ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ"

Transcript

1 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Αξιολόγηση: ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΑΡΙΝΟ 2013 Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Μέρος Θεωρία και Εργαστήριο μαθήματος: Ερώτηση: Οι στόχοι του θεωρητικού μαθήματος ήταν σαφείς; 276 Missing 1 Mean 4,112 Median 4 Mode 4 1,03 Variance 1, Total Missing System 1 0 Total Sum 1.135

2 Η ύλη που καλύφθηκε ανταποκρινόταν στου στόχους του μαθήματος; 275 Missing 2 Mean 4,138 Median 4 Mode 4 0,957 Variance 0, Total Missing System 2 1 Total Sum 1.138

3 Βαθμολογήστε την οργάνωση του μαθήματος 276 Missing 1 Mean 4,004 Median 4 Mode 3 1,143 Variance 1, Total Missing System 1 0 Total Sum 1.105

4 Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε βοήθησε στην καλύτερη κατανόηση του θέματος; 275 Missing 2 Mean 3,913 Median 4 Mode 4 1,091 Variance 1, Total Missing System 2 1 Total Sum 1.076

5 Τα εκπαιδευτικά βοηθήματα ("σύγγραμμα", σημειώσεις, πρόσθετη βιβλιογραφία) χορηγήθηκαν εγκαίρως; 272 Missing 5 Mean 3,985 Median 4 Mode 5 1,212 Variance 1, Total Missing System 5 2 Total Sum 1.084

6 Πόσο ικανοποιητικό/-ά βρίσκεται το/-α διανεμόμενο/-α βιβλίο/α(σύγγραμμα/-τα); 268 Missing 9 Mean 3,53 Median 4 Mode 4 1,143 Variance 1, Total Missing System 9 3 Total Sum 946

7 Πρέχονται επιπρόσθετες σημειώσεις; 272 Missing 5 Mean 0,79 Median 1 Mode 0 0,408 Variance 0,166 Range 1 Max 1 Ναι Όχι Total Missing System 5 2 Total Min 0 Sum 215

8 Εάν ναι, βαθμολογήστε την επάρκειά τους 218 Missing 59 Mean 4,046 Median 4 Mode 3 0,949 Variance 0, Total Missing System Total Sum 882

9 Βαθμολογήστε τη διαθεσιμότητα της επιπρόσθετης βιβλιογαφίας στην Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος 232 Missing 45 Mean 3,147 Median 3 Mode 3 1,075 Variance 1, Total Missing System Total Sum 730

10 Προαπαιτούνται γνώσεις από άλλα μαθήματα για την παρακολούθηση του μαθήματος; 270 Missing 7 Mean 0,844 Median 1 Mode 1 0,363 Variance 0,132 Range 1 Max 1 Ναι Όχι Total Missing System 7 3 Total Min 0 Sum 228

11 Εάν ναι, καλύπτονται από άλλα διδαχθέντα μαθήματα; 232 Missing 45 Mean 3,547 Median 4 Mode 4 0,934 Variance 0, Total Missing System Total Sum 823

12 Πώς κρίνετε το επίπεδο δυσκολίας του μαθήματος για το έτος του; 275 Missing 2 Mean 3,364 Median 3 Mode 4 0,875 Variance 0, Total Missing System 2 1 Total Sum 925

13 Υπάρχει ανάγκη οργάνωσης φροντιστηριακών μαθημάτων για το συγκεκριμένο μάθημα; 265 Missing 12 Mean 1,947 Median 2 Mode 2 1,15 Variance 1, Total Missing System 12 4 Total Sum 516

14 Αξιολογήστε τον αριθμό των ωρών διδασκαλίας για την κάλυψη της ύλης (1=ανεπαρκής, 3=εύλογος, 5=υπερβολικός) 275 Missing 2 Mean 2,811 Median 3 Mode 2 0,779 Variance 0, Total Missing System 2 1 Total Sum 773

15 Υπάρχει διαφάνεια στα κριτήρια βαθμολόγησης; 237 Missing 40 Mean 3,928 Median 4 Mode 3 1,153 Variance 1, Total Missing System Total Sum 931

16 Το θέμα δόθηκε εγκαίρως; 30 Missing 247 Mean 0,733 Median 1 Mode 0 0,45 Variance 0,202 Range 1 Max 1 Ναι Όχι Total Missing System Total Min 0 Sum 22

17 Το διαθέσιμο ερευνητικό υλικό στη βιβλιοθήκη κρίθηκε επαρκές; 27 Missing 250 Mean 2,815 Median 3 Mode 1 1,272 Variance 1, Total Missing System Total Sum 76

18 Υπήρχε καθοδήγηση από τον/την διδάσκοντα/-ουσα; 28 Missing 249 Mean 3,571 Median 4 Mode 1 1,425 Variance 2, Total Missing System Total Sum 100

19 Τα σχόλια του/της διδάσκοντος/-ουσας ήταν εποικοδομητικά; 28 Missing 249 Mean 3,714 Median 4 Mode 3 1,272 Variance 1, Total Missing System Total Sum 104

20 Δόθηκε η δυνατότητα βελτίωσης της εργασίας; 26 Missing 251 Mean 0,615 Median 1 Mode 0 0,496 Variance 0,246 Range 1 Max 1 Ναι Όχι Total Missing System Total Min 0 Sum 16

21 Η συγκεκριμένη εργασία σας βοήθησε να κατανοήσετε το συγκεκριμένο θέμα; 26 Missing 251 Mean 3,462 Median 4 Mode 2 1,334 Variance 1, Total Missing System Total Sum 90

22 Οι στόχοι του εργαστηριακού μαθήματος ήταν σαφείς; 553 Missing 1 Mean 3,819 Median 4 Mode 5 1,172 Variance 1, Total Missing System 1 0 Total Sum 2.112

23 Πώς κρίνετε το επίπεδο δυσκολίας του εργαστηρίου για το έτος του; 550 Missing 4 Mean 3,433 Median 3 Mode 3 0,946 Variance 0, Total Missing System 4 1 Total Sum 1.888

24 Παρέχονται σημειώσεις ή άλλο εκπαιδευτικό υλικό για την ύλη του εργαστηρίου; 541 Missing 13 Mean 0,512 Median 1 Mode 1 0,5 Variance 0,25 Range 1 Max 1 Ναι Όχι Total Missing System 13 2 Total Min 0 Sum 277

25 Εάν ναι, βαθμολογήστε την επάρκειά τους. 294 Missing 260 Mean 3,67 Median 4 Mode 5 1,134 Variance 1, Total Missing System Total Sum 1.079

26 Εξηγούνται καλά οι βασικές αρχές των πειραμάτων/ασκήσεων; 543 Missing 11 Mean 3,552 Median 4 Mode 5 1,217 Variance 1, Total Missing System 11 2 Total Sum 1.929

27 Είναι επαρκής ο εξοπλισμός του εργαστηρίου; 537 Missing 17 Mean 2,527 Median 2 Mode 1 1,194 Variance 1, Total Missing System 17 3 Total Sum 1.357

28 Είναι επαρκείς οι υποδομές του εργαστηρίου σε σχέση με το πλήθος των φοιτητών που τις χρησιμοποιούν; 539 Missing 15 Mean 2,145 Median 2 Mode 1 1,141 Variance 1, Total Missing System 15 3 Total Sum 1.156

29 Αξιολογήστε τον αριθμό των εργαστηριακών ωρών διδασκαλίας για την κάλυψη της ύλης. (1=ανεπαρκής, 3=εύλογος, 5=υπερβολικός) 545 Missing 9 Mean 2,772 Median 3 Mode 3 0,903 Variance 0, Total Missing System 9 2 Total Sum 1.511

30 Βαθμολογήστε τη μεταδοτικότητα του/της διδάσκοντα/-ουσας. 825 Missing 6 Mean 3,732 Median 4 Mode 5 1,213 Variance 1, Total Missing System 6 1 Total Sum 3.079

31 Βαθμολογήστε τη συνέπεια του/της διδάσκοντα/-ουσας στις εκπαιδευτικές του/της υποχρεώσεις. (Παρουσία στα μαθήματα, έγκαιρη διόρθωση εργασιών, ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές, κλπ) 825 Missing 6 Mean 4,147 Median 5 Mode 5 1,091 Variance 1, Total Missing System 6 1 Total Sum 3.421

32 Βαθμολογήστε το κλίμα συνεργασίας με τους φοιτητές/-τριες. (Προθυμία στην απάντηση ερωτήσεων, διαθεσιμότητα διδάσκοντος/-ουσας κλπ) 825 Missing 6 Mean 4,053 Median 4 Mode 5 1,112 Variance 1, Total Missing System 6 1 Total Sum 3.344

33 Βαθμολογήστε την οργάνωση στην παρουσίαση της ύλης 825 Missing 6 Mean 3,766 Median 4 Mode 5 1,197 Variance 1, Total Missing System 6 1 Total Sum 3.107

34 Επιτυγχάνει να διεγείρει το ενδιαφέρον για το αντικείμενο του μαθήματος; 823 Missing 8 Mean 3,648 Median 4 Mode 5 1,281 Variance 1, Total Missing System 8 1 Total Sum 3.002

35 Ενθαρρύνει τους φοιτητές/-τριες να διατυπώνουν απορίες και ερωτήσεις έτσι ώστε να αναπτύξουν την κρίση τους; 817 Missing 14 Mean 4,006 Median 4 Mode 5 1,167 Variance 1, Total Missing System 14 2 Total Sum 3.273

36 Χρησιμοποιεί Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία και στην εμπέδωση του μαθήματος; (Χρήση προβολικών μηχανημάτων στις παραδόσεις, παράδοση ασκήσεων μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης, χρήση ιστοσελίδας μαθήματος κλπ) 791 Missing 40 Mean 3,066 Median 3 Mode 5 1,554 Variance 2, Total Missing System 40 5 Total Sum 2.425

37 Πόσο τακτικά παρακολουθείτε τις διαλέξεις; 828 Missing 3 Mean 4,68 Median 5 Mode 5 0,634 Variance 0, Total Missing System 3 0 Total Sum 3.875

38 Κατά πόσο κατανοείτε τις διδασκόμενες έννοιες; 827 Missing 4 Mean 3,918 Median 4 Mode 4 0,896 Variance 0, Total Missing System 4 0 Total Sum 3.240

39 Ανταποκρίνεστε στις γραπτές εργασίες/ασκήσεις; 654 Missing 177 Mean 0,957 Median 1 Mode 1 0,203 Variance 0,041 Range 1 Max 1 Ναι Όχι Total Missing System Total Min 0 Sum 626

40 Πόσες ώρες μελέτης αφιερώνετε εβδομαδιαία για τη μελέτη του συγκεκριμένου μαθήματος; (1=0-2, 2=2-4,3=4-6,4=6-8,5=8+) 819 Missing 12 Mean 1,965 Median 2 Mode 1 0,862 Variance 0, Total Missing System 12 1 Total Sum 1.609

41 Πόσες ώρες πιστεύετε ότι πρέπει να αφιερώσετε κατά την περίοδο των εξετάσεων για την επιτυχή εξέτασή σας στο συγκεκριμένο μάθημα;(1=0-5,2=5-10,3=10-15,4=15-20,5=20+) 822 Missing 9 Mean 2,912 Median 3 Mode 3 1,158 Variance 1, Total Missing System 9 1 Total Sum 2.394

42 Θα εξεταστείτε στο μάθημα για πρώτη φορά; 756 Missing 75 Mean 0,918 Median 1 Mode 1 0,275 Variance 0,075 Range 1 Max 1 Ναι Όχι Total Missing System 75 9 Total Min 0 Sum 694

43 Εάν όχι, πόσες φορές έχετε εξεταστεί; (1=μία φορά, 2=δύο φορές, 3=τρεις φορές, 4=τέσσερεις φορές, 5=πέντε ή περισσότερες φορές) 77 Missing 754 Mean 1,494 Median 1 Mode 1 0,941 Variance 0, Total Missing System Total Sum 115 Ερώτηση: Παρατηρήσεις Η υποδομή του εργαστηρίου είναι απαράδεκτη και ελλιπής για το συγκεκριμένο μάθημα Υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία δεν αφορούν το μάθημα αλλά ο κύριος Θαλασσινός επιμένει να δίνει βάρος σε αυτα με αποτέλεσμα οι φοιτητές να κουράζονται. Δηλαδή, ενώ ο σκοπός είναι να ξελαμπικάρει λίγο το μυαλό του φοιτητή για να μπορεί να συνεχίσει την παρακολούθηση ενός δύσκολου μαθήματος, αυτό δεν επιτυγχάνεται. Εξαιρετικός ο τρόπος διδασκαλίας και η μεταδοτικότητα του καθηγητή!

44 Πολύ καλός καθηγητής και πολύ καλός άνθρωπος ο κ.θαλασσινός,μας συμπεριφέρεται σαν παιδιά του και είναι δίπλα μας,μας ενθαρρύνει και μας στηρίζει.τον ευχαριστούμε για την προσπάθεια που κάνει. Όσον αφορά το μάθημα,απο τη φύση του είναι αρκετά δύσκολο και χρειάζεται σοβαρή μελέτη. Πολυ καλος καθηγητης με μεταδοτικοτητα. Εξηγουσε πολυ καλα το μαθημα και η υλη που διδαξε ηταν πολυ προσιτη για τις εξετασεις και εγινε πληρως κατανοητη. Θα επρεπε να διδασκε τη θεωρια και απο προηγουμενα ετη. Μακαρι να ηταν πολλοι καθηγητες σαν αυτον. Άριστος καθηγητής και με πολύ καλή μεταδοτικότητα. Μακάρι να παραμείνει εκείνος στην θεωρεία. ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ! για την πλήρη αφομοίωση ενός μαθήματος τέτοιας μεγάλης έκτασης στην ύλη, όπως την παθολογική φυσιολογία, το χρονικό διάστημα του ενός εξαμήνου πιστεύω ότι κρίνεται ιδιαίτερα ανεπαρκές Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον μάθημα αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλη ύλη και χρειάζεται μεγάλη χρονική σπατάλη για να καλυφθεί ικανοποιητικά.η κ Βενετίκου είναι πολύ αξιόλογη και συμπαθής και αγωνίζεται για να καλυφθεί όλη η ύλη που χρειαζόμαστε. Στη βιβλιοθήκη υπάρχει ένα μόνο βιβλίο παθοφυσιολογίας,θα πρέπει να την εμπλουτίσετε. ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΚΑΙ Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΜΕΝΕΙ ΣΤΑ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ. Θεωρω λάθος το γεγονός ότι η κυρία Πέττα απάντα το κινητό της τηλέφωνο όχι μόνο σε έκτακτη περίπτωση αλλά τουλάχιστον μία φορά σε κάθε μαθημα. Δεν σπαταλά πολύ χρόνο σε αυτό, όμως όπως και να 'χει θα μπορούσε να το απφύγει. δεν ήταν καθόλου συνεπής στις υποχρεώσεις!!! και καθόλου συνεπής στις ώρες της!!! Ο κ.ελευθερίου κάνει το μάθημα πολύ ενδιαφέρον και κατανοητό,εφαρμόζουμε αυτά που διδασκόμαστε και η εκμάθηση γίνεται πολύ ευχάριστη.επιπλέον έχει τον τρόπο του να μας χαλαρώνει και να μην μας αγχώνει την στιγμή που μας εξετάζει.με αυτόν τον τρόπο αποδίδουμε καλύτερα. Den exo ellinika sto pc opote zito syggnomi gia ta greeklish. To mathima stin theoria den egine sxedon pote. Stin arxi o kathigitis ithele na episkeptomaste ana omades diafora nosokomeia gia na blepoume ta mixanimata apo konta, alla meta apo tin episkepsi diaforon omadon auti i idea diakopike. Prosopika den piga pote se nosokomeio na parakolouthiso. Den ypirxe kamia synepia sto mathima kai pragmatika psaxname kathe pempti ton kathigiti stis skales gia na rotisoume an tha kanoume theoria, den to briskame kai feugame. Pros to telos tou eksamino prin parei anarotiki giati kourastike egine mia ypotipodis paradosi i opoia den mporo na po oti mas boithise idiaitera. Kai ti na poume otan oi anaplirotes kathigites, pou eixan analabei na mas kanoun 2-3 mathimata otan o eleutheriou itan se anarotiki, mas rotousan ti kaname stin theoria? I alitheia einai oti den kserame tin tifla mas alla kaname ton koroido gia na ton kalipsoume. Pragmatika to leo an mporousa na tou balo 0 stin theoria tha to ekana! Sto ergastirio einai poly kalos pantos, to opoio einai arketa thetiko...

45 Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου δεν επαρκεί,ειδικά όσον αφορά τους σκελετούς πάνω στους οποίους πρέπει να δούμε ορισμένα πράγματα.σε ότι αφορά το μάθημα,υπάρχει διάθεση απο την καθηγήτρια αλλά πιστεύω δεν είναι σωστή η παρουσίαση και ο τρόπος διδασκαλίας.η ύλη που παραδίδεται μπορεί να έχει διαφορές απο τμήμα σε τμήμα και επικρατεί μια σύγχιση.αυτό θα μπορούσε να διορθωθεί δημιουργώντας γραπτώς ένα πρόγραμμα με τις ένοιες που θα αναλυθούν σε κάθε μάθημα και να ακολουθείται αυτό ως σειρά για το κάθε τμήμα.επίσης λόγω του ότι τα βιβλία παρουσιάζουν διαφορές καλό θα είναι να δίδονται και σημειώσεις για διευκόλυνση των φοιτητών. Η κυρία Κουμούτσου νομίζει ότι είναι απολύτως κατανοητή όμως οι φοιτητές δυσκολεύονται πολυ να ακολουθήσουν τον ειρμό της σκέψης της και γενικότερα τη διδασκαλία της. Το προβλημα που εχω ειναι οτι δεν εχω καταλαβει γιατι μαθαινω αυτα που μαθαινω. Δεν εχω καθαρα στο μυαλο μου ποιος ειναι ο στοχος του συγκεκριμενου μαθηματος περα απο καποια βασικα πραγματα οπως ειναι η ψηλαφηση ανατομικων στοιχειων και τα μυικα τεστ που υποβαλλω καποιον ασθενη. Οσον αφορα τα υπολοιπα δεν ασιθανομαι οτι κατεχω το αντικειμενο του μαθηματος απο τη στιγμη που δεν εχω κατανοησει την πρακτικη χρηση που θα εχει στη μελλοντικη μου επαγγελματικη πορεια. Η γνωση παρουσιαζεται στειρα. Δεν εχω παρει γνωσεις που αφορουν τοσο την ανθρωπινη κινηση αλλα πιο πολυ εχει δοθει εμφαση σε περιγραφη ανατομικης που αφορα αλλο εργαστηριακο μαθημα. Επισης στα τμηματα ειναι πολλα τα ατομα. Τελος, δεν μαθαινω τοσο κινησιολογια αλλα ανατομια. Δεν εχει δοθει εμφαση σε βασικες εννοιες της κινησιολογιας οπως ειναι οι μοχλοι,μηκοδυναμικες σχεσεις κλπ που αποτελουν θεμελιωδη στοιχεια για την κατανοηση των μετεπειτα μαθηματων. Ασυνέπεια λόγου και πράξεων,αναφορικά με τον τρόπο εξέτασης.είχαμε ενημερωθεί πως θα εξεταστούμε με 3 προόδους κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και μια βδομάδα πριν την εξέταση,μας ενημέρωσε για την τελική εξέταση,ενώ οι πρόοδοι είχαν πραγματοποιηθεί κανονικά. Περισσότερος χρόνος εξάσκησης και επίβλεψης ως προς τα διαδασκόμενα. Μέσα από την παρακολούθηση του συγκεκριμένου εργαστηρίου/μαθήματος διαπιστώνω ότι διδάσκουσα δεν εκπληρώνει επαρκώς τους εκπαιδευτικούς σκοπούς και στόχους του. Σε πρώτο επίπεδο δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην διδασκαλία του μαθήματος, καθώς πολλές φορές δίνει λανθασμένες πληροφορίες στους σπουδαστές, αναφορικά με το περιεχόμενο του. Επίσης εαν οι σπουδαστές της δώσουν μια απάντηση την όποια η διδάσκουσα δεν κρίνει σωστή την καταργεί ακόμη και εάν η απάντηση αυτή έχει δοθεί βάση βιβλιογραφίας. Το γεγονός αυτό δημιουργεί τεράστια σύγχυση σε όσους παρακολουθούν το εν λόγω μάθημα.σε επίπεδο αξιολόγησης οι σπουδαστές δεν αξιολογούνται με βάση την συμμετοχή τους, τις παρουσίες τους, την παρακολούθηση του μαθήματος, εάν κάνουν ασκήσεις,εάν διατυπώνουν ερωτήσεις και κάνουν προόδους, κριτήρια αξιολόγησης που ισχύουν σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και σε όλα τα τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αντιθέτως, η διδάσκουσα λαμβάνει υπόψη της μόνο την τελική εξέταση, παραλείποντας όλα τα παραπάνω που συνθέτουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για τον κάθε σπουδαστή. Ο κ.σπυρόπουλος είναι εξαιρετικός καθηγητής,γνωρίζει πολύ καλά το αντικείμενο και έχει την ικανότητα να μας κρατά το ενδιαφέρον.προσπαθεί πολύ να καλύψει όλα μας τα κενά και τις απορίες και γίνεται απόλυτα κατανοητός.τέτοιοι καθηγητές θα έπρεπε να καλύπτουν και το θεωρητικό αλλά και το εργαστηριακό κομμάτι,θα γινόμασταν καλύτεροι. Όσον αφορά το εκπαιδευτικό υλικό νομίζω είναι απαραίτητη η επιπλέον βιβλιογραφία.το βιβλίο που μας παρέχεται δεν καλύπτει τις ανάγκες του μαθήματος. Το μάθημα βρίσκεται σε λάθος εξάμηνο!γι 'αυτό και δεν ήταν εύκολο να αυξηθεί το ενδιαφέρον του μαθήματος!

46 Η καθηγήτρια έχει θετική πρόθεση να βοηθήσει τον φοιτητή σε ό,τι χρειάζεται ή έχει απορία. Δημιουργεί θετικό κλίμα και κλίμα ενθάρρυνσης προς το φοιτητή ώστε να συμμετέχει και να υποβάλλει ερωτήματα. Θεωρώ το εργαστήριο της Αξιολόγησης πολύ συμαντικό για την μετέπειτα εργασία του Φυσικοθεραπευτή, μολονότι πάντα θα πρέπει να εφαρμόζει αξιολόγηση και επαναξιολόγηση στους ασθενείς του. Έτσι, κρίνω απαράδεκτη την απόφαση να καταργηθεί το εργαστήριο στο νέο κύκλο σπουδών και κρίνω και την ήδη υπάρχουσα διδασκαλία του επιφανειακή και όχι πλήρη ώστε να παρέχει όλα τα εργαλεία αξιολόγησης στον μελλοντικό φυσικοθεραπευτή, που αδιαμφισβήτητα χρειάζεται! Η κυρία Πέττα πολύ συνεργάσιμη...ωστόσο θα μπορούσαμε λόγω της φύσεως του μαθήματος να διδαχθούμε πολλά ακόμα πράματα...ψηλαφήσεις, δερμοτόμια, αντανακλαστικά κι άλλα πολλά Παρ ο,τι η κ. Πεττα καθ' ολο το εξαμηνο φαινεται και ειναι πολυ προθυμη και ευχαριστη στο μαθημα της, η υλη διδασκεται αρκετα επιφανειακα και δε δινεται καποια βαρυτητα η δεν επιστει την προσοχη μας σε θεματα που ειναι και θεωρει σημαντικα με αποτελεσμα να μη φαινεται αρκετα σημαντικο το μαθημα. Το εργαστηριο στερειται εξοπλισμου και επαρκους χωρου πραγμα που δυσκολευει και εμας και τους καθηγητες. Τα παιδια ειμαστε πολλα με αποτελεσμα να μη φτανει το προβλεπομενο 2ωρο. Δηλαδη θα επρεπε να υπαρχουν περισσοτερα τμηματα. Ο χωρος ειναι καθαρος αλλα μικρος. δεν υπαρχει κλιματισμος και τις ζεστες μερες ειχαμε προβλημα. Υπάρχει πρόβλημα με τη μεταδοτικότητα της καθηγήτριας.η ύλη παρουσιάζεται με τρόπο ανοργάνωτο,βιαστικό και άτσαλο. Είναι πολύ καλός άνθρωπος, έχει πολλές γνώσεις πάνω στα μυοσκελετικά και είναι πολύ συνεργάσιμη. Πάντα με βοηθάει όταν έχω ερωτήσεις και είμαι πολύ ευχαριστημένος γι' αυτό. Ανάγκη για μετακίνηση αυτού του μαθήματος σε μεγαλύτερο εξάμηνο!!! Οι γνωσεις που εχουμε απο τα προηγουμενα εξαμηνα δεν επαρκουν για τις απαιτησεις αυτου του εργαστηριου. Σκοπιμη θα ηταν η μεταφορα του σε επομενο εξαμηνο της σχολης. Δεν ήταν ακριβής ο στόχος του μαθήματος και απαιτούνταν κατανόηση αρκετών μαθημάτων για να απαντηθούν οι ερωτήσεις. Αν οι γνώσεις σε κάποιο τομέα ήταν ελλιπείς, όχι απαραίτητα λόγω αμέλειας του φοιτητή, δεν ήταν δυνατή η παρακολούθηση του συλλογισμού της διδάσκουσας και η εξαγωγή συμπερασμάτων. Πoλυ καλο μαθημα. Πολυ καλη καθηγητρια. Δεν υπηρχε καλη οργανωση της υλης. Αν έχουμε κάποιο παράπονο από την κυρία Καρακασίδου, αυτό ισως θα ήταν η μεταδοτικότητά της...κατά τα άλλα σπουδαία καθηγήτρια με άπειρες γνώσεις...την ευχαριστούμε που δείχνει όχι απλά πρόθυμη, αλλά και με θέρμη να τις μοιραστεί μαζί μας. Είχα την εντύπωση ότι η καθηγήτρια δεν είχε όρεξη να διδάξει, μας μετέδιδε μια αρνητική ενέργεια. Δε διέγειρε καθόλου το ενδιαφέρον για το μάθημα

47 Καθηγήτρια με πολλές γνώσεις πάνω στα μυοσκελετικά. Το μάθημα το δίδασκε για πρώτη φορά γιαυτό είδαμε μια ανοργανοσιά στην αρχή όσον αφορά την παράδοση του μαθήματος. Παρόλλα αυτά στην συνέχεια είδαμε ότι την ενδιέφερε το μάθημα καθώς καθόταν και μετέφραζε τισ διαλέξεις που ήταν στα αγγλικά για να μπορούμε όλοι να τις παρακολουθούμε. Αυτό ήταν μια πολύ σημαντική ένδειξη καλού παιδαγωγού. Επιπλέον πιστεύω πως το σιγκεκριμένο μάθημα δεν θα έπρεπε να βρίσκετε σε αυτό το εξάμηνο αλλά σε πολύ μεγαλύτερο γιατί δεν έχουμε ιδέα από αρρώστους. Πώς μας ζητάνε να τον αξιολογήσουμε έναν άρρωστο την στιγμή που δεν έχουμε μπει σε μια κλινική και δεν έχουμε κάνει άλλα μαθήματα βαρύτητας πριν πέσουμε στα βαθιά? Σε γενικές γραμμές το μάθημα μου άρεσε και την συγκεκριμένη καθηγήτρια την συμπαθώ πάρα πολύ καθώς με αφήνει να ρωτάω συνεχώς πράγματα. φανηκε εξ αρχης οτι το μαθημα αυτο δεν ηταν δικο της.η οργανωση της υλης ηταν πολυ κακη,η ιδια δεν ηξερε της διαφανιες της δεν μπορουσε να μας βοηθησει να τις κατανοησουμε δεν προλαβαιναμε καν να κρατησουμε σημειωσεις.ενω ξεκιναγαμε 12 η καθηγητρια ερχοταν 1 παρα.σε γενικες γραμμες πολυ κακη η αποδωση της σε αυτο το μαθημα και ειναι κριμα γιατι ειναι μια καθηγητρια που εχει γνωσεις αλλα οχι γι αυτο το αντικειμενο.καλο θα ηταν να μην διδαξει και του χρονου αυτο το μαθημα Άψογη καθηγήτρια, με πολλές γνώσεις και κλινική εμπειρία. Υπόδειγμα καθηγητή. Ανάγκη για μετακίνηση αυτού του μαθήματος σε μεγαλύτερο εξάμηνο!!! Η συγκεκριμένη καθηγήτρια εχει πάρα πολλές γνώσεις ωστόσο το μάθημα αυτό δεν είναι δικό της κανονικά, το έπαιρνε δηλαδή για πρωτη φορά και για αυτό ήταν λίγο ανοργάνωτο. Παρόλα αυτά μας έμαθε ορισμένα πρακτικά πραγματα τα οποία θα μας φανούν πολύ χρήσιμα στο μέλλον. Επίσης ήταν πολύ συνεργάσιμη με τους φοιτητές και πολύ καλός άνθρωπος!!! Με διαφορά το πιο άψογα οργανωμένο εργαστηριακό (και όχι μόνο) μάθημα μέχρι στιγμής στα 2 έτη φοίτησής μου.δεν υπερβάλλω καθόλου όσον αφορά το πλήθος των "5" στα οποία απάντησα τις παραπάνω ερωτήσεις.η καθηγήτρια είναι όντως αφοσιωμένη στο καθήκον της,αντεπεξέρχεται στις προσδοκίες των φοιτητών,είναι από τους ελάχιστους καθηγητές που ΑΞΙΖΟΥΝ και ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ,άψογη και σε θέμα μεταδοτικότητας,απόδειξη το ότι παρά το περασμένο της ώρας όπου διεξάγεται το συγκεκριμένο εργαστήριο βάσει του δικού μου προγράμμτος,το ενδιαφέρον και η προσοχή παραμένουν αμείωτα. I kiria Zerva einai i pio sosti kathigitria olis tis fisikotherapeias!!! Καμία παρατήρηση. Είναι πολύ καλή. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΑΞΙΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΤΕΙ,ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ,ΔΙΚΑΙΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΜΠΝΕΕΙ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ ΣΟΒΑΡΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. ΑΨΟΓΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ. ΑΡΤΙΑ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ. Η αιθουσα που διεξαγεται το μαθημα ειναι επιεικώς απαραδεκτη. Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ...ΑΓΑΠΑΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ...ΕΧΕΙ ΟΡΕΞΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΑΓΑΠΑΕΙ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ...ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΘΕΛΟΥΜΕ!

48 Πολυ καλο μαθημα με αρκετα υψηλο επιπεδο διαδασκαλιας. Μονο αρνητικο ο χωρος του εργαστηριου, οι συνθηκες διεξαγωγης του μαθηματος ειναι αντιξοες. Πολυ μικρος χωρος, αρκετοι φοιτητες, φτωχος εξοπλισμος. Εξαιρετικό μάθημα!!! Είναι τιμή μας να έχουμε καθηγήτριες τέτοιου επιπέδου!!! Την κυρία Ζέρβα την σεβόμαστε και την θαυμάζουμε τόσο σαν επιστήμονα οσο και σαν άνθρωπο. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψεις το μέγαλειο της ψυχής της. Επίσης δεν έχω λόγια να περιγράψω το ποσο πρόθυμη ήταν πάντοτε, οποιαδήποτε μέρα και οποιαδήποτε ώρα, να λύσει απορίες των φοιτητών. Είναι απο τους λίγους καθηγητές που δίνουν τα πάντα για να σου μεταβιβάσουν τις γνώσεις τους και είναι επίσης απο τους λίγους καθηγητές που νοιάζονται για τον φοιτητή απο όλες τις απόψεις. Θα μπορούσα να πω πολλά σχόλια για την κυρία Ζέρβα ( φυσικά μόνο θετικά ). Κλείνοντας θέλω να πω οτι η κυρία Ζέρβα αποτελεί έμπνευση για εμάς και παράδειγμα προς μίμηση γιατί είναι ενας άνθρωπος που αγαπάει την δουλεία της, αγαπάει την επιστήμη της φυσικοθεραπείας, αγαπάει την γνώση, αγαπάει τους φοιτητές της και είναι άψογη και σαν παιδαγωγός και σαν επιστήμονας. Ευχαριστούμε που υπάρχει στο Τ.Ε.Ι.!!! Η Κυρία Ζέρβα είναι ο πιο αξιαγάπητος άνθρώπος στο ΤΕΙ μας. Την λατρεύω. Είναι άτομο που δείνει και την ψυχή του για τους φοιτητές της καθώς λύνει την οποιαδήποτε απορία, αφιερώνει χρόνο και μετά το μαθημα για απορίες, είναι πάντα διαθέσιμη όταν την χρειαστείς και το μόνο που θέλει είναι παραπάνω ώρες διδασκαλίας για να μπορέσει να μας μεταδώσει όσες περισσότερες γνώσεις μπορεί. Επίσης είναι καθηγήτρια με υψηλό γνωστικό αντικείμενο και καταθέτει την ζωή της διαθέτωντας τον ελεύθερο χρόνος της στην έρευνα στα καρδιαγγειακά. Η καθηγήτρια αποτελεί πρότυπο συμπεριφοράς, ευγένειας, ανθρώπινου ενδιαφέροντος, συνέπειας και επιστημονικής και τεχνικής γνώσης, που αρμόζει σε ακαδημαϊκό εκπαιδευτικό προσωπικό που, έχοντας υπερκεράσει τις προσωπικές ανασφάλειες και συμπλέγματά του γνωρίζοντας τι γνωρίζει και αξίζει, δίδει απλόχερα και με αγάπη τις γνώσεις και εμπειρία της! Είναι κάτι που θα πρέπει να της μεταφερθεί ως φόρος τιμής και επιβράβευση!!! Αυτό που πρέπει να γνωστοποιηθεί, σχετικά με το συγκεκριμένο εργαστήριο, είναι ότι θα έπρεπε ή να διδάσκεται σε δύο εξάμηνα ή να έχει τις διπλάσιες τουλάχιστον ώρες διδασκαλίας, μολονότι το αντικείμενο του κυκλοφορικού είναι και δύσκολο στην κατανοήση και εφαρμογή του αλλά και μείζων στην εργασία του φυσικοθεραπευτή, καθώς τα καρδιαγγειακά θέματα υγείας είναι συχνά και πολλές φορές δεδομένα στους ασθενείς. Οι ώρες διδασκαλίας μας καθιστούν ημιμαθείς, άρα και επικίνδυνους...! η καθητρια εχει παρα πολλες γνωσεις τις οποιες θελει να μας μεταδωσει.ειναι πολυ καλος ανθρωπος αλλα οχι και δικαιος.στην εξεταση εκανε διακρισεις και στην βαθμολογια.οι ερωτησεις της στην εξεταση ηταν ερωτησεις κρισεως και οχι γνωσεων.ειναι αρκετα δθσκολο μεσα σε ενα αξαμηνο που δεν ειναι ουσιαστικα εξαμηνο να μπορουμε και να αναπτυξουμε κριση σε υλη που μολις μαθαμε για πρωτη φορα.σε γενικες γραμμες ειναι μια καλη καθηγητρια για της γνωσεις της ομως θα μπορουσε να ειναι και καλυτερη. Πολύ καλή παράδοση του μαθήματος. Ανεπαρκής εφαρμογή ορισμένων τεχνικών. Μια παρακληση: μη νομιζετε οτι οταν γραφουμε στα τετραδια μας σημειωσεις δεν ακουμε αυτα που λετε!τα ακουμε πολυ καλα κ αυτα σημειωνουμε! ΔΕΝ σημαινει οτι οταν γραφουμε δεν προσεχουμε παραλληλα και την παραδοση! Εξαιρετικη καθηγητρια!! ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗ ΚΑ. ΖΕΡΒΑ. ΕΚΕΙΝΗ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΝΕΙ ΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΑΥΤΟ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ. ΕΙΝΑΙ ΝΤΡΟΠΗ ΠΟΥ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΕΣ ΛΙΓΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΗΣ ΔΙΝΕΤΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΛΟΓΩ ΕΛΕΙΠΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΤΟΣΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΟ. ΛΙΓΕΣ ΩΡΕΣ ΠΟΛΛΑ ΑΤΟΜΑ ΠΡΑΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΜΕ ΟΣΟ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΤΡΟΠΟ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΠΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ, ΚΡΙΜΑ.

49 Άψογη σαν εκπαιδευτικός και σαν άνθρωπος!άψογο μάθημα!απ'τις καταλληλότερες καθηγήτριες της σχολής!υπάρχει μεταδοτικότητα και διεγείρει το ενδιαφέρον για το μάθημα! Η καθηγήτρια είναι τέλεια. Κατά τη γνώμη μου είναι από τις καλύτερες καθηγήτριες και ΔΕΝ θα υπήρχε κάποιος καλύτερος για να διδάξει το μάθημα αυτό.αυτό που θα ήθελα και πιστεύω θα βοηθούσε είναι να διδαχθεί το συγκεκριμένο μάθημα σε περισσότερα από ένα εξάμηνα. θα ηθελα να πω οτι η κυρια Ζερβα ειναι απο τις καλυτερες καθηγητριες που εχουμε στο τμημα.. με παρα πολλες και καλες γνωσεις στο αντικημενο της φυσικοθεραπειας και με αριστη μεταδοτικοτητα! ενα βασικο προβλημα που εχει το τμημα μας θεωρω οτι ειναι το κτηριο αλλα και ο εξοπλησμος των εργαστηριων.. ελπιζω ολα αυτα να τα λαβετε υποψιν σας και να ενεργησετε αναλογα. ευχαριστω πολυ! Απαιτούνται καλύτερες εγκαταστάσεις και περισσότερος και πιο καινούριος εξοπλισμός. Η κα Ζερβα αποτελει απο τα καλυτερα στελεχη αυτου του τμηματος και σιγουρα θα πρεπει για το καλο των φοιτητων η κα Ζερβα να αναλαβει αρκετα μαθηματα καθως θεωρω πως καταφερνει να διεγειρει το ενδιαφερον των μαθητων κανοντας τους να σκεφτονται πιο βαθια και πιο ορθα. Το μαθημα της ειναι παντα οργανωμενο και κατανοητο. θετικά: πολύ καλή γνώση του αντικειμένου. πολύ καλή οργάνωση της ύλης και παροχή γνώσεων χρήσιμων και οργανωμένων, ώστε να μπορούμε να τις εφαρμόσουμε μελλοντικά ως εργαζόμενοι φυσικοθεραπευτές. αρνητικά: προσωπικά, μου προκαλεί μία συστολή στη διατύπωση ερωτήσεων και στην απάντηση δικών της ερωτήσεων στα πλαίσια του μαθήματος, προκειμένου να αποφύγω να κάνω κάποιο λάθος. Πολυ καλο μαθημα. Διεγειρει το ενδιαφερον των φοιτητων. Ο κύριος Παπαθανασίου είναι φοβερός καθηγητής. Σίγουρα μας κέντρισε το ενδιαφέρον και σε συνδυασμό μαζί με την κυρία Ζέρβα μας έκαναν να εκτιμήσουμε αλλά και να αγαπήσουμε τη Φ/Θ στο κυκλοφορικό. Επίσης σαν προιστάμενος φοβερή δουλειά, οργάνωσε το ΤΕΙ και έδειξε τρομερή συνεργασία με τους φοιτητές. Ζήτησε τη γνώμη μας, συζήτησε μαζί μας και άκουσε τις δικές μας απόψεις! Μακάρι στο ΤΕΙ να είχαν όλοι οι καθηγητές το ίδιο επίπεδο! σε γενικες γραμμες ειναι ενας πολυ καλος καθηγητης με πολλες γνωσεις και διχνει μια αγαπη για μας και μια κατανοηση.θα μπορουσε η υλη να ηταν καλυτερα οργανςμενη και να μην επαναλαμβανονται συνεχως τα ιδια. ΤΟ ΠΙΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ, ΑΨΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΑΡΙΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ! Άψογος εκπαιδευτικός!άψογη συνεργασία και μεταδοτικότητα! Καθηγητής με υψηλό γνωστικό αντικείμενο. Από τους λίγους καθηγητές μέχρι στιγμής που το μαθημά του κάθε φορά είναι τόσο ενδιαφέρον που σε καθηλώνει στην καρέκλα και δεν θες να τελείωσει. Πάντα στο τέλος αφήνει χρόνο για τις απορίες και επίσης είναι πάντα διαθέσιμος και εκτός μαθήματος για οποιαδήποτε απορία έχεις, είτε για το μάθημα, είτε για το τμήμα μας ( φυσικοθεραπεία ) μιας και είναι και προιστάμενος μας. Μακάρι να είχαμε πολλούς καθηγητές σαν και αυτόν που να είναι τόσο προσηλωμένοι στην δουλεία τους.

50 Εξαιρετικός καθηγητής, με πολλές γνώσεις και μεταδοτικότητα. Κατάφερνε παντα να κινητοποιήσει το ενδιαφέρον των φοιτητών για το μάθημα και ήταν πάντα πρόθυμος να λύσει ολες τις απορίες. Γι' αυτούς τους λόγους ερχόμασταν με ευχαρίστηση να παρακολουθήσουμε το μάθημα και το διάβασμα στο σπίτι ήταν εξίσου ευχάριστο!!! Πολύ μεταδοτικός και καταρτισμένος στο αντικείμενο. τετοιους καθηγητες χρειαζεται το τει!απιθανος καθηγητης με απιστυετη μεταδοτικοτητα! ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΑΞΙΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΟ ΤΕΙ! ΓΕΝΙΚΑ ΕΧΩ ΝΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΩ ΟΤΙ ΣΑΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΗΣΑΣΤΑΝ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ,ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΔΙΝΑΤΕ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΠΟΡΙΕΣ,ΕΙΧΑΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΔΩΣΕΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΙ ΕΝ ΤΕΛΕΙ ΟΙ ΑΠΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΟΝΤΑΝ...ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΔΕΝ ΚΑΝΑΜΕ ΑΡΚΕΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΕΚΕΙ...ΓΕΝΙΚΑ Η ΥΛΗ ΚΑΛΛΥΦΘΗΚΕ ΑΛΛΑ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΔΕΝ ΠΗΓΑΝ ΚΑΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΕΙΧΑΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΛΥΝΟΝΤΟΥΣΑΝ ΟΛΕΣ(ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΑΦΟΡΟΥΣΑΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ...ΑΔΙΔΑΚΤΑ ΔΕ ΚΑΙ ΑΚΑΤΑΝΟΗΤΑ ΓΙΑ ΜΑΣ!!!!) ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΛΑΒΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΟΝΙΕΣ!!!! Πολύ καλή η διδασκαλία του μαθήματος. Να σημειωθεί μόνο πως κατά τη διάρκεια της εξέτασης υπήρχε ένας έντονος (αυστηρός) τόνος από την πλευρά της καθηγήτριας,ενώ θα ήταν προτιμότερο να δινόταν ο χρόνος και η ηρεμία στον φοιτητή για να απαντήσει, λαμβάνοντας υπόψιν το άγχος κατά την εξέταση και το γεγονός ότι είναι ακόμα φοιτητής και όχι πτυχιούχος φυσικοθεραπευτής. Ανάγκη για αύξηση των εργαστηριακών ωρών!αποθάρρυνση του φοιτητή να διατυπώσει τις ερωτήσεις του!!! ΜΑΣ ΑΓΧΩΝΕΙ ΟΣΟ ΤΙΠΟΤΑ!!spare us! Συνεπής στις ώρες έναρξης του μαθήματος αλλά μας άφηνε μετά τη λήξη του. Απαντούσε σε απορίες σχεδόν ιδιαιτέρως. Δεν έχει μεταδοτικότητα και δεν μπορούσα να καταλάβω κάθε φορά τι ήθελε να μας διδάξει. Δεν είχε ξεκάθαρο στόχο και δεν τα λέει κωδικοποιημενα για να τα κατανοήσουμε. Μιλά σε κάθε μάθημα για τον εαυτό της και πόσο καλή είναι και τις αξίζουν πολλά. Δεν νομίζω πως μας νοιάζει η άποψή της. Δεν έχει υπομονή και κατανόηση προς τους φοιτητές. Προωθεί τις ήρεμες διαφραγματικες και να μην έχουμε άγχος αλλά στην πρόοδο που μας έκανε ΔΕΝ υπήρχε περίπτωση να μην έχεις άγχος όσο και αναίσθητος κι αν είσαι. Ήταν πολύ πιεστική, απαιτητική, νευρική και δεν σε άφηνε να σκεφτείς πριν απαντήσεις. Το μόνο καλό και δίκαιο που έκανε στην πρόοδο ήταν αυτό με την κλήρωση των θεμάτων που καλούταν να απαντήσει ο κάθε φοιτητής. Είναι εμφανές ότι η καθηγήτρια έχει υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης κάτι που είναι πολύ θετικό για εμάς! Είναι αρνητικό, όμως, να κρίνει τη δουλειά και το τι διδάσκουν οι υπόλοιποι συνάδελφοί της στο τμήμα με υπονοούμενα. Επίσης, συχνά ο τρόπος της είναι απότομος, μη παιδαγωγικός και μη ενθαρρυντικός προς διατύπωση ερωτήσεων υπό το φόβο της ειρωνίας και στις ενδιάμεσες αξιολογήσεις δημιουργεί έντονα στρεσογόνο κλίμα που δεν ευνοεί τον φοιτητή να αποδόσει. Πολύ καλή καθηγήτρια με υψηλό γνωστικό επίπεδο πάνω στα αναπνευστικά και επιπλέον διατριβή. το κλιμα δεν ευνοουσε για ερωτησεις.η καθηγητρια δεν γινοταν παντα κατανοητη.τα θεματα τισ αξιολογισης ηταν μεσα στα πλαισα του μαθηματος χωρις να ρςτατε κατι υπερβολικο

51 Πολύ καλή καθηγήτρια με πολλές γνώσεις!!! Άριστη συνεργασία με τους φοιτητές!!! Υψηλου επιπεδου μαθημα με αρκετη δυσκολια. Τα ατομα ειναι πολλα μεσα στο εργαστηριο και οι συνθηκες που επικρατουν δεν ειναι οι καλυτερες. Η κυρία Ευαγγελοδήμου είναι πολύ συνεπής και προσιτή στους φοιτητές, και δείχνει όρεξη και αγάπη για τη δουλειά της. Αναφορικά με την αξιολόγηση του εξοπλισμού η βαθμολόγηση εγινε συγκρητικά με τα υπόλοιπα εργαστήρια και οχι με βάση αυτο που θα έπρεπε να είναι. Πάρα πολύ καθηγήτρια με πολύ καλό κλίμα συνεργασίας με τους μαθητές. Μακάρι να έπαιρνε εκείνη και τη θεωρεία μήπως οι φοιτητές μάθουν περί των αναπνευστικών. ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Η ΚΥΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΔΗΜΟΥ...ΝΕΑ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕ ΟΡΕΞΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑ...ΤΗΣ ΑΡΕΣΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΑΓΑΠΑΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ! Οσον αφορα τον καθηγητη καθολου καλη συμπεριφορα και καθολου επικοινωνιακος...μιλουσε στο τηλεφωνο πολλες φορες διακοπτωντας το μαθημα...οσο αφορα το μαθημα πιστευω θα πρεπε να διδασκετε σε παραπανω εξαμηνο απο αυτο που ειναι..ο χωρος του εργαστηριου καθολου καταλληλος για μαθημα ειδικα τωρα τους καλοκαιρινους μηνες...ελπιζω τα σχολια να λαμβανονται σοβαρα υποψη για την βελτιωση του μαθηματος και να μην πεταχτουν στον καλαθο των αχρηστων Πάρα πολύ καλή καθηγήτρια!!! Το μάθημα της ήταν πολύ οργανωμένο και ενδιαφέρον, δεν το έχανα ποτέ... Εχει πολλές γνώσεις και πιστεύω είχαμε καλή συνεργασία ολο το εξάμηνο... Πολυ θετικό ήταν οτι με το που τελειώναμε ένα κομμάτι μας έστελνε τις αντίστοιχες διαφάνειες και έτσι ήταν στην διάθεση μας απο πολύ νωρίς! Η κυρία Γραμματοπούλου, θεωρεί δεδομένες γνώσεις..δε είναι δικό της το λάθος, αλλά ξεκινάει από την κυρία βενετίκου που δεν μας κάνει την παθοφυσιολογία του πνεύμονα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ΠΟΛΛΑ κενά. Είναι κρίμα δηλαδή που τα παιδιά που χρωστάνε την παθοφυσιολογία να μην μπορούν να πάρουν το μάθημα!καταργήστε την αλυσίδα εστω... Η οργάνωση της ύλης μέσω των διαλέξεων ήταν καλή όμως για την καλύτερη κατανόηση θα βοηθούσαν κατά πολύ εικόνες και βίντεο και όχι τόσα σε θεωρητικό επίπεδο. Σε κάθε μάθημα μιλά πολύ και φλυαρεί άσκοπα με αποτέλεσμα να είναι κουραστικό για τους φοιτητές. Κάνει πολλές αναφορές για το άτομό της και το πόσο καλή καθηγήτρια είναι σε σχέση με τους υπόλοιπους καθηγητές του ΤΕΙ. Επίσης, δεν τέλειωνε σχεδόν ποτέ στην ώρα που της αναλογεί αλλά μας κρατούσε παραπάνω και καθυστερούσαμε στο επόμενο μάθημα. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΤΑΜΑΤΙΣΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΥΠΕΡΟΧΗ Κ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΗ ΕΙΝΑΙ..ΕΙΝΑΙ ΕΞΕΡΕΤΙΚΗ, ΕΧΕΙ ΦΟΒΕΡΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΔΕΝ ΤΟ ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙ ΚΑΝΕΙΣ. ΚΑΠΟΙΕΣ ΦΟΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΟΜΗ Κ ΠΟΛΥ ΨΥΧΡΗ.

52 ΟΠΩΣ ΕΙΠΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΦΕΙΛΩ ΝΑ ΠΩ ΟΤΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΑΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΗΣΑΣΤΑΝ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ,ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΔΙΝΑΤΕ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΠΟΡΙΕΣ,ΚΑΘΩΣ ΤΡΕΧΑΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΕΙΧΑΤΕ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΕΜΑΣ,ΕΙΧΑΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΔΩΣΕΤΕ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΙ ΕΝ ΤΕΛΕΙ ΟΙ ΑΠΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΟΝΤΑΝ...ΓΕΝΙΚΑ Η ΥΛΗ ΚΑΛΛΥΦΘΗΚΕ ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΙ ΚΟΣΤΟΣ? ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΔΕΝ ΠΗΓΑΝ ΚΑΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΥΠΗΡΧΑΝ ΠΟΛΛΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ (ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΧΙΕΣ) ΠΟΥ ΔΕΝ ΛΥΝΟΝΤΟΥΣΑΝ ΟΛΕΣ(ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΑΦΟΡΟΥΣΑΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ...ΑΔΙΔΑΚΤΑ ΔΕ ΚΑΙ ΑΚΑΤΑΝΟΗΤΑ ΓΙΑ ΜΑΣ!!!!) ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΛΑΒΕΤΕ ΥΠΟΨΙΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΟΝΙΕΣ!!!! Ανάγκη για αύξηση του αριθμού των ωρών διδασκαλίας! Αποθάρρυνση των φοιτητών να διατυπώνουν τις απόρροιες τους! Η παροχή των σημειώσεων πρέπει να δίνονται από την αρχή του εξαμήνου! Καθηγήτρια με πολλές γνώσεις!μεταδοτικότητα!σωστή Οργάνωση!Άψογη Συμπεριφορά! καθηγητρια με μηδεν μεταδοτικοτητα!πολλες γνωσεις,λιγη σαν καθηγητρια.συν τις αλλοις,ειρωνικο υφος που απονθαρρυνει τον φοιτητη απο τους στοχους του μαθηματος.αλλαξτε την Πολλές φορές εριστική συμπεριφορά του καθηγητή χωρίς λόγο και λεκτική επίθεση σε φοιτητές, αντί για ενθάρρυνση διατύπωσης αποριών και πιθανών λαθών για βελτίωση των γνώσεων των φοιτητών. Τίθεται ζήτημα μεταδοτικότητας και "ενέργειας" του καθηγητή στο μάθημα αυτό. Επίσης, σε ερωτήματα που του υποβάλλονται, που έχουν σχέση με θεωρητικό πλαίσιο, ανταπαντά με ερώτηση στο φοιτητή εάν έρχεται στη θεωρία, υποχρεώνοντάς τον έτσι στο να έρχεται στο θεωηρικό μάθημά του ώστε να κατανοήσει διδακτικά αντικείμενα του εργαστηρίου που θα έπρεπε να διδάσκει και στο εργαστήριο. Αυτό ήταν εμφανές ακόμα και στις ενδιάμεσες αξιολογήσεις φοιτητών που έγιναν από τον ίδιο στο εργαστήριο όταν αντί να ρωτά ύλη εργαστηρίου, εξέταζε ύλη της θεωρίας πολλές φορές και μόνο αυτή!!! φανηκε οτι φοβαται την αξιολογηση.το μαθημα του ηταν κατανοητο και οι διδασκομενεσ εννοιες εγιναν αντιλιπτες.θα ηταν καλο να κοψει το καπνισμα.μας βοηθησε αρκετα στην υλη της τελικης εξετασης. Καλός καθηγητής, συνεργάσιμος και πάντα πρόθυμος να βοηθήσει τους πάντες. Νομίζω είχαμε μια άριστη συνεργασία τουλάχιστον όσον αφορά εμένα και τον εκτιμώ πάρα πολύ. Μικρή έλλειψη γνώσεων Ο καθηγητης δεν εχει καμια επιγνωση του περιεχομενου του μαθηματος. Δεν ξερει ουτε ο ιδιος να χειριζετε τα μηχανηματα και εχει την απαιτηση απ τους φοιτητες για το τελειο. Δεν υπαρχει αξιοκρατια στην εξεταση, επικεντρωνοντας το ενδιαφερον του σε συγκεκριμενα προσωπα. Ο τροπος συμπεριφορας προς τους φοιτητες την ωρα της εξετασης ειναι απαραδεκτος. Η εξεταση του μαθηματοσ πραγμαοποιηται κατω απο αντιξοες συνθηκες και ο καθηγητης δεν ενδιαφερεται γι αυτη την κατασταση. Δεν δινονται ιδεες ευκαιριες σε ολους. ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΜΙΑ, ΚΑΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ, ΚΑΜΙΑ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Ο "ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ" ΚΑΠΝΙΖΕ ΤΣΙΓΑΡΟ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΑΙ ΥΠΑΓΟΡΕΥΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... ΛΙΓΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ...ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΓΙΑΥΤΟ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΩΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ

53 Υπερβολικά μεγάλος αριθμός φοιτητών σε κάθε εργαστήριο,ελλιπής εξοπλησμός εργαστηρίου, κακή μεταδοτικότητα απο πλευράς καθηγητή. Σχόλιο που δεν σχετίζεται με το συγκεκριμένο εργαστήριο: Απαράδεκτες εγκαταστάσεις. Το κυριοτερο προβλημα εντοπιζεται στην ελλειψη καταλληλης υποδομης των εργαστηριων ατομα και υπαρχει μονο ενα μηχανημα το οποιο και αυτο ειναι πεπαλαιωμενο... Ανεπαρκής εξοπλισμός και ανεπαρκής εφαρμογή των τεχνικών που περιλαμβάνει το μάθημα. Σαφέστατοι στόχοι του εργαστηρίου!ορθά επικεντρωθήκαμε στη πρακτική και όχι σε θεωρητικά! ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΜΑΔΩΝ ΑΤΟΜΩΝ!Ο ΚΥΡΙΟΣ ΘΕΟΔΟΡΩΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ..ΦΟΒΕΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΟΣΟ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ!ΤΟΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου είναι ανεπαρκής. Πολλά άτομα δεν κάναμε πρακτική. Είναι συνεπής καθηγητής και βοηθάει οσο μπορεί τους φοιτητες!!! ΑΠΟ ΤΑ ΛΙΓΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΞΕΡΩ ΠΩΣ ΑΝ ΔΙΑΒΑΣΩ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΧΕΙ ΠΕΙ, ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΩ ΚΑΙ ΤΟ 10!ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΟΛΑ! Μικρή έλλειψη γνώσεων καθολου μεταδοτικοτητα και κανει κουραστικο το μαθημα με αποτελεσμα να λες ποτε θα τελειωσει δεν εχει γνωσεις!σας παρακαλω,ειναι επικινδυνη για τους αυριανους επιστημονες.αλλαξτε την! ΔΥΣΚΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑ...ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΕ ΟΡΕΞΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ... Η καθηγητρια δεν εχει μεταδοτικοτητα και δεν επεξηγει καλα τις εννοιεσ του μαθηματος. Η Κ.Κομπότη βάζει αποδεδειγμένα τους βαθμούς στις προόδους στην τύχη κυριολεκτικά. Οι σημειώσεις που μας έδωσε ήταν πολύ μπερδεμένες και ανεπαρκείς.μας ρωτάει πράγματα που δεν έχει εξηγήσει καθόλου. Σοβαρή αδυναμία στη μετάδοση γνώσεων! ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΟΣΑ ΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΑ...ΜΗΔΕΝ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΘΟΛΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ, ΜΑΖΕΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΞΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ. ΣΑΝ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΤΙ ΗΛΙΚΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΤΗ ΠΙΟ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ. ΠΕΤΑΕΙ ΕΝΑ ΤΣΟΥΒΑΛΙ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΛΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΒΔΟΜΑΔΑ ΟΤΙ ΘΥΜΑΣΤΕ...ΔΡΑΜΑ.

54 η καθητρια ενς το μαθημα ξεκινουσε στισ 8 ερχοταν 9 παρα.ειναι απαραδεκτο να αφηνει τοσους φοιτητες να περιμενουν και κυριως να ξυπνανε τοσο νωρις γιατι οπως γνωριζουμε οι μετακινησεις στην αθηνα ειναι πολυ δυσκολες και η ιδια η καθηγητρια να καθυστερει επανηλλιμενα.τα λεγομενα της δεν εχουν κατανοηθει απο κανεναν φοιτητη,δεν εχουμε μαθει τις τεχνικες παρα τις εχουμε μονο παπαγαλισει.η αξιολογιση της στις προοδους δεν ηταν αντικειμενικη και δεν ανταποκρινοταν στις αποδοσεις μας.με αλλα λογια μπορει ολες οι ερωτισεις της να ειχαν απαντηθει σωστα και ο φοιτητης να επερνε 7 ανεφ λογου και αιτιας.οι ελιπεις γνωσεις της εγιναν αισ8ητες Η ύλη ήταν πολύ μεγάλη για ένα εξάμηνο και μεσα στο εργαστήριο τρέχαμε για να την καλύψουμε, με αποτέλεσμα να μην έχουμε πολύ χρόνο για πρακτική. Το πιο θετικό γεγονός σε αυτό το μάθημα είναι οτι η συγκεκριμένη καθηγήτρια μας έκανε πολλές προόδους κατα την διάρκεια της χρονίας και ετσι μπορούσαμε και να αφομιώνουμε σιγά σιγά την ύλη και στο τέλος δεν μας έπεσαν ολα μαζί. ανεπαρκεις ωρες για τη συγκεκριμενη υλη. ο χωρος που διεξαγοταν τα μαθηματα ήταν υπερβολικα μικρός και ακατάλληλος για εργαστηριακο μαθημα.επίσης το πλήθος των συμμετεχοντων ηταν υπέρογκο με αποτέλεσμα ο καθηγητης να αδυνατει να λύσει αποριες και να επικοινωνησει ολες τις πληροφοριες που ηθελε. Τμήματα με πολλά άτομα!!!!λάθος!!!! μεγάλη ύλη! θα πρέπει να υπάρχει περισσότερη αξιοκρατία στη βαθμολογία...θα πρέπει να είναι πιο δίκαια η βαθμολογία! Το σημαντικότερο έλλειμμα του συγκεκριμένου εργαστηρίου είναι οι ώρες διδασκαλίας του. Είναι αδύνατον να θεωρείται ότι κάποιος εκπαιδεύεται και έχει πρακτική γνώση στο σύστημα PNF με ένα δίωρο εργαστήριο την εβδομάδα (που ποτέ δεν ήταν δίωρο!) σε μία τάξη 25 ατόμων που ο καθηγητής απλά δείχνει κάθε φορά 4-5 διαφορετικά σχήματα ή τεχνικές. Δεν υπάρχει, έτσι, ο κατάλληλος χρόνος να καταννοηθούν τα διδασκόμενα αντικείμενα και πρακτικά να εφαρμοστούν όταν η διδάσκουσα ενδέχεται να μην ελέγξει την εφαρμογή τους από τους φοιτητές. Καταντά το εργαστήριο αντί να επιτελεί χώρο πλήρους εκπαίδευσης, να είναι χώρος παρουσίασης που απλά ωθεί τον φοιτητή σε περαιτέρω πρακτική εφαρμογή σε επίπεδο ιδιωτικής εκπαίδευσης...! Τραγικος τροπος εξετασης! Η καθηγητρια μας εξεταζει πρωτα 12 ατομα συγχρονως, ενω ειμαστε ολοι μεσα στην αιθουσα, χωρις να παρατηρει καλα καλα τι κανει ο καθενας, κ μετα απο ωρα παει κ μας βαθμολογει ολους μαζι στο τετραδιο της, συμφωνα με οτι θυμοταν απο πριν για τον καθενα μας..! Ειναι δυσκολο νομιζω να θυμαται κανεις, οσο καλη μνημη και να χει, ακριβως την επιδοση του καθε φοιτητη ξεχωριστα..οποτε η βαθμολογηση δεν ειναι αντικειμενικη! Η παραδοση του μαθηματος γινεται τοσο γρηγορα, ωστε να μην προλαβαινουμε να κατανοουμε και να καταγραφουμε ολες τισ διδασκομενες εννοιες και να φευγουμε απο το μαθημα με κενα.. Η ιδια εχει πολλες γνωσεις αλλα πρεπει να καταλαβει οτι εμεις δεν τα ξερουμε, οτι τα ακουμε πρωτη φορα, γι' αυτο να κανει το μαθημα με λιγο πιο αργους ρυθμους και να δειχνει κατανοηση!!! Οι πολλες αξιολογησεις μας βοηθησαν να σπασουμε την υλη και να ειναι πιο ευκολα κατανοητα τα σχηματα που δουλεψαμε. Η παρουσιαση των ασκησεων ηταν κακη. Δεν δινοταν αρχικα αρκετος χρονος στους φοιτητες να κατανοησουν πρωτα και μετα να εφαρμοσουν. Μια καλη ιδεα θα ηταν να παραδιδονται καταγεγραμμενες οι ασκησεις που ζητουνται για να μπορουν οι φοιτητες να παρακολουθουν καλυτερα το μαθημα εφοσον το βιβλιο ειναι ανεπαρκες.

55 Μέτρια και ανεπαρκής παράδοση του μαθήματος. Σε κάθε μάθημα δίνονταν πολλές πληροφορίες,οι οποίες συχνά δεν ήταν ξεκάθαρες, ενώ ταυτόχρονα υπήρχε λίγος χρόνος για εφαρμογή τεχνικών. Να τονίσουμε επίσης ότι στις ενδιάμεσες αξιολογήσεις που πραγματοποιήθηκαν οι απαιτήσεις της καθηγήτριας σε σχέση με εκείνα που είχε παραδώσει στο μάθημα, ήταν πολλές φορές υπερβολικές. Ακόμα,κατά την εξέταση,ο βαθμός για τον κάθε φοιτητή δεν έμπαινε την ώρα που εξεταζόταν αλλά στο τέλος με αποτέλεσμα να γίνονται λάθη στη βαθμολογία των φοιτητών (η καθηγήτρια πολλές φορές δεν θυμόταν ούτε τι είχε ρωτήσει τους φοιτητές) και να υπάρχουν αδικίες και εκνευρισμός. ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΝΑ ΜΠΕΡΔΕΜΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΙΟΣ ΕΙΠΕ ΤΙ...ΙΣΩΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ!ΤΟ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ 5 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΒΟΗΘΑΕΙ ΠΟΛΥ!ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΚΟΜΠΟΤΗ ΜΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΛΑ ΤΕΛΕΙΩΣ ΤΥΧΑΙΑ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΣΥΜΠΑΘΕΙΕΣ,ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Η βαθμολογηση των ενδιαμεσων αξιολογησεων ηταν σε πολλες περιπτωσεις αδικη. Το μαθημα δεν εγινε κατανοητο στην πλειοψηφια των μαθητων.αυτο ισως οφειλεται στην ελλειπη μεταδοτικοτητα της καθηγητριας και στην ελλειψη γνωσεων.παρολο που ειναι ενα ιδιαιτερα ενδιαφερον και χρησιμο μαθημα,η τελικη εξεταση θα δικαιωσει τους φοιτητες που μπορουν ευκολα να αποστηθισουν και οχι αυτους που εχουν κατανοησει τις εννοιες και τις μεθοδους.το μαθημα θα επρεπε να συνεργαζετε καλυτερα με το αναλογο εργαστηριο για να γινετε πιο κατανοητο και η καθηγητρια θα πρεπει να αλλαξει τον τροπο διδασκαλιας γιατι λιγοι καταλαβαινουν τα λεγομενα της.συμπερασματικα το μαθημα δεν διαδασκετε καθολου σωστα και ο τροπος διδασκαλιας θα ηταν οφελειμο να αλλαξει επειγοντως. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω τπτ από το μάθημα. Απλά σημειώνω διαφάνειες και έχει φτάσει τέλος εξαμήνου και αν με ρωτήσεις τι κάναμε στο μάθημα απλά δεν έχω ιδέα. Καλά που είχαμε και εργαστήριο να δούμε τίποτα πρακτικό γιατί από θεωρητικής φύσεως δεν έχω ιδέα. Σοβαρή αδυναμία μετάδοσης γνώσεων!!! Οι διαλέξεις ήταν ανοργάνωτες και κουραστικές. Δεν διεγείρει το ενδιαφέρον για το μάθημα. Δεν είναι συνεπής στην ώρα του μαθήματος. Οι σημειώσεις της θεωρίας μοιραζόταν στο αντίστοιχο εργαστήριο και πολύ καθυστερημένα. Δεν έχει σχεδόν καθόλου μεταδοτικότητα. Δεν οργάνωσε την εξεταστέα ύλη. Το μάθημα αφορά την καταγραφή σημειώσεων, οι οποίες δεν παρέχονται με άλλον τρόπο.δεν υπάρχει προθυμία από την διδάσκουσα για περαιτέρω επεξηγήσεις των σημειώσεων αυτών. Θα ήταν καλύτερο να μας έχει προετοιμάσει για το πώς θα εξεταστεί στο τέλος το μάθημα...πηγαίνουμε στα τυφλά! Ο καθηγητής συνεχώς μιλά για την ζωή του στην Αμερική και τις εμπειρίες του, νομίζοντας πως πλησιάζει τους φοιτητές και τους διεγείρει το ενδιαφέρον. Αυτό όμως δεν μας προσφέρει κάτι και προσωπικά βαριέμαι, κουράζομαι και απογοητεύομαι που σπαταλώ την ώρα μου ακούγοντας τες. Μας εξέτασε μέσω μια εργασίας που θα έκανε ο κάθε φοιτητής. Δεν μας βοήθησε να καταλάβουμε τι θέλει να γράψουμε και είχε μεγάλες απαιτήσεις από εμάς. Ήμασταν αναγκασμένοι να αφιερώσουμε πολλές ώρες για να βρούμε μόνοι μας πως θα έπρεπε να ήταν μια τέτοια εργασία και με το ρίσκο πως αυτά που βρίσκαμε δεν του ήταν αρκετά. Αργότερα, για την εξέταση μας ζήτησε παρουσίαση με power point. Πρόλαβαν ελάχιστα παιδιά να παρουσιασουν μέσα σε 2-3 μαθήματα διότι πάλι μιλούσε για τις εμπειρίες του. Η εντύπωση και η ανάμνηση που έχω είναι η σπατάλη του χρόνου μου!!!!

56 Όσον αφορά την εργασία που έπρεπε να κάνουμε, οι περισσότεροι φοιτητές δεν είχαν καταλάβει ακριβώς τη δομή και τον τρόπο με τον οποίο έπρεπε να την κάνουν.η οργάνωση δηλαδή του μαθήματος δεν ήταν ικανοποιητική.επίσης όταν ρωτούσαμε τον καθηγητή για αυτές τις απορίες μας και πάλι δεν παίρναμε ξεκάθαρες απαντήσεις. Τέλος, στο μεγαλύτερο μέρος του μαθήματος ο καθηγητής ανέφερε άσχετα θέματα με το μάθημα και ξέφευγε. ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΗΔΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΝΑ ΖΗΤΑ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ LAPTOP ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΟ ΤΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ!!!!!!!! Δεν δίνονταν επαρκείς πληροφορίες σε σχέση με την οργάνωση και πραγματοποιήση της εργασίας, με αποτέλεσμα ένας φοιτητής που δεν μπορεί λόγω υποχρεώσεων να παρακολουθεί τις διαλέξεις της θεωρίας,να μην έχει καταλάβει πλήρως τι πρέπει να κάνει. Απαράδεκτος ο εξοπλισμός εργαστηρίου για ένα μάθημα που περιλαμβάνει προβολή εργασιών. Ο διδάσκοντας ήταν πολύ αυστηρός για το συγκεκριμένο μάθημα, λαμβάνοντας υπόψιν ότι είναι η πρώτη φορά που καλούμαστε να συντάξουμε τέτοιου είδους εργασία. Δεν μας δοθηκαν σαφεις πληροφοριες για την εκπονηση της εργασιας απο τον καθηγητη.απαραδεκτοσ ο εξοπλισμος του εργαστηριου,δεν υπηρχε ουτε ενας προβολεας(που να δουλευει)για να παρουσιασουμε τις εργασιες μας. Οι οδηγίες που δόθηκαν για τη διεκπεραίωση της εργασίας ήταν ανεπαρκείς. Όσον αφορά στις υποδομές, είναι απαράδεκτο να γίνεται το εργαστηριακό μάθημα σε αίθουσα θεωρίας. Ίσως για αυτό να φταίει και το ωράριο διεξαγωγής των μαθημάτων. ΜΑΣ ΖΗΤΑΓΕ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΜΑΣ ΤΑ ΕΙΧΕ ΠΕΙ, ΕΝΩ ΝΕΥΡΙΑΖΕ ΙΣΧΥΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΟΤΙ ΜΑΣ ΤΑ ΕΙΧΕ ΠΕΙ. ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΞΗΓΟΥΣΕ ΤΙΠΟΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΑΠΑΙΤΟΥΣΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ!!! ΟΛΟ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΣΧΟΛΙΟΜΑΣΤΑΝ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. ΜΑΣ ΤΡΕΛΑΝΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ. ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΤΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΧΕΙ, ΣΑΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΟΛΥ ΜΕΤΡΙΟΣ. Ο καθηγητής είναι πολύ καλός και προσπαθεί να διεγείρει το ενδιαφέρον αλλά δεν τα καταφέρνει κυρίως λόγο του μαθήματος και του τρόπου που γίνεται. Πιστεύω ότι το συγκεκριμένο μάθημα δεν θα πρέπει να είναι μάθημα ειδικότητας γιατί δεν θα ασχολοηθούν όλοιοι φοιτητές με το ερευνητικό κομμάτι. οι οδηγιες για την συγγραφη της εργασιας δεν ηταν κατανοητές. Μιλούσε συνεχώς για την ζωή του και τις εμπειρίες του στην Αμερική νομίζοντας πως έτσι φέρνει κοντά του τους φοιτητές και τους διασκεδάζει για να κάνει το μάθημα ενδιαφέρον. Για το μάθημα αυτό δεν πήραμε καμία απολύτως γνώση...δυστυχώς! Οι διαλέξεις του ήταν ανεπαρκής. Αυτό που μου έμεινε ήταν η πολύωρες ομιλίες του για την προσωπική του ζωή. Επιεικώς ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ οι διαλέξεις του! Αφ' ενός μας ζητάτε να αξιολογούμε την εκπαιδευτικη διαδικασία,αφ' ετέρου μας δίνετε λάθος κωδικούς. Φυσικά και γίνονται λάθη αλλά πιστεύω ότι έπερεπε να μεριμνήσετε να πάρουμε εν τέλει τους σωστούς κωδικούς, ειδικά ο κύριος Σπυρόπουλος από τον οποίο προέκυψε το λάθος. Λυπάμαι πραγματικά. Υ.Γ. Αυτός ο κωδικός μου δώθηκε για το μάθημα "Κινησιολογία ΙΙ" και στον ιστότοπο μου ζητάται να αξιολογήσω το μάθημα "Μεθοδολογία της έρευνας" το οποίο δεν έχω καν διδαχτεί.

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0.

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0. Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και κυρίως στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Έρευνα στους φιλολόγους-επιμορφωτές στο πλαίσιο του έργου Οδύσσεια. Δημήτρης Κουτσογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0.

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0. Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και κυρίως στη διδασκαλία της ελληνικής. Έρευνα στους φιλολόγους που επιμορφώθηκαν στο πλαίσιο του έργου

Διαβάστε περισσότερα

της «Εισαγωγής στην Υγιεινή Εργονομία και Ασφάλεια Εργασίας»

της «Εισαγωγής στην Υγιεινή Εργονομία και Ασφάλεια Εργασίας» ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΛΛΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για την διδασκαλία της «Εισαγωγής στην Υγιεινή Εργονομία και Ασφάλεια Εργασίας» Επιμέλεια Εργασίας: Χαρκιολάκης Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ WEB Πτυχιακή Εργασία Αποστολοπούλου Μαρία Γαρυφαλλιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org Μετάφραση / Επιμέλεια Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Μετάφραση από www.ld.org Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Από την Αλίκη Κασσωτάκη Λογοπεδικός /Επιστημονική Συντονίστρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια 157 84 ΑΘΗΝΑ Tel. : + (301) 7275205 Fax.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ-TEΠΑΕ ΔΔΜΠΣ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009 στα πλαίσια του Ν. 3374/2005 ΛΑΡΙΣΑ Φεβρουάριος 2010 ΠΡΌΛΟΓΟΣ... 6 1. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉΣ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Αγαπητοί μαθητές/μαθήτριες Κάνοντας την αποδελτίωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης πήραμε αρκετά μηνύματα. Σε κάποια απαντήσαμε αμέσως και όλα τα υπόλοιπα θα τα αξιοποιήσουμε σύντομα. Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

το παιδί σου στο σχολείο

το παιδί σου στο σχολείο 11+1 πρακτικοί τρόποι για να βοηθήσεις το παιδί σου στο σχολείο Από το Γιώργο Δροσουλάκη Το ηλεκτρονικό βιβλίο είναι μια προσφορά του κέντρου ξένων γλωσσών «MULTILINGUAL» Copyright Κειμένων 2003-2015:

Διαβάστε περισσότερα

ΓENIKA ΓIA THN EΠIΣTHMONIKH EPΓAΣIA

ΓENIKA ΓIA THN EΠIΣTHMONIKH EPΓAΣIA ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓENIKA ΓIA THN EΠIΣTHMONIKH EPΓAΣIA Είδη εργασιών σε σχέση με το επίπεδο σπουδών Σε σχέση με το επίπεδο σπουδών του ερευνητή, το μέγεθος και το θέμα της εργασίας, τη χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη. Εξάμηνο σπουδών. Σε ποιό Τμήμα φοιτείτε; Φύλο ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ... Επεξεργασία αυτής της φόρμας

Σύνοψη. Εξάμηνο σπουδών. Σε ποιό Τμήμα φοιτείτε; Φύλο ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ... Επεξεργασία αυτής της φόρμας 1 of 21 20/7/2014 11:59 μμ THOMAS HYPHANTIS Επεξεργασία αυτής της φόρμας Προβολή όλων των απαντήσεων Σύνοψη Εξάμηνο σπουδών 6ο (Στ) 14 48% 7ο (Ζ) 0 0% 8ο (Η) 8 28% 9ο (Θ) 0 0% 10ο (Ι) 6 21% 11ο (ΙΑ) 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας IΙΙ Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Ορισμός και Φιλοσοφία της Αυτοαξιολόγησης Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επιτελεί η σχολική μονάδα για τη συστηματική συλλογή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΤΥΠΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΥΠΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΡΟΣΟΧΗ Οι απόψεις που διατυπώνονται στον Οδηγό Επιβίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν τρεις δυνατότητες για το σχολείο που αποφασίζει να αξιοποιήσει το ερωτηματολόγιο ως μέθοδο άντλησης αξιολογικών δεδομένων:

Υπάρχουν τρεις δυνατότητες για το σχολείο που αποφασίζει να αξιοποιήσει το ερωτηματολόγιο ως μέθοδο άντλησης αξιολογικών δεδομένων: 2. Ερωτηματολόγιο Εισαγωγικά Στοιχεία Το ερωτηματολόγιο αποτελεί ένα μέσο συλλογής δεδομένων, στο οποίο το υποκείμενο της έρευνας καλείται να απαντήσει γραπτώς σε μια σειρά από προσχεδιασμένες ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικά θέματα στη διδασκαλία του Μπριτζ. Η παιδαγωγική προσέγγιση της διδασκαλίας του Μπριτζ σε μια ομάδα ενήλικων εκπαιδευόμενων

Παιδαγωγικά θέματα στη διδασκαλία του Μπριτζ. Η παιδαγωγική προσέγγιση της διδασκαλίας του Μπριτζ σε μια ομάδα ενήλικων εκπαιδευόμενων Παιδαγωγικά θέματα στη διδασκαλία του Μπριτζ Η παιδαγωγική προσέγγιση της διδασκαλίας του Μπριτζ σε μια ομάδα ενήλικων εκπαιδευόμενων Δημήτρης Παπασπύρου Αύγουστος 2014 Βιογραφικό σημείωμα του Δημήτρη

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού Mathematica

Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού Mathematica Τ. Ε.Ι. Α.Μ.Θ. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Αναπηρία και Οδηγός εξιοτήτων:

Αναπηρία και Οδηγός εξιοτήτων: ..υποστήριξη για νέους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με αναπηρίες, στην εκπαίδευση άνω των 16 ετών... Αναπηρία και Οδηγός εξιοτήτων: Ψυχικές ιαταραχές 75% funded by Περιεχόμενα Εισαγωγή... 4 Πνευματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία υλοποίησης βίντεο-παρουσιάσεων για την τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων. Καραδήμος Χρήστος. Σεπτέμβριος 2012

Μεθοδολογία υλοποίησης βίντεο-παρουσιάσεων για την τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων. Καραδήμος Χρήστος. Σεπτέμβριος 2012 Τ.Ε.Ι Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Μεθοδολογία υλοποίησης βίντεο-παρουσιάσεων για την τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων Καραδήμος Χρήστος Σεπτέμβριος 212 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Μωυσιάδης Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

Αναπηρία και Οδηγός εξιοτήτων:

Αναπηρία και Οδηγός εξιοτήτων: ..υποστήριξη για νέους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με αναπηρίες, στην εκπαίδευση άνω των 16 ετών... Αναπηρία και Οδηγός εξιοτήτων: ιαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής ( ΕΠ) / ιαταραχή Ελλειμματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΑ ΑΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΜΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ Π.Ε. 18.24 Πρόλογος Η παρούσα εργασία είναι αποτέλεσµα της συλλογικής προσπάθειας

Διαβάστε περισσότερα

3. Συνέντευξη. Εισαγωγικά Στοιχεία

3. Συνέντευξη. Εισαγωγικά Στοιχεία 3. Συνέντευξη Εισαγωγικά Στοιχεία Η συνέντευξη αποτελεί μια ευρύτατα διαδεδομένη μέθοδο άντλησης ερευνητικών δεδομένων στις κοινωνικές επιστήμες. Αφορά την συλλογή στοιχείων μέσω της άμεσης λεκτικής επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 1/19 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η Διεύθυνση στην προσπάθεια της, για την καλύτερη και πιο εύρυθμη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ. «Γίνονται στην χώρα μας προσπάθειες για συνεργασία ειδικών και γονέων;»

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ. «Γίνονται στην χώρα μας προσπάθειες για συνεργασία ειδικών και γονέων;» ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΤΣΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ «Γίνονται στην χώρα μας προσπάθειες για συνεργασία ειδικών και γονέων;» Είναι δύσκολο να απαντήσει κανείς με ναι ή όχι. Σίγουρα υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ»

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΚΙΑΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΛΕΛΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα