Προστατευτικά αέρια συγκολλήσεων.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προστατευτικά αέρια συγκολλήσεων."

Transcript

1 Κατάλογος επισκόπησης αερίων συγκόλλησης. Προστατευτικά αέρια συγκολλήσεων. Το σωστό αέριο για εσάς.

2

3 03 Το σωστό προστατευτικό αέριο κάνει τη διαφορά. Για τους περισσότερους χρήστες το προστατευτικό αέριο απλά προστατεύει τη συγκόλληση από την επίδραση του οξυγόνου και του αζώτου που υπάρχει στην ατμόσφαιρα. Παρόλο που αυτή είναι μια από τις βασικές λειτουργίες του προστατευτικού αερίου, η επιλογή του σωστού προϊόντος μπορεί να σας αποφέρει πρόσθετα οφέλη. Κάποια από αυτά τα οφέλη είναι μεταλλουργικής φύσης, όπως η βελτιωμένη αντοχή στη διάβρωση, κάποια άλλα είναι μηχανικής φύσης, όπως το μέταλλο συγκόλλησης με μεγαλύτερη αντοχή στην κρούση και κάποια οικονομικής φύσης, όπως το μειωμένο κόστος συγκόλλησης ή η βελτίωση της παραγωγικότητας. Η γνώση του τι μπορούν να προσφέρουν τα προστατευτικά αέρια στην εργασία σας μπορεί να σας αποφέρει σημαντικό οικονομικό όφελος και έτσι να σας εξασφαλίσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Τα CORGON και VARIGON είναι σήματα κατατεθέντα του Ομίλου Linde.

4 04 Η επιλογή του σωστού προστατευτικού αερίου για τις ανάγκες σας. Ο προσεκτικός συνδυασμός διαφορετικών αερίων, συχνά προσαρμοσμένος στα αντίστοιχα υλικά, μπορεί να βελτιώσει την απόδοση σε κάθε μέθοδο συγκόλλησης με χαμηλότερο οικονομικό κόστος κατασκευής, μέσω των εξής: βελτίωση των ιδιοτήτων του μετάλλου συγκόλλησης όπως η αντοχή, η αντίσταση στη διάβρωση και η αντοχή στην κρούση αλλαγή του σχήματος και μεγέθους του κορδονιού συγκόλλησης βελτίωση της ποιότητας συγκόλλησης, μειώνοντας τα ποσοστά ατελειών και φύρας αύξηση της ταχύτητας συγκόλλησης, μειώνοντας τους χρόνους παραγωγής ευκολία χρήσης, που απαιτεί λιγότερη εκπαίδευση ενώ παράλληλα διατηρεί την ποιότητα της συγκόλλησης Η βελτίωση της απόδοσης προκύπτει άμεσα με τη χρήση του σωστού προστατευτικού αερίου και μπορούν άμεσα να μεταφραστεί σε απτή εξοικονόμηση. Ιδιότητες μετάλλου συγκόλλησης Παρόλο που οι ιδιότητες του μετάλλου συγκόλλησης ελέγχονται κυρίως από τη σύνθεση του αναλώσιμου, το προστατευτικό αέριο μπορεί άμεσα να επηρεάσει την αντοχή σε εφελκυσμό, την ολκιμότητα, την αντοχή σε κρούση και την αντίσταση στη διάβρωση της συγκόλλησης. Για παράδειγμα, η προσθήκη οξυγόνου ή/και διοξειδίου του άνθρακα σε ένα προστατευτικό αέριο για συγκόλληση με ενεργό προστατευτικό αέριο (MAG) ανθρακοχάλυβα, αυξάνει το δυναμικό οξείδωσής του. Γενικά, για ένα συγκεκριμένο σύρμα συγκόλλησης, όσο υψηλότερο είναι το δυναμικό οξείδωσης ενός προστατευτικού αερίου, τόσο χαμηλότερη είναι η αντοχή σε εφελκυσμό και κρούση της συγκόλλησης. Αυτό συμβαίνει επειδή στο προστατευτικό αέριο το οξυγόνο και το διοξείδιο του άνθρακα αυξάνουν τον αριθμό εγκλεισμάτων οξειδίου και μειώνουν το επίπεδο αποξειδοτικών υλικών, όπως το μαγγάνιο και το πυρίτιο στο μέταλλο συγκόλλησης. Επιπλέον, κατά τη συγκόλληση με ενεργό προστατευτικό αέριο (MAG) ανθρακούχου χάλυβα, η ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα στο προστατευτικό αέριο μπορεί να έχει επίδραση στην αντοχή στη διάβρωση του μετάλλου συγκόλλησης που προκύπτει. Συγκεκριμένα, ο άνθρακας που μεταφέρεται στη συγκόλληση από το αέριο μπορεί να δημιουργήσει μη αποδεκτά υψηλά επίπεδα άνθρακα στις συγκολλημένες περιοχές. Εάν αυτές οι συγκολλήσεις εκτεθούν σε υπερβολικά υψηλή θερμική παροχή κατά τη συγκόλληση ή σε αυξημένες θερμοκρασίες λειτουργίας, το υλικό είναι πιθανό να υποστεί περικρυσταλλική διάβρωση λόγω της κατακρήμνισης καρβιδίων. Κατά τη συγκόλληση ανοξείδωτου χάλυβα βαθμού L, είναι σημαντικό να διατηρούνται τα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα στο αέριο κάτω από το 3% για να διασφαλίζεται ότι η πρόσληψη χάλυβα δεν αυξάνει τον άνθρακα στο μέταλλο συγκόλλησης πάνω από το 0,03%

5 05 Ar Ar/He Διοξείδιο Άνθρακα CORGON 18 CORGON 12S2 Η προσθήκη ηλίου στο προστατευτικό αέριο έχει ως αποτέλεσμα θερμότερη συγκόλληση από εκείνη που παράγεται από το καθαρό αργό g 8.6 g 5.5 g της καθορισμένης μέγιστης ποσότητας για τη συγκόλληση, ώστε να αποτρέπεται η ευαισθητοποίηση. Οι τυπικοί ανοξείδωτοι χάλυβες (όχι βαθμού L ) επωφελούνται από το περιορισμένο περιεχόμενο σε CO2 καθώς έτσι μειώνεται σημαντικά η επιφανειακή οξείδωση. Όλα τα αέρια συγκόλλησης MAG της Linde για ανοξείδωτο χάλυβα διαθέτουν επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα κάτω από 3%. Σχήμα και ποιότητα συγκόλλησης Παρόλο που τα προστατευτικά αέρια με χαμηλότερα ποσοστά οξυγόνου ή/και διοξειδίου του άνθρακα έχουν συνήθως ως αποτέλεσμα συγκόλληση μετάλλου με υψηλότερες μηχανικές ιδιότητες, αυτές οι συγκολλήσεις μπορεί να υπόκεινται σε μεγαλύτερο αριθμό σφαλμάτων ατελούς τήξης από εκείνες που γίνονται με αέρια με υψηλότερο δυναμικό οξείδωσης. Τα προστατευτικά αέρια με χαμηλό δυναμικό οξείδωσης παράγουν κορδόνια με διείσδυση με στενό προφίλ τύπου δαχτύλου. Ωστόσο, η προσθήκη διοξειδίου του άνθρακα στο αέριο προστασίας κάνει την διείσδυση της συγκόλλησης πλατύτερη, βαθύτερη και πιο στρογγυλευμένη μειώνοντας τον κίνδυνο σφαλμάτων ατελούς τήξης. Αυτό με τη σειρά του δημιουργεί θερμική παροχή στην συγκόλληση με αποτέλεσμα τη βελτιωμένη σύντηξη και αργότερους χρόνους ψύξης, που παρέχουν περισσότερο χρόνο για τη διαφυγή πιθανά παγιδευμένων αερίων. Το προστατευτικό αέριο μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα συγκόλλησης εξοικονομώντας επιπλέον υλικό. Η ενίσχυση στο καπάκι της συγκόλλησης μπορεί να αποτελεί πρόβλημα καθώς αυξάνει τις τάσεις στον πόδα της συγκόλλησης και, σε ακραίες περιπτώσεις, μπορεί να οδηγήσει σε ρηγμάτωση των άκρων της συγκόλλησης, ιδιαίτερα υπό συνθήκες κόπωσης (notch effect). Η συνήθης μέθοδος μείωσης της ενίσχυσης στο καπάκι της συγκόλλησης γίνεται μέσω μηχανικής κατεργασίας της περίσσειας του μετάλλου συγκόλλησης, όμως είναι μια δαπανηρή και χρονοβόρα διαδικασία. Ένα σωστά ισορροπημένο προστατευτικό αέριο μειώνει την επιφανειακή τάση του μετάλλου συγκόλλησης και βοηθάει, κατά την στερεοποίηση, να δημιουργηθεί η σωστή γεωμετρία στο καπάκι με όσο δυνατόν μικρότερη ενίσχυση. Ακόμη ένα καλό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο το προστατευτικό αέριο μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα ή ακεραιότητα του μετάλλου συγκόλλησης είναι η συγκόλληση αλουμινίου. Κατά τη συγκόλληση προφίλ αλουμινίου μεγάλου πάχους με καθαρό αργό ως προστατευτικό αέριο, η δημιουργία πόρων, η ατελής διείσδυση και τα σφάλματα ατελούς τήξης μπορεί να αποτελέσουν πρόβλημα. Η προσθήκη ηλίου στο αργό στα προστατευτικά αέρια, όπως το VARIGON He30, He50 και He70 μπορεί να μειώσει σημαντικά αυτά τα σφάλματα. Αυτό οφείλεται στην υψηλή αγωγιμότητα του ηλίου που έχει ως αποτέλεσμα τη μεταφορά περισσότερης ενέργειας στη συγκόλληση.

6 06 Τιμές δικιμών κρουσης στα 20 C (joules) % CO2 με αέριο CORGON 5S2 CORGON 12S2 CORGON 18 Διοξείδιο του άνθρακα % Άνθρακα στο μέταλλο συγκόλλησης Μέγιστο όριο στον ανοξείδωτο χάλυβα Λειτουργική απόδοση Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους ένα προστατευτικό αέριο μπορεί να βελτιώσει την απόδοση της διαδικασίας συγκόλλησης. Για παράδειγμα, το VARIGON H5 χρησιμοποιεί την προσθήκη υδρογόνου στο αργό για τη συγκόλληση βολφραμίου αδρανούς αερίου (TIG) ωστενιτικού χάλυβα ώστε να παράξει πιο ρευστό τόξο, το οποίο επιτρέπει τη σημαντική αύξηση της ταχύτητας συγκόλλησης. Η χρήση καθαρού διοξειδίου του άνθρακα κατά τη συγκόλληση με ενεργό προστατευτικό αέριο MAG ανθρακούχων χαλύβων μπορεί να προκαλέσει μεγάλο αριθμό πιτσιλισμάτων. Χρησιμοποιώντας CORGON 18 το φαινόμενο αυτό μπορεί να μειωθεί στο μισό και αλλάζοντας σε CORGON 12S2 μπορεί να μειωθεί ξανά στο μισό. Η απομάκρυνση των πιτσιλισμάτων μετά τη συγκόλληση δεν είναι μόνο δαπανηρή, μπορεί επίσης να προκαλέσει προβλήματα εάν το στοιχείο πρόκειται να υποστεί ακολούθως βαφή ή επίστρωση, καθώς τα μικρά σημάδια που απομένουν φαίνονται ως επιφανειακές ατέλειες. Ένα ακόμη παράδειγμα βελτιωμένης απόδοσης συγκόλλησης παρέχει η συγκόλληση με αδρανές προστατευτικό αέριο MIG και TIG χαλκού, όπου η προσθήκη ηλίου στο αργό έχει ως αποτέλεσμα την πιο αποτελεσματική μεταφορά ενέργειας από το τόξο στη συγκόλληση. Για παράδειγμα το VARIGON He70 δεν παράγει μόνο υψηλότερη ταχύτητα συγκόλλησης από το καθαρό αργό, αλλά οδηγεί και σε μείωση των θερμοκρασιών προθέρμανσης που απαιτούνται πριν την έναρξη της συγκόλλησης. Ευκολία χρήσης Για την απόσπαση της βέλτιστης απόδοσης από κάθε περιφερειακό προϊόν συγκόλλησης, είτε πρόκειται για το σύρμα, την μηχανή συγκόλλησης ή το προστατευτικό αέριο, η γνώση του χειριστή είναι πάντα σημαντική. Ωστόσο, επαφίεται πάντα στην ικανότητα του χειριστή να δημιουργεί καλές συνθήκες συγκόλλησης. Κατά τη χειροκίνητη συγκόλληση, η διαδικασία πρέπει να έχει επαρκείς ανοχές ώστε να επιτρέπει μικρές διαφοροποιήσεις στον έλεγχο από το χειριστή ώστε να μην δημιουργούνται ελαττώματα στη συγκόλληση. Ενώ αυτό είναι πιο εμφανές στη χειροκίνητη συγκόλληση, στις αυτόματες και τις ρομποτικές εφαρμογές οι αλλαγές στη γωνία συγκόλλησης ή την κατεύθυνση κίνησης μπορούν να προκαλέσουν παρόμοιες επιδράσεις. Για παράδειγμα, η ισορροπία διοξειδίου του άνθρακα και οξυγόνου στο CORGON 12S2 παρέχει μεγάλο εύρος έντασης/τάσης καλών συνθηκών συγκόλλησης, καθιστώντας αυτό το μείγμα ιδιαίτερα ανεκτικό στις διαφοροποιήσεις διάταξης, αλλά, και ικανό να αντιμετωπίσει τις μικρές μεταβολές θέσης που πραγματοποιούνται από όλους τους συγκολλητές, χωρίς να διακυβεύεται η ποιότητα της συγκόλλησης.

7 07 Το σωστό προστατευτικό αέριο από τη Linde. Η επιλογή του σωστού προστατευτικού αερίου είναι σημαντική για την εργασία σας και σηματοδοτεί τη μετάβαση από το κόστος στο κέρδος. Ποιο αέριο είναι το σωστό; Εάν γνωρίζετε ποιο είναι το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό που θέλετε από το προστατευτικό αέριο, για παράδειγμα, ταχύτητα συγκόλλησης, μικρότερα επίπεδα σφαλμάτων, καλύτερες μηχανικές ιδιότητες μπορείτε να επιλέξετε το σωστό αέριο για εσάς. Η Linde έχει δημιουργήσει μια σειρά ενημερωτικών φυλλαδίων σχετικών με τα υλικά που θα σας βοηθήσει να κάνετε τη σωστή επιλογή για κάθε μία από τις εφαρμογές συγκόλλησής σας: Προστατευτικά αέρια για ανθρακούχους χάλυβες και χαμηλά κραματωμένους χάλυβες Προστατευτικά αέρια για ανοξείδωτους χάλυβες Προστατευτικά αέρια για μη-σιδηρούχα υλικά

8 08 Η σωστή επιλογή μπορεί πραγματικά να σας εξοικονομήσει χρήματα. Ένα μεγάλο ποσοστό κατασκευαστών μετρούν το κόστος συγκόλλησης είτε μόνο με βάση τις εργατοώρες που απαιτούνται για την κατασκευή ενός τεμαχίου, ή με βάση το κόστος αερίου και σύρματος του τεμαχίου που απαιτούνται για ένα χρονικό διάστημα. Ενώ και οι δύο αυτές μετρήσεις παρέχουν μια πρόχειρη μέτρηση του κόστους συγκόλλησης, δεν παρέχουν τα πλήρη στοιχεία. Στο μεγαλύτερο μέρος της βιβλιογραφίας σχετικά με το θέμα της κοστολόγησης της συγκόλλησης αναφέρονται τέσσερα στοιχεία: Αέριο Σύρμα Εργασία Ρεύμα Αυτά τα τέσσερα στοιχεία είναι εύκολο να ποσοτικοποιηθούν αλλά δεν αποκαλύπτεται πάντα το πλήρες κόστος. Ανεξάρτητα από το υλικό που συγκολλείται, το κόστος του αερίου είναι λιγότερο από το 10% του συνολικού κόστους. Η μείωση του επιπέδου ενίσχυσης στο καπάκι, ο καθαρισμός των πιτσιλισμάτων, η απομάκρυνση σφαλμάτων από τις συγκολλήσεις, η αφαίρεση επιφανειακών σφαλμάτων, κ.λπ. εκτελούνται στο σύνολό τους με κάποια μέθοδο μηχανικής κατεργασίας. Οι τροχοί και οι βούρτσες λείανσης είναι πολύ δαπανηρά αναλώσιμα, ακόμη και σε ένα μεσαίου μεγέθους συνεργείο η ετήσια δαπάνη σε αυτά τα αναλώσιμα μπορεί να αντιστοιχεί σε χιλιάδες ευρώ, χωρίς να περιλαμβάνεται το κόστος των εργατικών εκτέλεσης της εργασίας. Κατά τη συγκόλληση ελασμάτων μεγάλου πάχους, ιδιαίτερα σε ανοξείδωτο χάλυβα και μη σιδηρούχα υλικά, το κόστος προετοιμασίας συγκόλλησης μπορεί να είναι υψηλό. Κυρίως, όσο μεγαλύτερη η προετοιμασία ακμών που χρησιμοποιείται, τόσο περισσότερο σύρμα συγκόλλησης και αέριο απαιτείται για την εκ νέου πλήρωση της ένωσης. Εάν χρησιμοποιείται μικρότερη ή καθόλου προετοιμασία, λόγω της βελτιωμένης διείσδυσης του προστατευτικού αερίου, τότε η εξοικονόμηση κόστους μπορεί να είναι τεράστια.

9 09 Τυπική ανάλυση κόστους για συγκόλληση με ενεργό προστατευτικό αέριο (MAG) ανθρακούχου χάλυβα Τυπική ανάλυση κόστους για συγκόλληση με ενεργό προστατευτικό αέριο (MAG) ανοξείδωτου χάλυβα Αέριο 6% Ισχύς 2% Αέριο 8% Ισχύς 2 % Εργασία 25% Σύρμα 20% Εργασία 72% Σύρμα 65% Για παράδειγμα, στη συγκόλληση με ενεργό προστατευτικό αέριο (MAG) ανθρακούχου χάλυβα, κάθε 8,5 γραμμάρια πιτσιλισμάτων που παράγονται ισοδυναμούν με 1 μέτρο σύρματος συγκόλλησης διαμέτρου 1,2mm το οποίο πέφτει στο πάτωμα. Σε υψηλά ρεύματα συγκόλλησης με διοξείδιο του άνθρακα, παράγονται περισσότερα από 17 γραμμάρια πιτσιλισμάτων για κάθε ολοκληρωμένο μέτρο συγκόλλησης. Εάν εντοπιστεί σφάλμα συγκόλλησης σε οποιοδήποτε τεμάχιο, τότε το κόστος αυξάνει σημαντικά. Δεν υπάρχει μόνο το κόστος συγκόλλησης του τεμαχίου σε πρώτη φάση, αλλά επιπλέον υπάρχει και το κόστος: Στη χειρότερη περίπτωση, το τεμάχιο δεν μπορεί να επισκευαστεί και πρέπει να απορριφθεί, τότε υπάρχει το πρόσθετο κόστος πρώτων υλών και πιθανής εργασίας πριν τη συγκόλληση, συν το πρόσθετο κόστος νέας κατασκευής. Με την επιλογή του σωστού προστατευτικού αερίου, όλα αυτά τα παρεπόμενα έξοδα είτε μειώνονται σημαντικά, είτε εξαλείφονται τελείως. Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει καθολική λύση, κάθε εφαρμογή πρέπει να εξετάζεται μεμονωμένα για να διασφαλιστεί η μεγιστοποίηση της κερδοφορίας σας. δοκιμής, για παράδειγμα ακτίνες x ή υπέρηχοι αφαίρεσης του σφάλματος εκ νέου συγκόλληση εκ νέου δοκιμής

10 10 Συχνές ερωτήσεις για τα προστατευτικά αέρια. 1. Γιατί οι συγκολλήσεις μου παρουσιάζουν πόρους; Οι πόροι προκαλούνται συνήθως από παγιδευμένο αέριο μέσα στο μέταλλο συγκόλλησης που ψύχεται. Ενώ τα αέρια όπως το άζωτο είναι από τις κύριες αιτίες δημιουργίας πορών. Άλλες πηγές όπως το νερό, το λάδι και το γράσο μπορούν επίσης να αποτελέσουν πρόβλημα. Οι κύριες αιτίες δημιουργίας πόρων είναι οι εξής: πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή ροή προστατευτικού αερίου, αν είναι πολύ υψηλή ο αέρας συμπαρασύρεται στην προστασία, αν είναι πολύ χαμηλή το αέριο δεν μπορεί να προστατέψει το ψυχόμενο μέταλλο συγκόλλησης από την ατμόσφαιρα. κακή τεχνική συγκόλλησης, πολύ μεγάλη προεξοχή ή λάθος γωνία πυρσού λάθος επιλογή προστατευτικού αερίου, τα προστατευτικά αέρια που περιέχουν υδρογόνο ή/και άζωτο είναι ευεργετικά για μερικά υλικά αλλά μπορεί να προκαλέσουν πόρους σε άλλα κακοσυντηρημένος εξοπλισμός, εάν οι σωλήνες δεν έχουν συσφιγχθεί ή εάν υπάρχουν διαρροές αερίου στην μηχανή συγκόλλησης ή τον πυρσό, ο αέρας μπορεί να συμπαρασυρθεί στο προστατευτικό αέριο. Επίσης μερικοί τύποι σωλήνα είναι διαπερατοί και μπορεί να επιτρέπουν την εισχώρηση υγρασίας στο προστατευτικό αέριο, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε πόρους στη συγκόλληση. επιφανειακή μόλυνση, το λάδι, το γράσο, το νερό και άλλοι μολυντές στην επιφάνεια του συγκολλημένου τεμαχίου μπορούν να προσθέσουν υδρογόνο στο μέταλλο συγκόλλησης προκαλώντας πορώδες. Σημειώστε ότι η παραπάνω λίστα δεν είναι εξαντλητική. 2. Γιατί δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω καθαρό αργό για συγκόλληση με ενεργό προστατευτικό αέριο (MAG); Ενώ είναι δυνατή η συγκόλληση με ενεργό προστατευτικό αέριο (MAG) του χάλυβα με καθαρό αργό, το τόξο που παράγεται είναι πολύ ασταθές και ακανόνιστο και η παραγόμενη κόλληση δημιουργεί μεγάλη ποσότητα πιτσιλισμάτων και μη ικανοποιητικό προφίλ διείσδυσης. Κατά τη συγκόλληση με ενεργό προστατευτικό αέριο (MAG) χάλυβα, απαιτείται μια μικρή ποσότητα αερίου οξείδωσης (είτε διοξείδιο του άνθρακα, είτε οξυγόνο) για τη σταθεροποίηση του τόξου και την κατασκευή στιβαρής συγκόλλησης. Συνεπώς, είναι καλύτερο να χρησιμοποιηθεί μείγμα αργού/co2. 3. Γιατί οι συγκολλήσεις μου παράγουν μεγάλη ποσότητα πιτσιλισμάτων; Υπάρχουν πολλοί λόγοι δημιουργίας πιτσιλισμάτων, αλλά οι πιο συνηθισμένες αιτίες είναι οι εξής: χρήση ασταθών συνθηκών συγκόλλησης, λάθος τάση για συγκεκριμένο ρεύμα συγκόλλησης κακή τεχνική συγκόλλησης, πολύ μεγάλη προεξοχή ή λάθος γωνία πυρσού μόλυνση της επιφάνειας του τεμαχίου, λάδι, γράσο, υγρασία, κ.λπ επιστρώσεις επιφανείας, βαφή ή επιψευδαργύρωση χρήση διοξειδίου του άνθρακα ως προστατευτικό αέριο, τα μείγματα αερίων είναι πιο σταθερά και παράγουν λιγότερο εκτοξευόμενο υλικό Η εκπαίδευση του συγκολλητή αν εφαρμόζεται σε σωστές συνθήκες συγκόλλησης και αν καθαρίζεται σωστά το υλικό μπορεί να εξαλείψει πολλά από τα προβλήματα.

11 11 4. Γιατί η συγκόλληση ανοξείδωτου χάλυβα παρουσιάζει ρωγμές; Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι ρηγμάτωσης στους ανοξείδωτους χάλυβες: η θερμή ρηγμάτωση και η ψυχρή ρηγμάτωση. Η θερμή ρηγμάτωση ή ορθότερα ρηγμάτωση στερεοποίησης, τείνει να αποτελεί πρόβλημα στους ωστενιτικούς ανοξείδωτους χάλυβες. Καλείται θερμή ρηγμάτωση επειδή τείνει να προκύπτει αμέσως μετά τη συγκόλληση, ενώ η συγκόλληση είναι ακόμη ζεστή. Η ρηγμάτωση στερεοποίησης του μετάλλου συγκόλησης είναι πιο πιθανή σε πλήρως ωστενιτικές δομές, οι οποίες είναι πιο ευαίσθητες από εκείνες που περιέχουν μικρή ποσότητα φερρίτη. Ο καλύτερος τρόπος πρόληψης της ρηγμάτωσης είναι η επιλογή αναλώσιμου που περιέχει αρκετά υψηλό περιεχόμενο φερρίτη ώστε να διασφαλίζεται ότι το μέταλλο συγκόλλησης δεν ραγίζει. Η ψυχρή ρηγμάτωση ή ορθότερα ρηγμάτωση υδρογόνου προκύπτει σε συγκολλήσεις που δεν είναι ανθεκτικές στο υδρογόνο (π.χ. μαρτενσιτικοί ανοξείδωτοι χάλυβες). Το υδρογόνο διαλύεται στο μέταλλο συγκόλλησης ενώ είναι ρευστό και μετά τη στερεοποίηση διαχέεται σε μικρά ελαττώματα της συγκόλλησης και σε σχηματισμούς αέριου υδρογόνου, η πίεση των οποίων αυξάνεται καθώς ψύχεται η συγκόλληση. Τότε, όταν η πίεση είναι επαρκώς υψηλή και η συγκόλληση είναι ψυχρή και ψαθυρή, η εσωτερική πίεση μπορεί να προκαλέσει θραύση της συγκόλλησης. Αυτό μπορεί να συμβεί πολλές ώρες μετά τη συγκόλληση. Ο καλύτερος τρόπος πρόληψης αυτής της μορφής της ρηγμάτωσης είναι να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχουν πηγές υδρογόνου κοντά στη συγκόλληση, υγρασία, γράσο, κ.λπ. 5. Τι προκαλεί την επικάθιση τύπου αιθάλης κατά τη συγκόλληση αλουμινίου; Αυτή η επικάθιση τύπου αιθάλης που εμφανίζεται ως μαυρίλα δεν είναι καθόλου αιθάλη (άνθρακας), αλλά μια μορφή οξειδίου του αλουμινίου. Κατά τη συγκόλληση, μέρος του υλικού βάσης και του σύρματος εξαχνώνονται από το τόξο συγκόλλησης. Καθώς αυτός ο λεπτός ατμός μετάλλου αφήνει την περιοχή που καλύπτεται από το προστατευτικό αέριο, αντιδρά με τον αέρα σχηματίζοντας οξείδιο αλουμινίου που συμπυκνώνεται στο συγκολλούμενο τεμάχιο. Όσο υψηλότερο είναι το ρεύμα συγκόλλησης που χρησιμοποιείται, τόσο μεγαλύτερη η ποσότητα του παραγόμενου οξειδίου. Δεν είναι πάντα δυνατή η εξάλειψη αυτού του προβλήματος αλλά, η τροποποίηση της γωνίας του πυρσού και η διασφάλιση της ορθής κάλυψης προστατευτικού αερίου μπορεί να ελαχιστοποιήσει την επίδραση. Επίσης, εάν η κόλληση καθαριστεί αμέσως μετά τη συγκόλληση, το οξείδιο αφαιρείται πολύ ευκολότερα από ό,τι εάν αφεθεί μέχρι να κρυώσει η κόλληση. 6. Μπορεί το μείγμα προστατευτικού αερίου να διαλυθεί; Λόγω της θερμοδυναμικής, στις υψηλές πιέσεις στις οποίες παρέχονται τα προστατευτικά αέρια τα συστατικά του προστατευτικού αερίου παραμένουν πάντα ανεμεμειγμένα. Οι φυσικοί έχουν αποδείξει ότι, εάν ήταν δυνατή η διαστρωμάτωση ενός αερίου επάνω από ένα άλλο χωρίς να διαταραχθεί η προηγούμενη στρώση σε πίεση 200 bar θα είχε ομογενοποιηθεί σε μείγμα σε διάστημα 40 ημερών. Ωστόσο, οι εγκαταστάσεις εμφιάλωσης της Linde είναι σχεδιασμένες να αναμειγνύουν τα αέρια επιμελώς κατά την

12 Προοδεύουμε μέσω της καινοτομίας. Χάρη στις καινοτόμες λύσεις που εισάγει η Linde, παίζει πρωτοποριακό ρόλο στην παγκόσμια αγορά. Λόγω της ηγετικής μας θέσης στην τεχνολογία, θεωρούμε ότι αποτελεί καθήκον μας να ανεβάζουμε διαρκώς τον πήχυ. Καθοδηγούμενοι παραδοσιακά από την επιχειρηματικότητα, εργαζόμαστε σταθερά πάνω σε νέα προϊόντα υψηλής ποιότητας και καινοτόμες διαδικασίες. Η Linde προσφέρει περισσότερα. Δημιουργούμε αξίες, ευδιάκριτα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και μεγαλύτερη κερδοφορία. Η κάθε λύση προσαρμόζεται κατάλληλα ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις των πελατών μας, προσφέροντας τόσο πρότυπες όσο και προσαρμοσμένες λύσεις. Αυτό ισχύει για όλους τους τομείς της βιομηχανίας και για όλες τις εταιρείες, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους. Αν θέλετε να μην υστερείτε σε σχέση με τον ανταγωνισμό του αύριο, χρειάζεστε στο πλευρό σας ένα συνεργάτη για τον οποίο η κορυφαία ποιότητα, η βελτιστοποίηση των διαδικασιών και η αυξημένη παραγωγικότητα αποτελούν μέρος της καθημερινής του δραστηριότητας. Ωστόσο, εμείς ορίζουμε το συνεργάτη όχι σαν κάποιον που είναι εκεί για σας αλλά σαν κάποιον που είναι μαζί σας. Άλλωστε, οι κοινές δραστηριότητες αποτελούν τον πυρήνα της εμπορικής επιτυχίας. Linde - οι ιδέες γίνονται λύσεις. Linde Hellas Ltd Bιομηχανικά και Iατρικά Aέρια Θέση Tρύπιο Λιθάρι, Mάνδρα Aττικής Κεντρικά Γραφεία, Τηλ , Fax , Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, Τηλ , BF V1

Φυλλάδιο προϊόντος. Προστατευτικό αέριο. Αέρια για κάθε τύπο ανοξείδωτου χάλυβα.

Φυλλάδιο προϊόντος. Προστατευτικό αέριο. Αέρια για κάθε τύπο ανοξείδωτου χάλυβα. Φυλλάδιο προϊόντος Προστατευτικό αέριο. Αέρια για κάθε τύπο ανοξείδωτου χάλυβα. 03 Ο ανοξείδωτος χάλυβας ορίζεται ως κράμα σιδήρου - χρωμίου που περιέχει τουλάχιστον 11% χρώμιο. Καθώς περιέχει συχνά και

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο προϊόντος. Προστατευτικό αέριο. Αέρια για τη συγκόλληση μη σιδηρούχων μετάλλων.

Φυλλάδιο προϊόντος. Προστατευτικό αέριο. Αέρια για τη συγκόλληση μη σιδηρούχων μετάλλων. Φυλλάδιο προϊόντος Προστατευτικό αέριο. Αέρια για τη συγκόλληση μη σιδηρούχων μετάλλων. 03 Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα κραμάτων αλουμινίου, χαλκού και τιτανίου που χρησιμοποιούνται σε διάφορους κλάδους της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ, ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ, ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ, ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΕΡΡΕΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝA ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με τον όρο συγκόλληση εννοούμε γενικά την τοπική σύμφυση μετάλλων υπό υψηλή θερμοκρασία.

Με τον όρο συγκόλληση εννοούμε γενικά την τοπική σύμφυση μετάλλων υπό υψηλή θερμοκρασία. 5.3. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ Με τον όρο συγκόλληση εννοούμε γενικά την τοπική σύμφυση μετάλλων υπό υψηλή θερμοκρασία. Η σύμφυση αυτή είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί μεταξύ ομοίων και ανόμοιων μετάλλων και με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνικός Συγκολλήσεων

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνικός Συγκολλήσεων Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α Τεχνικός Συγκολλήσεων Τεχνικός Συγκολλήσεων Τεχνικός Συγκολλήσεων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ Ι. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Οι υποψήφιοι για τις άδειες των τεχνικών μηχανικών εγκαταστάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 72 E ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι συγκολλήσεις ανήκουν στην κατηγορία των μόνιμων συνδέσεων ανάμεσα σε τεμάχια. Η σύνδεση αυτή επιτυγχάνεται μέσω της θερμότητας, είναι σύνδεση κρυσταλλική

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Συγκολλητών Κατασκευών / Σφάλµατα Συγκολλήσεων 1

Τεχνολογία Συγκολλητών Κατασκευών / Σφάλµατα Συγκολλήσεων 1 Τεχνολογία Συγκολλητών Κατασκευών / Σφάλµατα Συγκολλήσεων 1 Ένα από τα σηµαντικότερα κεφάλαια των Συγκολλήσεων είναι αυτό που πραγµατεύεται την ανάπτυξη ασυνεχειών ή σφαλµάτων καθώς από αυτά καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας. «Εγκατάσταση και λειτουργία βιομηχανικού συστήματος λέιζερ ισχύος και χρήση του στην κατεργασία μετάλλων»

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας. «Εγκατάσταση και λειτουργία βιομηχανικού συστήματος λέιζερ ισχύος και χρήση του στην κατεργασία μετάλλων» Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας «Εγκατάσταση και λειτουργία βιομηχανικού συστήματος λέιζερ ισχύος και χρήση του στην κατεργασία μετάλλων» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΚΟΥΔΟΥΜΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΑΕΡΙΩΝ. Τυποποίηση συρµάτων και ράβδων ηλεκτροσυγκολλήσεως. Ηλεκτροσυγκολλήσεις MIG/MAG

ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΑΕΡΙΩΝ. Τυποποίηση συρµάτων και ράβδων ηλεκτροσυγκολλήσεως. Ηλεκτροσυγκολλήσεις MIG/MAG ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 o ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΑΕΡΙΩΝ Προστατευτικά αέρια Τυποποίηση συρµάτων και ράβδων ηλεκτροσυγκολλήσεως Ηλεκτροσυγκολλήσεις MIG/MAG Ηλεκτροσυγκολλήσεις FCAW Ηλεκτροσυγκολλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΖΥΓΑΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΙΧΑΛΑΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜ:3751 Επιβλέπων: Διπλ. Φυσ. (M.Sc.) Φραγκιαδάκης Νικόλαος Καθηγητής Χανιά, Μάιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

Τα πάντα για τα μπουζί

Τα πάντα για τα μπουζί Τεχνολογία ανάφλεξης Τεχνολογία Κρύας Εκκίνησης Πετρελαίου Ψύξη Αισθητήρες n BERU Ultra n BERU Ultra X Titan n BERU Platin Τα πάντα για τα μπουζί Τεχνικές πληροφορίες αρ. 02 Ενσωματωμένη Perfection τελειότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΡΑΒΔΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΡΑΒΔΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ 10 ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 04», Μάρτιος 2004 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΡΑΒΔΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ Εργασία Νο 12 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΤΣΟΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Περίληψη Στην παρούσα εργασία τονίσθηκε η σημασία της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩTΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΩΣΗΕΩΝ ( ΠΡΩΣΟ & ΔΕΤΣΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ )

ΠΡΩTΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΩΣΗΕΩΝ ( ΠΡΩΣΟ & ΔΕΤΣΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ) ΠΡΩTΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΩΣΗΕΩΝ ( ΠΡΩΣΟ & ΔΕΤΣΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ) 1. Ποιες είναι οι μηχανικές ιδιότητες των μετάλλων; Να δώσετε τον ορισμό της κάθε μηχανικής ιδιότητας. Οι μηχανικές ιδιότητες ενός μετάλλου, πειραματικά

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Τεχνολογία λειτουργίας και ελέγχου.

Πτυχιακή εργασία. Τεχνολογία λειτουργίας και ελέγχου. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Πτυχιακή εργασία Σύγχρονες μη συμβατικές εργαλειομηχανές κοπής. Τεχνολογία λειτουργίας και ελέγχου. Σπουδαστής: Iτσόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. " Διερεύνηση διηλεκτρικής συμπεριφοράς μονώσεων ηλεκτρικών μηχανών μέσης τάσης " Μαυράκος Γεώργιος ΑΕΜ: 6532

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.  Διερεύνηση διηλεκτρικής συμπεριφοράς μονώσεων ηλεκτρικών μηχανών μέσης τάσης  Μαυράκος Γεώργιος ΑΕΜ: 6532 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ " Διερεύνηση διηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ MIG/MAG ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Μάιος 2013 ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Μηχ. Μηχανικού Αγγέλου Αλέξανδρου www.papathanassiou-sa.gr/new/ Η άνοιξη μπήκε για τα καλά και μάλλον έχει μυρίσει ήδη καλοκαίρι. Η διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Υλικών Οχημάτων ΤΕΥΧΟΣ ΙΙ

Τεχνολογία Υλικών Οχημάτων ΤΕΥΧΟΣ ΙΙ Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σ.Τ.Ε.Φ. Γ.Τ.Θ.Ε. Τεχνολογία Υλικών Οχημάτων ΤΕΥΧΟΣ ΙΙ (ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) Παναγιώτης Ματζινός, Επιστημονικός Συνεργάτης Χημικός Μηχανικός, MPhil, PhD Θεσσαλονίκη 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 9.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Εργαστήριο Υλικών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Εργαστήριο Υλικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Εργαστήριο Υλικών ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ Εισαγωγή Το Εργαστήριο της Φυσικής Μεταλλουργίας έχει σαν κύριο σκοπό την εξοικείωση

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΔΥΣΘΡΑΥΣΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ Χ-70»

«ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΔΥΣΘΡΑΥΣΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ Χ-70» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΔΥΣΘΡΑΥΣΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ Χ-7»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ. Η εκτέλεση των πρώτων ηλεκτροσυγκολλήσεων. Οι παράµετροι της ηλεκτροσυγκόλλησης

ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ. Η εκτέλεση των πρώτων ηλεκτροσυγκολλήσεων. Οι παράµετροι της ηλεκτροσυγκόλλησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ Η εκτέλεση των πρώτων ηλεκτροσυγκολλήσεων Οι παράµετροι της ηλεκτροσυγκόλλησης Τα τεχνικά προβλήµατα Οι ρηγµατώσεις και η σηµασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΑΦΡΟΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΑΦΡΟΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΣΙΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΤΗΓΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΓΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΤΗΓΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΓΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΤΗΓΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΓΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1.1 ΦΥΣΙΚΈΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Τα μεταλλικά υλικά τα οποία χυτεύουμε ή τα λαμβάνουμε ως χυτά αντικείμενα είναι μέταλλα ή κράματα.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηρακλείου Τμήμα: Μηχανολογίας Πτυχιακή Άσκηση: Θέμα: Η δράση των βιομηχανικών αερίων στις παραγωγικές συγκολλήσεις.

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηρακλείου Τμήμα: Μηχανολογίας Πτυχιακή Άσκηση: Θέμα: Η δράση των βιομηχανικών αερίων στις παραγωγικές συγκολλήσεις. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηρακλείου Τμήμα: Μηχανολογίας Πτυχιακή Άσκηση: Θέμα: Η δράση των βιομηχανικών αερίων στις παραγωγικές συγκολλήσεις. Επιβλέπων Καθηγητής : Αεράκης Ζαχαρίας Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

iii. Heavy Duty - Περιγραφή, οφέλη και πλεονεκτήματα 44

iii. Heavy Duty - Περιγραφή, οφέλη και πλεονεκτήματα 44 Περιεχόμενα 2 Επεξήγηση εικονιδίων 4 I Εταιρεία, Ιστορία, Περιβάλλον 5 1. Εισαγωγή 6 2. Καινοτομία, Στόχος και Όραμα της 3i 9 3. Βασικά στοιχεία της μόνωσης 10 4. Περιβαλλοντική ευαισθησία 12 II Προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ»

Θέμα: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Θέμα: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ» Πτυχιακή εργασία Του σπουδαστή: ΚΑΖΑΔΕΛΗ ΙΩΑΝΝΗ Επόπτης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση της συγκόλλησης του αλουμινίου και των κραμάτων του με την μέθοδο TIG (WIG - GTAW)

Ανάλυση της συγκόλλησης του αλουμινίου και των κραμάτων του με την μέθοδο TIG (WIG - GTAW) Πτυχιακή Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Μηχανολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Α.Τ.Ε.Ι Κρήτης Στεργίου Καψάλη Σταύρου Αριθμός Μητρώου: 3577 με ΘΕΜΑ Ανάλυση της συγκόλλησης του αλουμινίου

Διαβάστε περισσότερα

Ξέρεις τους 23 τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας στο σπίτι; Ποιες κατασκευές ή κτιριακές εγκαταστάσεις βοηθούν το περιβάλλον;

Ξέρεις τους 23 τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας στο σπίτι; Ποιες κατασκευές ή κτιριακές εγκαταστάσεις βοηθούν το περιβάλλον; Ξέρεις τους 23 τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας στο σπίτι; Ποιες κατασκευές ή κτιριακές εγκαταστάσεις βοηθούν το περιβάλλον; Ομάδα Εργασίας: Γ. Αλέξανδρος, Δ. Λαμπρινή, Κ. Χαραλαμπία, Κ. Θεόδωρος, Κ. Ειρήνη,

Διαβάστε περισσότερα