ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. 16 ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο. Ηράκλειο, Οκτωβρίου Συνοπτικό Πρόγραμμα: σελ. 3-4 Αναλυτικό Πρόγραμμα: σελ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. 16 ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο. Ηράκλειο, 20-23 Οκτωβρίου 2015. Συνοπτικό Πρόγραμμα: σελ. 3-4 Αναλυτικό Πρόγραμμα: σελ."

Transcript

1 Ελληνική Εντομολογική Εταιρεία 16 ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο Ηράκλειο, Οκτωβρίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Συνοπτικό Πρόγραμμα: σελ. 3-4 Αναλυτικό Πρόγραμμα: σελ. 5-23

2 2

3 16 ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο 3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΕΓΓΡΑΦΉ ΣΥΝΈΡΩΝ ευτε ρα 19 Οκτωβρι ου ΥΠΟΟΧΉ ΣΥΝΈΡΩΝ-ΚΑΛΩΣΌΡΙΣΜΑ ΕΓΓΡΑΦΉ ΣΥΝΈΡΩΝ ΕΝΑΡΚΤΉΡΙΑ ΣΥΝΕΡΊΑ Κεντρική ομιλία D. NESTEL ια λειμμα Τρι τη 20 Οκτωβρι ου Προφορικές εργασίες: Φυσιολογία & Φαινολογία ια λειμμα, Ελαφρυ γευ μα Κεντρική ομιλία: A. ROQUES Προφορικές εργασίες: Βιοποικιλότητα, Εξέλιξη και Συστηματική ια λειμμα Προφορικές εργασίες: Βιοποικιλότητα, Εξέλιξη και Συστηματική Κεντρική ομιλία M. GRBIC Συνεδρία εικονογραφημένων εργασιών Φυσιολογία & Φαινολογία (E1-E12) Βιοποικιλότητα, Εξέλιξη και Συστηματική (E13-Ε27) Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Εντομολογικής Εταιρείας Τετα ρτη 21 Οκτωβρι ου Κεντρική ομιλία R. BELLINI Προφορικές εργασίες: Έντομα Υγειονομικής Σημασίας και Αποθηκών ια λειμμα Προφορικές εργασίες: Έντομα Υγειονομικής Σημασίας και Αποθηκών Παρουσίαση προσεχών διεθνών συνεδρίων ια λειμμα-ελαφρυ γευ μα Κεντρική ομιλία: N.E. FATOUROS Κεντρική ομιλία: M. TRAUGOTT ια λειμμα Προφορικές εργασίες: Αλληλεπιδρα σεις Εντόμων-Φυτών-Μικροοργανισμών Παρουσίαση εικονογραφημένων εργασιών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό

4 4 Πρόγραμμα Συνεδρίου Συνεδρία εικονογραφημένων εργασιών Έντομα Υγειονομικής Σημασίας και Αποθηκών (E28-E49) Αλληλεπιδρα σεις Εντόμων-Φυτών-Μικροοργανισμών (Ε50-Ε56) Επίσημο είπνο Πε μπτη 22 Οκτωβρι ου Κεντρική ομιλία: R. NAUEN Κεντρική ομιλία: F. WÄCKERS Προφορικές εργασίες: Βιολογικές και α λλες Μέθοδοι Καταπολέμησης ια λειμμα Προφορικές εργασίες: Βιολογικές και α λλες Μέθοδοι Καταπολέμησης ια λειμμα-ελαφρυ Γευ μα Προφορικές εργασίες: Χημική καταπολέμηση και ανθεκτικότητα ια λειμμα Προφορικές εργασίες: Χημική καταπολέμηση και ανθεκτικότητα ια λειμμα Ειδική συνεδρία-παρουσια σεις χορηγών Συνεδρία εικονογραφημένων εργασιών Βιολογικές και α λλες Μέθοδοι Καταπολέμησης (E57-E86) Χημική Καταπολέμηση και Ανθεκτικότητα (E87-E109) Βραβευ σεις - Κλείσιμο Συνεδρίου Εκδρομή Παρασκευη 23 Οκτωβρι ου

5 16 ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο 5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ευτε ρα 19 Οκτωβρι ου ΕΓΓΡΑΦΉ ΣΥΝΈΡΩΝ Ανα ρτηση Εικονογραφημένων Εργασιών (Posters) ΥΠΟΟΧΉ ΣΥΝΈΡΩΝ - ΚΑΛΩΣΌΡΙΣΜΑ ΤΈΛΟΣ ΣΥΝΕΡΊΟΥ Έναρξη της φωτογραφικής έκθεσης Ν. ΡΟΙΤΑΚΗ και Α. ΤΡΙΧΑ με εντομολογική θεματολογία ΕΓΓΡΑΦΉ ΣΥΝΈΡΩΝ Τρι τη 20 Οκτωβρι ου 2015 Ανα ρτηση Εικονογραφημένων Εργασιών (Posters) ΕΝΑΡΚΤΉΡΙΑ ΣΥΝΕΡΊΑ. ΠΡΟΕΡΕΊΟ: Ε. ΚΑΠΕΤΑΝΆΚΗΣ - Προσφώνηση Προέδρου Οργανωτικής Επιτροπής - Αντιφωνήσεις, Χαιρετισμοί - Εισήγηση Προέδρου Εντομολογικής Εταιρείας Ελλα δος - Έναρξη Εργασιών Συνεδρίου 1 η Συνεδρία: ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ & ΦΑΙΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΕΡΕΊΟ:.Σ. ΚΩΒΑΊΟΣ, Ν.Θ. ΠΑΠΑΌΠΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΟΜΙΛΊΑ D. NESTEL Νέα ερευνητικα δεδομένα σχετικα με την οικολογία του δα κου της ελια ς συμβα λλουν στην ανα πτυξη ενός πρότυπου περιφερειακου προγρα μματος αντιμετώπισης ια λειμμα Π.Α. ΗΛΙΌΠΟΥΛΟΣ, I.C.W. HARDY, Α. ΚΑΠΡΆΝΑΣ ΚΑΙ Ε.Γ. ΓΙΒΡΟ- ΠΟΎΛΟΥ Επίδραση της χωρικής δομής στην αναπαραγωγική ικανότητα των παρασιτοειδών: η περίπτωση του Cephalonomia tarsalis (Hymenoptera: Bethylidae) Α.Ι. ΚΌΚΚΑΡΗ, Ο.. ΠΛΙΆΚΟΥ, Γ.. ΦΛΏΡΟΣ, Ν.Α. ΚΟΥΛΟΎΣΗΣ ΚΑΙ.Σ. ΚΩΒΑΊΟΣ Ερεθίσματα πτητικα και επαφής του ελαιόκαρπου επηρεα ζουν τη συ ζευξη και ωοπαραγωγή του δα κου της ελια ς Ν. ΒΟΛΑΚΆΚΗΣ, Γ. ΜΠΌΓΚΑ, Β. ΓΚΙΣΆΚΗΣ ΚΑΙ Ε.M. ΚΑΜΠΟΥΡΆ- ΚΗΣ Εποχιακή διακυ μανση του δα κου της ελια ς, Bactrocera oleae (Diptera, Tephritidae) και προσβολή ελαιοκα ρπου σε ελαιώνες συμβατικής, ολοκληρωμένης και βιολο-

6 6 Πρόγραμμα Συνεδρίου γικής διαχείρισης Z. ΛΙΑΝΤΡΆΚΗ, K. ΚΟΝΤΟΠΥΡΆΚΗ, E. ΣΚΟΥΛΆΣ ΚΑΙ. ΚΟΛΛΆ- ΡΟΣ ιαφορές στη νυχθήμερη δραστηριότητα των κυ ριων οικογενειών Κολεοπτέρων σε ελαιώνα στο Ηρα κλειο Κρήτης Γ.Κ. ΜΥΡΩΝΊΗΣ Ανα πτυξη και επιβίωση των ανήλικων σταδίων του εντόμου Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae) σε κυμαινόμενες θερμοκρασίες στο εργαστήριο Γ.I. ΣΤΑΘΆΣ ΚΑΙ Π.Ι. ΣΚΟΎΡΑΣ Στοιχεία οικολογίας του κοκοειδου ς εντόμου Kermes echinatus (Hemiptera: Kermesidae) στη Μεσσηνία B.Γ. ΡΌΣΟΥ, Α.Χ. ΠΑΠΑΘΑΝΆΣΗΣ, Α.Ε. ΤΣΑΓΚΑΡΆΚΗΣ, Α.Π. ΚΑΛΑΪΤΖΆΚΗ ΚΑΙ Γ.Θ. ΠΑΠΑΟΎΛΗΣ Μελέτη της βιο-οικολογίας του κοκκοειδου ς Chrysomphalus aonidum (L.) στην Ελλα δα και πληθυσμιακές του παρα μετροι σε δια φορες ποικιλίες εσπεριδοειδών ια λειμμα, Ελαφρύ γεύμα 2 η Συνεδρία: ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ (Ι Μέρος) ΠΡΟΕΡΕΊΟ:.Ν. ΑΒΤΖΗΣ, Γ.Θ. ΠΑΠΑΟΥΛΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΟΜΙΛΊΑ ALAIN ROQUES Σημερινές τα σεις των εισβολών δασικών εντόμων στην Ευρώπη Ε.Β. ΤΣΈΛΟΥ, Ι.Χ. ΛΎΤΡΑ ΚΑΙ Γ.Θ. ΠΑΠΑΟΎΛΗΣ Μελέτη διπτέρων που τρέφονται με ζωικου ς ιστου ς σε αποσυ νθεση, σε αστική περιοχή Α.Μ. ΡΕΒΎΝΘΗ, M. EGAS, A. JANSSEN ΚΑΙ M.W. SABELIS Να μείνω ή να φυ γω: το Milker-Killer δίλημμα σε ένα αρπακτικό α καρι Β.. ΓΚΙΣΆΚΗΣ,. ΚΟΛΛΆΡΟΣ ΚΑΙ E.M. KΑΜΠΟΥΡΆΚΗΣ Εναέρια αρθρόποδα, όπως καθορίζονται από το περιβα λλον και τις πρακτικές διαχείρισης σε βιολογικου ς, ολοκληρωμένους και συμβατικου ς ελαιώνες της Κρήτης Φ. KΑΡΑΜΑΟΎΝΑ, B. KATH, Λ. ΟΙΚΟΝΌΜΟΥ ΚΑΙ Σ. ΛΥΜΠΕΡΟ- ΠΟΎΛΟΥ Έντομα επικονιαστές σε επιλεγμένα ανθοφόρα φυτα στα περιθώρια καλλιέργειας καρπουζιου Ε. ΤΖΩΡΤΖΑΚΆΚΗΣ, A. ARCHIDONA-YUSTE, C. CANTALAPIEDRA- NAVARETTE, Ε. ΝΆΣΙΟΥ, Μ. ΛΑΖΑΝΆΚΗ, Ι. ΜΠΙΡΜΠΊΛΗΣ, J.E. PALOMARES- RIUS KAI P. CASTILLO Παρουσία νηματωδών της οικογένειας Longidoridae (Xiphinema και Longidorus) σε αμπέλι, ελια και αγριελια στην Κρήτη ια λειμμα

7 16 ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο 7 2 η Συνεδρία: ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ (ΙΙ Μέρος) ΠΡΟΕΡΕΊΟ:. ΚΟΛΛΑΡΟΣ, Α. ΤΡΙΧΑΣ Α.Π. ΑΜΠΑΤΖΉ, Z. ΘΆΝΟΥ, Α.Ε. ΤΣΑΓΚΑΡΆΚΗΣ, ΑΙΚ. ΧΑΛΑΊΟΥ ΚΑΙ ΝΊΚΟΣ ΝΊΚΑΣ Είδη και πληθυσμιακή διακυ μανση Auchenorrhyncha σε καλλιέργειες βιομηχανικής και επιτραπέζιας τομα τας A.S. MOREIRA, F.G. HORGAN, T.E. MURRAY ΚΑΙ T. KAKOULI- DUARTE Γενετική δομή πληθυσμών στην Ευρώπη. Επιπτώσεις διατήρησης στην Ιρλανδία και Βρετανία Ε.N. ΦΎΤΡΟΣ, Κ.Γ. ΑΡΚΟΥΜΑΝΈΑ ΚΑΙ Α.Ε. ΤΣΑΓΚΑΡΆΚΗΣ Μελέτη της πληθυσμιακής πυκνότητας της ψυ λλας του ευκαλυ πτου, Glycaspis brimblecombei Moore (Hemiptera: Psyllidae) Θ.Ι. ΣΤΑΘΑΚΗΣ, Ε.Β. ΚΑΠΑΞΊΗ ΚΑΙ Γ.Θ. ΠΑΠΑΟΥΛΗΣ Είδη της οικογένειας Phytoseiidae (Acari: Mesostigmata) που απαντου ν σε δασικα φυτα στην Ελλα δα Π.Χ. ΡΑΑΊΟΥ, Κ. ΚΟΥΤΣΟΒΟΎΛΟΥ, Ε.Ν. ΑΣΚΑΛΆΚΟΥ ΚΑΙ Π.Β. ΠΕΤΡΆΚΗΣ Πρώτη αναφορα πληθυσμιακής έκρηξης στο όρος Πα ρνηθα του σπερματοφα γου εντόμου της κεφαλληνιακής ελα της (Abies cephalonica) Resseliella piceae Seitner 1906 (Diptera: Cecidomyiidae) Ν. ΑΒΤΖΉΣ, F. LAKATOS, M. FACCOLI, D. GALLEGO, M. PERNEK ΚΑΙ C. STAUFFER Μια πρώτη ματια στη φυλογεωγραφία και τη δομή πληθυσμου του φλοιοφα γου εντόμου Ips sexdentatus (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) στην Ευρώπη M. GRBIC Νέας γενια ς τεχνολογίες για την αντιμετώπιση των τετρανυ χων: πώς το γονιδίωμα των τετρανυ χων αλλα ζει τις προσεγγίσεις για την καταπολέμηση των φυτοφα γων ακα ρεων ΣΥΝΕΡΙΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ-ΦΑΙΝΟΛΟΓΙΑ (E1-E12) ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ-ΕΞΕΛΙΞΗ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ (E13 - Ε27) E1 Κ.Α. ΑΡΒΑΝΊΤΗ, Ν.Α. ΚΌΡΑΣ, Α.Α. ΦΑΝΤΊΝΟΥ ΚΑΙ.Χ. ΠΕΡΊΚΗΣ Η ποσότητα της τροφής που απαιτου ν οι νυ μφες του πολυφα γου αρπακτικου Dicyphus errans (Hemiptera: Miridae) E2 Σ.Α. ΕΡΒΊΣΟΓΛΟΥ, Α.Ε. ΤΣΑΓΚΑΡΆΚΗΣ, Π.Ε. ΡΟΎΣΣΟΣ ΚΑΙ Γ.Θ. ΠΑΠΑ- ΟΎΛΗΣ Αφίδες σε εσπεριδοειδή: Είδη - Πληθυσμιακή διακυ μανση - Προτίμηση σε ξενιστές - ιερευ νηση πιθανών διαφορών Εικονογραφημένες παρουσια σεις που συμμετέχουν στο διαγωνισμό φοιτητών

8 8 Πρόγραμμα Συνεδρίου E3 Α.Π. ΚΑΛΑΪΤΖΆΚΗ, Ε.Α. ΚΟΥΝΟΥΡΆΚΗ,.Κ. ΤΖΟΜΠΆΝΟΓΛΟΥ, Χ.K. ΑΝΟΥΣΆΚΗΣ, Ε.Γ. ΜΑΛΑΝΡΆΚΗ, Μ. ΓΑΒΡΙΛΆΚΗΣ ΚΑΙ Ν.Ι. ΜΠΆΓΚΗΣ Εποχική εμφα νιση και πληθυσμιακή διακυ μανση καρποφα γων εντόμων της καστανια ς σε περιοχές των Χανίων E4 Π. ΆΜΟΣ, Σ. ΜΑΝΤΖΟΎΚΑΣ, Χ. ΘΕΟΧΆΡΗΣ, Γ. ΖΆΓΓΟΣ, Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΟΎ- ΛΗΣ, Ε. ΚΑΡΑΝΑΣΤΆΣΗ ΚΑΙ. ΠΕΡΊΚΗΣ Ανα πτυξη και αρχική αξιολόγηση μοντέλων εποχικής και χωρικής εμφα νισης των Helicoverpa armigera και Tuta absoluta σε καλλιέργειες βιομηχανικής τομα τας στους νομου ς Ηλείας και Αχαΐας E5 Σ. ΜΉΛΛΑ, Α. ΣΚΛΑΒΟΎΝΟΣ, Ι. ΣΑΜΑΡΆΣ ΚΑΙ. ΠΕΡΊΚΗΣ Παρακολου θηση της πτήσης της μαυ ρης μυ γας των συ κων, Silba adipata (Diptera: Lonchaeidae) και της μυ γας της Μεσογείου, Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae) σε δένδρα συκια ς στην Κεφαλονια E6 K.A. ΜΩΡΑΐΤΗ, Χ.Θ. ΝΆΚΑΣ ΚΑΙ Ν.Θ. ΠΑΠΑΌΠΟΥΛΟΣ Επίδραση του πληθυσμου, του φυ λου, της θερμοκρασίας, του είδους και της έντασης της δια παυσης στη δια ρκεια της μεταδιαπαυτικής περιόδου νυμφών της ραγολέτιδας της κερασια ς E7 Γ.Κ. ΠΑΡΤΣΙΝΈΒΕΛΟΣ ΚΑΙ Π.Γ. ΜΥΛΩΝΆΣ Φαινολογική μελέτη του κοκκοειδου ς Kermes vermilio (Hemiptera: Kermesidae) σε Quercus ilex E8. ΠΕΡΊΚΗΣ, Α. ΚΑΛΑΪΤΖΆΚΗ, Γ.Π. ΓΑΖΉΣ, Μ. ΣΑΡΈΛΗΣ, Π. ΑΝΑΣΤΑ- ΣΌΠΟΥΛΟΣ, Θ. ΒΑΪΌΠΟΥΛΟΣ,.Κ. ΤΖΟΜΠΆΝΟΓΛΟΥ ΚΑΙ Ε.Α. ΚΟΥΝΟΥΡΆΚΗ Προτίμηση του πυρηνοτρήτη Prays oleae (Bernard), (Lepidoptera: Hyponomeutidae), για ωοτοκία μεταξυ ποικιλιών ελια ς και μεταξυ των διαφορετικών πλευρών της κόμης του δέντρου της ελια ς E9 Χ.. ΓΕΡΟΦΏΤΗΣ, B. YUVAL, X.Σ. ΙΩΆΝΝΟΥ, Χ.Θ. ΝΆΚΑΣ ΚΑΙ N.Θ. ΠΑΠΑ- ΌΠΟΥΛΟΣ Επίδραση επαναλλαμβανόμενων συζευ ξεων αρσενικών στην αρμοστικότητα αρσενικών και θηλυκών του δα κου της ελια ς (Bactrocera oleae) E10. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΆΤΟΣ, Γ. ΖΑΚΆΣΗΣ ΚΑΙ Α. ΚΟΎΡΤΗ Ο αντίκτυπος της δισφαινόλης Α στην ανα πτυξη και την αναπαραγωγική διαδικασία στο έντομο Sesamia nonagrioides (Lepidoptera: Noctuidae) σε συνθήκες φωτοπεριόδου μεγα λης (LD) και μικρής ημέρας (SD) E11. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΆΤΟΣ, L. SWEVERS ΚΑΙ Α. ΚΟΎΡΤΗ Λειτουργική ανα λυση της ανα πτυξης των εντόμων E12 Μ. ΣΤΑΥΡΑΚΆΚΗ ΚΑΙ.Α. ΠΡΟΦΉΤΟΥ-ΑΘΑΝΑΣΙΆΟΥ Μελέτη της επίδρασης του βα ρους των Ephestia kuehniella, Plodia interpunctella και Ostrinia nubilalis στην ωοπαραγωγή και ανα πτυξη του παρασιτοειδου ς Bracon brevicornis E13 Ά.Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΆΗΣ ΚΑΙ Κ.Β. ΣΊΜΟΓΛΟΥ Καταγραφή των εντόμων του ηλίανθου (Helianthus annuus) στο Ν. ρα μας την περίοδο E14 Ά.Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΆΗΣ, Κ.Β. ΣΊΜΟΓΛΟΥ, J. BAIXERAS ΚΑΙ Ε. ΡΟΙΤΆΚΗΣ Πρώτη καταγραφή προσβολών του εντόμου Heliothis peltigera (Lep.: Noctuidae)

9 16 ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο 9 στον ηλίανθο στην Ελλα δα E15 Α.Π. ΚΑΛΑΪΤΖΆΚΗ, Α.Ε. ΤΣΑΓΚΑΡΆΚΗΣ, Ε.Γ. ΜΑΛΑΝΡΆΚΗ ΚΑΙ Α. ΤΣΑΓΚΑΡΆΚΟΥ Πρώτη καταγραφή του αλευρώδη Paraleyrodes minei Ιaccarino (Homoptera: Aleyrodidae) στην Ελλα δα E16 Ε. ΚΑΠΑΞΊΗ, M. ΧΑΤΖΆΚΗ, Γ.Κ. ΠΑΡΤΣΙΝΈΒΕΛΟΣ, Φ. KΑΡΑΜΑΟΥΝΑ,. ΠΑΠΑΧΡΉΣΤΟΣ, Σ. ΜΑΛΛΙΑΡΆΚΗ, K. ΑΓΓΕΛΆΚΗ, Χ. ΜΑΝΩΛΑΡΆΚΗ, Γ. ΓΙΑΚΟΥΜΆΚΗ ΚΑΙ Σ. ΡΈΠΠΑΣ Βιοποικιλότητα σε ωφέλιμα αρθρόποδα εδα φους σε ελαιώνες E17 E. ΡΟΙΤΆΚΗΣ ΚΑΙ J. BAIXERAS Το είδος Bactra bactrana (Kennel, 1901), ένας νέος πιθανός εχθρός της πιπερια ς E18 Γ.Ι. ΧΙΝΤΖΌΓΛΟΥ ΚΑΙ Ν.Γ. ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ Μελέτη επί της παρουσίας και πληθυσμιακής διακυ μανσης των Thysanoptera και Aphididae σε καλλιέργειες σίτου και ορυ ζης στην Ελλα δα E19 Ν. ΓΑΡΑΝΤΩΝΆΚΗΣ, Κ. ΒΑΡΊΚΟΥ ΚΑΙ Α. ΜΠΙΡΟΥΡΆΚΗ Γεωγραφική εξα πλωση του επιβλαβου ς εντόμου Drosophila suzukii (Diptera: Drosophilidae) στα Χανια E20 Ν. ΓΑΡΑΝΤΩΝΆΚΗΣ, Α. ΜΠΙΡΟΥΡΆΚΗ ΚΑΙ Κ. ΒΑΡΊΚΟΥ Συμβολή αυτοφυών φυτών στην αειφόρο διαχείριση εντόμων εχθρών σε καλλιέργειες κηπευτικών E21 Β.Ι. ΕΥΑΓΓΈΛΟΥ Χρήση μοριακών μεθόδων για τον προσδιορισμό και τη διερευ νηση της γενετικής ποικιλομορφίας ειδών της οικογένειας Phytoseiidae (Acari: Mesostigmata) - Η περίπτωση του γένους Typhloseiulus. E22 I. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΊΟΥ, Μ. ΜΠΟΥΓΆ ΚΑΙ Ν. ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ Μοριακή ταξινόμηση ειδών του γένους Physokermes (Hemiptera: Coccoidea: Coccidae) στην Ελλα δα και διερευ νηση των φυλογενετικών τους σχέσεων χρησιμοποιώντας μη καταστροφική μέθοδο. E23 Ν.Γ. ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ, Μ. ΜΠΟΥΓΆ ΚΑΙ Λ. ΠΑΠΟΥΤΣΉ «SMARTBEES» Ένα Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα για την Αειφόρο ιαχείριση ανθεκτικών πληθυσμών μελισσών E24 Σ. ΠΕΤΡΌΠΟΥΛΟΣ, ΗΜΉΤΡΙΟΣ ΠΕΤΣΌΠΟΥΛΟΣ,.Ν. ΑΒΤΖΉΣ ΚΑΙ Φ.Α. ΑΡΑΒΑΝΌΠΟΥΛΟΣ Συγκριτική ποικιλότητα της καστανια ς (Castanea sativa Mill.) και των λεπιδοπτέρων καρποφα γων εντόμων της στις περιοχές Αρναία (Χαλκιδικής) και Χορτια τη (Θεσσαλονίκης) E25.Ε. ΠΕΤΣΌΠΟΥΛΟΣ, Σ. ΠΕΤΡΌΠΟΥΛΟΣ, Μ. ΒΌΡΟΓΛΟΥ, Α. ΜΠΆΤΑΚΑ, Φ.Α. ΑΡΑΒΑΝΌΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ.Ν. ΑΒΤΖΉΣ Μελέτη της γενετικής δομής της Thaumetopoea wilkinsoni (Lepidoptera: Thaumetopoeidae) στην Κρήτη E26 Ε. ΧΑΤΖΗΗΜΗΤΡΊΟΥ, P. MILONAS, G.J. STATHAS ΚΑΙ G. PELLIZZARI Πρώτη ζωογεωγραφική ανα λυση των κοκκοειδών εντόμων (Hemiptera: Coccoidea) στην Ελλα δα

10 10 Πρόγραμμα Συνεδρίου E27 E.A. ΤΡΆΝΤΑΣ,.Ε. ΓΚΟΎΜΑΣ, Φ.Ν. ΒΕΡΒΕΡΊΗΣ, Κ.Ν. ΝΙΑΜΟΎΡΗΣ ΚΑΙ Π.. ΨΕΙΡΟΦΏΝΙΑ Γενετική ιαφοροποίηση πλυθησμών του σκαθαριου των φοινικοειδών, Rhynchophorus ferrugineus (Coleoptera: Curculionidae) τα οποία συλλέχθηκαν από φοίνικα του Θεόφραστου σε σχέση με πληθυσμου ς από τον κανα ριο φοίνικα Ετήσια γενική συνέλευση Ελληνικής Εντομολογικής Εταιρείας Τετα ρτη 21 Οκτωβρι ου η Συνεδρία: ΕΝΤΟΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ (Ι Μέρος) ΠΡΟΕΡΕΊΟ: Σ. ΠΑΠΑΟΠΟΎΛΟΥ, Α. ΜΙΧΑΗΛΆΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΟΜΙΛΙΑ R. BELLINI Ο σημερινός ρόλος της εντομολογικής επιτήρησης στη δημόσια υγεία και η συνεισφορα του έργου Life Conops Α. ΜΙΧΑΗΛΆΚΗΣ 12 χρόνια συμβίωσης με το Ασιατικό κουνου πι τίγρης (Aedes albopictus): που βρισκόμαστε σήμερα; A. ΜΑΡΤΊΝΟΥ ΚΑΙ G. BULLIVANT Εξήντα πέντε χρόνια διαχείρισης κουνουπιών στον υδροβιότοπο του Ακρωτηρίου της Κυ πρου Λ. ΓΡΗΓΟΡΆΚΗ, Β. ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΊΟΥ, Μ. ΦΩΤΆΚΗΣ, Α. ΧΑ- ΣΚΟΠΟΎΛΟΥ, Ν. ΚΑΜΠΟΥΡΆΚΗ, Α. ΑΝΘΟΎΣΗ, G. LYCETT, H. RANSON ΚΑΙ Ι. ΒΌΝΤΑΣ Μοριακός χαρακτηρισμός της ανθεκτικότητας των κουνουπιών στα εντομοκτόνα Α. ΓΙΑΤΡΌΠΟΥΛΟΣ,.Π. ΠΑΠΑΧΡΉΣΤΟΣ, Γ. ΚΟΛΙΌΠΟΥΛΟΣ, Α. ΜΙΧΑΗΛΆΚΗΣ ΚΑΙ Ν. ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ Μελέτη διειδικών συζευ ξεων μεταξυ των ειδών κουνουπιών Aedes (Stegomyia) albopictus και Aedes (Stegomyia) cretinus Γ. ΜΠΑΛΑΤΣΌΣ, Σ. ΜΠΕΛΈΡΗ, Ν. ΤΈΓΟΣ ΚΑΙ Ε. ΠΑΤΣΟΥΛΆ εδομένα για την παρουσία των βιοτυ πων Culex pipiens pipiens, και Culex pipiens molestus και υβριδίων τους, έλεγχος της παρουσίας ιου του υτικου Νείλου και προδιορισμός διατροφικών προτιμήσεων ια λειμμα 3 η Συνεδρία: ΕΝΤΟΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ (ΙΙ Μέρος) ΠΡΟΕΡΕΊΟ: Σ. ΣΩΤΗΡΆΚΗ, Ι. ΒΌΝΤΑΣ Χ.Γ. ΣΠΑΝΟΥΗΣ, Σ.Χ. ΧΑΪΝΤΟΎΤΗΣ, Σ.Σ. ΑΝΡΕΆΗΣ,

11 16 ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο 11 Μ. ΣΑΒΒΟΠΟΎΛΟΥ ΣΟΥΛΤΆΝΗ ΚΑΙ R. IGNELL Επίδραση πτητικών ουσιών προερχόμενες από πτηνα και του CO 2 στη συμπεριφορα των ειδών Culex quinquefasciatus και Culex pipiens molestus (Diptera: Culicidae) Ι.Χ. ΛΎΤΡΑ ΚΑΙ Ν.Γ. ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ Ανασκόπηση επί της γνώσης των Culicidae (Insecta: Diptera) της Ελλα δας Σ. ΣΩΤΗΡΆΚΗ, Α. ΣΤΕΦΑΝΆΚΗΣ ΚΑΙ M.J.R. HALL Έξαρση της τραυματικής μυΐωσης σε περιοχές της Μεσογείου: 15 χρόνια μετα Η. ΧΑΛΗΓΙΆΝΝΗΣ, L. RINALDI, V. MUSELLA, Ν. ΚΟΝΤΑΝΆ, I.G. FERNANDEZ DE MERA, G. CRINGOLI, J. DE LA FUENTE, Α. ΠΑΠΆ ΚΑΙ Σ. ΣΩ- ΤΗΡΆΚΗ Γεωγραφική διασπορα των σκληρών κροτώνων (Ixodidae) στα μικρα μηρυκαστικα στην Ελλα δα και η πιθανότητα διασπορα ς του ιου του αιμορραγικου πυρετου Κριμαίας-Κονγκό Χ.Γ. ΑΘΑΝΑΣΊΟΥ, Π. ΑΓΡΑΦΙΏΤΗ, Θ.Ν. ΒΑΣΙΛΆΚΟΣ ΚΑΙ Β. ΣΩΤΗ- ΡΟΎΑΣ Αξιολόγηση της ανθεκτικότητας στην φωσφίνη εντόμων αποθηκών στην Ελλα δα Σ.Χ. ΠΑΠΑΟΠΟΎΛΟΥ, Κ. ΧΡΥΣΟΧΟΐΗΣ ΚΑΙ Κ. ΜΠΟΥΧΈΛΟΣ Η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής υψηλών θερμοκρασιών εναντίον εντόμων εχθρών του αποθηκευμένου καπνου Γ.. ΦΛΏΡΟΣ, Α.Ι. ΚΌΚΚΑΡΗ,.Χ. ΛΑΓΟΓΕΡΊΗΣ, Ν.Α. ΚΟΥΛΟΎ- ΣΗΣ ΚΑΙ.Σ. ΚΩΒΑΊΟΣ Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του ζεόλιθου για την αντιμετώπιση ενηλίκων του βρου χου των φασολιών Παρουσίαση προσεχών διεθνών συνεδρίων ια λειμμα-ελαφρύ γεύμα 4 η Συνεδρία: ΑΛΛΗΛΕΠΙΡΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΜΩΝ-ΦΥΤΩΝ- ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΕΡΕΊΟ: Φ. ΚΑΡΑΜΑΟΎΝΑ, Γ.. ΜΠΡΟΎΦΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΟΜΙΛΙΑ N.E. FATOUROS Επαγωγή μηχανισμών α μυνας σε φυτα από την ωοτοκία πεταλου δων και πολυτροφικές αλληλεπιδρα σεις ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΟΜΙΛΙΑ M. TRAUGOTT Αρπακτικα, παρασιτοειδή και τροφικα δίκτυα: μοριακή τροφική οικολογία και εντομολογική έρευνα ια λειμμα Α. ΤΣΑΓΚΑΡΆΚΟΥ,. ΚΑΠΑΝΤΑΙΆΚΗ, Μ. ΣΤΑΥΡΑΚΆΚΗ, L. MOUTON, Γ. ΤΣΙΆΜΗΣ, Γ. ΒΌΝΤΑΣ, Κ. ΜΠΟΎΡΤΖΗΣ, M. GIORGINI ΚΑΙ E. ZCHORI-FEIN Γενετική και βακτηριακή ποικιλότητα του Bemisia tabaci (Hemiptera:

12 12 Πρόγραμμα Συνεδρίου Aleyrodidae) από Μεσογειακές χώρες Π. ΡΕΜΠΟΥΛΆΚΗΣ, E. NEMNI-LANY, S. SELA, R. PINTO ΚΑΙ D. NESTEL Ανα πτυξη και οικολογία μιας τροφής μαζικής εκτροφής κατα λληλης για Μυ γες φρου των Μ.Λ. ΠΑΠΠΆ, A. STEPPUHN, D. GEUSS, Ν. ΤΟΠΑΛΊΟΥ, Μ. ΛΙΆ- ΠΟΥΡΑ, Χ. ΚΟΛΩΝΆ, N.M. VAN DAM ΚΑΙ Γ.. ΜΠΡΟΎΦΑΣ Επαγόμενη αντίδραση α μυνας από ζωοφυτοφα γους θηρευτές: αποτελεσματική για τον τετρα νυχο, χωρίς κόστος για τον θηρευτή Ε. ΑΝΑΣΤΑΣΆΚΗ, Μ. ΤΣΊΠΗ, Γ. ΜΠΑΛΑΓΙΆΝΝΗΣ, Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟ- ΛΆΟΥ, Α. ΜΙΧΑΗΛΆΚΗΣ ΚΑΙ Π. ΜΥΛΩΝΆΣ Μελέτη των επαγόμενων πτητικών από φυτα τομα τας μετα την ωοτοκία από το έντομο Tuta absoluta και αξιοποίηση τους από παρασιτοειδή του γένους Trichogramma ΜΑΣΈΛΟΥ, Ε. ΑΝΑΣΤΑΣΆΚΗ ΚΑΙ Π.Γ. ΜΥΛΩΝΆΣ Απόκριση του Macrolophus pygmaeus σε πτητικα ερεθίσματα Α.Ε. ΤΣΑΓΚΑΡΆΚΗΣ,.Γ. ΑΦΕΝΤΟΎΛΗΣ, Α.Π. ΚΑΛΑΪΤΖΆΚΗ, Ι.Β. ΖΑΡΜΠΟΎΤΗΣ ΚΑΙ.Χ. ΠΕΡΊΚΗΣ Τα Auchenorrhycha ως δυνητικοί φορείς του βακτηρίου Xylella fastidiosa και η παρουσία τους στην Ελλα δα: Είδη, πληθυσμιακή διακυ μανση σε ελαιώνες ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΈΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΏΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΥΝ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΌ ΠΡΟΕΡΕΊΟ: A. ΟΙΚΟΝΟΜΌΠΟΥΛΟΣ, Ν. ΡΟΙΤΆΚΗΣ & Ν. ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΆ- ΤΟΣ ΣΥΝΕΡΙΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΤΟΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ (E28-E49) ΑΛΛΗΛΕΠΙΡΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΜΩΝ-ΦΥΤΩΝ-ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (Ε50-Ε56) Ε28 Σ. ΜΉΛΛΑ, Α. ΣΚΛΑΒΟΎΝΟΣ, Ε. ΣΑΚΑΝΤΆΝΗ, Π. ΡΑΖΉΣ ΚΑΙ Ι. ΣΑΜΑ- ΡΆΣ Καπνιστική δρα ση αιθέριων ελαίων Μεσογειακών φυτών έναντι του Sitophilus oryzae (Coleoptera: Curculionidae) Ε29 Γ. ΑΘΑΝΑΣΊΟΥ, Χ.Ι. ΡΟΎΜΠΟΣ, Μ. ΣΑΚΚΆ, Β. ΣΩΤΗΡΟΎΑΣ, Α. ΚΑΡΑ- ΓΙΆΝΝΗΣ ΚΑΙ Α. ΚΟΎΒΕΛΑΣ Νέες μέθοδοι ολοκληρωμένης διαχείρισης των εντομολογικών προσβολών κατα την επεξεργασία, αποθήκευση και μεταφορα της κορινθιακής σταφίδας Ε30 Χ.Ι. ΡΟΎΜΠΟΣ, Π.Α. ΒΕΡΙΛΛΉΣ, Α. ΣΑΧΊΝΟΓΛΟΥ ΚΑΙ Χ.Γ. ΑΘΑΝΑΣΊΟΥ ιερευ νηση του τρόπου δρα σης του ζεόλιθου εναντίον του Sitophilus oryzae με τη χρήση Ηλεκτρονικου Μικροσκοπίου Σαρώσης (SEM) Ε31 Α. ΓΕΩΡΓΙΆΗΣ, Χ. ΒΑΪΚΟΥΣΗ, Ε. ΖΑΡΓΚΛΉ, Π. ΜΗΤΚΟΎΗ, Ι. ΥΨΗΛΌΣ ΚΑΙ Α. ΣΑΡΌΠΟΥΛΟΣ Προβλήματα εντομολογικών προσβολών σε φορτία αμυγδα λων καταγωγής

13 16 ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο 13 Η.Π.Α. κατα την εμπορική περίοδο 2014 Ε32 Α. ΣΑΡΆΤΣΗΣ, M. DE VRIES, M. JELICIC, Π. ΛΊΓΑ, F. JONGEJAN ΚΑΙ Σ. ΣΩΤΗΡΆΚΗ Επιζωοτιολογική διερευ νηση του παρασιτισμου από κρότωνες και των κροτωνογενών νοσημα των στην προβατοτροφία του νησιου της Λέσβου με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημα των Πληροφοριών Ε33 Α. ΓΙΑΤΡΌΠΟΥΛΟΣ, Α. ΚΥΜΠΆΡΗΣ, Β. ΚΑΡΡΆΣ, Ν. ΗΜΗΤΡΟΎΛΗΣ,.Π. ΠΑΠΑΧΡΉΣΤΟΣ, Ν. ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ, Μ.Γ. ΠΟΛΎΣΙΟΥ ΚΑΙ Α. ΜΙΧΑΗΛΆΚΗΣ Χημική συ νθεση και αξιολόγηση της προνυμφοκτόνου και απωθητικής δρα σης αιθερίων ελαίων φυτών της οικ. Lamiaceae και των κυ ριων συστατικών τους εναντίον του Aedes albopictus (Diptera: Culicidae) Ε34 Α. ΚΟΛΗΜΕΝΆΚΗΣ,. ΛΑΤΙΝΌΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΡΊΤΣΑΡΝΤΣΟΝ, K. ΜΠΊΘΑΣ ΚΑΙ Α. ΜΙΧΑΗΛΆΚΗΣ Η εφαρμογή της μεθόδου διαμόρφωσης επιλογών στην εκμαίευση των προτιμήσεων των νοικοκυριών για τον έλεγχο των κουνουπιών Ε35 Π. ΛΊΓΑ, S. VASELEK,. ΚΩΣΤΟΠΟΎΛΟΥ, V. IVOVIC ΚΑΙ Σ. ΣΩΤΗΡΆΚΗ Μελέτη της συχνότητας των σκνιπών/φορέων της λεϊσμανίωσης στην περιοχή της Θεσσαλονίκης Ε36 Ι.Χ. ΛΎΤΡΑ, Β.Ι. ΕΥΑΓΓΈΛΟΥ, Ι. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΊΟΥ, Κ. ΡΑΠΤΌΠΟΥΛΟΣ, Μ. ΜΠΟΥΓΆ ΚΑΙ Ν.Γ. ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ Μοριακή ταξινόμηση σε είδη κουνουπιών (Diptera: Culicidae) Ε37 Γ. ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΌΣ, Χ.Σ. ΙΩΆΝΝΟΥ, Χ. ΓΕΡΟΦΏΤΗΣ, Χ. ΑΘΑΝΑΣΊΟΥ, X. ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΟΎΛΟΥ ΚΑΙ Ν.Τ. ΠΑΠΑΌΠΟΥΛΟΣ Συ γκριση της ελκυστικότητας διαφορετικών τυ πων παγίδων ενηλίκων κουνουπιών σε μια αστική περιοχή της Θεσσαλίας Ε38 Ν. ΤΈΓΟΣ, Σ. ΜΠΈΛΕΡΗ, Γ. ΜΠΑΛΑΤΣΌΣ ΚΑΙ Ε. ΠΑΤΣΟΥΛΆ Μορφολογική και Μοριακή ταυτοποίηση ενήλικων Anopheles hyrcanus Ε39 Χ.Γ. ΣΠΑΝΟΥΗΣ, Γ.E. ΣΚΟΥΛΆΚΗΣ, Α.Α. ΜΟΥΡΑΤΊΗΣ,.Α. ΤΑΝΟΎΗΣ ΚΑΙ Μ. ΣΑΒΒΟΠΟΎΛΟΥ ΣΟΥΛΤΆΝΗ Μελέτη της αποτελεσματικότητας των σκευασμα των Du-Dim 15 SC, Biopren BM 20 EC και VectoBac 12 SC σε εργαστηριακό πληθυσμό του εντόμου Culex pipiens molestus (Diptera: Culicidae) Ε40 Σ. ΜΠΟΥΤΣΊΝΗ,. ΣΤΟΎΓΙΟΥ, Η. ΚΙΟΎΛΟΣ,. ΗΛΑΒΈΡΗΣ ΚΑΙ Μ. ΠΑ- ΤΑΚΆΚΗΣ Εντομολογική επιτήρηση των διαβιβαστών του καταρροϊκου πυρετου (BTV) του γένους Culicoides (ίπτερα: Ceratopogonidae) Ε41 Μ. ΦΩΤΆΚΗΣ, Α. ΧΑΣΚΟΠΟΎΛΟΥ, Λ. ΓΡΗΓΟΡΆΚΗ, Α. ΤΣΙΑΜΆΝΤΑΣ, Σ. ΚΟΥΝΆΗ ΚΑΙ Ι. ΒΌΝΤΑΣ Ανα λυση της πληθυσμιακής δομής και ανθεκτικότητας στα εντομοκτόνα σε πληθυσμου ς κουνουπιών του γένους Culex, Anopheles και Aedes από δια φορες περιοχές της Ελλα δας Ε42 Α. ΜΙΧΑΗΛΆΚΗΣ, Ρ.E.Π. ΣΩΤΗΡΟΠΟΎΛΟΥ, E. ΤΑΓΑΡΗΣ, A. ΣΩΤΗΡΌΠΟΥ- ΛΟΣ, I. ΣΠΑΝΌΣ, ΚΑΙ Π. ΜΥΛΩΝΆΣ

14 14 Πρόγραμμα Συνεδρίου Βα ση δεδομένων κινδυ νου για την μελλοντική εισβολή χωροκατακτητικών ειδών κουνουπιών στην Ελλα δα και την Ιταλία Ε43 Π.. ΨΕΙΡΟΦΏΝΙΑ,.Χ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΎΛΟΥ, Μ.. ΣΤΕΡΓΊΟΥ, ΕΙΡ. E. ΜΑ- ΝΙΑΆΚΗ ΚΑΙ Ε.K. ΑΛΥΣΣΑΝΡΆΚΗΣ Επίδραση Αιθερίων Ελαίων ιαφόρων Φυτών στην Αντιμετώπιση Προνυμφών Κουνουπιών Ε44 Ε. ΕΥΕΡΓΈΤΗΣ, B.-N. KΑΨΆΣΚΗ-ΚΑΝΈΛΛΗ, Ε. ΜΠΑΙΕΡΙΤΆΚΗΣ, Α. ΜΙ- ΧΑΗΛΆΚΗΣ,. ΠΑΠΑΧΡΉΣΤΟΣ ΚΑΙ Σ.Α. ΧΑΡΟΥΤΟΥΝΙΆΝ Προνυμφοκτόνος και απωθητική δρα ση αιθέριων ελαίων ιθαγενών της Ελλα δας ειδών Juniperus εναντίον του Aedes albopictus (Diptera: Culicidae) Ε45 Α. ΜΙΧΑΗΛΑΚΗΣ, Α. ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ, Ε. ΜΠΑΙΕΡΙΤΑΚΗΣ, Α. ΚΟΛΗΜΕ- ΝΑΚΗΣ, E. ΠΑΤΣΟΥΛΑ, Σ. ΜΠΕΛΕΡΗ,. ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ K. ΜΠΙΘΑΣ Η παρουσία του Aedes albopictus (Ασιατικό κουνου πι τίγρης) στην Ελλα δα Ε46 Κ. Π. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, Η. Α. ΚΟΥΛΑΟΥΡΟΣ, Γ. ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ Α. ΜΙΧΑΗΛΑΚΗΣ Μελέτη της δρα σης των α πολων ενώσεων του Hypericum perforatum, ενα ντια προνυμφών του Culex pipiens (Diptera: Culicidae) Ε47 Ε. ΜΠΑΙΕΡΙΤΑΚΗΣ, Τ. ΖΑΧΑΡΙΑΟΥ,. Ν. ΑΒΤΖΗΣ,. ΠΑΠΑΧΡΗ- ΣΤΟΣ, Α. ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ, Γ. ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΜΑΝΟΥΛΑΚΗ,. ΚΟΝΤΟΗ- ΜΑΣ ΚΑΙ Α. ΜΙΧΑΗΛΑΚΗΣ Παρακολου θηση χωροκατακτητικών ειδών κουνουπιών στον ιεθνή Αερολιμένα Αθηνών Ε48 Α. ΜΙΧΑΗΛΑΚΗΣ,. ΜΑΣΕΛΟΥ, Α. ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ, Γ. ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ,. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ, Π. Γ. ΜΥΛΩΝΑΣ,. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, Κ. ΜΑΧΑΙΡΑ, R. BELLINI, Σ. ΧΡIΣΤΟΥ, Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ε. ΗΛΙΑ, Β. ΡΑΗΣ, Σ. ΙΩΑΝΝΟΥ, P. LAABS, J. SELL, F. RAGAZZI, E. VIGNOCCHI ΚΑΙ Α. ΚΑΤΣΑΦΥΛΛΟΥΗ Pest Practice: εκπαιδευτική ηλεκτρονική πλατφόρμα για την κατα ρτιση των επαγγελματιών διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών Ε49 Α. ΜΙΧΑΗΛΑΚΗΣ,. ΜΑΣΕΛΟΥ, Α. ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ, Γ. ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ,. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ, Π. Γ. ΜΥΛΩΝΑΣ,. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, Κ. ΜΑΧΑΙΡΑ, Χ. ΑΘΑ- ΝΑΣΙΟΥ, Γ. ΒΛΟΝΤΖΟΣ ΚΑΙ Β. ΣΩΤΗΡΟΥΑΣ Πρόβλεψη και ανα λυση των αναγκών κατα ρτισης και των δεξιοτήτων των εφαρμοστών διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών Ε50 Ε. ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ, Γ. ΜΠΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ, Α. ΜΙΧΑΗΛΑΚΗΣ ΚΑΙ.Π. ΠΑ- ΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Χρήση μικροεκχυ λισης στερεα ς φα σης από αέρια φα ση σε συνδυασμό με αέρια χρωματογραφία και φασματομετρία μαζα ς (HS-SPME-GC-MS) ως μία πιθανή διαγνωστική μέθοδος προσβεβλημένων πορτοκαλιών από τη μυ γα της Μεσογείου Ε51 Κ. ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗ, Ε. ΓΟΥΜΕΝΑΚΗ, Ε. ΡΑΥΤΑΚΗΣ,. ΓΟΥΤΟΣ ΚΑΙ Ε. ΚΑ- ΠΕΤΑΝΑΚΗΣ Πρώτη παρατήρηση του μυκητοφα γου Psyllobora vigintiduopunctata L. (Coleoptera: Coccinellidae) σε καλλιέργεια θερμοκηπίου στην Κρήτη Ε52.Ε. ΚΑΠΑΝΤΑΙΑΚΗ, Α. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΟΥ, E. ZCHORI-FEIN, N. MOZES-

15 16 ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο 15 DAUBE, Γ. ΤΣΙΑΜΗΣ ΚΑΙ Κ. ΜΠΟΥΡΤΖΗΣ Μελέτη της βακτηριακής ποικιλότητας δυ ο ειδών αλευρωδών με τεχνολογίες Αλληλου χισης Νέας Γενια ς Ε53 Λ. ΝTOYΛΜΠΕΡΗΣ, Κ. ΠΑΠΑΟΠΟΥΛΟΥ,. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, Χ. ΡΕΠΠΑ, Σ. ΡΕΠΠΑΣ ΚΑΙ.X. ΚΟΝΤΟΗΜΑΣ Ο ρόλος των εντόμων στην ενδόσηψη των συ κων Ε54 Ε.Ι. ΜΠΕΡΗΣ,.Π. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ, S. GOWEN, B. PEMBROKE ΚΑΙ.Χ. ΚΟΝΤΟΗΜΑΣ Μελέτη της επίδρασης εντομοπαθογόνων μυκήτων στην Ευδεμίδα της αμπέλου (Lobesia botrana) (Lepidoptera: Tortricidae) κα τω από διαφορετικές τιμές θερμοκρασίας Ε55 Ε.Ι. ΝΑΒΡΟΖΙΗΣ ΚΑΙ ΗΛ.X. ΕΛΗΤΖΑΚΗΣ υνατότητα μεταφορα ς του μυ κητα Monilinia spp. από τα λεπιδόπτερα Anarsia lineatella, Grapholitha molesta και Adoxophyes orana Ε56 Α. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, Α.Ε. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ, Γ. ΦΛΩΡΟΣ, Κ. ΦΑΣΣΕ- ΑΣ ΚΑΙ Α. ΧΑΛΑΙΟΥ Auchenorrhyncha (Hemiptera: Homoptera) σε εσπεριδοειδώνες: Είδη, πληθυσμιακή διακυ μανση και συσχέτισή τους με κηλίδες επί των καρπών Επι σημο ει πνο Πε μπτη 22 Οκτωβρι ου ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΉΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ ΧΗΜΙΚΉ ΚΑΤΑ- ΠΟΛΈΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΌΤΗΤΑ RALF NAUEN Επισκόπηση, μηχανισμοί και διαχείριση της ανθεκτικότητας των Λεπιδόπτερων στα διαμίδια 5 η Συνεδρία: ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΕΘΟΟΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ (Ι Μέρος) ΠΡΟΕΡΕΊΟ: Μ.Λ. ΠΆΠΠΑ, Ν.Α. ΚΟΥΛΟΎΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΟΜΙΛΙΑ F. WÄCKERS Πρόσφατες Καινοτομίες στη Βιολογική Καταπολέμηση A.M. SIMMONS ΚΑΙ A. LEVI Χτίζοντας ανθεκτικότητα στο καρπου ζι (Citrullus lanatus var. lanatus) εναντίων των αλευρωδών (Hemiptera: Aleyrodidae) Ν. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Η. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ, Π. ΜΥΛΩΝΑΣ,.Π. ΠΑ- ΠΑΧΡΗΣΤΟΣ, Ι. ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ, Σ. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ, Γ. ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΚΑΙ. ΖΩΑΚΗ Εφαρμογή της κλασικής βιολογικής καταπολέμησης για το έντομο Metcalfa pruinosa (Hemiptera: Fulgoroidea) με την αξιοποίηση Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημα των A. ΚΑΠΡΑΝΑΣ ΚΑΙ C. GRIFFIN

16 16 Πρόγραμμα Συνεδρίου Βιολογική καταπολέμηση του σκαθαριου των πευ κων Hylobius abietis με εντομοπαθογόνους νηματωδεις Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ, Μ.Λ. ΠΑΠΠΑ, Α. ΠΕΚΑΣ, X. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ, Χ. ΚΟΛΩΝΑ, F. WÄCKERS ΚΑΙ Γ.. ΜΠΡΟΥΦΑΣ Η γυ ρη ως συμπληρωματική πηγή τροφής για τα πολυφα γα αρπακτικα ακα ρεα της οικογένειας Phytoseiidae Μ.Λ. ΠΑΠΠΑ,. ΣΤΑΝΤΖΟΣ, Α. ΠΕΚΑΣ, Κ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΗΣ, P. DUELLI, C.S. HENRY, F. WÄCKERS ΚΑΙ Γ.. ΜΠΡΟΥΦΑΣ Τα είδη του Ευρωπαϊκου συμπλόκου Chrysoperla carnea (Neuroptera: Chrysopidae): διαφοροποιήσεις με βα ση το είδος της λείας ια λειμμα 5 η Συνεδρία: ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΜΕΘΟΟΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ (ΙΙ Μέρος) ΠΡΟΕΡΕΊΟ: Α.Π. ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ, Π.Α. ΗΛΙΌΠΟΥΛΟΣ Σ. ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ, Θ.Ι. ΣΤΑΘΑΚΗΣ, Ε.Β. ΚΑΠΑΞΙΗ ΚΑΙ Γ.Θ. ΠΑ- ΠΑΟΥΛΗΣ Λειτουργική απόκριση του αρπακτικου ακα ρεως Neoseiulus idaeus Denmark & Muma (Acari: Phytoseiidae) επί του Eutetranychus orientalis (Klein) (Acari:Tetranychidae) Χ.Κ. ΤΡΑΚΑ, Ε.Α. ΠΕΤΡΑΚΗΣ, Μ.Γ. ΠΟΛΥΣΙΟΥ, Α.Χ. ΚΥΜΠΑΡΗΣ ΚΑΙ.Χ. ΠΕΡΙΚΗΣ Βιοδραστικότητα των αιθερίων ελαιών βασιλικου (Ocimum basilicum) και απήγανου (Ruta chalepensis) επί των αφίδων Aphis gossypii και Myzus persicae (Hemiptera: Aphididae) και του ακα ρεως Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) X.Σ. ΙΩΑΝΝΟΥ, Σ.Α. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Κ.. ΖΑΡΠΑΣ, Ι. ΚΟΥΤΣΑΥ- ΤΙΚΗΣ, Α. ΞΕΝΑΚΗΣ, Χ.Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ N.Θ. ΠΑΠΑΟΠΟΥΛΟΣ Ανα πτυξη και εφαρμογή ενός ηλεκτρονικου συστήματος προσδιορισμου θέσης (Location Aware System) για την παρακολου θηση και αντιμετώπιση της ραγολέτιδας της κερασια ς, Rhagoletis cerasi σε εμπορικου ς οπωρώνες της Θεσσαλίας Α.Π. ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ, Ε.Γ. ΜΑΛΑΝΡΑΚΗ ΚΑΙ Ε.Γ. ΚΑΠΟΓΙΑ Μελέτη της επίδρασης μεθόδων αντιμετώπισης του δα κου Bactrocera oleae (Diptera: Tephritidae) στους φυσικου ς εχθρου ς του Γ. ΦΟΥΣΚΙΤΑΚΗΣ, Ε. ΟΪΤΣΙΗΣ, Η. ΡΗΓΑΚΗΣ ΚΑΙ Κ. ΒΑΡΙΚΟΥ Ανα πτυξη ολοκληρωµένου συστήµατος για τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας δολωµατικου ψεκασµου κατα του δα κου της ελια ς µε χρήση συ γχρονων τεχνικών αυτοµατισµου ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΤΟΣ, L. SWEVERS ΚΑΙ Α. ΚΟΥΡΤΗ Βιοεντομοκτόνα: εντομοκτόνα ασφαλή για το φυσικό περιβα λλον και την ανθρώπινη υγεία Ν.Γ. ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΣ, Σ. ΜΠΙΤΙΒΑΝΟΣ, Α.Α. ΚΛΕΙΤΣΙΝΑΡΗΣ, Ε.

17 16 ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο 17 ΤΖΙΡΤΖΙΛΑΚΗΣ, Ι. ΡΑΛΛΗΣ, Ι. ΖΑΡΜΠΟΥΤΗΣ,. ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΑΙ.Χ. ΚΟΝΤΟΗΜΑΣ Gelsura : ένα νέο σκευ ασμα που συνδυα ζει δόλωμα και την δραστική ουσία α-cypermethrin για την αντιμετώπιση του δα κου της ελια ς Κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, Χ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ, Α. ΛΙΟΥΠΗΣ, Θ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ, Φ. ΤΣΑΓΑΝΟΥ, Ι. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ, Χ. ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Α. ΖΩΣΙΜΑΣ, Γ. ΚΟΡΟΜΠΙΛΙΑΣ, Γ. ΓΙΤΣΗΣ ΚΑΙ Χ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Το συ στημα παρακολου θησης εντομολογικών εχθρών Evalio Agrosystems της DuPont για το βαμβα κι και τη βιομηχανική τομα τα: τρία χρόνια εμπειρία από τη λειτουργία του στη Θεσσαλία ια λειμμα-ελαφρύ Γεύμα 6 η Συνεδρία: ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ (Ι Μέρος) ΠΡΟΕΡΕΊΟ: Κ. ΒΑΡΊΚΟΥ, Ι. ΜΑΡΓΑΡΙΤΌΠΟΥΛΟΣ Γ. ΒΟΝΤΑΣ, Μ. ΡΗΓΑ,. ΤΣΑΚΙΡΕΛΗ, Ε. ΜΩΡΟΥ, Ν. ΠΑΥΛΙΗ, Α. ΜΥΡΙΑΚΗΣ, T. VAN LEEUWEN, Ε. ΡΟΙΤΑΚΗΣ, Α. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΟΥ ΚΑΙ R. NAUEN Ανα λυση της ανθεκτικότητας στα εντομοκτόνα σε κυ ριους εχθρου ς καλλιεργειών: από το μοριακό μηχανισμό στη διαχείριση της φυτοπροστασίας Ε. ΡΟΙΤΑΚΗΣ, Μ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ, Ε. ΒΑΣΑΚΗΣ, Α. ΗΛΙΑΣ, Ε. ΜΟΡΟΥ, Γ. ΒΟΝΤΑΣ, A. BASSI, R. NAUEN ΚΑΙ A. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΟΥ ιερευ νηση της ανθεκτικότητας του υπονομευτή της τομα τας Tuta absoluta στα διαμίδια Β. ΟΥΡΗΣ, Μ. ΡΗΓΑ, Ρ. ΠΑΝΤΕΛΕΡΗ, Α. ΖΑΜΠΟΥΚΑ, Γ. ΛΙΒΑΑ- ΡΑΣ, R. NAUEN ΚΑΙ Ι. ΒΟΝΤΑΣ Αξιολόγηση γονιδίων και μεταλλαγών που ενδεχομένως σχετίζονται με ανθεκτικότητα σε εντομοκτόνα, μέσω εκτοπικής έκφρασης και γονιδιακής τροποποίησης με CRISPR/Cas9 στην Drosophila Φ.Μ. ΙΩΑΝΝΙΗΣ, Α. ΣΑΧΙΝΟΓΛΟΥ ΚΑΙ Ι. ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Εργαστηριακές βιοδοκιμές προσδιορισμου των LD 50s (δόσεις θνησιμότητας) των εντομοκτόνων Metaflumizone και Spinosad στον δορυφόρο της πατα τας Leptinotarsa decemlineata (Coleoptera: Chrysomelidae) ια λειμμα 6 η Συνεδρία: ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ (ΙΙ Μέρος) ΠΡΟΕΡΕΊΟ: Φ.Μ. ΙΩΑΝΝΊΗΣ,. ΚΟΝΤΟΉΜΑΣ Κ. ΒΑΡΙΚΟΥ, Ν. ΓΑΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΚΑΙ Α. ΜΠΙΡΟΥΡΑΚΗ

18 18 Πρόγραμμα Συνεδρίου Βελτίωση των δολωματικών ψεκασμών για την αντιμετώπιση του δα κου της ελια ς ΠΕΡΙΚΗΣ, Κ. ΠΟΝΤΙΚΑΚΟΣ, Ξ. ΓΙΩΡΓΟΥΕΛΛΗΣ, Χ. ΤΡΑΚΑ, Θ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ, Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ,. ΠΥΡΟΜΑΛΗΣ ΚΑΙ Θ. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙΗΣ Παρακολου θηση και αντιμετώπιση του δα κου της ελια ς με την ανα πτυξη και εφαρμογή ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Υπηρεσιών Θέσης (Location Aware System) ΠΕΤΡΑΚΗΣ, Γ. ΣΠΑΝΑΚΗΣ, Ε. ΤΖΑΤΖΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ Α. ΤΣΑΤΣΑ- ΚΗΣ Η αλόγιστη χρήση εντομοκτόνων και τα προβλήματα υγείας από την έκθεση σε οργανοφωσφορικές ουσίες και πυρεθρίνες Μ. ΜΑΡΑΘΙΑΝΟΎ, Κ. ΣΠΑΝΟΎ,. ΉΜΟΥ ΚΑΙ. ΒΛΆΧΟΣ Τα αποτελέσματα της έρευνας για τη χρήση των γεωργικών φαρμα κων στην Αργολίδα ια λειμμα Ειδική Συνεδρία: ΠΑΡΟΥΣΙΆΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΏΝ ΠΡΟΕΡΕΊΟ: Ε. ΡΟΙΤΆΚΗΣ BAYER ΕΛΛΑΣ «Sivanto και Velum : υ ο καινοτόμες δραστικές ουσίες από την Bayer CropScience πολυ συ ντομα στην ελληνικα αγορα». AGROTYPOS / Κ.Ν. ΓΙΑΝΝΟΠΟΛΙΤΗΣ Ορθολογική χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην Ελλα δα: Υφιστα μενη κατα σταση και προσπα θειες για βελτίωση ΣΥΝΕΡΙΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΕΘΟΟΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ (E57-E86) ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ (E87-E109) Ε57 Μ. ΜΠΕΛΕΝΙΩΤΗ, Ν. ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ, Β. ΟΥΡΗΣ ΚΑΙ Γ. ΒΟΝΤΑΣ Απόκριση του Drosophila suzukii (Diptera: Drosophiladeae) σε χημικές ουσίες και ανθεκτικότητα του στα εντομοκτόνα Ε58 Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ, Π. ΘΕΟΟΣΙΑΟΥ, Μ.Λ. ΠΑΠΠΑ ΚΑΙ Γ.. ΜΠΡΟΥΦΑΣ Αξιολόγηση περιβαλλοντικου κινδυ νου ενός εξωτικου παρα γοντα βιολογικής καταπολέμησης: α μεσες επιδρα σεις του Transeius montdorensis στα ιθαγενή αρπακτικα ακα ρεα Euseius finlandicus και Ε. stipulatus (Acari: Phytoseiidae) Ε59. ΣΤΑΝΤΖΟΣ, Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ, Α. ΑΓΓΕΛΕΤΑΚΗΣ, Χ. ΚΩΛΟΝΑ, Μ.Λ. ΠΑΠΠΑ, A. BASSI ΚΑΙ Γ.. ΜΠΡΟΥΦΑΣ Επιδρα σεις του chlorantraniliprole σε θηρευτικα αρθρόποδα μη στόχους στο βαμβα κι Ε60 Β.Ι. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, Θ.Ι. ΣΤΑΘΑΚΗΣ, Ε.Β. ΚΑΠΑΞΙΗ ΚΑΙ Γ.Θ. ΠΑΠΑ- ΟΥΛΗΣ

19 16 ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο 19 Προτίμηση του αρπακτικου ακα ρεως Neoseiulus idaeus Denmark & Muma (Acari: Phytoseiidae) μεταξυ των σταδίων ανα πτυξης του Eutetranychus orientalis (Klein) (Acari: Tetranychidae) Ε61.M. ΠΑΠΑΗΜΗΤΡΙΟΥ, Ε.Α. ΠΕΤΡΑΚΗΣ, Α.Χ. ΚΥΜΠΑΡΗΣ, Μ.Γ. ΠΟΛΥ- ΣΙΟΥ ΚΑΙ.Χ. ΠΕΡΙΚΗΣ Συγκριτική μελέτη της επίδρασης των αιθερίων ελαίων δυ ο χημειότυπων του Mentha pulegium (Lamiaceae) (κν. φλισκου νι) στην επιβίωση των εντόμων Aphis gossypii και Nesidiocoris tenuis και του ακα ρεως Tetranychus urticae Ε62.Λ. ΤΟΥΡΝΟΓΛΟΥ, Α.Ε. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ, Α.Π. ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ ΚΑΙ Γ.Θ. ΠΑΠΑΟΥΛΗΣ Ωφέλιμα έντομα και η επίδραση τους στον πληθυσμό του κοκκοειδου ς Chrysomphalus aonidum (L.) σε εσπεριδοειδώνες των Χανίων Ε63 Χ.Κ. ΤΡΑΚΑ, Ε.Α. ΠΕΤΡΑΚΗΣ, Μ.Γ. ΠΟΛΥΣΙΟΥ, Α.Χ. ΚΥΜΠΑΡΗΣ ΚΑΙ.Χ. ΠΕΡΙΚΗΣ Επίδραση των υδρολυμα των βασιλικου (Ocimum basilicum) και απήγανου (Ruta chalepensis) στην επιβίωση και αναπαραγωγή των Aphis gossypii (Hemiptera: Aphididae) και Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) Ε64. ΤΣΟΥΛΝΑΡΑ ΚΑΙ G. PORT Βιολογική Καταπολέμηση του Tuta absoluta με τα βιοεντομοκτόνα Beauveria bassiana και Bacillus thuringiensis Ε65.Β. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Βιολογική καταπολέμηση καλλιεργειών με περιπτώσεις εφαρμογής του Rodolia cardinalis, του Stethorus punctum και του Cryptolaemus montrouzieri Ε66. ΠΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ Μ.Β. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ Νυμφική ανα πτυξη του Macrolophus pygmaeus (Rambur) σε δυ ο ανθοφόρα φυτα, στο Calendula arvensis και στο Calendula officinalis Ε67 Π. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ, Π. ΓΟΥΒΙΩΤΗΣ, C. MANDATO, G.Β. DUNPHY, Ε. ΚΑΛΟ- ΡΙΖΟΥ ΚΑΙ Α. ΣΑΧΙΝΟΓΛΟΥ Παραμετρική ανα λυση σε ποσοτικό και ποιοτικό επίπεδο προνυμφικών αιματοκυττα ρων καρπόκαψας των μήλων Cydia pomonella (Lepidoptera: Tortricidae) Ε68 Χ.Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Ν.Γ. ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΣ,.X. ΚΟΝΤΟΗΜΑΣ, Α.Ι. ΝΙ- ΚΟΛΑΪΟΥ, Μ.Κ. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ,. ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΠΡΙΝΤΖΙΟΥ, P. TREMATERRA, R. MOORE ΚΑΙ S. GALVEZ Αξιολόγηση συσκευών παγιδευ σεως για τα Thaumetopoea pityocampa (Denis and Schiffermüller) (Lepidoptera: Thaumetopoeide) και Dendrolimus pini (L.) (Lepidoptera: Lasiocampidae) και αντιμετώπισή τους με την χρήση φερομονών Ε69 Σ.Γ. ΚΑΜΑΡΑΣ, Ε. ΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι.Ο. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Επίδραση φυτικών εκχυλισμα των σε διαφορετικα στα δια του κομβονηματώδη Meloidogyne javanica Ε70 J. VAN DER BLOM, M.B. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΚΑΙ Κ. ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ Παρασιτισμός του Tuta Absoluta Meyrick (Lepidoptera, Gelechiidae) από παρασιτοειδή της οικογένειας Eulophidae (Hymenoptera) σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες τομα τας στην Αλμερία, Ισπανία.

20 20 Πρόγραμμα Συνεδρίου Ε71.Χ. ΚΟΝΤΟΗΜΑΣ ΚΑΙ Β. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Εντομοπαθογόνοι μυ κητες για την αντιμετώπιση του ρυγχοφόρου των φοινικοειδών, Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (Coleoptera: Curculionidae) Ε72 Σ. ΜΑΝΤΖΟΥΚΑΣ ΚΑΙ Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Επίδραση των εντομοπαθογόνων μυκήτων Metarhizium robertsii, Beauveria bassiana και Isaria fumosorosea στην πρόσληψη τροφής, στην κατανα λωση τροφής και στην ανα πτυξη των προνυμφών του εντόμου Sesamia nonagrioides (Lepidoptera: Noctuidae) Ε73 Σ. ΜΑΝΤΖΟΥΚΑΣ ΚΑΙ Φ. ΛΑΜΑΡΗ Η διερευ νηση της επίδραση του εκχυλίσματος κρόκου στην ανα πτυξη των εντομοπαθογόνων μυκήτων Beauveria bassiana, Metarhizium robertsii και Isaria fumosorosea Ε74 Σ. ΜΑΝΤΖΟΥΚΑΣ, ΣΤ. ΓΟΥΝΤΟΥΑΚΗ, Ι. ΛΑΓΩΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΙΚ. ΚΑΡΜΟ- ΚΟΛΙΑ ΚΑΙ Ι.Ν. ΜΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ιερευ νηση της ενδοφυτικής συμβίωσης των εντομοπαθογόνων μυκήτων Beauveria bassiana, Metarhizium robertsii και Isaria fumosorosea σε καλλιεργου μενα είδη και της επίδρασής τους στην ζωοτοκία και επιβίωση αφίδων του είδους Myzus persicae Ε75 P. URBANEJA-BΕRNAT, Μ. ΜΕΤΑΞΑ, M. MONTSERRAT ΚΑΙ J.A. JAQUES Πώς οι αβιοτικές συνθήκες επηρεα ζουν τις αλληλεπιδρα σεις μεταξυ τριών αρπακτικών ειδών του φυτοφα γου ακα ρεως Tetranychus urticae σε νεαρα φυτα κλημεντίνης; Ε76 Α. ΜΙΧΑΗΛΑΚΗΣ, A. ΚΥΜΠΑΡΗΣ, Γ. ΜΠΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ, Σ. ΑΝΤΩΝΑ- ΤΟΣ, N.Θ. ΠΑΠΑΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΚΑΙ.Π. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Ανα πτυξη μεθόδου μικροενκαψυλίωσης αιθέριων ελαίων και μελέτης της βιοδραστικότητα ς τους στο έντομο Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae) Ε77 Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ, I. ΨΩΜΑΕΛΗΣ, Μ.Λ. ΠΑΠΠΑ ΚΑΙ Γ.. ΜΠΡΟΥΦΑΣ Συμβατότητα εντομοκτόνων μειωμένης επικινδυνότητας με το αρπακτικό α καρι Transeius montdorensis (Acari: Phytoseiidae) Ε78 Κ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΗΣ,. ΣΤΑΝΤΖΟΣ, Μ.Λ. ΠΑΠΠΑ ΚΑΙ Γ.. ΜΠΡΟΥΦΑΣ Επίδραση πολλαπλών συζευ ξεων στην ωοπαραγωγή του Chrysoperla agilis (Neuroptera: Chrysopidae) Ε79 Ε.Ι. ΝΑΒΡΟΖΙΗΣ,.Α. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ Η.Χ. ΕΛΗΤΖΑΚΗΣ Παρουσία, προσβολή και βιολογική αντιμετώπιση του εντόμου Magicicada cassini (Hemiptera: Cicadidae) σε καλλιέργεια αμπέλου Ε80 N. NTAΛΛΗ, A. KOPICZKO, K. RADTKE, P. MARCINIAK, G. ROSINSKI ΚΑΙ Z. ADAMSKI Επίδραση των εκχυλισμα των του είδους Melia azedarach στο Λεπιδόπτερο Spodoptera exigua Ε81 Σ.Α. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, X.Σ. ΙΩΑΝΝΟΥ, Κ. ΖΑΡΠΑΣ, Θ. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙΗΣ, Χ.Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ N.Θ. ΠΑΠΑΟΠΟΥΛΟΣ Ανα πτυξη ενός χωρικου συστήματος λήψης αποφα σεων φυτοπροστασίας για τη ραγολέτιδα της κερασια ς (Diptera: Tephritidae)

21 16 ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο 21 Ε82 Σ.Α. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ X.Σ. ΙΩΑΝΝΟΥ Αποτρεπτική δρα ση της λιναλου λης στην ωοτοκία των θηλυκών της μυ γας της Μεσογείου (Diptera: Tephritidae) σε καρπου ς εσπεριδοειδών και γιγαρτόκαρπων Ε83 Ν.Ε. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Ν. ΕΜΙΡΗΣ, Π.Γ. ΜΥΛΩΝΑΣ, S. PRESTON ΚΑΙ Θ. ΚΥΠΡΑΙΟΣ Επίδραση του ανταγωνισμου στην κατανα λωσης λείας των αφιδοφα γων αρπακτικών της οικογένειας Coccinellidae Ε84 Ν.Ε. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Π.Γ. ΜΥΛΩΝΑΣ, Ν. ΕΜΙΡΗΣ,.Π. ΠΑΠΑΧΡΗ- ΣΤΟΣ ΚΑΙ Γ. ΜΑΤΣΊΝΟΣ Ο χρόνος αφομοίωσης της λείας ως περιοριστικός παρα γοντας της θήρευσης των αφιδοφα γων ειδών της οικογένειας Coccinellidae Ε85 Ν.Ε. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, H. WILLIAMS, Ν. ΕΜΙΡΗΣ, S. PRESTON, Π.Γ. ΜΥ- ΛΩΝΑΣ ΚΑΙ Θ. ΚΥΠΡΑΙΟΣ Μπεϋζιανή προσέγγιση στην εκτίμηση παραμέτρων μαθηματικών υποδειγμα των λειτουργικής ανταπόκρισης Ε86 Π.Ι. ΣΚΟΥΡΑΣ, Γ.I. ΣΤΑΘΑΣ, Α. ΚΟΣΤΡΙΒΑ, Ε. ΚΟΥΚΙ ΚΑΙ Π. ΓΚΛΕΖΑΚΟΥ Επίδραση εντομοκτόνων στην προνυμφική ανα πτυξη και την αδηφαγία του αρπακτικου Coccinella septempunctata (Coleoptera: Coccinellidae) Ε87 Β. ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΙΟΥ, Α. ΑΝΘΟΥΣΗ, G. BLOMQUIST, P. JUAREZ, A. LYND, H. RANSON, G. LYCCETT ΚΑΙ Γ. ΒΟΝΤΑΣ Ανα λυση του 4G κυτοχρώματος P450 στο κουνου πι-φορέα της ελονοσίας Anopheles gambiae: πιθανός ρόλος στην ανθεκτικότητα στα εντομοκτόνα μέσω δομικής αλλαγής του εξωσκελετου Ε88 Ε. ΜΩΡΟΥ, Α. ΗΛΙΑΣ, Ε. ΠΙΤΣΙΛΗ,. ΤΣΑΚΙΡΈΛΗ, Ι. ΜΟΥΣΤΑΚΑ, Α. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΟΥ ΚΑΙ Ι. ΒΟΝΤΑΣ Ανα λυση οξειδασών που σχετίζονται με την ανθεκτικότητα του Bemisia tabaci στα νεονικοτινοειδή εντομοκτόνα, για την πρόβλεψη διασταυρωτής ανθεκτικότητας και την ανα πτυξη διαγνωστικών Ε89 Μ. ΡΗΓΑ, Σ. ΠΑΠΑΑΚΗ, Χ. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ, S. BAJDA, T. VAN LEEUWEN ΚΑΙ Γ. ΒΟΝΤΑΣ Ανα λυση της συμμετοχής επιμέρους μεταλλαγών στόχου στην ανθεκτικότητα του τετρα νυχου Tetranychus urticae στα ακαρεοκτόνα Ε90 Κ.Χ. ΒΟΥΟΥΡΗΣ, Α.Ν. ΚΑΤΗ, Ε. ΣΑΙΚΟΓΛΟΥ, M. WILLIAMSON, Π. ΣΚΟΥΡΑΣ, O. ΗΜΟΤΣΙΟΥ, Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, B. FENTON, Γ. ΣΚΑΒΗΣ ΚΑΙ Ι.Τ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Εξέλιξη της ανθεκτικότητας του Myzus persicae στην Ελλα δα και παρουσίαση δυ ο νέων μοριακών διαγνωστικών μεθόδων για την ανίχνευση μηχανισμών ανθεκτικότητας Ε91 Ι.Τ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ, Κ.Χ. ΒΟΥΟΥΡΗΣ, E. ALSUHAIBANI, R. AL- ATIYAT, A. ΚΟΤΖΑΜΟΥΜΗΝ ΚΑΙ Ι. ΒΟΝΤΑΣ Ταυτοποίηση σημειακής μεταλλαγής στο γονίδιο AChE1 που σχετίζεται με ανθεκτικότητα σε εντομοκτόνα στην αφίδα Therioaphis trifolli. Ανα πτυξη διαγνωστικής PCR-RFLP μεθόδου Ε92 Κ.Χ. ΒΟΥΟΥΡΗΣ, Π.A. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, Π. ΣΚΟΥΡΑΣ, Α.Π. ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ,

22 22 Πρόγραμμα Συνεδρίου Ν. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ, Α.Ν. ΚΑΤΗ, Ι. ΒΟΝΤΑΣ, ΚΑΙ Ι.Τ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Καταγραφή της ανθεκτικότητας Ελληνικών πληθυσμών της μυ γας της Μεσογείου στα εντομοκτόνα deltamethrin και spinosad Ε93 A.N. KΑΤΗ, M. MANDRIOLI, Π. ΣΚΟΥΡΑΣ, G.L MALLOCH, Κ.Χ. ΒΟΥΟΥ- ΡΗΣ, M. VENTURELLI, G.C. MANICARDI, Ι.A. ΤΣΙΤΣΙΠΗΣ, B. FENTON ΚΑΙ Ι.T. ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Αλλαγές στην συχνότητα των γονιδίων των καρβοξυλεστερασών E4 και FE4 σε ελληνικου ς πληθυσμου ς της αφίδας του καπνου Myzus persicae nicotianae Ε94 Κ.Χ. ΒΟΥΟΥΡΗΣ, Α. ΣΑΧΙΝΟΓΛΟΥ ΚΑΙ Ι.Τ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Καταγραφή της ανθεκτικότητας του Myzus persicae στο εντομοκτόνο spirotetramat Ε95 Γ.Κ. ΜΥΡΩΝΙΗΣ, Α. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΟΥ ΚΑΙ Γ. ΒΟΝΤΑΣ ιερευ νηση της ανθεκτικότητας στα εντομοκτόνα του πρα σινου σκουληκιου Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae) στη χώρα μας Ε96 E. ΡΟΙΤΑΚΗΣ, Α. ΗΛΙΑΣ, J. LAGNEL, Μ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ, Ι. ΒΟΝΤΑΣ, R. NAUEN ΚΑΙ A. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΟΥ Χαρακτηρισμός ανθεκτικότητας του Tuta absoluta στα εντομοκτόνα με βαθεια αλληλου χιση μεταγραφώματος Ε97 Μ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ, Ε. ΒΑΣΑΚΗΣ, R. NAUEN, Ε. ΡΟΙΤΑΚΗΣ ΚΑΙ A. ΤΣΑ- ΓΚΑΡΑΚΟΥ Γενετική βα ση της ανθεκτικότητας στα διαμίδια για το Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) Ε98 Ν. ΠΑΥΛΙΗ, Α. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ, Β. ΤΣΕΛΙΟΥ, N. WYBOUW, W. DERMAUW, T. VAN LEEUWEN ΚΑΙ Ι. ΒΟΝΤΑΣ Μοριακός χαρακτηρισμός της ανθεκτικότητας του δα κου της ελια ς, Bactrocera oleae, στα πυρεθροειδή εντομοκτόνα Ε99 Α. ΗΛΙΑΣ, Ι. ΒΟΝΤΑΣ ΚΑΙ Α. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΟΥ Καταγραφή την συχνότητας και διασπορα ς μεταλλαγών ανθεκτικότητας του τετρα νυχου και του αλευρώδη και μελέτη τοξικότητας νέας γενια ς φυτοπροστατευτικών στους φυσικου ς τους εχθρου ς Ε100 Ε. ΑΛΥΣΣΑΝΡΑΚΗΣ, Α. ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ A. ΤΣΑΓΚΑΡΆΚΟΥ Χαρακτηρισμός της ανθεκτικότητας του παρασίτου της μέλισσας Varroa destructor (Acari: Varroidae) στα πυρεθρινοειδή εντομοκτόνα Ε101 Β. ΑΠΟΣΤΟΛΙΗΣ, Α. ΧΛΩΡΙΗΣ ΚΑΙ I. MEZEI Isoclast Active: Ένα πολυ τιμο εργαλείο για την καταπολέμηση μυζητικών εντόμων στην περιοχή της Μεσογείου Ε102 N. ΑΡΙΣΤΕΙΗΣ, Μ. ΑΐΒΑΖΟΓΛΟΥ, Τ. ΚΛΕΙΤΣΙΝΑΡΗΣ ΚΑΙ Σ. ΜΠΙΤΙΒΑΝΟΣ Nealta 20 SC: Το νέο ακαρεοκτόνο της BASF, με καινοτόμο τρόπο δρα σης, για την καταπολέμηση όλων των σταδίων των τετρα νυχων Ε103 Σ.Α. ΤΣΑΑΡΗΣ, Ε.Β. ΚΑΠΑΞΙΗ ΚΑΙ Γ.Θ. ΠΑΠΑΟΥΛΗΣ Μελέτη επίδρασης φυτοπροστατευτικών σκευασμα των επί του Eutetranychus orientalis (Klein) (Acari: Tetranychidae) Ε104 Σ. ΜΑΝΤΖΟΥΚΑΣ, Χ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ, Π. ΑΜΟΣ, Γ. ΖΑΓΓΟΣ, Ν. ΣΤΑΥΡΑ-

23 16 ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο 23 ΚΟΥΛΗΣ, Ε. ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ, Θ. ΜΑΡΑΝΤΗΣ, Π. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ. ΠΕΡΙ- ΚΗΣ Η παρακολου θηση των πληθυσμών του Helicoverpa armigera και του Tuta absoluta και η εφαρμογή της υπηρεσίας DuPont TM Evalio TM AgroSystems σε καλλιέργειες βιομηχανικής τομα τας στην Ηλεία και στην Αχαΐα Ε105 Ε. ΡΟΙΤΑΚΗΣ, Μ. ΓΡΙΣΠΟΥ, Γ. ΒΟΝΤΑΣ, R. NAUEN, N. GODLEY, Ε. ΦΙ- ΛΙΠΠΟΥ, Ε. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΚΑΙ Α. ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗ Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας δολοματικών εφαρμογών εντομοκτόνων στον δα κο της ελια ς με μία νέα προσέγγιση Ε106 Ε. ΡΟΙΤΑΚΗΣ, Μ. ΓΡΙΣΠΟΥ, A. AΧΕΙΜΑΣΤΟΥ, Χ. VAN WAETERMEULEN ΚΑΙ Α. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΟΥ Tο εντομοκτόνο flupyradifurone παρεμποδίζει την μετα δοση ιώσεων από τον αλευρώδη του καπνου Bemisia tabaci Ε107 Π.Ι. ΣΚΟΥΡΑΣ, Γ.I. ΣΤΑΘΑΣ, Α. ΚΟΣΤΡΙΒΑ ΚΑΙ Ι. ΛΟΥΛΟΥΑΚΗΣ Τοξικότητα μολυσμένου θηρα ματος σε δυο αφιδοφα γα αρπακτικα της οικογένειας Coccinellidae Ε108 Α. ΧΛΩΡΙΗΣ, Β. ΑΠΟΣΤΟΛΙΗΣ ΚΑΙ M. TORNE Spinetoram, το νέο εντομοκτόνο της ομα δας των spinosyns για την καταπολέμηση μασητικών εντόμων, της ψυ λλας και θριπών Ε109 Π. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ, Ε. ΚΑΛΟΡΙΖΟΥ, J. LAPOINTE, T. NDONKEU WALTER, T. ALAVO, C. MANDATO ΚΑΙ G.Β. DUNPHY Ερευνητικοί στόχοι και επιχειρηματικα πλα να στην Βιομηχανική Εντομολογία: Aπό τον ερευνητικό πα γκο στην επιχειρηματική καινοτομία Βραβεύσεις - Κλει σιμο Συνεδρι ου ΠΡΟΕΡΕΊΟ:.Χ. ΠΕΡΙΚΗΣ, Α. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΟΥ Παρασκευη 23 Οκτωβρι ου Εκδρομή στο νομό Ρεθυ μνης Ξενα γηση στην πόλη του Ηρακλείου και στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας

24 24

Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος. www.entsoc.gr. Επιμέλεια Έκδοσης. Αναστασία Τσαγκαράκου, Εμμανουήλ Ροδιτάκης, Μαριάννα Σταυρακάκη

Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος. www.entsoc.gr. Επιμέλεια Έκδοσης. Αναστασία Τσαγκαράκου, Εμμανουήλ Ροδιτάκης, Μαριάννα Σταυρακάκη Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος www.entsoc.gr 6 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Επιμέλεια Έκδοσης Αναστασία Τσαγκαράκου, Εμμανουήλ Ροδιτάκης, Μαριάννα Σταυρακάκη ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ», Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ. 11 14 Οκτωβρίου 2011 ΝΑΥΠΛΙΟ. ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Ταχυδρομική Θυρίδα 51214 145 10 Κηφισιά, Αθήνα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ. 11 14 Οκτωβρίου 2011 ΝΑΥΠΛΙΟ. ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Ταχυδρομική Θυρίδα 51214 145 10 Κηφισιά, Αθήνα ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Ταχυδρομική Θυρίδα 51214 145 10 Κηφισιά, Αθήνα HELLENIC ENTOMOLOGICAL SOCIETY Postal Office Box 51214 GR 145 10 Kifisia, Athens 14 ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα εκτροφής φυσικών εχθρών

Σύστημα εκτροφής φυσικών εχθρών Σύστημα εκτροφής φυσικών εχθρών «ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΒΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΟΥΛΙΟΥ HYDROFLIES» ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΒΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

O υπονομευτής της τομάτας. Tuta absoluta. Κωνσταντίνος Β. Σίμογλου. ΔΑΟ & Κ Δράμας, Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου

O υπονομευτής της τομάτας. Tuta absoluta. Κωνσταντίνος Β. Σίμογλου. ΔΑΟ & Κ Δράμας, Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου O υπονομευτής της τομάτας Tuta absoluta Κωνσταντίνος Β. Σίμογλου ΔΑΟ & Κ Δράμας, Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Δράμα, 25-10-2011 O υπονομευτής της τομάτας Tuta absoluta Βιολογικός κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 - - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 05/4711 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 15 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΚΑΒΑΛΑ ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ 22 _ 25

ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 15 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΚΑΒΑΛΑ ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ 22 _ 25 ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 15 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΚΑΒΑΛΑ ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ 22 _ 25 Οκτωβρίου 2013 Περιεχόμενα i Ελληνική Εντομολογική Εταιρεία www.entsoc.gr Επιμέλεια Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

Η Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος,

Η Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος, Ενημερωτικό ελτίο Εντομολογικής Εταιρείας Ελλάδος 15ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο Επιμέλεια Έκδοσης Ταχυδρομική Θυρίδα 51214 145 10 Κηφισιά, Αθήνα E-mail: info@entsoc.gr Ιστοσελίδα: www.entsoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η έξαρση των πληθυσμών της κηκιδόμυγας των φύλλων της ελιάς και η σημασία των φυσικών εχθρών στην αποκατάσταση της ισορροπίας

Η έξαρση των πληθυσμών της κηκιδόμυγας των φύλλων της ελιάς και η σημασία των φυσικών εχθρών στην αποκατάσταση της ισορροπίας Η έξαρση των πληθυσμών της κηκιδόμυγας των φύλλων της ελιάς και η σημασία των φυσικών εχθρών στην αποκατάσταση της ισορροπίας Δ. ΠΕΡΔΙΚΗΣ 1, Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ 1, Σ. ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ 2 και Α. ΑΓΓΕΛΑΚΗ 2 1 Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: g.koliopoulos@bpi.gr

e-mail: g.koliopoulos@bpi.gr 3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥΜ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Εντοµολογική επιτήρηση για την αντιµετώπιση της ελονοσίας ρ Γεώργιος Κολιόπουλος Εργαστήριο Ελέγχου Γεωργικών Φαρµάκων Τµήµα Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση φυτοπροστατευτικών ουσιών στη θνησιμότητα και στη συμπεριφορά του αρπακτικού εντόμου Macrolophus pygmaeus (Hemiptera: Miridae)

Επίδραση φυτοπροστατευτικών ουσιών στη θνησιμότητα και στη συμπεριφορά του αρπακτικού εντόμου Macrolophus pygmaeus (Hemiptera: Miridae) Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΒΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΟΥΛΙΟΥ HYDROFLIES Επίδραση φυτοπροστατευτικών

Διαβάστε περισσότερα

2/21/2012. Εχθροί των καλλιεργειών φυτοφάγα έντομα, ακάρεα, νηματώδεις. Γ. Μπρούφας 1, Μ.Λ. Παππά 1 και Δ.Σ. Κωβαίος 2. Απόδοσ ση (Kgr / στρέμμα)

2/21/2012. Εχθροί των καλλιεργειών φυτοφάγα έντομα, ακάρεα, νηματώδεις. Γ. Μπρούφας 1, Μ.Λ. Παππά 1 και Δ.Σ. Κωβαίος 2. Απόδοσ ση (Kgr / στρέμμα) Γ.Μπρούφας 1, Μ. Παππά 1 και Δ. Κωβαίος 2 Γ. Μπρούφας 1, Μ.Λ. Παππά 1 και Δ.Σ. Κωβαίος 2 1 Εργαστήριο Γεωργικής Εντομολογίας & Ζωολογίας Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2 Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ζωολογίας &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5ης συνεδρίασης της οργανωτικής επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5ης συνεδρίασης της οργανωτικής επιτροπής ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 5 ΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Επικοινωνία: Κώστας Γιατρόπουλος Τηλ: 2413-511117 (γραφείου) 6937246817 (κινητό) Ταχ.Διεύθ.: ΓΕΩΤΕΕ-Κεντρικής Ελλάδας, Καψούρη 4, 41222 Λάρισα

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280)

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280) «Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια» Παραδοτέο Π1.17 Συγγραφή επιστημονικής εργασίας για την παρουσία και διακύμανση

Διαβάστε περισσότερα

«Ώρα Ευθύνης και Δράσης στη Φυτοπροστασία»

«Ώρα Ευθύνης και Δράσης στη Φυτοπροστασία» 6 η Συνάντηση Φυτοπροστασίας «Ώρα Ευθύνης και Δράσης στη Φυτοπροστασία» 1 η ημέρα: 24 2 2014 08.00 09.00: Προσέλευση υποδοχή συνέδρων, εγγραφές 09.00 10.00: Προσφωνήσεις χαιρετισμοί 10.00 10.30: Ευθύνες

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΑ ΕΙΔΗ: Μελέτη και Βιολογική Αντιμετώπιση της Tuta absoluta (Lepidoptera:Gelechiidae) στην Μεσόγειο

ΞΕΝΑ ΕΙΔΗ: Μελέτη και Βιολογική Αντιμετώπιση της Tuta absoluta (Lepidoptera:Gelechiidae) στην Μεσόγειο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΞΕΝΑ ΕΙΔΗ: Μελέτη και Βιολογική Αντιμετώπιση της Tuta absoluta

Διαβάστε περισσότερα

Agree WP. Βιολογικό εντομοκτόνο στομάχου με εκλεκτική δράση κατά προνυμφών λεπιδοπτέρων

Agree WP. Βιολογικό εντομοκτόνο στομάχου με εκλεκτική δράση κατά προνυμφών λεπιδοπτέρων Agree WP Βιολογικό εντομοκτόνο στομάχου με εκλεκτική δράση κατά προνυμφών λεπιδοπτέρων Agree WP Προϊόν Διανομέας Agree WP Το Agree WP περιέχει κρυστάλλους δ-endotoxin, που παράγονται από το βακτήριο Bacillus

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. 11 ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο. Καρδίτσα 11 14 Οκτωβρίου 2005. Ξενοδοχείο Ναϊάδες Νεοχώρι, Λίμνη Πλαστήρα

ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. 11 ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο. Καρδίτσα 11 14 Οκτωβρίου 2005. Ξενοδοχείο Ναϊάδες Νεοχώρι, Λίμνη Πλαστήρα ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 11 ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο Καρδίτσα 11 14 Οκτωβρίου 2005 Ξενοδοχείο Ναϊάδες Νεοχώρι, Λίμνη Πλαστήρα ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 11 ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΣ Χρήστος Γ. Αθανασίου Εργαστήριο Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΕΝΤΟΜΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ Κύριοι εχθροί Pectinophora gossypiella (Lepidoptera: Gelechiidae)

Διαβάστε περισσότερα

Ασθένειες ροδακινιάς

Ασθένειες ροδακινιάς Ασθένειες ροδακινιάς Εξώασκος (Leaf Curl, Taphrina deformans), προκαλεί έντονες παραμορφώσεις των φύλλων τον Απρίλιο. Ακολουθεί φυλλόπτωση των προσβεβλημένων δέντρων. Όχι σοβαρό πρόβλημα τις περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Μπρούφας 1, Μ. Παππά 1 και Δ. Κωβαίος 2

Γ.Μπρούφας 1, Μ. Παππά 1 και Δ. Κωβαίος 2 Γ.Μπρούφας 1, Μ. Παππά 1 και Δ. Κωβαίος 2 Εργαστήριο Γεωργικής Εντομολογίας & Ζωολογίας Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ζωολογίας & Παρασιτολογίας Σχολή Γεωπονίας Εχθροί των καλλιεργειών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 3.3.3 Εγχειρίδιο ζωικών και φυσικών εχθρών, Κρήτη ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Έργο HYDROFLIES

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 3.3.3 Εγχειρίδιο ζωικών και φυσικών εχθρών, Κρήτη ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Έργο HYDROFLIES ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 3.3.3 Εγχειρίδιο ζωικών και φυσικών εχθρών, Κρήτη ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Έργο HYDROFLIES ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΒΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διάγνωση και αντιμετώπιση σημαντικών εχθρών στο αστικό πράσινο

Διάγνωση και αντιμετώπιση σημαντικών εχθρών στο αστικό πράσινο Διάγνωση και αντιμετώπιση σημαντικών εχθρών στο αστικό πράσινο Δρ Γεώργιος Θ. Παπαδούλης Καθηγητής Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας και Εντομολογίας Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αστικό Πράσινο Ετήσια Πολυετή

Διαβάστε περισσότερα

«Ώρα Ευθύνης και Δράσης στη Φυτοπροστασία»

«Ώρα Ευθύνης και Δράσης στη Φυτοπροστασία» 6 η Συνάντηση Φυτοπροστασίας Πρόγραμμα 6 ης Συνάντηση Φυτοπροστασίας «Ώρα Ευθύνης και Δράσης στη Φυτοπροστασία» 1 η ημέρα: 24-2-2014 08.00-09.00: Προσέλευση-υποδοχή συνέδρων, εγγραφές 09.00-10.00: Προσφωνήσεις-χαιρετισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Cascade 10 DC. Γενικά. Τρόπος δράσης. Χαρακτηριστικά. Συνδυαστικότητα

Cascade 10 DC. Γενικά. Τρόπος δράσης. Χαρακτηριστικά. Συνδυαστικότητα . Cascade 10 DC Γενικά Όνομα Cascade 10 DC Σκεύασμα Εναιωρηματοποιήσιμο συμπύκνωμα Δραστική ουσία 10.0 % β/ο Flufenoxuron Τρόπος δράσης Δρα ως ρυθμιστής ανάπτυξης παραμποδίζοντας τη σύνθεσή της χιτίνης,

Διαβάστε περισσότερα

Κατα ολέµησηκουνου ιών

Κατα ολέµησηκουνου ιών Κατα ολέµησηκουνου ιών Κουνού ιακαιάνθρω ος: µια δύσκολη συµβίωση Α. Μιχαηλάκης Εργαστήριο Γεωργικής Εντοµολογίας, Τµήµα Εντοµολογίας και Γ. Ζωολογίας, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Βιολογικός κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση βέλτιστου τρόπου εξαπόλυσης και διάθεσης φυσικών εχθρών

Έκθεση βέλτιστου τρόπου εξαπόλυσης και διάθεσης φυσικών εχθρών Έκθεση βέλτιστου τρόπου εξαπόλυσης και διάθεσης φυσικών εχθρών «ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΒΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΟΥΛΙΟΥ HYDROFLIES» ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπονομευτής των φύλλων της τομάτας

Ο υπονομευτής των φύλλων της τομάτας T u t a a b s o l u t a Ο υπονομευτής των φύλλων της τομάτας ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Ηρακλείου Από πού ήρθε; Το μικρολεπιδόπτερο Tuta absoluta, είναι έντομο ιθαγενές

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 4ΑΛ Β-ΑΒ. Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 150 Προς ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ ΙΑ

Α Α: 4ΑΛ Β-ΑΒ. Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 150 Προς ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-2 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ 93378 πρωτ: & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ /νση: Λ Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΦΙΔΩΝ ΣΤΑ ΒΑΜΒΑΚΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΦΙΔΩΝ ΣΤΑ ΒΑΜΒΑΚΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΦΙΔΩΝ ΣΤΑ ΒΑΜΒΑΚΙΑ ΑΦΙΔΑ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ Aphis gossypii (Hemiptera-Homoptera,Aphididae) Βιολογία Aphis gossypii στο βαμβάκι 2.Με την άνοδο της θερμοκρασίας και τη δράση των φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Το κόκκινο σκαθάρι Rhynchophorus ferrugineus Απειλεί το φοινικόδασος Ενημερώσου Προστάτευσε το φοινικόδασος

Το κόκκινο σκαθάρι Rhynchophorus ferrugineus Απειλεί το φοινικόδασος Ενημερώσου Προστάτευσε το φοινικόδασος Το κόκκινο σκαθάρι Rhynchophorus ferrugineus Απειλεί το φοινικόδασος Ενημερώσου Προστάτευσε το φοινικόδασος Ο κόκκινος ρυγχωτός κάνθαρος (σκαθάρι) το έντοµο δηλαδή Rhynchophorus ferrugineus, είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΥΠΡΟΣ «ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΒΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΟΥΛΙΟΥ HYDROFLIES» «ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΒΙΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Δράμα, 29-06-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 11142 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚ/ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

5.4.1. Μέθοδος διατήρησης φυσικών εχθρών σε θερμοκήπιο. Επιδράσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων στο πολυφάγο αρπακτικό Macrolophus pygmaeus

5.4.1. Μέθοδος διατήρησης φυσικών εχθρών σε θερμοκήπιο. Επιδράσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων στο πολυφάγο αρπακτικό Macrolophus pygmaeus «ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΒΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΟΥΛΙΟΥ HYDROFLIES» 5.4.1. Μέθοδος διατήρησης φυσικών εχθρών σε θερμοκήπιο Επιδράσεις φυτοπροστατευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Χ Λ Α Δ Ι Α Μ Η Λ Ι Α

Α Χ Λ Α Δ Ι Α Μ Η Λ Ι Α Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

FARMACON TEL: 2410669107-8, FAX: 2410669109 E-MAIL: info@farmacon.gr, WEB: www.farmacon.gr

FARMACON TEL: 2410669107-8, FAX: 2410669109 E-MAIL: info@farmacon.gr, WEB: www.farmacon.gr 1 η ημέρα: 24-2-2014 08.00-09.00: Προσέλευση-υποδοχή συνέδρων, εγγραφές 09.00-10.00: Προσφωνήσεις-χαιρετισμοί 10.00-10.30: Ευθύνες και δράσεις για φυτοπροστασία εναρμονισμένη στη νέα ΚΑΠ και στην εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ

ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλαβή έντομα και ωφέλιμα αρθρόποδα στους ελαιώνες της Τριφυλίας την περίοδο 2012-2013

Επιβλαβή έντομα και ωφέλιμα αρθρόποδα στους ελαιώνες της Τριφυλίας την περίοδο 2012-2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΑ ΑΓΡΟ- ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ Χρονική Διάρκεια: Οκτώβριος 2010 Ιούνιος 2014 Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση εντόμων που προσβάλλουν τα σπέρματα των οσπρίων

ιαχείριση εντόμων που προσβάλλουν τα σπέρματα των οσπρίων ιαχείριση εντόμων που προσβάλλουν τα σπέρματα των οσπρίων Χιντζόγλου Γεώργιος Γεωπόνος Υποψήφιος ιδάκτορας Εργαστηρίου Γεωργικής Ζωολογίας και Εντομολογίας Γ.Π.Α. 2 η Επιστημονική Συνάντηση για τις Τοπικές

Διαβάστε περισσότερα

Οι ουσίες, με ελάχιστη τοξικότητα, που δεν δηλητηριάζουν το περιβάλλον και το πιάτο μας.

Οι ουσίες, με ελάχιστη τοξικότητα, που δεν δηλητηριάζουν το περιβάλλον και το πιάτο μας. Βιολογική Γεωργία με Φυτικά ή φυσικά εντομοκτόνα Οι ουσίες, με ελάχιστη τοξικότητα, που δεν δηλητηριάζουν το περιβάλλον και το πιάτο μας. Παρ' ότι δεν είναι και ο πλέον δόκιμος όρος (βιολογικά εντομοκτόνα),

Διαβάστε περισσότερα

Εχθροί φυτοκαραντίνας

Εχθροί φυτοκαραντίνας Εχθροί φυτοκαραντίνας Δημήτρης Παπαχρήστος Εργαστήριο Γεωργικής Εντομολογίας Τμήμα Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο e-mail : d.papachristos@bpi.gr Η Φυτιατρική ως

Διαβάστε περισσότερα

2/21/2012 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΧΘΡΩΝ ΤΩΝ

2/21/2012 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΧΘΡΩΝ ΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΧΘΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Γ.Μπρούφας 1 &.Κωβαίος 2 1 Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 2 Σχολή Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 1950-19601960

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία Εργαστήριο

Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία Εργαστήριο Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία Εργαστήριο Ενότητα 10: Ολοκληρωμένη καταπολέμηση των εχθρών διαφόρων καλλιεργειών Δρ Δήμητρα Ζωάκη Μαλισιόβα Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

12 ο Πανελλήνιο Εντοµολογικό Συνέδριο

12 ο Πανελλήνιο Εντοµολογικό Συνέδριο Πρακτικά 12 ου Πανελλήνιου Εντοµολογικού Συνεδρίου, * Λάρνακα, Κύπρος, 13-16 Νοεµβρίου 2007 ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ 12 ο Πανελλήνιο Εντοµολογικό Συνέδριο ΛΑΡΝΑΚΑ ΚΥΠΡΟΣ 13 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ διαθέσιμα μέσα και εφαρμογές Αστικό πράσινο. Αγγελής Γιώργος Σκεντερίδης Παύλος

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ διαθέσιμα μέσα και εφαρμογές Αστικό πράσινο. Αγγελής Γιώργος Σκεντερίδης Παύλος ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ διαθέσιμα μέσα και εφαρμογές Αστικό πράσινο Αγγελής Γιώργος Σκεντερίδης Παύλος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σ.Π.Ε.Ω.Μ. Ιστορική αναδρομή Βιολογικά μέσα Νομοθεσία Πλεονεκτήματα Εφαρμογές στο αστικό

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

2,4 Λίτρα ΠΡΟΣΟΧΗ. Πρόγραμμα Επιβράβευσης

2,4 Λίτρα ΠΡΟΣΟΧΗ. Πρόγραμμα Επιβράβευσης 2,4 Λίτρα Γαλακτωματοποιήσιμο λάδι σε νερό (EW) Εγγυημένη σύνθεση: deltamethrin 1,5% β/ο Βοηθητικές ουσίες: 98,51% β/β Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την αντιμετώπιση μυζητικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 13- - 7-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ.πρωτ: 7244/80356 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝ: Είναι υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC) με 5% β/ο δραστική ουσία (cypermethrin), 94,01% β/β βοηθητικές ουσίες.

ΠΡΟΪΟΝ: Είναι υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC) με 5% β/ο δραστική ουσία (cypermethrin), 94,01% β/β βοηθητικές ουσίες. ΠΡΟΪΟΝ: Πυρεθρινοειδές εντοµοκτόνο, επαφής και στοµάχου. Δρα στο νευρικό σύστηµα των εντόµων, παρεµποδίζοντας το κλείσιµο των διαύλων Na+ στους νευράξονες των νευρικών κυττάρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Δρ. Δημήτριος Αντωνόπουλος. Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. econtentplus programme ΕΧΘΡΟΙ ΦΙΣΤΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΚΙΑΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Δρ. Δημήτριος Αντωνόπουλος. Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. econtentplus programme ΕΧΘΡΟΙ ΦΙΣΤΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΚΙΑΣ 1 Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme 2 econteplusproject Organic.Edunet ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΧΘΡΩΝ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΙΣΤΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΚΙΑΣ PhD Γεωπονικών Επιστημών Γ.Π.Α. MSc

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 Ο ΕΧΘΡΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

HYDROFLIES http://web.cut.ac.cy/hydroflies/

HYDROFLIES http://web.cut.ac.cy/hydroflies/ 5.1.3.Εγχειρίδιο ολοκληρωμένης αντιμετώπισης εχθρών στην Κρήτη στo πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΒΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΟΥΛΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκαλλιέργεια αμπελιού

Βιοκαλλιέργεια αμπελιού Βιοκαλλιέργεια αμπελιού E. Καμπουράκης Εργαστήριο Συστημάτων Οικολογικής Παραγωγής Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Ταχ. Θυρ. 2229, 71003 Ηράκλειο, Κρήτη Ελλάδα Τηλ. 281 0 302300, Fax. 2810 245873

Διαβάστε περισσότερα

BIO-INSECTA MΟΝΑ Α ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ

BIO-INSECTA MΟΝΑ Α ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ Η εταιρεία BIO-INSECTA MΟΝΑ Α ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ H BIO-INSECTA είναι νέα εταιρεία που ασχολείται µε την αξιοποίηση ωφελίµων εντόµων στη φυτοπροστασία και το σχεδιασµό βιολογικών µεθόδων καταπολέµησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18.07.2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 106790 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση : Ιπποκράτους 3-5 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Αθήνα, 4/12/2015

Δελτίο Τύπου. Αθήνα, 4/12/2015 Αθήνα, 4/12/2015 Δελτίο Τύπου Ημερίδα με θέμα: «Καταπολέμηση κουνουπιών και δημόσια υγεία: Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής», διοργανώνεται στις 10 Δεκεμβρίου 2015 στο Συνεδριακό Αμφιθέατρο του Γεωπονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ, 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ, 2014 1 Εισαγωγή ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ, 2014 Η συστηματική εντομολογική επιτήρηση θεωρείται σε παγκόσμιο επίπεδο αναπόσπαστο μέρος των ολοκληρωμένων προγραμμάτων ελέγχου των διαβιβαστών και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΒΑSF DOW AGROSCIENCES ELANKO ΕΛΛΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΒΑSF DOW AGROSCIENCES ELANKO ΕΛΛΑΣ Περιεχόμενα i Υπό την Αιγίδα των: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Χορηγοί: ΒΑSF DOW AGROSCIENCES ELANKO ΕΛΛΑΣ Περιεχόμενα iii Eντομολογική Εταιρεία Ελλάδος Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Η αντιµετώπιση των φυτοπαράσιτων

Κεφάλαιο 1 Η αντιµετώπιση των φυτοπαράσιτων Κεφάλαιο 1 Η αντιµετώπιση των φυτοπαράσιτων 1.1.Ορισµοί Παράσιτα των καλλιεργειών (ή φυτοπαράσιτα) ονοµάζονται τα αίτια των ασθενειών, οι ζωικοί εχθροί και τα ζιζάνια, που µε την δράση τους πάνω στα καλλιεργούµενα

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία Εργαστήριο

Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία Εργαστήριο Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία Εργαστήριο Ενότητα 2: Αρπακτικά εντόμων A Δρ Δήμητρα Ζωάκη Μαλισιόβα Καθηγήτρια Εντομολογίας 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑΣΠΟΡΑ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑΣΠΟΡΑ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑΣΠΟΡΑ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α. Λεγάκις* & Π.Β. Πετράκης** * Ζωολογικό Μουσείο Πανεπιστημίου Αθηνών ** ΕΘΙΑΓΕ, Ινστιτούτο Μεσογειακών Οικοσυστημάτων 11 ο Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χωρική κατανομή και Γεωστατιστική ανάλυση δεδομένων εντομολογικών προσβολών»

ΘΕΜΑ: «Χωρική κατανομή και Γεωστατιστική ανάλυση δεδομένων εντομολογικών προσβολών» ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΠΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΜΑ: «Χωρική κατανομή και Γεωστατιστική ανάλυση δεδομένων εντομολογικών προσβολών» Μανωλαράκης Μιχ., Μυλωνάς Παν., Δήμου Παρ., Καλύβας

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΙΠΕΡΙΑΣ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΙΠΕΡΙΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΠΙΠΕΡΙΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση εγκρίσεων φυτοπροστατευτικών προϊόντων με δραστική ουσία chlorpyrifos σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/60 της Επιτροπής»

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση εγκρίσεων φυτοπροστατευτικών προϊόντων με δραστική ουσία chlorpyrifos σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/60 της Επιτροπής» ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 - - 06 ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 4/568 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα και προτάσεις σχετικά την εμφάνιση και αντιμετώπιση της επιδημίας του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα το 2010

Συμπεράσματα και προτάσεις σχετικά την εμφάνιση και αντιμετώπιση της επιδημίας του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα το 2010 Συμπεράσματα και προτάσεις σχετικά την εμφάνιση και αντιμετώπιση της επιδημίας του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα το 2010 Η Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος με αφορμή την επιδημία του ιού του Δυτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΑ (ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΕΝΤΟΜΑ-ΙΟΥΣ)

ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΑ (ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΕΝΤΟΜΑ-ΙΟΥΣ) ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΑ (ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΕΝΤΟΜΑ-ΙΟΥΣ) 1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΕΝΤΟΜΑ 19 Παράγοντες που συμβάλλουν σε αύξηση των εντόμων 1. Μονοκαλλιέργειες 2. Βελτίωση με κριτήριο αποκλειστικά την

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: CHEMINOVA AGRO FRANCE SA Ταχ. Κώδικας: TELEFAX: Πληροφορίες:

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: CHEMINOVA AGRO FRANCE SA Ταχ. Κώδικας: TELEFAX: Πληροφορίες: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11-2 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 1439/19011 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

250ml ΚΙΝΔΥΝΟΣ. Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: / Πυκνό Εναιώρημα (SC) Εγγ. Σύνθεση: thiacloprid 48% β/ο, Βοηθ.

250ml ΚΙΝΔΥΝΟΣ. Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: / Πυκνό Εναιώρημα (SC) Εγγ. Σύνθεση: thiacloprid 48% β/ο, Βοηθ. 250ml Πυκνό Εναιώρημα (SC) Εγγ. Σύνθεση: thiacloprid 48% β/ο, Βοηθ. ουσίες: 57,5% β/β Διασυστηματικό Εντομοκτόνο επαφής και στομάχου με προληπτική και κατασταλτική δράση για την αντιμετώπιση κυρίως μυζητικών

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Μέθοδοι Αντιμετώπισης Εντόμων

Σύγχρονες Μέθοδοι Αντιμετώπισης Εντόμων Σύγχρονες Μέθοδοι Αντιμετώπισης Εντόμων Δημήτριος Σ. Κωβαίος και Νικόλαος Α. Κουλούσης Τμήμα Γεωπονίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης koveos@agro.auth.gr Η Χημική Καταπολέμηση των εντόμων συνθετικά

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική καταπολέμηση Πρακτικές συμβουλές

Βιολογική καταπολέμηση Πρακτικές συμβουλές Βιολογική καταπολέμηση Πρακτικές συμβουλές ρ. Παύλος Σκεντερίδης, Εντομολόγος Bio-insecta, Μονάδα Παραγωγής Ωφελίμων Εντόμων Η βιολογική καταπολέμηση τα τελευταία χρόνια σημειώνει ραγδαία εξάπλωση σε ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Εντομολογικής Εταιρείας Ελλάδος

Εντομολογικής Εταιρείας Ελλάδος Ενημερωτικό ελτίο Εντομολογικής Εταιρείας Ελλάδος Επιμέλεια Έκδοσης Μαρία Παππά ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Αντώνιος Μιχαηλάκης Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο ιονύσιος Περδίκης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΣΗ ΤΟΥ ΑΚΟΥ (Bactrocera oleae)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΣΗ ΤΟΥ ΑΚΟΥ (Bactrocera oleae) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΣΗ ΤΟΥ ΑΚΟΥ (Bactrocera oleae) Τµήµα Προστασίας Φυτικής Παραγωγής /νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Καλλιέργεια-Έκταση ΥΦΗΛΙΟΣ 100 εκ. Στρέµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧΒΒ-ΒΧΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΧΒΒ-ΒΧΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-05-201 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Α.Π.: 226/24790 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ University of Athens Pedagogical Department P.Ε. Science, Technology and Environment Section / Laboratory 13a Navarinou str, Athens, GR-10680 Πανεπιστήμιο Αθηνών Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Τομέας / Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ AΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ AΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 0-11 - 016 ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 11479/1687 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

DuPont Coragen 20 SC. 200 ml CYAN MAGENTA JAUNE NOIR ΠΡΟΣΟΧΗ. Εντομοκτόνο K-34424/31405 - GREECE - (COVER) PAGE 1

DuPont Coragen 20 SC. 200 ml CYAN MAGENTA JAUNE NOIR ΠΡΟΣΟΧΗ. Εντομοκτόνο K-34424/31405 - GREECE - (COVER) PAGE 1 CORAGEN 20SC GR 200ML BKL K-34424 10/07/14 13:53 Page1 K-34424/31405 - GREECE - (COVER) PAGE 1 Ê ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΠΡΟΣΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ceuthorrhynchus pallidactylus

Ceuthorrhynchus pallidactylus ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ceuthorrhynchus pallidactylus ΡΑΜΑ 2011 Τί ζημιές

Διαβάστε περισσότερα

Εικ. 1: Τέλειο έντομο E. orientalis με χαρακτηριστικό καστανό χρωματισμό.

Εικ. 1: Τέλειο έντομο E. orientalis με χαρακτηριστικό καστανό χρωματισμό. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση : Παρ. οδός Ναυπλίου-Νέας Κίου Ταχ.Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Προληπτικές εφαρμογές καταπολέμησης αφίδων σε πυρηνόκαρπα και γιγαρτόκαρπα

Προληπτικές εφαρμογές καταπολέμησης αφίδων σε πυρηνόκαρπα και γιγαρτόκαρπα Προληπτικές εφαρμογές καταπολέμησης αφίδων σε πυρηνόκαρπα και γιγαρτόκαρπα Ανήκει στην υποκατηγορία cyanomidines των νεονικοτινοειδών και γι αυτό: 1. Δεν εφαρμόζεται στο έδαφος 2. Δεν θεωρείται πολύ τοξικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε2: Τέλος άνθισης/ F:Πτώση πετάλων/ G: Απόσπαση κάλυκα / H: Καρπίδιο/ Ι: Αύξηση καρπού/ J1, J2: Αλλαγή χρώματος

Ε2: Τέλος άνθισης/ F:Πτώση πετάλων/ G: Απόσπαση κάλυκα / H: Καρπίδιο/ Ι: Αύξηση καρπού/ J1, J2: Αλλαγή χρώματος Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑi ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΟΛΟΥ Ταχ. /νση: Τορούτζια-Νικολαϊδη

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΤΟΜΑΤΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ 3η ΜΕΘΟΔΟΙ &ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ (ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ, ΧΗΜΙΚΗ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΗ)

ΘΕΩΡΙΑ 3η ΜΕΘΟΔΟΙ &ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ (ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ, ΧΗΜΙΚΗ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΗ) ΘΕΩΡΙΑ 3η ΜΕΘΟΔΟΙ &ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ (ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ, ΧΗΜΙΚΗ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΗ) ΠΡΟΛΗΨΗ-ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ Καταπολέμηση ορίσουμε την άμεση επέμβαση του ανθρώπου με σκοπό τη μείωση του πληθυσμού μιας υπάρχουσας έξαρσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ.. : Στέφου ΟΝΟΜΑ....: Βασιλική ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ...: Κανέλλος ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ...: Ειρήνη ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ...: 10-11-1983 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... : Άγαμη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 ο ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ - ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 ο ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ - ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 ο ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ - ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 1 Οικολογία δασικών εντόμων Παράγοντες: 1. Κλιματικές συνθήκες 2. Είδος δέντρων 3. Δασοπονική μορφή 4. Ρύπανση ατμόσφαιρας 2 Οικολογία δασικών εντόμων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 ΦΥΣΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ

Κεφάλαιο 7 ΦΥΣΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ Κεφάλαιο 7 ΦΥΣΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ Το δυναµικό για υψηλούς ρυθµούς αναπαραγωγής στα έντοµα αντισταθµίζεται συνήθως από υψηλή θνησιµότητα. Υπάρχουν δύο ευρύτερες οµάδες παραγόντων θνησιµότητας, εκείνων

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Εργαστήριο Γενικής Εντομολογίας

3 ο Εργαστήριο Γενικής Εντομολογίας 3 ο Εργαστήριο Γενικής Εντομολογίας ΤΥΠΟΙ ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΓΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΜΩΝ Καθ. Ν. Παπαδόπουλος Δρ. Κων/νος Ζάρπας Βασικές χρήσεις εντομοπαγίδων Παρακολούθηση πληθυσμών Καταπολέμηση (μαζική παγίδευση)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΡΥΓΧΩΤΟΥ ΣΚΑΘΑΡΙΟΥ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280)

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280) «Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια» Παραδοτέο Π1.1 Έκθεση ερευνητικού έργου Υπεύθυνος φορέας: Πανεπιστήμιο Λάρισα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Ζωικοί εχθροί και ασφάλεια τροφίμων

Ζωικοί εχθροί και ασφάλεια τροφίμων Ζωικοί εχθροί και ασφάλεια τροφίμων Δημήτρης Παπαχρήστος Εργαστήριο Γεωργικής Εντομολογίας Τμήμα Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο e-mail : d.papachristos@bpi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρόδρομα αποτελέσματα του ΕΣΠΑ για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία

Πρόδρομα αποτελέσματα του ΕΣΠΑ για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Πρόδρομα αποτελέσματα του ΕΣΠΑ για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία Μάρκα Ανδριανή Ιατρός,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. (µε απόδειξη) TELEFAX: AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. (µε απόδειξη) TELEFAX: AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-07-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Α.Π.: 6522/68944 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 kg 25 WG L176201 GREC/10R

1 kg 25 WG L176201 GREC/10R L176201 GREC/10R 25 WG Thiamethoxam (θειαμεθοξάμ), (ομάδα νεονικοτινοειδών) Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG) Αρ. Οριστ. Έγκρ. Κυκλ. Υπ. Γεωργ.: 14103/3-6-2009 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Thiamethoxam 25% β/β Βοηθητικές

Διαβάστε περισσότερα

TELEFAX : 36 17 103 FORTUNA 10 EC

TELEFAX : 36 17 103 FORTUNA 10 EC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 10-2000 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 105870 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Ιπποκράτους 3-5 ΠΡΟΣ: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ: Β4ΩΕΒ-6Χ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤ. ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Τμήματα : Β, Γ, Δ, Ε Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Ταχ. Κώδικας: 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

TELEFAX: 210 9212 090. 1. CHEMTURA NETHERLANDS B.V, Ankerweg 18, 1041 AT,

TELEFAX: 210 9212 090. 1. CHEMTURA NETHERLANDS B.V, Ankerweg 18, 1041 AT, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06-04 -2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 127886 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ζωικών και φυσικών εχθρών θερμοκηπιακών καλλιεργειών Κύπρου σε τομάτα και μαρούλι

Εγχειρίδιο ζωικών και φυσικών εχθρών θερμοκηπιακών καλλιεργειών Κύπρου σε τομάτα και μαρούλι Εγχειρίδιο ζωικών και φυσικών εχθρών θερμοκηπιακών καλλιεργειών Κύπρου σε τομάτα και μαρούλι «ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΒΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ Υ ΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΟΥΛΙΟΥ HYDROFLIES»

Διαβάστε περισσότερα

Απαραίτητα Μέσα. Ολοκληρωμένη Διαχείριση του προβλήματος. Ta... για την. του φυλλορρύκτη της τομάτας (Τuta absoluta).

Απαραίτητα Μέσα. Ολοκληρωμένη Διαχείριση του προβλήματος. Ta... για την. του φυλλορρύκτη της τομάτας (Τuta absoluta). Ta... Απαραίτητα Μέσα για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση του προβλήματος του φυλλορρύκτη της τομάτας (Τuta absoluta). Φερομόνη Τuta-500 Φερομόνη Τua-Optima Tuta Roll Ferolite εισαγωγη O φυλλορρύκτης της τομάτας

Διαβάστε περισσότερα