ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. (19ος αιώνας -1913)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. (19ος αιώνας -1913)"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ -ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΧΙΝΟΣΛΗΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (19ος αιώνας -1913) Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙ ΗΣ ΜΕΛΗ:ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ,ΜΥΡΤΩ ΚΟΥΤΙΤΑ -ΚΑ Ι ΜΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005

2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α.ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1-2 Β.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3-22 Γ.ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ Ι.Αθηνά -Ανθή 23 ΙΙ.Αλτίνα -Χρυσάνθη 28 ΙΙΙ.Ντής -Τάκος 32 ΙV.Ντέλιος - ελής 37 V.Μπέλος -Λευκός 40 VΙ. ούκας -Ευδοκία 44 VΙΙ.Ντίνας -Ντήµας 49 VΙΙΙ.Ευθύµιος -Θεµελής 52 ΙX.Σίνω -Ασάνω 54 X.Σύρος -Σαράφης 56 XΙ.Συνοδινός -Ασήµω 64 XΙΙ.Σύρµω -Μαρία 68 XΙΙΙ.Σιδέρης - εµερτζής 72 XΙV.Σταµπουλής -Τσαλδάρης 76 XV. Στάνος -Στογιάνης 82 XVΙ.Στάτης -Ευστάθιος 88 XVΙΙ.Κανή -Καλή 92 XVΙΙΙ.Κατίρης -Καντάρης 98 XΙX.Καλτάκης -Παλτάκης 100 XX.Καµπάνης -Καµπούρης 102 XXΙ.Καστανιά -Καζαντζής 104 XXΙΙ.Γκίνης -Αργύρης 109 XXΙΙΙ.Χήνα -Χιονού 114 XXΙV.Κώνα -Κοκώνα 118 XXV.Κοµνηνός 121 XXVΙ.Κοντός -Κούµπω 123 XXVΙΙ.Κωλίνος -Νικόλαος 128 XXVΙΙΙ.Κολοκοτρώνης 130

4 XXΙX.Νένος -Νεραντζιά 135 XXX.Πάνος -Μπώτης 138 XXXI.Ξανθός -Ξάφης 142 XXXII.Ξένος -Γκαρίπης 145.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ε.ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ αρ.= αριθµός βουλγ.= βουλγαρικό θηλ.= θηλυκό ιδιωµ.= ιδιωµατικό κ.ε.= και εξής κλπ.= και λοιπά λ.= λέξη λ.χ.= λόγου χάριν ό.π.= όπου παραπάνω περ.= περίπου πρ.= πράξη πρβ.= παράβαλε σελ.= σελίδα τουρκ.= τουρκικό

5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α.ΠΡΟΛΟΓΟΣ Για πρώτη φορά ασχοληθήκαµε µε τον επιστηµονικό κλάδο της Ονοµατολογίας το χειµώνα του µε αντικείµενο τα επώνυµα και τοπωνύµια της γενέτειράς µας Κάτω Καµενίκιας, παλιού προαστείου, σήµερα συνοικίας των Σερρών. Επισκεφθήκαµε σχεδόν στο σύνολο τους παλιούς γείτονες, επιδιώκοντας να συνοµιλούµε µε τους πλέον ηλικωµένους.οι πληροφοριοδότες µας την εποχή εκείνη ήταν γεννηµένοι στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα. Συγκεντρώσαµε 140 επώνυµα από προφορικές πληροφορίες, τα οποία δηµιουργούσαν τεράστια προβλήµατα στην ερµηνεία τους.επίσης διαπιστώσαµε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των οικογενειών κατάγονταν από τα δίγλωσσα χωριά της Κοιλάδας του Στρυµώνα,όπως Κάτω Μητρούσι,Κάτω Καµήλα,Στρυµωνικό,Καλά ένδρα κλπ.η µετακίνησή τους είχε γίνει κατά το δεύτερο µισό του 19ου αιώνα, προφανώς για αναζήτηση καλύτερης τύχης κοντά στο αστικό κέντρο. Από το 1986 επεκτείναµε τον χώρο της έρευνας σ ολόκληρο το νοµό Σερρών. Στη διετία καταγράψαµε τα ονόµατα και επώνυµα των (εντοπίων) κατοίκων του νοµού από τα ηµοτολόγια και τα Μητρώα Αρρένων,αναζητώντας αρχικά µαρτυρίες για τα επώνυµα της ιδιαίτερης πατρίδας µας στα χωριά της περιοχής.γρήγορα η έρευνα ξεπέρασε τα πλαίσια του νοµού. Παράλληλα µε τη συλλογή υλικού από γραπτές πηγές συνοµιλήσαµε σ όλα αυτά τα χρόνια µε ηλικιωµένους απ όλες τις επαρχίες του νοµού.βασική επιδίωξη κατά την πρώτη φάση της εργασίας ήταν να ξεχωρίσουµε τι ανήκε σε κάθε γλώσσα. Τα ελληνόφωνα χωριά του Παγγαίου προσφέρονταν γι αυτό το σκοπό,όµως µε έκπληξη διαπιστώσαµε ότι µια τέτοια κλειστή περιοχή δεν υπήρχε. Ένα µεγάλο µέρος των κατοίκων του Παγγαίου και γενικότερα του νοµού Σερρών κατάγονται από τον ηπειροθεσσαλικό χώρο. Εκεί όµως συναντώνται η Ελληνική, η Κουτσοβλαχική και η Αλβανική.Από κοντά τις παρακολουθεί και η Τουρκική.Την ίδια διαπίστωση κάναµε αργότερα και για τη Χαλκιδική,η οποία παράλληλα µε τον ντόπιο πληθυσµό δέχθηκε κι ένα µεγάλο αριθµό µεταναστών κυρίως από την Ήπειρο 1. Με την πάροδο των ετών δηµιουργήθηκε µια εκτενής συλλογή επωνύµων από χιλιάδες καρτέλες,ένα µέρος των οποίων,σύµφωνα µε τα λεξικά,δεν σήµαινε τίποτε 1 Λ.χ.σε σύνολο 290 οικογενειών του ηµοτολογίου της Μεγάλης Παναγίας της Χαλκιδικής σε 9 οικογένειες δηλώνεται ως τόπος καταγωγής Βόρειος Ήπειρος,σε 8 Αλβανία,σε 3 Κοριτσά.Στην πραγµατικότητα οι ξένες οικογένειες ήταν πολύ περισσότερες.

6 2 Μορφές του Κωνσταντίνος σε καµία βαλκανική γλώσσα,παρουσίαζε όµως µια κανονικότητα στο σχηµατισµό, και βαθµιαία µάς δηµιουργήθηκε η πεποίθηση ότι έλειπε ο συνδετικός κρίκος για να λύσουµε το αίνιγµα. Το κλειδί αυτό ήταν η επικοινωνία µε τους ανθρώπους του χωριού και ο παράλληλος έλεγχος των πηγών.η συστηµατική µελέτη παµπόλλων γενεαλογικών δένδρων κατά την παρελθούσα εικοσαετία και η καταγραφή των αλλαγών που συνέβαιναν από γενιά σε γενιά, ιδιαίτερα κατά την αλλαγή γλωσσικού περιβάλλοντος,µάς βοήθησε να απεµπλακούµε από τα παραδεδοµένα σχήµατα και να καταλήξουµε στο συµπέρασµα ότι τα νεοελληνικά βαφτιστικά και στην πλειονότητά τους τα επώνυµα είναι τα βαφτιστικά του χριστιανικού ονοµατολογίου, το οποίο είναι αδιάσπαστο από το µεσαίωνα µέχρι σήµερα,και µάλιστα µε τον ίδιο βαθµό συχνότητας.όλα τα άλλα,µε θετική ή αρνητική συναισθηµατική φόρτιση, υποτιθέµενα δάνεια του περιβάλλοντος χώρου είναι αποτέλεσµα φωνητικών συµπτώσεων και µεταφράσεων στις διάφορες γλώσσες της Βαλκανικής (Ελληνικής, Νοτιοσλαβικών,Αλβανικής,Κουτσοβλαχικής,Τουρκικής). Στην παρούσα εργασία για τις Μορφές του Κωνσταντίνος λάβαµε υπόψη µας ονοµατολογικό υλικό από ευρύτερες περιοχές.στηριζόµενοι στις δυνατότητες που προσφέρουν σήµερα οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές δηµιουργούµε από το 1994 µια βάση δεδοµένων,η οποία περιλαµβάνει ήδη πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ονοµάτων. Στην πραγµατοποίηση αυτού του στόχου συνετέλεσε σε πολύ µεγάλο βαθµό η χορήγηση τετραετούς εκπαιδευτικής άδειας από το σχολικό έτος

7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 Β.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο µη ειδικός παρατηρητής σχηµατίζει εύκολα την εντύπωση ότι τη συντριπτική πλειοψηφία των νεοελληνικών βαφτιστικών αποτελούν τα ονόµατα των διαφόρων αγίων της ορθόδοξης εκκλησιαστικής παραδόσεως. Παράλληλα προς αυτά χρησιµοποιούνται αρχαιοελληνικά (Αριστείδης, Αθηνά, Αφροδίτη), ονόµατα γνωστών οικογενειών από τη βυζαντινή εποχή (Παλαιολόγος,Κοµνηνός),πόλεων (Βενετία,Πολίτης)και τα λεγόµενα του περιβάλλοντος χώρου,τα οποία θυµίζουν άµεσα διάφορα χρώµατα (Ξανθός, Λευκός, Μαύρος), µέταλλα (Αργύριος, Χρυσάφης, Μάλαµας), πουλιά και ζώα (Τρυγώνα, Πέρδικα, Λέων), φυτά και δένδρα (Τριανταφυλλιά,Λεµονιά). Με βάση αυτή τη διαπίστωση η µέχρι σήµερα έρευνα τα διαιρεί σε δύο µεγάλες κατηγορίες, όπως τα κατατάσσει ο Αθαν. Μπούτουρας, Τα νεοελληνικά κύρια ονόµατα ιστορικώς και γλωσσικώς ερµηνευόµενα, Αθήνα 1912, στη µοναδική συλλογή σ αυτόν τον τοµέα.απορρίπτει,σελ.31,ως υπερβολική τη γνώµη άλλων µελετητών της εποχής του ότι τα αρχαιοελληνικά ονόµατα της Νεοελληνικής δηµιουργήθηκαν µετά την Επανάσταση από αρχαιολάτρες και χωρίζει τα βαφτιστικά σε: I) Ονόµατα από την ιστορική παράδοση.τα υποδιαιρεί σε α)ονόµατα από την αρχαία ελληνική παράδοση,β)ονόµατα από την εκκλησιαστική παράδοση,γ)ονόµατα από την µεσαιωνική και νεότερη ελληνική παράδοση, II) Ονόµατα από την ελεύθερη αντίληψη του λαού.τα υποδιαιρεί σε α) ονόµατα εξ αντικειµένου,β)ονόµατα εξ υποκειµένου.στην πρώτη κατηγορία εντάσσει αυτά που κατά τη γνώµη του δηµιουργήθηκαν από παροµοιώσεις µε φυτά,ζώα,ορυκτά κλπ.,στη δεύτερη από σωµατικά, ηθικά προτερήµατα και ευχές. Η εντυπωσιακή ποικιλία των µορφών των βαφτιστικών σε συνδυασµό µε την έλλειψη εργασιών,οι οποίες θα λάµβαναν υπόψη τους τις ονοµατοδοτικές συνήθειες ευρυτέρων περιοχών, δεν επέτρεψε µέχρι σήµερα τη συνολική θεώρηση µε την επιβεβληµένη προσοχή.τόσο η εργασία του Μπούτουρα για τα βαφτιστικά όσο και του Τριανταφυλλίδη Τα οικογενειακά - µας ονόµατα, Θεσσαλονίκη 1982, είναι ξεπερασµένες στην εποχή των ηλεκτρονικών υπολογιστών 2.Μια µεγάλη αδυναµία 2 Βλέπε και Πατρινέλλης,Κοζάνη 1660,σηµ.67. Άλλες εργασίες,όπως αυτή του ηµ. Τοµπαΐδη,Ελληνικά επώνυµα τουρκικής προέλευσης,αθήνα 1990,δεν ξεπερνούν την απλή φωνητική αντιπαραβολή επωνύµων από τηλεφωνικούς καταλόγους µε σηµασίες λέξεων της

8 4 Μορφές του Κωνσταντίνος της συλλογής του Μπούτουρα βρίσκεται και στο ότι δεν γνωρίζουµε σε κάθε περίπτωση τι ανήκει στις πηγές και τι σε δικές του εικασίες. Στην πολύ πρακτική αυτή κατάταξη τοποθετούνται µε ευκολία όλα τα ονόµατα ανάλογα µε τη φωνητική τους συγγένεια.για τα δυσετυµολόγητα καταφεύγει κανείς σε επώνυµα οικογενειών του παρελθόντος,συχνότερα σε δάνεια από άλλες γλώσσες. Σε γενικές γραµµές απουσιάζει η εφαρµογή γλωσσικών κανόνων εντός των ονοµάτων. Μολονότι για πολλά βαφτιστικά οι απαντήσεις φαίνονται πειστικές,η µέθοδος αυτή αποβαίνει αντιπαραγωγική στην ερµηνεία των επωνύµων.πέραν των γνωστών και κατανοητών η πλειοψηφία τους παραµένει αβέβαιη και άγνωστη.αυτό όµως δεν µπορούµε να το δεχθούµε.και τα επώνυµα τα δηµιούργησαν άνθρωποι του χωριού µε πεδίο αναφοράς τον πνευµατικό κόσµο και τις παραδόσεις τους. Για την ετυµολόγηση των επωνύµων πέραν των δανείων µε τις πιο απίθανες σηµασίες, καταφεύγει κανείς στα επαγγέλµατα και τα σωµατικά χαρακτηριστικά. Κατά τη γνώµη µας κι αυτά είναι πολύ περιορισµένα.θα αρκεστούµε προς το παρόν ενδεικτικά σε επώνυµα που εκ πρώτης όψεως θυµίζουν το οµόηχο νεοελληνικό γένια. Μ αυτό το κριτήριο ταυτίζονται πράγµατι τα ασυγένης, Κοκκινογένης, Μεταξογένης, Μαυρογένης, Κλαδογένης, Μονογένης, Φυρογένης, όµως δεν µπορούµε να φανταστούµε µε ποια παράσταση συνέδεσαν οι άνθρωποι του χωριού τα Κλεογένης, Κουτουλογένης, Μαστρογένης, Βλαχογένης, Παπουγένης, Πεντογένης,Στραβογένης. Κατά τη δική µας πρόταση δεν πρέπει να αναγνωρίσουµε στο δεύτερο συνθετικό τη λέξη γέν-ια προς την οποία µάς οδηγεί η φωνητική σύµπτωση αλλά κυρίως µια εξέλιξη του βαφτιστικού Ιωάννης. Ένα Γενίκιοϊ δεν είναι Νεοχώρι, όπως µάς παρασέρνει η φωνητική του σύµπτωση µε το τουρκικό yeni(= νέος),αλλά το χωριό στο οποίο ο αρχηγός της φάρας ή ένας επιφανής κάτοικος ονοµάζονταν Γιάννης. Μαρτυρίες για την εξέλιξη Γιάννης > Γέννης, Γεννής, Γεννιάς επίσης βρίσκουµε, αρκεί να καταφύγουµε στις πηγές. Στο ηµοτολόγιο Σερρών είναι εγγεγραµµένος ο Ιωάννης (1870)Γιαννιάς,ο οποίος µετοίκησε από την περιοχή της Θεσπρωτίας πριν την Απελευθέρωση.Στον Εκλογικό Κατάλογο του 1914 ονοµάζεται Γενιάς.Ο ξάδελφός του Νικόλαος (1883) ονοµάζεται στο ηµοτολόγιο Γιαννιάς, όµως σε διάφορες πράξεις και Γενιάς,όπως µας διαβεβαίωσε η κόρη του.ο πατέρας του Νικολάου είχε έναν αδελφό ηµήτριο,ο οποίος πέθανε νωρίς και απουσιάζει Τουρκικής που προσφέρει ένα τουρκοελληνικό λεξικό,δίχως περαιτέρω ενασχόληση µε το τεράστιο θέµα.

9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 από τα ηµοτολόγια.η κόρη του Αλεξάνδρα (1905)είναι καταχωρηµένη στη µερίδα του συζύγου της στο ηµοτολόγιο του 1934 ως Γενιά,στο εν χρήσει ως Γιαννιά. Από την Ανατολική Θράκη κατάγονταν η οικογένεια του Ιωάννη (1870,περ.) Γιαντζουλή.Με το επώνυµο αυτό είναι εγγεγραµµένη στη µερίδα του συζύγου της στο ηµοτολόγιο Σερρών η κόρη του όµνα (1913).Ο ίδιος ο Ιωάννης και ο γιος του Γεώργιος (1907)ονοµάζονται Γεντσίδης. Τη µορφή Γέννη χρησιµοποιούν και σήµερα για έναν Ιωάννη οι τουρκόφωνοι πρόσφυγες στη Νέα Μπάφρα του Παγγαίου.Βαφτιστικά Γένος,γυναικείο Γένω, µαρτυρούνται από τις αρχές του 18ου αιώνα 3. Σ αντίθεση µε τη µέχρι σήµερα κρατούσα άποψη υποστηρίζουµε ότι η κύρια πηγή από την οποία άντλησαν οι Νεοέλληνες υπήρξαν τα ονόµατα των αγίων της Εκκλησίας.Από τα αρχαιοελληνικά επιβίωσαν µόνον αυτά που έφεραν οι διάφοροι άγιοι.όσα δεν είχαν αυτή την τύχη λησµονήθηκαν.ονόµατα πολύ αγαπητά σήµερα, όπως λ.χ.αθηνά,αριστείδης,εισέβαλαν µε την αναβίωση της παιδείας,ιδιαίτερα µετά τη δηµιουργία του Νεοελληνικού κράτους.στην περιοχή που εργαζόµαστε η χρήση τους άρχισε στα έτη Όλα τα άλλα είναι δηµιουργήµατα φωνητικών συµπτώσεων, οι οποίες συνέβησαν σε εξελίξεις των πλέον αγαπητών ονοµάτων Κωνσταντίνος, Ιωάννης, Γεώργιος, ηµήτριος, Μιχαήλ, Βασίλειος, δευτερευόντως των Αθανάσιος,Αναστάσιος,Χριστόδουλος,Παναγιώτης,καθώς η φωνητική αποµάκρυνση συνετέλεσε στην αµαύρωση της αρχικής πηγής και άνοιξε το δρόµο για τη λαϊκή ετυµολογία και την παρετυµολογία. Όσο απίστευτο κι αν φαίνεται για έναν Βορειοελλαδίτη,τα βαφτιστικά Στέργιος και Πασχάλης,πολύ αγαπητά στο βορειοελλαδικό χώρο,δεν συναντώνται όχι µόνον στη Μικρά Ασία και τον Πόντο, αλλά είναι ανύπαρκτα και στην Πελοπόννησο. Τοπικό χαρακτήρα έχουν και τα λεγόµενα ευχετικά,όπως Σταµάτης,Ζήσης,Ρίζος, Πολυµέρης, Πολυµένης, Αγόρης, Αγοραστός, Ακριβός. Όλα µαρτυρούνται σε περιοχές, όπου έρχονται σε επικοινωνία η Ελληνική, η Κουτσοβλαχική και η Αλβανική.Εµείς τις ονοµάζουµε ηπειροθεσσαλικό χώρο,µολονότι περιλαµβάνει και ένα τµήµα της υτικής Μακεδονίας. Πανελλήνιο χαρακτήρα έχει µόνον το βαφτιστικό Πολυχρόνης.Σε παλιότερες εποχές συνηθίζονταν το Ευστάθιος.Αυτά όµως είναι,τουλάχιστον εν µέρει,µετάφραση του Κωνσταντίνος < constans,antis, µετοχή ενεστώτος του ρήµατος της Λατινικής constare (= ανθίσταµαι,εµµένω). Μια δεύτερη πηγή δηµιουργίας ονοµατικών τύπων υπήρξε η σύγχυση,η οποία προκλήθηκε κατά τη συνάντηση των διαφόρων γλωσσών της Νότιας Βαλκανικής,

10 6 Μορφές του Κωνσταντίνος καθώς,πέρα από τη συνηθισµένη επικοινωνία σε παραµεθόριες περιοχές,πλήθος ανθρώπων,κατά οµάδες ή µεµονωµένα,διασκορπίστηκαν από τα ορεινά της Ηπείρου και της Θεσσαλίας σ ολόκληρη τη Βαλκανική και τα παράλια της Μικράς Ασίας προς αναζήτηση καλύτερης τύχης 4.Κάτι ανάλογο συνέβη ήδη από τον 14ο αιώνα και στη Νότια Ελλάδα µε την εισβολή των Αλβανών,οι οποίοι διασκορπίστηκαν σε µεγάλα τµήµατα της Ανατολικής Στερεάς,της Πελοποννήσου και σε νησιά 5. Στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ηπείρου ζούσαν κτηνοτρόφοι Βλάχοι, Σαρακατσάνοι,Βλαχοαρβανίτες,οι οποίοι µετακινούνταν σε εκτεταµένες περιοχές αναζητώντας κατάλληλα λιβάδια για τα κοπάδια τους.οι µετακινήσεις αυτές άλλοτε ήταν περιορισµένου χρόνου,διότι συνήθως ξεχειµώνιαζαν σε περιοχές µε ηπιότερο κλίµα και µετακινούνταν το καλοκαίρι στα ορεινά,άλλοτε οδήγησαν σε µονιµότερη εγκατάσταση µακριά από τις εστίες εκκινήσεως,όπως στην περίπτωση των Βλάχων του νοµού Σερρών,οι οποίοι κατάγονται από την Αβδέλλα,τη Βωβούσα και τη Γράµοστα της υτικής Μακεδονίας,µετοίκησαν όµως κατά κύµατα τουλάχιστον από τα τέλη του 18ου αιώνα. Γνωρίζουµε τις συµπαγείς οµάδες Βλάχων στις διάφορες περιοχές, οι οποίες διατήρησαν τη γλώσσα και τη νοµαδική ζωή µέχρι και πρόσφατα, όµως οι µετακινήσεις είναι πολύ πιο έντονες απ ό,τι µπορεί να φανταστεί ο ανυποψίαστος παρατηρητής.είναι σχετικά άγνωστο λ.χ.ότι στο Ροδολίβος και την Πρώτη του Παγγαίου υπάρχουν οικογένειες Βλάχων, οι οποίες παρέµειναν εντεύθεν των συνόρων µετά το 1913,ενώ προηγουµένως η βασική εστία εγκαταστάσεως ήταν το Παπά Τσιαΐρ στη σηµερινή Βουλγαρία. Τόπος καταγωγής τους ήταν η Γράµοστα. Βλάχοι εγκαταστάθηκαν και στην Αλιστράτη του Παγγαίου.Σε βαφτιστικά ντόπιων ανδρών και γυναικών γεννηµένων µέχρι το 1913 τα 373 ανήκουν σε Βλάχους.Ένα πλήθος άλλων οικογενειακών ονοµάτων είναι ολοφάνερα βλάχικα,οι συνοµιλητές µας ωστόσο δεν µπορούσαν να το υποστηρίξουν µε βεβαιότητα,διότι προφανώς η µετακίνηση είχε γίνει πολύ παλιά και είχαν αφοµοιωθεί γλωσσικά 6. Κάτι ανάλογο θα πρέπει να υποθέσουµε και για τους Αρβανίτες και γενικότερα τους Ηπειρώτες. Χωριά της Πίνδου και της Ηπείρου που βρίσκονται σήµερα σε 3 Στάθη,Οδοιπορικό 18ου αι.,175, Βλέπε λ.χ.ντίνας,κοζανίτικα επώνυµα,βέλκος,εράτυρα Κοζάνης,πολλαχού.Από προφορικές µαρτυρίες που συλλέγουµε από εικοσιπενταετίας για τις ντόπιες σερραϊκές οικογένειες µπορούµε ήδη να υποστηρίξουµε ότι ο αστικός κορµός της πόλεως κατάγεται από την Ήπειρο,τη υτική Μακεδονία και την Ορεινή Θεσσαλία.Η µετακίνηση ανάγεται τουλάχιστον στο δεύτερο µισό του 18ου αιώνα. 5 Βλέπε λ.χ.λάµπρος,εποίκησις Αλβανών,Πούλος,Αρβανίτες Πελοποννήσου. 6 Τις πληροφορίες οφείλουµε κυρίως στον Γιάνκο (1911)Στέφου,βλαχικής καταγωγής, τέως πρόεδρο της Αλιστράτης.

11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 7 µαρασµό ήταν παλιότερα ολόκληρες πολιτείες.από το εν χρήσει ηµοτολόγιο της Σαµαρίνας των Γρεβενών καταχωρήσαµε µόλις 388 βαφτιστικά ανδρών και γυναικών γεννηµένων µέχρι το 1913.Στον Εκλογικό Κατάλογο του 1914 είναι εγγεγραµµένοι άρρενες εκλογείς.αν προσθέσει κανείς και τα γυναικόπαιδα,ζούσαν εκείνη την εποχή στη Σαµαρίνα ψυχές.η ορεινή περιοχή µε τον καθαρό αέρα και την απουσία επιδηµιών, η οποία συνετέλεσε στην αύξηση, ήταν αδύνατο να απορροφήσει την πληθυσµιακή έκρηξη.η φυγή συνεχίζονταν για αιώνες. Τα ζητήµατα που παρουσιάζουν τα τοπωνύµια και τα ανθρωπωνύµια της Κοιλάδας του Στρυµώνα και ευρύτερα του βορειοελλαδικού χώρου µέχρι την Ανατολική Θράκη και τα παράλια της Μικράς Ασίας απαιτούν εκτός από τη γνώση σλαβικών γλωσσών και Τουρκικής και έρευνα των επιδράσεων της Αλβανικής και Κουτσοβλαχικής, η παρουσία των οποίων είναι αρκετά παλιά στην περιοχή µας, όπως κατ επανάληψη διαπιστώσαµε κατά την προφορική µας έρευνα. Η ύπαρξη στην Ανατολική Θράκη συµπαγών αλβανοφώνων πληθυσµών στην περιοχή του Μεγάλου Ζαλουφίου και του Ιµπρίκ Τεπέ,οι οποίοι διατήρησαν τη γλώσσα τους διά µέσου των αιώνων δείχνει τη µεγάλη έκταση του φαινοµένου.όλοι αυτοί µετακινήθηκαν από τη Νότια Αλβανία 7 διασχίζοντας τη Βόρεια Ελλάδα και φυσικά οι συγγενείς και συµπατριώτες τους δεν κατευθύνονταν αργότερα αποκλειστικά στα µέρη εκείνα,αλλά παρέµεναν και σ άλλους τόπους κατά τη µακρά πορεία τους,κάθε φορά ανάλογα µε τις ευκαιρίες που παρουσιάζονταν.οι Ηπειρώτες και υτικοµακεδόνες τεχνίτες ήταν περιζήτητοι στα διάφορα χωριά του νοµού Σερρών.Την ίδια διαπίστωση κάναµε και στο νοµό Έβρου κατά την εκεί επίσκεψή µας. Ένας µεγάλος αριθµός των εντοπίων οικογενειών του Ιάσµου της Ξάνθης κατάγεται από τη Λάιστα της Ηπείρου. Τοπωνύµια,όπως Σπάτοβο 8,Πούλιοβο 9,επώνυµα,όπως Ντούµπας 10,Πούλιος 11, Νταλαµπίρας 12, Ναούµ 13, Γραµµατίκας 14, Μαδεµλής 15, Μπέροβαλης 16 σε 7 Τόπος εκκινήσεως των Αρβανιτών της Ελλάδας είναι η Νότια Αλβανία και µιλούν τα λεγόµενα Τόσκικα,τα οποία µαζί µε τα Γκέκικα που µιλιούνται στη Βόρεια Αλβανία αποτελούν τις δύο µεγάλες οµάδες διαλέκτων της Αλβανικής. 8 Το όνοµα είναι υβρίδιο από τη σλαβική κατάληξη -ovo και το ανθρωπωνύµιο Σπάτα,το οποίο επιχωριάζει στους Αρβανίτες της Αττικής και της Βοιωτίας. ηλώνει δηλαδή τον τόπο, όπου κατοίκησε κατά πάσα πιθανότητα η φάρα του Σπάτα.Το όνοµα του χωριού εξελληνίστηκε ως Κοίµηση,αφού ως βάση ελήφθη το βουλγαρικό spjá (= κοιµούµαι).για το όνοµα Σπάτα βλέπε κατωτέρω σελ Επίσης υβρίδιο από την κατάληξη -ovo και το ανθρωπωνύµιο Πούλιος,το οποίο και µε τη µορφή Πούλος επιδηµεί σε Βλάχους και Αρβανίτες. 10 Στη Σκοτούσσα της επαρχίας Σερρών. 11 Στον Εκλογικό Κατάλογο της επαρχίας Σερρών του 1914 στην Άνω Ορεινή είναι εγγεγραµµένοι 142 εκλογείς.οι 9 ονοµάζονται Πούλιου.Με βάση τα πατρώνυµα ανήκαν σε 4 οικογένειες.

12 8 Μορφές του Κωνσταντίνος δίγλωσσα χωριά του νοµού Σερρών µαρτυρούν την έλευση µετοίκων τουλάχιστον από τα τέλη του 18ου αιώνα.μοναδικό κριτήριο αυτών των ανθρώπων κατά την εγκατάσταση υπήρξε η δυνατότητα επιβιώσεως. Τα πληθυσµιακά δεδοµένα προσδιόρισαν την επικράτηση της εκάστοτε γλώσσας, οι λησµονηµένες άφησαν δείγµατα κυρίως στα τοπωνύµια, τα επώνυµα και τα χαϊδευτικά ονόµατα, µόνον σποραδικά στο λεξιλόγιο. Επειδή στα αστικά κέντρα κυρίαρχες γλώσσες ήταν η Τουρκική και η Ελληνική, εκτός των άλλων και ως γλώσσα της Εκκλησίας,θα πρέπει να υποθέσουµε ότι οι αφοµοιωµένοι από την Ελληνική Βλάχοι, Αρβανίτες, Σλαβόφωνοι, προσάρµοσαν κατά την αλλαγή περιβάλλοντος και τα ονόµατά τους. Στην Ελληνική τα προσάρµοζαν συνήθως και οι προσκυνητές των διαφόρων Μονών κατά την εορτή του οµωνύµου αγίου, από τις οποίες διασώθηκε ένα πλήθος βαφτιστικών και επωνύµων. Τη θέση µας για τη δηµιουργία των νεοελληνικών βαφτιστικών και επωνύµων διατυπώσαµε προ πολλών ετών στηριζόµενοι σε ονοµατολογικό υλικό κυρίως από την περιοχή του νοµού Σερρών 17.Με την παρούσα εργασία ανταποκρινόµαστε στο αίτηµα για σύνθεση εργασιών µε συνολική θεώρηση του φαινοµένου 18,καθώς µε τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας λάβαµε υπόψη ένα πολύ µεγάλο αριθµό ονοµάτων από διάφορες περιοχές του ελλαδικού χώρου. Πολλές από τις προτάσεις µας θα φανούν εξεζητηµένες, διότι οι φωνητικές συµπτώσεις µε άλλες έννοιες στα συνήθως δισύλλαβα χαϊδευτικά ονοµάτων δεν είναι ορατές στον ανυποψίαστο παρατηρητή.όµως µια προσεκτικότερη µατιά θα πείσει και τον πιο δύσπιστο αναγνώστη ότι το προτεινόµενο σχήµα έχει κανονικότητα και απαντά ολοκληρωµένα σε ερωτήµατα, για τα οποία ο καθιερωµένος τρόπος ερµηνείας δεν είναι σε θέση να διατυπώσει µια οποιαδήποτε πρόταση. Ξεκινούµε από την αρχή ότι µε την εφαρµογή στα ονόµατα γνωστών και συνηθισµένων γλωσσικών κανόνων, όπως µεγέθυνση και σµίκρυνση, ανάπτυξη προθετικού a και s, πάθη συµφώνων, ανοµοιώσεις οµοίων φθόγγων, αποβολές 12 Στο Χορτερό της επαρχίας Σιδηροκάστρου. 13 Στο Βαµβακόφυτο της επαρχίας Σιδηροκάστρου. 14 Στην Αµµουδιά της επαρχίας Σερρών. 15 Στην Κάτω Καµήλα της επαρχίας Σερρών.Ο γενάρχης της οικογένειας Χρήστος (1844) µετοίκησε από τα Βραστά της Χαλκιδικής. 16 Ο Χρήστος (1867)Μπέροβαλης είναι εγγεγραµµένος στον Εκλογικό Κατάλογο του 1914 στην Αναγέννηση της επαρχίας Σερρών.Η Μπέροβα (Βερτίσκος)είναι ελληνόφωνο χωριό της επαρχίας Λαγκαδά. 17 Ταχινοσλής, ηµήτριος, Πατρινέλλης,Κοζάνη 1660,σηµ.67.

13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 ατόνων συλλαβών και ακόλουθες συναιρέσεις είναι δυνατή µε ικανοποιητικό τρόπο η ερµηνεία των βαφτιστικών και των επωνύµων. Τους νόµους αυτούς διατύπωσε ο Γ.Χατζιδάκις.Εµείς τους εφαρµόζουµε στα ονόµατα.πιστεύουµε ότι και ο ίδιος ο πατέρας της νεοελληνικής γλωσσολογίας θα είχε καταλήξει στα ίδια συµπεράσµατα,αν δεν είχε επηρεαστεί αρνητικά από το δάσκαλό του Κωνσταντίνο Κόντο ως προς την έρευνα των ονοµάτων. Στο περιορισµένο ενδιαφέρον του Χατζιδάκι οφείλεται σ ένα βαθµό και η µικρή ανάπτυξη της νεοελληνικής Ονοµατολογίας.Αυτή συνοδεύεται και από την τάση των ελλήνων µελετητών να αναζητούν τη λύση σε οµόηχα από γειτονικές γλώσσες. Από τις έρευνές µας προκύπτει ότι η πορεία υπήρξε η αντίστροφη.πέραν της επιδράσεως που άσκησε κατά τη διάρκεια της µακραίωνης Βυζαντινής Αυτοκρατορίας,η Ελληνική υπήρξε η γλώσσα περιωπής στη Νότια Βαλκανική ως γλώσσα της Εκκλησίας µέχρι την εµφάνιση των εθνικών ανταγωνισµών στο δεύτερο µισό του 19ου αιώνα. Μετά από σχεδόν εικοσάχρονη συστηµατική ενασχόληση µε το αντικείµενο µπορούµε σήµερα να ερµηνεύσουµε στο σύνολό τους τα βαφτιστικά και το µέγιστο µέρος των επωνύµων ανάγοντάς τα στις παραστάσεις και τις παραδόσεις των ανθρώπων της υπαίθρου. Μια διαφορετική πρόταση για την ύπαρξη των διαφόρων µορφών των ονοµάτων διατύπωσε ο G.Weigand,Die bulgarischen Rufnam en,ihre H erkunft,kürzungen und Neubildungen,Jahresberichtdes Instituts fürrum änische Sprache zu Leipzig,26-29 (1921) , ο οποίος στην εργασία του για τα βουλγαρικά βαφτιστικά εξετάζει το σχηµατισµό των συντοµευµένων µορφών τους 19.Υποστηρίζει ότι λόγω δυσκολιών στην προφορά των ακεραίων τύπων των ονοµάτων, παρουσιάστηκε επιτακτικά η ανάγκη να περικοπούν.αποβλήθηκαν ολόκληρες συλλαβές (Elisaveta > Veta )ή µεµονωµένοι φθόγγοι (Kosto > Koto).Οι νέες µορφές ήταν κατάλληλες για προσφώνηση,διότι ήταν δισύλλαβες και έληγαν σε φωνήεν,δηλαδή ήταν εύηχες και κατανοητές. Η παραγωγή έγινε µε επιθήµατα,τα οποία είχαν αρχικά κυρίως υποκοριστική σηµασία,στη συνέχεια όµως µετατράπηκαν σε ονοµατικά µορφήµατα (τα ονοµάζει απλώς formantia). Αυτά προσκολλούνταν στην τελευταία συλλαβή του ονόµατος αναλογικά µε άλλα,στα οποία αποτελούσαν µέρος του θέµατος.το K ostadin λ.χ., χωρίζεται σε Kosta και Dino. Αυτά µπορούν µε προσθήκη επιθηµάτων να

14 10 Μορφές του Κωνσταντίνος διευρυνθούν σε Kostaki και Dinčo ή να περικοπούν µε τη χρήση των ονοµατικών µορφηµάτων σε Koto,Κοčο και Diko,Dito,Dico,Dičo. Με τη µηχανιστική αυτή µέθοδο,την οποία κι εµείς εφαρµόσαµε παλιότερα 20,ο J. Zaimov,Bălgarski Imennik,Σόφια 1988,επινοώντας διάφορες ευχές,µεταφέροντας τη λειτουργία των καταλήξεων και κυρίως των ονοµατικών µορφηµάτων από τη µια µορφή στην άλλη λύνει όλα τα προβλήµατα και δεν έχει καµία δυσκολία να ταυτίσει βουλγαρικά βαφτιστικά,ανατρέχοντας κατά κανόνα σε βουλγαρικά πρότυπα. Κατά την παράθεση των απόψεών µας θα αναφερθούµε πολλές φορές και σ αυτή τη συλλογή, δοθέντος ότι σ έναν αριθµό χωριών στη βόρεια ζώνη του νοµού Σερρών µιλιόταν η Σλαβική 21. Η πραγµατικότητα υπήρξε κατά τη γνώµη µας περισσότερο πολύπλοκη. Στην πορεία της εργασίας µας διαπιστώσαµε ότι πάµπολλα προβλήµατα, τα οποία λύνονται µε τον εύκολο τρόπο της χρήσεως των ονοµατικών µορφηµάτων, αντιµετωπίζονται πιο πειστικά, εφόσον εφαρµόσουµε γλωσσικούς κανόνες και λάβουµε υπόψη την επικοινωνία των διαφόρων γλωσσών και την παρετυµολογία. εν υπάρχει µεταφορά συµφωνικών µορφηµάτων από το ένα όνοµα στο άλλο, αλλά χρήση κυρίως υποκοριστικών και µεγεθυντικών καταλήξεων,πολλές εκ των οποίων απετέλεσαν παραλλαγές των βασικών για συγκεκριµένους φωνητικούς νόµους εντός ονοµάτων. Οι παραλλαγµένες αυτές µορφές λειτουργούσαν πολλές φορές µε τη βοήθεια και της παρετυµολογίας επιθηµατικά. Το φαινόµενο αυτό επιτεινόταν κατά το δανεισµό σε µια άλλη γλώσσα,κυρίως από την Ελληνική στις υπόλοιπες Βαλκανικές. Έµπαιναν τα διάφορα βαφτιστικά σε µια συνεχή παλίνδροµη κίνηση,κατά την οποία το µικρό αποκτούσε µέγεθος και το µεγάλο περικόπτονταν, το όµοιο διαφοροποιούνταν (ανοµοίωση), το διαφορετικό προσαρµόζονταν στο περιβάλλον (αφοµοίωση),καθώς τίποτε δεν παρέµενε σε ακινησία.κανονική µορφή, δηλαδή σταθερή,πλην των εκκλησιαστικών τύπων δεν υπάρχει. Οι φωνητικές συµπτώσεις οι οποίες είναι δυνατόν να συµβούν µε την τροπή ενός φθόγγου σε συγγενικό του είναι πάµπολλες.επίσης θα πρέπει πάντα να έχουµε κατά νουν ότι πολλές µορφές είναι δηµιουργήµατα της παιδικής ηλικίας,κατά την οποία το φωνητικό σύστηµα δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί,και πολλοί κανόνες µιας γλώσσας δεν εφαρµόζονται πλήρως.μερικά παραδείγµατα: 19 Weigand,108 κ.ε. 20 Ταχινοσλής, ηµήτριος. 21 Εθνογραφικοί όροι για το παρελθόν αναφέρονται στη γλωσσική κατάσταση µέχρι το 1913.

15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 11 Από τον ηπειροθεσσαλικό χώρο είναι κυρίως γνωστό το αρκετά σπάνιο βαφτιστικό Θαλάσσω, Θαλασσινός, Θαλάσσης 22. Περαιτέρω µαρτυρείται στην Ανατολική Θράκη,απ όπου έχουµε την πληροφορία ότι είναι ηπειροθεσσαλικής προελεύσεως 23. ιερωτάται κανείς γιατί να συναντάται σε µια περιοχή τόσο αποµακρυσµένη από την θάλασσα,την οποία κατά πάσα πιθανότητα δεν είχαν δει ποτέ τους οι άνθρωποι στην Ορεινή Θεσσαλία και Ήπειρο. Στον Εκλογικό Κατάλογο του 1914 της επαρχίας Σερρών είναι εγγεγραµµένος στο χωριό Πεντάπολη ο εκλογέας Αθανάσιος Ευλαβίτης (1844)του Βάσιου.Σήµερα το επώνυµο Ευλαβίτης δεν υπάρχει,διότι ο Αθανάσιος απέκτησε µόνον κόρες,ενώ ο Γεώργιος (1868),ο γιος του αδελφού του Κρουστάλη,ονοµάστηκε Βάσιος,δηλαδή το βαφτιστικό του παππού του έγινε σ αυτόν τον κλάδο επώνυµο. ισεγγονή του Αθανασίου από την κόρη του Φωτεινή είναι η Θαλασσή Μπαρµπαλιού (1916),γνωστή ως Θαλασσούλα 24,η οποία γνώριζε ότι το όνοµά της το απέκτησε προς τιµήν της προγιαγιάς της Θαλασσής,συζύγου του Θαλάσση,τον οποίο θυµόταν επίσης µε το επώνυµο Βάσιος και όχι µε το αρχικό του Ευλαβίτης. Γνώριζε ακόµη ότι και οι δύο γιόρταζαν του αγίου Αθανασίου.Η εγγονή της δεύτερης Θαλασσής ονοµάστηκε Αθανασία και γιορτάζει φυσικά του αγίου Αθανασίου. Σηµειωτέον ότι Αθανάσιος (1884) ονοµαζόταν και ένας από τους γιους της Φωτεινής.Προφανώς προς τιµήν επίσης του ιδίου προσώπου. Στο ίδιο χωριό ο Θεοδόσιος Λιθαρής (1921) θυµόταν ότι η αδελφή του προπάππου του Αναστασία Λιθαρή απέκτησε από τον γάµο της µε τον Μιχαήλ Τσιαπούρη τον Θαλάσση Τσιαπούρη. Στο ηµοτολόγιο του χωριού υπάρχει η οικογενειακή µερίδα του Αθανασίου Τσιαπούρη (1869) 25,στον Εκλογικό Κατάλογο του 1914 ο εκλογέας Αθανάσιος Τσιαπούρης. Στην Κρηνίδα του Παγγαίου η µητέρα του Ευαγγέλου Γκάντζιου (1900) ονοµάζεται Αθανασία,στην µερίδα του αδελφού του Θεοδώρου (1898)αναφέρεται ως Θαλασσία. 22 Βλέπε λ.χ.σπανός, Θεσσαλικό Ηµερολόγιο 1981 κ.ε.στις εργασίες αυτού και των συνεργατών του που αποδελτιώσαµε: Θαλάσσης (2),Θαλασσινός (2),Θαλάσσω (14). 23 Κουρτίδης,Σουφλί, Μαζί της συζητήσαµε την Άνοιξη του Στην Πεντάπολη συλλέξαµε προφορικό υλικό κυρίως µε τη βοήθεια του Θεοδοσίου Λιθαρή κατά το σχολικό έτος Φιλοπερίεργος ο ίδιος γνώριζε σε πολύ µεγάλο βαθµό τους συνοµηλίκους τού πατέρα και του παππού του τους οποίους είχε γηροκοµήσει. Για τις όποιες απορίες δηµιουργούνταν ρωτούσε τους ηλικιωµένους στο ΚΑΠΗ του χωριού του.κατά τον τρόπο αυτό καταγράψαµε τις µορφές που ήταν γνωστές στην καθηµερινή επικοινωνία βαφτιστικών του χωριού σε εβδοµαδιαίες συναντήσεις στο σπίτι του.

16 12 Μορφές του Κωνσταντίνος Στο ηµοτολόγιο της Σάλπης της επαρχίας Ιάσµου της Ροδόπης ο πατέρας του Παναγιώτη (1909) Καρυδόπουλου µε καταγωγή από την Προύσα της Μικράς Ασίας ονοµάζεται Θαλασσινός, στην µερίδα του αδελφού του Γεωργίου (1911) Αθανάσιος. Η τροπή ενός φθόγγου στο συγγενικό του δηµιούργησε µια καινούργια έννοια, γνωστή και κατανοητή σ όλους,καθώς κατά τη συµπροφορά του άρθρου µε το όνοµα στην αιτιατική ο συνδυασµός n-n εξελίχθηκε σε n-l,την Θανάσω > την Θαλάσω,τον Θανάση > τον Θαλάση.Η φωνητική αυτή σύµπτωση προξένησε και τη σύγχυση,µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται η εντύπωση ότι η θάλασσα 26 υπήρξε η αφόρµηση για την δηµιουργία του βαφτιστικού και στη συνέχεια του επωνύµου. Για τα επώνυµα Παλαιός 27,Παληός 28,Παλιάκης 29,Παλιακίδης 30 σκεφτόµαστε αβίαστα το νεοελληνικό παλιός. Το συναντούµε και ως πρώτο συνθετικό συνοδευόµενο συνήθως από ένα βαφτιστικό σ ένα πλήθος επωνύµων, όπως Παληογιάννης 31, Παλιογιάννης 32, Παλαιοδηµούδης 33, Παληόµπεης 34, Παλιονίκος 35,Παλαιοµήχος 36. Με τον παραδοσιακό τρόπο ερµηνείας µπορεί κανείς να υποθέσει µύριες όσες αιτίες για τη δηµιουργία τους, όµως κάθε αιτιολόγηση αυτού του είδους είναι τουλάχιστον ανεπαρκής,δοθέντος ότι ένα µέρος από αυτά δηµιουργήθηκε σε µη ελληνόφωνο περιβάλλον. Πιο πειστικά µπορούµε να πλησιάσουµε την πηγή της δηµιουργίας τους, αν υποθέσουµε ότι η ευρεία διάδοση οφείλεται σε φωνητική σύµπτωση εξελίξεων ονοµάτων µε την οµόηχη λέξη, αφού µαρτυρούνται και 26 Μπούτουρας,149,διά την µεγαλοπρέπειαν ή διά το χρώµα. 27 Στα ηµοτολόγια το επώνυµο φέρει 1 οικογένεια στο βλαχοχώρι Αµάραντος Τρικάλων. 28 Στα ηµοτολόγια το επώνυµο φέρουν από 1 οικογένεια στα βλαχοχώρια Λιβάδι Ολύµπου, Αβδέλλα Γρεβενών,Κρανιά και Καστανιά Τρικάλων.Επίσης 1 οικογένεια στα Κερδύλλια Σερρών µε καταγωγή από την Ανατολική Θράκη. 29 Στα ηµοτολόγια το επώνυµο φέρει 1 οικογένεια στη Λειβαδιά Σερρών µε καταγωγή από την Ανατολική Ρωµυλία. 30 Στα ηµοτολόγια το επώνυµο φέρει 1 οικογένεια στις Σέρρες µε καταγωγή από την Αδριανούπολη Ανατολικής Θράκης. 31 Στα ηµοτολόγια το επώνυµο φέρει 1 οικογένεια στην Αρέθουσσα Θεσσαλονίκης µε καταγωγή από το Νεστόριο Καστοριάς. 32 Στα ηµοτολόγια το επώνυµο φέρουν 2 οικογένειες στην Ευκαρπία Σερρών µε καταγωγή από το Νεστόριο Καστοριάς. 33 Στα ηµοτολόγια το επώνυµο φέρει 1 οικογένεια στο Χείµαρο Σερρών µε καταγωγή από την Ανατολική Θράκη και 1 στις Σέρρες µε καταγωγή από το ΟρτάκιοïΑνατολικής Θράκης. Η οικογένεια στις Σέρρες το διόρθωσε σε ηµόπουλος. 34 Στα ηµοτολόγια το επώνυµο φέρει 1 οικογένεια στη Νιγρίτα µε καταγωγή από το Νεστόριο Καστοριάς. 35 Στα ηµοτολόγια το επώνυµο φέρει 1 οικογένεια στο βλαχοχώρι Κλεινός Τρικάλων. 36 Στα ηµοτολόγια το επώνυµο φέρει 1 οικογένεια στην Τερπνή Σερρών µε καταγωγή από το βλαχοχώρι Αετοµηλίτσα Κονίτσης.

17 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 13 βαφτιστικά Παλαιός 37,Παλιάς 38, Παλής 39,Παλή(ς),Παλή 40, Pal-i, Paljo, Paljoky, Paljotsa 41. Εµείς πιστεύουµε ότι στη µορφή Παλιός συνέπεσαν περισσότερα του ενός βαφτιστικά,τα οποία περιέχουν στο θέµα τους φθόγγους p,lή p,r,όπως Απόστολος, Παράσχος,Πασχάλης.Από την προφορική µας έρευνα σηµειώνουµε την Παλάκης < Απόστολος 42, Παλιάκος 43 < Παράσχος. Όµως πολύ πιο αγαπητό είναι το βαφτιστικό Παναγιώτης,το οποίο µαρτυρείται και µε τη µορφή Πανιός,γυναικείο Πανιώ 44. Η ανωτέρω µορφή Παλιός σχηµατίστηκε µε τροπή του n > l. Η πολυπληθής οικογένεια Μουλαδούδη στο Βερτίσκο της επαρχίας Λαγκαδά είναι γνωστή στην καθηµερινή επικοινωνία µε διάφορα παρατσούκλια προς διάκριση των διαφόρων κλάδων.μόνον οι απόγονοι του Παναγιώτη (1860)είναι γνωστοί ως Παλιάδες. Ο ίδιος ήταν γνωστός ως Παλιάς, ο γιος του Γεώργιος (1883) ως Παλιούρας. Στη βιβλιογραφία που έχουµε υπόψη µας δεν επισηµαίνεται η ανοµοίωση των οδοντικών ενός βαφτιστικού κατά τη συµπροφορά µε το οριστικό άρθρο στην αιτιατική.οδοντικό έχουν στο θέµα τους πολλά αγαπητά ονόµατα του χριστιανικού εορτολογίου. Εκτός από τη συσσώρευση στο Κωνσταντίνος αναφέρουµε τα Αναστάσιος, ηµήτριος,χρήστος,απόστολος. Από την προφορική µας έρευνα παραθέτουµε ενδεικτικά µερικές µορφές βαφτιστικών από τη δίγλωσση Αγριανή της επαρχίας Νέας Ζίχνης που οφείλουν εν µέρει τη δηµιουργία τους σ αυτό το φαινόµενο. Ο Ευθύµιος (1874)Τέγος ήταν γνωστός ως Κίµτσιος.Η εξέλιξη είναι η εξής:σε µια αρχική µορφή Timtsio κατά τη συµπροφορά µε το επιτιθέµενο οριστικό άρθρο ανοµοιώθηκε το ουρανωµένο οδοντικό t > k,timtsio to > Kimtsio to.κατά τον ίδιο τρόπο ο Παναγιώτης (1866) Γκουβεντάρης ήταν γνωστός ως Νώκιο,ο Μάνθος (1865,περ.) Κοκόζης ως Μάνκιο,ο ηµήτριος (1907) Τοπάλης,γαµπρός από τη Μεσολακκιά του Παγγαίου ως Καραµήκιο.Η συνηθέστερη µορφή του Χρήστος στην καθηµερινή επικοινωνία ήταν η Ρίσκιο. 37 Σκανδαλίδης,Χάλκη ωδεκανήσων, Σπανός,Παντοπώλες , Χατζηïωάννου,Ζάµπουρδα, Αποστολόπουλος-Ανδρεάδης, Καππαδοκία,114 και 131.Την πρώτη µορφή θεωρούν εξέλιξη του Παύλος,τη δεύτερη την αντιλαµβάνονται ως Μελένια < τουρκ.bal= µέλι 41 Weigand,129.Τα θεωρεί εξελίξεις του ονόµατος Παύλος στην Αλβανική. 42 Έτσι ήταν γνωστός στην καθηµερινή επικοινωνία στην Ηράκλεια ο Απόστολος (1890) Βάκας βλαχικής καταγωγής. 43 Έτσι ήταν γνωστός στην καθηµερινή επικοινωνία στο Μικρό Σούλι του Παγγαίου ο Παράσχος (1850,περ.)Κρυωνάς.

18 14 Μορφές του Κωνσταντίνος Το φαινόµενο είναι ευρύτερα γνωστό. Το βαφτιστικό Αθανάσιος έχει στη Σιάτιστα τη µορφή Γκανάτσιος 45,µια Αθανασία > Γκανάσω 46,επίσης σε δίγλωσσο περιβάλλον ένας Αθανάσιος > Κανάτσης 47. Ένας Θεοδόσιος > Τοdόσης > Γκοdόσης 48,Γκοdότσιος 49,Κουντόσης 50,Ντόκας 51,Ντόκος 52,ένας Θεοχάρης > Τîουχάρης > Κουκάρας 53,Τιουχαρούδας 54,επίσης Κάκαρος 55,Κοχάρης 56. Γενικότερα θα πρέπει να έχουµε υπόψη µας την ανοµοιωτική επίδραση που προκαλεί το προτιθέµενο οριστικό άρθρο της Ελληνικής, το επιτιθέµενο της Βουλγαρικής και της Αλβανικής.Με αντικατάσταση των αήχων στιγµικών p,t,k και των ηχηρών στιγµικών b,d,g µεταξύ τους σε µορφές άνευ νοήµατος αποκαθιστούµε γνωστές και συνηθισµένες του χριστιανικού εορτολογίου, αρκεί να µην µας παρασέρνει κάθε φορά η παρετυµολογία. Το επώνυµο Τρικούπης 57, το οποίο µαρτυρείται και ως βαφτιστικό 58, δηµιουργήθηκε ολοφάνερα µε παρετυµολογική επίδραση του νεοελληνικού κουπί και στον ΟΤΕ το φέρουν περισσότεροι συνδροµητές από το Τρικούκης, το οποίο αποκαθιστούµε µε αντικατάσταση ενός πρωτογενούς k.αυτή είναι παράλληλη των Τρικάκης, Τρίκαλης 59, Τρίκογλου 60, Τρικουράκης, δηλαδή µια Τρίκας 61 < ( ηµη)τρίκας, (Μη)τρίκας. Κατά τη συµπροφορά µε το οριστικό άρθρο στην αιτιατική συναντήθηκαν δύο ζεύγη οµοίων φθόγγων. Με τη βοήθεια και της 44 Μπούτουρας,95, Μπούτουρας, Στο Χρυσό της επαρχίας Σερρών. 47 Έτσι ήταν γνωστός στο Χαρωπό της επαρχίας Σιδηροκάστρου ο Αθανάσιος (1889) Μαυρουδής. 48 Στο Νέο Σκοπό της επαρχίας Σερρών µε καταγωγή από το Σκοπό της Ανατολικής Θράκης, στο Χρυσό της επαρχίας Σερρών και στο συνοικισµό Οµόνοια των Σερρών µε καταγωγή από το Εϊνεσί της Προύσας. 49 Στο χωριό Εµµανουήλ Παπάς της επαρχίας Σερρών. 50 Έτσι ήταν γνωστή στο Ροδολίβος του Παγγαίου η οικογένεια Θεοδοσίου. 51 Στο Βερτίσκο της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης 52 Θεολόγου,Αναστασιά Σερρών, Στο Βερτίσκο της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. 54 Στο Χρυσό της επαρχίας Σερρών. 55 Στο Βερτίσκο της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.Η κόρη του (1899) ήταν γνωστή ως Κακαρούδα. 56 Στη Νιγρίτα. 57 Στα ηµοτολόγια το επώνυµο φέρει 1 οικογένεια στο Αργυροπούλι Τυρνάβου µε καταγωγή από τον Τύρναβο. 58 Μπούτουρας, Στα ηµοτολόγια το επώνυµο φέρει 1 οικογένεια στα Κάτω Πορρόια της επαρχίας Σιδηροκάστρου µε καταγωγή από την Ανατολική Θράκη. 60 Στα ηµοτολόγια το επώνυµο φέρει 1 οικογένεια στην Κλησσώ Έβρου µε καταγωγή από το Ζαλούφι Ανατολικής Θράκης. 61 Βλέπε κατωτέρω σελ.45.στα ηµοτολόγια το επώνυµο φέρουν 2 οικογένειες στην Ηράκλεια µε καταγωγή την Ανατολική Θράκη.

19 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15 παρετυµολογίας ο φθόγγος k > p,το σύµπλεγµα t-k-k > t-k-p, Τρικούκης > Τρικούπης. Εφαρµόζουµε την ίδια εξέλιξη σε µια Τρικούλας, Τρικούλης. Η νέα µορφή Τριπούλης αποµακρύνθηκε φωνητικά και συνέπεσε µε µια έννοια εντελώς ξένη.το ίδιο ισχύει και για την Τριπολιτσά,στην καθοµιλουµένη και Ντροπολιτσά,στην οποία προστέθηκε περαιτέρω η κατάληξη -ίτσης. ίχως τις υποκοριστικές καταλήξεις αποµένει µια Τρίπας, στον ΟΤΕ συνήθως Τρύπας 62, µε χείλωση Τρούπης 63, Τρουπής κλπ. Με ανοµοίωση του πρώτου οδοντικού t σε χειλικό p οι νέες µορφές συνέπεσαν φωνητικά µε το νεοελληνικό προίκα, προς το οποίο προσαρµόστηκε και η ορθογραφία,προίκας 64,Προίκος,Προικάκης. Με την προσθήκη της καταλήξεως -ούκης σχηµατίστηκαν πολλές µορφές βαφτιστικών,γεώργιος > Γεωργούκης,Γιουρούκης,Παναγιώτης > Παντούκης, ηµήτριος > Τούκης,-ούκος: Ιωάννης > Γιαννούκος,Αδάµης > Αδαµούκος, Κωνσταντίνος > Κουτσούκος, -ούκας: Γεώργιος > Λιώλιος > Λιουλιούκας, ηµήτριος > Μουτούκας,Στέργιος > Στεργιούκας. Η -ούπης θεωρείται µεγεθυντική και επιχωριάζει κυρίως στην Κύπρο.Μια οµόηχη κατάληξη συναντήσαµε κυρίως στο σχηµατισµό επωνύµων 65, Κουτούπας, Κουτούπης 66, Κουρούπας 67, Χαρούπας 68, Σαββατούπης 69, Τουλούπης 70. Σε βαφτιστικά µόνον στα Ζούπας 71,Ζιούπας 72,Ασκλούπης,Λούπης 73,Τρικούπης 74. Την κοιτίδα της θα πρέπει να την αναζητήσουµε στον ηπειροθεσσαλικό χώρο. 62 Στα ηµοτολόγια το επώνυµο φέρουν 3 οικογένειες στο βλαχοχώρι Κρανιά Τρικάλων. 63 Στα ηµοτολόγια το επώνυµο φέρουν 2 οικογένειες στη δίγλωσση Ορεινή της επαρχίας Σερρών και 1 στην Τερπνή της επαρχίας Νιγρίτας,το επώνυµο Τρούπκος 1 οικογένεια στο Σιδηρόκαστρο µε καταγωγή από το Μελένικο,όπου είχε µετοικήσει στις αρχές του 19ου αιώνα από την περιοχή των Γιαννιτσών. 64 Στα ηµοτολόγια το επώνυµο φέρουν 2 οικογένειες στο δίγλωσσο Σοχό του νοµού Θεσσαλονίκης. 65 Μηνάς,Μεγέθυνση, Η οικογένεια Κουτούπα είναι από τη Νιγρίτα,µη συγγενική µε την Κουτούπη από το Μικρό Σούλι του Παγγαίου.Η δεύτερη είναι ηπειρωτικής καταγωγής. 67 Στα ηµοτολόγια το επώνυµο φέρουν 2 οικογένειες στην Αρναία Χαλκιδικής,το επώνυµο Κουρούπης 1 οικογένεια στις Σέρρες και 1 στο χωριό Αγία Ελένη της επαρχίας Σερρών µε καταγωγή από την Ανατολική Θράκη. 68 Στα ηµοτολόγια το επώνυµο φέρουν 3 οικογένειες στη Μεσολακιά του Παγγαίου και 4 σε διάφορα χωριά του νοµού Σερρών µε καταγωγή από τη Μεσολακιά,το επώνυµο Χαρουπάκης 1 οικογένεια στη Λυγαριά της επαρχίας Νιγρίτας µε καταγωγή από την Ανατολική Θράκη. 69 Στα ηµοτολόγια το επώνυµο φέρει 1 οικογένεια στη Χωριστή ράµας µε καταγωγή από την Ανατολική Θράκη. 70 Στα ηµοτολόγια το επώνυµο φέρει 1 οικογένεια στο οξάτο ράµας µε καταγωγή από τη Σαρακίνα Ανατολικής Θράκης και 1 οικογένεια στη Βέργη της επαρχίας Νιγρίτας. 71 Πουλίτσας,Βόρειος Ήπειρος,96.

20 16 Μορφές του Κωνσταντίνος Λόγω της ευρείας χρήσεως των δύο καταλήξεων,τις οποίες συναντούµε µόνον σε ονόµατα και όχι σε προσηγορικά,πιστεύουµε ότι είναι εξελίξεις της υποκοριστικής - ίκας µε τροπή του k > p και χείλωση του i > u, Γεώργιος > Γιωρίκας, Κωνσταντίνος > Κωτίκας,Σάββας > Σαββίκας,*Σαββατίκας > *Σαββατίπας > Σαββατούπης. Λόγω των εσωτερικών φωνητικών εξελίξεων φαίνεται πως αµαυρώθηκε και η υποκοριστική της σηµασία. Πολλές φορές αντί του u εµφανίζεται o, πιθανόν λόγω του τόνου 75,Νάσιος > Νασιώκας, Μίλιος > Μιλιώκας, Στέργιος > Λιουλιώκας. Στο Βερτίσκο της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης ακούσαµε το επώνυµο Κουντούκης και ως Γκουdώκας.Εκτός από τα επώνυµα Μαλίκας,Μαλιούκας µαρτυρείται και η µορφή Μαλιώκας. Έτσι ονοµάζεται στο ηµοτολόγιο του διγλώσσου Αδελφικού ο Χρήστος (1888), γιος του Μιχαήλ, ο οποίος µετοίκησε εκεί από τη γειτονική δίγλωσση Λυγαριά της επαρχίας Νιγρίτας. Ο αδελφός του Στέργιος (1878) που µετοίκησε στο γειτονικό ηµητρίτσι ονοµάζεται Μιχαηλούδης.Τα Μαλιώκας και Μιχαηλούδης είναι υποκοριστικές µορφές του Μιχαήλ. Η κατάληξη -ώ(ό)κας επιχωριάζει στους Βλάχους.Σπανιότερα σε επώνυµα τη συναντούµε και ως ώ(ό)κης, Βαλιώκης 76,Παζιώκης 77,Σιώκης 78,Μετόκης 79,Φολόκης. Τα εν χρήσει ηµοτολόγια των ήµων και Κοινοτήτων συνετάγησαν στη δεκαετία του 50. Οι κάτοικοι είναι καταχωρηµένοι µε αλφαβητική σειρά κατά επώνυµο στις οικογενειακές τους µερίδες,όπου αναγράφονται οι γενάρχες µε το όνοµα του πατέρα και της µητέρας,το όνοµα και το επώνυµο της συζύγου και των παιδιών,καθώς επίσης τον τόπο γεννήσεως του αρχηγού και της συζύγου του 80.Με τον όρο οικογένεια εννοούµε τους αρχηγούς που έχουν κοινό πατέρα και µητέρα. 72 Σπανός,Λεσκοβίκι 1613/14, Μπούτουρας, Μπούτουρας, Χατζιδάκις,Έρευναι 1, Στα ηµοτολόγια το επώνυµο φέρει 1 οικογένεια στην Ηράκλεια. 77 Στα ηµοτολόγια το επώνυµο φέρει 1 οικογένεια στην Αλιστράτη του Παγγαίου. 78 Στα ηµοτολόγια το επώνυµο φέρει 1 οικογένεια στο βλαχοχώρι Γαρδίκι Τρικάλων,το επώνυµο Σιώκος 9 οικογένειες στο Παλιοχώρι Χαλκιδικής και 1 στην Πρώτη του Παγγαίου. 79 Στα ηµοτολόγια το επώνυµο φέρει 1 οικογένεια στη δίγλωσση Βαµβακιά της επαρχίας Σερρών. 80 Εξυπακούεται ότι αυτό ισχύει για τη γενική εικόνα.στην πράξη πολλά παρουσιάζουν προβλήµατα,όπως ελλιπή αναφορά στην καταγωγή,λ.χ.γενικά και αόριστα Τουρκία, Ανατολική Θράκη ή Μικρά Ασία και όχι τη συγκεκριµένη περιοχή καταγωγής.πολλές φορές ως τόπος καταγωγής των γυναικών αναφέρεται αυτός των ανδρών,λείπει το όνοµα του πατέρα τους ή είναι καταχωρηµένες µε το όνοµα του αδελφού τους κλπ.παρά τις όποιες αδυναµίες νοµίζουµε ότι αποκτούµε µια ικανοποιητική εικόνα για τις ονοµατοδοτικές συνήθειες των διαφόρων περιοχών του ελλαδικού χώρου.

21 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17 Στην περίπτωση που έστω και η µητέρα διέφερε, µολονότι κατά κανόνα, όπως διαπιστώσαµε πολλές φορές κατά την προφορική µας έρευνα,επρόκειτο για δεύτερο γάµο που δεν αναφέρεται από αµέλεια του γραµµατέα, την καταχωρήσαµε ως ξεχωριστή οικογένεια. Στην προσπάθειά µας να αποµονώσουµε τις διάφορες περιοχές του ελλαδικού χώρου πριν από την ανάµιξη,η οποία έγινε µετά την Καταστροφή του 1922 και την έλευση των προσφύγων, καταγράψαµε µε terminus ante quem το έτος απελευθερώσεως µεγάλου τµήµατος της Βορείου Ελλάδος αυτούς που γεννήθηκαν µέχρι και το Με το ίδιο χρονικό όριο καταχωρήσαµε και τα προσφυγικά ονόµατα,αν και σχεδόν στο σύνολό τους οι πρόσφυγες ήρθαν στην Ελλάδα στα έτη Στα πλαίσια της συντάξεως του Λεξικού των Νεοελληνικών Τοπωνυµίων του καθηγητή Χ.Π.Συµεωνίδη συγκεντρώσαµε από ηµοτολόγια του νοµού Σερρών, µεγάλου µέρους του νοµού Χαλκιδικής,τµηµάτων των νοµών Καβάλας, ράµας και Θεσσαλονίκης ονόµατα ανδρών και γυναικών. Για να αποκτήσουµε µια πληρέστερη εικόνα των γλωσσικών κοινοτήτων της Ελλάδας επισκεφτήκαµε περαιτέρω το νοµό Έβρου,όπου εγκαταστάθηκαν οι Αρβανίτες της Ανατολικής Θράκης από το Ζαλούφι και το Ιµπρίκ Τεπέ, και τα βλαχοχώρια στους νοµούς Πιερίας,Γρεβενών,Τρικάλων και µέρους των Ιωαννίνων 81. Η συλλογή µας από τα ηµοτολόγια µετά την αφαίρεση των µικροτέρων οµάδων, όπως Πελοποννήσιοι,Κρητικοί κλπ.,οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στις περιοχές αυτές µετά την Απελευθέρωση,αποτελείται από βαφτιστικά.αυτά τα χωρίσαµε σε 5 οµάδες ως εξής: 1. Ντόπιοι: άνδρες και γυναίκες, 2. Θρακιώτες: άνδρες και γυναίκες, 3. Μικρασιάτες: άνδρες και γυναίκες, 4. Πόντιοι: άνδρες και γυναίκες, 5. Βλάχοι: άνδρες και γυναίκες. Εκτός από τις βασικές αυτές οµάδες δηµιουργήσαµε και πάλι µε το ίδιο χρονικό όριο τρεις ακόµη,στις οποίες καταχωρήσαµε: 1. Τους Ζαλουφιώτες από τον Έβρο και χωριά του νοµού Σερρών.Η πρώτη αυτή οµάδα αποτελείται από βαφτιστικά Αρβανιτών από το Ζαλούφι, η οποία κατά τις εκτιµήσεις µας περιλαµβάνει περίπου το 90% του συνόλου

22 18 Μορφές του Κωνσταντίνος των κατοίκων της περιοχής του µεγάλου Ζαλουφίου της Ανατολικής Θράκης.Επίσης, παρά τη θέλησή µας, περιλαµβάνονται εδώ µόνον 963 βαφτιστικά Αρβανιτών από το Τυχερό του Έβρου,οι οποίοι κατάγονταν από την περιοχή του Ιµπρίκ Τεπέ της Ανατολικής Θράκης. Όλοι αυτοί συµπεριλαµβάνονται στην ευρύτερη οµάδα Θρακιώτες της συλλογής µας από τα ηµοτολόγια. 2. Τους Σαρακατσάνους. Στα ονόµατα της συλλογής µας από τα ηµοτολόγια προσθέσαµε και από ηµοτολόγια των νοµών Ξάνθης και Ροδόπης 82,µέρος των νοµών Κιλκίς και Θεσσαλονίκης,συνολικά βαφτιστικά ανδρών και γυναικών. 3. Τους Μικρασιάτες Πισιδούς. Στα βαφτιστικά Πισιδών από τα ηµοτολόγια της συλλογής µας, τα οποία συµπεριλαµβάνονται στην ευρύτερη οµάδα Μικρασιάτες, προστίθενται και τα από τη Νέα Ιωνία Αττικής,συνολικά βαφτιστικά ανδρών και γυναικών 83. Παρά τις αδυναµίες που παρουσιάζει η διαίρεση αυτή λόγω των ελλείψεων των ηµοτολογίων αλλά και του γεγονότος ότι οι διάφορες οµάδες δεν είναι δυνατόν να καθορισθούν επακριβώς, λ.χ. πολλές φορές είχαµε αµφιβολίες για το πού θα εντάσσαµε µια περιοχή της σηµερινής Τουρκίας. Στη γενική οµάδα ντόπιοι συµπεριλαµβάνονται για το νοµό Σερρών όχι µόνον οι καταγόµενοι από την Ήπειρο και Θεσσαλία, αλλά και βαφτιστικά Βλάχων, οι οποίοι µετοίκησαν κατά κύµατα τουλάχιστον από τα τέλη του 18ου αιώνα.μετακινούµενες οµάδες,όπως οι Σαρακατσάνοι,των οποίων τα ονόµατα είναι Ηπειρώτικα,έχουν πολλές φορές στα ηµοτολόγια πατρίδα την Ανατολική Θράκη 84. Νοµίζουµε ότι αποκτούµε µια ικανοποιητική εικόνα για τις ονοµατοδοτικές συνήθειες της εκάστοτε περιοχής κυρίως κατά το δεύτερο µισό του 19ου αιώνα. Επειδή πέραν της επιδράσεως της Τουρκικής µετά την κατάκτηση δεν προστέθηκε κανένα νέο στοιχείο,πιστεύουµε ότι αντανακλάται η εικόνα µιας ευρύτερης χρονικής περιόδου.η πιο σηµαντική αλλαγή για τα ονόµατα κατά την εν λόγω εποχή αφορά 81 Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας µας συνεχίσαµε τη συλλεκτική δραστηριότητα.από τµήµατα του νοµού Κιλκίς και Θεσσαλονίκης συγκεντρώσαµε περαιτέρω βαφτιστικά ανδρών και γυναικών.αυτά δεν συµπεριλαµβάνονται στις ανωτέρω οµάδες. 82 Απουσιάζουν,παρά τη θέλησή µας,οι Σαρακατσάνοι του ήµου Τοπείρου της Ξάνθης. 83 Βογιατζόγλου,Πισιδία.Η καταγραφή από τη Νέα Ιωνία περιλαµβάνει και ονόµατα των γεννηθέντων µέχρι και το Με τη βοήθεια του µελετητή των Σαρακατσάνων Βασ.Τσαούση αποµονώσαµε από τη συλλογή µας από τα ηµοτολόγια για το νοµό Σερρών 343 οικογένειες,στις οποίες αντιστοιχούν βαφτιστικά.η καταγωγή τους στα ηµοτολόγια έχει ως εξής:ντόπιοι (613),Ανατολική Θράκη (1002),Μικρά Ασία (70),Βουλγαρία (20).

23 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 19 την επαναφορά των αρχαιοελληνικών βαφτιστικών που οφείλεται στη στροφή προς την κλασσική παιδεία και τον αρχαιοελληνικό πολιτιτισµό. Την εικόνα αυτή φροντίσαµε να ολοκληρώσουµε και µε συλλογή ονοµάτων από άλλες περιοχές. Αριθµητικά δεδοµένα παραθέτουµε ακολούθως, όπου παρίσταται ανάγκη, τον αριθµό των πλέον πολυαρίθµων αναφέρουµε σε σηµείωση, όταν συναντούµε για πρώτη φορά την εκάστοτε πηγή.εδώ θέλουµε να τονίσουµε την ανεκτίµητη αξία που είχαν για τον ηπειροθεσσαλικό χώρο οι εργασίες του Κων. Σπανού και των συνεργατών του κυρίως στο περιοδικό Θεσσαλικό Ηµερολόγιο που εκδίδει ο ίδιος στη Λάρισα,αλλά και σε άλλα περιοδικά.τις λάβαµε υπόψη σχεδόν όλες. υστυχώς δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο για τη Μικρά Ασία και τον Πόντο. Μια πολύ χρήσιµη υπηρεσία µάς πρόσφερε το CD του ΟΤΕ µε τους συνδροµητές τηλεφώνου όλης της Ελλάδας.Παρά το µειονέκτηµα ότι λόγω της µεγαλογράµµατης γραφής δεν γνωρίζουµε τη θέση του τόνου,είχαµε τη δυνατότητα να ελέγχουµε κάθε φορά αν και κατά πόσον διασώθηκαν ως επώνυµα µορφές βαφτιστικών. Χρησιµοποιήσαµε την έκδοση 1998-Β.Για να µην επιβαρύνουµε την εργασία µας µε συνεχείς παραποµπές σηµειώνουµε ότι ο αναγνώστης θα βρει σ αυτήν την πηγή τα άνευ αστερίσκου επώνυµα. Στην παρατιθέµενη βιβλιογραφία αναφέρουµε µόνον τις εργασίες στις οποίες παραπέµπουµε.τον πίνακα πραγµάτων µεταθέσαµε για την κανονική έκδοση.για τις διάφορες επαρχίες του νοµού Σερρών χρησιµοποιήσαµε όχι τα αρχαιοπρεπή επίσηµα ονόµατα αλλά τα ονόµατα των πρωτευουσών, λ.χ. επαρχία Νιγρίτας και όχι Βισαλτίας.Από την επαρχία Νέα Ζίχνης ξεχωρίζουµε τα χωριά του Παγγαίου,τα οποία ήταν αµιγώς ελληνόφωνα,λ.χ.ροδολίβος του Παγγαίου και όχι επαρχίας Νέας Ζίχνης. Τα Πρακτικά των Μονών του Αγίου Όρους µάς διασώζουν για πρώτη φορά στη νεότερη εποχή ονόµατα ανδρών και γυναικών από ευρέα λαϊκά στρώµατα. Συµπτωµατικά ο κύριος όγκος αυτών προέρχεται από τη σηµερινή Κεντρική Μακεδονία, ειδικότερα από τη Χαλκιδική και την περιοχή του Παγγαίου, όπου εργαζόµαστε.συλλέξαµε ανδρικά και γυναικεία βαφτιστικά,συνολικά από το 10ο έως τον 15ο αιώνα.τα περισσότερα από αυτά είναι του 13ου και των αρχών του 14ου αιώνα Τα ονόµατα αντλήσαµε από τα δηµοσιευµένα στη σειρά Archives de l Athos πρακτικά των Μονών ιονυσίου, οχειαρείου,εσφιγµένου,ζωγράφου,ιβήρων,κουτλουµουσίου,λαύρας, Παντελεήµονος,Ξηροποτάµου και Χιλανδαρίου.

24 20 Μορφές του Κωνσταντίνος Γυναίκες και άνδρες εκπροσωπούνται,παρά την αισθητή αριθµητική υπεροχή των ανδρικών ανθρωπωνυµίων, µε τον ίδιο αριθµό ονοµάτων (715 προς 714). Παρατηρούµε την ίδια προτίµηση σε κάποια βαφτιστικά,όπως και σήµερα.και τα 5 πρώτα βαφτιστικά των ανδρών ανήκουν στο χριστιανικό εορτολόγιο ως εξής: Ιωάννης (1.452), Γεώργιος (1.163), ηµήτριος (960), Μιχαήλ (704), Νικόλαος (652). ιαφορετική είναι η συχνότητα στα γυναικεία βαφτιστικά: Μαρία (1428), Καλή (982),Άννα (969),Ειρήνη (747),Θεοδώρα (543).Για τη διαφορά αυτή στην προτίµηση των γυναικείων βαφτιστικών σε σχέση µε τα ανδρικά και τη δηµοτικότητα του βαφτιστικού Καλή αναφερόµαστε στην πορεία της εργασίας µας 86. Εδώ συνεχίζουµε µε την ταξινόµηση των δικών µας οµάδων. Κατά πρώτον η συνολική εικόνα σε ονόµατα: 1. Άνδρες:Γεώργιος (12.285), ηµήτριος (9.863),Ιωάννης (9.161), Κωνσταντίνος (8.791),Νικόλαος (6.990).Σύνολο µορφών σε ανδρικά βαφτιστικά. 2. Γυναίκες:Μαρία (12.235),Ελένη (7.649),Αικατερίνη (5.707), Αναστασία (4.175),Βασιλική (4.011).Σύνολο µορφών σε γυναικεία βαφτιστικά. Κατά τόπους υπάρχουν αποκλίσεις, η προτίµηση όµως παραµένει σε γενικές γραµµές η ίδια. Τόσο στα ανδρικά όσο και στα γυναικεία εκπροσωπούνται αποκλειστικά ονόµατα του χριστιανικού εορτολογίου: Α) Άνδρες 1. Ντόπιοι:Γεώργιος (6.171), ηµήτριος (5.119),Κωνσταντίνος (4.302), Ιωάννης (4.157),Νικόλαος (3.347).Σύνολο µορφών 644 σε ανδρικά βαφτιστικά. 2. Θρακιώτες: ηµήτριος (2.141),Γεώργιος (2.096),Κωνσταντίνος (1.739), Ιωάννης (1.680),Αθανάσιος (1.239).Σύνολο µορφών 557 σε βαφτιστικά. 3. Μικρασιάτες:Γεώργιος (1.423),Ιωάννης (1.090),Νικόλαος (1.006), Κωνσταντίνος (966), ηµήτριος (733).Σύνολο µορφών 375 σε βαφτιστικά. 4. Πόντιοι:Γεώργιος (978),Ιωάννης (929),Κωνσταντίνος (648),Νικόλαος (519), ηµήτριος (459).Σύνολο µορφών 260 σε βαφτιστικά. 86 Βλέπε κατωτέρω σελ.94.

25 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Βλάχοι:Γεώργιος (1.617), ηµήτριος (1.411),Ιωάννης (1.305), Κωνσταντίνος (1.136),Νικόλαος (934).Σύνολο µορφών 186 σε βαφτιστικά. Β) Γυναίκες 1. Ντόπιες:Μαρία (6.502),Ελένη (4.021),Αικατερίνη (3.697),Ευαγγελία (2.659),Βασιλική (2.104).Σύνολο µορφών σε βαφτιστικά. 1. Θρακιώτισσες:Μαρία (1.945),Ελένη (1.298),Αναστασία (949), Αικατερίνη (689),Βασιλική (607). Σύνολο µορφών σε βαφτιστικά. 2. Μικρασιάτισσες:Μαρία (1.224), έσποινα (928),Ελένη (754), Αναστασία (671),Σοφία (637).Σύνολο µορφών 778 σε βαφτιστικά. 3. Πόντιες:Σοφία (999),Μαρία (980),Κυριακή (668), έσποινα (615), Παρθένα (593).Σύνολο µορφών 408 σε βαφτιστικά. 4. Βλάχες:Μαρία (1.584),Ελένη (1.024),Βασιλική (671),Αικατερίνη (611),Ευαγγελή (510).Σύνολο µορφών 325 σε βαφτιστικά. Η εικόνα που παρακολουθούµε στους ανωτέρω πίνακες δεν διαφέρει από την πρώτη εντύπωση που αποκοµίζει ο απλός παρατηρητής των νεοελληνικών ονοµάτων. Το λεγόµενο όταν γιορτάζει ο Κωνσταντίνος,ο ηµήτριος,ο Ιωάννης,ο Γεώργιος, γιορτάζει η µισή Ελλάδα ισχύει σε γενικές γραµµές.αναλυτικά θα αναφερθούµε στην πορεία της εργασίας µας.εδώ µερικές πρώτες παρατηρήσεις. Απουσιάζει από την πρώτη πεντάδα το όνοµα του αγίου Βασιλείου,ο οποίος τιµάται πρώτος µε την αλλαγή του έτους,που µοιράζει τα δώρα στις γιορτές των Χριστουγέννων,ο γνωστός Ιεράρχης από τη Μικρά Ασία,όνοµα που είναι το βασικό της δυναστείας των Μακεδόνων,ενώ βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα το Νικόλαος, µολονότι στον ελλαδικό χώρο δεν έχει τις ιδιότητες που έχει στην Κεντρική Ευρώπη, όπου έχει αναλάβει τα καθήκοντα του Βασιλείου στην διανοµή των δώρων. Εµείς θα δείξουµε ότι την προτίµηση αυτή πρέπει να την εξηγήσουµε σ ένα µεγάλο βαθµό µε την αυθαίρετη ταύτιση αυτού µε εξελίξεις άλλων βαφτιστικών µε ευρεία διάδοση,όπως τα Ιωάννης,Κωνσταντίνος. Εντύπωση µάς προκαλεί η θέση του Κωνσταντίνος, το οποίο συνήθως καταλαµβάνει την 3. ή την 4. θέση στα ανδρικά βαφτιστικά. Το γυναικείο Κωνσταντίνα δεν εµφανίζεται σε καµία οµάδα στην πρώτη πεντάδα.θα περιµέναµε όµως το όνοµα του ιδρυτή της Κωνσταντινουπόλεως,το οποίο έφερε ένας µεγάλος αριθµός της τελευταίας δυναστείας των Παλαιολόγων,καθώς επίσης και ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου,να είναι το πλέον αγαπητό.η αιτία βρίσκεται κατά τη

Για τον χρόνο εµφάνισης των νεοελληνικών διαλέκτων και ιδιαίτερα των βορείων ιδιωµάτων έχουν διατυπωθεί πολλές απόψεις. [2]

Για τον χρόνο εµφάνισης των νεοελληνικών διαλέκτων και ιδιαίτερα των βορείων ιδιωµάτων έχουν διατυπωθεί πολλές απόψεις. [2] 4.5. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΑΛΕΚΤΟΙ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΛΕΚΤΟΛΟΓΙΑ Χρήστος Τζιτζιλής Eίναι γνωστό ότι η ελληνική εµφανίζεται στο ιστορικό προσκήνιο µε τη µορφή διαλέκτων που η καθεµιά τους αποκτά, για διαφορετικούς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΒΛΑΧΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΣ

Η ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΒΛΑΧΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ(ΤΕΦΑΑ) Η ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΒΛΑΧΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ OΒA, OΒO

ΣΤΑΘΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ OΒA, OΒO ΣΤΑΘΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ OΒA, OΒO ΑΘΗΝΑ 2014 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΑΘΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ψÛÛÈÎ ÂÙÂÚfiÙËÙ ÛÙËÓ EÏÏ

ψÛÛÈÎ ÂÙÂÚfiÙËÙ ÛÙËÓ EÏÏ 25-04-07 11:34 Page 6 ψÛÛÈÎ ÂÙÂÚfiÙËÙ ÛÙËÓ EÏÏ Ì ÚÔ M ÏÙÛÈÒÙË ÏÂÈ È Î È ÓÙÈÎÏÂ È EXOFILA 7 Ú ÍË Û Á ÚËÌ ÙÔ ÔÙÂ Ù È Î Ù 80% fi ÙÔ Úˆ Îfi ÔÈÓˆÓÈÎfi ÌÂ Ô Î È Î Ù 20% fi ıóèîô fiÚÔ. À, Ó ÈÛÙ ÌÈÔ ıëóòó ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ Πτυχιακή εργασία µε τίτλο: Η ερµηνεία του παραδοσιακού κλαρίνου στις κοινότητες των ROM στη Γουµένισσα του Κιλκίς και στη Νάουσα Ηµαθίας από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κατεύθυνση: Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες της

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κατεύθυνση: Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κατεύθυνση: Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες της πολυπολιτισµικότητας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2014 1 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η σχολική ζωή στο Α Γυμνάσιο Γιαννιτσών (1914-1980): Μελέτη αρχειακού υλικού-απόψεις εκπαιδευτικών και μαθητών/ τριών

Η σχολική ζωή στο Α Γυμνάσιο Γιαννιτσών (1914-1980): Μελέτη αρχειακού υλικού-απόψεις εκπαιδευτικών και μαθητών/ τριών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μαρία Ασλανίδου Η σχολική ζωή στο

Διαβάστε περισσότερα

Χοροστάσι. Για τον Πολιτισµό και την Παράδοση

Χοροστάσι. Για τον Πολιτισµό και την Παράδοση Χοροστάσι σι Για τον Πολιτισµό και την Παράδοση ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθµός Τεύχους 14 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 - Τιµή Τεύχους 4 Έδρα: Ελ.

Διαβάστε περισσότερα

Φλάµπουρο: Η «αναζήτηση» ενός χωριού

Φλάµπουρο: Η «αναζήτηση» ενός χωριού Φλάµπουρο: Η «αναζήτηση» ενός χωριού Ο οικισµός Το σηµερινό Φλάµπουρο είναι ο παλαιός οικισµός Μπαϊρακτάρ Μαχαλάς (Bayraktar Mahalle) που µετονοµάστηκε το 1923 1. Ο οικισµός αυτός δεν µαρτυρείται στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μέρος Ι. Η συγγραφή του Φίλιππου Ζυγούρη και η ιδιαίτερη φυσιογνωμία της

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μέρος Ι. Η συγγραφή του Φίλιππου Ζυγούρη και η ιδιαίτερη φυσιογνωμία της Τ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μέρος Ι Η συγγραφή του Φίλιππου Ζυγούρη και η ιδιαίτερη φυσιογνωμία της α «Ιστορικά Σημειώματα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής» ήταν για το Φίλιππο Ζυγούρη έργο ζωής, το οποίο, κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Τα αρβανίτικα τραγούδια της κεντρικής και νότιας Ελλάδας. Μια περιοδολόγηση της εμφάνισής τους στο δημόσιο χώρο των κοινοτήτων.

Τα αρβανίτικα τραγούδια της κεντρικής και νότιας Ελλάδας. Μια περιοδολόγηση της εμφάνισής τους στο δημόσιο χώρο των κοινοτήτων. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Καμπόλης Δημήτρης Επόπτης καθηγητής: Σκουλίδας Ηλίας Πτυχιακή εργασία: Τα αρβανίτικα τραγούδια της κεντρικής και νότιας Ελλάδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΠΕΝΤΕ ΕΤΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΠΕΝΤΕ ΕΤΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΠΕΝΤΕ ΕΤΩΝ Η ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: Α.Μ.: 250/05

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο διδασκαλίας της Π Ο Ν Τ Ι Α Κ Η Σ διαλέκτου σε Ε Ν Η Λ Ι Κ Ε Σ ΑΘΗΝΑ 2013 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΩΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Ο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΩΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.Π.Μ.Σ. «ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ιαπανεπιστηµιακό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ι ΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ιαπανεπιστηµιακό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ι ΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ KAI ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αύγουστος 2013 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΚ Α.Ε.

Αύγουστος 2013 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΚ Α.Ε. ΕΡΓΟ FINALLY: ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αύγουστος 2013 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΚ Α.Ε. 1 Πρόλογος Η παρούσα έκθεση εκπονήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ Πτυχιακή εργασία με τίτλο: «Το πέρασμα των κομπανιών των χάλκινων πνευστών στον 21 ο αιώνα» Επιβλέπων: Σωκράτης Σινόπουλος Φοιτητής: Μέτσιος

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο διδασκαλίας της Π Ο Ν Τ Ι Α Κ Η Σ διαλέκτου σε

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο διδασκαλίας της Π Ο Ν Τ Ι Α Κ Η Σ διαλέκτου σε ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο διδασκαλίας της Π Ο Ν Τ Ι Α Κ Η Σ διαλέκτου σε Ε Ν Η Λ Ι Κ Ε Σ ΑΘΗΝΑ 2013 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Μουσικής Τεχνολογίας Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής. Θέμα:

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Μουσικής Τεχνολογίας Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής. Θέμα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Μουσικής Τεχνολογίας Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής Θέμα: Κοινωνικές μεταλλάξεις και ταυτοτικά σύμβολα: Η περίπτωση της λύρας στην Ελαφόνησο Λακωνίας 1930-1960. Της σπουδάστριας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΗΣ «ιερεύνηση της διαισθητικής γνώσης των µαθητών για τη γλώσσα και ανάπτυξη της γλωσσικής τους επίγνωσης µέσω της γλωσσικής διδασκαλίας.» Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Τµήµα µεταναστευτικής πολιτικής

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Τµήµα µεταναστευτικής πολιτικής ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Τµήµα µεταναστευτικής πολιτικής Τίτλος εργασίας: Στοιχεία πολιτισµικού κεφαλαίου που επηρεάζουν την απασχόληση των µεταναστών στο ήµο Μυτιλήνης Όνοµα σπουδάστριας: Σάββα

Διαβάστε περισσότερα

Οι αντωνυμίες σε μεσαιωνικά κυπριακά κείμενα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία

Οι αντωνυμίες σε μεσαιωνικά κυπριακά κείμενα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Φιλολογίας Τομέας Γλωσσολογίας Αντώνης Κουντούρης Οι αντωνυμίες σε μεσαιωνικά κυπριακά κείμενα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία Επόπτης καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Το ελληνικό δημογραφικό πρόβλημα

Το ελληνικό δημογραφικό πρόβλημα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Παπαδοπούλου Νικολέτα Α.Μ. 13457 Το ελληνικό δημογραφικό πρόβλημα Επιβλέπων Καθηγητής : Πατσίκας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΗΤΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΕΥΠ ΚΑΙ ΣΤΕΦ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΜΗ ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙ Ι ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ»

ΚΡΗΤΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΕΥΠ ΚΑΙ ΣΤΕΦ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΜΗ ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙ Ι ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΕΥΠ ΚΑΙ ΣΤΕΦ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΜΗ ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙ Ι ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ» ΟΜΑ Α ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΕΦΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΠΑ ΟΓΙΑΝΝΑΚΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΠΑ ΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΠΑ ΟΓΙΑΝΝΑΚΗ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟ ΕΙΞΕΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Βαθµός ικανοποίησης των παράνοµων µεταναστών από τις παρεχόµενες υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - M.B.A. - «Περιφερειακή μελέτη εντοπισμού επενδυτικών ευκαιριών στο Νομό Σερρών»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Κατεύθυνση: Κοινωνικός αποκλεισμός και εκπαίδευση ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΩΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΘΙΓΓΑΝΩΝ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΘΙΓΓΑΝΩΝ» ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΘΙΓΓΑΝΩΝ» Εισηγητής: Σ. Μαυρίδης Φοιτήτριες: Ε. Αγγελίδου Π.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι: ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

Α.Τ.Ε.Ι: ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Α.Τ.Ε.Ι: ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΠΟΨΕΙΣ ΑΝΥΠΑΝΤΡΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα