ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ:"

Transcript

1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: Παρουσίαση της Εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., του Κυρίου άξονα της Εγνατίας οδού και των Καθέτων αξόνων. Καινοτομίες της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Παράδειγμα επιλογής χάραξης. Η Βόρεια Χάραξη Μετσόβου στο τμήμα Περιστέρι-Μέτσοβο. 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1.1.Ίδρυση-Έναρξη Λειτουργίας Η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» ιδρύθηκε το 1995 κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 2229/94, για τη μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή, συντήρηση, εξοπλισμό και εκμετάλλευση της Εγνατίας οδού, των οδικών αξόνων που την εξυπηρετούν καθώς και άλλων έργων εντός ή εκτός της ελληνικής επικράτειας. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διορίσθηκε το Σεπτέμβριο του Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο διορίσθηκε τον Ιούνιο του 2002.

2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 2 Φωτ. 1. Τμήμα Γρεβενά-Κοζάνη: Γέφυρα Αλιάκμονα. Η μεταβίβαση της ευθύνης των έργων από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. έγινε το Φεβρουάριο του 1997, και ύστερα από την ολοκλήρωση των ελέγχων των μελετών και των σχετικών φακέλων από την Εταιρεία, άρχισε η ολοκληρωμένη λειτουργία της. Ύστερα από Διεθνείς Διαγωνισμούς έγινε η επιλογή του πρώτου Συμβούλου Διαχείρισης/Project Manager (του οποίου η σύμβαση ενεργοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 1995), του Γενικού Διευθυντή και των πρώτων Αναδόχων Επίβλεψης/Construction Managers (των οποίων οι συμβάσεις ενεργοποιήθηκαν το Δεκέμβριο του 1996) Διοίκηση-Προσωπικό Σύμφωνα με τις ιδρυτικές της διατάξεις, η εκπόνηση των μελετών και η εκτέλεση των έργων της Εταιρείας υπόκειται μόνο στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τον Κανονισμό της, που εγκρίθηκε από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. η εκπόνηση των μελετών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις, είτε του Ν. 716/77 είτε των άρθρων 6 του Ν. 1418/84 και 5 του Ν. 1799/88, επιφυλασσομένης της ισχύος των διατάξεων της οδηγίας

3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 3 92/50, ενώ η εκτέλεση των έργων της γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και των Π.Δ. 609/85 και Π.Δ. 334/2000 (ΦΕΚ 279 Α / ). Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από εννέα (9) μέλη. Σύμφωνα με το Καταστατικό συγκροτήθηκε και λειτουργεί πενταμελής Διευθύνουσα Επιτροπή. Σήμερα η Εταιρεία απασχολεί 300 εργαζόμενους περίπου, εκ των οποίων 200 είναι τεχνικοί και 100 είναι διοικητικό προσωπικό και νομικοί σύμβουλοι. Οι Σύμβουλοι Επίβλεψης απασχολούν 230 περίπου εργαζόμενους, το 90% των οποίων είναι μηχανικοί. Το σύνολο των εργαζομένων για την υλοποίηση του έργου, στις εργοληπτικές εταιρείες και στα γραφεία μελετών, ανέρχεται σε περίπου. 2. Ο ΚΥΡΙΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ 2.1. Γενικά Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Εγνατία Οδός ενώνει τα μεγάλα βιομηχανικά κέντρα της Δύσης με την Ανατολή. Ως συλλεκτήρια οδός των Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων IV (Βιέννη-Θεσ/νίκη), IX (Ελσίνκι-Αλεξανδρούπολη) και X (Βερολίνο-Θεσ/νίκη) που οδεύουν από Βορρά προς Νότο, αποκτά μεγάλη γεωστρατηγική σημασία για τα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σε εθνικό επίπεδο είναι σαφές ότι έχει αποφασιστική επίδραση για κοινωνικο-οικονομική και πολιτισμική ανάπτυξη όλης της Βόρειας Ελλάδας και γενικότερα του ελληνικού χώρου. Ενδεικτικά σημειώνεται ότι η χρονοαπόσταση Ηγουμενίτσα-Κήποι μειώνεται από 11,5 ώρες σε 6,5 ώρες. Η «Εγνατία Οδός Α.Ε.», όπως αναφέρθηκε, ανέλαβε την ευθύνη υλοποίησης του οδικού άξονα της Εγνατίας το Φεβρουάριο του 1997, τότε που μεταβιβάστηκε η ευθύνη των έργων από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και έγιναν οι έλεγχοι των μελετών των υπό εξέλιξη έργων. Το έργο έπρεπε να αντιμετωπίσει τις σοβαρές τεχνικές, περιβαλλοντικές και θεσμικές δυσκολίες, λόγω της διέλευσης της οδού από ιδιαίτερα δυσχερές γεωλογικό ανάγλυφο, οικολογικά ευαίσθητες περιοχές και εκτεταμένο αριθμό περιοχών με αρχαιολογικούς χώρους. Οι συνθήκες αυτές επέβαλαν:

4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 4 α) τη λήψη θεσμικών μέτρων (αδειοδοτήσεις, δανειοθάλαμοι κ.λπ.) σε ασυνήθη κλίμακα και συνθήκες, β) την κατασκευή μεγάλων τεχνικών, όπως δίδυμες γέφυρες μήκους έως 1,1 χλμ. με μεγάλα ανοίγματα-υψηλά βάθρα και σήραγγες μήκους έως 4,7 χλμ., σε κλίση και με στροφή γ) αλλαγή χάραξης σε ορισμένες περιοχές, όπως η νέα σήραγγα Δωδώνης μήκους 3,4χλμ. αντί για σήραγγα 700μ., στα τμήματα Πολύμυλος-Λευκόπετρα-Βέροια και Παναγιά-Γρεβενά (περιοχή καφέ αρκούδας) με προσθήκη νέων σηράγγων μήκους 15χλμ. περίπου κ.ά Τεχνικά Χαρακτηριστικά Η Εγνατία Οδός εκτείνεται από την Ηγουμενίτσα έως τους Κήπους στα ελληνοτουρκικά σύνορα και έχει μήκος 680 χλμ. Μελετάται και κατασκευάζεται ως κλειστός αυτοκινητόδρομος διεθνών προδιαγραφών με δυο κλάδους κυκλοφορίας και κεντρική διαχωριστική νησίδα, συνολικού πλάτους 24,5 μ. ή 22,0 μ. σε ορισμένα δυσχερή τμήματα. Κάθε κλάδος έχει δυο λωρίδες κυκλοφορίας και μια λωρίδα έκτακτης ανάγκης (ΛΕΑ). Σχ. 1: Τυπική Διατομή της Εγνατίας οδού. Η οδός περιλαμβάνει α) πολλές και μεγάλες δίδυμες γέφυρες που καλύπτουν 40 χλμ. αυτοκινητοδρόμου (80 χλμ. μονού κλάδου), β) μεγάλο αριθμό δίδυμων σηράγγων που καλύπτουν περισσότερα από 49 χλμ. αυτοκινητοδρόμου (98 χλμ. μονού κλάδου) και γ) 50 ανισόπεδους κόμβους, 350 άνω και κάτω διαβάσεις και 720 χλμ. βοηθητικές οδούς εξυπηρέτησης. Ενδεικτικά αναφέρονται: Γέφυρες: Αράχθου 1100μ. Γρεβενιώτικου 920μ. Κρυσταλλοπηγής 850μ.

5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 5 Σήραγγες: Δρίσκου 4,6 χλμ. Δωδώνης 3,4 χλμ. Ανηλίου 2,1 χλμ. Σε ορισμένες περιοχές, όπως στην Ήπειρο, έγινε σε μεγάλα μήκη νέα χάραξη της οδού και αντί της κατασκευής ενός κλάδου κατασκευάζεται πλέον πλήρης αυτοκινητόδρομος με δύο κλάδους κυκλοφορίας. Φωτ. 2: Τμήμα Πολύμυλος-Βέροια (Παράκαμψη Καστανιάς) Εξέλιξη του έργου Πίνακας 1: Ενέργειες 1995-Σεπτέμβριος ΕΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Ίδρυση Εταιρείας (σύσταση Δ.Σ.)...25/08/95 Πρόσληψη πρώτου Project Manager...20/11/95 Πρόσληψη Γενικού Διευθυντή...19/02/96 Πρόσληψη πρώτων Construction Managers...02/12/96 Ανάληψη αρμοδιότητας έργου από ΕΟΑΕ...16/02/97 Δημοπρατήσεις νέων έργων ύψους δισ. δρχ Δημοπρατήσεις νέων έργων ύψους δισ. δρχ Δημοπρατήσεις νέων έργων ύψους δισ. δρχ Απόδοση σε κυκλοφορία τμημάτων μήκους...96 χλμ Απόδοση σε κυκλοφορία τμημάτων μήκους...66 χλμ Απόδοση σε κυκλοφορία τμημάτων μήκους χλμ Απόδοση σε κυκλοφορία τμημάτων μήκους...67 χλμ. Ολοκληρωμένα προς παράδοση τμήματα μέχρι Δεκ χλμ.

6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 6 Πίνακας 2: Πρόοδος έργου. Τμήματα της Εγνατίας κατασκευασμένα πριν το 1994 Αυτοκινητόδρομος 25 Εθνική Οδός (όχι αυτοκινητόδρομος) 69 Έργα μετά το 1997 Ολοκληρώθηκαν & δόθηκαν στην κυκλοφορία 336 Ολοκληρώνονται & παραδίδονται σε κυκλοφορία (Δεκ. 2003) Μήκη σε χλμ. Λοιπά τμήματα υπό κατασκευή 135 Τμήματα σε διαδικασία δημοπράτησης 37 Τμήματα υπό μελέτη (εναλλακτικά χρηματοδοτικά σενάρια) ΣΥΝΟΛO ΑΞΟΝΑ 680 Πίνακας 3: Γεωγραφική κατανομή των νέων οδικών τμημάτων σε κυκλοφορία μέχρι το τέλος του Ήπειρος 35 χλμ. Δυτική Μακεδονία 69 χλμ. Κεντρική Μακεδονία 77 χλμ. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 174 χλμ. ΣΥΝΟΛΟ 355 χλμ. Φωτ. 3: Τμήμα Λυκοπόδι-Μακρυχώρα: Σήραγγα Βασιλικού (Ηπειρος).

7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 7 Φωτ. 4: Παράκαμψη Καβάλας: 5 η Χαραδρογέφυρα. Στο τέλος του 2003 θα τεθούν σε κυκλοφορία συνολικά, μαζί με τα 94 χλμ. που είχαν κατασκευαστεί παλαιότερα, 449 χλμ., δηλαδή πάνω από το 65% του μήκους της Εγνατίας Οδού Χρηματοδότηση Απορροφήσεις Χρηματοδότηση: Εξασφαλισμένη πίστωση 3,4 δισ. (1,15 τρισ. δρχ.) πλέον ΦΠΑ (συγχρηματοδότηση από Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους). 400 δισ. δρχ. πλέον ΦΠΑ από το Β Κ.Π.Σ. (για την κατασκευή μέρους των έργων). 750 δισ. δρχ. πλέον ΦΠΑ από το Γ Κ.Π.Σ. Στο πλαίσιο αυτό εγκρίθηκαν δάνεια ύψους 1,55 δισ. (535 δισ. δρχ) από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη της εθνικής συμμετοχής. Έργα 0,45 δισ. (150 δισ. δρχ) (Παναγιά-Γρεβενά και πέρασμα Νέστου) βρίσκονται εκτός χρηματοδοτικού προγράμματος, οι μελέτες τους ολοκληρώνονται εντός του 2003, ενώ, παράλληλα, διερευνώνται εναλλακτικά χρηματοδοτικά σενάρια.

8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 8 Η απορρόφηση των 400 δισ. δρχ. του Β Κ.Π.Σ. ολοκληρώθηκε γρηγορότερα κατά ένα και πλέον έτος, δηλαδή περίπου στα μέσα του 2000, ενώ η προθεσμία απορρόφησης έληγε με το τέλος του Μέχρι και το Δεκέμβριο του 2002 είχαν υπογραφεί συμβάσεις, έργων και μελετών υπηρεσιών, συνολικού ύψους 3,7 δισ. Ευρώ (1.274 δισ. δρχ.) για τον κύριο και τους κάθετους άξονες Μέχρι και το Δεκέμβριο του 2002 είχαν γίνει πληρωμές για κατασκευή έργων, μελέτες, απαλλοτριώσεις, δίκτυο ΟΚΩ, αρχαιολογικές έρευνες κ.λπ., ύψους 3 δισ. Ευρώ με ΦΠΑ. Πίνακας 4: Ετήσιες Πληρωμές Εγνατίας & Καθέτων Αξόνων (ποσά σε εκατ. Ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ) µ & 2.5. Λειτουργία-Συντήρηση-Εκμετάλλευση (. µ ) Η «Εγνατία Οδός Α.Ε.», πέραν της διαχείρισης της κατασκευής του έργου, θα αναλάβει τη λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της οδού για 50 χρόνια. Αναμένονται για το σκοπό αυτό οι σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις. Με αυτές ρυθμίζονται όλα τα θέματα της λειτουργίας και συντήρησης και εκμετάλλευσης.

9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 9 Πίνακας 5: Συνολική Απορρόφηση Εγνατίας & Καθέτων Αξόνων (ποσά σε εκατ. Ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ) µ 3 5 & (. µ ) (31/12/2000) (31/12/2002) 2277 (31/12/2001) µ Η Εγνατία Οδός έχει ήδη προετοιμασθεί για να αναλάβει το ρόλο της λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης του αυτοκινητοδρόμου και για το λόγο αυτό έχει προβεί στις ακόλουθες ενέργειες: Συντάχθηκε μελέτη σκοπιμότητας για την εκμετάλλευση του οδικού άξονα. Συντάχθηκαν οι μελέτες χωροθέτησης 13 σταθμών Διοδίων (ΣΔ) καθώς επίσης και 17 Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ), 11 Χώρων Στάθμευσης και Αναψυχής (ΧΣΑ) όπως και 5 Κέντρων Διοίκησης Αυτοκινητοδρόμων (ΚΔΑ). Συντάχθηκαν διαδικασίες για τη συντήρηση και λειτουργία σηράγγων, την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση φορτηγών με επικίνδυνα και υπερμεγέθη φορτία. Συντάχθηκε Οδηγός Συντήρησης. Έγινε η προμήθεια του αναγκαίου λογισμικού διαχείρισης της στοιχειώδους συντήρησης (RMMS) και αναμένεται η εγκατάσταση του συστήματος. Συντάχθηκε προμελέτη Τηλεματικών Εφαρμογών για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και ηλεκτρονικής συλλογής διοδίων σε όλο τον άξονα καθώς και οριστική μελέτη για την ανάπτυξη εφαρμογών τηλεματικής στην Παράκαμψη της Καβάλας (πιλοτική εφαρμογή). Ήδη έχει επιλεγεί ο Διαχειριστής Συστήματος (System Manager) και σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία επιλογής αναδόχου υλοποίησης.

10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 10 Φωτ. 5: Γέφυρα Γρεβενιώτικου Η Ποιότητα του Έργου-Έλεγχοι ΕΣΠΕΛ Πραγματοποιήθηκαν δεκάδες έλεγχοι σε έργα της Εγνατίας Οδού από την ΕΣΠΕΛ (Εξωτερικοί Ελεγκτές Ποιότητας του ΥΠ.ΕΘ.Ο.) με εξαιρετικά αποτελέσματα. Σε ελάχιστους επισημάνθηκαν δευτερεύουσες μόνον παρεκκλίσεις μόνον από τα συμβατικώς προβλεπόμενα, οι οποίες αποκαταστάθηκαν αμέσως Λειτουργική Εγνατία Στρατηγικός στόχος της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» είναι να λειτουργεί ο άξονας το ταχύτερο ως σύνολο, δηλαδή να είναι δυνατή η συνεχής ομαλή κυκλοφορία σε όλο το μήκος του («Λειτουργική Εγνατία»). Όπου δεν έχει εξασφαλισθεί η χρηματοδότηση ή δεν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του νέου αυτοκινητοδρόμου θα χρησιμοποιείται, με τις απαραίτητες βελτιώσεις, η υφιστάμενη εθνική οδός. Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια, να επιτευχθεί ο στόχος αυτός στις αρχές του 2004, παρ όλες τις μεγάλες δυσκολίες.

11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 11 Φωτ. 6: Τμήμα Γρεβενά- Κοζάνη. 3. ΚΑΘΕΤΟΙ ΑΞΟΝΕΣ Η Εγνατία Οδός τροφοδοτείται από 9 κάθετους άξονες, μερικοί εκ των οποίων αποτελούν συνέχεια Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων, από 5 λιμάνια και από 6 αεροδρόμια. Οι κάθετοι άξονες είναι : Ιωάννινα Κακαβιά (Αλβανία Διευρωπαϊκός Άξονας) Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή (Αλβανία - Διευρωπαϊκός Άξονας) Κοζάνη Φλώρινα Νίκη (FYROM Πανευρωπαϊκός Διάδρομος) Θεσσαλονίκη Εύζωνοι (FYROM Πανευρωπαϊκός Διάδρομος) Θεσσαλονίκη Σέρρες Προμαχών (Βουλγαρία Πανευρωπαϊκός Διάδρομος) Δράμα Νευροκόπι Εξοχή (Βουλγαρία) Ξάνθη Εχίνος (Βουλγαρία) Κομοτηνή Νυμφαία (Βουλγαρία) Αρδάνιο Ορμένιο (Βουλγαρία Πανευρωπαϊκός Διάδρομος)

12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 12 Ύστερα από ομόφωνη πρόταση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Προσβάσεις και Οδικοί Άξονες» στην 5 η Τακτική Συνεδρίαση (3/4/98), αποφασίστηκε στην 6 η Τακτική Συνεδρίαση (6/4/1999) να αναλάβει η Εταιρεία, παράλληλα με τον κύριο άξονα, τις μελέτες για την ολοκλήρωση βασικών κάθετων αξόνων και την επίβλεψη των εργολαβιών κατασκευής. Η προγραμματισμένη χρηματοδότηση από το Γ Κ.Π.Σ. ανέρχεται σε 330 εκατ. Ευρώ (αναμένεται η οριστικοποίηση των προγραμμάτων ΠΕΠ και Interreg III) και αφορά έργα σε συνολικό μήκος 124 χλμ. τριών καθέτων αξόνων, σε έργα διασυνοριακών συνδέσεων καθώς και σε έργα στην περιοχή Θεσσαλονίκης. Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί: q Σύνδεση ΕΟ με Λιμάνι Θεσσαλονίκης / 6 ος προβλήτας - 1 ο τμήμα q Ανατολική Περιφερειακής Θεσσαλονίκης - Κόμβος Κ6 και Κόμβος Κ7 q Γέφυρα Ποτίδαιας και Προσβάσεις q Περιαστική Σερρών, τμήμα μήκους 6 χλμ. q Γέφυρα Μέρτζανης q Αρδάνιο Ορμένιο, τμήματα μήκους 38 χλμ. q Σύνδεση με Λιμάνι Αλεξανδρούπολη, τμήμα μήκους 9 χλμ. Έχουν ήδη δοθεί σε κυκλοφορία η Παράκαμψη Σουφλίου (4,7χλμ.) το τμήμα Καβύλη-Γέφυρα Άρδα-Δίκαια, 27,5 χλμ. και τμήματα 13,0 χλμ. της αρτηρίας Διδυμοτείχου- Ορεστιάδας, στον κάθετο άξονα Αρδάνιο-Ορμένιο, η σύνδεση της Εγνατίας Οδού με το Λιμάνι της Αλεξανδρούπολης (8,5 χλμ.) και η γέφυρα της Μέρτζανης στα Ελληνοαλβανικά σύνορα. Έργα στην περιοχή Θεσσαλονίκης Σύνδεση Εγνατίας Οδού με τον 6 ο προβλήτα λιμένα Θεσσαλονίκης. Η πρώτη φάση με την προσωρινή σύνδεση παραδόθηκε στην κυκλοφορία την 18/02/ Το έργο θα ολοκληρωθεί με χρηματοδότηση INTERREG. Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης Η ολοκλήρωση των κόμβων Κ1 (Συμβολή Εξωτερικής Περιφερειακής με ΠΑΘΕ) και Κ4 (Κόμβος ΤΙΤΑΝ) προβλέπεται στο τέλος του Το οδικό τμήμα Κ2-Κ4 και ο Κόμβος Κ2 (Κόμβος Ιωνίας) παραδίδεται στην κυκλοφορία τον Σεπτέμβριο του Το οδικό τμήμα Κ1-Κ2 θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του Ανατολική Περιφερειακή Οδός και σύνδεση με αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ». Έχει ήδη ολοκληρωθεί και δοθεί στην κυκλοφορία ο κόμβος Κ7 (Επταπυργίου) και ο

13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 13 Κόμβος Κ6 (Μετεώρων). Επίσης, έχουν καταργηθεί οι αριστερές στροφές των Κόμβων Κ8 (Τριανδρία) και Κ9 (Άνω Τούμπα), έτσι ώστε να υπάρχει συνεχής ροή στον κύριο άξονα. Η ολοκλήρωση δε των ανισόπεδων κόμβων Κ8 και Κ9 θα γίνει το Δεκέμβριο του Ως προς την σύνδεση με το αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» μήκους 2χλμ., έχει ήδη ολοκληρωθεί λειτουργικό τμήμα 1,5 χλμ. και απομένει η κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου. Επιδιώκεται η περαίωση του έργου, που έχει χαρακτηρισθεί ως Ολυμπιακό, έως τον Ιούνιο του Λοιπά έργα στην Κεντρική Μακεδονία Περιαστική Σερρών Δόθηκε στην κυκλοφορία το Φεβρουάριο του Κόμβος Πετριτσίου και εργασίες στο Τελωνείο Προμαχώνα. Οι εργασίες ολοκληρώνονται το Γέφυρα Ποτίδαιας Δόθηκε στην κυκλοφορία το Μάιο του Φωτ. 7: Τμήμα Μάκρη-Αλεξανδρούπολη.

14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΤΗΣ «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» Βασική καινοτομία στη διοίκηση των δημοσίων έργων, αποτελεί η ανάθεση της αρμοδιότητας κατασκευής και εκμετάλλευσης του έργου σε μια εξειδικευμένη Ανώνυμη Εταιρεία, την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» (ΕΟΑΕ) και στο πλαίσιο αυτό η ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες (outsourcing) των υπηρεσιών Διαχείρισης Έργου (Project Management) και Επίβλεψης Έργου (Construction Management). Η Εταιρεία εισήγαγε σειρά επί μέρους καινοτομιών για θέματα σχετικά με τη διοίκηση και τη διαχείριση του έργου. Τα κυριότερα είναι τα παρακάτω: Φωτ. 8: Τμήμα Γρεβενά-Κοζάνη: Σήραγγα Ταξιάρχη Διασφάλιση Ποιότητας Για την εξασφάλιση της ποιότητας στην εκτέλεση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της ποιότητας του κατασκευαζόμενου έργου, η ΕΟΑΕ εφαρμόζει ένα τεκμηριωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.).

15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 15 Οι τρεις Construction Managers εφαρμόζουν δικό του Σ.Δ.Π. ο καθένας, όπως και οι Ανάδοχοι Κατασκευής για κάθε έργο που εκτελούν. Έτσι, το έργο κατασκευάζεται με τη βοήθεια μιας πυραμίδας Σ.Δ.Π., τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με στόχο την καλύτερη διασφάλιση της ποιότητας κατασκευής του. Στα πλαίσια της εφαρμογής των Σ.Δ.Π., το Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας της ΕΟΑΕ διεξάγει επιθεωρήσεις στο Σ.Δ.Π. της ΕΟΑΕ και στα Σ.Δ.Π. των Συμβούλων Επίβλεψης. Αντίστοιχα, οι Σύμβουλοι Επίβλεψης διεξάγουν επιθεωρήσεις στα Σ.Δ.Π. των Αναδόχων Κατασκευής. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της ΕΟΑΕ ικανοποιεί τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2001 και για το λόγο αυτό ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης Α.Ε. (ΕΛΟΤ) χορήγησε στην ΕΟΑΕ Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Ποιότητας το Διαχείριση Συμβάσεων Μελετών και Έργων Η Εταιρεία, για την καλύτερη διαχείριση των συμβάσεών της, έχει συντάξει: Περιγραφικό Τιμολόγιο για περίπου 900 άρθρα εργασιών, ώστε να επιτυγχάνεται κοινή τιμολογιακή πολιτική σε όλες τις εργολαβίες και σαφής τρόπος προμέτρησης και προϋπολογισμού των εργασιών από τους μελετητές. Οδηγίες Σύνταξης Μελετών Έργων Οδοποιίας (ΟΣΜΕΟ), που περιλαμβάνουν αρχές σχεδιασμού, προδιαγραφές, στάδια μελετών, υποβλητέα τεύχη ανά στάδιο κ.λπ. για κάθε είδους μελέτη που αφορά στην κατασκευή της οδού. Οδηγίες Σχεδιασμού Αποκατάστασης Τοπίου (ΟΣΑΤ) που περιλαμβάνουν τις απαιτήσεις της Εταιρείας από μελετητές και κατασκευαστές για την προστασία του περιβάλλοντος και την αποκατάσταση του τοπίου. Οι οδηγίες αυτές συντάχθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Επίσης, συντάχθηκαν σε διάφορες περιπτώσεις προγράμματα προστασίας του φυσικού και ιστορικού περιβάλλοντος. Π.χ. για την περιοχή καφέ αρκούδας σχεδιάστηκε, σε συνεργασία με την οικολογική οργάνωση «Αρκτούρος», πρόγραμμα παρακολούθησης μεγάλων θηλαστικών. Διακήρυξη, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.), Τεχνικές Προδιαγραφές Σηράγγων και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών, Πρότυπα Κατασκευής Έργων (Π.Κ.Ε).

16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 16 Καθιέρωσε την ασφάλιση των μελετών και των κατασκευών του συνόλου του έργου της έναντι επαγγελματικής και αστικής ευθύνης των συμβαλλομένων μελετητών και κατασκευαστών, για την αντιμετώπιση τυχόν αστοχιών κατά την εκτέλεση των εργασιών και κατά τη λειτουργία του έργου. Απευθύνεται σε ειδικούς (experts) από τον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο χώρο, τους οποίους προσκαλεί προκειμένου να γνωματεύσουν για τον τρόπο επίλυσης προβλημάτων μελέτης ή κατασκευής με ιδιαίτερες τεχνικές δυσκολίες. Ειδικότερα η Εταιρεία για την καλύτερη διαχείριση των μελετών της: Καθιέρωσε το θεσμό του ανεξάρτητου ελεγκτή μελετών μεγάλων γεφυρών, σηράγγων και Η-Μ εγκαταστάσεων της οδού. Εφήρμοσε την τακτική των προθεσμιακών συμβάσεων με μελετητές, τους οποίους επιλέγει με διεθνή διαγωνισμό, για την ταχεία ανάθεση του μεγάλου αριθμού των μελετών που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου αλλά και για την άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων προβλημάτων μόλις αυτά εμφανιστούν. Καθιέρωσε το θεσμό των Εξωτερικών Συμβούλων Μελετών, με αρμοδιότητα τη διαχείριση, την επισκόπηση κ.λπ. μελετών κυρίως των Κάθετων Αξόνων. Ανέπτυξε σύστημα προγραμματισμού εκτέλεσης επίβλεψης αξιολόγησης των γεωτεχνικών ερευνών, διαχωρίζοντας τις επί τόπου του έργου και τις εργαστηριακές έρευνες από τον προγραμματισμό, την επίβλεψη και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους που επιτελεί ο γεωτεχνικός μελετητής του έργου Συστήματα Εποπτείας/Παρακολούθησης Διαχείρισης Έργου Η Εταιρεία έχει αναπτύξει συστήματα καταχώρισης πληροφοριών, παρακολούθησης δεδομένων, ελέγχου και διαχείρισης, που αφορούν στο έργο που κατασκευάζεται και στις διαδικασίες που ακολουθούνται. Το Πληροφοριακό Σύστημα Έργου PIS (Project Information System) αποτελεί το εργαλείο του στρατηγικού management του έργου, μέσω του οποίου παρακολουθούνται μεταξύ άλλων ο χρονικός και οικονομικός προγραμματισμός των συμβάσεων μελετών και κατασκευής, η εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου του έργου, του κόστους κατασκευής τα θέματα της Διασφάλισης Ποιότητας και η παρακολούθηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Με το σύστημα αυτό παρέχονται σαφείς,

17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 17 έγκυρες και τεκμηριωμένες πληροφορίες σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης της Εταιρείας και σε εξωτερικούς φορείς, ενώ εντοπίζονται οι αποκλίσεις από τα προγραμματισμένα και εκτελούνται έγκαιρα οι αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες. Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS), το οποίο, διά μέσου χαρτογραφικού περιβάλλοντος, διαχειρίζεται στοιχεία συμβατικών, διοικητικών και γεωπολιτικών πληροφοριών, γεωλογικών και γεωτεχνικών πληροφοριών καθώς και πληροφοριών του μητρώου των έργων. Χρησιμοποιείται για τη παραγωγή οπτικών δεδομένων, χαρτών προόδου αλλά και τεχνικών χαρτών με στοιχεία της χάραξης για τα τμήματα υπό μελέτη, υπό κατασκευή και τα κατασκευασμένα. Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης αρχείου (document control) και σύνταξης εκθέσεων, που περιλαμβάνει και κάθε είδος υποβαλλόμενων τεχνικών μελετών. Ηλεκτρονική διακίνηση και παρακολούθηση υλοποίησης των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διευθύνουσας Επιτροπής. Ηλεκτρονική παρακολούθηση του χρόνου εργασίας των εργαζομένων. Φωτ. 9: Κόμβος Ηγουμενίτσας.

18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 18 Φωτ. 10: Τμήμα Αλεξανδρούπολη-Κήποι. Εκτός από αυτά αναπτύχθηκε και ο Εσωτερικός Έλεγχος της ΕΟΑΕ. Ο Εσωτερικός Έλεγχος ανήκει στην αρμοδιότητα του Δ.Σ. με αντικείμενο την εποπτεία του Δ.Σ σε όλες τις πράξεις και παραλείψεις των υπηρεσιών (Τεχνική Διεύθυνση, Σύμβουλοι Επίβλεψης, Διευθύνσεις Κατασκευής, Συντήρησης & Λειτουργίας, Εκμετάλλευσης & Τηλεματικής, Υποστήριξης κ.τ.λ.) Συντήρηση Οδού Για την αντιμετώπιση της συντήρησης των τμημάτων που παραδίνονται σε κυκλοφορία, αναπτύχθηκαν δύο βασικές δραστηριότητες: Σύστημα Διαχείρισης Τακτικής Συντήρησης (RMMS), το οποίο διαχειρίζεται τη συντήρηση του αυτοκινητοδρόμου, ώστε η οδός να διατηρεί τον υψηλό βαθμό ασφαλείας της και το κόστος της επένδυσης κατασκευής της, με τη μικρότερη δαπάνη συντήρησης.

19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 19 Εγχειρίδιο Συντήρησης, το οποίο περιλαμβάνει τις προδιαγραφές συντήρησης, τους απαιτούμενους τακτικούς ελέγχους και τις ενέργειες συντήρησης. Στόχος της Εταιρείας είναι η έγκαιρη επέμβαση για τη συντήρηση του αυτοκινητοδρόμου, η αποτελεσματική διαχείριση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης και έκτακτων περιστατικών και η αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, διαρροής τοξικών αποβλήτων, σεισμού κ.λπ. Η Εταιρεία έχει προετοιμαστεί για να αναλάβει σύμφωνα με το καταστατικό της τη λειτουργία και συντήρηση του οδικού δικτύου που κατασκευάζει με σύγχρονες προδιαγραφές, μόλις τεθεί σε ισχύ το νομοθετικό πλαίσιο που έχει εισηγηθεί και το οποίο αναμένεται να ψηφισθεί σύντομα Παρατηρητήριο Προκειμένου να μελετηθούν οι κοινωνικο-οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα προκαλέσει η λειτουργία της οδού στη Βόρεια Ελλάδα, η Εταιρεία οργάνωσε το Παρατηρητήριο των Χωρικών Επιπτώσεων της οδού. Μέσω του Παρατηρητηρίου θα καταστεί δυνατή η καταγραφή στοιχείων κυκλοφορίας, περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οικονομικών και κοινωνικών μεταβολών και στη συνέχεια η επιστημονική ανάλυση και αξιολόγηση των επιπτώσεων της οδού στις περιοχές που επηρεάζει η λειτουργία της. Αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τον ορθολογικό προγραμματισμό των μελλοντικών επενδύσεων και αναπτυξιακών δράσεων στη Βόρεια Ελλάδα Προσωπικό Το προσωπικό της Εταιρείας προσλαμβάνεται με αξιοκρατικές διαδικασίες με βάση ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια και διαθέτει αυξημένα προσόντα. Για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των εργαζομένων, η Εταιρεία καθιέρωσε διαδικασίες συνεχούς επιμόρφωσης του προσωπικού, με πλήθος εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιμόρφωσης. Σημειώνεται ιδιαίτερα η υλοποίηση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών σε συνεργασία με το Α.Π.Θ. με θέμα «Διαχείριση Τεχνικών Έργων» καθώς και με το ΕΜΠ με θέμα «Υπόγεια Έργα». Το προσωπικό αξιολογείται ετησίως με συγκεκριμένα ποιοτικά κριτήρια. Η μισθολογική πολιτική που ακολουθείται, συνδέει την αμοιβή του προσωπικού με το αποτέλεσμα της ετήσιας αξιολόγησής του καθώς και με την επίτευξη ετήσιων ποσοτικών και ποιοτικών στόχων της Εταιρείας, δεδομένα βάσει των οποίων δίνονται και πρόσθετες αμοιβές.

20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 20 Φωτ. 11: Κόμβος Μέστης (Θράκη). Φωτ. 12: Σήραγγα Αγίου Νικολάου (Ηπειρος).

21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 21 Φωτ. 13: Τμήμα Κρυσταλλοπηγή-Ψηλοράχη (Ήπειρος).

22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΒΟΡΕΙΑ ΧΑΡΑΞΗ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 5.1. Σύλληψη-Σχεδιασμός-Υλοποίηση Παρατίθεται η περιγραφή μιας χάραξης τετράιχνου αυτοκινητόδρομου δυτικά της σήραγγας Μετσόβου προς τα Ιωάννινα και η πορεία υλοποίησής της. Η Βόρεια χάραξη Μετσόβου ξεκινάει ουσιαστικά από τη δυτική είσοδο της κατασκευασμένης σήραγγας Μετσόβου και κινείται στη βόρεια πλευρά του Μετσοβίτικου ποταμού, δηλαδή στην πλευρά της υπάρχουσας Εθνικής Οδού Ιωαννίνων-Τρικάλων σε χαμηλότερο όμως υψόμετρο. Η αρχική (Νότια) χάραξη βρισκόταν σε έδαφος με πολύ ηπιότερη κλίση, που παρουσίαζε όμως σοβαρά προβλήματα κατολίσθησης, με αποτέλεσμα να απαιτούνται σοβαρά σταθεροποιητικά μέτρα (αποστραγγιστική σήραγγα, κ.λπ.). Επιπλέον, η αστάθεια του εδάφους περιόριζε τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού και δεν επέτρεπε τη δημιουργία πλήρους κόμβου στην περιοχή του Μετσόβου. Η Εγνατία οδός ΑΕ, ύστερα από μία σχετική προκαταρκτική επεξεργασία της γεωμετρίας της λύσης σε υπάρχοντες χάρτες σε κλίμακα 1:5.000, ακολούθησε μία σειρά από αναγνωριστικές εκθέσεις-έρευνες σε όλα τα επίπεδα: Χάραξη-γεωλογία-γεωτεχνικάπεριβάλλον-συντήρηση-απαλλοτριώσεις-κόστος κατασκευής-χρόνο κατασκευής. Υπό το φως μίας αρκετά λεπτομερούς γεωλογικής και γεωτεχνικής έρευνας, διαμορφώθηκε πρόταση κατασκευής διπλού αυτοκινητοδρόμου η οποία περιελάμβανε τα παρακάτω: α. Επτά σήραγγες: Ανθοχωρίου (710 μ. περίπου) δίδυμη Βοτονοσίου (545 μ. περίπου) δίδυμη Δύο Κορυφών (745 μ. περίπου) δίδυμη Κρημνού (1100 μ. περίπου) δίδυμη Καλαμιών (880 μ. περίπου) δίδυμη Αγ. Νικολάου (375 μ. περίπου) δίδυμη Ανηλίου (2150μ. περίπου) δίδυμη β. Τρεις χαραδρογέφυρες: Βοτονοσίου (490 μ. περίπου) δίδυμη Μεγαλορέμματος (490 μ. περίπου) δίδυμη Μετσόβου (510 μ. περίπου) δίδυμη γ. Τον κόμβο Μετσόβου.

23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 23 δ. Το συνδετήριο δρόμο από τον κόμβο Μετσόβου προς το Μέτσοβο και την παλαιά Εθνική Οδό. Ο λόγος για τον οποίο έγινε πρόταση διπλού κλάδου στο τμήμα από Ανθοχώρι έως κόμβο Μετσόβου, ήταν η αρκετά σημαντική κατά μήκος κλίση (5,4%), που δεν επέτρεπε κυκλοφοριακά να έχουμε μονή σήραγγα διπλής κατεύθυνσης. Έτσι, το σύνολο της χάραξης από σήραγγα Ανθοχωρίου έως και σήραγγα Μετσόβου, μελετήθηκε και κατασκευάζεται σαν αυτοκινητόδρομος διπλού κλάδου. Ο ακόλουθος πίνακας περιλαμβάνει τη σύγκριση γεωμετρικών χαρακτηριστικών των δύο χαράξεων: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Α/Α ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΟΤΙΑ ΧΑΡΑΞΗ ΒΟΡΕΙΑ ΧΑΡΑΞΗ 1 Συνολικό μήκος m m 2 Ταχύτητα μελέτης 80 Km/h 100 Km/h 3 Καμπύλες σε οριζοντιογραφία Ελάχιστη οριζόντια ακτίνα 240 m 800 m 5 Μέγιστη ευθεία 450 m m 6 Ελάχιστη ευθεία μεταξύ ομόρροπων καμπυλών 80 m 690 m 7 Μέγιστη κατά μήκος κλίση 5.7 % 5.0 % 8 Ακτίνα μηκοτομικά κυρτής καμπύλης m m 9 Ακτίνα μηκοτομικά κοίλης καμπύλης m m 10 Ορατότητα προσπεράσματος Μη ικανοποιητική Καλή Η σύμβαση κατασκευής υπεγράφη την 04/10/1999 με συμβατικό ποσό δρχ. (χωρίς Φ.Π.Α.) και τεχνικό αντικείμενο την κατασκευή των σηράγγων Ανθοχωρίου, Βοτονοσίου, Δύο Κορυφών, Κρημνού και Καλαμιών, των γεφυρών Βοτονοσίου και Μεγαλορέματος, επτά κιβωτοειδών οχετών και του ανισόπεδου κόμβου Μετσόβου. Στις 29/ 11/1999 υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής των σηράγγων Ανηλίου, Αγίου Νικολάου της συνδετήριας οδού Μετσόβου μήκους 2,7 Km συμπεριλαμβανομένης και μιας σήραγγας ενός κλάδου και οκτώ κιβωτοειδών οχετών, με συμβατικό ποσό δρχ. (χωρίς Φ.Π.Α.). Αξίζει να σημειωθεί ότι ο προϋπολογισμός μελέτης της Νότιας χάραξης είναι δρχ. (χωρίς ΦΠΑ), για οδό με μια λωρίδα ανά κατεύθυνση (και όχι για διπλό αυτοκινητόδρομο).

24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 24 Στον πίνακα που ακολουθεί δίδεται συνοπτικά η πρόοδος των εργασιών κατασκευής των σηράγγων: Τμήμα ΕΟΑΕ Ονομασία Σήραγγα Μήκος αριστερού κλάδου 3.2 Ανθοχώρι - Κόμβος Μετσόβου Πρόοδος εργασιών Ανθοχωρίου 707 Έχουν διανοιχθεί 575μ. Μήκος δεξιού κλάδου Πρόοδος εργασιών 675 Έχουν διανοιχθεί 580 μ. Γεωλογικοί σχηματισμοί Διατμημένοι Ιλυόλιθοι - Αργιλόλιθοι 3.2 Ανθοχώρι - Κόμβος Μετσόβου Βοτονοσίου 499 Έχει ολοκληρωθεί το υπόγειο έργο. Κατασκευάζονται τα τεχνικά στομίων 522 Έχει ολοκληρωθεί το υπόγειο έργο. Κατασκευάζονται τα τεχνικά στομίων Ψαμμιτικός Πινδικός Φλύσχης 3.2 Ανθοχώρι - Κόμβος Μετσόβου 3.2 Ανθοχώρι - Κόμβος Μετσόβου 3.2 Ανθοχώρι - Κόμβος Μετσόβου 3.3 Σήραγγα Αγ. Νικολάου- Σηραγγα Ανηλίου 3.3 Σήραγγα Αγ. Νικολάου- Σηραγγα Ανηλίου 3.3 Σήραγγα Αγ. Νικολάου- Σηραγγα Ανηλίου Δύο Κορυφών 737 Έχει ολοκληρωθεί το υπόγειο έργο. Κατασκευάζονται τα τεχνικά στομίων Κρημνού Έχουν ολοκληρωθεί η εκσκαφή και η προσωρινή υποστήριξη. Κατασκευάζεται η μόνιμη επένδυση Καλαμιών 819 Έχει διανοιχθεί πλήρως. Κατασκευάζεται η μόνιμη επένδυση Συνδετήρια Σήραγγα Αγ. Νικολάου 400 Έχει κατασκευαστεί 377 Έχουν διανοιχθεί 350 μ. Ανηλίου Έχουν διανοιχθεί μ. 735 Έχει ολοκληρωθεί το υπόγειο έργο. Κατασκευάζονται τα τεχνικά στομίων Έχουν ολοκληρωθεί η εκσκαφή και η προσωρινή υποστήριξη. Κατασκευάζεται η μόνιμη επένδυση 747 Έχει διανοιχθεί πλήρως. Κατασκευάζεται η μόνιμη επένδυση Ιλυολιθικός και Ψαμμιτικός Πινδικός Φλύσχης Ιλυολιθικός και Ψαμμιτικός Πινδικός Φλύσχης Ψαμμιτικός Πινδικός Φλύσχης -- Ιλυολιθικός και Ψαμμιτικός Πινδικός Φλύσχης 349 Έχουν διανοιχθεί 324 μ Έχουν διανοιχθεί μ. Κατασκευάστηκαν 800 μ. τελικής επένδυσης Ιλυολιθικός και Ψαμμιτικός Πινδικός Φλύσχης Ιλυολιθικός και Ψαμμιτικός Πινδικός Φλύσχης Ο μέσος όρος προόδου εργασιών πλήρους υπόγειας εκσκαφής και προσωρινής υποστήριξης στις σήραγγες Βοτονοσίου και Κρημνού κυμάνθηκε μεταξύ 1,92-2,96 μ./ εργάσιμη ημέρα ή 1,24-1,88 μ./βάρδια εργασίας, ενώ των εργασιών υπόγειας εκσκαφής και προσωρινής υποστήριξης Α φάσης μόνον στις σήραγγες Δύο Κορυφών και Καλαμιών κυμάνθηκε μεταξύ 4,57-6,09 μ./εργάσιμη ημέρα ή 2,43-3,30 μ./βάρδια εργασίας.

25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 25 Για την προσωρινή υποστήριξη των σηράγγων χρησιμοποιούνται έξι κύριες και μια βοηθητική (για στόμια) κατηγορίες με χαρακτηριστικά ταξινόμησης όπως αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες: GSI RMR Q Κόστος ανά μέτρο μήκους A = 60 = 60 = 5, Δρχ. B ,46 ~ 5, Δρχ. C ,2 ~0, Δρχ. D ,09 ~0, Δρχ. E < 30 < 22 < 0, Δρχ. Cp Εφαρμογή στα στόμια των σηράγγων Συνοπτικά τα μέτρα υποστήριξης που χρησιμοποιούνται στις σήραγγες έχουν ως εξής: Σήραγγα Βοτονοσίου-Φάσεις Εκσκαφής και Μέτρα Υποστήριξης Α Β C Φάσεις Εκσκαφής Βήμα Εκσκαφής Φάσεων (α -β -γ ) 4 (4 6) 3 (3,5 4,5) 2 (2 3) Εκτοξ. Σκυρόδεμα 5 εκ. 8 εκ. 20 εκ., ίνες Δομ. Πλέγμα Τ188 Τ188 - Πλαίσια - - ΜΔΥ 95/20/30 Αγκύρια Βράχου (μήκος, τεμχ.) Προενίσχυση Οροφής-Μετώπου Φ25 StIV 4μ., 7)8 τεμ. Φ25 StIV 4μ., 11)12 τεμ. Φ25 StIV 4μ., 15)16 τεμ Φ76, 12μ.

26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 26 Σήραγγα Δύο Κορυφών -Φάσεις Εκσκαφής και Μέτρα Προσωρινής Υποστήριξης Φάσεις Εκσκαφής Βήμα Εκσκαφής Φάσεων (α -β -γ ) Εκτοξ. Σκυρόδεμα Α Β C D E ,50 5,0 2,0 4, (2 4) 5 εκ 10 εκ, ίνες 15 εκ, ίνες 20 εκ, ίνες 25 εκ, ίνες Δομ. Πλέγμα Τ Πλαίσια - - ΜΔΥ70/26/ D26 Αγκύρια Βράχου (μήκος/τεμχ.) Προενίσχυση Οροφής- Μετώπου Φ25 StIV 4m, 8)9 τεμ. Φ25 StIV 4m, 11)12 τεμ. Φ25 StIV 4m, 14)15τεμ. ΗΕΒ120 Φ25 StIV 4μ., 7τεμ. & 6μ., 18 τεμ Φ76, 12μ. ΗΕΒ140 Φ25 StIV 4μ, 7τεμ. & 6μ., 20τεμ. 26 Φ114, 12μ. Σήραγγα Κρημνού- Φάσεις Εκσκαφής και Μέτρα Υποστήριξης Φάσεις Εκσκαφής Βήμα Εκσκαφής Φάσεων (α -β -γ ) Εκτοξ. Σκυρόδεμα Α Β C D E ,50 5,0 2,0 4, (2 4) 5 εκ 10 εκ, ίνες 15 εκ, ίνες 20 εκ, ίνες 25 εκ, ίνες Δομ. Πλέγμα Τ Πλαίσια - - ΜΔΥ70/26/ D26 ΗΕΒ120 ΗΕΒ140 Αγκύρια Βράχου (μήκος/τεμχ) Προενίσχυση Οροφής- Μετώπου Φ25 StIV 4m, 8)9 τεμ Φ25 StIV 4m, 11)12 τεμ Φ25 StIV 4m, 14)15τεμ Φ25 StIV 4μ, 7τεμ & 6μ, 18 τεμ Φ76, 12μ Φ25 StIV 4μ, 7τεμ & 6μ, 20τεμ 26 Φ114, 12μ

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 27 Σήραγγα Καλαμιών- Φάσεις Εκσκαφής και Μέτρα Υποστήριξης Τυπ. Διατομή Α Τυπ. Διατομή Β Τυπ. Διατομή C Τυπ. Διατομή D Φάσεις Εκσκαφής Βήμα Εκσκαφής Φάσεων (α -β - γ ) Εκτοξ. 5 εκ 8 εκ 20 εκ, ίνες 25 εκ, ίνες Σκυρόδεμα Δομ. Πλέγμα Τ131 Τ Αγκύρια Βράχου (μήκος/ κάνναβος) Φ25 S500 4 / 2x2 Φ25 S500 4 / 2x1,5 Φ25 S500 4 / 1,5x1 4μ, 7τεμ Swellex 6μ, 18 τεμ Φ25 Πλαίσια - - ΜΔΥ 70/20/30 ΜΔΥ 115/20/30 Προενίσχυση Οροφής- Μετώπου τεμ Φ28, 6μ Σήραγγα Καλαμιών- Φάσεις Εκσκαφής και Μέτρα Υποστήριξης Φάσεις Εκσκαφής Βήμα Εκσκαφής Φάσεων (α -β - γ ) Εκτοξ. Σκυρόδεμα Τρίιχνη Διατομή Α Τρίιχνη Διατομή Β Τρίιχνη Διατομή C Διευρυμένη Τρίιχνη Διατομή (B) 2 * 2 * 2 * 2 * εκ 15 εκ 25 εκ 35 εκ Δομ. Πλέγμα Τ131 Τ188 Τ188 Τ188 Αγκύρια Βράχου (μήκος/ κάνναβος) Swell. 6m/ 2x1,5 & Φ25 6m/2x2 Swell. 6m/ 2x1,5 & Φ25 6m/2x1,5 Φ25 6μ/1,5x1 Πλαίσια - - ΜΔΥ 115/26/ D26 Προενίσχυση Οροφής- Μετώπου τεμ Φ28, 6μ Swell. 6m/2x1,5 & Φ25 6m/2x1,5 ΜΔΥ 115/26/D26

28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 28 Φωτ. 14: Δυτικό στόμιο σήραγγας Κρημνού κατά την κατασκευή. Φωτ. 15: Ανατολικό στόμιο σήραγγας Ανθοχωρίου κατά την κατασκευή.

29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 29 Φωτ. 16: Ανατολικό στόμιο σήραγγας Καλαμιών κατά την κατασκευή. Φωτ. 17: Δυτικό στόμιο σήραγγας Αγίου Νικολάου κατά την κατασκευή.

30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 30 Φωτ. 18: Κατασκευή επιχώματος στον Α/Κ Μετσόβου. Συμπερασματικά αναφέρουμε πως οι λεπτομερής γεωλογική και γεωτεχνική έρευνα ουσιαστικά καθόρισαν την πρόταση επίλυσης των θεμάτων της χάραξης. Δεν αποτελεί πολυτέλεια η δαπάνη χρηματικών ποσών για τέτοιες έρευνες. Είναι βέβαιο ότι και η τεχνική γεωλογία και η γεωτεχνική έρευνα μπορούν να βελτιστοποιήσουν χαράξεις κατά πολύ ή μπορούν να μας οδηγήσουν στο να αποφύγουμε λύσεις με σοβαρά προβλήματα. Οι τολμηρές λύσεις (με σήραγγες και χαραδρογέφυρες) είναι λύσεις που πρέπει να μπαίνουν μέσα στα σενάρια εξέτασης εναλλακτικών σεναρίων. Η τεχνολογία έχει προχωρήσει σημαντικά και μας επιτρέπει να εξετάζουμε οικονομοτεχνικά τέτοιες λύσεις. Τέλος η σημερινή φάση υλοποίησης του έργου είναι αρκετά προχωρημένη και με σημαντική πια εμπιστοσύνη μπορούμε να βεβαιώσουμε ότι τα αρχικά σενάρια επαληθεύθηκαν πλήρως και σε επίπεδο γεωλογικό-γεωτεχνικό και το πιο σημαντικό σε επίπεδο οικονομικό.

31 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 31 Φωτ. 19: Κατασκευή του στομίου εοσόδου της σήραγγας Κρημνού.

32 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 32 Φωτ. 20: Η γέφυρα Βοτονοσίου και η σήραγγα Βοτονοσίου. Φωτ. 21: Εργασίες κατασκευής της β φάσης στη σήραγγα Ανθοχωρίου.

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔ "ΟΙ ΣΗΡΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΤΙΣ ΟΔΟΥ" ΒΟΡΕΙ ΧΡΞΗ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΠΟΤΕΛΕΣΜΤ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΠΘΕΙΣ - ΜΘΗΜΤ Εισηγητής : Χ. Γεωργανόπουλος Ν. Καζίλης Ν. Παρδάλης Ιωάννινα, 7 & 8/12/2001 "ΕΓΝΤΙ ΟΔΟΣ.Ε." & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ... Τα συστήματα μεταφορών στην Ευρώπη αναπτύσσονταν κατά κύριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΔ-Β-8: ΧΡΟΝΟΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΔ-Β-8: ΧΡΟΝΟΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά τη χρονοαπόσταση μεταξύ των πόλεων στην Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού με τη χρήση οδικών μεταφορικών μέσων. Η χρονοαπόσταση μεταξύ πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση: Εγνατία Οδός, Ανάπτυξη και Συνδυασµένες Μεταφορές

Εισήγηση: Εγνατία Οδός, Ανάπτυξη και Συνδυασµένες Μεταφορές ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 2005 Καβάλα, 25-27 Νοεµβρίου 2005 4 η Θεµατική Συνεδρία Εισήγηση: Εγνατία Οδός, Ανάπτυξη και Συνδυασµένες Μεταφορές 1. Εισαγωγή ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ο Ευρωπαϊκός σχεδιασµός

Διαβάστε περισσότερα

«Αυτοκινητόδρομος Εγνατίας Οδού :

«Αυτοκινητόδρομος Εγνατίας Οδού : «Εγνατία Οδός Α.Ε. : ημιουργούμε το αύριο» Τ.Ε.Κ.Μ., Θεσ/νίκη 7 Οκτωβρίου 2013 «Αυτοκινητόδρομος Εγνατίας Οδού : Από την Κατασκευή στη Κωνσταντίνος Κουτσούκος, Πολ. Μηχανικός, MSCE, MA Economics /ντής

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγες Προκαταρκτικός Σχεδιασμός

Σήραγγες Προκαταρκτικός Σχεδιασμός 1 ΑΚΡΙΒΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ακριβή Τοπογραφικά Σχέδια Μελέτη Χάραξης (Μηκοτομή, Οριζοντιογραφία) Αλληλλεπίδραση με Παρακείμενα Εργα Επιλογή Τυπικής Διατομής Σήραγγας (απαιτήσεις λειτουργίας και ασφάλειας)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA05: ΧΡΟΝΟΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA05: ΧΡΟΝΟΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά τη χρονοαπόσταση μεταξύ των πόλεων στην Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού με τη χρήση οδικών μεταφορικών μέσων. Η χρονοαπόσταση μεταξύ πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Γέννησης 23.11.65. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1989 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ

Ημερομηνία Γέννησης 23.11.65. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1989 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΙΒΥΛΛΑΣ Γ. ΧΑΪΝΗ Όνομα Χαϊνη Σίβυλλα Εθνικότητα Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης 23.11.65 Επάγγελμα Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. Διεύθυνση : Αγ. Τριάδος 2 14122 Τηλ. Επικοινωνίας 6937111018 Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α. ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τομέας Λειτουργίας Εκμετάλλευσης Συντήρησης 1 Σ Μήκος : 670 χλμ. Εκτείνεται από την Ηγουμενίτσα έως τους Κήπους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ εκ. 2005 Η παρούσα Ενηµερωτική Έκθεση αποτελεί µια συνοπτική θεώρηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στον

Διαβάστε περισσότερα

2. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

2. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Προµήθεια, Εγκατάσταση, Προσωρινή Λειτουργία και Συντήρηση Συστήµατος Ηλεκτρονικών ιοδίων (ΣΗ ) απρόσκοπτης διέλευσης από πολλαπλές λωρίδες κυκλοφορίας (Multi-lane Free Flow) στην

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού

Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού Εισηγητής: Σωκράτης Σεϊτανίδης Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού παρακολούθηση των χωρικών επιδράσεων του

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού ΗΜΕΡΙΔΑ: «Παρατηρητήριο κοινωνικοοικονομικών μεγεθών και αστικών δεικτών Habitat», URBAN II Η Κομοτηνή στον 21ο αιώνα: Παρακολουθώντας το σήμερα Σχεδιάζοντας το αύριο B. Φούρκας Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Εισηγητής : Ν. Καζίλης Ιωάννινα, 15-16/10/99 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στα πλαίσια του

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Ανάλυση περιβαλλοντικών δεικτών για κατασκευαστικά έργα 2014/S 106-186267. Προκήρυξη σύμβασης.

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Ανάλυση περιβαλλοντικών δεικτών για κατασκευαστικά έργα 2014/S 106-186267. Προκήρυξη σύμβασης. 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:186267-2014:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Ανάλυση περιβαλλοντικών δεικτών για κατασκευαστικά έργα 2014/S

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Τοπογραφικές υπηρεσίες 2013/S 212-368129. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Τοπογραφικές υπηρεσίες 2013/S 212-368129. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:368129-2013:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Τοπογραφικές υπηρεσίες 2013/S 212-368129 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση οριστικής γεωλογικής µελέτης, γεωτεχνικής αξιολόγησης - µελέτης και προκαταρκτικών µελετών τεχνικών στο β' υποτµήµα "Άγιος Αθανάσιος - Κρηνίδες" του τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Βόρειος Οδικός Αξονας Κρήτης Υφιστάμενη κατάσταση, προτάσεις

Ο Βόρειος Οδικός Αξονας Κρήτης Υφιστάμενη κατάσταση, προτάσεις Ο Βόρειος Οδικός Αξονας Κρήτης Υφιστάμενη κατάσταση, προτάσεις Ι ο ύ λ ι ο ς 2014 1 Ο Βόρειος Οδικός Αξονας Κρήτης Υφιστάμενη Κατάσταση Προτάσεις α. Υφιστάμενη Κατάσταση Λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή: Τμήμα Κορομηλιά Κρυσταλλοπηγή από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+200 (45.4 45.5)» 120.540.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\A45404550\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 1. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049 Ενηµερωτικό δελτίο Αύγουστος 2008 Επισκόπηση του Έργου Η ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ είναι το µεγαλύτερο και δυσκολότερο έργο του φιλόδοξου προγράµµατος ανάπτυξης υποδοµών «ρόµοι Ανάπτυξης» που το Ελληνικό ηµόσιο έχει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα INTERREG III A - PHARE CBC «Ελλάδα Βουλγαρία»: Πορεία και σχεδιασμός

Πρόγραμμα INTERREG III A - PHARE CBC «Ελλάδα Βουλγαρία»: Πορεία και σχεδιασμός Κοινή Συνέντευξη Τύπου Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Χρήστου Φώλια και Υφυπουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων της Βουλγαρίας κας Iskra Mihaylova Πρόγραμμα INTERREG III A - PHARE

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΕΓΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Εισηγητής : Ν. Καζίλης Χ. Γεωργανόπουλος Ιωάννινα, 7 & 8/12/2001

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 14/06/2010 Α.Π. : 2800. Προς: ΔΗΜΟΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΧΕΡΟΝΤΟΣ 29 T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 14/06/2010 Α.Π. : 2800. Προς: ΔΗΜΟΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΧΕΡΟΝΤΟΣ 29 T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : 8ης Μεραρχίας 5-7 Ιωάννινα Ταχ.Κώδικας : 45445 Πληροφορίες : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ Τηλέφωνο : 2651360500

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 650/2015 ΘΕΜΑ: 32 ο Αποδοχή της πρότασης 1 ης τροποποίησης της οριστικής μελέτης οδοποιίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΤ46Ψ8ΟΝ-Ο4Ω ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Απόσπασµα Πρακτικού 718 ης Συνεδρίασης ιοικητικού Συµβουλίου Ανώνυµη Εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ

ΑΔΑ: Β4ΓΤ46Ψ8ΟΝ-Ο4Ω ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Απόσπασµα Πρακτικού 718 ης Συνεδρίασης ιοικητικού Συµβουλίου Ανώνυµη Εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΔΑ: Β4ΓΤ46Ψ8ΟΝ-Ο4Ω 718 ης Συνεδρίασης ιοικητικού Συµβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘ. 718 της 718ης συνεδριάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης της 26.06.2012 Θέµα 32 ο : Ανάθεση Σύµβασης µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΠΙΘΕΤΟ: ΣΕΦΕΡΟΓΛΟΥ 2. ΟΝΟΜΑ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 23-08-1956, ΑΘΗΝΑ 4. ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: Ελληνική 5. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμος 6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων και οδών 2009/S 30-043772 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα

GR-Αθήνα: Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων και οδών 2009/S 30-043772 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα 1/5 GR-Αθήνα: Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων και οδών 2009/S 30-043772 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Αρ. Πρωτ:3385 Aθήνα, 22.07.2014

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Αρ. Πρωτ:3385 Aθήνα, 22.07.2014 ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Σ Τ Α Δ Ι Ο Υ 6 1, Α Θ Η Ν Α - T. K. 1 0 5 5 1-3 ος ό ρ ο φ ο ς, γ ρ α φ ε ί ο 7 Τ Η Λ : 2 1 0. 3 2 1 0

Διαβάστε περισσότερα

Τη χάραξη νέας θέσης παραβολής κρουαζιερόπλοιου, ολικού μήκους άνω των 300μ.

Τη χάραξη νέας θέσης παραβολής κρουαζιερόπλοιου, ολικού μήκους άνω των 300μ. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας στα πλαίσια της από 13/2/2008 Προγραμματικής Σύμβασης με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου, είχε χρηματοδοτήσει την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Τροποποίηση Προγραμματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα λιμάνια που βρίσκονται στις Περιφέρειες της Ζώνης Επιρροής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ946Ψ8ΟΝ-8ΚΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Απόσπασµα Πρακτικού 816 ης Συνεδρίασης ιοικητικού Συµβουλίου Ανώνυµη Εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ

ΑΔΑ: ΒΙΕ946Ψ8ΟΝ-8ΚΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Απόσπασµα Πρακτικού 816 ης Συνεδρίασης ιοικητικού Συµβουλίου Ανώνυµη Εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΔΑ: ΒΙΕ946Ψ8ΟΝ-8ΚΗ 816 ης Συνεδρίασης ιοικητικού Συµβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘ. 816 της 816ης συνεδριάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης της 20.02.14 Θέµα 18 ο : Ανάθεση Σύµβασης µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014 Το παρόν κείμενο εργασίας παρουσιάζει τα αποτελέσματα επεξεργασίας δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ για την εξέλιξη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στις Περιφέρειες διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των καθέτων

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοκινητόδρομος Ανατολικής Πελοποννήσου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη

Αυτοκινητόδρομος Ανατολικής Πελοποννήσου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη Αυτοκινητόδρομος Ανατολικής Πελοποννήσου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη Περιγραφή του Έργου Πρόοδος εργασιών Ασφάλεια και εξυπηρέτηση Αναπτυξιακά οφέλη Γιώργος Συριανός Γενικός Διευθυντής,

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο και η Εταιρία

Το Έργο και η Εταιρία Εγνατία Οδός Ανώνυµη Εταιρία: Μία εκαετία Παραγωγής και ιάχυσης Γνώσης Το Έργο και η Εταιρία Ο σύγχρονος αυτοκινητόδροµος Εγνατία, µήκους 670 χλµ., είναι το µεγαλύτερο από τα µεγάλα έργα της χώρας µας.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

Η οδός βρίσκεται στον νομό Κιλκίς στο γεωγραφικό διαμέρισμα της κεντρικής Μακεδονίας.

Η οδός βρίσκεται στον νομό Κιλκίς στο γεωγραφικό διαμέρισμα της κεντρικής Μακεδονίας. Η οδός βρίσκεται στον νομό Κιλκίς στο γεωγραφικό διαμέρισμα της κεντρικής Μακεδονίας. Συνδέει την κωμόπολη Αξιούπολη με το χωριό Φανός. Ο Φανός έπειτα συνδέεται με τα χωρία Σκρά και Πλαγία. Ο υφιστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Χαιρετισµοί...4. Οµιλίες 3ου Μέρους :... 62. Οµιλίες 2ου Μέρους :... 48. Οµιλίες 4ου Μέρους :...108

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Χαιρετισµοί...4. Οµιλίες 3ου Μέρους :... 62. Οµιλίες 2ου Μέρους :... 48. Οµιλίες 4ου Μέρους :...108 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χαιρετισµοί...4 Οµιλίες 1ου Μέρους :... 22 Οµιλίες 2ου Μέρους :... 48 Οµιλίες 3ου Μέρους :... 62 Οµιλίες 4ου Μέρους :...108 3 Χαιρετισμός του Προέδρου του.σ. της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» κ..α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Νέο Ψυχικό, 13/10/2014 Α.Π. : 1734/Φ.93 Προς: ΕΡΓΟΣΕ ΚΑΡΟΛΟΥ 27 T.K : 10437

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Νέο Ψυχικό, 13/10/2014 Α.Π. : 1734/Φ.93 Προς: ΕΡΓΟΣΕ ΚΑΡΟΛΟΥ 27 T.K : 10437 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση μελετών Τοπογραφικών, Οδοποιίας, Υδραυλικών και Περιβαλλοντικών στο τμήμα Χριστός - Κάτω Αμπέλα, 60.3.1/60.3.2 του Κάθετου Άξονα 60 " ερβένι - Σέρρες - Προμαχώνας"-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑ Εισηγητής : Π. Μαρίνος Ιωάννινα, 15-16/10/99 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ9) ΤΜΗΜΑ γ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 15 Ταχ. Κώδικας: 176 76-Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:78771-2014:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Η Εγνατία Οδός δεν αποτελεί μόνον έναν σημαντικό άξονα μεταφορών που συνδέει τα μεγάλα αστικά κέντρα και αναπτύσσει τον βορειοελλαδικό χώρο, αλλά αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ «Κυκλοφοριακή ì ελέτη Δήμου Αλεξανδρούπολης» : ΣΑΤΑ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 336.480,60 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού & Φυσικών Πόρων. ΥΠΑΝ - Δ/νση Υδατικού Δυναμικού Γ. 1

Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού & Φυσικών Πόρων. ΥΠΑΝ - Δ/νση Υδατικού Δυναμικού Γ. 1 Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού & Φυσικών Πόρων 1 Θεσμικό Πλαίσιο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Πολυνομία, αντιφατικότητα, αποσπασματικότητα 1900-1985: 300 νόμοι, νομοθετικά, βασιλικά, προεδρικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδική Ασφάλεια στον ΜΟΡΕΑ

Οδική Ασφάλεια στον ΜΟΡΕΑ Οδική Ασφάλεια στον ΜΟΡΕΑ (Ανατολική Οδός Πελοποννήσου: Αυτοκινητόδρομος Κόρινθος-Τρίπολη- Καλαμάτα & κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη) Ιωάννης Δημητρόπουλος Διευθυντής Λειτουργίας-Συντήρησης, ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. ΜΟΡΕΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης. Υφιστάμενη Κατάσταση Προτάσεις - Στόχοι

Ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης. Υφιστάμενη Κατάσταση Προτάσεις - Στόχοι Ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης Υφιστάμενη Κατάσταση Προτάσεις - Στόχοι Σύντομο Ιστορικό O Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.), είναι ένα μεγάλο αναπτυξιακό και κοινωνικό έργο, σχεδιάστηκε στις αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ Δ/ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. GREEK EU Presidency Summit. February 17 th 18 th

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ Δ/ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. GREEK EU Presidency Summit. February 17 th 18 th ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ Δ/ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. GREEK EU Presidency Summit February 17 th 18 th Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δίνεται, εκπροσωπώντας το λιμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ ΕΡΓΟ: Υλοποίηση Αμετάκλητων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Συντάκτης : Δρ. Χαρίλαος Γ. Αντωνόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Ιζηματολόγος Σημείωση: Ο παρών Οδηγός δεν αποτελεί δεσμευτικό κείμενο. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ : ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΟ ΑΥΡΙΟ» Τ.Ε.Κ.Μ., ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ατζέμη Μαρία Τοπ. Μηχανικός, MSC PM ιευθύντρια Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04/01/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.Δ17α/03/1/ΦΝ393 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ 2 9 Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 0 7 Η Μ Ε Ρ Ι Α ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Ηµερίδα για την Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ στη XIO: Βραχυπρόθεσµες παρεµβάσεις χαµηλού κόστους στο Εθνικό Επαρχιακό Οδικό ίκτυο της Xίου.

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Α.Τ.Μ. 1355 Πεταλοειδής 95 50

Ν.Α.Τ.Μ. 1355 Πεταλοειδής 95 50 ΕΡΓΟ : ΟΔΙΚΗ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΡΤΕΜΗΣΙΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ : Κ/Ξ MAYEREDER KRAUS - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 Σήραγγα Οδική Ασβεστόλιθοι- Κερατόλιθοι- Αργιλικοί Σχιστόλιθοι Ν.Α.Τ.Μ. 1355

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 248/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 248/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 248/2014 ΘΕΜΑ: 14 ο Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης και Όρων Προκήρυξης και ορισμός Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ. www.odotechniki.gr ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΝΩΔΟΜΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΟΔΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ. www.odotechniki.gr ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΝΩΔΟΜΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΔΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ www.odotechniki.gr ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΝΩΔΟΜΗ Διεύθυνση: 3 ης Σεπτεμβρίου 59, Τ.Κ. 10433, Αθήνα e-mails:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στον Μαραθώνα σήμερα την 29/3/2011 ημέρα Τρίτη, στο κτίριο που ανήκει στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, στην οδό Ιλιάδος, στον Σχοινιά Μαραθώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα 7 Αυγούστου 2014 Σε ετοιµότητα το E.K.A.B. µε έκτακτα µέτρα κάλυψης του εθνικού οδικού δικτύου για τις ηµέρες του εκαπενταύγουστου. Το Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας, στα πλαίσια της επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

3 η ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ A ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 B ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ... 4 1 ΓΕΝΙΚΑ... 4 2 ΑΔΕΙΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 5 3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΥΛΙΚΩΝ... 7 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

B. Φούρκας. Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού

B. Φούρκας. Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού B. Φούρκας Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υποδομή χωρικών δεδομένων 2. Οδικό δίκτυο: καταγραφή και επεξεργασία i. πρωτογενή & δευτερογενή δεδομένα ii. εργασίες και μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. και οδική ασφάλεια

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. και οδική ασφάλεια «Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΣΩ ΡΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ» Αμφιθέατρο Βεργίνα του ΕΚΕΤΑ, Θεσσαλονίκη, 01.12.2014 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. και οδική ασφάλεια Μαρία Ατζέμη ιευθύντρια έργων οδικής ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση επιστρώσεων σε περιοχές της Ελευθέρας Ζώνης και στη βάση του 6ου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 92/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 92/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 92/2015 ΘΕΜΑ: 15 ο Αποδοχή της πρότασης τροποποίησης της μελέτης της διάβασης των αγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Χαρακτηριστικά Οριζοντιογραφία Στο γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής είναι δυνατή η σχεδίαση οριζοντιογραφιών δρόμων, σιδηροδρομικών γραμμών, ανοικτών και

Διαβάστε περισσότερα

8.1.1 Οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης

8.1.1 Οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ 8.1 Οδική Υποδοµή 8.1.1 Οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης Το θεσµοθετηµένο κύριο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας περιλαµβάνει τις εθνικές οδούς και το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Βελτίωση/κατασκευή oδικού δικτύου Αεροδρόµιο Φηρά Βουρβούλο Οία στη Ν. Θήρα (Ν18.00)» 8.874.000 ευρώ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Βελτίωση/κατασκευή oδικού δικτύου Αεροδρόµιο Φηρά Βουρβούλο Οία στη Ν. Θήρα (Ν18.00)» 8.874.000 ευρώ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Βελτίωση/κατασκευή oδικού δικτύου Αεροδρόµιο Φηρά Βουρβούλο Οία στη Ν. Θήρα (Ν18.00)» 8.874.000 ευρώ Σεπτέµβριος 2012 K:\N1800b\cons\tefxi\MAPS.doc Ν1800b/4961 EΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

2-36 Η Εθνική Οδός Μυτιλήνης Καλλονής, µέσω Μόριας, µήκους 37 χιλιοµέτρων (δευτερεύον εθνικό δίκτυο). Τον Ιανουάριο του 2007 δηµοπρατήθηκαν οι

2-36 Η Εθνική Οδός Μυτιλήνης Καλλονής, µέσω Μόριας, µήκους 37 χιλιοµέτρων (δευτερεύον εθνικό δίκτυο). Τον Ιανουάριο του 2007 δηµοπρατήθηκαν οι Ο ΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΛΕΣΒΟΥ 1 Η αναφορά µας περιορίζεται στο οδικό δίκτυο του νησιού Λέσβου που έχει και τα περισσότερα προβλήµατα. Η Λήµνος µε το πεδινό στην ουσία έδαφος έχει καλύτερο οδικό δίκτυο, το οποίο υστερεί

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov.

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ10) Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Συνολικό υ: περίπου 70 εκ. Όψη στομίου εισόδου (προς Τίρανα) βόρειου κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΔΟΡΙΞ-ΘΥ2. (Ανοικτή Διαδικασία) ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1744

ΑΔΑ: ΒΕΔΔΟΡΙΞ-ΘΥ2. (Ανοικτή Διαδικασία) ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1744 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 11-3-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1744 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ταχ. Δ/νση:.Ελ. Βενιζέλου 4.. ΕΡΓΟ: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 14ε/1362/93 (ΦΕΚ 223 Β') : "'Εγκριση Ανάλυσης Τιµών Γεωλογικών Εργασιών"

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 14ε/1362/93 (ΦΕΚ 223 Β') : 'Εγκριση Ανάλυσης Τιµών Γεωλογικών Εργασιών Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 14ε/1362/93 (ΦΕΚ 223 Β') : "'Εγκριση Ανάλυσης Τιµών Γεωλογικών Εργασιών" 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ.4 και του άρθρου 10 του Ν.1418/84 περί " ηµοσίων 'Εργων και ρυθµίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΜΜΗ4 Τμήμα AΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ -ΓΟΥΔΗ 25 Σεπτεμβρίου 2014

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΜΜΗ4 Τμήμα AΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ -ΓΟΥΔΗ 25 Σεπτεμβρίου 2014 ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΜΜΗ4 Τμήμα AΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ -ΓΟΥΔΗ 25 Σεπτεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Γενικό Προφίλ Εταιρείας Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Υ.ΠΕ.Κ.Α. Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος ΕΥΠΕ - Τμήμα Α (υπόψη κ. Κουλίδη)

ΠΡΟΣ : Υ.ΠΕ.Κ.Α. Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος ΕΥΠΕ - Τμήμα Α (υπόψη κ. Κουλίδη) Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΑΡΘΡΑ ΝΟΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο 2 παρ. 2 Βεβαίωση από την Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων (Α.Ε.Π.Ε.) Η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΜΟΥ 25 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Φ.Μ.: 094149722.Ο.Υ.: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 8153/01ΑΤ/Β/86/355/05

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΜΟΥ 25 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Φ.Μ.: 094149722.Ο.Υ.: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 8153/01ΑΤ/Β/86/355/05 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικών µελετών κτηµατολογίου, οριστικής µελέτης οδοποιίας, οριστικής µελέτης αποχέτευσης - αποστράγγισης, οριστικής γεωλογικής µελέτης, γεωτεχνικών µελετών - αξιολογήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή Σελίδα 2 από 6 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 3 1.1 Τίτλος του Έργου 3 1.2 Είδος και Μέγεθος του Έργου 3 1.3 Θέση του Έργου 4 1.4 Κατάταξη του Έργου 6 1.5 Κύριος του Έργου 6 1.6 Ομάδα Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Σμύρνης 1Β, Ζωγράφου, Αθήνα 15772, Τηλ: 210 7777089, Fax: 210 7777092 website: www.syngeme.gr email: info@syngeme.gr Αρ. Πρωτ. 250 ΠΡΟΣ Αθήνα, 30/01/2013 Τους αποδέκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET08: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET08: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τους σημαντικούς τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού που είναι προσπελάσιμοι μέσω κάποιου κόμβου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑ: 35.6262-17 ΠΡΟΫΠ.: 200.000,00 ΕΤΟΣ: 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ.

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών είναι πέντε (5) έτη χωρισμένα σε δέκα εξάμηνα. Στα πρώτα 9 εξάμηνα οι φοιτητές του τμήματος καλούνται

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση τοπογραφικής µελέτης, µελέτης κτηµατολογίου, οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, οριστικής µελέτης αποχέτευσης - αποστράγγισης, οριστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΓΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΠΟΥΡΓΚΑΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΑΓΩΓΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΠΟΥΡΓΚΑΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 08.06.2011 ΑΓΩΓΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΠΟΥΡΓΚΑΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΧΑΡΤΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΚΙΡΛΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΣΠΡΟΦΟΣ 1 1. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Β.1.3. Σύνταξη αναλυτικού προγράμματος εργασιών ανά περιφέρεια... 62

Β.1.3. Σύνταξη αναλυτικού προγράμματος εργασιών ανά περιφέρεια... 62 «Μελέτη δεικτών προσπελασιμότητας περιοχών ειδικού ενδιαφέροντος και μέσων μαζικής μεταφοράς στη ζώνη των περιφερειών διέλευσης της Εγνατίας Οδού» (Κωδικός αναφοράς: 3653). 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ... 4 1.1 Γενικά...

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιαιτερότητες σιδηροδρομικών τεχνικών έργων σε σχέση με τα οδικά. Ασφάλεια σιδηροδρομικής υποδομής. Διαλειτουργικότητα σιδηροδρομικής

Ιδιαιτερότητες σιδηροδρομικών τεχνικών έργων σε σχέση με τα οδικά. Ασφάλεια σιδηροδρομικής υποδομής. Διαλειτουργικότητα σιδηροδρομικής ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ Χρίστος Πυργίδης Καθηγητής ΑΠΘ Θεματικές ενότητες εισήγησης Ιδιαιτερότητες σιδηροδρομικών τεχνικών έργων σε σχέση με τα οδικά Ασφάλεια σιδηροδρομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1.Ρογκότης Δημήτριος, Πρόεδρος

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1.Ρογκότης Δημήτριος, Πρόεδρος ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 07/10-06-2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΜΑ: «Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ φακέλου Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικής µελέτης, µελέτης κτηµατολογίου, οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, οριστικής µελέτης αποχέτευσης - αποστράγγισης, οριστικής γεωλογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΟΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: B. Φούρκας, Παρατηρητήριο

Εισηγητής: B. Φούρκας, Παρατηρητήριο Εγνατία Οδός και Χωρική Ανάπτυξη στην Περιφέρεια Ηπείρου 22/10/2014 Ιωάννινα ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Θέμα: «5 χρόνια Εγνατία Οδός: Οι επιδράσεις στην κοινωνία, τιςεπιχειρήσειςκαιτοντουρισμό» Εισηγητής: B.

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση αντικατάστασης οδικού φωτισμού μέσω τρίτων Προσέγγιση του θεσμικού πλαισίου ανάθεσης από ΟΤΑ και Δημόσιους φορείς

Χρηματοδότηση αντικατάστασης οδικού φωτισμού μέσω τρίτων Προσέγγιση του θεσμικού πλαισίου ανάθεσης από ΟΤΑ και Δημόσιους φορείς Χρηματοδότηση αντικατάστασης οδικού φωτισμού μέσω τρίτων Προσέγγιση του θεσμικού πλαισίου ανάθεσης από ΟΤΑ και Δημόσιους φορείς Ιάκωβος Σαρηγιάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός, Γενικός Διευθυντής ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα