Οι περισσότερες ιατρικές σχολές δεν έχουν ένα πρόγραμμα σπουδών στον τομέα της ιατρικής της μετάγγισης,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι περισσότερες ιατρικές σχολές δεν έχουν ένα πρόγραμμα σπουδών στον τομέα της ιατρικής της μετάγγισης,"

Transcript

1

2 Έχει αποδειχθεί ότι οι περισσότεροι γιατροί που παραγγέλλουν τα προϊόντα αίματος, ποτέ δεν έχουν λάβει επίσημη κατάρτιση σε θεραπεία με προϊόντα αίματος. Οι περισσότερες ιατρικές σχολές δεν έχουν ένα πρόγραμμα σπουδών στον τομέα της ιατρικής της μετάγγισης, Για το λόγο αυτό, η πρακτική της μετάγγισης, είναι εμφανώς ποικίλη και μπορεί να διαφέρει παρά πολύ από νοσοκομείο σε νοσοκομείο αλλά και μεταξύ των χειρουργών του ίδιου νοσοκομείου

3 Ο πιο αποτελεσματικός μηχανισμός για να βελτιωθεί η χρήση του αίματος είναι η επιτυχής εφαρμογή τεκμηριωμένων κατευθυντήριων οδηγιών μετάγγισης. Κατευθυντήριες Οδηγίες AABB (American Association of Blood Banks) BCSH (British Committee for Standards in Hematology) προσαρμογή κάθε νοσοκομείου όπου χρειάζεται στη δική του κλινική πραγματικότητα

4 Η βέλτιστη χρήση του αίματος Η μετάγγιση της σωστής μονάδας αίματος στον σωστό ασθενή, τη σωστή στιγμή και στη σωστή κατάσταση σύμφωνα με τις κατάλληλες οδηγίες. Tο αποτέλεσμα, της βέλτιστης χρήσης του αίματος καθορίζεται ως Η ασφαλής, κλινικά αποτελεσματική και χρήσιμη χρήση του αίματος του αιμοδότη. Ασφαλής: Χωρίς ανεπιθύμητες αντιδράσεις ή λοιμώξεις. Κλινικά ωφέλιμη: Ωφέλιμη για τον ασθενή. Χρήσιμη: Αναγκαία μετάγγιση Μετάγγιση την ώρα που ο ασθενής την χρειάζεται.

5 Μεταφορά

6 Για την ελαχιστοποίηση των λαθών απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί 1 ον ο καθορισμός και η εφαρμογή συγκεκριμένων κανόνων και διαδικασιών για όλα τα στάδια της αλυσίδας της μετάγγισης 2 ον Ο περιορισμός των μεταγγίσεων με τον καθορισμό κριτηρίων για τις μεταγγίσεις (bloodless medicine, transfusion evidence) 3 ον Η ανάπτυξη εναλλακτικών θεραπευτικών προσεγγίσεων της αναιμίας, όπως

7 Εναλλακτικές θεραπευτικές προσεγγίσεις της αναιμίας η αυτόλογη μετάγγιση η διεγχειρητική διάσωση αίματος η χορήγηση φαρμακολογικών παραγόντων και ανασυνδυασμένης ΕΡΟ η ανάπτυξη υποκατάστατων του αίματος

8 Kρίσιμα σημεία της ασφάλειας των μεταγγίσεων Τεκμηριωμένες αποφάσεις μετάγγισης το αίτημα συμβατότητας όχι πράξη ρουτίνας πιο συχνά λάθη ABO ασύμβατη μετάγγιση, σήμανση σωληναρίου 88% λάθος ασθενής - λάθος μονάδα Παρά την κλίνη λάθη ταυτοποίησης ασθενούς και Αναφορά-καταγραφή λαθών

9 Βασικά της απόφασης για μετάγγιση και παραγγελίας αίματος Αξιολόγηση κλινικής κατάστασης του ασθενή και τεκμηριωμένη απόφαση της κλινικής ένδειξης για μετάγγιση από τον υπεύθυνο γιατρό Ενημέρωση και συναίνεση ασθενή Καταγραφή και αιτιολόγηση της απόφασης Ο γιατρός συμπληρώνει και υπογράφει το δελτίο αίτησης του αίματος

10 Ενημέρωση ασθενούς Ποιος ο στόχος της μετάγγισης; Η επιβίωση ή Η γρηγορότερη κινητοποίηση του ασθενούς? Γραπτή συγκατάθεση του ασθενούς ή να τεκμηριώνεται η ενημέρωση του ασθενούς στο ιστορικό του.

11 Βασικά κατά την παραγγελία αίματος Αναγνώριση του ασθενούς - Σωστή ταυτοποίηση ασθενή Σωστή λήψη του δείγματος (από περιφερική φλέβα, που δεν χορηγούνται ενδοφλέβια διαλύματα ή φάρμακα). Αναγραφή των στοιχείων του ασθενούς στην ετικέτα του σωληναρίου αμέσως μετά τη δειγματοληψία δίπλα στο κρεβάτι νοσηλείας (ημερομηνία, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό μητρώου και κλινική,καθώς και υπογραφή του λήπτη) Σωστή συμπλήρωση παραπεμπτικού (η διάγνωση, το ιστορικό προηγούμενων μεταγγίσεων και κυήσεων, εξετάσεις που τεκμηριώνουν την ανάγκη για μετάγγιση π.χ. Ht ή χρόνος προθρομβίνης ή αριθμός αιμοπεταλίων) Προσδιορίζεται το κατάλληλο προϊόν αίματος και η ποσότητά του (ΣΕ Πλυμένα/ Λευκαφαιρεμένα/Ακτινοβολημένα, FFP, ΣΑ τυχαίων δοτών, Αιμοπετάλια αφαίρεσης, άλλο. Αποστολή δείγματος και παραπεμπτικού στην Αιμοδοσία

12 Ενδεδειγμένες ενέργειες σε επείγουσα μετάγγιση Επικοινωνία με Αιμοδοσία και έγγραφη αίτηση χορήγησης αδιασταύρωτου αίματος Σε άκρως επείγουσα κατάσταση θα πρέπει να χορηγηθούν ΣΕ ομάδος Ο Γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας θα πρέπει να λάβουν Rh αρνητικά ερυθρά Σε λιγότερο επείγουσα κατάσταση μπορεί να χορηγηθούν ερυθρά ομάδος του ασθενούς, χωρίς συμβατότητα

13 Προμεταγγισιακός Έλεγχος - Βήματα διαδικασίας Όταν παραλάβεις το παραπεμπτικό έλεγξε αν σε αυτό και στο δείγμα τα στοιχεία είναι πλήρη και ακριβή και ταυτόσημα Σημείωσε κάθε ειδική απαίτηση (πχ. ακτινοβολημένα) Κάνε ομάδα ABO, RhD και έλεγξε τον ορό του ασθενή για αντισώματα ερυθρών (για όλα τα παράγωγα) Έλεγξε αν τα αποτελέσματα συμφωνούν με τα προηγούμενα στο ιστορικό του ασθενή Επιλογή των κατάλληλων μονάδων εκτέλεση συμβατότητας Όχι για τα αιμοπετάλια και το πλάσμα

14 Σήμανση Τοποθέτηση των ετικετών στους ασκούς με συναφείς πληροφορίες για την ταυτότητα τους πριν χρησιμοποιηθούν. Υπάρχει σε όλα τα προϊόντα αίματος η κατάλληλη σήμανση. Καταγραφή και δέσμευση των επιλεγμένων ασκών. Οι κρίσιμες πληροφορίες αναγράφονται με ηλεκτρονικό τρόπο ώστε να μη γίνονται σφάλματα κατά την μεταγραφή των στοιχείων.

15 Αποθήκευση του αίματος και προϊόντων του Αποθήκευση κάθε προϊόντος αίματος στις κατάλληλες συνθήκες μέχρι να παραδοθεί προς μετάγγιση (π.χ. σε θερμοκρασίες 4 C ή 20 C ή - 20 C ή -70 C, υπό ανακίνηση κ.λ.π.) παρακολούθηση σε όλη τη διάρκεια της αποθήκευσης καθώς και η μεταφορά που πιθανόν χρειαστεί γίνεται στις ίδιες συνθήκες. Μεταφορά του αίματος (προδιαγραφές του ΕΚΕΑ)

16 / όνομα

17 Πιθανά λάθη στον Προμεταγγισιακό Έλεγχο Το επείγον δεν κατανοήθηκε Επιλογή ακατάλληλης διαδικασίας Δεν έγινε έλεγχος αν τα στοιχεία στο δείγμα και στο παραπεμπτικό είναι ακριβή και πλήρη Έγινε δεκτή η προφορική διόρθωση των στοιχείων Ο παραγγέλων κλινικός δεν διευκρινίζεται Το προσωπικό της Αιμοδοσίας δεν κατέγραψε την αίτηση για αίμα Δεν ελέγχθηκαν τα αρχεία της Αιμοδοσίας Λάθος στον έλεγχο ή στην καταγραφή αποτελεσμάτων Αστοχία στον έλεγχο για ύπαρξη προηγούμενων στοιχείων ή για την ανεύρεση τους Αστοχία επιλογής κατάλληλου ασκού Λάθος στη διαδικασία εξέτασης ή καταγραφής αποτελεσμάτων Λάθος στη σήμανση ετικετών Αποστολή σε λάθος προορισμό. Ακατάλληλος τρόπος μεταφοράς

18

19 Οδός χορήγησης παραγώγων αίματος Ενδοφλέβια έγχυση περιφερική γραμμή αυλός gauge ενήλικες και 25 gauge παιδιά (αποφυγή καθετήρα με πολλούς αυλούς ) κεντρική φλεβική γραμμή αποδεκτός τρόπος χορήγησης (με πολλούς αυλούς, αλλά με ξεχωριστή πύλη έγχυσης για κάθε αυλό) * * Επιτρέπεται η ταυτόχρονη χορήγηση υγρών που δεν αναμειγνύονται στη γραμμή έγχυσης, αποφεύγοντας έτσι τη δυνητική αιμόλυση των ερυθρών από μη συμβατό διάλυμα.

20 Συσκευές μετάγγισης έχει φίλτρο microns (πήγματα & μικροσυσσωρεύσεις) χορήγηση ΣΕ (2-4 μονάδες), ολικό αίμα, πλάσμα και αιμοπετάλια Αν η διάρκεια χορήγησης της πρώτης μονάδας ΣΕ είναι 4 ώρες η συσκευή μετάγγισης δεν πρέπει να ξαναχρησιμοποιηθεί. τα αιμοπετάλια πρέπει να χορηγούνται πάντα με νέα συσκευή μετάγγισης, γιατί παγιδεύονται στο χρησιμοποιημένο φίλτρο πάντα σύμφωνα με οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας

21

22 Φίλτρα λευκαφαίρεσης Λευκαφαιρεμένα θεωρούνται τα ΣΕ όταν ο αριθμός των λευκών αιμοσφαιρίων στη μονάδα αίματος είναι < (οδηγίες του Συμβουλίου της Ευρώπης) Ειδικά φίλτρα 4 ης γενεάς μπορεί να μειώσουν τον αριθμό των λευκών αιμοσφαιρίων στα ΣΕ και στα ΣΑ ώστε να μην είναι μεγαλύτερος από 2x10 5, επίπεδο που μειώνει τον κίνδυνο HLA αλλοευαισθητοποίησης, εμφάνισης πυρετικών μη αιμολυτικών αντιδράσεων, μετάδοσης κυτταρομεγαλοϊού (CMV), καθώς και της πιθανής μετάδοσης της νόσου Creutzfeld-Jakob (vcjd)

23 Είδη φίλτρων Φίλτρα ερυθρών Φίλτρα αιμοπεταλίων 1. φίλτρα ενσωματωμένα στον ασκό συλλογής του αίματος για prestorage leucodepletion, καθολική λευκαφαίρεση σε καποιες χωρες (πρόληψη vcjd με τη μετάγγιση) 2. εργαστηριακά φίλτρα επιλεκτική λευκαφαίρεση 3. φίλτρα παρά την κλίνη του ασθενούς επιλεκτική λευκαφαίρεση ο 3 ος τύπος φιλτραρίσματος μειονεκτεί πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας

24 Διάρκεια και ρυθμός ροής της μετάγγισης Να αρχίζει σε 30min μετά την απομάκρυνση του παραγώγου από την Αιμοδοσία Ο ρυθμός μετάγγισης για τα ΣΕ πρέπει να είναι 50 ml/ώρα για τα πρώτα 15 λεπτά Η διάρκεια της μετάγγισης για τα ΣΕ πρέπει να είναι 2-3 ώρες και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 4 ώρες. Τα αιμοπετάλια (1ΘΔ) και το FFP (1μονάδα) πρέπει επίσης να χορηγούνται με ρυθμό 50ml/ώρα για τα πρώτα 15 λεπτά και μετά σε διάρκεια περί τα 50 λεπτά (ανάλογα την κατάσταση του ασθενή)

25

26 ρυθμός μετάγγισης >15 ml/kg/h στα παιδιά, και σε ΑΦΜ Να τηρούνται οι διαδικασίες σωστής λειτουργίας (standard operating procedure, SOP) κίνδυνος αιμόλυσης

27 Συνδυάζονται με φλεβοκαθετήρα χορήγησης αίματος μεγάλου αυλού (ΜΕΘ, ΤΕΠ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ)

28 Συμβατά διαλύματα με τα παράγωγα αίματος ΝΑΙ διαλύματα N/S 0,9% κίνδυνος επιμόλυνσης αποφυγή Διαλύματα δεξτρόζης 5% (D/W 5%) υπότονο ΌΧΙ διαλύματα 0,45 N/S υπότονο διαλύματα Ringer Lactate πήγματα (Ca++)

29

30 κριτήρια μετάγγισης παράγοντες εκτίμησης της αναιμίας Oxygen is Life Η μόνη ένδειξη για μετάγγιση ερυθρών θα πρέπει να είναι η διόρθωση ή η πρόληψη της υποξίας των ιστών Σε καθημερινές κλινικές συνθήκες η υποξία των ιστών δεν είναι εύκολα μετρήσιμη Χρησιμοποιούμε ως δείκτες των αναγκών για μετάγγιση την Hb και τον Hct, που θα πρέπει να συνεκτιμηθούν με την κλινική κατάσταση του ασθενούς και την ύπαρξη παραγόντων που δρουν αντισταθμιστικά

31 What is optimal Hb?

32 «το λιγότερο είναι το καλύτερο για τις μεταγγίσεις» οι ερευνητές της μελέτης TRICC (Transfusion Requirements in Critical Care), της μεγαλύτερης και πιο τεκμηριωμένης κλινικής μελέτης δημοσιεύθηκε στο New England Journal of Medicine στις 11 Φεβρουαρίου του 1999 προς εκτίμηση του «ουδού» μετάγγισης ΣΕ, τυχαιοποίησαν 838 ασθενείς με Hb <9 gr/dl σε 2 ομάδες: 1. την ομάδα της «liberal» μετάγγισης μετάγγιση επί Hb <10 gr/dl με διατήρηση σε επίπεδα Hb gr/dl 2. την ομάδα της «restrictive» μετάγγισης μετάγγιση επί Hb <7 gr/dl με διατήρηση σε επίπεδα Hb 7-9 gr/dl δεν παρατηρήθηκε διαφορά στη θνησιμότητα, λοιμώξεις ή διάρκεια ημερών στον αναπνευστήρα μετά 30 ημέρες στις 2 ομάδες, στα ίδια συμπεράσματα κατέληξε και μελέτη (2007) σε παιδία νοσηλευόμενα σε ΜΕΘ «The less is more»

33 Δυνατότητα μεταφοράς Ο 2 στους ιστούς Γενικά αποδεκτό κατώτερο όριο για τη μετάγγιση αίματος κατά την οξεία αιμορραγία δεν υπάρχει. Επαρκής μεταφορά Ο 2 με Hb 7 gr/dl (Ht 18-25%) Επί οξείας απώλειας Hb<6 gr/dl αποτελεί σαφή ένδειξη μετάγγισης, ενώ σπάνια ενδείκνυται επί Hb>10 gr/dl. Η αντικατάσταση των φυσιολογικών ερυθρών με συντηρημένα (ελαττωμένα επίπεδα 2,3-DPG) μπορεί να απαιτεί υψηλότερες τιμές Hb, σε μεταγενέστερες φάσεις της ΜΜ. Η περιεγχειρητική θνησιμότητα επηρεάζεται επί Hb < 5 gr/l, με σαφώς δυσμενή έκβαση επί Hb < 3 gr/l. Κατά την αυστηρά χειρουργική φάση, μπορεί να γίνουν παροδικά ανεκτά και χαμηλότερα επίπεδα Hb.

34 Σχέση θνητότητας και όγκου μεταγγιζόμενου αίματος Exp Ther Med Jan;9(1): Epub 2014 Nov 12. Correlation between red blood cell transfusion volume and mortality in patients with massive blood transfusion: A large multicenter retrospective study. Yang JC 1, Sun Y 1, Xu CX 2, Dang QL 3, Li L 4, Xu YG 5, Song YJ 1, Yan H 6. It is concluded that during massive blood transfusion in surgical inpatients, there is a correlation between RBC transfusion volume within 24 or 72 h and the mortality of the patients. Patient mortality increases with the increase in the volume of RBC transfusion. RBC transfusion volume, the length of stay at hospital and intensive care unit stay constitute the independent risk factors for patient mortality.

35 Παράγοντες που καθορίζουν την απόφαση μετάγγισης σε οξεία απώλεια αίματος discussing the number Α. Σχετιζόμενοι με την αιμορραγία 1. Ο όγκος του απολεσθέντος αίματος 2. Ο ρυθμός της αιμορραγίας 3. Η επίσχεση ή όχι της αιμορραγίας ή η πιθανότητα μη αναμενόμενης αιμορραγίας 4. Τα επίπεδα της Hb Β. Σχετιζόμενοι με τον ασθενή 1. Η ηλικία 2. Προϋπάρχουσα αναιμία 3. Το καρδιαγγειακό-αναπνευστικό-αγγειακό εγκεφαλικό status του ασθενούς και συνεπώς 4. Φάρμακα (β-αποκλειστές, ανταγωνιστές Ca, αναισθητικά, κ.α.) 5. Διάφορες καταστάσεις (υποθερμία, σήψη) 6. η δυνατότητα ανάπτυξης μηχανισμών προσαρμογής στην αναιμία

36 απόφαση μετάγγισης σε οξεία απώλεια αίματος Η οξεία της Hb στα 5 gr/dl σε υγιείς εθελοντές δεν προκαλεί σημεία κυκλοφορικής ανεπάρκειας αλλά διαταράσσει τις γνωστικές λειτουργίες που αναστρέφονται άμεσα, με μετάγγιση ΣΕ, ώστε η Hb να φθάσει στα 7 gr/dl Αποδεκτό κατώτερο όριο, υπάρχει?? Επαρκής μεταφορά Ο 2 με Hb 7 gr/dl (Ht 18-25%) σε ασθενείς με δυνατότητα ανάπτυξης αντιρροπιστικών μηχανισμών Επί οξείας απώλειας Hb<6 gr/dl αποτελεί σαφή ένδειξη μετάγγισης, ενώ σπάνια ενδείκνυται επί Hb>10 gr/dl. η οξεία απώλεια αντιμετωπίζεται αρχικά με την αποκατάσταση του όγκου με τη χορήγηση υγρών προς αποφυγή του αιμορραγικού shock με αποτέλεσμα οξεία πτώση της Hb

37 Παράγοντες που δρουν αντισταθμιστικά Όταν Hb, τότε η της καρδιακής παροχής, η της γλοιότητας του αίματος και η περιφερική αγγειοδιαστολή, δρουν ώστε να διατηρηθεί επαρκής παροχή οξυγόνου στους ιστούς. καθώς η Hb συνεχίζει να οι αντισταθμιστικοί μηχανισμοί φθάνουν στα όριά τους Η μετάγγιση ΣΕ είναι απαραίτητη στις περιπτώσεις που η απώλεια όγκου αίματος είναι >40%.

38 H φυσιολογική καμπύλη απελευθέρωσης Ο2 της Hb μετατοπίζεται με αλλαγές της θερμοκρασίας, ρη, και της ενδοκυττάριας συγκέντρωσης του 2,3 DPG (Ρ50=50% κορεσμός Ο2,ΡΟ2= τάση Ο2 συντηρημένα ΣΕ ελαττωμένα επίπεδα 2,3-DPG

39 Μαζική απώλεια αίματος Ορίζεται ως: απώλεια ενός όγκου αίματος εντός 24h ή απώλεια του 50% του όγκου αίματος εντός 3h ή απώλεια αίματος με ρυθμό > 150ml/min Αίτια Τραύματα σε καιρό ειρήνης ή πολέμου Ηπατεκτομή ή μεταμόσχευση ήπατος Ανεξέλεγκτες γυναικολογικές αιμορραγίες ή αιμορραγίες πεπτικού

40 Διαταραχές αιμόστασης σε μαζική μετάγγιση Μείωση Ca ++ από τα κιτρικά. Είναι απαραίτητο για τη δραστικότητα των παραγόντων πήξης. 10 ml Ca gluconate 10% ανά Lt ταχείας μετάγγισης Η χορήγηση δεξτρανών και HES μειώνουν το σύμπλεγμα FVIII/vWF & επηρεάζουν τη δομή και σταθερότητα του σχηματιζόμενου θρόμβου ινικής Τα HES μεσαίου ΜΒ (200/0,5) επηρεάζουν την αιμόσταση λιγότερο από τα μεγάλου ΜΒ (450/0,7), που έχουν μεγαλύτερο χρόνο ημίσειας ζωής Η βραχυχρόνια χορήγηση HES επηρεάζει λιγότερο την αιμόσταση

41 Δυνατότητα μεταφοράς Ο 2 στους ιστούς Η αντικατάσταση των φυσιολογικών ερυθρών με συντηρημένα (ελαττωμένα επίπεδα 2,3-DPG) μπορεί να απαιτεί υψηλότερες τιμές Hb, σε μεταγενέστερες φάσεις της ΜΜ και ανάγκη χρήσης φρέσκου αίματος (<5 ημερών) Η περιεγχειρητική θνησιμότητα επηρεάζεται επί Hb < 5 gr/l, με σαφώς δυσμενή έκβαση επί Hb < 3 gr/l. Κατά την αυστηρά χειρουργική φάση, μπορεί να γίνουν παροδικά ανεκτά και χαμηλότερα επίπεδα Hb.

42 Αντιμετώπιση Μαζικής απώλειας αίματος Θεραπευτικοί στόχοι: Αποκατάσταση του όγκου αίματος και της αιμοσφαιρίνης Ανάσχεση της αιμορραγίας με χειρουργική αντιμετώπιση και χρήση παραγώγων αίματος ώστε να διορθωθεί η αιμορραγική διάθεση Πολλά τραυματολογικά κέντρα αντιμετωπίζουν τους ασθενείς με ΣΕ/ΑΜΠ/ FFP σε αναλογίες που πλησιάζουν το 1:1:1 Τα μεταγγιζόμενα ΣΕ πρέπει να είναι συμβατά α)με τα ΑΒΟ abs του λήπτη β)με πιθανά λοιπά abs Transfusion of plasma, platelets, and red blood cells in a 1:1:1 vs a 1:1:2 ratio and mortality in patients with severe trauma: the PROPPR randomized clinical trial. JAMA Feb 3;313(5): doi: /jama

43 Ενδεδειγμένες ενέργειες επί μαζικής αιμορραγίας Ασθενείς με μαζική αιμορραγία μπορούν να αντιμετωπισθούν επιτυχώς με παράγωγα αίματος εάν τηρηθούν επακριβώς ο κατάλληλος χρόνος και η ποσότητα FFP και ΑΜΠ που θα χορηγηθούν συμπληρωματικά Η χρήση του FFP χρειάζεται καλύτερο προγραμματισμό αφού απαιτούνται 30 min για την απόψυξή του, καθώς και η χορήγηση ΑΜΠ Πρόληψη υποθερμίας με ειδικές συσκευές έγχυσης που επιτρέπουν μετάγγιση μέχρι και 150 ml/min ενώ ταυτόχρονα επιτρέπουν την προθέρμανση του Ειδικό φύλλο καταγραφής απωλειών και χορηγούμενων ποσοτήτων υγρών Όπου είναι δυνατόν συλλογή και επαναχορήγηση με ειδικές συσκευές των ερυθρών που χάνονται Σε άκρως επείγουσα κατάσταση θα πρέπει να χορηγηθούν ΣΕ ομάδος Ο Γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας θα πρέπει να λάβουν Rh αρνητικά ερυθρά Σε λιγότερο επείγουσα κατάσταση μπορεί να χορηγηθούν ερυθρά ομάδος του ασθενούς, χωρίς συμβατότητα

44 Μαζική απώλεια αίματος Οδηγίες της British Committee for Standards in Haematology-2006 Διατήρηση όγκου αίματος Ειδοποίηση του προσωπικού που εμπλέκεται Σταμάτημα της αιμορραγίας Εργαστηριακός έλεγχος Διατήρηση Hb>8g/dl Διατήρηση ΑΜΠ >75x 109 /l ( >100 x 109/l σε πολλαπλά τραύματα, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις) Διατήρηση PT και APTT<1.5 Χ των φυσιολογικών Διατήρηση Ινωδογόνου >1g/l Αποφυγή ΔΕΠ

45 Ενδείξεις μετάγγισης ΣΕ σε χρόνια αναιμία Διερεύνηση της αναιμίας Fe, B12, φυλλικό οξύ, ΕΡΟ Γενικά στόχος της μετάγγισης ΣΕ στη χρόνια αναιμία θα πρέπει να είναι Όχι η άνοδος της Hb σε φυσιολογικά επίπεδα αλλά η επίτευξη επιπέδων Hb που να εξασφαλίζουν επαρκή οξυγόνωση και θα αποτρέπουν τον κίνδυνο ανάπτυξης καρδιακής αναπάρκειας. Ηb στόχος 10gr/dL αμφισβητείται πλέον Οι ασθενείς θα πρέπει να μεταγγίζονται κατά διαστήματα για διατήρηση της Hb ακριβώς πάνω από τα χαμηλότερα επίπεδα, τα οποία συνοδεύονται από συμπτώματα αναιμίας.

46 Ενδείξεις μετάγγισης ΣΕ σε χρόνια αναιμία Σε μελέτη 30 ασθενών μιας χειρουργικής ΜΕΘ που είχαν φυσιολογικό όγκο αίματος και ήσαν αιμοδυναμικά σταθεροί, η μετάγγιση αίματος αύξησε την Hb και την ολική απόδοση Ο 2 αλλά είχε ασήμαντη επίδραση στην κατανάλωση Ο 2. Σε ασθενείς: 1. που δεν έχουν φυσιολογική ανάγκη ή παράγοντες κινδύνου, 2. που δεν αιμορραγούν και 3. που είναι αιμοδυναμικά σταθεροί Η πτώση της Hb από μόνη της δεν αποτελεί δικαιολογία για μετάγγιση. Δεν συνιστάται προφυλακτική μετάγγιση RBCs

47 Ενδείξεις μετάγγισης ΣΕ σε χρόνια αναιμία Hb <8gr/dl (γενικά με Hb >7 gr/dl δεν ενδείκνυται μετάγγιση ΣΕ) Σε ΧΜΘ ή ΑΚΘ Hb 10gr/dl Σε ομόζυγη Μεσογειακή Αναιμία Hb 9-9.5gr/dl Στα Δρεπανοκυτταρικά Σύνδρομα οι ενδείξεις για μετάγγιση ΣΕ είναι η αναιμία και οι αγγειοαποφρακτικές κρίσεις. ΑΦΜ ενδείκνυται σε προγραμματισμένες μείζονες επεμβάσεις, οφθαλμικές επεμβάσεις, για την πρόληψη ή θεραπεία των αγγειοαποφρακτικών κρίσεων, και μετά από οξύ εγκεφαλικό επεισόδιο (η HbS να είναι <30-40%) Σε ασθενείς με σοβαρή θρομβοπενία η μετάγγιση ΣΕ ενδείκνυται για διατήρηση Hct 30%, οπότε θεωρείται ότι μειώνεται ο κίνδυνος της αιμορραγίας.

48 Περιεγχειρητική μετάγγιση ΣΕ 1. για κάθε προγραμματισμένη επέμβαση απαιτείται έγκαιρη προεγχειρητική εκτίμηση του ασθενούς προς διόρθωση πιθανής υφιστάμενης αναιμίας όπως και εφαρμογή τεχνικών μείωσης της έκθεσης σε ομόλογο αίμα 2. σε μελέτη 8787 ηλικιωμένων ασθενών που υποβλήθηκαν σε εγχείρηση αποκατάστασης κατάγματος ισχίου, η περιεγχειρητική μετάγγιση με Hb>10 ή με Ηb 7-8 gr/dl δεν επηρέασε την θνησιμότητα ούτε των 30, ούτε των 90 ημερών.

49 Ενδείξεις μετάγγισης ΣΕ σε χειρουργικούς ασθενείς Σε ασθενείς με καλή γενική κατάσταση με Hb 10 gr/dl δεν απαιτείται περιεγχειρητικά μετάγγιση ΣΕ, σε αντίθεση με ασθενείς με Hb <7 gr/dl. αν υπάρχουν παράγοντες κινδύνου δικαιολογείται η μετάγγιση με Hb 10 gr/dl. Σε ηλικιωμένους ασθενείς χωρίς καρδιακή νόσο, Hb 9gr/dl γίνεται καλά ανεκτή διατηρώντας την κατανάλωση Ο 2 με του όγκου παλμού και της απόδοσης Ο 2 Γενικά στους πολυτραυματίες και χειρουργικούς ασθενείς τιμή Hb 7-8 gr/dl αντιπροσωπεύει λογική ισορροπία μεταξύ του περιορισμού των μεταγγίσεων και τη διατήρηση επαρκούς αιμόστασης Ασθενείς που προσέρχονται με οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου πρέπει να διατηρούνται σε επίπεδα Hb 11 gr/dl ή περισσότερο

50 Ενδείξεις μετάγγισης ΣΕ σε χειρουργικούς ασθενείς Στην απόφαση για μετάγγιση ΣΕ πρέπει να συνυπολογίζονται ο τύπος/διάρκεια της επέμβασης, ο ρυθμός της απώλειας αίματος, η ηλικία του ασθενούς και η συνύπαρξη άλλων καταστάσεων όπως καρδιακή ή αναπνευστική νόσος. Για τη μείωση της περιεγχειρητικής αιμορραγίας επιβάλλεται διακοπή των αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων (ει δυνατόν) 5-7 ημέρες πριν προγραμματισμένη επέμβαση (επαρκής χρόνος για την παραγωγή νεαρών λειτουργικών αιμοπεταλίων) αναστροφή της δράσης των αντιπηκτικών φαρμάκων.

51 Διασταύρωση προς μετάγγιση (C: T) : ένας λόγος C: T 2 θεωρείται συνήθως κατάλληλος ΠΑΓΝΗ 2014 ΓΕΝ.ΧΕΙΡ ΟΡΘ ΧΟΓΚ ΟΥΡ Μ/Γ ΓΠ ΑΓΓ/ΧΕΙΡ διασταυρώσεις μεταγγίσεις C:T 4, , , , ,5 1, , ΠΑΓΝΗ 2014 ΓΕΝ.ΧΕΙΡ ΟΡΘ ΧΟΓΚ ΟΥΡ Μ/Γ ΓΠ ΑΓΓ/ΧΕΙΡ C:T 4, , , , ,5 1, , C:T 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 C:T

52 Προτεινόμενος οδηγός μετάγγισης για χειρουργικές επεμβάσεις (Maximum Surgical Blood Order Schedule, MSBOS) Ουρολογικές επεμβάσεις Διουρηθρική προστατεκτομή, διουρηθρική εκτομή όγκων κύστεως Τ & S Ανοικτή προστατεκτομή 2 Ριζική προστατεκτομή 4 Κυστεκτομή 4 Νεφρεκτομή 2 Πυελολιθοτομή Τ & S Ορθοπαιδικές επεμβάσεις Οστεοτομία, βιοψία οστού, οσφυϊκή πεταλεκτομή Τ & S Ημιολική ισχίου (κατάγματα) 2 Ολική αρθροπλαστική ισχίου, γόνατος ή ώμου 2 Αναθεώρηση ολικής αρθροπλαστικής μεγάλων αρθρώσεων (revision) 4 Σπονδυλοδεσία 2 Καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις Αντικατάσταση βαλβίδας καρδιάς 4 Αορτοστεφανιαία παράκαμψη 4 Τ&S = Type and Screen (Type = Προσδιορισμός ομάδας ΑΒΟ και Rhesus Screen = Ανίχνευση μη αναμενόμενων αντιερυθροκυτταρικών αντισωμάτων με έμμεση Coombs)

53 Προτεινόμενος οδηγός μετάγγισης για χειρουργικές επεμβάσεις (Maximum Surgical Blood Order Schedule, MSBOS) Επεμβάσεις γενικής χειρουργικής Χολοκυστεκτομή και διερεύνηση χοληδόχου πόρου Τ & S Σπληνεκτομή 2 Ερευνητική λαπαροτομία 2 Οισοφαγεκτομή 4 Γαστρεκτομή 2 Διαφραγματοκήλη 2 Βαριατρική χειρουργική 2 Γαστροστομία, ειλεοστομία, κολοστομία Βιοψία ήπατος Τ & S Τ & S Ηπατεκτομή 4 Παγκρεατεκτομή 4 Επινεφριδεκτομή 2 Εντερεκτομή (λεπτού εντέρου) Τ & S Κολεκτομή 2 Χαμηλή πρόσθια ορθοσιγμοειδεκτομή 2 Κοιλιοπερινεϊκή εκτομή ορθού 4 Βουβωνοκήλη, μηροκήλη, κοιλιοκήλη Θυρεοειδεκτομή, παραθυροειδεκτομή Μαστεκτομή, τεταρτεκτομή, λεμφαδενικός καθαρισμός μασχάλης Τ & S Τ & S Τ & S

54 Προτεινόμενος οδηγός μετάγγισης για χειρουργικές επεμβάσεις (Maximum Surgical Blood Order Schedule, MSBOS) Αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις Ακρωτηριασμός άκρου Τ & S Ενδαρτηρεκτομή καρωτίδων, εμβολεκτομή Τ & S Αορτο - μηριαία ή λαγόνιος παράκαμψη 4 Εκτομή ανευρύσματος κοιλιακής αορτής 4 Εκτομή ανευρύσματος θωρακικής αορτής 6 Σαφηνεκτομή Τ & S Θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις Ερευνητική θωρακοτομή, βιοψία πνεύμονα, μεσοθωρακοσκόπηση Τ & S Πνευμονεκτομή, λοβεκτομή, αποφλοίωση - πλευρόδεση 2 Νευροχειρουργικές επεμβάσεις Επισκληρίδιο αιμάτωμα, κρανιοτομή, κρανιοπλαστική Τ & S Επέμβαση υπόφυσης,, βαλβίδα εγκεφάλου Τ & S Εκτομή όγκου εγκεφάλου 2 Ανεύρυσμα εγκεφάλου 2 Γυναικολογικές επεμβάσεις Καισαρική τομή 2 Τ & S Εκπυρήνηση ινομυώματος μήτρας 2 Υστερεκτομή 2 Ριζική υστερεκτομή με λεμφαδενικό καθαρισμό πυέλου 4

55 Μη ενδεδειγμένη χρήση ΣΕ Αναιμία με τιμές Hb >10 gr/dl (επί απουσίας ειδικών παραγόντων κινδύνου). Οξεία απώλεια < 20% του όγκου αίματος (χρήση ΕΦ υγρών) Για υποκατάσταση ή διατήρηση του κυκλοφορούντος όγκου πλάσματος. Δυνατότητα θεραπείας αναιμίας με ειδικά φάρμακα: Σίδηρος, B12, φυλλικό, ερυθροποιητίνη

56 Εναλλακτικές πρακτικές αντί της μετάγγισης αίματος σε χειρουργικούς ασθενείς τεχνικές αναίμακτης περίθαλψης. σύγχρονες χειρουργικές συσκευές δίνουν τη δυνατότητα στο ιατρικό προσωπικό να ελαχιστοποιήσει την απώλεια αίματος κατά τη διάρκεια των χειρουργικών επεμβάσεων. Τεχνικές ελέγχου της απώλειας αίματος Χειρουργικές και αναισθησιολογικές τεχνικές Αρτηριακός εμβολισμός Διεγχειρητική/μετεγχειρητική συλλογή του αυτόλογου αίματος Λαπαροσκοπική χειρουργική Οξεία ισοογκαιμική αιμοαραίωση Προεγχειρητικός σχεδιασμός: Διευρυμένη χειρουργική ομάδα και/ή ελαχιστοποίηση της χρονικής διάρκειας Χειρουργική θέση Σταδιοποίηση περίπλοκων επεμβάσεων Προκλητή υποθερμία Σχολαστική αιμόσταση Υπερογκαιμική αιμοαραίωση Υποτασική αναισθησία

57 Συνήθεις ενδείξεις τεχνικών αυτόλογης μετάγγισης Χειρουργική/Μαιευτική ένδειξη Ολική αρθροπλαστική ισχύου Ολική αρθροπλαστική γόνατος Προεγχειρητική προκατάθεση Ναι Ναι Διεγχειρητική συλλογή Ναι¹ Ναι² Αποκατάσταση σκολίωσης Ναι Ναι Εγχειρήσεις ανοικτής καρδιάς Ενδοκοιλιακές αγγειακές επεμβάσεις Ναι Ναι Ναι Ναι Ριζική προστατεκτομή Ναι Ναι ³ Πολλαπλή κύηση Ναι Όχι x Πρόωρος πλακούντας Ναι Όχι 1.Η αναγκαιότητα της μετεγχειρητικής συλλογής αμφισβητείται 2.Διεγχειρητική συλλογή δεν γίνεται όταν χρησιμοποιείται ίσχαιμη περίδεση, η δε μετεγχειρητική συλλογή ίσως έχει κάποια αξία στις επεμβάσεις χωρίς τσιμέντο 3.Ο κίνδυνος καρκινικής διασποράς μετά από διεγχειρητική συλλογή αίματος δεν έχει βεβαιωθεί x.η ασφάλεια του αίματος που περιέχει αμνιακό υγρό δεν έχει βεβαιωθεί

58 Σύγχρονα μηχανήματα αυτομετάγγισης Απομακρύνουν με πλύσιμο το 90 95% των άχρηστων προσμίξεων και επιστρέφουν υψηλό ποσοστό του απολεσθέντος αίματος πλεονεκτήματα φρέσκο και αυτόλογο αίμα χειρουργικές επεμβάσεις καρκίνου* Συνιστάται η χρήση ενός φίλτρου leukoreduction να μειώσει περαιτέρω τα καρκινικά κύτταρα από το συλλεγέν πλυμένο αίμα.

59 Δεν είναι όλες οι περιπτώσεις αυτομετάγγισης ίσες Μερικοί των ορθοπεδικών και των καρδιοχειρουργών συνεχίζουν να επιστρέφουν σε ασθενείς μετεγχειρητικά το συλλεγμένο αίμα «άπλυτο» από την χειρουργικό πεδίο. Αίμα που συλλέγεται από χειρουργικά τραύματα έχει συνήθως χαμηλό αιματοκρίτη και είναι κακής ποιότητας με χειρουργικά συντρίμμια και επιβλαβείς παράγοντες φλεγμονής καλύτερα όχι χρήση Οι συνήθεις επιπλοκές που σχετίζονται με την επαναμετάγγιση άπλυτου αίματος περιλαμβάνουν Συστηματική φλεγμονώδη αντίδραση systemic inflammatory response (SIRS), TRALI αυξημένη μετεγχειρητική αιμορραγία ως αποτέλεσμα διάχυτης ενδοαγγειακής πήξης (DIC) λόγω μείωσης του ινώδους Απλά συστήματα φιλτραρίσματος είναι ανεπαρκή για την απομάκρυνση των κυτοκινών και προϊόντων αποδομής του ινώδους,

60 Annals of Thoracic Surgery. 2015;99(1):26-32 Effects of cell-saving devices and filters on transfusion in cardiac surgery: a multicenter randomized study. Vermeijden WJ ; van Klarenbosch J ; Gu YJ ; Mariani MA ; Buhre WF ; Scheeren TW ; Hagenaars JA ; Tan ME ;Haenen JS ; Bras L ; van Oeveren W ; van den Heuvel ER ; de Vries AJ Η χρήση CS, με ή χωρίς φίλτρο, δεν μειώνει το συνολικό αριθμό των αλλογενών προϊόντων αίματος, αλλά μειώνει το ποσοστό των ασθενών που χρειάζονται τα προϊόντα αίματος κατά την διάρκεια καρδιοχειρουργικής επέμβασης.

61 Μετάγγιση ΣΕ σε νεογνά χορηγούνται μονάδες μικρού όγκου ( ml) από κλασματοποίηση μιας κανονικής μονάδας ΣΕ η συνιστώμενη δόση μετάγγισης είναι 5-20 ml/kg Τα ΣΕ πρέπει να είναι < 5 ημερών και λευκαφαιρεμένα. Συνιστάται ακτινοβόληση για κάθε παράγωγο αίματος που περιέχει κύτταρα (εκτός από το πλάσμα) και προορίζεται για μετάγγιση σε νεογνά. όριο Hb για μετάγγιση είναι 10 gr/dl, ενώ εάν υπάρχει καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια το πρώτο 24ωρο της ζωής το όριο αυτό ανέρχεται στα gr/dl.

62 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ Ημερομηνία Επώνυμο Ηλικία Hb Hct PT INR Κλινική Όνομα ΑΜ WBCs Plts APTT Fibrinogen 1. Συμπυκνωμένα ερυθρά : Αρ.μονάδων Ενεργός αιμορραγία ή αιμόλυση εστία: Hb < 8 g/dl Άλλο, εξηγήστε:. 2. Πρόσφατα κατεψυγμένο πλάσμα: Αρ.μονάδων Ενεργός αιμορραγία εστία: Παράταση χρόνων πήξης και ανάγκη χειρουργικής/επεμβατικής παρέμβασης Άλλο, εξηγήστε: 3. Αιμοπετάλια Αρ.μονάδων Ενεργός αιμορραγία εστία: PLT < 10000/μl PLT < 50000/μl και ανάγκη χειρουργικής/επεμβατικής παρέμβασης PLT < /μl και ανάγκη για ορθοπεδική ή επεμβάσεις στο ΚΝΣ Άλλο, εξηγήστε:

63 Μορφές μεταγγιζόμενων ΣΕ Λευκαφαιρεμένα ΣΕ Ακτινοβολημένα ΣΕ Κατεψυγμένα ΣΕ Πλυμένα ΣΕ

64 Λευκαφαιρεμένα ερυθρά αιμοσφαίρια Σύμφωνα με τις οδηγίες του Συμβουλίου της Ευρώπης κάθε μονάδα θα πρέπει να περιέχει < 1x 10^6 λευκοκύτταρα και τουλάχιστον 40 g αιμοσφαιρίνης

65 Λευκαφαιρεμένα ερυθρά αιμοσφαίρια/ενδείξεις χορήγησης Ασθενείς που έχουν κάνει έστω και ένα επεισόδιο πυρετικής μη αιμολυτικής αντίδρασης κατά τη μετάγγιση (FNHTR) Πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς για να προφυλαχθούν από τις FNHTRs από την αλλοανοσοποίηση έναντι των HPA και HLA Ασθενείς με συγγενείς ή επίκτητες ανοσοανεπάρκειες, που πρόκειται να υποβληθούν σε ΜΑΚ (μείωση της πιθανότητας απόρριψης του μοσχεύματος) έγκυες γυναίκες για την αποφυγή μετάδοσης κυρίως CMV-λοίμωξης ή άλλων ενδοκυτταρίων λοιμώξεων Ενδομήτριες μεταγγίσεις, πρόωρα νεογνά, νεογνά και παιδιατρικοί ασθενείς οπωσδήποτε μέχρι 1 έτους Υποψήφιοι ασθενείς για μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων Σε ό,τι αφορά στην ανοσοτροποποίηση δεν υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις, ώστε να συνιστάται η χρήση Λ-ΣΕ σε χειρουργικούς ασθενείς για την πρόληψη των μετεγχειρητικών λοιμώξεων και την υποτροπή του καρκίνου Θεραπευτικό αποτέλεσμα ελαφρώς χαμηλότερο από αυτό των RBCs που δεν έχουν λευκαφαιρεθεί (10-15% απώλεια στο φίλτρο)

66 Ακτινοβολημένα παράγωγα Στόχος η πρόληψη του TA- GVHD Το προϊόν προκύπτει από την ακτινοβόληση των ΣΕ η ΣΑ η ουδετεροφίλων με 2500 rads (2500 c Gy) αδρανοποίηση των λεμφοκυττάρων του δότη cryoprecipitate or FFP, do not require irradiation (BCSH Blood Transfusion Task Force,1996) Gamma radiation to destroy the lymphocyte s ability to divide.

67 Ακτινοβολημένα παράγωγα ΣΕ Ασθενείς σε κίνδυνο για ανάπτυξη GVHD Ανοσοκατεσταλμένοι (λαμβάνοντας υπόψη την ένταση της ανοσοκαταστολής) πρόωρα νεογνά, ενδομήτριες μεταγγίσεις αλλά και σε ανοσοϊκανά άτομα με μεταγγίσεις από συγγενείς 1ου βαθμού, HLA απλοταυτόσημους δότες ή ομόζυγους ως προς έναν HLA απλότυπο τους Μεταγγίσεις από επιλεγμένους HLA συμβατούς δότες (μετάγγιση HLA συμβατών ΑΜΠ) Irradiation of red cells results in increase in extracellular potassium levels and hemolysis components only up to 14 days following collection are irradiated, and the shelf life is limited to 14 days post-irradiation. For neonates (e.g. for exchange transfusion) is reduced to 24 hours post-irradiation Allogeneic Blood Components, Rebecca Cardigan, BSc, PhD, Sheila Maclennan, MBBS, FRCP, FrCPath, DisclosuresTransfusion Alter Transfusion Med. 2008;10(3):

68 Πλυμένα ερυθρά αιμοσφαίρια Το πλύσιμο των ΣΕ έχει ως στόχο την απομάκρυνση του πλάσματος 98% και των πρωτεϊνών, που έχουν απομείνει στη μονάδα των ΣΕ Η χορήγηση Π-ΣΕ Ενδείκνυται μόνον: Σε ασθενείς με ανεπάρκεια IgA (αν δεν υπάρχουν ΣΕ από δότες με τις αντίστοιχες ανεπάρκειες) Σε υποτροπιάζουσες σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις μη ανταποκρινόμενες στην προ της μετάγγισης χορήγηση αντιϊσταμινικών Σε ασθενείς που εμφανίζουν πυρετικές αντιδράσεις μετά από μετάγγιση Λ-ΣΕ Σε ασθενείς με παροξυντική αιμοσφαιρινουρία Σε ασθενείς αυξημένου κινδύνου για υπερκαλιαιμία, νεογνά, ενδομήτριες μεταγγίσεις Σε ασθενείς με αντισώματα έναντι πρωτεϊνών του πλάσματος

69 Κατεψυγμένα RBCs κατάψυξη των RBCs με γλυκερόλη στους -80ο C ή και Ενδείξεις χορήγησης Ασθενείς με σπάνιες ομάδες αίματος (συχνότητα <2%) Ασθενείς με πολλαπλά αλλοαντισώματα (μακροχρόνια συντήρηση αυτόλογου αίματος) *Αποφεύγεται η ευαισθητοποίηση από HLA αντιγόνα λόγω χαμηλής περιεκτικότητας σε λευκά αιμοσφαίρια

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις. Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις. Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου Μεταγγίσεις σε νεογνά και παιδιά Μεταγγίσεις στον νεογνικό πληθυσμό Μεταγγίσεις στον

Διαβάστε περισσότερα

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου Ακαδημία Αιμοδοσίας, Ιούνιος 2014 Μεταγγίσεις σε νεογνά και παιδιά Μεταγγίσεις στον νεογνικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις μετάγγισης ερυθρών. ρ. Σταματία Θεοδωρίδου Αιματολόγος. Ν.Υ.Αιμοδοσίας. κειμένου Γ.Ν.Θ.ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Ενδείξεις μετάγγισης ερυθρών. ρ. Σταματία Θεοδωρίδου Αιματολόγος. Ν.Υ.Αιμοδοσίας. κειμένου Γ.Ν.Θ.ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Ενδείξεις μετάγγισης ερυθρών ρ. Σταματία Θεοδωρίδου Αιματολόγος Πατήστε ιευθύντρια για προσθήκη Ε.Σ.Υ Ν.Υ.Αιμοδοσίας κειμένου Γ.Ν.Θ.ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Ορθολογική χρήση αίματος & παραγώγων Μετάγγιση επί ενδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ. Η ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ το 2012

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ. Η ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ το 2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ Η ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ το 2012 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΙΜΑΤΟΣ Μορφές παραγώγων-διαδικασίες παρασκευής και συντήρησης - Έλεγχος ποιότητας Δημήτριος Μαλτέζας Επιλογή ασκού To αίμα

Διαβάστε περισσότερα

Νεογνικές και Παιδιατρικές μεταγγίσεις. ΑΝΝΑ ΚΙΟΥΜΗ Αιματολογικό Τμήμα Νοσ. «Παπαγεωργίου»

Νεογνικές και Παιδιατρικές μεταγγίσεις. ΑΝΝΑ ΚΙΟΥΜΗ Αιματολογικό Τμήμα Νοσ. «Παπαγεωργίου» Νεογνικές και Παιδιατρικές μεταγγίσεις ΑΝΝΑ ΚΙΟΥΜΗ Αιματολογικό Τμήμα Νοσ. «Παπαγεωργίου» Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι ένα σημαντικό ποσοστό των παιδιατρικών μεταγγισμένων ασθενών έλαβαν ΜΙΑ μόνο μετάγγιση

Διαβάστε περισσότερα

1. Για αύξηση του όγκου αίματος. 3. Για αναπλήρωση παραγόντων πήξης 4. Για αναπλήρωση λευκωματίνης

1. Για αύξηση του όγκου αίματος. 3. Για αναπλήρωση παραγόντων πήξης 4. Για αναπλήρωση λευκωματίνης Διαδραστική Συνεδρία εφ όλης της ύλης Ελισάβετ Γρουζή, Μαρία Γκανίδου Γιατί μεταγγίζουμε συμπυκνωμένα ερυθρά; 1. Για αύξηση του όγκου αίματος 2. Για μεταφορά οξυγόνου στους ιστούς 3. Για αναπλήρωση παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΙΛΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ Ασθενείς Χειρουργείο Χειρουργοί

Διαβάστε περισσότερα

αίματος κατά τη μετάγγιση Η ιστορία της μετάγγισης ενήργησε μετάγγιση από άνθρωπο σε άνθρωπο. αίματος με το σύστημα ΑΒΟ της συμβατότητας

αίματος κατά τη μετάγγιση Η ιστορία της μετάγγισης ενήργησε μετάγγιση από άνθρωπο σε άνθρωπο. αίματος με το σύστημα ΑΒΟ της συμβατότητας Αίμα Παράγωγα αίματος και νοσηλευτικές ευθύνες κατά τη μετάγγιση Η ιστορία της μετάγγισης αίματος Μυθικά χρόνια το αίμα προκαλούσε δέος και φόβο Σταθμοί στην ιστορία της αιμοδοσίας ήταν 1790 ο James Blundell

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρελθόν χρήση ολικού αίματος. Στη σύγχρονη εποχή χρήση κατάλληλων παραγώγων γ αίματος αματος ανάλογα με τις κλινικές ενδείξεις.

Στο παρελθόν χρήση ολικού αίματος. Στη σύγχρονη εποχή χρήση κατάλληλων παραγώγων γ αίματος αματος ανάλογα με τις κλινικές ενδείξεις. Στο παρελθόν χρήση ολικού αίματος. Στη σύγχρονη εποχή χρήση κατάλληλων παραγώγων γ αίματος αματος ανάλογα με τις κλινικές ενδείξεις. Η χρήση παραγώγων είναι αναγκαία κυρίως λόγω των διαφορετικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

«Χορήγηση και διακίνηση παραγώγων αίματος: Ιχνηλασιμότητα-Μηχανοργάνωση- Συντήρηση εκτός αιμοδοσίας-

«Χορήγηση και διακίνηση παραγώγων αίματος: Ιχνηλασιμότητα-Μηχανοργάνωση- Συντήρηση εκτός αιμοδοσίας- «Χορήγηση και διακίνηση παραγώγων αίματος: Ιχνηλασιμότητα-Μηχανοργάνωση- Συντήρηση εκτός αιμοδοσίας- Διαδικασία μετάγγισης». Σερένα Βαλσάμη Αιματολόγος Λέκτορας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Αιματολογικό Εργαστήριο-Αιμοδοσία,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη μετάγγιση αίματος και παραγώγων. Α. Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ

Εισαγωγή στη μετάγγιση αίματος και παραγώγων. Α. Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ Εισαγωγή στη μετάγγιση αίματος και παραγώγων Α. Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ 24-02-2016 Σκοπός των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας: Η επάρκεια και ασφάλεια του αίματος Προσέλκυση εθελοντών, με αλτρουιστικά κίνητρα Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτα Κουτσογιάννη Αιµατολόγος ΝΥ Αιµοδοσίας Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισµός»

Παναγιώτα Κουτσογιάννη Αιµατολόγος ΝΥ Αιµοδοσίας Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισµός» ΑΙΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΜΑΚ ΜΕ ΜΙΚΤΗ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΑΒΟ Παναγιώτα Κουτσογιάννη Αιµατολόγος ΝΥ Αιµοδοσίας Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισµός» ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ (ΜΑΚ) Αποδεκτή θεραπεία για ασθενείς µε: συγγενείς

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρελθόν χρήση ολικού αίματος Στη σύγχρονη εποχή χρήση κατάλληλων παραγώγων αίματος ανάλογα με τις κλινικές ενδείξεις Η χρήση παραγώγων είναι αναγκαία κυρίως λόγω των διαφορετικών συνθηκών φύλαξης

Διαβάστε περισσότερα

Η κλινική εµπειρία από τη χρήση του συµπυκνωµένου προθροµβινικού συµπλέγµατος (PCC)

Η κλινική εµπειρία από τη χρήση του συµπυκνωµένου προθροµβινικού συµπλέγµατος (PCC) Η κλινική εµπειρία από τη χρήση του συµπυκνωµένου προθροµβινικού συµπλέγµατος (PCC) Μαριάννα Παπαϊωάννου, MD, MSc Επιµελήτρια Β Αναισθησιολόγος, Γ.Ν. «Ασκληπιείο Βούλας» Σκοπός Ποια είναι τα σύγχρονα κλινικά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗ, ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ, ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΛΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗ, ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ, ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΛΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗ, ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ, ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΛΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-PETERSEN ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΕΚΠΠΑ) «ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (Ε.ΚΕ.Α.) ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μετάγγιση αίματος και παραγώγων. Α. Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ

Μετάγγιση αίματος και παραγώγων. Α. Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ Μετάγγιση αίματος και παραγώγων Α. Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ Ανάγκες σε μονάδες ερυθρών Το 60% του πληθυσμού θα χρειασθεί μετάγγιση αίματος ή παραγώγων σε κάποια στιγμή της ζωής του Παγκοσμίως συλλέγονται

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις μετάγγισης ερυθρών. Ενδείξεις χορήγησης Μετάγγιση σε επιλεγμένες καταστάσεις. ΑΛΕΠΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ, ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ Γ. Ν. Π.

Ενδείξεις μετάγγισης ερυθρών. Ενδείξεις χορήγησης Μετάγγιση σε επιλεγμένες καταστάσεις. ΑΛΕΠΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ, ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ Γ. Ν. Π. Ενδείξεις μετάγγισης ερυθρών. Ενδείξεις χορήγησης Μετάγγιση σε επιλεγμένες καταστάσεις. ΑΛΕΠΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ, ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ Γ. Ν. Π. Η μετάγγιση αίματος είναι μια συνηθισμένη πρακτική για περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση παραγώγων αίματος Ενδείξεις χορήγησης- Μετάγγιση σε επιλεγμένες καταστάσεις. Σταματία Θεοδωρίδου, Αιματολόγος

Χρήση παραγώγων αίματος Ενδείξεις χορήγησης- Μετάγγιση σε επιλεγμένες καταστάσεις. Σταματία Θεοδωρίδου, Αιματολόγος Χρήση παραγώγων αίματος Ενδείξεις χορήγησης- Μετάγγιση σε επιλεγμένες καταστάσεις Σταματία Θεοδωρίδου, Αιματολόγος Ορθολογική χρήση αίματος & παραγώγων Μετάγγιση επί ενδείξεων Διασφάλιση ποιότητας 1. Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις μετάγγισης αίματος και παραγώγων.

Ενδείξεις μετάγγισης αίματος και παραγώγων. Ενδείξεις μετάγγισης αίματος και παραγώγων Γεώργιος Θεοδοσιάδης Αιματολόγος Συντονιστής Διευθυντής, Κέντρο Αιμοδοσίας, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Αθήνα James Blundell (1790-1878) 5/10 ασθενείς που μεταγγίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΤΗ Ε. ΚΟΛΟΚΥΘΑ Βιοπαθολόγος, ιευθύντρια Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Γ.Ν.Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ»

ΑΡΕΤΗ Ε. ΚΟΛΟΚΥΘΑ Βιοπαθολόγος, ιευθύντρια Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Γ.Ν.Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΑΡΕΤΗ Ε. ΚΟΛΟΚΥΘΑ Βιοπαθολόγος, ιευθύντρια Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Γ.Ν.Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» Επιβραδυνόμενη αιμολυτική αντίδραση οφειλόμενη σε αντι-jka Επιβραδυνόμενη αιμολυτική αντίδραση οφειλόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Αιμοθεραπεία στις μεταμοσχεύσεις αιμοποιητικών κυττάρων. Μαρία Γκανίδου ΓΝΘ"Γ.Παπανικολάου"

Αιμοθεραπεία στις μεταμοσχεύσεις αιμοποιητικών κυττάρων. Μαρία Γκανίδου ΓΝΘΓ.Παπανικολάου Αιμοθεραπεία στις μεταμοσχεύσεις αιμοποιητικών κυττάρων Μαρία Γκανίδου ΓΝΘ"Γ.Παπανικολάου" Ιδιαιτερότητες αιμοθεραπείας στις μεταμοσχεύσεις Απαιτούνται μεγάλες ποσότητες παραγώγων αίματος Ανθεκτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ: ΑΥΤΟΛΟΓΗ ΠΡΟΚΑΤΑΘΕΣΗ.ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΣΩΣΗ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ: ΑΥΤΟΛΟΓΗ ΠΡΟΚΑΤΑΘΕΣΗ.ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ: ΑΥΤΟΛΟΓΗ ΠΡΟΚΑΤΑΘΕΣΗ.ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΣΩΣΗ Μ.Παπαδοπούλου Αιματολόγος Αυτόλογη μετάγγιση εναλλακτική θεραπεία για τους κινδύνους της αλλογενούς (μετεγχειρητικές

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση προβλημάτων ασυμβατότητας. Νίκη Βγόντζα

Επίλυση προβλημάτων ασυμβατότητας. Νίκη Βγόντζα Επίλυση προβλημάτων ασυμβατότητας Νίκη Βγόντζα Βασικά στάδια ελέγχου συμβατότητας του αίματος μεταξύ δότη και λήπτη 1.Αίτηση αίματος (παραπεμπτικό) και δείγμα ασθενή 2.Ομάδα ABO,RhD στο δείγμα του ασθενή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΛΕΠΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ, ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ Γ.Ν.Π.

ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΛΕΠΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ, ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ Γ.Ν.Π. ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΛΕΠΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ, ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ Γ.Ν.Π. ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ. Τα νεογνά είναι η πιο πολυμεταγγιζόμενη ομάδα νοσηλευομένων ασθενών. Έχουν ανώριμο ανοσολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ: ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ- ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ: ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ- ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ: ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ- ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π.Κουτσογιάννη Αιματολόγος Ν. Υ. Αιμοδοσίας Γεν. Νοσ. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 1818,James Blundell πρώτη μετάγγιση από άνθρωπο

Διαβάστε περισσότερα

στα θέματα αιμοδοσίας μεταγγισιοθεραπείας δημόσιας υγείας και επιδημιολογίας καθώςκαιστουςτομείςτηςεπικοινωνίας συμβουλευτικής, στατιστικής ανάλυσης

στα θέματα αιμοδοσίας μεταγγισιοθεραπείας δημόσιας υγείας και επιδημιολογίας καθώςκαιστουςτομείςτηςεπικοινωνίας συμβουλευτικής, στατιστικής ανάλυσης Γεώργιος Μαρτίνης στα θέματα αιμοδοσίας μεταγγισιοθεραπείας δημόσιας υγείας και επιδημιολογίας καθώςκαιστουςτομείςτηςεπικοινωνίας συμβουλευτικής, στατιστικής ανάλυσης εκπαίδευσης και οργάνωσης Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΠΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ,ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ Π.Ν.Π. ΝΕΟΓΝΙΚΉ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΉ

ΑΛΕΠΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ,ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ Π.Ν.Π. ΝΕΟΓΝΙΚΉ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΉ ΑΛΕΠΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ,ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ Π.Ν.Π. ΝΕΟΓΝΙΚΉ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΉ ΜΕΤΆΓΓΙΣΗ. Νεογνική και παιδιατρική μετάγγιση. Η μεταγγισιοθεραπεία των νεογνών απαιτεί ειδικές γνώσεις θεμάτων που δεν αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ Μαρία Γαβαλάκη Μαρία Παπανικολάου Ν.Υ Αιμοδοσίας και Κέντρο Αναφοράς Αιμορραγικών διαθέσεων Λαϊκό ΓΝΑ Εξατομικευμένη διαχείριση αιμοθεραπείας του ασθενή Στόχος:

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγγίζοντας τον αλλοανοσοποιηµένο ασθενή

Μεταγγίζοντας τον αλλοανοσοποιηµένο ασθενή Μεταγγίζοντας τον αλλοανοσοποιηµένο ασθενή 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταγγισιοθεραπείας Καβάλα, 2016 Όταν ο χρόνος πιέζει ü Γυναίκα 52 ετών ü Α (+) ccee K(-) ü HCV-κίρρωση ü 1 προηγηθείσες µεταγγίσεις ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ: ΑΥΤΟΛΟΓΗ ΠΡΟΚΑΤΑΘΕΣΗ.ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΣΩΣΗ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ: ΑΥΤΟΛΟΓΗ ΠΡΟΚΑΤΑΘΕΣΗ.ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ: ΑΥΤΟΛΟΓΗ ΠΡΟΚΑΤΑΘΕΣΗ.ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΣΩΣΗ Μ.Παπαδοπούλου Αιματολόγος Συν/στρια Δ/ντρια ΝΥΑιμοδοσίας Γ.Ν.Κ Αυτόλογη μετάγγιση εναλλακτική θεραπεία για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΟΜΒΟΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΘΡΟΜΒΟΕΛΑΣΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ

ΘΡΟΜΒΟΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΘΡΟΜΒΟΕΛΑΣΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΘΡΟΜΒΟΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΘΡΟΜΒΟΕΛΑΣΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ Ε.Ι.ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΡΟΜΒΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΙΚΟΥ Η αντιµετώπιση µιας

Διαβάστε περισσότερα

Mετάγγιση Αίματος και Παραγώγων

Mετάγγιση Αίματος και Παραγώγων ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 147 Mετάγγιση Αίματος και Παραγώγων ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΟΥΡΜΟΥΖΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ Το αίμα είναι ένα εξαιρετικά εξειδικευμένο όργανο του σώματος με πολλαπλές λειτουργίες.

Διαβάστε περισσότερα

9. ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ (ΡΡΗ)

9. ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ (ΡΡΗ) ΟΡΙΣΜΟΙ Πρωτοπαθής: εντός 24 ωρών από τον τοκετό. Απώλεια αίματος > 500 ml. Η πιο συχνή μορφή σοβαρής μαιευτικής αιμορραγίας. Δευτεροπαθής: η απώλεια αίματος που εκδηλώνεται μετά από 24 ώρες έως και 12

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ (ΜΑΚ) ΜΕ ΜΕΙΖΟΝΑ

ΑΙΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ (ΜΑΚ) ΜΕ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΙΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ (ΜΑΚ) ΜΕ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΑΒΟ Εισαγωγή ABO-histo blood group incompatibility in hematopoietic stem cell and solid organ transplantation

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ-ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ

ΘΕΜΑ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ-ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΘΕΜΑ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ-ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΜΙΛΟΡΟΛΑ ΚΛΕΟΝΙΚΗ,ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ,ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ ΚΟΝΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ ΤΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ,ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΠΓΝΑΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Αθhνα 2010 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ - ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Αθήνα 2010

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ α μ ό σ χ ε υ σ η α ι μ ο π ο ι η τ ι κ ώ ν κ υ τ τ ά ρ ω ν

Μ ε τ α μ ό σ χ ε υ σ η α ι μ ο π ο ι η τ ι κ ώ ν κ υ τ τ ά ρ ω ν Μ ε τ α μ ό σ χ ε υ σ η α ι μ ο π ο ι η τ ι κ ώ ν κ υ τ τ ά ρ ω ν Αιματολογική Κλινική και Λεμφωμάτων, Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού Οστών Δημήτρης Καρακάσης Σχεδιάγραμμα της ομιλίας Εισαγωγή Ασθενής - ενδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης Παράρτημα III Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης Σημείωση: Οι σχετικές παράγραφοι της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του

Διαβάστε περισσότερα

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις Σερένα Βαλσάμη Αιματολόγος Επικ. Καθ. Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Αιματολογικό Εργαστήριο Μονάδα Αιμοδοσίας Π.Ν. «ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΝ» Σεμινάριο «Ακαδημίας Αιμοδοσίας»,για Νοσηλευτές

Διαβάστε περισσότερα

25. RHESUS (Rh) ANOΣΟΠΟΙΗΣΗ

25. RHESUS (Rh) ANOΣΟΠΟΙΗΣΗ Η Rh ανοσοποίηση οφείλεται σε εμβρυο-μητρική μετάγγιση (ΕΜΜ), όπου ποσότητα Rh θετικού εμβρυϊκού αίματος εισέρχεται στη μητρική κυκλοφορία Rh αρνητικής εγκύου και δημιουργούνται αντισώματα κατά του παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ Αρ. Πρωτοκόλλου 5 Έκδοση 1 η Απρίλιος 2013 Σελίδα 1 από 19 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Συντακτική Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΑΦΑΙΡΕΣΗ Γεωργία Κ. Κανελλοπούλου

ΑΙΜΑΦΑΙΡΕΣΗ Γεωργία Κ. Κανελλοπούλου ΑΙΜΑΦΑΙΡΕΣΗ Γεωργία Κ. Κανελλοπούλου Αιματολόγος - Επιμελήτρια Α 2 ου Περιφερειακού Κέντρου Αιμοδοσίας Π.Γ.Ν.Α. Λαϊκό 1914: Χρήση του όρου «apheresis» (Abel, Rowntree, Turner) Πειραματική εργασία με σκύλους

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικές μορφές μετάγγισης

Εναλλακτικές μορφές μετάγγισης Εναλλακτικές μορφές μετάγγισης Ελένη Θεοδωρή Αιματολόγος-Συντ. Δι/ντρια ΕΣΥ Δι/ντρια Ν. Υ. Αιμοδοσίας Γ.Ν. Πατρών Εισαγωγή Η αλλογενής (ομόλογη) μετάγγιση είναι συχνή ιατρική πράξη στην καθημερινή πρακτική.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. Ανδρέας Μ. Λάζαρης ΠΓΝ «Αττικόν»

ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. Ανδρέας Μ. Λάζαρης ΠΓΝ «Αττικόν» ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ανδρέας Μ. Λάζαρης ΠΓΝ «Αττικόν» Αντιπηκτική θεραπεία Βαλβιδοπάθειες προσθετικές βαλβίδες Κολπική μαρμαρυγή Φλεβική θρόμβωση πνευμονική εμβολή Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡολοΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΙΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Ο ΡολοΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΙΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ο ΡολοΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΙΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΕΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ- Η Ελληνική Εμπειρία Ε. Πέτρακα 1, Μ. Κριτσιώτη1, Σ. Βαλσάμη 2, Ι. Καλαντζής1, Α. Τραυλού3, Ε. Γρουζή4 1 ΝΥ Αιµοδοσίας,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ανοσοαιματολογικής εικόνας εγκύου και εμβρύου νεογνού με αιμολυτική νόσο από anti-d

Παρουσίαση ανοσοαιματολογικής εικόνας εγκύου και εμβρύου νεογνού με αιμολυτική νόσο από anti-d Παρουσίαση ανοσοαιματολογικής εικόνας εγκύου και εμβρύου νεογνού με αιμολυτική νόσο από anti-d Ε. Λυδάκη, Αιματολόγος, επιμ Α Υπηρεσία αιμοδοσίας ΠΑΓΝΗ Γυναίκα, έγκυος, 37 ετών, Α (-), Kell (-) (σύζυγος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4068, 10/2/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4068, 10/2/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 1, 6, 7 και 8 και τα Παραρτήματα Ι και V της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Eπίσημη Eφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

Η θρομβοεμβολική νόσος στον ορθοπαιδικό ασθενή

Η θρομβοεμβολική νόσος στον ορθοπαιδικό ασθενή Η θρομβοεμβολική νόσος στον ορθοπαιδικό ασθενή Δρ Σταμάτιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειρουργός Επιμελητής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Ε.Φ.Θ. Επίπτωση Επίπτωση 60% 35%-60% σε # πυέλου

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση αιµορραγικού κινδύνου και προετοιµασία για προγραµµατισµένο χειρουργείο. Κων/νος Γ. Τούτουζας Αν. Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ

Εκτίµηση αιµορραγικού κινδύνου και προετοιµασία για προγραµµατισµένο χειρουργείο. Κων/νος Γ. Τούτουζας Αν. Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ Εκτίµηση αιµορραγικού κινδύνου και προετοιµασία για προγραµµατισµένο χειρουργείο Κων/νος Γ. Τούτουζας Αν. Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ Επείγον χειρουργείο... who cares! Επείγον χειρουργείο... who cares!

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση μεταγγίσεων Patient Blood Management - PBM

Διαχείριση μεταγγίσεων Patient Blood Management - PBM Διαχείριση μεταγγίσεων Patient Blood Management - PBM ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ) ΝΕΟΙ ΡΟΛΟΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ Ανθή Γάφου, Αιματολόγος, ΓΟΝΚ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» H ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ TRICC ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές µετάγγισης: Να µεταγγίσω ή όχι. Γαστρεντερολογία

Πρακτικές µετάγγισης: Να µεταγγίσω ή όχι. Γαστρεντερολογία Πρακτικές µετάγγισης: Να µεταγγίσω ή όχι Γαστρεντερολογία Ιωάννης Γ Γουλής Δ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ 9 ο Σεµινάριο Ελληνικής Εταιρείας Μεταγγισιοθεραπείας Αθήνα, Μάιος 2015 Αιµορραγία ανωτέρου πεπτικού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες χορήγησης

Κατευθυντήριες οδηγίες χορήγησης Παράγωγα Αίματος Κατευθυντήριες οδηγίες χορήγησης Μέρος 2 ο Κ. Φουντούλη Συντονίστρια Διευθύντρια Αιμοδοσίας Χορήγηση αιμοπεταλίων με κριτήρια Κατευθυντήριες οδηγίες μετάγγισης ΑΜΠ το μεγαλύτερο όφελος

Διαβάστε περισσότερα

Οικογενησ Μεσογειακοσ Πυρετοσ

Οικογενησ Μεσογειακοσ Πυρετοσ www.printo.it/pediatric-rheumatology/gr/intro Οικογενησ Μεσογειακοσ Πυρετοσ Έκδοση από 2016 2. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 2.1 Πως μπαίνει η διάγνωση; Γενικά ακολουθείται η παρακάτω προσέγγιση: Κλινική υποψία:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΤΗ Ε. ΚΟΛΟΚΥΘΑ Βιοπαθολόγος, ιευθύντρια Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Γ.Ν.Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ»

ΑΡΕΤΗ Ε. ΚΟΛΟΚΥΘΑ Βιοπαθολόγος, ιευθύντρια Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Γ.Ν.Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΑΡΕΤΗ Ε. ΚΟΛΟΚΥΘΑ Βιοπαθολόγος, ιευθύντρια Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Γ.Ν.Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» Πρόβλημα προσδιορισμού ΑΒΟ ομάδος (Υποομάδα Β3) Πρόβλημα προσδιορισμού ΑΒΟ ομάδος (Υποομάδα Β3) Αιμοδότης

Διαβάστε περισσότερα

Τα οφέλη της λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής στην πράξη - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Δευτέρα, 27 Δεκέμβριος :17

Τα οφέλη της λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής στην πράξη - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Δευτέρα, 27 Δεκέμβριος :17 Απαντά ο κ. Θεμιστοκλής Ευκαρπίδης, Γενικός Χειρουργός Ίσως λίγοι από εμάς να είμαστε ενημερωμένοι για τη σπουδαία εργασία που εκτελεί στο σώμα μας, ένα από τα όργανα του, η χοληδόχος κύστη. Εκεί μέσα

Διαβάστε περισσότερα

DAMAGE CONTROLL ORTHOPAEDICS

DAMAGE CONTROLL ORTHOPAEDICS DAMAGE CONTROLL ORTHOPAEDICS Damage Control «Η λιγότερο κατανοητή έννοια της δεκαετίας» Απλά σημαίνει: Εάν ο πολυτραυματίας ασθενής οδηγηθεί στο χειρουργείο πρέπει να γίνει κάτι για τα κατάγματα των μακρών

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές περιορισμού μετάγγισης αλλογενούς αίματος

Στρατηγικές περιορισμού μετάγγισης αλλογενούς αίματος Στρατηγικές περιορισμού μετάγγισης αλλογενούς αίματος Dr Φώτης Ι. Γκιρτοβίτης Αιματολόγος Επιμελητής Α ΕΣΥ - Κέντρο Αίματος ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ Σεμινάριο Αιμοδοσίας για νοσηλευτές και τεχνολόγους Η Αιμοδοσία το

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία με επείγουσα ανάγκη μετάγγισης

Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία με επείγουσα ανάγκη μετάγγισης Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία με επείγουσα ανάγκη μετάγγισης Κατανόηση ανοσοαιματολογικών προβλημάτων λόγω θετικής αμέσου Cooms από αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία ιαφορική διάγνωση Επιλογή μονάδων για επείγουσα

Διαβάστε περισσότερα

Κανένα για αυτήν την παρουσίαση. Εκπαιδευτικές-ερευνητικές-συμβουλευτικές επιχορηγήσεις την τελευταία διετία: Abbvie,Novartis, MSD, Angelini,

Κανένα για αυτήν την παρουσίαση. Εκπαιδευτικές-ερευνητικές-συμβουλευτικές επιχορηγήσεις την τελευταία διετία: Abbvie,Novartis, MSD, Angelini, Κανένα για αυτήν την παρουσίαση Εκπαιδευτικές-ερευνητικές-συμβουλευτικές επιχορηγήσεις την τελευταία διετία: Abbvie,Novartis, MSD, Angelini, 2 Κυκλοσπορίνη-θεραπευτικές ενδείξεις 3 Θεραπεία σοβαρών μορφών

Διαβάστε περισσότερα

EΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ Ε. ΛΥΔΑΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΕΣΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΠΑΓΝΗ 26/4/2015

EΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ Ε. ΛΥΔΑΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΕΣΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΠΑΓΝΗ 26/4/2015 EΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ Ε. ΛΥΔΑΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΕΣΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΠΑΓΝΗ 26/4/2015 Ερώτηση: 1. Οι επιπλοκές μετάγγισης παραγώγων αίματος είναι κάτι που μας απασχολεί στην νοσοκομειακή πραγματικότητα;

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ «Γ.Παπανικολάου»

Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ «Γ.Παπανικολάου» Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ «Γ.Παπανικολάου» Αίμα + επαγρύπνηση Σκοπός της αιμοεπαγρύπνησης είναι να εντοπίζονται και να αναλύονται όλα τα δυσμενή αποτελέσματα της μετάγγισης αίματος

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14 Αγγειοπλαστική Bypass Η αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νόσων περιλαμβάνει: φαρμακευτική αγωγή συστάσεις για αλλαγές στον τρόπο ζωής και τις

Διαβάστε περισσότερα

Ανοσοαιματολογία ΙΙΙ. Παρουσίαση Περιστατικών

Ανοσοαιματολογία ΙΙΙ. Παρουσίαση Περιστατικών Ανοσοαιματολογία ΙΙΙ Παρουσίαση Περιστατικών ΑΡΕΤΗ Ε. ΚΟΛΟΚΥΘΑ Βιοπαθολόγος, Διευθύντρια Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Γ.Ν.Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ», Πειραιάς Περίπτωση 1 Άνδρας ετών 83, κάταγμα, ορθοπεδική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Π.Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Διευθυντής: Καθηγητής κ. Γ. Ζωγράφος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παράγωγα αίματος: και συντήρησης - Έλεγχος ποιότητας. Λίλιαν Καβαλλιέρου - Σιώνη Υπηρεσία Αιμοδοσίας

Παράγωγα αίματος: και συντήρησης - Έλεγχος ποιότητας. Λίλιαν Καβαλλιέρου - Σιώνη Υπηρεσία Αιμοδοσίας Παράγωγα αίματος: Μορφές παραγώγων - Διαδικασίες παρασκευής και συντήρησης - Έλεγχος ποιότητας Λίλιαν Καβαλλιέρου - Σιώνη Υπηρεσία Αιμοδοσίας Γεν. Νοσοκομείο Μελισσίων Αμαλία Φλέμιγκ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων Λίγκα Μαρία

Αυτόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων Λίγκα Μαρία Αυτόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων Λίγκα Μαρία Αιματολόγος, Επιμελήτρια Β Αιματολογικό Τμήμα Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών Μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων (ΜΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΝΑ ΠΑΜΦΙΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΛΕΝΑ ΠΑΜΦΙΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΛΕΝΑ ΠΑΜΦΙΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Η ικανοποιητική διαδικασία ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ πρέπει να περιλαμβάνει: 1.Επιβεβαίωση ομάδας & Rhesus του ασθενούς 2. Screening αντισωμάτων του ορού του ασθενούς για την ανίχνευση

Διαβάστε περισσότερα

29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ

29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ 29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Η θρομβοεμβολική νόσος επιπλέκει 1/500-2000 κυήσεις. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος στη λοχεία. Τα αέρια αίματος δεν θεωρούνται ευαίσθητη ή ειδική εξέταση για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΑΔΟΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι, ΣΕΥΠ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α

ΚΑΠΑΔΟΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι, ΣΕΥΠ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α ΚΑΠΑΔΟΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι, ΣΕΥΠ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α Αίμα: Ένας ζωντανός ιστός σε υγρή κατάσταση με ιδιαίτερα σημαντικές λειτουργιές για τον έμβιο κόσμο: o Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της νοσηλεύτριας στη χορήγηση και διακίνηση παραγώγων αίματος

Ο ρόλος της νοσηλεύτριας στη χορήγηση και διακίνηση παραγώγων αίματος Ο ρόλος της νοσηλεύτριας στη χορήγηση και διακίνηση παραγώγων αίματος Διαδικασία μετάγγισης Συντήρηση εκτός αιμοδοσίας Μετάγγιση σε ιδιωτικές κλινικές Λουκοπούλου Ηλέκτρα Νοσηλεύτρια Ν.Υ. Αιμοδοσίας Π.Γ.Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της εκπαίδευσης στη διαχείρηση της αιμοθεραπείας.

Ο ρόλος της εκπαίδευσης στη διαχείρηση της αιμοθεραπείας. Ο ρόλος της εκπαίδευσης στη διαχείρηση της αιμοθεραπείας. Επίπεδο γνώσεων ειδικευομένων ιατρών: η Ελληνική Εμπειρία Ασπασία Αργυρού Αιματολόγος ΝΥ Αιμοδοσίας Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Αγιοι Ανάργυροι» Μετάγγιση αίµατος:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ Guidelines of American Heart Association/American Stroke Association 2013 EFNS Guidelines 2011 Royal College of Physicians National Clinical Guidelines

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ Οξείες και Επιβραδυνόμενες

ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ Οξείες και Επιβραδυνόμενες ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ Οξείες και Επιβραδυνόμενες Θεώνη Κανελλοπούλου Υπότροφος Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας ΝΥ Αιμοδοσίας και Κέντρο Αιμορροφιλικών ΓΝΑ Ιπποκράτειο Αθήνα, 02-10-2015 Εφημερία

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΙΜΑΤΟ ΟΣΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ

Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΙΜΑΤΟ ΟΣΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ 1 Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΙΜΑΤΟ ΟΣΙΑΣ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Σελ.65, Αιµατολογία Αιµοδοσία Ι ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Τα µεγάλα µονοκύτταρα ή µονοπύρηνα αποτελούν τα φαγοκύτταρα του οργανισµού,

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζετε για τις μεταγγίσεις των ερυθρών αιμοσφαιρίων

Γνωρίζετε για τις μεταγγίσεις των ερυθρών αιμοσφαιρίων Σκοπός του φυλλαδίου δεν είναι να αντικαταστήσει τις συμβουλές του γιατρού σας, ο οποίος σας εξέτασε και διέγνωσε την πάθησή σας. Μη διστάσετε να ρωτήσετε το γιατρό ή νοσηλευτή σας για ο,τιδήποτε που τυγχάνει

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία μας από τη χρήση ενδοαορτικού ασκού σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και σε καρδιογενή καταπληξία.

Η εμπειρία μας από τη χρήση ενδοαορτικού ασκού σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και σε καρδιογενή καταπληξία. Η εμπειρία μας από τη χρήση ενδοαορτικού ασκού σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και σε καρδιογενή καταπληξία. ΓΡΑΙΔΗΣ Χ., ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Δ., ΝΤΑΤΣΙΟΣ Α., ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ Β., ΨΗΦΟΣ Β., ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Γ., ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ Κ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Κάθε χρόνο περίπου 200.000 νέοι ασθενείς διαγιγνώσκονται με Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής. Είναι γνωστό επίσης, ότι η ρήξη του Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής οδηγεί σε ποσοστό τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Παπαγεωργίου Χρυσούλα Αναισθησιολόγος Εντατικολόγος Praticien Hospitalier, Centre Hospitalier Universitaire Tenon, Paris

Παπαγεωργίου Χρυσούλα Αναισθησιολόγος Εντατικολόγος Praticien Hospitalier, Centre Hospitalier Universitaire Tenon, Paris Παπαγεωργίου Χρυσούλα Αναισθησιολόγος Εντατικολόγος Praticien Hospitalier, Centre Hospitalier Universitaire Tenon, Paris Κολπική μαρμαρυγή και κίνδυνος θρομβωτικού επεισοδίου Εάν INR

Διαβάστε περισσότερα

Ανοσοαιματολογικός Έλεγχος Αιμοδοσίας

Ανοσοαιματολογικός Έλεγχος Αιμοδοσίας Ανοσοαιματολογικός Έλεγχος Αιμοδοσίας ( Βασικές Αρχές Εξετάσεις Ανοσοαιματολογίας ) ΑΡΕΤΗ ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Ν.Υ. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΤΖΑΝΕΙΟ 1 Ανοσοαιματολογία Βασικές Αρχές Η μελέτη των αντιγόνων που εκφράζονται

Διαβάστε περισσότερα

Περιστατικό επείγουσας διασταύρωσης με θετική άμεση Coombs λόγω πρόσφατης μετάγγισης (πολλαπλά αλλοαντισώματα).

Περιστατικό επείγουσας διασταύρωσης με θετική άμεση Coombs λόγω πρόσφατης μετάγγισης (πολλαπλά αλλοαντισώματα). Περιστατικό επείγουσας διασταύρωσης με θετική άμεση Coombs λόγω πρόσφατης μετάγγισης (πολλαπλά αλλοαντισώματα). Κατανόηση της διαφοράς μεταξύ θετικότητας αμέσου Coombs λόγω αυτοαντισώματος και θετικότητας

Διαβάστε περισσότερα

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος 1. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έναντι του υψηλού κόστους νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί να νοσηλευτεί ή να χειρουργηθεί 2. Αποτελεί συμπληρωματική

Διαβάστε περισσότερα

Καρβελάς Φώτης Δ/ντής Χειρουργικής κλινικής «Άγιος Ανδρέας»

Καρβελάς Φώτης Δ/ντής Χειρουργικής κλινικής «Άγιος Ανδρέας» Καρβελάς Φώτης Δ/ντής Χειρουργικής κλινικής «Άγιος Ανδρέας» Όσο πιο προσεκτικοί, ήπιοι και ευγενικοί είναι οι χειρουργικοί χειρισμοί, τόσο λιγότερος είναι ο μετεγχειρητικός πόνος του ασθενούς, πιο σύντομη

Διαβάστε περισσότερα

Το Soliris είναι πυκνό διάλυμα για την παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. Περιέχει τη δραστική ουσία εκουλιζουμάμπη.

Το Soliris είναι πυκνό διάλυμα για την παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. Περιέχει τη δραστική ουσία εκουλιζουμάμπη. EMA/669881/2015 EMEA/H/C/000791 Περίληψη EPAR για το κοινό εκουλιζουμάμπη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική αντιμετώπιση μη μικροκυτταρικού Ca πνεύμονα. Μαδέσης Αθανάσιος Επιμελητής Α Καρδιοθωρακοχειρουργικής

Χειρουργική αντιμετώπιση μη μικροκυτταρικού Ca πνεύμονα. Μαδέσης Αθανάσιος Επιμελητής Α Καρδιοθωρακοχειρουργικής Χειρουργική αντιμετώπιση μη μικροκυτταρικού Ca πνεύμονα Μαδέσης Αθανάσιος Επιμελητής Α Καρδιοθωρακοχειρουργικής Κλινικής Γ.Ν.Ν.Γ.Παπανικολάου Καρκίνος Πνεύμονα Πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο στις ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΤΗ Ε. ΚΟΛΟΚΥΘΑ Βιοπαθολόγος, ιευθύντρια Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Γ.Ν.Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ»

ΑΡΕΤΗ Ε. ΚΟΛΟΚΥΘΑ Βιοπαθολόγος, ιευθύντρια Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Γ.Ν.Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΑΡΕΤΗ Ε. ΚΟΛΟΚΥΘΑ Βιοπαθολόγος, ιευθύντρια Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Γ.Ν.Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» Αλλοαντίσωμα αντι-c και άμεση Coombs θετική μη εμπλεκόμενη στην ασυμβατότητα Αλλοαντίσωμα αντι-c και άμεση

Διαβάστε περισσότερα

Παράγωγα Αίματος Μορφές Διαδικασίες Παρασκευής και Συντήρησης Έλεγχος Ποιότητας

Παράγωγα Αίματος Μορφές Διαδικασίες Παρασκευής και Συντήρησης Έλεγχος Ποιότητας Παράγωγα Αίματος Μορφές Διαδικασίες Παρασκευής και Συντήρησης Έλεγχος Ποιότητας Δρ. Φίλιππος Ι. Κλωνιζάκης Αιματολόγος Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν.Θ «Άγιος Παύλος» Τί είναι τα παράγωγα αίματος Τα συστατικά του

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Δεδομένα στην Αγγειοχειρουργική στην Κύπρο - Ενδοφλεβική Θεραπεία με λέϊζερ Μέθοδος EVLA Η πιολιγότερο ανώδυνη ιατρική πρακτική για Κιρσούς

Νέα Δεδομένα στην Αγγειοχειρουργική στην Κύπρο - Ενδοφλεβική Θεραπεία με λέϊζερ Μέθοδος EVLA Η πιολιγότερο ανώδυνη ιατρική πρακτική για Κιρσούς Νέα Δεδομένα στην Αγγειοχειρουργική στην Κύπρο - Ενδοφλεβική Θεραπεία με λέϊζερ Μέθοδος EVLA Η πιολιγότερο ανώδυνη ιατρική πρακτική για Κιρσούς Πια είναι η καλύτερη μέθοδος θεραπείας; Κιρσοί είναι το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΚΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ DR. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΕΛΚΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ DR. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΛΚΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ DR. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Κατάκλιση ορίζεται η εξέλκωση του δέρματος εξαιτίας πίεσης σε διάφορες περιοχές του σώματος υπερκείμενες οστικών προεξοχών Συχνότητα εμφάνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝ Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ϊ Σ ΤΑΜ Ε Ν Η ΟΥ Ρ ΟΛΟ Γ Ι ΚΟΥ- Ο Γ ΚΟΛΟ Γ Ι ΚΟΥ Τ Μ Η Μ ΑΤΟ Σ ΑΝ Θ «Θ Ε ΑΓ Ε Ν Ε Ι Ο» ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Βασική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 2016 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Δ/ΝΤΡΙΑ: Dr Παπαδοπούλου Π. Τηλ. & fax επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζετε για το αίμα σας

Γνωρίζετε για το αίμα σας Σκοπός του φυλλαδίου δεν είναι να αντικαταστήσει τις συμβουλές του γιατρού σας, ο οποίος σας εξέτασε και διέγνωσε την πάθησή σας. Μη διστάσετε να ρωτήσετε το γιατρό ή νοσηλευτή σας για ο,τιδήποτε που τυγχάνει

Διαβάστε περισσότερα

Μπαλτατζή Λαμπρινή, Αναισθησιολόγος Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος, Γ.Ν. <Κωνσταντοπουλειο > Νέας Ιωνίας. Αθήνα.

Μπαλτατζή Λαμπρινή, Αναισθησιολόγος Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος, Γ.Ν. <Κωνσταντοπουλειο > Νέας Ιωνίας. Αθήνα. Μπαλτατζή Λαμπρινή, Αναισθησιολόγος Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος, Γ.Ν. Νέας Ιωνίας. Αθήνα. Βασικός στόχος, η σταθεροποίηση της κατάστασης της μητέρας. Ιατρός επειγόντων Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗ, ΠΛΥΣΙΜΟ, ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ, ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΛΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ) Αναστασία Λειβαδά Αιματολόγος Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Γ.Α.Ο.Ν.Α. «O Άγιος Σάββας» ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΙΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος Ερωτήσεις Αξιολόγησης Εργαστηριακού Μαθήματος Θέμα: «Κεντρική Φλεβική Πίεση» 1. Τι είναι η Κεντρική Φλεβική Πίεση (ΚΦΠ); Είναι η υδροστατική πίεση των μεγάλων φλεβών που είναι πλησιέστερα στην καρδιά,

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισµός Νόσου. 4. Συµπτωµατολογία / Κλινική εικόνα / Ευρήµατα (εργαστηριακά κ.α.)

1. Ορισµός Νόσου. 4. Συµπτωµατολογία / Κλινική εικόνα / Ευρήµατα (εργαστηριακά κ.α.) 1. Ορισµός Νόσου 2. Παθογένεια: η µελέτη της δηµιουργίας µιας παθολογικής κατάστασης, µια παθολογική κατάσταση σε συνάρτηση µε το αίτιο που την προκαλεί 3. Επιδηµιολογία: είναι η επιστηµονική µελέτη των

Διαβάστε περισσότερα

ηλικία περιεκτικότητα σε λίπος φύλο

ηλικία περιεκτικότητα σε λίπος φύλο ΥΓΡΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Το ύδωρ αποτελεί το 60% του βάρους σώματος α) από την ηλικία (νεογνά 75%) β) περιεκτικότητα σε λίπος (ο λιπώδης ιστός έχει μικρή περιεκτικότητα σε ύδωρ) γ) το φύλο ( το ύδωρ είναι λιγότερο

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις και αντιθέσεις στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική - η Αναισθησιολογική Άποψη Δρ. Ράνια Πατρώνη Δ/ντρια Αναισθησιολογίας ΠΓΝ Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» Λαπαροσκοπική Χειρουργική: Προτερήματα Προτερήματα:

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα σχετιζόμενα με την τυποποίηση αντιγόνων Ι

Προβλήματα σχετιζόμενα με την τυποποίηση αντιγόνων Ι Β Προβλήματα Φαινότυπος Β(Α): ασθενής αντίδραση με αντι-α, έντονη αντίδραση με αντι-β, και ο ορός αντιδρά με ερυθρά Α₁. Ο αντιορός Α περιέχει τον κλώνο ΜΗΟ4? Επίκτητος Β φαινότυπος: έντονη αντίδραση με

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδράσεις μετά μετάγγιση Άμεσες και απώτερες

Αντιδράσεις μετά μετάγγιση Άμεσες και απώτερες Αντιδράσεις μετά μετάγγιση Άμεσες και απώτερες Dr. Φώτης Γκιρτοβίτης Αιματολόγος Επιμελητής ΕΣΥ - Κέντρο Αίματος ΑΧΕΠΑ Σεμινάριο Αιμοδοσίας, 20-22 Σεπτεμβρίου 2012 Θεσσαλονίκη Η Μετάγγιση είναι θεραπεία

Διαβάστε περισσότερα