Αριθμός Εκθεσης 51/Θ/2009 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΥ. Στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθμός Εκθεσης 51/Θ/2009 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΥ. Στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Περιφερειακό Γραφείο Θεσσαλονίκης Αριθμός Εκθεσης 51/Θ/2009 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΥ Στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - Χαραλαμπίδης Αγάπιος (ΕΕΔΔ) - Λασκαρίδου Γαρυφαλλιά (ΒΕΕΔΔ) - Μαυρογένη Ευαγγελία (ΒΕΕΔΔ) Εγκρίθηκε από την Επιτροπή του άρθρου 4 παρ. 4 του ν.3613/2007 Ο Πρόεδρος Τα μέλη Η Γραμματέας 1

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ Β. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Β1. 1 Ο Αντικείμενο Ελέγχου: Οι διαδικασίες ανάθεσης, εκπόνησης, παραλαβής και έγκρισης της μελέτης «Βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών της επαρχιακής οδού Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης» Β1.1 Νομιμότητα Ανάθεσης Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Πρακτικό επιλογής - Διαδικασία ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης Β1.2 Νομιμότητα Σύμβασης Τεύχος Συμβατικών όρων Β1.3 Νομιμότητα Ισχύος Συμπληρωματικών Συμβάσεων Επέκταση Σύμβασης Ανάθεσης Εκπόνησης της Μελέτης Επανυπογραφή της Επέκτασης Σύμβασης και μετονομασία της σε 1 η Συμπληρωματική Σύμβαση 2 η Συμπληρωματική Σύμβαση Β1.4 Νομιμότητα Τροποποιήσεων Συμβατικού Αντικειμένου μέσω Συγκριτικών Πινάκων 1 ος Συγκριτικός Πίνακας 2 ος Συγκριτικός Πίνακας 3 ος Συγκριτικός Πίνακας 4 ος Συγκριτικός Πίνακας Β1.5 Νομιμότητα α)τήρησης Χρονοδιαγραμμάτων- χορήγηση παράτασης β)τήρησης Διαδικασιών Παραλαβής Μελετών Β.2. 2 Ο Αντικείμενο Ελέγχου: Οι διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης του μελετηθέντος έργου «Βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών της επαρχιακής οδού Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης» Β.2.1 Πληρότητα φακέλου ένταξης του έργου για χρηματοδότηση από το Γ ΚΠΣ Β.2.2 Νομιμότητα της ανάθεσης Β.2.3 Ορισμός Επιβλεπόντων του έργου Β.2.4 Τήρηση του συμβατικού αντικειμένου (διορθώσεις, τροποποιήσεις και σύνταξη μελετών, κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου) Β.2.5 Τήρηση των προθεσμιών του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των εργασιών και την επιβολή ποινικών ρητρών. Β.2.6 Σύνταξη του 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Β.2.7 Νομιμότητα πληρωμών του έργου. Β.2.8. Επί των αναφερομένων στις εισηγήσεις του επιβλέποντος κ. Ι. Σιάννη Β.3. Γενικές Διαπιστώσεις 2

3 Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Γ1. 1 Ο Αντικείμενο Ελέγχου: Οι διαδικασίες ανάθεσης, εκπόνησης, παραλαβής και έγκρισης της μελέτης «Βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών της επαρχιακής οδού Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης» Γ1.1 Νομιμότητα Ανάθεσης Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Πρακτικό επιλογής - Διαδικασία ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης Γ1.2 Νομιμότητα Σύμβασης Τεύχος Συμβατικών όρων Γ1.3 Νομιμότητα Ισχύος Συμπληρωματικών Συμβάσεων Επέκταση Σύμβασης Ανάθεσης Εκπόνησης της Μελέτης Επανυπογραφή της Επέκτασης Σύμβασης και μετονομασία της σε 1 η Συμπληρωματική Σύμβαση 2 η Συμπληρωματική Σύμβαση Γ1.4 Νομιμότητα Τροποποιήσεων Συμβατικού Αντικειμένου μέσω Συγκριτικών Πινάκων 1 ος Συγκριτικός Πίνακας 2 ος Συγκριτικός Πίνακας 3 ος Συγκριτικός Πίνακας 4 ος Συγκριτικός Πίνακας Γ1.5. Νομιμότητα α)τήρησης Χρονοδιαγραμμάτων- χορήγηση παράτασης β)τήρησης Διαδικασιών Παραλαβής Μελετών Γ2. 2 Ο Αντικείμενο Ελέγχου: Οι διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης του μελετηθέντος έργου «Βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών της επαρχιακής οδού Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης» Γ.2.1 Πληρότητα φακέλου ένταξης του έργου για χρηματοδότηση από το Γ ΚΠΣ Γ.2.2 Ορισμός Επιβλεπόντων του έργου Γ.2.3 Τήρηση του συμβατικού αντικειμένου (διορθώσεις, τροποποιήσεις και σύνταξη μελετών, κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου) Γ.2.4 Τήρηση των προθεσμιών του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των εργασιών και την επιβολή ποινικών ρητρών. Γ.2.5 Σύνταξη του 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Γ.2.6 Νομιμότητα πληρωμών του έργου Γ.2.7 Επί των αναφερομένων στις εισηγήσεις του επιβλέποντος κ. Ι. Σιάννη Γ.3. Γενικά Συμπεράσματα Δ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Ε. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ 3

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΡΑΣΗΣ 1. Ενέργειες που προβήκαμε 2. Στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Νομοθεσία για τα Δημόσια Έργα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΠΙΝΑΚΕΣ Πίνακας 1: Πρωτόκολλα Παραλαβής Αφανών Εργασιών Πίνακας 2: Λογαριασμοί Πιστοποιήσεις Πίνακας 3: Ποσότητες Εργασιών που πληρώθηκαν χωρίς να έχουν υπάρχουν ΠΠΑΕ Πίνακας 4: Εισήγηση Προϊσταμένου ΤΣΕΣΥ προς το ΝΣΔΕ (για γνωμοδότηση επί της εγκρίσεως της τροποποίησης της μελέτης) και σχετικό υπόμνημα των μελετητών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 4

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη Ιανουάριος 2009 ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία εντολής ελέγχου: Η με αριθ. πρωτ. Σ.Ε.Ε.Δ.Δ./Φ.2Θ/2/1601/ , εντολή διενέργειας Επιθεώρησης Ελέγχου του Ειδικού Γραμματέα ΣΕΕΔΔ 2. Κλιμάκιο Επιθεώρησης - Ελέγχου: α) Χαραλαμπίδης Αγάπιος, Επιθεωρητής Ελεγκτής Δημόσιας Διοίκησης β) Λασκαρίδου Γαρυφαλλιά, Βοηθός Επιθεωρητής Ελεγκτής Δημόσιας Διοίκησης γ) Μαυρογένη Ευαγγελία, Βοηθός Επιθεωρητής Ελεγκτής Δημόσιας Διοίκησης 3. Αντικείμενο Επιθεώρησης Ελέγχου α) Οι διαδικασίες ανάθεσης, εκπόνησης, παραλαβής και έγκρισης της μελέτης «Βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών της επαρχιακής οδού Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης» β) Οι διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης του μελετηθέντος έργου. γ) Η νομιμότητα των διοικητικών πράξεων και ενεργειών. 4. Ελεγχόμενη Υπηρεσία: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης. 5

6 Β. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Γενικά Ο έλεγχος αφορά: 1. στις διαδικασίες ανάθεσης, εκπόνησης, παραλαβής και έγκρισης της μελέτης «Βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών της επαρχιακής οδού Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης». 2. στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών της επαρχιακής οδού Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης». Ο συγκεκριμένος έλεγχος επικεντρώθηκε στην νομιμότητα των διαδικασιών ανάθεσης και εκπόνησης της μελέτης και ανάθεσης και εκτέλεσης του έργου αντίστοιχα. Β1. 1 Ο Αντικείμενο Ελέγχου: Οι διαδικασίες ανάθεσης, εκπόνησης, παραλαβής και έγκρισης της μελέτης «Βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών της επαρχιακής οδού Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης» Νομοθετικό πλαίσιο ανάθεσης και εκπόνησης μελετών Το θεσμικό πλαίσιο «Περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών» ορίζεται από το Ν. 716/77 και από το Π.Δ. 194/79 «Περί εκτελέσεως των άρθρων 11 και επόμενα του ν. 716/77». Ο Ν. 716/77 καθορίζει τους όρους και τη διαδικασία της ανάθεσης εκπόνησης μελέτης σε ιδιώτες μελετητές και ιδιωτικά γραφεία μελετών για λογαριασμό του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. ή Δημοσίων Επιχειρήσεων και λοιπών Οργανισμών ευρύτερου δημόσιου τομέα. Ο Ν. 716/77 διέπει αποκλειστικά και μόνο τις μελέτες οι οποίες συνδέονται με τεχνικά έργα και οι οποίες, ανάλογα με το αντικείμενό τους, διακρίνονται σε 26 κατηγορίες. Με τον Ν.716/77 επιδιώκεται κυρίως: Α) αφενός μεν, να εξασφαλισθεί με την ευρεία δημοσιότητα, η προσέλκυση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού ενδιαφερομένων για την ανάληψη της μελέτης, ώστε να εξυπηρετηθούν, πληρέστερα τα συμφέροντα του νομικού προσώπου, που αναθέτει τη μελέτη. (άρθρο 2 παρ. 11), Β) αφετέρου δε, να αποκλεισθεί η πρακτική επέκτασης του συμβατικού αντικειμένου, χωρίς κανένα περιορισμό, η οποία οδηγούσε σε καταστρατήγηση της γενικής αρχής ανάθεσης δημοσίων έργων και υπηρεσιών με διαγωνισμό, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 άρθρου 17, επιτρέπεται η σύναψη Συμπληρωματικής Σύμβασης αποκλειστικά και μόνο όταν η δαπάνη αυτής δεν υπερβαίνει το 50% της αρχικά καθορισθείσας συμβατικής αμοιβής. 6

7 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ: α) Φυσικού & β) Μελετητικού Αντικειμένου ΜΕΣΩ: α) Διακήρυξης, β) Αρχικής Σύμβασης γ) Συμπληρωματικών Συμβάσεων και δ) Συγκριτικών Πινάκων ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1. Φυσικό αντικείμενο: α) Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκη (Επαρχιακή οδός), συνολικού μήκους 4,5 χλμ. 2. Μελέτες προς εκπόνηση: α) Συγκοινωνιακών Έργων, προεκτιμώμενης αμοιβής δρχ. β) Τοπογραφίας, προεκτιμώμενης αμοιβής δρχ. γ) Υδραυλικών Έργων, προεκτιμώμενης αμοιβής δρχ. δ) Μηχανολογικά Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρονικά, προεκτιμώμενης αμοιβής δρχ. ε) Περιβαλλοντική, προεκτιμώμενης αμοιβής δρχ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1. Φυσικό αντικείμενο: α) Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκη (Επαρχιακή οδός) β) χαρακτηριστικά τμήματος Κ12-Κ13-Κ15-Κ16-Κ15α, συνολικού μήκους 8,6 χλμ. Παρατηρείται αύξηση του φυσικού αντικειμένου σε σχέση με τη διακήρυξη 2. Μελέτες προς εκπόνηση: α) Συγκοινωνιακών Έργων β) Τοπογραφίας Παρατηρείται τροποποίηση του μελετητικού αντικειμένου σε σχέση με αυτό της διακήρυξης 1 Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1. Φυσικό αντικείμενο: α) Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκη - Κιλκίς (Συμμαχική οδός), από Κ11-Κ14, μήκους 9,4 χλμ. Αποτελεί νέα μελέτη το φυσικό αντικείμενο αυτής διαφέρει από αυτό της Αρχικής Σύμβασης 2. Μελέτες προς εκπόνηση: α) Συγκοινωνιακών Έργων β) Τοπογραφίας γ) Υδραυλικών Έργων, προεκτιμώμενης αμοιβής δρχ. δ) Μηχανολογικά Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρονικά ε) Περιβαλλοντική 2 Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1. Φυσικό αντικείμενο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκη (Επαρχιακή οδός), μήκους 4,5 χλμ. 2. Μελέτες προς εκπόνηση: α) Υδραυλικών Έργων β) Γεωλογική μελέτη Η μελέτη Υδραυλικών Έργων έπρεπε να εκπονηθεί στα πλαίσια της Αρχικής Σύμβασης, δεδομένου ότι αφορά μέρος του φυσικού αντικειμένου αυτής και επιπλέον η διακήρυξη προέβλεπε μελέτη Υδραυλικών έργων. 3 ΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Φυσικό αντικείμενο α) Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκη Κιλκίς (Συμμαχική οδός), από Κ11-Κ14, μήκους 9,4 χλμ. 7

8 2. Μελέτες προς εκπόνηση: α) Υδραυλικών Έργων β) αναπροσαρμογή του λ και έγκριση των οριστικών μελετών της μελέτης Συγκ/κών έργων 4 ΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Φυσικό αντικείμενο α) Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκη (Επαρχιακή οδός), μήκους 4,5 χλμ. 2. Μελέτες προς εκπόνηση: α) μελέτη σύνταξης των τευχών δημοπράτησης, του ΣΑΥ ΦΑΥ β) μελέτη σχεδίου πρασίνου Αποτελεί νέα ανεξάρτητη μελέτη, θα έπρεπε να κινηθεί εξ αρχής η διαδικασία ανάθεσης. Β1.1 ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Πρακτικό επιλογής - Διαδικασία ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης 1. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, στις , στο υπ αρ. 1920/ τεύχος του Ενημερωτικού Δελτίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, δημοσίευσε περίληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Ν. 716/77 άρθρο 11 παρ. 1,2 & 3, και Π.Δ. 194/79 άρθρο 1 παρ.1), προκειμένου να αναθέσει την εκπόνηση της μελέτης «Βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών επαρχιακής οδού Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης», με προεκτιμώμενη αμοιβή δρχ. (χωρίς Φ.Π.Α.). Ως διάστημα υποβολής των αιτήσεων ορίστηκε, αυτό, των είκοσι ημερών από την δημοσίευση της πρόσκλησης στο Ενημερωτικό Δελτίο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ήτοι, έως Στην ως άνω περίληψη, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αναφερόταν μεταξύ άλλων ότι: - Οι κατηγορίες μελετών και οι προεκτιμώμενες αμοιβές ανά κατηγορία είναι οι εξής: Μελέτη κατηγορίας 10 (Συγκοινωνιακά έργα). Προεκτιμώμενη αμοιβή: δρχ. Μελέτη κατηγορίας 16 (μελέτη τοπογραφίας). Προεκτιμώμενη αμοιβή: δρχ. Μελέτη κατηγορίας 13 (μελέτη υδραυλικών έργων). Προεκτιμώμενη αμοιβή: δρχ. Μελέτη κατηγορίας 9 (μελέτη Μηχανολογική- Ηλεκτρολογική - Ηλεκτρονική). Προεκτιμώμενη αμοιβή: δρχ. Περιβαλλοντική Μελέτη (Προέγκριση Χωροθέτησης, Μ.Π.Ε., έγκριση περιβαλλοντικών όρων ). Προεκτιμώμενη αμοιβή: δρχ. - Η ανάθεση της μελέτης θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας επιλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 11 του Ν. 716/77. - Η μελέτη θα εκπονηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 716/77 και των εκτελεστικών του διαταγμάτων και με τις διατάξεις του Ν. 1650/86 «Για την προστασία του Περιβάλλοντος» και της ΚΥΑ 69269/5387/90, όπως αυτές ίσχυαν την περίοδο ανάθεσης της μελέτης. 8

9 - Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναφέρει τον υπεύθυνο και την ακριβή σύνθεση της ομάδας εκπόνησης της μελέτης και θα συνοδεύεται, με ποινή αποκλεισμού, από τα παρακάτω στοιχεία. - Σε περίπτωση Συμπραττόντων Γραφείων Μελετών, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, από τον εκπρόσωπο κάθε Γραφείου χωριστά, για την αποδοχή της σύμπραξης, τον τρόπο κατανομής της αμοιβής και το νόμιμο εκπρόσωπο των Γραφείων απέναντι στον εργοδότη. 2. Η Πενταμελής Επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε με τη με αριθμ. 259/96 απόφαση Νομαρχιακής Επιτροπής Υποδομών, Δικτύων & Περιβάλλοντος ως αρμόδια για τον έλεγχο των τυπικών προσόντων των γραφείων που εξεδήλωσαν ενδιαφέρον και στη συνέχεια για την αξιολόγησή τους (άρθρο 2 Π.Δ. 194/79), με την σύνταξη του από πρακτικού αξιολόγησης, προέβη: α) στον έλεγχο και στην αξιολόγηση των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και β) στην επιλογή του αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης. Η Πενταμελής Επιτροπή, με το ανωτέρω πρακτικό, εισηγήθηκε ομοφώνα την ανάθεση της εκπόνησης της μελέτης στα εξής δύο μελετητικά γραφεία: α) Γεωδαιτική Ο.Ε Τζακόπουλος Αθ. Κόταρης Γ. Γκουβέλης Ελ. και β) Παρωτίδης Ι Κουτούρης Αντ- Κόπτσης Π Παύλου Α και συνεργάτες, κατά ποσοστό 50% αντίστοιχα. Η εκπόνηση της εν λόγω μελέτης θα μπορούσε να ανατεθεί σε ένα μελετητικό γραφείο ή σε συμπράττοντα γραφεία μελετητών (Ν. 716/77 άρθρου 11 παρ. 4) με την προϋπόθεση ότι, στην περίπτωση συμπραττόντων μελετητικών γραφείων, αυτά θα είχαν συμπράξει μεταξύ τους, κατά την υποβολή των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Ν.923/87 άρθρο 4 παρ. 3), όπως ρητά οριζόταν στο άρθρο 5 παράγραφο γ της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ωστόσο, τα μελετητικά γραφεία, στα οποία η Πενταμελής Επιτροπή ανέθεσε από κοινού την εκπόνηση της εν λόγω μελέτης (με ποσοστό αμοιβής 50% για κάθε ένα μελετητικό γραφείο), δεν είχαν εκδηλώσει, πρόθεση σύμπραξης, ούτε κατά την υποβολή των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αλλά ούτε και μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του πρακτικού, προκατα λαμβάνοντας με τον τρόπο αυτό την βούληση των μελετητικών γραφείων. Οι υπεύθυνες δηλώσεις αποδοχής της σύμπραξης, που κατατέθηκαν από αυτά ξεχωριστά, φέρουν ημερομηνία μεταγενέστερη, τόσο της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ήτοι της , όσο και της σύνταξης του πρακτικού από την Πενταμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, ήτοι της : α) ο Ιωάννης Παρωτίδης, εκπρόσωπος της ομάδας μελέτης Παρωτίδης Ι Κουτούρης Αντ - Κόπτσης Π Παύλου Α., κατέθεσε Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 στις , στην οποία δηλώνει ότι: «αποδέχεται την σύμπραξη εξ ίσου (50%) με την ομάδα μελέτης Γεωδαιτική Ο.Ε Τζακόπουλος Αθ Κόταρης Γ Γκουβέλης Ελ.», β) ο Δημήτριος Σιώκατας εκπρόσωπος της ομάδας μελέτης Γεωδαιτική Ο.Ε Τζακόπουλος Αθ Κόταρης Γ Γκουβέλης Ελ., κατέθεσε, επίσης, Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 στις , στην οποία δηλώνει ότι «αποδέχεται την σύμπραξη εξ ίσου (50%) με την ομάδα μελέτης Παρωτίδης Ι Κουτούρης Αντ- 9

10 Κόπτσης Π Παύλου Α.». Σημειώνεται ότι στην ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 δεν αναγράφεται ότι συμπληρώνεται για την Ν.Α. Θεσ/νίκης. Ανακεφαλαιώνοντας, η Πενταμελής Επιτροπή, με το από πρακτικό αξιολόγησης: i. Εισηγήθηκε την ανάθεση της εκπόνησης της μελέτης στα ανωτέρω Μελετητικά Γραφεία, τα οποία δεν είχαν συμπράξει μεταξύ τους κατά την υποβολή των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος. ii. Αποδέχθηκε την κατάθεση των υπεύθυνων δηλώσεων, αποδοχής της σύμπραξης, των προτεινόμενων γραφείων μελετών, σε χρόνο μεταγενέστερο της υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και της σύνταξης του πρακτικού. 3. Η Νομαρχιακή Επιτροπή Υποδομών, Δικτύων & Περιβάλλοντος, με την αριθμ. 74/ απόφασή της, προέβη: α) στην έγκριση του, από , πρακτικού επιλογής της Πενταμελούς Επιτροπής Επιλογής & Αξιολόγησης, αν και δεν είχε συνταχθεί σύμφωνα με τα όσα ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, και β) στην ανάθεση εκπόνησης της εν λόγω μελέτης στα ανωτέρω αναφερόμενα επιλεχθέντα μελετητικά γραφεία, τα οποία, όπως προαναφέρθηκε, αποδέχθηκαν την σύμπραξη μεταξύ τους, μεταγενέστερα της υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και της σύνταξης του πρακτικού. Σύμφωνα με τη με αριθμ. 403/1998 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους: «Αρμόδιο όργανο της Ν.Α. για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της όλης διαδικασίας ανάθεσης της εκπόνησης μελετών, είναι το Νομαρχιακό Συμβούλιο, σύμφωνα με τη συνδυασμένη ερμηνεία των διατάξεων των άρθρων 49 παρ.1 περ.ι και ιβ και 60 παρ.1 περ.δ του ΠΔ 30/1996, σε συνδυασμό με τη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 11 του Ν.716/1977». Το κλιμάκιο ελέγχου του ΣΕΕΔΔ ζήτησε από την Γραμματεία Νομαρχιακού Συμβουλίου Ν.Α, Θεσσαλονίκης, να του γνωρίσει εάν, το Νομαρχιακό Συμβούλιο έχει εκχωρήσει την αρμοδιότητα ανάθεσης εκπόνησης μελετών, στην Νομαρχιακή Επιτροπή και σε θετική περίπτωση, να του αποσταλεί αντίγραφο της σχετικής απόφασης. Ουδεμία απάντηση ελήφθη επί του ανωτέρω ερωτήματος, με συνέπεια η ανωτέρω απόφαση να θεωρείται ως ληφθείσα από αναρμόδιο όργανο. Β1.2 ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 1. Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης συνέταξε Σύμβαση και το συνοδευτικό Τεύχος Συμβατικών Όρων, για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών της επαρχιακής οδού Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης». Στην Σύμβαση μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι: «..1.Η παρούσα σύμβαση συνοδεύεται από το ως άνω εγκεκριμένο «ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της και το οποίο αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» 2. Η εκπόνηση της μελέτης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης και του «ΤΕΥΧΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ» που την συνοδεύει και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.». 10

11 Ωστόσο, η Σύμβαση η οποία υπογράφηκε και το αντίστοιχο συνοδευτικό Τεύχος Συμβατικών Όρων, παρουσιάζουν σημαντικές και ουσιαστικές διαφορές με το περιεχόμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ειδικότερα, τροποποιείται τόσο το φυσικό 1, όσο και το μελετητικό 2 αντικείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μέσω του κειμένου της Σύμβασης και του Τεύχους Συμβατικών Όρων και συγκεκριμένα: α) Αντικείμενο μελέτης: Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ως αντικείμενο μελέτης ορίζεται η βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της επαρχιακής οδού Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Στην Σύμβαση και στο Τεύχος Συμβατικών Όρων το αντικείμενο διαφοροποιείται με την προσθήκη ενός νέου τμήματος το οποίο είναι: Μελέτη βελτίωσης γεωμετρικών χαρακτηριστικών τμήματος Κ12-Κ13- Κ15-Κ16-Κ15α, Διατομής 20μ. Συνεπώς, στο Τεύχος Συμβατικών Όρων τροποποιείται το φυσικό αντικείμενο, δεδομένου ότι επεκτείνεται σε τμήματα τα οποία δεν αναφέροντο στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. β) Προς εκπόνηση μελέτες: Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος περιλαμβάνονται οι μελέτες: α) Συγκοινωνιακών Έργων, προεκτιμώμενης αμοιβής δρχ. β) Τοπογραφίας, προεκτιμώμενης αμοιβής δρχ. γ) Υδραυλικών Έργων, προεκτιμώμενης αμοιβής δρχ. δ) Μηχανολογικά Ηλεκτρολογικά Ηλεκτρονικά, προεκτιμώμενης αμοιβής δρχ. & ε) Περιβαλλοντική, προεκτιμώμενης αμοιβής δρχ. Στη Σύμβαση και στο Τεύχος Συμβατικών Όρων, μελέτες προς εκπόνηση ορίζονται: 1. Προμελέτη οδών και κόμβων 2. Οριστική μελέτη οδών και κόμβων 3. Προμελέτη και Οριστική μελέτη τεχνικών έργων 4. Κτηματολόγιο Συνεπώς, στη Σύμβαση και στο Τεύχος Συμβατικών Όρων δεν περιλαμβάνονται: α) μελέτη υδραυλικών έργων, β) περιβαλλοντική μελέτη και γ) μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών. Ωστόσο, τα μελετητικά πτυχία που απαιτείτο να διαθέτουν οι ενδιαφερόμενοι για να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθορίζοντο από τις μελέτες που αναφέροντο στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, επομένως παράλειψη ή προσθήκη μελετών διαφοροποιούσε τις απαιτήσεις σε μελετητικά πτυχία. Η αρμόδια, για την αξιολόγηση των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, Πενταμελής Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, με βάση τα όσα ορίζονταν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατά συνέπεια, απέκλεισε, από την περαιτέρω διαδικασία (επιλογής και αξιολόγησης), τις αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι οποίες δεν πληρούσαν τις, ως προς τα μελετητικά πτυχία, απαιτήσεις, οι οποίες 1 με τον όρο φυσικό αντικείμενο νοείται το αντικείμενο του έργου 2 με το όρο μελετητικό αντικείμενο νοείται το είδος και το πλήθος των προς εκπόνηση μελετών 11

12 απαιτήσεις είχαν υπολογισθεί με βάση το αντικείμενο των μελετών όπως αυτό οριζόταν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και όχι όπως οριζόταν στη σύμβαση. Οι ανωτέρω, μέσω του κειμένου της Σύμβασης και του Τεύχους Συμβατικών Όρων, τροποποιήσεις της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ως προς το αντικείμενο και το πλήθος των μελετών, είχαν ως συνέπεια: i. Κατάργηση, έμμεση, τριών εκ των πέντε (σύμφωνα με τις οριζόμενες μελέτες) απαιτούμενων πτυχίων, ωστόσο, με βάση τα πέντε αυτά πτυχία αξιολογήθηκε η επάρκεια των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος που υποβλήθηκαν. ii. Ακύρωση μεγάλου μέρους του μελετητικού αντικειμένου, όπως αυτό είχε ορισθεί στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεδομένου ότι δε ζητήθηκε η εκπόνηση τριών από τις πέντε μελέτες, που συμπεριλαμβάνοντο στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. iii. Κατανομή του ποσού των δρχ., που αντιστοιχεί στις τρεις καταργούμενες εν τέλει μελέτες, στις υπόλοιπες μελέτες, δεδομένου ότι η σύμβαση, η οποία υπογράφηκε, περιελάμβανε το σύνολο της προεκτιμώμενης αμοιβής, έτσι όπως αυτό είχε ορισθεί στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ήτοι δρχ., (σύμφωνα με το άρθρο 4 ο «ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ» του Τεύχους Συμβατικών Όρων «Η προεκτιμηθείσα αμοιβή του αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης ορίζεται από την Διακήρυξη στο ποσό των δρχ. Η συμβατική αμοιβή, καθώς και η τελική θα καθοριστούν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 11 του Ν. 716/77»). Η Σύμβαση για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης υπογράφηκε στις μεταξύ των: i) Εύελπι Φιρτινίδη, Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Θεσ/νίκης, ως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του Νομαρχιακού Ταμείου Θεσ/νίκης και ii) Ιωάννη Παρωτίδη, ως εκπροσώπου των συμπραττόντων γραφείων: α) Γεωδαιτική Ο.Ε Τζακόπουλος Αθ Κόταρης Γ Γκουβέλης Ελ (εκπροσωπούμενη από τον Δ. Σιώκατα) και β) Παρωτίδης Ι Κουτούρης Αντ - Κόπτσης Π Παύλου Α. (εκπροσωπούμενη από τον Ι. Παρωτίδη) 2. Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών εξέδωσε την υπ αριθμ. οικ. 07/7866/ απόφασή της, με την οποία όριζε ως επιβλέποντα της ανωτέρω μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 Ν. 716/77, τον υπάλληλο Παπαδόπουλο Παναγιώτη. Β1.3 ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Επέκταση Σύμβασης Ανάθεσης Εκπόνησης της Μελέτης 1. Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, με το υπ αριθμ. 07/30/ έγγραφό της, εισηγήθηκε στη Νομαρχιακή Επιτροπή Ν.Α. Θεσ/νίκης, τη σύνταξη νέας μελέτης, για οδούς της ευρύτερης περιοχής Δήμου Ωραιοκάστρου, συνολικής 12

13 δαπάνης δρχ. Με την ανωτέρω εισήγηση προτάθηκε να επεκταθεί το αντικείμενο της ήδη ανατεθείσας μελέτης, προκειμένου να συμπεριλάβει την σύνταξη της νέας μελέτης. Η προτεινόμενη νέα μελέτη αφορούσε τους δρόμους: Δ1, ο οποίος είναι παράλληλος με την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ (Εξωτερική Περιφερειακή) & Γ3, ο οποίος διασταυρώνεται με κάτω διάβαση με την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Στην εισήγηση αναφέρεται ότι: «Με την κατασκευή της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ αποκόπτεται η περιοχή από την επικοινωνία με το πολεοδομικό συγκρότημα. Όλη η περιοχή που εξυπηρετείται από τους παραπάνω δρόμους Δ1 και Γ3 είναι βιοτεχνικό πάρκο με μεγάλη και βαρεία κυκλοφορία. Η υφιστάμενη σήμερα κατάσταση των δρόμων αυτών από άποψη στοιχείων χάραξης (οριζοντιογραφία μηκοτομή) δεν μπορεί κατά την άποψή μας να εξυπηρετήσει με ασφάλεια την υπάρχουσα κυκλοφορία. Επειδή ο κυκλοφοριακός φόρτος προβλέπεται να αυξηθεί σημαντικά στα προσεχή 5 χρόνια λόγω κατασκευής της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ (κλειστός αυτοκινητόδρομος) και η όλη κυκλοφορία της ευρύτερης περιοχής θα διεξάγεται από τους δρόμους αυτούς, θα πρέπει από τώρα να ανατεθεί η σύνταξη βελτίωσης των Γεωμετρικών χαρακτηριστικών των εν λόγω δρόμων Δ1 και Γ3 συνολικού μήκους περίπου 9,5 χλμ με τις σχετικές μελέτες κτηματολογίου, ΜΠΕ)» Στην ανωτέρω εισήγηση αναφέρεται επίσης ότι η μελέτη, η οποία ανατέθηκε με την από σύμβαση «ήδη βρίσκεται στο τελικό στάδιο της οριστικής μελέτης», γεγονός, το οποίο δεν ανταποκρίνετο στην πραγματικότητα, δεδομένου ότι, η οριστική μελέτη κυκλοφοριακών κόμβων, της από υπογραφείσας Σύμβασης, εγκρίθηκε στις , με την αριθμ. 07/7304 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης. Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης εισηγήθηκε τη σύνταξη της νέας μελέτης, με επέκταση της ήδη ανατεθείσας, ωστόσο: i. η νέα προτεινόμενη μελέτη δεν θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο Συμπληρωματικής Σύμβασης της αρχικής Σύμβασης, δεδομένου ότι το φυσικό αντικείμενο της νέας προτεινόμενης μελέτης (οι δρόμοι Δ1 παράλληλος με την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ, Εξωτερική Περιφερειακή & Γ3, ο οποίος διασταυρώνεται με κάτω διάβαση με την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ) δεν αποτελεί μέρος, του φυσικού αντικειμένου, της από υπογραφείσας Σύμβασης (Ν.716/77 άρθρο 17 παρ. 1), ii. η εκπόνηση της ανωτέρω μελέτης, δεδομένου ότι είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη της ήδη ανατεθείσας μελέτης, θα έπρεπε να ανατεθεί με σύνταξη νέας πρόσκλησης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (Ν.716/77 άρθρο 17 παρ. 1), iii. ο προϋπολογισμός της νέας μελέτης, παρουσιάζει υπέρβαση 140% περίπου, επί της συμβατικής αμοιβής της αρχικά ανατεθείσας Σύμβασης (έτσι όπως αυτή καθορίστηκε στον 1 ο Συγκριτικό Πίνακα), ήτοι, υπερβαίνει το ποσοστό του 50%, που ορίζεται στις κείμενες διατάξεις, ως ανώτατο όριο προϋπολογισμού Συμπληρωματικών Συμβάσεων (Ν.716/77 άρθρο 17 παρ. 1),. 2. Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ν.Α. Θεσσαλονίκης, με την αριθμ. 89/ απόφασή της, αποδέχθηκε την ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και ενέκρινε «..τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης ύψους δρχ. από πιστώσεις του προϋπολογισμού της Ν.Α. 13

14 Θεσσαλονίκης, για την επέκταση της μελέτης με τίτλο «Βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της επαρχιακής οδού Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης», αναδόχων: Α) Παρωτίδης Ι. Κουντούρης Α. Κόπτσης Π. Παύλου Α. Β) ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΗ Ο.Ε Τζακόπουλος Α. Κόταρης Γ. Γκουβέλης Ε., ώστε να συνταχθεί η μελέτη βελτίωσης των Γεωμετρικών χαρακτηριστικών οδών της αυτής περιοχής μήκους περίπου 9,50 χλμ.» Η Νομαρχιακή Επιτροπή Δικτύων Εξυπηρετήσεων Τεχνικών Υποδομών & Ποιότητας Ζωής Ν.Α. Θεσσαλονίκης προέβη στην λήψη της 89/ απόφασης, πέραν των ανωτέρω, και χωρίς να τηρηθεί, η νόμιμη διαδικασία, έτσι όπως ορίζεται στις κείμενες διατάξεις και συγκεκριμένα: i. χωρίς να γνωμοδοτήσει, για τη σύναψη Επέκτασης Σύμβασης, το αρμόδιο όργανο, ήτοι το Νομαρχιακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων (Ν.716/77 άρθρα 2 παρ. 14 & 17 παρ. 1), ii. χωρίς να συνταχθεί Συγκριτικός Πίνακας, στον οποίο να αποτυπώνεται το ακριβές περιεχόμενο της εκτελεσθείσας νέας μελέτης, καθώς και τα χρηματικά κονδύλια αυτής (Ν.716/77 άρθρα 17 και 18 παρ. 2 και Π.Δ. 194/79 άρθρο 9 παρ. 1, 2 & 5). 3. Για την ανάθεση εκπόνησης της νέας μελέτης, η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, προέβη στη σύνταξη και υπογραφή: α) στις , κειμένου, το οποίο ορίζεται ως Επέκταση Σύμβασης, μη δόκιμος όρος για το χαρακτηρισμό σύμβασης, η οποία έπεται αρχικής, δεδομένου ότι στην περί εκπονήσεως μελετών, νομοθεσία, οι μεταγενέστερες των αρχικών, συμβάσεις ορίζονται ως «Συμπληρωματικές Συμβάσεις». β)στις , του συνοδευτικού της ανωτέρω Σύμβασης, Τεύχους Συμβατικών Όρων: Στο Τεύχος Συμβατικών Όρων: Στο άρθρο 2 «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ», δεν προσδιορίζεται το αντικείμενο της μελέτης, δηλαδή οι οδοί στις οποίες αφορά, παρά μόνο τα στάδια αυτής ως εξής: Α) Β) Γ) Δ) Ε) ΣΤ) Ζ) 1. Προμελέτη Οδοποιίας 2. Οριστική μελέτη Οδοποιίας Πλήρεις μελέτες κυκλοφοριακών κόμβων (κλ:1500) Σύνταξη κτηματολογίου για τις απαλλοτριώσεις Μελέτες τεχνικών έργων (για ανοίγματα μεγαλύτερα των 6 μ. που θα περιλαμβάνει τα εξής στάδια: 1. Προκαταρκτική επεξεργασία, η οποία θα υποβληθεί μαζί με την οριστική μελέτη χάραξης της οδού 2. Προμελέτη 3. Οριστική μελέτη 1. Μελέτη προέγκρισης Χωροθέτησης 2. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Οριστική υδραυλική μελέτη (ύστερα από ειδική γραπτή εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας) των παράλληλων και εγκάρσιων έργων αποχέτευσης και αποστράγγισης Οριστική μελέτη σήμανσης και ασφάλισης (ύστερα από ειδική 14

15 Η) εντολή της Υπηρεσίας Γεωλογικές και Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες (ύστερα από εντολή της Υπηρεσίας) Στο άρθρο 4, αναφέρεται ότι «Η προεκτιμηθείσα αμοιβή του αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης ορίζεται από τη Διακήρυξη στο ποσό των δρχ. και δρχ. για την περιβαλλοντική μελέτη», ωστόσο, διακήρυξη δεν υφίστατο, και επιπλέον δεν απαιτείτο, στο πλαίσιο ανάθεσης εκπόνησης μελέτης μέσω Συμπληρωματικής Σύμβασης. H Επέκταση Σύμβασης υπεγράφη στις από τους: i) Ελευθέριο Τζιόλα, Βοηθό Νομάρχη Ν.Α. Θεσ/νίκης, ως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της Νομαρχίας Θεσ/νίκης και ii) Ιωάννη Παρωτίδη - Γεωδαιτική Ο.Ε, ως αναδόχου (δεν ορίζεται ως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος των συμπραττόντων γραφείων αλλά ως ανάδοχος) ενώ, Η από Αρχική Σύμβαση, για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης, υπογράφηκε στις μεταξύ των: i) Εύελπι Φιρτινίδη Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Θεσ/νίκης, ως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του Νομαρχιακού Ταμείου Θεσ/νίκης και ii) Ιωάννη Παρωτίδη, ως εκπροσώπου των συμπραττόντων γραφείων: α) Γεωδαιτική Ο.Ε Τζακόπουλος Αθ Κόταρης Γ Γκουβέλης Ελ (εκπροσωπούμενο από Δ. Σιώκατα) και β) Παρωτίδης Ι Κουτούρης Αντ- Κόπτσης Π Παύλου Α. (εκπροσωπούμενο από Ι. Παρωτίδη) Από τις δύο ανωτέρω Συμβάσεις προκύπτει ότι ο ανάδοχος, της Επέκτασης Σύμβασης α) δεν υπέγραψε ως νόμιμος εκπρόσωπος των συμπραττόντων γραφείων που υπέγραψαν τη αρχική Σύμβαση, αλλά ως αποκλειστικός ανάδοχος, β) διέφερε από αυτόν (τον ανάδοχο) της αρχικής Σύμβασης. Επανυπογραφή της Επέκτασης Σύμβασης και μετονομασία της σε 1 η Συμπληρωματική Σύμβαση Τα ανωτέρω αρμόδια όργανα της Ν.Α. Θεσ/νίκης, ήτοι, ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης, η Νομαρχιακή Επιτροπή, η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, & το Νομαρχιακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, ένα χρόνο μετά την υπογραφή της Επέκτασης Σύμβασης, εξακολουθώντας να θεωρούν, ως δεδομένο, ότι το αντικείμενο της νέας Σύμβασης (Επέκτασης Σύμβασης) συνδέεται αναπόσπαστα με αυτό της Αρχικής Σύμβασης (κάτι το οποίο δεν ίσχυε), προέβησαν στην έκδοση νέων γνωμοδοτήσεων και στην λήψη νέων αποφάσεων, με τις οποίες επεδίωξαν τη διόρθωση (κατά την άποψή τους) μέρους των σφαλμάτων και των παραλείψεων, της από υπογραφείσας Επέκτασης Σύμβασης, οι οποίες ήταν: 1. η υπέρβαση του προϋπολογισμού της Συμπληρωματικής Σύμβασης, ο οποίος ξεπερνούσε το ανώτατο όριο το οποίο θέτουν οι κείμενες διατάξεις (Ν.716/77 άρθρο 17 παρ. 1), 15

16 2. η μη εφαρμογή των διατάξεων περί παρέκκλισης του άρθρου 11 παρ. 2 Ν.Δ. 2386/1953, που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 26 παρ. 2 Ν.716/77, βάσει των οποίων, η υπέρβαση των ορίων των κείμενων διατάξεων, επιτρέπεται, αποκλειστικά και μόνο, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, 3. η μη σύνταξη και έγκριση Συγκριτικού Πίνακα, στον οποίο θα αναφέροντο με ρητό τρόπο οι νέες μελέτες, και ο οποίος αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υπογραφή Συμπληρωματικής Σύμβασης (Ν.716/77 άρθρο 18 παρ. 2 και Π.Δ. 194/79 άρθρο 9 παρ. 1, 2 & 5). Μετά την έκδοση των νέων γνωμοδοτήσεων και τη λήψη νέων αποφάσεων, η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, υπέγραψε, στις , κείμενο ίδιου περιεχομένου με αυτό της Επέκτασης Σύμβασης, ονομάζοντας το πλέον ως 1 η Συμπληρωματική Σύμβαση, χωρίς να προσυπογράψει, αντίστοιχα και το Τεύχος Συμβατικών Όρων, το οποίο φέρεται υπογεγραμμένο την Η ως άνω 1 η Συμπληρωματική Σύμβαση, υπεγράφη, χωρίς την προηγούμενη ανάκληση της απόφασης, και εν γένει των διοικητικών πράξεων που αφορούσαν την προηγηθείσα Επέκταση Σύμβασης (89/ απόφαση Ν.Ε.) και του αντίστοιχου Τεύχους Συμβατικών Όρων. Επιπλέον, πρέπει να επισημανθεί ότι η μελέτη, η οποία ανατέθηκε με την από Επέκταση Σύμβασης, θα έπρεπε (τυπικά) να είχε ολοκληρωθεί, μέχρι τον χρόνο έκδοσης όλων των νεότερων αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων και την υπογραφή της Σύμβασης, δεδομένου ότι, σύμφωνα, με το συνημμένο στην Επέκταση Σύμβασης, χρονοδιάγραμμα, ως διάστημα εκπόνησης της μελέτης οριζόταν αυτό των οκτώ μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης, ενώ, στο άρθρο 5 του Τεύχους Συμβατικών Όρων αναφέρεται ότι «Τα στάδια μελέτης και οι προθεσμίες εκπόνησης, παράδοσης, ελέγχου και έγκρισής τους αναφέρονται στο συνημμένο χρονοδιάγραμμα». Συνεπώς, η 1 η Συμπληρωματική Σύμβαση υπεγράφη εκτός του χρόνου ισχύος της αρχικής σύμβασης. Για την 1 η Συμπληρωματική Σύμβαση, εκδόθηκαν οι ακόλουθες πράξεις: 4. Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Θεσ/νίκης, με το από έγγραφό της εισηγήθηκε: α) την εφαρμογή των διατάξεων περί παρεκκλίσεων που θέτουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο 11 παρ. 2 του Ν.Δ 2386/53, όπως τροποποιήθηκε και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ.2 του άρθρου 26 του Ν.716/77), β) τη σύναψη της 1 ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.) ύψους δρχ. (χωρίς Φ.Π.Α), με την επέκταση της από υπογραφείσας σύμβασης, γ) την έγκριση του 1 ου Συγκριτικού Πίνακα (Σ.Π.): i) ο οποίος συντάχθηκε, προκειμένου, να αποτυπωθεί η τελικώς καθορισθείσα αμοιβή και να καταγραφούν τόσο το είδος των νέων εργασιών, οι οποίες επρόκειτο να εκτελεσθούν βάσει της 1 ης Σ.Σ., όσο και ο προϋπολογισμός αυτών, 16

17 ii) στον οποίο Σ.Π., ωστόσο, τόσο η τελικά καθορισθείσα αμοιβή, όσο και ο προϋπολογισμός της 1 ης Σ.Σ. υπερβαίνουν τα όρια του 40% και του 50%, αντίστοιχα, επί της συμβατικής αμοιβής, που τίθενται στη νομοθεσία (Ν.716/77 άρθρα 11 παρ. 7 & 17 παρ. 1). 5. Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, με τη με αριθ. 275/ Πράξη του, γνωμοδότησε θετικά, επί της ανωτέρω εισήγησης, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 6. Η Νομαρχιακή Επιτροπή, με βάση τις ανωτέρω εισήγηση και γνωμοδότηση, με τη με αριθμ. 284/ απόφασή της, ενέκρινε: α) τη σύναψη Συμπληρωματικής Σύμβασης, της μελέτης «βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών της επαρχιακής οδού Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης», ύψους δρχ. και β) τον 1 ο Συγκριτικό Πίνακα, συνολικής δαπάνης δρχ., δηλαδή με συνολική υπέρβαση δρχ. σε σχέση με τη συμβατική, η οποία οριζόταν στο ποσό των δρχ. (με ΦΠΑ), Οι ανωτέρω εισήγηση, πράξη και απόφαση εκδόθηκαν, χωρίς προηγουμένως να εκδοθεί απόφαση Νομάρχη για έγκριση της εν λόγω παρέκκλισης, όπως ρητά προβλέπεται στο άρθρο 11, παρ. 2, Ν.Δ. 2386/1953, όπως τροποποιήθηκε και διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 26, παρ. 2, Ν. 716/77. Επιπλέον, η με αριθμ. 284/ απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής λήφθηκε, χωρίς: α) να καταργηθεί η αριθμ. 89/ όμοιά της και β) την υπογραφή του 1 ου Συγκριτικού Πίνακα από τoν Επιβλέποντα της μελέτης, ο οποίος είχε ορισθεί με τη με αριθμ. οικ.07/7866/ απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα: ΣΕΣΜΕ. 7. Ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης, με τη με αριθμ. οικ. 07/4874/ απόφασή του, αποφάσισε την σύναψη 1 ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, κατ εφαρμογή των διατάξεων στις οποίες ορίζεται η δυνατότητα παρεκκλίσεων (άρθρο 11 παρ. 2 Ν.Δ. 2386/1953, που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 26 παρ. 2 Ν.716/77, όπως ισχύει μετά το Π.Δ. 39/1983), χωρίς ωστόσο, οι αποφασισθείσες παρεκκλίσεις να συμφωνούν με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις. Η εφαρμογή των συγκεκριμένων περί παρεκκλίσεων διατάξεων, επιτρέπεται για την εκπόνηση μελετών ειδικής κατηγορίας, κατά το αρχικό στάδιο της ανάθεσης (διακήρυξη) της μελέτης όπου: i) ορίζεται και αιτιολογείται τόσο η ιδιάζουσα φύση της προς εκπόνηση μελέτης, όσο και η αναγκαιότητα εφαρμογής της παρέκκλισης και επιπλέον, ii) ορίζονται οι ειδικότεροι κανόνες και το κανονιστικό καθεστώς το οποίο θα διέπει την εν λόγω μελέτη και βάση των οποίων θα διενεργηθεί η ανάθεση της. Από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι η εφαρμογή των συγκεκριμένων διατάξεων περί παρεκκλίσεων δηλαδή η ειδική φύση της μελέτης, οι ειδικότεροι κανόνες για την ανάθεση της, καθώς και η απόφαση του Νομάρχη (περί εφαρμογής των διατάξεων περί παρέκλισης), θα έπρεπε να αναφέρονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία 17

18 (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος), ρητά ορίστηκε το νομικό καθεστώς ανάθεσης και εκπόνησης της Αρχικής Σύμβασης.. Συνεπώς η απόφαση του Νομάρχη περί εφαρμογής των συγκεκριμένων διατάξεων περί παρέκκλισης, στο πλαίσιο σύναψης της 1 ης Συμπληρωματικής Σύμβασης συνεπάγεται, αυθαίρετη καταστρατήγηση των ορίων, που θέτουν οι επίμαχες διατάξεις δεδομένου ότι προβαίνουν στην τροποποίηση τόσο των όρων πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όσο και του θεσμικού καθεστώτος ανάθεσης της μελέτης, που ορίζεται σε αυτήν (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος). 8. Η 1 η Συμπληρωματική Σύμβαση υπεγράφη στις από τους: i) Εύελπι Φιρτινίδη, Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Θεσ/νίκης, ως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του Νομαρχιακού Ταμείου Θεσ/νίκης και ii) Δημήτριο Σιώκατα, ως εκπροσώπου των: α) Γ. Χατζησάββας Δ. Σιώκατας & ΣΙΑ Ε.Ε, γραφείο μελετητών β) Παρωτίδης Ι., μελετητή. Σημειώνεται ότι, στην ως ανωτέρω 1 η Συμπληρωματική Σύμβαση, μνημονεύεται η από υπογραφείσα Επέκταση Σύμβασης, της μελέτης: «Βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών οδών Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, η οποία, όπως αναφέρεται, «συνήφθη χωρίς να τηρηθούν οι νόμιμες διαδικασίες». Πρέπει να επισημανθεί ότι, οι ανάδοχοι όλων των συμβάσεων διαφέρουν μεταξύ τους, δεδομένου ότι: την από αρχική Σύμβαση υπογράφει ο: Ιωάννης Παρωτίδης εκπρόσωπος των Συμπραττόντων Μελετητικών Γραφείων: α)γεωδαιτική Ο.Ε. Τζακόπουλος Αθ. Κόταρης Γ. Γκουβέλης Ελ. & β)παρωτίδης Ι. Κουτσούρης Αντ. Κόπτσης Π. Παύλου Αθ., ως ανάδοχος της από υπογραφείσας Επέκτασης Σύμβασης υπογράφει ο Ιωάννης Παρωτίδης, Πολιτικός Μηχανικός Γεωδαιτική Ο.Ε. (μελετητικό γραφείο), την από υπογραφείσα 1 η Συμπληρωματική Σύμβαση υπογράφει ο: Δημήτριος Σιώκατας εκπρόσωπος των α)γ. Χατζησάββας Δ. Σιώκατας & ΣΙΑ Ε.Ε. γραφείο μελετών β)ιωάννης Παρωτίδης, Πολιτικός Μηχανικός, μελετητής. 9. Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, στις , εξέδωσε την υπ αριθμ. οικ. 07/5850/ απόφασή της, με την οποία προβαίνει στην αλλαγή του επιβλέποντα της μελέτης, «Βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της επαρχιακής οδού Ωραιοκάστρου Θεσ/νίκης», ορίζοντας ως επιβλέπουσα, την υπάλληλο Σοφία Λεώνη (κατ εφαρμογή του άρθρου 15, Ν.716/77). Με την ανωτέρω, καταργείται η με αριθ. Οικ.07/7866/ προγενέστερη απόφασή της, με την οποία επιβλέπων της μελέτης είχε ορισθεί ο Π. Παπαδόπουλος. 18

19 Με το με αρ. πρωτ. 8444/10375/ έγγραφο, που απευθύνεται στη Γεν Δ/νση Διοίκησης & Δημοσιονομικών Ελέγχων, η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομού Θεσσαλονίκης αμφισβητεί την νομιμότητα σύναψης της 1 ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και συγκεκριμένα αναφέρει: 1. «Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν. 716/77 προβλέπει επέκταση εντός του αρχικού αντικειμένου της σύμβασης και η κατά παρέκκλιση σύνταξη 1 ου Σ.Π.. και η 1 η Συμπληρωματική Σύμβαση δεν είναι σύννομη διότι.. η μελέτη είναι διαφορετική. 2. Η υπογραφείσα επέκταση αρχικής σύμβασης αφορά νέο αντικείμενο μελέτης.. και κατ ουσία αποτελεί απ ευθείας ανάθεση δίχως να τηρηθούν οι διαδικασίες του άρθρου 11 του Ν. 716/ Στο άρθρο 2 του τεύχους συμβατικών όρων της αρχικής σύμβασης το περιεχόμενο της μελέτης ορίζεται από τη βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης και τμήματος των κόμβων και όχι των οδών (Δ1, Γ3) της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Ωραιοκάστρου και 4. Εφόσον εγκρίθηκε η οριστική μελέτη των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της επαρχιακής οδού Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης (αμοιβή της εγκεκριμένης οριστικής μελέτης του 1 ου Σ.Π.) έχουμε την άποψη ότι δεν ισχύει η διάταξη του άρθρου 26 παρ. 2 περί παρεκκλίσεων του Ν. 716/77». Η Γενική Δ/νση Δ/σης & Δημοσιονομικών Ελέγχων στο αριθμ. 2/52394/0026/ έγγραφό της, σε απάντηση του ανωτέρου εγγράφου, αναφέρει: «Με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 716/77, η οποία προσετέθη με το άρθρο 37 του Ν. 849/79 και διατήρησε σε ισχύ την παρ. 2 του αρθ. 11 του Ν.Δ. 2386/53, ορίζεται ότι επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση της σύνταξης μελέτης σε μελετητικό γραφείο, με παρέκκλιση από τη συνήθη διαδικασία που προβλέπεται από διάταξη της παρ.7 του άρθρου 11 του Ν. 716/77, μόνο στην περίπτωση που η μελέτη αφορά ειδικό έργο ή ειδική κατηγορία έργων, τα οποία όταν εκτελούνται σε Νομαρχιακό επίπεδο πρέπει να αιτιολογούνται με απόφαση του οικείου Νομάρχη, μετά από γνώμη του αρμοδίου Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων. Η απόφαση αυτή πρέπει να περιέχει σύμφωνα με τη νομολογία του Ε.Σ. (Πρ. 455/83) σαφή συγκεκριμένη και ειδική αιτιολογία, με την έννοια ότι είναι απαραίτητο να τεκμηριώνεται τεχνικά ώστε να είναι πάντα δυνατή η διαπίστωση των λόγων που συντρέχουν κατά περίπτωση, και οι οποίοι επιβάλλουν την προσφυγή στην εξαιρετική αυτή διαδικασία.. Από τα στοιχεία του φακέλου, προκύπτει ότι υπήρξαν εσφαλμένες διαδικασίες που ακολουθήθηκαν προφανώς από σύγχυση των διατάξεων που έπρεπε να εφαρμόσουν οι εμπλεκόμενες Υπηρεσίες Η ανάγκη για την εκτέλεση προφανώς των ανωτέρω συμπληρωματικών εργασιών που θεωρήθηκε ότι συνδέονται άμεσα με το αντικείμενο της πρώτης σύμβασης, οδήγησε στην σύναψη της από νέας Σ.Σ. μεταξύ των ιδίων συμβαλλομένων, όπως άλλωστε προβλεπόταν και από τους όρους της αρχικής σύμβασης (άρθρ. 7), χωρίς όμως να επισυνάπτονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αποφάσεις της ΝΕ, της δτυ, ο χάρτης του συγκεκριμένου οδικού δικτύου κ.λ.π. από τα οποία να προκύπτουν με σαφήνεια εάν πράγματι οι συγκεκριμένες νέες πρόσθετες εργασίες βρίσκονται εντός του αρχικού 19

20 αντικειμένου, με την έννοια που δόθηκε παραπάνω και εάν ακολουθήθηκαν από τα εμπλεκόμενα όργανα οι νόμιμα προβλεπόμενες διαδικασίες. Κατόπιν των ανωτέρω, κρίνεται ότι η συγκεκριμένη δαπάνη μπορεί να εκκαθαρισθεί από την Υπηρεσία σας, υπό την προϋπόθεση ότι θα επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από τα οποία θα τεκμαίρεται ότι πληρούνται εν γένει οι προϋποθέσεις του αρ. 17 του Ν. 716/77, όπως έχει ερμηνευτεί από τη νομολογία, για τη σύναψη Σ.Σ. αλλά και σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις.». 2 η Συμπληρωματική Σύμβαση 10. Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, με το, από , έγγραφό της προς το Νομαρχιακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, εισηγήθηκε: α) την έγκριση σύναψης της 2 ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, ύψους δρχ (χωρίς Φ.Π.Α.), για την εκπόνηση: i. εδαφοτεχνικής μελέτης και ii. μελέτης απορροής ομβρίων για την κύρια αρτηρία της οδού Ωραιοκάστρου, μήκους περίπου 4,5 χλμ., δηλαδή, το φυσικό αντικείμενο της 2 ης Συμπληρωματικής Σύμβασης αποτελεί μέρος του φυσικού αντικειμένου της Αρχικής Σύμβασης. Επισημαίνεται ότι, η μελέτη απορροής ομβρίων αποτελούσε μία εκ των, προς εκπόνηση, μελετών της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ωστόσο δεν συμπεριλήφθηκε στο μελετητικό αντικείμενο της Αρχικής Σύμβασης, το οποίο είχε ορισθεί στο αντίστοιχο συνοδευτικό Τεύχος Συμβατικών Όρων. β) την έγκριση του, αντίστοιχου, 2 ου Συγκριτικού Πίνακα ύψους δρχ (χωρίς Φ.Π.Α.). Αναφορικά με την αιτιολογία για την ανάγκη σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης, η ανωτέρω εισήγηση ανέφερε τα εξής: «Το έργο Βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της επαρχιακής οδού Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης», εντάχθηκε στο 3 ο ΚΠΣ και προκειμένου να συνταχθεί το τεχνικό δελτίο απαιτούνται να εκπονηθούν πρόσθετες μελέτες και συγκεκριμένα εδαφοτεχνική μελέτη και μελέτη απορροής όμβριων» 11. Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, με την 625/ πράξη του, γνωμοδότησε θετικά επί της ανωτέρω εισήγησης. 12. Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, με το από , έγγραφό της προς την Νομαρχιακή Επιτροπή εισηγήθηκε τα εξής : α)την έγκριση σύναψης της 2 ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ύψους δρχ. (χωρίς Φ.Π.Α), για την εκπόνηση: i.εδαφοτεχνικής μελέτης και ii.μελέτης απορροής ομβρίων, β)την έγκριση του αντίστοιχου 2 ου Συγκριτικού Πίνακα ύψους δρχ (χωρίς Φ.Π.Α.). 20

21 Σημειώνεται ότι, στο διαβιβαστικό έγγραφο της ανωτέρω εισήγησης (07/8976/ ) αναφέρεται ότι: «επειδή ο ανάδοχος δεν διαθέτει τα κατά νόμο προσόντα για τη σύνταξη της εδαφοτεχνικής μελέτης θα συμπράξει με την μελετητική εταιρεία ΓΕΩΣΤΑΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.716/77 άρθρο 16 παράγραφος 2». 13. Η Νομαρχιακή Επιτροπή Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, με την υπ αριθμ. 746/ απόφασή της, ενέκρινε τη σύναψη 2 ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης «βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών της επαρχιακής οδού Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης», ύψους δρχ (23.771,09 ) πλέον ΦΠΑ, με τους αναδόχους «Γ. Χατζησάββας Δ. Σιώκατας & ΣΙΑ Ε.Ε Ι. Παρωτίδης» και με τους ίδιους όρους της αρχικής εργολαβίας. Ωστόσο: α) στην ανωτέρω απόφαση: i) οι ανάδοχοι, που ορίζονται δεν διαθέτουν πτυχίο εκπόνησης εδαφοτεχνικών μελετών, γεγονός το οποίο επισημαίνεται στο από έγγραφο, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, και επιπλέον ii) δεν συμπεριλαμβάνεται, μεταξύ των αναδόχων, η μελετητική εταιρεία ΓΕΩΣΤΑΤΙΚΗ Ε.Π.Ε., η οποία διαθέτει το ανάλογο πτυχίο και η οποία υποδεικνύεται στο ανωτέρω έγγραφο, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, β) ο ανάδοχος που ορίζεται, δεν συμπίπτει με αυτόν της αρχικής Σύμβασης, στην οποία ως ανάδοχοι φέρονται τα Συμπράττοντα Μελετητικά Γραφεία: α) Γεωδαιτική Ο.Ε. Τζακόπουλος Αθ. Κόταρης Γ. Γκουβέλης Ελ. & β) Παρωτίδης Ι. Κουτσούρης Αντ. Κόπτσης Π. Παύλου Αθ., γ) ο συνολικός προϋπολογισμός 1 ης και 2 ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, παρουσιάζει υπέρβαση 160%, περίπου, επί της καθορισθείσας, συμβατικής αμοιβής, κατά παράβαση των ισχυουσών διατάξεων. Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω εισηγήσεις, πράξη και απόφαση εκδόθηκαν χωρίς την υπογραφή του 2 ου Συγκριτικού Πίνακα από την επιβλέπουσα της μελέτης Σοφία Λεώνη, η οποία είχε ορισθεί με τη με αριθμ. οικ.07/5850/ απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα: ΣΕΣΜΕ. 14. Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, στις , προέβη στην υπογραφή της 2 ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, προεκτιμηθείσης αμοιβής δρχ (23.771,09 ), μεταξύ των: i) Ιωάννη Λεμπετλή, βοηθού Νομάρχη της Ν.Α. Θεσ/νίκης, ως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του Νομαρχιακού Ταμείου Θεσ/νίκης και ii) Δημητρίου Σιώκατα, ως εκπροσώπου των: α) Γ. Χατζησάββας Δ. Σιώκατας & ΣΙΑ Ε.Ε, γραφείο μελετητών β) Α. Παύλου & Συνεργάτες Ετερόρρυθμη Τεχνική Εταιρεία μελετών, γραφείου μελετών και γ) Γεωστατική Ε.Π.Ε., γραφείου μελετών Επισημαίνεται ότι: i) η μελετητική εταιρεία ΓΕΩΣΤΑΤΙΚΗ Ε.Π.Ε, η οποία διαθέτει ανάλογο πτυχίο για την εκπόνηση της εδαφοτεχνικής μελέτης και η οποία υποδεικνύετο στο, από , έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, φέρεται, ως ένας εκ των ανάδοχων, για την εκπόνηση της 2 ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, δεδομένου ότι προσυπογράφει αυτήν 21

22 παρά το γεγονός ότι δεν συμπεριλαμβανόταν, μεταξύ των αναδόχων, στην 746/ απόφασή της Νομαρχιακής Επιτροπής, Ανακεφαλαιώνοντας, ως προς την σύναψη της 2 ης Σύμβασης, πρέπει να επισημανθούν τα εξής: Συμπληρωματικής η μελέτη ομβρίων, που περιλαμβάνεται στην 2 η Συμπληρωματική Σύμβαση, προβλεπόταν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ωστόσο, δεν συμπεριλήφθηκε στο μελετητικό αντικείμενο της Αρχικής Σύμβασης, το οποίο είχε ορισθεί στο αντίστοιχο Τεύχος Συμβατικών Όρων, ο συνολικός προϋπολογισμός, που προκύπτει από την 1 η και την 2 η Συμπληρωματική Σύμβαση, παρουσιάζει υπέρβαση κατά 160%, περίπου, επί της καθορισθείσας, συμβατικής αμοιβής, ο «ανάδοχος» με τον οποίο υπογράφηκε η 2 η Συμπληρωματική Σύμβαση διαφέρει α) από αυτόν που ορίζεται στην αριθμ. 746/01 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Δικτύων Εξυπηρετήσεων Τεχνικών Υποδομών & Ποιότητας Ζωής και β) από τους αναδόχους όλων των προγενέστερων υπογεγραμμένων Συμβάσεων, η ανωτέρω σύμβαση υπογράφηκε χωρίς την προηγούμενη υπογραφή του αντίστοιχου 2 ου Συγκριτικού Πίνακα από την επιβλέπουσα της μελέτης. Β1.4 ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕΣΩ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 1 ος Συγκριτικός Πίνακας 1. Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, με το από έγγραφο, 2. Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, με την αριθμ. 275/ πράξη και 3. Η Νομαρχιακή Επιτροπή Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, με την αριθμ. 284/ απόφαση, προέβησαν στην σύνταξη, εισήγηση προς έγκριση και έγκριση, αντίστοιχα, του 1 ου Συγκριτικού Πίνακα, ο οποίος παρουσιάζει: α) σημαντικές διαφορές ως προς τις υπό εκπόνηση μελέτες, έτσι όπως αυτές ορίστηκαν στο Τεύχος Συμβατικών Όρων της από αρχικής Σύμβασης, β) υπέρβαση των ορίων που ορίζονται στις κείμενες διατάξεις. Αναλυτικά: στον 1 ο Συγκριτικό Πίνακα, μεταξύ των μελετών της Αρχικής Σύμβασης περιλαμβάνεται και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ύψους δρχ, ωστόσο, αντίστοιχη μελέτη δεν αποτελεί μελετητικό αντικείμενο της αρχικής Σύμβασης, στον 1 ο Συγκριτικό Πίνακα, ως συμβατική αμοιβή ορίζεται το ποσό των δρχ., επομένως η οριστική αμοιβή της μελέτης θα μπορούσε να παρουσιάσει υπέρβαση έως και 40% επί του ανωτέρου ποσού, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις κείμενες διατάξεις, ωστόσο η οριστική αμοιβή της μελέτης ανήλθε τελικά στο ποσό των δρχ, ήτοι, υπερέβη τη συμβατική αμοιβή κατά 45% περίπου. 22

23 στον 1 ο Συγκριτικό Πίνακα, ο προϋπολογισμός της 1 ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, θα μπορούσε να παρουσιάσει υπέρβαση, έως και 50%, επί της καθορισθείσας συμβατικής αμοιβής, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις κείμενες διατάξεις, ωστόσο, ανέρχεται στα παρουσιάζοντας υπέρβαση κατά 140% περίπου, επί της συμβατικής αμοιβής. δεν είναι υπογεγραμμένος από τον επιβλέποντα της μελέτης Παπαδόπουλο Παναγιώτη, ο οποίος ορίστηκε με την αριθμ. οικ.07/7866/ απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα: ΣΕΣΜΕ. 2 ος Συγκριτικός Πίνακας 4. Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, με τα από & έγγραφα, 5. Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, με την αριθμ. 625/ πράξη και 6. Η Νομαρχιακή Επιτροπή, με την αριθμ. 746/ απόφαση προέβησαν στη σύνταξη, εισήγηση για έγκριση και έγκριση του 2 ου Συγκριτικού Πίνακα, ο οποίος περιλαμβάνει την εκπόνηση: α) μελέτης αποχέτευσης ομβρίων και β) γεωτεχνικής μελέτης, ωστόσο: στο 2 ο Συγκριτικό Πίνακα, αθροιστικά ο προϋπολογισμός της 1 ης και της 2 ης Συμπληρωματικής Σύμβασης θα μπορούσε να παρουσιάσει υπέρβαση έως και 50%, επί της καθορισθείσας συμβατικής αμοιβής, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις κείμενες διατάξεις, ωστόσο ανέρχεται στα παρουσιάζοντας υπέρβαση κατά 160% περίπου, επί της ανωτέρω αμοιβής, δεν είναι υπογεγραμμένος από την επιβλέπουσα της μελέτης Σοφία Λεώνη, η οποία ορίστηκε με την αριθμ. οικ.07/5850/ απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα: ΣΕΣΜΕ (με την οποία καταργήθηκε η προγενέστερη απόφαση οικ.07/7866/ ). 3 ος Συγκριτικός Πίνακας 7. Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, με το από έγγραφό της, εισηγήθηκε στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, την έγκριση του 3 ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης, συνολικής δαπάνης δρχ., [ ,12 (με Φ.Π.Α)]. Αναφορικά με την αιτιολογία για την ανάγκη έγκρισης του 3 ου Συγκριτικού Πίνακα, η ανωτέρω εισήγηση ανέφερε τα εξής: «.προκειμένου να προσεγγισθεί η τελική αμοιβή της μελέτης μετά τις διαφορές που προκύπτουν λόγω αναπροσαρμογής του λ και έγκρισης των οριστικών μελετών της μελέτης Συγκοινωνιακών έργων (οδοποιία - κόμβοι τεχνικά. Επιπλέον προϋπολογίζεται η μελέτη απορροής ομβρίων της οδού Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης από Κ11-Κ14». 23

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ.Τ.Υ. Ταχ. Διεύθυνση : ΣΤΑΛΛΟΥ 6 Άμφισσα : 25-02-2015 Ταχ. Κώδικας : 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 4343 Πληροφορίες :Ν. ΛΥΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Αποχέτευση Λεωνιδίου & Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων», με κωδικό MIS 349366,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

Σας στέλνουμε συνημμένα Περίληψη Προκήρυξης για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης του θέματος.

Σας στέλνουμε συνημμένα Περίληψη Προκήρυξης για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης του θέματος. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Θεσσαλονίκη, 30 Νοεμβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Συγκοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov.

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ10) Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 650/2015 ΘΕΜΑ: 32 ο Αποδοχή της πρότασης 1 ης τροποποίησης της οριστικής μελέτης οδοποιίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/08-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/08-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/08-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 317-11/08-05-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΔΕΕΠΠ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27 ΑΘΗΝΑ 12 Σεπτεμβρίου 2003 Αριθμ. Πρωτ. :ΔΕΕΠΠ/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/22-11-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/22-11-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/22-11-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 821-27/22-11-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ»

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Αλιβέρι 24/ 02 / 2015 Αριθ. Πρωτ : 3159 ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» ποσού:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΜ7ΛΡ-4ΙΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 252/2014

ΑΔΑ: ΒΙΚΜ7ΛΡ-4ΙΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 252/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 252/2014 ΘΕΜΑ: 18 ο Έγκριση 5 ης Παράτασης Συμβατικής Προθεσμίας Εκπόνησης της Μελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρ. ΔΑΕΕ/οικ.810/Φ.Μαραθώνας ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/Γ.Δ.Υ.Κ.Υ. Δ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α ΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ & Ε ΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ:

Αρ.Πρ. ΔΑΕΕ/οικ.810/Φ.Μαραθώνας ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/Γ.Δ.Υ.Κ.Υ. Δ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α ΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ & Ε ΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ E-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 01 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αρ.Πρ. ΔΑΕΕ/οικ.810/Φ.Μαραθώνας ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/Γ.Δ.Υ.Κ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 137/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 137/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 137/2013 ΘΕΜΑ: 5 ο Έγκριση για την τροποποίηση της οριστικής μελέτης οδοποιίας της οδού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠOΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γ. Γ. Υ./ Γ. Δ. Υ. Κ. Υ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠOΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γ. Γ. Υ./ Γ. Δ. Υ. Κ. Υ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠOΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γ. Γ. Υ./ Γ. Δ. Υ. Κ. Υ. Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ.ΔΑΕΕα/οικ.813/Φ.Ν.ΜΑΚΡΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:78771-2014:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στον Μαραθώνα σήμερα την 29/3/2011 ημέρα Τρίτη, στο κτίριο που ανήκει στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, στην οδό Ιλιάδος, στον Σχοινιά Μαραθώνα

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΠΡΟΣ: α) κ. Γρηγορόπουλο, Πρόεδρο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. β) κ. Μπαρμπούτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε.Π. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ» ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ" Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ" Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ν.. 3669/18.06.2008, (ΦΕΚ( ΦΕΚ116Α), "Κύρωση" της Κωδικοποίησης της

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης 39/2015 Κ.Α. 30.6112.0002 (18.258,12ΕΥΡΩ) CPV: 71351810-4

Αρ. Μελέτης 39/2015 Κ.Α. 30.6112.0002 (18.258,12ΕΥΡΩ) CPV: 71351810-4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Τοπογραφικές εργασίες κατά την υλοποίηση του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ 1 ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Προεγκρίσεων έργων προμηθειών - υπηρεσιών

Διαδικασία Προεγκρίσεων έργων προμηθειών - υπηρεσιών Διαδικασία Προεγκρίσεων έργων προμηθειών - υπηρεσιών 1 Προεγκρίσεις σκοπός Με τις προεγκρίσεις επιδιώκεται η έγκαιρη ανίχνευση αστοχιών ως προς την τήρηση των κοινοτικών και εθνικών κανόνων, κατά τη διαδικασία:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII) Περιεχόμενα ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 3 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ή ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 3 ΟΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 10-9-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 238888/5836 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ. Τα ακόλουθα :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ. Τα ακόλουθα : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλεξανδρούπολη 11/08/2014 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ. : 2311 ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Για την παροχή υπηρεσίας ΥΓΙΕΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΑΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙ -ΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΔΑ: 78ΒΩΟΞ5Ψ-ΚΟ5 ΑΔΑΜ: 15PROC002876533 Αρ. πρωτ :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 18, 20 και 21 του Ν.3731/2008 σε θέματα έργων και υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Α Βαθμού.

ΘΕΜΑ: Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 18, 20 και 21 του Ν.3731/2008 σε θέματα έργων και υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Α Βαθμού. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 5 Φεβρουαρίου 2009 Αρ. Πρωτ. 7243 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.15 Αθήνα, 30/5/2007 Αριθ. Πρωτ. Δ17γ/01/85/ΦΝ 439

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.15 Αθήνα, 30/5/2007 Αριθ. Πρωτ. Δ17γ/01/85/ΦΝ 439 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘ/ΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩΔ/ΣΗΣ ( Δ17) ΤΜΗΜΑ: γ Ταχ. Δ/νση: Χαρ. Τρικούπη 182 Ταχ. Κώδικας: 101 78 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Τους Αποδέκτες Του πίνακα διανομής

ΠΡΟΣ Τους Αποδέκτες Του πίνακα διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 15 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 9-9- 2014 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Δ15) ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ OΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ EΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Τίτλος Πράξης: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α.: Άρθρο 1 : Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003338632 2015-11-19

15PROC003338632 2015-11-19 15PROC003338632 2015-11-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Κάλυμνος 18/11/2015 Αρ. Πρωτ. - 967 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Κτίριο Σχολής Δυτών Καλύμνου Κάλυμνος, 852 00 Τηλ.:22430

Διαβάστε περισσότερα

συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα εξής:

συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα εξής: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την , ημέρα , μεταξύ Αφενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» (ΕΤΑΔ Α.Ε.), που εδρεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 32/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 32/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Σαμάρα

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 26/2015 από (01-09- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 26/2015 από (01-09- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 26/2015 από (01-09- 2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΔΑ: 6ΩΙΘ6ΣΙ-Α6Ζ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1204 / A2-578 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /19-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1436/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /19-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1436/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /19-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1436/2014 ΘΕΜΑ: 98 ο Έγκριση Διάθεσης πίστωσης και δαπάνης για την μελέτη «Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την δειγματοληψία και τον χημικό- μικροβιολογικό έλεγχο νερού του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Διονύσου.

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την δειγματοληψία και τον χημικό- μικροβιολογικό έλεγχο νερού του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Διονύσου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 16/04/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου Τ.Κ. 145 65 Αρμόδιος Υπάλληλος: Χρυσαφογεώργη Μαρία Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Mεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 13/1-4-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 163/2015 ΘΕΜΑ : Ανάκληση της αριθ. 108/2015 απόφασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 1-1-2011.

ΘΕΜΑ: Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 1-1-2011. ΑΔΑ 4Α9ΤΚ-Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003242366 2015-11-02

15PROC003242366 2015-11-02 Μέγαρα 30-10- 2015 Αρ. Πρωτ: 21208 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1509/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1509/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: 137 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1509/2012 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση αντικατάστασης του συνεργαζομένου

Διαβάστε περισσότερα

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε Ερώτηση: Σε περίπτωση που από την εφαρμογή του προβλεπόμενου στο άρθρο 10 του Ν. 1418/1984 μαθηματικού τύπου προκύψει αρνητική αναθεώρηση, η οποία οδηγεί σε μειωτική αναπροσαρμογή των συμβατικών τιμών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Στο Πέραμα σήμερα ημέρα της εβδομάδας Τρίτη, 04 Οκτωβρίου 2011 στα γραφεία του Δήμου Μυλοποτάμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 30/2015 από (13-10- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 30/2015 από (13-10- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 30/2015 από (13-10- 2015) της

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

Από το υπ' αριθμ. 28/04-08-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Από το υπ' αριθμ. 28/04-08-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 28/04-08-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 545-28/04-08-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα, 02.04.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 522 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές, 02/09/2015 Αριθμ. πρωτ.: 59257 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00 π.μ., στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : Υποέργου 1 «Υπηρεσίες Ενεργειακού - Τεχνικού Συμβούλου» ΑΡΙΘ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 5028/ 2013 Κ.Α : 15.7311.0005 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΑΒΙΔΟΥ ΚΙΚΗ ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΑΒΙΔΟΥ ΚΙΚΗ ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΑΒΙΔΟΥ ΚΙΚΗ ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Μελετητής Δημοσίων Έργων Εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών Υπ.Υποδομών Απαιτείται:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Τοπογραφικές υπηρεσίες 2013/S 212-368129. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Τοπογραφικές υπηρεσίες 2013/S 212-368129. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:368129-2013:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Τοπογραφικές υπηρεσίες 2013/S 212-368129 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001924286 2014-03-14

14PROC001924286 2014-03-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14/03/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :104530(3515) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 34/2015 από (02-12- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 34/2015 από (02-12- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 02 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 34/2015 από (02-12- 2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΉ ΜΕΛΈΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΔΆΣΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΖΊΤΣΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΉ ΜΕΛΈΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΔΆΣΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΖΊΤΣΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΉ ΜΕΛΈΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΔΆΣΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΖΊΤΣΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κρουσίων, Γαλλικού, Πικρολίμνης, Χέρσου, Δοϊράνης, Μουριών, Δροσάτου του Δ. Κιλκίς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Π.Δ. 28/80) Η ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (ΤΔΕ) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΩΝ (ΤΔΥ) ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (ΤΔΕ) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΩΝ (ΤΔΥ) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (ΤΔΕ) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΩΝ (ΤΔΥ) ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: Ταυτότητα Πράξης ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:. Δ/νση : Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης Τμήμα Προμηθειών Αθήνα, 14/10/2015 Πληροφορίες : Γ. Αθανασάκη Αρ. πρωτ.: 109718 Τηλ. : 210-8802974

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Δ «Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ: 05/09/2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5218 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΣΟΥ: 119.583,90, χωρίς Φ.Π.Α ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης 1. Απαιτείται εμπειρία αποκλειστικά σε 1 κτίριο γραφείων μεγαλύτερου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Βαθµός προτεραιότητας: Βαθµός ασφαλείας: Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 248/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 248/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 248/2014 ΘΕΜΑ: 14 ο Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης και Όρων Προκήρυξης και ορισμός Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 167/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 167/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 167/2015 ΘΕΜΑ: 7 ο Ανάκληση της προκήρυξης του διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 756/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 756/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 756/2014 ΘΕΜΑ: 38 ο Μη παραδεκτή και μη εξεταστέα ένσταση κατά του πρακτικού της δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΚΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΚΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πρ. Γεωργίου 47 & Νίκωνος Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω υπηρεσίας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας ανακοίνωσης

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω υπηρεσίας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας ανακοίνωσης ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Δαδιά Τ.Κ. 68400, Τ.Θ. 1413 Τηλ.: 2554032202 Fax: 2554032248 Email: fddadias@yahoo.gr Πληροφορίες: Στ. Τσιαντικούδης Δαδιά, 07 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω γίνεται αναφορά των διαδικασιών που απαιτούνται σε κάθε μια από τις φάσεις υλοποίησης των Δημοσίων Έργων του Άξονα 4.

Παρακάτω γίνεται αναφορά των διαδικασιών που απαιτούνται σε κάθε μια από τις φάσεις υλοποίησης των Δημοσίων Έργων του Άξονα 4. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑΔΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 (Μέτρα 313, 321, 322, 323) ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΤΔ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007 2013 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β6 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 51/2015 Αρ. Πρωτ: 57238/2015 Διακήρυξη ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 92/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 92/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 92/2015 ΘΕΜΑ: 15 ο Αποδοχή της πρότασης τροποποίησης της μελέτης της διάβασης των αγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2.700,00 Φ.Π.Α 23% : 621,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 3.321,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 13-12-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ Γ99/Γ/158/6511 & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα 2-6 - 2014 Α.Π: 19339 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛ.Γ.Ο.-«ΔΗΜΗΤΡΑ») καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την εκπόνηση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ι46907Υ-Υ96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ9Ι46907Υ-Υ96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ημερομηνία:19-09-2013 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Πολύγυρος Χαλκιδικής ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 631 00 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κουτλουμπάση Ελένη ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 446-15/07-07-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Υ Σ Α. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Υ Σ Α. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 584/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 26/2015 από (01-09- 2015)

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα