Μεγιστοποίηση της απόδοσης. Αυτοαποτελεσµατικότητα. Γιάννης Θεοδωράκης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεγιστοποίηση της απόδοσης. Αυτοαποτελεσµατικότητα. Γιάννης Θεοδωράκης http://www.pe.uth.gr/portal/psych/bio_show.php?id=1"

Transcript

1 Μεγιστοποίηση της απόδοσης. υτο-αποτελεσµατικότητα Γιάννης Θεοδωράκης Θέµατα πουθα αναπτυχθούν Ορισµοί υτοπεποίθηση και απόδοση υτοαποτελεσµατικότητα Προσδοκίες Σχετικές έρευνες Εφαρµογές στον αθλητισµό. Εφαρµογές σε προγράµµατα άσκησης και υγείας Η ΥΝΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ Vargas-Tonsing T. M. (2008). An Exploratory Examination of the Effects of Coaches' Pre-Game Speeches on Athletes' Perceptions of Self-Eff Effícacy and Emotion, Journal of Sport Behavior,, 32, ΗΠΡΟΣ ΟΚΙ Στην έρευνα συµµετείχαν 151 ποδοσφαιριστές µε ΜΟ=14.21 χρόνια και οι 10 προπονητές τους. Οι αθλητές συµπλήρωσαν ένα ερωτηµατολόγιο πριν καιµετάτιςοδηγίεςτωνπροπονητώνγιανα αξιολογηθεί η αυτo-αποτελεσµατικότητα και τα συναισθήµατα των συµµετεχόντων. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι οι προπονητές έχουν τη δύναµη να ενδυναµώσουν την αποτελεσµατικότητα και το συναίσθηµα πριν τον αγώναδιαµέσουτωνοδηγιώνπριντον αγώνα.. Μια εβδοµάδα πριν τον αγώνα στα αυτόγραφα έγραφα Την ηµέρα του αγώνα σκέφτηκα να χρησιµοποιήσω την εµπειρία µου στο µπάσκετ, και να εφαρµόσω την ίδιατεχνικήγιαναανέβωψηλά. Όταν ξεκίνησα το άλµα σηµάδεψα µετοβλέµµαµουτους φωτογράφους. Ήταν αρκετοί και είπαότιθαφτάσωεκείµακριά, και προσπάθησα να τους φτάσω/ ΙΝΤΕΟ ΗΕΡΕΥΝ Ένααπόταπιοσταθεράαποτελέσµατατων ερευνών στην αθλητική ψυχολογία είναι η θετική σχέση µεταξύ αυτοπεποίθησης και αθλητικής απόδοσης. Όσο πιο πολύ αυτοπεποίθηση έχουν οι αθλητές και οι αθλήτριες τόσο καλύτερα τα καταφέρνουν (Chase, Lirgg, & Feltz, 1997). υτοπεποίθηση είναι: η ρεαλιστική προσδοκία των αθλητών και των αθλητριών ότι µπορούν να πετύχουν, είναι η πίστη στον εαυτό τους και τις δυνάµεις τους υτοπεποίθηση δεν είναι να πιστεύουν οι αθλητές πάντα ότι θα νικήσουν, αλλά να πιστεύουν πολύ στα όρια και τις δυνατότητές τους και ότι µπορούν ανά πάσα στιγµή να αποδώσουν αυτό που πραγµατικά µπορούν, ή γι αυτό που έχουν εξασκηθεί. Η αυτοπεποίθηση διαµορφώνεται από τη συσσώρευση µοναδικών εµπειριών των αθλητών, από τα χρόνια προπόνησης, από το πόσο εξασκήθηκαν και από προηγούµενες επιτυχίες. Οι αθλητές πρέπει να έχουν αυτοπεποίθηση για να νικήσουν, αλλά πρέπει και να νικούν για να έχουν αυτοπεποίθηση.

2 ΗΘΕΩΡΙ ΗΘΕΩΡΙ Η ρεαλιστική αυτοπεποίθηση και σιγουριά που έχουν οι αθλητές και οι αθλήτριες για τις επιδόσεις και την επιτυχία στους αγώνες, οδηγεί σε καλές επιδόσεις και σε επιτυχίες. ντίθετα, η χαµηλή αυτοπεποίθησηοδηγείτοναθλητήστηµετριότητα. Ταυτόχρονα η υπερβολική αυτοπεποίθηση, η υπερβολική πίστη των αθλητών στις δυνάµεις τους, ενώ οι προηγούµενες επιδόσεις τους και οι προετοιµασία τους δεν δείχνουν κάτι τέτοιο, οδηγούν επίσης τους αθλητέςστηναποτυχία. Έτσι οι αθλητές πρέπει να προσδοκούν το καλύτερο, αλλά ταυτόχρονα ναείναιρεαλιστές. Ησυνήθηςάποψηείναιότιοιαθλητέςκαι οι αθλήτριες µε αυτοπεποίθηση γεννιούνται, είναιγεννηµένοιµαχητές, πιστεύουν στον εαυτό τους και στις δυνάµεις τους και πιστεύουν πραγµατικά στην επιτυχία τους. Στην πραγµατικότητα όµως η δεξιότητα αυτή µπορεί να καλλιεργηθεί µε κατάλληλη και συστηµατική εξάσκηση. Θεωρία Τοναπιστεύεικανείςστονεαυτότουείναιδηµιουργικό. Όταν θεωρεί ότι µπορεί να κάνει κάτι, τότε κινητοποιεί και αξιοποιεί όλο το εύρος των ικανοτήτων του και των δυνάµεών του. ν και φαίνεται υπερβολικό, τα άτοµα είναιαυτόπουνοµίζουνότιείναι. Ταάτοµαµπορούννα κάνουν αυτό που πιστεύουν ότι µπορούν να κάνουν. Ταάτοµαγίνονταιαυτόθεωρούνγιατονεαυτότουςκάθε µέρα. Εξαρτάται από τους αθλητές και τις αθλήτριες να προσπαθούν να πιστεύουν στον εαυτό τους γιατί η αυτοπεποίθηση καθορίζει και το υψηλό επίπεδο απόδοσης. Σχετική θεωρία Για να αποδίδουν οι αθλητές και αθλήτριες τα µέγιστακαιπάντασύµφωναµετιςδυνατότητέςτους, πρέπει να πιστεύουν ότι µπορούν να αποδώσουν, να πιστεύουνότιέχουνπροπονηθείκατάλληλακαιεπαρκώς, καθώς και να πιστεύουν ότι θέλουν πραγµατικά να έχουν υψηλήαπόδοση. Οι σκέψεις που κάνουν οι αθλητές και αθλήτριες για τον εαυτό τους επηρεάζουν σηµαντικά αυτά τα πιστεύω καθώς και την απόδοσή τους Θεωρία πό πότην κοινωνική γνωστική θεωρία και την έννοια της αυτό-αποτελεσµατικότητας αποτελεσµατικότητας Σύµφωναµετηθεωρίαδενυπάρχεικανέναςπιο κεντρικός µηχανισµός που επηρεάζει τις ενέργειες των ατόµων από την πίστη στις προσωπικές ικανότητες. ν δεν πιστεύουν τα άτοµα ότι µπορούνναπετύχουνκάτιµετιςδικέςτους ενέργειες, τότε έχουν µικρές πιθανότητες και κίνητρα να ενεργήσουν. Τα άτοµα οδηγούν τη ζωήτουςµεβάσηταπιστεύωγιατιςπροσωπικές τουςικανότητες. Θεωρία Η αυτοαποτελεσµατικότητα αναφέρεται στο αν πιστεύει ένα άτοµο ότιέχειτιςικανότητεςναοργανώσειήναεκτελέσειτησειρά ενεργειών που απαιτούνται για την παραγωγή των συγκεκριµένων επιτευγµάτων. Τα πιστεύω αυτά επηρεάζουν τη σειρά των ενεργειών καιτωνεπιλογώντωνατόµων, τηνπροσπάθειαπουθακαταβάλλουν, τον χρόνο που θα διαθέσουν για να ξεπεράσουν εµπόδια και αποτυχίες, το στρες που θα έχουν όταν προσπαθούν, τις τεχνικές αντιµετώπισης που θα χρησιµοποιήσουν κλπ. Εάν τα άτοµα πιστεύουν ότι δεν έχουν τη δύναµη να φέρουν τα επιθυµητά αποτελέσµατα, τότε δενθαπροσπαθήσουνγιατηνεπιτυχία (Bandura, 1997).

3 ΗΘΕΩΡΙ Όσοπιοσίγουρανοιώθουνταάτοµαότιµπορούννατα καταφέρουν ακόµα και σε κάθε αντιξοότητα που θα παρουσιασθεί τόσο πιο πολύ συµµετέχουν σε προγράµµαταάσκησης, δίαιτας, διατροφής, αποκατάστασης, µείωσηςτουκαπνίσµατοςκλπ. Η συµµετοχή σε φυσικές δραστηριότητες και προγράµµαταάσκησηςβελτιώνειτηναυτοπεποίθηση. Άτοµα µε υψηλό επίπεδο αυτοπεποίθησης παραµένουν για µεγάλαχρονικάδιαστήµατασεπρογράµµαταάσκησης. Κλινικοίπληθυσµοί, καρδιοπαθείς, παχύσαρκοι, διαβητικοί κλπ. µε υψηλό επίπεδο αυτοαποτελεσµατικότητας προσκολλώνται σε προγράµµαταάσκησηςπιοκαλά. Συµπέρασµα Η συµµετοχή σε προγράµµατα άσκησης επιδρά θετικά στις απόψεις για τις φυσικές ικανότητες ενόςατόµουείτεάµεσαµετηνέναρξητου προγράµµατος είτε µετά από µακροπρόθεσµη συµµετοχή. Η αίσθηση της αυτοπεποίθησης και της σιγουριάς ότι µπορούν να τα καταφέρουν επηρεάζουν θετικά όλα τα άτοµα σε προγράµµατα άσκησης, να γυµνάζονται περισσότερο και καλύτερα, και να µην εγκαταλείπουν. Ηυτοαποτελεσµατικότητα επηρεάζει την : πόδοση σε αθλητές υψηλού επιπέδου, Η ιδανική αυτοπεποίθηση επηρεάζει θετικά την απόδοση. Η υπερβολική και πολύ χαµηλή αυτοπεποίθηση αρνητικά. Σχέση υτοπεποίθηση & απόδοση διστακτικό τητα ιδανική πεποίθηση υπερβολική πεποίθηση Θεωρία υτοπεποίθηση είναι... Η ανάπτυξη της σιγουριάς στην ικανότητα να κάνουµε το καλύτερο σε πράγµατα που είναι σπουδαία για µας, είναι κάτι που αξίζει και είναι ρεαλιστικός στόχος. Όλοι µπορούµε να γίνουµε καλύτεροι σε ότι κάνουµε. Όχι οι καλύτεροι, γιατί αυτό δεν ελέγχεται από µας. ηλώσεις αθλητών: Larry Bird Το µπάσκετ είναι αυτοπεποίθηση και τίποτε άλλο. Μερικές φορές τροµάζω, αλλά όταν είµαι στη µέρα µουνοιώθωότιµπορώνακάνωτα πάντακαικανέναςδενµπορείναµε σταµατήσει. Νοιώθω να ελέγχω τα πάντα. Όσα κατάφερα ήταν αποτέλεσµα εντατικής προπόνησης. Πριν από κάθε αγώνα πήγαινα νωρίτερα καιέκανα 800 σουτ. Σε καθηµερινές προπονήσεις έκανα σουτεπί 2-4 ώρες.

4 ηλώσεις: Oτο Ρεχάγκελ: πριν το Εuro του Ηνίκηέχεινακάνειµετοσυναίσθηµαήµετην ικανότητα; Στο ποδόσφαιρο αυτό που χρειάζεται κυρίως είναι αυτοπεποίθηση και πνευµατική δύναµη. Πώς επιβάλλεται ένας προπονητής σε µια οµάδα; Μετηντεχνικήτουικανότητα. πόαυτάπουτους έλεγα καταλάβαιναν ότι είµαι ικανός. Ο δάσκαλος πείθει µόνο µε την ικανότητά του. Σχετική έρευνα Σε µια έρευνα εξέτασαν την αυτοαποτελεσµατικότητα σε σχέση µε την τροποποίηση οργάνων Η διαφορά στο ύψος της µπασκέτας επηρέασε θετικά την αυτοπεποίθηση των παιδιών (Chase, 1994). Έρευνα Τραυµατισµένοι και υγιείς στο ισοκινητικό δυναµόµετρο Θεωρία. Σχέση προσδοκιών και θλητικής πόδοσης πόδοση η προσπάθεια απόδοση η προσπάθεια 4η προσπάθεια προσδοκίες χαµηλή αυτοπεποίθηση υψηλή αυτοπεποίθηση πετυχηµένη πρότυπα λεκτική ψυχολογική σωµατική Νοερή εκτέλεση πειθώ διέγερση διέγερση εκτέλεση ΣΚΗΣΗ 1 ΤΙΕΚΦΡΖΕΙΚΡΙΩΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΧΕ ΙΓΡΜΜ; Πρακτικέςεφαρµογές. Πως καταλαβαίνουµε αν κάποιος αθλητής ή αθλήτρια έχει πρόβληµα µετηναυτοπεποίθηση. Ρωτάµε τα παρακάτω: Σουσυµβαίνεισυχνά... να αµφιβάλλεις για τις ικανότητες σου; Νοιώθειςότιδενθααξίζειςανδεντα καταφέρεις; µφιβάλεις για το πρόγραµµα της προπόνησης σου; σκέφτεσαι αρνητικά;

5 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙ ΤΟΝ ΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΘΛΗΤΙΣΜΟ Με καλές οδηγίες και σωστό πρόγραµµαάσκησης. Με γνώσεις. Να τους πείθεις µε λόγια ότι µπορούν Ο ΗΓΙΕΣ Χρησιµοποιείς την τεχνική της νοερής εξάσκησης Καιτιςαρχές της θεωρίας των στόχων Ο ΗΓΙΕΣ µε τεχνικές χαλάρωσης για να περιορίσεις τα αισθήµατα άγχους. Ναµάθουνότιτααισθήµαταάγχουςδενείναι ένδειξη φόβου, αλλά ένδειξη ετοιµότητας µε δύσκολες ασκήσεις στην προπόνηση Ο ΗΓΙΕΣ Τονίζεις ότι η αποτυχία είναι αποτέλεσµα της µειωµένης προσπάθειας και όχι της ικανότητας Νακινούνταικαιναενεργούνµε αυτοπεποίθηση και σιγουριά. Υποδεικνύεις πρότυπα άλλους αθλητές που βρίσκονται στο ίδιοεπίπεδοκαιέχουνεπιτυχίες; ίνεις έµφαση στη βελτίωση των δεξιοτήτων τους και όχι στο αποτέλεσµα των αγώνων; Πως µεταδίδεις αυτοπεποίθηση. Παράδειγµα από µπάσκετ Γκριµάτσες Τι Πρέπει να κάνεις ή να κάνεις Τι εν πρέπει να κάνεις Ή να κάνεις λιγότερο περισσότερο Γενικότερα, να κάθεσαι ήρεµα, τα πόδια να πατούν στο έδαφος, να Μην κάθεσαι µε τα πόδια κάτω από την καρέκλα. Μην σέρνεις τα γέρνεις ελαφρά µπροστά. Να σηκώνεσαι όρθιος περιοδικά για να πόδια σου όταν περπατάς. Μην στριφογυρίζεις διαρκώς. δίνεις οδηγίες. Να σηκώνεσαι µε τα πόδια ελαφρώς ανοιχτά, και τα πόδια στο πλάι. Να περπατάς µε µέτριο βηµατισµό. Χαµογέλασε! Χέρια ψηλά µε σφιχτές γροθιές. Χτύπα την γροθιά σου στην ανοιχτή Μην κρατάς τα χέρια σου κατά µήκος του κορµιού σου. Μην υψώνεις παλάµη κρατώντας την χούφτα ανοιχτή όταν δεν χρειάζεται να δείξεις τα χέρια σου στο πλάι. Μην βάζεις τα χέρια στο κεφάλι (στάση εξουσία, ενώ στην αντίθετη περίπτωση (δείχνεις εξουσία), κράτα την φυλακισµένου). χούφτα σου κλειστή. Σήκωσε το χέρι σου µε την παλάµη ανοιχτή. Σήκωσε το χέρι σου για Μην κρατάς το πηγούνι σου ή οποιοδήποτε άλλο τµήµα του προσώπου να υποδείξεις κάποιο σύστηµα. σου µε το χέρι σου. Μερικές φορές στάσου µε τα χέρια στην µέση. Μην «στριφογυρνάς» µε τα χέρια στις τσέπες σου. Σήκωνε τον αντίχειρά σου-σαν σηµάδι επικρότησης. Μην ξύνεις τον σβέρκο σου ή το κεφάλι σου. Χτύπα παλαµάκια προς συγκεκριµένη κατεύθυνση για συγκεκριµένο Μην ακουµπάς τον σβέρκο σου ή την µύτη σου. λόγο. Μην χτυπάς παλαµάκια χωρίς ιδιαίτερο λόγο. Κούνησε ελαφρώς καταφατικά το κεφάλι σου. Μην κουνάς το κεφάλι σου υποδηλώνοντας άρνηση. Τα µάτια σου να έρχονται σε επαφή µε εκείνα των αθλητών. Φυσικές επαφές-«give me five», χτυπήµατα στον ώµο, στην πλάτη, Μην σπρώχνεις δυνατά. στους γλουτούς-µε κάποιο µέτρο! Κατά την διάρκεια των timeout, όταν δεν χρειάζεται να δείχνεις Μην κοιτάς τους τοίχους, το ταβάνι κ.τ.λ. Μην µιλάς στους αθλητές µε εξουσία, µείνε στο ίδιο επίπεδο µε τους αθλητές. Έχε επαφή µε τα αόριστο τρόπο. µάτια, µίλα συγκεκριµένα µε τους αθλητές. Πλάτη Μην γυρνάς την πλάτη σου προς το γήπεδο. Πόδια Μην χτυπάς το πόδι σου στο πάτωµα, µην κλωτσάς, µην πηδάς µε Γ.Θ. Εργαστήριο Ψυχολογίας της άγριο Άσκησης τρόπο! και ποιότητας ζωής Σχολιάστε τις δηλώσεις των αθλητών Said Aouida και Mark Spitz Είχατε πρότυπα σε αυτή την προσπάθειά σας; Said Aouida Θαύµαζα πάντα το Σεµπάστιαν Κοε. Mark Spitz Το ποιος θα µας επηρεάσει είναι µια επιλογή. Εγώ δεν είχα πρότυπα. εν επηρεάσθηκα από κανένα.

6 Θέµα για συζήτηση Ivanovic (Roland Garros 2008) Πώς βοηθάει ηαυτοπεποίθηση τoυς αθλητές και τις αθλήτριες Οι αθλητές και αθλήτριες µε αυτοπεποίθηση αντιµετωπίζουν µε ηρεµία και χωρίς άγχος δύσκολες καταστάσεις. Οι αθλητές και αθλήτριες µε αυτοπεποίθηση δεν αποσπούν τη σκέψη τους και συγκεντρώνονται στη δραστηριότητα αυτή καθαυτή. Οι αθλητές και αθλήτριες µε αυτοπεποίθηση προσπαθούν περισσότερο. Οι αθλητές και αθλήτριες µε αυτοπεποίθηση σχεδιάζουν τη στρατηγική του παιγνιδιού µε καθαρό µυαλό, δεν διστάζουν να πάρουν αποφάσεις κλπ. Οι αθλητές και αθλήτριες µε αυτοπεποίθηση δεν τα παρατούν ποτέ ακόµα και σε δύσκολες καταστάσεις Άσκηση απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις και σκεφτείτε για λίγο Έχεις θετικές προσδοκίες; Γιατονεαυτόσου; Τους µαθητές σου; Τους αθλητές σου; Είχαν άλλοι θετικές προσδοκίες για σένα; Έχουν άλλοι θετικές προσδοκίες για σένα στο µεταπτυχιακό; Άσκηση. Γράψτε τι νοµίζετε ότι συνέβη; A story Overcoming the psychological barrier Πριναπότο 1954 κανέναςδενπίστευεότι µπορείνατρέξειτο 1 µίλισεχρόνοκάτωαπό 4 λεπτά Εκτόςαπότον Roger Bannister, Όταναυτόςτοπέτυχετηνεπόµενηχρονιά 10 αθλητές κατέβηκαν κάτω από 4 λεπτά Γιατί; ΠΡΟΣ ΟΚΙΕΣ Οι θετικές προσδοκίες για επιτυχία, έχουνθετική επίδραση σε πολλά πεδία και στα σπορ Σχετική έρευνα (Solomon, Striegel, Eliot, Heon, & Maas, 1996), µεταξύπροπονητών και αθλητών κολεγιακού µπάσκετ, εξετάσθηκαν οι τρόποι ανατροφοδότησης που χρησιµοποιούν οι προπονητές σε καλούς και λιγότερο καλούς αθλητές. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι αθλητές για τους οποίους οι προπονητές είχαν ψηλές προσδοκίες, δέχονταν περισσότερη και καλύτερη ανατροφοδότηση, σε σχέση µε τους αθλητές για τους οποίους είχαν χαµηλές προσδοκίες. Ταυτόχρονα και οι αθλητές των υψηλών προσδοκιών, είχαν καλύτερη εικόνα για τους προπονητέςτουςαπόό,τιοιαθλητέςτωνχαµηλώνπροσδοκιών. Πρακτικά, οι έρευνες δείχνουν ότι η άποψη των προπονητών και οι προσδοκίες τους επηρεάζουν τη δική τους συµπεριφορά και την απόδοση των παιχτών τους στη συνέχεια.

7 Προσδοκίες αθλητών και απόδοση Ο προπονητής διαµορφώνει προσδοκίες Οι προσδοκίες του επηρεάζουν τη συµπεριφορά του ΞΟ ΕΥΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΕΊΝΙ ΠΙΟ ΘΕΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΠΙΟ ΠΟΛΎ ΙΝΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΙ ΝΤΡΟΦΟ ΟΤΗΣΗ Προσδοκίες αθλητών και απόδοση Η συµπεριφορά του επηρεάζει την απόδοση του αθλητή θλητές µε χαµηλές προσδοκίες προσδοκίες αποδίδουν χειρότερα θλητές µε ψηλές προσδοκίες αποδίδουν καλύτερα ΟΙ ΠΡΟΣ ΟΚΙΕΣ ΕΠΛΗΘΕΥΟΝΤΙ Προσδοκίες αθλητών και απόδοση ΟΙ ΠΡΟΣ ΟΚΙΕΣ ΜΣ ΕΝ ΕΠΗΡΕΖΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡ ΜΣ θλητές ο προπονητής προφητεύει και διαµορφώνει προσδοκίες ο προπονητής ασχολείται οι αθλητές προσπαθούν ο προπονητής κρίνει ΛΛ ΚΙ Τ ΙΣΘΗΜΤ ΚΙ ΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΛΛΩΝ οι αθλητές αποδίδουν ο προπονητής επαληθεύει την προφητεία του Σχέση προφητείας προπονητών και αθλητικής απόδοσης. Όσο πιο θετική εικόνα έχει ο προπονητής για τον αθλητή του, τόσο πιο καλά αποδίδει ο αθλητής. ΈΝ ΠΡ ΕΙΓΜ ΟΣΙΛΗΣ (a high expectancy player) έχει πρόβληµα µε µια άσκηση άµυνα στο µπάσκετ. Ο προπονητής διακόπτει το παιγνίδι και δίνει οδηγίες Ο ΗΜΗΤΡΗΣ (a low expectancy player) έχειτοίδιοπρόβληµα.οπροπονητήςλέει. «εν πειράζει θα δουλέψουµε αργότερα» οι προσδοκίες γυναικών προπονητρι ριών µπάσκετ Σε µια έρευνα οι προπονήτριες ερωτήθηκαν πόσο σίγουρες ήταν για την απόδοσητωνπαιχτριώντουςσε 10 προσεχείς αγώνες και συγκεκριµένα στην απόδοσήτουςσεριµπάουντ, ασιστ, ελεύθερεςβολές, καλάθια, κλπ. Οι προσδοκίες τους επαληθεύτηκαν (Chase et al, 1997).

8 Τραϊανός έλλας Ότανείδατορολόικαιέµεινανµόνο 25 δευτερόλεπτα, είπα «θεέ µου αν είναι να µπει το γκολ, ας µπει τώρα». Μπήκα στην περιοχή και είπα στον εαυτό µου, «όλα για όλα». Ο Θεόςµουέκανετηχάρη. Στον ηµιτελικό της εθνικής Ελλάδας µε την Τσεχία, στο ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα ποδοσφαίρου, καλοκαίρι 2004, 25 δευτερόλεπτα πριν την λήξη του πρώτου ηµιχρόνου της παράτασης, ο παίχτης µετά από κόρνερ πέτυχε το χρυσό γκολ της νίκης. Οδηγίες για προγράµµατα άσκησης και υγείας. ίνουµε ιδιαίτερη έµφαση στην συµµετοχή και στην εκµάθηση δεξιοτήτων παρά στην βελτίωση των δεικτών φυσικής κατάστασης. νεβάζουµε την ένταση της άσκησης σταδιακά για να έχουµε την αίσθηση της επιτυχίας, όπως σταδιακή αύξηση της απόστασης που κολυµπάµε ή του βάρους σε ένα πρόγραµµαπροπόνησηςήµάθησητωνβηµάτωνενόςκαινούριουχορού. Προτεραιότητα έχει η µακρόχρονη ενασχόληση µε την άσκηση και η διατήρηση της συµµετοχήςκαιλιγότεροηεπίτευξηστόχωνόπωςχάσιµοβάρους, βελτίωσηδύναµης, κλπ) ναδεικνύουµε τα πρότυπα: ναφερόµαστε σε παραδείγµατα ατόµων που συµµετείχαν µε επιτυχία για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Τα µοντέλα να µοιάζουν όσο περισσότερο γίνεται στον παρατηρητή. Παρουσιάζουµε πρότυπα που συµµετέχουν σε ανάλογες φυσικές δραστηριότητες. Ορίζουµε ένα συνταξιούχο µιας οµάδας συνταξιούχων ως αρχηγό για έναν περίπατο. Προσπαθούµε να πείθουµε τα άτοµα. Όταν λέµε σε κάποιον µε τον οποίο τρέχουµε µαζί «µπράβο, σήµερα έπιασες έναν γρηγορότερο ρυθµό από άλλες φορές», ή ότι «η άσκηση µας ισορροπεί σωµατικά και πνευµατικά». Όταν λέµε «πολύ ωραία εκτέλεσες αυτή την άσκηση». Οδηγίες για προγράµµατα άσκησης και υγείας. ίνουµε ενθάρρυνση και διαβεβαίωση στα άτοµα ότι µπορούν να τα καταφέρουν. ποφεύγουµε τις αρνητικές σκέψειςκαιτηναρνητικήοµιλίαµετονεαυτόµας. Ζητάµε από τα άτοµα να σκέφτονται θετικά: «µπορώ να τακαταφέρωανεξάρτητααπότοτιπιστεύουνοιάλλοι». Τονίζουµεότιτοπολύίδρωµαµετάαπόάσκησησεµία ζεστή µέρα είναι µια αντίδραση προσαρµογής του σώµατος. Εξασκούµαστε στον έλεγχο των σωµατικών λειτουργιών µε µεθόδους όπως η σωµατική και νοερή χαλάρωση, ο έλεγχος της αναπνοής κλπ. Εξασφαλίζουµε τοκατάλληλοεπίπεδοφυσιολογικήςκατάστασης, διέγερσης και χαλάρωσης, ανάλογα µε τις ικανότητες και την εµπειρία των ασκούµενων. Ν ΓΙΝΕΙ ΣΚΗΣΗ Άσκηση Θέµατα για συζήτηση Περιγράψτεανάλογεςεµπειρίεςστοσχολείο, Στοσύλλογο, κλπ. Ποιες φράσεις µεταδίδουν ανάλογα µηνύµατα. Ποιεςσυµπεριφορές Τι να κάνουµε για να το αποφεύγουµε; Σχεδιάστε ένα ανάλογο µάθηµα. ητεχνική της θετικής σκέψης Η πηγή της µειωµένης αυτοπεποίθησης είναι οι αρνητικές σκέψεις που κάνουν οι αθλητές. ητεχνική της θετικής σκέψης Είµαιανόητος. Πωςµουξέφυγετόσοεύκολαο αντίπαλος; ΗΣΩΣΤΗΠΝΤΗΣΗ Όλοι κάνουµε λάθη. Θα συγκεντρωθώ στην επόµενη προσπάθεια.

9 ΠΕΛΕ Ηαυτοβιογραφία (2006). Εκδόσεις Πατάκη, θήνα ΠΕΛΕ 17 χρονών.. ΠαγκόσµιοΚύπελλο. Γκέτεµποργκ, Είµαι σίγουρος πως πολλοί από τους θεατές που κατέκλυσαν εκείνη την ηµέρα το στάδιο εξεπλάγησαν όταν είδαν ένα µαύρο παιδάκι να τρέχει δίπλα στους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές, κατά τη διάρκεια της προθέρµανσης. Και η έκπληξή τους πρέπει να έγινε ακόµα πιο µεγάλη, µόλις έβγαλα τη φόρµα µου και αποκαλύπτοντας τη φανέλα της εθνικής ραζιλίας µε το 10 στην πλάτη. Φαντάζοµαι πως πολλοί θα υπέθεσαν ότι ήµουν κάτι σα µασκότ, ειδικά όταν µε συνέκριναν µε τους σωµατώδεις Ρώσους. Θυµάµαι πως τους κοίταζα και σκεφτόµουν: Είναι ψηλοί λλά και τα ψηλά δέντρα µπορούν να κοπούν». Άσκηση Σχολιάστε τις δηλώσεις αυτές. Τι σηµαίνουν; Nadia Comaneci Ηπτώσηαπό τηδοκότι σηµαίνειγιασας; Μια εµπειρία Μάθησης Πιστεύετε στο ταλέντο; Είναισηµαντικότοταλέντο, αλλάόχιτοπαν. Ταπάντα είναιηδουλειά. Τοταλέντοανδετοδουλέψεις τοχάνεις. που αποδίδουµε το αποτέλεσµα του αγώνα όταν κερδίσαµε και παίξαµε τονίζουµε την προσπάθεια και τις ικανότητες όταν κερδίσαµε αλλά δεν παίξαµε καλά τονίζουµε τα σηµεία που υστερούµε που αποδίδουµε το αποτέλεσµα του αγώνα όταν χάσαµε αλλά παίξαµε καλά τονίζουµε την προσπάθειά µας και τις ικανότητες όταν χάσαµε και δεν παίξαµε καλά τονίζουµε τα σηµεία που υστερούµε Πρακτικέςεφαρµογές. Πώς χτίζεται η αυτοπεποίθηση ΆΣΚΗΣΗ 3 ποτέ δεν σχολιάζουµε... την τύχη... τη διαιτησία...δηµόσια και ιδιωτικά τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης τους παράγοντες τα πουληµένα παιγνίδια ΠΝΤΗΣΤΕ ΓΙΤΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΥΤΈΣΟΙΡΧΕΣΤΗΣ ΠΡΟΥΓΟΥΜΕΝΗΣ ΙΦΝΕΙΣ

10 ΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗΣ Ο Mohamed Ali όταν αγωνίζονταν φανταζότανότιήταν: νάλαφρος σαν πεταλούδα, και επικίνδυνος σα µέλισσα Γιατίαυτό; Ερµηνεύστε το ΠΩΣ ΞΙΟΛΟΓΕΙΤΙ Η ΥΤΟΠΟΤΕΛΕΣΜΤΙΚΟΤΗΤ Στη σελίδα 129 του βιβλίου «Ψυχολογική Υπεροχή στον αθλητισµό» υπάρχουν οδηγίες για τρόπους µέτρησης της αυτοαποτελεσµατικότητας. κολουθήστε τις οδηγίες και στείλτε ένα δικό σας ερωτηµατολόγιο την αξιολόγηση της αυτοπεποίθησης σε ένα τεστ κοιλιακών. Θέµατα για µελλοντικές έρευνες πόπούαντλούνοιπρωταθλητέςτην αυτοπεποίθησή τους; Πως θα µεταδώσουµε αυτοπεποίθηση σε παιδιά που για πρώτη φορά έρχονται στον αθλητισµό; Πως µεταβάλλεται η αυτοπεποίθηση σε σχέσηµετηνηλικίαήσεσχέσηµετην εµπειρία; Επίλογος Σε µερικούς αθλητές και αθλήτριες η αυτοπεποίθησηυπάρχειφυσιολογικά. υτοίπουδεντηνέχουνπρέπεινατην δουλεύουν µε τις προτεινόµενες τεχνικές. Η αυτοπεποίθηση είναι ίσως η πιο βασική από όλες τις δεξιότητες που πρέπει να εξασκεί κανείςανθέλειναγίνειπρωταθλητής.

Θεωρία απόδοσης Γνωστικές διαδικασίες

Θεωρία απόδοσης Γνωστικές διαδικασίες ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 5 Απόδοση Αιτιών & Αυτοαποτελεσµατικότητα στον Αθλητισµό και στη Φυσική Αγωγή Μάριος Γούδας

Διαβάστε περισσότερα

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι,

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Μετά την σύντοµη ανάπαυλα των Χριστουγεννιάτικων διακοπών µας, έφτασε ένας ορεξάτος και Ολόφρεσκος Νέος Χρόνος που κουβαλά µαζί

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό!

Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό! Επιμέλεια-μετάφραση: Αλέξανδρος Νικολόπουλος, Ph.D. Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό! Πόσο ψυχολογικά προετοιμασμένος μπορεί να είστε πριν από έναν

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής

Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής 1. Το ερευνητικό αντικείμενο της αθλητικής ψυχολογίας έχει (α) ψυχοφυσιολογική κατεύθυνση (β) γνωστικο-συμπεριφορική κατεύθυνση (γ) κοινωνικο-ψυχολογική

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και εκπαίδευση. Τα Ελληνικά αναλυτικά προγράμματα. Τα αναλυτικά προγράμματα φυσικής αγωγής έχουν σαν θεμέλιο

Άσκηση και εκπαίδευση. Τα Ελληνικά αναλυτικά προγράμματα. Τα αναλυτικά προγράμματα φυσικής αγωγής έχουν σαν θεμέλιο www.handball.org.gr ΕΑΠ//Ο.Χ.Ε Άσκηση και εκπαίδευση Τα Ελληνικά αναλυτικά προγράμματα Τα αναλυτικά προγράμματα φυσικής αγωγής έχουν σαν θεμέλιο ένα γενικό μοντέλο που βασίζεται στην επαφή και εξάσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1. Κριτήρια Επιλογής Θέματος キ キ キ キ ενδιαφέρον απόκτηση γνώσεων και πληροφοριών διαμόρφωση απόψεων για το θέμα φιλομάθεια για τη ψυχολογία των αθλητών 2. Τίτλος της έρευνας Η ψυχολογία

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Ηγούμαι 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Ηγούμαι 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Ηγούμαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Τι είναι Ηγεσία «Η Ηγεσία, δεν είναι θέση! γιαυτό

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα διάλεξης. Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών. Τι είναι οι στόχοι; Τα παρακάτω είναι στόχοι; Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ (Martens, 1987)

Θέµατα διάλεξης. Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών. Τι είναι οι στόχοι; Τα παρακάτω είναι στόχοι; Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ (Martens, 1987) Θέµατα διάλεξης Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα Τι είναι οι στόχοι; Σηµαντικότητα στόχων Αρχές καθορισµού στόχων Πρακτικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ - ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ; Να παρακολουθούν ή όχι οι γονείς τους επίσημους αγώνες;

ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ - ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ; Να παρακολουθούν ή όχι οι γονείς τους επίσημους αγώνες; ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ - ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ; Να παρακολουθούν ή όχι οι γονείς τους επίσημους αγώνες; Οι αλματώδεις πρόοδοι συνήθως αποδίδονται από τους γονείς στο ταλέντο και τα εξαιρετικά προσόντα

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι στα γυμναστήρια

Στόχοι στα γυμναστήρια Στόχοι στα γυμναστήρια Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΕΓΒΕ Οκτώβριος 2004 ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ Ιδιοκτήτης: Τι θέλουν οι πελάτες μου; Γυμναστής: Τι θέλουν οι ασκούμενοί μου; Πελάτης: Τιθέλωαπότογυμναστήριοως

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία στον αθλητισµό. Μάριος Γούδας. Χαρακτηριστικά. Θέµα διάλεξης 6. πετυχηµένος ή αποτελεσµατικός προπονητής; ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108)

Ηγεσία στον αθλητισµό. Μάριος Γούδας. Χαρακτηριστικά. Θέµα διάλεξης 6. πετυχηµένος ή αποτελεσµατικός προπονητής; ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 6 Ηγεσία στον αθλητισµό Μάριος Γούδας ορισµοί ο ρόλος του προπονητή - πετυχηµένος αποτελεσµατικός

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα διάλεξης. Ψυχολογική Υποστήριξη Αθλητών και Αθλητριών. Τι λείπει;;;!!! Το µεγάλο λάθος ως προπονητές! Το δυναµικό του καθενός µας

Θέµατα διάλεξης. Ψυχολογική Υποστήριξη Αθλητών και Αθλητριών. Τι λείπει;;;!!! Το µεγάλο λάθος ως προπονητές! Το δυναµικό του καθενός µας Θέµατα διάλεξης Ψυχολογική Υποστήριξη Αθλητών και Αθλητριών Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα Φιλοσοφία ψυχολογικής υποστήριξης Περιεχόµενο Ψυχολογικής Υποστήριξης Έννοιες και Ορισµοί

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΜΚ208, Διάλεξη 1η. Εξάσκηση και αξιολόγηση ψυχολογικών δεξιοτήτων

Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΜΚ208, Διάλεξη 1η. Εξάσκηση και αξιολόγηση ψυχολογικών δεξιοτήτων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΜΚ208, Διάλεξη 1η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Μάλλον αγαπάς το ποδόσφαιρο, νομίζεις ότι είναι η ζωή σου και ότι σε ολοκληρώνει συναισθηματικά και σωματικά σαν άνθρωπο.

Μάλλον αγαπάς το ποδόσφαιρο, νομίζεις ότι είναι η ζωή σου και ότι σε ολοκληρώνει συναισθηματικά και σωματικά σαν άνθρωπο. Του George Kakourides* Μπορεί να ονειρεύεσαι ότι κάποτε θα παίζεις σε ένα γήπεδο γεμάτο με φιλάθλους, ένταση και γκολ. Μπορεί να ονειρεύεσαι ολόκληρο γήπεδο να φωνάζει ρυθμικά το όνομα σου. Θέλεις να γίνεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΗΓΟΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΤΙΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 1 2 Η επιτυχία της κατάκτησης

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αθλήματα σπορ

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αθλήματα σπορ Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αθλήματα σπορ Ενότητα: Αθλητισμός (3 Φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 6 ώρες (3 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: 1. Για τον διδάσκοντα: 1 υπολογιστής με

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για το µέλλον. Σαρασλανίδης Πλούταρχος Αναπληρωτής καθηγητής προπονητικής κλασικού αθλητισµού

Προτάσεις για το µέλλον. Σαρασλανίδης Πλούταρχος Αναπληρωτής καθηγητής προπονητικής κλασικού αθλητισµού Πορεία εµφάνισης Ελλήνων αθλητών σε Πανευρωπαϊκούς αγώνες και συγκριτική πορεία µεσοπρόθεσµης αθλητικής ανάπτυξης µεταξύ της Ελλάδος και οµοειδών ευρωπαϊκών χωρών Προτάσεις για το µέλλον Σαρασλανίδης Πλούταρχος

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής. Άγχος, Στρες, Διέγερση

Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής. Άγχος, Στρες, Διέγερση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΜΚ208, Διάλεξη 6η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Τι είναι άγχος: Είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά το μυαλό και το σώμα σας σε κάθε νέα απειλητική ή συγκινησιακή ( συναρπαστική ) κατάσταση.

Διαβάστε περισσότερα

KIDSCREEN-27. Ερωτηµατολόγιο Υγείας για Παιδιά και Νέους. Έκδοση για Παιδιά και Εφήβους. 8 έως 18 ετών

KIDSCREEN-27. Ερωτηµατολόγιο Υγείας για Παιδιά και Νέους. Έκδοση για Παιδιά και Εφήβους. 8 έως 18 ετών KIDSCREEN-27 Ερωτηµατολόγιο Υγείας για Παιδιά και Νέους Έκδοση για Παιδιά και Εφήβους 8 έως 18 ετών Page 1 of 5 Γειά σου, Ηµεροµηνία: Μήνας Χρόνος Πώς είσαι; Πως νιώθεις; Αυτά είναι τα πράγµατα που θα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΑ ΣΤΑ ΙΑ. 1ο ΣΤΑ ΙΟ

Ι ΑΚΤΙΚΑ ΣΤΑ ΙΑ. 1ο ΣΤΑ ΙΟ ΕΑΠ - ΟΧΕ Ι ΑΚΤΙΚΑ ΣΤΑ ΙΑ Η µεθοδική διδασκαλία του mini handball στο δηµοτικό σχολείο, περιλαµβάνει 3 διδακτικά προπονητικά στάδια Σε κάθε διδακτικό προπονητικό στάδιο υλοποιούνται 2 διδακτικές προπονητικές

Διαβάστε περισσότερα

Στις Πανελλαδικές Χωρίς Στρες. Πόλυ Κυπραίου i

Στις Πανελλαδικές Χωρίς Στρες. Πόλυ Κυπραίου i Στις Πανελλαδικές Χωρίς Στρες Πόλυ Κυπραίου i Αγαπητέ υποψήφιε, αγαπητή υποψήφια, Παρακάτω θα βρεις απλές αλλά πολύ σηµαντικές οδηγίες, που σκοπό έχουν να σε προστατέψουν από το υπερβολικό στρες, ώστε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΡΑΓΚΜΠΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΡΑΓΚΜΠΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΡΑΓΚΜΠΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ (με βάση τις οδηγίες της CMAS) Σύντομη περιγραφή του παιχνιδιού: Το υποβρύχιο ράγκμπυ είναι ένα τρισδιάστατο άθλημα που παίζεται κάτω από την επιφάνεια του νερού,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ Αγγελική Γουδέλη, 2011 Κοινωνικό Άγχος Αμηχανία Φόβος Το κοινωνικό άγχος, ή αλλιώς κοινωνική φοβία, θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα διάλεξης. Έλεγχος διέγερσης: Τεχνικές χαλάρωσης & ενεργοποίησης. «Οι κορυφαίες στιγµές των αθλητών απαιτούν κατάσταση χαλάρωσης»

Θέµατα διάλεξης. Έλεγχος διέγερσης: Τεχνικές χαλάρωσης & ενεργοποίησης. «Οι κορυφαίες στιγµές των αθλητών απαιτούν κατάσταση χαλάρωσης» Θέµατα διάλεξης Έλεγχος διέγερσης: Τεχνικές χαλάρωσης & ενεργοποίησης Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα 1. Ηδιέγερση στον αγωνιστικό αθλητισµό 2. Τι είναι η διέγερση 3. Ποια η σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΥΓΙΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΥΓΙΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΥΓΙΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Οφελη στη σωματικη & Ψυχικη υγεια ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΟΝΕϊΚΗΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ MSc Συμβουλευτικής Ψυχολογίας Αξίες Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

Της Εύης Ανδρέου. Οι αθλητές που κάνουν γιόγκα:

Της Εύης Ανδρέου. Οι αθλητές που κάνουν γιόγκα: Της Εύης Ανδρέου Στην Ελλάδα σήμερα, ακούμε πολλές αντιφατικές γνώμες σε σχέση με την επιστήμη της γι όγκα, καθώς και πολλές θεωρίες για το τι ακριβώς είναι. Δυστυχώς πολλοί από αυτούς που πληροφορούν

Διαβάστε περισσότερα

3.2. Περιεχόμενο της συνέντευξης

3.2. Περιεχόμενο της συνέντευξης 3. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (INTERVIEW) Για να είσαι εδώ σημαίνει οτι το βιογραφικό σου ή οι συστάσεις σου έπιασαν τόπο. Το επόμενο βήμα είναι να πετύχεις και στη προσωπική συνέντευξη που σε καλούν. Αν έχεις

Διαβάστε περισσότερα

Ένα οµαδικό πρόγραµµα παρέµβασης για τη διαχείριση του στρες σε µετεφηβικό-φοιτητικό πληθυσµό

Ένα οµαδικό πρόγραµµα παρέµβασης για τη διαχείριση του στρες σε µετεφηβικό-φοιτητικό πληθυσµό Ευάγγελος Χ. Καραδήµας & Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι Τοµέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών Ένα οµαδικό παρέµβασης για τη διαχείριση του στρες σε µετεφηβικό-φοιτητικό πληθυσµό Παρουσίαση στη ιηµερίδα του

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Χ.Ε. - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Φ. Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Ο.Χ.Ε. - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Φ. Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Ο.Χ.Ε. - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Φ. Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΘΕΜΑΤΑ 1. Η Διδασκαλία της Χειροσφαίρισης στο σχολείο. Εισηγητής: Θόδωρος Τογανίδης Σύμβουλος Επιμόρφωσης Ανάπτυξης. 2. Η Διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ Εμπειρικές γνώσεις Έλλειψη μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

«Escape: Μια εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την

«Escape: Μια εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστήμιου Πατρών Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας «Escape: Μια εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την ενίσχυση της αυτογνωσίας των μαθητών». ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΔΡΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΩΣΤΕ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. Του ρα Κώστα Γ. Κονή *

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΩΣΤΕ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. Του ρα Κώστα Γ. Κονή * ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΩΣΤΕ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Του ρα Κώστα Γ. Κονή * Το θέµα των πωλήσεων ήταν και θα παραµείνει πάντοτε πρώτο στις προτεραιότητες κάθε επιχείρησης. Μάλλον, θα έπρεπε να ήταν το πρώτο θέµα πάντοτε

Διαβάστε περισσότερα

Στρες και τεχνικές διαχείρισής του. Χρήσιμες επισημάνσεις για εκπαιδευτικούς και γονείς

Στρες και τεχνικές διαχείρισής του. Χρήσιμες επισημάνσεις για εκπαιδευτικούς και γονείς Στρες και τεχνικές διαχείρισής του. Χρήσιμες επισημάνσεις για εκπαιδευτικούς και γονείς Ευάγγελος Χ. Καραδήμας Αναπληρωτής Καθηγητής Κλινικής Ψυχολογίας της Υγείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης Στην ενότητα που

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικές δοµές και συναίσθηµα Ειδικές Πηγές: Το φαινόµενο πολυπλοκότητας ακρότητας (Linville, 1982)

Γνωστικές δοµές και συναίσθηµα Ειδικές Πηγές: Το φαινόµενο πολυπλοκότητας ακρότητας (Linville, 1982) 91 στόχους µας και εποµένως δεν µας προκαλείται διέγερση και ούτε έντονο συναίσθηµα («σε συµπαθώ, αλλά δεν είµαι ερωτευµένος µαζί σου»). Τέλος, υπάρχει και η περίπτωση του «µαζί δεν κάνουµε και χώρια δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ένα βοήθηµα για όσους: Προβληµατίζονται µε το κάπνισµα Έχουν αποφασίσει να το κόψουν Το έχουν κόψει και θέλουν να παραµείνουν µη καπνιστές

Ένα βοήθηµα για όσους: Προβληµατίζονται µε το κάπνισµα Έχουν αποφασίσει να το κόψουν Το έχουν κόψει και θέλουν να παραµείνουν µη καπνιστές Προσπάθησε µαζί µε έν α φίλο σου Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Κλινικής Ψυχολογίας Οδηγός ιακοπής Καπνίσµατος Ένα βοήθηµα για όσους: Προβληµατίζονται µε το κάπνισµα Έχουν αποφασίσει να το κόψουν Το έχουν κόψει

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή ατοµικής περίπτωσης µεσήλικης γυναίκας µε Aποφευκτική ιαταραχή Προσωπικότητας και Αγοραφοβία 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας 14 17 Μαϊου 2009, Βόλος, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Χ. Βαρβέρη-Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΣΗ- ΙΑΤΡΟΦΗ ΙΑΤΡΟΦΗ-ΥΓΕΙΑ. Project 2011-201. 2012 2o Γενικό Λύκειο Κιλκίς

ΑΘΛΗΣΗ- ΙΑΤΡΟΦΗ ΙΑΤΡΟΦΗ-ΥΓΕΙΑ. Project 2011-201. 2012 2o Γενικό Λύκειο Κιλκίς ΑΘΛΗΣΗ- ΙΑΤΡΟΦΗ ΙΑΤΡΟΦΗ-ΥΓΕΙΑ Project 2011-201 2012 2o Γενικό Λύκειο Κιλκίς Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Ντίνου Στεφανία ΣΚΟΠΟΙ Συνεργασία και συλλογικότητα Συλλογή κι επεξεργασία δεδοµένων Επίλυση προβληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ»

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ» Εργαστήριο δικτύωσης σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα: «Η συναισθηματική νοημοσύνη και η επίδρασή της στην εκπαιδευτική διαδικασία» 6 7 Μαΐου 2014 Κέντρο Πρόληψης των

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΤΑΔΙΟ 1η ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Άσκηση 1η - Διάρκεια 5 : Άφησε τη μπάλα

1ο ΣΤΑΔΙΟ 1η ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Άσκηση 1η - Διάρκεια 5 : Άφησε τη μπάλα ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ Η μεθοδική διδασκαλία του handball στο Δημοτικό σχολείο, περιλαμβάνει 3 διδακτικά στάδια. Σε κάθε διδακτικό στάδιο υλοποιούνται 2 διδακτικές μονάδες (μαθήματα). Κάθε διδακτική μονάδα περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

19/11/2007. Ορισμοί. Υπερπροπόνηση & Κάψιμο. Πως φτάνουν στο κάψιμο; Μοντέλο καψίματος αθλητών και αθλητριών (Silva 1990) Στυλιανή «Ανή» Χρόνη, Ph.D.

19/11/2007. Ορισμοί. Υπερπροπόνηση & Κάψιμο. Πως φτάνουν στο κάψιμο; Μοντέλο καψίματος αθλητών και αθλητριών (Silva 1990) Στυλιανή «Ανή» Χρόνη, Ph.D. Υπερπροπόνηση & Κάψιμο Στυλιανή «Ανή» Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΤΕΦΑΑ 2007-2008 Ορισμοί Υπερπροπόνηση: (overtraining) Μη φυσιολογική επιβάρυνση (σε διάρκεια ή ένταση) του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Μάχη Νικολάρα: Δεν ακούγεται και πολύ δημιουργικό αυτό, έτσι όπως το περιγράφετε.

Μάχη Νικολάρα: Δεν ακούγεται και πολύ δημιουργικό αυτό, έτσι όπως το περιγράφετε. Μάχη Νικολάρα: Θα μιλήσουμε για τον τομέα της εκπαίδευσης από μια άλλη σκοπιά. Οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας εχθές ανέτρεψαν κατά κάποιο τρόπο τον προγραμματισμό αυτής της εκπομπής, όμως όλα

Διαβάστε περισσότερα

Μήπως είσαι αφυδατωμένος; Πως θα είσαι σίγουρος ότι ενυδατώθηκες επαρκώς Πριν - Κατά τη διάρκεια - Μετά την άσκηση;

Μήπως είσαι αφυδατωμένος; Πως θα είσαι σίγουρος ότι ενυδατώθηκες επαρκώς Πριν - Κατά τη διάρκεια - Μετά την άσκηση; Μήπως είσαι αφυδατωμένος; Πως θα είσαι σίγουρος ότι ενυδατώθηκες επαρκώς Πριν - Κατά τη διάρκεια - Μετά την άσκηση; Κατά τη διάρκεια της άσκησης, η εξάτμιση του ιδρώτα είναι ο βασικός μηχανισμός για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΣΕ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΣΕ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΣΕ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ "Τεχνικές και κινητικές απαιτήσεις καθώς και γρήγοροι βηματισμοί " Αυτοί είναι μόνο μερικοί από τους λόγους για τους οποίους η καλαθοσφαίριση σε αναπηρικό αμαξίδιο

Διαβάστε περισσότερα

info@beachsoccer.gr FAX: 210-6818104 Τηλεφωνική Επικοινωνία : Μότσης Κώστας, Ιωάννης Μότσης 6944603545, Φίλιππος Ντόβας 6973171527

info@beachsoccer.gr FAX: 210-6818104 Τηλεφωνική Επικοινωνία : Μότσης Κώστας, Ιωάννης Μότσης 6944603545, Φίλιππος Ντόβας 6973171527 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 12 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH SOCCER OPEN 2012 21-24 Ιουνίου 2012 Η Πανελλήνια Ένωση Σωματείων Ποδοσφαίρου Άμμου στην προσπάθεια της για ανάπτυξη του αθλήματος του beach soccer στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Το ΒΗΜΑ, 09/07/2000. Του Ι. ΓΕΩΡΓΑΚΗ

Το ΒΗΜΑ, 09/07/2000. Του Ι. ΓΕΩΡΓΑΚΗ Το ΒΗΜΑ, 09/07/2000 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΙΜΠΑΝΑΚΟΥ Μια δυνατή επένδυση για χρυσό µετάλλιο στην Αθήνα Η νεάνιδα πρωταθλήτρια Ευρώπης της ελευθέρας πάλης µιλάει για τους στόχους της εν όψει των Ολυµπιακών Αγώνων

Διαβάστε περισσότερα

Για τα παιδιά (αλλά και για τους γονείς)...

Για τα παιδιά (αλλά και για τους γονείς)... Eισαγωγικό σημείωμα: «Οι κατ οίκον εργασίες στη διδασκαλία των μαθηματικών» Οι εργασίες «για το σπίτι» ή όπως λέγονται στις παιδαγωγικές επιστήμες οι κατ οίκον εργασίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Φυσική Αγωγή Α Γυµνασίου» Βιβλίο Καθηγητή

«Φυσική Αγωγή Α Γυµνασίου» Βιβλίο Καθηγητή «Φυσική Αγωγή Α Γυµνασίου» Βιβλίο Καθηγητή Γούδας Μάριος, Χασάνδρα Μαρία, Παπαχαρίσης Βασίλης, Γεροδήµος Βασίλης H παρουσίαση αυτή έχει ως σκοπό την περιγραφή και εξήγηση του σκεπτικού και των κύριων σηµείων

Διαβάστε περισσότερα

συζήτηση Θέµα για συζήτηση Θέµα για 14-5-2006 Βηµαgazino

συζήτηση Θέµα για συζήτηση Θέµα για 14-5-2006 Βηµαgazino Γιατί µονίµως χαµογελάει αυτός ο παίχτης παίχτης;contra.gr Προγράµµατα ψυχολογικής προετοιµασίας αθλητών Γιάννης Θεοδωράκης theodorakis@pe.uth.gr Θέµα για συζήτηση Η βασική διαφορά του Ροναλντίνιο από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 5ο μάθημα Διδάσκουσα Δήμητρα Ιορδάνογλου ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΡΕΣ Διεθνές Εθνικό Οργανισμού Πανεπιστημίου Διαπροσωπικό Ατομικό ΜΕΡΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΓΧΟΣ: Ένας "μη

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της φυσικής αγωγής Ι. (Πρακτική άσκηση στα δημοτικά σχολεία)

Διδακτική της φυσικής αγωγής Ι. (Πρακτική άσκηση στα δημοτικά σχολεία) Διδακτική της φυσικής αγωγής Ι (Πρακτική άσκηση στα δημοτικά σχολεία) Διδάσκοντες Παπαϊωάννου Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Διγγελίδης Νικόλαος, Επίκουρος καθηγητής Πλαϊνός Χρήστος Μαγγουρίτσα Γωγώ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση ναρκωτικών έχει τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, ωστόσο ο εθισμός στα ναρκωτικά είναι πάθηση που μπορεί να θεραπευτεί.

Η χρήση ναρκωτικών έχει τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, ωστόσο ο εθισμός στα ναρκωτικά είναι πάθηση που μπορεί να θεραπευτεί. 1 Η χρήση ναρκωτικών έχει τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, ωστόσο ο εθισμός στα ναρκωτικά είναι πάθηση που μπορεί να θεραπευτεί. Η θεραπεία απεξάρτησης μπορεί να προσφέρει τα μέγιστα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΓΕΣΙΑ & ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ: Πολυτέλεια ή Αναγκαιότητα;

ΗΓΕΣΙΑ & ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ: Πολυτέλεια ή Αναγκαιότητα; ΗΓΕΣΙΑ & ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ: Πολυτέλεια ή Αναγκαιότητα; ρ. Όλγα Επιτροπάκη Eπίκουρος Καθηγήτρια Οργανωσιακής Συµπεριφοράς & ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, ALBA Επισκόπηση της παρούσας οµιλίας Έχει το

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΑ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Page 2 NEWS ΣΤ 4

ΙΣΤΟΡΙΚΑ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Page 2 NEWS ΣΤ 4 NEWS ΣΤ4 Τεύχος 1 ΙΣΤΟΡΙΚΑ,ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Page 2 NEWS ΣΤ4 ΙΣΤΟΡΙΑ,ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Αθλήµατα Page 3 ουν όντιοι βάφ Γιατί οι Π λε? π µ ι υς δόντ το ένα το ELU B νουν Για να κά. H TOOT ΙΟΛΗ ΠΡΕΚΑ ιάφορα Επισκέψεις Page

Διαβάστε περισσότερα

A.O. ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ. Ενημέρωση γονέων για ηλικίες 4-8 ετών 18/03/2015

A.O. ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ. Ενημέρωση γονέων για ηλικίες 4-8 ετών 18/03/2015 A.O. ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Ενημέρωση γονέων για ηλικίες 4-8 ετών 18/03/2015 Έπειτα από τηλεφωνικές συνομιλίες του υπεύθυνου επικοινωνίας του Α.Ο. Ιππόκαμπος επετεύχθη προφορική συμφωνία με τον ΟΠΑΝΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2014-2015 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2014-2015 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2014-2015 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Πίνακας περιεχομένων Στόχος Πρωταθλήματος...3 Κατηγορίες Τμημάτων...4 Τρόπος Διεξαγωγής...4 Γήπεδα-Χώροι Διεξαγωγής Αγώνων...4 Ημέρες Ώρες Τέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φλώρινα, Ιούνιος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ. ΣΑΡΡΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΒΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΔ Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοπεποίθηση & Άγχος στα Παιδιά. Άντιμετώπιση Άγχους ΕΞετάσεων. Αγγελική Αντωνακοπούλου, Μ.Α. Ψυχολόγος

Αυτοπεποίθηση & Άγχος στα Παιδιά. Άντιμετώπιση Άγχους ΕΞετάσεων. Αγγελική Αντωνακοπούλου, Μ.Α. Ψυχολόγος Αυτοπεποίθηση & Άγχος στα Παιδιά Άντιμετώπιση Άγχους ΕΞετάσεων Αγγελική Αντωνακοπούλου, Μ.Α. Ψυχολόγος Η αυτοπεποίθηση είναι απαραίτητη για την επιτυχία του παιδιού σε όλους τους τομείς της ζωής του!!!

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνωρίζοντας το Μουσικό Ταλέντο. Είναι απόλυτα γνωστή και δεκτή η αντίληψη ότι το ταλέντο είναι

Αναγνωρίζοντας το Μουσικό Ταλέντο. Είναι απόλυτα γνωστή και δεκτή η αντίληψη ότι το ταλέντο είναι Αναγνωρίζοντας το Μουσικό Ταλέντο Μπορούμε να αναγνωρίσουμε το Μουσικό ταλέντο; Είναι απόλυτα γνωστή και δεκτή η αντίληψη ότι το ταλέντο είναι δύσκολο να αναγνωριστεί και να μετρηθεί στις τέχνες. Ο λόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ΜΙΝΙ-ΤΕΝΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ΜΙΝΙ-ΤΕΝΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ΜΙΝΙ-ΤΕΝΙΣ ιάλεξη Α Αργύρης Θεοδοσίου Ασκήσεις μετακίνησης Στόχος: προθέρμανση των παικτών, εκμάθηση των βασικών μετακινήσεων στο τένις (footwork) Τρέξιμο με αργό ρυθμό από το πίσω μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Καλαθοσφαίριση σε αναπηρικό αμαξίδιο wheelchair basketball

Καλαθοσφαίριση σε αναπηρικό αμαξίδιο wheelchair basketball Καλαθοσφαίριση σε αναπηρικό wheelchair basketball Σοφία Μπάτσιου Οκτώβρης 2013 Καλαθοσφαίριση σε αναπηρικό (Wheelchair basketball) Άτομα με κινητικά προβλήματα Αναπηρικό Ο αγώνας διεξάγεται στο γήπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Η χαμηλή αυτοπεποίθηση - Βοηθείστε το παιδί σας. Επιμέλεια football-academies Τρίτη, 27 Μάρτιος 2012

Η χαμηλή αυτοπεποίθηση - Βοηθείστε το παιδί σας. Επιμέλεια football-academies Τρίτη, 27 Μάρτιος 2012 Εισηγήσεις που μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά σας - Μια μαγική λέξη που κάνει τους ανθρώπους και κυρίως τα παιδιά να αισθάνονται άνετα, πολύ καλά με τον εαυτό τους και τους άλλους. ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ τα αρνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Μπορεί να υπάρχει ρατσισμός στου κόσμου τις πατρίδες Όμως εγώ θα αντιδρώ γιατί έχω ελπίδες

Μπορεί να υπάρχει ρατσισμός στου κόσμου τις πατρίδες Όμως εγώ θα αντιδρώ γιατί έχω ελπίδες Συμμετοχή στην εκδήλωση «Ο πλούτος της διαφορετικότητας» Στις 20-4-2013 μαθητές του γ/σίου Ν. Αλικαρνασσού πραγματοποίησαν στην πλατεία Ελευθερίας διάφορες δράσεις στα πλαίσια του προγράμματος με θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Θα σε βοηθούσε για παράδειγμα να γράψεις και εσύ μια λίστα με σκέψεις σαν αυτή που έκανε η Ζωή και εμφανίστηκε ο «Αγχολέων»!

Θα σε βοηθούσε για παράδειγμα να γράψεις και εσύ μια λίστα με σκέψεις σαν αυτή που έκανε η Ζωή και εμφανίστηκε ο «Αγχολέων»! Η Ζωή είναι 8 χρονών και πριν 3 χρόνια ο παιδιάτρος και οι γονείς της, της εξήγησαν πως έχει Νεανική Ιδιοπαθή Αρθρίτιδα. Από τότε η Ζωή κάνει όλα αυτά που τη συμβούλεψε ο παιδορευματολόγος της και είναι

Διαβάστε περισσότερα

Χατζηδαμιανός Θεόδωρος, Φυσικοθεραπευτής, Σακελλάρη Βασιλική, Φυσικοθεραπεύτρια, MSc, PhD.

Χατζηδαμιανός Θεόδωρος, Φυσικοθεραπευτής, Σακελλάρη Βασιλική, Φυσικοθεραπεύτρια, MSc, PhD. «Σχεδιασμός προγράμματος ασκήσεων σε άτομα τρίτης ηλικίας.» Χατζηδαμιανός Θεόδωρος, Φυσικοθεραπευτής, Σακελλάρη Βασιλική, Φυσικοθεραπεύτρια, MSc, PhD. Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του!

Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του! Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του! Όλοι οι γονείς, αλλά ιδιαίτερα οι μονογονείς, έχουν ένα άγχος παραπάνω σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του παιδιού τους. Μία φίλη διαζευγμένη με ένα κοριτσάκι

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη των συναρμοστικών ικανοτήτων είναι αποτελεσματικότερη κατά το χρόνο που λαμβάνει χώρα η ωρίμανση των κεντρικών λειτουργιών, απ ότι την

Η ανάπτυξη των συναρμοστικών ικανοτήτων είναι αποτελεσματικότερη κατά το χρόνο που λαμβάνει χώρα η ωρίμανση των κεντρικών λειτουργιών, απ ότι την Η ανάπτυξη των συναρμοστικών ικανοτήτων είναι αποτελεσματικότερη κατά το χρόνο που λαμβάνει χώρα η ωρίμανση των κεντρικών λειτουργιών, απ ότι την όταν έχουν πλέον ήδη ωριμάσει, και αυτό το χρονικό διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Σακχαρώδης διαβήτης και οικογένεια Δημ. Θ. Καραμήτσος

Σακχαρώδης διαβήτης και οικογένεια Δημ. Θ. Καραμήτσος Σακχαρώδης διαβήτης και οικογένεια Δημ. Θ. Καραμήτσος Ομ. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Διάγνωση διαβήτη Σε μεσήλικα Σε ηλικιωμένο Σε παιδί ή έφηβο Διαβήτης σε ενήλικες και υπερήλικες Ενήλικας ή Ηλικιωμένος

Διαβάστε περισσότερα

Γονείς και Έφηβοι Λίγο Πριν τις Πανελλαδικές: Τρόποι Αποδοτικής Μελέτης και Διαχείρισης του Άγχους Τι είναι το Άγχος και τι το Προκαλεί;

Γονείς και Έφηβοι Λίγο Πριν τις Πανελλαδικές: Τρόποι Αποδοτικής Μελέτης και Διαχείρισης του Άγχους Τι είναι το Άγχος και τι το Προκαλεί; Γονείς και Έφηβοι Λίγο Πριν τις Πανελλαδικές: Τρόποι Αποδοτικής Μελέτης και Διαχείρισης του Άγχους Τι είναι το Άγχος και τι το Προκαλεί; Τι είναι το άγχος; Άγχος είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά το

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωματωμένες υπηρεσίες Συμπεριφορικής Υγείας στις δομές υγείας. Β Μέρος

Ενσωματωμένες υπηρεσίες Συμπεριφορικής Υγείας στις δομές υγείας. Β Μέρος Ενσωματωμένες υπηρεσίες Συμπεριφορικής Υγείας στις δομές υγείας Β Μέρος Κατάθλιψη Αξιολόγηση Χρήση ψυχομετρικών εργαλείων Ερωτήσειςγια: Συναίσθημα Ύπνο Ενδιαφέροντα Ενοχή Ενέργεια Συγκέντρωση Όρεξη Ψυχοκοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ» ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΗ

ΤΕΣΤ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΗ ΤΕΣΤ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΗ 1) Έλξεις στο μονόζυγο για αγόρια. Έχουμε τα χέρια με λαβή στραμμένα προς το σώμα και ζητάμε από τον μαθητή να κάνει όσες περισσότερες έλξεις μπορεί. Προσέχουμε, ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµαπαρέµβασης στα σχολεία για το στρες. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Πρόγραµµαπαρέµβασης στα σχολεία για το στρες. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πρόγραµµαπαρέµβασης στα σχολεία για το στρες Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Λίγα για το στρες Μεγάλος αριθµός ερευνών ασχολούνται µε το στρες των ανθρώπων, είτε πρόκειται για ενήλικες, είτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ STRESS STRESS: ΠΙΕΣΗ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ STRESS STRESS: ΠΙΕΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ STRESS STRESS: ΠΙΕΣΗ Στρεσσογόνος παράγοντας Οτιδήποτε κάνει τον άνθρωπο να βιώνει στρες Είναι μια αλλαγή στην ομοιόσταση του ατόμου Παράγοντες που προκαλούν στρες Ενδογενείς Εξωγενείς Ενδογενείς

Διαβάστε περισσότερα

100-107mixelogiannaki:Project3.qxd 11/4/2009 2:31 Page 100

100-107mixelogiannaki:Project3.qxd 11/4/2009 2:31 Page 100 100-107mixelogiannaki:Project3.qxd 11/4/2009 2:31 Page 100 Ο ΑΝ ΡΕΑΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΚΡΙΝΕΙ ΤΗ ΧΑΝΙΩΤΙΣΣΑ ΑΘΛΗΤΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ. ΕΚΕΙΝΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΕΙΚΝΥΕΙ ΠΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και ψυχική υγεία

Άσκηση και ψυχική υγεία Συμμαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση και ψυχική υγεία Συγγραφική ομάδα: Θεοδωράκης Γιάννης, Καθηγητής ΤΕΦΑΑ- ΠΘ Ζουρμπάνος Νίκος, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Διδάσκων ΤΕΦΑΑ- ΠΘ Χατζηγεωργιάδης Αντώνης,

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του εκπαιδευτή διάθεσης και μάθησης ISONO σας υποστηρίζει στην ξεδίπλωση του ψυχικού δυναμικού σας και στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων σας.

Η χρήση του εκπαιδευτή διάθεσης και μάθησης ISONO σας υποστηρίζει στην ξεδίπλωση του ψυχικού δυναμικού σας και στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων σας. ΔΥΝΑΜΗ & ΗΡΕΜΙΑ Πολλά στη ζωή και τα βιώματά μας μάς δυσκολεύουν στην προσπάθεια αντιμετώπισης των απαιτήσεων της καθημερινότητάς μας με ηρεμία. Μόνο όποιος έχει, με την πραγματική σημασία της λέξης, αυτογνωσία

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδια και άλλα με μπάλα στα πόδια. Α-Β Σάξη: (έμμεσα)50 ώρες, μέσα από ψυχοκινητική αγωγή/παιχνίδια. Γ-Δ Σάξη: (άμεσα) 3 ώρες -

Παιχνίδια και άλλα με μπάλα στα πόδια. Α-Β Σάξη: (έμμεσα)50 ώρες, μέσα από ψυχοκινητική αγωγή/παιχνίδια. Γ-Δ Σάξη: (άμεσα) 3 ώρες - Παιχνίδια και άλλα με μπάλα στα πόδια Σο Ποδόσφαιρο στο Δημοτικό διδάσκεται στην. Α-Β Σάξη: (έμμεσα)50 ώρες, μέσα από ψυχοκινητική αγωγή/παιχνίδια Γ-Δ Σάξη: (άμεσα) 3 ώρες - (ομαδικά, ατομικά, παραδοσιακά)

Διαβάστε περισσότερα

«Η επίδραση της μουσικής στην ψυχολογία και στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων»

«Η επίδραση της μουσικής στην ψυχολογία και στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων» Σχολείο: 52 ο ΓΕΛ Αθηνών Σχολικό έτος: 2013-2014 Τετράμηνο: Β Μάθημα: Ερευνητική Εργασία Τμήμα: Α 4 «Η επίδραση της μουσικής στην ψυχολογία και στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων» Ομάδα Εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι χαλάρωσης και ενεργοποίησης στον αθλητισμό. Χαράλαμπος Τσορμπατζούδης ΣΕΦΑΑ-ΑΠΘ

Μέθοδοι χαλάρωσης και ενεργοποίησης στον αθλητισμό. Χαράλαμπος Τσορμπατζούδης ΣΕΦΑΑ-ΑΠΘ Μέθοδοι χαλάρωσης και ενεργοποίησης στον αθλητισμό Χαράλαμπος Τσορμπατζούδης ΣΕΦΑΑ-ΑΠΘ Μέθοδοι χαλάρωσης Οι διαδικασίες χαλάρωσης μπορούν να μειώσουν αποτελεσματικά την ένταση και το άγχος που συνδέονται

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι φόβος και τι φοβια;

Τι είναι φόβος και τι φοβια; ΦΟΒΟΙ - ΦΟΒΙΕΣ Τι είναι φόβος και τι φοβια; Φόβος: η δυσάρεστη συναισθηματική κατάσταση που δημιουργείται απέναντι σε πραγματικό κίνδυνο, ή απειλή. Φοβία: ο επίμονος φόβος που παγιδεύει το άτομο περιορίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προπονητών Γ Κατηγορίας Γυμναστικής. Σημειώσεις Αθλητικής Ψυχολογίας

Σχολή Προπονητών Γ Κατηγορίας Γυμναστικής. Σημειώσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γ Κατηγορίας Γυμναστικής Σημειώσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Νεκτάριος Α.Μ. Σταύρου Λέκτορας Αθλητικής Ψυχολογίας & Κινητικής Συμπεριφοράς Εργαστήριο Αθλητικής Ψυχολογίας & Κινητικής Συμπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Berg Balance Scale (Α/Α:, Ημερομηνία: / /20 )

Berg Balance Scale (Α/Α:, Ημερομηνία: / /20 ) Α/Α Περιγραφή Σκορ (0-4) 1. Σήκωμα από κάθισμα 2. Όρθια στάση χωρίς στήριξη 3. Κάθισμα χωρίς στήριξη πλάτης 4. Κάθισμα από όρθια στάση 5. Μεταφορές 6. Όρθια στάση, χωρίς στήριξη, με μάτια κλειστά 7. Όρθια

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και κατάθλιψη. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Άσκηση και κατάθλιψη. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Άσκηση και κατάθλιψη. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Θέματα που θα αναπτυχθούν Άσκηση και κατάθλιψη Άσκηση και σχιζοφρένεια Άσκηση και αλκοόλ Εισαγωγή Για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης και

Διαβάστε περισσότερα

Εννέα χρόνια έχουν περάσει από τότε που δημιουργήθηκαν τα τμήματα υποδομής του ΟΦΗ, με τη σημερινή τους μορφή, το καλοκαίρι του 2005.

Εννέα χρόνια έχουν περάσει από τότε που δημιουργήθηκαν τα τμήματα υποδομής του ΟΦΗ, με τη σημερινή τους μορφή, το καλοκαίρι του 2005. Εννέα χρόνια έχουν περάσει από τότε που δημιουργήθηκαν τα τμήματα υποδομής του ΟΦΗ, με τη σημερινή τους μορφή, το καλοκαίρι του 2005. Ένας από τους ανθρώπους που ξεκίνησαν τότε τη νέα αυτή προσπάθεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) Παράρτημα Θεσσαλονίκης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (Π.Ε.ΣΥ.Π.) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράµµατα άσκησης και υγείας. Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Προγράµµατα άσκησης και υγείας. Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Προγράµµατα άσκησης και υγείας Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Θέµατα που θα αναπτυχθούν Ποια είναι τα θεωρητικά σηµεία που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για θέµατα παρεµβάσεων και συµπεριφορών

Διαβάστε περισσότερα

Πριν απο λιγα χρονια ημουνα ακριβως σαν εσενα.

Πριν απο λιγα χρονια ημουνα ακριβως σαν εσενα. Πριν απο λιγα χρονια ημουνα ακριβως σαν εσενα. Ηξερα οτι υπαρχουν επαγγελματιες παιχτες που κερδιζουν πολλα χρηματα απο το στοιχημα και εψαχνα να βρω τη "μυστικη formula" 'Ετσι κ εσυ. Πηρες μια απο τις

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικό προπονητικό πρόγραμμα για τον Μαραθώνιο δρόμο. Δρ. Γιώργος Λουκαΐδης, PhD Εργοφυσιολόγος Δρό.Με.Α. Racing

Ενδεικτικό προπονητικό πρόγραμμα για τον Μαραθώνιο δρόμο. Δρ. Γιώργος Λουκαΐδης, PhD Εργοφυσιολόγος Δρό.Με.Α. Racing Ενδεικτικό προπονητικό πρόγραμμα για τον Μαραθώνιο δρόμο Δρ. Γιώργος Λουκαΐδης, PhD Εργοφυσιολόγος Δρό.Με.Α. Racing Ο Μαραθώνιος δρόμος αποτελεί ίσως το μαζικότερο και πιο ιστορικό αγώνισμα στον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ. Negative feelings management

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ. Negative feelings management ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ Negative feelings management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα για την Διαχείριση Αρνητικών Συναισθημάτων είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 0-4 ΧΡΟΝΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 0-4 ΧΡΟΝΩΝ 1 ΟΣ ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΔΡΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Σε ύπτια θέση: το κεφάλι γυρίζει προς μία πλευρά Στην τοποθέτηση σε καθιστή θέση: το κεφάλι κρέμεται πίσω Όταν το κρατούν σε καθιστή θέση: το κεφάλι κρέμεται

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση και διαχείριση άγχους για τα παιδιά

Αντιμετώπιση και διαχείριση άγχους για τα παιδιά Αντιμετώπιση και διαχείριση άγχους για τα παιδιά Άρτεμις Τσίτσικα Επίκ. Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Εφηβικής Ιατρικής Παν/μιου Αθηνών Επιστ. Υπεύθυνος Μονάδας Εφηβικής Υγείας (ΜΕΥ) Β Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Εισηγήτρια : Ζέρβα Ζ. Αντιγόνη καθηγήτρια φυσικής αγωγής

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Εισηγήτρια : Ζέρβα Ζ. Αντιγόνη καθηγήτρια φυσικής αγωγής ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Εισηγήτρια : Ζέρβα Ζ. Αντιγόνη καθηγήτρια φυσικής αγωγής ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή των απόψεων σχετικά µε το µάθηµα της φυσικής αγωγής σε δηµοτικά σχολεία

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014

Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014 Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014 Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες ένας αριθµός εναλλακτικών µοντέλων για τον πόνο πέραν του ιατρικού ενσωµατώνουν ψυχολογικούς(αντίληψη,

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΔΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΑΠΟ 16 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

ΖΩΔΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΑΠΟ 16 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΖΩΔΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΑΠΟ 16 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΚΡΙΟΣ Αυτήν την εβδομάδα κοίτα να τακτοποιήσεις κενά του παρελθόντος και να επεξεργαστείς στο μυαλό σου τις ιδανικότερες λύσεις

Διαβάστε περισσότερα