Πτυχιακή Εργασία. Θέμα: Υπολογισμός ερωτημάτων κορυφογραμμής 2 διαστάσεων σε κατανεμημένο περιβάλλον με τη βοήθεια της πλατφόρμας λογισμικού Hadoop.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πτυχιακή Εργασία. Θέμα: Υπολογισμός ερωτημάτων κορυφογραμμής 2 διαστάσεων σε κατανεμημένο περιβάλλον με τη βοήθεια της πλατφόρμας λογισμικού Hadoop."

Transcript

1 Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Υπολογισμός ερωτημάτων κορυφογραμμής 2 διαστάσεων σε κατανεμημένο περιβάλλον με τη βοήθεια της πλατφόρμας λογισμικού Hadoop. Πλιάκης Ιωάννης Α.Ε.Μ.: 1137 Υπεύθυνος καθηγητής: Παπαδόπουλος Απόστολος Θεσσαλονίκη, Ιούλιος

2 Περιεχόμενα: 1. Σκοπός του έργου 2. Τι είναι η πλατφόρμα λογισμικού Hadoop 3. Κώδικας 4. Παράρτημα 5. Βιβλιογραφία 2

3 1) Σκοπός του έργου Η εφαρμογή έχει ως στόχο να βρίσκει σε κατανεμημένο περιβάλλον την ελάχιστη κορυφογραμμή από διάφορα σημεία στις 2 διαστάσεις. Ορίζεται δηλαδή ένας χώρος από 2 διαστάσεις στον οποίο ο χρήστης έχει επιλέξει να δώσει κάποια ορθογώνια όπου θα περιέχουν μέσα τυχαίους ακέραιους και θετικούς αριθμούς. Έπειτα ο χρήστης θα επιλέγει ένα ερώτημα σε μορφή ορθογωνίου κι αυτό. Το σύστημα θα ψάχνει να βρει το ερώτημα αυτό ποια από τα άλλα ορθογώνια ερωτήματα τέμνει, αν τέμνει κάποια. Στη συνέχεια θα υπολογίζονται τα σημεία που περικλείονται στην τομή του ερωτήματος και των διαφόρων άλλων ορθογωνίων και σε αυτά θα εφαρμόζεται το ερώτημα κορυφογραμμής για να επιστραφούν στο χρήστη τα καλύτερα σημεία με βάση το συγκεκριμένο αλγόριθμο. Στην ουσία, τα ερωτήματα κορυφογραμμής είναι ικανά να επιστρέψουν τα σημεία που μας ενδιαφέρουν από ένα τεράστιο χώρο σημείων με διάφορα κριτήρια. Η περισσότερη δουλειά που έχει γίνει με τα ερωτήματα κορυφογραμμής έχει να κάνει με κεντρικοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων, όμως πρακτικά τα δεδομένα μπορεί πολύ συχνά να βρίσκονται κατανεμημένα σε διαφορετικά γεωγραφικά σημεία. Σε αυτήν την εργασία χειριζόμαστε ερωτήματα κορυφογραμμής σε μεγάλης κλίμακας κατανεμημένα περιβάλλοντα. Ένα παράδειγμα εφαρμογής αυτής της κατηγορίας προβλημάτων είναι το πρόβλημα του επενδυτή. Ένας επενδυτής είναι καλό να ξέρει ποιες μετοχές ανά τον κόσμο αξίζουν για να επενδύσει σε αυτές, βασιζόμενος σε στοιχεία προηγούμενης ημέρας. Για αυτό το λόγο είναι απαραίτητο να έχει πρόσβαση σε διαφορετικές βάσεις δεδομένων που περιέχουν στοιχεία για τις συγκεκριμένες μετοχές όπως στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο, στο Τόκυο κτλ. Για κάθε μετοχή ο επενδυτής είναι καλό να λάβει υπ όψιν του διάφορα χαρακτηριστικά όπως η τελευταία τιμή πώλησης, το συνάλλαγμα, η τελευταία τιμή πριν κλείσει το χρηματιστήριο, εκτιμώμενη τιμή κτλ. Άρα ένα ερώτημα κορυφογραμμής μπορεί να βοηθήσει έναν τέτοιο επενδυτή για να βρει τις μετοχές που τον ενδιαφέρουν. Εύκολα καταλαβαίνει κανείς ότι για να γίνει κάτι τέτοιο σε περιβάλλον με ένα μόνο επεξεργαστή θέλει πάρα πολύ μεγάλο χρόνο, λόγω του ότι τα χαρακτηριστικά για μία μόνο μετοχή π.χ. μπορεί να είναι χιλιάδες και τα είδη των μετοχών εκατοντάδες. 3

4 Τα σημεία που ενδιαφέρουν ορίζονται ως εκείνα που δεν «κυριαρχούνται» από άλλα σημεία. Με τον όρο «κυριαρχούνται» εννοούμε ότι κάποιο σημείο αρκεί να είναι «καλύτερο» από ένα άλλο έστω σε μία μόνο διάσταση (χαρακτηριστικό). Στη συγκεκριμένη εργασία εδώ εννοούμε «καλύτερο» το μικρότερο στοιχείο. Επειδή η εφαρμογή αυτή έχει στηθεί για κατανεμημένο περιβάλλον κρίθηκε απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί κάποιο κατάλληλο εργαλείο. Επιλέχθηκε το Hadoop που έχει τη δυνατότητα αυτή. Ο κώδικας είναι γραμμένος σε Java και το όλο περιβάλλον στήθηκε σε Ubuntu Linux έκδοση LTS. Ο κώδικας γράφτηκε στο περιβάλλον Eclipse όπου μέσα από αυτό έτρεχε και το Hadoop με τη βοήθεια κάποιων ρυθμίσεων. Περισσότερα θα αναφερθούν στο παράρτημα για το στήσιμο της πλατφόρμας αυτής. 4

5 2) Τι είναι η πλατφόρμα λογισμικού Hadoop Το Hadoop είναι μια πλατφόρμα λογισμικού η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση και επεξεργασία μεγάλου αριθμού δεδομένων επιπέδου petabyte. Αυτό που κάνει το Hadoop είναι να κατανέμει τα δεδομένα και την διαδικασία ανάλυσής τους σε ομάδες υπολογιστών (Clusters) ώστε να επεξεργαστούν παράλληλα τα δεδομένα, επιταχύνοντας έτσι τις διαδικασίες. Το Hadoop χρησιμοποιεί το προγραμματιστικό μοντέλο MapΡeduce το οποίο αναπτύχθηκε πρώτα από την Google για την υποστήριξη του συστήματος της στην ανάλυση δεδομένων. Αυτό που κάνει αυτή η τεχνική είναι, να μεταβιβάσει τα δεδομένα και το πρόβλημα στον υπολογιστή master του cluster, και αυτός στη συνέχεια θα διασπάσει το πρόβλημα σε μικρότερα προβλήματα και κάθε μικρότερο πρόβλημα θα το προωθήσει σε κάθε ένα από τους υπόλοιπους υπολογιστές του Cluster. Ο κάθε υπολογιστής του cluster θα επιλύσει το δικό του υποπρόβλημα που του έχει ανατεθεί και θα επιστρέψει τη λύση στον master υπολογιστή ο οποίος θα συνδυάσει τις λύσεις των υποπροβλημάτων για να βρει τη λύση στο πρόβλημα που το δόθηκε. Το Hadoop βασίζεται στην παραπάνω τεχνική με επιπρόσθετα πλεονεκτήματα όπως το ότι καταφέρνει να ανακτήσει δεδομένα σε περίπτωση που ένας υπολογιστής του cluster πάθει ζημιά και να μεταβιβάσει το υποπρόβλημα σε άλλον υπολογιστή. Μία ευρεία ποικιλία επιχειρήσεων κι οργανώσεων χρησιμοποιούν το Hadoop για την έρευνα και την παραγωγή. Ήδη η Yahoo χρησιμοποιεί το Hadoop και πιο πρόσφατα το εγκατέστησε και το facebook. Το πρόγραμμα Apache Hadoop αναπτύσσει ένα ανοιχτού κώδικα λογισμικό για τον αξιόπιστο, εξελικτικό και κατανεμημένο υπολογισμό. Το Hadoop περιλαμβάνει τα παρακάτω υποπρογράμματα: 5

6 Hadoop Common: Τα κοινά εργαλεία που υποστηρίζουν τα άλλα υποπρογράμματα του Hadoop. Chukwa: Ένα σύστημα συλλογής δεδομένων για τη διαχείριση μεγάλων κατανεμημένων συστημάτων. HBase: Μία εξελικτική, κατανεμημένη βάση δεδομένων που υποστηρίζει τη δομημένη αποθήκευση στοιχείων για τους μεγάλους πίνακες. HDFS: Ένα κατανεμημένο σύστημα αρχείων που παρέχει υψηλής απόδοσης πρόσβαση στα στοιχεία εφαρμογής. Hive: Μία υποδομή αποθήκης δεδομένων που παρέχει την περιληπτική παρουσίαση της πληροφορίας. MapReduce: Ένα πλαίσιο λογισμικού για κατανεμημένη επεξεργασία των μεγάλων συνόλων στοιχείων σε συστάδες υπολογισμού. Η φιλοσοφία του είναι στην ουσία ο Map να αναθέσει τις λειτουργίες που έχει να αναθέσει στους επεξεργαστές κι ο Reduce να συλλέξει τα αποτελέσματα και να τα στείλει πίσω στο χρήστη. Πάντα τα δεδομένα χωρίζονται όμως σε συγκεκριμένα ζευγαράκια του στυλ (key, value). Αυτά μπορεί να είναι οτιδήποτε, αριθμοί, κείμενο ή ότι άλλο θέλουμε. Πάντα όμως η επικοινωνία θα γίνεται με βάση αυτά τα ζευγαράκια. Pig: Ένα υψηλού επιπέδου πλαίσιο ροής πληροφορίας γλώσσας κι εκτέλεσης για παράλληλο υπολογισμό. ZooKeeper: Μία υψηλής απόδοσης υπηρεσία συντονισμού για τις κατανεμημένες εφαρμογές. 6

7 3)Κώδικας Ο κώδικας είναι γραμμένος σε Java και στο περιβάλλον Eclipse. Στο παράρτημα αναφέρεται αναλυτικά πως θα στηθεί το Hadoop σε Linux κι έπειτα ποιες διαδικασίες χρειάζεται να γίνουν ώστε να λειτουργήσει ο κώδικας. Εδώ εισάγουμε κάποιες βιβλιοθήκες για να χρησιμοποιήσουμε κάποια στοιχεία από αυτές package org.apache.hadoop.examples; java.io.datainput; java.io.dataoutput; java.io.ioexception; java.util.stringtokenizer; java.util.random; org.apache.hadoop.conf.configuration; org.apache.hadoop.fs.path; org.apache.hadoop.io.intwritable; org.apache.hadoop.io.longwritable; org.apache.hadoop.io.text; org.apache.hadoop.io.writablecomparable; org.apache.hadoop.io.writablecomparator; org.apache.hadoop.mapreduce.lib.input.fileinputformat; org.apache.hadoop.mapreduce.lib.output.fileoutputformat; org.apache.hadoop.mapreduce.job; org.apache.hadoop.mapreduce.mapper; org.apache.hadoop.mapreduce.partitioner; org.apache.hadoop.mapreduce.reducer; org.apache.hadoop.util.genericoptionsparser; Η βασική κλάση του αρχείου public class Skyline public static public static public static public static { int int int int x1 y1 x2 y2 = = = = 3; 14; 10; 40; 7

8 Οι παραπάνω μεταβλητές είναι οι συντεταγμένες του ορθογώνιου ερωτήματος. (x1,y1) αντιστοιχούν στην κάτω αριστερή γωνία του ορθογωνίου και (x2,y2) στην πάνω δεξιά. Έχουμε βάλει κάποιες καθορισμένες τιμές για το ερώτημα. Μπορούμε να τις αλλάξουμε για να δούμε διαφορετικά αποτελέσματα Εδώ ορίζουμε μία βοηθητική κλάση για να μπορέσουμε να δώσουμε στο Map να διαβάσει τα νούμερα που θέλουμε public static class IntPair implements WritableComparable<IntPair> { private int first = 0; private int second = 0; private int third = 0; private int fourth = 0; Τα νούμερα που θέλουμε να διαβάσει από το αρχείο που θα δώσει ο χρήστης είναι κι αυτά ορθογώνια (σε 2 διαστάσεις πάντα) με συντεταγμένες της κάτω αριστερής και της πάνω δεξιάς γωνίας public void set(int left1, int right1, int left2, int right2) { first = left1; second = right1; third = left2; fourth = right2; public int getfirst() { return first; public int getsecond() { return second; public int getthird() { return third; public int getfourth() { return fourth; Εδώ διαβάζουμε τους ακεραίους υπερφορτώνοντας τη μέθοδο readfields της διεπαφής 8

9 public void readfields(datainput in) throws IOException { first = in.readint() + Integer.MIN_VALUE; second = in.readint() + Integer.MIN_VALUE; third = in.readint() + Integer.MIN_VALUE; fourth = in.readint() + Integer.MIN_VALUE; Εδώ γράφουμε τους ακεραίους υπερφορτώνοντας τη μέθοδο write της διεπαφής public void write(dataoutput out) throws IOException { out.writeint(first - Integer.MIN_VALUE); out.writeint(second - Integer.MIN_VALUE); out.writeint(third - Integer.MIN_VALUE); out.writeint(fourth - Integer.MIN_VALUE); Υπερφορτώνουμε τη συνάρτηση κατακερματισμού για να γίνει η ανάθεση των δεδομένων στους public int hashcode() { return first * second; Παρακάτω γίνεται υπερφόρτωση της μεθόδου equals για να γίνει έλεγχος στα αποτελέσματα έτσι ώστε να ταξινομηθούν παράλληλα και να τυπωθούν στην οθόνη κατά αύξουσα public boolean equals(object right) { if (right instanceof IntPair) { IntPair r = (IntPair) right; return r.first == first && r.second == second && r.third == third && r.fourth == fourth; else { return false; 9

10 Κλάση σύγκρισης έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει σύγκριση μεταξύ αντικειμένων IntPair public static class Comparator extends WritableComparator { public Comparator() { super(intpair.class); public int compare(byte[] b1, int s1, int l1, byte[] b2, int s2, int l2) { return comparebytes(b1, s1, l1, b2, s2, l2); Αρχικοποίηση της παραπάνω κλάσης static { WritableComparator.define(IntPair.class, new Comparator()); Εδώ έχουμε τη δευτερεύουσα συνάρτηση σύγκρισης που την υπερφορτώνουμε έτσι ώστε να κάνει πρώτα τη σύγκριση του πρώτου στοιχείου από κάθε σειρά στο αρχείο κι αν βρει το πρώτο ίδιο προχωράει στα επόμενα στοιχεία. Αν τα βρει όλα ίδια επιστρέφει 0 public int compareto(intpair o) { if (first!= o.first) { return first < o.first? -1 : 1; else if (second!= o.second) { return second < o.second? -1 : 1; else if (third!= o.third) { return third < o.third? -1 :1; else if (fourth!= o.fourth) { return fourth < o.fourth? -1 :1; else return 0; Εδώ γίνεται διαμερισμός στους επεξεργαστές με βάση το πρώτο στοιχείο της 10

11 γραμμής public static class FirstPartitioner extends public int getpartition(intpair key, IntWritable value, int numpartitions) { return Math.abs(key.getFirst() * 127) % numpartitions; Κλάση Map που διαβάζει (LongWritable, Text) κι επιστρέφει (IntPair, IntWritable) public static class MapClass extends Mapper<LongWritable, Text, IntPair, IntWritable> { private final IntPair key = new IntPair(); private final IntWritable value = new IntWritable(); Υπερφορτώνουμε τη μέθοδο map έτσι ώστε να διαβάζει ένα ένα τα στοιχεία από την κάθε γραμμή στο αρχείο που έχει δώσει ο χρήστης με τους αριθμούς. Αμέσως αποθηκεύουμε τα νούμερα αυτά στους εξής πίνακες. Όλα τα x1 θα πάνε στον πίνακα left1, όλα τα y1 στον πίνακα right1, όλα τα x2 στον left2 κι όλα τα y2 στον πίνακα right2. Έπειτα θέτουμε ως key όλα τα στοιχεία της κάθε γραμμής κι ως value όποιο θέλουμε. Εδώ δηλώνουμε το y2 να είναι value. Δεν έχει όμως και πολύ σημασία αυτό μιας κι όλα τα στοιχεία θα πάνε σε διαφορετικούς επεξεργαστές μιας και δε μας ενδιαφέρει να ομαδοποιήσουμε τα δεδομένα μας. Εδώ το πρόβλημά μας είναι να βρούμε τα μικρότερα με βάση τον αλγόριθμο public void map(longwritable inkey, Text invalue, Context context) throws IOException, InterruptedException { StringTokenizer itr = new StringTokenizer(inValue.toString()); int left1 = 0; int right1 = 0; int left2 = 0; int right2 = 0; if (itr.hasmoretokens()) { left1 = Integer.parseInt(itr.nextToken()); if (itr.hasmoretokens()) { right1 = Integer.parseInt(itr.nextToken()); 11

12 if (itr.hasmoretokens()) { left2 = Integer.parseInt(itr.nextToken()); if (itr.hasmoretokens()) { right2 = Integer.parseInt(itr.nextToken()); key.set(left1, right1, left2, right2); value.set(right2); context.write(key, value); Κλάση Reduce. Εδώ θα γίνει σχεδόν όλη η δουλειά, αφού εδώ πέρα γράφεται ο κώδικας που θα εκτελεστεί σε κάθε μονάδα επεξεργασίας ταυτόχρονα. public static class Reduce extends Reducer<IntPair, IntWritable, IntWritable, IntWritable> { private final IntWritable first = new IntWritable(); private final IntWritable second = new IntWritable(); private final IntWritable third = new IntWritable(); private final IntWritable fourth = new IntWritable(); private final IntWritable xa = new IntWritable(); private final IntWritable ya = new IntWritable(); private final IntWritable xb = new IntWritable(); private final IntWritable yb = new IntWritable(); private final Random random = new Random(); private final IntWritable rn1 = new IntWritable(); private final IntWritable rn2 = new IntWritable(); Εδώ έχουμε μία συνάρτηση παραγωγής τυχαίων αριθμών μέσα σε συγκεκριμένο εύρος όμως. Αυτό που έχει ορίσει ο χρήστης στο αρχείο με τα δεδομένα ορθογώνια που θα δώσει private static int getrandominteger(int astart, int aend, Random arandom){ if ( astart > aend ) { throw new IllegalArgumentException("Start cannot exceed End."); long range = (long)aend - (long)astart + 1; long fraction = (long)(range * arandom.nextdouble()); int randomnumber = (int)(fraction + astart); return randomnumber; 12

13 Υπερφόρτωση συνάρτησης reduce. Αρχικά αναθέτουμε στους πίνακές μας τα στοιχεία που έχουμε πάρει από το Map και ταυτόχρονα αναθέτουμε και σε νέες μεταβλητές τα στοιχεία του public void reduce(intpair key, Iterable<IntWritable> values, Context context ) throws IOException, InterruptedException { first.set(key.getfirst()); second.set(key.getsecond()); third.set(key.getthird()); fourth.set(key.getfourth()); xa.set(x1); ya.set(y1); xb.set(x2); yb.set(y2); int[] a = new int[10]; int[] b = new int[10]; int[] c = new int[10]; int[] d = new int[10]; int[] e = new int[10]; int[] f = new int[10]; int oriox1 = 0; int orioy1 = 0; int oriox2 = 0; int orioy2 = 0; int q = 0; int w = 0; boolean dominated = false; Εδώ παράγουμε τους τυχαίους αριθμούς και γεμίζουμε τα ορθογώνια των δεδομένων που έχει δώσει ο χρήστης σε αρχείο for(int i=0;i<10;i++) { a[i] = getrandominteger(key.getfirst(), key.getthird(), random); b[i] = getrandominteger(key.getsecond(), key.getfourth(), random); Με τις συνθήκες ελέγχου αυτές βρίσκουμε την τομή του ορθογωνίου ερωτήματός μας με τα ορθογώνια των δεδομένων που τα διαβάζουμε από το αρχείο 13

14 if (((x1>=first.get() && x1<=third.get()) (x2<=third.get() && x2>=first.get())) && ((y1>=second.get() && y1<=fourth.get()) (y2<=fourth.get() && y2>=second.get()))) { if (x1>=first.get()) oriox1 = x1; else if (x1<first.get()) oriox1 = first.get(); if (y1>=second.get()) orioy1 = y1; else if (y1<second.get()) orioy1 = second.get(); if (x2<=third.get()) oriox2 = x2; else if (x2>third.get()) oriox2 = third.get(); if (y2<=fourth.get()) orioy2 = y2; else if (y2>fourth.get()) orioy2 = fourth.get(); Εδώ βρίσκουμε τα σημεία που περιέχονται στην τομή του ορθογωνίου του ερωτήματος και των ορθογωνίων των δεδομένων for(int j=0;j<10;j++) { if(a[j]>=oriox1 && a[j]<=oriox2 && b[j]>=orioy1 && b[j]<=orioy2) { c[q]=a[j]; d[q]=b[j]; q++; Εδώ στην ουσία βρίσκουμε την κορυφογραμμή. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι έχουμε ένα flag που μας δίνει την πληροφορία για το αν ένα σημείο κυριαρχείται από κάποιο άλλο. Στο τέλος μαζεύουμε μόνο εκείνα τα σημεία τα οποία δεν κυριαρχούνται από κανένα άλλο σημείο for(int i=0;i<q;i++) { for(int j=0;j<q;j++) { if( (c[i]>c[j] && d[i]>d[j]) ( (c[i]==c[j] && d[i]>d[j]) (c[i]>c[j] && d[i]==d[j])) { dominated = true; break; ) 14

15 if(dominated == true) { dominated = false; continue; else { e[w]=c[i]; f[w]=d[i]; w++; Εδώ μαζεύονται και τυπώνονται τα αποτελέσματα του ερωτήματος κορυφογραμμής σε μορφή (key,value) όπως έχουμε αναφέρει for(int i=0;i<w;i++) { rn1.set(e[i]); rn2.set(f[i]); context.write(rn1, rn2); Εδώ είναι κι η συνάρτηση main όπου καλούνται όλες οι υπόλοιπες συναρτήσεις για να λειτουργήσει το πρόγραμμα public static void main(string[] args) throws Exception { Configuration conf = new Configuration(); String[] otherargs = new GenericOptionsParser(conf, args).getremainingargs(); if (otherargs.length!= 2) { System.err.println("Mallon leipoun arguments!!!"); System.exit(2); Job job = new Job(conf, "Skyline"); job.setjarbyclass(skyline.class); job.setmapperclass(mapclass.class); job.setreducerclass(reduce.class); job.setpartitionerclass(firstpartitioner.class); job.setmapoutputkeyclass(intpair.class); job.setmapoutputvalueclass(intwritable.class); job.setoutputkeyclass(intwritable.class); job.setoutputvalueclass(intwritable.class); 15

16 FileInputFormat.addInputPath(job, new Path(otherArgs[0])); FileOutputFormat.setOutputPath(job, new Path(otherArgs[1])); System.exit(job.waitForCompletion(true)? 0 : 1); 16

17 4)Παράρτημα Παρακάτω θα αναφερθούμε για το πως στήσαμε το Hadoop σε περιβάλλον Linux, πως κάνεις το Hadoop να δουλέψει και πως στήθηκε το Eclipse έτσι ώστε να δουλεύει εκεί πάνω το Hadoop. Τέλος θα δούμε και 2 παραδείγματα εκτέλεσης στο Hadoop. Το Hadoop το κατέβασα αρχικά από το site της Apache Έπειτα χρειάστηκε να κάνω κάποιες ρυθμίσεις. Άνοιξα ένα παράθυρο κονσόλας στα Linux και πληκτρολόγησα τις κατάλληλες εντολές: $ sudo apt-get install ssh $ sudo apt-get install rsync Μετά χρειάστηκε να ανοίξω ένα αρχείο, το conf/hadoop-env.sh για να ορίσω τη μεταβλητή JAVA_HOME να δείχνει στον κατάλογο που έχω εγκατεστημένη την Java. Μόλις τα έκανα αυτά για να το δοκιμάσω αν τρέχει έπρεπε με την εντολή $ bin/hadoop να μου εμφανίζει την τεκμηρίωση για το Hadoop. Τώρα, υπάρχουν 3 διαφορετικές λειτουργίες με τις οποίες μπορεί κανείς να λειτουργήσει το Hadoop. Local (Standalone) Mode Pseudo Distributed Mode Fully Distributed Mode Εξ' ορισμού το Hadoop είναι ρυθμισμένο να τρέχει σε μη κατανεμημένη μορφή, απλά ως μία Java διαδικασία. Αυτό είναι χρήσιμο για debugging. Επίσης μπορεί να τρέχει σε έναν υπολογιστή σε ψευδό κατανεμημένη μορφή όπου κάθε εργαλείο του Hadoop τρέχει σε ξεχωριστή Java διαδικασία. Τέλος μπορεί να τρέξει όντως σε πολλούς παράλληλα συνδεδεμένους επεξεργαστές ως πραγματικά κατανεμημένη εργασία. Εμείς επιλέξαμε για τη δουλειά μας τη δεύτερη επιλογή, το Pseudo Distributed Mode. 17

18 Οι ρυθμίσεις που χρειάστηκαν να γίνουν είναι οι εξής: Στο αρχείο conf/core-site.xml: <property> <name>fs.default.name</name> <value>hdfs://localhost:9000</value> </property> </configuration> Στο αρχείο conf/hdfs-site.xml: <configuration> <property> <name>dfs.replication</name> <value>1</value> </property> </configuration> Στο αρχείο conf/mapred-site.xml: <configuration> <property> <name>mapred.job.tracker</name> <value>localhost:9001</value> </property> </configuration> Έπειτα ελέγχουμε αν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στο localhost χωρίς passphrase με την εντολή $ ssh localhost. Αν δεν μπορούμε, τότε πληκτρολογούμε τις παρακάτω εντολές: $ ssh-keygen -t dsa -P ' ' -f ~/.ssh/id_dsa $ cat ~/.ssh/id_dsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys 18

19 Τώρα το Hadoop είναι έτοιμο να τρέξει. Πάντα κάθε φορά που ανοίγουμε τον υπολογιστή μας είναι απαραίτητο να γράφουμε την παρακάτω εντολή πριν τρέξουμε το Hadoop. $ bin/hadoop namenode -format. Έπειτα για να τρέξουμε το Hadoop πατάμε $ bin/start-all.sh. Το αρχείο log της εξόδου είναι αποθηκευμένο στον κατάλογο $ {HADOOP_LOG_DIR (εξ' ορισμού στο $ {HADOOP_HOME/logs). Μπορούμε να ανοίξουμε το διαδικτυακό περιβάλλον για το NameNode και το JobTracker που εξ' ορισμού βρίσκονται στα links του site που κατεβάσαμε το Hadoop. Εικόνα 1.NameNode 19

20 Εικόνα 2.JobTracker Όταν θέλουμε να κλείσουμε το Hadoop να μην ξεχνάμε ποτέ να τερματίζουμε όλες τις λειτουργίες του με την εντολή $ bin/stop-all.sh. Όσον αφορά τώρα το στήσιμο του Eclipse για να μπορούμε να γράψουμε κώδικα σε Java έτσι ώστε να έχουμε και τη βοήθεια του compiler ακολουθήθηκε η παρακάτω διαδικασία. Πηγαίνουμε στο φάκελο που έχουμε εγκαταστήσει το Hadoop με το όνομα contrib, μετά ανοίγουμε το φάκελο που λέγεται eclipse-plugin. Αυτό το φάκελο τον αντιγράφουμε μέσα στο φάκελο plugins μέσα στο 20

21 φάκελο που έχουμε κάνει εγκατάσταση το Eclipse. Ανοίγουμε το Eclipse και πατάμε Window Open Perspective Other Map/Reduce. Εικόνα 3.Open Perspective Κάτω στην κονσόλα υπάρχει μία επιλογή που λέει new Hadoop Location. Το ανοίγουμε με δεξί κλικ για να θέσουμε κάποιες συγκεκριμένες ρυθμίσεις. Στο Location name βάζουμε ότι όνομα θέλουμε. Στο Host βάζουμε localhost. Στο port βάζουμε Κάνουμε κλικ στην επιλογή που έχει Use M/R Master host και στο port βάζουμε Στο User name βάζουμε και πάλι ότι θέλουμε. 21

22 Εικόνα 4.Edit New Hadoop Location Τώρα για να τρέξουμε τον κώδικα που θέλουμε ανοίγουμε ένα αρχείο Java και γράφουμε τον κώδικά μας. Το αρχείο που θέλει ο χρήστης να δώσει στο πρόγραμμά μας θα πρέπει να το έχει δημιουργήσει και να λέγεται new.txt. Εκεί πέρα θα πρέπει να περιέχονται 4 αριθμοί σε κάθε σειρά με κενά ανάμεσά τους. Για να φορτώσουμε το αρχείο αυτό στο Hadoop αριστερά υπάρχει το DFS Locations κι αν το ανοίξουμε θα έχει το δικό μας που μόλις φτιάξαμε. Με δεξί κλικ θα κάνουμε upload files to DFS.. για να βάλουμε το αρχείο μας. Για να τρέξει το πρόγραμμα που 22

23 γράψαμε θα πατήσουμε Run Run Configurations.. Στο παράθυρο που θα ανοίξει χρειάζεται να γράψουμε από που θα διαβάσει τα input δεδομένα και που θα τα εκτυπώσει. Έτσι πάμε στην καρτέλα Arguments και γράφουμε: hdfs://localhost:9000/new hdfs://localhost:9000/output. Εικόνα 5.Arguments Έπειτα πατάμε Run και το πρόγραμμα αν δεν έχει κάποιο λάθος θα τρέξει κανονικά. Τώρα για να δούμε τα αποτελέσματα θα πάμε αριστερά εκεί που έχουμε το δικό μας DFS Location και θα κάνουμε δεξί κλικ και refresh. Θα εμφανιστεί ένας κατάλογος που θα λέγεται output κι εκεί μέσα θα βρίσκεται το αρχείο που είπαμε εμείς στα arguments ότι θέλουμε να μας τυπώσει τα αποτελέσματα. 23

24 Εικόνα 6.Σωστή εκτέλεση Τώρα θα δούμε ένα παράδειγμα εκτέλεσης στο Hadoop και τα αποτελέσματα που θα μας εμφανίσει. Στην αρχή θα τρέξουμε το πρόγραμμα για 1000 τυχαία σημεία σε κάθε ορθογώνιο με δεδομένα. Τα ορθογώνια με τα ερωτήματα είναι τα εξής: 24

25 Εικόνα 7.Ορθογώνια με δεδομένα Το ορθογώνιο ερώτημα είναι το εξής: (234,456,2345,567) πάντα σε μορφή (x1,y1,x2,y2). Παρακάτω βλέπουμε τα αποτελέσματα από την πρώτη εκτέλεση με 1000 σημεία σε κάθε ορθογώνιο. Στο κεντρικό αρχείο έχουμε τα αποτελέσματα από το ερώτημα κορυφογραμμής, ενώ στην 25

26 κονσόλα κάτω έχουμε κάποια στατιστικά. Για παράδειγμα εδώ διαβάστηκαν 180 HDFS Bytes και γράφτηκαν 81 HDFS Bytes. Εικόνα 8.Αποτελέσματα εκτέλεσης με 1000 σημεία Παρακάτω έχουμε το ίδιο παράδειγμα με 5000 σημεία σε κάθε ορθογώνιο αυτήν τη φορά. Εδώ παρατηρούμε ότι διαβάστηκαν 180 HDFS Bytes πάλι, όμως γράφτηκαν 130 HDFS Bytes. 26

27 Εικόνα 9.Αποτελέσματα εκτέλεσης με 5000 σημεία Είναι σημαντικό να πούμε ότι για να τρέξουμε ξανά αν θέλουμε το πρόγραμμά μας, χρειάζεται να πάμε αριστερά στο φάκελο output που δημιουργήθηκε με την εκτέλεση, να πατήσουμε δεξί κλικ και να το διαγράψουμε. Αυτό είναι απαραίτητο γιατί αν το ξανατρέξουμε θα προσπαθήσει να δημιουργήσει έναν κατάλογο που ήδη υπάρχει, οπότε θα βγάλει σφάλμα κάτω στην κονσόλα. 27

28 5)Βιβλιογραφία Parallel Distributed Processing of Constrained Skyline Queries by Filtering (Bin Cui, Hua Lu, Quanqing Xu, Lijiang Chen, Yafei Dai, Yongluan Zhou)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 3, 7, 8 & 9 22/11/07

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 3, 7, 8 & 9 22/11/07 Ακαδ έτος 2007-2008 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Φερεντίνος 22/11/07 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με ΑΜ σε 3, 7, 8 & 9 22/11/07 Παράδειγμα με if/else if και user input: import javautil*; public class Grades public

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γίνεται το debug? Το debug γίνεται με δύο τρόπους, ως επί το πλείστον. Τουλάχιστον, εγώ δύο έμαθα, και αυτούς αναφέρω.

Πώς γίνεται το debug? Το debug γίνεται με δύο τρόπους, ως επί το πλείστον. Τουλάχιστον, εγώ δύο έμαθα, και αυτούς αναφέρω. Τι είναι το debug μαμα? Με απλά λόγια, debug (αποσφαλμάτωση αλλά που να κάθεσαι να το πεις), είναι η διαδικασία εντοπισμού και διόρθωσης σφαλμάτων που υπάρχουν σε κώδικα (ασχέτως γλώσσας προγραμματισμού).

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Nα κατασκευάσουν πίνακες από δεδομένα. Να κατασκευάσουν συναρτήσεις με πίνακες. Να κάνουν χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Εξαιρέσεις

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Εξαιρέσεις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εξαιρέσεις Εξαιρέσεις Στα προγράμματα μας θα πρέπει να μπορούμε να χειριστούμε περιπτώσεις που το πρόγραμμα δεν εξελίσσεται όπως το είχαμε προβλέψει Π.χ., κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

SPSS Statistical Package for the Social Sciences

SPSS Statistical Package for the Social Sciences SPSS Statistical Package for the Social Sciences Ξεκινώντας την εφαρμογή Εισαγωγή εδομένων Ορισμός Μεταβλητών Εισαγωγή περίπτωσης και μεταβλητής ιαγραφή περιπτώσεων ή και μεταβλητών ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Web Data Mining ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 & 3. Prepared by Costantinos Costa Edited by George Nikolaides. EPL 451 - Data Mining on the Web

Web Data Mining ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 & 3. Prepared by Costantinos Costa Edited by George Nikolaides. EPL 451 - Data Mining on the Web EPL 451 - Data Mining on the Web Web Data Mining ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 & 3 Prepared by Costantinos Costa Edited by George Nikolaides Semester Project Microsoft Malware Classification Challenge (BIG 2015) More info:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες. Ιωάννης Γ. Τσούλος 2014

Εισαγωγικές έννοιες. Ιωάννης Γ. Τσούλος 2014 Εισαγωγικές έννοιες Ιωάννης Γ. Τσούλος 2014 Διάγραμμα παρουσιάσεως 1. Κατηγορίες κινητών τηλεφώνων 2. Κατηγορίες έξυπνων κινητών τηλεφώνων 3. Προγραμματισμός κινητών συσκευών 4. Ξεκίνημα με το Eclipse

Διαβάστε περισσότερα

Βιοϊατρική τεχνολογία

Βιοϊατρική τεχνολογία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Βιοϊατρική τεχνολογία Ενότητα 5: Οξύμετρο (OxyPro Project) Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr ΕΕΔΙΠ Μπέλλου Σοφία e-mail: sbellou@uowm.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C Στο εργαστήριο αυτό, θα ασχοληθούμε με δύο προγραμματιστικά περιβάλλοντα για τη γλώσσα C: τον gcc μεταγλωττιστή της C σε περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Στοιχεία της Java

Βασικά Στοιχεία της Java Βασικά Στοιχεία της Java Παύλος Εφραιμίδης Java Βασικά Στοιχεία της γλώσσας Java 1 Τύποι Δεδομένων Η Java έχει δύο κατηγορίες τύπων δεδομένων: πρωτογενείς (primitive) τύπους δεδομένων αναφορές Java Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER Η εφαρμογή LiveTripTraveller διατίθεται για κινητά τηλέφωνα με λειτουργικό σύστημα Android. Στο υπο-ιστοσελίδα www.livetrips.com/sources μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές Σκοπός του εργαστηρίου αυτού είναι η εξοικείωση με κάποιες εφαρμογές που θα μας φανούν πολύ χρήσιμες κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Εισαγωγής στον Προγραμματισμό.

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε τα δείτε βιντεάκι με τη διαδικασία εδώ: http://www.greektuts.net/greek-in-joomla/

Μπορείτε τα δείτε βιντεάκι με τη διαδικασία εδώ: http://www.greektuts.net/greek-in-joomla/ 1) Εμφάνιση ιστοσελίδας Ανοίγουμε το πρόγραμμα πλοήγησης (Firefox, Chrome, Internet Explorer κτλ) και στη γραμμή διευθύνσεων πληκτρολογούμε τη διεύθυνση http://localhost ή http://127.0.0.1. Αν δεν βλέπουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Πολυμορφισμός Αφηρημένες κλάσεις Interfaces (διεπαφές)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Πολυμορφισμός Αφηρημένες κλάσεις Interfaces (διεπαφές) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Πολυμορφισμός Αφηρημένες κλάσεις Interfaces (διεπαφές) Βρείτε τα λάθη Στο πρόγραμμα στην επόμενη διαφάνεια υπάρχουν διάφορα λάθη Ποια είναι? public abstract

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων EBSCO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων EBSCO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Οδηγός Χρήσης Απρίλιος, 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ EBSCO... 3 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ADOBE DIGITAL EDITIONS... 3 2. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Η-ΒΙΒΛΙΩΝ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 06: Συνδεδεμένες Λίστες & Εφαρμογές Στοιβών και Ουρών

Διάλεξη 06: Συνδεδεμένες Λίστες & Εφαρμογές Στοιβών και Ουρών ΕΠΛ231 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 1 Διάλεξη 06: Συνδεδεμένες Λίστες & Εφαρμογές Στοιβών και Ουρών Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: - Υλοποίηση ΑΤΔ με Συνδεδεμένες Λίστες -

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία για το Facility Game Μάθημα: Δομές Δεδομένων 2013-2014. Σωτήρης Γυφτόπουλος

Εργασία για το Facility Game Μάθημα: Δομές Δεδομένων 2013-2014. Σωτήρης Γυφτόπουλος Εργασία για το Facility Game Μάθημα: Δομές Δεδομένων 2013-2014 Σωτήρης Γυφτόπουλος Κανόνες του Facility Game (1/4) Στο Facility Game υπάρχει ένα σύνολο κόμβων που συνδέονται «σειριακά» και κάθε κόμβος

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client Περιεχόμενα Περιεχόμενα Javascript και HTML Βασική σύνταξη Μεταβλητές Τελεστές Συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Σ ε λ ί δ α 1 Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Περιεχόμενα 1. Download Arebas Easy... 2 2. Εγκατάσταση Arebas Easy... 3 3. Εγγραφή στον Arebas Server... 7 4. Παραμετροποίηση Arebas Easy...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο joomla! 3. Διοργάνωση: Άλφα Εκπαιδευτική Εισηγητής: Μοτσενίγος Ιωάννης Ηλεκτρονικός Μηχανικός-Σύμβουλος Internet Marketing- Web Designer

Σεμινάριο joomla! 3. Διοργάνωση: Άλφα Εκπαιδευτική Εισηγητής: Μοτσενίγος Ιωάννης Ηλεκτρονικός Μηχανικός-Σύμβουλος Internet Marketing- Web Designer Σεμινάριο joomla! 3 Διοργάνωση: Άλφα Εκπαιδευτική Εισηγητής: Μοτσενίγος Ιωάννης Ηλεκτρονικός Μηχανικός-Σύμβουλος Internet Marketing- Web Designer Ξεκινώντας:Τι είναι τα CMS Η Joomla είναι λογισμικό κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Τμήμα Πληροφορικής & Τηλ/νιών Τομέας Προγ/σμού & Τεχνολογίας Λογισμικού Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Δρ. Νικόλαος Θ. Λιόλιος Καθηγητής Φεβρουάριος 2012 1. Εισαγωγή Το Visual

Διαβάστε περισσότερα

Μανώλης Κιαγιάς, MSc. Aiolos Project. Αρχικές Ρυθμίσεις SSH και εγκατάσταση OpenMPI

Μανώλης Κιαγιάς, MSc. Aiolos Project. Αρχικές Ρυθμίσεις SSH και εγκατάσταση OpenMPI Μανώλης Κιαγιάς, MSc Aiolos Project Αρχικές Ρυθμίσεις SSH και εγκατάσταση OpenMPI Χανιά, 2015 2 (C) 2014 Μανώλης Κιαγιάς, manolis@freebsd.org Το παρόν έργο διατίθεται υπό τους όρους της Άδειας: Αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινός Ρεπαντής Κολλέγιο Αθηνών 2010

Βυζαντινός Ρεπαντής Κολλέγιο Αθηνών 2010 Βυζαντινός Ρεπαντής Κολλέγιο Αθηνών 2010 Δημιουργία ενός απλού παιχνιδιού με το Gamemaker (μετάφραση από το http://www.stuffucanuse.com/downloads/gamemaker-introductionlessons/free_game_downloads_gamemaker.htm)

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικτυακές Εφαρµογές Πραγµατικού Χρόνου µε Java

ιαδικτυακές Εφαρµογές Πραγµατικού Χρόνου µε Java ιαδικτυακές Εφαρµογές Πραγµατικού Χρόνου µε Java Java Media Framework Ηβιβλιοθήκη JMF Εγκαθίσταται επιπρόσθετα στη Java Αναπαραγωγή πολυµέσων Αποστολή και λήψη πολυµέσων σε πραγµατικό χρόνο Γραφικά αντικείµενα

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομικοί Αλγόριθμοι

Αναδρομικοί Αλγόριθμοι Αναδρομικός αλγόριθμος (recursive algorithm) Επιλύει ένα πρόβλημα λύνοντας ένα ή περισσότερα στιγμιότυπα του ίδιου προβλήματος. Αναδρομικός αλγόριθμος (recursive algorithm) Επιλύει ένα πρόβλημα λύνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμημα Πληροφορικης και Τηλεματικης Τσάμη Παναγιώτα ΑΜ: 20833 ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Άσκηση 1 Αθήνα 13-12-2011 Αναφορά Ενότητα 1 A Δημιουργήστε στο φλοιό 3 εντολές (alias) που η

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Βιβλιογραφία "C Προγραμματισμός", Deitel & Deitel, Πέμπτη Έκδοση, Εκδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Python & NLTK: Εισαγωγή

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Python & NLTK: Εισαγωγή ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Python & NLTK: Εισαγωγή Εισαγωγή Γιατί Python? Παρουσίαση NLTK Πηγές και χρήσιμα εργαλεία Φροντιστήριο σε Python Στο φροντιστήριο: Εισαγωγή στην Python Ζητήματα προγραμματισμού για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP Το FTP (File Transfer Protocol) είναι το εξειδικευμένο πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων στα σύγχρονα δίκτυα δεδομένων όπως το Διαδίκτυο. Δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς αρχείων από τον υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων Ebrary ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων Ebrary ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Οδηγός Χρήσης Μάιος, 2014 TABLE OF CONTENTS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ EBRARY... 3 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ADOBE DIGITAL EDITIONS... 3 2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ EBRARY...

Διαβάστε περισσότερα

Π.1.2.2.: Εγχειρίδια χρήσης της υπηρεσίας για τα κύρια υποστηριζόμενα Λειτουργικά

Π.1.2.2.: Εγχειρίδια χρήσης της υπηρεσίας για τα κύρια υποστηριζόμενα Λειτουργικά ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Κωστακιοί Άρτας, ΑΡΤΑ 47100 - Tηλ.. 26810 50500 - Fax. 2681 76941 e-mail: noc@teiep.gr ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας με το MIT Αρρ Inventor. 1 η Εργασία

Ξεκινώντας με το MIT Αρρ Inventor. 1 η Εργασία Ξεκινώντας με το MIT Αρρ Inventor 1 η Εργασία Απαιτήσεις 1. Σύνδεση στο Διαδίκτυο (διότι οι εφαρμογές δημιουργούνται online) 2. Εγκατεστημένος ο Browser Google Chrome 3. Υπαρκτός λογαριασμός Gmail 4. Κατεβάστε

Διαβάστε περισσότερα

2 Ορισμός Κλάσεων. Παράδειγμα: Μηχανή για Εισιτήρια. Δομή μιας Κλάσης. Ο Σκελετός της Κλάσης για τη Μηχανή. Ορισμός Πεδίων 4/3/2008

2 Ορισμός Κλάσεων. Παράδειγμα: Μηχανή για Εισιτήρια. Δομή μιας Κλάσης. Ο Σκελετός της Κλάσης για τη Μηχανή. Ορισμός Πεδίων 4/3/2008 Παράδειγμα: Μηχανή για Εισιτήρια 2 Ορισμός Κλάσεων Σύνταξη κλάσης: πεδία, κατασκευαστές, μέθοδοι Ένας αυτόματος εκδότης εισιτηρίων είναι μια μηχανή που δέχεται χρήματα και εκδίδει ένα εισιτήριο. Εκδίδει

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα όπου θα επαναλάβουν τα βήματα ανάπτυξης μιας παραθυρικής εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνιδάκια με τη LOGO

Παιχνιδάκια με τη LOGO Όταν σβήνει ο υπολογιστής ξεχνάω τα πάντα. Κάτι πρέπει να γίνει Κάθε φορά που δημιουργώ ένα πρόγραμμα στη Logo αυτό αποθηκεύεται προσωρινά στη μνήμη του υπολογιστή. Αν θέλω να διατηρηθούν τα προγράμματά

Διαβάστε περισσότερα

XAMPP Apache MySQL PHP javascript xampp

XAMPP Apache MySQL PHP javascript xampp XAMPP Το xampp είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα με το οποίο μπορούμε να κάνουμε εγκατάσταση τον Apache, τη MySQL και την PHP. Apache. Ο Apache είναι ένας Web Server. Είναι δηλαδή πρόγραμμα το οποίο τρέχει μόνιμα

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικτυακές Εφαρµογές

ιαδικτυακές Εφαρµογές ιαδικτυακές Εφαρµογές µε Java2 Στοιχεία ικτυακής Επικοινωνίας Όροι IP address 32bit αριθµός που χρησιµοποιείται από το Internet Protocol για την παράδοση δεδοµένων στο σωστό υπολογιστή στο δίκτυο. Port

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΟ ΟΣ-ΕΞΟ ΟΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΕΙΣΟ ΟΣ-ΕΞΟ ΟΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΟ ΟΣ-ΕΞΟ ΟΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Στην java οι πληροφορίες αποθηκεύονται και ανακαλούνται/ανασύρονται µε τη χρήση ενός συστήµατος επικοινωνίας που χρησιµοποιεί την έννοια του stream (κανάλι επικοινωνίας). Σαν stream

Διαβάστε περισσότερα

3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων

3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων Αφαίρεση και Αρθρωσιμότητα 3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων Πώς συνεργάζονται τα αντικείμενα που δημιουργούμε Αφαίρεση (abstraction) είναι η δυνατότητα να αγνοούμε τις λεπτομέρειες και να εστιάζουμε την προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση Λογαριασμού Αλληλογραφίας στο ελληνικό Outlook Express Περιεχόμενα

Εγκατάσταση Λογαριασμού Αλληλογραφίας στο ελληνικό Outlook Express Περιεχόμενα Εγκατάσταση Λογαριασμού Αλληλογραφίας στο ελληνικό Outlook Express Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Εγκατάσταση λογαριασμού 3. Οδηγίες χρήσης 4. Ανάγνωση ελληνικών 1. Εισαγωγή Σ αυτό το εγχειρίδιο αναγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΡΧΑΡΙΩΝ. Περιεχόμενα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΡΧΑΡΙΩΝ. Περιεχόμενα ΟΔΗΓΟΣ ΑΡΧΑΡΙΩΝ Περιεχόμενα 1) Εισαγωγή 2) Οδηγός εγγραφής στο site της PCnews 3) Βρείτε τα καλύτερα του site Γίνετε φίλοι μας στο Facebook 4) Σχετικά με τον τύπο αρχείου PDF - 1 - Εισαγωγή Καλωσορίσατε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26-01-2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26-01-2014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26-01-2014 ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αρχίζοντας. Το Joomla τρέχει: Στο Joomla μπορούμε να προσθέσουμε επιπλέον λειτουργικότητα, να την επεκτείνουμε δηλαδή (extensions) PHP MySql

Αρχίζοντας. Το Joomla τρέχει: Στο Joomla μπορούμε να προσθέσουμε επιπλέον λειτουργικότητα, να την επεκτείνουμε δηλαδή (extensions) PHP MySql Php και Joomla Ψηφιακό Περιεχόμενο & Επικοινωνίες Αρχίζοντας Το Joomla τρέχει: PHP MySql Στο Joomla μπορούμε να προσθέσουμε επιπλέον λειτουργικότητα, να την επεκτείνουμε δηλαδή (extensions) με την χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Hase οδηγίες χρήσης.

Hase οδηγίες χρήσης. Hase οδηγίες χρήσης. Το Hase είναι ένα πρόγραμμα προσομοίωσης που έχει αναπτυχθεί στο πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου (http://www.icsa.inf.ed.ac.uk/research/groups/hase/) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας. MicroWorlds Pro. Πολυμεσικές Εφαρμογές με την χρήση της γλώσσας LOGO Στο Γυμνάσιο. Β. Χ. Χρυσοχοΐδης

Φύλλα εργασίας. MicroWorlds Pro. Πολυμεσικές Εφαρμογές με την χρήση της γλώσσας LOGO Στο Γυμνάσιο. Β. Χ. Χρυσοχοΐδης Φύλλα εργασίας MicroWorlds Pro Πολυμεσικές Εφαρμογές με την χρήση της γλώσσας LOGO Στο Γυμνάσιο Β. Χ. Χρυσοχοΐδης Πρόεδρος Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Φλώρινας 2 «Σχεδίαση και ανάπτυξη δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΠΑ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ VPN) Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΠΑ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ VPN) Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΠΑ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ VPN) Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP Σε περίπτωση κατά την οποία ο υπολογιστής που χρησιμοποιείτε συνδέεται στο Internet

Διαβάστε περισσότερα

Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ

Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ Προγραμματισμός και Αλγόριθμοι Από το και τημ Χελώμα στημ Ευριπίδης Βραχνός http://evripides.mysch.gr/ 2014 2015 1 Προγραμματισμός Ζάννειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά Ενότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Αποθηκευμένες Διαδικασίες Stored Routines (Procedures & Functions)

Αποθηκευμένες Διαδικασίες Stored Routines (Procedures & Functions) Αποθηκευμένες Διαδικασίες Stored Routines (Procedures & Functions) Αυγερινός Αραμπατζής avi@ee.duth.gr www.aviarampatzis.com Βάσεις Δεδομένων Stored Procedures 1 Stored Routines (1/2) Τμήματα κώδικα τα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση εικόνων DSLR με το πρόγραμμα IRIS

Ανάλυση εικόνων DSLR με το πρόγραμμα IRIS Δεκέμβριος 2014: Θεματικός Μήνας Μεταβλητών Άστρων Μαραβέλιας Γρηγόρης Ανάλυση εικόνων DSLR με το πρόγραμμα IRIS v1.0 Πηγές Το υλικό προέρχεται από τις ακόλουθες πηγές (τις οποίες μπορείτε να συμβουλευτείτε

Διαβάστε περισσότερα

Dropbox. Τι είναι Dropbox; ΓΕΝΙΚΑ

Dropbox. Τι είναι Dropbox; ΓΕΝΙΚΑ Dropbox Τι είναι Dropbox; ΓΕΝΙΚΑ Το Dropbox είναι μια πολύ καλή υπηρεσία φύλαξης, συγχρονισμού και sharing αρχείων μεγάλου όγκου, εύκολη στη χρήση και μας κερδίζει χρόνο. Χρήσιμη για κάθε φοιτητή και διδάσκοντα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : Πληροφορική Κατεύθυνσης ΤΑΞΗ : Β Αρ. σελίδων : 11 Ηµεροµηνία : 10/6/2008 Ώρα Έναρξης : 7:45 π.µ ιάρκεια : 2 ώρες Ονοµατεπώνυµο :...Τµήµα : Αριθµός :...Βαθµός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩN ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 (10/7/2015) ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α 1. (3.5 μονάδες)

Διαβάστε περισσότερα

Μια καλή επιλογή θα ήταν www.epipla-onomasas.gr (χωρίζοντας τις λέξεις με παύλα -) ή

Μια καλή επιλογή θα ήταν www.epipla-onomasas.gr (χωρίζοντας τις λέξεις με παύλα -) ή Τι είναι ένα CMS CMS ή Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management System) ονομάζουμε ένα λογισμικό που μας βοηθά να ελέγχουμε και να διαχειριζόμαστε έναν ιστότοπο δημόσιας ή περιορισμένης πρόσβασης.

Διαβάστε περισσότερα

ANDROID Προγραμματισμός Εφαρμογών

ANDROID Προγραμματισμός Εφαρμογών ANDROID Προγραμματισμός Εφαρμογών Παναγιώτης Κρητιώτης ΑΜ 1607 Περιεχόμενα Εισαγωγή Βασικά Στοιχεία Χαρακτηριστικά Αρχιτεκτονική Εργαλεία Προγραμματισμού Eclipse IDE Android SDK - ADT Plugin Προσομοιωτής

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδια σε Javascript

Παιχνίδια σε Javascript Παιχνίδια σε Javascript Μάθημα 1ο Μια Γρήγορη Εισαγωγή στη Γλώσσα Τα Εργαλεία Την Javascript μπορούμε (όπως και την HTML) να τη γράψουμε σε ένα απλό συντάκτη κειμένου, ή σε ένα περιβάλλον όπως το Bluefish

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της επίσημης Moodle Mobile εφαρμογής

Αξιολόγηση της επίσημης Moodle Mobile εφαρμογής Αξιολόγηση της επίσημης Moodle Mobile εφαρμογής ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΝΤΑΣ ΠΡΩΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Αυτή η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ZTrade Quick Start User Manual Version 2.2

ZTrade Quick Start User Manual Version 2.2 ZTrade Quick Start User Manual Version 2.2 1. Εισαγωγή Το κείμενο αυτό περιγράφει τις βασικές λειτουργίες της εφαρμογής ZΤrade για την παρακολούθηση των αγορών και την διαχείριση των χαρτοφυλακίων. Για

Διαβάστε περισσότερα

5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ

5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ 5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ 5.1 Εισαγωγή Το πρακτικό κομμάτι της πτυχιακής μας εργασίας αφορά την δημιουργία μιας λειτουργικής ιστοσελίδας με την χρήση της πλατφόρμας του Weebly, που αποτελεί μια σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

YourSMS User s Manual

YourSMS User s Manual YourSMS User s Manual Contents Πίνακας περιεχομένων Κεντρική οθόνη... 2 Αποστολές... 3 Αποστολή μοναδικού μηνύματος... 3 Αποστολή μαζικού μηνύματος σε ομάδα παραληπτών... 4 Αποστολή μαζικού προγραμματισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ JustAlert SPOTIT. Οδηγίες για την εγκατάσταση της εφαρμογής στο κινητό σας

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ JustAlert SPOTIT. Οδηγίες για την εγκατάσταση της εφαρμογής στο κινητό σας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ JustAlert SPOTIT Συγχαρητήρια για την επιλογή σας να προμηθευτείτε την υπηρεσία JustAlert SPOTIT Μετά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας, θα έχετε δωρεάν πρόσβαση στην προσωπική σας σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 (α) Να διατυπώσετε την πιο κάτω λογική έκφραση στη Visual Basic κάνοντας χρήση μεταβλητών:

Άσκηση 1 (α) Να διατυπώσετε την πιο κάτω λογική έκφραση στη Visual Basic κάνοντας χρήση μεταβλητών: Άσκηση 1 (α) Να διατυπώσετε την πιο κάτω λογική έκφραση στη Visual Basic κάνοντας χρήση μεταβλητών: (Μον.2) Η ηλικία είναι μεταξύ των 15 και 18 συμπεριλαμβανομένων (β) Αν Χ= 4, Υ=2, Κ=2 να βρείτε το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων.

Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 ο : ArcCatalog Πηγές δεδομένων Γεωβάση Τι είναι ο ArcCatalog? Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων. Η εφαρμογή του ArcCatalog παρέχει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

«Μηχανή Αναζήτησης Αρχείων» Ημερομηνία Παράδοσης: 30/04/2015, 09:00 π.μ.

«Μηχανή Αναζήτησης Αρχείων» Ημερομηνία Παράδοσης: 30/04/2015, 09:00 π.μ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 «Μηχανή Αναζήτησης Αρχείων» Ημερομηνία Παράδοσης: 30/04/2015, 09:00 π.μ. Στόχος Στόχος της Εργασίας 4 είναι να η εξοικείωση με την αντικειμενοστρέφεια (object oriented programming). Πιο συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση προγράμματος 2. Διάβασμα προκήρυξης.7. Γενικές πληροφορίες.. 9. Προσφορά 10. Εισαγωγή εναλλακτικού είδους. 15.

Εγκατάσταση προγράμματος 2. Διάβασμα προκήρυξης.7. Γενικές πληροφορίες.. 9. Προσφορά 10. Εισαγωγή εναλλακτικού είδους. 15. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Εγκατάσταση προγράμματος 2 Διάβασμα προκήρυξης.7 Γενικές πληροφορίες.. 9 Προσφορά 10 Εισαγωγή εναλλακτικού είδους. 15 Εξαρτήματα 16 Συμμετέχοντες 17 Δικαιολογητικά ανά προμηθευτή. 18 Αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες K18 - Υλοποίηση Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων Εαρινό Εξάµηνο 2009 2010

Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες K18 - Υλοποίηση Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων Εαρινό Εξάµηνο 2009 2010 Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες K18 - Υλοποίηση Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων Εαρινό Εξάµηνο 2009 2010 Καθηγητής. Γουνόπουλος Άσκηση 1 Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η κατανόηση της εσωτερικής λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Εστίασης Win XP:

Σενάριο Εστίασης Win XP: Σενάριο Εστίασης Win XP: Υλικό: 1 Η/Υ (backoffice), 1 POS, 1 router Motorola, 1 PDA. Σενάριο: Sync του backoffice με το POS και merge του POS με το PDA. Προϋποθέσεις Software: 1) BACK OFFICE : WIN XP pro,.net

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (TEMPLATE) ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MICROSOFT OFFICE SHAREPOINT DESIGNER 2007

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (TEMPLATE) ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MICROSOFT OFFICE SHAREPOINT DESIGNER 2007 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (TEMPLATE) ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MICROSOFT OFFICE SHAREPOINT DESIGNER 2007 Ο σχεδιασμός ιστοσελίδας με τη χρήση του προγράμματος Microsoft Office SharePoint

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Συναρτήσεις

Εισαγωγή στις Συναρτήσεις Εισαγωγή στις Συναρτήσεις Η φιλοσοφία σχεδίασης της C βασίζεται στη χρήση των συναρτήσεων. Έχουμε ήδη δει και χρησιμοποιήσει πολλές συναρτήσεις που έχει το σύστημα, όπως είναι οι printf(), scanf(),αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και βασικής παραμετροποίησης σεναρίου εστίασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και βασικής παραμετροποίησης σεναρίου εστίασης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και βασικής παραμετροποίησης σεναρίου εστίασης Σε αυτό το εγχειρίδιο θα καλύψουμε τη μεθοδολογία εγκατάστασης ενός σεναρίου εστίασης από την αρχή έως το σημείο των βασικών ρυθμίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εφαρμογή Εκτύπωσης Ταξιθετικών Ετικετών 2000-2005

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εφαρμογή Εκτύπωσης Ταξιθετικών Ετικετών 2000-2005 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών Εφαρμογή Εκτύπωσης Ταξιθετικών Ετικετών 2000-2005 Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης και λειτουργιών Εισαγωγή Το παρόν κείμενο στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής

Εφαρμογές Πληροφορικής Εφαρμογές Πληροφορικής Εγκατάσταση λογισμικού (προγραμμάτων) Ορισμοί Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής χωρίζεται σε δύο μέρη, το υλικό και το λογισμικό. Το υλικό αποτελείται από όλα τα εξαρτήματα τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το file μόνο αν έχετε κάποιο laptop ή desktop PC που τρέχουν κάποιο version των Microsoft Windows. 1) Copy

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατισµός ΙΙ. Ηγλώσσααντικειµενοστραφούς. ιαχείριση Εξαιρέσεων. Εισαγωγή στη ιαχείριση Εξαιρέσεων

Προγραµµατισµός ΙΙ. Ηγλώσσααντικειµενοστραφούς. ιαχείριση Εξαιρέσεων. Εισαγωγή στη ιαχείριση Εξαιρέσεων Προγραµµατισµός ΙΙ Ηγλώσσααντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού Java ιδάσκων ηµήτριος Κατσαρός, Ph.D. @ Τµ. Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών & ικτύων Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ιάλεξη 6η: 06/04/2006 1 ιαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Διάγραμμα Κλάσεων. Class Diagram

Διάγραμμα Κλάσεων. Class Diagram Διάγραμμα Κλάσεων Class Diagram Γενικά Ορίζει τις κλάσεις αντικειμένων σε ένα σύστημα, τις μεθόδους και τις συναρτήσεις τους, και τις συσχετίσεις μεταξύ των κλάσεων. Περιγράφουν την δομή και συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή)

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility (διαδικτυακή εφαρμογή) Αύγουστος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 07: Λίστες Ι Υλοποίηση & Εφαρμογές

Διάλεξη 07: Λίστες Ι Υλοποίηση & Εφαρμογές Διάλεξη 07: Λίστες Ι Υλοποίηση & Εφαρμογές Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Ευθύγραμμες Απλά Συνδεδεμένες Λίστες (εισαγωγή, εύρεση, διαγραφή) Ευθύγραμμες Διπλά Συνδεδεμένες Λίστες

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραμματισμού C

Η γλώσσα προγραμματισμού C Η γλώσσα προγραμματισμού C Εισαγωγή στη C Λίγα λόγια για την C Γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τον Dennis Richie στις αρχές της δεκαετίας του 1970 (Bell Labs). Η

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Εγκατάσταση και ενημέρωση των Windows 8.1 Ενημερώστε το BIOS, εφαρμογές, προγράμματα οδήγησης και εκτελέστε το Windows Update Επιλέξτε τον τύπο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Megasoft 2009

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Megasoft 2009 Εγχειρίδιο εγκατάστασης Megasoft 2009 Περιεχόμενα Εγκατάσταση Joomla, JoomFish και VirtueMart... 3 Αποστολή αρχείων Joomla στο Διακομιστή (Host)... 3 Εγκατάσταση Joomla... 4 Εγκατάσταση VirtueMart... 9

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγός Διαχειριστή Το m-learning Toolkit είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Big Data. CERN/LHC: 40TB/μέρα (15PB/έτος) Πολλά, πολλά ακόμα Web logs, αρχεία ομιλιών, ιατρικοί φάκελοι, κλπ. για όλους...

Big Data. CERN/LHC: 40TB/μέρα (15PB/έτος) Πολλά, πολλά ακόμα Web logs, αρχεία ομιλιών, ιατρικοί φάκελοι, κλπ. για όλους... MapReduce Big Data 90% των σημερινών δεδομένων δημιουργήθηκαν τα τελευταία 2 χρόνια Νόμος του Moore: Διπλασιασμός δεδομένων κάθε 18 μήνες YouTube: 13 εκατ. ώρες και 700 δις αναπαραγωγές το 2010 Facebook:

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης Σελίδα 1 από 6 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD λογισμικού στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα: Windows 8.1

Διαβάστε περισσότερα

PRISMA WIN APPLICATION SERVER. ιαχείριση υπηρεσιών στοιχείων (COM+) Οδηγός διαχείρισης δικαιωµάτων πρόσβασης & εκκίνησης PRISMA Win Application Server

PRISMA WIN APPLICATION SERVER. ιαχείριση υπηρεσιών στοιχείων (COM+) Οδηγός διαχείρισης δικαιωµάτων πρόσβασης & εκκίνησης PRISMA Win Application Server PRISMA WIN APPLICATION SERVER ιαχείριση υπηρεσιών στοιχείων (COM+) Οδηγός διαχείρισης δικαιωµάτων πρόσβασης & εκκίνησης PRISMA Win Application Server Πέντε βασικά βήµατα για τη ρύθµιση δικαιωµάτων πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Αρχειοθέτηση Εγγράφων

Αρχειοθέτηση Εγγράφων Αρχειοθέτηση Εγγράφων Εισαγωγή στο σύστημα Για την εισαγωγή στο σύστημα τρέχουμε την εφρμογή FirefoxMozillaκαι στην γραμμή διευθύνσεων γράφουμε http://10.160.92.254:8802/papyros Στον υπολογιστή μας εμφανίζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013 ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Hadoop. Παπαδόπουλος Ανδρέας

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Hadoop. Παπαδόπουλος Ανδρέας ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Hadoop Παπαδόπουλος Ανδρέας Ιανουάριος 2012 Ανδρέας Παπαδόπουλος andpapad@gmail.com 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ MAP REDUCE... 5 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

TeleCost Hotel για Panasonic TDA

TeleCost Hotel για Panasonic TDA TeleCost Hotel για Panasonic TDA 1. Οδηγίες Εγκατάστασης του Λογισμικού του Συστήματος Telecost Hotel Γενικά Για την εγκατάσταση του Λογισμικού του Συστήματος TeleCost HL θα πρέπει να ακολουθηθούν συνοπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ: Trade Direct manual Page 1 of 28 Copyright. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ 2013. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Περιεχόμενα Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης. http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/

Οδηγός Χρήστη. Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης. http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ Οδηγός Χρήστη Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 3 2. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ 6 3. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 9 4. ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αβδέλαρου Κωνσταντίνα

Αβδέλαρου Κωνσταντίνα ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Αβδέλαρου Κωνσταντίνα 1 η Εργασία στο μάθημα Λειτουργικά Συστήματα Ταύρος, 9 Δεκεμβρίου 2014 Άσκηση 1.1 Το shell script που δημιουργήθηκε είναι:

Διαβάστε περισσότερα

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Ευ ομή Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Περιεχόμενα 1. Χειρισμός του περιβάλλοντος LT125-dp Εγκατάσταση & Τρέξιμο Χειρισμός της ψηφιακής εφαρμογής Πλοήγηση στο περιεχόμενο Αλλαγή του μεγέθους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΤΑ ΚΟΥΜΠΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΠΛΟΚ... 6 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ... 9 ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΤΑ ΚΟΥΜΠΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΠΛΟΚ... 6 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ... 9 ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ... ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ... 4 Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΡΟΜΠΟΤ... 5 ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ... 5 ΤΑ ΚΟΥΜΠΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΠΛΟΚ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ BloodShed Dev-C++

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ BloodShed Dev-C++ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ BloodShed Dev-C++ Α. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Το πρόγραμμα BloodShed Dev-C++ είναι ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης* κώδικα για γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο στόχος της πρώτης Διαδικτυακής Εφαρμογής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας είναι να δώσει στον πολίτη για πρώτη φορά, την δυνατότητα εντοπισμού τεμαχίου

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγόs Xρήσης Mαθησιακών Πόρων Βιβλιοθήκης. Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Νεάπολις

Oδηγόs Xρήσης Mαθησιακών Πόρων Βιβλιοθήκης. Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Νεάπολις Oδηγόs Xρήσης Mαθησιακών Πόρων Βιβλιοθήκης Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Νεάπολις Απο που μπορείτε να βρείτε έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό για τις εργασίες σας; Από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5.4-5.11: Επαναλήψεις (oι βρόγχοιfor, do-while) (Διάλεξη 10) Εντολές Επανάληψης που θα καλυφθούν σήμερα

Κεφάλαιο 5.4-5.11: Επαναλήψεις (oι βρόγχοιfor, do-while) (Διάλεξη 10) Εντολές Επανάληψης που θα καλυφθούν σήμερα Κεφάλαιο 5.4-5.11: Επαναλήψεις (oι βρόγχοιfor, do-while) (Διάλεξη 10) 10-1 Εντολές Επανάληψης που θα καλυφθούν σήμερα Διάλεξη 9 - Δευτέρα while() τελεστές postfix/prefix (++, --,...) και σύνθετοι τελεστές

Διαβάστε περισσότερα