3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί με εξαίρεση τους φωτοσυνθετικούς εξασφαλίζουν την απαραίτητη ενέργεια διασπώντας θρεπτικές ουσίες που

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί με εξαίρεση τους φωτοσυνθετικούς εξασφαλίζουν την απαραίτητη ενέργεια διασπώντας θρεπτικές ουσίες που"

Transcript

1 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί με εξαίρεση τους φωτοσυνθετικούς εξασφαλίζουν την απαραίτητη ενέργεια διασπώντας θρεπτικές ουσίες που περιέχονται στην τροφή τους. Αντίθετα οι φωτοσυνθετικοί, δεσμεύουν ηλιακή ενέργεια και με τη βοήθεια ανόργανων ενώσεων, που προσλαμβάνουν από το περιβάλλον, συνθέτουν τις απαραίτητες θρεπτικές ουσίες. Για να αξιοποιηθούν από τους οργανισμούς η ενέργεια και τα υλικά, μετατρέπονται σε ενώσεις. Οι χημικές αντιδράσεις που πραγματοποιούνται στον οργανισμό συνιστούν το μεταβολισμό, με τον οποίο διατηρούνται σταθερές οι συνθήκες λειτουργίας του παρά τις εξωτερικές μεταβολές. Ο μεταβολισμός διαιρείται στον καταβολισμό, κατά τον οποίο αντιδρούν και διασπώνται πολύπλοκες ουσίες σε απλούστερες και αποδίδεται ενέργεια και στον αναβολισμό όπου αντιδρούν και συνθέτονται πολύπλοκες χημικές ουσίες από πιο απλές και απορροφάται ενέργεια. Μεταφορά ενέργειας στα κύτταρα

2 Στο κύτταρο, η ενέργεια που παράγεται από αντιδράσεις διάσπασης μεταφέρεται στο σημείο που καταναλώνεται, που γίνονται δηλαδή αντιδράσεις σύνθεσης, με τη σύζευξη εξώθερμων με ενδόθερμες αντιδράσεις. Για τη μεταφορά χημικής ενέργειας λοιπόν, χρησιμοποιείται κυρίως το τριφωσφορικό νουκλεοτίδιο, τριφωσφορική αδενοσίνη (ΑΤΡ). Οι χημικοί δεσμοί που ενώνουν τις δύο τελευταίες φωσφορικές ομάδες ονομάζονται δεσμοί υψηλής ενέργειας καθώς περικλείουν μεγάλο ποσό ενέργειας. Το ΑΤΡ σχηματίζεται από το ΑDP (διφωσφορική αδενοσίνη). Το ΑΤΡ καλείται ενεργειακό νόμισμα και σχηματίζεται από ενέργεια που προέρχεται από την κυτταρική αναπνοή και τη φωτοσύνθεση. 3.2 Ένζυμα-Βιολογικοί καταλύτες Μηχανισμός δράσης των ενζύμων Ενέργεια ενεργοποίησης ονομάζεται η ενέργεια που απαιτείται για την πραγματοποίηση των περισσότερων χημικών αντιδράσεων. Τα κύτταρα διαθέτουν μηχανισμό μείωσης της ενέργειας ενεργοποίησης των μεταβολικών τους αντιδράσεων, ο οποίος στηρίζεται στη δράση των ενζύμων. Χάρη στην παρουσία των ενζύμων στις αντιδράσεις, η ταχύτητά τους αυξάνεται ακόμη και μέχρι φορές, γεγονός που επιτυγχάνεται με τον κατάλληλο προσανατολισμό των αντιδρώντων μορίων ή μορίων-υποστρωμάτων, που γίνεται στο ενεργό κέντρο του ενζύμου. Επειδή τα υποστρώματα συνδέονται με το ένζυμο, οι δεσμοί των αντιδρώντων μορίων γίνονται ασταθείς και «σπάνε» πιο εύκολα, γεγονός που αποτελεί προϋπόθεση για το σχηματισμό των προϊόντων.

3 Ιδιότητες των ενζύμων.

4 Οι κυριότερες ιδιότητες των ενζύμων, ως πρωτεϊνικών μορίων, είναι οι εξής: 1) Η καταλυτική τους δράση καθορίζεται από την τριτοταγή δομή του πρωτεϊνικού μορίου τους. 2) Δρουν πολύ γρήγορα. 3) Παραμένουν αναλλοίωτα και μετά το τέλος της αντίδρασης μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν πολλές φορές. 4) Εμφανίζουν υψηλό βαθμό εξειδίκευσης. Δρουν συνήθως σε ένα μόνο συγκεκριμένο υπόστρωμα. Συγκεκριμένα κάθε ένζυμο καταλύει μια μόνο χημική αντίδραση ή μία σειρά από πολύ συγγενικές αντιδράσεις. 5) Η δραστικότητά τους επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες. Τα ένζυμα ανάλογα με το χώρο δράσης τους, διακρίνονται σε ενδοκυτταρικά και εξωκυτταρικά. Ονομάζονται είτε με την προσθήκη της κατάληξης άση στο όνομα του υποστρώματος στο οποίο δρουν είτε από τον τύπο της αντίδρασης που καταλύουν. Παράγοντες που επηρεάζουν τη δράση των ενζύμων Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη δράση των ενζύμων είναι οι εξής: Α) Η θερμοκρασία. Τα περισσότερα ένζυμα δρουν άριστα σε θερμοκρασίες μεταξύ 36 C- 38 C. Αν αυξηθεί η θερμοκρασία μειώνεται η δραστικότητα των ενζύμων οπότε ελαττώνεται η ταχύτητα της αντίδρασης.

5 Β) Το ph. Στα περισσότερα ένζυμα η ιδανική τιμή ph κυμαίνεται μεταξύ των τιμών ph 5 και ph 9. Σε ισχυρά όξινο ή ισχυρά αλκαλικό περιβάλλον προκαλείται μερική ή ολική καταστροφή αυτών. Γ) Η συγκέντρωση του υποστρώματος. Η αύξησή της οδηγεί στην αύξηση της ταχύτητας της αντίδρασης, ωστόσο η υπερβολική της αύξηση οδηγεί στην πλήρη κάλυψη του ενεργού κέντρου από το υπόστρωμα. Δ) Η συγκέντρωση του ενζύμου. Με την αύξησή της αυξάνεται η ταχύτητα της αντίδρασης. Αναστολείς της δράσης των ενζύμων Υπάρχουν μη αντιστρεπτοί και αντιστρεπτοί αναστολείς, δηλαδή ουσίες που αναστέλλουν τη δράση των ενζύμων.

6 Συμπαράγοντες ενζύμων Κάποια ένζυμα είναι δραστικά μόνο με την παρουσία των συμπαραγόντων, δηλαδή κάποιων ανόργανων ιόντων ή οργανικών ενώσεων. Τα συνένζυμα ανήκουν στις οργανικές ενώσεις και είτε είναι βιταμίνες είτε στο μόριό τους βιταμίνες. Εφαρμογές των ενζύμων

7 Στην προσπάθεια βελτίωσης του ανθρώπινου βιοτικού επιπέδου συντελούν οι εφαρμογές της Βιοχημείας, της Βιοτεχνολογίας και της Βιοϊατρικής. 3.3 Φωτοσύνθεση Αυτότροφοι και ετερότροφοι οργανισμοί Φωτοσύνθεση ονομάζεται η διαδικασία μετατροπής της παγιδευμένης φωτεινής ενέργειας από τους φωτοσυνθετικούς οργανισμούς σε χημική και η αποθήκευσή της σε οργανικά μόρια παραγόμενα από αυτούς. Η δέσμευση της φωτεινής ενέργειας γίνεται από τις φωτοσυνθετικές χρωστικές, οι οποίες βοηθούν στη σύνθεση υδατανθράκων.

8 Οι φωτοσυνθετικοί οργανισμοί χαρακτηρίζονται αυτότροφοι ή παραγωγοί. Ενώ οι οργανισμοί που προσλαμβάνουν έτοιμες από το περιβάλλον τους τις απαραίτητες οργανικές ενώσεις, χαρακτηρίζονται ετερότροφοι ή καταναλωτές. Φωτοσυνθετικοί οργανισμοί είναι εκείνοι που διαθέτουν φωτοσυνθετικές χρωστικές. Σημασία της φωτοσύνθεσης Η ύλη ακολουθεί κυκλική πορεία στο οικοσύστημα και οι οργανισμοί αλληλοεξαρτώνται. Οι ετερότροφοι οργανισμοί τρέφονται με τις παραγόμενες οργανικές ουσίες από τους φωτοσυνθετικούς. Οι αποικοδομητές (ετερότροφοι οργανισμοί) τρέφονται με τους νεκρούς οργανισμούς, τα απεκκρίματα και τα φυτικά τμήματα.

9 Το φύλλο ως όργανο φωτοσύνθεσης των φυτών Το φύλλο έχει δύο επιδερμίδες, την πάνω και την κάτω, καλυπτόμενες συνήθως από εφυμενίδα. Ανάμεσά τους βρίσκεται το μεσόφυλλο, που διασχίζεται από αγγεία, τα κύτταρα του οποίου διαθέτουν πολλούς χλωροπλάστες. Στην κάτω επιδερμίδα βρίσκονται μικρά ανοίγματα, τα στόματα, που περιβάλλονται από ζευγάρια καταφρακτικών κυττάρων. Εισέρχεται ατμοσφαιρικό διοξείδιο του άνθρακα και νερό μαζί με ιόντα, χρήσιμα στη σύνθεση ουσιών. Κατά τη φωτοσύνθεση παράγεται οξυγόνο, το οποίο εξέρχεται στην ατμόσφαιρα. Ορατό φως- φωτοσυνθετικές χρωστικές Στα ανώτερα φυτά, οι φωτοσυνθετικές χρωστικές που δεσμεύουν τη φωτεινή ακτινονολία, βρίσκονται μέσα στα grana των χλωροπλαστών και ανήκουν στις χλωροφύλλες και στα καροτενοειδή. Οι χλωροφύλλες είναι οργανικές ενώσεις και φέρουν ένα άτομο μαγνησίου. Οι φωτοσυνθετικοί οργανισμοί χάρη στη μεγάλη ποικιλία φωτοσυνθετικών χρωστικών που περιέχουν, αξιοποιούν όσο περισσότερες ακτινοβολίες του ορατού φωτός μπορούν. Πορεία της φωτοσύνθεσης Η φωτοσύνθεση διαιρείται στη φωτεινή φάση και στη σκοτεινή φάση. Κατά την πρώτη, χρησιμοποιείται η φωτεινή ενέργεια για τη σύνθεση μορίων ATP και τη δημιουργία

10 υδρογόνου. Κατά τη δεύτερη, τα μόρια του ATP και του υδρογόνου χρησιμοποιούνται για τη μετατροπή του διοξειδίου του άνθρακα σε υδατάνθρακες. Φωτεινή φάση Τα μόρια χλωροφύλλης δεσμεύουν φωτεινή ενέργεια και διεγείρονται. Στη συνέχεια αποδιεγείρονται, αποδίδοντας ενέργεια, που προκαλεί τον ιονισμό άλλων μορίων χλωροφύλλης. Η ενέργεια προκαλεί τη διάσπαση μορίων νερού σε υδρογόνο και οξυγόνο, ενώ ταυτόχρονα δημιουργείται ATP από ADP. Το οξυγόνο ελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα και το υδρογόνο δεσμεύεται από τα μόρια του συνενζύμου NADP, τα οποία μετατρέπονται σε NADPH. Το ATP και το NADPH χρησιμοποιούνται στη σκοτεινή φάση. Σκοτεινή φάση Αρχικά μια πεντόζη δεσμεύει διοξείδιο του άνθρακα. Έπειτα γίνεται μια σειρά αντιδράσεων και με τη βοήθεια των μορίων ATP και του NADPH, παράγονται γλυκόζη και άλλες ουσίες. Μέρος της γλυκόζης αποθηκεύεται στους αμυλοπλάστες. Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση της φωτοσύνθεσης 1) Η θερμοκρασία

11 Γενικά όταν αυξάνεται η θερμοκρασία, αυξάνεται και η απόδοση της φωτοσύνθεσης, ενώ όταν ξεπεράσει τους 30 C η απόδοσή της μειώνεται. 2) Το φως Γενικά με την αύξηση της έντασης του φωτός, αυξάνεται και η απόδοση της φωτοσύνθεσης. 3) Το διοξείδιο του άνθρακα Γενικά όταν αυξάνεται η συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα στον αέρα, αυξάνεται και η απόδοση της φωτοσύνθεσης. 4) Το νερό

12 Με την έλλειψη του νερού αλλά και με το κλείσιμο των στομάτων μειώνεται η απόδοση της φωτοσύνθεσης. 5) Τα ανόργανα άλατα Όταν εκλείπουν από το έδαφος ανόργανα άλατα, η απόδοση της φωτοσύνθεσης είναι μειωμένη. 3.4 ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ Οι οργανισµοί για να επιβιώσουν χρειάζονται ενέργεια. Η κυτταρική αναπνοή είναι η διαδικασία µέσα από την οποία οι οργανισµοί εξασφαλίζουν την ενέργειά τους από τις οργανικές ουσίες των τροφών, δεσµεύοντας µέρος από αυτή σε µόρια ATP.

13 Υπάρχουν δύο διαδικασίες απελευθέρωσης ενέργειας στο κύτταρο: Αερόβια αναπνοή (παρουσία οξυγόνου) Αναερόβια αναπνοή (απουσία οξυγόνου) Πρώτη ύλη και για τις δύο διαδικασίες είναι η γλυκόζη η οποία γι. αυτό το λόγο ονοµάζεται βασικό αναπνευστικό υπόστρωµα. Και στις δύο διαδικασίες επιτυγχάνεται η σταδιακή απελευθέρωση ενέργειας που είναι εγκλωβισµένη στο µόριό της, µέσω µιας σειράς οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων. Οι αντιδράσεις αυτές συµβαίνουν όταναφαιρούνται ηλεκτρόνια από ένα άτοµο και µεταφέρονται σε άλλο άτοµο.τα ηλεκτρόνια στις οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις συνήθως µεταφέρονται σε συνδυασµό µε πρωτόνια ως άτοµα υδρογόνου. Τα ηλεκτρόνια που διακινούνται σ αυτές τις αντιδράσεις είναι ενεργοποιηµένα και εξαναγκάζονται να ανέλθουν σε ανώτερες στιβάδες στα άτοµα που έχουν αναχθεί. Σε πολλές περιπτώσεις η µεταφορά ενέργειας στα κύτταρα γίνεται µέσω οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων. Το συνολικό ενεργειακό κέρδος από κάθε κύκλο του κιτρικού οξέος είναι: 1. Άµεσο ενεργειακό κέρδος 1 µόριο ΑΤΡ 2. Έµµεσο ενεργειακό κέρδος 3 µόρια NADH και 1 µόριο FADH2 Για κάθε µόριο γλυκόζης χρειάζονται 2 κύκλοι του Krebs άρα το κέρδος είναι διπλάσιο. Τελικά τα e- τα οποία µεταφέρονται από τα

14 NADH και FADH2 θα απελευθερωθούν για να λάβουν µέρος στην τελική οξείδωση. ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗ - ΖΥΜΩΣΕΙΣ Ορισµένα βακτήρια, µύκητες και µερικά φύκη χρησιµοποιούν άλλη διαδικασία απελευθέρωσης ενέργειας στο κύτταρο, τη ζύµωση. Η διαδικασία αυτή δεν έχει ως τελικό δέκτη ηλεκτρονίων το οξυγόνο αλλά κάποια οργανική ουσία. Το οξυγόνο εποµένως, δεν είναι απαραίτητο και γι. αυτό η διαδικασία γίνεται αναερόβια. Οι ζυµώσεις δηλαδή είναι αναερόβιες βιοχηµικές οδοί που δεν περιλαµβάνουν σύστηµα µεταφοράς ηλεκτρονίων. Αλκοολική ζύµωση Ορισµένοι µύκητες διαθέτουν, ως ευκαρυωτικοί οργανισµοί, µιτοχόνδρια και µπορούν να κάνουν αερόβια αναπνοή. Αν όµως δεν υπάρχει διαθέσιµη ποσότητα οξυγόνου, τότε προχωρούν προς αλκοολική ζύµωση. Διαθέτουν το ένζυµο καρβοξυλάση, πυροσταφυλική που καταλύει την αντίδραση µεταξύ πυροσταφυλικού οξέος και Η+, αφαιρώντας CO2 και δίνοντας ως προϊόν την ακεταλδεΰδη.το NADH που παράχθηκε από τη γλυκόλυση δίνει το υδρογόνο του στην ακεταλδεΰδη ανάγοντάς την σε αιθανόλη.

15 Γαλακτική ζύµωση Άλλες οµάδες βακτηρίων και µυκήτων ακολουθούν άλλη βιοχηµική οδό, τη γαλακτική ζύµωση. Σ. αυτήν το NADH που παράγεται από τη γλυκόλυση µεταφέρει το υδρογόνο του απευθείας στο πυροσταφυλικό οξύ και το ανάγει σε γαλακτικό οξύ.

Εργασία Βιολογίας 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Εργασία Βιολογίας 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Εργασία Βιολογίας Καθηγητής: Πιτσιλαδής Β. Μαθητής: Μ. Νεκτάριος Τάξη: Β'2 Υλικό: Κεφάλαιο 3 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Την ενέργεια και τα υλικά που οι οργανισμοί εξασφαλίζουν από το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 3 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (μεταβολισμός)

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 3 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (μεταβολισμός) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 3 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (μεταβολισμός) ΜΑΘΗΤΗΣ: Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΜΗΜΑ: Β2 Ο όρος «ενέργεια» πρωτοχρησιμοποιήθηκε πριν από δύο περίπου αιώνες, με τη βιομηχανική επανάσταση, και έγινε οικείος στον

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολισμός και Βιοενεργητική. [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2

Μεταβολισμός και Βιοενεργητική. [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2 Μεταβολισμός και Βιοενεργητική [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 - Μεταβολισμός - Εισαγωγή Πολύ μεγάλο ρόλο στην λειτουργία ενός οργανισμού παίζει η ενέργεια και η κατάλληλη αξιοποίησή της.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΜΗΜΑ:Β 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Είναι γνωστό πως οποιοσδήποτε οργανισμός, για να λειτουργήσει χρειάζεται ενέργεια. Η ενέργεια αυτή βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Μεταβολισμός

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Μεταβολισμός ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Μεταβολισμός ονομάζεται η αξιοποίηση της ενέργειας και των στοιχείων του περιβάλλοντος για την εκτέλεση βιοχημικών διεργασιών που γίνονται στα κύτταρα ενός ζωικού ή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κυτταρική αναπνοή 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κυτταρική αναπνοή 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κυτταρική αναπνοή 1 8.1 ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ 2 Οι οργανισµοί για να επιβιώσουν χρειάζονται ενέργεια. Η κυτταρική αναπνοή είναι η διαδικασία µέσα από την οποία οι οργανισµοί

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne D Arc 2011-2012 Δημοσθένης Καρυοφύλλης email: dkariofi@e-biology.gr www.ibrain.gr Κεφ. 1 ο Χημική σύσταση του κυττάρου Χαρακτηριστικά των

Διαβάστε περισσότερα

www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ

www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ 2014 ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ κύτταρο Το αυτοκίνητο καίει βενζίνη για να πάρει ενέργεια. Ποιο είναι το καύσιμο του κυττάρου;.. Με ποια αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ

www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ 2011 ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ κύτταρο Το αυτοκίνητο καίει βενζίνη για να πάρει ενέργεια. Ποιο είναι το καύσιμο του κυττάρου;.. Με ποια αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. π. Αναστάσιος Ισαάκ Λύκειο Παραλιμνίου Δεκέμβριος 2013 www.biomathia.webnode.gr

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. π. Αναστάσιος Ισαάκ Λύκειο Παραλιμνίου Δεκέμβριος 2013 www.biomathia.webnode.gr π. Αναστάσιος Ισαάκ Λύκειο Παραλιμνίου Δεκέμβριος 2013 www.biomathia.webnode.gr EΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ: ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Η ελευθέρωση της ενέργειας, σελ. 155-168 ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ Η κυτταρική αναπνοή είναι η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυάζοντας το πρώτο και το δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα προκύπτει ότι:

Συνδυάζοντας το πρώτο και το δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα προκύπτει ότι: Συνδυάζοντας το πρώτο και το δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα προκύπτει ότι: Για να είναι μια αντίδραση αυθόρμητη, πρέπει η μεταβολή της ελεύθερης ενέργειας της αντίδρασης να είναι αρνητική. Η μεταβολή της

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του πλάγιου φωτισμού στη φωτοσύνθεση σε σχέση με την ανατομία των φύλλων. Μελέτη μέσω φθορισμομετρίας χλωροφύλλης

Επίδραση του πλάγιου φωτισμού στη φωτοσύνθεση σε σχέση με την ανατομία των φύλλων. Μελέτη μέσω φθορισμομετρίας χλωροφύλλης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Εργαστήριο Φυσιολογίας και Μορφολογίας Φυτών Επίδραση του πλάγιου φωτισμού στη φωτοσύνθεση σε σχέση με την ανατομία των φύλλων. Μελέτη μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Ο κύκλος του Krebs. Περιεχόµενα

Ο κύκλος του Krebs. Περιεχόµενα Ο κύκλος του Krebs Ο κύκλος του κιτρικού οξέος είναι µια κυκλική αλληλουχία αντιδράσεων, στην οποία το τελικό προϊόν είναι αντιδρόν του αρχικού σταδίου. Στον κύκλο αυτό συµµετέχουν πολλά ένζυµα τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΕΝΖΥΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΕΝΖΥΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΕΝΖΥΜΑ 2013 2 ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΕΝΖΥΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΕΝΖΥΜΑ Η Ενέργεια είναι δύσκολο να ορισθεί, αλλά μπορεί να θεωρηθεί ως η ικανότητα επιτέλεσης έργου ή η αιτία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ήλιος: Πηγή Ενέργειας και Ζωής» ΥΠΟΘΕΜΑ: «Η Φωτοσύνθεση και πώς συμβάλλει στην ζωή μας»

ΘΕΜΑ: «Ήλιος: Πηγή Ενέργειας και Ζωής» ΥΠΟΘΕΜΑ: «Η Φωτοσύνθεση και πώς συμβάλλει στην ζωή μας» 9ο ΓΕΛ Πατρών Σχολικό Έτος: 2012-2013 Τάξη: Α Β Τετράμηνο ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Ήλιος: Πηγή Ενέργειας και Ζωής» ΥΠΟΘΕΜΑ: «Η Φωτοσύνθεση και πώς συμβάλλει στην ζωή μας» Ερευνητική ομάδα «Sun

Διαβάστε περισσότερα

Βακτηριοχλωροφύλλες: Φωτοχρωστικές, που βρίσκονται στα φωτοσυνθετικά βακτήρια.

Βακτηριοχλωροφύλλες: Φωτοχρωστικές, που βρίσκονται στα φωτοσυνθετικά βακτήρια. α Αγγελιαφόρο RNA (mrna): Είδος RNA, που μεταφέρει την πληροφορία για τη σύνθεση μιας πολυπεπτιδικής αλυσίδας από το DNA στα ριβοσώματα. Αδενίνη: Αζωτούχα βάση των νουκλεοτιδίων, που ανήκει στις πουρίνες.

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Εισαγωγή. Ένζυμα. κεφάλαιο

2.1 Εισαγωγή. Ένζυμα. κεφάλαιο κεφάλαιο Ένζυμα 2 2.1 Εισαγωγή Τα ένζυμα είναι πρωτεϊνικά μόρια που αποτελούνται από μία ή περισσότερες πολυπεπτιδικές αλύσους, στις οποίες η αλληλουχία των αμινοξέων καθορίζεται γενετικά, όπως άλλωστε

Διαβάστε περισσότερα

Η υδρόλυση της ATP (σε ADP και μία φωσφορική ομάδα) απελευθερώνει ενέργεια που χρησιμοποιείται στις αναβολικές αντιδράσεις

Η υδρόλυση της ATP (σε ADP και μία φωσφορική ομάδα) απελευθερώνει ενέργεια που χρησιμοποιείται στις αναβολικές αντιδράσεις Κεφάλαιο 6 ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Αποικοδόμηση (διάσπαση) πολύπλοκων μορίων σε απλούστερες ενώσεις πχ στην κυτταρική αναπνοή η διάσπαση της γλυκόζης σε CO 2 και Η 2 Ο Η ενέργεια που απελευθερώνεται χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Α' ΦΑΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 8 Φεβρουαρίου 2009 Διάρκεια: 3 ώρες.... Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από εκατό (100) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

7 η 21 η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

7 η 21 η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 7 η 21 η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 Διάρκεια: 3 ώρες Οδηγίες προς τους διαγωνιζόμενους.... 1. Το εξεταστικό δοκίμιο

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Θεμάτων Βιολογίας Β' Λυκείου 2014-2015 Κεφάλαιο 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Τράπεζα Θεμάτων Βιολογίας Β' Λυκείου 2014-2015 Κεφάλαιο 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_14306 Β6 (ΚΕΦ. 2, 3) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΙΙ. Στο φυτικό κύτταρο συνυπάρχουν δύο οργανίδια τα οποία διαθέτουν γενετικό υλικό και τα οποία σχετίζονται λειτουργικά, στο πλαίσιο δύο βασικών μεταβολικών διεργασιών.

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Εργαστήριο Φυσιολογίας και Μορφολογίας Φυτών

Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Εργαστήριο Φυσιολογίας και Μορφολογίας Φυτών Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Εργαστήριο Φυσιολογίας και Μορφολογίας Φυτών Μεταβολές των Φωτοσυνθετικών Χαρακτηριστικών των Φύλλων Τριών Ποικιλιών της Αµπέλου κατά τη ιάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Α ΦΑΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 Φεβρουαρίου 2008 Διάρκεια: 2,5 ώρες... Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από εκατό (100) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Να απαντήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (1). Τι είναι η φωτοσυνθετική φωσφορυλίωση και σε τι διακρίνεται; Είναι η διαδικασία κατά την οποία παράγεται ATP (στο χλωροπλάστη), με δέσμευση φωτεινής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ Prunus amygdalus (ΕΤΕΡΟΒΑΡΕΣ) ΚΑΙ Ligustrum japonicum (ΟΜΟΒΑΡΕΣ) ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΣ

ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ Prunus amygdalus (ΕΤΕΡΟΒΑΡΕΣ) ΚΑΙ Ligustrum japonicum (ΟΜΟΒΑΡΕΣ) ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ Prunus amygdalus (ΕΤΕΡΟΒΑΡΕΣ) ΚΑΙ Ligustrum

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ Οπτικές ιδιότητες και φωτοσυνθετική απόδοση ομοβαρών και ετεροβαρών φύλλων: η επίδραση της γωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Mεταβολισμός: βασικές έννοιες και σχεδιασμός

Mεταβολισμός: βασικές έννοιες και σχεδιασμός ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 Mεταβολισμός: βασικές έννοιες και σχεδιασμός Tα κολύβρια είναι ικανά για θαυμαστά κατορθώματα αντοχής. Παραδείγματος χάριν, το μικροσκοπικό κοκκινόλαιμο κολύβριο archilochus columbris μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2003-2015

ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2003-2015 ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2003-2015 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Contents ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ... 3 ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΝΖΥΜΑ... 14 ΕΝΟΤΗΤΑ 4:

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΚΑΜΙΝΕΛΛΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα).

Β. ΚΑΜΙΝΕΛΛΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα). ΒΙΟΛΟΓΙΑ Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα). Είδη οργανισμών Υπάρχουν δύο είδη οργανισμών: 1. Οι μονοκύτταροι, που ονομάζονται μικροοργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. Τα χαρακτηριστικά των οργανισμών 1. Ποια τα κοινά χαρακτηριστικά των ζωντανών οργανισμών; Οι οργανισμοί τρέφονται Αναπνέουν Απεκκρίνουν Αναπαράγονται Αναπτύσσονται

Διαβάστε περισσότερα