ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ»"

Transcript

1 HELEXPO AGROTICA 2010 «Εναλλακτικές Μορφές Γεωργίας και Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας» ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΠΕ ΒΙΟΑΕΡΙΟ Μία Ασφαλής και Αειφόρος Ενεργειακή Πηγή «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ» Κτηνίατρος-Ερευνήτρια ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.

2 οµή της Εισήγησης Η σηµασία της Ζωικής Παραγωγής Ζωική Παραγωγή και Απόβλητα Κτηνοτροφικά Απόβλητα: Επιπτώσεις στο περιβάλλον Προκλήσεις για το µέλλον: Το µοντέλο της Αειφορίας Συµπεράσµατα ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΠΕ- ΗΕLΕXP XPΟ - AGROTICA

3 ηµογραφικές αλλαγές Στην Ευρώπη, περισσότερα από ένα εκατοµµύριο αγροτικές εκµεταλλεύσεις έκλεισαν (Poiret, 1999) Αύξηση µεγέθους εκµεταλλεύσεων Η γή που ανήκε στις εκµεταλλεύσεις που έκλεισαν, προστέθηκε στις λίγες υπόλοιπες, που µε τον τρόπο αυτό αυξήθηκαν σε µέγεθος. Εκβιοµηχάνιση της παραγωγής Λιγότερη εργασία, περισσότερη τεχνολογία. Ταυτόχρονα, εκτεταµένη χρήση παρασιτοκτόνων, λιπασµάτων και επεξεργασµένων ζωοτροφών. Εξειδίκευση Το 1995, οι εκµεταλλεύσεις αυτές αποτελούν το 80% του συνόλου των εκµεταλλεύσεων στην Ευρώπη. Εντατικοποίηση Οι χοιροτροφικές εκµεταλλεύσεις είναι το πιο πρόσφορο παράδειγµα εξειδίκευσης και εντατικοποίησης. Αυξανόµενες ανάγκες σε τρόφιµα η ετήσια αύξηση στην κατανάλωση κρέατος και γάλακτος στις αναπτυγµένες χώρες ήταν 1.4 και 0.4% αντίστοιχα. Σήµερα στην Ευρώπη, η ετήσια κατανάλωση κρέατος/κεφαλή είναι 90 κιλά. Οικονοµικοί παράγοντες Στα µέσα του 20ου αιώνα, ένα νοικοκυριό στην Ευρώπη ξόδευε το 50% του εισοδήµατός του σε τρόφιµα, ενώ στο τέλος του 20ου αιώνα, ξόδευε µόνο 15-20% (Bonny, 2000). Προτιµήσεις καταναλωτών Η Ζωική Παραγωγή σήµερα: αλλαγές τελευταίων ετών Η κατανάλωση χοιρινού κρέατος (εξειδίκευση, εντατικοποίηση) αποτελεί το 50% της συνολικής κατανάλωσης κρέατος στην Ευρώπη.

4 Η Ζωική Παραγωγή σήµερα: Συστήµατα εκτροφής ΕΝΤΑΤΙΚΑ Η διατροφή των ζώων γίνεται στο στάβλο- υψηλές εισροές ΕΚΤΑΤΙΚΑ Η διατροφή των ζώων γίνεται µε βόσκηση σε φυσικούς λειµώνεςχαµηλές ΜΙΚΤΑ Η διατροφή των ζώων γίνεται µε βόσκηση σε φυσικούς ή τεχνητούς λειµώνες και συµπληρωµατικά στο στάβλο-µέσες έως υψηλές εισροές

5 Η Ζωική Παραγωγή σήµερα: Ευρωπαϊκές χώρες Τα συστήµατα εκτροφής διαφέρουν από χώρα σε χώρα, σε µερικές περιπτώσεις από περιοχή σε περιοχή της ίδιας χώρας, ανάλογα µε τις διαθέσιµες εκτάσεις, το κλίµα και την κουλτούρα των χωρών αυτών. Έχουν καταγραφεί 7 διαφορετικά συστήµατα µόνον για τις αυγοπαραγωγές όρνιθες και 35 είδη δαπέδων για τη µείωση των επιπέδων αµµωνίας σε χοιροστάσια (ΕU, 2001). Ως προς τη συλλογή των αποβλήτων διακρίνουµε τα εξής συστήµατα: Υγρά απόβλητα (λύµατα) Μικτά: σε υγρή και σε στερεή µορφή Στερεά απόβλητα

6 «Συµβατικής µορφής» ζωική παραγωγή Συστήµατα που διαφέρουν από χώρα σε χώρα Τα κοινά τους χαρακτηριστικά είναι: Μεγάλης κλίµακας εκµεταλλεύσεις Εντατικές εκτροφές (ζώα σταβλισµένα) Τεχνολογικές καινοτοµίες Υψηλές επενδύσεις (κεφάλαιο) Εντατικές καλλιέργειες Εκτεταµένη χρήση λιπασµάτων, παρασιτοκτόνων και άλλων χηµικών σκευασµάτων Στόχος οι υψηλές αποδόσεις

7 Η Ζωική Παραγωγή σήµερα: Αριθµοί εκτρεφόµενων ζώων Χ 000 κεφαλές Χώρες Βοοειδή Πρόβατα & Αίγες & παραγόµενα προϊόντα Χοίροι Πτηνά Αναπτυγµένες Υπό ανάπτυξη Παγκοσµίως εκ. τόννοι Κρέας 60,7 11,7 95,2 79,7 Γάλα 594,5 Αυγά 58,9 Πηγή : FAO, 2006

8 Η Ζωική Παραγωγή σήµερα: Αριθµοί εκτρεφόµενων ζώων & παραγόµενα προϊόντα στην ΕΛΛΑ Α σε εκατοµµύρια Χοίροι Βοοειδή Πρόβατα Αίγες Πτηνά Η συµµετοχή της χώρας µας σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως προς την παραγωγή κρέατος είναι: 1% βόειο, 1% χοίρειο, 2% ορνίθειο και 11% αίγειο και πρόβειο. Η Ελλάδα ανήκει στις χώρες µε µικρές πυκνότητες σε πληθυσµούς παραγωγικών ζώων (<0.25 LU/εκτάριο)

9 Η Ζωική Παραγωγή στο µέλλον Εκτιµήσεις για την αύξηση κατανάλωσης κρέατος Κατανάλωση:κιλά/κεφαλή/έτος και ποσοστό (%) της παγκόσµιας κατανάλωσης Αναπτυσσόµενες χώρες 1993 Αναπτυσσόµενες χώρες 2010 Αναπτυγµένες χώρες 1993 Αναπτυγµένες χώρες 2020 Βόειο 5.3 (41) 7.4 (58) 25.2 (59) 25.0 (42) Χοίρειο 9.0 (51) 13.4 (68) 29.4 (49) 28.8 (32) Ορνίθειο 5.0 (45) 7.8 (60) 20.3 (55) 24 (40) Πηγή: Ehui et al., 1998

10 Η Ζωική Παραγωγή στο µέλλον 2050 Εκτιµήσεις για διπλασιασµό κτηνοτροφικών προϊόντων Αύξηση πληθυσµού της γης σε 9 δις - Παράλληλη αύξηση της αστικοποίησης του πληθυσµού Αύξηση αναγκών σε κτηνοτροφικά προϊόντα - Αύξηση της κατανάλωσης κτηνοτροφικών προϊόντων Εντατικοποίηση παραγωγής Ανάπτυξη Κλάδου

11 Ζωική Παραγωγή και Απόβλητα Παραγωγή αποβλήτων και αζώτου από διαφορετικά είδη (/ζώο/ηµέρα) Είδη Βάρος ενηλίκου (kg) Παραγωγή αποβλήτων (kg ξηρής ουσίας) Περιεκτικότητα σε άζωτο(%) Παραγωγή σε άζωτο(g) Βοοειδή Αίγες Πρόβατα Πτηνά Πηγή: Devendra, 1992

12 Ζωική Παραγωγή και Απόβλητα Ποσοστό συµµετοχής βοοτροφικών εκµεταλλεύσεων στη συνολική παραγωγή αποβλήτων Πηγή: RAMIRAN Network, 2002

13 Ζωική Παραγωγή και Απόβλητα Ποσοστό συµµετοχής χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων στη συνολική παραγωγή αποβλήτων Πηγή: RAMIRAN Network, 2002

14 Ζωική Παραγωγή και Απόβλητα Ποσοστό συµµετοχής βοοτροφικών εκµεταλλεύσεων στην παραγωγή στερεών αποβλήτων Πηγή: RAMIRAN Network, 2002

15 Ζωική Παραγωγή και Απόβλητα Ποσοστό συµµετοχής χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων στην παραγωγή στερεών αποβλήτων Πηγή: RAMIRAN Network, 2002

16 Ζωική Παραγωγή και Απόβλητα Εκτιµήσεις για την παραγωγή κτηνοτροφικών αποβλήτων στην Ελλάδα Πηγή: ΚΤΟΕ, 2003

17 Ζωική παραγωγή και Περιβάλλον Η ζωική παραγωγή ευθύνεται σε µεγάλο βαθµό για τη ρύπανση του περιβάλλοντος. FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS Rome, 2006

18 Κτηνοτροφικά απόβλητα Επιπτώσεις στο περιβάλλον Επιπτώσεις στην Ποιότητα του Αέρα αµµωνία, µεθάνιο, οξείδια αζώτου, κά. Επιπτώσεις στην Ποιότητα των Υδάτων απελευθέρωση αζώτου, φωσφόρου και οργανικών στοιχείων, µόλυνση νερού από παθογόνα στελέχη Επιπτώσεις στην Ποιότητα του Εδάφους αλλαγές στη δοµή του εδάφους, συσσώρευση φωσφόρου και βαρέων µετάλλων Παράγοντες Όχλησης Τοπικής Κοινωνίας δυσάρεστες οσµές Επιπτώσεις στην Υγεία των ζώων και στην Υγιεινή της Εκτροφής διασπορά λοιµωδών και παρασιτικών νοσηµάτων σε ζώα και σε εργαζόµενους Επιπτώσεις στην Ποιότητα των παραγόµενων Προϊόντων άµεσα ή έµµεσα (αέρας, έδαφος, νερό)

19 Κτηνοτροφικά απόβλητα Επιπτώσεις στο περιβάλλον Αέρια θερµοκηπίου Πηγή: EDGAR, 2006

20 Είδος ιοδείδιο του άνθρακα (παγκοσµίως, 2002) εκ. τόννοι Κτηνοτροφικά απόβλητα Επιπτώσεις στο περιβάλλον Αέρια θερµοκηπίου Μεθάνιο από πεπτικές διαδικασίες των ζώων (παγκοσµίως, 2004) εκ. τόννοι Μεθάνιο από κτηνοτροφικά απόβλητα (παγκοσµίως, 2004) εκ. τόννοι Βοοειδή Μικρά µηρυκαστικά Χοίροι Ίπποι Πτηνά Σύνολο Πηγή: McMichael,2007

21 Κτηνοτροφικά απόβλητα Επιπτώσεις στο περιβάλλον Βαρέα Μέταλλα Kg/ha Προέλευση αποβλήτων N Zn Cu Ni Pb Cr As Cd Βοοειδή <0.01 Χοίροι <0.01 Κρεοπαραραγωγές όρνιθες <0.01 <0.01 Αυγοπαραγωγές Όρνιθες < Πηγή: MAFF, 1994;Chambers et al., 1999

22 Κτηνοτροφικά απόβλητα Επιπτώσεις στο περιβάλλον Σκόνη και άλλα σωµατίδια Βουστάσια Χοιροστάσια Πτηνοτροφεία Εισπνεόµενη σκόνη (mg/m 3 ) Εισπνεόµενες ενδοτοξίνες (ΕU/m 3 ) Βακτήρια (log cfu/m 3 ) Μύκητες (log cfu/m 3 ) Πηγή: Takai and Pederson, 2002

23 % επιπολασµός σε : Παθογόνα Βακτήρια/παράσιτα Κτηνοτροφικά απόβλητα Επιπτώσεις στο περιβάλλον Κίνδυνοι για την ΥΓΕΙΑ -τη ηµόσια Υγεία -την υγεία των ζώων Βοοειδή Χοίροι Πτηνά Πρόβατα Salmonella <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 Listeria >75 <5 8 <35 E.Coli Campylobacter >75 >75 Cryptosporidium 48 <50 <0.1 <50 Πηγή: Nickolson, 2000

24 Ο κύκλος του αζώτου Κτηνοτροφικά απόβλητα Επιπτώσεις στο περιβάλλον

25 H ζωική παραγωγή ευθύνεται για τα εξής: Ζωική Παραγωγή Επιπτώσεις στο περιβάλλον 11% CO 2, 40% CH 4, 65-70%N 2 O 1/3 παραγόµενου N και P 18% του συνόλου των αερίων θερµοκηπίου Ερηµοποίηση, αποψίλλωση εκτάσεων: Απαιτεί 26% της χρησιµοποιούµενης εδαφικής έκτασης γης για βοσκή και το 33% της καλλιεργούµενης για παραγωγή ζωοτροφών Λειψυδρία: 1 κιλό βόειου κρέατος απαιτεί λίτρα νερού

26 Η Ζωική Παραγωγή στο µέλλον: προκλήσεις Eπισιτιστική κρίση Κλιµατική αλλαγή Εναλλακτικές πηγές ενέργειας Ταχύς ρυθµός αστικοποίησης Απαιτήσεις για τρόφιµα ασφαλή και υψηλής ποιότητας Όλα τα παραπάνω χρειάζονται λύσεις που περιλαµβάνονται στο µοντέλο της αειφορικής ζωικής παραγωγής

27 Πως ορίζεται η «αειφορική παραγωγή»; «Ένα σύστηµα ικανό να διατηρεί την παραγωγικότητά του και την αξία του στην κοινωνία επ αόριστο.» Journal of Soil and Water Conservation (Jan.-Feb. 1990) 45 (1):p.4. NAL Call #56.8.j822 «Ένα ολοκληρωµένο σύστηµα από πρακτικές που εφαρµόζονται στη φυτική και στη ζωική παραγωγή µε τους παρακάτω στόχους, σε µακροχρόνια βάση: ικανοποιούν τις ανάγκες του ανθρώπου για τροφή και ενέργεια βελτιώνουν την ποιότητα του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, που καθορίζουν την αγροτική οικονοµία αξιοποιούν µε τον πιο αποδοτικό τρόπο όλους τους διαθέσιµους πόρους διατηρούν την οικονοµική βιωσιµότητα των εκµεταλλεύσεων βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κτηνοτρόφων και των τοπικών κοινωνιών.» U.S. Code, Title 7, Chapter 64-Agricutural Research, Extension and Teaching

28 Πως ορίζεται η «αειφορική παραγωγή»; Το 1990 ταηνωµέναέθνηόρισαντηναειφορίαως: «κάλυψη των αναγκών του παρόντος χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των µελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους»

29 Η αειφορική ζωική παραγωγή ενσωµατώνει 3 βασικούς στόχους Υγιές περιβάλλον Οικονοµική Αποδοτικότητα Κοινωνική & Οικονοµική Ισότητα

30 Η διαχείριση µιας εκτροφής χαρακτηρίζεται «αειφορική», όταν χρησιµοποιεί µεθόδους που συνδυάζουν τα εξής: Προστασία δηµόσιας υγείας Προστασία περιβάλλοντος Προστασία εργασίας Σεβασµός στα ζώα Οικονοµικά οφέλη για τον κτηνοτρόφο Ανάπτυξη τοπικής κοινωνίας

31 Προστατεύονται οι φυσικοί πόροι Ό,τι προσωρινά αποµακρύνεται από το περιβάλλον, επιστρέφει σε αυτό. Το έδαφος, το νερό και η ατµόσφαιρα, ανανεώνονται και αποτελούν πόρους διαθέσιµους για τις µελλοντικές γενεές. Τα κτηνοτροφικά απόβλητα ανακυκλώνονται µέσα στο οικοσύστηµα της εκτροφής χωρίς να ρυπαίνουν το περιβάλλον. Αναζητούνται λύσεις για µείωση του κόστους µεταφοράς και καυσίµων µε ενέργειες που περιορίζονται στην ευρύτερη περιοχή της εκτροφής.

32 ιατηρείται ηβιοποικιλλότητα Στο περιβάλλον της εκτροφής αναπτύσσονται διαφορετικά είδη φυτών καιδιαβιούνδιαφορετικάείδηζώων. Το έδαφος εµπλουτίζεται και ο κίνδυνος λοιµωδών και παρασιτικών νοσηµάτων αποµακρύνεται. Τα χηµικά σκευάσµατα χρησιµοποιούνται ελάχιστα και µόνο σε περιπτώσεις ανάγκης.

33 ιασφαλίζεται η οικονοµική βιωσιµότητα Οι κτηνοτρόφοι έχουν κέρδος ικανοποιητικό. Η δραστηριότητά τους ενισχύει την ανάπτυξη της τοπικήςκοινωνίας.

34 ιασφαλίζεται κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα Οι εργαζόµενοι αντιµετωπίζονται µε ισότητα και αµείβονται δίκαια. Η εργασία γίνεται σε ασφαλές περιβάλλον και προσφέρει ποιότηταζωής.

35 Προστατεύονται τα ζώα Τα ζώα εκτρέφονται µε βάση τιςαρχέςευζωίας.

36 ΑΝΘΡΩΠΟΙ Γη ΧΡΗΜΑ Φυτά Ζώα Αέρας Νερό Σύστηµα Εκτροφής Σύστηµα ιαχείρισης Φυσικών Πόρων Σωσσίδου, 2002

37 Συνοψίζοντας... H Ζωική Παραγωγή σύµφωνα µε το µοντέλο της εντατικής εκτροφής, ευθύνεται σε µεγάλο βαθµό για τη µόλυνση του περιβάλλοντος και την κλιµατική αλλαγή. Σηµαντικό ποσοστό συµµετοχής στις αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον, έχει η παραγωγή µεγάλων ποσοτήτων αποβλήτων από τις εκτροφές παραγωγικών ζώων.

38 Συνοψίζοντας... Με εκτιµήσεις σχετικά µε την αύξηση της παραγωγής προϊόντων ζωικής προέλευσης για το µέλλον και µε δεδοµένη την κλιµατική αλλαγή, η ανάγκη λήψης µέτρων για την αξιοποίηση των κτηνοτροφικών αποβλήτων καθίσταται επιτακτική. Οι αρχές της αειφορικής διαχείρισης προσφέρονται για την ανάπτυξη της Ζωικής Παραγωγής µε στόχους τόσο την προστασία του περιβάλλοντος και διατήρηση των φυσικών πόρων, όσο και την οικονοµική και κοινωνική ευηµερία των αγροτικών πληθυσµών.

39 Κτηνοτροφικά Απόβλητα «Σκουπίδια» ή Φυσικός Πόρος ;

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα εργασία συνιστά μια εισαγωγή στην περιβαλλοντική διαχείριση και στην αλληλεπίδραση της με τη διαδικασία παραγωγής στη σύγχρονη εποχή. Μπροστά στην πρόκληση του νέου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΕ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ Ν. ΚΙΛΚΙΣ

ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΕ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ Ν. ΚΙΛΚΙΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική εργασία ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΕ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ Ν. ΚΙΛΚΙΣ της ΜΑΡΙΑΣ Γ. ΜΠΙΤΕΡΝΑ Υποβλήθηκε ως απαιτούµενο για

Διαβάστε περισσότερα

: BiG>East 2 2.2 2009

: BiG>East 2 2.2 2009 Έργο: BiG>East (EIE/07/214) Πακέτο Εργασίας 2 Βιοαέριο στην Ελλάδα Συνοπτική Έκθεση Παραδοτέο 2.2 Σιούλας Κωνσταντίνος, MSc Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) 19 th χλµ. Λεωφόρου Μαραθώνος 190 09

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΕΣ: ΖΗΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΤΕΜΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΕΣ: ΖΗΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΤΕΜΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου

Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου... Επενδυτικές Ευκαιρίες και Προοπτικές Ανάπτυξης. - Οφέλη του Βιοαερίου για την κοινωνία - Οφέλη του Βιοαερίου για τους γεωργούς. - Το δυναμικό του Βιοαερίου στη χώρα μας.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΔΗΓΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΔΡΑΣΗ 5/320Γ ΝΕΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΔΗΓΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΔΡΑΣΗ 5/320Γ ΝΕΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΔΗΓΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΔΡΑΣΗ 5/320Γ ΝΕΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το συγκεκριμένο σύγγραμμα αποτελεί ένα εργαλείο για κάθε άτομο, που επιθυμεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. ρ Αλέξανδρος Ε. Στεφανάκης Κτηνίατρος Μέλος.Ε. ΓΕΩΤΕΕ- ΠΚ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. ρ Αλέξανδρος Ε. Στεφανάκης Κτηνίατρος Μέλος.Ε. ΓΕΩΤΕΕ- ΠΚ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. ρ Αλέξανδρος Ε. Στεφανάκης Κτηνίατρος Μέλος.Ε. ΓΕΩΤΕΕ- ΠΚ Το µεταπολεµικό πρότυπο ανάπτυξης Βασίστηκε στη φθηνή εργασία, την αλόγιστη χρήση των φυσικών πόρων, την απαξίωση

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ, ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ»

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ, ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ, ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ και η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΛΑΚΕΝ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ και η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΛΑΚΕΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ και η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΛΑΚΕΝ COMMISSION ON GENETIC RESOURCES FOR FOOD AND AGRICULTURE ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Γεώργιος Ζέρβας ιευθυντής Εργαστηρίου Φυσιολογίας Θρέψεως και ιατροφής του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Καθηγητής Γεώργιος Ζέρβας ιευθυντής Εργαστηρίου Φυσιολογίας Θρέψεως και ιατροφής του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Κλιµατική αλλαγή και ζωική παραγωγή Καθηγητής Γεώργιος Ζέρβας ιευθυντής Εργαστηρίου Φυσιολογίας Θρέψεως και ιατροφής του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Ο 20ος αιώνας, που χαρακτηρίζεται από την άκρατη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ - 4 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ & ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 9 -

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ - 4 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ & ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 9 - Περιεχόµενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ - 4 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ & ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 9-1.1 ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 9-1.2 ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ και η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΛΑΚΕΝ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ και η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΛΑΚΕΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ και η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΛΑΚΕΝ COMMISSION ON GENETIC RESOURCES FOR FOOD AND AGRICULTURE ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΕΝΙΚΗ ΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΕΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΟΔΗΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΛΑΡΙΣΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΕΝΙΚΗ ΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΕΝΕΑΣ Στο πλαίσιο του προγράμματος «Επιστημονική Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΕΣ ΦΑΡΜΕΣ. Οδηγός Επιχειρηµατικότητας Νέων Κτηνοτρόφων ΧΟΡΗΓΟΣ. Μελέτη: Τ.Ε.Ι. Λάρισας. entheto_odigos_ktinotrofou_01.indd 1

ΜΙΚΡΕΣ ΦΑΡΜΕΣ. Οδηγός Επιχειρηµατικότητας Νέων Κτηνοτρόφων ΧΟΡΗΓΟΣ. Μελέτη: Τ.Ε.Ι. Λάρισας. entheto_odigos_ktinotrofou_01.indd 1 ΜΙΚΡΕΣ ΦΑΡΜΕΣ Οδηγός Επιχειρηµατικότητας Νέων Κτηνοτρόφων ΧΟΡΗΟΣ Μελέτη: Τ.Ε.Ι. Λάρισας 1 entheto_odigos_ktinotrofou_01.indd 1 2/5/13 7:46 PM 2 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 / ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΚ ΟΣΗ / ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΜΑΖΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ «ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ «ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ «ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ» ΠΑΤΡΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...4 1.1 Αλυσίδα εφοδιασµού αγροδιατροφικών προϊόντων / αγροδιατροφικό µοντέλο...4 2. ιατροφικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Υποβλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΑΜΑ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΟΡΑΜΑ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΑΜΑ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ Τελική Έκθεση Συμβουλευτικής Επιτροπής της Τεχνολογικής Πλατφόρμας Τροφίμων του Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 Περιεχόμενα: 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ... 4 2.1. Αρχές και Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΕΣ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΚΩ ΙΚΕΣ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΕΣ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η γεωργία και η κτηνοτροφία είναι οι πιο παλιές δραστηριότητες του ανθρώπου, που επηρεάζουν το περιβάλλον και επηρεάζονται από αυτό και σε χώρες όπως η Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιµη κατανάλωση στα νοικοκυριά Τάσεις και πολιτικές στα κράτη µέλη του ΟΟΣΑ. Μια έρευνα του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης

Βιώσιµη κατανάλωση στα νοικοκυριά Τάσεις και πολιτικές στα κράτη µέλη του ΟΟΣΑ. Μια έρευνα του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης Βιώσιµη κατανάλωση στα νοικοκυριά Τάσεις και πολιτικές στα κράτη µέλη του ΟΟΣΑ Μια έρευνα του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης Η έρευνα του ΟΟΣΑ Η βιώσιµη κατανάλωση έχει γίνει θέµα προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: Οργάνωση Και Διαχείριση Χοιροτροφικών Εκμεταλλεύσεων Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ: Πλιάτσικας Θεοφάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η σχέση και αλληλεξάρτηση µεταξύ γεωργίας και περιβάλλοντος είναι άµεση και δυναµική. Η γεωργία βασίζεται στη διαθεσιµότητα και παραγωγική ικανότητα των φυσικών πόρων,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 0 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «Επίδραση του βιολογικού, συμβατικού και βιοδυναμικού συστήματος παραγωγής σε επιλεγμένες εδαφικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οι συγγραφείς ευχαριστούν το ρ. Γ. Βούτσινο για την αµέριστη συµπαράστασή του στην ολοκλήρωση του παρόντος βιβλίου, καθώς και την κα Ελευθερία Γκίκα για την υποδειγµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Θ09-ΔΥΒ ΑΠΟΦΑΣΗ ΦΕΚ 2528 Β 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----

ΑΔΑ: Β4Θ09-ΔΥΒ ΑΠΟΦΑΣΗ ΦΕΚ 2528 Β 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ---- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ---- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ----- Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Διαφήμιση βιολογικών προϊόντων

Μάρκετινγκ Διαφήμιση βιολογικών προϊόντων ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Μάρκετινγκ Διαφήμιση βιολογικών προϊόντων Αθήνα 2006 1 Περιεχόμενα Μάρκετινγκ Διαφήμιση βιολογικών προϊόντων... 1 Α. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ «ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΜΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΥΤΩΝ.»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑIΟ ΕΚΑΤΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑIΟ ΕΚΑΤΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑIΟ ΕΚΑΤΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 10.1 Ιστορική Αναδροµή 10.2 Αναγνώριση του Προβλήµατος 10.3 Κατηγορίες-Είδη Απορριµµάτων 10.4 Χαρακτηριστικά Στερεών Απορριµµάτων 10.5

Διαβάστε περισσότερα

Bιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων

Bιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Bιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων Σπουδαστές Κουνάδης Σπυρίδων Κάλτσας Κωνσταντίνος Επιβλέπων καθηγητής Μαυρίδης Κωνσταντίνος Καβάλα 2011 Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ι. ΜΠΑΛΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ι. ΜΠΑΛΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ. ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ι. ΜΠΑΛΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ. Η υπερβολική συγκέντρωση της εντατικής κτηνοτροφίας σε ορισμένες περιοχές, σε συνδυασμό με την αύξηση του μεγέθους των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων,

Διαβάστε περισσότερα