ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. 16 ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο. Ηράκλειο, Οκτωβρίου Συνοπτικό Πρόγραμμα: σελ. 3-4 Αναλυτικό Πρόγραμμα: σελ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. 16 ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο. Ηράκλειο, 20-23 Οκτωβρίου 2015. Συνοπτικό Πρόγραμμα: σελ. 3-4 Αναλυτικό Πρόγραμμα: σελ."

Transcript

1 Ελληνική Εντομολογική Εταιρεία 16 ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο Ηράκλειο, Οκτωβρίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Συνοπτικό Πρόγραμμα: σελ. 3-4 Αναλυτικό Πρόγραμμα: σελ. 5-23

2 2

3 16 ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο 3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΕΓΓΡΑΦΉ ΣΥΝΈΡΩΝ ευτε ρα 19 Οκτωβρι ου ΥΠΟΟΧΉ ΣΥΝΈΡΩΝ-ΚΑΛΩΣΌΡΙΣΜΑ ΕΓΓΡΑΦΉ ΣΥΝΈΡΩΝ ΕΝΑΡΚΤΉΡΙΑ ΣΥΝΕΡΊΑ Κεντρική ομιλία D. NESTEL ια λειμμα Τρι τη 20 Οκτωβρι ου Προφορικές εργασίες: Φυσιολογία & Φαινολογία ια λειμμα, Ελαφρυ γευ μα Κεντρική ομιλία: A. ROQUES Προφορικές εργασίες: Βιοποικιλότητα, Εξέλιξη και Συστηματική ια λειμμα Προφορικές εργασίες: Βιοποικιλότητα, Εξέλιξη και Συστηματική Κεντρική ομιλία M. GRBIC Συνεδρία εικονογραφημένων εργασιών Φυσιολογία & Φαινολογία (E1-E12) Βιοποικιλότητα, Εξέλιξη και Συστηματική (E13-Ε27) Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Εντομολογικής Εταιρείας Τετα ρτη 21 Οκτωβρι ου Κεντρική ομιλία R. BELLINI Προφορικές εργασίες: Έντομα Υγειονομικής Σημασίας και Αποθηκών ια λειμμα Προφορικές εργασίες: Έντομα Υγειονομικής Σημασίας και Αποθηκών Παρουσίαση προσεχών διεθνών συνεδρίων ια λειμμα-ελαφρυ γευ μα Κεντρική ομιλία: N.E. FATOUROS Κεντρική ομιλία: M. TRAUGOTT ια λειμμα Προφορικές εργασίες: Αλληλεπιδρα σεις Εντόμων-Φυτών-Μικροοργανισμών Παρουσίαση εικονογραφημένων εργασιών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό

4 4 Πρόγραμμα Συνεδρίου Συνεδρία εικονογραφημένων εργασιών Έντομα Υγειονομικής Σημασίας και Αποθηκών (E28-E49) Αλληλεπιδρα σεις Εντόμων-Φυτών-Μικροοργανισμών (Ε50-Ε56) Επίσημο είπνο Πε μπτη 22 Οκτωβρι ου Κεντρική ομιλία: R. NAUEN Κεντρική ομιλία: F. WÄCKERS Προφορικές εργασίες: Βιολογικές και α λλες Μέθοδοι Καταπολέμησης ια λειμμα Προφορικές εργασίες: Βιολογικές και α λλες Μέθοδοι Καταπολέμησης ια λειμμα-ελαφρυ Γευ μα Προφορικές εργασίες: Χημική καταπολέμηση και ανθεκτικότητα ια λειμμα Προφορικές εργασίες: Χημική καταπολέμηση και ανθεκτικότητα ια λειμμα Ειδική συνεδρία-παρουσια σεις χορηγών Συνεδρία εικονογραφημένων εργασιών Βιολογικές και α λλες Μέθοδοι Καταπολέμησης (E57-E86) Χημική Καταπολέμηση και Ανθεκτικότητα (E87-E109) Βραβευ σεις - Κλείσιμο Συνεδρίου Εκδρομή Παρασκευη 23 Οκτωβρι ου

5 16 ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο 5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ευτε ρα 19 Οκτωβρι ου ΕΓΓΡΑΦΉ ΣΥΝΈΡΩΝ Ανα ρτηση Εικονογραφημένων Εργασιών (Posters) ΥΠΟΟΧΉ ΣΥΝΈΡΩΝ - ΚΑΛΩΣΌΡΙΣΜΑ ΤΈΛΟΣ ΣΥΝΕΡΊΟΥ Έναρξη της φωτογραφικής έκθεσης Ν. ΡΟΙΤΑΚΗ και Α. ΤΡΙΧΑ με εντομολογική θεματολογία ΕΓΓΡΑΦΉ ΣΥΝΈΡΩΝ Τρι τη 20 Οκτωβρι ου 2015 Ανα ρτηση Εικονογραφημένων Εργασιών (Posters) ΕΝΑΡΚΤΉΡΙΑ ΣΥΝΕΡΊΑ. ΠΡΟΕΡΕΊΟ: Ε. ΚΑΠΕΤΑΝΆΚΗΣ - Προσφώνηση Προέδρου Οργανωτικής Επιτροπής - Αντιφωνήσεις, Χαιρετισμοί - Εισήγηση Προέδρου Εντομολογικής Εταιρείας Ελλα δος - Έναρξη Εργασιών Συνεδρίου 1 η Συνεδρία: ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ & ΦΑΙΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΕΡΕΊΟ:.Σ. ΚΩΒΑΊΟΣ, Ν.Θ. ΠΑΠΑΌΠΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΟΜΙΛΊΑ D. NESTEL Νέα ερευνητικα δεδομένα σχετικα με την οικολογία του δα κου της ελια ς συμβα λλουν στην ανα πτυξη ενός πρότυπου περιφερειακου προγρα μματος αντιμετώπισης ια λειμμα Π.Α. ΗΛΙΌΠΟΥΛΟΣ, I.C.W. HARDY, Α. ΚΑΠΡΆΝΑΣ ΚΑΙ Ε.Γ. ΓΙΒΡΟ- ΠΟΎΛΟΥ Επίδραση της χωρικής δομής στην αναπαραγωγική ικανότητα των παρασιτοειδών: η περίπτωση του Cephalonomia tarsalis (Hymenoptera: Bethylidae) Α.Ι. ΚΌΚΚΑΡΗ, Ο.. ΠΛΙΆΚΟΥ, Γ.. ΦΛΏΡΟΣ, Ν.Α. ΚΟΥΛΟΎΣΗΣ ΚΑΙ.Σ. ΚΩΒΑΊΟΣ Ερεθίσματα πτητικα και επαφής του ελαιόκαρπου επηρεα ζουν τη συ ζευξη και ωοπαραγωγή του δα κου της ελια ς Ν. ΒΟΛΑΚΆΚΗΣ, Γ. ΜΠΌΓΚΑ, Β. ΓΚΙΣΆΚΗΣ ΚΑΙ Ε.M. ΚΑΜΠΟΥΡΆ- ΚΗΣ Εποχιακή διακυ μανση του δα κου της ελια ς, Bactrocera oleae (Diptera, Tephritidae) και προσβολή ελαιοκα ρπου σε ελαιώνες συμβατικής, ολοκληρωμένης και βιολο-

6 6 Πρόγραμμα Συνεδρίου γικής διαχείρισης Z. ΛΙΑΝΤΡΆΚΗ, K. ΚΟΝΤΟΠΥΡΆΚΗ, E. ΣΚΟΥΛΆΣ ΚΑΙ. ΚΟΛΛΆ- ΡΟΣ ιαφορές στη νυχθήμερη δραστηριότητα των κυ ριων οικογενειών Κολεοπτέρων σε ελαιώνα στο Ηρα κλειο Κρήτης Γ.Κ. ΜΥΡΩΝΊΗΣ Ανα πτυξη και επιβίωση των ανήλικων σταδίων του εντόμου Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae) σε κυμαινόμενες θερμοκρασίες στο εργαστήριο Γ.I. ΣΤΑΘΆΣ ΚΑΙ Π.Ι. ΣΚΟΎΡΑΣ Στοιχεία οικολογίας του κοκοειδου ς εντόμου Kermes echinatus (Hemiptera: Kermesidae) στη Μεσσηνία B.Γ. ΡΌΣΟΥ, Α.Χ. ΠΑΠΑΘΑΝΆΣΗΣ, Α.Ε. ΤΣΑΓΚΑΡΆΚΗΣ, Α.Π. ΚΑΛΑΪΤΖΆΚΗ ΚΑΙ Γ.Θ. ΠΑΠΑΟΎΛΗΣ Μελέτη της βιο-οικολογίας του κοκκοειδου ς Chrysomphalus aonidum (L.) στην Ελλα δα και πληθυσμιακές του παρα μετροι σε δια φορες ποικιλίες εσπεριδοειδών ια λειμμα, Ελαφρύ γεύμα 2 η Συνεδρία: ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ (Ι Μέρος) ΠΡΟΕΡΕΊΟ:.Ν. ΑΒΤΖΗΣ, Γ.Θ. ΠΑΠΑΟΥΛΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΟΜΙΛΊΑ ALAIN ROQUES Σημερινές τα σεις των εισβολών δασικών εντόμων στην Ευρώπη Ε.Β. ΤΣΈΛΟΥ, Ι.Χ. ΛΎΤΡΑ ΚΑΙ Γ.Θ. ΠΑΠΑΟΎΛΗΣ Μελέτη διπτέρων που τρέφονται με ζωικου ς ιστου ς σε αποσυ νθεση, σε αστική περιοχή Α.Μ. ΡΕΒΎΝΘΗ, M. EGAS, A. JANSSEN ΚΑΙ M.W. SABELIS Να μείνω ή να φυ γω: το Milker-Killer δίλημμα σε ένα αρπακτικό α καρι Β.. ΓΚΙΣΆΚΗΣ,. ΚΟΛΛΆΡΟΣ ΚΑΙ E.M. KΑΜΠΟΥΡΆΚΗΣ Εναέρια αρθρόποδα, όπως καθορίζονται από το περιβα λλον και τις πρακτικές διαχείρισης σε βιολογικου ς, ολοκληρωμένους και συμβατικου ς ελαιώνες της Κρήτης Φ. KΑΡΑΜΑΟΎΝΑ, B. KATH, Λ. ΟΙΚΟΝΌΜΟΥ ΚΑΙ Σ. ΛΥΜΠΕΡΟ- ΠΟΎΛΟΥ Έντομα επικονιαστές σε επιλεγμένα ανθοφόρα φυτα στα περιθώρια καλλιέργειας καρπουζιου Ε. ΤΖΩΡΤΖΑΚΆΚΗΣ, A. ARCHIDONA-YUSTE, C. CANTALAPIEDRA- NAVARETTE, Ε. ΝΆΣΙΟΥ, Μ. ΛΑΖΑΝΆΚΗ, Ι. ΜΠΙΡΜΠΊΛΗΣ, J.E. PALOMARES- RIUS KAI P. CASTILLO Παρουσία νηματωδών της οικογένειας Longidoridae (Xiphinema και Longidorus) σε αμπέλι, ελια και αγριελια στην Κρήτη ια λειμμα

7 16 ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο 7 2 η Συνεδρία: ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ (ΙΙ Μέρος) ΠΡΟΕΡΕΊΟ:. ΚΟΛΛΑΡΟΣ, Α. ΤΡΙΧΑΣ Α.Π. ΑΜΠΑΤΖΉ, Z. ΘΆΝΟΥ, Α.Ε. ΤΣΑΓΚΑΡΆΚΗΣ, ΑΙΚ. ΧΑΛΑΊΟΥ ΚΑΙ ΝΊΚΟΣ ΝΊΚΑΣ Είδη και πληθυσμιακή διακυ μανση Auchenorrhyncha σε καλλιέργειες βιομηχανικής και επιτραπέζιας τομα τας A.S. MOREIRA, F.G. HORGAN, T.E. MURRAY ΚΑΙ T. KAKOULI- DUARTE Γενετική δομή πληθυσμών στην Ευρώπη. Επιπτώσεις διατήρησης στην Ιρλανδία και Βρετανία Ε.N. ΦΎΤΡΟΣ, Κ.Γ. ΑΡΚΟΥΜΑΝΈΑ ΚΑΙ Α.Ε. ΤΣΑΓΚΑΡΆΚΗΣ Μελέτη της πληθυσμιακής πυκνότητας της ψυ λλας του ευκαλυ πτου, Glycaspis brimblecombei Moore (Hemiptera: Psyllidae) Θ.Ι. ΣΤΑΘΑΚΗΣ, Ε.Β. ΚΑΠΑΞΊΗ ΚΑΙ Γ.Θ. ΠΑΠΑΟΥΛΗΣ Είδη της οικογένειας Phytoseiidae (Acari: Mesostigmata) που απαντου ν σε δασικα φυτα στην Ελλα δα Π.Χ. ΡΑΑΊΟΥ, Κ. ΚΟΥΤΣΟΒΟΎΛΟΥ, Ε.Ν. ΑΣΚΑΛΆΚΟΥ ΚΑΙ Π.Β. ΠΕΤΡΆΚΗΣ Πρώτη αναφορα πληθυσμιακής έκρηξης στο όρος Πα ρνηθα του σπερματοφα γου εντόμου της κεφαλληνιακής ελα της (Abies cephalonica) Resseliella piceae Seitner 1906 (Diptera: Cecidomyiidae) Ν. ΑΒΤΖΉΣ, F. LAKATOS, M. FACCOLI, D. GALLEGO, M. PERNEK ΚΑΙ C. STAUFFER Μια πρώτη ματια στη φυλογεωγραφία και τη δομή πληθυσμου του φλοιοφα γου εντόμου Ips sexdentatus (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) στην Ευρώπη M. GRBIC Νέας γενια ς τεχνολογίες για την αντιμετώπιση των τετρανυ χων: πώς το γονιδίωμα των τετρανυ χων αλλα ζει τις προσεγγίσεις για την καταπολέμηση των φυτοφα γων ακα ρεων ΣΥΝΕΡΙΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ-ΦΑΙΝΟΛΟΓΙΑ (E1-E12) ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ-ΕΞΕΛΙΞΗ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ (E13 - Ε27) E1 Κ.Α. ΑΡΒΑΝΊΤΗ, Ν.Α. ΚΌΡΑΣ, Α.Α. ΦΑΝΤΊΝΟΥ ΚΑΙ.Χ. ΠΕΡΊΚΗΣ Η ποσότητα της τροφής που απαιτου ν οι νυ μφες του πολυφα γου αρπακτικου Dicyphus errans (Hemiptera: Miridae) E2 Σ.Α. ΕΡΒΊΣΟΓΛΟΥ, Α.Ε. ΤΣΑΓΚΑΡΆΚΗΣ, Π.Ε. ΡΟΎΣΣΟΣ ΚΑΙ Γ.Θ. ΠΑΠΑ- ΟΎΛΗΣ Αφίδες σε εσπεριδοειδή: Είδη - Πληθυσμιακή διακυ μανση - Προτίμηση σε ξενιστές - ιερευ νηση πιθανών διαφορών Εικονογραφημένες παρουσια σεις που συμμετέχουν στο διαγωνισμό φοιτητών

8 8 Πρόγραμμα Συνεδρίου E3 Α.Π. ΚΑΛΑΪΤΖΆΚΗ, Ε.Α. ΚΟΥΝΟΥΡΆΚΗ,.Κ. ΤΖΟΜΠΆΝΟΓΛΟΥ, Χ.K. ΑΝΟΥΣΆΚΗΣ, Ε.Γ. ΜΑΛΑΝΡΆΚΗ, Μ. ΓΑΒΡΙΛΆΚΗΣ ΚΑΙ Ν.Ι. ΜΠΆΓΚΗΣ Εποχική εμφα νιση και πληθυσμιακή διακυ μανση καρποφα γων εντόμων της καστανια ς σε περιοχές των Χανίων E4 Π. ΆΜΟΣ, Σ. ΜΑΝΤΖΟΎΚΑΣ, Χ. ΘΕΟΧΆΡΗΣ, Γ. ΖΆΓΓΟΣ, Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΟΎ- ΛΗΣ, Ε. ΚΑΡΑΝΑΣΤΆΣΗ ΚΑΙ. ΠΕΡΊΚΗΣ Ανα πτυξη και αρχική αξιολόγηση μοντέλων εποχικής και χωρικής εμφα νισης των Helicoverpa armigera και Tuta absoluta σε καλλιέργειες βιομηχανικής τομα τας στους νομου ς Ηλείας και Αχαΐας E5 Σ. ΜΉΛΛΑ, Α. ΣΚΛΑΒΟΎΝΟΣ, Ι. ΣΑΜΑΡΆΣ ΚΑΙ. ΠΕΡΊΚΗΣ Παρακολου θηση της πτήσης της μαυ ρης μυ γας των συ κων, Silba adipata (Diptera: Lonchaeidae) και της μυ γας της Μεσογείου, Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae) σε δένδρα συκια ς στην Κεφαλονια E6 K.A. ΜΩΡΑΐΤΗ, Χ.Θ. ΝΆΚΑΣ ΚΑΙ Ν.Θ. ΠΑΠΑΌΠΟΥΛΟΣ Επίδραση του πληθυσμου, του φυ λου, της θερμοκρασίας, του είδους και της έντασης της δια παυσης στη δια ρκεια της μεταδιαπαυτικής περιόδου νυμφών της ραγολέτιδας της κερασια ς E7 Γ.Κ. ΠΑΡΤΣΙΝΈΒΕΛΟΣ ΚΑΙ Π.Γ. ΜΥΛΩΝΆΣ Φαινολογική μελέτη του κοκκοειδου ς Kermes vermilio (Hemiptera: Kermesidae) σε Quercus ilex E8. ΠΕΡΊΚΗΣ, Α. ΚΑΛΑΪΤΖΆΚΗ, Γ.Π. ΓΑΖΉΣ, Μ. ΣΑΡΈΛΗΣ, Π. ΑΝΑΣΤΑ- ΣΌΠΟΥΛΟΣ, Θ. ΒΑΪΌΠΟΥΛΟΣ,.Κ. ΤΖΟΜΠΆΝΟΓΛΟΥ ΚΑΙ Ε.Α. ΚΟΥΝΟΥΡΆΚΗ Προτίμηση του πυρηνοτρήτη Prays oleae (Bernard), (Lepidoptera: Hyponomeutidae), για ωοτοκία μεταξυ ποικιλιών ελια ς και μεταξυ των διαφορετικών πλευρών της κόμης του δέντρου της ελια ς E9 Χ.. ΓΕΡΟΦΏΤΗΣ, B. YUVAL, X.Σ. ΙΩΆΝΝΟΥ, Χ.Θ. ΝΆΚΑΣ ΚΑΙ N.Θ. ΠΑΠΑ- ΌΠΟΥΛΟΣ Επίδραση επαναλλαμβανόμενων συζευ ξεων αρσενικών στην αρμοστικότητα αρσενικών και θηλυκών του δα κου της ελια ς (Bactrocera oleae) E10. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΆΤΟΣ, Γ. ΖΑΚΆΣΗΣ ΚΑΙ Α. ΚΟΎΡΤΗ Ο αντίκτυπος της δισφαινόλης Α στην ανα πτυξη και την αναπαραγωγική διαδικασία στο έντομο Sesamia nonagrioides (Lepidoptera: Noctuidae) σε συνθήκες φωτοπεριόδου μεγα λης (LD) και μικρής ημέρας (SD) E11. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΆΤΟΣ, L. SWEVERS ΚΑΙ Α. ΚΟΎΡΤΗ Λειτουργική ανα λυση της ανα πτυξης των εντόμων E12 Μ. ΣΤΑΥΡΑΚΆΚΗ ΚΑΙ.Α. ΠΡΟΦΉΤΟΥ-ΑΘΑΝΑΣΙΆΟΥ Μελέτη της επίδρασης του βα ρους των Ephestia kuehniella, Plodia interpunctella και Ostrinia nubilalis στην ωοπαραγωγή και ανα πτυξη του παρασιτοειδου ς Bracon brevicornis E13 Ά.Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΆΗΣ ΚΑΙ Κ.Β. ΣΊΜΟΓΛΟΥ Καταγραφή των εντόμων του ηλίανθου (Helianthus annuus) στο Ν. ρα μας την περίοδο E14 Ά.Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΆΗΣ, Κ.Β. ΣΊΜΟΓΛΟΥ, J. BAIXERAS ΚΑΙ Ε. ΡΟΙΤΆΚΗΣ Πρώτη καταγραφή προσβολών του εντόμου Heliothis peltigera (Lep.: Noctuidae)

9 16 ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο 9 στον ηλίανθο στην Ελλα δα E15 Α.Π. ΚΑΛΑΪΤΖΆΚΗ, Α.Ε. ΤΣΑΓΚΑΡΆΚΗΣ, Ε.Γ. ΜΑΛΑΝΡΆΚΗ ΚΑΙ Α. ΤΣΑΓΚΑΡΆΚΟΥ Πρώτη καταγραφή του αλευρώδη Paraleyrodes minei Ιaccarino (Homoptera: Aleyrodidae) στην Ελλα δα E16 Ε. ΚΑΠΑΞΊΗ, M. ΧΑΤΖΆΚΗ, Γ.Κ. ΠΑΡΤΣΙΝΈΒΕΛΟΣ, Φ. KΑΡΑΜΑΟΥΝΑ,. ΠΑΠΑΧΡΉΣΤΟΣ, Σ. ΜΑΛΛΙΑΡΆΚΗ, K. ΑΓΓΕΛΆΚΗ, Χ. ΜΑΝΩΛΑΡΆΚΗ, Γ. ΓΙΑΚΟΥΜΆΚΗ ΚΑΙ Σ. ΡΈΠΠΑΣ Βιοποικιλότητα σε ωφέλιμα αρθρόποδα εδα φους σε ελαιώνες E17 E. ΡΟΙΤΆΚΗΣ ΚΑΙ J. BAIXERAS Το είδος Bactra bactrana (Kennel, 1901), ένας νέος πιθανός εχθρός της πιπερια ς E18 Γ.Ι. ΧΙΝΤΖΌΓΛΟΥ ΚΑΙ Ν.Γ. ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ Μελέτη επί της παρουσίας και πληθυσμιακής διακυ μανσης των Thysanoptera και Aphididae σε καλλιέργειες σίτου και ορυ ζης στην Ελλα δα E19 Ν. ΓΑΡΑΝΤΩΝΆΚΗΣ, Κ. ΒΑΡΊΚΟΥ ΚΑΙ Α. ΜΠΙΡΟΥΡΆΚΗ Γεωγραφική εξα πλωση του επιβλαβου ς εντόμου Drosophila suzukii (Diptera: Drosophilidae) στα Χανια E20 Ν. ΓΑΡΑΝΤΩΝΆΚΗΣ, Α. ΜΠΙΡΟΥΡΆΚΗ ΚΑΙ Κ. ΒΑΡΊΚΟΥ Συμβολή αυτοφυών φυτών στην αειφόρο διαχείριση εντόμων εχθρών σε καλλιέργειες κηπευτικών E21 Β.Ι. ΕΥΑΓΓΈΛΟΥ Χρήση μοριακών μεθόδων για τον προσδιορισμό και τη διερευ νηση της γενετικής ποικιλομορφίας ειδών της οικογένειας Phytoseiidae (Acari: Mesostigmata) - Η περίπτωση του γένους Typhloseiulus. E22 I. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΊΟΥ, Μ. ΜΠΟΥΓΆ ΚΑΙ Ν. ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ Μοριακή ταξινόμηση ειδών του γένους Physokermes (Hemiptera: Coccoidea: Coccidae) στην Ελλα δα και διερευ νηση των φυλογενετικών τους σχέσεων χρησιμοποιώντας μη καταστροφική μέθοδο. E23 Ν.Γ. ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ, Μ. ΜΠΟΥΓΆ ΚΑΙ Λ. ΠΑΠΟΥΤΣΉ «SMARTBEES» Ένα Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα για την Αειφόρο ιαχείριση ανθεκτικών πληθυσμών μελισσών E24 Σ. ΠΕΤΡΌΠΟΥΛΟΣ, ΗΜΉΤΡΙΟΣ ΠΕΤΣΌΠΟΥΛΟΣ,.Ν. ΑΒΤΖΉΣ ΚΑΙ Φ.Α. ΑΡΑΒΑΝΌΠΟΥΛΟΣ Συγκριτική ποικιλότητα της καστανια ς (Castanea sativa Mill.) και των λεπιδοπτέρων καρποφα γων εντόμων της στις περιοχές Αρναία (Χαλκιδικής) και Χορτια τη (Θεσσαλονίκης) E25.Ε. ΠΕΤΣΌΠΟΥΛΟΣ, Σ. ΠΕΤΡΌΠΟΥΛΟΣ, Μ. ΒΌΡΟΓΛΟΥ, Α. ΜΠΆΤΑΚΑ, Φ.Α. ΑΡΑΒΑΝΌΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ.Ν. ΑΒΤΖΉΣ Μελέτη της γενετικής δομής της Thaumetopoea wilkinsoni (Lepidoptera: Thaumetopoeidae) στην Κρήτη E26 Ε. ΧΑΤΖΗΗΜΗΤΡΊΟΥ, P. MILONAS, G.J. STATHAS ΚΑΙ G. PELLIZZARI Πρώτη ζωογεωγραφική ανα λυση των κοκκοειδών εντόμων (Hemiptera: Coccoidea) στην Ελλα δα

10 10 Πρόγραμμα Συνεδρίου E27 E.A. ΤΡΆΝΤΑΣ,.Ε. ΓΚΟΎΜΑΣ, Φ.Ν. ΒΕΡΒΕΡΊΗΣ, Κ.Ν. ΝΙΑΜΟΎΡΗΣ ΚΑΙ Π.. ΨΕΙΡΟΦΏΝΙΑ Γενετική ιαφοροποίηση πλυθησμών του σκαθαριου των φοινικοειδών, Rhynchophorus ferrugineus (Coleoptera: Curculionidae) τα οποία συλλέχθηκαν από φοίνικα του Θεόφραστου σε σχέση με πληθυσμου ς από τον κανα ριο φοίνικα Ετήσια γενική συνέλευση Ελληνικής Εντομολογικής Εταιρείας Τετα ρτη 21 Οκτωβρι ου η Συνεδρία: ΕΝΤΟΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ (Ι Μέρος) ΠΡΟΕΡΕΊΟ: Σ. ΠΑΠΑΟΠΟΎΛΟΥ, Α. ΜΙΧΑΗΛΆΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΟΜΙΛΙΑ R. BELLINI Ο σημερινός ρόλος της εντομολογικής επιτήρησης στη δημόσια υγεία και η συνεισφορα του έργου Life Conops Α. ΜΙΧΑΗΛΆΚΗΣ 12 χρόνια συμβίωσης με το Ασιατικό κουνου πι τίγρης (Aedes albopictus): που βρισκόμαστε σήμερα; A. ΜΑΡΤΊΝΟΥ ΚΑΙ G. BULLIVANT Εξήντα πέντε χρόνια διαχείρισης κουνουπιών στον υδροβιότοπο του Ακρωτηρίου της Κυ πρου Λ. ΓΡΗΓΟΡΆΚΗ, Β. ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΊΟΥ, Μ. ΦΩΤΆΚΗΣ, Α. ΧΑ- ΣΚΟΠΟΎΛΟΥ, Ν. ΚΑΜΠΟΥΡΆΚΗ, Α. ΑΝΘΟΎΣΗ, G. LYCETT, H. RANSON ΚΑΙ Ι. ΒΌΝΤΑΣ Μοριακός χαρακτηρισμός της ανθεκτικότητας των κουνουπιών στα εντομοκτόνα Α. ΓΙΑΤΡΌΠΟΥΛΟΣ,.Π. ΠΑΠΑΧΡΉΣΤΟΣ, Γ. ΚΟΛΙΌΠΟΥΛΟΣ, Α. ΜΙΧΑΗΛΆΚΗΣ ΚΑΙ Ν. ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ Μελέτη διειδικών συζευ ξεων μεταξυ των ειδών κουνουπιών Aedes (Stegomyia) albopictus και Aedes (Stegomyia) cretinus Γ. ΜΠΑΛΑΤΣΌΣ, Σ. ΜΠΕΛΈΡΗ, Ν. ΤΈΓΟΣ ΚΑΙ Ε. ΠΑΤΣΟΥΛΆ εδομένα για την παρουσία των βιοτυ πων Culex pipiens pipiens, και Culex pipiens molestus και υβριδίων τους, έλεγχος της παρουσίας ιου του υτικου Νείλου και προδιορισμός διατροφικών προτιμήσεων ια λειμμα 3 η Συνεδρία: ΕΝΤΟΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ (ΙΙ Μέρος) ΠΡΟΕΡΕΊΟ: Σ. ΣΩΤΗΡΆΚΗ, Ι. ΒΌΝΤΑΣ Χ.Γ. ΣΠΑΝΟΥΗΣ, Σ.Χ. ΧΑΪΝΤΟΎΤΗΣ, Σ.Σ. ΑΝΡΕΆΗΣ,

11 16 ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο 11 Μ. ΣΑΒΒΟΠΟΎΛΟΥ ΣΟΥΛΤΆΝΗ ΚΑΙ R. IGNELL Επίδραση πτητικών ουσιών προερχόμενες από πτηνα και του CO 2 στη συμπεριφορα των ειδών Culex quinquefasciatus και Culex pipiens molestus (Diptera: Culicidae) Ι.Χ. ΛΎΤΡΑ ΚΑΙ Ν.Γ. ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ Ανασκόπηση επί της γνώσης των Culicidae (Insecta: Diptera) της Ελλα δας Σ. ΣΩΤΗΡΆΚΗ, Α. ΣΤΕΦΑΝΆΚΗΣ ΚΑΙ M.J.R. HALL Έξαρση της τραυματικής μυΐωσης σε περιοχές της Μεσογείου: 15 χρόνια μετα Η. ΧΑΛΗΓΙΆΝΝΗΣ, L. RINALDI, V. MUSELLA, Ν. ΚΟΝΤΑΝΆ, I.G. FERNANDEZ DE MERA, G. CRINGOLI, J. DE LA FUENTE, Α. ΠΑΠΆ ΚΑΙ Σ. ΣΩ- ΤΗΡΆΚΗ Γεωγραφική διασπορα των σκληρών κροτώνων (Ixodidae) στα μικρα μηρυκαστικα στην Ελλα δα και η πιθανότητα διασπορα ς του ιου του αιμορραγικου πυρετου Κριμαίας-Κονγκό Χ.Γ. ΑΘΑΝΑΣΊΟΥ, Π. ΑΓΡΑΦΙΏΤΗ, Θ.Ν. ΒΑΣΙΛΆΚΟΣ ΚΑΙ Β. ΣΩΤΗ- ΡΟΎΑΣ Αξιολόγηση της ανθεκτικότητας στην φωσφίνη εντόμων αποθηκών στην Ελλα δα Σ.Χ. ΠΑΠΑΟΠΟΎΛΟΥ, Κ. ΧΡΥΣΟΧΟΐΗΣ ΚΑΙ Κ. ΜΠΟΥΧΈΛΟΣ Η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής υψηλών θερμοκρασιών εναντίον εντόμων εχθρών του αποθηκευμένου καπνου Γ.. ΦΛΏΡΟΣ, Α.Ι. ΚΌΚΚΑΡΗ,.Χ. ΛΑΓΟΓΕΡΊΗΣ, Ν.Α. ΚΟΥΛΟΎ- ΣΗΣ ΚΑΙ.Σ. ΚΩΒΑΊΟΣ Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του ζεόλιθου για την αντιμετώπιση ενηλίκων του βρου χου των φασολιών Παρουσίαση προσεχών διεθνών συνεδρίων ια λειμμα-ελαφρύ γεύμα 4 η Συνεδρία: ΑΛΛΗΛΕΠΙΡΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΜΩΝ-ΦΥΤΩΝ- ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΕΡΕΊΟ: Φ. ΚΑΡΑΜΑΟΎΝΑ, Γ.. ΜΠΡΟΎΦΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΟΜΙΛΙΑ N.E. FATOUROS Επαγωγή μηχανισμών α μυνας σε φυτα από την ωοτοκία πεταλου δων και πολυτροφικές αλληλεπιδρα σεις ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΟΜΙΛΙΑ M. TRAUGOTT Αρπακτικα, παρασιτοειδή και τροφικα δίκτυα: μοριακή τροφική οικολογία και εντομολογική έρευνα ια λειμμα Α. ΤΣΑΓΚΑΡΆΚΟΥ,. ΚΑΠΑΝΤΑΙΆΚΗ, Μ. ΣΤΑΥΡΑΚΆΚΗ, L. MOUTON, Γ. ΤΣΙΆΜΗΣ, Γ. ΒΌΝΤΑΣ, Κ. ΜΠΟΎΡΤΖΗΣ, M. GIORGINI ΚΑΙ E. ZCHORI-FEIN Γενετική και βακτηριακή ποικιλότητα του Bemisia tabaci (Hemiptera:

12 12 Πρόγραμμα Συνεδρίου Aleyrodidae) από Μεσογειακές χώρες Π. ΡΕΜΠΟΥΛΆΚΗΣ, E. NEMNI-LANY, S. SELA, R. PINTO ΚΑΙ D. NESTEL Ανα πτυξη και οικολογία μιας τροφής μαζικής εκτροφής κατα λληλης για Μυ γες φρου των Μ.Λ. ΠΑΠΠΆ, A. STEPPUHN, D. GEUSS, Ν. ΤΟΠΑΛΊΟΥ, Μ. ΛΙΆ- ΠΟΥΡΑ, Χ. ΚΟΛΩΝΆ, N.M. VAN DAM ΚΑΙ Γ.. ΜΠΡΟΎΦΑΣ Επαγόμενη αντίδραση α μυνας από ζωοφυτοφα γους θηρευτές: αποτελεσματική για τον τετρα νυχο, χωρίς κόστος για τον θηρευτή Ε. ΑΝΑΣΤΑΣΆΚΗ, Μ. ΤΣΊΠΗ, Γ. ΜΠΑΛΑΓΙΆΝΝΗΣ, Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟ- ΛΆΟΥ, Α. ΜΙΧΑΗΛΆΚΗΣ ΚΑΙ Π. ΜΥΛΩΝΆΣ Μελέτη των επαγόμενων πτητικών από φυτα τομα τας μετα την ωοτοκία από το έντομο Tuta absoluta και αξιοποίηση τους από παρασιτοειδή του γένους Trichogramma ΜΑΣΈΛΟΥ, Ε. ΑΝΑΣΤΑΣΆΚΗ ΚΑΙ Π.Γ. ΜΥΛΩΝΆΣ Απόκριση του Macrolophus pygmaeus σε πτητικα ερεθίσματα Α.Ε. ΤΣΑΓΚΑΡΆΚΗΣ,.Γ. ΑΦΕΝΤΟΎΛΗΣ, Α.Π. ΚΑΛΑΪΤΖΆΚΗ, Ι.Β. ΖΑΡΜΠΟΎΤΗΣ ΚΑΙ.Χ. ΠΕΡΊΚΗΣ Τα Auchenorrhycha ως δυνητικοί φορείς του βακτηρίου Xylella fastidiosa και η παρουσία τους στην Ελλα δα: Είδη, πληθυσμιακή διακυ μανση σε ελαιώνες ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΈΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΏΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΥΝ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΌ ΠΡΟΕΡΕΊΟ: A. ΟΙΚΟΝΟΜΌΠΟΥΛΟΣ, Ν. ΡΟΙΤΆΚΗΣ & Ν. ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΆ- ΤΟΣ ΣΥΝΕΡΙΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΤΟΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ (E28-E49) ΑΛΛΗΛΕΠΙΡΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΜΩΝ-ΦΥΤΩΝ-ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (Ε50-Ε56) Ε28 Σ. ΜΉΛΛΑ, Α. ΣΚΛΑΒΟΎΝΟΣ, Ε. ΣΑΚΑΝΤΆΝΗ, Π. ΡΑΖΉΣ ΚΑΙ Ι. ΣΑΜΑ- ΡΆΣ Καπνιστική δρα ση αιθέριων ελαίων Μεσογειακών φυτών έναντι του Sitophilus oryzae (Coleoptera: Curculionidae) Ε29 Γ. ΑΘΑΝΑΣΊΟΥ, Χ.Ι. ΡΟΎΜΠΟΣ, Μ. ΣΑΚΚΆ, Β. ΣΩΤΗΡΟΎΑΣ, Α. ΚΑΡΑ- ΓΙΆΝΝΗΣ ΚΑΙ Α. ΚΟΎΒΕΛΑΣ Νέες μέθοδοι ολοκληρωμένης διαχείρισης των εντομολογικών προσβολών κατα την επεξεργασία, αποθήκευση και μεταφορα της κορινθιακής σταφίδας Ε30 Χ.Ι. ΡΟΎΜΠΟΣ, Π.Α. ΒΕΡΙΛΛΉΣ, Α. ΣΑΧΊΝΟΓΛΟΥ ΚΑΙ Χ.Γ. ΑΘΑΝΑΣΊΟΥ ιερευ νηση του τρόπου δρα σης του ζεόλιθου εναντίον του Sitophilus oryzae με τη χρήση Ηλεκτρονικου Μικροσκοπίου Σαρώσης (SEM) Ε31 Α. ΓΕΩΡΓΙΆΗΣ, Χ. ΒΑΪΚΟΥΣΗ, Ε. ΖΑΡΓΚΛΉ, Π. ΜΗΤΚΟΎΗ, Ι. ΥΨΗΛΌΣ ΚΑΙ Α. ΣΑΡΌΠΟΥΛΟΣ Προβλήματα εντομολογικών προσβολών σε φορτία αμυγδα λων καταγωγής

13 16 ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο 13 Η.Π.Α. κατα την εμπορική περίοδο 2014 Ε32 Α. ΣΑΡΆΤΣΗΣ, M. DE VRIES, M. JELICIC, Π. ΛΊΓΑ, F. JONGEJAN ΚΑΙ Σ. ΣΩΤΗΡΆΚΗ Επιζωοτιολογική διερευ νηση του παρασιτισμου από κρότωνες και των κροτωνογενών νοσημα των στην προβατοτροφία του νησιου της Λέσβου με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημα των Πληροφοριών Ε33 Α. ΓΙΑΤΡΌΠΟΥΛΟΣ, Α. ΚΥΜΠΆΡΗΣ, Β. ΚΑΡΡΆΣ, Ν. ΗΜΗΤΡΟΎΛΗΣ,.Π. ΠΑΠΑΧΡΉΣΤΟΣ, Ν. ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ, Μ.Γ. ΠΟΛΎΣΙΟΥ ΚΑΙ Α. ΜΙΧΑΗΛΆΚΗΣ Χημική συ νθεση και αξιολόγηση της προνυμφοκτόνου και απωθητικής δρα σης αιθερίων ελαίων φυτών της οικ. Lamiaceae και των κυ ριων συστατικών τους εναντίον του Aedes albopictus (Diptera: Culicidae) Ε34 Α. ΚΟΛΗΜΕΝΆΚΗΣ,. ΛΑΤΙΝΌΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΡΊΤΣΑΡΝΤΣΟΝ, K. ΜΠΊΘΑΣ ΚΑΙ Α. ΜΙΧΑΗΛΆΚΗΣ Η εφαρμογή της μεθόδου διαμόρφωσης επιλογών στην εκμαίευση των προτιμήσεων των νοικοκυριών για τον έλεγχο των κουνουπιών Ε35 Π. ΛΊΓΑ, S. VASELEK,. ΚΩΣΤΟΠΟΎΛΟΥ, V. IVOVIC ΚΑΙ Σ. ΣΩΤΗΡΆΚΗ Μελέτη της συχνότητας των σκνιπών/φορέων της λεϊσμανίωσης στην περιοχή της Θεσσαλονίκης Ε36 Ι.Χ. ΛΎΤΡΑ, Β.Ι. ΕΥΑΓΓΈΛΟΥ, Ι. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΊΟΥ, Κ. ΡΑΠΤΌΠΟΥΛΟΣ, Μ. ΜΠΟΥΓΆ ΚΑΙ Ν.Γ. ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ Μοριακή ταξινόμηση σε είδη κουνουπιών (Diptera: Culicidae) Ε37 Γ. ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΌΣ, Χ.Σ. ΙΩΆΝΝΟΥ, Χ. ΓΕΡΟΦΏΤΗΣ, Χ. ΑΘΑΝΑΣΊΟΥ, X. ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΟΎΛΟΥ ΚΑΙ Ν.Τ. ΠΑΠΑΌΠΟΥΛΟΣ Συ γκριση της ελκυστικότητας διαφορετικών τυ πων παγίδων ενηλίκων κουνουπιών σε μια αστική περιοχή της Θεσσαλίας Ε38 Ν. ΤΈΓΟΣ, Σ. ΜΠΈΛΕΡΗ, Γ. ΜΠΑΛΑΤΣΌΣ ΚΑΙ Ε. ΠΑΤΣΟΥΛΆ Μορφολογική και Μοριακή ταυτοποίηση ενήλικων Anopheles hyrcanus Ε39 Χ.Γ. ΣΠΑΝΟΥΗΣ, Γ.E. ΣΚΟΥΛΆΚΗΣ, Α.Α. ΜΟΥΡΑΤΊΗΣ,.Α. ΤΑΝΟΎΗΣ ΚΑΙ Μ. ΣΑΒΒΟΠΟΎΛΟΥ ΣΟΥΛΤΆΝΗ Μελέτη της αποτελεσματικότητας των σκευασμα των Du-Dim 15 SC, Biopren BM 20 EC και VectoBac 12 SC σε εργαστηριακό πληθυσμό του εντόμου Culex pipiens molestus (Diptera: Culicidae) Ε40 Σ. ΜΠΟΥΤΣΊΝΗ,. ΣΤΟΎΓΙΟΥ, Η. ΚΙΟΎΛΟΣ,. ΗΛΑΒΈΡΗΣ ΚΑΙ Μ. ΠΑ- ΤΑΚΆΚΗΣ Εντομολογική επιτήρηση των διαβιβαστών του καταρροϊκου πυρετου (BTV) του γένους Culicoides (ίπτερα: Ceratopogonidae) Ε41 Μ. ΦΩΤΆΚΗΣ, Α. ΧΑΣΚΟΠΟΎΛΟΥ, Λ. ΓΡΗΓΟΡΆΚΗ, Α. ΤΣΙΑΜΆΝΤΑΣ, Σ. ΚΟΥΝΆΗ ΚΑΙ Ι. ΒΌΝΤΑΣ Ανα λυση της πληθυσμιακής δομής και ανθεκτικότητας στα εντομοκτόνα σε πληθυσμου ς κουνουπιών του γένους Culex, Anopheles και Aedes από δια φορες περιοχές της Ελλα δας Ε42 Α. ΜΙΧΑΗΛΆΚΗΣ, Ρ.E.Π. ΣΩΤΗΡΟΠΟΎΛΟΥ, E. ΤΑΓΑΡΗΣ, A. ΣΩΤΗΡΌΠΟΥ- ΛΟΣ, I. ΣΠΑΝΌΣ, ΚΑΙ Π. ΜΥΛΩΝΆΣ

14 14 Πρόγραμμα Συνεδρίου Βα ση δεδομένων κινδυ νου για την μελλοντική εισβολή χωροκατακτητικών ειδών κουνουπιών στην Ελλα δα και την Ιταλία Ε43 Π.. ΨΕΙΡΟΦΏΝΙΑ,.Χ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΎΛΟΥ, Μ.. ΣΤΕΡΓΊΟΥ, ΕΙΡ. E. ΜΑ- ΝΙΑΆΚΗ ΚΑΙ Ε.K. ΑΛΥΣΣΑΝΡΆΚΗΣ Επίδραση Αιθερίων Ελαίων ιαφόρων Φυτών στην Αντιμετώπιση Προνυμφών Κουνουπιών Ε44 Ε. ΕΥΕΡΓΈΤΗΣ, B.-N. KΑΨΆΣΚΗ-ΚΑΝΈΛΛΗ, Ε. ΜΠΑΙΕΡΙΤΆΚΗΣ, Α. ΜΙ- ΧΑΗΛΆΚΗΣ,. ΠΑΠΑΧΡΉΣΤΟΣ ΚΑΙ Σ.Α. ΧΑΡΟΥΤΟΥΝΙΆΝ Προνυμφοκτόνος και απωθητική δρα ση αιθέριων ελαίων ιθαγενών της Ελλα δας ειδών Juniperus εναντίον του Aedes albopictus (Diptera: Culicidae) Ε45 Α. ΜΙΧΑΗΛΑΚΗΣ, Α. ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ, Ε. ΜΠΑΙΕΡΙΤΑΚΗΣ, Α. ΚΟΛΗΜΕ- ΝΑΚΗΣ, E. ΠΑΤΣΟΥΛΑ, Σ. ΜΠΕΛΕΡΗ,. ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ K. ΜΠΙΘΑΣ Η παρουσία του Aedes albopictus (Ασιατικό κουνου πι τίγρης) στην Ελλα δα Ε46 Κ. Π. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, Η. Α. ΚΟΥΛΑΟΥΡΟΣ, Γ. ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ Α. ΜΙΧΑΗΛΑΚΗΣ Μελέτη της δρα σης των α πολων ενώσεων του Hypericum perforatum, ενα ντια προνυμφών του Culex pipiens (Diptera: Culicidae) Ε47 Ε. ΜΠΑΙΕΡΙΤΑΚΗΣ, Τ. ΖΑΧΑΡΙΑΟΥ,. Ν. ΑΒΤΖΗΣ,. ΠΑΠΑΧΡΗ- ΣΤΟΣ, Α. ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ, Γ. ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΜΑΝΟΥΛΑΚΗ,. ΚΟΝΤΟΗ- ΜΑΣ ΚΑΙ Α. ΜΙΧΑΗΛΑΚΗΣ Παρακολου θηση χωροκατακτητικών ειδών κουνουπιών στον ιεθνή Αερολιμένα Αθηνών Ε48 Α. ΜΙΧΑΗΛΑΚΗΣ,. ΜΑΣΕΛΟΥ, Α. ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ, Γ. ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ,. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ, Π. Γ. ΜΥΛΩΝΑΣ,. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, Κ. ΜΑΧΑΙΡΑ, R. BELLINI, Σ. ΧΡIΣΤΟΥ, Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ε. ΗΛΙΑ, Β. ΡΑΗΣ, Σ. ΙΩΑΝΝΟΥ, P. LAABS, J. SELL, F. RAGAZZI, E. VIGNOCCHI ΚΑΙ Α. ΚΑΤΣΑΦΥΛΛΟΥΗ Pest Practice: εκπαιδευτική ηλεκτρονική πλατφόρμα για την κατα ρτιση των επαγγελματιών διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών Ε49 Α. ΜΙΧΑΗΛΑΚΗΣ,. ΜΑΣΕΛΟΥ, Α. ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ, Γ. ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ,. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ, Π. Γ. ΜΥΛΩΝΑΣ,. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, Κ. ΜΑΧΑΙΡΑ, Χ. ΑΘΑ- ΝΑΣΙΟΥ, Γ. ΒΛΟΝΤΖΟΣ ΚΑΙ Β. ΣΩΤΗΡΟΥΑΣ Πρόβλεψη και ανα λυση των αναγκών κατα ρτισης και των δεξιοτήτων των εφαρμοστών διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών Ε50 Ε. ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ, Γ. ΜΠΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ, Α. ΜΙΧΑΗΛΑΚΗΣ ΚΑΙ.Π. ΠΑ- ΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Χρήση μικροεκχυ λισης στερεα ς φα σης από αέρια φα ση σε συνδυασμό με αέρια χρωματογραφία και φασματομετρία μαζα ς (HS-SPME-GC-MS) ως μία πιθανή διαγνωστική μέθοδος προσβεβλημένων πορτοκαλιών από τη μυ γα της Μεσογείου Ε51 Κ. ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗ, Ε. ΓΟΥΜΕΝΑΚΗ, Ε. ΡΑΥΤΑΚΗΣ,. ΓΟΥΤΟΣ ΚΑΙ Ε. ΚΑ- ΠΕΤΑΝΑΚΗΣ Πρώτη παρατήρηση του μυκητοφα γου Psyllobora vigintiduopunctata L. (Coleoptera: Coccinellidae) σε καλλιέργεια θερμοκηπίου στην Κρήτη Ε52.Ε. ΚΑΠΑΝΤΑΙΑΚΗ, Α. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΟΥ, E. ZCHORI-FEIN, N. MOZES-

15 16 ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο 15 DAUBE, Γ. ΤΣΙΑΜΗΣ ΚΑΙ Κ. ΜΠΟΥΡΤΖΗΣ Μελέτη της βακτηριακής ποικιλότητας δυ ο ειδών αλευρωδών με τεχνολογίες Αλληλου χισης Νέας Γενια ς Ε53 Λ. ΝTOYΛΜΠΕΡΗΣ, Κ. ΠΑΠΑΟΠΟΥΛΟΥ,. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, Χ. ΡΕΠΠΑ, Σ. ΡΕΠΠΑΣ ΚΑΙ.X. ΚΟΝΤΟΗΜΑΣ Ο ρόλος των εντόμων στην ενδόσηψη των συ κων Ε54 Ε.Ι. ΜΠΕΡΗΣ,.Π. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ, S. GOWEN, B. PEMBROKE ΚΑΙ.Χ. ΚΟΝΤΟΗΜΑΣ Μελέτη της επίδρασης εντομοπαθογόνων μυκήτων στην Ευδεμίδα της αμπέλου (Lobesia botrana) (Lepidoptera: Tortricidae) κα τω από διαφορετικές τιμές θερμοκρασίας Ε55 Ε.Ι. ΝΑΒΡΟΖΙΗΣ ΚΑΙ ΗΛ.X. ΕΛΗΤΖΑΚΗΣ υνατότητα μεταφορα ς του μυ κητα Monilinia spp. από τα λεπιδόπτερα Anarsia lineatella, Grapholitha molesta και Adoxophyes orana Ε56 Α. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, Α.Ε. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ, Γ. ΦΛΩΡΟΣ, Κ. ΦΑΣΣΕ- ΑΣ ΚΑΙ Α. ΧΑΛΑΙΟΥ Auchenorrhyncha (Hemiptera: Homoptera) σε εσπεριδοειδώνες: Είδη, πληθυσμιακή διακυ μανση και συσχέτισή τους με κηλίδες επί των καρπών Επι σημο ει πνο Πε μπτη 22 Οκτωβρι ου ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΉΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ ΧΗΜΙΚΉ ΚΑΤΑ- ΠΟΛΈΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΌΤΗΤΑ RALF NAUEN Επισκόπηση, μηχανισμοί και διαχείριση της ανθεκτικότητας των Λεπιδόπτερων στα διαμίδια 5 η Συνεδρία: ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΕΘΟΟΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ (Ι Μέρος) ΠΡΟΕΡΕΊΟ: Μ.Λ. ΠΆΠΠΑ, Ν.Α. ΚΟΥΛΟΎΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΟΜΙΛΙΑ F. WÄCKERS Πρόσφατες Καινοτομίες στη Βιολογική Καταπολέμηση A.M. SIMMONS ΚΑΙ A. LEVI Χτίζοντας ανθεκτικότητα στο καρπου ζι (Citrullus lanatus var. lanatus) εναντίων των αλευρωδών (Hemiptera: Aleyrodidae) Ν. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Η. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ, Π. ΜΥΛΩΝΑΣ,.Π. ΠΑ- ΠΑΧΡΗΣΤΟΣ, Ι. ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ, Σ. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ, Γ. ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΚΑΙ. ΖΩΑΚΗ Εφαρμογή της κλασικής βιολογικής καταπολέμησης για το έντομο Metcalfa pruinosa (Hemiptera: Fulgoroidea) με την αξιοποίηση Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημα των A. ΚΑΠΡΑΝΑΣ ΚΑΙ C. GRIFFIN

16 16 Πρόγραμμα Συνεδρίου Βιολογική καταπολέμηση του σκαθαριου των πευ κων Hylobius abietis με εντομοπαθογόνους νηματωδεις Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ, Μ.Λ. ΠΑΠΠΑ, Α. ΠΕΚΑΣ, X. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ, Χ. ΚΟΛΩΝΑ, F. WÄCKERS ΚΑΙ Γ.. ΜΠΡΟΥΦΑΣ Η γυ ρη ως συμπληρωματική πηγή τροφής για τα πολυφα γα αρπακτικα ακα ρεα της οικογένειας Phytoseiidae Μ.Λ. ΠΑΠΠΑ,. ΣΤΑΝΤΖΟΣ, Α. ΠΕΚΑΣ, Κ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΗΣ, P. DUELLI, C.S. HENRY, F. WÄCKERS ΚΑΙ Γ.. ΜΠΡΟΥΦΑΣ Τα είδη του Ευρωπαϊκου συμπλόκου Chrysoperla carnea (Neuroptera: Chrysopidae): διαφοροποιήσεις με βα ση το είδος της λείας ια λειμμα 5 η Συνεδρία: ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΜΕΘΟΟΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ (ΙΙ Μέρος) ΠΡΟΕΡΕΊΟ: Α.Π. ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ, Π.Α. ΗΛΙΌΠΟΥΛΟΣ Σ. ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ, Θ.Ι. ΣΤΑΘΑΚΗΣ, Ε.Β. ΚΑΠΑΞΙΗ ΚΑΙ Γ.Θ. ΠΑ- ΠΑΟΥΛΗΣ Λειτουργική απόκριση του αρπακτικου ακα ρεως Neoseiulus idaeus Denmark & Muma (Acari: Phytoseiidae) επί του Eutetranychus orientalis (Klein) (Acari:Tetranychidae) Χ.Κ. ΤΡΑΚΑ, Ε.Α. ΠΕΤΡΑΚΗΣ, Μ.Γ. ΠΟΛΥΣΙΟΥ, Α.Χ. ΚΥΜΠΑΡΗΣ ΚΑΙ.Χ. ΠΕΡΙΚΗΣ Βιοδραστικότητα των αιθερίων ελαιών βασιλικου (Ocimum basilicum) και απήγανου (Ruta chalepensis) επί των αφίδων Aphis gossypii και Myzus persicae (Hemiptera: Aphididae) και του ακα ρεως Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) X.Σ. ΙΩΑΝΝΟΥ, Σ.Α. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Κ.. ΖΑΡΠΑΣ, Ι. ΚΟΥΤΣΑΥ- ΤΙΚΗΣ, Α. ΞΕΝΑΚΗΣ, Χ.Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ N.Θ. ΠΑΠΑΟΠΟΥΛΟΣ Ανα πτυξη και εφαρμογή ενός ηλεκτρονικου συστήματος προσδιορισμου θέσης (Location Aware System) για την παρακολου θηση και αντιμετώπιση της ραγολέτιδας της κερασια ς, Rhagoletis cerasi σε εμπορικου ς οπωρώνες της Θεσσαλίας Α.Π. ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ, Ε.Γ. ΜΑΛΑΝΡΑΚΗ ΚΑΙ Ε.Γ. ΚΑΠΟΓΙΑ Μελέτη της επίδρασης μεθόδων αντιμετώπισης του δα κου Bactrocera oleae (Diptera: Tephritidae) στους φυσικου ς εχθρου ς του Γ. ΦΟΥΣΚΙΤΑΚΗΣ, Ε. ΟΪΤΣΙΗΣ, Η. ΡΗΓΑΚΗΣ ΚΑΙ Κ. ΒΑΡΙΚΟΥ Ανα πτυξη ολοκληρωµένου συστήµατος για τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας δολωµατικου ψεκασµου κατα του δα κου της ελια ς µε χρήση συ γχρονων τεχνικών αυτοµατισµου ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΤΟΣ, L. SWEVERS ΚΑΙ Α. ΚΟΥΡΤΗ Βιοεντομοκτόνα: εντομοκτόνα ασφαλή για το φυσικό περιβα λλον και την ανθρώπινη υγεία Ν.Γ. ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΣ, Σ. ΜΠΙΤΙΒΑΝΟΣ, Α.Α. ΚΛΕΙΤΣΙΝΑΡΗΣ, Ε.

17 16 ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο 17 ΤΖΙΡΤΖΙΛΑΚΗΣ, Ι. ΡΑΛΛΗΣ, Ι. ΖΑΡΜΠΟΥΤΗΣ,. ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΑΙ.Χ. ΚΟΝΤΟΗΜΑΣ Gelsura : ένα νέο σκευ ασμα που συνδυα ζει δόλωμα και την δραστική ουσία α-cypermethrin για την αντιμετώπιση του δα κου της ελια ς Κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, Χ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ, Α. ΛΙΟΥΠΗΣ, Θ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ, Φ. ΤΣΑΓΑΝΟΥ, Ι. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ, Χ. ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Α. ΖΩΣΙΜΑΣ, Γ. ΚΟΡΟΜΠΙΛΙΑΣ, Γ. ΓΙΤΣΗΣ ΚΑΙ Χ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Το συ στημα παρακολου θησης εντομολογικών εχθρών Evalio Agrosystems της DuPont για το βαμβα κι και τη βιομηχανική τομα τα: τρία χρόνια εμπειρία από τη λειτουργία του στη Θεσσαλία ια λειμμα-ελαφρύ Γεύμα 6 η Συνεδρία: ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ (Ι Μέρος) ΠΡΟΕΡΕΊΟ: Κ. ΒΑΡΊΚΟΥ, Ι. ΜΑΡΓΑΡΙΤΌΠΟΥΛΟΣ Γ. ΒΟΝΤΑΣ, Μ. ΡΗΓΑ,. ΤΣΑΚΙΡΕΛΗ, Ε. ΜΩΡΟΥ, Ν. ΠΑΥΛΙΗ, Α. ΜΥΡΙΑΚΗΣ, T. VAN LEEUWEN, Ε. ΡΟΙΤΑΚΗΣ, Α. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΟΥ ΚΑΙ R. NAUEN Ανα λυση της ανθεκτικότητας στα εντομοκτόνα σε κυ ριους εχθρου ς καλλιεργειών: από το μοριακό μηχανισμό στη διαχείριση της φυτοπροστασίας Ε. ΡΟΙΤΑΚΗΣ, Μ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ, Ε. ΒΑΣΑΚΗΣ, Α. ΗΛΙΑΣ, Ε. ΜΟΡΟΥ, Γ. ΒΟΝΤΑΣ, A. BASSI, R. NAUEN ΚΑΙ A. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΟΥ ιερευ νηση της ανθεκτικότητας του υπονομευτή της τομα τας Tuta absoluta στα διαμίδια Β. ΟΥΡΗΣ, Μ. ΡΗΓΑ, Ρ. ΠΑΝΤΕΛΕΡΗ, Α. ΖΑΜΠΟΥΚΑ, Γ. ΛΙΒΑΑ- ΡΑΣ, R. NAUEN ΚΑΙ Ι. ΒΟΝΤΑΣ Αξιολόγηση γονιδίων και μεταλλαγών που ενδεχομένως σχετίζονται με ανθεκτικότητα σε εντομοκτόνα, μέσω εκτοπικής έκφρασης και γονιδιακής τροποποίησης με CRISPR/Cas9 στην Drosophila Φ.Μ. ΙΩΑΝΝΙΗΣ, Α. ΣΑΧΙΝΟΓΛΟΥ ΚΑΙ Ι. ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Εργαστηριακές βιοδοκιμές προσδιορισμου των LD 50s (δόσεις θνησιμότητας) των εντομοκτόνων Metaflumizone και Spinosad στον δορυφόρο της πατα τας Leptinotarsa decemlineata (Coleoptera: Chrysomelidae) ια λειμμα 6 η Συνεδρία: ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ (ΙΙ Μέρος) ΠΡΟΕΡΕΊΟ: Φ.Μ. ΙΩΑΝΝΊΗΣ,. ΚΟΝΤΟΉΜΑΣ Κ. ΒΑΡΙΚΟΥ, Ν. ΓΑΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΚΑΙ Α. ΜΠΙΡΟΥΡΑΚΗ

18 18 Πρόγραμμα Συνεδρίου Βελτίωση των δολωματικών ψεκασμών για την αντιμετώπιση του δα κου της ελια ς ΠΕΡΙΚΗΣ, Κ. ΠΟΝΤΙΚΑΚΟΣ, Ξ. ΓΙΩΡΓΟΥΕΛΛΗΣ, Χ. ΤΡΑΚΑ, Θ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ, Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ,. ΠΥΡΟΜΑΛΗΣ ΚΑΙ Θ. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙΗΣ Παρακολου θηση και αντιμετώπιση του δα κου της ελια ς με την ανα πτυξη και εφαρμογή ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Υπηρεσιών Θέσης (Location Aware System) ΠΕΤΡΑΚΗΣ, Γ. ΣΠΑΝΑΚΗΣ, Ε. ΤΖΑΤΖΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ Α. ΤΣΑΤΣΑ- ΚΗΣ Η αλόγιστη χρήση εντομοκτόνων και τα προβλήματα υγείας από την έκθεση σε οργανοφωσφορικές ουσίες και πυρεθρίνες Μ. ΜΑΡΑΘΙΑΝΟΎ, Κ. ΣΠΑΝΟΎ,. ΉΜΟΥ ΚΑΙ. ΒΛΆΧΟΣ Τα αποτελέσματα της έρευνας για τη χρήση των γεωργικών φαρμα κων στην Αργολίδα ια λειμμα Ειδική Συνεδρία: ΠΑΡΟΥΣΙΆΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΏΝ ΠΡΟΕΡΕΊΟ: Ε. ΡΟΙΤΆΚΗΣ BAYER ΕΛΛΑΣ «Sivanto και Velum : υ ο καινοτόμες δραστικές ουσίες από την Bayer CropScience πολυ συ ντομα στην ελληνικα αγορα». AGROTYPOS / Κ.Ν. ΓΙΑΝΝΟΠΟΛΙΤΗΣ Ορθολογική χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην Ελλα δα: Υφιστα μενη κατα σταση και προσπα θειες για βελτίωση ΣΥΝΕΡΙΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΕΘΟΟΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ (E57-E86) ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ (E87-E109) Ε57 Μ. ΜΠΕΛΕΝΙΩΤΗ, Ν. ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ, Β. ΟΥΡΗΣ ΚΑΙ Γ. ΒΟΝΤΑΣ Απόκριση του Drosophila suzukii (Diptera: Drosophiladeae) σε χημικές ουσίες και ανθεκτικότητα του στα εντομοκτόνα Ε58 Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ, Π. ΘΕΟΟΣΙΑΟΥ, Μ.Λ. ΠΑΠΠΑ ΚΑΙ Γ.. ΜΠΡΟΥΦΑΣ Αξιολόγηση περιβαλλοντικου κινδυ νου ενός εξωτικου παρα γοντα βιολογικής καταπολέμησης: α μεσες επιδρα σεις του Transeius montdorensis στα ιθαγενή αρπακτικα ακα ρεα Euseius finlandicus και Ε. stipulatus (Acari: Phytoseiidae) Ε59. ΣΤΑΝΤΖΟΣ, Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ, Α. ΑΓΓΕΛΕΤΑΚΗΣ, Χ. ΚΩΛΟΝΑ, Μ.Λ. ΠΑΠΠΑ, A. BASSI ΚΑΙ Γ.. ΜΠΡΟΥΦΑΣ Επιδρα σεις του chlorantraniliprole σε θηρευτικα αρθρόποδα μη στόχους στο βαμβα κι Ε60 Β.Ι. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, Θ.Ι. ΣΤΑΘΑΚΗΣ, Ε.Β. ΚΑΠΑΞΙΗ ΚΑΙ Γ.Θ. ΠΑΠΑ- ΟΥΛΗΣ

19 16 ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο 19 Προτίμηση του αρπακτικου ακα ρεως Neoseiulus idaeus Denmark & Muma (Acari: Phytoseiidae) μεταξυ των σταδίων ανα πτυξης του Eutetranychus orientalis (Klein) (Acari: Tetranychidae) Ε61.M. ΠΑΠΑΗΜΗΤΡΙΟΥ, Ε.Α. ΠΕΤΡΑΚΗΣ, Α.Χ. ΚΥΜΠΑΡΗΣ, Μ.Γ. ΠΟΛΥ- ΣΙΟΥ ΚΑΙ.Χ. ΠΕΡΙΚΗΣ Συγκριτική μελέτη της επίδρασης των αιθερίων ελαίων δυ ο χημειότυπων του Mentha pulegium (Lamiaceae) (κν. φλισκου νι) στην επιβίωση των εντόμων Aphis gossypii και Nesidiocoris tenuis και του ακα ρεως Tetranychus urticae Ε62.Λ. ΤΟΥΡΝΟΓΛΟΥ, Α.Ε. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ, Α.Π. ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ ΚΑΙ Γ.Θ. ΠΑΠΑΟΥΛΗΣ Ωφέλιμα έντομα και η επίδραση τους στον πληθυσμό του κοκκοειδου ς Chrysomphalus aonidum (L.) σε εσπεριδοειδώνες των Χανίων Ε63 Χ.Κ. ΤΡΑΚΑ, Ε.Α. ΠΕΤΡΑΚΗΣ, Μ.Γ. ΠΟΛΥΣΙΟΥ, Α.Χ. ΚΥΜΠΑΡΗΣ ΚΑΙ.Χ. ΠΕΡΙΚΗΣ Επίδραση των υδρολυμα των βασιλικου (Ocimum basilicum) και απήγανου (Ruta chalepensis) στην επιβίωση και αναπαραγωγή των Aphis gossypii (Hemiptera: Aphididae) και Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) Ε64. ΤΣΟΥΛΝΑΡΑ ΚΑΙ G. PORT Βιολογική Καταπολέμηση του Tuta absoluta με τα βιοεντομοκτόνα Beauveria bassiana και Bacillus thuringiensis Ε65.Β. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Βιολογική καταπολέμηση καλλιεργειών με περιπτώσεις εφαρμογής του Rodolia cardinalis, του Stethorus punctum και του Cryptolaemus montrouzieri Ε66. ΠΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ Μ.Β. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ Νυμφική ανα πτυξη του Macrolophus pygmaeus (Rambur) σε δυ ο ανθοφόρα φυτα, στο Calendula arvensis και στο Calendula officinalis Ε67 Π. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ, Π. ΓΟΥΒΙΩΤΗΣ, C. MANDATO, G.Β. DUNPHY, Ε. ΚΑΛΟ- ΡΙΖΟΥ ΚΑΙ Α. ΣΑΧΙΝΟΓΛΟΥ Παραμετρική ανα λυση σε ποσοτικό και ποιοτικό επίπεδο προνυμφικών αιματοκυττα ρων καρπόκαψας των μήλων Cydia pomonella (Lepidoptera: Tortricidae) Ε68 Χ.Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Ν.Γ. ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΣ,.X. ΚΟΝΤΟΗΜΑΣ, Α.Ι. ΝΙ- ΚΟΛΑΪΟΥ, Μ.Κ. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ,. ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΠΡΙΝΤΖΙΟΥ, P. TREMATERRA, R. MOORE ΚΑΙ S. GALVEZ Αξιολόγηση συσκευών παγιδευ σεως για τα Thaumetopoea pityocampa (Denis and Schiffermüller) (Lepidoptera: Thaumetopoeide) και Dendrolimus pini (L.) (Lepidoptera: Lasiocampidae) και αντιμετώπισή τους με την χρήση φερομονών Ε69 Σ.Γ. ΚΑΜΑΡΑΣ, Ε. ΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι.Ο. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Επίδραση φυτικών εκχυλισμα των σε διαφορετικα στα δια του κομβονηματώδη Meloidogyne javanica Ε70 J. VAN DER BLOM, M.B. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΚΑΙ Κ. ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ Παρασιτισμός του Tuta Absoluta Meyrick (Lepidoptera, Gelechiidae) από παρασιτοειδή της οικογένειας Eulophidae (Hymenoptera) σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες τομα τας στην Αλμερία, Ισπανία.

20 20 Πρόγραμμα Συνεδρίου Ε71.Χ. ΚΟΝΤΟΗΜΑΣ ΚΑΙ Β. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Εντομοπαθογόνοι μυ κητες για την αντιμετώπιση του ρυγχοφόρου των φοινικοειδών, Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (Coleoptera: Curculionidae) Ε72 Σ. ΜΑΝΤΖΟΥΚΑΣ ΚΑΙ Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Επίδραση των εντομοπαθογόνων μυκήτων Metarhizium robertsii, Beauveria bassiana και Isaria fumosorosea στην πρόσληψη τροφής, στην κατανα λωση τροφής και στην ανα πτυξη των προνυμφών του εντόμου Sesamia nonagrioides (Lepidoptera: Noctuidae) Ε73 Σ. ΜΑΝΤΖΟΥΚΑΣ ΚΑΙ Φ. ΛΑΜΑΡΗ Η διερευ νηση της επίδραση του εκχυλίσματος κρόκου στην ανα πτυξη των εντομοπαθογόνων μυκήτων Beauveria bassiana, Metarhizium robertsii και Isaria fumosorosea Ε74 Σ. ΜΑΝΤΖΟΥΚΑΣ, ΣΤ. ΓΟΥΝΤΟΥΑΚΗ, Ι. ΛΑΓΩΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΙΚ. ΚΑΡΜΟ- ΚΟΛΙΑ ΚΑΙ Ι.Ν. ΜΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ιερευ νηση της ενδοφυτικής συμβίωσης των εντομοπαθογόνων μυκήτων Beauveria bassiana, Metarhizium robertsii και Isaria fumosorosea σε καλλιεργου μενα είδη και της επίδρασής τους στην ζωοτοκία και επιβίωση αφίδων του είδους Myzus persicae Ε75 P. URBANEJA-BΕRNAT, Μ. ΜΕΤΑΞΑ, M. MONTSERRAT ΚΑΙ J.A. JAQUES Πώς οι αβιοτικές συνθήκες επηρεα ζουν τις αλληλεπιδρα σεις μεταξυ τριών αρπακτικών ειδών του φυτοφα γου ακα ρεως Tetranychus urticae σε νεαρα φυτα κλημεντίνης; Ε76 Α. ΜΙΧΑΗΛΑΚΗΣ, A. ΚΥΜΠΑΡΗΣ, Γ. ΜΠΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ, Σ. ΑΝΤΩΝΑ- ΤΟΣ, N.Θ. ΠΑΠΑΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΚΑΙ.Π. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Ανα πτυξη μεθόδου μικροενκαψυλίωσης αιθέριων ελαίων και μελέτης της βιοδραστικότητα ς τους στο έντομο Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae) Ε77 Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ, I. ΨΩΜΑΕΛΗΣ, Μ.Λ. ΠΑΠΠΑ ΚΑΙ Γ.. ΜΠΡΟΥΦΑΣ Συμβατότητα εντομοκτόνων μειωμένης επικινδυνότητας με το αρπακτικό α καρι Transeius montdorensis (Acari: Phytoseiidae) Ε78 Κ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΗΣ,. ΣΤΑΝΤΖΟΣ, Μ.Λ. ΠΑΠΠΑ ΚΑΙ Γ.. ΜΠΡΟΥΦΑΣ Επίδραση πολλαπλών συζευ ξεων στην ωοπαραγωγή του Chrysoperla agilis (Neuroptera: Chrysopidae) Ε79 Ε.Ι. ΝΑΒΡΟΖΙΗΣ,.Α. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ Η.Χ. ΕΛΗΤΖΑΚΗΣ Παρουσία, προσβολή και βιολογική αντιμετώπιση του εντόμου Magicicada cassini (Hemiptera: Cicadidae) σε καλλιέργεια αμπέλου Ε80 N. NTAΛΛΗ, A. KOPICZKO, K. RADTKE, P. MARCINIAK, G. ROSINSKI ΚΑΙ Z. ADAMSKI Επίδραση των εκχυλισμα των του είδους Melia azedarach στο Λεπιδόπτερο Spodoptera exigua Ε81 Σ.Α. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, X.Σ. ΙΩΑΝΝΟΥ, Κ. ΖΑΡΠΑΣ, Θ. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙΗΣ, Χ.Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ N.Θ. ΠΑΠΑΟΠΟΥΛΟΣ Ανα πτυξη ενός χωρικου συστήματος λήψης αποφα σεων φυτοπροστασίας για τη ραγολέτιδα της κερασια ς (Diptera: Tephritidae)

21 16 ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο 21 Ε82 Σ.Α. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ X.Σ. ΙΩΑΝΝΟΥ Αποτρεπτική δρα ση της λιναλου λης στην ωοτοκία των θηλυκών της μυ γας της Μεσογείου (Diptera: Tephritidae) σε καρπου ς εσπεριδοειδών και γιγαρτόκαρπων Ε83 Ν.Ε. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Ν. ΕΜΙΡΗΣ, Π.Γ. ΜΥΛΩΝΑΣ, S. PRESTON ΚΑΙ Θ. ΚΥΠΡΑΙΟΣ Επίδραση του ανταγωνισμου στην κατανα λωσης λείας των αφιδοφα γων αρπακτικών της οικογένειας Coccinellidae Ε84 Ν.Ε. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Π.Γ. ΜΥΛΩΝΑΣ, Ν. ΕΜΙΡΗΣ,.Π. ΠΑΠΑΧΡΗ- ΣΤΟΣ ΚΑΙ Γ. ΜΑΤΣΊΝΟΣ Ο χρόνος αφομοίωσης της λείας ως περιοριστικός παρα γοντας της θήρευσης των αφιδοφα γων ειδών της οικογένειας Coccinellidae Ε85 Ν.Ε. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, H. WILLIAMS, Ν. ΕΜΙΡΗΣ, S. PRESTON, Π.Γ. ΜΥ- ΛΩΝΑΣ ΚΑΙ Θ. ΚΥΠΡΑΙΟΣ Μπεϋζιανή προσέγγιση στην εκτίμηση παραμέτρων μαθηματικών υποδειγμα των λειτουργικής ανταπόκρισης Ε86 Π.Ι. ΣΚΟΥΡΑΣ, Γ.I. ΣΤΑΘΑΣ, Α. ΚΟΣΤΡΙΒΑ, Ε. ΚΟΥΚΙ ΚΑΙ Π. ΓΚΛΕΖΑΚΟΥ Επίδραση εντομοκτόνων στην προνυμφική ανα πτυξη και την αδηφαγία του αρπακτικου Coccinella septempunctata (Coleoptera: Coccinellidae) Ε87 Β. ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΙΟΥ, Α. ΑΝΘΟΥΣΗ, G. BLOMQUIST, P. JUAREZ, A. LYND, H. RANSON, G. LYCCETT ΚΑΙ Γ. ΒΟΝΤΑΣ Ανα λυση του 4G κυτοχρώματος P450 στο κουνου πι-φορέα της ελονοσίας Anopheles gambiae: πιθανός ρόλος στην ανθεκτικότητα στα εντομοκτόνα μέσω δομικής αλλαγής του εξωσκελετου Ε88 Ε. ΜΩΡΟΥ, Α. ΗΛΙΑΣ, Ε. ΠΙΤΣΙΛΗ,. ΤΣΑΚΙΡΈΛΗ, Ι. ΜΟΥΣΤΑΚΑ, Α. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΟΥ ΚΑΙ Ι. ΒΟΝΤΑΣ Ανα λυση οξειδασών που σχετίζονται με την ανθεκτικότητα του Bemisia tabaci στα νεονικοτινοειδή εντομοκτόνα, για την πρόβλεψη διασταυρωτής ανθεκτικότητας και την ανα πτυξη διαγνωστικών Ε89 Μ. ΡΗΓΑ, Σ. ΠΑΠΑΑΚΗ, Χ. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ, S. BAJDA, T. VAN LEEUWEN ΚΑΙ Γ. ΒΟΝΤΑΣ Ανα λυση της συμμετοχής επιμέρους μεταλλαγών στόχου στην ανθεκτικότητα του τετρα νυχου Tetranychus urticae στα ακαρεοκτόνα Ε90 Κ.Χ. ΒΟΥΟΥΡΗΣ, Α.Ν. ΚΑΤΗ, Ε. ΣΑΙΚΟΓΛΟΥ, M. WILLIAMSON, Π. ΣΚΟΥΡΑΣ, O. ΗΜΟΤΣΙΟΥ, Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, B. FENTON, Γ. ΣΚΑΒΗΣ ΚΑΙ Ι.Τ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Εξέλιξη της ανθεκτικότητας του Myzus persicae στην Ελλα δα και παρουσίαση δυ ο νέων μοριακών διαγνωστικών μεθόδων για την ανίχνευση μηχανισμών ανθεκτικότητας Ε91 Ι.Τ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ, Κ.Χ. ΒΟΥΟΥΡΗΣ, E. ALSUHAIBANI, R. AL- ATIYAT, A. ΚΟΤΖΑΜΟΥΜΗΝ ΚΑΙ Ι. ΒΟΝΤΑΣ Ταυτοποίηση σημειακής μεταλλαγής στο γονίδιο AChE1 που σχετίζεται με ανθεκτικότητα σε εντομοκτόνα στην αφίδα Therioaphis trifolli. Ανα πτυξη διαγνωστικής PCR-RFLP μεθόδου Ε92 Κ.Χ. ΒΟΥΟΥΡΗΣ, Π.A. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, Π. ΣΚΟΥΡΑΣ, Α.Π. ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ,

22 22 Πρόγραμμα Συνεδρίου Ν. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ, Α.Ν. ΚΑΤΗ, Ι. ΒΟΝΤΑΣ, ΚΑΙ Ι.Τ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Καταγραφή της ανθεκτικότητας Ελληνικών πληθυσμών της μυ γας της Μεσογείου στα εντομοκτόνα deltamethrin και spinosad Ε93 A.N. KΑΤΗ, M. MANDRIOLI, Π. ΣΚΟΥΡΑΣ, G.L MALLOCH, Κ.Χ. ΒΟΥΟΥ- ΡΗΣ, M. VENTURELLI, G.C. MANICARDI, Ι.A. ΤΣΙΤΣΙΠΗΣ, B. FENTON ΚΑΙ Ι.T. ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Αλλαγές στην συχνότητα των γονιδίων των καρβοξυλεστερασών E4 και FE4 σε ελληνικου ς πληθυσμου ς της αφίδας του καπνου Myzus persicae nicotianae Ε94 Κ.Χ. ΒΟΥΟΥΡΗΣ, Α. ΣΑΧΙΝΟΓΛΟΥ ΚΑΙ Ι.Τ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Καταγραφή της ανθεκτικότητας του Myzus persicae στο εντομοκτόνο spirotetramat Ε95 Γ.Κ. ΜΥΡΩΝΙΗΣ, Α. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΟΥ ΚΑΙ Γ. ΒΟΝΤΑΣ ιερευ νηση της ανθεκτικότητας στα εντομοκτόνα του πρα σινου σκουληκιου Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae) στη χώρα μας Ε96 E. ΡΟΙΤΑΚΗΣ, Α. ΗΛΙΑΣ, J. LAGNEL, Μ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ, Ι. ΒΟΝΤΑΣ, R. NAUEN ΚΑΙ A. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΟΥ Χαρακτηρισμός ανθεκτικότητας του Tuta absoluta στα εντομοκτόνα με βαθεια αλληλου χιση μεταγραφώματος Ε97 Μ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ, Ε. ΒΑΣΑΚΗΣ, R. NAUEN, Ε. ΡΟΙΤΑΚΗΣ ΚΑΙ A. ΤΣΑ- ΓΚΑΡΑΚΟΥ Γενετική βα ση της ανθεκτικότητας στα διαμίδια για το Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) Ε98 Ν. ΠΑΥΛΙΗ, Α. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ, Β. ΤΣΕΛΙΟΥ, N. WYBOUW, W. DERMAUW, T. VAN LEEUWEN ΚΑΙ Ι. ΒΟΝΤΑΣ Μοριακός χαρακτηρισμός της ανθεκτικότητας του δα κου της ελια ς, Bactrocera oleae, στα πυρεθροειδή εντομοκτόνα Ε99 Α. ΗΛΙΑΣ, Ι. ΒΟΝΤΑΣ ΚΑΙ Α. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΟΥ Καταγραφή την συχνότητας και διασπορα ς μεταλλαγών ανθεκτικότητας του τετρα νυχου και του αλευρώδη και μελέτη τοξικότητας νέας γενια ς φυτοπροστατευτικών στους φυσικου ς τους εχθρου ς Ε100 Ε. ΑΛΥΣΣΑΝΡΑΚΗΣ, Α. ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ A. ΤΣΑΓΚΑΡΆΚΟΥ Χαρακτηρισμός της ανθεκτικότητας του παρασίτου της μέλισσας Varroa destructor (Acari: Varroidae) στα πυρεθρινοειδή εντομοκτόνα Ε101 Β. ΑΠΟΣΤΟΛΙΗΣ, Α. ΧΛΩΡΙΗΣ ΚΑΙ I. MEZEI Isoclast Active: Ένα πολυ τιμο εργαλείο για την καταπολέμηση μυζητικών εντόμων στην περιοχή της Μεσογείου Ε102 N. ΑΡΙΣΤΕΙΗΣ, Μ. ΑΐΒΑΖΟΓΛΟΥ, Τ. ΚΛΕΙΤΣΙΝΑΡΗΣ ΚΑΙ Σ. ΜΠΙΤΙΒΑΝΟΣ Nealta 20 SC: Το νέο ακαρεοκτόνο της BASF, με καινοτόμο τρόπο δρα σης, για την καταπολέμηση όλων των σταδίων των τετρα νυχων Ε103 Σ.Α. ΤΣΑΑΡΗΣ, Ε.Β. ΚΑΠΑΞΙΗ ΚΑΙ Γ.Θ. ΠΑΠΑΟΥΛΗΣ Μελέτη επίδρασης φυτοπροστατευτικών σκευασμα των επί του Eutetranychus orientalis (Klein) (Acari: Tetranychidae) Ε104 Σ. ΜΑΝΤΖΟΥΚΑΣ, Χ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ, Π. ΑΜΟΣ, Γ. ΖΑΓΓΟΣ, Ν. ΣΤΑΥΡΑ-

23 16 ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο 23 ΚΟΥΛΗΣ, Ε. ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ, Θ. ΜΑΡΑΝΤΗΣ, Π. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ. ΠΕΡΙ- ΚΗΣ Η παρακολου θηση των πληθυσμών του Helicoverpa armigera και του Tuta absoluta και η εφαρμογή της υπηρεσίας DuPont TM Evalio TM AgroSystems σε καλλιέργειες βιομηχανικής τομα τας στην Ηλεία και στην Αχαΐα Ε105 Ε. ΡΟΙΤΑΚΗΣ, Μ. ΓΡΙΣΠΟΥ, Γ. ΒΟΝΤΑΣ, R. NAUEN, N. GODLEY, Ε. ΦΙ- ΛΙΠΠΟΥ, Ε. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΚΑΙ Α. ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗ Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας δολοματικών εφαρμογών εντομοκτόνων στον δα κο της ελια ς με μία νέα προσέγγιση Ε106 Ε. ΡΟΙΤΑΚΗΣ, Μ. ΓΡΙΣΠΟΥ, A. AΧΕΙΜΑΣΤΟΥ, Χ. VAN WAETERMEULEN ΚΑΙ Α. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΟΥ Tο εντομοκτόνο flupyradifurone παρεμποδίζει την μετα δοση ιώσεων από τον αλευρώδη του καπνου Bemisia tabaci Ε107 Π.Ι. ΣΚΟΥΡΑΣ, Γ.I. ΣΤΑΘΑΣ, Α. ΚΟΣΤΡΙΒΑ ΚΑΙ Ι. ΛΟΥΛΟΥΑΚΗΣ Τοξικότητα μολυσμένου θηρα ματος σε δυο αφιδοφα γα αρπακτικα της οικογένειας Coccinellidae Ε108 Α. ΧΛΩΡΙΗΣ, Β. ΑΠΟΣΤΟΛΙΗΣ ΚΑΙ M. TORNE Spinetoram, το νέο εντομοκτόνο της ομα δας των spinosyns για την καταπολέμηση μασητικών εντόμων, της ψυ λλας και θριπών Ε109 Π. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ, Ε. ΚΑΛΟΡΙΖΟΥ, J. LAPOINTE, T. NDONKEU WALTER, T. ALAVO, C. MANDATO ΚΑΙ G.Β. DUNPHY Ερευνητικοί στόχοι και επιχειρηματικα πλα να στην Βιομηχανική Εντομολογία: Aπό τον ερευνητικό πα γκο στην επιχειρηματική καινοτομία Βραβεύσεις - Κλει σιμο Συνεδρι ου ΠΡΟΕΡΕΊΟ:.Χ. ΠΕΡΙΚΗΣ, Α. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΟΥ Παρασκευη 23 Οκτωβρι ου Εκδρομή στο νομό Ρεθυ μνης Ξενα γηση στην πόλη του Ηρακλείου και στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας

24 24

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ. 11 14 Οκτωβρίου 2011 ΝΑΥΠΛΙΟ. ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Ταχυδρομική Θυρίδα 51214 145 10 Κηφισιά, Αθήνα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ. 11 14 Οκτωβρίου 2011 ΝΑΥΠΛΙΟ. ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Ταχυδρομική Θυρίδα 51214 145 10 Κηφισιά, Αθήνα ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Ταχυδρομική Θυρίδα 51214 145 10 Κηφισιά, Αθήνα HELLENIC ENTOMOLOGICAL SOCIETY Postal Office Box 51214 GR 145 10 Kifisia, Athens 14 ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η έξαρση των πληθυσμών της κηκιδόμυγας των φύλλων της ελιάς και η σημασία των φυσικών εχθρών στην αποκατάσταση της ισορροπίας

Η έξαρση των πληθυσμών της κηκιδόμυγας των φύλλων της ελιάς και η σημασία των φυσικών εχθρών στην αποκατάσταση της ισορροπίας Η έξαρση των πληθυσμών της κηκιδόμυγας των φύλλων της ελιάς και η σημασία των φυσικών εχθρών στην αποκατάσταση της ισορροπίας Δ. ΠΕΡΔΙΚΗΣ 1, Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ 1, Σ. ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ 2 και Α. ΑΓΓΕΛΑΚΗ 2 1 Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 15 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΚΑΒΑΛΑ ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ 22 _ 25

ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 15 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΚΑΒΑΛΑ ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ 22 _ 25 ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 15 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΚΑΒΑΛΑ ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ 22 _ 25 Οκτωβρίου 2013 Περιεχόμενα i Ελληνική Εντομολογική Εταιρεία www.entsoc.gr Επιμέλεια Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

Η Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος,

Η Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος, Ενημερωτικό ελτίο Εντομολογικής Εταιρείας Ελλάδος 15ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο Επιμέλεια Έκδοσης Ταχυδρομική Θυρίδα 51214 145 10 Κηφισιά, Αθήνα E-mail: info@entsoc.gr Ιστοσελίδα: www.entsoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

O υπονομευτής της τομάτας. Tuta absoluta. Κωνσταντίνος Β. Σίμογλου. ΔΑΟ & Κ Δράμας, Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου

O υπονομευτής της τομάτας. Tuta absoluta. Κωνσταντίνος Β. Σίμογλου. ΔΑΟ & Κ Δράμας, Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου O υπονομευτής της τομάτας Tuta absoluta Κωνσταντίνος Β. Σίμογλου ΔΑΟ & Κ Δράμας, Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Δράμα, 25-10-2011 O υπονομευτής της τομάτας Tuta absoluta Βιολογικός κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

2/21/2012. Εχθροί των καλλιεργειών φυτοφάγα έντομα, ακάρεα, νηματώδεις. Γ. Μπρούφας 1, Μ.Λ. Παππά 1 και Δ.Σ. Κωβαίος 2. Απόδοσ ση (Kgr / στρέμμα)

2/21/2012. Εχθροί των καλλιεργειών φυτοφάγα έντομα, ακάρεα, νηματώδεις. Γ. Μπρούφας 1, Μ.Λ. Παππά 1 και Δ.Σ. Κωβαίος 2. Απόδοσ ση (Kgr / στρέμμα) Γ.Μπρούφας 1, Μ. Παππά 1 και Δ. Κωβαίος 2 Γ. Μπρούφας 1, Μ.Λ. Παππά 1 και Δ.Σ. Κωβαίος 2 1 Εργαστήριο Γεωργικής Εντομολογίας & Ζωολογίας Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2 Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ζωολογίας &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. 11 ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο. Καρδίτσα 11 14 Οκτωβρίου 2005. Ξενοδοχείο Ναϊάδες Νεοχώρι, Λίμνη Πλαστήρα

ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. 11 ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο. Καρδίτσα 11 14 Οκτωβρίου 2005. Ξενοδοχείο Ναϊάδες Νεοχώρι, Λίμνη Πλαστήρα ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 11 ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο Καρδίτσα 11 14 Οκτωβρίου 2005 Ξενοδοχείο Ναϊάδες Νεοχώρι, Λίμνη Πλαστήρα ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 11 ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Agree WP. Βιολογικό εντομοκτόνο στομάχου με εκλεκτική δράση κατά προνυμφών λεπιδοπτέρων

Agree WP. Βιολογικό εντομοκτόνο στομάχου με εκλεκτική δράση κατά προνυμφών λεπιδοπτέρων Agree WP Βιολογικό εντομοκτόνο στομάχου με εκλεκτική δράση κατά προνυμφών λεπιδοπτέρων Agree WP Προϊόν Διανομέας Agree WP Το Agree WP περιέχει κρυστάλλους δ-endotoxin, που παράγονται από το βακτήριο Bacillus

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΣ Χρήστος Γ. Αθανασίου Εργαστήριο Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΕΝΤΟΜΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ Κύριοι εχθροί Pectinophora gossypiella (Lepidoptera: Gelechiidae)

Διαβάστε περισσότερα

Διάγνωση και αντιμετώπιση σημαντικών εχθρών στο αστικό πράσινο

Διάγνωση και αντιμετώπιση σημαντικών εχθρών στο αστικό πράσινο Διάγνωση και αντιμετώπιση σημαντικών εχθρών στο αστικό πράσινο Δρ Γεώργιος Θ. Παπαδούλης Καθηγητής Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας και Εντομολογίας Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αστικό Πράσινο Ετήσια Πολυετή

Διαβάστε περισσότερα

Κατα ολέµησηκουνου ιών

Κατα ολέµησηκουνου ιών Κατα ολέµησηκουνου ιών Κουνού ιακαιάνθρω ος: µια δύσκολη συµβίωση Α. Μιχαηλάκης Εργαστήριο Γεωργικής Εντοµολογίας, Τµήµα Εντοµολογίας και Γ. Ζωολογίας, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Βιολογικός κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

12 ο Πανελλήνιο Εντοµολογικό Συνέδριο

12 ο Πανελλήνιο Εντοµολογικό Συνέδριο Πρακτικά 12 ου Πανελλήνιου Εντοµολογικού Συνεδρίου, * Λάρνακα, Κύπρος, 13-16 Νοεµβρίου 2007 ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ 12 ο Πανελλήνιο Εντοµολογικό Συνέδριο ΛΑΡΝΑΚΑ ΚΥΠΡΟΣ 13 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

«Ώρα Ευθύνης και Δράσης στη Φυτοπροστασία»

«Ώρα Ευθύνης και Δράσης στη Φυτοπροστασία» 6 η Συνάντηση Φυτοπροστασίας Πρόγραμμα 6 ης Συνάντηση Φυτοπροστασίας «Ώρα Ευθύνης και Δράσης στη Φυτοπροστασία» 1 η ημέρα: 24-2-2014 08.00-09.00: Προσέλευση-υποδοχή συνέδρων, εγγραφές 09.00-10.00: Προσφωνήσεις-χαιρετισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Το κόκκινο σκαθάρι Rhynchophorus ferrugineus Απειλεί το φοινικόδασος Ενημερώσου Προστάτευσε το φοινικόδασος

Το κόκκινο σκαθάρι Rhynchophorus ferrugineus Απειλεί το φοινικόδασος Ενημερώσου Προστάτευσε το φοινικόδασος Το κόκκινο σκαθάρι Rhynchophorus ferrugineus Απειλεί το φοινικόδασος Ενημερώσου Προστάτευσε το φοινικόδασος Ο κόκκινος ρυγχωτός κάνθαρος (σκαθάρι) το έντοµο δηλαδή Rhynchophorus ferrugineus, είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλαβή έντομα και ωφέλιμα αρθρόποδα στους ελαιώνες της Τριφυλίας την περίοδο 2012-2013

Επιβλαβή έντομα και ωφέλιμα αρθρόποδα στους ελαιώνες της Τριφυλίας την περίοδο 2012-2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΑ ΑΓΡΟ- ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ Χρονική Διάρκεια: Οκτώβριος 2010 Ιούνιος 2014 Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Οι ουσίες, με ελάχιστη τοξικότητα, που δεν δηλητηριάζουν το περιβάλλον και το πιάτο μας.

Οι ουσίες, με ελάχιστη τοξικότητα, που δεν δηλητηριάζουν το περιβάλλον και το πιάτο μας. Βιολογική Γεωργία με Φυτικά ή φυσικά εντομοκτόνα Οι ουσίες, με ελάχιστη τοξικότητα, που δεν δηλητηριάζουν το περιβάλλον και το πιάτο μας. Παρ' ότι δεν είναι και ο πλέον δόκιμος όρος (βιολογικά εντομοκτόνα),

Διαβάστε περισσότερα

2/21/2012 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΧΘΡΩΝ ΤΩΝ

2/21/2012 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΧΘΡΩΝ ΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΧΘΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Γ.Μπρούφας 1 &.Κωβαίος 2 1 Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 2 Σχολή Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 1950-19601960

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Δρ. Δημήτριος Αντωνόπουλος. Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. econtentplus programme ΕΧΘΡΟΙ ΦΙΣΤΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΚΙΑΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Δρ. Δημήτριος Αντωνόπουλος. Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. econtentplus programme ΕΧΘΡΟΙ ΦΙΣΤΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΚΙΑΣ 1 Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme 2 econteplusproject Organic.Edunet ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΧΘΡΩΝ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΙΣΤΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΚΙΑΣ PhD Γεωπονικών Επιστημών Γ.Π.Α. MSc

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα και προτάσεις σχετικά την εμφάνιση και αντιμετώπιση της επιδημίας του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα το 2010

Συμπεράσματα και προτάσεις σχετικά την εμφάνιση και αντιμετώπιση της επιδημίας του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα το 2010 Συμπεράσματα και προτάσεις σχετικά την εμφάνιση και αντιμετώπιση της επιδημίας του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα το 2010 Η Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος με αφορμή την επιδημία του ιού του Δυτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ceuthorrhynchus pallidactylus

Ceuthorrhynchus pallidactylus ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ceuthorrhynchus pallidactylus ΡΑΜΑ 2011 Τί ζημιές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ.. : Στέφου ΟΝΟΜΑ....: Βασιλική ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ...: Κανέλλος ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ...: Ειρήνη ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ...: 10-11-1983 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... : Άγαμη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 ΦΥΣΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ

Κεφάλαιο 7 ΦΥΣΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ Κεφάλαιο 7 ΦΥΣΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ Το δυναµικό για υψηλούς ρυθµούς αναπαραγωγής στα έντοµα αντισταθµίζεται συνήθως από υψηλή θνησιµότητα. Υπάρχουν δύο ευρύτερες οµάδες παραγόντων θνησιµότητας, εκείνων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χωρική κατανομή και Γεωστατιστική ανάλυση δεδομένων εντομολογικών προσβολών»

ΘΕΜΑ: «Χωρική κατανομή και Γεωστατιστική ανάλυση δεδομένων εντομολογικών προσβολών» ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΠΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΜΑ: «Χωρική κατανομή και Γεωστατιστική ανάλυση δεδομένων εντομολογικών προσβολών» Μανωλαράκης Μιχ., Μυλωνάς Παν., Δήμου Παρ., Καλύβας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μαρίας Λ. Παππά (Απρίλιος 2011) Παππά Μαρία Ημερομηνία Γέννησης 8 Σεπτεμβρίου 1978

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μαρίας Λ. Παππά (Απρίλιος 2011) Παππά Μαρία Ημερομηνία Γέννησης 8 Σεπτεμβρίου 1978 Επώνυμο Όνομα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μαρίας Λ. Παππά (Απρίλιος 2011) Παππά Μαρία Ημερομηνία Γέννησης 8 Σεπτεμβρίου 1978 Τόπος Καταγωγής Άρτα Παρούσα Ιδιότητα Λέκτορας (υπό διορισμό), Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Εντομοκτόνο. 100 ml ΠΡΟΣΟΧΗ. για την καταπολέμηση του Δάκου και του Πυρηνοτρήτη (καρπόβια γενιά) της Ελιάς, καθώς και της Πιερίδας του Λάχανου.

Εντομοκτόνο. 100 ml ΠΡΟΣΟΧΗ. για την καταπολέμηση του Δάκου και του Πυρηνοτρήτη (καρπόβια γενιά) της Ελιάς, καθώς και της Πιερίδας του Λάχανου. 100 ml Eλαιώδες Εναιώρημα (OD) Εγγυημένη σύνθεση: Δραστική ουσία: thiacloprid 10% β/ο, deltamethrin 1% β/ο Βοηθητικές ουσίες: 88,72% β/β Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση του Δάκου και του Πυρηνοτρήτη (καρπόβια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόδρομα αποτελέσματα του ΕΣΠΑ για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία

Πρόδρομα αποτελέσματα του ΕΣΠΑ για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Πρόδρομα αποτελέσματα του ΕΣΠΑ για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία Μάρκα Ανδριανή Ιατρός,

Διαβάστε περισσότερα

15 ν Παλειιήλην Δληνκνινγηθό πλέδξην

15 ν Παλειιήλην Δληνκνινγηθό πλέδξην ΔΝΣΟΜΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΟ Σαρπδξνκηθή Θπξίδα 51214 145 10 Κεθηζηά, Αζήλα HELLENIC ENTOMOLOGICAL SOCIETY Postal Office Box 51214 GR 145 10 Kifisia, Athens 15 ν Παλειιήλην Δληνκνινγηθό πλέδξην ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική Γεωργία Βασικές Αρχές, Προβλήματα και Προοπτικές AGROTICA 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

Βιολογική Γεωργία Βασικές Αρχές, Προβλήματα και Προοπτικές AGROTICA 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Βιολογική Γεωργία Βασικές Αρχές, Προβλήματα και Προοπτικές Δήμητρα Προφήτου-Αθανασιάδου Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης AGROTICA 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 1.Σημερινή κατάσταση 2.Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280)

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280) «Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια» Παραδοτέο Π1.1 Έκθεση ερευνητικού έργου Υπεύθυνος φορέας: Πανεπιστήμιο Λάρισα,

Διαβάστε περισσότερα

Η Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ αβεε σας ενημερώνει. Έντομα εδάφους καλαμποκιού

Η Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ αβεε σας ενημερώνει. Έντομα εδάφους καλαμποκιού Η Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ αβεε σας ενημερώνει Έντομα εδάφους καλαμποκιού t ΓΝΩΡΙΖΩ t t t Αγρότιδες η Καραφατμέ η Κοφτοσκούληκα (Agotis spp) Τα τέλεια έντομα είναι νυκτόβια λεπιδόπτερα που ανήκουν σε διάφορα είδη

Διαβάστε περισσότερα

Η «πικρή» γεύση των μήλων σε Ελλάδα και Ευρώπη

Η «πικρή» γεύση των μήλων σε Ελλάδα και Ευρώπη Η «πικρή» γεύση των μήλων σε Ελλάδα και Ευρώπη Ιούνιος 2015 GREENPEACE / FRED DOTT Η παραγωγή μήλων και φρούτων εν γένει στην Ευρώπη είναι ένας από τους τομείς της ευρωπαϊκής γεωργίας με την εντατικότερη

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Εισαγωγή στη Γεωργία Λαχανοκομία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ:

ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ: ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ: ΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑ ΜΕ ΑΓΝΩΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΡΙΜΗΚΥΡΙΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ, Δρ. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Συγκριτική μελέτη της αποτελεσματικότητας δικτύου της παγίδας «ΔΑΚΟ-ΦΑΚΑ» κατά του δάκου της ελιάς (Βactrocera oleae, Diptera: Tephritidae) σε ελιές ποικιλίας Κορωνέικη. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο δάκος της ελιάς (Bactrocera

Διαβάστε περισσότερα

Altacor 35 WG Εντομοκτόνο chlorantraniliprole (κλοραντρανιλιπρόλ) 35% β/β

Altacor 35 WG Εντομοκτόνο chlorantraniliprole (κλοραντρανιλιπρόλ) 35% β/β 011223 K-31181-8pages 12/01/12 14:11 Page1 K-31181/31201 - GREECE - (COVER) PAGE 1 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕIΣ: Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Οταν το χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες μακροσκοπικών ελέγχων για τον επιβλαβή οργανισμό. Grapholita molesta Busck. (Lepidoptera: Tortricidae) (κν.

Οδηγίες μακροσκοπικών ελέγχων για τον επιβλαβή οργανισμό. Grapholita molesta Busck. (Lepidoptera: Tortricidae) (κν. Οδηγίες μακροσκοπικών ελέγχων για τον επιβλαβή οργανισμό Grapholita molesta Busck. (Lepidoptera: Tortricidae) (κν. βλαστορύκτης της ροδακινιάς) σε ροδάκινα και νεκταρίνια για εξαγωγή στη Ρωσία Για φυτοϋγειονομικούς

Διαβάστε περισσότερα

Altacor 35 WG Εντομοκτόνο

Altacor 35 WG Εντομοκτόνο 0910125 K-27018 (8 pages) 18/10/10 11:43 Page1 K-27018/31009 - GREECE - (COVER) PAGE 1 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕIΣ: Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Οταν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 13 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 13 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Περιεχόμενα i ΙΩΑΝΝΙΝΑ 13 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ii 9ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο Υπό την Αιγίδα των: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Χορηγοί: ΒΑSF DOW AGROSCIENCES

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Steward 30 WG. Εντομοκτόνο indoxacarb (ιντοξακάρμπ) 300 g/kg K-31969/31307 - GREECE. Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι

Steward 30 WG. Εντομοκτόνο indoxacarb (ιντοξακάρμπ) 300 g/kg K-31969/31307 - GREECE. Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι 071362 K-31969 (12 pages) 30/07/13 15:27 Page1 K-31969/31307 - GREECE - (COVER) PAGE 1 Xn N ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ EΠΙΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Α Ρ Ι Α Π Α Π Α Δ Α Κ Η - Μ Π Ο Υ Ρ Ν Α Ζ Α Κ Η. Επίκουρος Καθηγήτρια Εντομολογίας στη Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας του ΤΕΙ Κρήτης

Μ Α Ρ Ι Α Π Α Π Α Δ Α Κ Η - Μ Π Ο Υ Ρ Ν Α Ζ Α Κ Η. Επίκουρος Καθηγήτρια Εντομολογίας στη Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας του ΤΕΙ Κρήτης Τιμοχάρους 7, Ηράκλειο Κρήτης 71305 Αριθμός τηλεφώνου 2810259620 Μ Α Ρ Ι Α Π Α Π Α Δ Α Κ Η - Μ Π Ο Υ Ρ Ν Α Ζ Α Κ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Επίκουρος Καθηγήτρια Εντομολογίας στη Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας του ΤΕΙ Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του Ν.721/77 "για την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγxo των γεωργικών φαρµάκων" και ειδικότερα το άρθρο 2, παρ.

Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του Ν.721/77 για την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγxo των γεωργικών φαρµάκων και ειδικότερα το άρθρο 2, παρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26 3-1999 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 93203 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤ. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Ιπποκράτους 3-5 ΠΡΟΣ: 1. BAYER ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ζωικοί Εχθροί Θεωρία

Ζωικοί Εχθροί Θεωρία Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Ζωικοί Εχθροί Θεωρία Ενότητα 7: Κατάταξη των εντόμων (συνέχεια) Δρ Δήμητρα Ζωάκη Μαλισιόβα Καθηγήτρια Εντομολογίας 1 ΑνοιχτάΑκαδημαϊκάΜαθήματαστοΤΕΙΗπείρου

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280)

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280) «Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια» Παραδοτέο Π1.16 Αποτύπωση της χωρικής διασποράς των διαφορετικών ειδών κουνουπιών

Διαβάστε περισσότερα

TELEFAX : 36 17 103 COYOTE 2,5 EC

TELEFAX : 36 17 103 COYOTE 2,5 EC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 11-1999 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθµ. πρωτ.: 110245 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Ιπποκράτους 3-5 ΠΡΟΣ: 1.

Διαβάστε περισσότερα

«Δηλητηριάσεις Μελισσών στην Ανατολική Αττική ως συνέπεια των ψεκασμών των φοινικοειδών και όχι ΜΟΝΟ» Σοφία Γούναρη. Ερευνήτρια ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ»

«Δηλητηριάσεις Μελισσών στην Ανατολική Αττική ως συνέπεια των ψεκασμών των φοινικοειδών και όχι ΜΟΝΟ» Σοφία Γούναρη. Ερευνήτρια ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» «Δηλητηριάσεις Μελισσών στην Ανατολική Αττική ως συνέπεια των ψεκασμών των φοινικοειδών και όχι ΜΟΝΟ» Σοφία Γούναρη Ερευνήτρια ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» Το έντομο Το έντομο Rhynchophorus ferrugineus Η πρώτη αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

Πριν τη δηµιουργία ή εγκατάσταση νέου ελαιώνα βιολογικής παραγωγής είναι απαραίτητο να µελετηθούν και συνεκτιµηθούν οι εδαφοκλιµατολογικές συνθήκες

Πριν τη δηµιουργία ή εγκατάσταση νέου ελαιώνα βιολογικής παραγωγής είναι απαραίτητο να µελετηθούν και συνεκτιµηθούν οι εδαφοκλιµατολογικές συνθήκες Πριν τη δηµιουργία ή εγκατάσταση νέου ελαιώνα βιολογικής παραγωγής είναι απαραίτητο να µελετηθούν και συνεκτιµηθούν οι εδαφοκλιµατολογικές συνθήκες της περιοχής. Τοποθεσίες µε περιορισµένη ηλιοφάνεια,

Διαβάστε περισσότερα

Bio-insecta. ΘΕΜΑ: Αντιμετώπιση των εχθρών των φοινικοειδών με τη βιολογική μέθοδο Biorend-R. Θεσσαλονίκη, 20 Μαΐου 2011

Bio-insecta. ΘΕΜΑ: Αντιμετώπιση των εχθρών των φοινικοειδών με τη βιολογική μέθοδο Biorend-R. Θεσσαλονίκη, 20 Μαΐου 2011 Θεσσαλονίκη, 20 Μαΐου 2011 Bio-insecta Μονάδα Παραγωγής Ωφελίμων Εντόμων Προς : Σύλλογο Ξενοδόχων Ηρακλείου ΘΕΜΑ: Αντιμετώπιση των εχθρών των φοινικοειδών με τη βιολογική μέθοδο Biorend-R. Αξιότιμοι Κυρίες/

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Dow AgroSciences Export SAS. TELEFAX: 210 92 12 090 Zac du Font de l Orme 1

Προς: Dow AgroSciences Export SAS. TELEFAX: 210 92 12 090 Zac du Font de l Orme 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-5 - 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 118687 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. (µε απόδειξη) Ταχ. Κώδικας: 176 71, Αθήνα TELEFAX: 210 92 12 090 e-mail: syg033@minagric.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. (µε απόδειξη) Ταχ. Κώδικας: 176 71, Αθήνα TELEFAX: 210 92 12 090 e-mail: syg033@minagric.gr ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ Ι ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ θήνα, 08-04-201 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΡΟΤΙΚΗΣ.Π.: 881/42826 ΝΠΤΥΞΗΣ ΚΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΣΙΣ ΦΥΤ. ΠΡΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΡΜΚΩΝ ΠΡΟΣ: SYNGENTA HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικά προιόντα. Βιολογικής προέλευσης. Mικροβιακά. 1. Νικοτίνη, Ροτενόνη, Πύρεθρο, Λιμονίνη 2. Neem/Azadirachtin. 1. Αβερμεκτίνες 2.

Φυσικά προιόντα. Βιολογικής προέλευσης. Mικροβιακά. 1. Νικοτίνη, Ροτενόνη, Πύρεθρο, Λιμονίνη 2. Neem/Azadirachtin. 1. Αβερμεκτίνες 2. Λοιπές ομάδες εντομοκτόνων Πυραζόλια Οξαδιαζίνες Παρεμποδιστές Ανάπτυξης 1. Ανάλογα Νεανικής Ορμόνης 2. Αναστολείς Σύνθεσης Χιτίνης 3. Ανταγωνιστές Εκδυσόνης Ανάλογα Φυτικών Προϊόντων 1. Νεονικοτινοειδή

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ. Χρήστος Γ. Αθανασίου. Lobesia botrana (Lepidoptera: Tortricidae) ευδεμίδα της αμπέλου, σκουλήκι των σταφυλιών

ΕΝΤΟΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ. Χρήστος Γ. Αθανασίου. Lobesia botrana (Lepidoptera: Tortricidae) ευδεμίδα της αμπέλου, σκουλήκι των σταφυλιών ΕΝΤΟΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ Χρήστος Γ. Αθανασίου Lobesia botrana (Lepidoptera: Tortricidae) ευδεμίδα της αμπέλου, σκουλήκι των σταφυλιών Κυρίως αμπέλι, αλλά και ελιά (ανθοταξίες), πυρηνόκαρπα κα. εν φαίνεται πέραν

Διαβάστε περισσότερα

Bio-insecta Μονάδα Παραγωγής Ωφελίμων Εντόμων

Bio-insecta Μονάδα Παραγωγής Ωφελίμων Εντόμων Θεσσαλονίκη, 29/05/2008 Bio-insecta Μονάδα Παραγωγής Ωφελίμων Εντόμων Σημείωση από τον συγγραφέα Στην παρακάτω έκθεση περιλαμβάνονται προσωπικές εκτιμήσεις και απόψεις από την εμπειρία που αποκτήθηκε τα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Teppeki Teppeki

Εισαγωγή Teppeki Teppeki To Εισαγωγή Το Teppeki με δραστική ουσία το flonicamid είναι ένα νέο καινοτόμο διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου, προϊόν έρευνας της Ishihara Sangyo Kaisha LTD. Το Teppeki ανήκει στην νέα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-03-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Α.Π.: 2128/26097 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

DuPont TM Altacor 35 WG

DuPont TM Altacor 35 WG ALTACOR 30WG GR 50G BKL K-37103 18/07/14 10:48 Page1 k-37103/31407 - GREECE - (COVER) PAGE 1 - Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. - Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Τ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Τ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 1 ΙΩΑΝΝΗΣ Τ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Εργαστήριο Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας Oδός Φυτόκου, 384 46 Νέα Ιωνία Μαγνησίας

Διαβάστε περισσότερα

TELEFAX: 210 92 12 090 Τ.Κ. 151 25. e-mail: syg036@minagric.gr. Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά 5. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.

TELEFAX: 210 92 12 090 Τ.Κ. 151 25. e-mail: syg036@minagric.gr. Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά 5. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ θήνα, 11 22010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΡΟΤΙΚΗΣ ΝΠΤΥΞΗΣ ριθ. πρωτ: 180986 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΣΙΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΡΜΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: BAYER

Διαβάστε περισσότερα

Coragen. Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC) Εντομοκτόνο. chlorantraniliprole (κλοραντρανιλιπρόλ) 20%

Coragen. Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC) Εντομοκτόνο. chlorantraniliprole (κλοραντρανιλιπρόλ) 20% 011153 K-27432 (12 pages) 24/01/11 13:10 Page1 K-27432/31101 - GREECE - (COVER) PAGE 1 Εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για τις καλλιέργειες μηλιάς, αχλαδιάς, ροδακινιάς, νεκταρινιάς, δαμασκηνιάς, βερικοκιάς,

Διαβάστε περισσότερα

MRL. mg / kg) 0.03 0.01

MRL. mg / kg) 0.03 0.01 ΑΡ. ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΗΜ. ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 61 766-24/04/13 Πατάτες (χώρα Αίγυπτος) 61 767-24/04/13 Πατάτες (χώρα ΕΥΡΗΜΑΤΑ ( ραστικές ουσίες) MRL (σε mg/kg) ΕΥΡΗΜΑΤΑ ( ραστική σε mg / kg) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ -

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Έργο: «Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού λιπασµάτων» και Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρωτ.: 17 / 32219/ 2014 30-05-2014 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Innovation Transfer Network for Mediterranean Mariculture - INTRANEMMA Deliverable 1 (b): Greek Survey Template

Innovation Transfer Network for Mediterranean Mariculture - INTRANEMMA Deliverable 1 (b): Greek Survey Template Innovation Transfer Network for Mediterranean Mariculture - INTRANEMMA Deliverable 1 (b): Greek Survey Template Το «INTRANEMMA» είναι Ευρωπαϊκό πρόγραμμα διά βίου μάθησης LDV - Leonardo Da Vinci - Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιέργεια της Ροδιάς. H Βιολογική Παραγωγή και τα προϊόντα της

Καλλιέργεια της Ροδιάς. H Βιολογική Παραγωγή και τα προϊόντα της Α Σ Π Αγίου Αθανασίου ράµας Καλλιέργεια της Ροδιάς H Βιολογική Παραγωγή και τα προϊόντα της Νικόλας Κ. Παπακωνσταντίνου Γεωπόνος Φεβρουάριος 2013 Είναι ανατολή ή ηλιοβασίλεµα? Σίγουρα είναι ένα εντυπωσιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΖΗΜΙΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΙΙΙ ΤΟΥ IOBC 2 η έκδοση, 2003 Edited

Διαβάστε περισσότερα

100ml. Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας Υ.Α.Α.Τ.: 14.430/30.04.2013

100ml. Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας Υ.Α.Α.Τ.: 14.430/30.04.2013 100ml Eλαιώδες Εναιώρημα (OD) Εγγυημένη σύνθεση: spirotetramat 15% β/ο Βοηθητικές ουσίες: 84,06% β/β ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα. Πιθανός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 52, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: 2810 360715 7 FAX: 2810 360718 info@irisbio.gr / www.irisbio.gr ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΕΠΙΖΗΜΙΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

MRL (σε mg/kg) Μέγιστα επίπεδα υπολειμμάτων φυτοφαραρμάκων 0.03 0.01

MRL (σε mg/kg) Μέγιστα επίπεδα υπολειμμάτων φυτοφαραρμάκων 0.03 0.01 ΑΡ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΗΜ. ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 61 766-24/04/13 Πατάτες (χώρα Αίγυπτος) ΕΥΡΗΜΑΤΑ (Δραστικές ουσίες) MRL (σε mg/kg) Μέγιστα επίπεδα υπολειμμάτων φυτοφαραρμάκων ΕΥΡΗΜΑΤΑ (Δραστική σε mg / kg)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΣΒ-Χ9Κ AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΑΣΒ-Χ9Κ AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12 4 201 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 1087/1297 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικολογικό περιβόλι. Σχεδιασµός και οργάνωση του. 2.1 Έδαφος γεµάτο ζωή Α ΜΕΡΟΣ (70 ) 2.1.1 Η διαδικασία δηµιουργίας χούµους στο έδαφος

1.1 Οικολογικό περιβόλι. Σχεδιασµός και οργάνωση του. 2.1 Έδαφος γεµάτο ζωή Α ΜΕΡΟΣ (70 ) 2.1.1 Η διαδικασία δηµιουργίας χούµους στο έδαφος Σεµινάριο Οικολογικό περιβόλι & ανθόκηποι ταράτσας Το σεµινάριο αποτελείται από 20 µαθήµατα των 10 συναντήσεων Σύνολο: 35 εκπαιδευτικές ώρες 1 η Συνάντηση (1 ο µάθηµα) 1.1 Οικολογικό περιβόλι. Σχεδιασµός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΓΙΔΩΝ ΜΕ ΕΛΚΥΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ (Bactrocera oleae GMEL.) ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΓΙΔΩΝ ΜΕ ΕΛΚΥΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ (Bactrocera oleae GMEL.) ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΓΙΔΩΝ ΜΕ ΕΛΚΥΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ (Bactrocera oleae GMEL.) ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ Εμμανουήλ Ροδανάκης 1 και Ελευθέριος Αλυσσανδράκης 2 1 Τμήμα Φυτικής Παραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

Κάνε την σίγουρη κίνηση... Τώρα έχεις το ICC. Λίπασµα µε βάση τον Χαλκό. Προϊόν Καναδά

Κάνε την σίγουρη κίνηση... Τώρα έχεις το ICC. Λίπασµα µε βάση τον Χαλκό. Προϊόν Καναδά Κάνε την σίγουρη κίνηση... Τώρα έχεις το Λίπασµα µε βάση τον Χαλκό Προϊόν Καναδά Η δύναµη του Ιονισµένου Χαλκού Κάνε την σίγουρη κίνηση... Τώρα έχεις το Το προέρχεται από µια καινοτόµο και µοναδική τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

RHYNCHOFORUS FERRUGINEUS. Washingtonia spp.

RHYNCHOFORUS FERRUGINEUS. Washingtonia spp. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΡΥΓΧΩΤΟΥ ΚΑΝΘΑΡΟΥ RHYNCHOFORUS FERRUGINEUS Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΡΥΓΧΩΤΟΣ ΚΑΝΘΑΡΟΣ ( Red Palm Weevil ) πρόκειται για κολεόπτερο έντοµο της οικογένειας Curculionidae το οποίο προσβάλλει τα

Διαβάστε περισσότερα

Φυτοπροστασία, Διατροφή και Περιβάλλον

Φυτοπροστασία, Διατροφή και Περιβάλλον Φυτοπροστασία, Διατροφή και Περιβάλλον Δρ Ροδιτάκης Εμμανουήλ Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Ηρακλείου Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας Επιμορφωτική Ημερίδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Γεωργία - Διατροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας πρέπει να ανταποκρίνεται στην εξαγωγή επιστημόνων Γεωπόνων Βιοτεχνολόγων ικανών να μελετούν, να αντιμετωπίζουν και να προτείνουν

Διαβάστε περισσότερα

Coragen. chlorantraniliprole (κλοραντρανιλιπρόλ) 20% β/ο. Εγγυημένη σύνθεση: chlorantraniliprole 20% β/ο Βοηθητικές ουσίες 80,34% β/β

Coragen. chlorantraniliprole (κλοραντρανιλιπρόλ) 20% β/ο. Εγγυημένη σύνθεση: chlorantraniliprole 20% β/ο Βοηθητικές ουσίες 80,34% β/β 011224 K-31183 (8 pages) (Enroulement ext gauche) 09/01/12 15:09 Page1 K-31183/31201 - GREECE - (COVER) - PAGE 1 Εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για τις καλλιέργειες μηλιάς, αχλαδιάς, ροδακινιάς, νεκταρινιάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Βιογραφικό Σημείωμα

ΠΑΣΧΑΛΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Βιογραφικό Σημείωμα ΠΑΣΧΑΛΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Βιογραφικό Σημείωμα ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Διεύθυνση Κατοικίας: Καλλιάρχου 17 Τ.Κ. 41221, Λάρισα Λάρισα, Ελλάδα paschalisgiannoulis@yahoo.gr paschalis.giannoulis@mail.mcgill.ca

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 23-4 - 2012 Αθνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ πρωτ: 4326/48248 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ελαιώνας ως οικοσύστημα: φυτά, πτηνά, θηλαστικά

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ελαιώνας ως οικοσύστημα: φυτά, πτηνά, θηλαστικά 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ελαιώνας ως οικοσύστημα: φυτά, πτηνά, θηλαστικά Στάδια Προγράμματος Καθορισμός Θέματος Ομάδων εργασίας Συλλογή υλικού σχετικού με το

Διαβάστε περισσότερα

Ασθένειες απότα. Κουνούπια στην Ελλάδα Ηκατάσταση. σήµερα. ρ. Γεώργιος Κολιόπουλος

Ασθένειες απότα. Κουνούπια στην Ελλάδα Ηκατάσταση. σήµερα. ρ. Γεώργιος Κολιόπουλος Ασθένειες απότα Κουνούπια στην Ελλάδα Ηκατάσταση σήµερα ρ. Γεώργιος Κολιόπουλος Εργαστήριο Εντοµοκτόνων Υγειονοµικής Σηµασίας Τµήµα Ελέγχου Γεωργικών Φαρµάκων & Φυτοφαρµακευτικής Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή µας χωρίς φυτοφάρµακα: Στο δρόµο προς µία Βιώσιµη Γεωργία

Η ζωή µας χωρίς φυτοφάρµακα: Στο δρόµο προς µία Βιώσιµη Γεωργία Η ζωή µας χωρίς φυτοφάρµακα: Στο δρόµο προς µία Βιώσιµη Γεωργία ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μάιος 2014 Η δραματική μείωση των πληθυσμών των άγριων και εκτρεφόμενων μελισσών που αναφέρεται τα τελευταία χρόνια στην

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτικό Πρόγραμμα Επιτήρησης των Απωλειών στις Αποικίες των Μελισσών

Πιλοτικό Πρόγραμμα Επιτήρησης των Απωλειών στις Αποικίες των Μελισσών Πιλοτικό Πρόγραμμα Επιτήρησης των Απωλειών στις Αποικίες των Μελισσών Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Ανατολικής Αττικής Εισηγήτρια: Ειρήνη Τσάλου Κτηνίατρος Τα τελευταία χρόνια απασχολεί

Διαβάστε περισσότερα

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%) ) 5.&0 + %.6.!7 %&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

TELEFAX: 210 92 12 090 CHLORACT 48 EC

TELEFAX: 210 92 12 090 CHLORACT 48 EC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6-4 - 009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 17876 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Προς: ΣΕΓΕ - Α.Β.Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

3-7 - 1998 .: 67953 3-5 : 1. : 101 64 - 15 TELEFAX : 36 17 103 151 23 - : ( : 52 91 413 2. 3. 4. - : 2, 145 61 - ( .: 1712 LE 20 EC.

3-7 - 1998  .: 67953  3-5 : 1. : 101 64 - 15 TELEFAX : 36 17 103 151 23 - : ( : 52 91 413 2.  3.  4. - : 2, 145 61 - (  .:  1712 LE 20 EC. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3-7 - 1998 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 67953 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Ιπποκράτους 3-5 ΠΡΟΣ: 1. ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Σκαθάρι Κυψέλης Διαχείριση μιας απειλής

Μικρό Σκαθάρι Κυψέλης Διαχείριση μιας απειλής Μικρό Σκαθάρι Κυψέλης Διαχείριση μιας απειλής Αθήνα 13 Μαρτίου 2015 Τρόποι αντιμετώπισης του Aethina tumida Ουρεϊλίδης Κων/νος Κτηνίατρος MSc Κτηνιατρικό Εργαστήριο Καβάλας Τηλ.: 2510-391865 chridbad@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ-Η/Υ Αγγλικά, Γερμανικά, Χειρισμός Η/Υ (Excel, Word, PowerPoint, JMP, SPSS, κ.α.).

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ-Η/Υ Αγγλικά, Γερμανικά, Χειρισμός Η/Υ (Excel, Word, PowerPoint, JMP, SPSS, κ.α.). ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΚΟΝΤΟΔΗΜΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Δημήτρης Χ. Κοντοδήμας Όνομα πατρός: Χριστόφορος, Όνομα μητρός: Βασιλική, Ημερομηνία/Τόπος γέννησης: 21 Νοεμβρίου 1971, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-05-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Π.: 4119/48408 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Μπρούφας Επίκουρος Καθηγητής. Εργαστήριο Γεωργικής Εντομολογίας & Ζωολογίας. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Γιώργος Μπρούφας Επίκουρος Καθηγητής. Εργαστήριο Γεωργικής Εντομολογίας & Ζωολογίας. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Ένας νέος εξαιρετικά επικίνδυνος Ένας νέος, εξαιρετικά επικίνδυνος εχθρός του καλαμποκιού Diabrotica virgifera virgifera Γιώργος Μπρούφας Επίκουρος Καθηγητής gbroufas@agro.duth.gr http://utopia.duth.gr/~gbroufas

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα κυψέλης και η σημασία. Αντώνιος Ε. Τσαγκαράκης Γεωπόνος Εντομολόγος, MSc, PhD Εκπαιδευτής Ι.Γ.Ε.

Προϊόντα κυψέλης και η σημασία. Αντώνιος Ε. Τσαγκαράκης Γεωπόνος Εντομολόγος, MSc, PhD Εκπαιδευτής Ι.Γ.Ε. Προϊόντα κυψέλης και η σημασία τους για την υγεία του μελισσιού Αντώνιος Ε. Τσαγκαράκης Γεωπόνος Εντομολόγος, MSc, PhD Εκπαιδευτής Ι.Γ.Ε. Κηρήθρα Επωαστικός - αποθηκευτικός χώρος εντός της κυψέλης Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΦΑΣΜΑ ΡΑΣΗΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΦΑΣΜΑ ΡΑΣΗΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΦΑΣΜΑ ΡΑΣΗΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΡΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Δημήτρης Χ. Κοντοδήμας Όνομα πατρός: Χριστόφορος Όνομα μητρός: Βασιλική Ημερομηνία/Τόπος γέννησης: 21 Νοεμβρίου 1971, Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά

Διαβάστε περισσότερα