ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013)"

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ ) A/A ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΡΑΣΗ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 1. ΜΕΛΕΤΗ Α) ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Β) ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ 01/02/ /03/2012 ΕΠΕΚΑ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ KAI EΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ) ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ-ΣΤΟΧΟΥ -ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΗΓΩΝ & ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ -ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Δ)ΣΥΝΑΦΕΙΑ- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ & ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΛΟΙΠΑ ΣΧΕΔΙΑ - ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ε)ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤ)ΠΗΓΕΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΡΑΣΗΣ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΔΡΑΣΗ 2 ΜΟΝΙΜΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ Α.Σ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ Α.Σ. (one stop shop)- ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ONE STOP SHOP) - ANAMOΡΦΩΣΗ ΔΟΜΩΝ 01/10/ /12/2013 ΠΟΣΕΡ 2 ΔΗΜΟΙ, ΕΠΕΚΑ, ΑΡVIS, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΣΚΛΕ - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ - 1Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ONE STOP SHOP ΔΟΜΩΝ (ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΔΟΜΩΝ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ- ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) - 2Η + 3Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ - ENEΡΓΕΙΕΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ-ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ONE STOP SHOP ΔΟΜΩΝ (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΟΥ (ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟΧΟΥ) -ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ONE STOP SHOP ΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΟΥ (ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟΧΟΥ) - 4Η & 5Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ - ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ONE STOP SHOP ΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΟΥ (ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟΧΟΥ)

2 ΔΡΑΣΗ 3 ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ : 1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΑΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 01/10/ /12/2012 ΠΟΣΕΡ -ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ -ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΔΙΚΤΥΟ) - ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ & ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ (ΕΩΣ & ) ) 2.ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΜΕΝΤΟΡΩΝ ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ- ΜΕΝΤΟΡΩΝ 01/01/ /12/2013 ΠΟΣΕΡ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΜΕΝΤΟΡΩΝ -ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ -ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ-ΜΕΝΤΟΡΩΝ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ ) 3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 01/06/ /12/2013 ΠΟΣΕΡ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ & ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ) - ΕΚΠΟΝΗΣΗ & ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥ ΦΟΡΕΙΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ )

3 ΔΡΑΣΗ 4 ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. ΜΕ ΆΛΛΕΣ Α.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ 1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (WORKSHOPHS) / ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 1.ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2. ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 01/06/ /12/2013 ΕΠΕΚΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ -ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΑΛΛΩΝ Α.Σ. - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (3) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (WORKSHOPS) - ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ -ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ -ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ -ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΚΟ ΠΟΥ ΔΥΣΧΕΡΑΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΚΟ 01/06/ /12/2013 ΠΟΣΕΡ - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΚΟ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΚΟ -ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ -ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΚΟ 3. ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΚΟΙΝ.ΕΤΑΙΡΩΝ/ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 01/06/ /12/2013 ΣΚΛΕ -ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ (ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ,ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ κλπ) - ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΑΦΩΝ-ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΚΟΙΝ.ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΑΤΣ (ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΠ.) - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ-ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΚΟΙΝ.ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΑΣ ΕΚΟ 01/06/ /12/2013 ΕΠΕΚΑ -ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ -ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΟ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΟ

4 ΔΡΑΣΗ 5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 01/10/ /12/2013 ΟΜΕGA TECHNOLOGY: - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ -ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ-ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ/ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ -ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ- ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΡΑΣΗ 6 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.Διακρατικές συναντήσεις 2.Ομάδες εργασίας εργαστήρια 3.Επίσκεψη μελέτης (study visit) στο συνεργαζόμενο φορέα του εξωτερικού 4.Συμμετοχή εμπειρογνωμόνων του συνεργαζόμενου φορέα σε ανοικτό συνέδριο / εκδήλωση του σχεδίου δράσης στην Ελλάδα 01/10/ /12/2013 ΠΟΣΕΡ, ΕΠΕΚΑ, ΣΚΛΕ & COSPOGEN KΥΠΡΟΣ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ & ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΣΧΕΔΙΟ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ & ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ) - ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ & ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ -ΚΥΠΡΟΣ (ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ) - ΕΚΠΟΝΗΣΗ-ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ (MANUAL) ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ /ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΑΓΓΛΙΚΑ) - ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΚΥΠΡΟΣ) -ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ- ΜΑNUAL - ΔΙΑΘΕΣΗ -ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΚΠΟΝΗΣΗ -ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟY (ΑΓΓΛΙΚΑ) (ΕΩΣ ) - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ & ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ) - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ) - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ -ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΚΥΠΡΟΣ) -ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 5.Πρακτικός οδηγός (manual) εφαρμογών κοινωνικής οικονομίας/ επιχειρηματικότητας 6.Ενημερωτικό υλικό διάδοσης δράσεων και αποτελεσμάτων 7.Έκθεση Αξιολόγησης 01/10/ /12/2013

5 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ 7 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ/ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Α.Σ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ i) ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ii) ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ NEWSLETTER 1. ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 2. NEWSLETTER 01/09/ /12/2013 ΕΠΕΚΑ -ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΑΦΙΣΑ, ΕΝΤΥΠΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ, ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ, ΝΕWSLETTER 1 κλπ.) -ΕΥΡΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΤΑΙΡΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΥΛΙΚΟΥ - ΕΚΔΟΣΗ-ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΦΙΣΑ,ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ) - ΕΚΔΟΣΗ -ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕWSLETTER "1" - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ NEWSLETTER "2" - ΕΥΡΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ -ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ-ΕΚΤΥΠΩΣΗ-ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ -ΕΚΔΟΣΗ-ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ NEWSLETTER "2" -ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΕΚΔΟΣΗ-ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ NEWSLETTER "3" -ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ-ΕΚΤΥΠΩΣΗ- ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ iii) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 01/09/ /12/2013 ΟΜΕGA - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Α.Σ. - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Α.Σ. - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Α.Σ. - ENAΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Α.Σ. - ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Α.Σ.- ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ/ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Α.Σ.- ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ/ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

6 2. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε. i) ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 01/10/ /12/2013 KOINΩΦΕΛΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ & ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ- ΟΡΓΑΝΩΣΗ) (ΕΩΣ & ) ) - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (ΕΩΣ ) ) 3. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ i) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ WORKSHOPS ii) ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ iii) ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ-ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ iv) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ v) ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ WORKSHOPS 2. ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 3. ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ-ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 4. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 5. ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 01/10/ /12/2013 KOINΩΦΕΛΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ & ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ -ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (WORKSHOPS) - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ (2) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΦΙΣΑΣ, ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ-ΕΠΙΛΟΓΗ- ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ) - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (WORKSHOP) ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ -ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 4. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ i) ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ii) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ 1.ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ 01/10/ /12/2013 KOINΩΦΕΛΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ & ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ: - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ1) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ (ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ /ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΛΠ) - ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ (ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ /ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΛΠ) - ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ (ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ /ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΛΠ)

7 ΔΡΑΣΗ 8 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ TOΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ : 1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 2.FORUM «ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΑΙ & ΕΠΙΧΕΙΡΩ» ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 2. ΕΚΠΟΝΗΣΗ FORUM «ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΑΙ & ΕΠΙΧΕΙΡΩ» 01/10/ /12/2013 ΕΠΕΚΑ : - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΥΛΙΚΟΥ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ -ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ FORUM «ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΑΙ & ΕΠΙΧΕΙΡΩ» -ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ FORUM «ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΑΙ & ΕΠΙΧΕΙΡΩ» -ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ -ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ FORUM «ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΑΙ & ΕΠΙΧΕΙΡΩ» 3. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ FESTIVAL FESTIVAL 01/07/ /12/2013 ΠΟΣΕΡ - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ FESTIVAL - ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ FESTIVAL

8 ΔΡΑΣΗ 9 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙA ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ : 1. ANAΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 01/01/ /12/2013 ΟΜΕGA TECHNOLOGY - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ - ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ/ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ -ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ -ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ/ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΡΑΣΗ 10 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 01/01/ /12/2013 ΟΜΕGA TECHNOLOGY -ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ/ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2.ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ./ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ 3. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ.ΑΝΤΙΚ. 4.ΔΕΛΤΙΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 01/07/ /12/2013 ΠΟΣΕΡ - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α.Σ. - ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΣ /ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ/ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΣ/ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ /ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΣ/ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ /ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΩΣ ) -ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ/ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ -ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΣ /ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ) -ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ /ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

9 5 349-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΑΣΗ 11 ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ - 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Χ 80 ΩΡΕΣ (30 ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑ &50 ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ) Χ 25 ΑΤΟΜΑ 1. 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2. ΕΚΠ_ΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΠΡΟΪΟΝΤΑ 01/01/ /03/2013 ΔΙΟΝ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΔΙΕΥΤΩΝ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΛΠ.) - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ : IOYΛΙΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ -ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Χ 80 ΩΡΕΣ (30 ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑ & 50 ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ) Χ 25 ΑΤΟΜΑ - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΔΡΑΣΗ 12 ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ - 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Χ80 ΩΡΕΣ (30 ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑ &50 ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ) Χ 25 ΑΤΟΜΑ 1. 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2. ΕΚΠ_ΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΠΡΟΪΟΝΤΑ 01/01/ /03/2013 ΔΙΟΝ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΔΙΕΥΤΩΝ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΛΠ.) - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ : IOYΛΙΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ -ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Χ 80 ΩΡΕΣ (30 ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑ & 50 ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ) Χ 25 ΑΤΟΜΑ - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΔΡΑΣΗ 13 ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ - 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Χ 80 ΩΡΕΣ (30 ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑ & 50 ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ) Χ 25 ΑΤΟΜΑ 1. 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2. ΕΚΠ_ΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΠΡΟΪΟΝΤΑ 01/04/ /06/2013 ΔΙΟΝ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΔΙΕΥΤΩΝ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΛΠ.) - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ : IOYΛΙΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ -ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Χ 80 ΩΡΕΣ (30 ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑ & 50 ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ) Χ 25 ΑΤΟΜΑ - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΡΑΣΗΣ

10 ΔΡΑΣΗ 14 ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ - 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Χ 80 ΩΡΕΣ (30 ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑ & 50 ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ) Χ 25 ΑΤΟΜΑ 1. 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2. ΕΚΠ_ΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΠΡΟΪΟΝΤΑ 01/04/ /06/2013 ΔΙΟΝ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΔΙΕΥΤΩΝ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΛΠ.) - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ : IOYΛΙΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ -ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Χ 80 ΩΡΕΣ (30 ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑ & 50 ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ) Χ 25 ΑΤΟΜΑ - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΗ 15 ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ-ΣΤΟΧΟΥ ( 100 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ * 20 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ =2000 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ) 1. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ, ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟΧΟΥ ((1) ατομική συνεδρία ανά ωφελούμενο) 1. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 2. ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις στον Τύπο κλπ) 01/10/ /12/2012 ΕΠΕΚΑ : - ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ -ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις στον Τύπο κλπ) - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ - ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ - ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις στον Τύπο κλπ) - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΜΕ ΔΟΜΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΥΛΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ((2) ατομικές συνεδρίες ανά ωφελούμενο) ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΟΜΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 01/10/ /12/2013 ΕΠΕΚΑ: - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΟΜΩΝ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ - ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ-ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ - ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ - ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ - ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ - ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ - ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ - ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

11 3. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ/ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ((2) ατομικές συνεδρίες ανά ωφελούμενο) 1.ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ/ ΜΗΤΡΩΟ 2. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΤΕΣΤ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 01/10/ /12/2013 ΕΠΕΚΑ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ, ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Κλπ.) -ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥΔΡΑΣΗΣ /ΜΗΤΡΩΟΥ (ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ- ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ) - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ -ΕΠΙKAIΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ- ΤΕΣΤ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ /ΜΗΤΡΩΟΥ (ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ- ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ) - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ -ΕΠΙKAIΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ- ΤΕΣΤ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ /ΜΗΤΡΩΟΥ (ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ-ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ) - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ -ΕΠΙKAIΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ-ΤΕΣΤ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 4. ΔΡΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ((3) ατομικές συνεδρίες ανά ωφελούμενο) ΟΔΗΓΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 01/10/ /12/2013 ΕΠΕΚΑ - ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ, ΠΗΓΕΣ κλπ) -ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΔΗΓΟΥ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ-ΠΗΓΕΣ) - ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ-ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΟΔΗΓΟΥ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΟΙ- ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ -ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ-ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ 5. ΔΡΑΣΕΙΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ i) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ii) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ iii) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ((2) ατομικές συνεδρίες ανά ωφελούμενο /(2) ομαδικές συνεδρίες ανά ωφελούμενο) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΤΕΣΤ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 01/10/ /12/2013 ΕΠΕΚΑ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Κλπ.) -ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ-ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ - ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ- ΤΕΣΤ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ - ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ-ΤΕΣΤ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

12 6. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 1. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (20 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ 2. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ- ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ/ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΩΦΕΛ.ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓ/ΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 3. OΔΗΓΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ((4) ατομικές συνεδρίες ανά ωφελούμενο) 01/10/ /09/2013 ΕΠΕΚΑ - ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ - - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ / ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ, ΠΗΓΕΣ κλπ) -ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ - - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ- ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ -ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΣΕ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΕ ΑΛΛΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ, ΠΗΓΕΣ κλπ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ, ΠΗΓΕΣ κλπ) -ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ- ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013) - ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ -ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ / ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ -ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ -ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ-ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

13 7. ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ - ΕΥΝΟΪΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ /ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ((4) ατομικές συνεδρίες ανά ωφελούμενο) 1.ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ -ΙΔΡΥΣΗ 4 ΚΟΙΙΝΩΝΙΚΩΝ 01/10/ /09/2013 ΕΠΕΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ (80 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 2.ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΡΗΜΑΤ.ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ, ΠΗΓΕΣ κλπ) -ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ 4 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΡΗΣΕΩΝ (80 ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013) - ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ 4 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (80 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ) - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ- ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ 4 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (80 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ) 8. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ/ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 01/10/ /12/2013 ΟΜΕGA TECHNOLOGY - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ- ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ/ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ- ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ/ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 9.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 01/10/ /12/2013 ΟΜΕGA TECHNOLOGY: - ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ- ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ/ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ- ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ/ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

14 ΔΡΑΣΗ 16 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ : (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50 ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ *10 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ= ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 500 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ) 1. ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ- ΣΤΟΧΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ((2) ατομικές συνεδρίες ανά εργοδότη (σύνολο: 50 εργοδότες)) 1. ΔΙΚΥΤΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΜΕ ΚΟΙΝ.ΦΟΡΕΙΣ 01/10/ /09/2013 ΕΠΕΚΑ: - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ME ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ-ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ - ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ-ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ - Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013) (ΕΩΣ ) - ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ- ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ -ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ- ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ((2) ατομικές συνεδρίες ανά εργοδότη (σύνολο: 50 εργοδότες)) 2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (WORKSHOP) ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 01/10/ /09/2013 ΕΠΕΚΑ: - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ME ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ -ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (WORKSHOP) ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ(ΕΠΙΣΤΟΛΗ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ-ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ κλπ.) - Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013) (ΕΩΣ ) - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (WORKSHOP) ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ -ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (WORKSHOP) ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ -ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

15 3. ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ((15) ατομικές συνεδρίες ανά εργοδότη (σύνολο: 20 εργοδότες που θα κάνουν προσλήψεις) 1. MHTΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 01/09/ /12/2013 ARVIS & ΠΡΑΣΙΝΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ: - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ -ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Ε-MENTORING) ΔΡΑΣΗ 17 ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΜΠΕΙΡΩΝ MENTOΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ E-MENTORING 01/09/ /12/2013 ΟΜΕGA TECHNOLOGY - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ -ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ/ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1. ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΝΤΟΡΩΝ 01/07/ /12/2013 ΠΟΣΕΡ - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΝΤΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (4) ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (80 ) - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ - ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ/ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ -ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ - ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 2. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 01/07/ /12/2013 ARVIS & ΠΡΑΣΙΝΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (4) ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (80 ) -ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (4) ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (80 )

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 7 1.1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 12 ΠΡΑΞΕΩΝ 2.1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015, ώρα 17:00, ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, αίθουσα «ΕΥΡΩΠΗ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» το οποίο αποτελεί το υποέργο 4 της Εγκεκριμένης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΝ.ΕΠ.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΝ.ΕΠ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Σ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Σ & Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δ Ι Α Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Η Σ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Η Κ.Ο. επιτελεί στην Ε.Ε. και μπορεί να παίξει και στη χώρα μας ένα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της κοινωνικής καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 Περιεχόμενα Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013: ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α/Α ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Εξειδίκευση και αποτίμηση των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης στην Ελλάδα, όπως αυτές Μελέτη Ανασχεδιασμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΉΛΙΣ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΉΛΙΣ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ BIΟ-ΉΛΙΣ ΉΛΙΣ Δεύτερο Ενημερωτικό Δελτίο Απρίλιος 2014 Αγαπητές φίλες & φίλοι, Με χαρά σας καλωσορίζουμε στο δεύτερο ενημερωτικό δελτίο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης Bio-Ήλις.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β499Χ-ΝΕΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β499Χ-ΝΕΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες και εργαλεία υποστήριξης της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και των πράσινων εφαρμογών

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες και εργαλεία υποστήριξης της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και των πράσινων εφαρμογών ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Ολοκληρωμένες υπηρεσίες και εργαλεία υποστήριξης της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΣΕΛ. 1/234 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 1.1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...6 1.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...9 2. ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ ΑΒΕΡΩΦ 30, 10433 ΑΘ ΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8214407, FAX. 210 8225755 e-ma il. : speed@speed.

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ ΑΒΕΡΩΦ 30, 10433 ΑΘ ΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8214407, FAX. 210 8225755 e-ma il. : speed@speed. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα Τηλ. 210 8846852, Fax: 210 8846853 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ.5 3. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ιε) ΥΑ 9352/2003 (ΦΕΚ Β 127) Τροποποίηση των Η/9069/2000 και 31232/Η/2002 αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων ιστ) ΥΑ ΣΤ5/1509/2004 (ΦΕΚ Β 14) Οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Δικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» Σελίδα1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης : «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ» η οποία εντάσσεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: Ολοκληρωμένο Σχέδιο για την Ανάταξη και Τόνωση της Απασχόλησης στον Τουριστικό Κλάδο της Αττικής μέσα από την προώθηση νέων

Διαβάστε περισσότερα

t 210-9273118 f 210-9273119 e asset@asset-tec.gr, ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

t 210-9273118 f 210-9273119 e asset@asset-tec.gr, ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «MEΣΟΓΑΙΑ» Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων

Διαβάστε περισσότερα

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΤ -ΑΛΙΕΙΑΣ ( ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7867 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 258 8 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4310 Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα