H απελευθέρωση του κλάδου παροχής νομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "H απελευθέρωση του κλάδου παροχής νομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα"

Transcript

1 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ του Πλάτωνα Γάτσινου δικηγόρου* H απελευθέρωση του κλάδου παροχής νομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα διάγραμμα ύλης Α. Εισαγωγή 1676 Β. Ανταγωνισμός και απελευθέρωση σε ένα πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης 1678 Γ. Ρύθμιση και απελευθέρωση στον κλάδο παροχής νομικών υπηρεσιών 1679 Δ. Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο 1682 Ε. Η ιδιορρυθμία της ελληνικής κατάστασης και οι αδυναμίες του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου 1685 ΣΤ. Προτάσεις για την αντιμετώπιση υφιστάμενων αδυναμιών του συστήματος 1687 Ζ. Επίλογος 1691 Α. Εισαγωγή 1. H Ελλάδα διανύει μία από τις πλέον κρίσιμες φάσεις στην ιστορία της. Παρότι η παρούσα ελληνική κρίση εμφανίστηκε ως κρίση ελλειμμάτων του ελληνικού δημοσίου ή κρίση δημόσιου χρέους, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως εκδήλωση αποτυχίας του τρόπου οργάνωσης της ελληνικής οικονομίας τις τελευταίες δεκαετίες. O μηχανισμός κατανομής των παραγωγικών πόρων της ελληνικής οικονομίας (άνθρωποι και κεφάλαιο) σε διάφορες δραστηριότητες και κλάδους παρουσιάζει εμφανή προβλήματα αποτελεσματικότητας. Με άλλα λόγια, το σύστημα που επέτρεψε την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας σε ένα αρκετά κλειστό οικονομικό πλαίσιο 1 εγκλωβισμένη σε μη εξαγώγιμα 2 προϊόντα και υπηρεσίες φαίνεται να βρίσκεται σε αδιέξοδο. * Ο Πλάτωνας Γάτσινος είναι συνεργάτης της εταιρείας δικηγόρων POTAMITISVEKRIS, η οποία εξειδικεύεται σε θέματα εξαγορών και συγχωνεύσεων, τραπεζικά, χρηματοδότησης εταιρειών, Σ.Δ.Ι.Τ. και κεφαλαιαγοράς, ναυτιλιακά, εργατικά, ανταγωνισμού, πνευματικής ιδιοκτησίας, ακινήτων και δικαστικής επίλυσης διαφορών (www.potamitisvekris.com). 1 Όπως παρατηρεί η έκθεση αξιολόγησης των συνεπειών των ρυθμίσεων που κατατέθηκε στο ελληνικό κοινοβούλιο σχετικά με την ψήφιση του νόμου περί κατάργησης αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και στην άσκηση επαγγελμάτων («Ν. 3919/2011»), «η επισκόπηση της νομοθεσίας που διέπει την πρόσβαση σε επαγγέλματα και την άσκησή τους στη χώρα, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι αυτή έχει διαμορφωθεί διαχρονικά με μια πληθωριστική παραγωγή προστατευτικών και χαριστικών διατάξεων, που οδηγούν σε σαφή περιορισμό του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος της επαγγελματικής ελευθερίας». 2 Ως μη εξαγώγιμα νοούνται τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που στοχεύουν στην εσωτερική κατανάλωση και ως εκ τούτου δεν επηρεάζονται σημαντικά από το διεθνή ανταγωνισμό. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού στους μη εμπορεύσιμους κλάδους της ελληνικής οικονομίας το έτος 2007 ανερχόταν σε 74,7% σημειώνοντας αύξηση περίπου 13% από το 1992 (βλέπετε σχετικά στον ακόλουθο σύνδεσμο όπως ισχύει την 20 η Οκτωβρίου 2011). Για λόγους σαφήνειας, επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω παρατηρήσεις αφορούν στο σύνολο των μη εμπορεύσιμων κλάδων της 1676 Β Νοεμβρίου Τεύχος 1478

2 2. Ελπίδα για την επιτυχή αντιμετώπιση της δεινής αυτής κατάστασης θα μπορούσε να προσφέρει μια νέα κατανομή των παραγωγικών πόρων της ελληνικής οικονομίας που θα ευνοεί την ανάπτυξη περισσότερων ανταγωνιστικών ελληνικών επιχειρήσεων σε διαφορετικούς παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας και θα ευνοεί τις συμπράξεις και την εξωστρέφεια 3. Αυτό το ευρύτερο πλαίσιο ίσως επιτρέπει μία νέα προσέγγιση για τα προβλήματα κλάδων, που συνήθως δεν εξετάζονται από οικονομικής και επιχειρηματικής άποψης (όπως ειδικότερα ο κλάδος παροχής νομικών υπηρεσιών). 3. Η ελληνική έννομη τάξη ρυθμίζει με ειδικούς κανόνες τον κλάδο παροχής νομικών υπηρεσιών, επιφυλάσσοντας στους δικηγόρους και στους συμβολαιογράφους ένα θεσμικό (λειτουργηματικό) ρόλο χάρη στη συμβολή τους στην ορθή απονομή δικαιοσύνης και στην τήρηση του κράτους δικαίου 4. Παρότι υφίστανται ειδικοί λόγοι που δικαιολογούν ένα ελάχιστο καθεστώς ρύθμισης στον κλάδο (βλέπετε σχετικά κατωτέρω υπό Β. 11), η παροχή νομικών υπηρεσιών παραμένει μία οικονομική δραστηριότητα με σκοπό την παραγωγή κέρδους για τον βιοπορισμό των επαγγελματιών του κλάδου. Αντίστοιχα, οι δικηγόροι και οι συμβολαιογράφοι είναι επιχειρηματίες 5, δηλαδή ελεύθεροι επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες έναντι αμοιβής αναλαμβάνοντας όλους τους συναφείς με την άσκηση της δραστηριότητάς τους κινδύνους 6. Την επιχειρηματική αυτή διάσταση του επαγγέλματος φαίνεται ότι έχουν πλήρως συνειδητοποιήσει οι δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας που έχουν αναλάβει σειρά κινητοποιήσεων με αντικείμενο (κατά μεγάλο μέρος) την προάσπιση της λεγόμενης δικηγορικής ύλης, δηλαδή των υπηρεσιών που επιφυλάσσονται κατ αποκλειστικότητα προς εκμετάλλευση στους δικηγόρους. 4. Μια από τις βασικές υποθέσεις της παρούσας ανάλυσης είναι ότι η ανάπτυξη αυτών των υπηρεσιών και της επιχειρηματικής δραστηριότητας των επαγγελματιών του κλάδου παροχής νομικών υπηρεσιών θα εξασφαλισθεί, όπως και σε άλλους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, με τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των συμμετεχόντων. Πέραν αυτών, η δυνατότητα του κλάδου να αποκτήσει χαρακτηριστικά εξωστρέφειας θα μπορούσε εύλογα να θεωρηθεί ως θετική εξέλιξη στη σημερινή συγκυρία δυσανεξίας στην εσωτερική οικονομία. ελληνικής οικονομίας και όχι ειδικά του κλάδου παροχής νομικών υπηρεσιών. 3 Αυτόν το στόχο φαίνεται να εξυπηρετούν τα μέτρα που η ελληνική κυβέρνηση έχει δεσμευθεί να προωθήσει άμεσα, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού και της εξυγίανσης του ελληνικού δημόσιου τομέα, των ιδιωτικοποιήσεων και της αναδιάρθρωσης των κρατικών επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς και της άρσης αδικαιολόγητων περιορισμών σε διάφορους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. 4 Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.Δ. 3026/1954 («Κώδικας Δικηγόρων»), «ο Δικηγόρος είναι άμισθος Δημόσιος υπάλληλος». Περαιτέρω, το άρθρο 38 του Κώδικα Δικηγόρων προβλέπει ότι «ο Δικηγόρος είναι άμισθος δημόσιος λειτουργός δικαιούμενος σεβασμού και τιμής παρά των Δικαστηρίων και πάσης Αρχής». Αντίστοιχες διατάξεις προβλέπονται για τους συμβολαιογράφους, βλέπετε σχετικά το άρθρο 1 του Ν. 2830/2000 («Κώδικας Συμβολαιογράφων»). 5 Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο, «η έννοια της επιχείρησης καλύπτει κάθε φορέα ο οποίος ασκεί οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς που τον διέπει και τον τρόπο χρηματοδότησής του». Βλέπετε σχετικά την υπόθεση του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΔΕΕ»), C-41/90 Höfner και Elser (παράγραφος 21). 6 Βλέπετε σχετικά Βασίλειος Θ. Κονδύλης, Ελευθέρια Επαγγέλματα και Κοινοτικό Δίκαιο του Ανταγωνισμού, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2000, σελ Τόμος

3 7 Παρότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συνιστά μία από τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, η διασυνοριακή παροχή νομικών υπηρεσιών παραμένει αρκετά περιορισμένη εξαιτίας της ύπαρξης πολλών διαφορετικών εθνικών εννόμων τάξεων, που εντέλει κατακερματίζουν τη ζήτηση. Ως εκ τούτου, η διασυνοριακή παροχή νομικών υπηρεσιών εξαρτάται σημαντικά από την επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου, όπου είθισται να είναι το δίκαιο των πλέον ανταγωνιστικών και εξωστρεφών οικονομιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 8 Τον Μάρτιο του 2011, δημοσιεύθηκε ο Ν. 3919/2011 με κύριο στόχο την απελευθέρωση των ελευθέρων επαγγελμάτων. Σήμερα, αρκετούς μήνες μετά την έναρξη ισχύος του ο Ν. 3919/2011 δεν φαίνεται να έχει διαμορφώσει κατάλληλες συνθήκες για ανάπτυξη. Αυτό, άλλωστε, εξηγεί και τη διεθνή πίεση που ασκείται στην ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει σε μία ουσιαστική απελευθέρωση του κλάδου των νομικών υπηρεσιών αφού οι τρέχουσες εξελίξεις προσπερνούν το υπάρχον ρυθμιστικό πλαίσιο (βλέπετε σχετικά στον ακόλουθο σύνδεσμο, όπως ισχύει την 20 η Οκτωβρίου 2011, 9 Όπως παρατηρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον ακόλουθο σύνδεσμο, όπως ισχύει την 20 η Οκτωβρίου 2011, Για περισσότερες πληροφορίες, βλέδικηγορικά θέματα 5. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κλάδος παροχής νομικών υπηρεσιών θεωρείται εσωστρεφής, αφού ο κύριος όγκος συναλλαγών του απευθύνεται στην εγχώρια κατανάλωση 7. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι ο ελληνικός κλάδος παροχής νομικών υπηρεσιών δεν διατηρεί σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης προκειμένου να καταστεί περισσότερο ανταγωνιστικός, δυναμικός, καινοτόμος και εξωστρεφής. Αντίθετα, οι συνθήκες φαίνονται πλέον ιδανικές 8 για ένα μεγάλο άλμα μπροστά που θα οδηγήσει στην ενοποίηση της ελληνικής επικράτειας (άρση κάθε γεωγραφικού περιορισμού στην παροχή νομικών υπηρεσιών, δημιουργία μίας ενιαίας και ανεξάρτητης ρυθμιστικής αρχής για τον κλάδο παροχής νομικών υπηρεσιών, κλπ) και θα ευνοήσει την ανάπτυξη συμπράξεων μεταξύ των διάφορων παρόχων νομικών υπηρεσιών (δικηγόρων και συμβολαιογράφων), ακόμη και με τρίτους επαγγελματίες από συναφείς κλάδους (σύσταση εταιριών παροχής νομικών και οικονομικών υπηρεσιών, σύσταση κεφαλαιουχικών νομικών εταιριών, κλπ) που με τη σειρά τους θα ευνοούν την εξωστρέφεια και θα συμβάλουν στην κοινωνική ευημερία. 6. Το κείμενο που ακολουθεί περιγράφει τα βασικά χαρακτηριστικά μιας θεσμικής μεταρρύθμισης στον κλάδο παροχής νομικών υπηρεσιών που δεν ερείδεται σε τεχνητή κατασκευή και συντήρηση δικηγορικής ή/και συμβολαιογραφικής ύλης, αλλά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αποτελεσματικότητας των επαγγελματιών του κλάδου παροχής νομικών υπηρεσιών ως επιχειρηματιών και λειτουργών του συστήματος απονομής δικαιοσύνης. Στην αρχή, θα γίνει μία σύντομη παρουσίαση ενός πλαισίου για την απελευθέρωση του κλάδου παροχής νομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα που θα επιτρέπει τις μεγαλύτερες δυνατές ωφέλειες για το κοινωνικό σύνολο. Στη συνέχεια, θα παρουσιαστεί το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο με τις αδυναμίες του. Κλείνοντας, θα εκτεθούν ορισμένες βασικές προτάσεις ως προς την κατεύθυνση των νέων ρυθμιστικών παρεμβάσεων. Β. Ανταγωνισμός και απελευθέρωση σε ένα πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης 7. Ο ελεύθερος ανταγωνισμός αποτελεί βασικό στοιχείο μίας ανοικτής οικονομίας της αγοράς. Ενισχύει τις οικονομικές επιδόσεις προσφέροντας στους καταναλωτές ένα ευρύτερο φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών καλύτερης ποιότητας, σε χαμηλότερες τιμές Β Νοεμβρίου Τεύχος 1478

4 8. Η απελευθέρωση δύναται να ενισχύσει τον ανταγωνισμό στον κλάδο παροχής νομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα οδηγώντας σε χαμηλότερες τιμές, μεγαλύτερο κύκλο εργασιών, καθώς και σε νέα και καλύτερα προϊόντα ή/και υπηρεσίες 10. Ωστόσο, η απελευθέρωση ενδέχεται να προκαλέσει ζημία στον τελικό καταναλωτή νομικών υπηρεσιών ή/και στην κοινωνία, αντισταθμίζοντας τυχόν οφέλη εάν γίνει δίχως σαφή προσανατολισμό Για το λόγο αυτόν, είναι σημαντικό οιαδήποτε μεταρρύθμιση προχωρήσει να γίνει κατόπιν συστηματικής επισκόπησης του ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου, προκειμένου να εντοπιστούν όλες οι περιοριστικές ρυθμίσεις και εντέλει να διατηρηθούν μόνον όσες είναι αναγκαίες για την επίτευξη ενός σαφώς καθορισμένου δημόσιου σκοπού και ανάλογες του επιδιωκόμενου αποτελέσματος 12. Γ. Ρύθμιση και απελευθέρωση στον κλάδο παροχής νομικών υπηρεσιών 10.Η ύπαρξη ενός ελάχιστου ρυθμιστικού πλαισίου στον κλάδο παροχής νομικών υπηρεσιών θεωρείται απαραίτητη για τη διασφάλιση ενός ελάχιστου επιπέδου ποιότητας και προστασίας του καταναλωτή Αυτές οι περιοριστικές ρυθμίσεις είτε αποτελούν προϊόν άμεσης κρατικής παρέμβασης (state regulation) είτε προκύπτουν από αποφάσεις ανεξάρτητων επαγγελματικών ενώσεων (self-regulation) και διακρίνονται σε δύο (2) μεγάλες κατηγορίες: (α) περιορισμοί που αφορούν στην πρόσβαση στο επάγγελμα (entry requirements), όπως η απόκτηση των απαιτούμενων τίτλων σπουδών, η επιτυχής ολοκλήρωση πρακτικής και εξέτασης στο οικείο γνωστικό αντικείμενο, η υποχρεωτική εγγραφή στην αρμόδια επαγγελματική ένωση, ή/και περιορισμοί που διασφαλίζουν αποκλειστικά δικαιώματα στην άσκηση του επαγγέλματος (reserved rights), όπως η αποκλειστική δικαστική εκπροσώπηση, η αποκλειστική παράσταση σε συμβόλαια, (β) περιορισμοί που αφορούν στην άσκηση του επαγγέλματος, όπως ο καθορισμός τιμών (καθορισμός ελάχιστων ή ανώτατων αμοιβών), ο καθορισμός ενδεικτικών τιμών, ο περιορισμός της διαφήμισης, αλλά και περιορισμοί στην επιλογή της δομής μίας επιχείρησης παροχής νομικών υπηρεσιών (business structure restrictions) και στις συμπράξεις με τρίτους επαγγελματίες από συναφείς κλάδους (restrictions to multi-disciplinary practices). 12.Οι λόγοι που δικαιολογούν τη ρύθμιση στον κλάδο παροχής νομικών υπηρεσιών είναι οι ακόλουθοι τρεις (3): πετε ενδεικτικά Massimo Motta, Competition Policy, Theory and Practice, Cambridge University Press, 2004, pp Copenhagen Economics, The Legal Profession, Competition and Liberalisation, January 2006 (βλέπετε σχετικά στον ακόλουθο σύνδεσμο, όπως ισχύει την 20 η Οκτωβρίου 2011, user_upload/ntcdocument/the_legal_profession1_ pdf) 11 Ibidem. 12 Βλέπετε σχετικά European Commission, Communication from the Commission, Report on Competition in Professional Services, COM(2004) 83 final, καθώς και το Communication from the Commission, Professional Services Scope for more Reform, SEC(2005) Βλέπετε σχετικά την έκθεση του Copenhagen Economics, idem, σελ Τόμος

5 (α) Η ύπαρξη ασύμμετρης πληροφόρησης (information asymmetry) μεταξύ καταναλωτών και παρόχων νομικών υπηρεσιών, η οποία συνιστά εγγενές χαρακτηριστικό του κλάδου 14. (β) Η παροχή νομικών υπηρεσιών επηρεάζει και τρίτους που δεν είναι άμεσοι αποδέκτες της παρεχόμενης υπηρεσίας, ωστόσο απολαμβάνουν το τελικό προϊόν ή/και την τελική υπηρεσία στην οποία αφορά η παρεχόμενη υπηρεσία 15. Στη θεωρία, το φαινόμενο αυτό περιγράφεται ως διάχυση (spill-over) ή/και εξωτερικότητα (externality). (γ) Η παροχή νομικών υπηρεσιών συνδέεται με την αποτελεσματική παροχή έννομης προστασίας και ως εκ τούτου λογίζεται ως δημόσιο αγαθό (public good) υπό την έννοια ότι έχει σημασία για το σύνολο της κοινωνίας και ως εκ τούτου πρέπει να διασφαλίζεται η παροχή τους προς όλους τους χρήστες Ομοίως, φαίνεται να υπάρχει ομοφωνία ότι υπέρμετρες και αναχρονιστικές ρυθμίσεις προκαλούν αρνητικές συνέπειες στους τελικούς καταναλωτές νομικών υπηρεσιών καθότι περιορίζουν ή/και εξαλείφουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων και ως εκ τούτου μειώνουν τα κίνητρα για τους επαγγελματίες του κλάδου να δρουν αποτελεσματικά (cost-efficient), μειώνοντας τιμές, αυξάνοντας την ποιότητα ή/και εφευρίσκοντας καινοτόμες υπηρεσίες ή/και προϊόντα Οι πάροχοι νομικών υπηρεσιών θεωρούνται επαγγελματίες με ιδιαίτερη τεχνογνωσία την οποία συνήθως στερούνται οι πελάτες τους. Το πρόβλημα αυτό είναι δυνατόν να οδηγήσει σε καταστάσεις δυσμενούς επιλογής (adverse selection), όπου οι καταναλωτές θα επιλέγουν τους πλέον οικονομικούς (αλλά αμφίβολης ποιότητας) παρόχους νομικών υπηρεσιών που μακροπρόθεσμα θα οδηγήσει ποιοτικούς παρόχους να αποχωρήσουν από τον κλάδο. Για τον ίδιο λόγο, είναι δυνατό να προκύψει το φαινόμενο του ηθικού κινδύνου (moral hazard), όπου οι πάροχοι εκμεταλλευόμενοι την ανικανότητα των πελατών τους να αξιολογήσουν την παρεχόμενη υπηρεσία ως προς την ποσότητα και την ποιότητά της, καταλήγουν να υπερχρεώνουν και να λαμβάνουν αντι-ανταγωνιστικές αμοιβές. 15 Για παράδειγμα, η νομολογία στη διαμόρφωση της οποίας συνδράμουν αποφασιστικά οι δικηγόροι, παρότι καταρχήν αφορά στους διαδίκους, επιδρά καθοριστικά στην απονομή δικαιοσύνης στο μέλλον. Επίσης, η παροχή νομικής συμβουλής χαμηλής ποιότητας κατά τη σύνταξη μίας σύμβασης δεν βλάπτει μόνον τον απευθείας καταναλωτή νομικών υπηρεσιών, αλλά και τους πελάτες του τελευταίου σε ύστερα στάδια της παραγωγής και της διανομής. Στην ελεύθερη αγορά, αυτές οι αρνητικές εξωτερικότητες δεν λαμβάνονται υπόψη από τους παρόχους νομικών υπηρεσιών κατά την άσκηση του επαγγέλματος. Βλέπετε σχετικά, OECD, Policy Roundtables, Competitive Restrictions in Legal Professions, 2007, σελ. 23 (στον ακόλουθο σύνδεσμο, όπως ισχύει την 20 η Οκτωβρίου 2011, 16 Στη θεωρία, ένα αγαθό λογίζεται ως δημόσιο όταν μπορεί να καταναλωθεί ταυτόχρονα από όλους, ακόμη και από άτομα που δεν πληρώνουν για αυτό. Σε μια ελεύθερη αγορά, τα δημόσια αγαθά τείνουν να μην παράγονται σε ανταγωνιστικά επίπεδα, δεδομένου ότι ο παραγωγός δεν μπορεί να εξασφαλίσει πληρωμή από όλους τους καταναλωτές. Έτσι, τα κράτη ενίοτε θεσπίζουν κανονισμούς προκειμένου να διασφαλίσουν την παροχή τους. Αντίστοιχα, η παροχή νομικών υπηρεσιών θεωρείται δημόσιο αγαθό. Αυτό καταρχάς δικαιολογεί ρυθμίσεις που αποσκοπούν στην εξασφάλιση σχετικά χαμηλού κόστους στην απονομή της δικαιοσύνης, δεδομένου ότι η δικαστική εκπροσώπηση δίχως πληρεξούσιο δικηγόρο θα μπορούσε να οδηγήσει σε αδικαιολόγητα υψηλό κόστος, κυρίως σε περίπλοκες υποθέσεις. Επίσης, επιβάλλει ρυθμίσεις στο σύστημα μεταβίβασης κυριότητας ώστε να διασφαλίζεται η σωστή αποτύπωση και η αποτελεσματική εξάσκηση εμπράγματων δικαιωμάτων που είναι καθοριστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία μίας ανοιχτής οικονομίας. Βλέπετε σχετικά, OECD, ibidem, σελ Κάτι που επιβεβαιώνεται και από εμπειρικές μελέτες που έχουν εκπονηθεί στον κλάδο. Βέβαια, οι περισσότερες συγκριτικές εμπειρικές μελέτες έχουν εκπονηθεί στις ΗΠΑ. Βλέπετε σχετικά την Institute for Advanced Studies, Economic impact of regulation in the field of liberal professions in different member states, Research Report, 1680 Β Νοεμβρίου Τεύχος 1478

6 14. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απουσιάζει ένα πλήρως εναρμονισμένο ρυθμιστικό πλαίσιο στον κλάδο παροχής νομικών υπηρεσιών. Έτσι, κάθε κράτος-μέλος απολαμβάνει την ελευθερία να καθορίζει την ένταση ρύθμισης στον κλάδο παροχής νομικών υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιβαλλόμενοι περιορισμοί είναι συμβατοί με το ευρωπαϊκό δίκαιο και ειδικότερα σύμφωνοι με τις θεμελιώδεις ελευθερίες της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ») και τους κανόνες περί ανταγωνισμού Κατά τα ανωτέρω, δικαιολογούνται μόνον κανόνες που είναι (αντικειμενικά) αναγκαίοι για την εξυπηρέτηση ενός σαφώς καθορισμένου σκοπού δημόσιου συμφέροντος, κατά το ελάχιστο δυνατόν επαχθείς και ευθέως ανάλογοι του επιδιωκόμενου σκοπού («αρχή της αναλογικότητας»). 16.Με το σκεπτικό αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι πρέπει να αίρονται ρυθμίσεις που περιορίζουν τον ανταγωνισμό δίχως σαφές όφελος για το κοινωνικό σύνολο 19. Παρομοίως, το ΔΕΕ στην υπόθεση Wouters έκρινε ότι απόφαση του δικηγορικού συλλόγου Ολλανδίας δεν παραβίαζε το σημερινό άρθρο της ΣΛΕΕ δεδομένου ότι η επίμαχη ρύθμιση 20, παρά τα περιοριστικά του ανταγωνισμού αποτελέσματα που προκαλούσε, ήταν αναγκαία για την προσήκουσα άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος Υπό το φως των ανωτέρω, απελευθέρωση του κλάδου παροχής νομικών υπηρεσιών δεν σημαίνει αλόγιστη άρση κάθε ρύθμισης. Αντίθετα, μία τέτοια μεταρρύθμιση θα πρέπει να εκτελεσθεί λελογισμένα κατόπιν ενδελεχούς επισκόπησης του ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου στον κλάδο παροχής νομικών υπηρεσιών και αξιολόγησης των περιορισμών υπό το φως της αρχής της αναλογικότητας, βάσει μιας ξεκάθαρης λογικής κόστους-οφέλους. 18. Στην Ελλάδα, κάθε μεταρρύθμιση στον κλάδο παροχής νομικών υπηρεσιών έχει εκτελεστεί αποσπασματικά δίχως να προσφέρει ολοκληρωμένη λύση στο πρόβλημα της ανταγωνιστικότητας του κλάδου ούτε να συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη απονομή δικαιοσύνης. Έτσι, διατηρούνται ακόμη περιορισμοί που διαχρονικά εξυπηρετούν βραχυπρόθεσμα συντεχνιακά συμφέροντα και όχι το δημόσιο συμφέρον 22. Vienna, Η έκθεση αυτή διενεργήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είναι δημοσιευμένη στον ακόλουθο σύνδεσμο, prof_services_ihs_part_1.pdf όπως ισχύει την 20 η Οκτωβρίου Βλέπετε σχετικά OECD, idem, σελ. 295 επόμ. 19 Βλέπετε σχετικά European Commission, idem. 20 Στην προκείμενη περίπτωση, επρόκειτο για μια ρύθμιση (Samenwerkingsverordening 1993, δηλαδή τη ρύθμιση του 1993 περί επαγγελματικών συνεταιρισμών), η οποία απαγόρευε συμπράξεις μεταξύ δικηγόρων και ορκωτών ελεγκτών. 21 Βλέπετε σχετικά την υπόθεση C-309/99 (σκέψεις 90, 97-98, 110, καθώς και διατακτικό 2) στον ακόλουθο σύνδεσμο, όπως ισχύει την 20 η Οκτωβρίου 2011, CELEX:61999CJ0309:EL:HTML. 22 Ενδεικτική του κατακερματισμού των συμφερόντων στον κλάδο υπήρξαν οι κινητοποιήσεις δικηγόρων ακόμη και σε βάρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών όταν ο τελευταίος έπαψε να είναι πλήρως ευθυγραμμισμένος με τους υπολοίπους για την καταψήφιση του νομοσχεδίου σχετικά με την απελευθέρωση των επαγγελμάτων το Φεβρουάριο του Βλέπετε σχετικά στον ακόλουθο σύνδεσμο, όπως ισχύει την 20 η Οκτωβρίου Τόμος

7 19.Συνεπώς, η απελευθέρωση θα άρει υπάρχουσες στρεβλώσεις και με τον τρόπο αυτό θα ευνοήσει την ανάπτυξη δυναμικών επιχειρήσεων και καινοτόμων προϊόντων ή/και υπηρεσιών, όπως έχει ήδη συμβεί σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δρομολόγησαν αντίστοιχες μεταρρυθμίσεις εδώ και δεκαετίες 23, προσανατολίζοντας τον ελληνικό κλάδο παροχής νομικών υπηρεσιών στο διεθνή ανταγωνισμό. 20. Έχοντας συνοψίσει τους λόγους για τους οποίους η απελευθέρωση του κλάδου παροχής νομικών υπηρεσιών παρουσιάζεται αναγκαία, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους θα είναι εφικτή, έπεται μία σύνοψη του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου με τις αδυναμίες του. Δ. Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο 21. Το νομοθετικό πλαίσιο που ρύθμιζε την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος (όπως αυτό αποτυπώνεται στον Κώδικα Δικηγόρων και στο Π.Δ. 81/2005, «Προεδρικό Διάταγμα για τις Δικηγορικές Εταιρίες»), καθώς και την άσκηση του συμβολαιογραφικού επαγγέλματος (όπως αυτό αποτυπώνεται στον Κώδικα Συμβολαιογράφων και στο Π.Δ. 284/1993, «Προεδρικό Διάταγμα για τη Σύσταση Συμβολαιογραφικών Εταιριών») μέχρι τη θέση σε ισχύ του Ν. 3919/2011 περιελάμβανε «σοβαρότατους περιορισμούς του ανταγωνισμού και δη τον καθορισμό ελάχιστων αμοιβών και γεωγραφικούς περιορισμούς» Επί της ουσίας, ο Ν. 3919/2011, αν και εξήγγειλε την άρση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και στην άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος, ήρε ελάχιστους 25 : (α) Γεωγραφικοί Περιορισμοί: 23. Παρότι οι δικηγόροι δικαιούνται σύμφωνα με το νέο καθεστώς, τόσο ατομικά όσο και ως μέλη δικηγορικής εταιρείας, να ασκούν το επάγγελμα σε όλη την επικράτεια, εξακολουθούν να μη δικαιούνται να ιδρύουν δικηγορική εταιρία με δικηγόρους που είναι εγγεγραμμένοι σε διαφορετικούς συλλόγους μόνη εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα υφίσταται για τους δικηγόρους που είναι εγγεγραμμένοι στους δικηγορικούς συλλόγους Αθηνών και Πειραιώς (άρθρο 5 του Ν. 3919/2011). Αντίστοιχοι περιορισμοί ισχύουν για τους συμβολαιογράφους Επιπλέον, δεν επιτρέπεται σε δικηγορικές εταιρίες να ιδρύουν υποκατάστημα σε πε- 23 Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Δανία της οποίας περίπου το 6% του συνολικού κύκλου εργασιών στον κλάδο παροχής νομικών υπηρεσιών προκύπτει από εξαγωγές (sic). Βλέπετε σχετικά την έκθεση του Copenhagen Economics, idem, σελ Βλέπετε σχετικά την υπ αριθμ. 11/VΙ/2011 γνωμοδότηση της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, σελ , στον ακόλουθο σύνδεσμο, όπως ισχύει την 20 η Οκτωβρίου 2011, gnomodo11_1_ pdf. Για μία κριτική παρουσίαση του νομοθετικού πλαισίου, όπως ίσχυε μέχρι την εφαρμογή του Ν. 3919/2011, βλέπετε σχετικά Petros-Dimitris Fragkiskos, Free Greek Civil Legal Services, Short Paper on Legal Profession: Delivery of Legal Services, Harvard Law School, Cambridge Massachusetts, January Δυνάμει του Ν. 3919/2011, οι δικηγόροι δικαιούνται πλέον, τόσο όταν ασκούν ατομικά τη δικηγορία όσο και ως μέλη δικηγορικής εταιρίας, να ασκούν το λειτούργημα σε όλη την ελληνική επικράτεια. Επί της ουσίας, αυτός είναι ο μόνος περιορισμός που ήρε ο Ν. 3919/ Βλέπετε σχετικά το άρθρο 4 του Κώδικα Συμβολαιογράφων Β Νοεμβρίου Τεύχος 1478

8 27 Βλέπετε σχετικά τα άρθρα 1 και 2 του Κώδικα Συμβολαιογράφων. 28 Δυνάμει του άρθρου 2 του Προεδρικού Διατάγματος για τη Σύσταση Συμβολαιογραφικών Εταιριών, «απαγορεύεται η συμμετοχή σε συμβολαιογραφική εταιρία νομικού προσώπου ή και φυσικού προσώπου που δεν είναι συμβολαιογράφος». Παρομοίως, το άρθρο 2 του Προεδρικού Διατάγματος για τις Δικηγορικές Εταιρίες απαγορεύει τη «συμμετοχή σε δικηγορική εταιρεία νομικού προσώπου ή και φυσικού προσώπου που δεν είναι δικηγόρος, καθώς και [τ]η με οιονδήποτε τρόπο συμμετοχή στα κέρδη της εταιρίας νομικού προσώπου ή και φυσικού προσώπου που δεν είναι δικηγόρος έναντι παροχής κεφαλαίου ή εργασίας προς αυτή». 29 Βλέπετε σχετικά τα άρθρα 39 και 42 1 του Κώδικα Δικηγόρων, το άρθρο 94 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, καθώς και το άρθρο 5 του Ν. 3919/ Ο Ν. 3844/2010 αποτελεί το νομοθετικό εργαλείο προσαρμογής της υπ αριθμ. 2006/123 οδηγίας για τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά. 31 Το άρθρο 2 8 του Ν. 3844/2010 ορίζει ότι επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος θεωρούνται «οι λόγοι που αναγνωρίζονται ως τέτοιοι στη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως: η δημόσια τάξη, η δημόσια ασφάλεια, η δημόσια υγεία, η προστασία της χρηματοοικονομικής ισορροπίας του συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων, η προστασία των καταναλωτών, των αποδεκτών υπηρεσιών και των εργαζομένων, η δικαιοσύνη των εμπορικών συναλλαγών, η καταπολέμηση της απάτης, η προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένου και του αστικού περιβάλλοντος, η υγεία των ζώων, η διανοητική ιδιοκτησία, η διατήρηση της εθνικής ιστορικής και καλλιτεχνικής κληρονομιάς, οι στόχοι κοινωνικής πολιτικής και οι στόχοι πολιτιστικής πολιτικής». 32 Κατά το παλαιό καθεστώς, η απαγόρευση της διαφήμισης στους δικηγόρους προβλεπόταν «με αποφάσεις των Πειθαρχικών Συμβουλίων των Δικηγορικών Συλλόγων και του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου γινόταν δεκτό, ότι κάθε ενέργεια του δικηγόρου, που αποσκοπεί στη διαφήμισή του, αποτελεί βαρύτατο πειθαρχικό παράπτωμα, αφού αντιβαίνει στα άρθρα 45, 60 εδ εδ. 1 και 202 του Κώδικα Δικηγόρων». Στο πλαίριφέρεια εκτός της έδρας τους, παρότι δικαιούνται να ιδρύουν υποκαταστήματα στην αλλοδαπή σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της νομοθεσίας του εκάστοτε κράτους υποδοχής (άρθρο 6 του Ν. 3919/2011). Αντίστοιχοι περιορισμοί ισχύουν για τις συμβολαιογραφικές εταιρίες 27. (β) Απαγόρευση σύστασης εταιριών παροχής νομικών υπηρεσιών: 25. Επιπρόσθετα, ο Ν. 3919/2011 δίχως σαφή αιτιολογία διατήρησε την απαγόρευση σύστασης εταιριών μεταξύ δικηγόρων και συμβολαιογράφων 28. (γ) Υποχρεωτική δικαστική παράσταση και υποχρεωτική παράσταση σε συμβόλαια: 26. Επίσης δίχως σαφή αιτιολογία, διατηρήθηκαν σε ισχύ προνόμια για τους δικηγόρους ως προς την παροχή διαφόρων υπηρεσιών 29. (δ) Απαγόρευση Διαφήμισης: 27.Το άρθρο 25 του Ν. 3844/ καταργεί όλες τις απαγορεύσεις εμπορικών επικοινωνιών για τα νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα με την επιφύλαξη ότι τηρούνται οι επαγγελματικοί κανόνες που συνάδουν με το κοινοτικό δίκαιο και ιδιαίτερα εκείνοι που είναι συναφείς με την ανεξαρτησία, την αξιοπρέπεια και την ακεραιότητα του επαγγέλματος, καθώς και το επαγγελματικό απόρρητο, κατά τρόπο συνάδοντα με τις ιδιαιτερότητες κάθε επαγγέλματος. Οι επαγγελματικοί κανόνες για τις εμπορικές επικοινωνίες δεν πρέπει να δημιουργούν διακρίσεις, οφείλουν να δικαιολογούνται αντικειμενικά από επιτακτικό λόγο δημοσίου συμφέροντος 31 και να είναι αναλογικοί. Τέλος, προβλέπεται η έκδοση προεδρικού διατάγματος, μετά πρότασης του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, δια του οποίου θα καταργούνται ή θα τροποποιούνται υφιστάμενοι περιορισμοί και απαγορεύσεις. Κατά τα ανωτέρω, φαίνεται ότι αίρεται η απαγόρευση της διαφήμισης για τους παρόχους νομικών υπηρεσιών, ως ίσχυε μέχρι πρότινος 32. Τόμος

9 (ε) Κατώτατες αμοιβές 33 : 28.Δυνάμει του Ν. 3919/2011, οι κατώτατες αμοιβές του παλαιού καθεστώτος μετονομάστηκαν σε νόμιμες χωρίς να μεταβληθεί το ύψος τους 34. Τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται να αποκλίνουν με έγγραφη συμφωνία. Τέλος, ο Ν. 3919/2011 διατήρησε τη ρύθμιση που απαγορεύει στο δικηγόρο να παρέχει τις υπηρεσίες του δωρεάν, εκτός αν πρόκειται για σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και προς δικηγόρο ή συνταξιούχο δικηγόρο, εφόσον πρόκειται για προσωπική τους υπόθεση, οι οποίοι όμως προκαταβάλλουν τα δικαστικά έξοδα 35. Αντίστοιχα για τους συμβολαιογράφους, ισχύουν κατώτατες αμοιβές που αυξάνουν αναλογικά με το αντικείμενο της συναλλαγής 36. σιο αυτό, χρήζει αναφοράς ο Κώδικας Δεοντολογίας Δικηγόρων («ΚΔΔ») που εξέδωσε το διοικητικό συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών δυνάμει των άρθρων 45 1 και 46 1 του Κώδικα Δικηγόρων. Συγκεκριμένα, το άρθρο 9 του ΚΔΔ, όπως ισχύει, προβλέπει ότι «Απαγορεύεται η διαφήμιση του Δικηγόρου στις εφημερίδες ή σε άλλα μέσα μαζικής ενημερώσεως, ή με επιστολές, και κάθε είδους έντυπα. Στα επισκεπτήρια, τα επιστολόγραφα επιτρέπεται μόνον η αναγραφή του ονόματός του, της διευθύνσεώς του και του δικαστηρίου όπου ασκεί το λειτούργημά του, καθώς και του επιστημονικού του τίτλου (αν έχει). Ο δικηγόρος δικαιούται να παρέχει τις ανωτέρω πληροφορίες στο κοινό, με δημιουργία ιστοσελίδας στο διαδίκτυο και καταχώρηση σε καταλόγους δικηγόρων και σε νομικά έντυπα, με την προϋπόθεση ότι η πληροφόρηση είναι ακριβής και όχι παραπλανητική και σέβεται τις θεμελιώδεις αρχές του επαγγέλματος. Ανάρτηση πινακίδας με το όνομά του και την ιδιότητά του, επιτρέπεται μόνο στην είσοδο του κτιρίου και στη θύρα του Γραφείου του». Βλέπετε σχετικά Ελευθέριο Βούρβαχη, Δικηγόρος και Δεοντολογία, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2005, σελ. 56 επόμ. Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, η ανωτέρω απαγόρευση δεν φαίνεται συμβατή με το κοινοτικό δίκαιο αφού δεν δικαιολογείται αντικειμενικά από επιτακτικό λόγο δημοσίου συμφέροντος (όπως προβλέπονται στο άρθρο 2 του Ν. 3844/2010), αλλά ούτε είναι αναλογική προς τον επιδιωκόμενο σκοπό. Συνεπώς, η ανωτέρω απαγόρευση πρέπει να θεωρείται άκυρη. Φυσικά, αυτό δεν αποκλείει την έκδοση προεδρικού διατάγματος που να ορίζει διαφορετικά. Σε αυτήν την περίπτωση, τυχόν μελλοντικές απαγορεύσεις θα πρέπει να περάσουν επιτυχώς τη δοκιμασία που προβλέπεται στο άρθρο 2 του Ν. 3844/2010 ώστε να αποδειχθεί ότι ο προστατευόμενος δημόσιος σκοπός είναι επιτακτικής ανάγκης και η απαγόρευση ανάλογη προς το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, όπως αναπτύχθηκε ανωτέρω. 33 Βλέπετε σχετικά το άρθρο 5 του Ν. 3919/ Για τις συμβολαιογραφικές πράξεις, δεν προβλέπονται πλέον νόμιμες αμοιβές και η αμοιβή συμφωνείται ελεύθερα με έγγραφη συμφωνία. Ελλείψει έγγραφης συμφωνίας σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν υπάρχει συγκεκριμένο ποσό αμοιβής, το οποίο μπορεί να αξιώσει δικαστικά ο δικηγόρος. Αντίθετα, σε περίπτωση απουσίας έγγραφης συμφωνίας για τις δικαστηριακές πράξεις ισχύουν οι νόμιμες αμοιβές, τις οποίες ο δικηγόρος μπορεί να αξιώσει δικαστικά. Παρόλα αυτά, οι σχετικές κρατήσεις υπολογίζονται πάντοτε επί των ποσών αναφοράς, που προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 96 και 161 του Κώδικα Δικηγόρων. Βλέπετε σχετικά το από 1 ης Ιουλίου 2011 ενημερωτικό σημείωμα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. 35 Πρόκειται για το άρθρο 175 του Κώδικα Δικηγόρων, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 12 του Ν. 3919/2011. Καταρχάς, μία τέτοια ρύθμιση δεν φαίνεται να συνάδει με τον θεσμικό ρόλο που επιφυλάσσει στους δικηγόρους η ελληνική έννομη τάξη, όπως προκύπτει από την ευγενή διακήρυξη του άρθρου 38 του Κώδικα Δικηγόρων. Περαιτέρω, δεν φαίνεται να είναι συμβατή με την αρχή της αναλογικότητας, όπως επιβάλλει η νομολογία του ΔΕΕ, καθότι δεν δικαιολογείται από κάποιον σαφώς καθορισμένο δημόσιο σκοπό. Τέλος και αν ήθελε υποτεθεί ότι η ανωτέρω απαγόρευση της δωρεάν παροχής νομικών υπηρεσιών εξυπηρετεί κάποιο δημόσιο σκοπό, ο καθολικός και απόλυτος χαρακτήρας της ρύθμισης καταλήγει δυσανάλογος προς οιοδήποτε επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. 36 Δυνάμει του άρθρου 40 του Κώδικα Συμβολαιογράφων, εκδίδονται κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Δικαιοσύνης και Οικονομικών μετά γνώμης της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας, με τις οποίες καθορίζονται τουλάχιστον κάθε τρία (3) χρόνια οι αμοιβές των Συμβολαιογράφων. Βλέπετε σχετικά την ισχύουσα ΚΥΑ υπ αριθμ (ΦΕΚ B 1487/ ) Β Νοεμβρίου Τεύχος 1478

10 (στ) Απόλυτος περιορισμός στην είσοδο του συμβολαιογραφικού επαγγέλματος: 29.Τα άρθρα 17, 18 και 25 του Κώδικα Συμβολαιογράφων, όπως ισχύουν σήμερα, διατηρούν ένα αυστηρό σύστημα εισόδου στο επάγγελμα, επιβάλλοντας τον καθορισμό συγκεκριμένου αριθμού συμβολαιογράφων στην επικράτεια (numerus clausus). Ο Ν. 3919/2011 δεν τροποποίησε ουσιαστικά το ισχύον καθεστώς. Αντίθετα, περιορίστηκε να προβλέψει την έκδοση προεδρικού διατάγματος με το οποίο θα αυξάνεται ο αριθμός των θέσεων κατά ποσοστό από 10% έως 20%. Μέχρι σήμερα, δεν έχει εκδοθεί η σχετική νομοθετική πράξη 37. Ε. Η ιδιορρυθμία της ελληνικής κατάστασης και οι αδυναμίες του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου 30.Κατά τα ανωτέρω, προκύπτει ότι ο κλάδος παροχής νομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα υπόκειται ακόμη σε αυστηρές (ενίοτε αναχρονιστικές) ρυθμίσεις 38. Συνοπτικά, οι αδυναμίες του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου οφείλονται στα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας. (α) Η ιδιορρυθμία της ελληνικής κατάστασης 31.Ένα πρώτο χαρακτηριστικό είναι «το πλήθος και το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων, μαζί με τη μεγάλη διασπορά της ιδιοκτησίας των ακινήτων» 39. Παρότι η ύπαρξη οικονομιών μικρής κλίμακας παρουσιάζει εγγενώς τρία (3) μεγάλα μειονεκτήματα και συγκεκριμένα: (α) υψηλό κόστος (απουσία οικονομιών κλίμακας, φοροδιαφυγή), (β) έλλειψη συντονισμού (απουσία οικονομιών φάσματος) και (γ) ασυνέχεια (καινοτομία, αναβάθμιση, διαδοχή γενεών), «οι μικροεπιχειρήσεις εξακολουθούν να είναι η κυρίαρχη μορφή οργάνωσης του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας μετά από 180 χρόνια σύγχρονου κράτους, με αστικούς θεσμούς και με περίπου ελεύθερη αγορά» Ένα ακόμη χαρακτηριστικό είναι «η μεγάλη έκταση και διασπορά των προσόδων» 41 που οδηγεί επιχειρήσεις να επενδύουν περισσότερο για την απόκτηση προνομίων παρά για να γίνουν ανταγωνιστικές σε μια ανοιχτή διεθνή αγορά. 33. Τέλος, αναφέρεται ο καιροσκοπισμός, δηλαδή η ελλιπής συνείδηση συνεργασίας και παράλληλα η μεγάλη ανταπόκριση σε βραχυπρόθεσμα κίνητρα και αντικίνητρα 42. Ακριβώς, αυτό το χαρακτηριστικό εξηγεί γιατί οι συμπράξεις (και ειδικότερα οι συμπράξεις μεγάλης κλίμακας) αντιμετωπίζονται με επιφύλαξη αν όχι με εχθρότητα στη χώρα. Ωστό- 37 Βλέπετε σχετικά το άρθρο 4 8 του Ν. 3919/ Σύμφωνα με τη μελέτη του Institute for Advanced Studies, idem, σελ. 3, η ελληνική αγορά παροχής νομικών υπηρεσιών το 2003 παρουσίαζε την υψηλότερη ένταση ρύθμισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, δεν έχουν αλλάξει πολλά από τότε. 39 Για περισσότερες πληροφορίες βλέπετε σχετικά Αρίστο Δοξιάδη, Νοικοκυραίοι, Ραντιέρηδες, Καιροσκόποι, Θεσμοί και Νοοτροπίες στην Ελληνική Οικονομία, Αθηναϊκή Επιθεώρηση του Βιβλίου, στον ακόλουθο σύνδεσμο όπως ισχύει την 20 η Οκτωβρίου 2011, com_content&view=article&id=82%3. 40 Ibidem. 41 «O όρος πολιτική πρόσοδος δηλώνει τους διάφορους μηχανισμούς με τους οποίους επιχειρήσεις, συντεχνίες και άτομα καρπώνονται εισοδήματα από το κράτος που δεν αντιστοιχούν σε πραγματική προσφορά υπηρεσίας ή προϊόντος», ibidem. 42 Ibidem. Τόμος

11 σο, ο καιροσκόπος δεν είναι φύσει απατεώνας. Αντίθετα, είναι δυνατό να συμμορφωθεί με τους κανόνες, εφόσον βρεθεί σε περιβάλλον όπου πλειοψηφούν οι συνεργάσιμοι και υπάρχουν κυρώσεις στην καιροσκοπία, τότε μετατρέπεται σε συνεργάσιμο 43. (β) Οι αδυναμίες του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου 34. Αυτός ο μικρο-νοικοκύρικος καιροσκοπισμός, όπως περιγράφηκε ανωτέρω, επέτρεψε μέχρι πρότινος το γεωγραφικό κατακερματισμό της ελληνικής αγοράς, ενώ διατηρεί ακόμη την απαγόρευση ίδρυσης εταιριών παροχής νομικών υπηρεσιών, ή/και ίδρυσης εταιριών από δικηγόρους που είναι εγγεγραμμένοι σε διαφορετικούς δικηγορικούς συλλόγους (με την εξαίρεση των δικηγορικών συλλόγων Αθηνών και Πειραιά), ή/και σύστασης υποκαταστημάτων εντός της ελληνικής επικράτειας πέραν της περιφέρειας του πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας. 35. Με τη σειρά του, αυτός ο κατακερματισμός του κλάδου παροχής νομικών υπηρεσιών σε μικρές αποκλειστικές ζώνες (έτσι, λειτουργούν οι περιφέρειες πρωτοδικείου στην πράξη) εξυπηρετεί την απόσπαση πολιτικών προσόδων Αυτός ο φαύλος κύκλος έχει επιτρέψει σειρά στρεβλώσεων στην ελληνική αγορά, οι κυριότερες των οποίων είναι οι ακόλουθες: (α) Εξάρτηση του δικηγόρου από τον πελάτη Οι φιλόδοξες διακηρύξεις του Κώδικα Δικηγόρων δεν φαίνεται να επαρκούν από μόνες τους για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας του δικηγόρου αφήνοντας έκθετο έναντι (ισχυρών) πελατών το μικροεπιχειρηματία δικηγόρο, που αποτελεί άλλωστε τον κανόνα στην ελληνική αγορά. Αυτή η κατάσταση οδήγησε σε περαιτέρω στρέβλωση, δηλαδή στη θέσπιση ελάχιστων αμοιβών, η είσπραξη των οποίων επιτρέπει σε έναν εξηρτημένο δικηγόρο να επιβιώνει σε ένα νοσηρό επιχειρηματικό περιβάλλον. Σε κάθε περίπτωση, ο μείζων κίνδυνος που ελλοχεύει σε αυτήν την κατάσταση είναι ότι ο δικηγόρος μπορεί να παρακάμψει το καθήκον ευσυνειδησίας και επιμέλειας, όπως προκύπτει από το άρθρο 46 του Κώδικα Δικηγόρων, προκειμένου να παράσχει υπηρεσίες που θα ικανοποιούν τις επιθυμίες του πελάτη του, ακόμη και σε περιγραφή ή παράκαμψη του νόμου. (β) Ανισότητα εφαρμογής των κανόνων Η ύπαρξη πλήθους μικροεπιχειρήσεων θέτει σημαντικά εμπόδια στον αποτελεσματικό κρατικό έλεγχο και ιδιαίτερα στον φορολογικό. Είναι σαφώς πιο δαπανηρό για το κράτος να ελέγχει αποτελεσματικά δεκάδες χιλιάδες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις από μερικές εκατοντάδες μεγαλύτερες. Περαιτέρω, αυτή η ευκολία αποφυγής του κρατικού ελέγχου φαίνεται να ευνοεί καταστροφικά αντικίνητρα (όπως η εκτεταμένη φοροδιαφυγή), αφού παρουσιάζεται ευκολότερο (αν όχι δελεαστικό) για έναν μι- 43 Elinor Ostrom, Collective Action and the Evolution of Social Norms, Journal of Economic Perspectives, Vol. 14, No 3, Summer Αν πραγματικός στόχος της ρύθμισης ήταν η κατοχύρωση καθολικής υπηρεσίας υπό βιώσιμους όρους και όχι η δημιουργία εγχώριων συνόρων για την απόσπαση πολιτικών προσόδων, θα υπήρχε μέριμνα για τη δημιουργία ενός συστήματος όπου οι πάροχοι που θα επέλεγαν να παρέχουν υπηρεσίες σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας θα λάμβαναν για τις υπηρεσίες αυτές προσήκουσα οικονομική αντιστάθμιση από την πολιτεία με αντικειμενικό και διάφανο τρόπο εκ των προτέρων καθορισμένο. Η λύση αυτή θα ήταν απολύτως σύμφωνη και με το ευρωπαϊκό δίκαιο και τη νομολογία του ΔΕΕ (βλέπετε σχετικά την υπόθεση Altmark, C- 280/00) Β Νοεμβρίου Τεύχος 1478

12 κροεπιχειρηματία να δραστηριοποιείται στην αγορά σε βάρος μίας μεγάλης ομάδας άγνωστων τρίτων (δηλαδή, των φορολογουμένων) παρά σε βάρος του συνεταίρου του. (γ) Υπο-επενδύσεις Ο μικροεπιχειρηματίας δικηγόρος ούτε τα μέσα διαθέτει ούτε κίνητρο να επενδύσει προσηκόντως στην επιχείρηση ώστε να την καταστήσει ικανή να ανταγωνίζεται αποτελεσματικά με αντίστοιχες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Αυτό ίσως εξηγεί το ελληνικό παράδοξο ότι η συμμετοχή του παρόχου νομικών υπηρεσιών σε υψηλού επιπέδου προγράμματα διαρκούς επιμόρφωσης δεν συνιστά προϋπόθεση διατήρησης της άδειας άσκησης επαγγέλματος. Σαφώς, η κατάσταση αυτή έχει μακροπρόθεσμα επιπτώσεις στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. (δ) Επιλογή με κριτήρια κοινωνικής δικτύωσης και αναγνωρισιμότητας Για τους ανωτέρω λόγους, οι πελάτες συχνά καταλήγουν να επιλέγουν παρόχους νομικών υπηρεσιών με κριτήρια κοινωνικής αναγνωρισιμότητας και δικτύωσης και όχι επαγγελματικής κατάρτισης και καταξίωσης. Το φαινόμενο αυτό ωστόσο δεν επιδρά μόνον στην πλευρά της ζήτησης, αλλά και στην προσφορά. Έτσι, η επικράτηση στη χώρα μικρών ή/και μεσαίων οικογενειακών επιχειρήσεων ευνοεί ένα καθεστώς που ερείδεται στις προσωπικές σχέσεις και στη συναλλαγή (οικογενειοκρατία ή ευνοιοκρατία), στραγγαλίζοντας τον ανταγωνισμό και την αξιοκρατία. (ε) Απουσία κανόνων προστασίας πελάτη Οι ανωτέρω στρεβλώσεις εξηγούν και την απουσία σαφών κανόνων για την προστασία του πελάτη από πλημμελή παροχή υπηρεσιών. Αυτή η στρέβλωση, που είναι η πλέον σημαντική σε βάρος του τελικού καταναλωτή νομικών υπηρεσιών, ειδικά του μικρού και περιστασιακού χρήστη νομικών υπηρεσιών ο οποίος δεν διαθέτει την πείρα, τα μέσα και τον χρόνο για να αξιολογήσει τυχόν πλημμέλειες στην παροχή των υπηρεσιών, δεν θα θεραπευτεί όσο απουσιάζουν από την αγορά μεγαλύτερες εταιρίες παροχής νομικών υπηρεσιών που θα δύνανται να αναλάβουν το κόστος για τη δημιουργία εσωτερικών μηχανισμών ελέγχου, ώστε να εγγυώνται την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, και ταυτόχρονα να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τυχόν πλημμέλειες στην παροχή υπηρεσιών. ΣΤ. Προτάσεις για την αντιμετώπιση υφιστάμενων αδυναμιών του συστήματος 37. Όπως αναπτύχθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, η διασφάλιση της ποιότητας και της ανεξαρτησίας στην παροχή νομικών υπηρεσιών ταυτίζεται στην Ελλάδα με την εγκαθίδρυση ζωνών αποκλειστικής επαγγελματικής δραστηριότητας διαμέσου της επιβολής γεωγραφικών περιορισμών, περιορισμών εισόδου στο επάγγελμα, απαγορεύσεων στις συμπράξεις και στη διαφήμιση, καθώς και με την εξασφάλιση ενός ελάχιστου εισοδήματος για όλους τους δικηγόρους ανεξάρτητα από την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν, διαμέσου της επιβολής κατώτατων (νόμιμων) αμοιβών. 38. Επί της ουσίας, το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα φαίνεται να επιβάλλει ένα αποκλειστικό μοντέλο επιχειρηματικότητας στον κλάδο παροχής νομικών υπηρεσιών, αδιαφορώντας για τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς και τις εξελίξεις στον υπό- Τόμος

13 λοιπο κόσμο 45. Χαρακτηριστικό είναι, άλλωστε, ότι τα επιχειρήματα που επιστρατεύονται για την υποστήριξη των υφισταμένων ρυθμίσεων μένουν σε ένα επίπεδο μεγάλης αφαίρεσης, ίσως ακόμα και κοινοτοπιών, χωρίς οιανδήποτε προσπάθεια πραγματικής τεκμηρίωσης Κατά τα ανωτέρω, οι ισχύοντες περιορισμοί στις συμπράξεις γίνονται δεκτοί επειδή η συγκέντρωση στον κλάδο ενδέχεται να ευνοήσει αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές σε βάρος του καταναλωτή 47. Αντίστοιχα, οι περιορισμοί στη διαφήμιση γίνονταν δεκτοί επειδή ελλοχεύει ο κίνδυνος διαφημιζόμενοι πάροχοι νομικών υπηρεσιών να χρησιμοποιήσουν ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες Οι ανωτέρω περιορισμοί παραβλέπουν τη σύγχρονη επιχειρηματική πραγματικότητα. Επιπλέον, εναλλακτικοί μηχανισμοί ρύθμισης είναι γνωστοί αφενός από τη βιβλιογραφία και αφετέρου από τη διεθνή εμπειρία Στην πράξη, η άρση των υπό εξέταση περιορισμών θα οδηγήσει σε σημαντικές συνέργειες. Καταρχάς, τα σχήματα που θα προκύψουν μεταξύ δικηγόρων ή/και δικηγόρων με συμβολαιογράφους φαίνονται ικανά να βελτιώνουν τη σχέση κόστους και 45 Αυτό το μοντέλο επιχειρηματικότητας ερείδεται σε οικονομίες μικρής κλίμακας με παρόχους που έχουν ισχνή διαπραγματευτική ισχύ, παραμένουν εξηρτημένοι από τους πελάτες τους και επιβιώνουν χάρη στην ύπαρξη ενός ελάχιστου διασφαλισμένου εισοδήματος από ζώνες αποκλειστικής επαγγελματικής δραστηριότητας, ανεξάρτητα από την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Πρόκειται για μία οικονομική ορθοδοξία που δεν προκύπτει από κάποια ανάλυση συγκριτικών στοιχείων ή στατιστικών μελετών, αλλά από απλή δυσπιστία απέναντι στην αγορά ή/και σε εναλλακτικούς θεσμούς που έχουν δοκιμασθεί σε διάφορες έννομες τάξεις. Έτσι, καταλήγει αδικαιολόγητη αφού δεν έχει επιλεγεί χάρη στην αποτελεσματικότητά της, ούτε εξυπηρετεί κάποιον σαφώς καθορισμένο δημόσιο σκοπό. Χαρακτηριστική είναι η συζήτηση στο ελληνικό κοινοβούλιο πριν από τη ψήφιση του Ν. 3919/2011 που περιορίστηκε στην ανταλλαγή ατεκμηρίωτων θεωρητικών επιχειρημάτων. Βλέπετε σχετικά, Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων, Συνεδριάσεις Ολομελείας, Πινάκας Περιεχομένων, ΙΓ Περίοδος Προεδρευόμενης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, Σύνοδος Β Συνεδρίαση ΠΕ, Τρίτη 22 η Φεβρουαρίου 2011, στον ακόλουθο σύνδεσμό, όπως ισχύει την 20 η Οκτωβρίου 2011, 7143cdea-13be-45f5-acbd-69349b9d Όπως προκύπτει και από τις αναφορές στα ανωτέρω πρακτικά των συζητήσεων στο ελληνικό κοινοβούλιο, οι περιορισμοί στην άσκηση των νομικών επαγγελμάτων θεωρούνται δεδομένοι, ενώ χρήζει ειδικής αιτιολογίας η άρση τους. 47 Από σχετικές μελέτες στον κλάδο παρατηρείται ότι «υπάρχουν πολύ λίγα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν είτε τα επιχειρήματα υπέρ είτε κατά των περιορισμών στη δομή των επιχειρήσεων». Βλέπετε σχετικά, OECD, idem, σελ. 51. Παρότι δεν τεκμηριώνονται σημαντικά θετικά αποτελέσματα στην οικονομία από την ενίσχυση των συμπράξεων, πρέπει να επισημανθεί ότι σχεδόν σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ισχύουν οι εγχώριοι περιορισμοί για τις συμπράξεις. Στην Ελλάδα, η ισχύουσα σχεδόν απόλυτη απαγόρευση των συμπράξεων είναι μία καθαρά αναχρονιστική ρύθμιση που δεν εξυπηρετεί αποτελεσματικά κάποιο σαφώς καθορισμένο δημόσιο σκοπό ενώ σε κάθε περίπτωση καταλήγει αδικαιολόγητη αφού είναι δυσανάλογη προς οιοδήποτε επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. 48 Η επίμαχη ρύθμιση φαίνεται να είχε ως δικαιολογητική βάση τη διασφάλιση από τον δικηγόρο συμπεριφοράς που είναι αξιοπρεπής και σύμφωνη με τις παραδόσεις του Δικηγορικού Σώματος. Στην περίπτωση αυτήν, εύλογα γεννάται το ερώτημα αν διακινδυνεύεται η αξιοπρέπεια ενός δικηγόρου επειδή εκείνος προβάλλει δημόσια τις δραστηριότητές, την εξειδίκευση και τους πελάτες του. Κατά τα ανωτέρω, η γενική απαγόρευση της διαφήμισης, όπως ίσχυε, μόνον έμμεσα φαίνεται να εξυπηρετούσε το προστατευόμενο δημόσιο σκοπό και ως εκ τούτου κρίνεται αδικαιολόγητη. Στην Ελλάδα, παραβλέπεται ότι εντέλει η διαφήμιση αποτελεί ένα μηχανισμό της αγοράς διαμέσου του οποίου η προσφορά επικοινωνεί με τη ζήτηση. Στην αντίθετη περίπτωση, η ζήτηση καθορίζεται σημαντικά από κριτήρια κοινωνικής δικτύωσης και αναγνωρισιμότητας, όπως άλλωστε συμβαίνει στον εγχώριο κλάδο παροχής νομικών υπηρεσιών. 49 Βλέπετε σχετικά την έκθεση του OECD, idem Β Νοεμβρίου Τεύχος 1478

14 ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες, προσφέροντας πλέον όλο το φάσμα των νομικών υπηρεσιών στο σύνολο της επικράτειας, στην ίδια ποιότητα και σε χαμηλότερο κόστος προς τον τελικό καταναλωτή. Περαιτέρω, οι συμπράξεις φαίνονται ικανές να διασφαλίσουν αποτελεσματικά κύρος και διαπραγματευτική δύναμη και ως εκ τούτου την ανεξαρτησία του παρόχου νομικών υπηρεσιών έναντι τρίτων και ιδίως έναντι ισχυρών πελατών. Τέλος, οι συμπράξεις ευνοούν δομές όπου διασφαλίζεται αποτελεσματικά για τους καταναλωτές η ευθύνη του παρόχου από την πλημμελή παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών και ως εκ τούτου είναι δυνατή η αξίωση αποζημίωσης για τυχόν ζημία που προκύψει. Συγκεκριμένα, φαίνεται ότι τα μεγαλύτερα σχήματα ευνοούν την ανάπτυξη μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου που παρακολουθεί αποτελεσματικά την ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες προκειμένου να διασφαλίζεται η φήμη του παρόχου στην αγορά Παράλληλα, η άρση των ισχύοντων περιορισμών στη διαφήμιση θα επιτρέψει τη μείωση του κόστους στην πληροφόρηση του καταναλωτή (τόσο ως προς το εύρος όσο και ως προς την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών), προσφέροντας κατά τον τρόπο αυτό διαφάνεια στον κλάδο και διευκολύνοντας την επιλογή παρόχου με κριτήρια αποτελεσματικά και ορθολογικά. Επιπλέον, ο καταναλωτής θα διασφαλίζεται από όσους επιδιώκουν να αποσπάσουν παράνομες ωφέλειες διαμέσου της επιβολής κυρώσεων σε βάρος όσων αποδεδειγμένα χρησιμοποιούν ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες Ειδικά ως προς τις κατώτατες (νόμιμες πλέον) αμοιβές, η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού («ΕΕΑ») έχει ήδη επισημάνει τους κινδύνους που ελλοχεύουν στο ανωτέρω ισχύον καθεστώς. Συγκεκριμένα, η ΕΕΑ παρατήρησε ότι τα ποσά αναφοράς δύναται να λειτουργήσουν ως σημείο εστίασης (focal point) και ουσιαστικά να ευνοήσουν ενηρμονισμένες πρακτικές αφού θα επιτρέπουν τη διαμόρφωση ενός επιπέδου αμοιβής το οποίο θα εφαρμόζει η πλειονότητα των επαγγελματιών αποτρέποντας την παροχή υπηρεσιών κάτω από αυτό 52. Ως εναλλακτική πρόταση, η ΕΕΑ πρότεινε την αντικατάσταση του ισχύοντος συστήματος των δικηγορικών προεισπράξεων του άρθρου 96 του Κώδικα Δικηγόρων από ένα σύστημα προκαταβαλλόμενων πάγιων/κατ αποκοπή ποσών για κάθε διαδικαστική ενέργεια ή παράσταση δικηγόρου, τα οποία όμως δεν θα συνδέονται με συγκεκριμένα ποσά αναφοράς. Για τον λόγο αυτό, η ΕΕΑ καταλήγει ότι η αποσύνδεση της προκαταβολής των πόρων των Δικηγορικών Συλλόγων και των Ασφαλιστικών Ταμείων από ποσά αναφοράς, τα οποία de facto θα εξακο- 50 Σύμφωνα με την ΕΕΑ, κανόνες που θα προβλέπουν υποχρεωτικά την παροχή εγγυήσεων ποιότητας (contractual guarantees of performance quality, performance bonds), καθώς και ρήτρες αστικής ευθύνης (civil liability rules) αποδεικνύονται τα αποτελεσματικότερα μέσα, προκειμένου να επιλυθούν τα προβλήματα που οφείλονται στην ασύμμετρη πληροφόρηση. Βλέπετε σχετικά idem, σελ. 5 επόμ., όπου παραπέμπει σε Uwe Dulleck, Rudolf Kerschbamer και Matthias Sutter, The Economics of Credence Goods: on the Role of Liability, Verifiability, Reputation and Competition, IZA Discussion Paper No. 4030, Φεβρουάριος 2009, σελ. 2 επόμ. 51 Βλέπετε σχετικά την έκθεση του OECD, idem, σελ. 11 και 44 επόμ. καθώς και την έκθεση του Copenhagen Economics, idem, σελ Ibidem. Παρομοίως, European Commission, Communication from the Commission, Report on Competition in Professional Services, COM(2004) 83 final, σελ. 11, όπου παρατηρείται ότι «οι προκαθορισμένες τιμές δεν μπορούν να αποτρέψουν κάποιους ασυνείδητους να προσφέρουν υπηρεσίες χαμηλής ποιότητας. Ούτε οδηγούν στην εξάλειψη των οικονομικών κινήτρων των ελεύθερων επαγγελματιών να μειώσουν την ποιότητα και το κόστος». Τόμος

15 λουθούσαν να λειτουργούν ως ελάχιστες αμοιβές, αφενός συνάδει με τις αρχές του ελεύθερου ανταγωνισμού και αφετέρου εξυπηρετεί τον επιδιωκόμενο σκοπό δημοσίου συμφέροντος, δηλαδή τη διατήρηση εσόδων για τα ασφαλιστικά ταμεία και τους δικηγορικούς συλλόγους, ικανοποιώντας ταυτόχρονα την αρχή της αναλογικότητας Ως επιπρόσθετες δικλείδες ασφαλείας για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων θα μπορούσαν να λειτουργήσουν κανόνες της αγοράς, όπως η επαγγελματική φήμη (reputation) που ενισχύεται από πιστοποιήσεις και αξιολογήσεις ανεξάρτητων τρίτων φορέων (third-party accreditation - quality rating). 45.Σε κάθε περίπτωση, η αναδιάρθρωση του κλάδου παροχής νομικών υπηρεσιών συμπεριλαμβάνει την αναθεώρηση του ισχύοντος καθεστώτος αυτορρύθμισης. Στην Ελλάδα, παρατηρείται κατακερματισμός και σε αυτό το επίπεδο αφού κάθε περιφέρεια πρωτοδικείου έχει τη δική της επαγγελματική ένωση (δικηγορικό σύλλογο) με ευρείες ρυθμιστικές αρμοδιότητες δίχως την αντίστοιχη εκπροσώπηση 54. Το παρόν μοντέλο αυτορρύθμισης όμως εμφανίζει σημαντικά ελαττώματα που προκαλούν στρεβλώσεις στην αγορά. Ο κυριότερος λόγος είναι ότι οι αρμόδιες αρχές αυτορρύθμισης (δηλαδή, οι κατά τόπους αρμόδιοι δικηγορικοί σύλλογοι) δεν είναι υπόλογοι έναντι των τρίτων που επηρεάζονται από τις αποφάσεις που λαμβάνονται, χωρίς ωστόσο να συμμετέχουν στη λήψη των σχετικών αποφάσεων. Κατά τα ανωτέρω, οι αρμόδιες αρχές αυτορρύθμισης ενδέχεται να θέτουν φραγμούς στην είσοδο και στην άσκηση εισόδου του επαγγέλματος με αποκλειστικό σκοπό την επίτευξη προσόδων. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχει δοκιμασθεί ένα διαφορετικό μοντέλο αυτορρύθμισης στην κορυφή του οποίου βρίσκεται μία ανεξάρτητη αρχή, όπου εκπροσωπούνται διάφορες κοινωνικές ομάδες, περιορίζοντας αντίστοιχα την πιθανή κατάχρηση εξουσίας και την ανάπτυξη αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών 55. Κατά τα ανωτέρω, αξίζει να εξε- 53 Ibidem. 54 Όπως παρατηρείται, «σε μία δημοκρατία, είναι απολύτως νόμιμο οι επαγγελματικές ενώσεις να υπερασπίζονται τα συμφέροντα των μελών τους. Ωστόσο, δεν είναι αυτονόητο γιατί αυτές οι ενώσεις να δικαιούνται να ρυθμίζουν το επάγγελμα. Αν ένα επάγγελμα προορίζεται να εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, λόγοι δημοκρατικής νομιμοποίησης φαίνεται να επιβάλλουν τη λειτουργία μίας ανεξάρτητης δημόσιας αρχής που θα επιβλέπει τις επαγγελματικές ενώσεις και να εγκρίνει (ή/και) να απορρίπτει τους κανόνες αυτορρύθμισης του κλάδου. Η επιθυμία για την αύξηση της δημοκρατικής νομιμοποίησης στο ισχύον πλαίσιο δικαιολογεί την έρευνα κατάλληλων θεσμικών μηχανισμών, που θα αντιμετωπίζουν τυχόν αστοχίες του συστήματος αυτορρύθμισης στον κλάδο παροχής νομικών υπηρεσιών δίχως να διακινδυνεύονται υπαρκτά οφέλη». Βλέπετε σχετικά, OECD, idem, σελ «Σύμφωνα με το βρετανικό μοντέλο, ο επικεφαλής της αρχής και η πλειοψηφία των μελών της δεν είναι δικηγόροι. Η αρχή είναι σε θέση να θεσπίσει νέους κανονισμούς και μπορεί επίσης να αναθέσει κανονιστικές αρμοδιότητες σε ήδη υφιστάμενες ή ιδρυθησόμενες επαγγελματικές ενώσεις, τους ρυθμιστές πρώτης γραμμής (frontline regulators). Oι ρυθμιστικές αρχές πρώτης γραμμής δεν επιτρέπεται να συνδυάζουν ρυθμιστικές και αντιπροσωπευτικές λειτουργίες. Η αρχή έχει την αρμοδιότητα να εκδίδει κανονιστικές κατευθύνσεις, να κατευθύνει τις ρυθμιστικές αρχές πρώτης γραμμής ώστε να λαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα, να τροποποιεί ή να ασκεί βέτο σε αποφάσεις που λαμβάνουν ρυθμιστικές αρχές πρώτης γραμμής ακόμη και να αφαιρεί την άδειά τους αν καταχραστούν την εξουσία τους. Τα πλεονεκτήματα της δημιουργίας μιας ανεξάρτητης ρυθμιστικής αρχής φαίνονται σημαντικά. Δυσανάλογοι περιορισμοί που περιέχονται σε κανόνες αυτορρύθμισης μπορεί να καταψηφίζονται. Παύει η απουσία εκπροσώπησης των καταναλωτών που συνδέεται με τις περισσότερες αρχές αυτορρύθμισης, δεδομένου ότι η πλειοψηφία της ρυθμιστικής αρχής θα αποτελείται από μη δικηγόρους. Το προτεινόμενο θεσμικό πλαίσιο δημιουργεί δυνατότητες για ανταγωνισμό μεταξύ των αρχών αυτορρύθμισης. Αυτό το ανταγωνιστικό καθεστώς αυτορρύθμισης μπορεί να ικανοποιήσει διαφορετικές προτιμήσεις όσον αφορά τη ρύθμιση των αγορών νομικών υπηρεσιών και θα οδηγήσει σε πιο αποτελεσματικούς και καινοτόμους κανόνες. Το πιο σημα Β Νοεμβρίου Τεύχος 1478

16 ταστεί σοβαρά και στην Ελλάδα για πρώτη φορά η δημιουργία μίας ενιαίας, ανεξάρτητης, διαφανούς και υπεύθυνης ρυθμιστικής αρχής για το σύνολο του κλάδου παροχής νομικών υπηρεσιών, όπου κατά το βρετανικό πρότυπο θα εκπροσωπούνται υποχρεωτικά όλοι όσοι επηρεάζονται από τον κλάδο (όπως εκπρόσωποι μεγάλων επιχειρήσεων, μικρών επιχειρήσεων και καταναλωτών, δημόσιων αρχών, καθώς και εκπρόσωποι δικηγορικών εταιριών, εταιριών παροχής νομικών υπηρεσιών, κ.λπ). 46. Οι ανωτέρω μηχανισμοί όχι μόνο φαίνονται ικανοί να κινητοποιούν τους επαγγελματίες να διατηρούν υψηλή την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών εξαιτίας του ανταγωνισμού, αλλά και να διασφαλίζουν αποτελεσματικά την ανεξαρτησία τους. Περαιτέρω, οι ανωτέρω προτεινόμενες λύσεις περνούν επιτυχώς τη δοκιμασία που επιβάλλει η αρχή της αναλογικότητας, δεδομένου ότι προκαλούν το ελάχιστο δυνατό κόστος χωρίς να επιβάλλουν απευθείας αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές, όπως γεωγραφικούς περιορισμούς, καθορισμό τιμών, κ.λπ. Ζ. Επίλογος 47. Ο ελληνικός κλάδος παροχής νομικών υπηρεσιών αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες σήμερα. Στην πράξη, ο Έλληνας δικηγόρος παραμένει έκθετος σε σειρά κινδύνων που προκύπτουν από διάφορες στρεβλώσεις, όπως αναπτύχθηκε ανωτέρω. Η κατάσταση καταλήγει δραματική ειδικά για τους νέους δικηγόρους που απασχολούνται σε συνθήκες αναχρονιστικές που ούτε ανταποκρίνονται στο θεσμικό ρόλο ούτε στις παραδόσεις τους επαγγέλματος. 48. Η τωρινή κρίση συνιστά μία ευκαιρία για την αναθεώρηση του τρόπου προσέγγισης και αντιμετώπισης των προβλημάτων του κλάδου παροχής νομικών υπηρεσιών. Αντικειμενικά, δεν υφίστανται οι συνθήκες που επιτρέπουν (όπως άλλοτε) σε δικηγόρους και συμβολαιογράφους να απολαμβάνουν εξασφαλισμένα εισοδήματα με ελάχιστη προσπάθεια. Περαιτέρω, το επιχειρηματικό μοντέλο που φαίνεται ότι επιβάλλεται από το υφιστάμενο καθεστώς ρύθμισης, δηλαδή των πολύ μικρών επιχειρηματικών σχημάτων εξαρτώμενων από τη ρυθμιστική διασφάλιση δικηγορικής ή/και συμβολαιογραφικής ύλης και ελάχιστων αμοιβών (στην πραγματικότητα, επιβολή στην αγορά τελών υπέρ των δικηγόρων ή/και των συμβολαιογράφων) φαίνεται ότι οδηγεί το επάγγελμα σε μαρασμό. 49.Η προτεινόμενη προσέγγιση δεν προσπαθεί να επιβάλλει ένα συγκεκριμένο επιχειρηματικό μοντέλο για την παροχή νομικών υπηρεσιών, αντίθετα επιχειρηματολογεί υπέρ της παράλληλης ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών επιχειρηματικής δραστηριοποίησης των επαγγελματιών του κλάδου παροχής νομικών υπηρεσιών σε περιβάλλον ελεύθερου ανταγωνισμού, προς όφελος των καταναλωτών, της ποιότητας και εντέλει της οικονομικής αποτελεσματικότητας. ντικό, η ανάπτυξη ανταγωνισμού στο επίπεδο της αυτορρύθμισης μπορεί να μειώσει ή να εξαλείψει το κόστος μονοπωλίου». Βλέπετε σχετικά OECD, idem, σελ. 12. Τελικά, η ανωτέρω ανεξάρτητη βρετανική αρχή ( Solicitors Regulation Authority ) συστάθηκε με τον νόμο περί παροχής νομικών υπηρεσιών του 2007 ( Legal Services Act 2007 ) και άρχισε να λειτουργεί από τη 29 η Ιανουαρίου 2007, αποτελούμενη από δέκα επτά (17) μέλη εννέα (9) εκ των οποίων είναι δικηγόροι (solicitors), συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της. Σήμερα, εποπτεύει πάνω από δικηγόρους σε Αγγλία και Ουαλία. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπετε σχετικά τον ακόλουθο σύνδεσμο (όπως ισχύει την 20 η Οκτωβρίου 2011). Τόμος

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας Νοµική Σύµβουλος Ι.Σ.Α. ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Ήδη από το έτος 1939 ισχύει γενική απαγόρευση κάθε διαφήµισης που σχετίζεται µε την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» Όπως αναφέρεται στην από 19 Οκτωβρίου 2010, προς την Βουλή των Ελλήνων, Έκθεση της Ειδικής Μόνιμης

Διαβάστε περισσότερα

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Κανελλοπούλου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/2008 Διάγραμμα του

Διαβάστε περισσότερα

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής Άννα Κανδύλα, Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2012 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 158 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 703/1977 "ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΙΓΟΠΩΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ" Με την ευκαιρία της δημοσίευσης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩN ΠΟΣΟΤΙΚΩN ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩN ΜΕΤΑΞΥ ΤΩN ΚΡΑΤΩN ΜΕΛΩN

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩN ΠΟΣΟΤΙΚΩN ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩN ΜΕΤΑΞΥ ΤΩN ΚΡΑΤΩN ΜΕΛΩN ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩN ΠΟΣΟΤΙΚΩN ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩN ΜΕΤΑΞΥ ΤΩN ΚΡΑΤΩN ΜΕΛΩN ΑΡΘΡΟ 28 Οι ποσοτικοί περιορισµοί επί των εισαγωγών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική Κουτεντάκης Φραγκίσκος - Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΡ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Σ/Ν "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΡ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Σ/Ν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΡ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Σ/Ν "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ" Έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση Σχέδιο Νόμου για τη σύσταση Ηλεκτρονικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2011

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2011 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2011 σχετικά με την επιβολή ειδικού φόρου τράπεζας και με τη δημιουργία ανεξάρτητου ταμείου χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (CON/2011/29) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2016 COM(2016) 64 final 2016/0038 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών εταίρων της Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Εισαγωγικό Σημείωμα Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο, που ως σκοπό έχει τη «διάδοση των αρχών και της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 Κεφάλαιο πρώτο: ΙΙ. Η διοίκηση, ΙΙΙ. Το διοικητικό δίκαιο (σελ. 16 25) Σκοπός των ως

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.12.2016 COM(2016) 779 final 2016/0385 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να λάβει η Ένωση, στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας των συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35696 (2012/N) Ελλάδα Εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35696 (2012/N) Ελλάδα Εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.09.2013 C(2013) 5820 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. Θέμα: Κρατική ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόεδρος INTERNATIONAL LIFE AEAZ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, Ημερίδα, 5 Μαρτίου 2014. Η Επίδραση της Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Θέμα 2 ον : Η δικαστική λειτουργία αποτελεί μία από τις τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες του κράτους.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.7.2013 SWD(2013) 275 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή της προσήκουσας νομικής βάσης για το οικογενειακό δίκαιο Μελλοντικές προοπτικές

Η επιλογή της προσήκουσας νομικής βάσης για το οικογενειακό δίκαιο Μελλοντικές προοπτικές ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Η επιλογή της προσήκουσας νομικής βάσης για το οικογενειακό δίκαιο Μελλοντικές προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα.

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Ο κατάλογος των δικαιωμάτων αυτών αποτελεί τη βασική κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Απριλίου 2010 σχετικά µε σχέδιο νόµου για την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής (CON/2010/36) Εισαγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Θέμα : Η απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος. Έγκριση των καταστατικών ιατρικών εταψειών από το ΔΙ του ΙΣΑ. Η νέα εγκύκλιος και οι περαιτέρω δυνατότητες. (α)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ν.3373/2005: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ν.3373/2005: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ν.3373/2005: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ Ν.703/77 «ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ». Από 1 ης Μαΐου 2004 ισχύει στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.5.2015 JOIN(2015) 24 final 2015/0110 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ.

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. MEMO/08/31 Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2008 Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. επίσης IP/08/80) Είναι αναγκαία η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Α' - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Α' - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Α' - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Η σύναψη γάμου ή συμφώνου συμβίωσης στη χώρα μας νοείται και επιτρέπεται μόνο μεταξύ ετερόφυλων ζευγαριών. Ως αποτέλεσμα,

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις σε σχέση με τη φορολογική ρύθμιση συνταξιοδοτικών σχεδίων

Προτάσεις σε σχέση με τη φορολογική ρύθμιση συνταξιοδοτικών σχεδίων Προτάσεις σε σχέση με τη φορολογική ρύθμιση συνταξιοδοτικών σχεδίων Νοέμβριος, 2014 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ) είναι ο αναγνωρισμένος φορέας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Μάϊος 2007 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Σε νέο νομοθετικό περιβάλλον καλούνται να λειτουργήσουν τα πιστωτικά ιδρύματα, η προσαρμογή στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 3) «αιτούν κράτος-μέλος»: το κράτος-μέλος από το έδαφος του οποίου έχει

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 3) «αιτούν κράτος-μέλος»: το κράτος-μέλος από το έδαφος του οποίου έχει Σχέδιο νόμου «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15 ης Μαΐου 2014 σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57)

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 3 Ιουλίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.1.2016 COM(2016) 33 final 2013/0016 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 14/48 21.1.2015 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στην οδηγία 2014/26/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

1. Η κρατική μέριμνα για την κοινωνική ασφάλιση κατά το Σύνταγμα. Το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση αποτελεί κοινωνικό δικαίωμα, το περιεχόμενο

1. Η κρατική μέριμνα για την κοινωνική ασφάλιση κατά το Σύνταγμα. Το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση αποτελεί κοινωνικό δικαίωμα, το περιεχόμενο Η συνταγματική υποχρέωση λειτουργίας δημοσίων φορέων κοινωνικής ασφάλισης και η πιθανή εξωτερίκευση δραστηριοτήτων και συνεργασιών με επαγγελματικούς και ιδιωτικούς φορείς Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 531/11 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς των Δημοσίως Διαθέσιμων Διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Πέµπτη 4 Αυγούστου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με αφορµή την κατάθεση σήµερα στη Βουλή του Σχεδίου Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 22.2.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 51/3 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Νοεμβρίου 2013 επί της πρότασης οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ

Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ Η συνθήκη του Μάαστριχτ τροποποίησε τις προηγούμενες ευρωπαϊκές συνθήκες και δημιούργησε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που βασιζόταν σε τρεις πυλώνες: τις Ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Συνεργατών. I. Εισαγωγή

Κώδικας Δεοντολογίας Συνεργατών. I. Εισαγωγή Κώδικας Δεοντολογίας Συνεργατών I. Εισαγωγή Στην Hewlett Packard Enterprise (ΗΡE) συνεργαζόμαστε στενά με τους Συνεργάτες μας για την ολοκλήρωση των εργασιών μας με πάθος για τα προϊόντα και τους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 1.9.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0586/2005, του Ιωάννη Βουτινόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παράνομες χρηματιστηριακές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: Σχέδιο ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α 57) περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

2. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α 57) περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 343/2002 ΦΕΚ: Α 284/22.11.2002 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/84 ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1998

Διαβάστε περισσότερα

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς Θεσσαλονίκη 11-6-2013 Αρ.πρωτ.417 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κανονισμός αρ.650/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.9.2014 COM(2014) 559 final 2014/0258 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 11.10.2016 2015/0278(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015 I. Εισαγωγή Στην ΗΡ συνεργαζόμαστε στενά με τους Συνεργάτες μας για την ολοκλήρωση των εργασιών μας με πάθος για τα προϊόντα και τους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 11.7.2007 SEC(2007) 936 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ Συνοδευτικό έγγραφο της Λευκής Βίβλου για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Σύσταση... 3 2. Σύνθεση... 3 3. Σκοπός... 3 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες... 3 4.1. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. «Μεικτά» Συστήματα Καπιταλισμού και η Θέση της Ελλάδας

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. «Μεικτά» Συστήματα Καπιταλισμού και η Θέση της Ελλάδας ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ «Μεικτά» Συστήματα Καπιταλισμού και η Θέση της Ελλάδας Η θεωρία VoC, βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στην ανάλυση των δύο βασικών μοντέλων καπιταλισμού των φιλελεύθερων

Διαβάστε περισσότερα

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011.

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Α. Την 25/10/2012 περιήλθε στην Περιφερειακή Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Αττικής και έλαβε αριθμ. πρωτ. 157658/387 το ανωτέρω σχετικό,

Διαβάστε περισσότερα

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών πλ. Γεωργίου Α 25, ΠΑΤΡΑ Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική

Η Ερευνητική Στρατηγική Η Ερευνητική Στρατηγική Ο τομέας της Υγείας Η σύγχρονη έρευνα στον τομέα της υγείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοπεύει να εξασφαλίσει την πρόσβαση όσων ζουν στα κράτημέλη σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. Κυρίες και κύριοι Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα και προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. Φορολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. Φορολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Φορολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη Στόχος μαθήματος Κατανόηση των τρόπων με τους οποίους η φορολογική πολιτική μπορεί να επηρεάσει την ευημερία μιας κοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΜΕΜΟ) Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2013 ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις Ένας ηλικιωμένος Γερμανός που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης 1 Κάθε οικονομικό σύστημα λειτουργεί με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών. Μέσα σε αυτό υπάρχουν οργανισμοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί, τράπεζες, επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (ΕΛΛΑΔΑ)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (ΕΛΛΑΔΑ) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (ΕΛΛΑΔΑ) Τα ευρήματα της έρευνας στην Ελλάδα μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: Επίπεδο επίγνωσης σχετικά με τη νομοθεσία για ενημέρωση και διαβούλευση Ως προκαταρκτική παρατήρηση,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την έξοδο από την κρίση και η συμβολή του για μακροχρόνια οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Το Θεσμικό Έλλειμμα και Πώς Μπορούμε να το Ξεπεράσουμε

Το Θεσμικό Έλλειμμα και Πώς Μπορούμε να το Ξεπεράσουμε Αριστείδης Ν. Χατζής Αν. Καθηγητής Φιλοσοφίας Δικαίου & Θεωρίας Θεσμών Το Θεσμικό Έλλειμμα και Πώς Μπορούμε να το Ξεπεράσουμε ALBA/ACG 25 Φεβρουαρίου 2014 Mancur Olson (1932-1998) Αγορά Θεσμοί Ελίτ 1 Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7 η : Οικονομικήελευθερία Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. 1 ΕΕ L 189 της , σ. 42.

ECB-PUBLIC. 1 ΕΕ L 189 της , σ. 42. EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 26ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την αδειοδότηση, τη ρύθμιση και την εποπτεία των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/81) Εισαγωγή και νομική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 Ο περί Εργοδοτουμένων με Μερική Απασχόληση (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που Συμπληρωματικές διατάξεις του Ν.2190/1920 Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που επιβάλλει τη συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 12. 5. 84 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΓΔΟΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Απριλίου 1984 βασιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 180(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνησης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητος με τίτλο

Αριθμός 180(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνησης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητος με τίτλο .Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3 638, 27. 9.2002 Ν. 1 80 (Ι)/2002 Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα