Θεματική Ενότητα: Επιστήμες του Χορού Αναρτημένες Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θεματική Ενότητα: Επιστήμες του Χορού Αναρτημένες Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού"

Transcript

1 Θεματική Ενότητα: Επιστήμες του Χορού Αναρτημένες Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Section: Dance Sciences Poster Presentations of the 18 th International Congress of Physical Education & Sport ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ: ΕΝΑΣ ΜΗ ΙΑ Ε ΟΜΕΝΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Ξενιδάκη. ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α. SITIAKOS: A CRETAN DANCE WHICH IS NOT WIDESPREAD D. Xenidaki Democritus University of Thrace, D.P.E.S.S. Σχετικά πρόσφατες έρευνες και μελέτες έχουν αναδείξει την ύπαρξη, στο παρελθόν, πολλών περισσότερων κρητικών χορών από όσους είναι σήμερα ευρέως γνωστοί και διαδεδομένοι. Αρκετοί από αυτούς, τοπικοί, γνωστοί μόνο στα στενά όρια ενός νομού ή και μιας επαρχίας, έχουν πια «χαθεί», ξεχασμένοι από τις νεότερες γενιές. Ανάμεσα στους «υπό εξαφάνιση» είναι και ο Σητειακός, γνωστός και τμήμα της μουσικοχορευτικής παράδοσης μόνο της επαρχίας Σητείας, όπως μαρτυρά και το όνομά του. Σκoπός αυτής της εργασίας είναι η καταγραφή, η περιγραφή και η μελέτη του. Στην Ανατολική Κρήτη γενικότερα, επικρατεί ο Λασιθιώτικος πηδηχτός, σαν παραλλαγή προφανώς του Μαλεβιζιώτικου, ωστόσο ο χαρακτήρας του Σητειακού είναι ξεχωριστός. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στη μελέτη, ήταν η επιτόπια ανθρωπολογική-λαογραφική έρευνα με κυρίαρχο άξονα τη συνέντευξη και η βιβλιογραφική ανασκόπηση. Από την ανάλυση των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν προκύπτουν τα εξής: ο χορός, έχει ερωτικό χαρακτήρα και είναι επηρεασμένος από τη γενικότερη πολιτισμική ιδιαιτερότητα της Ανατολικής Κρήτης, στην οποία επικρατεί ο λυρισμός και ο ρομαντισμός. Η λαβή του είναι από τις παλάμες με λυγισμένους τους αγκώνες, το μουσικό του μέτρο είναι 2/4 και αποτελείται από δύο χορευτικά μοτίβα. Την «μπρος (διαγώνια προς τη φορά του κύκλου)-πίσω» κίνηση, η οποία έχει έξι βήματα μπροστά και έξι πίσω, και την επιτόπου κίνηση, που έχει επίσης έξι βήματα. Το ύφος του χορού είναι ξεχωριστό γιατί αφενός είναι από τους λίγους, ίσως και ο μοναδικός, χορός της Κρήτης στον οποίον εκτελούνται ζευγαρωτές φιγούρες στην αρχή του κύκλου και αφετέρου γιατί παρατηρείται εναλλαγή των χορευτικών μοτίβων κατά τη διάρκειά του. Ο Σητειακός εξακολουθεί να χορεύεται σε όλες τις χορευτικές εκδηλώσεις της περιοχής, αλλά όλο και σπανιότερα. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, έχει δημιουργηθεί ένα αρχειακό υλικό συνεντεύξεων με χορευτές μεγαλύτερης ηλικίας που έχουν βιωματική σχέση με το χορό και βιντεοσκοπήσεων 1

2 λαϊκών χορευτικών εκδηλώσεων. Συμπερασματικά, η παρούσα εργασία συμβάλλει στην καταγραφή και διάσωση του χορού αυτού, μια και ο Σητειακός αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της μουσικοχορευτικής παράδοσης της περιοχής Λέξεις κλειδιά: παραδοσιακός χορός, Σητεία, διάσωση παράδοσης ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ, ΣΕ ΧΟΡΕΥΤΕΣ ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ ΧΟΡΟΥ Μακρή Κ., Κούλη Ο., Ρόκκα Σ., Μαυρίδης Γ. ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α. RELATIONSHIPS BETWEEN PARTICIPATION MOTIVES, GOAL ORIENTATIONS AND INTRINSIC MOTIVATION IN MODERN DANCERS K. Makri, O. Kouli, S. Rokka, G. Mavridis Democritus University of Thrace, D.P.E.S.S Η ικανότητα και η επιτυχία στις φυσικές δραστηριότητες είναι βασικός παράγοντας παρακίνησης. Οι συμπεριφορές, οι οποίες είναι εσωτερικά παρακινημένες, είναι αυτές που εκτελούνται για την ευχαρίστηση και την ικανοποίηση που πηγάζει από την εκτέλεσή τους και όχι για κάποιο εξωτερικό αντάλλαγμα. Επίσης, ένα κλίμα μαθήματος που καλλιεργεί το ενδιαφέρον και την εσωτερική παρακίνηση των παιδιών ενισχύει και τις θετικές στάσεις προς την άσκηση, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό να επιτευχθεί στις μικρές ηλικίες. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνήσει τη σχέση μεταξύ των κινήτρων συμμετοχής, των προσωπικών προσανατολισμών και της εσωτερικής παρακίνησης από τη συμμετοχή σε μαθήματα μοντέρνου χορού. Στην έρευνα συμμετείχαν 72 άτομα (μέσος όρος ηλικίας ± 5.72). Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν: α) το Participation Motivation Questionnaire (PMQ) των Gill, Gross και Huddleston (1983), το οποίο έχει προσαρμοστεί για τον ελληνικό πληθυσμό (Πατσιαούρας, Κεραμίδας & Παπανικολάου, 2004), με 30 ερωτήσεις που αντιπροσωπεύουν 6 διαστάσεις: φίλοι, φυσική κατάσταση, ικανότητες δεξιότητες, ομάδα, ενέργεια, κοινωνική απήχηση, β) το ερωτηματολόγιο προσωπικών προσανατολισμών TEOSQ (Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire) της Duda (1989α), με 13 ερωτήσεις και δύο παράγοντες (προσανατολισμός στο έργο και προσανατολισμός στο εγώ) και γ) το ερωτηματολόγιο εσωτερικής παρακίνησης IMI (Intrinsic Motivation Inventory) των McAuley και Tammen (1989), με 8 ερωτήσεις και δύο παράγοντες (προσπάθεια και διασκέδαση). Κάθε ερώτηση όλων των παραπάνω ερωτηματολογίων, συνοδευόταν από μια πενταβάθμια κλίμακα απάντησης τύπου Likert. Οι δείκτες εσωτερικής συνέπειας των κλιμάκων των ερωτηματολογίων κυμάνθηκαν σε αποδεκτά επίπεδα (Cronbach s alpha από.63 έως.86). Η ανάλυση συσχετίσεων έδειξε ότι ως προς τη σχέση των κινήτρων συμμετοχής και των προσωπικών προσανατολισμών, οι παράγοντες φίλοι, φυσική κατάσταση και ομάδα είχαν στατιστικά σημαντική θετική 2

3 συσχέτιση με τον προσανατολισμό στο έργο και οι παράγοντες φίλοι και κοινωνική απήχηση, σχετίζονταν θετικά στατιστικά σημαντικά με τον προσανατολισμό στο εγώ. Ακόμη, εξετάζοντας τη σχέση των κινήτρων συμμετοχής και της εσωτερικής παρακίνησης, προέκυψε ότι οι ικανότητες/δεξιότητες σχετίζονταν στατιστικά σημαντικά θετικά με την προσπάθεια, ενώ η κοινωνική απήχηση είχε στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση με την ευχαρίστηση. Από τα παραπάνω αποτελέσματα, τα κίνητρα συμμετοχής σε μαθήματα μοντέρνου χορού, μπορούν να επηρεαστούν από τους προσωπικούς προσανατολισμούς και την εσωτερική παρακίνηση του κάθε ατόμου. Συνεπώς, εάν δοθεί έμφαση στην σωστή καθοδήγηση για την ενίσχυση των προσωπικών προσανατολισμών και των εσωτερικών κινήτρων των χορευτών, θα μπορέσουν να αυξηθούν και τα κίνητρα συμμετοχής τους. Λέξεις κλειδιά: εσωτερική παρακίνηση, προσωπικοί προσανατολισμοί, μοντέρνος χορός ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΩΝ ΕΝ ΥΜΑΣΙΩΝ ΕΜΠΩΝΑΣ ΡΟ ΟΥ Παπαγεωργίου Α., Μικιόζος Μ. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού RECORDING OF TRADITIONAL COSTUMES FROM EMPONAS RHODES A. Papageorgiou, M. Mikiozos University of the Aegean, Department of Pre-School Education and Educational Planning εν υπάρχει περιηγητής του χθες και του σήμερα που να μην έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος από την εικόνα και τη φιλοξενία του χωριού Έμπωνας. Στο χωριό διατηρούνται ακόμη ήθη και έθιμα, στολές και γιορτές, όπως γινόταν τα παλιά, καλά χρόνια. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η ανεύρεση και καταγραφή στοιχείων για την παραδοσιακή ενδυμασία του χωριού Έμπωνας Ρόδου (γυναικεία ανδρική). Ανήκει στα λεγόμενα παρατταβύρια χωριά, που ονομάστηκαν έτσι λόγω της θέσης τους, κοντά στο βουνό Αττάβυρος. Το όνομά του το χωριό το πήρε από τη λέξη άμβων, που σημαίνει παρυφή δάσους, αλλά και εδαφική έξαρση λόφος και υψηλή τοποθεσία, όπως και πραγματικά είναι. Στις ημέρες μας ο Έμπωνας αποτελεί πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών κάθε βράδυ του καλοκαιριού. Γίνονται γιορτές κρασιού με παραδοσιακούς χορευτές, παραδοσιακά μουσικά όργανα, παλιά και νέα μουσική και οι χορευτές και χορεύτριες φορούν ακόμη τις παραδοσιακές πανέμορφες στολές του χωριού. Η παραδοσιακή στολή του Έμπωνα είναι σήμα και έμβλημα πολλών χωριών και εορτών στο νησί μας, αφού είναι από τις ωραιότερες που υπάρχουν. Η μόνη πλήρως αυθεντική μυριοπλούμιστη, μυριώχρωμη, όλο χρώματα, σχέδια και νοικοκυροσύνη, θεωρείται μια από τις ωραιότερες της Ελλάδας μας. Η γυναικεία φορεσιά στις λεπτομέρειες της: Άσπρο υφαντό πουκάμισο, το πάνω φουστάνι, ο σφικτός κοντόμεσος μπούστος που είναι ραμμένος με τη φούστα, η ζώνη, ένα μικρό σουγιαδάκι που το λενε «καζίκα», με ψιλή αλυσίδα, μαντήλι και τέλος 3

4 μπότες από τραγίσιο πετσί στερεωμένες σε πολύ χαμηλό τακούνι. Η ανδρική φορεσιά έχει τη δική της ιδιαίτερη σφραγίδα που αντιπροσωπεύει γενικά το ντύσιμο των χωριών της Ρόδου, που συγγενεύει πολύ με τη φορεσιά των Κρητικών: πουκάμισο άσπρο χασεδένιο, βράκα μαύρη, ζωσμένη από πάνω με μια πλατιά ριγωτή μεταξωτή ζώνη, μαύρο βελούδινο γιλέκο, στο λαιμό μεταξωτό μαντήλι, μπότες μαύρες και σκούφο μαύρο βελούδινο. Πιστεύουμε ότι η φορεσιά είναι ένα σημαντικό κεφαλαίο του παραδοσιακού πολιτισμού που πρέπει να απασχολήσει το Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Λέξεις κλειδιά: φορεσιά, ήθη - έθιμα, παραδοσιακός πολιτισμός ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΙ ΡΥΘΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αραπίτσα Β., Τσιρεμέ Ν., Παναγόπουλος Ο., Σερμπέζης Β. ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α., Πανεπιστήμιο Πατρών TRADITIONAL RHYTHMS OF VIOTIA V. Arapitsa, N. Tsireme, O. Panagopoulos, V. Serbezis Democritus University of Thrace, D.P.E.S.S., University of Patras Ο Νομός Βοιωτίας παρουσιάζει μια πολιτισμική πολυμορφία καθώς κατοικείται από εννέα πολιτισμικές ή εθνοτοπικές ομάδες που διαβιούν στην περιοχή αναπαράγοντας στοιχεία του παραδοσιακού τους πολιτισμού. Έτσι δημιουργείται το ερευνητικό ερέθισμα για τη μελέτη της εφαρμογής ή μη του ανθρωπολογικού αξιώματος για την αλληλεπίδραση του τόπου στον πολιτισμό και αντιστρόφως. Με δεδομένο ότι ο ρυθμός είναι το στοιχείο που ενοποιεί όλα τα δομικά χαρακτηριστικά του χορού, κρίνεται αναγκαία η μελέτη των οργανωτικών δομών των ρυθμών της περιοχής. Σκοπός της εργασίας ήταν η συγκριτική μελέτη μεταξύ των παραδοσιακών ρυθμών που παρατηρούνται στο Νομό Βοιωτίας ώστε να διαπιστωθούν τυχόν αλληλεπιδράσεις μεταξύ των πολιτισμικών ομάδων της περιοχής. Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκαν δομικές αναλύσεις με βάση το αναλυτικό πρότυπο της μορφολογικής μεθόδου των Martin et Pessovar καθώς και της ταξινομικής χορολογικής του Dance Study Group of the I.F.M.C. Από την επεξεργασία προέκυψε ότι στο Νομό Βοιωτίας καταγράφεται μια ομάδα από συγκεκριμένα ρυθμικά σχήματα (2/4, 3/4, 4/4, 7/8,) που παρατηρούνται σχεδόν σε όλες τις πολιτισμικές ομάδες ώστε να οριοθετούν την τοπικότητα της περιοχής ενώ διαπιστώνονται πολιτισμικές συγγένειες με γειτνιάζουσες γεωγραφικές περιοχές. Κάποιες ομάδες διατηρούν μερικές ρυθμικές ιδιαιτερότητες από την αρχική κοιτίδα καταγωγής τους γεγονός που αποκτά μια καθολικότητα μόνο στους Μικρασιάτες. Συμπεραίνεται ότι οι παραδοσιακοί ρυθμοί της Βοιωτίας ομαδοποιούνται και οριοθετούν το μουσικοχορευτικό πολιτισμό της περιοχής άσχετα από την πολιτισμική ομάδα που διαβιεί στο Νομό. Λέξεις κλειδιά: παραδοσιακοί ρυθμοί, μουσικοχορευτική ταυτότητα, δομική ανάλυση του χορού

5 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Παναγόπουλος Ο., Αραπίτσα Β., Παναγοπούλου Β., Σερμπέζης Β. Πανεπιστήμιο Πατρών, ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α. DANCE EXPLANATORY APPROACHES IN THE DEPARTMENT OF PHYSICAL EDUCATION & SPORTS SCIENCE IN THE DEMOCRITUS UNIVERSITY OF THRACE O. Panagopoulos, V. Arapitsa, V. Panagopoulou, V. Serbezis University of Patras, Democritus University of Thrace, D.P.E.S.S. Τα τελευταία χρόνια ο χορός αποτελεί ζήτημα ευρύτερης επιστημονικής αναζήτησης και αντικείμενο έρευνας άμεσα συνδεδεμένο με το χώρο της Φυσικής Αγωγής και όχι απλά θέμα λαογραφικής καταγραφής. Ειδικότερα, στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ο χορός έχει αναβαθμιστεί σε κατεύθυνση σπουδών με επιμέρους ειδικότητες ελληνικού παραδοσιακού, κλασικού και σύγχρονου χορού. Βασικός σκοπός της εργασίας ήταν να διερευνηθούν οι κατά καιρούς επιστημονικές προσεγγίσεις του χορού σε επίπεδο προπτυχιακών διπλωματικών, μεταπτυχιακών εργασιών καθώς και διδακτορικών διατριβών. Επιμέρους στόχοι της εργασίας ήταν να διερευνηθεί ποιοι τομείς έρευνας προκάλεσαν μέχρι τώρα ή συνεχίζουν να προσελκύουν το ενδιαφέρον των ερευνητών καθώς και σε ποιες γνωστικές περιοχές έχει γίνει μεγαλύτερη και λεπτομερέστερη προσέγγιση του αντικειμένου του χορού. Επίσης να διερευνηθούν οι λόγοι των συγκεκριμένων επιλογών. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών πραγματοποιήθηκε απογραφή των εργασιών, που έχουν εκπονηθεί από καταβολής του Τ.Ε.Φ.Α.Α Θράκης και είναι ταξινομημένοι στη βιβλιοθήκη του Τμήματος από το 1988 μέχρι σήμερα βάσει του θέματος και των στόχων τους. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι το είδος της έρευνας σχετίζεται άμεσα με το επίπεδο της εργασίας, καθώς όλες οι διδακτορικές εργασίες είναι πειραματικές. Επίσης, στην πλειοψηφία τους οι διπλωματικές εργασίες είναι περιγραφικές-λαογραφικές ή ιστορικές και σχετίζονται, κατά κανόνα, με τον τόπο καταγωγής των συγγραφέων. Τόσο τα θέματα όσο και το είδος της επιστημονικής προσέγγισης δείχνουν να σχετίζονται με το επίπεδο ή την εξέλιξη των επιβλεπόντων αλλά και τις κατά καιρούς τροποποιήσεις του προγράμματος σπουδών του Τμήματος. Συμπεραίνεται ότι η έρευνα του χορού στο ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής ακολουθεί τις διαμορφούμενες πανελλαδικά τάσεις και κατευθύνσεις της έρευνας. Λέξεις κλειδιά: ελληνικός παραδοσιακός χορός, ερευνητικές προσεγγίσεις, ταξινόμηση εργασιών ΤΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ. ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΥ ΓΛΕΝΤΙΟΥ 5

6 Μαχαίρα Ε., Μπούτικου Κ., ήμας Ι., Κώτης Ι., Βασιλάκος Ν. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τ.Ε.Φ.Α.Α. THE DANCING SELECTION OF MANI. DIFFERENTIATION BETWEEN THE NEED OF CELEBRATING HISTORICAL REVIVAL AND THE TRADITIONAL FESTIVAL E. Machaira, K. Boutikou, I. Dimas, I. Kotis, N. Vasilakos University of Thessaly, D.P.E.S.S. Σκοπός της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας ήταν η καταγραφή και η μελέτη των χορών της Μάνης και πως αυτοί έχουν καταλήξει σήμερα να αναβιώνονται. Οι χοροί που καταγράφηκαν είναι: ο Παλαιομανιάτικος, ο Μανιάτικος, ο Χειμαριώτικος, ο Συρτός και ο Πυρρίχιος χορός. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν η συμμετοχική παρατήρηση, οι επιτόπιες συνεντεύξεις, η ηχογράφηση-βιντεοσκόπηση και η υπάρχουσα βιβλιογραφία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας οι χοροί που χορεύονταν σε όλες τις περιστάσεις ήταν ο Παλαιομανιάτικος που αποδίδεται μόνο με το τραγούδι «ο Παρασκευάς» και ο Συρτός χορός που χορευόταν με το τραγούδι «Ανάμεσα Τσιρίγο και σε Κάβο Μαλιά» ύστερα από παραγγελία. Ο Μανιάτικος χορός έχει καθαρά ιστορικό περιεχόμενο και το τραγούδι που συνοδεύει τον χορό ονομάζεται «Μανιάτικος». Ο συγκεκριμένος χορός αποδείχθηκε ότι χορευόταν μόνο από γυναίκες και ήταν αφιερωμένος στις Μανιάτισσες που μόνο με τα δρεπάνια τους αντιμετώπισαν τους Τούρκους στην απόβαση του Ιμπραήμ στο υρό την ίδια ώρα που οι άντρες Μανιάτες βοηθούσαν στην απελευθέρωση της Καλαμάτας. Ο Χειμαριώτικος χορός χορεύεται στο χωριό Χειμάρα της Μάνης εξ ου και η ονομασία. Σύμφωνα με την έρευνα μας Μανιάτες πήγαν στη Χειμάρα της Β. Ηπείρου γι αυτό και το συγκεκριμένο χορό τον συναντάμε με την ίδια ακριβώς μορφή και στην Ήπειρο. Επίσης από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας υπήρχε μία μορφή χορού, η Πυρρίχη. Ο χορός αυτός ήταν από την αρχαιότητα γυμναστικός χορός των αρχαίων Σπαρτιατών, σύμφωνα με τον οποίο γινόταν αναπαράσταση της μάχης στις όχθες του ποταμού Ευρώτα. Με συνοδεία διαύλου και κρατώντας ασπίδες έκαναν βήματα και κινήσεις ως πιστή αναπαράσταση της μάχης. Πλέον δεν συναντάται ο χορός αυτός με συγκεκριμένη φόρμα και βήματα. Συμπερασματικά, σήμερα οι αντιπροσωπευτικοί χοροί της Μάνης εκτός του Συρτού «Ανάμεσα Τσιρίγο και σε Κάβο Μαλιά» αναβιώνονται μόνο σε επετειακές αναπαραστάσεις από τους τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους και το χορευτικό ρεπερτόριο έχει αντικατασταθεί από νεότερα συρτά και τσάμικα. Λέξεις κλειδιά: Παλαιομανιάτικος, Μανιάτικος, Πυρρίχιος 6

Θεματική Ενότητα: Επιστήμες του Χορού Προφορικές Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Θεματική Ενότητα: Επιστήμες του Χορού Προφορικές Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεματική Ενότητα: Επιστήμες του Χορού Προφορικές Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Section: Dance Sciences Oral Presentations of the 18 th International Congress of Physical

Διαβάστε περισσότερα

Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις του 16 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις του 16 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού 1 Θεματική Ενότητα: Επιστήμες του Χορού Section: Dance Sciences 123. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣ Μικιόζος Μ., Παπαγεωργίου Α. CREATIVE MOVEMENT AND DANCE M. Mikiozos, A. Papageorgiou Μέχρι τώρα στη Δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάλυση της χορευτικής κίνησης ως φορέας μουσικής έκφρασης»

«Ανάλυση της χορευτικής κίνησης ως φορέας μουσικής έκφρασης» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Πτυχιακή Εργασία «Ανάλυση της χορευτικής κίνησης ως φορέας μουσικής έκφρασης» Ψαρρού Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

f %f f %f Min Max

f %f f %f    Min Max Η επίδραση των παραδοσιακών και φολκλορικών διαδικασιών στη γνώση και την προτίµηση του ελληνικού παραδοσιακού χορού ήµας Ηλίας, Βαγενάς Γεώργιος, Γκιόσος Ιωάννης Πανεπιστήµιοo Αθηνών ΤΕΦΑΑ Εισαγωγή Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ. Επιμορφωτικό υλικό 1 ου κύκλου Σχολικό έτος 2013-2014

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ. Επιμορφωτικό υλικό 1 ου κύκλου Σχολικό έτος 2013-2014 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Επιμορφωτικό υλικό 1 ου κύκλου Σχολικό έτος 2013-2014 1 Υπεύθυνοι Προγράμματος: Ηρακλής Κέλλης, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ11, Πειραιά Μαρία Δ. Παπαδοπούλου, Σχολική

Διαβάστε περισσότερα

Science of Dance Volume 2, 2008

Science of Dance Volume 2, 2008 www.elepex.gr/periodiko.html Επιστήµη του Χορού Τόµος 2, 2008 Science of Dance Volume 2, 2008 Ηλεκτρονικό Περιοδικό Electronic Journal Οι Ανασταλτικοί Παράγοντες Συµµετοχής στους Ελληνικούς Παραδοσιακούς

Διαβάστε περισσότερα

ς του Χορού Προφορικές

ς του Χορού Προφορικές Θεματική Ενότητα: Επιστήμες ς του Χορού Προφορικές Ανακοινώσεις 19 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμ μού Section: Dance Sciences Oral Presentations of the 19 th International Congress of

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΧΟΡΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΚΡΥΜΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ. 4 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ <<ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΕΙΟ>>

Ο ΧΟΡΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΚΡΥΜΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ. 4 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ <<ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΕΙΟ>> Ο ΧΟΡΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΚΡΥΜΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ 4 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ Σχολικό έτος 2013-2014 2 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΧΟΡΟΣ 6 Ο ΧΟΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΣΤΙΚΤΟ 7 ΧΟΡΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ 7 Ο ΧΟΡΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση ενός Διαθεματικού Προγράμματος στην Παρακίνηση Μαθητών της Α Τάξης Γυμνασίου στο Μάθημα της Φυσικής Αγωγής

Επίδραση ενός Διαθεματικού Προγράμματος στην Παρακίνηση Μαθητών της Α Τάξης Γυμνασίου στο Μάθημα της Φυσικής Αγωγής Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (1), 52 62 Δημοσιεύτηκε: 27 Απριλίου 2007 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 5 (1), 52-62 Released: April 27, 2007 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΛΑΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΛΑΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΛΑΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΑ «ΣΥΜΒΟΛΑ» ΚΑΙ «ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ» ΣΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΤΗΣ ΝΕΔΟΥΣΑΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΠΑΥΛΟΥ ΜΠΑΤΣΙΚΟΥΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 7(2), 114 129 Δημοσιεύτηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2009

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 7(2), 114 129 Δημοσιεύτηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2009 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 7(2), 114 129 Δημοσιεύτηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2009 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 7(2), 114-129 Released: September 30, 2009 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος των Χορευτικών Συλλόγων στη Μετεξέλιξη της Ελληνικής Μουσικοχορευτικής Παράδοσης: Το Παράδειγμα του «Συγκαθιστού» Χορού του Βελβεντού Κοζάνης

Ο Ρόλος των Χορευτικών Συλλόγων στη Μετεξέλιξη της Ελληνικής Μουσικοχορευτικής Παράδοσης: Το Παράδειγμα του «Συγκαθιστού» Χορού του Βελβεντού Κοζάνης Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 7(1), 30 38 Δημοσιεύτηκε: 30 Απριλίου 2009 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 7(1), 30-38 Released: April 30, 2009 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

01/06/2011. Αγωγής & Αθλητισμ. Αναρτημένες. μού. Poster. University. τους προς. τις στάσεις. σέρβις στο. University

01/06/2011. Αγωγής & Αθλητισμ. Αναρτημένες. μού. Poster. University. τους προς. τις στάσεις. σέρβις στο. University Θεματική Ενότητα: Αθλητικήή Ψυχολογία Αναρτημένες Ανακοινώσεις 19 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμ μού Section: Sports Psychology Poster Presentations of the 19 th Internatio onal Congress

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναψυχής Ελεύθερου Χρόνου & Αθλητικού Τουρισµού. 15 17 Απριλίου 2005 Τρίκαλα

1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναψυχής Ελεύθερου Χρόνου & Αθλητικού Τουρισµού. 15 17 Απριλίου 2005 Τρίκαλα 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναψυχής Ελεύθερου Χρόνου & Αθλητικού Τουρισµού 15 17 Απριλίου 2005 Τρίκαλα Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού Εργαστήριο Οργάνωσης ιοίκησης Αθλητισµού

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία του ελληνικού λαϊκού παραδοσιακού χορού στους καθηγητές Σωματικής Αγωγής 1 από το 1909 μέχρι το 1983

Η διδασκαλία του ελληνικού λαϊκού παραδοσιακού χορού στους καθηγητές Σωματικής Αγωγής 1 από το 1909 μέχρι το 1983 ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ: Ανθρωπιστική Κατεύθυνση Δεκέμβριος 2012 Η διδασκαλία του ελληνικού λαϊκού παραδοσιακού χορού στους καθηγητές Σωματικής Αγωγής 1 από το 1909 μέχρι το 1983 Μαρία Κουτσούμπα Τομέας Γυμναστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Στεφάνου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιβλέπων: Θανάσης Καραλής Επίκουρος Καθηγητής

Ιωάννης Στεφάνου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιβλέπων: Θανάσης Καραλής Επίκουρος Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γουλιμάρης Δημήτρης Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης dgoulima@phyed.duth.gr. Μπεμπέτσος Ευάγγελος. empempet@phyed.duth.

Γουλιμάρης Δημήτρης Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης dgoulima@phyed.duth.gr. Μπεμπέτσος Ευάγγελος. empempet@phyed.duth. Οι σπουδές για το χορό στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και ο ρόλος της «Σχεδιασμένης Συμπεριφοράς» στη συμμετοχή των φοιτητών σε οργανωμένες μεταπτυχιακές σπουδές με την εξ αποστάσεως μέθοδο διδασκαλίας.

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Αθλητική Ψυχολογία Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις 17 ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Θεματική Ενότητα: Αθλητική Ψυχολογία Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις 17 ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού 1 Θεματική Ενότητα: Αθλητική Ψυχολογία Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις 17 ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Section: Sports Psychology Oral & Poster Presentations of the 17 th International

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 363 378 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 363 378 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 363 378 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 5 (3), 363-378 Released: December 31, 2007 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική αξιολόγηση του Ερευνητικού Έργου των Ελληνικών ομάδων Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών

Συγκριτική αξιολόγηση του Ερευνητικού Έργου των Ελληνικών ομάδων Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Συγκριτική αξιολόγηση του Ερευνητικού Έργου των Ελληνικών ομάδων Διδακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Αθλητική Αναψυχή Section: Sports Recreation

Θεματική Ενότητα: Αθλητική Αναψυχή Section: Sports Recreation Προφορικές Ανακοινώσεις 23 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Oral Presentations of the 23 rd International Congress of Physical Education & Sport Θεματική Ενότητα: Αθλητική Αναψυχή Section:

Διαβάστε περισσότερα

Χορεύοντας το Παρελθόν στο Παρόν: Ο Παραδοσιακός Χορός ως Θεατρική Πράξη.

Χορεύοντας το Παρελθόν στο Παρόν: Ο Παραδοσιακός Χορός ως Θεατρική Πράξη. Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (2), 206 211 Δημοσιεύτηκε: 30 Νοεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (2), 206-211 Released: November 30, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Η διοικητική επιστήμη στα προγράμματα σπουδών των καθηγητικών σχολών και των παιδαγωγικών τμημάτων

Η διοικητική επιστήμη στα προγράμματα σπουδών των καθηγητικών σχολών και των παιδαγωγικών τμημάτων Η διοικητική επιστήμη στα προγράμματα σπουδών των καθηγητικών σχολών και των παιδαγωγικών τμημάτων Αναστασία Αθανασούλα-Ρέππα Περίληψη εισήγησης Με την παρούσα εισήγηση καταβάλλεται προσπάθεια να διερευνηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡ ΑΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΗ Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ- ΕΤΟΙΜΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 2010

ΤΕΙ ΠΕΙΡ ΑΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΗ Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ- ΕΤΟΙΜΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 2010 Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ- ΕΤΟΙΜΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ο Υπό : Χρήστου Κωστάκη - Βασιλείου Βιλδέρη. ΑΙΓΑΛΕΩ 2010 ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡ ΑΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Φυσική Αγωγή στα Ελληνικά Αναλυτικά Προγράμματα Προσχολικής Αγωγής: Μια Ιστορική Αναδρομή

Η Φυσική Αγωγή στα Ελληνικά Αναλυτικά Προγράμματα Προσχολικής Αγωγής: Μια Ιστορική Αναδρομή Επισκόπησης Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (2), 226 239 Δημοσιεύτηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2007 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 5 (2), 226-239 Released: September 30, 2007

Διαβάστε περισσότερα

Η διαφορετική μουσική επιτέλεση στο σύγχρονο πανηγύρι/γλέντι στη Βόρεια και Νότια Χίο

Η διαφορετική μουσική επιτέλεση στο σύγχρονο πανηγύρι/γλέντι στη Βόρεια και Νότια Χίο ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Η διαφορετική μουσική επιτέλεση στο σύγχρονο πανηγύρι/γλέντι στη Βόρεια και Νότια Χίο Μανώλης Αυγουστίδης Επόπτης καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

τόμος 11 (1), 30 40 Δημοσιεύτηκε: Ιούλιος, 2014 Volume 11 (1), 30 40 Released: July, 2014

τόμος 11 (1), 30 40 Δημοσιεύτηκε: Ιούλιος, 2014 Volume 11 (1), 30 40 Released: July, 2014 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής Hellenic Journal of Sport & Recreation Management 2014 Volume 11 (1), 30-40 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής τόμος 11 (1), 30 40 Δημοσιεύτηκε:

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάζοντας το παιχνίδι των παιδιών κατά τη διάρκεια του διαλείμματος σε ένα Νηπιαγωγείο.

Εξετάζοντας το παιχνίδι των παιδιών κατά τη διάρκεια του διαλείμματος σε ένα Νηπιαγωγείο. Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

Του/Της Παγούνη Βασιλικής, 425Μ/2010027

Του/Της Παγούνη Βασιλικής, 425Μ/2010027 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα