ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 9711 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών » Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων » Προστασίας του Πολίτη Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Οργανισμοί Λοιποί Φορείς ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (1) Με την υπ αριθμ. Δ2Δ ΕΞ 2011/5600/ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/2007 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΚΙΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ υπαλλήλου με βαθμό Α του κλάδου ΠΕ Εφοριακών Μ.Κ. 2 ο από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). ναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Με την υπ αριθμ. Δ2Δ ΕΞ 2011/5676/ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/2007 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του ΔΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΛΟΓΟΘΕ ΤΗ υπαλλήλου με βαθμό Α του κλάδου ΔΕ Εφοριακών Μ.Κ. 2 ο από ημερομηνία υποβολής της δεύ τερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτη σης παραίτησης ). ναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Με την υπ αριθμ. Δ2Δ ΕΞ2011/5611/ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63, 96, 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλ ληλική σχέση της ΓΚΙΟΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ του ΠΑΝΑ ΓΙΩΤΗ Προϊσταμένης Τμήματος με βαθμό Α του κλάδου ΔΕ Εφοριακών Μ.Κ. 1 ο από ημερομηνία υπο βολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). Η ανωτέρω διατηρεί τιμητικά και μετά τη λύση της υπαλληλικής σχέσης τον τίτλο του βαθμού και της θέ σης που κατείχε κατά την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης παραίτησης της. ναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Με την υπ αριθμ. Δ2Δ ΕΞ 2011/6290/ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/2007 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΓΙΑΜΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ υπαλ λήλου με βαθμό Α του κλάδου ΔΕ Εφοριακών Μ.Κ. 1 ο από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αί τησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης πα ραίτησης ). ναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Με την υπ αριθμ. Δ2Δ ΕΞ 2011/5641/ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/2007 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑΣ του ΓΕΩΡΓΙ ΟΥ υπαλλήλου με βαθμό Α του κλάδου ΠΕ Εφοριακών Μ.Κ. 1 ο από ημερομηνία υποβολής της δεύτε ρης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). ναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Με την υπ αριθμ. Δ2Δ ΕΞ2011/5693/ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63, 96, 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλ ληλική σχέση του ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΗΛΙΑ Προϊστάμενου Διεύθυνσης με βαθμό Α του κλάδου ΠΕ Εφοριακών Μ.Κ. 1 ο από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώ της αίτησης παραίτησης ). Ο ανωτέρω διατηρεί τιμητικά και μετά τη λύση της υπαλληλικής σχέσης τον τίτλο του βαθμού και της θέ σης που κατείχε κατά την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης παραίτησης του. ναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ).

2 9712 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Με την υπ αριθμ. Δ2Δ ΕΞ 2011/5505/ διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Οικονομικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/2007 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλι κή σχέση της ΒΟΥΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΟΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ υπαλλήλου με βαθμό Α του κλάδου ΔΕ Εφοριακών Μ.Κ. 1 ο από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). ναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ) Με την υπ αριθμ. Δ2Δ ΕΞ 2011/7282/ δι απιστωτική πράξη του Υπουργού Οικονομικών που εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/2007 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του ΦΑΚΙΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΚΩΝ/ΝΟΥ υπαλλήλου με βαθμό Α του κλάδου ΔΕ Εφοριακών Μ.Κ. 1 ο από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). ναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Με την υπ αριθμ. Δ2Δ ΕΞ 2011/6587/ δι απιστωτική πράξη του Υπουργού Οικονομικών που εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/2007 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του ΔΟΞΑΣΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ υπαλλήλου με βαθμό Α του κλάδου ΠΕ Εφοριακών Μ.Κ. 2 από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). ναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ) Με την υπ αριθμ. Δ2Δ ΕΞ 2011/5667/ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/2007 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ υπαλλήλου με βαθμό Α του κλάδου ΠΕ Εφο ριακών Μ.Κ. 1 ο από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αί τησης παραίτησης ). ναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Με την υπ αριθμ. Δ2Δ ΕΞ2011/5674/ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63, 96, 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλ ληλική σχέση του ΠΟΥΛΙΟΥΝΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥ του ΙΩΑΝ ΝΗ Προϊστάμενου Τμήματος με βαθμό Α του κλάδου ΠΕ Εφοριακών Μ.Κ. 1 ο από ημερομηνία υπο βολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). Ο ανωτέρω διατηρεί τιμητικά και μετά τη λύση της υπαλληλικής σχέσης τον τίτλο του βαθμού και της θέ σης που κατείχε κατά την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης παραίτησης του. ναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Με εντολή Υπουργού Οικονομικών Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Διορθώσεις Σφαλμάτων Στο ΦΕΚ 815/Γ / , στο οποίο δημοσιεύθηκε η περίληψη της υπ αριθμ. Δ1Γ εξ2011/ απόφασης αυτοδίκαιης λύσης της υπαλληλικής σχέ σης της ΣΤΕΛΛΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ του ΜΑΡΙΟΥ, υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ3 Χειριστών Μηχανών Προετοιμασίας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/2007 διορθώνεται: Από το λανθασμένο: «...και το 3 Μ.Κ...» Στο ορθό: «...και το 4 Μ.Κ...» (Από το Υπουργείο Οικονομικών) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (2) Με την αριθ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2812/2000, όπως ισχύει, και τις με αριθ. 19 και 36/2011 αποφάσεις του Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Εφετείου Ιωαννίνων, μετατάσσεται η Βασιλική Μανούση του Τη λεμάχου, υπάλληλος του Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου Άρτας, κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικού Λογιστικού, σε θέση κατηγορίας ΔΕ κλάδου Γραμματέων της Ει σαγγελίας Πρωτοδικών Άρτας. (ΥΔΕ Υπ.Δικ. αρ / ). Ο Γενικός Γραμματέας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ - Με την υπ αριθμ / απόφαση της Προϊ σταμένης της Διεύθυνσης Δικηγορικού Λειτουργήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί νων Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις των άρθρων 27 και 32 του ν.δ/τος 3026/1954 «Περί του Κωδικός των Δικηγόρων» (Α 235), γίνεται αποδεκτή η αίτηση παραίτησης από το δικηγορικό λειτούργημα, της Ουρανίας ΜΠΛΙΟΥΜΗ του Δημητρίου, δικηγόρου Λάρισας. Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης κ.α.α. Η Προϊσταμένη ΚΑΝΕΛΛΑ ΣΠΑΝΟΜΙΧΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (3) Με το από Προεδρικό Διάταγμα που εκδό θηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώμα τος» (ΦΕΚ 311 Α ): 1. Κυρώνεται ο πίνακας έκτακτης κρίσης, πέντε (5) κατώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος, οι οποί οι προέρχονται από Ανθυπασπιστές απόφοιτους της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος, που συνέταξε το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 9713 Σώματος έτους 2011 και για τους οποίους σχετικό είναι το από 18 Νοεμβρίου 2011 πρακτικό του Συμβουλίου αυτού, ως ακολούθως: Για Υποπλοίαρχους Λιμενικού Σώματος, κατόπιν απο δοχής των αιτήσεων αποστρατείας τους, που κρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8(α) του άρθρου 48 Ν. 3079/2002: ΠΙΝΑΚΑΣ Α «Προακτέων» Α/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ A.M. 1. ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος του Κωνσταντίνου (2759) 2. ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος του Ιωάννη (2658) 3. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος του Γεωργίου (2824) 4. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ευάγγελος του Κωνσταντίνου (2848) 5. ΚΑΓΙΟΥΛΗΣ Δημήτριος του Βασιλείου (2892) 2. Προάγονται οι Υποπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ A.M. 1. ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος του Κωνσταντίνου (2759) 2. ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος του Ιωάννη (2658) 3. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος του Γεωργίου (2824) 4. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ευάγγελος του Κωνσταντίνου (2848) 5. ΚΑΓΙΟΥΛΗΣ Δημήτριος του Βασιλείου (2892) στο βαθμό του Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος, εν ενεργεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 988/1979 σε συνδυασμό με την παράγραφο 8(α) του άρθρου 48 του Ν. 3079/2002 (ΦΕΚ 311 Α ) και τίθενται αυτοί σε αποστρατεία ύστερα από αίτηση τους επειδή έχουν εκπληρώσει κάθε υποχρέωση παραμονής τους στις τάξεις του Λιμενικού Σώματος Ο με αύξοντα αριθμό 1 ανωτέρω αποστρατευόμενος Πλωτάρχης Λιμενικού Σώματος εγγράφεται στα στελέ χη εφεδρείας των Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους 2028, ο με αύξοντα αριθ μό 2 μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους 2029, ο με αύξοντα αριθμό 3 και 4 μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους 2025 και ο με αύξοντα αριθμό 5 μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους 2027, αντίστοιχα. 3. Τίθεται σε αποστρατεία ο Υποπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος ΑΔΑΜΗΣ Γεώργιος του Σταύρου (A.M.2808), ύστερα από αίτηση του, επειδή έχει εκπληρώσει κάθε υποχρέωση παραμονής του στις τάξεις του Λιμενικού Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 πργ 3δ σε συνδυασμό με την πργ. 4 του άρθρου 25 του Ν. 3079/2002 (ΦΕΚ 311 Α ) και εγγράφεται αυτός στα στελέχη εφεδρείας των Αξιωματικών του Λιμενικού Σώ ματος μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους 2024». ΑΡΙΘ. ΕΓΚΡ. ΒΕΒ. ΥΔΕ/ΥΠτΠ: 83175/ ΑΡΙΘ. ΒΕΒ. ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΘΡΩΠΙ ΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ. για α/α 1: / α/α 2: / α/α 3: / α/α 4: / α/α 5: / α/α 6: / Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ AΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Με την αριθ. 2526/60230/ απόφαση του Δη μάρχου Σερρών Ν. Σερρών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 254 του Ν. 3852/2010 και τις διατάξεις του άρθρου 101 του Ν. 3584/2007, κατατάσσονται οι υπάλ ληλοι που υπηρετούν σήμερα στο Δήμο Σερρών στις από τον Ο.Ε.Υ. (ΦΕΚ 2106/Β / ) προβλεπόμενες οργανικές θέσεις όπως ακολουθεί: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Κλάδος ΠΕ Διοικητικού 1. Μπούτης Πασχάλης του Αθανασίου με βαθμό Α 2. Μυλωνά Δήμητρα του Αναστασίου με βαθμό Α 3. Σαμουηλίδης Γεώργιος του Χρήστου με βαθμό Α 4. Χαμάλη Γαλήνη του Θεοδώρου με βαθμό Α Κλάδος ΠΕ Δ/κος Οικονομικού 1. Αρελάκης Δημήτριος Άγγελος με βαθμό Α 2. Σίγκα Φαρμάκη Σοφία Λάζαρος με βαθμό Α 3. Γκότση Ελένη Αθανάσιος με βαθμό Α 4. Γαϊταντζή Θεοδοσία Αγγελάκης με βαθμό Β 5. Γουναρίδου Δέσποινα Χαράλαμπος με βαθμό Β 6. Δόλκα Βαϊα Κων/νου με βαθμό Β 7. Σαββίδου Αναστασία Παντελής με βαθμό Β 8. Τζελέπη Μαρία Νικόλαος με βαθμό Β 9. Αβραμίδης Νικήτας Θεόδωρος με βαθμό Γ 10. Βασιλοπούλου Ειρήνη Αγγελική Κων/νος με βαθμό Γ 11. Γιοβάνογλου Ευαγγελία Απόστολος με βαθμό Γ 12. Κουρτέση Σοφία Θεοδόσιος με βαθμό Γ 13. Μέτσκας Βασίλειος Περικλής με βαθμό Γ 14. Παπαδόπουλος Παναγιώτης Γεωργίου με βαθμό Γ 15. Πασχαλίδου Αικατερίνη Ευστράτιος με βαθμό Γ Κλάδος ΠΕ Οικονομικού Λογιστικού 1. Δρακούλη Γεωργία Δημήτριος με βαθμό Γ 2. Κατιρτζόγλου Ελευθέριος Οδυσσέας με βαθμό Γ 3. Θεοδωρίδης Ιωάννης Κωνσταντίνος με βαθμό Β Κλάδος ΠΕ Οικονομικού 1. Μιχαλουδη Αναστασία Μιχαήλ με βαθμό Δ Kλάδος ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 1. Γούλα Μαρία Δημήτριος με βαθμό Α 2. Λογοθετίδης Σταύρος Γεώργιος με βαθμό Α 3. Μαδεμλή Ελένη Αθανάσιος με βαθμό Α 4. Ταρτίρη Κούρτογλου Σταματούλα Απόστολος με βαθμό Α 5. Βελιγρατλής Μιχαήλ Αθανάσιος με βαθμό Β 6. Μαρινάκη Αικατερίνη Εμμανουήλ με βαθμό Β 7. Μπαρμπουτίδου Αικατερίνη Ιωάννης με βαθμό Β 8. Πουρπούρης Χρήστος Ευάγγελος με βαθμό Β 9. Στρίκα Ελένη Νικόλαος με βαθμό Β 10. Βαδιάκας Πολύχρονης Νικόλαος με βαθμό Γ 11. Ζδούμπα Θεοδώρα Παρίσσης με βαθμό Γ 12. Μίκικη Φωτεινή Βασίλειος με βαθμό Γ 13. Παπακωνσταντίνου Μαρία Ιωάννη με βαθμό Γ 14. Φιλτζαντζής Αθανάσιος Οδυσσέας με βαθμό Γ 15. Καδή Ευθυμία Ιωάννης με βαθμό Δ Kλάδος ΠΕ Αρχιτεκτόνων 1. Δασκαλόπουλος Πέτρος Γρηγόριος με βαθμό Α 2. Κακαλέτση Μανταδάκη Αλεξάνδρα Ιωάννης με βαθμό Α 3. Πολυράβας Γεώργιος Αναστάσιος με βαθμό Α 4. Τσαρουχάς Χρήστος Κων/νος με βαθμό Α 5. Τσαρδακλή Παρασκευή Αθανάσιος με βαθμό Β (4)

4 9714 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Κλάδος ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 1. Λυμπέρης Γεώργιος Παναγιώτης με βαθμό Γ Κλάδος ΠΕ Μηγανολόνων Ηλεκτρολόγων 1. Πάλλας Χρήστος του Γεωργίου με βαθμό Α 2. Παπαδίκης Νικόλαος του Παναγιώτη με βαθμό Α Κλάδος ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών 1. Ρουστάνης Αλκιβιάδης Κων/νος με βαθμό Α 2. Τσανίδου Μαρία Πασχάλης με βαθμό Β 3. Αρβανιτάκη Ελισάβετ Μαρία Διονύσιος με βαθμό Γ 4. Κωνσταντινίδης Μάριος 5. Χρυσοβαλάντης Απόστολος με βαθμό Γ 6. Τσινίογλου Αλέξανδρος του Δημητρίου με βαθμό Γ Κλάδος ΠΕ Χημικών Μηνανικών 1. Βαρναλίδου Ελένη Έλλη Γεώργιος με βαθμό Β 2. Κοκκινίδου Αθηνά Θεόδωρος με βαθμό Β Kλάδος ΠΕ Περιβαλλοντολόγων 1. Τερμεντζίδου Μαρία του Χρήστου με βαθμό Β Kλάδος ΠΕ Γεωπόνων 1. Σουλιώτης Μιχαήλ του Δημητρίου με βαθμό Α 2. Γαβρά Αντιγόνη του Ιωάννη με βαθμό Β 3. Σιτζίμη Μαρία του Κωνσταντίνου με βαθμό Β 4. Χατζητόλιος Πέτρος του Αγγέλου με βαθμό Δ Kλάδος Πληροφορικής (Επιστήμης των Υπολογιστών) 1. Γιαννάκης Γεώργιος του Ηρακλή με βαθμό Α 2. Τσακιρίδης Γεώργιος του Κων/νου με βαθμό Β Kλάδος ΠΕ Γεωτεχνικών (Κτηνιάτρου) 1. Βέργου Σουλτάνα του Χρήστου με βαθμό Β Kλάδος ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης 1. Νάσσου Αναστασία του Ελευθερίου με βαθμό Β Kλάδος ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών 1. Δανιηλίδου Όλγα Νικόλαος με βαθμό Γ 2. Δόλκας Χρήστος Κων/νος με βαθμό Γ 3. Κουρτίδης Μακεδώνας Χαράλαμπος με βαθμό Γ 4. Νεραντζάκη Δάφνη Μαρία Αδάμ με βαθμό Γ 5. Παμπουκιάν Παραντζέμ Αγκόπ με βαθμό Γ 6. Σοφιανίδου Χρυσούλα Παναγιώτης με βαθμό Γ 7. Βερβέρης Δημήτριος Μελέτιος με βαθμό Δ 8. Γκουντάκου Παγώνα Γεώργιος με βαθμό Δ 9. Κιούπη Μαλαματένια Γεώργιος με βαθμό Δ 10. Κύρτσιου Αναστάσιος Θεόδωρος με βαθμό Δ 11. Μάλαμα Κυριακή Γεώργιος με βαθμό Δ 12. Ποποβίδου Άννα Λεβάν με βαθμό Δ 13. Τρεντίδου Χρυσάνθη Δημήτριος με βαθμό Δ Kλάδος ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 1. Μανταδάκης Αλέξανδρος Στέφανος με βαθμό Α Kλάδος ΠΕ Φυσικής Aγωγής και Αθλητισμού 1. Σειρεκίδου Μαγδαληνή του Γεωργίου με βαθμό Γ Kλάδος ΠΕ4 Δικηγόρου με έμμισθη εντολή 1. Αμαξόπουλος Ηλίας Στέφανος 2.Τσινίκα Μαρία Εμμανουήλ Kλάδος ΠΕ 23 Δημοτικής Αστυνομίας 1. Παρούσης Ευάγγελος του Σταύρου με βαθμό Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TE Kλάδος TE Βιβλιοθηκονόμων 1. Τσακίρη Χάιδω του Αλεξάνδρου με βαθμό Α Kλάδος TE Μηχανικών Πολιτικών Δομικών Έργων 1. Βλαχοπούλου Ευθυμία Ιωάννης με βαθμό Β 2. Μαλαμίδου Ευλαμπία Θεόδωρος με βαθμό Γ 3. Αηδονίδης Θωμάς Βασίλειος Γεώργιος με βαθμό Δ Κλάδος TE Τεχνολόγων Μηχανολόγων 1. Τζίνη Κυριακή του Δημητρίου με βαθμό Α Kλάδος TE Mnχανικών (Τεχνολόγων Εφαρμογών) 1. Γκέγκας Κωνσταντίνος Νικόλαος Α 2. Μερμηγκούδης Μιχαήλ Γεώργιος Α Kλάδος TE Μηνανικών (Πολιτικών Υπομηχανικών) 1. Σταυράκης Αθανάσιος Ιωάννης με βαθμό Α Κλάδος TE Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών 1. Τσούκα Ασημίνα του Γεωργίου με βαθμό Γ Kλάδος TE Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανολό νων 1. Καραμπατζάκης Θεόδωρος του Ευγενίου με βαθμό Α Kλάδος TE Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών 1. Πασσιάς Ιωάννης του Αγγέλου με βαθμό Γ 2. Μισχοπούλου Φανή Γεώργιος με βαθμό Δ Κλάδος TE Τεχνολογικών Εφαρμογών 1. Πανίδου Ευτυχία του Κων/νου με βαθμό Α Κλάδος TE Επισκεπτών Yγείας 1. Σύρογλου Σεραφείμ Χαράλαμπος Α Kλάδος TE Νοσηλευτών 1. Σίσκου Ελένη Γεώργιος Β Κλάδος TE Βρεωονηπιοκόμων 1. Νούνη Βασιλική του Γεωργίου με βαθμό Α Kλάδος TE Εποπτών Δημόσιας Υγείας 1. Αθανασιάδου Ιφιγένεια του Δημητρίου με βαθμό Γ Kλάδος TE Τεχνολόγων Γεωπονίας (ζωικής ή φυτικής παραγωγής) 1. Σινάνη Μαρία του Αθανασίου με βαθμό Γ Kλάδος ΤΕ Δασοπονίας 1. Χατζητόλιου Θωμαή του Ηλία με βαθμό Β Kλάδος TE Διοικητικού Λονιστικού 1. Κουτσούκη Σπυριδωνίδου Πουχουρή Γεώργιος Α 2. Τέζα Αικατερίνη Χρήστος Β 3. Τσολάκη Αλεξάνδρα Κωνσταντίνος Β 4. Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα Ιωάννης Γ 5. Χατζηπαζαρλή Ασημίνα Ηλίας Γ Kλάδος TE Διοικητικού 1. Γαλάνη Ανθούλα του Διομήδη με βαθμό Δ 2. Σοφιανίδου Ευγενία του Νικολάου με βαθμό Δ Kλάδος TE Λογιστών 1. Μπόρτας Γεώργιος του Ναθαναήλ με βαθμό Β Kλάδος ΤΕ Οικονομικού Λογιστικκού 1. Σερέτη Αικατερίνη του Νικολάου με βαθμό Δ Kλάδος ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας 1. Καλλιτσάρη Ζαφειρούλα του Μόσχου με βαθμό Γ 2. Κανακάρης Κων/νος του Συμεών με βαθμό Γ 3. Μανωλαράκης Κων/νος του Σοφοκλή με βαθμό Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Kλάδος ΔE Διοικητικού Λογιστικού 1. Καλίγκα Μαρία Κωνσταντίνος Α 2. Πετρίδου Αναστασία Θεόδωρος Α 3. Πόρναλης Χρήστος Νικόλαος Α Kλάδος ΔΕ Δ/κού Οικονομικού 1. Πόπης Νικόλαος του Ευαγγέλου με βαθμό Α 2. Σιώπης Μιχαήλ του Θεοδώρου με βαθμό Α Kλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 1. Αγγελοπούλου Μαρία του Ιωάννη με βαθμό Α 2. Αδαμίδου Χρυσάνθη του Βασιλείου με βαθμό Α 3. Αερόπουλος Αργύριος του Φραγκιά με βαθμό Α 4. Αλεξάκη Χρυσούλα του Γεωργίου με βαθμό Α 5. Αλεξούδης Εμμανουήλ του Πέτρου με βαθμό Α 6. Γαλάνη Δέσποινα του Παύλου με βαθμό Α 7. Δεληασλανίδης Γεώργιος του Κων/νου με βαθμό Α 8. Δημάκης Ιωάννης του Ευθυμίου με βαθμό Α 9. Θεοδωρίδης Αθανάσιος του Σπυρίδωνα με βαθμό Α 10. Θεοδωρίδης Θεόφιλος του Παύλου με βαθμό Α

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Κουτρουβέλης Ιωάννης του Αλέξιου με βαθμό Α 12. Λαζαρϊδου Σταυρούλα του Μιχαήλ με βαθμό Α 13. Μαλαματάκης Βασίλειος του Εμμανουήλ με βαθμό Α 14. Μπαρτζούδη Κρυσταλένια Νικόλαος με βαθμό Α 15. Μπερμπέρης Ιωάννης του Γερμανού με βαθμό Α 16. Νυφούδη Εριφύλλη του Φωτίου με βαθμό Α 17. Πάγκαλος Κων/νος του Γεωργίου με βαθμό Α 18. Σαριάδου Ραχήλ του Σωκράτη με βαθμό Α 19. Σιδηρόπουλος Γαβριήλ Παναγιώτης Α 20. Τράκας Νικόλαος του Κων/νου με βαθμό Α 21. Τσικέ Μαρία του Δημητρίου με βαθμό Α 22. Βαδαρλή Γαρυφαλλιά του Ανδρέα με βαθμό Β 23. Γεωργούλα Βαλεντίνη του Παναγιώτη με βαθμό Β 24. Θεοδωρίδου Αργυρούλα του Σπυρίδωνος με βαθ μό Β 25. Βράτσιου Τριάδα του Νικολάου με βαθμό Γ 26. Σιώσης Βασίλειος του Γεωργίου με βαθμό Γ 27. Πάντσιου Βασιλική του Αντωνίου με βαθμό Δ Κλάδος ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας 1. Πενολίδης Βασίλειος του Σαράντη με βαθμό Α 2. Ροδίτης Ευστάθιος του Λεωνίδα με βαθμό Α 3. Πανάγος Μιλτιάδης του Θεοδώρου με βαθμό Γ Κλάδος ΔΕ Τεχνικών (Εργοδηγών Δομικών Έργων) 1. Γιαβρούδης Παναγιώτης Γεώργιος Α Κλάδος ΔΕ Δομικών Κτηριακών Έργων 1. Καλογερούδη Ιωάννα του Γεωργίου με βαθμό Α Κλάδος ΔΕ Δημοτικής Aστυνομίας 1. Αρχοντογιάννης Χρήστος του Γεωργίου με βαθμό Α 2. Μπαίρας Χρήστος του Παναγιώτη με βαθμό Α 3. Παπούλας Ιωάννης του Σάββα με βαθμό Α 4. Ακριβοπούλου Γεωργία του Ακριβού με βαθμό Γ 5. Δημητρίου Σοφία του Σπυρίδωνα με βαθμό Γ 6. Ελματζίδης Κων/νος του Γεωργίου με βαθμό Γ 7. Καραγιαννίδης Δημήτριος του Κων/νου με βαθμό Γ 8. Λιάσου Αγγελική του Στεφάνου με βαθμό Γ 9. Λιάσου Χριστίνα του Στεφάνου με βαθμό Γ 10. Παπαδόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου με βαθμό Γ 11. Ταπάσκος Χαράλαμπος του Σωτηρίου με βαθμό Γ 12. Τσιρόγλου Μαρία του Ιωάννη με βαθμό Γ Κλάδος ΔΕ Ηλεκτρολόγων 1. Χαρίσης Χαρίσης του Πασχάλη με βαθμό Δ Κλάδος ΔΕ Τεχνικός μηχ/των 1. Θωμαίδης Γεώργιος του Νικολάου με βαθμό Β 2. Βαρδάκας Σπανδώνης του Δημοσθένη με βαθμό Γ 3. Δαγκούλης Ελευθέριος του Γερασίμου με βαθμό Γ 4. Δαρδάνης Ιωάννης του Αθανασίου με βαθμό Γ 5. Τριανταφυλλίδης Χρήστος του Παύλου με βαθμό Δ Κλάδος ΔΕ Οδηγών Αυτ/των 1. Αϊβαζόγλου Συμεών του Ευαγγέλου με βαθμό Α 2. Γρηγοριάδης Κων/νος του Ηλία με βαθμό Α 3. Καρατζίδης Χαράλαμπος του Θεονίου με βαθμό Α 4. Μαυρογιάννης Θεοδόσιος του Ευαγγέλου με βαθμό Α 5. Μπαδέκας Δημήτριος του Αθανασίου με βαθμό Α 6. Παχατίρογλου Σάββας του Αναστασίου με βαθμό Α 7. Τζουμαϊλής Σπύρος του Χρήστου με βαθμό Α 8. Τσιάτσιος Ηλίας του Νικολάου με βαθμό Α 9. Τσιτσιάνης Χαρίλαος του Στέργιου με βαθμό Α 10. Φωτιάδης Ηλίας του Αλεξάνδρου με βαθμό Α 11. Χατζημόσχου Γεώργιος του Παναγιώτη με βαθμό Α 12. Αμπατζίδης Αναστάσιος του Πέτρου με βαθμό Γ 13. Ασλάκης Δημήτριος του Γεωργίου με βαθμό Γ 14. Δανιήλ Παναγιώτης του Βασιλείου με βαθμό Γ 15. Καραγκιόζης Χρήστος του Στέργιου με βαθμό Γ 16. Κιοσσές Αλέξανδρος του Θεοδώρου με βαθμό Γ 17. Κιτσικούδης Ευάγγελος του Κων/νου με βαθμό Γ 18. Κουτσοπαυλίδης Κων/νος του Σταύρου με βαθμό Γ 19. Μπαρμπούτης Γεώργιος του Αθανασίου με βαθμό Γ 20. Μπέγος Κων/νος του Μιχαήλ με βαθμό Γ 21. Παρουσιάδης Γεώργιος του Αχιλλέα με βαθμό Γ 22. Πατσιάς Κων/νος του Δημητρίου με βαθμό Γ 23. Τσεσμετζής Μάριος του Γεωργίου με βαθμό Γ 24. Τσουβαλτζής Δημήτριος του Φωτίου με βαθμό Γ 25. Χαριζάνης Ευάγγελος του Δημητρίου με βαθμό Γ Kλάδος ΔΕ Tεχνικός Oδηγός 1. Τοτίκος Ελευθέριος Παντελής Α Kλάδος ΔΕ Τεχνικός δομικών έργων 1. Μαρωνίτης Άγγελος του Ευσταθίου με βαθμό Α 2. Σαμαράς Γεώργιος του Νικολάου με βαθμό Α 3. Ταράσης Γεώργιος του Κων/νου με βαθμό Α Κλάδος ΔΕ Τεχνικός Ηλεκτρολόγος 1. Κουβόπουλος Μιχαήλ του Ευριπίδη με βαθμό Α 2. Πελέκης Κυριάκος του Νικολάου με βαθμό Α 3. Δαυίδ Άγγελος του Παναγιώτη με βαθμό Γ 4. Κρουστάλλης Γεώργιος του Βασιλείου με βαθμό Δ Kλάδος ΔΕ Τεχνικών Ξυλουργών 1. Αρόγλου Αναστάσιος του Χαραλάμπους με βαθμό Α 2. Γκιλινάκης Θεόδωρος του Γεωργίου με βαθμό Α 3. Τσεκιτσίδης Ιωάννης του Αγγέλου με βαθμό Δ Kλάδος ΔΕ Τεχνικός Οξυγονοκολλητής 1. Οικονόμου Παναγιώτης του Μιχαήλ με βαθμό Α 2. Ασάζης Νικόλαος του Μιχαήλ με βαθμό Δ Κλάδος ΔΕ Tεχνικός Μηχανοτεχνίτης αυτοκίνητων 1. Κυριαζίδης Χρήστος του Ευστρατίου με βαθμό Α Kλάδος ΔΕ Tεχνικός Μηχανοτεχνίτης 1. Μητσίδης Παύλος του Νικολάου με βαθμό Γ 2. Παντώφλατζης Ανδρέας του Αποστόλου με βαθμό Γ 3. Παράσχου Θεόδωρος του Παράσχου με βαθμό Γ Κλάδος ΔΕ Τεχνικός Kτίστης 1. Κούτρας Στέργιος του Νικολάου με βαθμό Α Kλάδος ΔΕ Tεχνικός Ελαιοχρωματιστής 1. Ράπτης Κων/νος του Εμμανουήλ με βαθμό Γ Κλάδος ΔΕ Tεχνικός Συντηρητής Κάδων 1. Τόλιος Ιωάννης του Δημητρίου με βαθμό Α Κλάδος ΔΕ Τεχνικών (Ψυκτικών Θερμοϋδραυλικών) 1. Σαφαρίκας Δημήτριος του Ιωάννη με βαθμό Γ Κλάδος ΔΕ Υδραυλικών 1. Τουλής Χρήστος του Ιωάννη με βαθμό Α Κλάδος ΔΕ Δενδροκηπούρων Ανθοκόμων 1. Ακριτίδης Χαράλαμπος του Κοσμά με βαθμό Α 2. Κασάπης Δημήτριος του Χρήστου με βαθμό Α 3. Παπαδόπουλος Παρασκευάς του Χρήστου με βαθμό Α 4. Τζουράκης Σοφοκλής του Παναγιώτη με βαθμό Α 5. Δελεφέρης Πέτρος του Αγγέλου με βαθμό Δ 6. Κώστογλου Χρυσοβαλάντης του Αριστείδη με βαθ μό Δ Κλάδος ΔΕ Δακτυλογράφων Στενογράφων 1. Τσιμπίρη Παπίστα Φωτεινή Χρήστος Α Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Χειριστών Η/Υ 1. Αναγνωστίδου Αικατερίνη του Κων/νου με βαθμό Α 2. Βεϊζαδέ Σοφία του Ζήση με βαθμό Α 3. Διδασκάλου Μαριάνθη του Αλεξίου με βαθμό Α 4. Ηλιάδης Ηλία του Αστεριού με βαθμό Α 5. Κελεφού Αμαλία του Κων/νου με βαθμό Α 6. Κεραμέας Κυριάκος του Ηλία με βαθμό Α 7. Λογοθετίδης Λεωνίδας του Δημητρίου με βαθμό Α 8. Μέλιου Παναγιώτα του Δημητρίου με βαθμό Α

6 9716 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 9. Μουτάκα Σοφία του Δημητρίου με βαθμό Α 10. Μουχταρίδου Ελένη του Κων/νου με βαθμό Α 11. Μπιτζίδης Νικόλαος του Γεωργίου με βαθμό Α 12. Νεράντζη Σουλτάνα του Ευστρατίου με βαθμό Α 13. Πισόκα Ελένη του Γρηγορίου με βαθμό Α 14. Σωτηριάδου Σουλτάνα του Τρύφωνα με βαθμό Α 15. Χατζή Μαρία του Αθανασίου με βαθμό Α 16. Χατζή Στέλλα του Γεωργίου με βαθμό Α 17. Χαβαλέ Μαρία του Γεωργίου με βαθμό Α 18. Αγγελόπουλος Σωτήριος του Κων/νου με βαθμό Γ 19. Αρβανίτη Πασχαλιά του Αθανασίου με βαθμό Γ Κλάδος ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών 1. Παπαμιχαηλίδης Μιχαήλ Νικόλαος Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ Κλάδος ΥΕ Κλητήρων Θυρωρών Γενικών Καθηκόντων 1. Αγριανίδης Αλέξανδρος του Ματθαίου με βαθμό Β 2. Πουλίδης Ανδρέας του Αθανασίου με βαθμό Δ Κλάδος ΥΕ επιστατών Καθ/τας 1. Παπαευαγγέλου Δημήτριος του Θεοφύλακτου με βαθμό Β ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας ως υδρονομείς 1. Περδετζόγλου Κων/νος του Βασιλείου με βαθμό Γ 2. Τσάλκος Ευστάθιος του Βασιλείου με βαθμό Γ 3. Χατζηαθανασίου Ζαχαρούλα του Φίλιππου με βαθ μό Ε ΥΕ Εργάτης Γενικών Καθηκόντων 1. Δεμερτζής Ιωάννης του Γεωργίου με βαθμό Γ Κλάδος ΥΕ Ερνάτες Καθαριότητας 1. Γιατσίδης Γεώργιος του Παναγιώτη με βαθμό Β 2. Καπλανίδης Ευστράτιος του Συμεών με βαθμό Β 3. Κιοσσές Νικόλαος του Ιωάννη με βαθμό Β 4. Κουτσός Κων/νος του Νικολάου με βαθμό Β 5. Λεονταρίδης Βασίλειος του Παναγιώτη με βαθμό Β 6. Λέσσιος Πέτρος του Γεωργίου με βαθμό Β 7. Μαρτήν Φοίβος του Λάμπρου με βαθμό Β 8. Ματσιαρόκης Κων/νος του Βαρσάμη με βαθμό Β 9. Μπιλντίρογλου Λεωνίδας του Στέφανου με βαθμό Β 10. Παρτάλης Δράμαλης Ιωάννης του Ιωάννη με βαθμό Β 11. Σηλιάχας Αντώνιος του Χαραλάμπους με βαθμό Β 12. Σταυράκογλου Αθανάσιος του Αντωνίου με βαθμό Β 13. Τσεπλερής Αθανάσιος του Κων/νου με βαθμό Β 14. Βασιλειάδης Νεκτάριος του Γεωργίου με βαθμό Γ 15. Δούμπας Άγγελος του Κωνσταντίνου με βαθμό Γ 16. Καρακαίσης Παναγιώτης του Ευστρατίου με βαθμό Γ 17. Αναγνωστίδης Δημήτριος του Νικολάου με βαθμό Δ 18. Αναγνωστίδης Μιχαήλ του Δημητρίου με βαθμό Δ 19. Ασλανίδης Εδουάρδος του Ιωάννη με βαθμό Δ 20. Βαγιάκης Ιωάννης του Στέργιου με βαθμό Δ 21. Βλασακούδη Μενεξέ του Μιχαήλ με βαθμό Δ 22. Γκατζιλάκης Παναγιώτης του Αθανασίου με βαθμό Δ 23. Γουγαλάκη Σοφία του Γρηγορίου με βαθμό Δ 24. Γρουνάς Λάζαρος του Σωτηρίου με βαθμό Δ 25. Δεληγιάννης Νικόλαος του Γεωργίου με βαθμό Δ 26. Διαμαντή Αθανασία του Πέτρου με βαθμό Δ 27. Ζαπκίνης Αντώνιος του Ιωάννη με βαθμό Δ 28. Ζγούρας Ευάγγελος του Δημοσθένη με βαθμό Δ 29. Θεολόγου Θεοδούλα του Θεοδώρου με βαθμό Δ 30. Κάκαρη Ευαγγελία του Ζαχαρία με βαθμό Δ 31. Καραγιαννίδης Μιχαήλ του Δημητρίου με βαθμό Δ 32. Καραμανίδης Κων/νος του Συμεών με βαθμό Δ 33. Καρατζόγλου Χαρίκλεια του Ιορδάνη με βαθμό Δ 34. Κουγιουμτζόγλου Ελισσάβετ του Ιορδάνη με βαθ μό Δ 35. Κουρτίδου Βιολέτα του Αντωνίου με βαθμό Δ 36. Κωνσταντινίδου Ευαγγελία του Παναγιώτη με βαθμό Δ 37. Λεπενιώτη Ζωή του Ιωάννη με βαθμό Δ 38 Μαργαρίτης Κων/νος του Χρήστου με βαθμό Δ 39 Μουρατίδης Βασίλειος του Ξενοφών με βαθμό Δ 40. Μουρουζίδης Ιωάννης του Βασιλείου με βαθμό Δ 41. Μπαίρα Αθανασία του Γεωργίου με βαθμό Δ 42. Παναγιωτίδης Βασίλειος του Κων/νου με βαθμό Δ 43. Παναγιωτίδης Ιωάννης του Γεωργίου με βαθμό Δ 44. Παπαποστόλου Δημήτριος του Ζήση με βαθμό Δ 45. Παραδείσου Στέργιος του Γεωργίου με βαθμό Δ 46. Πόποβιτς Παντελεήμων του Νικολάου με βαθμό Δ 47. Ρούμπος Μιχαήλ του Ιωάννη με βαθμό Δ 48. Τεκταμελίδης Σάββας του Ιωάννη με βαθμό Δ 49. Τερζής Σάββας του Χρήστου με βαθμό Δ 50. Τσιαούση Άννα του Βασιλείου με βαθμό Δ 51. Τσιφούτη Ελένη του Ηλία με βαθμό Δ 52. Φιλιππίδου Βαία του Βασιλείου με βαθμό Δ 53. Χατζηδάκης Αλέξιος του Νικολάου με βαθμό Δ 54. Χατζηλαζάρου Λάζαρος του Αλεξάνδρου με βαθμό Δ 55. Χατζόπουλος Χρήστος του Περικλή με βαθμό Δ 56. Δημητριάδης Άνθιμος του Ναθαναήλ με βαθμό Ε 57. Κατζιλιέρη Μαρία του Κων/νου με βαθμό Ε Kλάδος YE Εργατών Καθαριότητας Έργων 1. Αποστολίδης Λεωνίδας του Γεωργίου με βαθμό Δ 2. Κουκούτση Ελένη του Κων/νου με βαθμό Δ 3. Τσαούσογλου Στυλιανός του Αναστασίου με βαθμό Δ 4. Χατζηαντωνίου Μενέλαος του Ιωάννη με βαθμό Δ 5. Βασιλείου Αθανάσιος του Χρήστου με βαθμό Ε 6. Μαρκοπούλου Ιφιγένεια του Μάρκου με βαθμό Ε Kλάδος ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας Καθαρίστριες Δημοτικών Κτιρίων 1. Αλεβιζάκη Κυρατσούλα του Ευσταθίου με βαθμό Δ Κλάδος ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας Νεκροταφείων 1. Γιοβάνογλου Δημήτριος του Κων/νου με βαθμό Δ 2. Γουγούση Ελισσάβετ του Νίκου με βαθμό Δ 3. Δερβίση Κυριακούλα του Βασιλείου με βαθμό Δ 4. Μουρατίδου Άννα του Γιούρη με βαθμό Δ 5. Παπαδόπουλος Δημήτριος του Κων/νου με βαθμό Δ 6. Τσιότας Δημήτριος του Κων/νου με βαθμό Δ 7. Τζουμαϊλής Ευάγγελος του Νικολάου με βαθμό Δ 8. Χαρτιού Χρυσούλα του Κων/νου με βαθμό Δ Κλάδος ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας Φύλακες Αμαξοστασίου 1. Τζότζος Παρίσης του Γεωργίου με βαθμό Γ Κλάδος ΥΕ Εργάτες Kαθαριότητας Αθλητικού Πάρκου Ομονοίας 1. Αμποζίνα Όλγα του Ηλία με βαθμό Δ 2. Τούσκα Αθανασία του Κων/νου με βαθμό Δ 3. Τσαβλίδης Νεόφυτος του Ιωάννη με βαθμό Δ Κλάδος ΥΕ Εργάτες Καθαριότητος Αθλητικού Πάρκου Αεροδρομίου 1. Σουπεργιατζή Ελένη του Οδυσσέα με βαθμό Δ Κλάδος ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας Πρασίνου 1. Ακριτίδου Νίνα του Δανιήλ με βαθμό Δ 2. Βατμανίδης Θεόδωρος του Ιωάννη με βαθμό Δ 3. Μπρίτσιου Ελένη του Σταύρου με βαθμό Δ 4. Ταχματζίδης Χρήστος του Ιωάννη με βαθμό Δ 5. Τράκα Πασχαλιά του Ελευθερίου με βαθμό Δ 6. Τσομαρίδου Αναστασία του Βασιλείου με βαθμό Δ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 9717 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ν. 1476/1984 Κλάδος ΔΕ29 Οδηγών Αυτ/των 1. Σιάκκας Γεώργιος του Χρήστου με βαθμό Α Κλάδος ΔΕ30 Τεχνιτών γενικά (υδραυλικός) 1. Κραχτίδης Μηνάς του Γεωργίου με βαθμό Α Κατηγορία ΥΕ Κλάδος ΥΕ16 Εργατών Γενικά 1. Βαλαβανίδης Ιορδάνης του Αγγέλου με βαθμό Β (εργάτης καθαριότητας) 2. Καργιανιώτης Θωμάς του Γεωργίου με βαθμό Β (εργάτης καθαριότητας) 3. Ποζίδου Χρυσούλα του Γρηγορίου με βαθμό Β (Κα θαριστριών Δημοτικού Μεγάρου) Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ν. 1586/1986 (άρθρο 17 παο. 8) Κατηγορία TE Κλάδος ΤΕ1 Δ/κού 1. Μυγδάλης Γεώργιος του Βασιλείου με βαθμό Α Γ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ν. 1735/1987 Υπ. Απόφ. ΔΙΠΙΔ Φ.42/24/11440/1986 Κατηγορία ΔΕ Kλάδος ΔΕ5 Εργοδηγών 1. Παντούσας Θωμάς του Παντούση με βαθμό Α Κλάδος ΔΕ 30 Τεχνιτών γενικά Τεχνίτης Υδραυλικός 1. Μπίμπασης Γιαννακός του Νικολάου με βαθμό Α Κατηγορία ΥΕ Κλάδος ΥΕ16 προσωπικού Καθ/τας 1. Σουπεργιατζής Στέφανος του Δημητρίου με βαθμό Β Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ν. 1874/1990) Κατηγορία TE Kλάδος TE4 Τεχνολόγων Μηχανολόγων 1. Λεμονής Ιορδάνης του Ευστρατίου με βαθμό Α Κλάδος ΤΕ17 Δ/κών Λον/στων 1. Πορτοκαλίδου Μαρία του Αποστόλου με βαθμό Α Κατηγορία ΔΕ Κλάδος ΔΕ1 Δ/κών 1. Βαφειάδης Ηλίας του Παναγιώτη με βαθμό Α 2. Βλάχος Αντώνιος του Ευαγγέλου με βαθμό Α 3. Γουγούσκα Ελισσάβετ του Θεοχάρη με βαθμό Α 4. Κουτεκίδου Παρασκευή του Κων/νου με βαθμό Α 5. Μαρτίνοβιτς Στέφανος του Αναστασίου με βαθμό Α 6. Μιζούρη Μαρία του Ευαγγέλου με βαθμό Α 7. Μπεγκλής Χαράλαμπος του Θεοδώρου με βαθμό Α 8. Μπεζεργιαννίδης Δημήτριος του Κυριάκου με βαθμό Α 9. Πάσσιος Ιωάννης του Αναστασίου με βαθμό Α 10. Τζουμάκας Ιωάννης του Χαρίση με βαθμό Α Κλάδος ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων 1. Βλάχος Κων/νος του Αθανασίου με βαθμό Α Κλάδος ΔΕ29 Οδηγών Αυτ/των 1. Καβακλιώτης Εμμανουήλ του Χαραλάμπους με βαθμό Α Κατηγορία ΥΕ Κλάδος ΥΕ16 προσωπικού Καθ/τας (Εργάτης Καθα ριότητας) 1. Εβελζαμάν Χρυσούλα του Ευτρατίου με βαθμό Β Ε. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ν.2218/1995 (αρ. 63 παρ. 1 εδ. 4 & 5) Κατηγορία ΠΕ Κλάδος ΠΕ10 Καθηγητών 1. Θαλασσή Αναστασία του Θεολόγη με βαθμό Α Κατηγορία TE Κλάδος ΤΕ17 Δ/κών Λογιστικών 1. Πάππος Χρήστος του Ευσταθίου με βαθμό Α Ζ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ N. 2503/1997 (αρ. 12 παρ. 8) Κατηγορία ΠΕ Kλάδος ΠΕ1 Δ/κού 1. Μαυρομάτης Ιπποκράτης του Εμμανουήλ με βαθμό Α Κλάδος ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων 1. Αλεξανδρίδης Αναστάσιος του Νικολάου με βαθμό Α Κλάδος ΠΕ10 Καθηγητών (νηπιαγωγών) 1. Πάγκαλου Γαρυφαλλιά του Γεωργίου με βαθμό Α Κατηγορία ΔΕ Κλάδος ΔΕ1 Δ/κών 1. Δανιηλίδης Ελυθέριος του Θεολόγη με βαθμό Α 2. Πελτόγλου Ηλίας του Νικολάου με βαθμό Α 3. Σαρακατσάνης Απόστολος του Ιωάννη με βαθμό Α Κλάδος ΔΕ6 Σχεδιαστών 1. Μπουδουρίδου Βηθλεέμ του Αλεξάνδρου με βαθμό Α Κλάδος ΔΕ29 Οδηνών Αυτ/των 1. Μπακάλης Θωμάς του Βασιλείου με βαθμό Β Κλάδος ΔΕ30 Τεννιτών (οικοδόμων) 1. Κοντός Προκοπής του Γεωργίου με βαθμό Α Κλάδος ΔΕ38 προσωπικού Η/Υ προγραμματιστή 1. Παστούρματζής Άγγελος του Ηλία με βαθμό Α Κατηγορία ΥΕ Κλάδος ΥΕ16 Προσωπικού Καθ/τας Καθαρίστρια 1. Νούση Σουτζή Μαρία του Νικολάου με βαθμό Γ Εργάτες καθαριότητας 1. Γιαννούλης Απόστολος του Ευαγγέλου με βαθμό Γ 2. Καρακαίσης Πολύδωρος του Ευστρατίου με βαθμό Γ 3. Σταυράκογλου Στέφανος του Αντωνίου με βαθμό Δ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Σ.Σ.Σ.Ε. ΦΕΚ 1963/ Τβ) Κατηγορίας TE Ν. 3345/2005 Κλάδος TE Ερνοδηγών (χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ) 1. Οικονόμου Κων/νος του Χρήστου με βαθμό Α 2. Πολιτίδης Δημήτριος του Χρυσαφή με βαθμό Α 3. Σαμαρτζίδης Αθανάσιος του Ισραήλ με βαθμό Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ν. 2190/1994 Κατηγορία ΔΕ Κλάδος ΔΕ Οδηγών Αυτ/των 1. Αθανασιάδης Εμμανουήλ Γεωργίου με βαθμό Γ Μέσω ΑΣΕΠ Απόφαση αμετάκλητη 1647/2008 Διοικη τικού Εφετείου Αθηνών ΠΕ Διοικητικού Οικονουικού 1. Παζάρσκης Μιχαήλ του Δημητρίου με βαθμό Γ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΠΔ 164/2004, 3463/2006 μεταφορά προσωπικού από Δημοτικές Επιχειρήσεις Ν. 2839/2000, άρθρα Ν. 3584/2007 και άρθρο 18 Ν. 3870/2010) Κλάδος ΠΕ Γυμναστών 1. Ιλανίδης Νικόλαος Γεώργιος με βαθμό Α Κλάδος ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 1. Κοσμαρέλη Βασιλική Κοσμάς με βαθμό Α 2. Πούλιος Ιωάννης Νικόλαος με βαθμό Β Κλάδος ΠΕ Νήπιαγωγών 1. Δήμου Αγγελική Ιωάννης με βαθμό Β Κλάδος ΠΕ Παιδαγωγών 1. Καραμανάβη Μετάξια Γεώργιος με βαθμό Β Κλάδος ΠΕ Γεωλάνων 1. Σαραντέας Αριστείδης Νικόλαος με βαθμό Α Kλάδος TE Βιβλιοθηκονόμων 1. Δελίτσικου Βαϊα Αντώνιος με βαθμό Β 2. Μπερμπερίδου Ευστρατία Παναγιώτης με βαθμό Β Kλάδος TE Διοικητικού 1. Κανελοπούλου Ρεβέκκα Κωνσταντίνος με βαθμό Α

8 9718 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Κλάδος TE Τεχνολόγων Δομικών έργων 1. Μανάφης Βασίλειος Ιωάννης με βαθμό Β Κλάδος ΔΕ Διοικητικού 1. Μάρου Φιδάνη Τασούλα Θεοφάνης με βαθμό Α 2. Μακρή Αναστασία Αθανάσιος με βαθμό Β 3. Μέλλιου Θεανώ Απόστολος με βαθμό Β 4. Πιστικόζογλου Αγγελική Ευστράτιος με βαθμό Β 5. Τσεσμετζή Κωνσταντίνα Δημήτριος με βαθμό Β 6. Γιαβρούδης Παναγιώτης Βασίλειος Κλάδος ΔΕ Οδηγού Αυτοκίνητου 1. Δέλιας Κωνσταντίνος Σωτήριος με βαθμό Β 2. Φωτιάδης Παύλος Ευθύμιος με βαθμό Γ 3. Χαραλαμπίδης Νικόλαος Φίλιππος με βαθμό Γ Κλάδος ΔΕ Χειριστή Η/Υ 1. Τσακιρίδης Σωτήριος Δημήτριος Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 1. Αδαμούδη Ευαγγελία Παναγιώτης με βαθμό Γ Κλάδος ΔΕ Σχολικών Φυλάκων 1. Λέκκος Γεώργιος Παναγιώτης με βαθμό Β 2 Φωτιάδης Παύλος Αλέξιος με βαθμό Β 3 Χατζηπαπάς Γεώργιος Αστέριος με βαθμό Β 4. Βασιλοπούλου Παρασκευή Γεώργιος με βαθμό Γ 5. Γινάργυρος Σπυρίδων Δημήτριος με βαθμό Γ 6. Θεοδωρίδου Παναγιώτα Αθανάσιος με βαθμό Γ 7. Ιλεμόσογλου Χρήστος Κωνσταντίνος με βαθμό Γ 8. Καλογραιάκης Πασχάλης Βασίλειος με βαθμό Γ 9. Κανακάρης Ιωακείμ Κρύωνας με βαθμό Γ 10. Κασιμτζίκη Θεανώ Κυριάκος με βαθμό Γ 11. Κουρσούμη Κωνσταντινιά Γεώργιος με βαθμό Γ 12. Λάζος Αναστάσιος Ευάγγελος με βαθμό Γ 13. Μάντζη Ελευθερία Δημήτριος με βαθμό Γ 14. Σαλαμπάση Μαρία Δημήτριος με βαθμό Γ 15. Τικιστιρμά Κερατσά Γεώργιος με βαθμό Γ 16. Τσαούσης Γεώργιος Ιωάννης με βαθμό Γ 17. Τσινίκας Γαβριήλ Αθανάσιος με βαθμό Γ 18. Τσιφτελίδου Δέσποινα Χαρίλαος με βαθμό Γ 19. Χατζηγεωργίου Συρματούλα Γεώργιος με βαθμό Γ Κλάδος ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 1. Λεκάκης Ιωάννης Νικόλαος με βαθμό Δ 2. Χατζηστεργίου Γεώργιος Κωνσταντίνος με βαθμό Δ Kλάδος YE Οικογενειακός Βοηθάς 1. Δεμερτζή Σοφία Παντελής με βαθμό Δ 2. Ιωαννίδου Ευαγγελία Κωνσταντίνος με βαθμό Δ Κλάδος ΥΕ Εργατών 1. Κυριακίδης Βίκτωρ Γεώργιος με βαθμό Δ 2. Πολυχρονίδης Γεώργιος Νικόλαος με βαθμό Δ Kλάδος YE Προσωπικού Καθαριότητας (υδρονομέας) 1. Σαμαρτζίδης Μιχαήλ Αριστείδης με βαθμό Γ Kλάδος ΥΕ Κλητήοων 1. Μυρωνίδου Κωστούλα Φώτιος με βαθμό Γ Kλάδος ΥΕ Καθαριστριών πλήρους Απασχόλησης 1. Αγγουρίδου Συρματένια Αργύριος με βαθμό Δ 2. Αγοράκη Καλούδα Πασχάλης με βαθμό Δ 3. Ανδρικοπούλου Βαϊα Ιωάννης με βαθμό Δ 4. Απταλίδου Μαριάννα Δανιήλ με βαθμό Δ 5. Αριστείδου Χρυσούλα Ευάγγελος με βαθμό Δ 6. Βασιλειάδου Σιρλαντζή Ελένη Χρήστος με βαθμό Δ 7. Γαβριηλίδου Σαμαρτζϊδου Αικατερίνη Κων/νος με βαθμό Δ 8. Γενίτζελη Γαρυφαλιά Άγγελος με βαθμό Δ 9. Γεωργιανού Μπουρβάνη Αντωνία Ζαχαρίας με βαθ μό Δ 10. Γκαλιούρη Μαρία Ιωάννης με βαθμό Δ 11. Γκιουμάση Μαρία Ανδρόνικος με βαθμό Δ 12. Δεδούση Τσιακίρη Χρυσούλα Πασχάλης με βαθμό Δ 13. Δημανούδη Φωτεινή Αθανάσιος με βαθμό Δ 14. Δουλγέρογλου Αγγελική Νικόλαος με βαθμό Δ 15. Ερημίδου Σοφία Γεώργιος με βαθμό Δ 16. Ζαμπουρίδου Ζαφειρία Διαμαντής με βαθμό Δ 17. Ζάπρου Μαρία Ζαχαρίας με βαθμό Δ 18. Ζαχαρίου Αγγελική Δημήτριος με βαθμό Δ 19. Ζίχναλη Φωτεινή Γελωργιος με βαθμό Δ 20. Ιορδανίδου Ελισάβετ Αριστείδης με βαθμό Δ 21. Καλανίδου Μαρίνα Δημήτριος με βαθμό Δ 22. Καράνταγα Γιαννούλα Αθανάσιος με βαθμό Δ 23. Καρατζιά Στεργιανή Δημήτριος με βαθμό Δ 24. Κεδέρης Ηλίας Χρήστος με βαθμό Δ 25. Κεχαγιά Δήμητρα Θεόδωρος με βαθμό Δ 26. Κηπουρού Μαρία Θεόδωρος με βαθμό Δ 27. Κοβανίδου Ελισσαβετ Μιχαήλ με βαθμό Δ 28. Κολτούκη Νίνα Γεώργιος με βαθμό Δ 29. Κοπούκη Σταυρούλα Παντελής με βαθμό Δ 30. Κουσούδη Άννα Νικόλαος με βαθμό Δ 31. Κυνηγοπούλου Ειρήνη Σάββας με βαθμό Δ 32. Λέκκα Ελένη Δημήτριος με βαθμό Δ 33. Λιώτα Δήμητρα Ιωάννης με βαθμό Δ 34. Μαζαράκη Αναστασία Γεώργιος με βαθμό Δ 35. Μανδέλα Βασιλική Χρήστος με βαθμό Δ 36. Μάρκου Ευθυμία Δημήτριος με βαθμό Δ 37. Μισαηλίδου Πανίδου Μαριάννα Στέφανος με βαθμό Δ 38. Μολώση Αικατερίνη Κωνσταντίνος Δ 39. Μπουρβάνη Άννα Βασίλειος με βαθμό Δ 40. Νικολάου Ελένη Ηλίας με βαθμό Δ 41. Νταούδη Πελαγία Αθανάσιος με βαθμό Δ 42. Ξάνθου Βαϊα Νικηφόρος με βαθμό Δ 43. Ορφανίδου Ευμορφίλη Ευρυπίδης με βαθμό Δ 44. Παλάσκα Κιουπτζίδου Ελένη Δημήτριος με βαθμό Δ 45. Παλούση Καραγκιοζόγλου Σοφία Ιωάννης με βαθμό Δ 46. Παπαγιαννάκη Βασιλική Κωνσταντίνος με βαθμό Δ 47. Παπαγιαννάκη Ευαγγελία Θεόδωρος με βαθμό Δ 48. Παπαδοπούλου Αναστασία Δημήτριος με βαθμό Δ 49. Πεζιρκιανίδου Βαϊα Ιωάννης με βαθμό Δ 50. Ποτίδου Βικτωρία Γεώργιος με βαθμό Δ 51. Σελαμαζίδου Όλγα Κωνσταντίνος με βαθμό Δ 52. Σέμκου Ευαγγελία Γεώργιος με βαθμό Δ 53. Σιόντα Ελένη Γεώργιος με βαθμό Δ 54. Τοτολάκη ΚαϊμακάμηΕυαγγελία Νικόλαος με βαθ μό Δ 55. Τουρούση Ιωάννα Κυριάκος με βαθμό Δ 56. Τρίμμη Κωνστάντια Χρήστος με βαθμό Δ 57. Τσακιρίδου Αθηνά Χρήστος με βαθμό Δ 58. Τσιαμπάζη Κατσαμπέρη Μαρία Νικόλαος με βαθμό Δ 59. Φέτκου Αθανασία Δημήτριος με βαθμό Δ 60. Φέτκου Αθηνά Αθανάσιος με βαθμό Δ 61. Χράπα Ελισάβετ Πέτρος με βαθμό Δ Κλάδος ΥΕ Καθαριστριών μειωμένης Απασχόλησης 1. Γκιοργκίνη Μαρία Ιωάννης 2. Κουκνάκου Όλγα Παρασκευάς 3. Μελικίδου Αγγελική Σάββας 4. Πόντιου Σοφία Αθανάσιος 5. Παπανδρεούδης Παναγιώτης Ευστράτιος 6. Πέτκου Ζαχαρούλα Δημήτριος 7. Σοροπούλου Βασιλική Πρόδρομος (Αριθμ. απόφ. Αποκ. Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης 17960/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 9719 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 910/ πράξη της Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Βρεφονηπιακής Παιδικής και Οικογενειακής Μέριμνας (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) Τριανδρίας Ν. Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις της υποπαραγράφου 1γ και της παραγράφου 8 του άρθρου 33 του ν. 4024/2011, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη απόλυση της Ευφροσύνης Γκέκα Χούπα του Σεραφείμ, υπαλλήλου με βαθμό Β του κλάδου Τ.Ε. Νηπιαγωγών (Προσωρινός), από , διότι έχει συμπληρώσει το 55 o έτος της ηλικίας της και 35 έτη πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας. (Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Η Πρόεδρος ΚΥΒΕΛΗ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθμ. 2263/ πράξη του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του ν. 3528/2007 και την υπ αριθμ. 640/ απόφαση του Ε Τμήματος του ΑΣΕΠ, το ΦΕΚ 429/ τ.γ / στο οποίο δημοσιεύθηκαν οι πίνακες διορι στέων της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.) της αριθμ. 10Κ/2008 προκήρυξης καθώς και το υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.9/74/4425/ έγγραφο της Διεύθυνσης Προσλήψεων και Προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης διορίζεται ο Στέφανος Στεφόπουλος του Αθανασίου σε κενή οργανική μόνιμη θέση του ΥΕ κλάδου Προσω πικού Καθαριότητος του Αρεταιείου Νοσοκομείου κατ αναπλήρωση διοριστέου, ο οποίος δεν αποδέχτηκε τον διορισμό του, με τον εισαγωγικό βαθμό Ε και μισθολο γικό κλιμάκιο 18 ο, επειδή έχει τα απαιτούμενα από τις κείμενες διατάξεις προσόντα για τον διορισμό αυτό. Για τον διορισμό του Στέφανου Στεφόπουλου υπάρ χει εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑΕ 0211 του προϋ πολογισμού του Αρεταιείου Νοσοκομείου, οικονομικής χρήσης (Αριθμ. βεβ. Αρεταιείου Noσοκομείου: 4896/ ). (Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυ ναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Ο Πρύτανης ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Ν. ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθ Προκήρυξη θέσης μέλους (ΔΕΠ) του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία». Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη συνεδρίαση της 711 α / λαμβάνο (5) ντας υπόψη την από αίτηση εξέλιξης μέλους ΔΕΠ και σύμφωνα με τις διατάξεις: 1) της παρ.2 του άρθρου 77 του ν. 4009/2011 (195 Α ), 2) της παρ.2 του Κεφαλαίου Α του άρθρου 6 του ν. 2083/1992 (159 Α ) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (69 Α ), 3) του άρθρου 21 του ν. 3549/2007, 4) της παρ. 5α του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 (87 Α ), όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2517/1997 (160 Α ), 5) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 28 του ν. 2083/1992, 6) της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2517/1997, 7) του Π.Δ. 134/1999 (132 Α ), αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π., ως εξής:» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ Μία (1) θέση ΔΕΠ του Παθολογικού Τομέα στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία». Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής (Πανεπιστημιούπο λη Ιωαννίνων, Ιωάννινα) την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών, από την ημερομηνία του εγγράφου ανακοίνωσης της προκήρυ ξης αυτής στον ημερήσιο τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν: 1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας. 2. Βιογραφικό σημείωμα. 3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα. 4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη μοσιεύματα. Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2,3,4 υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη διάθεση όλων των μελών του εκλεκτορικού σώματος, της εισηγητικής επιτροπής και της Γενικής Συνέλευσης που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ όλη τη διάρκεια αυτής. 5. Πιστοποιητικό Υγείας και Φυσικής καταλληλότητας της Α /βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής. Το Πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι

10 9720 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι., ή απολυτήριο Ελλη νικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου, ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετα χρήση της Ελληνικής γλώσσας. Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δε μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουρ γείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα ΚΑΕ 5113). Η Προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ιωάννινα, 2 Δεκεμβρίου 2011 Ο Πρύτανης ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Δια της υπ αριθμ. 484/ αποφάσεως του Σε βασμιωτάτου Μητροπολίτου Ελευθερουπόλεως Χρυσο στόμου εκδοθείσης συμφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του Ν. 590/1977 «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος», τας διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3205/2003, των άρθρων 16 και 17 καί 41 παρ. 3 του Ν. 3528/2007, τας υπ αριθμ. 2/73045/0022/ (Φ.Ε.Κ. 17/τ. Β / ) και ΔΙΠΠ/Φ. ΕΠ.1/86/οικ (ΦΕΚ 1874/Β / ) υπουργικές αποφάσεις, την υπ αριθμ. 6148/2746/ απόφασιν της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και την υπ αριθμ. 5/παράγρ. 1/ απόφασιν του Μητροπολιτικού Συμ βουλίου, διορίζεται ο Ιερολογιώτατος Διάκονος Γεώρ γιος Μπάτζιος του Αλεξάνδρου, ως Ιεροδιάκονος του Ίερου Ναου Αγίου Ελευθερίου Ελευθερουπόλεως από 1ης Νοεμβρίου 2011 και κατατάσσεται εις την ΠΕ (Α ) Μισθολογικήν Κατηγορίαν, εις τον ΣΤ Βαβμόν και εις το Βασικό Μισθολογικό Κλιμάκιο. (Αριθμ. βεβ. Διευθύνσεως Προσλήψεων Προσωπικού Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρυθμίσεως και Ηλεκτρο νικής Διακυβερνήσεως 1505/ ) (Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυ ναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Ο Μητροπολίτης Ο Ελευθερουπόλεως ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Με την Φ00/18565/ απόφαση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Διοικητικού Προσωπικού της Διοίκησης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, διαπιστώνεται η αποχώρηση από την υπηρεσία του Ιδρύματος της ΛΩΡΙΔΑ ΒΑΓΙΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, υπαλλήλου με βαθμό Β του κάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ από τις 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 επειδή κατά την ημερομηνία αυτή έγινε αυτοδίκαια αποδεκτή η υπ αριθμ / δεύτερη αίτηση της «περί παραιτήσεως από την υπηρε σία» και οπότε σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική της σχέση. (Αρ. Βεβ. Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ ναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ) Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ 3 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Με την υπ αριθμ. Δ3α/24256/ κοινή απόφαση Διοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών 3 ης Μακεδο νίας και 4 ης Μακεδονίας και Θράκης, που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3599/2007 και του άρθρου έβδομου του ν. 3755/2009, μετά από τις θετικές γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων συλλογικών οργάνων [Αποσπάσματα Πρακτικών Συνεδριάσεων: της 4ης/ (θέμα 3 ο, απόφαση 15 η ) του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης «ΜΑ ΜΑΤΣΕΙΟ» και 2 ης / (θέμα 12 ο ) Συνεδρίασης του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας καθώς και την αρ. 18 η / (θέμα 12 ) σύμφωνη γνώμη του Διοικη τικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, μετατάσσεται η μόνιμος υπάλληλος: του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας η ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ του Ευαγγέλου, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Ψυχολό γων, στο Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ», σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση, με το βαθμό που κατέχει. Οι Διοικητές Υγειονομικών Περιφερειών 3ης Μακεδονίας κ.α.α. 4ης Μακεδονίας Θράκης Ο Υποδιοικητής ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ MAIΕΥΤΗΡΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» Με την υπ αριθ / απόφαση Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Μαιευτηρίου «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕ ΛΟΥ», που εκδόθηκε κατόπιν της υπ αριθ. 242/5/ απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Νο σοκομείου σύμφωνα προς τις διατάξεις 69, 73 και 74 του Ν. 3528/07 μετατάσσεται η Αγγελική Μακρή του Ξενοφώντα, μόνιμος υπάλληλος του Γενικού Νοσοκομεί ου Μαιευτηρίου «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» του κλάδου ΥΕ Προσωπικό Εστίασης Λαντζέρης με βαθμό Γ σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητος Καθαρίστρια με το βαθμό που κατέχει. Ο Διοικητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΛΔΑΜΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» Με την υπ αριθμ. 6499/ πράξη του Διοικητή του ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟ ΠΟΥΛΕΙΟ «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της μόνιμης υπαλλήλου Σωτηροπού λου Ευαγγελίας του Δημητρίου, του κλάδου ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων με βαθμό Β και Μ.Κ 1, κατόπιν της από

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) δεύτερης αίτησης παραίτησης.(ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). (Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Ο Διοικητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΛΔΑΜΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Με την αριθμ. 68/ Διαπιστωτική Πράξη του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών που εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147, 148 και 156 του Ν. 3528/2007 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του μόνιμου υπαλλήλου του Γενικού Νοσοκομεί ου Σερρών, Πριάμη Χρήστου του Δημητρίου, κλάδου ΥΕ Κλητήρων με βαθμό Β κατόπιν της από δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης πα ραίτησης ). (Αρ. βεβ. Διαγραφής από το μητρώο Ανθρώπινου Δυ ναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Ο Διοικητής ΞΕΝΟΦΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Με την υπ αριθμ. 3607/ απόφαση του Διοι κητή του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑ ΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 άρθρο 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του ΚΟΥΤΡΑ ΘΩΜΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, υπαλλήλου του ΚΥ Αγιάς ευθύνης Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρου, με βαθμό Γ, ύστερα από την αριθμ. 760/ δεύτερη αίτηση παραίτησης για συνταξιοδοτικούς λόγους. (Α αίτηση Παραίτησης αρ. πρ. 731/ ) (Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Ο Διοικητής κ.α.α. Ο Αναπλ. Διοικητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥ. ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Με την αριθμ / απόφαση της Διοικη τού του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17 του Ν. 3528/2007 και μετά το αριθμ. 473/ Γ / ΦΕΚ πίνακα διοριστέ ων και την αριθμ. 310// απόφαση Ε Τμήματος ΑΣΕΠ, διορίζεται ο ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΗΛΙΑΣ του Ευθυμίου σε αντικατάσταση διοριστέου, σε κενή οργανική θέση του Ψυχιατρικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Νοσηλευτών με βαθμό ΣΤ και 0 Μ.Κ. (Αριθμ. βεβαίωσης ΥΔΕ του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 5288/ ). (Αριθμ. βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / Η Διοικητής ΑΜΑΛΙΑ ΣΚΕΠΕΡΣ

12 9722 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: , , Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

, 07-01-2015 . 502 . :. 23213 50158

, 07-01-2015  . 502 . :. 23213 50158 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες, 07-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ.Πρωτ. 502 ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού Πληρ. :Μ. Σεϊρεκίδου Τηλ. 23213 50158 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 26

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 547 28 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 2 Πίνακες Διοριστέων... 3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2543 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 346 26 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οργανισμοί Λοιποί Φορείς...1 Πίνακες Διοριστέων...2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 329 23 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης....... 1» Πολιτισμού και Τουρισμού...............

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2903 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 342 28 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 899 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης............. 1 Οικονομικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 892 28 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού... 1» Δημόσιας Τάξης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4619 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 551 5 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και» Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης............. 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5593 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 773 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8889 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1143 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη... 1 Περιφέρειες... 2 Οργανισμοί Λοιποί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1203 21 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1 Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων... 2» Δικαιοσύνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 722 13 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 972 13 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5375 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 644 2 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 901 17 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5829 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 718 13 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βουλή των Ελλήνων............................... 1 Υπουργείο Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5965 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 735 17 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών.............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.......................2»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6389 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 549 20 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών............... 1» Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 263 13 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8045 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1032 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθμ. 18846 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 788 27 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής................... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 569 18 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιφέρειες..................................... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1196 8 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 1 Περιφέρειες... 2 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8061 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1034 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθμ. 2370/12.9.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 502 26 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 117 31 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1» Υγείας... 2» Ναυτιλίας και Αιγαίου... 3 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6597 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 809 30 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 240 31 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7825 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 961 8 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 632 9 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων....... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα