Σπειραματονεφρίτιδες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σπειραματονεφρίτιδες"

Transcript

1 Σπειραματονεφρίτιδες

2

3 Υπερδιήθημα= νερό, διαλυτές ουσίες (γλυκόζη, ιόντα) που διηθούνται μέσω του σπειράματος προς την κάψα του Bowman

4 Σπειραματονεφρίτιδα Φλεγμονή των σπειραμάτων ή των μικρών αγγείων του νεφρού Εστιακή: αφορά <50% των σπειραμάτων Τμηματική: αφορά <50% του προσβεβλημένου σπειράματος

5 IMMUNE COMPLEX GN Οι συχνότερες σπειραματονεφρίτιδες Τα ανοσοσυμπλέγματα σχηματίζονται στην κυκλοφορία και εναποτίθενται στα σπειράματα Τα ανοσοσυμπλέγματα σχηματίζονται in situ από αντισώματα εναντίον αντιγόνων της βασικής μεμβράνης (anti-gbm) ή εμφυτευμένων αντιγόνων

6 Ανοσολογικοί μηχανισμοί 1. Αντισώματα έναντι βασικής μεμβράνης του σπειράματος (anti GBM), συνεχής χρώση κατά μήκος όλων των τοιχωμάτων των τριχοειδών των σπειραμάτων (σπάνιο) 2. Μη συνεχής, στικτή εναπόθεση ανοσοσφαιρινών και συμπληρώματος είτε στο μεσάγγειο, είτε κάτω από το ενδοθήλιο των τριχοειδών, είτε κάτω από τα επιθηλιακά κύτταρα στην εξωτερική επιφάνεια των τριχοειδών

7

8

9 Κλινική εικόνα της σπειραματονεφρίτιδας Ασυμπτωματική πρωτεϊνουρία Μεμονωμένη αιματουρία Οξύ Νεφριτικό Σύνδρομο Νεφρωσικό Σύνδρομο Ταχέως Εξελισσόμενη Σπειραματονεφρίτις Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια

10 Οξεία ΣΝ ή οξύ νεφριτιδικό σύνδρομο=αιφνίδια εμφάνιση αιματουρίας και πρωτεϊνουρίας, διαταραχή νεφρικής λειτουργίας και κατακράτηση Να και νερού οίδημα και υπέρταση Αιματουρία μακροσκοπική ή μικροσκοπική με δύσμορφα ερυθρά στο ίζημα και ερυθροκυτταρικούς κυλίνδρους = Ενεργό Ιζημα Ούρων Τα ερυθρά περνούν στα ούρα μέσα από «κενά» που δημιουργούνται στο τοίχωμα των τριχοειδών του σπειράματος και παραμορφώνονται καθώς περνούν από το σπείραμα. Συγκολλώνται μεταξύ τους μέσα στα σωληνάρια και δημιουργούν το εκμαγείο τους (κύλινδροι)

11

12 Δυσμορφα ερυθρά

13 Ερυθροκυτταρικοί κύλινδροι

14 Πρωτεϊνουρία όχι περισσότερο από 3g/ημ. Μη εκλεκτική δηλ. περιέχει σφαιρίνες και λευκωματίνη Αποτέλεσμα της αυξημένης διαπερατότητας των τριχοειδών του σπειράματος και της αυξημένης υδροστατικής πίεσης μέσα στο σπείραμα Διαταραχή της νεφρικής λειτουργίας λόγω της φλεγμονής στο σπείραμα και μείωσης του ρυθμού σπειραματικής διήθησης Μπορεί να εκδηλωθεί με αύξηση της τιμής κρεατινίνης ή ακόμα με ολιγουρία ή ανουρία που θα χρειασθεί αιμοκάθαρση

15 Επιπλοκές Οξύ πνευμονικό οίδημα* Υπερτασική εγκεφαλοπάθεια** Οξεία νεφρική ανεπάρκεια * Dyspnea, orthopnea, cough, pulmonary rales, a prominent cardiac shadow may be present in X-ray until onset of diuresis ** headache, vomiting, depressed sensorium, confusion, visual disturbances, aphasia, memory loss, coma, and convulsions

16 Αίτια νεφριτιδικού συνδρόμου Πρωτοπαθείς νεφρικές νόσοι IgA νεφροπάθεια: αιματουρία ίσως και μακροσκοπική ή λευκωματουρία ποικίλης βαρύτητας μέχρι και ΝΣ, νέοι άνδρες, <5 ημέρες μετά από λοίμωξη αναπνευστικού ή ΓΣ, 20% σε ΝΑ Μεμβρανοϋπερπλαστική ΣΝ οδηγεί σε ΝΑ Ιδιοπαθής Ταχέως εξελισσόμενη ΣΝ ταχεία εξέλιξη σε ΝΑ, άμεση έναρξη θεραπείας

17 Αίτια νεφριτιδικού συνδρόμου Δευτεροπαθής προσβολή του νεφρού Λοιμώξεις μεταστρεπτοκοκκική ΣΝ, μικροβιακή ενδοκαρδίτις, λοιμώξεις σε shunt, ενδοκοιλιακά αποστήματα, λοιμώξεις από πρωτόζωα (λεισμανίαση, ελονοσία)... Νοσήματα κολλαγόνου και αγγειίτιδες ΣΕΛ, ιδιοπαθής μικτή κρυοσφαιριναιμία, οζώδης πολυαρτηρίτις, αγγειίτις εξ υπερευαισθησίας, Κοκκιωμάτωση Wegener, Henoch Schonlein πορφύρα Σ. Goodpasture (Anti-GBM αντισώματα)

18 Μεταστρεπτοκοκκική ΣΝ Η κλασσική περίπτωση οξέως νεφριτιδικού συνδρόμου Εμφανίζεται 1-3 εβδομάδες μετά από στρεπτοκοκκική φαρυγγίτιδα (ΜΟ: 10 ημέρες) ή 3-6 εβδομάδες μετά λοίμωξη του δέρματος (πυόδερμα, ΜΟ: 20 ημέρες) από νεφριτιδογόνο στέλεχος Παθογένεια = εναπόθεση ανοσοσυμπλεγμάτων (ανοσοσφαιρίνες και συμπλήρωμα) στα σπειράματα με χαρακτηριστική ιστολογική εικόνα και χαρακτηριστικό ανοσοφθορισμό

19 Μεγαλύτερη επίπτωση σε παιδιά 3-12 ετών, πολύ σπανια σε ακραίες ηλικίες Αιφνίδια εμφανιση αιματουρίας (θολά ή πυκνά ούρα), κακουχία, γαστρεντερικές διαταραχες, κεφαλαλγία, ενιοτε σπασμούς, οίδημα βλεφάρων ή γενικευμένο Υπέρταση 60-70% των ασθενών Εργ. Ευρήματα Ενεργό ίζημα ούρων, παρουσία αντισωμάτων έναντι αντιγόνων του στρεπτοκόκκου (ASTO), ελαττωμένο συμπλήρωμα ορου (C3), αύξηση κρεατινίνης και ουρίας (50%) Κ/α για στρεπτόκοκκο ενίοτε θετική (25%) Πρόγνωση=90% πλήρης ίαση εντός 4-7 ημερών

20 Μη υπερπλαστικές νεφρίτιδες Νόσος ελαχίστων αλλοιώσεων Εστιακή τμηματική σπειραματοσκλήρυνση Μεμβρανώδης σπειραματονεφρίτις Δευτεροπαθείς ΣΔ, Αμυλοείδωση, ΣΕΛ Νεφρωσικό Σύνδρομο Υπερπλαστικές νεφρίτιδες Νεφριτιδικό Σύνδρομο

21 Asymptomatic Proteinuria Transient Idiopathic: Ιn children, adolescents, and young adults, otherwise healthy, normal urinalysis. Repeat 2-3 times. Intermittent Idiopathic: <30 years old and long term prognosis is favorable. Yearly monitoring is recommended. Functional: Acute illness, fever, CHF, exercise, seizures, pregnancy. Orthostatic In up to 3-5 % of adolescents and young men; uncommon in patients >30 years old. Do split 24 hour urine collection to diagnose. Persistent Isolated: Proteinuria that persists at < 3.5 g/24h/1.73 m2 in the absence of other renal or systemic disease. Patients should be followed closely and referred to nephrologist for any change in urinary sediment, worsening proteinuria, or onset of renal insufficiency. Renal biopsy probably indicated.

22 Νεφρωσικό σύνδρομο=σοβαρή λευκωματουρία (>3.5g/24ωρο), υπολευκωματιναιμία, οίδημα, υπερλιπιδαιμία και λιπιδουρία χωρίς ενεργό ίζημα και χωρίς σημαντική διαταραχή της νεφρικής λειτουργίας Εκλεκτική (μόνο αλβουμίνη) ή μη εκλεκτική (σφαιρίνες, λιποπρωτεϊνες, ινωδογόνο, αλβουμίνη) Βλαβη στη βασική μεμβρανη του σπειραματος επιτρεπει την διελευση αρνητικά φορτισμένων μορίων

23 ΙΖΗΜΑ ΟΥΡΩΝ ΣΕ ΝΕΦΡΩΣΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ

24 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Α. Ιδιοπαθές ΝΣ (πρωτοπαθείς σπειραματοπάθειες) Νόσος ελαχίστων αλλοιώσεων (80-85% ΝΣ στα παιδιά) Εστιακή τμηματική σπειραματοσκλήρυνση Μεβρανώδης σπειραματοπάθεια (30-35% ΝΣ στους ενήλικες) Μεμβρανοϋπερπλαστική ΣΝ Άλλες υπερπλαστικές (διάχυτες ή εστιακές) σπειραματοπάθειες

25 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Β. Δευτεροπαθείς σπειραματοπάθειες Φάρμακα (χρυσός, πενικιλλαμίνη, NSAIDS, λίθιο, Ιντερφερόνη, ριφαμπικίνη, ηρωίνη, αντιοροί ) Αλλεργιογόνα (εμβόλια, δήγμα εντόμων, δήγμα φιδιών ) Λοιμώξεις (βακτηριακές: ΛΕ, στρεπτόκοκκος, σύφιλη.., ιογενείς: ηπατίτιδες, έρπης, CMV, HIV, πρωτοζωικές: Toxo, παρασιτικές: σχιστοσωμιαση ) Κακοήθειες (πνεύμονος, εντέρου, στομάχου), Λευχαιμίες, Λεμφώματα Νοσήματα κολλαγόνου* (ΣΕΛ, ΔΜ, ΗS, Sjogren), αγγειίτιδες, αμυλοείδωση, σαρκοείδωση Μεταβολικά νοσήματα (ΣΔ*, ΟΜΠ ) Εκλαμψία, ΣΚΑ * 20-25% των περιπτώσεων ΝΣ στους ενήλικες

26 Παθογένεια Παθολογικά αυξημένη διαπερατότητα των τριχοειδών του σπειράματος για τις πρωτεϊνες του πλάσματος Απώλεια στα ούρα πρωτεϊνών χαμηλού ΜΒ (φυσιολογικά <150mg/24ωρο, 1/3 λευκωματίνη, υπόλοιπο σφαιρίνες) Αντιρροπιστική αύξηση της ηπατικής τους σύνθεσης Επιδεινώνεται η μειωμένη πυκνότητα των πρωτεϊνών αυτών και αυξάνει η συγκέντρωση πρωτεϊνών υψηλού ΜΒ

27 Κλινική Εικόνα Οίδημα (σφυρά, βλέφαρα, ανά σάρκα, οσχέου, ασκίτης, πλευριτική συλλογή, περικαρδιακή συλλογή..)-ανώδυνο, ζυμώδες, αφήνει εντύπωμα ΑΠ ποικίλει Ευρήματα υποκειμένης νόσου

28 Εργαστηριακά Ευρήματα Ούρα 24ωρου για λεύκωμα Ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων ούρων 24ώρου (εκλεκτική ή μη εκλεκτική λευκωματουρία) Ούρα για Bence Jones, Λευκωματίνη ορού, ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων ορού (αύξηση α2, β) Αύξηση ολικής χοληστερόλης, TG, ολικών λιπιδίων, των λιποπρωτεϊνών LDL, VLDL, Lp(a)

29 Εργαστηριακά Ευρήματα Iζημα ούρων: λιπώδεις κύλινδροι, ωοειδή λιπώδη σωμάτια, σταγονίδια ουδετέρου λίπους, κρύσταλλοι εστέρων χοληστερίνης, υαλώδεις-υαλοκοκκώδεις κύλινδροι, μικροσκοπική αιματουρία Κρεατινίνη φυσιολογική ή αυξημένη Διαταραχές πήξης (αύξηση ινωδογόνου, παραγόντων V, VII, VIII, X, XIII) αύξηση αριθμού και συγκολλητικότητας αιμοπεταλίων Βιοψία νεφρού (στους ενήλικες σχεδόν πάντα)

30 Επιπλοκές Λοιμώξεις (κυρίως μικροβιακές) Θρομβοεμβολικά επεισόδια Πρόγνωση Εξαρτάται από την υποκείμενη νόσο και την ανταπόκριση στα κορτικοειδή και ανοσοκατασταλτικά Νόσος Ελαχίστων Αλλοιώσεων: 90-95% ίαση στα παιδιά, 70-90% στους ενήλικες

31 Αρχές Θεραπείας Περιορισμός άλατος και νερού Διουρητικά της αγκύλης (φουροσεμίδη) Κατάλληλη δίαιτα Αντιμετώπιση της ΑΥ (αμεα) Ειδική θεραπεία (κορτικοειδή ή ανοσοκατασταλτικά)

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. «Θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με IgA Νεφροπάθεια με βάση κλασικούς και νεότερους δείκτες εξέλιξης της νόσου»

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. «Θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με IgA Νεφροπάθεια με βάση κλασικούς και νεότερους δείκτες εξέλιξης της νόσου» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Δ/ντής : Καθηγητής Δ. Σ. ΓΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «Θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με IgA Νεφροπάθεια με βάση κλασικούς και

Διαβάστε περισσότερα

Μικροσκοπική εξέταση ιζήματος ούρων. Κ. Τζανέτου Συντονίστρια Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ΓΝΑ «Αλεξάνδρα»

Μικροσκοπική εξέταση ιζήματος ούρων. Κ. Τζανέτου Συντονίστρια Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ΓΝΑ «Αλεξάνδρα» Μικροσκοπική εξέταση ιζήματος ούρων Κ. Τζανέτου Συντονίστρια Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ΓΝΑ «Αλεξάνδρα» Η μικροσκοπική ανάλυση των ούρων Η σπουδαιότητα της εξέτασης των ούρων ήταν γνωστή από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΙΝΟΥΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΗ ΟΥΡΩΝ. Νικολάου Χρυσούλα

ΠΡΩΤΕΙΝΟΥΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΗ ΟΥΡΩΝ. Νικολάου Χρυσούλα ΠΡΩΤΕΙΝΟΥΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΗ ΟΥΡΩΝ Νικολάου Χρυσούλα ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΣΤΑ ΟΥΡΑ Το ποσό του λευκώματος που περνά από το αγγειώδες σπείραμα είναι 36 g/24ώρο. Επαναρροφάται όλο από τα κύτταρα των εσπειραμένων

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση των ούρων στην οξεία και τη χρονία νεφρική νόσο

Η ανάλυση των ούρων στην οξεία και τη χρονία νεφρική νόσο ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ SPECIAL ARTICLE ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2008, 25(5):651-662 Η ανάλυση των ούρων στην οξεία και τη χρονία νεφρική νόσο Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF

Διαβάστε περισσότερα

Οξεία νεφρική ανεπάρκεια: Αιφνίδια μείωση του GFR, με συνέπεια την κατακράτηση των αζωτούχων προϊόντων του μεταβολισμού.

Οξεία νεφρική ανεπάρκεια: Αιφνίδια μείωση του GFR, με συνέπεια την κατακράτηση των αζωτούχων προϊόντων του μεταβολισμού. Διαφορική διάγνωση της οξείας νεφρικής βλάβης Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Καράτζιος Δημήτριος Επικουρικός Νεφρολόγος Οξεία νεφρική ανεπάρκεια: Αιφνίδια μείωση του GFR, με συνέπεια την κατακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

free spιrιt Getting you there! Oργάνωση - Γραμματεία

free spιrιt Getting you there! Oργάνωση - Γραμματεία Oργάνωση - Γραμματεία free spιrιt Getting you there! ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόεδρος: Βλαχάκος Δημήτριος Αντιπρόεδρος: Φουρτούνας Κωνσταντίνος Γεν. Γραμματέας: Κουλουρίδης Ευστάθιος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 ου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΝΕ

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 ου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΝΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 ου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΝΕ 14 18 Ιανουαρίου 2015, ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα Ονοματεπώνυμο Εξεταζόμενου: 1.Σε υπέρταση της κύησης η ενδεικνυόμενη αγωγή είναι με: Α. χλωροθαλιδόνη

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχές Νεφρών. Τα άχρηστα μεταβολικά προϊόντα αφήνουν τα νεφρά ως ούρα και μεταφέρονται μέσω του ουρητήρα στην ουροδόχο κύστη στην πύελο.

Διαταραχές Νεφρών. Τα άχρηστα μεταβολικά προϊόντα αφήνουν τα νεφρά ως ούρα και μεταφέρονται μέσω του ουρητήρα στην ουροδόχο κύστη στην πύελο. Ο νεφρός είναι ένα όργανο που διαμορφώνει τον όγκο και τη σύσταση των σωματικών υγρών με τη διήθηση του αίματος και τις λειτουργίες της εκλεκτικής επαναρρόφησης ή απέκκρισης. Οι νεφροί εκκρίνουν νερό,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση περιστατικού Γεωργαλής Άρης Νεφρολογικό τµήµα ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισµός» ΑιτίαΕισόδου 27 ετών Πλευριτικού τύπου άλγος αριστερά Οιδήµατα βλεφάρων και κάτω άκρων ΠαρούσαΝόσος Ασθενής άρρεν, 27 ετών

Διαβάστε περισσότερα

«Εργαστηριακά. διαγνωστικά αποτελέσματα: ωφελιμότητα και μεθοδολογία στο ασφαλιστικό underwriting» UNDERWRITING DAYS 1η εκπαιδευτικήημερίδα

«Εργαστηριακά. διαγνωστικά αποτελέσματα: ωφελιμότητα και μεθοδολογία στο ασφαλιστικό underwriting» UNDERWRITING DAYS 1η εκπαιδευτικήημερίδα UNDERWRITING DAYS 1η εκπαιδευτικήημερίδα «Εργαστηριακά διαγνωστικά αποτελέσματα: ωφελιμότητα και μεθοδολογία στο ασφαλιστικό underwriting» Ιωάννης Συνειφακούλης, Δρ.Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ EΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ EΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ EΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΞΩΝΕΦΡΙΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκα 54 ετών εισάγεται για διερεύνηση νεφρικής ανεπάρκειας και υπερασβεστιαιμίας

Γυναίκα 54 ετών εισάγεται για διερεύνηση νεφρικής ανεπάρκειας και υπερασβεστιαιμίας Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ CLINICOPATHOLOGICAL ROUNDS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ ΚΑΙ ΝΕΦΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ. ηµήτριος Πετράς Νεφρολόγος Γ.Ν. Ιπποκράτειο Αθηνών

ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ ΚΑΙ ΝΕΦΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ. ηµήτριος Πετράς Νεφρολόγος Γ.Ν. Ιπποκράτειο Αθηνών ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ ΚΑΙ ΝΕΦΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ηµήτριος Πετράς Νεφρολόγος Γ.Ν. Ιπποκράτειο Αθηνών ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ιοί της ηπατίτιδας εκτός από την ηπατική προσβολή έχουν και εξωηπατικές εκδηλώσεις Ανάμεσα στα όργανα

Διαβάστε περισσότερα

πνευμονονεφρικό σύνδρομο,

πνευμονονεφρικό σύνδρομο, Βραχεία Ανασκόπηση Πνευμονονεφρικό Σύνδρομο A.Α. Καρακατσάνη 1, Σ.Α. Παπίρης 2 1 Επίκουρη Καθηγήτρια, Β Πνευμονολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2011-2013

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2011-2013 Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2011-2013 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΤΖΙΟΥΦΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Παθολογική Φυσιολογία Ιατρική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΙΡΡΩΣΗ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ (LIVER CIRRHOSIS) Πτυχιακή εργασία των φοιτητών: Θεοχαρίδου Ζαχαρένια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ. Φώτιος Δρακοπαναγιωτάκης Β Κλινική Εντατικής Θεραπείας ΑΤΤΙΚΟΝ ΠΓΝΑ

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ. Φώτιος Δρακοπαναγιωτάκης Β Κλινική Εντατικής Θεραπείας ΑΤΤΙΚΟΝ ΠΓΝΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Φώτιος Δρακοπαναγιωτάκης Β Κλινική Εντατικής Θεραπείας ΑΤΤΙΚΟΝ ΠΓΝΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

éáôòéëà áîàìåëôá ÔÝôáñôï áöéýñùìá óôçí Çðáôïëïãßá Διανέµεται δωρεάν Ôüìïò à Ôåý ïò 24 Oêôþâñéïò - ÄåêÝìâñéïò 2014

éáôòéëà áîàìåëôá ÔÝôáñôï áöéýñùìá óôçí Çðáôïëïãßá Διανέµεται δωρεάν Ôüìïò à Ôåý ïò 24 Oêôþâñéïò - ÄåêÝìâñéïò 2014 éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 24 Oêôþâñéïò - ÄåêÝìâñéïò 2014 ÔÝôáñôï áöéýñùìá óôçí Çðáôïëïãßá ISSN 1790-4045 Tñéìçíéáßá êäïóç ôùí Nïóïêïìåßùí ôïõ Ïìßëïõ ÕÃÅÉÁ Διανέµεται δωρεάν Άρθρα Τριμηνιαία έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΟΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΟΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΟΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΦΡΑΓΚΙΑ ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ: ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΧΝΝ)

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΧΝΝ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15 11528 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107298586 FAX: 2107237705 E-mail: nefreter@otenet.gr HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY 15 MEANDROU STR. ATHENS, 11528 GREECE TEL.: (+3021) 07298586

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ. Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (ΧΝΑ) είναι η προοδευτική. άλλο χρονικό διάστημα, σε ανάγκη εξωνεφρικής κάθαρσης

Ορισμός ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ. Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (ΧΝΑ) είναι η προοδευτική. άλλο χρονικό διάστημα, σε ανάγκη εξωνεφρικής κάθαρσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιατρική Σχολή 3 η Παιδιατρική Κλινική Διευθυντής : Καθηγητής Ιωάννης Ν. Τσανάκας ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Επιμέλεια: Οι φοιτητές του ΣΤ έτους Γλαμπεδάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΪΤΙΔΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΥ

ΑΓΓΕΙΪΤΙΔΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΝΕΥΜΟΝΟΝΕΦΡΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11-12- 2010 ΑΓΓΕΙΪΤΙΔΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Check Up. by Live your Myth in Greece

Check Up. by Live your Myth in Greece Check Up by Live your Myth in Greece Check Up 1 / 5 : Γενική Αίματος Γιατρός δε σημαίνει το να μπορείς να διαβάζεις κάποια αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων. Οι φυσιολογικές τιμές είναι από δίπλα. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

free spιrιt Getting you there! Oργάνωση - Γραμματεία

free spιrιt Getting you there! Oργάνωση - Γραμματεία Oργάνωση - Γραμματεία free spιrιt Getting you there! ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βέργουλας Γεώργιος Βλαχάκος Δημήτριος Κουλουρίδης Ευστάθιος Μαλλιάρα Μαρία Μυσερλής Γρηγόριος Χατζηδημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών εξετάσεων...

Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών εξετάσεων... Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών εξετάσεων... Ενας καλός φίλος μου ζήτησε να γράψω τις φυσιολογικές τιμές των διαφόρων κλινικών εξετάσεων ρουτίνας, που κάνουμε περιοδικά, για να ελέγξουμε την..γκρίζα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Περιστατικού

Παρουσίαση Περιστατικού Παρουσίαση Περιστατικού Γυναίκα 80 ετών με επιδεινούμενη από 48h δύσπνοια και αδυναμία/καταβολή Παρουσίαση Πεντάζος Γεώργιος Ειδικευόμενος Ρευματολογίας Α ΠΠΚ Σχόλια Λάσκαρη Κατερίνα Επικ. Επιμελήτρια

Διαβάστε περισσότερα

86η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕ Πέμπτη 14/11/13 και Παρασκευή 15/11/ 2013 Ξενοδοχείο ΤΗΕ ΜΕΤ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

86η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕ Πέμπτη 14/11/13 και Παρασκευή 15/11/ 2013 Ξενοδοχείο ΤΗΕ ΜΕΤ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ξενοδοχείο ΤΗΕ ΜΕΤ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΑΝ ΡΟΥ 15 11528 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107298586 FAX: 2107237705 E-mail: nefreter@otenet.gr Website: www.ene.gr HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY 15

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΦΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΝΕΦΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Α. ΝΤΑΛΑΜΑΓΚΑ, MD, MSc, MPH, PhD ΙΑΤΡΟΣ-ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝ/ΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Διαβάστε περισσότερα