ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ""

Transcript

1 ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΣXΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Εισηγητές: Ν. ΜΟΥΡΤΖΑΣ, Δρ. ΓΕΩΛΟΓΟΣ, ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ιωάννινα, 15-16/10/99 "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε." & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε.

2 ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η σήραγγα Ανηλίου μήκους 2.1 Km ανήκει στο τμήμα 3.3 της Εγνατίας Οδού. Προβλέπεται η κατασκευή 2 σηράγγων με κλίση 2.6%. Το γεωλογικό περιβάλλον είναι πολύπλοκο. Η γεωλογική δομή της ευρύτερης περιοχής συγκροτείται από σχηματισμούς του φλύσχη. Κατά μήκος της σήραγγας η γεωλογική δομή χαρακτηρίζεται από πέντε κύριες εφιππεύσεις που έχουν προκαλέσει τη συνολική στρέψη των σχηματισμών του φλύσχη. Οι διάφορες φάσεις των γεωλογικών μελετών και οι φάσεις των γεωφυσικών και γεωτεχνικών ερευνητικών εργασιών πεδίου, είχαν άμεση αλληλεξάρτηση για να καταστεί δυνατή η δόμηση μιας τεχνικογεωλογικής τομής στον άξονα της σήραγγας. Η κατά μήκος τομή περιγράφεται με βάση τη λιθολογία και την τεκτονική. Επίσης διαιρείται σε 6 τεχνικογεωλογκές και 10 γεωτεχνικές ενότητες με βάση τα χαρακτηριστικά της βραχομάζας. Προβλέπονται βασικά 7 κατηγορίες προσωρινών μέτρων υποστήριξης. Η πρώτη επιλογή των μέτρων υποστήριξης έγινε με βάση την αναμενόμενη σύγκλιση που υπολογίστηκε με αναλυτικές σχέσεις. Η επιλεγείσα κατηγορία μέτρων υποστήριξης με αναλυτικές σχέσεις ελέγχθηκε στη συνέχεια με αριθμητικές μεθόδους. Χρησιμοποιήθηκαν δύο προγράμματα Η/Υ (UDEC-Version 3.00 και FLAC3D, 2.00). Στα επόμενα παρουσιάζονται συνοπτικά τα γεωλογικά- γεωτεχνικά χαρακτηριστικά της βραχομάζας και τα πορίσματα των παραπάνω αναλύσεων σε χαρακτηριστικές διατομές με διαφορετικά τεχνικογεωλογικά χαρακτηριστικά. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η σήραγγα Ανηλίου με μήκος 2.1 Km, διέρχεται οριζοντιογραφικά, Νότια του χωρίου Ανήλιον και ανήκει στο τμήμα 3.3. της Εγνατίας Οδού. Το Δυτικό Μέτωπο (είσοδος) βρίσκεται σε υψόμετρο m και το Ανατολικό (έξοδος) σε υψόμετρο Το μέγιστο ύψος των υπερκειμένων είναι 240m. Προβλέπεται η κατασκευή δύο σηράγγων με κλίση 2,6% περίπου. Αρχικά μελετήθηκε σαν σήραγγα μονού κλάδου διπλής κατεύθυνσης με παράλληλη κατασκευή βοηθητικής σήραγγας διαφυγής. Η απόφαση όμως να κατασκευαστεί η γέφυρα Μετσόβου με 4 λωρίδες κυκλοφορίας, οδήγησε στην ανάγκη κατασκευής δύο σηράγγων. Η τυπική διατομή των σηράγγων είναι πεταλοειδής, με διάμετρο 10.5m, ελεύθερο ύψος 7.0m στον άξονα και λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους 3.75m. 1.2 ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ Η πολυπλοκότητα των γεωλογικών και γεωτεχνικών συνθηκών στην ευρύτερη περιοχή διέλευσης της σήραγγας, κατέστησε υποχρεωτική την αλληλεξάρτηση των διαφόρων φάσεων γεωλογικών μελετών και γεωφυσικών και γεωτεχνικών ερευνητικών εργασιών, για να διαπιστωθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό οι κρατούσες γεωλογικές - γεωτεχνικές συνθήκες και να απαντηθούν βασικά ερωτήματα για τη στρωματογραφική και τεκτονική δομή του χώρου. Εισηγητές : Ν. ΜΟΥΡΤΖΑΣ Σελίδα 2 από Οκτωβρίου 1999

3 Οι φάσεις συλλογής των πληροφοριών περιέλαβαν : Στάδιο αναγνωριστικής μελέτης για την επιλογή της βέλτιστης χάραξης με βάση τις τεχνικογεωλογικές συνθήκες κατά μήκος δύο διερευνουμένων χαράξεων, που περιελάμβανε γεωλογική χαρτογράφιση σε κλίμακα 1:5.000, αξιολόγηση υπαρχουσών γεωτρήσεων και σύνταξη τεχνικογεωλογικών τομών. Στάδιο οριστικής μελέτης, που περιελάμβανε γεωλογική χαρτογράφηση σε κλίμακα 1:1000, και γεωφυσικές έρευνες με σεισμικές και ηλεκτρικές διασκοπήσεις κατά μήκος του άξονα της σήραγγας. Το γεωτρητικό πρόγραμμα που επίσης έγινε σε φάσεις ανάλογα με την διαμορφούμενη εκάστοτε γεωλογική αντίληψη περί της δομής της περιοχής, περιέλαβε 15 ερευνητικές δειγματοληπτικές γεωτρήσεις, που έγιναν σε επιλεγμένες θέσεις, ώστε να απαντηθούν συγκεκριμένα στρωματογραφικά και τεκτονικά ερωτήματα. Οι εκτελούμενες γεωλογικές, γεωφυσικές και διατρητικές εργασίες, αξιολογούνταν άμεσα ώστε να προγραμματίζεται η χρονική αλληλουχία κάθε διακεκριμένης εργασίας με στόχο την καταγραφή του πλησιέστερου προς την πραγματικότητα γεωλογικού και γεωτεχνικού περιβάλλοντος της σήραγγας σε μία περιοχή έντονης πολυπλοκότητας. Με βάση τα στοιχεία των παραπάνω μελετών και ερευνών, κατά μήκος του άξονα της σήραγγας, διαπιστώθηκε η ανάπτυξη, σε βάθος, των διαφόρων λιθολογικών τύπων και των τεκτονικών δομών, η διάκριση των τεχνικογεωλογικών ενοτήτων, οι συνθήκες των υπογείων νερών, η μικροτεκτονική ανάλυση της βραχομάζας και τέλος οι συνθήκες διάνοιξης και υποστήριξης της σήραγγας. 2. ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 2.1 ΓΕΩΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η γεωλογική δομή της ευρύτερης περιοχής του Μετσόβου συγκροτείται από σχηματισμούς του φλύσχη που διακρίνονται σε τρεις διαφορετικές λιθοστρωματογραφικές ομάδες (ΖΟΥΡΟΣ & ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ [1]). Η ομάδα Πολυτσών αποτελεί το λεπιωμένο κάλυμμα του Πινδικού φλύσχη που επωθείται από τα ανατολικά στην ομάδα του Ζαγορίου. Η τελευταία θεωρείται ότι ανήκει στο φλύσχη του συγκλίνου Ηπείρου Ακαρνανίας. Κατά μήκος της επώθησης παρεμβάλλεται ορίζοντας με έντονη τεκτονική καταπόνηση, χαοτική δομή και ποικίλη λιθολογική σύσταση στην οποία επικρατούν οι Κρητιδικοί ασβεστόλιθοι της Πίνδου. Σύμφωνα με τον DESPAIRIES [2] η ομάδα των Πολυτσών εξελίσσεται κανονικά προς τα πάνω σε αυτή του Μετσόβου, ενώ οι ΖΟΥΡΟΣ & ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ [1] υποστηρίζουν ότι η επαφή μεταξύ τους είναι τεκτονική και ο φλύσχης του Μετσόβου αποτελεί συνέχεια του Ιονίου φλύσχη που αποκαλύπτεται με τη μορφή τεκτονικού παραθύρου. 2.2 ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ Η γεωλογική δομή, κατά μήκος της χάραξης, χαρακτηρίζεται από πέντε κύριες εφιππεύσεις με διεύθυνση Β-Ν και ανατολικές διευθύνσεις κλίσης, που συνοδεύονται από άλλες μικρότερης κλίμακας και έχουν προκαλέσει τη συνολική στρέψη των σχηματισμών του φλύσχη προς τα ανατολικά με γωνίες 35 ο 40 ο (Σχ. 2.1α και 2.2.) Οι εφιππεύσεις αυτές εξελίσσονται κατά μήκος, ή εντός των λεπτομερέστερων φάσεων του φλύσχη, που είτε έχουν σχηματιστεί κατά τη διάρκεια της εκδήλωσής τους, είτε έχουν διευκολύνει τις κινήσεις τους, λειτουργώντας ως λιπαντικό μέσο. Εισηγητές : Ν. ΜΟΥΡΤΖΑΣ Σελίδα 3 από Οκτωβρίου 1999

4 Η πρώτη κύρια εφίππευση, δυτικά του Ανηλίου, διαχωρίζει τους παχυστρωματώδεις ψαμμίτες, που κλίνουν με γωνίες 25 ο 40 ο προς τα ΒΑ και ΑΒΑ, από τους σχηματισμούς του τεκτονικού μείγματος, που αποτελούνται από έντονα παραμορφωμένους ιλυολίθους, με αραιές ενδιαστρώσεις ψαμμιτών και εναλλαγές ιλυολίθων και ψαμμιτών, που περιέχουν φακούς και σώματα ψαμμιτών και ιλυολίθων σε χαοτική διάταξη. Η δεύτερη κύρια εφίππευση, στις δυτικές παρυφές του Ανηλίου, συνοδεύεται από τέσσερις μικρότερης κλίμακας παράλληλης διεύθυνσης εφιππεύσεις, που τοποθετούν τους παχυστρωματώδεις έως άστρωτους ψαμμίτες επί των έντονα παραμορφωμένων ιλυοαργιλοψαμμιτικών, έντονα παραμορφωμένων, σχηματισμών του τεκτονικού μείγματος, διαμορφώνοντας κατά μήκος τις ζώνες μυλονιτιωμένων υλικών, τεκτονικών λατυποπαγών και κατακλασιτών. Η τρίτη κύρια εφίππευση, στις ανατολικές παρυφές του Ανηλίου, φέρει τους σχηματισμούς τεκτονικού μείγματος επί των ψαμμιτών, προκαλώντας την έντονη τεκτονική τους παραμόρφωση. Η εφίππευση συνοδεύεται στο τέμαχος της οροφής της από δύο ανάστροφα ρήγματα ΑΒΑ-ΔΝΔ διεύθυνσης, που κλίνουν προς Β με κατακόρυφες μετατοπίσεις της τάξεως των 40m. Η τέταρτη κύρια εφίππευση, 300m περίπου, ανατολικά της προηγούμενης, εξελίσσεται στο σχηματισμό του τεκτονικού μείγματος και προκλήθηκε από την προς τα δυτικά κίνηση της μάζας των παχυστρωματωδών ψαμμιτών, που αναπτύσσονται στην οροφή της. Η κίνηση αυτή προκάλεσε την έντονη τεκτονική παραμόρφωση των ιλυοψαμμιτικών σχηματισμών που παρεμβάλλονται μεταξύ αυτής και της προηγούμενης. Η πέμπτη και τελευταία εφίππευση, στην ανατολική κατάληξη της περιοχής μελέτης, συνοδεύεται από τέσσερις τουλάχιστον, μικρότερης κλίμακας, παράλληλης διεύθυνσης εφιππεύσεις, που έχουν προκαλέσει την έντονη τεκτονική καταπόνηση των σχηματισμών, που αποτελούνται από ψαμμίτες, λεπτοστρωματώδεις ιλυολίθους με αραιές ενδιαστρώσεις ψαμμιτών, αργιλοποιημένες ζώνες μυλονιτών και τεκτονικών λατυποπαγών. 2.3 ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ Με σκοπό να επιβεβαιωθεί και να διερευνηθεί περαιτέρω ο κινηματικός χαρακτήρας των εφιππεύσεων, πραγματοποιήθηκε ανάλυση των τεκτονικών δομών στο μεσοσκοπικό πεδίο. Η ανάλυση βασίστηκε σε μετρήσεις αξονικών επιπέδων πτύχωσης, στον προσδιορισμό των b- αξόνων των πτυχών και σε γραμμώσεις ολίσθησης ρηγμάτων αναστρόφου ή κανονικού χαρακτήρα κίνησης. Τα συμπεράσματα της ανάλυσης παρουσιάζονται στα διαγράμματα του σχήματος 2.1. και 2.1α. και συνοψίζονται ως ακολούθως: Υπό την επίδραση μιας Α-Δ διευθυνόμενης πίεσης, με φορά από τα ανατολικά προς τα δυτικά, δημιουργούνται πτυχές με ανατολικά κεκλιμένα αξονικά επίπεδα και ανάστροφα ρήγματα με διεύθυνση Β-Ν. Λόγω φαινομένων επαναπτύχωσης ή και αποφόρτισης του τασικού πεδίου σχηματίζονται πτυχές έως και παράλληλα της πίεσης. Σε απόκριση της πίεσης, ή λόγω μεταβολής του πεδίου των τάσεων, η περιοχή υφίσταται διαστολή κατά τη διεύθυνση Β-Ν. Έτσι δημιουργούνται Εισηγητές : Ν. ΜΟΥΡΤΖΑΣ Σελίδα 4 από Οκτωβρίου 1999

5 κανονικά ρήγματα με Α-Δ διευθύνσεις. Μεταξύ των διευθύνσεων των ανάστροφων και κανονικών ρηγμάτων αναπτύσσονται ρήγματα με πλάγιες έως οριζόντιες μετατοπίσεις και κινηματικό χαρακτήρα που υπαγορεύεται από τον προσανατολισμό τους με τους κύριους άξονες της τάσης. 2.4 ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ Οι γεωλογικές συνθήκες που αναμένεται να συναντηθούν κατά μήκος του άξονα της σήραγγας έχουν ως ακολούθως : Τμήμα μεταξύ των Χ.Θ και Χ.Θ Από το δυτικό μέτωπο της σήραγγας και σε μήκος περίπου 35m αναμένεται να διατρηθούν παχυστρωματώδεις ψαμμίτες, με αραιές ενδιαστρώσεις λεπτοστρωματωδών ιλυολίθων, ενώ στο υπόλοιπο τμήμα μέχρι το μέτωπο της πρώτης κύριας εφίππευσης θα διατρηθούν ιλυόλιθοι με αραιές λεπτές ενδιαστρώσεις ψαμμιτών. Τμήμα μεταξύ των Χ.Θ και Χ.Θ Στο τμήμα αυτό αναμένεται να διατρηθούν οι σχηματισμοί του τεκτονικού μείγματος, που παρεμβάλλονται μεταξύ της πρώτης και δεύτερης κύριας εφίππευσης, και αποτελούνται από έντονα τεκτονικά παραμορφωμένους ιλυολίθους, ιλυολίθους με αραιές ενδιαστρώσεις ψαμμιτών και σώματα ψαμμιτών και ιλυολίθων. Στην κατάληξη του τμήματος αυτού και σε μήκος 150 m περίπου, η σήραγγα προβλέπεται να διασχίσει ζώνες μυλονιτιωμένων υλικών, τεκτονικών λατυποπαγών και κατακλαστικών ζωνών της ευρείας ζώνης της κύριας εφίππευσης και των δευτερευουσών εφιππεύσεων που αναπτύσσονται παράλληλα με αυτές. Τμήμα μεταξύ των Χ.Θ και Χ.Θ Στο τμήμα αυτό εκτιμάται ότι αφού η σήραγγα διατρήσει σε μήκος m τεκτονικά λατυποπαπαγή και μυλονίτες της κύριας ζώνης εφίππευσης θα διασχίσει την αντικλινική δομή, που διαμορφώνεται στη μάζα των ψαμμιτών και των ιλυολίθων, καθώς και τις έντονα καταπονημένες τεκτονικά ζώνες, που αναπτύσσονται κατά μήκος δύο πιθανών, μικρότερης κλίμακας και παράλληλων με την κύρια, εφιππεύσεων. Τέλος σε μήκος 180m περίπου, στην κατάληξη του τμήματος, η σήραγγα θα διατρήσει γενικά συμπαγείς ψαμμίτες και ιλυόλιθους για να συναντήσει την έντονα διαταραγμένη ζώνη που διαμορφώνεται στην περιοχή της τρίτης κατά σειρά κύριας εφίππευσης του χώρου. Τμήμα μεταξύ των Χ.Θ και Χ.Θ Οι έντονα κερματισμένοι αποσαθρωμένοι και αργιλοποιημένοι ιλυόλιθοι, που περιέχουν ογκόλιθους και σώματα ψαμμιτών, εναλλαγών ψαμμιτών και ιλυολίθων και συμπαγών ιλυολίθων, σε χαοτική διάταξη, αποτελούν τους σχηματισμούς του τεκτονικού μείγματος, που παρεμβάλλονται μεταξύ της τρίτης και τέταρτης κύριας εφίππευσης και αναμένεται να διατρήσει η σήραγγα στο τμήμα αυτό. Τμήμα μεταξύ των Χ.Θ και Χ.Θ Εισηγητές : Ν. ΜΟΥΡΤΖΑΣ Σελίδα 5 από Οκτωβρίου 1999

6 Στο τμήμα αυτό η σήραγγα αναμένεται να διατρήσει, για μήκος 100m, λεπτοστρωματώδεις ιλυόλιθους με αραιές ενδιαστρώσεις μεσοστρωματωδών ψαμμιτών και στη συνέχεια για μήκος 530m περίπου μέσο έως παχυστρωματώδεις συμπαγείς ψαμμίτες. Ένα ανάστροφο ρήγμα με διεύθυνση Β-Ν κάθετη προς αυτή του άξονα της σήραγγας και απότομη κλίση αναμένεται να συναντηθεί περί τη Χ.Θ Τμήμα μεταξύ των Χ.Θ και Χ.Θ Το τμήμα αυτό αναπτύσσεται σε μια έντονα διαταραγμένη ζώνη, που διαμορφώνει η πέμπτη κατά σειρά κύρια εφίππευση καθώς και μια σειρά δευτερεύουσες εφιππεύσεις. Οι σχηματισμοί του τεκτονικού μείγματος, που αναμένεται να διατρηθούν αποτελούνται από αργιλοποιημένους ιλυόλιθους, υλικά μυλονίτη και τεκτονικά λατυποπαγή. 2.5 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ Οι ψαμμίτες λόγω της ανάπτυξης δευτερογενούς πορώδους, ανήκουν στους περατούς σχηματισμούς του χώρου και αναμένονται εποχιακές κατεισδύσεις νερών σε ζώνες έντονου κερματισμού του πετρώματος και κατά μήκος ρηγμάτων που διασχίζουν τη μάζα τους. Οι ιλυόλιθοι και οι σχηματισμοί του τεκτονικού μείγματος, λόγω της αργιλομιγούς και ετερογενούς σύστασής τους, χαρακτηρίζονται από εναλλαγές αδιαπέρατων και διαπερατών ζωνών, που διαμορφώνουν συνθήκες ανάπτυξης περιορισμένης δυναμικότητας επικρεμάμενης υδροφορίας. Το καθεστώς των υπογείων νερών κατά μήκος της σήραγγας εκτιμάται ως ακολούθως : Στο τμήμα μεταξύ χ.θ και Χ.Θ αναμένονται εποχιακές κατεισδύσεις νερών (στάγδην, συνθήκες εφύγρανσης) Στο τμήμα μεταξύ των Χ.Θ και Χ.Θ λόγω της λιθολογικής ετερογένειας της βραχομάζας οι στεγνές συνθήκες μπορεί να εναλλάσσονται με συνθήκες εποχιακών κατεισδύσεων (στάγδην) και εφύγρανσης λόγω παρουσίας επικρεμάμενων υδροφόροων οριζόντων. Υπάρχει κίνδυνος εισροών νερού κατά μήκος ρηγμάτων και κατακλαστικών ζωνών. Στο τμήμα μεταξύ Χ.Θ και Χ.Θ επικρατούν ξηρές έως υγρές συνθήκες. Τοπικά αναμένονται κατεισδύσεις νερών κατά μήκος ρηγμάτων και κατακλαστικών ζωνών. Στο τμήμα μεταξύ των Χ.Θ και Χ.Θ , λόγω της λιθολογικής ετερογένειας της βραχομάζας, οι στεγνές συνθήκες μπορεί να εναλλάσσονται με συνθήκες εποχιακών κατεισδύσεων (στάγδην). Υπάρχει κίνδυνος εισροών νερού κατά μήκος ρηγμάτων και κατακλαστικών ζωνών. Τέλος, στο τμήμα μεταξύ των Χ.Θ και Χ.Θ αναμένεται μόνιμη παρουσία νερού τόσο κατά τη διάτρηση όσο και κατά τη διαμόρφωση του ανατολικού μετώπου της σήραγγας. Εισηγητές : Ν. ΜΟΥΡΤΖΑΣ Σελίδα 6 από Οκτωβρίου 1999

7 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ Η Τεχνικογεωλογική κατάταξη της βραχομάζας γίνεται με βάση τα αποτελέσματα των γεωλογικών ερευνών επιφανείας και την εξέταση των πυρήνων των γεωτρήσεων. Ο καθορισμός των κατηγοριών της βραχομάζας, έλαβε υπόψιν τη φυσική κατάσταση της βραχομάζας σύμφωνα με την πρόταση του ISRM (Ε.Τ. Brown [3]). Κατά μήκος της σήραγγας απαντήθηκαν 7 Τεχνικογεωλογικές Ενότητες (ΤΕ) : ΤΕ1 Μεσοκοκκώδης έως λεπτοκοκκώδης, καστανότεφρος, κυρίως παχυστρωματώδης έως μεσοστρωματώδης ΨΑΜΜΙΤΗΣ, που περιέχει κατά θέσεις ενδιαστρώσεις ιλυολίθου. Η αντοχή του αδιαταράκτου πετρώματος είναι μέση έως πολύ υψηλή. Οι ασυνέχειες είναι σε μεγάλες ή μέσες αποστάσεις ( mm). Τα ίχνη των διακλάσεων μεταβάλλονται από πολύ μικρά έως μέσα (<1m έως 10m). Οι επιφάνειες των ασυνεχειών είναι ελαφρά οξειδωμένες και είναι κυρίως τραχείες και επίπεδες (JRC 8-14). Τα επίπεδα διάστρωσης είναι μάλλον λεία έως τραχεία (JRC 4-8). TΕ2 Ως ΤΕ1, αλλά με έντονo κερματισμό από ισχυρή διάβρωση. Η αντοχή του αδιαταράκτου πετρώματος μειώνεται. ΤΕ3 Αλληλουχία τεφρών έως καστανότεφρων ή ερυθρών ΙΛΥΟΛΙΘΩΝ. Τα πάχη των στρώσεων κυμαίνονται από 6 mm. έως 60mm χ 200mm. Οι επιφάνειες των στρώσεων είναι κυρίως ομαλές και επίπεδες (JRC 2-6) κατά θέσεις με πλήρωση αργίλου. Οι αντοχές του αδιαταράκτου πετρώματος έχουν μεγάλη διακύμανση. ΤΕ4 Εναλλαγές καστανότεφρου ή ερυθρού ΙΛΥΟΛΙΘΟΥ με ΨΑΜΜΙΤΕΣ. Τα χαρακτηριστικά των ιλυολίθων είναι ίδια με την κατηγορία ΤΕ3. Οι ψαμμιτικές ενστρώσεις έχουν κατά κανόνα μικρό πάχος. ΤΕ5 ΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΜΕΙΓΜΑ κυρίως ερυθροχρώμων ιλυολίθων με εναλλαγές ψαμμίτου (Κόκκινος φλύσχης).τα πετρώματα εμφανίζονται έντονα διαρρηγμένα και πτυχωμένα. Συμπαγή τεμάχη ιλυολίθων ή ψαμμιτών σε διάφορες διαστάσεις εμφανίζονται εντός αργιλικής ή ιλυώδους μάζας (Block in Matrix Rocks). Χαρακτηριστική είναι η ανομοιογένεια, η χαοτική δομή και η πολύ μικρή αντοχή. Οι ιδιότητες του μείγματος εμφανίζονται να είναι αυτές ενός εδαφικού υλικού. Οι αντοχές των τεμαχών εμφανίζουν διασπορά. Κατά θέσεις εμφανίζονται ζώνες λεπτόκοκκου μυλωνίτη με μεταβλητό πάχος. Εισηγητές : Ν. ΜΟΥΡΤΖΑΣ Σελίδα 7 από Οκτωβρίου 1999

8 ΤΕ6 ΖΩΝΕΣ ΡΗΓΜΑΤΩΝ, με επικράτηση μαλακού αργιλικού υλικού. Κατά θέσεις εμφανίζονται τεκτονικά λατυποπαγή και έντοντα διαρρηγμένο βραχώδες υλικό Το υλικό αυτό χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα χαμηλή αντοχή. ΤΕ7 ΕΔΑΦΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, πλευρικά κορήματα και υλικά αποσάθρωσης. 4. ΕΚΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ Η επιλογή των «Συστημάτων Υποστήριξης» βασίζεται σε ένα σύστημα κατάταξης της βραχομάζας, που ο αντικειμενικός της σκοπός είναι να δώσει κατά μήκος της σήραγγας τις βασικές κατηγορίες της βραχομάζας με βάση τις ιδιότητές της και επίσης τη συμπεριφορά της κατά τη διάνοιξη της σήραγγας. Η κατάταξη αυτή ακολουθεί τις αρχές διάνοιξης με τη μέθοδο ΝΑΤΜ. Για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος η σήραγγα διαιρέθηκε σε 10 γεωτεχνικές ενότητες (ΓΕ). Κάθε γεωτεχνική ενότητα αντανακλά ένα τμήμα της σήραγγας όπου αναμένεται ότι θα υπάρχουν σχετικά παρόμοιες γεωτεχνικές συνθήκες από την άποψη των αναμενομένων γεωλογικών συνθηκών, του αρχικού πεδίου των τάσεων και των προβλέψεων των αναμενόμενων αλλαγών. Για κάθε γεωτεχνική ενότητα η βραχομάζα εκφράζεται με τα «Συστήματα Υποστήριξης». Οι βάση : «Κατηγορίες μέτρων άμεσης υποστήριξης», (Support Classes), αποφασίζονται με Την εμπειρία Τα χαρακτηριστικά της βραχομάζας όπως περιγράφονται στις διάφορες τεχνικογεωλογικές ενότητες (ΤΕ) Το ύψος των υπερκειμένων Το πεδίο τάσεων γύρω από τη σήραγγα. Tις αναμενόμενες συγκλίσεις, όπως υπολογίζονται από αναλυτικές σχέσεις και αριθμητικούς υπολογισμούς Τα χαρακτηριστικά και τον προσανατολισμό των ασυνεχειών. Τους μηχανισμούς θραύσεως του πετρώματος σε σχέση με τη μέθοδο διάνοιξης. Υιοθετήθηκαν 7 βασικές κατηγορίες υποστήριξης, SCA, SCB, SCC, SCD, SCE, SCF, SCG. Μερικές από τις παραπάνω κατηγορίες υποστήριξης, SCΑ, SCF και SCG, εμφανίζονται στα Σχ. 4.1., 4.2. και ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Εισηγητές : Ν. ΜΟΥΡΤΖΑΣ Σελίδα 8 από Οκτωβρίου 1999

9 Συνοπτικά παρουσιάζονται τα στοιχεία ορισμένων χαρακτηριστικών συστημάτων υποστήριξης, όπως προέκυψαν από τις αναλύσεις για τις κατηγορίες στήριξης SCA, SCF και SCG. Κατηγορία Υποστήριξης SCA Σχ Γίνεται κυρίως σε συμπαγείς ψαμμιτικούς σχηματισμούς (TE1). Αστοχίες μόνο λόγω της γεωμετρίας των ασυνεχειών (αποκόλληση των τεμαχών από την οροφή). Τα στοιχεία υποστήριξης είναι: ΒΗΜΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΗΣ: ΑΝΩ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΩ ΤΜΗΜΑ 2,00 3,00m για το άνω και κάτω τμήμα Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα d = 15cm 1 Στρώση δομικού πλέγματος Τ188 Σποραδικά Αγκύρια L=4m, τύπου Swellex (3τεμ./μ.μ.) Ε.Σ. d = 10cm Δομικό πλέγμα Τ188, 1 στρώση Κατηγορία Υποστήριξης SCF - Σχ. 4.2 Χρησιμοποιείται στις διατομές, όπου οι τάσεις ξεπερνούν σημαντικά την αντοχή της βραχομάζας, αλλά το μέγεθος των μετακινήσεων εξακολουθεί να επιτρέπει τύπο άκαμπτης υποστήριξης. Τα στοιχεία υποστήριξης είναι: ΒΗΜΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΗΣ: ΜΕΤΩΠΟ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΝΩ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΩ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΣΤΡΟΦΟ ΤΟΞΟ 1,00 1,20m για το άνω και κάτω τμήμα 2,40m για το ανάστροφο τόξο E.Σ. 5cm (50% επιφ.), 1 Τ188, ή μεταλλικές ίνες Αγκύρια L=8m τεμ.5 τύπου self drilling κάθε 3 ο Β.Π. (ή αγκύρια fiber glass) Μεταλλικοί σωλήνες προπορείας L = 2,5 5,0m Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα d = 25cm 1 Στρώση δομικού πλέγματος Τ188 Αγκύρια L=4m, 250 kn και Αγκύρια L=6m, 250 kn Εκτοξ.Σκυρ. προσωρινού ανάστροφου τόξου d=15cm, 1 Τ188 Μεταλλικά πλαίσια ή lattice girders Ε.Σ. d = 25cm Δομικό πλέγμα Τ188, 1 στρώση Αγκύρια L=4m, 250 kn Μεταλλικά πλαίσια ή lattice girders Ε.Σ. d = 25cm Δομικό πλέγμα Τ188, 1 στρώση Κατηγορία υποστήριξης SCG - Σχ. 4.3 Χρησιμοποιείται σε ζώνες ρηγμάτων, όπου οι παραμορφώσεις ξεπερνούν την παραμορφωσιμότητα των συμβατικών επενδύσεων. Ομοιάζει προς το σύστημα F. Πολλά στοιχεία παραμόρφωσης, επιτρέπουν εξασφάλιση ακαμψίας της επένδυσης. Λόγω της αστάθειας του μετώπου χρησιμοποιούνται αγκύρια και ΕΣ. Τα στοιχεία υποστήριξης είναι : Εισηγητές : Ν. ΜΟΥΡΤΖΑΣ Σελίδα 9 από Οκτωβρίου 1999

10 ΒΗΜΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΗΣ: ΜΕΤΩΠΟ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΝΩ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΩ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΣΤΡΟΦΟ ΤΟΞΟ 1,00 m για το άνω και κάτω τμήμα 2,0m για το ανάστροφο τόξο E.Σ. 5cm (50% επιφ.), 1 Τ188 ή μεταλλικές ίνες Αγκύρια L=8m τεμ.5 τύπου self drilling Φ.Ι. 200 kn κάθε 3 ο Β.Π. (ή αγκύρια fiber glass) Μεταλλικοί σωλήνες προπορείας L = 2,5 5,0m Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα d = 25cm 2 Στρώσεις δομικού πλέγματος Τ188 Αγκύρια L=6m, 350 kn Εκτοξ.Σκυρ. προσωρινού ανάστροφου τόξου d=15cm, 1 Τ188 Μεταλλικά πλαίσια ή lattice girders Στοιχεία ελέγχου παραμορφώσεων στο Ε.Σ. και στα μεταλλικά πλαίσια ή lattice girders Ε.Σ. d = 25cm Δομικό πλέγμα Τ188, 2 στρώσεις Αγκύρια L=6m, 350 kn Μεταλλικά πλαίσια ή lattice girders Ε.Σ. d = 25cm Δομικό πλέγμα Τ188, 2 στρώσεις 5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 5.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ Για μια πρώτη εκτίμηση : Του λόγου τάσεων/αντοχή Της έκτασης της πλαστικοποιημένης ζώνης Του μεγέθους των αναμενόμενων συγκλίσεων και Της επάρκειας των μέτρων προσωρινής αντιστήριξης, έγιναν υπολογισμοί με χρήση αναλυτικών σχέσεων (closed form solutions). Παρά το γεγονός ότι οι αναλυτικοί υπολογισμοί βασίζονται σε γενικευμένες παραδοχές για τη σύνταξη του προσομοιώματος ανάλυσης, επειδή είναι σύντομοι, μπορεί να γίνουν σε ένα μεγάλο πλήθος διατομών κατά μήκος του άξονα της σήραγγας και να δώσoυν μια πρώτη εκτίμηση της αναμενόμενης συμπεριφοράς της βραχομάζας, εντοπίζοντας τις περιοχές που παρουσιάζουν ιδιαίτερα προβλήματα. Οι υπολογισμοί έγιναν σε διατομές ανά 20m. λαμβάνοντας υπ όψιν τα παρακάτω : Κατηγορία βραχομάζας Τεχνικογεωλογική ενότητα Τ.Ε. Συχνότητα και προσανατολισμό ασυνεχειών Υπόγεια νερά Εισηγητές : Ν. ΜΟΥΡΤΖΑΣ Σελίδα 10 από Οκτωβρίου 1999

11 Πάχος υπερκειμένων ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Λόγος τάσεων αντοχών Για τον εντοπισμό ζωνών πιθανής σύνθλιψης, σαν πρώτο βήμα χρησιμοποιείται η σχέση, σt Fu = UCS * ως λόγος τάσεων/αντοχή, όπου : Fu = Λόγος τάσεων/αντοχή (Utilization Factor) σ t = Εφαπτoμενική τάση, στην περίμετρο της σήραγγας. UCS * = Χαρακτηριστική αντοχή της βραχομάζας. Για την εκτίμηση της UCS*, ελήφθησαν υπ όψιν οι αντοχές των δοκιμών μονοαξονικής θλίψης, με μείωση ανάλογα με : Την τεκτονική δομή των σχηματισμών Το μέγεθος της σήραγγας Τον προσανατολισμό των στρώσεων σε σχέση με τον άξονα της σήραγγας Τα υπόγεια νερά. Το σχήμα 5.1 δίνει τις τιμές της μονοαξονικής θλίψης για διαφόρους σχηματισμούς. Το Σχ. 5.2 δίνει διακύμανση της αντοχής σε σημειακή φόρτιση. Πεδίο τάσεως Για τις αρχικές συνθήκες πριν από τη διάνοιξη, ισότροπο πεδίο (Κο=1), οπότε σ t = 2 Χ Ρο, Ρο = γη, γ = 27 ΚΝ/m 3, H = ύψος υπερκειμένων. Πλαστικοποιημένες Ζώνες Ανάλυση κατά Feder. Στις πλαστικοποιημένες ζώνες θεωρείται μείωση της γωνίας φ κατά 20% και της συνοχής C κατά 50%. Μετακινήσεις Οι μετακινήσεις που προκύπτουν από την ανάλυση, όπου λαμβάνονται υπ όψιν και τα μέτρα υποστήριξης, δεν παρέχουν ασφάλεια ακρίβειας και οι μετακινήσεις αξιολογούνται ανάλογα με την τάξη του μεγέθους τους, για μια πρώτη ποιοτική εκτίμηση της συμπεριφοράς της βραχομάζας και τον εντοπισμό περιοχών με ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες. Από τις αναλύσεις, ανάλογα με τα μεγέθη των συγκλίσεων δομούνται οι παρακάτω κατηγορίες : Εισηγητές : Ν. ΜΟΥΡΤΖΑΣ Σελίδα 11 από Οκτωβρίου 1999

12 Κατηγορία Ι Σύγκλιση μέχρι 7cm. Στην κατηγορία αυτή οι μετακινήσεις είναι μικρότερες από τα ανεκτά όρια παραμόρφωσης της επένδυσης από Ε.Σ. Η κρίσιμη παραμόρφωση για αστοχία της επένδυσης από Ε.Σ. είναι 0,8 1,0%, που αντιστοιχεί σε σύγκλιση 10cm και αποδεχόμενοι ότι το 30% της σύγκλισης έχει συντελεστεί προ της τοποθέτησης του Ε.Σ. προκύπτει η σύγκλιση των 7 cm. Κατηγορία ΙΙ Σύγκλιση 7 15cm. Η σύγκλιση ξεπερνά το ανεκτό όριο των συνήθων μέτρων υποστήριξης. Απαιτούνται αυξημένα μέτρα υποστήριξης με εύκαμπτο σύστημα ανάληψης των παραμορφώσεων χωρίς αστοχίες. Κατηγορία ΙΙΙ Σύγκλιση > 15cm. Ισχυρά σύνθλιψη του πετρώματος κάτω απο υψηλές τάσεις (μεγάλο υπερκείμενο). Ακόμα και ενισχυμένα συστήματα υποστήριξης κινδυνεύουν να αστοχήσουν. Πρέπει να προβλέπεται εύκαμπτη υποστήριξη με δυνατότητα ανάληψης μεγάλων φορτίων και σημαντικών παραμορφώσεων ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Έκταση πλαστικοποιημένης ζώνης Σύγκλιση Χωρίς αντίσταση μέτρων υποστήριξης Σχ. 5.3 και Σχ. 5.4α Με προσομοίωση των μέτρων θεωρώντας μέση αντίσταση 0,3 MPa στην περίμετρο της εκσκαφής Σχ. 5.4β. Έλεγχος άμεσης υποστήριξης Εκτός από τον έλεγχο επάρκειας των συστημάτων υποστήριξης με αριθμητικές αναλύσεις ελέγχθηκε η επάρκεια και με αναλυτικές μεθόδους, σε χαρακτηριστικές διατομές. Σε κάθε κατηγορία υποστήριξης δόθηκε μία αντίσταση στήριξης ανάλογα με την ακαμψία της επένδυσης. Τα αγκύρια θεωρήθηκαν ότι αυξάνουν τη συνοχή της βραχομάζας. Οι τιμές της αντίστασης της στήριξης κυμαίνονται μεταξύ των τιμών 0,15 ΜΡα έως 0,40 ΜΡα (για κατηγορία από Α έως G) και η αύξηση της συνοχής από 0,0 έως 0,25 ΜΡα (από Α έως G). Το Σχ. 5.5 δίνει την εκτιμώμενη σύγκλιση. Εισηγητές : Ν. ΜΟΥΡΤΖΑΣ Σελίδα 12 από Οκτωβρίου 1999

13 5.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ Tα μέτρα υποστήριξης χαρακτηριστικών κατηγοριών στήριξης ελέγχθηκαν με αριθμητικές αναλύσεις. á. Με το πρόγραμμα Η/Υ UDEC Version 3.0 (Universal Distinct Element Code), που χάρις στα Διακεκριμένα Στοιχεία (DE), έχει τη δυνατότητα να δίνει τη συμπεριφορά της βραχομάζας σε συνάρτηση με τις ιδιότητες των βραχωδών τεμαχών (rock blocks) και τo σύστημα των ασυνεχειών. â. Με το πρόγραμμα Η/Υ FLAC3D2.00, που είναι πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων (FE), το οποίο όμως δεν έχει ευχέρεια προσομείωσης με βάση τα χαρακτηριστικά των επί μέρων τεμαχών και των ασυνεχειών. Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί για τις περιπτώσεις που η βραχομάζα παρουσιάζεται σχετικά ομοιογενής ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΣΕΩΝ Οι αναλύσεις έγιναν για την επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητας επιλεγμένων συστημάτων υποστήριξης, σε διατομές με σημαντική μεταξύ τους διαφορά, ως προς τις γεωλογικές και γεωτεχνικές συνθήκες και φυσικά αντίστοιχη διαφορά στα μέτρα υποστήριξης ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ Η αξιολόγηση που παρουσιάζεται είναι συνοπτική. Το κύριο βάρος της αξιολόγησης είναι βασικά η σύνδεση των γεωλογικών γεωτεχνικών χαρακτηριστικών με τις παραμέτρους που εισάγονται στις αναλύσεις και επίσης η συσχέτιση της συμπεριφοράς της βραχομάζας και των μέτρων υποστήριξης με τα βασικά χαρακτηριστικά του γεωλογικού γεωτεχνικού προσομοιώματος ανάλυσης ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Γεωμετρία Σχ. 5.6 Τα βήματα είναι : Εκσκαφή του άνω τμήματος Ι. Τοποθέτηση εκτοξευομένου σκυροδέματος και αγκυρίων στο άνω τμήμα Ι. Εκσκαφή κάτω τμήματος ΙΙ, Υποστήριξη κάτω τμήματος Προσομοίωση εδάφους, Σχ. 5.7 Ασυνεχές προσομοίωμα, με ασυνέχειες τα επίπεδα των στρώσεων και τα συστήματα διακλάσεων. Εισηγητές : Ν. ΜΟΥΡΤΖΑΣ Σελίδα 13 από Οκτωβρίου 1999

14 Γεωτεχνικές παράμετροι Για την ανάλυση UDEC, χρησιμοποιούνται γεωτεχνικές παράμετροι για τα βραχώδη τεμάχη (rock blocks), διαφορετικές των παραμέτρων των ασυνεχειών. Προσομοίωση μέτρων υποστήριξης Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα (ΕΣ) Θεωρείται ελαστοπλαστικό υλικό που ακολουθεί το κριτήριο αστοχίας Mohr Coulomb με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : Συνοχή C=2,0 MPα Γωνία τριβής φ=45 ο Γωνία διασταλτικότητας (dilation angle) =3 o E = MPα v = 0,20 Για τη χαλάρωση μετά την πλαστικοποίηση θεωρείται : Παραμένουσα συνοχή C=1,0 MPa Παραμένουσα γωνία τριβής φ=22 ο. Αγκύρια Αγκύρια πλήρους πακτώσεως μήκους 4,0μ. και 6,00μ. με φέρουσα ικανότητα 250 ΚΝ και 350 ΚΝ ανάλογα με την κατηγορία υποστήριξης. Αγκύρια Swellex 100 KN. Αντοχή σε θλίψη του ενέματος 30 ΜΡα και μέτρο διάτμησης G= MΡα ΑΡΧΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΑΣΕΩΝ Φορτίο υπερκιμένων με φαινόμενο βάρος γ=25 ΚΝm 3 Συντελεστής οριζοντίων ωθήσεων Κο=0,30χ0,50-1,0 ανάλογα με τα γεωλογικά γεωτεχνικά χαρακτηριστικά σε κάθε θέση. Γενικά το πεδίο κατά τον άξονα της σήραγγας είναι πεδίο συμπίεσης από Α προς Δ λόγω των εφιππεύσεων και εγκάρσια προς τον άξονα είναι πεδίο εφελκυσμού λόγω παράλληλων ρηγμάτων. Έτσι για τις αναλύσεις των διατομών αναμένεται Κο<1,0 ενώ κατά τον άξονα ενδεχομένως υπάρχουν τιμές Κο>1,0 που όμως δεν επηρεάζουν τις αναλύσεις 2D ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ Κατά τη διάρκεια των υπολογισμών γίνεται καταγραφή οριζοντίων και κατακορύφων μετακινήσεων σε 6 επιλεγμένα σημεία Σχ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ Από όλες τις αναλύσεις που έγιναν παρουσιάζονται τρεις χαρακτηριστικές διατομές : Εισηγητές : Ν. ΜΟΥΡΤΖΑΣ Σελίδα 14 από Οκτωβρίου 1999

15 Η ΔΙΑΤΟΜΗ 1 ΣΤΗ Χ.Θ ΤΕ6 - SCF Γεωλογικά χαρακτηριστικά Είναι διατομή εντός τεκτονικού μείγματος, κυρίως ιλυολίθων ερυθροχρώμων, ενίοτε μελανόχρωμων, με περιορισμένες παρεμβολές στρώσεων ψαμμίτη μικρού πάχους, σε χαοτική διάταξη, μυλονίτες, τεκτονικό λατυποπαγές και κατακλαστικές ζώνες. Στην περιοχή αυτή ψαμμίτες (παχυστρωματώδεις έως άστρωτοι) και ιλυόλιθοι (λεπτοστρωματώδεις) έχουν εφιππευθεί κατά μήκος ενός μετώπου ΒΒΑ-ΝΝΔ επί των σχηματισμών του τεκτονικού μείγματος προκαλώντας πτυχώσεις και κάμψεις των όλκιμων μελών (κυρίως ιλυολίθων) Άξονας σήραγγας περίπου Α-Δ. Υπάρχουν επίσης συμπιεστικές δομές, όπως μικρής κλίμακας εφιππεύσεις καθώς και ανάστροφα και κανονικά ρήγματα, ΒΑ-ΝΔ διεύθυνσης. Για την ανάλυση UDEC χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω παράμετρoι : Για τα βραχώδη τεμάχη (block properties) Υλικό : Ζώνη ρήγματος Μέτρο ελαστικότητας Ε = 750 ΜΡα Λόγος Poisson ν = 0,35 Συνοχή C = 1,00 MΡα Γωνία τριβής φ = 22,0 ο Αντοχή σε εφελκυσμό σ t = 0,30 MΡα Αντοχή σε θλίψη σ c = 2,97 MΡα Για τις ασυνέχειες της βραχομάζας θεωρήθηκε ομοιογενής βραχομάζα χωρίς διακεκριμένες ασυνέχειες. Τιμές Κο=0,50 και 1,0 Ύψος υπερκειμένων Η=70m Από τις αναλύσεις προκύπτουν τα εξής : Κατηγορία υποστήριξης F (Σχ.4.2.) H κατανομή των τάσεων και μετακινήσεων γύρω από τη σήραγγα είναι σχετικά ομοιόμορφη. Αυτό οφείλεται στη θεώρηση σχετικά ομοιογενούς βραχομάζας. Το ΕΣ συμπεριφέρεται καλά. Κατά τη φάση της εκσκαφής του τμήματος Ι (Top heading) στα αγκύρια αναπτύσσονται μικρές τάσεις. Μεγαλύτερες τάσεις στα αγκύρια εμφανίζονται κατά την εκσκαφή του κάτω τμήματος ΙΙ (Bench) κυρίως πλησίον του μετώπου της σήραγγας. Αν και οι τάσεις στα αγκύρια είναι μικρές αποφασίστηκε η χρησιμοποίηση τους λόγω αναμενόμενης ανομοιογένειας της βραχομάζας. Οι μετακινήσεις είναι σε χαμηλά επίπεδα λόγω του ότι η σήραγγα είναι κλειστής διατομής. Διπλασιάζονται στην περίπτωση παραδοχής Κο=1,0, ιδιαίτερα οι οριζόντιες μετακινήσεις. Οι τάσεις στην επένδυση παραμένουν στην ελαστική περιοχή. Στα Σχ. 5.9α, 5.9β, 5.10α, 5.10β, 5.11α, 5.11β, 5.12α και 5.12β, παρουσιάζονται μερικά από τα αποτελέσματα των αναλύσεων με τα προγράμματα UDEC και FLAC. Υπάρχει σχετική συμφωνία των αποτελεσμάτων μεταξύ των αναλύσεων UDEC και FLAC. Εισηγητές : Ν. ΜΟΥΡΤΖΑΣ Σελίδα 15 από Οκτωβρίου 1999

16 ΔΙΑΤΟΜΗ 2 ΣΤΗ Χ.Θ ΤΕ5 - SCG Γεωλογικά χαρακτηριστικά Στην περιοχή αυτή αναμένεται η σήραγγα να διατρήσει μιά εκτεταμένη ζώνη εφίππευσης, αποτελούμενη από τεκτονικό μείγμα, παραμορφωμένα υλικά κυρίως ιλυολίθων και ζώνες μυλονίτη. Το υλικό της περιοχής της διατομής, σε μήκος 400μ. βρίσκεται μεταξύ των κυρίων εφιππεύσεων. Για την ανάλυση UDEC χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω παράμετροι : Για τα βραχώδη τεμάχη (blocks) E = 1500 ΜΡα ν= 0,35 C= 1,0 MΡα φ = 22 ο σ t = 0,30 ΜΡα σ c = 2,97 MΡα Για τις ασυνέχειες της βραχομάζας θεωρήθηκε ομοιογενής μάζα Τιμές Κο=0,5 και Κo=1,0 Υψος υπερκειμένων Η=170m Για τις δυσμενείς συνθήκες της βραχομάζας εφαρμόζεται η κατηγορία υποστήριξης SCG. (Σχ. 4.3.). Στην κατηγορία υποστήριξης SCG, προβλέπεται και η παρεμβολή στοιχείων ελέγχου παραμόρφωσης (lining stress controllers, LSC) στην επένδυση, στο ανώτερο τμήμα της εκσκαφής. Η φέρουσα ικανότητα κάθε στοιχείου είναι 175 ΚΝ. Η ανάλυση με τιμές Κο=0,5, έδωσε : Ικανοποιητική συμπεριφορά της υποστήριξης Ανάπτυξη χαμηλών τάσεων στα εδάφη, ιδιαίτερα κατά την εκσκαφή τoυ άνω τμήματος. Τα αγκύρια αναλαμβάνουν μεγαλύτερες δυνάμεις κατά την εκσκαφή του κάτω τμήματος. Μετακινήσεις μικρές Η ανάλυση με τιμές Κο=1,0, έδωσε : Ανάπτυξη πλαστικοποιημένης ζώνης στις παρειές των πλευρικών τοιχωμάτων της σήραγγας. Μετακινήσεις ανάλογες με τις μετακινήσεις των αναλύσεων με Κο=0,5. Τα στοιχεία ελέγχου παραμορφώσεων της επένδυσης (LSG) εμποδίζουν ζημιές στην επένδυση, στην οποία οι τάσεις παραμένουν στην περιοχή ελαστικής συμπεριφοράς. Στα Σχ. 5.13α και 5.13β παρουσιάζονται μερικά από τα αποτελέσματα των αναλύσεων. Εισηγητές : Ν. ΜΟΥΡΤΖΑΣ Σελίδα 16 από Οκτωβρίου 1999

17 ΔΙΑΤΟΜΗ 3 ΣΤΗΝ Χ.Θ ΤΕ3 - SCA Γεωλογικά χαρακτηριστικά Στην περιοχή αυτή αναμένεται η σήραγγα να διατρήσει συμπαγείς λεπτοστρωματώδεις ιλυόλιθους, με αρκετές ψαμμιτικές ενστρώσεις που κλίνουν ΒΑ και ΑΒΑ με κλίσεις περίπου 35 ο. Το υλικό ευρίσκεται εντός της εφίππευσης του ιλυολίθου στην προς τα δυτικά κίνηση της ακολουθίας των ψαμμίτων που αναπτύσσονται στο τμήμα της οροφής της. Η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει και έντονη τεκτονική καταπόνηση του συνόλου των ιλυολίθων μεταξύ των επωθήσεων. Για την ανάλυση UDEC χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω παράμετροι : Για τα βραχώδη τεμάχη (blocks) E = 9000 ΜΡα ν = 0,25 C = 9,0 MΡα φ = 28 ο σ t = 3,0 MΡα σ c = 30,0 MΡα Για τις ασυνέχειες της βραχομάζας Στρώσεις - Διακλάσεις Jkn Μέτρο Ακαμψίας ΜΡα/m Jks Μέτρο Ακαμψίας ΙΙ ΜΡα/m C Συνοχή 0-0 ΜΡα φ, Γωνία τριβής 22 ο - 22 ο v = Απόσταση ασυνεχειών 1,0-2,5 m προσανατολισμός - 12 ο - 76 ο Τιμές Κο = 0,5m. και Κο=1,0 Υψος υπερκειμένων 240 m. Υιοθετήθηκε κατηγορία υποστήριξης SCA. Σχ.4.1. Από την ανάλυση προέκυψε : Κατά την εκσκαφή του άνω τμήματος οι κύριες τάσεις στην αριστερά παρειά φθάνουν τα 18 ΜΡα Υπάρχει κίνδυνος κατάπτωσης βραχωδών τεμαχών από το αριστερό τμήμα της οροφής, ολίσθηση σφηνών προς την εκσκαφή στη δεξιά πλευρά. Υπάρχει κίνδυνος διατμητικής αστοχίας σε επίπεδα ασυνεχειών. Κατά την εκσκαφή του κάτω τμήματος τα αγκύρια του κάτω δεξιού και του άνω αριστερού τμήματος αστοχούν στις θέσεις που τέμνουν επίπεδα ασυνεχειών. Μέγιστη διατμητική μετακίνηση 5 cm, δεξιά όπου είναι πιθανή η ολίσθηση τεμαχών. Τα αγκύρια ενισχύονται. Πιθανή η χρησιμοποίηση αγκυρίων super swellex, 200 ΚΝ. Για την ανάλυση με Κο=1,0, οι διατμητικές μετακινήσεις είναι μικρότερες. Τοποθέτηση αγκυρίων με κλίσεις και κάνναβο που επιλέγεται ανάλογα με τον προσανατολισμό του συστήματος των ασυνεχειών. Στα Σχ. 14α και 14β, παρουσιάζονται μερικά από τα αποτελέσματα των αναλύσεων. Εισηγητές : Ν. ΜΟΥΡΤΖΑΣ Σελίδα 17 από Οκτωβρίου 1999

18 6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] Ζούρος Ν., Μουντράκης Δ. (1990). Η επώθηση της ζώνης της Πίνδου και η σχέση μεταξύ των εξωτερικών γεωτεκτονικών ζωνών στην περιοχή Μετσόβου Ανατολικού Ζαγορίου (Βορειοδυτική Ελλάδα). Πρακτικά 5ου Επιστημονικού Συνεδρίου Θεσσαλονίκη. [2] Despairies A. (1978). Etude sedimentologique de formations a caracteres Flysch et Molasse, Macedoine, Epire, (Grece). Mem. Soc. Geol. France, 136, [3] E.T. Brown (ed.) : Rock characterisation. testing & monitoring ISRM Suggested Methods, [4] Feder, G., Arwanitakis, M. : Zur Gebirgsmechanik ausbruchsnaher Bereiche tiefliegender Hohlraumbauten, Berg-und Huttennmannische Monatshefte, 121, Vol. 4, 1976 [5] Feder, G.: Versuchsergebnisse und analytische Ansatze zum Scherbruchmechanismus im Bereich tiefliegender Tunnel, Rock Mechanics, Suppl. 6, pp ,1978. [6] Schubert W.: Dealing with squeezing conditions in alpine tunnels ; Rock Mechanics and Rock Engineering, Vol. 29, No.3, pp , Εισηγητές : Ν. ΜΟΥΡΤΖΑΣ Σελίδα 18 από Οκτωβρίου 1999

19 Εισηγητές : Ν. ΜΟΥΡΤΖΑΣ Σελίδα 1 από Οκτωβρίου 1999

20 Εισηγητές : Ν. ΜΟΥΡΤΖΑΣ Σελίδα 2 από Οκτωβρίου 1999

21 Εισηγητές : Ν. ΜΟΥΡΤΖΑΣ Σελίδα 1 από Οκτωβρίου

22 Εισηγητές : Ν. ΜΟΥΡΤΖΑΣ Σελίδα 2 από Οκτωβρίου

23 Εισηγητές : Ν. ΜΟΥΡΤΖΑΣ Σελίδα 3 από Οκτωβρίου

24 Σχήμα 5.1 Σχήμα 5. "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. & 1 Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. Εισηγητές : Ν. ΜΟΥΡΤΖΑΣ Σελίδα 1 από Οκτωβρίου 1999

25 "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. & 2 Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. Εισηγητές : Ν. ΜΟΥΡΤΖΑΣ Σελίδα 2 από Οκτωβρίου 1999

26 Depth of broken zone no support 25,00 20,00 15,00 DbZ[m] 10,00 5,00 0, Εισηγητές : Ν. ΜΟΥΡΤΖΑΣ Σελίδα 3 από Οκτωβρίου station Σχήμα 5.3 Εύρος πλαστικοποιημένης ζώνης (χωρίς υποστήριξη)

27 Displacement categories, no support Σχήμα 5.4α Κατηγορίες σύγκλισης χωρίς υποστήριξη (Κατ. 1: 0-7 cm, Κατ. 2: 7-15 cm, Κατ. 3: > 15 cm) Displacement categories along alignment (pa=0,3 MPa) station[m] >15 cm cm 0-7cm station Σχήμα 5.4β Κατηγορίες σύγκλισης με υποστήριξη pa=0,3 MPa στην περίμετρο της εκσκαφής 4 "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. Εισηγητές : Ν. ΜΟΥΡΤΖΑΣ Σελίδα 4 από Οκτωβρίου 1999

28 Support categories & expected range of displacement G+ -0,35 G -0,30 F -0,25 SC E D -0,20-0,15 displacements [m] C -0,10-0,05 0, Station [m] Σχήμα 5.5 Κατηγορίες υποστήριξης και εκτιμώμενη σύγκλιση κατά μήκος της σήραγγας ,25 m 4,75 m Heading Bench 0,00 m Y 2 3 Heading Bench Σχήμα ,20 m Joint Planes J1 Bedding Planes B1 ds 1 + α 1 X 12 Σχήμα 5.8 Σχήμα 5.7 ds 2 5 "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. Εισηγητές : Ν. ΜΟΥΡΤΖΑΣ Σελίδα 5 από Οκτωβρίου 1999

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή: Τμήμα Κορομηλιά Κρυσταλλοπηγή από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+200 (45.4 45.5)» 120.540.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\A45404550\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Λέκτορας ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Ενδεικτικό παράδειγµα θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των σηράγγων του Μετρό επί του υδρογεωλογικού καθεστώτος πριν και µετά την κατασκευή τους. Στα πλαίσια της, παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑ Εισηγητής : Π. Μαρίνος Ιωάννινα, 15-16/10/99 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ BIENIAWSKI (RMR)

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ BIENIAWSKI (RMR) ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ BIENIAWSKI (RMR) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ Κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής φάσης έρευνας για την κατασκευή ενός τεχνικού έργου, η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5.1 ΣΕ ΓΝΕΥΣΙΑΚΑ/ΣΧΙΣΤΟΓΝΕΥΣΙΑΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ Εισηγητές : Κ. ΣΕΦΕΡΟΓΛΟΥ Γ. ΝΤΟΥΛΗΣ Ομάδα Εργασίας : Η. Κ. ΜΙΧΑΛΗΣ Μ.Χ.ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ Β. ΠΕΡΛΕΡΟΣ Μ. ΚΑΒΒΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών (4) Αλλαγές μεταβολές του γεωϋλικού με το χρόνο Αποσάθρωση: αλλοίωση (συνήθως χημική) ορυκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Λέκτορας. Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Λέκτορας. Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Λέκτορας Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας ΤΕΧΝΙΚΉ ΓΕΩΛΟΓΊΑ 1. Χρήσιμες πληροφορίες διαδικαστικά 2. Περιεχόμενα μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 1.1. Ανάθεση και Αντικείμενο της Μελέτης... 3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΟΛΙΣΘΙΣΗΣ... 4 2.1. Γεωλογικά στοιχεία... 4 3. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. Φεβρουάριος 2015 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ Τμήμα Γεωτεχνικών Μελετών Εσπερίδα ΕΕΣΥΕ - 05/12/2012 (α) (β) (γ) 1. ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΚΣΚΑΦΗ ΤΩΝ ΦΡΕΑΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΣΟΒΑΘΡΩΝ Μ1 ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ Εισηγητής: Γ. ΝΤΟΥΝΙΑΣ Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΦΙΚΙΡΗΣ Ε. ΛΥΜΠΕΡΗΣ Τ. ΚΟΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών...

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών... ΜΕΡΟΣ 1 1. Γεωλογείν περί Σεισμών....................................3 1.1. Σεισμοί και Γεωλογία....................................................3 1.2. Γιατί μελετάμε τους σεισμούς...........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΘΕΣΗ 1 Εισαγωγή - Ιστορικό Στον επαρχιακό οδικό άξονα Τρίπολης Ολυμπίας, στο ύψος του Δήμου Λαγκαδίων, έχουν παρουσιασθεί κατά το παρελθόν αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 10. Εφαρμογές Τεχνικής Γεωλογίας Διδάσκων: Μπελόκας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ)

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) Σχεδιασμός Θεμελιώσεων με Πασσάλους με βάση τον Ευρωκώδικα 7.1 Β. Παπαδόπουλος Τομέας Γεωτεχνικής ΕΜΠ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) ΑΣΤΟΧΙΑΣ Απώλεια συνολικής ευστάθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Εισηγητής : Ν. Καζίλης Ιωάννινα, 15-16/10/99 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στα πλαίσια του

Διαβάστε περισσότερα

«Δομή και Εφαρμογές της Βάσης Δεδομένων TIAS»

«Δομή και Εφαρμογές της Βάσης Δεδομένων TIAS» ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ «Δομή και Εφαρμογές της Βάσης Δεδομένων TIAS» Β. Μαρίνος, Τεχνικός Γεωλόγος, MSc, DIC, Δρ. Ε.Μ.Π. Η

Διαβάστε περισσότερα

Επαναδιάνοιξη και Αποκατάσταση του προβληματικού

Επαναδιάνοιξη και Αποκατάσταση του προβληματικού Επαναδιάνοιξη και Αποκατάσταση του προβληματικού τμήματος της Σήραγγας Σ2 της Εγνατίας Οδού Η παρουσίαση αφορά την μεθοδολογία και τον απαραίτητο εξοπλισμό για την κατασκευή των βελτιωτικών αντιστηρικτικών

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Συνολικό υ: περίπου 70 εκ. Όψη στομίου εισόδου (προς Τίρανα) βόρειου κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγες Προκαταρκτικός Σχεδιασμός

Σήραγγες Προκαταρκτικός Σχεδιασμός 1 ΑΚΡΙΒΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ακριβή Τοπογραφικά Σχέδια Μελέτη Χάραξης (Μηκοτομή, Οριζοντιογραφία) Αλληλλεπίδραση με Παρακείμενα Εργα Επιλογή Τυπικής Διατομής Σήραγγας (απαιτήσεις λειτουργίας και ασφάλειας)

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Μάρκος Νόβακ Γεωλόγος ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικής Γεωλογίας Γεωμηχανική και Δομητική Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 14ε/1362/93 (ΦΕΚ 223 Β') : "'Εγκριση Ανάλυσης Τιµών Γεωλογικών Εργασιών"

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 14ε/1362/93 (ΦΕΚ 223 Β') : 'Εγκριση Ανάλυσης Τιµών Γεωλογικών Εργασιών Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 14ε/1362/93 (ΦΕΚ 223 Β') : "'Εγκριση Ανάλυσης Τιµών Γεωλογικών Εργασιών" 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ.4 και του άρθρου 10 του Ν.1418/84 περί " ηµοσίων 'Εργων και ρυθµίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Εισηγητής: Μ. Λιονής, Γεωλόγος Περιβαλλοντολόγος Μελετητής Με την συνεργασία της Κατερίνας Λιονή Γεωλόγου Μελετητή

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά Έργα Ημιστέγαστρα στα τμήματα Α & Β στην έξοδο της σήραγγας Ραψομάτη

Τεχνικά Έργα Ημιστέγαστρα στα τμήματα Α & Β στην έξοδο της σήραγγας Ραψομάτη Τεχνικά Έργα Ημιστέγαστρα στα τμήματα Α & Β στην έξοδο της σήραγγας Ραψομάτη Ε.Ο. Τρίπολης - Καλαμάτας Νότια Ελλάδα Τεχνικά με εκσκαφή και επανεπίχωση (Cut&Covers) Ημιστέγαστρα Κόστος ημιστέγαστρου Α Κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες:

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες: Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο του παρόντος Οδηγού είναι ο καθορισμός αναλυτικού κατάλογου των επιτόπου αλλά και των εργαστηριακών γεωτεχνικών δοκιμών που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 19 Γ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι βασικότερες κατεργασίες με αφαίρεση υλικού και οι εργαλειομηχανές στις οποίες γίνονται οι αντίστοιχες κατεργασίες, είναι : Κατεργασία Τόρνευση Φραιζάρισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ (m 3 ) ΠΛΑΤΟΣ (m) ΜΗΚΟΣ (m) ~8-10 ~5 23 ~900-1150 ~7 ~28 ~1000 ~16.5 ~50 ~16500 ~25.5 ~60 ~30000 ΦΡΕΑΤΑ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΑ

ΟΓΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ (m 3 ) ΠΛΑΤΟΣ (m) ΜΗΚΟΣ (m) ~8-10 ~5 23 ~900-1150 ~7 ~28 ~1000 ~16.5 ~50 ~16500 ~25.5 ~60 ~30000 ΦΡΕΑΤΑ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΑ Σήραγγα Απαγωγής αέρα Σταθμού Κροκαλοπαγή- Αργιλοι ~8-0 ~ ~900-0 0 cm Ορθογων. Είσοδος Σταθμού ~0-0 (Κεκλιμένη από την επιφάνεια του εδάφους) ~7 ~8 ~000 0 cm - Σταθμού (χωρίς κλιμακοστάσια) ~6. ~0 ~600

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235.

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Δομοστατικής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Μάθημα : Σιδηρές Κατασκευές Ι Διδάσκοντες : Ι Βάγιας Γ. Ιωαννίδης Χ. Γαντές Φ. Καρυδάκης Α. Αβραάμ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΣΗΡΑΓΓΑ ΔΩΔΩΝΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΑΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ Εισηγητής : Ι. Μάλιος ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΛΙΟΥ Α.Ε. Ιωάννινα, 15-16/10/99 "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε."

Διαβάστε περισσότερα

Κατεύθυνση:«Τεχνικής Γεωλογία και Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία»

Κατεύθυνση:«Τεχνικής Γεωλογία και Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ» Κατεύθυνση:«Τεχνικής Γεωλογία και Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία» Βασικά εργαλεία Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας Επικ. Καθηγ. Μαρίνος

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός EΡΓA ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός EΡΓA ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ασφαλή κατασκευή ενός συστήματος αντιστήριξης: Γεωτεχνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Α.Τ.Μ. 1355 Πεταλοειδής 95 50

Ν.Α.Τ.Μ. 1355 Πεταλοειδής 95 50 ΕΡΓΟ : ΟΔΙΚΗ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΡΤΕΜΗΣΙΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ : Κ/Ξ MAYEREDER KRAUS - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 Σήραγγα Οδική Ασβεστόλιθοι- Κερατόλιθοι- Αργιλικοί Σχιστόλιθοι Ν.Α.Τ.Μ. 1355

Διαβάστε περισσότερα

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία iv. Παράκτια Γεωμορφολογία Η παράκτια ζώνη περιλαμβάνει, τόσο το υποθαλάσσιο τμήμα της ακτής, μέχρι το βάθος όπου τα ιζήματα υπόκεινται σε περιορισμένη μεταφορά εξαιτίας της δράσης των κυμάτων, όσο και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή ( Γενικά Εφαρμογές ) Πλεονεκτήματα Διαφραγματικών Τοίχων Σχεδιασμός Κατασκευή Διαφραγματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΕΓΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Εισηγητής : Ν. Καζίλης Χ. Γεωργανόπουλος Ιωάννινα, 7 & 8/12/2001

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Έγχυτων Πασσάλων Ο/Σ και Σιδηροπλισμού για Σταθεροποίηση Πρανούς Μεγάλου Ύψους σε Θέση Παλαιάς Κατολίσθησης

Χρήση Έγχυτων Πασσάλων Ο/Σ και Σιδηροπλισμού για Σταθεροποίηση Πρανούς Μεγάλου Ύψους σε Θέση Παλαιάς Κατολίσθησης Χρήση Έγχυτων Πασσάλων Ο/Σ και Σιδηροπλισμού για Σταθεροποίηση Πρανούς Μεγάλου Ύψους σε Θέση Παλαιάς Κατολίσθησης Κώστας Παπαντωνόπουλος, Γιώργος Μυλωνάκης, Παναγιώτης Κλουκίνας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ - - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Στα πλαίσια του μαθήματος: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Αντικείμενα άσκησης υπαίθρου: Τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια. Πολιτικός Μηχ., Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε.

Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια. Πολιτικός Μηχ., Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια ΠΛΑΤΗΣ, Α.Δ. Πολιτικός Μηχ., Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια ΠΛΑΤΗΣ, Α.Δ. Πολιτικός Μηχ, Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προφόρτιση:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΟ ΝΕΡΟ. Εισαγωγή - Ορισμοί

ΥΠΟΓΕΙΟ ΝΕΡΟ. Εισαγωγή - Ορισμοί ΥΠΟΓΕΙΟ ΝΕΡΟ Εισαγωγή - Ορισμοί Ως «υπόγειο νερό» ορίζεται το προερχόμενο από τη διήθηση νερού ατμοσφαιρικής προέλευσης, που πληροί τα δομικά κενά των γεωλογικών υλικών και μαζών κάτω από την επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔ "ΟΙ ΣΗΡΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΤΙΣ ΟΔΟΥ" ΒΟΡΕΙ ΧΡΞΗ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΠΟΤΕΛΕΣΜΤ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΠΘΕΙΣ - ΜΘΗΜΤ Εισηγητής : Χ. Γεωργανόπουλος Ν. Καζίλης Ν. Παρδάλης Ιωάννινα, 7 & 8/12/2001 "ΕΓΝΤΙ ΟΔΟΣ.Ε." & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Έργο Σιδηροδρομική σήραγγα Πλατάνου Σιδηροδρομική σήραγγα Τράπεζας Υδραυλική σήραγγα αποστράγγισης ομβρίων υδάτων.

Έργο Σιδηροδρομική σήραγγα Πλατάνου Σιδηροδρομική σήραγγα Τράπεζας Υδραυλική σήραγγα αποστράγγισης ομβρίων υδάτων. Σιδηροδρομικές Σήραγγες Σιδηροδρομικές Σήραγγες Τράπεζας και Πλατάνου και Υδραυλική Σήραγγα Αποστράγγισης ομβρίων υδάτων της Σ.Γ.Υ.Τ. Αθηνών Πατρών, τμήμα Κιάτο Αίγιο Κεντρική Ελλάδα Σιδηροδρομική σήραγγα

Διαβάστε περισσότερα

Ταμιευτήρες Τύποι Φραγμάτων:

Ταμιευτήρες Τύποι Φραγμάτων: Τεχνική Γεωλογία 10. Εφαρμογές Τεχνικής Γεωλογίας Ταμιευτήρες Ταμιευτήρες Τύποι Φραγμάτων: Άκαμπτα φράγματα: βαρύτητας σκυροδέματος Μια μονολιθική κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα τριγωνικής διατομής.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (Ι.Ο.Π. ΚΑΙ ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΘ. Χ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ [ ttriant@upatras.gr ] ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές μέθοδοι στρωματογραφίας

Βασικές μέθοδοι στρωματογραφίας Βασικές μέθοδοι στρωματογραφίας ΛΙΘΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΒΙΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΧΡΟΝΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Μαγνητοστρωματογραφία Σεισμική στρωματογραφία ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ Παραλληλισμός στρωμάτων από περιοχή σε περιοχή με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ 1 6.1 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΝΑΜΕΩΝ(διεπιφάνειες υλικών) 6.2 ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ(µέσω συνδετήρων ή µέσω ΙΩΠ) 6.3 ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 1.1 Εισαγωγή Οι κυριότερες κατεργασίες για την κατασκευή προϊόντων από λαμαρίνα είναι η κοπή, η μορφοποίηση και η κοίλανση. Οι κατεργασίες αυτές γίνονται ας ψαλίδια και πρέσσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ α) Παρατηρήσεις ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1 Π2 ρόμος που συμπίπτει με γραμμή απορροής ρέματος Φ2 Π3 Μπάζα από οικοδομικά υλικά,

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ν Τομέας Δομικών Κατασκευών ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΧΑΛΥΒΩΝ και ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής στις Κατασκευές α Ωπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα T1 Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, Τμήμα Μαλιακός Κλειδί, Έργο Παραχώρησης Κεντρική Ελλάδα

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα T1 Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, Τμήμα Μαλιακός Κλειδί, Έργο Παραχώρησης Κεντρική Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα T1 Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, Τμήμα Μαλιακός Κλειδί, Παραχώρησης Κεντρική Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Συνολικό υ: περίπου 1,25 δισ. Γενική άποψη των στομίων εισόδου Χρονοδιάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

η ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ σε ΑΡΧΑΙΑ και ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ

η ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ σε ΑΡΧΑΙΑ και ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηαχανικών η ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ σε ΑΡΧΑΙΑ και ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ Βλάσης ΚΟΥΜΟΥΣΗΣ και Γιώργος ΓΚΑΖΕΤΑΣ ΤΕΕ, Απρίλιος 2007 Δύο Κατηγορίες Σεισμικής Μόνωσης (ως προς τα μνημεία) (1) Μόνωση

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση των Τοπικών Γεωλογικών Συνθηκών στον Σχεδιασµό του Λιθορρίπτου

Επίδραση των Τοπικών Γεωλογικών Συνθηκών στον Σχεδιασµό του Λιθορρίπτου Επίδραση των Τοπικών Γεωλογικών Συνθηκών στον Σχεδιασµό του Λιθορρίπτου Φράγµατος Μεσοβούνου Influence of the Local Geological Conditions on the Design of the Messovouno Rockfill Dam ΜΟΥΤΑΦΗΣ, Ν. Ι. ΤΣΑΤΣΑΝΙΦΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Σκλήρυνση µεταλλικού υλικού είναι η ισχυροποίησή του έναντι πλαστικής παραµόρφωσης και χαρακτηρίζεται από αύξηση της σκληρότητας, του ορίου διαρροής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης FESPA 5.2.0.88-2012 LH Λογισμική Μελέτη τοίχου ανιστήριξης Σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες Ο Μηχανικός Σχέδιο τοίχου αντιστήριξης 0 0.55 1.1 1.65 2.2 2.75 3.3 3.85 4.4 4.95 5.5 0 0.53 1.06 1.59 2.12 2.65 3.18

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤεχνικάέργακαιΓεωτεχνικήΈρευνα

ΤεχνικάέργακαιΓεωτεχνικήΈρευνα ΤεχνικάέργακαιΓεωτεχνικήΈρευνα ΜΓΚ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ Εμμ. Στειακάκης, Ηράκλειο, 21-2-2011 Πραγματοποιώντας ένα τεχνικό έργο δεν αρκεί μόνο να ΕΚΙΜΗΘΕΙ ποια θα είναι η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ του γεωλογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ο προσδιορισµός των χαρακτηριστικών τιµών αντοχής του υλικού που ορίζονταιστηκάµψη, όπωςτοόριοδιαρροήςσεκάµψηκαιτοόριοαντοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ. www.odotechniki.gr ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΝΩΔΟΜΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΟΔΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ. www.odotechniki.gr ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΝΩΔΟΜΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΔΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ www.odotechniki.gr ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΝΩΔΟΜΗ Διεύθυνση: 3 ης Σεπτεμβρίου 59, Τ.Κ. 10433, Αθήνα e-mails:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Αξιολόγηση των γεωτεχνικών χαρακτηριστικών των υλικών κατασκευής, της κουρτίνας τσιμεντενέσεων και των μετρήσεων των οργάνων του φράγματος. Λάμπρος Σωμάκος, Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1

Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1 Εύκαμπτες Αντιστηρίξεις & Αγκυρώσεις Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΩΘΗΣΕΩΝ (& επανάληψη Εδαφομηχανικής) Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνικά χαρακτηριστικά πετρωμάτων Επίδραση των γεωλογικών χαρακτηριστικών των γεωϋλικών στα τεχνικά έργα»

«Τεχνικά χαρακτηριστικά πετρωμάτων Επίδραση των γεωλογικών χαρακτηριστικών των γεωϋλικών στα τεχνικά έργα» ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΜΕΡΟΣ 3 : «Τεχνικά χαρακτηριστικά πετρωμάτων Επίδραση των γεωλογικών χαρακτηριστικών των γεωϋλικών στα τεχνικά έργα» Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1 Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ Ζ-4 1 Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ 4.1.1 Το άρθρο αναφέρεται στην κατασκευή περίφραξης (Υψηλής, Μέσου Ύψους και Συνδυασμένου τύπου με στηθαίο ασφάλειας) με τρόπο που να εμποδίζει την

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 11. Εισαγωγή... 13. Κεφάλαιο 1. Η Σεισμική Μέθοδος... 15

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 11. Εισαγωγή... 13. Κεφάλαιο 1. Η Σεισμική Μέθοδος... 15 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13 Κεφάλαιο 1. Η Σεισμική Μέθοδος... 15 1.1 Γενικά...15 1.2 Ελαστικές σταθερές...16 1.3 Σεισμικά κύματα...19 1.3.1 Ταχύτητες των σεισμικών κυμάτων...22 1.3.2 Ακτινικές

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών

Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών Η γνώση των µηχανικών ιδιοτήτων των υλικών είναι ουσιώδης για την επιλογή ενδεδειγµένης χρήσης και την µακρόχρονη λειτουργικότητά τους. Στη στοµατική κοιλότητα διαµορφώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση εξειδικευµένου λογισµικού στη µελέτη γεωτεχνικών έργων. Τρισδιάστατο γεωλογικό µοντέλο Κατολίσθησης Κρυσταλλοπηγής

Χρήση εξειδικευµένου λογισµικού στη µελέτη γεωτεχνικών έργων. Τρισδιάστατο γεωλογικό µοντέλο Κατολίσθησης Κρυσταλλοπηγής Χρήση εξειδικευµένου λογισµικού στη µελέτη γεωτεχνικών έργων. Τρισδιάστατο γεωλογικό µοντέλο Κατολίσθησης Κρυσταλλοπηγής Use of Integrated software in designing geotechnical projects. 3d geological model

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση και Χαρακτηρισμός ενεργών ρηξιγενών ζωνών στο Ηράκλειο Κρήτης

Αποτύπωση και Χαρακτηρισμός ενεργών ρηξιγενών ζωνών στο Ηράκλειο Κρήτης "Οι μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας (ΜΓΚ) στα πλαίσια εκπόνησης ΣΧΟΟΑΠ - ΓΠΣ: Προβλήματα και δυνατότητες Αποτύπωση και Χαρακτηρισμός ενεργών ρηξιγενών ζωνών στο Ηράκλειο Κρήτης Δρ Αθανάσιος Η. Γκανάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 0 Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Περίληψη Στα πλαίσια αυτής της εργασίας επιχειρείται μια προσπάθεια πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ι ΙΑΙΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ι ΙΑΙΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ι ΙΑΙΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ευθύµιος Λέκκας 1 & Ανδρέας Αντωνίου 2 1 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

SoilPackage. SOFiSTiK Hellas A.E. 3 ης Σεπτεμβρίου 56, 104 33 Αθήνα Τηλ: 210-8220607, 210-8256430 Fax: 210-8251632 www.sofistik.gr info@sofistik.

SoilPackage. SOFiSTiK Hellas A.E. 3 ης Σεπτεμβρίου 56, 104 33 Αθήνα Τηλ: 210-8220607, 210-8256430 Fax: 210-8251632 www.sofistik.gr info@sofistik. Γεωτεχνικές Εφαρμογές SoilPackage SOFiSTiK Hellas A.E. 3 ης Σεπτεμβρίου 56, 104 33 Αθήνα Τηλ: 210-8220607, 210-8256430 Fax: 210-8251632 www.sofistik.gr info@sofistik.gr Η σειρά προγραμμάτων γεωτεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της Φέρουσας Ικανότητας Μεταλλικών Δικτυωτών Πλαισίων Υποστήριξης Σηράγγων

Διερεύνηση της Φέρουσας Ικανότητας Μεταλλικών Δικτυωτών Πλαισίων Υποστήριξης Σηράγγων Διερεύνηση της Φέρουσας Ικανότητας Μεταλλικών Δικτυωτών Πλαισίων Υποστήριξης Σηράγγων Investigation of the Bearing Capacity of Steel Lattice Girders For Tunnel Support ΣΑΚΚΑΣ, Κ.Μ. ΝΟΜΙΚΟΣ, Π.Π. ΧΟΥΜΑΝΙΔΗΣ,Δ.

Διαβάστε περισσότερα

3. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΕΙ- ΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

3. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΕΙ- ΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κατολισθητικά Φαινόμενα Σαμαρίνας Landslides in Samarina ΜΕΛΕΚΗΣ, Γ. ΜΙΓΚΙΡΟΣ, Γ. ΤΣΑΤΣΑΝΙΦΟΣ, Χ. Γεωλόγος, Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων, Ν.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ Γεωλόγος, Καθηγητής, Γ.Π.Α. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Κατάλογος Προϊόντων / Σκοπός και Δομή Ο κύριος στόχος της εταιρίας είναι η κατασκευή ποιοτικών προ όντων με: πρακτικό σχεδιασμό αυξημένη αντοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΣΤΑΤΙΚΗ ΙΙ" (Α Εξ.) "ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ" Τεχνική θεωρία πλαστικής κάμψης. Πλήρως πλαστική ροπή, ελαστοπλαστικό σύνορο, επιρροή διατμητικών και αξονικών δυνάμεων.

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr Πέδιλα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : ΠΕΔΙΛΟ-001, Μεμονωμένο, κεντρικό πέδιλο, με ροπ ή και σεισμό 1.1. Διαστάσεις-Υλικά-Φορτία 1.2. Κανονισμοί 1.3. Ελεγχοι φέρουσας ικανότητας εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Τεύχος αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΡΜΩΝ AGOM AGFLEXJ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΡΜΩΝ AGOM AGFLEXJ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΡΜΩΝ AGOM AGFLEXJ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ: Στο παρόν έγγραφο γίνεται μία συνοπτική παρουσίαση της διαδικασίας τοποθέτησης των αρμών συστολοδιαστολής της εταιρείας AGOM. Η ΕΚΚΑΦ

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Τεχνικών Έργων» Μάθηµα: «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Θεµελιώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΧΩ Ε 6019/86 (ΦΕΚ-29 Β') : "'Έγκριση Προδιαγραφών Γεωλογικών Εργασιών µέσα στα πλαίσια των Μελετών Τεχνικών 'Έργων"

ΥΠΕΧΩ Ε 6019/86 (ΦΕΚ-29 Β') : 'Έγκριση Προδιαγραφών Γεωλογικών Εργασιών µέσα στα πλαίσια των Μελετών Τεχνικών 'Έργων ΥΠΕΧΩ Ε 6019/86 (ΦΕΚ-29 Β') : "'Έγκριση Προδιαγραφών Γεωλογικών Εργασιών µέσα στα πλαίσια των Μελετών Τεχνικών 'Έργων" Σύµφωνα µε τις διατάξεις : 1. Του Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Όργανα" (ΦΕΚ-137

Διαβάστε περισσότερα

Επιρροή της Χαλάρωσης της βραχόμαζας στη Διάνοιξη σηράγγων. Effect of Strain Softening Behaviour of Rockmass on tunnel excavation

Επιρροή της Χαλάρωσης της βραχόμαζας στη Διάνοιξη σηράγγων. Effect of Strain Softening Behaviour of Rockmass on tunnel excavation Επιρροή της Χαλάρωσης της βραχόμαζας στη Διάνοιξη σηράγγων Effect of Strain Softening Behaviour of Rockmass on tunnel excavation ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΣ, Π. ΚΑΒΒΑΔΑΣ, Μ. Πολιτικός Μηχανικός Π.Πατρών, Μ.Δ.Ε Ε.Μ.Π. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόπου Δοκιμή Jet Grouting στη Σήραγγα Σ2 του Τμήματος 1.2.3 της Εγνατίας Οδού

Επιτόπου Δοκιμή Jet Grouting στη Σήραγγα Σ2 του Τμήματος 1.2.3 της Εγνατίας Οδού Επιτόπου Δοκιμή Jet Grouting στη Σήραγγα Σ2 του Τμήματος 1.2.3 της Εγνατίας Οδού In Situ Jet Grouting Test in S2 Tunnel of Egnatia Odos Motorway 1.2.3 Segment ΚΑΖΙΛΗΣ, Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Χ.Π. LOMBARDO, C.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Γεωτεχνική Μηχανική

Εισαγωγή στην Γεωτεχνική Μηχανική Εισαγωγή στην Γεωτεχνική Μηχανική SIVA έδαφος Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια: 12 Λεπτά 1 Σύνηθες Γεωτεχνικό Έργο Γεω-Εργαστήριο ~ για δοκιμές Ιδιότητες εδάφους Γραφείο Μελετών ~ για σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ 2 KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης κόστους Περίληψη: Το KANEPECostEstimation

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

Αστοχία Επαρχιακής Οδού στη Θέση Τσουλήθρα της Νήσου Άνδρου. Local Road Failure in the Tsoulithra Region of Andros Island

Αστοχία Επαρχιακής Οδού στη Θέση Τσουλήθρα της Νήσου Άνδρου. Local Road Failure in the Tsoulithra Region of Andros Island Αστοχία Επαρχιακής Οδού στη Θέση Τσουλήθρα της Νήσου Άνδρου Local Road Failure in the Tsoulithra Region of Andros Island ΚΟΥΤΑΒΑΣ, Χ. Γ. Τεχν., Γεωλόγος MSC, ETVA V.I.P.E. ΚΟΥΤΑΛΙΑ, Χ. Τεχν., Γεωλόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2)

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2) ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ Ψυχρής ελάσεως (ΕΝ10147) : 1. FeE 220G (fy=220n/mm 2 fu=300n/mm 2 ) 2. FeE 250G (fy=250n/mm2 fu=330n/mm2) 3. FeE 280G (fy=280n/mm2 fu=360n/mm2) Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm

Διαβάστε περισσότερα