ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ"

Transcript

1 AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΟΝΙΑ ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2009

2 Περίληψη Η παρούσα εργασία έχει αντικείμενο την αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας και την χωροθέτηση των εγκαταστάσεων της. Χωρίζεται σε δυο μέρη, στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται όλες οι παράμετροι που αφορούν στην αιολική ενέργεια και την εκμετάλλευση της και στο δεύτερο αναλύεται το παράδειγμα του αιολικού πάρκου της Φλώρινας και τα κριτήρια χωροθέτησης του. Στο πρώτο μέρος της εργασίας, αρχικά, τονίζεται η ανάγκη εκμετάλλευσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) εξαιτίας του φαινομένου των κλιματικών αλλαγών και στη συνέχεια εξετάζεται η αιολική ενέργεια σαν μορφή ενέργειας. Αναλύονται τα οφέλη, τα μειονεκτήματα, η τεχνολογία που χρησιμοποιείται και τα σημαντικότερα οικονομικά στοιχεία των αιολικών εγκαταστάσεων. Ακολουθεί η ιστορική αναδρομή της αξιοποίησης της αιολικής ενέργειας από την αρχαιότητα έως σήμερα, και παρουσιάζεται η τωρινή κατάσταση σε όλο τον κόσμο όσον αφορά την εγκατεστημένη αιολική ισχύ. Στη συνέχεια, αναφέρονται οι πιο διαδεδομένες ανησυχίες για τις αρνητικές επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει η εγκατάσταση και χρήση των ανεμογεννητριών σε αιολικά πάρκα και γίνεται αναφορά στο αξιόλογο ελληνικό αιολικό δυναμικό. Παρουσιάζεται, επίσης, το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ που ισχύει σήμερα αλλά και τα προβλήματα που προέκυψαν κατά την ανάπτυξη των αιολικών πάρκων στην Ελλάδα. Τέλος, αναφέρονται χαρακτηριστικά παραδείγματα των μεγαλύτερων αιολικών πάρκων στον κόσμο, την Ευρώπη και την Ελλάδα. Στο δεύτερο μέρος, αναλύεται η περίπτωση του αιολικού πάρκου Τούμπα-Ανθοβούνι στο νομό Φλώρινας. Αρχικά, γίνεται η περιγραφή του έργου και η περιγραφή της περιοχής μελέτης. Στη συνέχεια αναφέρονται αναλυτικά οι πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου αλλά και οι τρόποι αντιμετώπισης τους. Έπειτα, γίνεται αναφορά στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ και μελετώνται οι κανόνες και τα κριτήρια χωροθέτησης των αιολικών εγκαταστάσεων. Ταυτόχρονα, μελετάται και αν το αιολικό πάρκο της Φλώρινας ικανοποιεί τα κριτήρια αυτά. Ακολουθεί η ειδική μελέτη οπτικής όχλησης του αιολικού πάρκου καθώς και μια φωτορεαλιστική απεικόνιση του έργου στην περιοχή ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο προσβάλλει το τοπίο. Γίνεται, στη συνέχεια, αναφορά στο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και μελετάται η υπάρχουσα χωροταξική οργάνωση και η χωρική διάρθρωση της περιφέρειας στον τομέα της ενέργειας. Τέλος, επειδή η περιοχή 1

3 μελέτης παρουσιάζει ενδιαφέρον από τουριστική άποψη, εξετάστηκε και το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό. 2

4 Abstract This issue deals with the development of wind power and the placing of wind turbines. It is divided into two parts, the first part presents the parameters of wind energy and the second part describes the wind farm Toumpa Anthovouni in Florina and the placing of its turbines. At the first part, is emphasized the need to be increased the contribution from alternative energy to total world energy production due to the climate changes and is examined the wind power as an energy resource. Are analysed the advantages and disadvantages of wind power, the technology that is used today and the most important economics of the wind industry. Is described the gradually developed harnessing of wind energy during the years and the present installed wind power capacity around the world. Are mentioned, also, the most important environmental impacts of wind farms and the great potential for large capacity of wind energy resources in Greece. Additionally, are mentioned the greek legislation for wind energy and the major problems that have arised in Greece related to wind power. Finally, are given some examples of the biggest wind parks in the world and more specifically in Europe. The second part deals with the wind farm Toumpa Anthovouni in Florina. Initially, are decribed the technical parts of the wind farm, the region where turbines are going to be placed, the environmental impacts and the ways to mitigate them. Secondly, is analyzed the "Specific Framework of Regional Planning for Renewable Energy" and its rules. At the same time, is examined if the wind park in Florina follows these rules. Moreover, is analyzed if and how the wind park degrades the landscape and is given a photorealistic depiction of the wind park in the region. Also, is presented the "Peripheral Framework of Regional Planning and Sustainable Development of Western Macedonia Region" and it is examined the existent zoning system and the structure of the Region's space in the field of energy. Finally, is presented the "Specific Framework of Tourism Planning" because the region has a touristic interest. 3

5 Πρόλογος Το παρόν κείμενο έχει ως πρωταρχικό στόχο να αποτελέσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά την αιολική ενέργεια και την εκμετάλλευση της. Στο πνεύμα αυτό οι σελίδες που ακολουθούν περιέχουν πληροφορίες και αναφορές που αφορούν τόσο στο γενικότερο θέμα της αιολικής ενέργειας σαν μορφή ενέργειας όσο και στο ειδικότερο θέμα της χωροθέτησης των αιολικών εγκαταστάσεων. Στα πλαίσια της μελέτης της εκμετάλλευσης της αιολικής ενέργειας και της χωροθέτησης των αιολικών εγκαταστάσεων περιγράφεται και η περίπτωση του αιολικού πάρκου Τούμπα- Ανθοβούνι στο νομό Φλώρινας και εξετάζεται αν ικανοποιεί τους κανόνες και τα κριτήρια του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ. Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε από τον Ιούλιο έως τον Οκτώβριο του 2009 με επιβλέπων την κ. Παπαπαύλου Ιωακειμίδου. Μέλη της εξεταστικής επιτροπής είναι ο κ. Ροδολάκης και η κ. Καλφακάκου. Εκφράζονται ευχαριστίες στην επιβλέπουσα της διπλωματικής εργασίας κ. Παπαπαύλου - Ιωακειμίδου για τη πολύτιμη βοήθεια και καθοδήγηση της καθώς και στην εταιρεία «Άνεμος Μακεδονίας Α.Ε.Ε.» για την εκχώρηση της μελέτης του αιολικού πάρκου Τούμπα- Ανθοβούνι του νομού Φλώρινας. Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος

6 Περιεχόμενα Περίληψη Περίληψη στην αγγλική γλώσσα (Abstract) Πρόλογος 1. Εισαγωγή 1.1. Θέση του προβλήματος 1.2. Αντικείμενο και σκοπός της εργασίας 1.3. Δομή και περιεχόμενο της εργασίας 1.4. Επιλογή της μελετούμενης ενδεικτικής περιοχής 1.5. Πηγές και συγκέντρωση δεδομένων 2. Αιολική ενέργεια 2.1. Ανάγκη εκμετάλλευσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 2.2. Ευρωπαϊκοί και εθνικοί στόχοι 2.3. Αιολικό δυναμικό Οφέλη και μειονεκτήματα της αιολικής ενέργειας Τεχνολογία αιολικής ενέργειας Οικονομικά μεγέθη των αιολικών εγκαταστάσεων Ιστορική αναδρομή αξιοποίησης της αιολικής ενέργειας Κατάσταση στην Ευρώπη και στον κόσμο σήμερα 2.4. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις αιολικών εγκαταστάσεων Ο θόρυβος των ανεμογεννητριών Προβλήματα από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές Αισθητικά προβλήματα και προσβολή του φυσικού τοπίου Επίδραση ανεμογεννητριών σε γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες Επιπτώσεις στον πληθυσμό πουλιών 2.5. Ελληνικό αιολικό δυναμικό Κατάσταση στην Ελλάδα προβλήματα Το θεσμικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ στην Ελλάδα 5

7 3. Παραδείγματα αιολικών πάρκων 3.1. Εγκατεστημένη ισχύς αιολικών εγκαταστάσεων 3.2. Παραδείγματα αιολικών πάρκων στον κόσμο Horse Hollow Wind Energy Center, Τέξας, Η.Π.Α Altamont Pass, Καλιφόρνια, Η.Π.Α Παραδείγματα αιολικών πάρκων στην Ευρώπη Whitelee Wind Farm, Σκοτία, Μ. Βρετανία Horns Rev offshore Wind Farm, Δανία Alto Minho, Πορτογαλία 3.5. Παραδείγματα αιολικών πάρκων στην Ελλάδα 4. Περίπτωση αιολικού πάρκου νομού Φλώρινας 4.1. Περιγραφή του έργου Στόχος, σημασία και αναγκαιότητα του έργου Ιστορική εξέλιξη του έργου Οικονομικά στοιχεία του έργου Συσχέτιση του έργου με άλλα έργα η δραστηριότητες Αιολικό δυναμικό της περιοχής Τεχνική περιγραφή της Α/Γ Χωροθέτηση των Ανεμογεννητριών Περιγραφή της φάσης κατασκευής του έργου Αναμενόμενη διάρκεια ζωής έργου Χρόνος λειτουργίας αιολικού πάρκου Λειτουργία- απασχολούμενο προσωπικό Παραγωγική διαδικασία 4.2. Περιγραφή περιοχής Κλιματολογικά χαρακτηριστικά Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά Γεωλογία, τεκτονικά χαρακτηριστικά Βλάστηση- πανίδα Ειδικές φυσικές περιοχές Άλλες φυσικές περιοχές Χρήσεις γης στην περιοχή μελέτης Δομημένο περιβάλλον Γενικά ιστορικά στοιχεία Αρχαιολογικοί χώροι ιστορικά μνημεία Δημογραφικά στοιχεία 6

8 Απασχόληση Τεχνικές υποδομές Τουριστικές υποδομές Ενεργειακή και τηλεπικοινωνιακή υποδομή Ύδρευση άρδευση Αποχέτευση επεξεργασία λυμάτων Ατμοσφαιρικό περιβάλλον Ακουστικό περιβάλλον, δονήσεις, ακτινοβολίες Επιφανειακά και υπόγεια νερά Πιέσεις στο περιβάλλον από άλλες ανθρωπογενείς δραστηριότητες 4.3. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις έργου τρόποι αντιμετώπισης Κλιματολογικά χαρακτηριστικά Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά Εδαφολογικά, γεωλογικά και τεκτονικά χαρακτηριστικά Βλάστηση- πανίδα Ειδικές φυσικές περιοχές Άλλες φυσικές περιοχές Χρήσεις γης Δομημένο περιβάλλον Ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον Κοινωνικό- οικονομικό περιβάλλον Τεχνικές υποδομές Καύσιμα- Ενέργεια Ατμοσφαιρικό περιβάλλον Ακουστικό περιβάλλον, δονήσεις, ακτινοβολίες Επιφανειακά και υπόγεια νερά Ασφάλεια εργοταξίου Αναγκαία μέτρα μετά την οριστική παύση της δραστηριότητας 5. Κριτήρια χωροθέτησης αιολικού πάρκου νομού Φλώρινας 5.1. Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Α.Π.Ε Κανόνες και κριτήρια χωροθέτησης αιολικών εγκαταστάσεων Αποστάσεις για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας και απόδοσης των εγκαταστάσεων Α/Π Ζώνες αποκλεισμού: ασύμβατες χρήσεις- δραστηριότητες και ελάχιστες αποστάσεις της θέσης εγκατάστασης μεμονωμένης αιολικής μονάδας από αυτούς. 7

9 Καθορισμός μέγιστων επιτρεπόμενων πυκνοτήτων αιολικών εγκαταστάσεων σε επίπεδο πρωτοβάθμιου ΟΤΑ Έλεγχος ένταξης του αιολικού πάρκου στο τοπίο 5.3. Ειδική μελέτη οπτικής όχλησης- φωτορεαλιστική απεικόνιση του έργου στην περιοχή 5.4. Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας Η θέση και ο ρόλος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στον διεθνή, ευρωπαϊκό και εθνικό χώρο Η υπάρχουσα χωροταξική οργάνωση στο τομέα της ενέργειας Πρόταση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Χωρική διάρθρωση της περιφέρειας στο τομέα της ενέργειας 5.5. Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό 6. Συμπεράσματα 6.1. Οφέλη - μειονεκτήματα αιολικής ενέργειας 6.2. Σύγκριση αιολικής με άλλες συμβατικές μορφές ενέργειας 6.3. Σοβαρότερες επιπτώσεις αιολικών πάρκων 6.4. Εναρμόνιση του έργου με τα χωροταξικά πλαίσια 6.5. Ανάγκη Χωροταξικού Σχεδιασμού και κατάλληλου Θεσμικού Πλαισίου Βιβλιογραφία Παράρτημα Α: Αναλυτική κατάσταση εγκατεστημένης αιολικής ισχύς ανά χώρα Παράρτημα Β: Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΦΕΚ 2464 Β/ ) Παράρτημα Γ: Χάρτης της διάταξης των ανεμογεννητριών του αιολικού πάρκου στο νομό Φλώρινας 8

10 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Σήμερα, είναι κοινά αποδεκτό ότι η παγκόσμια αλλαγή του κλίματος αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες απειλές για το μέλλον της ανθρωπότητας. Η αλλαγή αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στις εκπομπές των λεγομένων «αερίων του θερμοκηπίου» που συνοδεύουν αναπόφευκτα την παραγωγή ενέργειας από συμβατικά καύσιμα (άνθρακες, πετρέλαιο, φυσικό αέριο) και τις μεταφορές. Έτσι, είναι επιτακτική η ανάγκη για αύξηση της συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (υδροηλεκτρική, αιολική, ηλιακή, βιομάζα, γεωθερμική). Αποτελεί τη μοναδική, μη πυρηνική, μεσοπρόθεσμη λύση για την αντιμετώπιση του φαινομένου των κλιματικών αλλαγών. Με βάση την Οδηγία 2001/77/ΕΚ, έχει τεθεί ως στόχος μέχρι το 2010, το 22,1% της ηλεκτροπαραγωγής στην Ε.Ε. να προέρχεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Αναφορικά με την Ελλάδα, σύμφωνα με τον Ν. 3468/2006 ο ενδεικτικός στόχος, όσον αφορά στη συμμετοχή της ηλεκτρικής ενέργειας η οποία παράγεται από ΑΠΕ στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, ανέρχεται σε ποσοστό 20,1% μέχρι το Επίσης, στα πλαίσια του Πρωτοκόλλου του Κυότο, η Ελλάδα έχει δεσμευθεί να μην αυξήσει τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου πάνω από το 25% με βάση τις εκπομπές του 1990, για την χρονική περίοδο Οι συνεισφορά των ΑΠΕ εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στην απαιτούμενη αυτή μείωση των εκπομπών. Για να παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια, είναι σίγουρα προτιμότερο να την παράγουμε με τρόπο που να έχει την μικρότερη δυνατή επιβάρυνση για το περιβάλλον. Από τεχνολογική και οικονομική πλευρά, η πιο ώριμη μορφή ανανεώσιμης και «καθαρής» ενέργειας είναι σήμερα η αιολική. Αυτή μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στην αποτροπή των κλιματικών αλλαγών προσφέροντας συγχρόνως ποικίλα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη Θέση του προβλήματος Σε όλο τον κόσμο, μέχρι πριν από λίγα χρόνια η διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προχωρούσε με αργά σχετικά βήματα. Υπήρχε γενικά μία δυσπιστία προς τις 9

11 ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δυσπιστία των κυβερνήσεων, των εταιρειών ηλεκτροπαραγωγής, των διαφόρων επιχειρήσεων, και των μεμονωμένων ατόμων. Σήμερα, η αδράνεια όσον αφορά την αξιοποίηση των ΑΠΕ αρχίζει να εγκαταλείπεται. Είναι αισιόδοξο το γεγονός πως σε ολόκληρο τον κόσμο συντελείται την παρούσα χρονική περίοδο μια αληθινή κοσμογονία όσον αφορά τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και ιδιαίτερα την αιολική. Το λειτουργικό κόστος των ανεμογεννητριών έχει μειωθεί σε επίπεδο που κατέστησε την εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας οικονομικά συμφέρουσα, αντιμετωπίστηκαν ικανοποιητικά τα μηχανολογικά τους προβλήματα και δόθηκε έμφαση στην ασφαλή τους λειτουργία και στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων. Γενικότερα, οι ΑΠΕ έχουν αναδειχθεί σήμερα ως κύρια συνιστώσα της διεθνούς ενεργειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής αλλά και ως ένα εξαιρετικά δυναμικό επενδυτικό μέσο για την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Η μοναδική χώρα που αντί να κάνει βήματα μπροστά κάνει βήματα προς τα πίσω είναι η Ελλάδα. Η συνεισφορά της χώρας στο παγκόσμιο σύνολο είναι μικρότερη από 1% (0,82%) και παρουσίασε πτώση σε σχέση με το έτος 2007 (0,93%) και το έτος 2006 (1,01%). Όλες οι χώρες της Ευρώπης καταρτίζουν τα σχέδια δράσης θέτοντας υψηλούς στόχους διείσδυσης της αιολικής ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή και δημιουργούν φιλικό επενδυτικό περιβάλλον που οδηγεί στην ανάπτυξη. Αντίθετα, στην Ελλάδα παρουσιάζεται μια αδικαιολόγητη αδράνεια προβάλλοντας διάφορα γραφειοκρατικά εμπόδια που οδηγούν όχι μόνο στον απαράδεκτο χαμηλό ρυθμό των εφαρμογών αλλά και σε υψηλό γενικά κόστος τους με πολύ δυσμενείς επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Με τέτοιους ρυθμούς εφαρμογών, η επιβάρυνση του κόστους της ηλεκτροπαραγωγής από τις εκπομπές CO 2 μετά το έτος 2013, συνεπώς και του κόστους καταναλωτή, θα δημιουργήσει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα στη χώρα και θα την οδηγήσει σε πορεία υπανάπτυξης. Στην Ελλάδα υπάρχουν άριστες θέσεις ιδίως στα νησιά και από πλευράς αιολικού δυναμικού η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες της Ευρώπης. Ένας σωστός ενεργειακός σχεδιασμός της χώρας θα έδινε την δυνατότητα κάλυψης του 15% των αναγκών της Ελλάδας σε ηλεκτρική ενέργεια από αιολικά πάρκα. Είμαστε λοιπόν σε μια χώρα ιδιαίτερα ευνοημένη από την αιολική ενέργεια. Όμως, παρά τις ευνοϊκές συνθήκες η εμπειρία των τελευταίων δέκα ετών στην ανάπτυξη των αιολικών πάρκων στην Ελλάδα ανέδειξε μια σειρά προβλημάτων στην ανάπτυξη των ΑΠΕ. Η διαδικασία αδειοδότησης είναι εξαιρετικά δυσχερής και χρονοβόρα καθώς εμπλέκονται πολλοί φορείς. Επίσης, η έλλειψη κτηματολογίου οδηγεί στην αβεβαιότητα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των εκτάσεων, ενώ η έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού (μέχρι πριν από λίγο καιρό) δυσχεραίνει την ορθολογική χωροθέτηση των αιολικών πάρκων. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα, όμως, που εμποδίζουν την συνεισφορά των αιολικών εγκαταστάσεων στην παραγωγή ενέργειας είναι η 10

12 έλλειψη υποδομών ηλεκτρικού δικτύου. Τέλος, η ελλιπής ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και φορέων οδηγεί συχνά σε αντιδράσεις (σχετικά με την ηχητική και οπτική όχληση και την αλλοίωση του περιβάλλοντος) Αντικείμενο και σκοπός της εργασίας Η εργασία αυτή έχει αντικείμενο την συνοπτική παρουσίαση όλων των παραμέτρων που αφορούν στην αιολική ενέργεια και την εκμετάλλευση της. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάγκη διείσδυσης των ΑΠΕ στην διαδικασία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και συγκεκριμένα της αιολικής. Παρουσιάζεται η τωρινή κατάσταση όσον αφορά στην εγκατεστημένη αιολική ισχύ ανά χώρα και γίνεται αναφορά σε ορισμένα παραδείγματα αιολικών πάρκων που βρίσκονται σε λειτουργία και τα οποία αντιπροσωπεύουν αξιόλογα παραδείγματα των μεγαλύτερων αιολικών πάρκων στον κόσμο και στην Ευρώπη. Σημαντική είναι, επίσης, και η παρουσίαση της ισχύουσας νομοθεσίας για τις ΑΠΕ στην Ελλάδα καθώς και των προβλημάτων που προέκυψαν κατά την ανάπτυξη τους. Στην Ελλάδα, αναλύεται η περίπτωση του αιολικού πάρκου Τούμπα - Ανθοβούνι του νομού Φλώρινας για το οποίο μελετώνται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου καθώς και οι τρόποι αντιμετώπισης τους. Έπειτα, μελετώνται τα κριτήρια χωροθέτησης των αιολικών πάρκων σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και διερευνάται αν αυτά συμφωνούν με τη χωροθέτηση του αιολικού πάρκου της Φλώρινας. Με την ανάλυση αυτή γίνεται φανερή η ανάγκη σωστού χωροταξικού σχεδιασμού και θεσμικού πλαισίου. Ο γενικότερος στόχος της εργασίας είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων για το εάν η εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας είναι συμφέρουσα και ανταγωνιστική ως προς το κόστος παραγωγής της και ως προς το περιβαλλοντικό κόστος συγκρινόμενη με τις άλλες τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας. Για το λόγο αυτό διερευνώνται και οι σημαντικότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις που αυτή προκαλεί. Ειδικότερα, στα πλαίσια των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που μπορεί να προκαλέσει η εγκατάσταση ενός αιολικού πάρκου, στόχος της εργασίας είναι να μελετηθούν τα κριτήρια χωροθέτησης του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Α.Π.Ε. και να διαπιστωθεί αν το αιολικό πάρκο Τούμπα Ανθοβούνι πληροί τα κριτήρια αυτά και αν (και κατά πόσο) επιβαρύνει το τοπίο και τη μορφολογία της περιοχής Δομή και περιεχόμενο της εργασίας Η δομή της εργασίας χωρίζεται σε έξι κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας περιλαμβάνει την εισαγωγή, το αντικείμενο, το στόχο και την οργάνωση της εργασίας. 11

13 Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζεται η αιολική ενέργεια σαν μορφή ενέργειας γενικά, και οι ευρωπαϊκοί και εθνικοί στόχοι. Αναλύονται: τα οφέλη και μειονεκτήματα της αιολικής ενέργειας, τα σύγχρονα μέσα και οι τρόποι εκμετάλλευσης της, τα οικονομικά μεγέθη των αιολικών εγκαταστάσεων, πορεία της αξιοποίησης της αιολικής ενέργειας και εξετάζονται οι σημαντικότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις των αιολικών εγκαταστάσεων. Τέλος, γίνεται αναφορά στο ελληνικό αιολικό δυναμικό και το θεσμικό πλαίσιο με τα προβλήματα που προέκυψαν στην Ελλάδα. Στο τρίτο κεφάλαιο παρατίθενται κάποια αξιόλογα παραδείγματα αιολικών πάρκων. Αρχικά γίνεται αναφορά για την εγκατεστημένη ισχύ των αιολικών εγκαταστάσεων σε παγκόσμιο επίπεδο και στη συνέχεια αναφέρονται παραδείγματα αιολικών πάρκων στον κόσμο, στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύεται η περίπτωση του αιολικού πάρκου Τούμπα Ανθοβούνι στο νομό Φλώρινας. Αρχικά γίνεται περιγραφή του έργου, ακολουθεί η περιγραφή της περιοχής μελέτης και στη συνέχεια αναλύονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και οι τρόποι αντιμετώπισης τους. Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται αρχικά αναφορά στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στη συνέχεια αναλύονται οι κανόνες και τα κριτήρια χωροθέτησης των αιολικών εγκαταστάσεων. Ταυτόχρονα μελετώνται αν η χωροθέτηση των ανεμογεννητριών του αιολικού πάρκου της Φλώρινας συμπίπτει με τα κριτήρια αυτά. Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο εξάγονται συμπεράσματα για τα οφέλη και τα μειονεκτήματα της αιολικής ενέργειας καθώς και για το εάν αυτή συμφέρει οικονομικά και περιβαλλοντικά σε σχέση με τις άλλες συμβατικές μορφές ενέργειας. Επίσης διατυπώνονται και τα συμπεράσματα για το εάν το αιολικό πάρκο της Φλώρινας πληροί τους κανόνες και τα κριτήρια του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και επισημαίνεται η ανάγκη ύπαρξης ενός σωστού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού Η επιλογή του μελετούμενου έργου Το αιολικό πάρκο στις κορυφογραμμές του όρους Βαρνούντα στη θέση Τούμπα Ανθοβούνι του νομού Φλώρινας στα όρια των δήμων Πρεσπών και Κάτω Κλεινών επιλέχθηκε διότι: Η μελέτη του έργου έχει γίνει σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς και τα κριτήρια του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ (ΦΕΚ 2464 Β/ ) και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μελετηθούν οι κανονισμοί που ισχύουν σήμερα. 12

14 Στην ευρύτερη περιοχή του έργου (Δυτική Μακεδονία) λειτουργεί το σημαντικότερο ηλεκτροπαραγωγικό κέντρο της χώρας (λειτουργούν πέντε σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής από λιγνίτη) και η υποβάθμιση της περιοχής είναι έντονη. Με την εγκατάσταση του αιολικού πάρκου της Φλώρινας που είναι ένα έργο παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, γίνεται ευκολότερα αντιληπτή η ανάγκη αύξησης της συμμετοχής των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή καθώς είναι μια «καθαρή» μορφή ενέργειας. Στην ευρύτερη περιοχή του υπό μελέτη έργου υπάρχουν περιοχές που είναι ενταγμένες στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura. Επίσης η λίμνη μικρή Πρέσπα που βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη από m από το εξεταζόμενο αιολικό πάρκο συμπεριλαμβάνεται στους δέκα υγροτόπους διεθνούς σημασίας της συνθήκης Ramsar ενώ η ευρύτερη περιοχή των Πρεσπών έχει κηρυχθεί ως τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Ακόμη, υπάρχουν προστατευόμενες περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως καταφύγια άγριας ζωής και ένας τουριστικός προορισμός (χιονοδρομικό κέντρο). Είναι σημαντικό να μελετηθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθώς και η επίδραση του αιολικού πάρκου σε αυτές τις περιοχές. Επίσης, έχουν ιδιαίτερη σημασία οι όροι που πρέπει να πληρούνται για την χωροθέτηση όχι μόνο για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής αλλά και του τοπίου που είναι ιδιαίτερα σημαντικό στις περιοχές αυτές. Το έργο βρίσκεται σε μια περιοχή που γνωρίζει πολύ καλά ο μελετητής της εργασίας Πηγές και συγκέντρωση δεδομένων Η συγκέντρωση δεδομένων έγινε κυρίως από άρθρα και στοιχεία στο internet καθώς το αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας είναι εποπτικό και όχι εξειδικευμένο ώστε να υπάρχουν σχετικά συγγράμματα (συνοπτική παρουσίαση της αιολικής ενέργειας και της εκμετάλλευσης της). Ειδικά στην Ελλάδα, το αντικείμενο είναι σχετικά καινούργιο και δεν υπάρχει εκτενής βιβλιογραφία στα ελληνικά γι αυτό. Για το αιολικό πάρκο της Φλώρινας και τις περιβαλλοντικές του επιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε «η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του αιολικού πάρκου Τούμπα Ανθοβούνι». 13

15 Κεφάλαιο 2 Αιολική ενέργεια 2.1. Ανάγκη εκμετάλλευσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Σήμερα, είναι κοινά αποδεκτό ότι η παγκόσμια αλλαγή του κλίματος αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες απειλές για το μέλλον της ανθρωπότητας. Η αλλαγή αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στις εκπομπές των λεγομένων «αερίων του θερμοκηπίου» που συνοδεύουν αναπόφευκτα την παραγωγή ενέργειας από συμβατικά καύσιμα (άνθρακες, πετρέλαιο, φυσικό αέριο) και τις μεταφορές. Έτσι, είναι επιτακτική η ανάγκη για αύξηση της συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (υδροηλεκτρική, αιολική, ηλιακή, βιομάζα, γεωθερμική) με την εγκατάσταση αντίστοιχων μονάδων παραγωγής, σε καταλλήλως επιλεγμένες θέσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου των κλιματικών αλλαγών. Η οποιαδήποτε μορφή ανάπτυξης, επομένως, που αναπόφευκτα σημαίνει κατανάλωση ενέργειας, θα πρέπει να εξετάζεται σε συνδυασμό με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκαλεί και να κυμαίνεται στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης. Και αυτό, γιατί η αειφόρος ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη η οποία μπορεί να συνεχιστεί και στο μέλλον καλύπτοντας τις σημερινές ανάγκες χωρίς όμως να βλάπτεται η δυνατότητα των επερχομένων γενεών να καλύψουν και αυτές τις δικές τους ανάγκες. Αυτή η απαίτηση της αειφόρου ανάπτυξης από τη μια, αλλά και οι διάφορες διαταραχές στη διαθεσιμότητα και την τιμή των συμβατικών καυσίμων από την άλλη, υπαγορεύουνε κατά μονοσήμαντο τρόπο την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Παρόλα αυτά, σε όλο τον κόσμο μέχρι πριν από λίγα χρόνια η διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προχωρούσε με αργά σχετικά βήματα. Υπήρχε γενικά μία δυσπιστία προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δυσπιστία των κυβερνήσεων, των εταιρειών ηλεκτροπαραγωγής, των διαφόρων επιχειρήσεων, και των μεμονωμένων ατόμων. Η αιτία σχετίζεται με ένα διαστρεβλωμένο τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται τα κόστη και οι τιμές της ενέργειας που παράγεται με διάφορους τρόπους. Πρώτα απ' όλα, στο συμβατικό τρόπο κοστολόγησης της ενέργειας δεν λαμβάνεται υπόψη το λεγόμενο εξωτερικό κόστος, π.χ. οι βλάβες στην υγεία, το κόστος της ρύπανσης της ατμόσφαιρας, το κόστος του καθαρισμού κ.λ.π. Συνήθως αυτές οι δαπάνες δεν χρεώνονται στους καταναλωτές, τις 14

16 αναλαμβάνουν κυβερνήσεις και αυτό σημαίνει ότι γίνεται μια άδηλη επιδότηση των τεχνολογιών εκείνων που προκαλούν ρύπανση. Επίσης, πρακτικώς όλες οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν χαμηλό κόστος λειτουργίας αλλά θέλουν αρχικά μια σχετικά μεγάλη αρχική επένδυση. Τα κεφάλαια γι' αυτή την αρχική επένδυση, αν και όπου είναι διαθέσιμα, θεωρούνται από τους χρηματοδότες επενδύσεις υψηλού κινδύνου. Αυτό σημαίνει ότι έχουν μικρούς χρόνους αποπληρωμής και μεγάλα επιτόκια, με αποτέλεσμα η ενέργεια που παράγεται από τις ανανεώσιμες πηγές και χρηματοδοτείται με αυτούς του όρους να είναι δυσανάλογα επιβαρημένη. Αυτές οι επισημάνσεις σιγά σιγά αρχίζουν να λαμβάνονται υπόψη και στις νομοθεσίες διαφόρων χωρών ή σε διάφορες αποφάσεις και προτάσεις διαφόρων διεθνών οργανισμών ή συνεδρίων. Ευτυχώς σήμερα, η αδράνεια όσον αφορά την αξιοποίηση των ΑΠΕ αρχίζει να εγκαταλείπεται. Είναι αισιόδοξο το γεγονός πως σε ολόκληρο τον κόσμο συντελείται την παρούσα χρονική περίοδο μια αληθινή κοσμογονία όσον αφορά τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και ιδιαίτερα την αιολική και την ηλιακή ενέργεια. Οι ΑΠΕ έχουν αναδειχθεί σήμερα ως κύρια συνιστώσα της διεθνούς ενεργειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής αλλά και ως ένα εξαιρετικά δυναμικό επενδυτικό μέσο για την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης. [1] 2.2. Ευρωπαϊκοί και εθνικοί στόχοι Η ανάπτυξη των ΑΠΕ, σήμερα, αποτελεί βασική προτεραιότητα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος (Λευκή Βίβλος «Ενέργεια για το Μέλλον», 1997) και την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού (Green Paper «Στρατηγική για την Ασφάλεια της παροχής Ενέργειας», 2002). Επίσης, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του Κιότο (1998), προβλέπεται μείωση των εκπομπών των Αερίων του Θερμοκηπίου στην Ε.Ε κατά 8% το από τα επίπεδα του H Ελλάδα έχει αναλάβει για την περίοδο την υποχρέωση συγκράτησης της αύξησης των εκπομπών της στο + 25% σε σχέση με τις εκπομπές βάσης, προωθώντας, μεταξύ άλλων, για το σκοπό αυτό και τη χρήση ΑΠΕ για την παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας. Πέραν αυτών υπάρχουν και άλλες δεσμεύσεις, όπως: Στη Πράσινη Βίβλο για την ασφάλεια της ενεργειακής τροφοδοσίας COM (2000), αναφέρεται ότι οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές κανονιστικές διατάξεις, θα πρέπει να προσαρμοστούν σε επίπεδο πολεοδομικού σχεδιασμού και χρήσεων γης, προκειμένου να δοθεί σαφής προτεραιότητα στην εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ για ηλεκτροπαραγωγή. Στην εγκεκριμένη από την Ελληνική Κυβέρνηση Ελληνική Στρατηγική προς τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (2002). 15

17 Επίσης, με βάση την Οδηγία 2001/77/ΕΚ, έχει τεθεί ως στόχος μέχρι το 2010, το 22,1% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ε.Ε. να προέρχεται από ΑΠΕ. Ειδικά για την Ελλάδα και σύμφωνα με τους στόχους όπως αυτοί προσδιορίζονται στον Ν. 3468/2006 το ποσοστό συμμετοχής των ΑΠΕ στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας πρέπει να ανέλθει, μέχρι το 2010, σε 20,1 % και, μέχρι το 2020, σε 29% αντιστοίχως. [2] Οι προσπάθεια ενίσχυσης της ανάπτυξης των ΑΠΕ φαίνεται και από τις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα αυτό που είναι: Η ψήφιση της νέας Κοινοτικής Οδηγίας για τις ΑΠΕ, με δεσμευτικούς ποσοτικούς στόχους και υποχρεώσεις των Κρατών-Μελών για το έτος Η ίδρυση, από 75 αρχικά χώρες (και πολύ περισσότερες στη συνέχεια), του Διεθνούς Οργανισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA). Η εξαγγελία ενός γιγαντιαίου «Πράσινου Προγράμματος» στις ΗΠΑ, που θα περιλαμβάνει επενδύσεις 150 δισ. δολαρίων στην πράσινη ενέργεια, μέσα στα επόμενα 10 χρόνια και φιλοδοξεί να δημιουργήσει 5 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας. Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα νέο επενδυτικό πακέτο 5 δισ. για τη στήριξη της Ευρωπαϊκής οικονομίας, με επενδύσεις 3,5 δισ. στην ενέργεια, από τα οποία μισό δισ. αφορούν αποκλειστικά την προώθηση της κατασκευής υπεράκτιων αιολικών πάρκων. [3] 2.3. Αιολικό δυναμικό Η αιολική ενέργεια είναι η ενέργεια που περικλείει ο άνεμος και η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί με κατάλληλους μηχανισμούς και διατάξεις. Είναι μια θυγατρική μορφή της ηλιακής ενέργειας αφού το 2% περίπου της ηλιακής ενέργειας που προσπίπτει στη γη μετατρέπεται σε κινητική ενέργεια των αερίων μαζών. Πρόκειται για μηχανική ενέργεια υψηλής ποιότητος που προσφέρεται για μετατροπή σε ηλεκτρική ενέργεια ή σε χρήσιμη μηχανική ενέργεια. Αυτό το 2% της ηλιακής ενέργειας που μετατρέπεται σε κινητική ενέργεια των αερίων μαζών είναι πρακτικά άφθονη ενέργεια, είναι εκατοντάδες φορές μεγαλύτερη από τις ενεργειακές ανάγκες της ανθρωπότητας, αλλά βέβαια δεν είναι όλη χρησιμοποιήσιμη. Μικρό ποσοστό αυτής της ενέργειας αντιστοιχεί σε μεγάλης ταχύτητα ανέμους, όπου σε κατάλληλες θέσεις στην επιφάνεια της γης, είναι άμεσα αξιοποιήσιμη. Αυτό όμως το ποσοστό σε απόλυτα νούμερα δεν είναι καθόλου αμελητέο. Το τοπικό αιολικό δυναμικό, που είναι ουσιαστικά η διαθέσιμη αιολική ενέργεια σε κάποιο τόπο, μεταβάλλεται από θέση σε θέση μερικές φορές πολύ απότομα. Αυτό δυσχεραίνει την εκτίμηση του αιολικού δυναμικού ολόκληρης της περιοχής ενώ κάνει αναγκαία μια λεπτομερή, προσεκτική μελέτη προκειμένου να αποφασιστεί που θα εγκατασταθούν οι 16

18 αιολικές μηχανές. Περιοχές όπου έχουμε περιόδους πολύ υψηλού ανέμου, ενίοτε καταστρεπτικούς, και παρεμβάλλονται σε αυτές μακρές περίοδοι άπνοιας, δεν είναι κατάλληλες για εγκατάσταση αιολικών μονάδων. Σε μια τέτοια περιοχή, μια αιολική μηχανή για ένα μεγάλο διάστημα δεν θα δούλευε, διότι δεν θα υπήρχε αρκετός άνεμος, και για ένα επίσης μεγάλο χρονικό διάστημα θα είχε ακινητοποιηθεί για λόγους προφύλαξης, για να μην σπάσει από τον πολύ δυνατό άνεμο. Στην αιολική ενέργεια επιδιώκεται το αντίθετο, δυνατοί αλλά όχι καταστρεπτικοί άνεμοι και όσο το δυνατόν λιγότερες ώρες άπνοιας. Υπάρχουν πάρα πολλές αιολικές εγκαταστάσεις οι οποίες απέβησαν ασύμφορες λόγω επιπόλαιης επιλογής της θέσης των αιολικών μηχανών. Και αυτό δυσφημίζει την αιολική ενέργεια ως αναξιόπιστη καθώς δεν αποδίδει η επένδυση. Είναι σαν να ανοίγει κανείς ένα λιγνιτωρυχείο σε περιοχή που δεν έχει λιγνίτη και μετά να ισχυρίζεται ότι ο λιγνίτης δεν είναι αξιόπιστη πηγή ενέργειας. Επίσης στην περίπτωση που έχει κανείς, όχι μια μονωμένη αιολική μηχανή αλλά ένα αιολικό πάρκο, χρειάζεται μελέτη για να υπολογιστεί η θέση στην οποία θα εγκατασταθούν οι μηχανές. Αυτές, ιδίως αν είναι τοποθετημένες κοντά - κοντά, κόβουν τον αέρα η μία της άλλης χωρίς να αποδίδουν την ενέργεια που αναμένεται. [1] Οφέλη και μειονεκτήματα της αιολικής ενέργειας Η εξέλιξη του φαινομένου του θερμοκηπίου, απόρροια της συνεχούς αύξησης της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων, καθιστά πλέον επιτακτική την ανάγκη για αύξηση της συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως έχει ήδη αναφερθεί, και ιδιαίτερα της αιολικής. Αποτελεί τη μοναδική, μη πυρηνική, μεσοπρόθεσμη λύση για την αντιμετώπιση του φαινομένου των κλιματικών αλλαγών. Tα γενικότερα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση της αιολικής ενέργειας είναι πολλά και σημαντικά. Ο άνεμος είναι μια ανεξάντλητη πηγή ενέργειας, η οποία μάλιστα παρέχεται δωρεάν. Αυτό, συντελεί στην εξοικονόμηση των κοιτασμάτων των ορυκτών καυσίμων (πράγμα που δεν είναι καθόλου αμελητέο), 1 MW αιολικής ενέργειας εξοικονομεί περίπου 300 τόνους ισοδύναμου πετρελαίου. Η αιολική ενέργεια είναι, πλέον, μια τεχνολογικά ώριμη και οικονομικά ανταγωνιστική ενεργειακή επιλογή. Δεν χρειάζεται, επίσης, πολύ ενέργεια για να κατασκευαστούνε οι αιολικές μηχανές. Στην τυπική περίπτωση, μια συνηθισμένη αιολική μηχανή τοποθετημένη σε μια καλή θέση, μετά από ένα χρόνο λειτουργίας παράγει περισσότερη ενέργεια από την ενέργεια που ξοδεύτηκε για την κατασκευή της. Είναι φιλική προς το περιβάλλον, καθώς, δεν εκπέμπει κανένα συντελεστή ρύπανσης (CO 2, NO 2, κλπ) που να συντελεί στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, ή να δημιουργεί την όξινη βροχή. Δεν υπάρχουν ραδιενεργά κατάλοιπα ούτε οιωνίζουσες ακτινοβολίες όπως με την πυρηνική ενέργεια. Κάθε κιλοβατώρα (KWh) που παράγεται με αιολική ενέργεια και δεν παράγεται από κάποιον συμβατικό σταθμό π.χ. με καύση άνθρακα, δεν ρυπαίνει την 17

19 ατμόσφαιρα με αέρια του θερμοκηπίου και εξοικονομεί περίπου ένα κιλό διοξειδίου του άνθρακα που δεν εκλύεται στην ατμόσφαιρα. Επίσης, η ποσότητα CO 2 που ελκύεται κατά την κατασκευή και εγκατάσταση μιας ανεμογεννήτριας με χρόνο ζωής τα 20 έτη «αποσβένεται» μέσα στους πρώτους 3 με 6 μήνες λειτουργίας της. Δεν επιβαρύνει ούτε το τοπικό περιβάλλον με επικίνδυνους αέριους ρύπους, μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του θείου, καρκινογόνα μικροσωματίδια κ.α., όπως γίνεται με τους συμβατικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Θα πρέπει να σημειωθεί, πως η εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας ενισχύει την ενεργειακή ανεξαρτησία και ασφάλεια μιας χώρας, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Βοηθά, επίσης, στην αποκέντρωση του ενεργειακού συστήματος μειώνοντας τις απώλειες μεταφοράς ενέργειας, αλλά, ενισχύει και την τοπική κοινωνία, με προσφορά θέσεων εργασίας και τόνωση της οικονομίας. Τέλος, η αιολική ενέργεια έχει ελάχιστες απαιτήσεις από πλευράς εκτάσεως, γης (μεταξύ των πυλώνων των αιολικών μηχανών, η έκταση μπορεί να χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις γεωργικές ή κτηνοτροφικές). [1] Αντίθετα, τα μειονεκτήματά της εντοπίζονται: α) στη διακύμανση που παρουσιάζει ως προς την απόδοση ισχύος, διακύμανση που οφείλεται στη μεταβαλλόμενη - κατά τη διάρκεια της ημέρας, του μήνα και του έτους - ένταση του ανέμου, β) στη χαμηλή πυκνότητα που παρουσιάζει ως μορφή ενέργειας με συνέπεια να απαιτούνται πολλές ανεμογεννήτριες για την παραγωγή αξιόλογης ισχύος, γ) στο χρόνο που απαιτείται για την έρευνα και τη χαρτογράφηση του αιολικού δυναμικού μεγάλων περιοχών, ώστε να εντοπιστούν τα ευνοϊκά σημεία, δ) στο σχετικά υψηλό κόστος έρευνας και εγκατάστασης των αιολικών συστημάτων και ε) στις επιπτώσεις που έχουν για το περιβάλλον (κυρίως αλλοίωση τοπίου, ηχορύπανση), οι οποίες, όμως, συγκρινόμενες με τις αντίστοιχες των συμβατικών πηγών ενέργειας, θεωρούνται δευτερεύουσας σημασίας και θα αναλυθούν στην παράγραφο 2.4. [4] Ο άνεμος δεν φυσάει συνεχώς, είναι δηλαδή μια διακοπτόμενη πηγή ενέργειας, όπως έχει ήδη αναφερθεί. Μια πρώτη λύση είναι να την χρησιμοποιούμε μόνο όταν φυσάει. Αυτό μπορεί να γίνει σε ορισμένες χρήσεις π.χ. για την αφαλάτωση του θαλασσινού νερού, ή για την άντληση νερού για άρδευση αλλά δεν μπορεί να γίνει για όλες τις χρήσεις. Μια δεύτερη λύση είναι να αποθηκεύει κανείς την ενέργεια που παράγεται από τον άνεμο και αυτό μπορεί να γίνει για μικρά μεν συστήματα με ηλεκτρικούς συσσωρευτές, με μπαταρίες, μετατρέποντας την αιολική ενέργεια σε ηλεκτρική, ή για μεγαλύτερα συστήματα που μπορεί να την αποθηκεύουμε αν οι αιολικές εγκαταστάσεις λειτουργούν σε συνδυασμό με κάποιο υδροηλεκτρικό έργο. Τα αντλητικά συστήματα που υπάρχουν ήδη στο εθνικό δίκτυο της Ελλάδος είναι ουσιαστικά έτοιμες αποθήκες αιολικής ενέργειας. Έτσι η αιολική ενέργεια την νύκτα δεν θα είναι άχρηστη. Είναι η περίπτωση των υβριδικών αιολικών υδροηλεκτρικών πάρκων, που βασίζονται σε μια πολύ απλή ιδέα. Επειδή ο αέρας φυσά συχνά κατά τρόπο μη προβλέψιμο, στις περιπτώσεις όπου η παραγόμενη ενέργεια δεν απορροφάται, μπορεί να 18

20 χρησιμοποιείται για την άντληση νερού από ένα ταμιευτήρα γλυκού ή αλμυρού νερού προς ένα υψηλότερο σημείο, όπου θα αποθηκεύεται και θα παρέχει υδροηλεκτρική ενέργεια όταν υπάρχει ζήτηση. Τέτοια έργα ήδη υπάρχουν στην Κρήτη, τα οποία μάλιστα έχουν προκαλέσει μια νέα μορφή ειδικού οικοτουρισμού κατανεμημένου σε όλη τη διάρκεια του έτους. Τρίτη λύση είναι μία σύγχρονη μέθοδος, η αιολική εγκατάσταση να λειτουργεί παράλληλα, συνεπώς συνδεδεμένη με κάποιο δίκτυο, είτε το μεγάλο δίκτυο της ηπειρωτικής Ελλάδος, είτε κάποιο μικρό δίκτυο σε κάποιο νησί. Σ' αυτή την περίπτωση όταν χρειαζόμαστε ενέργεια και δεν έχουμε άνεμο παίρνουμε ενέργεια από το δίκτυο. [1] Επομένως, επειδή ο τρόπος λειτουργίας των ΑΠΕ είναι στοχαστικός και η παραγωγή τους εξαρτάται αποκλειστικά από τις περιβαλλοντικές συνθήκες και όχι από την ανθρώπινη ανάγκη, για να εξασφαλίζεται η ποιότητα και η διαθεσιμότητα της ηλεκτρικής ισχύος, θα πρέπει η αιολική διείσδυση να είναι κάποιο μικρό σχετικά ποσοστό (ίσο με το 20% της αιολικής εγκατεστημένης ισχύος) με την ταυτόχρονη ύπαρξη σύγχρονων θερμοηλεκτρικών σταθμών που κρατάνε την κοινωνία μακριά από τον φόβο του black out. Αυτό όμως δεν θα πρέπει να αποτελεί δικαιολογία για τη μη εντατική χρήση της αιολικής ενέργειας, γιατί απέχουμε πολύ ακόμα από το ποσοστό των 20% (η μεγαλύτερη διείσδυση είναι στην Άνδρο που είναι μόνο 12%). Επομένως, είναι ανάγκη για μια μεγαλύτερη διείσδυση των ΑΠΕ. [5] Τεχνολογία αιολικής ενέργειας Η αιολική τεχνολογία σήμερα είναι, ίσως, η πιο ώριμη στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Παρ ότι μια αιολική μηχανή μοιάζει απλή, στην πραγματικότητα ενσωματώνει τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις στους τομείς των υλικών, της αεροδυναμικής, των ηλεκτρονικών ισχύος και του ψηφιακού ελέγχου. Υπάρχουν, βασικά, δύο ειδών αιολικές μηχανές, μηχανές με κατακόρυφο άξονα περιστροφής του ρότορα και μηχανές με οριζόντιο άξονα. Σήμερα έχουν επιβληθεί πια οι μηχανές με δύο ή τρία πτερύγια οριζοντίου άξονα (σε ποσοστό πάνω από 90%). Τα βασικά μέρη μιας τέτοιας μηχανής, είναι: 1. Ο ρότορας ή φτερωτή. Είναι το σύστημα που παίρνει την ενέργεια από τον άνεμο και την μετατρέπει σε κινητική (περιστροφική) ενέργεια. 2. Η ηλεκτρογεννήτρια. Όλες οι σύγχρονες αιολικές μηχανές, πλέον, δεν χρησιμοποιούνται άντληση του νερού ή για άλεσμα του σιταριού αλλά για παραγωγή ηλεκτρισμού. 3. Το σύστημα μετάδοσης που μεταφέρει την κίνηση από την φτερωτή στην ηλεκτρογεννήτρια, το οποίο περιέχει και έναν πολλαπλασιαστή στροφών. Αυτός είναι απαραίτητος αφού η φτερωτή μιας αιολικής μηχανής γυρίζει με μια συχνότητα μερικών δεκάδων στροφών το λεπτό, ενώ η ηλεκτρογεννήτρια πρέπει να κάνει μερικές εκατοντάδες στοφών το λεπτό (1500, 2000 στροφές). Τα τελευταία χρόνια 19

21 έχουν σχεδιαστεί ειδικές ηλεκτρογεννήτριες για τις οποίες δεν είναι απαραίτητος ο πολλαπλασιαστής στροφών αλλά αυτές είναι ακόμα σχετικά σπάνιες. 4. Το σύστημα ευθυγράμμισης. Οι αιολικές μηχανές οριζόντιου άξονα πρέπει να μπορούν να στρίβουνε όταν αλλάζει η διεύθυνση του ανέμου, έτσι ώστε ο άξονας περιστροφής να είναι πρακτικά παράλληλος με την διεύθυνση του ανέμου. Οι αιολικές μηχανές μπαίνουνε πάντοτε στην κορυφή ενός πυλώνα. Αυτό γίνεται διότι η ταχύτητα του ανέμου μεγαλώνει όσο ανεβαίνουμε σε ύψος και γίνεται περισσότερο ομαλή με λιγότερες ακανόνιστες διακυμάνσεις. Υπάρχει, επίσης, και ένας πίνακας ελέγχου με διάφορα ηλεκτρονικά όργανα στη βάση του στύλου και η θεμελίωση της ανεμογεννήτριας. Μια τυπική ανεμογεννήτρια έχει ισχύ 2 MW (Watt είναι η μονάδα μέτρησης της ενέργειας μια χρονική στιγμή ενώ Wh η συνολική ποσότητα ενέργειας που καταναλώνεται σε μια χρονική περίοδο). Το μέγεθος του πύργου φτάνει περίπου τα 85 m. Μια τέτοια ανεμογεννήτρια σε μια τυπική θέση στην Ελλάδα θα παράγει περίπου KW το χρόνο. Αυτό σημαίνει πως καλύπτει τις ετήσιες ανάγκες περίπου νοικοκυριών και πως αποφεύγεται η εκπομπή τόνων CO 2 και ανάλογων ποσοτήτων SO 2, NO x, PM x (στάχτη και σωματίδια). Η διάρκεια ζωής τους είναι της τάξεως των 20 ετών. Αιολικές μηχανές, κυκλοφορούν πολλές σήμερα στο εμπόριο και υπάρχουν 100 περίπου κατασκευαστές σε όλο τον κόσμο, κυρίως Ευρωπαίοι. Αξίζει να σημειωθεί πως από τους δέκα μεγαλύτερους κατασκευαστές αιολικών μηχανών, οι πέντε είναι Δανοί (το 1997, το 60% των αιολικών μηχανών που πουλήθηκαν, ήταν Δανέζικης κατασκευής). [1] Τα τελευταία δέκα χρόνια έχουν γίνει πολλές βελτιώσεις που αφορούν την δυνατότητα των μηχανών να μετατρέπουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ενέργεια από τον άνεμο σε ηλεκτρική. Ισχυρότεροι ρότορες, μεγαλύτερα σε μήκος, λεπτότερα και πιο ανθεκτικά πτερύγια, βελτιωμένα ηλεκτρονικά ισχύος και ελέγχου καθώς τα ελαφρύτερα, σύνθετα υλικά είναι μερικές από τις βελτιώσεις αυτές. Η πιο εντυπωσιακή αλλαγή στην τεχνολογία των αιολικών μηχανών είναι η συνεχής αύξηση της ισχύος τους. Πριν από 20 χρόνια, μια τυπική ανεμογεννήτρια ήταν της τάξης των 25 KW. Σήμερα, οι αιολικές μηχανές που παράγονται είναι των 750 έως KW. Η μεγαλύτερη μηχανή που παράγεται εμπορικά είναι των KW, διαμέτρου 80 μέτρων και με πύργο περί τα μέτρα. Στο μέλλον, αναμένεται να κατασκευαστούν ακόμη μεγαλύτερες μηχανές (3.000 έως KW), που προορίζονται για θαλάσσια αιολικά πάρκα. Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί πως ένα αιολικό πάρκο με ονομαστική ισχύ 100 MW είναι ικανό να παράγει 100 MW κατά τη διάρκεια δυνατών ανέμων αλλά θα παράγει λιγότερα αν η ένταση του ανέμου είναι μικρότερη. Στη διάρκεια του έτους, για παράδειγμα, μπορεί ο μέσος όρος της ενέργειας που θα έχει παράγει να είναι 30 MW. Ο μεγαλύτερος εχθρός των αιολικών πάρκων είναι οι κεραυνοί, στην περίπτωση αυτή λειτουργούν ως αλεξικέραυνα. Η αντικεραυνική προστασία αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο στο σχεδιασμό των έργων αυτών. Επίσης υπάρχουν μηχανισμοί διακοπής της λειτουργίας τους 20

22 κατά τη διάρκεια πολύ βίαιων ανέμων (άνω των 9 ή 10 μποφόρ) ιδίως όταν αυτοί συνοδεύονται από καταιγίδες όπου είναι αναμενόμενες οι απότομες αλλαγές της κατεύθυνσης και της έντασης σε ακραίες μορφές ριπών του ανέμου. [6] Οικονομικά μεγέθη των αιολικών εγκαταστάσεων Το κόστος εγκατάστασης αιολικής ενέργειας ανέρχεται σε 700 έως ευρώ ανά KW. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της αιολικής εγκατάστασης το κόστος της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των αιολικών σε σύγκριση με άλλες τεχνολογίες φαίνεται στον πίνακα 2.1. Η διακύμανση αυτή του κόστους παραγωγής των αιολικών εγκαταστάσεων οφείλεται στις διαφορετικές συνθήκες εγκατάστασης του κάθε έργου, ταχύτητας ανέμου στη θέση εγκατάστασης, κόστους κατασκευής ηλεκτρικού δικτύου, ευκολίας πρόσβασης κλπ. Στις καλύτερες θέσεις, το κόστος παραγωγής των αιολικών είναι συγκρίσιμο (ή και χαμηλότερο) εκείνου των συμβατικών μορφών ενέργειας. Το «εξωτερικό» κόστος (περιβαλλοντικό, κοινωνικό κλπ) των παραπάνω τεχνολογιών, όπως υπολογίστηκε (σε λεπτά του ευρώ) από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EXTEREN E φαίνεται στον πίνακα 2.2. [6] Πίνακας 2.1: Σύγκριση κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αιολικής εγκατάστασης με άλλες τεχνολογίες. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΛΙΓΝΙΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 0,04 0,08 ευρώ ανά KWh 0,03-0,05 ευρώ ανά KWh 0,04-0,05 ευρώ ανά KWh 0,06-0,08 ευρώ ανά KWh Πίνακας 2.2: Σύγκριση εξωτερικού κόστους αιολικής εγκατάστασης με άλλες τεχνολογίες. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΛΙΓΝΙΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 0,025-0,25 λεπτά ανά ΚW 1,00-4,00 λεπτά ανά ΚW 2,00-15,00 λεπτά ανά ΚW 0,20-0,60 λεπτά ανά ΚW 21

23 Έτσι, παρατηρούμε πως ενώ το κόστος παραγωγής ενέργειας με τις αιολικές εγκαταστάσεις μπορεί να είναι ανταγωνιστικό σε σχέση με τις άλλες τεχνολογίες, το εξωτερικό κόστος είναι αρκετά μικρότερο, με αποτέλεσμα η παραγωγή ενέργειας με αιολικές εγκαταστάσεις να είναι συμφέρουσα αλλά ταυτόχρονα μια από τις πιο φιλικές για το περιβάλλον τεχνολογίες Ιστορική αναδρομή αξιοποίησης της αιολικής ενέργειας Στην αρχαιότητα, η χρήση της αιολικής ενέργειας περιορίζονταν μόνο για την κίνηση των ιστιοφόρων πλοίων. Ο ανεμόμυλος εμφανίζεται μετά τον 11ο αιώνα μ.χ., ενώ οι ανεμογεννήτριες για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας τον 20ο αιώνα. Κατά τη δεκαετία του 1970 η αιολική ενέργεια συγκέντρωσε - όπως και άλλες εναλλακτικές μορφές ενέργειας - το ενδιαφέρον των ερευνητών, λόγω της διεθνούς ενεργειακής κρίσης και της αυξανόμενης ρύπανσης του περιβάλλοντος. Κατά τη δεκαετία του 1980 σημειώθηκε ραγδαία εξέλιξη στην έρευνα για την αιολική ενέργεια και στην τεχνολογία για την εκμετάλλευσή της. Έτσι, μειώθηκε σταδιακά το λειτουργικό κόστος των ανεμογεννητριών, σε επίπεδο που κατέστησε την εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας οικονομικά συμφέρουσα, αντιμετωπίστηκαν ικανοποιητικά τα μηχανολογικά τους προβλήματα και δόθηκε έμφαση στην ασφαλή τους λειτουργία και στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων. Συγκεκριμένα, η απόδοσή τους αυξήθηκε σημαντικά χάρη στη βελτίωση του μηχανολογικού σχεδιασμού τους και της αεροδυναμικής συμπεριφοράς τους, στη χρησιμοποίηση σύγχρονων υλικών κατασκευής και στην εισαγωγή ηλεκτρονικών διατάξεων (μικροεπεξεργαστών και αισθητήρων ελέγχου) στο σύστημα λειτουργίας τους. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των αιολικών συστημάτων (αλλοίωση του τοπίου, διατάραξη του οικοσυστήματος, ηχορύπανση) αντιμετωπίζονται με προσεκτική επιλογή του χώρου εγκατάστασης των αιολικών πάρκων, σωστό σχεδιασμό των ανεμογεννητριών και χωροθέτηση τους, καθώς και με πρωτοποριακές λύσεις, όπως η εγκατάσταση αιολικών πάρκων μέσα στη θάλασσα, σε αβαθείς περιοχές κοντά στις ακτές (οff shοre windparks). Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της κυμαινόμενης ισχύος της αιολικής ενέργειας, εφαρμόστηκε ο συνδυασμός ανεμογεννητριών με ηλιακούς φωτοβολταϊκούς σταθμούς, και - ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες- με γεννήτριες Ντίζελ (Wind/Diesel Systems) για την παραγωγή ρεύματος, οι οποίες τίθενται σε λειτουργία, όταν η ταχύτητα του ανέμου πέφτει κάτω από το όριο λειτουργίας των ανεμογεννητριών. Ακόμη, ενδιαφέρον παρουσιάζει μία πρωτοποριακή μέθοδος που πρωτοεφαρμόστηκε στη δεκαετία του 1980, σύμφωνα με την οποία, τις ημέρες που το αιολικό δυναμικό μιας περιοχής είναι αυξημένο (μεγάλη ταχύτητα ανέμου), η περίσσεια ισχύος που παράγεται χρησιμοποιείται για τη διάσπαση νερού και την παραγωγή υδρογόνου. Σε ημέρες άπνοιας το υδρογόνο καίγεται σε θερμογεννήτριες, παράγοντας ενέργεια και εκπέμποντας μόνο υδρατμούς στο περιβάλλον. Επίσης, 22

24 αξιοσημείωτη εφαρμογή της αιολικής ενέργειας είναι ο συνδυασμός της με την υδροηλεκτρική ενέργεια: ανεμοκινητήρες που κινούν αντλίες νερού μπορούν τις ημέρες όπου το αιολικό δυναμικό παρουσιάζεται αυξημένο να χρησιμοποιούν την παραγόμενη περίσσεια ισχύος για την αποταμίευση νερού σε ταμιευτήρες που βρίσκονται σε μεγάλο ύψος. Το νερό αυτό μπορεί να χρησιμοποιείται για άρδευση ή σε ημέρες άπνοιας να διατίθεται για την κίνηση υδροστροβίλων και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Από την άλλη πλευρά, για την καλύτερη αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας στις χώρες που ανέπτυξαν αντίστοιχα προγράμματα, βασικό παράγοντα αποτέλεσε η χαρτογράφηση του αιολικού δυναμικού, αν και η πραγματοποίησή της ήταν δαπανηρή και χρονοβόρα. Το πρόβλημα, ωστόσο, αυτό επιλύθηκε κατά ένα μεγάλο μέρος με την ανάπτυξη - κατά τη δεκαετία του των αιολικών μοντέλων (αιολικό μοντέλο είναι ένας κατ' εκτίμηση αιολικός χάρτης για μία ευρύτερη περιφέρεια, ο οποίος συντάσσεται με τη βοήθεια αριθμητικών μεθόδων και με βάση τα ανεμολογικά δεδομένα ορισμένων μόνο περιοχών της). Με τον τρόπο αυτό μπορεί σε σύντομο χρόνο να εκτιμηθούν και να επιλεγούν περιοχές με αυξημένο αιολικό δυναμικό, και στη συνέχεια να πιστοποιηθούν οι εκτιμήσεις, με μετρήσεις επί τόπου. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 η παγκόσμια παραγόμενη ισχύς από αιολικά συστήματα ήταν 15 ΜW (Μεγαβάτ). Το 1992, με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και την προώθηση των προγραμμάτων αξιοποίησης της αιολικής ενέργειας η ισχύς αυτή, παραγόμενη από περισσότερες από ανεμογεννήτριες, έφτασε τα ΜW. Η χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό εγκατεστημένης αιολικής ισχύος ήταν οι Η.Π.Α. (1723 ΜW το 1992), και ειδικότερα η πολιτεία της Καλιφόρνια όπου σε ολόκληρη την πολιτεία λειτουργούσαν περισσότερες από ανεμογεννήτριες συνολικής ισχύος ΜW, που αντιπροσώπευαν το 1% της συνολικά παραγόμενης ηλεκτρικής της ενέργειας. Από το 1992 άρχισε ο σχεδιασμός για την κατασκευή αιολικών πάρκων και σε άλλες πολιτείες (Ουάσινγκτον, Αϊόβα, Μινεσότα, Μέιν). Δεύτερη χώρα στον τομέα εκμετάλλευσης της αιολικής ενέργειας ήταν η Δανία, η οποία είχε αναπτύξει και την πιο αξιόπιστη τεχνολογία στον τομέα κατασκευής ανεμογεννητριών, κατέχοντας μεγάλο ποσοστό στην αντίστοιχη παγκόσμια αγορά. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς στη Δανία έφτανε τα 360 ΜW, που αντιπροσώπευαν το 2% των ενεργειακών της αναγκών. Ακολουθούσαν η Ολλανδία, η Γερμανία, η Μ. Βρετανία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Γαλλία, το Βέλγιο (η συνολική εγκατεστημένη αιολική ισχύς στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1992 ήταν 862 ΜW) και η Ινδία, ενώ ανάλογα προγράμματα αναπτύσσονταν στη Ρωσία και την Κίνα. Ακόμη, στις αρχές της δεκαετίας του 1990 άρχισαν να λειτουργούν στη Δανία και την Ολλανδία τα πρώτα αιολικά πάρκα μέσα στη θάλασσα (οff shοre windparks), σε αβαθείς περιοχές κοντά στις ακτές. Οι εγκαταστάσεις αυτές, που αρχικά περιλάμβαναν μικρό αριθμό ανεμογεννητριών και ηλεκτροδοτούσαν μικρές κοντινές περιοχές, επέφεραν- λόγω της απομακρυσμένης θέσης 23

25 τους- πολύ λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον από ό,τι οι αντίστοιχες εγκαταστάσεις της στεριάς. Παράλληλα, χάρη στην απουσία φυσικών εμποδίων παρουσίαζαν σημαντικά αυξημένη απόδοση. Στην Ελλάδα, οι έρευνες και οι προσπάθειες για αξιοποίηση του αιολικού δυναμικού άρχισαν κατά το τέλος της δεκαετίας του Στο πρώτο στάδιο έγιναν μετρήσεις του αιολικού δυναμικού των πιο ευνοϊκών περιοχών και συντάχθηκε η μελέτη ΑΙΟΛΟΣ με τη συνεργασία της Διεύθυνσης Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας (ΔΕΜΕ), της ΔΕΗ και πανεπιστημίων της χώρας. Από το 1982 έως το 1994 εγκαταστάθηκαν ανεμογεννήτριες στην Άνδρο, τα Ψαρά, τη Σάμο, τη Χίο, την Κρήτη, την Εύβοια, τη Σαμοθράκη, την Ικαρία, την Κάρπαθο, τη Λήμνο, την Κύθνο και τη Σκύρο, οι οποίες παρήγαγαν συνολικά ισχύ 27 ΜW. Το πρώτο αιολικό πάρκο κατασκευάστηκε στην Κύθνο και άρχισε να λειτουργεί το 1982 περιλαμβάνοντας 5 ανεμογεννήτριες, συνολικής ισχύος αρχικά 20 ΚW και αργότερα 33 ΚW. Το 1991 στο πλαίσιο ενός δεκαετούς αναπτυξιακού προγράμματος που εξήγγειλε η ΔΕΗ, υπογράφηκαν συμβάσεις για την κατασκευή αιολικών πάρκων στη Σάμο (2 ΜW), τη Χίο (2 ΜW), την Άνδρο (1,5 ΜW), τη Λέσβο (2 ΜW), τα Ψαρά (2 ΜW), την Εύβοια (5 ΜW) και την Κρήτη (5 ΜW) με 50% χρηματοδότηση από τα κοινοτικά προγράμματα ΜΟΠ (Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα) και VΑLΟRΕΝ. Το αιολικό πάρκο της Εύβοιας, που τέθηκε σε λειτουργία το 1993 με 17 ανεμογεννήτριες, και το δίδυμό του στη Σητεία Κρήτης ήταν δύο από τα μεγαλύτερα αιολικά πάρκα της Μεσογείου. Σε αυτά περιλαμβάνεται από το 1990 το αιολικό πάρκο της Σαμοθράκης, ισχύος 220 ΚW, που αποτελείται από 4 ανεμογεννήτριες. Μέχρι το 1994 είχαν εγκατασταθεί συνολικά 13 αιολικά πάρκα σε νησιά του Αιγαίου και μέχρι το 1996 υπήρχαν εγκατεστημένες 156 αιολικές μηχανές Από το 1995 δικαίωμα κατασκευής και λειτουργίας αιολικών μονάδων (όπως και μονάδων άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) έχουν, εκτός από τη ΔΕΗ, και ιδιώτες, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης κ.λπ. είτε για δική τους χρήση (ιδιοπαραγωγοί) είτε για εκμετάλλευση. Συνέπεια αυτού του νόμου, ήταν ότι υποβλήθηκε ένας πολύ μεγάλος αριθμός αιτήσεων, που αφορούσαν την εγκατάσταση εκατοντάδων συνολικά MW, με συνολική επένδυση εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δραχμών. Βέβαια, υπήρξαν και προβλήματα σε σχέση με το νόμο, διαμαρτυρίες για γραφειοκρατικές ταλαιπωρίες και αδικαιολόγητες καθυστερήσεις. Παρόλα αυτά, όμως, στα πλαίσια αυτού του νόμου είχε εγκριθεί η εγκατάσταση 22 αιολικών MW, που ήταν μια αρχή και μια αισιόδοξη εξέλιξη για την Ελλάδα η οποία έχει πολύ καλό αιολικό δυναμικό και μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης της αιολικής ενέργειας. [4] Κατάσταση στην Ευρώπη και στον κόσμο σήμερα Στο τέλος του 2008 η ηλεκτρική ισχύς του συνόλου των αιολικών εγκαταστάσεων στην ΕΕ ανήλθε στα MW. Αντιστοιχεί σε αύξηση 15% από το έτος 2007 ενώ παράλληλα, εργαζόμενοι απασχολούνται άμεσα ή έμμεσα στην αιολική βιομηχανία και οι 24

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ. του κ. Χρήστου Γεωργαλά Φυσικού, καθηγητή Πανεπιστηµίου Πατρών

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ. του κ. Χρήστου Γεωργαλά Φυσικού, καθηγητή Πανεπιστηµίου Πατρών ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ του κ. Χρήστου Γεωργαλά Φυσικού, καθηγητή Πανεπιστηµίου Πατρών Τα τελευταία χρόνια, κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος η ιδέα ότι η παραγωγή ενέργειας πρέπει να εξετάζεται,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ. Επιβλέπων: Βάρδας Ιωάννης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ. Επιβλέπων: Βάρδας Ιωάννης ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΑΜΑ : ΙΟΙΚΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ Α.Μ. : 3019, 3108 Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Δ ι π λ ω μ α τ ι κ ή Ε ρ γ α σ ί α. και Διοίκησης ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ. του Γεωργίου. Αριθμός Μητρώου : 2005010020. Θέμα :

Δ ι π λ ω μ α τ ι κ ή Ε ρ γ α σ ί α. και Διοίκησης ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ. του Γεωργίου. Αριθμός Μητρώου : 2005010020. Θέμα : 1 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ ι π λ ω μ α τ ι κ ή Ε ρ γ α σ ί α της φοιτήτριας του τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

[«ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΤAΞΙΚΟΥ

[«ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΤAΞΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Διπλωματική Εργασία με Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Μονάδας Παραγωγής Αιολικής Ενέργειας

Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Μονάδας Παραγωγής Αιολικής Ενέργειας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Μονάδας Παραγωγής Αιολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ: ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕΙΘ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ «ΠΡΑΣΙΝΟ» ΣΠΙΤΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΟΥΡΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΣΧΟΛΗ: ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕΙΘ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ «ΠΡΑΣΙΝΟ» ΣΠΙΤΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΟΥΡΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΤΕΙΘ ΣΧΟΛΗ: ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΟΥΡΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ «ΠΡΑΣΙΝΟ» ΣΠΙΤΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείµενο της πτυχιακής µας εργασίας είναι η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη απόδοσης των φωτοβολταικών πάρκων στο Νομό Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ i ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Φαντίδης Ιάκωβος Φοιτητής: Κελεμένης Χρήστος

Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Φαντίδης Ιάκωβος Φοιτητής: Κελεμένης Χρήστος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ COMPARATIVE STUDY OF VARIOUS SIZES IN WIND

Διαβάστε περισσότερα

Ονοµατεπώνυµο: Τσακίρη Ελπίδα. Τίτλος: Μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες. Title: Study of photovoltaics installation on roofs

Ονοµατεπώνυµο: Τσακίρη Ελπίδα. Τίτλος: Μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες. Title: Study of photovoltaics installation on roofs ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΟΛΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγήτρια: Ελπίδα Τσακίρη (Α.Μ: 761) Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΝΕΜΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΨΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ» ΝΤΟΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΣΟΥΛΑΣ ΦΩΤΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΝΕΜΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΨΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ» ΝΤΟΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΣΟΥΛΑΣ ΦΩΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΝΕΜΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΨΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ» ΝΤΟΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΣΟΥΛΑΣ ΦΩΤΗΣ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤIΤΛΟ ΟΣΑ ΠΑΙΡΝΕΙ Ο ΑΝΕΜΟΣ.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤIΤΛΟ ΟΣΑ ΠΑΙΡΝΕΙ Ο ΑΝΕΜΟΣ. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤIΤΛΟ ΟΣΑ ΠΑΙΡΝΕΙ Ο ΑΝΕΜΟΣ. του ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΑΒΒΙΔΗ ΑΜ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και ο ρόλος της Αιολικής Ενέργειας στην Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη.

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και ο ρόλος της Αιολικής Ενέργειας στην Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη. Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και ο ρόλος της Αιολικής Ενέργειας στην Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη. ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ»

«ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ της ΕΥΔΟΞΙΑΣ ΜΠΙΤΕΡΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΗΛΑΡΑΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΗΛΑΡΑΣ Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση & Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία Της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Προσομοίωση και μελέτη υβριδικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Δημήτριος Λόγκος (Μ.Σ.43/09) Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας με θέμα: «Πράσινη ανάπτυξη ως εναλλακτική στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 2.4 MW

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 2.4 MW ΑΘΗΝΑ 2013 Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 2.4 MW ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΘΥΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΣΟΥΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ Λυκογιάννης Λάμπρος Α.Μ:

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Οι χρηματοδοτήσεις στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Πτυχιακή Εργασία Οι χρηματοδοτήσεις στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Οι χρηματοδοτήσεις στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Η περίπτωση της VERT OIL A.E. Πτυχιακή Εργασία των Νάκο Μαριλένα & Χόντα Μαρία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΕΛΑΪΣ» Σπουδαστής: Ζουρνατσίδης Δημήτριος ΑΜ: 32127 Επιβλέπων: Ψωμόπουλος Κωνσταντίνος Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης Τοµέας Συστηµάτων Παραγωγής Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωµάτων και Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας αξιολόγησης τραπεζικών επενδύσεων στον τομέα των Α.Π.Ε με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ: ΕΦΗ ΕΞΑΡΧΟΥ (MSC

Διαβάστε περισσότερα