριακής νομοθεσίας (άρθρα ). 2. Στο άρθρο 100 παρ. α. του ν μου 4314/2014 (Α 265) αναφέρεται τι καταργείται η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν μου 2081/1992 (Α 154) πως ισχ ει, μετά τη δημοσίευση του ν μου, ήτοι μετά την 23/12/2014. Ο νέος ν μος (4314/2014) ρυθμίζει εφεξής τα θέματα των συνδρομών στο άρθρο 94 αυτο, στο οποίο προβλέπεται και η έκδοση υπουργικής απ φασης. Ήδη εξεδ θη η εν λ γω σχετική υπουργική απ φαση, υπ αριθμ. πρωτ / και έχει σταλεί στο Εθνικ Τυπογραφείο για δημοσίευση. 3. Συνεπώς, μέχρι της δημοσιε σεως του ν μου 4314/2014, ήτοι μέχρι την 23/12/2014, για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων-μελών των επιμελητηρίων που αφορο ν τις συνδρομές είχαν εφαρμογή οι τ τε ισχ ουσες σχετικές διατάξεις, σε λα τα θέματα και συνεπώς και για το θέμα που αφορο σε τους διακανονισμο ς για παρελθο σες χρήσεις. 4. Μετά τα παραπάνω ενημερώνουμε τι τα επιμελητήρια υποχρεο νται να ικανοποιο ν αιτήματα επιχειρήσεων-μελών τους, για διακανονισμ των οφειλομένων συνδρομών παρελθουσών χρήσεων, στο πλαίσιο της διακριτικής ευχέρειας που παρείχε η σχετική νομοθεσία στη διοικητική επιτροπή του κάθε επιμελητηρίου. Οι αποφάσεις για διακανονισμ προηγο μενων οφειλών, λαμβάνονται μετά απ εξέταση των πραγματικών περιστατικών εν ς εκάστου μέλους του επιμελητηρίου, τηρώντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης των μελών, αναλ γων συνθηκών. Η εν λ γω υποχρέωση των επιμελητηρίων είναι αμφίδρομη και αφορά και τις επιχειρήσεις μέλη των επιμελητηρίων. Οι οφειλ μενες συνδρομές ή οι διακανονισμοί, οι οποίες αφορο σαν τις προηγο μενες χρήσεις, μέχρι 23/12/14, ισχ ουν, και τα μέλη οφείλουν να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους, οι οποίες ήταν απ ρροια διατάξεων της επιμελητηριακής νομοθεσίας.

13

14 12 ΤΕΥΧΟΣ 32 δράσεις ΚΕΕ Γ.Σ. ΚΕΕ στις Σέρρες, Νοεμβρίου Πραγματοποιήθηκε στις Σέρρες, την Παρασκευή 21 και το Σάββατο 22 Νοεμβρίου, η Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας. Κεντρικοί ομιλητές της Γενικής Συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας ήταν ο υπουργ ς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικ τητας κ. Κώστας Σκρέκας, ο υφυπουργ ς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικ τητας κ. Γεράσιμος Γιακουμάτος και ο υφυπουργ ς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικ τητας κ. Οδυσσέας Κωνσταντιν πουλος. Τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, επιπλέον, χαιρέτισαν o αναπληρωτής υπουργ ς Εσωτερικών κ. Θε φιλος Λεονταρίδης, ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απ στολος Τζιτζικώστας, η βουλευτής της Νέας ημοκρατίας Σερρών κ. Φωτεινή Αραμπατζή και ο πρ εδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γεώργιος Καββαθάς. Τη.Ε.Θ.-HELEXPO εκπροσώπησαν με ομιλίες τους ο πρ εδρος κ. Τάσος Τζήκας και ο διευθ νων σ μβουλος κ. ρ. Κυριάκος Ποζρικίδης Ενώ, χαιρετισμο ς στο δείπνο απη θυναν ο υπουργ ς Μακεδονίας Θράκης κ. Γιώργος Ορφαν ς, ο πρ εδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος και ο πρ εδρος του Επιμελητηρίου Σερρών κ. Χρήστος Μέγκλας. Τα θέματα του προϋπολογισμο της ΚΕΕ ανέλυσε με εισήγησή του ο Οικονομικ ς Επ πτης της ΚΕΕ κ. Γεώργιος Χονδρογιάννης, ενώ το θέμα των ληξιπρ θεσμων οφειλών προς την εφορία ανέλυσε ο πρ εδρος του Επιμελητηρίου Ξάνθης κ. Στυλιαν ς Μωραΐτης. Ο πρ εδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος μιλώντας απ το βήμα της Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΕ, για το θέμα της βιωσιμ τητας των Επιμελητηρίων και την αναθεώρηση της επιμελητηριακής νομοθεσίας, αναφέρθηκε διεξοδικά στην αναγκαι τητα της παρξης ισχυρών Επιμελητηρίων, ιδιαίτερα αυτή τη δ σκολη περίοδο για την ελληνική οικονομία και την επιχειρηματικ τητα, τονίζοντας το σημαντικ ρ λο που διαδραματίζουν τα Επιμελητήρια ως σ μβουλοι της Πολιτείας για ζητήματα οικονομικής πολιτικής και ως εκπρ σωποι του επιχειρηματικο κ σμου της χώρας. Επιπλέον, ανέπτυξε λεπτομερώς τις θέσεις και τις απ ψεις της Επιμελητηριακής Κοιν τητας, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της ρευστ τητας στην αγορά, τη μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων, τη ρ θμιση των ληξιπρ θεσμων χρεών σε ασφαλιστικά ταμεία και εφορία σε 100 δ σεις κ.λπ. Στην ομιλία του ο υπουργ ς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικ τητας κ. Κώστας Σκρέκας τ νισε τι «είναι ιδιαίτερη τιμή για εμένα να συμμετέχω στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος που εκπροσωπο ν πάνω απ ελληνικές επιχειρήσεις και τα οποία συνενώνουν επιχειρηματίες λων των κλάδων απ κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Η σημασία του δικτ ου των ελληνικών Επιμελητηρίων γίνεται ακ μα μεγαλ τερη αν αναλογιστεί κανείς τι εκπροσωπεί κατά κ ριο λ γο μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελο ν τη ραχοκοκαλιά της εθνικής μας οικονομίας. Αυτή η κατηγορία επιχειρήσεων αντιπροσωπε ει περίπου το 70% της απασχ λησης και το 58% της προστιθέμενης αξίας της εθνικής μας οικονομίας. Τα Επιμελητήρια έχουν ιδιαίτερο θεσμικ ρ λο, καθώς λειτουργο ν ως συνδετικ ς κρίκος ανάμεσα στις παραγωγικές δυνάμεις του τ που μας και στην πολιτεία. Είστε οι θεσμικοί μας συνομιλητές σε μια σειρά απ πολ σημαντικά ζητήματα. Μεταφέρετε τις ιδέες, τις προτάσεις, αλλά και τις αγωνίες του επιχειρηματικο κ σμου. Είστε πολ τιμοι συνεργάτες στην προσπάθεια της πολιτείας να βελτιώσει τις συνθήκες μέσα στις οποίες λειτουργο ν οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Γιατί διαχρονικά, τα Επιμελητήρια προάγουν την επιχειρηματικ τητα». Στη μεγάλη προσπάθεια επιστροφής της χώρας στην ανάπτυξη «τα Επιμελητήρια λης της χώρας προσφέρουν πολ μεγάλη βοήθεια. Είστε οι κατεξοχήν συμπαραστάτες στον κοιν μας αγώνα για την ανάπτυξη και τη βελτίωση της ανταγωνιστικ τητας της ελληνικής οικονομίας. Θέλω να σας διαβεβαιώσω τι και απ την

15

16 14 ΤΕΥΧΟΣ 32 δράσεις ΚΕΕ πλευρά της κυβέρνησης θα έχετε τη μεγαλ τερη δυνατή συμπαράσταση» κατέληξε στην ομιλία του ο υπουργ ς. Απ την πλευρά του, ο υφυπουργ ς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικ τητας Γεράσιμος Γιακουμάτος παρουσίασε και ανέλυσε στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΕ τους βασικο ς άξονες του σχεδίου ν μου της επιμελητηριακής νομοθεσίας. Μεταρρυθμίσεις και λ σεις σε χρ νια προβλήματα και στρεβλώσεις που έγιναν αποδεκτές με ιδιαίτερο θερμ τρ πο απ τα μέλη των διοικήσεων των Επιμελητηρίων της χώρας. Ειδικ τερα, ο κ. Γιακουμάτος παρέδωσε το σχέδιο ν μου στον πρ εδρο της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνο Μίχαλο και του ζήτησε εντ ς οκταημέρου να κάνουν τα Επιμελητήρια τις παρατηρήσεις τους, προκειμένου μετά τη σχετική επεξεργασία να κατατεθεί στη Βουλή το γρηγορ τερο δυνατ ώστε να γίνει ν μος του κράτους. Ο κ. Γιακουμάτος, σχετικά με τις πρωτοβουλίες για το θεσμ των Επιμελητηρίων, τ νισε, μεταξ άλλων, στην ομιλία του τι ενισχ εται η χρηματοδ τηση των Επιμελητηρίων με επικείμενη νομοθετική ρ θμιση, η οποία μεταξ άλλων θα προβλέπει: Έσοδα απ το Γενικ Εμπορικ Μητρώο (ΓΕ- ΜΗ). Τα έσοδα απ την αρχική καταχώριση (εγγραφή) των υπ χρεων στο ΓΕΜΗ και τα έσοδα για την διατήρηση της Μερίδας τους και για την καταχώριση οποιασδήποτε μεταβολής, αποτελο ν πλέον τους π ρους των Επιμελητηρίων (εκτ ς απ αυτά που καταβάλλονται στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή). Έσοδα απ ανταποδοτικά τέλη που καταβάλουν τα μέλη για διάφορες υπηρεσίες που προσφέρονται απ τα κατά τ πους Επιμελητήρια. Έσοδα απ την εκπαίδευση, επιμ ρφωση και επαγγελματική κατάρτιση των μελών των Επιμελητηρίων ή των εργαζομένων τους. Έσοδα απ διάφορες πιστοποιήσεις. Τα Επιμελητήρια μπορο ν να προβαίνουν σε πιστοποιήσεις επαγγελμάτων, να χορηγο ν πιστοποιητικά εγγραφής και καταγωγής για διάφορα προϊ ντα και να πιστοποιο ν τη λειτουργία μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων. Έσοδα απ πρ στιμα που επιβάλλονται για μη τήρηση των διατυπώσεων δημοσι τητας στο ΓΕΜΗ. Προβλέπεται τι εάν η υπηρεσία ΓΕΜΗ που επιβάλει τα πρ στιμο ανήκει σε Επιμελητήριο, τ τε τα έσοδα απ τα πρ στιμα αυτά αποτελο ν εν μέρει έσοδα του Επιμελητηρίου και εν μέρει έσοδα του κρατικο προϋπολογισμο. Παράλληλα, ενισχ ονται και οι αρμοδι τητες και οι παρεχ μενες υπηρεσίες που ανταποδοτικά μπορο ν να παρέχουν τα Επιμελητήρια. Για παράδειγμα θα μπορο ν να επιτελο ν διαιτησία επί εμπορικών θεμάτων. Να λειτουργο ν ως σ μβουλοι επιχειρήσεων στη σ νταξη και κατάθεση επενδυτικών προτάσεων σε κοινοτικά προγράμματα. Σχετικά με την οικονομική βιωσιμ τητα των Επιμελητηρίων ο κ. Γιακουμάτος τ νισε τι «θέλω να σας διαβεβαιώσω τι τα Επιμελητήρια δεν έχουν τίποτα να φοβηθο ν γιατί με επικείμενη νομοθετική ρ θμιση λαμβάνουμε μέριμνα για την οικονομική επιβίωσή τους. Επιμελητήρια με κάτω απ εγγεγραμμένα μέλη και ζημιογ νο ισολογισμ θα κλείνουν μετά απ σχετική Υπουργική Απ φαση». Τέλος, αμέσως μετά τις γιορτές θα ξεκινήσει ευρεία διαβο λευση για το γενικ τερο εκσυγχρονισμ της επιμελητηριακής νομοθεσίας. Στην ομιλία που πραγματοποίησε ο υφυπουργ ς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικ τητας Οδυσσέας Κωνσταντιν πουλος εξέφρασε την εμπιστοσ νη και την υποστήριξή του στο θεσμ των Επιμελητηρίων, αναφέροντας τι το υπουργείο Ανάπτυξης επεξεργάζεται ήδη πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της οικονομικής βιωσιμ τητας των Επιμελητηρίων, την ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας αλλά και τον εκσυγχρονισμ των υπηρεσιών που προσφέρουν. Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε σε σχέδιο για την ενεργ αμειβ μενη συμμετοχή των Επιμελητηρίων, στη διαχείριση προγραμμάτων των ΜΜΕ μέσω του ΕΦΕΠΑΕ, εκχωρώντας τους το 1% απ τα έξοδα διαχείρισης, αλλά και την ανάγκη να προσφέρουν νέες διευρυμένες υπηρεσίες στο κοιν για τη διάχυση και την ενημέρωση προγραμμάτων, τη συγκέντρωση δικαιολογητικών και τον έλεγχο τους κατά την υποβολή των φακέλων. Παράλληλα και σ μφωνα με το υπ έκδοση Προεδρικ διάταγμα, δίδεται η δυνατ τητα πια στα Επιμελητήρια ως αδειοδοτο σες αρχές, να χορηγο ν άδειες εγκατάστασης, επέκτασης, εκσυγχρονισμο και λειτουργίας των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων, να εκδίδουν αποφάσεις χορήγησης προθεσμίας για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρ τηση και να τις τροποποιο ν ή να τις ανανεώνουν. Ο κ. Κωνσταντιν πουλος εξήγγειλε επίσης την ενεργοποίηση εμπροσθοβαρών δράσεων του ΕΠΑνΕΚ (πριν δηλαδή απ την οριστική έγκριση του ΕΣΠΑ ), συνολικο προϋπολογισμο 125 εκ. ευρώ, για τις οποίες την ερχ μενη εβδομάδα θα ακολουθήσει προδημοσίευση των σχετικών προσκλήσεων, που θα αφορο ν τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (Π/Υ 50 εκ. ευρώ), το Ανθρώπινο υναμικ (Π/Υ 75 εκ. ευρώ), αλλά και τέσσερεις πιλοτικές δράσεις για την Έρευνα-Καινοτομία (Π/Υ 73 εκ. ευρώ). Στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε το Επιμελητήριο Σερρών στους σ νεδρους της Γενικής Συνέλευσης, τιμήθηκε απ τον πρ εδρο του Επιμελητηρίου Σερρών κ. Χρήστο Μέγκλα η κ. Κατερίνα Περιστέρη για το μεγάλο αρχαιολογικ της έργο και τα ευρήματα που έφερε στο φως η αρχαιολογική της σκαπάνη στην αρχαία Αμφίπολη. Τέλος, στο πλαίσιο της φιλοξενίας της Γενικής Συνέλευσης απ το Επιμελητήριο Σερρών πραγματοποιήθηκε επίσκεψη των Συνέδρων στην αρχαία Αμφίπολη και στο πατρικ σπίτι του Κωνσταντίνου Καραμανλή στην Πρώτη Σερρών.

17 ΤΕΥΧΟΣ δράσεις ΚΕΕ Γ.Σ. ΚΕΕ στη Θεσσαλονίκη, 5 Σεπτεμβρίου Πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, η Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, με την ευκαιρία των εγκαινίων της 79ης ΔΕΘ. Χαιρετισμο ς απη θυναν ο υπουργ ς Μακεδονίας-Θράκης κ. Γ. Ορφαν ς, ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απ. Τζιτζικώστας, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Γ. Μπουτάρης, ο γενικ ς γραμματέας συντονισμο του κυβερνητικο έργου κ.. Βαρτζ πουλος, ο γενικ ς γραμματέας Εμπορίου κ. Στ. Κομνην ς, ο πρ εδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ. Β. Καββαθάς καθώς και ο πρ εδρος του ΕΒΕ Θεσσαλονίκης κ.. Μπακατσέλος. Κεντρικ ς ομιλητής ήταν ο υφυπουργ ς Ανάπτυξης κ. Γεράσιμος Γιακουμάτος, ενώ τις εργασίες της συνέλευσης έκλεισε με ομιλία του ο υπουργ ς Οικονομικών κ. Γκίκας Χαρδο βελης. Ο πρ εδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, ανέπτυξε λεπτομερώς τις θέσεις και τις απ ψεις της Επιμελητηριακής Κοιν τητας, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της ρευστ τητας στην αγορά, τη μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων, τη ρ θμιση των ληξιπρ θεσμων χρεών σε ασφαλιστικά ταμεία και εφορία σε 100 δ σεις, την κατάργηση του ΕΝ- ΦΙΑ κ.λπ. Ο πρ εδρος της ΚΕΕ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη για κατάργηση του ν μου που άρει απ την 1η Ιανουαρίου του 2015 την υποχρεωτικ τητα εγγραφής των επιχειρήσεων στα Επιμελητήρια, τονίζοντας το σημαντικ ρ λο που διαδραματίζουν τα Επιμελητήρια ως σ μβουλοι της Πολιτείας για ζητήματα οικονομικής πολιτικής και ως εκπρ σωποι του επιχειρηματικο κ σμου της χώρας. Μάλιστα, ο κ. Μίχαλος τ νισε τι υπάρχει βουλευτική τροπολογία απ τον περασμένο Μάιο την οποία υπογράφουν 190 εκπρ σωποι του ελληνικο κοινοβουλίου και με την οποία ζητείται η επαναφορά της υποχρεωτικ τητας εγγραφής. Απ την πλευρά του ο υφυπουργ ς Ανάπτυξης κ. Γεράσιμος Γιακουμάτος, στην ομιλία του προανήγγειλε αλλαγές στην επιμελητηριακή νομοθεσία, το αργ τερο έως τις αρχές Νοεμβρίου, οι οποίες θα στοχε ουν στη διασφάλιση της βιωσιμ τητας των Επιμελητηρίων και στην αυτοτέλεια τους. Για το σκοπ αυτ υπεγράφη ήδη απ φαση για τη σ σταση επιτροπής που θα γνωμοδοτήσει για το νέο καθεστώς που θα διέπει τη λειτουργία των Επιμελητηρίων. Αναλυτικ τερα, ο υφυπουργ ς Ανάπτυξης, χαρακτήρισε το Γενικ Εμπορικ Μητρώο (ΓΕΜΗ) ως βασικ πλο για τα Επιμελητήρια, μέσω του οποίου θα καταστεί δυνατ ν να εξευρεθο ν οι απαραίτητοι ανταποδοτικοί π ροι για την ε ρυθμη λειτουργία τους. Συμπλήρωσε, ακ μη, τι γίνονται παρεμβάσεις προκειμένου τα Επιμελητήρια να αναλάβουν το σ νολο των εργασιών που αφορο ν τις επιχειρήσεις και διαβεβαίωσε τι ο πρωθυπουργ ς κ. Αντώνης Σαμαράς, ο υπουργ ς Ανάπτυξης κ. Νίκος ένδιας και λη η κυβέρνηση θεωρο ν ακρογωνιαίο λίθο για την λειτουργία της αγοράς τον επιμελητηριακ θεσμ. Τις εργασίες της γενικής συνέλευσης της ΚΕΕ, έκλεισε ο υπουργ ς Οικονομικών Γκίκας Χαρδο βελης, ο οποίος αναφέρθηκε στις κυβερνητικές δράσεις στο πεδίο της οικονομίας. Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης υπήρξαν παρεμβάσεις απ προέδρους Επιμελητηρίων, οι οποίοι και ανέπτυξαν προτάσεις για την βελτίωση του οικονομικο κλίματος της χώρας και την επιστροφή στην ανάπτυξη. Ομιλία του προέδρου της ΚΕΕ κ. Κωνσταντίνου Μίχαλου κατά το επίσημο γε μα της ΚΕΕ, με κεντρικ ομιλητή τον υπουργ Ανάπτυξης κ. Νίκο ένδια, στο πλαίσιο της 79ης ΕΘ, 6 Σεπτεμβρίου 2014: Ακο σαμε λοι μας με πολ μεγάλο ενδιαφέρον την ομιλία του πρωθυπουργο απ το βήμα της 79ης ΕΘ, στο Βελλίδειο.

18 16 ΤΕΥΧΟΣ 32 δράσεις ΚΕΕ Ελάχιστοι ίσως είναι αυτοί που θα μπορο σαν να διαφωνήσουν με τους στ χους που έχει θέσει ο πρωθυπουργ ς και η κυβέρνησή του. Στ χους, μως, μακροπρ θεσμους, σε μεγάλο βάθος χρ νου για τη σημερινή σκληρή ελληνική πραγματικ τητα. Και σήμερα ζο με σε εποχή υψηλών ταχυτήτων. Σε εποχή που κάθε χαμένο δευτερ λεπτο σε φέρνει χρ νια πίσω. Σε μια εποχή που κάθε λανθασμένη απ φαση στοιχίζει ακριβά στην οικονομία και στην κοινωνία. Και βεβαίως ο επιχειρηματικ ς κ σμος της χώρας, οι μικρομεσαίοι, η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, - πως ο ίδιος ο πρωθυπουργ ς μας αποκάλεσε-, θέλουμε πολιτική σταθερ τητα, πως θέλουμε και ευνοϊκ περιβάλλον για να δραστηριοποιηθο με. Όχι μ νο για δικ μας φελος. Αυτ το έχουμε αποδείξει. Για φελος της ελληνικής οικονομίας και φυσικά του κοινωνικο συν λου. Για να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη και στην μείωση της μάστιγας της ανεργίας. Γιατί χωρίς ιδιωτική πρωτοβουλία, χωρίς επιχειρήσεις δεν υπάρχουν και θέσεις εργασίας. εν μπορο με, μως, να τα καταφέρουμε μ νοι μας. εν μπορο με να πετ χουμε τους στ χους μας ταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε εχθρικές πολιτικές απ μέρους της Πολιτείας. εν ζητάμε παρά το αυτον ητο. Να μην μας θέτουν προσκ μματα στην προσπάθεια μας για έξοδο της αγοράς απ την κρίση και επιστροφή στην ανάπτυξη. εν μπορο με να είμαστε ανταγωνιστικοί με φ ρους που θυμίζουν κομμουνιστικ καθεστώς, είτε στις περιουσίες μας, πως ο ΕΝΦΙΑ, είτε στη φορολ γηση των κερδών μας. Ποιών κερδών άλλωστε. Κέρδη στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις δεν έχουν πλέον. Μ νο ζημίες και αναπ φευκτα λουκέτα. Αυτά θέλουμε να διορθώσει η σημερινή κυβέρνηση. Θέλουμε ένα σταθερ, δίκαιο και αναπτυξιακ φορολογικ σ στημα. Χωρίς παραλογισμο ς με συντελεστές που στην πράξη ξεπερνο ν το 50%. Χωρίς δημευτικο ς φ ρους τ που ΕΝΦΙΑ. Χωρίς παρεμβάσεις απ τρίτους. Εδώ και 6 χρ νια έχουμε σηκώσει ως επιχειρηματική τάξη μεγάλο φορτίο. Μεγαλ τερο απ αυτ που μας αναλογο σε, λ γω της κρίσης. Και κάποιοι απ εμάς άντεξαν. Κάποιοι άλλοι, δυστυχώς, χι. Επιτέλους πρέπει να μπει ένα τέλος στις πολιτικές σκληρής λιτ τητας. εν οδηγο ν πουθενά. Η Ευρώπη πρέπει να πρωτοστατήσει για την εφαρμογή μιας νέας αναπτυξιακής πολιτικής. Οι γερμανικές εμμονές δεν ωφελο ν. Το αναγνωρίζουν και το φωνάζουν μάλιστα, λο και πιο πολλοί απ τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. εν θα ήθελα να μακρηγορήσω, άλλο. Περιμένω με αγωνία να ακο σω απ τον υπουργ Ανάπτυξης τον κ. Νίκο ένδια, τα σχέδια του υπουργείου του για μια σειρά μεγάλων οικονομικών ζητημάτων. Για το ΕΣΠΑ, για τα κ κκινα δάνεια, για τους αναπτυξιακο ς σχεδιασμο ς. Εμείς είμαστε στο πλευρ της Πολιτείας, πως πάντα. Επικροτο με τις σωστές πολιτικές και κριτικάρουμε εποικοδομητικά τα σφάλματά της. Για το καλ της εθνικής μας οικονομίας και της χώρα μας.

19

20 18 ΤΕΥΧΟΣ 32 δράσεις ΚΕΕ Γ.Σ. ΚΕΕ στην Αθήνα, 25 Απριλίου Την απαίτηση της επιμελητηριακής κοινότητας να καταργηθεί άμεσα η διάταξη της πράξης νομοθετικού περιεχομένου με την οποία αίρεται η υποχρεωτικότητα εγγραφής των επιχειρήσεων στα επιμελητήρια από την επαναβεβαίωσε ομόφωνα η Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, που συνεδρίασε στην αίθουσα «Ερμής» του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών την Παρασκευή 25 Απριλίου. Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΕ συζητήθηκαν διεξοδικά οι τελευταίες εξελίξεις σε,τι αφορά την προώθηση της τροπολογίας, την οποία έχουν προσυπογράψει 185 βουλευτές του ελληνικο κοινοβουλίου και με την οποία αποκαθίσταται η υποχρεωτικ τητα της εγγραφής των επιχειρήσεων στα επιμελητήρια. Όπως είναι γνωστ, η κυβέρνηση έχει ήδη αρνηθεί να εντάξει την τροπολογία σε νομοσχέδιο του ΥΠΕ- ΚΑ στις 11 Απριλίου, ενώ και η ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης αρνείται να την αποδεχτεί. Σ μφωνα με σα ενημέρωσαν το σώμα της Γενικής Συνέλευσης ο πρ εδρος και η ιοικο σα Επιτροπή της ΚΕΕ, οι προσπάθειες για να ενταχθεί η τροπολογία σε νομοσχέδιο συνεχίζονται και ήδη η κοινοβουλευτική ομάδα της Η- ΜΑΡ, οι ΑΝΕΛ, ο πρ εδρος της Συμφωνίας για τη Νέα Ελλάδα, κ. Ανδρέας Λοβέρδος, καθώς και ο ανεξάρτητος βουλευτής Β' Αθηνών κ. Μίμης Ανδρουλάκης κατέθεσαν εκ νέου την τροπολογία, προκειμένου να εισαχθεί σε νέο νομοσχέδιο. Όπως επισημάνθηκε απ τον πρ εδρο της ΚΕΕ κ. Κωνσταντίνο Μίχαλο, ο αγώνας που έχουν ξεκινήσει τα επιμελητήρια, τα οποία βρίσκονται στο στ χαστρο της τρ ικας και της κυβέρνησης, αποσκοπεί πρωτίστως στη διάσωση και αναβάθμιση του θεσμο, που αποτελεί σήμερα τη φωνή της μικρομεσαίας επιχειρηματικ τητας σε λη τη χώρα. Ο επιδιωκ μενος αφανισμ ς των επιμελητηρίων, αν επιτευχθεί, θα αποτελέσει το πρώτο βήμα για την εξάλειψη κάθε συλλογικής εκπροσώπησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς τα επιμελητήρια είναι βασικοί χρηματοδ τες και των συνδικαλιστικών εργοδοτικών οργανώσεων των εμπ ρων και των επαγγελματοβιοτεχνών. Τοποθετήσεις με τις οποίες συμφώνησε ομ φωνα το σώμα της Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΕ. Στο πλαίσιο αυτ, αποφασίστηκαν: 1. Η καταδίκη των κυβερνητικών πολιτικών που βάλλουν κατά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των επιμελητηρίων. 2. Η υλοποίηση της απ φασης της προηγο μενης Γενικής Συνέλευσης του Ηρακλείου, 4 και 5 Απριλίου, για απ συρση απ τα ψηφοδέλτια των δ ο κομμάτων της συμπολίτευσης Νέας ημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ των υποψηφίων εκπροσώπων απ τα ιοικητικά Συμβο λια των επιμελητηρίων. Σε περίπτωση άρνησης κάποιων να υλοποιήσουν την απ φαση, η επιμελητηριακή κοιν τητα δε θα στηρίξει τους υποψηφίους αυτο ς. 3. Ζητείται η παραίτηση του υπουργο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικ τητας κ. Κωστή Χατζηδάκη, ως εχθρο της μικρομεσαίας επιχειρηματικ τητας. 4. Η σ σταση συντονιστικο οργάνου για την παρακολο θηση του νομοθετικο οργάνου σε,τι αφορά την εξέλιξη της τροπολογίας και γενικ τερα των σχετικών νομοθετικών πρωτοβουλιών που αφορο ν τα επιμελητήρια και εν γένει τη μικρομεσαία επιχειρηματικ τητα. 5. Η μεγιστοποίηση των ενεργειών του Ευρωεπιμελητηρίου και ο συντονισμ ς των εθνικών ευρωπαϊκών επιμελητηρίων για την προστασία και ανάπτυξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικ τητας στην Ελλάδα και τις υπ λοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν και απε θυναν χαιρετισμ ο πρ εδρος του Ευρωεπιμελητηρίου κ. Richard Weber καθώς και ο ΓΓ του Ευρωεπιμελητηρίου κ. Arnaldo Abruzzini, οι οποίοι εξέφρασαν τη στήριξη της ευρωπαϊκής επιμελητηριακής κοιν τητας στα ελληνικά επιμελητήρια. Σημειώνεται τι οι κ.κ. Weber και Abruzzini, καθώς και ο πρ εδρος της ΚΕΕ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, ο οποίος είναι αντιπρ εδρος του Ευρωεπιμελητηρίου, επισκέφτηκαν την Πέμπτη το απ γευμα τον πρωθυπουργ κ. Αντώνη Σαμαρά και του έθεσαν το αίτημα άρσης της νομοθετικής ρ θμισης για τα ελληνικά επιμελητήρια, χωρίς μως να λάβουν θετική απάντηση.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ETOΣ 5ο ΤΕΥΧΟΣ 30 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ETOΣ 5ο ΤΕΥΧΟΣ 30 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ETOΣ 5ο ΤΕΥΧΟΣ 30 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 www.uhc.gr 2124/09 Kωδ.: 8467 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ Αφιέρωμα Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ΕΘ - Βόρεια Ελλάδα 2 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ÔÏÈÙÈÎ ÓÙ ÁˆÓÈÛÌÔ ÙË Úˆapple Î ÔÈÓfiÙËÙ

ÔÏÈÙÈÎ ÓÙ ÁˆÓÈÛÌÔ ÙË Úˆapple Î ÔÈÓfiÙËÙ ÔÏÈÙÈÎ ÓÙ ÁˆÓÈÛÌÔ ÙË Úˆapple Î ÔÈÓfiÙËÙ ÃÃà ÎıÂÛË Âapple ÙË appleôïèùèî ÓÙ ÁˆÓÈÛÌÔ 2000 ÂÓÈÎ È ı ÓÛË ÓÙ ÁˆÓÈÛÌÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ appleïëúôêôú  ÁÈ ÙËÓ Úˆapple Î ŒÓˆÛË apple Ú ÔÓÙ È applefi ÙÔ Internet Ì Ûˆ

Διαβάστε περισσότερα

64 νομοσχέδια & θέσεις

64 νομοσχέδια & θέσεις 2 ΤΕΥΧΟΣ 29 περιεχόμενα 03 Θέσεις Προέδρου ΚΕΕ 06 Γιώργος Κασιμάτης 08 Άρθρα Προέδρων Επιμελητηρίων 64 νομοσχέδια & θέσεις ΚΕΕ 72 Αφιέρωμα Ιδιωτική ασφάλιση 84 αρθρογραφία Μέλη ιοικητικής Επιτροπής Πρεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 51

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 51 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 51 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ περιεχόμενα - ταυτότητα ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

του ÅÊÄÏÔÇ 1Δικηγορική Επικαιρότητα / ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

του ÅÊÄÏÔÇ 1Δικηγορική Επικαιρότητα / ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1 του ÅÊÄÏÔÇ Το καινούργιο τεύχος της Δικηγορικής Επικαιρότητας είναι ήδη στα χέρια σας, σε μια συλλογική προσπάθεια με κατεύθυνση επιστημονική, συνδικαλιστική και πολιτιστική. Μια προσπάθεια που εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

µιλ ς ΕΤΕπ κθεση δραστηρι τ των 2001

µιλ ς ΕΤΕπ κθεση δραστηρι τ των 2001 µιλος ΕΤΕπ Έκθεση δραστηριοτήτων 2001 Βασικά µεγέθη του Οµίλου ΕΤΕπ Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδ σεων (σε εκατοµ. ευρώ) ραστηρι τητα το 2001 Υπογραφείσες χρηµατοδοτικές συµβάσεις Ευρωπαϊκή Ένωση Χώρες υποψήφιες

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικά Νέα. Εξαγγέλθηκε. Απλοποιείται η ίδρυση Α.Ε. Διεθνής οικονομική κρίση. www.viotiachamber.gr

Επιχειρηματικά Νέα. Εξαγγέλθηκε. Απλοποιείται η ίδρυση Α.Ε. Διεθνής οικονομική κρίση. www.viotiachamber.gr ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑΧ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΑΡ. Α ΕΙΑΣ 1 Hellenic Post ΚΩ ΙΚΟΣ 6724 Επιχειρηματικά Νέα Απλοποιείται η ίδρυση Α.Ε. και ΕΠΕ μέσω των Επιμελητηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Απρίλιος 2015 Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του 2015 Συντονίστηκε από το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τα Υπουργεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥ τεύχος 94. Σημείωμα Προέδρου. Συνάδελφοι,

ΤΑΥ τεύχος 94. Σημείωμα Προέδρου. Συνάδελφοι, ΤΑΥ τεύχος 94 Σημείωμα Προέδρου ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΕ/ΤΑΚ (ΑΠΟ 1.1.2011 ΕΩΣ 28.2.2011) 4 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 33 ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ 34 ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 38 ΕΠΩΝΥΜΑ ΑΡΘΡΑ: ΝΟΗΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 40 ΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ΤΕΥΧΟΣ 17ο ΜΑΪΟΣ 2012 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Ένα αύριο με μέλλον και προοπτική, πέρα από τις ψευδείς και καθησυχαστικές υποσχέσεις, αναμένουν οι Έλληνες πολίτες που ψήφισαν στις εκλογές της 6 ης Μαΐου. Η ψήφος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΡΙΖΑ Τμήμα μικρομεσαίων επιχειρήσεων ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ο μεγαλύτερος ιδιωτικός Τραπεζικός όμιλος. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK ΤΕΥΧΟΣ 08 w ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

Ο μεγαλύτερος ιδιωτικός Τραπεζικός όμιλος. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK ΤΕΥΧΟΣ 08 w ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗΚΟΣΜΟΣΥΓΕΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΚΟΙΝΩΝΙΑΕΡΓΑΣΙΑΚΑΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣALPHA BANKTO ΘEMA ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ 30 ΠΕ ΙΑ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΙΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΛΛΑ Α Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα Έκθεση εκπονήθηκε, υπό την αιγίδα του ΣΕΒ, από ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ Διανέμεται δωρεάν / Μάιος - Ιούνιος 2010 / Τεύχος 62. Κερδώος Ερμής

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ Διανέμεται δωρεάν / Μάιος - Ιούνιος 2010 / Τεύχος 62. Κερδώος Ερμής ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ Διανέμεται δωρεάν / Μάιος - Ιούνιος 2010 / Τεύχος 62 Κερδώος Ερμής Διμηνιαία ενημερωτική έκδοση του Επιμελητηρίου Κυκλάδων / www.e-kyklades.gr Συνέντευξη του Κρίτωνα Αρσένη Συνέντευξη, σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

H οικονομία πεθαίνει ΘΕΣΕΙΣ. Κωνσταντίνος Μίχαλος Πρόεδρος Ε.Β.Ε.Α.

H οικονομία πεθαίνει ΘΕΣΕΙΣ. Κωνσταντίνος Μίχαλος Πρόεδρος Ε.Β.Ε.Α. ΘΕΣΕΙΣ Θ H οικονομία πεθαίνει Δυστυχώς, η εικόνα των πολιτικών μας εξακολουθεί να είναι αποκαρδιωτική και καταστροφική για την οικονομία. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση, αντί να ανταλλάσουν άσφαιρα πυρά και

Διαβάστε περισσότερα

Κυρία Πρόεδρε Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,

Κυρία Πρόεδρε Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές, Κυρία Πρόεδρε Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές, Η ανάκτηση της λαϊκής μας κυριαρχίας, η αποκατάσταση του ισότιμου ρόλου της χώρας μας στο θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστήρια επιστολή του προέδρου. Επιχειρηματικά νέα... Νέα Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου. Ψαλίδισμα στο αφορολόγητο

Ευχαριστήρια επιστολή του προέδρου. Επιχειρηματικά νέα... Νέα Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου. Ψαλίδισμα στο αφορολόγητο Τεύχος 62 Δεκέμβριος 2011 Παραλήπτης kcci Καλά Χριστούγεννα Ο Πρόεδρος και το ιοικητικό Συµβούλιο του Επιµελητηρίου Καβάλας, o Πρόεδρος και το ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου Αιµοδοτών Επιµελητηρίου Καβάλας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ. Η κινηματογραφική. άνοιξη της Κορίνθου. καρδιά του Φθινοπώρου. Στα πάρτυ του Kappa Radio και των «εστεμμένων»

ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ. Η κινηματογραφική. άνοιξη της Κορίνθου. καρδιά του Φθινοπώρου. Στα πάρτυ του Kappa Radio και των «εστεμμένων» Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Ισθµός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065 Εβδομαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφημερίδα της Κορινθίας - Έτος 4ο - Αρ. Φύλλου 206 - Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2008 - ΤΙΜΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010

Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Α.

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία, αισιοδοξία και πολλά κέρδη ευχήθηκε

Υγεία, αισιοδοξία και πολλά κέρδη ευχήθηκε Eφηµερίδα Επιµελητηρίου Καβάλας Οµονοίας 50, 653 02 Καβάλα Τηλ.: 2510 222 212, Fax: 2510 835 946 www.chamberofkavala.gr www.kcci.gr e-mail: info@chamberofkavala.gr Οκτώβριος 2012 - Ιανουάριος 2013 Τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΤΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΥΦΕΣΗ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΟ ΣΙΡΙΑΛ ΤΟΥ SOLVENCY II

ΤΙΤΛΟΙ ΤΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΥΦΕΣΗ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΟ ΣΙΡΙΑΛ ΤΟΥ SOLVENCY II TO TETΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΣΕΜΑ / ΧΡΟΝΟΣ 13ος / ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 37 2014 ΤΙΤΛΟΙ ΤΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΥΦΕΣΗ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΟ ΣΙΡΙΑΛ ΤΟΥ SOLVENCY II ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΝΤΩΝΑΚΗ Μέσα στο γενικότερο πλαίσιο των αλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Karfitsa. MΕΤΡΟύμε ΑΝΤΟΧΕΣ! 549.912. Τι ζητούν οι φορείς και οι εκπρόσωποι της Θεσσαλονίκης για να τελειώνει η... «πλάκα»

Karfitsa. MΕΤΡΟύμε ΑΝΤΟΧΕΣ! 549.912. Τι ζητούν οι φορείς και οι εκπρόσωποι της Θεσσαλονίκης για να τελειώνει η... «πλάκα» Karfitsa Σάββατο 4.4.2015 Αρ. Φύλλου 559 kar fitsa.gr - paraskhnio.gr - toxrima.gr - verysorry.gr ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΝΘΕΤΟ SOCIAL 549.912 «ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ» για το karfitsa.gr το μήνα Μάρτιο! («επισκέψεις» σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1 ου ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑ, 14 και 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2013 - Έναρξη Τακτικού Συνεδρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΣΥΝΟΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2011 ICAP GROUP Α.Ε. Ανάδοχος: ICAP GROUP A.E. [Επιλογή ημερομηνίας] ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92)

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων..και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/ Α /6-12-05), με το ν.3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α

Διαβάστε περισσότερα

money ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΕΛ.19 www.sofokleousin.gr ΠΕΜΠΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2014 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 160 Επανεκκίνηση με νέο Σύνταγμα από τον Σαμαρά

money ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΕΛ.19 www.sofokleousin.gr ΠΕΜΠΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2014 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 160 Επανεκκίνηση με νέο Σύνταγμα από τον Σαμαρά money ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΕΛ.19 SOCIAL BUSINESS ΣΕΛ.18 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΕΛ. 20 FREE www.sofokleousin.gr Εβδομαδιαία Οικονομική Εφημερίδα Πώς οι Ρώσοι έριξαν τον Κόκκαλη ΣΕΛ. 159 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 160 Επανεκκίνηση με νέο Σύνταγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ. ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗ 1 η Δημόσια Διαβούλευση

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ. ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗ 1 η Δημόσια Διαβούλευση ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗ 1 η Δημόσια Διαβούλευση 1 Προγραμματική Ιδεολογία 1. Το οικονομικοκοινωνικό πλέγμα του παγκόσμιου συστήματος, όπως έχει διαμορφωθεί, δεν δημιουργεί τις αναγκαίες

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης On line Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 14 Φεβρουαρίου 2014, τεύχος 306 Επιμέλεια: Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας Σύνταξη:

Διαβάστε περισσότερα