ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ"

Transcript

1 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Αξιολόγηση: ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΑΡΙΝΟ 2013 Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Μέρος Θεωρία και Εργαστήριο μαθήματος: Ερώτηση: Οι στόχοι του θεωρητικού μαθήματος ήταν σαφείς; 276 Missing 1 Mean 4,112 Median 4 Mode 4 1,03 Variance 1, Total Missing System 1 0 Total Sum 1.135

2 Η ύλη που καλύφθηκε ανταποκρινόταν στου στόχους του μαθήματος; 275 Missing 2 Mean 4,138 Median 4 Mode 4 0,957 Variance 0, Total Missing System 2 1 Total Sum 1.138

3 Βαθμολογήστε την οργάνωση του μαθήματος 276 Missing 1 Mean 4,004 Median 4 Mode 3 1,143 Variance 1, Total Missing System 1 0 Total Sum 1.105

4 Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε βοήθησε στην καλύτερη κατανόηση του θέματος; 275 Missing 2 Mean 3,913 Median 4 Mode 4 1,091 Variance 1, Total Missing System 2 1 Total Sum 1.076

5 Τα εκπαιδευτικά βοηθήματα ("σύγγραμμα", σημειώσεις, πρόσθετη βιβλιογραφία) χορηγήθηκαν εγκαίρως; 272 Missing 5 Mean 3,985 Median 4 Mode 5 1,212 Variance 1, Total Missing System 5 2 Total Sum 1.084

6 Πόσο ικανοποιητικό/-ά βρίσκεται το/-α διανεμόμενο/-α βιβλίο/α(σύγγραμμα/-τα); 268 Missing 9 Mean 3,53 Median 4 Mode 4 1,143 Variance 1, Total Missing System 9 3 Total Sum 946

7 Πρέχονται επιπρόσθετες σημειώσεις; 272 Missing 5 Mean 0,79 Median 1 Mode 0 0,408 Variance 0,166 Range 1 Max 1 Ναι Όχι Total Missing System 5 2 Total Min 0 Sum 215

8 Εάν ναι, βαθμολογήστε την επάρκειά τους 218 Missing 59 Mean 4,046 Median 4 Mode 3 0,949 Variance 0, Total Missing System Total Sum 882

9 Βαθμολογήστε τη διαθεσιμότητα της επιπρόσθετης βιβλιογαφίας στην Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος 232 Missing 45 Mean 3,147 Median 3 Mode 3 1,075 Variance 1, Total Missing System Total Sum 730

10 Προαπαιτούνται γνώσεις από άλλα μαθήματα για την παρακολούθηση του μαθήματος; 270 Missing 7 Mean 0,844 Median 1 Mode 1 0,363 Variance 0,132 Range 1 Max 1 Ναι Όχι Total Missing System 7 3 Total Min 0 Sum 228

11 Εάν ναι, καλύπτονται από άλλα διδαχθέντα μαθήματα; 232 Missing 45 Mean 3,547 Median 4 Mode 4 0,934 Variance 0, Total Missing System Total Sum 823

12 Πώς κρίνετε το επίπεδο δυσκολίας του μαθήματος για το έτος του; 275 Missing 2 Mean 3,364 Median 3 Mode 4 0,875 Variance 0, Total Missing System 2 1 Total Sum 925

13 Υπάρχει ανάγκη οργάνωσης φροντιστηριακών μαθημάτων για το συγκεκριμένο μάθημα; 265 Missing 12 Mean 1,947 Median 2 Mode 2 1,15 Variance 1, Total Missing System 12 4 Total Sum 516

14 Αξιολογήστε τον αριθμό των ωρών διδασκαλίας για την κάλυψη της ύλης (1=ανεπαρκής, 3=εύλογος, 5=υπερβολικός) 275 Missing 2 Mean 2,811 Median 3 Mode 2 0,779 Variance 0, Total Missing System 2 1 Total Sum 773

15 Υπάρχει διαφάνεια στα κριτήρια βαθμολόγησης; 237 Missing 40 Mean 3,928 Median 4 Mode 3 1,153 Variance 1, Total Missing System Total Sum 931

16 Το θέμα δόθηκε εγκαίρως; 30 Missing 247 Mean 0,733 Median 1 Mode 0 0,45 Variance 0,202 Range 1 Max 1 Ναι Όχι Total Missing System Total Min 0 Sum 22

17 Το διαθέσιμο ερευνητικό υλικό στη βιβλιοθήκη κρίθηκε επαρκές; 27 Missing 250 Mean 2,815 Median 3 Mode 1 1,272 Variance 1, Total Missing System Total Sum 76

18 Υπήρχε καθοδήγηση από τον/την διδάσκοντα/-ουσα; 28 Missing 249 Mean 3,571 Median 4 Mode 1 1,425 Variance 2, Total Missing System Total Sum 100

19 Τα σχόλια του/της διδάσκοντος/-ουσας ήταν εποικοδομητικά; 28 Missing 249 Mean 3,714 Median 4 Mode 3 1,272 Variance 1, Total Missing System Total Sum 104

20 Δόθηκε η δυνατότητα βελτίωσης της εργασίας; 26 Missing 251 Mean 0,615 Median 1 Mode 0 0,496 Variance 0,246 Range 1 Max 1 Ναι Όχι Total Missing System Total Min 0 Sum 16

21 Η συγκεκριμένη εργασία σας βοήθησε να κατανοήσετε το συγκεκριμένο θέμα; 26 Missing 251 Mean 3,462 Median 4 Mode 2 1,334 Variance 1, Total Missing System Total Sum 90

22 Οι στόχοι του εργαστηριακού μαθήματος ήταν σαφείς; 553 Missing 1 Mean 3,819 Median 4 Mode 5 1,172 Variance 1, Total Missing System 1 0 Total Sum 2.112

23 Πώς κρίνετε το επίπεδο δυσκολίας του εργαστηρίου για το έτος του; 550 Missing 4 Mean 3,433 Median 3 Mode 3 0,946 Variance 0, Total Missing System 4 1 Total Sum 1.888

24 Παρέχονται σημειώσεις ή άλλο εκπαιδευτικό υλικό για την ύλη του εργαστηρίου; 541 Missing 13 Mean 0,512 Median 1 Mode 1 0,5 Variance 0,25 Range 1 Max 1 Ναι Όχι Total Missing System 13 2 Total Min 0 Sum 277

25 Εάν ναι, βαθμολογήστε την επάρκειά τους. 294 Missing 260 Mean 3,67 Median 4 Mode 5 1,134 Variance 1, Total Missing System Total Sum 1.079

26 Εξηγούνται καλά οι βασικές αρχές των πειραμάτων/ασκήσεων; 543 Missing 11 Mean 3,552 Median 4 Mode 5 1,217 Variance 1, Total Missing System 11 2 Total Sum 1.929

27 Είναι επαρκής ο εξοπλισμός του εργαστηρίου; 537 Missing 17 Mean 2,527 Median 2 Mode 1 1,194 Variance 1, Total Missing System 17 3 Total Sum 1.357

28 Είναι επαρκείς οι υποδομές του εργαστηρίου σε σχέση με το πλήθος των φοιτητών που τις χρησιμοποιούν; 539 Missing 15 Mean 2,145 Median 2 Mode 1 1,141 Variance 1, Total Missing System 15 3 Total Sum 1.156

29 Αξιολογήστε τον αριθμό των εργαστηριακών ωρών διδασκαλίας για την κάλυψη της ύλης. (1=ανεπαρκής, 3=εύλογος, 5=υπερβολικός) 545 Missing 9 Mean 2,772 Median 3 Mode 3 0,903 Variance 0, Total Missing System 9 2 Total Sum 1.511

30 Βαθμολογήστε τη μεταδοτικότητα του/της διδάσκοντα/-ουσας. 825 Missing 6 Mean 3,732 Median 4 Mode 5 1,213 Variance 1, Total Missing System 6 1 Total Sum 3.079

31 Βαθμολογήστε τη συνέπεια του/της διδάσκοντα/-ουσας στις εκπαιδευτικές του/της υποχρεώσεις. (Παρουσία στα μαθήματα, έγκαιρη διόρθωση εργασιών, ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές, κλπ) 825 Missing 6 Mean 4,147 Median 5 Mode 5 1,091 Variance 1, Total Missing System 6 1 Total Sum 3.421

32 Βαθμολογήστε το κλίμα συνεργασίας με τους φοιτητές/-τριες. (Προθυμία στην απάντηση ερωτήσεων, διαθεσιμότητα διδάσκοντος/-ουσας κλπ) 825 Missing 6 Mean 4,053 Median 4 Mode 5 1,112 Variance 1, Total Missing System 6 1 Total Sum 3.344

33 Βαθμολογήστε την οργάνωση στην παρουσίαση της ύλης 825 Missing 6 Mean 3,766 Median 4 Mode 5 1,197 Variance 1, Total Missing System 6 1 Total Sum 3.107

34 Επιτυγχάνει να διεγείρει το ενδιαφέρον για το αντικείμενο του μαθήματος; 823 Missing 8 Mean 3,648 Median 4 Mode 5 1,281 Variance 1, Total Missing System 8 1 Total Sum 3.002

35 Ενθαρρύνει τους φοιτητές/-τριες να διατυπώνουν απορίες και ερωτήσεις έτσι ώστε να αναπτύξουν την κρίση τους; 817 Missing 14 Mean 4,006 Median 4 Mode 5 1,167 Variance 1, Total Missing System 14 2 Total Sum 3.273

36 Χρησιμοποιεί Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία και στην εμπέδωση του μαθήματος; (Χρήση προβολικών μηχανημάτων στις παραδόσεις, παράδοση ασκήσεων μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης, χρήση ιστοσελίδας μαθήματος κλπ) 791 Missing 40 Mean 3,066 Median 3 Mode 5 1,554 Variance 2, Total Missing System 40 5 Total Sum 2.425

37 Πόσο τακτικά παρακολουθείτε τις διαλέξεις; 828 Missing 3 Mean 4,68 Median 5 Mode 5 0,634 Variance 0, Total Missing System 3 0 Total Sum 3.875

38 Κατά πόσο κατανοείτε τις διδασκόμενες έννοιες; 827 Missing 4 Mean 3,918 Median 4 Mode 4 0,896 Variance 0, Total Missing System 4 0 Total Sum 3.240

39 Ανταποκρίνεστε στις γραπτές εργασίες/ασκήσεις; 654 Missing 177 Mean 0,957 Median 1 Mode 1 0,203 Variance 0,041 Range 1 Max 1 Ναι Όχι Total Missing System Total Min 0 Sum 626

40 Πόσες ώρες μελέτης αφιερώνετε εβδομαδιαία για τη μελέτη του συγκεκριμένου μαθήματος; (1=0-2, 2=2-4,3=4-6,4=6-8,5=8+) 819 Missing 12 Mean 1,965 Median 2 Mode 1 0,862 Variance 0, Total Missing System 12 1 Total Sum 1.609

41 Πόσες ώρες πιστεύετε ότι πρέπει να αφιερώσετε κατά την περίοδο των εξετάσεων για την επιτυχή εξέτασή σας στο συγκεκριμένο μάθημα;(1=0-5,2=5-10,3=10-15,4=15-20,5=20+) 822 Missing 9 Mean 2,912 Median 3 Mode 3 1,158 Variance 1, Total Missing System 9 1 Total Sum 2.394

42 Θα εξεταστείτε στο μάθημα για πρώτη φορά; 756 Missing 75 Mean 0,918 Median 1 Mode 1 0,275 Variance 0,075 Range 1 Max 1 Ναι Όχι Total Missing System 75 9 Total Min 0 Sum 694

43 Εάν όχι, πόσες φορές έχετε εξεταστεί; (1=μία φορά, 2=δύο φορές, 3=τρεις φορές, 4=τέσσερεις φορές, 5=πέντε ή περισσότερες φορές) 77 Missing 754 Mean 1,494 Median 1 Mode 1 0,941 Variance 0, Total Missing System Total Sum 115 Ερώτηση: Παρατηρήσεις Η υποδομή του εργαστηρίου είναι απαράδεκτη και ελλιπής για το συγκεκριμένο μάθημα Υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία δεν αφορούν το μάθημα αλλά ο κύριος Θαλασσινός επιμένει να δίνει βάρος σε αυτα με αποτέλεσμα οι φοιτητές να κουράζονται. Δηλαδή, ενώ ο σκοπός είναι να ξελαμπικάρει λίγο το μυαλό του φοιτητή για να μπορεί να συνεχίσει την παρακολούθηση ενός δύσκολου μαθήματος, αυτό δεν επιτυγχάνεται. Εξαιρετικός ο τρόπος διδασκαλίας και η μεταδοτικότητα του καθηγητή!

44 Πολύ καλός καθηγητής και πολύ καλός άνθρωπος ο κ.θαλασσινός,μας συμπεριφέρεται σαν παιδιά του και είναι δίπλα μας,μας ενθαρρύνει και μας στηρίζει.τον ευχαριστούμε για την προσπάθεια που κάνει. Όσον αφορά το μάθημα,απο τη φύση του είναι αρκετά δύσκολο και χρειάζεται σοβαρή μελέτη. Πολυ καλος καθηγητης με μεταδοτικοτητα. Εξηγουσε πολυ καλα το μαθημα και η υλη που διδαξε ηταν πολυ προσιτη για τις εξετασεις και εγινε πληρως κατανοητη. Θα επρεπε να διδασκε τη θεωρια και απο προηγουμενα ετη. Μακαρι να ηταν πολλοι καθηγητες σαν αυτον. Άριστος καθηγητής και με πολύ καλή μεταδοτικότητα. Μακάρι να παραμείνει εκείνος στην θεωρεία. ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ! για την πλήρη αφομοίωση ενός μαθήματος τέτοιας μεγάλης έκτασης στην ύλη, όπως την παθολογική φυσιολογία, το χρονικό διάστημα του ενός εξαμήνου πιστεύω ότι κρίνεται ιδιαίτερα ανεπαρκές Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον μάθημα αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλη ύλη και χρειάζεται μεγάλη χρονική σπατάλη για να καλυφθεί ικανοποιητικά.η κ Βενετίκου είναι πολύ αξιόλογη και συμπαθής και αγωνίζεται για να καλυφθεί όλη η ύλη που χρειαζόμαστε. Στη βιβλιοθήκη υπάρχει ένα μόνο βιβλίο παθοφυσιολογίας,θα πρέπει να την εμπλουτίσετε. ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΚΑΙ Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΜΕΝΕΙ ΣΤΑ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ. Θεωρω λάθος το γεγονός ότι η κυρία Πέττα απάντα το κινητό της τηλέφωνο όχι μόνο σε έκτακτη περίπτωση αλλά τουλάχιστον μία φορά σε κάθε μαθημα. Δεν σπαταλά πολύ χρόνο σε αυτό, όμως όπως και να 'χει θα μπορούσε να το απφύγει. δεν ήταν καθόλου συνεπής στις υποχρεώσεις!!! και καθόλου συνεπής στις ώρες της!!! Ο κ.ελευθερίου κάνει το μάθημα πολύ ενδιαφέρον και κατανοητό,εφαρμόζουμε αυτά που διδασκόμαστε και η εκμάθηση γίνεται πολύ ευχάριστη.επιπλέον έχει τον τρόπο του να μας χαλαρώνει και να μην μας αγχώνει την στιγμή που μας εξετάζει.με αυτόν τον τρόπο αποδίδουμε καλύτερα. Den exo ellinika sto pc opote zito syggnomi gia ta greeklish. To mathima stin theoria den egine sxedon pote. Stin arxi o kathigitis ithele na episkeptomaste ana omades diafora nosokomeia gia na blepoume ta mixanimata apo konta, alla meta apo tin episkepsi diaforon omadon auti i idea diakopike. Prosopika den piga pote se nosokomeio na parakolouthiso. Den ypirxe kamia synepia sto mathima kai pragmatika psaxname kathe pempti ton kathigiti stis skales gia na rotisoume an tha kanoume theoria, den to briskame kai feugame. Pros to telos tou eksamino prin parei anarotiki giati kourastike egine mia ypotipodis paradosi i opoia den mporo na po oti mas boithise idiaitera. Kai ti na poume otan oi anaplirotes kathigites, pou eixan analabei na mas kanoun 2-3 mathimata otan o eleutheriou itan se anarotiki, mas rotousan ti kaname stin theoria? I alitheia einai oti den kserame tin tifla mas alla kaname ton koroido gia na ton kalipsoume. Pragmatika to leo an mporousa na tou balo 0 stin theoria tha to ekana! Sto ergastirio einai poly kalos pantos, to opoio einai arketa thetiko...

45 Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου δεν επαρκεί,ειδικά όσον αφορά τους σκελετούς πάνω στους οποίους πρέπει να δούμε ορισμένα πράγματα.σε ότι αφορά το μάθημα,υπάρχει διάθεση απο την καθηγήτρια αλλά πιστεύω δεν είναι σωστή η παρουσίαση και ο τρόπος διδασκαλίας.η ύλη που παραδίδεται μπορεί να έχει διαφορές απο τμήμα σε τμήμα και επικρατεί μια σύγχιση.αυτό θα μπορούσε να διορθωθεί δημιουργώντας γραπτώς ένα πρόγραμμα με τις ένοιες που θα αναλυθούν σε κάθε μάθημα και να ακολουθείται αυτό ως σειρά για το κάθε τμήμα.επίσης λόγω του ότι τα βιβλία παρουσιάζουν διαφορές καλό θα είναι να δίδονται και σημειώσεις για διευκόλυνση των φοιτητών. Η κυρία Κουμούτσου νομίζει ότι είναι απολύτως κατανοητή όμως οι φοιτητές δυσκολεύονται πολυ να ακολουθήσουν τον ειρμό της σκέψης της και γενικότερα τη διδασκαλία της. Το προβλημα που εχω ειναι οτι δεν εχω καταλαβει γιατι μαθαινω αυτα που μαθαινω. Δεν εχω καθαρα στο μυαλο μου ποιος ειναι ο στοχος του συγκεκριμενου μαθηματος περα απο καποια βασικα πραγματα οπως ειναι η ψηλαφηση ανατομικων στοιχειων και τα μυικα τεστ που υποβαλλω καποιον ασθενη. Οσον αφορα τα υπολοιπα δεν ασιθανομαι οτι κατεχω το αντικειμενο του μαθηματος απο τη στιγμη που δεν εχω κατανοησει την πρακτικη χρηση που θα εχει στη μελλοντικη μου επαγγελματικη πορεια. Η γνωση παρουσιαζεται στειρα. Δεν εχω παρει γνωσεις που αφορουν τοσο την ανθρωπινη κινηση αλλα πιο πολυ εχει δοθει εμφαση σε περιγραφη ανατομικης που αφορα αλλο εργαστηριακο μαθημα. Επισης στα τμηματα ειναι πολλα τα ατομα. Τελος, δεν μαθαινω τοσο κινησιολογια αλλα ανατομια. Δεν εχει δοθει εμφαση σε βασικες εννοιες της κινησιολογιας οπως ειναι οι μοχλοι,μηκοδυναμικες σχεσεις κλπ που αποτελουν θεμελιωδη στοιχεια για την κατανοηση των μετεπειτα μαθηματων. Ασυνέπεια λόγου και πράξεων,αναφορικά με τον τρόπο εξέτασης.είχαμε ενημερωθεί πως θα εξεταστούμε με 3 προόδους κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και μια βδομάδα πριν την εξέταση,μας ενημέρωσε για την τελική εξέταση,ενώ οι πρόοδοι είχαν πραγματοποιηθεί κανονικά. Περισσότερος χρόνος εξάσκησης και επίβλεψης ως προς τα διαδασκόμενα. Μέσα από την παρακολούθηση του συγκεκριμένου εργαστηρίου/μαθήματος διαπιστώνω ότι διδάσκουσα δεν εκπληρώνει επαρκώς τους εκπαιδευτικούς σκοπούς και στόχους του. Σε πρώτο επίπεδο δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην διδασκαλία του μαθήματος, καθώς πολλές φορές δίνει λανθασμένες πληροφορίες στους σπουδαστές, αναφορικά με το περιεχόμενο του. Επίσης εαν οι σπουδαστές της δώσουν μια απάντηση την όποια η διδάσκουσα δεν κρίνει σωστή την καταργεί ακόμη και εάν η απάντηση αυτή έχει δοθεί βάση βιβλιογραφίας. Το γεγονός αυτό δημιουργεί τεράστια σύγχυση σε όσους παρακολουθούν το εν λόγω μάθημα.σε επίπεδο αξιολόγησης οι σπουδαστές δεν αξιολογούνται με βάση την συμμετοχή τους, τις παρουσίες τους, την παρακολούθηση του μαθήματος, εάν κάνουν ασκήσεις,εάν διατυπώνουν ερωτήσεις και κάνουν προόδους, κριτήρια αξιολόγησης που ισχύουν σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και σε όλα τα τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αντιθέτως, η διδάσκουσα λαμβάνει υπόψη της μόνο την τελική εξέταση, παραλείποντας όλα τα παραπάνω που συνθέτουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για τον κάθε σπουδαστή. Ο κ.σπυρόπουλος είναι εξαιρετικός καθηγητής,γνωρίζει πολύ καλά το αντικείμενο και έχει την ικανότητα να μας κρατά το ενδιαφέρον.προσπαθεί πολύ να καλύψει όλα μας τα κενά και τις απορίες και γίνεται απόλυτα κατανοητός.τέτοιοι καθηγητές θα έπρεπε να καλύπτουν και το θεωρητικό αλλά και το εργαστηριακό κομμάτι,θα γινόμασταν καλύτεροι. Όσον αφορά το εκπαιδευτικό υλικό νομίζω είναι απαραίτητη η επιπλέον βιβλιογραφία.το βιβλίο που μας παρέχεται δεν καλύπτει τις ανάγκες του μαθήματος. Το μάθημα βρίσκεται σε λάθος εξάμηνο!γι 'αυτό και δεν ήταν εύκολο να αυξηθεί το ενδιαφέρον του μαθήματος!

46 Η καθηγήτρια έχει θετική πρόθεση να βοηθήσει τον φοιτητή σε ό,τι χρειάζεται ή έχει απορία. Δημιουργεί θετικό κλίμα και κλίμα ενθάρρυνσης προς το φοιτητή ώστε να συμμετέχει και να υποβάλλει ερωτήματα. Θεωρώ το εργαστήριο της Αξιολόγησης πολύ συμαντικό για την μετέπειτα εργασία του Φυσικοθεραπευτή, μολονότι πάντα θα πρέπει να εφαρμόζει αξιολόγηση και επαναξιολόγηση στους ασθενείς του. Έτσι, κρίνω απαράδεκτη την απόφαση να καταργηθεί το εργαστήριο στο νέο κύκλο σπουδών και κρίνω και την ήδη υπάρχουσα διδασκαλία του επιφανειακή και όχι πλήρη ώστε να παρέχει όλα τα εργαλεία αξιολόγησης στον μελλοντικό φυσικοθεραπευτή, που αδιαμφισβήτητα χρειάζεται! Η κυρία Πέττα πολύ συνεργάσιμη...ωστόσο θα μπορούσαμε λόγω της φύσεως του μαθήματος να διδαχθούμε πολλά ακόμα πράματα...ψηλαφήσεις, δερμοτόμια, αντανακλαστικά κι άλλα πολλά Παρ ο,τι η κ. Πεττα καθ' ολο το εξαμηνο φαινεται και ειναι πολυ προθυμη και ευχαριστη στο μαθημα της, η υλη διδασκεται αρκετα επιφανειακα και δε δινεται καποια βαρυτητα η δεν επιστει την προσοχη μας σε θεματα που ειναι και θεωρει σημαντικα με αποτελεσμα να μη φαινεται αρκετα σημαντικο το μαθημα. Το εργαστηριο στερειται εξοπλισμου και επαρκους χωρου πραγμα που δυσκολευει και εμας και τους καθηγητες. Τα παιδια ειμαστε πολλα με αποτελεσμα να μη φτανει το προβλεπομενο 2ωρο. Δηλαδη θα επρεπε να υπαρχουν περισσοτερα τμηματα. Ο χωρος ειναι καθαρος αλλα μικρος. δεν υπαρχει κλιματισμος και τις ζεστες μερες ειχαμε προβλημα. Υπάρχει πρόβλημα με τη μεταδοτικότητα της καθηγήτριας.η ύλη παρουσιάζεται με τρόπο ανοργάνωτο,βιαστικό και άτσαλο. Είναι πολύ καλός άνθρωπος, έχει πολλές γνώσεις πάνω στα μυοσκελετικά και είναι πολύ συνεργάσιμη. Πάντα με βοηθάει όταν έχω ερωτήσεις και είμαι πολύ ευχαριστημένος γι' αυτό. Ανάγκη για μετακίνηση αυτού του μαθήματος σε μεγαλύτερο εξάμηνο!!! Οι γνωσεις που εχουμε απο τα προηγουμενα εξαμηνα δεν επαρκουν για τις απαιτησεις αυτου του εργαστηριου. Σκοπιμη θα ηταν η μεταφορα του σε επομενο εξαμηνο της σχολης. Δεν ήταν ακριβής ο στόχος του μαθήματος και απαιτούνταν κατανόηση αρκετών μαθημάτων για να απαντηθούν οι ερωτήσεις. Αν οι γνώσεις σε κάποιο τομέα ήταν ελλιπείς, όχι απαραίτητα λόγω αμέλειας του φοιτητή, δεν ήταν δυνατή η παρακολούθηση του συλλογισμού της διδάσκουσας και η εξαγωγή συμπερασμάτων. Πoλυ καλο μαθημα. Πολυ καλη καθηγητρια. Δεν υπηρχε καλη οργανωση της υλης. Αν έχουμε κάποιο παράπονο από την κυρία Καρακασίδου, αυτό ισως θα ήταν η μεταδοτικότητά της...κατά τα άλλα σπουδαία καθηγήτρια με άπειρες γνώσεις...την ευχαριστούμε που δείχνει όχι απλά πρόθυμη, αλλά και με θέρμη να τις μοιραστεί μαζί μας. Είχα την εντύπωση ότι η καθηγήτρια δεν είχε όρεξη να διδάξει, μας μετέδιδε μια αρνητική ενέργεια. Δε διέγειρε καθόλου το ενδιαφέρον για το μάθημα

47 Καθηγήτρια με πολλές γνώσεις πάνω στα μυοσκελετικά. Το μάθημα το δίδασκε για πρώτη φορά γιαυτό είδαμε μια ανοργανοσιά στην αρχή όσον αφορά την παράδοση του μαθήματος. Παρόλλα αυτά στην συνέχεια είδαμε ότι την ενδιέφερε το μάθημα καθώς καθόταν και μετέφραζε τισ διαλέξεις που ήταν στα αγγλικά για να μπορούμε όλοι να τις παρακολουθούμε. Αυτό ήταν μια πολύ σημαντική ένδειξη καλού παιδαγωγού. Επιπλέον πιστεύω πως το σιγκεκριμένο μάθημα δεν θα έπρεπε να βρίσκετε σε αυτό το εξάμηνο αλλά σε πολύ μεγαλύτερο γιατί δεν έχουμε ιδέα από αρρώστους. Πώς μας ζητάνε να τον αξιολογήσουμε έναν άρρωστο την στιγμή που δεν έχουμε μπει σε μια κλινική και δεν έχουμε κάνει άλλα μαθήματα βαρύτητας πριν πέσουμε στα βαθιά? Σε γενικές γραμμές το μάθημα μου άρεσε και την συγκεκριμένη καθηγήτρια την συμπαθώ πάρα πολύ καθώς με αφήνει να ρωτάω συνεχώς πράγματα. φανηκε εξ αρχης οτι το μαθημα αυτο δεν ηταν δικο της.η οργανωση της υλης ηταν πολυ κακη,η ιδια δεν ηξερε της διαφανιες της δεν μπορουσε να μας βοηθησει να τις κατανοησουμε δεν προλαβαιναμε καν να κρατησουμε σημειωσεις.ενω ξεκιναγαμε 12 η καθηγητρια ερχοταν 1 παρα.σε γενικες γραμμες πολυ κακη η αποδωση της σε αυτο το μαθημα και ειναι κριμα γιατι ειναι μια καθηγητρια που εχει γνωσεις αλλα οχι γι αυτο το αντικειμενο.καλο θα ηταν να μην διδαξει και του χρονου αυτο το μαθημα Άψογη καθηγήτρια, με πολλές γνώσεις και κλινική εμπειρία. Υπόδειγμα καθηγητή. Ανάγκη για μετακίνηση αυτού του μαθήματος σε μεγαλύτερο εξάμηνο!!! Η συγκεκριμένη καθηγήτρια εχει πάρα πολλές γνώσεις ωστόσο το μάθημα αυτό δεν είναι δικό της κανονικά, το έπαιρνε δηλαδή για πρωτη φορά και για αυτό ήταν λίγο ανοργάνωτο. Παρόλα αυτά μας έμαθε ορισμένα πρακτικά πραγματα τα οποία θα μας φανούν πολύ χρήσιμα στο μέλλον. Επίσης ήταν πολύ συνεργάσιμη με τους φοιτητές και πολύ καλός άνθρωπος!!! Με διαφορά το πιο άψογα οργανωμένο εργαστηριακό (και όχι μόνο) μάθημα μέχρι στιγμής στα 2 έτη φοίτησής μου.δεν υπερβάλλω καθόλου όσον αφορά το πλήθος των "5" στα οποία απάντησα τις παραπάνω ερωτήσεις.η καθηγήτρια είναι όντως αφοσιωμένη στο καθήκον της,αντεπεξέρχεται στις προσδοκίες των φοιτητών,είναι από τους ελάχιστους καθηγητές που ΑΞΙΖΟΥΝ και ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ,άψογη και σε θέμα μεταδοτικότητας,απόδειξη το ότι παρά το περασμένο της ώρας όπου διεξάγεται το συγκεκριμένο εργαστήριο βάσει του δικού μου προγράμμτος,το ενδιαφέρον και η προσοχή παραμένουν αμείωτα. I kiria Zerva einai i pio sosti kathigitria olis tis fisikotherapeias!!! Καμία παρατήρηση. Είναι πολύ καλή. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΑΞΙΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΤΕΙ,ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ,ΔΙΚΑΙΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΜΠΝΕΕΙ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ ΣΟΒΑΡΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. ΑΨΟΓΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ. ΑΡΤΙΑ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ. Η αιθουσα που διεξαγεται το μαθημα ειναι επιεικώς απαραδεκτη. Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ...ΑΓΑΠΑΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ...ΕΧΕΙ ΟΡΕΞΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΑΓΑΠΑΕΙ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ...ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΘΕΛΟΥΜΕ!

48 Πολυ καλο μαθημα με αρκετα υψηλο επιπεδο διαδασκαλιας. Μονο αρνητικο ο χωρος του εργαστηριου, οι συνθηκες διεξαγωγης του μαθηματος ειναι αντιξοες. Πολυ μικρος χωρος, αρκετοι φοιτητες, φτωχος εξοπλισμος. Εξαιρετικό μάθημα!!! Είναι τιμή μας να έχουμε καθηγήτριες τέτοιου επιπέδου!!! Την κυρία Ζέρβα την σεβόμαστε και την θαυμάζουμε τόσο σαν επιστήμονα οσο και σαν άνθρωπο. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψεις το μέγαλειο της ψυχής της. Επίσης δεν έχω λόγια να περιγράψω το ποσο πρόθυμη ήταν πάντοτε, οποιαδήποτε μέρα και οποιαδήποτε ώρα, να λύσει απορίες των φοιτητών. Είναι απο τους λίγους καθηγητές που δίνουν τα πάντα για να σου μεταβιβάσουν τις γνώσεις τους και είναι επίσης απο τους λίγους καθηγητές που νοιάζονται για τον φοιτητή απο όλες τις απόψεις. Θα μπορούσα να πω πολλά σχόλια για την κυρία Ζέρβα ( φυσικά μόνο θετικά ). Κλείνοντας θέλω να πω οτι η κυρία Ζέρβα αποτελεί έμπνευση για εμάς και παράδειγμα προς μίμηση γιατί είναι ενας άνθρωπος που αγαπάει την δουλεία της, αγαπάει την επιστήμη της φυσικοθεραπείας, αγαπάει την γνώση, αγαπάει τους φοιτητές της και είναι άψογη και σαν παιδαγωγός και σαν επιστήμονας. Ευχαριστούμε που υπάρχει στο Τ.Ε.Ι.!!! Η Κυρία Ζέρβα είναι ο πιο αξιαγάπητος άνθρώπος στο ΤΕΙ μας. Την λατρεύω. Είναι άτομο που δείνει και την ψυχή του για τους φοιτητές της καθώς λύνει την οποιαδήποτε απορία, αφιερώνει χρόνο και μετά το μαθημα για απορίες, είναι πάντα διαθέσιμη όταν την χρειαστείς και το μόνο που θέλει είναι παραπάνω ώρες διδασκαλίας για να μπορέσει να μας μεταδώσει όσες περισσότερες γνώσεις μπορεί. Επίσης είναι καθηγήτρια με υψηλό γνωστικό αντικείμενο και καταθέτει την ζωή της διαθέτωντας τον ελεύθερο χρόνος της στην έρευνα στα καρδιαγγειακά. Η καθηγήτρια αποτελεί πρότυπο συμπεριφοράς, ευγένειας, ανθρώπινου ενδιαφέροντος, συνέπειας και επιστημονικής και τεχνικής γνώσης, που αρμόζει σε ακαδημαϊκό εκπαιδευτικό προσωπικό που, έχοντας υπερκεράσει τις προσωπικές ανασφάλειες και συμπλέγματά του γνωρίζοντας τι γνωρίζει και αξίζει, δίδει απλόχερα και με αγάπη τις γνώσεις και εμπειρία της! Είναι κάτι που θα πρέπει να της μεταφερθεί ως φόρος τιμής και επιβράβευση!!! Αυτό που πρέπει να γνωστοποιηθεί, σχετικά με το συγκεκριμένο εργαστήριο, είναι ότι θα έπρεπε ή να διδάσκεται σε δύο εξάμηνα ή να έχει τις διπλάσιες τουλάχιστον ώρες διδασκαλίας, μολονότι το αντικείμενο του κυκλοφορικού είναι και δύσκολο στην κατανοήση και εφαρμογή του αλλά και μείζων στην εργασία του φυσικοθεραπευτή, καθώς τα καρδιαγγειακά θέματα υγείας είναι συχνά και πολλές φορές δεδομένα στους ασθενείς. Οι ώρες διδασκαλίας μας καθιστούν ημιμαθείς, άρα και επικίνδυνους...! η καθητρια εχει παρα πολλες γνωσεις τις οποιες θελει να μας μεταδωσει.ειναι πολυ καλος ανθρωπος αλλα οχι και δικαιος.στην εξεταση εκανε διακρισεις και στην βαθμολογια.οι ερωτησεις της στην εξεταση ηταν ερωτησεις κρισεως και οχι γνωσεων.ειναι αρκετα δθσκολο μεσα σε ενα αξαμηνο που δεν ειναι ουσιαστικα εξαμηνο να μπορουμε και να αναπτυξουμε κριση σε υλη που μολις μαθαμε για πρωτη φορα.σε γενικες γραμμες ειναι μια καλη καθηγητρια για της γνωσεις της ομως θα μπορουσε να ειναι και καλυτερη. Πολύ καλή παράδοση του μαθήματος. Ανεπαρκής εφαρμογή ορισμένων τεχνικών. Μια παρακληση: μη νομιζετε οτι οταν γραφουμε στα τετραδια μας σημειωσεις δεν ακουμε αυτα που λετε!τα ακουμε πολυ καλα κ αυτα σημειωνουμε! ΔΕΝ σημαινει οτι οταν γραφουμε δεν προσεχουμε παραλληλα και την παραδοση! Εξαιρετικη καθηγητρια!! ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗ ΚΑ. ΖΕΡΒΑ. ΕΚΕΙΝΗ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΝΕΙ ΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΑΥΤΟ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ. ΕΙΝΑΙ ΝΤΡΟΠΗ ΠΟΥ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΕΣ ΛΙΓΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΗΣ ΔΙΝΕΤΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΛΟΓΩ ΕΛΕΙΠΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΤΟΣΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΟ. ΛΙΓΕΣ ΩΡΕΣ ΠΟΛΛΑ ΑΤΟΜΑ ΠΡΑΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΜΕ ΟΣΟ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΤΡΟΠΟ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΠΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ, ΚΡΙΜΑ.

49 Άψογη σαν εκπαιδευτικός και σαν άνθρωπος!άψογο μάθημα!απ'τις καταλληλότερες καθηγήτριες της σχολής!υπάρχει μεταδοτικότητα και διεγείρει το ενδιαφέρον για το μάθημα! Η καθηγήτρια είναι τέλεια. Κατά τη γνώμη μου είναι από τις καλύτερες καθηγήτριες και ΔΕΝ θα υπήρχε κάποιος καλύτερος για να διδάξει το μάθημα αυτό.αυτό που θα ήθελα και πιστεύω θα βοηθούσε είναι να διδαχθεί το συγκεκριμένο μάθημα σε περισσότερα από ένα εξάμηνα. θα ηθελα να πω οτι η κυρια Ζερβα ειναι απο τις καλυτερες καθηγητριες που εχουμε στο τμημα.. με παρα πολλες και καλες γνωσεις στο αντικημενο της φυσικοθεραπειας και με αριστη μεταδοτικοτητα! ενα βασικο προβλημα που εχει το τμημα μας θεωρω οτι ειναι το κτηριο αλλα και ο εξοπλησμος των εργαστηριων.. ελπιζω ολα αυτα να τα λαβετε υποψιν σας και να ενεργησετε αναλογα. ευχαριστω πολυ! Απαιτούνται καλύτερες εγκαταστάσεις και περισσότερος και πιο καινούριος εξοπλισμός. Η κα Ζερβα αποτελει απο τα καλυτερα στελεχη αυτου του τμηματος και σιγουρα θα πρεπει για το καλο των φοιτητων η κα Ζερβα να αναλαβει αρκετα μαθηματα καθως θεωρω πως καταφερνει να διεγειρει το ενδιαφερον των μαθητων κανοντας τους να σκεφτονται πιο βαθια και πιο ορθα. Το μαθημα της ειναι παντα οργανωμενο και κατανοητο. θετικά: πολύ καλή γνώση του αντικειμένου. πολύ καλή οργάνωση της ύλης και παροχή γνώσεων χρήσιμων και οργανωμένων, ώστε να μπορούμε να τις εφαρμόσουμε μελλοντικά ως εργαζόμενοι φυσικοθεραπευτές. αρνητικά: προσωπικά, μου προκαλεί μία συστολή στη διατύπωση ερωτήσεων και στην απάντηση δικών της ερωτήσεων στα πλαίσια του μαθήματος, προκειμένου να αποφύγω να κάνω κάποιο λάθος. Πολυ καλο μαθημα. Διεγειρει το ενδιαφερον των φοιτητων. Ο κύριος Παπαθανασίου είναι φοβερός καθηγητής. Σίγουρα μας κέντρισε το ενδιαφέρον και σε συνδυασμό μαζί με την κυρία Ζέρβα μας έκαναν να εκτιμήσουμε αλλά και να αγαπήσουμε τη Φ/Θ στο κυκλοφορικό. Επίσης σαν προιστάμενος φοβερή δουλειά, οργάνωσε το ΤΕΙ και έδειξε τρομερή συνεργασία με τους φοιτητές. Ζήτησε τη γνώμη μας, συζήτησε μαζί μας και άκουσε τις δικές μας απόψεις! Μακάρι στο ΤΕΙ να είχαν όλοι οι καθηγητές το ίδιο επίπεδο! σε γενικες γραμμες ειναι ενας πολυ καλος καθηγητης με πολλες γνωσεις και διχνει μια αγαπη για μας και μια κατανοηση.θα μπορουσε η υλη να ηταν καλυτερα οργανςμενη και να μην επαναλαμβανονται συνεχως τα ιδια. ΤΟ ΠΙΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ, ΑΨΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΑΡΙΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ! Άψογος εκπαιδευτικός!άψογη συνεργασία και μεταδοτικότητα! Καθηγητής με υψηλό γνωστικό αντικείμενο. Από τους λίγους καθηγητές μέχρι στιγμής που το μαθημά του κάθε φορά είναι τόσο ενδιαφέρον που σε καθηλώνει στην καρέκλα και δεν θες να τελείωσει. Πάντα στο τέλος αφήνει χρόνο για τις απορίες και επίσης είναι πάντα διαθέσιμος και εκτός μαθήματος για οποιαδήποτε απορία έχεις, είτε για το μάθημα, είτε για το τμήμα μας ( φυσικοθεραπεία ) μιας και είναι και προιστάμενος μας. Μακάρι να είχαμε πολλούς καθηγητές σαν και αυτόν που να είναι τόσο προσηλωμένοι στην δουλεία τους.

50 Εξαιρετικός καθηγητής, με πολλές γνώσεις και μεταδοτικότητα. Κατάφερνε παντα να κινητοποιήσει το ενδιαφέρον των φοιτητών για το μάθημα και ήταν πάντα πρόθυμος να λύσει ολες τις απορίες. Γι' αυτούς τους λόγους ερχόμασταν με ευχαρίστηση να παρακολουθήσουμε το μάθημα και το διάβασμα στο σπίτι ήταν εξίσου ευχάριστο!!! Πολύ μεταδοτικός και καταρτισμένος στο αντικείμενο. τετοιους καθηγητες χρειαζεται το τει!απιθανος καθηγητης με απιστυετη μεταδοτικοτητα! ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΑΞΙΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΟ ΤΕΙ! ΓΕΝΙΚΑ ΕΧΩ ΝΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΩ ΟΤΙ ΣΑΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΗΣΑΣΤΑΝ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ,ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΔΙΝΑΤΕ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΠΟΡΙΕΣ,ΕΙΧΑΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΔΩΣΕΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΙ ΕΝ ΤΕΛΕΙ ΟΙ ΑΠΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΟΝΤΑΝ...ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΔΕΝ ΚΑΝΑΜΕ ΑΡΚΕΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΕΚΕΙ...ΓΕΝΙΚΑ Η ΥΛΗ ΚΑΛΛΥΦΘΗΚΕ ΑΛΛΑ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΔΕΝ ΠΗΓΑΝ ΚΑΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΕΙΧΑΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΛΥΝΟΝΤΟΥΣΑΝ ΟΛΕΣ(ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΑΦΟΡΟΥΣΑΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ...ΑΔΙΔΑΚΤΑ ΔΕ ΚΑΙ ΑΚΑΤΑΝΟΗΤΑ ΓΙΑ ΜΑΣ!!!!) ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΛΑΒΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΟΝΙΕΣ!!!! Πολύ καλή η διδασκαλία του μαθήματος. Να σημειωθεί μόνο πως κατά τη διάρκεια της εξέτασης υπήρχε ένας έντονος (αυστηρός) τόνος από την πλευρά της καθηγήτριας,ενώ θα ήταν προτιμότερο να δινόταν ο χρόνος και η ηρεμία στον φοιτητή για να απαντήσει, λαμβάνοντας υπόψιν το άγχος κατά την εξέταση και το γεγονός ότι είναι ακόμα φοιτητής και όχι πτυχιούχος φυσικοθεραπευτής. Ανάγκη για αύξηση των εργαστηριακών ωρών!αποθάρρυνση του φοιτητή να διατυπώσει τις ερωτήσεις του!!! ΜΑΣ ΑΓΧΩΝΕΙ ΟΣΟ ΤΙΠΟΤΑ!!spare us! Συνεπής στις ώρες έναρξης του μαθήματος αλλά μας άφηνε μετά τη λήξη του. Απαντούσε σε απορίες σχεδόν ιδιαιτέρως. Δεν έχει μεταδοτικότητα και δεν μπορούσα να καταλάβω κάθε φορά τι ήθελε να μας διδάξει. Δεν είχε ξεκάθαρο στόχο και δεν τα λέει κωδικοποιημενα για να τα κατανοήσουμε. Μιλά σε κάθε μάθημα για τον εαυτό της και πόσο καλή είναι και τις αξίζουν πολλά. Δεν νομίζω πως μας νοιάζει η άποψή της. Δεν έχει υπομονή και κατανόηση προς τους φοιτητές. Προωθεί τις ήρεμες διαφραγματικες και να μην έχουμε άγχος αλλά στην πρόοδο που μας έκανε ΔΕΝ υπήρχε περίπτωση να μην έχεις άγχος όσο και αναίσθητος κι αν είσαι. Ήταν πολύ πιεστική, απαιτητική, νευρική και δεν σε άφηνε να σκεφτείς πριν απαντήσεις. Το μόνο καλό και δίκαιο που έκανε στην πρόοδο ήταν αυτό με την κλήρωση των θεμάτων που καλούταν να απαντήσει ο κάθε φοιτητής. Είναι εμφανές ότι η καθηγήτρια έχει υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης κάτι που είναι πολύ θετικό για εμάς! Είναι αρνητικό, όμως, να κρίνει τη δουλειά και το τι διδάσκουν οι υπόλοιποι συνάδελφοί της στο τμήμα με υπονοούμενα. Επίσης, συχνά ο τρόπος της είναι απότομος, μη παιδαγωγικός και μη ενθαρρυντικός προς διατύπωση ερωτήσεων υπό το φόβο της ειρωνίας και στις ενδιάμεσες αξιολογήσεις δημιουργεί έντονα στρεσογόνο κλίμα που δεν ευνοεί τον φοιτητή να αποδόσει. Πολύ καλή καθηγήτρια με υψηλό γνωστικό επίπεδο πάνω στα αναπνευστικά και επιπλέον διατριβή. το κλιμα δεν ευνοουσε για ερωτησεις.η καθηγητρια δεν γινοταν παντα κατανοητη.τα θεματα τισ αξιολογισης ηταν μεσα στα πλαισα του μαθηματος χωρις να ρςτατε κατι υπερβολικο

51 Πολύ καλή καθηγήτρια με πολλές γνώσεις!!! Άριστη συνεργασία με τους φοιτητές!!! Υψηλου επιπεδου μαθημα με αρκετη δυσκολια. Τα ατομα ειναι πολλα μεσα στο εργαστηριο και οι συνθηκες που επικρατουν δεν ειναι οι καλυτερες. Η κυρία Ευαγγελοδήμου είναι πολύ συνεπής και προσιτή στους φοιτητές, και δείχνει όρεξη και αγάπη για τη δουλειά της. Αναφορικά με την αξιολόγηση του εξοπλισμού η βαθμολόγηση εγινε συγκρητικά με τα υπόλοιπα εργαστήρια και οχι με βάση αυτο που θα έπρεπε να είναι. Πάρα πολύ καθηγήτρια με πολύ καλό κλίμα συνεργασίας με τους μαθητές. Μακάρι να έπαιρνε εκείνη και τη θεωρεία μήπως οι φοιτητές μάθουν περί των αναπνευστικών. ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Η ΚΥΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΔΗΜΟΥ...ΝΕΑ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕ ΟΡΕΞΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑ...ΤΗΣ ΑΡΕΣΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΑΓΑΠΑΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ! Οσον αφορα τον καθηγητη καθολου καλη συμπεριφορα και καθολου επικοινωνιακος...μιλουσε στο τηλεφωνο πολλες φορες διακοπτωντας το μαθημα...οσο αφορα το μαθημα πιστευω θα πρεπε να διδασκετε σε παραπανω εξαμηνο απο αυτο που ειναι..ο χωρος του εργαστηριου καθολου καταλληλος για μαθημα ειδικα τωρα τους καλοκαιρινους μηνες...ελπιζω τα σχολια να λαμβανονται σοβαρα υποψη για την βελτιωση του μαθηματος και να μην πεταχτουν στον καλαθο των αχρηστων Πάρα πολύ καλή καθηγήτρια!!! Το μάθημα της ήταν πολύ οργανωμένο και ενδιαφέρον, δεν το έχανα ποτέ... Εχει πολλές γνώσεις και πιστεύω είχαμε καλή συνεργασία ολο το εξάμηνο... Πολυ θετικό ήταν οτι με το που τελειώναμε ένα κομμάτι μας έστελνε τις αντίστοιχες διαφάνειες και έτσι ήταν στην διάθεση μας απο πολύ νωρίς! Η κυρία Γραμματοπούλου, θεωρεί δεδομένες γνώσεις..δε είναι δικό της το λάθος, αλλά ξεκινάει από την κυρία βενετίκου που δεν μας κάνει την παθοφυσιολογία του πνεύμονα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ΠΟΛΛΑ κενά. Είναι κρίμα δηλαδή που τα παιδιά που χρωστάνε την παθοφυσιολογία να μην μπορούν να πάρουν το μάθημα!καταργήστε την αλυσίδα εστω... Η οργάνωση της ύλης μέσω των διαλέξεων ήταν καλή όμως για την καλύτερη κατανόηση θα βοηθούσαν κατά πολύ εικόνες και βίντεο και όχι τόσα σε θεωρητικό επίπεδο. Σε κάθε μάθημα μιλά πολύ και φλυαρεί άσκοπα με αποτέλεσμα να είναι κουραστικό για τους φοιτητές. Κάνει πολλές αναφορές για το άτομό της και το πόσο καλή καθηγήτρια είναι σε σχέση με τους υπόλοιπους καθηγητές του ΤΕΙ. Επίσης, δεν τέλειωνε σχεδόν ποτέ στην ώρα που της αναλογεί αλλά μας κρατούσε παραπάνω και καθυστερούσαμε στο επόμενο μάθημα. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΤΑΜΑΤΙΣΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΥΠΕΡΟΧΗ Κ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΗ ΕΙΝΑΙ..ΕΙΝΑΙ ΕΞΕΡΕΤΙΚΗ, ΕΧΕΙ ΦΟΒΕΡΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΔΕΝ ΤΟ ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙ ΚΑΝΕΙΣ. ΚΑΠΟΙΕΣ ΦΟΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΟΜΗ Κ ΠΟΛΥ ΨΥΧΡΗ.

52 ΟΠΩΣ ΕΙΠΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΦΕΙΛΩ ΝΑ ΠΩ ΟΤΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΑΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΗΣΑΣΤΑΝ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ,ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΔΙΝΑΤΕ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΠΟΡΙΕΣ,ΚΑΘΩΣ ΤΡΕΧΑΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΕΙΧΑΤΕ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΕΜΑΣ,ΕΙΧΑΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΔΩΣΕΤΕ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΙ ΕΝ ΤΕΛΕΙ ΟΙ ΑΠΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΟΝΤΑΝ...ΓΕΝΙΚΑ Η ΥΛΗ ΚΑΛΛΥΦΘΗΚΕ ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΙ ΚΟΣΤΟΣ? ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΔΕΝ ΠΗΓΑΝ ΚΑΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΥΠΗΡΧΑΝ ΠΟΛΛΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ (ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΧΙΕΣ) ΠΟΥ ΔΕΝ ΛΥΝΟΝΤΟΥΣΑΝ ΟΛΕΣ(ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΑΦΟΡΟΥΣΑΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ...ΑΔΙΔΑΚΤΑ ΔΕ ΚΑΙ ΑΚΑΤΑΝΟΗΤΑ ΓΙΑ ΜΑΣ!!!!) ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΛΑΒΕΤΕ ΥΠΟΨΙΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΟΝΙΕΣ!!!! Ανάγκη για αύξηση του αριθμού των ωρών διδασκαλίας! Αποθάρρυνση των φοιτητών να διατυπώνουν τις απόρροιες τους! Η παροχή των σημειώσεων πρέπει να δίνονται από την αρχή του εξαμήνου! Καθηγήτρια με πολλές γνώσεις!μεταδοτικότητα!σωστή Οργάνωση!Άψογη Συμπεριφορά! καθηγητρια με μηδεν μεταδοτικοτητα!πολλες γνωσεις,λιγη σαν καθηγητρια.συν τις αλλοις,ειρωνικο υφος που απονθαρρυνει τον φοιτητη απο τους στοχους του μαθηματος.αλλαξτε την Πολλές φορές εριστική συμπεριφορά του καθηγητή χωρίς λόγο και λεκτική επίθεση σε φοιτητές, αντί για ενθάρρυνση διατύπωσης αποριών και πιθανών λαθών για βελτίωση των γνώσεων των φοιτητών. Τίθεται ζήτημα μεταδοτικότητας και "ενέργειας" του καθηγητή στο μάθημα αυτό. Επίσης, σε ερωτήματα που του υποβάλλονται, που έχουν σχέση με θεωρητικό πλαίσιο, ανταπαντά με ερώτηση στο φοιτητή εάν έρχεται στη θεωρία, υποχρεώνοντάς τον έτσι στο να έρχεται στο θεωηρικό μάθημά του ώστε να κατανοήσει διδακτικά αντικείμενα του εργαστηρίου που θα έπρεπε να διδάσκει και στο εργαστήριο. Αυτό ήταν εμφανές ακόμα και στις ενδιάμεσες αξιολογήσεις φοιτητών που έγιναν από τον ίδιο στο εργαστήριο όταν αντί να ρωτά ύλη εργαστηρίου, εξέταζε ύλη της θεωρίας πολλές φορές και μόνο αυτή!!! φανηκε οτι φοβαται την αξιολογηση.το μαθημα του ηταν κατανοητο και οι διδασκομενεσ εννοιες εγιναν αντιλιπτες.θα ηταν καλο να κοψει το καπνισμα.μας βοηθησε αρκετα στην υλη της τελικης εξετασης. Καλός καθηγητής, συνεργάσιμος και πάντα πρόθυμος να βοηθήσει τους πάντες. Νομίζω είχαμε μια άριστη συνεργασία τουλάχιστον όσον αφορά εμένα και τον εκτιμώ πάρα πολύ. Μικρή έλλειψη γνώσεων Ο καθηγητης δεν εχει καμια επιγνωση του περιεχομενου του μαθηματος. Δεν ξερει ουτε ο ιδιος να χειριζετε τα μηχανηματα και εχει την απαιτηση απ τους φοιτητες για το τελειο. Δεν υπαρχει αξιοκρατια στην εξεταση, επικεντρωνοντας το ενδιαφερον του σε συγκεκριμενα προσωπα. Ο τροπος συμπεριφορας προς τους φοιτητες την ωρα της εξετασης ειναι απαραδεκτος. Η εξεταση του μαθηματοσ πραγμαοποιηται κατω απο αντιξοες συνθηκες και ο καθηγητης δεν ενδιαφερεται γι αυτη την κατασταση. Δεν δινονται ιδεες ευκαιριες σε ολους. ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΜΙΑ, ΚΑΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ, ΚΑΜΙΑ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Ο "ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ" ΚΑΠΝΙΖΕ ΤΣΙΓΑΡΟ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΑΙ ΥΠΑΓΟΡΕΥΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... ΛΙΓΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ...ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΓΙΑΥΤΟ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΩΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ

53 Υπερβολικά μεγάλος αριθμός φοιτητών σε κάθε εργαστήριο,ελλιπής εξοπλησμός εργαστηρίου, κακή μεταδοτικότητα απο πλευράς καθηγητή. Σχόλιο που δεν σχετίζεται με το συγκεκριμένο εργαστήριο: Απαράδεκτες εγκαταστάσεις. Το κυριοτερο προβλημα εντοπιζεται στην ελλειψη καταλληλης υποδομης των εργαστηριων ατομα και υπαρχει μονο ενα μηχανημα το οποιο και αυτο ειναι πεπαλαιωμενο... Ανεπαρκής εξοπλισμός και ανεπαρκής εφαρμογή των τεχνικών που περιλαμβάνει το μάθημα. Σαφέστατοι στόχοι του εργαστηρίου!ορθά επικεντρωθήκαμε στη πρακτική και όχι σε θεωρητικά! ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΜΑΔΩΝ ΑΤΟΜΩΝ!Ο ΚΥΡΙΟΣ ΘΕΟΔΟΡΩΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ..ΦΟΒΕΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΟΣΟ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ!ΤΟΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου είναι ανεπαρκής. Πολλά άτομα δεν κάναμε πρακτική. Είναι συνεπής καθηγητής και βοηθάει οσο μπορεί τους φοιτητες!!! ΑΠΟ ΤΑ ΛΙΓΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΞΕΡΩ ΠΩΣ ΑΝ ΔΙΑΒΑΣΩ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΧΕΙ ΠΕΙ, ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΩ ΚΑΙ ΤΟ 10!ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΟΛΑ! Μικρή έλλειψη γνώσεων καθολου μεταδοτικοτητα και κανει κουραστικο το μαθημα με αποτελεσμα να λες ποτε θα τελειωσει δεν εχει γνωσεις!σας παρακαλω,ειναι επικινδυνη για τους αυριανους επιστημονες.αλλαξτε την! ΔΥΣΚΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑ...ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΕ ΟΡΕΞΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ... Η καθηγητρια δεν εχει μεταδοτικοτητα και δεν επεξηγει καλα τις εννοιεσ του μαθηματος. Η Κ.Κομπότη βάζει αποδεδειγμένα τους βαθμούς στις προόδους στην τύχη κυριολεκτικά. Οι σημειώσεις που μας έδωσε ήταν πολύ μπερδεμένες και ανεπαρκείς.μας ρωτάει πράγματα που δεν έχει εξηγήσει καθόλου. Σοβαρή αδυναμία στη μετάδοση γνώσεων! ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΟΣΑ ΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΑ...ΜΗΔΕΝ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΘΟΛΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ, ΜΑΖΕΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΞΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ. ΣΑΝ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΤΙ ΗΛΙΚΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΤΗ ΠΙΟ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ. ΠΕΤΑΕΙ ΕΝΑ ΤΣΟΥΒΑΛΙ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΛΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΒΔΟΜΑΔΑ ΟΤΙ ΘΥΜΑΣΤΕ...ΔΡΑΜΑ.

54 η καθητρια ενς το μαθημα ξεκινουσε στισ 8 ερχοταν 9 παρα.ειναι απαραδεκτο να αφηνει τοσους φοιτητες να περιμενουν και κυριως να ξυπνανε τοσο νωρις γιατι οπως γνωριζουμε οι μετακινησεις στην αθηνα ειναι πολυ δυσκολες και η ιδια η καθηγητρια να καθυστερει επανηλλιμενα.τα λεγομενα της δεν εχουν κατανοηθει απο κανεναν φοιτητη,δεν εχουμε μαθει τις τεχνικες παρα τις εχουμε μονο παπαγαλισει.η αξιολογιση της στις προοδους δεν ηταν αντικειμενικη και δεν ανταποκρινοταν στις αποδοσεις μας.με αλλα λογια μπορει ολες οι ερωτισεις της να ειχαν απαντηθει σωστα και ο φοιτητης να επερνε 7 ανεφ λογου και αιτιας.οι ελιπεις γνωσεις της εγιναν αισ8ητες Η ύλη ήταν πολύ μεγάλη για ένα εξάμηνο και μεσα στο εργαστήριο τρέχαμε για να την καλύψουμε, με αποτέλεσμα να μην έχουμε πολύ χρόνο για πρακτική. Το πιο θετικό γεγονός σε αυτό το μάθημα είναι οτι η συγκεκριμένη καθηγήτρια μας έκανε πολλές προόδους κατα την διάρκεια της χρονίας και ετσι μπορούσαμε και να αφομιώνουμε σιγά σιγά την ύλη και στο τέλος δεν μας έπεσαν ολα μαζί. ανεπαρκεις ωρες για τη συγκεκριμενη υλη. ο χωρος που διεξαγοταν τα μαθηματα ήταν υπερβολικα μικρός και ακατάλληλος για εργαστηριακο μαθημα.επίσης το πλήθος των συμμετεχοντων ηταν υπέρογκο με αποτέλεσμα ο καθηγητης να αδυνατει να λύσει αποριες και να επικοινωνησει ολες τις πληροφοριες που ηθελε. Τμήματα με πολλά άτομα!!!!λάθος!!!! μεγάλη ύλη! θα πρέπει να υπάρχει περισσότερη αξιοκρατία στη βαθμολογία...θα πρέπει να είναι πιο δίκαια η βαθμολογία! Το σημαντικότερο έλλειμμα του συγκεκριμένου εργαστηρίου είναι οι ώρες διδασκαλίας του. Είναι αδύνατον να θεωρείται ότι κάποιος εκπαιδεύεται και έχει πρακτική γνώση στο σύστημα PNF με ένα δίωρο εργαστήριο την εβδομάδα (που ποτέ δεν ήταν δίωρο!) σε μία τάξη 25 ατόμων που ο καθηγητής απλά δείχνει κάθε φορά 4-5 διαφορετικά σχήματα ή τεχνικές. Δεν υπάρχει, έτσι, ο κατάλληλος χρόνος να καταννοηθούν τα διδασκόμενα αντικείμενα και πρακτικά να εφαρμοστούν όταν η διδάσκουσα ενδέχεται να μην ελέγξει την εφαρμογή τους από τους φοιτητές. Καταντά το εργαστήριο αντί να επιτελεί χώρο πλήρους εκπαίδευσης, να είναι χώρος παρουσίασης που απλά ωθεί τον φοιτητή σε περαιτέρω πρακτική εφαρμογή σε επίπεδο ιδιωτικής εκπαίδευσης...! Τραγικος τροπος εξετασης! Η καθηγητρια μας εξεταζει πρωτα 12 ατομα συγχρονως, ενω ειμαστε ολοι μεσα στην αιθουσα, χωρις να παρατηρει καλα καλα τι κανει ο καθενας, κ μετα απο ωρα παει κ μας βαθμολογει ολους μαζι στο τετραδιο της, συμφωνα με οτι θυμοταν απο πριν για τον καθενα μας..! Ειναι δυσκολο νομιζω να θυμαται κανεις, οσο καλη μνημη και να χει, ακριβως την επιδοση του καθε φοιτητη ξεχωριστα..οποτε η βαθμολογηση δεν ειναι αντικειμενικη! Η παραδοση του μαθηματος γινεται τοσο γρηγορα, ωστε να μην προλαβαινουμε να κατανοουμε και να καταγραφουμε ολες τισ διδασκομενες εννοιες και να φευγουμε απο το μαθημα με κενα.. Η ιδια εχει πολλες γνωσεις αλλα πρεπει να καταλαβει οτι εμεις δεν τα ξερουμε, οτι τα ακουμε πρωτη φορα, γι' αυτο να κανει το μαθημα με λιγο πιο αργους ρυθμους και να δειχνει κατανοηση!!! Οι πολλες αξιολογησεις μας βοηθησαν να σπασουμε την υλη και να ειναι πιο ευκολα κατανοητα τα σχηματα που δουλεψαμε. Η παρουσιαση των ασκησεων ηταν κακη. Δεν δινοταν αρχικα αρκετος χρονος στους φοιτητες να κατανοησουν πρωτα και μετα να εφαρμοσουν. Μια καλη ιδεα θα ηταν να παραδιδονται καταγεγραμμενες οι ασκησεις που ζητουνται για να μπορουν οι φοιτητες να παρακολουθουν καλυτερα το μαθημα εφοσον το βιβλιο ειναι ανεπαρκες.

55 Μέτρια και ανεπαρκής παράδοση του μαθήματος. Σε κάθε μάθημα δίνονταν πολλές πληροφορίες,οι οποίες συχνά δεν ήταν ξεκάθαρες, ενώ ταυτόχρονα υπήρχε λίγος χρόνος για εφαρμογή τεχνικών. Να τονίσουμε επίσης ότι στις ενδιάμεσες αξιολογήσεις που πραγματοποιήθηκαν οι απαιτήσεις της καθηγήτριας σε σχέση με εκείνα που είχε παραδώσει στο μάθημα, ήταν πολλές φορές υπερβολικές. Ακόμα,κατά την εξέταση,ο βαθμός για τον κάθε φοιτητή δεν έμπαινε την ώρα που εξεταζόταν αλλά στο τέλος με αποτέλεσμα να γίνονται λάθη στη βαθμολογία των φοιτητών (η καθηγήτρια πολλές φορές δεν θυμόταν ούτε τι είχε ρωτήσει τους φοιτητές) και να υπάρχουν αδικίες και εκνευρισμός. ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΝΑ ΜΠΕΡΔΕΜΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΙΟΣ ΕΙΠΕ ΤΙ...ΙΣΩΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ!ΤΟ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ 5 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΒΟΗΘΑΕΙ ΠΟΛΥ!ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΚΟΜΠΟΤΗ ΜΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΛΑ ΤΕΛΕΙΩΣ ΤΥΧΑΙΑ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΣΥΜΠΑΘΕΙΕΣ,ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Η βαθμολογηση των ενδιαμεσων αξιολογησεων ηταν σε πολλες περιπτωσεις αδικη. Το μαθημα δεν εγινε κατανοητο στην πλειοψηφια των μαθητων.αυτο ισως οφειλεται στην ελλειπη μεταδοτικοτητα της καθηγητριας και στην ελλειψη γνωσεων.παρολο που ειναι ενα ιδιαιτερα ενδιαφερον και χρησιμο μαθημα,η τελικη εξεταση θα δικαιωσει τους φοιτητες που μπορουν ευκολα να αποστηθισουν και οχι αυτους που εχουν κατανοησει τις εννοιες και τις μεθοδους.το μαθημα θα επρεπε να συνεργαζετε καλυτερα με το αναλογο εργαστηριο για να γινετε πιο κατανοητο και η καθηγητρια θα πρεπει να αλλαξει τον τροπο διδασκαλιας γιατι λιγοι καταλαβαινουν τα λεγομενα της.συμπερασματικα το μαθημα δεν διαδασκετε καθολου σωστα και ο τροπος διδασκαλιας θα ηταν οφελειμο να αλλαξει επειγοντως. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω τπτ από το μάθημα. Απλά σημειώνω διαφάνειες και έχει φτάσει τέλος εξαμήνου και αν με ρωτήσεις τι κάναμε στο μάθημα απλά δεν έχω ιδέα. Καλά που είχαμε και εργαστήριο να δούμε τίποτα πρακτικό γιατί από θεωρητικής φύσεως δεν έχω ιδέα. Σοβαρή αδυναμία μετάδοσης γνώσεων!!! Οι διαλέξεις ήταν ανοργάνωτες και κουραστικές. Δεν διεγείρει το ενδιαφέρον για το μάθημα. Δεν είναι συνεπής στην ώρα του μαθήματος. Οι σημειώσεις της θεωρίας μοιραζόταν στο αντίστοιχο εργαστήριο και πολύ καθυστερημένα. Δεν έχει σχεδόν καθόλου μεταδοτικότητα. Δεν οργάνωσε την εξεταστέα ύλη. Το μάθημα αφορά την καταγραφή σημειώσεων, οι οποίες δεν παρέχονται με άλλον τρόπο.δεν υπάρχει προθυμία από την διδάσκουσα για περαιτέρω επεξηγήσεις των σημειώσεων αυτών. Θα ήταν καλύτερο να μας έχει προετοιμάσει για το πώς θα εξεταστεί στο τέλος το μάθημα...πηγαίνουμε στα τυφλά! Ο καθηγητής συνεχώς μιλά για την ζωή του στην Αμερική και τις εμπειρίες του, νομίζοντας πως πλησιάζει τους φοιτητές και τους διεγείρει το ενδιαφέρον. Αυτό όμως δεν μας προσφέρει κάτι και προσωπικά βαριέμαι, κουράζομαι και απογοητεύομαι που σπαταλώ την ώρα μου ακούγοντας τες. Μας εξέτασε μέσω μια εργασίας που θα έκανε ο κάθε φοιτητής. Δεν μας βοήθησε να καταλάβουμε τι θέλει να γράψουμε και είχε μεγάλες απαιτήσεις από εμάς. Ήμασταν αναγκασμένοι να αφιερώσουμε πολλές ώρες για να βρούμε μόνοι μας πως θα έπρεπε να ήταν μια τέτοια εργασία και με το ρίσκο πως αυτά που βρίσκαμε δεν του ήταν αρκετά. Αργότερα, για την εξέταση μας ζήτησε παρουσίαση με power point. Πρόλαβαν ελάχιστα παιδιά να παρουσιασουν μέσα σε 2-3 μαθήματα διότι πάλι μιλούσε για τις εμπειρίες του. Η εντύπωση και η ανάμνηση που έχω είναι η σπατάλη του χρόνου μου!!!!

56 Όσον αφορά την εργασία που έπρεπε να κάνουμε, οι περισσότεροι φοιτητές δεν είχαν καταλάβει ακριβώς τη δομή και τον τρόπο με τον οποίο έπρεπε να την κάνουν.η οργάνωση δηλαδή του μαθήματος δεν ήταν ικανοποιητική.επίσης όταν ρωτούσαμε τον καθηγητή για αυτές τις απορίες μας και πάλι δεν παίρναμε ξεκάθαρες απαντήσεις. Τέλος, στο μεγαλύτερο μέρος του μαθήματος ο καθηγητής ανέφερε άσχετα θέματα με το μάθημα και ξέφευγε. ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΗΔΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΝΑ ΖΗΤΑ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ LAPTOP ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΟ ΤΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ!!!!!!!! Δεν δίνονταν επαρκείς πληροφορίες σε σχέση με την οργάνωση και πραγματοποιήση της εργασίας, με αποτέλεσμα ένας φοιτητής που δεν μπορεί λόγω υποχρεώσεων να παρακολουθεί τις διαλέξεις της θεωρίας,να μην έχει καταλάβει πλήρως τι πρέπει να κάνει. Απαράδεκτος ο εξοπλισμός εργαστηρίου για ένα μάθημα που περιλαμβάνει προβολή εργασιών. Ο διδάσκοντας ήταν πολύ αυστηρός για το συγκεκριμένο μάθημα, λαμβάνοντας υπόψιν ότι είναι η πρώτη φορά που καλούμαστε να συντάξουμε τέτοιου είδους εργασία. Δεν μας δοθηκαν σαφεις πληροφοριες για την εκπονηση της εργασιας απο τον καθηγητη.απαραδεκτοσ ο εξοπλισμος του εργαστηριου,δεν υπηρχε ουτε ενας προβολεας(που να δουλευει)για να παρουσιασουμε τις εργασιες μας. Οι οδηγίες που δόθηκαν για τη διεκπεραίωση της εργασίας ήταν ανεπαρκείς. Όσον αφορά στις υποδομές, είναι απαράδεκτο να γίνεται το εργαστηριακό μάθημα σε αίθουσα θεωρίας. Ίσως για αυτό να φταίει και το ωράριο διεξαγωγής των μαθημάτων. ΜΑΣ ΖΗΤΑΓΕ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΜΑΣ ΤΑ ΕΙΧΕ ΠΕΙ, ΕΝΩ ΝΕΥΡΙΑΖΕ ΙΣΧΥΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΟΤΙ ΜΑΣ ΤΑ ΕΙΧΕ ΠΕΙ. ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΞΗΓΟΥΣΕ ΤΙΠΟΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΑΠΑΙΤΟΥΣΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ!!! ΟΛΟ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΣΧΟΛΙΟΜΑΣΤΑΝ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. ΜΑΣ ΤΡΕΛΑΝΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ. ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΤΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΧΕΙ, ΣΑΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΟΛΥ ΜΕΤΡΙΟΣ. Ο καθηγητής είναι πολύ καλός και προσπαθεί να διεγείρει το ενδιαφέρον αλλά δεν τα καταφέρνει κυρίως λόγο του μαθήματος και του τρόπου που γίνεται. Πιστεύω ότι το συγκεκριμένο μάθημα δεν θα πρέπει να είναι μάθημα ειδικότητας γιατί δεν θα ασχολοηθούν όλοιοι φοιτητές με το ερευνητικό κομμάτι. οι οδηγιες για την συγγραφη της εργασιας δεν ηταν κατανοητές. Μιλούσε συνεχώς για την ζωή του και τις εμπειρίες του στην Αμερική νομίζοντας πως έτσι φέρνει κοντά του τους φοιτητές και τους διασκεδάζει για να κάνει το μάθημα ενδιαφέρον. Για το μάθημα αυτό δεν πήραμε καμία απολύτως γνώση...δυστυχώς! Οι διαλέξεις του ήταν ανεπαρκής. Αυτό που μου έμεινε ήταν η πολύωρες ομιλίες του για την προσωπική του ζωή. Επιεικώς ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ οι διαλέξεις του! Αφ' ενός μας ζητάτε να αξιολογούμε την εκπαιδευτικη διαδικασία,αφ' ετέρου μας δίνετε λάθος κωδικούς. Φυσικά και γίνονται λάθη αλλά πιστεύω ότι έπερεπε να μεριμνήσετε να πάρουμε εν τέλει τους σωστούς κωδικούς, ειδικά ο κύριος Σπυρόπουλος από τον οποίο προέκυψε το λάθος. Λυπάμαι πραγματικά. Υ.Γ. Αυτός ο κωδικός μου δώθηκε για το μάθημα "Κινησιολογία ΙΙ" και στον ιστότοπο μου ζητάται να αξιολογήσω το μάθημα "Μεθοδολογία της έρευνας" το οποίο δεν έχω καν διδαχτεί.

Συστήματα Ελέγχου Πολυεθνικών Επιχειρήσεων Εργασίες

Συστήματα Ελέγχου Πολυεθνικών Επιχειρήσεων Εργασίες ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" Descriptive Statistics % Σαφήνεια στόχων 78,2 Κάλυψη Ύλης 81,1 Οργάνωση διδασκαλίας 84,0 Εκπαιδευτικό Υλικό 81,7 Έγκαιρη παράδοση εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ Αγαπητοί μαθητές/μαθήτριες ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ Κάνοντας την αποδελτίωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης, διαβάσαμε όλες τις προσωπικές παρατηρήσεις σχόλια και πήραμε αρκετά μηνύματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Φοιτητής: Παύλου Νικόλαος, Α.Ε.Μ: 2245, Ε Εξάμηνο Σχολείο: 1 ο Πειραματικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης

Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης ΠΑΝΤΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Έκθεσηεσωτερικήςαξιολόγησης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΚΑΙΕΦΑΡΜΟΓΕΣΣΤΗΝΚΟΙΝΩΝΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ, 2007 2009 ΛέκτοραςΜαρίαΣυμεωνάκη

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα της B/βθμιας Εκπαίδευσης»

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα της B/βθμιας Εκπαίδευσης» Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα της B/βθμιας Εκπαίδευσης» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Απαντήσεων

Παρουσίαση Απαντήσεων Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Επιτροπή Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Παρουσίαση Απαντήσεων Ερωτηματολογίου για το Πρόγραμμα Σπουδών και τους Τρόπους Μετάδοσης Γνώσης στη Σχολή Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Για τα παιδιά (αλλά και για τους γονείς)...

Για τα παιδιά (αλλά και για τους γονείς)... Eισαγωγικό σημείωμα: «Οι κατ οίκον εργασίες στη διδασκαλία των μαθηματικών» Οι εργασίες «για το σπίτι» ή όπως λέγονται στις παιδαγωγικές επιστήμες οι κατ οίκον εργασίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη. Εξάμηνο σπουδών. Σε ποιό Τμήμα φοιτείτε; Φύλο ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ... Επεξεργασία αυτής της φόρμας

Σύνοψη. Εξάμηνο σπουδών. Σε ποιό Τμήμα φοιτείτε; Φύλο ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ... Επεξεργασία αυτής της φόρμας 1 of 21 20/7/2014 11:59 μμ THOMAS HYPHANTIS Επεξεργασία αυτής της φόρμας Προβολή όλων των απαντήσεων Σύνοψη Εξάμηνο σπουδών 6ο (Στ) 14 48% 7ο (Ζ) 0 0% 8ο (Η) 8 28% 9ο (Θ) 0 0% 10ο (Ι) 6 21% 11ο (ΙΑ) 0

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Περιγραφή Μαθήματος. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Περιγραφή Μαθήματος. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Περιγραφή Μαθήματος Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Αντικείμενο Μαθήματος Η εκμάθηση των βασικών αρχών λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr»

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Επεξήγηση web site με λογικό διάγραμμα «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλοί άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle Ιωάννου Παρασκευή Φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. Αξιολόγηση του τμήματος Μηχανολογίας. Γιατρομανωλάκη Γεωργία

TEI ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. Αξιολόγηση του τμήματος Μηχανολογίας. Γιατρομανωλάκη Γεωργία TEI ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ Αξιολόγηση του τμήματος Μηχανολογίας Γιατρομανωλάκη Γεωργία Ηράκλειο 211 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....σελ. 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ.....σελ. 3-4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο :"Αποτελέσματα ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Διδασκόντων".......σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικές εξετάσεις : μεταβατικό το νέο σύστημα και με περισσότερες επιλογές

Πανελλαδικές εξετάσεις : μεταβατικό το νέο σύστημα και με περισσότερες επιλογές Πανελλαδικές εξετάσεις : μεταβατικό το νέο σύστημα και με περισσότερες επιλογές Το σύστημα Εξετάσεων Εισαγωγής που περιγράφεται στις επόμενες παραγράφους σχεδιάστηκε ως μεταβατικό σύστημα, για να αντιμετωπίσει

Διαβάστε περισσότερα

«Η επίδραση της μουσικής στην ψυχολογία και στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων»

«Η επίδραση της μουσικής στην ψυχολογία και στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων» Σχολείο: 52 ο ΓΕΛ Αθηνών Σχολικό έτος: 2013-2014 Τετράμηνο: Β Μάθημα: Ερευνητική Εργασία Τμήμα: Α 4 «Η επίδραση της μουσικής στην ψυχολογία και στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων» Ομάδα Εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Μάχη Νικολάρα: Δεν ακούγεται και πολύ δημιουργικό αυτό, έτσι όπως το περιγράφετε.

Μάχη Νικολάρα: Δεν ακούγεται και πολύ δημιουργικό αυτό, έτσι όπως το περιγράφετε. Μάχη Νικολάρα: Θα μιλήσουμε για τον τομέα της εκπαίδευσης από μια άλλη σκοπιά. Οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας εχθές ανέτρεψαν κατά κάποιο τρόπο τον προγραμματισμό αυτής της εκπομπής, όμως όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Εξυπηρετώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η εξυπηρέτηση ως το πλέον δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Αποτελεσμάτων του Ερωτηματολογίου

Έκθεση Αποτελεσμάτων του Ερωτηματολογίου UK/09/LLP-LdV/TOI-163_285 Έκθεση Αποτελεσμάτων του Ερωτηματολογίου I. Εισαγωγή Η έρευνα διεξήχθη στις χώρες των διαφόρων συνεργατών και οι οργανωτές χρησιμοποίησαν τις μεθόδους εκείνες που ταίριαζαν καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Moodle

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Moodle Πώς να χρησιμοποιήσετε το Moodle Οδηγός για Φοιτητές/τριες (ΔΕΟ10) του Αριστείδη Χατζή ahatzis@phs.uoa.gr ΣΕΠ ΑΘΗΝΑ-2, Portal Officer ΔΕΟ10 Αυτός ο οδηγός απευθύνεται στις φοιτήτριες και τους φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Δ ι δ α κ τ ι κ έ ς ε ν ό τ η τ ε ς Τεχνικές διδασκαλίας

Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Δ ι δ α κ τ ι κ έ ς ε ν ό τ η τ ε ς Τεχνικές διδασκαλίας Α Τίτλος Προγράμματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Β Ομάδα Στόχος στην οποία απευθύνεται Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Γενικών / Τεχνικών Λυκείων, ΤΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2015 Περιεχόμενα 1. Τι είναι η πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Τα εργαστήρια του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα έρευνας αγοράς σε Γιατρούς, Φαρμακοποιούς & Κοινό σχετικά με την. Επικοινωνία. των ΦΕ. the value of experience

Αποτελέσματα έρευνας αγοράς σε Γιατρούς, Φαρμακοποιούς & Κοινό σχετικά με την. Επικοινωνία. των ΦΕ. the value of experience Αποτελέσματα έρευνας αγοράς σε Γιατρούς, Φαρμακοποιούς & Κοινό σχετικά με την Επικοινωνία των ΦΕ Στόχος της έρευνας Αξιολόγηση της επικοινωνίας των Φαρμακευτικών Εταιριών με: Γιατρούς Φαρμακοποιούς Κοινό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Ποιός είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστεί;

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Ποιός είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστεί; www.agaliazo.gr ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Λεωσθένους 21-23, 18536 Πειραιάς - Τ: 210 4181641 - F: 210 4535343 e: oekk@otenet.gr - www.oekk.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν. ΑΧΑΙΑΣ Πατρέως 8-10, 26221 Πάτρα - Τ/F: 2610 226122 e:

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας

Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας Στο τρίτο άρθρο αυτής της σειράς, η οποία αποτελεί μια πρώτη, μικρή απάντηση στις ανάγκες των εκπαιδευτών του σεμιναρίου της 12 ης & 13 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μεσολόγγι, Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. Γενικά... 3 2. Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 56 Τ. Κ. 11742, Αθήνα 4 ος όροφος τηλ. : 210-9250280 fax : 210-9250290 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Του Γρηγόρη Κωνσταντόπουλου, 11/4/2015 Α. ΚΡΙΤΙΚΗ - ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΑΘΕΝΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Στις βασικές αδυναμίες όλων των προηγούμενων συστημάτων πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού Σταύρος Κούλας Γραφίστας - Πώς ορίζεται το επάγγελμά σας, και ποιες είναι οι παραλλαγές του; H γραφιστική είναι ένα επάγγελμα που ορίζει τη σχέση του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Το επίπεδο σπουδών στα ΤΕΙ, προβλήματα εκπαίδευσης και τρόποι για την βελτίωση τους. Γιώργος Σούλτης

Το επίπεδο σπουδών στα ΤΕΙ, προβλήματα εκπαίδευσης και τρόποι για την βελτίωση τους. Γιώργος Σούλτης Το επίπεδο σπουδών στα ΤΕΙ, προβλήματα εκπαίδευσης και τρόποι για την βελτίωση τους Γιώργος Σούλτης Σε ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα διαχέεται και προάγεται η επιστήμη και παράγεται νέα γνώση Δεν μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Στόχοι Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ ΘΕΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom Στις 28 Φεβρουαρίου, δύο από τους εθελοντές του Edurom από το Μεσογειακό Σχολείο της Ταρραγόνα βρέθηκαν στην Ημέρα Εκπαίδευσης του «Δικτύου για τη δημοκρατική εκπαίδευση των ενηλίκων: μπροστά με τη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ]

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ] 2014 14ο Λύκειο Θεσσαλονίκης Ερευνητική εργασία των μαθητών : Αλεξίου Δημήτρη, Γεωργιάδου Αλεξάνδρας, Ζαχάρωφ Μανώλη, Κατσούλη Απόστολου, Τρέμμα Λουκίας [ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ Αγγελική Γουδέλη, 2011 Κοινωνικό Άγχος Αμηχανία Φόβος Το κοινωνικό άγχος, ή αλλιώς κοινωνική φοβία, θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Γονείς και Έφηβοι Λίγο Πριν τις Πανελλαδικές: Τρόποι Αποδοτικής Μελέτης και Διαχείρισης του Άγχους Τι είναι το Άγχος και τι το Προκαλεί;

Γονείς και Έφηβοι Λίγο Πριν τις Πανελλαδικές: Τρόποι Αποδοτικής Μελέτης και Διαχείρισης του Άγχους Τι είναι το Άγχος και τι το Προκαλεί; Γονείς και Έφηβοι Λίγο Πριν τις Πανελλαδικές: Τρόποι Αποδοτικής Μελέτης και Διαχείρισης του Άγχους Τι είναι το Άγχος και τι το Προκαλεί; Τι είναι το άγχος; Άγχος είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά το

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Μαθήματος Νο3 «SimSafety» Σενάριο Παιχνιδιού: «Κλοπή» (Theft)

Σχέδιο Μαθήματος Νο3 «SimSafety» Σενάριο Παιχνιδιού: «Κλοπή» (Theft) Σχέδιο Μαθήματος Νο3 «SimSafety» Σενάριο Παιχνιδιού: «Κλοπή» (Theft) 1. Μάθημα (κατά το οποίο μπορεί να διδαχτεί η συγκεκριμένη δραστηριότητα): Αγγλικά, Πληροφορική, Ευέλικτη ζώνη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία:

Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία: Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία: 1. Η διαφοροποιημένη αντιμετώπιση κατά τη διαδικασία εξέτασης των μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Παναγούλα, Ζάκυνθος, Τ.Κ 29100 τηλ.: 2695027228, fax: 2695042977

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 267 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΜΕΙΚΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑ, Μάϊος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε αν κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο είναι ασθενής

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε αν κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο είναι ασθενής www.agaliazo.gr ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Λεωσθένους 21-23, 18536 Πειραιάς - Τ: 210 4181641 - F: 210 4535343 e: oekk@otenet.gr - www.oekk.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν. ΑΧΑΙΑΣ Πατρέως 8-10, 26221 Πάτρα - Τ/F: 2610 226122 e:

Διαβάστε περισσότερα

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους 1 Αξιολόγηση Web2 για Επικοινωνία Άννα Χουντάλα ΑΜ 11Μ13 1ο Κριτήριο Αξιολόγησης Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

Greek Translations of Brad Yates Videos

Greek Translations of Brad Yates Videos Greek Translations of Brad Yates Videos Contents: Allowing and Receiving Feeling Betrayed Tapping with Brad Yates Allowing and Receiving http://www.youtube.com/watch?v=4iftrjbas5o Translation by Vicky

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ Δημοτικό σχολείο Σκύδρας ΣΚΥΔΡΑ,2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής Το αντικείμενο με το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ.

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. (c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. 2 4teachers Γρήγορος οδηγός χρήσης (Βασικά βήματα) Για να αρχίσεις κι εσύ να χρησιμοποιείς

Διαβάστε περισσότερα

Δεξιότητες Παρουσίασης. Άννα Ξυνιστέρη

Δεξιότητες Παρουσίασης. Άννα Ξυνιστέρη 1 Δεξιότητες Παρουσίασης Άννα Ξυνιστέρη 2 Δεξιότητες Παρουσίασης - Κανόνες 3 Δεξιότητες Παρουσίασης - Στόχοι Ανάπτυξη δεξιοτήτων παρουσίασης Ικανότητα καλύτερου σχεδιασμού παρουσιάσεων Αντιμετώπιση ερωτο-απαντήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ 1.Επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΦΕ. Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Είδος

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.)

Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.) Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.) Σχολείο:. Ημερομηνία:. 1. Ποσοτικά δεδομένα Πρόκειται για τον αριθμό των διδακτικών που πραγματοποιήθηκαν ανά τμήμα και ανά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Αυτό το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ Θέμα Διδασκαλίας Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων (Κεφάλαιο 23 ο ) Σχολείο: 2 ο

Διαβάστε περισσότερα

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ Δυσκολίες και προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στα αρχικά στάδια (της προετοιμασίας και του σχεδιασμού) της ΔΕ στη ΘΕ ΕΚΠ 65 και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. Τα προβλήματα αφορούν κυρίως την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΔΥΣΛΕΞΙΑ Το έντυπο «Φοιτητές με Δυσλεξία» απευθύνεται στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Κρήτης και σχεδιάστηκε στο πλαίσιο της προσπάθειας του Συμβουλευτικού Κέντρου Φοιτητών να ενημερώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Ατομικό Ερωτηματολόγιο

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Ατομικό Ερωτηματολόγιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ KAI ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το όνειρο Ένα ζευγάρι περιμένει παιδί. Τότε αρχίζει να ονειρεύεται αυτό το παιδί. Κτίζει την εικόνα ενός παιδιού μέσα στο μυαλό του. Βάσει αυτής της εικόνας, κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη»

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Συνέντευξη στην Ελευθερία Καμπούρογλου Το «Μια συγνώμη για το τέλος» είναι η νέα συγγραφική δουλειά της Λένας Μαντά, που μόλις

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα: 18 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ: 274

Ιωάννινα: 18 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ: 274 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΠΕΡ/KH Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛ.ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ----- Ταχ. Δ/νση: Λουκή

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση γραπτού λόγου Επίπεδο Β Δεύτερη διδακτική πρόταση Ημερολόγια Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: Υλικό: 1 διδακτική ώρα παιδιά ή ενήλικες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 1

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 1 Λορέντζος Χαζάπης Γιάννης Ζάραγκας Διοίκηση Λειτουργιών τα τετράδια μιας Οδύσσειας τετράδιο 1 Εισαγωγή στη διοίκηση των λειτουργιών Αθήνα 2012 τετράδιο 1 Εισαγωγή στη διοίκηση των λειτουργιών ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(55) Κορρέ Πελαγία(580) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εαρινό εξάμηνο 0 Ρέθυμνο, 5/6/0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:. Εισαγωγή.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ: ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΝΑΤΑΣΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ: ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΝΑΤΑΣΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:ΙΜΣΙΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Α.Ε.Μ: 1986 ΕΞΑΜΗΝΟ: Ε ΘΕΜΑ: «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ-ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ» ΣΧΟΛΕΙΟ: 1 Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΑΞΗ: Ε ΤΜΗΜΑ: Ε 2 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση και διαχείριση άγχους για τα παιδιά

Αντιμετώπιση και διαχείριση άγχους για τα παιδιά Αντιμετώπιση και διαχείριση άγχους για τα παιδιά Άρτεμις Τσίτσικα Επίκ. Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Εφηβικής Ιατρικής Παν/μιου Αθηνών Επιστ. Υπεύθυνος Μονάδας Εφηβικής Υγείας (ΜΕΥ) Β Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου

Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Φιλία Προϋποθέσεις ορθής φιλίας: Σεβασμός στην προσωπικότητα του άλλου. Ειλικρίνεια και τιμιότητα. Κατανόηση προβλημάτων. Αλληλοβοήθεια. Κοινά ενδιαφέροντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ Ομάδα ανάπτυξης Μαρία Τσικαλοπούλου, Μαθηματικός Σ Κ Υ Δ Ρ Α / 2 0 1 5 Το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι τα μαθηματικά της

Διαβάστε περισσότερα

εργαστηρι 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ «ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ ΜΑΚΡΗ» ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ

εργαστηρι 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ «ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ ΜΑΚΡΗ» ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ εργαστηρι 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ «ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ ΜΑΚΡΗ» Αφηγητής: Ο Λευτέρης είναι μαθητής της Γ Γυμνασίου, μέτριος στην επίδοση, με πολλές όμως δυνατότητες, δημοφιλής, ποδοσφαιρόφιλος

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για το νέο HSK

Πληροφορίες για το νέο HSK Πληροφορίες για το νέο HSK Μετάφραση από την ιστοσελίδα http://www.chinesetesting.cn/gosign.do?id=1&lid=0# Το νέο HSK δημιουργήθηκε από το Χανπάν σε μια προσπάθεια καλύτερης εξυπηρέτησης των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ USABILITY TEST

ΣΥΝΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ USABILITY TEST ΣΥΝΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ USABILITY TEST ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟ ΤΗ USERFOCUS Text Userfocus 2009. cartoon artwork bitstrips www.bitstrips.com ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΡΙΑ ΣΤΑΔΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΕΝΟΣ USABILITY TEST ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙA Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙA Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOIΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Απαραίτητες προϋποθέσεις για την αποδοτική και ασφαλή λειτουργία του Εργαστηρίου είναι η στελέχωσή του με το κατάλληλο προσωπικό και η ύπαρξη της αναγκαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ON-LINE ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ON-LINE ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ON-LINE ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 1. Εισαγωγή στην on-line βάση 1. Ο φοιτητής εισέρχεται στην ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Κάπως έτσι ονειρεύτηκα την Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση!!! Μπορεί όμως και να ήταν.

Κάπως έτσι ονειρεύτηκα την Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση!!! Μπορεί όμως και να ήταν. Ένα όνειρο που ονειρεύεσαι μόνος είναι απλά ένα όνειρο. Ένα όνειρο που ονειρεύεσαι με άλλους μαζί είναι πραγματικότητα. John Lennon Κάπως έτσι ονειρεύτηκα την Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση!!! Μπορεί όμως

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΔΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΑΠΟ 16 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

ΖΩΔΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΑΠΟ 16 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΖΩΔΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΑΠΟ 16 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΚΡΙΟΣ Αυτήν την εβδομάδα κοίτα να τακτοποιήσεις κενά του παρελθόντος και να επεξεργαστείς στο μυαλό σου τις ιδανικότερες λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοπεποίθηση & Άγχος στα Παιδιά. Άντιμετώπιση Άγχους ΕΞετάσεων. Αγγελική Αντωνακοπούλου, Μ.Α. Ψυχολόγος

Αυτοπεποίθηση & Άγχος στα Παιδιά. Άντιμετώπιση Άγχους ΕΞετάσεων. Αγγελική Αντωνακοπούλου, Μ.Α. Ψυχολόγος Αυτοπεποίθηση & Άγχος στα Παιδιά Άντιμετώπιση Άγχους ΕΞετάσεων Αγγελική Αντωνακοπούλου, Μ.Α. Ψυχολόγος Η αυτοπεποίθηση είναι απαραίτητη για την επιτυχία του παιδιού σε όλους τους τομείς της ζωής του!!!

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Αναπτύσσομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Γιατί είναι απαραίτητη η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Λ Λ Ο Π Ο Ν Η Σ Ο Υ Σ Χ Ο Λ Η Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Τ μ ή μ α Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς κ α ι Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή ς Π ο λ ι τ ι κ ή ς Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Χάρτινη αγκαλιά Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Εργασίες 1 α ) Κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο που διαβάσαμε κρύβει στις σελίδες του βαθιά και πολύ σημαντικά μηνύματα, που η συγγραφέας θέλει να μεταδώσει

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους»*. Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο Asperger Το σύνδρομο του μικρού σοφού

Σύνδρομο Asperger Το σύνδρομο του μικρού σοφού Σύνδρομο Asperger Το σύνδρομο του μικρού σοφού Πώς γίνεται ένα παιδί να έχει ιδιαίτερη κλίση στα μαθηματικά, στη μουσική, στις ξένες γλώσσες, στη μετεωρολογία, να έχει ξεχωριστές ικανότητες και ενδιαφέροντα,

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους διαχειριστές των υπολογιστικών συστημάτων και υπηρεσιών της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ.

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους διαχειριστές των υπολογιστικών συστημάτων και υπηρεσιών της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους διαχειριστές των υπολογιστικών συστημάτων και υπηρεσιών της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Το έργο ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ βρίσκεται σε ενδιάμεση φάση υλοποίησης και εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

«Εθισμός και εξάρτηση από το διαδίκτυο»

«Εθισμός και εξάρτηση από το διαδίκτυο» «Εθισμός και εξάρτηση από το διαδίκτυο» Σχολείο: Γενικό Λύκειο Παραλίας Τάξη: Α 4 Σχ.Έτος:2012 Ομάδα: 4 η Μέλη υποομάδας: 1.Κοντοπούλου Σωτηρία 2.Μπαζάρογλου Γεωργία 3.Μπόμπου Μαρία 4.Φιλιποππούλου Αγγελική

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση γραπτού λόγου Επίπεδο Α (αρχάριο) Τρίτη διδακτική πρόταση Μικρές Αγγελίες Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: Υλικό: 1 διδακτική ώρα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ. Δυσλεξία και εκπαιδευτική πράξη

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ. Δυσλεξία και εκπαιδευτική πράξη ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Δυσλεξία και εκπαιδευτική πράξη του Κωνσταντίνου Θώδη * Η εικόνα που προβάλλεται και έχει επικρατήσει για το παιδί με «μαθησιακές δυσκολίες» είναι η εικόνα ενός έξυπνου παιδιού, το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα