Οι μετακινήσεις των ψηφοφόρων προς την Ένωση Κέντρου στις βουλευτικές εκλογές του 1963 και του 1964 Θεόδωρος Χατζηπαντελής Ιωάννης Ανδρεάδης *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι μετακινήσεις των ψηφοφόρων προς την Ένωση Κέντρου στις βουλευτικές εκλογές του 1963 και του 1964 Θεόδωρος Χατζηπαντελής Ιωάννης Ανδρεάδης *"

Transcript

1 Οι μετακινήσεις των ψηφοφόρων προς την Ένωση Κέντρου στις βουλευτικές εκλογές του 1963 και του 1964 Θεόδωρος Χατζηπαντελής Ιωάννης Ανδρεάδης * Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η ανάλυση των μετακινήσεων των ψηφοφόρων προς την Ένωση Κέντρου που οδήγησαν από τη συντριβή των κεντρώων δυνάμεων στις βουλευτικές εκλογές του 1958, στο θρίαμβο της Ένωσης Κέντρου στις βουλευτικές εκλογές του Δεδομένης της ανυπαρξίας δημοσκοπήσεων, οι αναζητούμενες εκτιμήσεις μπορούν να αντληθούν από τα ίδια τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών με τη συνδρομή τεχνικών «οικολογικής ανάλυσης», δηλαδή τεχνικών που αποσκοπούν στην ανασύνθεση της ατομικής συμπεριφοράς από ομαδοποιημένα δεδομένα. Οι δραματικές εξελίξεις στο ερευνητικό πεδίο της οικολογικής ανάλυσης την τελευταία δεκαετία δίνουν τη δυνατότητα αξιόπιστων εκτιμήσεων και συμπερασμάτων. Με τα διαθέσιμα εργαλεία και χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα αποτελέσματα των εκλογών οι σύγχρονοι ερευνητές έχουν τη δυνατότητα να εκτιμήσουν τις μετακινήσεις των ψηφοφόρων τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο εκλογικών περιφερειών. Η δυνατότητα εκτιμήσεων σε τοπικό επίπεδο είναι πολύ σημαντική αφού ακόμα και οι δημοσκοπήσεις δεν προσφέρονται για παρόμοιες αναλύσεις λόγω του μικρού δείγματος. Από την ανάλυση προκύπτει ότι η Ένωση Κέντρου κατόρθωσε σε δύο συνεχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις να διεμβολίσει το κυρίαρχο δίπολο ΕΡΕ ΕΔΑ που είχε προκύψει μετά τις εκλογές του Στις εκλογές του 1963 μόνο έξι στους δέκα ψηφοφόρους της ΕΚ προερχόταν από το ευρύτερο κεντρώο χώρο. Τα αποτελέσματα του 1964 καταδεικνύουν ότι η ΕΚ, όχι μόνο κατόρθωσε να συγκρατήσει τα κέρδη που απέκτησε το 1963, αλλά διεύρυνε επιπλέον την επιρροή της στους χώρους των αντίπαλων παρατάξεων. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο σχηματισμός της Ένωση Κέντρου ανακοινώθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 1961 ταυτόχρονα με την προκήρυξη των βουλευτικών εκλογών του 1961, στις οποίες διεκδίκησε την προτίμηση των ψηφοφόρων μέσα από το συνασπισμό Ένωσης Κέντρου - Κόμματος Προοδευτικών και συγκέντρωσε το 33,65% των εγκύρων ψηφοδελτίων. Στις επόμενες δύο εκλογικές αναμετρήσεις (3 Νοεμβρίου 1963 και 16 Φεβρουαρίου 1964) η ΕΚ συμμετείχε ως αυτόνομος εκλογικός σχηματισμός και τα ποσοστά της αυξήθηκαν σε 42,04% και 52,72% αντίστοιχα. Ο στόχος της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των μετακινήσεων των πολιτών προς την ΕΚ στις βουλευτικές εκλογές του 1963 και του 1964 με σκοπό την ανάδειξη της ανατομίας της, όσον αφορά στην κομματική προέλευση των ψηφοφόρων της. Οι μετακινήσεις των ψηφοφόρων δεν είναι ομοιόμορφες σε όλες τις γεωγραφικές ενότητες και συνεπώς η ανατομία της ΕΚ διαφέρει από περιοχή σε περιοχή. 2. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Δεδομένα Η φύση των διαθέσιμων δεδομένων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την εξαγωγή συμπερασμάτων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο είναι εξαιρετικά περιορισμένη σε σχέση με τη μεγάλη ποικιλία ποσοτικών στοιχείων που υπάρχουν σε πιο πρόσφατες εκλογικές αναμετρήσεις. Η τεχνική των δημοσκοπήσεων μετά την έξοδο από την κάλπη (exit polls) αναπτύχθηκε από το στατιστικό Warren Mitofsky για λογαριασμό * Ο Θ. Χατζηπαντελής είναι καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Ο Ι. Ανδρεάδης είναι λέκτορας στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ.

2 του CBS News το και στην Ελλάδα μεταφέρθηκε αρκετά χρόνια αργότερα. Επίσης, δεν υπάρχουν δεδομένα άλλων δημοσκοπήσεων από τα οποία θα μπορούσαν να προκύψουν εκτιμήσεις για τις μετακινήσεις των ψηφοφόρων. Από την άλλη πλευρά, ο ερευνητής της περιόδου μπορεί να εκμεταλλευτεί τα αποτελέσματα των εκλογικών αναμετρήσεων, τα οποία δεν είναι λίγα, αν λάβει κανείς υπόψη του ότι είναι διαθέσιμα σε επίπεδο εκλογικού τμήματος. Έχοντας τόσο λεπτομερή καταγραφή των στοιχείων, ο ερευνητής μπορεί να επιλέξει την κατάλληλη χωρική μονάδα που θα χρησιμοποιήσει στην ανάλυση. Στην παρούσα εργασία για τις 51 από τις 55 εκλογικές περιφέρειες ως χωρικές μονάδες χρησιμοποιήθηκαν οι επαρχίες. Η επιλογή της επαρχίας ως χωρικής μονάδας προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα. Αρχικά, η επαρχία ορίζει ένα πιο λεπτομερή διαμερισμό του συνόλου των ψηφοφόρων από το διαμερισμό που ορίζουν οι εκλογικές περιφέρειες ή οι νομοί. Με το διαμερισμό στις επαρχίες, τα μέλη του κάθε υποσυνόλου που δημιουργείται έχουν μεταξύ τους μεγαλύτερη ομοιογένεια όσον αφορά στα κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά τους. Ωστόσο, ο διαμερισμός στις επαρχίες δεν είναι τόσο λεπτομερής ώστε να προκαλεί υπερβολικό όγκο δεομένων, ο οποίος θα καθιστούσε δυσχερή την ανάλυση. Τέλος, όσον αφορά στα πολιτικά χαρακτηριστικά των επαρχιών, όπως προκύπτει από την παρατήρηση των σταυρών των υποψηφίων αλλά και από κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις πολιτευτών που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας εργασίας, η δύναμη των πολιτευτών της περιόδου συχνά περιορίζεται στα όρια μίας επαρχίας και η εκλογική επιρροή τους μειώνεται αισθητά στις υπόλοιπες επαρχίες της εκλογικής περιφέρειας στην οποία είναι υποψήφιοι. Το φαινόμενο αυτό εν μέρει μπορεί να εξηγείται και από το ότι σε αρκετές εκλογικές αναμετρήσεις, στο χρονικό διάστημα που προηγήθηκε της υπό μελέτη περιόδου, πολλές από τις επαρχίες χρησιμοποιήθηκαν ως εκλογικές περιφέρειες. Από την άλλη πλευρά, ορισμένες περιοχές θεωρήθηκαν ιδιαίτερα πολυπληθείς και αρκετά ανομοιογενείς για να αποτελέσουν μία ενιαία χωρική ενότητα. Έτσι, ο Δήμος Αθηναίων χωρίστηκε στα 7 Δημοτικά Διαμερίσματα όπως αυτά ισχύουν σήμερα και το υπόλοιπο του πρώην Δήμου Αθηναίων χωρίστηκε στους 46 Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως αυτοί ίσχυαν στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Για την Α εκλογική περιφέρεια Πειραιώς διατηρήθηκε ο διαμερισμός που παρουσιάζεται στα επίσημα αποτελέσματα των εκλογών, δηλαδή οι χωρικές ενότητες που χρησιμοποιήθηκαν είναι: ο Δήμος Πειραιά, ο Δήμος Σπετσών και οι Επαρχίες Αιγίνης, Κυθήρων, Τροιζηνίας και Ύδρας. Τέλος, το υπόλοιπο του πρώην Δήμου Πειραιά χωρίστηκε στους 7 Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως αυτοί ίσχυαν στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι στην παρούσα ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 209 χωρικές ενότητες. Σημειώνεται ότι από τη μελέτη παρελήφθησαν οι εκλογές του 1961 οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως εκλογές «βίας και νοθείας». Και μόνο η παρατήρηση της δύναμης της Ενιαίας Δημοκρατικής Αριστεράς (κατά εκλογική ενότητα) από το 1958 μέχρι το 1963 αποτελεί ένδειξη της προβληματικής αποτύπωσης της δύναμης των κομμάτων στις βουλευτικές εκλογές του Για το λόγο αυτό στη παρούσα μελέτη από τη δεκαετία του 1960 χρησιμοποιήθηκαν μόνο τα αποτελέσματα των βουλευτικών 1 W. J. Mitofsky, «Voter News Service After The Fall», Public Opinion Quarterly, 67, 2003, σ Η. Νικολακόπουλος, Η καχεκτική δημοκρατία : κόμματα και εκλογές, , Πατάκης, σ

3 εκλογών του 1963 και του 1964 και ως σημείο αναφοράς της δύναμης των πολιτικών κομμάτων χρησιμοποιήθηκαν τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών του Μέθοδοι και Τεχνικές Η δυσκολία της διερεύνησης των μετακινήσεων ή των συσπειρώσεων έγκειται στη φύση των δεδομένων. Οι τεχνικές που παρουσιάζονται παρακάτω έχουν ως στόχο την ανασύνθεση της ατομικής εκλογικής συμπεριφοράς από ομαδοποιημένα δεδομένα (αποτελέσματα ανά εκλογική ενότητα). Για παράδειγμα, με δεδομένα τα ποσοστά της ΕΔΑ σε κάθε χωρική ενότητα στις βουλευτικές εκλογές του 1958 και του 1963, γίνεται προσπάθεια να εκτιμηθεί η συσπείρωση των ψηφοφόρων της ΕΔΑ, ή τα κέρδη της ΕΔΑ από τους ψηφοφόρους των άλλων κομμάτων. 70% 60% 50% Ποσοστά Ε Α % 30% 20% 10% 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% -10% Ποσοστά Ε Α 1958 Διάγραμμα 1 Γραμμική Παλινδρόμηση για τα ποσοστά της ΕΔΑ Η γραμμική παλινδρόμηση 3 (μοντέλο Goodman) αποτέλεσε τη συχνότερα χρησιμοποιούμενη τεχνική μέχρι τη δεκαετία του Στο Διάγραμμα 1 παρουσιάζεται η γραμμική παλινδρόμηση για την ΕΔΑ στις εκλογές του 1958 και του Κάθε σημείο του διαγράμματος αντιστοιχεί σε μία χωρική ενότητα και ορίζεται από το ζεύγος τιμών που αντιστοιχούν στα ποσοστά της ΕΔΑ στις προαναφερθείσες εκλογικές αναμετρήσεις. Η γραμμή του διαγράμματος περιγράφει την εκτίμηση που προκύπτει από το μοντέλο του Goodman. Σύμφωνα με το μοντέλο, η συσπείρωση των ψηφοφόρων της ΕΔΑ είναι της τάξης του 62,66%. Το μοντέλο του Goodman έχει δεχτεί κριτική από την επιστημονική κοινότητα για διάφορους λόγους. Συχνά οι εκτιμήσεις του μοντέλου δεν 3 L.A. Goodman, «Ecological Regressions and Behavior of Individuals», American Sociological Review, 18, 1953, σ

4 βρίσκονται στο σύνολο των εφικτών τιμών 4, δηλαδή βρίσκονται εκτός του διαστήματος [0, 1] στο οποίο θα έπρεπε να ανήκουν ως ποσοστά. Αυτό συμβαίνει και στο παράδειγμα του διαγράμματος (Διάγραμμα 1) στο οποίο φαίνεται ότι οι ψηφοφόροι των άλλων κομμάτων στις εκλογές του 1958, ψήφισαν την ΕΔΑ σε ποσοστό -1,31%. Για το πρόβλημα αυτό έχουν προταθεί διάφορες διορθώσεις και τροποποιήσεις του μοντέλου έτσι ώστε οι εκτιμήσεις να ανήκουν διάστημα [0, 1] 56. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει απάντηση για το κυριότερο μειονέκτημα του μοντέλου. Η γραμμική παλινδρόμηση βασίζεται στην υπόθεση ότι η συμπεριφορά των ψηφοφόρων είναι κοινή σε όλες τις χωρικές ενότητες. Η υπόθεση αυτή δεν μπορεί να υποστηριχθεί, καθώς όπου υπάρχουν δεδομένα σε ατομικό επίπεδο, αυτά συνηγορούν υπέρ του αντίθετου συμπεράσματος. Μία άλλη μέθοδος που χρησιμοποιείται σε ομαδοποιημένα δεδομένα είναι η μέθοδος των φραγμάτων 7. Η μέθοδος αυτή δεν δίνει εκτιμήσεις, αλλά είναι ιδιαίτερα χρήσιμη γιατί προσφέρει άνω και κάτω φράγματα για τα ζητούμενα ποσοστά. Τα φράγματα αυτά ορίζουν ένα διάστημα το οποίο συχνά είναι αρκετά στενότερο από το διάστημα [0, 1] των εφικτών τιμών, και με αυτό τον τρόπο ο ερευνητής έχει μία καλύτερη εικόνα για το που κοντά βρίσκονται οι ζητούμενες ποσότητες. Για παράδειγμα, στην Επαρχία Σφακίων η Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση στις εκλογές του 1958 έλαβε ποσοστό 61,41% το οποίο έπεσε στο 51,42% στις εκλογές του Τα δεδομένα αυτά μπορούν να απεικονιστούν σε ένα πίνακα διπλής εισόδου όπως ο Πίνακας 1. Πίνακας 1 Ποσοστά ΕΡΕ 1958 και 1963 στην Επαρχία Σφακίων ΕΡΕ 1958: 0,6141 ΑΛΛΟ 1958: 0,3859 ΕΡΕ 1963: 0,5142 ΑΛΛΟ 1963: 0,4858 Οι ζητούμενες άγνωστες ποσότητες αντιστοιχούν στα τέσσερα κενά κελιά του παραπάνω πίνακα. Επειδή όμως τα αθροίσματα (τα περιθώρια κελιά) είναι γνωστά και κάθε γραμμή ή στήλη του πίνακα αντιστοιχεί σε μία γραμμική εξίσωση με δύο αγνώστους, αρκεί κανείς να εκτιμήσει μόνο μία από τις τέσσερις άγνωστες ποσότητες και αυτομάτως, χρησιμοποιώντας τις γραμμικές εξισώσεις, μπορεί να εκτιμήσει και τις υπόλοιπες τρεις. Για παράδειγμα, αν συμβολίσουμε με b b το ποσοστό των ψηφοφόρων της ΕΡΕ του 1958 που ξαναψήφισαν ΕΡΕ το 1963 (δηλαδή την ποσότητα που αντιστοιχεί στο κελί της πρώτης γραμμής και της πρώτης στήλης) και με b w το ποσοστό των ψηφοφόρων που στις εκλογές του 1958 δεν είχαν ψηφίσει ΕΡΕ αλλά την ψήφισαν το 1963 (δηλαδή την ποσότητα που αντιστοιχεί στο κελί της δεύτερης γραμμής και της πρώτης στήλης), τότε μεταξύ τους υπάρχει η εξής γραμμική σχέση: 4 W.S. Robinson, «Ecological Correlations and the Behavior of Individuals», American Sociological Review, 15, 1950, O.D. Duncan B. Davis, «An Alternative to Ecological Correlation», American Sociological Review, 18, 1953, σ L.A. Goodman, «Some Alternatives to Ecological Correlation», The American Journal of Sociology, 64, 1959, σ Θ. Χατζηπαντελής - Ι. Ανδρεάδης, Μαθηματικά στις Πολιτικές Επιστήμες, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 2005.

5 b w 0,5142 0,6141 = b 0,3859 0,3859 Συνεπώς, αν εκτιμηθεί η συσπείρωση της ΕΡΕ (η ποσότητα b b ), με τη χρήση της παραπάνω εξίσωσης, γίνεται γνωστό και το ποσοστό των κερδών της ΕΡΕ (η ποσότητα b w ). Για τη συσπείρωση της ΕΡΕ μπορούν ακόμα να διατυπωθούν οι παρακάτω προτάσεις: 1. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι όλοι οι ψηφοφόροι της ΕΡΕ στις εκλογές του 1963 προέρχονται αποκλειστικά από το σύνολο των ψηφοφόρων της ΕΡΕ το 1958, η συσπείρωση της ΕΡΕ δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από το λόγο των δύο ποσοστών, δηλαδή η συσπείρωση της ΕΡΕ στην επαρχία Σφακίων έχει ως άνω φράγμα την τιμή 0, Για το κάτω φράγμα της συσπείρωσης της ΕΡΕ αρκεί κανείς να υποθέσει ότι στις εκλογές του 1963 η ΕΡΕ κέρδισε το σύνολο των ψηφοφόρων που είχαν επιλέξει κάτι άλλο στις εκλογές του Ακόμα και αν ίσχυε αυτή η υπόθεση, θα υπήρχε μία διαφορά από το 0,3859 έως το 0,5142 που θα έπρεπε να καλυφθεί από τους ψηφοφόρους της ΕΡΕ του Κάνοντας του υπολογισμούς, η τιμή του κάτω φράγματος της συσπείρωσης της ΕΡΕ είναι 0,2089. Η γραμμική εξίσωση και τα φράγματα που βρέθηκαν παραπάνω μπορούν να παρασταθούν από ένα ευθύγραμμο τμήμα μέσα στο μοναδιαίο τετράγωνο. Αυτό το ευθύγραμμο τμήμα ορίζει το σύνολο των διατεταγμένων ζευγών που αντιστοιχούν στις εφικτές τιμές για τις ποσότητες b b και b w. Ένα αντίστοιχο ευθύγραμμο τμήμα μπορεί να βρεθεί για κάθε χωρική ενότητα και το σύνολό τους να παρασταθεί σε ένα κοινό διάγραμμα, το οποίο ονομάζεται διάγραμμα τομογραφίας και δίνει τη μέγιστη δυνατή πληροφορία για το σύνολο των διαθέσιμων δεδομένων. Η σημαντικότερη εξέλιξη των τελευταίων ετών στη μεθοδολογία της εξαγωγής συμπερασμάτων από ομαδοποιημένα δεδομένα έχει να κάνει με την αντικατάσταση της υπόθεσης του μοντέλου Goodman περί της ίδιας συμπεριφοράς των ψηφοφόρων σε όλες τις χωρικές ενότητες, από μία πιο χαλαρή υπόθεση. Με τη νέα υπόθεση διατυπώνεται ότι η συμπεριφορά των ψηφοφόρων σε μία χωρική ενότητα θα έχει κάποια κοινά χαρακτηριστικά με την συμπεριφορά των ψηφοφόρων στις υπόλοιπες χωρικές ενότητες, όμως δεν θα είναι ακριβώς η ίδια παντού. Η υπόθεση αυτή μοντελοποιείται με την προσαρμογή μίας διδιάστατης κανονικής κατανομής στα δεδομένα του διαγράμματος τομογραφίας. Για τις συσπειρώσεις και τα κέρδη της ΕΡΕ το 1963 σε σχέση με το 1958, το διάγραμμα τομογραφίας και η γραφική αναπαράσταση των 50% και 95% διαστημάτων εμπιστοσύνης της προσαρμοσμένης διδιάστατης κανονικής κατανομής παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 2. Η τομή της κανονικής κατανομής με καθένα από τα ευθύγραμμα τμήμα μπορεί να δώσει τις εκτιμήσεις για τις ζητούμενες ποσότητες της αντίστοιχης χωρικής μονάδας. Οι εκτιμήσεις που παρουσιάζονται στις επόμενες ενότητες προέκυψαν από αυτή τη μέθοδο (βλ. αναλυτικότερα G. King 8 ). Η μέθοδος έχει εφαρμοστεί με επιτυχία για την ανάλυση πρόσφατων εκλογικών αναμετρήσεων 9 και b 8 G. King: A solution to the ecological inference problem : reconstructing individual behavior from aggregate data, Princeton University Press, Ι. Ανδρεάδης, «Αποχή στις Βουλευτικές Εκλογές και στις Ευρωεκλογές 2004», Πολιτική Επιστήμη, 2005, 1 σ.76-88

6 έδωσε εκτιμήσεις που συμφωνούν με τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων μετά την έξοδο από την κάλπη 10. b w 95% 50% Διάγραμμα 2 Διάγραμμα τομογραφίας για την ΕΡΕ 3. ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 1963 b b Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις για τις συσπειρώσεις των υπολοίπων κομμάτων και οι μετακινήσεις προς την Ένωση Κέντρου ανά χωρική ενότητα όπως προέκυψαν από την εφαρμογή μίας κατάλληλης για το πρόβλημα προσαρμογής της μεθόδου του King στα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών του 1958 και του Στη συνέχεια παρουσιάζεται η ανατομία της Ένωσης Κέντρου το 1963 όσον αφορά στην κομματική προέλευση των ψηφοφόρων της. Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται σε θεματικούς χάρτες. Για την ευκρινέστερη απεικόνιση στους χάρτες, ορισμένες από την χωρικές ενότητες που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση ομαδοποιήθηκαν και παρουσιάζονται ως μία ενιαία χωρική ενότητα. Αυτό συμβαίνει για τις ενότητες του Δήμου Αθηναίων, του υπόλοιπου του πρώην Δήμου Αθηναίων και του υπόλοιπου του πρώην Δήμου Πειραιώς. Το ποσοστό της συσπείρωσης της ΕΡΕ στην επικράτεια είναι της τάξης του 85%. Το ποσοστό αυτό διαφέρει ανάμεσα στις χωρικές ενότητες όπως φαίνεται στο Χάρτη Θ. Χατζηπαντελής - Ι. Ανδρεάδης, «Η ανάλυση των εκλογικών αποτελεσμάτων. Η περίπτωση του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Το προφίλ των ψηφοφόρων του ΛΑ.Ο.Σ.», Τριάντα Χρόνια Δημοκρατία: το Πολιτικό Σύστημα της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας , Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, Τόμος Α, 2004 σ

7 Τα χαμηλότερα ποσοστά συσπείρωσης της ΕΡΕ εμφανίζονται κυρίως σε ορισμένες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, σε μία ζώνη της Στερεάς Ελλάδας από την επαρχία Θηβών μέχρι της επαρχία Παρνασσίδος, στα περισσότερα νησιά των Δωδεκανήσων και σε αρκετές επαρχίες της Κρήτης. Το απολύτως ελάχιστο ποσοστό συσπείρωσης της ΕΡΕ παρατηρείται στην επαρχία Αποκορώνου (κάτω από 40%) το οποίο εξηγείται από την μετακίνηση από την ΕΡΕ στην ΕΚ του ισχυρού πολιτευτή της συγκεκριμένης επαρχίας κ. Γ. Μιχελογιάννη του οποίου η δύναμη ανερχόταν περίπου στο 40% των εγκύρων ψηφοδελτίων της επαρχίας 11. Ένα άλλο αποτέλεσμα που ίσως προκαλεί εντύπωση είναι αυτό της επαρχίας Ολυμπίας, όπου το ποσοστό συσπείρωσης της ΕΡΕ πέφτει κάτω από 70% ενώ στις υπόλοιπες επαρχίες της Πελοποννήσου η συσπείρωση της ΕΡΕ κυμαίνεται από 84% μέχρι 97%. Το αποτέλεσμα αυτό αιτιολογείται επίσης από μετακινήσεις πολιτευτών. Οι κ. Χ. Πιπιλής και Ι. Σπηλιόπουλος που ήταν υποψήφιοι με την ΕΡΕ στις εκλογές του 1958, το 1963 ήταν υποψήφιοι με το Κόμμα Προοδευτικών. Η ΕΔΑ έχασε περίπου τον ένα στους δύο ψηφοφόρους της. Η κατανομή των συσπειρώσεων παρουσιάζεται στο Χάρτη 2. Οι μόνες επαρχίες όπου η ΕΔΑ κατόρθωσε να συγκρατήσει περισσότερους από 3 στους 4 ψηφοφόρους της είναι οι επαρχίες Σάμου, Μυτιλήνης, Πλωμαρίου, Λευκάδος, Θάσου, Σελίνου και Ικαρίας. Η ΕΚ συγκέντρωσε περίπου το 83% των ψηφοφόρων του Κόμματος Φιλελευθέρων. Όπως φαίνεται στο Χάρτη 3 μόνο σε 25 επαρχίες η ΕΚ συγκέντρωσε λιγότερους από 7 στους 10 ψηφοφόρους του ΚΦ. Το μικρότερο ποσοστό εμφανίζεται στην Τήνο όπου ο ισχυρός τοπικός πολιτευτής Ν. Αλαβάνος μετακινήθηκε από το ΚΦ στο Κόμμα Προοδευτικών. Μικρά είναι τα ποσοστά και στους νομούς Λακωνίας και Μεσσηνίας όπου το ΚΠ κατόρθωσε να παρουσιαστεί ως αξιόλογος εκφραστής του χώρου ανάμεσα στην ΕΡΕ και την ΕΔΑ με τη βοήθεια μετακινήσεων πολιτευτών. Συγκεκριμένα στο νομό Λακωνίας οι κ. Γ. Γραφάκος και Ε. Κοκολάκης που ήταν πρώτοι σε σταυρούς το 1958 με την Ένωση Λαϊκού Κόμματος και την Προοδευτική Αγροτική Δημοκρατική Ένωση αντίστοιχα, το 1963 ήταν υποψήφιοι με το ΚΠ, ενώ στο νομό Μεσσηνίας έχουμε τη μετακίνηση του κ. Ι. Μπούτου από το ΚΦ στο ΚΠ. Τέλος, χαμηλό είναι το ποσοστό και στην επαρχία Δωρίδος, όπου ο πολιτευτής Κ. Λιδωρίκης με το ΚΦ το 1958, συμμετείχε στις εκλογές του 1963 ως ανεξάρτητος. Από την Προοδευτική Αγροτική Δημοκρατική Ένωση η ΕΚ συγκέντρωσε το 72,74% των ψηφοφόρων. Οι περισσότερες από τις επαρχίες του Χάρτη 4 όπου τα ποσοστά είναι μειωμένα συνδέονται με πολιτευτές που το 1958 ήταν υποψήφιοι με την ΠΑΔΕ (ένωση κομμάτων στην οποία συμμετείχε το ΚΠ) και το 1963 ήταν υποψήφιοι του ΚΠ. Εξαιρέσεις αποτελούν οι πολιτευτές της ΠΑΔΕ κ. Δ. Καρρέρ που συμμετείχε στις εκλογές του 1963 ως ανεξάρτητος υποψήφιος Ζακύνθου και κ. Α. Γκελεστάθης του νομού Φωκίδος που μετακινήθηκε στην ΕΡΕ. Η ΕΚ όχι μόνο συγκέντρωσε ένα μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων του χώρου που κάλυπταν το ΚΦ και η ΠΑΔΕ αλλά κατόρθωσε να κερδίσει ένα αξιόλογο κομμάτι των ψηφοφόρων από το υπόλοιπο πολιτικό φάσμα. Στο Χάρτη 5 παρουσιάζονται τα ποσοστά των μετακινήσεων από την ΕΡΕ προς την ΕΚ. Το συνολικό ποσοστό των μετακινήσεων 11 Τα στοιχεία για τη δύναμη των πολιτευτών της περιόδου και για το ρόλο που έπαιξαν οι μετακινήσεις τους από ένα πολιτικό κόμμα στις εκλογές του 1958 σε κάποιο άλλο πολιτικό κόμμα στις εκλογές του 1963, προκύπτουν από τη συγκριτική μελέτη των πινάκων που παρουσιάζονται στα επίσημα αποτελέσματα των αντίστοιχων εκλογικών αναμετρήσεων.

8 είναι της τάξης του 13%. Το φαινόμενο των μετακινήσεων παρουσιάζεται πιο έντονο στις περισσότερες επαρχίες της Κρήτης, και σε τρεις ακόμα συνεκτικές ζώνες: η μία βρίσκεται στο νότιο κομμάτι της Στερεάς Ελλάδας, η δεύτερη καλύπτει ένα μεγάλο μέρος της Θεσσαλίας, και κομμάτια της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας και η τρίτη εκτείνεται στο δυτικό κομμάτι της Ελλάδας. Οι ψηφοφόροι της ΕΔΑ μετακινήθηκαν προς την ΕΚ σε ποσοστό 38%. Ιδιαίτερα υψηλές τιμές μετακινήσεων που φτάνουν μέχρι και το 82% εμφανίζονται στο Χάρτη 6, οι οποίες όμως ερμηνεύονται εύκολα. Οι υψηλότερες τιμές εμφανίζονται στις επαρχίες του νομού Θεσπρωτίας όπου η ΕΔΑ δεν είχε υποψηφίους και στις Σπέτσες όπου ο κ. Α. Βουλοδήμος, που με βάση τους σταυρούς του αντιπροσώπευε το 96% της δύναμης της ΕΔΑ στις Σπέτσες το 1958, μετακινήθηκε στην ΕΚ. Τέλος, από την Ένωση Λαϊκού Κόμματος προς την ΕΚ μετακινήθηκε ένα ποσοστό της τάξης του 28% (Χάρτης 7). Οι επαρχίες όπου η ΕΛΚ είχε ένα αξιόλογο ποσοστό είναι ελάχιστες εκτός Πελοποννήσου, οπότε το ενδιαφέρον για τις μετακινήσεις προς την ΕΚ περιορίζεται μόνο στην Πελοπόννησο. Σημαντική είναι η αντίθεση των νομών Λακωνίας και Μεσσηνίας όπου έχουμε τις προαναφερθείσες μετακινήσεις πολιτευτών προς το ΚΠ και των υπολοίπων νομών όπου αρκετοί πολιτευτές της ΕΛΚ μετακινήθηκαν στην ΕΚ (Ι. Δημητρίου στο νομό Κορινθίας, Σ. Στεφανόπουλος, Γ. Στεφανόπουλος και Δ. Χειμώνας στο νομό Ηλείας, Γ. Στασινόπουλος στο νομό Αρκαδίας). Οι ψηφοφόροι της ΕΛΚ στο νομό Αχαΐας είχαν να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο από τις σημαντικότερες πολιτικές προσωπικότητες της εποχής: τον αρχηγό της ΕΚ Γ. Παπανδρέου και τον Π. Κανελλόπουλο, αρχηγό (μαζί με το Κ. Τσαλδάρη) της ΕΛΚ το 1958 και υποψήφιο της ΕΡΕ το Σε αυτή την ιδιότυπη μάχη φαίνεται ότι η ΕΚ κερδίζει στην επαρχία Αιγιαλείας, ενώ η ΕΡΕ εμφανίζει τα περισσότερα κέρδη στην επαρχία Καλαβρύτων. Με την παρατήρηση των εκτιμήσεων από άλλη οπτική γωνία είναι δυνατόν να κατασκευαστεί ο Πίνακας 2 στον οποίο παρουσιάζεται τι είχαν επιλέξει στις εκλογές του 1958 οι ψηφοφόροι που στις εκλογές του 1963 ψήφισαν την ΕΚ. Στον πίνακα φαίνεται ότι στους 100 ψηφοφόρους της ΕΚ το 1963, περίπου 41 προέρχονται από το ΚΦ, 23 μετακινήθηκαν από την ΕΔΑ, 18 είχαν επιλέξει την ΠΑΔΕ, 14 μετακινήθηκαν από την ΕΡΕ και 3 από την ΕΛΚ. Η κατανομή αυτή διαφέρει σημαντικά ανάμεσα στις επαρχίες. Για παράδειγμα στην επαρχία Νέστου περίπου το 80% της δύναμης της ΕΚ ήταν ψηφοφόροι της ΠΑΔΕ, ενώ στην επαρχία Σητείας περίπου το ίδιο ποσοστό της δύναμης της ΕΚ προέρχεται από το ΚΦ. Ωστόσο με τη βοήθεια στατιστικών μεθόδων ομαδοποίησης 12 μπορούν να βρεθούν υποσύνολα επαρχιών τα οποία αποτελούνται από επαρχίες με κοινά χαρακτηριστικά. Οι ομαδοποίηση των συγγενικών επαρχιών οδήγησε σε πέντε υποσύνολα επαρχιών τα οποία παρουσιάζονται στο χάρτη (Χάρτης 8). Οι περισσότερες επαρχίες (111) ομαδοποιήθηκαν σε ένα υποσύνολο του οποίου χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι η σημαντική συμμετοχή του ΚΦ στη δύναμη της ΕΚ. Το υποσύνολο αυτό περιλαμβάνει το σύνολο σχεδόν των επαρχιών της Κρήτης, τις περισσότερες επαρχίες της Πελοποννήσου, μια ζώνη που ορίζεται περίπου από τον άξονα που συνδέει την επαρχία Παρνασσίδος με την επαρχία Φλώρινας και εκτείνεται στο δυτικό τμήμα της Ελλάδας, και αρκετές άλλες διάσπαρτες επαρχίες. Το δεύτερο σε πλήθος υποσύνολο αποτελείται από 30 επαρχίες και χαρακτηρίζεται από την έντονη πολυσυλλεκτικότητα της ΕΚ σε αυτές. Οι περισσότερες από αυτές τις επαρχίες 12 B.S. Everitt S. Landau M. Leese, Cluster Analysis, Arnold ; Oxford University Press, 2001

9 βρίσκονται σε δύο ζώνες: η πρώτη ζώνη είναι μη συνεκτική και καλύπτει ένα μεγάλο κομμάτι την περιοχής από την επαρχία Ορεστιάδας μέχρι την επαρχία Έδεσσας. Η δεύτερη ζώνη καλύπτει μέρος της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας. Το τρίτο υποσύνολο αποτελείται από 6 χωρικές ενότητες στις οποίες το 1958 οι κεντρώες δυνάμεις είχαν σημαντικά μικρότερη παρουσία από τη δύναμη της ΕΚ το Στις ενότητες αυτές η ΕΚ στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό σε μετακινήσεις από την ΕΡΕ και την ΕΔΑ. Οι χωρικές ενότητες αυτές είναι: οι Σπέτσες, η Θάσος και οι επαρχίες Πιερίας, Ελασσόνας, Λάρισας και Αγιάς. Τρεις επαρχίες της Πελοποννήσου (Ηλείας, Ολυμπίας και Κορινθίας) αποτελούν ξεχωριστή ομάδα γιατί σε αυτές η δύναμη της ΕΚ στηρίχθηκε όχι μόνο στο ΚΦ αλλά και στις μετακινήσεις από την ΕΛΚ. Τέλος, ξεχωριστή ομάδα αποτελούν οι επαρχίες Παγγαίου και Νέστου όπου το μεγαλύτερο μέρος των ψηφοφόρων της ΕΚ προέρχεται από την ΠΑΔΕ. Πίνακας 2 Κομματική προέλευση των ψηφοφόρων της ΕΚ το 1963 Κομματική Προέλευση (Τι επέλεξαν στις εκλογές του 1958) Ποσοστό της ΕΚ το 1963 Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση 13,83% Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά 22,70% Κόμμα Φιλελευθέρων 40,56% Προοδευτική Αγροτική Δημοκρατική Ένωση 18,13% Ένωση Λαϊκού Κόμματος 3,33% 4. ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 1964 Σε διάστημα περίπου τριών μηνών από τις εκλογές του 1963 η ΕΚ κατόρθωσε στις βουλευτικές εκλογές του 1964 να αυξήσει την εκλογική της δύναμη κατά 10 περίπου ποσοστιαίες μονάδες. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα είχε αποχωρήσει από την αρχηγία της ΕΡΕ, αλλά και από την Ελλάδα, ο κ. Κ. Καραμανλής. Από την άλλη πλευρά η ΕΔΑ ακολούθησε στις εκλογές του 1964 την τακτική του «εκλογικού ελιγμού» παρουσιάζοντας υποψηφίους μόνο στις 31 από τις 55 εκλογικές περιφέρειες. Αυτά τα δύο γεγονότα έπαιξαν το ρόλο τους στην αύξηση της δύναμης της ΕΚ, αλλά, όπως προκύπτει και από τις χωρικές διαφοροποιήσεις των μετακινήσεων προς την ΕΚ που παρουσιάζονται σε αυτή την ενότητα, σημαντικό ρόλο έπαιξε και το θετικό κλίμα για την ΕΚ του οποίου η ένταση διέφερε ανάμεσα στις χωρικές ενότητες. Στο Χάρτη 9 παρουσιάζονται η συσπειρώσεις της ΕΚ ανά χωρική ενότητα. Με γραμμοσκίαση εμφανίζονται οι 61 από τις 152 χωρικές ενότητες του χάρτη στις οποίες η ΕΔΑ δεν παρουσίασε υποψήφιο. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η μέση τιμή των συσπειρώσεων της ΕΚ στις ενότητες που η ΕΔΑ δεν παρουσίασε υποψήφιο είναι 99,10%, ενώ στις υπόλοιπες ενότητες το αντίστοιχο ποσοστό εκτιμάται στην τιμή 98,62. Αυτή η διαφορά θα μπορούσε να ερμηνευθεί σαν ένα πρώτο κέρδος της ΕΚ από τον εκλογικό ελιγμό της ΕΔΑ, δηλαδή θα μπορούσε να πει κανείς ότι στις ενότητες του εκλογικού ελιγμού και εξαιτίας αυτού, η ΕΚ κατόρθωσε να συγκρατήσει το 0,5% της δύναμής της που πιθανόν να είχε μετακινηθεί προς την ΕΔΑ, αν είχε αυτήν την επιλογή. Η μέση τιμή των συσπειρώσεων της ΕΡΕ είναι της τάξης του 81%. Δραματική είναι η πτώση της ΕΡΕ στην Κρήτη όπου οι συσπειρώσεις της ΕΡΕ είναι μικρότερες του 60% σε αρκετές επαρχίες. Από τις χαμηλότερες τιμές συσπειρώσεων εμφανίζονται και

10 στις επαρχίες της εκλογικής περιφέρειας Λέσβου, όπου ο βασικότερος υποψήφιος της ΕΡΕ Π. Ξενοδοχειάρης, ο οποίος ήταν πρώτος σε σταυρούς με το ΚΦ στις εκλογές του 1958 και με την ΕΡΕ το 1963, απεβίωσε λίγο πριν από τις εκλογές του 1964, ενώ έτερος πολιτευτής της ΕΡΕ στις εκλογές του 1963, ο κ. Ε. Δαγκλής, το 1964 παρουσιάστηκε ως ανεξάρτητος 13. Η κατανομή των συσπειρώσεων της ΕΡΕ στις χωρικές ενότητες παρουσιάζεται στο Χάρτη 10. Οι συσπειρώσεις της ΕΔΑ στις περιοχές όπου παρουσίασε υποψηφίους είναι της τάξης του 86% (Χάρτης 11). Η σημαντικότερη πτώση παρατηρείται στην επαρχία Σελίνου, όπου ο πολιτευτής της ΕΔΑ Α. Αρχοντάκης, ο οποίος βάσει των σταυρών του αντιπροσώπευε το 90% των ψήφων της ΕΔΑ το 1963, στις εκλογές του 1964 δεν ήταν υποψήφιος. Το Κόμμα Προοδευτικών κατόρθωσε να συγκρατήσει τους μισούς περίπου ψηφοφόρους του (Χάρτης 12). Οι σημαντικότερες απώλειες παρουσιάζονται στη Λήμνο, όπου ο πολιτευτής με το ΚΠ κ. Ι. Σαββούρας, ο οποίος αντιπροσώπευε το 92% της δύναμης του ΚΠ το 1963, στις εκλογές του 1964 παρουσιάστηκε ως ανεξάρτητος, και στην Τήνο, όπου ο προαναφερθείς κ. Ν. Αλαβάνος, μετά τη μετακίνηση του 1963 από το ΚΦ στο ΚΠ, το 1964 παρουσιάζεται ως υποψήφιος της ΕΚ. Η ΕΚ κέρδισε περίπου το 14% των ψηφοφόρων της ΕΡΕ. Αρκετά υψηλότερα ποσοστά μετακινήσεων από το μέσο όρο εμφανίζονται στο σύνολο της Κρήτης όπου σε καμία από τις επαρχίες της το ποσοστό των μετακινήσεων δεν έπεσε κάτω από το 25%. Στο χάρτη (Χάρτης 13) παρουσιάζονται και μερικές ακόμα χωρικές ενότητες στις οποίες τουλάχιστον ένας στους τέσσερις ψηφοφόρους της ΕΡΕ μετακινήθηκε προς την ΕΚ. Δύο από αυτές, οι επαρχίες Φιλιατών και Μαργαριτίου, παρουσιάζονται με επιφύλαξη. Στο νομό Θεσπρωτίας η ΕΔΑ δεν είχε παρουσιάσει υποψηφίους στις εκλογές του 1963 και το 1964 η Θεσπρωτία ήταν μία από τις εκλογικές περιφέρειες στις οποίες ακολουθήθηκε η τακτική του εκλογικού ελιγμού. Στον ίδιο νομό, μέσα στο μικρό χρονικό διάστημα των τριών μηνών που μεσολάβησε ανάμεσα στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις, έχουμε μία αύξηση των ψηφισάντων της τάξης του 3%. Αυτή η αύξηση των ψηφισάντων είναι πιθανό να οφείλεται σε ψηφοφόρους της ΕΔΑ, οι οποίοι το 1963 απείχαν από την άσκηση του εκλογικού δικαιώματός τους και το 1964, μέσα στο κλίμα του εκλογικού ελιγμού, αποφάσισαν να υποστηρίξουν την ΕΚ. Επειδή στην μέθοδο με την οποία έγιναν οι εκτιμήσεις χρησιμοποιούνται τα ποσοστά των κομμάτων και όχι οι απόλυτοι αριθμοί, υπάρχει περίπτωση οι τιμές που δίνονται στο νομό Θεσπρωτίας για τις μετακινήσεις από την ΕΡΕ στην ΕΚ να είναι υπερεκτιμημένες, καθώς μάλλον συμπεριλαμβάνουν και τους «αφανείς» το 1963 ψηφοφόρους της ΕΔΑ που ενίσχυσαν την ΕΚ το Οι μετακινήσεις από την ΕΔΑ προς την ΕΚ είναι της τάξης του 12% στις χωρικές ενότητες που η ΕΔΑ παρουσίασε υποψηφίους και 85% στις υπόλοιπες (Χάρτης 14). Τέλος, η ΕΚ κέρδισε και περίπου το 38% των ψηφοφόρων του ΚΠ (Χάρτης 15). Παρά την ιδιομορφία του εκλογικού ελιγμού της ΕΔΑ, η κατανομή των ψηφοφόρων της Ένωσης Κέντρου το 1964 (όσον αφορά στην εκλογική τους τοποθέτηση το 1963) παρουσιάζεται ομοιόμορφη στο σύνολο της επικράτειας. Στον Πίνακα 3 13 Τα στοιχεία για τη δύναμη των πολιτευτών της περιόδου και για το ρόλο που έπαιξαν οι μετακινήσεις τους από ένα πολιτικό κόμμα στις εκλογές του 1963 σε κάποιο άλλο πολιτικό κόμμα στις εκλογές του 1964, προκύπτουν από τη συγκριτική μελέτη των πινάκων που παρουσιάζονται στα επίσημα αποτελέσματα των αντίστοιχων εκλογικών αναμετρήσεων.

11 παρουσιάζεται τι είχαν επιλέξει στις εκλογές του 1963 οι ψηφοφόροι που στις εκλογές του 1964 ψήφισαν την ΕΚ. Πίνακας 3 Κομματική προέλευση των ψηφοφόρων της ΕΚ το 1964 Κομματική Προέλευση (Τι επέλεξαν στις εκλογές του 1963) Ποσοστό της ΕΚ το 1964 Ένωση Κέντρου 80,11% Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση 9,94% Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά 5,52% Κόμμα Προοδευτικών 3,02% Α/Λ και ανεξάρτητοι (Φωκίδα, Ευρυτανία, Ζάκυνθο και Πιερία) 1,42% 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στις εκλογές του 1963 σε σχέση με τα αποτελέσματα των εκλογών του 1958 η ΕΚ συγκέντρωσε περισσότερους από 8 στους 10 ψηφοφόρους του ΚΦ και 7 στους 10 ψηφοφόρους της ΠΑΔΕ. Ταυτόχρονα, κατόρθωσε να κερδίσει περισσότερους από 1 στους 10 ψηφοφόρους της ΕΡΕ και περίπου 4 στους 10 ψηφοφόρους της ΕΔΑ. Σημαντικές αποκλίσεις από αυτή τη γενική εικόνα συσχετίζονται κυρίως με μετακινήσεις πολιτευτών στις αντίστοιχες χωρικές ενότητες. Το 1964 η ΕΚ κατόρθωσε να κερδίσει ακόμα 3 στους 20 ψηφοφόρους της ΕΡΕ, περισσότερους από 1 στους 10 ψηφοφόρους της ΕΔΑ - όπου η ΕΔΑ παρουσίασε υποψηφίους και περισσότερους από 8 στους 10 ψηφοφόρους της ΕΔΑ στις εκλογικές περιφέρειες στις οποίες εφαρμόστηκε η τακτική του εκλογικού ελιγμού. Από τις παραπάνω εκτιμήσεις προκύπτει ότι η Ένωση Κέντρου κατόρθωσε σε δύο συνεχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις να διεμβολίσει το κυρίαρχο δίπολο ΕΡΕ ΕΔΑ που είχε προκύψει μετά τις εκλογές του Στις εκλογές του 1963 μόνο έξι στους δέκα ψηφοφόρους της ΕΚ προερχόταν από το ευρύτερο κεντρώο χώρο. Τα αποτελέσματα του 1964 καταδεικνύουν ότι η ΕΚ, όχι μόνο κατόρθωσε να συγκρατήσει τα κέρδη που απέκτησε το 1963, αλλά διεύρυνε επιπλέον την επιρροή της στους χώρους των αντίπαλων παρατάξεων, αφού περίπου δύο στους δέκα ψηφοφόρους της ΕΚ το 1964 αποτελούν ένα νέο σύνολο κερδών που καταγράφονται για την ΕΚ. Αυτή η ένταση και η ορμή του εκλογικού ρεύματος προς την ΕΚ είναι ίσως το σημαντικότερο εκλογικό γεγονός της σύντομης δεκαετίας του 60.

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Συσπειρώσεις ΕΡΕ 0,888 to 0,972 (58) 0,812 to 0,888 (37) 0,725 to 0,812 (30) 0,366 to 0,725 (27) Χάρτης 1 Συσπειρώσεις της ΕΡΕ ( ) Συσπειρώσεις Ε Α 0,603 to 0,897 (48) 0,434 to 0,603 (59) 0,057 to 0,434 (41) Χάρτης 2 Συσπειρώσεις της ΕΔΑ ( )

13 ΚΦ58 σε ΕΚ63 0,861 to 0,977 (60) 0,716 to 0,861 (67) 0,049 to 0,716 (25) Χάρτης 3 Μετακινήσεις από ΚΦ σε ΕΚ ( ) ΠΑ Ε58 σε ΕΚ63 0,806 to 0,988 (51) 0,581 to 0,806 (70) 0,011 to 0,581 (27) Χάρτης 4 Μετακινήσεις από ΠΑΔΕ σε ΕΚ ( )

14 ΕΡΕ58 σε ΕΚ63 0,169 to 0,608 (52) 0,007 to 0,169 (100) Χάρτης 5 Μετακινήσεις από ΕΡΕ σε ΕΚ ( ) Ε Α58 σε ΕΚ63 0,506 to 0,823 (34) 0,34 to 0,506 (65) 0,083 to 0,34 (53) Χάρτης 6 Μετακινήσεις από ΕΔΑ σε ΕΚ ( )

15 ΕΛΚ58 σε ΕΚ63 0,343 to 0,784 (62) 0,032 to 0,343 (16) Χάρτης 7 Μετακινήσεις από ΕΛΚ σε ΕΚ ( ) ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΚ63 ΠΑ Ε (2) ΚΦ-ΕΛ Κ (3) ΠΑ Ε-ΚΦ-Ε Α-ΕΡΕ (30) ΕΡΕ-Ε Α (6) ΚΦ (111) Χάρτης 8 Κατανομή της προέλευσης των ψηφοφόρων της ΕΔΑ

16 Συσπειρώσεις ΕΚ 0,9885 to 0,9946 (75) 0,9822 to 0,9885 (77) Χάρτης 9 Συσπειρώσεις της ΕΚ ( ) Συσπειρώσεις ΕΡΕ 0,745 to 0,949 (104) 0,38 to 0,745 (48) Χάρτης 10 Συσπειρώσεις της ΕΡΕ ( )

17 Συσπειρώσεις Ε Α 0,72 to 0,975 (88) 0,466 to 0,72 (3) Χάρτης 11 Συσπειρώσεις της ΕΔΑ ( ) Συσπειρώσεις ΚΠ 0,458 to 0,72 (97) 0,124 to 0,458 (47) Χάρτης 12 Συσπειρώσεις της ΚΠ ( )

18 ΕΡΕ63 σε ΕΚ64 0,252 to 0,598 (27) 0,003 to 0,252 (125) Χάρτης 13 Μετακινήσεις από ΕΡΕ σε ΕΚ ( ) Ε Α63 σε ΕΚ64 0,7082 to 0,9197 (57) 0,0219 to 0,4641 (91) Χάρτης 14 Μετακινήσεις από ΕΔΑ σε ΕΚ ( )

19 ΚΠ63 σε ΕΚ64 0,394 to 0,772 (74) 0,159 to 0,394 (70) Χάρτης 15 Μετακινήσεις από ΚΠ σε ΕΚ ( )

20 Voter transitions towards the Union of Centre in the parliamentary elections of 1963 and 1964 This paper deals with the voter transitions towards the Union of Center in the Greek parliamentary elections of 1963 and These transitions led from the crash of the centrist political forces in the parliamentary elections of 1958 to the triumph of the Union of Center in the parliamentary elections of The lack of any individual-level survey data leads to the necessity of using electoral data which are published in aggregate form. The dramatic developments in the ecological inference field in the last decade have provided methods that produce consistent estimates of individual behavior from the analysis of aggregate data. With the innovative available tools and using the available electoral data the modern researcher is able to estimate national level voter transitions. In addition, local flows of voters between any two parties within each electoral region can be estimated. This is a significant feature that even surveys, because of relatively small sample sizes, are not able to provide. The analysis indicates that the Union of Centre achieved to defeat the sovereign left-right dipole that had resulted after the 1958 elections. In the 1963 elections only six out the ten Union of Center voters originated from the center of the left-right political spectrum. The 1964 estimates show that the Union of Center retained all the profits acquired in 1963 and extended its influence to the voters of rival political parties.

Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης

Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης Τομ. 29, 2007 Οι μετακινήσεις των ψηφοφόρων προς την Ένωση Κέντρου στις βουλευτικές εκλογές του 1963 και του 1964 Χατζηπαντελής Θόδωρος Ανδρεάδης Γιάννης http://dx.doi.org/10.12681/hpsa.14649

Διαβάστε περισσότερα

Αποχή στις Βουλευτικές Εκλογές και στις Ευρωεκλογές 2004. Ιωάννης Ανδρεάδης john@polsci.auth.gr Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αποχή στις Βουλευτικές Εκλογές και στις Ευρωεκλογές 2004. Ιωάννης Ανδρεάδης john@polsci.auth.gr Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αποχή στις Βουλευτικές Εκλογές και στις Ευρωεκλογές 2004 Ιωάννης Ανδρεάδης john@polsci.auth.gr Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Περίληψη Η εργασία αυτή αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Μονάδες 1 3 10 3 3 20 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ Δωμάτια 73 173 173 119 49 587 Κλίνες 147 365 352 217 92 1.173 Μονάδες 3 2 19 29 10 63 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός για κάθε εκλογική περιφέρεια του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο βουλευτή.

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός για κάθε εκλογική περιφέρεια του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο βουλευτή. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 15085 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002340258 2014-10-14

14PROC002340258 2014-10-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθμός Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ EΠIΠEΔOΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2001

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ EΠIΠEΔOΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2001 Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.351-356 Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ EΠIΠEΔOΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2001 Στέφος Ευστάθιος

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes.

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές».

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13703 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά στην Πολιτική Επιστήμη:

Μαθηματικά στην Πολιτική Επιστήμη: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθηματικά στην Πολιτική Επιστήμη: Εισαγωγή Ενότητα 1.1: Ο εκλογικός νόμος των Βουλευτικών εκλογών (Ι). Θεόδωρος Χατζηπαντελής Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων: Πηγή δεδομένων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΠΘ 2004, 2005 και 2006 Έργο : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πηγή : Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Μονάδες 1 3 10 3 3 20 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ Δωμάτια 73 173 173 119 49 587 Κλίνες 147 365 352 217 92 1.173 Μονάδες 3 2 19 28 10 62 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ Δωμάτια

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικό έτος: 2011 Οργανική Μονάδα Έδρα Τοπική Αρμοδιότητα ΔΙΓΕΑΠ Εκμεταλλεύσεις Δαπάνη (1) (2) = (1) X 140 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας κat

Λογιστικό έτος: 2011 Οργανική Μονάδα Έδρα Τοπική Αρμοδιότητα ΔΙΓΕΑΠ Εκμεταλλεύσεις Δαπάνη (1) (2) = (1) X 140 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας κat Λογιστικό έτος: 2011 Οργανική Μονάδα Έδρα Τοπική Αρμοδιότητα ΔΙΓΕΑΠ Εκμεταλλεύσεις Δαπάνη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας κat Θράκης Κομοτηνή 467 65.380,00 ΔΑΟΚ Δράμας Δράμα ΠΕ Δράμας 100 14.000,00 ΔΑΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2

Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2 Περιεχόμενα 1. Η ταυτότητα της έρευνας... 3 2. Οι περικοπές στη χρηματοδότηση των Δήμων και η θέση των Δημάρχων τι πιστεύουν οι πολίτες... 4 3. Σχέδιο Δήμων για οικονομική επιβίωση υπάρχει ή όχι... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

Οι στάσεις των Ελλήνων απέναντι στις πρόωρες εκλογές

Οι στάσεις των Ελλήνων απέναντι στις πρόωρες εκλογές Οι στάσεις των Ελλήνων απέναντι στις πρόωρες εκλογές Σεπτέμβριος 2009 PI0979 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ! ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Λευκωσία, 25 Μαρτίου 2015. Ομάδα Εργασίας για την Οριζόντια Ψηφοφορία αποτελούμενη από εκπρόσωπους τριών κομμάτων (ΔΗΣΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Agiou Spirodona str. 12243 Egaleo (Athens) Greece Τel. +302105385831, Secretariat +302105385381. http://users.teiath.gr/mglamb mglamb@teiath.

Agiou Spirodona str. 12243 Egaleo (Athens) Greece Τel. +302105385831, Secretariat +302105385381. http://users.teiath.gr/mglamb mglamb@teiath. Αθήνα 19 Ιανουαρίου 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΤΙ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΗΝ 25 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ Η Έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον καθηγητή Μιχάλη Γλαμπεδάκη και ομάδα ερευνητών και φοιτητών, την εβδομάδα 12-16

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ρυθμίσεις σύμφωνα με τους Ν. 4014/2011 & Ν. 4178/2013 σε Αριθμούς και Διαγράμματα

Οι Ρυθμίσεις σύμφωνα με τους Ν. 4014/2011 & Ν. 4178/2013 σε Αριθμούς και Διαγράμματα Οι Ρυθμίσεις σύμφωνα με τους Ν. 4014/2011 & Ν. 4178/2013 σε Αριθμούς και Διαγράμματα Δρ. Ν. Παναγιωτόπουλος 1 Εισαγωγή Ο Ν. 4178/2013 συμπληρώνει 24 μήνες από την πρώτη εφαρμογή του και έχει ενσωματωθεί

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρόθεση Βουλευτικών Εκλογών Οκτωβρίου 2009

1. Πρόθεση Βουλευτικών Εκλογών Οκτωβρίου 2009 1. Πρόθεση Βουλευτικών Εκλογών Οκτωβρίου 2009 1 Πρόθεση Ψήφου Βουλευτικές Εκλογές 2 Πρόθεση ψήφου σε Βουλευτικές Εκλογές Ας υποθέσουμε ότι είχαμε Βουλευτικές Εκλογές την επόμενη Κυριακή. Πείτε μου παρακαλώ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη ανάλυση εκλογικού αποτελέσματος Σεπτεμβρίου 2015

Σύντομη ανάλυση εκλογικού αποτελέσματος Σεπτεμβρίου 2015 Σύντομη ανάλυση εκλογικού αποτελέσματος Σεπτεμβρίου 2015 Σεπτέμβριος 15 Ιανουάριος 15 ΣΥΡΙΖΑ 35,46 36,34 ΝΔ 28,10 27,81 ΧΑ 6,99 6,28 ΠΑΣΟΚ 6,28 4,68 ΚΚΕ 5,55 5,45 ΠΟΤΑΜΙ 4,09 6,05 ΑΝΕΛ 3,69 4,75 ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : 4ΙΚΧΚ-2

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : 4ΙΚΧΚ-2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ 4ΙΚΧΚ-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ.Πρωτ. 19067/1.8.2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Προκήρυξη εκλογών και πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΤΕΕ) Έχοντας υπόψη: 1) τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου

Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου 200 204. Ο εκλογέας όταν προσέλθει στο εκλογικό του τµήµα ψηφίζει πρώτα για τις περιφερειακές εκλογές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΔΑ: 4ΑΛ3Κ-6Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒαρόµετρογιατονΣΚΑΪ. 8-10 Οκτωβρίου2007

ΒαρόµετρογιατονΣΚΑΪ. 8-10 Οκτωβρίου2007 ΒαρόµετρογιατονΣΚΑΪ καιτηνκαθημερινη 8-10 Οκτωβρίου2007 TΑΥΤΟΤΗΤΑΤΗΣΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: PUBLIC ISSUE(Α.Μ. ΕΣΡ: 8). ΑΝΑΘΕΣΗ: Τηλεοπτικός- Ραδιοφωνικός Σταθµός«ΣΚΑΪ»& εφηµερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. ΣΚΟΠΟΣ: Η διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές 2014 σε Αριθμούς

Οι Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές 2014 σε Αριθμούς Οι Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές σε Αριθμούς Μαρίνος Σκολαρίκος (Επεξεργασία δεδομένων, συγγραφή κειμένου) Ευγενία Πετροπούλου Διονυσία Φιλντίση (Καταχώρηση και έλεγχος δεδομένων) Α Δημοτικές Εκλογές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ. Δημοτικός Σύμβουλος Καλαμάτας Καθηγητής Πληροφορικής

ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ. Δημοτικός Σύμβουλος Καλαμάτας Καθηγητής Πληροφορικής ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ Δημοτικός Σύμβουλος Καλαμάτας Καθηγητής Πληροφορικής Ι. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΔΡΩΝ ΚΑΘΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Οι συνδυασμοί που πανελλαδικά έλαβαν ποσοστό μεγαλύτερο του 3%, μοιράζονται αναλογικά τις 250

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικό Βαρόµετρο της για τον ΣΚΑΪ και την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Κύµα 1ο, Αυγούστου 2007

Εκλογικό Βαρόµετρο της για τον ΣΚΑΪ και την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Κύµα 1ο, Αυγούστου 2007 ΕκλογικόΒαρόµετροτης γιατονσκαϊκαιτηνκαθημερινη Κύµα 1 ο, 22-24 Αυγούστου 2007 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ : PUBLIC ISSUE (Α.Μ. ΕΣΡ: 8) / VPRC (Α.Μ. ΕΣΡ: 9). Μέλος του ΣΕ ΕΑ, της ESOMAR και της WAPOR.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ Γενικά Ημερομηνία εκλογών Στις 16 Σεπτεμβρίου 2007 θα διεξαχθούν οι βουλευτικές εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Εθνικού Κοινοβουλίου. Η ψηφοφορία θα αρχίσει την 7η πρωινή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Αλεξανδρούπολη 20/03/2013 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΑΝΕΡΓΙΑΣ 2010-2012 Σύνολο ΧΩΡΑ Α. Μ. Θ. Κ. ΜΑΚ ΘΕΣ/ΚΗ Υπ. Κ. Μ Δ. ΜΑΚ Πληθυσμός Εργάσιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Μονάδες 1 0 0 1 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ Οικίσκοι 0 0 0 0 0 Θέσεις 216 0 0 105 321 Μονάδες 1 1 2 0 4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΑΣΟΥ Οικίσκοι 0 0 0 0 0 Θέσεις 303 195

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 20ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Αριθμός ψηφοδελτίων συνδυασμών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 20ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Αριθμός ψηφοδελτίων συνδυασμών ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 2ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 215 Σελ. 1 από 46 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΑΚΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ ΕΓΚΥΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας. Οκτώβριος 2014

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας. Οκτώβριος 2014 Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας Οκτώβριος 2014 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους ενεργούς Μαθητές και τους Εκπαιδευτικούς της κάθε σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. από τα αποτελέσματα της Α Κυριακής των Δημοτικών Εκλογών 2014

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. από τα αποτελέσματα της Α Κυριακής των Δημοτικών Εκλογών 2014 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ από τα αποτελέσματα της Α Κυριακής των Δημοτικών Εκλογών 2014 Τα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάζονται παρακάτω στηρίζονται στα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών, που παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ της Για λογαριασμό της εφημερίδας 11-14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 «ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΟΣ ΓΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ» Από την ερώτηση: «Μεταξύ του κ. Τσίπρα και του κ. Μεϊμαράκη, ποιος θεωρείτε ότι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δημογραφία. Ενότητα 11.1: Παράδειγμα - Περιφερειακές διαφοροποιήσεις και ανισότητες του προσδόκιμου ζωής στη γέννηση

Δημογραφία. Ενότητα 11.1: Παράδειγμα - Περιφερειακές διαφοροποιήσεις και ανισότητες του προσδόκιμου ζωής στη γέννηση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δημογραφία Ενότητα 11.1: Παράδειγμα - Περιφερειακές διαφοροποιήσεις και ανισότητες του προσδόκιμου ζωής στη γέννηση Μιχάλης Αγοραστάκης Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ενήλικοι με δικαίωμα ψήφου 30 Ιανουαρίου 1 Φεβρουαρίου 2012

ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ενήλικοι με δικαίωμα ψήφου 30 Ιανουαρίου 1 Φεβρουαρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ 89.027 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ 1.784 ενήλικοι με δικαίωμα ψήφου 30 Ιανουαρίου 1 Φεβρουαρίου 2012 2 η έκδοση: με κάθε επιφύλαξη As an ESOMAR Member, I comply with the ICC/ESOMAR International Code of Marketing

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 94

Πολιτικό Βαρόμετρο 94 Πολιτικό Βαρόμετρο 94 Σεπτέμβριος 2011 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ.1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα στην Ελλάδα πηγαίνουν σε σωστή, ή σε λάθος κατεύθυνση; Απρίλιος Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82 - Αθήνα TELEFAX

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Υ.ΖΗ.Ν

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Υ.ΖΗ.Ν ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Υ.ΖΗ.Ν 2012-13 Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. είναι πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που στοχεύει στη διασφάλιση της υγιούς ανάπτυξης των παιδιών και των εφήβων μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΕΕΤΑΑ) ΑΕ ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Ομάδα εργασίας Μαρίνος Σκολαρίκος (Επεξεργασία δεδομένων, συγγραφή κειμένου)

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 97

Πολιτικό Βαρόμετρο 97 Πολιτικό Βαρόμετρο 97 Δεκέμβριος 2011 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ.1 ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι γνώμη έχετε; Νοέμβριος Δεκέμβριος 2011 53 53 44 44 Θετική Αρνητική Νοε-11 Δεκ-11 Δ.2

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1: Πρόθεση ψήφου στις περιφερειακές εκλογές στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας 1: Πρόθεση ψήφου στις περιφερειακές εκλογές στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Πίνακας 1: Πρόθεση ψήφου στις περιφερειακές εκλογές στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΡΟΘΕΣΗ ΨΗΦΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 13,9% 5,5% 2,0% 35,1% Δακής Παπαιορδανίδης Τσάκωνας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ 1940 ΕΩΣ ΤΟ 1974

ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ 1940 ΕΩΣ ΤΟ 1974 1 ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ 1940 ΕΩΣ ΤΟ 1974 Κωνσταντίνα Χατζηλάου Α. Μ. 1340200400503 Συνταγματικό Δίκαιο Α εξάμηνο Τηλέφωνο: 2109240030 2 ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 29-12-23 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 23 (Προσωρινά στοιχεία) Η Δ/νση Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Με αφορμή ερωτήματά σας, σχετικά με την εγκύκλιο των μεταθέσεων του 2014, σας ενημερώνω για τα εξής:

Με αφορμή ερωτήματά σας, σχετικά με την εγκύκλιο των μεταθέσεων του 2014, σας ενημερώνω για τα εξής: Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 18/4/2014 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2014 Τι πρέπει να γνωρίζουμε πριν την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

Κόμματα, Πρόσωπα, Θέματα: Ανάλυση των δεδομένων δειγματοληπτικής έρευνας. Απρίλιος 2005.

Κόμματα, Πρόσωπα, Θέματα: Ανάλυση των δεδομένων δειγματοληπτικής έρευνας. Απρίλιος 2005. Κόμματα, Πρόσωπα, Θέματα: Ανάλυση των δεδομένων δειγματοληπτικής έρευνας. Απρίλιος 2005. Θεόδωρος Χατζηπαντελής, Ιωάννης Ανδρεάδης Τμήμα Πολιτικών Επιστημών Α.Π.Θ. Περίληψη Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΗΑΚ-Ψ. Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2010 Αρ. Πρωτ. : Ταχ.Κώδικας : Fax :

ΑΔΑ : 4ΙΗΑΚ-Ψ. Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2010 Αρ. Πρωτ. : Ταχ.Κώδικας : Fax : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση : Σταδίου 27 Ταχ.Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δελτίο Τύπου 19-07-2010 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε Α Υ ΚΑΙ Β Υ 2010 1. Εισαγωγή Η Επιθεώρηση Εργασίας επιτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό, ΟΤΑ και Δημοτικό Διαμέρισμα (Δ.Δ.). Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ :

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλοδαποί και παλιννοστούντες μαθητές στην ελληνική εκπαίδευση. Αθήνα 2003

Αλλοδαποί και παλιννοστούντες μαθητές στην ελληνική εκπαίδευση. Αθήνα 2003 Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Αλλοδαποί και παλιννοστούντες μαθητές στην ελληνική εκπαίδευση Μέρος Β, Αναλυτικά στοιχεία Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή αριθμού μαθητών από την Β' Λυκείου ( ) στην Γ' Λυκείου (το )

Μεταβολή αριθμού μαθητών από την Β' Λυκείου ( ) στην Γ' Λυκείου (το ) Μεταβολή αριθμού μαθητών από την Β' Λυκείου (1998-99) στην Γ' Λυκείου (το 1999-2000) Σε μια προσπάθεια συστηματικότερου προσδιορισμού του φαινομένου της "κίνησης" των μαθητών εξετάζουμε την διαφορά η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόθεση Ψήφου. Βουλευτικές Εκλογές

Πρόθεση Ψήφου. Βουλευτικές Εκλογές Πρόθεση Ψήφου Βουλευτικές Εκλογές 1 Πρόθεση ψήφου σε Βουλευτικές Εκλογές Ας υποθέσουμε ότι είχαμε Βουλευτικές Εκλογές την επόμενη Κυριακή. Πείτε μου παρακαλώ ποιο κόμμα θεωρείτε πιο πιθανό να ψηφίζατε;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό, ΟΤΑ και Δημοτικό Διαμέρισμα (Δ.Δ.). Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 95

Πολιτικό Βαρόμετρο 95 Πολιτικό Βαρόμετρο 95 Οκτώβριος 2011 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ.1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα στην Ελλάδα πηγαίνουν σε σωστή, ή σε λάθος κατεύθυνση; Ούτε σωστή - ούτε λάθος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και ΟΤΑ. Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει άμεσα την κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο. Μηνιαίοι Δείκτες ΣΚΑΪ -ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Νοέμβριος / Διάγραμμα 1

Πολιτικό Βαρόμετρο. Μηνιαίοι Δείκτες ΣΚΑΪ -ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Νοέμβριος / Διάγραμμα 1 Πολιτικό Βαρόμετρο Μηνιαίοι Δείκτες ΣΚΑΪ -ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Νοέμβριος 2008 0860/ Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική Έρευνα Κοινής Γνώμης

Πανελλαδική Έρευνα Κοινής Γνώμης Πανελλαδική Έρευνα Κοινής Γνώμης Η ταυτότητα της έρευνας Εταιρεία: Metron Analysis (Α.Μ. ΕΣΡ 4) Εντολέας: Τύπος έρευνας: Δείγμα: Γεωγραφική κάλυψη: ΑΝΤ1 Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα για τα θέματα της

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνσεις εμβέλειας των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Διευθύνσεις εμβέλειας των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Διευθύνσεις εμβέλειας των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τη σχολική χρονιά 2010-2011 Ανατολικού Ολύμπου Πιερίας Ανατ. Θεσ/κης, Δυτ. Θεσ/κης, Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα της Alco για το «Πρώτο Θέμα»

Έρευνα της Alco για το «Πρώτο Θέμα» Έρευνα της Alco για το «Πρώτο Θέμα» Στο 1,1% η διαφορά ΣΥΡΙΖΑ με ΝΔ, το «Ποτάμι» τρίτο κόμμα, πάει να γίνει ρυθμιστής κόβοντας τη ροή ψηφοφόρων από τη ΝΔ στο ΣΥΡΙΖΑ - Πιο ικανοποιημένοι οι πολίτες με την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 2012

ΟΔΗΓΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 2012 ΟΔΗΓΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 0 Επιμέλεια: Γ. Γερούλης ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 0 Ιδρυση --0 ΕΔΡΑ: Aθήνα, Naυαρίνου, ος όροφος www.syndesmosee.gr ΤΗΛ. & ΦΑΞ 800 0 Περιεχόμενα Ι. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ-ΣΤΕΡΗΣΗ-

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I Α) Η λίστα συμπληρώνεται από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο που παραδίδει σάκο (τακτικός αντιπρόσωπος ή σε περίπτωση αναπλήρωσης ο αναπληρωτής δικαστικός αντιπρόσωπος που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. Ι. Πρόθεση ψήφου Εκλογών. ΙΙ. Βεβαιότητα ψήφου. ΙΙΙ. Παράσταση Νίκης. IV. Υποστήριξη σε κόμμα : γιατί με εκφράζει ή γιατί δεν

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. Ι. Πρόθεση ψήφου Εκλογών. ΙΙ. Βεβαιότητα ψήφου. ΙΙΙ. Παράσταση Νίκης. IV. Υποστήριξη σε κόμμα : γιατί με εκφράζει ή γιατί δεν ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Ι. Πρόθεση ψήφου Εκλογών ΙΙ. Βεβαιότητα ψήφου ΙΙΙ. Παράσταση Νίκης IV. Υποστήριξη σε κόμμα : γιατί με εκφράζει ή γιατί δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική 27 Νοεμβρίου έως Δεκεμβρίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ - ΟΧΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ - ΟΧΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑ 104.141 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ 1.108 ενήλικοι με δικαίωμα ψήφου 2-4 Σεπτεμβρίου 2015 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ - As an ESOMAR Member, I comply with the ICC/ESOMAR International Code of Marketing and Social Research Practice

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Προτερ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ »

«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ » 1 Π.Ε. Δράμας Δήμος Δράμας ΒΕΡΜΙΟΥ 2ΗΣ ΚΑΙ 1ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΓΩΝΙΑ, ΔΡΑΜΑ, T.K. 66100 2 Π.Ε. Έβρου/ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Δήμος Ορεστιάδας ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 9-11, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ, T.K. 3 Π.Ε Έβρου/ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟ- ΛΗΣ Δήμος Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) - 65 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ - 4 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 55 Β Αθήνας (Π.Ε.) 74 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ 4 Γ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

7η ιδακτική Ενότητα ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις

7η ιδακτική Ενότητα ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις 7η ιδακτική Ενότητα ΕΚΟΓΙΚΑ ΥΤΗΜΑΤΑ Παρατηρήσεις, χόλια, Επεξηγήσεις Παραθέτουµε απόσπασµα από το υνταγµατικό ίκαιο του Αθανασίου Γ. Ράικου, τόµος Α, εισαγωγή - οργανωτικό µέρος, τεύχος Α, καθώς και αποσπάσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Συγκριτική Πολιτική

Εισαγωγή στη Συγκριτική Πολιτική ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στη Συγκριτική Πολιτική Μάθημα 2 ο : Η εκλογική διαδικασία και τα εκλογικά συστήματα. Μέρος 1 ο Ιωάννης Παπαγεωργίου, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφορευτική Επιτροπή

Η Εφορευτική Επιτροπή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ.. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ.. ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ.. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ.. Προς Τ.. Σας γνωρίζουμε ότι με σημερινή απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής που περιέχεται στο υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2012) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προσθήκη κενής Οργανικής θέσης στο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α Βαθμίδας Αιγάλεω Περιφερειακής Δ/νσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής Μαρούσι 8/3/2012 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΥΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η RASS είναι μέλος της ESOMAR, της WAPOR και του ΣΕΔΕΑ.

Η RASS είναι μέλος της ESOMAR, της WAPOR και του ΣΕΔΕΑ. Πανελλαδική πολιτική έρευνα γνώμης Νοέμβριος 2008 1 Ανάθεση : Εφημερίδα Απογευματινή. Ταυτότητα της έρευνας Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 18 έως και 21 Νοεμβρίου 2008. Τύπος έρευνας: Tηλεφωνική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ****************************** Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Η εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις έδρες που κάθε φορά αναλογούν στην Ελλάδα, διενεργείται

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσκόπηση της Alco για το Πρώτο Θέμα

Δημοσκόπηση της Alco για το Πρώτο Θέμα Δημοσκόπηση της Alco για το Πρώτο Θέμα Παρά το προβάδισμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Αντώνης Σαμαράς διατηρεί την εμπιστοσύνη των πολιτών, ενώ ανακάμπτει η Χρυσή Αυγή Το κλίμα πόλωσης που δημιουργείται

Διαβάστε περισσότερα

Μάιος 2016 Α) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. Δείκτης 1: Ποσοστό ανά φύλο των εκλεγμένων αντιπροσώπων στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ΓΡΑΦΗΜΑ 1

Μάιος 2016 Α) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. Δείκτης 1: Ποσοστό ανά φύλο των εκλεγμένων αντιπροσώπων στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ΓΡΑΦΗΜΑ 1 Μάιος 2016 Το δεύτερο ενημερωτικό σημείωμα του Παρατηρητηρίου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) εντάσσεται στο θεματικό πεδίο Γυναίκες στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 92

Πολιτικό Βαρόμετρο 92 Πολιτικό Βαρόμετρο 92 Ιούλιος 2011 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ.1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα στην Ελλάδα πηγαίνουν σε σωστή, ή σε λάθος κατεύθυνση; Ιανουάριος Ιούλιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2007

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 19 Μαρτίου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2007 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009: Σταθεροποίηση των νεότερων διαιρέσεων του εκλογικού σώματος.

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009: Σταθεροποίηση των νεότερων διαιρέσεων του εκλογικού σώματος. ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009: Σταθεροποίηση των νεότερων διαιρέσεων του εκλογικού σώματος. Οι ευρωεκλογές της 7 ης Ιουνίου, παρά την πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα αποχή που έφτασε στο 30% του εκλογικού σώματος

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική Έρευνα Κοινής Γνώμης

Πανελλαδική Έρευνα Κοινής Γνώμης Πανελλαδική Έρευνα Κοινής Γνώμης Η ταυτότητα της έρευνας Εταιρεία: Metron Analysis (Α.Μ. ΕΣΡ 4) Εντολέας: Τύπος έρευνας: Δείγμα: Γεωγραφική κάλυψη: ANT1 Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα για τα θέματα της

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση πολιτικών τάσεων Νοεμβρίου 2017

Εκτίμηση πολιτικών τάσεων Νοεμβρίου 2017 Εκτίμηση πολιτικών τάσεων 15-16 Νοεμβρίου 2017 Ταυτότητα της έρευνας Φορέας Διεξαγωγής Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης & Αγοράς Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Αρ. Μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική πολιτική έρευνα γνώμης Φεβρουάριος Φεβρου 2009 άριος Έρευνα 23-26/2

Πανελλαδική πολιτική έρευνα γνώμης Φεβρουάριος Φεβρου 2009 άριος Έρευνα 23-26/2 Πανελλαδική πολιτική έρευνα γνώμης Φεβρουάριος 2009 1 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση : Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 23 έως και 26 Φεβρουαρίου 2009. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Οι νέες περιοχές για τις αιτήσεις των αναπληρωτών της

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική Έρευνα για Θέματα Πολιτικής Επικαιρότητας

Πανελλαδική Έρευνα για Θέματα Πολιτικής Επικαιρότητας Πανελλαδική Έρευνα για Θέματα Πολιτικής Επικαιρότητας Η ταυτότητα της έρευνας Εταιρεία: Metron Analysis (Α.Μ. ΕΣΡ 4) Εντολέας: Τύπος έρευνας: Δείγμα: Γεωγραφική κάλυψη: ΑΝΤ1 Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ I ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Α' ΔΙΜΗΝΟ ΤΩΝ ΕΤΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ I ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Α' ΔΙΜΗΝΟ ΤΩΝ ΕΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ I ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Α' ΔΙΜΗΝΟ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2011-2010 ΕΤΟΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΔΟΣ ΠΛΗΡΗΣ ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ - ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974754 1179-144884 Fax: 14689 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 69747549 Fax: 14487

Διαβάστε περισσότερα

3 Τοποθετήσεις Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων για τα έτη 1982, 1983, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1995, 1997,

3 Τοποθετήσεις Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων για τα έτη 1982, 1983, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1995, 1997, Τοποθετήσεις Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων για τα έτη 98, 98, 986, 987, 988, 989, 99, 99, 99, 995, 997, 998, 999,,, και. Καναβέλη Ελιάνα Παλιεράκη Πόπη 8--6 . Εισαγωγή..... Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 20ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα