Ἀντιφωνητὴς. ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2006 ΕΤΟΣ 9ο / ΑΡ. Φ. 206 / ΤΙΜΗ 0,90

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ἀντιφωνητὴς. ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2006 ΕΤΟΣ 9ο / ΑΡ. Φ. 206 / ΤΙΜΗ 0,90"

Transcript

1 Ἀντιφωνητὴς Πρέπει νὰ πᾶμε πέρα ἀπ τὴν Ἱστορία Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ(ὁ Β ) ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2006 ΕΤΟΣ 9ο / ΑΡ. Φ. 206 / ΤΙΜΗ 0,90 Ἐκλογές 2006: Τ Α Μ Ε Ι Ο Καθώς προχθές τελείωσε καὶ ὁ δεύτερος γῦρος τῆς ἐκλογικῆς ἐµποροπανήγυρης, µποροῦµε νά ρίξουµε µιά µατιά στό νέο τοπίο καί νά κάνουµε µία ἀποτίµησή του ἀπό τὴ θέση τοῦ οὐδέτερου (µά καί στοιχειωδῶς ἀπαιτητικοῦ) παρατηρητῆ. Ὄχι τόσο σὲ ἐθνικὸ ἐπίπεδο, ὅπου πολλοί ἤδη τό πράξανε, ὅσο σέ τοπικό - θρακικό. Σέ σχέση µέ τίς δυνάµεις τῶν κοµµάτων πανελλαδικά, κάτι πού πάντοτε ἀποτελεῖ γιά τούς κρατοῦντες τό πρώτιστο διακύβευµα, εἶναι πασιφανές ὅτι τό κυβερνόν κόµµα διατήρησε τίς δυνάµεις του, καθώς µεγάλη µερίδα τοῦ κόσµου δείχνει νά ἐπενδύει ἀκόµη ἐλπίδες πάνω του. Τό ΠαΣοΚ παραµένει στά ἀζήτητα, πρᾶγµα λογικό µετά ἀπό τρεῖς συνεχόµενες κυβερνητικές θητεῖες, Καθώς ἡ ἀναταραχή στόν χῶρο τῆς Παιδείας παρατείνεται, οἱ ἐκπαιδευτικοί βρίσκουν ὁλοένα καί νέους συµµάχους στόν ἀγώνα τους. Ἀπό χθές µπῆκαν στόν χορό τῶν µαχητικῶν διεκδικήσεων τόσο τό νηπιακό ὅσο καί τό προνηπιακό κίνηµα µέ καταλήψεις σέ παιδικούς σταθµούς καί νηπιαγωγεῖα. (Ρεπορτάζ στή σελίδα 2) Νέο γαλλικό ἔγκληµα Ἡ πρόσφατη γαλλική ἀπόφαση γιά ποινικοποίηση κάθε ἄρνησης τῆς Γενοκτονίας τῶν Ἀρµενίων ἦταν, δυστυχῶς, ἕνα ἀκόµη βῆµα πρός τόν νέο Μεσαίωνα, µέσα σέ ἕνα παραπλανητικά ἑλκυστικό περιτύλιγµα. Στό ὄνοµα τῆς διάσωσης Κ α τ ά λ η π θ η! Φρ. Γκόγια: Σκηνή Ἱερᾶς Ἐξέτασης Τό ἰδεόγραµµα τῆς προεκλογικῆς ἐκστρατείας, ὁ µόνος κοινός τόπος ὑποψηφίων καί ψηφοφόρων, τό «κάτι» πού µᾶς ἑνώνει κι αὐτό δέν εἶναι ἀποτέλεσµα µόνο τῆς ἔλλειψης ἡγεσίας. Ἡ Ἀριστερά, σταθερή στό ποσοστό τῆς...γιάλτας καί ὁ ΛΑΟΣ µέ συγκεκριµένο πιά στῖγµα στό πολιτικὸ φάσµα συµπληρώνουν τό (πληκτικό) σκηνικό. Μόνη διέξοδος γιά ἐκλογικὴ ἔκπληξη εἶναι ἡ ἄγρα ὀνοµάτων ἀπό τό στάρ σύστεµ. κατά τ ἄλλα διαπλοκή, ρουσφέτι, µετριοκρατία. Σκέτη θλίψη. Συνέχεια στή σελίδα 4 τῆς ἱστορικῆς µνήµης ἤ τοῦ σεβασµοῦ τῆς ἀλήθειας καί τῶν θυµάτων, ἡ Δύση ἀναβιώνει τό ἱεροεξεταστικό της παρελθόν καί θεσµοθετεῖ τίς ὁλοκληρωτικές της νευρώσεις. Παραδίδει τή γραφίδα τοῦ ἱστορικοῦ στό χέρι τοῦ δικαστῆ καί ἐπιχειρεῖ νά παγιώσει τήν εἰκόνα τοῦ παρελθόντος ἐκεῖ πού συµφέρει τήν σηµερινή πολιτική κατάσταση. Τό ἀποτέλεσµα εἶναι τραγικό καθώς µιά λογοκρισία ἐπιβεβληµένη ἀπό δηµοκρατικό θεσµό εἶναι ἀκόµη χειρότερη ἀπό ἐκείνην ἑνός δυνάστη: τί µπορεῖς νά πεῖς ὅταν οἱ νόµιµες, «δ η µ ο κ ρ α τ ι κ ά» ἐκλεγµένες ἀντιπροσωπεύσεις σέ φιµώνουν; Καί πῶς εἶναι δυνατόν νά συνεχιστεῖ ἡ ἱστορική ἔρευνα ὅταν τό πλαίσιό της ἔχει ὁριστικά ἀποφασισθεῖ διά ροπάλου; Συνέχεια στή σελ. 3 Καλά ὅλα τά ὡραῖα καί µεγάλα λόγια γιά τήν ἐπέτειο τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940 ἀλλά ὅταν εἶναι χωρίς ἀναφορές στό σήµερα καταντοῦν βαρετά κι ἀνούσια. Χωρίς νά πεῖς ποιός εἶναι σήµερα ὁ Χίτλερ πού ἀπειλεῖ τήν εἰρήνη, χωρίς νά σηµειώσεις τίς ὁµοιότητες τοῦ ἐµπρησµοῦ τοῦ Ράιχσταγ µέ τήν 11η Σεπτεµβρίου, χωρίς νά ἀντιπαραβάλεις τήν Κατοχή τοῦ Ἰράκ καί τοῦ Ἀφγανιστάν µέ τῆς Πολωνίας καί τῆς Τσεχοσλοβακίας, χωρίς νά ἐπισηµάνεις πώς τότε ὑπῆρχε ἕνας ἐκλεγµένος ψυχοπαθής στήν ἡγεσία τοῦ Τρίτου Ράιχ καί σήµερα ἕνας ἐκλεγµένος κρετίνος στόν Λευκό Οἶκο, ποιό εἶναι τελικά τὸ µήνυµα τοῦ ἑορτασµοῦ τῆς ἐπετείου; Ὅσον δὲ ἀφορᾶ τήν ἑλληνική διάσταση τοῦ 2ου Παγκοσµίου Πολέµου, τὰ ἔχουµε ξαναγράψει: Τό ἑλληνικό θαῦµα τῆς Ἀλβανίας, πού συνεχίστηκε µέ τήν ἐπική Ἐθνική Ἀντίσταση, εἶναι παράδειγµα µοναδικό σέ παγκόσµιο ἐπίπεδο. Ἀπό τόν ὑποστράτηγο Χαράλαµπο Κατσιµήτρο µέχρι τόν τελευταῖο χωρικό τῶν Καλαβρύτων ἤ τοῦ Καρυόφυτου ἕνα ἄλλο ἀνθρώπινο ὑπόδειγµα ἀναδύθηκε, τόσο ξένο γιά τίς κοινωνίες - φάρµες τῆς ἀλλοδαπῆς, τόσο µακρινό, δυστυχῶς, καί γιά τήν σηµερινή Ἑλλάδα. Κι ἄν δέν µποροῦµε νά τό ἐγκολπωθοῦµε, τοὐλάχιστον ἄς µήν τό ἐγκαταλείψουµε στή λοιδωρία τῶν ἄσχετων καί στήν συκοφαντία τῶν προσκυνηµένων... Προεκλογικός Βαβατσικλῆς καί τουρκισµός Νά χάνεις τά λόγια σου... Ἦταν µέ διαφορά ἡ πιό δυσάρεστη ὄψη τῆς προεκλογικῆς περιόδου ποὺ πέρασε: Ἡ αὐτοταπείνωση τοῦ δηµάρχου Κοµοτηνῆς Τάσου Βαβατσικλῆ καί ἡ ἄνευ ὅρων προσχώρησή του στό τουρκόφιλο στρατόπεδο, τοὐλάχιστον σέ ἐπίπεδο διακηρύξεων. Διαψεύδοντας πανηγυρικά τόσο ἐµᾶς ὅσο καί κάθε συµπολίτη πού ἔβλεπε γιά χρόνια στό πρόσωπό του τήν ἐπιβίωση τοῦ «πατριωτικοῦ ΠαΣοΚ» - ἔστω, σέ συνδυασµό µέ ἕναν ἀµφιλεγόµενο πραγµατισµό καί ἕνα φανατικοκοµµατικό προφίλ - πραγµατοποίησε µία θεαµατική ὅσο καί ἐξευτελιστική µεταπήδηση στό ἄλλο ἄκρο, προφανέστατα χάριν τῆς (δηµαρχιακῆς) ἐξουσίας καί τῆς πολιτικῆς του ἐπιβίωσης. Ἔτσι, ἐνώπιον τοῦ φάσµατος νά χάσει τόν δηµαρχιακό θῶκο στήν δεύτερη Κυριακή τῶν ἐκλογῶν ἀπό τόν ὑποψήφιο τῆς ΝΔ Δηµήτρη Κοτσάκη, κυκλοφόρησε ἕνα τουρκόφωνο φυλλάδιο µέ τίτλο τό ὄνοµα τοῦ δηµοτικοῦ του συνδυασµοῦ Γενί Γιόν, ὅπου τά κείµενα - εἰδικά στό φῦλλο τῆς 19ης Ὀκτωβρίου - ἦταν τόσο αἰσχρά ἀπό ἐθνικῆς (καί πολιτικῆς) ἀπόψεως πού καί ὁ ἴδιος ὁ Μπασµπούγ θά ντρεπόταν νά τά ὑπογράψει. Ποντάροντας στό γεγονός ὅτι κ έ ρ δ ι σ ε (µέ τί ἀντίτιµο ἄραγε;) µεγάλο µέρος τῆς µειονοτικῆς ψήφου στόν πρῶτο γῦρο καί σέ περίπτωση νίκης του ἐξέλεγε 5 µουσουλµάνους συµβούλους ἔναντι ἑνός τοῦ ἀντιπάλου του, µιλοῦσε γιά «ἱστορική εὐθύνη καί ἐθνικό καθῆκον τοῦ Τούρκου τῆς Κοµοτηνῆς»! Κι ἀκόµα χειρότερα: «Ἀγαπητοί ὁµοεθνεῖς, ἐδῶ καί πολλά χρόνια ὅπως γνωρίζετε οἱ θέσεις δύο ᾶντιδηµάρχων καί ἡ διοίκηση τῆς ΔΕΥΑΚ ἔχουν ἐκχωρηθεῖ στούς Τούρκους. Αὐτό εἶναι τό καλύτερο δεῖγµα τῆς ἀπό κοινοῦ διοίκησης»!!! (Συνέχεια στή σελ. 5)

2 2 ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ Ἀναγνώριση τῆς Ποντιακῆς Γενοκτονίας «Ἐξω» πάει καλά. στήν Ἀθήνα; Τή στιγµή πού διάφοροι ἑλλαδίτες δηµοσιογραφοῦντες καί πολιτικάντηδες ἀµφισβητοῦν τήν ἐγκυρότητα ἤ τήν σκοπιµότητα τῆς ἀνάδειξης τῆς Γενοκτονίας τῶν Ποντίων, στό ἐξωτερικό τά πράγµατα προχωροῦν...ἀνάποδα! Μετὰ ἀπὸ προσπάθειες Ἑλλήνων τοῦ ἐξωτερικοῦ καὶ ὁρισµένων (πολύ συγκεκριµένων) Ἑλλαδιτῶν, τὴν 6η Μαΐου 2006 ἡ ἑλληνίδα βουλευτὴς τῆς πολιτείας Βικτόρια τῆς Αὐστραλίας Τζένη Μικάκου ἔθεσε τὸ ζήτηµα τῆς ἀναγνώρισης τῆς γενοκτονίας στὸ Κοινοβούλιο. Τὴν 1η Ἰουνίου 2006 ὁ βουλευτὴς τοῦ σουηδικοῦ κοινοβουλίου Τάσος Σταφιλίδης ζήτησε ἀπὸ τὸν Σουηδὸ Ὑπουργὸ τῶν Ἐξωτερικῶν τὴν ἀναγνώριση τῆς γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου. Τὴν 20η Ἰουνίου 2006 ὁ Βρετανὸς βουλευτὴς Steve Pound ἔθεσε τὸ ζήτηµα στὸ Κοινοβούλιο τῆς χώρας του. Ἐρώτηµα γιὰ τὴν ἀναγνώριση στὸ Σουηδικὸ κοινοβούλιο ἔθεσε ὁ ἀριστερὸς βουλευτὴς Hans Linde (13 Ὀκτωβρίου 2006) πρὸς τὸν ΥΠΕΞ τῆς συντηρητικῆς κυβέρνησης Carl Bildt. Παραθέτουµε κατωτέρω τά κείµενα τῶν δύο αὐτῶν τελευταίων ἐρωτήσεων, µήπως καί ντραπεῖ (λέµε, τώρα...) κανένας Ἀθηναῖος πρόκριτος... Ἡ ἐρώτηση τοῦ Hans Linde στό Σουηδικό Κοινοβούλιο Χάρηκα πολὺ µὲ τὸ νέο ὅτι ὁ Τοῦρκος συγγραφέας Ὀρχὰν Παµοὺκ θὰ λάβει τὸ Νόµπελ Λογοτεχνίας. Καὶ εἶναι ἀκόµη πιὸ εὐχάριστο ὅτι αὐτός, ὡς Τοῦρκος συγγραφέας, τόλµησε καὶ ἔγραψε γιὰ τὴν γενοκτονία τῶν Ἀρµενίων στὴν Ὀθωµανικὴ Αὐτοκρατορία τὸ 1915 µιὰ γενοκτονία ποὺ χτύπησε ἐπίσης τοὺς Ἀσσύριους, τοὺς Χαλδαίους καὶ τοὺς Πόντιους. Τὸ Ἀριστερὸ Κόµµα ἔχει σὲ ἀρκετὲς περιπτώσεις τὰ τελευταῖα χρόνια κινητοποιηθεῖ καὶ θέσει ἐρωτήσεις πρὸς τὸν Ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν περὶ τῶν γενοκτονιῶν τοῦ 1915 σὲ βάρος τῶν µειονοτικῶν ὁµάδων τῆς χώρας. Τὸ 2000 τὸ Σουηδικὸ Κοινοβούλιο δήλωσε σὲ µία ἀναφορά του ὅτι τὸ τουρκικὸ κράτος πρέπει νὰ ἀναγνωρίσει τὴν γενοκτονία τῶν Ἀρµενίων καὶ νὰ ἀνοίξει τὰ Ὀθωµανικὰ Ἀρχεῖα σὲ ἀνεξάρτητους ἐρευνητές. Τὸ τουρκικὸ κράτος προσπαθεῖ νὰ ἀποφύγει τέτοιου τύπου φυσικὲς ἀπαιτήσεις. Ἡ Τουρκία προσπάθησε νὰ ἀπαγορεύσει τὸ νὰ µιλᾶ καὶ νὰ γράφει κανεὶς γιὰ τὰ γεγονότα τοῦ 1915 ὡς γενοκτονία, παρότι ὅλα αἰτιολογοῦν τὸν ὁρισµὸ τῆς γενοκτονίας. Ἡ γαλλικὴ Ἐθνοσυνέλευση πρόσφατα ἀποδέχθηκε Μιχάλης Χαραλαµπίδης καί Θέα Χάλο, δύο πρωταγωνιστές τῆς διεθνοποίησης τοῦ ποντιακοῦ πρόταση νόµου ποὺ καθιστὰ παράνοµη τὴν ἄρνηση αὐτῆς τῆς γενοκτονίας. Αὐτὸ πιθανῶς θὰ προκαλέσει µεγάλη συζήτηση καὶ µακάρι νὰ λειτουργήσει ὡς πίεση στὴν Τουρκία νὰ ἀναγνωρίσει τὴν προϊοστορία τοῦ τουρκικοῦ κράτους. Θὰ ἤθελα νὰ ρωτήσω τὸν Ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν, ποιὲς πρωτοβουλίες σκοπεύει νὰ ἀναλάβει ὥστε ἡ Τουρκία νὰ ἀναγνωρίσει τὴν γενοκτονία ποὺ ἔγινε τὸ 1915 στὴν Ὀθωµανικὴ Αὐτοκρατορία ἐπὶ τῶν Ἀρµενίων, τῶν Ἀσσυρίων, τῶν Χαλδαίων καὶ τῶν Ποντίων; Ἡ συζήτηση στὴ Βουλὴ τῶν Κοινοτήτων τῆς Μεγάλης Βρετανίας µετὰ ἀπὸ ἐρώτηση τοῦ βουλευτῆ St. Pound S. Pound: Ὅπως εἶπα, ἀξιότιµοι συνάδελφοι, ὁ περιορισµένος χρόνος ποὺ ἔχει διατεθεῖ, δυσχεραίνει τήν ἀναφορά σὲ ὅλες τὶς αἱµατοσταγεῖς πλευρὲς τῆς ὑπόθεσης ἀλλὰ θὰ µοῦ ἐπιτρέψετε, ἀξιότιµε κ. Ὑπουργέ, ἀξιότιµοι κ. βουλευτὲς, νὰ ἀναφερθῶ στὴν πυρπόληση τῆς Σµύρνης γιὰ τὴν µετατροπὴ της σὲ Ιzmir. Πρόκειται γιὰ βαθιὰ οὐλὴ τῆς Ἱστορίας τοῦ κόσµου καὶ τοῦ λαοῦ µας. Τὸ ξέρουµε καλὰ αὐτό. Ζητάω τὴν ἀναγνώριση τῆς γενοκτονίας ποὺ συνέβη στὴν Ὀθωµανικὴ Αὐτοκρατορία. Θὰ µποροῦσε νὰ πεῖ κανεὶς ὅτι µία γενοκτονία ποὺ ἐπιβλήθηκε στρατιωτικὰ εἶναι τόσο φρικαλέα, ἀποκρουστικὴ καὶ ἀπαίσια ὥστε ἡ ἀναγνώρισή της δὲν ἔχει µεγάλη σηµασία, ἀφοῦ στὸ κάτω κάτω δὲν ἐπαναφέρει στὴ ζωὴ τὰ θύµατά της. Ὅµως γιὰ τοὺς συγγενεῖς καὶ τοὺς ἀπογόνους αὐτῶν ποὺ ὑπέφεραν ἀποτελεῖ διπλὸ θάνατο τὸ νὰ ἔχουν δεῖ τὸν θάνατο τῶν δικῶν τους µὲ τὴν ἀγωνία ποὺ πέρασαν ἀλλὰ καὶ δεύτερο θάνατο τὴν ἄρνηση τοῦ θανάτου τους ἀπὸ τοὺς θῦτες. Ὅταν ἀντιλαµβανόµαστε τὰ αἰσθήµατα αὐτὰ καταλαβαίνουµε γιὰ ποιὸν λόγο ἡ ἀναγνώριση τῆς γενοκτονίας εἶναι τόσο σηµαντικὴ καὶ οὐσιαστική. Α. Dismore: Ὑπάρχει καὶ ἕνας ἀκόµα λόγος ποὺ πρέπει νὰ θυµόµαστε τὴν πρώτη γενοκτονία τοῦ αἰώνα: γιὰ νὰ βλέπουµε τὸ µέλλον. Θυµίζω στοὺς ἀξιότιµους συναδέλφους ὅτι µετὰ ἀπὸ 30 χρόνια ἀπὸ τὴν Γενοκτονία, ὁ Χίτλερ εἶπε «Ποιὸς θυµᾶται τοὺς Ἀρµένιους τώρα;». Αὐτὴ ἦταν ἡ δικαιολογία γιὰ ὅ,τι ἐπακολούθησε γιὰ τοὺς Ἑβραίους στὴ διάρκεια τοῦ 2ου Παγκόσµιου Πολέµου. S. Pound: Τὰ λόγια τοῦ συναδέλφου εἶναι τόσο σηµαντικὰ καὶ πειστικὰ ποὺ σχεδὸν δέν ἤθελα νὰ διακόψω ὅταν τὰ ἄκουγα. Θυµᾶµαι ὅταν στεκόµασταν στὴν Downing street ὅταν µαζὶ µὲ τὸν Lord Aveboury ὅταν τὰ πρόφερε στὴ Γερµανικὴ γλῶσσα. Ἐπαναλαµβάνω ὅτι ὅταν οἱ πέριξ εἶπαν στὸν Hitler «Δὲν θὰ µᾶς συγχωρέσουν ποτὲ γι αὐτὴ τὴν γενοκτονία τῶν Ἑβραίων», ἡ ἀπάντησὴ του ἦταν: «Ποιὸς θυµᾶται τοὺς Ἀρµένιους τώρα;». Πρέπει νὰ εἴµαστε ρεαλιστὲς καὶ µόνο ἂν δεχτοῦµε ὅτι συνέβησαν αὐτὲς οἱ πράξεις ἐθνικῶν ἐκκαθαρίσεων καὶ γενοκτονιῶν θὰ µποροῦµε νὰ ἐµποδίσουµε τὶς µελλοντικὲς τέτοιες πρακτικές. Τὸ ὀφείλουµε αὐτὸ ὄχι µόνο στοὺς Ἀρµένιους, Ἀσσυρίους καὶ Ἕλληνες φίλους µας ἢ ἀκόµα καὶ ἄλλους χριστιανοὺς φίλους τῆς πρώην Ὀθωµανικῆς Αὐτοκρατορίας, ἀλλὰ πρωτίστως στοὺς ἑαυτοὺς µας. Πῶς µποροῦµε νὰ καταπολεµήσουµε τὴν συµφορὰ τῆς γενοκτονίας ὅταν ἀρνούµαστε τὴν ἀναγνώριση τῆς καθαυτῆς πράξης τῆς γενοκτονίας ποὺ ἔγινε; Ὁ ἐκλεκτὸς συνάδελφος Α. Dismore ἀνέφερε τί εἰπώθηκε ἀπὸ τὸν Χίτλερ. Θὰ ἤθελα νὰ κλείσω µὲ τὸ τί εἶπε ἕνας σύγχρονος µὲ τὸν Χίτλερ, ἕνας ἄνθρωπος ποὺ περπάτησε στὸ φῶς παρὰ στὸ σκοτάδι. Τὸ 1929 ὁ Τσῶρτσιλ δήλωσε: «Τὸ 1915 ἡ τουρκικὴ Κυβέρνηση ἄρχισε καὶ ἐκτέλεσε ἀνελέητα τὴν ἐλεεινὴ γενικὴ σφαγὴ καὶ ἐκτόπιση τῶν Ἀρµενίων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας Δὲν ὑπάρχει καµµία λογικὴ ἀµφιβολία ὅτι τὸ ἔγκληµα αὐτὸ σχεδιάστηκε καὶ ἐκτελέστηκε γιὰ πολιτικοὺς λόγους». Ὁ Τσῶρτσιλ εἶχε δίκαιο τότε καὶ τώρα ἔχει δίκαιο. Κοιτάζω τὸν ἐκλεκτὸ φίλο κ. ὑπουργὸ τῆς παρούσας Κυβέρνησης τῆς χώρας καὶ ζητῶ νὰ σταθεῖ στὸ ὕψος του καὶ νὰ ἀνταποκριθεῖ στὴν ἀγωνία τῶν συγγενῶν τῶν θυµάτων, νὰ ἀναγνωρίσει ἡ χώρα αὐτὴ τὸ γεγονὸς τῆς Γενοκτονίας. Μὲ τὴν ἀναγνώριση αὐτὴ ἀπὸ τὴν Βουλὴ µας µποροῦµε νὰ ἐπηρεάσουµε τὴν τουρκικὴ Κυβέρνηση, διότι συνεχίζοντας νὰ ἀρνούµαστε τὴν ἀναγνώριση τῆς ἐκτέλεσης τῆς γενοκτονίας αὐτῆς, η Τουρκία βρίσκει σὰν δικαιολογία νὰ ἀρνεῖται αὐτὸ ποὺ διεπράχθη ἀπὸ τοὺς προκατόχους της». Geoffrey Hoon (Ὑπουργὸς Εὐρωπαϊκῶν Ὑποθέσεων): «Σὲ κάθε περίπτωση, ἐλπίζω ὅτι θὰ γίνει δεκτὸ ὅτι οἱ ἱστορικοὶ τῶν δυὸ πλευρῶν θὰ πρέπει νὰ ἐξετάσουν τί συνέβη τότε. Τὰ ἐπίµαχα θέµατα: αἴτια τῶν γεγονότων, ποιοὶ ἦταν ὑπεύθυνοι καὶ κατὰ πόσον οἱ συνθῆκες ἀσφάλειας σὲ καιρὸ πολέµου ἐνεπλάκησαν στὴν συγκάλυψη τῶν γεγονότων. Συνεπῶς οὔτε ἡ παροῦσα Βρετανικὴ Κυβέρνηση οὔτε καὶ οἱ προηγούµενες ἀποφάσισαν ὅτι οἱ µαρτυρίες εἶναι ἀρκετὰ ἰσχυρὲς γιά νὰ ἀποδώσουν στὰ γεγονότα αὐτὰ τὸν χαρακτηρισµὸ «γενοκτονία», ὅπως ὁρίζεται ἀπὸ τὴν Σύµβαση τοῦ ΟΗΕ τοῦ Τὸ κύριο θέµα εἶναι νὰ ὑπάρξει πλήρης ἀποκάλυψη τῶν γεγονότων ποὺ συνέβησαν καὶ ἡ Ἀρµενία καὶ Τουρκία νὰ δοῦν τὸ µέλλον. Στὴν κατεύθυνση αὐτὴ ὁ προκάτοχός µου τὸν Μάρτιο τοῦ 2005, κατὰ τὴν διαδικασία τῆς Ὑπουργικῆς Εὐρωπαϊκῆς Συνδιάσκεψης Ὑπουργῶν ἔθεσε τὸ θέµα τῆς διενέργειας ἀνεξάρτητης ἔρευνας γιὰ τὰ γεγονότα τοῦ , στὴν προσπάθεια ἀνακάλυψης τῆς ἀλήθειας καὶ συµφιλίωσης. Συµφωνῶ, ἂν ἡ ἀναζήτηση τῆς ἀλήθειας µπορεῖ νὰ βοηθήσει τὴν συµφιλίωση πρέπει νὰ πραγµατοποιηθεῖ σὰν µία κοινὴ προσπάθεια τῶν ἐµπλεκόµενων µερῶν. Οἱ τρίτοι µποροῦν νὰ συµβουλεύσουν τὶς δυὸ πλευρὲς ἀλλὰ δὲν πρέπει νὰ ἀναλάβουν ἐνεργὸ ρόλο, ὥστε νὰ µήν ἐµποδίσουν τὴ συµφιλίωση ποὺ θὰ ἐπέλθει µέσω τῆς διαδικασίας συνεννόησης». Φάνης Μαλκίδης Κ α τ ά λ η π θ η! Συνέχεια ἀπό τήν 1η σελίδα Στό πλευρό λοιπόν τῶν ἐκπαιδευτικῶν πού ἐπί τόσες ἑβδοµάδες ἀπεργοῦν χάριν τῆς ἑλληνικῆς Παιδείας, τάσσονται, µετά τούς µαθητές καί τούς φοιτητές, τώρα καί τά νήπια. Τό νηπιακό καί προνηπιακό κίνηµα, ἀποδεικνύοντας τήν πολιτική του ὡριµότητα καί τήν ταξική του συνειδητοποίηση, προχωράει σέ καταλήψεις παιδικῶν σταθµῶν καί νηπιαγωγείων, ἀπαιτώντας νά δικαιωθοῦν ἐπιτέλους τά χρονίζοντα αἰτήµατά του. Παραθέτουµε σέ ἀποκλειστικότητα τίς βασικές του θέσεις: - Ὄχι θτήν ἀντιδραθτική ἀναθεώρηθη τοῦ Θυντάγµατοθ, πού δέν λέει λέκθη γιά τούθ δηµόθιουθ παιδότοπουθ - Ὄχι θτό κράτοθ - ἐργοδότη πού µετατρέπει τό θχολείο θέ εµπορικό µαγαδί, χωρίθ µάλιθτα νά ἔχει καί Χαρακτηριστικά εὔγλωττο τό πανώ τοῦ παιδικοῦ σταθµοῦ «Λιλιπούπολη» τίποτε παιχνίδια! - Ὄχι θτό ἀθφυκτικό πλαίθιο τῆθ εἰθοδη- µατικῆθ πολιτικῆθ τῆς θυντηριτικῆθ Κυβέρνηθηθ πού χαρίδεται θτά µονοπώλια (Μπεϊµπιλίνο, Πρενατάλ...) καί θτίβει τούθ ἐργαδόµενουθ - Ὄχι θτήν ἀντιπαιδαγωγική βάθη τοῦ 10 πού ὠθεῖ θτόν ἀνταγωνιδµό καί θτούς ἰδιωτικούθ νηπιακούθ θταθµούθ - Ναί θέ ἕνα θχολεῖο χῶρο γνώθηθ καί δωῆθ. Πότε ἐπιτέλουθ θά µάθουµε τό κρυφτό; - Ναί θτίθ ἀγωνιθτικέθ διεκδικήθειθ τοῦ λαοῦ, Lapin µπουφάν γιά ὅλουθ! - Ναί θτίθ ἀντιιµπεριαλιθτικέθ µάχεθ, κόντρα θτή λογική τῆθ ἀγορᾶθ. Ἔκθω ἡ Chicco ἀπό τά θχολεῖα - ναί θτίθ λαϊκέθ πιπίλεθ! - Ναί θτή θυλλογικότητα καί τήν κοινωνική ἀλληλεγγύη (κυρίωθ µέ τήν ὄµορφη κυρία µαθ) Καταλήγοντας οἱ ἐκπρόσωποι τῶν σταθµῶν «Ζουζούνια» καί «Νεραϊδοχώρα» κάλεσαν σέ συµπαράταξη τό βρεφικό κίνηµα τοῦ νοµοῦ, ἔστω κι ἄν δέν εἶναι ἀκόµη σέ θέση νά διατυπώσει µέ ἐπάρκεια τίς θέσεις του γιά λόγους εὐνόητους. Σηµ.: Γιά τά ἔµβρυα ἀκόµη δέν ἔχουµε νέα, θά ἀναµένουµε τό τελευταῖο ἐπίσηµο ὑπερηχογράφηµα... Ἀ ν τ ι φ ω ν η τ ή ς Δεκαπενθήµερο Πανθρακικό Ἔντυπο Γνώµης Διεύθυνση: Κ. Καραθεοδωρῆ 15, , Κοµοτηνή Τηλέφωνο: Τηλεοµοιότυπο: Ἠλ. διεύθυνση: Κωδικός 1380 Ἔκδοση τοῦ σωµατείου ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ Ὑπεύθυνος κατά τόν νόµο: Καραΐσκος Κώστας Συντάσσεται ἀπό ἐπιτροπή Ἐκτύπωση: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε. Ἐτήσια συνδροµή: Ἰδιωτῶν 22 Ἐξωτερικοῦ, συλλόγων, ὀργανισµῶν, κλπ: 44 Ἀριθµοί λογαριασµῶν: EUROBANK ΤΡΑΠΕΖΑ KΥΠΡΟΥ

3 ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ Ἀνα-γνώσεις Νέοι Τσάβες στήν πίσω αὐλή τῶν γιάνκηδων Στά «ΝΕΑ» (13-10) ὁ Γ. Ἀγγελόπουλος γιά τήν τελευταία µετάσταση τοῦ φαινοµένου Τσάβες στή Νότιο Ἀµερική: «...Ἀντίπαλος τῆς ἀµερικανικῆς πολιτικῆς καὶ τοῦ νεοφιλελευθερισµοῦ καὶ φίλος τοῦ Οὖγκο Τσάβες, ὁ Ραφαὲλ Κορρέα εἶναι τὸ φαβορὶ στὶς προεδρικὲς ἐκλογὲς τῆς Κυριακῆς στὸν Ἰσηµερινό (Σ.Σ.: Πέρασε τελικά στόν 2ο γῦρο, κόντρα στόν πλουσιότερο ἄνθρωπο τῆς χώρας). Καθηγητὴς Οἰκονοµικῶν καὶ πρώην ὑπουργὸς Οἰκονοµίας, ὁ 43χρονος Κορρέα ἔχει σπουδάσει στὸ Βέλγιο (Λουβαίν) καὶ στὶς ΗΠΑ (διδακτορικὸ στὴν Οἰκονοµία ἀπὸ τὸ Πανεπιστήµιο τοῦ Ἰλινόις). «Εἶµαι ἀνθρωπιστής, χριστιανὸς καὶ τῆς Ἀριστερᾶς» λέει γιὰ τὸν ἑαυτό του. «Ἀνθρωπιστής, ἐπειδὴ γιὰ µένα ἡ πολιτικὴ καὶ ἡ οἰκονοµία εἶναι στὴν ὑπηρεσία τοῦ ἀνθρώπου. Χριστιανός, ἐπειδὴ µὲ τρέφει τὸ κοινωνικὸ δόγµα τῆς Ἐκκλησίας. Τῆς Ἀριστερᾶς, ἐπειδὴ πιστεύω στὴν ἰσότητα, τὴ δικαιοσύνη καὶ τὴν ὑπεροχὴ τῆς ἐργασίας ἐπὶ τοῦ κεφαλαίου» ἐξηγεῖ. Ἐπίσης δὲν µασάει τὰ λόγια του γιὰ ὅσους ἀντιπαθεῖ. Ὁ πρόεδρος Τζὼρζ Μποὺς εἶναι γι αὐτὸν «ἕνας ἐξαιρετικὰ ἠλίθιος πρόεδρος, ὁ ὁποῖος ἔκανε πολὺ κακὸ στὴ χώρα του καὶ στὸν κόσµο». «Χαρακτηρίζοντας τὸν Μποὺς διάβολο», προσθέτει, «προσβάλλεις τὸν διάβολο, ἀφοῦ αὐτὸς ὁ τελευταῖος εἶναι ἴσως βλαβερός, ἀλλὰ τοὐλάχιστον εἶναι ἔξυπνος». Ὁ Κορρέα, ὁ ὁποῖος εἶναι παντρεµένος µὲ Βελγίδα καὶ ἔχει τρία παιδιά, διάλεξε τὸ πράσινο ὡς χρῶµα τῆς ὑποψηφιότητάς του. Ἔχει ἀνακηρύξει σὲ ἐχθρό του «τὴν κοµµατοκρατία» καὶ καταγγέλλει «τὶς πολιτικὲς µαφίες» ποὺ κυβερνοῦν τὴ χώρα του. Ἡ λύση ποὺ προτείνει γιὰ τὸν Ἰσηµερινὸ εἶναι ἁπλή. Ἂν ἡ δηµοκρατία δὲν λειτουργεῖ καλά, ἂν ἡ συµµετοχὴ στὶς ἐκλογὲς εἶναι µικρή, ἂν οἱ πολιτικοὶ εἶναι συλλήβδην ὑποτιµηµένοι καὶ ἂν οἱ πολίτες δὲν βλέπουν βελτίωση τῶν βιοτικῶν συνθηκῶν τους, εἶναι ἐπειδὴ οἱ κανόνες τοῦ παιχνιδιοῦ δὲν λειτουργοῦν. Ἄρα τὸ Σύνταγµα πρέπει νὰ ἀναθεωρηθεῖ, ἡ πολιτικὴ τῆς ἐλεύθερης ἀγορᾶς νὰ περιοριστεῖ, νὰ διατεθοῦν περισσότερα κρατικὰ κεφάλαια στοὺς φτωχούς. Ὁ Κορρέα καλεῖ τοὺς πολίτες τοῦ Ἰσηµερινοῦ «νὰ ξεπεράσουν τὰ ψέµατα τοῦ νεοφιλελευθερισµοῦ» καὶ «νὰ ἀνακαλύψουν αὐτὸ ποὺ στὴ Λατινικὴ Αµερική ἀποκαλεῖται σοσιαλισµὸς τοῦ 21ου αἰώνα» - µία διατύπωση τοῦ Τσάβες, τὸν ὁποῖο ὁ Κορρέα χαρακτηρίζει «προσωπικὸ φίλο». Στὸ πρόγραµµά του ἀναφέρει ὅτι θὰ κλείσει τὴ στρατιωτικὴ βάση τῶν ΗΠΑ στὴ Μάντα τοῦ Ἰσηµερινοῦ καὶ θὰ διακόψει τὶς σχέσεις µὲ τὸ ΔΝΤ καὶ τὴν Παγκόσµια Τράπεζα, ἐπειδὴ πιστεύει πὼς συµβάλλουν στὴν ὑπανάπτυξη τῆς χώρας. Παιδὶ φτωχῆς οἰκογένειας, ὁ Κορρέα γεννήθηκε στὸ λιµάνι Γκουαγιακὶλ καὶ σπούδασε χάρη σὲ ὑποτροφίες. Μετὰ τὴ Λουβαὶν ἐργάστηκε ἐθελοντὴς στὸ Ζουµπάχουα, ἕνα ἰνδιάνικο χωριὸ στὸν Νότιο Ἰσηµερινό. «Ἐκεῖ κατάλαβα πὼς τὸ πρόβληµα τῶν Ἰνδιάνων εἶναι ἡ φτώχεια καὶ πὼς ἕνας Ἰνδιάνος εἶναι κατὰ 90% πιθανότερο ἀπὸ ὁποιονδήποτε ἄλλον πολίτη τῆς χώρας νὰ παραµείνει γιὰ πάντα φτωχός» ἐξηγεῖ. Οἱ ἐπικριτὲς του τὸν χαρακτηρίζουν «γελαστὴ ὕαινα» καὶ «λαϊκιστὴ δηµαγωγό». «Σάντσο, ἂν τὰ σκυλιὰ γαβγίζουν, εἶναι ἐπειδὴ προχωρᾶµε» τοὺς ἀπάντησε ἐκεῖνος σὲ προεκλογικὴ συγκέντρωση τσιτάροντας ἀπὸ τὸν Δὸν Κιχώτη.» Ὁ µονοθεϊσµός τοῦ Ὀρφισµοῦ (ἐπιτέλους!) ἀναδεικνύεται Στήν «Καθηµερινή» (18-10) ἡ Γιώτα Μυρτσιώτη γιά τήν τεράστιας σηµασίας εἴδηση πού ἀλλάζει τόν τρόπο πού θεωροῦµε σήµερα τήν ἀρχαία µας θρησκεία. Κοντά µισόν αἰώνα προσπάθησαν νά τόν θάψουν καί σήµερα τὰ δηµοσιεύµατα παλεύουν ἀκόµη νά ἀποκρύψουν τήν ἀληθινή του σηµασία, ἀερολογώντας γιά τήν παλαιότητα τοῦ κειµένου καί γιά τόν πιθανό συγγραφέα του. Ἡ τεκµηρίωση ὅµως τῶν µονοθεϊστικῶν ἀντιλήψεων τοῦ Ὀρφισµοῦ εἶναι πιά γεγονός: «Τὸν Πάπυρο τοῦ Δερβενίου, σ ἕναν κύλινδρο µήκους περίπου τριῶν µέτρων µὲ µέγιστο ὕψος περίπου 9,5 ἑκατοστῶν, ξετύλιξε προχθὲς τὸ βράδυ ἡ ἐρευνητικὴ ὁµάδα τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, παρουσιάζοντας τὴν πλήρη ἔκδοση τοῦ ἀρχαιότερου βιβλίου τῆς Εὐρώπης στὴν πανεπιστηµιακὴ κοινότητα. (...) Στὴν κατάµεστη αἴθουσα τοῦ µουσείου καθηλωµένοι ἀκροατὲς -πλὴν τοῦ δηµάρχου Β. Παπαγεωργόπουλου ποὺ ἦλθε, φωτογραφήθηκε καὶ ἀπῆλθε ἄκοµψα λίγα λεπτὰ µετὰ τὴν ἔναρξη τῆς ἐκδήλωσης - ἄκουσαν τὶς λεπτοµέρειες ἀπὸ τὸ χρονικό τῆς 44χρονης ἐπιστηµονικῆς ἐργασίας γιὰ τὴν ἀνασυγκρότηση, τὴ µετάφραση καὶ τὴν ἑρµηνεία τοῦ ἄκρως αἰνιγµατικοῦ καὶ γεµάτου µυστήριο ἀρχαιότερου κειµένου τῆς δυτικῆς παράδοσης. Δὲν πρέπει νὰ ἀντιµετωπίζουµε τὸν πάπυρο ὡς ἕνα ἀκόµη µουσειακὸ ἔκθεµα, ἀλλὰ ὡς ἕνα σηµαντικὸ ἀποδεικτικὸ στοιχεῖο τῆς παράδοσης στὴν ὁποία ὅλοι µας ἀνήκουµε. Ἐὰν τὸ κείµενό µας ὑπενθυµίζει τὴν ἱστορία µας, δικαιώνει ἐπίσης τὶς πράξεις µας καὶ ὑποδαυλίζει τὸν πόθο µας γιὰ ἕναν καλύτερο κόσµο, δηλαδὴ ἕναν κόσµο, στὸν ὁποῖο θὰ διαθέτουµε ἀληθινὴ γνώση καὶ ἀκόµη καλύτερα θὰ ἔχουµε συνείδηση πὼς τὴ διαθέτουµε, ὑπογράµµισε ὁ καθηγητὴς τοῦ πανεπιστηµίου τοῦ Κέµπριτζ κ. Ρίτσαρτ Χάντερς γιὰ τὸ µοναδικὸ κείµενο ποὺ ἔφερε τόσο κοντὰ ὁλόκληρο τὸν κόσµο τῆς κλασικῆς φιλολογίας. Τὰ συµπεράσµατα τῆς 25ετοῦς ἔρευνας στὶς 26 διασωθεῖσες στῆλες, τὶς ἑρµηνεῖες καὶ τὰ σχόλια ποὺ συγκεντρώνει σὲ 300 σελίδες ἡ πρώτη πλήρης ἔκδοση στὴν ἀγγλικὴ γλώσσα «The Derveni Papyrus» (ἐκδόσεις Olschki) ἀνέλυσαν οἱ συγγραφεῖς Κυριάκος Τσαντσάνογλου, Γιῶργος Μ. Παράσογλου καὶ Θεόκριτος Κουρεµένος. «Σκοπὸς τοῦ ποιητῆ Ὀρφέα δὲν ἦταν ἁπλὰ νὰ θέσει αἰνίγµατα, ἀλλὰ νὰ ὑπαινιχτεῖ ἀλήθειες ἐξαιρετικῆς σηµασίας ποὺ ἀφοροῦν τὴ φύση καὶ τὴν ἐξέλιξη τοῦ σύµπαντος», σηµείωσε ὁ κ. Κουρεµένος. Ἄκρως συναρπαστικὸ σὲ ἀντίθεση µὲ τὴν «ἀπίστευτα βαρετὴ πολιτική» βρίσκει τὸν πάπυρο ὁ καθηγητὴς κ. Χάντερ. Ὁ συγγραφέας του ἀνέφερε: «Θὰ µποροῦσε πράγµατι νὰ διαπρέψει ὡς ἕνα ἰδιαίτερο εἶδος πολιτικοῦ: διαθέτει µία σφαιρικὴ ἄποψη γιὰ τὴ λειτουργία τοῦ κόσµου, στὴν ὁποία ὅλες οἱ διαθέσιµες ἀποδείξεις προσαρµόζονται ἀναγκαστικά, µὲ ἐπιχειρήµατα ποὺ θὰ µποροῦσαν νὰ χαρακτηριστοῦν ἄλλοτε ἐξωφρενικὰ κι ἄλλοτε λεπτὰ καὶ πνευµατώδη. Εἶναι ἀπόλυτα πεπεισµένος γιὰ τὴν ὀρθότητα τῶν δικῶν του ἀπόψεων καὶ τὴν ἠλιθιότητα τῶν ἀντιπάλων του (οὔτε κὰν γνωρίζει τί θὰ πεῖ ἀπολογητικὸ κείµενο) καὶ µᾶς προσφέρει γνώσεις ποὺ µποροῦν νὰ µᾶς σώσουν ἀρκεῖ µόνο νὰ τὶς ἀκούσουµε» (...) Ἠλεκτρονικός οἰκοδεσπότης τῆς πρώτης ἔκδοσης προσφέρεται νὰ καταστεῖ τὸ Κέντρο Ἑλληνικῶν Σπουδῶν. Τὴν πρόταση-πρόσκληση πρὸς τοὺς τρεῖς συγγραφεῖς του ἀπηύθυνε ὁ καθηγητής τοῦ Χάρβαρντ καὶ πρόεδρος τοῦ ΚΕΣ Γρέγκορι Νάζ. Τὸ ΚΕΣ προσφέρει τὸν διαδικτυακό του τόπο µὲ εἰδική ἱστοσελίδα τοῦ παπύρου, ὅπου οἱ συγγραφεῖς θὰ µποροῦν νὰ ἐνηµερώνουν τὴν ἔκδοση ὅσο συχνά τὸ ἐπιθυµοῦν...» BBC: Γκαιµπελιές ὑπέρ τοῦ «Πολέµου τῶν Πολιτισµῶν» Δύσκολα θά ἔβρισκε κανείς τυπικότερο δεῖγµα µαζικῆς προπαγάνδας ὑπέρ τῆς σχεδιαζόµενης ἰσραηλινῆς ἐπίθεσης κατά τοῦ Ἰράν ἀπό τό πρόσφατο ντοκυµαντέρ τοῦ BBC Θά βοµβαρδίσει τό Ἰσραήλ τήν Περσία;. Πλήρης νοµιµοποίηση τῆς πιθανότητας ἀκόµη καί πυρηνικοῦ χτυπήµατος, ἐθισµός τῆς κοινῆς γνώµης µέ τήν ἰδέα τῶν καλῶν πού ἀπειλούµενοι σκέφτονται νά κινηθοῦν προληπτικά, παρέλαση µπροστά ἀπό τήν κάµερα πλήθους ἰσραηλινῶν ἀξιωµατούχων καί µόνον ἑνός (!) Ἰρανοῦ διπλωµάτη, συνεχιζόµενη διαστρέβλωση τῶν λόγων τοῦ Ἀχµαντινετζάντ γιά δῆθεν καταστροφή τοῦ Ἰσραήλ, καµµία ἀπόδειξη πού νά στηρίζει τά λεγόµενα στήν ὀθόνη, ἀπόκρυψη ὅλων τῶν ἱστορικῶν στοιχείων πού δέν ἐξυπηρετοῦν τόν αἱµοδιψή σχεδιασµό, µέ τόν δολοφόνο καί πρώην πρωθυπουργό Ἐχούντ Μπάρακ νά δηλώνει πώς «τά πυρηνικά τοῦ Ἰράν εἶναι Σόρος κατά Φόξµαν Ὁ Μόρτον Χάλπεριν εἶναι διευθυντής τοῦ Ἰνστιτούτου Ἀνοικτή Κοινωνία (τῆς γνωστῆς βδέλλας πού ἀκούσει στό ὄνοµα Τζώρτζ Σόρος) καί παλιό στέλεχος τῶν προέδρων Κλίντον, Νίξον καί Τζόνσον. Μία συνάντησή του τόν περασµένο µήνα ἴσως δροµολογήσει νέες ἐξελίξεις στόν τρόπο µέ τόν ὁποῖο κυβερνᾶται σήµερα ἡ Ἀµερική (ἄρα σέ σηµαντικό βαθµό καί ὁ κόσµος): Βρέθηκε καί συζήτησε µέ τούς κυριότερους ἐκπροσώπους τῶν «περιστεριῶν» τῆς φιλοϊσραηλινῆς παράταξης στίς ΗΠΑ, σέ µία προσπάθεια νά συσταθεῖ ἐναλλακτική AIPAC (American Israel Public Affairs Commi ee), προφανῶς κρίνοντας ὅτι ἡ σηµερινή Ἐπιτροπή δέν δρᾶ µέ τόν ἐνδεδειγµένο τρόπο. Εἶναι τόσο χαρακτηριστικὴ ἡ ἀπόλυτη ταύτισή της µέ τό Ἰσραήλ, πού ἔχει ἀρχίσει νά δηµιουργεῖ ἀντιδράσεις στούς κύκλους ἐξουσίας οἱ ὁποῖοι δέν θέτουν ὡς ἀπόλυτη προτεραιότητα τά σιωνιστικά συµφέροντα. Βεβαίως ἡ πρωτοβουλία ξεσκεπάστηκε καί δέχεται τά ἀναµενόµενα πυρά. Ἄλλωστε καί ὁ ἴδιος ὁ Σόρος κατηγορεῖται ἀπό χρόνια ὡς «αὐτοµισούµενος Ἑβραῖος» καθώς τηρεῖ τά προσχήµατα καί δέν θυσιάζει τήν παγκοσµιοποιητική του λογική χάριν τῶν ἑβραιοκεντρικῶν παραληρηµάτων. Ἴσως ὅµως ὁ σχεδιασµός του (στήν περίπτωση πού προχωρήσει) νά λειτουργήσει µέ τρόπο συµπληρωµατικό τῆς σηµερινῆς AIPAC: Ἡ τελευταία νά σπρώχνει πρός τό ἕνα ἄκρο, ἡ «ἀντίπαλός» της νά ζητᾶ κάτι λιγότερο καί ἡ µπίλια νά κάθεται τελικῶς ἐκεῖ πού θέλουν οἱ ἀπό πάνω. Νά λοιπόν τά περιθώρια τῆς ἐπιλογῆς στήν ἀµερικανική (κι ὄχι µόνο) δηµοκρατία: Μπορεῖς νά διαλέξεις Φόξµαν ἤ Σόρος (ὅπως λέµε Κοκακόλα ἤ Πέψι), ἀπολύτως ἐλεύθερα! Τί ἄλλο νά θέλεις δηλαδή; τόσο βαθειά κρυµµένα πού κανένα συµβατικό ὅπλο δέν µπορεῖ νά τά φτάσει καί πολλές ἐγκαταστάσεις εἶναι σέ πυκνοκατοικηµένες ἀστικές περιοχές ὅπου µιά ἐπίθεση θά προκαλοῦσε παράπλευρες ἀπώλειες» (ἄρα µήν ἀρχίσετε πάλι νά µᾶς ζαλίζετε, σᾶς τά λέµε ἀπό τώρα...). Μόνιµος στόχος τό κακό Ἰράν Ποιός ὑπογράφει τούτη τήν ἀριστουργηµατική «ἀνεξάρτητη» παραγωγή τοῦ ἔγκυρου βρετανικοῦ καναλιοῦ; Ὁ κορυφαῖος κινηµατογραφιστής τοῦ Ἰσραήλ, Νόαµ Σάλεβ! Ν έ ο γ α λ λ ι κ ό ἔ γ κ λ η µ α Συνέχεια ἀπό τή σελίδα 1 Ἡ δεδοµένη ὑποστήριξή µας πρός τήν δίκαιη ἀρµενική ὑπόθεση εἶναι ἄλλο ἐντελῶς πρᾶγµα ἀπό τήν δικαστική της ἐπιβολή. Ἐννοεῖται ὅτι εἴµαστε στό πλάι τοῦ ἀρµενικοῦ λαοῦ πού ἀγωνίζεται µέ τρόπο θαυµαστό γιά τήν µνήµη καί τήν τιµή του. Δέν µπορεῖ ὅµως κανένας ἐλεύθερος ἄνθρωπος νά διανοηθεῖ ὅτι θά ἀπαγορευτεῖ ἀκόµη καί στόν πιό κακόπιστο Τοῦρκο τό δικαίωµα νά διαβάζει ἀλλιῶς τήν ἱστορία καί νά ἐπιχειρεῖ νά στηρίξει µέ στοιχεῖα τήν ἀνάγνωσή του αὐτή. Κι οὔτε µπορεῖ τό ὅποιο συγκυριακό πολιτικό συµφέρον (ὅπως εἶναι σήµερα ἡ λεγόµενη εὐρωπαϊκή προοπτική τῆς Τουρκίας) νά νοµιµοποιεῖ τέτοια κατάργηση τῆς ἐλευθερίας τοῦ λόγου. Τό ἴδιο ἀκριβῶς, φυσικά, ἰσχύει καί γιά τήν περίπτωση τῆς ποντιακῆς γενοκτονίας ἀλλά καί τοῦ ἑβραϊκοῦ «ὁλοκαυτώµατος» µέ τήν ποινικοποίηση τῆς ἄρνησης, τῆς ἀµφισβήτησης ἤ καί τῆς ὑποτίµησής του (!), ὅπου πάλι οἱ σοσιαλιστές τῆς Γαλλίας εἶχαν ἀνοίξει πρό δεκαπενταετίας τόν δρόµο µέ τόν ἐπαίσχυντο νόµο Γκεϊσώ. Δυστυχῶς ἡ ἐκκοσµίκευση πού διαδέχθηκε τόν καθολικισµό δέν φαίνεται νά ξεπέρασε τά καταγωγικά ἐλαττώµατα τῆς φράγκικης κοινωνίας: Οἱ κρατοῦντες ἐξακολουθοῦν νά ἐξυπηρετοῦν τά συµφέροντά τους χρησιµοποιώντας τήν ἀνάγκη της νά ἀναζητᾶ στήν νοµιµοποιηµένη βία τῶν θεσµῶν «ἀντικειµενικές ἀλήθειες». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΧΕΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ Γ. Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ κ. ΜΙΧΑΛΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΡΑΜΑΖΑΝ ΜΠΑΪΡΑΜ Στους µουσουλµάνους συµπολίτες της Περιφέρειάς µας, για τη γιορτή του Ραµαζάν Μπαϊράµ εύχοµαι από καρδιάς Χρόνια Πολλά µε υγεία, ευτυχία, δηµιουργικότητα και πρόοδο.

4 4 ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ Ἐ κ λ ο γ έ ς : ΤΑ Μ Ε Ι Ο Συνέχεια ἀπό τήν 1η σελίδα Ἐρχόµενοι τώρα στά θρακικά, µποροῦµε νά ποῦµε ὅτι γενικά τό τοπίο σέ ἐπίπεδο νοµαρχιῶν δέν ἄλλαξε στό παραµικρό. Σάν νά µήν γίνανε καθόλου ἐκλογές! Ἡ πτώση τοῦ Ζαµπουνίδη στόν Ἕβρο ἦταν µικρή καί ἡ περιορισµένης ἔκτασης ἐπικράτηση τοῦ Κελέτση δέν ἔφτασε γιά νά δώσει τήν ὑπερνοµαρχία στή Ν, καθώς ὁ Γιαννακίδης στή Ροδόπη σάρωσε (58%). Στήν Ξάνθη ὁ Παυλίδης ἀπέναντι στόν Καραλίδη ἔκανε περίπατο, καί µέ τήν Καραχασάν νά παραπαίει µεταξύ πλειονοτικῆς σφύρας καί τουρκικοῦ ἄκµονος. Ὅλοι οἱ ἄλλοι (ΚΚΕ, ΣΥΝ, ΛΑΟΣ) ἐξαφανίστηκαν. Τό ἀποτέλεσµα νοµίζουµε ὅτι ἀποδεικνύει τόν ρουσφετολογικό (καί µόνο!) χαρακτήρα τοῦ θεσµοῦ τῆς νοµαρχίας: Εἰδικά σέ Ἕβρο καί Ροδόπη, µέ µηδενικό ἔργο καί σωρεία ἀποτυχιῶν, ἡ δηµοφιλία τῶν νοµαρχῶν ἀλλά καί τῶν βασικότερων συµβούλων τους εἶναι κυριολεκτικά σκάνδαλο. Μία τετραετία χαµένη γιά τούς δύο νοµούς, µέ ἄπειρα προβλήµατα ἄλυτα, προβλήµατα ὅµως πού τελικά...εὐνοοῦν τούς διαχειριστές τῶν (ἄστα νά πᾶνε) λύσεών τους. Ὅπως δηλαδή ὅλος ὁ κόσµος τό περίµενε καί τό ἤθελε, καθώς µιλᾶµε πιά γιά συνενοχή τοπικῶν ἀρχόντων καί κοινωνίας µέ στόχο τόν προσεταιρισµό τῶν κονδυλίων τῆς κεντρικῆς διοίκησης. Γιά µιάν ἀκόµη φορά προκύπτει ἡ ἀναγκαιότητα νά καταργηθοῦν οἱ οὕτως ἤ ἄλλως ἄχρηστες νοµαρχίες καί νά προχωρήσουµε σἐ αἱρετό Περιφερειάρχη, ἀποφεύγοντας τήν ἐπανεµφάνιση τῆς ἰδίας παθολογίας. Στίς δηµαρχίες εἴχαµε ἀπ ὅλα: Στήν Ξάνθη ἀπό τήν πρώτη Κυριακή καί µέ ἀπόλυτη πλειοψηφία ἐπανεξελέξη ὁ Λ. Στυλιανίδης (Ν ) πού ἐξελίσσεται ἴσως στόν καλύτερο παράγοντα τοπικά. Χωρίς ἕναν µειονοτικό σύµβουλο καί µέ τόν ἀνεξάρτητο συνδυασµό τῶν Τούρκων νά περιορίζεται στό 8,4% καί νά ἐκλέγει 2 συµβούλους (ἤλπιζε σέ 2-4). Στόν δῆµο Μύκης ὁ Μ. Ντουκιαντζή πάτωσε καί βγῆκε πανηγυρικά ὁ Μουσταφά Ἀγκά, πιθανῶς ἐνισχυµένος κι ἀπό τόν πρόσφατο θάνατο τοῦ ψευδοµουφτῆ - πατέρα του. Μία ἀπό τά ἴδια; Ἴσως. Πάντως οἱ γλοιωδίες τοῦ Μουτζαχίτ ἀποδοκιµάστηκαν κι αὐτό εἶναι κάτι. Στίς ἄλλες ποµάκικες κοινότητες ἐπιβίωσε ἐκλογικά µόνον ἕνας φιλέλληνας πρόεδρος (στήν Κοτύλη). Στήν Βιστωνίδα µαυρίστηκε ὁ ἐπαγγελµατίας τῆς ἑλληνοτουρκικῆς σύγκλισης Β. Τσολακίδης καί µόνος ἐκπρόσωπος τῆς γραµµῆς «ξεβρακωνόµαστε» παραµένει ὁ ἐπανεκλεγείς δήµαρχος Τοπείρου Στ. Χατζηευαγγέλου. Γιά τήν Κοµοτηνή τά γράφουµε χωριστά. Παρά τὸ σηµαντικὸ ἔργο τοῦ Βαβατσικλῆ, ἡ ἀλλαγή ἦρθε ὡς ἀντίδραση στόν καθεστωτισµό κάποιων «ἐπαγγελµατιῶν» (µέ τήν κακή ἔννοια) συµβούλων καί στήν φιλοτουρκική ρητορεία τῶν τελευταίων ἡµερῶν. Στίς Σάπες ἡ νέα καταπόντιση Χαριτόπουλου ἔκλεισε ἕνα κωµικοτραγικό κεφάλαιο στήν ἱστορία τοῦ τοπικοῦ δήµου καί ἡ ἐπανεκλογή τοῦ Γ. Πιλιλίτση στόν 2ο γῦρο ἀπέναντι στόν Στ. Κασέρη ἦρθε µᾶλλον φυσιολογικά. Στίς ποµάκικες κοινότητες Κέχρου καί Ὀργάνης οἱ νέοι κοινοτάρχες δείχνουν νά στέριωσαν. Οἱ ἐπίσης µουσουλµάνοι δήµαρχοι Φιλύρας καί Ἀρριανῶν συνεχίζουν ἀκλόνητοι καί ἀνενόχλητοι. µόνο στόν δῆµο Σώστη εἴχαµε ἀλλαγή προσώπου - ὥς ἐκεῖ ὅµως. Στήν Ἀλεξανδρούπολη ὁ µέχρι χθές δήµαρχος Ἀλεξανδρῆς, κατηγορηθείς γιά ἐγκληµατική ἀδράνεια, βυθίστηκε ἀρχικά στό 27% καί στόν 2ο γῦρο...θριάµβευσε γιά 210 ψήφους ἐπί τοῦ Κούρτη (πού εἶχε ἐπιβληθεῖ ἀποικιοκρατικῷ τῷ τρόπῳ στήν τοπική Ν ). Παρήγορο τό συνολικό 13% τῶν συνδυασµῶν ευτεραίου καί Γκιοκτσέ, ὄχι ὅµως ἀρκετό. Καί τί µπορεῖ νά κάνει κανείς σέ ἕνα πλαίσιο ὅπου τό ἀντίδωρο τῆς ψήφου εἶναι µερικά λίτρα βενζίνης ἤ ἕνα πενηντάευρο ἤ κάποιες µετεκλογικές δουλειές ἤ...ἤ...ἤ... Πολίτικη ἀπάντηση στά περί «ἀµοιβαιότητας» Ὅπως τὰ τελευταῖα 15 χρόνια ἔτσι καὶ φέτος, ὁ Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτῶν συµµετεῖχε στὴν ἐτήσια Συνέλευση τοῦ ΟΑΣΕ (Βαρσοβία, 2-13/10/06), µὲ θέµα τὰ Ἀνθρώπινα Δικαιώµατα. Ὁ Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτῶν ἀπευθύνθηκε στὴν Συνέλευση τοῦ ΟΑΣΕ κατὰ τὴν 13η ἑνότητα τῆς Συνέλευσης ποὺ ἀφοροῦσε τὶς ἐθνικὲς µειονότητες, θέτοντας τὰ προβλήµατα ποὺ ἀντιµετωπίζουν τὸ Οἰκουµενικὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως καὶ ὁ Ἑλληνισµὸς τῆς Πόλης. Στὴν παρέµβασή του ὁ κ. Λεωνίδας Κουµάκης τόνισε ὅτι παρὰ τὶς ὑποσχέσεις τῆς Ἄγκυρας δὲν σηµειώθηκε καµµία ἀπολύτως πρόοδος στὰ ἐν λόγῳ θέµατα. Ἡ Τουρκία συνεχίζει νὰ θέτει περιορισµοὺς καὶ νὰ ἐµποδίζει τὴν ἐλεύθερη ἄσκηση τῶν θρησκευτικῶν δικαιωµάτων τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου. Δὲν ἔχει ἀκόµη ἐπιτραπεῖ ἡ ἐπαναλειτουργία τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης. Παραβιάζονται τὰ περιουσιακὰ δικαιώµατα τοῦ Πατριαρχείου (ὀρφανοτροφεῖο Πριγκήπου, µοναστήρια τῶν Πριγκιποννήσων), σὲ Ἴµβρο καὶ Τένεδο µὲ τὸ πρόσχηµα νέου κτηµατολογίου τὸ συντριπτικὸ ποσοστὸ τῶν µειονοτικῶν περιουσιῶν χαρακτηρίστηκαν ἐθνικὴ περιουσία καὶ διανεµήθηκαν σὲ ἐποίκους ἀπὸ τὴν Ἀνατολή, µεγάλες ἐκτάσεις ὀνοµάζονται προστατευµένα πολιτιστικὰ καὶ φυσικὰ µνηµεῖα (ν. 2863/1983 καὶ ν. 5226/2005), στερώντας τοὺς νόµιµους ἰδιοκτῆτες ἀπὸ τὶς περιουσίες τους καὶ δηλώνοντας πὼς αὐτὲς οἱ περιουσίες ἀνήκουν στὸ Τουρκικὸ κράτος. Ἕλληνες πολίτες, ἀπόγονοι Ἑλλήνων ποὺ ὑπῆρξαν πολίτες τῆς Τουρκικῆς Δηµοκρατίας στεροῦνται τοῦ δικαιώµατος νὰ κληρονοµήσουν τὶς περιουσίες τῶν γονέων τους. Κτλ, κτλ. Χαρακτηριστικὸ ὑπῆρξε τὸ γαλλικὸ ἐνδιαφέρον µετὰ τὴν παρουσίαση τοῦ κ. Κουµάκη καὶ προκλητικὴ ἡ τουρκικὴ ἀπάντηση ποὺ ἀπέφυγε νὰ θίξει ὁποιοδήποτε ἀπὸ τὰ παραπάνω θέµατα. Θρακικές προκηρύξεις Ἡ πρόσκληση ἐκδήλωσης ἐνδιαφέροντος πού βλέπετε δίπλα ἀφορᾶ τό Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης καί ἀναζητᾶ «ἕνα ἄτοµο πανεπιστηµιακῆς ἐκπαίδευσης θετικῆς κατεύθυνσης, µέ προηγούµενη ἐπαγγελµατική ἐµπειρία σέ ἐρευνητικὰ ἔργα πού ἔχουν ἐκτελεστεῖ στό ΔΠΘ γιά ἀπασχόληση τήν συλλογή ὑλικοῦ ὑποστήριξης ἱστοσελίδων τοῦ προγράµµατος προπτυχιακῶν σπουδῶν τοῦ ΔΠΘ». Σέ ἁπλά ἑλληνικά, θέλουµε ἕναν πού νά σπούδασε στό πανεπιστήµιο, ξαναδούλεψε µαζί µας σέ ἐρευνητικό (γουάου!) ἔργο καί ὅλα αὐτά γιατί; Γιά νά καταχωρεῖ σέ ἱστοσελίδες ὑλικό! Δηλαδή αὐτό πού κάνει καθένας 13χρονος πού ἔχει στοιχειωδῶς ἀσχοληθεῖ µέ τό θέµα! Κι ἄν θαρρεῖτε πώς χειρότερα δέν γίνεται, κάνετε λάθος. Λίγες µέρες πρίν, ἡ προκήρυξη τοῦ ΔΗΠΕΘΕ Κοµοτηνῆς γιά ἔργο πάλι διαδικτυακό καί σχετικά ἁπλό, ἔβαλε προϋποθέσεις ἀπαγορευτικές γιά ὁποιανδήποτε τοπική ἐπιχείρηση - µή χάσουν δά καί κανέναν πελάτη οἱ ἀπό κάτω! Κατά τ ἄλλα ἡ ἔγνοια γιά τήν τοπική ἀγορά τούς καίει... Ἔκδοση τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ξάνθης Δ. Μαυρίδη: «Ἀπὸ τὴν Ἱστορία τῆς Θράκης » To 1924 ἱδρύθηκε στὴ Μυτιλήνη προσφυγικὴ ὀργάνωση Ἀιβαλιωτῶν ποὺ στὸ κέντρο τῆς σφραγίδας ποὺ χρησιµοποιοῦσαν ἔφερε τὴ γραφὴ «Μ ι µ ν ή σ κ ο µ α ι Νόστου», θέλοντας νὰ κρατήσει ζωντανὴ τὴν ἱστορικὴ µαρτυρία τοῦ ἑλληνισµοῦ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Τὴν ἱστορικὴ µνήµη συντηρεῖ καὶ ἡ ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μ η τ ρ ο π ό λ ε ω ς Ξάνθης καὶ Περιθεωρίου µὲ τίτλο «Ἀπὸ τὴν Ἱστορία τῆς Θράκης » ποὺ συνέγραψε καὶ ἐπιµελήθηκε ὁ Δηµήτρης Μαυρίδης. Στὴν ἔκδοση αὐτὴ συγκεντρώνονται µὲ εὔληπτο καὶ αἰσθητικὰ φροντισµένο τρόπο ἱστορικὰ τεκµήρια γιὰ τὴν ἑλληνικὴ παρουσία στὴν Ἀνατολικὴ Θράκη ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸν ξερριζωµὸ τῶν κατοίκων της. Τὸ πλούσιο φωτογραφικὸ ὑλικὸ ποὺ µὲ περισσὴ σπουδὴ συλλέγει, χρόνια τώρα, ὁ συγγραφέας συνοδεύεται ἀπὸ κατατοπιστικὲς ἐπεξηγήσεις ἀλλὰ καὶ σύντοµες, πλὴν ὅµως περιεκτικές, περιγραφὲς τῶν ἱστορικῶν συµβάντων. Ἡ µεγάλη περιπέτεια τοῦ ξερριζωµοῦ ἀπὸ τὶς πατρογονικὲς ἑστίες καὶ τὰ προβλήµατα µετεγκατάστασης τῶν προσφύγων στὴν Ἑλλάδα ξεδιπλώνονται µέσα ἀπὸ σπάνια φωτογραφικὰ τεκµήρια ἀλλὰ καὶ τὶς µαρτυρίες ποὺ θησαυρίζονται πρὸς τὸ τέλος τοῦ βιβλίου. Παράλληλα ἀναδεικνύεται ἡ µεγάλη συνεισφορὰ τοῦ Ἑλληνισµοῦ τῆς Θράκης στὰ γράµµατα, στὸ ἐµπόριο, στὶς µορφὲς κοινωνικῆς ὀργάνωσης. Οἱ προθέσεις τοῦ συγγραφέα εἶναι ξεκάθαρες: δὲν ἀποβλέπει στὴν ἀναµόχλευση ἰδεολογηµάτων γιὰ χαµένες πατρίδες, οὔτε ἀναλώνεται σὲ θρηνωδίες ἀλλὰ ἐνδιαφέρεται πάνω ἀπ ὅλα γιὰ τὴ διάσωση τῆς ἱστορικῆς µνήµης, τῶν τεκµηρίων ποὺ συγκροτοῦν τὸ πρωτογενὲς ὑλικὸ τῆς ἔρευνας καὶ ἀνασυνθέτουν µέσα ἀπὸ τὴ συµβολική τους λειτουργία τὰ πολιτισµικὰ χαρακτηριστικά τοῦ ἑλληνισµοῦ τῆς Θράκης. Ὁ Δηµήτρης Μαυρίδης µὲ περισσὴ διανοητικὴ ἐντιµότητα καταγράφει καὶ ἀναφέρει πηγὲς καὶ µαρτυρίες, ὑποµνηµατίζει φωτογραφικὰ τεκµήρια, ἑρµηνεύει γεγονότα µὲ ἐµφανὴ τὴ διάθεση νὰ συµβάλει στὴν ἱστορικὴ αὐτογνωσία µέσα ἀπὸ τὴ διάσωση τῆς ἱστορικῆς µνήµης. Ἡ παραστατικὴ προσέγγιση τῆς ἱστορικῆς περιόδου ποὺ ἐπιχειρεῖ ὁ συγγραφέας, µὲ τὴν ἐναργὴ ἀφήγηση τῶν γεγονότων καὶ τὸν συγκρατηµένο, λυρικό κατὰ περιπτώσεις, σχολιασµό, καθιστοῦν τὴν ἀνάγνωση τοῦ βιβλίου ἑλκυστικὴ καὶ τὴν ἀνάπλαση τῶν γεγονότων ὑποβλητική. Ὁ Δηµήτρης Μαυρίδης δὲν προβάλλει τὸν ἰσχυρισµὸ γιὰ µία ἀντικειµενικὴ προσέγγιση τῶν ἱστορικῶν γεγονότων, οὔτε προσκοµίζει τεκµήρια γιὰ τὴν ἄρση τῆς ὑποκειµενικότητας στὴν ἱστορικὴ ἀφήγηση. Μέσα ἀπὸ τὴ συνειρµικὴ λειτουργία τῶν εἰκόνων, τὸ γλαφυρὸ ὕφος τῆς ἀφήγησης καὶ τὸν συγκλονιστικὸ λόγο τῶν µαρτυριῶν ποὺ ἐρανίζονται στὸ βιβλίο ἡ ἱστορικὴ καταγραφὴ τῆς περιόδου δὲν ἀποβλέπει στὴν καλλιέργεια µιᾶς ἰδεολογίας ἀλυτρωτισµοῦ ἀλλὰ στὴν ὑπενθύµιση τοῦ ἱστορικοῦ χρέους νὰ διασωθοῦν τεκµήρια πολιτισµοῦ, µαρτυρίες ἄλλοτε ὑπαρκτικῆς γνησιότητας. Παναγιώτης Σωτηρόπουλος ΝΙΚΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ - Τα τριάντα φιλιά του ήλιου ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΑΝΙΔΗ, Θερμοπυλών καί Πλάτωνος 11, Ξάνθη τηλ. & τ/o: ,

5 ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ Προεκλογικός Βαβατσικλῆς καί τουρκισµός Νά χάνεις τά λόγια σου... Συνέχεια ἀπό τήν 1η σελίδα Μπροστά σέ τέτοιες φράσεις, πού θυµίζουν ἐθνικιστικά παραληρήµατα Γκρίζων Λύκων, ὠχριᾶ κάθε προηγού- µενη ἐπίδοση προεκλογικῆς ἀναξιοπρέπειας. Οἱ ἁπλές ἀναφορές σέ «Τούρκους ψηφοφόρους» (πού ἄλλωστε γιά πολλούς συντοπίτες µας εἶναι λογικές, ὅταν δέν γενικεύονται καί δέν ἐπιβάλλονται) εἶναι πταίσµατα ἀνάξια λόγου ἐνώπιον τέτοιου µανιφέστου - ὅπου κατάφεραν νά βάλουν καί ἀναφορά στούς «ὁµοεθνεῖς» τοῦ Ἡφαίστου (µιλώντας γιά τούς τουρκόφωνους γύφτους τοῦ ἐν λόγῳ οἰκισµοῦ) - τό ὁποῖο κατέληγε: «Πολύ σκληρή θά εἶναι ἡ ἀπάντηση τοῦ Τούρκου τῆς Κοµοτηνῆς»! Καί πῶς νά ἀντιδράσει στόν ὀχετό αὐτόν ὁ καηµένος ὁ Κοτσάκης πού δέν εἶχε τή τύχη νά τόν ψηφίσουν οἱ µειονοτικοί; Δήλωσε (ἤ τοὐλάχιστον ἔτσι γράφτηκε) πώς ἄν νικήσει, ἕνας πλειονοτικός σύµβουλός του θά παραιτηθεῖ προκειµένου νά µπεῖ στό δηµοτικό συµβούλιο ἕνας ἀκόµη µουσουλµάνος! Ἔ, ρέ, τί ὡραία κοινωνία πού εἴµαστε ἐδῶ στή Θράκη! Τί ἁρµονική συνύπαρξη εἶναι αὐτή! Τί ἀγαπητική ἀλληλοπεριχώρηση! Πέρα ἀπό κάθε πλάκα, βέβαια, τό θέµα εἶναι τεράστιο. Θυµίζουµε ὅτι ὁ Τάσος πού κυκλοφόρησε αὐτό τό κατάπτυστο φυλλάδιο εἶναι ἐκεῖνος πού ἐπί χρόνια τολµοῦσε νά λέει δηµοσίως τά πράγµατα µέ τ ὄνοµά τους, συχνά χλευάζοντας ὅσους δέν τό ἔπρατταν φοβούµενοι τήν τούρκικη ἀπόρριψη. Ἐκεῖνος (καί ὁ µόνος) πού ἔστελνε µήνυµα γιά τήν ἀρµενική γενοκτονία καί τιµοῦσε ἐκδηλώσεις γιά τήν ποντιακή, πού βράβευε τόν Βάσο Λυσσαρίδη ὅταν τόν φέρναµε - ὡς «Α» - στήν Κοµοτηνή, µέ σύσσωµο τό δηµοτικό συµβούλιο νά ἀπουσιάζει διά τόν φόβο τῶν Ἰουδαίων. Ἐκεῖνος πού εἰς ἐπήκοον ὅλων ἐκφράζονταν µέ τόν πιό ἀπαξιωτικό τρόπο γιά τό Προξενεῖο καί τά ὄργανά του - µάλιστα κόµπαζε καί πώς ἔταξε τοῦ προηγούµενου Τούρκου Προξένου νά τόν...δείρει πρίν φύγει! Τώρα τό πῶς γίνεται ἀπό τό σηµεῖο αὐτό νά φτάσεις νά ὑπερκεράσεις τούς...οὐλκουτζούδες σέ τουρκοφροσύνη - στά λόγια, ἔστω - µόνο ὁ ἴδιος µπορεῖ νά τό πεῖ. Ποιό ἦταν τό τελικό ἀποτέλεσµα ὅλης αὐτῆς τῆς ἐργώδους προσπάθειας γιά προσεταιρισµό - ἐπί προσωπικοῦ καί ὠφελιµιστικοῦ ἐπιπέδου - τῆς µειονοτικῆς εὔνοιας; Πολύ φτωχό σέ σχέση µέ ὅ,τι ἀπωλέσθηκε. Οἱ ἐσωκοµµατικές ἔριδες, ἡ περιφρόνησή του πρός τούς µικρότερους συνδυασµούς, ἡ ἐγωµανία καί οἱ παλινωδίες του ἐκµηδένισαν τά κέρδη καί ἡ προσβεβληµένη πλειονότητα µέ τήν ψῆφο της ἔδειξε Κοτσάκη. Ἦταν ἴσως ἡ πρώτη φορά πού ἐκδηλώθηκε µία µαζική δυσαρέσκεια (γιά τό προαναφερθέν ἄθλιο φυλλάδιο) τοῦ χριστιανικοῦ στοιχείου στήν κάλπη καί ἐλπίζουµε νά µήν ἀποδειχθεῖ καί ἡ τελευταία. Ὅσον ἀφορᾶ ἐµᾶς, πού στηρίξαµε τόν Τάσο δίχως ποτέ τό παραµικρό ἀντάλλαγµα στό παρελθόν (καί µάλιστα σέ στιγµές πού τό χρειαζόταν καί δέν τό εἶχε ἀπό συντρόφους του), φυσικά καί δέν µετανιώνουµε. ἦταν πράγµατι ἡ καλύτερη παρουσία τότε. Ἄν τώρα ἔχει ἀποφασίσει πώς ἡ ἀντίθετη τακτική καί πορεία εἶναι προτιµότερη καί σκοπεύει νά γίνει...ἄλλος, δικαίωµά του. Ἐµεῖς ἐξακολουθοῦµε νά πιστεύουµε ὅτι πέρα ἀπό τίς καρέκλες, τά κόµµατα καί τά φράγκα ὑπάρχουν καί ἄλλα σοβαρά πράγµατα στή (δηµόσια) ζωή, πού δέν ἐξαργυρὠνονται µέ τίποτε, σκοπεύουµε µάλιστα νά συνεχίσουµε νά ἐγκαλοῦµε ὅποιον δείχνει νά τὰ ξεπουλάει. Ἄς µᾶς συγχωρεθεῖ τό θράσσος... Κ.Κ. Σεµπαεδήν Καραχότζα Η καθηµερινή γλώσσα των Ποµάκων της περιοχής Μύκης Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει µε τρόπο συνοπτικό τη ζωντανή γλώσσα των Ποµάκων της περιοχής Μύκης του Νοµού Ξάνθης. Αποτελείται από οκτώ κεφάλαια που καλύπτουν ποµάκικες παροιµίες, ιδιωµατισµούς, καθηµερινούς διαλόγους, καθηµερινές εκφράσεις, ευχές κατάρες και στοιχεία γραµµατικής. Τα δυο τελευταία κεφάλαια είναι το Ποµακο-Ελληνικό και το Ελληνο-Ποµακικό λεξικό που δίνουν την δυνατότητα στον αναγνώστη να έρθει σε επαφή µε το βασικό λεξιλόγιο της ποµακικής και να γνωρίσει το γλωσσικό πλούτο µιας από της ολιγότερο οµιλούµενες γλώσσες της Ευρώπης. Ο Σεµπαεδήν Καραχότζα του Γιουσούφ γεννηθηκε στο χωριό Προσήλιο του Νοµού Ξάνθης το Σπούδασε στο Γυµνάσιο Σµίνθης και στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης. Από το 1997 µέχρι το 2001 σπούδασε στη Νοµική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, την οποία δε µπόρεσε να ολοκληρώσει λόγω προβληµάτων υγείας. Στην συγγραφή αυτού του βιβλίου τον οδήγησε η αγάπη του για την µητρική του γλώσσα και για την ιστορία των Ποµάκων. Είναι παντρεµένος και πατέρας δυο παιδιών. (Σελ. 208, 14 χ 21 εκ., τιµή 10,45 µε Φ.Π.Α. - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΠΑΝΙΔΗ) ΚΑΡΑΧΑΣΑΝ: Τέλος ἤ ἀρχή; Τελικά τό στοίχηµα τοῦ ΠαΣοΚ µέ τήν ὑποψηφιότητα τῆς Γκιουλµπεγιάζ Καραχασάν δέν ἐξελίχτηκε οὔτε σέ θρίαµβο οὔτε σέ καταστροφή. Τό ποσοστό τοῦ συνδυασµοῦ ὑπολειπόταν βεβαίως ἐκείνου τοῦ 2002 κατά 10 ποσοστιαῖες µονάδες ἀλλά πρέπει νά συνεκτιµηθεῖ τόσο ἡ ἀπουσία Όχι και τόσο αναπάντεχο τελικά Βρίσκεται μακριά από την πραγματικότητα όποιος χαρακτηρίζει το αποτέλεσμα στον Δήμο Κομοτηνής «αναπάντεχο» ή «έκπληξη». Εμείς ευτυχώς προσγειώσαμε έγκαιρα τον (ατυχέστατο ) φιλοβαβατσικλικό οίστρο που μας διακατείχε εδώ και κάμποσο καιρό υπέρ της «Νέας Πορείας», ένεκα ψευδαισθήσεών μας για επιμέρους θετικά σημεία στο πολιτικό της στίγμα. Κυρίως όσον αφορά μια τελικώς απωλεσθείσα ευαισθησία για κρίσιμα θέματα «εθνικής» χροιάς με ευρύτερες όμως πρακτικές κοινωνικοπολιτικές συνέπειες. Ένας εύστοχος τίτλος από ανάλυση του «Έθνους» για τις πανελλαδικές εκλογικές αναμετρήσεις είναι πως «Oι πολίτες πετούν το γάντι στα κόμματα». Θα ήταν ακριβέστερο και πιο ελπιδοφόρο το «Οι πολίτες ξεπερνούν τα κόμματα και τον εαυτό τους». Έτσι και στην Κομοτηνή κανείς δεν ανέμενε μια τόσο εύκολη και ηχηρή επικράτηση Κοτσάκη. Ο ίδιος δεν έδειχνε τόσο στιβαρός κι αυτόνομος. Απλά αξιοπρεπής ήταν ο άνθρωπος κατά την σύντομη προεκλογική του έκθεση και το κομματικότατο παρελθόν του. Ούτε το ψηφοδέλτιό του ήταν τόσο μαγνητικό που να ρυμουλκήσει ενσυνείδητους ψήφους επιδοκιμασίας. Τίποτα δεν προδιέθετε ας πούμε ότι κάποιοι φελλοί της «Σύγχρονης Πόλης» (θυμίζουμε κάτι «Έρχεται» ή «όταν η τοπική αυτοδιοίκηση είναι γένους θηλυκού όλα μπορούν να συμβούν») θα εκδιώξουν τους αντίστοιχους της «Νέας Πορείας». Να μην αναφέρουμε τώρα και για αυτούς ονόματα τενεκέδων και λαμογίων όπως τα εισπράττουμε σε κουβέντες καφενείων και κατηγορηθούμε για επαγγελματίες της καθολικής δυσπιστίας. Και όμως, φάνηκε στην κάλπη ξεκάθαρα ότι υπήρχε σαφής αποσύνδεση της ψήφου του πρώτου γύρου (στο σόι και στην «υποχρέωση») σε σχέση με τον δεύτερο γύρο. Χωρίς προκαταλήψεις, οι χριστιανοί και μουσουλμάνοι αστοί απέρριψαν το αντιαισθητικό πρότυπο της αμετροέπειας και του ενίοτε απροσχηματιστου καθεστωτισμού της δημοτικής Αρχής και επένδυσαν σε κάτι αόριστο μεν, νέο δε και δυνητικά παραγωγικότερο. Έκανε έργο ο Τάσος Βαβατσικλής αλλά εισπράχθηκε ως στοιχειώδες και αυτονόητο από τους πολίτες και όχι ως εξέχον. Διαχειρίστηκε με μαεστρία πολύπλοκες καταστάσεις αλλά μόνον η εμπειρία δεν συγκινεί πια τον διψασμένο για άλλο ύφος πολίτη. Κατηγορήθηκε για αδιαφάνεια και αντέδρασε σπασμωδικά και απροετοίμαστος, γητεμένος από το δήθεν εύκολο όριο του 42% τοῦ ΣΥΝ (πού φέτος κατέβασε δικό του ὑποψήφιο) ὅσο καί τό θέµα πού δηµιουργήθηκε µέ τήν ἀµφιλεγόµενη ὑποψηφιότητα. Τέλος, δέν πρέπει νά ὑποτιµηθεῖ ἡ εὔλογη δυσχέρεια πολλῶν συνελλήνων νά ψηφίσουν µία ἄγνωστή τους καί ἄπειρη µουσουλµάνα, γιά τήν ὁποία τά µοναδικά ἐχέγγυα ἦταν ὁ λόγος δύο - τριῶν στελεχῶν καί ἡ κοµµατική ἐντολή. Ἡ Γκιουλµπεγιάζ κέρδισε τελικά τήν πλειοψηφία σέ δύο ποµάκικες κοινότητες τῆς ὀρεινῆς Ξάνθης (στίς Θέρµες καί στίς Σάτρες), ἐνῷ δέν πῆγε ἄσχηµα καί στά ἄλλα ποµακοχώρια. Δόθηκε γραµµή ἔξωθεν νά ὑπερψηφιστεῖ, ὅπως λέχθηκε; Ἄγνωστο. Μᾶλλον πρέπει νά ξαναποῦµε τό αὐτονόητο: Γιά νά ἀποδώσει κάτι ἡ προσπάθεια ἐπένδυσης στό πρόσωπό της, εἶναι ἀνάγκη νά στηριχθεῖ ἡ Καραχασάν κι ὄχι νά ἀφεθεῖ στό ἔλεος τῶν προξενόφωνων (ὅπως συνέβη πρόσφατα µέ τόν Μουζαφέρ Καπζά). Ἄν ὑπάρχει µιά ἐλπίδα γιά καλύτερη ἐξέλιξη πρέπει νά µήν ἀφεθεῖ στήν (προδιαγραµµένη) µοίρα της ἡ ὑπόθεση. Ὄχι ἄλλα µισά βήµατα. Κ.Κ. που του δώρησε η συγκυριακή σκοπιμότητα της εκλογικής οικονομίας της Ν.Δ. Αποκατέστησε όλους τους δρόμους με μία σύντομη και αγχώδη προσπάθεια γιγαντιαίας ασφαλτόστρωσης, ποντάροντας στην κοντή μνήμη του επί οκταετία ταλαιπωρημένου από τη λακκούβα και την καθημερινή ασφυξία πολίτη. Και δεν του βγήκε. Ταλαντεύτηκε ανάμεσα σε δείγματα εθνικής αξιοπρέπειας και δουλικότητας απέναντι στον κεμαλικό μειονοτικό μοχλό. Διάλεξε και έγλειψε άκαιρα και άστοχα. Και ο μειονοτικός μοχλός τον χλεύασε με τη σειρά του στηρίζοντάς τον αρκετά αλλά όχι καθοριστικά. Όχι σε σημείο που να ισορροπήσει τις ψήφους εκατοντάδων συμπολιτών μας, χριστιανών και μουσουλμάνων, κάθε κοινωνικής τάξης, που καταδίκασαν αποφασιστικά τη στάση του είτε ως αναξιοπρεπή είτε ως τυχοδιωκτικά επαμφοτερίζουσα. Στενοχωρήθηκε ο νυν δήμαρχος κατά δήλωσή του από την έλλειψη ανανέωσης εντός του συνδυασμού του. Χαλαρά όμως και μετά τον πρώτο γύρο, πολύ καθυστερημένα δηλαδή για οποιαδήποτε κίνηση αποκατάστασης. Οι μηχανισμοί και η εξαγορασμένη, κυριολεκτικά και μεταφορικά, αναγνωρισιμότητα των βασικότερων συνεργατών του ήταν αποδοτικά απλά για να τους διασώσουν ατομικά για μία εβδομάδα. Η αλαζονική ψηφοσυλλεκτική επίδειξη του πρώτου γύρου απώθησε για τον δεύτερο κρίσιμα στρώματα του πληθυσμού, αυτά δηλαδή που καταδεικνύουν πόσο αυτοπροσδιοριζόμενη και σύνθετη έχει καταστεί η πολιτική συμπεριφορά των Eλλήνων. Έτσι πήγαν στην αποχή, στο λευκό και στον Δημήτρη Κοτσάκη. Και τελευταίο, όχι όμως λιγότερο σημαντικό: Ο δήμαρχος επιτέθηκε άκομψα και άγαρμπα στους αντιπάλους του προκαλώντας τον κοινό νου, έστω κι αν οι αιτιάσεις του ήταν εύλογες, ακόμα και αν οι υπαινιγμοί του δεν ήταν εντελώς αβάσιμοι. Και τιμωρήθηκε. Ήταν μεγάλο λάθος των υποστηρικτών του, όπως ομολογούμε ότι υπήρξαμε και εμείς, να υποτιμούν την συμπεριφορά του έναντι όλων, που βρισκόταν στα όρια της αναίδειας και της προπέτειας. Υποσυνείδητα υποβαθμίζαμε τον παράγοντα της απαιτούμενης συγκρότησης και ευγένειας στο χαρακτήρα δημοσίων ανδρών και στρεψοδικούσαμε υπέρ της πρακτικής τους αποτελεσματικότητας, ξεχνώντας ότι κάποια βασικά κριτήρια επιλογής και στήριξης του άρχοντα μιας πόλης κάποτε ξεχειλώνουν και καταστρέφουν την εφαρμοστή γραμμή του κοστουμιού «ηρωικός εμπειρικός εργάτης» και «λαϊκότροπος μάστορας της τοπικής αυτοδιοίκησης».

6 6 ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ Αποκλειστική συνέντευξη της Φαγάνας Μπουλντοζίδου στον «Α»! «Η Ικονίου µία οικολογική - εκπαιδευτική οδός» Είναι θηριώδης και δυναµική. Με το εκτόπισµά της προκαλεί το ενδιαφέρον του κόσµου και ιδίως των µικρών παιδιών. Η συνεισφορά της προς όφελος του κοινωνικού συνόλου έστρεψε και το δικό µας βλέµµα πάνω της. Την προσεγγίσαµε λοιπόν και µε µεγάλη µας χαρά διαπιστώσαµε ότι, µε τα µυαλά στο κεφάλι της και χωρίς ίχνος κοµπορρηµοσύνης, προσφέρεται ανοιχτή σε κάθε ερώτηση, κερδίζοντας την εµπιστοσύνη και την συµπάθειά µας. Ο λόγος για την Φαγάνα Μπουλντοζίδου, κάτοικο της συνοικίας της Ρέµβης στην Κοµοτηνή: - Κυρία Μπουλντοζίδου, πόσο καιρό κατοικείτε στη Ρέµβη; - Επίτρεψέ µου καταρχάς να µιλάµε στον ενικό, και πλάι σ αυτόν, αν σου είναι εύκολο, θα σε παρακαλούσα να µε αποκαλείς απλά Φαγάνα ή, ακόµα καλύτερα, µε το χαϊδευτικό µου Άννα! Για να απαντήσω τώρα στην ερώτησή σου, κατοικώ µόνιµα στη Ρέµβη, και συγκεκριµένα στην οδό Ικονίου, εδώ και πάνω από δύο µήνες. Οφείλω να οµολογήσω ότι είµαι πολύ ευχαριστηµένη από τους γείτονές µου, µε τους οποίους κι έχουµε αναπτύξει φιλικότατες σχέσεις. Ιδιαίτερη είναι η επαφή που χω µε τα παιδιά, που µε περιτριγυρίζουν διαρκώς και δεν παραλείπουν να µε περιεργάζονται συχνά-πυκνά! - Πώς προέκυψε η εγκατάστασή σου στην οδό Ικονίου; - Στην Ικονίου εργαζόµουν το καλοκαίρι που µας πέρασε, κατά τις εργασίες αποκατάστασης της οδού. Από τον δεκαπενταύγουστο όµως κι εξής, οι εργασίες σταµάτησαν κι εγώ κατοικοεδρεύω πλέον στην οδό, καθώς το περιβάλλον µού άρεσε κι εξακολουθεί να µε εµπνέει! - Ποιοι είναι εκείνοι οι συγκεκριµένοι παράγοντες που σε οδήγησαν στην µόνιµη εγκατάστασή σου στην Ικονίου; - Πρώτα-πρώτα, κατοικώντας στην Ικονίου, βρίσκοµαι στο περιβάλλον µου: είµαι συνεχώς µέσα στα χώµατα και τη σκόνη κι έχω τη δυνατότητα να εξασκήσω τα δόντια µου όποτε το επιθυµήσω, µε νέες άσκοπες εκσκαφές! Έπειτα, µε εµπνέει το γεγονός πως η Ικονίου έχει µετατραπεί σε µία «οικολογική» οδό: καθώς έπαψε να θυµάται τι σηµαίνει άσφαλτος από τότε που της στρώσαµε το χαλίκι και τα πάντα σταµάτησαν εκεί, η οδός συµβάλλει στην απορρόφηση των νερών βροχής, που νωρίτερα αδυνατούσαν να βρουν διέξοδο στην άσφαλτο. Έτσι εκµηδενίζεται η πιθανότητα πληµµύρας, ενώ οι περίοικοι απολαµβάνουν το λασπερό κλίµα των βροχών που µοσχοβολάει φθινόπωρο! Δεν το βρίσκεις κι εσύ πολύ ροµαντικό; - Πράγµατι, άκρως ροµαντικό! Ποια άλλα πλεονεκτήµατα σού χάρισε η διαµονή σου στην Ικονίου; - Η Ικονίου µού πρόσφερε το κατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον για την ανατροφή του παιδιού µου! Συνιστώντας η ίδια ένα διαρκές σχολείο µε εξαιρετικές εργαστηριακές συνθήκες για κάθε φαγάνα, εκπαιδεύει το παιδί µου να διεισδύει στο βάθος των σ τ ρ ω µ ά τ ω ν, ενώ συνδυάζει τη µάθηση µε γόνιµες παιδαγωγικές µεθόδους που π ρ ο κ ρ ί ν ο υ ν το παιχνίδι ως εργαλείο γνώσης και κοινωνικοποίησης, καθώς η εξάσκηση στο εργαστηριακό σκάψιµο συνοδεύεται από το κύλισµα στα χώµατα, δηλαδή από ατέλειωτες ώρες χαράς, ψυχαγωγίας και συναισθηµατικής πλήρωσης! - Ο λόγος σου πραγµατικά µε εντυπωσιάζει! Θέλεις να µας µιλήσεις για τις σπουδές σου; - Οι περισσότεροι θεωρούν εκ πρώτης όψεως πως ανήκω στην εργατική τάξη. Αγαπώ όντως ολόψυχα τους εργάτες, µε τους οποίους και συνεργάζοµαι άψογα, ωστόσο προσωπικά έχω αποφοιτήσει από τη σχολή µηχανολόγων µηχανικών κι έχω εκπονήσει το διδακτορικό µου στην ψυχολογία των ανθρώπων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης χρονοβόρων έργων στην περιοχή τους. Αν θα έπρεπε, λοιπόν, να κατατάξω τον εαυτό µου στην ταξική διαστρωµάτωση, θα µε χαρακτήριζα µάλλον «αστή», µε έντονη την ψυχολογία της εύπορης µεγαλοαστής, κι όχι της «στριµωγµένης» µικροαστής. Ως προς τα ταξικά µου χαρακτηριστικά, άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάς ότι συγγενεύω πολιτικά µε τον πατριάρχη της φάρας µας, τον αρχιµπουλντόζα Μιλτιάδη Έβερτ! - Υπάρχει στο µυαλό σου το ενδεχόµενο ότι ίσως χρειαστεί να µετακοµίσεις µε την οικογένειά σου εκ νέου και να εγκαταλείψετε οριστικά την οδό Ικονίου; - Ούτε που θέλω να σκέφτοµαι κάτι τέτοιο! Πάντως σε βρίσκω εξαιρετικά αισιόδοξο αναφορικά µε την πορεία των εργασιών στην οδό. Προσωπικά, και χωρίς να µαι µέσα στο µυαλό του εργολάβου, θεωρώ ότι καί τον επόµενο δεκαπενταύγουστο η οδός πάλι θα «πορεύεται» µε τα χαλίκια της κι εγώ θα συνεχίσω να απολαµβάνω τη θαλπωρή της Ικονίου και των κατοίκων της, κάτι που είναι κι ο στόχος µου άλλωστε! - Άννα, σ ευχαριστούµε θερµά! - Κι εγώ ευχαριστώ! Γ.Σ. Η νέα απαγόρευση του υπουργείου παιδείας της Τουρκίας Πᾶς µή Ἕλλην βάρβαρος! Διασχίζοντας ὁδικῶς τήν κοιλάδα τοῦ Πρέσεβο στή νότια Σερβία, µέ τήν καταθλιπτική ἀλβανική παρουσία παντοῦ ὁλόγυρα - κακό σηµάδι γιά τό µέλλον τῆς περιοχῆς, καί µέ τίς ἄπειρες τούρκικες νταλίκες νά ἀποδεικνύουν τόν δυναµισµό τῆς οἰκονοµίας τῆς γείτονος προκαλώντας µαῦρες σκέψεις γιά τήν δική µας κατάσταση, ξαφνικά βρήκαµε µπροστά µας τήν πλάτη τοῦ Κυριάκου! Μὲ ἕνα τεράστιο Hellas στόν πίσω µουσαµά του, κάτω ἀπό τήν γαλανόλευκη καί λίγο πιό κάτω, µέ ἀρχαιοπρεπεῖς χαρακτῆρες, ΠΑΣ ΜΗ ΕΛΛΗΝ ΒΑΡΒΑΡΟΣ! Τρελλάθηκα! Αὐτό πού ἄν τό ἔβλεπα στή Θεσσαλονίκη θά µοῦ φαινόταν κωµικό (ἀφοῦ ὅσο ρεαλιστικό ἦταν πρίν δυόµισι χιλιάδες χρόνια τόσο σήµερα ἠχεῖ σάν ἀνέκδοτο), ἐκεῖ µὲ συγκλόνισε: Ἕνας πατριώτης µου νταλικέρης ταξιδεύει στά Βαλκάνια µὲ τὴν ἐθνική του περηφάνεια σέ στύση, δίχως νά σκοτίζεται γιά τό τί πιστεύουν οἱ γύρω καί γράφοντας στά τέτοια του τό ἀνθελληνικό κοπάδι τῶν πανεπιστηµόνων καί τῶν δηµοσιόγραφων πού ξιπάζονται µέ κάτι τέτοια. Γειά σου ρέ Κυριάκο, ἀδερφέ µου Ἑλληνάρα, ὥρα σου καλή καί σ εὐχαριστῶ! Ν. Λυγερός Δεν επαρκούσε η απαγόρευση του Μικρού Πρίγκιπα του Antoine de Saint-Exupéry για το υπουργείο παιδείας της Τουρκίας. Τώρα αποφάσισε να λογοκρίνει από τα σχολικά βιβλία τον πίνακα του Eugène Delacroix «Η Ελευθερία οδηγεί τον λαό». Η πρώτη απαγόρευση αφορούσε τον Kemal, ενώ η δεύτερη αφορά τη μουσουλμανική θρησκεία. Ο λόγος της λογοκρισίας είναι ότι στον πίνακα εμφανίζεται μια γυναίκα με γυμνό στήθος που δεν μπορεί να βρίσκεται στη σελίδα 65 του βιβλίου της πολιτικής αγωγής για θρησκευτικούς λόγους. Βλέπουμε και πάλι το παράδοξο της Τουρκίας που παίζει το διπλό της παίγνιο. Ισχυρίζεται ότι είναι λαϊκό κράτος και προστατεύει τον Kemal από τις λογοτεχνικές δήθεν επιθέσεις αλλά και ότι είναι μουσουλμανικό καθεστώς και προστατεύει τα παιδιά από το βλέμμα του γυμνού στήθους. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση τα έργα φιλοτεχνήθηκαν από Γάλλους δημιουργούς, δηλαδή από δημιουργούς της χώρας που αναγνώρισε τη γενοκτονία των Αρμενίων το 2001 και που θέτει το πρόβλημα της ποινικοποίησης της μη αναγνώρισης της γενοκτονίας των Αρμενίων. Όμως το πρόβλημα δεν είναι μόνο γαλλικό, είναι ευρωπαϊκό. Ο πίνακας του Eugène Delacroix αναφέρεται στην ελευθερία, δηλαδή σε ένα από τα πιο βασικά δικαιώματα του ανθρώπου. Κι αν η ελευθερία έχει γυμνό στήθος, είναι από ανάγκη, διότι εκπροσωπεί και την κατάσταση του λαού. Ο Ελύτης χρησιμοποίησε το ίδιο ύφος στο Άξιον Εστί. Όμως η λιτότητα της έκφρασης είναι κατανοητή μόνο αν συμβιβάζεται με τα μουσουλμανικά κριτήρια του δήθεν ελεύθερου και νέου πνεύματος της κυβέρνησης. Ακόμα και σε μία φάση όπου η Τουρκία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στην ενταξιακή της πορεία, η ιδεολογία και το δόγμα παραμένουν αδιάλλακτα. Προσπαθούν να πείσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι καταβάλλουν προσπάθειες εκσυγχρονισμού και εξέλιξης για να σμίξει η Τουρκία με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, όμως η τουρκική πραγματικότητα είναι ριζικά διαφορετική. Δεν υπάρχει πόλεμος πολιτισμών όπως θέλουν να το περιγράψουν μερικοί. Πρόκειται για μη αποδοχή του πολιτισμού, για μη αποδοχή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και θα ήταν λάθος εκ μέρους μας να θεωρούμε αυτές τις απαγορεύσεις ως γραφικές λεπτομέρειες. Αν τις εξετάσουμε μέσα σ ένα στρατηγικό πλαίσιο, θα αντιληφθούμε ότι ανήκουν πάντα στο ίδιο δόγμα. Δεν είναι μόνο στοιχεία απλοϊκής προπαγάνδας, είναι η επιφάνεια ενός υπόβαθρου που διαφέρει ριζικά από το ευρωπαϊκό ύφος. Απαγορεύοντας τον πίνακα του Delacroix, το τουρκικό σύστημα ενισχύει τους διαχωρισμούς, που δεν υπάρχουν κατά την άποψη μερικών αναλυτών. Ο πίνακας του Delacroix είναι ένα έργο αντίστασης ενάντια στην τυραννία. Ο ρόλος του τώρα είναι ακόμα πιο σημαντικός διότι αποτελεί πλέον ένα σύμβολο όχι μόνο της εποχής της γαλλικής επανάστασης ή του Delacroix αλλά και της δικής μας.

7 ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ Η κάλπη στη Θράκη δεν µένει ποτέ έγκυος του πρώην ΒουλευτήΈβρου Χρήστου Κηπουρού Πάντα το αποτέλεσµα είναι γνωστό από τα πριν. Ας όψεται για όλα αυτά, ο κεµαλικός υπέρηχος. Για άλλη µια φορά τα αποτελέσµατα των Δηµοτικών και των Νοµαρχιακών εκλογών στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης παραµένουν ασχολίαστα αν όχι στο σκοτάδι. Γιατί γίνεται αυτό; Διότι το αποφεύγουν τόσο οι µεν όσο και οι δε. Την πρώτη πρόβλεψη την έκανα προ µηνών. Έλεγα τότε ότι το ΠΑΣΟΚ αποσιωπώντας την Ποµακικότητα της Καραχασάν, προσέφερε την Ιφιγένεια αυτή των Ποµάκων, όπως την χαρακτήριζα, βορά στον γειτονικό Κεµαλισµό, ούτως ώστε ο τελευταίος να ολοκληρώσει µια ακόµη πράξη πολιτισµικής γενοκτονίας στον Ποµακικό χώρο. Όµως ακόµη και αν αποδεχόµουν αυτό που διατείνονταν η αντιπολίτευση, ότι δηλαδή η υποψηφιότητα αυτή εξέφραζε την ισότιµη συνύπαρξη µε τις µειονότητες, δεν είµαι εγώ εκείνος που διαψεύδεται. Είναι άλλωστε εξόφθαλµο ότι όλα αυτά συνδέονται πολύµορφα όσο και οργανικά µε τις Τουρκικές υποδείξεις προς τη µειονότητα της γειτονικής Ροδόπης, να ψηφίσει τους υποψήφιους του ΠΑΣΟΚ στην υπερνοµαρχία Ροδόπης Έβρου, στον δε Έβρο να µοιραστούν. Σε κάθε δε περίπτωση η Τουρκία να φερθεί στις µειονότητες ως κτήµα. Να προβεί, άλλη µια φορά, σε σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας κατ έκταση. Να µοιράσει παιχνίδι. Αυτά ακριβώς επιβεβαίωσαν και οι πρόσφατες Νοµαρχιακές εκλογές, όπως για άλλους λόγους έκαναν οι προηγούµενες, και οι προηγούµενες των προηγουµένων, όταν η σηµερινή αντιπολίτευση ήταν στην κυβέρνηση. Ας µην επεκταθώ. Ναι µεν από σηµερινούς κυβερνητικούς παράγοντες ειπώθηκε ότι ο Παπανδρέου επισκέφτηκε όλη την Ελλάδα κατά την προεκλογική περίοδο, όµως εγώ θυµίζω, ότι µετέβη και στην Τουρκία, σε χρόνους µάλιστα που µυρίζουν έντονα. Στις 9 Οκτωβρίου Και ναι µεν µπορεί να επικαλεστεί σαν πρόσχηµα την εκεί παρουσία των µελών της γραµµατείας της Σοσιαλιστικής Διεθνούς για την Ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, πλην όµως µετέβη. Λες και χάθηκαν οι ηµέρες. Λες και δεν µπορούσε, ως Πρόεδρος µάλιστα της συγκεκριµένης διεθνούς να το αναβάλει. Κάθε καλόπιστος θα διερωτηθεί: Γιατί η κυβέρνηση σιωπά; Απλούστατα γιατί είναι κι εκείνη µέσα στο ίδιο παιχνίδι. Ναι µεν όχι στον ίδιο ακριβώς βαθµό, όµως είναι. Και φυσικά δεν πρόκειται να µιλήσω περί παρανύµφων, όπως υποκριτικά το κάνουν οι παλιοί µου σύντροφοι. Απλά θα πω ότι, ναι µεν η ΝΔ είχε περισσότερες ελπίδες από το ΠΑΣΟΚ να κερδίσει την υπερνοµαρχία Δράµας-Καβάλας-Ξάνθης, όµως µε την υποψηφιότητα Καραχασάν σιγουρεύτηκε απολύτως, πολύ µάλιστα πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών. 3-0 από τα αποδυτήρια. Μεταξύ άλλων ήταν ένα δώρο του Γιώργου προς τη ΝΔ. Άλλο τώρα για τις υπόλοιπες διαστάσεις του θέµατος, όπως η θόλωση. Κατά τα άλλα, όσον αφορά τις δηλώσεις υπουργών και παραγόντων µε τα γνωστά περί Ελληνοµετρίας εις βάρος της Ποµάκισσας, µόνο σαν αστειότητες µπορούν να εκληφθούν. Αστειότητες µετά εθνικοφροσύνης. Ίσως κάποιοι αντιτείνουν ότι η ΝΔ δεν µιλά γιατί αναµένει τον επόµενο γύρο των εκλογών, και ιδίως εκείνες του Δήµου Κοµοτηναίων. Όµως και στην περίπτωση που τις χάσει, το πολύ πολύ να ακουστούν κάποια τοπικά ψελλίσµατα. Τόσο ξεψυχισµένα που θα τα πάρει ο Έβρος, χωρίς καν να είναι πληµµυρισµένος, και να κάνει θόρυβο η ροή του. Πολλοί που δεν ξέρουν τι γίνεται θα λένε τι Ροδόπη, τι Ρέθυµνο. Αν τώρα η ουσία είναι ότι η Πολιτική Ελλάδα συνεργεί στην από πολλών δεκαετιών πολιτισµική γενοκτονία των Ποµάκων, αυτό δεν απασχολεί κανέναν. Θέλω να πω ότι στη Θράκη οι κάλπες δεν εγκυµονούν ποτέ. Τα δε αποτελέσµατα είναι εκ των προτέρων γνωστά αφού η τράπουλα είναι σηµαδεµένη από πολλών ετών. Μάνα στο παιχνίδι αυτό κάνει ο Κεµαλισµός. Ούτε παραγγελία να είχαν δοθεί από τη γείτονα οι δυο υπερνοµαρχίες. Σιγά να µην προσκληθεί κανένας Ορχάν Παµούκ. Κανένας Γιασάρ Γιακίς, µάλιστα. Στη Θράκη επιτυχηµένος νοµάρχης καθιερώθηκε να θεωρείται αυτός που εµπνέεται τόσο από τα ηµεδαπά εµβλήµατα του δαυλού ή το µισού ήλιου, όσο όµως και από το αλλοδαπό της µισής σελήνης. Έστω από το έµβληµα του κυβερνώντος κόµµατος της γειτονικής χώρας που είναι ο λαµπτήρας, όσο βέβαια το υπερµέγεθες πορτρέτο του Κεµάλ, µπροστά από τα οποία έχει φωτογραφηθεί επανειληµµένα, άλλες φορές ως υπουργός Εξωτερικών και άλλες φορές ως Πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, ο Γ. Παπανδρέου, πέραν από την αλήστου µνήµης κατάθεση στεφανιού στον τάφο του Κεµάλ. Το θέµα είναι αν υπάρχει λύση στον Θρακικό αυτό γόρδιο. Από ετών λέω και γράφω τόσο για το ποια είναι αυτή όσο και για το πώς. Κατά τη γνώµη µου υπάρχει λύση και βρίσκεται στην Τέταρτη Δηµοκρατία και στις δώδεκα αιρετές περιφέρειες της χώρας, µια από τις οποίες βέβαια είναι η δική µας. Η περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αλλιώς ούτε η άνοιξη των Ποµάκων θα συνεχιστεί ούτε ο Κεµαλισµός θα πάψει ποτέ να κάνει κουµάντο στην περιοχή. Και πριν από όλα να διαµορφώνει την ανθρωπολογία των πολιτικών προσώπων. Τόσο των µουσουλµάνων - Τούρκων, Ποµάκων και Ρωµά - όσο και των Χριστιανών. Εκ δε των τελευταίων, είτε πρόκειται για Βουλευτές είτε κυρίως για Νοµάρχες αλλά και Δηµάρχους. Όσο για τα πολιτικά κόµµατα, αν βγαίνει ένα συµπέρασµα από τις δεκαετίες που παρήλθαν αυτό είναι η ιστορική τους αποτυχία. Η κατάργηση των χρισµάτων στις Δηµοτικές καθώς και στις Περιφερειακές πλέον εκλογές, είναι µια κίνηση εκ των ων ουκ άνευ. Λέω περιφερειακές, γιατί η κατάργηση των ούτως ή άλλως χρεοκοπηµένων θεσµών των Οθωνικών Νοµαρχιών, υπάγεται και αυτή, όπως η προηγούµενη, στις εκ των ων ουκ άνευ κινήσεις. Εννοείται ότι η κατάργηση αυτή θα συµπαρασύρει και το θεσµό των γνωστών εξαµβλωµάτων, που συνιστούν οι λεγόµενες Υπερνοµαρχίες. Ίσως κάποιοι αντιτείνουν ότι τα ίδια και χειρότερα θα συµβούν και πάλι, όταν οι δύο Υπερνοµαρχίες ενωθούν και γίνουν µια αιρετή Περιφέρεια. Ναι µεν το ενδεχόµενο αυτό υπάρχει, όµως νοµίζω ότι µπορεί να το αποκλείσει στην πράξη η κατάργηση των χρισµάτων. Η ιστορία έδειξε ότι το χρίσµα είναι η άλλη όψη του εγκάθετου. Ναι µεν αιρετοί, αλλά προηγουµένως εγκάθετοι. Το καινούργιο θα είναι η εµφάνιση νέων συνδυασµών, προπλάσµατα µικρών µεν κινηµάτων, πλην αµιγώς περιφερειακών. Τα οποία, πέραν του ότι θα εµπλουτίσουν την υπαρκτή τετραχρωµία που στην ουσία της είναι διχρωµία αν όχι µονοχρωµία, θα αποτελέσουν πολιτισµική και Δηµοκρατική συνιστώσα, ένα καινούργιο ιστορικό υποκείµενο της Τέταρτης Δηµοκρατίας, µε νέα γνήσια περιφερειακά πολιτικά πρόσωπα. Όχι βέβαια ιµιτασιόν. Τέτοια υπάρχουν και δεν είναι λίγα. Και επειδή είναι ευάλωτα για αυτό και επελέγησαν από τα Αθηναϊκά Μέσα ως αντίπαλοί τους. Κλασσική περίπτωση αποτελεί ο «Μακεδονικός πόλεµος», για τον οποίο έχω ήδη µιλήσει. Ούτε βέβαια εννοώ τα πολιτικά εκείνα πρόσωπα που πατάνε σε δύο βάρκες. Τις ανακυκλώσεις όπου Νοµάρχες µεταπηδούν στη Βουλή και αντιστρόφως. Διαφορετικά θα συνεχίσει να αναπαράγεται το ίδιο σκηνικό. Κι ο Καραµανλής ο ίδιος να έρθει να βάλει την άλλη φορά υποψηφιότητα για Νοµάρχης Έβρου δεν πρόκειται να εκλεγεί. Πόσο µάλλον στη Ροδόπη, όπου σε δυόµισι χρόνια το µεν ΠΑΣΟΚ από το 43,63% ανέβηκε στο 57,95% (!) η δε ΝΔ από το 47,28% κατήλθε στο 34,63% (!!). Είναι η πιο µεγάλη άνοδος του ΠΑΣΟΚ πανελλαδικά (14%) και η πιο µεγάλη πτώση της ΝΔ (12,50%). Κάτι βέβαια που πέρασε απαρατήρητο από τα Μέσα αφού δεν ετέθη ούτε από προσκεκληµένους ούτε από οικοδεσπότες. Προφανώς όχι τυχαία. Τελικά ούτε θέµα προσώπου είναι τα αποτελέσµατα αυτά, ούτε συνήθους κοµµατικής δύναµης και απήχησης αλλά κατασκευή. Και αυτή, µόνο µε το σπάσιµο του Γόρδιου που λέω, όσο και µε τον δηµοκρατικό τρόπο που προτείνω, µπορεί να αντιµετωπιστεί. Ως τότε, και µέχρι να µπει η άνοιξη της Θράκης, και η περιφερειακή άνοιξη της χώρας, η µόνη ψήφος που έχει κύρος είναι το άκυρο. Γιατί ακόµη και το έγκυρο, αν είναι κάτι, είναι Τουρκουάζ. Είτε στην εκδοχή του πρασινογάλαζου είτε του γαλαζοπράσινου. Ας θέσω όµως το ζήτηµα κοινωνικοπολιτικά. Δεν είναι µόνο οι Ποµάκοι της Θράκης τα θύµατα του Κεµαλισµού. Είναι και η τουρκική µειονότητα. Τι κέρδισαν άλλωστε οι µειονότητες της Θράκης όλα αυτά τα χρόνια, που σε κάθε εκλογή πειθαρχούν στα κελεύσµατα της γειτονικής χώρας; Τι κέρδισαν από τους αρεστούς της χριστιανούς που διετέλεσαν αιρετοί; Και άντε η Ποµακική άνοιξη δειλά έστω µε τους λίγους Ποµάκους διανοουµένους άρχισε, και είναι µεγάλη ελπίδα. Η άνοιξη της τουρκικής µειονότητας; Δεν λέω να υπάρξει µεταξύ τους ένας Ορχάν Παµούκ, όµως υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις, και πρώτα από όλα το Ευρωπαϊκό πολιτικό και πολιτισµικό περιβάλλον για εκδηµοκρατισµό της, όσο κυρίως την πραγµατική κοινωνική ισοτιµία, που η αλήθεια είναι ότι ούτε υπήρχε ούτε και υπάρχει. Οι Ευρωπαϊκές πολιτισµικές αξίες οφείλουν να πάρουν τη θέση του φενακισµού που χαρακτηρίζουν τη σχέση των υποδεικνυόµενων από την «υψηλή πύλη» χριστιανών αιρετών, µε τις µουσουλµανικές µειονότητες. Αναφέροµαι στη σχέση των Ελλήνων ως προς την εθνική καταγωγή, µε τους εκ των µειονοτήτων Ποµάκους στην καταγωγή, Τούρκους στην καταγωγή και Ρωµά στην καταγωγή, επιπλέον όµως Έλληνες πολίτες. Έχω πει πολλές φορές ότι εκτός από την Ελληνική έχω και ποµακική πολιτισµική ταυτότητα. Γραπτά υπάρχουν. Όπως και ένας εικοσαετής πολύµορφος αγώνας για την επαναποµακοποίηση των Ποµάκων. Καµαρώνω και για τη Γύφτικη ταυτότητα. Με κατσίβελους άλλωστε µεγάλωσα και έχω πολλούς προσωπικούς φίλους που όσο και να φανεί περίεργο σε κάποιους, πάντοτε µε ψήφιζαν όταν έβαζα για Βουλευτής. Και εδώ υπάρχει σοβαρή διανοητική εργασία. Μένει να αποκτήσω την Τούρκικη µειονοτική ταυτότητα. Δεν έχω καµµιά αντίρρηση να το κάνω αρκεί η τελευταία να είναι Δηµοκρατική. Γιατί εκτός των άλλων από παλιά µε εµπνέει ο κοσµοπολιτισµός. Γιαυτό και οι κεµαλιστές των Αθηνών, τηλεοπτικοί και κοµµατικοί, µε κατέταξαν ανάµεσα στους εθνικιστές αν όχι και διαµελιστές, έστω κι αν τα δύο αυτά, πέραν του ότι είναι ανυπόστατα, είναι και αλληλοσυγκρουόµενα. Καταρχήν το έκαναν για να κρύψουν την κεµαλικότητά τους. Είναι η ίδια κάστα µε αυτούς που προκειµένου να συκοφαντήσουν τις ιδέες της περιφέρειας κινδυνολογούσαν µιλώντας για διαµελισµό της χώρας, αποκαλύπτοντας µεταξύ άλλων την εθνικόφρονα οπτική τους. Ανάµεσα τους αριστεροί δήθεν διανοούµενοι αλλά και η Αριστερά στην όποια της εκδοχή, όπου ο παραδοσιακός συγκεντρωτισµός της είναι η άλλη όψη της οπτικής που έλεγα. Διαµελιστή δεν γνωρίζω κανέναν. Δεν λέω όµως και ότι δεν υπάρχουν στη χώρα εθνικιστές. Απλά λέω ότι η µοναδική τους προσφορά, πέραν του ακατέργαστου της παιδείας και του λαθρεµπορίου των πατριωτικών ιδεών, συνίσταται στο ότι παίζουν ρόλο πλυντηρίου της επίσηµης πολιτικής - κοµµατικής Ελλάδας. Τους καριερίστες εξ αυτών Βουλευτές όλων των κοµµάτων, τους γνώρισα καλά µε την περίπτωση του Κουρδικού. Ας µην επεκταθώ στην ταυτότητα αυτή που την έχω βαθιά µέσα µου. Και µάλιστα µε τη βούλα. Οπότε αντί να ψέξω, ευχαριστώ τους παλιούς συντρόφους που επί πολλά έτη µας έλεγαν Κούρδους. Αυτούς που απευθυνόµενοι στη µειονότητα της Θράκης της έλεγαν το 2000 να τους ψηφίσει γιατί αυτοί παρέδωσαν τον Οτζαλάν. Δεν λέω ότι είµαι ο µόνος που έκανε κάτι για τη Θράκη ως Βουλευτής. Όµως είµαι ο µόνος που µετά λόγου γνώσεως λέω τι µπορεί να γίνει απέναντι στην ιδιότυπη αυτή τουρκοκρατία. Η Θράκη δείχνει τον δρόµο των Περιφερειών. Ακόµη και αν δεν είχε ακολουθηθεί στην υπόλοιπη Ευρώπη, η περιοχή αυτή έφτανε για να γίνει εδώ. Δεν αντέχει κανείς να βλέπει τα κόµµατα να της φέρονται ως τουρκόµµατα, πρώτο δε το παλιό µου κόµµα να εξελίσσεται σε τουρκοπασόκ. Οραµατίζοµαι από δεκαετιών το µέλλον της περιοχής. Το απέδειξα µε τη διαδροµή που ακολούθησα, έστω και αν το τίµηµα της δικαίωσης ήταν η αποµόνωση που ζω από πολλών ετών. Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι θα πάψω να γράφω, έστω και αν υφίσταµαι µια χωρίς προηγούµενο λογοκρισία. Να λέω ότι η Θράκη δεν προσφέρεται στα κόµµατα να της φέρονται ως κλεφτοκοτάδες. Να της κλέβουν τα πολιτικά της πρόσωπα, πριν τα ενσωµατώσουν - άλλο κόµµα πολύ και άλλο πιο πολύ - στο λειτουργικό τους, καθιστώντας τα πειθήνια όργανα και κότες. Οι δε αντάρτες - πλην µιας άντε δυο εξαιρέσεων - να επαληθεύουν τον κανόνα, σπάζοντας όµως παράλληλα τα µούτρα τους, καθοδόν προς τη µοναξιά. Αυτό διότι τα κόµµατα ειδικεύτηκαν πως να µετατρέπουν τις ιδέες, σε χωµατερές. Κάτι στο οποίο συµβάλλουν µε όλες τους τις δυνάµεις, οι προκαθήµενες στο πολιτικό µας σύστηµα αντιδηµοκρατικές τηλεοπτικές δυνάµεις της Πρωτεύουσας. Με πρώτους τους εκ της Θράκης καταγό- µενους αστέρες, αµφοτέρων των φύλων. Μπινιές Οἱ ἀρχαῖοι Ἀθηναῖοι φρόντιζαν οἱ δηµόσιοι χῶροι (δρόµοι, πλατεῖες...) καί τά δηµόσια κτήρια (βιβλιοθῆκες, ὠδεῖα, στάδια...) νἄναι περίλαµπρα διότι προορίζονταν γιά δηµόσια ἀγωγή καί εὐχαρίστηση. Ἡ καλλιέπεια ἔχει καί µιά ἠθική διάσταση. Ἀντίθετα, τόν ἰδιωτικό τους χῶρο τόν φτιάχναν σέ µικρή κλίµακα. Ὅπως λέγαν κι οἱ παλαιοί ἀγρότες - πρίν τούς θάψει ἡ µονοκαλλιέργεια καί οἱ...ἐπιστήµονες - «σπίτι ὅσο χωρεῖς καί κτῆµα ὅσο βλέπεις». Ἔτσι καί γώ σήµερα στόν Ἵµερο, δίπλα στό λιµάνι, χτίζω ἕνα θέατρο περίλαµπρο µέ βιβλιοθήκη, ἔτσι γιατί δέν µ ἀρέσει νά θεωροῦνται στήν Ἑλλάδα µάγκες µόνο οἱ ἀρχαῖοι. Ἀπό τήν Ἄνοιξη θά τά λέµε ἐδῶ. Δύο κακά, ὁ ἀνίκανος εἶναι καί φθονερός, γαµῶτο! Νἄχεις εὔκολες τίς πέτρες, εἶναι δεῖγµα ὑγείας Ἡ ζωή δέν εἶναι οὔτε ἄσπρη οὔτε µαύρη, εἶναι ἀσπρόµαυρη Δόν Σάντσο - VRiZΩ Ντου Γιακαµπόσο παύλα Βουλτσίδης SUMO FUNDO Μπαµπατζιάν

8 8 ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ Περί ἀνοχῆς ὁ λόγος... Ὁ 16χρονος Ο.Α. καταδικάστηκε σὲ 18 χρόνια καὶ 10 µῆνες φυλακὴ γιὰ τὴν δολοφονία τοῦ καθολικοῦ ἱερέα Ἀντρέα Σαντόρο στὴν Τραπεζούντα. Ἡ µητέρα του, Νετσµιὲ Α., δήλωσε πὼς θὰ προσφύγουνε στὸ Ἐφετεῖο καὶ πρόσθεσε: Ὁ γιός µου ὄχι 18, ἀλλὰ καὶ 20 χρόνια κάθεται στὴν φυλακή. Ἀφοῦ τὸ κάνει γιὰ τὸ κράτος καὶ τὸ ἔθνος του, µπράβο του. Γιὰ χάρη τοῦ Θεοῦ κάθεται στὴ φυλακή. ( , ἐφ. Χουριέτ) Ποιόν πᾶς νά µιλήσεις, µωρή;! Ὁ ὑπουργὸς Παιδείας Χουσεΐν Τσελὶκ παραβρέθηκε στὰ ἐγκαίνια ἰδιωτικοῦ δηµοτικοῦ σχολείου στὴν πόλη Τούντζελι. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ὁµιλίας του σηκώθηκαν ξαφνικὰ οἱ 18χρονες Ναζλὶ Γκιοζλοὺ καὶ Ζεϊνὲπ Καραµπουλοὺτ καὶ προσπάθησαν νὰ τοῦ ἀπευθύνουν τὸν λόγο. Πρόλαβαν ὅµως νὰ ποῦνε µόνο κ. Ὑπουργὲ. Μετὰ οἱ παρευρ ι σ κ ό µ ε ν ο ι ἀ σ τ υ ν ο µ ι κ ο ὶ ἔκλεισαν τὰ στόµατά τους, τὶς συνέλαβαν καὶ τὶς πῆραν ἔξω. ( , ἐφ. Χουριέτ) Ἀκαδηµαϊκοὶ καί Ἀσφαλίτες Στὴν ὁµιλία του γιὰ τὴν ἔναρξη τοῦ ἀκαδηµαϊκοῦ ἔτους ὁ πρύτανης τοῦ πανεπιστηµίου τῆς πόλης Βάν ἀνέφερε πὼς στὰ πανεπιστήµια τῆς Τουρκίας γίνονται ἐνίοτε ἐνοχλητικὲς πολιτικὲς παρεµβάσεις. Στὴν ἐκδήλωση µετεῖχαν ὁ ἀξιωµατικός τοῦ Ἐπιτελείου Στρατοῦ Νετζντὲτ Κιοσὲ καὶ ὁ διοικητὴς Ἀσφαλείας Σαλὶχ Κεσµέζ. Στὰ πλαίσια τῆς ἐκδήλωσης ἡ µπάντα τῆς Στρατοχωροφυλακῆς ἔπαιξε τὸν ἐθνικὸ ὕµνο, τὸ Ἐµβατήριο τῆς Σµύρνης καὶ τὸ Εἴµαστε ἡ νεολαία τοῦ Ἀτατούρκ. Τὰ ἐµβατήρια ἀπέσπασαν παρατεταµένο χειροκρότηµα. (16-10, ἐφ. Νετγκαζέτε) Asker for ever! Ἂν ἡ Τουρκία ἦταν π.χ. Ἀγγλία, δηλαδὴ οἱ πολιτικοὶ καὶ οἱ στρατιωτικοὶ ἀσκοῦσαν τὰ καθήκοντά τους καὶ µόνο τότε, κάποιος θὰ ἔλεγε στὸν Ἀρχηγὸ τοῦ Γ. Ἐπιτελείου Γιασὰρ Μπουγιουκανὶτ: Μιά στιγµὴ, στρατηγέ µου! Ἐσεῖς δὲν βρίσκετε στὴ θέση σας γιὰ νὰ ἐφαρµόζετε τὶς δικές σας ἀποφάσεις ἀλλὰ τὶς ἀποφάσεις τῆς ὑπάρχουσας κυβέρνησης. Πέραν τούτου θὰ µποροῦσε νὰ τοῦ καταλογίσει κανεὶς πὼς καὶ ἡ ἀπάντηση ποὺ ἔδωσε στὸν ἀρχηγὸ τοῦ κόµµατος τοῦ Ὀρθοῦ ρόµου Μεχµὲτ Ἀγὰρ, µέσῳ τῆς ἐφηµερίδας Μιλλιὲτ, ἀποτελεῖ σαφὴ πολιτικὴ παρέµβαση. Ὁ Ἀγὰρ µιλώντας σὲ τηλεοπτικό κανάλι εἶπε: Στὸν καιρό µου ὁ Στρατὸς δὲν θὰ µποροῦσε νὰ µιλάει. Ἂν µιλάει ὁ Στρατὸς σηµαίνει ὅτι δὲν ὑπάρχει Κυβέρνηση. Ἀργότερα στὸ Ντιαρµπακὶρ, µιλώντας σὲ δηµοσιογράφους ἔκανε ἔµµεσα λόγο γιὰ γενικὴ ἀµνηστία στὸ ΡΚΚ. Ὁ Μπουγιουκανὶτ ἀνησύχησε ἀπὸ αὐτὲς τὶς κουβέντες καὶ δήλωσε: Θεωρῶ πὼς ἦταν µία πολὺ ἄτυχη δήλωση ( ). Ἐγὼ µίλησα σχετικὰ µὲ τὸ µέλλον τῆς Τουρκίας καὶ τὸ λαϊκὸ καθεστὼς διακυβέρνησης. Τὰ λόγια µου δὲν εἶχαν σχέση µὲ τὴν ἐσωτερικὴ πολιτικὴ σκηνή. Ἄλλωστε ἂν αὐτὸ τὸ ἄτοµο ἔρθει στὴν ἐξουσία τότε θὰ συζητήσουµε αὐτὰ τὰ θέµατα. Καταγγέλλω µὲ σφοδρότητα τὴν ἔκκληση γιὰ γενικὴ ἀµνηστία. Ἄλλωστε ὁ ἄνθρωπος ποὺ θὰ κατέβει ἀπὸ τὸ βουνὸ, τί εἴδους πολιτικὴ µπορεῖ νὰ κάνει; Ὁ κυβερνητικὸς ἐκπρόσωπος ὅµως ποὺ κατήγγειλε τὰ λόγια τοῦ Ἀγὰρ λέγοντας πὼς πλήττουν τὸ ἠθικὸ τῶν ἀντιτροµοκρατικῶν δυνάµεων, ἐκφράζει τὴν Κυβέρνηση ἢ τὸ Γενικὸ Ἐπιτελεῖο; (15-10, ἐφ. Χουριέτ) Μ.Κ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ Ἀντιφωνήµατα εἶναι οἱ νεκροί Ἰρακινοί ἀπό τή µέρα τῆς ἀµερικανικῆς εἰσβολῆς, σύµφωνα µέ τό ΜΙΤ. Ἕνα ἀκόµη νούµερο πού δέν µπορεῖ νά χαλάσει τή ζαχαρένια µας οὔτε στιγµή Πάντως οἱ 86 νεκροί Ἀµερικανοί στό Ἰράκ τῶν πρώτων 20 ἡµερῶν τοῦ Ὀκτώβρη ἀφήνουν περιθώρια αἰσιοδοξίας. ἴσως τονώσουν τήν ἀντίδραση στίς ΗΠΑ κατά τοῦ πολέµου. Τί ἔγινε τελικά στίς 10/10/06 στή Βαγδάτη, µέ τήν ἀπίστευτη ἔκρηξη µετά τήν ἐπίθεση στό στρατόπεδο Falcoon τῶν γιάνκηδων; Ἦταν µόνον οἱ δεκάδες τραυµατίες; Συνδεόταν µέ ἀποθηκευµένα πυρηνικά; Ποιός ξέρει... Ἄλλος ἕνας ἑλληνοαµερικανός σὲ ὑψηλό κλιµάκιο τῶν ΗΠΑ, ὁ Τζέηµς Σταυρίδης, συνεργάτης και ὑµνητής τοῦ ἐγκληµατία πολέµου Ράµσφελντ. Ντροπή ρέ πατριώτη! Κάθε µέρα διαβάζουµε φραστικές ἐπιθέσεις ἀξιωµατούχων τῶν ΗΠΑ καί τῆς ΕΕ κατά τῆς διαδικτυακῆς ἐλευθερίας. Πρέπει νά τούς τσούζει πολύ τό Internet, ἄρα νά τό διαφυλάξουµε ὡς κόρην ὀφθαλµοῦ. Ἰταλοί καταγγέλουν πὼς γιά 62 ἀκρωτηριασµούς καί 200 θανάτους Παλαιστινίων τό καλοκαίρι εὐθύνονται νέα ἰσραηλινά ὅπλα τύπου DΙΜΕ (Dense Inert Metal Explosive) µέ ραδιενεργό βολφράµιο. Ἀκούει κανείς; Γιατί αὐτή ἡ δολοφονία τῆς Πολιτκόφσκαγια µοῦ θυµίζει τόσο ἐκείνην τοῦ Χαρίρι; Σάν πολύ εὔκολα δέν ἐντόπισε ὁ Τῦπος τόν φονιά στό πρόσωπο τοῦ ὀλιγαρχοκτόνου Πούτιν; Γιά τό νόµπελ τοῦ Ὀρχάν Παµούκ διαβάσατε ἤδη πολλά. Σκεφθεῖτε µονάχα πόσοι γράφουν καλύτερα ἤ πόσοι Τοῦρκοι µίλησαν ΡΕΚΒΙΕΜ Δεν θα αποπειραθούμε να θριαμβολογήσουμε σήμερα, επειδή δικαιωθήκαμε πλήρως σε όλες μας τις προβλέψεις. Δεν θα αποπειραθούμε ούτε και να κόψουμε ξύλα, δρυός πεσούσης, κι ας ανήκουμε σ αυτούς που θα μπορούσαν δικαιωματικά να το πράξουν. Λίγες μόνο σκέψεις θα καταθέσουμε, ως στερνό αφιέρωμα για μιαν απολύτως τραγική μορφή, ως πένθιμο επίλογο για έναν θλιβερό αυτόχειρα, ος ταις ιδίαις ανομίαις ετελεύτησεν, ακολουθώντας αναφανδόν τη νομοτελειακά προδιαγεγραμμένη πτωτική πορεία ενός τυφλωμένου από την Άτη κεντρικού προσώπου αρχαιοελληνικής τραγωδίας Πάντοτε βεβαίως έκανε λάθη, που σε μεγάλο βαθμό ακύρωναν στην πράξη τις δεδομένες του ικανότητες, κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο που ο μονοκόμματη σκέψη του ακύρωνε συχνά την προφανή του ευφυΐα. Ο αλαζονικός του συγκεντρωτισμός, η δημόσια συμπεριφορά του και η εμμονή του σ ένα κύκλο συνεργατών, αποτελούμενο ως επί το πλείστον από πρόσωπα απρόσωπα (ή και επικίνδυνα) ήταν τα πιο ορατά, που κούρασαν και εν τέλει εξόργισαν την πόλη. Και ενώ κάποια στιγμή ο ίδιος έδειξε να εμφανίζεται πιο ώριμος να αφουγκραστεί το γενικό κλίμα, αποδείχτηκε σύντομα ότι στην πραγματικότητα δεν είχε καμμία πρόθεση να αλλάξει κάτι. Ανίκανος να διδαχτεί στο παραμικρό από τα λάθη του, συνέχιζε υπό το κράτος της αλαζονείας του να θεωρεί τον εαυτό του ως τον απόλυτο κυρίαρχο του πολιτικού παιχνιδιού και τους άλλους ως τα άβουλα πιόνια πάνω σε μια σκακιέρα, που γιά Κούρδους, Ἀρµένιους κτλ καί ὑπέφεραν. Ἐκεῖνοι ὅµως ἦταν ἐκτός κυκλωµάτων... Καταδικάστηκε στό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωµάτων ἡ Τουρκία γιά τόν φόνο τοῦ Τάσου Ἰσαάκ καί καλεῖται νά πληρώσει 10 χρόνια µετά. Δικαιοσύνη! Δέν εἶδα τήν παραµικρή ἀναφορά τῆς ΔΟΕ στόν δάσκαλο - ἥρωα Γιῶργο Τριάρχη πού δολοφονήθηκε στήν Τασκένδη (γράφαµε τίς προάλλες, ἔγραψε καί τό «Ἔθνος» πολλά) Νά µοῦ ξέφυγε ἐµένα ἤ τά συνδικαλιστικά ἐνδιαφέροντα δέν ἅπτονται µή ταµειακῶν ὑποθέσεων; Βρέ παιδιά, αὐτοί εἶναι οἱ στόχοι τοῦ ΠαΣοΚ; Νά µήν χάνει µέ µεγάλη διαφορά ἀπό τή ΝΔ; Γιατί κάτι τέτοιο κατάλαβα ἀπό τίς µετεκλογικές θριαµβολογίες τοῦ ἀρχηγοῦ Πάντως ὁ Πειραιᾶς ἔδειξε πῶς κόβουν δρό- µο γιά τόν σοσιαλισµό. Τήν ἄλλη φορά λοιπόν Σαραβάκος στήν Ἀθήνα, Κούδας στή Σαλονίκη, Ντέµης στήν Ἀλεξανδρούπολη! Γράφαµε γιά τόν Νικήτα Χούχουτα πού ὡς ὑποψήφιος δήµαρχος Σιθωνίας ἔβγαλε πρωτότυπες, πνευµατώδεις ἀφίσες. Ἔ, πῆρε 5,5% ἀποτυγχάνοντας νά ἐκλεγεῖ κι ὁ ἴδιος Μή µᾶς ξενίζει. αὐτό εἶναι τό ἐπίπεδό µας. Μέσα στό ὄργιο τῆς συναλλαγῆς ἀκόµα κι ἡ κοµµατική γραµµή ἔδειχνε ἀξιοπρεπές ψηφοκριτήριο. Ἄσε πού τί ἄλλη λύση εἶχες; Ἐδῶ φτάσαν νά ὑµνοῦν τόν...μπουτάρη! Μωρέ τί τοπική αὐτοδιοίκηση καί τρίχες; Τῶν Ἑλλήνων οἱ κοινότητες εἶναι µιά ἰδεοληψία. την έλεγχε ο ίδιος, ολομόναχος, με μοναδική του συντροφιά το παπικό του αλάθητο Τον τελευταίο καιρό όμως είχε χάσει πια εντελώς τον έλεγχο ακόμη και του εαυτού του. Ακριβώς λες και ήρθε η Άτη και τον τύφλωσε. Ο αξιοπρεπής προεκλογικός αγώνας, τον οποίο ο ίδιος προανήγγειλε, έμεινε ουσιαστικά εξ αρχής κενό γράμμα. Τόνοι λάσπης άρχισαν να εκτοξεύονται και η θολωμένη από τη σύγχυση και τον πανικό κρίση του άρχισε να γεννά το ένα λάθος πάνω στο άλλο. Να δημιουργεί μέτωπα επί μετώπων, προκλήσεις επί προκλήσεων, εχθρούς επί εχθρών. Και ενώ προφανώς είχε αρχίσει κάποια στιγμή να βλέπει το επερχόμενο τέλος, συνέχιζε να βυθίζεται όλο και πιο βαθιά, αδύναμος να αντιδράσει, εγκλωβισμένος σε μια αυτοκαταστροφική πορεία. Τι να συνέβαινε άραγε; Υπάρχει λογική εξήγηση ή μήπως απλώς σταδιακά εμώραινεν Κύριος, όν εβούλετο απωλέσαι; Πάντως, ό,τι και αν συνέβαινε, το βέβαιο είναι πως ο κατήφορος πλέον από ένα σημείο κι έπειτα δεν είχε τελειωμό και σύντομα μετατράπηκε σε ελεύθερη πτώση. Τις τελευταίες μέρες ο ίδιος εκδήλωνε μια ακραία επιθετικότητα απέναντι στους αντιπάλους του, ενώ η ταραγμένη από τη διαφαινόμενη απώλεια της εξουσίας σκέψη του τον οδηγούσε ταυτόχρονα και στον απόλυτο ξεπεσμό: Σε κείνο το εμετικό αλυτρωτικό τουρκοφυλλάδιο, με το οποίο προσπάθησε να προσεταιριστεί τη μειονότητα, αλλά τελικά το μόνο που πέτυχε ήταν να προσβάλει όχι μόνο τους χριστιανούς, αλλά και τη νοημοσύνη πολλών μουσουλμάνων. Αυτό ήταν και το τελευταίο μεγάλο λάθος του - ίσως μάλιστα και το πιο μοιραίο. Στην προσπάθειά του να κρατήσει την εξουσία πέταξε στα σκουπίδια κάθε ίχνος προσωπικής Κεντρική διοίκηση καί πολλή µᾶς πέφτει - ν ἀγιάσει τό κοκκαλάκι τῶν Βαυαρῶν... Ἔχουν καί τά καλά τους οἱ ἐκλογές: Πῶς ἀλλιῶς τόσοι τσιγγάνοι καί ἄλλοι περιθωριακοί τῆς κοινωνίας θά ἔβγαζαν ἕνα εὔκολο µεροκάµατο; Οἱ χρυσοθῆρες ξανάρχονται: Ἡ καναδική ἑταιρεία πού ἐποφθαλµιᾶ τό κοίτασµα τοῦ Περάµατος ἀναµένει, κατά τά λεγόµενά της, κυβερνητικό πράσινο φῶς γιά τούς περιβαλλοντικούς ὅρους Στό νέο νοµαρχιακό συµβούλιο Ροδόπης θά βρίσκονται, λέει, µόνο πράσινοι καί γαλάζιοι. Μπά, γιατί ἐγώ βλέπω καί τόσους κόκκινους (ὄχι µέ τήν κοµµατική ἔννοια); Ἄλλη µία σοφή κίνηση τοῦ Συνασπισµοῦ στή Ροδόπη: Ἐπένδυσε στήν τουρκοφιλία τοῦ Δ.Δ. καί κατάφερε νά ἐκλέξει µοναδικό δηµοσύµβουλο ἕνα µέλος τοῦ...πασοκ. Χά! Μά καί τό ΚΚΕ δέν πῆγε µακρυά. Ἄν ἀνεβεῖς σέ ξένο γάϊδαρο, στά µισά τῆς διαδροµῆς θά κατέβεις, λένε. Δουλειά βάσης δέν βλέπουµε νά κάνει ἡ Ἀριστερά. Νά φοβοῦνται µήπως χρειαστοῦν καί...δεύτερο ταξί στίς µαζικές τους κινητοποιήσεις; Ἐδῶ καί πολύ καιρό στήν ὀρεινή Ξάνθη κάποιες πρακτοράντζες µαζεύουν ὑπογραφές σέ λευκά χαρτιά ἀπό τόν ἁπλό κόσµο, ρωτώντας µόνο ἄν εἶναι µουσουλµάνοι Πολλοί τούς ξαπέστειλαν δεόντως, ἄλλοι ὅµως, ἀφελῶς ὑπέγραψαν. Λένε πώς µετά θά προστεθεῖ κείµενο ἀπευθυνόµενο στήν ΕΕ γιά τόν τουρκισµό τῶν κατοίκων Σέ ὅλους τούς µουσουλµάνους συντοπίτες καί φίλους (καί ἰδίως στούς συνδροµητές µας!) εὐχόµαστε χρόνια πολλά γιά τό Σεκέρ Μπαϊράµ και εθνικής αξιοπρέπειας και αγίασε όλα τα μέσα παίζοντας εν ου παικτοίς. Κι απολύτως φυσιολογικά, ήρθε η Νέμεση... Και ακόμη χειρότερα, δεν κατόρθωσε ούτε και μετά την ήττα να ανανήψει, για να σώσει κάπως τα προσχήματα στην οριστική του αποχώρηση από την πολιτική σκηνή και να φύγει με το κεφάλι ψηλά. Η θλιβερή εξόδια τηλεοπτική του παρουσία επισφράγισε την πορεία των τελευταίων εβδομάδων. Ο ήρωας αυτής της τραγωδίας ούτε στην έξοδο κατόρθωσε δυστυχώς να βρει το κουράγιο για να εξιλεωθεί και να οδηγήσει στην κάθαρση τους αποσβολωμένους θεατές της Αυτά γράφηκαν σήμερα για κάποιον που νικήθηκε και απήλθε παρασυρμένος από μία πτωτική πορεία για την οποία ουσιαστικά ο ίδιος ήταν αποκλειστικός υπεύθυνος. Αυτά γράφηκαν σ ένα κείμενο που δεν είναι επινίκιος, αλλά επιτάφιος. Ένα πένθιμο κείμενο, ύστατο αφιέρωμα σε κάποιον που στην πολιτική του σταδιοδρομία επέδειξε κάποια αδιαμφισβήτητα θετικά στοιχεία, αλλά τελικά βυθίστηκε και χάθηκε μέσα στην έπαρση, στην εξουσιολαγνεία, στην αυτοκαταστροφική του μανία. Και δυστυχώς με όσα διέπραξε τις τελευταίες μέρες έως και τη στερνή ζοφώδη κυριακάτικη νυχτωδία του, δεν άφησε πίσω του ίχνος υστεροφημίας, μία αφορμή για να τον μνημονεύει κανείς ακόμη και για όσα θετικά έπραξε τα προηγούμενα χρόνια. Μηδένα προ του τέλους, προφανώς, χρη μακαρίζειν - και το δικό του τέλος καλύφθηκε από το όνειδος. Τώρα βεβαίως θα παραμείνει ακόμη ηγεμών για άλλους δύο μήνες. Ήδη όμως από το πρωί της Δευτέρας έχει πλέον ουσιαστικά βυθιστεί στη λήθη. Κανείς δεν τον θυμάται πια. Άξιον και δίκαιον Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας.

Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας. ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας. Φωνή δυνατή. Φωνή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε.

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε. Εισήγηση του Ν. Λυγερού στη 2η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας "Οι προκλήσεις του 21ου αιώνα, η ποντιακή νεολαία και ο ρόλος της στο οικουμενικό περιβάλλον". Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2

Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2 Περιεχόμενα 1. Η ταυτότητα της έρευνας... 3 2. Οι περικοπές στη χρηματοδότηση των Δήμων και η θέση των Δημάρχων τι πιστεύουν οι πολίτες... 4 3. Σχέδιο Δήμων για οικονομική επιβίωση υπάρχει ή όχι... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Υ...Τ. 18.3.09.35 Χαιρετισµός Υπουργού ικαιοσύνης και ηµοσίας Τάξεως Κ. Σοφοκλή Σοφοκλέους Στην παρουσίαση των Αποτελεσµάτων της Έρευνας µε θέµα: «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Φύλου των Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΙΛΙΑΜ ΛΑΝΤΕΪ συνέντευξη στον Ελπιδοφόρο Ιντζέμπελη

ΟΥΙΛΙΑΜ ΛΑΝΤΕΪ συνέντευξη στον Ελπιδοφόρο Ιντζέμπελη Ημερομηνία 25/2/2015 Μέσο Συντάκτης Link diastixo.gr Ελπιδοφόρος Ιντζέμπελης http://diastixo.gr/sinentefxeis/xenoi/3524-william-landay ΟΥΙΛΙΑΜ ΛΑΝΤΕΪ συνέντευξη στον Ελπιδοφόρο Ιντζέμπελη Δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Νίκη της Δράμας»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Νίκη της Δράμας» Δράμα 29-10-2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Η Νίκη της Δράμας» Πραγματοποιήθηκαν στις 28 Οκτώβρη 2013 τα αποκαλυπτήρια του μνημείου - σύμβολο για την επέτειο των 100 χρόνων από την απελευθέρωση του τόπου μας, που γιορτάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Επιστολή : Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυμνάσιο

Επιστολή : Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυμνάσιο Επιστολή : Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυμνάσιο Η επιστολή ή το γράμμα είναι ένα είδος επικοινωνιακού λόγου, πολύ χρήσιμο για την κοινωνική μας ζωή. Υπάρχουν διάφορα είδη επιστολών. Μια επιστολή μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση VPRC Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1/2 Ανάθεση: ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Σκοπός της έρευνας: Η διερεύνηση των απόψεων μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΟ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ», ΔΟΕ

ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΟ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ», ΔΟΕ ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΟ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ», ΔΟΕ ΣΤΗΝ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ» ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΟ ΠΥΣΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας

Διαβάστε περισσότερα

Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015

Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015 Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015 Εισαγωγή Ταυτότητα έρευνας Μεθοδολογία Ποσοτικής Έρευνας Τηλεφωνικές Συνεντεύξεων με τη μέθοδο Computer Aided Telephone Interviews (C.A.T.I.) βάσει δομημένου ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ 1.1 Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Ένωση διευρύνεται και αλλάζει. Τον Μάιο του 2004, δέκα νέες χώρες εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διεύρυνση αποτελεί µια ζωτικής σηµασίας

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ»

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» «ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» ΤΑΞΗ Γ1 2 ο Δ Σ ΓΕΡΑΚΑ ΔΑΣΚ:Αθ.Κέλλη ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Κατά τη διάρκεια της περσινής σχολικής χρονιάς η τάξη μας ασχολήθηκε με την ανάγνωση και επεξεργασία λογοτεχνικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1 α. σχολικό βιβλίο, σελ. 46. Φεντερασιόν: ήταν μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της Θεσσαλονίκης, με πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοικτή σε νέες ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ: ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ: ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ: ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ 1.α. Το κείμενο: Ο Μακρυγιάννης άρχισε να γράφει τα Απομνημονεύματα στις 26 Φεβρουαρίου του 1829 στο Άργος όπου είχε οριστεί Γενικός Αρχηγός της Εκτελεστικής Δυνάμεως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει να σας πω ότι στο αρχείο μου έχω έγγραφη

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Μια Καραμανλή στη γαλλική Βουλή

Μια Καραμανλή στη γαλλική Βουλή Το ΒΗΜΑ, 24/06/2007, Σελ.: A42 Μια Καραμανλή στη γαλλική Βουλή Η νεοεκλεγείσα βουλευτής του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Γαλλίας Μαριέττα Καραμανλή μιλάει για το όνομά της, την ελληνική κυβέρνηση, το ΠαΣοΚ,

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε πώς λειτουργούν στην πραγµατικότητα οι κοινοβουλευτικές επιτροπές στο www.hellenicparliament.gr.

Μάθετε πώς λειτουργούν στην πραγµατικότητα οι κοινοβουλευτικές επιτροπές στο www.hellenicparliament.gr. Η «Βουλή των Εφήβων»: πώς θα δουλέψουµε φέτος Η φετινή χρονιά για τη «Βουλή των Εφήβων» είναι πολύ σηµαντική: είναι χρονιά ανανέωσης σε όλα τα επίπεδα, µε στόχο να πετύχουµε βαθύτερο και ουσιαστικότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΤΑΜΑΧΗΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΑΚΑΤΑΜΑΧΗΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΚΑΤΑΜΑΧΗΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΛΑΝΟ ΔΡΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Κάντε μεγάλα όνειρα, και αυτό που ονειρεύεστε, αυτό θα γίνετε. James Allen As A Man Thinketh Γιατί Το Κάνεις Αυτό;?... 5 Δουλέψτε Πιο Σκληρά

Διαβάστε περισσότερα

Το Ηµερολόγιο των Μάγιας και τα Χρήµατα από τον ρ. Καρλ Τζοχάν Κάλλεµαν

Το Ηµερολόγιο των Μάγιας και τα Χρήµατα από τον ρ. Καρλ Τζοχάν Κάλλεµαν Το Ηµερολόγιο των Μάγιας και τα Χρήµατα Από τον ρ. Καρλ Τζοχάν Κάλλεµαν Λοιπόν, ήθελα να µιλήσω για δυο πράγµατα που νοµίζω δεν συνδέονται πάντα αλλά, πραγµατικά θα τους άξιζε µια σύνδεση. Το ένα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Θέμα Α1 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α) Με τη βιομηχανική επανάσταση καθώς η κατοχή γης έπαυε προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1: Πρόθεση ψήφου στις περιφερειακές εκλογές στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας 1: Πρόθεση ψήφου στις περιφερειακές εκλογές στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Πίνακας 1: Πρόθεση ψήφου στις περιφερειακές εκλογές στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΡΟΘΕΣΗ ΨΗΦΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 13,9% 5,5% 2,0% 35,1% Δακής Παπαιορδανίδης Τσάκωνας

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Agiou Spirodona str. 12243 Egaleo (Athens) Greece Τel. +302105385831, Secretariat +302105385381. http://users.teiath.gr/mglamb mglamb@teiath.

Agiou Spirodona str. 12243 Egaleo (Athens) Greece Τel. +302105385831, Secretariat +302105385381. http://users.teiath.gr/mglamb mglamb@teiath. Αθήνα 19 Ιανουαρίου 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΤΙ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΗΝ 25 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ Η Έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον καθηγητή Μιχάλη Γλαμπεδάκη και ομάδα ερευνητών και φοιτητών, την εβδομάδα 12-16

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ Αγγελική Γουδέλη, 2011 Κοινωνικό Άγχος Αμηχανία Φόβος Το κοινωνικό άγχος, ή αλλιώς κοινωνική φοβία, θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό.

Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό. Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό. Καθηγητής: Λοιπόν, πιστεύεις στον Θεό; Φοιτητής: Βεβαίως, κύριε. Καθ.: Είναι καλός ο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι.

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι. Εισαγωγή Ο οδηγός που κρατάς στα χέρια σου είναι μέρος μιας σειράς ενημερωτικών οδηγών του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Σκοπό έχει να δώσει απαντήσεις σε κάποια βασικά ερωτήματα που μπορεί να έχεις

Διαβάστε περισσότερα

«Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν µια νέα πνοή για τους ευρωπαϊκούς λαούς»

«Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν µια νέα πνοή για τους ευρωπαϊκούς λαούς» «Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν µια νέα πνοή για τους ευρωπαϊκούς λαούς» Η Ρένα ούρου, µέλος του ΣΥΡΙΖΑ και εκλεγµένη Περιφερειάρχης Αττικής (η διοικητική περιφέρεια της Αθήνας), από την 1η Σεπτεµβρίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

(συνέντευξη: ραδιοφωνικός σταθμός Αθήνα, 9.84, ο σφυγμός της μέρας, 06/02/08)

(συνέντευξη: ραδιοφωνικός σταθμός Αθήνα, 9.84, ο σφυγμός της μέρας, 06/02/08) (συνέντευξη: ραδιοφωνικός σταθμός Αθήνα, 9.84, ο σφυγμός της μέρας, 06/02/08) Φ.Κ.: ας επιστρέψουμε τώρα στο μεγάλο θέμα της ημέρας σε παγκόσμια κλίμακα, της Αμερικάνικές προκριματικές εκλογές. Πήραμε

Διαβάστε περισσότερα

Η καμπάνια του ΟΗΕ HeforShe - Ένα κίνημα αλληλεγγύης ανδρών και γυναικών για την ισότητα των φύλων

Η καμπάνια του ΟΗΕ HeforShe - Ένα κίνημα αλληλεγγύης ανδρών και γυναικών για την ισότητα των φύλων Η καμπάνια του ΟΗΕ HeforShe - Ένα κίνημα αλληλεγγύης ανδρών και γυναικών για την ισότητα των φύλων Μελίνα Δασκαλάκη, Δικηγόρος, Δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων. Καλημέρα σας, Καλοσωρίζω όλους και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση µε αφορµή την τροπολογία που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν έφτανα πουθενά. Στο μυαλό, μου έρχονταν διάφορες ιδέες:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙς ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙς

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙς ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙς ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙς ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙς International Conference Facilitating the Acquisition and Recognition of Key Competences ΑΡΧΙΚΗ ΙΔΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Προβληματισμός αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία του Προέδρου Valéry GISCARD d ESTAING. Στα εγκαίνια της λατείας Jacqueline de Romilly. Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Παρισίων

Οµιλία του Προέδρου Valéry GISCARD d ESTAING. Στα εγκαίνια της λατείας Jacqueline de Romilly. Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Παρισίων 1 Οµιλία του Προέδρου Valéry GISCARD d ESTAING Στα εγκαίνια της λατείας Jacqueline de Romilly Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Παρισίων Αθήνα --- ευτέρα 16 Σε τεµβρίου 2013 2 Κύριε ήµαρχε, Κυρία Πρόεδρε του

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Εξυπηρετώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η εξυπηρέτηση ως το πλέον δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΜΑΘ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ECONOMIST ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (07-02-2013)

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΜΑΘ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ECONOMIST ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (07-02-2013) 1 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΜΑΘ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ECONOMIST ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (07-02-2013) Κύριε Υπουργέ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, φίλε Θανάση Τσαυτάρη, Υψηλοί προσκεκλημένοι,

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Πουλάω 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Πουλάω 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Πουλάω 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η καταναλωτική συμπεριφορά των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα: Πολιτισμός της μνήμης και συνεργασία νέων 15.-17.9.2012 στην Παραμυθιά

Ημερίδα: Πολιτισμός της μνήμης και συνεργασία νέων 15.-17.9.2012 στην Παραμυθιά Πάνελ 1: Σύγχρονη μετάδοση της ιστορίας από νέους για νέους - Τι κάνει ένα μνημείο ελκυστικό για νέους? - Πως μπορεί να διαμορφωθεί η ιστορική-πολιτική παιδεία? - Τι μπορούν να κάνουν οι νέοι για την ενθυμίση?

Διαβάστε περισσότερα

3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική»

3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική» 3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON PARK 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΥΛΛΟΥΡΗ 1 Αγαπητέ κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί η περιγραφή του δείγµατος και κατόπιν αναλύονται τα αποτελέσµατα για κάθε κατηγορία ανηλίκων και ενηλίκων χωριστά.

Ακολουθεί η περιγραφή του δείγµατος και κατόπιν αναλύονται τα αποτελέσµατα για κάθε κατηγορία ανηλίκων και ενηλίκων χωριστά. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Γενικό Λύκειο Βαλτινού Τρικάλων ως εµπλεκόµενο σχολείο στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα Comenius Regio, που υλοποιείται µεταξύ φορέων και οργανισµών των Τρικάλων (Ελλάδα) και του

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Χάρτινη αγκαλιά Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Εργασίες 1 α ) Κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο που διαβάσαμε κρύβει στις σελίδες του βαθιά και πολύ σημαντικά μηνύματα, που η συγγραφέας θέλει να μεταδώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική

ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική Υπάρχουν τριβές αλλά από ζήλο... Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΙΟΥΣΗ «Είμαι ικανοποιημένος από τη δεκαεννιάμηνη πορεία της κυβέρνησης.

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας

Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας Δρ. Χρήστος Παναγιωτόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδικής και Εφηβικής Ψυχικής

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλητής: Κώστας Χριστοφορίδης, Πρόεδρος Συλλόγου Ιµβρίων Αναγόρευση κ. Μιχάλη Μαυρόπουλου σε Επίτιµο Πρόεδρο του Παναγιότατε, Αξιότιµοι Προσκεκληµένοι, Το δεύτερο πρόσωπο που θα τιµήσουµε σήµερα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ GREEK ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ GREEK ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΑΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΔΗΜΟΣ GREEK ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ PUBLIC OPINION ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 5 ΜΑΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας...

Διαβάστε περισσότερα

* Συνδέεται άμεσα η αξιολόγηση με τη μισθολογική προαγωγή στον επόμενο βαθμό.

* Συνδέεται άμεσα η αξιολόγηση με τη μισθολογική προαγωγή στον επόμενο βαθμό. Ανακοίνωση της ΔΑΚΕ Καθηγητών Δ.Ε, για το σχέδιο Π.Δ για την Αξιολόγηση Κατατέθηκε από το Υπουργείο Παιδείας προς διαβούλευση το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Μία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡHΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Α Αθηνών Αξίζω

ΧΡHΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Α Αθηνών Αξίζω ΧΡHΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Α Αθηνών Αξίζω ένα καλύτερο µέλλον Δικαιούµαι µία παιδεία, εφόδιο ζωής Ψάχνω για δουλειά µε βάση το βιογραφικό µου και όχι τις γνωριµίες Επιθυµώ ευκαιρίες, στήριξη και υγιή ανταγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.) Ημερομηνία:.. Σχολείο:. Τάξη:. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.) Πρόλογος Αγαπητέ/ή μαθητή/τρια, Το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007 1 / 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιε, Κύριοι εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμενων και των σωμάτων ασφαλείας,

Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιε, Κύριοι εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμενων και των σωμάτων ασφαλείας, 1 Μακαριώτατε, Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιε, Σεβαστοί πατέρες Κύριοι βουλευτές Κύριοι εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμενων και των σωμάτων ασφαλείας, Κύριοι σύμβουλοι, αγαπητοί συνεργάτες,

Διαβάστε περισσότερα

Το κυνηγί της φώκιας νέο index Το κυνήγι της φώκιας...2 Λεξιλόγιο...2 Ερωτήσεις...4 Κείμενο...5 Το κυνήγι της φώκιας...5

Το κυνηγί της φώκιας νέο index Το κυνήγι της φώκιας...2 Λεξιλόγιο...2 Ερωτήσεις...4 Κείμενο...5 Το κυνήγι της φώκιας...5 Το κυνηγί της φώκιας νέο index Το κυνήγι της φώκιας...2 Λεξιλόγιο...2 Ερωτήσεις...4 Κείμενο...5 Το κυνήγι της φώκιας....5 Page 1Τ Το κυνήγι της φώκιας Λεξιλόγιο Καταλαβαίνεις τις λέξεις; 1. Ολοκληρώνομαι

Διαβάστε περισσότερα

Πάντοτε + Σχεδόν πάντοτε 5,7. Τις περισσότερες φορές 14,8 39,5. Μερικές φορές 31,6. Σχεδόν ποτέ + Ποτέ 8,5 Γ/ Α. ιάγραµµα 2

Πάντοτε + Σχεδόν πάντοτε 5,7. Τις περισσότερες φορές 14,8 39,5. Μερικές φορές 31,6. Σχεδόν ποτέ + Ποτέ 8,5 Γ/ Α. ιάγραµµα 2 Αξονες της Ερευνας ιακυβέρνησης 1. Εµπιστοσύνη 2. Αποτελεσµατικότητα (συστήµατος - προσωπική) 3. Αποκρισιµότητα 4. Αρµοδιότητες / περιοχές 5. Παρεµβατισµός / ρόλος στην οικονοµία 6. Προτεραιότητες δηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Με βάση τα στοιχεία που παρέχει το κεφάλαιο ΚΒ του σχολικού σας βιβλίου (σσ. 73-119) να συντάξετε έναν χρονολογικό πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Βήματα του Εστερναχ»

«Τα Βήματα του Εστερναχ» «Τα Βήματα του Εστερναχ» Τοποθέτηση του ΔΗΜ.ΓΚΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΥ στη παρουσίαση του βιβλίου ΑΛΕΚΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ-Λάρισα 16/1/2009 Κυρίες και κύριοι. Σε κάθε βιβλίο, μελέτη,διήγημα η ποίημα ο συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο Γ Δεύτερη διδακτική πρόταση Μυθολογία Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1 διδακτική ώρα έφηβοι και

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους»*. Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά Δράση 2 Σκοπός: Η αποτελεσματικότερη ενημέρωση των μαθητών σχετικά με όλα τα είδη συμπεριφορικού εθισμού και τις επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή! Οι μαθητές εντοπίζουν και παρακολουθούν εκπαιδευτικά βίντεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Declaration on freedom of political debate in the media Greek version* ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ιακήρυξη για την Ελευθερία του Πολιτικού ιαλόγου στα Μέσα (Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρόν άρθρο θα πάρουμε μια γεύση το τι σημαίνει προπαγάνδα και undercover (Σοσιαλιστική) χούντα

Στο παρόν άρθρο θα πάρουμε μια γεύση το τι σημαίνει προπαγάνδα και undercover (Σοσιαλιστική) χούντα Στο παρόν άρθρο θα πάρουμε μια γεύση το τι σημαίνει προπαγάνδα και undercover (Σοσιαλιστική) χούντα δείτε το άρθρο: http://www.youtube.com/watch?v=2shik8jsr7o Ας τα δούμε όμως όλα από την αρχή για να ξετυλίξουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα

Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα ΣΤ τάξη Δημοτικού Σχολείου Μακρυγιάλου 2009-2010 1 Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα άγρια

Διαβάστε περισσότερα

«Γκρρρ,» αναφωνεί η Ζέτα «δεν το πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορούν να συμπεριφέρονται έτσι μεταξύ τους!»

«Γκρρρ,» αναφωνεί η Ζέτα «δεν το πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορούν να συμπεριφέρονται έτσι μεταξύ τους!» 26 σχεδιασε μια ΦωτογρΑΦιΑ τήσ προσκλήσήσ που ελαβεσ Απο τον ΔΑσκΑλο σου. παρουσιασε το λογοτυπο και το σλογκαν που χρήσιμοποιει το σχολειο σου για τήν εβδομαδα κατα τήσ παρενοχλήσήσ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Β2. β) Πρώτα απ όλα: Αρχικά παράλληλα: ταυτόχρονα εξάλλου: άλλωστε

Β2. β) Πρώτα απ όλα: Αρχικά παράλληλα: ταυτόχρονα εξάλλου: άλλωστε ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.1 Το συγκεκριμένο κείμενο αναφέρεται στην ανάγκη προσέγγισης των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης από τους Νεοέλληνες. Επρόκειτο για τόπους έκφρασης συλλογικότητας. Επιπλέον, σ αυτούς γεννήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Ποιός είναι ο σκοπός του μαθήματος μας? Στο τέλος του σημερινού μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού Σταύρος Κούλας Γραφίστας - Πώς ορίζεται το επάγγελμά σας, και ποιες είναι οι παραλλαγές του; H γραφιστική είναι ένα επάγγελμα που ορίζει τη σχέση του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Ένα γεμάτο μέλια χεράκι Βούλα Μάστορη Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης Σελ. 91 Δραστηριότητες για Γ & Δ τάξη Συγγραφέας: Η Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πέρασε τα

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Κηπουρός Κεμαλικότεροι του Κεμάλ Θράκη 2006,

Χρήστος Κηπουρός Κεμαλικότεροι του Κεμάλ Θράκη 2006, 1 Κεμαλικότεροι του Κεμάλ Copyright 2006 Χρήστος Κηπουρός Μαυρομιχάλη 13 Διδυμότειχο xkipuros@otenet.gr Εικόνα εξώφυλλου: Αναμνηστική φωτογραφία με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην Ξάνθη. Στο μέσον ο τότε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Χανιά, Απρίλιος 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Χανιά, Απρίλιος 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Χανιά, Απρίλιος 2014 Τον Αύγουστο του 2010, ενεργοί πολίτες των Χανίων προχωρήσαμε στη δημιουργία της ανεξάρτητης δημοτικής μας κίνησης με επικεφαλής τον Τάσο Βάμβουκα. Με διαφορετικές αφετηρίες,

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της έρευνας

Ταυτότητα της έρευνας Ταυτότητα της έρευνας Α Επωνυμία του διενεργήσαντος τη δημοσκόπηση: G.P.O. ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΕ Β Επωνυμία του εντολέα: Η εφημερίδα «Το Ποντίκι». Γ Σκοπός της δημοσκόπησης: Έρευνα κοινής γνώμης για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΩ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΝΑ ΑΓΑΠΗΣΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ;

ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΩ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΝΑ ΑΓΑΠΗΣΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ; Ημερομηνία 23/07/2015 Μέσο Συντάκτης Link diavasame.gr Ευμορφία Ζήση http://www.diavasame.gr/page.aspx?itemid=ppg1396_2146 ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΩ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΝΑ ΑΓΑΠΗΣΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ; 23.07.2015 Συντάκτης: Ευμορφία

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη τού Βασίλη Μαγγίνα Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου Ν.Δ. στη «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»

Συνέντευξη τού Βασίλη Μαγγίνα Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου Ν.Δ. στη «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» Συνέντευξη τού Βασίλη Μαγγίνα Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου Ν.Δ. στη «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» 1.Ερώτηση: Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της κυβερνητικής πλευράς. Εύκολος κοινοβουλευτικός ρόλος; Απάντηση: Ρόλος εξαιρετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. 22-3-2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. 1. Εισαγωγή 2. Η Πρώτη Συνάντηση της Ομάδας Μαθητών. 3. Η Δεύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Τα παιδιά του Αδάμ είναι τα άκρα ενός σώματος, Μοιράζονται όλα την ίδια ρίζα. Όταν ένα άκρο περνάει τις μέρες του

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

Βουλευτικές εκλογές 1996

Βουλευτικές εκλογές 1996 Βουλευτικές εκλογές 1996 Στην ενεργό πολιτική μπήκε την Άνοιξη του 1996. Ήταν τότε που συμμετείχε στο ψηφοδέλτιο του Δημοκρατικού Συναγερμού, ως κατ επιλογήν ( αριστίνδην ) υποψήφιος. Οι εκλογές εκείνες,

Διαβάστε περισσότερα

Antoine de Saint-Exupéry. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση από τα Γαλλικά Ηρακλής Λαμπαδαρίου

Antoine de Saint-Exupéry. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση από τα Γαλλικά Ηρακλής Λαμπαδαρίου Antoine de Saint-Exupéry Ο Μικρός Πρίγκιπας Μετάφραση από τα Γαλλικά Ηρακλής Λαμπαδαρίου 1 13 Ο τέταρτος πλανήτης ήταν αυτός του επιχειρηματία. Αυτός ο άνθρωπος ήταν τόσο πολύ απασχολημένος που δεν σήκωσε

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων.

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. 1. Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. Υπολογίζεται ότι περίπου ένα στα πέντε παιδιά πέφτει θύμα σεξουαλικής βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης. Μπορείτε να βοηθήσετε να μη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Συνεντεύξεις «πρόσωπο με πρόσωπο (face to face). Κοινές ερωτήσεις για όλους τους συμμετέχοντες.

Συνεντεύξεις «πρόσωπο με πρόσωπο (face to face). Κοινές ερωτήσεις για όλους τους συμμετέχοντες. Κεντρικά ερωτήματα: Ποιες είναι οι διαστάσεις της συζήτησης για την κρίση στο Δημόσιο Διάλογο; Ήταν η υιοθέτηση του πακέτου διάσωσης για την Ελλάδα και η ένταξη της Ελλάδας στο μηχανισμό στήριξης μονόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής:

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής: Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε, για να μη στεναχωριόμαστε, είναι πως τόσο στις εξισώσεις, όσο και στις ανισώσεις 1ου βαθμού, που θέλουμε να λύσουμε, ακολουθούμε ακριβώς τα ίδια βήματα! Εκεί που πρεπει να

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν

Διαβάστε περισσότερα

Η επόμενη μέρα των εκλογών

Η επόμενη μέρα των εκλογών Η επόμενη μέρα των εκλογών Η επίδραση της πολιτικής αλλαγής στο εκλογικό σώμα Η πρώτη μετεκλογική έρευνα της Public Issue Ιανουάριος 2015 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Oπου υπάρχουν άνθρωποι

Oπου υπάρχουν άνθρωποι Oπου υπάρχουν άνθρωποι Η Ταυτότητα Η ACT4 PEOPLE αποτελεί μια νέα Ελληνική Μη Κυβερνητική οργάνωση που παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια σε όλους εκείνους «που δεν έχουν δικαίωμα στη Ζωή» όποιοι και αν είναι

Διαβάστε περισσότερα