Μεγιστοποίηση της απόδοσης. Αυτοαποτελεσµατικότητα. Γιάννης Θεοδωράκης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεγιστοποίηση της απόδοσης. Αυτοαποτελεσµατικότητα. Γιάννης Θεοδωράκης http://www.pe.uth.gr/portal/psych/bio_show.php?id=1"

Transcript

1 Μεγιστοποίηση της απόδοσης. υτο-αποτελεσµατικότητα Γιάννης Θεοδωράκης Θέµατα πουθα αναπτυχθούν Ορισµοί υτοπεποίθηση και απόδοση υτοαποτελεσµατικότητα Προσδοκίες Σχετικές έρευνες Εφαρµογές στον αθλητισµό. Εφαρµογές σε προγράµµατα άσκησης και υγείας Η ΥΝΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ Vargas-Tonsing T. M. (2008). An Exploratory Examination of the Effects of Coaches' Pre-Game Speeches on Athletes' Perceptions of Self-Eff Effícacy and Emotion, Journal of Sport Behavior,, 32, ΗΠΡΟΣ ΟΚΙ Στην έρευνα συµµετείχαν 151 ποδοσφαιριστές µε ΜΟ=14.21 χρόνια και οι 10 προπονητές τους. Οι αθλητές συµπλήρωσαν ένα ερωτηµατολόγιο πριν καιµετάτιςοδηγίεςτωνπροπονητώνγιανα αξιολογηθεί η αυτo-αποτελεσµατικότητα και τα συναισθήµατα των συµµετεχόντων. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι οι προπονητές έχουν τη δύναµη να ενδυναµώσουν την αποτελεσµατικότητα και το συναίσθηµα πριν τον αγώναδιαµέσουτωνοδηγιώνπριντον αγώνα.. Μια εβδοµάδα πριν τον αγώνα στα αυτόγραφα έγραφα Την ηµέρα του αγώνα σκέφτηκα να χρησιµοποιήσω την εµπειρία µου στο µπάσκετ, και να εφαρµόσω την ίδιατεχνικήγιαναανέβωψηλά. Όταν ξεκίνησα το άλµα σηµάδεψα µετοβλέµµαµουτους φωτογράφους. Ήταν αρκετοί και είπαότιθαφτάσωεκείµακριά, και προσπάθησα να τους φτάσω/ ΙΝΤΕΟ ΗΕΡΕΥΝ Ένααπόταπιοσταθεράαποτελέσµατατων ερευνών στην αθλητική ψυχολογία είναι η θετική σχέση µεταξύ αυτοπεποίθησης και αθλητικής απόδοσης. Όσο πιο πολύ αυτοπεποίθηση έχουν οι αθλητές και οι αθλήτριες τόσο καλύτερα τα καταφέρνουν (Chase, Lirgg, & Feltz, 1997). υτοπεποίθηση είναι: η ρεαλιστική προσδοκία των αθλητών και των αθλητριών ότι µπορούν να πετύχουν, είναι η πίστη στον εαυτό τους και τις δυνάµεις τους υτοπεποίθηση δεν είναι να πιστεύουν οι αθλητές πάντα ότι θα νικήσουν, αλλά να πιστεύουν πολύ στα όρια και τις δυνατότητές τους και ότι µπορούν ανά πάσα στιγµή να αποδώσουν αυτό που πραγµατικά µπορούν, ή γι αυτό που έχουν εξασκηθεί. Η αυτοπεποίθηση διαµορφώνεται από τη συσσώρευση µοναδικών εµπειριών των αθλητών, από τα χρόνια προπόνησης, από το πόσο εξασκήθηκαν και από προηγούµενες επιτυχίες. Οι αθλητές πρέπει να έχουν αυτοπεποίθηση για να νικήσουν, αλλά πρέπει και να νικούν για να έχουν αυτοπεποίθηση.

2 ΗΘΕΩΡΙ ΗΘΕΩΡΙ Η ρεαλιστική αυτοπεποίθηση και σιγουριά που έχουν οι αθλητές και οι αθλήτριες για τις επιδόσεις και την επιτυχία στους αγώνες, οδηγεί σε καλές επιδόσεις και σε επιτυχίες. ντίθετα, η χαµηλή αυτοπεποίθησηοδηγείτοναθλητήστηµετριότητα. Ταυτόχρονα η υπερβολική αυτοπεποίθηση, η υπερβολική πίστη των αθλητών στις δυνάµεις τους, ενώ οι προηγούµενες επιδόσεις τους και οι προετοιµασία τους δεν δείχνουν κάτι τέτοιο, οδηγούν επίσης τους αθλητέςστηναποτυχία. Έτσι οι αθλητές πρέπει να προσδοκούν το καλύτερο, αλλά ταυτόχρονα ναείναιρεαλιστές. Ησυνήθηςάποψηείναιότιοιαθλητέςκαι οι αθλήτριες µε αυτοπεποίθηση γεννιούνται, είναιγεννηµένοιµαχητές, πιστεύουν στον εαυτό τους και στις δυνάµεις τους και πιστεύουν πραγµατικά στην επιτυχία τους. Στην πραγµατικότητα όµως η δεξιότητα αυτή µπορεί να καλλιεργηθεί µε κατάλληλη και συστηµατική εξάσκηση. Θεωρία Τοναπιστεύεικανείςστονεαυτότουείναιδηµιουργικό. Όταν θεωρεί ότι µπορεί να κάνει κάτι, τότε κινητοποιεί και αξιοποιεί όλο το εύρος των ικανοτήτων του και των δυνάµεών του. ν και φαίνεται υπερβολικό, τα άτοµα είναιαυτόπουνοµίζουνότιείναι. Ταάτοµαµπορούννα κάνουν αυτό που πιστεύουν ότι µπορούν να κάνουν. Ταάτοµαγίνονταιαυτόθεωρούνγιατονεαυτότουςκάθε µέρα. Εξαρτάται από τους αθλητές και τις αθλήτριες να προσπαθούν να πιστεύουν στον εαυτό τους γιατί η αυτοπεποίθηση καθορίζει και το υψηλό επίπεδο απόδοσης. Σχετική θεωρία Για να αποδίδουν οι αθλητές και αθλήτριες τα µέγιστακαιπάντασύµφωναµετιςδυνατότητέςτους, πρέπει να πιστεύουν ότι µπορούν να αποδώσουν, να πιστεύουνότιέχουνπροπονηθείκατάλληλακαιεπαρκώς, καθώς και να πιστεύουν ότι θέλουν πραγµατικά να έχουν υψηλήαπόδοση. Οι σκέψεις που κάνουν οι αθλητές και αθλήτριες για τον εαυτό τους επηρεάζουν σηµαντικά αυτά τα πιστεύω καθώς και την απόδοσή τους Θεωρία πό πότην κοινωνική γνωστική θεωρία και την έννοια της αυτό-αποτελεσµατικότητας αποτελεσµατικότητας Σύµφωναµετηθεωρίαδενυπάρχεικανέναςπιο κεντρικός µηχανισµός που επηρεάζει τις ενέργειες των ατόµων από την πίστη στις προσωπικές ικανότητες. ν δεν πιστεύουν τα άτοµα ότι µπορούνναπετύχουνκάτιµετιςδικέςτους ενέργειες, τότε έχουν µικρές πιθανότητες και κίνητρα να ενεργήσουν. Τα άτοµα οδηγούν τη ζωήτουςµεβάσηταπιστεύωγιατιςπροσωπικές τουςικανότητες. Θεωρία Η αυτοαποτελεσµατικότητα αναφέρεται στο αν πιστεύει ένα άτοµο ότιέχειτιςικανότητεςναοργανώσειήναεκτελέσειτησειρά ενεργειών που απαιτούνται για την παραγωγή των συγκεκριµένων επιτευγµάτων. Τα πιστεύω αυτά επηρεάζουν τη σειρά των ενεργειών καιτωνεπιλογώντωνατόµων, τηνπροσπάθειαπουθακαταβάλλουν, τον χρόνο που θα διαθέσουν για να ξεπεράσουν εµπόδια και αποτυχίες, το στρες που θα έχουν όταν προσπαθούν, τις τεχνικές αντιµετώπισης που θα χρησιµοποιήσουν κλπ. Εάν τα άτοµα πιστεύουν ότι δεν έχουν τη δύναµη να φέρουν τα επιθυµητά αποτελέσµατα, τότε δενθαπροσπαθήσουνγιατηνεπιτυχία (Bandura, 1997).

3 ΗΘΕΩΡΙ Όσοπιοσίγουρανοιώθουνταάτοµαότιµπορούννατα καταφέρουν ακόµα και σε κάθε αντιξοότητα που θα παρουσιασθεί τόσο πιο πολύ συµµετέχουν σε προγράµµαταάσκησης, δίαιτας, διατροφής, αποκατάστασης, µείωσηςτουκαπνίσµατοςκλπ. Η συµµετοχή σε φυσικές δραστηριότητες και προγράµµαταάσκησηςβελτιώνειτηναυτοπεποίθηση. Άτοµα µε υψηλό επίπεδο αυτοπεποίθησης παραµένουν για µεγάλαχρονικάδιαστήµατασεπρογράµµαταάσκησης. Κλινικοίπληθυσµοί, καρδιοπαθείς, παχύσαρκοι, διαβητικοί κλπ. µε υψηλό επίπεδο αυτοαποτελεσµατικότητας προσκολλώνται σε προγράµµαταάσκησηςπιοκαλά. Συµπέρασµα Η συµµετοχή σε προγράµµατα άσκησης επιδρά θετικά στις απόψεις για τις φυσικές ικανότητες ενόςατόµουείτεάµεσαµετηνέναρξητου προγράµµατος είτε µετά από µακροπρόθεσµη συµµετοχή. Η αίσθηση της αυτοπεποίθησης και της σιγουριάς ότι µπορούν να τα καταφέρουν επηρεάζουν θετικά όλα τα άτοµα σε προγράµµατα άσκησης, να γυµνάζονται περισσότερο και καλύτερα, και να µην εγκαταλείπουν. Ηυτοαποτελεσµατικότητα επηρεάζει την : πόδοση σε αθλητές υψηλού επιπέδου, Η ιδανική αυτοπεποίθηση επηρεάζει θετικά την απόδοση. Η υπερβολική και πολύ χαµηλή αυτοπεποίθηση αρνητικά. Σχέση υτοπεποίθηση & απόδοση διστακτικό τητα ιδανική πεποίθηση υπερβολική πεποίθηση Θεωρία υτοπεποίθηση είναι... Η ανάπτυξη της σιγουριάς στην ικανότητα να κάνουµε το καλύτερο σε πράγµατα που είναι σπουδαία για µας, είναι κάτι που αξίζει και είναι ρεαλιστικός στόχος. Όλοι µπορούµε να γίνουµε καλύτεροι σε ότι κάνουµε. Όχι οι καλύτεροι, γιατί αυτό δεν ελέγχεται από µας. ηλώσεις αθλητών: Larry Bird Το µπάσκετ είναι αυτοπεποίθηση και τίποτε άλλο. Μερικές φορές τροµάζω, αλλά όταν είµαι στη µέρα µουνοιώθωότιµπορώνακάνωτα πάντακαικανέναςδενµπορείναµε σταµατήσει. Νοιώθω να ελέγχω τα πάντα. Όσα κατάφερα ήταν αποτέλεσµα εντατικής προπόνησης. Πριν από κάθε αγώνα πήγαινα νωρίτερα καιέκανα 800 σουτ. Σε καθηµερινές προπονήσεις έκανα σουτεπί 2-4 ώρες.

4 ηλώσεις: Oτο Ρεχάγκελ: πριν το Εuro του Ηνίκηέχεινακάνειµετοσυναίσθηµαήµετην ικανότητα; Στο ποδόσφαιρο αυτό που χρειάζεται κυρίως είναι αυτοπεποίθηση και πνευµατική δύναµη. Πώς επιβάλλεται ένας προπονητής σε µια οµάδα; Μετηντεχνικήτουικανότητα. πόαυτάπουτους έλεγα καταλάβαιναν ότι είµαι ικανός. Ο δάσκαλος πείθει µόνο µε την ικανότητά του. Σχετική έρευνα Σε µια έρευνα εξέτασαν την αυτοαποτελεσµατικότητα σε σχέση µε την τροποποίηση οργάνων Η διαφορά στο ύψος της µπασκέτας επηρέασε θετικά την αυτοπεποίθηση των παιδιών (Chase, 1994). Έρευνα Τραυµατισµένοι και υγιείς στο ισοκινητικό δυναµόµετρο Θεωρία. Σχέση προσδοκιών και θλητικής πόδοσης πόδοση η προσπάθεια απόδοση η προσπάθεια 4η προσπάθεια προσδοκίες χαµηλή αυτοπεποίθηση υψηλή αυτοπεποίθηση πετυχηµένη πρότυπα λεκτική ψυχολογική σωµατική Νοερή εκτέλεση πειθώ διέγερση διέγερση εκτέλεση ΣΚΗΣΗ 1 ΤΙΕΚΦΡΖΕΙΚΡΙΩΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΧΕ ΙΓΡΜΜ; Πρακτικέςεφαρµογές. Πως καταλαβαίνουµε αν κάποιος αθλητής ή αθλήτρια έχει πρόβληµα µετηναυτοπεποίθηση. Ρωτάµε τα παρακάτω: Σουσυµβαίνεισυχνά... να αµφιβάλλεις για τις ικανότητες σου; Νοιώθειςότιδενθααξίζειςανδεντα καταφέρεις; µφιβάλεις για το πρόγραµµα της προπόνησης σου; σκέφτεσαι αρνητικά;

5 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙ ΤΟΝ ΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΘΛΗΤΙΣΜΟ Με καλές οδηγίες και σωστό πρόγραµµαάσκησης. Με γνώσεις. Να τους πείθεις µε λόγια ότι µπορούν Ο ΗΓΙΕΣ Χρησιµοποιείς την τεχνική της νοερής εξάσκησης Καιτιςαρχές της θεωρίας των στόχων Ο ΗΓΙΕΣ µε τεχνικές χαλάρωσης για να περιορίσεις τα αισθήµατα άγχους. Ναµάθουνότιτααισθήµαταάγχουςδενείναι ένδειξη φόβου, αλλά ένδειξη ετοιµότητας µε δύσκολες ασκήσεις στην προπόνηση Ο ΗΓΙΕΣ Τονίζεις ότι η αποτυχία είναι αποτέλεσµα της µειωµένης προσπάθειας και όχι της ικανότητας Νακινούνταικαιναενεργούνµε αυτοπεποίθηση και σιγουριά. Υποδεικνύεις πρότυπα άλλους αθλητές που βρίσκονται στο ίδιοεπίπεδοκαιέχουνεπιτυχίες; ίνεις έµφαση στη βελτίωση των δεξιοτήτων τους και όχι στο αποτέλεσµα των αγώνων; Πως µεταδίδεις αυτοπεποίθηση. Παράδειγµα από µπάσκετ Γκριµάτσες Τι Πρέπει να κάνεις ή να κάνεις Τι εν πρέπει να κάνεις Ή να κάνεις λιγότερο περισσότερο Γενικότερα, να κάθεσαι ήρεµα, τα πόδια να πατούν στο έδαφος, να Μην κάθεσαι µε τα πόδια κάτω από την καρέκλα. Μην σέρνεις τα γέρνεις ελαφρά µπροστά. Να σηκώνεσαι όρθιος περιοδικά για να πόδια σου όταν περπατάς. Μην στριφογυρίζεις διαρκώς. δίνεις οδηγίες. Να σηκώνεσαι µε τα πόδια ελαφρώς ανοιχτά, και τα πόδια στο πλάι. Να περπατάς µε µέτριο βηµατισµό. Χαµογέλασε! Χέρια ψηλά µε σφιχτές γροθιές. Χτύπα την γροθιά σου στην ανοιχτή Μην κρατάς τα χέρια σου κατά µήκος του κορµιού σου. Μην υψώνεις παλάµη κρατώντας την χούφτα ανοιχτή όταν δεν χρειάζεται να δείξεις τα χέρια σου στο πλάι. Μην βάζεις τα χέρια στο κεφάλι (στάση εξουσία, ενώ στην αντίθετη περίπτωση (δείχνεις εξουσία), κράτα την φυλακισµένου). χούφτα σου κλειστή. Σήκωσε το χέρι σου µε την παλάµη ανοιχτή. Σήκωσε το χέρι σου για Μην κρατάς το πηγούνι σου ή οποιοδήποτε άλλο τµήµα του προσώπου να υποδείξεις κάποιο σύστηµα. σου µε το χέρι σου. Μερικές φορές στάσου µε τα χέρια στην µέση. Μην «στριφογυρνάς» µε τα χέρια στις τσέπες σου. Σήκωνε τον αντίχειρά σου-σαν σηµάδι επικρότησης. Μην ξύνεις τον σβέρκο σου ή το κεφάλι σου. Χτύπα παλαµάκια προς συγκεκριµένη κατεύθυνση για συγκεκριµένο Μην ακουµπάς τον σβέρκο σου ή την µύτη σου. λόγο. Μην χτυπάς παλαµάκια χωρίς ιδιαίτερο λόγο. Κούνησε ελαφρώς καταφατικά το κεφάλι σου. Μην κουνάς το κεφάλι σου υποδηλώνοντας άρνηση. Τα µάτια σου να έρχονται σε επαφή µε εκείνα των αθλητών. Φυσικές επαφές-«give me five», χτυπήµατα στον ώµο, στην πλάτη, Μην σπρώχνεις δυνατά. στους γλουτούς-µε κάποιο µέτρο! Κατά την διάρκεια των timeout, όταν δεν χρειάζεται να δείχνεις Μην κοιτάς τους τοίχους, το ταβάνι κ.τ.λ. Μην µιλάς στους αθλητές µε εξουσία, µείνε στο ίδιο επίπεδο µε τους αθλητές. Έχε επαφή µε τα αόριστο τρόπο. µάτια, µίλα συγκεκριµένα µε τους αθλητές. Πλάτη Μην γυρνάς την πλάτη σου προς το γήπεδο. Πόδια Μην χτυπάς το πόδι σου στο πάτωµα, µην κλωτσάς, µην πηδάς µε Γ.Θ. Εργαστήριο Ψυχολογίας της άγριο Άσκησης τρόπο! και ποιότητας ζωής Σχολιάστε τις δηλώσεις των αθλητών Said Aouida και Mark Spitz Είχατε πρότυπα σε αυτή την προσπάθειά σας; Said Aouida Θαύµαζα πάντα το Σεµπάστιαν Κοε. Mark Spitz Το ποιος θα µας επηρεάσει είναι µια επιλογή. Εγώ δεν είχα πρότυπα. εν επηρεάσθηκα από κανένα.

6 Θέµα για συζήτηση Ivanovic (Roland Garros 2008) Πώς βοηθάει ηαυτοπεποίθηση τoυς αθλητές και τις αθλήτριες Οι αθλητές και αθλήτριες µε αυτοπεποίθηση αντιµετωπίζουν µε ηρεµία και χωρίς άγχος δύσκολες καταστάσεις. Οι αθλητές και αθλήτριες µε αυτοπεποίθηση δεν αποσπούν τη σκέψη τους και συγκεντρώνονται στη δραστηριότητα αυτή καθαυτή. Οι αθλητές και αθλήτριες µε αυτοπεποίθηση προσπαθούν περισσότερο. Οι αθλητές και αθλήτριες µε αυτοπεποίθηση σχεδιάζουν τη στρατηγική του παιγνιδιού µε καθαρό µυαλό, δεν διστάζουν να πάρουν αποφάσεις κλπ. Οι αθλητές και αθλήτριες µε αυτοπεποίθηση δεν τα παρατούν ποτέ ακόµα και σε δύσκολες καταστάσεις Άσκηση απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις και σκεφτείτε για λίγο Έχεις θετικές προσδοκίες; Γιατονεαυτόσου; Τους µαθητές σου; Τους αθλητές σου; Είχαν άλλοι θετικές προσδοκίες για σένα; Έχουν άλλοι θετικές προσδοκίες για σένα στο µεταπτυχιακό; Άσκηση. Γράψτε τι νοµίζετε ότι συνέβη; A story Overcoming the psychological barrier Πριναπότο 1954 κανέναςδενπίστευεότι µπορείνατρέξειτο 1 µίλισεχρόνοκάτωαπό 4 λεπτά Εκτόςαπότον Roger Bannister, Όταναυτόςτοπέτυχετηνεπόµενηχρονιά 10 αθλητές κατέβηκαν κάτω από 4 λεπτά Γιατί; ΠΡΟΣ ΟΚΙΕΣ Οι θετικές προσδοκίες για επιτυχία, έχουνθετική επίδραση σε πολλά πεδία και στα σπορ Σχετική έρευνα (Solomon, Striegel, Eliot, Heon, & Maas, 1996), µεταξύπροπονητών και αθλητών κολεγιακού µπάσκετ, εξετάσθηκαν οι τρόποι ανατροφοδότησης που χρησιµοποιούν οι προπονητές σε καλούς και λιγότερο καλούς αθλητές. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι αθλητές για τους οποίους οι προπονητές είχαν ψηλές προσδοκίες, δέχονταν περισσότερη και καλύτερη ανατροφοδότηση, σε σχέση µε τους αθλητές για τους οποίους είχαν χαµηλές προσδοκίες. Ταυτόχρονα και οι αθλητές των υψηλών προσδοκιών, είχαν καλύτερη εικόνα για τους προπονητέςτουςαπόό,τιοιαθλητέςτωνχαµηλώνπροσδοκιών. Πρακτικά, οι έρευνες δείχνουν ότι η άποψη των προπονητών και οι προσδοκίες τους επηρεάζουν τη δική τους συµπεριφορά και την απόδοση των παιχτών τους στη συνέχεια.

7 Προσδοκίες αθλητών και απόδοση Ο προπονητής διαµορφώνει προσδοκίες Οι προσδοκίες του επηρεάζουν τη συµπεριφορά του ΞΟ ΕΥΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΕΊΝΙ ΠΙΟ ΘΕΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΠΙΟ ΠΟΛΎ ΙΝΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΙ ΝΤΡΟΦΟ ΟΤΗΣΗ Προσδοκίες αθλητών και απόδοση Η συµπεριφορά του επηρεάζει την απόδοση του αθλητή θλητές µε χαµηλές προσδοκίες προσδοκίες αποδίδουν χειρότερα θλητές µε ψηλές προσδοκίες αποδίδουν καλύτερα ΟΙ ΠΡΟΣ ΟΚΙΕΣ ΕΠΛΗΘΕΥΟΝΤΙ Προσδοκίες αθλητών και απόδοση ΟΙ ΠΡΟΣ ΟΚΙΕΣ ΜΣ ΕΝ ΕΠΗΡΕΖΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡ ΜΣ θλητές ο προπονητής προφητεύει και διαµορφώνει προσδοκίες ο προπονητής ασχολείται οι αθλητές προσπαθούν ο προπονητής κρίνει ΛΛ ΚΙ Τ ΙΣΘΗΜΤ ΚΙ ΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΛΛΩΝ οι αθλητές αποδίδουν ο προπονητής επαληθεύει την προφητεία του Σχέση προφητείας προπονητών και αθλητικής απόδοσης. Όσο πιο θετική εικόνα έχει ο προπονητής για τον αθλητή του, τόσο πιο καλά αποδίδει ο αθλητής. ΈΝ ΠΡ ΕΙΓΜ ΟΣΙΛΗΣ (a high expectancy player) έχει πρόβληµα µε µια άσκηση άµυνα στο µπάσκετ. Ο προπονητής διακόπτει το παιγνίδι και δίνει οδηγίες Ο ΗΜΗΤΡΗΣ (a low expectancy player) έχειτοίδιοπρόβληµα.οπροπονητήςλέει. «εν πειράζει θα δουλέψουµε αργότερα» οι προσδοκίες γυναικών προπονητρι ριών µπάσκετ Σε µια έρευνα οι προπονήτριες ερωτήθηκαν πόσο σίγουρες ήταν για την απόδοσητωνπαιχτριώντουςσε 10 προσεχείς αγώνες και συγκεκριµένα στην απόδοσήτουςσεριµπάουντ, ασιστ, ελεύθερεςβολές, καλάθια, κλπ. Οι προσδοκίες τους επαληθεύτηκαν (Chase et al, 1997).

8 Τραϊανός έλλας Ότανείδατορολόικαιέµεινανµόνο 25 δευτερόλεπτα, είπα «θεέ µου αν είναι να µπει το γκολ, ας µπει τώρα». Μπήκα στην περιοχή και είπα στον εαυτό µου, «όλα για όλα». Ο Θεόςµουέκανετηχάρη. Στον ηµιτελικό της εθνικής Ελλάδας µε την Τσεχία, στο ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα ποδοσφαίρου, καλοκαίρι 2004, 25 δευτερόλεπτα πριν την λήξη του πρώτου ηµιχρόνου της παράτασης, ο παίχτης µετά από κόρνερ πέτυχε το χρυσό γκολ της νίκης. Οδηγίες για προγράµµατα άσκησης και υγείας. ίνουµε ιδιαίτερη έµφαση στην συµµετοχή και στην εκµάθηση δεξιοτήτων παρά στην βελτίωση των δεικτών φυσικής κατάστασης. νεβάζουµε την ένταση της άσκησης σταδιακά για να έχουµε την αίσθηση της επιτυχίας, όπως σταδιακή αύξηση της απόστασης που κολυµπάµε ή του βάρους σε ένα πρόγραµµαπροπόνησηςήµάθησητωνβηµάτωνενόςκαινούριουχορού. Προτεραιότητα έχει η µακρόχρονη ενασχόληση µε την άσκηση και η διατήρηση της συµµετοχήςκαιλιγότεροηεπίτευξηστόχωνόπωςχάσιµοβάρους, βελτίωσηδύναµης, κλπ) ναδεικνύουµε τα πρότυπα: ναφερόµαστε σε παραδείγµατα ατόµων που συµµετείχαν µε επιτυχία για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Τα µοντέλα να µοιάζουν όσο περισσότερο γίνεται στον παρατηρητή. Παρουσιάζουµε πρότυπα που συµµετέχουν σε ανάλογες φυσικές δραστηριότητες. Ορίζουµε ένα συνταξιούχο µιας οµάδας συνταξιούχων ως αρχηγό για έναν περίπατο. Προσπαθούµε να πείθουµε τα άτοµα. Όταν λέµε σε κάποιον µε τον οποίο τρέχουµε µαζί «µπράβο, σήµερα έπιασες έναν γρηγορότερο ρυθµό από άλλες φορές», ή ότι «η άσκηση µας ισορροπεί σωµατικά και πνευµατικά». Όταν λέµε «πολύ ωραία εκτέλεσες αυτή την άσκηση». Οδηγίες για προγράµµατα άσκησης και υγείας. ίνουµε ενθάρρυνση και διαβεβαίωση στα άτοµα ότι µπορούν να τα καταφέρουν. ποφεύγουµε τις αρνητικές σκέψειςκαιτηναρνητικήοµιλίαµετονεαυτόµας. Ζητάµε από τα άτοµα να σκέφτονται θετικά: «µπορώ να τακαταφέρωανεξάρτητααπότοτιπιστεύουνοιάλλοι». Τονίζουµεότιτοπολύίδρωµαµετάαπόάσκησησεµία ζεστή µέρα είναι µια αντίδραση προσαρµογής του σώµατος. Εξασκούµαστε στον έλεγχο των σωµατικών λειτουργιών µε µεθόδους όπως η σωµατική και νοερή χαλάρωση, ο έλεγχος της αναπνοής κλπ. Εξασφαλίζουµε τοκατάλληλοεπίπεδοφυσιολογικήςκατάστασης, διέγερσης και χαλάρωσης, ανάλογα µε τις ικανότητες και την εµπειρία των ασκούµενων. Ν ΓΙΝΕΙ ΣΚΗΣΗ Άσκηση Θέµατα για συζήτηση Περιγράψτεανάλογεςεµπειρίεςστοσχολείο, Στοσύλλογο, κλπ. Ποιες φράσεις µεταδίδουν ανάλογα µηνύµατα. Ποιεςσυµπεριφορές Τι να κάνουµε για να το αποφεύγουµε; Σχεδιάστε ένα ανάλογο µάθηµα. ητεχνική της θετικής σκέψης Η πηγή της µειωµένης αυτοπεποίθησης είναι οι αρνητικές σκέψεις που κάνουν οι αθλητές. ητεχνική της θετικής σκέψης Είµαιανόητος. Πωςµουξέφυγετόσοεύκολαο αντίπαλος; ΗΣΩΣΤΗΠΝΤΗΣΗ Όλοι κάνουµε λάθη. Θα συγκεντρωθώ στην επόµενη προσπάθεια.

9 ΠΕΛΕ Ηαυτοβιογραφία (2006). Εκδόσεις Πατάκη, θήνα ΠΕΛΕ 17 χρονών.. ΠαγκόσµιοΚύπελλο. Γκέτεµποργκ, Είµαι σίγουρος πως πολλοί από τους θεατές που κατέκλυσαν εκείνη την ηµέρα το στάδιο εξεπλάγησαν όταν είδαν ένα µαύρο παιδάκι να τρέχει δίπλα στους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές, κατά τη διάρκεια της προθέρµανσης. Και η έκπληξή τους πρέπει να έγινε ακόµα πιο µεγάλη, µόλις έβγαλα τη φόρµα µου και αποκαλύπτοντας τη φανέλα της εθνικής ραζιλίας µε το 10 στην πλάτη. Φαντάζοµαι πως πολλοί θα υπέθεσαν ότι ήµουν κάτι σα µασκότ, ειδικά όταν µε συνέκριναν µε τους σωµατώδεις Ρώσους. Θυµάµαι πως τους κοίταζα και σκεφτόµουν: Είναι ψηλοί λλά και τα ψηλά δέντρα µπορούν να κοπούν». Άσκηση Σχολιάστε τις δηλώσεις αυτές. Τι σηµαίνουν; Nadia Comaneci Ηπτώσηαπό τηδοκότι σηµαίνειγιασας; Μια εµπειρία Μάθησης Πιστεύετε στο ταλέντο; Είναισηµαντικότοταλέντο, αλλάόχιτοπαν. Ταπάντα είναιηδουλειά. Τοταλέντοανδετοδουλέψεις τοχάνεις. που αποδίδουµε το αποτέλεσµα του αγώνα όταν κερδίσαµε και παίξαµε τονίζουµε την προσπάθεια και τις ικανότητες όταν κερδίσαµε αλλά δεν παίξαµε καλά τονίζουµε τα σηµεία που υστερούµε που αποδίδουµε το αποτέλεσµα του αγώνα όταν χάσαµε αλλά παίξαµε καλά τονίζουµε την προσπάθειά µας και τις ικανότητες όταν χάσαµε και δεν παίξαµε καλά τονίζουµε τα σηµεία που υστερούµε Πρακτικέςεφαρµογές. Πώς χτίζεται η αυτοπεποίθηση ΆΣΚΗΣΗ 3 ποτέ δεν σχολιάζουµε... την τύχη... τη διαιτησία...δηµόσια και ιδιωτικά τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης τους παράγοντες τα πουληµένα παιγνίδια ΠΝΤΗΣΤΕ ΓΙΤΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΥΤΈΣΟΙΡΧΕΣΤΗΣ ΠΡΟΥΓΟΥΜΕΝΗΣ ΙΦΝΕΙΣ

10 ΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗΣ Ο Mohamed Ali όταν αγωνίζονταν φανταζότανότιήταν: νάλαφρος σαν πεταλούδα, και επικίνδυνος σα µέλισσα Γιατίαυτό; Ερµηνεύστε το ΠΩΣ ΞΙΟΛΟΓΕΙΤΙ Η ΥΤΟΠΟΤΕΛΕΣΜΤΙΚΟΤΗΤ Στη σελίδα 129 του βιβλίου «Ψυχολογική Υπεροχή στον αθλητισµό» υπάρχουν οδηγίες για τρόπους µέτρησης της αυτοαποτελεσµατικότητας. κολουθήστε τις οδηγίες και στείλτε ένα δικό σας ερωτηµατολόγιο την αξιολόγηση της αυτοπεποίθησης σε ένα τεστ κοιλιακών. Θέµατα για µελλοντικές έρευνες πόπούαντλούνοιπρωταθλητέςτην αυτοπεποίθησή τους; Πως θα µεταδώσουµε αυτοπεποίθηση σε παιδιά που για πρώτη φορά έρχονται στον αθλητισµό; Πως µεταβάλλεται η αυτοπεποίθηση σε σχέσηµετηνηλικίαήσεσχέσηµετην εµπειρία; Επίλογος Σε µερικούς αθλητές και αθλήτριες η αυτοπεποίθησηυπάρχειφυσιολογικά. υτοίπουδεντηνέχουνπρέπεινατην δουλεύουν µε τις προτεινόµενες τεχνικές. Η αυτοπεποίθηση είναι ίσως η πιο βασική από όλες τις δεξιότητες που πρέπει να εξασκεί κανείςανθέλειναγίνειπρωταθλητής.

Κεφάλαιο 6 Η ενδυνάµωση της αυτοπεποίθησης

Κεφάλαιο 6 Η ενδυνάµωση της αυτοπεποίθησης Κεφάλαιο 6 Η ενδυνάµωση της αυτοπεποίθησης Σύνοψη Αυτοπεποίθηση είναι η σιγουριά του ατόµου σχετικά µε τις δυνάµεις και τις ικανότητες του και η πίστη στην επίτευξη των στόχων του. Η αυτοπεποίθηση χαρακτηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία απόδοσης Γνωστικές διαδικασίες

Θεωρία απόδοσης Γνωστικές διαδικασίες ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 5 Απόδοση Αιτιών & Αυτοαποτελεσµατικότητα στον Αθλητισµό και στη Φυσική Αγωγή Μάριος Γούδας

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Η ΟΜΑΔΑ ΜΑς : ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΚΟΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΑΖΑΝΗ ΚΩΝ/ΝΑ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Η ΟΜΑΔΑ ΜΑς : ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΚΟΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΑΖΑΝΗ ΚΩΝ/ΝΑ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Η ΟΜΑΔΑ ΜΑς : ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΚΟΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΑΖΑΝΗ ΚΩΝ/ΝΑ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρώτο ερευνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ. ΜΚ208, Διάλεξη 5η. Αυτοπεποίθηση ΓΟΥΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ. ΜΚ208, Διάλεξη 5η. Αυτοπεποίθηση ΓΟΥΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΜΚ208, Διάλεξη 5η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που ευθύνονται για τους τραυµατισµούς ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 12 Η ψυχολογία των τραυµατισµών στον αθλητισµό

Παράγοντες που ευθύνονται για τους τραυµατισµούς ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 12 Η ψυχολογία των τραυµατισµών στον αθλητισµό ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 12 Η ψυχολογία των τραυµατισµών στον αθλητισµό Μάριος Γούδας ΤΙΤΛΟΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΑΛΕΞΗΣ περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ιάλεξης. Ψυχολογικές δεξιότητες: Αυτοπεποίηθηση. Σωκράτης & µαθητής. Κανένας µεγάλος αθλητής, αθλήτρια ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ

Περιεχόµενα ιάλεξης. Ψυχολογικές δεξιότητες: Αυτοπεποίηθηση. Σωκράτης & µαθητής. Κανένας µεγάλος αθλητής, αθλήτρια ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ Περιεχόµενα ιάλεξης Ψυχολογικές δεξιότητες: Αυτοπεποίηθηση Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Ορισµοί Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία των στόχων. θεωρία στόχων - Καθορισµός. Αρχές της θεωρίας των στόχων. Θέµα διάλεξης4. Θεωρία στόχων. Επιδράσεις στην απόδοση

Θεωρία των στόχων. θεωρία στόχων - Καθορισµός. Αρχές της θεωρίας των στόχων. Θέµα διάλεξης4. Θεωρία στόχων. Επιδράσεις στην απόδοση ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης4 Καθορισµός στόχων στον Αθλητισµό Μάριος Γούδας ΤΙΤΛΟΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΑΛΕΞΗΣ Θεωρία στόχων -

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση, αυτοεκτίμηση, εικόνα του σώματος,αυτοπεποίθηση και ψυχική υγεία 29/3/2012

Άσκηση, αυτοεκτίμηση, εικόνα του σώματος,αυτοπεποίθηση και ψυχική υγεία 29/3/2012 Άσκηση, αυτοεκτίμηση, εικόνα του σώματος,αυτοπεποίθηση και ψυχική υγεία Θέματα που θα αναπτυχθούν Άσκηση και αυτοεκτίμηση Άσκηση και αυτοπεποίθηση Άσκηση και εικόνα σώματος Αυτοεκτίμηση είναι Το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητική Ψυχολογία Σχολή Προπονητών ΕΟΧ 2014 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ στο σπίτι

Αθλητική Ψυχολογία Σχολή Προπονητών ΕΟΧ 2014 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ στο σπίτι Αθλητική Ψυχολογία Σχολή Προπονητών ΕΟΧ 2014 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ στο σπίτι Αριθμός Μητρώου Υποψήφιου Προπονητή/ριας:... Η εξέταση αξιολογείται στις 100 μονάδες Α. Ερωτήσεις Σωστό Λάθος Κυκλώστε ή κοκκινείστε

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία - αλληλεπίδραση. - έννοια. - διαδροµή µηνυµάτων. - στοιχεία και ενέργειες. - λεκτική µη λεκτική. - προπονητής ποµπός. - ενεργητική ακρόαση

Επικοινωνία - αλληλεπίδραση. - έννοια. - διαδροµή µηνυµάτων. - στοιχεία και ενέργειες. - λεκτική µη λεκτική. - προπονητής ποµπός. - ενεργητική ακρόαση ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 8 Αρχές επικοινωνίας στον αθλητισµό Μάριος Γούδας Επικοινωνία - αλληλεπίδραση - έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο προαγωγής προγράµµατος αγωγής υγείας µέσω της φυσικής αγωγής

Μοντέλο προαγωγής προγράµµατος αγωγής υγείας µέσω της φυσικής αγωγής Μοντέλο προαγωγής προγράµµατος αγωγής υγείας µέσω της φυσικής αγωγής Γ. Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Θέµατα που θα αναπτυχθούν Σχετικές θεωρίες που βοηθούν στον σχεδιασµό προγραµµάτων αγωγής υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ψυχολογικών δεξιοτήτων μέσα από τον αθλητισμό. Ψούνη Λίνα ΚΦΑ, Ψυχολόγος. MSc, υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ανάπτυξη ψυχολογικών δεξιοτήτων μέσα από τον αθλητισμό. Ψούνη Λίνα ΚΦΑ, Ψυχολόγος. MSc, υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ανάπτυξη ψυχολογικών δεξιοτήτων μέσα από τον αθλητισμό Ψούνη Λίνα ΚΦΑ, Ψυχολόγος. MSc, υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ποιες είναι οι ψυχολογικές Ο όρος «Εξάσκηση Ψυχολογικών Δεξιοτήτων» χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ Τι είναι αθλητική ψυχολογία; Η αθλητική ψυχολογία μελετάει τους αθλητές, την συμπεριφορά τους και εφαρμόζει στην πράξη τις γνώσεις αυτές. Οι ψυχολογικές δεξιότητες στον αθλητισμό,

Διαβάστε περισσότερα

αθλητισµό Παρακίνηση για επίτευξη Περιβάλλον επίτευξης Θεωρία ανάγκης για επίτευξη Παρακίνηση για επίτευξη στον αθλητισµό και στη φυσική αγωγή

αθλητισµό Παρακίνηση για επίτευξη Περιβάλλον επίτευξης Θεωρία ανάγκης για επίτευξη Παρακίνηση για επίτευξη στον αθλητισµό και στη φυσική αγωγή ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 3 Παρακίνηση για επίτευξη στον αθλητισµό και στη φυσική αγωγή Μάριος Γούδας Τι µας παρακινεί

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι για άσκηση και υγεία

Στόχοι για άσκηση και υγεία Στόχοι για άσκηση και υγεία ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ Ιδιοκτήτης: Τι θέλουν οι πελάτες µου; Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Γυµναστής: Τιθέλουνοιασκούµενοίµου; Πελάτης: Τι θέλω από το γυµναστήριο ως ασκούµενος;

Διαβάστε περισσότερα

Οι γνώμες είναι πολλές

Οι γνώμες είναι πολλές Η Ψυχολογία στη Φυσική Αγωγή στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος ΚασταμονίτηςΚωνσταντίνος Ψυχολόγος Οι γνώμες είναι πολλές Πολλές είναι οι γνώμες στο τι προσφέρει τελικά ο αθλητισμός στην παιδική ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό!

Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό! Επιμέλεια-μετάφραση: Αλέξανδρος Νικολόπουλος, Ph.D. Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό! Πόσο ψυχολογικά προετοιμασμένος μπορεί να είστε πριν από έναν

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Ηγούμαι 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Ηγούμαι 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Ηγούμαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Τι είναι Ηγεσία «Η Ηγεσία, δεν είναι θέση! γιαυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής

Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής 1. Το ερευνητικό αντικείμενο της αθλητικής ψυχολογίας έχει (α) ψυχοφυσιολογική κατεύθυνση (β) γνωστικο-συμπεριφορική κατεύθυνση (γ) κοινωνικο-ψυχολογική

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός στόχων στη φυσική αγωγή

Καθορισμός στόχων στη φυσική αγωγή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΜΚ208, Διάλεξη 8η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ιάλεξης. Προφίλ εξιοτήτων. Τι είναι τι κάνει ;

Περιεχόµενα ιάλεξης. Προφίλ εξιοτήτων. Τι είναι τι κάνει ; Περιεχόµενα ιάλεξης Προφίλ εξιοτήτων Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα Τι είναι τα αγωνιστικό προφίλ Παρουσίαση προφίλ δεξιοτήτων (Gould, 16; Taylor, ) Παράγοντες που εξετάζονται Άσκηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Gerards Papadakis Soccer Academy

Gerards Papadakis Soccer Academy Παιδί Τεχνική Στόχος Gerards Papadakis Soccer Academy ΤΙ ΕΊΝΑΙ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕ ΤΙ ΩΦΕΛΕΙ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Τεχνική είναι η ικανότητα του παίκτη να μπορεί να ελέγχει την μπάλα και το σώμα του κάτω από την

Διαβάστε περισσότερα

Ερµηνεία του «καψίµατος» Θέµα διάλεξης 11 Καταπόνηση και κάψιµο αθλητών και αθλητριών. καταπόνησης. Μάριος Γούδας ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108)

Ερµηνεία του «καψίµατος» Θέµα διάλεξης 11 Καταπόνηση και κάψιµο αθλητών και αθλητριών. καταπόνησης. Μάριος Γούδας ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 11 Καταπόνηση και κάψιµο αθλητών και αθλητριών Μάριος Γούδας ΤΙΤΛΟΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΑΛΕΞΗΣ Ορισµοί

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη θετικής αυτό-εικόνας Εισαγωγή Ορισμοί Αυτό-αντίληψη Αυτό-εκτίμηση Μηχανισμοί ενίσχυσης και προστασίας της αυτό-εκτίμησης

Η ανάπτυξη θετικής αυτό-εικόνας Εισαγωγή Ορισμοί Αυτό-αντίληψη Αυτό-εκτίμηση Μηχανισμοί ενίσχυσης και προστασίας της αυτό-εκτίμησης Η ανάπτυξη θετικής αυτό-εικόνας Εισαγωγή Ο εαυτός ως αντικείμενο συνειδητής σκέψης αποτελεί κεντρικό θέμα διερεύνησης από διάφορους επιστημονικούς κλάδους. Η άποψη που έχουμε για τον εαυτό μας και τις

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα διάλεξης. Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών. Τι είναι οι στόχοι; Τα παρακάτω είναι στόχοι; Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ (Martens, 1987)

Θέµατα διάλεξης. Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών. Τι είναι οι στόχοι; Τα παρακάτω είναι στόχοι; Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ (Martens, 1987) Θέµατα διάλεξης Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα Τι είναι οι στόχοι; Σηµαντικότητα στόχων Αρχές καθορισµού στόχων Πρακτικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ιάλεξης Ψυχολογικές δεξιότητες: ιαχείριση Άγχους

Περιεχόµενα ιάλεξης Ψυχολογικές δεξιότητες: ιαχείριση Άγχους Περιεχόµενα ιάλεξης Ψυχολογικές δεξιότητες: ιαχείριση Άγχους Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα Ορισµοί: Στρες & άγχος Επίδρασή του στην απόδοση Ιδέες για τη διαχείρισης άγχους Συνοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Προ-αγωνιστικές Ρουτίνες: Σχεδιασµός &Εφαρµογές. Νίκος Ζουρµπάνος, Ph.D. ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Προ-αγωνιστικές Ρουτίνες: Σχεδιασµός &Εφαρµογές. Νίκος Ζουρµπάνος, Ph.D. ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα Προ-αγωνιστικές Ρουτίνες: Σχεδιασµός &Εφαρµογές Νίκος Ζουρµπάνος, Ph.D. ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα Περιεχόµενα Διάλεξης 1. Τι είναι, πότε χρησιµοποιούνται; 2. Πως λειτουργούν; 3. Σχεδιασµός ρουτίνας: Τι περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι,

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Μετά την σύντοµη ανάπαυλα των Χριστουγεννιάτικων διακοπών µας, έφτασε ένας ορεξάτος και Ολόφρεσκος Νέος Χρόνος που κουβαλά µαζί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα καλό σέρβις είναι ένα από τα πιο σημαντικά χτυπήματα επειδή μπορεί να δώσει ένα μεγάλο πλεονέκτημα στην αρχή του πόντου. Το σέρβις είναι το πιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Γούδας Θέματα Διάλεξης. Ένας κοινά αποδεκτός ορισμός για τον όρο Θετική Ανάπτυξη είναι ο παρακάτω:

Μάριος Γούδας Θέματα Διάλεξης. Ένας κοινά αποδεκτός ορισμός για τον όρο Θετική Ανάπτυξη είναι ο παρακάτω: Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής Διάλεξη 1 Θετική Ανάπτυξη μέσω της Φυσικής Αγωγής και του Παιδικού Αθλητισμού Μάριος Γούδας Θέματα Διάλεξης Τι εννοούμε με τον όρο Θετική Ανάπτυξη Φυσική Αγωγή, Παιδικός Αθλητισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1. Κριτήρια Επιλογής Θέματος キ キ キ キ ενδιαφέρον απόκτηση γνώσεων και πληροφοριών διαμόρφωση απόψεων για το θέμα φιλομάθεια για τη ψυχολογία των αθλητών 2. Τίτλος της έρευνας Η ψυχολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ - ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ; Να παρακολουθούν ή όχι οι γονείς τους επίσημους αγώνες;

ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ - ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ; Να παρακολουθούν ή όχι οι γονείς τους επίσημους αγώνες; ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ - ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ; Να παρακολουθούν ή όχι οι γονείς τους επίσημους αγώνες; Οι αλματώδεις πρόοδοι συνήθως αποδίδονται από τους γονείς στο ταλέντο και τα εξαιρετικά προσόντα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και εκπαίδευση. Τα Ελληνικά αναλυτικά προγράμματα. Τα αναλυτικά προγράμματα φυσικής αγωγής έχουν σαν θεμέλιο

Άσκηση και εκπαίδευση. Τα Ελληνικά αναλυτικά προγράμματα. Τα αναλυτικά προγράμματα φυσικής αγωγής έχουν σαν θεμέλιο www.handball.org.gr ΕΑΠ//Ο.Χ.Ε Άσκηση και εκπαίδευση Τα Ελληνικά αναλυτικά προγράμματα Τα αναλυτικά προγράμματα φυσικής αγωγής έχουν σαν θεμέλιο ένα γενικό μοντέλο που βασίζεται στην επαφή και εξάσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα διάλεξης. Καθορισμός στόχων στον Αθλητισμό. Ζουρμπάνος Νίκος PhD

Θέμα διάλεξης. Καθορισμός στόχων στον Αθλητισμό. Ζουρμπάνος Νίκος PhD Θέμα διάλεξης Καθορισμός στόχων στον Αθλητισμό Ζουρμπάνος Νίκος PhD Θεωρία των στόχων Σημασία της στον αθλητισμό η θεωρία των στόχων είναι μια σύγχρονη και δημοφιλής θεωρία κινήτρων σε χώρους επίτευξης

Διαβάστε περισσότερα

Κλίµα παρακίνησης στο µάθηµα της Φ.Α. και υγιεινές συµπεριφορές

Κλίµα παρακίνησης στο µάθηµα της Φ.Α. και υγιεινές συµπεριφορές Κλίµα παρακίνησης στο µάθηµα της Φ.Α. και υγιεινές συµπεριφορές Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Θέµατα που θα συζητηθούν Τι είναι το κλίµα παρακίνησης Ποιο είναι το θεωρητικό σχήµα µέσα από το

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Υγεία και Ποιότητα Ζωής. Εισαγωγή. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Άσκηση Υγεία και Ποιότητα Ζωής. Εισαγωγή. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Άσκηση Υγεία και Ποιότητα Ζωής Εισαγωγή Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Θέματα που θα μελετηθούν Ορισμοί σχετικοί με την ψυχολογία άσκησης, την ψυχική υγεία, κλπ. Ποια πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία στον αθλητισµό. Μάριος Γούδας. Χαρακτηριστικά. Θέµα διάλεξης 6. πετυχηµένος ή αποτελεσµατικός προπονητής; ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108)

Ηγεσία στον αθλητισµό. Μάριος Γούδας. Χαρακτηριστικά. Θέµα διάλεξης 6. πετυχηµένος ή αποτελεσµατικός προπονητής; ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 6 Ηγεσία στον αθλητισµό Μάριος Γούδας ορισµοί ο ρόλος του προπονητή - πετυχηµένος αποτελεσµατικός

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι στα γυμναστήρια

Στόχοι στα γυμναστήρια Στόχοι στα γυμναστήρια Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΕΓΒΕ Οκτώβριος 2004 ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ Ιδιοκτήτης: Τι θέλουν οι πελάτες μου; Γυμναστής: Τι θέλουν οι ασκούμενοί μου; Πελάτης: Τιθέλωαπότογυμναστήριοως

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήρθατε στο Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας του ιστότοπου

Καλώς ήρθατε στο Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας του ιστότοπου Καλώς ήρθατε στο Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας του ιστότοπου www.psychologyonline.gr! Μαζί µε τις καλύτερες ευχές µας για ένα αγωνιστικά επιτυχηµένο καλοκαίρι και τις πιο ξεκούραστες διακοπές, σε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωµάτωση κοινωνικο-ηθικών στόχων στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής Εισηγήτρια: ΜουρατίδουΚατερίνα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ Σερρών katemou@phed-sr.auth.gr Σύγχρονα φαινόµενα στις αυλές των σχολείων Επιθετικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογική υποστήριξη παιδικού αθλητισμού

Ψυχολογική υποστήριξη παιδικού αθλητισμού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΜΚ 208, Διάλεξη 12 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Σχέσεις στάσεων και. Θέµατα που θα αναπτυχθούν. Θεωρία στόχων. Θεωρία κοινωνικής µάθησης

Σχέσεις στάσεων και. Θέµατα που θα αναπτυχθούν. Θεωρία στόχων. Θεωρία κοινωνικής µάθησης Θέµατα που θα αναπτυχθούν Μοντέλο προαγωγής αγωγής υγείας µέσω της φυσικής αγωγής Γ. Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Σχετικές θεωρίες που βοηθούν στον σχεδιασµό προγραµµάτων αγωγής υγείας Θεωρίες στάσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας Σεπτεµβρίου Οκτωβρίου 2009

Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας Σεπτεµβρίου Οκτωβρίου 2009 Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας Σεπτεµβρίου Οκτωβρίου 2009 Το Καλοκαίρι πέρασε γρήγορα µε πολλούς αγώνες και επιδόσεις που µας έκαναν να τρίβουµε τα µάτια µας και να µην πιστεύουµε στα αυτιά µας. Όσο και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΤΑΛΕΝΤΟ. Επιμέλεια football-academies Δευτέρα, 04 Μάρτιος 2013

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΤΑΛΕΝΤΟ. Επιμέλεια football-academies Δευτέρα, 04 Μάρτιος 2013 Στο ποδόσφαιρο η έναρξη της συστηματικής προπονητικής διαδικασίας γίνεται ολοένα και πιο νωρίς. Αυτό πλέον αποτελεί τη βάση της προπονητικής φιλοσοφίας μεγάλων ευρωπαϊκών και όχι μόνο συλλόγων. Η προπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα της παρουσίασης. Τι είναι παρακίνηση; Στοιχεία της παρακίνησης. Λειτουργίες της παρακίνησης. Η παρακίνηση επηρεάζει κυρίως τέσσερις λειτουργίες

Θέµατα της παρουσίασης. Τι είναι παρακίνηση; Στοιχεία της παρακίνησης. Λειτουργίες της παρακίνησης. Η παρακίνηση επηρεάζει κυρίως τέσσερις λειτουργίες ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θέµατα της παρουσίασης Παρακίνηση για επίτευξη στη φυσική αγωγή Σακελλαρίου Κίµων Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 5 ο. Κοινωνικο-γνωστικές Προσεγγίσεις για τη Μάθηση: Θεωρητικές Αρχές και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Κυριακή Γ. Γιώτα Ψυχολόγος MSc., Ph.D.

Μάθημα 5 ο. Κοινωνικο-γνωστικές Προσεγγίσεις για τη Μάθηση: Θεωρητικές Αρχές και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Κυριακή Γ. Γιώτα Ψυχολόγος MSc., Ph.D. Μάθημα 5 ο Κοινωνικο-γνωστικές Προσεγγίσεις για τη Μάθηση: Θεωρητικές Αρχές και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Κυριακή Γ. Γιώτα Ψυχολόγος MSc., Ph.D. Κοινωνικογνωστικές θεωρίες Κοινωνική μάθηση (Bandura) Κοινωνικός

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 5 ο. Κοινωνικο-γνωστικές Προσεγγίσεις για τη Μάθηση: Θεωρητικές Αρχές και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Κυριακή Γ. Γιώτα Ψυχολόγος MSc., Ph.D.

Μάθημα 5 ο. Κοινωνικο-γνωστικές Προσεγγίσεις για τη Μάθηση: Θεωρητικές Αρχές και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Κυριακή Γ. Γιώτα Ψυχολόγος MSc., Ph.D. Μάθημα 5 ο Κοινωνικο-γνωστικές Προσεγγίσεις για τη Μάθηση: Θεωρητικές Αρχές και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Κυριακή Γ. Γιώτα Ψυχολόγος MSc., Ph.D. Κοινωνικογνωστικές θεωρίες Κοινωνική μάθηση (Bandura) Κοινωνικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Μάλλον αγαπάς το ποδόσφαιρο, νομίζεις ότι είναι η ζωή σου και ότι σε ολοκληρώνει συναισθηματικά και σωματικά σαν άνθρωπο.

Μάλλον αγαπάς το ποδόσφαιρο, νομίζεις ότι είναι η ζωή σου και ότι σε ολοκληρώνει συναισθηματικά και σωματικά σαν άνθρωπο. Του George Kakourides* Μπορεί να ονειρεύεσαι ότι κάποτε θα παίζεις σε ένα γήπεδο γεμάτο με φιλάθλους, ένταση και γκολ. Μπορεί να ονειρεύεσαι ολόκληρο γήπεδο να φωνάζει ρυθμικά το όνομα σου. Θέλεις να γίνεις

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αθλήματα σπορ

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αθλήματα σπορ Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αθλήματα σπορ Ενότητα: Αθλητισμός (3 Φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 6 ώρες (3 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: 1. Για τον διδάσκοντα: 1 υπολογιστής με

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Ζουρμπάνος PhD. ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Νίκος Ζουρμπάνος PhD. ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα Νίκος Ζουρμπάνος PhD ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα Η σημαντικότητα της αθλητικής ψυχολογίας Εκεί [στον αγώνα], οι άλλοι, οι θεατές, οι προπονητές, οι αθλητές, παίζουν όλοι το δικό τους παιχνίδι. Εσύ πρέπει να συγκεντρωθείς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Εξάσκησης Ψυχολογικών εξιοτήτων

Πρόγραµµα Εξάσκησης Ψυχολογικών εξιοτήτων Θέµατα διάλεξης Εφαρµογή προγράµµατος εξάσκησης ψυχολογικών δεξιοτήτων Aθλητών & Αθλητριών Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα Τι είναι και ποιοι οι στόχοι του; Λειτουργία ΠΕΨ Ποιός το

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Επιθετικότητα. Βία και επιθετικότητα στον αθλητισµό. ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ έννοια. Θεωρίες για την επιθετικότητα. Ψυχολογικές θεωρίες για την

Επιθετικότητα. Βία και επιθετικότητα στον αθλητισµό. ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ έννοια. Θεωρίες για την επιθετικότητα. Ψυχολογικές θεωρίες για την ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης9 Βία και στον αθλητισµό Μάριος Γούδας Επιθετικότητα - έννοια - διαφορά βίας - ς Θεωρίες

Διαβάστε περισσότερα

"Να είσαι ΕΣΥ! Όλοι οι άλλοι ρόλοι είναι πιασμένοι." Oscar Wilde

Να είσαι ΕΣΥ! Όλοι οι άλλοι ρόλοι είναι πιασμένοι. Oscar Wilde 1 Αγαπημένε μου φίλε/η, "Να είσαι ΕΣΥ! Όλοι οι άλλοι ρόλοι είναι πιασμένοι." Oscar Wilde Θα ήθελα να σε καλωσορίσω σε αυτό το σεμινάριο. Είναι πολύ σημαντικό για εμένα να ξέρεις πώς δεσμεύομαι με το πέρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ. Επιθετικότητα στα σπορ. Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ. Επιθετικότητα στα σπορ. Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 26-10-2008 GOAL NEWS Επιθετικότητα στα σπορ Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Goal news 26-01-2009 Keeier, L. A. (2007). The differences in sport aggression, life aggression, and life assertion

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 1

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 1 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 1 ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ: Σεβασμός Κοινωνική δεξιότητα: Ακούω τον ομιλητή στο μάθημα Στόχοι μαθήματος: Ο μαθητής να: 1. Ονομάζει τα βασικά βήματα της κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Φρόντισε ώστε οι δυνατότητες σου σαν τερματοφύλακας να είναι στο ύψιστο σημείο σε κάθε περίσταση

Φρόντισε ώστε οι δυνατότητες σου σαν τερματοφύλακας να είναι στο ύψιστο σημείο σε κάθε περίσταση «Φρόντισε ώστε οι δυνατότητες σου σαν τερματοφύλακας να είναι στο ύψιστο σημείο σε κάθε περίσταση». Αυτή είναι η συμβουλή του βετεράνου τερματοφύλακα της Tottenham, Brand Friedel. Ποιά είναι η ρουτίνα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές χαλάρωσης στα σχολεία

Τεχνικές χαλάρωσης στα σχολεία Τεχνικές χαλάρωσης στα σχολεία Κατεύθυνση Παιδαγωγικών και Ειδικής Αγωγής Ζ Εξάµηνο Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περιγραφή Μαθήµατος 1) Τι είναι χαλάρωση 2) Περιγραφή 2 τεχνικών χαλάρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητισμός Υψηλού Επιπέδου Στην Αμαλιάδα

Αθλητισμός Υψηλού Επιπέδου Στην Αμαλιάδα Αθλητισμός Υψηλού Επιπέδου Στην Αμαλιάδα Στίβος Ομάδα:Ομάδα Α Μέλη: Αρβανίτη Γεωργία Γκέγκα Ιζαόρα Γρίβα Βασιλική Ζολώτα Ελένη Τσάτσαρη Θεοδώρα 2 ο ΕΠΑ. Λ Αμαλιάδας Α Λυκείου 2013-14 Το άθλημα Γενικά ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΕΜΠΕΤΣΟΣ Ph.D.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΕΜΠΕΤΣΟΣ Ph.D. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΕΜΠΕΤΣΟΣ Ph.D. ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ Προσοχή είναι η διαδικασία που κατευθύνει την πρόσληψη πληροφοριών καθώς αυτές φτάνουν στις αισθήσεις μας. Μέσω των αισθήσεων μας δεχόμαστε πληροφορίες από το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 13 Έλεγχος βάρους και διατροφικές ανωµαλίες στον αγωνιστικό αθλητισµό. Μάριος Γούδας

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 13 Έλεγχος βάρους και διατροφικές ανωµαλίες στον αγωνιστικό αθλητισµό. Μάριος Γούδας ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 13 Έλεγχος βάρους και διατροφικές ανωµαλίες στον αγωνιστικό αθλητισµό Μάριος Γούδας η

Διαβάστε περισσότερα

KIDSCREEN-27. Ερωτηµατολόγιο Υγείας για Παιδιά και Νέους. Έκδοση για Παιδιά και Εφήβους. 8 έως 18 ετών

KIDSCREEN-27. Ερωτηµατολόγιο Υγείας για Παιδιά και Νέους. Έκδοση για Παιδιά και Εφήβους. 8 έως 18 ετών KIDSCREEN-27 Ερωτηµατολόγιο Υγείας για Παιδιά και Νέους Έκδοση για Παιδιά και Εφήβους 8 έως 18 ετών Page 1 of 5 Γειά σου, Ηµεροµηνία: Μήνας Χρόνος Πώς είσαι; Πως νιώθεις; Αυτά είναι τα πράγµατα που θα

Διαβάστε περισσότερα

Σκοποί και στόχοι της Φυσικής Αγωγής

Σκοποί και στόχοι της Φυσικής Αγωγής Σκοποί και στόχοι της Φυσικής Αγωγής Ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου της Φυσικής Αγωγής πρέπει να στηρίζεται: Στα πορίσματα της επιστημονικής έρευνας για τη φυσική κατάσταση και την υγεία των Ελλήνων. Στις

Διαβάστε περισσότερα

Νοερή Απεικόνιση. «Όσο ήμουν στον αέρα, σκεφτόμουνα μόνο ότι ήμουν ένα πουλί που πετούσε πάνω από πόλεις και βουνά.» Bob Beamon

Νοερή Απεικόνιση. «Όσο ήμουν στον αέρα, σκεφτόμουνα μόνο ότι ήμουν ένα πουλί που πετούσε πάνω από πόλεις και βουνά.» Bob Beamon Νοερή Απεικόνιση «Όσο ήμουν στον αέρα, σκεφτόμουνα μόνο ότι ήμουν ένα πουλί που πετούσε πάνω από πόλεις και βουνά.» Bob Beamon ΟΡΙΣΜΟΙ Απεικόνιση: η ικανότητα να φανταστούμε κάποια κίνηση όταν μας ζητηθεί

Διαβάστε περισσότερα

710 -Μάθηση - Απόδοση

710 -Μάθηση - Απόδοση 710 -Μάθηση - Απόδοση Διάλεξη 7η Ποιοτική αξιολόγηση της Κινητικής Συμπεριφοράς Ανατροφοδότηση - Παρέμβαση Η διάλεξη αυτή περιλαμβάνει: Στρατηγικές παρέμβασης γα τη βελτίωση της απόδοσης Οδηγίες για την

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα της διάλεξης. Μέθοδος του αυτοελέγχου. Εισαγωγή. Ποιος παίρνει τις αποφάσεις;

Περιεχόµενα της διάλεξης. Μέθοδος του αυτοελέγχου. Εισαγωγή. Ποιος παίρνει τις αποφάσεις; ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Μέθοδος του αυτοελέγχου Νικόλαος ιγγελίδης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ Περιεχόµενα της διάλεξης Κύρια χαρακτηριστικά της µεθόδου

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα που θα αναπτυχθούν ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Που εστιάζονται οι έρευνες; Επιδηµιολογία - Συµπεριφορά

Θέµατα που θα αναπτυχθούν ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Που εστιάζονται οι έρευνες; Επιδηµιολογία - Συµπεριφορά Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Θέµατα που θα αναπτυχθούν Οι λόγοι για τους οποίους ανέκυψε η ανάγκη χρησιµοποίησης των κοινωνικο-γνωστικών µοντέλων για την ερµηνεία

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΤΑΞΗ Β1

1ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΤΑΞΗ Β1 Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2015-2016 ΤΑΞΗ Β1 ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΑ Ν ΑΓ ΑΑ ΑΔ ΑΧ ΑΕ AE ΑΜ ΑΕ ΑΣ ΒΕ ΒΔ ΒΓ ΒΓ ΒΕ ΒΙ Γ K ΓΕ ΓΝ ΓΓ ΓΙ ΓΧ - ΓΟ Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Γούδας. Ηθική ανάπτυξη και εκπαίδευση. Θέµα διάλεξης 10 Ηθική ανάπτυξη στον αθλητισµό. αναφορά σχετικών παραδειγµάτων αθλητών, µαθητών

Μάριος Γούδας. Ηθική ανάπτυξη και εκπαίδευση. Θέµα διάλεξης 10 Ηθική ανάπτυξη στον αθλητισµό. αναφορά σχετικών παραδειγµάτων αθλητών, µαθητών ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 10 Ηθική ανάπτυξη στον αθλητισµό Μάριος Γούδας Ηθική ανάπτυξη - ορισµοί - ηθική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

KIDSCREEN-52. Ερωτηµατολόγιο Υγείας για Παιδιά και Νέους. Έκδοση για Παιδιά και Εφήβους 8 έως 18 ετών

KIDSCREEN-52. Ερωτηµατολόγιο Υγείας για Παιδιά και Νέους. Έκδοση για Παιδιά και Εφήβους 8 έως 18 ετών KIDSCREEN-52 Ερωτηµατολόγιο Υγείας για Παιδιά και Νέους Έκδοση για Παιδιά και Εφήβους 8 έως 18 ετών Page 1 of 8 Γειά σου, Ηµεροµηνία: Μήνας Χρόνος Πώς είσαι; Πως νιώθεις; Αυτά είναι τα πράγµατα που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΖΑΓΚΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΖΑΓΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΖΑΓΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΝ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ψυχολογικής Προετοιμασίας: Θεωρία, έννοιες και εφαρμογές. Νεκτάριος Α. Σταύρου Αθλητικός Ψυχολόγος

Προγράμματα Ψυχολογικής Προετοιμασίας: Θεωρία, έννοιες και εφαρμογές. Νεκτάριος Α. Σταύρου Αθλητικός Ψυχολόγος Προγράμματα Ψυχολογικής Προετοιμασίας: Θεωρία, έννοιες και εφαρμογές Νεκτάριος Α. Σταύρου Αθλητικός Ψυχολόγος Εισαγωγή Στο πλαίσιο του σύγχρονου αθλητισμού, τόσο οι προπονητές, όσο και οι αθλητές, αναγνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΗΓΟΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΤΙΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 1 2 Η επιτυχία της κατάκτησης

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΜΚ208, Διάλεξη 1η. Εξάσκηση και αξιολόγηση ψυχολογικών δεξιοτήτων

Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΜΚ208, Διάλεξη 1η. Εξάσκηση και αξιολόγηση ψυχολογικών δεξιοτήτων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΜΚ208, Διάλεξη 1η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα διάλεξης. Ψυχολογική Υποστήριξη Αθλητών και Αθλητριών. Τι λείπει;;;!!! Το µεγάλο λάθος ως προπονητές! Το δυναµικό του καθενός µας

Θέµατα διάλεξης. Ψυχολογική Υποστήριξη Αθλητών και Αθλητριών. Τι λείπει;;;!!! Το µεγάλο λάθος ως προπονητές! Το δυναµικό του καθενός µας Θέµατα διάλεξης Ψυχολογική Υποστήριξη Αθλητών και Αθλητριών Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα Φιλοσοφία ψυχολογικής υποστήριξης Περιεχόµενο Ψυχολογικής Υποστήριξης Έννοιες και Ορισµοί

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας Νοεµβρίου εκεµβρίου, 2009

Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας Νοεµβρίου εκεµβρίου, 2009 Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας Νοεµβρίου εκεµβρίου, 2009 Έφτασε και ο Νοέµβριος. Τη στιγµή που γράφονται αυτές οι γραµµές, ο Χειµώνας δεν έχει δείξει ακόµα τις αληθινές διαθέσεις και τα χρώµατα του, ηµερολογιακά

Διαβάστε περισσότερα

17/12/2007. Βασιλική Ζήση, PhD. Ποιότητα ζωής. Είναι ένα συναίσθημα που σχεδόν όλοι καταλαβαίνουμε, αλλά δεν μπορούμε να ορίσουμε (Spirduso, 1995)

17/12/2007. Βασιλική Ζήση, PhD. Ποιότητα ζωής. Είναι ένα συναίσθημα που σχεδόν όλοι καταλαβαίνουμε, αλλά δεν μπορούμε να ορίσουμε (Spirduso, 1995) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Μάθημα: Ψυχολογική Υποστήριξη σε Κλινικούς Πληθυσμούς Γνωστικοί & συναισθηματικοί παράγοντες Γνωστική Ψυχική ευεξία λειτουργία Υγεία & fittness

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ (ΘΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ) Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ (ΘΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ) Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ (ΘΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ) Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 3 ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΩ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΩ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΟΤΑΝ Η ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογικά μοντέλα που σχετίζονται με προγράμματα άσκησης για υγεία. 29/3/2012

Ψυχολογικά μοντέλα που σχετίζονται με προγράμματα άσκησης για υγεία. 29/3/2012 Ψυχολογικά μοντέλα που σχετίζονται με προγράμματα άσκησης για υγεία. Θέματα που θα αναπτυχθούν Σχετικές θεωρίες που ερμηνεύουν συμπεριφορές άσκησης και υγείας. Μοντέλα άσκησης και υγείας. Παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

Του Βασίλη Παπαδάκη* Οι "μεταγραφές" στο παιδικό ποδόσφαιρο: Ένα παιχνίδι στην πλάτη των Παιδιών από Προπονητές

Του Βασίλη Παπαδάκη* Οι μεταγραφές στο παιδικό ποδόσφαιρο: Ένα παιχνίδι στην πλάτη των Παιδιών από Προπονητές Του Βασίλη Παπαδάκη* Τα παιδιά συμμετέχουν σε ένα άθλημα για να διασκεδάσουν, να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, να αποτελέσουν μέλη μιας ομάδας, να κερδίσουν αναγνώριση, καλή φυσική κατάσταση και να ζήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Κοµούτος. Σ.Ε.Φ.Α.Α., Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας

Νικόλαος Κοµούτος. Σ.Ε.Φ.Α.Α., Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Αποτελεσματικός προπονητής Παρατήρηση (βίντεο) Νικόλαος Κοµούτος Σ.Ε.Φ.Α.Α., Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Τι είναι προπονητική? Η προπονητική έχει χαρακτηριστεί σαν µια τέχνη µε γνώµονα τις αθλητικές επιστήµες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ

Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ Θέματα που θα μελετηθούν Ψυχολογικοί παράγοντες και οφέλη που σχετίζονται με την άσκηση των ατόμων με κινητικές ιδιαιτερότητες, Ψυχολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Θέµατα που θα αναπτυχθούν Οι λόγοι για τους οποίους ανέκυψε η ανάγκη χρησιµοποίησης των κοινωνικο-γνωστικών µοντέλων για την ερµηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής

Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΜΚ208, Διάλεξη 9η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογικές παράμετροι της διαιτησίας. Γ. Γεωργουλέας 21 ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο ΟΔΒΕ Καλαμάτα 28/9/2013

Ψυχολογικές παράμετροι της διαιτησίας. Γ. Γεωργουλέας 21 ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο ΟΔΒΕ Καλαμάτα 28/9/2013 Ψυχολογικές παράμετροι της διαιτησίας Γ. Γεωργουλέας 21 ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο ΟΔΒΕ Καλαμάτα 28/9/2013 Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός «καλού», καταξιωμένου, «πετυχημένου» διαιτητή; Οι ικανότητες

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Μαθήματος: Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες για Ανάπτυξη Αυτοπεποίθησης και Τεχνικών Επίλυσης Διαφορών

Σχέδιο Μαθήματος: Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες για Ανάπτυξη Αυτοπεποίθησης και Τεχνικών Επίλυσης Διαφορών Σχέδιο Μαθήματος: Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες για Ανάπτυξη Αυτοπεποίθησης και Τεχνικών Επίλυσης Διαφορών Διάρκεια: Περιληπτική Περιγραφή: Δύο 45λεπτες διδακτικές περίοδοι Η πρώτη περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Σκοποί και στόχοι της Φυσικής Αγωγής

Σκοποί και στόχοι της Φυσικής Αγωγής Σκοποί και στόχοι της Φυσικής Αγωγής Σκοποί ελληνικού αναλυτικού προγράμματος σπουδών «Nα συμβάλει κατά προτεραιότητα στη σωματική ανάπτυξη των μαθητών και παράλληλα να βοηθήσει στην ψυχική και πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημιουργίας - γέννησης του αθλήματος έχει καταγραφεί η 29 Δεκεμβρίου 1891

Ημερομηνία δημιουργίας - γέννησης του αθλήματος έχει καταγραφεί η 29 Δεκεμβρίου 1891 Η καλαθοσφαίριση ή πιο συχνά μπάσκετ, είναι ένα ομαδικό άθλημα Ημερομηνία δημιουργίας - γέννησης του αθλήματος έχει καταγραφεί η 29 Δεκεμβρίου 1891 Δημιουργός του ήταν ο Καναδός, καθηγητής φυσικής αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Βελτίωση Προσωπικών Δεξιοτήτων. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ανάπτυξη και Βελτίωση Προσωπικών Δεξιοτήτων. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανάπτυξη και Βελτίωση Προσωπικών Δεξιοτήτων Σκοποί του προγράμματος 1. Γνωριμία με τα 5 έγγραφα του Europass Βιογραφικό Σημείωμα Europass Γλωσσικό Διαβατήριο Europass Κινητικότητα Europass Συμπλήρωμα Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική αγωγή για το γυµνάσιο

Φυσική αγωγή για το γυµνάσιο Φυσική αγωγή για το γυµνάσιο ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Καθηγητής Τζιαµούρτας Αθανάσιος Επίκουρος καθηγητής Νάτσης Πέτρος ΚΦΑ Κοσµίδου Ευδοξία ΚΦΑ ΤΕΦΑΑ/ Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τι καλύπτει το βιβλίο Βασικά γνωστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 4 ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΩ ΤΟ ΦΟΒΟ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΦΟΒΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Εάν ο φόβος για τις εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ Αγγελική Γουδέλη, 2011 Κοινωνικό Άγχος Αμηχανία Φόβος Το κοινωνικό άγχος, ή αλλιώς κοινωνική φοβία, θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις φυσικής και Δυσλεξία

Ασκήσεις φυσικής και Δυσλεξία Ασκήσεις φυσικής και Δυσλεξία 1. Εισαγωγή 2. Τύποι 3. Ασκήσεις Γρηγοριάδης Ιωάννης Φυσική Η φυσική αποτελεί πεδίο στο οποίο μπορούν να διαπρέψουν οι μαθητές με δυσλεξία καθώς η ιδιαιτερότητα τους, τους

Διαβάστε περισσότερα

Μανώλης Ισχάκης - Πνευματικά δικαιώματα -www.manolisischakis.gr για περισσότερη εκπαίδευση

Μανώλης Ισχάκης - Πνευματικά δικαιώματα -www.manolisischakis.gr για περισσότερη εκπαίδευση 1 Τέταρτο Μάθημα Οδηγός Δραστηριότητας Επισκόπηση... 3 Περίληψη... 3-5 Ώρα για δράση... 6-14 Σημειώσεις... 15 2 Μάθημα Πέμπτο- Επισκόπηση Σε αυτό το μάθημα θα μάθεις πώς να διαχειριστείς την λεπτή γραμμή

Διαβάστε περισσότερα