ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΓΕΙΑΣ. Μεταπτυχιακή Διατριβή του Φοιτητή: Χρήστου Χαράλαμπος Σπυρίδων Επιβλέπων: Καθηγητής Παλληκαράκης Νικόλαος Πάτρα 2009

2 Περιεχόμενα ΣΥΝΟΨΗ Εισαγωγή Γενικά Σκοπός της εργασίας Διάρθρωση της Εργασίας Θεωρητικό υπόβαθρο Εισαγωγή Η κοινωνιολογία της Υγείας Ορισμός Πληροφοριακού Συστήματος Νοσοκομείου Τηλεματική Βασικές Έννοιες και Ορισμοί Τι είναι η Τηλεματική Τήλε-Ιατρική Ηλεκτρονικός Φάκελος και Ηλεκτρονική Κάρτα Υγείας Ιστορική Αναδρομή του Ηλεκτρονικού Φακέλου Τεχνολογίες Επικοινωνιών Ο Ρόλος του Open Source στα Π.Σ.Υ OpenSDE Ηλεκτρονική Καταγραφή Ασθενών Έξυπνες Κάρτες (Smart Cards) Διερεύνηση της κατάστασης στην Ελλάδα Εισαγωγή Α Μέρος : Έρευνα στο Νοσοκομείο Λευκάδας Β Μέρος: Έρευνα με ερωτηματολόγιο Αποτελέσματα έρευνας Προβληματισμοί και συμπεράσματα

3 4. Τεχνολογίες και Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν Τεχνολογίες ΗTML PHP SQL SHTTP και SSL Εργαλεία Apache Server MySQL PhpMyAdmin DreamWeaver Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων Εισαγωγή Διαγράμματα Οντοτήτων-Συσχετίσεων Πίνακας 00_patient_info Πίνακας 01_patient_life_style Πίνακας 02_pregnancy_info Πίνακας 03_patient_smoking_info Πίνακας 04_quit_smoking_history Πίνακας 05_methods_quit_smoking Πίνακας 06_difficulties_failure_stop_smoking Πίνακας 07_reason_guit_smoking_in_future Πίνακας 08_thoughts_quit_smoking Πίνακας 09_dsm_iv_test Πίνακας 10_ftnd_test Πίνακας 11_natural_test Πίνακας 12_spirometrisi Πίνακας 13_patient_history Πίνακας 14_patient_medication Πίνακας 15_patient_countercheck Πίνακας 16_zung_meter

4 6. Παρουσίαση της Εφαρμογής Εισαγωγή Σενάριο Χρήσης του συστήματος Σύνδεση με το σύστημα (Login) Διαχείριση Χρηστών Κατηγοριοποίηση Χρηστών Λογαριασμοί λογαριασμών χρηστών Συμπλήρωση ερωτηματολογίου Διαχείριση ερωτηματολογίων Υλοποίηση σε PHP Λογική οργάνωση εφαρμογής Ανάλυση του κώδικα PHP Αρχείο Dbase.php Αρχείο forms.php Αρχείο Library.php Αρχείο index.php Συμπεράσματα - Προτάσεις Ανασκόπηση Εργασίας Μελλοντικές επεκτάσεις Συμπεράσματα από την έρευνα Επίλογος...94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A Ερωτηματολόγιο Πνευμονολογικώ Παθήσεων...96 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B - Κώδικας PHP index.php dbase.php Forms.php Library.php Style.css ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

5 ΣΥΝΟΨΗ Το πληροφοριακά συστήματα βρίσκουν ολοένα και αυξανόμενες εφαρμογές στο χώρο της υγείας. Μία από αυτές αποτελεί ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (Η.Φ.Υ), ο οποίος επεκτείνει τον παραδοσιακό ιατρικό φάκελο ασθενή σε δυνατότητες και λειτουργίες. Η παρούσα εργασία ασχολείται με το πεδίο αυτό και συγκεκριμένα με το σχεδιασμό, τη μελέτη και την υλοποίηση ενός Η.Φ.Υ. εξειδικευμένο σε πνευμονολογικές παθήσεις. Η εφαρμογή που θα υλοποιηθεί είναι διαδικτυακή και βασίζεται σε σύγχρονες τεχνολογίες όπως είναι η PHP και η SQL. Περιλαμβάνει τη διαχείριση των πληροφοριών ενός ιατρικού φάκελου αλλά και ένα προηγμένο σύστημα διαχείρισης χρηστών. Παράλληλα δε θα αναλυθούν από θεωρητική σκοπιά όλες οι πτυχές του πεδίου μελέτης, ενώ θα γίνει και μία προσπάθεια επικαιροποίησης στη σημερινή πραγματικότητα στην Ελλάδα. 5

6 1. Εισαγωγή 1.1. Γενικά Δύο από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες επιστήμες αποτελούν η Πληροφορική και η Ιατρική. Είναι μάλιστα τόσο μεγάλο το εύρος που καλύπτουν που είναι λογικό να βρίσκουν κοινό έδαφος και κοινά πεδία εφαρμογής. Είναι για παράδειγμα αναμφισβήτητη η συνεισφορά της πληροφορικής στην εξέλιξη των ιατρικών οργάνων, στην προώθηση της ιατρικής έρευνας μέσα από προσομοιώσεις κλπ, ενώ και η πληροφορική έχει εμπνευστεί από την βιολογία για να αναπτύξει για παράδειγμα τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα. Ένας από του σημαντικότερους τομείς στους οποίους η πληροφορική διευκολύνει το έργο της ιατρικής αφορά την οργάνωση και τη διαχείριση μεγάλου όγκου πληροφοριών, όπως για παράδειγμα είναι αυτές που περιλαμβάνει ένας ιατρικός φάκελος ασθενούς. Είναι μεγάλη η ανάγκη να υπάρχει ένας εύκολος και λειτουργικός τρόπος να καταγράφεται το ιατρικό ιστορικό ενός ασθενή σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες που τον αφορούν. Ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας υλοποιεί αυτό το έργο, και αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τον ιατρό, ο οποίος έχει περισσότερη πληροφορία για να κάνει μία σωστή και ταχύτερη διάγνωση αλλά και να αντιμετωπίσει πιθανά προβλήματα όπως είναι πχ αλλεργίες σε φάρμακα κλπ Σκοπός της εργασίας Στόχος της παρούσας Διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη και η υλοποίηση ενός ηλεκτρονικού φάκελου υγείας εξειδικευμένο σε πνευμονολογικές παθήσεις. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει το στάδιο του σχεδιασμού και το στάδιο της υλοποίησης. Η εφαρμογή που θα υλοποιηθεί έχει μεγάλο εύρος εφαρμογών και για αυτό το λόγο πρέπει να έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζεται και να κλιμακώνεται σε διαφορετικά περιβάλλοντα, αλλά και να έχει χαμηλές απαιτήσεις συστήματος. Σημαντικός παράγοντας είναι επίσης η ασφάλεια, καθώς γίνεται διαχείριση ευαίσθητων ιατρικών δεδομένων, που προστατεύονται από το ιατρικό απόρρητο. Έτσι λοιπόν είναι απαραίτητο 6

7 να αναπτυχθεί παράλληλα ένα σύστημα διαχείρισης χρηστών και διαβάθμισης των ρόλων τους. Τέλος η υλοποίηση πρέπει να βασίζεται σε ανοικτές αρχιτεκτονικές, να είναι επεκτάσιμη και συντηρήσιμη. Για αυτό το λόγο θα προτιμηθούν Παράλληλα με την υλοποίηση θα διερευνηθεί το θεωρητικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο στηρίζεται η παρούσα εργασία, ενώ θα γίνει και μία προσπάθεια καταγραφής της κατάστασης στην Ελλάδα Διάρθρωση της Εργασίας Το πρώτο μέρος της εργασίας περιλαμβάνει μία ανάλυση του θεωρητικού υπόβαθρου και επεξήγηση κάποιων παραμέτρων που θα ληφθούν υπόψη κατά την υλοποίηση. Αρχικά θα γίνει μία αναφορά στον ρόλο των Πληροφοριακών Συστημάτων και της Τηλεματικής στον τομέα της Υγείας, και θα αναλυθούν κάποιες βασικές έννοιες. Στη συνέχεια θα οριστούν οι έννοιες του Ηλεκτρονικού Φάκελου και της Ηλεκτρονικής Καρτέλας Υγείας στην οργάνωση τη λειτουργία και τη δομή μίας νοσοκομειακής μονάδας. Το δεύτερο μέρος της εργασίας περιλαμβάνει μία διερεύνηση των συνθηκών στην Ελλάδα, όσον αφορά την αποδοχή των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής στο χώρο της υγείας. Η έρευνα έγινε τοπικά στην πόλη της Λευκάδας και έγινε σε δύο φάσεις: Πρώτον με επίσκεψη στο νοσοκομείο και καταγραφή των υπαρχόντων δυνατοτήτων καθώς και των αναγκών, και δεύτερον μέσα στην τοπική κοινωνία με τη μέθοδο του ερωτηματολογίου για τη διερεύνηση της γνώσης και της αποδοχής των νέων τεχνολογιών στο χώρο της υγείας από το κοινό. Το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας περιλαμβάνει την υλοποίηση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας. Στο μέρος αυτό γίνεται αρχικά μία ανάλυση των αναγκών και καθορισμός των προδιαγραφών του συστήματος και αναλύεται ένα σενάριο χρήσης (case study). Στο τμήμα αυτό θα γίνει και μία παρουσίαση των εργαλείων και των τεχνολογιών που θα χρησιμοποιηθούν, όπως είναι για παράδειγμα η PHP και η SQL. Τέλος θα γίνει αναλυτική περιγραφή της εφαρμογής που υλοποιήθηκε και θα αιτιολογηθούν οι επιλογές που έχουν γίνει. Το τελευταίο τμήμα της εργασίας περιλαμβάνει κάποια συμπεράσματα και προβληματισμούς που προκύπτουν. Επίσης γίνονται κάποιες προτάσεις για περεταίρω αξιοποίηση και επέκταση της στο μέλλον. 7

8 Τέλος στα παραρτήματα Α και Β υπάρχουν το πλήρες ερωτηματολόγιο πάνω στο οποίο βασίστηκε η υλοποίηση του ηλεκτρονικού φάκελου υγείας καθώς και ο πλήρης κώδικας PHP που αναπτύχθηκε αντίστοιχα. 8

9 2. Θεωρητικό υπόβαθρο 2.1. Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό θα αναλυθεί η συνεισφορά των πληροφοριακών συστημάτων στο χώρο της υγείας. Θα αναλυθούν οι έννοιες της τηλεματικής και της τηλε-ιατρικής και στη συνέχεια θα γίνει εξειδίκευση στον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο και τις εφαρμογές των έξυπνων καρτών (smart cards) στην υγεία. Παράλληλα Θα γίνουν κάποιες αναφορές σε έρευνες και μελέτες που έχουν γίνει σε αυτό το πεδίο Η κοινωνιολογία της Υγείας Η αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας ενός ατόμου εξαρτάται από το κοινωνικό-οικονομικό του υπόβαθρο. Η οικονομική ευρωστία παίζει καθοριστικό ρόλο στην συχνότητα αλλά και στην ποιότητα με την οποία ένας άνθρωπος χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες υγείας. Η κοινωνιολογία στον τομέα των υπηρεσιών υγείας φέρει αξιοκρατική σφραγίδα και δίκαιη κατανομή των υπηρεσιών υγείας προς όλους τους πολίτες. Βοηθά στην εκτίμηση της επάρκειας και στην αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών υγείας. Κύριος στόχος του σημερινού συστήματος υγείας είναι η προαγωγή, η επαναφορά και η διατήρηση της υγείας, κάνοντας χρήση της τεχνολογίας και των Η/Υ αλλά και με την ποιοτική συμβολή των ιατρών και των λοιπών εμπλεκομένων του συστήματος υγείας. Τα συστήματα υγείας έχουν τέσσερις βασικούς στόχους. [1]. Να βελτιώνουν την υγεία του πληθυσμού Να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πολιτών Να παρέχουν οικονομική προστασία στον πολίτη για τις δαπάνες υγείας και Να θεραπεύουν την ασθένεια με ποιοτική ιατροφαρμακευτική φροντίδα. Οι υπηρεσίες της τεχνολογίας στον χώρο της σύγχρονης υγείας παίζουν πρωτεύοντα ρόλο και είναι ένας κρίσιμος παράγοντας στην πρόληψη, στην διάγνωση και στην αντιμετώπιση των ασθενειών. Η εισαγωγή των Η/Υ στο σύστημα υγείας βελτίωσε 9

10 τον χρόνο και την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας. Οι Η/Υ είναι σε θέση σήμερα να εκτελούν με επιτυχία όλες τις εξετάσεις, να παράγουν αποτελέσματα, να βοηθούν στη λήψη αποφάσεων και να κατευθύνουν το επίπεδο υγείας μιας χώρας σε υψηλότερο βαθμό. [2] 2.3. Ορισμός Πληροφοριακού Συστήματος Νοσοκομείου Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Νοσοκομείου (ΟΠΣΝ), είναι το σύνολο των επιμέρους εφαρμογών πληροφορικής, οι οποίες διαλειτουργούν και καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρησιακών απαιτήσεων ενός νοσοκομείου. Υποσυστήματα του ΟΠΣΝ, μπορεί να είναι: Το Ιατρικό Πληροφοριακό Σύστημα (Ι.Π.Σ.Ν) που υποστηρίζει μηχανογραφικά όλη την επιστημονική και οικονομική παρακολούθηση ασθενών τόσο εσωτερικών όσο και εξωτερικών. Το Διαχειριστικό Πληροφοριακό Σύστημα Νοσοκομείου (ΔΠΣΝ), το back-office κομμάτι που καλύπτει τις ευρύτερες διοικητικές και οικονομικές ανάγκες του νοσοκομείου. [2]. Σε αυτό το σημείο θα αναφέρουμε τα Πληροφοριακό Σύστημα Εργαστηρίων (LIS). Είναι ένα σύνολο από ευέλικτα τμήματα, καθένα από τα οποία έχει διαφορετικές αρμοδιότητες, όπως είναι η παρακολούθηση των εξετάσεων των ασθενών, η παρακολούθηση των εργαστηρίων, της κλινικής, του ασφαλιστικού φορέα κ.α. Η σύνδεση γίνεται μέσω ειδικών διατάξεων που καταλήγουν σε έναν Η/Υ. Κάποια βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος είναι ακόλουθα: Μονόδρομη και αμφίδρομη επικοινωνία με πληθώρα αυτόματων αναλυτών Παραγγελία εργαστηριακών εξετάσεων σε πραγματικό χρόνο Έγκριση και ανάγνωση αποτελεσμάτων σε πραγματικό χρόνο Δυνατότητα σύνδεσης αποτελεσμάτων και διαγνώσεων Διαχείριση ποιότητας ιατρικών συσκευών Παρακολούθηση αναλώσιμων Στατιστική ανάλυση 10

11 Οι νοσοκομειακές εκδόσεις των προγραμμάτων για την διαχείριση και την αυτοματοποίηση ιατρικών εργαστηρίων, είναι προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες και φυσικά στον τρόπο λειτουργίας των εργαστηρίων μεγάλων ή μικρών νοσοκομείων. Το σύστημα των εργαστηρίων χρησιμοποιεί αυτόματους αναλυτές και μεθόδους ομαδοποιώντας τα αποτελέσματα του ασθενή και τα συγκρίνει με τα αποτελέσματα προηγούμενων εξετάσεων. Μερικά από τα χαρακτηριστικά του συστήματος είναι τα εξής: Αυτόματοι Αναλυτές Σύστημα Bar Code Έλεγχος Ποιότητας Τοπικός Ιατρικός Φάκελος Αναφορές Στατιστικές Δίκτυο και Χρήστες Το LIS μπορεί να υποστηρίζει απεριόριστο αριθμό χρηστών που ο καθένας έχει διαφορετικές αρμοδιότητες και προσβάσεις στις διακινούμενες πληροφορίες[2]. Επίσης Η έννοια της Προστασίας και ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων (Information Security System), είναι συνυφασμένη με τρείς βασικές έννοιες: Την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών(confidentially) Την ακεραιότητα των πληροφοριών (integrity) Διαθεσιμότητα των πληροφοριών (availability) [3] Τηλεματική Βασικές Έννοιες και Ορισμοί Τι είναι η Τηλεματική Ο όρος Τηλεματική (Telematics) παράγεται από την συνένωση των όρων Τηλεπικοινωνίες και Πληροφορική (Telecommunications + Informatics) και αποδίδεται επίσης ως Τηλεπληροφορική. Ουσιαστικά ο όρος εννοεί την μετάδοση μέσω τηλεπικοινωνιακών υποδομών, οποιασδήποτε ψηφιακής πληροφορίας. Μέσω των υπηρεσιών και των προϊόντων της Τηλεματικής είναι δυνατόν να διαχειριστούμε, να μεταδώσουμε, να αποθηκεύσουμε και να ανακτήσουμε πληροφορίες με τη μορφή κειμένου, ήχου, εικόνας ή βίντεο. [4]. 11

12 . Τηλεπικοινωνίες Τηλεματική Πληροφορική Εικόνα 1- Τηλεπικοινωνίες- Πληροφορική- Τηλεματική Η σημασία της Τηλεματικής στην Υγεία και η χρήση Τηλεματικών εφαρμογών και υπηρεσιών κρίνεται ως απαραίτητη και κρίσιμη όταν οι περιστάσεις το απαιτούν. Η λήψη μιας επιτυχημένης απόφασης από μέρος των ιατρών για την ζωή του ασθενούς επιλέγεται από έγκυρα στοιχεία που είναι καταχωρημένα σε βάσεις δεδομένων τοπικά στο ίδιο νοσοκομείο όπου βρίσκεται ο ασθενής ή σε βάσεις δεδομένων που βρίσκονται σε απόσταση. Η δυνατότητα πρόσβασης στις κρίσιμες πληροφορίες πρέπει να έχει σύμμαχο την ταχύτητα και την αξιοπιστία. Οι ανάγνωση των πληροφοριών αυτών χωρίς την βοήθεια των εφαρμογών της Τηλεματικής καθώς και την βοήθεια των δικτύων υπολογιστών θα ήταν ανέφικτη. Με τη ραγδαία ανάπτυξη της πληροφορικής τα τελευταία χρόνια, οι εφαρμογές της Τηλεματικής έχουν πληθύνει σε τέτοιο βαθμό ώστε να αξιοποιούνται σε διαφόρους τομείς. Οι εφαρμογές αυτές μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν σε οποιαδήποτε πτυχή της ανθρώπινης δραστηριότητας και να αποτελέσουν εργαλεία για την καθημερινότητα μας. Παρακάτω θα γίνει προσπάθεια αναφοράς διαφόρων εφαρμογών και υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται τόσο σε ιατρικό επίπεδο υγείας όσο και σε καθημερινές δραστηριότητες του σύγχρονου ανθρώπου, όπως : Τήλε - κειμενογραφία (Τeletext) Τήλε - εργασία (teleworking ή telecommuting) Τήλε- ηχοπληροφόρηση (Αudiotext) Τήλε - εικονογραφία (Videotext) Τήλε εκπαίδευση Τηλεδιάγνωση (Telediagnosis) και Τηλεσυμβουλευτική (Teleconsultation) 12

13 Κατ οίκον φροντίδα: Τηλεμετρία (Telemetry) & Τηλεπαρακολούθηση (Telemonitoring) Τήλε - διαχείριση Βίντεο- διάσκεψη Εικονική Πραγματικότητα Εικονικός Ιατρός & Εικονική Διάγνωση Τήλε-Ιατρική Ως Τήλε-Ιατρική θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε την εξ αποστάσεως εκτέλεση ιατρικών πράξεων. [6].. ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ Εικόνα 2- Τήλε-Ιατρική Οι υπηρεσίες της Τηλε-Ιατρικής παρέχουν ένα σύστημα διαχείρισης και διακίνησης ιατρικών πληροφοριών (καρδιογραφήματα, υπερηχογραφήματα, τομογραφίες κ.λπ.) με πλήθος εφαρμογών στους τομείς διάγνωσης, θεραπείας και εκπαίδευσης των ιατρών. Έχοντας ως κριτήριο τη χρήση των τηλεπικοινωνιακών και πληροφορικών 13

14 συστημάτων αλλά και τη μετατροπή της ιατρικής πληροφορίας σε ηλεκτρονική μορφή, μπορούμε να διακρίνουμε τις παρακάτω κύριες κατευθύνσεις υπηρεσιών και εφαρμογών: Τηλε-Διάγνωση: Καλύπτει την από απόσταση μελέτη από ειδικούς των αποτελεσμάτων των ιατρικών εξετάσεων και τη σύνταξη σχετικών αναφορών. Τηλε-Θεραπεία: Καλύπτει την από απόσταση παρακολούθηση ασθενών όπου ο ασθενής επισκεπτόμενος το κοντινότερο ιατρικό κέντρο από τον τόπο διαμονής του, μπορεί και τυγχάνει ιατρικής φροντίδας από απομακρυσμένο ιατρικό προσωπικό. Τηλε-Εκπαίδευση: Καλύπτει τις ανάγκες του ενεργού ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού για συνεχή ενημέρωση σε διαφόρους τομείς της ιατρικής. Επιπλέον, εξασφαλίζεται εκπαίδευση του υγιούς πληθυσμού μέσω προγραμμάτων Αγωγής Υγείας έτσι ώστε να αναπτύξουν μια «υγιή» συμπεριφορά και νοοτροπία. Τηλε-Συμβουλευτική: Καλύπτει την ανάγκη ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των γιατρών καθώς και την οργάνωση συμβουλίων από ειδικούς γιατρούς για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων σύνθετων και πολλές φορές επικίνδυνων καταστάσεων, όπου απαιτείται η ταυτόχρονη μελέτη της κατάστασης του ασθενούς από γιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων. Τηλε-Χειρουργική: Εξυπηρετεί την ανάγκη γνωστοποίησης και διάδοσης εξειδικευμένων χειρουργικών τεχνικών και γνώσεων, διευκολύνοντας την αρτιότερη και αποτελεσματικότερη εκπαίδευση, καθώς και την εξάπλωση των λαπαροσκοπικών χειρουργικών διαδικασιών. Η χρήση ρομποτικών συσκευών επιτρέπει στους απομακρυσμένους χειρούργους να συμμετέχουν ενεργά στη χειρουργική διαδικασία. Υποστήριξη διακομιστικών σταθμών: Αναφέρεται στις υπηρεσίες παροχής άμεσης βοήθειας, οι οποίες στην Ελλάδα παρέχονται από το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ). Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν, τόσο την παροχή άμεσης βοήθειας για την προσωρινή ιατρική αντιμετώπιση ενός προβλήματος, όσο και την κατάλληλη υποστήριξη κατά τη μεταφορά των ασθενών σε οργανωμένο χώρο επείγουσας ιατρικής[1]. Για την υποστήριξη των ασθενών κατά τη 14

15 μεταφορά τους είναι αναγκαία η διασύνδεση των διακομιστικών σταθμών πρώτων βοηθειών (ΕΚΑΒ, ασθενοφόρα, κ.λπ.)με ποικίλες ιατρικές μονάδες (π.χ. νοσοκομεία, κέντρα υγείας, κ.λπ.).[1] Τέτοιοι χώροι είναι οι σταθμοί πρώτων βοηθειών, τα εξωτερικά ιατρεία επειγόντων περιστατικών, οι μονάδες εντατικής θεραπείας, τα χειρουργεία, οι χώροι 24ωρης νοσηλείας, κ.λπ. [6]. Η έλευση της Κοινωνίας της Πληροφορίας έδωσε μια νέα πνοή στο χώρο της Υγείας και έφερε την ελπίδα σε πολλούς ασθενείς, αφού πλέον καθίσταται δυνατή η ηλεκτρονική διασύνδεση των υγειονομικών μονάδων και η εξ αποστάσεως συνεργασία του ιατρικού δυναμικού, κάτι που έχει σαν αποτέλεσμα την βελτίωση των παροχών υγείας για κάθε ασθενή, όσο μακριά κι αν βρίσκεται το άτομο. Οι εφαρμογές της Κοινωνίας της Πληροφορίας αλλάζουν σημαντικά το τοπίο στο χώρο της Υγείας, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην εφαρμογή της Τηλε-Ιατρικής. Μερικά βασικά οφέλη από την χρήση της Τηλε-Ιατρικής για γιατρούς και ασθενείς είναι τα εξής: Άμεση επικοινωνία μεταξύ των ιατρών που βρίσκονται σε απομακρυσμένες κυρίως περιοχές για ανταλλαγή απόψεων και αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, έτσι ώστε να μην χάνεται πολύτιμος χρόνος, γεγονός που θα μπορούσε να «παίξει» καταλυτικό ρόλο στην πορεία του ασθενούς. Δραστική μείωση του χρόνου επικοινωνίας μεταξύ νοσοκομείων και ιατρών. Ελαχιστοποίηση της άσκοπης μετακίνησης των ασθενών που συνεπάγεται μείωση κόστους αλλά και επιβάρυνση της υγείας του ασθενούς πολλές φορές και μοιραία κατάληξη στο τέλος. Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Ευρεία κάλυψη ιατρικών περιστατικών προκειμένου να μην χρειάζεται ο πάσχων από κάποιο νόσημα να περιπλανιέται από νοσοκομείο σε νοσοκομείο και από κλινική σε κλινική για να εξυπηρετηθεί. Αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάζονται σε απομακρυσμένες και απομονωμένες περιοχές και σε μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας μέσω των εφαρμογών της Τηλεματικής. Εκσυγχρονισμός του περιβάλλοντος εργασίας του ιατρικού προσωπικού με χρήση σύγχρονης τεχνολογίας και υπηρεσιών βάσει διεθνών προτύπων που τους 15

16 εξασφαλίζει μεγαλύτερη «άνεση» στην εργασία τους άρα και καλύτερη απόδοση αλλά και γρηγορότερη αντιμετώπιση των περιστατικών. Διευκόλυνση και αναβάθμιση της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ιατρών, έτσι ώστε οι γνώσεις τους να μην περιορίζονται σε ένα μόνο γνωστικό επίπεδο και να μπορούν να επέμβουν σε περιπτώσεις όπου παλαιότερα θα ήταν σχεδόν αδύνατο να αντιμετωπίσουν. [6] Ηλεκτρονικός Φάκελος και Ηλεκτρονική Κάρτα Υγείας Ιστορική Αναδρομή του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ο ηλεκτρονικός φάκελος ήρθε στην «επιφάνεια» ύστερα από την ιδέα που είχε ο Δρ. William Edward Hammond το 1969, για ένα μέρος στο οποίο θα αποθηκεύονταν τα δεδομένα και οι πληροφορίες ενός ασθενούς. για πάντα, προσφέροντας του έτσι καλύτερες υπηρεσίες, αφού ο ηλεκτρονικός αυτός φάκελος εμπεριέχει όλο το ιστορικό του ασθενή και επομένως υπάρχει καλύτερη και πιο γρήγορη αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων υγείας. [6]. Συνήθης φάκελος Καρτέλα Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα: Εύκολα μεταφέρεται και εύκολα ψάχνεται, Χαµηλό κόστος, ελεύθερο format, Γρήγορη προσθήκη στοιχείων και Είναι προσπελάσιμος σε µία µόνο θέση Ηλεκτρονικός φάκελος (πλεονεκτήματα & μειονεκτήματα): Είναι προσπελάσιμος από περισσότερες θέσεις και από περισσότερα άτοµα Εύκολα αναζητούνται και διαβάζονται οι πληροφορίες Αποτελεί καλή βάση για ανάλυση των δεδομένων και λήψη αποφάσεων Είναι συνεπής και ενημερώνεται διαρκώς Απαιτεί εκπαιδευμένο προσωπικό Η εισαγωγή στοιχείων απαιτεί περισσότερο χρόνο Έχει υψηλότερο κόστος [6]. 16

17 Οι ιατρικοί φάκελοι ταξινομούνται σε σχέση µε το περιεχόμενο: Φάκελος ενδονοσοκομειακών ασθενών, Φάκελος εξω-νοσοκομειακών ασθενών, Φάκελος Φροντίδας Υγείας και τη δοµή: Φάκελος προσανατολισμένος στο πρόβληµα, Φάκελος προσανατολισμένος στο χρόνο, Φάκελος προσανατολισμένος στην εργασία.[6] Ένας Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας μπορεί να εμπεριέχει τα παρακάτω Κλινικά δεδομένα διαγνώσεις Νοσηλείες Εγχειρήσεις Τιμές εργαστηριακών εξετάσεων Ιατρικές πράξεις Παραπεμπτικά - Γνωματεύσεις Ιατρικό ιστορικό Risk Factors Ιατρικές εικόνες Δημογραφικά στοιχεία Διαχειριστικά οικονομικά στοιχεία ιατρικών πράξεων και νοσηλειών Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη [6]. Παρακάτω θα γίνει μία ανάλυση της έκθεσης HealthInfoCDA η οποία σχετίζεται με ηλεκτρονικές καταγραφές στην υγεία HealthInfoCDA: Η HealthInfoCDA δηλώνει µια εκπαιδευτική ανακάλυψη της πληροφορικής της υγείας για τη µάθηση σχετικά µε την κλινική διαδικασία µέσω της χρήσης την Αρχιτεκτονική Κλινικών Εγγράφων (Clinical Document Architecture-CDA). Υποθέτουν ότι αυτά τα κοινά δεδοµένα για µια ηλεκτρονική ιατρική εγγραφή µπορούν να παρέχουν περιεχόµενο για µια υποθετική βάση για την γνώση του πως λαµβάνουµε αποφάσεις. Η ιατρική εγγραφή παρέχει ένα µοιρασµένο περιβάλλον συντονίζει την διανοµή της ιατρικής φροντίδας και αυτό είναι ένα οριακό αντικείµενο το οποίο ικανοποιεί την πληροφοριακή απαίτηση των πολλαπλών κοινοτήτων εξάσκησης. Αυτή η µελέτη µεταφέρει κλινική αφήγηση σε 3 µονάδες φυσικοθεραπείας µε πολλές γνώσεις: υποθετική περιγραφή, εγγραφή ασθενούς και άµεσα συνδεδεµένο γραφείο αναφοράς για 17

18 να αναπτύξουν µια υποθετική βάση πειραµατικής κλινικής γνώσης χρήσιµης για εκπαίδευση της πληροφορικής στην ιατρική και την υγεία. Ο εναλλακτικός στόχος είναι να συλλέξουν σκέψεις στα γνωστικά στοιχεία για την διδασκαλία υποθετικής βάσης. Λέξεις Κλειδιά: Ιατρικές Εφαρµογές Πληροφορικής, Συστήµατα Ιατρικών Καταγραφών Μηχανογραφηµένα, Υποθετικό Διοίκηση, Νεφρολογία, Τεχνητή Νοηµοσύνη, Οριακό Αντικείµενο, Υποθετικά Βασιζόµενη Αιτιολόγηση, Ιατρική Εκπαίδευση, HL7 CDA. 1. Εισαγωγή Η έρευνα HealthInfoCDA στοχεύει στο να παρέχει µια εκπαιδευτική µεσολάβηση στους ειδικευόµενους γιατρούς που θεραπεύουν ασθενείς µε νεφρική ανεπάρκεια, υποδεέστερα σε διαβήτη και υπέρταση. Ένα θέµα κλειδί που ερευνάται είναι η επίτευξη σηµασιολογική ενδοτµηµάτωση µεταξύ ηλεκτρονικών πηγών υγείας όχι µόνο για να υποστηρίζουν τη διαχείριση των ασθενειών αλλά ακόµα για δια βίου µάθηση/ εκπαίδευση. Οι ιατρικές σχολές µετατοπίζονται από την παθητική απόκτηση της γνώσης προς την ενεργητική µάθηση σε ένα κλινικό περιβάλλον. Problem Based Learning (PBL) είναι η µια εκπαιδευτική µέθοδος που χαρακτηρίζεται από τη χρήση προβληµάτων ασθενών ως ένα περιβάλλον για φοιτητές να µάθουν δεξιότητες επίλυσης προβληµάτων και να αποκτήσουν γνώση [7]. Τα µαθήµατα του προγράµµατος PBL υποστηρίζουν τη χρήση του Electronic Health Record (HER) πραγµατικών προβληµάτων ασθενών ως µια εκπαιδευτική πηγή που απεικονίζει ένα κλινικό περιβάλλον για φοιτητές ιατρικής να µάθουν µαζί την ιατρική επιστήµη και δεξιότητες επίλυσης προβληµάτων. Το HER µπορεί να θεωρηθεί ως η κόλλα για την κλινική φροντίδα, την ιατρική εκπαίδευση και την πληροφορική στις ιατρικές κοινότητες κάθε κοινότητα εµπλουτίζει, αλληλεπιδρά και αυξάνει την αποδοτικότητα του HER. Δίνεται η κεντρική φύση του HER στην θεραπεία του ασθενή-πχ. Το HER όχι µόνο καταγράφει λειτουργικές πληροφορίες του ασθενούς αλλά επίσης περιγράφει τη συµπεριφορική εργασία και πνευµατικά µοντέλα θεραπευτών που το δηµιουργούν είναι µία ζωτικής σηµασίας και πλούσια πηγή της ιατρικής και της υγείας. Διαφωνούµε ότι η προσωρινή πληροφορία που συµπεριλαµβάνεται σε ένα HER µπορεί να λειτουργήσει ως «µαθησιακό αντικείµενο» για αποφάσεις σχετικές µε τη δράση για την εκπαίδευση πληροφορικής στην ιατρική και την υγεία, συγκεκριµένα σε ένα παράδειγµα PBL [8]. Οι υποθέσεις του HER, προέκυψαν από το HER, υποστηρίζουν την πειραµατική µάθηση στο ιατρικό περιβάλλον όπως ακολουθεί: anchoring οδηγίες σε ασθενείς, εµπλέκει δραστήρια τους φοιτητές, διαµορφώνει την επαγγελµατική σκέψη και δράση, 18

19 παρέχοντας κατεύθυνση και ανάδραση και δηµιουργεί ένα συνεργατικό περιβάλλον µάθησης [9]. Επιπρόσθετα, υπάρχει µια δυνατή συσχέτιση ανάµεσα στο PBL και στο ηλεκτρονικό επεξηγηµατικό παράδειγµα του Case-Based Reasoning (CBR) [10] το οποίο είναι το κίνητρο σε αυτή την έρευνα. Χρησιµοποιούµε τα xml-βασισµένα HL7 πρότυπα, CDA, για να τυποποιήσουµε τη δοµή περίπτωσής µας και να συνδέσουµε τα κλινικά έγγραφα ο ένας µε τον άλλον. Η δραστηριότητα υγειονοµικής περίθαλψης εµφανίζεται µέσα σε ένα πλαίσιο ποιοι, οι οποίοι, πότε, όπου, πώς και γιατί. HL7 ανέπτυξε ένα πρότυπο δράσης υπηρεσιών των διαδικασιών υγειονοµικής περίθαλψης που εστίασε στο πλαίσιο. Η εφαρµογή αυτού του προτύπου παρήγαγε µια απλοποίηση του HL7 ΠΛΑΙΣΙΟΥ [11]. Όταν µετασχηµατίζουµε τις περιπτώσεις διδασκαλίας και το πραγµατικό αρχείο ασθενών, οι πληροφορίες πρέπει να αντιπροσωπευθούν εύκολα ως σύνολο ενεργειών σε ένα διαµήκης αρχείο. Αυτό προσδιορίζει ποιος έκανε τι και το στόχο που η δράση επηρεάζει. Η διαθέσιµη πληροφορία για τις περιστάσεις -όπως η θέση, χρόνος, τρόπος, λόγος και κινητήριος -- εισάγεται στο CDA Τεχνολογίες Επικοινωνιών Οι πληροφορίες και οι τεχνολογίες επικοινωνιών συνδέονται πολύ καλά με την φροντίδα της υγείας. Καθημερινά μπορούμε να λάβουμε χιλιάδες πληροφορίες για τον τρόπο ζωής και τις συνήθειες του καθενός μέσα από τα κανάλια επικοινωνίας και παροχής υπηρεσιών στο Internet. Εφόσον πλέον έχει γίνει ένα ευρέως επιτυχημένο μέσο μεταφοράς πληροφοριών. Επίσης είναι ανερχόμενος τρόπος για on-line εκπαίδευση το οποίο διευκολύνει τη χρήση της τηλε-εκπαίδευσης, τα εκπαιδευτικά στάνταρτ και την μάθηση μέσω του Internet. Αυτό με την σειρά του διευκολύνει, υποστηρίζει και εμψυχώνει ψυχολογικά τους ασθενείς τόσο καλά όσο και η γνώμη ενός ειδικού. Επιπλέον η διαθεσιμότητα των βάσεων του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας δίνει σε κάποιον την δυνατότητα να οδηγηθεί στη συσχέτιση μεταξύ των παραμέτρων των ασθενειών και τις βελτιώσεις στην ποιότητα ζωής. Το κάπνισμα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο απαιτεί την διαθεσιμότητα αυτού του φακέλου και την ανάπτυξη της εκπαίδευσης σε θέματα υγείας. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν 1.1 δισεκατομμύρια καπνιστές σε όπλο τον κόσμο και προβλέπεται ότι ο αριθμός αυτός θα έχει αυξηθεί στο ποσό του 1.6 δισεκατομμυρίων καπνιστών μέχρι το Κι όμως υπάρχουν πολλοί καπνιστές, 2 στους 3 που επιθυμούν την διακοπή του καπνίσματος. 19

20 Έτσι υπάρχει μεγάλη ζήτηση για συστήματα υποστήριξης κατά την διάρκεια της διακοπής του καπνίσματος καθώς επίσης και μηχανισμούς για την βοήθεια της αποτοξίνωσης. Παρόλα ταύτα, δεν υπάρχουν αρκετά συστήματα που να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις των καπνιστών για υποστήριξη μέσω του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας σε ένα δίκτυο για την φροντίδα της υγείας. Σχετική εργασία απέδειξε την τελευταία δεκαετία όλο και περισσότεροι καπνιστές αιτούνται για την υποστήριξη τους στην περίπτωση που θέλουν να κόψουν το κάπνισμα. Αρχικά αυτό είχε επιτευχθεί με την χρήση των παραδοσιακών τηλεφώνων και των κινητών. Στις μέρες με την συνεχή ανάπτυξη του Internet οι αιτήσεις γίνονται μέσω του Web. Είναι φανερό ότι και οι καπνιστές προτιμούν να λαμβάνουν πληροφορίες και υποστήριξη μέσω του Internet. Οι επαγγελματίες στην φροντίδα της υγείας για να μπορούν να προβάλλουν επαρκή και μόνιμα σχήματα για να βοηθάνε στην ενημέρωση των καπνιστών είναι απαραίτητο να τους εφοδιάζουμε με συνεχή εκπαίδευση. Δημιουργήθηκε ένα σύστημα για την διευκόλυνση στην διακοπή καπνίσματος το οποίο χωρίζεται σε τρία μέρη: Το Stop Smoking σύστημα που βοηθά στην αποθήκευση και την επεξεργασία δεδομένων των ασθενών Το e-learning environment που προβάλλει τα κατάλληλα εργαλεία για διεργασίες Το forum το οποίο είναι το δημόσιο μέρος για την υποστήριξη των ασθενών, την ανταλλαγή απόψεων και την παροχή απαντήσεων. Επίσης οι χρήστες χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες : Ο Physician, ο οποίος μπορεί να εισάγει και να τροποποιήσει δεδομένα. Ο admin-physician, ο οποίος μπορεί πολύ απλά να είναι ένας απλός physician o οποίος έχει περισσότερα δικαιώματα για να βλέπει και να επεξεργάζεται τα στοιχεία των ασθενών. 20

21 Ο patient ο οποίος μπορεί να δει πληροφορίες μόνο στον δικό του φάκελο και μπορεί να αλλάξει μόνο τα δημογραφικά του στοιχεία. Τέλος ο administrator ο οποίος είναι υπεύθυνος για την διατήρηση του συστήματος και την εισαγωγή και διαγραφή πληροφοριών. Ακόμη στο e-learning environment υπάρχουν τρεις βασικοί ρόλοι: Ο teacher που είναι υπεύθυνος για την δημιουργία και την αξιοποίηση ενός μαθήματος Ο student που εκπαιδεύεται και Ο administrator. Τέλος στο forum υπάρχουν δύο ρόλοι, ο patient που έχει την δυνατότητα να συζητήσει με άλλους ασθενείς και ο physician ο οποίος μπορεί να αναμιχθεί στις ήδη υπάρχουσες συζητήσεις ή να ξεκινήσει μια νέα συζήτηση με άλλους ασθενείς. Ένα σημαντικό βήμα κατά τον σχεδιασμό ήταν ένας ορισμός των δεδομένων που βρίσκονται στον φάκελο. Τέτοια δεδομένα έχουν σχέση με επιδημιολογικές παραμέτρους τόσο καλά όσο και με το επίπεδο εξάρτησης του κάθε ασθενή. Αυτό μπορεί να αποδειχθεί για παράδειγμα με το τεστ εξάρτησης στην νικοτίνη. Σε αυτή την περίπτωση οι επιπτώσεις της νικοτίνης μπορούν να αντιγραφούν χρησιμοποιώντας τα κριτήρια DSM-IV. Επίσης μπορούν να αντιγραφούν ψυχολογικοί παράγοντες και αυτό επιτυγχάνεται με την μέθοδο Zung. To e-learning environment είναι ένα μέσο για την επικοινωνία και την σύνδεση των επαγγελματιών για την φροντίδα της υγείας με τους άλλους χρήστες (ασθενείς και άλλους πολίτες). Έτσι μπορούμε να πάρουμε τις απαραίτητες πληροφορίες για τις επιπτώσεις του καπνίσματος καθώς και μεθόδους και οδηγούς για την διακοπή του καπνίσματος. Το user interface είναι ένα μέρος ενός web συστήματος το οποίο απευθύνεται σε ένα μεγάλο αριθμό χρηστών. Ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση στο σύστημα με την χρήση κωδικού πρόσβασης έτσι ώστε να διασφαλίζονται προσωπικά δεδομένα κάθε χρήστη. Επίσης μέσω της αρχιτεκτονικής SOAP με κρυπτογραφικούς αλγορίθμους διαβεβαιώνουν ότι τα δεδομένα θα είναι προσβάσιμα μόνο από ένα συγκεκριμένο χρήστη. Τέλος, είναι αξιοσημείωτο να πούμε ότι το κόστος δεν είναι αρκετά υψηλό και αυτό βοηθά στην ευκολία αγοράς του από κέντρα αποτοξίνωσης. 21

22 Τώρα ως προς την αρχιτεκτονική του συστήματος του Stop Smoking έχουν δημιουργηθεί από δύο διαφορετικές συνδέσεις δικτύου οι οποίες χωρίζονται σε αργές και γρήγορες.ως αργές συνδέσεις χρησιμοποιούμε την γλώσσα PHP και υπηρεσίες WEB και ως πιο γρήγορες θεωρούνται η Silverlight και οι υπηρεσίες Web. Το σύστημα χρησιμοποιεί βάση MySQL, Apache server για PHP και SilverLight και ΙΙ6 για υπηρεσίες web. Για το e-learning environment υπάρχουν πολλές πλατφόρμες που μπορούν να έχουν επιτυχημένα αποτελέσματα, μία από την πιο επιτυχημένη πλατφόρμα είναι το Moodle.To forum έχει επιλεχθεί να είναι phpbb λόγω της εύκολης χρήσης από τον διαχειριστή και το φιλικό περιβάλλον προς τον χρήστη. Ως προς τα σενάρια χρήσης παρατηρούμε ότι το πρώτο σενάριο έχει σχέση με τον χρήστη και ξεκινά όταν ο χρήστης εισέλθει σε μια μονάδα απεξάρτησης. Ο physician εισέρχεται στο σύστημα μέσω του pc του ή του pda και εκεί συμπληρώνει αρχικά κάποια δημογραφικά στοιχεία για τον ασθενή και στην συνέχεια περνάει κάποια στοιχεία που έχουν σχέση με την υγεία του ασθενή (π.χ. αποτελέσματα σπιρομέτρησης). Στη συνέχεια ο ασθενής, αφού έχει φύγει από το κέντρο και έχει ολοκληρωθεί η συνέντευξη μπορεί να μπει στην σελίδα και να βρει χρήσιμες πληροφορίες για την διακοπή του καπνίσματος, την επίδραση στην υγεία του. Επίσης να προ-οργανώσει μαθήματα για να μάθει πώς επιτυγχάνεται μια υγιεινή ζωή. Τέλος ένα δεύτερο σενάριο είναι όταν κάποιος θέλει να εκπαιδευτεί για να γίνει σύμβουλος στους ασθενείς, τότε πρέπει να λάβει κάποια μαθήματα. Όταν τελειώσει η εκπαίδευση μπορεί να συμμετάσχει στο δίκτυο παροχής συμβουλών για την διακοπή του καπνίσματος παίρνοντας ένα λογαριασμό στο σύστημα Stop Smoking. Η OpenSDE είναι μια στρατηγική για εκφραστική και ευέλικτη εισαγωγή δομημένων δεδομένων.τα ηλεκτρονικά δεδομένα μπορεί να αποτελέσουν σημαντικότατο πλεονέκτημα εάν χρησιμοποιηθούν σωστά. Για να πάρεις το μεγαλύτερο δυνατό πλεονέκτημα, τα ηλεκτρονικά δεδομένα θα πρέπει να είναι έτσι δομημένα ούτως ώστε να είναι δυνατή αλληλεπίδραση τους με τις διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές. Γι αυτό το λόγο δημιουργήθηκε το OpenSDE. Το OpenSDE αποτελεί μία εφαρμογή, η οποία υποστηρίζει τους επαγγελματίες της υγείας τόσο σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών όσο και σε επίπεδο έρευνας. Τα δεδομένα όσο αφορά τις φαρμακευτικές αγωγές αλλά και γενικότερα τα ιατρικά δεδομένα των ασθενών τείνουν να είναι μπερδεμένα. Ο καλύτερος τρόπος για να συλλέξεις τέτοιου είδους δεδομένα είναι μέσω ελευθέρου κειμένου, καθώς αυτός ο 22

23 τρόπος παρέχει υψηλό βαθμό εκφραστικότητας. Μέσω του ελευθέρου κειμένου οι επαγγελματίες της υγείας μπορούν να καταγράψουν τα δεδομένα με όποιες λέξεις αυτοί επιθυμούν, με κωδικούς, ακόμη και με συμβολισμούς. Το OpenSDE έχει ως στόχο την υποστήριξη της εισαγωγής των δομημένων δεδομένων μέσω μιας ποικιλίας ρυθμίσεων, έτσι ώστε τα δεδομένα των ασθενών να είναι διαθέσιμα πάντοτε τόσο για την παροχή υπηρεσιών από την μεριά των επαγγελματιών όσο και για εμπεριστατωμένες έρευνες. Στην εφαρμογή OpenSDE η εισαγωγή των δεδομένων δεν είναι μόνο εκφραστική αλλά και τα δεδομένα παραμένουν ακέραια, χωρίς απώλειες. Τα δεδομένα ξεκινούν από μια κεντρική ρίζα και στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος μπορεί να εμβαθύνει μέσω των διακλαδώσεων. Όσο περισσότερο προχωράς στις διακλαδώσεις τόσο περισσότερες πληροφορίες συλλέγεις. Η εφαρμογή OpenSDE είναι γενικής χρήσεως, αφού μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιαδήποτε ιατρική ειδικότητα χωρίς να απαιτείται κάποια αλλαγή στη βάση δεδομένων ή στο λογισμικό. Όλες οι ειδικότητες μπορούν να εισάγουν δεδομένα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο με τη μόνη διαφορά ότι για κάθε ειδικότητα υπάρχουν κάποιες μοναδικές μεταβλητές. Επιπλέον η δημιουργία μοντέλων επιβάλει όχι μόνο τον καθορισμό και την διευθέτηση για το που θα καταχωρηθούν τα δεδομένα αλλά επιβάλει και τον περιορισμό των δεδομένων, καθώς σε συγκεκριμένα πεδία υπάρχει τόσο περιορισμός των γραμμάτων και των αριθμών όσο και για την μονάδα μέτρησης που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Τα μοντέλα δημιουργούνται από ειδικούς σε συγκεκριμένα ιατρικά πεδία, οι οποίοι χρησιμοποιούν ένα ειδικό «εργαλείο», το Domain Model Editor το οποίο αναπαριστά εικονικά την αρχική ιδέα μέσω ενός δομημένου δέντρου. Προσεγγίζοντας την εισαγωγή των δομημένων δεδομένων από την σκοπιά της ιατρικής φροντίδας καταλήγουμε στην προσέγγιση της εκφραστικότητας ενός «ελεύθερου» κειμένου. Η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία αφού με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η συλλογή δεδομένων, η οποία ανταποκρίνεται στις ανάγκες των γιατρών και των νοσηλευτών αφού είναι αυτοί και οι οποίοι καταγράφουν τα δεδομένα των ασθενών. Τέλος μία άλλη εφαρμογή είναι και το EPR (Electronic Patient Record):Το EPR (Electronic Patient Record) είναι μια «αποθήκη» καταγραφών, παρατηρήσεων και αποφάσεων που σχετίζονται με ασθενείς. Με το ΕΡR υπάρχει η δυνατότητα 23

24 διαμοιρασμού των δεδομένων, καθώς επίσης και η ταυτόχρονη χρήση του προγράμματος από πολλούς χρήστες.[12] 2.6. Ο Ρόλος του Open Source στα Π.Σ.Υ. Το open source είναι μια φιλοσοφία ένα ανεπτυγμένο μοντέλο αλλά πάνω από όλα είναι μια άδεια. Σύμφωνα με την συνθήκη της Βερόνας χωρίς μια λογισμική άδεια ένα πρόγραμμα δεν μπορεί να αντιγραφεί η να τροποποιηθεί χωρίς την συγκατάθεση ή την άδεια του συγγραφέα [13]. Οι ιδιωτικές άδεις δεν επιτρέπουν στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στον κωδικό του προγράμματος ενώ στις open source άδειες οι χρήστες μπορούν να αντιγράφουν να τροποποιούν και σε μερικές περιπτώσεις να προσφαίρουν ελεύθερο το πρόγραμμα για το καλό της κοινωνίας. Οι άδειες επίσης μπορούν να είναι copy left ή non-copy left. Μια non-coy left άδεια είναι μια μη επίμονη open source άδεια. Ένα Non-copy left πρόγραμμα μπορεί να διανεμηθεί και οι χρήστες μπορεί να φτιάξουν ιδιωτικές εκδόσεις του προγράμματος, π.χ η BSD άδεια] μια non-copy left άδεια που επιτρέπει την ενσωμάτωση του open source υλικού (OSS) σε ιδιωτικά εμπειρικά προϊόντα και απελευθερώνεται κάτω από διαφορετικές άδειες. Αυτό είναι μερικώς σημαντικό για λειτουργικότητα καθώς υποστηρίζει την ακριβή εφαρμογή για ανοικτά standard και την εύκολη ολοκλήρωση του ετερογενούς πληροφοριακού συστήματος. Η ανακατανομή ενός poly left προγράμματος είτε σε τροποποιημένη είτε σε μη τροποποιημένη μορφή δίνει τα ίδια δικαιώματα όπως στο γνήσιο πρόγραμμα [14]. Τα ποιο διαδεδομένα copy left είναι η GNM General Public License: H GΝΜ GPL απαιτεί αντίγραφα και παράγωγα από τον πηγαίο κώδικα να είναι διαθέσιμοι από την επίσημη άδεια. Οι υπολογιστές ανταλλάσουν στοιχεία για την υγεία σε κωδικοποιημένη μορφή. Το υλικό χρειάζεται να εφαρμόσει φόρμες δεδομένων αλλιώς μια τεράστια υποκλοπεί και απώλεια δεδομένων μπορεί να συμβεί. Οι πελάτες που σώζουν τα δεδομένα σε ένα συγκεκριμένο προμηθευτή θεωρούν τους εαυτούς τους ανίκανους να διαλέξουν έναν διαφορετικοί προμηθευτεί ο οποίος δεν εφαρμόζει αυτή την μορφή εκτός κα αν το αντίστοιχο υλικό είναι ανώτερο (Vendor Lock Out). Στον τομέα τη υγείας δεν είναι αντιληπτό ως βιώσιμο να επιτρέπεται σε εναν μόνο προμηθευτεί να 24

25 εξουσιάζει την αγορά και την διευρυμένη χρήση των open standard. Είναι μια απαίτηση για λειτουργικότητα και συνέχιση της φροντίδας [15]. Η παγκόσμια ένωση τηλεπικοινωνιών ορίζει τα open standards ως standards διαθέσιμα στο εύρη κοινό που έχουν εξερευνηθεί αποδειχθεί και διατηρηθεί μέσω συνεργάσιμων και συνειδητά οδηγημένων διαδικασιών. Η εφαρμογή των standard πρέπει να είναι ελεύθερη από οικονομικά πολιτικοί και κωμικά πλούσια στην έρευνα και την χρήση. Τα open standards πρέπει να διευκολύνουν την λειτουργικότητα και την εφαρμογή σε ρεαλιστικές διαδικασίες. Πρέπει να δοθεί έμφαση στην ποιότητα και την αποδοτικότητα σε μεγάλο επίπεδο. Καθιερωμένες διεπαφές πρέπει να είναι δημόσιες και διατηρημένες από το Standard Developing Organization (SDO). Υπεύθυνο για την καθιέρωση. Συγκεκριμένα στη φροντίδα της υγείας το open source είναι συνδεδεμένο με το θέμα της ασφάλειας των ασθενών p[16]. H διαλειτουργικότητα είναι η δυνατότητα δύο η περισσότερων συστημάτων να ανταλλάξουν πληροφορίες (faction s interoperability) και να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες (semantic interoperability) που έχουν ανταλλαχτεί. Η διαλειτουργικοτητα είναι απαραίτητη για την καθιέρωση μιας ενεργής σύνδεσης. Τα open standard είναι σημαντικά όταν ετερογενή συστήματα χρειάζονται να συνεργαστούν να στηρίξουν επίπεδα εργασίας και να ανταλλάξουν πληροφορίες για την διευκόλυνση της διαθεσιμότητας των πληροφοριών των ασθενών οπότε και όπου χρειάζεται για να βελτιώσουν ιατρικά λάθη και να προστατέψουν την ασφάλεια του ασθενεί. H διαλειτουργικότητα μπορεί αναμφίβολα να επιτευχτεί με τα open standardsκαι τα oss. [17]. Τα standards στην υγεία είναι de jure (θεωρητικά) και de facto (στην πράξη). Σύμφωνα με το ISO TC125 [18]. CEN jtc 251[19] στην Ευρώπη και ANSAI [20] στην Αμερική. Εκεί υπάρχουν οργανισμοί ή επαγγελματικές κοινότητες που υποστηρίζουν την εξερεύνηση των de facto standards όπως DICOM [21] που ηγείται από το Αμερικανικό κολέγιο Ραδιολογίας (ACR) και την Παγκόσμια Ένωση Ηλεκτρικών Βιομηχανιών(NEMA) και SNOMED [22] που ηγείται από το κολέγιο των Αμερικανών Παθολόγων. (SNOMED), (accessed April 17, 2007). 25

26 OpenSDE OpenSDE: Μια στρατηγική για εκφραστική και «ευλύγιστη» εισαγωγή δομημένων δεδομένων. Τα ηλεκτρονικά δεδομένα μπορεί να αποτελέσουν σημαντικότατο πλεονέκτημα εάν χρησιμοποιηθούν σωστά. Για να πάρουμε το μεγαλύτερο δυνατό πλεονέκτημα, τα ηλεκτρονικά δεδομένα θα πρέπει να είναι έτσι δομημένα ούτως ώστε να είναι δυνατή αλληλεπίδραση τους με τις διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές. Γι αυτό το λόγο δημιουργήθηκε το OpenSDE. Το OpenSDE αποτελεί μία εφαρμογή, η οποία υποστηρίζει τους επαγγελματίες της υγείας τόσο σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών όσο και σε επίπεδο έρευνας. Ιατρικά δεδομένα: Τα δεδομένα όσο αφορά τις φαρμακευτικές αγωγές αλλά και γενικότερα τα ιατρικά δεδομένα των ασθενών τείνουν να είναι μπερδεμένα. Ο καλύτερος τρόπος για να συλλέξεις τέτοιου είδους δεδομένα είναι μέσω ελευθέρου κειμένου, καθώς αυτός ο τρόπος παρέχει υψηλό βαθμό εκφραστικότητας. Μέσω του ελευθέρου κειμένου οι επαγγελματίες της υγείας μπορούν να καταγράψουν τα δεδομένα με όποιες λέξεις αυτοί επιθυμούν, με κωδικούς, ακόμη και με συμβολισμούς. OpenSDE: στόχοι και προοπτικές Το OpenSDE έχει ως στόχο την υποστήριξη της εισαγωγής των δομημένων δεδομένων μέσω μιας ποικιλίας ρυθμίσεων, έτσι ώστε τα δεδομένα των ασθενών να είναι διαθέσιμα πάντοτε τόσο για την παροχή υπηρεσιών από την μεριά των επαγγελματιών όσο και για εμπεριστατωμένες έρευνες. OpenSDE: εισαγωγή δεδομένων Στην εφαρμογή OpenSDE η εισαγωγή των δεδομένων δεν είναι μόνο εκφραστική αλλά και τα δεδομένα παραμένουν ακέραια, χωρίς απώλειες. Τα δεδομένα ξεκινούν από μια κεντρική ρίζα και στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος μπορεί να εμβαθύνει μέσω των 26

27 διακλαδώσεων. Όσο περισσότερο προχωράς στις διακλαδώσεις τόσο περισσότερες πληροφορίες συλλέγεις. Η εφαρμογή OpenSDE είναι γενικής χρήσεως, αφού μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιαδήποτε ιατρική ειδικότητα χωρίς να απαιτείται κάποια αλλαγή στη βάση δεδομένων ή στο λογισμικό. Όλες οι ειδικότητες μπορούν να εισάγουν δεδομένα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο με τη μόνη διαφορά ότι για κάθε ειδικότητα υπάρχουν κάποιες μοναδικές μεταβλητές. Η δημιουργία μοντέλων επιβάλει όχι μόνο τον καθορισμό και την διευθέτηση για το που θα καταχωρηθούν τα δεδομένα αλλά επιβάλει και τον περιορισμό των δεδομένων, καθώς σε συγκεκριμένα πεδία υπάρχει τόσο περιορισμός των γραμμάτων και των αριθμών όσο και για την μονάδα μέτρησης που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Τα μοντέλα δημιουργούνται από ειδικούς σε συγκεκριμένα ιατρικά πεδία, οι οποίοι χρησιμοποιούν ένα ειδικό «εργαλείο», το Domain Model Editor το οποίο αναπαριστά εικονικά την αρχική ιδέα μέσω ενός δομημένου δέντρου. Συμπέρασμα:Προσεγγίζοντας την εισαγωγή των δομημένων δεδομένων από την σκοπιά της ιατρικής φροντίδας καταλήγουμε στην προσέγγιση της εκφραστικότητας ενός «ελεύθερου» κειμένου. Η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία αφού με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η συλλογή δεδομένων, η οποία ανταποκρίνεται στις ανάγκες των γιατρών και των νοσηλευτών αφού είναι αυτοί και οι οποίοι καταγράφουν τα δεδομένα των ασθενών. Μία άλλη εφαρμογή είναι και το EPR (Electronic Patient Record): Το EPR (Electronic Patient Record) είναι μια «αποθήκη» καταγραφών, παρατηρήσεων και αποφάσεων που σχετίζονται με ασθενείς. Με το ΕΡR υπάρχει η δυνατότητα διαμοιρασμού των δεδομένων, καθώς επίσης και η ταυτόχρονη χρήση του προγράμματος από πολλούς χρήστες [6] Ηλεκτρονική Καταγραφή Ασθενών Στη σημερινή εποχή οι προσδοκίες των ανθρώπων έχουν αυξηθεί και όπως είναι φυσικό ο τομέας της υγείας δεν μπορεί να αποτελεί εξαίρεση. Σήμερα η υγεία αποκαλείται ηλεκτρονική υγεία (e-health), αφού πλέον με την σύγχρονη τεχνολογία είναι δυνατή η ηλεκτρονική καταγραφή των ιατρικών δεδομένων των ασθενών και η 27

28 απρόσκοπτη ανταλλαγή ιατρικών δεδομένων μεταξύ δύο οντοτήτων (ιατρικό προσωπικό). Οι ηλεκτρονικοί φάκελοι υγείας μπορούν να χρησιμεύσουν για την επικοινωνία, την παρακολούθηση ασθενών αλλά και για την έρευνα. Η χρήση των κλασσικών φακέλων η οποία γινόταν τις προηγούμενες δεκαετίες δεν επαρκεί πια αφού η ανταλλαγή των δεδομένων των ασθενών δεν μπορεί να γίνει άμεσα με αποτέλεσμα να χάνεται πολύτιμος χρόνος για την υγεία των ασθενών. Επίσης στους κλασσικούς φακέλους είναι πιθανό να λείπουν κάποια κρίσιμα στοιχεία του ασθενούς ή να έχουν αλλοιωθεί με τον καιρό. Επιπλέον πολλές φορές έχουν χαθεί οι φάκελοι ασθενών, κάτι που δεν συμβαίνει όμως με τους ηλεκτρονικούς φακέλους. Αν και Πρόσφατες έρευνες και μελλοντικές εξελίξεις για την ηλεκτρονική καταγραφή των ασθενών (EPR: Electronic Patient Records) ως προς τη χρήση των συστημάτων EPR αυξάνεται διαρκώς, πολύ συχνά αναπτύσσονται σε διαφορετικές εφαρμογές, γι αυτό και απαιτείται πολύς κόπος για την ενοποίηση όλων αυτών των δεδομένων μέσα σε ένα EPR. Όσο αφορά την ανταλλαγή ιατρικών δεδομένων μεταξύ των διαφόρων ινστιτούτων, εκεί θέτονται ζητήματα που έχουν να κάνουν με το απόρρητο των δεδομένων, την ασφάλεια των ασθενών αλλά και την ετερογένεια των συστημάτων. Οι Προοπτικές της νοσηλείας των ασθενών στο σπίτι είναι πλέον κοντά, αφού οι νοσούντες είναι πιο πολλοί από τις κλίνες των νοσοκομείων. Στο σπίτι του ο εκάστοτε ασθενής θα παρακολουθείται από μία εφαρμογή η οποία θα ενημερώνει συνεχώς τους γιατρούς του κοντινότερου νοσοκομείου και θα τους ειδοποιεί στην περίπτωση που η υγεία του ασθενή έχει ξεπεράσει κάποιο επιτρεπτό όριο. Ένα ακόμη σημαντικό επίτευγμα που πρόκειται να συμβεί μέσα στα επόμενα χρόνια και που ασχολούνται ήδη με αυτό οι ειδικοί είναι η ανιχνευσιμότητα, η οποία θα έχει σαν στόχο όχι μόνο την ασφάλεια αλλά και την οικονομία. [23] Έξυπνες Κάρτες (Smart Cards) Εισαγωγή Οι έξυπνες κάρτες (smart cards) σήμερα εφαρμόζονται σε μία πληθώρα δραστηριοτήτων της καθημερινότητας των ανθρώπων, όπως είναι η πληρωμή εισιτηρίων, η ηλεκτρονική ταυτοποίηση, το ιατρικό αρχείο κ.α. 28

29 Αποτελούν έναν ασφαλή τρόπο πρόσβασης των χρηστών σε δεδομένα και πληροφορίες, στη δημιουργία credentials και passwords καθώς επίσης και στην κρυπτογράφηση ευαίσθητων δεδομένων. Παρά την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα των έξυπνων καρτών, η ταχύτητα διάδοσης στα εθνικά συστήματα υγείας παραμένει εξαιρετικά χαμηλή, καθώς «παρεμποδίζεται» από κάποια τεχνικά, διοικητικά και ιατρικά εμπόδια. [6] Τεχνολογίες Καρτών Οι έξυπνες κάρτες (Smart Card) είναι μικρές κάρτες σε μέγεθος πιστωτικής κάρτας και εμπεριέχουν ιατρικές και άλλου είδους πληροφορίες και δεδομένα. Αναφέρονται συνήθως ως Patient Data Card (PDC) ή ως Health Professional Card (HPC).Οι έξυπνες κάρτες διαχωρίζονται στις memory και microprocessor cards. Η memory card (κάρτα με μνήμη) Η microprocessor card (κάρτα με μικροεπεξεργαστή) Διαχωρισμός με βάση τον τρόπο διαβάσματος και εγγραφής: Οι contact cards (κάρτες επαφής με τον αναγνώστη καρτών) Οι contactless cards (κάρτες δίχως επαφή με τον αναγνώστη καρτών) Επίσης οι κάρτες χρησιμοποιούνται για: Καταγραφή Ιατρικών Πληροφοριών Διαχείριση Ιατρικών Συνταγών Απόκρυψη Πληροφοριών Ιατρικών Εξετάσεων Καταγραφή Πληροφοριών Νοσοκομειακού Εξοπλισμού Ελεγχόμενη Πρόσβαση στους Χώρους ενός Νοσοκομείου Παρακολούθηση της Κατάστασης των Ασθενών Στα πλεονεκτήματα των έξυπνων καρτών συγκαταλέγετε και η Κατάργηση Βιβλιαρίων-Συνταγολογίων Ασφαλισμένων. Ακόμη υπάρχουν και οφέλη για τον κάτοχο της κάρτας όπως το ότι τα στοιχεία της κάρτας αποτελούν προσωπικά στοιχεία του και μπορεί να τα χρησιμοποιήσει όποτε θέλει. Τέλος πολλά είναι και τα Κοινωνικά και Οικονομικά Οφέλη αφού συμμετέχουν στην ασφάλεια των μετακινήσεων βελτιώνοντας την παροχή έκτακτης φροντίδας γι αυτούς που ίσως χρειαστούν κανονική ή εντατική φροντίδα. [6] Παρά τα πολλά πλεονεκτήματα των έξυπνων καρτών, υπάρχουν και μειονεκτήματα όπως ότι η επέκταση τους γίνεται με πολύ αργούς ρυθμούς, διότι αν και 29

30 εκατομμύρια τέτοιες κάρτες χρησιμοποιούνται παγκοσμίως και ειδικότερα στη Γαλλία, την Αυστρία, την Γερμανία, τις Κάτω Χώρες, τη Σλοβενία, το Ηνωμένο Βασίλειο κ.α., εντούτοις χρησιμοποιούνται για περιορισμένες εφαρμογές. Οι κάρτες αυτές έχουν αποτύχει λόγω διαφόρων προβλημάτων με κύρια, τα διοικητικά και τα τεχνικά. Τα τεχνικά προβλήματα οφείλονται κυρίως στην καθυστέρηση που υφίσταται λόγω της διαδικασίας της κρυπτογράφησης, αφού ο επεξεργαστής που υπάρχει στις έξυπνες κάρτες είναι πολύ αργός. [6] 30

31 3. Διερεύνηση της κατάστασης στην Ελλάδα 3.1. Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό θα επιχειρηθεί να γίνει μία διερεύνηση της διείσδυσης των τεχνολογιών πληροφορικής στο Ελληνικό σύστημα υγείας. Πεδίο της μελέτης αποτελεί η περιοχή της Λευκάδας. Η έρευνα μελετάει τόσο την εφαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων στο Νοσοκομείο της Λευκάδας, όσο και την αντίληψη του κόσμου για την αναγκαιότητα χρήσης τέτοιων τεχνολογιών στην υγεία. Σκοπός της έρευνας είναι η καταγραφή της κατάστασης στην Ελλάδα και η επικαιροποίηση της παρούσας κατάστασης στην σημερινή πραγματικότητα. Μέσα από αυτήν θα αναδειχτούν τα προβλήματα που παρουσιάζονται στα νοσοκομεία της χώρας μας καθώς και θα φανεί η ανάγκη για εκσυγχρονισμό των πληροφοριακών συστημάτων τους. Η μέθοδος της έρευνας περιλαμβάνει στο πρώτο σκέλος της επίσκεψης στο Νοσοκομείο και συνεντεύξεις από το ιατρικό και διοικητικό προσωπικό. Στο δεύτερο σκέλος της έρευνας έγινε έρευνα μέσα στην τοπική κοινωνία με τη μέθοδο του ερωτηματολογίου για να διαπιστωθεί η ενημέρωση των πολιτών καθώς και η αντίληψη τους για τη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων στην υγεία. Είναι απαραίτητο να επισημανθεί ότι η έρευνα δεν έχει σκοπό να κάνει μία πλήρη καταγραφή της κατάστασης και επίσης τα αποτελέσματα της δεν γενικεύονται για ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, καθώς κάτι τέτοιο ξεφεύγει από τα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Είναι φανερό ότι η εφαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων δεν γίνεται με όμοιο τρόπο σε όλα τα νοσοκομεία καθώς υπάρχουν πολλοί παράγοντες που καθορίζουν το επίπεδο της τεχνολογικής υποδομής κάθε νοσοκομείου όπως πχ είναι το μέγεθος του, οι μονάδες οι οποίες διαθέτει κλπ. Τα αποτελέσματα της έρευνας πρέπει να θεωρηθούν ενδεικτικά και τυπικά για ένα περιφερειακό ελληνικό νοσοκομείο. 31

32 3.2. Α Μέρος : Έρευνα στο Νοσοκομείο Λευκάδας Προϊστάμενοι των τμημάτων καθώς και ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό σε ερώτηση που αφορούσε εάν υπάρχει Ηλεκτρονική καταγραφή των ασθενών και τον ανθρώπων που προσέρχονται στο χώρο του νοσοκομείου απάντησε κατηγορηματικά πως δεν λειτουργεί τέτοιου είδους μηχανισμός ο οποίος και κατά τη λειτουργία της νοσοκομειακής μονάδας. Σε συναφή ερώτηση για την ύπαρξη διαθέσιμων Ηλεκτρονικών και Πληροφοριακών Φακέλων υγείας και κατά πόσο θα μπορούσε να υπάρξει μια σχετική ενημέρωση η απάντηση η οποία μας δόθηκε ήταν και πάλι απογοητευτική, καθώς δεν υπήρχε, ούτε υπήρξε στο παρελθόν αλλά και στο άμεσο μέλλον δεν γνωρίζουν κατά πόσο θα λειτουργήσει Ηλεκτρονικός και Πληροφοριακός Φάκέλος καταγραφής υγείας Ακόμη σε ερωτήσεις που αφορούσαν στην ύπαρξη Πληροφοριακών Συστημάτων αποτυπώθηκαν τα παρακάτω.σε ερώτηση σχετική για το εάν διασυνδέονται οι διάφορες μονάδες και οι μονάδες θεραπείας μεταξύ τους εντός του νοσοκομείου η απάντηση η οποία λάβαμε ήταν πως δεν υπάρχει τέτοια διασύνδεση και πως καλό θα ήταν να υπήρχε για να επιταχύνονται όλες οι διαδικασίες, να αποφεύγετε η ταλαιπωρία όλων των συμμετεχόντων και η ενημέρωση να είναι σωστή και άρτια.η επίσκεψη και οι ερωτήσεις εντός του νοσοκομείου έκλεισαν με την ερώτηση για το εάν υπάρχει ένα κεντρικό Πληροφοριακό σύστημα στο νοσοκομείο καθώς και αν συνδέεται on-line η νοσηλευτική μονάδα με άλλες νοσηλευτικές μονάδες του εσωτερικού ή του εξωτερικού η απάντηση ήταν και πάλι αρνητική.εδώ οι ερωτηθέντες αποτύπωσαν την άποψη πως θα ήταν πολύ χρήσιμο να γίνει για να επιτυγχάνεται καλύτερη ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων,διαχείριση των ασθενειών αλλά ακόμα και προσδοκία για δια βίου μάθηση και εκπαίδευση Β Μέρος: Έρευνα με ερωτηματολόγιο Στα πλαίσια αυτής της δράσης διεξήχθη μία έρευνα μέσα στην τοπική κοινωνία της Λευκάδας με τη μέθοδο του ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε έτσι ώστε να επικεντρώνεται στη σχέση των πολιτών με τα πληροφοριακά συστήματα του νοσοκομείου και εξειδικεύεται μέχρι τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας. Ερευνά πρώτον την ενημέρωση των πολιτών για αυτές τις έννοιες και δεύτερον την άποψη τους για την αναγκαιότητα των πληροφοριακών συστημάτων στην υγεία. Το ερωτηματολόγιο 32

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα Κατεύθυνση Δικτυοκεντρικών Συστημάτων Διπλωματική Εργασία Υγείας με χρήση SOA και Web Services Στεφανία Π. Μαυρογιαννέα Πειραιάς Δεκέμβριος 2011 Π.Μ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Βαλσαμά Μαρία

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Βαλσαμά Μαρία Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Βαλσαμά Μαρία ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Μαδυτινός Δημήτριος Εκπονηθείσα πτυχιακή εργασία απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάλυση, σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος σε Microsoft Access για τη διαχείριση Ιατρείου».

«Ανάλυση, σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος σε Microsoft Access για τη διαχείριση Ιατρείου». Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ /05/2012 «Ανάλυση, σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος σε Microsoft Access για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΧΩΡΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΧΩΡΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΧΩΡΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΖΛΑΤΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι. ΦΙΛΙΟΥ Α.Μ: ΜΕ/08109

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΑΝΩΛΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

ΘΕΜΑ: HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΑΝΝΑ ΚΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Κατεύθυνση: Συστήματα Υπολογιστών Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία με Θέμα: «Διερεύνηση της παρούσας κατάστασης και των

Διαβάστε περισσότερα

«Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και ορθή εισαγωγή του Φακέλου υγείας σε Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση»

«Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και ορθή εισαγωγή του Φακέλου υγείας σε Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΖΩΗΣ «Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και ορθή εισαγωγή του Φακέλου υγείας σε Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Δημιουργία ηλεκτρονικού περιβάλλοντος συνεργασίας νοσοκομείων και εξωτερικών ιατρών για τη βελτίωση του

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών. Εφαρμογή στο Ιατρείο Ενηλίκων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων. Χριστουλάκη Βασιλική

Σχεδίαση συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών. Εφαρμογή στο Ιατρείο Ενηλίκων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων. Χριστουλάκη Βασιλική ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία Σχεδίαση συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών. Εφαρμογή στο Ιατρείο Ενηλίκων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΤΗΛΕΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΛΕΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΤYXIAKH ΕΡΓΑΣΙΑ:ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΣΟΦΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΥΓΑΣ Άρτα Οκτώβριος 2006 2 ΤΗΛΕΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΤYXIAKH ΕΡΓΑΣΙΑ:ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΣΟΦΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΒΑΣΙΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Πασχάλη Καλλιρρόη

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Πασχάλη Καλλιρρόη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΖΩΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισαγωγή και εφαρμογή του ολοκληρωμένου Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας στα Νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας, με εκτενέστερη αναφορά στους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... 3 Εισαγωγή... 4 1. Τι είναι ο ηλεκτρονικός φάκελος υγείας... 7 Εισαγωγή... 7 1.1 Ιστορική αναδρομή... 7 1.2 Συστήματα υγείας... 8 1.3 Ορισμός ηλεκτρονικού φακέλου υγείας...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΟΥΣΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α.Μ.: 6674

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΟΥΣΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α.Μ.: 6674 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΟΥΣΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α.Μ.: 6674 ΤΙΤΛΟΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Μασχαλίδου Παναγιώτα ΜΑΙΟΣ 2012 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Φραγγίδης Λεωνίδας Ευχαριστίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Πρόλογος

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Πρόλογος ΤΗΛΕ-ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:: ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΓΗΤΗΣ: : ΑΝΤΩΝΙΙΑΔΗΣ ΝΙΙΚΟΛΑΟΣ 2 Πρόλογος Στις απαρχές του 21 ου αιώνα το αίτημα για γρήγορη άμεση και κυρίως αποτελεσματική υγειονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ IΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ IΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ μy/l 91 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ IΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΉ Σπουδαστές Μαραγιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΙΑ ΟΙ ΤΠ&Ε ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ T.E.I. OF EPIRUS SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διδασκαλία. Η διαδικασία της μάθησης και ο ρόλος της Πληροφορικής.

Ηλεκτρονική Διδασκαλία. Η διαδικασία της μάθησης και ο ρόλος της Πληροφορικής. Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ηλεκτρονική Διδασκαλία. Η διαδικασία της μάθησης και ο ρόλος της Πληροφορικής. Αηδονίδου Σταματία (Α.Ε.Μ. 342) Ιούλιος 2014 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Αριθμός Μητρώου Επιβλέπων Τριμελής Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τοµέας Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορίας ΑΠΟΒΟΛΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΑΠΟ ΣΗΜΑ ΣΦΥΓΜΟΞΥΜΕΤΡΟΥ ιπλωµατική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ : ΓΚΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΡΤΑ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Π.Μ.Σ. Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα Κατεύθυνση: Δικτυοκεντρικά συστήματα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Π.Μ.Σ. Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα Κατεύθυνση: Δικτυοκεντρικά συστήματα Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα Κατεύθυνση: Δικτυοκεντρικά συστήματα «Σχεδίαση και ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης ασθενών με χρόνιες

Διαβάστε περισσότερα