H απελευθέρωση του κλάδου παροχής νομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "H απελευθέρωση του κλάδου παροχής νομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα"

Transcript

1 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ του Πλάτωνα Γάτσινου δικηγόρου* H απελευθέρωση του κλάδου παροχής νομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα διάγραμμα ύλης Α. Εισαγωγή 1676 Β. Ανταγωνισμός και απελευθέρωση σε ένα πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης 1678 Γ. Ρύθμιση και απελευθέρωση στον κλάδο παροχής νομικών υπηρεσιών 1679 Δ. Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο 1682 Ε. Η ιδιορρυθμία της ελληνικής κατάστασης και οι αδυναμίες του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου 1685 ΣΤ. Προτάσεις για την αντιμετώπιση υφιστάμενων αδυναμιών του συστήματος 1687 Ζ. Επίλογος 1691 Α. Εισαγωγή 1. H Ελλάδα διανύει μία από τις πλέον κρίσιμες φάσεις στην ιστορία της. Παρότι η παρούσα ελληνική κρίση εμφανίστηκε ως κρίση ελλειμμάτων του ελληνικού δημοσίου ή κρίση δημόσιου χρέους, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως εκδήλωση αποτυχίας του τρόπου οργάνωσης της ελληνικής οικονομίας τις τελευταίες δεκαετίες. O μηχανισμός κατανομής των παραγωγικών πόρων της ελληνικής οικονομίας (άνθρωποι και κεφάλαιο) σε διάφορες δραστηριότητες και κλάδους παρουσιάζει εμφανή προβλήματα αποτελεσματικότητας. Με άλλα λόγια, το σύστημα που επέτρεψε την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας σε ένα αρκετά κλειστό οικονομικό πλαίσιο 1 εγκλωβισμένη σε μη εξαγώγιμα 2 προϊόντα και υπηρεσίες φαίνεται να βρίσκεται σε αδιέξοδο. * Ο Πλάτωνας Γάτσινος είναι συνεργάτης της εταιρείας δικηγόρων POTAMITISVEKRIS, η οποία εξειδικεύεται σε θέματα εξαγορών και συγχωνεύσεων, τραπεζικά, χρηματοδότησης εταιρειών, Σ.Δ.Ι.Τ. και κεφαλαιαγοράς, ναυτιλιακά, εργατικά, ανταγωνισμού, πνευματικής ιδιοκτησίας, ακινήτων και δικαστικής επίλυσης διαφορών (www.potamitisvekris.com). 1 Όπως παρατηρεί η έκθεση αξιολόγησης των συνεπειών των ρυθμίσεων που κατατέθηκε στο ελληνικό κοινοβούλιο σχετικά με την ψήφιση του νόμου περί κατάργησης αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και στην άσκηση επαγγελμάτων («Ν. 3919/2011»), «η επισκόπηση της νομοθεσίας που διέπει την πρόσβαση σε επαγγέλματα και την άσκησή τους στη χώρα, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι αυτή έχει διαμορφωθεί διαχρονικά με μια πληθωριστική παραγωγή προστατευτικών και χαριστικών διατάξεων, που οδηγούν σε σαφή περιορισμό του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος της επαγγελματικής ελευθερίας». 2 Ως μη εξαγώγιμα νοούνται τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που στοχεύουν στην εσωτερική κατανάλωση και ως εκ τούτου δεν επηρεάζονται σημαντικά από το διεθνή ανταγωνισμό. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού στους μη εμπορεύσιμους κλάδους της ελληνικής οικονομίας το έτος 2007 ανερχόταν σε 74,7% σημειώνοντας αύξηση περίπου 13% από το 1992 (βλέπετε σχετικά στον ακόλουθο σύνδεσμο όπως ισχύει την 20 η Οκτωβρίου 2011). Για λόγους σαφήνειας, επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω παρατηρήσεις αφορούν στο σύνολο των μη εμπορεύσιμων κλάδων της 1676 Β Νοεμβρίου Τεύχος 1478

2 2. Ελπίδα για την επιτυχή αντιμετώπιση της δεινής αυτής κατάστασης θα μπορούσε να προσφέρει μια νέα κατανομή των παραγωγικών πόρων της ελληνικής οικονομίας που θα ευνοεί την ανάπτυξη περισσότερων ανταγωνιστικών ελληνικών επιχειρήσεων σε διαφορετικούς παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας και θα ευνοεί τις συμπράξεις και την εξωστρέφεια 3. Αυτό το ευρύτερο πλαίσιο ίσως επιτρέπει μία νέα προσέγγιση για τα προβλήματα κλάδων, που συνήθως δεν εξετάζονται από οικονομικής και επιχειρηματικής άποψης (όπως ειδικότερα ο κλάδος παροχής νομικών υπηρεσιών). 3. Η ελληνική έννομη τάξη ρυθμίζει με ειδικούς κανόνες τον κλάδο παροχής νομικών υπηρεσιών, επιφυλάσσοντας στους δικηγόρους και στους συμβολαιογράφους ένα θεσμικό (λειτουργηματικό) ρόλο χάρη στη συμβολή τους στην ορθή απονομή δικαιοσύνης και στην τήρηση του κράτους δικαίου 4. Παρότι υφίστανται ειδικοί λόγοι που δικαιολογούν ένα ελάχιστο καθεστώς ρύθμισης στον κλάδο (βλέπετε σχετικά κατωτέρω υπό Β. 11), η παροχή νομικών υπηρεσιών παραμένει μία οικονομική δραστηριότητα με σκοπό την παραγωγή κέρδους για τον βιοπορισμό των επαγγελματιών του κλάδου. Αντίστοιχα, οι δικηγόροι και οι συμβολαιογράφοι είναι επιχειρηματίες 5, δηλαδή ελεύθεροι επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες έναντι αμοιβής αναλαμβάνοντας όλους τους συναφείς με την άσκηση της δραστηριότητάς τους κινδύνους 6. Την επιχειρηματική αυτή διάσταση του επαγγέλματος φαίνεται ότι έχουν πλήρως συνειδητοποιήσει οι δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας που έχουν αναλάβει σειρά κινητοποιήσεων με αντικείμενο (κατά μεγάλο μέρος) την προάσπιση της λεγόμενης δικηγορικής ύλης, δηλαδή των υπηρεσιών που επιφυλάσσονται κατ αποκλειστικότητα προς εκμετάλλευση στους δικηγόρους. 4. Μια από τις βασικές υποθέσεις της παρούσας ανάλυσης είναι ότι η ανάπτυξη αυτών των υπηρεσιών και της επιχειρηματικής δραστηριότητας των επαγγελματιών του κλάδου παροχής νομικών υπηρεσιών θα εξασφαλισθεί, όπως και σε άλλους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, με τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των συμμετεχόντων. Πέραν αυτών, η δυνατότητα του κλάδου να αποκτήσει χαρακτηριστικά εξωστρέφειας θα μπορούσε εύλογα να θεωρηθεί ως θετική εξέλιξη στη σημερινή συγκυρία δυσανεξίας στην εσωτερική οικονομία. ελληνικής οικονομίας και όχι ειδικά του κλάδου παροχής νομικών υπηρεσιών. 3 Αυτόν το στόχο φαίνεται να εξυπηρετούν τα μέτρα που η ελληνική κυβέρνηση έχει δεσμευθεί να προωθήσει άμεσα, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού και της εξυγίανσης του ελληνικού δημόσιου τομέα, των ιδιωτικοποιήσεων και της αναδιάρθρωσης των κρατικών επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς και της άρσης αδικαιολόγητων περιορισμών σε διάφορους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. 4 Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.Δ. 3026/1954 («Κώδικας Δικηγόρων»), «ο Δικηγόρος είναι άμισθος Δημόσιος υπάλληλος». Περαιτέρω, το άρθρο 38 του Κώδικα Δικηγόρων προβλέπει ότι «ο Δικηγόρος είναι άμισθος δημόσιος λειτουργός δικαιούμενος σεβασμού και τιμής παρά των Δικαστηρίων και πάσης Αρχής». Αντίστοιχες διατάξεις προβλέπονται για τους συμβολαιογράφους, βλέπετε σχετικά το άρθρο 1 του Ν. 2830/2000 («Κώδικας Συμβολαιογράφων»). 5 Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο, «η έννοια της επιχείρησης καλύπτει κάθε φορέα ο οποίος ασκεί οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς που τον διέπει και τον τρόπο χρηματοδότησής του». Βλέπετε σχετικά την υπόθεση του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΔΕΕ»), C-41/90 Höfner και Elser (παράγραφος 21). 6 Βλέπετε σχετικά Βασίλειος Θ. Κονδύλης, Ελευθέρια Επαγγέλματα και Κοινοτικό Δίκαιο του Ανταγωνισμού, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2000, σελ Τόμος

3 7 Παρότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συνιστά μία από τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, η διασυνοριακή παροχή νομικών υπηρεσιών παραμένει αρκετά περιορισμένη εξαιτίας της ύπαρξης πολλών διαφορετικών εθνικών εννόμων τάξεων, που εντέλει κατακερματίζουν τη ζήτηση. Ως εκ τούτου, η διασυνοριακή παροχή νομικών υπηρεσιών εξαρτάται σημαντικά από την επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου, όπου είθισται να είναι το δίκαιο των πλέον ανταγωνιστικών και εξωστρεφών οικονομιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 8 Τον Μάρτιο του 2011, δημοσιεύθηκε ο Ν. 3919/2011 με κύριο στόχο την απελευθέρωση των ελευθέρων επαγγελμάτων. Σήμερα, αρκετούς μήνες μετά την έναρξη ισχύος του ο Ν. 3919/2011 δεν φαίνεται να έχει διαμορφώσει κατάλληλες συνθήκες για ανάπτυξη. Αυτό, άλλωστε, εξηγεί και τη διεθνή πίεση που ασκείται στην ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει σε μία ουσιαστική απελευθέρωση του κλάδου των νομικών υπηρεσιών αφού οι τρέχουσες εξελίξεις προσπερνούν το υπάρχον ρυθμιστικό πλαίσιο (βλέπετε σχετικά στον ακόλουθο σύνδεσμο, όπως ισχύει την 20 η Οκτωβρίου 2011, 9 Όπως παρατηρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον ακόλουθο σύνδεσμο, όπως ισχύει την 20 η Οκτωβρίου 2011, Για περισσότερες πληροφορίες, βλέδικηγορικά θέματα 5. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κλάδος παροχής νομικών υπηρεσιών θεωρείται εσωστρεφής, αφού ο κύριος όγκος συναλλαγών του απευθύνεται στην εγχώρια κατανάλωση 7. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι ο ελληνικός κλάδος παροχής νομικών υπηρεσιών δεν διατηρεί σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης προκειμένου να καταστεί περισσότερο ανταγωνιστικός, δυναμικός, καινοτόμος και εξωστρεφής. Αντίθετα, οι συνθήκες φαίνονται πλέον ιδανικές 8 για ένα μεγάλο άλμα μπροστά που θα οδηγήσει στην ενοποίηση της ελληνικής επικράτειας (άρση κάθε γεωγραφικού περιορισμού στην παροχή νομικών υπηρεσιών, δημιουργία μίας ενιαίας και ανεξάρτητης ρυθμιστικής αρχής για τον κλάδο παροχής νομικών υπηρεσιών, κλπ) και θα ευνοήσει την ανάπτυξη συμπράξεων μεταξύ των διάφορων παρόχων νομικών υπηρεσιών (δικηγόρων και συμβολαιογράφων), ακόμη και με τρίτους επαγγελματίες από συναφείς κλάδους (σύσταση εταιριών παροχής νομικών και οικονομικών υπηρεσιών, σύσταση κεφαλαιουχικών νομικών εταιριών, κλπ) που με τη σειρά τους θα ευνοούν την εξωστρέφεια και θα συμβάλουν στην κοινωνική ευημερία. 6. Το κείμενο που ακολουθεί περιγράφει τα βασικά χαρακτηριστικά μιας θεσμικής μεταρρύθμισης στον κλάδο παροχής νομικών υπηρεσιών που δεν ερείδεται σε τεχνητή κατασκευή και συντήρηση δικηγορικής ή/και συμβολαιογραφικής ύλης, αλλά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αποτελεσματικότητας των επαγγελματιών του κλάδου παροχής νομικών υπηρεσιών ως επιχειρηματιών και λειτουργών του συστήματος απονομής δικαιοσύνης. Στην αρχή, θα γίνει μία σύντομη παρουσίαση ενός πλαισίου για την απελευθέρωση του κλάδου παροχής νομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα που θα επιτρέπει τις μεγαλύτερες δυνατές ωφέλειες για το κοινωνικό σύνολο. Στη συνέχεια, θα παρουσιαστεί το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο με τις αδυναμίες του. Κλείνοντας, θα εκτεθούν ορισμένες βασικές προτάσεις ως προς την κατεύθυνση των νέων ρυθμιστικών παρεμβάσεων. Β. Ανταγωνισμός και απελευθέρωση σε ένα πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης 7. Ο ελεύθερος ανταγωνισμός αποτελεί βασικό στοιχείο μίας ανοικτής οικονομίας της αγοράς. Ενισχύει τις οικονομικές επιδόσεις προσφέροντας στους καταναλωτές ένα ευρύτερο φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών καλύτερης ποιότητας, σε χαμηλότερες τιμές Β Νοεμβρίου Τεύχος 1478

4 8. Η απελευθέρωση δύναται να ενισχύσει τον ανταγωνισμό στον κλάδο παροχής νομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα οδηγώντας σε χαμηλότερες τιμές, μεγαλύτερο κύκλο εργασιών, καθώς και σε νέα και καλύτερα προϊόντα ή/και υπηρεσίες 10. Ωστόσο, η απελευθέρωση ενδέχεται να προκαλέσει ζημία στον τελικό καταναλωτή νομικών υπηρεσιών ή/και στην κοινωνία, αντισταθμίζοντας τυχόν οφέλη εάν γίνει δίχως σαφή προσανατολισμό Για το λόγο αυτόν, είναι σημαντικό οιαδήποτε μεταρρύθμιση προχωρήσει να γίνει κατόπιν συστηματικής επισκόπησης του ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου, προκειμένου να εντοπιστούν όλες οι περιοριστικές ρυθμίσεις και εντέλει να διατηρηθούν μόνον όσες είναι αναγκαίες για την επίτευξη ενός σαφώς καθορισμένου δημόσιου σκοπού και ανάλογες του επιδιωκόμενου αποτελέσματος 12. Γ. Ρύθμιση και απελευθέρωση στον κλάδο παροχής νομικών υπηρεσιών 10.Η ύπαρξη ενός ελάχιστου ρυθμιστικού πλαισίου στον κλάδο παροχής νομικών υπηρεσιών θεωρείται απαραίτητη για τη διασφάλιση ενός ελάχιστου επιπέδου ποιότητας και προστασίας του καταναλωτή Αυτές οι περιοριστικές ρυθμίσεις είτε αποτελούν προϊόν άμεσης κρατικής παρέμβασης (state regulation) είτε προκύπτουν από αποφάσεις ανεξάρτητων επαγγελματικών ενώσεων (self-regulation) και διακρίνονται σε δύο (2) μεγάλες κατηγορίες: (α) περιορισμοί που αφορούν στην πρόσβαση στο επάγγελμα (entry requirements), όπως η απόκτηση των απαιτούμενων τίτλων σπουδών, η επιτυχής ολοκλήρωση πρακτικής και εξέτασης στο οικείο γνωστικό αντικείμενο, η υποχρεωτική εγγραφή στην αρμόδια επαγγελματική ένωση, ή/και περιορισμοί που διασφαλίζουν αποκλειστικά δικαιώματα στην άσκηση του επαγγέλματος (reserved rights), όπως η αποκλειστική δικαστική εκπροσώπηση, η αποκλειστική παράσταση σε συμβόλαια, (β) περιορισμοί που αφορούν στην άσκηση του επαγγέλματος, όπως ο καθορισμός τιμών (καθορισμός ελάχιστων ή ανώτατων αμοιβών), ο καθορισμός ενδεικτικών τιμών, ο περιορισμός της διαφήμισης, αλλά και περιορισμοί στην επιλογή της δομής μίας επιχείρησης παροχής νομικών υπηρεσιών (business structure restrictions) και στις συμπράξεις με τρίτους επαγγελματίες από συναφείς κλάδους (restrictions to multi-disciplinary practices). 12.Οι λόγοι που δικαιολογούν τη ρύθμιση στον κλάδο παροχής νομικών υπηρεσιών είναι οι ακόλουθοι τρεις (3): πετε ενδεικτικά Massimo Motta, Competition Policy, Theory and Practice, Cambridge University Press, 2004, pp Copenhagen Economics, The Legal Profession, Competition and Liberalisation, January 2006 (βλέπετε σχετικά στον ακόλουθο σύνδεσμο, όπως ισχύει την 20 η Οκτωβρίου 2011, user_upload/ntcdocument/the_legal_profession1_ pdf) 11 Ibidem. 12 Βλέπετε σχετικά European Commission, Communication from the Commission, Report on Competition in Professional Services, COM(2004) 83 final, καθώς και το Communication from the Commission, Professional Services Scope for more Reform, SEC(2005) Βλέπετε σχετικά την έκθεση του Copenhagen Economics, idem, σελ Τόμος

5 (α) Η ύπαρξη ασύμμετρης πληροφόρησης (information asymmetry) μεταξύ καταναλωτών και παρόχων νομικών υπηρεσιών, η οποία συνιστά εγγενές χαρακτηριστικό του κλάδου 14. (β) Η παροχή νομικών υπηρεσιών επηρεάζει και τρίτους που δεν είναι άμεσοι αποδέκτες της παρεχόμενης υπηρεσίας, ωστόσο απολαμβάνουν το τελικό προϊόν ή/και την τελική υπηρεσία στην οποία αφορά η παρεχόμενη υπηρεσία 15. Στη θεωρία, το φαινόμενο αυτό περιγράφεται ως διάχυση (spill-over) ή/και εξωτερικότητα (externality). (γ) Η παροχή νομικών υπηρεσιών συνδέεται με την αποτελεσματική παροχή έννομης προστασίας και ως εκ τούτου λογίζεται ως δημόσιο αγαθό (public good) υπό την έννοια ότι έχει σημασία για το σύνολο της κοινωνίας και ως εκ τούτου πρέπει να διασφαλίζεται η παροχή τους προς όλους τους χρήστες Ομοίως, φαίνεται να υπάρχει ομοφωνία ότι υπέρμετρες και αναχρονιστικές ρυθμίσεις προκαλούν αρνητικές συνέπειες στους τελικούς καταναλωτές νομικών υπηρεσιών καθότι περιορίζουν ή/και εξαλείφουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων και ως εκ τούτου μειώνουν τα κίνητρα για τους επαγγελματίες του κλάδου να δρουν αποτελεσματικά (cost-efficient), μειώνοντας τιμές, αυξάνοντας την ποιότητα ή/και εφευρίσκοντας καινοτόμες υπηρεσίες ή/και προϊόντα Οι πάροχοι νομικών υπηρεσιών θεωρούνται επαγγελματίες με ιδιαίτερη τεχνογνωσία την οποία συνήθως στερούνται οι πελάτες τους. Το πρόβλημα αυτό είναι δυνατόν να οδηγήσει σε καταστάσεις δυσμενούς επιλογής (adverse selection), όπου οι καταναλωτές θα επιλέγουν τους πλέον οικονομικούς (αλλά αμφίβολης ποιότητας) παρόχους νομικών υπηρεσιών που μακροπρόθεσμα θα οδηγήσει ποιοτικούς παρόχους να αποχωρήσουν από τον κλάδο. Για τον ίδιο λόγο, είναι δυνατό να προκύψει το φαινόμενο του ηθικού κινδύνου (moral hazard), όπου οι πάροχοι εκμεταλλευόμενοι την ανικανότητα των πελατών τους να αξιολογήσουν την παρεχόμενη υπηρεσία ως προς την ποσότητα και την ποιότητά της, καταλήγουν να υπερχρεώνουν και να λαμβάνουν αντι-ανταγωνιστικές αμοιβές. 15 Για παράδειγμα, η νομολογία στη διαμόρφωση της οποίας συνδράμουν αποφασιστικά οι δικηγόροι, παρότι καταρχήν αφορά στους διαδίκους, επιδρά καθοριστικά στην απονομή δικαιοσύνης στο μέλλον. Επίσης, η παροχή νομικής συμβουλής χαμηλής ποιότητας κατά τη σύνταξη μίας σύμβασης δεν βλάπτει μόνον τον απευθείας καταναλωτή νομικών υπηρεσιών, αλλά και τους πελάτες του τελευταίου σε ύστερα στάδια της παραγωγής και της διανομής. Στην ελεύθερη αγορά, αυτές οι αρνητικές εξωτερικότητες δεν λαμβάνονται υπόψη από τους παρόχους νομικών υπηρεσιών κατά την άσκηση του επαγγέλματος. Βλέπετε σχετικά, OECD, Policy Roundtables, Competitive Restrictions in Legal Professions, 2007, σελ. 23 (στον ακόλουθο σύνδεσμο, όπως ισχύει την 20 η Οκτωβρίου 2011, 16 Στη θεωρία, ένα αγαθό λογίζεται ως δημόσιο όταν μπορεί να καταναλωθεί ταυτόχρονα από όλους, ακόμη και από άτομα που δεν πληρώνουν για αυτό. Σε μια ελεύθερη αγορά, τα δημόσια αγαθά τείνουν να μην παράγονται σε ανταγωνιστικά επίπεδα, δεδομένου ότι ο παραγωγός δεν μπορεί να εξασφαλίσει πληρωμή από όλους τους καταναλωτές. Έτσι, τα κράτη ενίοτε θεσπίζουν κανονισμούς προκειμένου να διασφαλίσουν την παροχή τους. Αντίστοιχα, η παροχή νομικών υπηρεσιών θεωρείται δημόσιο αγαθό. Αυτό καταρχάς δικαιολογεί ρυθμίσεις που αποσκοπούν στην εξασφάλιση σχετικά χαμηλού κόστους στην απονομή της δικαιοσύνης, δεδομένου ότι η δικαστική εκπροσώπηση δίχως πληρεξούσιο δικηγόρο θα μπορούσε να οδηγήσει σε αδικαιολόγητα υψηλό κόστος, κυρίως σε περίπλοκες υποθέσεις. Επίσης, επιβάλλει ρυθμίσεις στο σύστημα μεταβίβασης κυριότητας ώστε να διασφαλίζεται η σωστή αποτύπωση και η αποτελεσματική εξάσκηση εμπράγματων δικαιωμάτων που είναι καθοριστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία μίας ανοιχτής οικονομίας. Βλέπετε σχετικά, OECD, ibidem, σελ Κάτι που επιβεβαιώνεται και από εμπειρικές μελέτες που έχουν εκπονηθεί στον κλάδο. Βέβαια, οι περισσότερες συγκριτικές εμπειρικές μελέτες έχουν εκπονηθεί στις ΗΠΑ. Βλέπετε σχετικά την Institute for Advanced Studies, Economic impact of regulation in the field of liberal professions in different member states, Research Report, 1680 Β Νοεμβρίου Τεύχος 1478

6 14. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απουσιάζει ένα πλήρως εναρμονισμένο ρυθμιστικό πλαίσιο στον κλάδο παροχής νομικών υπηρεσιών. Έτσι, κάθε κράτος-μέλος απολαμβάνει την ελευθερία να καθορίζει την ένταση ρύθμισης στον κλάδο παροχής νομικών υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιβαλλόμενοι περιορισμοί είναι συμβατοί με το ευρωπαϊκό δίκαιο και ειδικότερα σύμφωνοι με τις θεμελιώδεις ελευθερίες της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ») και τους κανόνες περί ανταγωνισμού Κατά τα ανωτέρω, δικαιολογούνται μόνον κανόνες που είναι (αντικειμενικά) αναγκαίοι για την εξυπηρέτηση ενός σαφώς καθορισμένου σκοπού δημόσιου συμφέροντος, κατά το ελάχιστο δυνατόν επαχθείς και ευθέως ανάλογοι του επιδιωκόμενου σκοπού («αρχή της αναλογικότητας»). 16.Με το σκεπτικό αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι πρέπει να αίρονται ρυθμίσεις που περιορίζουν τον ανταγωνισμό δίχως σαφές όφελος για το κοινωνικό σύνολο 19. Παρομοίως, το ΔΕΕ στην υπόθεση Wouters έκρινε ότι απόφαση του δικηγορικού συλλόγου Ολλανδίας δεν παραβίαζε το σημερινό άρθρο της ΣΛΕΕ δεδομένου ότι η επίμαχη ρύθμιση 20, παρά τα περιοριστικά του ανταγωνισμού αποτελέσματα που προκαλούσε, ήταν αναγκαία για την προσήκουσα άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος Υπό το φως των ανωτέρω, απελευθέρωση του κλάδου παροχής νομικών υπηρεσιών δεν σημαίνει αλόγιστη άρση κάθε ρύθμισης. Αντίθετα, μία τέτοια μεταρρύθμιση θα πρέπει να εκτελεσθεί λελογισμένα κατόπιν ενδελεχούς επισκόπησης του ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου στον κλάδο παροχής νομικών υπηρεσιών και αξιολόγησης των περιορισμών υπό το φως της αρχής της αναλογικότητας, βάσει μιας ξεκάθαρης λογικής κόστους-οφέλους. 18. Στην Ελλάδα, κάθε μεταρρύθμιση στον κλάδο παροχής νομικών υπηρεσιών έχει εκτελεστεί αποσπασματικά δίχως να προσφέρει ολοκληρωμένη λύση στο πρόβλημα της ανταγωνιστικότητας του κλάδου ούτε να συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη απονομή δικαιοσύνης. Έτσι, διατηρούνται ακόμη περιορισμοί που διαχρονικά εξυπηρετούν βραχυπρόθεσμα συντεχνιακά συμφέροντα και όχι το δημόσιο συμφέρον 22. Vienna, Η έκθεση αυτή διενεργήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είναι δημοσιευμένη στον ακόλουθο σύνδεσμο, prof_services_ihs_part_1.pdf όπως ισχύει την 20 η Οκτωβρίου Βλέπετε σχετικά OECD, idem, σελ. 295 επόμ. 19 Βλέπετε σχετικά European Commission, idem. 20 Στην προκείμενη περίπτωση, επρόκειτο για μια ρύθμιση (Samenwerkingsverordening 1993, δηλαδή τη ρύθμιση του 1993 περί επαγγελματικών συνεταιρισμών), η οποία απαγόρευε συμπράξεις μεταξύ δικηγόρων και ορκωτών ελεγκτών. 21 Βλέπετε σχετικά την υπόθεση C-309/99 (σκέψεις 90, 97-98, 110, καθώς και διατακτικό 2) στον ακόλουθο σύνδεσμο, όπως ισχύει την 20 η Οκτωβρίου 2011, CELEX:61999CJ0309:EL:HTML. 22 Ενδεικτική του κατακερματισμού των συμφερόντων στον κλάδο υπήρξαν οι κινητοποιήσεις δικηγόρων ακόμη και σε βάρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών όταν ο τελευταίος έπαψε να είναι πλήρως ευθυγραμμισμένος με τους υπολοίπους για την καταψήφιση του νομοσχεδίου σχετικά με την απελευθέρωση των επαγγελμάτων το Φεβρουάριο του Βλέπετε σχετικά στον ακόλουθο σύνδεσμο, όπως ισχύει την 20 η Οκτωβρίου Τόμος

7 19.Συνεπώς, η απελευθέρωση θα άρει υπάρχουσες στρεβλώσεις και με τον τρόπο αυτό θα ευνοήσει την ανάπτυξη δυναμικών επιχειρήσεων και καινοτόμων προϊόντων ή/και υπηρεσιών, όπως έχει ήδη συμβεί σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δρομολόγησαν αντίστοιχες μεταρρυθμίσεις εδώ και δεκαετίες 23, προσανατολίζοντας τον ελληνικό κλάδο παροχής νομικών υπηρεσιών στο διεθνή ανταγωνισμό. 20. Έχοντας συνοψίσει τους λόγους για τους οποίους η απελευθέρωση του κλάδου παροχής νομικών υπηρεσιών παρουσιάζεται αναγκαία, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους θα είναι εφικτή, έπεται μία σύνοψη του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου με τις αδυναμίες του. Δ. Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο 21. Το νομοθετικό πλαίσιο που ρύθμιζε την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος (όπως αυτό αποτυπώνεται στον Κώδικα Δικηγόρων και στο Π.Δ. 81/2005, «Προεδρικό Διάταγμα για τις Δικηγορικές Εταιρίες»), καθώς και την άσκηση του συμβολαιογραφικού επαγγέλματος (όπως αυτό αποτυπώνεται στον Κώδικα Συμβολαιογράφων και στο Π.Δ. 284/1993, «Προεδρικό Διάταγμα για τη Σύσταση Συμβολαιογραφικών Εταιριών») μέχρι τη θέση σε ισχύ του Ν. 3919/2011 περιελάμβανε «σοβαρότατους περιορισμούς του ανταγωνισμού και δη τον καθορισμό ελάχιστων αμοιβών και γεωγραφικούς περιορισμούς» Επί της ουσίας, ο Ν. 3919/2011, αν και εξήγγειλε την άρση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και στην άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος, ήρε ελάχιστους 25 : (α) Γεωγραφικοί Περιορισμοί: 23. Παρότι οι δικηγόροι δικαιούνται σύμφωνα με το νέο καθεστώς, τόσο ατομικά όσο και ως μέλη δικηγορικής εταιρείας, να ασκούν το επάγγελμα σε όλη την επικράτεια, εξακολουθούν να μη δικαιούνται να ιδρύουν δικηγορική εταιρία με δικηγόρους που είναι εγγεγραμμένοι σε διαφορετικούς συλλόγους μόνη εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα υφίσταται για τους δικηγόρους που είναι εγγεγραμμένοι στους δικηγορικούς συλλόγους Αθηνών και Πειραιώς (άρθρο 5 του Ν. 3919/2011). Αντίστοιχοι περιορισμοί ισχύουν για τους συμβολαιογράφους Επιπλέον, δεν επιτρέπεται σε δικηγορικές εταιρίες να ιδρύουν υποκατάστημα σε πε- 23 Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Δανία της οποίας περίπου το 6% του συνολικού κύκλου εργασιών στον κλάδο παροχής νομικών υπηρεσιών προκύπτει από εξαγωγές (sic). Βλέπετε σχετικά την έκθεση του Copenhagen Economics, idem, σελ Βλέπετε σχετικά την υπ αριθμ. 11/VΙ/2011 γνωμοδότηση της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, σελ , στον ακόλουθο σύνδεσμο, όπως ισχύει την 20 η Οκτωβρίου 2011, gnomodo11_1_ pdf. Για μία κριτική παρουσίαση του νομοθετικού πλαισίου, όπως ίσχυε μέχρι την εφαρμογή του Ν. 3919/2011, βλέπετε σχετικά Petros-Dimitris Fragkiskos, Free Greek Civil Legal Services, Short Paper on Legal Profession: Delivery of Legal Services, Harvard Law School, Cambridge Massachusetts, January Δυνάμει του Ν. 3919/2011, οι δικηγόροι δικαιούνται πλέον, τόσο όταν ασκούν ατομικά τη δικηγορία όσο και ως μέλη δικηγορικής εταιρίας, να ασκούν το λειτούργημα σε όλη την ελληνική επικράτεια. Επί της ουσίας, αυτός είναι ο μόνος περιορισμός που ήρε ο Ν. 3919/ Βλέπετε σχετικά το άρθρο 4 του Κώδικα Συμβολαιογράφων Β Νοεμβρίου Τεύχος 1478

8 27 Βλέπετε σχετικά τα άρθρα 1 και 2 του Κώδικα Συμβολαιογράφων. 28 Δυνάμει του άρθρου 2 του Προεδρικού Διατάγματος για τη Σύσταση Συμβολαιογραφικών Εταιριών, «απαγορεύεται η συμμετοχή σε συμβολαιογραφική εταιρία νομικού προσώπου ή και φυσικού προσώπου που δεν είναι συμβολαιογράφος». Παρομοίως, το άρθρο 2 του Προεδρικού Διατάγματος για τις Δικηγορικές Εταιρίες απαγορεύει τη «συμμετοχή σε δικηγορική εταιρεία νομικού προσώπου ή και φυσικού προσώπου που δεν είναι δικηγόρος, καθώς και [τ]η με οιονδήποτε τρόπο συμμετοχή στα κέρδη της εταιρίας νομικού προσώπου ή και φυσικού προσώπου που δεν είναι δικηγόρος έναντι παροχής κεφαλαίου ή εργασίας προς αυτή». 29 Βλέπετε σχετικά τα άρθρα 39 και 42 1 του Κώδικα Δικηγόρων, το άρθρο 94 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, καθώς και το άρθρο 5 του Ν. 3919/ Ο Ν. 3844/2010 αποτελεί το νομοθετικό εργαλείο προσαρμογής της υπ αριθμ. 2006/123 οδηγίας για τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά. 31 Το άρθρο 2 8 του Ν. 3844/2010 ορίζει ότι επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος θεωρούνται «οι λόγοι που αναγνωρίζονται ως τέτοιοι στη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως: η δημόσια τάξη, η δημόσια ασφάλεια, η δημόσια υγεία, η προστασία της χρηματοοικονομικής ισορροπίας του συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων, η προστασία των καταναλωτών, των αποδεκτών υπηρεσιών και των εργαζομένων, η δικαιοσύνη των εμπορικών συναλλαγών, η καταπολέμηση της απάτης, η προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένου και του αστικού περιβάλλοντος, η υγεία των ζώων, η διανοητική ιδιοκτησία, η διατήρηση της εθνικής ιστορικής και καλλιτεχνικής κληρονομιάς, οι στόχοι κοινωνικής πολιτικής και οι στόχοι πολιτιστικής πολιτικής». 32 Κατά το παλαιό καθεστώς, η απαγόρευση της διαφήμισης στους δικηγόρους προβλεπόταν «με αποφάσεις των Πειθαρχικών Συμβουλίων των Δικηγορικών Συλλόγων και του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου γινόταν δεκτό, ότι κάθε ενέργεια του δικηγόρου, που αποσκοπεί στη διαφήμισή του, αποτελεί βαρύτατο πειθαρχικό παράπτωμα, αφού αντιβαίνει στα άρθρα 45, 60 εδ εδ. 1 και 202 του Κώδικα Δικηγόρων». Στο πλαίριφέρεια εκτός της έδρας τους, παρότι δικαιούνται να ιδρύουν υποκαταστήματα στην αλλοδαπή σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της νομοθεσίας του εκάστοτε κράτους υποδοχής (άρθρο 6 του Ν. 3919/2011). Αντίστοιχοι περιορισμοί ισχύουν για τις συμβολαιογραφικές εταιρίες 27. (β) Απαγόρευση σύστασης εταιριών παροχής νομικών υπηρεσιών: 25. Επιπρόσθετα, ο Ν. 3919/2011 δίχως σαφή αιτιολογία διατήρησε την απαγόρευση σύστασης εταιριών μεταξύ δικηγόρων και συμβολαιογράφων 28. (γ) Υποχρεωτική δικαστική παράσταση και υποχρεωτική παράσταση σε συμβόλαια: 26. Επίσης δίχως σαφή αιτιολογία, διατηρήθηκαν σε ισχύ προνόμια για τους δικηγόρους ως προς την παροχή διαφόρων υπηρεσιών 29. (δ) Απαγόρευση Διαφήμισης: 27.Το άρθρο 25 του Ν. 3844/ καταργεί όλες τις απαγορεύσεις εμπορικών επικοινωνιών για τα νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα με την επιφύλαξη ότι τηρούνται οι επαγγελματικοί κανόνες που συνάδουν με το κοινοτικό δίκαιο και ιδιαίτερα εκείνοι που είναι συναφείς με την ανεξαρτησία, την αξιοπρέπεια και την ακεραιότητα του επαγγέλματος, καθώς και το επαγγελματικό απόρρητο, κατά τρόπο συνάδοντα με τις ιδιαιτερότητες κάθε επαγγέλματος. Οι επαγγελματικοί κανόνες για τις εμπορικές επικοινωνίες δεν πρέπει να δημιουργούν διακρίσεις, οφείλουν να δικαιολογούνται αντικειμενικά από επιτακτικό λόγο δημοσίου συμφέροντος 31 και να είναι αναλογικοί. Τέλος, προβλέπεται η έκδοση προεδρικού διατάγματος, μετά πρότασης του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, δια του οποίου θα καταργούνται ή θα τροποποιούνται υφιστάμενοι περιορισμοί και απαγορεύσεις. Κατά τα ανωτέρω, φαίνεται ότι αίρεται η απαγόρευση της διαφήμισης για τους παρόχους νομικών υπηρεσιών, ως ίσχυε μέχρι πρότινος 32. Τόμος

9 (ε) Κατώτατες αμοιβές 33 : 28.Δυνάμει του Ν. 3919/2011, οι κατώτατες αμοιβές του παλαιού καθεστώτος μετονομάστηκαν σε νόμιμες χωρίς να μεταβληθεί το ύψος τους 34. Τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται να αποκλίνουν με έγγραφη συμφωνία. Τέλος, ο Ν. 3919/2011 διατήρησε τη ρύθμιση που απαγορεύει στο δικηγόρο να παρέχει τις υπηρεσίες του δωρεάν, εκτός αν πρόκειται για σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και προς δικηγόρο ή συνταξιούχο δικηγόρο, εφόσον πρόκειται για προσωπική τους υπόθεση, οι οποίοι όμως προκαταβάλλουν τα δικαστικά έξοδα 35. Αντίστοιχα για τους συμβολαιογράφους, ισχύουν κατώτατες αμοιβές που αυξάνουν αναλογικά με το αντικείμενο της συναλλαγής 36. σιο αυτό, χρήζει αναφοράς ο Κώδικας Δεοντολογίας Δικηγόρων («ΚΔΔ») που εξέδωσε το διοικητικό συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών δυνάμει των άρθρων 45 1 και 46 1 του Κώδικα Δικηγόρων. Συγκεκριμένα, το άρθρο 9 του ΚΔΔ, όπως ισχύει, προβλέπει ότι «Απαγορεύεται η διαφήμιση του Δικηγόρου στις εφημερίδες ή σε άλλα μέσα μαζικής ενημερώσεως, ή με επιστολές, και κάθε είδους έντυπα. Στα επισκεπτήρια, τα επιστολόγραφα επιτρέπεται μόνον η αναγραφή του ονόματός του, της διευθύνσεώς του και του δικαστηρίου όπου ασκεί το λειτούργημά του, καθώς και του επιστημονικού του τίτλου (αν έχει). Ο δικηγόρος δικαιούται να παρέχει τις ανωτέρω πληροφορίες στο κοινό, με δημιουργία ιστοσελίδας στο διαδίκτυο και καταχώρηση σε καταλόγους δικηγόρων και σε νομικά έντυπα, με την προϋπόθεση ότι η πληροφόρηση είναι ακριβής και όχι παραπλανητική και σέβεται τις θεμελιώδεις αρχές του επαγγέλματος. Ανάρτηση πινακίδας με το όνομά του και την ιδιότητά του, επιτρέπεται μόνο στην είσοδο του κτιρίου και στη θύρα του Γραφείου του». Βλέπετε σχετικά Ελευθέριο Βούρβαχη, Δικηγόρος και Δεοντολογία, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2005, σελ. 56 επόμ. Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, η ανωτέρω απαγόρευση δεν φαίνεται συμβατή με το κοινοτικό δίκαιο αφού δεν δικαιολογείται αντικειμενικά από επιτακτικό λόγο δημοσίου συμφέροντος (όπως προβλέπονται στο άρθρο 2 του Ν. 3844/2010), αλλά ούτε είναι αναλογική προς τον επιδιωκόμενο σκοπό. Συνεπώς, η ανωτέρω απαγόρευση πρέπει να θεωρείται άκυρη. Φυσικά, αυτό δεν αποκλείει την έκδοση προεδρικού διατάγματος που να ορίζει διαφορετικά. Σε αυτήν την περίπτωση, τυχόν μελλοντικές απαγορεύσεις θα πρέπει να περάσουν επιτυχώς τη δοκιμασία που προβλέπεται στο άρθρο 2 του Ν. 3844/2010 ώστε να αποδειχθεί ότι ο προστατευόμενος δημόσιος σκοπός είναι επιτακτικής ανάγκης και η απαγόρευση ανάλογη προς το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, όπως αναπτύχθηκε ανωτέρω. 33 Βλέπετε σχετικά το άρθρο 5 του Ν. 3919/ Για τις συμβολαιογραφικές πράξεις, δεν προβλέπονται πλέον νόμιμες αμοιβές και η αμοιβή συμφωνείται ελεύθερα με έγγραφη συμφωνία. Ελλείψει έγγραφης συμφωνίας σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν υπάρχει συγκεκριμένο ποσό αμοιβής, το οποίο μπορεί να αξιώσει δικαστικά ο δικηγόρος. Αντίθετα, σε περίπτωση απουσίας έγγραφης συμφωνίας για τις δικαστηριακές πράξεις ισχύουν οι νόμιμες αμοιβές, τις οποίες ο δικηγόρος μπορεί να αξιώσει δικαστικά. Παρόλα αυτά, οι σχετικές κρατήσεις υπολογίζονται πάντοτε επί των ποσών αναφοράς, που προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 96 και 161 του Κώδικα Δικηγόρων. Βλέπετε σχετικά το από 1 ης Ιουλίου 2011 ενημερωτικό σημείωμα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. 35 Πρόκειται για το άρθρο 175 του Κώδικα Δικηγόρων, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 12 του Ν. 3919/2011. Καταρχάς, μία τέτοια ρύθμιση δεν φαίνεται να συνάδει με τον θεσμικό ρόλο που επιφυλάσσει στους δικηγόρους η ελληνική έννομη τάξη, όπως προκύπτει από την ευγενή διακήρυξη του άρθρου 38 του Κώδικα Δικηγόρων. Περαιτέρω, δεν φαίνεται να είναι συμβατή με την αρχή της αναλογικότητας, όπως επιβάλλει η νομολογία του ΔΕΕ, καθότι δεν δικαιολογείται από κάποιον σαφώς καθορισμένο δημόσιο σκοπό. Τέλος και αν ήθελε υποτεθεί ότι η ανωτέρω απαγόρευση της δωρεάν παροχής νομικών υπηρεσιών εξυπηρετεί κάποιο δημόσιο σκοπό, ο καθολικός και απόλυτος χαρακτήρας της ρύθμισης καταλήγει δυσανάλογος προς οιοδήποτε επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. 36 Δυνάμει του άρθρου 40 του Κώδικα Συμβολαιογράφων, εκδίδονται κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Δικαιοσύνης και Οικονομικών μετά γνώμης της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας, με τις οποίες καθορίζονται τουλάχιστον κάθε τρία (3) χρόνια οι αμοιβές των Συμβολαιογράφων. Βλέπετε σχετικά την ισχύουσα ΚΥΑ υπ αριθμ (ΦΕΚ B 1487/ ) Β Νοεμβρίου Τεύχος 1478

10 (στ) Απόλυτος περιορισμός στην είσοδο του συμβολαιογραφικού επαγγέλματος: 29.Τα άρθρα 17, 18 και 25 του Κώδικα Συμβολαιογράφων, όπως ισχύουν σήμερα, διατηρούν ένα αυστηρό σύστημα εισόδου στο επάγγελμα, επιβάλλοντας τον καθορισμό συγκεκριμένου αριθμού συμβολαιογράφων στην επικράτεια (numerus clausus). Ο Ν. 3919/2011 δεν τροποποίησε ουσιαστικά το ισχύον καθεστώς. Αντίθετα, περιορίστηκε να προβλέψει την έκδοση προεδρικού διατάγματος με το οποίο θα αυξάνεται ο αριθμός των θέσεων κατά ποσοστό από 10% έως 20%. Μέχρι σήμερα, δεν έχει εκδοθεί η σχετική νομοθετική πράξη 37. Ε. Η ιδιορρυθμία της ελληνικής κατάστασης και οι αδυναμίες του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου 30.Κατά τα ανωτέρω, προκύπτει ότι ο κλάδος παροχής νομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα υπόκειται ακόμη σε αυστηρές (ενίοτε αναχρονιστικές) ρυθμίσεις 38. Συνοπτικά, οι αδυναμίες του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου οφείλονται στα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας. (α) Η ιδιορρυθμία της ελληνικής κατάστασης 31.Ένα πρώτο χαρακτηριστικό είναι «το πλήθος και το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων, μαζί με τη μεγάλη διασπορά της ιδιοκτησίας των ακινήτων» 39. Παρότι η ύπαρξη οικονομιών μικρής κλίμακας παρουσιάζει εγγενώς τρία (3) μεγάλα μειονεκτήματα και συγκεκριμένα: (α) υψηλό κόστος (απουσία οικονομιών κλίμακας, φοροδιαφυγή), (β) έλλειψη συντονισμού (απουσία οικονομιών φάσματος) και (γ) ασυνέχεια (καινοτομία, αναβάθμιση, διαδοχή γενεών), «οι μικροεπιχειρήσεις εξακολουθούν να είναι η κυρίαρχη μορφή οργάνωσης του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας μετά από 180 χρόνια σύγχρονου κράτους, με αστικούς θεσμούς και με περίπου ελεύθερη αγορά» Ένα ακόμη χαρακτηριστικό είναι «η μεγάλη έκταση και διασπορά των προσόδων» 41 που οδηγεί επιχειρήσεις να επενδύουν περισσότερο για την απόκτηση προνομίων παρά για να γίνουν ανταγωνιστικές σε μια ανοιχτή διεθνή αγορά. 33. Τέλος, αναφέρεται ο καιροσκοπισμός, δηλαδή η ελλιπής συνείδηση συνεργασίας και παράλληλα η μεγάλη ανταπόκριση σε βραχυπρόθεσμα κίνητρα και αντικίνητρα 42. Ακριβώς, αυτό το χαρακτηριστικό εξηγεί γιατί οι συμπράξεις (και ειδικότερα οι συμπράξεις μεγάλης κλίμακας) αντιμετωπίζονται με επιφύλαξη αν όχι με εχθρότητα στη χώρα. Ωστό- 37 Βλέπετε σχετικά το άρθρο 4 8 του Ν. 3919/ Σύμφωνα με τη μελέτη του Institute for Advanced Studies, idem, σελ. 3, η ελληνική αγορά παροχής νομικών υπηρεσιών το 2003 παρουσίαζε την υψηλότερη ένταση ρύθμισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, δεν έχουν αλλάξει πολλά από τότε. 39 Για περισσότερες πληροφορίες βλέπετε σχετικά Αρίστο Δοξιάδη, Νοικοκυραίοι, Ραντιέρηδες, Καιροσκόποι, Θεσμοί και Νοοτροπίες στην Ελληνική Οικονομία, Αθηναϊκή Επιθεώρηση του Βιβλίου, στον ακόλουθο σύνδεσμο όπως ισχύει την 20 η Οκτωβρίου 2011, com_content&view=article&id=82%3. 40 Ibidem. 41 «O όρος πολιτική πρόσοδος δηλώνει τους διάφορους μηχανισμούς με τους οποίους επιχειρήσεις, συντεχνίες και άτομα καρπώνονται εισοδήματα από το κράτος που δεν αντιστοιχούν σε πραγματική προσφορά υπηρεσίας ή προϊόντος», ibidem. 42 Ibidem. Τόμος

11 σο, ο καιροσκόπος δεν είναι φύσει απατεώνας. Αντίθετα, είναι δυνατό να συμμορφωθεί με τους κανόνες, εφόσον βρεθεί σε περιβάλλον όπου πλειοψηφούν οι συνεργάσιμοι και υπάρχουν κυρώσεις στην καιροσκοπία, τότε μετατρέπεται σε συνεργάσιμο 43. (β) Οι αδυναμίες του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου 34. Αυτός ο μικρο-νοικοκύρικος καιροσκοπισμός, όπως περιγράφηκε ανωτέρω, επέτρεψε μέχρι πρότινος το γεωγραφικό κατακερματισμό της ελληνικής αγοράς, ενώ διατηρεί ακόμη την απαγόρευση ίδρυσης εταιριών παροχής νομικών υπηρεσιών, ή/και ίδρυσης εταιριών από δικηγόρους που είναι εγγεγραμμένοι σε διαφορετικούς δικηγορικούς συλλόγους (με την εξαίρεση των δικηγορικών συλλόγων Αθηνών και Πειραιά), ή/και σύστασης υποκαταστημάτων εντός της ελληνικής επικράτειας πέραν της περιφέρειας του πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας. 35. Με τη σειρά του, αυτός ο κατακερματισμός του κλάδου παροχής νομικών υπηρεσιών σε μικρές αποκλειστικές ζώνες (έτσι, λειτουργούν οι περιφέρειες πρωτοδικείου στην πράξη) εξυπηρετεί την απόσπαση πολιτικών προσόδων Αυτός ο φαύλος κύκλος έχει επιτρέψει σειρά στρεβλώσεων στην ελληνική αγορά, οι κυριότερες των οποίων είναι οι ακόλουθες: (α) Εξάρτηση του δικηγόρου από τον πελάτη Οι φιλόδοξες διακηρύξεις του Κώδικα Δικηγόρων δεν φαίνεται να επαρκούν από μόνες τους για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας του δικηγόρου αφήνοντας έκθετο έναντι (ισχυρών) πελατών το μικροεπιχειρηματία δικηγόρο, που αποτελεί άλλωστε τον κανόνα στην ελληνική αγορά. Αυτή η κατάσταση οδήγησε σε περαιτέρω στρέβλωση, δηλαδή στη θέσπιση ελάχιστων αμοιβών, η είσπραξη των οποίων επιτρέπει σε έναν εξηρτημένο δικηγόρο να επιβιώνει σε ένα νοσηρό επιχειρηματικό περιβάλλον. Σε κάθε περίπτωση, ο μείζων κίνδυνος που ελλοχεύει σε αυτήν την κατάσταση είναι ότι ο δικηγόρος μπορεί να παρακάμψει το καθήκον ευσυνειδησίας και επιμέλειας, όπως προκύπτει από το άρθρο 46 του Κώδικα Δικηγόρων, προκειμένου να παράσχει υπηρεσίες που θα ικανοποιούν τις επιθυμίες του πελάτη του, ακόμη και σε περιγραφή ή παράκαμψη του νόμου. (β) Ανισότητα εφαρμογής των κανόνων Η ύπαρξη πλήθους μικροεπιχειρήσεων θέτει σημαντικά εμπόδια στον αποτελεσματικό κρατικό έλεγχο και ιδιαίτερα στον φορολογικό. Είναι σαφώς πιο δαπανηρό για το κράτος να ελέγχει αποτελεσματικά δεκάδες χιλιάδες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις από μερικές εκατοντάδες μεγαλύτερες. Περαιτέρω, αυτή η ευκολία αποφυγής του κρατικού ελέγχου φαίνεται να ευνοεί καταστροφικά αντικίνητρα (όπως η εκτεταμένη φοροδιαφυγή), αφού παρουσιάζεται ευκολότερο (αν όχι δελεαστικό) για έναν μι- 43 Elinor Ostrom, Collective Action and the Evolution of Social Norms, Journal of Economic Perspectives, Vol. 14, No 3, Summer Αν πραγματικός στόχος της ρύθμισης ήταν η κατοχύρωση καθολικής υπηρεσίας υπό βιώσιμους όρους και όχι η δημιουργία εγχώριων συνόρων για την απόσπαση πολιτικών προσόδων, θα υπήρχε μέριμνα για τη δημιουργία ενός συστήματος όπου οι πάροχοι που θα επέλεγαν να παρέχουν υπηρεσίες σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας θα λάμβαναν για τις υπηρεσίες αυτές προσήκουσα οικονομική αντιστάθμιση από την πολιτεία με αντικειμενικό και διάφανο τρόπο εκ των προτέρων καθορισμένο. Η λύση αυτή θα ήταν απολύτως σύμφωνη και με το ευρωπαϊκό δίκαιο και τη νομολογία του ΔΕΕ (βλέπετε σχετικά την υπόθεση Altmark, C- 280/00) Β Νοεμβρίου Τεύχος 1478

12 κροεπιχειρηματία να δραστηριοποιείται στην αγορά σε βάρος μίας μεγάλης ομάδας άγνωστων τρίτων (δηλαδή, των φορολογουμένων) παρά σε βάρος του συνεταίρου του. (γ) Υπο-επενδύσεις Ο μικροεπιχειρηματίας δικηγόρος ούτε τα μέσα διαθέτει ούτε κίνητρο να επενδύσει προσηκόντως στην επιχείρηση ώστε να την καταστήσει ικανή να ανταγωνίζεται αποτελεσματικά με αντίστοιχες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Αυτό ίσως εξηγεί το ελληνικό παράδοξο ότι η συμμετοχή του παρόχου νομικών υπηρεσιών σε υψηλού επιπέδου προγράμματα διαρκούς επιμόρφωσης δεν συνιστά προϋπόθεση διατήρησης της άδειας άσκησης επαγγέλματος. Σαφώς, η κατάσταση αυτή έχει μακροπρόθεσμα επιπτώσεις στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. (δ) Επιλογή με κριτήρια κοινωνικής δικτύωσης και αναγνωρισιμότητας Για τους ανωτέρω λόγους, οι πελάτες συχνά καταλήγουν να επιλέγουν παρόχους νομικών υπηρεσιών με κριτήρια κοινωνικής αναγνωρισιμότητας και δικτύωσης και όχι επαγγελματικής κατάρτισης και καταξίωσης. Το φαινόμενο αυτό ωστόσο δεν επιδρά μόνον στην πλευρά της ζήτησης, αλλά και στην προσφορά. Έτσι, η επικράτηση στη χώρα μικρών ή/και μεσαίων οικογενειακών επιχειρήσεων ευνοεί ένα καθεστώς που ερείδεται στις προσωπικές σχέσεις και στη συναλλαγή (οικογενειοκρατία ή ευνοιοκρατία), στραγγαλίζοντας τον ανταγωνισμό και την αξιοκρατία. (ε) Απουσία κανόνων προστασίας πελάτη Οι ανωτέρω στρεβλώσεις εξηγούν και την απουσία σαφών κανόνων για την προστασία του πελάτη από πλημμελή παροχή υπηρεσιών. Αυτή η στρέβλωση, που είναι η πλέον σημαντική σε βάρος του τελικού καταναλωτή νομικών υπηρεσιών, ειδικά του μικρού και περιστασιακού χρήστη νομικών υπηρεσιών ο οποίος δεν διαθέτει την πείρα, τα μέσα και τον χρόνο για να αξιολογήσει τυχόν πλημμέλειες στην παροχή των υπηρεσιών, δεν θα θεραπευτεί όσο απουσιάζουν από την αγορά μεγαλύτερες εταιρίες παροχής νομικών υπηρεσιών που θα δύνανται να αναλάβουν το κόστος για τη δημιουργία εσωτερικών μηχανισμών ελέγχου, ώστε να εγγυώνται την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, και ταυτόχρονα να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τυχόν πλημμέλειες στην παροχή υπηρεσιών. ΣΤ. Προτάσεις για την αντιμετώπιση υφιστάμενων αδυναμιών του συστήματος 37. Όπως αναπτύχθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, η διασφάλιση της ποιότητας και της ανεξαρτησίας στην παροχή νομικών υπηρεσιών ταυτίζεται στην Ελλάδα με την εγκαθίδρυση ζωνών αποκλειστικής επαγγελματικής δραστηριότητας διαμέσου της επιβολής γεωγραφικών περιορισμών, περιορισμών εισόδου στο επάγγελμα, απαγορεύσεων στις συμπράξεις και στη διαφήμιση, καθώς και με την εξασφάλιση ενός ελάχιστου εισοδήματος για όλους τους δικηγόρους ανεξάρτητα από την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν, διαμέσου της επιβολής κατώτατων (νόμιμων) αμοιβών. 38. Επί της ουσίας, το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα φαίνεται να επιβάλλει ένα αποκλειστικό μοντέλο επιχειρηματικότητας στον κλάδο παροχής νομικών υπηρεσιών, αδιαφορώντας για τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς και τις εξελίξεις στον υπό- Τόμος

13 λοιπο κόσμο 45. Χαρακτηριστικό είναι, άλλωστε, ότι τα επιχειρήματα που επιστρατεύονται για την υποστήριξη των υφισταμένων ρυθμίσεων μένουν σε ένα επίπεδο μεγάλης αφαίρεσης, ίσως ακόμα και κοινοτοπιών, χωρίς οιανδήποτε προσπάθεια πραγματικής τεκμηρίωσης Κατά τα ανωτέρω, οι ισχύοντες περιορισμοί στις συμπράξεις γίνονται δεκτοί επειδή η συγκέντρωση στον κλάδο ενδέχεται να ευνοήσει αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές σε βάρος του καταναλωτή 47. Αντίστοιχα, οι περιορισμοί στη διαφήμιση γίνονταν δεκτοί επειδή ελλοχεύει ο κίνδυνος διαφημιζόμενοι πάροχοι νομικών υπηρεσιών να χρησιμοποιήσουν ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες Οι ανωτέρω περιορισμοί παραβλέπουν τη σύγχρονη επιχειρηματική πραγματικότητα. Επιπλέον, εναλλακτικοί μηχανισμοί ρύθμισης είναι γνωστοί αφενός από τη βιβλιογραφία και αφετέρου από τη διεθνή εμπειρία Στην πράξη, η άρση των υπό εξέταση περιορισμών θα οδηγήσει σε σημαντικές συνέργειες. Καταρχάς, τα σχήματα που θα προκύψουν μεταξύ δικηγόρων ή/και δικηγόρων με συμβολαιογράφους φαίνονται ικανά να βελτιώνουν τη σχέση κόστους και 45 Αυτό το μοντέλο επιχειρηματικότητας ερείδεται σε οικονομίες μικρής κλίμακας με παρόχους που έχουν ισχνή διαπραγματευτική ισχύ, παραμένουν εξηρτημένοι από τους πελάτες τους και επιβιώνουν χάρη στην ύπαρξη ενός ελάχιστου διασφαλισμένου εισοδήματος από ζώνες αποκλειστικής επαγγελματικής δραστηριότητας, ανεξάρτητα από την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Πρόκειται για μία οικονομική ορθοδοξία που δεν προκύπτει από κάποια ανάλυση συγκριτικών στοιχείων ή στατιστικών μελετών, αλλά από απλή δυσπιστία απέναντι στην αγορά ή/και σε εναλλακτικούς θεσμούς που έχουν δοκιμασθεί σε διάφορες έννομες τάξεις. Έτσι, καταλήγει αδικαιολόγητη αφού δεν έχει επιλεγεί χάρη στην αποτελεσματικότητά της, ούτε εξυπηρετεί κάποιον σαφώς καθορισμένο δημόσιο σκοπό. Χαρακτηριστική είναι η συζήτηση στο ελληνικό κοινοβούλιο πριν από τη ψήφιση του Ν. 3919/2011 που περιορίστηκε στην ανταλλαγή ατεκμηρίωτων θεωρητικών επιχειρημάτων. Βλέπετε σχετικά, Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων, Συνεδριάσεις Ολομελείας, Πινάκας Περιεχομένων, ΙΓ Περίοδος Προεδρευόμενης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, Σύνοδος Β Συνεδρίαση ΠΕ, Τρίτη 22 η Φεβρουαρίου 2011, στον ακόλουθο σύνδεσμό, όπως ισχύει την 20 η Οκτωβρίου 2011, 7143cdea-13be-45f5-acbd-69349b9d Όπως προκύπτει και από τις αναφορές στα ανωτέρω πρακτικά των συζητήσεων στο ελληνικό κοινοβούλιο, οι περιορισμοί στην άσκηση των νομικών επαγγελμάτων θεωρούνται δεδομένοι, ενώ χρήζει ειδικής αιτιολογίας η άρση τους. 47 Από σχετικές μελέτες στον κλάδο παρατηρείται ότι «υπάρχουν πολύ λίγα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν είτε τα επιχειρήματα υπέρ είτε κατά των περιορισμών στη δομή των επιχειρήσεων». Βλέπετε σχετικά, OECD, idem, σελ. 51. Παρότι δεν τεκμηριώνονται σημαντικά θετικά αποτελέσματα στην οικονομία από την ενίσχυση των συμπράξεων, πρέπει να επισημανθεί ότι σχεδόν σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ισχύουν οι εγχώριοι περιορισμοί για τις συμπράξεις. Στην Ελλάδα, η ισχύουσα σχεδόν απόλυτη απαγόρευση των συμπράξεων είναι μία καθαρά αναχρονιστική ρύθμιση που δεν εξυπηρετεί αποτελεσματικά κάποιο σαφώς καθορισμένο δημόσιο σκοπό ενώ σε κάθε περίπτωση καταλήγει αδικαιολόγητη αφού είναι δυσανάλογη προς οιοδήποτε επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. 48 Η επίμαχη ρύθμιση φαίνεται να είχε ως δικαιολογητική βάση τη διασφάλιση από τον δικηγόρο συμπεριφοράς που είναι αξιοπρεπής και σύμφωνη με τις παραδόσεις του Δικηγορικού Σώματος. Στην περίπτωση αυτήν, εύλογα γεννάται το ερώτημα αν διακινδυνεύεται η αξιοπρέπεια ενός δικηγόρου επειδή εκείνος προβάλλει δημόσια τις δραστηριότητές, την εξειδίκευση και τους πελάτες του. Κατά τα ανωτέρω, η γενική απαγόρευση της διαφήμισης, όπως ίσχυε, μόνον έμμεσα φαίνεται να εξυπηρετούσε το προστατευόμενο δημόσιο σκοπό και ως εκ τούτου κρίνεται αδικαιολόγητη. Στην Ελλάδα, παραβλέπεται ότι εντέλει η διαφήμιση αποτελεί ένα μηχανισμό της αγοράς διαμέσου του οποίου η προσφορά επικοινωνεί με τη ζήτηση. Στην αντίθετη περίπτωση, η ζήτηση καθορίζεται σημαντικά από κριτήρια κοινωνικής δικτύωσης και αναγνωρισιμότητας, όπως άλλωστε συμβαίνει στον εγχώριο κλάδο παροχής νομικών υπηρεσιών. 49 Βλέπετε σχετικά την έκθεση του OECD, idem Β Νοεμβρίου Τεύχος 1478

14 ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες, προσφέροντας πλέον όλο το φάσμα των νομικών υπηρεσιών στο σύνολο της επικράτειας, στην ίδια ποιότητα και σε χαμηλότερο κόστος προς τον τελικό καταναλωτή. Περαιτέρω, οι συμπράξεις φαίνονται ικανές να διασφαλίσουν αποτελεσματικά κύρος και διαπραγματευτική δύναμη και ως εκ τούτου την ανεξαρτησία του παρόχου νομικών υπηρεσιών έναντι τρίτων και ιδίως έναντι ισχυρών πελατών. Τέλος, οι συμπράξεις ευνοούν δομές όπου διασφαλίζεται αποτελεσματικά για τους καταναλωτές η ευθύνη του παρόχου από την πλημμελή παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών και ως εκ τούτου είναι δυνατή η αξίωση αποζημίωσης για τυχόν ζημία που προκύψει. Συγκεκριμένα, φαίνεται ότι τα μεγαλύτερα σχήματα ευνοούν την ανάπτυξη μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου που παρακολουθεί αποτελεσματικά την ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες προκειμένου να διασφαλίζεται η φήμη του παρόχου στην αγορά Παράλληλα, η άρση των ισχύοντων περιορισμών στη διαφήμιση θα επιτρέψει τη μείωση του κόστους στην πληροφόρηση του καταναλωτή (τόσο ως προς το εύρος όσο και ως προς την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών), προσφέροντας κατά τον τρόπο αυτό διαφάνεια στον κλάδο και διευκολύνοντας την επιλογή παρόχου με κριτήρια αποτελεσματικά και ορθολογικά. Επιπλέον, ο καταναλωτής θα διασφαλίζεται από όσους επιδιώκουν να αποσπάσουν παράνομες ωφέλειες διαμέσου της επιβολής κυρώσεων σε βάρος όσων αποδεδειγμένα χρησιμοποιούν ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες Ειδικά ως προς τις κατώτατες (νόμιμες πλέον) αμοιβές, η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού («ΕΕΑ») έχει ήδη επισημάνει τους κινδύνους που ελλοχεύουν στο ανωτέρω ισχύον καθεστώς. Συγκεκριμένα, η ΕΕΑ παρατήρησε ότι τα ποσά αναφοράς δύναται να λειτουργήσουν ως σημείο εστίασης (focal point) και ουσιαστικά να ευνοήσουν ενηρμονισμένες πρακτικές αφού θα επιτρέπουν τη διαμόρφωση ενός επιπέδου αμοιβής το οποίο θα εφαρμόζει η πλειονότητα των επαγγελματιών αποτρέποντας την παροχή υπηρεσιών κάτω από αυτό 52. Ως εναλλακτική πρόταση, η ΕΕΑ πρότεινε την αντικατάσταση του ισχύοντος συστήματος των δικηγορικών προεισπράξεων του άρθρου 96 του Κώδικα Δικηγόρων από ένα σύστημα προκαταβαλλόμενων πάγιων/κατ αποκοπή ποσών για κάθε διαδικαστική ενέργεια ή παράσταση δικηγόρου, τα οποία όμως δεν θα συνδέονται με συγκεκριμένα ποσά αναφοράς. Για τον λόγο αυτό, η ΕΕΑ καταλήγει ότι η αποσύνδεση της προκαταβολής των πόρων των Δικηγορικών Συλλόγων και των Ασφαλιστικών Ταμείων από ποσά αναφοράς, τα οποία de facto θα εξακο- 50 Σύμφωνα με την ΕΕΑ, κανόνες που θα προβλέπουν υποχρεωτικά την παροχή εγγυήσεων ποιότητας (contractual guarantees of performance quality, performance bonds), καθώς και ρήτρες αστικής ευθύνης (civil liability rules) αποδεικνύονται τα αποτελεσματικότερα μέσα, προκειμένου να επιλυθούν τα προβλήματα που οφείλονται στην ασύμμετρη πληροφόρηση. Βλέπετε σχετικά idem, σελ. 5 επόμ., όπου παραπέμπει σε Uwe Dulleck, Rudolf Kerschbamer και Matthias Sutter, The Economics of Credence Goods: on the Role of Liability, Verifiability, Reputation and Competition, IZA Discussion Paper No. 4030, Φεβρουάριος 2009, σελ. 2 επόμ. 51 Βλέπετε σχετικά την έκθεση του OECD, idem, σελ. 11 και 44 επόμ. καθώς και την έκθεση του Copenhagen Economics, idem, σελ Ibidem. Παρομοίως, European Commission, Communication from the Commission, Report on Competition in Professional Services, COM(2004) 83 final, σελ. 11, όπου παρατηρείται ότι «οι προκαθορισμένες τιμές δεν μπορούν να αποτρέψουν κάποιους ασυνείδητους να προσφέρουν υπηρεσίες χαμηλής ποιότητας. Ούτε οδηγούν στην εξάλειψη των οικονομικών κινήτρων των ελεύθερων επαγγελματιών να μειώσουν την ποιότητα και το κόστος». Τόμος

15 λουθούσαν να λειτουργούν ως ελάχιστες αμοιβές, αφενός συνάδει με τις αρχές του ελεύθερου ανταγωνισμού και αφετέρου εξυπηρετεί τον επιδιωκόμενο σκοπό δημοσίου συμφέροντος, δηλαδή τη διατήρηση εσόδων για τα ασφαλιστικά ταμεία και τους δικηγορικούς συλλόγους, ικανοποιώντας ταυτόχρονα την αρχή της αναλογικότητας Ως επιπρόσθετες δικλείδες ασφαλείας για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων θα μπορούσαν να λειτουργήσουν κανόνες της αγοράς, όπως η επαγγελματική φήμη (reputation) που ενισχύεται από πιστοποιήσεις και αξιολογήσεις ανεξάρτητων τρίτων φορέων (third-party accreditation - quality rating). 45.Σε κάθε περίπτωση, η αναδιάρθρωση του κλάδου παροχής νομικών υπηρεσιών συμπεριλαμβάνει την αναθεώρηση του ισχύοντος καθεστώτος αυτορρύθμισης. Στην Ελλάδα, παρατηρείται κατακερματισμός και σε αυτό το επίπεδο αφού κάθε περιφέρεια πρωτοδικείου έχει τη δική της επαγγελματική ένωση (δικηγορικό σύλλογο) με ευρείες ρυθμιστικές αρμοδιότητες δίχως την αντίστοιχη εκπροσώπηση 54. Το παρόν μοντέλο αυτορρύθμισης όμως εμφανίζει σημαντικά ελαττώματα που προκαλούν στρεβλώσεις στην αγορά. Ο κυριότερος λόγος είναι ότι οι αρμόδιες αρχές αυτορρύθμισης (δηλαδή, οι κατά τόπους αρμόδιοι δικηγορικοί σύλλογοι) δεν είναι υπόλογοι έναντι των τρίτων που επηρεάζονται από τις αποφάσεις που λαμβάνονται, χωρίς ωστόσο να συμμετέχουν στη λήψη των σχετικών αποφάσεων. Κατά τα ανωτέρω, οι αρμόδιες αρχές αυτορρύθμισης ενδέχεται να θέτουν φραγμούς στην είσοδο και στην άσκηση εισόδου του επαγγέλματος με αποκλειστικό σκοπό την επίτευξη προσόδων. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχει δοκιμασθεί ένα διαφορετικό μοντέλο αυτορρύθμισης στην κορυφή του οποίου βρίσκεται μία ανεξάρτητη αρχή, όπου εκπροσωπούνται διάφορες κοινωνικές ομάδες, περιορίζοντας αντίστοιχα την πιθανή κατάχρηση εξουσίας και την ανάπτυξη αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών 55. Κατά τα ανωτέρω, αξίζει να εξε- 53 Ibidem. 54 Όπως παρατηρείται, «σε μία δημοκρατία, είναι απολύτως νόμιμο οι επαγγελματικές ενώσεις να υπερασπίζονται τα συμφέροντα των μελών τους. Ωστόσο, δεν είναι αυτονόητο γιατί αυτές οι ενώσεις να δικαιούνται να ρυθμίζουν το επάγγελμα. Αν ένα επάγγελμα προορίζεται να εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, λόγοι δημοκρατικής νομιμοποίησης φαίνεται να επιβάλλουν τη λειτουργία μίας ανεξάρτητης δημόσιας αρχής που θα επιβλέπει τις επαγγελματικές ενώσεις και να εγκρίνει (ή/και) να απορρίπτει τους κανόνες αυτορρύθμισης του κλάδου. Η επιθυμία για την αύξηση της δημοκρατικής νομιμοποίησης στο ισχύον πλαίσιο δικαιολογεί την έρευνα κατάλληλων θεσμικών μηχανισμών, που θα αντιμετωπίζουν τυχόν αστοχίες του συστήματος αυτορρύθμισης στον κλάδο παροχής νομικών υπηρεσιών δίχως να διακινδυνεύονται υπαρκτά οφέλη». Βλέπετε σχετικά, OECD, idem, σελ «Σύμφωνα με το βρετανικό μοντέλο, ο επικεφαλής της αρχής και η πλειοψηφία των μελών της δεν είναι δικηγόροι. Η αρχή είναι σε θέση να θεσπίσει νέους κανονισμούς και μπορεί επίσης να αναθέσει κανονιστικές αρμοδιότητες σε ήδη υφιστάμενες ή ιδρυθησόμενες επαγγελματικές ενώσεις, τους ρυθμιστές πρώτης γραμμής (frontline regulators). Oι ρυθμιστικές αρχές πρώτης γραμμής δεν επιτρέπεται να συνδυάζουν ρυθμιστικές και αντιπροσωπευτικές λειτουργίες. Η αρχή έχει την αρμοδιότητα να εκδίδει κανονιστικές κατευθύνσεις, να κατευθύνει τις ρυθμιστικές αρχές πρώτης γραμμής ώστε να λαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα, να τροποποιεί ή να ασκεί βέτο σε αποφάσεις που λαμβάνουν ρυθμιστικές αρχές πρώτης γραμμής ακόμη και να αφαιρεί την άδειά τους αν καταχραστούν την εξουσία τους. Τα πλεονεκτήματα της δημιουργίας μιας ανεξάρτητης ρυθμιστικής αρχής φαίνονται σημαντικά. Δυσανάλογοι περιορισμοί που περιέχονται σε κανόνες αυτορρύθμισης μπορεί να καταψηφίζονται. Παύει η απουσία εκπροσώπησης των καταναλωτών που συνδέεται με τις περισσότερες αρχές αυτορρύθμισης, δεδομένου ότι η πλειοψηφία της ρυθμιστικής αρχής θα αποτελείται από μη δικηγόρους. Το προτεινόμενο θεσμικό πλαίσιο δημιουργεί δυνατότητες για ανταγωνισμό μεταξύ των αρχών αυτορρύθμισης. Αυτό το ανταγωνιστικό καθεστώς αυτορρύθμισης μπορεί να ικανοποιήσει διαφορετικές προτιμήσεις όσον αφορά τη ρύθμιση των αγορών νομικών υπηρεσιών και θα οδηγήσει σε πιο αποτελεσματικούς και καινοτόμους κανόνες. Το πιο σημα Β Νοεμβρίου Τεύχος 1478

16 ταστεί σοβαρά και στην Ελλάδα για πρώτη φορά η δημιουργία μίας ενιαίας, ανεξάρτητης, διαφανούς και υπεύθυνης ρυθμιστικής αρχής για το σύνολο του κλάδου παροχής νομικών υπηρεσιών, όπου κατά το βρετανικό πρότυπο θα εκπροσωπούνται υποχρεωτικά όλοι όσοι επηρεάζονται από τον κλάδο (όπως εκπρόσωποι μεγάλων επιχειρήσεων, μικρών επιχειρήσεων και καταναλωτών, δημόσιων αρχών, καθώς και εκπρόσωποι δικηγορικών εταιριών, εταιριών παροχής νομικών υπηρεσιών, κ.λπ). 46. Οι ανωτέρω μηχανισμοί όχι μόνο φαίνονται ικανοί να κινητοποιούν τους επαγγελματίες να διατηρούν υψηλή την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών εξαιτίας του ανταγωνισμού, αλλά και να διασφαλίζουν αποτελεσματικά την ανεξαρτησία τους. Περαιτέρω, οι ανωτέρω προτεινόμενες λύσεις περνούν επιτυχώς τη δοκιμασία που επιβάλλει η αρχή της αναλογικότητας, δεδομένου ότι προκαλούν το ελάχιστο δυνατό κόστος χωρίς να επιβάλλουν απευθείας αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές, όπως γεωγραφικούς περιορισμούς, καθορισμό τιμών, κ.λπ. Ζ. Επίλογος 47. Ο ελληνικός κλάδος παροχής νομικών υπηρεσιών αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες σήμερα. Στην πράξη, ο Έλληνας δικηγόρος παραμένει έκθετος σε σειρά κινδύνων που προκύπτουν από διάφορες στρεβλώσεις, όπως αναπτύχθηκε ανωτέρω. Η κατάσταση καταλήγει δραματική ειδικά για τους νέους δικηγόρους που απασχολούνται σε συνθήκες αναχρονιστικές που ούτε ανταποκρίνονται στο θεσμικό ρόλο ούτε στις παραδόσεις τους επαγγέλματος. 48. Η τωρινή κρίση συνιστά μία ευκαιρία για την αναθεώρηση του τρόπου προσέγγισης και αντιμετώπισης των προβλημάτων του κλάδου παροχής νομικών υπηρεσιών. Αντικειμενικά, δεν υφίστανται οι συνθήκες που επιτρέπουν (όπως άλλοτε) σε δικηγόρους και συμβολαιογράφους να απολαμβάνουν εξασφαλισμένα εισοδήματα με ελάχιστη προσπάθεια. Περαιτέρω, το επιχειρηματικό μοντέλο που φαίνεται ότι επιβάλλεται από το υφιστάμενο καθεστώς ρύθμισης, δηλαδή των πολύ μικρών επιχειρηματικών σχημάτων εξαρτώμενων από τη ρυθμιστική διασφάλιση δικηγορικής ή/και συμβολαιογραφικής ύλης και ελάχιστων αμοιβών (στην πραγματικότητα, επιβολή στην αγορά τελών υπέρ των δικηγόρων ή/και των συμβολαιογράφων) φαίνεται ότι οδηγεί το επάγγελμα σε μαρασμό. 49.Η προτεινόμενη προσέγγιση δεν προσπαθεί να επιβάλλει ένα συγκεκριμένο επιχειρηματικό μοντέλο για την παροχή νομικών υπηρεσιών, αντίθετα επιχειρηματολογεί υπέρ της παράλληλης ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών επιχειρηματικής δραστηριοποίησης των επαγγελματιών του κλάδου παροχής νομικών υπηρεσιών σε περιβάλλον ελεύθερου ανταγωνισμού, προς όφελος των καταναλωτών, της ποιότητας και εντέλει της οικονομικής αποτελεσματικότητας. ντικό, η ανάπτυξη ανταγωνισμού στο επίπεδο της αυτορρύθμισης μπορεί να μειώσει ή να εξαλείψει το κόστος μονοπωλίου». Βλέπετε σχετικά OECD, idem, σελ. 12. Τελικά, η ανωτέρω ανεξάρτητη βρετανική αρχή ( Solicitors Regulation Authority ) συστάθηκε με τον νόμο περί παροχής νομικών υπηρεσιών του 2007 ( Legal Services Act 2007 ) και άρχισε να λειτουργεί από τη 29 η Ιανουαρίου 2007, αποτελούμενη από δέκα επτά (17) μέλη εννέα (9) εκ των οποίων είναι δικηγόροι (solicitors), συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της. Σήμερα, εποπτεύει πάνω από δικηγόρους σε Αγγλία και Ουαλία. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπετε σχετικά τον ακόλουθο σύνδεσμο (όπως ισχύει την 20 η Οκτωβρίου 2011). Τόμος

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας Νοµική Σύµβουλος Ι.Σ.Α. ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Ήδη από το έτος 1939 ισχύει γενική απαγόρευση κάθε διαφήµισης που σχετίζεται µε την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόεδρος INTERNATIONAL LIFE AEAZ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, Ημερίδα, 5 Μαρτίου 2014. Η Επίδραση της Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment during the

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελλάδα μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, βγαίνει ξανά στις αγορές.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελλάδα μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, βγαίνει ξανά στις αγορές. Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Κωστή Χατζηδάκη στο συνέδριο για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανταγωνισμού στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας «Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ Λάµπρος Χρ. Γεωργακόπουλος & Συνεργάτες- ικηγορική Εταιρεία, Βουκουρεστίου 20, Αθήνα, ΤΚ 10671,Τηλ. 210-3606950 Email: lambros.georgakopoulos@gslaw.gr ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ (Π.Ι.Σ.) ΓΝΩΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2005 Αριθ.Πρωτ.: 893 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 2α Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002535117 2015-01-21

15PROC002535117 2015-01-21 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Κρήτης Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404502

Διαβάστε περισσότερα

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους ΟΔΗΓΙΑ 2008 52 ΕΚ Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 LEGAL INSIGHT ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΜΕΤΡΗΤΩΝ) ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ Ή ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γιώργος Ψαράκης Βάσει κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας κάθε εξερχόμενο ή εισερχόμενο στην Ε.Ε. φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α')

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') : Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 'Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΕΛΕΓΧΩ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΑΝΑΠΤΥΣΣΩ ΕΝΙΣΧΥΩ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα

[ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ]

[ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ] ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΑΝ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα ΓνωίΛοδόιηση Α' Εοώτηαα Το Σωματείο Εργαζομένων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (εφεξής ΚΑΠΕ) μου ζήτησε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση απλοποιεί και καθιστά περισσότερο ευέλικτους τους κανόνες διαφήμισης. Ενθαρρύνει επίσης και την από κοινού ρύθμιση στον τομέα.

Η πρόταση απλοποιεί και καθιστά περισσότερο ευέλικτους τους κανόνες διαφήμισης. Ενθαρρύνει επίσης και την από κοινού ρύθμιση στον τομέα. Αναθεώρηση της Οδηγίας «Τηλεόραση χωρίς Σύνορα» Ελάφρυνση των κανόνων που διέπουν τη διαφήμιση Η πρόταση απλοποιεί και καθιστά περισσότερο ευέλικτους τους κανόνες διαφήμισης. Ενθαρρύνει επίσης και την

Διαβάστε περισσότερα

-Ο νόμος αυτός αποτελείται από οκτώ μέρη και 330 άρθρα, από τα οποία χρήζουν προσοχής τα ακόλουθα:

-Ο νόμος αυτός αποτελείται από οκτώ μέρη και 330 άρθρα, από τα οποία χρήζουν προσοχής τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ- ΑΙΓΑΙΟΥ & ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Στις 29 Απριλίου 2004, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε και επίσημα τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 883/2004. Ο κανονισμός αυτός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ Έκδοση 2.0 Ισχύει από: 01/01/2015 Επικοινωνία: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 1/503/13.3.2009 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Αποδεκτή πρακτική αγοράς: Αγορά ιδίων µετοχών και διακράτησή τους για µελλοντική απόκτηση µετοχών άλλης εταιρείας. Λαµβάνοντας υπόψη: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Υφιστάμενες ελλείψεις και μελλοντικές προοπτικές του ευρωπαϊκού ιδιωτικού διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή European Commission Enterprise publication ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65 Προστιθέμενης Αξίας. Πάγια αντιμισθία. Κανονιστική απόφαση διοίκησης. Aριθ. Aπόφ. 909/2011 (Β τμ. Σ.τ.Ε.) Πρόεδρος: Φ. Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος. Εισηγητής: Ε. Νίκα, Σύμβουλος. Δικηγόροι: Π. Γιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Περιβαλλοντικές πολιτικές Μηχανισμόςό Ταξινόμηση Οικονομικά εργαλεία Τιμολογιακές πολιτικές Φόροι Εμπορεύσιμα δικαιώματα Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα 1 Οι εξωτερικές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη «Μεταρρυθμίσεις και Οικονομική Ανάπτυξη» 20 Μαρτίου 2014 Ευθύμιος Ο. Βιδάλης Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΒ

Διαβάστε περισσότερα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ. Παρουσίαση: Έλενα Σιβιτανίδου Ανώτερη Λειτουργός Εργασίας ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ. Η εργοδότηση αλλοδαπών που είναι υπήκοοι

ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ. Παρουσίαση: Έλενα Σιβιτανίδου Ανώτερη Λειτουργός Εργασίας ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ. Η εργοδότηση αλλοδαπών που είναι υπήκοοι ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ Παρουσίαση: Έλενα Σιβιτανίδου Ανώτερη Λειτουργός Εργασίας Τμήμα Εργασίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ Η εργοδότηση αλλοδαπών που είναι υπήκοοι χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2000/79/ΕΚ του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2. ΘΕΜΑ 2 : ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΥΠΗΚΟΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, με ΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2013.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2. ΘΕΜΑ 2 : ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΥΠΗΚΟΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, με ΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2013. ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2 ΘΕΜΑ 2 : ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΥΠΗΚΟΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, με ΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2013. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Μετά την παρέλευση τριετίας κατά την οποία ο

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία φιλική στις Επιχειρήσεις 1. Η Πρωτοβουλία για την Άρση των Εμποδίων στην Επιχειρηματική Δραστηριότητα Η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00006044/el Άλλες Ανακοινώσεις CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD CFI Attachments: 1. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού σχετικά µε τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας οι οποίες δεν περιορίζουν σηµαντικά τον ανταγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Αρ. Πρωτ. 1290 Αθήνα 26/11/2014 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει

Διαβάστε περισσότερα

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ Τεχνολογική προστασία & ψηφιακή διαχείριση του βιβλίου. ββ Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011, EKEBI Ευαγγελία Βαγενά, ΔΝ, DEA ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ vagena@dsa.gr Από τον Γουτεμβέργιο ως τον Bill

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων ΑΡΘΡΟ 29 - ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 5058/00/EL/TEΛΙΚΟ WP 33 Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων Γνωµοδότηση 5/2000 σχετικά µε τη Χρήση Tηλεφωνικών Καταλόγων για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Μια Κυπριακή Μητρική Εταιρεία ή Εταιρεία Συμμετοχών (Holding Company) είναι μια εταιρεία που έχει συσταθεί στην Κύπρο και η οποία συμμετέχει, μέσω της κτήσης

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Η δυσμενής οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας έχει αναδείξει την επίτευξη των στόχων Δημοσίων Εσόδων σε κρίσιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS"

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ CROWDFUNDING KAI VENTURE CAPITALS Πειραιάς, 8 Μαΐου 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS" Crowdfunding Το crowdfunding ή αλλιώς participative financing - («χρηματοδότηση από το πλήθος» -- «συμμετοχική

Διαβάστε περισσότερα

Προς κάθε αρμόδιο Δικαστήριο και Αρχή ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ

Προς κάθε αρμόδιο Δικαστήριο και Αρχή ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ Προς κάθε αρμόδιο Δικαστήριο και Αρχή ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ Του Σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Μεσογείων 152 (Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»),

Διαβάστε περισσότερα

αναφορικά με τους ειδικούς συνεργάτες των νέων Περιφερειαρχών, δεν προβλέφθηκε αντίστοιχη αρμοδιότητα εξαίρεσης από την αναστολή.

αναφορικά με τους ειδικούς συνεργάτες των νέων Περιφερειαρχών, δεν προβλέφθηκε αντίστοιχη αρμοδιότητα εξαίρεσης από την αναστολή. ικηγορικό Γραφείο Γιούλης Αποστολοπούλου Στέφανου Ζαφ. Βαzάκα Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η Μου ετέθη το εξής θέμα: Δημοτική αρχή (δήμαρχος) προτίθεται να προσλάβει ένα νομικό - δικηγόρο σε θέση ειδικού συνεργάτη,

Διαβάστε περισσότερα

«Η θεωρία του οικονομικού underwriting» Τάσος Γαρυφαλλάκης Underwriter Ζωής & Υγείας Αξίωμα ΕΠΕ

«Η θεωρία του οικονομικού underwriting» Τάσος Γαρυφαλλάκης Underwriter Ζωής & Υγείας Αξίωμα ΕΠΕ «Η θεωρία του οικονομικού underwriting» Τάσος Γαρυφαλλάκης Underwriter Ζωής & Υγείας Αξίωμα ΕΠΕ Θέματα Τι είναι το οικονομικό underwriting Συχνές παρανοήσεις Αναγνωρίζοντας τις ανάγκες Γιατί γίνεται το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Dr. Antonis Metaxas, Managing Partner, M & A Law Firm Lecturer of EU Law, University of Athens Εισαγωγή Δομή Παρουσίασης I. Η

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Απονοµή Δικαιοσύνης: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Απονοµή Δικαιοσύνης: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Απονοµή Δικαιοσύνης: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες Υποστήριξη Τεκµηρίωση // Ψηφιακή Οικονοµία Η ταχύτητα, το προσιτό κόστος και η εύκολη πρόσβαση αποτελούν απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ -ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ-

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ -ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ -ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ- «Proba merx facile emptorem repetit» (Το καλό εµπόρευµα εύκολα βρίσκει αγοραστή) Παναγιώτης Ι. Παπασταύρου ΜέλοςτηςΕπιτροπήςΕµπειρογνωµόνων Του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

segm@segm.gr, www.segm.gr

segm@segm.gr, www.segm.gr ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Μακεδόνων 2, 115 21 Αθήνα, τηλ. 210 6452 232, fax 210 6444 685 segm@segm.gr, www.segm.gr ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΓΜ για τη Δημόσια διαβούλευση που διοργανώνει η ΕΕΚΕ Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα Τάσος Τζήκας Πρόεδρος ΔΣ 23 Απριλίου 2013 Ποιος είναι ο ΣΕΠΕ F E D E R A T I O N O F H E L L E N I C I C T E N T E R P R I S E S D I G I T A L E U R O P E,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Η κρίση στον χώρο των Μηχανικών δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Μετά την κορύφωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Λεπτομέρειες αιτητή Ανανέωση Πιστοποιητικού/ών Για το έτος: Αρχική έκδοση Πιστοποιητικού/ών (σημειώστε όπου εφαρμόζεται) Ονοματεπώνυμο:..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012-2013

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012-2013 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012-2013 Στην Αθήνα, σήμερα 14 Μαΐου 2013, οι υπογράφοντες την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, αφενός: α) Γεώργιος Καββαθάς Πρόεδρος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - EDITORIAL Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο Ο όρος υγεία και ασφάλεια στην εργασία αφορά τις συνθήκες και τους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Επιδράσεις εκροών ΑΞΕ στις χώρες προέλευσης 1

Επιδράσεις εκροών ΑΞΕ στις χώρες προέλευσης 1 Copyright 2014 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) Λεωφ. Βασιλ. Σοφίας 49, 106 76 Αθήνα Τηλ.: +30 210 7257 110 Fax: +30 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 1. Εισαγωγή Οι προβλεπόμενες υψηλές χρηματοδοτικές ανάγκες του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στο μέλλον καθιστούν επιτακτική την αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠ Επιστημών & Υγείας ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ 1. Σκοπός Ο Κώδικας Δεοντολογίας των μελών του Συνδέσμου σκοπό έχει να προτρέπει τα μέλη του Συνδέσμου στο να κατανοούν και να εφαρμόζουν συστηματοποιημένους

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικά για τις ΑΞΕ - Τρόποι Διεθνοποίησης

Εισαγωγικά για τις ΑΞΕ - Τρόποι Διεθνοποίησης Copyright 2013 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) Λεωφ. Βασιλ. Σοφίας 49, 106 76 Αθήνα Τηλ.: +30 210 7257 110 Fax: +30 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ

ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Κατερίνα Πέρρου Δικηγόρος - Φορολογική Σύµβουλος ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Κ. ΠΕΡΡΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς.

Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς. Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς. Θέλω να συγχαρώ το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο για την οργάνωση του Συνεδρίου αυτού που

Διαβάστε περισσότερα