ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 9711 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών » Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων » Προστασίας του Πολίτη Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Οργανισμοί Λοιποί Φορείς ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (1) Με την υπ αριθμ. Δ2Δ ΕΞ 2011/5600/ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/2007 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΚΙΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ υπαλλήλου με βαθμό Α του κλάδου ΠΕ Εφοριακών Μ.Κ. 2 ο από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). ναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Με την υπ αριθμ. Δ2Δ ΕΞ 2011/5676/ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/2007 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του ΔΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΛΟΓΟΘΕ ΤΗ υπαλλήλου με βαθμό Α του κλάδου ΔΕ Εφοριακών Μ.Κ. 2 ο από ημερομηνία υποβολής της δεύ τερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτη σης παραίτησης ). ναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Με την υπ αριθμ. Δ2Δ ΕΞ2011/5611/ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63, 96, 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλ ληλική σχέση της ΓΚΙΟΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ του ΠΑΝΑ ΓΙΩΤΗ Προϊσταμένης Τμήματος με βαθμό Α του κλάδου ΔΕ Εφοριακών Μ.Κ. 1 ο από ημερομηνία υπο βολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). Η ανωτέρω διατηρεί τιμητικά και μετά τη λύση της υπαλληλικής σχέσης τον τίτλο του βαθμού και της θέ σης που κατείχε κατά την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης παραίτησης της. ναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Με την υπ αριθμ. Δ2Δ ΕΞ 2011/6290/ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/2007 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΓΙΑΜΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ υπαλ λήλου με βαθμό Α του κλάδου ΔΕ Εφοριακών Μ.Κ. 1 ο από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αί τησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης πα ραίτησης ). ναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Με την υπ αριθμ. Δ2Δ ΕΞ 2011/5641/ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/2007 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑΣ του ΓΕΩΡΓΙ ΟΥ υπαλλήλου με βαθμό Α του κλάδου ΠΕ Εφοριακών Μ.Κ. 1 ο από ημερομηνία υποβολής της δεύτε ρης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). ναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Με την υπ αριθμ. Δ2Δ ΕΞ2011/5693/ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63, 96, 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλ ληλική σχέση του ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΗΛΙΑ Προϊστάμενου Διεύθυνσης με βαθμό Α του κλάδου ΠΕ Εφοριακών Μ.Κ. 1 ο από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώ της αίτησης παραίτησης ). Ο ανωτέρω διατηρεί τιμητικά και μετά τη λύση της υπαλληλικής σχέσης τον τίτλο του βαθμού και της θέ σης που κατείχε κατά την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης παραίτησης του. ναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ).

2 9712 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Με την υπ αριθμ. Δ2Δ ΕΞ 2011/5505/ διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Οικονομικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/2007 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλι κή σχέση της ΒΟΥΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΟΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ υπαλλήλου με βαθμό Α του κλάδου ΔΕ Εφοριακών Μ.Κ. 1 ο από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). ναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ) Με την υπ αριθμ. Δ2Δ ΕΞ 2011/7282/ δι απιστωτική πράξη του Υπουργού Οικονομικών που εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/2007 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του ΦΑΚΙΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΚΩΝ/ΝΟΥ υπαλλήλου με βαθμό Α του κλάδου ΔΕ Εφοριακών Μ.Κ. 1 ο από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). ναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Με την υπ αριθμ. Δ2Δ ΕΞ 2011/6587/ δι απιστωτική πράξη του Υπουργού Οικονομικών που εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/2007 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του ΔΟΞΑΣΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ υπαλλήλου με βαθμό Α του κλάδου ΠΕ Εφοριακών Μ.Κ. 2 από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). ναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ) Με την υπ αριθμ. Δ2Δ ΕΞ 2011/5667/ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/2007 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ υπαλλήλου με βαθμό Α του κλάδου ΠΕ Εφο ριακών Μ.Κ. 1 ο από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αί τησης παραίτησης ). ναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Με την υπ αριθμ. Δ2Δ ΕΞ2011/5674/ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63, 96, 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλ ληλική σχέση του ΠΟΥΛΙΟΥΝΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥ του ΙΩΑΝ ΝΗ Προϊστάμενου Τμήματος με βαθμό Α του κλάδου ΠΕ Εφοριακών Μ.Κ. 1 ο από ημερομηνία υπο βολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). Ο ανωτέρω διατηρεί τιμητικά και μετά τη λύση της υπαλληλικής σχέσης τον τίτλο του βαθμού και της θέ σης που κατείχε κατά την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης παραίτησης του. ναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Με εντολή Υπουργού Οικονομικών Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Διορθώσεις Σφαλμάτων Στο ΦΕΚ 815/Γ / , στο οποίο δημοσιεύθηκε η περίληψη της υπ αριθμ. Δ1Γ εξ2011/ απόφασης αυτοδίκαιης λύσης της υπαλληλικής σχέ σης της ΣΤΕΛΛΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ του ΜΑΡΙΟΥ, υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ3 Χειριστών Μηχανών Προετοιμασίας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/2007 διορθώνεται: Από το λανθασμένο: «...και το 3 Μ.Κ...» Στο ορθό: «...και το 4 Μ.Κ...» (Από το Υπουργείο Οικονομικών) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (2) Με την αριθ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2812/2000, όπως ισχύει, και τις με αριθ. 19 και 36/2011 αποφάσεις του Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Εφετείου Ιωαννίνων, μετατάσσεται η Βασιλική Μανούση του Τη λεμάχου, υπάλληλος του Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου Άρτας, κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικού Λογιστικού, σε θέση κατηγορίας ΔΕ κλάδου Γραμματέων της Ει σαγγελίας Πρωτοδικών Άρτας. (ΥΔΕ Υπ.Δικ. αρ / ). Ο Γενικός Γραμματέας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ - Με την υπ αριθμ / απόφαση της Προϊ σταμένης της Διεύθυνσης Δικηγορικού Λειτουργήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί νων Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις των άρθρων 27 και 32 του ν.δ/τος 3026/1954 «Περί του Κωδικός των Δικηγόρων» (Α 235), γίνεται αποδεκτή η αίτηση παραίτησης από το δικηγορικό λειτούργημα, της Ουρανίας ΜΠΛΙΟΥΜΗ του Δημητρίου, δικηγόρου Λάρισας. Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης κ.α.α. Η Προϊσταμένη ΚΑΝΕΛΛΑ ΣΠΑΝΟΜΙΧΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (3) Με το από Προεδρικό Διάταγμα που εκδό θηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώμα τος» (ΦΕΚ 311 Α ): 1. Κυρώνεται ο πίνακας έκτακτης κρίσης, πέντε (5) κατώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος, οι οποί οι προέρχονται από Ανθυπασπιστές απόφοιτους της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος, που συνέταξε το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 9713 Σώματος έτους 2011 και για τους οποίους σχετικό είναι το από 18 Νοεμβρίου 2011 πρακτικό του Συμβουλίου αυτού, ως ακολούθως: Για Υποπλοίαρχους Λιμενικού Σώματος, κατόπιν απο δοχής των αιτήσεων αποστρατείας τους, που κρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8(α) του άρθρου 48 Ν. 3079/2002: ΠΙΝΑΚΑΣ Α «Προακτέων» Α/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ A.M. 1. ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος του Κωνσταντίνου (2759) 2. ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος του Ιωάννη (2658) 3. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος του Γεωργίου (2824) 4. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ευάγγελος του Κωνσταντίνου (2848) 5. ΚΑΓΙΟΥΛΗΣ Δημήτριος του Βασιλείου (2892) 2. Προάγονται οι Υποπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ A.M. 1. ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος του Κωνσταντίνου (2759) 2. ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος του Ιωάννη (2658) 3. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος του Γεωργίου (2824) 4. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ευάγγελος του Κωνσταντίνου (2848) 5. ΚΑΓΙΟΥΛΗΣ Δημήτριος του Βασιλείου (2892) στο βαθμό του Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος, εν ενεργεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 988/1979 σε συνδυασμό με την παράγραφο 8(α) του άρθρου 48 του Ν. 3079/2002 (ΦΕΚ 311 Α ) και τίθενται αυτοί σε αποστρατεία ύστερα από αίτηση τους επειδή έχουν εκπληρώσει κάθε υποχρέωση παραμονής τους στις τάξεις του Λιμενικού Σώματος Ο με αύξοντα αριθμό 1 ανωτέρω αποστρατευόμενος Πλωτάρχης Λιμενικού Σώματος εγγράφεται στα στελέ χη εφεδρείας των Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους 2028, ο με αύξοντα αριθ μό 2 μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους 2029, ο με αύξοντα αριθμό 3 και 4 μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους 2025 και ο με αύξοντα αριθμό 5 μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους 2027, αντίστοιχα. 3. Τίθεται σε αποστρατεία ο Υποπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος ΑΔΑΜΗΣ Γεώργιος του Σταύρου (A.M.2808), ύστερα από αίτηση του, επειδή έχει εκπληρώσει κάθε υποχρέωση παραμονής του στις τάξεις του Λιμενικού Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 πργ 3δ σε συνδυασμό με την πργ. 4 του άρθρου 25 του Ν. 3079/2002 (ΦΕΚ 311 Α ) και εγγράφεται αυτός στα στελέχη εφεδρείας των Αξιωματικών του Λιμενικού Σώ ματος μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους 2024». ΑΡΙΘ. ΕΓΚΡ. ΒΕΒ. ΥΔΕ/ΥΠτΠ: 83175/ ΑΡΙΘ. ΒΕΒ. ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΘΡΩΠΙ ΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ. για α/α 1: / α/α 2: / α/α 3: / α/α 4: / α/α 5: / α/α 6: / Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ AΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Με την αριθ. 2526/60230/ απόφαση του Δη μάρχου Σερρών Ν. Σερρών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 254 του Ν. 3852/2010 και τις διατάξεις του άρθρου 101 του Ν. 3584/2007, κατατάσσονται οι υπάλ ληλοι που υπηρετούν σήμερα στο Δήμο Σερρών στις από τον Ο.Ε.Υ. (ΦΕΚ 2106/Β / ) προβλεπόμενες οργανικές θέσεις όπως ακολουθεί: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Κλάδος ΠΕ Διοικητικού 1. Μπούτης Πασχάλης του Αθανασίου με βαθμό Α 2. Μυλωνά Δήμητρα του Αναστασίου με βαθμό Α 3. Σαμουηλίδης Γεώργιος του Χρήστου με βαθμό Α 4. Χαμάλη Γαλήνη του Θεοδώρου με βαθμό Α Κλάδος ΠΕ Δ/κος Οικονομικού 1. Αρελάκης Δημήτριος Άγγελος με βαθμό Α 2. Σίγκα Φαρμάκη Σοφία Λάζαρος με βαθμό Α 3. Γκότση Ελένη Αθανάσιος με βαθμό Α 4. Γαϊταντζή Θεοδοσία Αγγελάκης με βαθμό Β 5. Γουναρίδου Δέσποινα Χαράλαμπος με βαθμό Β 6. Δόλκα Βαϊα Κων/νου με βαθμό Β 7. Σαββίδου Αναστασία Παντελής με βαθμό Β 8. Τζελέπη Μαρία Νικόλαος με βαθμό Β 9. Αβραμίδης Νικήτας Θεόδωρος με βαθμό Γ 10. Βασιλοπούλου Ειρήνη Αγγελική Κων/νος με βαθμό Γ 11. Γιοβάνογλου Ευαγγελία Απόστολος με βαθμό Γ 12. Κουρτέση Σοφία Θεοδόσιος με βαθμό Γ 13. Μέτσκας Βασίλειος Περικλής με βαθμό Γ 14. Παπαδόπουλος Παναγιώτης Γεωργίου με βαθμό Γ 15. Πασχαλίδου Αικατερίνη Ευστράτιος με βαθμό Γ Κλάδος ΠΕ Οικονομικού Λογιστικού 1. Δρακούλη Γεωργία Δημήτριος με βαθμό Γ 2. Κατιρτζόγλου Ελευθέριος Οδυσσέας με βαθμό Γ 3. Θεοδωρίδης Ιωάννης Κωνσταντίνος με βαθμό Β Κλάδος ΠΕ Οικονομικού 1. Μιχαλουδη Αναστασία Μιχαήλ με βαθμό Δ Kλάδος ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 1. Γούλα Μαρία Δημήτριος με βαθμό Α 2. Λογοθετίδης Σταύρος Γεώργιος με βαθμό Α 3. Μαδεμλή Ελένη Αθανάσιος με βαθμό Α 4. Ταρτίρη Κούρτογλου Σταματούλα Απόστολος με βαθμό Α 5. Βελιγρατλής Μιχαήλ Αθανάσιος με βαθμό Β 6. Μαρινάκη Αικατερίνη Εμμανουήλ με βαθμό Β 7. Μπαρμπουτίδου Αικατερίνη Ιωάννης με βαθμό Β 8. Πουρπούρης Χρήστος Ευάγγελος με βαθμό Β 9. Στρίκα Ελένη Νικόλαος με βαθμό Β 10. Βαδιάκας Πολύχρονης Νικόλαος με βαθμό Γ 11. Ζδούμπα Θεοδώρα Παρίσσης με βαθμό Γ 12. Μίκικη Φωτεινή Βασίλειος με βαθμό Γ 13. Παπακωνσταντίνου Μαρία Ιωάννη με βαθμό Γ 14. Φιλτζαντζής Αθανάσιος Οδυσσέας με βαθμό Γ 15. Καδή Ευθυμία Ιωάννης με βαθμό Δ Kλάδος ΠΕ Αρχιτεκτόνων 1. Δασκαλόπουλος Πέτρος Γρηγόριος με βαθμό Α 2. Κακαλέτση Μανταδάκη Αλεξάνδρα Ιωάννης με βαθμό Α 3. Πολυράβας Γεώργιος Αναστάσιος με βαθμό Α 4. Τσαρουχάς Χρήστος Κων/νος με βαθμό Α 5. Τσαρδακλή Παρασκευή Αθανάσιος με βαθμό Β (4)

4 9714 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Κλάδος ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 1. Λυμπέρης Γεώργιος Παναγιώτης με βαθμό Γ Κλάδος ΠΕ Μηγανολόνων Ηλεκτρολόγων 1. Πάλλας Χρήστος του Γεωργίου με βαθμό Α 2. Παπαδίκης Νικόλαος του Παναγιώτη με βαθμό Α Κλάδος ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών 1. Ρουστάνης Αλκιβιάδης Κων/νος με βαθμό Α 2. Τσανίδου Μαρία Πασχάλης με βαθμό Β 3. Αρβανιτάκη Ελισάβετ Μαρία Διονύσιος με βαθμό Γ 4. Κωνσταντινίδης Μάριος 5. Χρυσοβαλάντης Απόστολος με βαθμό Γ 6. Τσινίογλου Αλέξανδρος του Δημητρίου με βαθμό Γ Κλάδος ΠΕ Χημικών Μηνανικών 1. Βαρναλίδου Ελένη Έλλη Γεώργιος με βαθμό Β 2. Κοκκινίδου Αθηνά Θεόδωρος με βαθμό Β Kλάδος ΠΕ Περιβαλλοντολόγων 1. Τερμεντζίδου Μαρία του Χρήστου με βαθμό Β Kλάδος ΠΕ Γεωπόνων 1. Σουλιώτης Μιχαήλ του Δημητρίου με βαθμό Α 2. Γαβρά Αντιγόνη του Ιωάννη με βαθμό Β 3. Σιτζίμη Μαρία του Κωνσταντίνου με βαθμό Β 4. Χατζητόλιος Πέτρος του Αγγέλου με βαθμό Δ Kλάδος Πληροφορικής (Επιστήμης των Υπολογιστών) 1. Γιαννάκης Γεώργιος του Ηρακλή με βαθμό Α 2. Τσακιρίδης Γεώργιος του Κων/νου με βαθμό Β Kλάδος ΠΕ Γεωτεχνικών (Κτηνιάτρου) 1. Βέργου Σουλτάνα του Χρήστου με βαθμό Β Kλάδος ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης 1. Νάσσου Αναστασία του Ελευθερίου με βαθμό Β Kλάδος ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών 1. Δανιηλίδου Όλγα Νικόλαος με βαθμό Γ 2. Δόλκας Χρήστος Κων/νος με βαθμό Γ 3. Κουρτίδης Μακεδώνας Χαράλαμπος με βαθμό Γ 4. Νεραντζάκη Δάφνη Μαρία Αδάμ με βαθμό Γ 5. Παμπουκιάν Παραντζέμ Αγκόπ με βαθμό Γ 6. Σοφιανίδου Χρυσούλα Παναγιώτης με βαθμό Γ 7. Βερβέρης Δημήτριος Μελέτιος με βαθμό Δ 8. Γκουντάκου Παγώνα Γεώργιος με βαθμό Δ 9. Κιούπη Μαλαματένια Γεώργιος με βαθμό Δ 10. Κύρτσιου Αναστάσιος Θεόδωρος με βαθμό Δ 11. Μάλαμα Κυριακή Γεώργιος με βαθμό Δ 12. Ποποβίδου Άννα Λεβάν με βαθμό Δ 13. Τρεντίδου Χρυσάνθη Δημήτριος με βαθμό Δ Kλάδος ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 1. Μανταδάκης Αλέξανδρος Στέφανος με βαθμό Α Kλάδος ΠΕ Φυσικής Aγωγής και Αθλητισμού 1. Σειρεκίδου Μαγδαληνή του Γεωργίου με βαθμό Γ Kλάδος ΠΕ4 Δικηγόρου με έμμισθη εντολή 1. Αμαξόπουλος Ηλίας Στέφανος 2.Τσινίκα Μαρία Εμμανουήλ Kλάδος ΠΕ 23 Δημοτικής Αστυνομίας 1. Παρούσης Ευάγγελος του Σταύρου με βαθμό Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TE Kλάδος TE Βιβλιοθηκονόμων 1. Τσακίρη Χάιδω του Αλεξάνδρου με βαθμό Α Kλάδος TE Μηχανικών Πολιτικών Δομικών Έργων 1. Βλαχοπούλου Ευθυμία Ιωάννης με βαθμό Β 2. Μαλαμίδου Ευλαμπία Θεόδωρος με βαθμό Γ 3. Αηδονίδης Θωμάς Βασίλειος Γεώργιος με βαθμό Δ Κλάδος TE Τεχνολόγων Μηχανολόγων 1. Τζίνη Κυριακή του Δημητρίου με βαθμό Α Kλάδος TE Mnχανικών (Τεχνολόγων Εφαρμογών) 1. Γκέγκας Κωνσταντίνος Νικόλαος Α 2. Μερμηγκούδης Μιχαήλ Γεώργιος Α Kλάδος TE Μηνανικών (Πολιτικών Υπομηχανικών) 1. Σταυράκης Αθανάσιος Ιωάννης με βαθμό Α Κλάδος TE Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών 1. Τσούκα Ασημίνα του Γεωργίου με βαθμό Γ Kλάδος TE Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανολό νων 1. Καραμπατζάκης Θεόδωρος του Ευγενίου με βαθμό Α Kλάδος TE Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών 1. Πασσιάς Ιωάννης του Αγγέλου με βαθμό Γ 2. Μισχοπούλου Φανή Γεώργιος με βαθμό Δ Κλάδος TE Τεχνολογικών Εφαρμογών 1. Πανίδου Ευτυχία του Κων/νου με βαθμό Α Κλάδος TE Επισκεπτών Yγείας 1. Σύρογλου Σεραφείμ Χαράλαμπος Α Kλάδος TE Νοσηλευτών 1. Σίσκου Ελένη Γεώργιος Β Κλάδος TE Βρεωονηπιοκόμων 1. Νούνη Βασιλική του Γεωργίου με βαθμό Α Kλάδος TE Εποπτών Δημόσιας Υγείας 1. Αθανασιάδου Ιφιγένεια του Δημητρίου με βαθμό Γ Kλάδος TE Τεχνολόγων Γεωπονίας (ζωικής ή φυτικής παραγωγής) 1. Σινάνη Μαρία του Αθανασίου με βαθμό Γ Kλάδος ΤΕ Δασοπονίας 1. Χατζητόλιου Θωμαή του Ηλία με βαθμό Β Kλάδος TE Διοικητικού Λονιστικού 1. Κουτσούκη Σπυριδωνίδου Πουχουρή Γεώργιος Α 2. Τέζα Αικατερίνη Χρήστος Β 3. Τσολάκη Αλεξάνδρα Κωνσταντίνος Β 4. Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα Ιωάννης Γ 5. Χατζηπαζαρλή Ασημίνα Ηλίας Γ Kλάδος TE Διοικητικού 1. Γαλάνη Ανθούλα του Διομήδη με βαθμό Δ 2. Σοφιανίδου Ευγενία του Νικολάου με βαθμό Δ Kλάδος TE Λογιστών 1. Μπόρτας Γεώργιος του Ναθαναήλ με βαθμό Β Kλάδος ΤΕ Οικονομικού Λογιστικκού 1. Σερέτη Αικατερίνη του Νικολάου με βαθμό Δ Kλάδος ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας 1. Καλλιτσάρη Ζαφειρούλα του Μόσχου με βαθμό Γ 2. Κανακάρης Κων/νος του Συμεών με βαθμό Γ 3. Μανωλαράκης Κων/νος του Σοφοκλή με βαθμό Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Kλάδος ΔE Διοικητικού Λογιστικού 1. Καλίγκα Μαρία Κωνσταντίνος Α 2. Πετρίδου Αναστασία Θεόδωρος Α 3. Πόρναλης Χρήστος Νικόλαος Α Kλάδος ΔΕ Δ/κού Οικονομικού 1. Πόπης Νικόλαος του Ευαγγέλου με βαθμό Α 2. Σιώπης Μιχαήλ του Θεοδώρου με βαθμό Α Kλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 1. Αγγελοπούλου Μαρία του Ιωάννη με βαθμό Α 2. Αδαμίδου Χρυσάνθη του Βασιλείου με βαθμό Α 3. Αερόπουλος Αργύριος του Φραγκιά με βαθμό Α 4. Αλεξάκη Χρυσούλα του Γεωργίου με βαθμό Α 5. Αλεξούδης Εμμανουήλ του Πέτρου με βαθμό Α 6. Γαλάνη Δέσποινα του Παύλου με βαθμό Α 7. Δεληασλανίδης Γεώργιος του Κων/νου με βαθμό Α 8. Δημάκης Ιωάννης του Ευθυμίου με βαθμό Α 9. Θεοδωρίδης Αθανάσιος του Σπυρίδωνα με βαθμό Α 10. Θεοδωρίδης Θεόφιλος του Παύλου με βαθμό Α

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Κουτρουβέλης Ιωάννης του Αλέξιου με βαθμό Α 12. Λαζαρϊδου Σταυρούλα του Μιχαήλ με βαθμό Α 13. Μαλαματάκης Βασίλειος του Εμμανουήλ με βαθμό Α 14. Μπαρτζούδη Κρυσταλένια Νικόλαος με βαθμό Α 15. Μπερμπέρης Ιωάννης του Γερμανού με βαθμό Α 16. Νυφούδη Εριφύλλη του Φωτίου με βαθμό Α 17. Πάγκαλος Κων/νος του Γεωργίου με βαθμό Α 18. Σαριάδου Ραχήλ του Σωκράτη με βαθμό Α 19. Σιδηρόπουλος Γαβριήλ Παναγιώτης Α 20. Τράκας Νικόλαος του Κων/νου με βαθμό Α 21. Τσικέ Μαρία του Δημητρίου με βαθμό Α 22. Βαδαρλή Γαρυφαλλιά του Ανδρέα με βαθμό Β 23. Γεωργούλα Βαλεντίνη του Παναγιώτη με βαθμό Β 24. Θεοδωρίδου Αργυρούλα του Σπυρίδωνος με βαθ μό Β 25. Βράτσιου Τριάδα του Νικολάου με βαθμό Γ 26. Σιώσης Βασίλειος του Γεωργίου με βαθμό Γ 27. Πάντσιου Βασιλική του Αντωνίου με βαθμό Δ Κλάδος ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας 1. Πενολίδης Βασίλειος του Σαράντη με βαθμό Α 2. Ροδίτης Ευστάθιος του Λεωνίδα με βαθμό Α 3. Πανάγος Μιλτιάδης του Θεοδώρου με βαθμό Γ Κλάδος ΔΕ Τεχνικών (Εργοδηγών Δομικών Έργων) 1. Γιαβρούδης Παναγιώτης Γεώργιος Α Κλάδος ΔΕ Δομικών Κτηριακών Έργων 1. Καλογερούδη Ιωάννα του Γεωργίου με βαθμό Α Κλάδος ΔΕ Δημοτικής Aστυνομίας 1. Αρχοντογιάννης Χρήστος του Γεωργίου με βαθμό Α 2. Μπαίρας Χρήστος του Παναγιώτη με βαθμό Α 3. Παπούλας Ιωάννης του Σάββα με βαθμό Α 4. Ακριβοπούλου Γεωργία του Ακριβού με βαθμό Γ 5. Δημητρίου Σοφία του Σπυρίδωνα με βαθμό Γ 6. Ελματζίδης Κων/νος του Γεωργίου με βαθμό Γ 7. Καραγιαννίδης Δημήτριος του Κων/νου με βαθμό Γ 8. Λιάσου Αγγελική του Στεφάνου με βαθμό Γ 9. Λιάσου Χριστίνα του Στεφάνου με βαθμό Γ 10. Παπαδόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου με βαθμό Γ 11. Ταπάσκος Χαράλαμπος του Σωτηρίου με βαθμό Γ 12. Τσιρόγλου Μαρία του Ιωάννη με βαθμό Γ Κλάδος ΔΕ Ηλεκτρολόγων 1. Χαρίσης Χαρίσης του Πασχάλη με βαθμό Δ Κλάδος ΔΕ Τεχνικός μηχ/των 1. Θωμαίδης Γεώργιος του Νικολάου με βαθμό Β 2. Βαρδάκας Σπανδώνης του Δημοσθένη με βαθμό Γ 3. Δαγκούλης Ελευθέριος του Γερασίμου με βαθμό Γ 4. Δαρδάνης Ιωάννης του Αθανασίου με βαθμό Γ 5. Τριανταφυλλίδης Χρήστος του Παύλου με βαθμό Δ Κλάδος ΔΕ Οδηγών Αυτ/των 1. Αϊβαζόγλου Συμεών του Ευαγγέλου με βαθμό Α 2. Γρηγοριάδης Κων/νος του Ηλία με βαθμό Α 3. Καρατζίδης Χαράλαμπος του Θεονίου με βαθμό Α 4. Μαυρογιάννης Θεοδόσιος του Ευαγγέλου με βαθμό Α 5. Μπαδέκας Δημήτριος του Αθανασίου με βαθμό Α 6. Παχατίρογλου Σάββας του Αναστασίου με βαθμό Α 7. Τζουμαϊλής Σπύρος του Χρήστου με βαθμό Α 8. Τσιάτσιος Ηλίας του Νικολάου με βαθμό Α 9. Τσιτσιάνης Χαρίλαος του Στέργιου με βαθμό Α 10. Φωτιάδης Ηλίας του Αλεξάνδρου με βαθμό Α 11. Χατζημόσχου Γεώργιος του Παναγιώτη με βαθμό Α 12. Αμπατζίδης Αναστάσιος του Πέτρου με βαθμό Γ 13. Ασλάκης Δημήτριος του Γεωργίου με βαθμό Γ 14. Δανιήλ Παναγιώτης του Βασιλείου με βαθμό Γ 15. Καραγκιόζης Χρήστος του Στέργιου με βαθμό Γ 16. Κιοσσές Αλέξανδρος του Θεοδώρου με βαθμό Γ 17. Κιτσικούδης Ευάγγελος του Κων/νου με βαθμό Γ 18. Κουτσοπαυλίδης Κων/νος του Σταύρου με βαθμό Γ 19. Μπαρμπούτης Γεώργιος του Αθανασίου με βαθμό Γ 20. Μπέγος Κων/νος του Μιχαήλ με βαθμό Γ 21. Παρουσιάδης Γεώργιος του Αχιλλέα με βαθμό Γ 22. Πατσιάς Κων/νος του Δημητρίου με βαθμό Γ 23. Τσεσμετζής Μάριος του Γεωργίου με βαθμό Γ 24. Τσουβαλτζής Δημήτριος του Φωτίου με βαθμό Γ 25. Χαριζάνης Ευάγγελος του Δημητρίου με βαθμό Γ Kλάδος ΔΕ Tεχνικός Oδηγός 1. Τοτίκος Ελευθέριος Παντελής Α Kλάδος ΔΕ Τεχνικός δομικών έργων 1. Μαρωνίτης Άγγελος του Ευσταθίου με βαθμό Α 2. Σαμαράς Γεώργιος του Νικολάου με βαθμό Α 3. Ταράσης Γεώργιος του Κων/νου με βαθμό Α Κλάδος ΔΕ Τεχνικός Ηλεκτρολόγος 1. Κουβόπουλος Μιχαήλ του Ευριπίδη με βαθμό Α 2. Πελέκης Κυριάκος του Νικολάου με βαθμό Α 3. Δαυίδ Άγγελος του Παναγιώτη με βαθμό Γ 4. Κρουστάλλης Γεώργιος του Βασιλείου με βαθμό Δ Kλάδος ΔΕ Τεχνικών Ξυλουργών 1. Αρόγλου Αναστάσιος του Χαραλάμπους με βαθμό Α 2. Γκιλινάκης Θεόδωρος του Γεωργίου με βαθμό Α 3. Τσεκιτσίδης Ιωάννης του Αγγέλου με βαθμό Δ Kλάδος ΔΕ Τεχνικός Οξυγονοκολλητής 1. Οικονόμου Παναγιώτης του Μιχαήλ με βαθμό Α 2. Ασάζης Νικόλαος του Μιχαήλ με βαθμό Δ Κλάδος ΔΕ Tεχνικός Μηχανοτεχνίτης αυτοκίνητων 1. Κυριαζίδης Χρήστος του Ευστρατίου με βαθμό Α Kλάδος ΔΕ Tεχνικός Μηχανοτεχνίτης 1. Μητσίδης Παύλος του Νικολάου με βαθμό Γ 2. Παντώφλατζης Ανδρέας του Αποστόλου με βαθμό Γ 3. Παράσχου Θεόδωρος του Παράσχου με βαθμό Γ Κλάδος ΔΕ Τεχνικός Kτίστης 1. Κούτρας Στέργιος του Νικολάου με βαθμό Α Kλάδος ΔΕ Tεχνικός Ελαιοχρωματιστής 1. Ράπτης Κων/νος του Εμμανουήλ με βαθμό Γ Κλάδος ΔΕ Tεχνικός Συντηρητής Κάδων 1. Τόλιος Ιωάννης του Δημητρίου με βαθμό Α Κλάδος ΔΕ Τεχνικών (Ψυκτικών Θερμοϋδραυλικών) 1. Σαφαρίκας Δημήτριος του Ιωάννη με βαθμό Γ Κλάδος ΔΕ Υδραυλικών 1. Τουλής Χρήστος του Ιωάννη με βαθμό Α Κλάδος ΔΕ Δενδροκηπούρων Ανθοκόμων 1. Ακριτίδης Χαράλαμπος του Κοσμά με βαθμό Α 2. Κασάπης Δημήτριος του Χρήστου με βαθμό Α 3. Παπαδόπουλος Παρασκευάς του Χρήστου με βαθμό Α 4. Τζουράκης Σοφοκλής του Παναγιώτη με βαθμό Α 5. Δελεφέρης Πέτρος του Αγγέλου με βαθμό Δ 6. Κώστογλου Χρυσοβαλάντης του Αριστείδη με βαθ μό Δ Κλάδος ΔΕ Δακτυλογράφων Στενογράφων 1. Τσιμπίρη Παπίστα Φωτεινή Χρήστος Α Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Χειριστών Η/Υ 1. Αναγνωστίδου Αικατερίνη του Κων/νου με βαθμό Α 2. Βεϊζαδέ Σοφία του Ζήση με βαθμό Α 3. Διδασκάλου Μαριάνθη του Αλεξίου με βαθμό Α 4. Ηλιάδης Ηλία του Αστεριού με βαθμό Α 5. Κελεφού Αμαλία του Κων/νου με βαθμό Α 6. Κεραμέας Κυριάκος του Ηλία με βαθμό Α 7. Λογοθετίδης Λεωνίδας του Δημητρίου με βαθμό Α 8. Μέλιου Παναγιώτα του Δημητρίου με βαθμό Α

6 9716 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 9. Μουτάκα Σοφία του Δημητρίου με βαθμό Α 10. Μουχταρίδου Ελένη του Κων/νου με βαθμό Α 11. Μπιτζίδης Νικόλαος του Γεωργίου με βαθμό Α 12. Νεράντζη Σουλτάνα του Ευστρατίου με βαθμό Α 13. Πισόκα Ελένη του Γρηγορίου με βαθμό Α 14. Σωτηριάδου Σουλτάνα του Τρύφωνα με βαθμό Α 15. Χατζή Μαρία του Αθανασίου με βαθμό Α 16. Χατζή Στέλλα του Γεωργίου με βαθμό Α 17. Χαβαλέ Μαρία του Γεωργίου με βαθμό Α 18. Αγγελόπουλος Σωτήριος του Κων/νου με βαθμό Γ 19. Αρβανίτη Πασχαλιά του Αθανασίου με βαθμό Γ Κλάδος ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών 1. Παπαμιχαηλίδης Μιχαήλ Νικόλαος Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ Κλάδος ΥΕ Κλητήρων Θυρωρών Γενικών Καθηκόντων 1. Αγριανίδης Αλέξανδρος του Ματθαίου με βαθμό Β 2. Πουλίδης Ανδρέας του Αθανασίου με βαθμό Δ Κλάδος ΥΕ επιστατών Καθ/τας 1. Παπαευαγγέλου Δημήτριος του Θεοφύλακτου με βαθμό Β ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας ως υδρονομείς 1. Περδετζόγλου Κων/νος του Βασιλείου με βαθμό Γ 2. Τσάλκος Ευστάθιος του Βασιλείου με βαθμό Γ 3. Χατζηαθανασίου Ζαχαρούλα του Φίλιππου με βαθ μό Ε ΥΕ Εργάτης Γενικών Καθηκόντων 1. Δεμερτζής Ιωάννης του Γεωργίου με βαθμό Γ Κλάδος ΥΕ Ερνάτες Καθαριότητας 1. Γιατσίδης Γεώργιος του Παναγιώτη με βαθμό Β 2. Καπλανίδης Ευστράτιος του Συμεών με βαθμό Β 3. Κιοσσές Νικόλαος του Ιωάννη με βαθμό Β 4. Κουτσός Κων/νος του Νικολάου με βαθμό Β 5. Λεονταρίδης Βασίλειος του Παναγιώτη με βαθμό Β 6. Λέσσιος Πέτρος του Γεωργίου με βαθμό Β 7. Μαρτήν Φοίβος του Λάμπρου με βαθμό Β 8. Ματσιαρόκης Κων/νος του Βαρσάμη με βαθμό Β 9. Μπιλντίρογλου Λεωνίδας του Στέφανου με βαθμό Β 10. Παρτάλης Δράμαλης Ιωάννης του Ιωάννη με βαθμό Β 11. Σηλιάχας Αντώνιος του Χαραλάμπους με βαθμό Β 12. Σταυράκογλου Αθανάσιος του Αντωνίου με βαθμό Β 13. Τσεπλερής Αθανάσιος του Κων/νου με βαθμό Β 14. Βασιλειάδης Νεκτάριος του Γεωργίου με βαθμό Γ 15. Δούμπας Άγγελος του Κωνσταντίνου με βαθμό Γ 16. Καρακαίσης Παναγιώτης του Ευστρατίου με βαθμό Γ 17. Αναγνωστίδης Δημήτριος του Νικολάου με βαθμό Δ 18. Αναγνωστίδης Μιχαήλ του Δημητρίου με βαθμό Δ 19. Ασλανίδης Εδουάρδος του Ιωάννη με βαθμό Δ 20. Βαγιάκης Ιωάννης του Στέργιου με βαθμό Δ 21. Βλασακούδη Μενεξέ του Μιχαήλ με βαθμό Δ 22. Γκατζιλάκης Παναγιώτης του Αθανασίου με βαθμό Δ 23. Γουγαλάκη Σοφία του Γρηγορίου με βαθμό Δ 24. Γρουνάς Λάζαρος του Σωτηρίου με βαθμό Δ 25. Δεληγιάννης Νικόλαος του Γεωργίου με βαθμό Δ 26. Διαμαντή Αθανασία του Πέτρου με βαθμό Δ 27. Ζαπκίνης Αντώνιος του Ιωάννη με βαθμό Δ 28. Ζγούρας Ευάγγελος του Δημοσθένη με βαθμό Δ 29. Θεολόγου Θεοδούλα του Θεοδώρου με βαθμό Δ 30. Κάκαρη Ευαγγελία του Ζαχαρία με βαθμό Δ 31. Καραγιαννίδης Μιχαήλ του Δημητρίου με βαθμό Δ 32. Καραμανίδης Κων/νος του Συμεών με βαθμό Δ 33. Καρατζόγλου Χαρίκλεια του Ιορδάνη με βαθμό Δ 34. Κουγιουμτζόγλου Ελισσάβετ του Ιορδάνη με βαθ μό Δ 35. Κουρτίδου Βιολέτα του Αντωνίου με βαθμό Δ 36. Κωνσταντινίδου Ευαγγελία του Παναγιώτη με βαθμό Δ 37. Λεπενιώτη Ζωή του Ιωάννη με βαθμό Δ 38 Μαργαρίτης Κων/νος του Χρήστου με βαθμό Δ 39 Μουρατίδης Βασίλειος του Ξενοφών με βαθμό Δ 40. Μουρουζίδης Ιωάννης του Βασιλείου με βαθμό Δ 41. Μπαίρα Αθανασία του Γεωργίου με βαθμό Δ 42. Παναγιωτίδης Βασίλειος του Κων/νου με βαθμό Δ 43. Παναγιωτίδης Ιωάννης του Γεωργίου με βαθμό Δ 44. Παπαποστόλου Δημήτριος του Ζήση με βαθμό Δ 45. Παραδείσου Στέργιος του Γεωργίου με βαθμό Δ 46. Πόποβιτς Παντελεήμων του Νικολάου με βαθμό Δ 47. Ρούμπος Μιχαήλ του Ιωάννη με βαθμό Δ 48. Τεκταμελίδης Σάββας του Ιωάννη με βαθμό Δ 49. Τερζής Σάββας του Χρήστου με βαθμό Δ 50. Τσιαούση Άννα του Βασιλείου με βαθμό Δ 51. Τσιφούτη Ελένη του Ηλία με βαθμό Δ 52. Φιλιππίδου Βαία του Βασιλείου με βαθμό Δ 53. Χατζηδάκης Αλέξιος του Νικολάου με βαθμό Δ 54. Χατζηλαζάρου Λάζαρος του Αλεξάνδρου με βαθμό Δ 55. Χατζόπουλος Χρήστος του Περικλή με βαθμό Δ 56. Δημητριάδης Άνθιμος του Ναθαναήλ με βαθμό Ε 57. Κατζιλιέρη Μαρία του Κων/νου με βαθμό Ε Kλάδος YE Εργατών Καθαριότητας Έργων 1. Αποστολίδης Λεωνίδας του Γεωργίου με βαθμό Δ 2. Κουκούτση Ελένη του Κων/νου με βαθμό Δ 3. Τσαούσογλου Στυλιανός του Αναστασίου με βαθμό Δ 4. Χατζηαντωνίου Μενέλαος του Ιωάννη με βαθμό Δ 5. Βασιλείου Αθανάσιος του Χρήστου με βαθμό Ε 6. Μαρκοπούλου Ιφιγένεια του Μάρκου με βαθμό Ε Kλάδος ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας Καθαρίστριες Δημοτικών Κτιρίων 1. Αλεβιζάκη Κυρατσούλα του Ευσταθίου με βαθμό Δ Κλάδος ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας Νεκροταφείων 1. Γιοβάνογλου Δημήτριος του Κων/νου με βαθμό Δ 2. Γουγούση Ελισσάβετ του Νίκου με βαθμό Δ 3. Δερβίση Κυριακούλα του Βασιλείου με βαθμό Δ 4. Μουρατίδου Άννα του Γιούρη με βαθμό Δ 5. Παπαδόπουλος Δημήτριος του Κων/νου με βαθμό Δ 6. Τσιότας Δημήτριος του Κων/νου με βαθμό Δ 7. Τζουμαϊλής Ευάγγελος του Νικολάου με βαθμό Δ 8. Χαρτιού Χρυσούλα του Κων/νου με βαθμό Δ Κλάδος ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας Φύλακες Αμαξοστασίου 1. Τζότζος Παρίσης του Γεωργίου με βαθμό Γ Κλάδος ΥΕ Εργάτες Kαθαριότητας Αθλητικού Πάρκου Ομονοίας 1. Αμποζίνα Όλγα του Ηλία με βαθμό Δ 2. Τούσκα Αθανασία του Κων/νου με βαθμό Δ 3. Τσαβλίδης Νεόφυτος του Ιωάννη με βαθμό Δ Κλάδος ΥΕ Εργάτες Καθαριότητος Αθλητικού Πάρκου Αεροδρομίου 1. Σουπεργιατζή Ελένη του Οδυσσέα με βαθμό Δ Κλάδος ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας Πρασίνου 1. Ακριτίδου Νίνα του Δανιήλ με βαθμό Δ 2. Βατμανίδης Θεόδωρος του Ιωάννη με βαθμό Δ 3. Μπρίτσιου Ελένη του Σταύρου με βαθμό Δ 4. Ταχματζίδης Χρήστος του Ιωάννη με βαθμό Δ 5. Τράκα Πασχαλιά του Ελευθερίου με βαθμό Δ 6. Τσομαρίδου Αναστασία του Βασιλείου με βαθμό Δ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 9717 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ν. 1476/1984 Κλάδος ΔΕ29 Οδηγών Αυτ/των 1. Σιάκκας Γεώργιος του Χρήστου με βαθμό Α Κλάδος ΔΕ30 Τεχνιτών γενικά (υδραυλικός) 1. Κραχτίδης Μηνάς του Γεωργίου με βαθμό Α Κατηγορία ΥΕ Κλάδος ΥΕ16 Εργατών Γενικά 1. Βαλαβανίδης Ιορδάνης του Αγγέλου με βαθμό Β (εργάτης καθαριότητας) 2. Καργιανιώτης Θωμάς του Γεωργίου με βαθμό Β (εργάτης καθαριότητας) 3. Ποζίδου Χρυσούλα του Γρηγορίου με βαθμό Β (Κα θαριστριών Δημοτικού Μεγάρου) Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ν. 1586/1986 (άρθρο 17 παο. 8) Κατηγορία TE Κλάδος ΤΕ1 Δ/κού 1. Μυγδάλης Γεώργιος του Βασιλείου με βαθμό Α Γ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ν. 1735/1987 Υπ. Απόφ. ΔΙΠΙΔ Φ.42/24/11440/1986 Κατηγορία ΔΕ Kλάδος ΔΕ5 Εργοδηγών 1. Παντούσας Θωμάς του Παντούση με βαθμό Α Κλάδος ΔΕ 30 Τεχνιτών γενικά Τεχνίτης Υδραυλικός 1. Μπίμπασης Γιαννακός του Νικολάου με βαθμό Α Κατηγορία ΥΕ Κλάδος ΥΕ16 προσωπικού Καθ/τας 1. Σουπεργιατζής Στέφανος του Δημητρίου με βαθμό Β Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ν. 1874/1990) Κατηγορία TE Kλάδος TE4 Τεχνολόγων Μηχανολόγων 1. Λεμονής Ιορδάνης του Ευστρατίου με βαθμό Α Κλάδος ΤΕ17 Δ/κών Λον/στων 1. Πορτοκαλίδου Μαρία του Αποστόλου με βαθμό Α Κατηγορία ΔΕ Κλάδος ΔΕ1 Δ/κών 1. Βαφειάδης Ηλίας του Παναγιώτη με βαθμό Α 2. Βλάχος Αντώνιος του Ευαγγέλου με βαθμό Α 3. Γουγούσκα Ελισσάβετ του Θεοχάρη με βαθμό Α 4. Κουτεκίδου Παρασκευή του Κων/νου με βαθμό Α 5. Μαρτίνοβιτς Στέφανος του Αναστασίου με βαθμό Α 6. Μιζούρη Μαρία του Ευαγγέλου με βαθμό Α 7. Μπεγκλής Χαράλαμπος του Θεοδώρου με βαθμό Α 8. Μπεζεργιαννίδης Δημήτριος του Κυριάκου με βαθμό Α 9. Πάσσιος Ιωάννης του Αναστασίου με βαθμό Α 10. Τζουμάκας Ιωάννης του Χαρίση με βαθμό Α Κλάδος ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων 1. Βλάχος Κων/νος του Αθανασίου με βαθμό Α Κλάδος ΔΕ29 Οδηγών Αυτ/των 1. Καβακλιώτης Εμμανουήλ του Χαραλάμπους με βαθμό Α Κατηγορία ΥΕ Κλάδος ΥΕ16 προσωπικού Καθ/τας (Εργάτης Καθα ριότητας) 1. Εβελζαμάν Χρυσούλα του Ευτρατίου με βαθμό Β Ε. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ν.2218/1995 (αρ. 63 παρ. 1 εδ. 4 & 5) Κατηγορία ΠΕ Κλάδος ΠΕ10 Καθηγητών 1. Θαλασσή Αναστασία του Θεολόγη με βαθμό Α Κατηγορία TE Κλάδος ΤΕ17 Δ/κών Λογιστικών 1. Πάππος Χρήστος του Ευσταθίου με βαθμό Α Ζ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ N. 2503/1997 (αρ. 12 παρ. 8) Κατηγορία ΠΕ Kλάδος ΠΕ1 Δ/κού 1. Μαυρομάτης Ιπποκράτης του Εμμανουήλ με βαθμό Α Κλάδος ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων 1. Αλεξανδρίδης Αναστάσιος του Νικολάου με βαθμό Α Κλάδος ΠΕ10 Καθηγητών (νηπιαγωγών) 1. Πάγκαλου Γαρυφαλλιά του Γεωργίου με βαθμό Α Κατηγορία ΔΕ Κλάδος ΔΕ1 Δ/κών 1. Δανιηλίδης Ελυθέριος του Θεολόγη με βαθμό Α 2. Πελτόγλου Ηλίας του Νικολάου με βαθμό Α 3. Σαρακατσάνης Απόστολος του Ιωάννη με βαθμό Α Κλάδος ΔΕ6 Σχεδιαστών 1. Μπουδουρίδου Βηθλεέμ του Αλεξάνδρου με βαθμό Α Κλάδος ΔΕ29 Οδηνών Αυτ/των 1. Μπακάλης Θωμάς του Βασιλείου με βαθμό Β Κλάδος ΔΕ30 Τεννιτών (οικοδόμων) 1. Κοντός Προκοπής του Γεωργίου με βαθμό Α Κλάδος ΔΕ38 προσωπικού Η/Υ προγραμματιστή 1. Παστούρματζής Άγγελος του Ηλία με βαθμό Α Κατηγορία ΥΕ Κλάδος ΥΕ16 Προσωπικού Καθ/τας Καθαρίστρια 1. Νούση Σουτζή Μαρία του Νικολάου με βαθμό Γ Εργάτες καθαριότητας 1. Γιαννούλης Απόστολος του Ευαγγέλου με βαθμό Γ 2. Καρακαίσης Πολύδωρος του Ευστρατίου με βαθμό Γ 3. Σταυράκογλου Στέφανος του Αντωνίου με βαθμό Δ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Σ.Σ.Σ.Ε. ΦΕΚ 1963/ Τβ) Κατηγορίας TE Ν. 3345/2005 Κλάδος TE Ερνοδηγών (χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ) 1. Οικονόμου Κων/νος του Χρήστου με βαθμό Α 2. Πολιτίδης Δημήτριος του Χρυσαφή με βαθμό Α 3. Σαμαρτζίδης Αθανάσιος του Ισραήλ με βαθμό Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ν. 2190/1994 Κατηγορία ΔΕ Κλάδος ΔΕ Οδηγών Αυτ/των 1. Αθανασιάδης Εμμανουήλ Γεωργίου με βαθμό Γ Μέσω ΑΣΕΠ Απόφαση αμετάκλητη 1647/2008 Διοικη τικού Εφετείου Αθηνών ΠΕ Διοικητικού Οικονουικού 1. Παζάρσκης Μιχαήλ του Δημητρίου με βαθμό Γ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΠΔ 164/2004, 3463/2006 μεταφορά προσωπικού από Δημοτικές Επιχειρήσεις Ν. 2839/2000, άρθρα Ν. 3584/2007 και άρθρο 18 Ν. 3870/2010) Κλάδος ΠΕ Γυμναστών 1. Ιλανίδης Νικόλαος Γεώργιος με βαθμό Α Κλάδος ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 1. Κοσμαρέλη Βασιλική Κοσμάς με βαθμό Α 2. Πούλιος Ιωάννης Νικόλαος με βαθμό Β Κλάδος ΠΕ Νήπιαγωγών 1. Δήμου Αγγελική Ιωάννης με βαθμό Β Κλάδος ΠΕ Παιδαγωγών 1. Καραμανάβη Μετάξια Γεώργιος με βαθμό Β Κλάδος ΠΕ Γεωλάνων 1. Σαραντέας Αριστείδης Νικόλαος με βαθμό Α Kλάδος TE Βιβλιοθηκονόμων 1. Δελίτσικου Βαϊα Αντώνιος με βαθμό Β 2. Μπερμπερίδου Ευστρατία Παναγιώτης με βαθμό Β Kλάδος TE Διοικητικού 1. Κανελοπούλου Ρεβέκκα Κωνσταντίνος με βαθμό Α

8 9718 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Κλάδος TE Τεχνολόγων Δομικών έργων 1. Μανάφης Βασίλειος Ιωάννης με βαθμό Β Κλάδος ΔΕ Διοικητικού 1. Μάρου Φιδάνη Τασούλα Θεοφάνης με βαθμό Α 2. Μακρή Αναστασία Αθανάσιος με βαθμό Β 3. Μέλλιου Θεανώ Απόστολος με βαθμό Β 4. Πιστικόζογλου Αγγελική Ευστράτιος με βαθμό Β 5. Τσεσμετζή Κωνσταντίνα Δημήτριος με βαθμό Β 6. Γιαβρούδης Παναγιώτης Βασίλειος Κλάδος ΔΕ Οδηγού Αυτοκίνητου 1. Δέλιας Κωνσταντίνος Σωτήριος με βαθμό Β 2. Φωτιάδης Παύλος Ευθύμιος με βαθμό Γ 3. Χαραλαμπίδης Νικόλαος Φίλιππος με βαθμό Γ Κλάδος ΔΕ Χειριστή Η/Υ 1. Τσακιρίδης Σωτήριος Δημήτριος Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 1. Αδαμούδη Ευαγγελία Παναγιώτης με βαθμό Γ Κλάδος ΔΕ Σχολικών Φυλάκων 1. Λέκκος Γεώργιος Παναγιώτης με βαθμό Β 2 Φωτιάδης Παύλος Αλέξιος με βαθμό Β 3 Χατζηπαπάς Γεώργιος Αστέριος με βαθμό Β 4. Βασιλοπούλου Παρασκευή Γεώργιος με βαθμό Γ 5. Γινάργυρος Σπυρίδων Δημήτριος με βαθμό Γ 6. Θεοδωρίδου Παναγιώτα Αθανάσιος με βαθμό Γ 7. Ιλεμόσογλου Χρήστος Κωνσταντίνος με βαθμό Γ 8. Καλογραιάκης Πασχάλης Βασίλειος με βαθμό Γ 9. Κανακάρης Ιωακείμ Κρύωνας με βαθμό Γ 10. Κασιμτζίκη Θεανώ Κυριάκος με βαθμό Γ 11. Κουρσούμη Κωνσταντινιά Γεώργιος με βαθμό Γ 12. Λάζος Αναστάσιος Ευάγγελος με βαθμό Γ 13. Μάντζη Ελευθερία Δημήτριος με βαθμό Γ 14. Σαλαμπάση Μαρία Δημήτριος με βαθμό Γ 15. Τικιστιρμά Κερατσά Γεώργιος με βαθμό Γ 16. Τσαούσης Γεώργιος Ιωάννης με βαθμό Γ 17. Τσινίκας Γαβριήλ Αθανάσιος με βαθμό Γ 18. Τσιφτελίδου Δέσποινα Χαρίλαος με βαθμό Γ 19. Χατζηγεωργίου Συρματούλα Γεώργιος με βαθμό Γ Κλάδος ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 1. Λεκάκης Ιωάννης Νικόλαος με βαθμό Δ 2. Χατζηστεργίου Γεώργιος Κωνσταντίνος με βαθμό Δ Kλάδος YE Οικογενειακός Βοηθάς 1. Δεμερτζή Σοφία Παντελής με βαθμό Δ 2. Ιωαννίδου Ευαγγελία Κωνσταντίνος με βαθμό Δ Κλάδος ΥΕ Εργατών 1. Κυριακίδης Βίκτωρ Γεώργιος με βαθμό Δ 2. Πολυχρονίδης Γεώργιος Νικόλαος με βαθμό Δ Kλάδος YE Προσωπικού Καθαριότητας (υδρονομέας) 1. Σαμαρτζίδης Μιχαήλ Αριστείδης με βαθμό Γ Kλάδος ΥΕ Κλητήοων 1. Μυρωνίδου Κωστούλα Φώτιος με βαθμό Γ Kλάδος ΥΕ Καθαριστριών πλήρους Απασχόλησης 1. Αγγουρίδου Συρματένια Αργύριος με βαθμό Δ 2. Αγοράκη Καλούδα Πασχάλης με βαθμό Δ 3. Ανδρικοπούλου Βαϊα Ιωάννης με βαθμό Δ 4. Απταλίδου Μαριάννα Δανιήλ με βαθμό Δ 5. Αριστείδου Χρυσούλα Ευάγγελος με βαθμό Δ 6. Βασιλειάδου Σιρλαντζή Ελένη Χρήστος με βαθμό Δ 7. Γαβριηλίδου Σαμαρτζϊδου Αικατερίνη Κων/νος με βαθμό Δ 8. Γενίτζελη Γαρυφαλιά Άγγελος με βαθμό Δ 9. Γεωργιανού Μπουρβάνη Αντωνία Ζαχαρίας με βαθ μό Δ 10. Γκαλιούρη Μαρία Ιωάννης με βαθμό Δ 11. Γκιουμάση Μαρία Ανδρόνικος με βαθμό Δ 12. Δεδούση Τσιακίρη Χρυσούλα Πασχάλης με βαθμό Δ 13. Δημανούδη Φωτεινή Αθανάσιος με βαθμό Δ 14. Δουλγέρογλου Αγγελική Νικόλαος με βαθμό Δ 15. Ερημίδου Σοφία Γεώργιος με βαθμό Δ 16. Ζαμπουρίδου Ζαφειρία Διαμαντής με βαθμό Δ 17. Ζάπρου Μαρία Ζαχαρίας με βαθμό Δ 18. Ζαχαρίου Αγγελική Δημήτριος με βαθμό Δ 19. Ζίχναλη Φωτεινή Γελωργιος με βαθμό Δ 20. Ιορδανίδου Ελισάβετ Αριστείδης με βαθμό Δ 21. Καλανίδου Μαρίνα Δημήτριος με βαθμό Δ 22. Καράνταγα Γιαννούλα Αθανάσιος με βαθμό Δ 23. Καρατζιά Στεργιανή Δημήτριος με βαθμό Δ 24. Κεδέρης Ηλίας Χρήστος με βαθμό Δ 25. Κεχαγιά Δήμητρα Θεόδωρος με βαθμό Δ 26. Κηπουρού Μαρία Θεόδωρος με βαθμό Δ 27. Κοβανίδου Ελισσαβετ Μιχαήλ με βαθμό Δ 28. Κολτούκη Νίνα Γεώργιος με βαθμό Δ 29. Κοπούκη Σταυρούλα Παντελής με βαθμό Δ 30. Κουσούδη Άννα Νικόλαος με βαθμό Δ 31. Κυνηγοπούλου Ειρήνη Σάββας με βαθμό Δ 32. Λέκκα Ελένη Δημήτριος με βαθμό Δ 33. Λιώτα Δήμητρα Ιωάννης με βαθμό Δ 34. Μαζαράκη Αναστασία Γεώργιος με βαθμό Δ 35. Μανδέλα Βασιλική Χρήστος με βαθμό Δ 36. Μάρκου Ευθυμία Δημήτριος με βαθμό Δ 37. Μισαηλίδου Πανίδου Μαριάννα Στέφανος με βαθμό Δ 38. Μολώση Αικατερίνη Κωνσταντίνος Δ 39. Μπουρβάνη Άννα Βασίλειος με βαθμό Δ 40. Νικολάου Ελένη Ηλίας με βαθμό Δ 41. Νταούδη Πελαγία Αθανάσιος με βαθμό Δ 42. Ξάνθου Βαϊα Νικηφόρος με βαθμό Δ 43. Ορφανίδου Ευμορφίλη Ευρυπίδης με βαθμό Δ 44. Παλάσκα Κιουπτζίδου Ελένη Δημήτριος με βαθμό Δ 45. Παλούση Καραγκιοζόγλου Σοφία Ιωάννης με βαθμό Δ 46. Παπαγιαννάκη Βασιλική Κωνσταντίνος με βαθμό Δ 47. Παπαγιαννάκη Ευαγγελία Θεόδωρος με βαθμό Δ 48. Παπαδοπούλου Αναστασία Δημήτριος με βαθμό Δ 49. Πεζιρκιανίδου Βαϊα Ιωάννης με βαθμό Δ 50. Ποτίδου Βικτωρία Γεώργιος με βαθμό Δ 51. Σελαμαζίδου Όλγα Κωνσταντίνος με βαθμό Δ 52. Σέμκου Ευαγγελία Γεώργιος με βαθμό Δ 53. Σιόντα Ελένη Γεώργιος με βαθμό Δ 54. Τοτολάκη ΚαϊμακάμηΕυαγγελία Νικόλαος με βαθ μό Δ 55. Τουρούση Ιωάννα Κυριάκος με βαθμό Δ 56. Τρίμμη Κωνστάντια Χρήστος με βαθμό Δ 57. Τσακιρίδου Αθηνά Χρήστος με βαθμό Δ 58. Τσιαμπάζη Κατσαμπέρη Μαρία Νικόλαος με βαθμό Δ 59. Φέτκου Αθανασία Δημήτριος με βαθμό Δ 60. Φέτκου Αθηνά Αθανάσιος με βαθμό Δ 61. Χράπα Ελισάβετ Πέτρος με βαθμό Δ Κλάδος ΥΕ Καθαριστριών μειωμένης Απασχόλησης 1. Γκιοργκίνη Μαρία Ιωάννης 2. Κουκνάκου Όλγα Παρασκευάς 3. Μελικίδου Αγγελική Σάββας 4. Πόντιου Σοφία Αθανάσιος 5. Παπανδρεούδης Παναγιώτης Ευστράτιος 6. Πέτκου Ζαχαρούλα Δημήτριος 7. Σοροπούλου Βασιλική Πρόδρομος (Αριθμ. απόφ. Αποκ. Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης 17960/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 9719 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 910/ πράξη της Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Βρεφονηπιακής Παιδικής και Οικογενειακής Μέριμνας (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) Τριανδρίας Ν. Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις της υποπαραγράφου 1γ και της παραγράφου 8 του άρθρου 33 του ν. 4024/2011, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη απόλυση της Ευφροσύνης Γκέκα Χούπα του Σεραφείμ, υπαλλήλου με βαθμό Β του κλάδου Τ.Ε. Νηπιαγωγών (Προσωρινός), από , διότι έχει συμπληρώσει το 55 o έτος της ηλικίας της και 35 έτη πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας. (Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Η Πρόεδρος ΚΥΒΕΛΗ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθμ. 2263/ πράξη του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του ν. 3528/2007 και την υπ αριθμ. 640/ απόφαση του Ε Τμήματος του ΑΣΕΠ, το ΦΕΚ 429/ τ.γ / στο οποίο δημοσιεύθηκαν οι πίνακες διορι στέων της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.) της αριθμ. 10Κ/2008 προκήρυξης καθώς και το υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.9/74/4425/ έγγραφο της Διεύθυνσης Προσλήψεων και Προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης διορίζεται ο Στέφανος Στεφόπουλος του Αθανασίου σε κενή οργανική μόνιμη θέση του ΥΕ κλάδου Προσω πικού Καθαριότητος του Αρεταιείου Νοσοκομείου κατ αναπλήρωση διοριστέου, ο οποίος δεν αποδέχτηκε τον διορισμό του, με τον εισαγωγικό βαθμό Ε και μισθολο γικό κλιμάκιο 18 ο, επειδή έχει τα απαιτούμενα από τις κείμενες διατάξεις προσόντα για τον διορισμό αυτό. Για τον διορισμό του Στέφανου Στεφόπουλου υπάρ χει εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑΕ 0211 του προϋ πολογισμού του Αρεταιείου Νοσοκομείου, οικονομικής χρήσης (Αριθμ. βεβ. Αρεταιείου Noσοκομείου: 4896/ ). (Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυ ναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Ο Πρύτανης ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Ν. ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθ Προκήρυξη θέσης μέλους (ΔΕΠ) του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία». Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη συνεδρίαση της 711 α / λαμβάνο (5) ντας υπόψη την από αίτηση εξέλιξης μέλους ΔΕΠ και σύμφωνα με τις διατάξεις: 1) της παρ.2 του άρθρου 77 του ν. 4009/2011 (195 Α ), 2) της παρ.2 του Κεφαλαίου Α του άρθρου 6 του ν. 2083/1992 (159 Α ) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (69 Α ), 3) του άρθρου 21 του ν. 3549/2007, 4) της παρ. 5α του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 (87 Α ), όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2517/1997 (160 Α ), 5) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 28 του ν. 2083/1992, 6) της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2517/1997, 7) του Π.Δ. 134/1999 (132 Α ), αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π., ως εξής:» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ Μία (1) θέση ΔΕΠ του Παθολογικού Τομέα στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία». Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής (Πανεπιστημιούπο λη Ιωαννίνων, Ιωάννινα) την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών, από την ημερομηνία του εγγράφου ανακοίνωσης της προκήρυ ξης αυτής στον ημερήσιο τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν: 1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας. 2. Βιογραφικό σημείωμα. 3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα. 4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη μοσιεύματα. Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2,3,4 υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη διάθεση όλων των μελών του εκλεκτορικού σώματος, της εισηγητικής επιτροπής και της Γενικής Συνέλευσης που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ όλη τη διάρκεια αυτής. 5. Πιστοποιητικό Υγείας και Φυσικής καταλληλότητας της Α /βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής. Το Πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι

10 9720 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι., ή απολυτήριο Ελλη νικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου, ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετα χρήση της Ελληνικής γλώσσας. Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δε μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουρ γείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα ΚΑΕ 5113). Η Προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ιωάννινα, 2 Δεκεμβρίου 2011 Ο Πρύτανης ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Δια της υπ αριθμ. 484/ αποφάσεως του Σε βασμιωτάτου Μητροπολίτου Ελευθερουπόλεως Χρυσο στόμου εκδοθείσης συμφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του Ν. 590/1977 «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος», τας διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3205/2003, των άρθρων 16 και 17 καί 41 παρ. 3 του Ν. 3528/2007, τας υπ αριθμ. 2/73045/0022/ (Φ.Ε.Κ. 17/τ. Β / ) και ΔΙΠΠ/Φ. ΕΠ.1/86/οικ (ΦΕΚ 1874/Β / ) υπουργικές αποφάσεις, την υπ αριθμ. 6148/2746/ απόφασιν της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και την υπ αριθμ. 5/παράγρ. 1/ απόφασιν του Μητροπολιτικού Συμ βουλίου, διορίζεται ο Ιερολογιώτατος Διάκονος Γεώρ γιος Μπάτζιος του Αλεξάνδρου, ως Ιεροδιάκονος του Ίερου Ναου Αγίου Ελευθερίου Ελευθερουπόλεως από 1ης Νοεμβρίου 2011 και κατατάσσεται εις την ΠΕ (Α ) Μισθολογικήν Κατηγορίαν, εις τον ΣΤ Βαβμόν και εις το Βασικό Μισθολογικό Κλιμάκιο. (Αριθμ. βεβ. Διευθύνσεως Προσλήψεων Προσωπικού Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρυθμίσεως και Ηλεκτρο νικής Διακυβερνήσεως 1505/ ) (Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυ ναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Ο Μητροπολίτης Ο Ελευθερουπόλεως ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Με την Φ00/18565/ απόφαση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Διοικητικού Προσωπικού της Διοίκησης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, διαπιστώνεται η αποχώρηση από την υπηρεσία του Ιδρύματος της ΛΩΡΙΔΑ ΒΑΓΙΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, υπαλλήλου με βαθμό Β του κάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ από τις 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 επειδή κατά την ημερομηνία αυτή έγινε αυτοδίκαια αποδεκτή η υπ αριθμ / δεύτερη αίτηση της «περί παραιτήσεως από την υπηρε σία» και οπότε σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική της σχέση. (Αρ. Βεβ. Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ ναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ) Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ 3 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Με την υπ αριθμ. Δ3α/24256/ κοινή απόφαση Διοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών 3 ης Μακεδο νίας και 4 ης Μακεδονίας και Θράκης, που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3599/2007 και του άρθρου έβδομου του ν. 3755/2009, μετά από τις θετικές γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων συλλογικών οργάνων [Αποσπάσματα Πρακτικών Συνεδριάσεων: της 4ης/ (θέμα 3 ο, απόφαση 15 η ) του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης «ΜΑ ΜΑΤΣΕΙΟ» και 2 ης / (θέμα 12 ο ) Συνεδρίασης του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας καθώς και την αρ. 18 η / (θέμα 12 ) σύμφωνη γνώμη του Διοικη τικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, μετατάσσεται η μόνιμος υπάλληλος: του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας η ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ του Ευαγγέλου, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Ψυχολό γων, στο Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ», σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση, με το βαθμό που κατέχει. Οι Διοικητές Υγειονομικών Περιφερειών 3ης Μακεδονίας κ.α.α. 4ης Μακεδονίας Θράκης Ο Υποδιοικητής ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ MAIΕΥΤΗΡΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» Με την υπ αριθ / απόφαση Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Μαιευτηρίου «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕ ΛΟΥ», που εκδόθηκε κατόπιν της υπ αριθ. 242/5/ απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Νο σοκομείου σύμφωνα προς τις διατάξεις 69, 73 και 74 του Ν. 3528/07 μετατάσσεται η Αγγελική Μακρή του Ξενοφώντα, μόνιμος υπάλληλος του Γενικού Νοσοκομεί ου Μαιευτηρίου «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» του κλάδου ΥΕ Προσωπικό Εστίασης Λαντζέρης με βαθμό Γ σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητος Καθαρίστρια με το βαθμό που κατέχει. Ο Διοικητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΛΔΑΜΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» Με την υπ αριθμ. 6499/ πράξη του Διοικητή του ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟ ΠΟΥΛΕΙΟ «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της μόνιμης υπαλλήλου Σωτηροπού λου Ευαγγελίας του Δημητρίου, του κλάδου ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων με βαθμό Β και Μ.Κ 1, κατόπιν της από

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) δεύτερης αίτησης παραίτησης.(ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). (Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Ο Διοικητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΛΔΑΜΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Με την αριθμ. 68/ Διαπιστωτική Πράξη του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών που εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147, 148 και 156 του Ν. 3528/2007 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του μόνιμου υπαλλήλου του Γενικού Νοσοκομεί ου Σερρών, Πριάμη Χρήστου του Δημητρίου, κλάδου ΥΕ Κλητήρων με βαθμό Β κατόπιν της από δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης πα ραίτησης ). (Αρ. βεβ. Διαγραφής από το μητρώο Ανθρώπινου Δυ ναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Ο Διοικητής ΞΕΝΟΦΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Με την υπ αριθμ. 3607/ απόφαση του Διοι κητή του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑ ΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 άρθρο 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του ΚΟΥΤΡΑ ΘΩΜΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, υπαλλήλου του ΚΥ Αγιάς ευθύνης Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρου, με βαθμό Γ, ύστερα από την αριθμ. 760/ δεύτερη αίτηση παραίτησης για συνταξιοδοτικούς λόγους. (Α αίτηση Παραίτησης αρ. πρ. 731/ ) (Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Ο Διοικητής κ.α.α. Ο Αναπλ. Διοικητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥ. ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Με την αριθμ / απόφαση της Διοικη τού του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17 του Ν. 3528/2007 και μετά το αριθμ. 473/ Γ / ΦΕΚ πίνακα διοριστέ ων και την αριθμ. 310// απόφαση Ε Τμήματος ΑΣΕΠ, διορίζεται ο ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΗΛΙΑΣ του Ευθυμίου σε αντικατάσταση διοριστέου, σε κενή οργανική θέση του Ψυχιατρικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Νοσηλευτών με βαθμό ΣΤ και 0 Μ.Κ. (Αριθμ. βεβαίωσης ΥΔΕ του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 5288/ ). (Αριθμ. βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / Η Διοικητής ΑΜΑΛΙΑ ΣΚΕΠΕΡΣ

12 9722 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: , , Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΩ10-ΝΟ3. Αριθµ. Απόφασης: 8 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΩ10-ΝΟ3. Αριθµ. Απόφασης: 8 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: / -0-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 8 / 04 ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προµηθειών έτους

Διαβάστε περισσότερα

, 07-01-2015 . 502 . :. 23213 50158

, 07-01-2015  . 502 . :. 23213 50158 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες, 07-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ.Πρωτ. 502 ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού Πληρ. :Μ. Σεϊρεκίδου Τηλ. 23213 50158 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 26

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Κ Ρ Ι Τ Ε Ι Ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΗΛ. 25310 39 000 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ H E L L E N I C R E P U B L I C D E

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1135 7 Οκτωβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1213023775 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 419 7 Απριλίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθμ. 4313 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Σ. Ηλίας Θεσσαλονίκη, 15 Ιανουαρίου 2013 Τηλ. : 2310 99 6649 Fax: 2310 99 6872 Αριθμ. Πρωτ. 6870 e-mail: gramm-syg@ad.auth.

Πληροφορίες: Σ. Ηλίας Θεσσαλονίκη, 15 Ιανουαρίου 2013 Τηλ. : 2310 99 6649 Fax: 2310 99 6872 Αριθμ. Πρωτ. 6870 e-mail: gramm-syg@ad.auth. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Σ. Ηλίας Θεσσαλονίκη, 15 Ιανουαρίου 2013 Τηλ. : 2310 99 6649 Fax: 2310 99 6872 Αριθμ. Πρωτ. 6870 e-mail: gramm-syg@ad.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΜΟΡΙΑ (βάσει Πινάκων 1 ΦΙΛΙΟΥ ΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 52,781 2 ΚΑΠΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΟΣ 43,536 3 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43,203 4 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ 43,097 5 ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΕΙ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ 2859****** ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ14.04.02-ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2. 5207******

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 8 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ.77833/6.. (ΦΕΚ354/τ.Β / 3..) αυτοδίκαιης κατάργησης κενών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΛΖΛ-ΘΛΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΛΖΛ-ΘΛΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 19/28-12-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 202/2012 Θέμα:«Κατάταξη των υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία Τηλέφωνο: 22310-60104

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 13.1.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/77

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr Ηράκλειο 14-9-2011 Αριθμ. Πρωτ. 4688/Φ.30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Θυρίδα Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 94 27 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΙ621641 Οχι Οχι 1 15 0 0 0 0 0 7,74 53 800 0 0 0 0 0 309,60 371 Οχι 1 Οχι 1.480,60 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8061 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1034 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθμ. 2370/12.9.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142 ΕΠΩΝ ΥΜΟ ΟΝΟΜ Α ΟΝΟΜ Α ΠΑΤΡ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟ Τ. ΑΙΤΙΟΛ ΟΓΙΑ Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Υπηρεσία : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έδρα Υπηρεσίας : ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 Διάρκεια Σύμβασης :Ένα (1) έτος από υπογραφή σύμβασης με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΡ3ΟΞΑ0-ΒΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 1.4.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/1096

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β410ΩΨ8-ΘΘΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β410ΩΨ8-ΘΘΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού Τμήμα Μητρώων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ E-MAIL 99 130 Αβραμίδου 15 Αθανασιάδης Φωτεινή Κυριακή Γρηγόριος Μιλτιάδης 126 Αλεξανδρίδου Αναστασία Ιωσήφ 1 Ανδριανάκη ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Επιτροπή ιοίκησης της Σχολής Προπονητών της Θεσσαλονίκης, αφού προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων, γνωστοποίησε τα ονόµατα αυτών που γίνονται αποδεκτοί,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2015 ========================= Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 2 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2015 ========================= Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 2 η ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2015 ========================= Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ Κ.ΛΠ.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ Κ.ΛΠ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ Κ.ΛΠ. Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ - ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ 1 Κυρίζογλου Λάζαρος Δήμαρχος 2310 729 601 2 Ζέρβα Ελένη Γραμματεία Δημάρχου 2310 729

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΟΧ 01/2011 ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 001 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ 8 ΜΗΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής Φιλαδελφείας 87 &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ 1 581 / 4 06 2007 ΑΒΔΕΛΙΩΔΗ ΖΑΦΕΙΡΑ ΜΑΡΚΟΣ ΑΒ 652777 2 634 / 4 06 2007 ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ρ 988582 ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3 259 / 31 05 2007 ΑΜΑΛΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ 910315 4 587 / 4 06 2007 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Βαθμός προτεραιότητας: ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 1 ΑΓΓΕΛΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ ΣΑΒΒΑΣ ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14035414 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 14035436 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 14035438 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14035415

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 3102/1/2012 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 3102/1/2012 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014)

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) AA ONOMA ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ Α.Ε.Ι. ΜΕΤΑ- ΠΤΥΧΙΑΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών 35100 Λαμία Πληροφορίες: Σαρρής Θ. Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (291) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 2ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΚΟΖΑΝΗΣ (ΚΩΔ. 2751011)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (291) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 2ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΚΟΖΑΝΗΣ (ΚΩΔ. 2751011) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυμο Όνομα Όν. Πατρός Όν. Μητρός Σχολή Επιτυχίας Ίδρυμα 15054040 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΠΥΡΟΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ 14053551 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. εκκρεμεί πιστοποιητικό 2 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. εκκρεμεί πιστοποιητικό 2 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΨΕΩΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Έτος : 0 Προκήρυξη: Β0900/09-0-0 ΓΑΛΑΤΣΙ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 99**** ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 789**** 8 0 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΒΕΡΒΙΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0**** ΠΑΡΑΣΧΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ **** ΣΚΑΡΤΣΟΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 07/ 07 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/3326 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτοκ. 3-2-2015 Φε. 16α/694 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Α. Κοπανάκη Τηλέφωνο: 210.3442354 ΦΑΞ: 210.3442365

Πληροφορίες: Α. Κοπανάκη Τηλέφωνο: 210.3442354 ΦΑΞ: 210.3442365 Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 2 / 2010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 15353 /Η ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ & ΜΙΣΘ/ΣΙΑΣ Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 18μ Α/Γ/Ε/Ν ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 15 & 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ΑΓΩΝΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 18μ Α/Γ/Ε/Ν ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 15 & 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΟΞΟΥ Α' ΓΥΡΟΣ Β' ΓΥΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝ (10) ΣΥΝ (9) 1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚ.Ο.Α.Α.Π.Θ. 272 274 546 21 26 2 ΑΥΓΕΡΙΝΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στο Φ.Ε.Κ.1221 τ.β /23-06-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στο Φ.Ε.Κ.1221 τ.β /23-06-2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Γ Α. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ 100)

ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ 100) ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ 100) 1 ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΙ 917610 ΧΩΡΙΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΣΦΑΛΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ 2 ΠΡΙΦΤΗ ΘΑΝΑΣ SOTIR ΟΜΟΓ. Α0299401

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1 1 ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10140005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 2 ΑΔΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 10170005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 3 ΑΛΕΥΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 10140010 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 4 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. εκκρεμεί πιστοποιητικό 2 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. εκκρεμεί πιστοποιητικό 2 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΨΕΩΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 130 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/2015

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 130 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/2015 1 15071796 ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 2 14027879 ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 3 14071641 ΒΑΡΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 4 15073698 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΜΥΖΗΘΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΑΙ118892 Α 1 12 4 3 59 800 0 200 110 0 0 413,00 Α 1 1.523,00 ΤΣΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2 ΑΗ130455 Α 1 12 4 60 800 200

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αβραμίδης Κωνσταντίνος Σταύρος. Αβραμίδου Γεωργία Σάββας. Αγγελάκαρου Ειρήνη Ιωάννης. Αγγελίτση Σοφία Γεώργιος

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αβραμίδης Κωνσταντίνος Σταύρος. Αβραμίδου Γεωργία Σάββας. Αγγελάκαρου Ειρήνη Ιωάννης. Αγγελίτση Σοφία Γεώργιος Αποτελέσματα προγράμματος επιβράβευσης φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, που έχουν εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ/ΤΕΙ) της χώρας μας ως πρωτοετείς φοιτητές και είναι μόνιμοι κάτοικοι των

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ "

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ " ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ14 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΟΥ) ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1/572Μ/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΑΣ: α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε, β.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΑΣ: α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε, β. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτοκ. 11-6-2015 Φε. 16α/5364 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ (αλφαβητική σειρά)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ (αλφαβητική σειρά) ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ «Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» Αρ. Πρωτ.: 1627

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14039874 ΑΡΜΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 14039833 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 14039875 ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 14039876 ΓΡΕΝΤΖΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOY ΚΩΝ/ΝΟΥ 2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 8ης ΜΑΪΟΥ 0 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΕΓΓΕΓΡΑ ΨΗΦΙΣΑΝ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΥΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες 2012. Το Σχολείο συγχαίρει τους μαθητές του για τις επιτυχίες τους. Κεραμιδάς Αλέξανδρος. Σαρρή Φλωρίδου Πηνελόπη. Λαυρεντιάδου Αναστασία

Επιτυχόντες 2012. Το Σχολείο συγχαίρει τους μαθητές του για τις επιτυχίες τους. Κεραμιδάς Αλέξανδρος. Σαρρή Φλωρίδου Πηνελόπη. Λαυρεντιάδου Αναστασία Επιτυχόντες 2012 Το Σχολείο συγχαίρει τους μαθητές του για τις επιτυχίες τους. Ονοματεπώνυμο Κεραμιδάς Αλέξανδρος Σαρρή Φλωρίδου Πηνελόπη Λαυρεντιάδου Αναστασία Φωτιάδης Γεράσιμος Τσαμπάζης Χρήστος Καραγκοζίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 858-37/18-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14033805 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033747 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033748 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 14033795

Διαβάστε περισσότερα

Συντονιστικό: ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΑΦ ΑΑ Α.Μ. Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα Σ.Ε. Γλώσσα Μόρια Μ.Ο.Γλ. ΜΟΡ. ΓΛ. Μ.Ο. ΣΥΝ. ΣΥΝ. ΜΟΡ. 13 6 556797 ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Συντονιστικό: ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΑΦ ΑΑ Α.Μ. Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα Σ.Ε. Γλώσσα Μόρια Μ.Ο.Γλ. ΜΟΡ. ΓΛ. Μ.Ο. ΣΥΝ. ΣΥΝ. ΜΟΡ. 13 6 556797 ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Συντονιστικό: ΒΕΡΟΛΙΝΟ 13 6 556797 ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 1 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 17,5 15 15,00 30,000 62,500 31 1 543194 ΓΑΛΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 1 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 26 10 10,00 26,250 62,250 9 10 125392

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤ. ΑΡ.ΠΡΩΤ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 21/2015/000010309357 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 21/2015/000010314814 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤ. ΑΡ.ΠΡΩΤ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 21/2015/000010309357 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 21/2015/000010314814 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 1 21/2015/000010309357 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 21/2015/000010314814 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 3 21/2015/000010326362 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 4 21/2015/000010330088 ΥΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ "ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ'' Εκπρόσωπος: Αγγελική Τριανταφύλλου 1 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 109417 2 ΖΟΥΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 94744 3 ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 8.104/1/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 8.104/1/2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (322) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΚΩΔ. 4151009)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (322) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΚΩΔ. 4151009) 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΚΩΔ. 4151009) 14075392 ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 14029308 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 10 Ιουνίου 2015 Αριθμ. πρωτ.:1450

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 10 Ιουνίου 2015 Αριθμ. πρωτ.:1450 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Καλαμάτα 10 Ιουνίου 2015 Αριθμ. πρωτ.:1450 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 35/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Έγκριση δαπανών Π.Ο.Ε. (παρελθόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Τοποθέτηση υπαλλήλων που επανήλθαν στην υπηρεσία βάσει του Ν.4325/2015.

ΘΕΜΑ : Τοποθέτηση υπαλλήλων που επανήλθαν στην υπηρεσία βάσει του Ν.4325/2015. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛ/ΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτοκ. Αιγάλεω 16-6-2014 Φε. 16α/8763 ΕΝΤΕΚΑ (11) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 2.101/01/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 2.101/01/2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Στον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 590 Κ.Δ.Π. 82/2005 Αρ. 3959, 25.2.2005 Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Διάταγμα με βάση τον Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΛ. 210-5531742 / 210-5531744 / FAX 210-5531755 Σκαραµαγκάς 22-Μαϊ-13 Α/Α Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α (2000) ΜΑΡΚΑΝΤΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΡΝΑΚΗ ΟΛΓΑ ΠΕΛΚΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΟΓΙΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΣΙΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΧΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΦΘ ΑΣΤΕΡΙΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 803 11 Αυγούστου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αριθμ. 20152261 Προκήρυξη μίας (1) θέσης για εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ)

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ) ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 14101473 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΒΙΝΤΖΗΡΑ ΟΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΩΔ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ήµαρχος Κεφαλλονιάς

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ήµαρχος Κεφαλλονιάς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νοµός Κεφαλληνίας Αργοστόλι, 19-3-2012 ήµος Κεφαλλονιάς Αριθ. Πρωτ. : 10250 Αριθ. Απόφασης : 130 Πληροφορίες: Γρ. ηµάρχου Ταχ. /νση : Π. Βαλλιάνου 7 T.Κ : 28100 Αργοστόλι Τηλ: 26710-22933

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 5.204/01/2012 (Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ)

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 5.204/01/2012 (Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ : 1/133Μ/2009 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ( ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΤΕ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ( ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ) ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ)

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1. ΒΡΥΖΑΣ ΖΗΣΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 3. ΓΙΑΛΑΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Κατάταξης δύο (2) ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Πίνακας Κατάταξης δύο (2) ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Νίκου Ξυλούρη και Φούμη γωνία Τ.Κ: 712 03 Ηράκλειο Κρήτης Τηλ: 2810.215080, 2810.21508 Ηράκλειο 6 Οκτωβρίου 2010 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2810.215090 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς.

Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς. Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς. Τα ομόματα είναι: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ ΠΑΙΔΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΒΡΕΦΗ 1 /

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25/06/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25/06/2015 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25/06/2015 Επιλογή εξωτερικών συνεργατών για την εκτέλεση του Υποέργου [2] «Υποστήριξη Προμηθευτών Λογιστική Εκκαθάριση Επαλήθευση Επιλεξιμότητας Δαπανών Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

www.outsports.gr SFENDAMI mountain bike race ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝ Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΛΗ ΚΑΤ ΧΡΟΝΟΣ

www.outsports.gr SFENDAMI mountain bike race ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝ Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΛΗ ΚΑΤ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 57 ΔΙΤΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 1961 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 40+ 2.08.25 2 96 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Κων/νος 1962 ΒΕΡΟΙΑ 40+ 2.10.27 3 183 ΚΟΥΓΙΩΝΗΣ Βασίλης 1981 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 19+ 2.14.29

Διαβάστε περισσότερα

31.12.2009 Ν.3801/2009

31.12.2009 Ν.3801/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.14/02-06-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων.

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι ΑΜΙΓΗ 1 Βουτσίνος Μάριος του Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 1 ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 2 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση.

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση. (Τ.Ε.Ι) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου Βαθμός Ασφαλείας : Ταχ. Δ/νση : Αντικάλαμος Αριθμ. Πρωτ. : 390 24100 Καλαμάτα Βαθμός Προτεραιότητας : Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΠΑΤΡΩΝΗΣ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΕΤΤΑ ΟΛΓΑ ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ 0082 Δ.Κ. ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ 29 62 26 62 44 32 0083 Δ.Κ. ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ 39 59 13 51 57 29 0084

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 16/09/2014 Αριθμ.πρωτ. 2498 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα