ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ""

Transcript

1 ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΣXΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Εισηγητές: Ν. ΜΟΥΡΤΖΑΣ, Δρ. ΓΕΩΛΟΓΟΣ, ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ιωάννινα, 15-16/10/99 "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε." & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε.

2 ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η σήραγγα Ανηλίου μήκους 2.1 Km ανήκει στο τμήμα 3.3 της Εγνατίας Οδού. Προβλέπεται η κατασκευή 2 σηράγγων με κλίση 2.6%. Το γεωλογικό περιβάλλον είναι πολύπλοκο. Η γεωλογική δομή της ευρύτερης περιοχής συγκροτείται από σχηματισμούς του φλύσχη. Κατά μήκος της σήραγγας η γεωλογική δομή χαρακτηρίζεται από πέντε κύριες εφιππεύσεις που έχουν προκαλέσει τη συνολική στρέψη των σχηματισμών του φλύσχη. Οι διάφορες φάσεις των γεωλογικών μελετών και οι φάσεις των γεωφυσικών και γεωτεχνικών ερευνητικών εργασιών πεδίου, είχαν άμεση αλληλεξάρτηση για να καταστεί δυνατή η δόμηση μιας τεχνικογεωλογικής τομής στον άξονα της σήραγγας. Η κατά μήκος τομή περιγράφεται με βάση τη λιθολογία και την τεκτονική. Επίσης διαιρείται σε 6 τεχνικογεωλογκές και 10 γεωτεχνικές ενότητες με βάση τα χαρακτηριστικά της βραχομάζας. Προβλέπονται βασικά 7 κατηγορίες προσωρινών μέτρων υποστήριξης. Η πρώτη επιλογή των μέτρων υποστήριξης έγινε με βάση την αναμενόμενη σύγκλιση που υπολογίστηκε με αναλυτικές σχέσεις. Η επιλεγείσα κατηγορία μέτρων υποστήριξης με αναλυτικές σχέσεις ελέγχθηκε στη συνέχεια με αριθμητικές μεθόδους. Χρησιμοποιήθηκαν δύο προγράμματα Η/Υ (UDEC-Version 3.00 και FLAC3D, 2.00). Στα επόμενα παρουσιάζονται συνοπτικά τα γεωλογικά- γεωτεχνικά χαρακτηριστικά της βραχομάζας και τα πορίσματα των παραπάνω αναλύσεων σε χαρακτηριστικές διατομές με διαφορετικά τεχνικογεωλογικά χαρακτηριστικά. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η σήραγγα Ανηλίου με μήκος 2.1 Km, διέρχεται οριζοντιογραφικά, Νότια του χωρίου Ανήλιον και ανήκει στο τμήμα 3.3. της Εγνατίας Οδού. Το Δυτικό Μέτωπο (είσοδος) βρίσκεται σε υψόμετρο m και το Ανατολικό (έξοδος) σε υψόμετρο Το μέγιστο ύψος των υπερκειμένων είναι 240m. Προβλέπεται η κατασκευή δύο σηράγγων με κλίση 2,6% περίπου. Αρχικά μελετήθηκε σαν σήραγγα μονού κλάδου διπλής κατεύθυνσης με παράλληλη κατασκευή βοηθητικής σήραγγας διαφυγής. Η απόφαση όμως να κατασκευαστεί η γέφυρα Μετσόβου με 4 λωρίδες κυκλοφορίας, οδήγησε στην ανάγκη κατασκευής δύο σηράγγων. Η τυπική διατομή των σηράγγων είναι πεταλοειδής, με διάμετρο 10.5m, ελεύθερο ύψος 7.0m στον άξονα και λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους 3.75m. 1.2 ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ Η πολυπλοκότητα των γεωλογικών και γεωτεχνικών συνθηκών στην ευρύτερη περιοχή διέλευσης της σήραγγας, κατέστησε υποχρεωτική την αλληλεξάρτηση των διαφόρων φάσεων γεωλογικών μελετών και γεωφυσικών και γεωτεχνικών ερευνητικών εργασιών, για να διαπιστωθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό οι κρατούσες γεωλογικές - γεωτεχνικές συνθήκες και να απαντηθούν βασικά ερωτήματα για τη στρωματογραφική και τεκτονική δομή του χώρου. Εισηγητές : Ν. ΜΟΥΡΤΖΑΣ Σελίδα 2 από Οκτωβρίου 1999

3 Οι φάσεις συλλογής των πληροφοριών περιέλαβαν : Στάδιο αναγνωριστικής μελέτης για την επιλογή της βέλτιστης χάραξης με βάση τις τεχνικογεωλογικές συνθήκες κατά μήκος δύο διερευνουμένων χαράξεων, που περιελάμβανε γεωλογική χαρτογράφιση σε κλίμακα 1:5.000, αξιολόγηση υπαρχουσών γεωτρήσεων και σύνταξη τεχνικογεωλογικών τομών. Στάδιο οριστικής μελέτης, που περιελάμβανε γεωλογική χαρτογράφηση σε κλίμακα 1:1000, και γεωφυσικές έρευνες με σεισμικές και ηλεκτρικές διασκοπήσεις κατά μήκος του άξονα της σήραγγας. Το γεωτρητικό πρόγραμμα που επίσης έγινε σε φάσεις ανάλογα με την διαμορφούμενη εκάστοτε γεωλογική αντίληψη περί της δομής της περιοχής, περιέλαβε 15 ερευνητικές δειγματοληπτικές γεωτρήσεις, που έγιναν σε επιλεγμένες θέσεις, ώστε να απαντηθούν συγκεκριμένα στρωματογραφικά και τεκτονικά ερωτήματα. Οι εκτελούμενες γεωλογικές, γεωφυσικές και διατρητικές εργασίες, αξιολογούνταν άμεσα ώστε να προγραμματίζεται η χρονική αλληλουχία κάθε διακεκριμένης εργασίας με στόχο την καταγραφή του πλησιέστερου προς την πραγματικότητα γεωλογικού και γεωτεχνικού περιβάλλοντος της σήραγγας σε μία περιοχή έντονης πολυπλοκότητας. Με βάση τα στοιχεία των παραπάνω μελετών και ερευνών, κατά μήκος του άξονα της σήραγγας, διαπιστώθηκε η ανάπτυξη, σε βάθος, των διαφόρων λιθολογικών τύπων και των τεκτονικών δομών, η διάκριση των τεχνικογεωλογικών ενοτήτων, οι συνθήκες των υπογείων νερών, η μικροτεκτονική ανάλυση της βραχομάζας και τέλος οι συνθήκες διάνοιξης και υποστήριξης της σήραγγας. 2. ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 2.1 ΓΕΩΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η γεωλογική δομή της ευρύτερης περιοχής του Μετσόβου συγκροτείται από σχηματισμούς του φλύσχη που διακρίνονται σε τρεις διαφορετικές λιθοστρωματογραφικές ομάδες (ΖΟΥΡΟΣ & ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ [1]). Η ομάδα Πολυτσών αποτελεί το λεπιωμένο κάλυμμα του Πινδικού φλύσχη που επωθείται από τα ανατολικά στην ομάδα του Ζαγορίου. Η τελευταία θεωρείται ότι ανήκει στο φλύσχη του συγκλίνου Ηπείρου Ακαρνανίας. Κατά μήκος της επώθησης παρεμβάλλεται ορίζοντας με έντονη τεκτονική καταπόνηση, χαοτική δομή και ποικίλη λιθολογική σύσταση στην οποία επικρατούν οι Κρητιδικοί ασβεστόλιθοι της Πίνδου. Σύμφωνα με τον DESPAIRIES [2] η ομάδα των Πολυτσών εξελίσσεται κανονικά προς τα πάνω σε αυτή του Μετσόβου, ενώ οι ΖΟΥΡΟΣ & ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ [1] υποστηρίζουν ότι η επαφή μεταξύ τους είναι τεκτονική και ο φλύσχης του Μετσόβου αποτελεί συνέχεια του Ιονίου φλύσχη που αποκαλύπτεται με τη μορφή τεκτονικού παραθύρου. 2.2 ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ Η γεωλογική δομή, κατά μήκος της χάραξης, χαρακτηρίζεται από πέντε κύριες εφιππεύσεις με διεύθυνση Β-Ν και ανατολικές διευθύνσεις κλίσης, που συνοδεύονται από άλλες μικρότερης κλίμακας και έχουν προκαλέσει τη συνολική στρέψη των σχηματισμών του φλύσχη προς τα ανατολικά με γωνίες 35 ο 40 ο (Σχ. 2.1α και 2.2.) Οι εφιππεύσεις αυτές εξελίσσονται κατά μήκος, ή εντός των λεπτομερέστερων φάσεων του φλύσχη, που είτε έχουν σχηματιστεί κατά τη διάρκεια της εκδήλωσής τους, είτε έχουν διευκολύνει τις κινήσεις τους, λειτουργώντας ως λιπαντικό μέσο. Εισηγητές : Ν. ΜΟΥΡΤΖΑΣ Σελίδα 3 από Οκτωβρίου 1999

4 Η πρώτη κύρια εφίππευση, δυτικά του Ανηλίου, διαχωρίζει τους παχυστρωματώδεις ψαμμίτες, που κλίνουν με γωνίες 25 ο 40 ο προς τα ΒΑ και ΑΒΑ, από τους σχηματισμούς του τεκτονικού μείγματος, που αποτελούνται από έντονα παραμορφωμένους ιλυολίθους, με αραιές ενδιαστρώσεις ψαμμιτών και εναλλαγές ιλυολίθων και ψαμμιτών, που περιέχουν φακούς και σώματα ψαμμιτών και ιλυολίθων σε χαοτική διάταξη. Η δεύτερη κύρια εφίππευση, στις δυτικές παρυφές του Ανηλίου, συνοδεύεται από τέσσερις μικρότερης κλίμακας παράλληλης διεύθυνσης εφιππεύσεις, που τοποθετούν τους παχυστρωματώδεις έως άστρωτους ψαμμίτες επί των έντονα παραμορφωμένων ιλυοαργιλοψαμμιτικών, έντονα παραμορφωμένων, σχηματισμών του τεκτονικού μείγματος, διαμορφώνοντας κατά μήκος τις ζώνες μυλονιτιωμένων υλικών, τεκτονικών λατυποπαγών και κατακλασιτών. Η τρίτη κύρια εφίππευση, στις ανατολικές παρυφές του Ανηλίου, φέρει τους σχηματισμούς τεκτονικού μείγματος επί των ψαμμιτών, προκαλώντας την έντονη τεκτονική τους παραμόρφωση. Η εφίππευση συνοδεύεται στο τέμαχος της οροφής της από δύο ανάστροφα ρήγματα ΑΒΑ-ΔΝΔ διεύθυνσης, που κλίνουν προς Β με κατακόρυφες μετατοπίσεις της τάξεως των 40m. Η τέταρτη κύρια εφίππευση, 300m περίπου, ανατολικά της προηγούμενης, εξελίσσεται στο σχηματισμό του τεκτονικού μείγματος και προκλήθηκε από την προς τα δυτικά κίνηση της μάζας των παχυστρωματωδών ψαμμιτών, που αναπτύσσονται στην οροφή της. Η κίνηση αυτή προκάλεσε την έντονη τεκτονική παραμόρφωση των ιλυοψαμμιτικών σχηματισμών που παρεμβάλλονται μεταξύ αυτής και της προηγούμενης. Η πέμπτη και τελευταία εφίππευση, στην ανατολική κατάληξη της περιοχής μελέτης, συνοδεύεται από τέσσερις τουλάχιστον, μικρότερης κλίμακας, παράλληλης διεύθυνσης εφιππεύσεις, που έχουν προκαλέσει την έντονη τεκτονική καταπόνηση των σχηματισμών, που αποτελούνται από ψαμμίτες, λεπτοστρωματώδεις ιλυολίθους με αραιές ενδιαστρώσεις ψαμμιτών, αργιλοποιημένες ζώνες μυλονιτών και τεκτονικών λατυποπαγών. 2.3 ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ Με σκοπό να επιβεβαιωθεί και να διερευνηθεί περαιτέρω ο κινηματικός χαρακτήρας των εφιππεύσεων, πραγματοποιήθηκε ανάλυση των τεκτονικών δομών στο μεσοσκοπικό πεδίο. Η ανάλυση βασίστηκε σε μετρήσεις αξονικών επιπέδων πτύχωσης, στον προσδιορισμό των b- αξόνων των πτυχών και σε γραμμώσεις ολίσθησης ρηγμάτων αναστρόφου ή κανονικού χαρακτήρα κίνησης. Τα συμπεράσματα της ανάλυσης παρουσιάζονται στα διαγράμματα του σχήματος 2.1. και 2.1α. και συνοψίζονται ως ακολούθως: Υπό την επίδραση μιας Α-Δ διευθυνόμενης πίεσης, με φορά από τα ανατολικά προς τα δυτικά, δημιουργούνται πτυχές με ανατολικά κεκλιμένα αξονικά επίπεδα και ανάστροφα ρήγματα με διεύθυνση Β-Ν. Λόγω φαινομένων επαναπτύχωσης ή και αποφόρτισης του τασικού πεδίου σχηματίζονται πτυχές έως και παράλληλα της πίεσης. Σε απόκριση της πίεσης, ή λόγω μεταβολής του πεδίου των τάσεων, η περιοχή υφίσταται διαστολή κατά τη διεύθυνση Β-Ν. Έτσι δημιουργούνται Εισηγητές : Ν. ΜΟΥΡΤΖΑΣ Σελίδα 4 από Οκτωβρίου 1999

5 κανονικά ρήγματα με Α-Δ διευθύνσεις. Μεταξύ των διευθύνσεων των ανάστροφων και κανονικών ρηγμάτων αναπτύσσονται ρήγματα με πλάγιες έως οριζόντιες μετατοπίσεις και κινηματικό χαρακτήρα που υπαγορεύεται από τον προσανατολισμό τους με τους κύριους άξονες της τάσης. 2.4 ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ Οι γεωλογικές συνθήκες που αναμένεται να συναντηθούν κατά μήκος του άξονα της σήραγγας έχουν ως ακολούθως : Τμήμα μεταξύ των Χ.Θ και Χ.Θ Από το δυτικό μέτωπο της σήραγγας και σε μήκος περίπου 35m αναμένεται να διατρηθούν παχυστρωματώδεις ψαμμίτες, με αραιές ενδιαστρώσεις λεπτοστρωματωδών ιλυολίθων, ενώ στο υπόλοιπο τμήμα μέχρι το μέτωπο της πρώτης κύριας εφίππευσης θα διατρηθούν ιλυόλιθοι με αραιές λεπτές ενδιαστρώσεις ψαμμιτών. Τμήμα μεταξύ των Χ.Θ και Χ.Θ Στο τμήμα αυτό αναμένεται να διατρηθούν οι σχηματισμοί του τεκτονικού μείγματος, που παρεμβάλλονται μεταξύ της πρώτης και δεύτερης κύριας εφίππευσης, και αποτελούνται από έντονα τεκτονικά παραμορφωμένους ιλυολίθους, ιλυολίθους με αραιές ενδιαστρώσεις ψαμμιτών και σώματα ψαμμιτών και ιλυολίθων. Στην κατάληξη του τμήματος αυτού και σε μήκος 150 m περίπου, η σήραγγα προβλέπεται να διασχίσει ζώνες μυλονιτιωμένων υλικών, τεκτονικών λατυποπαγών και κατακλαστικών ζωνών της ευρείας ζώνης της κύριας εφίππευσης και των δευτερευουσών εφιππεύσεων που αναπτύσσονται παράλληλα με αυτές. Τμήμα μεταξύ των Χ.Θ και Χ.Θ Στο τμήμα αυτό εκτιμάται ότι αφού η σήραγγα διατρήσει σε μήκος m τεκτονικά λατυποπαπαγή και μυλονίτες της κύριας ζώνης εφίππευσης θα διασχίσει την αντικλινική δομή, που διαμορφώνεται στη μάζα των ψαμμιτών και των ιλυολίθων, καθώς και τις έντονα καταπονημένες τεκτονικά ζώνες, που αναπτύσσονται κατά μήκος δύο πιθανών, μικρότερης κλίμακας και παράλληλων με την κύρια, εφιππεύσεων. Τέλος σε μήκος 180m περίπου, στην κατάληξη του τμήματος, η σήραγγα θα διατρήσει γενικά συμπαγείς ψαμμίτες και ιλυόλιθους για να συναντήσει την έντονα διαταραγμένη ζώνη που διαμορφώνεται στην περιοχή της τρίτης κατά σειρά κύριας εφίππευσης του χώρου. Τμήμα μεταξύ των Χ.Θ και Χ.Θ Οι έντονα κερματισμένοι αποσαθρωμένοι και αργιλοποιημένοι ιλυόλιθοι, που περιέχουν ογκόλιθους και σώματα ψαμμιτών, εναλλαγών ψαμμιτών και ιλυολίθων και συμπαγών ιλυολίθων, σε χαοτική διάταξη, αποτελούν τους σχηματισμούς του τεκτονικού μείγματος, που παρεμβάλλονται μεταξύ της τρίτης και τέταρτης κύριας εφίππευσης και αναμένεται να διατρήσει η σήραγγα στο τμήμα αυτό. Τμήμα μεταξύ των Χ.Θ και Χ.Θ Εισηγητές : Ν. ΜΟΥΡΤΖΑΣ Σελίδα 5 από Οκτωβρίου 1999

6 Στο τμήμα αυτό η σήραγγα αναμένεται να διατρήσει, για μήκος 100m, λεπτοστρωματώδεις ιλυόλιθους με αραιές ενδιαστρώσεις μεσοστρωματωδών ψαμμιτών και στη συνέχεια για μήκος 530m περίπου μέσο έως παχυστρωματώδεις συμπαγείς ψαμμίτες. Ένα ανάστροφο ρήγμα με διεύθυνση Β-Ν κάθετη προς αυτή του άξονα της σήραγγας και απότομη κλίση αναμένεται να συναντηθεί περί τη Χ.Θ Τμήμα μεταξύ των Χ.Θ και Χ.Θ Το τμήμα αυτό αναπτύσσεται σε μια έντονα διαταραγμένη ζώνη, που διαμορφώνει η πέμπτη κατά σειρά κύρια εφίππευση καθώς και μια σειρά δευτερεύουσες εφιππεύσεις. Οι σχηματισμοί του τεκτονικού μείγματος, που αναμένεται να διατρηθούν αποτελούνται από αργιλοποιημένους ιλυόλιθους, υλικά μυλονίτη και τεκτονικά λατυποπαγή. 2.5 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ Οι ψαμμίτες λόγω της ανάπτυξης δευτερογενούς πορώδους, ανήκουν στους περατούς σχηματισμούς του χώρου και αναμένονται εποχιακές κατεισδύσεις νερών σε ζώνες έντονου κερματισμού του πετρώματος και κατά μήκος ρηγμάτων που διασχίζουν τη μάζα τους. Οι ιλυόλιθοι και οι σχηματισμοί του τεκτονικού μείγματος, λόγω της αργιλομιγούς και ετερογενούς σύστασής τους, χαρακτηρίζονται από εναλλαγές αδιαπέρατων και διαπερατών ζωνών, που διαμορφώνουν συνθήκες ανάπτυξης περιορισμένης δυναμικότητας επικρεμάμενης υδροφορίας. Το καθεστώς των υπογείων νερών κατά μήκος της σήραγγας εκτιμάται ως ακολούθως : Στο τμήμα μεταξύ χ.θ και Χ.Θ αναμένονται εποχιακές κατεισδύσεις νερών (στάγδην, συνθήκες εφύγρανσης) Στο τμήμα μεταξύ των Χ.Θ και Χ.Θ λόγω της λιθολογικής ετερογένειας της βραχομάζας οι στεγνές συνθήκες μπορεί να εναλλάσσονται με συνθήκες εποχιακών κατεισδύσεων (στάγδην) και εφύγρανσης λόγω παρουσίας επικρεμάμενων υδροφόροων οριζόντων. Υπάρχει κίνδυνος εισροών νερού κατά μήκος ρηγμάτων και κατακλαστικών ζωνών. Στο τμήμα μεταξύ Χ.Θ και Χ.Θ επικρατούν ξηρές έως υγρές συνθήκες. Τοπικά αναμένονται κατεισδύσεις νερών κατά μήκος ρηγμάτων και κατακλαστικών ζωνών. Στο τμήμα μεταξύ των Χ.Θ και Χ.Θ , λόγω της λιθολογικής ετερογένειας της βραχομάζας, οι στεγνές συνθήκες μπορεί να εναλλάσσονται με συνθήκες εποχιακών κατεισδύσεων (στάγδην). Υπάρχει κίνδυνος εισροών νερού κατά μήκος ρηγμάτων και κατακλαστικών ζωνών. Τέλος, στο τμήμα μεταξύ των Χ.Θ και Χ.Θ αναμένεται μόνιμη παρουσία νερού τόσο κατά τη διάτρηση όσο και κατά τη διαμόρφωση του ανατολικού μετώπου της σήραγγας. Εισηγητές : Ν. ΜΟΥΡΤΖΑΣ Σελίδα 6 από Οκτωβρίου 1999

7 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ Η Τεχνικογεωλογική κατάταξη της βραχομάζας γίνεται με βάση τα αποτελέσματα των γεωλογικών ερευνών επιφανείας και την εξέταση των πυρήνων των γεωτρήσεων. Ο καθορισμός των κατηγοριών της βραχομάζας, έλαβε υπόψιν τη φυσική κατάσταση της βραχομάζας σύμφωνα με την πρόταση του ISRM (Ε.Τ. Brown [3]). Κατά μήκος της σήραγγας απαντήθηκαν 7 Τεχνικογεωλογικές Ενότητες (ΤΕ) : ΤΕ1 Μεσοκοκκώδης έως λεπτοκοκκώδης, καστανότεφρος, κυρίως παχυστρωματώδης έως μεσοστρωματώδης ΨΑΜΜΙΤΗΣ, που περιέχει κατά θέσεις ενδιαστρώσεις ιλυολίθου. Η αντοχή του αδιαταράκτου πετρώματος είναι μέση έως πολύ υψηλή. Οι ασυνέχειες είναι σε μεγάλες ή μέσες αποστάσεις ( mm). Τα ίχνη των διακλάσεων μεταβάλλονται από πολύ μικρά έως μέσα (<1m έως 10m). Οι επιφάνειες των ασυνεχειών είναι ελαφρά οξειδωμένες και είναι κυρίως τραχείες και επίπεδες (JRC 8-14). Τα επίπεδα διάστρωσης είναι μάλλον λεία έως τραχεία (JRC 4-8). TΕ2 Ως ΤΕ1, αλλά με έντονo κερματισμό από ισχυρή διάβρωση. Η αντοχή του αδιαταράκτου πετρώματος μειώνεται. ΤΕ3 Αλληλουχία τεφρών έως καστανότεφρων ή ερυθρών ΙΛΥΟΛΙΘΩΝ. Τα πάχη των στρώσεων κυμαίνονται από 6 mm. έως 60mm χ 200mm. Οι επιφάνειες των στρώσεων είναι κυρίως ομαλές και επίπεδες (JRC 2-6) κατά θέσεις με πλήρωση αργίλου. Οι αντοχές του αδιαταράκτου πετρώματος έχουν μεγάλη διακύμανση. ΤΕ4 Εναλλαγές καστανότεφρου ή ερυθρού ΙΛΥΟΛΙΘΟΥ με ΨΑΜΜΙΤΕΣ. Τα χαρακτηριστικά των ιλυολίθων είναι ίδια με την κατηγορία ΤΕ3. Οι ψαμμιτικές ενστρώσεις έχουν κατά κανόνα μικρό πάχος. ΤΕ5 ΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΜΕΙΓΜΑ κυρίως ερυθροχρώμων ιλυολίθων με εναλλαγές ψαμμίτου (Κόκκινος φλύσχης).τα πετρώματα εμφανίζονται έντονα διαρρηγμένα και πτυχωμένα. Συμπαγή τεμάχη ιλυολίθων ή ψαμμιτών σε διάφορες διαστάσεις εμφανίζονται εντός αργιλικής ή ιλυώδους μάζας (Block in Matrix Rocks). Χαρακτηριστική είναι η ανομοιογένεια, η χαοτική δομή και η πολύ μικρή αντοχή. Οι ιδιότητες του μείγματος εμφανίζονται να είναι αυτές ενός εδαφικού υλικού. Οι αντοχές των τεμαχών εμφανίζουν διασπορά. Κατά θέσεις εμφανίζονται ζώνες λεπτόκοκκου μυλωνίτη με μεταβλητό πάχος. Εισηγητές : Ν. ΜΟΥΡΤΖΑΣ Σελίδα 7 από Οκτωβρίου 1999

8 ΤΕ6 ΖΩΝΕΣ ΡΗΓΜΑΤΩΝ, με επικράτηση μαλακού αργιλικού υλικού. Κατά θέσεις εμφανίζονται τεκτονικά λατυποπαγή και έντοντα διαρρηγμένο βραχώδες υλικό Το υλικό αυτό χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα χαμηλή αντοχή. ΤΕ7 ΕΔΑΦΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, πλευρικά κορήματα και υλικά αποσάθρωσης. 4. ΕΚΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ Η επιλογή των «Συστημάτων Υποστήριξης» βασίζεται σε ένα σύστημα κατάταξης της βραχομάζας, που ο αντικειμενικός της σκοπός είναι να δώσει κατά μήκος της σήραγγας τις βασικές κατηγορίες της βραχομάζας με βάση τις ιδιότητές της και επίσης τη συμπεριφορά της κατά τη διάνοιξη της σήραγγας. Η κατάταξη αυτή ακολουθεί τις αρχές διάνοιξης με τη μέθοδο ΝΑΤΜ. Για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος η σήραγγα διαιρέθηκε σε 10 γεωτεχνικές ενότητες (ΓΕ). Κάθε γεωτεχνική ενότητα αντανακλά ένα τμήμα της σήραγγας όπου αναμένεται ότι θα υπάρχουν σχετικά παρόμοιες γεωτεχνικές συνθήκες από την άποψη των αναμενομένων γεωλογικών συνθηκών, του αρχικού πεδίου των τάσεων και των προβλέψεων των αναμενόμενων αλλαγών. Για κάθε γεωτεχνική ενότητα η βραχομάζα εκφράζεται με τα «Συστήματα Υποστήριξης». Οι βάση : «Κατηγορίες μέτρων άμεσης υποστήριξης», (Support Classes), αποφασίζονται με Την εμπειρία Τα χαρακτηριστικά της βραχομάζας όπως περιγράφονται στις διάφορες τεχνικογεωλογικές ενότητες (ΤΕ) Το ύψος των υπερκειμένων Το πεδίο τάσεων γύρω από τη σήραγγα. Tις αναμενόμενες συγκλίσεις, όπως υπολογίζονται από αναλυτικές σχέσεις και αριθμητικούς υπολογισμούς Τα χαρακτηριστικά και τον προσανατολισμό των ασυνεχειών. Τους μηχανισμούς θραύσεως του πετρώματος σε σχέση με τη μέθοδο διάνοιξης. Υιοθετήθηκαν 7 βασικές κατηγορίες υποστήριξης, SCA, SCB, SCC, SCD, SCE, SCF, SCG. Μερικές από τις παραπάνω κατηγορίες υποστήριξης, SCΑ, SCF και SCG, εμφανίζονται στα Σχ. 4.1., 4.2. και ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Εισηγητές : Ν. ΜΟΥΡΤΖΑΣ Σελίδα 8 από Οκτωβρίου 1999

9 Συνοπτικά παρουσιάζονται τα στοιχεία ορισμένων χαρακτηριστικών συστημάτων υποστήριξης, όπως προέκυψαν από τις αναλύσεις για τις κατηγορίες στήριξης SCA, SCF και SCG. Κατηγορία Υποστήριξης SCA Σχ Γίνεται κυρίως σε συμπαγείς ψαμμιτικούς σχηματισμούς (TE1). Αστοχίες μόνο λόγω της γεωμετρίας των ασυνεχειών (αποκόλληση των τεμαχών από την οροφή). Τα στοιχεία υποστήριξης είναι: ΒΗΜΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΗΣ: ΑΝΩ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΩ ΤΜΗΜΑ 2,00 3,00m για το άνω και κάτω τμήμα Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα d = 15cm 1 Στρώση δομικού πλέγματος Τ188 Σποραδικά Αγκύρια L=4m, τύπου Swellex (3τεμ./μ.μ.) Ε.Σ. d = 10cm Δομικό πλέγμα Τ188, 1 στρώση Κατηγορία Υποστήριξης SCF - Σχ. 4.2 Χρησιμοποιείται στις διατομές, όπου οι τάσεις ξεπερνούν σημαντικά την αντοχή της βραχομάζας, αλλά το μέγεθος των μετακινήσεων εξακολουθεί να επιτρέπει τύπο άκαμπτης υποστήριξης. Τα στοιχεία υποστήριξης είναι: ΒΗΜΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΗΣ: ΜΕΤΩΠΟ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΝΩ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΩ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΣΤΡΟΦΟ ΤΟΞΟ 1,00 1,20m για το άνω και κάτω τμήμα 2,40m για το ανάστροφο τόξο E.Σ. 5cm (50% επιφ.), 1 Τ188, ή μεταλλικές ίνες Αγκύρια L=8m τεμ.5 τύπου self drilling κάθε 3 ο Β.Π. (ή αγκύρια fiber glass) Μεταλλικοί σωλήνες προπορείας L = 2,5 5,0m Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα d = 25cm 1 Στρώση δομικού πλέγματος Τ188 Αγκύρια L=4m, 250 kn και Αγκύρια L=6m, 250 kn Εκτοξ.Σκυρ. προσωρινού ανάστροφου τόξου d=15cm, 1 Τ188 Μεταλλικά πλαίσια ή lattice girders Ε.Σ. d = 25cm Δομικό πλέγμα Τ188, 1 στρώση Αγκύρια L=4m, 250 kn Μεταλλικά πλαίσια ή lattice girders Ε.Σ. d = 25cm Δομικό πλέγμα Τ188, 1 στρώση Κατηγορία υποστήριξης SCG - Σχ. 4.3 Χρησιμοποιείται σε ζώνες ρηγμάτων, όπου οι παραμορφώσεις ξεπερνούν την παραμορφωσιμότητα των συμβατικών επενδύσεων. Ομοιάζει προς το σύστημα F. Πολλά στοιχεία παραμόρφωσης, επιτρέπουν εξασφάλιση ακαμψίας της επένδυσης. Λόγω της αστάθειας του μετώπου χρησιμοποιούνται αγκύρια και ΕΣ. Τα στοιχεία υποστήριξης είναι : Εισηγητές : Ν. ΜΟΥΡΤΖΑΣ Σελίδα 9 από Οκτωβρίου 1999

10 ΒΗΜΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΗΣ: ΜΕΤΩΠΟ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΝΩ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΩ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΣΤΡΟΦΟ ΤΟΞΟ 1,00 m για το άνω και κάτω τμήμα 2,0m για το ανάστροφο τόξο E.Σ. 5cm (50% επιφ.), 1 Τ188 ή μεταλλικές ίνες Αγκύρια L=8m τεμ.5 τύπου self drilling Φ.Ι. 200 kn κάθε 3 ο Β.Π. (ή αγκύρια fiber glass) Μεταλλικοί σωλήνες προπορείας L = 2,5 5,0m Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα d = 25cm 2 Στρώσεις δομικού πλέγματος Τ188 Αγκύρια L=6m, 350 kn Εκτοξ.Σκυρ. προσωρινού ανάστροφου τόξου d=15cm, 1 Τ188 Μεταλλικά πλαίσια ή lattice girders Στοιχεία ελέγχου παραμορφώσεων στο Ε.Σ. και στα μεταλλικά πλαίσια ή lattice girders Ε.Σ. d = 25cm Δομικό πλέγμα Τ188, 2 στρώσεις Αγκύρια L=6m, 350 kn Μεταλλικά πλαίσια ή lattice girders Ε.Σ. d = 25cm Δομικό πλέγμα Τ188, 2 στρώσεις 5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 5.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ Για μια πρώτη εκτίμηση : Του λόγου τάσεων/αντοχή Της έκτασης της πλαστικοποιημένης ζώνης Του μεγέθους των αναμενόμενων συγκλίσεων και Της επάρκειας των μέτρων προσωρινής αντιστήριξης, έγιναν υπολογισμοί με χρήση αναλυτικών σχέσεων (closed form solutions). Παρά το γεγονός ότι οι αναλυτικοί υπολογισμοί βασίζονται σε γενικευμένες παραδοχές για τη σύνταξη του προσομοιώματος ανάλυσης, επειδή είναι σύντομοι, μπορεί να γίνουν σε ένα μεγάλο πλήθος διατομών κατά μήκος του άξονα της σήραγγας και να δώσoυν μια πρώτη εκτίμηση της αναμενόμενης συμπεριφοράς της βραχομάζας, εντοπίζοντας τις περιοχές που παρουσιάζουν ιδιαίτερα προβλήματα. Οι υπολογισμοί έγιναν σε διατομές ανά 20m. λαμβάνοντας υπ όψιν τα παρακάτω : Κατηγορία βραχομάζας Τεχνικογεωλογική ενότητα Τ.Ε. Συχνότητα και προσανατολισμό ασυνεχειών Υπόγεια νερά Εισηγητές : Ν. ΜΟΥΡΤΖΑΣ Σελίδα 10 από Οκτωβρίου 1999

11 Πάχος υπερκειμένων ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Λόγος τάσεων αντοχών Για τον εντοπισμό ζωνών πιθανής σύνθλιψης, σαν πρώτο βήμα χρησιμοποιείται η σχέση, σt Fu = UCS * ως λόγος τάσεων/αντοχή, όπου : Fu = Λόγος τάσεων/αντοχή (Utilization Factor) σ t = Εφαπτoμενική τάση, στην περίμετρο της σήραγγας. UCS * = Χαρακτηριστική αντοχή της βραχομάζας. Για την εκτίμηση της UCS*, ελήφθησαν υπ όψιν οι αντοχές των δοκιμών μονοαξονικής θλίψης, με μείωση ανάλογα με : Την τεκτονική δομή των σχηματισμών Το μέγεθος της σήραγγας Τον προσανατολισμό των στρώσεων σε σχέση με τον άξονα της σήραγγας Τα υπόγεια νερά. Το σχήμα 5.1 δίνει τις τιμές της μονοαξονικής θλίψης για διαφόρους σχηματισμούς. Το Σχ. 5.2 δίνει διακύμανση της αντοχής σε σημειακή φόρτιση. Πεδίο τάσεως Για τις αρχικές συνθήκες πριν από τη διάνοιξη, ισότροπο πεδίο (Κο=1), οπότε σ t = 2 Χ Ρο, Ρο = γη, γ = 27 ΚΝ/m 3, H = ύψος υπερκειμένων. Πλαστικοποιημένες Ζώνες Ανάλυση κατά Feder. Στις πλαστικοποιημένες ζώνες θεωρείται μείωση της γωνίας φ κατά 20% και της συνοχής C κατά 50%. Μετακινήσεις Οι μετακινήσεις που προκύπτουν από την ανάλυση, όπου λαμβάνονται υπ όψιν και τα μέτρα υποστήριξης, δεν παρέχουν ασφάλεια ακρίβειας και οι μετακινήσεις αξιολογούνται ανάλογα με την τάξη του μεγέθους τους, για μια πρώτη ποιοτική εκτίμηση της συμπεριφοράς της βραχομάζας και τον εντοπισμό περιοχών με ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες. Από τις αναλύσεις, ανάλογα με τα μεγέθη των συγκλίσεων δομούνται οι παρακάτω κατηγορίες : Εισηγητές : Ν. ΜΟΥΡΤΖΑΣ Σελίδα 11 από Οκτωβρίου 1999

12 Κατηγορία Ι Σύγκλιση μέχρι 7cm. Στην κατηγορία αυτή οι μετακινήσεις είναι μικρότερες από τα ανεκτά όρια παραμόρφωσης της επένδυσης από Ε.Σ. Η κρίσιμη παραμόρφωση για αστοχία της επένδυσης από Ε.Σ. είναι 0,8 1,0%, που αντιστοιχεί σε σύγκλιση 10cm και αποδεχόμενοι ότι το 30% της σύγκλισης έχει συντελεστεί προ της τοποθέτησης του Ε.Σ. προκύπτει η σύγκλιση των 7 cm. Κατηγορία ΙΙ Σύγκλιση 7 15cm. Η σύγκλιση ξεπερνά το ανεκτό όριο των συνήθων μέτρων υποστήριξης. Απαιτούνται αυξημένα μέτρα υποστήριξης με εύκαμπτο σύστημα ανάληψης των παραμορφώσεων χωρίς αστοχίες. Κατηγορία ΙΙΙ Σύγκλιση > 15cm. Ισχυρά σύνθλιψη του πετρώματος κάτω απο υψηλές τάσεις (μεγάλο υπερκείμενο). Ακόμα και ενισχυμένα συστήματα υποστήριξης κινδυνεύουν να αστοχήσουν. Πρέπει να προβλέπεται εύκαμπτη υποστήριξη με δυνατότητα ανάληψης μεγάλων φορτίων και σημαντικών παραμορφώσεων ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Έκταση πλαστικοποιημένης ζώνης Σύγκλιση Χωρίς αντίσταση μέτρων υποστήριξης Σχ. 5.3 και Σχ. 5.4α Με προσομοίωση των μέτρων θεωρώντας μέση αντίσταση 0,3 MPa στην περίμετρο της εκσκαφής Σχ. 5.4β. Έλεγχος άμεσης υποστήριξης Εκτός από τον έλεγχο επάρκειας των συστημάτων υποστήριξης με αριθμητικές αναλύσεις ελέγχθηκε η επάρκεια και με αναλυτικές μεθόδους, σε χαρακτηριστικές διατομές. Σε κάθε κατηγορία υποστήριξης δόθηκε μία αντίσταση στήριξης ανάλογα με την ακαμψία της επένδυσης. Τα αγκύρια θεωρήθηκαν ότι αυξάνουν τη συνοχή της βραχομάζας. Οι τιμές της αντίστασης της στήριξης κυμαίνονται μεταξύ των τιμών 0,15 ΜΡα έως 0,40 ΜΡα (για κατηγορία από Α έως G) και η αύξηση της συνοχής από 0,0 έως 0,25 ΜΡα (από Α έως G). Το Σχ. 5.5 δίνει την εκτιμώμενη σύγκλιση. Εισηγητές : Ν. ΜΟΥΡΤΖΑΣ Σελίδα 12 από Οκτωβρίου 1999

13 5.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ Tα μέτρα υποστήριξης χαρακτηριστικών κατηγοριών στήριξης ελέγχθηκαν με αριθμητικές αναλύσεις. á. Με το πρόγραμμα Η/Υ UDEC Version 3.0 (Universal Distinct Element Code), που χάρις στα Διακεκριμένα Στοιχεία (DE), έχει τη δυνατότητα να δίνει τη συμπεριφορά της βραχομάζας σε συνάρτηση με τις ιδιότητες των βραχωδών τεμαχών (rock blocks) και τo σύστημα των ασυνεχειών. â. Με το πρόγραμμα Η/Υ FLAC3D2.00, που είναι πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων (FE), το οποίο όμως δεν έχει ευχέρεια προσομείωσης με βάση τα χαρακτηριστικά των επί μέρων τεμαχών και των ασυνεχειών. Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί για τις περιπτώσεις που η βραχομάζα παρουσιάζεται σχετικά ομοιογενής ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΣΕΩΝ Οι αναλύσεις έγιναν για την επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητας επιλεγμένων συστημάτων υποστήριξης, σε διατομές με σημαντική μεταξύ τους διαφορά, ως προς τις γεωλογικές και γεωτεχνικές συνθήκες και φυσικά αντίστοιχη διαφορά στα μέτρα υποστήριξης ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ Η αξιολόγηση που παρουσιάζεται είναι συνοπτική. Το κύριο βάρος της αξιολόγησης είναι βασικά η σύνδεση των γεωλογικών γεωτεχνικών χαρακτηριστικών με τις παραμέτρους που εισάγονται στις αναλύσεις και επίσης η συσχέτιση της συμπεριφοράς της βραχομάζας και των μέτρων υποστήριξης με τα βασικά χαρακτηριστικά του γεωλογικού γεωτεχνικού προσομοιώματος ανάλυσης ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Γεωμετρία Σχ. 5.6 Τα βήματα είναι : Εκσκαφή του άνω τμήματος Ι. Τοποθέτηση εκτοξευομένου σκυροδέματος και αγκυρίων στο άνω τμήμα Ι. Εκσκαφή κάτω τμήματος ΙΙ, Υποστήριξη κάτω τμήματος Προσομοίωση εδάφους, Σχ. 5.7 Ασυνεχές προσομοίωμα, με ασυνέχειες τα επίπεδα των στρώσεων και τα συστήματα διακλάσεων. Εισηγητές : Ν. ΜΟΥΡΤΖΑΣ Σελίδα 13 από Οκτωβρίου 1999

14 Γεωτεχνικές παράμετροι Για την ανάλυση UDEC, χρησιμοποιούνται γεωτεχνικές παράμετροι για τα βραχώδη τεμάχη (rock blocks), διαφορετικές των παραμέτρων των ασυνεχειών. Προσομοίωση μέτρων υποστήριξης Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα (ΕΣ) Θεωρείται ελαστοπλαστικό υλικό που ακολουθεί το κριτήριο αστοχίας Mohr Coulomb με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : Συνοχή C=2,0 MPα Γωνία τριβής φ=45 ο Γωνία διασταλτικότητας (dilation angle) =3 o E = MPα v = 0,20 Για τη χαλάρωση μετά την πλαστικοποίηση θεωρείται : Παραμένουσα συνοχή C=1,0 MPa Παραμένουσα γωνία τριβής φ=22 ο. Αγκύρια Αγκύρια πλήρους πακτώσεως μήκους 4,0μ. και 6,00μ. με φέρουσα ικανότητα 250 ΚΝ και 350 ΚΝ ανάλογα με την κατηγορία υποστήριξης. Αγκύρια Swellex 100 KN. Αντοχή σε θλίψη του ενέματος 30 ΜΡα και μέτρο διάτμησης G= MΡα ΑΡΧΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΑΣΕΩΝ Φορτίο υπερκιμένων με φαινόμενο βάρος γ=25 ΚΝm 3 Συντελεστής οριζοντίων ωθήσεων Κο=0,30χ0,50-1,0 ανάλογα με τα γεωλογικά γεωτεχνικά χαρακτηριστικά σε κάθε θέση. Γενικά το πεδίο κατά τον άξονα της σήραγγας είναι πεδίο συμπίεσης από Α προς Δ λόγω των εφιππεύσεων και εγκάρσια προς τον άξονα είναι πεδίο εφελκυσμού λόγω παράλληλων ρηγμάτων. Έτσι για τις αναλύσεις των διατομών αναμένεται Κο<1,0 ενώ κατά τον άξονα ενδεχομένως υπάρχουν τιμές Κο>1,0 που όμως δεν επηρεάζουν τις αναλύσεις 2D ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ Κατά τη διάρκεια των υπολογισμών γίνεται καταγραφή οριζοντίων και κατακορύφων μετακινήσεων σε 6 επιλεγμένα σημεία Σχ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ Από όλες τις αναλύσεις που έγιναν παρουσιάζονται τρεις χαρακτηριστικές διατομές : Εισηγητές : Ν. ΜΟΥΡΤΖΑΣ Σελίδα 14 από Οκτωβρίου 1999

15 Η ΔΙΑΤΟΜΗ 1 ΣΤΗ Χ.Θ ΤΕ6 - SCF Γεωλογικά χαρακτηριστικά Είναι διατομή εντός τεκτονικού μείγματος, κυρίως ιλυολίθων ερυθροχρώμων, ενίοτε μελανόχρωμων, με περιορισμένες παρεμβολές στρώσεων ψαμμίτη μικρού πάχους, σε χαοτική διάταξη, μυλονίτες, τεκτονικό λατυποπαγές και κατακλαστικές ζώνες. Στην περιοχή αυτή ψαμμίτες (παχυστρωματώδεις έως άστρωτοι) και ιλυόλιθοι (λεπτοστρωματώδεις) έχουν εφιππευθεί κατά μήκος ενός μετώπου ΒΒΑ-ΝΝΔ επί των σχηματισμών του τεκτονικού μείγματος προκαλώντας πτυχώσεις και κάμψεις των όλκιμων μελών (κυρίως ιλυολίθων) Άξονας σήραγγας περίπου Α-Δ. Υπάρχουν επίσης συμπιεστικές δομές, όπως μικρής κλίμακας εφιππεύσεις καθώς και ανάστροφα και κανονικά ρήγματα, ΒΑ-ΝΔ διεύθυνσης. Για την ανάλυση UDEC χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω παράμετρoι : Για τα βραχώδη τεμάχη (block properties) Υλικό : Ζώνη ρήγματος Μέτρο ελαστικότητας Ε = 750 ΜΡα Λόγος Poisson ν = 0,35 Συνοχή C = 1,00 MΡα Γωνία τριβής φ = 22,0 ο Αντοχή σε εφελκυσμό σ t = 0,30 MΡα Αντοχή σε θλίψη σ c = 2,97 MΡα Για τις ασυνέχειες της βραχομάζας θεωρήθηκε ομοιογενής βραχομάζα χωρίς διακεκριμένες ασυνέχειες. Τιμές Κο=0,50 και 1,0 Ύψος υπερκειμένων Η=70m Από τις αναλύσεις προκύπτουν τα εξής : Κατηγορία υποστήριξης F (Σχ.4.2.) H κατανομή των τάσεων και μετακινήσεων γύρω από τη σήραγγα είναι σχετικά ομοιόμορφη. Αυτό οφείλεται στη θεώρηση σχετικά ομοιογενούς βραχομάζας. Το ΕΣ συμπεριφέρεται καλά. Κατά τη φάση της εκσκαφής του τμήματος Ι (Top heading) στα αγκύρια αναπτύσσονται μικρές τάσεις. Μεγαλύτερες τάσεις στα αγκύρια εμφανίζονται κατά την εκσκαφή του κάτω τμήματος ΙΙ (Bench) κυρίως πλησίον του μετώπου της σήραγγας. Αν και οι τάσεις στα αγκύρια είναι μικρές αποφασίστηκε η χρησιμοποίηση τους λόγω αναμενόμενης ανομοιογένειας της βραχομάζας. Οι μετακινήσεις είναι σε χαμηλά επίπεδα λόγω του ότι η σήραγγα είναι κλειστής διατομής. Διπλασιάζονται στην περίπτωση παραδοχής Κο=1,0, ιδιαίτερα οι οριζόντιες μετακινήσεις. Οι τάσεις στην επένδυση παραμένουν στην ελαστική περιοχή. Στα Σχ. 5.9α, 5.9β, 5.10α, 5.10β, 5.11α, 5.11β, 5.12α και 5.12β, παρουσιάζονται μερικά από τα αποτελέσματα των αναλύσεων με τα προγράμματα UDEC και FLAC. Υπάρχει σχετική συμφωνία των αποτελεσμάτων μεταξύ των αναλύσεων UDEC και FLAC. Εισηγητές : Ν. ΜΟΥΡΤΖΑΣ Σελίδα 15 από Οκτωβρίου 1999

16 ΔΙΑΤΟΜΗ 2 ΣΤΗ Χ.Θ ΤΕ5 - SCG Γεωλογικά χαρακτηριστικά Στην περιοχή αυτή αναμένεται η σήραγγα να διατρήσει μιά εκτεταμένη ζώνη εφίππευσης, αποτελούμενη από τεκτονικό μείγμα, παραμορφωμένα υλικά κυρίως ιλυολίθων και ζώνες μυλονίτη. Το υλικό της περιοχής της διατομής, σε μήκος 400μ. βρίσκεται μεταξύ των κυρίων εφιππεύσεων. Για την ανάλυση UDEC χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω παράμετροι : Για τα βραχώδη τεμάχη (blocks) E = 1500 ΜΡα ν= 0,35 C= 1,0 MΡα φ = 22 ο σ t = 0,30 ΜΡα σ c = 2,97 MΡα Για τις ασυνέχειες της βραχομάζας θεωρήθηκε ομοιογενής μάζα Τιμές Κο=0,5 και Κo=1,0 Υψος υπερκειμένων Η=170m Για τις δυσμενείς συνθήκες της βραχομάζας εφαρμόζεται η κατηγορία υποστήριξης SCG. (Σχ. 4.3.). Στην κατηγορία υποστήριξης SCG, προβλέπεται και η παρεμβολή στοιχείων ελέγχου παραμόρφωσης (lining stress controllers, LSC) στην επένδυση, στο ανώτερο τμήμα της εκσκαφής. Η φέρουσα ικανότητα κάθε στοιχείου είναι 175 ΚΝ. Η ανάλυση με τιμές Κο=0,5, έδωσε : Ικανοποιητική συμπεριφορά της υποστήριξης Ανάπτυξη χαμηλών τάσεων στα εδάφη, ιδιαίτερα κατά την εκσκαφή τoυ άνω τμήματος. Τα αγκύρια αναλαμβάνουν μεγαλύτερες δυνάμεις κατά την εκσκαφή του κάτω τμήματος. Μετακινήσεις μικρές Η ανάλυση με τιμές Κο=1,0, έδωσε : Ανάπτυξη πλαστικοποιημένης ζώνης στις παρειές των πλευρικών τοιχωμάτων της σήραγγας. Μετακινήσεις ανάλογες με τις μετακινήσεις των αναλύσεων με Κο=0,5. Τα στοιχεία ελέγχου παραμορφώσεων της επένδυσης (LSG) εμποδίζουν ζημιές στην επένδυση, στην οποία οι τάσεις παραμένουν στην περιοχή ελαστικής συμπεριφοράς. Στα Σχ. 5.13α και 5.13β παρουσιάζονται μερικά από τα αποτελέσματα των αναλύσεων. Εισηγητές : Ν. ΜΟΥΡΤΖΑΣ Σελίδα 16 από Οκτωβρίου 1999

17 ΔΙΑΤΟΜΗ 3 ΣΤΗΝ Χ.Θ ΤΕ3 - SCA Γεωλογικά χαρακτηριστικά Στην περιοχή αυτή αναμένεται η σήραγγα να διατρήσει συμπαγείς λεπτοστρωματώδεις ιλυόλιθους, με αρκετές ψαμμιτικές ενστρώσεις που κλίνουν ΒΑ και ΑΒΑ με κλίσεις περίπου 35 ο. Το υλικό ευρίσκεται εντός της εφίππευσης του ιλυολίθου στην προς τα δυτικά κίνηση της ακολουθίας των ψαμμίτων που αναπτύσσονται στο τμήμα της οροφής της. Η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει και έντονη τεκτονική καταπόνηση του συνόλου των ιλυολίθων μεταξύ των επωθήσεων. Για την ανάλυση UDEC χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω παράμετροι : Για τα βραχώδη τεμάχη (blocks) E = 9000 ΜΡα ν = 0,25 C = 9,0 MΡα φ = 28 ο σ t = 3,0 MΡα σ c = 30,0 MΡα Για τις ασυνέχειες της βραχομάζας Στρώσεις - Διακλάσεις Jkn Μέτρο Ακαμψίας ΜΡα/m Jks Μέτρο Ακαμψίας ΙΙ ΜΡα/m C Συνοχή 0-0 ΜΡα φ, Γωνία τριβής 22 ο - 22 ο v = Απόσταση ασυνεχειών 1,0-2,5 m προσανατολισμός - 12 ο - 76 ο Τιμές Κο = 0,5m. και Κο=1,0 Υψος υπερκειμένων 240 m. Υιοθετήθηκε κατηγορία υποστήριξης SCA. Σχ.4.1. Από την ανάλυση προέκυψε : Κατά την εκσκαφή του άνω τμήματος οι κύριες τάσεις στην αριστερά παρειά φθάνουν τα 18 ΜΡα Υπάρχει κίνδυνος κατάπτωσης βραχωδών τεμαχών από το αριστερό τμήμα της οροφής, ολίσθηση σφηνών προς την εκσκαφή στη δεξιά πλευρά. Υπάρχει κίνδυνος διατμητικής αστοχίας σε επίπεδα ασυνεχειών. Κατά την εκσκαφή του κάτω τμήματος τα αγκύρια του κάτω δεξιού και του άνω αριστερού τμήματος αστοχούν στις θέσεις που τέμνουν επίπεδα ασυνεχειών. Μέγιστη διατμητική μετακίνηση 5 cm, δεξιά όπου είναι πιθανή η ολίσθηση τεμαχών. Τα αγκύρια ενισχύονται. Πιθανή η χρησιμοποίηση αγκυρίων super swellex, 200 ΚΝ. Για την ανάλυση με Κο=1,0, οι διατμητικές μετακινήσεις είναι μικρότερες. Τοποθέτηση αγκυρίων με κλίσεις και κάνναβο που επιλέγεται ανάλογα με τον προσανατολισμό του συστήματος των ασυνεχειών. Στα Σχ. 14α και 14β, παρουσιάζονται μερικά από τα αποτελέσματα των αναλύσεων. Εισηγητές : Ν. ΜΟΥΡΤΖΑΣ Σελίδα 17 από Οκτωβρίου 1999

18 6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] Ζούρος Ν., Μουντράκης Δ. (1990). Η επώθηση της ζώνης της Πίνδου και η σχέση μεταξύ των εξωτερικών γεωτεκτονικών ζωνών στην περιοχή Μετσόβου Ανατολικού Ζαγορίου (Βορειοδυτική Ελλάδα). Πρακτικά 5ου Επιστημονικού Συνεδρίου Θεσσαλονίκη. [2] Despairies A. (1978). Etude sedimentologique de formations a caracteres Flysch et Molasse, Macedoine, Epire, (Grece). Mem. Soc. Geol. France, 136, [3] E.T. Brown (ed.) : Rock characterisation. testing & monitoring ISRM Suggested Methods, [4] Feder, G., Arwanitakis, M. : Zur Gebirgsmechanik ausbruchsnaher Bereiche tiefliegender Hohlraumbauten, Berg-und Huttennmannische Monatshefte, 121, Vol. 4, 1976 [5] Feder, G.: Versuchsergebnisse und analytische Ansatze zum Scherbruchmechanismus im Bereich tiefliegender Tunnel, Rock Mechanics, Suppl. 6, pp ,1978. [6] Schubert W.: Dealing with squeezing conditions in alpine tunnels ; Rock Mechanics and Rock Engineering, Vol. 29, No.3, pp , Εισηγητές : Ν. ΜΟΥΡΤΖΑΣ Σελίδα 18 από Οκτωβρίου 1999

19 Εισηγητές : Ν. ΜΟΥΡΤΖΑΣ Σελίδα 1 από Οκτωβρίου 1999

20 Εισηγητές : Ν. ΜΟΥΡΤΖΑΣ Σελίδα 2 από Οκτωβρίου 1999

21 Εισηγητές : Ν. ΜΟΥΡΤΖΑΣ Σελίδα 1 από Οκτωβρίου

22 Εισηγητές : Ν. ΜΟΥΡΤΖΑΣ Σελίδα 2 από Οκτωβρίου

23 Εισηγητές : Ν. ΜΟΥΡΤΖΑΣ Σελίδα 3 από Οκτωβρίου

24 Σχήμα 5.1 Σχήμα 5. "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. & 1 Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. Εισηγητές : Ν. ΜΟΥΡΤΖΑΣ Σελίδα 1 από Οκτωβρίου 1999

25 "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. & 2 Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. Εισηγητές : Ν. ΜΟΥΡΤΖΑΣ Σελίδα 2 από Οκτωβρίου 1999

26 Depth of broken zone no support 25,00 20,00 15,00 DbZ[m] 10,00 5,00 0, Εισηγητές : Ν. ΜΟΥΡΤΖΑΣ Σελίδα 3 από Οκτωβρίου station Σχήμα 5.3 Εύρος πλαστικοποιημένης ζώνης (χωρίς υποστήριξη)

27 Displacement categories, no support Σχήμα 5.4α Κατηγορίες σύγκλισης χωρίς υποστήριξη (Κατ. 1: 0-7 cm, Κατ. 2: 7-15 cm, Κατ. 3: > 15 cm) Displacement categories along alignment (pa=0,3 MPa) station[m] >15 cm cm 0-7cm station Σχήμα 5.4β Κατηγορίες σύγκλισης με υποστήριξη pa=0,3 MPa στην περίμετρο της εκσκαφής 4 "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. Εισηγητές : Ν. ΜΟΥΡΤΖΑΣ Σελίδα 4 από Οκτωβρίου 1999

28 Support categories & expected range of displacement G+ -0,35 G -0,30 F -0,25 SC E D -0,20-0,15 displacements [m] C -0,10-0,05 0, Station [m] Σχήμα 5.5 Κατηγορίες υποστήριξης και εκτιμώμενη σύγκλιση κατά μήκος της σήραγγας ,25 m 4,75 m Heading Bench 0,00 m Y 2 3 Heading Bench Σχήμα ,20 m Joint Planes J1 Bedding Planes B1 ds 1 + α 1 X 12 Σχήμα 5.8 Σχήμα 5.7 ds 2 5 "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. Εισηγητές : Ν. ΜΟΥΡΤΖΑΣ Σελίδα 5 από Οκτωβρίου 1999

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΗΡΑΓΓΑ ΔΡΙΣΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Εισηγητής : Ε. Στάρα Γκαζέτα Γ. Παρηγόρης Ιωάννινα, 15-16/10/99 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. ΣΗΡΑΓΓΑ ΔΡΙΣΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 8 η Άσκηση

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 8 η Άσκηση Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 8 η Άσκηση Αξιολόγηση τεχνικογεωλογικών συνθηκών κατά μήκος σήραγγας Β.Χρηστάρας Β. Μαρίνος Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 8 η Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 9 η Άσκηση

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 9 η Άσκηση Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 9 η Άσκηση Εκτίμηση συγκλίσεων και μέτρων άμεσης υποστήριξης. Γεωτεχνική ταξινόμηση RMR και GSI κατά μήκος σήραγγας. Β.Χρηστάρας Β. Μαρίνος Γεωλογίας Εργαστήριο και Υδρογεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ

ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗ = Οριακή αντίδραση ενός στερεού μέσου έναντι ασκούμενης επιφόρτισης F F F F / A ΑΝΤΟΧΗ [Φέρουσα Ικανότητα] = Max F / Διατομή (Α) ΑΝΤΟΧΗ = Μέτρο (δείκτης) ικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικοί Μηχανικοί ΕΜΠ Τεχνική Γεωλογία Διαγώνισμα 10/ ΘΕΜΑ 1 ο (4 βαθμοί)

Πολιτικοί Μηχανικοί ΕΜΠ Τεχνική Γεωλογία Διαγώνισμα 10/ ΘΕΜΑ 1 ο (4 βαθμοί) Πολιτικοί Μηχανικοί ΕΜΠ Τεχνική Γεωλογία Διαγώνισμα 10/2006 1 ΘΕΜΑ 1 ο (4 βαθμοί) 1. Σε μια σήραγγα μεγάλου βάθους πρόκειται να εκσκαφθούν σε διάφορα τμήματά της υγιής βασάλτης και ορυκτό αλάτι. α) Στο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή: Τμήμα Κορομηλιά Κρυσταλλοπηγή από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+200 (45.4 45.5)» 120.540.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\A45404550\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. ΚΑΘ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Φεβρουάριος 2015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του.

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ ΒΡΑΧΟΥ Όπως έχουμε ήδη αναφέρει οι ασυνέχειες αποτελούν επίπεδα αδυναμίας της βραχόμαζας που διαχωρίζει τα τεμάχια του ακέραιου πετρώματος. Κάθετα σε αυτή η εφελκυστική αντοχή είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ.Καθηγητής 8 η Σειρά ασκήσεων:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua. ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.gr) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ.

ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. Καθηγητής ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 7ης ΣΕΙΡΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ

ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ Σημειώσεις παραδόσεων Καθηγητή Σ Κ Μπαντή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής 2010 Η ΒΡΑΧΟΜΑΖΑ ΩΣ ΔΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΕΩΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ σ 1 σ 1 σ 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. Καθηγητής 6η ΑΣΚΗΣΗ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυσης Πληροφοριών Σηράγγων TIAS Μία πρωτογενής σχεσιακή τράπεζα δεδομένων για σήραγγες.

Ανάλυσης Πληροφοριών Σηράγγων TIAS Μία πρωτογενής σχεσιακή τράπεζα δεδομένων για σήραγγες. ΤΟ Ε.Μ.Π. ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «Σύστημα Ανάλυσης Πληροφοριών Σηράγγων TIAS Μία πρωτογενής σχεσιακή τράπεζα δεδομένων για σήραγγες. Εφαρμογές στην Εγνατία Οδό Α.Ε.» Καθ. Π. Μαρίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ Η.Σωτηρόπουλος Δρ.Ν.Μουρτζάς 1. Εισαγωγή Ο όρος «αστοχία» χρησιμοποιείται εδώ με την έννοια μιάς μή «αποδεκτής απόκλισης» ανάμεσα στην πρόβλεψη και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 4 η Άσκηση: Αντοχή Βράχου Βραχόμαζας Ταξινομήσεις Βραχόμαζας Καθ. Β.Χρηστάρας Επ. Καθηγητής. Β. Μαρίνος Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας Ποιο είναι το υλικό που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Λέκτορας ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Ενδεικτικό παράδειγµα θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 8ης ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: Αξιολόγηση τεχνικογεωλογικών συνθηκών κατά µήκος. σήραγγας

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 8ης ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: Αξιολόγηση τεχνικογεωλογικών συνθηκών κατά µήκος. σήραγγας ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. Καθηγητής ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 8ης ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: Αξιολόγηση τεχνικογεωλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των σηράγγων του Μετρό επί του υδρογεωλογικού καθεστώτος πριν και µετά την κατασκευή τους. Στα πλαίσια της, παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 4 η Άσκηση: Αντοχή Βράχου Βραχόμαζας Ταξινομήσεις Βραχόμαζας Καθ. Β.Χρηστάρας Λεκτ. Β. Μαρίνος Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας Ποιο είναι το υλικό που μελετάμε?

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ II ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ βασική απαίτηση η επαρκής γνώση των επιμέρους στοιχείων - πληροφοριών σχετικά με: Φύση τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Λέκτορας ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Ενδεικτικό παράδειγµα θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ `9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευές στην επιφάνεια του βράχου 25

Κατασκευές στην επιφάνεια του βράχου 25 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ 13 Κατασκευές στην επιφάνεια του βράχου 25 EIΣΑΓΩΓΗ 27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Η ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ 29 Παράμετροι οι οποίες ορίζουν τη συναρμογή 29 Ο προσανατολισμός των ασυνεχειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 6 η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Η/Υ ΤΩΝ

ΑΣΚΗΣΗ 6 η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Η/Υ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 6 η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Η/Υ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΩΝ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΑΥΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ) ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΜΑΖΩΝ. Η τεχνική διαβάθμιση (ταξινόμηση) των βραχωδών υλικών, μαζών και δομών έχει ως σκοπό την

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ) ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΜΑΖΩΝ. Η τεχνική διαβάθμιση (ταξινόμηση) των βραχωδών υλικών, μαζών και δομών έχει ως σκοπό την ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ) ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΜΑΖΩΝ Η τεχνική διαβάθμιση (ταξινόμηση) των βραχωδών υλικών, μαζών και δομών έχει ως σκοπό την κωδικοποίηση των φυσικών και μηχανικών χαρακτηριστικών σε κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Η σκληρότητα των πετρωμάτων ως γνωστόν, καθορίζεται από την αντίσταση που αυτά παρουσιάζουν κατά τη χάραξή τους

Η σκληρότητα των πετρωμάτων ως γνωστόν, καθορίζεται από την αντίσταση που αυτά παρουσιάζουν κατά τη χάραξή τους Η σκληρότητα των πετρωμάτων ως γνωστόν, καθορίζεται από την αντίσταση που αυτά παρουσιάζουν κατά τη χάραξή τους σφυρί αναπήδησης Schmidt τύπου L (Schmidt rebound hammer) Κατηγορία πετρωμάτων Μέση ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Αντικείμενο της Άσκησης Η ανάλυση ευστάθειας βραχώδους πρανούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Διάλεξη1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑ Εισηγητής : Π. Μαρίνος Ιωάννινα, 15-16/10/99 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ BIENIAWSKI (RMR)

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ BIENIAWSKI (RMR) ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ BIENIAWSKI (RMR) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ Κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής φάσης έρευνας για την κατασκευή ενός τεχνικού έργου, η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 9 η ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ GSI

ΑΣΚΗΣΗ 9 η ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ GSI ΑΣΚΗΣΗ 9 η ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ GSI Δείκτης GSI Ο Hoek κ.α., στην προσπάθεια βελτίωσης του κριτηρίου αστοχίας, που είχε διατυπωθεί από τους Hoek & Brown, διαπίστωσαν ότι η χρήση του κριτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο, αναθεωρηµένο, σύστηµα γεωτεχνικής ταξινόµησης GSI για ετερογενείς σχηµατισµούς, όπως ο φλύσχης

Το νέο, αναθεωρηµένο, σύστηµα γεωτεχνικής ταξινόµησης GSI για ετερογενείς σχηµατισµούς, όπως ο φλύσχης Το νέο, αναθεωρηµένο, σύστηµα γεωτεχνικής ταξινόµησης GSI για ετερογενείς σχηµατισµούς, όπως ο φλύσχης The New, Revised, Geotechnical Classification GSI System for Heterogeneous Rock Masses, such as Flysch

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Γρ. Σαµπατακάκης, ιπλ. Πολ. Μηχανικός Μ. Sc. Μέλος της Ε.Ε. Αντισεισµικής Μηχανικής Τ.Ε.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η κατασκευή σηράγγων, υδροηλεκτρικών έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 10 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ EΝΤΟΝΑ ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ΒΡΑΧΩΔΟΥΣ ΠΡΑΝΟΥΣ EΝΑΝΤΙ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 10 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ EΝΤΟΝΑ ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ΒΡΑΧΩΔΟΥΣ ΠΡΑΝΟΥΣ EΝΑΝΤΙ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

Υπόγεια τεχνικά έργα μέθοδοι κατασκευής σηράγγων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

Υπόγεια τεχνικά έργα μέθοδοι κατασκευής σηράγγων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Υπόγεια τεχνικά έργα μέθοδοι κατασκευής σηράγγων Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Μέθοδος ΝΑΤΜ Η βασική «φιλοσοφία» της ΝΑΤΜ είναι η ενεργοποίηση της αντοχής της περιβάλλουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Μεγάλοι Υπόγειοι Θάλαμοι (Caverns)

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Μεγάλοι Υπόγειοι Θάλαμοι (Caverns) ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Μεγάλοι (Caverns) A. Μπενάρδος Λέκτορας ΕΜΠ Δ. Καλιαμπάκος Καθηγητής ΕΜΠ Υπόγειοι Θάλαμοι Διαστάσεις εκσκαφής: Πλάτος:12 m Ύψος: 20 m Μήκος: 40 m Κατασκευή υπογείων θαλάμων (caverns) για

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μέθοδος θαλάμων και στύλων

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μέθοδος θαλάμων και στύλων ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και A. Μπενάρδος Λέκτορας ΕΜΠ Δ. Καλιαμπάκος Καθηγητής ΕΜΠ και - Hunt Midwest (Subtroolis) και - Hunt Midwest (Subtroolis) Εφαρμογής - Η μέθοδος και (rooms and illars) ανήκει στην κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΣΗΡΑΓΓΑ ΔΡΙΣΚΟΥ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ, ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Εισηγητές : Ι. Μπουρνάζος ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε Π. Δελαπόγλου ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε Δρ. Π. Κοντοθανάσης ΟΜΙΚΡΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5.1 ΣΕ ΓΝΕΥΣΙΑΚΑ/ΣΧΙΣΤΟΓΝΕΥΣΙΑΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ Εισηγητές : Κ. ΣΕΦΕΡΟΓΛΟΥ Γ. ΝΤΟΥΛΗΣ Ομάδα Εργασίας : Η. Κ. ΜΙΧΑΛΗΣ Μ.Χ.ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ Β. ΠΕΡΛΕΡΟΣ Μ. ΚΑΒΒΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8 Ανισοτροπία

Κεφάλαιο 8 Ανισοτροπία Κεφάλαιο 8 Ανισοτροπία Την ανισοτροπία στη μηχανική συμπεριφορά των πετρωμάτων δυνάμεθα να διακρίνουμε σε σχέση με την παραμορφωσιμότητα και την αντοχή τους. 1 Ανισοτροπία της παραμορφωσιμότητας 1.1 Ένα

Διαβάστε περισσότερα

«γεωλογικοί σχηματισμοί» όρια εδάφους και βράχου

«γεωλογικοί σχηματισμοί» όρια εδάφους και βράχου «γεωλογικοί σχηματισμοί» έδαφος (soil) είναι ένα φυσικό σύνολο ορυκτών κόκκων που μπορούν να διαχωριστούν με απλές μηχανικές μεθόδους (π.χ. ανακίνηση μέσα στο νερό) όρια εδάφους και βράχου όλα τα υπόλοιπα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών (4) Αλλαγές μεταβολές του γεωϋλικού με το χρόνο Αποσάθρωση: αλλοίωση (συνήθως χημική) ορυκτών

Διαβάστε περισσότερα

6/5/2017. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Θλίψη Σκυροδέματος. Πολιτικός Μηχανικός (Λέκτορας Π.Δ.

6/5/2017. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Θλίψη Σκυροδέματος. Πολιτικός Μηχανικός (Λέκτορας Π.Δ. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Θλίψη Σκυροδέματος Δρ. Σωτήρης Δέμης Πολιτικός Μηχανικός (Λέκτορας Π.Δ. 407/80) Έως τώρα Καταστατικός νόμος όλκιμων υλικών (αξονική καταπόνιση σε μία διεύθυνση) σ ε Συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ι ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ βασική απαίτηση η απόκτηση της αναγκαίας γνώσης της συμπεριφοράς του «Εδάφους Υπεδάφους» (γεωλογικοί σχηματισμοί γεωϋλικά) από πλευράς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3 η Σειρά Ασκήσεων 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους Συνοχή (c) Γωνία τριβής (φ ο ) 2. Γεωστατικές τάσεις Ολικές τάσεις Ενεργές τάσεις Πιέσεις πόρων Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ *

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * 1 η σειρά ΑΣΚΗΣΗ 1 Ζητείται ο έλεγχος σε κάμψη μιάς δοκού ορθογωνικής διατομής 250/600 (δηλ. Πλάτους 250 mm και ύψους 600 mm) για εντατικά μεγέθη: Md = 100 KNm Nd = 12 KN Προσδιορίστε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟ SCHMIDT ΚΑΙ ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε. ΡΟΖΟΣ ΕΠ. ΚΑΘ. ΕΜΠ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟ SCHMIDT ΚΑΙ ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε. ΡΟΖΟΣ ΕΠ. ΚΑΘ. ΕΜΠ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟ SCHMIDT ΚΑΙ ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε. ΡΟΖΟΣ ΕΠ. ΚΑΘ. ΕΜΠ 0 Απεικόνιση των γεωμετρικών στοιχείων προσανατολισμού ασυνεχειών. Η γεωλογική πυξίδα. Στη μικρή εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώσεις τεχνικών έργων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

Θεμελιώσεις τεχνικών έργων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Θεμελιώσεις τεχνικών έργων Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Ορισμός Θεμελίωση (foundation) είναι το κατώτερο τμήμα μιας κατασκευής και αποτελεί τον τρόπο διάταξης των δομικών

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Σταύρος Μπαντής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. Ακαδημαϊκό Έτος

Καθηγητής Σταύρος Μπαντής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. Ακαδημαϊκό Έτος Καθηγητής Σταύρος Μπαντής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. Ακαδημαϊκό Έτος 2009-2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΥΠΙΚΗ ΤΟΜΗ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ Έδαφος ΕΔΑΦΗ Συσσωματώματα ασύνδετων στερεών σωματιδίων που παράγονται

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. Φεβρουάριος 2015 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 105 Κεφάλαιο 5 ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 5.1 Εισαγωγή Στα προηγούμενα κεφάλαια αναλύσαμε την εντατική κατάσταση σε δομικά στοιχεία τα οποία καταπονούνται κατ εξοχήν αξονικά (σε εφελκυσμό ή θλίψη) ή πάνω

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Ευστάθειας και Υποστήριξης Σηράγγων σε Περιβάλλον Φλύσχη. Εµπειρίες από το Σχεδιασµό και Κατασκευή Σηράγγων στην Ελλάδα

Θέµατα Ευστάθειας και Υποστήριξης Σηράγγων σε Περιβάλλον Φλύσχη. Εµπειρίες από το Σχεδιασµό και Κατασκευή Σηράγγων στην Ελλάδα Θέµατα Ευστάθειας και Υποστήριξης Σηράγγων σε Περιβάλλον Φλύσχη. Εµπειρίες από το Σχεδιασµό και Κατασκευή Σηράγγων στην Ελλάδα Tunnel Stability and Support Issues in a Flysch Environment. Experiences from

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β.

ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Λέκτορας ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1 ης ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανισοτροπία των πετρωμάτων

Ανισοτροπία των πετρωμάτων Ανισοτροπία των πετρωμάτων ΟΡΙΣΜΟΣ Το ανισότροπο πέτρωμα έχει διαφορετικές ιδιότητες σε διαφορετικές διευθύνσεις: π.χ. στην αντοχή, στην παραμορφωσιμότητα, στην περατότητα, στην πυκνότητα των ασυνεχειών,

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα : Σχεδιασμός Υπογείων Εργων (ΔΣΑΚ-Β12) Εαρινό εξάμηνο

Μάθημα : Σχεδιασμός Υπογείων Εργων (ΔΣΑΚ-Β12) Εαρινό εξάμηνο ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΔΣΑΚ-Β12) Σειρά μεταπτυχιακών διαλέξεων στο ΕΜΠ Ακαδ. Ετος 2007-08 Μ. ΚΑΒΒΑΔΑΣ, Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ

3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ 3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3.1 Τύποι αντιστηρίξεων 3.2 Αυτοφερόμενες αντιστηρίξεις (πρόβολοι) 3.3 Αντιστηρίξεις με απλή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (CONSTRUCTION MANAGER)

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (CONSTRUCTION MANAGER) Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (CONSTRUCTION MANAGER) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της παρουσίασης αυτής είναι να καταδείξει το ρόλο του Σ.Ε. (CONSTRUCTION MANAGER) στην κατασκευή των σηράγγων της Εγνατίας Οδού, όπως αυτός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ANSYS

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ANSYS 9 o Φοιτητικό Συνέδριο , Μάρτιος 2003 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ANSYS ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΤΣΙΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Υλικά. Μάθημα ΙΙ. Μηχανικές Ιδιότητες των Δομικών Υλικών (Αντοχές, Παραμορφώσεις)

Δομικά Υλικά. Μάθημα ΙΙ. Μηχανικές Ιδιότητες των Δομικών Υλικών (Αντοχές, Παραμορφώσεις) Δομικά Υλικά Μάθημα ΙΙ Μηχανικές Ιδιότητες των Δομικών Υλικών (Αντοχές, Παραμορφώσεις) Μηχανικές Ιδιότητες Υλικών Τάση - Παραμόρφωση Ελαστική Συμπεριφορά Πλαστική Συμπεριφορά Αντοχή και Ολκιμότητα Σκληρότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 8 η ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ BARTON (Q-SYSTEM)

ΑΣΚΗΣΗ 8 η ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ BARTON (Q-SYSTEM) ΑΣΚΗΣΗ 8 η ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ BARTON (Q-SYSTEM) ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑ BARTON Για τον προσδιορισμό των γεωμηχανικών χαρακτηριστικών της βραχομάζας, αλλά και την αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΜΑΚΥΝΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΜΑΚΥΝΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΜΑΚΥΝΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΠΑΥΛΟΣ Π. ΝΟΜΙΚΟΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Ι ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΕΤΗΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΝΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

4/26/2016. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Διάτμηση Κοχλία. Βασική αρχή εργαστηριακής άσκησης

4/26/2016. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Διάτμηση Κοχλία. Βασική αρχή εργαστηριακής άσκησης Βασική αρχή εργαστηριακής άσκησης Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Διάτμηση Κοχλία Δρ. Σωτήρης Δέμης Πολιτικός Μηχανικός (Λέκτορας Π.Δ. 407/80) Αξονικό φορτίο Ανάπτυξη διατμητικών τάσεων σε στοιχεία σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ερωτήσεις στην Ύλη του Μαθήματος. Ιανουάριος 2011

Επαναληπτικές Ερωτήσεις στην Ύλη του Μαθήματος. Ιανουάριος 2011 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΔ Α Φ Ο Μ Α Ν Ι Κ Η Επαναληπτικές Ερωτήσεις στην Ύλη του Μαθήματος Ι Ελέγξτε τις γνώσεις σας με τις παρακάτω ερωτήσεις οι οποίες συνοψίζουν τα βασικά σημεία του κάθε κεφαλαίου. Γ. Μπουκοβάλας

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 2. 2.1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται συνοπτικά το Γεωλογικό-Σεισμοτεκτονικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής του Π.Σ. Βόλου - Ν.Ιωνίας. Η ευρύτερη περιοχή της πόλης του

Διαβάστε περισσότερα

Modified Stability-graph method

Modified Stability-graph method Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Modified Stability-graph method Potvin (1988) Ανδρέας Μπενάρδος Δρ. Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός Ε.Μ.Π. Modified Stability-graph

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Νικ. Δελήμπασης Τομέας Γεωφυσικής Γεωθερμίας Πανεπιστημίου Αθηνών Η έρευνα για την ανίχνευση τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 5 η Άσκηση: Ευστάθεια βραχωδών πρανών με χρήση δικτύου Schmidt. Υπολογισμός συντελεστή ασφαλείας από ανάλυση δυνάμεων. Επίδραση νερού. Αντιστηρίξεις πρανών. Καθ. Β.Χρηστάρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΗΡΑΓΓΕΣ», Μέρος 2 : ΣΗΡΑΓΓΕΣ. 04 Ανάλυση της Μόνιμης Επένδυσης

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΗΡΑΓΓΕΣ», Μέρος 2 : ΣΗΡΑΓΓΕΣ. 04 Ανάλυση της Μόνιμης Επένδυσης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΗΡΑΓΓΕΣ», Μέρος 2 : ΣΗΡΑΓΓΕΣ 9 ο Εξ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. - Ακαδ. Ετος 2013-14 04 Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 1.1. Ανάθεση και Αντικείμενο της Μελέτης... 3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΟΛΙΣΘΙΣΗΣ... 4 2.1. Γεωλογικά στοιχεία... 4 3. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Λέκτορας. Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Λέκτορας. Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Λέκτορας Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας ΤΕΧΝΙΚΉ ΓΕΩΛΟΓΊΑ 1. Χρήσιμες πληροφορίες διαδικαστικά 2. Περιεχόμενα μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας

Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας Α.A. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Τομέας Γεωτεχνικής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζοντας τι θα χαρτογραφήσουμε. i) Γεωλογικούς σχηματισμούς (πετρώματα), ii) Επαφές (όρια), iii) Τεκτονικές δομές & στοιχεία, iv) Άλλα

Γνωρίζοντας τι θα χαρτογραφήσουμε. i) Γεωλογικούς σχηματισμούς (πετρώματα), ii) Επαφές (όρια), iii) Τεκτονικές δομές & στοιχεία, iv) Άλλα Γνωρίζοντας τι θα χαρτογραφήσουμε 1 i) Γεωλογικούς σχηματισμούς (πετρώματα), ii) Επαφές (όρια), iii) Τεκτονικές δομές & στοιχεία, iv) Άλλα ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΛΙΘΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΛΙΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ.

ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. Καθηγητής ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 5 ης ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: Ευστάθεια βραχωδών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή: Η σεισμικότητα μιας περιοχής χρησιμοποιείται συχνά για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικών με τις τεκτονικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα εκεί. Από τα τέλη του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟ- ΔΡΟΜΙΚΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟ- ΔΡΟΜΙΚΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟ- ΔΡΟΜΙΚΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΟΥ Μ. 1, ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ Β. 2, ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 3, ΣΟΥΛΙΟΣ Γ. 4, ΚΙΛΙΑΣ ΑΔ. 5, ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Β. 6 Σύνοψη Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση ενισχυμένης τοιχοποιίας Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση ενισχυμένης τοιχοποιίας Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση ενισχυμένης τοιχοποιίας Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 0.08.006 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 99-- : Ενισχυμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 1. Εισαγωγικές έννοιες... 17 1.1 Φορτία... 17 1.2 Η φέρουσα συμπεριφορά των βασικών υλικών... 22 1.2.1 Χάλυβας... 23 1.2.2 Σκυρόδεμα... 27 1.3 Η φέρουσα συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ Τμήμα Γεωτεχνικών Μελετών Εσπερίδα ΕΕΣΥΕ - 05/12/2012 (α) (β) (γ) 1. ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών...

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών... ΜΕΡΟΣ 1 1. Γεωλογείν περί Σεισμών....................................3 1.1. Σεισμοί και Γεωλογία....................................................3 1.2. Γιατί μελετάμε τους σεισμούς...........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (ΤΜΗΜΑ 1.1.6. ΣΗΡΑΓΓΑ Σ2) ΣΥΛΛΗΨΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Εισηγητές : Δρ Ιωάννης Λέφας Κ.I. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ A.E. Αθανάσιος Δάλλας ΔΩΔΩΝΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

10,2. 1,24 Τυπική απόκλιση, s 42

10,2. 1,24 Τυπική απόκλιση, s 42 Ασκηση 3.1 (a) Αν μία ράβδος οπλισμού θεωρηθεί ότι λυγίζει μεταξύ δύο διαδοχικών συνδετήρων με μήκος λυγισμού το μισό της απόστασης, s w, των συνδετήρων, να υπολογισθεί η απόσταση συνδετήρων, s w, πέραν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ. Αντικείμενο της αντοχής του πλοίου. Έλεγχος της κατασκευής του πλοίου

Η ΑΝΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ. Αντικείμενο της αντοχής του πλοίου. Έλεγχος της κατασκευής του πλοίου Η ΑΝΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ Αντικείμενο της αντοχής του πλοίου Αντικείμενο της αντοχής του πλοίου είναι η μελέτη της κατασκευής του πλοίου σε σχέση με την ικανότητα της να φέρει ασφαλώς τις κάθε είδους δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγες Μέθοδος ΝΑΤΜ. Αιμίλιος Κωμοδρόμος, Καθηγητής, Εργαστήριο Υ.Γ.Μ. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Σήραγγες Μέθοδος ΝΑΤΜ. Αιμίλιος Κωμοδρόμος, Καθηγητής, Εργαστήριο Υ.Γ.Μ. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 1 ΜΕΤΡΑ ΑΜΕΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Συστατικά Υλικά Τσιμέντο, λεπτόκοκκα αδρανή (έως 10 mm), νερό, πρόσμικτα επιτάχυνσης πήξης Μέθοδος Εφαρμογής Εκτόξευση Υγρού Μίγματος (μεγάλες απαιτούμενες

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7 η Άσκηση

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7 η Άσκηση Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7 η Άσκηση Στεγανότητα θέσης φράγματος. Αξιολόγηση επιτόπου δοκιμών περατότητας Lugeon. Κατασκευή κουρτίνας τσιμεντενέσων. Β.Χρηστάρας Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κεκλιμένων καρφιών Εισαγωγή δεδομένων

Ανάλυση κεκλιμένων καρφιών Εισαγωγή δεδομένων Ανάλυση κεκλιμένων καρφιών Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 8.0.05 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 99-- : Aνάλυση τοίχου Υπολ ενεργητικών

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 8 η Άσκηση

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 8 η Άσκηση Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 8 η Άσκηση Αξιολόγηση τεχνικογεωλογικών συνθηκών κατά μήκος σήραγγας Β.Χρηστάρας Β. Μαρίνος Γεωλογίας Εργαστήριο και Υδρογεωλογίας Τεχνικής ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 8 η Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602)

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602) Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602) 3 η Διάλεξη Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

Οι Σήραγγες του Τµήµατος Παναγιά-Ανήλιο της Ν.Σ.Γ. Καλαµπάκα- Ιωάννινα-Ηγουµενίτσα. Αξιολόγηση Γεωερευνητικών Εργασιών.

Οι Σήραγγες του Τµήµατος Παναγιά-Ανήλιο της Ν.Σ.Γ. Καλαµπάκα- Ιωάννινα-Ηγουµενίτσα. Αξιολόγηση Γεωερευνητικών Εργασιών. Οι Σήραγγες του Τµήµατος Παναγιά-Ανήλιο της Ν.Σ.Γ. Καλαµπάκα- Ιωάννινα-Ηγουµενίτσα. Αξιολόγηση Γεωερευνητικών Εργασιών. The Tunnels of Panagia-Anilio Section of the New Kalambaka-Ioannina- Igoumenitsa

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Αντικείμενο της Άσκησης Η παρουσίαση του τρόπου υπολογισμού της

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση Φωτογεωλογίας (Dra)

Εργαστηριακή Άσκηση Φωτογεωλογίας (Dra) Εργαστηριακή Άσκηση Φωτογεωλογίας (Dra) Δίνονται αεροφωτογραφίες για στερεοσκοπική παρατήρηση. Ο βορράς είναι προσανατολισμένος προς τα πάνω κατά την ανάγνωση των γραμμάτων και των αριθμών. Ερωτήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 28.0.205 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : CSN 73 20 R Πάσσαλος Συντ ασφάλειας πάσσαλου θλίψης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. Καθηγητής 6η ΑΣΚΗΣΗ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα