Διεπιστηµονικότητα στις µελέτες. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διεπιστηµονικότητα στις µελέτες. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος"

Transcript

1 Διεπιστηµονικότητα στις µελέτες και τα έργα της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος

2 ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Από το 1997 µέχρι το 2009 η Εγνατία Οδός ΑΕ κατασκεύασε τον µεγαλύτερο οδικό άξονα της Βόρειας Ελλάδας 670 χιλιόµετρα Αυτοκινητόδροµου

3 Διευρωπαϊκό - Πανευρωπαϊκο Δίκτυο Οδικών Μεταφορών

4 ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: Ο Αυτοκινητόδροµος

5 ΤΟ ΕΡΓΟ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ 50% της συνολικής έκτασης της Ελλάδας 36% του πληθυσµού της χώρας 30% του συνολικού Ακαθάριστου Εθνικού προϊόντος (ΑΕΠ) 60% της παραγωγής ενέργειας της χώρας 40% των εξαγωγών 34% της απασχόλησης στη χώρα Raw Data Sources: Greek National Statistics Agency, EUROSTAT Data Analysis: Observatory Unit, Egnatia Odos S.A.

6 TO ΕΡΓΟ - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 19 µεγάλες πόλεις 5 λιµάνια 6 αεροδρόµια 10 σηµαντικές βιοµηχανικές περιοχές δεκάδες τουριστικές περιοχές

7 Κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό

8 177 Μεγάλες Γέφυρες µε συνολικό µήκος 40 Χλµ.

9 Περιφέρεια Ονοµασία Γέφυρας Μήκος/µέγιστο άνοιγµα (σε µ.) Υψος (σε µ.) Ηπειρος Αράχθου 1.000/ ΑΜΘ Νέστου 450/40 10 Δυτική Μακεδονία Γρεβενιώτικου 920/ Ηπειρος Κρυσταλλοπηγής 850/55 30 Ηπειρος Μετσοβίτικου 540/ Ηπειρος Βοτονοσίου 490/ Ηπειρος Μεγαλορέµατος 480/45 28 Κεντρική Μακεδονία 177 Μεγάλες Γέφυρες Γ12 (τµ. Πολύµυλος-Λευκόπετρα) 465/ ΑΜΘ Λισσού 450/45 15 Ηπειρος Μεσοβουνίου 260/100 30

10 73 δίδυµες σήραγγες µε συνολικό µήκος Χλµ. DODONI TUNNEL

11 73 δίδυµες σήραγγες Περιφέρεια Ονοµασία Σήραγγας Μήκος (σε χλµ.) Ηπειρος Δωδώνης 3,350 Ηπειρος Δρίσκου 4,590 Ηπειρος T8 2,635 Ηπειρος Κρηµνού 1,080 Ηπειρος Ν. Ανηλίου 2,135 Ηπειρος Μετσόβου 3,550 Θεσσαλία Παναγιάς 2,700 Δυτική Μακεδονία Συρτού 1,500 Δυτική Μακεδονία Κοιλώµατος 1,080 Κεντρική Μακεδονία Σ10 (Καστανιά) 2,240 Κεντρική Μακεδονία Παγγαίου 1,100

12 Εγνατία Οδός και Κάθετοι Άξονες

13 Εγνατία Οδός και Κάθετοι Άξονες Ονοµασία Σύνολο Άξονα Σε κυκλοφορία Υπό Κατασκευή Υπό µελέτη 1. Σιάτιστα Ιεροπηγή Κρυσταλλοπηγή 71,3 51,0 20,3 2. Τµήµα Φλώρινα Νίκη (Κοζάνη Φλώρινα Νίκη, 127 χλµ.) 14,5 14,5 3. Δερβένι Σέρρες Προµαχών 96,0 65,0 31,0 4. Σέρρες Δράµα Καβάλα 120,0 120,0 5. Ξάνθη Εχίνος 55,0 55,0 6. Κοµοτηνή Νυµφαία 23,0 17,0 6,0 7. Αρδάνιο - Ορµένιο 124,0 77,6 46,4 Σύνολο 503,8 210,6 118,2 175,0

14 Συνεχιζόµενο έργο στους κάθετους άξονες

15 Έργα στην περιοχή Θεσσαλονίκης

16 Αναβάθµιση εσωτ. Περιφερειακής Οδού Θεσ. Σύνδεση ΠΑΘΕ µε 6 η προβλήτα Λιµένα Θεσ.

17 ΕΡΓΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Έργα στα νησιά Βορείου & Νοτίου Αιγαίου

18 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Μελέτες Οδικής Ασφάλειας σε όλη την Ελλάδα

19 Δράµα - Καβάλα Επιχ. Πρόγρα.«Μακεδονία Θράκη » INTERREG Ξάνθη Εχίνος - Σύνορα

20 Διαχείριση έργου Project Management " Σχεδιασµός " Εξασφάλιση Χρηµατοδότησης " Διαγωνισµός - Διαχείριση Μελετών " Δηµοπράτηση Έργου " Συστήµατα Παρακολούθησης Έργου " Συντήρηση & Λειτουργία Οδού " Διαχείριση Συµβάσεων " Σύστηµα Διασφάλισης Ποιότητας

21 Διαχείριση έργου Project Management Διευθυνση Συµβάσεων Διεύθυνση Χρηµατοδοτήσεων Νοµική Υπηρεσία ΕΡΓΟ Διεύθυνση Μελετών Διευθύνσεις Εποπτείας Έργων

22 Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης τυπικού έργου οδοποιίας

23 Διαχείριση των µελετών της ΕΟΑΕ

24 Διαχείριση των µελετών της ΕΟΑΕ

25 Διεπιστηµονικότητα στην επισκόπηση των µελετών της ΕΟΑΕ " Κάθε µελέτη επισκοπείται από τη Διεύθυνση Μελετών. " Κατά περίπτωση γίνεται διεπιστηµονικός έλεγχος από τις κατάλληλες ειδικότητες.

26 Ειδικότητες µηχανικών στην επίβλεψη των έργων της ΕΟΑΕ Πολιτικός Μηχανικός Τοπογράφος Μηχανικός Μηχανολόγος Μηχανικός, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Μηχανικός Περιβάλλοντος Μεταλλειολόγος Μηχανικός Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης Μηχανικός Οικονοµίας και Διοίκησης Αρχιτέκτονας Όλες οι ειδικότητες Επίβλεψη κατασκευής γεφυρών, σηράγγων, οδοποιίας. Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις. Επίβλεψη κατασκευής, διαχείριση απαλλοτριώσεων Φωτισµός, εξαερισµός σηράγγων, SCADA, πυροπροστασία, τηλεπικοινωνίες Παρακολούθηση Περιβαλλοντικών Όρων Υπόγεια έργα Χρονικός Προγραµµατισµός Διασφάλιση ποιότητας Κτίρια, αποκατάσταση τοπίου Υγιεινή και ασφάλεια Επιµετρήσεις Έλεγχος Λογαριασµών Έλεγχος Κόστους Παρακολούθηση της χρηµατοδότησης

27 Οι εργαζόµενοι στην Εγνατία Οδός ΑΕ " Τεχνογνωσία " Εµπειρία " Αποτελεσµατικότητα " Υψηλό επιστηµονικό επίπεδο Διεπιστηµονικότητα - Συνεργασία

28 Υπάλληλοι ΠΕ Υπάλληλοι ΠΕ Μηχανικοί 8 ειδικότητες µηχανικών 10 ειδικότητες πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης ΠΕ

29 Υπάλληλοι ΤΕ Υπάλληλοι ΔΕ 7 ειδικότητες τεχνικής εκπαίδευσης ΤΕ 7+ ειδικότητες ΔΕ

30 Διεπιστηµονικότητα και στελέχη της ΕΟΑΕ " Η κάθε επιστηµονική ειδικότητα ασχολείται µε τις λειτουργίες που ορίζει ο νόµος αλλά και το πεδίο γνώσεων της. " Παράλληλα, υπάρχουν αρκετές λειτουργίες στη διαχείριση έργων που µπορούν να υλοποιηθούν από πολλές επιστηµονικές ειδικότητες. " Η συσσωρευµένη εµπειρία των εργαζοµένων µερικές φορές τους επιτρέπει να διαχειρίζονται περισσότερα αντικείµενα από το στενό πεδίο της επιστηµονικής τους ειδικότητας. " Η διεπιστηµονικότητα συµβάλει στη καλύτερη επίλυση όλων θεµάτων που προκύπτουν κατά τη διαχείριση έργων

31 Διαδικασίες ΕΟΑΕ για υψηλής ποιότητας µελέτες και έργα " Οδηγίες Σύνταξης Μελετών Έργων Οδοποιίας (ΟΣΜΕΟ) " Οδηγός Σχεδιασµού Αποκατάστασης Τοπίου (ΟΣΑΤ) " Σύνταξη Πρότυπων Μελετών: - Οχετών και Τοίχων Αντιστήριξης - Λεπτοµερειών Σηράγγων - Λεπτοµερειών Η/Μ Εγκαταστάσεων Σηράγγων - Κτιρίων Κέντρων Εξυπηρέτησης Σηράγγων - Αρχιτεκτονικές Μελέτες Στοµίων Σηράγγων " Δηµιουργία Μητρώου Γεφυρών " Σύστηµα Διασφάλισης Ποιότητας Εκπόνησης Μελετών " Σύστηµα Διασφάλισης Ποιότητας Διαχείρισης Μελετών " Τεχνικές Παρακολούθησης υπόπτων σε µικροµετακινήσειςπεριοχών ή τεχνικών

32 Ανάπτυξη και διαχείριση εφαρµογών λογισµικού " P.I.S. (Project Information System) " Expedition (διαχείριση τεχνικών εγγράφων, κόστος συµβάσεων) " OMEGA Οικονοµική διαχείριση, Ανθρώπινοι πόροι, Πάγια " RMMS (τακτική συντήρηση),v.p.m.s. (Vehicle Permits Management System) " C.E.DB (Cost Estimation DataBase) " RCMS (Road Claims Management System) " Δηµόσιες Σχέσεις PRDB " IT Inventory, Log500, Training DB " ELEXICON, Observatory Contracts " C.E.DB (Cost Estimation DataBase) " ArcGIS/ArcIMS, EDBMS ΑΣΠΡΟΓΕ, BRIDGE " INTRANET Applications " Εξοδολόγια, Διαχείριση Φορητού Εξοπλισµού, Καταγραφή Οδικών Συµβάντων σε Σήραγγες, Τροχαία Ατυχήµατα, Τιµολόγια ΔΕΗ

33 Συνεργασία µε επιστηµονικούς φορείς Κυκλοφοριακό µοντέλο της Εγνατίας Οδού, που τηρείται και ανανεώνεται µέσω της συνεχούς παρακολούθησης των διελεύσεων οχηµάτων. Ηλεκτρονικό σύστηµα διαχείρισης της στοιχειώδους συντήρησης της οδού (RMMS), που ενηµερώνεται συνεχώς κατά την λειτουργία της. Σύστηµα ασύρµατης παρακολούθησης της καλής λειτουργίας των υποδοµών φωτισµού και ηλεκτροδότησης της Εγνατίας Οδού. Αυτοµατοποιηµένο σύστηµα διαχείρισης κυκλοφορίας σηράγγων (ΤMS), µέσω της συνεχούς παρακολούθησης µε κάµερες των σηράγγων µήκους µεγαλύτερου των 500µ. Σύστηµα οπτικής και ενόργανης παρακολούθησης και δοµικής αξιολόγησης γεφυρών και γεωτεχνικών έργων µε µόνιµα δίκτυα αισθητήρων εγκατεστηµένα σε 11 γέφυρες και σε 40 γεωτεχνικά έργα.

34 Αρχαιολογική έρευνα

35 Μέτρα για την προστασία της αρκούδας

36 Παρατηρητήριο ΕΟΑΕ

37 Παρατηρητήριο ΕΟΑΕ Τµήµα Εγνατίας Οδού από Α/Κ Κ1 έως Δερβένι Στρατηγικός Χάρτης Θορύβου Δείκτης Lden

38 Παρατηρητήριο ΕΟΑΕ Χωρικές επιδράσεις Περιφερειακή ανάπτυξη Ξάνθη Κοµοτηνή + 150% Βέροια Κοζάνη + 250%

39 Συνοπτικά... " Η Εγνατία οδός Α.Ε. έχει χρησιµοποιήσει στο µέγιστο της δυνατότητες συγχρηµατοδότησης για την παραγωγή δηµοσίων έργων. " Έχει κατασκευάσει και κατασκευάζει ένα τεράστιο φυσικό αντικείµενο. " Το έργο έχει θετική και µετρήσιµη συµβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη. " Οι δοµές της εταιρείας είναι µια «παράπλευρη ωφέλεια» και µπορούν να χρησιµοποιηθούν από το Ελληνικό κράτος για την παραγωγή άλλων έργων.

40 Σήµερα και αύριο... " Η ΕΟΑΕ µπορεί να συµβάλλει αποφασιστικά στην απορρόφηση κονδυλίων του ΕΣΠΑ και στη συνέχεια του ΣΕΣ µέσω προγραµµατικών συµβάσεων µε Περιφέρειες και Δήµους, καθώς και µέσω Κ.Υ.Α. µε τις οποίες της παρέχεται αρµοδιότητα υλοποίησης των έργων.

41 Έργα ΣΕΣ

42 Τεχνογνωσία και ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ " Η τεχνογνωσία που διαθέτει η ΕΟΑΕ µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον ολοκληρωµένο και ιεραρχηµένο σχεδιασµό και υλοποίηση υποδοµών στη χώρα, ως βασικός φορέας του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.

43 Διεπιστηµονικότητα και ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ " Η διεπιστηµονική προσέγγιση στον έλεγχο των µελετών και στην επίβλεψη των έργων εξασφαλίζει υψηλή ποιότητα και πληρότητα στο τελικά παραγόµενο έργο προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και της οικονοµίας.

44 Ο ρόλος της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ " Να είναι φορέας υλοποίησης υποδοµών. " Να είναι η εποπτεύουσα αρχή για τον παραχωρησιούχο που θα αναλάβει τη λειτουργία, συντήρηση και εκµετάλλευση του αυτοκινητοδρόµου και των κάθετων αξόνων. " Να εξελιχθεί σε αρχή εποπτείας των αυτοκινητοδρόµων της χώρας.

45 Διεπιστηµονικότητα στις µελέτες και τα έργα της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος Ευχαριστώ για την προσοχή σας

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.: Ιστορία και Προοπτικές. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και ιευθύνων Σύμβουλος

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.: Ιστορία και Προοπτικές. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και ιευθύνων Σύμβουλος ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.: Ιστορία και Προοπτικές Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και ιευθύνων Σύμβουλος ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Από το 1997 μέχρι το 2009 η Εγνατία Οδός ΑΕ κατασκεύασε τον μεγαλύτερο οδικό

Διαβάστε περισσότερα

Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ... Τα συστήματα μεταφορών στην Ευρώπη αναπτύσσονταν κατά κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο και η Εταιρία

Το Έργο και η Εταιρία Εγνατία Οδός Ανώνυµη Εταιρία: Μία εκαετία Παραγωγής και ιάχυσης Γνώσης Το Έργο και η Εταιρία Ο σύγχρονος αυτοκινητόδροµος Εγνατία, µήκους 670 χλµ., είναι το µεγαλύτερο από τα µεγάλα έργα της χώρας µας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ "ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε."

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ "ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε." ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5144 IANOYAΡΙΟΣ 2012 Σελ. 1 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Χαιρετισµοί...4. Οµιλίες 3ου Μέρους :... 62. Οµιλίες 2ου Μέρους :... 48. Οµιλίες 4ου Μέρους :...108

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Χαιρετισµοί...4. Οµιλίες 3ου Μέρους :... 62. Οµιλίες 2ου Μέρους :... 48. Οµιλίες 4ου Μέρους :...108 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χαιρετισµοί...4 Οµιλίες 1ου Μέρους :... 22 Οµιλίες 2ου Μέρους :... 48 Οµιλίες 3ου Μέρους :... 62 Οµιλίες 4ου Μέρους :...108 3 Χαιρετισμός του Προέδρου του.σ. της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» κ..α.

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: B. Φούρκας, Παρατηρητήριο

Εισηγητής: B. Φούρκας, Παρατηρητήριο Εγνατία Οδός και Χωρική Ανάπτυξη στην Περιφέρεια Ηπείρου 22/10/2014 Ιωάννινα ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Θέμα: «5 χρόνια Εγνατία Οδός: Οι επιδράσεις στην κοινωνία, τιςεπιχειρήσειςκαιτοντουρισμό» Εισηγητής: B.

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 9 CCI: 2007GR161PO008 Αθήνα, Ιούλιος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εργασίας: Η Εγνατία Οδός στο χωροταξικό σχεδιασμό

Κείμενο Εργασίας: Η Εγνατία Οδός στο χωροταξικό σχεδιασμό www.egnatia.gr Κείμενο Εργασίας: Η Εγνατία Οδός στο χωροταξικό σχεδιασμό observatory.egnatia.gr Σεπτέμβριος 2013 Το κείμενο εργασίας επιχειρεί μια πρώτη εξέταση του ρόλου της Εγνατίας Οδού στο χωροταξικό

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 9 CCI: 2007GR161PO008 Αθήνα, Σεπτέμβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Αυτοκινητόδρομος Εγνατίας Οδού :

«Αυτοκινητόδρομος Εγνατίας Οδού : «Εγνατία Οδός Α.Ε. : ημιουργούμε το αύριο» Τ.Ε.Κ.Μ., Θεσ/νίκη 7 Οκτωβρίου 2013 «Αυτοκινητόδρομος Εγνατίας Οδού : Από την Κατασκευή στη Κωνσταντίνος Κουτσούκος, Πολ. Μηχανικός, MSCE, MA Economics /ντής

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση: Εγνατία Οδός, Ανάπτυξη και Συνδυασµένες Μεταφορές

Εισήγηση: Εγνατία Οδός, Ανάπτυξη και Συνδυασµένες Μεταφορές ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 2005 Καβάλα, 25-27 Νοεµβρίου 2005 4 η Θεµατική Συνεδρία Εισήγηση: Εγνατία Οδός, Ανάπτυξη και Συνδυασµένες Μεταφορές 1. Εισαγωγή ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ο Ευρωπαϊκός σχεδιασµός

Διαβάστε περισσότερα

Internet: http://www.egnatia.gr http://observatory.egnatia.gr. Εγνατία Οδός Α.Ε. 2005 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ

Internet: http://www.egnatia.gr http://observatory.egnatia.gr. Εγνατία Οδός Α.Ε. 2005 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ Η παρούσα Έκθεση βασίζεται στα αποτελέσματα των δεικτών χωρικών επιδράσεων που επεξεργάζεται το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού Α.Ε., καθώς και στα δεδομένα της συνολικής Έκθεσης «Κατάσταση Περιφερειών

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού

Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ, ΖΩΗ ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η προσπάθεια της Εγνατία Οδός Α.Ε. για την ανάπτυξη µηχανισµού παρατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α. Πλέσιας, πολιτικός μηχανικός Γ.Γ.της ΔΕ ΤΕΕ Θράκης επιμελητής της ΜΕ ΓΓΔΕ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα εισήγηση διαμορφώθηκε από Ομάδες

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2 0 0 0-2 0 0 6

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2 0 0 0-2 0 0 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 1. ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 1. ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: Β4Σ7Ι-6ΩΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αθήνα 12 /11/2012 Αριθ. Πρωτ. 7303 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Σ7Ι-6ΩΖ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: Β4Σ7Ι-6ΩΖ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: Β4Σ7Ι-6ΩΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αθήνα 12 /11/2012 Αριθ. Πρωτ. 7303 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ 1) ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Μελετών Εφαρµογών Τηλεµατικής για ιαχείριση της Κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό

Οδηγίες Μελετών Εφαρµογών Τηλεµατικής για ιαχείριση της Κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό Οδηγίες Μελετών Εφαρµογών Τηλεµατικής για ιαχείριση της Κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό Παναγιώτης Παπαϊωάννου Αναπληρωτής Καθηγητής, ΤΟΜΕΣΥ ΕΑΝ, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ Κωνσταντίνος Κουτσούκος Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ LOGISTICS ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ LOGISTICS ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ LOGISTICS ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ( ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ), ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ( ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ) ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Έργα προτεραιότητας ΕΣΠΑ

Έργα προτεραιότητας ΕΣΠΑ Έργα προτεραιότητας ΕΣΠΑ Σε συνεργασία των ελληνικών αρχών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οριστικοποιήθηκε κατάλογος 181 έργων προτεραιότητας (priority projects) συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το Ταµείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ. Νίκη Σιούτα. ηµήτριος Κούτρας ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ. ιευθύντρια Περιβάλλοντος Υγιεινής και Ασφάλειας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ. Νίκη Σιούτα. ηµήτριος Κούτρας ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ. ιευθύντρια Περιβάλλοντος Υγιεινής και Ασφάλειας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Νίκη Σιούτα ιευθύντρια Περιβάλλοντος Υγιεινής και Ασφάλειας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ηµήτριος Κούτρας Πρόεδρος και Γενικός ιευθυντής ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

1.3. Ως Δημόσιες Αρχές (ΔΑ) ορίζονται τα κυβερνητικά όργανα, όλες οι δημόσιες υπηρεσίες και οι εποπτευόμενοι φορείς (άρθρο 1, παρ. 9).

1.3. Ως Δημόσιες Αρχές (ΔΑ) ορίζονται τα κυβερνητικά όργανα, όλες οι δημόσιες υπηρεσίες και οι εποπτευόμενοι φορείς (άρθρο 1, παρ. 9). 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΟΡΙΣΜΟΙ 1.1. Από τις 22.09.2010 ψηφίστηκε και τέθηκε σε ισχύ ο Νόμος 3882/2010 για τη δημιουργία Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ), με τον οποίο ενσωματώνεται στο ελληνικό δίκαιο

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση προκαταρκτικής και οριστικής µελέτης (γεωλογικής, γεωτεχνικής, υδραυλικής και στατικής) των σηράγγων Σ6 και Σ7, µε υπόγεια διάνοιξη, του τµήµατος από Α/Κ Χορτιάτη έως Α/Κ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός 2013. 41,9 χλμ. Αττικής Οδού, 19002 - Παιανία, Τηλ.: 210 6682000, fax: 210 6635578. web: www.aodos.gr, e-mail: aosa@attiki-odos.

Απολογισμός 2013. 41,9 χλμ. Αττικής Οδού, 19002 - Παιανία, Τηλ.: 210 6682000, fax: 210 6635578. web: www.aodos.gr, e-mail: aosa@attiki-odos. Απολογισμός 2013 41,9 χλμ. Αττικής Οδού, 19002 - Παιανία, Τηλ.: 210 6682200, fax: 210 6025060 web: www.aodos.gr, e-mail: aosa@attiki-odos.gr 41,9 χλμ. Αττικής Οδού, 19002 - Παιανία, Τηλ.: 210 6632161,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ MΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ MΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ MΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2012-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ Μάιος 2012 Το παρόν τεύχος, αποτελεί την πρώτη ενότητα του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ Κωδικός αναφοράς 5212 ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Πρόταση. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 Οκτώβριος 2012 Σελίδα 1 από 33 Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός 2012. 41,9 χλμ. Αττικής Οδού, 19002 - Παιανία, Τηλ.: 210 6682000, fax: 210 6635578. web: www.aodos.gr, e-mail: aosa@attiki-odos.

Απολογισμός 2012. 41,9 χλμ. Αττικής Οδού, 19002 - Παιανία, Τηλ.: 210 6682000, fax: 210 6635578. web: www.aodos.gr, e-mail: aosa@attiki-odos. Απολογισμός 2012 41,9 χλμ. Αττικής Οδού, 19002 - Παιανία, Τηλ.: 210 6682200, fax: 210 6025060 web: www.aodos.gr, e-mail: aosa@attiki-odos.gr 41,9 χλμ. Αττικής Οδού, 19002 - Παιανία, Τηλ.: 210 6632161,

Διαβάστε περισσότερα

Internet: http://www.egnatia.gr. http://observatory.egnatia.gr

Internet: http://www.egnatia.gr. http://observatory.egnatia.gr Η παρούσα έκθεση καταγράφει ορισμένα από τα βασικά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά των περιοχών απ όπου διέρχονται ή σχεδιάζεται να διέλθουν οι στρατηγικοί οδικοί άξονες της χώρας, με σκοπό να δώσει μια συνολική

Διαβάστε περισσότερα