ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΕΕ-ΑΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ TAP

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΕΕ-ΑΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ TAP"

Transcript

1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΕΕ-ΑΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ TAP 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 3 2 Εισαγωγή 6 3 Προτεινόμενη όδευση TEE-AM Γενική περιγραφή της προτεινόμενης όδευσης Τμήμα 1 - Όδευση στην Περιοχή του Δήμου Νέστου Περιγραφή της όδευσης στο Τμήμα Τεχνική δυνατότητα υλοποίησης Δυνατότητα κατασκευής Γεωτεχνικοί κίνδυνοι και ασφάλεια Περιβαλλοντικοί περιορισμοί Περιοχές Natura 2000 και RAMSAR Καταφύγια Άγριας Ζωής Κοινωνικοί περιορισμοί Περιορισμοί πολιτιστικής κληρονομιάς Οικισμοί Επικάλυψη με άλλα έργα Περιοχές παραχώρησης και στρατιωτικές ζώνες Τμήμα 2 - Όδευση στην Περιοχή της Νέας Καρβάλης Περιγραφή της όδευσης Τεχνική δυνατότητα υλοποίησης Δυνατότητα κατασκευής Περιβαλλοντικοί περιορισμοί Κοινωνικοί περιορισμοί Αγροτικές εκτάσεις Οικισμοί Επικάλυψη με άλλα έργα Περιοχές παραχώρησης και στρατιωτικές ζώνες Τμήμα 3 - Όδευση για την αποφυγή της περιοχής των Τεναγών Περιγραφή της όδευσης στο Τμήμα Τεχνική δυνατότητα υλοποίησης Δυνατότητα κατασκευής Περιβαλλοντικοί περιορισμοί Περιοχές Natura 2000 και RAMSAR Αισθητικά Δάση Καταφύγια Άγριας Ζωής Κοινωνικοί Περιορισμοί Περιορισμοί πολιτιστικής κληρονομιάς Οικισμοί Γεωλογικοί κίνδυνοι και ασφάλεια Γενικοί Περιορισμοί Αγροτικές περιοχές και βιοτικοί πόροι Ελληνικοί και Ευρωπαϊκοί Βιότοποι Δρόμοι πρόσβασης Χρονοδιάγραμμα αδειοδότησης και κατασκευής Επικάλυψη με άλλα Έργα Περιοχές Παραχώρησης και Στρατιωτικές Ζώνες 52 1

2 3.4.7 Υφιστάμενες υποδομές Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) Αποτελέσματα αξιολόγησης 53 ΛΙΣΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ Εικόνα 1: Χάρτης επισκόπησης 3 Εικόνα 4: Χάρτης επισκόπησης της προτεινόμενης όδευσης του TEE-AM 7 Εικόνα 5: Όδευση TEE-AM στην περιοχή του Νέστου 9 Εικόνα 6: Υψομετρικά προφίλ στην περιοχή του Νέστου 11 Εικόνα 7: Γεωγραφική αποτύπωση των ως άνω κυριότερων ευρημάτων παρουσιάζεται σε χάρτες ΓΥΣ κλίμακας 1:50,000 και στο Google Earth 12 Εικόνα 8: Οικισμοί και τόποι πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή Ζαρκαδιά 16 Εικόνα 9: Προτεινόμενη όδευση TEE-AM στην περιοχή της Νέας Καρβάλης 19 Εικόνα 10: Υψομετρικά προφίλ στην περιοχή της Νέας Καρβάλης 21 Εικόνα 11: Γεωγραφική αποτύπωση των ως άνω κυριότερων ευρημάτων παρουσιάζεται σε χάρτες ΓΥΣ κλίμακας1:50,000 και στο Google Earth 22 Εικόνα 12: Όδευση TEE-AM για την αποφυγή της περιοχής των Τεναγών 24 Εικόνα 13: Υψομετρικά προφίλ στην περιοχή των Τεναγών 30 Εικόνα 14: Γεωγραφική αποτύπωση των ως άνω κυριότερων ευρημάτων παρουσιάζεται σε χάρτες ΓΥΣ κλίμακας1:50,000 και στο Google Earth: 31 Εικόνα 15: Μνημεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο Τμήμα 3 45 Εικόνα 16: Ενεργά Ρήγματα 48 ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 1 Περιοχές μελέτης 8 Πίνακας 2: Τεχνική αξιολόγηση των οδεύσεων στην περιοχή του Νέστου 10 Πίνακας 3: Περιοχές Natura 2000 στην περιοχή του Νέστου 14 Πίνακας 4: Τοποθεσίες RAMSAR στην περιοχή του Νέστου 14 Πίνακας 5: Καταφύγια Άγριας Ζωής στην περιοχή του Νέστου 15 Πίνακας 6: Τοποθεσίες πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή του Νέστου 15 Πίνακας 7: Διοικητικά όρια στην περιοχή του Νέστου 17 Πίνακας 8: Περιοχές παραχώρησης στην περιοχή του Νέστου 18 Πίνακας 9: Τεχνική αξιολόγηση στην περιοχή της Νέας Καρβάλης 20 Πίνακας 10: Διοικητικά όρια στην περιοχή της Νέας Καρβάλης 23 Πίνακας 11: Περιοχές παραχώρησης στην περιοχή της Νέας Καρβάλης 24 Πίνακας 12: Τεχνική αξιολόγηση στην περιοχή Τενάγη 26 Πίνακας 13: Περιβαλλοντικό αποτύπωμα στο Τμήμα 3 43 Πίνακας 14: Περιοχές Natura στο Τμήμα 3 43 Πίνακας 15: Αισθητικά δάση στο Τμήμα 3 43 Πίνακας 16: Καταφύγια Άγριας Ζωής στο Τμήμα 3 44 Πίνακας 17: Αρχαιολογικοί χώροι στο Τμήμα 3 44 Πίνακας 18: Διοικητικά όρια της περιοχής Τεναγών 45 Πίνακας 19: Τύπος περιοχών 48 Πίνακας 20: Βιότοποι 49 Πίνακας 21: Υποδομές στο Τμήμα

3 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης της ενιαίας ΜΠΚΕ για το Έργο του αγωγού TAP στην Ελλάδα, η οποία πραγματοποιήθηκε μετά την επίσημη υποβολή της μελέτης στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), ανέκυψαν διάφοροι προβληματισμοί από τα ενδιαφερόμενα μέρη στην περιοχή της Καβάλας, τα οποία ζητούν από την εταιρεία TAP να υλοποιήσει τις τροποποιήσεις που έχουν προτείνει σε τμήματα της όδευσης. Η εταιρεία TAP έχει δεσμευτεί σε μια ανοικτή και διαφανή ανάπτυξη του έργου και σύνταξε την παρακάτω έκθεση ώστε να παρουσιάσει τα αποτελέσματα μιας ενδελεχούς προκαταρκτικής εκτίμησης των επιμέρους προτεινόμενων αλλαγών και να παρέχει περαιτέρω διευκρινήσεις προς τους ενδιαφερόμενους. Η έκθεση βασίζεται σε επί χάρτου εκτίμηση ποικίλων τεχνικών παραγόντων και περιβαλλοντικών, κοινωνικών και πολιτιστικών συνθηκών και εμπεριέχει στοιχεία που συλλέχθηκαν από αναλυτικές επιτόπου επισκέψεις και μελέτες πεδίου που διεξάχθηκαν από τους μηχανικούς της εταιρείας TAP. Στις 17 Οκτωβρίου του 2013, το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας - Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας (TEE-AM) κατέθεσε μια πρόταση όδευσης για να αποφευχθεί η περιοχή των Τεναγών. Αυτή η πρόταση με μήκος όδευσης 112 km διαιρείται σε τρία τμήματα Νέστος (Τμήμα 1), Νέα Καρβάλη (Τμήμα 2) και Τενάγη (Τμήμα 3) για την ευχερέστερη ανάλυση και τη σύγκριση με τη βασική προτεινόμενη όδευση του αγωγού TAP (Εικόνα 1). Εικόνα 1: Χάρτης επισκόπησης Κόκκινη γραμμή Μπλε γραμμή Πράσινη γραμμή Βασική προτεινόμενη όδευση TAP Υπάρχων αγωγός ΔΕΣΦΑ 3

4 Η μήκους 22 χλμ όδευση του TEE-AM που προτείνεται για την περιοχή του Νέστου (Τμήμα 1) διασχίζει τρία λατομεία και βρίσκεται σε πρανή ορέων για μεγάλα τμήματα αυτής και διέρχεται από πολλές περιοχές με έντονες κλίσεις οι οποίες υπερβαίνουν το 70%. Επιπλέον των ανωτέρω και από τεχνικής απόψεως, υπάρχουν δύο επιπλέον περιοχές, οι οποίες δεν είναι κατάλληλες για κατασκευή και επίσης υπάρχουν άλλα τμήματα τα οποία απαιτούν δυσανάλογα τεχνικά έργα για μέτρα ασφαλείας. Από κοινωνικής άποψης, η προτεινόμενη όδευση θα απαιτούσε και άλλες αλλαγές της όδευσης λόγω της διέλευσης από 4 υπάρχοντες οικισμούς και 2 περιοχές ανάπτυξης οικισμών. Επιπλέον η προτεινόμενη όδευση διασχίζει 4 κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους. Η πρόταση του TEE-AM στο Τμήμα 1 χωροθετεί τον αγωγό για ένα σημαντικό τμήμα του, κατά μήκος του ενεργού ρήγματος της Καβάλας - Ξάνθης το οποίο θεωρείται ως Μη επιτρεπτή ζώνη. Για ένα μήκος 15 χλμ (σε αυτό το τμήμα) η εταιρεία TAP έχει επεξεργαστεί αλλαγή της όδευσης, η οποία έχει ήδη συμφωνηθεί με το Δήμο Νέστου, η οποία οδεύει παράλληλα με αρδευτική τάφρο και οδό, και κατά κύριο λόγο μέσα από δημόσιες εκτάσεις. Το τμήμα Νέας Καρβάλης (Τμήμα 2) της προτεινόμενης όδευσης του TEE-AM διέρχεται από λατομείο με τρεις χώρους εξόρυξης, το οποίο καθιστά την όδευση μη κατασκευάσιμη. Επιπλέον, η όδευση του ΤΕΕ-Α.Μ. διέρχεται από πρόποδες ορέων με κλίσεις πρανών μεγαλύτερες του 55% με αποτέλεσμα η κατασκευή να μην είναι εφικτή. Από κοινωνικής απόψεως η πρόταση του TEE- AM περιορίζει την πιθανή μελλοντική επέκταση του οικισμού της Λεύκης καθώς διέρχεται σε απόσταση 180 m από αυτόν. Η προτεινόμενη όδευση από το TEE-AM έχει ως πρωταρχικό στόχο να αποφευχθεί ο τυρφώνας των Τεναγών (Τμήμα 3). Ακολουθεί μια νοτιοδυτική διαδρομή διαμέσου ορεινών περιοχών με απότομες πλευρικές και κατακόρυφες κλίσεις. Επίσης θα πρέπει να διέλθει επάνω από σήραγγα της Εγνατίας Οδού, και θα χρειαζόταν επιπλέον περίπου 20 χλμ νέων δρόμων πρόσβασης, καθώς και βελτίωση άλλων 20 km υπαρχόντων χωματόδρομων. Τα τέσσερα ορεινά τμήματα με απότομα πρανή μέχρι 70% θεωρούνται Μη επιτρεπτές περιοχές. Πέρα από τις επιπτώσεις από την κατασκευή έργων οδοποιίας σε ορεινές περιοχές, οι κατασκευαστικές δυσχέρειες που συναντούνται σε αυτά τα τμήματα (π.χ. μειωμένες κατασκευαστικές ζώνες εργασίας, καταβίβαση του αγωγού ανά μία σωλήνα), θα αυξήσουν σημαντικά το συνολικό διάστημα κατασκευής κατά τουλάχιστον ένα επιπλέον έτος. Επίσης η πρόταση του ΤΕΕ-ΑΜ στο Τμήμα 3 χωροθετεί τον αγωγό μέσα σε ένα πολύπλοκο δίκτυο ενεργών ρηγμάτων της περιοχής του Παγγαίου - Συμβόλου, με αποτέλεσμα την μεγάλη πιθανότητα σοβαρών δυναμικών σεισμικών εδαφικών κινήσεων και τη σημαντική αύξηση της πιθανότητας αστοχίας του αγωγού λόγω κατολισθήσεων ή αστάθειας των πρανών. Όλα τα ανωτέρω στοιχεία συγκλίνουν στην αρνητική τεχνική αξιολόγηση αυτής της προτεινόμενης όδευσης. 4

5 Όσον αφορά τα εν δυνάμει πληττόμενα ενδιαιτήματα, η όδευση του ΤΕΕ-Α.Μ. αυξάνει τις διελεύσεις από ελληνικά ενδιαιτήματα κατά περίπου 50 km λόγω της όδευσης κυρίως από ορεινές περιοχές, ενώ ελαττώνει το μήκος διέλευσης από ευρωπαϊκά ενδιαιτήματα κατά περίπου 4 km. Η προτεινόμενη όδευση θα επηρεάσει για μήκος 12km μόνιμες καλλιέργειες (όπως αμπελώνες) ενώ επιτυγχάνει όδευση μικρότερη κατά περίπου 32 χλμ σε καλλιεργήσιμη γη. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η όδευση του ΤΕΕ-Α.Μ. διέρχεται από τον κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο του Όρους Παγγαίου και την υπό κήρυξη αρχαιολογική περιοχή της Αμφίπολης. Επιπλέον, η διέλευση από περιοχές Natura 2000 ανέρχεται τώρα σε περίπου 9 km και η διέλευση από Αισθητικά Δάση αυξάνεται κατά περίπου 5 km. Η όδευση του ΤΕΕ-Α.Μ. διασχίζει τα όρια του οικισμού Χαλκερό και τα όρια μερικών ακόμα οικισμών είναι πλησιέστερα των 400 m από τον άξονα του αγωγού - φτάνουν μέχρι και λίγο κάτω από 100 m. Επίσης υπάρχει η πιθανότητα επιπλοκών λόγω του περιορισμού των ορίων του σχεδίου πόλης της Καβάλας. Όπως περιγράφεται παραπάνω, η προτεινόμενη όδευση του ΤΕΕ-Α.Μ. αυξάνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του έργου σε σύγκριση με την πρόταση όδευσης της ΜΠΚΕ, καταλήγοντας έτσι σε αρνητική περιβαλλοντική αξιολόγηση για αυτή την προτεινόμενη όδευση. Με βάση την εκτίμηση που αναφέρεται παραπάνω και περιγράφεται λεπτομερώς στην έκθεση, η προτεινόμενη όδευση από το TEE-AM θεωρείται μη ρεαλιστική λόγω ενός πλήθους περιπτώσεων οι οποίες παρουσιάζουν τεχνικά, γεωλογικά και περιβαλλοντικά εμπόδια, τα οποία δεν μπορούν να ξεπεραστούν σύμφωνα με το τα κριτήρια της καλύτερης διαθέσιμης τεχνολογίας από την διεθνή βιομηχανία κατασκευής έργων αγωγών. 5

6 2 Εισαγωγή Κατά τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης της ΜΠΚΕ, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας (TEE-ΑΜ) 1, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας (ΓΕΩΤΕΕ-ΑΜ) 2 και ο Αγροτικός Σύνδεσμος Δήμου Καβάλας 3 εξέφρασαν έντονα τις αντιρρήσεις τους για την όδευση του αγωγού TAP από την περιοχή της τύρφης και από άλλες εκτάσεις υψηλής παραγωγικότητας. Βάσει των ανησυχιών που εκφράστηκαν, το ΤΕΕ- ΑΜ πρότεινε μια νέα όδευση μήκους 112 km (επιπλέον 20 km) για το τμήμα του αγωγού TAP που διέρχεται από τους Δήμους Καβάλας και Δοξάτου, ενώ η προτεινόμενη όδευση διέρχεται από τους Δήμους Καβάλας, Παγγαίου, Αμφίπολης και Νέας Ζίχνης. Οι ανησυχίες τους αφορούν κυρίως τα παρακάτω: Ο αγωγός TAP διέρχεται από γη υψηλής παραγωγικότητας και αξίας Η συνίζηση του εδάφους δεν έχει ληφθεί υπόψη στην περιοχή της τύρφης (Τενάγη) Υψηλός κίνδυνος στην περιοχή της τύρφης (Τενάγη) Συμπύκνωση εδάφους και η συνεπαγόμενη μείωση της αγροτικής παραγωγής και του αντίστοιχου εισοδήματος Επιπτώσεις στην υπάρδευση και γενικά στο αρδευτικό δίκτυο της περιοχής Περιορισμός στην αλλαγή τύπων καλλιέργειας (από ετήσιες σοδειές σε βαθύρριζα δέντρα) Αρνητική επίπτωση στα σχέδια αναδασμών και στα σχετικά έργα υποδομών Κατάτμηση αγροτεμαχίων Το TEE-AM, σε επιστολή που υπέβαλε στις , πρότεινε μια νέα όδευση με μήκος 112 km ( επιπλέον 20 km) για το τμήμα του TAP που διέρχεται από τους Δήμους Καβάλας και Δοξάτου, τη στιγμή που η προτεινόμενη όδευση διέρχεται από τους Δήμους Καβάλας, Παγγαίου, Αμφίπολης και Νέας Ζίχνης, και συνέστησε την περαιτέρω διερεύνηση της προτεινόμενης όδευσης από την εταιρεία TAP. Σε συνέχεια των γνωμοδοτήσεων ΓΕΩTEE-ΑΜ και TEE-AM, κατά την διαβούλευση της ΜΠΚΕ το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης εξέδωσε αρνητική γνωμοδότηση προς την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, όσον αφορά την όδευση του αγωγού TAP από την περιοχή των Τεναγών. Αυτή η έκθεση περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης όσον αφορά την δυνατότητα υλοποίησης της προτεινόμενης όδευσης από τεχνικής και περιβαλλοντικής άποψης, για την καλύτερη κατανόηση της επιλεγμένης όδευσης του αγωγού TAP. 1 ΤEE-AM 1329_838_ ΓΕΩTEE 843_ Αγροτικός Σύνδεσμος Δήμου Καβάλας 11_

7 3 Προτεινόμενη όδευση TEE-AM 3.1 Γενική περιγραφή της προτεινόμενης όδευσης Στις 17/10/2013 το ΤΕΕ-ΑΜ έκανε μια πρόταση όδευσης προκειμένου να αποφευχθούν ορισμένες περιοχές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος σύμφωνα με την αξιολόγησή τους. Αυτές είναι κυρίως η περιοχή τύρφης των Τεναγών και η ευρύτερη πεδιάδα των Φιλίππων, καθώς και 2 μικρότερα τμήματα στις περιοχές του Νέστου και της Νέας Καρβάλης. Η πρόταση όδευσης παρουσιάζεται στον παρακάτω χάρτη με υπόβαθρο δορυφορική εικόνα: Εικόνα 2: Χάρτης επισκόπησης της προτεινόμενης όδευσης του TEE-AM Κόκκινη γραμμή Μπλε γραμμή Πράσινη γραμμή Όδευση TAP Υπάρχων αγωγός ΔΕΣΦΑ Η προτεινόμενη όδευση από το TEE-AM αναλύθηκε και εξετάστηκε σε ένα διάδρομο μελέτης 2 km. Για το σκοπό αυτό εκπονήθηκε μελέτη επί χάρτου καθώς και επιτόπιες έρευνες κατά μήκος ολόκληρης της προτεινόμενης όδευσης, οι οποίες έγιναν τον Φεβρουάριο του Η εναλλακτική όδευση που προτάθηκε από το ΤΕΕ-ΑΜ έχει συνολικό μήκος 112,2 km και ξεκινά από την τρέχουσα όδευση του TAP δυτικά της διασταύρωσης με το Νέστο ποταμό, βόρεια του χωριού Κρήνη στη Χ.Θ. 153,2. Συνδέεται με την τρέχουσα όδευση στη Χ.Θ. 245,6, η οποία βρίσκεται νότια του χωριού Θόλος. 7

8 Η προτεινόμενη όδευση του TAP μεταξύ αυτών των σημείων έχει συνολικό μήκος 92,4 km και είναι περίπου 20 km μικρότερη. Σαν αποτέλεσμα των διάφορων μελετών που έχουν εκπονηθεί (π.χ. η ΜΠΚΕ και μελέτες FEED), και οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί διεξοδικά για αυτή την όδευση, έχει προκύψει αποδεδειγμένη τεχνική δυνατότητα υλοποίησης για την όδευση του αγωγού TAP. Προκειμένου να υπάρξει μια καλύτερη εποπτική εικόνα της προτεινόμενης όδευσης σε σύγκριση με την υπάρχουσα όδευση του αγωγού TAP, τα αποτελέσματα της έρευνας θα χωριστούν σε τρία διακριτά τμήματα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: Πίνακας 1 Περιοχές μελέτης Τμήμα Όνομα Χιλιομετρική Θέση Όδευσης ΤΕΕ-Α.Μ. Χιλιομετρική θέση όδευσης TAP Τμήμα 1 Περιοχή Νέστου Τμήμα 2 Περιοχή Νέας Καρβάλης Τμήμα 3 Περιοχή Τεναγών Αντιθέτως, όσον αφορά την πρόταση του ΤΕΕ-ΑΜ τα αποτελέσματα της αξιολόγησης δείχνουν ότι η συγκεκριμένη πρόταση σε ορισμένες περιοχές δεν είναι εφικτή. Αυτό οφείλεται κυρίως στην σύνθετη τοπογραφία και τους υπάρχοντες γεωλογικούς κινδύνους που δεν επιτρέπουν την ασφαλή κατασκευή ενός αγωγού διαμέτρου 48. Το ίδιο ισχύει και για την ασφαλή λειτουργία του αγωγού για όλη τη διάρκεια ζωής του των 50 χρόνων. Περαιτέρω λεπτομέρειες δίνονται στη συνέχεια της παρούσας έκθεσης. 8

9 3.2 Τμήμα 1 - Όδευση στην Περιοχή του Δήμου Νέστου Η προτεινόμενη όδευση από το TEE-AM αναλύθηκε και ερευνήθηκε εντός διαδρόμου μελέτης 2 km. Για το σκοπό αυτό εκπονήθηκε μελέτη επί χάρτου καθώς και επιτόπιες έρευνες κατά μήκος ολόκληρης της προτεινόμενης όδευσης. Εικόνα 3: Όδευση TEE-AM στην περιοχή του Νέστου Κόκκινη γραμμή Κυανή γραμμή Μπλε γραμμή Μωβ κύκλοι Βασική προτεινόμενη όδευση ΜΠΚΕ TAP Επιλογή τροποποίησης όδευσης αποδεκτή από την TAP Σημαντικά ευρήματα / Μη επιτρεπτές ζώνες Περιγραφή της όδευσης στο Τμήμα 1 Proposed TEE-AM Route Km 0 Km 22 Προτεινόμενη Όδευση του ΤΕΕ-Α.Μ. Χλμ 0 Χλμ 22 Ξεκινώντας από το σημείο δυτικά της διασταύρωσης του Νέστου, η εναλλακτική όδευση διασταυρώνεται καταρχήν με την Εγνατία Οδό και για τα επόμενα 20 χιλιόμετρα κατευθύνεται νοτιοδυτικά μέσα από μια περιοχή με αρκετά ενεργά λατομεία και κλίσεις πρανών, Διέρχεται σε κοντινή απόσταση από τα χωριά Παλαιός Ξεριάς, Γέροντας, Ζαρκαδιά και Πέρνη και περνά μεταξύ των χωριών Μάνδρες, Άνω Ποντολίβαδο και Νέα Κώμη προτού διασχίσει την περιοχή της Νέας Καρβάλης. 9

10 Πίνακας 2: Τεχνική αξιολόγηση των οδεύσεων στην περιοχή του Νέστου Κριτήρια Όδευση αγωγού TAP Προτεινόμενη όδευση TEE-AM Τμήμα όδευσης από / έως: Χλμ 153,2 έως Χλμ 176 Χλμ 0 έως Χλμ 22 Μήκος όδευσης 22,8 χλμ 22 χλμ (χωρίς διευθετήσεις της όδευσης) Ειδικά σημεία / Ειδικές διελεύσεις Κανένα 3 Λατομεία Μη επιτρεπτές Περιοχές Καμία 3 Μη επιτρεπτές περιοχές - Λατομεία Φίλιππος Α.Ε. - Λατομεία Βουγιουκλή Α.Ε. - Λατομεία Βουγιουκλή Α.Ε. Κατασκευή δρόμων Δεν απαιτείται Δεν απαιτείται πρόσβασης, Αριθμός σημείων διασταύρωσης 30 Περισσότερα από 60 (υπόθεση) Κύριες διασταυρώσεις Καμία 1 Εγνατία Οδός Πρόσθετες ειδικές μέθοδοι κατασκευής Πρόσθετα μέτρα προστασίας αγωγού Καμία Κανένα Ειδικά μέτρα κατά τη λειτουργία / τη διάρκεια ζωής Κανένα του έργου Σημαντικά τεχνικά ευρήματα και γεωλογικοί κίνδυνοι - Εργασία σε κλίσεις 50-70% ή πιο απόκρημνες. - Εργασία με: μειωμένη ζώνη εργασίας. Ναι, φράγματα διάβρωσης μέσα στην τάφρο του αγωγού, συρματοκιβώτια και τοίχοι αντιστήριξης για τη σταθεροποίηση πρανών. Κανένα (υπόθεση) A/A χλμ Ζήτημα Αξιολόγηση Συνέπεια (εκτίμηση) Διελεύσεις λατομείων Κλίσεις 50% έως 70% και επηρεάζονται τα χωριά Λιθοχώρι και Παλαιά Μη επιτρεπτή Η κατασκευή δεν είναι εφικτή Ανάγκη για εκτεταμένη αλλαγή όδευσης νότια με διέλευση από καλλιεργήσιμη γή παράλληλα με την Εγνατία Οδό Ξεριά! Απόκρημνα πρανή, εγγύτητα με χωριά και διελεύσεις λατομείων Μη επιτρεπτή Η κατασκευή δεν είναι εφικτή Ανάγκη για εκτεταμένη αλλαγή όδευσης με διέλευση μέσα από την ΒΙΠΕ Καβάλας. Απαιτείται άδεια Η προτεινόμενη όδευση Μη επιτρεπτή Ανάγκη για μεγάλης κλίμακας είναι επάνω στο ενεργό Η κατασκευή δεν μέτρα ασφαλείας που δεν έχουν ρήγμα της Καβάλας είναι εφικτή εφαρμοσθεί ποτέ στο παρελθόν. Η Ξάνθη (κωδικός M18) ή ανάγκη για εκτεταμένη αλλαγή πολύ κοντά σε αυτό όδευσης είναι αναπόφευκτη. 10

11 3.2.2 Τεχνική δυνατότητα υλοποίησης Δυνατότητα κατασκευής Περίληψη: Η προτεινόμενη όδευση από το ΤΕΕ-ΑΜ διερευνήθηκε επιτόπου σε διάδρομο μελέτης 2 χλμ και διαπιστώθηκε ότι δεν είναι κατασκευάσιμη από τεχνικής απόψεως σε δύο περιοχές. Η πρόταση ακολουθεί απόκρημνα πρανή πολύ κοντά σε χωριά και λατομεία, όπου η κατασκευή αγωγού αυτής της διαμέτρου δεν είναι δυνατή, πέρα από το γεγονός ότι δεν μπορεί να διασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία του κατά τη διάρκεια της ζωής του έργου. Η βασική όδευση του TAP οδεύει παράλληλα διαμέσου ενός καναλιού και δρόμου, και διέρχεται για μεγάλο μήκος από δημόσια έκταση. Υψομετρικό προφίλ: (i) Εναλλακτική πρότασηtee-am, 22 χλμ (Το προφίλ δημιουργήθηκε με το Google Earth) Θα πρέπει να αναμένεται παράταση του χρόνου κατασκευής, λόγω των σχετικά απότομων πλευρικών πρανών κατά μήκος της όδευσης του TEE-AM. Οι δυσκολίες στην κατασκευή λόγω της σύνθετης τοπογραφίας, είναι εμφανείς στο υψομετρικό προφίλ που παρατίθεται παρακάτω: 225m Εικόνα 4: Υψομετρικά προφίλ στην περιοχή του Νέστου Υψηλότερο σημείο περίπου.. 269m 150m 75m (i) Όδευση TAP, 22 χλμ (Το προφίλ έχει δημιουργηθεί με το Google Earth) Η βασική όδευση του TAP παρουσιάζει ομαλό υψομετρικό προφίλ. Υψηλότερο σημείο περίπου. 46m 25m 0m 11

12 Εικόνα 5: Γεωγραφική αποτύπωση των ως άνω κυριότερων ευρημάτων παρουσιάζεται σε χάρτες ΓΥΣ κλίμακας 1:50,000 και στο Google Earth km 5 8 Διέλευση λατομείου Μη επιτρεπτή Πρόταση όδευσης TEE- Λατομείο Πρανή με κλίσεις 50%-70%. Μη επιτρεπτή Πρόταση όδευσης TEE Επηρεασμός των χωριών Λιθοχώρι και Παλαιός Ξεριάς. Μεγάλης αλλαγή χάραξης μέσα από καλλιεργήσιμες εκτάσεις (ελαιόδεντρα) παράλληλα στην Εγνατία Οδό. 12

13 km Απότομες πλευρικές κλίσεις πρανών σε μικρή απόσταση από χωριά και διέλευση λατομείου Διελεύσεις λατομείων Όδευση TAP Απότομα πρανή Διελεύσεις λατομείων Μη επιτρεπτή. Εγγύτητα σε οικισμούς και διάσχιση λατομείων. Μεγάλη αλλαγή χάραξης στα βόρεια, η οποία δεν είναι εφικτή λόγω υπερβολικά μεγάλων κλίσεων. Αλλαγή χάραξης στα νότια είναι δυνατή μόνο μέσα από τη βιομηχανική περιοχή Καβάλας. 13

14 3.2.3 Γεωτεχνικοί κίνδυνοι και ασφάλεια Η προτεινόμενη εναλλακτική όδευση από το TEE-ΑΜ στην περιοχή ανατολικά της Καβάλας, βρίσκεται σε σημαντικό τμήμα της (~4km) πάνω στο ενεργό ρήγμα Καβάλας-Ξάνθης, ή και πολύ κοντά σε αυτό για ένα μήκος ~7km, σε αντίθεση με την υφιστάμενη (βασική) όδευση, η οποία διέρχεται σε σημαντικότερη απόσταση από το ρήγμα αυτό και το διασχίζει (αναγκαστικά, λόγω γεωμετρίας) μόνο σε ένα σημείο. Σε σχέση με την ευστάθεια πρανών, η προτεινόμενη όδευση διέρχεται από αρκετά προβληματικά σημεία (περιοχή Λεύκης-Νέας Κώμης-Γέροντα), με λατομικές περιοχές και πρανή με μεγάλες κλίσεις σε ορισμένα σημεία, τα οποία διασχίζονται από την προτεινόμενη όδευση παράλληλα με την κατεύθυνσή τους, δηλαδή με δυσμενή προσανατολισμό Περιβαλλοντικοί περιορισμοί Περιοχές Natura 2000 και RAMSAR Πίνακας 3: Περιοχές Natura 2000 στην περιοχή του Νέστου Μήκος διέλευσης (m) A/A Περιοχή Βασική Προτεινόμενη όδευση όδευση ΜΠΚΕ GR SPA 'ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΟΣ 1 ΘΑΣΟΠΟΥΛΑ' (Δέλτα Νέστου και Λίμνες Κεραμωτής 4,300 0 και Νήσους Θασοπούλα). Αλληλοκάλυψη 100% με το GR SPA. GR SAC 'ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΙ 2 ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ - ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ', επικαλύπτεται με το Εθνικό Πάρκο της Αν. Μακ.-Θράκης. 5, Τοποθεσίες Ramsar Πίνακας 4: A/A 1 Τοποθεσίες RAMSAR στην περιοχή του Νέστου Περιοχή Δέλτα Νέστου και λιμνοθάλασσες. Αλληλοεπικάλυψη 100% με το GR SAC. Μήκος διέλευσης (m) Βασική Προτεινόμενη όδευση όδευση ΜΠΚΕ 4, Το Δέλτα του Νέστου και η περιοχή GR είναι υποσύνολα της περιοχής GR

15 Καταφύγια Άγριας Ζωής Τα καταφύγια άγριας ζωής παρέχουν προστασία των διαφόρων ειδών πανίδας από κυνήγι, θήρα ή ανταγωνισμό. Οι περιοχές αυτές θεσμοθετούνται από τα τοπικά δασαρχεία με σκοπό την διατήρηση απειλούμενων ή υπό εξαφάνιση ειδών πανίδας. Η προτεινόμενη όδευση από το ΤΕΕ-ΑΜ διέρχεται από 1 Καταφύγιο Αγρίας Ζωής στην περιοχή του Νέστου. Πίνακας 5: A/A 1 Καταφύγια Άγριας Ζωής στην περιοχή του Νέστου Περιοχή Καταφύγιο αγρίας ζωής Κοτζά - Ορμάν Νέστου, σε μερική επικάλυψη με το Εθνικό Πάρκο Αν.-Μακ.- Θράκης και το GR Κοινωνικοί περιορισμοί Μήκος διέλευσης (m) Βασική όδευση ΜΠΚΕ Προτεινόμενη όδευση 2, Περιορισμοί πολιτιστικής κληρονομιάς Όσον αφορά την πολιτιστική κληρονομιά, αν και τα σχετικά δεδομένα εξακολουθούν να χρήζουν επίσημης επιβεβαίωσης από τις αρμόδιες αρχές, με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες από γνωστές τοποθεσίες, η όδευση του ΤΕΕ-Α.Μ. διέρχεται από τέσσερις (4) κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους. Επιπλέον, με βάση την ερμηνεία δορυφορικών εικόνων υψηλής ανάλυσης, η όδευση του ΤΕΕ-Α.Μ. διέρχεται από 2 νεκροταφεία. Υπάρχει επίσης πιθανότητα ανακάλυψης άγνωστων τοποθεσιών κατά μήκος της όδευσης, η οποία θα πρέπει να διερευνηθεί με επιτόπου έρευνες πεδίου. Πίνακας 6: Τοποθεσίες πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή του Νέστου Απόσταση από τα όρια (m)/ μήκος διέλευσης (m) A/A Χαρακτηριστικό Βασική όδευση ΜΠΚΕ Προτεινόμενη όδευση Αρχαιολογικές τοποθεσίες 1 Κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος Αγιοσυκιάς Κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος 2 Αλωνάκι Κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος Ζαρκαδιά Κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος Πετροπηγή - Καγιά Μπουνάρ A/A Θρησκευτικοί χώροι 1 Νεκροταφείο Κρήνης Νεκροταφείο Άνω Ποντολίβαδου 0 Διέλευση σε μήκος 60 m Σχόλια Απαιτείται επίσημη αλληλογραφία Απαιτούνται εργασίες υπαίθρου για επαλήθευση. 15

16 Οικισμοί Σε αυτό το τμήμα, η προτεινόμενη τροποποίηση όδευσης διέρχεται από τα όρια της Περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και του Δήμου Νέστου. Η προτεινόμενη όδευση από το ΤΕΕ-ΑΜ διέρχεται από τα όρια τεσσάρων (4) οικισμών, γεγονός το οποίο καθιστά την πρότασή του προβληματική. Ιδιαίτερα στην περίπτωση του οικισμού Ζαρκαδιά όπου υπάρχει και ο αρχαιολογικός χώρος, καθιστά την περιοχή αυτή ως Μη επιτρεπτή ζώνη. Επιπλέον, για δύο (2) ακόμη οικισμούς, το όριό τους βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 100m από τον άξονα του αγωγού, απαιτώντας έτσι επιπλέον μέτρα ασφαλείας ή αλλαγές της όδευσης. Εικόνα 6: Οικισμοί και τόποι πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή Ζαρκαδιά 16

17 Πίνακας 7: Διοικητικά όρια στην περιοχή του Νέστου Μήκος διέλευσης (m) Διοικητική αρχή Βασική όδευση ΜΠΚΕ Προτεινόμενη όδευση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Δήμος Νέστου (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης) Απόσταση από τα όρια οικισμού (m) ή μήκος διέλευσης Χωριά, κωμοπόλεις και πόλεις (υπάρχον /σχεδιαζόμενο σχέδιο πόλης) Βασική όδευση ΜΠΚΕ Προτεινόμενη όδευση Αριθμός οικισμών εντός της μεταβατικής ζώνης των 2km 14 ( διέλευση από κανένα, 2 οικισμοί πλησιέστερα των 100m από τον άξονα) 31 (διέρχεται από 4 οικισμούς) Οικισμός: Κρήνη 230 Διέλευση σε μήκος 450m Οικισμός: Εκλεκτό > Οικισμός: Διαλεκτό > Οικισμός: Δαμασκηνιά > Οικισμός: Αβραμύλια > Οικισμός: Λιθοχώρι > (<100) Οικισμός: Παλαιός Ξεριάς > Οικισμός: Νέος Ξεριάς 200 >1000 Οικισμός: Γέροντας > Οικισμός: Ζαρκαδιά >1000 Μη επιτρεπτή διέλευση για 500 m Οικισμός: Εκάλη >1000 Διέλευση για μήκος 270 m Οικισμός: Πέρνη > Οικισμός: Γραβούνα 100 >1000 Οικισμός: Πετροπηγή > Οικισμός: Άνω Ποντολίβαδο > (<100) Οικισμός: Ποντολίβαδο Οικισμός: Νέα Κώμη >1000 Διέλευση σε μήκος 110m 17

18 3.2.6 Επικάλυψη με άλλα έργα Περιοχές παραχώρησης και στρατιωτικές ζώνες H όδευση του ΤΕΕ-Α.Μ. διέρχεται από τρία (3) λατομεία, ενώ επίσης διέρχεται από ακόμα μια περιοχή χαρακτηρισμένη για πιθανή μεταλλευτική έρευνα. Πίνακας 8: Περιοχές παραχώρησης στην περιοχή του Νέστου Απόσταση από τα όρια (m)/ μήκος διέλευσης (m) Χαρακτηριστικό Βασική όδευση ΜΠΚΕ Προτεινόμενη όδευση Σχόλια >250 Μη επιτρεπτή διέλευση για 710 m Λατομεία Φίλιππος Α.Ε. Λατομείο >250 Μη επιτρεπτή διέλευση για 360 m Λατομεία Βουγιουκλή Α.Ε. >250 Μη επιτρεπτή διέλευση για 350 m Λατομεία Βουγιουκλή Α.Ε. Δεν υφίσταται ενεργή μεταλλευτική εκμετάλλευση. Ωστόσο, η Όχι Όχι ευρύτερη περιοχή χαρακτηρίζεται υψηλού Ζώνες εξόρυξης μετάλλων Περιοχές παραχώρησης >250m 2,470 >250m 1,960 Όχι Όχι - δυναμικού για μεταλλευτικά αποθέματα. Εκμετάλλευση ορυκτών - παραχώρηση μεταλλείου. Δήμος Νέστου Εκμετάλλευση ορυκτών - παραχώρηση μεταλλείου. Δήμος Καβάλας 18

19 3.3 Τμήμα 2 - Όδευση στην Περιοχή της Νέας Καρβάλης Η προτεινόμενη όδευση από το TEE-AM αναλύθηκε και ερευνήθηκε εντός διαδρόμου μελέτης 2 km. Για το σκοπό αυτό εκπονήθηκε μελέτη επί χάρτου καθώς και επιτόπιες έρευνες κατά μήκος ολόκληρης της προτεινόμενης όδευσης. Εικόνα 7: Προτεινόμενη όδευση TEE-AM στην περιοχή της Νέας Καρβάλης Κόκκινη γραμμή Μπλε γραμμή Μπλε γραμμή Μωβ κύκλοι Βασική προτεινόμενη όδευση ΜΠΚΕ TAP Τροποποίηση της όδευσης, αποδεκτή από την TAP Σημαντικά ευρήματα / Μη επιτρεπτές ζώνες Περιγραφή της όδευσης Προτεινόμενη Όδευση του ΤΕΕ-Α.Μ. Χλμ 22 Χλμ 28 Στη ΧΘ 23 η όδευση διέρχεται από ένα ακόμα λατομείο και μια περιοχή με απόκρημνα πρανή, προτού διέλθει από την κοιλάδα της Νέας Καρβάλης μεταξύ ΧΘ 24 και 26. Μεταξύ των ΧΘ 26 και 28, η προτεινόμενη όδευση από το ΤΕΕ-ΑΜ κατευθύνεται σε πολύ κοντινή απόσταση με την βασική όδευση του TAP, προτού φτάσει στο χωριό Χαλκερό και την ορεινή περιοχή της Καβάλας. 19

20 Πίνακας 9: Τεχνική αξιολόγηση στην περιοχή της Νέας Καρβάλης Κριτήρια Βασική όδευση TAP Εναλλακτική προτεινόμενη όδευση από TEE-AM Τμήμα όδευσης από / προς: Χλμ 176 έως Χλμ 182 Χλμ 22 έως Χλμ 28 Μήκος της όδευσης 6 χλμ 6 χλμ (χωρίς διευθετήσεις της όδευσης) Ειδικά σημεία / Ειδικές 1 Λατομείο: 0 διελεύσεις - Λατομεία Κόρακα Α.Ε. 1 Μη επιτρεπτή περιοχή Μη επιτρεπτές Περιοχές Καμία Λατομείο της επιχείρησης «Λατομεία Κόρακα Α.Ε.» Κατασκευή οδών πρόσβασης, Δεν απαιτείται Δεν απαιτείται Αριθμός σημείων διασταύρωσης 17 Περισσότερα από 30 (υπόθεση) Κύριες διασταυρώσεις 1 : Εγνατία Οδός Καμία Μήκος διέλευσης από την γεωργική γη της «κοιλάδας» 2,2 χλμ 2,2 χλμ της Νέας Καρβάλης - Εργασία σε κλίσεις πρανών Πρόσθετες ειδικές μέθοδοι >55%. Καμία κατασκευής Εργασία με: μειωμένη ζώνη εργασίας. Πρόσθετα μέτρα προστασίας αγωγού Ειδικά μέτρα κατά τη λειτουργία / τη διάρκεια ζωής των έργων Σημαντικά ευρήματα Κανένα Κανένα Ναι, φράγματα διάβρωσης μέσα στην τάφρο του αγωγού, συρματοκιβώτια για τη σταθεροποίηση των πρανών. Κανένα (υπόθεση) A/A χλμ Ζήτημα Αξιολόγηση Συνέπεια (εκτίμηση) Περιοχή Νέας Καρβάλης Διέλευση λατομείου, απόκρημνα πρανή Η πρόταση δεν είναι εφικτή Απαιτείται τροποποίηση της όδευσης προς νότο, στη συνέχεια σύγκλιση με την όδευση της βασικής περίπτωσης 20

21 3.3.2 Τεχνική δυνατότητα υλοποίησης Δυνατότητα κατασκευής Περίληψη: Η προτεινόμενη όδευση από το ΤΕΕ-ΑΜ διερευνήθηκε επιτόπου σε διάδρομο μελέτης 2 χλμ και διαπιστώθηκε ότι δεν είναι κατασκευάσιμη από τεχνικής απόψεως σε μία περιοχή. Η πρόταση για την περιοχή της Νέας Καρβάλης θα πρέπει - στα ανατολικά - να διέλθει από όρος με απόκρημνα πρανή και λατομείο. Με την όδευση του αγωγού TAP, σε αυτή την περιοχή, αποφεύγεται αυτή η περιοχή Το μήκος της όδευσης διαμέσου της κοιλάδας της Νέας Καρβάλης είναι και για τις δύο οδεύσεις 2km, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πρόσθετη δυσμενής επίπτωση από την όδευση του αγωγού TAP. Υψομετρικό προφίλ (i) Εναλλακτική προτεινόμενη από το TEE-AM, 22 χλμ (η αποτύπωση έχει δημιουργηθεί με το Google Earth) Η διαφορά στο υψόμετρο είναι μικρή, η επίδραση στην δυνατότητα κατασκευής είναι αμελητέα. Εικόνα 8: 150m 100m Υψομετρικά προφίλ στην περιοχή της Νέας Καρβάλης Υψηλότερο σημείο περίπου 179m 50m (i) Όδευση TAP, 22 χλμ (η αποτύπωση έχει δημιουργηθεί με το Google Earth) Υψηλότερο σημείο περίπου 185m 150m 100m 50m 21

22 Εικόνα 9: Γεωγραφική αποτύπωση των ως άνω κυριότερων ευρημάτων παρουσιάζεται σε χάρτες ΓΥΣ κλίμακας1:50,000 και στο Google Earth km Νέα Καρβάλη Διελεύσεις λατομείων Όδευση TAP Περιοχή Νέας Καρβάλης Πρόταση όδευσης TEE-AM Διελεύσεις λατομείων Υπάρχων αγωγός ΔΕΣΦΑ Όδευση TAP Η προτεινόμενη όδευση δεν είναι εφικτή μεταξύ ΧΘ 22 και 24 λόγω λατομείων σε λειτουργία. Η τροποποίηση της όδευσης προς βορρά δεν είναι δυνατή λόγω λατομείων και απότομων πρανών. Ο αγωγός της ΔΕΣΦΑ έχει κατασκευαστεί όπως εικονίζεται με την κόκκινη γραμμή. 22

23 3.3.3 Περιβαλλοντικοί περιορισμοί Δεν υπάρχουν περιβαλλοντικά προστατευόμενες περιοχές στην περιοχή της Νέας Καρβάλης, οι οποίες να επηρεάζονται από οποιαδήποτε από τις οδεύσεις Κοινωνικοί περιορισμοί Αγροτικές εκτάσεις Το μήκος διέλευσης από γεωργικές εκτάσεις είναι ίσο και για τις δύο προτεινόμενες οδεύσεις με κατά προσέγγιση μήκος 2,2 χλμ Οικισμοί Σε αυτό το τμήμα, η προτεινόμενη τροποποίηση της όδευσης διέρχεται από τα όρια της Περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και μέρος του Δήμου Καβάλας. Πίνακας 10: A/A Διοικητικά όρια στην περιοχή της Νέας Καρβάλης Διοικητική αρχή Μήκος διέλευσης (m) Βασική όδευση ΜΠΚΕ Προτεινόμενη όδευση 1 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 6, Δήμος Καβάλας (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης) 6, Απόσταση από τα όρια οικισμού (m) ή A/A μήκος διέλευσης Χωριά, κωμοπόλεις και πόλεις (υπάρχον σχέδιο Βασική όδευση Προτεινόμενη πόλης /σχεδιαζόμενη επέκταση του) ΜΠΚΕ όδευση 1 Οικισμός: Λεύκη > Οικισμός: Νέα Καρβάλη 480 > Οικισμός: Ανεστιάς > Επικάλυψη με άλλα έργα Περιοχές παραχώρησης και στρατιωτικές ζώνες Η προτεινόμενη από το ΤΕΕ-ΑΜ όδευση διέρχεται από ένα λατομείο με τρεις χώρους εξόρυξης, ενώ γίνεται διέλευση και από δύο (2) περιοχές που χαρακτηρίζονται για πιθανή μεταλλευτική εκμετάλλευση. 23

24 Πίνακας 11: Περιοχές παραχώρησης στην περιοχή της Νέας Καρβάλης Απόσταση από τα όρια (m)/ μήκος διέλευσης (m) Χαρακτηριστικό Βασική όδευση ΜΠΚΕ Προτεινόμενη όδευση Λατομείο >250 Μη επιτρεπτή διέλευση για 250 m Ζώνες μεταλλευτικής εκμετάλλευσης Περιοχές παραχώρησης Όχι Όχι >250m 1,960 Όχι Όχι Σχόλια Λατομεία Κόρακα Α.Ε. Δεν υφίσταται ενεργή μεταλλευτική εκμετάλλευση. Ωστόσο, η ευρύτερη περιοχή χαρακτηρίζεται υψηλού δυναμικού για μεταλλευτικά αποθέματα. Εκμετάλλευση ορυκτών - παραχώρηση μεταλλείου. Δήμος Καβάλας 3.4 Τμήμα 3 - Όδευση για την αποφυγή της περιοχής των Τεναγών Η προτεινόμενη όδευση από το TEE-AM αναλύθηκε και ερευνήθηκε εντός διαδρόμου μελέτης 2 km. Για το σκοπό αυτό εκπονήθηκε μελέτη επί χάρτου καθώς και επιτόπιες έρευνες κατά μήκος ολόκληρης της προτεινόμενης όδευσης. Εικόνα 10: Όδευση TEE-AM για την αποφυγή της περιοχής των Τεναγών Κόκκινη γραμμή Μπλε γραμμή Μωβ κύκλοι Βασική προτεινόμενη όδευση ΜΠΚΕ TAP Σημαντικά ευρήματα / Μη επιτρεπτές ζώνες 24

25 3.4.1 Περιγραφή της όδευσης στο Τμήμα 3 Προτεινόμενη Όδευση του ΤΕΕ-Α.Μ. Χλμ 28 Χλμ 112,2 Όδευση του ΤΕΕ-Α.Μ. Χλμ 28 Χλμ 31 Στο τμήμα αυτό μήκους 6 χλμ, η όδευση ακολουθεί δυτική διαδρομή. Διασχίζει την ορεινή περιοχή βόρεια της Καβάλας, η οποία διαπερνάται και στην περίπτωση της προτεινόμενης όδευσης του TAP. Όδευση του ΤΕΕ-Α.Μ. Χλμ 31 Χλμ 74 Στη ΧΘ 31, η όδευση του ΤΕΕ-Α.Μ. απομακρύνεται από την όδευση του αγωγού TAP. Τώρα η προτεινόμενη όδευση από το ΤΕΕ-ΑΜ διέρχεται κυρίως μέσα από αισθητικά δάση και κατά μήκος απότομων κάθετων και οριζόντιων πλαγιών με προφανή προβλήματα αστάθειας εδαφών. Δεν υφίσταται υπάρχουσα υποδομή για πρόσβαση στην κατασκευαστική ζώνη. Σε κάποιες περιοχές οι κλίσεις είναι τέτοιες που καθιστούν την εγκατάσταση αγωγού αδύνατη. Στη Χ.Θ. 38,5 η όδευση πρέπει να διασχίσει την Εθνικό Οδό Καβάλας-Δράμας σε απομονωμένη περιοχή με κάθετες πλαγιές. Στη Χ.Θ. 40 πρέπει να γίνει διασταύρωση με οικισμό εντός του αισθητικού δάσους και στη Χ.Θ. 52,5 η εναλλακτική όδευση διέρχεται πάνω από το τούνελ της Εγνατίας Οδού. Μεταξύ των Χ.Θ. 63 και 68 η όδευση διασχίζει περιοχή με αξιόλογους αμπελώνες. Όδευση του ΤΕΕ-Α.Μ. Χλμ 74 Χλμ 89 Συνεχίζοντας σε δυτική κατεύθυνση, η προτεινόμενη εναλλακτική διασχίζει μια κυματοειδή έκταση σε νότια πορεία, η οποία είναι μερικώς δασωμένη και με καλλιεργήσιμες εκτάσεις ελαιοδέντρων, αμυγδαλιών και οπορωφόρων δέντρων υψηλής αξίας. Στη Χ.Θ. 74,5 θα πρέπει να διασταυρωθεί ο ποταμός Ακροπόταμος. Μεταξύ των Χ.Θ. 83 και 84 θα πρέπει να γίνουν διασταυρώσεις στα βόρεια με τον κόμβο της Εγνατίας Οδού στον οικισμό Γαλυψός και στα νότια με το χωριό Ορφανός. Όδευση του ΤΕΕ-Α.Μ. Χλμ 89 Χλμ 93 Η διαδρομή κατευθύνεται βορειοδυτικά μέσα από πυκνά δασωμένη ορεινή περιοχή, όπου αναμένονται μεγάλες αστάθειες πρανών. Η πρόσβαση στην κατασκευαστική ζώνη εργασίας για τα οχήματα και τα απαραίτητα υλικά δεν είναι εφικτή. 25

26 Όδευση του ΤΕΕ-Α.Μ. Χλμ 93 Χλμ 96 Σε αυτό το τμήμα η όδευση περνάει από μια εύφορη κοιλάδα που καλλιεργείται κυρίως με αμπέλια, ελαιόδεντρα, αμυγδαλιές και οπορωφόρα δέντρα. Όδευση του ΤΕΕ-Α.Μ., ΧΘ 96 ΧΘ 112,2 (σύνδεση με τη όδευση βασικής περίπτωσης TAP στη ΧΘ 245,6) Στο τελευταίο τμήμα της εναλλακτικής πρότασης, ο αγωγός διέρχεται από επίπεδη έκταση με πλήθος αποστραγγιστικών καναλιών. Η γη καλλιεργείται με μονοετείς καλλιέργειες. Πίνακας 12: A/A 1 Τεχνική αξιολόγηση στην περιοχή Τενάγη Βασική περίπτωση Εναλλακτική προτεινόμενη όδευση Κριτήρια όδευσης TAP από TEE-AM Τμήμα όδευσης από / προς: Χλμ 182 έως Χλμ 245,6 2 Μήκος της όδευσης 63,6 χλμ Ειδικά σημεία / Ειδικές διελεύσεις Μη επιτρεπτή περιοχή Κατασκευή πρόσβασης, οδών Αριθμός σημείων διασταύρωσης Κύριες διασταυρώσεις Μήκος διέλευσης από καλλιέργειες, (οπωροφόρακαρποφόρα, 0 Καμία Δεν απαιτείται Χλμ 28 έως Χλμ 112,2 84,2 χλμ (χωρίς διευθετήσεις της όδευσης) - Περιοχές με κλίσεις πρανών > 55% αντίστοιχα > 70% (χλμ 34, 37) - Διέλευση από αισθητικό δάσος σε μεγάλη απόσταση - Διέλευση από οικισμούς μέσα σε αισθητικό δάσος (χλμ 40) - Πλευρικές κλίσεις πρανών (χλμ & 45-58) - Κλίσεις πρανών > 60% (χλμ 58-59) - Προβλήματα ευστάθειας εδάφους, απότομα πρανή (χλμ 71-73) - Σημαντικά προβλήματα ευστάθειας εδάφους (χλμ 89-92) 4 Μη επιτρεπτές περιοχές - Χλμ: 34, κλίσεις πρανών > 70% - Χλμ: 37, κλίσεις πρανών > 55% - Κλίσεις πρανών > 60% (χλμ 58-59) - Σημαντικά προβλήματα ευστάθειας εδάφους (χλμ 89-92) Περίπου 20 χλμ νέων οδών πρόσβασης συν 20 χλμ βελτίωση σε υπάρχοντες χωματόδρομους 151 Περισσότερα από 300 (υπόθεση) Καμία < 1 χλμ >13 χλμ 1 Εγνατία Οδός 1 Ποταμός Ακροπόταμος 26

27 αμπελώνες, πολυετείς καλλιέργειες) Πρόσθετες ειδικές μέθοδοι κατασκευής Πρόσθετα προστασίας αγωγού μέτρα Ειδικά μέτρα κατά τη λειτουργία / τη διάρκεια ζωής των έργων Σάγματα από σκυρόδεμα επάνω από τον αγωγό στον τυρφώνα για έλεγχο της άνωσης επί 1,5 χλμ Καμία Καμία Κυριότερα τεχνικά ευρήματα και γεωλογικοί κίνδυνοι - Απαιτείται η εγκατάσταση ειδικών βαγονέτων με συρματόσχοινα για κατασκευή σε δύο τμήματα. - Μονοκόμματη τοποθέτηση σε μήκος περ. 15 χλμ. Εργασία με μειωμένη ζώνη εργασίας. Ναι, σε μήκος περ. 20 χλμ λόγω προβλημάτων ευστάθειας εδάφους / πρανών. Φράγματα διάβρωσης μέσα στην τάφρο του αγωγού, συρματοκιβώτια και τοίχοι αντιστήριξης για τη σταθεροποίηση πρανών. Μια, 5 έως 8 θέσεις με προβλήματα ευστάθειας εδάφους. A/A χλμ Ζήτημα Αξιολόγηση Συνέπεια (εκτίμηση) Απόκρημνα Πρανή, Μη επιτρεπτή περιοχή Απόκρημνα Πρανή, Μη επιτρεπτή περιοχή Αισθητικό δάσος Πλευρικές κλίσεις πρανών Διέλευση οδού πλησίον του Σταυρού Οικισμοί μέσα σε αισθητικό δάσος Συνέχεια αισθητικού δάσους Επάνω από σήραγγα της Εγνατίας Μη επιτρεπτή Μη επιτρεπτή Απαιτείται μείζων τροποποίησ η της όδευσης Απαιτείται μείζων τροποποίησ η της όδευσης Απαιτείται μείζων τροποποίησ η της όδευσης Δεν συνιστάται Η όδευση δεν επιδέχεται κατασκευής Η όδευση δεν επιδέχεται κατασκευής Σοβαρή παρέμβαση σε αισθητικό δάσος. Προσέγγιση με το σχέδιο πόλεως της Καβάλας. Σοβαρή παρέμβαση σε αισθητικό δάσος. Απαιτείται Άδεια Παράλληλα με Απαιτείται Μόνιμη βλάβη στο 27

28 χωματόδρομο και πλευρικές κλίσεις πρανών τροποποίησ η της όδευσης Μη επιτρεπτή περιοχή Μη κλίσεις πρανών > 60% επιτρεπτή Συνιστάται ιδιαίτερα η Αμπελώνες τροποποίησ η της όδευσης. Προβλήματα ευστάθειας Η πρόταση εδάφους και απότομα δεν είναι πρανή εφικτή Συνιστάται ιδιαίτερα η Γεωργική γη, δένδρα, τροποποίησ αμπέλια η της όδευσης. Μη επιτρεπτή περιοχή, Μη αστάθεια του εδάφους επιτρεπτή Καλλιέργεια πεδινής περιοχής δ/ι H προτεινόμενη όδευση Προβληματι κινείται παράλληλα (και σε κή ζώνη μικρή απόσταση) από το ίχνος του ενεργού ρήγματος Σιδηροχωρίου - Μέλισσας (ρήγμα Παγγαίου), M16, οδηγώντας σε σημαντικά επίπεδα αναμενόμενων μέγιστων σεισμικών κινήσεων περιβάλλον λόγω εντατικών εκσκαφών. Η όδευση δεν είναι κατασκευάσιμη Σοβαρή επίπτωση σε υψηλής αξίας αμπελώνες. Η όδευση δεν είναι κατασκευάσιμη Σοβαρή επίπτωση σε υψηλής αξίας δενδροκαλλιέργειες. Η όδευση δεν είναι κατασκευάσιμη Παρόμοιες επιπτώσεις με την όδευση του TAP στα Τενάγη. Απαιτούνται εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας για ολόκληρο το μήκος. Είναι απαραίτητη η εκτέλεση μιας συμπληρωματικής μελέτης για την επίδραση αυτών των δυναμικών μετατοπίσεων στον αγωγό, καθώς και η εφαρμογή ειδικών μέτρων αντιμετώπισης (π.χ. αλλαγή κατηγορίας αγωγού) καθ' όλο το επηρεαζόμενο μήκος Η προτεινόμενη όδευση Προβληματι Απαιτούνται μέτρα 28

29 διέρχεται από το ενεργό κό σημείο ασφαλείας έναντι στατικών ρήγμα του Οφρύνιου - σεισμικών μετατοπίσεων Γαλυψού (κωδικός M14) στην ζώνη του ρήγματος. Είναι απαραίτητη η εκτέλεση μιας συμπληρωματικής μελέτης για την επίδραση αυτών των μετατοπίσεων στον αγωγό, καθώς και η εφαρμογή ειδικών μέτρων αντιμετώπισης (π.χ. αλλαγή κατηγορίας αγωγού). Απαιτούνται μέτρα ασφαλείας έναντι στατικών σεισμικών μετατοπίσεων στην ζώνη του ρήγματος. Είναι απαραίτητη η Η προτεινόμενη όδευση εκτέλεση μιας διέρχεται από το ενεργό ρήγμα Καστρί - Μεσολακκιά Προβληματι κό σημείο συμπληρωματικής μελέτης για την επίδραση (κωδικός M12) αυτών των μετατοπίσεων στον αγωγό, καθώς και η εφαρμογή ειδικών μέτρων αντιμετώπισης (π.χ. αλλαγή κατηγορίας αγωγού). 29

30 3.4.2 Τεχνική δυνατότητα υλοποίησης Δυνατότητα κατασκευής Περίληψη: Η προτεινόμενη όδευση από το ΤΕΕ-ΑΜ διερευνήθηκε επιτόπου σε ένα διάδρομο 2 χλμ. και διαπιστώθηκε ότι δεν είναι κατασκευάσιμη από τεχνικής απόψεως σε μερικές περιοχές. Η πρόταση ακολουθεί απότομα πρανή σε κάθετη και παράλληλη διεύθυνση, όπου η κατασκευή αγωγού αυτής της διαμέτρου δεν είναι δυνατή, πέρα από το γεγονός ότι δεν μπορεί να διασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία του κατά τη διάρκεια ζωής του. Υψομετρικό προφίλ (i) Εναλλακτική προτεινόμενη από το TEE-AM, 22 χλμ (η αποτύπωση έχει δημιουργηθεί με το Google Earth) Κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου πρέπει να αναμένονται περιορισμοί στην κατασκευή εξαιτίας του σχετικά μεγάλου υψομέτρου για ένα μεγάλο μήκος της όδευσης του TEE-AM. Οι δυσκολίες λόγω της σύνθετης τοπογραφίας, είναι εμφανείς στα υψομετρικά προφίλ που παρατίθενται παρακάτω: Εικόνα 11: Υψομετρικά προφίλ στην περιοχή των Τεναγών Υψηλότερο σημείο περίπου 574m 500m 250m (i) Όδευση αγωγού TAP, 22 χλμ (η αποτύπωση έχει δημιουργηθεί με το Google Earth) Υψηλότερο σημείο περίπου 560m 500m 250m 30

31 Εικόνα 12: Γεωγραφική αποτύπωση των ως άνω κυριότερων ευρημάτων παρουσιάζεται σε χάρτες ΓΥΣ κλίμακας1:50,000 και στο Google Earth: km 34 - Απότομα πρανή, Μη επιτρεπτή περιοχή Όδευση TAP Μη επιτρεπτή περιοχή λόγω απότομων πρανών. Οποιαδήποτε κατασκευαστικά εφικτή λύση θα οδηγήσει σε μεγάλη αλλαγή χάραξης της όδευσης. Μη επιτρεπτή περιοχή λόγω απόκρημνων πρανών. Οποιαδήποτε λύση εφικτή στην κατασκευή της θα συντελέσει σε πρόσθετη σοβαρή τροποποίηση της όδευσης. 31

32 km 37 - Απότομα πρανή, Μη επιτρεπτή περιοχή Μη επιτρεπτή περιοχή λόγω απότομων πλαγιών. Οποιαδήποτε κατασκευαστικά εφικτή λύση θα οδηγήσει σε μεγάλη αλλαγή χάραξης της όδευσης. Στην προτεινόμενη όδευση θα απαιτηθεί η εγκατάσταση ειδικών βαγονέτων με συρματόσχοινα 32

33 km Αισθητικό Δάσος Απότομες πλευρικές κλίσεις πρανών σε όλο το μήκος. Ιδιαίτερα στη διέλευση της οδού Δράμας Καβάλας. Απαιτείται ευρεία παρέμβαση στο αισθητικό δάσος για την προετοιμασία της κατασκευαστικής ζώνης εργασίας. 33

34 km 40 - Οικισμοί μέσα στην περιοχή του αισθητικού δάσους Διέλευση από οικισμούς. Η τροποποίηση της όδευσης προς βορρά δεν είναι δυνατή λόγω απότομων πλευρικών κλίσεων πρανών, η τροποποίηση της όδευσης προς νότο θα περάσει κοντά από την αστική περιοχή της Καβάλας. Το όριο του σχεδίου πόλης της Καβάλας βρίσκεται σε απόσταση μόλις 600m.. 34

35 km Πρανή και συνέχιση μέσα από αισθητικό δάσος Πέρασμα μέσα από το αισθητικό δάσος. Η προτεινόμενη όδευση δεν είναι εφικτή χωρίς αλλαγές χάραξης. Απαιτούνται εκτεταμένες εκσκαφές για την προετοιμασία επίπεδης κατασκευαστικής ζώνης εργασίας με μόνιμες επιπτώσεις στο περιβάλλον. 35

36 km Πέρασμα πάνω από σήραγγα της Εγνατίας Οδού Σήραγγα Εγνατίας Ειδικό σημείο. Πέρασμα πάνω από τη σήραγγα της Εγνατίας Οδού. Απαιτείται άδεια. 36

37 km Παραλληλία σε χωματόδρομο και πρανή Η προτεινόμενη όδευση δεν είναι εφικτή χωρίς αλλαγή της χάραξης. Απαιτείται αλλαγή χάραξης. Ωστόσο, θα απαιτηθούν εκτεταμένες εκσκαφές για την προετοιμασία επίπεδης κατασκευαστικής ζώνης εργασίας με μεγάλες μόνιμες επιπτώσεις στο περιβάλλον. 37

38 km Μη επιτρεπτή περιοχή Ειδικό σημείο λόγω εξαιρετικά μεγάλων διαμηκών πλευρικών κλίσεων (>60%) Αλλαγή όδευσης προς τα βορειοδυτικά θα είχε ως αποτέλεσμα μία διαδρομή που θα διασχίζει την κοιλάδα, βορειοδυτικά των χωριών Μέλισσα και Μεσοπόταμος. Η αλλαγή όδευσης προς τα νότια είναι επίσης ανέφικτη λόγω των ακόμη μεγαλύτερων κλίσεων. 38

39 km Σημαντικοί αμπελώνες Ο αγωγός διασχίζει μια περιοχή με πολύ σημαντικούς αμπελώνες. 39

40 km Προβλήματα σταθερότητας του εδάφους και απότομα πρανή Η προτεινόμενη διαδρομή δεν είναι εφικτή. Όδευση μέσα από περιοχή με πρανή, αναμένονται σοβαρά προβλήματα όσον αφορά τη σταθερότητα του εδάφους. Κλίσεις > 60%. 40

41 km Καλλιεργήσιμη γη, δέντρα, αμπελώνες Η προτεινόμενη διαδρομή διασχίζει καλλιεργούμενες εκτάσεις για μήκος άνω των 6 km. 41

42 km Μη επιτρεπτή περιοχή Μη επιτρεπτή περιοχή. Η προτεινόμενη διαδρομή δεν είναι εφικτή. Σοβαρά προβλήματα σταθερότητας εδάφους. 42

43 3.4.3 Περιβαλλοντικοί περιορισμοί Η διαδρομή που προτείνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας - Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας (TEE-AM) αυξάνει σημαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε αυτό το τμήμα. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το συνολικό μήκος των περιοχών που περιγράφονται στα παρακάτω κεφάλαια: Πίνακας 13: Περιβαλλοντικό αποτύπωμα στο Τμήμα 3 Μήκος διέλευσης (m) Προτεινόμενη A/A Χαρακτηριστικό Βασικό Σενάριο εναλλακτική Διαφορά (m) ΜΠΚΕ διαδρομή Περιοχές περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος Περιοχές Natura 2000 και RAMSAR Η προτεινόμενη εναλλακτική διαδρομή διασχίζει για 9 km περίπου την περιοχή GR (SPA) και την αντίστοιχη Σημαντική Ζώνη για Πτηνά. Πίνακας 14: Περιοχές Natura στο Τμήμα 3 A/A 1 Κωδικός GR017 - Παγγαίο Όρος. Υπερκάλυψη 100% με την GR SPA «ΠΑΓΓΑΙΟ ΟΡΟΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΕΣ ΥΠΩΡΕΙΕΣ ΑΥΤΟΥ» Μήκος διέλευσης (m) Βασικό Σενάριο Προτεινόμενη διαδρομή ΜΠΚΕ Αισθητικά Δάση Σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία, αισθητικό δάσος θεωρείται ένα δάσος με ιδιαίτερη αισθητική και οικολογική αξία. Η διαδρομή που προτείνει το TEE-AM διασχίζει το Αισθητικό Δάσος Καβάλας Αμυγδαλεώνα για σημαντικά μεγαλύτερο τμήμα από την όδευση του αγωγού TAP. Πίνακας 15: Αισθητικά δάση στο Τμήμα 3 A/A Κωδικός Μήκος διέλευσης (m) Βασικό Σενάριο ΜΠΚΕ Προτεινόμενη εναλλακτική διαδρομή 1 Αισθητικό Δάσος Καβάλας - Αμυγδαλεώνα

44 Καταφύγια Άγριας Ζωής Τα καταφύγια άγριας ζωής προσφέρουν προστασία στα διάφορα είδη πανίδας από το κυνήγι, τη θήρευση και τον ανταγωνισμό. Αυτές οι περιοχές θεσμοθετούνται από τα κατά τόπους δασαρχεία με στόχο την προστασία των ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση ή έχουν σχεδόν εκλείψει. Η διαδρομή που προτείνει το TEE-AM διασχίζει 2 Καταφύγια Άγριας Ζωής στην περιοχή των Τεναγών, με αποτέλεσμα τη διέλευση μέσω ειδικών περιοχών για περίπου m. Πίνακας 16: Καταφύγια Άγριας Ζωής στο Τμήμα 3 Μήκος διέλευσης (m) A/A Κωδικός Βασικό Σενάριο ΜΠΚΕ Προτεινόμενη διαδρομή 1 Καταφύγιο Άγριας Ζωής Άγιος Τιμόθεος - Κιούπια Καταφύγιο Άγριας Ζωής Μεσολακκιάς - Παλαιοκώμης ΣΥΝΟΛΟ Κοινωνικοί Περιορισμοί Περιορισμοί πολιτιστικής κληρονομιάς Η διαδρομή του TEE-AM διασχίζει για μεγάλο μήκος τον χαρακτηρισμένο αρχαιολογικό χώρο του Όρους Παγγαίου. Επιπλέον, διασχίζει τον υπό χαρακτηρισμό αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Αμφίπολης. Λόγω της σπουδαιότητας των δύο αυτών χώρων και του αυξημένου κινδύνου εύρεσης αρχαιολογικών ευρημάτων, οι εν λόγω περιοχές θεωρούνται προβληματικές. Πίνακας 17: Αρχαιολογικοί χώροι στο Τμήμα 3 A/A 1 2 Χώρος Χαρακτηρισμένος αρχαιολογικός χώρος του Όρους Παγγαίου Υπό χαρακτηρισμό αρχαιολογικός χώρος της Αρχαίας Αμφίπολης (κατόπιν επικοινωνίας με την αρμόδια Αρχή) Απόσταση από τα όρια (m)/ Μήκος διέλευσης (m) Βασικό Σενάριο ΜΠΚΕ Προτεινόμενη εναλλακτική διαδρομή άγνωστο 44

45 Εικόνα 13: Μνημεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο Τμήμα 3 Κόκκινη γραμμή Μπλε γραμμή Μπλε περιοχές Όδευση TAP Αρχαιολογικοί χώροι Οικισμοί Η προτεινόμενη διαδρομή διασχίζει τα όρια δύο (2) Περιφερειών και τεσσάρων (4) Δήμων και γειτνιάζει με 18 οικισμούς. Η διαδρομή που προτείνει το TEE-AM περνά εντός των ορίων του οικισμού Χαλκερό, γεγονός που καθιστά την πρόταση προβληματική. Επιπλέον, τα όρια του οικισμού Σταυρός βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 100 m από τον άξονα, το οποίο σημαίνει ότι χρειάζονται πρόσθετα μέτρα ασφάλειας ή εναλλακτική όδευση. Πίνακας 18: A/A Διοικητικά όρια της περιοχής Τεναγών Διοικητική αρχή Βασικό Σενάριο ΜΠΚΕ Μήκος διέλευσης (m) Προτεινόμενη διαδρομή 1 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Δήμος Καβάλας (Περ. Αν. Μακεδονίας - Θράκης) Δήμος Δοξάτου (Περ. Αν. Μακεδονίας - Θράκης) Δήμος Προσοτσάνης (Περ. Αν. Μακεδονίας - Θράκης) Δήμος Παγγαίου (Περ. Αν. Μακεδονίας - Θράκης) Δήμος Αμφίπολης (Περ. Κεντρ. Μακεδονίας) Δήμος Νέας Ζίχνης (Περ. Κεντρ. Μακεδονίας)

46 A/A Χωριά, κωμοπόλεις, πόλεις (υφιστάμενο σχέδιο πόλης / προγραμματισμένη επέκταση) Απόσταση από τα όρια οικισμού (m) ή μήκος διέλευσης (m) Βασικό Σενάριο Προτεινόμενη ΜΠΚΕ διαδρομή 1 Οικισμός: Χαλκερό 20 Διάσχιση για Οικισμός: Σταυρός > (<100) 3 Οικισμός: Νέος Ζυγός 406 > Οικισμός: Αμυγδαλεώνας > Οικισμός: Αμισιανά > Οικισμός: Εξοχή > Οικισμός: Καλαμώνας 700 > Οικισμός: Αγία Παρασκευή 720 > Οικισμός: Άνω Συμβολή Οικισμός: Μέλισσα > Οικισμός: Φωλέα > Οικισμός: Σταθμός Λευκοθέας 670 > Οικισμός: Λευκοθέα Οικισμός: Οφρίνιο > Οικισμός: Νέα Μεσολακκιά > Οικισμός: Νέα Ζίχνη 640 > Οικισμός: Νέα Πέτρα > Οικισμός: Θόλος Στους οικισμούς Φωλέας και Ορφανίου καταρτίζονται Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Παγγαίου αναμένει τα σχέδια από τους τοπικούς εργολάβους). Θα απαιτηθεί επίσημη αλληλογραφία για τη διερεύνηση πιθανών επιπλοκών με την προτεινόμενη όδευση. 46

47 3.4.5 Γεωλογικοί κίνδυνοι και ασφάλεια Η προτεινόμενη εναλλακτική όδευση από το ΤΕΕ στην περιοχή Παγγαίου-Συμβόλου οδηγεί τον αγωγό σε ένα πολύπλοκο δίκτυο ενεργών ρηγμάτων, ορισμένα από τα οποία κόβονται στο κεντρικό τμήμα τους από την προτεινόμενη χάραξη (Μ14, Μ12) ενώ κινείται σε μεγάλο μήκος παράλληλα και κοντά σε άλλα ενεργά ρήγματα (Μ16, Μ17, βλέπε και Εικόνα 15). Τα ρήγματα της περιοχής Παγγαίου-Συμβόλου είναι ενεργά, όπως προκύπτει από το σύνολο των νεοτεκτονικών παρατηρήσεων, τα δεδομένα των μηχανισμών γένεσης και την ιστορική και ενόργανη σεισμικότητα. Η δραστηριοποίηση αυτών των ρηγμάτων στην περιοχή Παγγαίου-Συμβόλου με τυπικά σενάρια διάρρηξης και σεισμούς ίδιους ή μικρότερους από αυτούς που έχουν συμβεί σε ιστορικούς χρόνους οδηγεί σε τιμές επιτάχυνσης που είναι σημαντικά υψηλότερες από τις αναμενόμενες τιμές PGA και PGV για την περίοδο επανάληψης των 475 ετών, όπως έχουν προσδιοριστεί για την περιοχή έρευνας από τη μελέτη σεισμικής επικινδυνότητας του OGS. Επίσης είναι τοπικά δυσμενέστερες ακόμα και από τα ακραία αποτελέσματα που έχουν υπολογιστεί για την περίοδο επανάληψης των 2475 ετών. Το γεγονός ότι η όδευση διέρχεται κάθετα από σημαντικά ενεργά ρήγματα, ιδίως στην περιοχή Οφρυνίου-Γαληψού, οδηγεί σε σημαντικές επιφανειακές συν-σεισμικές στατικές μετατοπίσεις, οι οποίες τοπικά παίρνουν μέσες τιμές 25-30cm, και μέγιστες τιμές έως και ~50cm. Να σημειωθεί ότι η χρήση των μέγιστων τιμών είναι μάλλον απαραίτητη, αφού η προτεινόμενη όδευση κόβει στο κεντρικό σημείο τους τα ρήγματα Μ14 και Μ12, σημεία στα οποία αναμένονται σημαντικότερες μετατοπίσεις από ότι στα άκρα τους. Με δεδομένο ότι οι υπολογισμοί έγιναν για εδαφικές συνθήκες υποβάθρου, οι αναμενόμενες κινήσεις σε Τεταρτογενείς σχηματισμούς αναμένεται να είναι % υψηλότερες, οδηγώντας σε τιμές μεγίστων οριζοντίων επιταχύνσεων έως και PGA~ g και μεγίστων οριζοντίων ταχυτήτων έως και PGV~80-90cm/s. Αν και το όρος Σύμβολο είναι ένα σχετικά χαμηλό παράκτιο όρος, η προτεινόμενη όδευση κινείται παράλληλα με μεγάλα πρανή και τοπικά σε κλίσεις που ξεπερνούν το 20%, αυξάνοντας τις πιθανότητες αστοχίας του αγωγού σε περίπτωση εδαφικών κινήσεων των επιπέδων ισχυρής σεισμικής κίνησης που προσδιορίστηκε. Ειδικότερα, η προτεινόμενη όδευση διέρχεται από αρκετά προβληματικά σημεία (περιοχή Μέλισσα-Μονοκαρυδιά- Φωλιά), με κοιλάδες με πρανή τοπικά μεγάλης κλίσης (τοπικά >20%), τα οποία σε αρκετά σημεία διασχίζονται από την προτεινόμενη όδευση παράλληλα με τη παράταξή τους, δηλαδή με δυσμενή προσανατολισμό. 47

«Διατύπωση θέσης του ΤΕΕ ΑΜ για τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (Trans Adriatic Pipeline, TAP)»

«Διατύπωση θέσης του ΤΕΕ ΑΜ για τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (Trans Adriatic Pipeline, TAP)» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Διατύπωση θέσης του ΤΕΕ ΑΜ για τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (Trans Adriatic Pipeline, TAP)» Μέλη Ομάδας Εργασίας: Δήμος Γεωργούσης, Αγρονόμος

Διαβάστε περισσότερα

Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης

Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης Κατευθυντήριοι άξονες του έργου «Ανάπτυξη του τουρισμού και διαχείριση επισκεπτών στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Παρατηρητήριο ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Παρατηρητήριο ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΜ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΜ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΜ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ Απόσταση: 19 km Διάρκεια: 7 8 ώρες The Friends of Mount Athos, 2007 2014. All rights reserved. Version 1.1 ΠΡΟΣΟΧΗ: Μεγάλο τμήμα της διαδρομής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Αιολικό Σύστημα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 706 MW στις νήσους Χίος-Λέσβος-Λήμνος από την εταιρεία ROKAS RENEWABLES - ΑΙΓΑΙΑ ΖΕΥΞΗ

Αιολικό Σύστημα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 706 MW στις νήσους Χίος-Λέσβος-Λήμνος από την εταιρεία ROKAS RENEWABLES - ΑΙΓΑΙΑ ΖΕΥΞΗ «Αιολικό Σύστημα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 706 MW στις νήσους Χίος-Λέσβος-Λήμνος από την εταιρεία ROKAS RENEWABLES - ΑΙΓΑΙΑ ΖΕΥΞΗ». Παρατηρήσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ επί της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΠΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΠΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ 3. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 4. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 5. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 6.

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή Σελίδα 2 από 6 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 3 1.1 Τίτλος του Έργου 3 1.2 Είδος και Μέγεθος του Έργου 3 1.3 Θέση του Έργου 4 1.4 Κατάταξη του Έργου 6 1.5 Κύριος του Έργου 6 1.6 Ομάδα Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 2 - Ελληνικό Εθνικό Νομικό Πλαίσιο

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 2 - Ελληνικό Εθνικό Νομικό Πλαίσιο Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 2 - Ελληνικό Εθνικό Νομικό Πλαίσιο Σελίδα 1 από 10 Τίτλος έργου 1 Διακρατική Συμφωνία μεταξύ της Δημοκρατίας της Αλβανίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012 K:\N1800d\cons\tefhi\MAPS.doc Ν1800d/5188 EΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: "Αντιστήριξη πρανών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΟΥ Η ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Η ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΟΥ Η ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΟΥ Η ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ *Η Εργασία αυτή βασίστηκε σε αντίστοιχο πλαίσιο που εφαρμόζεται από τον Όμιλο LAFARGE με τις κατάλληλες προσαρμογές και αναφορές στην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών...

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών... ΜΕΡΟΣ 1 1. Γεωλογείν περί Σεισμών....................................3 1.1. Σεισμοί και Γεωλογία....................................................3 1.2. Γιατί μελετάμε τους σεισμούς...........................................

Διαβάστε περισσότερα

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Σοφία Τσιροπούλου Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Έβρου softsi@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Για να γνωρίσει κάποιος τα Μετέωρα και να βιώσει τη μαγεία του πέτρινου δάσους, ο καλύτερος και μοναδικός τρόπος είναι να πεζοπορήσει ανάμεσα στους Μετεωρίτικους πύργους

Διαβάστε περισσότερα

Οι επαγγελματικές προοπτικές των μηχανικών Νέοι τομείς ανάπτυξης

Οι επαγγελματικές προοπτικές των μηχανικών Νέοι τομείς ανάπτυξης Ενημερωτική Εσπερίδα ΤΕΕ Μαγνησίας και Κοσμητείας Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θέμα: Οι επαγγελματικές προοπτικές των μηχανικών Νέοι τομείς ανάπτυξης ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ: ΓΕΩΛΟΓΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_MAGGANIOTIKA 3 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_MAGGANIOTIKA 3 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 3,0 MW σε μισθωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Contents. 1 Overview 3. 2 Government Stakeholders 5. 3 NGOs and other interested parties (National & Regional) 7 LIST OF TABLES

Contents. 1 Overview 3. 2 Government Stakeholders 5. 3 NGOs and other interested parties (National & Regional) 7 LIST OF TABLES Έργου: Σελίδα 2 από 7 Contents 1 Overview 3 2 Government Stakeholders 5 3 NGOs and other interested parties (National & Regional) 7 LIST OF TABLES Table 1-1 Stakeholder Groups 3 Table 2-1 National Government

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΕΡΓΩΝ LEADER

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΕΡΓΩΝ LEADER ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΕΡΓΩΝ LEADER Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Β ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ (ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ) Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 1. Απόφαση Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ και οι προοπτικές εφαρμογής του στην Ελλάδα

Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ και οι προοπτικές εφαρμογής του στην Ελλάδα ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΓΕΩΤΕΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΓΡΟΔΑΣΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Η Αγροδασοπονία στα Πλαίσια της Νέας ΚΑΠ 2014 2020 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2014 Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Βασική παράμετρο στην εκπόνηση του ΠΕΣΔΑ Κρήτης αποτελούν τα κριτήρια αποκλεισμού χωροθέτησης των έργων επεξεργασίας, διάθεσης και εν γένει διαχείρισης των

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΧΑΣ. Τίτλος ράσης: " ημιουργία περιβαλλοντικών και ορειβατικών μονοπατιών" Υποστήριξη ομάδας:

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΧΑΣ. Τίτλος ράσης:  ημιουργία περιβαλλοντικών και ορειβατικών μονοπατιών Υποστήριξη ομάδας: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΧΟΡΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ι ΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΧΑΣ Τίτλος ράσης: " ημιουργία περιβαλλοντικών και ορειβατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1200Μ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1200Μ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 1. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΘΕΣΗ 1 Εισαγωγή - Ιστορικό Στον επαρχιακό οδικό άξονα Τρίπολης Ολυμπίας, στο ύψος του Δήμου Λαγκαδίων, έχουν παρουσιασθεί κατά το παρελθόν αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Γεωτεχνική Μηχανική

Εισαγωγή στην Γεωτεχνική Μηχανική Εισαγωγή στην Γεωτεχνική Μηχανική SIVA έδαφος Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια: 12 Λεπτά 1 Σύνηθες Γεωτεχνικό Έργο Γεω-Εργαστήριο ~ για δοκιμές Ιδιότητες εδάφους Γραφείο Μελετών ~ για σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ "ΚΟΣΙΗ-ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ ΚΟΣΙΗ-ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) - ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 14ε/1362/93 (ΦΕΚ 223 Β') : "'Εγκριση Ανάλυσης Τιµών Γεωλογικών Εργασιών"

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 14ε/1362/93 (ΦΕΚ 223 Β') : 'Εγκριση Ανάλυσης Τιµών Γεωλογικών Εργασιών Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 14ε/1362/93 (ΦΕΚ 223 Β') : "'Εγκριση Ανάλυσης Τιµών Γεωλογικών Εργασιών" 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ.4 και του άρθρου 10 του Ν.1418/84 περί " ηµοσίων 'Εργων και ρυθµίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Συντονιστική επιτροπή: ΡΟΖΟΣ., Τεχν. Γεωλόγος, Επικ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ Π., Γεωλόγος, Επιστ. Συνεργάτης Ε.Μ.Π. Ερευνητική οµάδα: ΑΛΕΞΟΥΛΗ ΛΕΙΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία iv. Παράκτια Γεωμορφολογία Η παράκτια ζώνη περιλαμβάνει, τόσο το υποθαλάσσιο τμήμα της ακτής, μέχρι το βάθος όπου τα ιζήματα υπόκεινται σε περιορισμένη μεταφορά εξαιτίας της δράσης των κυμάτων, όσο και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 917.000,oo ΘΕΣΗ: T. Κ. ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ, ΓΥΜΝΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κύπρο. Ανθή Χαραλάμπους

Διαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κύπρο. Ανθή Χαραλάμπους Διαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κύπρο Ανθή Χαραλάμπους 1. Εισαγωγή Για την επίτευξη των εθνικών στόχων για μερίδιο ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας 13% μέχρι το 2020, αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης. Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος

Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης. Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων βασίζεται στην αντίληψη ότι το νερό είναι ταυτόχρονα: Αναπόσπαστο τμήμα του οικοσυστήματος Φυσικός πόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2009 ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟ Μήκος χλμ. Σταθμοί Κόστος εκ. Γραμμή 1 Σιδηροδρομικός Σταθμός Νέα Ελβετία ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟ 9,6 9,6 13 13 1.052 1.052 & Υ Π Ε Χ Ω Δ Ε ΠΟΥΡΓΕΙΟ ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΡΟΤΑΞΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 1.1. Ανάθεση και Αντικείμενο της Μελέτης... 3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΟΛΙΣΘΙΣΗΣ... 4 2.1. Γεωλογικά στοιχεία... 4 3. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σκοποί και Στόχοι του Έργου. Χρήση Φυσικού Αερίου. Χαρακτηριστικά Σωληνώσεων. Ασφάλεια. Εκτίμηση Κόστους

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σκοποί και Στόχοι του Έργου. Χρήση Φυσικού Αερίου. Χαρακτηριστικά Σωληνώσεων. Ασφάλεια. Εκτίμηση Κόστους ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοποί και Στόχοι του Έργου Χρήση Φυσικού Αερίου Χαρακτηριστικά Σωληνώσεων Ασφάλεια Εκτίμηση Κόστους Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Χάρτες Διαδρομή Σωληνώσεων ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή Τελεφερίκ και Παλαιού Λιµένα Φηρών (Ν18.00e)» 1.699.400 ευρώ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή Τελεφερίκ και Παλαιού Λιµένα Φηρών (Ν18.00e)» 1.699.400 ευρώ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή Τελεφερίκ και Παλαιού Λιµένα Φηρών (Ν18.00e)» 1.699.400 ευρώ εκέµβριος 2012 K:\N1800e\cons\tefhi\MAPS.doc Ν1800e/5187 EΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Απαντήσεις στα Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) Συστήματα 1

Ερωτήσεις Απαντήσεις στα Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) Συστήματα 1 Ερωτήσεις Απαντήσεις στα Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) Συστήματα 1. Γιατί να επιλέξετε τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα; Προσφέρουν υψηλή και εγγυημένη απόδοση Απαιτούν ελάχιστη συντήρηση και εν γένει ενασχόληση μετά την

Διαβάστε περισσότερα

SD-ECO ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΑ Ή ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ

SD-ECO ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΑ Ή ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ 2003-2012 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΑ Ή ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ Οριστική Μελέτη Αποχετευτικού ικτύου & Προκαταρκτική Μελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων.. Ροδολίβους.

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Σωτήρης Ορφανίδης Δρ. Βιολόγος-Αναπληρωτής Ερευνητής Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Ινστιτούτο Αλιευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΓΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΠΟΥΡΓΚΑΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΑΓΩΓΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΠΟΥΡΓΚΑΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 08.06.2011 ΑΓΩΓΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΠΟΥΡΓΚΑΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΧΑΡΤΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΚΙΡΛΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΣΠΡΟΦΟΣ 1 1. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014 Το παρόν κείμενο εργασίας παρουσιάζει τα αποτελέσματα επεξεργασίας δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ για την εξέλιξη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στις Περιφέρειες διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των καθέτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης 18/2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔ "ΟΙ ΣΗΡΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΤΙΣ ΟΔΟΥ" ΒΟΡΕΙ ΧΡΞΗ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΠΟΤΕΛΕΣΜΤ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΠΘΕΙΣ - ΜΘΗΜΤ Εισηγητής : Χ. Γεωργανόπουλος Ν. Καζίλης Ν. Παρδάλης Ιωάννινα, 7 & 8/12/2001 "ΕΓΝΤΙ ΟΔΟΣ.Ε." & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 0 - Μη Τεχνική Περίληψη

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 0 - Μη Τεχνική Περίληψη Κεφάλαιο 0 - Μη Τεχνική Περίληψη Σελίδα 2 από 14 Περιεχόμενα 0 Μη-Τεχνική Περίληψη 3 0.1 Εισαγωγή 3 0.2 Περιγραφή του Εγκεκριμένου Έργου 3 0.3 Τροποποιήσεις του Έργου 4 0.3.1 Αλλαγές στην Όδευση του Αγωγού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑ Εισηγητής : Π. Μαρίνος Ιωάννινα, 15-16/10/99 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Φ.. ΧΕΛΜΟΥ-ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ Dr. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΙΑΤΡΟΥ Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πρόεδρος Σ Φ Χελµού-Βουραϊκού Σύντοµο ιστορικό 1992 Πρόταση Ορειβατικού Συλλόγου Καλαβρύτων

Διαβάστε περισσότερα

Κ/Ξ TOPMAPS Γραφείο Κτηματογράφησης για τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ) Πως να δηλώσετε την ιδιοκτησία σας Εγχειρίδιο Οδηγιών

Κ/Ξ TOPMAPS Γραφείο Κτηματογράφησης για τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ) Πως να δηλώσετε την ιδιοκτησία σας Εγχειρίδιο Οδηγιών Κ/Ξ TOPMAPS Γραφείο Κτηματογράφησης για τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ) Πως να δηλώσετε την ιδιοκτησία σας Εγχειρίδιο Οδηγιών Καλώς ήλθατε στο Γραφείο Κτηματογράφησης που διατηρεί στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο 7 Κεντρικά σηµεία πρόσβασης στο Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Παραδοτέο 7 Κεντρικά σηµεία πρόσβασης στο Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Έργο: «Ανάπτυξη του τουρισµού και διαχείριση επισκεπτών στην προστατευόµενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» Ανάδοχος έργου Σύµπραξη: «. Τσιάρας -. Παλάσκας» Παραδοτέο 7 Κεντρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µ ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγή Το 1997 καταργήθηκε (προσωρινά) ο σταθμός Κεραμεικός της Γραμμής 3 του Μετρό της Αθήνας, λόγω μη έγκρισης διέλευσης των σηράγγων κάτω από τον αρχαιολογικό χώρο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΧΟΡΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ι ΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ ΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Τίτλος δράσης Εκτροφή Σαλιγκαριών του είδους Helix

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Εισαγωγή στο έργο

ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Εισαγωγή στο έργο ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Προγραµµατική σύµβαση Εκπόνησης Ερευνητικού έργου µε την Περιφέρεια Κρήτης Εισαγωγή στο έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 2 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός και υπαγωγή σε κατηγορίαγεωθερ μικών Πεδίων.... 1 Απαγόρευση θήρας

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Πληθυσµός Κατά την εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμος Βιάννου. Προφίλ της Γεωγραφικής Ενότητας

Ο Δήμος Βιάννου. Προφίλ της Γεωγραφικής Ενότητας Ο Δήμος Βιάννου Προφίλ της Γεωγραφικής Ενότητας Γενικά χαρακτηριστικά Η Βιάννος αποτελεί έναν από τους πιο ορεινούς δήμους της Κρήτης. Ταυτόχρονα όμως, συνδυάζει πρόσβαση στη θάλασσα και μάλιστα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ.

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων για την Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδάτων της ιασυνοριακής Λεκάνης Απορροής των Πρεσπών Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων Global Water Partnership

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΔΡΙΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ (TAP)»

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΔΡΙΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ (TAP)» ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΔΡΙΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ (TAP)» Κομοτηνή, 30-09-2013 ΓΕΝΙΚΑ Η Μόνιμη Επιτροπή Έργων Υποδομής και Ανάπτυξης (Μ.Ε.ΕΡ.ΥΠ.Α.) του ΤΕΕ Θράκης αξιολόγησε

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές ανεμογεννήτριες

Μικρές ανεμογεννήτριες Μικρές ανεμογεννήτριες Οι μικρές ανεμογεννήτριες παρουσιάζουν συγκεκριμένα συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως: Η δυνατότητα αξιοποίησης του αιολικού δυναμικού που είναι διαθέσιμο σε περιοχές που δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ 7,1 της 4/9/2010 ΤΟΥ CANTERBURY ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ 7,1 της 4/9/2010 ΤΟΥ CANTERBURY ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ο ΣΕΙΣΜΟΣ 7,1 της 4/9/2010 ΤΟΥ CANTERBURY ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Μαρίνος 1 Π., Ροντογιάννη 1 Θ., Χρηστάρας 2 Β., Τσιαμπάος 1 Γ., Σαμπατακάκης 3 Ν. 1. Εθνικό Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou.

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou. Β Ι Ο Μ Α Ζ Α Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ευνοϊκές ρυθμίσεις αδειοδότησης και τιμολόγησης Ν. 3468/2006 Ν. 3851/2010 (αναθεώρηση Ν. 3468/2006)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Εισαγωγή. Δεδομένα του Συστήματος

Οδηγίες Χρήσης. Εισαγωγή. Δεδομένα του Συστήματος Οδηγίες Χρήσης Εισαγωγή Η εφαρμογή Aratos Disaster Control είναι ένα Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα, σκοπός του οποίου είναι η απεικόνιση δεδομένων καταστροφών(πυρκαγιές), ακραίων καιρικών συνθηκών (πλημμύρες)

Διαβάστε περισσότερα

ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών

ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos.

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos. Το έργο και οι δράσεις του Φ.Δ. Χελμού- Βουραϊκού για την προστασία και διαχείριση του Εθνικού Πάρκου Κουμούτσου Ελένη, Περιβαλλοντολόγος MSc, Συντονίστρια Έργου Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα

Διαβάστε περισσότερα

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ 2 KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης κόστους Περίληψη: Το KANEPECostEstimation

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ Τ.Δ. ΙΠΠΕΙΟΥ- ΣΥΚΟΥΝΤΑΣ ΠΡ.ΔΗΜΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ-ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ Τ.Δ. ΙΠΠΕΙΟΥ- ΣΥΚΟΥΝΤΑΣ ΠΡ.ΔΗΜΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ-ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ Σ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ Τ.Δ. ΙΠΠΕΙΟΥ- ΣΥΚΟΥΝΤΑΣ ΠΡ.ΔΗΜΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ-ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η εργασία έγινε στο μάθημα της Χημείας στα πλαίσια της προώθησης του Πρώτου Στόχου της Σχολικής Χρονιάς 2013-14 Δεν ξεχνώ Αγωνίζομαι Διεκδικώ

Η εργασία έγινε στο μάθημα της Χημείας στα πλαίσια της προώθησης του Πρώτου Στόχου της Σχολικής Χρονιάς 2013-14 Δεν ξεχνώ Αγωνίζομαι Διεκδικώ Η εργασία έγινε στο μάθημα της Χημείας στα πλαίσια της προώθησης του Πρώτου Στόχου της Σχολικής Χρονιάς 2013-14 Δεν ξεχνώ Αγωνίζομαι Διεκδικώ ΗΧΗΤΙΚΟ - ΠΕΝΤΑΔΑΚΤΥΛΕ ΜΟΥ Ο Πενταδάκτυλος είναι επιμήκης ασβεστολιθική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ <ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ Η ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ>

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ <ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ Η ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ> ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Α.Κ. 1908 έως Α.Κ. 1935, και Α.Κ. 1937 έως Α.Κ. 1945 / ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ α) Παρατηρήσεις ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1 Π2 ρόμος που συμπίπτει με γραμμή απορροής ρέματος Φ2 Π3 Μπάζα από οικοδομικά υλικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΛΥΒΟΣ ΕΦΤΑΛΟΥ - ΣΚΑΛΑ ΣΥΚΑΜΙΑΣ ΣΥΚΑΜΙΑ - ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ ΑΡΓΕΝΟΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΑΤΣΙΛΕΜΟΝΑ ΒΑΦΕΙΟΣ - ΜΟΛΥΒΟΣ

ΜΟΛΥΒΟΣ ΕΦΤΑΛΟΥ - ΣΚΑΛΑ ΣΥΚΑΜΙΑΣ ΣΥΚΑΜΙΑ - ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ ΑΡΓΕΝΟΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΑΤΣΙΛΕΜΟΝΑ ΒΑΦΕΙΟΣ - ΜΟΛΥΒΟΣ ΜΟΛΥΒΟΣ ΕΦΤΑΛΟΥ - ΣΚΑΛΑ ΣΥΚΑΜΙΑΣ ΣΥΚΑΜΙΑ - ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ ΑΡΓΕΝΟΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΑΤΣΙΛΕΜΟΝΑ ΒΑΦΕΙΟΣ - ΜΟΛΥΒΟΣ 1. ΜΟΛΥΒΟΣ ("Αλώνια") Αρχή διαδρομής Το σημείο έναρξης ή λήξης της διαδρομής. Η διαδρομή είναι κυκλική

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργου-Αποκαταστάσεις

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργου-Αποκαταστάσεις Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργου-Αποκαταστάσεις ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Ως αρχή πρέπει να θεωρήσουμε τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Β ΦAΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚOΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτικοί στόχοι του σεναρίου GOOGLE EARTH

ιδακτικοί στόχοι του σεναρίου GOOGLE EARTH Η Πρασιάδα Λίµνη Ε τάξη 3 ου.σ Ελευθερούπολης 2012-13 13 Γεωγραφία Ε τάξης άσκαλος τoυ µαθήµατος Κεχαγιάς Στέργιος Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ Ηµεροµηνίαυλοποίησης: 13/1/2013 Μάθηµα: Γεωγραφία «Μαθαίνω την Ελλάδα»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 3654) ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 3 Ο ΕΠΙΓΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις των δύο σεισμών

Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις των δύο σεισμών Τ Ε Ε Τ Κ Μ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2/7/2014 ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 2014 Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΧΡΥΣΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΧΡΥΣΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΕΒΡΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΧΡΥΣΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΕΒΡΟΥ ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ELDORADO GOLD CORPORATION - OPERATIONS - Olympias Project, Makedonia, Greece Skouries Project, Makedonia, Greece Stratoni Project, Makedonia, Greece Perama Hill

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ.

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών είναι πέντε (5) έτη χωρισμένα σε δέκα εξάμηνα. Στα πρώτα 9 εξάμηνα οι φοιτητές του τμήματος καλούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαμόρφωση των στόχων για το πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ προέκυψε κατόπιν του σχετικού σχεδιασμού του Δήμου Ιητών και με βάση την έκθεση που εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin Διαχείριση των υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Επιδοτήσεις 2015 Νέα ΚΑΠ 2015-2020

Επιδοτήσεις 2015 Νέα ΚΑΠ 2015-2020 Επιδοτήσεις 2015 Νέα ΚΑΠ 2015-2020 Χατζηλιάδης Γεώργιος ιευθυντής Υπηρεσιών-Πληροφορικής 1 οµή παρουσίασης Εκκρεµότητες ΟΣ Ε έτους 2014 Αλλαγή Υποβάθρου Τηλεπισκόπηση Τεχνική Λύση Έναρξη ΟΣ Ε 2015 Φάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Π Αιολική ενέργεια Ηλιακή ενέργεια Kυματική ενέργεια Παλιρροιακή ενέργεια Από βιοαέρια. Γεωθερμική ενέργεια Υδραυλική ενέργεια

Π Αιολική ενέργεια Ηλιακή ενέργεια Kυματική ενέργεια Παλιρροιακή ενέργεια Από βιοαέρια. Γεωθερμική ενέργεια Υδραυλική ενέργεια Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε) Π Αιολική ενέργεια Ηλιακή ενέργεια Kυματική ενέργεια Παλιρροιακή ενέργεια Από βιομάζα Από βιοαέρια Γεωθερμική ενέργεια Υδραυλική ενέργεια Σε αντιδιαστολή με τις συμβατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Παρασκευοπούλου Άννα Ζαχαρόπουλος Θανάσης Καραγιάννη Δέσποινα

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Παρασκευοπούλου Άννα Ζαχαρόπουλος Θανάσης Καραγιάννη Δέσποινα Χάρτες Χερσαίας Παραλιακής Ζώνης ΡΟΔΟΥ και δημιουργία βάσης Περιβαλλοντικών-χωρικών δεδομένων (GIS) που υλοποιήθηκε στα πλαίσια Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα Κύπρος και στα πλαίσια του εγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Προτάσεις της Οµάδας Εργασίας για το θέµα: «ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» Ηράκλειο, 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΑ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 4 ΤΜΗΜΑ Γ:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Γέννησης 23.11.65. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1989 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ

Ημερομηνία Γέννησης 23.11.65. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1989 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΙΒΥΛΛΑΣ Γ. ΧΑΪΝΗ Όνομα Χαϊνη Σίβυλλα Εθνικότητα Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης 23.11.65 Επάγγελμα Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. Διεύθυνση : Αγ. Τριάδος 2 14122 Τηλ. Επικοινωνίας 6937111018 Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Κατεύθυνση:«Τεχνικής Γεωλογία και Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία»

Κατεύθυνση:«Τεχνικής Γεωλογία και Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ» Κατεύθυνση:«Τεχνικής Γεωλογία και Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία» Βασικά εργαλεία Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας Επικ. Καθηγ. Μαρίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 28 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή, 13 Απριλίου, 2014 Ώρα: 10:00-13:00 Παρακαλώ διαβάστε πρώτα τα πιο κάτω, πριν απαντήσετε οποιαδήποτε ερώτηση. Γενικές οδηγίες: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ. www.odotechniki.gr ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΝΩΔΟΜΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΟΔΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ. www.odotechniki.gr ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΝΩΔΟΜΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΔΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ www.odotechniki.gr ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΝΩΔΟΜΗ Διεύθυνση: 3 ης Σεπτεμβρίου 59, Τ.Κ. 10433, Αθήνα e-mails:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Δρ. ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ 2008-2009

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Δρ. ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ 2008-2009 ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Δρ. ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ 2008-2009 Τοπογραφικοί Χάρτες Περίγραμμα - Ορισμοί - Χαρακτηριστικά Στοιχεία - Ισοϋψείς Καμπύλες - Κατασκευή τοπογραφικής τομής

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα