ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Η εικόνα της Ελλάδας και της Τουρκίας στον ισπανικό Τύπο Επιβλέπων: Μανώλης Χαιρετάκης Σπουδάστρια: Παπαχρήστου Ελισάβετ ΑΘΗΝΑ-2004

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 ABSTRACT... 4 Εισαγωγή... 5 Μεθοδολογία... 5 Κεφάλαιο Α. Θεωρητικό υπόβαθρο... 9 Β.Ο Τύπος στην Ισπανία El Paìs El Mundo ABC Κεφάλαιο 2:ΕΛΛΑ Α -ΤΟΥΡΚΙΑ Α.ΕΛΛΑ Α Α.1. Η Ελλάδα στην ABC Α.1.1 Ποσοτική ανάλυση Α.1.2 Ποιοτική ανάλυση Α.2. Η Ελλάδα στην El Mundo Α.2.2 Ποσοτική ανάλυση Α.2.2 Ποιοτική ανάλυση Α.3. Η Ελλάδα στην El País Α.3.1 Ποσοτική ανάλυση Α.3.2 Ποιοτική ανάλυση Β.ΤΟΥΡΚΙΑ Β.1. Η Τουρκία στην ABC Β.1.1. Ποσοτική ανάλυση Β.1.2. Ποιοτική ανάλυση Β.2. Η Τουρκία στην El Mundo Β.2.1. Ποσοτική ανάλυση Β.2.2. Ποιοτική ανάλυση Β.3. Η Τουρκία στην El País Β.3.1. Ποσοτική ανάλυση Β.3.2. Ποιοτική ανάλυση Κεφάλαιο Συµπεράσµατα-Παρατηρήσεις ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Παράρτηµα Ι ηµοσιεύµατα εφηµερίδων ΕL PAIS, EL MUNDO, ABC Παράρτηµα ΙΙ Γραφικές παραστάσεις 2

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εικόνα της Ελλάδας και της Τουρκίας στον ισπανικό Τύπο κατά τα έτη αποτελεί το αντικείµενο της παρούσας εργασίας. Η µεθοδολογία συνίσταται στην ποσοτική ανάλυση των δηµοσιευµάτων των εφηµερίδων ABC, El Mundo και El País, που έχουν ως κέντρο βάρους την Ελλάδα και την Τουρκία, όπως επίσης και στην ανάλυση του λόγου των παραπάνω δηµοσιευµάτων. Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι η Ελλάδα έχει µικρότερη κάλυψη από την Τουρκία αλλά πιο θετική εικόνα στον ισπανικό Τύπο, ενώ αναδεικνύονται τα στερεότυπα που υπάρχουν για τις δύο χώρες. Λέξεις-κλειδιά Ελλάδα, Τουρκία, Ισπανία, Τύπος, εικόνα, στερεότυπα, δηµοσιεύµατα, άρθρο γνώµης, ρεπορτάζ, είδηση, ανάλυση, κύριο άρθρο, συνέντευξη, σχόλιο, επιστολή, νεκρολογία, θεµατολογία, πολιτική, Ευρωπαϊκή Ένωση, πόλεµος στο Ιράκ, κοινωνία, πολιτισµός, αθλητισµός, τουρισµός, οικονοµία-ανάπτυξη, θρησκεία 3

4 ABSTRACT The study examines the image of Greece and Turkey in the Spanish press in the years The methodology consists of a quantitative analysis of the published articles in three Spanish national newspapers (ABC, El Mundo, El País) which focus on Greece and Turkey as well as a qualitative analysis of their discourse. The analysis reveals that Greece has less visibility than Turkey in the Spanish press, but its image is more positive than that of Turkey. Moreover, the stereotypes that exist about each country are revealed. Key words Greece, Turkey, Spain, Press, image, stereotype, editorial, article, news, letters, obituaries, European Union, Economy, Politics, Society, Culture, Sports, Tourism, Religion, 4

5 Η εικόνα της Ελλάδας και της Τουρκίας στον ισπανικό Τύπο Εισαγωγή Η παρούσα εργασία µελετά την εικόνα της Ελλάδας και της Τουρκίας σε 3 ισπανικές εφηµερίδες εθνικής κυκλοφορίας επί 2 συναπτά έτη, συγκεκριµένα κατά τα έτη , µε σκοπό να αναδείξει ποια στερεότυπα υπάρχουν στον ισπανικό Τύπο για τις δύο χώρες. Μεθοδολογία Η µεθοδολογία που ακολουθείται βασίζεται εν µέρει σε προηγούµενες παρεµφερείς έρευνες( 1, 2 ) και συνίσταται στην εξέταση της σχετικής βιβλιογραφίας, στην ποσοτική αλλά και ποιοτική ανάλυση των δηµοσιευµάτων «ελληνικού» και «τουρκικού ενδιαφέροντος» των ισπανικών εφηµερίδων «El Paìs», «El Mundo» και «ABC» κατά το διάστηµα έως Τα δηµοσιεύµατα συγκεντρώθηκαν από τους δικτυακούς τόπους των εφηµερίδων (www.elpais.es, 1 Καλαντζοπούλου, Κ., Κωνσταντινίδου Ε., Μητρόπουλος, Π., Σπέρτου, Α., «Η εικόνα της Ελλάδας στον αµερικανικό, βρετανικό, γαλλικό, και γερµανικό Τύπο, Νοέµβριος εκέµβριος 2003», αδηµοσίευτη σεµιναριακή εργασία, Αθήνα: Μάρτιος 2003, ΕΣ, Περίληψη, σ «Η εικόνα της Ελλάδας στο ιεθνή Τύπο κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση/Ιανουάριος-Ιούνιος 2003, ερευνητικό πρόγραµµα Υπουργείου Τύπου & ΜΜΕ, επιβλέπων Ν. εµερτζής, στο Καλαντζοπούλου, Κωνσταντινίδου, Μητρόπουλος, Σπέρτου, όπ. π 5

6 και περιορίστηκαν σε δηµοσιεύµατα που περιέχουν τις λέξεις Grecia και griego για την Ελλάδα και Turquía και turco για την Τουρκία. Ως δηµοσιεύµατα «ελληνικού» και αντίστοιχα «τουρκικού ενδιαφέροντος» αντίστοιχα ορίζονται αυτά που: α) αφορούν άµεσα τις δύο χώρες και στα οποία οι αναφορές σε αυτές αποτελούν το κυρίαρχο στοιχείο τους (κύριες αναφορές) 3 β)αφορούν µόνο εν µέρει τις δύο χώρες, δηλαδή, υπάρχουν σχετικές παρεµπίπτουσες αναφορές, ενώ, κατά τα άλλα, αφορούν κάποιο άλλο θέµα. 4 Λόγω του περιορισµένου πλαισίου της παρούσας εργασίας θα µελετηθούν µόνο οι κύριες αναφορές στις δύο χώρες. Το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα ( ) επιλέχθηκε λόγω των σηµαντικών γεγονότων που επηρέασαν τις δύο χώρες. Συγκεκριµένα, η Ελλάδα κατά την περίοδο αυτή είχε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ προετοιµαζόταν και για τους Ολυµπιακούς Αγώνες. Από την άλλη πλευρά στην Τουρκία είχαµε αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό µε την άνοδο στην εξουσία για πρώτη φορά ενός ισλαµικού κόµµατος στην εξουσία, ενώ ο πόλεµος στο Ιράκ επηρέασε τις εξωτερικές της σχέσεις. Η ποσοτική ανάλυση περιλαµβάνει την κατηγοριοποίηση των δηµοσιευµάτων βάσει των εξής κριτηρίων : 1. Μέγεθος δηµοσιεύµατος ανάλογα µε τον αριθµό των λέξεων (µικρό-έως 200 λέξεις, µεσαίο-200 έως 500 λέξεις και µεγάλο, άνω των 500 λέξεων) 5 2. Τύπος δηµοσιεύµατος-αν είναι άρθρο γνώµης, κύριο άρθρο, ρεπορτάζ, απλή είδηση, συνέντευξη, επιστολή, ανάλυση, κ.α Θέµα δηµοσιεύµατος 7 4. Χαρακτηρισµός δηµοσιεύµατος ανάλογα µε το περιεχόµενο του (αρνητικό, θετικό, ουδέτερο) 8 3 Καλανατζοπούλου, Κ, Κωνσταντινίδου Ε., Μητρόπουλος, Π., Σπέρτου, Α., Όπ. π. 4 Όπ.π. 5 Όπ. π. 6 Όπ.π. 7 Όπ.π. 8 Όπ.π 6

7 5. Αναφορές σε Έλληνες 9 Όσον αφορά στο θέµα δηµοσιεύµατος, τα δηµοσιεύµατα κατατάχθηκαν στις παρακάτω κατηγορίες: Εξωτερικές σχέσεις, Πολιτική, Ασφάλεια-Τροµοκρατία, Ασφάλεια- Εγκληµατικότητα,Οικονοµία-Ανάπτυξη, Τουρισµός, Πολιτισµός, Αθλητισµός. 10 Ειδικότερα, όσον αφορά την Ελλάδα η κατηγορία «Εξωτερικές Σχέσεις» χωρίστηκε στις εξής υποκατηγορίες: Ελλάδα-ΕΕ, Ελλάδα-Τουρκία/Κύπρος, 11 ) ενώ ως προς την Τουρκία στις υποκατηγορίες Τουρκία-ΕΕ, Τουρκία- Ελλάδα/Κύπρος, Τουρκία/Πόλεµος στο Ιράκ). Ιδιαίτερα, όσον αφορά την Ελλάδα υπάρχει και µία ξεχωριστή κατηγορία σχετικά µε τους Ολυµπιακούς Αγώνες (οργάνωση/προετοιµασία, ασφάλεια, έργα). 12 Η ποιοτική ανάλυση ακολουθεί µία κονστρουξιονιστική ανάλυση του λόγου των δηµοσιευµάτων κύριας αναφοράς βάσει του θέµατος τους. Σύµφωνα µε την προσέγγιση του κοινωνικού κονστρουξιονισµού, τα ΜΜΕ δεν αποτελούν απλώς αντανάκλαση της κοινωνικής πραγµατικότητας, αλλά τη συγκροτούν κιόλας. 13 Η συγκρότηση αυτή γίνεται µέσω της γλώσσας, που χρησιµοποιούν, γιατί η κοινωνική και πολιτική πραγµατικότητα γίνεται κατανοητή µόνο µέσα της γλώσσας 14. Η γλώσσα διαµεσολαβεί ανάµεσα στο ατοµικό και το συλλογικό, έχει ένα δηµόσιο και συµβατικό χαρακτήρα και αποτελεί η ίδια µία µορφή πράξης, µέσω αυτής «ορίζουµε, διακρίνουµε, σηµασιοδοτούµε, οριοθετούµε και επηρεάζουµε το διαδραστικό πλαίσιο της επικοινωνίας µε τον άλλο». 15 Η γλώσσα περιέχει ήδη υπάρχοντες και κληρονοµηµένους τρόπους κατανόησης 9 Όπ.π. 10 Όπ.π. 11 Όπ.π. 12 Όπ.π. 13 εµερτζής, Ν., Πολιτική Επικοινωνία: ιακινδύνευση, ηµοσιότητα, ιαδίκτυο, Αθήνα, Εκδ. Παπαζήση, 2002, σελ Όπ.π., 15 Όπ.π., σ. 145 και John Langshaw Austin, How to do Things with Words, Oxford University Press, New York:1962, στο εµερτζής, Ν., όπ.π., σελ.145 7

8 του κόσµου, ενώ έχει µία αµφίδροµη σχέση µε το σύνολο των κοινωνικών σχέσεων, καθώς συγκροτείται από αυτές αλλά και τις επηρεάζει ταυτόχρονα 16. Σύµφωνα µε τον κοινωνικό κονστρουξιονισµό, η σχέση ανάµεσα στο άτοµο και την κοινωνία διαµεσολαβείται από το Λόγο (discourse). 17 Ο Λόγος αποτελεί το σύνολο των σηµειωτικών κωδίκων (γλώσσα, σύµβολα κλπ), τα οποία τα άτοµα χρησιµοποιούν, για να αντιληφθούν τον εαυτό τους και τον περιβάλλοντα κόσµο 18. Ο «λόγος είναι η χρήση της γλώσσας ως κοινωνική πρακτική» 19, υποστηρίζει ο Fairlough, ενώ στην ίδια κατεύθυνση ο Jensen θεωρεί ότι «ο λόγος είναι η χρήση της γλώσσας σε κοινωνικό πλαίσιο». 20 Ο κόσµος, φυσικός και κοινωνικός, δεν υφίσταται εκτός λόγου και νοηµάτων. 21 Ο Πλειός υποστηρίζει ότι τα µέσα επικοινωνίας αποτελούν την «υλική µορφή κοινωνικής κυκλοφορίας του λόγου, το σηµείο συνάντησης αλληλεπίδρασης και αλληλοδιαµόρφωσης του λόγου και των κοινωνικών σχέσεων». 22 Στο λόγο µπορούν να εντοπιστούν ορισµένες «θεµατικές» 23, οι οποίες είναι «οµάδες γεγονότων του φυσικού και κοινωνικού κόσµου, στις οποίες αναφέρονται τα παραγόµενα και προσλαµβανόµενα κείµενα» 24 και οι οποίες διατυπώνονται µέσω των ΜΜΕ. Θεµατικές του λόγου είναι ο λόγος για την πολιτική ή για την τέχνη. Οι «τύποι» του λόγου είναι οι θεµατικές εκείνες του λόγου οι οποίες είναι οργανωµένες, ως σύνολο, σύµφωνα µε ορισµένους επιστηµολογικούς και ιδεολογικούς κώδικες. 25 «Το σύνολο των τύπων θεµατικού λόγου που παράγονται και απευθύνονται από ορισµένο θεσµό και το οποίο κυκλοφορεί 16 εµερτζής, Ν., όπ.π., εµερτζής., Ν., όπ.π., σελ Όπ.π., σελ Fairlough N., Media Discourse, Edward Arnold, London: 1995, σ. 54, στο Πλειός, Γ., Ο Λόγος της Εικόνας,: Ιδεολογία και Πολιτική, Αθήνα, Εκδ. Παπαζήση,:2001, σ Jensen, K. B., Social Semiotics of Mass Communication, Sage, London: 1995,σ. 64, στο Πλειός., Γ., όπ.π. 21 εµερτζής, Ν., όπ.π., σελ Πλειός, Γ.,όπ.π. σ Πλειός, Γ. όπ.π., σελ Όπ. π., σ Όπ.π., σελ.56 8

9 στα πλαίσια ενός θεσµικά οργανωµένου κοινωνικού περιβάλλοντος αποτελεί τη µορφή του λόγου», 26 µία από τις οποίες είναι ο λόγος των ΜΜΕ. 27 Κεφάλαιο 1 Α. Θεωρητικό υπόβαθρο Το αντικείµενο της παρούσας εργασίας είναι η εξέταση της εικόνας της Ελλάδας και της Τουρκίας στον ισπανικό Τύπο. Τί σηµαίνει όµως ο όρος «εικόνα µίας χώρας» και τι ρόλο παίζουν τα ΜΜΕ στη διαµόρφωσή της? Ο Kunczik ορίζει την εικόνα µίας χώρας ως «την γνωστική αναπαράσταση που τα άτοµα έχουν για µία συγκεκριµένη χώρα, δηλαδή ό,τι θεωρούν ότι είναι αληθές για τη χώρα αυτή και τους κατοίκους της» 28. Ο Kunczik θεωρεί ότι η έννοια της «εικόνας» γενικότερα, σχετίζεται µε την έννοια της προκατάληψης, η οποία ορίζεται ως «η εκπεφρασµένη πεποίθηση των µελών µίας οµάδας για µία άλλη, χωρίς όµως να λαµβάνεται υπ όψιν αν είναι ακριβής ή όχι» 29. Οι εικόνες είναι βαθιές προκαταλήψεις, οι οποίες έχουν σχηµατιστεί κατά τη διάρκεια µακρών ιστορικών διαδικασιών. 30 Ο Allport ταυτίζει την προκατάληψη µε το στερεότυπο και το ορίζει ως «µια υπερβολική ιδέα σχετική µε κάποια κατηγορία, που έχει ως λειτουργία να δικαιολογεί τη συµπεριφορά µας απέναντι σε αυτήν». 31 Ο Lippman θεωρεί ότι τα στερεότυπα είναι συνήθως απλές και αβάσιµες κρίσεις που κάνουµε για τον κόσµο και τους ανθρώπους, πολλές από τις οποίες µπορεί να είναι και ανακριβείς. 32 «Το αληθινό περιβάλλον είναι καθ ολοκληρία πολύ µεγάλο, πολύ σύνθετο και πολύ φευγαλέο για άµεση γνωριµία». 33 Τα στερεότυπα βοηθούν να κατηγοριοποιούµε 26 Όπ.π., σ Όπ.π. 28 Kunczik M., Images of Nations and International Public Relations, Friedrich- Ebert, Stiftung, 1990, σ Kunczik M.,,όπ.π., σελ Όπ.π., Allport, G. W., The nature of prejudice, New York, 1958,σ. 187, first 1954, στο Kunczik M., όπ.π. 32 Lippmann, W. Public Opinion, Harcourt Brace Jovanovich, New York: 1922, στο Kunczik M., όπ.π.,σελ Lippmann, W., Κοινή Γνώµη, Εκδ. Κάλβος, Αθήνα: 1988, σ. 24 9

10 το περιβάλλον και, µε αυτόν τον τρόπο, να µπορούµε να το αντιλαµβανόµαστε. 34. Καλύπτουν πληροφοριακά κενά και κανείς δεν µπορεί να ζήσει χωρίς αυτά. «Τα στερεότυπα ταξιδεύουν µακριά στο χρόνο, είναι ανθεκτικά, διαθέτουν τη λογική τους αυτοτέλεια 35 αλλά αυτά καθαυτά δεν είναι αρνητικά. 36 Υπάρχει µάλιστα ένα στερεότυπο για τα ίδια τα στερεότυπα, ότι όλα τα στερεότυπα είναι αρνητικά, γεγονός που δεν ισχύει. 37 Η πολιτισµική παράδοση µέσα στην οποία ζούµε είναι αυτή που διαµορφώνει τα στερεότυπα µας. 38 Η επιρροή της είναι πολύ σηµαντική, γιατί είναι εκείνη που έχει προκαθορίσει πώς θα αντιληφθούµε τον κόσµο γύρω µας 39. Ο Lippmann θεωρεί ότι «η λεπτότερη και διαπεραστικότερη από όλες τις επιρροές είναι εκείνη που δηµιουργεί και διατηρεί το ρεπερτόριο των στερεοτύπων. Φανταζόµαστε τα περισσότερα πράγµατα προτού τα γευτούµε. Και αυτές οι προκαταλήψεις, εκτός αν η εκπαίδευση µας έχει κάνει διορατικά ενήµερους, διέπουν βαθιά την όλη διαδικασία της νοητικότητας. Χαρακτηρίζουν ορισµένα αντικείµενα σαν οικεία ή ξένα, τονίζοντας τις διαφορές, έτσι ώστε το ελαφρώς οικείο το βλέπουµε ως πολύ οικείο, και το κάπως ξένο σαν τελείως ξένο». 40 Η κοινή γλώσσα, η θρησκεία και η φυλή αποτελούν στοιχεία τα οποία συµβάλλουν στο να κρίνονται θετικά οι άνθρωποι, 41 ενώ αντισταθµίζονται από αρνητικές κρίσεις για ανθρώπους µε διαφορετικά πολιτισµικά ή φυλετικά χαρακτηριστικά. 42 Είναι αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι στις περισσότερες περιπτώσεις τα άτοµα εκφράζουν κρίσεις για άλλα έθνη χωρίς να έχουν κάποια προσωπική επαφή µε ανθρώπους από αυτά τα έθνη. 43 Οι ξένες χώρες και οι κάτοικοί τους αποτελούν, ιδιαίτερα αν κάποιος δεν έχει ιδία γνώση για αυτές, είναι ιδιαίτερα ασαφείς έννοιες. 44 Επιπλέον, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ενδιαφέρονται για το τι 34 Lippmann, W., στο Kunczik, M., όπ.π., σελ Παπαγγελής Θ., «Το κέρδος είναι η έκπληξη», Το Βήµα της Κυριακής, , σ Kucznik., M., όπ.π., σελ Όπ.π. 38 Lippmann W. Κοινή Γνώµη, όπ.π., Όπ.π., 40 Όπ.π. 41 Kucznik., M.,όπ.π., Όπ.π. 43 Όπ.π, σελ Όπ.π. 10

11 συµβαίνει στο εξωτερικό, εφόσον δεν επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό τη ζωή τους. Αρκούνται λοιπόν στην εικόνα που έχουν αποκοµίσει από τα ΜΜΕ. Όσο λιγότερες είναι οι πηγές πληροφοριών για µία χώρα, τόσο µεγαλύτερη είναι η επίδραση των ΜΜΕ 45 στη διαµόρφωση της εικόνας στο µυαλό τους. Πώς όµως τα ΜΜΕ, ο Τύπος ιδιαίτερα, επηρεάζουν τη διαµόρφωση της εικόνας µίας χώρας στα άτοµα; Ο Lippmann θεωρεί ότι αν δεν υπήρχαν τα στερεότυπα, οι δηµοσιογράφοι, θα πέθαιναν από αναστάτωση. 46 Oι δηµοσιογράφοι αντλούν από τα προσωπικά τους στερεότυπα, για να περιγράψουν τον κόσµο, τον οποίον «βλέπουν µέσα από υποκειµενικούς φακούς». 47 Ο Πλειός, βασιζόµενος στην τυπολογία των Richards 48 και Morris 49 προτείνει µία τυπολογία τριών τύπων του λόγου. Ο πραγµατιστικός, περιορίζεται απλώς να περιγράψει ένα συµβάν και δεν υπεισέρχεται σε υποκειµενικές σκέψεις ή συναισθήµατα. 50 Το χαρακτηριστικότερο είδος πραγµατιστικού λόγου είναι ο επιστηµονικός λόγος και η γλώσσα που χρησιµοποιείται είναι η, κατά τον Lotman, «πληροφοριακή» γλώσσα., χαρακτηριστικά της οποίας είναι η ακρίβεια και η αυστηρότητα, ενώ δεν ευνοεί την ανάπτυξη άλλων σηµασιών, πέρα από αυτές που διατυπώνει ο οµιλών 51. Ο νοηµατικός λόγος είναι το αντίθετο του πραγµατιστικού. Ο «οµιλών» δεν προσπαθεί να καταγράψει ένα γεγονός αυτό καθαυτό. «ιατυπώνει την αξιολογική του κρίση, τη συναισθηµατική του κατάσταση και δεν τον ενδιαφέρει η σχέση της περιγραφής του µε την πραγµατικότητα». 52 Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα νοητικού λόγου αποτελεί η τέχνη. 53 Ο προπαγανδιστικός λόγος είναι µία σύνθεση µεταξύ του πραγµατιστικού και του 45 Όπ.π., σελ Lippmann, W., στο Kunczik., M., σ.36, όπ.π. 47 Lippmann, W., Κοινή γνώµη, όπ.π., σ Richards, I.A., Science and Poetry, New York, 1926, στο Πλειός, Γ., όπ.π., σελ Morris C., Signs, Language and Behavior, New York:1946 και Morris., C., Writings on the General Theory of Signs, The Hague, Mouton,: 1971, στο Πλειός, Γ., όπ.π., σελ Πλειός, Γ., όπ.π., σελ Λότµαν., Γ., Αισθητική και σηµειωτική του κινηµατογράφου, Θεωρία, Αθήνα: 1982, στο Πλειός, Γ., όπ.π., σελ Όπ.π., σ Όπ.π., σελ.84 11

12 νοηµατικού λόγου. 54 Ο λόγος των µέσων επικοινωνίας είναι κατεξοχήν προπαγανδιστικός. 55 Ένα από τα χαρακτηριστικά του είναι το ότι «ενώ περιγράφει κάποια «πραγµατικότητα», ο κόσµος του, τα πρόσωπα που αναπαρίστανται, συχνά απευθύνονται άµεσα στο ακροατήριο. Απευθύνουν προτροπές, απαγορεύσεις, αξιολογήσεις». 56 Επιπλέον, ο προπαγανδιστικός λόγος γενικεύει συγκεκριµένα περιστατικά, µετατρέπει το µοναδικό και ανεπανάληπτο γεγονός που περιγράφει σε τυπικό εκπρόσωπο µίας πολυπληθούς οµάδας παρόµοιων γεγονότων, δηλ. σε σύµβολο. 57 Ο συµβολισµός επιτελεί µία σηµαντική ιδεολογική λειτουργία, προβάλλοντας «µία επί µέρους κρίση, αξιολόγηση ή τρόπο ζωής σε κάθε επί µέρους άτοµοδυνητικά σε όλη την κοινωνία-καθιστώντας την έτσι κοινή παραδοχή». 58 Η γλώσσα του προπαγανδιστικού λόγου χαρακτηρίζεται από ταυτόχρονη µίµηση της πληροφοριακής γλώσσας αλλά και της γλώσσας της τέχνης, συνδυάζοντας επιστηµονικούς όρους µε λογοτεχνικές εκφράσεις. 59 Ο προπαγανδιστικός λόγος ευνοεί έναν τρόπο σκέψης, ο οποίος θεωρεί ως µοναδικό το επαναλαµβανόµενο και το κλισέ. 60 Επιπλέον, ευνοεί την άνθηση προκαταλήψεων, στερεοτύπων και δογµατικών πεποιθήσεων, γιατί ενώ γενικεύει το συγκεκριµένο, ταυτόχρονα «προεκτείνει γενικές διαπιστώσεις σε κάθε ένα συγκεκριµένο περιστατικό που µπορεί να σχετίζεται µαζί του», 61 οι οποίες τείνουν να είναι οιονεί πραγµατικές. 62 Όσον αφορά στη σχέση λόγου και ιδεολογίας, οι περισσότερες αναλύσεις αναγνωρίζουν ότι ο λόγος παίζει έναν καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση και στη διάδοση των ιδεολογιών: η διατύπωση συγκεκριµένης ιδεολογικής οπτικής απαιτεί τη χρησιµοποίηση συγκεκριµένων κατάλληλων λέξεων. 63 Ο van Dijk 54 Όπ.π., σελ Όπ.π. 56 Όπ.π., σ Όπ.π., σελ Όπ.π., σ Όπ.π., σελ Όπ.π., σελ Όπ.π., σ Όπ.π. 63 Όπ.π., σελ

13 θέτει µία άλλη διάσταση της σχέσης λόγου και ιδεολογίας, τον «ιδεολογικό τόπο» (ideological square) των µέσων επικοινωνίας. 64 «Κάθε λόγος από την πλευρά του παραλήπτη διαιρεί τον κόσµο και τις κοινωνικές οµάδες σε «εµείς»- προς τις οποίες το κείµενο διάκειται ευνοϊκά), και στους «άλλους»-προς τους οποίους διάκειται αρνητικά». 65 Η σχέση όµως λόγου και ιδεολογίας επηρεάζεται και από τις πρακτικές παραγωγής των κειµένων, οι οποίες είναι αντικείµενο καταµερισµού εργασίας στα πλαίσια των επικοινωνιακών οργανισµών. 66 Σύµφωνα µε τον Bennett, οι καθιερωµένοι τρόποι συλλογής των ειδήσεων-από τα διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία, τους ανταποκριτές, τις συνεντεύξεις τύπου- αλλά και η επεξεργασίας τους παίζουν πρωτεύοντα ρόλο στη διαµόρφωση του ιδεολογικών λειτουργιών των ειδήσεων. 67 Σύµφωνα µε το µοντέλο του White (1950) 68 για τον «πυλωρό», που βασίστηκε στις παρατηρήσεις του Lewin (1947) 69 για τη ροή των ειδήσεων στη µαζική επικοινωνία, η πληροφόρηση περνάει κατά µήκος ορισµένων καναλιών, στων οποίων τις «πύλες» οι «πυλωροί» επιλέγουν το αν θα επιτραπεί να συνεχιστεί η ροή της πληροφόρησης. Η κριτική που διατυπώθηκε στο µοντέλο του White, ότι δηλ. ισχυριζόταν ότι υπήρχε µόνο ένας πυλωρός, οδήγησε στη διατύπωση ενός εναλλακτικού µοντέλου από τον McNelly. 70 Συγκεκριµένα, ο McNelly 71 υποστηρίζει ότι η λειτουργία του πυλωρού ιδιαίτερα για τις διεθνείς ειδήσεις, ξεκινά από τα διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία και όχι από τον συντάκτη της εφηµερίδας. Μεσολαβούν και άλλοι παράγοντες οι οποίοι µπορεί να 64 Van Dijk, T., News Analysis. Case Studies of International and National News in the Press, New Jersey: Hillsdale, 1988, στο Πλειός, Γ., όπ.π., σελ Όπ.π., σ Πλειός., Γ., όπ.π., σελ Bennet, L., Ειδήσεις. Η πολιτική των ψευδαισθήσεων., Αθήνα ροµέας,: 1999, 4ο κεφ., στο Πλειός., Γ., όπ.π White, D.M., The Gatekeepers: a Case Study in the Selection of News, Journalism Quarterly, 27:383-90, 1950, στο ΜακΚουέϊλ, Ν. & Βιντάλ, Σ., Μοντέλα Επικοινωνίας, Αθήνα, Καστανιώτης, 1991, σελ Lewin, K., Channels of Group Life. Human Relations, 1:143-53, 1947, στο ΜακΚουέϊλ, Ν. & Βιντάλ, Σ, όπ.π., σελ ΜακΚουέϊλ, Ν. & Βιντάλ, Σ, όπ.π., McNelly, J.T., Intermediary Communicators in the International Flow of News, Journalism Quarterly, 36:23-6, 1959, στο ΜακΚουέϊλ, Ν. & Βιντάλ, Σ., όπ.π., σελ

14 αλλοιώσουν τη µορφή και την ουσία των συµβάντων, ενώ οι αρχικοί παραλήπτες στα µέσα επικοινωνίας µπορεί να λειτουργούν ως πυλωροί για άλλους. 72 Ο Bass (1969) ασκώντας κριτική και στα δύο παραπάνω µοντέλα 73 θεωρεί ότι η πιο σηµαντική λειτουργία του πυλωρού διενεργείται εντός του επικοινωνιακού οργανισµού. 74 ιακρίνει τη διαδικασία σε δύο στάδια: α) συλλογή των ειδήσεων, κατά την οποία οι δηµοσιογράφοι µετατρέπουν τα «πρωτόλεια νέα»-συµβάντα, συνεντεύξεις Τύπου-οµιλίες- σε κείµενο 75 και β)επεξεργασία, κατά την οποία οι συντάκτες ύλης, διαµορφώνουν τους τίτλους και τη σελιδοποίηση, αναζητούν τις εικόνες, τροποποιώντας µε αυτό τον τρόπο τα θέµατα, ώστε να αποτελέσουν το τελικό προϊόν, την εφηµερίδα ή το δελτίο ειδήσεων. 76 Οι πρακτικές συλλογής και επεξεργασίας των ειδήσεων είναι άµεσα συνδεδεµένες µε την κοινωνική οργάνωση, σχετίζονται µε την ύπαρξη των οργανισµών ως ιστορικά διαµορφωµένη µορφή οργάνωσης της παραγωγικής δραστηριότητας, τον εµπορικό χαρακτήρα των οργανισµών, τον καταµερισµό της εργασίας εντός του οργανισµού, που είναι απόρροια της οργάνωσης της εργασίας στη συγκεκριµένη κοινωνία. 77 Η εικόνα µίας χώρας στο εξωτερικό επηρεάζεται άµεσα από τα κριτήρια επιλογής των διεθνών ειδήσεων από τους πυλωρούς. Σύµφωνα µε τους Galtung και Ruge (1965) 78, ένα συµβάν, για να καταστεί είδηση, πρέπει να χαρακτηρίζεται από τα εξής στοιχεία, τα οποία επηρεάζονται από τις κοινωνικοπολιτισµικές αξίες της κοινωνίας, 79 : 1) Επικαιρότητα: «Ένα συµβάν είναι πιθανότερο να γίνει είδηση αν η εµφάνισή του συνδυάζεται µε το χρονοδιάγραµµα του µέσου ενηµέρωσης το οποίο ενδιαφέρεται γι αυτό». 80 Ένα συµβάν που έλαβε 72 McNelly, J.T, όπ.π. 73 ΜακΚουέϊλ, Ν. & Βιντάλ, Σ, όπ.π., σελ Bass, A.Z., Refining the Gatekeeper Concept, Journalism Quarterly, 46: 69-71, 1969, στο ΜακΚουέϊλ, Ν. & Βιντάλ, Σ., όπ.π. 75 Bass, A.Z., όπ.π. 76 Όπ.π. 77 Πλειός., Γ., όπ.π., σελ Galtung, J., & Ruge, M. H., The Structure of Foreign News, Journal of Peace Research, 2: 64-90, 1965, στο ΜακΚουέϊλ, Ν. & Βιντάλ, Σ, όπ.π., σελ Όπ.π. 80 Όπ.π., σ

15 χώρα µέσα σε λίγες ώρες είναι κατάλληλο από αυτήν την άποψη για µία ηµέρησια εφηµερίδα. 81 2) Αξία έντασης ή κλιµάκωσης: Αφορά τα συµβάντα που είτε είναι πολύ σηµαντικά είτε αυξάνεται η σηµασία του, αν πρόκειται για συνηθισµένο γεγονός, µε αποτέλεσµα να κορυφωθεί το ενδιαφέρον γι αυτό. 82 3) Έλλειψη αµφισηµίας: Όσο περισσότερο σαφές είναι το νόηµα ενός συµβάντος, τόσο µεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες να γίνει είδηση. 83 4) Πολιτιστική εγγύτητα ή σηµασία: Τα κοινά στοιχεία του συµβάντος µε την κουλτούρα του κοινού τείνουν να το καταστήσουν είδηση. 84 5) Οµοφωνία: Τα συµβάντα που εκπληρώνουν προκαταλήψεις ή προσδοκίες, π.χ. κάποιες ενέργειες θεωρούνται εκ των προτέρων επικίνδυνες, γίνονται είδηση πιο συχνά 85. 6) Απροσδόκητο: Όσο πιο ασυνήθιστο είναι ένα γεγονός, τόσο µεγαλύτερες πιθανότητες έχει να γίνει είδηση. 86 7) Συνέχεια: Ο χαρακτηρισµός ενός συµβάντος ως είδησης έχει ως συνέπεια την τάση για συνεχή κάλυψή του 87. 8) Σύνθεση: Η επιλογή ενός συµβάντος ως είδησης γίνεται ανάλογα µε τη θέση της στην εφηµερίδα ως σύνολο και συχνά ορισµένα γεγονότα επιλέγονται, επειδή έρχονται σε αντιπαραβολή µε κάποια άλλα 88. Ένας παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπ όψιν κατά τη γνώµη µας είναι κατά πόσο η ηµερήσια διάταξη/θεµατολογία των µέσων επηρεάζει την εικόνα µίας χώρας σε αυτά. Η έννοια της ηµερήσιας διάταξης των µέσων επικοινωνίας αναφέρεται στη συνάρτηση που υπάρχει µεταξύ της έµφασης που δίδουν τα ΜΜΕ σε ορισµένα θέµατα και στις απόψεις του κοινού για το 81 Όπ.π.. σελ Όπ.π. 83 Όπ.π. 84 Όπ.π., σελ Όπ.π. 86 Όπ.π. 87 Όπ.π. 88 Όπ.π. 15

16 τι χρήζει προσοχής και τι όχι. 89 «Τα µαζικά µέσα δεν καθορίζουν τι να σκεφθούµε-το περιεχόµενο των απόψεών µας, αλλά περί τίνος να σκεφθούµε, σε ποια θέµατα να στρέψουµε την προσοχή µας και πόσο». 90 Αξίζει να σηµειωθεί ότι η θεµατολογία των Μέσων δεν είναι ενιαία, καθώς το κάθε µέσο επικοινωνίας θέτει τις δικές του προτεραιότητες, 91 ενώ όσον αφορά στην επίδραση της ηµερήσιας διάταξης, έρευνες έχουν δείξει ότι η θεµατολογία των εφηµερίδων ασκεί πιο µακροπρόθεσµες επιδράσεις από ό,τι της τηλεόρασης. 92 Η θεµατολογία των Μέσων δρα σε αλληλεπίδραση µε τη δηµόσια θεµατολογία, η οποία συγκροτείται από διάφορα θέµατα που το κοινό θεωρεί σηµαντικά, καθώς επίσης και µε την πολιτική θεµατολογία, η οποία συνίσταται από τις προτεραιότητες των πολιτικών ελίτ. 93 Στη διαµόρφωση της εικόνας µίας χώρας τα ΜΜΕ παίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο µεν, αλλά πρέπει να τα δούµε ως µέρος ενός ευρύτερου επικοινωνιακού συστήµατος. 94 Η ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών, ο τουρισµός, οι εµπορικές ανταλλαγές, τα µεγάλα διεθνή γεγονότα, όπως οι Ολυµπιακοί Αγώνες, συµβάλλουν κι αυτά στη διαµόρφωση της εικόνας µιας χώρας. 95 Κατά τον Kunczik, η «εικόνα» γενικότερα, συνεπώς και µιας χώρας, νοείται ως κάτι που µπορεί να δηµιουργηθεί και να καλλιεργηθεί 96 και εντάσσει τις µονοµερείς προσπάθειες επηρεασµού (παγκόσµιες διαφηµιστικές καµπάνιες, εκστρατείες διεθνών δηµοσίων σχέσεων και προπαγάνδα) εκ µέρους των χωρών στους παράγοντες που διαµορφώνουν την εικόνα µιας χώρας. 97 Ο Gilboa, χρησιµοποιεί τον όρο «δηµόσια διπλωµατία» (public diplomacy), εντάσσοντας σε αυτόν «τη χρήση των ΜΜΕ αλλά και άλλων επικοινωνιακών διαύλων από 89 εµερτζής, Ν. όπ. π., σελ Όπ.π., σ Όπ.π., σελ Curran, J. & Seaton, J., Power without Responsibility: The Press and Broadcasting in Britain, Routledge: London, 1988, σ.233, στο εµερτζής, Ν. όπ. π., σελ Severin, W. & Tankard, J., Communication Theories:Origins, Methods, and Users in the Mass Media, New York: Longman, 3η έκδοση, 1992, σελ.226 στο εµερτζής., Ν.,όπ.π., σελ Kucznik., M., όπ.π., σελ Όπ.π. 96 Όπ.π., σελ Όπ.π., σελ

17 κρατικούς και µη κρατικούς δρώντες µιας χώρας µε σκοπό να επηρεάσουν την κοινή γνώµη µιας ξένης κοινωνίας». 98 Οι επικοινωνιακοί δίαυλοι που χρησιµοποιούνται κατά την άσκηση δηµόσιας διπλωµατίας, εκτός των ΜΜΕ, είναι, µεταξύ άλλων, οι πολιτιστικές και εµπορικές ανταλλαγές, οι αδελφοποιήσεις µεταξύ επαγγελµατικών σωµατείων, πόλεων ή άλλων φορέων, η χορήγηση υποτροφιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς, όπως η εκµάθηση της γλώσσας. 99 Η διαφορά ανάµεσα στα ΜΜΕ και στους άλλους επικοινωνιακούς διαύλους κατά την άσκηση της δηµόσιας διπλωµατίας συνίσταται στο ότι τα ΜΜΕ χρησιµοποιούνται, για να επηρεάσουν την κοινή γνώµη µιας ξένης χώρας σε ευρεία κλίµακα, και τείνουν να επικεντρώνουν την προσοχή τους στα θέµατα της επικαιρότητας, ενώ οι άλλοι επικοινωνιακοί, πολιτιστικοί κατά κύριο λόγο, δίαυλοι έχουν πιο µακροπρόθεσµες και βαθύτερες επιδράσεις στις αντιλήψεις των ατόµων γύρω από µία χώρα.. Επιπλέον, απευθύνονται στις ελίτ, οι οποίες θεωρούνται ότι µπορούν και επηρεάζουν την κοινή γνώµη της χώρας τους. 100 O Gilboa επισηµαίνει ότι η δηµόσια διπλωµατία συχνά συγχέεται µε τη «διπλωµατία των Μέσων» (Media diplomacy), όρος ο οποίος αναφέρεται «στη χρήση των ΜΜΕ από τους πολιτικούς σε συγκεκριµένες περιστάσεις, µε σκοπό να κάνουν τους πολίτες να διάκεινται ευνοϊκά απέναντι σε συγκεκριµένες συµφωνίες, καθώς και να ασκήσουν πιέσεις σε κρατικού και µη κρατικούς δρώντες κατά τη διενέργεια διαπραγµατεύσεων.» 101 Η διαφορά ανάµεσα στους δύο όρους έγκειται στο ότι «δηµόσια διπλωµατία» έχει ως σκοπό τη δηµιουργία θετικής εικόνας σε ένα πιο µακροπρόθεσµο επίπεδο και χρησιµοποιεί πολλαπλούς διαύλους, ενώ η «διπλωµατία των Μέσων» χρησιµοποιείται κυρίως κατά τη διάρκεια διαπραγµατεύσεων, έχει συγκεκριµένους στόχους-την επίλυση διαφορών, γίνεται σε βραχυπρόθεσµο επίπεδο και χρησιµοποιεί αποκλειστικά τα ΜΜΕ Gilboa, E., Media Diplomacy: Conceptual Divergence and Applications, σ Όπ.π., σελ Όπ.π. 101 Όπ.π., σελ Όπ.π. 17

18 Β.Ο Τύπος στην Ισπανία Ο ισπανικός Τύπος κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του Φράνκο αντανακλούσε την κυρίαρχη ιδεολογία του καθεστώτος 103. Σύµφωνα µε το νόµο του 1938 κάθε Ισπανός είχε τη δυνατότητα να εκφράζει ελεύθερα τις ιδέες του, «αρκεί αυτές να µην στρέφονταν κατά των θεµελιωδών αρχών του κράτους». 104 Μετά τον Εµφύλιο πόλεµο, το καθεστώς του Φράνκο έκανε κατάσχεση στις εφηµερίδες και τους ραδιοφωνικούς σταθµούς που στήριζαν τη δηµοκρατία, που συγκρότησαν την «Ραδιοφωνία και τον Τύπο του Κινήµατος». Ο κρατικός αυτός επικοινωνιακός οργανισµός περιλάµβανε 35 εφηµερίδες, 45 ραδιοφωνικούς σταθµούς, ένα πρακτορείο ειδήσεων, το Pyresa, την ηµερήσια εφηµερίδα Arriba, η οποία ήταν η επίσηµη εφηµερίδα του καθεστώτος αλλά και την απογευµατινή εφηµερίδα Pueblo που εκδιδόταν στη Μαδρίτη. 105 Εκτός από το Pyresa, η κυριότερη πηγή ειδήσεων ήταν το πρακτορείο ειδήσεων EFE, το οποίο ιδρύθηκε το , δραστηριότητα την οποία συνεχίζει µέχρι σήµερα. 107 Η πλειονότητα των εφηµερίδων αυτών ήταν µικρές επαρχιακές εφηµερίδες. Ο Τύπος επί Φράνκο δε χαρακτηριζόταν από φαντασία και αποφεύγονταν οι ειδήσεις οι σχετικές µε σκάνδαλα και εγκλήµατα, για να µη δοθεί µία άσχηµη εικόνα του καθεστώτος. 108 Καθ όλη τη διάρκεια του καθεστώτος του Φράνκο, η κυκλοφορία των εφηµερίδων ήταν χαµηλή. 109 Οι µόνες εφηµερίδες που απέφυγαν την κατάσχεση ήταν αυτές των οποίων οι ιδιοκτήτες είχαν πάρει το µέρος του Φράνκο, όπως η ABC και η La Vanguardia Española, που εκδιδόταν στη Βαρκελώνη. 110 Η ABC ήταν ιδιοκτησίας της οικογένειας Luca de Tena και ήταν αντίθετη στο καθεστώς µόνο όσον αφορά την άρνηση του Φράνκο να παραδώσει την εξουσία στη βασιλική οικογένεια, καθόσον ήταν εφηµερίδα που 103 Graham, R., Spain: Change of a Nation, Michael Joseph Ltd, Lndon:1984, σελ Article 12, Fuero de los Españoles, 1938, στο Graham, R., όπ.π., σελ Graham, R., όπ.π, σελ Όπ.π., 107 Sanders, K., & Canel M. J., Spanish Politicians and the Media: Controlled Visibility and Soap Opera Politics, Parliamentary Affairs, Vol. 57 No.1, p Graham, R., ό.π.π,,σελ Όπ..π. 110.Όπ.π. 18

19 στήριζε ανοικτά τη µοναρχία. 111 Από την άλλη πλευρά, η εφηµερίδα ΥΑ ήταν η φωνή της Καθολικής Εκκλησίας. Ούτε και αυτή ερχόταν σε αντίθεση µε το καθεστώς, γιατί η Εκκλησία δεν επιθυµούσε να χάσει τα προνόµια που της είχε παραχωρήσει ο Φράνκο. 112 Το 1966 τροποποιήθηκε ο νόµος του 1938 και η λογοκρισία άλλαξε µορφή, µετατράπηκε σε αυτολογοκρισία. Συγκεκριµένα, µισή ώρα πριν την κυκλοφορία των εφηµερίδων έπρεπε να ελεγχθούν πρώτα από το Υπουργείο Πληροφοριών, το οποίο συµβούλευε, προειδοποιούσε ή ακόµα εκτόξευε και απειλές για το τι έπρεπε να δηµοσιευτεί και τι όχι. Συνεπώς, το βάρος έπεφτε στους συντάκτες της εφηµερίδας, οι οποίοι κατέφευγαν στην αυτολογοκρισία. 113 Ο Τύπος διαδραµάτισε πρωταρχικό ρόλο για την εδραίωση της δηµοκρατίας στην Ισπανία. 114 Λίγο πριν την πτώση του καθεστώτος, επετράπη η έκδοση νέων εφηµερίδων και περιοδικών, όπως το εβδοµαδιαίο περιοδικό Cambio16, το οποίο ιδρύθηκε το 1972 και ήταν το πρώτο που απετέλεσε πρόκληση προς το καθεστώς λόγω της κάλυψης των βασανιστηρίων στην Ισπανία το Η εφηµερίδα όµως που έπαιξε πρωτεύοντα ρόλο κατά τη µετάβαση στη δηµοκρατία ήταν η El Paìs, ιδιοκτησίας του Grupo PRISA. Ιδρύθηκε το 1975, σε µία περίοδο που υπήρχε πολιτικό κενό και έγινε σηµαιοφόρος των δηµοκρατικών µεταρρυθµίσεων. 116 Μαζί µε την εφηµερίδα Diario 16 και τα περιοδικά Cambio-16, Cuadernos και Triunfo, αποτελούσαν µία «εναλλακτική κυβέρνηση, η οποία ζητούσε αµνηστία, δηµοκρατικές µεταρρυθµίσεις και την προκήρυξη εκλογών» 117, ενώ «απευθύνονταν σε ένα αναγνωστικό κοινό υψηλού µορφωτικού επιπέδου και κατοικούσε στα αστικά κέντρα, κυρίως δε στη Μαδρίτη.» Όπ.π. 112 Όπ.π. 113 Όπ.π., σελ Όπ.π., σελ Όπ.π., σελ Όπ.π., σελ Chislet W., The Spanish Media since Franco, Writers and Scholars Educational Trust, London: 1979, p. 15, στο Graham,R., όπ.π., σελ Graham, R., όπ. π., σ

20 Το σύγχρονο επικοινωνιακό πεδίο της Ισπανίας είναι αποτέλεσµα των συγκεκριµένων πολιτικών συνθηκών που επικράτησαν στη χώρα στις δεκαετίες 80 και 90. Η απορρύθµιση του ραδιοτηλεοπτικού πεδίου στα τέλη της δεκαετίας του 80 είχε ως συνέπεια την αύξηση του ανταγωνισµού. 119 Η El Paìs και η ABC ανήκουν στους οµίλους PRISA και Vocento αντίστοιχα, δύο από τους µεγαλύτερους επικοινωνιακούς οµίλους της Ισπανίας. Ένα από τα χαρακτηριστικά του ισπανικού επικοινωνιακού πεδίου είναι ο σηµαντικός ρόλος που έχουν παίξει στη διαµόρφωση της δοµής του ο «κρατικός πατερναλισµός» και το «πελατειακό σύστηµα». 120 Παρόλα αυτά, τα ισπανικά ΜΜΕ θεωρούνται από τα πιο αξιόπιστα στην Ευρώπη. 121 Όσον αφορά στην κυκλοφορία των εφηµερίδων η Ισπανία έχει µία από τις χαµηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση 122. Το 2003, πάντως, παρατηρήθηκε µία αύξηση της αναγνωσιµότητας των πολιτικών εφηµερίδων από 37,4% το 2002 σε 39,7% το Η πλειοψηφία των αναγνωστών ανήκει στη µεσαία τάξη 124 σε ποσοστό 44%, ηλικίας κυρίως από και ενώ, όσον αφορά στο φύλο το αναγνωστικό κοινό είναι κυρίως άνδρες. 125 Όσον αφορά ορισµένα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ισπανικού Τύπου, παρατηρείται η αποφυγή της κάλυψης σκανδάλων που αφορούν την προσωπική ζωή των πολιτικών. 126 Ιδιαίτερα, όσον αφορά τη βασιλική οικογένεια της Ισπανίας, ο σταθεροποιητικός ρόλος που έπαιξαν κατά τη µετάβαση στη δηµοκρατία συνέβαλε στο να τη χειρίζονται 119 Sanders, K., & Canel M. J., όπ.π., σελ Papatheodorou F. and Machin D., The Umbiblical Cord That Was Never Cut: the Post- Dictatorial Intimacy Between the Political Elite and the Mass Media in Greece and Spain, European Journal of Communication, March 2003;Hallin D.C. and Papathanassopoulos S., Political Clientelism and the Media: Southern Europe and Latin America in Comparative Perspective, Media, Culture and Society, March 2002, στο Sanders K. and Canel M.J., όπ.π. 121 Sanders K. and Canel M.J., όπ.π. 122 Όπ.π. 123 Estudio General de Medios, Febrero a Noviembre 2002 y Febriero a Noviembre 2003, 124 Sanders K. and Canel M.J., όπ.π., Estudio General de Medios, Febriero a Noviembre 2003, όπ.π. 126 Sanders, K. & Canel, M. J., όπ.π., σελ

21 οι δηµοσιογράφοι µε σεβασµό 127. Βέβαια, σύµφωνα µε αναλυτές, είναι πιθανό µε το πέρασµα των χρόνων, η σύνδεση αυτή (µετάβασης στη δηµοκρατίαρόλου βασιλικής οικογένειας) να εξασθενήσει, µε συνέπειες στην εικόνα των µελών της βασιλικής οικογένειας. 128 El Paìs H El Paìs από την αρχή κιόλας της έκδοσης της έγινε σηµαντικός διαµορφωτής της κοινής γνώµης. Τρεις είναι οι παράγοντες, οι οποίοι, κατά τον Graham, 129 συνετέλεσαν στο να αποκτήσει η εφηµερίδα µεγάλη κυκλοφορία αλλά και εγκυρότητα: η χρονική περίοδος της έκδοσής της, η σύνθεση των µετόχων της και η συντακτική της οµάδα. Όπως προαναφέρθηκε, η El Paìs εκδόθηκε την περίοδο που υπήρχε ένα πολιτικό κενό. Τα κόµµατα δεν είχαν νοµιµοποιηθεί ακόµα και οι εφηµερίδες αποτελούσαν τη µόνη πλατφόρµα έκφρασης νέων πολιτικών ιδεών και απόψεων. 130 Οι µέτοχοι που µετείχαν στο κεφάλαιο του Grupo PRISA ανήκαν σε όλο το πολιτικό φάσµα και αντιλήφθηκαν ότι η ισπανική αγορά ήταν έτοιµη για µία έγκυρη εφηµερίδα εθνικής κυκλοφορίας. 131 Η συντακτική οµάδα της El Paìs, µε επικεφαλής τον Juan Luis Cebrian, έκανε προηγουµένως µία εµπεριστατωµένη µελέτη των ξένων εφηµερίδων, που είχαν ως πρότυπα. Επιζητούσαν να αποκτήσει η El Paìs την εγκυρότητα της γαλλικής Le Monde αλλά ως προς τη µορφή να µοιάζε µε την ιταλική La Republica. Η έκδοσή της, για την οποία χρησιµοποιήθηκε η τελευταία λέξη της τεχνολογίας, θεωρήθηκε «επανάσταση» για την Ισπανία. 132 Το 2002 αλλά και το 2003 η El Paìs είχε το µεγαλύτερο αναγνωστικό κοινό όσον αφορά στις ηµερήσιες πολιτικές εφηµερίδες εθνικής κυκλοφορίας. Σύµφωνα µε το Estudio General de Medios. 133 Όσον αφορά τον ιδεολογικό της προσανατολισµό, η El 127 Όπ.π., 128 Sanders, K, & Canel, M. J.,, όπ.π., sel Graham, R., όπ.π, sel Όπ.π., σελ Όπ.π. 132 Όπ.π., σελ Estudio General de Medios, Febriero a Noviembre 2003, όπ.π 21

22 Paìs είναι µεν προσκείµενη στο Σοσιαλιστικό Κόµµα 134, αυτό δε σηµαίνει όµως ότι δεν του ασκεί κριτική. 135 El Mundo H El Mundo ιδρύθηκε το 1989 από τον πρώην διευθυντή της εφηµερίδας Diario 16, ο οποίος απολύθηκε από την εφηµερίδα το 1986 ύστερα από τη δηµοσίευση άρθρων σχετικών µε την ανάµειξη της κυβέρνησης των Σοσιαλιστών στις δολοφονίες Βάσκων αυτονοµιστών από παραστρατιωτικές οργανώσεις. 136 Σύντοµα έγινε η σηµαία της ερευνητικής δηµοσιογραφίας και αύξησε την κυκλοφορία της. 137 Το 2003 ήταν η δεύτερη σε αναγνωσιµότητα ηµερήσια πολιτική εφηµερίδα εθνικής κυκλοφορίας της Ισπανίας µε 1169 αναγνώστες ανά ηµέρα 138. Ανήκει στον όµιλο Unidad Editorial, ο οποίος κατά 90% ανήκει στην ιταλική εταιρεία RCS Media Group, και συµµετέχει και στο ψηφιακό ραδιόφωνο, σε διαδικτυακές υπηρεσίες, στην τηλεόραση και στον εκδοτικό χώρο. 139 ABC Η ABC ανήκει στον όµιλο Vocento και το 2003 ήταν η τρίτη σε αναγνωσιµότητα ηµερήσια πολιτική εφηµερίδα εθνικής κυκλοφορίας. 140 Είναι µία συντηρητική εφηµερίδα, που υποστηρίζει τη µοναρχία. 141 «Απευθύνεται σε ένα κοινό το οποίο ταυτίζεται σε µεγάλο βαθµό µαζί της» 142. Οι αναγνώστες της, ως προς το προφίλ τους, είναι «συντηρητικοί, οπαδοί της µοναρχίας, καθολικοί και διανοούµενοι.» Sanders K. and Canel M.J., όπ.π., σελ.199 και Graham R., όπ.π., σελ Graham, R., όπ.π. 136 Sanders K. and Canel M.J., όπ.π., σελ Όπ.π., σελ Estudio General de Medios, όπ.π. 139 Unidad Editorial S.A., Company Profile, στον κόµβο 140 Όπ.π. 141 Sanders K. and Canel M.J., όπ.π., Canel M.J., El País, ABC y El Mundo: Tres manchetas, tres enfoques de las noticias, Departamento de Comunicacion Pública, στο 143 Όπ.π. 22

23 Κεφάλαιο 2:ΕΛΛΑ Α -ΤΟΥΡΚΙΑ Α.ΕΛΛΑ Α 23

24 Α.1. Η Ελλάδα στην ABC Α.1.1.Ποσοτική ανάλυση Κατά την ποσοτική ανάλυση των δηµοσιευµάτων στην ABC κατά το χρονικό διάστηµα από έως βρέθηκαν 116 δηµοσιεύµατα ελληνικού ενδιαφέροντος, 66 από τα οποία ήταν κύριες αναφορές (57%), ενώ 50 ήταν οι παρεµπίπτουσες αναφορές (43%). Η ανάλυση, όπως προαναφέρθηκε, επικεντρώνεται στα δηµοσιεύµατα που αναφέρονται κατά κύριο λόγο στην Ελλάδα, τα στατιστικά στοιχεία που ακολουθούν αφορούν σε αυτά. Όσον αφορά στο µέγεθος των δηµοσιευµάτων τα περισσότερα είναι µεγάλα, δηλαδή άνω των 500 λέξεων µε ποσοστό 38%. Έπονται τα µικρά (µέχρι 250 λέξεις) µε ποσοστό 33% ενώ τα λιγότερα είναι τα µεσαία (από λέξεις) µε ποσοστό 29%. Ως προς το είδος του δηµοσιεύµατος, παρατηρείται ότι το µεγαλύτερο µέρος των δηµοσιευµάτων είναι ρεπορτάζ. Συγκεκριµένα, 43 από τα 66 δηµοσιεύµατα κύριας αναφοράς είναι ρεπορτάζ (65%). Οι απλές ειδήσεις αποτελούν το 23% των δηµοσιευµάτων κύριας αναφοράς, ενώ τα υπόλοιπα είδη- άρθρο γνώµης, σχόλιο, συνέντευξη, επιστολή- έχουν πολύ µικρά ποσοστά, που κυµαίνονται από 6% (συνεντεύξεις) έως 2% (σχόλια, επιστολές). Όσον αφορά στο χαρακτηρισµό τους σε αρνητικά, θετικά και ουδέτερα ανάλογα µε το περιεχόµενό τους, παρατηρείται ότι η πλειονότητα των δηµοσιευµάτων είναι θετικά -28 δηµοσιεύµατα (42%), αν και υπάρχει µία ισοκατανοµή µεταξύ αυτών και των ουδέτερων-24 δηµοσιεύµατα (36%). 24

25 Με κριτήριο τη θεµατολογία των δηµοσιευµάτων, τα περισσότερα εντάσσονται στις κατηγορίες «Πολιτισµός» (30%), Αθλητισµός (20%), Κοινωνία (15%) και «Εξωτερικές Σχέσεις» (12%). Ακολουθούν οι κατηγορίες «Πολιτική» (9%), «Ολυµπιακοί Αγώνες» και «Ασφάλεια-Τροµοκρατία», από 6% η καθεµία ενώ η «Οικονοµία» έχει ποσοστό 2%. Ανά θεµατική κατηγορία, παρατηρείται ότι η κατηγορία «Ολυµπιακοί Αγώνες» και η υποκατηγορία «Ελλάδα-ΕΕ» έχουν τα µεγαλύτερα ποσοστά θετικών δηµοσιευµάτων µε 3 στα 4 δηµοσιεύµατα θετικά, ποσοστό 75%, ενώ δεν υπάρχει κανένα αρνητικό δηµοσίευµα. Έπεται σε θετικά δηµοσιεύµατα η κατηγορία «Πολιτισµός» µε 14 στα 20 δηµοσιεύµατα θετικά, ποσοστό 70%, Ως προς τα αρνητικά δηµοσιεύµατα, τα µεγαλύτερα ποσοστά έχουν η κατηγορία «Κοινωνία» και η υποκατηγορία «Ελλάδα-Τουρκία/Κύπρος», µε ποσοστό 50%. Όσον αφορά τα ουδέτερα δηµοσιεύµατα, τα περισσότερα εντάσσονται στις κατηγορίες «Οικονοµία» (100%), «Πολιτική» (83%) και «Ασφάλεια- Τροµοκρατία» (75%). 25

26 Α.1.2 Ποιοτική ανάλυση Η ποιοτική ανάλυση της εικόνας της Ελλάδας επικεντρώνεται στην ανάλυση του λόγου των δηµοσιευµάτων της ABC µε επίκεντρο την Ελλάδα µε σκοπό να κατανοήσει πώς συγκροτείται η συγκεκριµένη εικόνα της Ελλάδας µέσα από την εφηµερίδα. Η εικόνα της Ελλάδας στην ABC είναι, κατ αρχήν, θετική βάσει της παραπάνω ποσοτικής ανάλυσης. Οι κατηγορίες θεµάτων στις οποίες η εικόνα της Ελλάδας είναι πιο θετική είναι οι «Ολυµπιακοί Αγώνες» και ο «Πολιτισµός». Πρέπει να τονισθεί ότι λόγω της προετοιµασίας της Αθήνας για τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004 το θέµα ήταν αρκετά υψηλά στην ηµερήσια θεµατολογία των Μέσων, οπότε η κάλυψη του θέµατος είναι δικαιολογηµένη. Η οπτική γωνία µέσα από την οποία καλύπτονται οι Αγώνες έχει ενδιαφέρον. Οι Ολυµπιακοί Αγώνες καλύπτονται από µία ισπανική οπτική γωνία. ίνεται έµφαση στην εµπλοκή των Ισπανών στους Αγώνες, όπως µε την ανάθεση σε µία ισπανική εταιρεία της καθαριότητας των αθλητικών εγκαταστάσεων κατά τη διάρκεια των Ολυµπιακών Αγώνων 144. Η εµπλοκή του Ισπανού αρχιτέκτονα Σαντιάγο Καλατράβα στην προετοιµασία των έργων προκαλεί το ενδιαφέρον και για τους Ισπανούς αναγνώστες αλλά και της ισπανικής κυβέρνησης. Κατά τη συνέντευξη Τύπου παρουσίασης των σχεδίων του έργου είναι παρούσα και η τότε υπουργός Πολιτισµού της Ισπανίας 145, γεγονός που καταδεικνύει τη σηµασία που δινόταν στη συµµετοχή του Ισπανού αρχιτέκτονα στα έργα των Ολυµπιακών Αγώνων στην Ισπανία. Ειδικότερα, όσον αφορά την προετοιµασία των Αγώνων η ABC τα βλέπει από µία θετική οπτική γωνία, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «παρά τους κακούς οιωνούς που υπήρχαν τους προηγούµενους µήνες, µπορεί να διαβεβαιώσει κανείς ότι όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις είτε είναι τελείως έτοιµες είτε βρίσκονται στην τελική ευθεία» 146. Παραθέτει σε νούµερα όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις και τους συµµετέχοντες στους Ολυµπιακούς και στους 144 ABC, «Dragados se adjudica los trabajos de limpieza de los Juegos Olympicos de Atenas por 55 millones de euros», ABC, «Calatrava entrega a Atenas su proyecto para los Juegos Olympicos», ABC, «La ciudad está preparada para los Juegos y en mayo estaran acabadas las instalaciones»,

27 Παραολυµπιακούς Αγώνες, για να γίνει σαφές το µέγεθος του εγχειρήµατος. Αρχίζει δε την παράθεση µε τη φράση: «Και µιλάµε για ένα σύνολο.» 147, έκφραση που κατά τη γνώµη µας είναι εµφατική, τουλάχιστον όταν βρίσκεται στην αρχή της φράσης. Επιπλέον, ως προς τα συγκοινωνιακά έργα αναφέρει ότι «όλα δείχνουν ότι θα έχουν τελειώσει εγκαίρως 148». Ενδιαφέρον είναι ότι ακόµα και όταν αναφέρεται στα προβλήµατα που ακόµα δεν έχουν επιλυθεί, όπως η ασφάλεια, τονίζονται οι προσπάθειες που γίνονται, όπως «τα µέτρα που λαµβάνονται δεν έχουν προηγούµενο» 149, καθώς και η συνεργασία των ελληνικών αρχών µε τις άλλες χώρες, µεταξύ των οποίων και η Ισπανία. 150 Η πλειονότητα των δηµοσιευµάτων της ABC εντάσσονται στη θεµατική ενότητα «Πολιτισµός». Το γεγονός αυτό εξηγείται λόγω του ότι, όπως προαναφέρθηκε, 151 η ABC απευθύνεται σε ένα κοινό υψηλού µορφωτικού επιπέδου. Η αρχαία Ελλάδα, µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αποτελεί το κέντρο βάρους των δηµοσιευµάτων. Η εφηµερίδα φιλοξενεί συχνά είτε άρθρα του ελληνιστή, ακαδηµαϊκού Francisco Rodriguez Adrados, είτε έχει συνεντεύξεις του είτε αναφέρεται µε ρεπορτάζ σε αυτόν. Ο Adrados είναι µεγάλος θιασώτης της προσφοράς της αρχαίας Ελλάδας στον ευρωπαϊκό πολιτισµό, ενώ είναι υπέρµαχος των κλασικών σπουδών στην Ισπανία. «Η Ελλάδα της δηµιουργίας είναι αυτή που γέννησε την ιδέα του ατόµου και του ανθρώπου, την επιστήµη, το θέατρο, τη δηµοκρατία, τη µελέτη της ιστορίας, είναι αυτή που µέσα από κενά και αντιδράσεις, ζει σήµερα µαζί µας και είναι η Ευρώπη» 152, αναφέρει. Μία συνέντευξή του έχει το χαρακτηριστικό τίτλο «εν υπάρχει τίποτα νέο µετά την Ελλάδα». 153 Συνεπώς, όσον αφορά τον πολιτισµό προβάλλεται κυρίως η Αρχαία Ελλάδα, η οποία θεωρείται «το λίκνο του σύγχρονου πολιτισµού» 154. Πρόκειται περί ενός θετικού στερεοτύπου για την Ελλάδα, το οποίο την ταυτίζει 147 Όπ.π. 148 Όπ.π. 149 Όπ.π. 150 Όπ.π. 151 Canel, M. J., όπ.π. 152 Rodriguez Adrados, F., «Que es Europa?», ABC, ABC, ABC, «ARCO 04 apuesta por el arte griego»,

28 µε τον αρχαίο της πολιτισµό. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν µόνο δύο δηµοσιεύµατα που αφορούν το σύγχρονο ελληνικό πολιτισµό. Πρόκειται για µία συνέντευξη του γλύπτη Γιάννη Κουνέλλη, επ ευκαιρία µίας ατοµικής έκθεσής του σε µία γκαλερί της Βαρκελώνης. Στη συνέντευξη ο καλλιτέχνης σκιαγραφείται µε πολύ θετικό τρόπο, καθώς ο συντάκτης, χρησιµοποιεί θετικά φορτισµένες εκφράσεις, όπως «καλλιτέχνης διεθνούς ακτινοβολίας» 155 και µεταφορές: «το έργο του κατέχει «θέση-κλειδί» στο ρεύµα της µεταµινιµαλιστικής γλυπτικής.» 156 Η αφορµή για το δεύτερο δηµοσίευµα απετέλεσε το αφιέρωµα της έκθεσης σύγχρονης τέχνης ARCO 04 στη Μαδρίτη στην Ελλάδα, συµµετοχή η οποία ήταν υπό την αιγίδα του ελληνικού υπουργείου Πολιτισµού. Στα δηµοσιεύµατα γίνεται µία διάκριση µεταξύ της αρχαίας ελληνικής τέχνης, η οποία χαρακτηρίζεται ως «µεγαλοπρεπής» 157 και της σύγχρονης, η εικόνα της οποίας είναι αρνητική, λόγω κυρίως της εσωστρέφειας που τη διακρίνει. Η Ελλάδα, ως προς τη σύγχρονη τέχνη, χαρακτηρίζεται «ως µία χώρα που δεν διακρίνεται ακριβώς ως δύναµη στον καλλιτεχνικό χώρο». Γίνονται αναφορές στο στερεότυπο που υπάρχει για την ελληνική τέχνη, η οποία ταυτίζεται µε την αρχαία ελληνική τέχνη και το «απαρχαιωµένο» αλλά και στις προσπάθειες που κάνουν οι νέοι Έλληνες καλλιτέχνες και «τολµούν να απαγκιστρωθούν» 158 από αυτό το στερεότυπο, 159 προσπάθειες οι οποίες κρίνονται θετικά. ίνεται έµφαση στο νέο και το ύφος είναι αρκετά λογοτεχνικό, ίσως επειδή το δηµοσίευµα είναι σχετικό µε την τέχνη. «Στην ελληνική γη αναδύονται νέες γκαλερί, νέα µουσεία και νέα ιδρύµατα, τα οποία έχουν βάλει στοίχηµα υπέρ της διάδοσης της σύγχρονης ελληνικής τέχνης στο διεθνές καλλιτεχνικό περιβάλλον» 160 Από την άλλη πλευρά, αρκετά (6) δηµοσιεύµατα ασχολούνται, άµεσα ή έµµεσα, µε τα Μάρµαρα του Παρθενώνα, τα περισσότερα εκ των οποίων µπορούν να χαρακτηριστούν ως «ουδέτερα». Η εικόνα είναι αρνητική 155 ABC, «Jannis Kounellis: Nuestra cultura avanza; siempre como por una carretera de montaña», Όπ.π. 157 ABC, «ARCO 04 apuesta por el arte griego, Όπ.π. 159 Όπ.π. 160 Όπ.π. 28

29 σε σχέση µε τα γραφειοκρατικά προβλήµατα που προκύπτουν και εµποδίζουν την ανέγερση του νέου Μουσείου της Ακρόπολης. 161 Ο τίτλος του άρθρου είναι χαρακτηριστικός: «Βροχή τα προβλήµατα πάνω από το νέο Μουσείο της Ακρόπολης». Με τη χρήση γλωσσικών σχηµάτων-συγκεκριµένα της µεταφοράς «Βροχή τα προβλήµατα» συγκροτεί µία πολύ αρνητική «πραγµατικότητα» για τη διαδικασία της ανέγερσης του µουσείου. Ο «Αθλητισµός» αποτελεί τη δεύτερη σε αριθµό δηµοσιευµάτων ελληνικού ενδιαφέροντος, µε ποσοστό 20%. Τα άρθρα αφορούν κυρίως το ποδόσφαιρο και το στίβο. Ο µεγάλος αριθµός σχετικών δηµοσιευµάτων οφείλεται κυρίως στο ότι η Εθνική Οµάδα Ποδοσφαίρου της Ελλάδας ήταν στον ίδιο όµιλο µε την Εθνική Οµάδα της Ισπανίας στους προκριµατικούς οµίλους για την πρόκριση στους τελικούς του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήµατος Ποδοσφαίρου, όπως επίσης λόγω συµµετοχής στο ισπανικό πρωτάθληµα ποδοσφαίρου του Έλληνα ποδοσφαιριστή Ντέµη Νικολαϊδη. Η εικόνα που αναδύεται για το ελληνικό ποδόσφαιρο ως θεσµό είναι αρνητική µε τη χρήση σχηµάτων λόγου, όπως η µεταφορά: «Το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικά και η ΑΕΚ ειδικότερα είναι βυθισµένοι σε µία δίνη από δικαστικά, οικονοµικά και συναισθηµατικά µπλεξίµατα που όµοιά τους δεν υπάρχουν». 162 Η περιγραφή απαριθµεί τα προβλήµατα και έχει διάφορα στάδια, για να φτάσει σε µία κορύφωση. Αρχίζει µε την έκφραση «Kατά πρώτον» 163 και αφού περιγράφεται ένα µέρος των προβληµάτων, συνεχίζει µε τη φράση ««Αλλά δεν τελειώνουν εκεί οι συµφορές της οµάδας», 164 στην οποία χρησιµοποιούνται φράσεις µε φορτισµένες σηµασιολογικά λέξεις και η σύνταξη προτάσσει το ρήµα αντί το υποκείµενο, για να δοθεί έµφαση. Η περιγραφή κορυφώνεται µε την έκφραση: «Και το άκρον άωτον, η απεργία των ελληνικών οµάδων». 165 Χρησιµοποιούνται επίθετα µε αρνητική σηµασία, όπως «χαοτική» 166, για να περιγράψουν την κατάσταση στην 161 ABC, Los problemas llueven sobre el nuevo museo de la Acropolis, ABC, El maximo accionista del AEK fue encarcelado ayer, Όπ.π. 164 Όπ.π. 165 Όπ.π. 166 Όπ.π. 29

30 ΑΕΚ ή «οι διοικήσεις των οµάδων έγιναν έξω φρενών». 167 Η αρνητική αυτή εικόνα για το ελληνικό ποδόσφαιρο συνεχίζεται και σε ένα δηµοσίευµα σχετικό µε τις κατηγορίες της αρµενικής ποδοσφαιρικής οµοσπονδίας για απόπειρα δωροδοκίας της εκ µέρους της αντίστοιχης ελληνικής. 168, όπως και µε τη βία στα ελληνικά γήπεδα, 169 αλλά και µε την πορεία της Εθνικής Οµάδας Ποδoσφαίρου στους προκριµατικούς του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήµατος Ποδοσφαίρου. 170 H οµάδα παροµοιάζεται µε «λύκο µεταµφιεσµένο σε αρνί» 171 θεωρείται «κατώτερη οµάδα από την ισπανική». 172 Τα µόνα θετικά δηµοσιεύµατα για την Εθνική οµάδα αφορούν την πρόκρισή της ως επικεφαλής του οµίλου. 173 Τα θετικά δηµοσιεύµατα αφορούν την αγωνιστική πρόοδο του Ντέµη Νικολαϊδη στo ισπανικό πρωτάθληµα 174 αλλά και τον Κωνσταντίνο Κεντέρη λόγω της νίκης του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα Στίβου το Βέβαια, δε λείπουν τα υπονοούµενα για τη µη συµµετοχή του στο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα Στίβου στο Παρίσι το «Στο Παρίσι δε θα υπερασπιστεί τον τίτλο του παγκόσµιου πρωταθλητή. Επισήµως λόγω ενός τραυµατισµού στο ισχίο», 176 όπως και για το ότι αυτός και «άλλοι Έλληνες αθλητές στίβου είναι «εξαφανισµένοι» κατά τη διάρκεια της χρονιάς και εµφανίζονται µόνο στους µεγάλους αγώνες, για να κερδίσουν». 177 Στη θεµατική κατηγορία «Εξωτερικές Σχέσεις», τα δηµοσιεύµατα που εντάσσονται στην υποκατηγορία «Ελλάδα-ΕΕ» αφορούν την Προεδρία του Συµβουλίου της ΕΕ, την οποία ασκούσε η Ελλάδα κατά το 1ο εξάµηνο του Τα δηµοσιεύµατα αναφέρονται στους στόχους της Ελληνικής Προεδρίας 167 Όπ.π. 168 ABC, Armenia acusa a Grecia de intentar comprarles, ABC, Tres heridos por arma blanca en el derbi griego», ABC, Venganza ante el lobo disfrazado de cordero, Όπ.π. 172 Όπ.π. 173 ABC, El gran partido para Grecia en 23 años, ABC, Su rendimiento en España le devuelve la titularidad con Grecia», , «Nikolaidis, el autista feliz», , «Todos para uno, uno para todos», ABC, Kenteris logrò la triple corona en los 200, ABC, Kenteris, baja, y Yerogova, sombras para la sospecha, ABC, Kenteris logrò la triple corona en los 200,

31 και στις πρωτοβουλίες που άσκησε κατά τη διάρκειά της, όπως ο γύρος των διπλωµατικών επαφών του τότε υπουργού Εξωτερικών Γ. Παπανδρέου µε τις ηγεσίες των αραβικών χωρών τις παραµονές του πολέµου στο Ιράκ. Η ελληνική προεδρία αντιπαραβάλλεται µε την δανέζικη προεδρία, η οποία χαρακτηρίζεται ως πιο «διακριτική». Αντίθετα, η ελληνική προεδρία θεωρείται «αποφασισµένη να κινήσει οπωσδήποτε τον πολιτικό µηχανισµό της Ευρώπης, να πετύχει η Ευρώπη να έχει µία φωνή γύρω από τον πόλεµο στο Ιράκ, η οποία να έχει βάρος στο Συµβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ». Όταν γίνεται αναφορά στους γενικούς στόχους της ελληνικής Προεδρίας, η σύνταξη και η χρήση συγκεκριµένων ρηµάτων δείχνουν µία αποφασιστικότητα. «Η Προεδρία θα επιµείνει ιδιαίτερα στην προσπάθεια να εξισορροπήσει τις δύο όψεις της µετανάστευσης, την νόµιµη και την παράνοµη». Όσον αφορά τα δηµοσιεύµατα της υποκατηγορίας «Ελλάδα/Τουρκία-Κύπρος», τα µισά δηµοσιεύµατα είναι αρνητικά. Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις καλύπτονται υπό ένα ισπανικό πρίσµα, στο βαθµό που επηρεάζουν τη κοινή αµυντική πολιτική της ΕΕ την περίοδο που η Ισπανία ασκεί την προεδρία στην ΕΕ. Η στάση της Ελλάδας στο ζήτηµα της Ευρωπαϊκής ύναµης Ταχείας Επέµβασηςέχει και θετικές πλευρές, σύµφωνα πάντα µε την ABC, χαρακτηρίζεται από «ευελιξία» 178. Από την άλλη πλευρά, αντιµετωπίζεται και µε επιφυλακτικότητα, ιδιαίτερα όσον αφορά την πιθανή άσκηση βέτο από την Ελλάδα στις προτάσεις για την ευρωπαϊκή αµυντική πολιτική. «Ωστόσο, παραµένει πάντα η δυσπιστία απέναντι στην ελληνική κυβέρνηση, καθώς θεωρείται ότι φλερτάρει µε την ιδέα να µπλοκάρει οποιαδήποτε πρόταση µέχρι να αναλάβει την προεδρία της αµυντικής πολιτικής για έναν ολόκληρο χρόνο. Σε αυτήν την περίπτωση, η ευρωπαϊκή αµυντική πολιτική θα είναι όµηρος της εισόδου της Κύπρου στην ΕΕ και ενός ελληνοτουρκικού συµβιβασµού. Μία σύγχυση, η οποία αν καταλήξει άσχηµα, µπορεί να προξενήσει ζηµιά σε όλη τη διεύρυνση». 179 Η ABC κρατάει ίσες αποστάσεις από τους Έλληνες και τους Τούρκους, όταν αναφέρεται στις µεταξύ τους διαφορές: έχει αρνητική άποψη και για τους δύο. Προβάλλει το στερεότυπο ότι οι Έλληνες και οι Τούρκοι δε θα καταφέρουν να επιλύσουν ποτέ 178 ABC, Ultimo esfuerzo de la UE por superar el veto griego al acuerdo con la OTAN, Όπ.π. 31

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Η ατζέντα των τηλεοπτικών δελτίων ειδήσεων. Διαφορές και ομοιότητες μεταξύ ενός κρατικού και ενός ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού.» Επιβλέπουσα καθηγήτρια: ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΑ ΙΩΑΝΝΑ Εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Οι Διεθνείς Δημόσιες Σχέσεις : ο τρόπος διαμόρφωσης της επικοινωνιακής κυβερνητικής πολιτικής έναντι της Γαλλίας και της Τουρκίας. ΜΕΡΟΣ Α.

Οι Διεθνείς Δημόσιες Σχέσεις : ο τρόπος διαμόρφωσης της επικοινωνιακής κυβερνητικής πολιτικής έναντι της Γαλλίας και της Τουρκίας. ΜΕΡΟΣ Α. Οι Διεθνείς Δημόσιες Σχέσεις : ο τρόπος διαμόρφωσης της επικοινωνιακής κυβερνητικής πολιτικής έναντι της Γαλλίας και της Τουρκίας. Εισαγωγή ΜΕΡΟΣ Α Στην προσπάθειά μας να προσεγγίσουμε το διεθνές σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Πολιτική Επικοινωνία και η επίδραση που ασκούν τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ' ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΙΕ' ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕ' ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΟΝ ΙΕΘΝΗ ΤΥΠΟ (ΗΠΑ, Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ) Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη ήλωση. Μαρία Ναθαναήλ

Υπεύθυνη ήλωση. Μαρία Ναθαναήλ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Πώς τα ευρωπαϊκά πολιτικά επικοινωνιακά εργαλεία γίνονται αντιληπτά από τους νέους της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΑ.

ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΑ. ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Η παρουσίαση της συγκέντρωσης αλλοδαπών σε περιοχές της Αθήνας μέσα από τον ημερήσιο Τύπο και η κοινωνική αναπαράσταση του ghetto *

Η παρουσίαση της συγκέντρωσης αλλοδαπών σε περιοχές της Αθήνας μέσα από τον ημερήσιο Τύπο και η κοινωνική αναπαράσταση του ghetto * ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ GHETTOS ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ Εγκληματολογία 2/2012 (ΕΤΟΣ 2ο) 99 Η παρουσίαση της συγκέντρωσης αλλοδαπών σε περιοχές της Αθήνας μέσα από τον ημερήσιο Τύπο και η κοινωνική αναπαράσταση

Διαβάστε περισσότερα

«Η Τηλεοπτική Πολιτική ιαφήµιση Στη Σύγχρονη Ελλάδα, Από Την εκαετία Του 1990 Και Έπειτα»

«Η Τηλεοπτική Πολιτική ιαφήµιση Στη Σύγχρονη Ελλάδα, Από Την εκαετία Του 1990 Και Έπειτα» Α.Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΘΕΜΑ: «Η Τηλεοπτική Πολιτική ιαφήµιση Στη Σύγχρονη Ελλάδα, Από Την εκαετία Του 1990 Και Έπειτα» ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ. Ε. Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ. Ε. Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ. Ε. Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ... ii Λίστα Πινάκων... v Λίστα ιαγραµµάτων... v Λίστα Σχηµάτων... v Συντοµογραφίες... vi

ΠΕΡΙΛΗΨΗ... ii Λίστα Πινάκων... v Λίστα ιαγραµµάτων... v Λίστα Σχηµάτων... v Συντοµογραφίες... vi ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λέξεις κλειδιά

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λέξεις κλειδιά 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σχετικά με την δυνατότητα των ΜΜΕ να επηρεάζουν και να διαμορφώνουν την κοινή γνώμη σχετικά με ένα σημαντικό θέμα. Συνεπώς ο τρόπος με τον οποίο καλύπτεται και παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Μέσα Επικοινωνίας σε µια τουριστική επιχείρηση.»

«Τα Μέσα Επικοινωνίας σε µια τουριστική επιχείρηση.» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Τα Μέσα Επικοινωνίας σε µια τουριστική επιχείρηση.» Φοιτήτρια: Παπαδοπούλου Στέλλα Α.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Η διερεύνηση των αντιλήψεων και των στάσεων των εργοδοτών για τους ανάπηρους στο ήµο Ηρακλείου».

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Η διερεύνηση των αντιλήψεων και των στάσεων των εργοδοτών για τους ανάπηρους στο ήµο Ηρακλείου». ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διερεύνηση των αντιλήψεων και των στάσεων των εργοδοτών για τους ανάπηρους στο

Διαβάστε περισσότερα

«Πολυπολιτισμικό κοινό και σχέσεις Ανατολής - Δύσης»

«Πολυπολιτισμικό κοινό και σχέσεις Ανατολής - Δύσης» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Πολυπολιτισμικό κοινό και σχέσεις Ανατολής - Δύσης» ΠΑΝΤΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ (Α.Μ.:1307 ) ΦΕΡΡΑ ΙΩΑΝΝΑ (Α.Μ.:1198) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Δημόσιες Σχέσεις κι Επικοινωνία»

«Δημόσιες Σχέσεις κι Επικοινωνία» Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημόσιες Σχέσεις κι Επικοινωνία» Με πρακτικό θέμα : «Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αμυνταίου»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 2 ΤΕΥΧΟΣ ISBN ΣΕΙΡΑΣ: 978-9963-0-9115-7

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ

Διπλωματική Εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της επικοινωνίας Τερέζα Γιακουµάτου Επιµορφώτρια ΤΠΕ www.netschoolbook.

Παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της επικοινωνίας Τερέζα Γιακουµάτου Επιµορφώτρια ΤΠΕ www.netschoolbook. Παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της επικοινωνίας Τερέζα Γιακουµάτου Επιµορφώτρια ΤΠΕ www.netschoolbook.gr Τα τελευταία χρόνια άρχισε και στη χώρα µας η προσπάθεια για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑ: «Η ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ντόρντα. Σοφία. Εθνικισµός ΜΜΕ και Εξωτερική Πολιτική: Η περίπτωση του Σχεδίου Ανάν για την επίλυση του Κυπριακού Ζητήµατος

Ντόρντα. Σοφία. Εθνικισµός ΜΜΕ και Εξωτερική Πολιτική: Η περίπτωση του Σχεδίου Ανάν για την επίλυση του Κυπριακού Ζητήµατος ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ντόρντα. Σοφία Εθνικισµός ΜΜΕ και Εξωτερική Πολιτική: Η περίπτωση του Σχεδίου Ανάν για την επίλυση του Κυπριακού Ζητήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ /Α Ε Υ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ /Α Ε Υ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ /Α Ε Υ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2003-2004 Αθήνα 2004 1 Επιµέλεια- Ευθύνη Εποπτεία Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Θεµατικό Περίγραµµα ενότητας 3Κ (Κοινωνιολογία) Βασικές κοινωνιολογικές έννοιες Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Θεµατικό Περίγραµµα ενότητας 3Κ (Κοινωνιολογία) Βασικές κοινωνιολογικές έννοιες Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Θεµατικό Περίγραµµα ενότητας 3Κ (Κοινωνιολογία) Βασικές κοινωνιολογικές έννοιες Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-AΔΕΔΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Χρήστος Μπάγκαβος Δέσποινα Παπαδοπούλου ΜΕΛΕΤΕΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-AΔΕΔΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Χρήστος Μπάγκαβος Δέσποινα Παπαδοπούλου ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-AΔΕΔΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Χρήστος Μπάγκαβος Δέσποινα Παπαδοπούλου 15 ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ - AΔΕΔΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ :

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Σπουδάστρια : Τζαμπαζίδου Βασιλική

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «EVENT MANAGEMENT» ΤΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑΣ : ΤΣΑΤΟΒΑ ΑΓΑΠΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1 ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 25

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστική Διπλωματία Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης

Πολιτιστική Διπλωματία Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Πολιτιστική Διπλωματία Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης Επιμέλεια : Άννα Δέσποινα Επιβλέπων Καθηγητής : Δρ. Γιαννάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α. Γενικό πλαίσιο - Στόχοι Β. Μεθοδολογία Γ. Συμπεράσματα ανάλυση του εξωτερικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος της Ιαπωνίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α. Γενικό πλαίσιο - Στόχοι Β. Μεθοδολογία Γ. Συμπεράσματα ανάλυση του εξωτερικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος της Ιαπωνίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α. Γενικό πλαίσιο - Στόχοι Με τα σημερινά δεδομένα, οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν παρουσιάζουν αξιοσημείωτη δραστηριότητα στην ιαπωνική αγορά, πιθανότατα επειδή δεν επιδεικνύουν την κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα