Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ *** Αναστασίου Μάνθου ***

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ *** Αναστασίου Μάνθου ***"

Transcript

1 Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ *** Αναστασίου Μάνθου *** Οικογενειακές ρίζες Η οικογένεια Αστεριάδη είναι αναμφίβολα μία από τις μεγάλες πατριαρχικές οικογένειες της Καβάλας. Πρώτος γνωστός γενάρχης της οικογένειας αυτής είναι ο αγωνιστής του 1821 Γεώργιος Χατζή Σίμου. Σε σχετικό έγγραφο του Μαΐου 1822, υπογραφόμενο από τον Άνθιμο Γαζή, το Δρόσο Μανσόλα, τον Αδάμ Δούκα και άλλους, και στη συνέχεια επικυρώνεται στις , αναφέρεται ότι ο Γεώργιος Χατζή Σίμου είναι: «γενναίος και ανδρείος, κινηθείς υπό ενθέρμου ζήλου πατριωτικού, και μετά του αυτού υιού του Σίμου ε- πολέμησε γενναίως εις την των Αθηνών εκστρατείαν, εις Πελοπόννησόν τε και Λεβαδείαν, όπου και εφονεύθη ο αγαπητός αυτού υιός, εκχύσας το ίδιον αυτού αίμα υπέρ πίστεως και υπέρ πατρίδος, και εξοδεύσας την περιουσίαν αυτού εις στρατιώτας και εις έξοδα πολεμικά...» 1. Από άλλο νεότερο έγγραφο, το οποίο υπογράφεται στις στο Ναύπλιο από το Γενικό Γραμματέα Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο και από την Επιτροπή Πολεμικών (Ανδρέας Μεταξάς, Αδάμ Δούκας και Δημήτριος Σαλτέλης), γίνεται γνωστή η αναφορά του χιλιάρχου Γεωργίου Χατζή Σίμου προς την Προσωρινή Διοίκηση της Ελλάδος, η οποία διαβιβάζεται στο Υπουργείο του Πολέμου για την «οικονομική εξοικονόμηση» του αγωνιστή, ο οποίος είχε διαθέσει όλη την περιουσία του για τις ανάγκες του αγώνα. Η Επιτροπή των Πολεμικών δεν είχε τη γνώμη ότι έπρεπε να «θεωρηθούν οι λογαριασμοί των προδεδουλευμένων μισθών των υπό την οδηγίαν του στρατιωτών». Λαμβάνει όμως υπόψη της ότι «ο αναφερόμενος τραυματισθείς κατά τας μάχας έχασε σχεδόν ολοτελώς την ενέργειαν της χειρός του και διά την παραηλικίαν του να του γένη μία 1 Φωτοαντίγραφο του εγγράφου αυτού έλαβε ο ιατρός Δ. Αστεριάδης από τον φάκελο αγωνιστών της Εθνικής Βιβλιοθήκης, ο οποίος και το έθεσε στη διάθεσή μου. 17

2 Ο ΙΑΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ χρηματική εξοικονόμηση». Και επειδή η γραμματεία του Εθνικού Ταμείου δεν προέβαινε τότε σε τέτοιες εξοικονομήσεις, γι αυτό και προτείνει να του δοθεί κάτι ανάλογον της ηλικίας του 2. Παιδιά του Γεωργίου Χατζή Σίμου ήταν ο Στέργιος, ο Κύρος, ο Σίμος, ο Παναγιώτης, η Σουλτάνα και η Ζωίνα. Ο Σίμος σκοτώθηκε το 1822 στην πολιορκία της Λειβαδιάς. Ο Στέργιος και ο Κύρος δεν απέκτησαν οικογένεια. Ο Παναγιώτης αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή Αθηνών, ως γιος αγωνιστή, με έξοδα της βασίλισσας Αμαλίας, και στη συνέχεια νυμφεύθηκε και απέκτησε οικογένεια. Από τις δύο κόρες του Γεωργίου, η Σουλτάνα παντρεύτηκε το Στέργιο Μπέζα, από την Αβδέλλα της Δυτικής Μακεδονίας και απέκτησε πέντε παιδιά, το Δημήτριο, το Γεώργιο, το Σίμο, τη Φράνκα και τη Μαρία 3. Ο Δημήτριος Μπέζας γεννήθηκε στην Αβδέλλα, γύρω στα Ολοκλήρωσε το Γυμνάσιο Αθηνών, διαμένοντας στο σπίτι του Γεωργίου Χατζή Σίμου, ως φιλοξενούμενος των συγγενών του που διέμεναν εκεί. Το σπίτι αυτό βρισκόταν στην πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρύτση, όπου υπάρχει και η ομώνυμη Εκκλησία. Άσκησε το επάγγελμα του φαρμακοποιού και στη συνέχεια μετέβη στην Κωνσταντινούπολη, όπου έλαβε και επισήμως άδεια ασκήσεως του ιατρικού ε- παγγέλματος. Υπηρέτησε ως ιατρός στα Λακκοβίκια Παγγαίου, που τότε ονομάζονταν Μεσολακιά. Δεν είναι δυνατός ο ακριβής προσδιορισμός του χρόνου της πρόσληψής του στα Λακκοβίκα. Πρέπει ό- μως να έγινε γύρω στα Στη συνέχεια μετακινήθηκε κι εγκαταστάθηκε στο Πράβι (Ελευθερούπολη), όπου και παντρεύτηκε την Ελένη, μοναχοκόρη του πρακτικού ιατρού Δημητρίου Μανούση, που καταγόταν από το Λιάσκοβιτς (Λεπτοκαρυά Ζαγορίου της Ηπείρου). Το 1880 ήλθε κι εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Καβάλα, όπου και άνοιξε φαρμακείο, ενώ παράλληλα ασκούσε και την ιατρική του τέχνη 4. Επειδή απαγορεύθηκε στους δημάρχους και μουχτάρηδες να χορηγούν αποδεικτικά άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, αφού το δικαίωμα αυτό ανήκε αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Αυτοκρατορικής Ιατρικής Σχολής 5, ο Δημήτριος Αστεριάδης υποχρεώθηκε να μεταβεί 2 Φάκελος Αγωνιστών Εθνικής Βιβλιοθήκης. Φωτοαντίγραφο του εγγράφου έθεσε στη διάθεσή μου ο ιατρός Δ. Αστεριάδης. 3 Από ανέκδοτο βιογραφικό της οικογένειας που συνέταξε ο ιατρός Δ. Αστεριάδης. 4 Από προφορικές μαρτυρίες της οικογένειας. 5 Βλ. Κωνσταντίνου Χιόνη, «Ένα πρωτόκολλο εισαγωμένων εγγράφων των ετών από το Θεολόγο» Θασιακά, τ. 2 (1985), σ

3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΝΘΟΥ στην Κωνσταντινούπολη για να αποκτήσει επίσημη άδεια, επειδή είχε δικαίωμα άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος ως τελειοδίδακτος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών 6. Τούτο αναφέρεται στην από ανέκδοτη αναφορά που απευθύνει ο Έλληνας υποπρόξενος Γ. Σάρρος στον Έλληνα πρεσβευτή της Κωνσταντινούπολης Νικόλαο Μαυροκορδάτο, στην οποία σημειώνεται ότι ο Δ. Στεργιάδης (Αστεριάδης) «επαγγελλόμενος τον ιατρόν από 35ετίας περίπου και τελειοδίδακτος της εν Αθήναις Ιατρικής Σχολής μεταβαίνει αυτόσε, όπως υποστάς την παρά Ιατρική Σχολή νόμιμον δοκιμασίαν, λάβη την επίσημον άδειαν προς εξάσκησιν του επαγγέλματός του». Ο Δημήτριος Αστεριάδης συμμετείχε στο Μακεδονικό αγώνα α- θόρυβα, μαζί με πολλά μέλη της οικογένειάς του. Με την Ελένη Μανούση απέκτησε 14 παιδιά, από τα οποία επέζησαν μόνο επτά, ο Στέργιος, η Όλγα, που παντρεύτηκε τον καπνέμπορο Νικόλαο Ρουσόπουλο, η Σοφία, που παντρεύτηκε τον καπνέμπορα Γεώργιο Διαμάντη, η Ευθυμία, που παντρεύτηκε τον ιατρό Ευρυσθένη Θεοδωρίδη, ο Γεώργιος, ο Ιωάννης και ο Αχιλλέας 7. Το επίθετο Μπέζας είχε αλλάξει, γιατί ο Δημήτριος Στέργιου Μπέζας, ακολουθώντας το τουρκικό σύστημα ονομαζόταν Δημήτριος Στεργίου, μεταβάλλοντας το όνομα του πατέρα του σε επίθετο Στεργιάδης, το οποίο αργότερα μετατράπηκε σε Αστεριάδης. Το 1885 ως συνδρομητής της έκδοσης «Ο Πίνδος ή ποιητικά παίγνια» αναφέρεται ως Δ. Αστεριάδης-Μπέζας 8, ενώ σε νεότερη έκδοση του 1897 ως Δ. Αστεριάδης 9. Ιωάννης Αστεριάδης Γεννήθηκε στην Καβάλα το 1885, ή κατά το Μητρώο του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας το Τελείωσε το Δημοτικό και μία ή δύο γυμνασιακές τάξεις στο Αρρεναγωγείο Καβάλας. Συνέχισε στο Γυμνά- 6 Προφορική μαρτυρία του Γεωργίου Αστεριάδη, πρώην βουλευτή Καβάλας, ο ο- ποίος μας ανέφερε ότι ο παππούς του με συστατική επιστολή του υποπρόξενου Καβάλας μετέβη στην Κωνσταντινούπολη για απόκτηση επίσημης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος. 7 Βλ. Δ. Αστεριάδη, ανέκδοτο βιογραφικό της οικογένειάς του, κείμενο δακτυλογραφημένο, σ Βλ. Κωνσταντίνου Ι. Βαρζώκα, Ο Πίνδος ή ποιητικά παίγνια, εν Κωνσταντινουπόλει 1897, σ Βλ. Σταύρου Μερτζίδη, «Οι Φίλιπποι», εν Κωνσταντινουπόλει 1897, σ

4 Ο ΙΑΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ σιο Νεαπόλεως Αθηνών, το οποίο και τελείωσε διαμένοντας στο παλιό σπίτι του Γεωργίου Χατζή Σίμου. Γράφτηκε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και έλαβε το πτυχίο της Ιατρικής το Ειδικεύθηκε στη χειρουργική, στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», στον καθηγητή της χειρουργικής Μαρίνο Γερουλάνο, υπηρετώντας κοντά του ως επιμελητής, και ως συνεργάτης του στη συγγραφή της Μεγάλης Χειρουργικής των έξι 10. Συμμετείχε στους Βαλκανικούς πολέμους ως έφεδρος α- ξιωματικός, και με την ιδιότητα του ιατρού-χειρουργού έσωσε αρκετούς τραυματίες από βέβαιο θάνατο. Χαρακτηριστικό είναι ένα ευχαριστήριο του φανοποιού Στυλιανού Μαυρίδη που δημοσιεύεται στο υπ αριθμό 2226/ φύλλο της εφημερίδας «Νέα Αλήθεια»: «Καθήκον απαραίτητον θεωρώ όπως εκφράσω και δημοσία τας απείρους ευχαριστίας και την εγκάρδιον ευγνωμοσύνην μου προς τον διαπρεπή έφεδρον ιατρόν κ. Ιωάννη Αστεριάδην, όστις διά θαυμασίας εγχειρίσεως, την οποία εξετέλεσεν εις την κύστη, εξήγαγε την σφαίραν περιστρόφου και μοι έσωσεν ούτω εκ βεβαίου κινδύνου. Επίσης ευχαριστώ εγκαρδίως την αξιότιμον διεύθυνσιν ως και άπαν το προσωπικόν του νοσοκομείου του τρίτου Ερυθρού Σταυρού, όπερ κατά την διάρκειαν της ασθενείας μου μέγιστον επέδειξεν υπέρ εμού ενδιαφέρον». Κατά τον Α Βαλκανικό πόλεμο υπηρέτησε ως χειρουργός στο Β Νοσοκομείο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ.) Θεσσαλονίκης, το οποίο στεγαζόταν τότε στη βίλα Μοδιάνο, ενώ κατά τον Β Βαλκανικό πόλεμο υπηρέτησε στο Γ Νοσοκομείο του Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης, το οποίο στεγαζόταν στη σχολή «Ιδαδιέ», στο σημερινό παλιό κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ 11. Μετά τους Βαλκανικούς πολέμους υπηρέτησε στο νεοϊδρυθέν Στρατιωτικό Νοσοκομείο Καβάλας, που λειτούργησε στο κτίριο που στεγάζει σήμερα το 1 ο Γυμνάσιο Καβάλας. Ακολουθεί ο Μικρασιατικός πόλεμος, στον οποίο συμμετείχε κατά τα δύο τελευταία έτη των επιχειρήσεων, υπηρετώντας σε διάφορες μονάδες και νοσοκομεία. 10 Βλ. Δ. Αστεριάδης, Ανέκδοτο βιογραφικό οικογενείας του, σ Βλ. ακόμα και Γερ. Η. Πεντόγαλο, γενεαλογία και Ιατρική. Γενεαλογία γιατρών Μακεδονίας το 19 ο αιώνα, Δαλτίο Εραλδικής και Γενεαλογικής Εταιρίας Ελλάδος, Αθήναι 1992, τ. 8, σ Πρβλ. και περ. «Δέλτος», Ιούνιος 2000, τεύχος 19, σ Βλ. περ. «Δέλτος», Ιούνιος 2000, τεύχος 19, σ

5 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΝΘΟΥ Έζησε όλο το δράμα της Βουλγαρικής κατοχής κατά την περίοδο , και αντίκρισε σκηνές αποτροπιασμού και φρίκης. Άνθρωποι πέθαιναν από ασιτία και φυματικοί εγκαταλείπονταν από τους δικούς τους ανθρώπους για να σωθούν τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, επειδή πίστευαν ότι η φυματίωση ήταν αρρώστια κατ εξοχήν και κυρίως μεταδοτική. Συγκλονίσθηκε όταν είδε δύο άντρες, οι ο- ποίοι κουβαλούσαν κάποιο φθισικό μέσα σε μια κουβέρτα, και τον άφησαν για να τον παραλάβει το κάρο του Δήμου. Τον άνθρωπο αυτόν τον περιμάζεψε ο ίδιος και τον θεράπευσε. Έκτοτε έκανε σκοπό της ζωής του να ανεγείρει ένα σανατόριο για τη θεραπεία αυτών των αποκλήρων της κοινωνίας. Με πρωτοβουλία του ιδρύεται το 1920 η Ιατρική Εταιρεία Καβάλας 12. Ο Μικρασιατικός πόλεμος ανέκοψε τους σχεδιασμούς του. Οι αιματηρές επιχειρήσεις που είχαν αρχίσει στο Μικρασιατικό μέτωπο, άφηναν πολλούς τραυματίες, για τη θεραπεία των οποίων απαιτούνταν γιατροί. Γι αυτό καλείται να υπηρετήσει και να προσφέρει τις ιατρικές του υπηρεσίες στις πρόχειρες νοσοκομειακές μονάδες που δημιουργούνταν. Επιστρέφει στην Καβάλα το 1922, όπου άμεσα, το ίδιο έτος, ι- δρύει την πρώτη ιδιωτική Χειρουργική Κλινική, η οποία στεγάσθηκε στο διώροφο κτίριο του Λαζάρ Μπεβενίστε στην Ομόνοια, στο σημείο της σημερινής πολυκατοικίας, όπου πριν λίγο καιρό στεγαζόταν το Σούπερ Μάρκετ «Καταναλωτής». Εξοπλίζει τη Χειρουργική Κλινική με το πιο σύγχρονο ακτινοδιαγνωστικό και ακτινοθεραπευτικό μηχάνημα Siemens, το οποίο αντικατέστησε το 1928 με νεότερης τεχνολογίας αντίστοιχο μηχάνημα Siemens, το οποίο συνέχισε να λειτουργεί και μετά την κατοχή, κατά τα έτη , με χειριστή τον ίδιο τον Ιωάννη Αστεριάδη, στη δεύτερη Χειρουργική Κλινική, που άνοιξε στην οδό Ρωμανού-Παλαιολόγου. Το ίδιο μηχάνημα χρησιμοποίησε μέχρι το 1984 και ο χειρουργός ιατρός Δημήτριος Αστεριάδης, γιος του Ιωάννη Αστεριάδη, στη νέα κλινική του «Κυανούς Σταυρός», επί της Φιλικής Εταιρίας Η λειτουργία της ιδιωτικής Χειρουργικής Κλινικής δεν εμπόδισε τον Ιωάννη Αστεριάδη να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο Δημοτικό Νοσοκομείο Καβάλας, επί 18 περίπου χρόνια, ως διευθυντής του Χειρουργικού Τμήματος. Από ευχαριστήριες επιστολές που δημο- 12 Βλ. περ. «Δέλτος», ό. π., σ Βλ. Δ. Αστεριάδη, «Ανέκδοτο βιογραφικό της οικογένειάς του, σ

6 Ο ΙΑΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ σιεύονταν στον τοπικό τύπο της Καβάλας διαπιστώνεται η αγάπη που έτρεφε ο κόσμος στο πρόσωπό του. Παρατίθεται ένα ευχαριστήριο, το οποίο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Κήρυξ» της Καβάλας, στις : «Καθήκον μου απαραίτητον θεωρώ όπως και δημοσία εκφράσω τας ευχαριστίας μου προς τον διαπρεπή χειρούργον της Καβάλας κ. Ιωάννην Αστεριάδην ως και εις τον βοηθόν του ιατρόν κ. Ιωάννη Καλέντζην, οίτινες εγχειρίσαντές με δις εις το Δημόσιο Νοσοκομείον ο «Ευαγγελισμός», πάσχοντα εκ γαγγραίνης του εντέρου, με έσωσαν εκ βεβαιοτάτου θανάτου. Ο κ. Αστεριάδης ωρισμένως αποτελεί σέμνωμα της επιστήμης και της πατρίδος του, ήτις είχε το ευτύχημα να αναδείξει εκ των σπλάγχων της τοιούτον έξοχον επιστήμονα, προς ον και πάλιν εκφράζω την αιωνίαν και αναλλοίωτον ευγνωμοσύνη μου. Καβάλα, 5 Απριλίου Σταύρος Σάββα εκ Πλεύνης». Το παλιό όνειρό του για ίδρυση σανατορίου στην πόλη του, η ο- ποία μαστιζόταν από τη φυματίωση, δεν εγκαταλείφθηκε. Ως πρόεδρος της Ιατρικής Εταιρείας Καβάλας, με τρεις θητείες, έκανε το παν για την υλοποίηση αυτού του στόχου. Έπεισε πλούσιους συντοπίτες του να εινσχύσουν οικονομικά την όλη προσπάθειά του. Το πρώτο τμήμα του Σανατορίου ιδρύθηκε και λειτούργησε το 1925 με την οικονομική ενίσχυση και της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Κυριών Καβάλας, η οποία και το συντηρούσε επί σειρά ετών, με δύναμη 15 κλινών Δε σταμάτησε όμως στην ανέγερση αυτού του πρώτου μικρού κτίσματος. Αγωνίσθηκε να πείσει όλο τον κόσμο, πλούσιους και φτωχούς, να βοηθήσουν στη συμπλήρωση της κτιριακής εγκατάστασης. Το δεύτερο τμήμα του Σανατορίου λειτούργησε το 1929, με δωρεά του Θ. Λουκούμη εκ δραχμών και της διάθεσης του σπιτιού του, των αδελφών Γιαννακού και Θεοδώρου Πουλίδη εκ δραχμών, του Φρίξου Παπαχριστίδη και του Αριστοτέλη Ι- ωάννου, Καβαλιώτη καπνεμπόρου τυφλού, που διέμενε στο Λονδίνο, καθώς και συνεισφοράς των καπνεργατών 14. Η προσπάθεια και η αγωνία του φαίνονται στα άρθρα που δημοσιεύει στον τοπικό τύπο. Σ ένα τέτοιο άρθρο του, το οποίο δημοσιεύθηκε στον «Κήρυκα» της Καβάλας με τίτλο «Μια κρυμμένη καλοσύνη» διαπιστώνεται το προσκλητήριο σάλπισμα που απευθύνει στο λαό της Καβάλας, να επισκέπτεται το φθισιατρείο χωρίς κανένα φόβο, διότι η φθίση δεν «κολλά», με τον τρόπο που νομίζει ο κό- 14 Βλ. περ. «Δέλτος», ό. π., σ. 33. Πρβλ. και Δ. Αστεριάδης ό. π., σ

7 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΝΘΟΥ σμος. Τελειώνει το άρθρο του με τα εξής: «Στο φθισιατρείο για να δουν, για να ρωτήσουν τον δυστυχισμένο φθισικό, πού ήταν και πού είναι. Είμαι βέβαιος πως όλων τα μάτια θα πλημμυρούσαν από δάκρυα και μέσα στην ψυχή των θα χτυπούσε δυνατά μια ευαίσθητη χορδή ανθρωπισμού που θα εφώναζε: Βοηθήστε το φθισιατρείο, βοηθήστε το να αυξήσει τα κρεβάτια του, βοηθήστε το να συμπληρώσει ό,τι του λείπει. Και είμαι βέβαιος πως θα εκτιμήσει κάθε συμπολίτης την προσπάθεια της Ιατρικής Εταιρείας, γιατί ε- πήρε στις πλάτες της ένα αγώνα για τη φοβερότερη αρρώστια, α- γώνα τέτοιο που στην Ελλάδα όλη δεν έχει να επιδείξει άλλη πόλη. Και αξίζει να την βοηθήσουν πλούσιοι και φτωχοί» 15. Αυτή τη φορά οι εκκλήσεις του στους Καβαλιώτες δεν απέδωσαν το ποθούμενο πλήρες αποτέλεσμα. Γι αυτό κατέφυγε στο Γενικό Διοικητή Θράκης Π. Κάβδα, και στον υπουργό Υγιεινής Κορυζή, ο ο- ποίος και ενέκρινε το 1937 το ποσό των 8,5 εκατομμυρίων δραχμών, για τη συμπλήρωση και αποπεράτωση του Σανατορίου. Στις 18 Σεπτεμβρίου 1938, κατά τη θεμελίωση της επέκτασης του θεραπευτηρίου «Ελπίς»ο πρόεδρος της Ιατρικής Εταιρείας Καβάλας Ιωάννης Αστεριάδης θα εκφράσει τις ευχαριστίες του σ όλους εκείνους που βοήθησαν στην ανέγερση και τη συμπλήρωση του Σανατορίου 16. Ένιωθε πλέον δικαιωμένος, διότι ένα όνειρό του, για το οποίο πάλεψε χρόνια, έγινε πραγματικότητα. Για τη δράση αυτή του Ιωάννη Αστεριάδη, η Ιατρική Εταιρεία Καβάλας βραβεύθηκε το 1951 από την Ακαδημία Αθηνών 17. Έτυχε και πάλι να είναι πρόεδρος της Ιατρικής Εταιρείας Καβάλας ο Ιωάννης Αστεριάδης, ο οποίος ένιωθε διπλά δικαιωμένος. Την προσφορά του αυτή την αναγνώρισε και το ίδιο το κράτος, το οποίο του απένειμε το 1937 τον αργυρούν σταυρό του Τάγματος του Φοίνικος Βλ. εφημ.»κήρυξ» Καβάλας, αριθ. φ. 5/ Βλ. λόγο του προέδρου της Ιατρικής Εταιρίας Καβάλας κ. Ι. Αστεριάδου κατά τα εγκαίνια της λειτουργίας και τη θεμελίωση της επεκτάσεως του θεραπευτηρίου «Ελπίς» την 18 ην Σεπτεμβρίου 1938, που δημοσιεύτηκε από την Ιατρική Εταιρία Καβάλας στις στο Αρχείο Δ. Αστεριάδη. Βλ. ακόμα Κώστα Παπακοσμά, τα εγκαίνια του Σανατορίου το 1938, εφ. «Έβδόμη» Καβάλας, Βλ. περ. «Δέλτος», ό. π., σ Βλ. περ. «Δέλτος», ό. π., σ. 33. Βλ. ακόμα και το άρθρο που δημοσιεύτηκε στην τοπική εφημερίδα «Έβδόμη», με τον τίτλο: «Ιωάννης Δ. Αστεριάδης, ιατρόςχειρουργός ( ), Η απονομή του αργυρού σταυρού του Τάγματος του Φοίνικος δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 122, τεύχος Γ,

8 Ο ΙΑΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Ο Ιωάννης Αστεριάδης διατέλεσε μέλος του Δ.Σ. του Ε.Ε.Σ. από το 1922 έως το θάνατό του. Διατέλεσε ακόμη και πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Καβάλας, από έως το Επί των ημερών του μάλιστα πήρε τη σημερινή του μορφή ο εξωτερικός λιμενοβραχίονας. Ο Ε.Ε.Σ. τον τίμησε με τον Αργυρό Αστέρα στις , ενώ ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρυσόστομος τον τίμησε μεταθανάτια για τη δράση του στον Εθνικό Οργανισμό Χριστιανική Αλληλεγγύης (ΕΟΧΑ), κατά τη διάρκεια της κατοχής ( ), απονέμοντας δίπλωμα μετά μεταλλίου τιμής, και εξαίροντας τη χριστιανική και ε- θνική του προσπάθεια και συμβολή στο υψηλό έργο της επιβίωσης του ελληνικού λαού κατά τις δύσκολες στιγμές της δοκιμασίας του 20. Την προσφορά του στην πόλη αναγνώρισε και ο Δήμος Καβάλας, ο οποίος με την υπ αριθμό 214/1963 απόφασή του μετονόμασε την οδό Χάριτος σε οδό Ιωάννη Αστεριάδη, απόφαση που ενέκρινε και το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ αριθμό 81092/ απόφασή του 21. Είναι ο δρόμος που οδηγεί από τα Ποταμούδια στο Σανατόριο. Σήμερα, ουδείς μπορεί να αμφισβητήσει ότι το θεραπευτήριο «Ελπίς» ήταν δημιούργημα και προσωπικό επίτευγμα του Ιωάννη Αστεριάδη. Τούτο ήταν γνωστό στους Καβαλιώτες και αποτυπώνεται και στα άρθρα των εφημερίδων που δημοσιεύθηκαν στον τοπικό τύπο, όταν απεβίωσε. Παρατίθεται το άρθρο που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Ταχυδρόμος», στις : «Απέθανε και εκηδεύθη χθες ο συμπολίτης χειρουργός Ιωάννης Αστεριάδης. Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή εσαεί, διότι θα την υπενθυμίζει ο ναός της υγείας, που δεσπόζει της πόλεως, το Σανατόριο «Ελπίς», υπέρ του οποίου σκληρώς εμόχθησε και με θέρμην και ενθουσιασμόν το περιέβαλε και μέχρι της τελευταίας πνοής». 19 Βλ. εφ. «Έβδόμη» Καβάλας, φ , άρθρο με τίτλο: «Ποίοι διετέλεσαν Πρόεδροι του Λιμενικού Ταμείου». 20 Το δίπλωμα της τιμητικής διάκρισης, που απονεμήθηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Χρυσόστομο στον Ιωάννη Αστεριάδη, βρίσκεται στο αρχείο του ιατρού Δ. Αστεριάδη. 21 Βλ. υπ αριθ. 5930/ έγγραφο που απευθύνει ο δήμαρχος Καβάλας Δημήτριος Μούτσιος στην οικογένεια του εκλιπόντος ιατρού Ιωάννη Αστεριάδη και αναφέρει: «Ευχαρίστως έχομεν την τιμήν να γνωρίσωμεν υμίν ότι το Υπουργείον Εσωτερικών δια της της αποφάσεώς του ενέκρινε την μετονομασίαν της οδού Χάριτος εις οδόν Ιωάννου Αστεριάδη ως η 214/1963 απόφασις του Δημοτικο που Συμβουλίου Καβάλας, ης αντίγραφον εσωκλείομεν». 24

9 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΝΘΟΥ Τα μεγάλα έργα οφείλονται στο ζήλο και στο μόχθο μερικών ανθρώπων. Χωρίς αμφιβολία το θεραπευτήριο «Ελπίς» οφείλεται και στην πρωτοβουλία και στις συνεχείς ενέργειες του Ιωάννη Αστεριάδη. Δίκαια ο κόσμος ταύτισε το μεγάλο αυτό έργο με το όνομά του. Το έργο συνεχίσθηκε από τα δύο του παιδιά. Ο χειρουργός Δημήτριος Αστεριάδης κατηύθυνε το έργο της Ιατρικής Εταιρείας Καβάλας, ως πρόεδρός της, επί τρεις τριετίες, ενώ ο δικηγόρος Γεώργιος Αστεριάδης εκλέχθηκε βουλευτής Καβάλας. Το ιατρικό έργο της οικογένειας αυτής το συνεχίζουν σήμερα οι ιατροί Ιωάννης και Δάφνη, παιδιά του Δημητρίου Αστεριάδη, που συμπληρώνουν την Πέμπτη γενιά ιατρών, από το Δημήτριο Μανούση, τον πρώτο ιατρό της οικογένειας αυτής, έως σήμερα. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ 25

10 Ο ΙΑΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Η οικία του Δημητρίου Αστεριάδη Μπέζα στην Καβάλα ( ) 26

11 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΝΘΟΥ Κλινική Ι. Αστεριάδη μετά την κατοχή. Στο ίδιο κτίριο συνέχισε και ο Δ. Αστεριάδης έως το Η οικογένεια του Δ. Αστεριάδη Μπέζα. Φωτογραφία προ του Όρθιοι από αριστερά διακρίνονται: 1) Αχιλλέας, 2) Γεώργιος, 3) Γ. Διαμάντης, 4) Ιωάννης, 5) Στέργιος, 6) Ευρυσθένης Θεοδωρίδης, ενώ στο μέσον είναι η Όλγα, και καθιστοί από αριστερά είναι η Σοφία, η Ελένη, σύζυγος Δ. Αστεριάδη Μπέζα, ο Δ. Αστεριάδης - Μπέζας και η Ευθυμία, σύζυγος Ευρυσθένη Θεοδωρίδη. 27

12 Ο ΙΑΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Ο Ιωάννης Αστεριάδης 28

13 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΝΘΟΥ. 29

14 Ο ΙΑΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 30

15 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΝΘΟΥ -Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών (1951) -Αργυρούς Σταυρός Τάγματος Φοίνικος (1937) -Μέλος Δ.Σ. Ε.Ε.Σ. (από 1922 ισοβίως) -Πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου Καβάλας ( ) 31

16 Ο ΙΑΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Οικογένεια Ι. Αστεριάδη με αδελφούς, γαμπρούς και παιδιά. Η οδός Ομονοίας, όπου στο μέσο βρίσκεται η κλινική Ι. Αστεριάδη 32

17 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΝΘΟΥ 33

18 Ο ΙΑΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Αναστ. Μάνθος αναπτύσσοντας την εισήγηση για το έργο του ιατρού Ιωάννου Αστεριάδη. Ο γνωστός Ιστορικός κ. Κωνσταντίνος Χιόνης, του οποίου η ανεκτίμητη συμβολή στην Ιστορία της Θάσου και της Καβάλας, αποτελεί κλασικό πρότυπο για τους νέους επιστήμονες. 34

sd ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 51 ΜΑΪΟΣ 2012 Αφιέρωμα στην πρώτη Ελληνοαμερικανίδα ιατρό που δόξασε την Ελλάδα και την επιστήμη της

sd ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 51 ΜΑΪΟΣ 2012 Αφιέρωμα στην πρώτη Ελληνοαμερικανίδα ιατρό που δόξασε την Ελλάδα και την επιστήμη της sd ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 51 ΜΑΪΟΣ 2012 Αφιέρωμα στην πρώτη Ελληνοαμερικανίδα ιατρό που δόξασε την Ελλάδα και την επιστήμη της 2 ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΟΠΟΘΑΚΗΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΤΕΥΧΟΣ 51 Από αρχαιοτάτων

Διαβάστε περισσότερα

ÂÚÈÔ ÈÎ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎ Î ÔÛË ÙÔ ÌÔ Ï / Ô Ì ÚÈÔ 2009 / ΔÂ Ô 02 / π ª Δ π øƒ

ÂÚÈÔ ÈÎ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎ Î ÔÛË ÙÔ ÌÔ Ï / Ô Ì ÚÈÔ 2009 / ΔÂ Ô 02 / π ª Δ π øƒ ÂÚÈÔ ÈÎ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎ Î ÔÛË ÙÔ ÌÔ Ï / Ô Ì ÚÈÔ 2009 / ΔÂ Ô 02 / π ª Δ π øƒ ÎÙÂÙ Ì ÓÂ ÂÚÁ Û Â Û ÓÙ ÚËÛË ÛÂ fiï Ù Û ÔÏÂ Ó Î ÓÈÛË ÂÎ ıúˆó ÛÙÔ 6Ô Λ ÎÂÈÔ Î È ÛÙÔ 1Ô Δ Λ apple ÛËÌÔÈ ÂÔÚÙ ÛÌÔ ÁÈ Ù Î ÚfiÓÈ ÂÏÊÔappleÔ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. σχεδιασμός», Νέα Σύνορα, Α. Λιβάνης, Αθήνα, σελ.13.

Εισαγωγή. σχεδιασμός», Νέα Σύνορα, Α. Λιβάνης, Αθήνα, σελ.13. Εισαγωγή Ζω στην Ήπειρο και συγκεκριμένα στην πόλη των Ιωαννίνων. Περπατώντας στους δρόμους της πόλης μου, πολλές φορές το βλέμμα μου έπεσε πάνω σε αγάλματα ή προτομές ανθρώπων και σε μνημεία όπως αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόσεις: MEDICAL GRAPHICS Αγγελική Αμφιλοχίου Διεύθυνση: Ζαννή 10-12, Πειραιάς 185 36, τηλ.210 4510874, φαξ 210 4539826 e-mail: hronos@otenet.

Εκδόσεις: MEDICAL GRAPHICS Αγγελική Αμφιλοχίου Διεύθυνση: Ζαννή 10-12, Πειραιάς 185 36, τηλ.210 4510874, φαξ 210 4539826 e-mail: hronos@otenet. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» Ζαννή & Αφεντούλη 1 18536 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ. 210 4592 639-579 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Διευθυντής Σύνταξης : Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Οι δρόμοι της πόλης μου: Τα πρόσωπα και η ιστορία τους

Οι δρόμοι της πόλης μου: Τα πρόσωπα και η ιστορία τους Γ Γυμνασίου Οι δρόμοι της πόλης μου: Τα πρόσωπα και η ιστορία τους Σχολικό έτος 2013-14 1. ΑΓΓΕΛΑΚΗ Εμ. Η6-Η7- Ζ7 Ο Εμμανουήλ Αγγελάκης γεννήθηκε, το 1856 στο χωριό Αρμένι της Σητείας. Πιθανόν γεννήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

TO ΛAΣIΘI TPIMHNIAIA EKΔOΣH TΩN ΛAΣIΘIΩTΩN

TO ΛAΣIΘI TPIMHNIAIA EKΔOΣH TΩN ΛAΣIΘIΩTΩN ΚΕΜΠ ΑΘ 3223 TO ΛAΣIΘI TPIMHNIAIA EKΔOΣH TΩN ΛAΣIΘIΩTΩN ETOΣ 3ο AP. ΦYΛΛOY 15 OKTΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ:018697 AΓ. KΩN/NOY 39 104 37 AΘHNA THΛ./FAX: 210 5247136 EΘN. ANTIΣTAΣEΩΣ 176

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ ΑΠΟΣΚΙΑ ΤΟΥ ΔΙΛΟΦΟΥ

ΣΤ ΑΠΟΣΚΙΑ ΤΟΥ ΔΙΛΟΦΟΥ ΣΤ ΑΠΟΣΚΙΑ ΤΟΥ ΔΙΛΟΦΟΥ Ιωάννης Δ. Χατσέρας ( Έργο ζωγράφου Αντωνίου Φωτίου). Δημήτριος Ι. Χατσέρας ΣΤ ΑΠΟΣΚΙΑ ΤΟΥ ΔΙΛΟΦΟΥ Η ιστορία του γιατρού Ιωάννου Δ. Χατσέρα ( 1944) και της οικογενείας του ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μείωση 10% στα δημοτικά τέλη

Μείωση 10% στα δημοτικά τέλη E B Δ O M A Δ I A I A E Φ H M E P I Δ A Γ N Ω M Η Σ Α Α Γ M E P I Δ A ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΓΝΩΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ «Πριν να γεννηθώ» της Εύας Σολδάτου από τη Γωγώ Ατζολετάκη σελ. 30 Παραστάσεις Καραγκιόζη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Η ΟΡΕΣΤΙΣ» ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ. ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ης

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Η ΟΡΕΣΤΙΣ» ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ. ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ης ΕΤΟΣ 25ο - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 - ΙΣΤΟΡΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 285 - ΤΙΜΗ 0,20 - ΚΩΔΙΚΟΣ 1190 Πολλα κομματα και υποψηφιοι βουλευτες διεκδικουν την ψηφο του ελληνικου

Διαβάστε περισσότερα

Θετικός ο απολογισμός του 2011

Θετικός ο απολογισμός του 2011 ΤΕΥΧΟΣ 25 NOE.-ΔΕΚ. 2011 - ΙΑΝ. 2012 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Θετικός ο απολογισμός του 2011 Βασίλης Παπάς: Αντέξαμε στην κρίση, χάρη στις προσπάθειες, το ήθος και την αγάπη όλων σας Πρώτο Νοσοκομείο σε ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτική Αναγέννηση \ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΉ ΚΊΝΗΣΗ

Δημοτική Αναγέννηση \ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΉ ΚΊΝΗΣΗ ( / ^ γ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΗΝ Χ., 3ΥΣ 5 ΝΑ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΥΘΗΡΑΪΚΟΥ ΛΑΟΥ - ΙΔΡΥΤΗΣ: ΠΑΝ Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣΙ ΕΚΔΟΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ * ΕΔΡΑ: ΠΙΤΣΙΝΙΑΝΙΚΑ ΚΥΘΗΡΑ ΓΡΑΦΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΒΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

ΦΟΒΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ EΦHMEPIΔEΣ ΠΛHPΩMENO TEΛOΣ Tαχ. Γραφείο ΚΕΜΠ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ Aριθμός Άδειας (X+7) EKΔOTΩN ΠEPIOΔIKA ENTYΠO KΛEIΣTO AP. AΔEIAΣ 1067/96 KΩΔIKOΣ 2966 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ «ΕΝΩΣΕΩΣ ΣΜΥΡΝΑΙΩΝ» ΕΤΟΣ 52ο - ΑΡΙΘ. ΦΥΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤρΙμΗΝΙΑΙΑ ΕφΗμΕρΙΔΑ ΤΟυ ΣυΛΛΟΓΟυ ΔυΤΙΚΟφρΑΓΚΙΣΤΙΑΝΩΝ

ΤρΙμΗΝΙΑΙΑ ΕφΗμΕρΙΔΑ ΤΟυ ΣυΛΛΟΓΟυ ΔυΤΙΚΟφρΑΓΚΙΣΤΙΑΝΩΝ DYTIKH FRAGKISTA 94_Layout 1 21/07/2011 7:17 ΠΜ Page 1 Κωδικός 4594 ΙΛΙΟΥ 90 Γραφεία: Κολωνού & Λεωνίδου 20 104 36 Αθήνα Τηλ.: 210 5242 995 ΤρΙμΗΝΙΑΙΑ ΕφΗμΕρΙΔΑ ΤΟυ ΣυΛΛΟΓΟυ ΔυΤΙΚΟφρΑΓΚΙΣΤΙΑΝΩΝ ΔΙΕυθυΝΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕKΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

ΕKΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ Ητων Συνταξιούχων ΦΩΝΗ ΟΤΕ ΚΩΔΙΚΟΣ 013610 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο Κ.Ε.Μ.Π.Α.Θ. ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 1870 ΕΝΤΥΠΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 2046/06 Η σύνταξη δεν είναι παροχή ελεημοσύνης, αλλά δίκαιη αναγνώριση σκληρής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΔΡAΣΕΙΣ. Βραβείο στην Έλλη Σολομωνίδη

ΑΝΤΙΔΡAΣΕΙΣ. Βραβείο στην Έλλη Σολομωνίδη EΦHMEPIΔEΣ ΠΛHPΩMENO TEΛOΣ Tαχ. Γραφείο ΚΕΜΠ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ Aριθμός Άδειας (X+7) EKΔOTΩN ΠEPIOΔIKA ENTYΠO KΛEIΣTO AP. AΔEIAΣ 1067/96 KΩΔIKOΣ 2966 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ «ΕΝΩΣΕΩΣ ΣΜΥΡΝΑΙΩΝ» ΕΤΟΣ 54ο - ΑΡΙΘ. ΦΥΛ.

Διαβάστε περισσότερα

τα νέα της Λαπήθου ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΠΗΘΟΥ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 32 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

τα νέα της Λαπήθου ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΠΗΘΟΥ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 32 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΠΗΘΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΠΗΘΟΥ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 32 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΤΙΚΑΤΟΧΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ Εκδήλωση για Λαπηθιώτες τελειόφοιτους και άριστους μαθητές Λυκείων

Διαβάστε περισσότερα

νέα μας Όραμα Να Είμαστε η Πρώτη Επιλογή Ποτού για τον Κάθε Άνθρωπο στην Κάθε του Στιγμή Σελίδα 16

νέα μας Όραμα Να Είμαστε η Πρώτη Επιλογή Ποτού για τον Κάθε Άνθρωπο στην Κάθε του Στιγμή Σελίδα 16 . Όραμα Να Είμαστε η Πρώτη Επιλογή Ποτού για τον Κάθε Άνθρωπο στην Κάθε του Στιγμή τα νέα μας Έντυπο επικοινωνίας του προσωπικού του Ομίλου Εταιρειών Φώτος Φωτιάδης Έκδοση 40η Αύγουστος 2014 Σελίδα 16

Διαβάστε περισσότερα

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ι Ν Ο Σ

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ι Ν Ο Σ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ι Ν Ο Σ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ // ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 22// 2013 Ιουνίου έτος 01 // αριθμός φύλλου 07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή της Πάρου. Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου-Αντιπάρου

Φωνή της Πάρου. Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου-Αντιπάρου ΠΑΡΟΥ 16 3233 Φωνή της Πάρου Τετάρτη 2 Απριλίου 08 Έτος: 63 ο Νεα περίοδος Φύλλο: 4 Έτος Ίδρυσης 1945 Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου-Αντιπάρου Επικαιρότητα Κηδεύτηκε με όλες τις τιμές ο μητροπολίτης

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα του Βρυσοχωρίου

Τα Νέα του Βρυσοχωρίου CMYK www.mosv.gr nea@mosv.gr Τα Νέα του Βρυσοχωρίου ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΞΕΝΙΤΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αρ. Φύλλου

Διαβάστε περισσότερα

Στην Αλεξανδρούπολη η διεξαγωγή του Μεσογειακού Κυπέλλου Συγχρονισμένης Κολύμβησης

Στην Αλεξανδρούπολη η διεξαγωγή του Μεσογειακού Κυπέλλου Συγχρονισμένης Κολύμβησης Παρασκευή 11 Ιουλίου 2014 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 199 Στην Αλεξανδρούπολη η διεξαγωγή του Μεσογειακού Κυπέλλου Συγχρονισμένης Κολύμβησης Θα διεξαχθεί από τις 4 έως 7 Σεπτεμβρίου 2014 και θα συμμετάσχουν περισσότεροι

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη. πολιτών ΗΧΗΡΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΝΙΒΑ! ρίχνει το βάρος Ανακοίνωσε ονόματα υποστηρικτών του σελ. 5

Γνώμη. πολιτών ΗΧΗΡΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΝΙΒΑ! ρίχνει το βάρος Ανακοίνωσε ονόματα υποστηρικτών του σελ. 5 Γνώμη Φ. 52 15νθήμερη ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Τησ ΒΟΧΑΣ www.gnomipoliton.wordpress.com πολιτών ανοιξε ο χοροσ των ανακοινωσεων! διανεμεται δωρεαν ΗΧΗΡΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΝΙΒΑ! «Ο συνδυασμός μας είναι ενωμένος», λέει

Διαβάστε περισσότερα

τροφικές αλλεργίες φυσικό περιβάλλον facebook Τεστ ΠΑΠ Χειμώνας 2009

τροφικές αλλεργίες φυσικό περιβάλλον facebook Τεστ ΠΑΠ Χειμώνας 2009 Χειμώνας 2009 τροφικές αλλεργίες φυσικό περιβάλλον facebook Τεστ ΠΑΠ «ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ» Περιοδική έκδοση Διανέμεται σε 7.000 αποδέκτες δωρεάν περιεχόμενα 6-11... Εγκαίνια Σύνδεσμου - Γυναίκες Μαζί 12...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΦΩΤΕΙΝΙΩΤΩΝ ΑΡΤΑΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΦΩΤΕΙΝΙΩΤΩΝ ΑΡΤΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΕΙΝΟΥ Πολιτιστικά ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΦΩΤΕΙΝΙΩΤΩΝ ΑΡΤΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 - AΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 75 - ΕΤΟΣ 12 - ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 10 Ευρώ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ - ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Μεγαλόχαρη Τήνου. Σας ευχόµαστε Καλό καλοκαίρι και καλή αντάµωση στο χωριό.

Μεγαλόχαρη Τήνου. Σας ευχόµαστε Καλό καλοκαίρι και καλή αντάµωση στο χωριό. Μεγαλόχαρη Τήνου Σας ευχόµαστε Καλό καλοκαίρι και καλή αντάµωση στο χωριό. 2 ΤΑ ΦΙΛΙΑ ΤΡΙMHNIAIA EKΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΙΩΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡ/ΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ» ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΩΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΘΗΛΕΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΘΗΛΕΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΘΗΛΕΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 1926-1962 *** Νικολάου Ανδρ. Μιχαλόπουλου *** Στο προηγούμενο Συνέδριο του ΙΛΑΚ και στην εισήγησή μου για τις δραστηριότητες του Μητροπολίτη

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Συμβούλιο 29 Απριλίου 2015 Γενικές Συνελεύσεις Α βάθμιων Συλλόγων Γενική Συνέλευση ΙΕΕΠΜ

Γενικό Συμβούλιο 29 Απριλίου 2015 Γενικές Συνελεύσεις Α βάθμιων Συλλόγων Γενική Συνέλευση ΙΕΕΠΜ Τεύχος 5 Μάιος 2015 Γενικό Συμβούλιο 29 Απριλίου 2015 Γενικές Συνελεύσεις Α βάθμιων Συλλόγων Γενική Συνέλευση ΙΕΕΠΜ Συνέντευξη με τον Πρόεδρο του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ., κ. Λ. Βρυζίδη Ενίσχυση υποστηλωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΩΝ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΩΝ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΩΝ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΣ 37 ος - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 131 - Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος 2012 - Γραφ. Γερανίου 41-10431 - Αθήνα - 5ος όροφος - ΤΗΛ./FAX: 210 52.45.310 Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάζεται η ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ του κτιρίου της ΔΟΥ Χολαργού

Εξετάζεται η ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ του κτιρίου της ΔΟΥ Χολαργού E B Δ O M A Δ I A I A E Φ H M E P I Δ A Γ N Ω M Η Σ Α Α Γ M E P I Δ A ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΓΝΩΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Ο Μιχάλης Γαβράς μιλάει για το βιβλίο του Στεφ. Ληναίου σελ. 12 Ο Σύλλογος Μικρασιατών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ. της Πριγκίπισσας ΑικατερίνηςΣΕΛ. 8-9. Πάσχα με. σκουπίδια. Οι «παγίδες» της Εφορίας για τις αποδείξεις

ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ. της Πριγκίπισσας ΑικατερίνηςΣΕΛ. 8-9. Πάσχα με. σκουπίδια. Οι «παγίδες» της Εφορίας για τις αποδείξεις ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΤΟΣ 15ο ΔΕΥΤΕΡΑ 2 MAΪΟΥ 2011 ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 679 0,90 e-mail: mellon@first.gr H εφημερίδα που γράφει την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος Εκδότης-Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα