Ανάπτυξη Συστήµατος Γεωγραφικών Πληροφοριών για τα παραδοσιακά γεφύρια του Κεντρικού Ζαγορίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάπτυξη Συστήµατος Γεωγραφικών Πληροφοριών για τα παραδοσιακά γεφύρια του Κεντρικού Ζαγορίου"

Transcript

1 Ανάπτυξη Συστήµατος Γεωγραφικών Πληροφοριών για τα παραδοσιακά γεφύρια του Κεντρικού Ζαγορίου Κ. Ψιµάρνη, Αγρονόµος και Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Α. Γεωργόπουλος, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Εργαστήριο Φωτογραµµετρίας Ε.Μ.Π..-. Μπαλοδήµος, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Εργαστήριο Γενικής Γεωδαισίας Ε.Μ.Π. Περίληψη Η εργασία αυτή πραγµατοποιήθηκε το 1999 στο πλαίσιο της συνεργασίας του Ε.Μ.Π. µε το ήµο Κεντρικού Ζαγορίου. Αντικείµενό της ήταν η ανάπτυξη και υλοποίηση ενός Συστήµατος Γεωγραφικών Πληροφοριών που αφορά στα παραδοσιακά πέτρινα γεφύρια του Κεντρικού Ζαγορίου. Βασικοί στόχοι της εργασίας ήταν η εύκολη και φιλική χρήση του Συστήµατος από οποιονδήποτε µε στοιχειώδεις γνώσεις στους Η/Υ καθώς και η δυνατότητα µελλοντικής ενηµέρωσης και επέκτασής του. Αυτό το Σύστηµα Γεωγραφικών Πληροφοριών απευθύνεται τόσο στον κάθε περιηγητή - που απλώς ενδιαφέρεται να αντλήσει πληροφορίες - όσο και στα όργανα τοπικής αυτοδιοίκησης και τους τεχνικούς, για τους οποίους θα αποτελέσει µητρώο καταγραφής των συγκεκριµένων µνηµείων λαϊκής τέχνης, συνεπώς χρήσιµο εργαλείο για τη διαχείριση της προστασίας και για τον προγραµµατισµό της συντήρησής τους. Οι πληροφορίες που παρέχονται από το σύστηµα είναι: ακριβής θέση, οδοιπορικό, ιστορικά στοιχεία, φωτογραφικό υλικό, σχέδια και µετρητικά στοιχεία. Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στην αισθητική πλευρά του αποτελέσµατος καθώς αυτή παίζει καθοριστικό ρόλο για τον χρήστη, ο οποίος θέλει να αντλήσει πληροφορίες µε τον πιο ανώδυνο και ευχάριστο τρόπο. Το σύστηµα έχει δοµηθεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι δυνατή η επέκτασή του, τόσο ως προς τον αριθµό των γεφυριών, όσο και ως προς τις κατηγορίες των πληροφοριών που αφορούν σε αυτά. Έτσι στην τελική του µορφή, θα αποτελεί ενσωµάτωση πληροφοριών από πολλούς τοµείς για όλα τα πέτρινα γεφύρια σε ένα ολοκληρωµένο πρότυπο, διαθέσιµο για διάφορες χρήσεις. 1. Εισαγωγή Η τεχνολογία των Συστηµάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών, που συνεχώς αναπτύσσεται και εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια, προσφέρει σηµαντικές δυνατότητες οργάνωσης, συσχέτισης και συστηµατικής ανάκτησης διαφόρων πληροφοριών που αφορούν σε µικρές ή ευρύτερες γεωγραφικές ενότητες. ίνεται έτσι η ευκαιρία στους χρήστες των συστηµάτων αυτών να αξιολογήσουν και να εκµεταλλευτούν την υπάρχουσα πληροφορία µε έναν ιδιαιτέρως παραγωγικό τρόπο. Παραλλήλως διευκολύνεται και η λήψη αποφάσεων σε περιπτώσεις σχεδιασµού µεγάλων ή µικρών έργων που αφορούν στη συγκεκριµένη περιοχή. Τα πέτρινα γεφύρια της Ηπείρου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής αποτελούν µοναδικά δείγµατα λαϊκής αρχιτεκτονικής και κατασκευαστικής δεινότητας. Η Ήπειρος και ειδικότερα το Ζαγόρι, λόγω της µορφολογίας του αποτέλεσε τη βασική περιοχή κατασκευής των γεφυριών, που βοήθησαν καταλυτικά στις συγκοινωνίες και στις µεταφορές κατά τους περασµένους αιώνες. Ό,τι δηµιουργήθηκε ήταν ένα πάντρεµα της λαϊκής τεχνοτροπίας µε το περιβάλλον. Το πιο πρόσφορο µέρος για την κατασκευή ενός γεφυριού ήταν κάποιο στένωµα του ποταµού και µάλιστα µε αρκετά βράχια. Εκεί µπορούσαν, ακόµα και µε ένα µόνο τόξο να 1

2 ζεύξουν στέρεα το ποτάµι. Σε κάποιες περιπτώσεις η θέση του γεφυριού επιβαλλόταν, από ευρύτερες διοικητικές ή στρατιωτικές ανάγκες, να µη βρίσκεται σε στενέµατα βουνών, αλλά σε πεδινές εκτάσεις. Τότε, το µεγάλο άνοιγµα καλυπτόταν µε συνδυασµό πολλών τόξων. Έτσι συναντώνται δίτοξα, τρίτοξα, ακόµη και δωδεκάτοξα γεφύρια. Βασική πρώτη ύλη ήταν ο σχιστόλιθος που αφθονεί στην περιοχή, ενώ τη συνδετική ύλη αποτελούσε µίγµα τριµµένου κεραµιδιού, σβησµένου ασβέστη, ελαφρόπετρας, χώµατος, νερού και ξερών χορταριών (κουρασάνι). Σε αρκετές περιπτώσεις για να αυξήσουν την αποτελεσµατικότητά του έριχναν µαλλιά ζώων και ασπράδια αυγών. Τα µοναδικά αυτά γεφύρια δεν έχουν καταγραφεί συστηµατικά, παρά τις µέχρι τώρα προσπάθειες. Η εργασία αυτή φιλοδοξεί να δείξει το δρόµο της συστηµατικής καταγραφής όλων των πληροφοριών για τα πέτρινα γεφύρια µε τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας των Συστηµάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών. 2. Συλλογή Στοιχείων Ο αριθµός των πέτρινων παραδοσιακών γεφυριών της Ηπείρου είναι αρκετά µεγάλος και πιθανώς άγνωστος. Η έλλειψη χρόνου, ήταν ο κύριος λόγος που η εργασία αυτή περιορίστηκε σε ένα γεωγραφικό τµήµα, το οποίο περιέχει ορισµένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά δείγµατα της λαϊκής αυτής τέχνης. Η περιοχή που επιλέχθηκε για την εφαρµογή του συστήµατος είναι το Κεντρικό Ζαγόρι (Εικόνα 3), µε στόχο να δειχτεί ότι µια τέτοια καταγραφή σε Σύστηµα Γεωγραφικών Πληροφοριών είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί και να λειτουργήσει, εφόσον κάτι τέτοιο αποφασιστεί από τους αρµόδιους φορείς. Για την υλοποίηση αυτής της καταγραφής απαιτήθηκε η συλλογή των απαραίτητων στοιχείων που αφορούν στα προς καταγραφή γεφύρια. Η διαδικασία αυτή, που αποδείχθηκε πολύ χρονοβόρα και επίπονη, περιελάµβανε εκτός από τη συνδιαλλαγή µε υπηρεσίες, και επισκέψεις σε τοπικές και κεντρικές βιβλιοθήκες καθώς και επιτόπια έρευνα. Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν ήταν, µεταξύ άλλων, αεροφωτογραφίες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού κλίµακας 1:30000, χάρτες κλίµακας 1:50000, σχέδια από την 6 η Εφορεία Νεωτέρων Μνηµείων που εδρεύει στα Ιωάννινα, φωτογραφίες, ιστορικά στοιχεία και γενικές πληροφορίες, σχετικές χιλιοµετρικές αποστάσεις από τα πλησιέστερα χωριά, απόλυτα υψόµετρα και άλλα φωτογραµµετρικά στοιχεία. Τα 14 γεφύρια στα οποία επικεντρώθηκε η εργασία είναι τα εξής: 1. Το γεφύρι του αγίου Μηνά 2. Το γεφύρι του Εβραίου ή του καπετάν Αρκούδα 3. Το γεφύρι του Νούτσου ή του Κοκκόρου ή Κόκκορη ή Γιοφύρ του κυρ Αλέξη 4. Το γεφύρι του Μίσιου 5. Το γεφύρι του Πλακίδα ή του Καλογέρου ή Καλογερικό γεφύρι 6. Το γεφύρι του Κοντοδήµου ή του Λαζαρίδη 7. Το γεφύρι του Μύλου 8. Το γεφύρι του Πετσώνη/Πιτσώνη ή Πετσιώνη 9. Το γεφύρι του Γεροµιού ή του Παλικαριού 10. Το Νεγαδιώτικο γεφύρι 11. Το γεφύρι στο ρέµα του Ντόµπρου 12. Το γεφύρι των Ριζιανών 13. Το Παλιογέφυρο 14. Το γεφύρι του Χάτσιου 3. Επεξεργασία στοιχείων Η επεξεργασία των στοιχείων αποσκοπεί ουσιαστικώς στην ταξινόµησή τους, τη µετατροπή τους σε ψηφιακή µορφή και την προσαρµογή τους στα δεδοµένα των ηλεκτρονικών υπολογιστών, που είναι το βασικό εργαλείο, ώστε στο επόµενο στάδιο το οποίο είναι η 2

3 δόµηση του συστήµατος πληροφοριών, να µπορούν να χρησιµοποιηθούν παρέχοντας το καλύτερο αποτέλεσµα. Πιο συγκεκριµένα, οι χάρτες και οι αεροφωτογραφίες ψηφιοποιήθηκαν και αποθηκεύτηκαν σε µορφή JPEG για να µην καταλαµβάνουν µεγάλο αποθηκευτικό χώρο αφού υπέστησαν ραδιοµετρική επεξεργασία σε κατάλληλο πρόγραµµα ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας (Adobe Photoshop ver.4.0). Τα σχέδια και τα διαγράµµατα ψηφιοποιήθηκαν, αποθηκεύθηκαν σε µορφή TIF, ενώ µε τη βοήθεια του λογισµικού ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας (Adobe Photoshop ver.4.0) έγινε αλλαγή του µεγέθους τους και οποιαδήποτε άλλη µορφοποίηση κρίθηκε απαραίτητη. Τα γραπτά στοιχεία ταξινοµήθηκαν και δακτυλογραφήθηκαν. Επειδή το σύστηµα παρουσίασε στη συνέχεια κάποιο πρόβληµα µε την εµφάνιση των ελληνικών χαρακτήρων, τα κείµενα εισήχθησαν σε µορφή εικόνων. Οι σχετικές χιλιοµετρικές αποστάσεις χρησιµοποιήθηκαν για τον προσδιορισµό, µε παρεµβολή, των γεωγραφικών συντεταγµένων (φ, λ) και της όσο το δυνατόν ακριβέστερης θέσης των γεφυριών. Σε άλλο πρόγραµµα ηλεκτρονικής σχεδίασης (CorelDraw) έγινε η σχεδίαση των οδοιπορικών για την εξασφάλιση της πρόσβασης του επισκέπτη στα γεφύρια. 4. οµή του Συστήµατος Το σύστηµα αναπτύχθηκε στο περιβάλλον ArcView G.I.S. 3.0.a της αµερικάνικης εταιρίας ESRI. Το συγκεκριµένο λογισµικό είναι ένα ευρέως διαδεδοµένο δοκιµασµένο και επιτυχηµένο βιοµηχανικό προϊόν για σχεδιασµό Γ.Π.Σ., για χαρτογραφικές και πολυµεσικές εφαρµογές. Αποτελεί ένα δυναµικό εργαλείο για τη διαχείριση των διαθέσιµων πληροφοριών µε γεωαναφορά, µε εύκολο και φιλικό περιβάλλον λειτουργίας για το χρήστη. Ακόµα, παρέχει πλήθος δυνατοτήτων, τόσο για τη δηµιουργία των βάσεων δεδοµένων µε τη χρήση βάσεων δεδοµένων από διάφορες πηγές, όσο και για τη διαχείριση, ανάλυση και ανάκτησή τους για την απόδοση των τελικών προϊόντων. Το σύστηµα είναι δοµηµένο έτσι, ώστε να επιτρέπει την απλή επικοινωνία µε το χρήστη (Σχήµα 1). Μέσω ενός µενού εκκίνησης και των κατάλληλα διαµορφωµένων κουµπιών, οδηγεί το χρήστη µε µια προκαθορισµένη ροή στο κύριο παράθυρο, για την ακρίβεια σε δύο εναλλακτικά παράθυρα: το χάρτη ή την αντίστοιχη αεροφωτογραφία (Εικόνα 1), όπου είναι σηµειωµένες οι θέσεις των γεφυριών. Κάθε σηµείο αποτελεί τον εντοπισµό ενός γεφυριού και δίνει τη γεωγραφική πληροφορία. Η αρχική σελίδα - παράθυρο του προγράµµατος περιλαµβάνει χάρτη της Ηπείρου µε σηµειωµένες πάνω σ αυτόν τις θέσεις των κυριότερων γεφυριών του ηπειρωτικού χώρου. Εφόσον επιθυµεί ο χρήστης, µπορεί να δει δυο ένθετες εικόνες (Εικόνες 2 και 3), που απεικονίζουν η µια το Ζαγόρι και η άλλη τα κυριότερα χωριά του κεντρικού Ζαγορίου, και στη συνέχεια να επιστρέψει στο παραπάνω παράθυρο για να συνεχίσει την περιήγηση. Ενεργοποιώντας όποιο από τα δύο κάτω δεξιά κουµπιά επιθυµεί, εµφανίζεται το αντίστοιχο View. Η γεωγραφική αυτή πληροφορία συνδέεται µε ένα πλήθος περιγραφικών χαρακτηριστικών, για κάθε γεφύρι, µέσω ενός πίνακα πληροφοριών. Ο πίνακας αυτός αποτελεί την καρδιά του συστήµατος, δηλαδή την κυρίως βάση των δεδοµένων. Σ αυτόν έχουν καταχωρηθεί δεδοµένα, δηλαδή κείµενα, φωτογραφίες, σκαριφήµατα, σχέδια, µετρητικά στοιχεία κ.ά., ανόµοια µεταξύ τους τόσο ως προς το περιεχόµενο όσο και ως προς τη µορφή και τον τύπο αποθήκευσης. Η ανάκτηση των πληροφοριών από το χρήστη γίνεται µε την ενεργοποίηση των αντίστοιχων κουµπιών, που είναι τοποθετηµένα στο µενού πληροφοριών του κάθε γεφυριού και συνδέονται µε τις εγγραφές του πίνακα µε κατάλληλα προγράµµατα. Τα προγράµµατα αυτά περιέχουν εντολές γραµµένες σε µια αντικειµενοστραφή γλώσσα προγραµµατισµού η οποία είναι συµβατή µε το Arc View και είναι γνωστή µε το όνοµα Avenue. 3

4 ΕΙΣΟ ΟΣ χρήστης ΧΑΡΤΗΣ/ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Θέσεις γεφυριών ΠΙΝΑΚΑΣ - ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ χρήστης ΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΦΥΡΙΟΥ κουµπιά script χρήστης ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Ιστορικά στοιχεία φωτογραφίες σχέδια Μετρητικά στοιχεία Σχήµα 1: Η δοµή του συστήµατος Από τις εισαγωγικές οθόνες και µε τη βοήθεια της κατάλληλης ενεργοποίησης του δείκτη της οθόνης, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ανακαλέσει όλες τις διατιθέµενες πληροφορίες για ένα καταχωρηµένο γεφύρι. Με την σχετική εντολή ανοίγει ένα παράθυρο µε το µενού επιλογών για το συγκεκριµένο γεφύρι (Εικόνα 6). Τα καταχωρηµένα στο σύστηµα γεφύρια συµβολίζονται στην οθόνη µε την αεροφωτογραφία µε κόκκινες, πορτοκαλί και κίτρινες κουκίδες. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιλέξει γεφύρι, εµφανίζεται ένα µήνυµα που του επισηµαίνει το λάθος του. Τα βέλη υποδηλώνουν ότι τα συγκεκριµένα γεφύρια βρίσκονται κανονικά έξω από την περιοχή, που απεικονίζεται στην αεροφωτογραφία. 4

5 Με τον ίδιο τρόπο που προαναφέρθηκε µπορεί ο χρήστης να εµφανίσει το µενού ενός γεφυριού µέσω της αντίστοιχης εικόνας του χάρτη. Εδώ τα γεφύρια απεικονίζονται µε ροζ, µοβ και γαλάζιες κουκίδες, ενώ η κίτρινη κουκίδα δηλώνει επιλεγµένο γεφύρι. Αντί να χρησιµοποιήσει το σχετικό εργαλείο, ο χρήστης, µπορεί εναλλακτικά να εµφανίσει το µενού του γεφυριού επιλέγοντας από το µενού ΟΝΟΜΑΤΑ, που βρίσκεται στην κορυφή της οθόνης, το όνοµα που επιθυµεί. Από το µενού του κάθε γεφυριού και µε τη βοήθεια του κάτω αριστερά πλήκτρου ο χρήστης επιστρέφει στην προηγούµενη οθόνη. Πατώντας κάθε ένα από τα πλήκτρα στο κάτω δεξιά µέρος της εικόνας, εµφανίζεται η αντίστοιχη πληροφορία. Ο χρήστης επιλέγει από τη λίστα που εµφανίζεται, ποια φωτογραφία επιθυµεί να δει. Σε κάθε παράθυρο φωτογραφίας µπορεί ο χρήστης να επέµβει µεγιστοποιώντας, ελαχιστοποιώντας ή κλείνοντάς το. Επίσης µπορεί να χρησιµοποιήσει τα αντίστοιχα εργαλεία για να επιτύχει την ανάλογη µεγέθυνση. Υπάρχει η δυνατότητα εµφάνισης κι άλλης φωτογραφίας, ενώ είναι ήδη ανοιχτή και κάποια άλλη, επαναλαµβάνοντας την κίνηση ενεργοποίησης του κουµπιού ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ. 6. Συµπεράσµατα και Προοπτικές 6.1 Προοπτική του Συστήµατος Η εργασία αυτή ξεκίνησε µε την προοπτική να αποτελέσει το ξεκίνηµα µιας µελλοντικής ολοκληρωµένης καταγραφής του συνόλου των παραδοσιακών γεφυριών του Ηπειρωτικού χώρου. Το σύστηµα έχει δοµηθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι δυνατή η επέκτασή του τόσο ως προς τον αριθµό των γεφυριών όσο και ως προς τις κατηγορίες των δεδοµένων που αφορούν σε αυτά. Έτσι στην τελική του µορφή το σύστηµα θα αποτελεί ενσωµάτωση πληροφοριών από πολλούς τοµείς για όλα τα πέτρινα γεφύρια σε ένα ολοκληρωµένο πρότυπο, διαθέσιµο για διάφορες χρήσεις. 6.2 Χρησιµότητα του Συστήµατος Η πολλαπλή χρησιµότητα του συστήµατος µπορεί να βρει εφαρµογή: σε πολιτισµικό επίπεδο. Μπορεί να αποτελέσει µια περιήγηση στα παραδοσιακά γεφύρια αναδεικνύοντάς τα ως αξιόλογα ιστορικά µνηµεία του τόπου και γνωστοποιώντας τα στο ευρύτερο κοινό. Η απλή λειτουργία του συστήµατος δρα σαν πόλος έλξης ακόµα και για τους χρήστες µε ελάχιστες γνώσεις στους υπολογιστές, οι οποίοι θέλουν να αντλήσουν όσο πιο ανώδυνα τις πληροφορίες. ως τουριστικός οδηγός. Μπορεί να λειτουργήσει ως οδηγός για τον επισκέπτη, κατατοπίζοντάς τον στα συγκεκριµένα αξιοθέατα της περιοχής. ως µητρώο καταγραφής των πέτρινων γεφυριών. Θα είναι συνεπώς ένα χρήσιµο εργαλείο στα χέρια της τοπικής αυτοδιοίκησης για τη διαχείριση της προστασίας και τον προγραµµατισµό της συντήρησής τους. ως αρχείο των µετρητικών δεδοµένων που υπάρχουν από τις πραγµατοποιηµένες µελέτες. Με την καταχώρηση των αποτελεσµάτων των τεχνικών µελετών που έχουν γίνει θα αποφεύγεται η επανάληψη εργασιών, ενώ παράλληλα θα είναι εύκολη και σύντοµη η διαδικασία για την απόκτηση των ζητούµενων πληροφοριών από τους ενδιαφερόµενους. Βιβλιογραφία Ψιµάρνη, Κ., Καταγραφή των πέτρινων παραδοσιακών γεφυριών σε σύστηµα GIS. ιπλωµατική εργασία, ΤΑΤΜ ΕΜΠ 5

6 Προς εικόνα 2 Προς εικόνα 3 Προς εικόνα 4 Προς εικόνα 5 Εικόνα 1: Η αρχική οθόνη του προγράµµατος Εικόνα 2: Χάρτης του Κεντρικού Ζαγορίου Εικόνα 3: Τα κυριότερα χωριά στο Κ. Ζαγόρι 6

7 Εικόνα 4: Εµφάνιση αεροφωτογραφίας Εικόνα 5: Εµφάνιση του χάρτη Προς εικόνα 11 Προς εικόνα 9 Προς εικόνα 10 Προς εικόνες 7α,β Προς εικόνα 8 Εικόνα 6: Εµφάνιση µενού του γεφυριού του Κόκκορου. 7

8 Εικόνα 7α: Εµφάνιση φωτογραφιών για το συγκεκριµένο γεφύρι Εικόνα 7β: Εµφάνιση φωτογραφιών για το συγκεκριµένο γεφύρι 8

9 Εικόνα 8: Εµφάνιση σχεδίου. Εικόνα 9: Εµφάνιση οδοιπορικού 9

10 Εικόνα 10: Με επιλογή στη λίστα που εµφανίζεται πατώντας το κουµπί «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ», εµφανίζεται το αντίστοιχο κείµενο. Εδώ παρουσιάζεται το κείµενο «περιγραφή». Προς εικόνα 12 Προς εικόνα 13 Προς εικόνα 14 Προς εικόνα 15 Εικόνα 11: Εµφάνιση φωτογραµµετρικού αρχείου. Το παράθυρο του View αυτόµατα έχει µικρύνει κι έχει µετατοπιστεί ώστε να µην ενοχλεί και να µην µπερδεύει το χρήστη. 10

11 Εικόνα 12: Εµφάνιση επιλεγµένου ζεύγους φωτογραφιών. Εικόνα 13: Εµφάνιση των συντεταγµένων για την επιλεγµένη οµάδα φωτοσταθερών. 11

12 Εικόνα 14: Εµφάνιση σκαριφήµατος µε τα φωτοσταθερά µιας όψης. Εικόνα 15: Εµφάνιση βαθµονόµησης της επιλεγµένης φωτογραφικής µηχανής. 12

13 Development of a Geographic Information System for traditional bridges of Central Zagori K. Psimarni, Rural and Surveying Engineer, N.T.U.A. A. Georgopoulos, Professor, N.T.U.A. Laboratory of Photogrammetry, N.T.U.A. D.-D. Balodimos, Professor, N.T.U.A. Laboratory of General Geodesy, N.T.U.A. Abstract This work has been carried out in 1999, in the framework of the co-operation of N.T.U.A. with the Local Authorities of Kentriko Zagori. Its objective was to develop and produce a GIS, concerning the traditional stone-built bridges of Kentriko Zagori. The main aims of the work were (a) the easy use and friendliness of the system for any user with elementary computer knowledge and (b) the possibility for continuous updates and future extensions. This GIS is addressed to tourists interested in obtaining information and to local authorities and engineers, for whom it is a record of these particular monuments of traditional art, hence a useful tool for the administration, protection and planning of their conservation. The information contained in the system includes: exact position, access instructions, historic information, photographs, plans and mensuration information. Special attention was given to the aesthetic aspect of the result, as it plays an important role for the user, who needs to obtain information in the most effortless and pleasant way. The system is built in such a way, that extension is possible, both as far as the number of bridges and the types of relevant information are concerned. In its final form, the system will be an integration of information from several aspects on all stone-built bridges in an integrated pattern, available for multiple uses. 13

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (DIRECTOR) ΕΚΠΟΝΗΣΗ: ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

The MIS of companies are involved in all processes such as production, supplies, marketing, reserves etc). Various companies that are active in

The MIS of companies are involved in all processes such as production, supplies, marketing, reserves etc). Various companies that are active in ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΒΑΡ Α ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ GIS ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ GIS ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ GIS ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ. Τζιµόπουλος 1, Σ. Τσοµπάνογλου 2, Γ. Ν. Φώτης 3 1. Μηχανικός Χωροταξίας και Πολεοδοµίας (ΜΔΕ),

Διαβάστε περισσότερα

Αρχείο Μνηµείων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Αρχείο Μνηµείων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Αρχείο Μνηµείων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.Βλάχος, Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 1. Σκοπιµότητα Η διατήρηση της εθνικής ταυτότητας των λαών, που θα ζουν στον αυριανό ενοποιηµένο

Διαβάστε περισσότερα

Σωµαράς Χρήστος, ιπλωµατική εργασία, MIS 2

Σωµαράς Χρήστος, ιπλωµατική εργασία, MIS 2 Σωµαράς Χρήστος, ιπλωµατική εργασία, MIS 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ...11 1. Εισαγωγή...11 2. Ορισµός των ΓΣΠ...11 3. ιαχρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μία Προσαρμοστική Πλατφόρμα Πολλών Απόψεων και Προφίλ, για Εικονικές Εκθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έγων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Άρτεμις Καραμπούκαλου Α.Μ. : 35260 Επιβλέπων καθηγητής :

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έγων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Άρτεμις Καραμπούκαλου Α.Μ. : 35260 Επιβλέπων καθηγητής : Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έγων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ AUTOCAD ΣΤΙΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Άρτεμις Καραμπούκαλου Α.Μ. : 35260 Επιβλέπων καθηγητής : Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

14. ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (Geographical Information System)

14. ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (Geographical Information System) 14. ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (Geographical Information System) 14.1 Γενικά Οι τεχνικογεωλογικοί χάρτες ήταν από τα πρώτα εργαλεία που χρησιµοποίησαν οι πολιτικοί µηχανικοί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου

Οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2. ΟΡΙΣΜΟΙ & ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 6 3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ... 7 3.1. Χρήστες... 7 3.2. Διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης... 8 4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Ανοικτών Προτύπων Για Γεωγραφική Απεικόνιση Πράξεων Αναδασµού

Χρήση Ανοικτών Προτύπων Για Γεωγραφική Απεικόνιση Πράξεων Αναδασµού ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Χρήση Ανοικτών Προτύπων Για Γεωγραφική Απεικόνιση Πράξεων Αναδασµού ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή ιατριβή Τίτλος ιατριβής Ανάλυση, σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογής για έξυπνες συσκευές για επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής

Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή ιατριβή Τίτλος ιατριβής Ονοµατεπώνυµο Φοιτητή Πατρώνυµο Πληροφοριακό Σύστηµα Ανθρωπίνων Πόρων I.T.M.S.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Αποθεμάτων για τη συντήρηση βιομηχανιών

Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Αποθεμάτων για τη συντήρηση βιομηχανιών ιπλωματική Εργασία του Ζαχάρου Στέφανου ΑΕΜ : 153 E-mail: szaharos@gmail.com υπό την επίβλεψη Ανδρέα Λ. Συμεωνίδη Λέκτορα ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Αποθεμάτων για τη συντήρηση βιομηχανιών

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Πτυχιακή Εργασία τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή Εργασία Τίτλος: Εκμάθηση Νεοελληνικής Γλώσσας Β Δημοτικού μέσω Flash Γεωργακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΪΣΤΩΡ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΜΑΪΣΤΩΡ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Πανεπιστήµιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών ΜΑΪΣΤΩΡ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Ευθύµης Φριτζαλάς Μεταπτυχιακή Εργασία Ηράκλειο, εκέµβριος 1999 Πανεπιστήµιο Κρήτης Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης. Πτυχιακή εργασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης. Πτυχιακή εργασία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων Πτυχιακή εργασία Τίτλος: Τρισδιάστατη Γραφική Αναπαράσταση του campus της Cordoba σε web

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχοµένων

Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... ΣΕΛ. 2 2. ΑΝΑΛΥΣΗ 2.1. Γενικά.......ΣΕΛ. 6 2.2. ιαµόρφωση πλάνου εργασίας...σελ. 11 2.3. Πιθανοί χρήστες.. ΣΕΛ. 12 2.4. ιανοµή......σελ. 13 2.5. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχεδιασμός και Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Μαρία Λαρεντζάκη

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Μαρία Λαρεντζάκη ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μαρία Λαρεντζάκη Στρατηγικός σχεδιασµός ιστοσελίδας οργανισµού πληροφόρησης Επιβλέπων Καθηγητής ρ. αµιανός Π. Σακάς Χανιά Σεπτέµβριος 2014 1 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Πρώτα απ' όλα θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 3D ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 3D ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 3D ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Ε. Άγα, Ε. Γκανιάτσα, Γ. Καρράς, Χ. Μπιτζιλέκη, Β. Νάκος Τοµέας Τοπογραφίας, Τµήµα Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: «Ανθρωποκεντρική πλοήγηση σε αγροτικούς και περιβαλλοντικούς χώρους» Ξενοφών Χ. Γιωργουδέλλης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ

Τίτλος: «Ανθρωποκεντρική πλοήγηση σε αγροτικούς και περιβαλλοντικούς χώρους» Ξενοφών Χ. Γιωργουδέλλης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «Ανθρωποκεντρική πλοήγηση σε αγροτικούς και περιβαλλοντικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αξιοποίηση των κινητών συσκευών, µε σκοπό την πρόσβαση σε χρήσιµη πληροφορία και την παραγωγή χρήσιµης πληροφορίας,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Εκπαιδευτικό Λογισμικό για Εκμάθηση Βασικών Εννοιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση υλικού και παρεχόμενες υπηρεσίες στην μουσική βιβλιοθήκη Λίλιαν Βουδούρη του Μεγάρου Μουσικής

Ψηφιοποίηση υλικού και παρεχόμενες υπηρεσίες στην μουσική βιβλιοθήκη Λίλιαν Βουδούρη του Μεγάρου Μουσικής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Ψηφιοποίηση υλικού και παρεχόμενες υπηρεσίες στην μουσική βιβλιοθήκη Λίλιαν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» Ε ΥΣΤΑΘΙΟΥ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΪΡΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού Ιστότοπου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού Ιστότοπου ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού Ιστότοπου µε PHP και MySQL Τσιτσικλή Νίκη Α.Μ. 94/05 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Σατρατζέµη Μαρία, Καθηγήτρια Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα

«Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και ορθή εισαγωγή του Φακέλου υγείας σε Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση»

«Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και ορθή εισαγωγή του Φακέλου υγείας σε Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΖΩΗΣ «Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και ορθή εισαγωγή του Φακέλου υγείας σε Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα