Μεγιστοποίηση της απόδοσης. Αυτοαποτελεσµατικότητα. Γιάννης Θεοδωράκης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεγιστοποίηση της απόδοσης. Αυτοαποτελεσµατικότητα. Γιάννης Θεοδωράκης http://www.pe.uth.gr/portal/psych/bio_show.php?id=1"

Transcript

1 Μεγιστοποίηση της απόδοσης. υτο-αποτελεσµατικότητα Γιάννης Θεοδωράκης Θέµατα πουθα αναπτυχθούν Ορισµοί υτοπεποίθηση και απόδοση υτοαποτελεσµατικότητα Προσδοκίες Σχετικές έρευνες Εφαρµογές στον αθλητισµό. Εφαρµογές σε προγράµµατα άσκησης και υγείας Η ΥΝΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ Vargas-Tonsing T. M. (2008). An Exploratory Examination of the Effects of Coaches' Pre-Game Speeches on Athletes' Perceptions of Self-Eff Effícacy and Emotion, Journal of Sport Behavior,, 32, ΗΠΡΟΣ ΟΚΙ Στην έρευνα συµµετείχαν 151 ποδοσφαιριστές µε ΜΟ=14.21 χρόνια και οι 10 προπονητές τους. Οι αθλητές συµπλήρωσαν ένα ερωτηµατολόγιο πριν καιµετάτιςοδηγίεςτωνπροπονητώνγιανα αξιολογηθεί η αυτo-αποτελεσµατικότητα και τα συναισθήµατα των συµµετεχόντων. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι οι προπονητές έχουν τη δύναµη να ενδυναµώσουν την αποτελεσµατικότητα και το συναίσθηµα πριν τον αγώναδιαµέσουτωνοδηγιώνπριντον αγώνα.. Μια εβδοµάδα πριν τον αγώνα στα αυτόγραφα έγραφα Την ηµέρα του αγώνα σκέφτηκα να χρησιµοποιήσω την εµπειρία µου στο µπάσκετ, και να εφαρµόσω την ίδιατεχνικήγιαναανέβωψηλά. Όταν ξεκίνησα το άλµα σηµάδεψα µετοβλέµµαµουτους φωτογράφους. Ήταν αρκετοί και είπαότιθαφτάσωεκείµακριά, και προσπάθησα να τους φτάσω/ ΙΝΤΕΟ ΗΕΡΕΥΝ Ένααπόταπιοσταθεράαποτελέσµατατων ερευνών στην αθλητική ψυχολογία είναι η θετική σχέση µεταξύ αυτοπεποίθησης και αθλητικής απόδοσης. Όσο πιο πολύ αυτοπεποίθηση έχουν οι αθλητές και οι αθλήτριες τόσο καλύτερα τα καταφέρνουν (Chase, Lirgg, & Feltz, 1997). υτοπεποίθηση είναι: η ρεαλιστική προσδοκία των αθλητών και των αθλητριών ότι µπορούν να πετύχουν, είναι η πίστη στον εαυτό τους και τις δυνάµεις τους υτοπεποίθηση δεν είναι να πιστεύουν οι αθλητές πάντα ότι θα νικήσουν, αλλά να πιστεύουν πολύ στα όρια και τις δυνατότητές τους και ότι µπορούν ανά πάσα στιγµή να αποδώσουν αυτό που πραγµατικά µπορούν, ή γι αυτό που έχουν εξασκηθεί. Η αυτοπεποίθηση διαµορφώνεται από τη συσσώρευση µοναδικών εµπειριών των αθλητών, από τα χρόνια προπόνησης, από το πόσο εξασκήθηκαν και από προηγούµενες επιτυχίες. Οι αθλητές πρέπει να έχουν αυτοπεποίθηση για να νικήσουν, αλλά πρέπει και να νικούν για να έχουν αυτοπεποίθηση.

2 ΗΘΕΩΡΙ ΗΘΕΩΡΙ Η ρεαλιστική αυτοπεποίθηση και σιγουριά που έχουν οι αθλητές και οι αθλήτριες για τις επιδόσεις και την επιτυχία στους αγώνες, οδηγεί σε καλές επιδόσεις και σε επιτυχίες. ντίθετα, η χαµηλή αυτοπεποίθησηοδηγείτοναθλητήστηµετριότητα. Ταυτόχρονα η υπερβολική αυτοπεποίθηση, η υπερβολική πίστη των αθλητών στις δυνάµεις τους, ενώ οι προηγούµενες επιδόσεις τους και οι προετοιµασία τους δεν δείχνουν κάτι τέτοιο, οδηγούν επίσης τους αθλητέςστηναποτυχία. Έτσι οι αθλητές πρέπει να προσδοκούν το καλύτερο, αλλά ταυτόχρονα ναείναιρεαλιστές. Ησυνήθηςάποψηείναιότιοιαθλητέςκαι οι αθλήτριες µε αυτοπεποίθηση γεννιούνται, είναιγεννηµένοιµαχητές, πιστεύουν στον εαυτό τους και στις δυνάµεις τους και πιστεύουν πραγµατικά στην επιτυχία τους. Στην πραγµατικότητα όµως η δεξιότητα αυτή µπορεί να καλλιεργηθεί µε κατάλληλη και συστηµατική εξάσκηση. Θεωρία Τοναπιστεύεικανείςστονεαυτότουείναιδηµιουργικό. Όταν θεωρεί ότι µπορεί να κάνει κάτι, τότε κινητοποιεί και αξιοποιεί όλο το εύρος των ικανοτήτων του και των δυνάµεών του. ν και φαίνεται υπερβολικό, τα άτοµα είναιαυτόπουνοµίζουνότιείναι. Ταάτοµαµπορούννα κάνουν αυτό που πιστεύουν ότι µπορούν να κάνουν. Ταάτοµαγίνονταιαυτόθεωρούνγιατονεαυτότουςκάθε µέρα. Εξαρτάται από τους αθλητές και τις αθλήτριες να προσπαθούν να πιστεύουν στον εαυτό τους γιατί η αυτοπεποίθηση καθορίζει και το υψηλό επίπεδο απόδοσης. Σχετική θεωρία Για να αποδίδουν οι αθλητές και αθλήτριες τα µέγιστακαιπάντασύµφωναµετιςδυνατότητέςτους, πρέπει να πιστεύουν ότι µπορούν να αποδώσουν, να πιστεύουνότιέχουνπροπονηθείκατάλληλακαιεπαρκώς, καθώς και να πιστεύουν ότι θέλουν πραγµατικά να έχουν υψηλήαπόδοση. Οι σκέψεις που κάνουν οι αθλητές και αθλήτριες για τον εαυτό τους επηρεάζουν σηµαντικά αυτά τα πιστεύω καθώς και την απόδοσή τους Θεωρία πό πότην κοινωνική γνωστική θεωρία και την έννοια της αυτό-αποτελεσµατικότητας αποτελεσµατικότητας Σύµφωναµετηθεωρίαδενυπάρχεικανέναςπιο κεντρικός µηχανισµός που επηρεάζει τις ενέργειες των ατόµων από την πίστη στις προσωπικές ικανότητες. ν δεν πιστεύουν τα άτοµα ότι µπορούνναπετύχουνκάτιµετιςδικέςτους ενέργειες, τότε έχουν µικρές πιθανότητες και κίνητρα να ενεργήσουν. Τα άτοµα οδηγούν τη ζωήτουςµεβάσηταπιστεύωγιατιςπροσωπικές τουςικανότητες. Θεωρία Η αυτοαποτελεσµατικότητα αναφέρεται στο αν πιστεύει ένα άτοµο ότιέχειτιςικανότητεςναοργανώσειήναεκτελέσειτησειρά ενεργειών που απαιτούνται για την παραγωγή των συγκεκριµένων επιτευγµάτων. Τα πιστεύω αυτά επηρεάζουν τη σειρά των ενεργειών καιτωνεπιλογώντωνατόµων, τηνπροσπάθειαπουθακαταβάλλουν, τον χρόνο που θα διαθέσουν για να ξεπεράσουν εµπόδια και αποτυχίες, το στρες που θα έχουν όταν προσπαθούν, τις τεχνικές αντιµετώπισης που θα χρησιµοποιήσουν κλπ. Εάν τα άτοµα πιστεύουν ότι δεν έχουν τη δύναµη να φέρουν τα επιθυµητά αποτελέσµατα, τότε δενθαπροσπαθήσουνγιατηνεπιτυχία (Bandura, 1997).

3 ΗΘΕΩΡΙ Όσοπιοσίγουρανοιώθουνταάτοµαότιµπορούννατα καταφέρουν ακόµα και σε κάθε αντιξοότητα που θα παρουσιασθεί τόσο πιο πολύ συµµετέχουν σε προγράµµαταάσκησης, δίαιτας, διατροφής, αποκατάστασης, µείωσηςτουκαπνίσµατοςκλπ. Η συµµετοχή σε φυσικές δραστηριότητες και προγράµµαταάσκησηςβελτιώνειτηναυτοπεποίθηση. Άτοµα µε υψηλό επίπεδο αυτοπεποίθησης παραµένουν για µεγάλαχρονικάδιαστήµατασεπρογράµµαταάσκησης. Κλινικοίπληθυσµοί, καρδιοπαθείς, παχύσαρκοι, διαβητικοί κλπ. µε υψηλό επίπεδο αυτοαποτελεσµατικότητας προσκολλώνται σε προγράµµαταάσκησηςπιοκαλά. Συµπέρασµα Η συµµετοχή σε προγράµµατα άσκησης επιδρά θετικά στις απόψεις για τις φυσικές ικανότητες ενόςατόµουείτεάµεσαµετηνέναρξητου προγράµµατος είτε µετά από µακροπρόθεσµη συµµετοχή. Η αίσθηση της αυτοπεποίθησης και της σιγουριάς ότι µπορούν να τα καταφέρουν επηρεάζουν θετικά όλα τα άτοµα σε προγράµµατα άσκησης, να γυµνάζονται περισσότερο και καλύτερα, και να µην εγκαταλείπουν. Ηυτοαποτελεσµατικότητα επηρεάζει την : πόδοση σε αθλητές υψηλού επιπέδου, Η ιδανική αυτοπεποίθηση επηρεάζει θετικά την απόδοση. Η υπερβολική και πολύ χαµηλή αυτοπεποίθηση αρνητικά. Σχέση υτοπεποίθηση & απόδοση διστακτικό τητα ιδανική πεποίθηση υπερβολική πεποίθηση Θεωρία υτοπεποίθηση είναι... Η ανάπτυξη της σιγουριάς στην ικανότητα να κάνουµε το καλύτερο σε πράγµατα που είναι σπουδαία για µας, είναι κάτι που αξίζει και είναι ρεαλιστικός στόχος. Όλοι µπορούµε να γίνουµε καλύτεροι σε ότι κάνουµε. Όχι οι καλύτεροι, γιατί αυτό δεν ελέγχεται από µας. ηλώσεις αθλητών: Larry Bird Το µπάσκετ είναι αυτοπεποίθηση και τίποτε άλλο. Μερικές φορές τροµάζω, αλλά όταν είµαι στη µέρα µουνοιώθωότιµπορώνακάνωτα πάντακαικανέναςδενµπορείναµε σταµατήσει. Νοιώθω να ελέγχω τα πάντα. Όσα κατάφερα ήταν αποτέλεσµα εντατικής προπόνησης. Πριν από κάθε αγώνα πήγαινα νωρίτερα καιέκανα 800 σουτ. Σε καθηµερινές προπονήσεις έκανα σουτεπί 2-4 ώρες.

4 ηλώσεις: Oτο Ρεχάγκελ: πριν το Εuro του Ηνίκηέχεινακάνειµετοσυναίσθηµαήµετην ικανότητα; Στο ποδόσφαιρο αυτό που χρειάζεται κυρίως είναι αυτοπεποίθηση και πνευµατική δύναµη. Πώς επιβάλλεται ένας προπονητής σε µια οµάδα; Μετηντεχνικήτουικανότητα. πόαυτάπουτους έλεγα καταλάβαιναν ότι είµαι ικανός. Ο δάσκαλος πείθει µόνο µε την ικανότητά του. Σχετική έρευνα Σε µια έρευνα εξέτασαν την αυτοαποτελεσµατικότητα σε σχέση µε την τροποποίηση οργάνων Η διαφορά στο ύψος της µπασκέτας επηρέασε θετικά την αυτοπεποίθηση των παιδιών (Chase, 1994). Έρευνα Τραυµατισµένοι και υγιείς στο ισοκινητικό δυναµόµετρο Θεωρία. Σχέση προσδοκιών και θλητικής πόδοσης πόδοση η προσπάθεια απόδοση η προσπάθεια 4η προσπάθεια προσδοκίες χαµηλή αυτοπεποίθηση υψηλή αυτοπεποίθηση πετυχηµένη πρότυπα λεκτική ψυχολογική σωµατική Νοερή εκτέλεση πειθώ διέγερση διέγερση εκτέλεση ΣΚΗΣΗ 1 ΤΙΕΚΦΡΖΕΙΚΡΙΩΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΧΕ ΙΓΡΜΜ; Πρακτικέςεφαρµογές. Πως καταλαβαίνουµε αν κάποιος αθλητής ή αθλήτρια έχει πρόβληµα µετηναυτοπεποίθηση. Ρωτάµε τα παρακάτω: Σουσυµβαίνεισυχνά... να αµφιβάλλεις για τις ικανότητες σου; Νοιώθειςότιδενθααξίζειςανδεντα καταφέρεις; µφιβάλεις για το πρόγραµµα της προπόνησης σου; σκέφτεσαι αρνητικά;

5 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙ ΤΟΝ ΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΘΛΗΤΙΣΜΟ Με καλές οδηγίες και σωστό πρόγραµµαάσκησης. Με γνώσεις. Να τους πείθεις µε λόγια ότι µπορούν Ο ΗΓΙΕΣ Χρησιµοποιείς την τεχνική της νοερής εξάσκησης Καιτιςαρχές της θεωρίας των στόχων Ο ΗΓΙΕΣ µε τεχνικές χαλάρωσης για να περιορίσεις τα αισθήµατα άγχους. Ναµάθουνότιτααισθήµαταάγχουςδενείναι ένδειξη φόβου, αλλά ένδειξη ετοιµότητας µε δύσκολες ασκήσεις στην προπόνηση Ο ΗΓΙΕΣ Τονίζεις ότι η αποτυχία είναι αποτέλεσµα της µειωµένης προσπάθειας και όχι της ικανότητας Νακινούνταικαιναενεργούνµε αυτοπεποίθηση και σιγουριά. Υποδεικνύεις πρότυπα άλλους αθλητές που βρίσκονται στο ίδιοεπίπεδοκαιέχουνεπιτυχίες; ίνεις έµφαση στη βελτίωση των δεξιοτήτων τους και όχι στο αποτέλεσµα των αγώνων; Πως µεταδίδεις αυτοπεποίθηση. Παράδειγµα από µπάσκετ Γκριµάτσες Τι Πρέπει να κάνεις ή να κάνεις Τι εν πρέπει να κάνεις Ή να κάνεις λιγότερο περισσότερο Γενικότερα, να κάθεσαι ήρεµα, τα πόδια να πατούν στο έδαφος, να Μην κάθεσαι µε τα πόδια κάτω από την καρέκλα. Μην σέρνεις τα γέρνεις ελαφρά µπροστά. Να σηκώνεσαι όρθιος περιοδικά για να πόδια σου όταν περπατάς. Μην στριφογυρίζεις διαρκώς. δίνεις οδηγίες. Να σηκώνεσαι µε τα πόδια ελαφρώς ανοιχτά, και τα πόδια στο πλάι. Να περπατάς µε µέτριο βηµατισµό. Χαµογέλασε! Χέρια ψηλά µε σφιχτές γροθιές. Χτύπα την γροθιά σου στην ανοιχτή Μην κρατάς τα χέρια σου κατά µήκος του κορµιού σου. Μην υψώνεις παλάµη κρατώντας την χούφτα ανοιχτή όταν δεν χρειάζεται να δείξεις τα χέρια σου στο πλάι. Μην βάζεις τα χέρια στο κεφάλι (στάση εξουσία, ενώ στην αντίθετη περίπτωση (δείχνεις εξουσία), κράτα την φυλακισµένου). χούφτα σου κλειστή. Σήκωσε το χέρι σου µε την παλάµη ανοιχτή. Σήκωσε το χέρι σου για Μην κρατάς το πηγούνι σου ή οποιοδήποτε άλλο τµήµα του προσώπου να υποδείξεις κάποιο σύστηµα. σου µε το χέρι σου. Μερικές φορές στάσου µε τα χέρια στην µέση. Μην «στριφογυρνάς» µε τα χέρια στις τσέπες σου. Σήκωνε τον αντίχειρά σου-σαν σηµάδι επικρότησης. Μην ξύνεις τον σβέρκο σου ή το κεφάλι σου. Χτύπα παλαµάκια προς συγκεκριµένη κατεύθυνση για συγκεκριµένο Μην ακουµπάς τον σβέρκο σου ή την µύτη σου. λόγο. Μην χτυπάς παλαµάκια χωρίς ιδιαίτερο λόγο. Κούνησε ελαφρώς καταφατικά το κεφάλι σου. Μην κουνάς το κεφάλι σου υποδηλώνοντας άρνηση. Τα µάτια σου να έρχονται σε επαφή µε εκείνα των αθλητών. Φυσικές επαφές-«give me five», χτυπήµατα στον ώµο, στην πλάτη, Μην σπρώχνεις δυνατά. στους γλουτούς-µε κάποιο µέτρο! Κατά την διάρκεια των timeout, όταν δεν χρειάζεται να δείχνεις Μην κοιτάς τους τοίχους, το ταβάνι κ.τ.λ. Μην µιλάς στους αθλητές µε εξουσία, µείνε στο ίδιο επίπεδο µε τους αθλητές. Έχε επαφή µε τα αόριστο τρόπο. µάτια, µίλα συγκεκριµένα µε τους αθλητές. Πλάτη Μην γυρνάς την πλάτη σου προς το γήπεδο. Πόδια Μην χτυπάς το πόδι σου στο πάτωµα, µην κλωτσάς, µην πηδάς µε Γ.Θ. Εργαστήριο Ψυχολογίας της άγριο Άσκησης τρόπο! και ποιότητας ζωής Σχολιάστε τις δηλώσεις των αθλητών Said Aouida και Mark Spitz Είχατε πρότυπα σε αυτή την προσπάθειά σας; Said Aouida Θαύµαζα πάντα το Σεµπάστιαν Κοε. Mark Spitz Το ποιος θα µας επηρεάσει είναι µια επιλογή. Εγώ δεν είχα πρότυπα. εν επηρεάσθηκα από κανένα.

6 Θέµα για συζήτηση Ivanovic (Roland Garros 2008) Πώς βοηθάει ηαυτοπεποίθηση τoυς αθλητές και τις αθλήτριες Οι αθλητές και αθλήτριες µε αυτοπεποίθηση αντιµετωπίζουν µε ηρεµία και χωρίς άγχος δύσκολες καταστάσεις. Οι αθλητές και αθλήτριες µε αυτοπεποίθηση δεν αποσπούν τη σκέψη τους και συγκεντρώνονται στη δραστηριότητα αυτή καθαυτή. Οι αθλητές και αθλήτριες µε αυτοπεποίθηση προσπαθούν περισσότερο. Οι αθλητές και αθλήτριες µε αυτοπεποίθηση σχεδιάζουν τη στρατηγική του παιγνιδιού µε καθαρό µυαλό, δεν διστάζουν να πάρουν αποφάσεις κλπ. Οι αθλητές και αθλήτριες µε αυτοπεποίθηση δεν τα παρατούν ποτέ ακόµα και σε δύσκολες καταστάσεις Άσκηση απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις και σκεφτείτε για λίγο Έχεις θετικές προσδοκίες; Γιατονεαυτόσου; Τους µαθητές σου; Τους αθλητές σου; Είχαν άλλοι θετικές προσδοκίες για σένα; Έχουν άλλοι θετικές προσδοκίες για σένα στο µεταπτυχιακό; Άσκηση. Γράψτε τι νοµίζετε ότι συνέβη; A story Overcoming the psychological barrier Πριναπότο 1954 κανέναςδενπίστευεότι µπορείνατρέξειτο 1 µίλισεχρόνοκάτωαπό 4 λεπτά Εκτόςαπότον Roger Bannister, Όταναυτόςτοπέτυχετηνεπόµενηχρονιά 10 αθλητές κατέβηκαν κάτω από 4 λεπτά Γιατί; ΠΡΟΣ ΟΚΙΕΣ Οι θετικές προσδοκίες για επιτυχία, έχουνθετική επίδραση σε πολλά πεδία και στα σπορ Σχετική έρευνα (Solomon, Striegel, Eliot, Heon, & Maas, 1996), µεταξύπροπονητών και αθλητών κολεγιακού µπάσκετ, εξετάσθηκαν οι τρόποι ανατροφοδότησης που χρησιµοποιούν οι προπονητές σε καλούς και λιγότερο καλούς αθλητές. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι αθλητές για τους οποίους οι προπονητές είχαν ψηλές προσδοκίες, δέχονταν περισσότερη και καλύτερη ανατροφοδότηση, σε σχέση µε τους αθλητές για τους οποίους είχαν χαµηλές προσδοκίες. Ταυτόχρονα και οι αθλητές των υψηλών προσδοκιών, είχαν καλύτερη εικόνα για τους προπονητέςτουςαπόό,τιοιαθλητέςτωνχαµηλώνπροσδοκιών. Πρακτικά, οι έρευνες δείχνουν ότι η άποψη των προπονητών και οι προσδοκίες τους επηρεάζουν τη δική τους συµπεριφορά και την απόδοση των παιχτών τους στη συνέχεια.

7 Προσδοκίες αθλητών και απόδοση Ο προπονητής διαµορφώνει προσδοκίες Οι προσδοκίες του επηρεάζουν τη συµπεριφορά του ΞΟ ΕΥΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΕΊΝΙ ΠΙΟ ΘΕΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΠΙΟ ΠΟΛΎ ΙΝΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΙ ΝΤΡΟΦΟ ΟΤΗΣΗ Προσδοκίες αθλητών και απόδοση Η συµπεριφορά του επηρεάζει την απόδοση του αθλητή θλητές µε χαµηλές προσδοκίες προσδοκίες αποδίδουν χειρότερα θλητές µε ψηλές προσδοκίες αποδίδουν καλύτερα ΟΙ ΠΡΟΣ ΟΚΙΕΣ ΕΠΛΗΘΕΥΟΝΤΙ Προσδοκίες αθλητών και απόδοση ΟΙ ΠΡΟΣ ΟΚΙΕΣ ΜΣ ΕΝ ΕΠΗΡΕΖΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡ ΜΣ θλητές ο προπονητής προφητεύει και διαµορφώνει προσδοκίες ο προπονητής ασχολείται οι αθλητές προσπαθούν ο προπονητής κρίνει ΛΛ ΚΙ Τ ΙΣΘΗΜΤ ΚΙ ΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΛΛΩΝ οι αθλητές αποδίδουν ο προπονητής επαληθεύει την προφητεία του Σχέση προφητείας προπονητών και αθλητικής απόδοσης. Όσο πιο θετική εικόνα έχει ο προπονητής για τον αθλητή του, τόσο πιο καλά αποδίδει ο αθλητής. ΈΝ ΠΡ ΕΙΓΜ ΟΣΙΛΗΣ (a high expectancy player) έχει πρόβληµα µε µια άσκηση άµυνα στο µπάσκετ. Ο προπονητής διακόπτει το παιγνίδι και δίνει οδηγίες Ο ΗΜΗΤΡΗΣ (a low expectancy player) έχειτοίδιοπρόβληµα.οπροπονητήςλέει. «εν πειράζει θα δουλέψουµε αργότερα» οι προσδοκίες γυναικών προπονητρι ριών µπάσκετ Σε µια έρευνα οι προπονήτριες ερωτήθηκαν πόσο σίγουρες ήταν για την απόδοσητωνπαιχτριώντουςσε 10 προσεχείς αγώνες και συγκεκριµένα στην απόδοσήτουςσεριµπάουντ, ασιστ, ελεύθερεςβολές, καλάθια, κλπ. Οι προσδοκίες τους επαληθεύτηκαν (Chase et al, 1997).

8 Τραϊανός έλλας Ότανείδατορολόικαιέµεινανµόνο 25 δευτερόλεπτα, είπα «θεέ µου αν είναι να µπει το γκολ, ας µπει τώρα». Μπήκα στην περιοχή και είπα στον εαυτό µου, «όλα για όλα». Ο Θεόςµουέκανετηχάρη. Στον ηµιτελικό της εθνικής Ελλάδας µε την Τσεχία, στο ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα ποδοσφαίρου, καλοκαίρι 2004, 25 δευτερόλεπτα πριν την λήξη του πρώτου ηµιχρόνου της παράτασης, ο παίχτης µετά από κόρνερ πέτυχε το χρυσό γκολ της νίκης. Οδηγίες για προγράµµατα άσκησης και υγείας. ίνουµε ιδιαίτερη έµφαση στην συµµετοχή και στην εκµάθηση δεξιοτήτων παρά στην βελτίωση των δεικτών φυσικής κατάστασης. νεβάζουµε την ένταση της άσκησης σταδιακά για να έχουµε την αίσθηση της επιτυχίας, όπως σταδιακή αύξηση της απόστασης που κολυµπάµε ή του βάρους σε ένα πρόγραµµαπροπόνησηςήµάθησητωνβηµάτωνενόςκαινούριουχορού. Προτεραιότητα έχει η µακρόχρονη ενασχόληση µε την άσκηση και η διατήρηση της συµµετοχήςκαιλιγότεροηεπίτευξηστόχωνόπωςχάσιµοβάρους, βελτίωσηδύναµης, κλπ) ναδεικνύουµε τα πρότυπα: ναφερόµαστε σε παραδείγµατα ατόµων που συµµετείχαν µε επιτυχία για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Τα µοντέλα να µοιάζουν όσο περισσότερο γίνεται στον παρατηρητή. Παρουσιάζουµε πρότυπα που συµµετέχουν σε ανάλογες φυσικές δραστηριότητες. Ορίζουµε ένα συνταξιούχο µιας οµάδας συνταξιούχων ως αρχηγό για έναν περίπατο. Προσπαθούµε να πείθουµε τα άτοµα. Όταν λέµε σε κάποιον µε τον οποίο τρέχουµε µαζί «µπράβο, σήµερα έπιασες έναν γρηγορότερο ρυθµό από άλλες φορές», ή ότι «η άσκηση µας ισορροπεί σωµατικά και πνευµατικά». Όταν λέµε «πολύ ωραία εκτέλεσες αυτή την άσκηση». Οδηγίες για προγράµµατα άσκησης και υγείας. ίνουµε ενθάρρυνση και διαβεβαίωση στα άτοµα ότι µπορούν να τα καταφέρουν. ποφεύγουµε τις αρνητικές σκέψειςκαιτηναρνητικήοµιλίαµετονεαυτόµας. Ζητάµε από τα άτοµα να σκέφτονται θετικά: «µπορώ να τακαταφέρωανεξάρτητααπότοτιπιστεύουνοιάλλοι». Τονίζουµεότιτοπολύίδρωµαµετάαπόάσκησησεµία ζεστή µέρα είναι µια αντίδραση προσαρµογής του σώµατος. Εξασκούµαστε στον έλεγχο των σωµατικών λειτουργιών µε µεθόδους όπως η σωµατική και νοερή χαλάρωση, ο έλεγχος της αναπνοής κλπ. Εξασφαλίζουµε τοκατάλληλοεπίπεδοφυσιολογικήςκατάστασης, διέγερσης και χαλάρωσης, ανάλογα µε τις ικανότητες και την εµπειρία των ασκούµενων. Ν ΓΙΝΕΙ ΣΚΗΣΗ Άσκηση Θέµατα για συζήτηση Περιγράψτεανάλογεςεµπειρίεςστοσχολείο, Στοσύλλογο, κλπ. Ποιες φράσεις µεταδίδουν ανάλογα µηνύµατα. Ποιεςσυµπεριφορές Τι να κάνουµε για να το αποφεύγουµε; Σχεδιάστε ένα ανάλογο µάθηµα. ητεχνική της θετικής σκέψης Η πηγή της µειωµένης αυτοπεποίθησης είναι οι αρνητικές σκέψεις που κάνουν οι αθλητές. ητεχνική της θετικής σκέψης Είµαιανόητος. Πωςµουξέφυγετόσοεύκολαο αντίπαλος; ΗΣΩΣΤΗΠΝΤΗΣΗ Όλοι κάνουµε λάθη. Θα συγκεντρωθώ στην επόµενη προσπάθεια.

9 ΠΕΛΕ Ηαυτοβιογραφία (2006). Εκδόσεις Πατάκη, θήνα ΠΕΛΕ 17 χρονών.. ΠαγκόσµιοΚύπελλο. Γκέτεµποργκ, Είµαι σίγουρος πως πολλοί από τους θεατές που κατέκλυσαν εκείνη την ηµέρα το στάδιο εξεπλάγησαν όταν είδαν ένα µαύρο παιδάκι να τρέχει δίπλα στους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές, κατά τη διάρκεια της προθέρµανσης. Και η έκπληξή τους πρέπει να έγινε ακόµα πιο µεγάλη, µόλις έβγαλα τη φόρµα µου και αποκαλύπτοντας τη φανέλα της εθνικής ραζιλίας µε το 10 στην πλάτη. Φαντάζοµαι πως πολλοί θα υπέθεσαν ότι ήµουν κάτι σα µασκότ, ειδικά όταν µε συνέκριναν µε τους σωµατώδεις Ρώσους. Θυµάµαι πως τους κοίταζα και σκεφτόµουν: Είναι ψηλοί λλά και τα ψηλά δέντρα µπορούν να κοπούν». Άσκηση Σχολιάστε τις δηλώσεις αυτές. Τι σηµαίνουν; Nadia Comaneci Ηπτώσηαπό τηδοκότι σηµαίνειγιασας; Μια εµπειρία Μάθησης Πιστεύετε στο ταλέντο; Είναισηµαντικότοταλέντο, αλλάόχιτοπαν. Ταπάντα είναιηδουλειά. Τοταλέντοανδετοδουλέψεις τοχάνεις. που αποδίδουµε το αποτέλεσµα του αγώνα όταν κερδίσαµε και παίξαµε τονίζουµε την προσπάθεια και τις ικανότητες όταν κερδίσαµε αλλά δεν παίξαµε καλά τονίζουµε τα σηµεία που υστερούµε που αποδίδουµε το αποτέλεσµα του αγώνα όταν χάσαµε αλλά παίξαµε καλά τονίζουµε την προσπάθειά µας και τις ικανότητες όταν χάσαµε και δεν παίξαµε καλά τονίζουµε τα σηµεία που υστερούµε Πρακτικέςεφαρµογές. Πώς χτίζεται η αυτοπεποίθηση ΆΣΚΗΣΗ 3 ποτέ δεν σχολιάζουµε... την τύχη... τη διαιτησία...δηµόσια και ιδιωτικά τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης τους παράγοντες τα πουληµένα παιγνίδια ΠΝΤΗΣΤΕ ΓΙΤΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΥΤΈΣΟΙΡΧΕΣΤΗΣ ΠΡΟΥΓΟΥΜΕΝΗΣ ΙΦΝΕΙΣ

10 ΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗΣ Ο Mohamed Ali όταν αγωνίζονταν φανταζότανότιήταν: νάλαφρος σαν πεταλούδα, και επικίνδυνος σα µέλισσα Γιατίαυτό; Ερµηνεύστε το ΠΩΣ ΞΙΟΛΟΓΕΙΤΙ Η ΥΤΟΠΟΤΕΛΕΣΜΤΙΚΟΤΗΤ Στη σελίδα 129 του βιβλίου «Ψυχολογική Υπεροχή στον αθλητισµό» υπάρχουν οδηγίες για τρόπους µέτρησης της αυτοαποτελεσµατικότητας. κολουθήστε τις οδηγίες και στείλτε ένα δικό σας ερωτηµατολόγιο την αξιολόγηση της αυτοπεποίθησης σε ένα τεστ κοιλιακών. Θέµατα για µελλοντικές έρευνες πόπούαντλούνοιπρωταθλητέςτην αυτοπεποίθησή τους; Πως θα µεταδώσουµε αυτοπεποίθηση σε παιδιά που για πρώτη φορά έρχονται στον αθλητισµό; Πως µεταβάλλεται η αυτοπεποίθηση σε σχέσηµετηνηλικίαήσεσχέσηµετην εµπειρία; Επίλογος Σε µερικούς αθλητές και αθλήτριες η αυτοπεποίθησηυπάρχειφυσιολογικά. υτοίπουδεντηνέχουνπρέπεινατην δουλεύουν µε τις προτεινόµενες τεχνικές. Η αυτοπεποίθηση είναι ίσως η πιο βασική από όλες τις δεξιότητες που πρέπει να εξασκεί κανείςανθέλειναγίνειπρωταθλητής.

ΝΟΕΡΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ imagery

ΝΟΕΡΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ imagery ΝΟΕΡΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ imagery Γιάννης Θεοδωράκης Θέµατα πουθα αναπτυχθούν Τιείναιηνοερήαπεικόνιση ηλώσεις αθλητών Θεωρίες Περιγραφή σχετικών ερευνών και τεχνικών Πότε, που, και πως γίνεται η νοερή απεικόνιση

Διαβάστε περισσότερα

Προγράµµατα άσκησης και υγείας, παρεµβάσεις. Στρατηγικές παρακίνησης. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας. Θέµατα που θα αναπτυχθούν

Προγράµµατα άσκησης και υγείας, παρεµβάσεις. Στρατηγικές παρακίνησης. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας. Θέµατα που θα αναπτυχθούν Προγράµµατα άσκησης και υγείας, παρεµβάσεις. Στρατηγικές παρακίνησης Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Θέµατα που θα αναπτυχθούν Τεχνικές και στρατηγικές παρακίνησης για προγράµµατα άσκησης και

Διαβάστε περισσότερα

Στάδιο Στόχος Στρατηγικές εν υπάρχει σκέψη για αλλαγή. Να αρχίσει να σκέφτεται να γυµναστεί

Στάδιο Στόχος Στρατηγικές εν υπάρχει σκέψη για αλλαγή. Να αρχίσει να σκέφτεται να γυµναστεί Θεωρία κοινωνικής µάθησης ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Γ. Θεοδωράκης Παν. Θεσσαλίας Ταάτοµααντιδρούνγνωστικά, συναισθηµατικά, καιµετησυµπεριφοράτουςστοπεριβάλλον. Πάνωαπόλα, µέσωγνωστικώνδιεργασιών,

Διαβάστε περισσότερα

www.doaj.org/ www. hape.gr

www.doaj.org/ www. hape.gr Γιάννης Θεοδωράκης Μεγιστοποίησηαπόδοσης. Προγράµµατα στόχων στον αγωνιστικό αθλητισµό www.doaj.org/ www. hape.gr Θέµατα πουθα αναπτυχθούν Θεωρία και αρχές στόχων Σχετικές έρευνες Παραδείγµατα και εφαρµογές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΣΚΙ. Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D., CC-AASP Associate Professor Hedmark University College Norway

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΣΚΙ. Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D., CC-AASP Associate Professor Hedmark University College Norway ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΣΚΙ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D., CC-AASP Associate Professor Hedmark University College Norway ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΟΧ Σημειώσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Θεσσαλονίκη, 2014 2014

Διαβάστε περισσότερα

συζήτηση Θέµα για συζήτηση Θέµα για 14-5-2006 Βηµαgazino

συζήτηση Θέµα για συζήτηση Θέµα για 14-5-2006 Βηµαgazino Γιατί µονίµως χαµογελάει αυτός ο παίχτης παίχτης;contra.gr Προγράµµατα ψυχολογικής προετοιµασίας αθλητών Γιάννης Θεοδωράκης theodorakis@pe.uth.gr Θέµα για συζήτηση Η βασική διαφορά του Ροναλντίνιο από

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και ψυχική υγεία. Ποιότητα ζωής. Θέματα που θα μελετηθούν. Χαρακτηριστικά της Άσκησης. Χαρακτηριστικά του Παιγνιδιού. Χαρακτηριστικά των Σπορ

Άσκηση και ψυχική υγεία. Ποιότητα ζωής. Θέματα που θα μελετηθούν. Χαρακτηριστικά της Άσκησης. Χαρακτηριστικά του Παιγνιδιού. Χαρακτηριστικά των Σπορ Άσκηση και ψυχική υγεία. Ποιότητα ζωής. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας theodorakis@pe.uth.gr Θέματα που θα μελετηθούν Ορισμοί, ψυχολογίας άσκησης, ψυχικής υγείας κλπ. Τρόποι μεθοδολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση. Τα πάντα που πρέπει να ξέρεις για την σωστή σου άσκηση! Fitnet The fitness network 1

Άσκηση. Τα πάντα που πρέπει να ξέρεις για την σωστή σου άσκηση! Fitnet The fitness network 1 Άσκηση Τα πάντα που πρέπει να ξέρεις για την σωστή σου άσκηση! Fitnet The fitness network 1 2 Fitnet The fitness network 1. Tι κερδίζω με τη γυμναστική; Σωματικά Βελτίωση του καρδιοαναπνευστικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) Παράρτημα Θεσσαλονίκης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (Π.Ε.ΣΥ.Π.) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ. Φιλοσοφία. Προπονητικές Κατευθύνσεις ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ. Φιλοσοφία. Προπονητικές Κατευθύνσεις ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Φιλοσοφία Προπονητικές Κατευθύνσεις ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 1 ΑΘΗΝΑ 2008 4 Υπεύθυνος Έκδοσης YΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι,

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Μετά την σύντοµη ανάπαυλα των Χριστουγεννιάτικων διακοπών µας, έφτασε ένας ορεξάτος και Ολόφρεσκος Νέος Χρόνος που κουβαλά µαζί

Διαβάστε περισσότερα

8 Μοντέλα διαχείρισης ανεπιθύμητης συμπεριφοράς

8 Μοντέλα διαχείρισης ανεπιθύμητης συμπεριφοράς 8 Μοντέλα διαχείρισης ανεπιθύμητης συμπεριφοράς Μοντέλα διαχείρισης ανεπιθύμητης συμπεριφοράς Σενάριο από την πράξη Ο δάσκαλος παρατηρεί ότι στην Ε τάξη υπάρχουν ορισμένοι μαθητές που έχουν την κακή συνήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Το σύνθημα μας είναι «ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΤΕΝΙΣ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ» Σπύρος Ζαννιάς Πρόεδρος Ε.Φ.Ο.Α.

Πρόλογος. Το σύνθημα μας είναι «ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΤΕΝΙΣ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ» Σπύρος Ζαννιάς Πρόεδρος Ε.Φ.Ο.Α. 1 Πρόλογος Η Διεθνής Ομοσπονδία Αντισφαίρισης, στην προσπάθεια της να προσελκύσει καινούργια πρόσωπα στο άθλημα μας, πραγματοποίησε έρευνα για να δημιουργήσει προϋποθέσεις συμμετοχής ολόκληρου του κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Δημιουργικού Οραματισμού 1

Σημειώσεις Δημιουργικού Οραματισμού 1 Σημειώσεις Δημιουργικού Οραματισμού 1 ΚΕΦ.1 ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Ο ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΜΑΣ Πρόλογος Αριστερός εγκέφαλος Δεξιός εγκέφαλος Χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο εγκέφαλο για κάθε δουλειά Χρησιμοποιώντας το δεξιό

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Προφέτης, 14 Απλά Μαθήματα Life Coaching ΔΕΙΓΜΑwww.georgeprofetis.com

Γ. Προφέτης, 14 Απλά Μαθήματα Life Coaching ΔΕΙΓΜΑwww.georgeprofetis.com Σελίδα 1 Γιώργος Ι. Προφέτης 14 ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ LIFE COACHING (για να ζούμε καλύτερα και να πετυχαίνουμε περισσότερα) Σελίδα 2 Τίτλος πρωτοτύπου: George Profetis, 14 Essential Life Coaching Lessons Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικά Ωραία Πλάνα Μαθημάτων

Ενδεικτικά Ωραία Πλάνα Μαθημάτων Ενδεικτικά Ωραία Πλάνα Μαθημάτων 79 ΩΡΙΑΙΟ ΠΛΑΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: Α τάξη 80 Σκοπός 1: Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και ικανοποιητική εκτέλεση ορισμένων από αυτές Στόχος 3: Ανάπτυξη δεξιοτήτων μετακίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας αγωνιστική φιλοσοφία. Ένα προσχέδιο για να ξεκινήσετε

Αναπτύσσοντας αγωνιστική φιλοσοφία. Ένα προσχέδιο για να ξεκινήσετε Αναπτύσσοντας αγωνιστική φιλοσοφία Ένα προσχέδιο για να ξεκινήσετε Προπονητής ποδοσφαίρου: χτίζοντας μια φιλοσοφία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η προπονητική δεν είναι μια εύκολη δουλεία. Το παιχνίδι, οι παίκτες, η επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Άσκηση και Κατάθλιψη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Άσκηση και Κατάθλιψη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Άσκηση και Κατάθλιψη Θεοδωράκης Γιάννης Καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ζουρμπάνος Νίκος Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Διδάσκων στο Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL ACADEMY OF EDUCATION INTERNATIONAL BUREAU OF EDUCATION IBE UNESCO. EDUCATIONAL PRACTICES SERIES - No 10, 2002. Motivation to learn

INTERNATIONAL ACADEMY OF EDUCATION INTERNATIONAL BUREAU OF EDUCATION IBE UNESCO. EDUCATIONAL PRACTICES SERIES - No 10, 2002. Motivation to learn INTERNATIONAL ACADEMY OF EDUCATION INTERNATIONAL BUREAU OF EDUCATION IBE UNESCO EDUCATIONAL PRACTICES SERIES - No 10, 2002 Motivation to learn Monique Boekaerts Translated in Greek (2003) by Dr. Mauroskoufis

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και κατάθλιψη. Άσκηση και ψυχική διάθεση. Εισαγωγή. (Strawbridge, Deleger, Roberts, & Kaplan, 2002)

Άσκηση και κατάθλιψη. Άσκηση και ψυχική διάθεση. Εισαγωγή. (Strawbridge, Deleger, Roberts, & Kaplan, 2002) Άσκηση και κατάθλιψη. Άσκηση και ψυχική διάθεση Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Θέµατα που θα αναπτυχθούν Άσκηση και κατάθλιψη Άσκηση και σχιζοφρένεια Άσκηση και αλκοολισµός Άσκηση και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογική Προετοιµασία στην Κολύµβηση

Ψυχολογική Προετοιµασία στην Κολύµβηση ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ Ψυχολογική Προετοιµασία στην Κολύµβηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΗ :ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΗ :ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΗ :ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΣ:2014-2015 Υπεύθυνη καθηγήτρια: Λυκοδήµου Παναγιώτα Τα ονοµατεπώνυµα των µαθητών/µαθητριών στη διαδικτυακή έκδοση έχουν διαγραφεί για λόγους προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προπονητών Γ Κατηγορίας Γυμναστικής. Σημειώσεις Αθλητικής Ψυχολογίας

Σχολή Προπονητών Γ Κατηγορίας Γυμναστικής. Σημειώσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γ Κατηγορίας Γυμναστικής Σημειώσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Νεκτάριος Α.Μ. Σταύρου Λέκτορας Αθλητικής Ψυχολογίας & Κινητικής Συμπεριφοράς Εργαστήριο Αθλητικής Ψυχολογίας & Κινητικής Συμπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις για το 1 ο έτος. Ντιάνα Χαρίλα Κλινική Ψυχολόγος (PhD)-Ψυχοθεραπεύτρια. Εκδόσεις του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συµπεριφοράς

Σηµειώσεις για το 1 ο έτος. Ντιάνα Χαρίλα Κλινική Ψυχολόγος (PhD)-Ψυχοθεραπεύτρια. Εκδόσεις του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συµπεριφοράς Γνωσιακή-Συµπεριφοριστική Θεραπεία: Θεωρητικό υπόβαθρο - βασικές αρχές - ψυχοθεραπευτικές δεξιότητες και τεχνικές Σηµειώσεις για το 1 ο έτος Ντιάνα Χαρίλα Κλινική Ψυχολόγος (PhD)-Ψυχοθεραπεύτρια WWW. IBRT.GR

Διαβάστε περισσότερα

Οι 4 κατηγορίες επιπέδου ηγεσίας

Οι 4 κατηγορίες επιπέδου ηγεσίας ΗΓΕΣΙΑ Ηγεσία Το µυστικό της επιτυχίας σε κάθε προσπάθεια είναι η ικανότητα επιτυχηµένης καθοδήγησης των άλλων Πρόεδρος Hayatt στο Business Week «αν µπορώ να πώ ότι στα 27 χρόνια που υπηρετώ την βιοµηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα διάλεξης. Ψυχολογική Υποστήριξη Αθλητών και Αθλητριών. Τι λείπει;;;!!! Το µεγάλο λάθος ως προπονητές! Το δυναµικό του καθενός µας

Θέµατα διάλεξης. Ψυχολογική Υποστήριξη Αθλητών και Αθλητριών. Τι λείπει;;;!!! Το µεγάλο λάθος ως προπονητές! Το δυναµικό του καθενός µας Θέµατα διάλεξης Ψυχολογική Υποστήριξη Αθλητών και Αθλητριών Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα Φιλοσοφία ψυχολογικής υποστήριξης Περιεχόµενο Ψυχολογικής Υποστήριξης Έννοιες και Ορισµοί

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση στη Διεκδικητική Συμπεριφορά

Εκπαίδευση στη Διεκδικητική Συμπεριφορά Εκπαίδευση στη Διεκδικητική Συμπεριφορά Θωμάς Καλπάκογλου, PhD Εισαγωγή Η εκπαίδευση της διεκδικητικής συμπεριφοράς έχει στόχο να διδάξει τους ανθρώπους να εκφράζουν τους εαυτούς τους καλύτερα και συχνότερα

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχοκινητική Αγωγή. Ψυχοκινητική Αγωγή

Ψυχοκινητική Αγωγή. Ψυχοκινητική Αγωγή 17 Ψυχοκινητική Αγωγή Ψυχοκινητική Αγωγή Σχεδόν σε κάθε τάξη υπάρχουν μαθητές με κινητικές επιδόσεις που υπολείπονται κατά πολύ του μέσου όρου της τάξης. Είναι πολύ πιο αργοί, αδέξιοι και ορισμένοι συμπεριφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Δράση: Επιστημονική Εποπτεία της εκπόνησης των Προγραμμάτων Σπουδών του Γενικού Λυκείου ανά γνωστικό αντικείμενο

Δράση: Επιστημονική Εποπτεία της εκπόνησης των Προγραμμάτων Σπουδών του Γενικού Λυκείου ανά γνωστικό αντικείμενο 1 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» με κωδικό ΟΠΣ: 295450 Οριζόντια Πράξη στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ. Εξ., 2 Π.Στ. Εισ. Υποέργο 9 : «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Γενικού Λυκείου, Μουσικών

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα