ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ»"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ» ΑΘΗΝΑ

2 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ

3 Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική» αποφασίστηκε από το Τμήμα Βιολογίας μετά από πρόταση μελών ΔΕΠ του Τομέα Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής και εγκρίθηκε από το ΥΠΕΠΘ (ΦΕΚ711/33Β7/295/ ). Αρχικά λειτούργησε με την εισαγωγή 7 μεταπτυχιακών φοιτητών τον Φεβρουάριο του 1997, και στη συνέχεια, μετά από έγκριση πρότασης χρηματοδότησης που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ-Ι, συνεχίστηκε η λειτουργία του ως Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα από κοινού με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΦΕΚ711/33Β7/211/ , Y.A.). Τον Σεπτέμβριο του 1998 επελέγησαν και εισήχθησαν δεκαπέντε (15) φοιτητές, το 1999 δώδεκα (12), το 2000 δώδεκα (12), το 2001 δεκατέσσερις (14), το 2002 δεκατρείς (13), το 2003 δεκατέσσερις (14) το 2004 δεκαεπτά (17), το 2005 δεκαέξι (16), το 2006 δεκαεπτά (17), το 2007 δώδεκα (12) το 2008 είκοσι (20) το 2009 (23), το 2010 (20), το 2011 (20),κάτοχοι πτυχίων Βιολογίας, Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Κτηνιατρικής, ΠΣΕ, ΤΕΙ Ιατρικών Εργαστηρίων Δημόσιας Υγιεινής. Κεντρικό στόχο του προγράμματος αποτελεί η επιμόρφωση αποφοίτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. σε αντικείμενα σχετικά με παραγωγικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται σήμερα ταχύτατα στο χώρο της Βιολογίας και της Ιατρικής. Τα διδασκόμενα μαθήματα περιλαμβάνουν διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις, το δε περιεχόμενό τους είναι συμβατό με τον επαγγελματικό προσανατολισμό του συγκεκριμένου Μ.Δ.Ε., όπως και με τις κοινωνικές επιδιώξεις των συνεργαζομένων φορέων. Το ΜΔΕ «Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική» υπήρξε από τα πρώτα προγράμματα που εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση μετά από υποβολή πρότασης από τον Ομότιμο Καθηγητή Βιολογίας Λουκά Χ. Μαργαρίτη, στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ-Ι, το 1998 (με αρίστη βαθμολογία), ενώ η χρηματοδότηση συνεχίστηκε μετά από αξιολόγηση πρότασης στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ-ΙΙ μέχρι τον Αύγουστο του Το πέρας της δεύτερης χρηματοδότησης σηματοδοτεί μια νέα φάση στην πορεία του προγράμματος του οποίου οι προοπτικές συνέχισης της λειτουργίας είναι πολύ καλές, αφού έχει ήδη εγκατασταθεί ο απαραίτητος εξοπλισμός από την χρηματοδότηση του ΕΠΕΑΕΚ. Υπάρχει συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον υποψηφίων από διάφορες κατηγορίες πτυχιούχων και οι διδάσκοντες έχουν εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον για τη συνέχιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Μετά το πέρας της χρηματοδότησης από τους πόρους του ΕΠΕΑΕΚ, το κόστος λειτουργίας καλύπτεται από την τακτική πίστωση του ΕΚΠΑ και καλύπτει κυρίως έξοδα αναλωσίμων εργαστηριακών ασκήσεων και έντυπου ή ηλεκτρονικού υλικού που διανέμεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα διανύοντας ήδη το δέκατο πέμπτο έτος της λειτουργίας του, ευρίσκεται υπό συνεχή αξιολόγηση και αναμόρφωση. Μέχρι σήμερα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας σπουδών και θεωρούμε ότι ο στόχος αυτός έχει εν πολλοίς επιτευχθεί. Σ αυτό συνέβαλε η διατήρηση της ομάδας των διδασκόντων με τη συμμετοχή όχι μόνο μελών Δ.Ε.Π. από το Τμήμα Βιολογίας και την Ιατρική Σχολή, αλλά και έμπειρων ερευνητών από Ερευνητικά Ιδρύματα και Ινστιτούτα. 1

4 Από την αρχή λειτουργίας του ΜΔΕ (1997) έχει αρχίσει η καταγραφή των μαθημάτων μέσω Η/Υ και η διανομή τους με τη μορφή CD/DVD στους φοιτητές αλλά και η διαθεσιμότητά τους σε ειδικές ιστοσελίδες με τη βοήθεια εξυπηρετητών πολυμέσων που έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν υπό την επίβλεψη του Ομότ. Καθηγητή Λ.Χ. Μαργαρίτη μέχρι τον Αύγουστο του 2010 και στη συνέχεια από τον Διευθυντή του Μ.Δ.Ε. Καθηγητή Σταύρο Χαμόδρακα, επίσης και τη συμβολή προπτυχιακών διπλωματικών και μεταπτυχιακών φοιτητών (βλέπε ιστοσελίδες Έτσι, τη στιγμή αυτή υπάρχει πλούσιο ηλεκτρονικό αρχείο των διαλέξεων σε μορφή Power Point ή videos σε δύο εξυπηρετητές διαδικτύου (web servers) και τέσσερις εξυπηρετητές πολυμέσων (media servers). Η λειτουργία του μεταπτυχιακού αυτού προγράμματος καθορίζεται από τα οριζόμενα στη σχετική υπουργική απόφαση (ΦΕΚ711/33Β7/211/ ) και περιγράφεται στον ισχύοντα εσωτερικό κανονισμό που επισυνάπτεται στο τέλος του παρόντος Οδηγού Σπουδών. Ως Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, την ευθύνη λειτουργίας του ΜΔΕ έχει η «Ειδική Διατμηματική Επιτροπή» (Ν2083/92άρθρα 10,11,12) στην οποία προεδρεύει ο Διευθυντής Σπουδών του Προγράμματος, ενώ τη Διοικητική υποστήριξη παρέχει η Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας (Ε. Καριώτου, Χρ. Παναγιώτου). Τον έλεγχο του συντονισμού διεξαγωγής των μαθημάτων, του ωρολογίου προγράμματος, της οικονομικής διαχείρισης κ.λπ. έχει η Γραμματεία του ΜΔΕ (Δ. Αναγνωστοπούλου και Α. Γρηγορακάκη) στον Τομέα Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής του Τμήματος Βιολογίας. Οι διαλέξεις και οι εργαστηριακές ασκήσεις των μαθημάτων πραγματοποιούνται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους των συμμετεχόντων φορέων. Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2012 Ο Διευθυντής Σπουδών Καθηγητής Σταύρος Χαμόδρακας 2

5 Όργανα Διοίκησης & υλοποίησης του ΜΔΕ Διευθυντής Σπουδών Σταύρος Χαμόδρακας, Καθηγητής Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής Τμήμα Βιολογίας Σχολή Θετικών Επιστημών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τηλ.: FAX: Μέλη της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.) Σταύρος Χαμόδρακας, Καθηγητής Βιολογίας Γεώργιος Ροδάκης, Καθηγητής Βιολογίας Ισιδώρα Παπασιδέρη, Αναπλ. Καθηγήτρια Βιολογίας Παναγούλα Κόλλια, Επίκ. Καθηγήτρια Βιολογίας Μαρία Λυμπέρη, Αναπλ. Καθηγήτρια Ιατρικής Αντώνιος Μαζαράκης, Επίκ. Καθηγητής Ιατρικής Γεράσιμος Σιάσος, Επίκ. Καθηγητής Ιατρικής Διοικητική υποστήριξη Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας (Ε. Καριώτου, Χρ. Παναγιώτου) Τηλ: , , fax: Ειδική γραμματειακή υποστήριξη (Δ. Αναγνωστοπούλου, Α. Γρηγορακάκη) Τηλ: , , fax:

6 Πρόγραμμα Μαθημάτων Κάθε μάθημα (εκτός της διπλωματικής εργασίας) περιλαμβάνει τρεις ώρες διδασκαλίας και τουλάχιστον τρεις ώρες εργαστηριακής άσκησης εβδομαδιαίως, επί δώδεκα εβδομάδες. Για τη διπλωματική εργασία καθορίζεται ως ελάχιστος ενδεικτικός χρόνος οι 10 ώρες εβδομαδιαίως, στο Γ εξάμηνο, και οι 20 ώρες εβδομαδιαίως στο Δ εξάμηνο. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και των εργαστηριακών ασκήσεων είναι υποχρεωτική. Α ΕΞΑΜΗΝΟ Διδάσκοντες Φορείς 1 Ακτινοβολίες και Υγεία Τμήμα Βιολογίας 2 Ιστολογία Ανοσοϊστοχημεία Ανοσοκυτταροχημεία Ιατρική Σχολή 3 Κυτταροπαθολογία Ιστοπαθολογία Ιατρική Σχολή 4 Γενετική Προσέγγιση Ασθενειών-Μοριακή Διαγνωστική Τμήμα Βιολογίας & Ιατρική Σχολή Β ΕΞΑΜΗΝΟ 5 Κυτταρική Βιολογία Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Τμήμα Βιολογίας 6 Μοριακή Βιολογία: Συστημικές και in silico Προσεγγίσεις Τμήμα Βιολογίας 7 Κυτταροκαλλιέργειες Ιστοκαλλιέργειες Τμήμα Βιολογίας & Ιατρική Σχολή 8 Μοριακή Φαρμακολογία Τοξικολογία Ιατρική Μικροβιολογία-Ιολογία Ιατρική Σχολή Γ ΕΞΑΜΗΝΟ 9 Ανοσολογία Τμήμα Βιολογίας 10 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Ερευνητική Μεθοδολογία Τμήμα Βιολογίας & Ιατρική Σχολή Δ ΕΞΑΜΗΝΟ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Συνέχεια από το Γ Εξάμηνο) Τμήμα Βιολογίας & Ιατρική Σχολή Κάθε επιτυχώς εξεταζόμενο μάθημα πιστώνεται στους φοιτητές με 4 διδακτικές μονάδες, (δηλαδή 9 μαθήματα x 4 διδακτικές μονάδες = 36 διδακτικές μονάδες για το σύνολο των μαθημάτων). Η διπλωματική εργασία συμπεριλαμβάνει το μάθημα της «Ερευνητικής Μεθοδολογίας» και συνολικά πιστώνεται με 24 διδακτικές μονάδες. Επομένως, για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται = 60 διδακτικές μονάδες. 4

7 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ- ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑ- ΑΝΟΣΟΚΥΤΤΑΡΟΧΗΜΕΙΑ (μάθημα 3ώρες) ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ (μάθημα 3ώρες) ΚΥΤΤΑΡΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (μάθημα 3ώρες) ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ (μάθημα 3ώρες) ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ- ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑ ΑΝΟΣΟΚΥΤΤΑΡΟΧΗΜΕΙΑ (εργαστήρι ο 3 ώρες) (εργαστήριο 3 ώρες) (εργαστήριο 3ώρες) (εργαστήριο 3 ώρες) ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Συντονίστριες: Αναπλ. Καθηγήτρια Βασιλική Αλεπόρου, Επίκ. Καθηγήτρια Παναγούλα Κόλλια Τμήμα Βιολογίας- Τομέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας τηλ , ΚΥΤΤΑΡΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ-ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Συντονιστής: Καθηγητής Ευστράτιος Πατσούρης Ιατρική Σχολή-Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής τηλ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Συντονιστής: Ομότιμος Καθηγητής Λουκάς Χ. Μαργαρίτης Τμήμα Βιολογίας- Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής τηλ , ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ-ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑ-ΑΝΟΣΟΚΥΤΤΑΡΟΧΗΜΕΙΑ Συντονιστής: Καθηγητής Βασίλειος Γοργούλης Ιατρική Σχολή- Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας τηλ

8 ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ- ΙΣΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (μάθημα 3ώρες) ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ in ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ silico ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (μάθημα 3ώρες ) ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ- ΙΣΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (εργαστήριο 3 ώρες) (μάθημα 3ώρες) ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ: ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ in silico ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (εργαστήριο 3ώρες) ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ (εργαστήριο 3 ώρες) ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΙΣΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Συντονιστές: Ομότιμος Καθηγητής Λουκάς Χ. Μαργαρίτης, Επίκ. Καθηγητής Ιωάννης Τρουγκάκος Τμήμα Βιολογίας- Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής τηλ , , ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΦ ΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ- ΙΟΛΟΓΙΑ (μάθημα 3ώρες) ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΦ ΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ- ΙΟΛΟΓΙΑ (εργαστήριο 3 ώρες) ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ: ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ IN SILICO ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Συντονιστής: Επίκ. Καθηγητής Δημήτριος Στραβοπόδης Τμήμα Βιολογίας Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής τηλ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ Συντονίστρια: Aναπλ. Καθηγήτρια Ισιδώρα Παπασιδέρη Τμήμα Βιολογίας- Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής τηλ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ-ΙΟΛΟΓΙΑ Συντονίστρια: Αναπλ. Καθηγήτρια Μαρία Στεφανίδου Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας - Ιατρική Σχολή. Τηλ ,

9 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ (μάθημα 3ώρες) ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ (εργαστήριο 3 ώρες) Οι υπόλοιπες ημέρες παραμένουν διαθέσιμες για διεξαγωγή της Διπλωματικής εργασίας ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ Συντονίστρια: Καθηγήτρια Αικατερίνη Γαϊτανάκη Τμήμα Βιολογίας- Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου τηλ , ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 7

10 Περιεχόμενο Μαθημάτων και διδάσκοντες A ΕΞΑΜΗΝΟ 1.ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ - ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Συντονίστριες: Αναπλ. Καθηγήτρια Βασιλική Αλεπόρου, Μέλη ΔΕΠ: Επίκ. Καθηγήτρια Παναγούλα Κόλλια Δημήτριος Λουτράδης, Καθηγητής Ιατρικής, Νοσοκομείο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Βασιλική Αλεπόρου, Αναπλ. Καθηγήτρια Βιολογίας, Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας Παναγούλα Κόλλια, Επίκ. Καθηγήτρια Βιολογίας, Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας Μάριος Πάνας, Λέκτορας Ιατρικής, Εργαστήριο Νευρογενετικής Γεωργία Καραδήμα, Λέκτορας Ιατρικής, Εργαστήριο Νευρογενετικής Εξωτερικοί συνεργάτες: Μαρία Σαμαρά, Λέκτορας Ιατρικής, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Κων/να Σαμπάνη, Ερευνήτρια Α, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Χρυσούλα Μπέλεση, Αιματολόγος, Νοσοκομείο «Κρατικό Νίκαιας» Αγγελική Μπαλασοπούλου, Δρ. Βιολογίας, Κέντρο Μεσογειακής Αναιμίας Μάνος Παπαδάκης, Δρ. Βιολογίας, Κέντρο Μεσογειακής Αναιμίας Aναστάσιος Αργυρίου, Δρ. Κλινικός Εμβρυολόγος, Μαιευτήριο «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» Αθηνά Κλάδη, Επιστημονική Συνεργάτης, Βιολόγος, Νοσοκομείο «ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ» Λεωνίδας Αλεξόπουλος, Λέκτορας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Ελενα Κατσαντώνη, Ερευνήτρια Δ, ΙΙΒΕΑΑ 8

11 Διαλέξεις: Εισαγωγή Γενετικά Νοσήματα. Μεταγραφικοί παράγοντες, μοριακή βάση ερυθροποίησης, ρύθμιση της έκφρασης των γονιδίων των σφαιρινών και αιμοσφαιρινοπάθειες. Μοριακές τεχνικές στη διάγνωση γενετικών νοσημάτων. Μοριακοί δείκτες και αιματολογικές κακοήθειες. Η κυτταρογενετική στη διερεύνηση γενετικών νοσημάτων και αιματολογικών κακοηθειών. Μοριακή Διαγνωστιική Προσέγγιση Κυστικής Ινωσης. Το συχνότερο γενετικό νόσημα. Αιμοσφαιρινοπάθειες: από το μονογονιδιακό νόσημα του χθες στο πολυπαραγοντικό νόσημα του σήμερα. Μοριακή προσέγγιση συμπαγών όγκων: Ρόλος στην διάγνωση και παρακολούθηση της νόσου. Τεχνητή γονιμοποίηση. Η ανάδειξη αρχών της βιοηθικής μέσα από την ελληνική νομοθεσία για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Νευρογενετική Μοριακή Διαγνωστική. Συστημική Βιολογία για την ανάπτυξη φαρμάκων. Μοριακές τεχνικές στη διάγνωση μεταδοτικών και κληρονομικών νοσημάτων. Εργαστηριακές Ασκήσεις: 1. Μοριακές τεχνικές στη διάγνωση γενετικών νοσημάτων. 2. Διάγνωση νευρολογικών νοσημάτων. 3. Τεχνητή γονιμοποίηση. 4. Εφαρμογές Κυτταρογενετικής ανάλυσης. 5. PCR-RT-PCR - Ποσοτική PCR. 6. Προσδιορισμός μεταλλαγών με RFLPs και ηλεκτροφόρηση DGGE. 7. Προσδιορισμός φορτίου, νόσου μεταλλαγών με Real-time PCR. 8. Ανάλυση μελέτης γονιδίων και σηματοδοτικών μονοπατιών με μικροσυστοιχίες. 2. ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ - ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑ ΑΝΟΣΟΚΥΤΤΑΡΟΧΗΜΕΙΑ Συντονιστής: Καθηγητής Βασίλειος Γοργούλης Μέλη ΔΕΠ: Βασίλειος Γοργούλης, Καθηγητής Σχολής, Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας Ευάγγελος Μαρίνος, Αναπλ. Καθηγητής Ιατρικής, Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας 9

12 Ρωξάνη Αγγελοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια Ιατρικής, Εργαστήριο Ιστολογίας- Εμβρυολογίας Πέτρος Καρακίτσος, Αναπλ. Καθηγητής Ιατρικής, Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας Μυρσίνη Κουλούκουσα, Αναπλ. Καθηγήτρια Ιατρικής, Εργαστήριο Ιστολογίας- Εμβρυολογίας Κων/να Τηνιακού, Αναπλ. Καθηγήτρια Ιατρικής, Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας Υπατία Αναγνωστοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια Ιατρικής, Εργαστήριο Ιστολογίας- Εμβρυολογίας Αθανάσιος Κοτσίνας, Επίκ. Καθηγητής Ιατρικής, Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας Σοφία Χαβάκη, Λέκτορας Ιατρικής, Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας Επικουρικό προσωπικό: Γιώργος Κοτζαμάνης, Δρ. Μοριακής Γενετικής-Βιολόγος Γιώργος Δίμτσας, Ιατρός Μαρίνα Παλαιολόγου, Βιολόγος Ιφιγένεια Μαρίνου, Βιολόγος ΜSc. Διαλέξεις: Ιστολογικές Τεχνικές Μελέτης του Κυττάρου. Βασικές αρχές ανοσοϊστοχημείας, ανοσοενζυμικές μέθοδοι. Ιστολογία ανοσολογικού συστήματος δομικών και λειτουργικών στοιχείων(ιι). Η ανοσοϊστοχημεία στη διάγνωση των παθήσεων του λεμφικού και ανοσοποιητικού συστήματος. In situ υβριδισμός. Κυτταρικά δομικά και λειτουργικά στοιχεία: Η σημασία τους στη διαγνωστική ιστοπαθολογία με τη βοήθεια ανοσοϊστοχημικών τεχνικών(ι). Η ανοσοϊστοχημεία στη διάγνωση των παθήσεων των ενδοκρινών αδένων. Η σημασία της ανοσοϊστοχημείας στη διαγνωστική ιστοπαθολογία όπως αυτή επιτυγχάνεται με την κατάδειξη διαφόρων κυτταρικών δομικών και λειτουργικών στοιχείων(ιι). Η ανοσοϊστοχημεία στη διάγνωση των παθήσεων του δέρματος. Η ανοσοϊστοχημεία στη διαφορική διάγνωση των όγκων. Ο ρόλος της κυτταρομερίας στον καθορισμό της βιολογικής συμπεριφοράς των νεοπλασμάτων. Ανοσοϊστοχημεία ηλεκτρικού μικροσκοπίου(ι). Εργαστηριακές Ασκήσεις: 1. Επίδειξη και εφαρμογή ανοσοϊστοχημικών τεχνικών (Ι) και in situ υβριδισμού (Ι). 2. Επίδειξη και εφαρμογή ανοσοϊστοχημικών τεχνικών για ενδοκρινείς αδένες. 10

13 3. Επίδειξη τεχνικών ανοσοϊστοχημείας ηλεκτρονικού μικροσκοπίου. 4. Ιστολογικό εργαστήριο. Επεξεργασία ιστών για μελέτη με κοινό μικροσκόπιο. 3. ΚΥΤΤΑΡΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Συντονιστής: Καθηγητής Ευστράτιος Πατσούρης Μέλη ΔΕΠ: Ευστράτιος Πατσούρης, Καθηγητής Ιατρικής, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Λυδία Νακοπούλου, Καθηγήτρια Ιατρικής, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Εμμανουήλ Αγαπητός, Καθηγητής Ιατρικής, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Σοφία Τσελένη - Μπαλαφούτα, Καθηγήτρια Ιατρικής, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Κυριακή Αρώνη, Καθηγήτρια Ιατρικής, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Ελένη Παρασκευάκου, Αναπλ. Καθηγήτρια Ιατρικής, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Παυλίνα Αθανασιάδου, Αναπλ. Καθηγήτρια Ιατρικής, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Ιωάννα Δελλαδέτσιμα, Αναπλ. Καθηγήτρια Ιατρικής, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Αικατερίνη Παυλάκη, Αναπλ. Καθηγήτρια Ιατρικής, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Πηνελόπη Κορκολοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια Ιατρικής, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Νικόλαος Καβαντζάς, Αναπλ. Καθηγητής Ιατρικής, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Ανδρέας Λάζαρης, Αναπλ. Καθηγητής Ιατρικής, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Αναστασία Κωσταντινίδου, Αναπλ. Καθηγήτρια Ιατρικής, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Παναγιώτης Παναγιωτίδης, Επίκ. Καθηγητής Ιατρικής, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Αφροδίτη Νόννη, Επίκ. Καθηγήτρια Ιατρικής, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Χαρά Γιακοπούλου - Γκιβάλου, Επίκ. Καθηγήτρια Ιατρικής, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής 11

14 Αγγελική Σαέττα, Επίκ. Καθηγήτρια Ιατρικής, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Εύα Καραμητοπούλου, Λέκτορας Ιατρικής, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Γεώργιος Ρασιδάκης, Λέκτορας Ιατρικής, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Παναγιώτης Φούκας, Λέκτορας Ιατρικής, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Ευάγγελος Τσιάμπας, Λέκτορας Ιατρικής, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Επικουρικό προσωπικό: Ιωάννα Γιαννοπούλου, Βιολόγος, Επιστημονική Συνεργάτης, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Διαλέξεις: Παθολογική Ανατομική: Ιστοπαθολογία-Κυτταροπαθολογία Νεότερες εξελίξεις. Κύτταρο: Κοινά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κυττάρων. Κυτταρική διαφοροποίηση και ιστική οργάνωση. Μόρια συνοχής Παράγοντες διατήρησης σχήματος και λειτουργίας κυττάρων ιστών. Απόπτωση Νέκρωση. Μορφολειτουργικές διαταραχές κυττάρων λόγω εξωγενών ή ενδογενών βλαπτικών παραγόντων. Παθολογικές ενδοκυττάριες εναποθέσεις ιστών. Αιμοδυναμικές διαταραχές. Αθηρωμάτωση. Φλεγμονή Προκαταρκτικές γνώσεις Ιστοπαθολογικά φαινόμενα και χημικοί μεσολαβητές. Παράγοντες που επηρεάζουν τη φλεγμονώδη αντίδραση. Η φυσική ιστορία της οξείας φλεγμονής Επανόρθωση Επούλωση Χρονιότητα. Ανοσολογικοί μηχανισμοί Β - Υ λεμφοκύτταρα- Χημική κυτταρική άμυνα. Ανοσοανεπάρκειες. Αντιδραστικό κοκκίωμα Άνοσο κοκκίωμα. Διαταραχές κυτταρικής αύξησης. Επιδημιολογικά δεδομένα για τον καρκίνο. Βασικοί μηχανισμοί καρκινογένεσης. Μηχανισμοί καρκινογένεσης παχέος εντέρου. Μηχανισμοί καρκινογένεσης μαστού. Μηχανισμοί λεμφωματογένεσης. Μηχανισμοί ογκογένεσης στα γλοιώματα. Ανοσολογία νεοπλασμάτων. 12

15 Νεοπλάσματα Ορολογία Διαφοροποίηση Διαβάθμιση- Σταδιοποίηση- Βιοπτικές προσεγγίσεις. Μεσεγχυματογενή νεοπλάσματα (με επίδειξη πλακιδίων). Μηχανισμοί διήθησης, μετάστασης και αγγειογένεσης σε κακοήθη νεοπλάσματα. Αιματολογικές νεοπλασματικές νόσοι. Διαγνωστικές και προγνωστικές παράμετροι σε ανοσοϊστοχημικό και μοριακό επίπεδο Προοπτικές στη θεραπεία των νεοπλασμάτων. Εργαστηριακές Ασκήσεις: 1. Εξοικείωση με βασικές ιστοπαθολογικές έννοιες. 2. Εξοικείωση με σύγχρονες τεχνικές μελέτες καρκίνου: Μοριακή Διαγνωστική Κυτταρογενετική Κυτταρομετρία ροής Τεχνικές υβριδισμού 3. Μακροσκοπική επίδειξη εικόνων οργάνων: Δειγματοληψία Γενετικές διαταραχές στον άνθρωπο Αθηρωμάτωση Φλεγμονή: Προκαταρκτικές γνώσεις-ιστοπαθολογικά φαινόμενα και χημικοί μεσολαβητές 4. Μελέτη ιστολογικών τομών: Εκφυλίσεις Νεκρώσεις Αμυλοείδωση Φλεγμονές 5. Τεχνική και αρχές ιστοχημείας και ανοσοϊστοχημείας Επεξεργασία ρουτίνας ιστολογικών κυτταρολογικών υλικών : Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο 6. Βιοψία δια λεπτής βελόνης - Αποφολιδωτική Κυτταρολογία. 7. Μορφομετρία Ανάλυση εικόνας. 8. Επίδειξη μοριακών τεχνικών. 9. Ανοσοφθορισμός. 10. Μελέτη ιστολογικών τομών από επιθηλιακούς όγκους. 11. Μη επιθηλιακά νεοπλάσματα: Νευρικού συστήματος Αιμοποιητικού συστήματος 13

16 4. ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Συντονιστής: Ομότ. Καθηγητής Λουκάς Χ. Μαργαρίτης Επικουρικό προσωπικό: Αδαμαντία Φραγκοπούλου, Υποψήφια Διδάκτωρ Ηλεκτρομαγνητικής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας,ΕΚΠΑ. Μαρία Ντζούνη, Υποψήφια διδάκτωρ Ηλεκτρομαγνητικής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας,ΕΚΠΑ. Εξωτερικοί συνεργάτες: Παναγιώτης Σάνδηλος, Καθηγητής Ιατρικής, ΕΚΠΑ Λουκάς Σακελλίου, Αναπλ. Καθηγητής Φυσικής Ανδρέας Κατσάμπας, Ομότ. Καθηγητής, Ιατρικής ΕΚΠΑ Αλεξάνδρα Κατσαρού, Αναπλ. Καθηγήτρια, Ιατρικής ΕΚΠΑ Παναγιώτης Σταυρόπουλος, Επίκ. Καθηγητής, Ιατρικής ΕΚΠΑ Γαβριήλ Παντελιάς, Ερευνητής Α ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Γεωργία Τερζούδη, Ερευνήτρια Β, ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Μαρία Παραβατού, Ερευνήτρια Γ, ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Μηνάς Παπαδόπουλος, Ερευνητής Β, ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Αικατερίνη Σκουρολιάκου, Καθηγήτρια Εφαρμογών, ΤΕΙ Αθήνας Κώστας Λιολιούσης, Επίκ. Καθηγητής Φυσικής, ΕΚΠΑ Κώστας Κεφαλάς, Ερευνητής Α Ε.Ι.Ε. Ευαγγελία Σαραντοπούλου, Ερευνήτρια Δ, Ε.Ι.Ε. Διαλέξεις: Ιδιότητες των ακτινοβολιών, εξισώσεις Maxwell Φάσματα εκπομπής Ιονίζουσες ακτινοβολίες o Ιδιότητες, ελεύθερες ρίζες, δομιμετρία, απορρόφηση o εφαρμογές στην υγεία, διάγνωση και θεραπεία o ακτινοθεραπεία, αξονικός τομογράφος, σπινθηρογράφος, μαγνητική τομογραφία, PET σάρωση, άλλες σύγχρονες εφαρμογές, Ραδιοφάρμακα o Υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτίνες (UV, IR) 14

17 o o o o φάσμα, κατηγορίες ιδιότητες επιπτώσεις στην υγεία, μελάνωμα εφαρμογές στην υγεία Ακτίνες Laser o φάσμα, ιδιότητες o εφαρμογές στην ιατρική o εφαρμογές στη βιολογία Ραδιοσυχνότητες o κινητή τηλεφωνία συχνότητες ιδιότητες, απορρόφηση από τους ιστούς κεραίες βάσης κινητά τηλέφωνα μελέτες επιπτώσεων επιδημιολογικές κλινικές σε πειραματόζωα σε κύτταρα και σε μόρια προφυλάξεις επιπτώσεις στον άνθρωπο, ηλεκτροϋπερευαισθησία, αυτισμός μηχανισμοί δράσης στα κύτταρα, θραύση DNA, δημιουργία δραστικών ριζών οξυγόνου εφαρμογές ραδιοσυχνοτήτων στην υγεία o Ασύρματα τηλέφωνα, ασύρματα δίκτυα, οικιακές ασύρματες συσκευές ιδιότητες επικινδυνότητα μελέτες προφυλάξεις Πολύ χαμηλές συχνότητες (ELF) o γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης, οικιακές συσκευές o ιδιότητες, ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο o επικινδυνότητα o μελέτες, μηχανισμός δράσης στα κύτταρα, επιπτώσεις o προφυλάξεις o εφαρμογές στην υγεία 15

18 Εργαστηριακές ασκήσεις 1. Μετρήσεις ραδιενέργειας με απαριθμητή Geiger-Mueller. 2. Μετρήσεις πυκνότητας ισχύος κινητών τηλεφώνων και εκτίμηση επικινδυνότητας. 3. Υπολογισμός «ρυθμού ειδικής απορρόφησης» μετά από πειραματικές μετρήσεις. 4. Χρήση πεδιομέτρων μέτρησης ακτινοβολίας. 5. Μετρήσεις οικιακών συσκευών ασύρματης τεχνολογίας. 6. Μετρήσεις πεδίου σε κεραίες βάσης κινητής τηλεφωνίας. 7. Διατάξεις προστασίας από την ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων. 8. Μετρήσεις λυχνίας εκπομπής υπεριώδους ακτινοβολίας. 9. Επίδειξη λειτουργίας Ιατρικών διαγνωστικών οργάνων. 10. Μετρήσεις με απαριθμητές ιονίζουσας ακτινοβολίας. 11. Επίδειξη συστημάτων ανάλυσης εικόνας. B ΕΞΑΜΗΝΟ 5. ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ: ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ in silico ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Συντονιστής: Επίκ. Καθηγητής Δημήτριος Ι. Στραβοπόδης Μέλη ΔΕΠ: Γεώργιος Κ. Ροδάκης, Καθηγητής Βιολογίας, Τομέας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας Δημήτριος Στραβοπόδης, Επίκ. Καθηγητής Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής Εξωτερικοί συνεργάτες: Γεώργιος Τσάνγκαρης, Ε.Λ.Ε. Α, ΙΙΒΕΑΑ Δημήτριος Θάνος, Ερευνητής Α, Δ/ντης Κέντρου Βασικής Έρευνας, IΙΒΕΑΑ Γεράσιμος Βουτσινάς, Ερευνητής Β, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Πόπη Συντιχάκη, Ερευνήτρια Γ, IΙΒΕΑΑ Δημήτριος Μπέης, Ερευνητής Γ, IΙΒΕΑΑ Απόστολος Κλινάκης, Ερευνητής Γ, IΙΒΕΑΑ Έμα Αναστασιάδου, Ερευνήτρια Δ, ΙΙΒΕΑΑ Σπύρος Γεωργόπουλος, Ερευνητής Γ, ΙΙΒΕΑΑ Σαράντης Γκάγκος, Ερευνητής Γ, ΙΙΒΕΑΑ Κων/νος Βεκρέλης, Ερευνητής Γ, ΙΙΒΕΑΑ 16

19 Βασιλική Σοφιανοπούλου, Ερευνήτρια Α, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Επικουρικό προσωπικό: Ουρανία Κωνσταντή, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, ΙΔΑΧ Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής Αθανάσιος Βελέντζας, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, ΙΔΑΧ Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής Διαλέξεις: Τεχνολογίες Μοριακής Βιολογίας: Αρχές και Εφαρμογές. Βάσεις δεδομένων και ανάλυση με Η/Υ αλληλουχιών νουκλεϊκών οξέων και πρωτεϊνών. Το Zebrafish ως πειραματικό μοντέλο για την μελέτη Ανθρώπινων Νόσων. Κυτταρική ανταπόκριση στις βλάβες του DNA και έλεγχος του κυτταρικού κύκλου. Δομή και λειτουργία των τελομερών των χρωμοσωμάτων. Χρωμοσωμική αστάθεια στη νεοπλασία. Γονιδιακές επεμβάσεις σε Βιολογικά Συστήματα Θηλαστικών Οργάνωση και λειτουργία της κυτταροπλασματικής μεμβράνης: εισοσώματα και διαμεμβρανικοί μεταφορείς αμινοξέων. Ο νηματώδης C. elegans ως μοντέλο της γήρανσης και η γήρανση ως μοντέλο συστημικής βιολογίας. Οι -Ωμικές Τεχνολογίες στην Ανάλυση Βιολογικών Συστημάτων. Mελέτη των παθογενετικών μηχανισμών της νόσου Alzheimer's με τη χρήση διαγονιδιακών ποντικών. Φαρμακολογική στόχευση της μοριακής συνοδού Hsp90 στη θεραπεία ανθρώπινων καρκίνων. Βασικοί μηχανισμοί μεταγραφής επιγένωμα και δυναμική μεταγραφικών συμπλόκων. Μοντέλα καρκίνου σε ποντίκια. Μοριακή διάγνωση γενετικών παθήσεων. Νέες αντιλήψεις για την παθογένεση και εξέλιξη της νόσου του Parkinson. Εργαστηριακές Ασκήσεις: 1. Απομόνωση του πλασμιδιακού DNA. 2. Τεχνολογία PCR υποστρώματος πλασμιδιακού DNA. 3. Ηλεκτροφορητικός διαχωρισμός και μεταφορά σε νιτροκυτταρίνη νουκλεϊκών οξέων. 4. Υβριδοποίηση νιτροκυτταρίνης κατά Southern. 5. Εμφάνιση σήματος υβριδοποίησης και επεξεργασία αποτελεσμάτων. 6. In situ υβριδοποίηση. 17

20 6 ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΙΣΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Συντονιστές: Επίκ. Καθηγητής Ιωάννης Τρουγκάκος, Μέλη ΔΕΠ: Ομότ. Καθηγητής Λουκάς Χ. Μαργαρίτης Λουκάς Χ. Μαργαρίτης, Ομότ. Καθηγητής Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής Ευάγγελος Μαρίνος, Αναπλ. Καθηγητής Ιατρικής, Εργαστήριο Ιστολογίας& Εμβρυολογίας Σπύρος Ευθυμιόπουλος, Aναπλ. Καθηγητής Βιολογίας, Τομέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου Μυρσίνη Κουλούκουσα, Αναπλ. Καθηγήτρια Ιατρικής, Εργαστήριο Ιστολογίας& Εμβρυολογίας Παναγιώτα Παπαζαφείρη, Αναπλ. Καθηγήτρια Βιολογίας, Τομέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου Δημήτριος Στραβοπόδης, Επίκ. Καθηγητής Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής Ιωάννης Τρουγκάκος, Επίκ. Καθηγητής Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής Σοφία Χαβάκη, Λέκτορας Ιατρικής, Εργαστήριο Ιστολογίας& Εμβρυολογίας Εξωτερικοί συνεργάτες: Ευστάθιος Γκόνος, Ερευνητής Α, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Δημήτριος Κλέτσας, Ερευνητής Α, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος Ζουμπουρλής Βασίλης, Ερευνητής Β, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Θωμαϊς Σουρλίγκα, Ερευνήτρια Γ, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος Νίκη Χονδρογιάννη, Ερευνήτρια Γ, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Νικόλαος Κωστομητσόπουλος, Ε.Λ. Ε. Α, ΙΙΒΕΑΑ Ανδρέας Παπασάββας, Δρ Ανοσολογίας, ΙΙΒΕΑΑ Επικουρικό προσωπικό: Αγγελική Φωτεινοπούλου, ΙΔΑΧ Βιολογίας, Τομέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου Μάριος Ξυδούς, Υποψήφιος Διδάκτωρ, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος Μαρίνου Ιφιγένεια, Υποψήφια Διδάκτωρ, Εργαστήριο Ιστολογίας & Εμβρυολογίας Μαρία Ξυλούρη, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, ΙΙΒΕΑΑ Ευφροσύνη Παναγούλη, Βιολόγος, ΙΙΒΕΑΑ Ελένη Μαυρογονάτου, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος Χρυσάνθη Σαλιαγκοπούλου, Βιολόγος, ΙΙΒΕΑΑ 18

21 Διαλέξεις: Γενική εισαγωγή. Το ζωϊκό κύτταρο in vino και in vitro. Μοριακή Κυτταρική Γήρανση. (Ι) Γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες που ρυθμίζουν τη γήρανση και τη μακροβιότητα στον άνθρωπο. (ΙΙ) Συστήματα καλλιεργειών κυττάρων θηλαστικών. Κυτταρικός πολλαπλασιασμός και ιστική ομοιοστασία. Αυξητικοί παράγοντες. Δομή, υποδοχείς και μεταγωγή σήματος. Κυτταρική γήρανση και ιστική ομοιοστασία. Μελέτη κυτταροτοξικότητας συμβατών και στοχευμένων χημειοθεραπευτικών φαρμάκων. Μεθοδολογίες μελέτης γήρανσης στον οργανισμό μοντέλο Caenorhabditis elegans και σε κυτταροκαλλιέργειες. Μεθοδολογίες μελέτης γήρανσης στη Drosophila melanogaster και στα ανώτερα θηλαστικά. Η διαμόρφωση του πλαισίου για την γενετική βάση του καρκίνου. Το πρότυπο σύστημα καρκινογένεσης της επιδερμίδας του ποντικού ως παράδειγμα. Χειρισμός ανθρώπινων κυττάρων, in vitro. Συνθήκες καλλιέργειας, καλλιεργητικά υλικά, τεχνικές παραλαβής και απομόνωσης ανθρώπινων ιστών και κυττάρων. Δομή και λειτουργία της Εξωκυττάριας Θεμέλιας Ουσίας. Ο ρόλος της ΕΘΟ στην ανάπτυξη των κυττάρων και στη μορφογένεση. Το εξαλλαγμένο κύτταρο in vitro. Πολυδύναμες κυτταρικές σειρές. Τεχνικές κρυοπροστασίας. Μεθοδολογία διατήρησης ανθρώπινων ιστών και κυττάρων σε καταψύκτη και υγρό άζωτο. Τεχνικές παραλαβής, μεταφοράς και κατάψυξης βιοψιών. Ανάπτυξη καλλιεργειών κυτταρικών σειρών μαστού και απομόνωση κυττάρων για μελέτη στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Προβολή DVD σχετικού με τεχνικές κρυομονιμοποίησης. Πρωτογενείς καλλιέργειες καρκινικών κυττάρων μαστού. Κυτταρική προσκόλληση και μεταστατικό δυναμικό. Παθολογία των ιντεγκρινών. Η χρήση υποστρωμάτων στη μελέτη της κινητικότητας των καρκινικών κυττάρων. Εισαγωγή Βλαστοκύτταρα. Αρχέγονα Αιμοποιητικά κύτταρα. Νεότερα δεδομένα για τα Βλαστοκύτταρα. Βλαστοκύτταρα στην Κλινική Πρακτική. Κυτταρικός κύκλος: Σημεία ελέγχου κατά την πορεία του κυτταρικού κύκλου και συνέπειες για την φυσιολογική λειτουργία του κυττάρου σε καταστάσεις δυσλειτουργίας αυτής της πορείας. Επιστημονικές αρχές, Βιοηθική και Δεοντολογία κατά την χρησιμοποίηση των πειραματοζώων. Ξενάγηση στον Τομέα Ζωϊκών Προτύπων. Εφαρμογή των κυτταροκαλλιεργειών στη μελέτη τοξικότητας της αμυλοειδούς β πρωτεϊνης, που εμπλέκεται στη νόσο Alzheimer. Εργαστηριακές Ασκήσεις: 1. Μεθοδολογία μελέτης κυτταρικού πολλαπλασιασμού. 2. Επίδραση χημειοθεραπευτικών παραγόντων σε καρκινικά κύτταρα από ουροδόχο κύστη. 19

22 3. Συστήματα καλλιεργειών κυττάρων θηλαστικών. Γονιδιακή επιμόλυνση κυττάρων θηλαστικών και in situ ανίχνευση του φαινοτύπου της γήρανσης. 4. Διαφοροποίηση πολυδύναμων, εμβρυϊκών καρκινωμάτων σε νευρικά και καρδιακά κύτταρα. 5. Μορφομετρική ανάλυση βιοψιών και κυτταρικών μονοστιβάδων στο φωτονικό και στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Επίδειξη τεχνικής απομόνωσης και χειρισμού κυτταρικών μονοστιβάδων κατά τη διάρκεια κρυομονιμοποίησης με το αυτόματο σύστημα. 6. Προετοιμασία προτύπου πειράματος δημιουργίας πρωτογενούς κυτταροκαλλιέργειας καρκινικών κυττάρων μαστού. Παρασκευή κυτταρικών μονοστιβάδων για το φωτονικό και ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. 7. Προετοιμασία Αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων για μεταμόσχευση. Μεσεγχυματικά κύτταρα στην εργαστηριακή πρακτική. 8. In vitro κυτταροτοξικότητα αναστολέων της πρωτεϊνοσύνθεσης και υπεροξειδωτικών παραγόντων. 9. Πυρηνικές πρωτεϊνες και λειτουργία χρωματίνης Ιστόνες. 7. ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ Συντονίστρια: Αναπλ. Καθηγήτρια Ισιδώρα Παπασιδέρη Μέλη ΔΕΠ: Λουκάς Χ. Μαργαρίτης, Ομότ. Καθηγητής Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής ΕΚΠΑ Ισιδώρα Σ. Παπασιδέρη, Αναπλ. Καθηγήτρια Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής ΕΚΠΑ Δημήτριος Στραβοπόδης, Επίκ. Καθηγητής Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής ΕΚΠΑ Ιωάννης Τρουγκάκος, Επίκ. Καθηγητής Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής ΕΚΠΑ Μαριάννα Αντωνέλου, Λέκτορας Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής Εξωτερικοί συνεργάτες: Γεώργιος Δεδούσης, Αναπλ. Καθηγητής Διαιτολογίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Κώστας Κεφαλάς, Ερευνητής Α, Ε.Ι.Ε. Ευαγγελία Σαραντοπούλου, Ερευνήτρια Δ, Ε.Ι.Ε. Επικουρικό προσωπικό: Ουρανία Κωνσταντή, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, ΙΔΑΧ Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής 20

23 Αθανάσιος Βελέντζας, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, ΙΔΑΧ Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής Παναγιώτης Βελέντζας, Διδάκτωρ Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής Αδαμαντία Φραγκοπούλου, Υποψήφια Διδάκτωρ Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής Μαρία Ντζούνη, Υποψήφια Διδάκτωρ Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής Βασίλειος Τζουνάκας, Υποψήφιος Διδάκτωρ Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής Διαλέξεις: Προέλευση και εξέλιξη των κυττάρων. Δομικοί λίθοι, από τα βιομόρια στα κύτταρα, Κυτταρική δομή και οργάνωση. Στεροσκοπικές εικόνες βιομορίων, μακρομορίων και υπερμοριακών δομών. Ερευνητική Μεθοδολογία Ι. Φωτονική μικροσκοπία ιστορική αναδρομή. Παραλλαγές του φωτονικού μικροσκοπίου. Ανοσοφθορισμός. Μέθοδος TUNEL. In situ υβριδοποίηση. Συνεστιακό σαρωτικό μικροσκόπιο laser. Μικροσκόπιο ατομικής διακριτικότητας (AFM). Ερευνητική Μεθοδολογία ΙΙ. Ηλεκτρονική μικροσκοπία. Αρνητική χρώση, σκίαση. Τύποι μικροσκοπίων. Μικροσκόπιο EELS. Ψευδοχρωματισμός. Κρυοτεχνικές. Ανοσοηλεκτρονική μικροσκοπία Εισαγωγή στις κυτταροκαλλιέργειες. Προετοιμασία, συγγραφή και παρουσίαση Σεμιναρίου και αποτελεσμάτων Διπλωματικής και Διδακτορικής Διατριβής. Λιπιδικές σχεδίες και μικροσπήλαια: σχηματισμός, μορφολογία και λειτουργίες Δομή και λειτουργία της ερυθροκυτταρικής μεμβράνης. Γήρανση και παθολογία της ερυθροκυτταρικής μεμβράνης. Βιογένεση και κληρονομικές διαταραχές μιτοχονδρίων Βιογένεση και κληρονομικές διαταραχές υπεροξυσωμάτων - λυσοσωμάτων Μεταγωγή ενδοκυττάριου σήματος. Διαλογή πρωτεϊνών μεταφορά κυστιδίων. Μέρος Α Διαλογή πρωτεϊνών μεταφορά κυστιδίων. Μέρος Β Μηχανισμοί Κυτταρικής Απόπτωσης Βιολογία του λιπώδους ιστού με έμφαση στο ρόλο των λιποκυτταροκινών Εργαστηριακές Ασκήσεις: 1. Απομόνωση και ποσοτικός προσδιορισμός πρωτεϊνών 2. Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών σε παθολογικές ερυθροκυτταρικές μεμβράνες Ανοσοαποτύπωμα Western πρωτεϊνών 3. Ανίχνευση κυτταρικής απόπτωσης με ακριδίνη στο συνεστιακό σαρωτικό μικροσκόπιο 4. In situ υβριδοποίηση mrna 21

24 5. Μονιμοποίηση Έγκλειση ιστών για Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Διέλευσης Α μέρος: Μονιμοποίηση, αφυδάτωση, διαπότηση, ρητίνη Α. 6. Μονιμοποίηση Έγκλειση ιστών για Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Διέλευσης Β μέρος: Ρητίνη Α, ρητίνη Β, σκήνωση, κλίβανος για 2 ημέρες 7. Τομές και Χρώσεις παρασκευασμάτων 8. Παρατήρηση στο Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Διέλευσης 9. Ανοσοεντόπιση σε λεπτές τομές για Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Διέλευσης 10. Παρατήρηση παρασκευάσματος στο Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο σάρωσης, αρνητική χρώση 8.ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ - ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΙΟΛΟΓΙΑ Συντονίστρια: Αναπλ. Καθηγήτρια Μαρία Στεφανίδου Μέλη ΔΕΠ: Χαρά Σπηλιωπούλου, Καθηγήτρια Ιατρικής, Εργαστήριο Ιατροδικαστικής & Τοξικολογίας Ζωή Νταϊφώτη Παπαδοπούλου, Καθηγήτρια Ιατρικής, Εργαστήριο Φαρμακολογίας Αθανάσιος Τσακρής, Καθηγητής Ιατρικής, Εργαστήριο Μικροβιολογίας Μαρία Στεφανίδου Λουτσίδου, Αναπλ. Καθηγήτρια Ιατρικής, Εργαστήριο Ιατροδικαστικής & Τοξικολογίας Σωτήρης Αθανασέλης, Αναπλ. Καθηγητής Ιατρικής, Εργαστήριο Ιατροδικαστικής & Τοξικολογίας Μαρία Γεωργίου, Αναπλ. Καθηγήτρια Ιατρικής, Εργαστήριο Ιατροδικαστικής & Τοξικολογίας Αικατερίνη Τυλιγάδα, Αναπλ. Καθηγήτρια Ιατρικής, Εργαστήριο Φαρμακολογίας Αριστέα Βελεγράκη, Επίκ. Καθηγήτρια Ιατρικής, Εργαστήριο Μικροβιολογίας Αρτεμησία Ντονά, Επίκ. Καθηγήτρια Ιατρικής, Εργαστήριο Ιατροδικαστικής & Τοξικολογίας : Κων/νος Πίστος, Λέκτορας Ιατρικής, Εργαστήριο Ιατροδικαστικής & Τοξικολογίας Εξωτερικοί συνεργάτες: Ευσταθία Πανοτοπούλου, Δρ. Ιολόγος, Ογκολογικό Κέντρο Άγιος Σάββας, 22

25 Ιωάννης Παπουτσής, Επιστημονικός Συνεργάτης, Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας Παναγιώτα Νικολάου, Επιστημονική Συνεργάτης, Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας Διαλέξεις: Γενικές αρχές Τοξικολογίας- Παράγοντες που προσδιορίζουν την τοξικότητα μιας ουσίας Εφαρμογές δοκιμασιών τοξικότητας Νεότερες απόψεις στις δοκιμές τοξικότητας Βιοδιαθεσιμότητα τοξικών ουσιών Απορρόφηση Κατανομή Απέκκριση τοξικών ουσιών Βιομετατροπή τοξικών ουσιών Χημική Καρκινογένεση Αρχές τοξικολογικής ανάλυσης και σύγχρονες αναλυτικές τεχνικές Τοξικολογία των Ναρκωτικών Eμβρυοτοξικότητα Τερατογένεση. Εφαρμογές της μοριακής βιολογίας στη διερεύνηση ιατροδικαστικών ζητημάτων Αντιβιοτικά Δράση και αντοχή Καρκίνος και ιοί Ταξινόμηση Ιατρικών Σημαντικών Μυκήτων και Διάγνωση Μυκήτων Γενικές Αρχές Φαρμακολογίας - Μοριακή προσέγγιση της Δράσης των Φαρμάκων Ανάπτυξη και έλεγχος φαρμάκων. Προκλινικές μελέτες Εργαστηριακές Ασκήσεις: Αρχές τοξικολογικής ανάλυσης και σύγχρονες αναλυτικές τεχνικές Ταξινόμηση Ιατρικών Σημαντικών Μυκήτων και Διάγνωση Μυκήτων Eμβρυοτοξικότητα Τερατογένεση Ανάπτυξη και έλεγχος φαρμάκων. Προκλινικές μελέτες Γ ΕΞΑΜΗΝΟ 9. ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ Συντονίστρια: Καθηγήτρια Αικατερίνη Γαϊτανάκη Μέλη ΔΕΠ: Αικατερίνη Γαϊτανάκη, Καθηγήτρια Βιολογίας, Τομέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου Σπύρος Ευθυμιόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής Βιολογίας, Τομέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου 23

26 Παναγιώτα Παπαζαφείρη, Αναπλ. Καθηγήτρια Βιολογίας, Τομέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου Ουρανία Τσιτσιλώνη, Επίκ. Καθηγήτρια Βιολογίας, Τομέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου Εξωτερικοί συνεργάτες: Ευδοκία Καραγκούνη, Ερευνήτρια Α, «Ελληνικό Ινστιτούτο PASTEUR» Πηγή Λυμπέρη, Ερευνήτρια Α, «Ελληνικό Ινστιτούτο PASTEUR» Σύλβα Χαραλάμπους, Ερευνήτρια Α, «Ελληνικό Ινστιτούτο PASTEUR» Ιωάννης Βουτσάς, Ερευνητής Γ, Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» Ιωάννης Φίλης, Υπεύθυνος Μονάδας Μεταμόσχευσης, Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας», Δημήτριος Μαστέλλος, Ερευνητής Γ, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Κων/νος Μπαξεβάνης, Ερευνητής Α, Νοσοκομείο «Αγιος Σάββας» Διαλέξεις: Μηχανισμοί ωρίμανσης και ενεργοποίησης των Β λεμφοκυττάρων Φυσική ανοσία Υποδοχείς Ενεργοποίηση κυττάρων φυσικής ανοσίας Μετανάστευση και φλεγμονή Μείζον Σύμπλεγμα Ιστοσυμβατότητας - Υποδοχέας Τ λεμφοκυττάρων Μηχανισμοί ενεργοποίησης των Τ- λεμφοκυττάρων Ρόλος του ασβεστίου στη σηματοδότηση των λεμφοκυττάρων Η εκπαίδευση των λεμφοκυττάρων στο θύμο (Thymic education) Διαγονιδιακή τεχνολογία και οι εφαρμογές της στην βιοϊατρική πρακτική και έρευνα In vitro καλλιέργεια γονιμοποιημένων ανθρώπινων ωαρίων: από το στάδιο των προπυρήνων μέχρι το στάδιο των βλαστοκύστεων Αυτοανοσία Αυτοάνοσα νοσήματα Απόπτωση ως ανοσολογικός ρυθμιστικός μηχανισμός Κυτταροκίνες Λοιμώξεις και γονιμοποιητική ικανότητα του σπέρματος Ανοσολογία της νόσου Altzheimer Ανοσολογία του καρκίνου Πεπτιδιακά εμβόλια για τον καρκίνο: από το εργαστήριο στην κλινική πράξη 24

27 Ανοσολογία της μεταμόσχευσης Αρχέγονα κύτταρα Συνθήκες μεταμόσχευσης μυελού των οστών Ποιοτικός έλεγχος των εργαστηρίων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής Η Νέα θεωρία της Ανοσολογίας Εργαστηριακές Ασκήσεις: 1. Ανοσολογικές τεχνικές 2. Κυτταρομετρία ροής και εφαρμογές της 3. Μέθοδοι μελέτης οργανοειδικής αυτοανοσίας 4. Ανοσοποιήσεις πειραματοζώων - In vivo πειραματικά μοντέλα Δ ΕΞΑΜΗΝΟ 10. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (Έναρξη από Γ Εξάμηνο) Προτείνονται θέματα από τους διδάσκοντες. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών για κάθε θέμα γίνεται μετά από υποβολή δηλώσεων προτίμησης. Η διεξαγωγή της εργασίας πραγματοποιείται στους χώρους του Τμήματος Βιολογίας ή της Ιατρικής Σχολής ή και σε συνεργαζόμενα ερευνητικά εργαστήρια. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής έχει την υποχρέωση διεξαγωγής και συγγραφής ξεχωριστής διπλωματικής εργασίας. 25

28 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρθρο 1 Γενικές διατάξεις Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας συμπληρώνει τις διατάξεις της υπ αριθμ.β7/211/ Υπουργικής Απόφασης για την οργάνωση και λειτουργία του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική». Εχει εγκριθεί από την «ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ» του εν λόγω προγράμματος και μπορεί να αναθεωρείται. Ο Κανονισμός Λειτουργίας αποβλέπει στο: Να διευκρινίσει τις προϋποθέσεις για την αυστηρή τήρηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τη φοίτηση των μεταπτυχιακών φοιτητών μέχρι την αποπεράτωση των σπουδών τους, Να προσδιορίσει το δομικό νομικό πλαίσιο μιας απρόσκοπτης συνεργασίας μεταξύ των διδασκόντων, σπουδαστών, διοικητικών υπαλλήλων κ.λ.π. με απώτερο σκοπό την ομαλή διεξαγωγή του εκπαιδευτικού έργου, όπως ορίζεται στη σχετική υπουργική απόφαση Β7/211/ Άρθρο 2 Προκήρυξη θέσεων - Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών Η προκήρυξη για την επιλογή εισακτέων γίνεται μια φορά το χρόνο με καταληκτική ημερομηνία την 30 Σεπτεμβρίου και ανακοινώνεται στον ημερήσιο και ηλεκτρονικό τύπο.. Για την απόκτηση του ΜΔΕ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι: α) των Τμημάτων Bιολογίας, Χημείας, Φυσικής, Φαρμακευτικής, της Ιατρικής Σχολής των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντιστοίχων τμημάτων της αλλοδαπής, που σπουδάζουν ή/και εργάζονται στην Ελλάδα β) Τμημάτων των ΤΕΙ, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 16 του Ν.2327/95,και γ) διαφόρων άλλων Τμημάτων, συναφών με την Βιολογία ή/ και την Ιατρική. Τα επιπλέον κριτήρια επιλογής των υποψηφίων των πιο πάνω κατηγοριών πέραν αυτών της κατηγορίας πτυχιούχων τμημάτων Βιολογίας και συναφών κλάδων θα καθορίζονται ανά περίπτωση από τη Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Μ.Δ.Ε. Η επιλογή σπουδαστών για το ΜΔΕ συμπεριλαμβάνει γραπτή εξέταση και συνέντευξη. Τα εξεταζόμενα μαθήματα, η ύλη και οι εξεταστές ορίζονται κατ έτος από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή και αναγράφονται στην προκήρυξη (τα μαθήματα και η ύλη). Η προκήρυξη επιλογής φοιτητών για την απόκτηση ΜΔΕ γίνεται εκτός των άλλων, με ανακοίνωση στον ημερήσιο και ηλεκτρονικό Τύπο. Η αξιολόγηση και η τελική επιλογή φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των κριτηρίων: α) βαθμολογία κατά τις γραπτές ή και προφορικές εξετάσεις, β) βαθμός πτυχίου, γ) βαθμός σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το αντικείμενο του Μ.Δ.Ε δ) διπλωματική εργασία, (όπου προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο) ε) δημοσιεύσεις ανακοινώσεις, στ) συστατικές επιστολές, 26

29 ζ) πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (τίτλοι σπουδών Lower, Proficiency) θ) στοιχεία σχετικά με την προσωπικότητα του υποψηφίου που θα προκύψουν από προφορική συνέντευξη ενώπιον της «Επιτροπής Επιλογής Εισακτέων». Με απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής συγκροτείται κατ έτος, ειδική «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ» (Ε.Ε.Ε.) από μέλη της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής και καθορίζεται ο τρόπος συνεκτίμησης των ανωτέρω κριτηρίων. Μετά το πέρας των εξετάσεων η Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων καταρτίζει πίνακα των υποψηφίων, με σειρά επίδοσης, και τον υποβάλει στη Γραμματεία του Προγράμματος. Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή σε συνεδρίασή της αποφασίζει για τον τελικό αριθμό εισακτέων και την τελική σειρά επιτυχίας. Άρθρο 3 Περιεχόμενο, διάρκεια και παρακολούθηση των μεταπτυχιακών μαθημάτων Το πρόγραμμα σπουδών (τίτλοι μαθημάτων, περιεχόμενο και διδάσκοντες) αποφασίζονται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή. Επίσης για κάθε μάθημα ορίζεται συντονιστής που είναι μέλος ΔΕΠ είτε του Τμήματος Βιολογίας είτε της Ιατρικής Σχολής. Ο συντονιστής επιλέγει τους συνεργάτες του (μέλη ΔΕΠ ή εξωτερικούς συνεργάτες) και υποβάλει σχετική πρόταση για έγκριση από την Ε.Δ.Ε. Το πρόγραμμα των μαθημάτων και η αντίστοιχη ύλη μπορούν να τροποποιούνται κάθε Απρίλιο. Προβλέπονται τακτικές συναντήσεις των συμμετεχόντων στη διδασκαλία μαθημάτων συγγενικού γνωστικού αντικειμένου με ευθύνη του Διευθυντή του Προγράμματος με στόχο την εναρμόνιση του περιεχόμενου κάθε μαθήματος Ένα μάθημα θεωρείται ότι διδάχθηκε επαρκώς όταν συμπληρωθούν τουλάχιστον 12 εβδομάδες διδασκαλίας. Οι εξετάσεις διενεργούνται αμέσως μετά το τέλος κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες που καθορίζονται σε συνεργασία των συντονιστών των μαθημάτων, της Γραμματείας του Προγράμματος και εκπροσώπου των Μεταπτυχιακών Φοιτητών. Οι εξετάσεις γίνονται γραπτές ή και προφορικές βαθμολογούνται με άριστα το δέκα (10) και βάση το πέντε (5) και επαναλαμβάνονται τον Σεπτέμβριο σε περίπτωση αποτυχίας. Οι φοιτητές υποχρεούνται να προσέρχονται στις αντίστοιχες εξεταστικές περιόδους. Η μη προσέλευση ισοδυναμεί με αποτυχία. Οι φοιτητές που έχουν εκκρεμότητες και μετά τις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, παραπέμπονται σε 3μελή εξεταστική επιτροπή για κάθε μάθημα και ορίζεται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή. Αποτυχία κατά την εξέταση ενώπιον της τριμελούς επιτροπής σε οποιοδήποτε μάθημα συνεπάγεται τη διαγραφή του φοιτητή από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Την αντιμετώπιση ειδικών περιπτώσεων επιλύει η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή μετά από σχετικό γραπτό και αιτιολογημένο αίτημα του μεταπτυχιακού φοιτητή και σε συνεργασία με τον συντονιστή του αντίστοιχου μαθήματος Η παρακολούθηση των παραδόσεων, των μαθημάτων και των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική. Το μέγιστο των απουσιών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο (2) στις παραδόσεις και την μία (1) στις εργαστηριακές ασκήσεις. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αν οι απουσίες είναι περισσότερες από τις προαναφερθείσες και είναι δικαιολογημένες, ο φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει το μάθημα μόνο μία φορά κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος συμπληρώνοντας την άσκηση που έχασε ή/και παρακολουθώντας όσες έχουν τροποποιηθεί. Την αντιμετώπιση ειδικών περιπτώσεων (π.χ. θέματα υγείας κ.λ.π.) επιλύει η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή μετά από 27

30 σχετικό γραπτό και αιτιολογημένο αίτημα του μεταπτυχιακού φοιτητή και σε συνεργασία με τον συντονιστή του αντίστοιχου μαθήματος. Το ποσοστό συμμετοχής των εργαστηριακών ασκήσεων στον τελικό βαθμό του κάθε μαθήματος καθορίζεται για κάθε μάθημα ξεχωριστά με ευθύνη του συντονιστή του μαθήματος. Διπλωματική Εργασία Ο φοιτητής υποχρεούται κατά το Γ και Δ εξάμηνο σπουδών να εκπονήσει Διπλωματική Εργασία. Κάθε Μάιο οι διδάσκοντες στο ΠΜΣ (μέλη ΔΕΠ ή εξωτερικοί συνεργάτες) προτείνουν θέματα Διπλωματικών Εργασιών ως εξής: Οι συμμετέχοντες σε κάθε μάθημα σε ειδική συνεδρίασή τους αποφασίζουν για τη διεξαγωγή Διπλωματικών Εργασιών. Αποστέλλουν τα θέματα Διπλωματικών Εργασιών (τίτλους, περιλήψεις και επιβλέποντες) στη Γραμματεία του ΠΜΣ. Σε ειδικές περιπτώσεις και λόγω της φύσεως του ΠΜΣ είναι δυνατή η εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας σε χώρους εκτός του Τμήματος Βιολογίας, της Ιατρικής Σχολής και των συνεργαζομένων ερευνητικών ιδρυμάτων, με την προϋπόθεση ότι αναλαμβάνει «συνεπίβλεψη» διδάσκων του ΠΜΣ. Τα θέματα κοινοποιούνται στους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και ακολουθεί η υποβολή από τους φοιτητές ειδικού εντύπου στο οποίο αναγράφεται η προτίμησή τους (1 η, 2 η κ.λ.π.). Οι αιτήσεις παραπέμπονται στους αντίστοιχους επιβλέποντες και ακολουθεί η τελική επιλογή των θεμάτων με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή του ΠΜΣ. Την επιλογή επικυρώνει η Ε.Δ.Ε. Κατά την πορεία διεξαγωγής της Διπλωματικής Εργασίας και μετά την παρέλευση ενός εξαμήνου υποβάλλεται στην Ειδική Διατμηματική Επιτροπή, σύντομη έκθεση προόδου με ευθύνη του επιβλέποντος. Τυχόν προβλήματα που προκύπτουν αντιμετωπίζονται από τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ ή την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή. Μετά την ολοκλήρωση του πειραματικού μέρους της Διπλωματικής Εργασίας και τη σύμφωνη (γραπτή, σε ειδικό έντυπο) γνώμη του Συντονιστή του αντίστοιχου μαθήματος ή του «συνεπιβλέποντος» γίνεται η συγγραφή της διπλωματικής της οποίας αντίγραφο υποβάλλεται στη Γραμματεία του ΠΜΣ. Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή σε συνεδρίασή της ορίζει τριμελή εξεταστική επιτροπή που απαρτίζεται από τον επιβλέποντα και συμπληρώνεται από δύο μέλη ΔΕΠ σχετικού γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος Βιολογίας και της Ιατρικής Σχολής. Στην ειδική περίπτωση του «συνεπιβλέποντος» η τριμελής επιτροπή μπορεί να περιλαμβάνει και έναν εξωτερικό συνεργάτη. Η τριμελής επιτροπή με πρωτοβουλία του επιβλέποντος ορίζει ημερομηνία εξέτασης ενημερώνοντας εγγράφως α) τον συντονιστή του αντίστοιχου μαθήματος, β) τον Διευθυντή του ΠΜΣ και γ) τη Γραμματεία του ΠΜΣ. Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάζεται από τον Διπλωματικό Φοιτητή σε ανοιχτή συνεδρία μετά από σχετική ανακοίνωση η οποία κυκλοφορεί τουλάχιστον 7 ημέρες πριν. Η επίδοση του φοιτητή βαθμολογείται με άριστα το δέκα (10) και βάση το πέντε (5). Η τριμελής επιτροπή υπογράφει το σχετικό Πρακτικό το οποίο υποβάλει στη Γραμματεία του ΠΜΣ. Σε περίπτωση που η 3μελής Εξεταστική Επιτροπή κρίνει, ότι η εργασία δεν είναι ικανοποιητική, υποδεικνύει στον φοιτητή τις περαιτέρω τροποποιήσεις, βελτιώσεις και αλλαγές. Η διαδικασία 28

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ» http://kyttariki.biol.uoa.gr http://multimedia.biol.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικές Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Φαρμακευτικές Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Φαρμακευτικές Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Χρήστος Παναγιωτίδης, Ph.D Αναπλ. Καθηγητής Κυτταρικής/Μοριακής Βιολογίας Τμήμα Φαρμακευτικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ» http://kyttariki.biol.uoa.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Επιστημών Υγείας & Αγωγής Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» 2015 Κλινική Διατροφή Διατροφή & Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31-10 -2014

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31-10 -2014 3ος ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ 15:30-16:00μμ 16:00-17:00μμ 17:00-17:30μμ 17:30-17:50μμ 17:50-18:00μμ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31-10 -2014 Προεδρείο: Ν. Μοσχονάς Εγγραφές Χαιρετισμοί.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Η επιστήμη της ζωής

ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Η επιστήμη της ζωής Τμήμα Βιολογικών Επιστημών http://www.ucy.ac.cy/goto/biosci/el-gr/home.aspx ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Η επιστήμη της ζωής Μελετά ό,τι έχει σχέση με τους ζωντανούς οργανισμούς στον πλανήτη μας, από το μικροσκοπικό επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A. Δομή και Οργάνωση 1.1. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1. Γενικά Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Οπτική και Όραση» οργανώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο - Σκοπός

ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο - Σκοπός ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΣΤΙΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

Ο μαγικός κόσμος της έρευνας στη Βιολογία και Βιοϊατρική

Ο μαγικός κόσμος της έρευνας στη Βιολογία και Βιοϊατρική Ο μαγικός κόσμος της έρευνας στη Βιολογία και Βιοϊατρική Χρυσούλα Πιτσούλη, Ph.D. Τμήμα Βιολογικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Κύπρου (pitsouli@ucy.ac.cy) Η Βιολογία μελετά τη ζωή Η Βιοϊατρική αποτελεί εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις 1. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα TEI πραγματοποιούνται και ολοκληρώνονται με τη χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

Πρόγραμμα Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Πρόγραμμα Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Ιατρικά Μαθηματικά Βιοστατιστική Ιστορία της Ιατρικής Χημεία Ιστολογία Ι Εμβρυολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 6 Ο χλμ AΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-ΜΑΚΡΗΣ 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Τ Μ Η ΜΑ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α H E L L E N I C R

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης:

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: 1 ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: «ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (ΑΣΦΔ) Διευθυντής Προγράμματος: ΜΙΧΑΗΛ ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2013: Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα

Ενότητα 2013: Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα Κλινικοεργαστηριακή Εκπαίδευση στην Αιματολογία Ενότητα 2013: Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα 27-28 Σεπτεμβρίου 2013 Διοργάνωση Ίδρυμα Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας και Αιματολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

301 Ιατρικής Ιωαννίνων

301 Ιατρικής Ιωαννίνων 301 Ιατρικής Ιωαννίνων Σκοπός Αποστολή του Τμήματος είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να ασχολούνται με την εφαρμογή μεθόδων για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των ασθενειών του ανθρώπου. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών ΜΒΑ FULL-TIME

Οδηγός Σπουδών ΜΒΑ FULL-TIME Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων & Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΜΒΑ FULL-TIME Ο Οδηγός Σπουδών διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΥΔ.Α.Δ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ομάδα Εργασίας Δρ. Κων/νος Μπαταργιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

300 Ιατρικής Θεσσαλίας (Λάρισα)

300 Ιατρικής Θεσσαλίας (Λάρισα) 300 Ιατρικής Θεσσαλίας (Λάρισα) Το Τμήμα Ιατρικής ιδρύθηκε το 1985 και λειτούργησε για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 1990-91. Αποτελεί το πρώτο βήμα στην ανάπτυξη της νεοσύστατης Σχολής Επιστημών Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO Οδηγός σπουδών Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

[ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ]

[ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ] Θεσσαλονίκη 2012-2013 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ [ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ] 1. Εισαγωγή Η Κτηνιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

8/5/2012 Η ANOΣΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Η ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

8/5/2012 Η ANOΣΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Η ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Η ANOΣΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Η ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ιωάννα Οικονομίδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών Το 1972 δημοσιεύτηκε Έκθεση Ομάδας Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Όργανα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» Κλινική Διατροφή Διατροφή & Άσκηση Διατροφή & Δημόσια Υγεία [2012] Ε Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ. Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ. Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ 1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Η Σύγχρονη Εγκληματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις συμμετοχής: grammateia@gmail.com locus_medicus@yahoo.gr

Δηλώσεις συμμετοχής: grammateia@gmail.com locus_medicus@yahoo.gr Δηλώσεις συμμετοχής: grammateia@gmail.com locus_medicus@yahoo.gr ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2012 16:00-17:00 Διαδικασίες Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Εργαστηρίων Κώστας Τυροσβούτης, Βιολόγος, Ιδρυτής Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Διευθυντής Προγράμματος: Αναπλ. Καθηγητής Γ. Κουμουνδούρος

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου»

«Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Οι συντονιστές της Οµάδας Μοριακής Ιστοπαθολογίας / Παθολογικής Ανατοµικής

Οι συντονιστές της Οµάδας Μοριακής Ιστοπαθολογίας / Παθολογικής Ανατοµικής ΟΜΑ Α ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ / ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ τηλ: 210 6725532 / fax: 210 6725571 / website: www.pathology.gr / e-mail: helpath@otenet.gr Αγαπητοί συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΟΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΗ Ε ΤΑΙΡΕΙΑ. Σχολείο Κλινικής Ανοσολογίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΟΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΗ Ε ΤΑΙΡΕΙΑ. Σχολείο Κλινικής Ανοσολογίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΟΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΗ Ε ΤΑΙΡΕΙΑ Σχολείο Κλινικής Ανοσολογίας ΝΑΥΠΛΙΟ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ 28 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 15.00 16.25 Εγγραφές 16.25 16.30 Έναρξη 16.30 18.30 ΠΡΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ - ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ - ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ - ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Βασικές γνώσεις I SBN 960-372-069-0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΙΣ Α. ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ Μ Ε Ρ Ο Σ Ι ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ Κεφάλαιο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ... 3 Το καρκινικό κύτταρο... 3 Κυτταρικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1.1. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και επίπεδο Διδακτορικού.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ιούλιος 2010 Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤEΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤEΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤEΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 1. Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου Εισαγωγή (Εισαγωγή/ Χαιρετισμός: Γ. Παπαδημητρίου) α) Εγκέφαλος και συμπεριφορά: Ιστορική ανάδυση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (MASTER IN LAW AND ECONOMICS) Τα Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών [1] Εισδοχή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών I. 1. Το Τμήμα περιοδικά προκηρύσσει θέσεις Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Η κατάταξη γίνεται με εξετάσεις στα παρακάτω μαθήματα: Οι επιτυχόντες κατατάσσονται στα παρακάτω εξάμηνα ανά Κατηγορία πτυχιούχων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Η κατάταξη γίνεται με εξετάσεις στα παρακάτω μαθήματα: Οι επιτυχόντες κατατάσσονται στα παρακάτω εξάμηνα ανά Κατηγορία πτυχιούχων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Από το Τμήμα Ιατρικής ανακοινώνεται ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 στο Τμήμα Ιατρικής κατατάσσονται : Οι πτυχιούχου Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.ΣΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας πρέπει να ανταποκρίνεται στην εξαγωγή επιστημόνων Γεωπόνων Βιοτεχνολόγων ικανών να μελετούν, να αντιμετωπίζουν και να προτείνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Παπασιοπούλου 2-4, 35100 ΛΑΜΙΑ - http://icb.sci.uth.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Παπασιοπούλου 2-4, 35100 ΛΑΜΙΑ - http://icb.sci.uth.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Παπασιοπούλου 2-4, 35100 ΛΑΜΙΑ - http://icb.sci.uth.gr Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Υπουργικές αποφάσεις λειτουργίας: Υ.Α. Β7/29073/6.7.2006 (ΦΕΚ 1060/4.8.2006, τ. Β ), όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Τα κύρια βιογραφικά στοιχεία των υποψηφίων παρουσιάζονται συνοπτικά στους πίνακες που ακολουθούν.

Τα κύρια βιογραφικά στοιχεία των υποψηφίων παρουσιάζονται συνοπτικά στους πίνακες που ακολουθούν. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στις 25/02/2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 συνεκλήθη η Επιτροπή Αξιολόγησης, όπως ορίστηκε µε την µε αρ. πρωτ. 100/2014-17 της 14/01/2015 απόφαση, αποτελούµενη από τον Δρ Σ. Κακαµπάκο,

Διαβάστε περισσότερα

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός αιτήσεων (ενδεικτικά τουλάχιστον 10-12 εγγραφές).

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός αιτήσεων (ενδεικτικά τουλάχιστον 10-12 εγγραφές). ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Tα Τμήματα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός»

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός» Πρόσκληση υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρόγραμμα Σπουδών Κατεύθυνση: Υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων ζωικής προέλευσης και προστασία της Δημόσιας Υγείας

1. Πρόγραμμα Σπουδών Κατεύθυνση: Υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων ζωικής προέλευσης και προστασία της Δημόσιας Υγείας Β. Κτηνιατρικός Κύκλος Ο Κτηνιατρικός κύκλος σπουδών περιλαμβάνει 3 κατευθύνσεις: 1. Υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων ζωικής προέλευσης και προστασία της Δημόσιας Υγείας. 2. Διαχείριση της υγείας των

Διαβάστε περισσότερα

(β) Χρόνια Νοσήματα και Συμπεριφορές Υγείας (έως 10 φοιτητές). (γ) Λοιμώδη Νοσήματα - Εργαστηριακή Δημόσια Υγεία (έως 7 φοιτητές).

(β) Χρόνια Νοσήματα και Συμπεριφορές Υγείας (έως 10 φοιτητές). (γ) Λοιμώδη Νοσήματα - Εργαστηριακή Δημόσια Υγεία (έως 7 φοιτητές). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20/3/ 2015 Αρ. Πρωτ. ΕΣΔΥ/ οικ. 466 Προς: Όπως ο Πίνακας Διανομής ΘΕΜΑ: «Φοίτηση στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας για την απόκτηση Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης στη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Παναγούλα, Ζάκυνθος, Τ.Κ 29100 τηλ.: 2695027228, fax: 2695042977

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙA Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙA Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOIΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ» «PETROLEUM OIL AND GAS MANAGEMENT AND TRANSPORTATION» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Ρέθυµνο, 25 Ιουνίου 2015 Α.Π.: 376 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών µε αντικείµενο «Πολιτισµός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» Από το έτος 2014

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικό Πρόγραµµα

Επιστηµονικό Πρόγραµµα Επιστηµονικό Πρόγραµµα Χαιρετισµός ρ Αθανάσιος Αθανασιάδης Πρόεδρος της ΕΟΠΕ Επιστηµονικοί Υπεύθυνοι ιευθυντές Σπουδών Επιστηµονικό Πρόγραµµα. ΑΛΙΑΝΗ, Α. ΜΠΑΜΙΑΣ Ι. ΜΠΟΥΚΟΒΙΝΑΣ, Χ. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α Ε Τ Ο Σ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α Ε Τ Ο Σ 1 Α Ε Τ Ο Σ Α/Α 1 16.1.12 ΔΕΥΤΕΡΑ 8.00-11.00 ΑΙ1, ΑΙ2, AI3, ΑΙ4 2 17.1.12 ΤΡΙΤΗ 8.00-11.00 ΑΙ1, ΑΙ2, AI3, ΑΙ4 ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 3 18.1.12 ΤΕΤΑΡΤΗ 8.00-11.00 ΑΙ1, ΑΙ2, AI3, ΑΙ4 ΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Μικροβιολογία Υδάτινου Περιβάλλοντος»

«Μικροβιολογία Υδάτινου Περιβάλλοντος» Πρόγραμμα Κατάρτισης εξ Αποστάσεως (e-class) «Μικροβιολογία Υδάτινου Περιβάλλοντος» ΔΟΜΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τo Yδάτινο περιβάλλον συχνά αποτελεί την πηγή διαφόρων λοιμωδών υδατογενών νοσημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΏΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΏΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Τμήμα Προσωπικού Ταχ. Δ/νση : Σωρανού του Εφεσίου 4, 115 27 Αθήνα Τηλέφωνο : 2106597617-619 - 620 E mail : atzamali@bioacademy.gr vmaridaki@bioacademy.gr Αθήνα: 30/10/2012 Αριθμ. Πρωτοκ.: 2172 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1. Εισαγωγή 1.Αποστολή 2.Στόχοι 4 4 4 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ Συνεδρία αρ. 9/06.05.2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ Συνεδρία αρ. 9/06.05.2014 9η Συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής (αρ. 9/06-05-14) σελ. 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ Συνεδρία αρ. 9/06.05.2014 Η Κοσμητεία της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης, μετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Απαντήσεις 1 σε συχνές ερωτήσεις μεταπτυχιακών φοιτητών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Απαντήσεις 1 σε συχνές ερωτήσεις μεταπτυχιακών φοιτητών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Απαντήσεις 1 σε συχνές ερωτήσεις μεταπτυχιακών φοιτητών Α. Υποβολή υποψηφιότητας και επιλογή φοιτητών 1. Ποιοι παράγοντες λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Τηλ.: 2610 96 9931 Telefax: 2610 997 728 E-mail: pharminf@upatras.gr Πάτρα 31 Μαϊου 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «Το Τμήμα Φαρμακευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» Βιόπολις, 41110 Λάρισα E-mail: messinis@med.uth.gr Τηλ. 2413502795, 2413502796 Fax.

Διαβάστε περισσότερα

297 Ιατρικής Θεσσαλονίκης

297 Ιατρικής Θεσσαλονίκης 297 Ιατρικής Θεσσαλονίκης Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1942 και απονέμει τίτλους σπουδών. Το πτυχίο αποπεράτωσης των Ιατρικών Σπουδών (Πτυχίο Ιατρικής), ισοδύναμο του πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ο

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ http://www.eled.uowm.gr ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. ΔΙΑΪΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση για την σύσταση και λειτουργία

Εισήγηση για την σύσταση και λειτουργία EEKX-KB Πρόεδρος: Δ. ΡΙΖΟΣ Αντιπρόεδρος: Χ. ΝΙΚΟΛΟΥ Ταμίας: Α. ΨΑΡΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ Γενικός Γραμματέας: Ο. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ Αναπλ. Γενικός Γραμματέας: Φ. ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑ Μέλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων εκπαιδεύει μελλοντικούς επιστήμονες που θα στελεχώσουν τα εργαστήρια Νοσοκομείων & Ιατρικών Κέντρων & θα πραγματοποιούν όλες τις εξετάσεις Έτσι, στα Νοσοκομεία, επανδρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ  Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" ιευθύντρια:

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2014: Επίκτητες Αναιμίες

Ενότητα 2014: Επίκτητες Αναιμίες Κλινικοεργαστηριακή Εκπαίδευση στην Αιματολογία Ενότητα 2014: Επίκτητες Αναιμίες 12-13 Σεπτεμβρίου 2014 Διοργάνωση Ίδρυμα Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας και Αιματολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ . 2009 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Αντικείμενο σκοπός Στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση για την απόκτηση του επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Παναγιώτης Μπαμίδης Επίκ. Καθηγητής Ιατρικής Πληροφορικής Ιατρικής Εκπαίδευσης Τριπλή αποστολή και ποικιλομορφία στην Ι.Σ.Α.Π.Θ. Εκπαίδευση Έρευνα Προσφορά φροντίδας υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΤΑΤΜ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.1 Θεσμικά Όργανα του Τμήματος Θεσμικά όργανα του Τμήματος σύμφωνα με το νόμο είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση» Πρώτο έτος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονομική Ανάλυση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει ότι θα δέχεται αιτήσεις μέχρι τις 29 Οκτωβρίου 2010, για τα ακόλουθα μεταπτυχιακά προγράμματα που θα αρχίσουν τον Ιανουάριο του

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμια με Κλάδους Διατροφολογίας Διαιτολογίας

Πανεπιστήμια με Κλάδους Διατροφολογίας Διαιτολογίας Πανεπιστήμια με Κλάδους Διατροφολογίας Διαιτολογίας Ερευνητική Εργασία B 3 2 ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης Εμμανουέλλα Στρογγύλη-Τσιότσου Λάζαρος Τράικος Ελένη Φαρμάκη Η Διαιτολογία Η Διαιτολογία είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (κατά εβδομάδα), ΦΑΣΗ Ι, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (κατά εβδομάδα), ΦΑΣΗ Ι, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (κατά εβδομάδα), ΦΑΣΗ Ι, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Εβδ. Ημερ. Μέρα Ώρα Μάθημα Είδος Μαθήμ. Τίτλος Μαθήματος 1 15/09/2014 Δευτέρα 9.30-11.30 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ(ΠΜΣ) ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

«Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο»

«Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο» «Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο» Κτηνιατρική Σχολή Κτηνιατρική Επιστήμη και Επαγγελματική Σταδιοδρομία Εισηγητής: Ιωάννης Αντωνόπουλος, καθηγητής της Κτηνιατρικής Σχολής Κτηνιατρική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ «ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ-ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ» Πρόσκληση - Προκήρυξη Το τμήμα Νοσηλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 4 Άρθρο 1. Εισαγωγή 4 1.Αποστολή 4 2.Στόχοι 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

Με μεγάλο ενδιαφέρον θα παρακολουθήσουμε το στρογγυλό τραπέζι με θέμα: «Η Χημεία και η Μοριακή Βιολογία στην υπηρεσία του Νόμου και της Δικαιοσύνης»

Με μεγάλο ενδιαφέρον θα παρακολουθήσουμε το στρογγυλό τραπέζι με θέμα: «Η Χημεία και η Μοριακή Βιολογία στην υπηρεσία του Νόμου και της Δικαιοσύνης» ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟ ΕΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΕΚΧ-ΚΒ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Παρασκευή και Σάββατο, 11και 12 Νοεμβρίου 2011 Αμφιθέατρο Νoσοκομείου «Ευαγγελισμός»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6878952, Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ Τηλ : 2710-230000,Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015 Οκτώβριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ... 3 2. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ... 4 3. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ... 4 4.

Διαβάστε περισσότερα