49 Αφιέρωμα Ασφάλειες. 66 Νομοσχέδια & θέσεις ΚΕΕ. 79 Αφιέρωμα Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "49 Αφιέρωμα Ασφάλειες. 66 Νομοσχέδια & θέσεις ΚΕΕ. 79 Αφιέρωμα Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη"

Transcript

1

2

3

4 2 ΤΕΥΧΟΣ 32 περιεχόμενα 03 Θέσεις Προέδρου ΚΕΕ 06 ράσεις ΚΕΕ 26 Άρθρα Προέδρων Επιμελητηρίων 30 ράσεις ΚΕΕ 49 Αφιέρωμα Ασφάλειες 66 Νομοσχέδια & θέσεις ΚΕΕ 32ο ΤΕΥΧΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ελτίο Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος 79 Αφιέρωμα Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Μέλη ιοικητικής Επιτροπής Πρ εδρος: Κωνσταντίνος Μίχαλος A Αντιπρ εδρος: Παναγιώτης Παπαδ πουλος B Αντιπρ εδρος: Ιορδάνης Τσώτσος Γ Αντιπρ εδρος: Άγγελος Τσατσο λης Αντιπρ εδρος: Πα λος Τονικίδης Γενικ ς Γραμματέας: Παναγιώτης Αγνιάδης Αν. Γενικ ς Γραμματέας: Μιχάλης Ζορπίδης Οικονομικ ς Επ πτης: Γεώργιος Χονδρογιάννης Αν. Οικονομικ ς Επ πτης: Ηλίας Χατζηχριστοδο λου ιευθυντής: Βασίλειος Αποστολ πουλος Υπηρεσίες Προϊστάμενοι Τμημάτων: Τμήμα Οικονομικο : Ελένη Κοντοθανασοπο λου Τμήμα ιοικητικο & Τμήμα Επιμελητηριακών Θεμάτων: Βασιλική Καραντζίκου Τμήμα Ανάπτυξης & ιεθνών Σχέσεων: Ουρανία Θεοδοσοπο λου Τμήμα Μηχανογραφικών Εφαρμογών: Πολυξένη Κο τλα Γραμματεία Προέδρου: Κωνσταντίνα Στουρνάρα Κεντρική υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.: Αναστασία Ξαρχά Ειδικ ς Επιστημονικ ς Σ μβουλος: Γεώργιος Ασωνίτης Αντιπροσωπευτικ Γραφείο Βρυξελλών: Ειρήνη Κωνσταντινίδου Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ: Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος Ακαδημίας 6, Αθήνα Τηλ.: Fax: web address: Γενικό Εμπορικό Μητρώο: Τηλ.: Εκδότης - Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο: Κωνσταντίνος Μίχαλος, Πρ εδρος Κ.Ε.Ε. Οργάνωση & Εμπορική Εκμετάλλευση Έκδοσης: ΟΜΗΡΟΣ Πανελλήνια Εταιρεία Επιμελητηριακής Ανάπτυξης /ντής: Χαράλαμπος Μωραΐτης Συντακτική επιτροπή: Παναγιώτης Αγνιάδης Γ. Γραμματέας Κ.Ε.Ε. Χαράλαμπος Μωραΐτης /ντής ΟΜΗΡΟΣ Βασίλειος Αποστολ πουλος /ντής Κ.Ε.Ε. ημοσιογραφική Επιμέλεια Έκδοσης: Ιωάννης Τριήρης Σύμβουλος Εμπορικής Ανάπτυξης: Παναγιώτης Ε. Αντωνιάδης Τα επώνυμα άρθρα και κείμενα εκφράζουν απ ψεις των συντακτών τους on line magazine (ενημέρωση - περιοδικά) ιαχωρισμός Ηλ. Σελιδοποίηση Α- ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΠΕ Φιλικής Εταιρίας 80, Χαλάνδρι Τηλ.: Creative Art Director Μανώλη Ευαγγελία Εκτύπωση: KHARTAN HOLDING LIMITED Θέση Στρογγ λη Μαρκ πουλο Τηλ.:

5 ΤΕΥΧΟΣ 32 3 θέσεις προέδρου ΚΕΕ Τα Επιμελητήρια στην πρώτη γραμμή για την επιστροφή στην ανάπτυξη Στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς η ελληνική οικονομία ακροβατεί για μια ακ μη φορά ανάμεσα στην φεση και στην ανάπτυξη. Μετά απ 6 χρ νια φεσης, στη διάρκεια των οποίων το ΑΕΠ της χώρας συρρικνώθηκε σχεδ ν κατά 25%, η οικονομία θα μπορο σε να κινηθεί και πάλι σε θετικ έδαφος. Ο ρυθμ ς ανάπτυξης 0,7% που επιτε χθηκε κατά το τρίτο τρίμηνο του 2014 ήταν ο υψηλ τερος στην Ευρωζώνη και ένας απ τους υψηλ τερους στην Ε.Ε. των 28, αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται στο μεταίχμιο της επιστροφής στην φεση. Η πορεία προς την ανάκαμψη, κατά συνέπεια, είναι κάθε άλλο παρά διασφαλισμένη. Βασική προϋπ θεση για τη διατήρηση και την ενίσχυση της οριακής αναπτυξιακής δυναμικής που επιτε χθηκε την περασμένη χρονιά, είναι μεν η διατήρηση της πολιτικής σταθερ τητας και της εμπιστοσ νης των αγορών αλλά ταυτ χρονα η εφαρμογή εν ς σχεδίου διαφυγής απ τις σκληρές πολιτικές λιτ τητας. Σήμερα, στο κρισιμ τερο ίσως σημείο της πορείας εξ δου απ την κρίση, ο πολιτικ ς κ σμος της χώρας πρέπει να δείξει τη δέουσα ψυχραιμία και υπευθυν τητα. Επιπλέον, ποια κι αν είναι η κυβέρνηση της χώρας το 2015, θα πρέπει να λάβει γενναία αναπτυξιακά μέτρα, πως η μείωση των φορολογικών συντελεστών για τις επιχειρήσεις, καθώς και των ειδικών φ ρων στην ενέργεια. Σημαντικ ρ λο θα έχει επίσης η αποτελεσματική αξιοποίηση των π ρων του νέου ΕΣΠΑ, με έμφαση στη στήριξη κλάδων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η ανάγκη να σταματήσει η πολιτική λιτ τητας που έχει επιβληθεί στη χώρα τα τελευταία χρ νια, είναι προφανής. Τα τελευταία πέντε χρ νια, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν δεχθεί ασφυκτικές πιέσεις εξαιτίας της κρίσης. Η φεση, η κατάρρευση της ζήτησης, η αν παρκτη ρευστ τητα και η αδυναμία δανεισμο, σε συνδυασμ με την υψηλή φορολογία, έχουν οδηγήσει δεκάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε κλείσιμο. Αυτές που κατάφεραν να μη βάλουν λουκέτο, μάχονται αυτή την ώρα, με ν χια και με δ ντια, για να επιβιώσουν.η μικρομεσαία επιχειρηματικ τητα δεν αντέχει άλλες περιπέτειες. Η ανάπτυξη θα χρειαστεί ισχυρές επιχειρήσεις και καταναλωτές που αισθάνονται αρκετή ασφάλεια, ώστε να συντηρήσουν ένα υγιές επίπεδο ζήτησης στην οικονομία. Μέσω των θεσμοθετημένων εκπροσώπων του, ο επιχειρηματικ ς κ σμος έχει καταθέσει συγκεκριμένα αιτήματα, θέσεις και προτάσεις, που μπορο ν να οδηγήσουν σε ρεαλιστικές λ σεις στα οξυμένα οικονομικά προβλήματα της χώρας και της κοινωνίας. Μέχρι τώρα, κάποιες απ τις προτάσεις έχουν εισακουστεί. Μένουν μως πολλές που μπορο ν και πρέπει να εφαρμοστο ν, ιδιαίτερα αυτές που αφορο ν στη φορολογία, στην πάταξη της φοροδιαφυγής και του παρεμπορίου, στον εξορθολογισμ του κ στους λειτουργίας των επιχειρήσεων, στις ρυθμίσεις των ληξιπρ θεσμων οφειλών, στην αντιμετώπιση της ανεργίας, αλλά και στην προώθηση εν ς εθνικο σχεδίου ανασυγκρ τησης της παραγωγικής βάσης και της οικονομίας της χώρας. Ας ελπίσουμε τι το 2015 θα γίνουν βήματα προς αυτή την κατε θυνση και τι δεν θα έχουμε επιστροφή στο εφιαλτικ περιβάλλον αβεβαι τητας, που ζήσαμε τα προηγο μενα χρ νια. Ταυτ χρονα, με το τέλος του 2104 και τις νέες ρυθμίσεις που αφορο ν την επιμελητηριακή νομοθεσία, έγινε πασιφανές τι η σκληρή διαπραγμάτευση στην οποία προέβη η ιοικητική Επιτροπή της ΚΕΕ για το μέλλον του επιμελητηριακο θεσμο, πάντοτε με την υποστήριξη της συντριπτικής πλειοψηφίας των ιοικήσεων των κατά τ πους Επιμελητηρίων, είχε θετική έκβαση, δε-

6 4 ΤΕΥΧΟΣ 32 θέσεις προέδρου ΚΕΕ Τα Επιμελητήρια παραμένουν Νομικά Πρόσωπα ημοσίου ικαίου και μάλιστα με διευρυμένες αρμοδιότητες, όπως συμπληρώθηκαν από τον ψηφισθέντα νόμο κ.λπ. δομένης της στάσης που τηρο σε η τρ ικα αλλά και του υφιστάμενου νομοθετικο πλαισίου πως διαμορφώθηκε επί υπουργίας κ. Κ. Χατζηδάκη, που προέβλεπε επί της ουσίας τον αφανισμ του επιμελητηριακο θεσμο. ς ιοικητική Επιτροπή εκτιμο με τι με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο: ιασφαλίζεται η βιωσιμ τητα των Επιμελη- τηρίων, καθώς θεσπίζεται ετήσιο τέλος για τη λειτουργία του Γενικο Εμπορικο Μητρώου, το οποίο θα εισπράττεται απ τα Επιμελητήρια, Θα προσδιορίζεται με υπουργική απ φαση το ψος της συνδρομής και τελών για λοιπές ανταποδοτικές υπηρεσίες που θα παρέχουν τα Επιμελητήρια στα μέλη τους. Μέλη των Επιμελητηρίων, σ μφωνα με το νέο ν μο, «είναι, για την παροχή των ανταποδοτικών τους υπηρεσιών, λα τα νομικά και φυσικά πρ σωπα που εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ.». Τα Επιμελητήρια διασφαλίζουν πλήρως τον ρ λο τους στο επιχειρηματικ γίγνεσθαι, καθώς ασκο ν, σ μφωνα και με το νέο ν μο, κάθε αρμοδι τητα σχετική με τον σκοπ τους, πως αυτ ς αναφέρεται στο ν μο 2081/1992. Τα Επιμελητήρια παραμένουν Νομικά Πρ σωπα ημοσίου ικαίου και μάλιστα με διευρυμένες αρμοδι τητες, πως συμπληρώθηκαν απ τον ψηφισθέντα ν μο κ.λπ. Τα Επιμελητήρια παραμένουν 59, πως ακριβώς οριζ ταν με το ν μο 2081/1992. Η Επιμελητηριακή Κοιν τητα, λοιπ ν, θα συμβάλει και θα συνεχίσει να συμβάλει στον εθνικ στ χο της ανάπτυξης: με ακ μη περισσ τερες υψηλής ποι τητας υπηρεσίες, με νέους θεσμο ς και εργαλεία επιχειρηματικ τητας, με προγράμματα επιμ ρφωσης, με πρωτοβουλίες ενημέρωσης και ανταλλαγής απ ψεων με τις επιχειρήσεις-μέλη για τη διαμ ρφωση μιας νέας επιμελητηριακής κουλτο ρας.

7 ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ. ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ. Πρώτη τράπεζα είσαι όταν ξέρεις να στηρίζεις κάθε ποιοτικό βήμα. Το μεγαλύτερο βήμα εκσυγχρονισμού της πρωτογενούς παραγωγικής διαδικασίας στην Ελλάδα γίνεται πραγματικότητα παραγωγοί 105 κορυφαίες επιχειρήσεις με εργαζομένους 1,2 δισ. εξαγωγές σε 54 χώρες 500 εκ. σε χρηματοδοτήσεις Γιατί η Ελλάδα έχει ανάγκη από περισσότερα πρώτα βήματα. Σταθερή γιατί κινείται

8 6 ΤΕΥΧΟΣ 32 δράσεις ΚΕΕ Υπόμνημα θέσεις της επιμελητηριακής κοινότητας ενόψει των εθνικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 Η επιμελητηριακή κοινότητα, ενόψει των εθνικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015, αποφάσισε να δώσει στη δημοσιότητα, προς ενημέρωση όλων των πολιτικών κομμάτων, υπόμνημα με τις θέσεις της για τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν προκειμένου η ελληνική οικονομία να βγει από την ύφεση και να μπει στο δρόμο της ανάπτυξης. Όπως δήλωσε ο πρ εδρος της ΚΕΕ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος «Η επίτευξη μιας βιώσιμης συμφωνίας με τους εταίρους, μιας συμφωνίας που να βασίζεται στη σημερινή πραγματικ τητα της οικονομίας μας, αποτελεί καίριας σημασίας ζητο μενο, καθώς συνδέεται άμεσα με τη δυνατ τητα της χώρας να αντλήσει κεφάλαια απ τις αγορές, αλλά και να μπορέσει να αποπληρώσει τα δάνεια που έχει λάβει. Εάν η διαπραγμάτευση αποτ χει, η χώρα θα βρεθεί μπροστά σε οδυνηρές επιλογές. Η οικονομία, αλλά πρωτίστως η μικρομεσαία επιχειρηματικ τητα δεν αντέχει άλλες περιπέτειες. Γιατί η μικρομεσαία επιχειρηματικ τητα δέχτηκε τη μεγαλ τερη πίεση άρα και το μεγαλ τερο κ στος απ την κρίση. Και τώρα δεν αντέχει άλλο. Οι ΜΜΕ δεν μπορο ν ν στηριχθο ν σε πειραματισμο ς και νεφελώδεις υποσχέσεις. Θέλουν καθαρά λ για, καθαρές λ σεις, πρ οδο και χι οπισθοδρ μηση Οι επιχειρήσεις και οι πολίτες ζητο ν ξεκάθαρες απαντήσεις απ τα πολιτικά κ μματα σε αυτήν την προεκλογική περίοδο για το πώς θα μπορέσει η ελληνική οικονομία να στηρίξει την ελπίδα για ένα καλ τερο α ριο». Αναλυτικά, το υπόμνημα έχει ως εξής: Οι εκλογές της 25ης Ιανουαρίου θα είναι κρίσιμες για την Ελλάδα και για την πορεία ανάκαμψης της εθνικής οικονομίας, μετά απ έξι χρ νια φεσης. Μέχρι τώρα το πεδίο αντιπαράθεσης των κομμάτων κυριαρχείται απ το θέμα της διαπραγμάτευσης με τους πιστωτές για τη βιωσιμ τητα του ελληνικο χρέους και τη διαχείρισή του. Κανείς δεν αμφισβητεί τι η επ μενη κυβέρνηση θα βρεθεί αντιμέτωπη με μια δ σκολη πραγματικ τητα. Η Ελλάδα θα κληθεί να καλ ψει το 2015 δανειακές ανάγκες ψους 22,2 δισ. ευρώ, εφ σον επιτευχθο ν οι στ χοι που έχουν τεθεί. Μέρος αυτο του ποσο της τάξης των 4,3 δισ. ευρώ - πρέπει να καταβληθεί μέχρι τα τέλη Μαρτίου. Η επίτευξη μιας βιώσιμης συμφωνίας με τους εταίρους, μιας συμφωνίας που να βασίζεται στη σημερινή πραγματικ τητα της οικονομίας μας, αποτελεί καίριας σημασίας ζητο μενο, καθώς συνδέεται άμεσα με τη δυνατ τητα της χώρας να αντλήσει κεφάλαια απ τις αγορές, αλλά και να μπορέσει να αποπληρώσει τα δάνεια που έχει λάβει. Εάν η διαπραγμάτευση αποτ χει, η χώρα θα βρεθεί μπροστά σε οδυνηρές επιλογές. Και η οικονομία αλλά πρωτίστως η μικρομεσαία επιχειρηματικ τητα δεν αντέχει άλλες περιπέτειες. Γιατί η μικρομεσαία επιχειρηματικ τητα δέχτηκε τη μεγαλ τερη πίεση άρα και το μεγαλ τερο κ στος απ την κρίση. Και τώρα δεν αντέχει άλλο. Οι ΜΜΕ δεν μπορο ν ν στηριχθο ν σε πειραματισμο ς και νεφελώδεις υποσχέσεις. Θέλουν καθαρά λ για, καθαρές λ σεις, πρ οδο και χι οπισθοδρ μηση. στ σο, οι θέσεις των κομμάτων ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα δεν παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις. Με την εξαίρεση του ΚΚΕ, λα τα κ μματα του δημοκρατικο τ ξου έχουν τοποθετηθεί επισήμως υπέρ της παραμονής της Ελλάδας στην ευρωζώνη. Αυτ σημαίνει τι, ποια κι αν είναι η αυριανή κυβέρνηση, θα κινηθεί με προτεραι τητα τη διασφάλιση της ευρωπαϊκής προοπτικής της χώρας. εν αρκεί, μως, αυτ για να επιταχυνθεί η ανάπτυξη της οικονομίας και η οριστική έξοδος απ την κρίση. Το πραγματικ διακ βευμα για την αγορά, αλλά και για το μεγαλ τερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, είναι το πώς θα δημιουργηθο ν ξανά στην Ελλάδα συνθήκες οικονομικής ανάπτυξης. Μιας ανάπτυξης η οποία θα δημιουργεί ποιοτικές θέσεις εργασίας, ώστε να αντιμετωπιστεί η μάστιγα της ανεργίας και θα επιτρέπει την ενεργοποίηση του ανθρώπινου δυναμικο της χώρας. Μιας ανάπτυξης, η οποία θα παράγει περισσ τερο εθνικ πλο το, ώστε να στηριχθεί η κοινωνική συνοχή και να αποκατασταθο ν σταδιακά οι συνέπειες της κρίσης, ειδικά στις ασθενέστερες οικονομικά ομάδες του πληθυσμο.

9 ΤΕΥΧΟΣ 32 7 δράσεις ΚΕΕ Ο θετικ ς ρυθμ ς ανάπτυξης που σημειώθηκε το 2014 δεν μπορεί να διατηρηθεί, κάτω απ τις συνθήκες αβεβαι τητας και πολιτικής αστάθειας. Ήδη παρατηρείται πάγωμα επενδυτικών σχεδίων, ανησυχία καταθετών, μείωση της καταναλωτικής εμπιστοσ νης και προβλήματα στο εξωτερικ εμπ ριο. Το πρ βλημα της ρευστ τητας, αντί να αμβλ νεται, αρχίζει και πάλι να πιέζει ασφυκτικά την αγορά. Η πορεία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας βρίσκεται σε κίνδυνο. Τα πολιτικά κ μματα οφείλουν σήμερα να λάβουν θέση σε αυτ το κρίσιμο ζήτημα. Οφείλουν να εξηγήσουν πώς θα στηρίξουν την ανάπτυξη, με δεδομένο τι, είτε με μνημ νιο είτε χωρίς, η επιλογή των άφθονων και φθηνών δανεικών για το κράτος δεν υπάρχει πια. Θα πρέπει να παρουσιάσουν το σχέδι τους και να τοποθετηθο ν, χι με ευχές, αλλά με σαφείς δεσμε σεις και προτάσεις, σε συγκεκριμένα θέματα: - Θα προωθήσουν μια ανάπτυξη που θα εκπορε εται απ το κράτος ή απ έναν υγιή ιδιωτικ τομέα; - Θα επιδιώξουν την προσέλκυση ιδιωτικών επενδ σεων, για να δημιουργηθο ν νέες θέσεις εργασίας και πρ σθετα έσοδα για κράτος και ασφαλιστικά ταμεία; - Με ποιες δράσεις θα στηρίξουν την καινοτ μο μικρομεσαία επιχειρηματικ τητα, ώστε να αποκτήσει προοπτική η νέα γενιά και να δημιουργηθο ν νέοι εργοδ τες; - Με ποιες δράσεις θα περιοριστο ν οι γραφειοκρατικοί περιορισμοί και οι αγκυλώσεις, πώς θα δημιουργηθο ν καλ τερες συνθήκες πρ σβασης των επιχειρήσεων σε χρηματοδ τηση; - Με ποια φορολογική πολιτική θα στηρίξουν την ανάκαμψη της οικονομίας; Με ένα σταθερ και ανταγωνιστικ καθεστώς, που θα λειτουργεί ως εργαλείο ανάπτυξης ή με τη φορολογία ως «λ ση» για να καλ πτονται οι μα ρες τρ πες που δημιουργο νται λ γω λανθασμένων πολιτικών επιλογών; Οι επιχειρήσεις και οι πολίτες, έχοντας βιώσει τον εφιάλτη της κρίσης, δεν ενδιαφέρονται για ανο σιες αντιπαραθέσεις. εν πείθονται απ τις υποσχέσεις για αναδιανομή εν ς πλο του που η χώρα δεν μπορεί, με τις σημερινές συνθήκες, να παράγει. Ζητο ν ξεκάθαρες απαντήσεις για το πώς θα μπορέσει η ελληνική οικονομία να στηρίξει την ελπίδα για ένα καλ τερο α ριο. Οι θέσεις της Επιμελητηριακής Κοιν τητας είναι σαφείς: - Επιτάχυνση και ολοκλήρωση των διαρθρωτικών αλλαγών στην οικονομία και στο κράτος. Όχι ως απαιτήσεις των δανειστών που πρέπει να ικανοποιηθο ν, με κάθε τρ πο και με κάθε κ στος. Αλλά ως μια εθνική αναγκαι τητα, με σκοπ τη θεμελίωση μιας σ γχρονης, παραγωγικής, ανταγωνιστικής οικονομίας. - ιαμ ρφωση σαφο ς εθνικο σχεδίου ανάπτυξης, με μακρ πνοο προσανατολισμ και σαφείς προτεραι τητες. Αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας, με τη δημιουργία νέων, καινοτ μων βιομηχανιών, για την παραγωγή, ποιοτικών και διεθνώς ανταγωνιστικών προϊ ντων με υψηλή προστιθέμενη αξία. ιαφοροποίηση και ποιοτική αναβάθμιση της παραγωγής των μονάδων του παραδοσιακο βιομηχανικο χώρου, ώστε η ανταγωνιστικ τητά τους να μη στηρίζεται αποκλειστικά στον παράγοντα του κ στους. Λειτουργική σ ζευξη της γεωργικής παραγωγής, με τη βιομηχανία τροφίμων. - Απλ, σταθερ και ανταγωνιστικ φορολογικ σ στημα. Με συντελεστή 15% στο σ νολο των φορολογητέων κερδών για τα νομικά πρ σωπα, αναβάθμιση του Κώδικα Φορολογικής ιαδικασίας ως προς τα πρ στιμα και τους ελέγχους, σταδιακή μείωση συντελεστών ΦΠΑ, απαλλαγή απ ΦΠΑ για τις μικρές επιχειρήσεις με ετήσια ακαθάριστα έσοδα ως ευρώ και ριζική αναμ ρφωση της φορολογίας ακινήτων. - Τολμηρ πρ γραμμα καταπολέμησης της φοροδιαφυγής. Προώθηση της ηλεκτρονικής τιμολ γησης και θέσπιση κινήτρων προς επιχειρήσεις και καταναλωτές, για την α ξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Σ νδεση αποτελεσμάτων με μείωση των φορολογικών συντελεστών. - Αξιοποίηση των π ρων του ΕΣΠΑ για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικ τητα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Ενίσχυση μηχανισμών πως τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών, οι επιχειρηματικοί άγγελοι, προγράμματα δανειοδ τησης με ευνοϊκο ς ρους, start-up funds σε τομείς πως οι νέες τεχνολογίες, η αγροτική παραγωγή κτλ. Ενίσχυση της ανταγωνιστικ τητας της εγχώριας παραγωγής. Αποφασιστικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, για τη μείωση του κ στους της ενέργειας και ειδικά των βιομηχανικών τιμολογίων. Περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών και μείωση του κ στους ίδρυσης επιχειρήσεων. ημιουργία Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Πάρκων. Στήριξη της εξαγωγικής δραστηρι τητας των ελληνικών επιχειρήσεων. Επέκταση προγραμμάτων συγχρηματοδ τησης και παροχής εγγυήσεων, για επιχειρήσεις με εξαγωγικ προσανατολισμ ημιουργία Αναπτυξιακής Τράπεζας Εξαγωγών Εισαγωγών, στα πρ τυπα επιτυχημένων παραδειγμάτων του εξωτερικο. Παροχή ειδικών κινήτρων μέσω της φορολογίας, για την άσκηση εξωστρεφο ς δραστηρι τητας Επίσπευση της διοικητικής μεταρρ θμισης, με προτεραι τητες τη μείωση του αριθμο των δημοσίων φορέων, τη διαμ ρφωση σ γχρονων οργανογραμμάτων, τη θέσπιση ποιοτικών και ποσοτικών στ χων παραγωγικ τητας, τη διαμ ρφωση σοβαρο συστήματος αξιολ γησης, με κίνητρα και μηχανισμο ς επιβράβευσης και προσέλκυσης των αρίστων.

10 8 ΤΕΥΧΟΣ 32 δράσεις ΚΕΕ Oι νέες ρυθμίσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής στις 18 Δεκεμβρίου, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, το νομοσχέδιο «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο , Β) ενσωμάτωση της οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/ ) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις», στο οποίο εμπεριέχονται ρυθμίσεις που αφορούν την επιμελητηριακή νομοθεσία. Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο: ιασφαλίζεται η βιωσιμ τητα των επιμελητηρίων, καθώς θεσπίζεται ετήσιο τέλος για τη λειτουργία του Γενικο Εμπορικο Μητρώου, το οποίο θα εισπράττεται απ τα επιμελητήρια. Προσδιορίζεται με υπουργική απ φαση, μετά απ πρ ταση της Κ.Ε.Ε., το ψος της συνδρομής και των τελών για λοιπές ανταποδοτικές υπηρεσίες που θα παρέχουν τα επιμελητήρια στα μέλη τους. Μέλη των επιμελητηρίων, σ μφωνα με το νέο ν μο, «είναι, για την παροχή των ανταποδοτικών τους υπηρεσιών, λα τα νομικά και φυσικά πρ σωπα που εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ.». Τα επιμελητήρια διασφαλίζουν πλήρως το ρ λο τους στο επιχειρηματικ γίγνεσθαι, καθώς ασκο ν, σ μφωνα και με το νέο ν μο, κάθε αρμοδι τητα σχετική με το σκοπ τους, πως αυτ ς αναφέρεται στο ν μο 2081/1992. Τα επιμελητήρια παραμένουν νομικά πρ σωπα δημοσίου δικαίου και μάλιστα με διευρυμένες αρμοδι τητες, πως συμπληρώθηκαν απ τον ψηφισθέντα ν μο κ.λπ. Τα επιμελητήρια παραμένουν 59, πως ακριβώς οριζ ταν με το ν μο 2081/1992. Ειδικ τερα: Α) Σ μφωνα με την κοινή υπουργική απ φαση που υπογράφεται απ τον υφυπουργ Οικονομικών κ. Γεώργιο Μαυραγάνη και τον υφυπουργ Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικ τητας κ. Γεράσιμο Γιακουμάτο, τα ενιαία ειδικά τέλη των προβλεπ μενων επιμελητηριακών υπηρεσιών των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 8 του ν μου 3419/2005, πως έχει τροποποιηθεί και ισχ ει, καθορίζονται ως εξής: α. Τα τέλη για τη χορήγηση πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασμάτων έχουν ήδη οριστεί με την κοινή υπουργική απ φαση των υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικ τητας υπ αριθμ. Κ2-4946/ (Β 2919) στα πέντε ευρώ (5,00 ) ή δέκα ευρώ (10,00 ) κατά περίπτωση. Αν ο αιτών είναι ο ίδιος ο υπ χρεος, το πρώτο κατ έτος αιτο μενο πιστοποιητικ χορηγείται ατελώς. β. Το τέλος για την καταχώριση και την οποιαδήποτε μεταβολή στη Μερίδα και στο Φάκελο που τηρείται στο Γ.Ε.ΜΗ έχει ήδη οριστεί με την κοινή υπουργική απ φαση των υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικ τητας & Ναυτιλίας, Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και ικαιοσ νης, ιαφάνειας & Ανθρωπίνων ικαιωμάτων υπ. αριθμ. Κ1-802/ (Β 470) στα δέκα ευρώ (10,00 ). Το τέλος αυτ, που είναι ενιαίο για λες τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ανά κατηγορία υπ χρεου, αποτελεί π ρο των επιμελητηρίων. γ. Το τέλος αρχικής καταχώρισης (εγγραφής) υπ χρεου στο Γ.Ε.ΜΗ έχει ήδη οριστεί με την ως άνω Κ.Υ.Α. Κ1-802/2011 στα δέκα ευρώ (10,00 ), είναι ενιαίο για λες τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ανά κατηγορία υπ χρεου, και εισπράττεται απ αυτές ή απ τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης κατά περίπτωση. δ. Το τέλος τήρησης της Μερίδας του υπ χρεου στο Γ.Ε.ΜΗ,

11 ΤΕΥΧΟΣ 32 9 δράσεις ΚΕΕ που είναι ενιαίο για λες τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ανά κατηγορία υπ χρεου, αποτελεί π ρο των επιμελητηρίων και καθορίζεται κατά νομική μορφή υπ χρεου στο Γ.Ε.ΜΗ, ως εξής: Νομική μορφή Ετήσιο τέλος διατήρησης μερίδας (σε ευρώ) Ανώνυμες εταιρείες 320 Υποκαταστήματα αλλοδαπών ανωνύμων εταιρειών 300 Ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού 300 Ευρωπαϊκή εταιρεία (SE) 300 Ευρωπαϊκή συνεταιριστική εταιρεία 300 Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης 150 Υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 150 Συνεταιρισμοί περιορισμένης ευθύνης 100 Ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες 100 Προσωπικές εταιρείες (ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες) 80 Υπο/τα αλλοδαπών προσωπικών εταιρειών (ομορρύθμων & ετερορρύθμων) 80 Ατομικές επιχειρήσεις 30 Υποκαταστήματα ημεδαπών επιχειρήσεων Το 1/4 τού κατά περίπτωση τέλους ανά νομικό τύπο Υπο/τα αλλοδαπών ατομικών επιχειρήσεων, νομικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων της περ. θ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3419/ Αστικές εταιρείες άρθρου 784 του Α.Κ. 100 Κοινοπραξίες 100 Λοιποί προαιρετικά εγγραφόμενοι στο Γ.Ε.ΜΗ Κατ εξαίρεση, τα τέλη των ανωτέρω στοιχείων α. έως δ. που καταβάλλονται υπέρ της αρμ διας για την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, αποδίδονται απευθείας και εξ ολοκλήρου στον κρατικ προϋπολογισμ και συγκεκριμένα στον Κ.Α.Ε Τα τέλη των ανωτέρω στοιχείων α. έως δ. δεν υπ κεινται σε τέλος χαρτοσήμου, σε Φ.Π.Α. ή σε άλλη φορολογική επιβάρυνση. Για την εξασφάλιση της είσπραξης ορίζονται τα εξής: «Σε περίπτωση που κάποιος υπ χρεος δεν καταβάλει μέσα στις προβλεπ μενες προθεσμίες τα τέλη του στοιχείου δ. της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου 2 και δεν έχει διαγραφεί απ το Γ.Ε.ΜΗ, τα εν λ γω τέλη αποστέλλονται απ την αρμ δια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου επιμελητηρίου ή την αρμ δια για την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή στη φορολογική διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ημοσίων Εσ δων». Επίσης, με την ίδια υπουργική απ φαση ρυθμίζονται και τα εξής: «Οι πράξεις και τα στοιχεία που καταχωρίζονται στη Μερίδα Γ.Ε.ΜΗ. και αφορο ν την εγγραφή και κάθε περαιτέρω καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπ χρεων νομικών και φυσικών προσώπων έχουν ήδη οριστεί με την απ φαση του υπουργο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικ τητας υπ αριθμ. Κ1-884/ (Β 1420).»Επιπλέον των παραπάνω ορίζεται ως ελάχιστο ετησίως καταχωριζ μενο στο Γ.Ε.ΜΗ στοιχείο για τις προσωπικές εταιρείες, τις ατομικές επιχειρήσεις και τους λοιπο ς υπ χρεους, πλην των κεφαλαιουχικών εταιρειών, το αποδεικτικ υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος αυτών. Η καταχώριση του στοιχείου αυτο θα γίνεται εντ ς δ ο μηνών απ την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, με ηλεκτρονικ τρ πο απ τον υπ χρεο, με ταυτ χρονη την καταβολή των τελών του στοιχείου δ. της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου 2». Β) Με υπουργική απ φαση που υπογράφηκε απ τον υφυπουργ Ανάπτυξης κ. Γεράσιμο Γιακουμάτο, καθορίζεται ενιαίο ποσ ετήσιας συνδρομής και ενιαίο ανταποδοτικ τέλος ανά παρεχ μενη υπηρεσία στις επιχειρήσεις-μέλη των επιμελητηρίων που απολαμβάνουν τις εν λ γω υπηρεσίες. Οι ανταποδοτικές υπηρεσίες οι οποίες προκ πτουν απ την άσκηση των αρμοδιοτήτων των επιμελητηρίων, σ μφωνα με το ν μο 2081/1992 πως ισχ ει, είναι δυνατ ν να παρέχονται σε κάθε μέλος του επιμελητηρίου με καταβολή στο οικείο επιμελητήριο ετήσιας συνδρομής, το ε ρος της οποίας ορίζεται ανά νομική μορφή ως εξής: Νομική μορφή επιχειρήσεων Ετήσια συνδρομή Α.Ε. Υποκαταστήματα αλλοδαπών Α.Ε. Ε.Ο.Ο.Σ Ε.Π.Ε. Ι.Κ.Ε. Συν.Π.Ε. Υποκαταστήματα αλλοδαπών Ε.Π.Ε Ο.Ε. Ε.Ε. Υποκαταστήματα αλλοδαπών Ο.Ε. & Ε.Ε. Αστικές εταιρείες Κοινοπραξίες Ατομικές επιχειρήσεις Υπο/τα αλλοδαπών ατομικών επιχειρήσεων Προκειμένου για την παροχή στα μέλη των επιμελητηρίων των κατωτέρω ανταποδοτικών υπηρεσιών, κάθε μέλος υποχρεο ται να καταβάλλει στο οικείο επιμελητήριο ενιαίο τέλος υπηρεσίας, που ορίζεται ως εξής: Περιγραφή ανταποδοτικής υπηρεσίας Ενιαίο τέλος Χορήγηση πιστοποιητικού εγγραφής 5,00 Χορήγηση ξενόγλωσσου πιστοποιητικού εγγραφής 10,00 Χορήγηση πιστοποιητικού ιστορικού άσκησης εμπορικής δραστηριότητας (για χρήση στα ασφαλιστικά ταμεία) 10,00 Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των μελών τους 5,00 Χορήγηση πιστοποιητικού καταγωγής προϊόντων 10,00 Θεώρηση στοιχείων (τιμολογίου ή άλλου στοιχείου) που συνοδεύουν το πιστοποιητικό καταγωγής 5,00 Χορήγηση καρνέ ΑΤΑ 10,00 Τα ανωτέρω ποσά δ νανται να αναπροσαρμ ζονται ετησίως με απ φαση του υπουργο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικ τητας, μετά απ εισήγηση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων.

12 10 ΤΕΥΧΟΣ 32 δράσεις ΚΕΕ Ανταποδοτικές υπηρεσίες των Επιμελητηρίων Σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπουργικής απόφασης, τα επιμελητήρια παρέχουν στα μέλη τους άμεσες και έμμεσες ανταποδοτικές υπηρεσίες, όπως ορίζουν οι διατάξεις του Ν. 2081/1992 όπως ισχύει, οι οποίες έχουν ως εξής: 1.Οι αρμοδι τητες δημοσίου δικαίου που σχετίζονται με την επιχειρηματικ τητα. 2.Η συμμετοχή στο εταιρικ κεφάλαιο νομικών προσώπων που εξυπηρετο ν ευρ τερο δημ σιο συμφέρον. 3.Η λειτουργία των υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. 4.Η συμβολή στις διαδικασίες ενιαίας και απλοποιημένης αδειοδ τησης. 5.Για προώθηση ένταξης στη ζήτηση νέων παραγωγικών διαδικασιών, ανάληψη πρωτοβουλιών εκπαίδευσης και κατάρτισης και χορήγηση σχετικών βεβαιώσεων. 6.Η υποβολή προς την πολιτεία εισηγήσεων συμβουλευτικο και γνωμοδοτικο χαρακτήρα για θέματα πρωτογενο ς παραγωγής και μεταποίησης, εμπορικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών ή γενικά για την εθνική οικονομία. 7.Η συμμετοχή σε επιτροπές και ργανα σχεδιασμο έργων υποδομής και η μέριμνα, με κάθε μέσο, για την ανάπτυξη της επιχειρηματικ τητας, της μεταποίησης, του τομέα υπηρεσιών με έμφαση τις εξαγωγές, και γενικά για την α ξηση της παραγωγής και της παραγωγικ τητας. 8.Η καταγραφή συστηματικά των εμπορικών και επαγγελματικών εθίμων και η παροχή πληροφοριών στα μέλη τους και στην πολιτεία για τις αλλοδαπές αγορές, τις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις και άλλα συναφή θέματα. 9.Η ενημέρωση των μελών τους για τα αναπτυξιακά, τα επενδυτικά και τα χρηματοδοτικά προγράμματα. 10.Η μελέτη των τάσεων και εξελίξεων στην εθνική οικονομία και η υποβολή σχετικών προτάσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικ τητας της ελληνικής οικονομίας. 11.Η εκπ νηση μελετών για τα μέλη τους σε συγκεκριμένες γεωγραφικές αγορές στις οποίες αυτά πρ κειται να δραστηριοποιηθο ν, και η έκδοση κλαδικών μελετών. 12.Η ανάληψη, απ μ να τα επιμελητήρια ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, της διαχείρισης: α. βιομηχανικών και ελε θερων ζωνών, β. εμπορικών κέντρων, γ. μ νιμων εκθέσεων και εκθετηρίων χώρων, δ. σταθμών, ε. λιμένων, στ. αιθουσών δημοπρασιών, ζ. γενικών αποθηκών, η. εργαστηρίων ανάλυσης και εξέτασης εμπορευμάτων. 13.Η σ σταση εταιρειών μη κερδοσκοπικο χαρακτήρα και με σκοπο ς: α. την ανάπτυξη της πληροφορικής, β. τη δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και επιμ ρφωσης των μελών τους ή και τρίτων, γ. την εφαρμογή κάθε μορφής κοινοτικών προγραμμάτων ή την εκπλήρωση οποιουδήποτε άλλου επιμελητηριακο σκοπο. 14.Η ανάληψη και διεκπεραίωση κατ εξουσιοδ τηση των αρμοδίων οργάνων της πολιτείας και κάθε άλλου έργου συναφο ς με το σκοπ τους, στερα απ απ φαση του υπουργο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικ τητας και του κατά περίπτωση αρμ διου υπουργο. 15.Η διεξαγωγή σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων και η χορήγηση σχετικών πιστοποιητικών, σ μφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3369/2005 πως ισχ ει. 16.Η έκδοση περιοδικών ή βιβλίων και η επιχορήγηση τέτοιων εκδ σεων, οικονομικο κυρίως περιεχομένου. 17.Η επιχορήγηση πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειας των επιμελητηρίων ή γενικ τερα της εθνικής οικονομίας. 18.Η επιχορήγηση πολιτιστικών, κοινωνικών και εθνικών εκδηλώσεων. 19.Η απονομή βραβείων ή άλλων τιμητικών διακρίσεων για διακεκριμένες επιχειρηματικές δραστηρι τητες. 20.Η οικονομική ενίσχυση συλλ γων και εργοδοτικών οργανώσεων. 21.Η υποβολή, στερα απ αίτηση μέλους ή υποψηφίου μέλους τους, ενώπιον κάθε αρχής ή υπηρεσίας, αιτημάτων και δικαιολογητικών για λογαριασμ των μελών ή υποψηφίων μελών τους, η συγκέντρωση και παράδοση σε αυτά κάθε πιστοποιητικο και εγγράφου που εκδίδεται απ αρμ διες κρατικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης οιουδήποτε βαθμο ή απ δικαστικές αρχές, εφ σον τα έγγραφα και τα πιστοποιητικά αφορο ν την επιχειρηματική δραστηρι τητα του μέλους ή του υποψηφίου μέλους, το οποίο υπέβαλε τη σχετική αίτηση. 22.Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδι τητας που αποδεδειγμένα συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των σκοπών τους και στην εθνική οικονομική ανάπτυξη. Απ τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή εκδ θηκε η παρακάτω εγκ κλιος σχετικά με το διακανονισμ οφειλ μενων συνδρομών των μελών των επιμελητηρίων: 1. Ο ν μος 4314/2014 (Α 265) με θέμα: «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο , Β) ενσωμάτωση της οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/ ) στο ελληνικ δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» περιλαμβάνει και διατάξεις που αφορο ν τροποποίηση της επιμελητηριακής νομοθεσίας (άρθρα ). 2. Στο άρθρο 100 παρ. α. του ν μου 4314/2014 (Α 265) αναφέρεται τι καταργείται η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν μου 2081/1992 (Α 154) πως ισχ ει, μετά τη δημοσίευση του ν μου, ήτοι μετά την 23/12/2014. Ο νέος ν μος (4314/2014) ρυθμίζει εφεξής τα θέματα των συνδρομών στο άρθρο 94 αυτο, στο οποίο προβλέπεται και η έκδοση υπουργικής απ φασης. Ήδη εξεδ θη η εν λ γω σχετική υπουργική απ φαση, υπ αριθμ. πρωτ / και έχει σταλεί στο Εθνικ Τυπογραφείο για δημοσίευση. 3. Συνεπώς, μέχρι της δημοσιε σεως του ν μου 4314/2014, ήτοι μέχρι την 23/12/2014, για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων-μελών των επιμελητηρίων που αφορο ν τις συνδρομές είχαν εφαρμογή οι τ τε ισχ ουσες σχετικές διατάξεις, σε λα τα θέματα και συνεπώς και για το θέμα που αφορο σε τους διακανονισμο ς για παρελθο σες χρήσεις. 4. Μετά τα παραπάνω ενημερώνουμε τι τα επιμελητήρια υποχρεο νται να ικανοποιο ν αιτήματα επιχειρήσεων-μελών τους, για διακανονισμ των οφειλομένων συνδρομών παρελθουσών χρήσεων, στο πλαίσιο της διακριτικής ευχέρειας που παρείχε η σχετική νομοθεσία στη διοικητική επιτροπή του κάθε επιμελητηρίου. Οι αποφάσεις για διακανονισμ προηγο μενων οφειλών, λαμβάνονται μετά απ εξέταση των πραγματικών περιστατικών εν ς εκάστου μέλους του επιμελητηρίου, τηρώντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης των μελών, αναλ γων συνθηκών. Η εν λ γω υποχρέωση των επιμελητηρίων είναι αμφίδρομη και αφορά και τις επιχειρήσεις μέλη των επιμελητηρίων. Οι οφειλ μενες συνδρομές ή οι διακανονισμοί, οι οποίες αφορο σαν τις προηγο μενες χρήσεις, μέχρι 23/12/14, ισχ ουν, και τα μέλη οφείλουν να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους, οι οποίες ήταν απ ρροια διατάξεων της επιμελητηριακής νομοθεσίας.

13

14 12 ΤΕΥΧΟΣ 32 δράσεις ΚΕΕ Γ.Σ. ΚΕΕ στις Σέρρες, Νοεμβρίου Πραγματοποιήθηκε στις Σέρρες, την Παρασκευή 21 και το Σάββατο 22 Νοεμβρίου, η Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας. Κεντρικοί ομιλητές της Γενικής Συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας ήταν ο υπουργ ς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικ τητας κ. Κώστας Σκρέκας, ο υφυπουργ ς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικ τητας κ. Γεράσιμος Γιακουμάτος και ο υφυπουργ ς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικ τητας κ. Οδυσσέας Κωνσταντιν πουλος. Τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, επιπλέον, χαιρέτισαν o αναπληρωτής υπουργ ς Εσωτερικών κ. Θε φιλος Λεονταρίδης, ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απ στολος Τζιτζικώστας, η βουλευτής της Νέας ημοκρατίας Σερρών κ. Φωτεινή Αραμπατζή και ο πρ εδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γεώργιος Καββαθάς. Τη.Ε.Θ.-HELEXPO εκπροσώπησαν με ομιλίες τους ο πρ εδρος κ. Τάσος Τζήκας και ο διευθ νων σ μβουλος κ. ρ. Κυριάκος Ποζρικίδης Ενώ, χαιρετισμο ς στο δείπνο απη θυναν ο υπουργ ς Μακεδονίας Θράκης κ. Γιώργος Ορφαν ς, ο πρ εδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος και ο πρ εδρος του Επιμελητηρίου Σερρών κ. Χρήστος Μέγκλας. Τα θέματα του προϋπολογισμο της ΚΕΕ ανέλυσε με εισήγησή του ο Οικονομικ ς Επ πτης της ΚΕΕ κ. Γεώργιος Χονδρογιάννης, ενώ το θέμα των ληξιπρ θεσμων οφειλών προς την εφορία ανέλυσε ο πρ εδρος του Επιμελητηρίου Ξάνθης κ. Στυλιαν ς Μωραΐτης. Ο πρ εδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος μιλώντας απ το βήμα της Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΕ, για το θέμα της βιωσιμ τητας των Επιμελητηρίων και την αναθεώρηση της επιμελητηριακής νομοθεσίας, αναφέρθηκε διεξοδικά στην αναγκαι τητα της παρξης ισχυρών Επιμελητηρίων, ιδιαίτερα αυτή τη δ σκολη περίοδο για την ελληνική οικονομία και την επιχειρηματικ τητα, τονίζοντας το σημαντικ ρ λο που διαδραματίζουν τα Επιμελητήρια ως σ μβουλοι της Πολιτείας για ζητήματα οικονομικής πολιτικής και ως εκπρ σωποι του επιχειρηματικο κ σμου της χώρας. Επιπλέον, ανέπτυξε λεπτομερώς τις θέσεις και τις απ ψεις της Επιμελητηριακής Κοιν τητας, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της ρευστ τητας στην αγορά, τη μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων, τη ρ θμιση των ληξιπρ θεσμων χρεών σε ασφαλιστικά ταμεία και εφορία σε 100 δ σεις κ.λπ. Στην ομιλία του ο υπουργ ς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικ τητας κ. Κώστας Σκρέκας τ νισε τι «είναι ιδιαίτερη τιμή για εμένα να συμμετέχω στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος που εκπροσωπο ν πάνω απ ελληνικές επιχειρήσεις και τα οποία συνενώνουν επιχειρηματίες λων των κλάδων απ κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Η σημασία του δικτ ου των ελληνικών Επιμελητηρίων γίνεται ακ μα μεγαλ τερη αν αναλογιστεί κανείς τι εκπροσωπεί κατά κ ριο λ γο μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελο ν τη ραχοκοκαλιά της εθνικής μας οικονομίας. Αυτή η κατηγορία επιχειρήσεων αντιπροσωπε ει περίπου το 70% της απασχ λησης και το 58% της προστιθέμενης αξίας της εθνικής μας οικονομίας. Τα Επιμελητήρια έχουν ιδιαίτερο θεσμικ ρ λο, καθώς λειτουργο ν ως συνδετικ ς κρίκος ανάμεσα στις παραγωγικές δυνάμεις του τ που μας και στην πολιτεία. Είστε οι θεσμικοί μας συνομιλητές σε μια σειρά απ πολ σημαντικά ζητήματα. Μεταφέρετε τις ιδέες, τις προτάσεις, αλλά και τις αγωνίες του επιχειρηματικο κ σμου. Είστε πολ τιμοι συνεργάτες στην προσπάθεια της πολιτείας να βελτιώσει τις συνθήκες μέσα στις οποίες λειτουργο ν οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Γιατί διαχρονικά, τα Επιμελητήρια προάγουν την επιχειρηματικ τητα». Στη μεγάλη προσπάθεια επιστροφής της χώρας στην ανάπτυξη «τα Επιμελητήρια λης της χώρας προσφέρουν πολ μεγάλη βοήθεια. Είστε οι κατεξοχήν συμπαραστάτες στον κοιν μας αγώνα για την ανάπτυξη και τη βελτίωση της ανταγωνιστικ τητας της ελληνικής οικονομίας. Θέλω να σας διαβεβαιώσω τι και απ την

15

16 14 ΤΕΥΧΟΣ 32 δράσεις ΚΕΕ πλευρά της κυβέρνησης θα έχετε τη μεγαλ τερη δυνατή συμπαράσταση» κατέληξε στην ομιλία του ο υπουργ ς. Απ την πλευρά του, ο υφυπουργ ς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικ τητας Γεράσιμος Γιακουμάτος παρουσίασε και ανέλυσε στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΕ τους βασικο ς άξονες του σχεδίου ν μου της επιμελητηριακής νομοθεσίας. Μεταρρυθμίσεις και λ σεις σε χρ νια προβλήματα και στρεβλώσεις που έγιναν αποδεκτές με ιδιαίτερο θερμ τρ πο απ τα μέλη των διοικήσεων των Επιμελητηρίων της χώρας. Ειδικ τερα, ο κ. Γιακουμάτος παρέδωσε το σχέδιο ν μου στον πρ εδρο της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνο Μίχαλο και του ζήτησε εντ ς οκταημέρου να κάνουν τα Επιμελητήρια τις παρατηρήσεις τους, προκειμένου μετά τη σχετική επεξεργασία να κατατεθεί στη Βουλή το γρηγορ τερο δυνατ ώστε να γίνει ν μος του κράτους. Ο κ. Γιακουμάτος, σχετικά με τις πρωτοβουλίες για το θεσμ των Επιμελητηρίων, τ νισε, μεταξ άλλων, στην ομιλία του τι ενισχ εται η χρηματοδ τηση των Επιμελητηρίων με επικείμενη νομοθετική ρ θμιση, η οποία μεταξ άλλων θα προβλέπει: Έσοδα απ το Γενικ Εμπορικ Μητρώο (ΓΕ- ΜΗ). Τα έσοδα απ την αρχική καταχώριση (εγγραφή) των υπ χρεων στο ΓΕΜΗ και τα έσοδα για την διατήρηση της Μερίδας τους και για την καταχώριση οποιασδήποτε μεταβολής, αποτελο ν πλέον τους π ρους των Επιμελητηρίων (εκτ ς απ αυτά που καταβάλλονται στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή). Έσοδα απ ανταποδοτικά τέλη που καταβάλουν τα μέλη για διάφορες υπηρεσίες που προσφέρονται απ τα κατά τ πους Επιμελητήρια. Έσοδα απ την εκπαίδευση, επιμ ρφωση και επαγγελματική κατάρτιση των μελών των Επιμελητηρίων ή των εργαζομένων τους. Έσοδα απ διάφορες πιστοποιήσεις. Τα Επιμελητήρια μπορο ν να προβαίνουν σε πιστοποιήσεις επαγγελμάτων, να χορηγο ν πιστοποιητικά εγγραφής και καταγωγής για διάφορα προϊ ντα και να πιστοποιο ν τη λειτουργία μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων. Έσοδα απ πρ στιμα που επιβάλλονται για μη τήρηση των διατυπώσεων δημοσι τητας στο ΓΕΜΗ. Προβλέπεται τι εάν η υπηρεσία ΓΕΜΗ που επιβάλει τα πρ στιμο ανήκει σε Επιμελητήριο, τ τε τα έσοδα απ τα πρ στιμα αυτά αποτελο ν εν μέρει έσοδα του Επιμελητηρίου και εν μέρει έσοδα του κρατικο προϋπολογισμο. Παράλληλα, ενισχ ονται και οι αρμοδι τητες και οι παρεχ μενες υπηρεσίες που ανταποδοτικά μπορο ν να παρέχουν τα Επιμελητήρια. Για παράδειγμα θα μπορο ν να επιτελο ν διαιτησία επί εμπορικών θεμάτων. Να λειτουργο ν ως σ μβουλοι επιχειρήσεων στη σ νταξη και κατάθεση επενδυτικών προτάσεων σε κοινοτικά προγράμματα. Σχετικά με την οικονομική βιωσιμ τητα των Επιμελητηρίων ο κ. Γιακουμάτος τ νισε τι «θέλω να σας διαβεβαιώσω τι τα Επιμελητήρια δεν έχουν τίποτα να φοβηθο ν γιατί με επικείμενη νομοθετική ρ θμιση λαμβάνουμε μέριμνα για την οικονομική επιβίωσή τους. Επιμελητήρια με κάτω απ εγγεγραμμένα μέλη και ζημιογ νο ισολογισμ θα κλείνουν μετά απ σχετική Υπουργική Απ φαση». Τέλος, αμέσως μετά τις γιορτές θα ξεκινήσει ευρεία διαβο λευση για το γενικ τερο εκσυγχρονισμ της επιμελητηριακής νομοθεσίας. Στην ομιλία που πραγματοποίησε ο υφυπουργ ς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικ τητας Οδυσσέας Κωνσταντιν πουλος εξέφρασε την εμπιστοσ νη και την υποστήριξή του στο θεσμ των Επιμελητηρίων, αναφέροντας τι το υπουργείο Ανάπτυξης επεξεργάζεται ήδη πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της οικονομικής βιωσιμ τητας των Επιμελητηρίων, την ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας αλλά και τον εκσυγχρονισμ των υπηρεσιών που προσφέρουν. Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε σε σχέδιο για την ενεργ αμειβ μενη συμμετοχή των Επιμελητηρίων, στη διαχείριση προγραμμάτων των ΜΜΕ μέσω του ΕΦΕΠΑΕ, εκχωρώντας τους το 1% απ τα έξοδα διαχείρισης, αλλά και την ανάγκη να προσφέρουν νέες διευρυμένες υπηρεσίες στο κοιν για τη διάχυση και την ενημέρωση προγραμμάτων, τη συγκέντρωση δικαιολογητικών και τον έλεγχο τους κατά την υποβολή των φακέλων. Παράλληλα και σ μφωνα με το υπ έκδοση Προεδρικ διάταγμα, δίδεται η δυνατ τητα πια στα Επιμελητήρια ως αδειοδοτο σες αρχές, να χορηγο ν άδειες εγκατάστασης, επέκτασης, εκσυγχρονισμο και λειτουργίας των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων, να εκδίδουν αποφάσεις χορήγησης προθεσμίας για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρ τηση και να τις τροποποιο ν ή να τις ανανεώνουν. Ο κ. Κωνσταντιν πουλος εξήγγειλε επίσης την ενεργοποίηση εμπροσθοβαρών δράσεων του ΕΠΑνΕΚ (πριν δηλαδή απ την οριστική έγκριση του ΕΣΠΑ ), συνολικο προϋπολογισμο 125 εκ. ευρώ, για τις οποίες την ερχ μενη εβδομάδα θα ακολουθήσει προδημοσίευση των σχετικών προσκλήσεων, που θα αφορο ν τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (Π/Υ 50 εκ. ευρώ), το Ανθρώπινο υναμικ (Π/Υ 75 εκ. ευρώ), αλλά και τέσσερεις πιλοτικές δράσεις για την Έρευνα-Καινοτομία (Π/Υ 73 εκ. ευρώ). Στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε το Επιμελητήριο Σερρών στους σ νεδρους της Γενικής Συνέλευσης, τιμήθηκε απ τον πρ εδρο του Επιμελητηρίου Σερρών κ. Χρήστο Μέγκλα η κ. Κατερίνα Περιστέρη για το μεγάλο αρχαιολογικ της έργο και τα ευρήματα που έφερε στο φως η αρχαιολογική της σκαπάνη στην αρχαία Αμφίπολη. Τέλος, στο πλαίσιο της φιλοξενίας της Γενικής Συνέλευσης απ το Επιμελητήριο Σερρών πραγματοποιήθηκε επίσκεψη των Συνέδρων στην αρχαία Αμφίπολη και στο πατρικ σπίτι του Κωνσταντίνου Καραμανλή στην Πρώτη Σερρών.

17 ΤΕΥΧΟΣ δράσεις ΚΕΕ Γ.Σ. ΚΕΕ στη Θεσσαλονίκη, 5 Σεπτεμβρίου Πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, η Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, με την ευκαιρία των εγκαινίων της 79ης ΔΕΘ. Χαιρετισμο ς απη θυναν ο υπουργ ς Μακεδονίας-Θράκης κ. Γ. Ορφαν ς, ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απ. Τζιτζικώστας, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Γ. Μπουτάρης, ο γενικ ς γραμματέας συντονισμο του κυβερνητικο έργου κ.. Βαρτζ πουλος, ο γενικ ς γραμματέας Εμπορίου κ. Στ. Κομνην ς, ο πρ εδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ. Β. Καββαθάς καθώς και ο πρ εδρος του ΕΒΕ Θεσσαλονίκης κ.. Μπακατσέλος. Κεντρικ ς ομιλητής ήταν ο υφυπουργ ς Ανάπτυξης κ. Γεράσιμος Γιακουμάτος, ενώ τις εργασίες της συνέλευσης έκλεισε με ομιλία του ο υπουργ ς Οικονομικών κ. Γκίκας Χαρδο βελης. Ο πρ εδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, ανέπτυξε λεπτομερώς τις θέσεις και τις απ ψεις της Επιμελητηριακής Κοιν τητας, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της ρευστ τητας στην αγορά, τη μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων, τη ρ θμιση των ληξιπρ θεσμων χρεών σε ασφαλιστικά ταμεία και εφορία σε 100 δ σεις, την κατάργηση του ΕΝ- ΦΙΑ κ.λπ. Ο πρ εδρος της ΚΕΕ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη για κατάργηση του ν μου που άρει απ την 1η Ιανουαρίου του 2015 την υποχρεωτικ τητα εγγραφής των επιχειρήσεων στα Επιμελητήρια, τονίζοντας το σημαντικ ρ λο που διαδραματίζουν τα Επιμελητήρια ως σ μβουλοι της Πολιτείας για ζητήματα οικονομικής πολιτικής και ως εκπρ σωποι του επιχειρηματικο κ σμου της χώρας. Μάλιστα, ο κ. Μίχαλος τ νισε τι υπάρχει βουλευτική τροπολογία απ τον περασμένο Μάιο την οποία υπογράφουν 190 εκπρ σωποι του ελληνικο κοινοβουλίου και με την οποία ζητείται η επαναφορά της υποχρεωτικ τητας εγγραφής. Απ την πλευρά του ο υφυπουργ ς Ανάπτυξης κ. Γεράσιμος Γιακουμάτος, στην ομιλία του προανήγγειλε αλλαγές στην επιμελητηριακή νομοθεσία, το αργ τερο έως τις αρχές Νοεμβρίου, οι οποίες θα στοχε ουν στη διασφάλιση της βιωσιμ τητας των Επιμελητηρίων και στην αυτοτέλεια τους. Για το σκοπ αυτ υπεγράφη ήδη απ φαση για τη σ σταση επιτροπής που θα γνωμοδοτήσει για το νέο καθεστώς που θα διέπει τη λειτουργία των Επιμελητηρίων. Αναλυτικ τερα, ο υφυπουργ ς Ανάπτυξης, χαρακτήρισε το Γενικ Εμπορικ Μητρώο (ΓΕΜΗ) ως βασικ πλο για τα Επιμελητήρια, μέσω του οποίου θα καταστεί δυνατ ν να εξευρεθο ν οι απαραίτητοι ανταποδοτικοί π ροι για την ε ρυθμη λειτουργία τους. Συμπλήρωσε, ακ μη, τι γίνονται παρεμβάσεις προκειμένου τα Επιμελητήρια να αναλάβουν το σ νολο των εργασιών που αφορο ν τις επιχειρήσεις και διαβεβαίωσε τι ο πρωθυπουργ ς κ. Αντώνης Σαμαράς, ο υπουργ ς Ανάπτυξης κ. Νίκος ένδιας και λη η κυβέρνηση θεωρο ν ακρογωνιαίο λίθο για την λειτουργία της αγοράς τον επιμελητηριακ θεσμ. Τις εργασίες της γενικής συνέλευσης της ΚΕΕ, έκλεισε ο υπουργ ς Οικονομικών Γκίκας Χαρδο βελης, ο οποίος αναφέρθηκε στις κυβερνητικές δράσεις στο πεδίο της οικονομίας. Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης υπήρξαν παρεμβάσεις απ προέδρους Επιμελητηρίων, οι οποίοι και ανέπτυξαν προτάσεις για την βελτίωση του οικονομικο κλίματος της χώρας και την επιστροφή στην ανάπτυξη. Ομιλία του προέδρου της ΚΕΕ κ. Κωνσταντίνου Μίχαλου κατά το επίσημο γε μα της ΚΕΕ, με κεντρικ ομιλητή τον υπουργ Ανάπτυξης κ. Νίκο ένδια, στο πλαίσιο της 79ης ΕΘ, 6 Σεπτεμβρίου 2014: Ακο σαμε λοι μας με πολ μεγάλο ενδιαφέρον την ομιλία του πρωθυπουργο απ το βήμα της 79ης ΕΘ, στο Βελλίδειο.

18 16 ΤΕΥΧΟΣ 32 δράσεις ΚΕΕ Ελάχιστοι ίσως είναι αυτοί που θα μπορο σαν να διαφωνήσουν με τους στ χους που έχει θέσει ο πρωθυπουργ ς και η κυβέρνησή του. Στ χους, μως, μακροπρ θεσμους, σε μεγάλο βάθος χρ νου για τη σημερινή σκληρή ελληνική πραγματικ τητα. Και σήμερα ζο με σε εποχή υψηλών ταχυτήτων. Σε εποχή που κάθε χαμένο δευτερ λεπτο σε φέρνει χρ νια πίσω. Σε μια εποχή που κάθε λανθασμένη απ φαση στοιχίζει ακριβά στην οικονομία και στην κοινωνία. Και βεβαίως ο επιχειρηματικ ς κ σμος της χώρας, οι μικρομεσαίοι, η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, - πως ο ίδιος ο πρωθυπουργ ς μας αποκάλεσε-, θέλουμε πολιτική σταθερ τητα, πως θέλουμε και ευνοϊκ περιβάλλον για να δραστηριοποιηθο με. Όχι μ νο για δικ μας φελος. Αυτ το έχουμε αποδείξει. Για φελος της ελληνικής οικονομίας και φυσικά του κοινωνικο συν λου. Για να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη και στην μείωση της μάστιγας της ανεργίας. Γιατί χωρίς ιδιωτική πρωτοβουλία, χωρίς επιχειρήσεις δεν υπάρχουν και θέσεις εργασίας. εν μπορο με, μως, να τα καταφέρουμε μ νοι μας. εν μπορο με να πετ χουμε τους στ χους μας ταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε εχθρικές πολιτικές απ μέρους της Πολιτείας. εν ζητάμε παρά το αυτον ητο. Να μην μας θέτουν προσκ μματα στην προσπάθεια μας για έξοδο της αγοράς απ την κρίση και επιστροφή στην ανάπτυξη. εν μπορο με να είμαστε ανταγωνιστικοί με φ ρους που θυμίζουν κομμουνιστικ καθεστώς, είτε στις περιουσίες μας, πως ο ΕΝΦΙΑ, είτε στη φορολ γηση των κερδών μας. Ποιών κερδών άλλωστε. Κέρδη στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις δεν έχουν πλέον. Μ νο ζημίες και αναπ φευκτα λουκέτα. Αυτά θέλουμε να διορθώσει η σημερινή κυβέρνηση. Θέλουμε ένα σταθερ, δίκαιο και αναπτυξιακ φορολογικ σ στημα. Χωρίς παραλογισμο ς με συντελεστές που στην πράξη ξεπερνο ν το 50%. Χωρίς δημευτικο ς φ ρους τ που ΕΝΦΙΑ. Χωρίς παρεμβάσεις απ τρίτους. Εδώ και 6 χρ νια έχουμε σηκώσει ως επιχειρηματική τάξη μεγάλο φορτίο. Μεγαλ τερο απ αυτ που μας αναλογο σε, λ γω της κρίσης. Και κάποιοι απ εμάς άντεξαν. Κάποιοι άλλοι, δυστυχώς, χι. Επιτέλους πρέπει να μπει ένα τέλος στις πολιτικές σκληρής λιτ τητας. εν οδηγο ν πουθενά. Η Ευρώπη πρέπει να πρωτοστατήσει για την εφαρμογή μιας νέας αναπτυξιακής πολιτικής. Οι γερμανικές εμμονές δεν ωφελο ν. Το αναγνωρίζουν και το φωνάζουν μάλιστα, λο και πιο πολλοί απ τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. εν θα ήθελα να μακρηγορήσω, άλλο. Περιμένω με αγωνία να ακο σω απ τον υπουργ Ανάπτυξης τον κ. Νίκο ένδια, τα σχέδια του υπουργείου του για μια σειρά μεγάλων οικονομικών ζητημάτων. Για το ΕΣΠΑ, για τα κ κκινα δάνεια, για τους αναπτυξιακο ς σχεδιασμο ς. Εμείς είμαστε στο πλευρ της Πολιτείας, πως πάντα. Επικροτο με τις σωστές πολιτικές και κριτικάρουμε εποικοδομητικά τα σφάλματά της. Για το καλ της εθνικής μας οικονομίας και της χώρα μας.

19

20 18 ΤΕΥΧΟΣ 32 δράσεις ΚΕΕ Γ.Σ. ΚΕΕ στην Αθήνα, 25 Απριλίου Την απαίτηση της επιμελητηριακής κοινότητας να καταργηθεί άμεσα η διάταξη της πράξης νομοθετικού περιεχομένου με την οποία αίρεται η υποχρεωτικότητα εγγραφής των επιχειρήσεων στα επιμελητήρια από την επαναβεβαίωσε ομόφωνα η Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, που συνεδρίασε στην αίθουσα «Ερμής» του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών την Παρασκευή 25 Απριλίου. Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΕ συζητήθηκαν διεξοδικά οι τελευταίες εξελίξεις σε,τι αφορά την προώθηση της τροπολογίας, την οποία έχουν προσυπογράψει 185 βουλευτές του ελληνικο κοινοβουλίου και με την οποία αποκαθίσταται η υποχρεωτικ τητα της εγγραφής των επιχειρήσεων στα επιμελητήρια. Όπως είναι γνωστ, η κυβέρνηση έχει ήδη αρνηθεί να εντάξει την τροπολογία σε νομοσχέδιο του ΥΠΕ- ΚΑ στις 11 Απριλίου, ενώ και η ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης αρνείται να την αποδεχτεί. Σ μφωνα με σα ενημέρωσαν το σώμα της Γενικής Συνέλευσης ο πρ εδρος και η ιοικο σα Επιτροπή της ΚΕΕ, οι προσπάθειες για να ενταχθεί η τροπολογία σε νομοσχέδιο συνεχίζονται και ήδη η κοινοβουλευτική ομάδα της Η- ΜΑΡ, οι ΑΝΕΛ, ο πρ εδρος της Συμφωνίας για τη Νέα Ελλάδα, κ. Ανδρέας Λοβέρδος, καθώς και ο ανεξάρτητος βουλευτής Β' Αθηνών κ. Μίμης Ανδρουλάκης κατέθεσαν εκ νέου την τροπολογία, προκειμένου να εισαχθεί σε νέο νομοσχέδιο. Όπως επισημάνθηκε απ τον πρ εδρο της ΚΕΕ κ. Κωνσταντίνο Μίχαλο, ο αγώνας που έχουν ξεκινήσει τα επιμελητήρια, τα οποία βρίσκονται στο στ χαστρο της τρ ικας και της κυβέρνησης, αποσκοπεί πρωτίστως στη διάσωση και αναβάθμιση του θεσμο, που αποτελεί σήμερα τη φωνή της μικρομεσαίας επιχειρηματικ τητας σε λη τη χώρα. Ο επιδιωκ μενος αφανισμ ς των επιμελητηρίων, αν επιτευχθεί, θα αποτελέσει το πρώτο βήμα για την εξάλειψη κάθε συλλογικής εκπροσώπησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς τα επιμελητήρια είναι βασικοί χρηματοδ τες και των συνδικαλιστικών εργοδοτικών οργανώσεων των εμπ ρων και των επαγγελματοβιοτεχνών. Τοποθετήσεις με τις οποίες συμφώνησε ομ φωνα το σώμα της Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΕ. Στο πλαίσιο αυτ, αποφασίστηκαν: 1. Η καταδίκη των κυβερνητικών πολιτικών που βάλλουν κατά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των επιμελητηρίων. 2. Η υλοποίηση της απ φασης της προηγο μενης Γενικής Συνέλευσης του Ηρακλείου, 4 και 5 Απριλίου, για απ συρση απ τα ψηφοδέλτια των δ ο κομμάτων της συμπολίτευσης Νέας ημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ των υποψηφίων εκπροσώπων απ τα ιοικητικά Συμβο λια των επιμελητηρίων. Σε περίπτωση άρνησης κάποιων να υλοποιήσουν την απ φαση, η επιμελητηριακή κοιν τητα δε θα στηρίξει τους υποψηφίους αυτο ς. 3. Ζητείται η παραίτηση του υπουργο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικ τητας κ. Κωστή Χατζηδάκη, ως εχθρο της μικρομεσαίας επιχειρηματικ τητας. 4. Η σ σταση συντονιστικο οργάνου για την παρακολο θηση του νομοθετικο οργάνου σε,τι αφορά την εξέλιξη της τροπολογίας και γενικ τερα των σχετικών νομοθετικών πρωτοβουλιών που αφορο ν τα επιμελητήρια και εν γένει τη μικρομεσαία επιχειρηματικ τητα. 5. Η μεγιστοποίηση των ενεργειών του Ευρωεπιμελητηρίου και ο συντονισμ ς των εθνικών ευρωπαϊκών επιμελητηρίων για την προστασία και ανάπτυξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικ τητας στην Ελλάδα και τις υπ λοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν και απε θυναν χαιρετισμ ο πρ εδρος του Ευρωεπιμελητηρίου κ. Richard Weber καθώς και ο ΓΓ του Ευρωεπιμελητηρίου κ. Arnaldo Abruzzini, οι οποίοι εξέφρασαν τη στήριξη της ευρωπαϊκής επιμελητηριακής κοιν τητας στα ελληνικά επιμελητήρια. Σημειώνεται τι οι κ.κ. Weber και Abruzzini, καθώς και ο πρ εδρος της ΚΕΕ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, ο οποίος είναι αντιπρ εδρος του Ευρωεπιμελητηρίου, επισκέφτηκαν την Πέμπτη το απ γευμα τον πρωθυπουργ κ. Αντώνη Σαμαρά και του έθεσαν το αίτημα άρσης της νομοθετικής ρ θμισης για τα ελληνικά επιμελητήρια, χωρίς μως να λάβουν θετική απάντηση.

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98).

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98). Αριθμ. 78030/30.12.2014 Καθορισμός ενιαίου ποσού ετήσιας συνδρομής και ενιαίου ανταποδοτικού τέλους ανά παρεχόμενη υπηρεσία στα μέλη των Επιμελητηρίων, που απολαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του 1. Θεσπίσθηκε, από 1/3/2015 «Η Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Α. του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (137 Α )

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Α. του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (137 Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ /ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Γ.Ε.ΜΗ. Tαχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤEΛΟΣ * ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚ ΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ερμούπολη, 30 Απριλίου 2015 Αρ. Πρωτ.: 4662 Προς: Μέλη Επιμελητηρίου Κυκλάδων Θέμα: Αλλαγές σε συνδρομές και προσφερόμενες υπηρεσίες / παροχές -

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του ΥΦΥΠΑΑΝ Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος στις Σέρρες

Ομιλία του ΥΦΥΠΑΑΝ Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος στις Σέρρες Ομιλία του ΥΦΥΠΑΑΝ Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος στις Σέρρες «Οι πρώτες εμπροσθοβαρείς δράσεις για την επιχειρηματικότητα αξίας 125εκ ευρώ + 73εκ. ευρώ από το ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μείωση της προκαταβολής φόρου κερδών σε 50% από 80% που είναι σήμερα. Κατάργηση του αναχρονιστικού κώδικα βιβλίων και στοιχείων

Μείωση της προκαταβολής φόρου κερδών σε 50% από 80% που είναι σήμερα. Κατάργηση του αναχρονιστικού κώδικα βιβλίων και στοιχείων Επιμελητηριακά Θέματα: Απλοποίηση των διαδικασιών για την εγγραφή των επιχειρήσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και θέσπιση ετήσιου τέλους που θα καλύπτει το κόστος διατήρησης και λειτουργίας της μερίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 Θέμα: Χαιρετισμός Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Λούκας Τ. Κατσέλη στην Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Μίχαλος: Καταλογίζει στη κυβέρνηση εμμονή στη γερμανική λιτότητα

Μίχαλος: Καταλογίζει στη κυβέρνηση εμμονή στη γερμανική λιτότητα Μίχαλος: Καταλογίζει στη κυβέρνηση εμμονή στη γερμανική λιτότητα Εμμονή στην πολιτική εξάλειψης των ελλειμμάτων και της μείωσης του πληθωρισμού που επιβάλλει η Γερμανία στη ΕΕ καταλογίζει στην κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Κυρίες και κύριοι

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Κυρίες και κύριοι ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ κου Μανώλη Αλιφιεράκη στην εκδήλωση με θέμα : «Κόκκινα» Επιχειρηματικά Δάνεια και οι δυνατότητες αντιμετώπισής τους. Δευτέρα 30-05-2016, ώρα 19.00 Κυρίες και κύριοι Με

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - -

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - - Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο : 213 15

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που καταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων προσώπων.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που καταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων προσώπων. Αθήνα, 19-4-2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : A. Οικονομάκη Τηλέφωνο : 210-3893303 Fax : Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ:

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΑΝΑΡΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 24 6 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 68293 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων & ΓΕΜΗ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, Παρέμβαση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χριστόδουλου Αντωνιάδη, στο συνέδριο «Αριστοτέλης» της ΕΕΔΕ, στις 28 Νοεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη Χρηματοδοτικά Νέα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Πέµπτη 4 Αυγούστου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με αφορµή την κατάθεση σήµερα στη Βουλή του Σχεδίου Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας ΓΙΑΝΝΗ ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ Οι Δήμοι της Χώρας, σε σχέση με όλους τους άλλους φορείς της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Προς: κ. Αντώνιο Καρατάσο Πρόεδρο της Κυκλαδικής Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλυμάτων «Κυκλάδες» Email. omospondiacyclades@gmail.com Ερμούπολη 19 Νοεμβρίου 2015 Αρ.πρωτ. 12.372 Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, Με

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδάκη, στην εκδήλωση «Καινοτομία, Έρευνα και Ανάπτυξη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής»

Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδάκη, στην εκδήλωση «Καινοτομία, Έρευνα και Ανάπτυξη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής» ελτίο Τύπου Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδάκη, στην εκδήλωση «Καινοτομία, Έρευνα και Ανάπτυξη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής» Κυρίες και κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας Ο Περιφερειάρχης.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας Ο Περιφερειάρχης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ E.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Λάρισα, 18-03-2015 α.π.: 1277

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελία Χ. Κύτταρη Δεκέμβριος 2012

Ευαγγελία Χ. Κύτταρη Δεκέμβριος 2012 Ευαγγελία Χ. Κύτταρη Δεκέμβριος 2012 Ταυτότητα Βήματα Ίδρυσης Εσωτερική Λειτουργία Δυναμική & Σύγκριση Εταιρικά Γνωρίσματα Παρόν & Μέλλον Ταυτότητα ΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Όνοµα: ΙΚΕ Μτχ Κεφάλαιο: 1 Καταστατική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΜΗΤΡΩΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΜΗΤΡΩΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) Τι είναι η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση; Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) είναι αστικός συνεταιρισμός κοινωνικού σκοπού με περιορισμένη ευθύνη των μελών του και διαθέτει εκ του

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα μειωθούν δραστικά οι φορολογικοί συντελεστές. Σε 20% κατ αρχήν και 15% στη συνέχεια η επιβάρυνση για νομικά πρόσωπα

Πώς θα μειωθούν δραστικά οι φορολογικοί συντελεστές. Σε 20% κατ αρχήν και 15% στη συνέχεια η επιβάρυνση για νομικά πρόσωπα Πώς θα μειωθούν δραστικά οι φορολογικοί συντελεστές Σε 20% κατ αρχήν και 15% στη συνέχεια η επιβάρυνση για νομικά πρόσωπα Δευτέρα, 28 Απριλίου 2014 10:26 UPD:10:27 Αναδημοσίευση από τη «Ναυτεμπορική».

Διαβάστε περισσότερα

- Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Μακεδονίας-Θράκης) κ. Μαρία Κόλλια Τσαρουχά

- Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Μακεδονίας-Θράκης) κ. Μαρία Κόλλια Τσαρουχά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες: 06/06/2016 Αριθμ. Πρωτ. 2987 Π. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 2, 62122 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.(23210)99711-99739 FAX (23210) 99740-99728 e-mail: eves@otenet.gr www.eves.gr ΠΡΟΣ: ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡ. : ΧΡ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 24 ΤΗΛ. : 210-5285567 210-5285580 FAX : 210-5229840

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡ. : ΧΡ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 24 ΤΗΛ. : 210-5285567 210-5285580 FAX : 210-5229840 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 19/4/2011 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/30/34645 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου Έκτη Ελληνογερμανική συνέλευση

Δελτίο Τύπου Έκτη Ελληνογερμανική συνέλευση ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κέρκυρα 9/11/2016 Δελτίο Τύπου Έκτη Ελληνογερμανική συνέλευση Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας κ. Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης, ο οποίος συμμετέχει στην ΚΕΕ με την ιδιότητα του οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: κ. Βουτσινάς Γεώργιος, Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ιουλίδας «Η Καστριανή» Κέα - Νομού Κυκλάδων Fax:

ΠΡΟΣ: κ. Βουτσινάς Γεώργιος, Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ιουλίδας «Η Καστριανή» Κέα - Νομού Κυκλάδων Fax: Νικόλαος Μανιός Βουλευτής Νομού Κυκλάδων-ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Ταχ. Δ/νση: Βουλής 4 Τ.Κ.: 10562 Τηλ.: 210 3236061, 210 3706463 Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2016 ΠΡΟΣ: κ. Βουτσινάς Γεώργιος, Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Χατζηδάκης: Δεν κινδυνεύει η πρώτη κατοικία - Πλήρης συνέντευξη

Κ. Χατζηδάκης: Δεν κινδυνεύει η πρώτη κατοικία - Πλήρης συνέντευξη Κ. Χατζηδάκης: Δεν κινδυνεύει η πρώτη κατοικία - Πλήρης συνέντευξη [04.11.2013] «Δεν θα αλλάξουν ο νόμος Κατσέλη και ο νόμος 4161 για τους ενήμερους δανειολήπτες. Αυτό σημαίνει ότι κανένας φτωχός άνθρωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Επί ξυρού ακμής

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Επί ξυρού ακμής ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Επί ξυρού ακμής 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Δεν είναι καθόλου σχήμα λόγου, ότι τα οικονομικά των 325 Δήμων της χώρας βρίσκονται επί ξυρού ακμής (σε κρίσιμο σημείο). Η οικονομική κατάσταση και δυσπραγία

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ομιλίας του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, στο Συνέδριο «GR FOR GROWTH FUNDING SMEs»

Σημεία Ομιλίας του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, στο Συνέδριο «GR FOR GROWTH FUNDING SMEs» Σημεία Ομιλίας του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, στο Συνέδριο «GR FOR GROWTH FUNDING SMEs» 20 06 2014 «Η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας έχει σταθεροποιηθεί. Η εμπιστοσύνη στις

Διαβάστε περισσότερα

Πως διαμορφώνεται το νέο φορολογικό τοπίο στο νέο έτος του φοροτεχνικού Γιώργου Δ. Χριστόπουλου e-mail: g. Christopoulos@mental.gr

Πως διαμορφώνεται το νέο φορολογικό τοπίο στο νέο έτος του φοροτεχνικού Γιώργου Δ. Χριστόπουλου e-mail: g. Christopoulos@mental.gr Πως διαμορφώνεται το νέο φορολογικό τοπίο στο νέο έτος του φοροτεχνικού Γιώργου Δ. Χριστόπουλου e-mail: g. Christopoulos@mental.gr Τα «πάνω κάτω» έρχονται από τη νέα χρονιά, καθώς αλλάζει και πάλι ριζικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΠΡΟΣ: : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Γνήσια Επιμελητηριακή Κίνηση

Γνήσια Επιμελητηριακή Κίνηση Γνήσια Επιμελητηριακή Κίνηση Οι θέσεις μας για ένα σύγχρονο Τεχνικό Επιμελητήριο Βόλος, 11/11/2016 Διακυβέρνηση: Πλήρης Διαφάνεια Μέγιστος αριθμός δύο θητειών για τον Πρόεδρο και για τα μέλη της Διοικούσας

Διαβάστε περισσότερα

Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση H Ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου στο πλαίσιο τοπικών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της παρατεταμένης ύφεσης, της διευρυνόμενης ανεργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ Αθήνα, 11 Απριλίου 2008

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ Αθήνα, 11 Απριλίου 2008 Εταιρίες Περιορισμένης ρ Ευθύνης (ΕΠΕ): Α) Παρουσίαση Επιχειρηματικής ραστηριότητας ΕΠΕ (Ελλάδα) Β) ) Καλές Πρακτικές Σύστασης ΕΠΕ (Ευρώπη) ρ Ελευθερία Μπακάλη Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης»

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης» ΤΕΛΙΚΟ-Υπόμνημα/4 Συν ΚΠ/17/10/14 ΥΠΟΜΝΗΜΑ 4 ης ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης» 17 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 7 Απριλίου 2010. & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ.12 Α ΕΞ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 7 Απριλίου 2010. & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ.12 Α ΕΞ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 7 Απριλίου 2010 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ.12 Α ΕΞ.628 2010 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12)

Διαβάστε περισσότερα

Κατατέθηκε στη Βουλή ο νόμος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις

Κατατέθηκε στη Βουλή ο νόμος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις 22 Φεβρουαρίου 2013 Κατατέθηκε στη Βουλή ο νόμος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Προς και τους Αρχηγούς των Κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο Η χώρα βαδίζει σε εθνικές εκλογές για δεύτερη φορά μέσα στο ίδιο έτος. Στο διάστημα που μεσολάβησε η ελληνική κυβέρνηση υπέγραψε

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

θέσεις εργασίας και μείωση φορολογίας. Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Τρίτη, 20 Μάιος :25

θέσεις εργασίας και μείωση φορολογίας. Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Τρίτη, 20 Μάιος :25 Το αναπτυξιακό πλάνο, που θα οδηγήσει την Ελλάδα στο επίπεδο ευημερίας στο οποίο βρισκόταν στην προ κρίσης εποχή παρουσίασε ο Αντώνης Σαμαράς. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στους τομείς της οικονομίας που

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά εταιρικών μορφών και προϋποθέσεις ίδρυσής τους

Χαρακτηριστικά εταιρικών μορφών και προϋποθέσεις ίδρυσής τους Χαρακτηριστικά εταιρικών μορφών και προϋποθέσεις ίδρυσής τους 1. Γιατί να επιλέξετε να συστήσετε μια ατομική επιχείρηση; Η πιο βασική μορφή ιδιοκτησιακού καθεστώτος επιχείρησης είναι η ατομική επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΓΟΥΜΙΔΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Τ: 2103627270 Κ: 6944391697 e-mail: law@lagoumidou.gr www.lagoumidou.gr Τι να κάνω; Από την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 03-06-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2289 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 26/11/2014 Α.Π.: 11331/A2/5288 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 26/11/2014 Α.Π.: 11331/A2/5288 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8077 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 265 23 Δεκεμβρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4314 Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή ανα πτυξιακών παρεμβάσεων για

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.)

Διαδικασία Ίδρυσης Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασία Ίδρυσης Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) Με τον ν. 4019/2011 (ΦΕΚ Α 216) θεσπίστηκε νέα νομική μορφή,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Ίδρυσης Επιχειρήσεων Διαδικασίες Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.)

Διαδικασίες Ίδρυσης Επιχειρήσεων Διαδικασίες Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) Διαδικασίες Ίδρυσης Επιχειρήσεων Διαδικασίες Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) Με τον ν. 4019/2011 (ΦΕΚ Α 216) θεσπίστηκε νέα νομική μορφή, η Κοινωνική Συνεταιριστική

Διαβάστε περισσότερα

ACCOUNTING SERVICES TAX TAX ADVISORY AUDIT. Ίδρυση επιχειρήσεων

ACCOUNTING SERVICES TAX TAX ADVISORY AUDIT. Ίδρυση επιχειρήσεων Ίδρυση επιχειρήσεων 6 Βήματα στην έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα Οι συνεργάτες της E.F.M. θα σας βοηθήσουν σε όλα τα θέματα για τη δημιουργία μιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης στην

Διαβάστε περισσότερα

54 Νομοσχέδια & θέσεις ΚΕΕ. 59 Αφιέρωμα Ελληνική Περιφέρεια. Αυτοδιοίκηση & Ανάπτυξη

54 Νομοσχέδια & θέσεις ΚΕΕ. 59 Αφιέρωμα Ελληνική Περιφέρεια. Αυτοδιοίκηση & Ανάπτυξη 2 ΤΕΥΧΟΣ 31 περιεχόμενα 03 Θέσεις Προέδρου ΚΕΕ 04 Άρθρα Προέδρων Επιμελητηρίων 16 ράσεις ΚΕΕ 08_Master Nomoshedia & theseis KEEE a:layout 1 28/Ìáñ/2014 54 Νομοσχέδια & θέσεις ΚΕΕ 59 Αφιέρωμα Ελληνική Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΚΠ4691Ω3-Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 22/2/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ10/57/19220 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 4ΑΚΠ4691Ω3-Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 22/2/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ10/57/19220 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΚΠ4691Ω3-Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 22/2/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ10/57/19220 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων Σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ.1159/17.7.2015 ισχύουν τα εξής για την μεταβολή σχετικά με το συντελεστή φορολογίας νομικών

Διαβάστε περισσότερα

Α. του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (137/Α').

Α. του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (137/Α'). Αριθµ. Κ2-317/20.1.2014 Καθορισµός τρόπου, διαδικασίας και χρόνου µεταφοράς στο Γ.Ε.ΜΗ., κατά προτεραιότητα, του περιεχοµένου των ειδικών και νοµαρχιακών µητρώων ανωνύµων εταιρειών, του κεντρικού µητρώου

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Από τις 25 Φεβρουαρίου έως τις 25 Απριλίου 2013 θα διαρκέσει η περίοδος υποβολής προτάσεων για ένταξη στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθυνση: Ιεροσολύµων 6 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θεσσαλονίκη, 10 Σεπτεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θεσσαλονίκη, 10 Σεπτεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Θεσσαλονίκη, 10 Σεπτεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τη δέσμευση ότι οι αρχαιρεσίες για την εκλογή νέων διοικήσεων στα Επιμελητήρια θα πραγματοποιηθούν με την υπάρχουσα νομοθεσία τον

Διαβάστε περισσότερα

784 - Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο 169/ Φυσικός φάκελος 3157/101261/ Πρόσκληση : 4708/155641/

784 - Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο 169/ Φυσικός φάκελος 3157/101261/ Πρόσκληση : 4708/155641/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας EL EL 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 592 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΡΔΩΝ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7 -Γενικά 7 -Σε ποιές περιπτώσεις επιβάλλεται ο φόρος συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Προτάσεις Επιμελητηρίου Ηρακλείου για τον Νέο Επενδυτικό Νόμο»

Θέμα: «Προτάσεις Επιμελητηρίου Ηρακλείου για τον Νέο Επενδυτικό Νόμο» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ HELLENIC REPUBLIC ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ CHAMBER OF HERAKLION Ταχ. Διεύθυνση : Κορωναίου 9 Ταχ. Κωδικός : 71202 Τηλ. : 2810 247036 Φαξ. : 2810 342135 E_mail : president@ebeh.gr Ηράκλειο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Αριθ. Πρακτ. 1/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κατερίνη, 13/1/2014 Αριθ. Πρωτ. 353/Φ.130 Συνήλθε στην Κατερίνη σήµερα Πέµπτη 2 Ιανουαρίου 2014 στις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο Ευκαιρίες και Προβληματισμοί για Επενδύσεις Γεώργιος Σ. Μαυραγάνης LL.M., Ph.D. (UCL) Δικηγόρος πρώην Υφυπουργός Οικονομικών 1 ΑΕΠ 0,8% το 2014, 0,8% στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Τροποποίηση της συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Τροποποίηση της συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση: Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο, 13-09 - 2016 71202 - Ηράκλειο Γραφείο Προϊσταμένης Τηλ.: 2813-404500 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΦ-Π38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΦ-Π38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παπάγου, 24 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. Οικ: 21758/1692

Παπάγου, 24 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. Οικ: 21758/1692 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες Βασικές αρχές: Αλληλεγγύη Κοινωνική συνοχή Υπεροχή του ατόμου έναντι του κεφαλαίου, Κοινωνική υπευθυνότητα και δημοκρατική λήψη αποφάσεων Στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ & ΠΙΣΤΕΩΣ Tαχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. Οικονοµάκη Τηλέφωνο : 210-3893303 Fax : 210-3842509 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- εδοµένου ότι η Υπηρεσία µας δέχεται επανειληµµένα ερωτήµατα σχετικά µε το εν θέµατι αντικείµενο, σας ενηµερώνουµε ότι:

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- εδοµένου ότι η Υπηρεσία µας δέχεται επανειληµµένα ερωτήµατα σχετικά µε το εν θέµατι αντικείµενο, σας ενηµερώνουµε ότι: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Γ Tαχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο : 213 15 14 303 Fax : 210 38 42 509 : 210-38 38

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07/11/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07/11/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07/11/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Π. 41630/ΕΥΣ9450 ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7, Αθήνα Ταχ. Κώδικας : 105 63 Πληροφορίες: Δ. Γρουζής Τηλ. : 210-3332990 Ε-mail:dgrouzis@mnec.gr ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το Σχέδιο Νόμου «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις»

Ενημερωτικό σημείωμα για το Σχέδιο Νόμου «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις» Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2013 Ενημερωτικό σημείωμα για το Σχέδιο Νόμου «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις» Με την κατάθεση στη Βουλή του Σχεδίου Νόμου

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αντιγονιδών 2, τ.κ. 54630, Θεσσαλονίκη Τηλ. & Fax: 2310.270027 Θεσσαλονίκη, 4 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28/05/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Αρ. Πρωτ: /

Αθήνα, 28/05/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Αρ. Πρωτ: / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την έξοδο από την κρίση και η συμβολή του για μακροχρόνια οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: 7ΤΑΠΗ-ΔΡ8 ΦΕΚ: Β 377/18-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Τετάρτη 11 Απριλίου 2012 Η ιοίκηση και το προσωπικό του Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας σας εύχονται Χρόνια Πολλά & Καλή Ανάσταση! ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Για την επόμενη ημέρα: Η αισιοδοξία επιστρέφει στην οικονομία

Για την επόμενη ημέρα: Η αισιοδοξία επιστρέφει στην οικονομία ΕΞΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΗΝ «Η» Για την επόμενη ημέρα: Η αισιοδοξία επιστρέφει στην οικονομία Του Γιώργου Μανέττα gmanettas@pegasus.gr Βελτίωση του κλίματος υπέρ της Ελλάδας στο εξωτερικό, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.)

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) Με τον ν. 4019/2011 (ΦΕΚ Α 216) θεσπίστηκε μια νέα νομική μορφή, η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) ως φορέας της Κοινωνικής Οικονομίας.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 5 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 5 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 5 η Νικόλαος Καρανάσιος Προσωπικές Εταιρίες Προσωπικές Εταιρίες Ο.Ε., Ε.Ε., Κατά μετοχάς Ε.Ε. Ομόρρυθμη Εταιρία Υπάρχει, από την ώρα που τα μέλη υπογράφουν το καταστατικό.

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητα 26-29/10/2013

Επικαιρότητα 26-29/10/2013 Αθήνα 29-10-2013 Επικαιρότητα 26-29/10/2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητα 7-9/9/2013. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο

Επικαιρότητα 7-9/9/2013. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Αθήνα 9-9-2013 Επικαιρότητα 7-9/9/2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2016 COM(2016) 64 final 2016/0038 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών εταίρων της Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (ANKO) ΑΕ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ : Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) υτικής Μακεδονίας

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (ANKO) ΑΕ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ : Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) υτικής Μακεδονίας ΠΡΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/01/2007 Μ.Μ.Ε. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ : Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) υτικής Μακεδονίας Με την ηµερίδα που πραγµατοποιήθηκε στην Κοζάνη την Πέµπτη 18 Ιανουαρίου 2007, ολοκληρώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ξέρετε πότε έγινε η αίτηση για τη υλοποίηση αυτής της ιδιωτικής επένδυσης. Το 1997! 1 4 χρόνια μετά!

Ξέρετε πότε έγινε η αίτηση για τη υλοποίηση αυτής της ιδιωτικής επένδυσης. Το 1997! 1 4 χρόνια μετά! Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας του κ. Θάνου Μωραΐτη Κυρίες και κύριοι, πριν λίγες μέρες με ένα κλιμάκιο ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ επισκεφτήκαμε ένα νέο μικρό υδροηλεκτρικό έργο. Είναι ένα έργο το

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη στην πράξη» Οι πολιτικές µας

«Ανάπτυξη στην πράξη» Οι πολιτικές µας «Ανάπτυξη στην πράξη» Οι πολιτικές µας Ανάπτυξη: το εθνικό µας στοίχηµα Ανάσχεση της ύφεσης, τόνωση των επενδύσεων, ρευστότητα στην αγορά και στην πραγµατική οικονοµία για επανεκκίνηση στα τέλη του 2011

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων Αγαπητοί φίλοι, Πριν λίγες μέρες προδημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η πολυαναμενόμενη Δράση για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχείρηση σε 1 μέρα σε 1 σημείο»

«Επιχείρηση σε 1 μέρα σε 1 σημείο» «Επιχείρηση σε 1 μέρα σε 1 σημείο» Γενικό Εμπορικό Μητρώο & Υπηρεσία μιας στάσης (ΥΜΣ) για τη σύσταση επιχειρήσεων Γενική Γραμματεία Εμπορίου ΚΕΕΕ Γενικό Εμπορικό Μητρώο Για πρώτη φορά ΜΙΑ βάση ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΑΔΑ: Αθήνα, 11/ 06 / 2015 Αριθ. Πρωτ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΑΔΑ: Αθήνα, 11/ 06 / 2015 Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Αθήνα, 11/ 06 / 2015 Αριθ. Πρωτ.: 3101 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΔ ΘΕΜΑ: Εξέταση Ιεραρχικών Προσφυγών

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ T.K. : 106 72 Αθήνα Πληροφορίες: Β. Πουρνάρας Τηλέφωνο : 2103647202-5 FAX : 2103645413

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ T.K. : 106 72 Αθήνα Πληροφορίες: Β. Πουρνάρας Τηλέφωνο : 2103647202-5 FAX : 2103645413 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα 4 Απριλίου 2007 1. 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ Αρ. Πρωτ.: 1035360/2772/434/Β0014 ΤΜΗΜΑ Β «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα» ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής ενημερώνει τα μέλη του

Newsletter Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής ενημερώνει τα μέλη του Newsletter Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012 Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής ενημερώνει τα μέλη του OAEE ΝΕΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα