"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης"

Transcript

1 "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Προκήρυξη Υποτροφιών To Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων 1 (ΙΠΣΥ) ανήκει στο Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», το πρώτο Ελληνικό Ερευνητικό Κέντρο που εστιάζει αποκλειστικά στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Το ΙΠΣΥ ξεκίνησε τις δραστηριότητές του την άνοιξη του 2007 και είναι το μόνο εξειδικευμένο Ινστιτούτο στην Ελλάδα στον τομέα της διαχείρισης δεδομένων και στα πληροφοριακά συστήματα μεγάλης κλίμακας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ΙΠΣΥ έχουν οι τομείς των βάσεων δεδομένων, των μεθοδολογιών και τεχνικών ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων, της διαχείρισης και αξιοποίησης πληροφοριακών πόρων, καθώς και οι μεγάλης κλίμακας εφαρμογές τους. Το ΙΠΣΥ επιδιώκει συνεργασίες με τη βιομηχανία, το δημόσιο τομέα, τους ερευνητικούς φορείς και τα πανεπιστήμια με στόχο τη μετάδοση καινοτόμων τεχνολογιών διαχείρισης δεδομένων, έχοντας ήδη στο ενεργητικό του μια σειρά από επιτυχημένα ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα Το ΙΠΣΥ προκηρύσσει υποτροφίες ερευνητικού προσανατολισμού, με στόχο την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών. Στην προκήρυξη μπορούν να συμμετάσχουν ήδη εγγεγραμμένοι σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Πανεπιστημιακών Σχολών ή Πολυτεχνικών Τμημάτων που οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού στην Πληροφορική ή σε συναφή επιστήμη, με την προϋπόθεση ότι το Επιβλέπων Μέλος ΔΕΠ της Διδακτορικής Διατριβής, με γραπτή επιστολή του, δηλώνει ότι συμφωνεί στην ουσιαστική απασχόληση του υποψήφιου διδάκτορα στο ΙΠΣΥ και στη συνεργασία του με καθορισμένα στελέχη του ΙΠΣΥ για την εκπόνηση του διδακτορικού του. Οι θεματικές κατευθύνσεις ενδιαφέροντος είναι οι εξής: 1. Δεδομένα κοινωνικών δικτύων: μοντελοποίηση και γλώσσες επερωτήσεων 2. Μηχανισμοί Διατήρησης και Αρχειοθέτησης Ανοικτών Διασυνδεδεμένων Δεδομένων 3. Διαχείριση Προσωπικών Υπερχώρων Δεδομένων 4. Διαχείριση Μεγάλων Χωρικών και Κοινωνικών Δεδομένων 5. Διαχείριση μεγάλων δεδομένων επιστημών ζωής 6. Διαχείριση διασυνδεδεμένων δεδομένων 7. Προστασία της Ιδιωτικότητας 8. Διασυνδεδεμένα Γεωχωρικά Δεδομένα Αναλυτικές περιγραφές των παραπάνω θεματικών κατευθύνσεων βρίσκονται στην ιστοσελίδα: Η αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από αρμόδια επιτροπή του ΙΠΣΥ που θα συνεκτιμήσει τα παρακάτω κριτήρια επιλογής: 1. Συνάφεια του θέματος της διατριβής με τις θεματικές κατευθύνσεις ενδιαφέροντος. 2. Επιστημονική και τεχνολογική επάρκεια. 3. Ύπαρξη επιστημονικών δημοσιεύσεων σχετικών με τις θεματικές κατευθύνσεις ενδιαφέροντος. 4. Παρουσίαση ανοικτή σε κοινό. Για τη συμμετοχή στην προκήρυξη, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο ΙΠΣΥ έως και την 28/2/2013 αίτηση καθώς και τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1

2 1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 2. Έκθεση ερευνητικών ενδιαφερόντων (έως 2 σελίδες). 3. Δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες (αν υπάρχουν). 4. Βεβαίωση εγγραφής σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Πανεπιστημιακής Σχολής ή Πολυτεχνικού Τμήματος που οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού στην Πληροφορική ή σε συναφή επιστήμη. Η αίτηση συμμετοχής και τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν με ηλ. ταχυδρομείο στη διεύθυνση ή να παραδοθούν στην Γραμματεία του ΙΠΣΥ, Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:30-14:00, στην παρακάτω διεύθυνση: Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων Eρευνητικό Κέντρο "Αθηνά", Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, Παράδεισος Αμαρουσίου, TK Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Γιάννη Σταύρακα, τηλ.: ,

3 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ 2012 Δεδομένα κοινωνικών δικτύων: μοντελοποίηση και γλώσσες επερωτήσεων Επικοινωνία: Γιάννης Σταύρακας Η πληροφορία που υπάρχει στα κοινωνικά δίκτυα (facebook, twitter, κτλ.) χρησιμοποιείται από ολοένα και περισσότερες εφαρμογές για εξαγωγή συμπερασμάτων μετά από κάποια σχετική ανάλυση. Ένα σημαντικό βήμα προκειμένου να δώσει η εκάστοτε ανάλυση τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, είναι η σωστή επιλογή των τμημάτων της πληροφορίας που θα αποτελέσουν την είσοδο στην διαδικασία της ανάλυσης. Ο στόχος του διδακτορικού είναι να προτείνει μοντέλα και ευέλικτες γλώσσες επερώτησης που θα επιτρέπουν την δυναμική επιλογή τμήματος της διαθέσιμης πληροφορίας κοινωνικών δικτύων με βάση σύνθετα κριτήρια: περιεχομένου, χρονικά, μεταπληροφορίας, και κοινότητας χρηστών. Επίσης στόχος του διδακτορικού είναι η αποθήκευση και διαχείριση της πληροφορίας καθώς και η αποτίμηση των επερωτήσεων με τρόπο αποδοτικό και κλιμακούμενο. Μηχανισμοί Διατήρησης και Αρχειοθέτησης Ανοικτών Διασυνδεδεμένων Δεδομένων Επικοινωνία: Γιώργος Παπαστεφανάτος, Γιάννης Σταύρακας Τα Ανοιχτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα (Linked Open Data) είναι ένα σύνολο από τεχνικές και εργαλεία για τη δημοσίευση, ενσωμάτωση και διασύνδεση δεδομένων, δομημένης πληροφορίας και γνώσης στο σημασιολογικό ιστό με τη χρήση URI και RDF. Αποτελεί μια δημοφιλή μέθοδο που υιοθετείται από ετερογενείς παρόχους δεδομένων, όπως π.χ., δημόσιοι φορείς, ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, ψηφιακές βιβλιοθήκες, χάρτες (linkedgeodata.org) και εγκυκλοπαίδειες (π.χ.. DBPedia), κτλ, για την παροχή, διασύνδεση και σημασιολογική αξιοποίηση των δεδομένων τους στον ιστό. Στόχος της διατριβής είναι η μελέτη και δημιουργία μηχανισμών διαχείρισης της εξέλιξης οικοσυστημάτων LOD με στόχο τη διατήρησή τους στο χρόνο. Ορισμένα από τα ερευνητικά θέματα της διατριβής είναι: α) Ορισμός των ειδών εξέλιξης LOD με στόχο τη δημιουργία κατάλληλων λεξιλογίων αναπαράστασης. (β) Εμπλουτισμός και διαχείριση χρονικής πληροφορίας σε LOD. γ) Τεχνικές κατανεμημένης αρχειοθέτησης RDF δεδομένων και δ) Αποτίμηση και Βελτιστοποίηση χρονικών επερωτήσεων σε συλλογές LOD. Διαχείριση Προσωπικών Υπερχώρων Δεδομένων Επικοινωνία: Γιώργος Παπαστεφανάτος Η σημερινή διάθεση δεδομένων στο Web χαρακτηρίζεται από πληθώρα ετερογενών πηγών δεδομένων, όπως π.χ., έγγραφα κειμένου και αρχεία, streaming δεδομένα, ημιδομημένα δεδομένα (XML, JSON), restful API και web services, RDF δεδομένα, κ.α. Οι υπερχώροι δεδομένων (dataspaces) αποτελούν μια ολοκλήρωση και οργάνωση της πληροφορίας με σημασιολογικά πλούσιο σε μεταπληροφορία τρόπο, που επιτρέπει τη διαχείριση δεδομένων άσχετα από τη διαμόρφωση (format), προέλευση, και δομή τους. Τα δεδομένα περιγράφονται σε σχέση με το μοντέλο (μετα)πληροφορίας του υπερχώρου και οι πράξεις των χρηστών όπως π.χ. επερωτήσεις στα δεδομένα, εξατομίκευση του περιεχομένου, παρουσίαση δεδομένων κ.α., μετατρέπονται, από πράξεις επί του υπερχώρου, σε πράξεις επί των υποκειμένων δεδομένων. Στόχος της διατριβής είναι η μελέτη και δημιουργία μηχανισμών διαχείρισης προσωπικών υπερχώρων δεδομένων. Ορισμένα από τα ερευνητικά θέματα της διατριβής είναι: α) Μηχανισμοί ανάκτησης δεδομένων και μεταδεδομένων από ετερογενείς πηγές, β) Ορισμός μοντέλου αναπαράστασης υπερχώρων δεδομένων, γ) Τεχνικές αναγνώρισης οντοτήτων και αυτόματης αντιστοίχησης δεδομένων σε υπερχώρους δεδομένων δ) Μηχανισμοί εξατομίκευσης σε υπερχώρους δεδομένων, ε) Μηχανισμοί εξέλιξης σε υπερχώρους δεδομένων και στ) Τεχνικές οπτικοποίησης και οπτικής ανάλυσης υπερχώρων δεδομένων. Διαχείριση Μεγάλων Χωρικών και Κοινωνικών Δεδομένων Επικοινωνία: Μανόλης Τερροβίτης Η εξελίξεις στην τεχνολογία των κινητών συσκευών καθώς και η ευρεία διάδοση των κοινωνικών δικτύων έχουν επιτρέψει την συλλογή και συγκέντρωση τεράστιων όγκων δεδομένων με κοινωνική και χωρική διάσταση. Τέτοια δεδομένα μπορεί να είναι σχόλια για ένα συγκεκριμένο μέρος, πληροφορίες για γεωγραφικά τοποθετημένες υπηρεσίες ή ακόμη και το στίγμα ενός αυτοκινήτου που κινείται. Η επεξεργασία

4 των δεδομένων μπορεί να αποκαλύψει εξαιρετικά χρήσιμη πληροφορία, καθώς περιέχει στοιχεία για την κίνηση στο οδικό δίκτυο, για την ποιότητα υπηρεσιών σε καταστήματα και εταιρίες όπως και για την εξέλιξη κρίσεων. Ο όγκος των δεδομένων και η πολυπλοκότητα της επεξεργασία καθιστούν την ανάλυση των κοινωνικών και χωρικών δεδομένων μία εξαιρετικά απαιτητική δουλειά. Στόχος της διδακτορικής διατριβής είναι να μελετηθούν θέματα επεξεργασίας μεγάλων όγκων κοινωνικο-χωρικών δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα θα μελετηθούν θέματα όπως: Αποτίμηση ερωτήσεων με χωρική και κοινωνική διάσταση σε κοινωνικά δίκτυα με γεωγραφική πληροφορία Κλιμακούμενοι αλγόριθμοι για την επεξεργασία μεγάλων όγκων κοινωνικών και χωρικών δεδομένων Παράλληλοι αλγόριθμοι (π.χ. map reduce) για την επεξεργασία μεγάλων όγκων δεδομένων. Διαχείριση μεγάλων δεδομένων επιστημών ζωής Επικοινωνία: Θοδωρής Δαλαμάγκας Το ΙΠΣΥ/ΕΚ «Αθηνά», σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμινγκ", έχει αναπτύξει μια τράπεζα δεδομένων που σχετίζονται με βιομόρια RNA καθώς και υποδομές πληροφοριακών συστημάτων για τη διαχείριση τέτοιων δεδομένων και τη διάχυσή τους στην επιστημονική κοινότητα. Έχοντας ως αφετηρία τις υποδομές αυτές, η διατριβή θα ασχοληθεί με μεθόδους επεξεργασίας και ανάλυσης ετερογενών γονιδιακών δεδομένων μεγάλης κλίμακας που παράγονται από τη διεξαγωγή σύνθετων βιολογικών πειραματικών διαδικασιών. Διαχείριση διασυνδεδεμένων δεδομένων Επικοινωνία: Θοδωρής Δαλαμάγκας Καθοριστικό ρόλο για το επόμενο βήμα του Σημασιολογικού Ιστού και για την προσπάθεια διασύνδεσης δεδομένων Ιστού κατέχει το Linked Data Project (LDP). Στο LDP, εκατοντάδες σύνολα δεδομένων από διάφορους οργανισμούς δημοσιεύονται και συνδέονται μεταξύ τους ακολουθώντας το μοντέλο RDF. Η διατριβή θα ασχοληθεί με μεθόδους επεξεργασίας ερωτήσεων σε διασυνδεδεμένα δεδομένα για την ανίχνευση οντοτήτων (resource entities). Έμφαση θα δοθεί σε ευέλικτες τεχνικές που ξεκινούν με χρήση λέξεων-κλειδιών και ελάχιστη πληροφορία σχήματος, ώστε να καταλήξουν σταδιακά, με τη μερική συνεισφορά και του χρήστη, στη διατύπωση πιο εκφραστικών ερωτήσεων με χρήση πληροφορίας σχήματος. Προστασία της Ιδιωτικότητας Επικοινωνία: Μανόλης Τερροβίτης Τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερη πληροφορία που αφορά στην ανθρώπινη δραστηριότητα γίνεται διαθέσιμη ηλεκτρονικά. Τέτοια πληροφορία μπορεί να αφορά σε κοινωνικές σχέσεις (π.χ. η πληροφορία κοινωνικών δικτύων), σε επιχειρηματική και εμπορική δραστηριότητα ακόμη και σε ιατρικής φύσης δεδομένα. Η διαθεσιμότητα τόσο αναλυτικών δεδομένων που αφορούν σε πραγματικούς ανθρώπους θέτει σημαντικούς κινδύνους για την ιδιωτικότητα του καθενός. Για να αντιμετωπιστούν οι απειλές ενάντια στην προσωπική ζωή, έχουν αναπτυχθεί διάφορες τεχνικές ανωνυμοποίησης που αφαιρούν αναγνωριστική πληροφορία από τα δεδομένα που δημοσιεύονται. Παρ όλες, όμως, τις προσπάθειες αυτές, πολλοί κίνδυνοι για την ιδιωτικότητα παραμένουν χωρίς αποτελεσματική αντιμετώπιση καθώς η διαθέσιμη πληροφορία μπορεί να έχει πολλές μορφές και να προέρχεται από πολλές διαφορετικές πηγές. Στόχος της διδακτορικής διατριβής θα είναι να μελετηθούν και προταθούν μέθοδοι για: Ανωνυμοποίηση κειμένου Διαχείριση σημασιολογικής πληροφορίας στις μεθόδους ανωνυμοποίησης Συνδυασμό μεθόδων ανωνυμοποίησης με μεθόδους περιορισμού πρόσβασης Προστασία της ιδιωτικότητας στα Κοινωνικά Δίκτυα Διασυνδεδεμένα Γεωχωρικά Δεδομένα Επικοινωνία: Σπύρος Αθανασίου Στην ευρύτερη θεματική περιοχή των διασυνδεδεμένων γεωχωρικών δεδομένων (Linked Geospatial Data) προσφέρονται δύο (2) θέματα για διδακτορικές διατριβές, οι οποίες θα εκπονηθούν στο πλαίσιο του

5 ερευνητικού έργου GeoKnow στο οποίο συμμετέχει το ΙΠΣΥ/ΕΚ «Αθηνά». Σκοπός του GeoKnow είναι η διευκόλυνση της αναζήτησης, επεξεργασίας και διασύνδεσης ετερογενών πηγών δεδομένων με γεωχωρική διάσταση. Το GeoKnow θα διευκολύνει τη μετάβαση από απομονωμένα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) σε ένα γεωχωρικά εμπλουτισμένο χώρο Διασυνδεδεμένων Δεδομένων στο Διαδίκτυο (Linked Data Web) όπου η πληροφορία θα είναι ευκολότερο να επεξεργαστεί και να ολοκληρωθεί. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το GeoKnow θα αναπτύξει μοντέλα, αλγορίθμους και εργαλεία που θα επιτρέπουν το συνδυασμό γεωχωρικής πληροφορίας με άλλους τύπους δεδομένων του Linked Data Web. Το αποτέλεσμα κάθε διδακτορικής διατριβής θα περιλαμβάνει τόσο τη δημοσίευση εξαιρετικών ερευνητικών αποτελεσμάτων, όσο και την παραγωγή νέων πρωτότυπων συστημάτων που προωθούν την επιστήμη στις περιοχές της διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων (geospatial data management) και του σημασιολογικού ιστού (Semantic Web). Τα δύο θέματα στα οποία μπορούν να εκπονήσουν τη διατριβή τους οι υποψήφιοι, είναι: Τεχνικές δεικτοδότησης και βελτιστοποίηση επερωτήσεων σε γεωχωρικά σημασιολογικά δεδομένα. Στόχος είναι η έρευνα και ανάπτυξη νέων μεθόδων δεικτοδότησης και βελτιστοποίησης επερωτήσεων που θα ενταχθούν στο ανοικτό λογισμικό διαχείρισης σημασιολογικών δεδομένων Virtuoso. Τα δεδομένα που μας ενδιαφέρουν θα περιλαμβάνουν γεωχωρική πληροφορία (GeoRDF) και θα είναι διασυνδεδεμένα (linked) τόσο με εσωτερικά, όσο και εξωτερικά δεδομένα (π.χ. DBPedia). Ολοκλήρωση γνώσης από γεωχωρικά σημασιολογικά δεδομένα. Στόχος είναι έρευνα και ανάπτυξη αλγορίθμων για την ολοκλήρωση γνώσης (fusion & aggregation) σε διασυνδεδεμένα γεωχωρικά δεδομένα που ενημερώνονται συνεργατικά. Τα δεδομένα θα προέρχονται από την κοινότητα του OpenStreetMap, ενώ η έρευνα θα δίνει λύσεις σε πραγματικά προβλήματα της κοινότητας ώστε να βελτιώνεται τόσο η ποιότητα της γεωχωρικής πληροφορίας, όσο και τα συνεργατικά εργαλεία παραγωγής της.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΚΤ Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_4 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΚΤ Με τίτλο: Δημιουργία παιδαγωγικών προδιαγραφών Ενιαίας Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Μεθοδολογία Ψηφιακής Διαμόρφωσης Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες ΕΠΣΕΤ Κοινωνικά Δίκτυα - Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Άξονας Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης. Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης. Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1 ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1 1 Πίνακας Περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων Συντάκτης Ευάγγελος Κεχρής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ Α.Ε. ΟΤΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ» ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κ.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ» ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κ. ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας Διοίκηση και Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας Πτυχιακή Εργασία Θέμα: «Το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα παραδοσιακά τυριά.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αθήνα, 10 Απριλίου 2012 Αριθ. Πρωτ: ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 Ταχ. Δ/ση : Φιλοξένου 2-4 & Σπινθάρου

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Χημείας. Τμήμα Χημείας ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τμήμα Χημείας. Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. http:///www.chem.upatras.

Τμήμα Χημείας. Τμήμα Χημείας ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τμήμα Χημείας. Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. http:///www.chem.upatras. ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ http:///www.chem.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 Τμήμα Χημείας Τμήμα Χημείας Τμήμα Χημείας ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2006 Επιμέλεια και συντονισμός: Σωκράτης Δημητριάδης Μιχάλης Μανιαδάκης Ομάδα σύνταξης: Χάρης Γεωργίου Σωκράτης Δημητριάδης Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

"Άνοιγμα της Εκπαίδευσης" στην Ευρώπη με ψηφιακές τεχνολογίες και ανοικτό περιεχόμενο

Άνοιγμα της Εκπαίδευσης στην Ευρώπη με ψηφιακές τεχνολογίες και ανοικτό περιεχόμενο "Άνοιγμα της Εκπαίδευσης" στην Ευρώπη με ψηφιακές τεχνολογίες και ανοικτό περιεχόμενο Η χρήση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (Open Educational Resources, OER)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΜΕΡΟΣ Β ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ΑΞΟΝΑΣ Ι. «ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΟΣΤΡΕΦΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ι.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΟΣΤΡΕΦΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΟΣΤΡΕΦΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ι. ΚΟΥΦΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2011 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Οι ευχαριστίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 Αγία Παρασκευή, Δεκέμβριος 2014 2 Πρόλογος Το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) (http://www.iit.demokritos.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 2 Πληροφορίες Επικοινωνίας Τμήμα Διεύθυνση: Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 Συντελεστές Την έντυπη έκδοση του οδηγού επιμελείται συστηματικά κάθε χρόνο η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, την οποία ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ WEB ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ MΕ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ WEB ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ MΕ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ WEB ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ MΕ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ερευνητική εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Περίληψη Η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί μια νέα δομή που αποκτά ιδιαίτερη σημασία μέσα στις νέες

Διαβάστε περισσότερα