Κρίσεις & Πολιτική προστασία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κρίσεις & Πολιτική προστασία"

Transcript

1 Κρίσεις & Πολιτική προστασία ιακλαδική προσέγγιση & Ευρωπαϊκή διάσταση Πανεπιστήµιο Αθηνών Ιατρική Σχολή Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ιεθνής Ιατρική - ιαχείριση Κρίσεων Υγείας» 6 Νοεµβρίου 2007 Οι απόψεις του οµιλητή είναι προσωπικές και δεν δεσµεύουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιεχόµενα Το σύστηµα υό λόγια για την Ευρωπαϊκή Ένωση Αιτιολόγηση της δράσης στο επίπεδο της ΕΕ Κοινοτικό κεκτηµένο σε επιµέρους τοµείς Ατυχήµατα Ανθρωπιστική βοήθεια Μείζον έργο για την Ιατρική Καταστροφών Συζήτηση Ορισµοί Σύστηµα προστασίας των πολιτών από ατυχήµατα και καταστροφές Φάσεις και εµπλεκόµενοι κλάδοι Απειλή (hazard): Π(ζηµιογόνο φαινόµενο) είδος κινδύνου (φυσικός, τεχνολογικός, καθηµερινής ζωής, κοινωνιολογικός) Τρωτότητα (vulnerability): % απωλειών Επικινδυνότητα (risk): αναµενόµενες απώλειες απειλή x τρωτότητα (x κόστος) Ατύχηµα: γεγονός µε ζηµιές Έκτακτη Ανάγκη: σύνθετο γεγονός Μείζον Περιστατικό: ειδικές διευθετήσεις Καταστροφή: διαταραχή µε απώλειες > πόρους Κρίση: ΕΑ, ΜΠ, Κ + δηµόσια αµφισβήτηση Πρόληψη & Ελαχιστοποίηση επιπτώσεων Ανάλυση Επικινδυνότητας Ανάλυση µετά την Καταστροφή & Αποκατάσταση ιοίκηση, Έλεγχος, Επικοινωνίες- C³ Ετοιµότητα & Επέµβαση Πληροφόρηση & Εκπαίδευση Οι φάσεις Εµπλεκόµενοι φορείς Πρόληψη Νοµοθετική εξουσία Οικοδοµικοί κανονισµοί, Τεχνικά πρότυπα Χωροταξία Υπουργείο Υγείας Εκτελεστική εξουσία (εθνικές, περιφερειακές, τοπικές αρχές) Εφαρµογή νόµων και κανονισµών Εκπαίδευση κατασκευαστών, κοινού Απόθεµα εµβολίων, εκπαίδευση ιατρών υνάµεις και φορείς της αγοράς Ερευνητές 1

2 Εµπλεκόµενοι φορείς - Επέµβαση Εµπλεκόµενοι φορείς - Επέµβαση Έρευνα και ιάσωση (Πυροσβεστική*, ΕΜΑΚ*, Λιµενικό) Υπηρεσίες τάξεως (Αστυνοµία) ΜΜΕ Ιατρική περίθαλψη (ΕΚΑΒ*, Νοσοκοµεία) ικαστική εξουσία Τρεις όψεις της επέµβασης FEMA's command center FEMA's news conference ίκτυα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βαρέα µέσα (Στρατός, Ερυθρός Σταυρός*, ΜΚΟ*) * περίπου 10 εκατ. άτοµα ασχολούνται στην Ευρώπη µε την Πολιτική Προστασία Αναβάθµιση µέσων Εµπλεκόµενοι φορείς - Αποκατάσταση ιµερής Βοήθεια Πρόσθετα Μέσα Εθνικά Μέσα ΕΕ Εκτελεστική εξουσία ικαστική εξουσία Ιδιωτικός τοµέας Ασφαλιστές Κατασκευαστές... ύο λόγια για την Ευρωπαϊκή Ένωση Συνθήκες και επιµέρους πολιτικές Κοινότητα δικαίου Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ιθαγένεια Πολιτικές Θεσµικά όργανα Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση Εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας Αστυνοµική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις 4 ελευθερίες διακίνησης εµπορεύµατα, πρόσωπα, υπηρεσίες, κεφάλαια 2

3 Λήψη αποφάσεων 1 ος Πυλώνας - κοινοτική µέθοδος Πρόταση της Επιτροπής Γνώµες (Ευρωκοινοβούλιο, ΟΚΕ, Επιτ. Περιφερειών) Το Συµβούλιο (συν)-αποφασίζει (µε το Κοινοβούλιο) Οµοφωνία ή ενισχυµένη πλειοψηφία 2 ος Πυλώνας - διακυβερνητική µέθοδος Το Συµβούλιο προτείνει και αποφασίζει (οµοφωνία) 3 ος Πυλώνας υβριδική µέθοδος Τα κράτη µέλη ή/και η Επιτροπή προτείνουν και το Συµβούλιο αποφασίζει (οµοφωνία) Οι κοινοτικές πράξεις Η οδηγία δεσµεύει κάθε κράτος µέλος στο οποίο απευθύνεται, όσον αφορά το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα, αλλά αφήνει την επιλογή του τύπου και των µέσων στην αρµοδιότητα των εθνικών αρχών Ο κανονισµός έχει γενική ισχύ. Είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος µέλος Η απόφαση είναι δεσµευτική ως προς όλα τα µέρη της για τους αποδέκτες που ορίζει Οι συστάσεις και οι γνώµες δεν δεσµεύουν Αιτιολόγηση της δράσης σε επίπεδο ΕΕ Αλλά γαρ, φήσοµεν, και παρά δόξαν πολλά πολλοίς δη εγένετο Προστασία από ατυχήµατα και καταστροφές Θα ειπούµε όµως ότι σε πολλούς συµβαίνουν και πολλά ανεπάντεχα Πλάτωνος Πολιτεία Ε 467 D Λόγοι της δράσης της ΕΕ Καταστροφές στην Ευρώπη Αλληλεγγύη Μεγάλες καταστροφές (Μηχανισµός, Ταµείο Αλληλεγγύης, Ρήτρα Αλληλεγγύης νέο άρθρο 188 ιη) Επικουρικότητα και αναλογικότητα Καλύτερη αντιµετώπιση κοινών προβληµάτων Υποχρεώσεις από τις Ελευθερίες διακίνησης Εµπορεύµατα (π.χ. εξοπλισµός ασφάλειας / προστασίας, µεταφορά επικίνδυνων ουσιών) Εργαζόµενοι (π.χ. προστασία στους χώρους εργασίας, ακτινοπροστασία) Καταναλωτές (π.χ. οδική ασφάλεια, 112) Περιβάλλον (π.χ. χηµικά ατυχήµατα, πληµµύρες, δασικές πυρκαγιές, θαλάσσια ρύπανση) Πηγή: MunichRe 3

4 Φυσικές καταστροφές Οικονοµικές ζηµίες - παγκοσµίως 100,000,000.0 Ατυχήµατα & καταστροφές Ετήσιες απώλειες - ΕΕ-15 10,000,000.0 Αριθµός νεκρών/τραυµατιών - ΕΕ-15 λογαριθµική κλίµακα 1,000, , , , Πηγές: Eurostat, Επιτροπή, MunichRe, Πηγή: MunichRe, Topics Geo Annual review: Natural catastrophes 2004 Εργατικά - νεκροί Τροχαία - νεκροί Εργατικά - τραυµατίες Φυσικές καταστροφές -νεκροί 5% αναπνευστικά 10% καρδιαγγειακά 38% άλλες ασθένειες 23% µολυσµατικές, παρασιτικές Πηγές: WHO-World Health report 2001, Injury, a leading cause of the global burden of disease, 2000 Το παγκόσµιο βάρος των ασθενειών νευροψυχιατρικες διαταραχές 12 % τραυµατισµοί 12% Πόλεµοι 6% ιαπροσωπική βία 9% Άλλοι 23% Αυτοτραυµατισµοί 11% Τροχαία 23% Πνιγµοί 7% Πυρκαγιές 5% ηλητηριάσεις 5% Πτώσεις 11% Ελευθερία διακίνησης 35,00 Τουρίστες/έτος - ΕΕ-15 30,00 25,00 20,00 Σύνολο = 85,7 εκατ. 15,00 10,00 5,00 0,00 BE DK DE GR ES FR IE IT LU NL AT PT FI SW UK + 10 εκατ. για δουλειές Συνοριακές περιοχές? Πηγή Eurobarometer 1997 Ελευθερία διακίνησης Συνολικά κάθε χρόνο, εκτιµάται ότι πάνω από 100 εκατοµµύρια µετακινούµενοι Ευρωπαίοι πολίτες µπορεί να αντιµετωπίσουν ατύχηµα ή καταστροφή ενώ επισκέπτονται κάποιο άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης! Όµως Προσοχή! Στην πραγµατικότητα δεν διαθέτουµε αξιόπιστες στατιστικές! 4

5 Τοµείς δράσης της ΕΕ Ασφάλεια στους χώρους εργασίας και προστασία των καταναλωτών Ασφάλεια των µεταφορών Προστασία της ηµόσιας υγείας Πρόληψη και επέµβαση σε Φυσικές καταστροφές (σεισµοί, πληµµύρες, κατολισθήσεις, χιονοστιβάδες, δασικές πυρκαγιές, κλπ.) Πρόληψη και επέµβαση σε Τεχνολογικά ατυχήµατα (χηµικά, πυρηνικά, θαλάσσια ρύπανση, κλπ.) Κοινοτικό κεκτηµένο σε επιµέρους τοµείς Ατυχήµατα Ανθρωπιστική βοήθεια Ατυχήµατα 112 Γ Κοινωνία της πληροφορίας Οδηγία καθολικής υπηρεσίας στις τηλεπικοινωνίες (άρθρο 26 - Ενιαίος ευρωπαϊκός αριθµός κλήσης έκτακτης ανάγκης) υνατότητα ατελούς κλήσης παράλληλα µε τους εθνικούς αριθµούς Οι κλήσεις απαντώνται δεόντως και διεκπεραιώνονται, µε τον πλέον ενδεδειγµένο τρόπο ιάθεση πληροφοριών για τον εντοπισµό του καλούντος Ενηµέρωση των πολιτών για την ύπαρξη και τη χρήση του 112 ηµόσια υγεία Γ - Υγεία και προστασία του καταναλωτή Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων ίκτυο παρακολούθησης µεταδοτικών νόσων (απόφαση) Αίµα, ιστοί, κύτταρα (οδηγίες) ιαφήµιση τσιγάρων (οδηγία) ιατροφή, ναρκωτικά, ψυχική υγεία, αλκοολισµός, διατροφή, άσκηση (συστάσεις) Πρόγραµµα δράσης στη δηµόσια υγεία (κοινή ευθύνη µε τα κράτη µέλη) Ασφάλεια τροφίµων (κανονισµοί, οδηγίες) Έγκαιρη προειδοποίηση, έκτακτες ανάγκες, διαχείριση κρίσεων Χηµικά ατυχήµατα Γ Περιβάλλον Οδηγία 96/82 για την αντιµετώπιση των κινδύνων µεγάλων ατυχηµάτων σχετιζόµενων µε επικίνδυνες ουσίες Έκθεση ασφάλειας (µε µέτρα πρόληψης) Σχέδια έκτακτης ανάγκης Χωροταξία και χρήση γης Πληροφόρηση (συναγερµός, ασκήσεις, φυλλάδια) Επιθεωρήσεις Ουσίες, ποσότητες, κλάδοι Major Accident Hazards Bureau (MAHB) Σύµβαση για τις διασυνοριακές επιπτώσεις των βιοµηχανικών ατυχηµάτων (UN/ECE, υιοθέτηση µε απόφαση) Μηχανισµός πολιτικής προστασίας Γ Περιβάλλον Απόφαση 2001/792 περί κοινοτικού µηχανισµού πολιτικής προστασίας κέντρο παρακολούθησης και πληροφοριών κοινό σύστηµα επικοινωνίας και πληροφόρησης (CECIS) κινητοποίηση / αποστολή οµάδων εµπειρογνωµόνων πρόγραµµα εκπαίδευσης αρχείο πληροφοριών για ορούς και εµβόλια, συγκέντρωση διδαγµάτων, εισαγωγή και χρήση νέων τεχνολογικών, µεταφορά πόρων Παρουσία σε όλες τις µεγάλες καταστροφές Απόφαση 2007/162/ΕΚ,Ευρατόµ για τη θέσπιση χρηµατοδοτικού µέσου πολιτικής προστασίας 5

6 Ανθρωπιστική βοήθεια Ανθρωπιστική βοήθεια Γ ECHO Κανονισµός 1257/96 σχετικά µε την ανθρωπιστική βοήθεια Βοήθεια έκτακτης ανάγκης Επισιτιστική βοήθεια Βοήθεια προς πρόσφυγες και εκτοπισθέντες Συγχρηµατοδότηση µε εταίρους Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις - 52% Ηνωµένα Έθνη -37% Άλλοι ιεθνείς Οργανισµοί - 11% Μαζί µε τα Κράτη Μέλη η ΕΕ πρώτος δότης παγκοσµίως (2006 άνω των 2 δις ) Όµως δε πόλιν µεγάλην οικούντας και εν ήθεσιν αντιπάλοις αυτή τεθραµµένους χρεών και ξυµφοραίς ταις µεγίσταις εθέλειν υφίστασθαι και την αξίωσιν µη αφανίζειν. Εφόσον όµως κατοικείτε µια µεγάλη πόλη και έχετε λάβει ανατροφή αντάξια του µεγαλείου της, έχετε υποχρέωση να υφίστασθε πρόθυµα και τις µέγιστες συµφορές και να µην αµαυρώνετε την δόξα του ονόµατός σας. Θουκιδίδου, Ιστορίαι Μείζον έργο για την Ιατρική καταστροφών Σύντοµη περιγραφή Ιατρική Καταστροφών - Οργάνωση Υπουργείο Εσωτερικών Κάτω Χωρών Κεντρική Οµάδα µε µέλη από NL, DE, BE, PT, ES, AT, GR, SV, FR 2 φάσεις µε επιµέρους δράσεις Σεµινάρια, Ασκήσεις, Συνέδρια Στόχος Οι πολίτες που ζουν ή ταξιδεύουν στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δικαιούνται σε περίπτωση ατυχήµατος ή καταστροφής την ίδια, υψηλής ποιότητας, ιατρική φροντίδα Ιατρική Καταστροφών - Θέµατα ικτύωση εµπειρογνωµόνων ιασυνοριακή συνεργασία Ψυχοκοινωνική υποστήριξη Οδηγίες Vienna Manifesto Προετοιµασία για Μείζονα Περιστατικά Εκπαίδευση εκπαιδευτών - Μαθήµατα/Ασκήσεις Νέος Μηχανισµός Πολιτικής Προστασίας Ιατρική Καταστροφών - Συµπεράσµατα Οι αρχές πολιτικής προστασίας διαχειρίζονται τις καταστροφές αλλά Οι υπηρεσίες υγείας περιθάλπουν τα θύµατα Με εξειδικευµένο ιατρικό προσωπικό Με εξειδικευµένο εξοπλισµό και νοσοκοµεία Πολύ χρόνο µετά την ολοκλήρωση της φάσης της διαχείρισης της καταστροφής 22 / 900 / επί 4 έτη 6

7 Ιατρική Καταστροφών Το µέλλον Ένταξη στο Μηχανισµό (βάσεις δεδοµένων, διαδικασίες) Αποµάκρυνση θυµάτων vs Ενίσχυση µέσων Χρόνος, Triage και Σύνορα Γνώθι τα σχέδια αναβάθµισης του γείτονα σου Ετοιµότητα Προσωπικό Εκπαίδευση (βραχυ- & µακρο- πρόθεσµα) Εξοπλισµός Παροχή υπηρεσιών vs. Εναρµόνιση Νοσοκοµεία Ίδιο επίπεδο περίθαλψης - ίκτυα It is vital that the world switch from a culture of reaction to a culture of prevention Kofi Annan, Πρώην Γενικός Γραµµατέας ΟΗΕ Financial Times, 30/9/1999 Μερικά αναγνώσµατα Preventing chaos in a crisis (P. Lagadec) Paying the price (H. Kunreuther et al.) Urgentiste (P. Pelloux) The human impact on the natural environment (A. Goudie) Introduction to Emergency Management (G. Haddow, J. Bullock) After disaster (T. Birkland) World disaster reports (published annually by the Red Cross) The culture of fear (B. Glassner) 9/11, 7/7 reports Σας ευχαριστώ Ερωτήσεις και συζήτηση Θέµατα Ως αρµόδιος διαχείρισης καταστροφών µιας Νοµαρχίας καλείστε να καταρτίσετε σχέδιο πρόληψης και αντιµετώπισης για µια απειλή υψηλής επικινδυνότητας της επιλογής σας. Με βάση τις φάσεις του συστήµατος προστασίας των πολιτών από ατυχήµατα και καταστροφές αναπτύξτε τη δοµή (επικεφαλίδες) του εν λόγω σχεδίου (1-2 παραγράφους ανά επικεφαλίδα) και τις υπηρεσίες στις οποίες θα αναθέτατε τη σύνταξη και τη διαχείριση της υλοποίησής των επιµέρους κεφαλαίων. Η απάντηση περιλαµβάνει έξη κύρια κεφάλαια µε βάση τις φάσεις που προβλέπει η πυραµίδα της πολιτικής προστασίας. Για κάθε κεφάλαιο (φάση), ανάλογα µε τους εµπλεκόµενους φορείς, περιλαµβάνονται αντίστοιχα υποκεφάλαια. Έκταση 2-3 σελίδες. Ως αρµόδιος διαχειριστής καταστροφών µιας Νοµαρχίας καλείστε να καταρτίσετε σχέδια πρόληψης και διαχείρισης τροχαίων ατυχηµάτων, µεταδοτικών ασθενειών και χηµικών ατυχηµάτων. Ποιά στοιχεία του κοινοτικού κεκτηµένου πρέπει να λάβετε υπόψη σας; Πως µπορεί να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε περίπτωση που θα αντιµετωπίσετε µια καταστροφή από τις παραπάνω απειλές; Αναφορά στις σχετικές πολιτικές και νοµοθετικές πράξεις της ΕΕ στους αντίστοιχους τοµείς. Σύντοµη ανάπτυξη των δυνατοτήτων του κοινοτικού µηχανισµού πολιτικής προστασίας. Έκταση 2-3 σελίδες. Ποιοί ήταν οι κύριοι τοµείς δράσης που εντόπισε το µείζον κοινοτικό έργο για την Ιατρική των Καταστροφών ; Αναπτύξτε σύντοµα τη σηµασία κάθε τοµέα για την περίθαλψη των θυµάτων καθώς και τις µεσο- και µακροπρόθεσµες επιπτώσεις για την δηµόσια υγεία. Ανάπτυξη των διαφανειών Συµπεράσµατα και Το µέλλον της παρουσίασης. Ιδιαίτερη σηµασία στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη των θυµάτων. Έκταση 2-3 σελίδες. 7

Όνοµα: Όλγα Καψούρου Τµήµα: Πολιτική Προστασία Γ Εκπαιδευτική Σειρά (2008-2010)

Όνοµα: Όλγα Καψούρου Τµήµα: Πολιτική Προστασία Γ Εκπαιδευτική Σειρά (2008-2010) ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Όνοµα: Όλγα Καψούρου Τµήµα: Πολιτική Προστασία Γ Εκπαιδευτική Σειρά (2008-2010) Θέµα: «Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οργάνωση της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Έκτακτης Ανάγκης για την Αντιµετώπιση Βιοµηχανικών Ατυχηµάτων

Σχεδιασµός Έκτακτης Ανάγκης για την Αντιµετώπιση Βιοµηχανικών Ατυχηµάτων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝA ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 1 ABSTRACT... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΚΤΑΣΗ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ... 7 ΓΕΝΙΚΆ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΆ ΑΤΥΧΉΜΑΤΑ ΜΕΓΆΛΗΣ ΈΚΤΑΣΗΣ-ΟΡΙΣΜΟΊ...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Φοίβου Θεοδώρου Προϊσταμένου της Δ/νσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γ.Γ.Π.Π. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Πολιτική Προστασία ως έννοια συνδέεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ & ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ,

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ & ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Ε.Κ.Κ.Α.) /ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Προέδρου.Σ. του Ε.Κ.Κ.Α... 3 "Η ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η προστασία του πολίτη από ατυχήµατα και καταστροφές, µια ευκαιρία για ανάπτυξη

Η προστασία του πολίτη από ατυχήµατα και καταστροφές, µια ευκαιρία για ανάπτυξη Τελικό σχέδιο που υποβλήθηκε για δηµοσίευση στη Νοµαρχία Ηρακλείου στις 11/8/2008 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Η προστασία του πολίτη από ατυχήµατα και καταστροφές, µια ευκαιρία για ανάπτυξη Ηράκλειο,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ιστορική εξέλιξη και πολιτικές για τους πολίτες

Ευρωπαϊκή Ένωση Ιστορική εξέλιξη και πολιτικές για τους πολίτες Σελίδα 1 Ευρωπαϊκή Ένωση Ιστορική εξέλιξη και πολιτικές για τους πολίτες Παναγιώτης Ε. ΑΛΕΒΑΝΤΗΣ, Υπάλληλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Οι απόψεις που εκφράζονται στο παρόν άρθρο ανήκουν αποκλειστικά στον

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για το σχεδιασμό γενικής ετοιμότητας. Τεχνικές οδηγίες σχεδιασμού γενικής ετοιμότητας για έκτακτες καταστάσεις δημόσιας υγείας

Στρατηγική για το σχεδιασμό γενικής ετοιμότητας. Τεχνικές οδηγίες σχεδιασμού γενικής ετοιμότητας για έκτακτες καταστάσεις δημόσιας υγείας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Αξιολόγηση Κινδύνων και ημόσια Υγεία Απειλές για την υγεία Στρατηγική για το σχεδιασμό γενικής ετοιμότητας Τεχνικές οδηγίες σχεδιασμού γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ CivPro is a Regional Initiative Project financed by INTERREG IVC, the European programme for interregional cooperation ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο ΛΕΥΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο ΛΕΥΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 12.1. COM (1999) 719 Σχέδιο ΛΕΥΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ABSTRACT. Key words Earthquake protection Natural disaster mitigation Seismic risk Civil protection Disaster management

ABSTRACT. Key words Earthquake protection Natural disaster mitigation Seismic risk Civil protection Disaster management ABSTRACT Greece is a country where earthquakes occur causing serious human and physical losses. In order to tackle the catastrophic consequences of earthquakes, earthquakeprone countries take measures

Διαβάστε περισσότερα

... 1... 2 ABSTRACT...

... 1... 2 ABSTRACT... Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εκπαιδευτική Σειρά Τµήµα Μεταναστευτικής Πολιτικής Τελική Εργασία «Τα Ταµεία που έχουν δηµιουργηθεί µέσα από την Ευρωπαϊκή Στρατηγική: Ένταξης, Προσφύγων, Συνόρων, Επιστροφής

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα έκδοση του βιβλίου «Δημόσια Υγεία και Ε.Ε: μια επισκόπηση» αναγνωρίζει ότι τα θέματα υγείας ανεβαίνουν θέση στην Ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα.

Η νέα έκδοση του βιβλίου «Δημόσια Υγεία και Ε.Ε: μια επισκόπηση» αναγνωρίζει ότι τα θέματα υγείας ανεβαίνουν θέση στην Ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα. Εισαγωγή Αυτή είναι η σύνοψη του βιβλίου «Δημόσια Υγεία και Ε.Ε.: μια επισκόπηση». Ενώ η πλήρης δημοσίευση διατίθεται προς το παρόν μόνο στα αγγλικά και μπορεί να κατεβαστεί χωρίς χρέωση από την ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης για τους Ευρωπαίους πολίτες

Επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης για τους Ευρωπαίους πολίτες Επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης για τους Ευρωπαίους πολίτες Από τα Τροχαία στις Καταστροφές Olivier PAUL-MORANDINI Ιδρυτής - Πρόεδρος European Emergency Number Association - EENA 28 Σεπτεµβρίου 2006, Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές καταστροφές - Πολιτική Προστασία - Εθελοντισµός και ο ρόλος του ΑΤΜ

Φυσικές καταστροφές - Πολιτική Προστασία - Εθελοντισµός και ο ρόλος του ΑΤΜ 1 Φυσικές καταστροφές - Πολιτική Προστασία - Εθελοντισµός και ο ρόλος του ΑΤΜ Ι. Πάτας 1 Α. Παπακυριακού 2 ιαχρονική η ανάγκη αντιµετώπισης φυσικών καταστροφών Ανέκαθεν η ανθρωπότητα αντιµετωπίζει φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. «Σχέδιο Δράσης για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. «Σχέδιο Δράσης για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2007-2013» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ «Σχέδιο Δράσης για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2007-2013» Δεκέμβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1...4 Ανάπτυξη Στρατηγικής για τη Δημόσια Υγεία...4 1.1. Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΝΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΕΠΙΚΥΝ ΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ. Καθ. Αχιλλέας Χριστοφορίδης ρ. Χηµικός Μηχανικός Τµήµα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ΤΕΙ Καβάλας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ. Καθ. Αχιλλέας Χριστοφορίδης ρ. Χηµικός Μηχανικός Τµήµα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ΤΕΙ Καβάλας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Καθ. Αχιλλέας Χριστοφορίδης ρ. Χηµικός Μηχανικός Τµήµα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ΤΕΙ Καβάλας Βιοµηχανικά (γενικότερα τεχνολογικά) ατυχήµατα µεγάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Ε θ ν ι κ ό Σ χ έ δ ι ο ρ ά σ η ς γ ι α τ ο ν Π ε ρ ι ο ρ ι σ µ ό τ ω ν Β λ α π τ ι κ ώ ν Σ υ ν ε π ε ι ώ ν τ ο υ Α λ κ ο ό λ σ τ η ν Υ γ ε ί α 2 0 0 8-2 0 1 2 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΗ - ΙΑΝΟΜΗ : ELYROS, ΑΠΕ, ΚΥΠΕ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ. Η δύναµη της έγκαιρης πληροφόρησης

ΕΚ ΟΣΗ - ΙΑΝΟΜΗ : ELYROS, ΑΠΕ, ΚΥΠΕ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ. Η δύναµη της έγκαιρης πληροφόρησης ΕΚ ΟΣΗ - ΙΑΝΟΜΗ : ELYROS, ΑΠΕ, ΚΥΠΕ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Η δύναµη της έγκαιρης πληροφόρησης Πέµπτη 17 Ιανουαρίου 2008 Αρ. ελτίου: 02 ΕΤΟΣ: 9 ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σε ότι αφορά την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης, θεωρούµε ότι ίσως θα πρέπει να υπάρξει σύνδεσή της µε ένα «σύγχρονο σύστηµα φακέλου ασθενούς».

Σε ότι αφορά την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης, θεωρούµε ότι ίσως θα πρέπει να υπάρξει σύνδεσή της µε ένα «σύγχρονο σύστηµα φακέλου ασθενούς». 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κράτη µέλη τη Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιµετωπίζουν ολοένα τις αυξανόµενες προκλήσεις στον τοµέα της παροχής υγειονοµικών υπηρεσιών, οι οποίες σε µεγάλο βαθµό οφείλονται και στη δηµογραφική γήρανση.

Διαβάστε περισσότερα

ολοκληρωµένη πολιτική πρόληψης των ατυχηµάτων για τις εγκαταστάσεις αυτές, καθώς και µέτρα καταστολής αυτών, σε περίπτωση που συµβούν, καθιστώντας

ολοκληρωµένη πολιτική πρόληψης των ατυχηµάτων για τις εγκαταστάσεις αυτές, καθώς και µέτρα καταστολής αυτών, σε περίπτωση που συµβούν, καθιστώντας 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα Βιοµηχανικά Ατυχήµατα Μεγάλης Έκτασης, είναι ένα φαινόµενο το οποίο προέκυψε κυρίως τα τελευταία 100 χρόνια, και οφείλεται στη ραγδαία ανάπτυξη της βιοµηχανικής δραστηριότητας από τον άνθρωπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ετήσιος Απολογισµός Ε.Κ.Κ.Α. 2007 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η σύγχρονη κοινωνική πραγµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Work Programme in Greek

Work Programme in Greek The European Agency for the Evaluation of Medicinal Products Work Programme in Greek 2004 Adopted by the Management Board on 18 December 2003 The European Agency for the Evaluation of Medicinal Products

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 24.7.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 197/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/18/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 για την αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Έργο Ομάδaς Εργασίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος) ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Σύσταση Ορθής Πρακτικής Διαχείρισης Κρίσεων στον Τομέα Τροφίμων (ΤΕΕ,

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα και εκτίµηση των εκπαιδευτικών αναγκών τους: Τα επίπεδα παρέµβασης της Κοινωνικής Εργασίας»

Ελλάδα και εκτίµηση των εκπαιδευτικών αναγκών τους: Τα επίπεδα παρέµβασης της Κοινωνικής Εργασίας» Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τίτλος: «Περιγραφή του συστήµατος εκπαίδευσης των δασκάλων οδήγησης στην Ελλάδα και εκτίµηση των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.6.2014 COM(2014) 371 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δεύτερη έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο για την υλοποίηση της σύστασης 2009/C 151/01 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 78 παράγραφος 2 και το άρθρο 79 παράγραφοι 2 και 4,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 78 παράγραφος 2 και το άρθρο 79 παράγραφοι 2 και 4, L 150/168 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.5.2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 516/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 για τη δημιουργία του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ:

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ: Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Γ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

TKTR. [ GR ] hellenic -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TKTR. [ GR ] hellenic ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RO Prevent and combat violence against children, young people and women and to protect victims and groups at risk [ GR ] hellenic -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα