ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013)"

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ ) A/A ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΡΑΣΗ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 1. ΜΕΛΕΤΗ Α) ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Β) ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ 01/02/ /03/2012 ΕΠΕΚΑ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ KAI EΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ) ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ-ΣΤΟΧΟΥ -ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΗΓΩΝ & ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ -ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Δ)ΣΥΝΑΦΕΙΑ- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ & ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΛΟΙΠΑ ΣΧΕΔΙΑ - ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ε)ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤ)ΠΗΓΕΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΡΑΣΗΣ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΔΡΑΣΗ 2 ΜΟΝΙΜΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ Α.Σ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ Α.Σ. (one stop shop)- ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ONE STOP SHOP) - ANAMOΡΦΩΣΗ ΔΟΜΩΝ 01/10/ /12/2013 ΠΟΣΕΡ 2 ΔΗΜΟΙ, ΕΠΕΚΑ, ΑΡVIS, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΣΚΛΕ - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ - 1Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ONE STOP SHOP ΔΟΜΩΝ (ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΔΟΜΩΝ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ- ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) - 2Η + 3Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ - ENEΡΓΕΙΕΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ-ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ONE STOP SHOP ΔΟΜΩΝ (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΟΥ (ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟΧΟΥ) -ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ONE STOP SHOP ΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΟΥ (ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟΧΟΥ) - 4Η & 5Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ - ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ONE STOP SHOP ΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΟΥ (ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟΧΟΥ)

2 ΔΡΑΣΗ 3 ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ : 1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΑΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 01/10/ /12/2012 ΠΟΣΕΡ -ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ -ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΔΙΚΤΥΟ) - ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ & ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ (ΕΩΣ & ) ) 2.ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΜΕΝΤΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ- ΜΕΝΤΟΡΩΝ 01/01/ /12/2013 ΠΟΣΕΡ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΜΕΝΤΟΡΩΝ -ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ -ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ-ΜΕΝΤΟΡΩΝ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ ) 3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 01/06/ /12/2013 ΠΟΣΕΡ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ & ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ) - ΕΚΠΟΝΗΣΗ & ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥ ΦΟΡΕΙΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ )

3 ΔΡΑΣΗ 4 ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. ΜΕ ΆΛΛΕΣ Α.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ 1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (WORKSHOPHS) / ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 1.ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2. ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 01/06/ /12/2013 ΕΠΕΚΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ -ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΑΛΛΩΝ Α.Σ. - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (3) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (WORKSHOPS) - ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ -ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ -ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ -ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΚΟ ΠΟΥ ΔΥΣΧΕΡΑΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΚΟ 01/06/ /12/2013 ΠΟΣΕΡ - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΚΟ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΚΟ -ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ -ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΚΟ 3. ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΚΟΙΝ.ΕΤΑΙΡΩΝ/ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 01/06/ /12/2013 ΣΚΛΕ -ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ (ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ,ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ κλπ) - ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΑΦΩΝ-ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΚΟΙΝ.ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΑΤΣ (ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΠ.) - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ-ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΚΟΙΝ.ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΑΣ ΕΚΟ 01/06/ /12/2013 ΕΠΕΚΑ -ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ -ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΟ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΟ

4 ΔΡΑΣΗ 5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 01/10/ /12/2013 ΟΜΕGA TECHNOLOGY: - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ -ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ-ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ/ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ -ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ- ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΡΑΣΗ 6 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.Διακρατικές συναντήσεις 2.Ομάδες εργασίας εργαστήρια 3.Επίσκεψη μελέτης (study visit) στο συνεργαζόμενο φορέα του εξωτερικού 4.Συμμετοχή εμπειρογνωμόνων του συνεργαζόμενου φορέα σε ανοικτό συνέδριο / εκδήλωση του σχεδίου δράσης στην Ελλάδα 01/10/ /12/2013 ΠΟΣΕΡ, ΕΠΕΚΑ, ΣΚΛΕ & COSPOGEN KΥΠΡΟΣ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ & ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΣΧΕΔΙΟ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ & ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ) - ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ & ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ -ΚΥΠΡΟΣ (ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ) - ΕΚΠΟΝΗΣΗ-ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ (MANUAL) ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ /ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΑΓΓΛΙΚΑ) - ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΚΥΠΡΟΣ) -ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ- ΜΑNUAL - ΔΙΑΘΕΣΗ -ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΚΠΟΝΗΣΗ -ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟY (ΑΓΓΛΙΚΑ) (ΕΩΣ ) - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ & ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ) - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ) - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ -ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΚΥΠΡΟΣ) -ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 5.Πρακτικός οδηγός (manual) εφαρμογών κοινωνικής οικονομίας/ επιχειρηματικότητας 6.Ενημερωτικό υλικό διάδοσης δράσεων και αποτελεσμάτων 7.Έκθεση Αξιολόγησης 01/10/ /12/2013

5 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ 7 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ/ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Α.Σ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ i) ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ii) ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ NEWSLETTER 1. ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 2. NEWSLETTER 01/09/ /12/2013 ΕΠΕΚΑ -ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΑΦΙΣΑ, ΕΝΤΥΠΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ, ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ, ΝΕWSLETTER 1 κλπ.) -ΕΥΡΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΤΑΙΡΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΥΛΙΚΟΥ - ΕΚΔΟΣΗ-ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΦΙΣΑ,ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ) - ΕΚΔΟΣΗ -ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕWSLETTER "1" - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ NEWSLETTER "2" - ΕΥΡΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ -ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ-ΕΚΤΥΠΩΣΗ-ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ -ΕΚΔΟΣΗ-ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ NEWSLETTER "2" -ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΕΚΔΟΣΗ-ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ NEWSLETTER "3" -ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ-ΕΚΤΥΠΩΣΗ- ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ iii) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 01/09/ /12/2013 ΟΜΕGA - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Α.Σ. - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Α.Σ. - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Α.Σ. - ENAΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Α.Σ. - ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Α.Σ.- ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ/ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Α.Σ.- ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ/ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

6 2. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε. i) ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 01/10/ /12/2013 KOINΩΦΕΛΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ & ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ- ΟΡΓΑΝΩΣΗ) (ΕΩΣ & ) ) - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (ΕΩΣ ) ) 3. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ i) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ WORKSHOPS ii) ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ iii) ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ-ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ iv) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ v) ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ WORKSHOPS 2. ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 3. ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ-ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 4. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 5. ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 01/10/ /12/2013 KOINΩΦΕΛΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ & ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ -ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (WORKSHOPS) - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ (2) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΦΙΣΑΣ, ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ-ΕΠΙΛΟΓΗ- ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ) - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (WORKSHOP) ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ -ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 4. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ i) ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ii) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ 1.ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ 01/10/ /12/2013 KOINΩΦΕΛΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ & ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ: - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ1) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ (ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ /ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΛΠ) - ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ (ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ /ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΛΠ) - ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ (ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ /ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΛΠ)

7 ΔΡΑΣΗ 8 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ TOΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ : 1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 2.FORUM «ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΑΙ & ΕΠΙΧΕΙΡΩ» ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 2. ΕΚΠΟΝΗΣΗ FORUM «ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΑΙ & ΕΠΙΧΕΙΡΩ» 01/10/ /12/2013 ΕΠΕΚΑ : - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΥΛΙΚΟΥ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ -ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ FORUM «ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΑΙ & ΕΠΙΧΕΙΡΩ» -ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ FORUM «ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΑΙ & ΕΠΙΧΕΙΡΩ» -ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ -ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ FORUM «ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΑΙ & ΕΠΙΧΕΙΡΩ» 3. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ FESTIVAL FESTIVAL 01/07/ /12/2013 ΠΟΣΕΡ - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ FESTIVAL - ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ FESTIVAL

8 ΔΡΑΣΗ 9 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙA ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ : 1. ANAΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 01/01/ /12/2013 ΟΜΕGA TECHNOLOGY - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ - ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ/ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ -ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ -ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ/ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΡΑΣΗ 10 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 01/01/ /12/2013 ΟΜΕGA TECHNOLOGY -ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ/ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2.ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ./ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ 3. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ.ΑΝΤΙΚ. 4.ΔΕΛΤΙΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 01/07/ /12/2013 ΠΟΣΕΡ - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α.Σ. - ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΣ /ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ/ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΣ/ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ /ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΣ/ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ /ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΩΣ ) -ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ/ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ -ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΣ /ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ) -ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ /ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

9 5 349-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΑΣΗ 11 ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ - 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Χ 80 ΩΡΕΣ (30 ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑ &50 ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ) Χ 25 ΑΤΟΜΑ 1. 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2. ΕΚΠ_ΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΠΡΟΪΟΝΤΑ 01/01/ /03/2013 ΔΙΟΝ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΔΙΕΥΤΩΝ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΛΠ.) - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ : IOYΛΙΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ -ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Χ 80 ΩΡΕΣ (30 ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑ & 50 ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ) Χ 25 ΑΤΟΜΑ - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΔΡΑΣΗ 12 ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ - 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Χ80 ΩΡΕΣ (30 ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑ &50 ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ) Χ 25 ΑΤΟΜΑ 1. 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2. ΕΚΠ_ΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΠΡΟΪΟΝΤΑ 01/01/ /03/2013 ΔΙΟΝ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΔΙΕΥΤΩΝ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΛΠ.) - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ : IOYΛΙΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ -ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Χ 80 ΩΡΕΣ (30 ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑ & 50 ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ) Χ 25 ΑΤΟΜΑ - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΔΡΑΣΗ 13 ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ - 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Χ 80 ΩΡΕΣ (30 ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑ & 50 ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ) Χ 25 ΑΤΟΜΑ 1. 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2. ΕΚΠ_ΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΠΡΟΪΟΝΤΑ 01/04/ /06/2013 ΔΙΟΝ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΔΙΕΥΤΩΝ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΛΠ.) - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ : IOYΛΙΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ -ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Χ 80 ΩΡΕΣ (30 ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑ & 50 ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ) Χ 25 ΑΤΟΜΑ - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΡΑΣΗΣ

10 ΔΡΑΣΗ 14 ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ - 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Χ 80 ΩΡΕΣ (30 ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑ & 50 ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ) Χ 25 ΑΤΟΜΑ 1. 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2. ΕΚΠ_ΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΠΡΟΪΟΝΤΑ 01/04/ /06/2013 ΔΙΟΝ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΔΙΕΥΤΩΝ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΛΠ.) - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ : IOYΛΙΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ -ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Χ 80 ΩΡΕΣ (30 ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑ & 50 ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ) Χ 25 ΑΤΟΜΑ - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΗ 15 ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ-ΣΤΟΧΟΥ ( 100 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ * 20 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ =2000 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ) 1. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ, ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟΧΟΥ ((1) ατομική συνεδρία ανά ωφελούμενο) 1. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 2. ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις στον Τύπο κλπ) 01/10/ /12/2012 ΕΠΕΚΑ : - ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ -ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις στον Τύπο κλπ) - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ - ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ - ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις στον Τύπο κλπ) - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΜΕ ΔΟΜΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΥΛΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ((2) ατομικές συνεδρίες ανά ωφελούμενο) ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΟΜΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 01/10/ /12/2013 ΕΠΕΚΑ: - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΟΜΩΝ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ - ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ-ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ - ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ - ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ - ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ - ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ - ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ - ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

11 3. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ/ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ((2) ατομικές συνεδρίες ανά ωφελούμενο) 1.ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ/ ΜΗΤΡΩΟ 2. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΤΕΣΤ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 01/10/ /12/2013 ΕΠΕΚΑ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ, ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Κλπ.) -ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥΔΡΑΣΗΣ /ΜΗΤΡΩΟΥ (ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ- ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ) - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ -ΕΠΙKAIΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ- ΤΕΣΤ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ /ΜΗΤΡΩΟΥ (ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ- ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ) - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ -ΕΠΙKAIΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ- ΤΕΣΤ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ /ΜΗΤΡΩΟΥ (ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ-ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ) - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ -ΕΠΙKAIΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ-ΤΕΣΤ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 4. ΔΡΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ((3) ατομικές συνεδρίες ανά ωφελούμενο) ΟΔΗΓΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 01/10/ /12/2013 ΕΠΕΚΑ - ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ, ΠΗΓΕΣ κλπ) -ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΔΗΓΟΥ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ-ΠΗΓΕΣ) - ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ-ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΟΔΗΓΟΥ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΟΙ- ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ -ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ-ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ 5. ΔΡΑΣΕΙΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ i) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ii) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ iii) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ((2) ατομικές συνεδρίες ανά ωφελούμενο /(2) ομαδικές συνεδρίες ανά ωφελούμενο) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΤΕΣΤ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 01/10/ /12/2013 ΕΠΕΚΑ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Κλπ.) -ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ-ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ - ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ- ΤΕΣΤ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ - ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ-ΤΕΣΤ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

12 6. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 1. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (20 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ 2. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ- ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ/ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΩΦΕΛ.ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓ/ΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 3. OΔΗΓΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ((4) ατομικές συνεδρίες ανά ωφελούμενο) 01/10/ /09/2013 ΕΠΕΚΑ - ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ - - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ / ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ, ΠΗΓΕΣ κλπ) -ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ - - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ- ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ -ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΣΕ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΕ ΑΛΛΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ, ΠΗΓΕΣ κλπ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ, ΠΗΓΕΣ κλπ) -ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ- ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013) - ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ -ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ / ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ -ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ -ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ-ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

13 7. ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ - ΕΥΝΟΪΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ /ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ((4) ατομικές συνεδρίες ανά ωφελούμενο) 1.ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ -ΙΔΡΥΣΗ 4 ΚΟΙΙΝΩΝΙΚΩΝ 01/10/ /09/2013 ΕΠΕΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ (80 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 2.ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΡΗΜΑΤ.ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ, ΠΗΓΕΣ κλπ) -ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ 4 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΡΗΣΕΩΝ (80 ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013) - ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ 4 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (80 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ) - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ- ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ 4 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (80 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ) 8. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ/ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 01/10/ /12/2013 ΟΜΕGA TECHNOLOGY - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ- ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ/ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ- ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ/ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 9.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 01/10/ /12/2013 ΟΜΕGA TECHNOLOGY: - ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ- ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ/ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ- ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ/ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

14 ΔΡΑΣΗ 16 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ : (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50 ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ *10 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ= ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 500 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ) 1. ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ- ΣΤΟΧΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ((2) ατομικές συνεδρίες ανά εργοδότη (σύνολο: 50 εργοδότες)) 1. ΔΙΚΥΤΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΜΕ ΚΟΙΝ.ΦΟΡΕΙΣ 01/10/ /09/2013 ΕΠΕΚΑ: - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ME ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ-ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ - ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ-ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ - Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013) (ΕΩΣ ) - ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ- ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ -ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ- ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ((2) ατομικές συνεδρίες ανά εργοδότη (σύνολο: 50 εργοδότες)) 2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (WORKSHOP) ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 01/10/ /09/2013 ΕΠΕΚΑ: - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ME ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ -ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (WORKSHOP) ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ(ΕΠΙΣΤΟΛΗ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ-ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ κλπ.) - Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013) (ΕΩΣ ) - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (WORKSHOP) ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ -ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (WORKSHOP) ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ -ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

15 3. ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ((15) ατομικές συνεδρίες ανά εργοδότη (σύνολο: 20 εργοδότες που θα κάνουν προσλήψεις) 1. MHTΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 01/09/ /12/2013 ARVIS & ΠΡΑΣΙΝΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ: - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ -ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Ε-MENTORING) ΔΡΑΣΗ 17 ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΜΠΕΙΡΩΝ MENTOΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ E-MENTORING 01/09/ /12/2013 ΟΜΕGA TECHNOLOGY - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ -ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ/ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1. ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΝΤΟΡΩΝ 01/07/ /12/2013 ΠΟΣΕΡ - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΝΤΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (4) ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (80 ) - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ - ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ/ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ -ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ - ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 2. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 01/07/ /12/2013 ARVIS & ΠΡΑΣΙΝΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (4) ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (80 ) -ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (4) ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (80 )

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ)

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Διεύθυνση: Γληνού και Νάξου 14, Αγία Βαρβάρα Τ.Κ. 12351 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το Newsletter

Σε αυτό το Newsletter Περιοδική έκδοση ενημερωτικού δελτίου - Δεκέμβριος 2014 (Τεύχος 2 ο ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Κιθαιρώνεια Πρωτοβουλία απασχόλησης & επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το Newsletter

Σε αυτό το Newsletter Περιοδική έκδοση ενημερωτικού δελτίου - Σεπτέμβριος 2012 (Τεύχος 1 ο ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Innovate with us!

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Innovate with us! ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Innovate with us! 20/11/2015 Ποιοί είμαστε Το ied ιδρύθηκε το 2005 και η έδρα του βρίσκεται στην Λάρισα Επιχειρηματικότητα Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Μόνιμοι σταθμοί στήριξης (one stop shop) - Δίκτυο

Μόνιμοι σταθμοί στήριξης (one stop shop) - Δίκτυο Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Έργο: «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πράξης: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου» Κωδικός ΟΠΣ: Βασικά Στοιχεία Πράξης

Τίτλος Πράξης: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου» Κωδικός ΟΠΣ: Βασικά Στοιχεία Πράξης Τίτλος Πράξης: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου» Κωδικός ΟΠΣ: 375417 Βασικά Στοιχεία Πράξης Εταιρικό Σχήμα «Α.Σ. ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ» 1. Συντονιστής Εταίρος: ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. 2. Εταίρος 1: Δήμος Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΑ» Πράξη: «ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΑ Πρωτοβουλία απασχόλησης & επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας στο Ν. Ξάνθης» ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Παρουσίαση του Προγράµµατος Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράµµατος Δράσεις - Τι πρόκειται να κάνουµε ακριβώς Χρονοδιάγραµµα έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Η Δημοτική Αναπτυξιακή Επιχείρηση Καβάλας υλοποιεί τις παρακάτω δράσεις στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το Newsletter

Σε αυτό το Newsletter Περιοδική έκδοση ενημερωτικού δελτίου - Οκτώβριος 2013 (Τεύχος 3 ο ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 27 Μαρτίου 2014 η ενδιάμεση ημερίδα ενημέρωσης του κοινού και ενεργοποίησης των τοπικών επιχειρήσεων, της πράξης «Συνεργασία» της

Διαβάστε περισσότερα

Συνθετική έκθεση αποτελεσμάτων

Συνθετική έκθεση αποτελεσμάτων Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Έργο: «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ - ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ - ΔΙΚΤΎΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΝΈΡΓΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας Συντονιστής φορέας και εταίροι της ΑΣ Συντονιστής Εταίρος: Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών Οµοσπονδία Εµπορικών Συλλόγων Αττικής, Όµορων Νοµών

Διαβάστε περισσότερα

«Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων»

«Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων» ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞH ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Σ Επαγγελματοβιοτεχνών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ» 19 Νοεμβρίου 2012

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ» 19 Νοεμβρίου 2012 ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ» 19 Νοεμβρίου 2012 ΛΑΖΑΡΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Περιεχόμενα Παρουσίασης Παρουσίαση του Έργου Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Μηχανισμός Υποστήριξης της Κοινωνικής Οικονομίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Περιφερειακός Μηχανισμός Υποστήριξης της Κοινωνικής Οικονομίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Περιφερειακός Μηχανισμός Υποστήριξης της Κοινωνικής Οικονομίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Η Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα Σύμφωνα με τον Ν. 4019/2011, Κοινωνική Οικονομία ορίζεται: "το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ. Ευαγγελίστριας 80 Αμαλιάδα Ηλείας, τ.κ , τηλ , ,

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ. Ευαγγελίστριας 80 Αμαλιάδα Ηλείας, τ.κ , τηλ , , ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Παρουσίαση της Πράξης Ενημέρωση των δυνητικών ωφελούμενων και της τοπικής κοινωνίας Τοπικό Σχέδιο δράσης για την Προώθηση της Απασχόλησης ανέργων που διαβιώνουν στην Β.Δ. περιοχή της

Διαβάστε περισσότερα

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» (ΤοπΣΑ)

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» (ΤοπΣΑ) «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» (ΤοπΣΑ) Πράξη «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ» Τι είναι η Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ; Ποιους αφορούν; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» σελ. 03

Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ; Ποιους αφορούν; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» σελ. 03 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2013- Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ 2013, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, υλοποιεί ως συντονιστής στο Σχέδιο «Αποστολή για την Κοινωνική Ένταξη και Απασχόληση Ευάλωτων Ομάδων» της Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης,

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ 04 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

WEB GIS ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ 04 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 WEB GIS ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ 04 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 1 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Στόχοι Αποτελέσματα μέχρι σήμερα Ποιές δράσεις προγραμματίζονται ακόμα Κριτική 2 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ. για τη στήριξη ανέργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. συνεργασια. επιχειρηματικότητα ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ. για τη στήριξη ανέργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. συνεργασια. επιχειρηματικότητα ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ συνεργασια & επιχειρηματικότητα ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ για τη στήριξη ανέργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Η «Αναπτυξιακή Σύμπραξη Συνεργασία & Επιχειρηματικότητα» υλοποιεί την Πράξη:

Διαβάστε περισσότερα

Η δυνατότητα εγγραφής και επικαιροποίησης του μητρώου θα είναι συνεχής.

Η δυνατότητα εγγραφής και επικαιροποίησης του μητρώου θα είναι συνεχής. Μητρώο δομών ενεργού στήριξης νεοφυούς επιχειρηματικότητας (Θερμοκοιτίδων Τεχνολογικών πάρκων Εκκολαπτηρίων Incubators, χώρων Coworking spaces, Προγραμμάτων Accelerators κ.λπ.) Το μητρώο δομών στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ)

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) «ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) Συντονιστής Έταιρος: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση της εµπειρίας της Κοινότητας του Αγκιστρίου Επιχειρηµατική Ανταλλαγή

Παρουσίαση της εµπειρίας της Κοινότητας του Αγκιστρίου Επιχειρηµατική Ανταλλαγή ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ Παρουσίαση της εµπειρίας της Κοινότητας του Αγκιστρίου Επιχειρηµατική Ανταλλαγή Το έργο Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη "Κοινωνικός Στρυµώνας"

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 4, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 14/4/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 106

Ημερομηνία: 14/4/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 106 Ημερομηνία: 14/4/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 106 Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ICSD) Ναπ. Ζέρβα 98, 1ος όροφος, ΤΚ 45332, Ιωάννινα, Τηλέφωνο: 2651068532 Θέμα: Διαγωνισμός επιλογής προσωπικού στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΛΛΑ-ΖΩ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΟΥ» ΚΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΛΛΑ-ΖΩ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΟΥ» ΚΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ «Αλλα - ΖΩ την Πόλη μου» ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας

Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας Ηράκλειο, 2014 Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Διάσταση Κοινωνικός Σκοπός Επιχειρηματική Διάσταση Συνεχή δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική επιστολή

Ενημερωτική επιστολή Ενημερωτική επιστολή για συμμετοχή στο Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» από τη Δικαιούχο Α.Σ. «Δίκτυο για την Απασχόληση Δήμου Ρεθύμνης» Ρέθυμνο, 03/07/2013

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο ανοικτό. Σχολείο ενταξιακό

Σχολείο ανοικτό. Σχολείο ενταξιακό Σχολείο ανοικτό. Σχολείο ενταξιακό Έργο: 1.2.Δ/11 «Προώθηση διαδραστικών ενημερωτικών εκστρατειών στα σχολεία με ομάδες στόχο μετανάστες και γηγενείς μαθητές καθώς και τους γονείς τους, μέσω δραστηριοτήτων»

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών στην επιχειρηματικότητα, ιδρύθηκε και λειτουργεί στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ»

«ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΘΡΙΑΣΊΑ ΝΈΕΣ ΓΥΝΑΊΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ» Συντονιστής φορέας

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης Solidarity Network Κίνητρα και Εργαλεία για την Ενίσχυση των Κοιν.Σ.ΕΠ.

Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης Solidarity Network Κίνητρα και Εργαλεία για την Ενίσχυση των Κοιν.Σ.ΕΠ. Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης Solidarity Network Κίνητρα και Εργαλεία για την Ενίσχυση των Κοιν.Σ.ΕΠ. ΗΠράξη«ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ» υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 3 Α ρίλιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη

Διαβάστε περισσότερα

«Ανοικτή Αγορά Εργασίας για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης»

«Ανοικτή Αγορά Εργασίας για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης» Συντονιστής: Αναπτυξιακή Ροδόπης Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΡΟΔΟΠΗ: «Ανοικτή Αγορά Εργασίας για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης» 2ο Forum Φυσικής Δικτύωσης-Αναπτυξιακής Σύμπραξης

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

«Υλοποίηση έργων Σωστή διαχείριση και βιωσιµότητα των αποτελεσµάτων ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση βασικών τοπικών φορέων»

«Υλοποίηση έργων Σωστή διαχείριση και βιωσιµότητα των αποτελεσµάτων ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση βασικών τοπικών φορέων» Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6.

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. Κριτήρια αξιολόγησης 7. Χρονοδιάγραμμα Προϋπολογισμός - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

INTERNSHIP DAY Corallia Patras InnoHub. Τρίτη, 15 Μαΐου 2012

INTERNSHIP DAY Corallia Patras InnoHub. Τρίτη, 15 Μαΐου 2012 INTERNSHIP DAY Corallia Patras InnoHub Τρίτη, 15 Μαΐου 2012 Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Πατρών Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Πατρών αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδική έκδοση Φ.Π.Σ.Υ.Υ. Ε.Π.Ε.Κ.Α. Ιούνιος 2012 Διανέμεται δωρεάν

Περιοδική έκδοση Φ.Π.Σ.Υ.Υ. Ε.Π.Ε.Κ.Α. Ιούνιος 2012 Διανέμεται δωρεάν Περιοδική έκδοση Φ.Π.Σ.Υ.Υ. Ε.Π.Ε.Κ.Α. Ιούνιος 2012 Διανέμεται δωρεάν Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών/Μη Κυβερνητική Οργάνωση «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ («Ε.Π.Ε.Κ.Α.»)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το Newsletter

Σε αυτό το Newsletter Περιοδική έκδοση ενημερωτικού δελτίου - Σεπτέμβριος 2014 (Τεύχος 1 ο ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Κιθαιρώνεια Πρωτοβουλία απασχόλησης & επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.09.10-31.08.11 1 A. Σύντομη περιγραφή λειτουργίας του Γραφείου Διασύνδεσης Το (ΓΔ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) αποτελώντας μέρος της κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το Newsletter

Σε αυτό το Newsletter Περιοδική έκδοση ενημερωτικού δελτίου - Ιούνιος 2013 (Τεύχος 2 ο ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής»

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Μπιλιώνη Σύμβουλος Σταδιοδρομίας

Μαρία Μπιλιώνη Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Μαρία Μπιλιώνη Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Λειτούργησε για πρώτη φορά το 2006-2008. Επαναλειτουργεί από την 1 η Σεπτεμβρίου του 2011. Η χρηματοδότηση του Γραφείου γίνεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη Δράση 13 Εταίρος που υλοποιεί τη δράση Επιλογή των ωφελουμένων για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων προκηρύσσει 50 θέσεις εργασίας με σύμβαση ορισμένου χρόνου 8 μηνών, στο πλαίσιο του προγράμματος Support to Refugees in

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

2. Αντικείμενο του προς ανάθεση έργου Δημιουργία Ιστοσελίδας και διάδοση μέσω διαδικτύου

2. Αντικείμενο του προς ανάθεση έργου Δημιουργία Ιστοσελίδας και διάδοση μέσω διαδικτύου Λάρισα, 15/5/2014 Αρ. Πρωτ. 943 Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Εξωτερικών Συνεργατών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Γυναικεία Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: A path to equality»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΕΚΟ; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» σελ. 03. Στόχος και Δράσεις προγράμματος σελ.

Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΕΚΟ; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» σελ. 03. Στόχος και Δράσεις προγράμματος σελ. Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Δ Ι Κ Τ Υ Ο Α Λ Λ Η Λ Ε Γ Γ Υ Η Σ» Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 - Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 3, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Α.Σ. «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ», Ανώγεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: 30) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπικό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΝΤΙΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ. Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Τεχνολογίας

ΤΣΙΝΤΙΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ. Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Τεχνολογίας Η Επαγγελματική Χρήση-Εκμετάλλευση της Κοινωνίας της Πληροφορίας και των Ηλεκτρονικών Μέσων Δικτύων και Επικοινωνιών στον Κλάδο των Ανεξάρτητων Επισκευαστών Αυτοκινήτων Οχημάτων Ολοκληρωμένο Δίκτυο Ανεξάρτητων

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Εταίρων Κοινωνικής Πολιτικής Σύµπραξη Κοιν.Σ.Επ. Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία (Α.Μ.Κ.Ε.)

ίκτυο Εταίρων Κοινωνικής Πολιτικής Σύµπραξη Κοιν.Σ.Επ. Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία (Α.Μ.Κ.Ε.) ίκτυο Εταίρων Κοινωνικής Πολιτικής Σύµπραξη Κοιν.Σ.Επ. Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία (Α.Μ.Κ.Ε.) Κοιν.Σ.Επ «Άνθρωπος και Πολιτισµός» Κοιν.Σ.Επ «Νέοι Ορίζοντες» Κοιν.Σ.Επ «Αµβρακία» Κοιν.Σ.Επ «Music View»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΜΕΣΣΗΝΗ», που υλοποιεί στην Περιφέρεια Μεσσηνίας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΔΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης (action plan) υποστήριξης των υπηρεσιών αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών στη Δημόσια Διοίκηση

Σχέδιο Δράσης (action plan) υποστήριξης των υπηρεσιών αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών στη Δημόσια Διοίκηση Σχέδιο Δράσης (action plan) υποστήριξης των υπηρεσιών αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών στη Δημόσια Διοίκηση Το προτεινόμενο σχέδιο δράσης στοχεύει να ενεργοποιήσει όλους τους εμπλεκόμενους (Διοίκηση/

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 75 % ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΤΑ 25 %

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 75 % ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΤΑ 25 % ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Πληροφόρηση Συμβουλευτική

«Πληροφόρηση Συμβουλευτική «Πληροφόρηση Συμβουλευτική Σεφερίδης Ηλίας Οικονομολόγος - MSc in European Politics Σύμβουλος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων «ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.» Υποστήριξη» Ποιοι είμαστε: Η Α.Σ. ΕΠΙ.ΘΕΣΗ ιδρύθηκε για την υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ (Δράση θεματικό εργαστήρι με Α/Α 27 και 28)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ (Δράση θεματικό εργαστήρι με Α/Α 27 και 28) Θεσσαλονίκη, 28/08/2014 Αρ. πρωτ.2581 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ (Δράση θεματικό εργαστήρι με Α/Α 27 και 28) Έχοντας υπόψη: 1. Τον υπ αρ. Νόμο 4019/2011(216/Α) «Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμαστε για μια

Συνεργαζόμαστε για μια NEWSLETTER 2 ο Ειδικό Αφιέρωμα Συνεργαζόμαστε για μια ανοιχτή, πολυπολιτισμική κοινωνία ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Με μεγάλη επιτυχία και ουσιαστικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε το Έργο 4.1.β/12: «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του έργου

Παρουσίαση του έργου ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑΤΗΝΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΤΗΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΤΟΠΣΑ) «Ενθαρρύνοντας την επιχειρηµατικότητα και την απασχόληση στον τοµέα της µεταποίησης, στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης» Παρουσίαση του έργου ρ. ΧρήστοςΓεωργίου,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά προσωπικό στην Αθήνα στο πλαίσιο του προγράμματος RELOCATION & RECEPTION SCHEME GRC01/2016/0000000060/004 Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΔΜ: ΠΡΙΝ, ΜΕΤΑ, ΤΩΡΑ. Μαρία Μπιλιώνη, Κατερίνα Θεοδοσιάδου Σταύρος Τσικοτάνης Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΔΜ: ΠΡΙΝ, ΜΕΤΑ, ΤΩΡΑ. Μαρία Μπιλιώνη, Κατερίνα Θεοδοσιάδου Σταύρος Τσικοτάνης Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΔΜ: ΠΡΙΝ, ΜΕΤΑ, ΤΩΡΑ. Μαρία Μπιλιώνη, Κατερίνα Θεοδοσιάδου Σταύρος Τσικοτάνης Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΠΔΜ: λειτούργησε για πρώτη φορά το 2006-2008. Επαναλειτούργησε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΘΕΜΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Ιανουάριος 2014 έως Δεκέμβριος 2014 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΤΟΧΟΣ 200,000 ΜΑΣ

ΡΕΘΕΜΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Ιανουάριος 2014 έως Δεκέμβριος 2014 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΤΟΧΟΣ 200,000 ΜΑΣ 1 ΡΕΘΕΜΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιανουάριος 2014 έως Δεκέμβριος 2014 300,000 ΣΤΟΧΟΣ 200,000 ΜΑΣ 100,000 Η ένταξη στην αγορά εργασίας ανέργων που ανήκουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100, Ρόδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΕΚΟ «ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ & ΚΙΛΕΛΕΡ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΕΚΟ «ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ & ΚΙΛΕΛΕΡ Α.Σ. ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ www.gineparagogos.gr Συντονισμός A.Σ.: ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΕ ΑΕ Παλαιολόγου 19, 41223 Λάρισα Τηλ. 2410 554026 contact@dimitra.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΕΚΟ «ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Μονάδα Προγραμματισμού & Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Σύμπραξη

Αναπτυξιακή Σύμπραξη Αναπτυξιακή Σύμπραξη Στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Μια νέα προσέγγιση στην σύνδεση δευτεροβάθμιας με την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την αγορά εργασίας Πέτρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

LEADER. καινοτόμα προσέγγιση στην τοπική ανάπτυξη

LEADER. καινοτόμα προσέγγιση στην τοπική ανάπτυξη LEADER καινοτόμα προσέγγιση στην τοπική ανάπτυξη LEADER από το 1991 έως σήμερα LEADER I 25 ΟΤΔ Η αρχή μίας νέας προσέγγισης - ολοκληρωμένη και πολυτομεακή ανάπτυξη- Πειραματική εφαρμογή LEADER II 52 ΟΤΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΡ9-1Ο0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: 4ΑΣΡ9-1Ο0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 ΜΕΤΡΟ 6.1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ. Τεχνική Βοήθεια TEXNIKH BOHΘΕΙΑ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 ΜΕΤΡΟ 6.1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ. Τεχνική Βοήθεια TEXNIKH BOHΘΕΙΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 TEXNIKH BOHΘΕΙΑ ΜΕΤΡΟ 6.1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Τεχνική Βοήθεια Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΩ.OΠΣ 3 ΚΠΣ 2000-2006 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜ- ΜΑ 6 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Τεχνική Βοήθεια 6.1

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας».

Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας». Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας». 1. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 1. Ωφελούμενοι Φοιτητές: 2973 2. Ά 1 λλοι ωφελούμενοι χρήστες: 2601 10/11 11/11 12/11 1/12 2/12 3/12 4/12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: 1.1γ/11 «Δημιουργία μεικτών κέντρων νεότητας» Δράση: 1.1/11«Πληροφόρηση Εξυπηρέτηση Υπηκόων Τρίτων Χωρών νομίμως διαμενόντων στη χώρα»

Έργο: 1.1γ/11 «Δημιουργία μεικτών κέντρων νεότητας» Δράση: 1.1/11«Πληροφόρηση Εξυπηρέτηση Υπηκόων Τρίτων Χωρών νομίμως διαμενόντων στη χώρα» Έργο: 1.1γ/11 «Δημιουργία μεικτών κέντρων νεότητας» Δράση: 1.1/11«Πληροφόρηση Εξυπηρέτηση Υπηκόων Τρίτων Χωρών νομίμως διαμενόντων στη χώρα» Ετήσιο Πρόγραμμα 2011 Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρα Προώθησης Ελεύθερου Λογισμικού (ΚΠΕΛ) Λίνα Γουσίου

Κέντρα Προώθησης Ελεύθερου Λογισμικού (ΚΠΕΛ) Λίνα Γουσίου Κέντρα Προώθησης Ελεύθερου Λογισμικού (ΚΠΕΛ) Λίνα Γουσίου ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΕΛ/ΛΑΚ 1 19-20 Ιουνίου 2009 Φορείς/Δράσεις ΕΛ/ΛΑΚ Ελληνικές Κοινότητες ΕΛ/ΛΑΚ ΣΤΟΧΟΙ ΕΕΛ/ΑΚ ΔΡΑΣΕΙΣ Πολίτες Ανάπτυξης Κ Χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΔΙΚΤΥΩΣΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΔΙΚΤΥΩΣΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΔΙΚΤΥΩΣΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

C1 C2 C3 C4. Δράσεις Εξερχόμενα Αρμόδιος Εταίρος

C1 C2 C3 C4. Δράσεις Εξερχόμενα Αρμόδιος Εταίρος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II «Ημερολόγιο Δράσεων και υποχρεώσεων έργου DIFASS» ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ C1 C C3 C4 Αρμόδιος Δράσεις Εξερχόμενα 01 LP Έναρξη του Διευκρινήσεις για τις συμβάσεις και Σύμφωνο Συνεργασίας 1 η συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τρίπολη Ταχ.Κώδικας : 22100 Πληροφορίες : ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΞΥΓΚΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» Site: athlitiko epixeirein.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Αθήνα, 23 /12/ 2013 για συμμετοχή στην Πράξη: «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» υλοποιεί την Πράξη «Προαγωγή του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή στο Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών του ΙΝΕ ΓΣΕΕ ΜΕΣΙΝΕ εξειδικευμένων επιστημονικών συνεργατών στα πεδία της αγοράς εργασίας ή της συμβουλευτικής υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα