Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη 24 Μαΐου 2012 Last updated: Thursday, May 24, 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη 24 Μαΐου 2012 Last updated: Thursday, May 24, 2012"

Transcript

1 Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη 24 Μαΐου 2012 Last updated: Thursday, May 24, 2012 Θεματική Ενότητα: Αποκατάσταση Μυοσκελετικών Κακώσεων & Παθήσεων Άσκηση & Χρόνιες Παθήσεις Προφορικές Ανακοινώσεις 20ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Section: Musculara-skeletal Injuries & Diseases Rehabilitation Exercise & Chronic Diseases Oral Presentations of the 20th International Congress on Physical Education & Sport ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ Κατσαβούνη Φ., Μπεμπέτσος Ε., Μάλλιου Π., Μπενέκα Α., Ρόκκα Σ. MUSCULOSKELETAL DISORDERS AMONG AMBULANCE PERSONNEL F. Katsavouni, E. Bebetsos, P. Malliou, A. Beneka, S. Rokka Tα μυοσκελετικά προβλήματα και κυρίως αυτά που αναφέρονται στη σπονδυλική στήλη, θεωρούνται τρίτα σε συχνότητα, μετά τα καρδιαγγειακά και τις αρθροπάθειες. Η οσφυαλγία αποτελεί το πιο συχνό αίτιο περιορισμού των δραστηριοτήτων, με άμεση συνέπεια τη μείωση της απόδοσης. Προβλήματα στην οσφυϊκή περιοχή έχουν συνδεθεί με εργασίες που απαιτούν έντονη φυσική δραστηριότητα, πολύωρη οδήγηση και ανύψωση βάρους. Όσο μεγαλύτερη είναι η έκθεση των δειγμάτων σε ανυψώσεις βάρους και στη συχνότητα ανύψωσης, τόσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό οσφυαλγίας. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η καταγραφή πιθανών μυοσκελετικών προβλημάτων και συγκεκριμένα κακώσεων Σπονδυλικής στήλης (οσφυαλγία, ισχιαλγία, αυχεναλγία) στο επάγγελμα των πληρωμάτων ασθενοφόρων. Το δείγμα αποτέλεσαν εκατόν εξήντα τρεις (163) μόνιμοι υπάλληλοι του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) από όλη την Ελλάδα. Οι ηλικίες των συμμετεχόντων κυμαίνονταν από ετών. Από τους συμμετέχοντες οι 156 (95,7%) ήταν άνδρες και οι 7 (4,3%) γυναίκες. Στην έρευνα αποκλείστηκαν χειρουργημένοι και υπάλληλοι κάτω του ενός έτους, καθώς ο χρόνος προϋπηρεσίας τους, θεωρείται αμελητέος (οριοθέτηση της έρευνας). Η μεθοδολογία στηριζόταν, στη συμπλήρωση από το δείγμα, ειδικού ερωτηματολογίου, κλειστού τύπου. Μέρος των ερωτήσεων, ανήκει στο Διεθνές ερωτηματολόγιο CUPID (Cultural and Psychosocial Influences on Disability), για την καταγραφή καθημερινών επαγγελματικών επιβαρύνσεων (προϋπηρεσία, εβδομαδιαίες ώρες απασχόλησης) και μυοσκελετικών προβλημάτων (οσφυαλγία, ισχιαλγία, αυχεναλγία), το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε έρευνες του εξωτερικού, αλλά και στην Ελλάδα. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ήταν προαιρετική. Το ερωτηματολόγιο δεν απευθυνόταν μόνο σε άτομα με μυοσκελετικά προβλήματα. Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων, έγινε με το PASW Statistics (18.0). Χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση συχνοτήτων. η ανάλυση συσχέτισης, των τεστ Χ2, η ανάλυση της συνδιακύμανσης (ANCOVA). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 20,9% (Ν=34) του δείγματος έχει πρόβλημα οσφυαλγίας, το 12,3% (Ν=20) έχει ισχιαλγία και το 14,1% (Ν=23) έχει αυχεναλγία. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι, υπάρχει πρόβλημα οσφυαλγίας και επιβεβαιώθηκε ότι οι επαγγελματικές υποχρεώσεις, καταπονούν σημαντικά το μυοσκελετικό σύστημα των διασωστών, καθώς επαγγελματικά ανήκουν σε ομάδα «υψηλής επικινδυνότητας». Εκτός από τη σωματική επιβάρυνση θα πρέπει να διερευνηθούν και ψυχολογικοί παράγοντες οι οποίοι πιθανόν να επιδρούν στην εμφάνιση μυοσκελετικών πόνων. Λέξεις κλειδιά: μυοσκελετικά προβλήματα, επάγγελμα, οσφυαλγία 1

2 15765 ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΒΑΔΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ. Μπαχαρίδου Α, Κελετζή Π., Λουλού Χ., Σταύρου Κ. Κέντρο αποκατάστασης Δράμας «ΑΝΑΒΙΩΣΗ» INDEPENDENT GAIT RETRAINING IN PATIENTS WITH TOTAL HIP ARTHLOPLASTY. A. Bacharidou, P. Keletzi, C. Loulou, K. Stavrou Rehabilitation clinic of Drama ANABIOSI Ανεξάρτητα από την ηλικία των ατόµων, τα προβλήματα στην άρθρωση του ισχίου µπορούν να τους κρατήσουν µακριά από δραστηριότητες που απολάμβαναν παλαιότερα. Ο πόνος και η δυσκαμψία µπορούν ακόµα να περιορίσουν και τις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής. Ο πόνος στο ισχίο µπορεί να προκαλείται από ένα σοβαρό τραύµα, μια χρόνια νόσο ή από φθορά της άρθρωσης και έτσι ο ασθενής οδηγείται στην ολική αρθροπλαστική ισχίου. Έπειτα από την επέμβαση ο ασθενής ακολουθεί ένα πρόγραμμα αποκατάστασης, στο σκοπό αυτό συντελεί η φυσικοθεραπεία, με απώτερο στόχο την ανεξάρτητη βάδιση. Με τον όρο ανεξάρτητη βάδιση εννοούμε τη φυσιολογική βάδιση χωρίς βοηθήματα. Η φυσιολογική βάδιση εμβιομηχανικά αποτελείται από τη φάση στήριξης και τη φάση αιώρησης για το κάθε κάτω άκρο και από κάποια χαρακτηριστικά. Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης ήταν να καταγράψει και να αναλύσει τις έρευνες των τελευταίων ετών που ασχολήθηκαν με την επανεκπαίδευση ανεξάρτητης βάδισης ασθενών μετά από ολική αρθροπλαστική ισχίου. Λέγοντας επανεκπαίδευση βάδισης εννοούμε τη κινητική εκμάθηση στον ασθενή των στοιχείων της φυσιολογικής βάδισης. Για την πραγματοποίηση της παρούσας μελέτης χρησιμοποιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων pubmed και medline. Από το συνολικό αριθμό των άρθρων που απέδωσε η αναζήτηση, έγινε επιλογή μόνο όσων ήταν άμεσα σχετικά με το προς μελέτη θέμα και δεν είχαν μεθοδολογικά προβλήματα στο σχεδιασμό και στις αναλύσεις τους. Όπως προέκυψε από την ανάλυση των άρθρων διαπιστώθηκε ότι η επανεκπαίδευση της βάδισης είναι αναγκαία για την ασφαλή επανένταξη των ασθενών στις καθημερινές δραστηριότητες και για την αποφυγή δευτερογενών προβλημάτων. Περαιτέρω κλινικές έρευνες απαιτούνται προκειμένου να συγκεκριμενοποιηθούν οι τρόποι και οι τεχνικές για την επανεκπαίδευση της βάδισης. Λέξεις κλειδιά: ολική αρθροπλαστική ισχίου, επανεκπαίδευση βάδισης, βιομηχανική ανάλυση βάδισης ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΣΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ Κατσαβούνη Φ., Μπεμπέτσος Ε., Μάλλιου Π., Μπενέκα Α., Ρόκκα Σ. RISK FACTORS FOR LOW ΒACK PAIN AMONG FIREFIGHTER F. Katsavouni, E. Bebetsos, P. Malliou, A. Beneka, S. Rokka, Η εμφάνιση πόνου στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης είναι ένας από τους παράγοντες που επιδρούν στην εργασιακή απόδοση. Προβλήματα στην οσφυϊκή περιοχή έχουν συνδεθεί με εργασίες που απαιτούν έντονη φυσική δραστηριότητα, ανύψωση βάρους και πολύωρη οδήγηση. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν, η διερεύνηση της σχέσης που υπάρχει μεταξύ τομέα ειδίκευσης, ανύψωσης βάρους και οσφυαλγίας στο επάγγελμα του Πυροσβέστη στον Ελλαδικό χώρο, καθώς είναι ένα επάγγελμα με έντονη μυοσκελετική καταπόνηση. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν δύο χιλιάδες τριακόσιοι τριάντα ένα (2331) μόνιμοι Πυροσβεστικοί υπάλληλοι από όλη την Ελλάδα (αποκλείσθηκαν εθελοντές και εποχικοί). Επίσης, αποκλείστηκαν χειρουργημένοι και υπάλληλοι με χρόνια εργασίας στο χώρο λιγότερο του ενός έτους, καθώς ο χρόνος προϋπηρεσίας τους, θεωρείται αμελητέος (οριοθέτηση της έρευνας). Η μεθοδολογία στηριζόταν, στη συμπλήρωση από το δείγμα, ειδικού ερωτηματολογίου με ερωτήσεις κλειστού τύπου. Μέρος των ερωτήσεων, ανήκει στο Διεθνές ερωτηματολόγιο CUPID (Cultural and Psychosocial Influences on Disability) για την καταγραφή καθημερινών επαγγελματικών επιβαρύνσεων (προϋπηρεσία, εβδομαδιαίες ώρες απασχόλησης) και μυοσκελετικών προβλημάτων (οσφυαλγία, ισχιαλγία), το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε έρευνες του εξωτερικού, αλλά και στην Ελλάδα. Το ερωτηματολόγιο μοιράστηκε κατόπιν εγκρίσεως από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος και Υγειονομικής Επιτροπής, στις Υπηρεσίες Αττικής και περιφέρειας. Για τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων, χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση 2

3 Συχνοτήτων και το μη παραμετρικό τεστ Χ2 κατανομή. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 32,4 % (Ν=755) του δείγματος ήταν «οδηγοί», το 52,6% (Ν=1226) ήταν «διασώστες» και το 15% (Ν=350) του δείγματος ήταν «υπάλληλοι γραφείου». Από αυτούς το 29% (Ν=675) του δείγματος, εμφάνισε πρόβλημα οσφυαλγίας με στατιστικά σημαντική υπεροχή των διασωστών (ρ<0,05), τα δε ποσοστά οσφυαλγίας αντίστοιχα είναι «οδηγοί» 35,85% (Ν=242), «διασώστες» 50,37% (Ν=340) και «υπάλληλοι γραφείου» 13,77% (Ν=93). Προέκυψε στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ ειδικότητας και οσφυαλγίας (Χ2 (2)= 5,380, p<0.05) καθώς επίσης και μεταξύ ανύψωσης βάρους 10kgr (Χ 2(1)=22,750, p<0.05) και άνω των 25kgr (Χ 2(1)=17,156, p<0.05) αντίστοιχα. Από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας προέκυψε ότι η θέση εργασίας και η ανύψωση βάρους μπορούν να θεωρηθούν ενοχοποιητικοί παράγοντες επιβάρυνσης για την εμφάνιση πόνου στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης στους εργαζόμενους στην Πυροσβεστική. Προτείνεται η διερεύνηση και άλλων παραγόντων ώστε να μειωθούν τα συμπτώματα σε αυτή την πληθυσμιακή ομάδα. Λέξεις κλειδιά: πυροσβέστες, οσφυαλγία, ανύψωση βάρους Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΟΝΟ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΣΤΗ ΜΕΣΗ Καραμπούκα Μ., Κωφοτόλης Ν., Κέλλης Ε. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών THE EFFECT OF EXERCISE ON FUNCTIONAL DISABILITY AND PAIN IN FEMALE PATIENTS WITH LOW BACK PAIN. M. Karambuka, N. Kofotolis, E. Kellis Aristotle University of Thessaloniki, D.P.E.S.S. of Serres Τα προγράμματα άσκησης για τη διαχείριση του χρόνιου πόνου στη μέση (CLBP) διαφέρουν ως προς τη διάρκεια, τη συχνότητα κατάρτισης, την ένταση, και τον τύπο της άσκησης. Προηγούμενες μελέτες (Kofotolis & Kellis 2006; Kofotolis et al 2007) έχουν δείξει ότι η ισομετρική και η ισοτονική άσκηση μπορεί να έχουν θετικά αποτελέσματα στον (CLBP). Εντούτοις, η αποτελεσματικότητα ενός βραχυπρόθεσμου προγράμματος άσκησης δεν είναι σαφής. Επίσης, ασθενείς πολύ συχνά ζητούν τη γρήγορη αποκατάσταση της λειτουργικής ικανότητας και τη μείωση πόνου, για οικονομικούς λόγους. Από αυτή την άποψη, η εφαρμογή των βραχυπρόθεσμων εντατικών προγραμμάτων άσκησης για την επεξεργασία CLBP είναι σημαντική. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθεί η επίδραση ενός βραχυπρόθεσμου προγράμματος άσκησης στη λειτουργική ικανότητα και στον πόνο σε γυναίκες με CLBP. 70 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, άνω των 65 ετών πήραν μέρος στην έρευνα διάρκειας οχτώ εβδομάδων και χωρίστηκαν σε 3 ομάδες (1. Ομάδα Ισομετρικής Άσκησης (n=30); 2. Ομάδα Ισοτονικής Άσκησης (n=22); 3. Ομάδα Έλεγχου (n=18). Οι μετρήσεις της λειτουργικής ικανότητας αξιολογήθηκαν με το Oswestry Index Disability (Fairbank et al 1980) και ο πόνος με την κλίμακα Borg (Borg 1982). Για όλες τις στατιστικές αναλύσεις χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS 12. Στη κλίμακα Borg και οι τρείς ομάδες παρουσίασαν μια στατιστικά σημαντική αύξηση (p<0.002; p<0.004 και p<0.003) αντίστοιχα. Οι μετρήσεις της λειτουργικής ικανότητας όπως αξιολογήθηκαν με το Oswestry Index Disability έδειξαν ότι η ομάδα της ισοτονικής άσκησης παρουσίασε μια στατιστικά σημαντική αύξηση p<0.028 και η ομάδα ισομετρικής άσκησης παρουσίασε μια τάση βελτίωσης. Ένα πρόγραμμα ισομετρικών και ισοτονικών ασκήσεων διάρκειας 8 εβδομάδων είναι εφικτό και ικανό να βελτιώσει τον πόνο σε γυναίκες με CLBP. Επίσης φαίνεται ότι ένα βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα ισοτονικών ασκήσεων έχει θετική επίδραση στη λειτουργική ικανότητα σε γυναίκες με CLBP. Παρά τα θετικά αποτελέσματα, εντούτοις υπάρχουν πολλά ερωτήματα και χρειάζονται περαιτέρω έρευνες οι οποίες θα βοηθήσουν στην πρόληψη και αντιμετώπιση μυοσκελετικών παθήσεων. Λέξεις κλειδιά: χρόνιος πόνος στη μέση, γυναίκες, άσκηση ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΕΞΩ ΠΛΑΤΥ ΜΥΟΣ Τσαπέκου Δ., Αγγελούσης Ν., Γούργουλης Β., Φατούρος Ι., Γιαννακού Ε. EFFECTS OF TOTAL KNEE REPLACEMENT IN THE ARCHITECTURE OF VASTUS LATERALIS MUSCLE 3

4 D. Tsapekou, N. Aggeloussis, B. Gourgoulis, I. Fatouros, E. Giannakou Σκοπός της έρευνας ήταν να μελετηθεί η αρχιτεκτονική του έξω πλατύ μυός σε συνθήκες ηρεμίας, σε ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα (ΟΑ) γόνατος πριν και μετά την επέμβαση ολικής αρθροπλαστικής γόνατος (ΟΑΓ). Στην έρευνα συμμετείχαν 4 ασθενείς με ΟΑ γόνατος, ηλικίας 65 έως 75 ετών, από τους ασθενείς του Γ. Ν. Δράμας, που ήταν υποψήφιοι για ΟΑΓ. Οι αρχικές μετρήσεις έγιναν την προηγούμενη του χειρουργείου ημέρα (Τ1) και οι τελικές την ημέρα της εξόδου από το νοσοκομείο (Τ2). Σε κάθε μέτρηση λήφθηκαν υπερηχοτομογραφήματα του έξω πλατύ μηριαίου μυός, μέσω ενός υπερηχοτομογράφου B-mode (συχνότητα κεφαλής 7.5 MHz, πλάτος εικόνας 42mm). Οι μετρήσεις έγιναν με την άρθρωση του γόνατος σε δύο γωνίες κάμψης (10ο και 70ο) τόσο στο δεξί όσο και στο αριστερό κάτω άκρο. Για την ψηφιοποίηση των υπερηχοτομογραφημάτων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό εμβιομηχανικής ανάλυσης Motus (Vicon-Peak). Ψηφιοποιήθηκαν συνολικά 10 σημεία σε κάθε εικόνα: δύο στην επιφανειακή απονεύρωση, δύο στην εν τω βάθει απονεύρωση και ανά δύο σε τρείς δέσμες μυϊκών ινών. Στη συνέχεια υπολογίστηκαν το μήκος κάθε μυϊκής δέσμης (απόσταση μεταξύ των σημείων τομής της μυϊκής δέσμης με τις δύο απονευρώσεις του μυός) και η γωνία πτέρωσής της (μέσος όρος γωνιών πτέρωσης της μυϊκής δέσμης με τις δύο απονευρώσεις του μυός), μέσω του λογισμικού MatLab. Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε ανάλυση διακύμανσης για εξαρτημένες μετρήσεις (2x2). Από τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε ότι υπήρξε σημαντική (p<.05) μεταβολή του μήκους των μυϊκών δέσμεων και των γωνιών πτέρωσης τους στο χειρουργημένο άκρο, σε αντίθεση με το υγιές άκρο. Ειδικότερα βρέθηκε ότι οι μυϊκές δέσμες είχαν μεγαλύτερο μήκος και μικρότερη γωνία πτέρωσης στο χειρουργημένο άκρο μετά την ΟΑΓ και στις δύο γωνίες του γόνατος (10ο και 70ο). Οι μεταβολές αυτές των παραμέτρων της αρχιτεκτονικής του έξω πλατύ μηριαίου μυός μετά από ΟΑΓ πιθανόν να οφείλονται σε αλλαγές των μηχανικών αξόνων περιστροφής του γόνατος μετά την ΟΑΓ και είναι πιθανόν να αντισταθμιστούν μετά από κάποιο χρονικό διάστημα με προσαρμογή των παράλληλων και σειριακών ελαστικών στοιχείων του μυός. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για το σχεδιασμό προγραμμάτων αποκατάστασης, καθώς οι μεταβολές της αρχιτεκτονικής του μυός μεταβάλλουν αναπόφευκτα την ικανότητα παραγωγής δύναμης από τις μυϊκές του ίνες. Λέξεις κλειδιά: αρθροπλαστική γόνατος, αρχιτεκτονική μυός, υπερηχοτομογράφημα ΣΥΣΧΈΤΙΣΗ ΒΙΟΧΗΜΙΚΏΝ ΔΕΙΚΤΏΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΈΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΜΕΣΗΛΙΚΑ ΑΤΟΜΑ X Φλώρου Σ., Βόλακλης Κ., Τοκμακίδης Σ. CORRELATION BETWEEN BIOCHEMICAL INDICATORS AND PARAMETERS OF FITNESS IN MIDDLE- AGED PEOPLE S. Florou, K. Volaklis, S. Tokmakidis Δυσλιπιδαιμίες και διαβήτης αποτελούν τις πρώτες αιτίες θανάτου παγκοσμίως. ΣΚΟΠΟΣ Να εξεταστεί η σχέση μεταξύ παραμέτρων φυσικής κατάστασης και τιμών του λιπιδαιμικού προφίλ, σε υγιή μεσήλικα άτομα. ΥΛΙΚΟ ΜΕΘΟΔΟΣ Στη μελέτη συμμετείχαν 41 άτομα, 28 γυναίκες και 13 άνδρες, 50,3±1,08 ετών, παρακολουθώντας 4 προπονητικές μονάδες την εβδομάδα (2 αναερόβιες-2 αερόβιες) για 6 μήνες. Αξιολογήθηκαν η ολική, LDL, HDLχοληστερόλη, αθηρωματικός δείκτης, τριγλυκερίδια, απολιποπρωτεϊνη Α και Β, CRP, γλυκόζη καθώς και δύναμη άνω-κάτω άκρων, κοιλιακοί, μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου και ευλυγισία. ΣΥΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Χρησιμοποιήθηκαν από το SPSS 17 η ανάλυση των συχνοτήτων και οι συγκρίσεις των μέσων όρων (t-tests) για δύο εξαρτημένα δείγματα. Ο έλεγχος της κανονικότητας της κατανομής που ακολουθούν οι μεταβλητές πραγματοποιήθηκε μέσω του τεστ Kolmogorov-Smirnov. Το επίπεδο σημαντικότητας προσδιορίζεται στο p<0,05. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΤΑ Στις γυναίκες η μέγιστη δύναμη βελτιώθηκε κατά 26,8%, p<0,01 για τις μυϊκές ομάδες των άνω άκρων και 16,8%, p<0,01 των κάτω άκρων, ενώ στους κοιλιακούς κατά 22,5%, p< 0,01. Στους άνδρες οι αντίστοιχες τιμές ήταν 19,3%, p<0,01, 19,6%, p<0,01 και 20,8%, p< 0,01. Η αερόβια ικανότητα στις γυναίκες βελτιώθηκε 12,2%, p< 0,01 ενώ παρατηρήθηκε μείωση της ολικής χοληστερόλης 9,6%, p<0,01, της LDL 9,0%, p<0,01, των τριγλυκεριδίων 8,1%, p<0,01, της γλυκόζης 5,1%, p<0,01, της Apo B 8,8% p<0,01, της CRP 5,9% p<0,01 και αύξηση της HDL 10,8%, p<0,01 και της Apo A 6,7%, p< 0,01. Στους άνδρες η αερόβια ικανότητα βελτιώθηκε 13,9%, p< 0,01, ενώ παρατηρήθηκε μείωση της ολικής χοληστερόλης 13,7%, p<0,01, των τριγλυκεριδίων 13,7%, p<0,01, της LDL 9,0%, p<0,01, της γλυκόζης 4,4%, p<0,01, της Apo B 8,1%, p<0,01 και της CRP 7,3%, p<0,01. Παράλληλα αυξήθηκαν η Apo 4

5 A 6,7%, p<0,01 και η HDL 10,0%, p<0,01. Από τη συσχέτιση αερόβιας αναερόβιας άσκησης και βιοχημικών τιμών προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ αερόβιας άσκησης και επίπεδου τριγλυκεριδίων r( ), p<0.01 και γλυκόζης r(-0.351), p<0.05. Η αναερόβια άσκηση επηρεάζει μόνο τα επίπεδα τριγλυκεριδίων. Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική αρνητική σχέση μεταξύ αναερόβιας άσκησης (πιέσεις ωμών) και επίπεδου τριγλυκεριδίων r(-0.366), p<0.05, (πιέσεις ποδιών) και επίπεδου τριγλυκεριδίων r(-0.311), p<0.05 και (πιέσεις κοιλιακών) και επίπεδου τριγλυκεριδίων r(-0.309), p<0.05. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ο συνδυασμός αερόβιας-αναερόβιας άσκησης 4 φορές την εβδομάδα για 6 μήνες, παρουσιάζει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ παραμέτρων φυσικής κατάστασης-τριγλυκεριδίων r(-0.478), p<0.01 και γλυκόζης r(-0.351), p<0.05. Η αναερόβια άσκηση μειώνει τα επίπεδα τριγλυκεριδίων, r(-0.311), p<0.05 πιέσεις ποδιών, r(-0.366), p<0.05 πιέσεις ωμών, r(-0.309), p<0.05 πιέσεις κοιλιακών. Με γνώμονα τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να δομηθούν προγράμματα άσκησης κατάλληλα για άτομα με διαβήτη και δυσλιπιδαιμίες. Λέξεις κλειδιά: λιπιδαιμικό προφίλ, αερόβια άσκηση, αναερόβια άσκηση ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΑΔΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ Φωτιάδου Σ., Αγγελούσης Ν., Γιαννακού Ε., Πιπερίδου Χ., Ηλιόπουλος Ι., Καλύβας Β., Γούργουλης Β., Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Νευρολογικό Τμήμα EXERCISE'S EFFECT ON STATIO-TEMPORAL GAIT PARAMETERS IN STROKE PATIENTS S. Fotiadou, N. Aggeloussis, E. Giannakou, C. Piperidou, I. Iliopoulos, V. Kalivas, V. Gourgoulis, Democritus University of Thrace, Department of Neurology Το 23-37% των ασθενών με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ) βαδίζει ήδη από την 1η εβδομάδα μετά το επεισόδιο, ενώ ως τους 6 μήνες έχουν καταφέρει να ξανακερδίσουν τη δεξιότητα της βάδισης το 85% των ασθενών. Ωστόσο, το πρότυπο της κίνησής τους είναι διαταραγμένο και οποιαδήποτε περαιτέρω βελτίωσή του είναι ευπρόσδεκτη. Σκοπός της εργασίας ήταν η μελέτη της επίδρασης ενός προγράμματος άσκησης στη βάδιση των ασθενών με ΑΕΕ, χωρίς άλλες νευρολογικές ή μυοσκελετικές διαταραχές. Στη μελέτη πήραν μέρος 11 ασθενείς με ΑΕΕ, από τους οποίους οι 6 ακολούθησαν το πρόγραμμα παρέμβασης, ενώ οι 5 αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου. Το πρόγραμμα παρέμβασης είχε διάρκεια 6 εβδομάδες και βασιζόταν στις οδηγίες της Αμερικάνικης Καρδιολογικής Εταιρείας για την άσκηση ασθενών με ΑΕΕ. Η συχνότητα της άσκησης ήταν 3 φορές την εβδομάδα. Κάθε συνεδρία άσκησης άρχιζε με 10 λεπτά προθέρμανση με βάδιση σημειωτόν και διατάσεις και συνέχιζε με είκοσι λεπτά αερόβιας άσκησης, που περιλάμβανε βάδιση στο 50-80% του μέγιστου καρδιακού ρυθμού, εκτελώντας διάφορες παραλλαγές της βάδισης, όπως αλλαγή κατευθύνσεων, αλλαγές ταχύτητας, βάδιση γύρω ή πάνω από αντικείμενα, βάδιση μύτη-πτέρνα, πλάγια κίνηση. Ακολουθούσαν ασκήσεις ενδυνάμωσης με αλτήρες, μηχανήματα με βάρη, ασκήσεις με λάστιχα ή με το βάρος του σώματος για είκοσι λεπτά, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρωνόταν με διατάσεις. Οι ασθενείς της ομάδας ελέγχου δεν ακολούθησαν κάποιο πρόγραμμα αποκατάστασης. Η αξιολόγηση της βάδισης έγινε ως προς τα χωροχρονικά χαρακτηριστικά με χρήση του οπτοηλεκτρονικού συστήματος ανάλυσης της κίνησης Vicon, που απαρτιζόταν από 6 υπέρυθρες κάμερες στα 100Hz και 2 δυναμοδάπεδα Kistler στα 1000Hz. Από τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε ότι τα άτομα με ΑΕΕ που συμμετείχαν στο πρόγραμμα άσκησης παρουσίασαν σημαντικά μεγαλύτερη φυσική ταχύτητα (p>.01) και συχνότητα (p>.05) βάδισης μετά από την εφαρμογή της άσκησης. Επιπλέον, παρουσίασαν σημαντικά μεγαλύτερο μήκος βήματος (p<.05) και μικρότερη αλλά μη στατιστικά σημαντική διάρκεια βήματος με το ημίπληκτο κάτω άκρο. Αντίθετα στο υγιές άκρο δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές μεταβολές στο μήκος και στη διάρκεια του βήματος. Καμία επίσης διαφορά στα χωροχρονικά χαρακτηριστικά της βάδισης δεν υπήρξε μεταξύ αρχικής και τελικής μέτρησης στην ομάδα των ατόμων που δεν συμμετείχαν στο πρόγραμμα άσκησης. Από τα παραπάνω αποτελέσματα συμπεραίνεται ότι η άσκηση μπορεί να επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις στη βάδιση ατόμων με ΑΕΕ με προφανή τα οφέλη για την καθημερινή τους λειτουργία και την ποιότητα της ζωής τους. Λέξεις κλειδιά: άσκηση, εγκεφαλικό επεισόδιο, βάδιση 5

All rights reserved ISBN: 978-618-80369-0-1

All rights reserved ISBN: 978-618-80369-0-1 COPYRIGHT Ελληνική Εταιρεία Θεραπευτικής Γυμναστικής και Ειδικής Φυσικής Αγωγής Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310 992215, 2310 991066, 2310 992253 www.pe.uth.gr/helathe e-mail: eletefa@yahoo.gr All rights reserved

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Αθλητική Αναψυχή Section: Sports Recreation

Θεματική Ενότητα: Αθλητική Αναψυχή Section: Sports Recreation Προφορικές Ανακοινώσεις 23 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Oral Presentations of the 23 rd International Congress of Physical Education & Sport Θεματική Ενότητα: Αθλητική Αναψυχή Section:

Διαβάστε περισσότερα

INPATIENT AQUATIC PHYSIOTHERAPY, Rahmann

INPATIENT AQUATIC PHYSIOTHERAPY, Rahmann INPATIENT AQUATIC PHYSIOTHERAPY, Rahmann ΑΡΧΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Ένα Συγκεκριµένο Υδάτινο Πρόγραµµα Φυσικοθεραπείας Εσωτερικών Ασθενών Βελτιώνει την Αντοχή Μετά από Χειρουργική Επέµβαση Ολικής Αρθροπλαστικής Ισχίου

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό Πρόγραμμα του 16ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Συνοπτικό Πρόγραμμα του 16ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού 16/04/2008 Συνοπτικό Πρόγραμμα του 16ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Concise Program of the 16th International Congress of Physical Education & Sport ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ FRIDAY 10:00-11:30 12:00-13:30

Διαβάστε περισσότερα

A.T.E.I. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

A.T.E.I. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ A.T.E.I. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιπολασμός των ρευματικών νοσημάτων στην Ελλάδα: Περιγραφική επιδημιολογική μελέτη. Η μελέτη ESORDIG

Επιπολασμός των ρευματικών νοσημάτων στην Ελλάδα: Περιγραφική επιδημιολογική μελέτη. Η μελέτη ESORDIG ΙΑΤΡΙΚΗ 2003;84:18-206 Επιπολασμός των ρευματικών νοσημάτων στην Ελλάδα: Περιγραφική επιδημιολογική μελέτη. Η μελέτη ESORDIG Α. Ανδριανάκος, Π. Τρόντζας, Φ. Χριστογιάννης, Π. Ντάντης, Κ. Βουδούρης, Α.

Διαβάστε περισσότερα

Προφορικές Ανακοινώσεις. Oral Presentations

Προφορικές Ανακοινώσεις. Oral Presentations 1 Προφορικές Ανακοινώσεις Oral Presentations Παρασκευή 19 Μαΐου 2006 Μυοσκελετικές Κακώσεις και Παθήσεις Musculoskeletal Injuries and Diseases 1. ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Βραχυχρόνιες επιδράσεις της ολικής αντικατάστασης του ισχίου στην ποιότητα ζωής των ασθενών

Θέμα: Βραχυχρόνιες επιδράσεις της ολικής αντικατάστασης του ισχίου στην ποιότητα ζωής των ασθενών ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας Και Πρόνοιας Τμήμα Νοσηλευτικής Θέμα: Βραχυχρόνιες επιδράσεις της ολικής αντικατάστασης του ισχίου στην ποιότητα ζωής των ασθενών

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Οσφυαλγία. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Νόσημα: Οσφυαλγία. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Οσφυαλγία Ομάδα εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Παπαθανασίου Γ., Καλπία Π., Μαντούβαλος Μ.

Παπαθανασίου Γ., Καλπία Π., Μαντούβαλος Μ. Φυσικοθεραπευτική Αποκατάσταση μετά από Ολική Αρθροπλαστική στο Ισχίο Παπαθανασίου Γ., Καλπία Π., Μαντούβαλος Μ. Τμήμα Φυσικοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Αθήνας Η εκτύπωση είναι ευγενική χορηγία της ΑΘΗΝΑ 2003 Φυσικοθεραπευτική

Διαβάστε περισσότερα

Τα κατάγματα κοπώσεως

Τα κατάγματα κοπώσεως A naσκοπηση Κατάγματα Κοπώσεως Κνήμης-Περόνης σε Δρομείς Μεγάλων Αποστάσεων. Αιτιολογικοί Παράγοντες Ζαχαρίας Ραφαηλίδης, 1 Σάββας Σπανός, 2 Χάρης Μιχαήλ Κιουρτσής 3 1 Εργαστηριούχος φυσικοθεραπευτής,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 84

W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 84 Επεξεργασία και ανάλυση απαντήσεων ανά Τµήµα του ερωτηµατολογίου 4 Α.1. Φύλο Το µεγαλύτερο ποσοστό των εργαζοµένων σε υπηρεσίες courier είναι άνδρες, υπερβαίνοντας το 90% αυτών που απάντησαν το ερωτηµατολόγιο,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της Λειτουργικής Ικανότητας σε Άτομα Τρίτης Ηλικίας με τη Χρήση Ερωτηματολογίου και με την Εφαρμογή Δοκιμασιών Πεδίου

Αξιολόγηση της Λειτουργικής Ικανότητας σε Άτομα Τρίτης Ηλικίας με τη Χρήση Ερωτηματολογίου και με την Εφαρμογή Δοκιμασιών Πεδίου Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (2), 264 272 Δημοσιεύτηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2007 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 5 (2), 264-272 Released: September 30, 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.): ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.): ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.): ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ Σελίδα 1 από 28 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των Εκπαιδευτικών Αναγκών των λογιστών σε Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών: Η περίπτωση των λογιστών του Νομού Καβάλας.

Διερεύνηση των Εκπαιδευτικών Αναγκών των λογιστών σε Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών: Η περίπτωση των λογιστών του Νομού Καβάλας. Διερεύνηση των Εκπαιδευτικών Αναγκών των λογιστών σε Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών: Η περίπτωση των λογιστών του Νομού Καβάλας. Βασίλης Φέρελης Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ Η ΑΝΟΙΞΗ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ. & οι αλλεργίες της. και τους 9 μήνες. η θέση και η στάση του πατέρα στην επιτυχία του

ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ Η ΑΝΟΙΞΗ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ. & οι αλλεργίες της. και τους 9 μήνες. η θέση και η στάση του πατέρα στην επιτυχία του ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2008 Η ΑΝΟΙΞΗ & οι αλλεργίες της ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ και τους 9 μήνες ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ η θέση και η στάση του πατέρα στην επιτυχία του ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΑΣΚΗΣΗ MY CLUB CARD VISA η κάρτα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΣΘΜΑ Ονοματεπώνυμο: Βενιζέλου Σωκράτης Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Αδάμου Νίκη 2008694358 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Λαμπρινού Αικατερίνη Πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ 1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ TMHMA:NOΣHΛEYTIKH ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς.

Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς. Διπλωματική εργασία μεταπτυχιακού της Σοφίας Πιστοφίδου Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς. Επιτροπή διπλωματικής εργασίας Μουστάκης Βασίλης, Καθηγητής Ματσατσίνης Νικόλαος,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΘΕΜΑ: ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 5Ο ΓΕ.Λ. ΣΕΡΡΩΝ Σχολ. Έτος 2014-15 Τμήμα :Βθ1 ΘΕΜΑ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σ Ε Ρ Ρ Ε Σ 2015 Υπεύθυνος καθηγητής : Καραγκούνης Χρήστος ΠΕ11. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...5 ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...6 ΠΡΟΛΟΓΟΣ...7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), 877 Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), 877 Διοίκησης Αθλητισμού ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Βασίλης Γεροδήμος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Ορθοπεδική Κλινική Ιπποκράτειου Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης 1, ΤΕΦΑΑ Σερρών ΑΠΘ 2, Ιατρική Σχολή Θεσ/νίκης, Τµήµα Ανατοµίας, ΑΠΘ 3

Ορθοπεδική Κλινική Ιπποκράτειου Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης 1, ΤΕΦΑΑ Σερρών ΑΠΘ 2, Ιατρική Σχολή Θεσ/νίκης, Τµήµα Ανατοµίας, ΑΠΘ 3 Η επίδραση ενός εξατοµικευµένου προγράµµατος µυϊκής ενδυνάµωσης και αξιολόγησης της διατροφικής κατάστασης στην ποιότητα ζωής γυναικών µε οστεοπορωτικό κάταγµα κάτω άκρων Γ. Αχινιώτης 1, Χ. Ευαγγελινού

Διαβάστε περισσότερα

Παπακαλοδούκας Κων. Χρήστος Πτυχίο Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς

Παπακαλοδούκας Κων. Χρήστος Πτυχίο Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ»: Συγκριτική έρευνα νοσηρότητας ασφαλισμένων στο ΝΑΤ και ασφαλισμένων στο ΙΚΑ (περιφέρεια Αθήνας) Παπακαλοδούκας Κων. Χρήστος Πτυχίο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ.

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. ιπλωµατική Εργασία Προπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ORIGINAL PAPER ... Δ. Τσορομώκος, 1 Π. Πρεζεράκος, 2 Σ. Τζιαφέρη, 2 Α. Λαζακίδου 2

ORIGINAL PAPER ... Δ. Τσορομώκος, 1 Π. Πρεζεράκος, 2 Σ. Τζιαφέρη, 2 Α. Λαζακίδου 2 ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2014, 31(6):702-717 Διερεύνηση των γνώσεων και των στάσεων των επαγγελματιών υγείας σχετικά με τη χρήση υπολογιστών με τη βοήθεια ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου στο

Διαβάστε περισσότερα