Η εκπόνηση διαθεματικών εργασιών ως μέσο διαπολιτισμικής προσέγγισης. Αντωνία Παπαδάκη Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η εκπόνηση διαθεματικών εργασιών ως μέσο διαπολιτισμικής προσέγγισης. Αντωνία Παπαδάκη Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων"

Transcript

1 Η εκπόνηση διαθεματικών εργασιών ως μέσο διαπολιτισμικής προσέγγισης Αντωνία Παπαδάκη Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων

2 ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΟΡΩΝ : ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ-ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ Διατήρηση διαχωριστικών ορίων των επιστημών. Αυτόνομα διδακτικά αντικείμενα. Διεπιστημονικές συσχετίσεις.

3 Διαθεματικότητα Κατάλυση διαχωριστικών ορίων των επιστημών. Ενιαιοποιημένη σχολική γνώση. Στόχος η ολιστική προσέγγιση της γνώσης.

4 ΕΠΙΣΤΗΜΗ Α ΕΠΙΣΤΗΜΗ Δ ΘΕΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Β ΕΠΙΣΤΗΜΗ Γ

5 ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΣΕ ΜΙΑ ΟΜΑ Α ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Κοινωνικές επιστήμες Εξουσία Ατομικά δικαιώματα Σύγκρουση Πολιτισμός Κοινωνικές αξίες Έθνος κράτος Πολίτευμα

6 ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΣΕ ΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Αλλαγή Εξάρτηση Τάξη Σύστημα Αλληλεπίδραση Συμμετρία Απόδειξη Ισορροπία

7 Χαρακτηριστικά της διαθεματικής προσέγγισης Οργάνωση σχολικής ζωής γύρω από θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος Ενεργός συμμετοχή των μαθητών ιαμόρφωση μαθητών ικανών να ερμηνεύουν την πραγματικότητα Ανάληψη δράσης από τους μαθητές

8 Βασικές αρχές της διαθεματικότητας Αρχή της παιδοκεντρικότητας Αρχή της αυτενεργού μάθησης Αρχή της συνδιερεύνησης Αρχή της παροχής των πληροφοριών Αρχή της ολιστικής προσέγγισης

9 Οι πολλαπλοί τύποι νοημοσύνης του Gardner 1. Γλωσσική νοημοσύνη 2. Λογικο-μαθηματική νοημοσύνη 3. Χωρική νοημοσύνη 4. Κιναισθητική νοημοσύνη 5. Μουσική νοημοσύνη 6. Ενδο-προσωπική νοημοσύνη 7. ια-προσωπική νοημοσύνη 8. Νατουραλιστική νοημοσύνη

10 Η ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ στοχεύει: Να προάγεται η ικανότητα των μαθητών να συνδέουν τα διάφορα επιστημονικά πεδία Να αντιμετωπίζουν ολιστικά τη γνώση Να αναπτύσσουν οι μαθητές την κριτική ικανότητα Να αποκτούν οι μαθητές ποικιλία τρόπων σκέψης

11 Χαρακτηριστικά της ιαθεματικής ιδασκαλίας Συσχετισμός εννοιών και θεμάτων Συγκερασμός γνωστικών δεξιοτήτων Ευέλικτο προγραμματισμό διδακτικού χρόνου ιδασκαλία σε ομάδες

12 Προσδοκώμενα αποτελέσματα Μάθηση για όλους τους μαθητές υνατότητα γενίκευσης της γνώσης που αποκτήθηκε

13 Συνεργατική μάθηση

14 Στοιχεία της συνεργατικής μάθησης Κοινός στόχος Αλληλεπίδραση Αλληλεξάρτηση Κοινωνικές δεξιότητες Προσωπική ευθύνη

15 Ομάδες εργασίες Μικτές 2-5 άτομα Ανάθεση ρόλων και κατανομή (συντονιστής, γραμματέας, αναγνώστης, εμψυχωτής, χρονομέτρης, προμηθευτής) Αξιολόγηση μαθησιακών και συνεργατικών στόχων

16 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Καθορισμός με σαφήνεια της εργασίας κάθε ομάδας. Προσέγγιση κάθε ομάδας την ώρα της εργασίας. Ανάθεση στο γραμματέα να συνοψίζει τις ιδέες. Αποδοχή και αναγνώριση της αξίας των ιδεών κάθε ομάδας. Συνέλευση ολομέλειας.

17 ΤΟ ΘΕΜΑ Ίδιο για όλες τις ομάδες. Ξεχωριστό για κάθε ομάδα. Ένα θέμα με υποενότητες για κάθε ομάδα.

18 ΣΤΑ ΙΑ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γνωριμία με το θέμα (forming). Συνειδητοποίηση των δυσκολιών (storming). ιαμόρφωση και διατύπωση κανόνων (norming). Εργασία πάνω στο θέμα (performing). Παρουσίαση αποτελεσμάτων (informing).

19 Μέθοδος σχεδίων εργασίας/projects

20 ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ενεργοποίηση μαθητών. Η ομάδα έχει τη δυνατότητα ελέγχου της εργασίας. Ενθαρρύνεται η συζήτηση για το γνωστικό αντικείμενο. Μετάθεση ευθύνης από τον εκπαιδευτικό στο μαθητή. υνατότητα συνεργασίας και επικοινωνίας. Άσκηση ανώτερων μορφών μάθησης.

21 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Η ομάδα όμηρος του αρχηγού της. ιακοσμητικός ο ρόλος μερικών μελών. Αναποτελεσματική μέθοδος, όταν γίνεται συχνή χρήση.

22 Στάδια: Επιλογή θέματος Σχεδιασμός της εργασίας Συλλογή δεδομένων Επεξεργασία δεδομένων Παρουσίαση των αποτελεσμάτων

23 Απαιτείται: Σαφής προγραμματισμός Μεθοδευμένη υλοποίηση Ανατροφοδοτική αξιολόγηση Εργασία σε ομάδες

24 ΘΕΜΑ: ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ Σκοπός: η ανάδειξη του ρόλου του Αιγαίου πελάγους στο πολιτισμικό γίγνεσθαι, καθώς και ότι αποτέλεσε όριο και σημείο ένωσης των ανθρώπων.

25 Θεμελιώδεις έννοιες: Εξάρτηση εξέλιξη αλλαγή επίδραση πολιτισμός

26 Κριτήρια επιλογής του θέματος Οι μαθητές διδάσκονται στη γεωγραφία για τη θάλασσα και το Αιγαίο πέλαγος. Στο βιβλίο της ιστορίας γίνεται πολύ συχνά αναφορά στο Αιγαίο. Ένα τέτοιο θέμα δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης με άλλα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος. ίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να γνωρίσουν το Αιγαίο πέλαγος σαν σημείο συνάντησης των διαφορετικών πολιτισμών που άνθησαν γύρω του και μέσα του.

27 Ειδικοί στόχοι Να συσχετίσουν τη γεωγραφική διαμόρφωση με την ανάπτυξη της ναυσιπλοΐας και του εμπορίου. Να συνειδητοποιήσουν πως η ύπαρξη του Αιγαίου επηρέασε την οικονομία της Ελλάδας. Να κατανοήσουν μορφές της ελληνικής τέχνης. Να διερευνήσουν τις επιδράσεις που έχουν τα θαλάσσια φαινόμενα στην εξέλιξη των κοινωνιών. Να κατανοήσουν την επίδραση της θάλασσας στη νοοτροπία και τη ψυχολογία των ανθρώπων. Να συνδέσουν τη θάλασσα με τεχνολογικά επιτεύγματα. Να συνειδητοποιήσουν ότι η θάλασσα λειτούργησε σαν γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα στους κατοίκους διαφορετικών περιοχών.

28 Ενδεικτικές δραστηριότητες Αφού εντοπίσουν οι μαθητές στην υδρόγειο σφαίρα και τον παγκόσμιο χάρτη τη θέση του Αιγαίου, να ορίσουν τα χαρακτηριστικά της και να τη συγκρίνουν με άλλες θάλασσες. Να συγκρίνουν την έκταση του Αιγαίου με την έκταση που καλύπτει ο υπόλοιπος ελλαδικός χώρος. Να μελετήσουν την κατανομή των οικισμών στον ελλαδικό χώρο σε χάρτες της Ελλάδας στην αρχαιότητα. Να παρατηρήσουν την εξέλιξη των μινωικών ανακτόρων μετά τα παλιρροϊκά κύματα που προκλήθηκαν από την έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας. Να καταγράψουν μύθους που αφορούν τη θάλασσα. Να καταγράψουν τους πολιτισμούς που άνθησαν κατά περιόδους γύρω από το Αιγαίο πέλαγος.

29 Να μελετήσουν μορφές της αρχαίας τέχνης, όπως αγγειογραφίες, τοιχογραφίες, γλυπτική, μικροτεχνία, όπου εικονίζονται θαλάσσια μοτίβα. Να εντοπίσουν χωρία από τον Όμηρο όπου αναφέρεται η θάλασσα. Να κατασκευάσουν ένα καράβι, όπως αυτά που εικονίζονται στα έργα τέχνης. Να σχεδιάσουν τύπους πλοίων διαφορετικών περιόδων με βάση τις πληροφορίες που προσφέρουν οι πηγές. Να ταξινομήσουν ευρήματα (κτερίσματα και άλλα) που είτε είναι ξενικής προέλευσης είτε έχουν δεχθεί ξενική επίδραση στην κατασκευή τους. Να συζητηθεί η διαφορετική νοοτροπία Αθηναίων Σπαρτιατών και από την άποψη του παράγοντα χώρου. Να κατασκευάσουν χάρτη-μακέτα, όπου να φαίνεται με διάφορα σύμβολα η μετακίνηση ανθρώπων, ιδεών και αντικειμένων.

30 Γεωγραφία Ιστορία Αισθητική αγωγή Το Αιγαίο Πέλαγος Λογοτεχνία Ψυχολογία Τεχνολογία Οικονομία

31 Η κίνηση του πληθυσμού στη μεταπολεμική Ελλάδα

32 Σκοποί: Να ευαισθητοποιηθούν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες στη χώρα μας. Να κατανοήσουν τη διαχρονικότητα του φαινομένου της μετανάστευσης, αλλά και την έκτασή του. Να κατανοήσουν τους λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι μετακινούνται από τόπο σε τόπο.

33 Ειδικοί στόχοι: Να παρακολουθήσουν τα ρεύματα μετακίνησης του πληθυσμού σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο Να μελετήσουν την κίνηση του πληθυσμού στα μεγάλα κυρίως αστικά κέντρα. Να γνωρίσουν τις μορφές της μετανάστευσης (εσωτερική-εξωτερική) Να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο επιλέγονται κάποιες χώρες για εγκατάσταση.

34 Να αποσαφηνίσουν εννοιολογικές διαφορές συναφών λέξεων που περιλαμβάνονται στο θέμα τους (πολιτικοί πρόσφυγες, οικονομικοί πρόσφυγες, μετανάστευση, προσφυγιά, παλιννόστηση)

35 Ενδεικτικές δραστηριότητες Να καταρτίσουν έναν πίνακα με το ποσοστό και τον προορισμό της εσωτερικής και εξωτερικής μετανάστευσης. Σε έναν χάρτη να σημειωθεί η πορεία που ακολούθησαν πληθυσμοί τη συγκεκριμένη περίοδο. Να δημιουργήσουν ένα μικρό λεξικό με τις έννοιες του θέματος.

36 Συγκεντρώνουν φωτογραφικό υλικό για το θέμα.

37 Μελετούν λαϊκά τραγούδια της εποχής: ΤΟ ΨΩΜΙ ΤΗΣ ΞΕΝΙΤΙΑΣ Μουσική: Γιάννης Βασιλόπουλος Στίχοι: Νίκος Πετρίδης Τραγούδι: Στέλιος Καζαντζίδης Το ψωμί της ξενιτιάς είναι πικρό, το νερό της θολό και το στρώμα σκληρό. Τα λεφτά που αποχτάς, τα βλαστημάς υποφέρεις, πονάς, την πατρίδα ζητάς. Κλέφτρα ξενιτιά, τα παλικάρια κλέβεις μάγισσα κακιά, με τα λεφτά μαγεύεις πάντα μ απονιά, χωρίζεις μάνες και παιδιά. Κάνε, Παναγιά, η ξενιτιά να πάψει κι άλλη μάνα πια για χωρισμό μην κλάψει κι όλα τα παιδιά στο σπίτι τους να ρθουν ξανά. Το ψωμί της ξενιτιάς είναι ξερό και με δάκρυ πικρό το χω βρέξει κι εγώ. Πιο καλά στο φτωχικό ψωμί κι ελιά παρά χίλια καλά στη σκληρή ξενιτιά. Βασίλης Τσιτσάνης Απόκληρος γυρίζω στην κακούργα ξενιτιά περιπλανώμενος, δυστυχισμένος μακριά απ της μάνας μου την αγκαλιά Κλαίνε τα πουλιά για αέρα και τα δέντρα για νερό κλαίω μανούλα μου κι εγώ για σένα που έχω χρόνια να σε δω Πάρε Χάρε την ψυχή μου ησυχία για να βρω αφού το θέλησε η μαύρη μοίρα μεσ τη ζωή μου να μην χαρώ.

38 Μελέτη των γελοιογραφιών της εποχής εκείνης.

39 Επιλέγουν να μελετήσουν κινηματογραφικές ταινίες στις οποίες εντοπίζεται το θέμα της μετανάστευσης. Η θεία απ το Σικάγο. Ένα βότσαλο στη λίμνη. Ο Φανούρης και το σόι του. Πολίτικη Κουζίνα

40 Να προσεγγίσουν το θέμα της μετανάστευσης σε λογοτεχνικά κείμενα (Χατζής, η τελευταία αρκούδα του Πίνδου. Καραγάτσης, Ένας Ρώσος συνταγματάρχης στη Λάρισα). Να καταγράψουν τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες της χώρας τους οι οποίες οδήγησαν στη μετανάστευση, καθώς και τις αντίστοιχες στις χώρες υποδοχής.

41 Συνεντεύξεις από ανθρώπους που μετανάστευσαν. Το 1949 μας ανάγκασαν να φύγουμε από το χωριό για τη Γιουγκοσλαβία. Βρήκαν στον κήπο του σπιτιού μας όπλα που είχαν θάψει οι αντάρτες. Κάθε μέρα έπιαναν τον πατέρα μου και τον σάπιζαν στο ξύλο στην πλατεία του χωριού. Φοβηθήκαμε ότι θα τον σκοτώσουν. Και από το χωριό μας είπαν ότι είναι καλύτερο να φύγουμε. Ο πατέρας μου αναγκάστηκε να πάρει τα βουνά μαζί με τους αντάρτες και η μάνα μου μαζί με μένα και τα δύο αδέλφια μου ξεκινήσαμε για τη Γιουγκοσλαβία. Περπατώντας σχεδόν ξυπόλυτοι περάσαμε τα σύνορα. Στο δρόμο είμασταν μέρες και τρώγαμε σαλιγκάρια που μαζεύαμε στα χωράφια. Τα βάζαμε σε ένα τενεκεδάκι και τα βράζαμε με λίγο νερό για να τα φάμε. Από τότε δεν ξανάφαγα ποτέ σαλιγκάρια. Ο πρώτος σταθμός μας ήταν ένα μοναστήρι κοντά στον Αξιό έξω από την Ελλάδα. Εκεί κακοπεράσαμε. Πεινούσαμε, πεινούσαμε πολύ. Ήμουν ξυπόλυτος και ήμουν μόνο οκτώ χρονών. Μας έδιναν να φάμε φασολάδα, αλλά η σούπα μέσα δεν είχε φασόλια. Ευτυχώς καθίσαμε λίγο στο μοναστήρι.

42 Από κει φύγαμε για το Μπουκέ στη Γιουγκοσλαβία. Εκεί ένιωσα για πρώτη φορά καλά. εν κρυώναμε και δεν πεινούσαμε. Μου έδωσαν και παπούτσια. Κάτσαμε λίγους μήνες και από κει μας έστειλαν στην Πολωνία. Στην Πολωνία μείναμε από το 1949 έως το Για μένα εκεί ήταν ο παράδεισος. εν μας ξεχώριζαν από τους δικούς τους, δεν ένιωσα ταπεινωμένος, διαφορετικός. Στην Πολωνία μεγάλωσα, σπούδασα, εργάστηκα, παντρεύτηκα και απέκτησα τα παιδιά μου. Για μένα, πια, ήταν η πατρίδα μου. Αλλά το 1985 αποφασίσαμε με τη γυναίκα μου να έρθουμε στην Ελλάδα, αφού τα πράγματα είχαν αλλάξει και δεν θα μας πείραζε κανείς. Είμασταν η πρώτη οικογένεια που έφυγε από το χωριό στα χρόνια του εμφυλίου. Ακολούθησαν και άλλες δέκα οικογένειες που πήραν άλλους προορισμούς, όπως Ρουμανία, Ουγγαρία. εν θέλω πια να θυμάμαι. (Ιωάννης Χατζηπαντελιάδης)

43 Να καταγράψουν και να ταξινομήσουν τα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι μετανάστες στη χώρα υποδοχής. Να μελετήσουν και να διατυπώσουν συμπεράσματα από τον πίνακα με την πληθυσμιακή κατανομή του απόδημου ελληνισμού.

44 Να αναζητήσουν «ξένους» στη δική τους οικογενειακή ιστορία. Να παρουσιάσουν την προσωπική τους ιστορία.

45 Γλώσσα Ιστορία Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Εμπλεκόμενα μαθήματα Γεωγραφία Μουσική Λογοτεχνία Αισθητική Αγωγή

46

47

48

49 Η ιατροφή στις Βαλκανικές Χώρες την περίοδο

50 Ειδικοί στόχοι 1. Να μελετήσουν την επίδραση του κλίματος και της μορφολογίας του εδάφους στη διατροφή. 2. Να μελετήσουν την επίδραση της μετακίνησης πληθυσμών στις διατροφικές συνήθειες. 3. Να κατανοήσουν τους παράγοντες που διαμορφώνουν τη διατροφή των κατοίκων σε διάφορες χώρες. 4. Να διερευνήσουν την αλλαγή στη διατροφή των κατοίκων μέσα στο χρόνο.

51 Ενδεικτικές δραστηριότητες 1. Καταγράφουν τα προϊόντα που παράγει ο τόπος τους σε αναφορά με τη γεωγραφική θέση και το κλίμα. 2. Οι μαθητές συγκεντρώνουν εθνικές παραδοσιακές συνταγές για φαγητά και ποτά. 3. Συγκεντρώνουν και μελετούν φωτογραφίες με θέμα τη διατροφή. 4. Συγκεντρώνουν τραγούδια με το ίδιο θέμα.

52 Καταγράφουν το τελετουργικό κατά τη διάρκεια του φαγητού-ήθη και έθιμα κατά τη διάρκεια του φαγητού.-φαγητά για ειδικές περιπτώσεις. Καταγράφουν και ταξινομούν μαγειρικά σκεύη. Κάνουν ένα βιβλίο συνταγών με εικόνες και συνταγές από όλες τις χώρες των Βαλκανίων. Επιλέγουν φαγητά απ όλες τις χώρες και μελετούν τη διατροφική αξία τους.

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η κοινωνική και πολιτική αγωγή των µαθητών, αυριανών πολιτών, στην προσχολική και

Διαβάστε περισσότερα

Φωτογραφία εξωφύλλου: Πανσέληνος στο Αιγαίο* * Όλες οι φωτογραφίες του εγχειριδίου προέρχονται από το προσωπικό αρχείο της Ματίνας Στάππα-Μουρτζίνη

Φωτογραφία εξωφύλλου: Πανσέληνος στο Αιγαίο* * Όλες οι φωτογραφίες του εγχειριδίου προέρχονται από το προσωπικό αρχείο της Ματίνας Στάππα-Μουρτζίνη Αγωγή Υγείας Βασιικέές Αρχέές -- Σχεεδιιασμός Προγγράμματτος Φωτογραφία εξωφύλλου: Πανσέληνος στο Αιγαίο* * Όλες οι φωτογραφίες του εγχειριδίου προέρχονται από το προσωπικό αρχείο της Ματίνας Στάππα-Μουρτζίνη

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σας παρουσιάζουμε τα εκπαιδευτικά προγράμματα για την ακαδημαϊκή χρονιά 2015 2016. Τα Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης συμπληρώθηκαν και ανανεώθηκαν,

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 96 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙ- ΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙ- Ο. ΜΙΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Παπαδάκης Σπυρίδων Ελληνικό Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων

Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων Μπεζάτη Θεοδώρα Φιλόλογος Υπεύθυνη του Προγράμματος «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης σε εργαζόμενους μετανάστες» Θεοδοσοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη συνεργατικών διαθεματικών δραστηριοτήτων με διαπολιτισμικές διαστάσεις

Ανάπτυξη συνεργατικών διαθεματικών δραστηριοτήτων με διαπολιτισμικές διαστάσεις Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 1ο, 124-140, 2014 Ανάπτυξη συνεργατικών διαθεματικών δραστηριοτήτων με διαπολιτισμικές διαστάσεις Οδυσσέας Ευαγγέλου oevangelou@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού Bιβλίο ασκάλου ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ KAI ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β')

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. Εισαγωγή H εισαγωγή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) στα Προγράμματα Σπουδών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 249 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. Εισαγωγή H εισαγωγή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) στα Προγράμματα Σπουδών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ & ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ & ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ & ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ: Η ΠΟΛΗ ΠΕΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ» ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΑ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2405 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 181 23 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8613/Δ2 Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Ιστορία» της Γ, Δ, Ε, ΣΤ τάξης Δημοτικού,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Γεώργιος Κ. Κούσουλας

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Γεώργιος Κ. Κούσουλας LIFE05 ENV/GR/000245 Environmental Friendly Technologies for Rural Development ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γεώργιος Κ. Κούσουλας Εκπαιδευτικός Δ.Ε. Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ. Μη τυπική εκπαίδευση για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε παιδιά σχολικής ηλικίας

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ. Μη τυπική εκπαίδευση για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε παιδιά σχολικής ηλικίας Πρόγραμμα Ίρις - Καταπολεμώντας τα στερεότυπα και τις διακρίσεις: Δράσεις για τη συμμετοχή, την ένταξη και την εκπαίδευση Μη τυπική εκπαίδευση για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε παιδιά σχολικής ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΧΑΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Υπεύθυνοι δάσκαλοι: ΑΠΟ ΣΤΟ ΛΙΔΟ Υ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΠΟΜΑΚΗ ΕYΑΝΘΙΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΧΑΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Υπεύθυνοι δάσκαλοι: ΑΠΟ ΣΤΟ ΛΙΔΟ Υ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΠΟΜΑΚΗ ΕYΑΝΘΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΧΑΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Υπεύθυνοι δάσκαλοι: ΑΠΟ ΣΤΟ ΛΙΔΟ Υ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΠΟΜΑΚΗ ΕYΑΝΘΙΑ ΤΑΞΗ: ΣΤ Σχολ. Έτος;2008-2009 ΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΧΑΟΣ- ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

«Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Νερό-υδάτινα μονοπάτια-μονοπάτια ζωής»

«Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Νερό-υδάτινα μονοπάτια-μονοπάτια ζωής» «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» «Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Νερό-υδάτινα μονοπάτια-μονοπάτια ζωής» Ελευθερία Αλεξανδρή 1, Ιωάννης Στάγιας 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι η εκπαιδευτική διαδικασία που ασχολείται με τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher. i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.gr 2/314 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:

Διαβάστε περισσότερα

O ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕ & ΕΑΑ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

O ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕ & ΕΑΑ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 6 O ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕ & ΕΑΑ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 99 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΑΑ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΑΑ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 8 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΑΑ 127 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 128 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

"1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ"

1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 239 "1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ" Μπάλας Κων/νος Φιλόλογος - Επιμορφωτής

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Έριδες και συγκρούσεις των Ελλήνων ανά τους αιώνες πριν από σημαντικές στρατιωτικές αναμετρήσεις, αλλά και σε κρίσιμες ιστορικές περιόδους». Μια διδακτική

Διαβάστε περισσότερα