ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΓΕΙΑΣ. Μεταπτυχιακή Διατριβή του Φοιτητή: Χρήστου Χαράλαμπος Σπυρίδων Επιβλέπων: Καθηγητής Παλληκαράκης Νικόλαος Πάτρα 2009

2 Περιεχόμενα ΣΥΝΟΨΗ Εισαγωγή Γενικά Σκοπός της εργασίας Διάρθρωση της Εργασίας Θεωρητικό υπόβαθρο Εισαγωγή Η κοινωνιολογία της Υγείας Ορισμός Πληροφοριακού Συστήματος Νοσοκομείου Τηλεματική Βασικές Έννοιες και Ορισμοί Τι είναι η Τηλεματική Τήλε-Ιατρική Ηλεκτρονικός Φάκελος και Ηλεκτρονική Κάρτα Υγείας Ιστορική Αναδρομή του Ηλεκτρονικού Φακέλου Τεχνολογίες Επικοινωνιών Ο Ρόλος του Open Source στα Π.Σ.Υ OpenSDE Ηλεκτρονική Καταγραφή Ασθενών Έξυπνες Κάρτες (Smart Cards) Διερεύνηση της κατάστασης στην Ελλάδα Εισαγωγή Α Μέρος : Έρευνα στο Νοσοκομείο Λευκάδας Β Μέρος: Έρευνα με ερωτηματολόγιο Αποτελέσματα έρευνας Προβληματισμοί και συμπεράσματα

3 4. Τεχνολογίες και Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν Τεχνολογίες ΗTML PHP SQL SHTTP και SSL Εργαλεία Apache Server MySQL PhpMyAdmin DreamWeaver Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων Εισαγωγή Διαγράμματα Οντοτήτων-Συσχετίσεων Πίνακας 00_patient_info Πίνακας 01_patient_life_style Πίνακας 02_pregnancy_info Πίνακας 03_patient_smoking_info Πίνακας 04_quit_smoking_history Πίνακας 05_methods_quit_smoking Πίνακας 06_difficulties_failure_stop_smoking Πίνακας 07_reason_guit_smoking_in_future Πίνακας 08_thoughts_quit_smoking Πίνακας 09_dsm_iv_test Πίνακας 10_ftnd_test Πίνακας 11_natural_test Πίνακας 12_spirometrisi Πίνακας 13_patient_history Πίνακας 14_patient_medication Πίνακας 15_patient_countercheck Πίνακας 16_zung_meter

4 6. Παρουσίαση της Εφαρμογής Εισαγωγή Σενάριο Χρήσης του συστήματος Σύνδεση με το σύστημα (Login) Διαχείριση Χρηστών Κατηγοριοποίηση Χρηστών Λογαριασμοί λογαριασμών χρηστών Συμπλήρωση ερωτηματολογίου Διαχείριση ερωτηματολογίων Υλοποίηση σε PHP Λογική οργάνωση εφαρμογής Ανάλυση του κώδικα PHP Αρχείο Dbase.php Αρχείο forms.php Αρχείο Library.php Αρχείο index.php Συμπεράσματα - Προτάσεις Ανασκόπηση Εργασίας Μελλοντικές επεκτάσεις Συμπεράσματα από την έρευνα Επίλογος...94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A Ερωτηματολόγιο Πνευμονολογικώ Παθήσεων...96 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B - Κώδικας PHP index.php dbase.php Forms.php Library.php Style.css ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

5 ΣΥΝΟΨΗ Το πληροφοριακά συστήματα βρίσκουν ολοένα και αυξανόμενες εφαρμογές στο χώρο της υγείας. Μία από αυτές αποτελεί ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (Η.Φ.Υ), ο οποίος επεκτείνει τον παραδοσιακό ιατρικό φάκελο ασθενή σε δυνατότητες και λειτουργίες. Η παρούσα εργασία ασχολείται με το πεδίο αυτό και συγκεκριμένα με το σχεδιασμό, τη μελέτη και την υλοποίηση ενός Η.Φ.Υ. εξειδικευμένο σε πνευμονολογικές παθήσεις. Η εφαρμογή που θα υλοποιηθεί είναι διαδικτυακή και βασίζεται σε σύγχρονες τεχνολογίες όπως είναι η PHP και η SQL. Περιλαμβάνει τη διαχείριση των πληροφοριών ενός ιατρικού φάκελου αλλά και ένα προηγμένο σύστημα διαχείρισης χρηστών. Παράλληλα δε θα αναλυθούν από θεωρητική σκοπιά όλες οι πτυχές του πεδίου μελέτης, ενώ θα γίνει και μία προσπάθεια επικαιροποίησης στη σημερινή πραγματικότητα στην Ελλάδα. 5

6 1. Εισαγωγή 1.1. Γενικά Δύο από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες επιστήμες αποτελούν η Πληροφορική και η Ιατρική. Είναι μάλιστα τόσο μεγάλο το εύρος που καλύπτουν που είναι λογικό να βρίσκουν κοινό έδαφος και κοινά πεδία εφαρμογής. Είναι για παράδειγμα αναμφισβήτητη η συνεισφορά της πληροφορικής στην εξέλιξη των ιατρικών οργάνων, στην προώθηση της ιατρικής έρευνας μέσα από προσομοιώσεις κλπ, ενώ και η πληροφορική έχει εμπνευστεί από την βιολογία για να αναπτύξει για παράδειγμα τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα. Ένας από του σημαντικότερους τομείς στους οποίους η πληροφορική διευκολύνει το έργο της ιατρικής αφορά την οργάνωση και τη διαχείριση μεγάλου όγκου πληροφοριών, όπως για παράδειγμα είναι αυτές που περιλαμβάνει ένας ιατρικός φάκελος ασθενούς. Είναι μεγάλη η ανάγκη να υπάρχει ένας εύκολος και λειτουργικός τρόπος να καταγράφεται το ιατρικό ιστορικό ενός ασθενή σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες που τον αφορούν. Ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας υλοποιεί αυτό το έργο, και αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τον ιατρό, ο οποίος έχει περισσότερη πληροφορία για να κάνει μία σωστή και ταχύτερη διάγνωση αλλά και να αντιμετωπίσει πιθανά προβλήματα όπως είναι πχ αλλεργίες σε φάρμακα κλπ Σκοπός της εργασίας Στόχος της παρούσας Διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη και η υλοποίηση ενός ηλεκτρονικού φάκελου υγείας εξειδικευμένο σε πνευμονολογικές παθήσεις. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει το στάδιο του σχεδιασμού και το στάδιο της υλοποίησης. Η εφαρμογή που θα υλοποιηθεί έχει μεγάλο εύρος εφαρμογών και για αυτό το λόγο πρέπει να έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζεται και να κλιμακώνεται σε διαφορετικά περιβάλλοντα, αλλά και να έχει χαμηλές απαιτήσεις συστήματος. Σημαντικός παράγοντας είναι επίσης η ασφάλεια, καθώς γίνεται διαχείριση ευαίσθητων ιατρικών δεδομένων, που προστατεύονται από το ιατρικό απόρρητο. Έτσι λοιπόν είναι απαραίτητο 6

7 να αναπτυχθεί παράλληλα ένα σύστημα διαχείρισης χρηστών και διαβάθμισης των ρόλων τους. Τέλος η υλοποίηση πρέπει να βασίζεται σε ανοικτές αρχιτεκτονικές, να είναι επεκτάσιμη και συντηρήσιμη. Για αυτό το λόγο θα προτιμηθούν Παράλληλα με την υλοποίηση θα διερευνηθεί το θεωρητικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο στηρίζεται η παρούσα εργασία, ενώ θα γίνει και μία προσπάθεια καταγραφής της κατάστασης στην Ελλάδα Διάρθρωση της Εργασίας Το πρώτο μέρος της εργασίας περιλαμβάνει μία ανάλυση του θεωρητικού υπόβαθρου και επεξήγηση κάποιων παραμέτρων που θα ληφθούν υπόψη κατά την υλοποίηση. Αρχικά θα γίνει μία αναφορά στον ρόλο των Πληροφοριακών Συστημάτων και της Τηλεματικής στον τομέα της Υγείας, και θα αναλυθούν κάποιες βασικές έννοιες. Στη συνέχεια θα οριστούν οι έννοιες του Ηλεκτρονικού Φάκελου και της Ηλεκτρονικής Καρτέλας Υγείας στην οργάνωση τη λειτουργία και τη δομή μίας νοσοκομειακής μονάδας. Το δεύτερο μέρος της εργασίας περιλαμβάνει μία διερεύνηση των συνθηκών στην Ελλάδα, όσον αφορά την αποδοχή των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής στο χώρο της υγείας. Η έρευνα έγινε τοπικά στην πόλη της Λευκάδας και έγινε σε δύο φάσεις: Πρώτον με επίσκεψη στο νοσοκομείο και καταγραφή των υπαρχόντων δυνατοτήτων καθώς και των αναγκών, και δεύτερον μέσα στην τοπική κοινωνία με τη μέθοδο του ερωτηματολογίου για τη διερεύνηση της γνώσης και της αποδοχής των νέων τεχνολογιών στο χώρο της υγείας από το κοινό. Το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας περιλαμβάνει την υλοποίηση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας. Στο μέρος αυτό γίνεται αρχικά μία ανάλυση των αναγκών και καθορισμός των προδιαγραφών του συστήματος και αναλύεται ένα σενάριο χρήσης (case study). Στο τμήμα αυτό θα γίνει και μία παρουσίαση των εργαλείων και των τεχνολογιών που θα χρησιμοποιηθούν, όπως είναι για παράδειγμα η PHP και η SQL. Τέλος θα γίνει αναλυτική περιγραφή της εφαρμογής που υλοποιήθηκε και θα αιτιολογηθούν οι επιλογές που έχουν γίνει. Το τελευταίο τμήμα της εργασίας περιλαμβάνει κάποια συμπεράσματα και προβληματισμούς που προκύπτουν. Επίσης γίνονται κάποιες προτάσεις για περεταίρω αξιοποίηση και επέκταση της στο μέλλον. 7

8 Τέλος στα παραρτήματα Α και Β υπάρχουν το πλήρες ερωτηματολόγιο πάνω στο οποίο βασίστηκε η υλοποίηση του ηλεκτρονικού φάκελου υγείας καθώς και ο πλήρης κώδικας PHP που αναπτύχθηκε αντίστοιχα. 8

9 2. Θεωρητικό υπόβαθρο 2.1. Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό θα αναλυθεί η συνεισφορά των πληροφοριακών συστημάτων στο χώρο της υγείας. Θα αναλυθούν οι έννοιες της τηλεματικής και της τηλε-ιατρικής και στη συνέχεια θα γίνει εξειδίκευση στον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο και τις εφαρμογές των έξυπνων καρτών (smart cards) στην υγεία. Παράλληλα Θα γίνουν κάποιες αναφορές σε έρευνες και μελέτες που έχουν γίνει σε αυτό το πεδίο Η κοινωνιολογία της Υγείας Η αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας ενός ατόμου εξαρτάται από το κοινωνικό-οικονομικό του υπόβαθρο. Η οικονομική ευρωστία παίζει καθοριστικό ρόλο στην συχνότητα αλλά και στην ποιότητα με την οποία ένας άνθρωπος χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες υγείας. Η κοινωνιολογία στον τομέα των υπηρεσιών υγείας φέρει αξιοκρατική σφραγίδα και δίκαιη κατανομή των υπηρεσιών υγείας προς όλους τους πολίτες. Βοηθά στην εκτίμηση της επάρκειας και στην αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών υγείας. Κύριος στόχος του σημερινού συστήματος υγείας είναι η προαγωγή, η επαναφορά και η διατήρηση της υγείας, κάνοντας χρήση της τεχνολογίας και των Η/Υ αλλά και με την ποιοτική συμβολή των ιατρών και των λοιπών εμπλεκομένων του συστήματος υγείας. Τα συστήματα υγείας έχουν τέσσερις βασικούς στόχους. [1]. Να βελτιώνουν την υγεία του πληθυσμού Να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πολιτών Να παρέχουν οικονομική προστασία στον πολίτη για τις δαπάνες υγείας και Να θεραπεύουν την ασθένεια με ποιοτική ιατροφαρμακευτική φροντίδα. Οι υπηρεσίες της τεχνολογίας στον χώρο της σύγχρονης υγείας παίζουν πρωτεύοντα ρόλο και είναι ένας κρίσιμος παράγοντας στην πρόληψη, στην διάγνωση και στην αντιμετώπιση των ασθενειών. Η εισαγωγή των Η/Υ στο σύστημα υγείας βελτίωσε 9

10 τον χρόνο και την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας. Οι Η/Υ είναι σε θέση σήμερα να εκτελούν με επιτυχία όλες τις εξετάσεις, να παράγουν αποτελέσματα, να βοηθούν στη λήψη αποφάσεων και να κατευθύνουν το επίπεδο υγείας μιας χώρας σε υψηλότερο βαθμό. [2] 2.3. Ορισμός Πληροφοριακού Συστήματος Νοσοκομείου Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Νοσοκομείου (ΟΠΣΝ), είναι το σύνολο των επιμέρους εφαρμογών πληροφορικής, οι οποίες διαλειτουργούν και καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρησιακών απαιτήσεων ενός νοσοκομείου. Υποσυστήματα του ΟΠΣΝ, μπορεί να είναι: Το Ιατρικό Πληροφοριακό Σύστημα (Ι.Π.Σ.Ν) που υποστηρίζει μηχανογραφικά όλη την επιστημονική και οικονομική παρακολούθηση ασθενών τόσο εσωτερικών όσο και εξωτερικών. Το Διαχειριστικό Πληροφοριακό Σύστημα Νοσοκομείου (ΔΠΣΝ), το back-office κομμάτι που καλύπτει τις ευρύτερες διοικητικές και οικονομικές ανάγκες του νοσοκομείου. [2]. Σε αυτό το σημείο θα αναφέρουμε τα Πληροφοριακό Σύστημα Εργαστηρίων (LIS). Είναι ένα σύνολο από ευέλικτα τμήματα, καθένα από τα οποία έχει διαφορετικές αρμοδιότητες, όπως είναι η παρακολούθηση των εξετάσεων των ασθενών, η παρακολούθηση των εργαστηρίων, της κλινικής, του ασφαλιστικού φορέα κ.α. Η σύνδεση γίνεται μέσω ειδικών διατάξεων που καταλήγουν σε έναν Η/Υ. Κάποια βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος είναι ακόλουθα: Μονόδρομη και αμφίδρομη επικοινωνία με πληθώρα αυτόματων αναλυτών Παραγγελία εργαστηριακών εξετάσεων σε πραγματικό χρόνο Έγκριση και ανάγνωση αποτελεσμάτων σε πραγματικό χρόνο Δυνατότητα σύνδεσης αποτελεσμάτων και διαγνώσεων Διαχείριση ποιότητας ιατρικών συσκευών Παρακολούθηση αναλώσιμων Στατιστική ανάλυση 10

11 Οι νοσοκομειακές εκδόσεις των προγραμμάτων για την διαχείριση και την αυτοματοποίηση ιατρικών εργαστηρίων, είναι προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες και φυσικά στον τρόπο λειτουργίας των εργαστηρίων μεγάλων ή μικρών νοσοκομείων. Το σύστημα των εργαστηρίων χρησιμοποιεί αυτόματους αναλυτές και μεθόδους ομαδοποιώντας τα αποτελέσματα του ασθενή και τα συγκρίνει με τα αποτελέσματα προηγούμενων εξετάσεων. Μερικά από τα χαρακτηριστικά του συστήματος είναι τα εξής: Αυτόματοι Αναλυτές Σύστημα Bar Code Έλεγχος Ποιότητας Τοπικός Ιατρικός Φάκελος Αναφορές Στατιστικές Δίκτυο και Χρήστες Το LIS μπορεί να υποστηρίζει απεριόριστο αριθμό χρηστών που ο καθένας έχει διαφορετικές αρμοδιότητες και προσβάσεις στις διακινούμενες πληροφορίες[2]. Επίσης Η έννοια της Προστασίας και ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων (Information Security System), είναι συνυφασμένη με τρείς βασικές έννοιες: Την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών(confidentially) Την ακεραιότητα των πληροφοριών (integrity) Διαθεσιμότητα των πληροφοριών (availability) [3] Τηλεματική Βασικές Έννοιες και Ορισμοί Τι είναι η Τηλεματική Ο όρος Τηλεματική (Telematics) παράγεται από την συνένωση των όρων Τηλεπικοινωνίες και Πληροφορική (Telecommunications + Informatics) και αποδίδεται επίσης ως Τηλεπληροφορική. Ουσιαστικά ο όρος εννοεί την μετάδοση μέσω τηλεπικοινωνιακών υποδομών, οποιασδήποτε ψηφιακής πληροφορίας. Μέσω των υπηρεσιών και των προϊόντων της Τηλεματικής είναι δυνατόν να διαχειριστούμε, να μεταδώσουμε, να αποθηκεύσουμε και να ανακτήσουμε πληροφορίες με τη μορφή κειμένου, ήχου, εικόνας ή βίντεο. [4]. 11

12 . Τηλεπικοινωνίες Τηλεματική Πληροφορική Εικόνα 1- Τηλεπικοινωνίες- Πληροφορική- Τηλεματική Η σημασία της Τηλεματικής στην Υγεία και η χρήση Τηλεματικών εφαρμογών και υπηρεσιών κρίνεται ως απαραίτητη και κρίσιμη όταν οι περιστάσεις το απαιτούν. Η λήψη μιας επιτυχημένης απόφασης από μέρος των ιατρών για την ζωή του ασθενούς επιλέγεται από έγκυρα στοιχεία που είναι καταχωρημένα σε βάσεις δεδομένων τοπικά στο ίδιο νοσοκομείο όπου βρίσκεται ο ασθενής ή σε βάσεις δεδομένων που βρίσκονται σε απόσταση. Η δυνατότητα πρόσβασης στις κρίσιμες πληροφορίες πρέπει να έχει σύμμαχο την ταχύτητα και την αξιοπιστία. Οι ανάγνωση των πληροφοριών αυτών χωρίς την βοήθεια των εφαρμογών της Τηλεματικής καθώς και την βοήθεια των δικτύων υπολογιστών θα ήταν ανέφικτη. Με τη ραγδαία ανάπτυξη της πληροφορικής τα τελευταία χρόνια, οι εφαρμογές της Τηλεματικής έχουν πληθύνει σε τέτοιο βαθμό ώστε να αξιοποιούνται σε διαφόρους τομείς. Οι εφαρμογές αυτές μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν σε οποιαδήποτε πτυχή της ανθρώπινης δραστηριότητας και να αποτελέσουν εργαλεία για την καθημερινότητα μας. Παρακάτω θα γίνει προσπάθεια αναφοράς διαφόρων εφαρμογών και υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται τόσο σε ιατρικό επίπεδο υγείας όσο και σε καθημερινές δραστηριότητες του σύγχρονου ανθρώπου, όπως : Τήλε - κειμενογραφία (Τeletext) Τήλε - εργασία (teleworking ή telecommuting) Τήλε- ηχοπληροφόρηση (Αudiotext) Τήλε - εικονογραφία (Videotext) Τήλε εκπαίδευση Τηλεδιάγνωση (Telediagnosis) και Τηλεσυμβουλευτική (Teleconsultation) 12

13 Κατ οίκον φροντίδα: Τηλεμετρία (Telemetry) & Τηλεπαρακολούθηση (Telemonitoring) Τήλε - διαχείριση Βίντεο- διάσκεψη Εικονική Πραγματικότητα Εικονικός Ιατρός & Εικονική Διάγνωση Τήλε-Ιατρική Ως Τήλε-Ιατρική θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε την εξ αποστάσεως εκτέλεση ιατρικών πράξεων. [6].. ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ Εικόνα 2- Τήλε-Ιατρική Οι υπηρεσίες της Τηλε-Ιατρικής παρέχουν ένα σύστημα διαχείρισης και διακίνησης ιατρικών πληροφοριών (καρδιογραφήματα, υπερηχογραφήματα, τομογραφίες κ.λπ.) με πλήθος εφαρμογών στους τομείς διάγνωσης, θεραπείας και εκπαίδευσης των ιατρών. Έχοντας ως κριτήριο τη χρήση των τηλεπικοινωνιακών και πληροφορικών 13

14 συστημάτων αλλά και τη μετατροπή της ιατρικής πληροφορίας σε ηλεκτρονική μορφή, μπορούμε να διακρίνουμε τις παρακάτω κύριες κατευθύνσεις υπηρεσιών και εφαρμογών: Τηλε-Διάγνωση: Καλύπτει την από απόσταση μελέτη από ειδικούς των αποτελεσμάτων των ιατρικών εξετάσεων και τη σύνταξη σχετικών αναφορών. Τηλε-Θεραπεία: Καλύπτει την από απόσταση παρακολούθηση ασθενών όπου ο ασθενής επισκεπτόμενος το κοντινότερο ιατρικό κέντρο από τον τόπο διαμονής του, μπορεί και τυγχάνει ιατρικής φροντίδας από απομακρυσμένο ιατρικό προσωπικό. Τηλε-Εκπαίδευση: Καλύπτει τις ανάγκες του ενεργού ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού για συνεχή ενημέρωση σε διαφόρους τομείς της ιατρικής. Επιπλέον, εξασφαλίζεται εκπαίδευση του υγιούς πληθυσμού μέσω προγραμμάτων Αγωγής Υγείας έτσι ώστε να αναπτύξουν μια «υγιή» συμπεριφορά και νοοτροπία. Τηλε-Συμβουλευτική: Καλύπτει την ανάγκη ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των γιατρών καθώς και την οργάνωση συμβουλίων από ειδικούς γιατρούς για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων σύνθετων και πολλές φορές επικίνδυνων καταστάσεων, όπου απαιτείται η ταυτόχρονη μελέτη της κατάστασης του ασθενούς από γιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων. Τηλε-Χειρουργική: Εξυπηρετεί την ανάγκη γνωστοποίησης και διάδοσης εξειδικευμένων χειρουργικών τεχνικών και γνώσεων, διευκολύνοντας την αρτιότερη και αποτελεσματικότερη εκπαίδευση, καθώς και την εξάπλωση των λαπαροσκοπικών χειρουργικών διαδικασιών. Η χρήση ρομποτικών συσκευών επιτρέπει στους απομακρυσμένους χειρούργους να συμμετέχουν ενεργά στη χειρουργική διαδικασία. Υποστήριξη διακομιστικών σταθμών: Αναφέρεται στις υπηρεσίες παροχής άμεσης βοήθειας, οι οποίες στην Ελλάδα παρέχονται από το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ). Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν, τόσο την παροχή άμεσης βοήθειας για την προσωρινή ιατρική αντιμετώπιση ενός προβλήματος, όσο και την κατάλληλη υποστήριξη κατά τη μεταφορά των ασθενών σε οργανωμένο χώρο επείγουσας ιατρικής[1]. Για την υποστήριξη των ασθενών κατά τη 14

15 μεταφορά τους είναι αναγκαία η διασύνδεση των διακομιστικών σταθμών πρώτων βοηθειών (ΕΚΑΒ, ασθενοφόρα, κ.λπ.)με ποικίλες ιατρικές μονάδες (π.χ. νοσοκομεία, κέντρα υγείας, κ.λπ.).[1] Τέτοιοι χώροι είναι οι σταθμοί πρώτων βοηθειών, τα εξωτερικά ιατρεία επειγόντων περιστατικών, οι μονάδες εντατικής θεραπείας, τα χειρουργεία, οι χώροι 24ωρης νοσηλείας, κ.λπ. [6]. Η έλευση της Κοινωνίας της Πληροφορίας έδωσε μια νέα πνοή στο χώρο της Υγείας και έφερε την ελπίδα σε πολλούς ασθενείς, αφού πλέον καθίσταται δυνατή η ηλεκτρονική διασύνδεση των υγειονομικών μονάδων και η εξ αποστάσεως συνεργασία του ιατρικού δυναμικού, κάτι που έχει σαν αποτέλεσμα την βελτίωση των παροχών υγείας για κάθε ασθενή, όσο μακριά κι αν βρίσκεται το άτομο. Οι εφαρμογές της Κοινωνίας της Πληροφορίας αλλάζουν σημαντικά το τοπίο στο χώρο της Υγείας, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην εφαρμογή της Τηλε-Ιατρικής. Μερικά βασικά οφέλη από την χρήση της Τηλε-Ιατρικής για γιατρούς και ασθενείς είναι τα εξής: Άμεση επικοινωνία μεταξύ των ιατρών που βρίσκονται σε απομακρυσμένες κυρίως περιοχές για ανταλλαγή απόψεων και αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, έτσι ώστε να μην χάνεται πολύτιμος χρόνος, γεγονός που θα μπορούσε να «παίξει» καταλυτικό ρόλο στην πορεία του ασθενούς. Δραστική μείωση του χρόνου επικοινωνίας μεταξύ νοσοκομείων και ιατρών. Ελαχιστοποίηση της άσκοπης μετακίνησης των ασθενών που συνεπάγεται μείωση κόστους αλλά και επιβάρυνση της υγείας του ασθενούς πολλές φορές και μοιραία κατάληξη στο τέλος. Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Ευρεία κάλυψη ιατρικών περιστατικών προκειμένου να μην χρειάζεται ο πάσχων από κάποιο νόσημα να περιπλανιέται από νοσοκομείο σε νοσοκομείο και από κλινική σε κλινική για να εξυπηρετηθεί. Αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάζονται σε απομακρυσμένες και απομονωμένες περιοχές και σε μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας μέσω των εφαρμογών της Τηλεματικής. Εκσυγχρονισμός του περιβάλλοντος εργασίας του ιατρικού προσωπικού με χρήση σύγχρονης τεχνολογίας και υπηρεσιών βάσει διεθνών προτύπων που τους 15

16 εξασφαλίζει μεγαλύτερη «άνεση» στην εργασία τους άρα και καλύτερη απόδοση αλλά και γρηγορότερη αντιμετώπιση των περιστατικών. Διευκόλυνση και αναβάθμιση της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ιατρών, έτσι ώστε οι γνώσεις τους να μην περιορίζονται σε ένα μόνο γνωστικό επίπεδο και να μπορούν να επέμβουν σε περιπτώσεις όπου παλαιότερα θα ήταν σχεδόν αδύνατο να αντιμετωπίσουν. [6] Ηλεκτρονικός Φάκελος και Ηλεκτρονική Κάρτα Υγείας Ιστορική Αναδρομή του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ο ηλεκτρονικός φάκελος ήρθε στην «επιφάνεια» ύστερα από την ιδέα που είχε ο Δρ. William Edward Hammond το 1969, για ένα μέρος στο οποίο θα αποθηκεύονταν τα δεδομένα και οι πληροφορίες ενός ασθενούς. για πάντα, προσφέροντας του έτσι καλύτερες υπηρεσίες, αφού ο ηλεκτρονικός αυτός φάκελος εμπεριέχει όλο το ιστορικό του ασθενή και επομένως υπάρχει καλύτερη και πιο γρήγορη αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων υγείας. [6]. Συνήθης φάκελος Καρτέλα Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα: Εύκολα μεταφέρεται και εύκολα ψάχνεται, Χαµηλό κόστος, ελεύθερο format, Γρήγορη προσθήκη στοιχείων και Είναι προσπελάσιμος σε µία µόνο θέση Ηλεκτρονικός φάκελος (πλεονεκτήματα & μειονεκτήματα): Είναι προσπελάσιμος από περισσότερες θέσεις και από περισσότερα άτοµα Εύκολα αναζητούνται και διαβάζονται οι πληροφορίες Αποτελεί καλή βάση για ανάλυση των δεδομένων και λήψη αποφάσεων Είναι συνεπής και ενημερώνεται διαρκώς Απαιτεί εκπαιδευμένο προσωπικό Η εισαγωγή στοιχείων απαιτεί περισσότερο χρόνο Έχει υψηλότερο κόστος [6]. 16

17 Οι ιατρικοί φάκελοι ταξινομούνται σε σχέση µε το περιεχόμενο: Φάκελος ενδονοσοκομειακών ασθενών, Φάκελος εξω-νοσοκομειακών ασθενών, Φάκελος Φροντίδας Υγείας και τη δοµή: Φάκελος προσανατολισμένος στο πρόβληµα, Φάκελος προσανατολισμένος στο χρόνο, Φάκελος προσανατολισμένος στην εργασία.[6] Ένας Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας μπορεί να εμπεριέχει τα παρακάτω Κλινικά δεδομένα διαγνώσεις Νοσηλείες Εγχειρήσεις Τιμές εργαστηριακών εξετάσεων Ιατρικές πράξεις Παραπεμπτικά - Γνωματεύσεις Ιατρικό ιστορικό Risk Factors Ιατρικές εικόνες Δημογραφικά στοιχεία Διαχειριστικά οικονομικά στοιχεία ιατρικών πράξεων και νοσηλειών Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη [6]. Παρακάτω θα γίνει μία ανάλυση της έκθεσης HealthInfoCDA η οποία σχετίζεται με ηλεκτρονικές καταγραφές στην υγεία HealthInfoCDA: Η HealthInfoCDA δηλώνει µια εκπαιδευτική ανακάλυψη της πληροφορικής της υγείας για τη µάθηση σχετικά µε την κλινική διαδικασία µέσω της χρήσης την Αρχιτεκτονική Κλινικών Εγγράφων (Clinical Document Architecture-CDA). Υποθέτουν ότι αυτά τα κοινά δεδοµένα για µια ηλεκτρονική ιατρική εγγραφή µπορούν να παρέχουν περιεχόµενο για µια υποθετική βάση για την γνώση του πως λαµβάνουµε αποφάσεις. Η ιατρική εγγραφή παρέχει ένα µοιρασµένο περιβάλλον συντονίζει την διανοµή της ιατρικής φροντίδας και αυτό είναι ένα οριακό αντικείµενο το οποίο ικανοποιεί την πληροφοριακή απαίτηση των πολλαπλών κοινοτήτων εξάσκησης. Αυτή η µελέτη µεταφέρει κλινική αφήγηση σε 3 µονάδες φυσικοθεραπείας µε πολλές γνώσεις: υποθετική περιγραφή, εγγραφή ασθενούς και άµεσα συνδεδεµένο γραφείο αναφοράς για 17

18 να αναπτύξουν µια υποθετική βάση πειραµατικής κλινικής γνώσης χρήσιµης για εκπαίδευση της πληροφορικής στην ιατρική και την υγεία. Ο εναλλακτικός στόχος είναι να συλλέξουν σκέψεις στα γνωστικά στοιχεία για την διδασκαλία υποθετικής βάσης. Λέξεις Κλειδιά: Ιατρικές Εφαρµογές Πληροφορικής, Συστήµατα Ιατρικών Καταγραφών Μηχανογραφηµένα, Υποθετικό Διοίκηση, Νεφρολογία, Τεχνητή Νοηµοσύνη, Οριακό Αντικείµενο, Υποθετικά Βασιζόµενη Αιτιολόγηση, Ιατρική Εκπαίδευση, HL7 CDA. 1. Εισαγωγή Η έρευνα HealthInfoCDA στοχεύει στο να παρέχει µια εκπαιδευτική µεσολάβηση στους ειδικευόµενους γιατρούς που θεραπεύουν ασθενείς µε νεφρική ανεπάρκεια, υποδεέστερα σε διαβήτη και υπέρταση. Ένα θέµα κλειδί που ερευνάται είναι η επίτευξη σηµασιολογική ενδοτµηµάτωση µεταξύ ηλεκτρονικών πηγών υγείας όχι µόνο για να υποστηρίζουν τη διαχείριση των ασθενειών αλλά ακόµα για δια βίου µάθηση/ εκπαίδευση. Οι ιατρικές σχολές µετατοπίζονται από την παθητική απόκτηση της γνώσης προς την ενεργητική µάθηση σε ένα κλινικό περιβάλλον. Problem Based Learning (PBL) είναι η µια εκπαιδευτική µέθοδος που χαρακτηρίζεται από τη χρήση προβληµάτων ασθενών ως ένα περιβάλλον για φοιτητές να µάθουν δεξιότητες επίλυσης προβληµάτων και να αποκτήσουν γνώση [7]. Τα µαθήµατα του προγράµµατος PBL υποστηρίζουν τη χρήση του Electronic Health Record (HER) πραγµατικών προβληµάτων ασθενών ως µια εκπαιδευτική πηγή που απεικονίζει ένα κλινικό περιβάλλον για φοιτητές ιατρικής να µάθουν µαζί την ιατρική επιστήµη και δεξιότητες επίλυσης προβληµάτων. Το HER µπορεί να θεωρηθεί ως η κόλλα για την κλινική φροντίδα, την ιατρική εκπαίδευση και την πληροφορική στις ιατρικές κοινότητες κάθε κοινότητα εµπλουτίζει, αλληλεπιδρά και αυξάνει την αποδοτικότητα του HER. Δίνεται η κεντρική φύση του HER στην θεραπεία του ασθενή-πχ. Το HER όχι µόνο καταγράφει λειτουργικές πληροφορίες του ασθενούς αλλά επίσης περιγράφει τη συµπεριφορική εργασία και πνευµατικά µοντέλα θεραπευτών που το δηµιουργούν είναι µία ζωτικής σηµασίας και πλούσια πηγή της ιατρικής και της υγείας. Διαφωνούµε ότι η προσωρινή πληροφορία που συµπεριλαµβάνεται σε ένα HER µπορεί να λειτουργήσει ως «µαθησιακό αντικείµενο» για αποφάσεις σχετικές µε τη δράση για την εκπαίδευση πληροφορικής στην ιατρική και την υγεία, συγκεκριµένα σε ένα παράδειγµα PBL [8]. Οι υποθέσεις του HER, προέκυψαν από το HER, υποστηρίζουν την πειραµατική µάθηση στο ιατρικό περιβάλλον όπως ακολουθεί: anchoring οδηγίες σε ασθενείς, εµπλέκει δραστήρια τους φοιτητές, διαµορφώνει την επαγγελµατική σκέψη και δράση, 18

19 παρέχοντας κατεύθυνση και ανάδραση και δηµιουργεί ένα συνεργατικό περιβάλλον µάθησης [9]. Επιπρόσθετα, υπάρχει µια δυνατή συσχέτιση ανάµεσα στο PBL και στο ηλεκτρονικό επεξηγηµατικό παράδειγµα του Case-Based Reasoning (CBR) [10] το οποίο είναι το κίνητρο σε αυτή την έρευνα. Χρησιµοποιούµε τα xml-βασισµένα HL7 πρότυπα, CDA, για να τυποποιήσουµε τη δοµή περίπτωσής µας και να συνδέσουµε τα κλινικά έγγραφα ο ένας µε τον άλλον. Η δραστηριότητα υγειονοµικής περίθαλψης εµφανίζεται µέσα σε ένα πλαίσιο ποιοι, οι οποίοι, πότε, όπου, πώς και γιατί. HL7 ανέπτυξε ένα πρότυπο δράσης υπηρεσιών των διαδικασιών υγειονοµικής περίθαλψης που εστίασε στο πλαίσιο. Η εφαρµογή αυτού του προτύπου παρήγαγε µια απλοποίηση του HL7 ΠΛΑΙΣΙΟΥ [11]. Όταν µετασχηµατίζουµε τις περιπτώσεις διδασκαλίας και το πραγµατικό αρχείο ασθενών, οι πληροφορίες πρέπει να αντιπροσωπευθούν εύκολα ως σύνολο ενεργειών σε ένα διαµήκης αρχείο. Αυτό προσδιορίζει ποιος έκανε τι και το στόχο που η δράση επηρεάζει. Η διαθέσιµη πληροφορία για τις περιστάσεις -όπως η θέση, χρόνος, τρόπος, λόγος και κινητήριος -- εισάγεται στο CDA Τεχνολογίες Επικοινωνιών Οι πληροφορίες και οι τεχνολογίες επικοινωνιών συνδέονται πολύ καλά με την φροντίδα της υγείας. Καθημερινά μπορούμε να λάβουμε χιλιάδες πληροφορίες για τον τρόπο ζωής και τις συνήθειες του καθενός μέσα από τα κανάλια επικοινωνίας και παροχής υπηρεσιών στο Internet. Εφόσον πλέον έχει γίνει ένα ευρέως επιτυχημένο μέσο μεταφοράς πληροφοριών. Επίσης είναι ανερχόμενος τρόπος για on-line εκπαίδευση το οποίο διευκολύνει τη χρήση της τηλε-εκπαίδευσης, τα εκπαιδευτικά στάνταρτ και την μάθηση μέσω του Internet. Αυτό με την σειρά του διευκολύνει, υποστηρίζει και εμψυχώνει ψυχολογικά τους ασθενείς τόσο καλά όσο και η γνώμη ενός ειδικού. Επιπλέον η διαθεσιμότητα των βάσεων του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας δίνει σε κάποιον την δυνατότητα να οδηγηθεί στη συσχέτιση μεταξύ των παραμέτρων των ασθενειών και τις βελτιώσεις στην ποιότητα ζωής. Το κάπνισμα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο απαιτεί την διαθεσιμότητα αυτού του φακέλου και την ανάπτυξη της εκπαίδευσης σε θέματα υγείας. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν 1.1 δισεκατομμύρια καπνιστές σε όπλο τον κόσμο και προβλέπεται ότι ο αριθμός αυτός θα έχει αυξηθεί στο ποσό του 1.6 δισεκατομμυρίων καπνιστών μέχρι το Κι όμως υπάρχουν πολλοί καπνιστές, 2 στους 3 που επιθυμούν την διακοπή του καπνίσματος. 19

20 Έτσι υπάρχει μεγάλη ζήτηση για συστήματα υποστήριξης κατά την διάρκεια της διακοπής του καπνίσματος καθώς επίσης και μηχανισμούς για την βοήθεια της αποτοξίνωσης. Παρόλα ταύτα, δεν υπάρχουν αρκετά συστήματα που να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις των καπνιστών για υποστήριξη μέσω του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας σε ένα δίκτυο για την φροντίδα της υγείας. Σχετική εργασία απέδειξε την τελευταία δεκαετία όλο και περισσότεροι καπνιστές αιτούνται για την υποστήριξη τους στην περίπτωση που θέλουν να κόψουν το κάπνισμα. Αρχικά αυτό είχε επιτευχθεί με την χρήση των παραδοσιακών τηλεφώνων και των κινητών. Στις μέρες με την συνεχή ανάπτυξη του Internet οι αιτήσεις γίνονται μέσω του Web. Είναι φανερό ότι και οι καπνιστές προτιμούν να λαμβάνουν πληροφορίες και υποστήριξη μέσω του Internet. Οι επαγγελματίες στην φροντίδα της υγείας για να μπορούν να προβάλλουν επαρκή και μόνιμα σχήματα για να βοηθάνε στην ενημέρωση των καπνιστών είναι απαραίτητο να τους εφοδιάζουμε με συνεχή εκπαίδευση. Δημιουργήθηκε ένα σύστημα για την διευκόλυνση στην διακοπή καπνίσματος το οποίο χωρίζεται σε τρία μέρη: Το Stop Smoking σύστημα που βοηθά στην αποθήκευση και την επεξεργασία δεδομένων των ασθενών Το e-learning environment που προβάλλει τα κατάλληλα εργαλεία για διεργασίες Το forum το οποίο είναι το δημόσιο μέρος για την υποστήριξη των ασθενών, την ανταλλαγή απόψεων και την παροχή απαντήσεων. Επίσης οι χρήστες χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες : Ο Physician, ο οποίος μπορεί να εισάγει και να τροποποιήσει δεδομένα. Ο admin-physician, ο οποίος μπορεί πολύ απλά να είναι ένας απλός physician o οποίος έχει περισσότερα δικαιώματα για να βλέπει και να επεξεργάζεται τα στοιχεία των ασθενών. 20

21 Ο patient ο οποίος μπορεί να δει πληροφορίες μόνο στον δικό του φάκελο και μπορεί να αλλάξει μόνο τα δημογραφικά του στοιχεία. Τέλος ο administrator ο οποίος είναι υπεύθυνος για την διατήρηση του συστήματος και την εισαγωγή και διαγραφή πληροφοριών. Ακόμη στο e-learning environment υπάρχουν τρεις βασικοί ρόλοι: Ο teacher που είναι υπεύθυνος για την δημιουργία και την αξιοποίηση ενός μαθήματος Ο student που εκπαιδεύεται και Ο administrator. Τέλος στο forum υπάρχουν δύο ρόλοι, ο patient που έχει την δυνατότητα να συζητήσει με άλλους ασθενείς και ο physician ο οποίος μπορεί να αναμιχθεί στις ήδη υπάρχουσες συζητήσεις ή να ξεκινήσει μια νέα συζήτηση με άλλους ασθενείς. Ένα σημαντικό βήμα κατά τον σχεδιασμό ήταν ένας ορισμός των δεδομένων που βρίσκονται στον φάκελο. Τέτοια δεδομένα έχουν σχέση με επιδημιολογικές παραμέτρους τόσο καλά όσο και με το επίπεδο εξάρτησης του κάθε ασθενή. Αυτό μπορεί να αποδειχθεί για παράδειγμα με το τεστ εξάρτησης στην νικοτίνη. Σε αυτή την περίπτωση οι επιπτώσεις της νικοτίνης μπορούν να αντιγραφούν χρησιμοποιώντας τα κριτήρια DSM-IV. Επίσης μπορούν να αντιγραφούν ψυχολογικοί παράγοντες και αυτό επιτυγχάνεται με την μέθοδο Zung. To e-learning environment είναι ένα μέσο για την επικοινωνία και την σύνδεση των επαγγελματιών για την φροντίδα της υγείας με τους άλλους χρήστες (ασθενείς και άλλους πολίτες). Έτσι μπορούμε να πάρουμε τις απαραίτητες πληροφορίες για τις επιπτώσεις του καπνίσματος καθώς και μεθόδους και οδηγούς για την διακοπή του καπνίσματος. Το user interface είναι ένα μέρος ενός web συστήματος το οποίο απευθύνεται σε ένα μεγάλο αριθμό χρηστών. Ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση στο σύστημα με την χρήση κωδικού πρόσβασης έτσι ώστε να διασφαλίζονται προσωπικά δεδομένα κάθε χρήστη. Επίσης μέσω της αρχιτεκτονικής SOAP με κρυπτογραφικούς αλγορίθμους διαβεβαιώνουν ότι τα δεδομένα θα είναι προσβάσιμα μόνο από ένα συγκεκριμένο χρήστη. Τέλος, είναι αξιοσημείωτο να πούμε ότι το κόστος δεν είναι αρκετά υψηλό και αυτό βοηθά στην ευκολία αγοράς του από κέντρα αποτοξίνωσης. 21

22 Τώρα ως προς την αρχιτεκτονική του συστήματος του Stop Smoking έχουν δημιουργηθεί από δύο διαφορετικές συνδέσεις δικτύου οι οποίες χωρίζονται σε αργές και γρήγορες.ως αργές συνδέσεις χρησιμοποιούμε την γλώσσα PHP και υπηρεσίες WEB και ως πιο γρήγορες θεωρούνται η Silverlight και οι υπηρεσίες Web. Το σύστημα χρησιμοποιεί βάση MySQL, Apache server για PHP και SilverLight και ΙΙ6 για υπηρεσίες web. Για το e-learning environment υπάρχουν πολλές πλατφόρμες που μπορούν να έχουν επιτυχημένα αποτελέσματα, μία από την πιο επιτυχημένη πλατφόρμα είναι το Moodle.To forum έχει επιλεχθεί να είναι phpbb λόγω της εύκολης χρήσης από τον διαχειριστή και το φιλικό περιβάλλον προς τον χρήστη. Ως προς τα σενάρια χρήσης παρατηρούμε ότι το πρώτο σενάριο έχει σχέση με τον χρήστη και ξεκινά όταν ο χρήστης εισέλθει σε μια μονάδα απεξάρτησης. Ο physician εισέρχεται στο σύστημα μέσω του pc του ή του pda και εκεί συμπληρώνει αρχικά κάποια δημογραφικά στοιχεία για τον ασθενή και στην συνέχεια περνάει κάποια στοιχεία που έχουν σχέση με την υγεία του ασθενή (π.χ. αποτελέσματα σπιρομέτρησης). Στη συνέχεια ο ασθενής, αφού έχει φύγει από το κέντρο και έχει ολοκληρωθεί η συνέντευξη μπορεί να μπει στην σελίδα και να βρει χρήσιμες πληροφορίες για την διακοπή του καπνίσματος, την επίδραση στην υγεία του. Επίσης να προ-οργανώσει μαθήματα για να μάθει πώς επιτυγχάνεται μια υγιεινή ζωή. Τέλος ένα δεύτερο σενάριο είναι όταν κάποιος θέλει να εκπαιδευτεί για να γίνει σύμβουλος στους ασθενείς, τότε πρέπει να λάβει κάποια μαθήματα. Όταν τελειώσει η εκπαίδευση μπορεί να συμμετάσχει στο δίκτυο παροχής συμβουλών για την διακοπή του καπνίσματος παίρνοντας ένα λογαριασμό στο σύστημα Stop Smoking. Η OpenSDE είναι μια στρατηγική για εκφραστική και ευέλικτη εισαγωγή δομημένων δεδομένων.τα ηλεκτρονικά δεδομένα μπορεί να αποτελέσουν σημαντικότατο πλεονέκτημα εάν χρησιμοποιηθούν σωστά. Για να πάρεις το μεγαλύτερο δυνατό πλεονέκτημα, τα ηλεκτρονικά δεδομένα θα πρέπει να είναι έτσι δομημένα ούτως ώστε να είναι δυνατή αλληλεπίδραση τους με τις διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές. Γι αυτό το λόγο δημιουργήθηκε το OpenSDE. Το OpenSDE αποτελεί μία εφαρμογή, η οποία υποστηρίζει τους επαγγελματίες της υγείας τόσο σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών όσο και σε επίπεδο έρευνας. Τα δεδομένα όσο αφορά τις φαρμακευτικές αγωγές αλλά και γενικότερα τα ιατρικά δεδομένα των ασθενών τείνουν να είναι μπερδεμένα. Ο καλύτερος τρόπος για να συλλέξεις τέτοιου είδους δεδομένα είναι μέσω ελευθέρου κειμένου, καθώς αυτός ο 22

23 τρόπος παρέχει υψηλό βαθμό εκφραστικότητας. Μέσω του ελευθέρου κειμένου οι επαγγελματίες της υγείας μπορούν να καταγράψουν τα δεδομένα με όποιες λέξεις αυτοί επιθυμούν, με κωδικούς, ακόμη και με συμβολισμούς. Το OpenSDE έχει ως στόχο την υποστήριξη της εισαγωγής των δομημένων δεδομένων μέσω μιας ποικιλίας ρυθμίσεων, έτσι ώστε τα δεδομένα των ασθενών να είναι διαθέσιμα πάντοτε τόσο για την παροχή υπηρεσιών από την μεριά των επαγγελματιών όσο και για εμπεριστατωμένες έρευνες. Στην εφαρμογή OpenSDE η εισαγωγή των δεδομένων δεν είναι μόνο εκφραστική αλλά και τα δεδομένα παραμένουν ακέραια, χωρίς απώλειες. Τα δεδομένα ξεκινούν από μια κεντρική ρίζα και στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος μπορεί να εμβαθύνει μέσω των διακλαδώσεων. Όσο περισσότερο προχωράς στις διακλαδώσεις τόσο περισσότερες πληροφορίες συλλέγεις. Η εφαρμογή OpenSDE είναι γενικής χρήσεως, αφού μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιαδήποτε ιατρική ειδικότητα χωρίς να απαιτείται κάποια αλλαγή στη βάση δεδομένων ή στο λογισμικό. Όλες οι ειδικότητες μπορούν να εισάγουν δεδομένα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο με τη μόνη διαφορά ότι για κάθε ειδικότητα υπάρχουν κάποιες μοναδικές μεταβλητές. Επιπλέον η δημιουργία μοντέλων επιβάλει όχι μόνο τον καθορισμό και την διευθέτηση για το που θα καταχωρηθούν τα δεδομένα αλλά επιβάλει και τον περιορισμό των δεδομένων, καθώς σε συγκεκριμένα πεδία υπάρχει τόσο περιορισμός των γραμμάτων και των αριθμών όσο και για την μονάδα μέτρησης που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Τα μοντέλα δημιουργούνται από ειδικούς σε συγκεκριμένα ιατρικά πεδία, οι οποίοι χρησιμοποιούν ένα ειδικό «εργαλείο», το Domain Model Editor το οποίο αναπαριστά εικονικά την αρχική ιδέα μέσω ενός δομημένου δέντρου. Προσεγγίζοντας την εισαγωγή των δομημένων δεδομένων από την σκοπιά της ιατρικής φροντίδας καταλήγουμε στην προσέγγιση της εκφραστικότητας ενός «ελεύθερου» κειμένου. Η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία αφού με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η συλλογή δεδομένων, η οποία ανταποκρίνεται στις ανάγκες των γιατρών και των νοσηλευτών αφού είναι αυτοί και οι οποίοι καταγράφουν τα δεδομένα των ασθενών. Τέλος μία άλλη εφαρμογή είναι και το EPR (Electronic Patient Record):Το EPR (Electronic Patient Record) είναι μια «αποθήκη» καταγραφών, παρατηρήσεων και αποφάσεων που σχετίζονται με ασθενείς. Με το ΕΡR υπάρχει η δυνατότητα 23

24 διαμοιρασμού των δεδομένων, καθώς επίσης και η ταυτόχρονη χρήση του προγράμματος από πολλούς χρήστες.[12] 2.6. Ο Ρόλος του Open Source στα Π.Σ.Υ. Το open source είναι μια φιλοσοφία ένα ανεπτυγμένο μοντέλο αλλά πάνω από όλα είναι μια άδεια. Σύμφωνα με την συνθήκη της Βερόνας χωρίς μια λογισμική άδεια ένα πρόγραμμα δεν μπορεί να αντιγραφεί η να τροποποιηθεί χωρίς την συγκατάθεση ή την άδεια του συγγραφέα [13]. Οι ιδιωτικές άδεις δεν επιτρέπουν στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στον κωδικό του προγράμματος ενώ στις open source άδειες οι χρήστες μπορούν να αντιγράφουν να τροποποιούν και σε μερικές περιπτώσεις να προσφαίρουν ελεύθερο το πρόγραμμα για το καλό της κοινωνίας. Οι άδειες επίσης μπορούν να είναι copy left ή non-copy left. Μια non-coy left άδεια είναι μια μη επίμονη open source άδεια. Ένα Non-copy left πρόγραμμα μπορεί να διανεμηθεί και οι χρήστες μπορεί να φτιάξουν ιδιωτικές εκδόσεις του προγράμματος, π.χ η BSD άδεια] μια non-copy left άδεια που επιτρέπει την ενσωμάτωση του open source υλικού (OSS) σε ιδιωτικά εμπειρικά προϊόντα και απελευθερώνεται κάτω από διαφορετικές άδειες. Αυτό είναι μερικώς σημαντικό για λειτουργικότητα καθώς υποστηρίζει την ακριβή εφαρμογή για ανοικτά standard και την εύκολη ολοκλήρωση του ετερογενούς πληροφοριακού συστήματος. Η ανακατανομή ενός poly left προγράμματος είτε σε τροποποιημένη είτε σε μη τροποποιημένη μορφή δίνει τα ίδια δικαιώματα όπως στο γνήσιο πρόγραμμα [14]. Τα ποιο διαδεδομένα copy left είναι η GNM General Public License: H GΝΜ GPL απαιτεί αντίγραφα και παράγωγα από τον πηγαίο κώδικα να είναι διαθέσιμοι από την επίσημη άδεια. Οι υπολογιστές ανταλλάσουν στοιχεία για την υγεία σε κωδικοποιημένη μορφή. Το υλικό χρειάζεται να εφαρμόσει φόρμες δεδομένων αλλιώς μια τεράστια υποκλοπεί και απώλεια δεδομένων μπορεί να συμβεί. Οι πελάτες που σώζουν τα δεδομένα σε ένα συγκεκριμένο προμηθευτή θεωρούν τους εαυτούς τους ανίκανους να διαλέξουν έναν διαφορετικοί προμηθευτεί ο οποίος δεν εφαρμόζει αυτή την μορφή εκτός κα αν το αντίστοιχο υλικό είναι ανώτερο (Vendor Lock Out). Στον τομέα τη υγείας δεν είναι αντιληπτό ως βιώσιμο να επιτρέπεται σε εναν μόνο προμηθευτεί να 24

25 εξουσιάζει την αγορά και την διευρυμένη χρήση των open standard. Είναι μια απαίτηση για λειτουργικότητα και συνέχιση της φροντίδας [15]. Η παγκόσμια ένωση τηλεπικοινωνιών ορίζει τα open standards ως standards διαθέσιμα στο εύρη κοινό που έχουν εξερευνηθεί αποδειχθεί και διατηρηθεί μέσω συνεργάσιμων και συνειδητά οδηγημένων διαδικασιών. Η εφαρμογή των standard πρέπει να είναι ελεύθερη από οικονομικά πολιτικοί και κωμικά πλούσια στην έρευνα και την χρήση. Τα open standards πρέπει να διευκολύνουν την λειτουργικότητα και την εφαρμογή σε ρεαλιστικές διαδικασίες. Πρέπει να δοθεί έμφαση στην ποιότητα και την αποδοτικότητα σε μεγάλο επίπεδο. Καθιερωμένες διεπαφές πρέπει να είναι δημόσιες και διατηρημένες από το Standard Developing Organization (SDO). Υπεύθυνο για την καθιέρωση. Συγκεκριμένα στη φροντίδα της υγείας το open source είναι συνδεδεμένο με το θέμα της ασφάλειας των ασθενών p[16]. H διαλειτουργικότητα είναι η δυνατότητα δύο η περισσότερων συστημάτων να ανταλλάξουν πληροφορίες (faction s interoperability) και να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες (semantic interoperability) που έχουν ανταλλαχτεί. Η διαλειτουργικοτητα είναι απαραίτητη για την καθιέρωση μιας ενεργής σύνδεσης. Τα open standard είναι σημαντικά όταν ετερογενή συστήματα χρειάζονται να συνεργαστούν να στηρίξουν επίπεδα εργασίας και να ανταλλάξουν πληροφορίες για την διευκόλυνση της διαθεσιμότητας των πληροφοριών των ασθενών οπότε και όπου χρειάζεται για να βελτιώσουν ιατρικά λάθη και να προστατέψουν την ασφάλεια του ασθενεί. H διαλειτουργικότητα μπορεί αναμφίβολα να επιτευχτεί με τα open standardsκαι τα oss. [17]. Τα standards στην υγεία είναι de jure (θεωρητικά) και de facto (στην πράξη). Σύμφωνα με το ISO TC125 [18]. CEN jtc 251[19] στην Ευρώπη και ANSAI [20] στην Αμερική. Εκεί υπάρχουν οργανισμοί ή επαγγελματικές κοινότητες που υποστηρίζουν την εξερεύνηση των de facto standards όπως DICOM [21] που ηγείται από το Αμερικανικό κολέγιο Ραδιολογίας (ACR) και την Παγκόσμια Ένωση Ηλεκτρικών Βιομηχανιών(NEMA) και SNOMED [22] που ηγείται από το κολέγιο των Αμερικανών Παθολόγων. (SNOMED), (accessed April 17, 2007). 25

26 OpenSDE OpenSDE: Μια στρατηγική για εκφραστική και «ευλύγιστη» εισαγωγή δομημένων δεδομένων. Τα ηλεκτρονικά δεδομένα μπορεί να αποτελέσουν σημαντικότατο πλεονέκτημα εάν χρησιμοποιηθούν σωστά. Για να πάρουμε το μεγαλύτερο δυνατό πλεονέκτημα, τα ηλεκτρονικά δεδομένα θα πρέπει να είναι έτσι δομημένα ούτως ώστε να είναι δυνατή αλληλεπίδραση τους με τις διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές. Γι αυτό το λόγο δημιουργήθηκε το OpenSDE. Το OpenSDE αποτελεί μία εφαρμογή, η οποία υποστηρίζει τους επαγγελματίες της υγείας τόσο σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών όσο και σε επίπεδο έρευνας. Ιατρικά δεδομένα: Τα δεδομένα όσο αφορά τις φαρμακευτικές αγωγές αλλά και γενικότερα τα ιατρικά δεδομένα των ασθενών τείνουν να είναι μπερδεμένα. Ο καλύτερος τρόπος για να συλλέξεις τέτοιου είδους δεδομένα είναι μέσω ελευθέρου κειμένου, καθώς αυτός ο τρόπος παρέχει υψηλό βαθμό εκφραστικότητας. Μέσω του ελευθέρου κειμένου οι επαγγελματίες της υγείας μπορούν να καταγράψουν τα δεδομένα με όποιες λέξεις αυτοί επιθυμούν, με κωδικούς, ακόμη και με συμβολισμούς. OpenSDE: στόχοι και προοπτικές Το OpenSDE έχει ως στόχο την υποστήριξη της εισαγωγής των δομημένων δεδομένων μέσω μιας ποικιλίας ρυθμίσεων, έτσι ώστε τα δεδομένα των ασθενών να είναι διαθέσιμα πάντοτε τόσο για την παροχή υπηρεσιών από την μεριά των επαγγελματιών όσο και για εμπεριστατωμένες έρευνες. OpenSDE: εισαγωγή δεδομένων Στην εφαρμογή OpenSDE η εισαγωγή των δεδομένων δεν είναι μόνο εκφραστική αλλά και τα δεδομένα παραμένουν ακέραια, χωρίς απώλειες. Τα δεδομένα ξεκινούν από μια κεντρική ρίζα και στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος μπορεί να εμβαθύνει μέσω των 26

27 διακλαδώσεων. Όσο περισσότερο προχωράς στις διακλαδώσεις τόσο περισσότερες πληροφορίες συλλέγεις. Η εφαρμογή OpenSDE είναι γενικής χρήσεως, αφού μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιαδήποτε ιατρική ειδικότητα χωρίς να απαιτείται κάποια αλλαγή στη βάση δεδομένων ή στο λογισμικό. Όλες οι ειδικότητες μπορούν να εισάγουν δεδομένα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο με τη μόνη διαφορά ότι για κάθε ειδικότητα υπάρχουν κάποιες μοναδικές μεταβλητές. Η δημιουργία μοντέλων επιβάλει όχι μόνο τον καθορισμό και την διευθέτηση για το που θα καταχωρηθούν τα δεδομένα αλλά επιβάλει και τον περιορισμό των δεδομένων, καθώς σε συγκεκριμένα πεδία υπάρχει τόσο περιορισμός των γραμμάτων και των αριθμών όσο και για την μονάδα μέτρησης που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Τα μοντέλα δημιουργούνται από ειδικούς σε συγκεκριμένα ιατρικά πεδία, οι οποίοι χρησιμοποιούν ένα ειδικό «εργαλείο», το Domain Model Editor το οποίο αναπαριστά εικονικά την αρχική ιδέα μέσω ενός δομημένου δέντρου. Συμπέρασμα:Προσεγγίζοντας την εισαγωγή των δομημένων δεδομένων από την σκοπιά της ιατρικής φροντίδας καταλήγουμε στην προσέγγιση της εκφραστικότητας ενός «ελεύθερου» κειμένου. Η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία αφού με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η συλλογή δεδομένων, η οποία ανταποκρίνεται στις ανάγκες των γιατρών και των νοσηλευτών αφού είναι αυτοί και οι οποίοι καταγράφουν τα δεδομένα των ασθενών. Μία άλλη εφαρμογή είναι και το EPR (Electronic Patient Record): Το EPR (Electronic Patient Record) είναι μια «αποθήκη» καταγραφών, παρατηρήσεων και αποφάσεων που σχετίζονται με ασθενείς. Με το ΕΡR υπάρχει η δυνατότητα διαμοιρασμού των δεδομένων, καθώς επίσης και η ταυτόχρονη χρήση του προγράμματος από πολλούς χρήστες [6] Ηλεκτρονική Καταγραφή Ασθενών Στη σημερινή εποχή οι προσδοκίες των ανθρώπων έχουν αυξηθεί και όπως είναι φυσικό ο τομέας της υγείας δεν μπορεί να αποτελεί εξαίρεση. Σήμερα η υγεία αποκαλείται ηλεκτρονική υγεία (e-health), αφού πλέον με την σύγχρονη τεχνολογία είναι δυνατή η ηλεκτρονική καταγραφή των ιατρικών δεδομένων των ασθενών και η 27

28 απρόσκοπτη ανταλλαγή ιατρικών δεδομένων μεταξύ δύο οντοτήτων (ιατρικό προσωπικό). Οι ηλεκτρονικοί φάκελοι υγείας μπορούν να χρησιμεύσουν για την επικοινωνία, την παρακολούθηση ασθενών αλλά και για την έρευνα. Η χρήση των κλασσικών φακέλων η οποία γινόταν τις προηγούμενες δεκαετίες δεν επαρκεί πια αφού η ανταλλαγή των δεδομένων των ασθενών δεν μπορεί να γίνει άμεσα με αποτέλεσμα να χάνεται πολύτιμος χρόνος για την υγεία των ασθενών. Επίσης στους κλασσικούς φακέλους είναι πιθανό να λείπουν κάποια κρίσιμα στοιχεία του ασθενούς ή να έχουν αλλοιωθεί με τον καιρό. Επιπλέον πολλές φορές έχουν χαθεί οι φάκελοι ασθενών, κάτι που δεν συμβαίνει όμως με τους ηλεκτρονικούς φακέλους. Αν και Πρόσφατες έρευνες και μελλοντικές εξελίξεις για την ηλεκτρονική καταγραφή των ασθενών (EPR: Electronic Patient Records) ως προς τη χρήση των συστημάτων EPR αυξάνεται διαρκώς, πολύ συχνά αναπτύσσονται σε διαφορετικές εφαρμογές, γι αυτό και απαιτείται πολύς κόπος για την ενοποίηση όλων αυτών των δεδομένων μέσα σε ένα EPR. Όσο αφορά την ανταλλαγή ιατρικών δεδομένων μεταξύ των διαφόρων ινστιτούτων, εκεί θέτονται ζητήματα που έχουν να κάνουν με το απόρρητο των δεδομένων, την ασφάλεια των ασθενών αλλά και την ετερογένεια των συστημάτων. Οι Προοπτικές της νοσηλείας των ασθενών στο σπίτι είναι πλέον κοντά, αφού οι νοσούντες είναι πιο πολλοί από τις κλίνες των νοσοκομείων. Στο σπίτι του ο εκάστοτε ασθενής θα παρακολουθείται από μία εφαρμογή η οποία θα ενημερώνει συνεχώς τους γιατρούς του κοντινότερου νοσοκομείου και θα τους ειδοποιεί στην περίπτωση που η υγεία του ασθενή έχει ξεπεράσει κάποιο επιτρεπτό όριο. Ένα ακόμη σημαντικό επίτευγμα που πρόκειται να συμβεί μέσα στα επόμενα χρόνια και που ασχολούνται ήδη με αυτό οι ειδικοί είναι η ανιχνευσιμότητα, η οποία θα έχει σαν στόχο όχι μόνο την ασφάλεια αλλά και την οικονομία. [23] Έξυπνες Κάρτες (Smart Cards) Εισαγωγή Οι έξυπνες κάρτες (smart cards) σήμερα εφαρμόζονται σε μία πληθώρα δραστηριοτήτων της καθημερινότητας των ανθρώπων, όπως είναι η πληρωμή εισιτηρίων, η ηλεκτρονική ταυτοποίηση, το ιατρικό αρχείο κ.α. 28

29 Αποτελούν έναν ασφαλή τρόπο πρόσβασης των χρηστών σε δεδομένα και πληροφορίες, στη δημιουργία credentials και passwords καθώς επίσης και στην κρυπτογράφηση ευαίσθητων δεδομένων. Παρά την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα των έξυπνων καρτών, η ταχύτητα διάδοσης στα εθνικά συστήματα υγείας παραμένει εξαιρετικά χαμηλή, καθώς «παρεμποδίζεται» από κάποια τεχνικά, διοικητικά και ιατρικά εμπόδια. [6] Τεχνολογίες Καρτών Οι έξυπνες κάρτες (Smart Card) είναι μικρές κάρτες σε μέγεθος πιστωτικής κάρτας και εμπεριέχουν ιατρικές και άλλου είδους πληροφορίες και δεδομένα. Αναφέρονται συνήθως ως Patient Data Card (PDC) ή ως Health Professional Card (HPC).Οι έξυπνες κάρτες διαχωρίζονται στις memory και microprocessor cards. Η memory card (κάρτα με μνήμη) Η microprocessor card (κάρτα με μικροεπεξεργαστή) Διαχωρισμός με βάση τον τρόπο διαβάσματος και εγγραφής: Οι contact cards (κάρτες επαφής με τον αναγνώστη καρτών) Οι contactless cards (κάρτες δίχως επαφή με τον αναγνώστη καρτών) Επίσης οι κάρτες χρησιμοποιούνται για: Καταγραφή Ιατρικών Πληροφοριών Διαχείριση Ιατρικών Συνταγών Απόκρυψη Πληροφοριών Ιατρικών Εξετάσεων Καταγραφή Πληροφοριών Νοσοκομειακού Εξοπλισμού Ελεγχόμενη Πρόσβαση στους Χώρους ενός Νοσοκομείου Παρακολούθηση της Κατάστασης των Ασθενών Στα πλεονεκτήματα των έξυπνων καρτών συγκαταλέγετε και η Κατάργηση Βιβλιαρίων-Συνταγολογίων Ασφαλισμένων. Ακόμη υπάρχουν και οφέλη για τον κάτοχο της κάρτας όπως το ότι τα στοιχεία της κάρτας αποτελούν προσωπικά στοιχεία του και μπορεί να τα χρησιμοποιήσει όποτε θέλει. Τέλος πολλά είναι και τα Κοινωνικά και Οικονομικά Οφέλη αφού συμμετέχουν στην ασφάλεια των μετακινήσεων βελτιώνοντας την παροχή έκτακτης φροντίδας γι αυτούς που ίσως χρειαστούν κανονική ή εντατική φροντίδα. [6] Παρά τα πολλά πλεονεκτήματα των έξυπνων καρτών, υπάρχουν και μειονεκτήματα όπως ότι η επέκταση τους γίνεται με πολύ αργούς ρυθμούς, διότι αν και 29

30 εκατομμύρια τέτοιες κάρτες χρησιμοποιούνται παγκοσμίως και ειδικότερα στη Γαλλία, την Αυστρία, την Γερμανία, τις Κάτω Χώρες, τη Σλοβενία, το Ηνωμένο Βασίλειο κ.α., εντούτοις χρησιμοποιούνται για περιορισμένες εφαρμογές. Οι κάρτες αυτές έχουν αποτύχει λόγω διαφόρων προβλημάτων με κύρια, τα διοικητικά και τα τεχνικά. Τα τεχνικά προβλήματα οφείλονται κυρίως στην καθυστέρηση που υφίσταται λόγω της διαδικασίας της κρυπτογράφησης, αφού ο επεξεργαστής που υπάρχει στις έξυπνες κάρτες είναι πολύ αργός. [6] 30

31 3. Διερεύνηση της κατάστασης στην Ελλάδα 3.1. Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό θα επιχειρηθεί να γίνει μία διερεύνηση της διείσδυσης των τεχνολογιών πληροφορικής στο Ελληνικό σύστημα υγείας. Πεδίο της μελέτης αποτελεί η περιοχή της Λευκάδας. Η έρευνα μελετάει τόσο την εφαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων στο Νοσοκομείο της Λευκάδας, όσο και την αντίληψη του κόσμου για την αναγκαιότητα χρήσης τέτοιων τεχνολογιών στην υγεία. Σκοπός της έρευνας είναι η καταγραφή της κατάστασης στην Ελλάδα και η επικαιροποίηση της παρούσας κατάστασης στην σημερινή πραγματικότητα. Μέσα από αυτήν θα αναδειχτούν τα προβλήματα που παρουσιάζονται στα νοσοκομεία της χώρας μας καθώς και θα φανεί η ανάγκη για εκσυγχρονισμό των πληροφοριακών συστημάτων τους. Η μέθοδος της έρευνας περιλαμβάνει στο πρώτο σκέλος της επίσκεψης στο Νοσοκομείο και συνεντεύξεις από το ιατρικό και διοικητικό προσωπικό. Στο δεύτερο σκέλος της έρευνας έγινε έρευνα μέσα στην τοπική κοινωνία με τη μέθοδο του ερωτηματολογίου για να διαπιστωθεί η ενημέρωση των πολιτών καθώς και η αντίληψη τους για τη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων στην υγεία. Είναι απαραίτητο να επισημανθεί ότι η έρευνα δεν έχει σκοπό να κάνει μία πλήρη καταγραφή της κατάστασης και επίσης τα αποτελέσματα της δεν γενικεύονται για ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, καθώς κάτι τέτοιο ξεφεύγει από τα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Είναι φανερό ότι η εφαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων δεν γίνεται με όμοιο τρόπο σε όλα τα νοσοκομεία καθώς υπάρχουν πολλοί παράγοντες που καθορίζουν το επίπεδο της τεχνολογικής υποδομής κάθε νοσοκομείου όπως πχ είναι το μέγεθος του, οι μονάδες οι οποίες διαθέτει κλπ. Τα αποτελέσματα της έρευνας πρέπει να θεωρηθούν ενδεικτικά και τυπικά για ένα περιφερειακό ελληνικό νοσοκομείο. 31

32 3.2. Α Μέρος : Έρευνα στο Νοσοκομείο Λευκάδας Προϊστάμενοι των τμημάτων καθώς και ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό σε ερώτηση που αφορούσε εάν υπάρχει Ηλεκτρονική καταγραφή των ασθενών και τον ανθρώπων που προσέρχονται στο χώρο του νοσοκομείου απάντησε κατηγορηματικά πως δεν λειτουργεί τέτοιου είδους μηχανισμός ο οποίος και κατά τη λειτουργία της νοσοκομειακής μονάδας. Σε συναφή ερώτηση για την ύπαρξη διαθέσιμων Ηλεκτρονικών και Πληροφοριακών Φακέλων υγείας και κατά πόσο θα μπορούσε να υπάρξει μια σχετική ενημέρωση η απάντηση η οποία μας δόθηκε ήταν και πάλι απογοητευτική, καθώς δεν υπήρχε, ούτε υπήρξε στο παρελθόν αλλά και στο άμεσο μέλλον δεν γνωρίζουν κατά πόσο θα λειτουργήσει Ηλεκτρονικός και Πληροφοριακός Φάκέλος καταγραφής υγείας Ακόμη σε ερωτήσεις που αφορούσαν στην ύπαρξη Πληροφοριακών Συστημάτων αποτυπώθηκαν τα παρακάτω.σε ερώτηση σχετική για το εάν διασυνδέονται οι διάφορες μονάδες και οι μονάδες θεραπείας μεταξύ τους εντός του νοσοκομείου η απάντηση η οποία λάβαμε ήταν πως δεν υπάρχει τέτοια διασύνδεση και πως καλό θα ήταν να υπήρχε για να επιταχύνονται όλες οι διαδικασίες, να αποφεύγετε η ταλαιπωρία όλων των συμμετεχόντων και η ενημέρωση να είναι σωστή και άρτια.η επίσκεψη και οι ερωτήσεις εντός του νοσοκομείου έκλεισαν με την ερώτηση για το εάν υπάρχει ένα κεντρικό Πληροφοριακό σύστημα στο νοσοκομείο καθώς και αν συνδέεται on-line η νοσηλευτική μονάδα με άλλες νοσηλευτικές μονάδες του εσωτερικού ή του εξωτερικού η απάντηση ήταν και πάλι αρνητική.εδώ οι ερωτηθέντες αποτύπωσαν την άποψη πως θα ήταν πολύ χρήσιμο να γίνει για να επιτυγχάνεται καλύτερη ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων,διαχείριση των ασθενειών αλλά ακόμα και προσδοκία για δια βίου μάθηση και εκπαίδευση Β Μέρος: Έρευνα με ερωτηματολόγιο Στα πλαίσια αυτής της δράσης διεξήχθη μία έρευνα μέσα στην τοπική κοινωνία της Λευκάδας με τη μέθοδο του ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε έτσι ώστε να επικεντρώνεται στη σχέση των πολιτών με τα πληροφοριακά συστήματα του νοσοκομείου και εξειδικεύεται μέχρι τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας. Ερευνά πρώτον την ενημέρωση των πολιτών για αυτές τις έννοιες και δεύτερον την άποψη τους για την αναγκαιότητα των πληροφοριακών συστημάτων στην υγεία. Το ερωτηματολόγιο 32

Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Ηλεκτρονική Υγεία Τι είναι; Η πληροφορική Υγείας (healthcare

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Ηλεκτρονική υγεία & τηλεϊατρική

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Ηλεκτρονική υγεία & τηλεϊατρική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Υγεία Ενότητα: Ηλεκτρονική υγεία & τηλεϊατρική Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Χρήση έξυπνων καρτών στην υγεία

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Χρήση έξυπνων καρτών στην υγεία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Υγεία Ενότητα: Χρήση έξυπνων καρτών στην υγεία Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Δημήτρης Κουτσούρης Καθηγητής Ε.Μ.Π. Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Παρεμφερείς Όροι Τηλε-Ιατρική (Tele-Medicine) Αφορά κυρίως ασθενείς Τηλε-Υγεία (Tele-Health) Αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕ-ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΤΗΛΕ-ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Τ.Ε.Ι Ηπείρου Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΛΕ-ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μανωλούδης Ιωσήφ Ροΐδης Χρήστος 1.Τι είναι η Τηλεϊατρική Η Χρήση Η/Υ και των δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Υγεία Εργαστήριο 1 ο : Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος (ΗΙΦ) Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Ηλεκτρονική Υγεία

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Ηλεκτρονική Υγεία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Υγεία Ενότητα: Ηλεκτρονική Υγεία Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Όμως πώς θα ορίζαμε την έννοια πληροφορία; Πώς την αντιλαμβανόμαστε;

Όμως πώς θα ορίζαμε την έννοια πληροφορία; Πώς την αντιλαμβανόμαστε; 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πληροφορία αποτελεί το βασικό εργαλείο άσκησης της ιατρικής επιστήμης. Η διάγνωση, η θεραπεία, η πρόληψη και η διοίκηση της υγείας βασίζονται στην απόκτηση, διαχείριση και επεξεργασία της

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Ασθενοκεντρική Προσέγγιση, Βελτίωση της. Επικ. Καθηγήτρια Φλώρα Μαλαματένιου

Προσωπικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Ασθενοκεντρική Προσέγγιση, Βελτίωση της. Επικ. Καθηγήτρια Φλώρα Μαλαματένιου Προσωπικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Ασθενοκεντρική Προσέγγιση, Βελτίωση της Ποιότητας και Περιστολή της Δαπάνης Επικ. Καθηγήτρια Φλώρα Μαλαματένιου Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας Χειρόγραφος Ιατρικός

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Kλινικές ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Kλινικές ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Kλινικές Mελέτες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 1Τι είναι οι κλινικές μελέτες είναι σημαντικές; > Μη διστάσετε να ρωτήσετε το γιατρό σας για οποιαδήποτε και άλλη γιατί πληροφορία ή διευκρίνηση χρειάζεστε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων Ακ Έτος 2012-2013

Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων Ακ Έτος 2012-2013 Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ Σ Υ Ν Τ Α Γ Ο Γ Ρ Α Φ Η Σ Η Σ & Π Α Ρ Ο Χ Η Σ Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ω Ν Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ Ι Κ Τ Ι Κ Ω Ν Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν 1 Εισαγωγή Με βάση το αναλυτικό κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Στοιχεία προγράμματος ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Πρωτόκολλα και διαδικασίες (διοικητικές, ιατρικές, νοσηλευτικές) στις Δημόσιες Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Δρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών

Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών Η LINK Technologies Α.Ε. ιδρύθηκε το 2002 με στόχο να καταστεί πυρήνας καινοτομικών λύσεων Τηλεματικής αναβαθμίζοντας καθημερινά

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΣΙΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΗΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική η-υποδομή του Συστήματος Υγείας (ΕΥΣΥ)

Εθνική η-υποδομή του Συστήματος Υγείας (ΕΥΣΥ) Εθνική η-υποδομή του Συστήματος Υγείας (ΕΥΣΥ) Η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση και η πλατφόρμα η-υπηρεσιών της ΗΔΙΚΑ ΑΕ Τάγαρης Τάσος Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος ΗΔΙΚΑ ΑΕ Λίγα λόγια για την Η/Σ Πλατφόρμα

Διαβάστε περισσότερα

Η έλλειψη κεντρικού ελέγχου της αλυσίδας διακίνησης φαρμάκων και υγειονομικών υλικών, έχει σαν αποτέλεσμα μια σειρά επιβλαβών επιπτώσεων

Η έλλειψη κεντρικού ελέγχου της αλυσίδας διακίνησης φαρμάκων και υγειονομικών υλικών, έχει σαν αποτέλεσμα μια σειρά επιβλαβών επιπτώσεων Σύστημα παρακολούθησης της διακίνησης φαρμάκων και υγειονομικών υλικών, με στόχο τον εξορθολογισμό των δημόσιων δαπανών, την αναβάθμιση της δυνατότητας διοικητικής παρέμβασης και εν τέλει, μέσα από την

Διαβάστε περισσότερα

E-εκπαίδευση,e-συνεργασία, e-ιατρική. Δρ. Α. Στεφανή Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

E-εκπαίδευση,e-συνεργασία, e-ιατρική. Δρ. Α. Στεφανή Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων E-εκπαίδευση,e-συνεργασία, e-ιατρική Δρ. Α. Στεφανή Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Εκπαίδευση από απόσταση.. Βασικοί ορισμοί Βασικοί ορισμοί Εξέλιξη Υλοποίηση εφαρμογών εκπαίδευσης από απόσταση Εφαρμόστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Υγεία Ενότητα: Διαχείριση χρόνιων πασχόντων με συστήματα τηλεματικής Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο ρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας Πρόλογος Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας αποτελεί δημόσιο αγαθό, το οποίο πρέπει να παρέχεται χωρίς περιορισμούς και εμπόδια στα μέλη της κοινωνίας. Οι πολύπλευρα πληροφορημένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΙΑ Ν. ΚΑΝΤΖΑΝΟΥ Ιατρός Βιοπαθολόγος Λέκτορας Ιατρικής Σχολής Αθηνών Εργαστήριο Επιδημιολογίας Προληπτικής Ιατρικής Ιατρικής Στατιστικής WHO «Το επίπεδο υγείας του

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Α8. Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης. Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Δράση Α8. Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης. Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξη του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δράση Α8 Πρακτική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420)

Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420) Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420) Διάλεξη 8: Σχεδίαση Συστήματος Σχεδίαση Συστήματος 2 Διεργασία μετατροπής του προβλήματος σε λύση. Από το Τί στο Πώς. Σχέδιο: Λεπτομερής περιγραφή της λύσης. Λύση:

Διαβάστε περισσότερα

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες,

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, διέπεται από τις αρχές του προτύπου Beveridge. «το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ, υποστηρίζεται από τον όμιλο ιατρικών εταιρειών. «ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ», ο οποίος δραστηριοποιείται από το 1996 στο χώρο της

Το ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ, υποστηρίζεται από τον όμιλο ιατρικών εταιρειών. «ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ», ο οποίος δραστηριοποιείται από το 1996 στο χώρο της ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ Το ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ, υποστηρίζεται από τον όμιλο ιατρικών εταιρειών «ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ», ο οποίος δραστηριοποιείται από το 1996 στο χώρο της πρωτοβάθμιας υγείας, παίζοντας καθοριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης είναι εθνικό έργο ευρέως διαδεδομένο, με διείσδυση > 98%

Το σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης είναι εθνικό έργο ευρέως διαδεδομένο, με διείσδυση > 98% Δρ. Αναστάσιος Τάγαρης Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης Αρχική υλοποίηση από την ΗΔΙΚΑ, που αφορούσε στην καταχώρηση των ιατρικών επισκέψεων και την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θέµα Εργασίας: «Η έννοια της ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας. Αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών από τα ηµόσια Νοσοκοµεία στην Ελλάδα και προτάσεις για τη

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! Τα νέα δεδομένα στην υγεία Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό ιδιωτικών δαπανών υγείας στην Ευρώπη (41%). Πάνω από 2 εκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή διαχείρισης παιδικού άσθματος

Εφαρμογή διαχείρισης παιδικού άσθματος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Εφαρμογή διαχείρισης παιδικού άσθματος Μενεσίδης Μιχάλης ΑΕΜ: 228 Επιβλέποντες : Αγγελίδης Παντελής, Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 17 ΜΑΪΟΥ 2012

Αθήνα, 17 ΜΑΪΟΥ 2012 Αθήνα, 17 ΜΑΪΟΥ 2012 Σκοπεύει: Στη διασφάλιση της Διαλειτουργικότητας μεταξύ των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης, η οποία εγγυάται μία συνεχή ροή πληροφοριών μεταξύ πολιτών,

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Υγεία Εργαστήριο 2 ο : OpenEMR- Χρήση Ηλεκτρονικού Ιατρικού φακέλου Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗMΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α Β C D E F G ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ονοµατεπώνυµό σας Α.Μ.: ΧΧΧΧ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2011 Εισαγωγή στην Πληροφορική - 2 - Εξέταση Εργαστηρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υγεία και Εφαρμογή της Πληροφορικής σε Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας ΑΕΜΥ ΑΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Ηλεκτρονική Υγεία και Εφαρμογή της Πληροφορικής σε Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας ΑΕΜΥ ΑΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ηλεκτρονική Υγεία και Εφαρμογή της Πληροφορικής σε Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας ΑΕΜΥ ΑΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αποστόλου Νίκος, Αθήνα 2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (EHEALTH) Αφορά τα εργαλεία και τις υπηρεσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό:

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό: Άρθρο 1 Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε και εγκαταστάθηκε στο ΓΠΝ «Γ. Παπανικολάου» με το άρθρο 1 της υπ αριθμ Α3β/οικ 4407

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Λ. Αναστασίου Κωνσταντίνος Δεληγιάννη Ισαβέλλα Ζωγοπούλου Άννα Κουκάκης Γιώργος Σταθάκη Αρετιάννα

ΟΜΑΔΑ Λ. Αναστασίου Κωνσταντίνος Δεληγιάννη Ισαβέλλα Ζωγοπούλου Άννα Κουκάκης Γιώργος Σταθάκη Αρετιάννα ΟΜΑΔΑ Λ Αναστασίου Κωνσταντίνος Δεληγιάννη Ισαβέλλα Ζωγοπούλου Άννα Κουκάκης Γιώργος Σταθάκη Αρετιάννα ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Τι είναι η βιοπληροφορική; Αποκαλείται ο επιστημονικός κλάδος ο οποίος προέκυψε από

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. ζ) Ομώνυμο εργαστήριο της κλινικής που περιλαμβάνει εργαστήριο ισοτόπων

Άρθρο 1. ζ) Ομώνυμο εργαστήριο της κλινικής που περιλαμβάνει εργαστήριο ισοτόπων Εσωτερικός κανονισμός της Β Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής και Ειδικής Νοσολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Άρθρο 1 Γνωστικό Αντικείμενο 1. Η Β Προπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409)

Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409) Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409) Συντονιστής μαθήματος: Αλέξιος Μπένος, Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής. Τηλ. 2310999137, e-mail: benos@med.auth.gr Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Ιατρική Πληροφορική

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Ιατρική Πληροφορική Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Ιατρική Πληροφορική Σύνοψη Η ιατρική πληροφορική είναι ο κλάδος που περιλαμβάνει όλες τις εφαρμογές της πληροφορικής στην ιατρική. Άμεσα συνυφασμένη με την εξέλιξη της πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. του ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. του ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ του ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E Η Εφαρμογή...3 Χρήστες...3 Πρόσβαση στην Εφαρμογή...3 Συμβεβλημένος Μόνιμος Ιατρός...5

Διαβάστε περισσότερα

E-Health. Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου

E-Health. Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου E-Health Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου 2 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ Παροχή υπηρεσιών υγείας υποβοηθούμενη από ηλεκτρονικά μέσα Οι περισσότερες λύσεις και στρατηγικές εστιάζουν σε: υποδομές επικοινωνιών και δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. του ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. του ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ του ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ iknowhow Πληροφορική A.E Η Εφαρμογή... 3 Χρήστες... 3 Πρόσβαση στην Εφαρμογή... 3 Συμβεβλημένος Μόνιμος Ιατρός... 5 Νέα Επίσκεψη...

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία παρουσίασης. Εισαγωγή Θεωρητικό υπόβαθρο Υλοποίηση λογισμικού μέρους συστήματος Συμπεράσματα Μελλοντικές Επεκτάσεις

Στοιχεία παρουσίασης. Εισαγωγή Θεωρητικό υπόβαθρο Υλοποίηση λογισμικού μέρους συστήματος Συμπεράσματα Μελλοντικές Επεκτάσεις ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδιασμός Πληροφοριακού Συστήματος Καταγραφής μετρήσεων κοινής ωφελείας Υποβοηθούμενο από οπτική αναγνώριση μέσω Κινητού τηλεφώνου Μπούντας Δημήτρης Επιβλέπων Καθηγητής : Δασυγένης

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεμετρία και τηλεφροντίδα σε ασθενείς με αναπνευστικά νοσήματα

Τηλεμετρία και τηλεφροντίδα σε ασθενείς με αναπνευστικά νοσήματα Ανασκόπηση Τηλεμετρία και τηλεφροντίδα σε ασθενείς με αναπνευστικά νοσήματα Αγορίτσα Κουλούρη 1, RN, RMN, MSc Ζωή Ρούπα 2, MD, RN, PhD Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης 3, MD 1 Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας 2 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α (συμπληρώνεται από τους προϊσταμένους των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΤΑ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΘ-ΞΚΨ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Αθήνα, 28-3-2013 Αρ. Γ.Π. οικ.

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΘ-ΞΚΨ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Αθήνα, 28-3-2013 Αρ. Γ.Π. οικ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Πληροφορίες : Κ. Βουρλιώτου Αθ. Λύτρα Αικ. Δαμίγου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΙΚΤΥΩΝ Εργ. Τεχνολογίας Λογισμικού & Υπηρεσιών S 2 E Lab Π Τ Υ Χ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α.

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α. ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α. Αικατερίνη Καραγιάννη Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να γιορτάσουμε την επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυση της Οδοντιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας 215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας Το Τμήμα ασχολείται με τη διδασκαλία και την έρευνα στην επιστήμη και τεχνολογία των υπολογιστών και τη μελέτη των εφαρμογών τους. Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1980 (ως

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία ως κατασκευή και όχι ως μετάδοση ως αποτέλεσμα εμπειρίας και όχι ως μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Βιοϊατρική τεχνολογία

Βιοϊατρική τεχνολογία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Βιοϊατρική τεχνολογία Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr ΕΕΔΙΠ Μπέλλου Σοφία e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Τηλεματική

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Τηλεματική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Υγεία Ενότητα: Τηλεματική Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Μάθημα 1 Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Τζανέτος Πομόνης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι οι Βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα ργασίες διαδικασίες ειδικότητες παρατηρήσεις διαγράμματα οργανόγραμμα μειωμένο κόστος αποθήκευσης ανάθεσηαρχειοθέτηση email στατιστικά Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών υτοματοποιημένη εκτέλεση χρόνοι

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ , FAX Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΗΛ , FAX Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ. 213.131.3636, 213.131.3605 FAX. 210.3389197 Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Νιώστε ασφαλείς από τα απρόοπτα της ζωής! Τα απρόοπτα είναι μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών 1. Εισαγωγή Οι εξελίξεις και οι δεσμεύσεις στο θέμα της Ασφάλειας των Ασθενών έχουν αυξηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Τι είναι η «Εκπαιδευτική Τεχνολογία» (1) Εκπαιδευτική Τεχνολογία είναι «η εφαρμογή τεχνολογικών διαδικασιών και εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Medical Safety. Το προσωπικό σας σύστημα υγείας!

Medical Safety. Το προσωπικό σας σύστημα υγείας! Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Medical Safety Το προσωπικό σας σύστημα υγείας! - Έχετε φανταστεί ένα ολόκληρο μηχανισμό προηγμένων υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης σχεδιασμένο από εσάς και προσαρμοσμένο

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΕΡΓΑ E-HEALTH

Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΕΡΓΑ E-HEALTH Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΕΡΓΑ E-HEALTH ΕΣΠΑ 2014-2020 ΕΡΓΑ & ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΩΦΕΛΗ 1) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ (ΟΠΣΥ) ΚΡΗΤΗΣ 1.1) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Η σημασία των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, εφευρετική, να καινοτομεί περισσότερο και να αντιδρά καλύτερα στις ανάγκες και τις προτιμήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

Πως το e-learning συμβάλει στην υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Πως το e-learning συμβάλει στην υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Πως το e-learning συμβάλει στην υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Κων/νος Φαρμάκης 2006-2007 e-learning Ορισμοί Η προσφορά εκπαιδευτικών υπηρεσιών ή μαθημάτων - μέσω του Internet ήμέσωτωνεταιρικώνintranets

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Groupware. Λογισμικό Συνεργασίας Ομάδων (Groupware) Λογισμικό Groupware. Υπάρχουν διάφορα είδη groupware ανάλογα με το αν οι χρήστες εργάζονται:

Είδη Groupware. Λογισμικό Συνεργασίας Ομάδων (Groupware) Λογισμικό Groupware. Υπάρχουν διάφορα είδη groupware ανάλογα με το αν οι χρήστες εργάζονται: Μάθημα 10 Συστήματα Διάχυσης και Διαχείρισης Γνώσης Chapter 10 Knowledge Transfer In The E-world Chapter 13 Knowledge Management Tools and Knowledge Portals Συστήματα Διάχυσης και Διαχείρισης Γνώσης Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΜΕΜΟ) Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2013 ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις Ένας ηλικιωμένος Γερμανός που

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο: Διαγράμματα Δραστηριοτήτων & Διαγράμματα Ροής Δεδομένων. S 3 Laboratory

Εργαστήριο: Διαγράμματα Δραστηριοτήτων & Διαγράμματα Ροής Δεδομένων. S 3 Laboratory Εργαστήριο: Διαγράμματα Δραστηριοτήτων & Διαγράμματα Ροής Δεδομένων Διαδραστικό Εργαστήριο Οργάνωση Ομάδων o Παρουσίαση Προβλημάτων o Επεξεργασία και παρουσίαση προτεινόμενων λύσεων o Επεξήγηση σχεδιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές ενίσχυσης της συμμετοχής του ασθενή στην κατ οίκον φροντίδα

Στρατηγικές ενίσχυσης της συμμετοχής του ασθενή στην κατ οίκον φροντίδα Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Στρατηγικές ενίσχυσης της συμμετοχής του ασθενή στην κατ οίκον φροντίδα Δρ Πέτρος Κολοβός Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό Η Συμμετοχή στη Φροντίδα Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης.

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Γ.Ε.: Γ32/ 978/31-5-2007 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Η έρευνα στην Ευρώπη δείχνει ότι οι άνθρωποι με αναπηρίες όλων των ηλικιών έχουν προσωπική εμπειρία με την τεχνολογία.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : MORPHING ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : MORPHING ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : MORPHING ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ MORPHING ΚΑΙ VR ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΜΗΤΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΝΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑÏΡΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ Κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κινητές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη μιας προσαρμοστικής πολιτικής αντικατάστασης αρχείων, με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Το φαρμακείο στην εποχή του internet. Παπαδόπουλος Γιάννης Φαρμακοποιός Οικονομολόγος Υγείας

Το φαρμακείο στην εποχή του internet. Παπαδόπουλος Γιάννης Φαρμακοποιός Οικονομολόγος Υγείας Το φαρμακείο στην εποχή του internet Παπαδόπουλος Γιάννης Φαρμακοποιός Οικονομολόγος Υγείας Χαρακτηριστικά της εποχής μας Χαρακτηριστικά της εποχής μας είναι: η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας η ευρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγός Διαχειριστή Το m-learning Toolkit είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα