Μιά εὐκαιρία πού δέν ἦταν χαμένη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μιά εὐκαιρία πού δέν ἦταν χαμένη"

Transcript

1 Μιά εὐκαιρία πού δέν ἦταν χαμένη Ὅπως εἶχε ἐξαγγελθεῖ στό προηγούμενο τεῦχος τῶν Ἱστορικῶν, δημοσιεύονται στή συνέχεια τά κείμενα τῶν ὁμιλιῶν ἀπό τήν παρουσίαση τοῦ διαδικτυακοῦ τόπου καί τοῦ DVD τοῦ ΙΑΕΝ, πού ἔγινε στό ἀμφιθέατρο τοῦ Ἐθνικοῦ Ἱδρύματος Ἐρευνῶν, στίς 5 Μαΐου Ἱστορικό Ἀρχεῑο Ἑλληνικῆς Νεολαίας ( ): ἀναστοχαστικοί ἀπολογισμοί Κύριε Γενικέ Γραμματέα Νέας Γενιᾶς, Κύριε Ἀναπληρωτή Διευθυντή τοῦ Ἰνστιτούτου Νεοελληνικῶν Ἐρευνῶν τοῦ Ἐθνικοῦ Ἱδρύματος Ἐρευνῶν, Κυρίες καί Κύριοι, Ἀγαπητές καί ἀγαπητοί συνάδελφοι, Φίλες καί φίλοι, Ἡ Ἐπιτροπή τοῦ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου Ἑλληνικῆς Νεολαίας τῆς Γενικῆς Γραμματείας Νέας Γενιᾶς, τοῦ ἐρευνητικοῦ καί ἐκδοτικοῦ προγράμματος πού ἱδρύθηκε πρίν ἀπό 28 χρόνια, τό 1983, καί ἀπό τό 1994 φιλοξενεῖται στό Ἰνστιτοῦτο Νεοελληνικῶν Ἐρευνῶν τοῦ ΕΙΕ, σᾶς καλωσορίζει στήν παρουσίαση τοῦ διαδικτυακοῦ τόπου καί τοῦ DVD τοῦ ΙΑΕΝ, μέ ψηφιοποιημένα καί τά 47 βιβλία του καί σᾶς εὐχαριστεῖ γιά τήν τιμητική γιά ἐμᾶς παρουσία σας. Ἐλπίζουμε ὅτι δέν κάναμε λάθος ἀποφασίζοντας νά ὀργανώσουμε αὐτή τήν ἐκδήλωση στούς δύσκολους καιρούς πού περνᾶμε, ὅταν τά συλλογικά μας αἰσθήματα χαρακτηρίζονται ἀπό μιά ἐκφραστικά πολυδύναμη ἀμηχανία, πού ἐλπίζουμε νά μή μᾶς ὁδηγήσει στή συλλογική ἀδράνεια καί ἀπραξία, ἀφοῦ πιστεύουμε ὅτι δέν ἔσβησαν καί δέν πρέπει νά σβήσουν «οἱ φωτιές οἱ πλάστρες μές τή Χώρα» ἀλλά ἀντίθετα «οἱ φωτιές νά ξαναδώσουν ὅλες» σέ ὅλες τίς δραστηριότητες τοῦ βίου καί μάλιστα στή δική μας, τῆς ἔρευνας καί τῆς παιδείας, ὅπου ἡ ἐπιβράδυνση, ἡ ἀναστολή ἤ ἡ διακοπή ἀπειλοῦν νά καταστρέψουν τό πολύτιμο κεφάλαιο τῆς συνέχειας στή διαδικασία ἀναζήτησης τῆς νέας ἐπιστημονικῆς γνώσης, πού κατακτήθηκε τήν προηγούμενη τριακονταετία μέ τήν ἀνάπτυξη θεωρητικῶν καί 480

2 πρακτικῶν ἐρευνητικῶν προϋποθέσεων, πρωτόγνωρων γιά τήν ἑλληνική πραγματικότητα. Τώρα ἡ στασιμότητα ἤ τό πισωγύρισμα μᾶς ἀπειλεῖ, μέ ὁρατό τόν κίνδυνο οἱ νέες γενιές τῶν ἐπιστημόνων νά μήν ἐπιδιώξουν τήν ἐπίπονη ἄριστη κατάρτιση καί τήν ἐπιθυμία συμμετοχῆς σέ ἔρευνες αἰχμῆς, σέ τομεῖς πού μπορεῖ νά θεωρηθεῖ ὅτι δέν ἔχουν τήν προοπτική τῆς γρήγορης ἐπιτυχίας καί τῆς κοινωνικῆς ἀποδοχῆς. Ἡ ἀναπαραγωγή καί ἡ ἀναβάθμιση τοῦ ὅποιου συστήματος ἔρευνας καί παιδείας διαθέτει ἡ χώρα μας, πρέπει νά πραγματωθεῖ χωρίς κατέβασμα τοῦ πήχη τῶν ἐπιδόσεων, μέ ἔλεγχο τῶν χρόνιων προβλημάτων του, πού μεγεθύνονται ἐξαιτίας τῶν πραγματικῶν καί ψυχολογικῶν ἐπιβαρύνσεων πού σωρεύει ἡ συγκυρία, μέ τή γενικευμένη οἰκονομική καί ἠθική κρίση. Καθώς προηγήθηκε ὁ ἑορτασμός τῆς εἰκοσαετίας τοῦ ΙΑΕΝ τό 2003 (πᾶνε σχεδόν ὀκτώ χρόνια) καί εἰπώθηκαν καί γράφηκαν πολλά καί ἀπό πολλούς, καί τά περισσότερα δημοσιεύτηκαν στό 50σέλιδο ἀφιέρωμα πού φιλοξένησε τό περιοδικό Μνήμων (τ. 25, 2003, σ ), δέν θά ἀποφύγουμε τίς ἐπαναλήψεις, τουλάχιστον σ αὐτή τήν προσφώνηση. Νά θυμηθοῦμε ὅτι τό ΙΑΕΝ ἱδρύθηκε καί ἐξαγγέλθηκε τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1982 ἀπό τό Ὑφυπουργεῖο Νέας Γενιᾶς καί Ἀθλητισμοῦ καί εἴχαμε τήν τιμή νά μᾶς ἀνατεθεῖ ἀπό τήν Πολιτεία ἡ ὀργάνωσή του στίς ἀρχές τοῦ Ἀπό τότε ἡ Ἐπιτροπή μας (Φίλιππος Ἠλιού, Σπύρος Ἀσδραχάς, Γιάννης Γιανουλόπουλος, Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης) εἰσηγηθήκαμε τό πρόγραμμά του μέ τίς ἀναθέσεις τῶν ἐρευνῶν, τήν ὀργάνωση τῶν διεθνῶν συμποσίων καί τήν ἔκδοση βιβλίων, ὑλοποιήσαμε αὐτό τό πρόγραμμα μέ πίστη καί ἀφοσίωση στήν ἐρευνητική διαδικασία, ὁδηγημένοι ἀπό τούς κανόνες τοῦ ἐπαγγέλματος τοῦ ἱστορικοῦ καί τούς κανόνες τῆς χρηστῆς καί παραγωγικῆς διαχείρισης τῶν δημόσιων χρημάτων, στό πλαίσιο τῆς νομιμότητας, μέ προτάγματα ἀξιοκρατικά καί δημοκρατική εὐαισθησία. Ἄν μᾶς ἐπιτρέπεται νά ἑρμηνεύσουμε τήν παρουσία σας στή σημερινή ἐκδήλωση, μποροῦμε νά θεωρήσουμε ὅτι συνεχίζεται τό ἐνδιαφέρον τῆς Πολιτείας γιά τό ΙΑΕΝ καί ἐπιβεβαιώνεται ἡ θετική στάση, ἡ συνεργασία καί ἡ ὑποστήριξη τῆς ἐπιστημονικῆς κοινότητας πρός τό ἔργο του. Ὁ ἐνημερωμένος ἔντυπος ἀπολογισμός τῶν 28 χρόνων τοῦ ΙΑΕΝ, πού ἑτοιμάσαμε, θά σᾶς προσφερθεῖ στό τέλος τῆς ἐκδήλωσης. Σέ ἠλεκτρονική μορφή θά τόν βρεῖτε στό DVD ἀλλά καί στόν διαδικτυακό τόπο τοῦ ΙΑΕΝ, ὅπου ἐνημερώνεται συνεχῶς. Συνεχίζουμε ἔτσι τήν παράδοσή μας νά ἐνημερώνουμε τακτικά καί οὐσιαστικά κάθε ἐνδιαφερόμενο γιά τό ἔργο τοῦ ΙΑΕΝ. Κάποια ἀπό τά στοιχεῖα αὐτοῦ του ἀπολογισμοῦ θά σᾶς παρουσιάσω καί ἀπό αὐτή τή θέση. Ὅταν τό 1983 οἱ ἐκπρόσωποι τῆς Πολιτείας μᾶς ζήτησαν νά συντάξουμε τό πρόγραμμα τοῦ ΙΑΕΝ, πού εἶχαν ἱδρύσει τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1982, ἕνα πρόγραμμα ἱστορίας τῆς παιδικῆς ἡλικίας καί τῆς νεότητας ἄμεσης ὑλοποίησης, ξετύλιγαν μπροστά στήν ἐπιστημονική κοινότητα καί σ ἐμᾶς ἀμεσότερα μιά πρόκληση: ἡ ἱστορική ἔρευνα καί τά ἱστοριογραφικά της ἀποτελέσματα θά μποροῦσαν 481

3 νά ἀναχθοῦν σέ ἄμεση πολιτισμική παρέμβαση. Ἐρευνώντας τούς μηχανισμούς πού καθόριζαν τίς σχέσεις τῶν νέων γενεῶν μέ τά δημογραφικά, οἰκονομικά, κοινωνικά, πολιτισμικά καί ψυχολογικά συστήματα μέσα στό χρόνο, θά μπορούσαμε νά φθάσουμε πιό κοντά στήν ἱστορική διάσταση τῆς ἔννοιας «νεολαία» καί συγχρόνως νά συνεισφέρουμε στόν προσδιορισμό τῆς ταυτότητας τῆς νεολαίας ὡς ἱστορικῆς κατηγορίας. Ὁ σχεδιασμός τοῦ ἐρευνητικοῦ προγράμματος δέν προέβλεπε τή δημιουργία ἑνός νέου ἐρευνητικοῦ φορέα, μέ ἀποτέλεσμα νά μᾶς λείψουν οἱ βεβαιότητες πού δίνει τό θεσμικό πλαίσιο, ἀλλά καί νά ἀποφύγουμε τίς ἀναστολές καί τούς περιορισμούς τῶν παγιωμένων σχημάτων. Μᾶς ἔλειψε ἐπίσης ἡ ἐπί τούτου διοικητική ὑποστήριξη, ἀλλά ἀποφύγαμε καί τίς ἀναστολές τῶν ρυθμῶν τοῦ ἐρευνητικοῦ ἔργου ἀπό παράλληλες βουλήσεις. Κυρίως μᾶς ἔλειψαν οἱ προγραμματισμοί μέ κάποιο χρονικό ὁρίζοντα, ἀφοῦ ἡ Γενική Γραμματεία Νέας Γενιᾶς μόνο ἐτήσιους προγραμματισμούς μποροῦσε νά στηρίζει. Αὐτή ἡ ἔλλειψη μᾶς ἀνάγκαζε νά εἴμαστε φειδωλοί ἀπέναντι στούς ὑποψήφιους συνεργάτες τοῦ ΙΑΕΝ, πού ἔπρεπε νά τούς ἀναζητοῦμε κινητοποιώντας ἐνδιαφέροντα, χωρίς νά μποροῦμε νά τούς διαβεβαιώσουμε γιά τό πότε θά μπορέσουμε νά δεχτοῦμε καί νά ἀξιολογήσουμε τίς προτάσεις τους στό πλαίσιο τοῦ ΙΑΕΝ γιά μιά ἔρευνα ἤ μιά ἔκδοση βιβλίου τους. Αὐτή ἡ ἀβεβαιότητα συχνά παρέλυε τήν ἔμπνευση καί διέλυε τή συνέχεια. Τό ἐρευνητικό πρόγραμμα πού κοινοποιήσαμε τό 1983 στήν ἐπιστημονική κοινότητα δέν ἦταν ἕνα πλῆρες θεματολόγιο ἱστορίας τῆς νεολαίας, ἀλλά ἐρευνητικοί στόχοι, πού συνδύαζαν στή χάραξή τους τά μεγάλα ἱστοριογραφικά αἰτούμενα μέ τίς ἐπιστημονικές διαθεσιμότητες. Ἡ κινητοποίηση ἐνδιαφερόντων νέων κυρίως ἐρευνητῶν ἔδωσε καί δίνει, γιά τρεῖς σχεδόν δεκαετίες, τούς ἀνθρώπους πού ἀνέλαβαν τίς ἔρευνες ἀπό τό χῶρο τῶν ἱστορικῶν κυρίως, ἀλλά καί ἀπό τίς ἄλλες κοινωνικές ἐπιστῆμες, ἐφ ὅσον ἦταν διαπιστωμένες ἀπό τίς ἔρευνές τους οἱ ἀνιχνεύσεις καί τῆς ἱστορικῆς διάστασης τῶν φαινομένων. Ἡ ἐμπιστοσύνη πρός τίς νέες ἐρευνητικές δυνάμεις, χωρίς νά ἀποκλείονται ἐκεῖνοι πού διέθεταν καταξιωμένο ἔργο, ἦταν καί εἶναι μιά ἐπιλογή μέ πολιτισμικές συνέπειες, καθώς ἔδωσε τήν εὐκαιρία νά δοκιμαστοῦν οἱ νέοι ἄνθρωποι σέ συνάφεια μέ τά θεσμοθετημένα ἐκπαιδευτικά καί ἐρευνητικά σχήματα ἤ καί ἔξω ἀπό αὐτά, σέ κλίμα στήριξης καί διαλόγου μέ τά μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς, ἀλλά καί τούς εἰδικούς τῆς ἐπιστημονικῆς κοινότητας μέσω τῶν συμποσίων καί τῶν σεμιναριακῶν συναντήσεων. Ἡ ἔλλειψη εἰδικῶν σπουδῶν γιά τήν ἱστορία τῆς παιδικῆς ἡλικίας καί τῆς νεότητας στόν τόπο μας, ἀλλά καί στίς ἄλλες χῶρες, καί ἡ ἀπουσία καί ἡ ἄγνοια παρόμοιων μελετῶν δυσκόλευε τίς προσπάθειες. Οἱ δυσκολίες ἐπιτείνονταν καί ἀπό τά προβλήματα ὀργάνωσης καί λειτουργίας τῶν βιβλιοθηκῶν καί τῶν ἀρχείων στή χώρα μας, ἰδιαίτερα γιά τούς νέους ἐρευνητές, πού ἀσχολοῦνται μέ θέματα τῆς πρόσφατης ἱστορίας καί νέα ἀντικείμενα τῆς ἔρευνας, ὅπως ἡ νεολαία. 482

4 Ἡ ὀργάνωση 3 διεθνῶν συμποσίων (1984, 1987 καί 1997) μέ 120 ἀνακοινώσεις, ἀπό τίς ὁποῖες οἱ 50 ἔγιναν ἀπό ἐρευνητές τοῦ ΙΑΕΝ, καί ἡ ἄμεση ἔκδοση τῶν πρακτικῶν τους (τοῦ πρώτου ἑλληνικά καί γαλλικά) ἔδωσαν τήν εὐκαιρία στούς συνεργάτες τοῦ ΙΑΕΝ νά συζητήσουν τά προβλήματα τῶν ἐρευνῶν τους μέ τούς συναδέλφους τους στό ἴδιο πρόγραμμα καί μέ ἐκείνους πού μελετοῦσαν παράλληλα θέματα ἀτομικά ἤ στό πλαίσιο ἄλλων φορέων. Καί ἀκόμη τούς ἔδωσαν τή δυνατότητα νά συζητήσουν τά προβλήματα αὐτά μέ τούς ξένους δασκάλους καί συναδέλφους, πού μετεῖχαν στά συμπόσια καί μελετοῦσαν στίς χῶρες τους ἀντίστοιχα θέματα, μέ κοινά προβλήματα ἀλλά διαφορετικές θεωρητικές ἀφετηρίες καί ἐμπειρίες παραδειγμάτων. Ἀπό τό 1997 καί ὕστερα οἱ προϋπολογισμοί μας δέν ἐπέτρεψαν νά ὀργανώσουμε ἄλλο διεθνές συμπόσιο, ἀλλά πυκνώσαμε τίς σεμιναριακές συναντήσεις τοῦ ΙΑΕΝ γιά τόν σχεδιασμό καί τήν ἐξέταση τῶν προβλημάτων κάθε ἔρευνας καί γιά τόν ἔλεγχο καί τή βελτίωση τῶν βιβλίων πού ἑτοιμάζονταν γιά ἔκδοση. Στά 28 χρόνια λειτουργίας του τό ΙΑΕΝ μόνο στά 14 ἐπιχορηγήθηκε ἀπό τή Γενική Γραμματεία Νέας Γενιᾶς καί μπόρεσε νά ἀναθέσει 103 ἔρευνες σέ 122 ἐρευνήτριες καί ἐρευνητές καί νά ἐκδώσει 47 βιβλία σέ 56 τόμους καί σελίδες καί ἀκόμη 11 ἐνημερωτικά φυλλάδια, 1 CD-ROM καί 1 DVD. Οἱ 103 ἔρευνες ἐπιμερίζονται σέ 4 μεγάλες θεματικές ἑνότητες: Νεανικές ὀργανώσεις, Νοοτροπίες καί συμπεριφορές, Κοινωνική ἐνσωμάτωση, Ἱστορία τῆς ἐκπαίδευσης. Ἐλαφρῶς διαφοροποιημένος εἶναι ὁ ἐπιμερισμός τῶν ἐκδόσεων στίς ἴδιες κατηγορίες. Ἄλλες 13 ἔρευνες τοῦ ΙΑΕΝ κυκλοφόρησαν ὡς ἐκδόσεις ἄλλων φορέων καί ἐκδοτῶν, ἐνῶ 16 ἀπό τίς ἔρευνές του ὑποστηρίχτηκαν ὡς διδακτορικές διατριβές σέ ἑλληνικά καί ξένα πανεπιστήμια. Δέν θά ἀναφερθῶ σέ καμία ἀπό τίς ἔρευνες ἤ τά βιβλία τοῦ ΙΑΕΝ, οὔτε καί γι αὐτά πού ἐκδόθηκαν τά τελευταῖα χρόνια μετά τή συνάντησή μας τοῦ Θά πῶ μόνο δύο λόγια γιά τήν ἀπάντησή μας στήν πρόκληση τῆς ἐπανάστασης τῆς πληροφορικῆς, πού δειλά χτυποῦσε τήν πόρτα μας στή ἀρχή τῆς δεκαετίας τοῦ Τότε τό ΙΑΕΝ στήριξε τήν ἐπεξεργασία καί τή μηχανογράφηση τῶν μητρώων τῶν φοιτητῶν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, πού ἑτοίμασε ὁ Κώστας Λάππας, γιά νά φθάσει εἴκοσι χρόνια ἀργότερα στό σπουδαῖο βιβλίο του, πού ἐξέδωσε τό ΙΑΕΝ τό Στίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ 2000, ἡ Γενική Γραμματεία Νέας Γενιᾶς μᾶς ζήτησε νά ἑτοιμάσουμε μιά ἠλεκτρονική παρουσίαση τοῦ ΙΑΕΝ καί νά τήν κυκλοφορήσουμε σέ CD-ROM. Ἦταν ἕνα ἐγχείρημα πού ξεπερνοῦσε τίς δυνάμεις τῆς Ἐπιτροπῆς μας, καθώς δέν ἦταν δυνατό νά ἀρκεσθοῦμε σέ μιά ἁπλή παρουσίαση. Τό φιλόδοξο σχέδιο νά βρεθοῦμε στήν αἰχμή τῶν νέων ἠλεκτρονικῶν πολυβιβλίων ἔφτασε στό ἄριστο ἀποτέλεσμα τοῦ CD-ROM μέ ψηφιοποιημένα τά 34 ὥς τότε ἐκδομένα βιβλία τοῦ ΙΑΕΝ, πού κυκλοφορήσαμε τό 2003 καί ἀνεβάσαμε τό περιεχόμενό του στό διαδίκτυο. Καταλαβαίνετε ὅτι τά ρήματα «ἑτοιμάσαμε», «ἀνεβά- 483

5 σαμε» εἶναι μέσα-διάμεσα, ἀφοῦ τήν ὅλη ἐργασία σχεδίασε καί παρακολούθησε, μέ ἀτέλειωτες ὧρες ἐργασίας καί φροντίδας, ὁ Γιάννης Κόκκωνας, στόν ὁποῖο κυρίως ὀφείλουμε καί τό DVD πού παρουσιάζουμε σήμερα, μέ ψηφιοποιημένο τό σύνολο τοῦ ἐκδοτικοῦ ἔργου τοῦ ΙΑΕΝ, δηλαδή τά 47 βιβλία του μέ τίς σελίδες καί τήν παρουσίαση τοῦ ΙΑΕΝ σέ ἑλληνική καί ἀγγλική γλώσσα. Γιά ὅλα αὐτά θά μᾶς μιλήσει σέ λίγο ὁ Γιάννης Κόκκωνας, γιά τόν ὁποῖο ὀφείλω νά πῶ ὅτι εἶναι ὁ φίλος πού ἐκμεταλλεύτηκα περισσότερο κυρίως ἐξ αἰτίας τοῦ ΙΑΕΝ. Θά μᾶς μιλήσει ἐπίσης γιά τό τελευταῖο ἔργο τοῦ ΙΑΕΝ, πού ἦταν ἰδέα του, τή δημιουργία βάσης δεδομένων μέ τά πλήρη στοιχεῖα τῶν μαθητῶν τῶν Γυμνασίων τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους. Μιά βάση δεδομένων πού συμπληρώνεται μέσω τοῦ διαδικτύου ἀπό ἀπόσταση. Μέ τά τελευταῖα χρήματα τοῦ ΙΑΕΝ ἀναθέσαμε τήν πιλωτική συμπλήρωσή της μέ τά στοιχεῖα τῶν Μαθητολογίων τοῦ Α Γυμνασίου Ἀθηνῶν καί τοῦ Γυμνασίου Λευκάδας. Τό ἔργο πραγματοποιοῦν οἱ ἱστορικοί Εὐσταθία Πολίτη καί Χριστίνα Παπακώστα, ἀντίστοιχα. Ἡ ἰδέα γιά τό ἔργο αὐτό ἀναγγέλθηκε πρίν δύο χρόνια στή Λευκάδα (9 Μαΐου 2009), κατά τήν παρουσίαση τοῦ βιβλίου τοῦ Δημήτρη Τσερέ Ἡ Μέση Ἐκπαίδευση στή Λευκάδα , ἔκδοση τοῦ ΙΑΕΝ, στό ὁποῖο ὑπάρχει συνοδευτικό CD-ROM μέ τή βάση δεδομένων ἐπεξεργασμένων στοιχείων γιά τούς καθηγητές καί τούς μαθητές τοῦ Γυμνασίου Λευκάδας. Τό βιβλίο αὐτό μας ἔδειξε τήν πολυδύναμη χρησιμότητα μιᾶς τέτοιας βάσης δεδομένων γιά τήν τοπική ἱστορία τῆς ἐκπαίδευσης καί τήν ἔνταξη τοῦ τοπικοῦ παραδείγματος στό ἑπτανησιακό καί τό συνολικό ἑλληνικό. Συγχρόνως δημιούργησε τήν πιό μεγάλη καί ἐπεξεργασμένη σειρά στοιχείων, πού φώτισαν τήν κοινωνική καί οἰκονομική διαστρωμάτωση τῆς τοπικῆς κοινωνίας. Ὅλα αὐτά μᾶς ὁδήγησαν νά ἀποδεχτοῦμε τήν πρόταση καί νά τολμήσουμε τό ἐγχείρημα, ἐλπίζοντας ὅτι θά βρεθοῦν δυνάμεις στήν ἐπιστημονική κοινότητα πού θά ἐνδιαφερθοῦν καί θά συνεργαστοῦν μέ τήν Ἐπιτροπή τοῦ ΙΑΕΝ γιά τόν πλουτισμό αὐτῆς τῆς βάσης δεδομένων, γιά νά μπορεῖ νά ἀπαντήσει σέ πολλαπλά ἐρωτήματα ἐθνικῆς ἐμβέλειας. Στό τέλος αὐτῆς τῆς μακρᾶς προσφώνησης πρέπει νά ὁμολογήσουμε ὅτι ὅλα αὐτά τά ὀφείλουμε στήν Πολιτεία, πού ἔστω καί δύσκολα μπορεῖ νά μᾶς ἐξασφαλίζει αὐτούς τούς πόρους καί νά μᾶς ἐνισχύει ἠθικά, δείχνοντάς μας ἐμπιστοσύνη μέ τήν ἀνανέωση τῆς ἀνάθεσης αὐτοῦ τοῦ προγράμματος. Τό 2003 εὐχαριστήσαμε τούς ὥς τότε Ὑφυπουργούς καί Γενικούς Γραμματεῖς Νέας Γενιᾶς. Τώρα ὀφείλω νά εὐχαριστήσω γιά τή συνεργασία μας τούς Γενικούς Γραμματεῖς ἀπό τό 2004, τήν Βάσω Κόλλια, τόν Παντελή Σκλιᾶ, τόν Ἐλευθέριο Μπούλια καί τόν σημερινό Γενικό Γραμματέα Νέας Γενιᾶς Γιάννο Λιβανό, πού θά προσφωνήσει, κατά τό πρόγραμμα, τήν ἐκδήλωσή μας. Οἱ ἐργαζόμενοι στή Γενική Γραμματεία Νέας Γενιᾶς βοηθοῦν 28 χρόνια τώρα τό ἔργο τοῦ ΙΑΕΝ καί ἄς δεχτοῦν ἄλλη μιά φορά τίς εὐχαριστίες μας στό πρόσωπο τῆς κυρίας Βάσως Μανωλᾶ, ἡ ὁποία, γιά πάνω ἀπό 20 χρόνια, ὡς Διευθύντρια 484

6 Κοινωνικῆς Συμμετοχῆς, εἶχε τήν ἔγνοια τοῦ ΙΑΕΝ, ἐξασφαλίζοντας τή συνέχεια. Μετά τήν πρόσφατη συνταξιοδότησή της τήν ἀντικατέστησε ἡ κυρία Ρίκα Βλάχου καί τώρα τή διαδέχτηκε ἡ κυρία Ἔρση Τσιαρπισνοῦ. Τό ΙΑΕΝ, ὅπως εἴπαμε, ἀπό τό 1994 καί γιά 17 χρόνια τώρα, εἶναι φιλοξενούμενο πρόγραμμα στό Ἰνστιτοῦτο Νεοελληνικῶν Ἐρευνῶν τοῦ ΕΙΕ. Χάρη στή βούληση τοῦ Διευθυντῆ του ὥς τόν περασμένο Μάρτιο, καθηγητῆ Πασχάλη Κιτρομηλίδη, ἀλλά καί τῶν ἐρευνητῶν, τῶν διοικητικῶν καί τεχνικῶν ὑπαλλήλων τοῦ ΙΝΕ καί τοῦ ΕΙΕ ὁλόκληρου, λειτουργεῖ σέ κλίμα στήριξης καί ἐλευθερίας, πού συμπληρώνεται ἀπό τήν ἐπί τούτου διοικητική ὑποστήριξη, πού συντονίζει ἡ προϊσταμένη τῆς Γραμματείας τοῦ ΙΝΕ κυρία Μαρία Θεοδώρου. Ὁ διαδικτυακός τόπος τοῦ ΙΑΕΝ, στή νέα του μορφή, ἀπαιτοῦσε ἀναβαθμισμένη μηχανική καί τεχνική ὑποστήριξη. Ὁ Εὐάγγελος Μπούμπουκας, Προεδρεύων Ἀντιπρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ΕΙΕ καί Διευθυντής τοῦ Ἐθνικοῦ Κέντρου Τεκμηρίωσης τοῦ ΕΙΕ πρόσφερε πρόθυμα τή φιλοξενία τοῦ ΕΚΤ καί τόν εὐχαριστοῦμε, ὅπως καί τούς συνεργάτες τοῦ ΕΚΤ γιά τήν ἀποτελεσματικότητά τους. Ἄφησα τελευταία τήν ἐπιστημονική κοινότητα, πού ἐκφράζει τόσα χρόνια τή φιλική της διάθεση, μέ τήν παρουσία της στά συμπόσια, τά σεμινάρια, τίς ἐκδηλώσεις τοῦ ΙΑΕΝ καί τή βοήθειά της στούς ἐρευνητές του. Περισσότερο ἀπ ὅλα τήν εὐχαριστοῦμε γιά τόν πολύμορφο διάλογο πού ἀναπτύχθηκε μεταξύ μας ὅλα αὐτά τά χρόνια. Σέ αὐτή τή γραμμή, ἐνημέρωσης καί διαλόγου, ὀργανώθηκε καί αὐτή ἡ ἐκδήλωση γιά νά παρουσιαστεῖ τό ἔργο τοῦ ΙΑΕΝ, τώρα πού ἀνεβαίνει ὁλόκληρο στό νέο ψηφιακό του ἄυλο ὄχημα, γεγονός προκλητικό ἴσως, γιά τούς παλιούς του φίλους, ἀλλά ἀπόλυτα φιλικό γιά τούς νέους καί τό μέλλον ὅλων μας. Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης Χαιρετισμός Κύριε Γενικέ Γραμματέα, Ἀγαπητοί συνάδελφοι καί φίλοι, Ἔχουμε τήν τύχη σήμερα νά ζοῦμε μιά σπάνια ἱστορική ἐμπειρία, σάν νά ἔχει ἀνοίξει ἕνα παράθυρο στό παρελθόν. Ἐνῶ γύρω μας συμβαίνουν τεκτονικῶν διαστάσεων κοινωνικά φαινόμενα, καί τά πάντα, ἰδέες, θεσμοί, διαδικασίες καί ἀπόψεις φαίνεται νά ἀλλάζουν μέ καταιγιστικούς ρυθμούς, δημιουργώντας ἕνα ἐξαιρετικά ἀσταθές περιβάλλον, πού στηρίζεται ἐπάνω σέ μιά διαρκῶς κινούμενη ἄμμο, ἐνῶ τά παλαιά σημαίνοντα καί ση- 485

Ο θεσμός των αστικών κοινοτήτων 313

Ο θεσμός των αστικών κοινοτήτων 313 Ο θεσμός των αστικών κοινοτήτων 313 Μαρία Παπαθανασίοϋ, Μεγαλώνοντας στον ορεινό χώρο. Παιδιά και παιδική ηλικία στο Κροκύλειο Λωρίδας τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Σπύρος Κιουλάνης Αριστείδης Μωυσιάδης Αναστασία Παναγιωτίδου Σπύρος Κιουλάνης Πύρρου 2 Δράμα τηλ. 25210 30833 κιν.6944590744 spiros@kioulanis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.. 3... 3... Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών και Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ / 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ Ο τόμος αυτός, 1 με τίτλο Οδηγός του Εκπαιδευτικού των Ξένων Γλωσσών, αποτελεί εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ / 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ Ο τόμος αυτός, 1 με τίτλο Οδηγός του Εκπαιδευτικού των Ξένων Γλωσσών, αποτελεί εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0.

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0. Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και κυρίως στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Έρευνα στους φιλολόγους-επιμορφωτές στο πλαίσιο του έργου Οδύσσεια. Δημήτρης Κουτσογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ»

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΚΙΑΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΛΕΛΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ. Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ. Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ με την κυρία Νίκη Ζαχιώτ, Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών στην κυρία Εύα Σεμερτζάκη, συντάκτρια του περιοδικού ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Η προσωπικότητα που θεωρούμε ότι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή και ενδυνάμωση των νέων στα κοινά, με έμφαση στην καταπολέμηση φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού στην εποχή της κρίσης

Συμμετοχή και ενδυνάμωση των νέων στα κοινά, με έμφαση στην καταπολέμηση φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού στην εποχή της κρίσης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων Ερευνητική Ομάδα «Πολιτική Τεχνολογία» Συμμετοχή και ενδυνάμωση των νέων στα κοινά, με έμφαση στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

H E.O.Π.Ε. αλλάζει φυσιογνωμία

H E.O.Π.Ε. αλλάζει φυσιογνωμία 6 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ>ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ H E.O.Π.Ε. αλλάζει φυσιογνωμία Η Ε.Ο.Π.Ε. «μεγάλωσε» και έχει πλέον το ανάστημα να συνομιλεί με την πολιτεία με ίσους όρους. Η Ε.Ο.Π.Ε. κάνει το επόμενο βήμα της με το

Διαβάστε περισσότερα

Y OYP EIO E NIKH AI EIA KAI PH KEYMATøN AI A ø IKO IN TITOYTO TOMEA XO IKOY E A E MATIKOY PO ANATO I MOY

Y OYP EIO E NIKH AI EIA KAI PH KEYMATøN AI A ø IKO IN TITOYTO TOMEA XO IKOY E A E MATIKOY PO ANATO I MOY Y OYP EIO E NIKH AI EIA KAI PH KEYMATøN AI A ø IKO IN TITOYTO TOMEA XO IKOY E A E MATIKOY PO ANATO I MOY A HNA ñ 2000 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ Το υλικό αυτό έχει παραχθεί στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας Διοίκησης & Πληροφορικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών University of Peloponnese School of Management and Economics Department of Economics Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Γεωργογιάννης Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των εκπαιδευτικών Α /βάθμιας και Β /βάθμιας Εκπαίδευσης.

Παντελής Γεωργογιάννης Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των εκπαιδευτικών Α /βάθμιας και Β /βάθμιας Εκπαίδευσης. Παντελής Γεωργογιάννης Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των εκπαιδευτικών Α /βάθμιας και Β /βάθμιας Εκπαίδευσης. Ένα εναλλακτικό σχέδιο. Πάτρα, 2013 1 Περιεχόμενα Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ Δ.Σ. της ΔΟΕ. Μπράτης Δημήτρης Καραγιάννης Θωμάς Μπαμπούρας Πολυζώης

ΤΟ Δ.Σ. της ΔΟΕ. Μπράτης Δημήτρης Καραγιάννης Θωμάς Μπαμπούρας Πολυζώης ΤΟ Δ.Σ. της ΔΟΕ Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Υπεύθυνος Εκδόσεων Γενικός Γραμματέας Υπεύθυνος Τύπου Ταμίας Οργανωτικός Γραμματέας Μπράτης Δημήτρης Καραγιάννης Θωμάς Μπαμπούρας Πολυζώης Ειδικός Γραμματέας Μαντάς

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική Επαγγελματική Συμβουλευτική και χρήση των Τ.Π.Ε.

Σχολική Επαγγελματική Συμβουλευτική και χρήση των Τ.Π.Ε. Σχολική Επαγγελματική Συμβουλευτική και χρήση των Τ.Π.Ε. Καπογιαννόπουλος Γεώργιος 1, Καρλής Κωνσταντίνος 2, Σκίκος Νικόλαος 3 1 Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αττικής gkapog@ath.forthnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ (O.EΠ.ΕΚ.) ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ 10 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Ι ΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Επιστημονικώς Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκά εξάμηνα: εαρινό 2007/8 χειμερινό 2008/9 Βόλος Φεβρουάριος 2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - PALSO. 30 ο ΕΤΗΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - PALSO. 30 ο ΕΤΗΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΟ ΒΟΛΟ 1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - PALSO 30 ο ΕΤΗΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 2 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΖΑΝΝΕ: Αγαπητέ εκπρόσωπε του Σεβασμιότατου, πατήρ Απόστολε,

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

«ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» Πρακτικά Συνεδρίου 19 20 Ιουνίου 2008 ΒΟΛΟΣ ISBN 978 960 407 198 2 Επιστημονική Επιτροπή Συνεδρίου: Βασιλική Περάκη Παναγιώτης Μαντάς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ TMHMA: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙA ΤΩΝ: ΜΩΡΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡΤΑΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΤΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ - ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογράφηση οπισθοφύλλου: η αφίσα του συνεδρίου «Τα ελληνικά Αρχεία στον κόσμο που αλλάζει»

Εικονογράφηση οπισθοφύλλου: η αφίσα του συνεδρίου «Τα ελληνικά Αρχεία στον κόσμο που αλλάζει» ISBN: 978-618-81234-4-1 978-618-81847-0-1 Copyright: Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία (Ε.Α.Ε.) Γ.Α.Κ.-Αρχεία Ν. Πρέβεζας Απομαγνητοφώνηση: Μεταγραφή: Επιμέλεια κειμένων: Επιμέλεια έκδοσης: Ελένη Συνεσίου Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ WEB Πτυχιακή Εργασία Αποστολοπούλου Μαρία Γαρυφαλλιά

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση: τα οικονομικά της, η εκχώρηση αρμοδιοτήτων της και οι επιπτώσεις στο ανθρώπινο δυναμικό και στα δημόσια αγαθά

Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση: τα οικονομικά της, η εκχώρηση αρμοδιοτήτων της και οι επιπτώσεις στο ανθρώπινο δυναμικό και στα δημόσια αγαθά ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση: τα οικονομικά της, η εκχώρηση αρμοδιοτήτων της και οι επιπτώσεις στο ανθρώπινο δυναμικό και στα δημόσια αγαθά ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2014 Έκδοση του Κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αθήνα, 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ 3 2. ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 7 3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμοί. 1. Βούρος Παναγιώτης ΠΝΑ

Χαιρετισμοί. 1. Βούρος Παναγιώτης ΠΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα: Ένα μέσο επίλυσης της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2014 Αίθουσα Επιμελητηρίου Κυκλάδων Χαιρετισμοί 1. Βούρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ Έργο συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Σ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Σ Ημερίδα Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ 11 Νοεμβρίου 2013 Επιμελητήριο Φλώρινας Φλώρινα Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έναρξη - Χαιρετισμοί

Διαβάστε περισσότερα

της «Εισαγωγής στην Υγιεινή Εργονομία και Ασφάλεια Εργασίας»

της «Εισαγωγής στην Υγιεινή Εργονομία και Ασφάλεια Εργασίας» ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΛΛΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για την διδασκαλία της «Εισαγωγής στην Υγιεινή Εργονομία και Ασφάλεια Εργασίας» Επιμέλεια Εργασίας: Χαρκιολάκης Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα

Εκδήλωση για την παρουσίαση της έκδοσης. από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας του βιβλίου. Μουσείο Μπενάκη

Εκδήλωση για την παρουσίαση της έκδοσης. από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας του βιβλίου. Μουσείο Μπενάκη Εκδήλωση για την παρουσίαση της έκδοσης από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας του βιβλίου Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ Μουσείο Μπενάκη Στις 9 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη, εκδήλωση

Διαβάστε περισσότερα