ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ:"

Transcript

1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: Παρουσίαση της Εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., του Κυρίου άξονα της Εγνατίας οδού και των Καθέτων αξόνων. Καινοτομίες της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Παράδειγμα επιλογής χάραξης. Η Βόρεια Χάραξη Μετσόβου στο τμήμα Περιστέρι-Μέτσοβο. 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1.1.Ίδρυση-Έναρξη Λειτουργίας Η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» ιδρύθηκε το 1995 κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 2229/94, για τη μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή, συντήρηση, εξοπλισμό και εκμετάλλευση της Εγνατίας οδού, των οδικών αξόνων που την εξυπηρετούν καθώς και άλλων έργων εντός ή εκτός της ελληνικής επικράτειας. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διορίσθηκε το Σεπτέμβριο του Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο διορίσθηκε τον Ιούνιο του 2002.

2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 2 Φωτ. 1. Τμήμα Γρεβενά-Κοζάνη: Γέφυρα Αλιάκμονα. Η μεταβίβαση της ευθύνης των έργων από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. έγινε το Φεβρουάριο του 1997, και ύστερα από την ολοκλήρωση των ελέγχων των μελετών και των σχετικών φακέλων από την Εταιρεία, άρχισε η ολοκληρωμένη λειτουργία της. Ύστερα από Διεθνείς Διαγωνισμούς έγινε η επιλογή του πρώτου Συμβούλου Διαχείρισης/Project Manager (του οποίου η σύμβαση ενεργοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 1995), του Γενικού Διευθυντή και των πρώτων Αναδόχων Επίβλεψης/Construction Managers (των οποίων οι συμβάσεις ενεργοποιήθηκαν το Δεκέμβριο του 1996) Διοίκηση-Προσωπικό Σύμφωνα με τις ιδρυτικές της διατάξεις, η εκπόνηση των μελετών και η εκτέλεση των έργων της Εταιρείας υπόκειται μόνο στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τον Κανονισμό της, που εγκρίθηκε από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. η εκπόνηση των μελετών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις, είτε του Ν. 716/77 είτε των άρθρων 6 του Ν. 1418/84 και 5 του Ν. 1799/88, επιφυλασσομένης της ισχύος των διατάξεων της οδηγίας

3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 3 92/50, ενώ η εκτέλεση των έργων της γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και των Π.Δ. 609/85 και Π.Δ. 334/2000 (ΦΕΚ 279 Α / ). Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από εννέα (9) μέλη. Σύμφωνα με το Καταστατικό συγκροτήθηκε και λειτουργεί πενταμελής Διευθύνουσα Επιτροπή. Σήμερα η Εταιρεία απασχολεί 300 εργαζόμενους περίπου, εκ των οποίων 200 είναι τεχνικοί και 100 είναι διοικητικό προσωπικό και νομικοί σύμβουλοι. Οι Σύμβουλοι Επίβλεψης απασχολούν 230 περίπου εργαζόμενους, το 90% των οποίων είναι μηχανικοί. Το σύνολο των εργαζομένων για την υλοποίηση του έργου, στις εργοληπτικές εταιρείες και στα γραφεία μελετών, ανέρχεται σε περίπου. 2. Ο ΚΥΡΙΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ 2.1. Γενικά Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Εγνατία Οδός ενώνει τα μεγάλα βιομηχανικά κέντρα της Δύσης με την Ανατολή. Ως συλλεκτήρια οδός των Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων IV (Βιέννη-Θεσ/νίκη), IX (Ελσίνκι-Αλεξανδρούπολη) και X (Βερολίνο-Θεσ/νίκη) που οδεύουν από Βορρά προς Νότο, αποκτά μεγάλη γεωστρατηγική σημασία για τα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σε εθνικό επίπεδο είναι σαφές ότι έχει αποφασιστική επίδραση για κοινωνικο-οικονομική και πολιτισμική ανάπτυξη όλης της Βόρειας Ελλάδας και γενικότερα του ελληνικού χώρου. Ενδεικτικά σημειώνεται ότι η χρονοαπόσταση Ηγουμενίτσα-Κήποι μειώνεται από 11,5 ώρες σε 6,5 ώρες. Η «Εγνατία Οδός Α.Ε.», όπως αναφέρθηκε, ανέλαβε την ευθύνη υλοποίησης του οδικού άξονα της Εγνατίας το Φεβρουάριο του 1997, τότε που μεταβιβάστηκε η ευθύνη των έργων από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και έγιναν οι έλεγχοι των μελετών των υπό εξέλιξη έργων. Το έργο έπρεπε να αντιμετωπίσει τις σοβαρές τεχνικές, περιβαλλοντικές και θεσμικές δυσκολίες, λόγω της διέλευσης της οδού από ιδιαίτερα δυσχερές γεωλογικό ανάγλυφο, οικολογικά ευαίσθητες περιοχές και εκτεταμένο αριθμό περιοχών με αρχαιολογικούς χώρους. Οι συνθήκες αυτές επέβαλαν:

4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 4 α) τη λήψη θεσμικών μέτρων (αδειοδοτήσεις, δανειοθάλαμοι κ.λπ.) σε ασυνήθη κλίμακα και συνθήκες, β) την κατασκευή μεγάλων τεχνικών, όπως δίδυμες γέφυρες μήκους έως 1,1 χλμ. με μεγάλα ανοίγματα-υψηλά βάθρα και σήραγγες μήκους έως 4,7 χλμ., σε κλίση και με στροφή γ) αλλαγή χάραξης σε ορισμένες περιοχές, όπως η νέα σήραγγα Δωδώνης μήκους 3,4χλμ. αντί για σήραγγα 700μ., στα τμήματα Πολύμυλος-Λευκόπετρα-Βέροια και Παναγιά-Γρεβενά (περιοχή καφέ αρκούδας) με προσθήκη νέων σηράγγων μήκους 15χλμ. περίπου κ.ά Τεχνικά Χαρακτηριστικά Η Εγνατία Οδός εκτείνεται από την Ηγουμενίτσα έως τους Κήπους στα ελληνοτουρκικά σύνορα και έχει μήκος 680 χλμ. Μελετάται και κατασκευάζεται ως κλειστός αυτοκινητόδρομος διεθνών προδιαγραφών με δυο κλάδους κυκλοφορίας και κεντρική διαχωριστική νησίδα, συνολικού πλάτους 24,5 μ. ή 22,0 μ. σε ορισμένα δυσχερή τμήματα. Κάθε κλάδος έχει δυο λωρίδες κυκλοφορίας και μια λωρίδα έκτακτης ανάγκης (ΛΕΑ). Σχ. 1: Τυπική Διατομή της Εγνατίας οδού. Η οδός περιλαμβάνει α) πολλές και μεγάλες δίδυμες γέφυρες που καλύπτουν 40 χλμ. αυτοκινητοδρόμου (80 χλμ. μονού κλάδου), β) μεγάλο αριθμό δίδυμων σηράγγων που καλύπτουν περισσότερα από 49 χλμ. αυτοκινητοδρόμου (98 χλμ. μονού κλάδου) και γ) 50 ανισόπεδους κόμβους, 350 άνω και κάτω διαβάσεις και 720 χλμ. βοηθητικές οδούς εξυπηρέτησης. Ενδεικτικά αναφέρονται: Γέφυρες: Αράχθου 1100μ. Γρεβενιώτικου 920μ. Κρυσταλλοπηγής 850μ.

5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 5 Σήραγγες: Δρίσκου 4,6 χλμ. Δωδώνης 3,4 χλμ. Ανηλίου 2,1 χλμ. Σε ορισμένες περιοχές, όπως στην Ήπειρο, έγινε σε μεγάλα μήκη νέα χάραξη της οδού και αντί της κατασκευής ενός κλάδου κατασκευάζεται πλέον πλήρης αυτοκινητόδρομος με δύο κλάδους κυκλοφορίας. Φωτ. 2: Τμήμα Πολύμυλος-Βέροια (Παράκαμψη Καστανιάς) Εξέλιξη του έργου Πίνακας 1: Ενέργειες 1995-Σεπτέμβριος ΕΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Ίδρυση Εταιρείας (σύσταση Δ.Σ.)...25/08/95 Πρόσληψη πρώτου Project Manager...20/11/95 Πρόσληψη Γενικού Διευθυντή...19/02/96 Πρόσληψη πρώτων Construction Managers...02/12/96 Ανάληψη αρμοδιότητας έργου από ΕΟΑΕ...16/02/97 Δημοπρατήσεις νέων έργων ύψους δισ. δρχ Δημοπρατήσεις νέων έργων ύψους δισ. δρχ Δημοπρατήσεις νέων έργων ύψους δισ. δρχ Απόδοση σε κυκλοφορία τμημάτων μήκους...96 χλμ Απόδοση σε κυκλοφορία τμημάτων μήκους...66 χλμ Απόδοση σε κυκλοφορία τμημάτων μήκους χλμ Απόδοση σε κυκλοφορία τμημάτων μήκους...67 χλμ. Ολοκληρωμένα προς παράδοση τμήματα μέχρι Δεκ χλμ.

6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 6 Πίνακας 2: Πρόοδος έργου. Τμήματα της Εγνατίας κατασκευασμένα πριν το 1994 Αυτοκινητόδρομος 25 Εθνική Οδός (όχι αυτοκινητόδρομος) 69 Έργα μετά το 1997 Ολοκληρώθηκαν & δόθηκαν στην κυκλοφορία 336 Ολοκληρώνονται & παραδίδονται σε κυκλοφορία (Δεκ. 2003) Μήκη σε χλμ. Λοιπά τμήματα υπό κατασκευή 135 Τμήματα σε διαδικασία δημοπράτησης 37 Τμήματα υπό μελέτη (εναλλακτικά χρηματοδοτικά σενάρια) ΣΥΝΟΛO ΑΞΟΝΑ 680 Πίνακας 3: Γεωγραφική κατανομή των νέων οδικών τμημάτων σε κυκλοφορία μέχρι το τέλος του Ήπειρος 35 χλμ. Δυτική Μακεδονία 69 χλμ. Κεντρική Μακεδονία 77 χλμ. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 174 χλμ. ΣΥΝΟΛΟ 355 χλμ. Φωτ. 3: Τμήμα Λυκοπόδι-Μακρυχώρα: Σήραγγα Βασιλικού (Ηπειρος).

7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 7 Φωτ. 4: Παράκαμψη Καβάλας: 5 η Χαραδρογέφυρα. Στο τέλος του 2003 θα τεθούν σε κυκλοφορία συνολικά, μαζί με τα 94 χλμ. που είχαν κατασκευαστεί παλαιότερα, 449 χλμ., δηλαδή πάνω από το 65% του μήκους της Εγνατίας Οδού Χρηματοδότηση Απορροφήσεις Χρηματοδότηση: Εξασφαλισμένη πίστωση 3,4 δισ. (1,15 τρισ. δρχ.) πλέον ΦΠΑ (συγχρηματοδότηση από Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους). 400 δισ. δρχ. πλέον ΦΠΑ από το Β Κ.Π.Σ. (για την κατασκευή μέρους των έργων). 750 δισ. δρχ. πλέον ΦΠΑ από το Γ Κ.Π.Σ. Στο πλαίσιο αυτό εγκρίθηκαν δάνεια ύψους 1,55 δισ. (535 δισ. δρχ) από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη της εθνικής συμμετοχής. Έργα 0,45 δισ. (150 δισ. δρχ) (Παναγιά-Γρεβενά και πέρασμα Νέστου) βρίσκονται εκτός χρηματοδοτικού προγράμματος, οι μελέτες τους ολοκληρώνονται εντός του 2003, ενώ, παράλληλα, διερευνώνται εναλλακτικά χρηματοδοτικά σενάρια.

8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 8 Η απορρόφηση των 400 δισ. δρχ. του Β Κ.Π.Σ. ολοκληρώθηκε γρηγορότερα κατά ένα και πλέον έτος, δηλαδή περίπου στα μέσα του 2000, ενώ η προθεσμία απορρόφησης έληγε με το τέλος του Μέχρι και το Δεκέμβριο του 2002 είχαν υπογραφεί συμβάσεις, έργων και μελετών υπηρεσιών, συνολικού ύψους 3,7 δισ. Ευρώ (1.274 δισ. δρχ.) για τον κύριο και τους κάθετους άξονες Μέχρι και το Δεκέμβριο του 2002 είχαν γίνει πληρωμές για κατασκευή έργων, μελέτες, απαλλοτριώσεις, δίκτυο ΟΚΩ, αρχαιολογικές έρευνες κ.λπ., ύψους 3 δισ. Ευρώ με ΦΠΑ. Πίνακας 4: Ετήσιες Πληρωμές Εγνατίας & Καθέτων Αξόνων (ποσά σε εκατ. Ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ) µ & 2.5. Λειτουργία-Συντήρηση-Εκμετάλλευση (. µ ) Η «Εγνατία Οδός Α.Ε.», πέραν της διαχείρισης της κατασκευής του έργου, θα αναλάβει τη λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της οδού για 50 χρόνια. Αναμένονται για το σκοπό αυτό οι σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις. Με αυτές ρυθμίζονται όλα τα θέματα της λειτουργίας και συντήρησης και εκμετάλλευσης.

9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 9 Πίνακας 5: Συνολική Απορρόφηση Εγνατίας & Καθέτων Αξόνων (ποσά σε εκατ. Ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ) µ 3 5 & (. µ ) (31/12/2000) (31/12/2002) 2277 (31/12/2001) µ Η Εγνατία Οδός έχει ήδη προετοιμασθεί για να αναλάβει το ρόλο της λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης του αυτοκινητοδρόμου και για το λόγο αυτό έχει προβεί στις ακόλουθες ενέργειες: Συντάχθηκε μελέτη σκοπιμότητας για την εκμετάλλευση του οδικού άξονα. Συντάχθηκαν οι μελέτες χωροθέτησης 13 σταθμών Διοδίων (ΣΔ) καθώς επίσης και 17 Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ), 11 Χώρων Στάθμευσης και Αναψυχής (ΧΣΑ) όπως και 5 Κέντρων Διοίκησης Αυτοκινητοδρόμων (ΚΔΑ). Συντάχθηκαν διαδικασίες για τη συντήρηση και λειτουργία σηράγγων, την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση φορτηγών με επικίνδυνα και υπερμεγέθη φορτία. Συντάχθηκε Οδηγός Συντήρησης. Έγινε η προμήθεια του αναγκαίου λογισμικού διαχείρισης της στοιχειώδους συντήρησης (RMMS) και αναμένεται η εγκατάσταση του συστήματος. Συντάχθηκε προμελέτη Τηλεματικών Εφαρμογών για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και ηλεκτρονικής συλλογής διοδίων σε όλο τον άξονα καθώς και οριστική μελέτη για την ανάπτυξη εφαρμογών τηλεματικής στην Παράκαμψη της Καβάλας (πιλοτική εφαρμογή). Ήδη έχει επιλεγεί ο Διαχειριστής Συστήματος (System Manager) και σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία επιλογής αναδόχου υλοποίησης.

10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 10 Φωτ. 5: Γέφυρα Γρεβενιώτικου Η Ποιότητα του Έργου-Έλεγχοι ΕΣΠΕΛ Πραγματοποιήθηκαν δεκάδες έλεγχοι σε έργα της Εγνατίας Οδού από την ΕΣΠΕΛ (Εξωτερικοί Ελεγκτές Ποιότητας του ΥΠ.ΕΘ.Ο.) με εξαιρετικά αποτελέσματα. Σε ελάχιστους επισημάνθηκαν δευτερεύουσες μόνον παρεκκλίσεις μόνον από τα συμβατικώς προβλεπόμενα, οι οποίες αποκαταστάθηκαν αμέσως Λειτουργική Εγνατία Στρατηγικός στόχος της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» είναι να λειτουργεί ο άξονας το ταχύτερο ως σύνολο, δηλαδή να είναι δυνατή η συνεχής ομαλή κυκλοφορία σε όλο το μήκος του («Λειτουργική Εγνατία»). Όπου δεν έχει εξασφαλισθεί η χρηματοδότηση ή δεν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του νέου αυτοκινητοδρόμου θα χρησιμοποιείται, με τις απαραίτητες βελτιώσεις, η υφιστάμενη εθνική οδός. Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια, να επιτευχθεί ο στόχος αυτός στις αρχές του 2004, παρ όλες τις μεγάλες δυσκολίες.

11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 11 Φωτ. 6: Τμήμα Γρεβενά- Κοζάνη. 3. ΚΑΘΕΤΟΙ ΑΞΟΝΕΣ Η Εγνατία Οδός τροφοδοτείται από 9 κάθετους άξονες, μερικοί εκ των οποίων αποτελούν συνέχεια Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων, από 5 λιμάνια και από 6 αεροδρόμια. Οι κάθετοι άξονες είναι : Ιωάννινα Κακαβιά (Αλβανία Διευρωπαϊκός Άξονας) Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή (Αλβανία - Διευρωπαϊκός Άξονας) Κοζάνη Φλώρινα Νίκη (FYROM Πανευρωπαϊκός Διάδρομος) Θεσσαλονίκη Εύζωνοι (FYROM Πανευρωπαϊκός Διάδρομος) Θεσσαλονίκη Σέρρες Προμαχών (Βουλγαρία Πανευρωπαϊκός Διάδρομος) Δράμα Νευροκόπι Εξοχή (Βουλγαρία) Ξάνθη Εχίνος (Βουλγαρία) Κομοτηνή Νυμφαία (Βουλγαρία) Αρδάνιο Ορμένιο (Βουλγαρία Πανευρωπαϊκός Διάδρομος)

12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 12 Ύστερα από ομόφωνη πρόταση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Προσβάσεις και Οδικοί Άξονες» στην 5 η Τακτική Συνεδρίαση (3/4/98), αποφασίστηκε στην 6 η Τακτική Συνεδρίαση (6/4/1999) να αναλάβει η Εταιρεία, παράλληλα με τον κύριο άξονα, τις μελέτες για την ολοκλήρωση βασικών κάθετων αξόνων και την επίβλεψη των εργολαβιών κατασκευής. Η προγραμματισμένη χρηματοδότηση από το Γ Κ.Π.Σ. ανέρχεται σε 330 εκατ. Ευρώ (αναμένεται η οριστικοποίηση των προγραμμάτων ΠΕΠ και Interreg III) και αφορά έργα σε συνολικό μήκος 124 χλμ. τριών καθέτων αξόνων, σε έργα διασυνοριακών συνδέσεων καθώς και σε έργα στην περιοχή Θεσσαλονίκης. Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί: q Σύνδεση ΕΟ με Λιμάνι Θεσσαλονίκης / 6 ος προβλήτας - 1 ο τμήμα q Ανατολική Περιφερειακής Θεσσαλονίκης - Κόμβος Κ6 και Κόμβος Κ7 q Γέφυρα Ποτίδαιας και Προσβάσεις q Περιαστική Σερρών, τμήμα μήκους 6 χλμ. q Γέφυρα Μέρτζανης q Αρδάνιο Ορμένιο, τμήματα μήκους 38 χλμ. q Σύνδεση με Λιμάνι Αλεξανδρούπολη, τμήμα μήκους 9 χλμ. Έχουν ήδη δοθεί σε κυκλοφορία η Παράκαμψη Σουφλίου (4,7χλμ.) το τμήμα Καβύλη-Γέφυρα Άρδα-Δίκαια, 27,5 χλμ. και τμήματα 13,0 χλμ. της αρτηρίας Διδυμοτείχου- Ορεστιάδας, στον κάθετο άξονα Αρδάνιο-Ορμένιο, η σύνδεση της Εγνατίας Οδού με το Λιμάνι της Αλεξανδρούπολης (8,5 χλμ.) και η γέφυρα της Μέρτζανης στα Ελληνοαλβανικά σύνορα. Έργα στην περιοχή Θεσσαλονίκης Σύνδεση Εγνατίας Οδού με τον 6 ο προβλήτα λιμένα Θεσσαλονίκης. Η πρώτη φάση με την προσωρινή σύνδεση παραδόθηκε στην κυκλοφορία την 18/02/ Το έργο θα ολοκληρωθεί με χρηματοδότηση INTERREG. Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης Η ολοκλήρωση των κόμβων Κ1 (Συμβολή Εξωτερικής Περιφερειακής με ΠΑΘΕ) και Κ4 (Κόμβος ΤΙΤΑΝ) προβλέπεται στο τέλος του Το οδικό τμήμα Κ2-Κ4 και ο Κόμβος Κ2 (Κόμβος Ιωνίας) παραδίδεται στην κυκλοφορία τον Σεπτέμβριο του Το οδικό τμήμα Κ1-Κ2 θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του Ανατολική Περιφερειακή Οδός και σύνδεση με αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ». Έχει ήδη ολοκληρωθεί και δοθεί στην κυκλοφορία ο κόμβος Κ7 (Επταπυργίου) και ο

13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 13 Κόμβος Κ6 (Μετεώρων). Επίσης, έχουν καταργηθεί οι αριστερές στροφές των Κόμβων Κ8 (Τριανδρία) και Κ9 (Άνω Τούμπα), έτσι ώστε να υπάρχει συνεχής ροή στον κύριο άξονα. Η ολοκλήρωση δε των ανισόπεδων κόμβων Κ8 και Κ9 θα γίνει το Δεκέμβριο του Ως προς την σύνδεση με το αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» μήκους 2χλμ., έχει ήδη ολοκληρωθεί λειτουργικό τμήμα 1,5 χλμ. και απομένει η κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου. Επιδιώκεται η περαίωση του έργου, που έχει χαρακτηρισθεί ως Ολυμπιακό, έως τον Ιούνιο του Λοιπά έργα στην Κεντρική Μακεδονία Περιαστική Σερρών Δόθηκε στην κυκλοφορία το Φεβρουάριο του Κόμβος Πετριτσίου και εργασίες στο Τελωνείο Προμαχώνα. Οι εργασίες ολοκληρώνονται το Γέφυρα Ποτίδαιας Δόθηκε στην κυκλοφορία το Μάιο του Φωτ. 7: Τμήμα Μάκρη-Αλεξανδρούπολη.

14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΤΗΣ «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» Βασική καινοτομία στη διοίκηση των δημοσίων έργων, αποτελεί η ανάθεση της αρμοδιότητας κατασκευής και εκμετάλλευσης του έργου σε μια εξειδικευμένη Ανώνυμη Εταιρεία, την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» (ΕΟΑΕ) και στο πλαίσιο αυτό η ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες (outsourcing) των υπηρεσιών Διαχείρισης Έργου (Project Management) και Επίβλεψης Έργου (Construction Management). Η Εταιρεία εισήγαγε σειρά επί μέρους καινοτομιών για θέματα σχετικά με τη διοίκηση και τη διαχείριση του έργου. Τα κυριότερα είναι τα παρακάτω: Φωτ. 8: Τμήμα Γρεβενά-Κοζάνη: Σήραγγα Ταξιάρχη Διασφάλιση Ποιότητας Για την εξασφάλιση της ποιότητας στην εκτέλεση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της ποιότητας του κατασκευαζόμενου έργου, η ΕΟΑΕ εφαρμόζει ένα τεκμηριωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.).

15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 15 Οι τρεις Construction Managers εφαρμόζουν δικό του Σ.Δ.Π. ο καθένας, όπως και οι Ανάδοχοι Κατασκευής για κάθε έργο που εκτελούν. Έτσι, το έργο κατασκευάζεται με τη βοήθεια μιας πυραμίδας Σ.Δ.Π., τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με στόχο την καλύτερη διασφάλιση της ποιότητας κατασκευής του. Στα πλαίσια της εφαρμογής των Σ.Δ.Π., το Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας της ΕΟΑΕ διεξάγει επιθεωρήσεις στο Σ.Δ.Π. της ΕΟΑΕ και στα Σ.Δ.Π. των Συμβούλων Επίβλεψης. Αντίστοιχα, οι Σύμβουλοι Επίβλεψης διεξάγουν επιθεωρήσεις στα Σ.Δ.Π. των Αναδόχων Κατασκευής. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της ΕΟΑΕ ικανοποιεί τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2001 και για το λόγο αυτό ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης Α.Ε. (ΕΛΟΤ) χορήγησε στην ΕΟΑΕ Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Ποιότητας το Διαχείριση Συμβάσεων Μελετών και Έργων Η Εταιρεία, για την καλύτερη διαχείριση των συμβάσεών της, έχει συντάξει: Περιγραφικό Τιμολόγιο για περίπου 900 άρθρα εργασιών, ώστε να επιτυγχάνεται κοινή τιμολογιακή πολιτική σε όλες τις εργολαβίες και σαφής τρόπος προμέτρησης και προϋπολογισμού των εργασιών από τους μελετητές. Οδηγίες Σύνταξης Μελετών Έργων Οδοποιίας (ΟΣΜΕΟ), που περιλαμβάνουν αρχές σχεδιασμού, προδιαγραφές, στάδια μελετών, υποβλητέα τεύχη ανά στάδιο κ.λπ. για κάθε είδους μελέτη που αφορά στην κατασκευή της οδού. Οδηγίες Σχεδιασμού Αποκατάστασης Τοπίου (ΟΣΑΤ) που περιλαμβάνουν τις απαιτήσεις της Εταιρείας από μελετητές και κατασκευαστές για την προστασία του περιβάλλοντος και την αποκατάσταση του τοπίου. Οι οδηγίες αυτές συντάχθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Επίσης, συντάχθηκαν σε διάφορες περιπτώσεις προγράμματα προστασίας του φυσικού και ιστορικού περιβάλλοντος. Π.χ. για την περιοχή καφέ αρκούδας σχεδιάστηκε, σε συνεργασία με την οικολογική οργάνωση «Αρκτούρος», πρόγραμμα παρακολούθησης μεγάλων θηλαστικών. Διακήρυξη, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.), Τεχνικές Προδιαγραφές Σηράγγων και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών, Πρότυπα Κατασκευής Έργων (Π.Κ.Ε).

16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 16 Καθιέρωσε την ασφάλιση των μελετών και των κατασκευών του συνόλου του έργου της έναντι επαγγελματικής και αστικής ευθύνης των συμβαλλομένων μελετητών και κατασκευαστών, για την αντιμετώπιση τυχόν αστοχιών κατά την εκτέλεση των εργασιών και κατά τη λειτουργία του έργου. Απευθύνεται σε ειδικούς (experts) από τον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο χώρο, τους οποίους προσκαλεί προκειμένου να γνωματεύσουν για τον τρόπο επίλυσης προβλημάτων μελέτης ή κατασκευής με ιδιαίτερες τεχνικές δυσκολίες. Ειδικότερα η Εταιρεία για την καλύτερη διαχείριση των μελετών της: Καθιέρωσε το θεσμό του ανεξάρτητου ελεγκτή μελετών μεγάλων γεφυρών, σηράγγων και Η-Μ εγκαταστάσεων της οδού. Εφήρμοσε την τακτική των προθεσμιακών συμβάσεων με μελετητές, τους οποίους επιλέγει με διεθνή διαγωνισμό, για την ταχεία ανάθεση του μεγάλου αριθμού των μελετών που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου αλλά και για την άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων προβλημάτων μόλις αυτά εμφανιστούν. Καθιέρωσε το θεσμό των Εξωτερικών Συμβούλων Μελετών, με αρμοδιότητα τη διαχείριση, την επισκόπηση κ.λπ. μελετών κυρίως των Κάθετων Αξόνων. Ανέπτυξε σύστημα προγραμματισμού εκτέλεσης επίβλεψης αξιολόγησης των γεωτεχνικών ερευνών, διαχωρίζοντας τις επί τόπου του έργου και τις εργαστηριακές έρευνες από τον προγραμματισμό, την επίβλεψη και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους που επιτελεί ο γεωτεχνικός μελετητής του έργου Συστήματα Εποπτείας/Παρακολούθησης Διαχείρισης Έργου Η Εταιρεία έχει αναπτύξει συστήματα καταχώρισης πληροφοριών, παρακολούθησης δεδομένων, ελέγχου και διαχείρισης, που αφορούν στο έργο που κατασκευάζεται και στις διαδικασίες που ακολουθούνται. Το Πληροφοριακό Σύστημα Έργου PIS (Project Information System) αποτελεί το εργαλείο του στρατηγικού management του έργου, μέσω του οποίου παρακολουθούνται μεταξύ άλλων ο χρονικός και οικονομικός προγραμματισμός των συμβάσεων μελετών και κατασκευής, η εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου του έργου, του κόστους κατασκευής τα θέματα της Διασφάλισης Ποιότητας και η παρακολούθηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Με το σύστημα αυτό παρέχονται σαφείς,

17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 17 έγκυρες και τεκμηριωμένες πληροφορίες σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης της Εταιρείας και σε εξωτερικούς φορείς, ενώ εντοπίζονται οι αποκλίσεις από τα προγραμματισμένα και εκτελούνται έγκαιρα οι αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες. Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS), το οποίο, διά μέσου χαρτογραφικού περιβάλλοντος, διαχειρίζεται στοιχεία συμβατικών, διοικητικών και γεωπολιτικών πληροφοριών, γεωλογικών και γεωτεχνικών πληροφοριών καθώς και πληροφοριών του μητρώου των έργων. Χρησιμοποιείται για τη παραγωγή οπτικών δεδομένων, χαρτών προόδου αλλά και τεχνικών χαρτών με στοιχεία της χάραξης για τα τμήματα υπό μελέτη, υπό κατασκευή και τα κατασκευασμένα. Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης αρχείου (document control) και σύνταξης εκθέσεων, που περιλαμβάνει και κάθε είδος υποβαλλόμενων τεχνικών μελετών. Ηλεκτρονική διακίνηση και παρακολούθηση υλοποίησης των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διευθύνουσας Επιτροπής. Ηλεκτρονική παρακολούθηση του χρόνου εργασίας των εργαζομένων. Φωτ. 9: Κόμβος Ηγουμενίτσας.

18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 18 Φωτ. 10: Τμήμα Αλεξανδρούπολη-Κήποι. Εκτός από αυτά αναπτύχθηκε και ο Εσωτερικός Έλεγχος της ΕΟΑΕ. Ο Εσωτερικός Έλεγχος ανήκει στην αρμοδιότητα του Δ.Σ. με αντικείμενο την εποπτεία του Δ.Σ σε όλες τις πράξεις και παραλείψεις των υπηρεσιών (Τεχνική Διεύθυνση, Σύμβουλοι Επίβλεψης, Διευθύνσεις Κατασκευής, Συντήρησης & Λειτουργίας, Εκμετάλλευσης & Τηλεματικής, Υποστήριξης κ.τ.λ.) Συντήρηση Οδού Για την αντιμετώπιση της συντήρησης των τμημάτων που παραδίνονται σε κυκλοφορία, αναπτύχθηκαν δύο βασικές δραστηριότητες: Σύστημα Διαχείρισης Τακτικής Συντήρησης (RMMS), το οποίο διαχειρίζεται τη συντήρηση του αυτοκινητοδρόμου, ώστε η οδός να διατηρεί τον υψηλό βαθμό ασφαλείας της και το κόστος της επένδυσης κατασκευής της, με τη μικρότερη δαπάνη συντήρησης.

19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 19 Εγχειρίδιο Συντήρησης, το οποίο περιλαμβάνει τις προδιαγραφές συντήρησης, τους απαιτούμενους τακτικούς ελέγχους και τις ενέργειες συντήρησης. Στόχος της Εταιρείας είναι η έγκαιρη επέμβαση για τη συντήρηση του αυτοκινητοδρόμου, η αποτελεσματική διαχείριση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης και έκτακτων περιστατικών και η αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, διαρροής τοξικών αποβλήτων, σεισμού κ.λπ. Η Εταιρεία έχει προετοιμαστεί για να αναλάβει σύμφωνα με το καταστατικό της τη λειτουργία και συντήρηση του οδικού δικτύου που κατασκευάζει με σύγχρονες προδιαγραφές, μόλις τεθεί σε ισχύ το νομοθετικό πλαίσιο που έχει εισηγηθεί και το οποίο αναμένεται να ψηφισθεί σύντομα Παρατηρητήριο Προκειμένου να μελετηθούν οι κοινωνικο-οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα προκαλέσει η λειτουργία της οδού στη Βόρεια Ελλάδα, η Εταιρεία οργάνωσε το Παρατηρητήριο των Χωρικών Επιπτώσεων της οδού. Μέσω του Παρατηρητηρίου θα καταστεί δυνατή η καταγραφή στοιχείων κυκλοφορίας, περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οικονομικών και κοινωνικών μεταβολών και στη συνέχεια η επιστημονική ανάλυση και αξιολόγηση των επιπτώσεων της οδού στις περιοχές που επηρεάζει η λειτουργία της. Αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τον ορθολογικό προγραμματισμό των μελλοντικών επενδύσεων και αναπτυξιακών δράσεων στη Βόρεια Ελλάδα Προσωπικό Το προσωπικό της Εταιρείας προσλαμβάνεται με αξιοκρατικές διαδικασίες με βάση ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια και διαθέτει αυξημένα προσόντα. Για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των εργαζομένων, η Εταιρεία καθιέρωσε διαδικασίες συνεχούς επιμόρφωσης του προσωπικού, με πλήθος εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιμόρφωσης. Σημειώνεται ιδιαίτερα η υλοποίηση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών σε συνεργασία με το Α.Π.Θ. με θέμα «Διαχείριση Τεχνικών Έργων» καθώς και με το ΕΜΠ με θέμα «Υπόγεια Έργα». Το προσωπικό αξιολογείται ετησίως με συγκεκριμένα ποιοτικά κριτήρια. Η μισθολογική πολιτική που ακολουθείται, συνδέει την αμοιβή του προσωπικού με το αποτέλεσμα της ετήσιας αξιολόγησής του καθώς και με την επίτευξη ετήσιων ποσοτικών και ποιοτικών στόχων της Εταιρείας, δεδομένα βάσει των οποίων δίνονται και πρόσθετες αμοιβές.

20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 20 Φωτ. 11: Κόμβος Μέστης (Θράκη). Φωτ. 12: Σήραγγα Αγίου Νικολάου (Ηπειρος).

21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 21 Φωτ. 13: Τμήμα Κρυσταλλοπηγή-Ψηλοράχη (Ήπειρος).

22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΒΟΡΕΙΑ ΧΑΡΑΞΗ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 5.1. Σύλληψη-Σχεδιασμός-Υλοποίηση Παρατίθεται η περιγραφή μιας χάραξης τετράιχνου αυτοκινητόδρομου δυτικά της σήραγγας Μετσόβου προς τα Ιωάννινα και η πορεία υλοποίησής της. Η Βόρεια χάραξη Μετσόβου ξεκινάει ουσιαστικά από τη δυτική είσοδο της κατασκευασμένης σήραγγας Μετσόβου και κινείται στη βόρεια πλευρά του Μετσοβίτικου ποταμού, δηλαδή στην πλευρά της υπάρχουσας Εθνικής Οδού Ιωαννίνων-Τρικάλων σε χαμηλότερο όμως υψόμετρο. Η αρχική (Νότια) χάραξη βρισκόταν σε έδαφος με πολύ ηπιότερη κλίση, που παρουσίαζε όμως σοβαρά προβλήματα κατολίσθησης, με αποτέλεσμα να απαιτούνται σοβαρά σταθεροποιητικά μέτρα (αποστραγγιστική σήραγγα, κ.λπ.). Επιπλέον, η αστάθεια του εδάφους περιόριζε τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού και δεν επέτρεπε τη δημιουργία πλήρους κόμβου στην περιοχή του Μετσόβου. Η Εγνατία οδός ΑΕ, ύστερα από μία σχετική προκαταρκτική επεξεργασία της γεωμετρίας της λύσης σε υπάρχοντες χάρτες σε κλίμακα 1:5.000, ακολούθησε μία σειρά από αναγνωριστικές εκθέσεις-έρευνες σε όλα τα επίπεδα: Χάραξη-γεωλογία-γεωτεχνικάπεριβάλλον-συντήρηση-απαλλοτριώσεις-κόστος κατασκευής-χρόνο κατασκευής. Υπό το φως μίας αρκετά λεπτομερούς γεωλογικής και γεωτεχνικής έρευνας, διαμορφώθηκε πρόταση κατασκευής διπλού αυτοκινητοδρόμου η οποία περιελάμβανε τα παρακάτω: α. Επτά σήραγγες: Ανθοχωρίου (710 μ. περίπου) δίδυμη Βοτονοσίου (545 μ. περίπου) δίδυμη Δύο Κορυφών (745 μ. περίπου) δίδυμη Κρημνού (1100 μ. περίπου) δίδυμη Καλαμιών (880 μ. περίπου) δίδυμη Αγ. Νικολάου (375 μ. περίπου) δίδυμη Ανηλίου (2150μ. περίπου) δίδυμη β. Τρεις χαραδρογέφυρες: Βοτονοσίου (490 μ. περίπου) δίδυμη Μεγαλορέμματος (490 μ. περίπου) δίδυμη Μετσόβου (510 μ. περίπου) δίδυμη γ. Τον κόμβο Μετσόβου.

23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 23 δ. Το συνδετήριο δρόμο από τον κόμβο Μετσόβου προς το Μέτσοβο και την παλαιά Εθνική Οδό. Ο λόγος για τον οποίο έγινε πρόταση διπλού κλάδου στο τμήμα από Ανθοχώρι έως κόμβο Μετσόβου, ήταν η αρκετά σημαντική κατά μήκος κλίση (5,4%), που δεν επέτρεπε κυκλοφοριακά να έχουμε μονή σήραγγα διπλής κατεύθυνσης. Έτσι, το σύνολο της χάραξης από σήραγγα Ανθοχωρίου έως και σήραγγα Μετσόβου, μελετήθηκε και κατασκευάζεται σαν αυτοκινητόδρομος διπλού κλάδου. Ο ακόλουθος πίνακας περιλαμβάνει τη σύγκριση γεωμετρικών χαρακτηριστικών των δύο χαράξεων: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Α/Α ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΟΤΙΑ ΧΑΡΑΞΗ ΒΟΡΕΙΑ ΧΑΡΑΞΗ 1 Συνολικό μήκος m m 2 Ταχύτητα μελέτης 80 Km/h 100 Km/h 3 Καμπύλες σε οριζοντιογραφία Ελάχιστη οριζόντια ακτίνα 240 m 800 m 5 Μέγιστη ευθεία 450 m m 6 Ελάχιστη ευθεία μεταξύ ομόρροπων καμπυλών 80 m 690 m 7 Μέγιστη κατά μήκος κλίση 5.7 % 5.0 % 8 Ακτίνα μηκοτομικά κυρτής καμπύλης m m 9 Ακτίνα μηκοτομικά κοίλης καμπύλης m m 10 Ορατότητα προσπεράσματος Μη ικανοποιητική Καλή Η σύμβαση κατασκευής υπεγράφη την 04/10/1999 με συμβατικό ποσό δρχ. (χωρίς Φ.Π.Α.) και τεχνικό αντικείμενο την κατασκευή των σηράγγων Ανθοχωρίου, Βοτονοσίου, Δύο Κορυφών, Κρημνού και Καλαμιών, των γεφυρών Βοτονοσίου και Μεγαλορέματος, επτά κιβωτοειδών οχετών και του ανισόπεδου κόμβου Μετσόβου. Στις 29/ 11/1999 υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής των σηράγγων Ανηλίου, Αγίου Νικολάου της συνδετήριας οδού Μετσόβου μήκους 2,7 Km συμπεριλαμβανομένης και μιας σήραγγας ενός κλάδου και οκτώ κιβωτοειδών οχετών, με συμβατικό ποσό δρχ. (χωρίς Φ.Π.Α.). Αξίζει να σημειωθεί ότι ο προϋπολογισμός μελέτης της Νότιας χάραξης είναι δρχ. (χωρίς ΦΠΑ), για οδό με μια λωρίδα ανά κατεύθυνση (και όχι για διπλό αυτοκινητόδρομο).

24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 24 Στον πίνακα που ακολουθεί δίδεται συνοπτικά η πρόοδος των εργασιών κατασκευής των σηράγγων: Τμήμα ΕΟΑΕ Ονομασία Σήραγγα Μήκος αριστερού κλάδου 3.2 Ανθοχώρι - Κόμβος Μετσόβου Πρόοδος εργασιών Ανθοχωρίου 707 Έχουν διανοιχθεί 575μ. Μήκος δεξιού κλάδου Πρόοδος εργασιών 675 Έχουν διανοιχθεί 580 μ. Γεωλογικοί σχηματισμοί Διατμημένοι Ιλυόλιθοι - Αργιλόλιθοι 3.2 Ανθοχώρι - Κόμβος Μετσόβου Βοτονοσίου 499 Έχει ολοκληρωθεί το υπόγειο έργο. Κατασκευάζονται τα τεχνικά στομίων 522 Έχει ολοκληρωθεί το υπόγειο έργο. Κατασκευάζονται τα τεχνικά στομίων Ψαμμιτικός Πινδικός Φλύσχης 3.2 Ανθοχώρι - Κόμβος Μετσόβου 3.2 Ανθοχώρι - Κόμβος Μετσόβου 3.2 Ανθοχώρι - Κόμβος Μετσόβου 3.3 Σήραγγα Αγ. Νικολάου- Σηραγγα Ανηλίου 3.3 Σήραγγα Αγ. Νικολάου- Σηραγγα Ανηλίου 3.3 Σήραγγα Αγ. Νικολάου- Σηραγγα Ανηλίου Δύο Κορυφών 737 Έχει ολοκληρωθεί το υπόγειο έργο. Κατασκευάζονται τα τεχνικά στομίων Κρημνού Έχουν ολοκληρωθεί η εκσκαφή και η προσωρινή υποστήριξη. Κατασκευάζεται η μόνιμη επένδυση Καλαμιών 819 Έχει διανοιχθεί πλήρως. Κατασκευάζεται η μόνιμη επένδυση Συνδετήρια Σήραγγα Αγ. Νικολάου 400 Έχει κατασκευαστεί 377 Έχουν διανοιχθεί 350 μ. Ανηλίου Έχουν διανοιχθεί μ. 735 Έχει ολοκληρωθεί το υπόγειο έργο. Κατασκευάζονται τα τεχνικά στομίων Έχουν ολοκληρωθεί η εκσκαφή και η προσωρινή υποστήριξη. Κατασκευάζεται η μόνιμη επένδυση 747 Έχει διανοιχθεί πλήρως. Κατασκευάζεται η μόνιμη επένδυση Ιλυολιθικός και Ψαμμιτικός Πινδικός Φλύσχης Ιλυολιθικός και Ψαμμιτικός Πινδικός Φλύσχης Ψαμμιτικός Πινδικός Φλύσχης -- Ιλυολιθικός και Ψαμμιτικός Πινδικός Φλύσχης 349 Έχουν διανοιχθεί 324 μ Έχουν διανοιχθεί μ. Κατασκευάστηκαν 800 μ. τελικής επένδυσης Ιλυολιθικός και Ψαμμιτικός Πινδικός Φλύσχης Ιλυολιθικός και Ψαμμιτικός Πινδικός Φλύσχης Ο μέσος όρος προόδου εργασιών πλήρους υπόγειας εκσκαφής και προσωρινής υποστήριξης στις σήραγγες Βοτονοσίου και Κρημνού κυμάνθηκε μεταξύ 1,92-2,96 μ./ εργάσιμη ημέρα ή 1,24-1,88 μ./βάρδια εργασίας, ενώ των εργασιών υπόγειας εκσκαφής και προσωρινής υποστήριξης Α φάσης μόνον στις σήραγγες Δύο Κορυφών και Καλαμιών κυμάνθηκε μεταξύ 4,57-6,09 μ./εργάσιμη ημέρα ή 2,43-3,30 μ./βάρδια εργασίας.

25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 25 Για την προσωρινή υποστήριξη των σηράγγων χρησιμοποιούνται έξι κύριες και μια βοηθητική (για στόμια) κατηγορίες με χαρακτηριστικά ταξινόμησης όπως αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες: GSI RMR Q Κόστος ανά μέτρο μήκους A = 60 = 60 = 5, Δρχ. B ,46 ~ 5, Δρχ. C ,2 ~0, Δρχ. D ,09 ~0, Δρχ. E < 30 < 22 < 0, Δρχ. Cp Εφαρμογή στα στόμια των σηράγγων Συνοπτικά τα μέτρα υποστήριξης που χρησιμοποιούνται στις σήραγγες έχουν ως εξής: Σήραγγα Βοτονοσίου-Φάσεις Εκσκαφής και Μέτρα Υποστήριξης Α Β C Φάσεις Εκσκαφής Βήμα Εκσκαφής Φάσεων (α -β -γ ) 4 (4 6) 3 (3,5 4,5) 2 (2 3) Εκτοξ. Σκυρόδεμα 5 εκ. 8 εκ. 20 εκ., ίνες Δομ. Πλέγμα Τ188 Τ188 - Πλαίσια - - ΜΔΥ 95/20/30 Αγκύρια Βράχου (μήκος, τεμχ.) Προενίσχυση Οροφής-Μετώπου Φ25 StIV 4μ., 7)8 τεμ. Φ25 StIV 4μ., 11)12 τεμ. Φ25 StIV 4μ., 15)16 τεμ Φ76, 12μ.

26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 26 Σήραγγα Δύο Κορυφών -Φάσεις Εκσκαφής και Μέτρα Προσωρινής Υποστήριξης Φάσεις Εκσκαφής Βήμα Εκσκαφής Φάσεων (α -β -γ ) Εκτοξ. Σκυρόδεμα Α Β C D E ,50 5,0 2,0 4, (2 4) 5 εκ 10 εκ, ίνες 15 εκ, ίνες 20 εκ, ίνες 25 εκ, ίνες Δομ. Πλέγμα Τ Πλαίσια - - ΜΔΥ70/26/ D26 Αγκύρια Βράχου (μήκος/τεμχ.) Προενίσχυση Οροφής- Μετώπου Φ25 StIV 4m, 8)9 τεμ. Φ25 StIV 4m, 11)12 τεμ. Φ25 StIV 4m, 14)15τεμ. ΗΕΒ120 Φ25 StIV 4μ., 7τεμ. & 6μ., 18 τεμ Φ76, 12μ. ΗΕΒ140 Φ25 StIV 4μ, 7τεμ. & 6μ., 20τεμ. 26 Φ114, 12μ. Σήραγγα Κρημνού- Φάσεις Εκσκαφής και Μέτρα Υποστήριξης Φάσεις Εκσκαφής Βήμα Εκσκαφής Φάσεων (α -β -γ ) Εκτοξ. Σκυρόδεμα Α Β C D E ,50 5,0 2,0 4, (2 4) 5 εκ 10 εκ, ίνες 15 εκ, ίνες 20 εκ, ίνες 25 εκ, ίνες Δομ. Πλέγμα Τ Πλαίσια - - ΜΔΥ70/26/ D26 ΗΕΒ120 ΗΕΒ140 Αγκύρια Βράχου (μήκος/τεμχ) Προενίσχυση Οροφής- Μετώπου Φ25 StIV 4m, 8)9 τεμ Φ25 StIV 4m, 11)12 τεμ Φ25 StIV 4m, 14)15τεμ Φ25 StIV 4μ, 7τεμ & 6μ, 18 τεμ Φ76, 12μ Φ25 StIV 4μ, 7τεμ & 6μ, 20τεμ 26 Φ114, 12μ

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 27 Σήραγγα Καλαμιών- Φάσεις Εκσκαφής και Μέτρα Υποστήριξης Τυπ. Διατομή Α Τυπ. Διατομή Β Τυπ. Διατομή C Τυπ. Διατομή D Φάσεις Εκσκαφής Βήμα Εκσκαφής Φάσεων (α -β - γ ) Εκτοξ. 5 εκ 8 εκ 20 εκ, ίνες 25 εκ, ίνες Σκυρόδεμα Δομ. Πλέγμα Τ131 Τ Αγκύρια Βράχου (μήκος/ κάνναβος) Φ25 S500 4 / 2x2 Φ25 S500 4 / 2x1,5 Φ25 S500 4 / 1,5x1 4μ, 7τεμ Swellex 6μ, 18 τεμ Φ25 Πλαίσια - - ΜΔΥ 70/20/30 ΜΔΥ 115/20/30 Προενίσχυση Οροφής- Μετώπου τεμ Φ28, 6μ Σήραγγα Καλαμιών- Φάσεις Εκσκαφής και Μέτρα Υποστήριξης Φάσεις Εκσκαφής Βήμα Εκσκαφής Φάσεων (α -β - γ ) Εκτοξ. Σκυρόδεμα Τρίιχνη Διατομή Α Τρίιχνη Διατομή Β Τρίιχνη Διατομή C Διευρυμένη Τρίιχνη Διατομή (B) 2 * 2 * 2 * 2 * εκ 15 εκ 25 εκ 35 εκ Δομ. Πλέγμα Τ131 Τ188 Τ188 Τ188 Αγκύρια Βράχου (μήκος/ κάνναβος) Swell. 6m/ 2x1,5 & Φ25 6m/2x2 Swell. 6m/ 2x1,5 & Φ25 6m/2x1,5 Φ25 6μ/1,5x1 Πλαίσια - - ΜΔΥ 115/26/ D26 Προενίσχυση Οροφής- Μετώπου τεμ Φ28, 6μ Swell. 6m/2x1,5 & Φ25 6m/2x1,5 ΜΔΥ 115/26/D26

28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 28 Φωτ. 14: Δυτικό στόμιο σήραγγας Κρημνού κατά την κατασκευή. Φωτ. 15: Ανατολικό στόμιο σήραγγας Ανθοχωρίου κατά την κατασκευή.

29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 29 Φωτ. 16: Ανατολικό στόμιο σήραγγας Καλαμιών κατά την κατασκευή. Φωτ. 17: Δυτικό στόμιο σήραγγας Αγίου Νικολάου κατά την κατασκευή.

30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 30 Φωτ. 18: Κατασκευή επιχώματος στον Α/Κ Μετσόβου. Συμπερασματικά αναφέρουμε πως οι λεπτομερής γεωλογική και γεωτεχνική έρευνα ουσιαστικά καθόρισαν την πρόταση επίλυσης των θεμάτων της χάραξης. Δεν αποτελεί πολυτέλεια η δαπάνη χρηματικών ποσών για τέτοιες έρευνες. Είναι βέβαιο ότι και η τεχνική γεωλογία και η γεωτεχνική έρευνα μπορούν να βελτιστοποιήσουν χαράξεις κατά πολύ ή μπορούν να μας οδηγήσουν στο να αποφύγουμε λύσεις με σοβαρά προβλήματα. Οι τολμηρές λύσεις (με σήραγγες και χαραδρογέφυρες) είναι λύσεις που πρέπει να μπαίνουν μέσα στα σενάρια εξέτασης εναλλακτικών σεναρίων. Η τεχνολογία έχει προχωρήσει σημαντικά και μας επιτρέπει να εξετάζουμε οικονομοτεχνικά τέτοιες λύσεις. Τέλος η σημερινή φάση υλοποίησης του έργου είναι αρκετά προχωρημένη και με σημαντική πια εμπιστοσύνη μπορούμε να βεβαιώσουμε ότι τα αρχικά σενάρια επαληθεύθηκαν πλήρως και σε επίπεδο γεωλογικό-γεωτεχνικό και το πιο σημαντικό σε επίπεδο οικονομικό.

31 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 31 Φωτ. 19: Κατασκευή του στομίου εοσόδου της σήραγγας Κρημνού.

32 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 32 Φωτ. 20: Η γέφυρα Βοτονοσίου και η σήραγγα Βοτονοσίου. Φωτ. 21: Εργασίες κατασκευής της β φάσης στη σήραγγα Ανθοχωρίου.

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔ "ΟΙ ΣΗΡΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΤΙΣ ΟΔΟΥ" ΒΟΡΕΙ ΧΡΞΗ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΠΟΤΕΛΕΣΜΤ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΠΘΕΙΣ - ΜΘΗΜΤ Εισηγητής : Χ. Γεωργανόπουλος Ν. Καζίλης Ν. Παρδάλης Ιωάννινα, 7 & 8/12/2001 "ΕΓΝΤΙ ΟΔΟΣ.Ε." & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ... Τα συστήματα μεταφορών στην Ευρώπη αναπτύσσονταν κατά κύριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.: Ιστορία και Προοπτικές. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και ιευθύνων Σύμβουλος

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.: Ιστορία και Προοπτικές. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και ιευθύνων Σύμβουλος ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.: Ιστορία και Προοπτικές Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και ιευθύνων Σύμβουλος ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Από το 1997 μέχρι το 2009 η Εγνατία Οδός ΑΕ κατασκεύασε τον μεγαλύτερο οδικό

Διαβάστε περισσότερα

Διεπιστηµονικότητα στις µελέτες. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος

Διεπιστηµονικότητα στις µελέτες. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος Διεπιστηµονικότητα στις µελέτες και τα έργα της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Από το 1997 µέχρι το 2009 η Εγνατία Οδός ΑΕ κατασκεύασε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΔ-Β-8: ΧΡΟΝΟΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΔ-Β-8: ΧΡΟΝΟΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά τη χρονοαπόσταση μεταξύ των πόλεων στην Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού με τη χρήση οδικών μεταφορικών μέσων. Η χρονοαπόσταση μεταξύ πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA01: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΦΟΡΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA01: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΦΟΡΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την Ετήσια Μέση Ημερήσια Κυκλοφορία (Ε.Μ.Η.Κ.), δηλαδή τον μέσο ημερήσιο αριθμό οχημάτων που κινήθηκαν μεταξύ δύο διαδοχικών ανισόπεδων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΤRΑ14: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΤRΑ14: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΤRΑ14: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά τα χαρακτηριστικά των μετακινήσεων επί του άξονα και ειδικότερα τα ακόλουθα: α) προέλευση-προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Γέννησης 23.11.65. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1989 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ

Ημερομηνία Γέννησης 23.11.65. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1989 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΙΒΥΛΛΑΣ Γ. ΧΑΪΝΗ Όνομα Χαϊνη Σίβυλλα Εθνικότητα Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης 23.11.65 Επάγγελμα Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. Διεύθυνση : Αγ. Τριάδος 2 14122 Τηλ. Επικοινωνίας 6937111018 Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: Ανισόπεδοι Κόμβοι της Εγνατίας Οδού

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: Ανισόπεδοι Κόμβοι της Εγνατίας Οδού ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: Ανισόπεδοι Κόμβοι της Εγνατίας Οδού ΓΕΝΙΚΑ Η Εγνατία οδός είναι «κλειστός» αυτοκινητόδρομος, δηλαδή οι μόνοι τροφοδότες κυκλοφορίας σε αυτήν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οι Σήραγγες της Εγνατίας Οδού

Οι Σήραγγες της Εγνατίας Οδού Οι Σήραγγες της Εγνατίας Οδού Παρουσίαση στην Ενημερωτική Εκδήλωση της Ελληνικής Επιτροπής Σηράγγων & Υπογείων Εργων (ΕΕΣΥΕ) 10 Δεκέμβρη 2007 --- Ε.Μ.Π. Εργο Προτεραιότητας των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

«Αυτοκινητόδρομος Εγνατίας Οδού :

«Αυτοκινητόδρομος Εγνατίας Οδού : «Εγνατία Οδός Α.Ε. : ημιουργούμε το αύριο» Τ.Ε.Κ.Μ., Θεσ/νίκη 7 Οκτωβρίου 2013 «Αυτοκινητόδρομος Εγνατίας Οδού : Από την Κατασκευή στη Κωνσταντίνος Κουτσούκος, Πολ. Μηχανικός, MSCE, MA Economics /ντής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α. ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τομέας Λειτουργίας Εκμετάλλευσης Συντήρησης 1 Σ Μήκος : 670 χλμ. Εκτείνεται από την Ηγουμενίτσα έως τους Κήπους

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστικό Πρόγραμμα Β τάξης 2ου ΓΕΛ Αργοστολίου ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ. Υπεύθυνοι Καθηγητές. Νάτσης Μιχαήλ Βυτινιώτη Αγγελική Σχολ.

Πολιτιστικό Πρόγραμμα Β τάξης 2ου ΓΕΛ Αργοστολίου ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ. Υπεύθυνοι Καθηγητές. Νάτσης Μιχαήλ Βυτινιώτη Αγγελική Σχολ. Πολιτιστικό Πρόγραμμα Β τάξης 2ου ΓΕΛ Αργοστολίου Υπεύθυνοι Καθηγητές Νάτσης Μιχαήλ Βυτινιώτη Αγγελική Περιεχόμενα 1. Πώς ξεκίνησε η ιδέα της Νέας Εγνατίας 2. Διαδικασία δημοπράτησης της Εγνατίας Οδού

Διαβάστε περισσότερα

4η Ετήσια Έκθεση Αποτελεσμάτων

4η Ετήσια Έκθεση Αποτελεσμάτων Τα περιεχόμενα και οι τυχόν απόψεις που φιλοξενούνται στις εκθέσεις και τα κείμενα εργασίας του Παρατηρητηρίου δεν αντανακλούν απαραίτητα την σύμφωνη γνώμη της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Επιτρέπεται η

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση: Εγνατία Οδός, Ανάπτυξη και Συνδυασµένες Μεταφορές

Εισήγηση: Εγνατία Οδός, Ανάπτυξη και Συνδυασµένες Μεταφορές ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 2005 Καβάλα, 25-27 Νοεµβρίου 2005 4 η Θεµατική Συνεδρία Εισήγηση: Εγνατία Οδός, Ανάπτυξη και Συνδυασµένες Μεταφορές 1. Εισαγωγή ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ο Ευρωπαϊκός σχεδιασµός

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτες υτικών Επεκτάσεων (Καλαµπάκα Γιάννενα, Γιάννενα Ηγουµενίτσα, Καλαµπάκα Κοζάνη Καστοριά και Γιάννενα Αντίρριο)»

«Μελέτες υτικών Επεκτάσεων (Καλαµπάκα Γιάννενα, Γιάννενα Ηγουµενίτσα, Καλαµπάκα Κοζάνη Καστοριά και Γιάννενα Αντίρριο)» Κ. ΜΟΥΡΟΥ ΕΛΗΣ ΑΡΧΙΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΑΠ/ ΙΜΕΧ «Μελέτες υτικών Επεκτάσεων (Καλαµπάκα Γιάννενα, Γιάννενα Ηγουµενίτσα, Καλαµπάκα Κοζάνη Καστοριά και Γιάννενα Αντίρριο)» 1. Εισαγωγή: Το έργο αποτελεί τµήµα του ευρύτερου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΡΑΧΟΥΛΑ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΡΑΧΟΥΛΑ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΡΑΧΟΥΛΑ» 1. Προδιαγραφές Μελέτης Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την παρουσίαση εναλλακτικών λύσεων για την οριστική μελέτη τετρασκελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA05: ΧΡΟΝΟΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA05: ΧΡΟΝΟΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά τη χρονοαπόσταση μεταξύ των πόλεων στην Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού με τη χρήση οδικών μεταφορικών μέσων. Η χρονοαπόσταση μεταξύ πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγες Προκαταρκτικός Σχεδιασμός

Σήραγγες Προκαταρκτικός Σχεδιασμός 1 ΑΚΡΙΒΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ακριβή Τοπογραφικά Σχέδια Μελέτη Χάραξης (Μηκοτομή, Οριζοντιογραφία) Αλληλλεπίδραση με Παρακείμενα Εργα Επιλογή Τυπικής Διατομής Σήραγγας (απαιτήσεις λειτουργίας και ασφάλειας)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua. ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.gr) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου [ΕΓΝΑΤΙΑ - κείμενο εντύπου.doc] ΑΝΚΟ σελ 1/5 ΕΓΝΑΤΙΑ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η Εγνατία οδός είναι ένα έργο εξαιρετικά σημαντικό για την ανάπτυξη του τόπου. Ένας αυτοκινητόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ εκ. 2005 Η παρούσα Ενηµερωτική Έκθεση αποτελεί µια συνοπτική θεώρηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στον

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Ανάλυση περιβαλλοντικών δεικτών για κατασκευαστικά έργα 2014/S 106-186267. Προκήρυξη σύμβασης.

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Ανάλυση περιβαλλοντικών δεικτών για κατασκευαστικά έργα 2014/S 106-186267. Προκήρυξη σύμβασης. 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:186267-2014:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Ανάλυση περιβαλλοντικών δεικτών για κατασκευαστικά έργα 2014/S

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ «Το Πρόγραμμα του ΥΠΕΧΩΔΕ για το Ν. Ευβοίας - Βελτίωση οδικού δικτύου - Παρακάμψεις πόλεων & οικισμών» Θ. ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού ΗΜΕΡΙΔΑ: «Παρατηρητήριο κοινωνικοοικονομικών μεγεθών και αστικών δεικτών Habitat», URBAN II Η Κομοτηνή στον 21ο αιώνα: Παρακολουθώντας το σήμερα Σχεδιάζοντας το αύριο B. Φούρκας Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 14/06/2010 Α.Π. : 2800. Προς: ΔΗΜΟΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΧΕΡΟΝΤΟΣ 29 T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 14/06/2010 Α.Π. : 2800. Προς: ΔΗΜΟΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΧΕΡΟΝΤΟΣ 29 T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : 8ης Μεραρχίας 5-7 Ιωάννινα Ταχ.Κώδικας : 45445 Πληροφορίες : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ Τηλέφωνο : 2651360500

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 650/2015 ΘΕΜΑ: 32 ο Αποδοχή της πρότασης 1 ης τροποποίησης της οριστικής μελέτης οδοποιίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο 2.384,4 13,4. Μήκος (χλµ.) Προϋπολογ ι-σµός (δις ) Τρόπος Υλοποίησης. (Σύµφωνα µε τα «πακέτα» παραχωρήσεων) 1,4 παραχώρηση

Σύνολο 2.384,4 13,4. Μήκος (χλµ.) Προϋπολογ ι-σµός (δις ) Τρόπος Υλοποίησης. (Σύµφωνα µε τα «πακέτα» παραχωρήσεων) 1,4 παραχώρηση ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ιωάννα X. Καρακαϊδού Πολιτικός Μηχανικός, MBA gkara@egnatia.gr 1 ιαχείριση της Οδικής Υποδοµής Η διαχείριση αφορά τρεις ενότητες: 1) Θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 1. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 10 ο : «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)». Έγκριση αποτελέσµατος της δηµοπρασίας για την ανάδειξη Αναδόχου του έργου.

Θέµα 10 ο : «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)». Έγκριση αποτελέσµατος της δηµοπρασίας για την ανάδειξη Αναδόχου του έργου. ΑΔΑ: ΒΙΚΣ46Ψ8ΟΝ-4ΤΕ 819 ης Συνεδρίασης ιοικητικού Συµβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘ. 819 της 819ης συνεδριάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης της 07.03.14 Θέµα 10 ο : «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. α.π: ΜΕΟ/α/ο/2006 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.Μ.Ε.Ο. (ΤΜΗΜΑ α ) Ταχ. ιεύθυνση : Ιπποκράτους

Διαβάστε περισσότερα

Τη χάραξη νέας θέσης παραβολής κρουαζιερόπλοιου, ολικού μήκους άνω των 300μ.

Τη χάραξη νέας θέσης παραβολής κρουαζιερόπλοιου, ολικού μήκους άνω των 300μ. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας στα πλαίσια της από 13/2/2008 Προγραμματικής Σύμβασης με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου, είχε χρηματοδοτήσει την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Τροποποίηση Προγραμματικού

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση οριστικής γεωλογικής µελέτης, γεωτεχνικής αξιολόγησης - µελέτης και προκαταρκτικών µελετών τεχνικών στο β' υποτµήµα "Άγιος Αθανάσιος - Κρηνίδες" του τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

2. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

2. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Προµήθεια, Εγκατάσταση, Προσωρινή Λειτουργία και Συντήρηση Συστήµατος Ηλεκτρονικών ιοδίων (ΣΗ ) απρόσκοπτης διέλευσης από πολλαπλές λωρίδες κυκλοφορίας (Multi-lane Free Flow) στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV08: ΕΓΓΥΤΗΤΑ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV08: ΕΓΓΥΤΗΤΑ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το πλήθος και το ποσοστό των προστατευόμενων περιοχών (Φύση 2000, Ramsar, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους) των οποίων το κέντρο βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 762.600,00 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΟΣΑΠΥ

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά 1 2 Η Εγνατία Οδός δίνει άλλες διαστάσεις και ευκαιρίες στην επισκεψιμότητα. Η δυνατότητα του επισκέπτη να διασχίσει όλη

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού

Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού Εισηγητής: Σωκράτης Σεϊτανίδης Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού παρακολούθηση των χωρικών επιδράσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ Η.Σωτηρόπουλος Δρ.Ν.Μουρτζάς 1. Εισαγωγή Ο όρος «αστοχία» χρησιμοποιείται εδώ με την έννοια μιάς μή «αποδεκτής απόκλισης» ανάμεσα στην πρόβλεψη και τη

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» ΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΦΠΑ [ΠΟΛ..]

«ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» ΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΦΠΑ [ΠΟΛ..] ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι «ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» ΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΦΠΑ [ΠΟΛ..] Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΦΜ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET07: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΕΣ ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET07: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΕΣ ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Μάιος 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET07: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΕΣ ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τις Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙΠΕ) καθώς και ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

«Εγνατία Οδός Α.Ε.» : ραστηριότητες έτους 2013

«Εγνατία Οδός Α.Ε.» : ραστηριότητες έτους 2013 «Εγνατία Οδός Α.Ε.» : ραστηριότητες έτους 2013 H «Εγνατία Οδός Α.Ε.» κατά τη χρονική περίοδο από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2013 ενέτεινε τις προσπάθειές της για την υλοποίηση των καταστατικών της

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Τοπογραφικές υπηρεσίες 2013/S 212-368129. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Τοπογραφικές υπηρεσίες 2013/S 212-368129. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:368129-2013:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Τοπογραφικές υπηρεσίες 2013/S 212-368129 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

GR-Θεσσαλονίκη: Έργα οδοποιίας 2010/S 179-272694 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα

GR-Θεσσαλονίκη: Έργα οδοποιίας 2010/S 179-272694 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:272694-2010:text:el:html GR-Θεσσαλονίκη: Έργα οδοποιίας 2010/S 179-272694 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Έργου «ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙ»

Παρουσίαση του Έργου «ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙ» Παρουσίαση του Έργου «ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙ» Η Εταιρεία Ίδρυση: 13 Ιουνίου 2007. Στις 28 Ιουνίου 2007 η εταιρεία υπέγραψε Σύμβαση η οποία κυρώθηκε με τον Νόμο 3605/2007. Έναρξη Περιόδου Παραχώρησης: 05.03.2008

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 10.500.000 ευρώ. Ιούνιος 2012. K:\A4513-0410-0420\cons\tefhi\MAPS.doc Α4513-0410-0420/5180

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 10.500.000 ευρώ. Ιούνιος 2012. K:\A4513-0410-0420\cons\tefhi\MAPS.doc Α4513-0410-0420/5180 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Εγνατία Οδός: Τοποθέτηση ενισχυµένης υπερυψηλής περίφραξης στο τµήµα «Σιάτιστα Κοροµηλιά (45.1-3)» του Κάθετου Άξονα 45 «Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή» και σε τµήµατα του κυρίου άξονα της Εγνατίας

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων και οδών 2009/S 30-043772 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα

GR-Αθήνα: Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων και οδών 2009/S 30-043772 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα 1/5 GR-Αθήνα: Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων και οδών 2009/S 30-043772 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Εισηγητής : Ν. Καζίλης Ιωάννινα, 15-16/10/99 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στα πλαίσια του

Διαβάστε περισσότερα

κόμβος στο δίαυλο Ορέων έως το ακρωτήρι Ταπιά Κόμβος στο δίαυλο Κνιμίδα μέσω των νήσων Λιχάδων

κόμβος στο δίαυλο Ορέων έως το ακρωτήρι Ταπιά Κόμβος στο δίαυλο Κνιμίδα μέσω των νήσων Λιχάδων Ζεύξη του Μαλιακού Κόλπου μέσω Έυβοιας Δύο γέφυρες σύνδεσης Εύβοιας Ηπειρωτικής Ελλάδας. Συμβατική οδός στη Βόρεια Εύβοια με κόμβους πρόσβασης στο τοπικό δίκτυο, κόμβος στο δίαυλο Ορέων έως το ακρωτήρι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο υπολογισμός των δεικτών οδικής ασφάλειας αφορά στην παρακολούθηση των συνθηκών ασφαλείας του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού. Ο υπολογισμός των δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοκινητόδρομος Ανατολικής Πελοποννήσου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη

Αυτοκινητόδρομος Ανατολικής Πελοποννήσου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη Αυτοκινητόδρομος Ανατολικής Πελοποννήσου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη Περιγραφή του Έργου Πρόοδος εργασιών Ασφάλεια και εξυπηρέτηση Αναπτυξιακά οφέλη Γιώργος Συριανός Γενικός Διευθυντής,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 401/93 Τροποποίηση του Π.Δ. 143/89 που αφορά διατάξεις σχετικές με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΤ46Ψ8ΟΝ-Ο4Ω ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Απόσπασµα Πρακτικού 718 ης Συνεδρίασης ιοικητικού Συµβουλίου Ανώνυµη Εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ

ΑΔΑ: Β4ΓΤ46Ψ8ΟΝ-Ο4Ω ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Απόσπασµα Πρακτικού 718 ης Συνεδρίασης ιοικητικού Συµβουλίου Ανώνυµη Εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΔΑ: Β4ΓΤ46Ψ8ΟΝ-Ο4Ω 718 ης Συνεδρίασης ιοικητικού Συµβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘ. 718 της 718ης συνεδριάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης της 26.06.2012 Θέµα 32 ο : Ανάθεση Σύµβασης µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Οδική Ασφάλεια στον ΜΟΡΕΑ

Οδική Ασφάλεια στον ΜΟΡΕΑ Οδική Ασφάλεια στον ΜΟΡΕΑ (Ανατολική Οδός Πελοποννήσου: Αυτοκινητόδρομος Κόρινθος-Τρίπολη- Καλαμάτα & κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη) Ιωάννης Δημητρόπουλος Διευθυντής Λειτουργίας-Συντήρησης, ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. ΜΟΡΕΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή: Τμήμα Κορομηλιά Κρυσταλλοπηγή από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+200 (45.4 45.5)» 120.540.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\A45404550\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοκινητόδρομος Ανατολικής Πελοποννήσου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη

Αυτοκινητόδρομος Ανατολικής Πελοποννήσου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη Αυτοκινητόδρομος Ανατολικής Πελοποννήσου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη Περιγραφή του Έργου Πρόοδος εργασιών Ασφάλεια και εξυπηρέτηση Αναπτυξιακά οφέλη Γιώργος Συριανός Γενικός Διευθυντής,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης. Υφιστάμενη Κατάσταση Προτάσεις - Στόχοι

Ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης. Υφιστάμενη Κατάσταση Προτάσεις - Στόχοι Ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης Υφιστάμενη Κατάσταση Προτάσεις - Στόχοι Σύντομο Ιστορικό O Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.), είναι ένα μεγάλο αναπτυξιακό και κοινωνικό έργο, σχεδιάστηκε στις αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Ο Βόρειος Οδικός Αξονας Κρήτης Υφιστάμενη κατάσταση, προτάσεις

Ο Βόρειος Οδικός Αξονας Κρήτης Υφιστάμενη κατάσταση, προτάσεις Ο Βόρειος Οδικός Αξονας Κρήτης Υφιστάμενη κατάσταση, προτάσεις Ι ο ύ λ ι ο ς 2014 1 Ο Βόρειος Οδικός Αξονας Κρήτης Υφιστάμενη Κατάσταση Προτάσεις α. Υφιστάμενη Κατάσταση Λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης της

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049 Ενηµερωτικό δελτίο Αύγουστος 2008 Επισκόπηση του Έργου Η ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ είναι το µεγαλύτερο και δυσκολότερο έργο του φιλόδοξου προγράµµατος ανάπτυξης υποδοµών «ρόµοι Ανάπτυξης» που το Ελληνικό ηµόσιο έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΕΓΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Εισηγητής : Ν. Καζίλης Χ. Γεωργανόπουλος Ιωάννινα, 7 & 8/12/2001

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη σκοπιμότητας «Διεύρυνση του αυτοκινητόδρομου A4 σε 2x3 λωρίδες» στην περιοχή του Eisenach, (Γερμανία)

Μελέτη σκοπιμότητας «Διεύρυνση του αυτοκινητόδρομου A4 σε 2x3 λωρίδες» στην περιοχή του Eisenach, (Γερμανία) Ηλίας Τζιµογιάννης ιπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός Technische Universität Darmstadt ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ Α ΕΙΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ Συνοπτική περίληψη έργου στα πλαίσια επαγγελµατικής δραστηριότητας Μελέτη σκοπιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, οριστικής υδραυλικής µελέτης (αποχέτευσης - αποστράγγισης) και µελέτες Η/Μ στο α' υποτµήµα " ράµα -

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού & Φυσικών Πόρων. ΥΠΑΝ - Δ/νση Υδατικού Δυναμικού Γ. 1

Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού & Φυσικών Πόρων. ΥΠΑΝ - Δ/νση Υδατικού Δυναμικού Γ. 1 Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού & Φυσικών Πόρων 1 Θεσμικό Πλαίσιο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Πολυνομία, αντιφατικότητα, αποσπασματικότητα 1900-1985: 300 νόμοι, νομοθετικά, βασιλικά, προεδρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ «Κυκλοφοριακή ì ελέτη Δήμου Αλεξανδρούπολης» : ΣΑΤΑ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 336.480,60 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΑΧ-ΜΡΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΛΑΧ-ΜΡΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση)

KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση) KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση) INTERREG III A / PHARE CBC ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ I. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ To ΠΚΠ INTERREG IIIΑ/PHARE CBC Ελλάδα Βουλγαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014 Το παρόν κείμενο εργασίας παρουσιάζει τα αποτελέσματα επεξεργασίας δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ για την εξέλιξη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στις Περιφέρειες διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των καθέτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. ΚΑΘ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Φεβρουάριος 2015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης επιστρώσεων σε περιοχές της βάσης του 6ου Προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

Η οδός βρίσκεται στον νομό Κιλκίς στο γεωγραφικό διαμέρισμα της κεντρικής Μακεδονίας.

Η οδός βρίσκεται στον νομό Κιλκίς στο γεωγραφικό διαμέρισμα της κεντρικής Μακεδονίας. Η οδός βρίσκεται στον νομό Κιλκίς στο γεωγραφικό διαμέρισμα της κεντρικής Μακεδονίας. Συνδέει την κωμόπολη Αξιούπολη με το χωριό Φανός. Ο Φανός έπειτα συνδέεται με τα χωρία Σκρά και Πλαγία. Ο υφιστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04/01/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.Δ17α/03/1/ΦΝ393 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 : 400.000,00 (με το Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ - ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΩΝ - ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΧΩ Ε

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ - ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΩΝ - ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΧΩ Ε ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ - ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΩΝ - ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΧΩ Ε 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κείµενο που ακολουθεί γίνεται αναφορά στους λόγους που οδήγησαν στην δηµιουργία των Ανώνυµων Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας (ΠΘ) Ηµεροµηνία : Οκτώβριος 1994 - Ιούνιος 2000

Βιογραφικό Σηµείωµα. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας (ΠΘ) Ηµεροµηνία : Οκτώβριος 1994 - Ιούνιος 2000 Βιογραφικό Σηµείωµα 1. Επώνυµο : Γαργερός 2. Όνοµα : Γεώργιος 3. Ηµεροµηνία και τόπος γέννησης : 31 / 7 / 1976, ΑΘΗΝΑ 4. Υπηκότητα: Ελληνική 5. Οικογενειακή κατάσταση: Άγαµος 6. Εκπαίδευση : Απόφοιτος

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:78771-2014:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008 ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 230/2007 ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΝ Κ. Ο. 2004/54 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση μελετών Τοπογραφικών, Οδοποιίας, Υδραυλικών και Περιβαλλοντικών στο τμήμα Χριστός - Κάτω Αμπέλα, 60.3.1/60.3.2 του Κάθετου Άξονα 60 " ερβένι - Σέρρες - Προμαχώνας"-

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ ΕΡΓΟ: Υλοποίηση Αμετάκλητων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο ορθολογικός και έγκαιρος προγραμματισμός των έργων που πρόκειται να διαχειριστεί ο ΕΛΚΕ ΤΕΙ-Χ κατά το επόμενο έτος,

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Διαμετακόμισης του ΔΕΣΦΑ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Έργα Διαμετακόμισης του ΔΕΣΦΑ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Έργα Διαμετακόμισης του ΔΕΣΦΑ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Νίκος Κατσής Διευθυντής Δραστηριότητας Ρυθμιστικών Θεμάτων & Στρατηγικού Σχεδιασμού, ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΙΕΝΕ, Αθήνα 11 Νοεμβρίου 2009 Περιεχόμενα Η Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας (ΠΘ) Ηµεροµηνία : Οκτώβριος 1995 - Νοέµβριος 2000

Βιογραφικό Σηµείωµα. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας (ΠΘ) Ηµεροµηνία : Οκτώβριος 1995 - Νοέµβριος 2000 Βιογραφικό Σηµείωµα 1. Επώνυµο : Γαργερός 2. Όνοµα : Νικόλαος 3. Ηµεροµηνία και τόπος γέννησης : 05 / 07 / 1975, ΑΘΗΝΑ 4. Υπηκοότητα : Ελληνική 5. Οικογενειακή Κατάσταση : Έγγαµος 6. Εκπαίδευση : Απόφοιτος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΉ ΜΕΛΈΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΔΆΣΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΖΊΤΣΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΉ ΜΕΛΈΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΔΆΣΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΖΊΤΣΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΉ ΜΕΛΈΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΔΆΣΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΖΊΤΣΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020

Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020 Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020 Διαμόρφωση στρατηγικού πλαισίου αναπτυξιακής πολιτικής 2014-2020, για το Θεματικό Στόχο 7: «Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ? Έ έ πό Έ & Έ & Έ ( π ά ς ί & ύ έ ) EΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, Τµήµα Πολύµυλος-Λευκόπετρα, Ελλάς Κατασκευή τµήµατος αυτοκινητόδροµου διπλής κατεύθυνσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Δεκέμβριος 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα λιμάνια που βρίσκονται στις Περιφέρειες της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ : ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΟ ΑΥΡΙΟ» Τ.Ε.Κ.Μ., ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ατζέμη Μαρία Τοπ. Μηχανικός, MSC PM ιευθύντρια Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ946Ψ8ΟΝ-8ΚΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Απόσπασµα Πρακτικού 816 ης Συνεδρίασης ιοικητικού Συµβουλίου Ανώνυµη Εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ

ΑΔΑ: ΒΙΕ946Ψ8ΟΝ-8ΚΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Απόσπασµα Πρακτικού 816 ης Συνεδρίασης ιοικητικού Συµβουλίου Ανώνυµη Εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΔΑ: ΒΙΕ946Ψ8ΟΝ-8ΚΗ 816 ης Συνεδρίασης ιοικητικού Συµβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘ. 816 της 816ης συνεδριάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης της 20.02.14 Θέµα 18 ο : Ανάθεση Σύµβασης µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΠΙΘΕΤΟ: ΣΕΦΕΡΟΓΛΟΥ 2. ΟΝΟΜΑ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 23-08-1956, ΑΘΗΝΑ 4. ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: Ελληνική 5. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμος 6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :..

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :.. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΚ41110 Λάρισα Τηλ. 2410684600 http://www.teilar.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :.. Αυτό το παράρτημα διπλώματος ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: Σήραγγες της Εγνατίας Οδού

ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: Σήραγγες της Εγνατίας Οδού ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: Σήραγγες της Εγνατίας Οδού ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στα πλαίσια του έργου της Εγνατίας Οδού εβδομήντα τέσσερις οδικές σήραγγες συνολικού μήκους περίπου 100 χλμ. (ανηγμένου

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Σ. 2014-2020. 1 Πρόγραμμα ανά Περιφέρεια => 13 Περιφερειακά Προγράμματα Στόχευση σε μεγάλο βαθμό στους Ο.Τ.Α.

Σ.Ε.Σ. 2014-2020. 1 Πρόγραμμα ανά Περιφέρεια => 13 Περιφερειακά Προγράμματα Στόχευση σε μεγάλο βαθμό στους Ο.Τ.Α. Σ.Ε.Σ. 2014-2020 1 Πρόγραμμα ανά Περιφέρεια => 13 Περιφερειακά Προγράμματα Στόχευση σε μεγάλο βαθμό στους Ο.Τ.Α. Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να διαθέτουν «...σύστημα τεκμηρίωσης διαδικασιών για τις λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση αντικατάστασης οδικού φωτισμού μέσω τρίτων Προσέγγιση του θεσμικού πλαισίου ανάθεσης από ΟΤΑ και Δημόσιους φορείς

Χρηματοδότηση αντικατάστασης οδικού φωτισμού μέσω τρίτων Προσέγγιση του θεσμικού πλαισίου ανάθεσης από ΟΤΑ και Δημόσιους φορείς Χρηματοδότηση αντικατάστασης οδικού φωτισμού μέσω τρίτων Προσέγγιση του θεσμικού πλαισίου ανάθεσης από ΟΤΑ και Δημόσιους φορείς Ιάκωβος Σαρηγιάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός, Γενικός Διευθυντής ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Συντάκτης : Δρ. Χαρίλαος Γ. Αντωνόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Ιζηματολόγος Σημείωση: Ο παρών Οδηγός δεν αποτελεί δεσμευτικό κείμενο. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011

Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011 Λιμάνι Χερσονήσου Ιούνιος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : Υποέργου 1 «Υπηρεσίες Ενεργειακού - Τεχνικού Συμβούλου» ΑΡΙΘ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 5028/ 2013 Κ.Α : 15.7311.0005 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΑΒΙΔΟΥ ΚΙΚΗ ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΑΒΙΔΟΥ ΚΙΚΗ ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΑΒΙΔΟΥ ΚΙΚΗ ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Μελετητής Δημοσίων Έργων Εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών Υπ.Υποδομών Απαιτείται:

Διαβάστε περισσότερα