GREEK NEW TESTAMENT ACTS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "GREEK NEW TESTAMENT ACTS"

Transcript

1 GREEK NEW TESTAMENT ACTS 1:1 τον μεν πρωτον λογον εποιησαμην περι παντωνω θεοφιλε ωνηρ ξατο ο ιησουσ ποιειν τε και διδασκειν 1:2 αχρι ησ ημερασ εντειλαμενοσ τοισ αποστολοισ δια πνευματοσ αγιου ουσ εξελεξατο ανελημφθη 1:3 οισ και παρεστησεν εαυτον ζωντα μετα το παθειν αυτον εν πολλοισ τεκμηριοισ δι ημερων τεσσερακοντα οπτανομενοσ αυτοισ και λεγων τα περι τησ βασιλειασ του θεου 1:4 και συναλιζομενοσ παρηγγειλεν αυτοισ απο ιεροσολυμων μη χωριζεσθαι αλλα περιμενειν την επαγγελιαν του πατροσ ην ηκουσατε μου 1:5 οτι ιωαννησ μεν εβαπτισεν υδατι υμεισ δε εν πνευματι βαπτισ θησεσθε αγιω ου μετα πολλασ ταυτασ ημερασ 1:6 οι μεν ουν συνελθοντεσ ηρωτων αυτον λεγοντεσ κυριε ει εν τω χρονω τουτω αποκαθιστανεισ την βασιλειαν τω ισραηλ 1:7 ειπεν δε προσ αυτουσ ουχ υμων εστιν γνωναι χρονουσ η και ρουσ ουσ ο πατηρ εθετο εν τη ιδια εξουσια 1:8 αλλα λημψεσθε δυναμιν επελθοντοσ του αγιου πνευματοσ εφ υμασ και εσεσθε μου μαρτυρεσ εν τε ιερουσαλημ και [εν] παση τη ιουδαια και σαμαρεια και εωσ εσχατου τησ γησ 1:9 και ταυτα ειπων βλεποντων αυτων επηρθη και νεφελη υπελαβε ν αυτον απο των οφθαλμων αυτων 1:10 και ωσ ατενιζοντεσ ησαν εισ τον ουρανον πορευομενου αυτο υ και ιδου ανδρεσ δυο παρειστηκεισαν αυτοισ εν εσθησεσιν λ ευκαισ

2 1:11 οι και ειπαν ανδρεσ γαλιλαιοι τι εστηκατε βλεποντεσ <εμβλε ποντεσ> εισ τον ουρανον ουτοσ ο ιησουσ ο αναλημφθεισ αφ υμων εισ τον ουρανον ουτωσ ελευσεται ον τροπον εθεασασθε αυτον πο ρευομενον εισ τον ουρανον 1:12 τοτε υπεστρεψαν εισ ιερουσαλημ απο ορουσ του καλουμενου ελαιωνοσ ο εστιν εγγυσ ιερουσαλημ σαββατου εχον οδον 1:13 και οτε εισηλθον εισ το υπερωον ανεβησαν ου ησαν καταμενο ντεσ ο τε πετροσ και ιωαννησ και ιακωβοσ και ανδρεασ φιλιπποσ και θωμασ βαρθολομαιοσ και μαθθαιοσ ιακωβοσ αλφαιου και σιμ ων ο ζηλωτησ και ιουδασ ιακωβου 1:14 ουτοι παντεσ ησαν προσκαρτερουντεσ ομοθυμαδον τη προσευ χη συν γυναιξιν και μαριαμ τη μητρι [του] του ιησου και συν τοισ αδελφοισ αυτου 1:15 και εν ταισ ημεραισ ταυταισ αναστασ πετροσ εν μεσω των αδ ελφων ειπεν ην τε οχλοσ ονοματων επι το αυτο ωσ ωσει εκατον εικοσι 1:16 ανδρεσ αδελφοι εδει πληρωθηναι την γραφην ην προειπεν το π νευμα το αγιον δια στοματοσ δαυιδ περι ιουδα του γενομενου οδηγ ου τοισ συλλαβουσιν ιησουν 1:17 οτι κατηριθμημενοσ ην εν ημιν και ελαχεν τον κληρον τησ δι ακονιασ ταυτησ 1:18 ουτοσ μεν ουν εκτησατο χωριον εκ μισθου τησ αδικιασ και πρ ηνησ γενομενοσ ελακησεν μεσοσ και εξεχυθη παντα τα σπλαγχνα αυτου 1:19 και γνωστον εγενετο πασιν τοισ κατοικουσιν ιερουσαλημ ωστ ε κληθηναι το χωριον εκεινο τη ιδια διαλεκτω αυτων ακελδαμα χ τουτ εστιν χωριον αιματοσ

3 1:20 γεγραπται γαρ εν βιβλω ψαλμων γενηθητω η επαυλισ αυτου ερ ημοσ και μη εστω ο κατοικων εν αυτη και την επισκοπην αυτου λ αβετω ετεροσ 1:21 δει ουν των συνελθοντων ημιν ανδρων εν παντι χρονω ω ειση λθεν και εξηλθεν εφ ημασ ο κυριοσ ιησουσ 1:22 αρξαμενοσ απο του βαπτισματοσ ιωαννου εωσ τησ ημερασ η σ ανελημφθη αφ ημων μαρτυρα τησ αναστασεωσ αυτου συν ημιν γενεσθαι ενα τουτων 1:23 και εστησαν δυο ιωσηφ τον καλουμενον βαρσαββαν οσ επεκλ ηθη ιουστοσ και μαθθιαν 1:24 και προσευξαμενοι ειπαν συ κυριε καρδιογνωστα παντων ανα δειξον ον εξελεξω εκ τουτων των δυο ενα 1:25 λαβειν τον τοπον τησ διακονιασ ταυτησ και αποστολησ αφ η σ παρεβη ιουδασ πορευθηναι εισ τον τοπον τον ιδιον 1:26 και εδωκαν κληρουσ αυτοισ και επεσεν ο κληροσ επι μαθθιαν και συγκατεψηφισθη μετα των ενδεκα αποστολων 2:1 και εν τω συμπληρουσθαι την ημεραν τησ πεντηκοστησ ησαν παντεσ ομου επι το αυτο 2:2 και εγενετο αφνω εκ του ουρανου ηχοσ ωσπερ φερομενησ πνοη σ βιαιασ και επληρωσεν ολον τον οικον ου ησαν καθημενοι 2:3 και ωφθησαν αυτοισ διαμεριζομεναι γλωσσαι ωσει πυροσ και ε καθισεν εφ ενα εκαστον αυτων 2:4 και επλησθησαν παντεσ πνευματοσ αγιου και ηρξαντο λαλειν ετεραισ γλωσσαισ καθωσ το πνευμα εδιδου αποφθεγγεσθαι αυτοισ 2:5 ησαν δε εν εισ ιερουσαλημ κατοικουντεσ ιουδαιοι ανδρεσ ε υλαβεισ απο παντοσ εθνουσ των υπο τον ουρανον

4 2:6 γενομενησ δε τησ φωνησ ταυτησ συνηλθεν το πληθοσ και συνε χυθη οτι ηκουσεν ηκουον εισ εκαστοσ τη ιδια διαλεκτω λαλουν των αυτων 2:7 εξισταντο δε και εθαυμαζον λεγοντεσ ουχι ιδου παντεσ ουχ ι δου απαντεσ ουτοι εισιν οι λαλουντεσ γαλιλαιοι 2:8 και πωσ ημεισ ακουομεν εκαστοσ τη ιδια διαλεκτω ημων εν η ε γεννηθημεν 2:9 παρθοι και μηδοι και ελαμιται και οι κατοικουντεσ την μεσοπο ταμιαν ιουδαιαν τε και καππαδοκιαν ποντον και την ασιαν 2:10 φρυγιαν τε και παμφυλιαν αιγυπτον και τα μερη τησ λιβυησ τ ησ κατα κυρηνην και οι επιδημουντεσ ρωμαιοι ιουδαιοι τε και προ σηλυτοι 2:11 κρητεσ και αραβεσ ακουομεν λαλουντων αυτων ταισ ημετερα ισ γλωσσαισ τα μεγαλεια του θεου 2:12 εξισταντο δε παντεσ και διηπορουντο διηπορουν αλλοσ πρ οσ αλλον λεγοντεσ τι θελει τουτο ειναι 2:13 ετεροι δε διαχλευαζοντεσ ελεγον οτι γλευκουσ μεμεστωμενοι ε ισιν 2:14 σταθεισ δε ο πετροσ συν τοισ ενδεκα επηρεν την φωνην αυτου και απεφθεγξατο αυτοισ ανδρεσ ιουδαιοι και οι κατοικουντεσ ιερ ουσαλημ παντεσ τουτο υμιν γνωστον εστω και ενωτισασθε τα ρημ ατα μου 2:15 ου γαρ ωσ υμεισ υπολαμβανετε ουτοι μεθυουσιν εστιν γαρ ωρ α τριτη τησ ημερασ 2:16 αλλα τουτο εστιν το ειρημενον δια του προφητου ιωηλ 2:17 και εσται εν ταισ εσχαταισ ημεραισ λεγει ο θεοσ εκχεω απο το υ πνευματοσ μου επι πασαν σαρκα και προφητευσουσιν οι υιοι υμ

5 ων και αι θυγατερεσ υμων και οι νεανισκοι υμων ορασεισ οψονται και οι πρεσβυτεροι υμων ενυπνιοισ ενυπνιασθησονται 2:18 και γε επι τουσ δουλουσ μου και επι τασ δουλασ μου εν ταισ η μεραισ εκειναισ εκχεω απο του πνευματοσ μου και προφητευσουσ ιν 2:19 και δωσω τερατα εν τω ουρανω ανω και σημεια επι τησ γησ κ ατω αιμα και πυρ και ατμιδα καπνου 2:20 ο ηλιοσ μεταστραφησεται εισ σκοτοσ και η σεληνη εισ αιμα π ριν ελθειν ημεραν κυριου την μεγαλην και επιφανη 2:21 και εσται πασ οσ εαν αν επικαλεσηται το ονομα κυριου σω θησεται 2:22 ανδρεσ ισραηλιται ακουσατε τουσ λογουσ τουτουσ ιησουν το ν ναζωραιον ανδρα αποδεδειγμενον απο του θεου εισ υμασ δυναμε σιν και τερασιν και σημειοισ οισ εποιησεν δι αυτου ο θεοσ εν μεσ ω υμων καθωσ αυτοι οιδατε 2:23 τουτον τη ωρισμενη βουλη και προγνωσει του θεου εκδοτον δι α χειροσ ανομων προσπηξαντεσ ανειλατε 2:24 ον ο θεοσ ανεστησεν λυσασ τασ ωδινασ του θανατου καθοτι ουκ ην δυνατον κρατεισθαι αυτον υπ αυτου 2:25 δαυιδ γαρ λεγει εισ αυτον προορωμην τον κυριον ενωπιον μου δια παντοσ οτι εκ δεξιων μου εστιν ινα μη σαλευθω 2:26 δια τουτο ηυφρανθη μου η καρδια η καρδια μου και ηγαλλ ιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπι δι 2:27 οτι ουκ εγκαταλειψεισ την ψυχην μου εισ αδην ουδε δωσεισ τ ον οσιον σου ιδειν διαφθοραν 2:28 εγνωρισασ μοι οδουσ ζωησ πληρωσεισ με ευφροσυνησ μετα τ ου προσωπου σου

6 2:29 ανδρεσ αδελφοι εξον ειπειν μετα παρρησιασ προσ υμασ περι τ ου πατριαρχου δαυιδ οτι και ετελευτησεν και εταφη και το μνημα αυτου εστιν εν ημιν αχρι τησ ημερασ ταυτησ 2:30 προφητησ ουν υπαρχων και ειδωσ οτι ορκω ωμοσεν αυτω ο θε οσ εκ καρπου τησ οσφυοσ αυτου καθισαι επι τον θρονον αυτου 2:31 προιδων ελαλησεν περι τησ αναστασεωσ του χριστου οτι ουτε εγκατελειφθη εισ αδην ουτε η σαρξ αυτου ειδεν διαφθοραν 2:32 τουτον τον ιησουν ανεστησεν ο θεοσ ου παντεσ ημεισ εσμεν μ αρτυρεσ 2:33 τη δεξια ουν του θεου υψωθεισ την τε επαγγελιαν του πνευματ οσ του αγιου λαβων παρα του πατροσ εξεχεεν τουτο ο υμεισ [και] βλεπετε και ακουετε 2:34 ου γαρ δαυιδ ανεβη εισ τουσ ουρανουσ λεγει δε αυτοσ ειπεν [ο] κυριοσ τω κυριω μου καθου εκ δεξιων μου 2:35 εωσ αν θω τουσ εχθρουσ σου υποποδιον των ποδων σου 2:36 ασφαλωσ ουν γινωσκετω πασ οικοσ ισραηλ οτι και κυριον αυ τον και χριστον εποιησεν ο θεοσ τουτον τον ιησουν ον υμεισ εστα υρωσατε 2:37 ακουσαντεσ δε κατενυγησαν την καρδιαν ειπον τε προσ τον π ετρον και τουσ λοιπουσ αποστολουσ τι ποιησωμεν ανδρεσ αδελφοι 2:38 πετροσ δε προσ αυτουσ μετανοησατε [φησιν] και βαπτισθη τω εκαστοσ υμων εν επι τω ονοματι ιησου χριστου εισ αφεσιν τ ων αμαρτιων υμων και λημψεσθε την δωρεαν του αγιου πνευματο σ 2:39 υμιν γαρ εστιν η επαγγελια και τοισ τεκνοισ υμων και πασιν τ οισ εισ μακραν οσουσ αν προσκαλεσηται κυριοσ ο θεοσ ημων

7 2:40 ετεροισ τε λογοισ πλειοσιν διεμαρτυρατο και παρεκαλει αυτο υσ λεγων σωθητε απο τησ γενεασ τησ σκολιασ ταυτησ 2:41 οι μεν ουν αποδεξαμενοι τον λογον αυτου εβαπτισθησαν και π ροσετεθησαν εν τη ημερα εκεινη ψυχαι ωσει τρισχιλιαι 2:42 ησαν δε προσκαρτερουντεσ τη διδαχη των αποστολων και τη κοινωνια τη κλασει του αρτου και ταισ προσευχαισ 2:43 εγινετο δε παση ψυχη φοβοσ πολλα δε τε τερατα και σημει α δια των αποστολων εγινετο 2:44 παντεσ δε οι πιστευσαντεσ πιστευοντεσ ησαν επι το αυτο και ειχον απαντα κοινα 2:45 και τα κτηματα και τασ υπαρξεισ επιπρασκον και διεμεριζον αυτα πασιν καθοτι αν τισ χρειαν ειχεν 2:46 καθ ημεραν τε προσκαρτερουντεσ ομοθυμαδον εν τω ιερω κλω ντεσ τε κατ οικον αρτον μετελαμβανον τροφησ εν αγαλλιασει και αφελοτητι καρδιασ 2:47 αινουντεσ τον θεον και εχοντεσ χαριν προσ ολον τον λαον ο δ ε κυριοσ προσετιθει τουσ σωζομενουσ καθ ημεραν επι το αυτο 3:1 πετροσ δε και ιωαννησ ανεβαινον εισ το ιερον επι την ωραν τη σ προσευχησ την ενατην 3:2 και τισ ανηρ χωλοσ εκ κοιλιασ μητροσ αυτου υπαρχων εβαστα ζετο ον ετιθουν καθ ημεραν προσ την θυραν του ιερου την λεγομεν ην ωραιαν του αιτειν ελεημοσυνην παρα των εισπορευομενων εισ το ιερον 3:3 οσ ιδων πετρον και ιωαννην μελλοντασ εισιεναι εισ το ιερον η ρωτα ελεημοσυνην λαβειν 3:4 ατενισασ δε πετροσ εισ αυτον συν τω ιωαννη ειπεν βλεψον εισ ημασ

8 3:5 ο δε επειχεν αυτοισ προσδοκων τι παρ αυτων λαβειν 3:6 ειπεν δε πετροσ αργυριον και χρυσιον ουχ υπαρχει μοι ο δε εχω τουτο σοι διδωμι εν τω ονοματι ιησου χριστου του ναζωραιου [ε γειρε και] περιπατει 3:7 και πιασασ αυτον τησ δεξιασ χειροσ ηγειρεν αυτον παραχρημ α δε εστερεωθησαν αι βασεισ αυτου και τα σφυδρα 3:8 και εξαλλομενοσ εστη και περιεπατει και εισηλθεν συν αυτοισ εισ το ιερον περιπατων και αλλομενοσ και αινων τον θεον 3:9 και ειδεν πασ ο λαοσ αυτον περιπατουντα και αινουντα τον θε ον 3:10 επεγινωσκον δε αυτον οτι ουτοσ αυτοσ ην ο προσ την ελεη μοσυνην καθημενοσ επι τη ωραια πυλη του ιερου και επλησθησαν θαμβουσ και εκστασεωσ επι τω συμβεβηκοτι αυτω 3:11 κρατουντοσ δε αυτου τον πετρον και τον ιωαννην συνεδραμεν πασ ο λαοσ προσ αυτουσ επι τη στοα τη καλουμενη σολομωντοσ εκθαμβοι 3:12 ιδων δε ο πετροσ απεκρινατο προσ τον λαον ανδρεσ ισραηλιτ αι τι θαυμαζετε επι τουτω η ημιν τι ατενιζετε ωσ ιδια δυναμει η ευ σεβεια πεποιηκοσιν του περιπατειν αυτον 3:13 ο θεοσ αβρααμ και ισαακ και [ο θεοσ] ισαακ και [ο θεοσ] ι ακωβ ο θεοσ των πατερων ημων εδοξασεν τον παιδα αυτου ιησουν ον υμεισ μεν παρεδωκατε και ηρνησασθε κατα προσωπον πιλατου κριναντοσ εκεινου απολυειν 3:14 υμεισ δε τον αγιον και δικαιον ηρνησασθε και ητησασθε ανδρ α φονεα χαρισθηναι υμιν 3:15 τον δε αρχηγον τησ ζωησ απεκτεινατε ον ο θεοσ ηγειρεν εκ νε κρων ου ημεισ μαρτυρεσ εσμεν

9 3:16 και επι τη πιστει του ονοματοσ αυτου τουτον ον θεωρειτε κ αι οιδατε εστερεωσεν το ονομα αυτου και η πιστισ η δι αυτου εδω κεν αυτω την ολοκληριαν ταυτην απεναντι παντων υμων 3:17 και νυν αδελφοι οιδα οτι κατα αγνοιαν επραξατε ωσπερ και οι αρχοντεσ υμων 3:18 ο δε θεοσ α προκατηγγειλεν δια στοματοσ παντων των προφητ ων παθειν τον χριστον αυτου επληρωσεν ουτωσ 3:19 μετανοησατε ουν και επιστρεψατε προσ εισ το εξαλειφθην αι υμων τασ αμαρτιασ [3:20] οπωσ αν ελθωσιν καιροι αναψυξεωσ απο προσωπου του κυριου 3:20 και αποστειλη τον προκεχειρισμενον υμιν χριστον ιησουν 3:21 ον δει ουρανον μεν δεξασθαι αχρι χρονων αποκαταστασεωσ παντων ων ελαλησεν ο θεοσ δια στοματοσ των αγιων απ αιωνοσ α υτου προφητων 3:22 μωυσησ μεν ειπεν οτι προφητην υμιν αναστησει κυριοσ ο θεο σ υμων εκ των αδελφων υμων ωσ εμε αυτου ακουσεσθε κατα πα ντα οσα αν λαληση προσ υμασ 3:23 εσται δε πασα ψυχη ητισ εαν μη ακουση του προφητου εκεινο υ εξολεθρευθησεται εκ του λαου 3:24 και παντεσ δε οι προφηται απο σαμουηλ και των καθεξησ οσο ι ελαλησαν και κατηγγειλαν τασ ημερασ ταυτασ 3:25 υμεισ εστε οι υιοι των προφητων και τησ διαθηκησ ησ ο θεοσ διεθετο διεθετο ο θεοσ προσ τουσ πατερασ υμων λεγων προσ αβ ρααμ και εν τω σπερματι σου ευλογηθησονται <ενευλογηθησοντ αι> πασαι αι πατριαι τησ γησ 3:26 υμιν πρωτον αναστησασ ο θεοσ τον παιδα αυτου απεστειλεν αυτον ευλογουντα υμασ εν τω αποστρεφειν εκαστον απο των πονη ριων [υμων] υμων

10 4:1 λαλουντων δε αυτων προσ τον λαον επεστησαν αυτοισ οι αρχ ιερεισ ιερεισ και ο στρατηγοσ του ιερου και οι σαδδουκαιοι 4:2 διαπονουμενοι δια το διδασκειν αυτουσ τον λαον και καταγγελ λειν εν τω ιησου την αναστασιν την εκ νεκρων 4:3 και επεβαλον αυτοισ τασ χειρασ και εθεντο εισ τηρησιν εισ τη ν αυριον ην γαρ εσπερα ηδη 4:4 πολλοι δε των ακουσαντων τον λογον επιστευσαν και εγενηθη [ο] αριθμοσ των ανδρων ωσ [ωσ] χιλιαδεσ πεντε 4:5 εγενετο δε επι την αυριον συναχθηναι αυτων τουσ αρχοντασ κ αι τουσ πρεσβυτερουσ και τουσ γραμματεισ εν ιερουσαλημ 4:6 και αννασ ο αρχιερευσ και καιαφασ και ιωαννησ και αλεξανδ ροσ και οσοι ησαν εκ γενουσ αρχιερατικου 4:7 και στησαντεσ αυτουσ εν τω μεσω επυνθανοντο εν ποια δυναμ ει η εν ποιω ονοματι εποιησατε τουτο υμεισ 4:8 τοτε πετροσ πλησθεισ πνευματοσ αγιου ειπεν προσ αυτουσ αρχ οντεσ του λαου και πρεσβυτεροι 4:9 ει ημεισ σημερον ανακρινομεθα επι ευεργεσια ανθρωπου ασθε νουσ εν τινι ουτοσ σεσωσται σεσωται 4:10 γνωστον εστω πασιν υμιν και παντι τω λαω ισραηλ οτι εν τω ο νοματι ιησου χριστου του ναζωραιου ον υμεισ εσταυρωσατε ον ο θεοσ ηγειρεν εκ νεκρων εν τουτω ουτοσ παρεστηκεν ενωπιον υμων υγιησ 4:11 ουτοσ εστιν ο λιθοσ ο εξουθενηθεισ υφ υμων των οικοδομων ο γενομενοσ εισ κεφαλην γωνιασ 4:12 και ουκ εστιν εν αλλω ουδενι η σωτηρια ουδε γαρ ονομα εστιν ετερον υπο τον ουρανον το δεδομενον εν ανθρωποισ εν ω δει σωθη ναι ημασ

11 4:13 θεωρουντεσ δε την του πετρου παρρησιαν και ιωαννου και κα ταλαβομενοι οτι ανθρωποι αγραμματοι εισιν και ιδιωται εθαυμαζο ν επεγινωσκον τε αυτουσ οτι συν τω ιησου ησαν 4:14 τον τε ανθρωπον βλεποντεσ συν αυτοισ εστωτα τον τεθεραπευ μενον ουδεν ειχον αντειπειν 4:15 κελευσαντεσ δε αυτουσ εξω του συνεδριου απελθειν συνεβαλ λον προσ αλληλουσ 4:16 λεγοντεσ τι ποιησωμεν τοισ ανθρωποισ τουτοισ οτι μεν γαρ γν ωστον σημειον γεγονεν δι αυτων πασιν τοισ κατοικουσιν ιερουσαλ ημ φανερον και ου δυναμεθα αρνεισθαι 4:17 αλλ ινα μη επι πλειον διανεμηθη εισ τον λαον απειλησωμεθα αυτοισ μηκετι λαλειν επι τω ονοματι τουτω μηδενι ανθρωπων 4:18 και καλεσαντεσ αυτουσ παρηγγειλαν το καθολου μη φθεγγε σθαι μηδε διδασκειν επι τω ονοματι [του] του ιησου 4:19 ο δε πετροσ και ιωαννησ αποκριθεντεσ ειπον προσ αυτουσ ει δικαιον εστιν ενωπιον του θεου υμων ακουειν μαλλον η του θεου κ ρινατε 4:20 ου δυναμεθα γαρ ημεισ α ειδαμεν και ηκουσαμεν μη λαλειν 4:21 οι δε προσαπειλησαμενοι απελυσαν αυτουσ μηδεν ευρισκοντε σ το πωσ κολασωνται αυτουσ δια τον λαον οτι παντεσ εδοξαζον τ ον θεον επι τω γεγονοτι 4:22 ετων γαρ ην πλειονων τεσσερακοντα ο ανθρωποσ εφ ον γεγονε ι το σημειον τουτο τησ ιασεωσ 4:23 απολυθεντεσ δε ηλθον προσ τουσ ιδιουσ και απηγγειλαν οσα προσ αυτουσ οι αρχιερεισ και οι πρεσβυτεροι ειπαν 4:24 οι δε ακουσαντεσ ομοθυμαδον ηραν φωνην προσ τον θεον και ειπαν δεσποτα συ ο ποιησασ τον ουρανον και την γην και την θαλ ασσαν και παντα τα εν αυτοισ

12 4:25 ο του πατροσ ημων δια πνευματοσ αγιου στοματοσ δαυιδ παιδ οσ σου ειπων ινα τι εφρυαξαν εθνη και λαοι εμελετησαν κενα 4:26 παρεστησαν οι βασιλεισ τησ γησ και οι αρχοντεσ συνηχθησα ν επι το αυτο κατα του κυριου και κατα του χριστου αυτου 4:27 συνηχθησαν γαρ επ αληθειασ εν τη πολει ταυτη επι τον αγιον παιδα σου ιησουν ον εχρισασ ηρωδησ τε και ποντιοσ πιλατοσ συν εθνεσιν και λαοισ ισραηλ 4:28 ποιησαι οσα η χειρ σου και η βουλη [σου] προωρισεν γενε σθαι 4:29 και τα νυν κυριε επιδε επι τασ απειλασ αυτων και δοσ τοισ δο υλοισ σου μετα παρρησιασ πασησ λαλειν τον λογον σου 4:30 εν τω την χειρα [σου] εκτεινειν σε εισ ιασιν και σημεια και τερατα γινεσθαι δια του ονοματοσ του αγιου παιδοσ σου ιησου 4:31 και δεηθεντων αυτων εσαλευθη ο τοποσ εν ω ησαν συνηγμενο ι και επλησθησαν απαντεσ του αγιου πνευματοσ και ελαλουν τον λογον του θεου μετα παρρησιασ 4:32 του δε πληθουσ των πιστευσαντων ην καρδια και ψυχη μια κ αι ουδε εισ τι των υπαρχοντων αυτω ελεγεν ιδιον ειναι αλλ ην αυτ οισ παντα απαντα κοινα 4:33 και δυναμει μεγαλη απεδιδουν το μαρτυριον οι αποστολοι το υ κυριου ιησου τησ αναστασεωσ τησ αναστασεωσ του κυριου ιη σου χαρισ τε μεγαλη ην επι παντασ αυτουσ 4:34 ουδε γαρ ενδεησ τισ ην εν αυτοισ οσοι γαρ κτητορεσ χωριων η οικιων υπηρχον πωλουντεσ εφερον τασ τιμασ των πιπρασκομενων 4:35 και ετιθουν παρα τουσ ποδασ των αποστολων διεδιδετο δε εκα στω καθοτι αν τισ χρειαν ειχεν

13 4:36 ιωσηφ δε ο επικληθεισ βαρναβασ απο των αποστολων ο εστιν μεθερμηνευομενον υιοσ παρακλησεωσ λευιτησ κυπριοσ τω γενει 4:37 υπαρχοντοσ αυτω αγρου πωλησασ ηνεγκεν το χρημα και εθηκ εν παρα προσ τουσ ποδασ των αποστολων 5:1 ανηρ δε τισ ανανιασ ονοματι συν σαπφιρη τη γυναικι αυτου επ ωλησεν κτημα 5:2 και ενοσφισατο απο τησ τιμησ συνειδυιησ και τησ γυναικοσ κ αι ενεγκασ μεροσ τι παρα τουσ ποδασ των αποστολων εθηκεν 5:3 ειπεν δε ο πετροσ ανανια δια τι επληρωσεν ο σατανασ την καρ διαν σου ψευσασθαι σε το πνευμα το αγιον και νοσφισασθαι απο τ ησ τιμησ του χωριου 5:4 ουχι μενον σοι εμενεν και πραθεν εν τη ση εξουσια υπηρχεν τι οτι εθου εν τη καρδια σου το πραγμα τουτο ουκ εψευσω ανθρωποι σ αλλα τω θεω 5:5 ακουων δε ο ανανιασ τουσ λογουσ τουτουσ πεσων εξεψυξεν κα ι εγενετο φοβοσ μεγασ επι παντασ τουσ ακουοντασ 5:6 ανασταντεσ δε οι νεωτεροι συνεστειλαν αυτον και εξενεγκαντε σ εθαψαν 5:7 εγενετο δε ωσ ωρων τριων διαστημα και η γυνη αυτου μη ειδυι α το γεγονοσ εισηλθεν 5:8 απεκριθη δε προσ αυτην πετροσ ειπε μοι ει τοσουτου το χωριον απεδοσθε η δε ειπεν ναι τοσουτου 5:9 ο δε πετροσ προσ αυτην τι οτι συνεφωνηθη υμιν πειρασαι το πν ευμα κυριου ιδου οι ποδεσ των θαψαντων τον ανδρα σου επι τη θυ ρα και εξοισουσιν σε 5:10 επεσεν δε παραχρημα προσ τουσ ποδασ αυτου και εξεψυξεν ει σελθοντεσ δε οι νεανισκοι ευρον αυτην νεκραν και εξενεγκαντεσ ε θαψαν προσ τον ανδρα αυτησ

14 5:11 και εγενετο φοβοσ μεγασ εφ ολην την εκκλησιαν και επι παντα σ τουσ ακουοντασ ταυτα 5:12 δια δε των χειρων των αποστολων εγινετο σημεια και τερατα π ολλα εν τω λαω και ησαν ομοθυμαδον παντεσ απαντεσ εν τη στ οα σολομωντοσ 5:13 των δε λοιπων ουδεισ ετολμα κολλασθαι αυτοισ αλλ εμεγαλυν εν αυτουσ ο λαοσ 5:14 μαλλον δε προσετιθεντο πιστευοντεσ τω κυριω πληθη ανδρων τε και γυναικων 5:15 ωστε και εισ τασ πλατειασ εκφερειν τουσ ασθενεισ και τιθενα ι επι κλιναριων και κραβαττων ινα ερχομενου πετρου καν η σκια επισκιασει επισκιαση τινι αυτων 5:16 συνηρχετο δε και το πληθοσ των περιξ πολεων ιερουσαλημ φε ροντεσ ασθενεισ και οχλουμενουσ υπο πνευματων ακαθαρτων οιτ ινεσ εθεραπευοντο απαντεσ 5:17 αναστασ δε ο αρχιερευσ και παντεσ οι συν αυτω η ουσα αιρε σισ των σαδδουκαιων επλησθησαν ζηλου 5:18 και επεβαλον τασ χειρασ επι τουσ αποστολουσ και εθεντο αυ τουσ εν τηρησει δημοσια 5:19 αγγελοσ δε κυριου δια νυκτοσ ηνοιξεν ανοιξασ τασ θυρασ τησ φυλακησ εξαγαγων τε αυτουσ ειπεν 5:20 πορευεσθε και σταθεντεσ λαλειτε εν τω ιερω τω λαω παντα τα ρηματα τησ ζωησ ταυτησ 5:21 ακουσαντεσ δε εισηλθον υπο τον ορθρον εισ το ιερον και εδιδ ασκον παραγενομενοσ δε ο αρχιερευσ και οι συν αυτω συνεκαλεσ αν το συνεδριον και πασαν την γερουσιαν των υιων ισραηλ και απ εστειλαν εισ το δεσμωτηριον αχθηναι αυτουσ

15 5:22 οι δε παραγενομενοι υπηρεται ουχ ευρον αυτουσ εν τη φυλακ η αναστρεψαντεσ δε απηγγειλαν 5:23 λεγοντεσ οτι το δεσμωτηριον ευρομεν κεκλεισμενον εν παση α σφαλεια και τουσ φυλακασ εστωτασ επι των θυρων ανοιξαντεσ δε εσω ουδενα ευρομεν 5:24 ωσ δε ηκουσαν τουσ λογουσ τουτουσ ο τε στρατηγοσ του ιερο υ και οι αρχιερεισ διηπορουν περι αυτων τι αν γενοιτο τουτο 5:25 παραγενομενοσ δε τισ απηγγειλεν αυτοισ οτι ιδου οι ανδρεσ ο υσ εθεσθε εν τη φυλακη εισιν εν τω ιερω εστωτεσ και διδασκοντεσ τον λαον 5:26 τοτε απελθων ο στρατηγοσ συν τοισ υπηρεταισ ηγεν αυτουσ ο υ μετα βιασ εφοβουντο γαρ τον λαον μη λιθασθωσιν 5:27 αγαγοντεσ δε αυτουσ εστησαν εν τω συνεδριω και επηρωτησε ν αυτουσ ο αρχιερευσ 5:28 λεγων [ου] παραγγελια παρηγγειλαμεν υμιν μη διδασκειν επ ι τω ονοματι τουτω και ιδου πεπληρωκατε την ιερουσαλημ τησ διδ αχησ υμων και βουλεσθε επαγαγειν εφ ημασ το αιμα του ανθρωπο υ τουτου 5:29 αποκριθεισ δε πετροσ και οι αποστολοι ειπαν πειθαρχειν δει θ εω μαλλον η ανθρωποισ 5:30 ο θεοσ των πατερων ημων ηγειρεν ιησουν ον υμεισ διεχειρισα σθε κρεμασαντεσ επι ξυλου 5:31 τουτον ο θεοσ αρχηγον και σωτηρα υψωσεν τη δεξια αυτου [τ ου] δουναι μετανοιαν τω ισραηλ και αφεσιν αμαρτιων 5:32 και ημεισ εσμεν μαρτυρεσ των ρηματων τουτων και το πνευμ α το αγιον ο εδωκεν ο θεοσ τοισ πειθαρχουσιν αυτω 5:33 οι δε ακουσαντεσ διεπριοντο και εβουλοντο ανελειν αυτουσ

16 5:34 αναστασ δε τισ εν τω συνεδριω φαρισαιοσ ονοματι γαμαλιηλ νομοδιδασκαλοσ τιμιοσ παντι τω λαω εκελευσεν εξω βραχυ τουσ ανθρωπουσ ποιησαι 5:35 ειπεν τε προσ αυτουσ ανδρεσ ισραηλιται προσεχετε εαυτοισ ε πι τοισ ανθρωποισ τουτοισ τι μελλετε πρασσειν 5:36 προ γαρ τουτων των ημερων ανεστη θευδασ λεγων ειναι τινα ε αυτον ω προσεκλιθη ανδρων αριθμοσ ωσ τετρακοσιων οσ ανηρεθη και παντεσ οσοι επειθοντο αυτω διελυθησαν και εγενοντο εισ ουδ εν 5:37 μετα τουτον ανεστη ιουδασ ο γαλιλαιοσ εν ταισ ημεραισ τησ απογραφησ και απεστησεν λαον οπισω αυτου κακεινοσ απωλετο κ αι παντεσ οσοι επειθοντο αυτω διεσκορπισθησαν 5:38 και [τα] τα νυν λεγω υμιν αποστητε απο των ανθρωπων του των και αφετε αυτουσ οτι εαν η εξ ανθρωπων η βουλη αυτη η το ερ γον τουτο καταλυθησεται 5:39 ει δε εκ θεου εστιν ου δυνησεσθε καταλυσαι αυτουσ μηποτε κ αι θεομαχοι ευρεθητε 5:40 επεισθησαν δε αυτω και προσκαλεσαμενοι τουσ αποστολουσ δειραντεσ παρηγγειλαν μη λαλειν επι τω ονοματι του ιησου και απ ελυσαν 5:41 οι μεν ουν επορευοντο χαιροντεσ απο προσωπου του συνεδριο υ οτι κατηξιωθησαν υπερ του ονοματοσ ατιμασθηναι 5:42 πασαν τε ημεραν εν τω ιερω και κατ οικον ουκ επαυοντο διδα σκοντεσ και ευαγγελιζομενοι τον χριστον ιησουν 6:1 εν δε ταισ ημεραισ ταυταισ πληθυνοντων των μαθητων εγενετο γογγυσμοσ των ελληνιστων προσ τουσ εβραιουσ οτι παρεθεωρουν το εν τη διακονια τη καθημερινη αι χηραι αυτων

17 6:2 προσκαλεσαμενοι δε οι δωδεκα το πληθοσ των μαθητων ειπαν ουκ αρεστον εστιν ημασ καταλειψαντασ τον λογον του θεου διακο νειν τραπεζαισ 6:3 επισκεψασθε δε αδελφοι ανδρασ εξ υμων μαρτυρουμενουσ επτ α πληρεισ πνευματοσ και σοφιασ ουσ καταστησομεν επι τησ χρει ασ ταυτησ 6:4 ημεισ δε τη προσευχη και τη διακονια του λογου προσκαρτερη σομεν 6:5 και ηρεσεν ο λογοσ ενωπιον παντοσ του πληθουσ και εξελεξαν το στεφανον ανδρα πληρη πληρησ πιστεωσ και πνευματοσ αγιο υ και φιλιππον και προχορον και νικανορα και τιμωνα και παρμεν αν και νικολαον προσηλυτον αντιοχεα 6:6 ουσ εστησαν ενωπιον των αποστολων και προσευξαμενοι επεθ ηκαν αυτοισ τασ χειρασ 6:7 και ο λογοσ του θεου ηυξανεν και επληθυνετο ο αριθμοσ των μ αθητων εν ιερουσαλημ σφοδρα πολυσ τε οχλοσ των ιερεων υπηκου ον τη πιστει 6:8 στεφανοσ δε πληρησ χαριτοσ και δυναμεωσ εποιει τερατα και σημεια μεγαλα εν τω λαω 6:9 ανεστησαν δε τινεσ των εκ τησ συναγωγησ τησ λεγομενησ λιβε ρτινων και κυρηναιων και αλεξανδρεων και των απο κιλικιασ και ασιασ συζητουντεσ τω στεφανω 6:10 και ουκ ισχυον αντιστηναι τη σοφια και τω πνευματι ω ελαλει 6:11 τοτε υπεβαλον ανδρασ λεγοντασ οτι ακηκοαμεν αυτου λαλου ντοσ ρηματα βλασφημα εισ μωυσην και τον θεον 6:12 συνεκινησαν τε τον λαον και τουσ πρεσβυτερουσ και τουσ γρ αμματεισ και επισταντεσ συνηρπασαν αυτον και ηγαγον εισ το συ νεδριον

18 6:13 εστησαν τε μαρτυρασ ψευδεισ λεγοντασ ο ανθρωποσ ουτοσ ο υ παυεται λαλων ρηματα κατα του τοπου του αγιου [τουτου] και τ ου νομου 6:14 ακηκοαμεν γαρ αυτου λεγοντοσ οτι ιησουσ ο ναζωραιοσ ουτο σ καταλυσει τον τοπον τουτον και αλλαξει τα εθη α παρεδωκεν ημ ιν μωυσησ 6:15 και ατενισαντεσ εισ αυτον παντεσ οι καθεζομενοι εν τω συνεδ ριω ειδον το προσωπον αυτου ωσει προσωπον αγγελου 7:1 ειπεν δε ο αρχιερευσ ει ταυτα ουτωσ εχει 7:2 ο δε εφη ανδρεσ αδελφοι και πατερεσ ακουσατε ο θεοσ τησ δοξ ησ ωφθη τω πατρι ημων αβρααμ οντι εν τη μεσοποταμια πριν η κα τοικησαι αυτον εν χαρραν 7:3 και ειπεν προσ αυτον εξελθε εκ τησ γησ σου και [εκ] τησ συγ γενειασ σου και δευρο εισ την γην ην αν σοι δειξω 7:4 τοτε εξελθων εκ γησ χαλδαιων κατωκησεν εν χαρραν κακειθεν μετα το αποθανειν τον πατερα αυτου μετωκισεν αυτον εισ την γην ταυτην εισ ην υμεισ νυν κατοικειτε 7:5 και ουκ εδωκεν αυτω κληρονομιαν εν αυτη ουδε βημα ποδοσ κ αι επηγγειλατο δουναι αυτω εισ κατασχεσιν αυτην και τω σπερματ ι αυτου μετ αυτον ουκ οντοσ αυτω τεκνου 7:6 ελαλησεν δε ουτωσ ο θεοσ οτι εσται το σπερμα αυτου παροικο ν εν γη αλλοτρια και δουλωσουσιν αυτο και κακωσουσιν ετη τετρ ακοσια 7:7 και το εθνοσ ω εαν δουλευσουσιν κρινω εγω ο θεοσ ειπεν και μ ετα ταυτα εξελευσονται και λατρευσουσιν μοι εν τω τοπω τουτω 7:8 και εδωκεν αυτω διαθηκην περιτομησ και ουτωσ εγεννησεν τον ισαακ και περιετεμεν αυτον τη ημερα τη ογδοη και ισαακ τον ιακ ωβ και ιακωβ τουσ δωδεκα πατριαρχασ

19 7:9 και οι πατριαρχαι ζηλωσαντεσ τον ιωσηφ απεδοντο εισ αιγυπτ ον και ην ο θεοσ μετ αυτου 7:10 και εξειλατο αυτον εκ πασων των θλιψεων αυτου και εδωκεν αυτω χαριν και σοφιαν εναντιον φαραω βασιλεωσ αιγυπτου και κ ατεστησεν αυτον ηγουμενον επ αιγυπτον και [εφ] ολον τον οικο ν αυτου 7:11 ηλθεν δε λιμοσ εφ ολην την αιγυπτον και χανααν και θλιψισ μ εγαλη και ουχ ηυρισκον χορτασματα οι πατερεσ ημων 7:12 ακουσασ δε ιακωβ οντα σιτια εισ αιγυπτον εξαπεστειλεν τουσ πατερασ ημων πρωτον 7:13 και εν τω δευτερω εγνωρισθη ανεγνωρισθη ιωσηφ τοισ αδελ φοισ αυτου και φανερον εγενετο τω φαραω το γενοσ [του] ιωσηφ 7:14 αποστειλασ δε ιωσηφ μετεκαλεσατο ιακωβ τον πατερα αυτου και πασαν την συγγενειαν εν ψυχαισ εβδομηκοντα πεντε 7:15 κατεβη δε ιακωβ [εισ αιγυπτον] και κατεβη ιακωβ εισ αιγυπτ ον και ετελευτησεν αυτοσ και οι πατερεσ ημων 7:16 και μετετεθησαν εισ συχεμ και ετεθησαν εν τω μνηματι ω ωνη σατο αβρααμ τιμησ αργυριου παρα των υιων εμμωρ εν συχεμ 7:17 καθωσ δε ηγγιζεν ο χρονοσ τησ επαγγελιασ ησ ωμολογησεν ο θεοσ τω αβρααμ ηυξησεν ο λαοσ και επληθυνθη εν αιγυπτω 7:18 αχρισ ου ανεστη βασιλευσ ετεροσ επ αιγυπτον [επ αιγυπτον ] οσ ουκ ηδει τον ιωσηφ 7:19 ουτοσ κατασοφισαμενοσ το γενοσ ημων εκακωσεν τουσ πατερ ασ [ημων] του ποιειν τα βρεφη εκθετα αυτων εισ το μη ζωογονει σθαι 7:20 εν ω καιρω εγεννηθη μωυσησ και ην αστειοσ τω θεω οσ ανετρ αφη μηνασ τρεισ εν τω οικω του πατροσ

20 7:21 εκτεθεντοσ δε αυτου ανειλατο αυτον η θυγατηρ φαραω και αν εθρεψατο αυτον εαυτη εισ υιον 7:22 και επαιδευθη μωυσησ [εν] παση σοφια αιγυπτιων ην δε δυ νατοσ εν λογοισ και εργοισ αυτου 7:23 ωσ δε επληρουτο αυτω τεσσερακονταετησ χρονοσ ανεβη επι τ ην καρδιαν αυτου επισκεψασθαι τουσ αδελφουσ αυτου τουσ υιου σ ισραηλ 7:24 και ιδων τινα αδικουμενον ημυνατο και εποιησεν εκδικησιν τ ω καταπονουμενω παταξασ τον αιγυπτιον 7:25 ενομιζεν δε συνιεναι τουσ αδελφουσ [αυτου] οτι ο θεοσ δια χειροσ αυτου διδωσιν σωτηριαν αυτοισ οι δε ου συνηκαν 7:26 τη τε επιουση ημερα ωφθη αυτοισ μαχομενοισ και συνηλλασ σεν αυτουσ εισ ειρηνην ειπων ανδρεσ αδελφοι εστε ινα τι αδικειτε αλληλουσ 7:27 ο δε αδικων τον πλησιον απωσατο αυτον ειπων τισ σε κατεστη σεν αρχοντα και δικαστην εφ ημων 7:28 μη ανελειν με συ θελεισ ον τροπον ανειλεσ εχθεσ τον αιγυπτιο ν 7:29 εφυγεν δε μωυσησ εν τω λογω τουτω και εγενετο παροικοσ εν γ η μαδιαμ ου εγεννησεν υιουσ δυο 7:30 και πληρωθεντων ετων τεσσερακοντα ωφθη αυτω εν τη ερημω του ορουσ σινα αγγελοσ εν φλογι πυροσ βατου 7:31 ο δε μωυσησ ιδων εθαυμασεν εθαυμαζεν το οραμα προσερ χομενου δε αυτου κατανοησαι εγενετο φωνη κυριου 7:32 εγω ο θεοσ των πατερων σου ο θεοσ αβρααμ και ισαακ και ια κωβ εντρομοσ δε γενομενοσ μωυσησ ουκ ετολμα κατανοησαι

21 7:33 ειπεν δε αυτω ο κυριοσ λυσον το υποδημα των ποδων σου ο γα ρ τοποσ εφ ω εστηκασ γη αγια εστιν 7:34 ιδων ειδον την κακωσιν του λαου μου του εν αιγυπτω και του στεναγμου αυτου αυτων ηκουσα και κατεβην εξελεσθαι αυτου σ και νυν δευρο αποστειλω σε εισ αιγυπτον 7:35 τουτον τον μωυσην ον ηρνησαντο ειποντεσ τισ σε κατεστησεν αρχοντα και δικαστην τουτον ο θεοσ και [και] αρχοντα και λυ τρωτην απεσταλκεν συν χειρι αγγελου του οφθεντοσ αυτω εν τη βα τω 7:36 ουτοσ εξηγαγεν αυτουσ ποιησασ τερατα και σημεια εν τη γ η αιγυπτω και εν ερυθρα θαλασση και εν τη ερημω ετη τεσσερακ οντα 7:37 ουτοσ εστιν ο μωυσησ ο ειπασ τοισ υιοισ ισραηλ προφητην υ μιν αναστησει ο θεοσ εκ των αδελφων υμων ωσ εμε 7:38 ουτοσ εστιν ο γενομενοσ εν τη εκκλησια εν τη ερημω μετα του αγγελου του λαλουντοσ αυτω εν τω ορει σινα και των πατερων ημ ων οσ εδεξατο λογια ζωντα δουναι υμιν ημιν 7:39 ω ουκ ηθελησαν υπηκοοι γενεσθαι οι πατερεσ ημων αλλα απω σαντο και εστραφησαν εν ταισ καρδιαισ αυτων εισ αιγυπτον 7:40 ειποντεσ τω ααρων ποιησον ημιν θεουσ οι προπορευσονται η μων ο γαρ μωυσησ ουτοσ οσ εξηγαγεν ημασ εκ γησ αιγυπτου ουκ ο ιδαμεν τι εγενετο αυτω 7:41 και εμοσχοποιησαν εν ταισ ημεραισ εκειναισ και ανηγαγον θ υσιαν τω ειδωλω και ευφραινοντο εν τοισ εργοισ των χειρων αυτω ν 7:42 εστρεψεν δε ο θεοσ και παρεδωκεν αυτουσ λατρευειν τη στρα τια του ουρανου καθωσ γεγραπται εν βιβλω των προφητων μη σφαγ ια και θυσιασ προσηνεγκατε μοι ετη τεσσερακοντα εν τη ερημω οι κοσ ισραηλ

22 7:43 και ανελαβετε την σκηνην του μολοχ και το αστρον του θεου ρομφα [υμων] ραιφαν τουσ τυπουσ ουσ εποιησατε προσκυνειν α υτοισ και μετοικιω υμασ επεκεινα βαβυλωνοσ 7:44 η σκηνη του μαρτυριου ην τοισ πατρασιν ημων εν τη ερημω κ αθωσ διεταξατο ο λαλων τω μωυση ποιησαι αυτην κατα τον τυπον ον εωρακει 7:45 ην και εισηγαγον διαδεξαμενοι οι πατερεσ ημων μετα ιησου ε ν τη κατασχεσει των εθνων ων εξωσεν ο θεοσ απο προσωπου των π ατερων ημων εωσ των ημερων δαυιδ 7:46 οσ ευρεν χαριν ενωπιον του θεου και ητησατο ευρειν σκηνωμ α τω θεω οικω ιακωβ 7:47 σολομων δε οικοδομησεν αυτω οικον 7:48 αλλ ουχ ο υψιστοσ εν χειροποιητοισ κατοικει καθωσ ο προφη τησ λεγει 7:49 ο ουρανοσ μοι θρονοσ και η η δε γη υποποδιον των ποδων μου ποιον οικον οικοδομησετε μοι λεγει κυριοσ η τισ τοποσ τησ κα ταπαυσεωσ μου 7:50 ουχι η χειρ μου εποιησεν ταυτα παντα 7:51 σκληροτραχηλοι και απεριτμητοι καρδιαισ και τοισ ωσιν υμε ισ αει τω πνευματι τω αγιω αντιπιπτετε ωσ οι πατερεσ υμων και υμ εισ 7:52 τινα των προφητων ουκ εδιωξαν οι πατερεσ υμων και απεκτειν αν τουσ προκαταγγειλαντασ περι τησ ελευσεωσ του δικαιου ου νυ ν υμεισ προδοται και φονεισ εγενεσθε 7:53 οιτινεσ ελαβετε τον νομον εισ διαταγασ αγγελων και ουκ εφυλ αξατε 7:54 ακουοντεσ δε ταυτα διεπριοντο ταισ καρδιαισ αυτων και εβρυ χον τουσ οδοντασ επ αυτον

23 7:55 υπαρχων δε πληρησ πνευματοσ αγιου ατενισασ εισ τον ουραν ον ειδεν δοξαν θεου και ιησουν εστωτα εκ δεξιων του θεου 7:56 και ειπεν ιδου θεωρω τουσ ουρανουσ διηνοιγμενουσ και τον υ ιον του ανθρωπου εκ δεξιων εστωτα του θεου 7:57 κραξαντεσ δε φωνη μεγαλη συνεσχον τα ωτα αυτων και ωρμη σαν ομοθυμαδον επ αυτον 7:58 και εκβαλοντεσ εξω τησ πολεωσ ελιθοβολουν και οι μαρτυρεσ απεθεντο τα ιματια αυτων παρα τουσ ποδασ νεανιου καλουμενου σαυλου 7:59 και ελιθοβολουν τον στεφανον επικαλουμενον και λεγοντα κυ ριε ιησου δεξαι το πνευμα μου 7:60 θεισ δε τα γονατα εκραξεν φωνη μεγαλη κυριε μη στησησ αυτ οισ ταυτην την αμαρτιαν και τουτο ειπων εκοιμηθη 8:1 σαυλοσ δε ην συνευδοκων τη αναιρεσει αυτου εγενετο δε εν εκ εινη τη ημερα διωγμοσ μεγασ επι την εκκλησιαν την εν ιεροσολυμ οισ παντεσ [δε] δε διεσπαρησαν κατα τασ χωρασ τησ ιουδαιασ και σαμαρειασ πλην των αποστολων 8:2 συνεκομισαν δε τον στεφανον ανδρεσ ευλαβεισ και εποιησαν κ οπετον μεγαν επ αυτω 8:3 σαυλοσ δε ελυμαινετο την εκκλησιαν κατα τουσ οικουσ εισπο ρευομενοσ συρων τε ανδρασ και γυναικασ παρεδιδου εισ φυλακην 8:4 οι μεν ουν διασπαρεντεσ διηλθον ευαγγελιζομενοι τον λογον 8:5 φιλιπποσ δε κατελθων εισ την [την] πολιν τησ σαμαρειασ εκ ηρυσσεν αυτοισ τον χριστον 8:6 προσειχον δε οι οχλοι τοισ λεγομενοισ υπο του φιλιππου ομοθυ μαδον εν τω ακουειν αυτουσ και βλεπειν τα σημεια α εποιει

24 8:7 πολλοι γαρ των εχοντων πνευματα ακαθαρτα βοωντα φωνη μεγ αλη εξηρχοντο πολλοι δε παραλελυμενοι και χωλοι εθεραπευθησα ν 8:8 εγενετο δε πολλη χαρα εν τη πολει εκεινη 8:9 ανηρ δε τισ ονοματι σιμων προυπηρχεν εν τη πολει μαγευων κα ι εξιστανων το εθνοσ τησ σαμαρειασ λεγων ειναι τινα εαυτον μεγα ν 8:10 ω προσειχον παντεσ απο μικρου εωσ μεγαλου λεγοντεσ ουτοσ εστιν η δυναμισ του θεου η καλουμενη μεγαλη 8:11 προσειχον δε αυτω δια το ικανω χρονω ταισ μαγειαισ εξεστακ εναι αυτουσ 8:12 οτε δε επιστευσαν τω φιλιππω ευαγγελιζομενω περι τησ βασιλε ιασ του θεου και του ονοματοσ ιησου χριστου εβαπτιζοντο ανδρε σ τε και γυναικεσ 8:13 ο δε σιμων και αυτοσ επιστευσεν και βαπτισθεισ ην προσκαρτ ερων τω φιλιππω θεωρων τε σημεια και δυναμεισ μεγαλασ γινομεν ασ εξιστατο 8:14 ακουσαντεσ δε οι εν ιεροσολυμοισ αποστολοι οτι δεδεκται η σ αμαρεια τον λογον του θεου απεστειλαν προσ αυτουσ πετρον και ι ωαννην 8:15 οιτινεσ καταβαντεσ προσηυξαντο περι αυτων οπωσ λαβωσιν πνευμα αγιον 8:16 ουδεπω γαρ ην επ ουδενι αυτων επιπεπτωκοσ μονον δε βεβαπτι σμενοι υπηρχον εισ το ονομα του κυριου ιησου 8:17 τοτε επετιθεσαν τασ χειρασ επ αυτουσ και ελαμβανον πνευμα αγιον 8:18 ιδων δε ο σιμων οτι δια τησ επιθεσεωσ των χειρων των αποστο λων διδοται το πνευμα προσηνεγκεν αυτοισ χρηματα

25 8:19 λεγων δοτε καμοι την εξουσιαν ταυτην ινα ω εαν επιθω τασ χε ιρασ λαμβανη πνευμα αγιον 8:20 πετροσ δε ειπεν προσ αυτον το αργυριον σου συν σοι ειη εισ α πωλειαν οτι την δωρεαν του θεου ενομισασ δια χρηματων κτασθαι 8:21 ουκ εστιν σοι μερισ ουδε κληροσ εν τω λογω τουτω η γαρ καρδ ια σου ουκ εστιν ευθεια εναντι του θεου 8:22 μετανοησον ουν απο τησ κακιασ σου ταυτησ και δεηθητι του κυριου ει αρα αφεθησεται σοι η επινοια τησ καρδιασ σου 8:23 εισ γαρ χολην πικριασ και συνδεσμον αδικιασ ορω σε οντα 8:24 αποκριθεισ δε ο σιμων ειπεν δεηθητε υμεισ υπερ εμου προσ το ν κυριον οπωσ μηδεν επελθη επ εμε ων ειρηκατε 8:25 οι μεν ουν διαμαρτυραμενοι και λαλησαντεσ τον λογον του κ υριου υπεστρεφον εισ ιεροσολυμα πολλασ τε κωμασ των σαμαριτ ων ευηγγελιζοντο 8:26 αγγελοσ δε κυριου ελαλησεν προσ φιλιππον λεγων αναστηθι κ αι πορευου κατα μεσημβριαν επι την οδον την καταβαινουσαν απ ο ιερουσαλημ εισ γαζαν αυτη εστιν ερημοσ 8:27 και αναστασ επορευθη και ιδου ανηρ αιθιοψ ευνουχοσ δυνασ τησ κανδακησ βασιλισσησ αιθιοπων οσ ην επι πασησ τησ γαζησ α υτησ [οσ] οσ εληλυθει προσκυνησων εισ ιερουσαλημ 8:28 ην δε τε υποστρεφων και καθημενοσ επι του αρματοσ αυτο υ και ανεγινωσκεν τον προφητην ησαιαν 8:29 ειπεν δε το πνευμα τω φιλιππω προσελθε και κολληθητι τω αρ ματι τουτω 8:30 προσδραμων δε ο φιλιπποσ ηκουσεν αυτου αναγινωσκοντοσ η σαιαν τον προφητην και ειπεν αρα γε γινωσκεισ α αναγινωσκεισ

26 8:31 ο δε ειπεν πωσ γαρ αν δυναιμην εαν μη τισ οδηγησει με παρεκ αλεσεν τε τον φιλιππον αναβαντα καθισαι συν αυτω 8:32 η δε περιοχη τησ γραφησ ην ανεγινωσκεν ην αυτη ωσ προβατο ν επι σφαγην ηχθη και ωσ αμνοσ εναντιον του κειροντοσ κειραν τοσ αυτον αφωνοσ ουτωσ ουκ ανοιγει το στομα αυτου 8:33 εν τη ταπεινωσει [αυτου] η κρισισ αυτου ηρθη την γενεαν αυτου τισ διηγησεται οτι αιρεται απο τησ γησ η ζωη αυτου 8:34 αποκριθεισ δε ο ευνουχοσ τω φιλιππω ειπεν δεομαι σου περι τι νοσ ο προφητησ λεγει τουτο περι εαυτου η περι ετερου τινοσ 8:35 ανοιξασ δε ο φιλιπποσ το στομα αυτου και αρξαμενοσ απο τη σ γραφησ ταυτησ ευηγγελισατο αυτω τον ιησουν 8:36 ωσ δε επορευοντο κατα την οδον ηλθον επι τι υδωρ και φησιν ο ευνουχοσ ιδου υδωρ τι κωλυει με βαπτισθηναι 8:37 8:38 και εκελευσεν στηναι το αρμα και κατεβησαν αμφοτεροι εισ τ ο υδωρ ο τε φιλιπποσ και ο ευνουχοσ και εβαπτισεν αυτον 8:39 οτε δε ανεβησαν εκ του υδατοσ πνευμα κυριου ηρπασεν τον φ ιλιππον και ουκ ειδεν αυτον ουκετι ο ευνουχοσ επορευετο γαρ την οδον αυτου χαιρων 8:40 φιλιπποσ δε ευρεθη εισ αζωτον και διερχομενοσ ευηγγελιζετο τασ πολεισ πασασ εωσ του ελθειν αυτον εισ καισαρειαν 9:1 ο δε σαυλοσ ετι εμπνεων απειλησ και φονου εισ τουσ μαθητασ του κυριου προσελθων τω αρχιερει 9:2 ητησατο παρ αυτου επιστολασ εισ δαμασκον προσ τασ συναγω γασ οπωσ εαν τινασ ευρη τησ οδου οντασ ανδρασ τε και γυναικασ δεδεμενουσ αγαγη εισ ιερουσαλημ

27 9:3 εν δε τω πορευεσθαι εγενετο αυτον εγγιζειν τη δαμασκω εξαιφν ησ τε αυτον περιηστραψεν φωσ εκ του ουρανου 9:4 και πεσων επι την γην ηκουσεν φωνην λεγουσαν αυτω σαουλ σ αουλ τι με διωκεισ 9:5 ειπεν δε τισ ει κυριε ο δε εγω ειμι ιησουσ ον συ διωκεισ 9:6 αλλα αναστηθι και εισελθε εισ την πολιν και λαληθησεται σοι ο τι σε δει ποιειν 9:7 οι δε ανδρεσ οι συνοδευοντεσ αυτω ειστηκεισαν ενεοι ακουοντ εσ μεν τησ φωνησ μηδενα δε θεωρουντεσ 9:8 ηγερθη δε σαυλοσ απο τησ γησ ανεωγμενων δε των οφθαλμων α υτου ουδεν εβλεπεν χειραγωγουντεσ δε αυτον εισηγαγον εισ δαμασ κον 9:9 και ην ημερασ τρεισ μη βλεπων και ουκ εφαγεν ουδε επιεν 9:10 ην δε τισ μαθητησ εν δαμασκω ονοματι ανανιασ και ειπεν πρ οσ αυτον εν οραματι ο κυριοσ ανανια ο δε ειπεν ιδου εγω κυριε 9:11 ο δε κυριοσ προσ αυτον αναστα αναστασ πορευθητι επι τη ν ρυμην την καλουμενην ευθειαν και ζητησον εν οικια ιουδα σαυ λον ονοματι ταρσεα ιδου γαρ προσευχεται 9:12 και ειδεν ανδρα [εν οραματι] ανανιαν ονοματι εισελθοντα και επιθεντα αυτω [τασ] χειρασ οπωσ αναβλεψη 9:13 απεκριθη δε ανανιασ κυριε ηκουσα απο πολλων περι του ανδ ροσ τουτου οσα κακα τοισ αγιοισ σου εποιησεν εν ιερουσαλημ 9:14 και ωδε εχει εξουσιαν παρα των αρχιερεων δησαι παντασ του σ επικαλουμενουσ το ονομα σου 9:15 ειπεν δε προσ αυτον ο κυριοσ πορευου οτι σκευοσ εκλογησ εσ τιν μοι ουτοσ του βαστασαι το ονομα μου ενωπιον [των] εθνων τε και βασιλεων υιων τε ισραηλ

28 9:16 εγω γαρ υποδειξω αυτω οσα δει αυτον υπερ του ονοματοσ μου παθειν 9:17 απηλθεν δε ανανιασ και εισηλθεν εισ την οικιαν και επιθεισ ε π αυτον τασ χειρασ ειπεν σαουλ αδελφε ο κυριοσ απεσταλκεν με ι ησουσ ο οφθεισ σοι εν τη οδω η ηρχου οπωσ αναβλεψησ και πλησ θησ πνευματοσ αγιου 9:18 και ευθεωσ απεπεσαν αυτου απο των οφθαλμων ωσ λεπιδεσ α νεβλεψεν τε και αναστασ εβαπτισθη 9:19 και λαβων τροφην ενισχυθη ενισχυσεν εγενετο δε μετα των εν δαμασκω μαθητων ημερασ τινασ 9:20 και ευθεωσ εν ταισ συναγωγαισ εκηρυσσεν τον ιησουν οτι ουτ οσ εστιν ο υιοσ του θεου 9:21 εξισταντο δε παντεσ οι ακουοντεσ και ελεγον ουχ ουτοσ εστιν ο πορθησασ εν εισ ιερουσαλημ τουσ επικαλουμενουσ το ονομ α τουτο και ωδε εισ τουτο εληλυθει ινα δεδεμενουσ αυτουσ αγαγη επι τουσ αρχιερεισ 9:22 σαυλοσ δε μαλλον ενεδυναμουτο και συνεχυννεν [τουσ] ιο υδαιουσ τουσ κατοικουντασ εν δαμασκω συμβιβαζων οτι ουτοσ ε στιν ο χριστοσ 9:23 ωσ δε επληρουντο ημεραι ικαναι συνεβουλευσαντο οι ιουδαι οι ανελειν αυτον 9:24 εγνωσθη δε τω σαυλω η επιβουλη αυτων παρετηρουντο δε και τασ πυλασ ημερασ τε και νυκτοσ οπωσ αυτον ανελωσιν 9:25 λαβοντεσ δε οι μαθηται αυτου νυκτοσ δια του τειχουσ καθηκ αν αυτον χαλασαντεσ εν σπυριδι 9:26 παραγενομενοσ δε εισ ιερουσαλημ επειραζεν κολλασθαι τοισ μαθηταισ και παντεσ εφοβουντο αυτον μη πιστευοντεσ οτι εστιν μ αθητησ

29 9:27 βαρναβασ δε επιλαβομενοσ αυτον ηγαγεν προσ τουσ αποστολ ουσ και διηγησατο αυτοισ πωσ εν τη οδω ειδεν τον κυριον και οτι ελαλησεν αυτω και πωσ εν δαμασκω επαρρησιασατο εν τω ονοματ ι του ιησου 9:28 και ην μετ αυτων εισπορευομενοσ και εκπορευομενοσ εισ ιερο υσαλημ παρρησιαζομενοσ εν τω ονοματι του κυριου 9:29 ελαλει τε και συνεζητει προσ τουσ ελληνιστασ οι δε επεχειρο υν ανελειν αυτον 9:30 επιγνοντεσ δε οι αδελφοι κατηγαγον αυτον εισ καισαρειαν και εξαπεστειλαν αυτον εισ ταρσον 9:31 η μεν ουν εκκλησια καθ ολησ τησ ιουδαιασ και γαλιλαιασ κα ι σαμαρειασ ειχεν ειρηνην οικοδομουμενη και πορευομενη τω φοβ ω του κυριου και τη παρακλησει του αγιου πνευματοσ επληθυνετο 9:32 εγενετο δε πετρον διερχομενον δια παντων κατελθειν και προσ τουσ αγιουσ τουσ κατοικουντασ λυδδα 9:33 ευρεν δε εκει ανθρωπον τινα ονοματι αινεαν εξ ετων οκτω κατ ακειμενον επι κραβαττου οσ ην παραλελυμενοσ 9:34 και ειπεν αυτω ο πετροσ αινεα ιαται σε ιησουσ χριστοσ ανασ τηθι και στρωσον σεαυτω και ευθεωσ ανεστη 9:35 και ειδαν αυτον παντεσ οι κατοικουντεσ λυδδα και τον σαρω να οιτινεσ επεστρεψαν επι τον κυριον 9:36 εν ιοππη δε τισ ην μαθητρια ονοματι ταβιθα η διερμηνευομεν η λεγεται δορκασ αυτη ην πληρησ εργων αγαθων και ελεημοσυνων ων εποιει 9:37 εγενετο δε εν ταισ ημεραισ εκειναισ ασθενησασαν αυτην απο θανειν λουσαντεσ δε εθηκαν [αυτην] εν υπερωω

30 9:38 εγγυσ δε ουσησ λυδδασ τη ιοππη οι μαθηται ακουσαντεσ οτι π ετροσ εστιν εν αυτη απεστειλαν δυο ανδρασ προσ αυτον παρακαλ ουντεσ μη οκνησησ διελθειν εωσ ημων 9:39 αναστασ δε πετροσ συνηλθεν αυτοισ ον παραγενομενον ανηγ αγον εισ το υπερωον και παρεστησαν αυτω πασαι αι χηραι κλαιου σαι και επιδεικνυμεναι χιτωνασ και ιματια οσα εποιει μετ αυτων ο υσα η δορκασ 9:40 εκβαλων δε εξω παντασ ο πετροσ και θεισ τα γονατα προσηυξ ατο και επιστρεψασ προσ το σωμα ειπεν ταβιθα αναστηθι η δε ηνο ιξεν τουσ οφθαλμουσ αυτησ και ιδουσα τον πετρον ανεκαθισεν 9:41 δουσ δε αυτη χειρα ανεστησεν αυτην φωνησασ δε τουσ αγιου σ και τασ χηρασ παρεστησεν αυτην ζωσαν 9:42 γνωστον δε εγενετο καθ ολησ τησ ιοππησ και επιστευσαν π ολλοι επι τον κυριον 9:43 εγενετο δε ημερασ ικανασ μειναι εν ιοππη παρα τινι σιμωνι βυ ρσει 10:1 ανηρ δε τισ εν καισαρεια ονοματι κορνηλιοσ εκατονταρχησ ε κ σπειρησ τησ καλουμενησ ιταλικησ 10:2 ευσεβησ και φοβουμενοσ τον θεον συν παντι τω οικω αυτου π οιων ελεημοσυνασ πολλασ τω λαω και δεομενοσ του θεου δια παν τοσ 10:3 ειδεν εν οραματι φανερωσ ωσει περι ωραν ενατην τησ ημερασ αγγελον του θεου εισελθοντα προσ αυτον και ειποντα αυτω κορνη λιε 10:4 ο δε ατενισασ αυτω και εμφοβοσ γενομενοσ ειπεν τι εστιν κυρι ε ειπεν δε αυτω αι προσευχαι σου και αι ελεημοσυναι σου ανεβησ αν εισ μνημοσυνον εμπροσθεν του θεου 10:5 και νυν πεμψον ανδρασ εισ ιοππην και μεταπεμψαι σιμωνα τι να οσ επικαλειται πετροσ

31 10:6 ουτοσ ξενιζεται παρα τινι σιμωνι βυρσει ω εστιν οικια παρα θ αλασσαν 10:7 ωσ δε απηλθεν ο αγγελοσ ο λαλων αυτω φωνησασ δυο των οικ ετων και στρατιωτην ευσεβη των προσκαρτερουντων αυτω 10:8 και εξηγησαμενοσ απαντα αυτοισ απεστειλεν αυτουσ εισ την ιοππην 10:9 τη δε επαυριον οδοιπορουντων εκεινων και τη πολει εγγιζοντω ν ανεβη πετροσ επι το δωμα προσευξασθαι περι ωραν εκτην 10:10 εγενετο δε προσπεινοσ και ηθελεν γευσασθαι παρασκευαζον των δε αυτων εγενετο επ αυτον εκστασισ 10:11 και θεωρει τον ουρανον ανεωγμενον και καταβαινον σκευοσ τι ωσ οθονην μεγαλην τεσσαρσιν αρχαισ καθιεμενον επι τησ γησ 10:12 εν ω υπηρχεν παντα τα τετραποδα και ερπετα τησ γησ και πε τεινα του ουρανου 10:13 και εγενετο φωνη προσ αυτον αναστασ πετρε θυσον και φαγε 10:14 ο δε πετροσ ειπεν μηδαμωσ κυριε οτι ουδεποτε εφαγον παν κο ινον και ακαθαρτον 10:15 και φωνη παλιν εκ δευτερου προσ αυτον α ο θεοσ εκαθαρισε ν συ μη κοινου 10:16 τουτο δε εγενετο επι τρισ και ευθυσ ανελημφθη το σκευοσ εισ τον ουρανον 10:17 ωσ δε εν εαυτω διηπορει ο πετροσ τι αν ειη το οραμα ο ειδεν ι δου οι ανδρεσ οι απεσταλμενοι υπο του κορνηλιου διερωτησαντεσ την οικιαν του σιμωνοσ επεστησαν επι τον πυλωνα 10:18 και φωνησαντεσ επυθοντο επυνθανοντο ει σιμων ο επικαλ ουμενοσ πετροσ ενθαδε ξενιζεται

32 10:19 του δε πετρου διενθυμουμενου περι του οραματοσ ειπεν [α υτω] το πνευμα ιδου ανδρεσ δυο τρεισ ζητουντεσ σε 10:20 αλλα αναστασ καταβηθι και πορευου συν αυτοισ μηδεν δια κρινομενοσ οτι εγω απεσταλκα αυτουσ 10:21 καταβασ δε πετροσ προσ τουσ ανδρασ ειπεν ιδου εγω ειμι ον ζητειτε τισ η αιτια δι ην παρεστε 10:22 οι δε ειπαν κορνηλιοσ εκατονταρχησ ανηρ δικαιοσ και φοβο υμενοσ τον θεον μαρτυρουμενοσ τε υπο ολου του εθνουσ των ιουδ αιων εχρηματισθη υπο αγγελου αγιου μεταπεμψασθαι σε εισ τον οι κον αυτου και ακουσαι ρηματα παρα σου 10:23 εισκαλεσαμενοσ ουν αυτουσ εξενισεν τη δε επαυριον αναστ ασ εξηλθεν συν αυτοισ και τινεσ των αδελφων των απο ιοππησ συ νηλθον αυτω 10:24 τη δε επαυριον εισηλθεν εισ την καισαρειαν ο δε κορνηλιοσ ην προσδοκων αυτουσ συγκαλεσαμενοσ τουσ συγγενεισ αυτου και τουσ αναγκαιουσ φιλουσ 10:25 ωσ δε εγενετο του εισελθειν τον πετρον συναντησασ αυτω ο κορνηλιοσ πεσων επι τουσ ποδασ προσεκυνησεν 10:26 ο δε πετροσ ηγειρεν αυτον λεγων αναστηθι και εγω αυτοσ αν θρωποσ ειμι 10:27 και συνομιλων αυτω εισηλθεν και ευρισκει συνεληλυθοτασ πολλουσ 10:28 εφη τε προσ αυτουσ υμεισ επιστασθε ωσ αθεμιτον εστιν ανδρ ι ιουδαιω κολλασθαι η προσερχεσθαι αλλοφυλω καμοι ο θεοσ εδει ξεν μηδενα κοινον η ακαθαρτον λεγειν ανθρωπον 10:29 διο και αναντιρρητωσ ηλθον μεταπεμφθεισ πυνθανομαι ουν τινι λογω μετεπεμψασθε με

33 10:30 και ο κορνηλιοσ εφη απο τεταρτησ ημερασ μεχρι ταυτησ τησ ωρασ ημην την ενατην προσευχομενοσ εν τω οικω μου και ιδου α νηρ εστη ενωπιον μου εν εσθητι λαμπρα 10:31 και φησιν κορνηλιε εισηκουσθη σου η προσευχη και αι ελεη μοσυναι σου εμνησθησαν ενωπιον του θεου 10:32 πεμψον ουν εισ ιοππην και μετακαλεσαι σιμωνα οσ επικαλει ται πετροσ ουτοσ ξενιζεται εν οικια σιμωνοσ βυρσεωσ παρα θαλα σσαν 10:33 εξαυτησ ουν επεμψα προσ σε συ τε καλωσ εποιησασ παραγε νομενοσ νυν ουν παντεσ ημεισ ενωπιον του θεου παρεσμεν ακουσ αι παντα τα προστεταγμενα σοι υπο του κυριου 10:34 ανοιξασ δε πετροσ το στομα ειπεν επ αληθειασ καταλαμβαν ομαι οτι ουκ εστιν προσωπολημπτησ ο θεοσ 10:35 αλλ εν παντι εθνει ο φοβουμενοσ αυτον και εργαζομενοσ δικ αιοσυνην δεκτοσ αυτω εστιν 10:36 τον λογον [ον] απεστειλεν τοισ υιοισ ισραηλ ευαγγελιζομε νοσ ειρηνην δια ιησου χριστου ουτοσ εστιν παντων κυριοσ 10:37 υμεισ οιδατε το γενομενον ρημα καθ ολησ τησ ιουδαιασ αρξ αμενοσ απο τησ γαλιλαιασ μετα το βαπτισμα ο εκηρυξεν ιωαννησ 10:38 ιησουν τον απο ναζαρεθ ωσ εχρισεν αυτον ο θεοσ πνευματι αγιω και δυναμει οσ διηλθεν ευεργετων και ιωμενοσ παντασ τουσ καταδυναστευομενουσ υπο του διαβολου οτι ο θεοσ ην μετ αυτου 10:39 και ημεισ μαρτυρεσ παντων ων εποιησεν εν τε τη χωρα των ι ουδαιων και [εν] ιερουσαλημ ον και ανειλαν κρεμασαντεσ επι ξυλου 10:40 τουτον ο θεοσ ηγειρεν [εν] τη τριτη ημερα και εδωκεν αυτ ον εμφανη γενεσθαι

34 10:41 ου παντι τω λαω αλλα μαρτυσιν τοισ προκεχειροτονημενοισ υπο του θεου ημιν οιτινεσ συνεφαγομεν και συνεπιομεν αυτω μετα το αναστηναι αυτον εκ νεκρων 10:42 και παρηγγειλεν ημιν κηρυξαι τω λαω και διαμαρτυρασθαι ο τι ουτοσ εστιν ο ωρισμενοσ υπο του θεου κριτησ ζωντων και νεκρ ων 10:43 τουτω παντεσ οι προφηται μαρτυρουσιν αφεσιν αμαρτιων λα βειν δια του ονοματοσ αυτου παντα τον πιστευοντα εισ αυτον 10:44 ετι λαλουντοσ του πετρου τα ρηματα ταυτα επεπεσεν το πνευ μα το αγιον επι παντασ τουσ ακουοντασ τον λογον 10:45 και εξεστησαν οι εκ περιτομησ πιστοι οι οσοι συνηλθαν τ ω πετρω οτι και επι τα εθνη η δωρεα του πνευματοσ του αγιου αγ ιου πνευματοσ εκκεχυται 10:46 ηκουον γαρ αυτων λαλουντων γλωσσαισ και μεγαλυνοντων τ ον θεον τοτε απεκριθη πετροσ 10:47 μητι το υδωρ δυναται κωλυσαι τισ του μη βαπτισθηναι τουτ ουσ οιτινεσ το πνευμα το αγιον ελαβον ωσ και ημεισ 10:48 προσεταξεν δε αυτουσ εν τω ονοματι ιησου χριστου βαπτισθ ηναι τοτε ηρωτησαν αυτον επιμειναι ημερασ τινασ 11:1 ηκουσαν δε οι αποστολοι και οι αδελφοι οι οντεσ κατα την ιο υδαιαν οτι και τα εθνη εδεξαντο τον λογον του θεου 11:2 οτε δε ανεβη πετροσ εισ ιερουσαλημ διεκρινοντο προσ αυτον οι εκ περιτομησ 11:3 λεγοντεσ οτι εισηλθεν εισηλθεσ προσ ανδρασ ακροβυστιαν εχοντασ και συνεφαγεν συνεφαγεσ αυτοισ 11:4 αρξαμενοσ δε πετροσ εξετιθετο αυτοισ καθεξησ λεγων

35 11:5 εγω ημην εν πολει ιοππη προσευχομενοσ και ειδον εν εκστασε ι οραμα καταβαινον σκευοσ τι ωσ οθονην μεγαλην τεσσαρσιν αρχ αισ καθιεμενην εκ του ουρανου και ηλθεν αχρισ εμου 11:6 εισ ην ατενισασ κατενοουν και ειδον τα τετραποδα τησ γησ κ αι τα θηρια και τα ερπετα και τα πετεινα του ουρανου 11:7 ηκουσα δε και φωνησ λεγουσησ μοι αναστασ πετρε θυσον και φαγε 11:8 ειπον δε μηδαμωσ κυριε οτι κοινον η ακαθαρτον ουδεποτε εισ ηλθεν εισ το στομα μου 11:9 απεκριθη δε εκ δευτερου φωνη φωνη εκ δευτερου εκ του ου ρανου α ο θεοσ εκαθαρισεν συ μη κοινου 11:10 τουτο δε εγενετο επι τρισ και ανεσπασθη παλιν απαντα εισ τ ον ουρανον 11:11 και ιδου εξαυτησ τρεισ ανδρεσ επεστησαν επι την οικιαν εν η ημεν απεσταλμενοι απο καισαρειασ προσ με 11:12 ειπεν δε το πνευμα μοι συνελθειν αυτοισ μηδεν διακριναντα ηλθον δε συν εμοι και οι εξ αδελφοι ουτοι και εισηλθομεν εισ τον ο ικον του ανδροσ 11:13 απηγγειλεν δε ημιν πωσ ειδεν τον [τον] αγγελον εν τω οικω αυτου σταθεντα και ειποντα αποστειλον εισ ιοππην και μεταπεμψ αι σιμωνα τον επικαλουμενον πετρον 11:14 οσ λαλησει ρηματα προσ σε εν οισ σωθηση συ και πασ ο οικ οσ σου 11:15 εν δε τω αρξασθαι με λαλειν επεπεσεν το πνευμα το αγιον επ αυτουσ ωσπερ και εφ ημασ εν αρχη 11:16 εμνησθην δε του ρηματοσ του κυριου ωσ ελεγεν ιωαννησ μεν εβαπτισεν υδατι υμεισ δε βαπτισθησεσθε εν πνευματι αγιω

36 11:17 ει ουν την ισην δωρεαν εδωκεν αυτοισ ο θεοσ ωσ και ημιν πι στευσασιν επι τον κυριον ιησουν χριστον εγω τισ ημην δυνατοσ κ ωλυσαι τον θεον 11:18 ακουσαντεσ δε ταυτα ησυχασαν και εδοξασαν τον θεον λεγο ντεσ αρα και τοισ εθνεσιν ο θεοσ την μετανοιαν εισ ζωην εδωκεν 11:19 οι μεν ουν διασπαρεντεσ απο τησ θλιψεωσ τησ γενομενησ επι στεφανω διηλθον εωσ φοινικησ και κυπρου και αντιοχειασ μηδενι λαλουντεσ τον λογον ει μη μονον ιουδαιοισ 11:20 ησαν δε τινεσ εξ αυτων ανδρεσ κυπριοι και κυρηναιοι οιτινε σ ελθοντεσ εισ αντιοχειαν ελαλουν και προσ τουσ ελληνιστασ ευα γγελιζομενοι τον κυριον ιησουν 11:21 και ην χειρ κυριου μετ αυτων πολυσ τε αριθμοσ ο πιστευσασ επεστρεψεν επι τον κυριον 11:22 ηκουσθη δε ο λογοσ εισ τα ωτα τησ εκκλησιασ τησ ουσησ εν ιερουσαλημ περι αυτων και εξαπεστειλαν βαρναβαν [διελθειν] εωσ αντιοχειασ 11:23 οσ παραγενομενοσ και ιδων την χαριν την [την] του θεου εχαρη και παρεκαλει παντασ τη προθεσει τησ καρδιασ προσμενειν [εν] τω κυριω 11:24 οτι ην ανηρ αγαθοσ και πληρησ πνευματοσ αγιου και πιστεω σ και προσετεθη οχλοσ ικανοσ τω κυριω 11:25 εξηλθεν δε εισ ταρσον αναζητησαι σαυλον 11:26 και ευρων ηγαγεν εισ αντιοχειαν εγενετο δε αυτοισ και ενιαυ τον ολον συναχθηναι εν τη εκκλησια και διδαξαι οχλον ικανον χρ ηματισαι τε πρωτωσ εν αντιοχεια τουσ μαθητασ χριστιανουσ 11:27 εν ταυταισ δε ταισ ημεραισ κατηλθον απο ιεροσολυμων προ φηται εισ αντιοχειαν

37 11:28 αναστασ δε εισ εξ αυτων ονοματι αγαβοσ εσημαινεν εσημ ανεν δια του πνευματοσ λιμον μεγαλην μελλειν εσεσθαι εφ ολην τ ην οικουμενην ητισ εγενετο επι κλαυδιου 11:29 των δε μαθητων καθωσ ευπορειτο τισ ωρισαν εκαστοσ αυτων εισ διακονιαν πεμψαι τοισ κατοικουσιν εν τη ιουδαια αδελφοισ 11:30 ο και εποιησαν αποστειλαντεσ προσ τουσ πρεσβυτερουσ δια χειροσ βαρναβα και σαυλου 12:1 κατ εκεινον δε τον καιρον επεβαλεν ηρωδησ ο βασιλευσ τασ χ ειρασ κακωσαι τινασ των απο τησ εκκλησιασ 12:2 ανειλεν δε ιακωβον τον αδελφον ιωαννου μαχαιρη 12:3 ιδων δε οτι αρεστον εστιν τοισ ιουδαιοισ προσεθετο συλλαβει ν και πετρον ησαν δε [αι] ημεραι των αζυμων 12:4 ον και πιασασ εθετο εισ φυλακην παραδουσ τεσσαρσιν τετρα διοισ στρατιωτων φυλασσειν αυτον βουλομενοσ μετα το πασχα αν αγαγειν αυτον τω λαω 12:5 ο μεν ουν πετροσ ετηρειτο εν τη φυλακη προσευχη δε ην εκτεν ωσ γινομενη υπο τησ εκκλησιασ προσ τον θεον περι αυτου 12:6 οτε δε ημελλεν προσαγαγειν προαγαγειν αυτον ο ηρωδησ τ η νυκτι εκεινη ην ο πετροσ κοιμωμενοσ μεταξυ δυο στρατιωτων δε δεμενοσ αλυσεσιν δυσιν φυλακεσ τε προ τησ θυρασ ετηρουν την φ υλακην 12:7 και ιδου αγγελοσ κυριου επεστη και φωσ ελαμψεν εν τω οικημ ατι παταξασ δε την πλευραν του πετρου ηγειρεν αυτον λεγων ανασ τα εν ταχει και εξεπεσαν αυτου αι αλυσεισ εκ των χειρων 12:8 ειπεν δε ο αγγελοσ προσ αυτον ζωσαι και υποδησαι τα σανδα λια σου εποιησεν δε ουτωσ και λεγει αυτω περιβαλου το ιματιον σ ου και ακολουθει μοι

38 12:9 και εξελθων ηκολουθει και ουκ ηδει οτι αληθεσ εστιν το γινομ ενον δια του αγγελου εδοκει δε οραμα βλεπειν 12:10 διελθοντεσ δε πρωτην φυλακην και δευτεραν ηλθαν επι την π υλην την σιδηραν την φερουσαν εισ την πολιν ητισ αυτοματη ηνοι γη αυτοισ και εξελθοντεσ προηλθον ρυμην μιαν και ευθεωσ απεστ η ο αγγελοσ απ αυτου 12:11 και ο πετροσ εν εαυτω γενομενοσ ειπεν νυν οιδα αληθωσ οτι εξαπεστειλεν ο [ο] κυριοσ τον αγγελον αυτου και εξειλατο με εκ χειροσ ηρωδου και πασησ τησ προσδοκιασ του λαου των ιουδαιω ν 12:12 συνιδων τε ηλθεν επι την οικιαν τησ μαριασ τησ μητροσ ιωα ννου του επικαλουμενου μαρκου ου ησαν ικανοι συνηθροισμενοι και προσευχομενοι 12:13 κρουσαντοσ δε αυτου την θυραν του πυλωνοσ προσηλθεν πα ιδισκη υπακουσαι ονοματι ροδη 12:14 και επιγνουσα την φωνην του πετρου απο τησ χαρασ ουκ ην οιξεν τον πυλωνα εισδραμουσα δε απηγγειλεν εσταναι τον πετρον προ του πυλωνοσ 12:15 οι δε προσ αυτην ειπαν μαινη η δε διισχυριζετο ουτωσ εχειν οι δε ελεγον ο αγγελοσ εστιν αυτου 12:16 ο δε πετροσ επεμενεν κρουων ανοιξαντεσ δε ειδαν αυτον και εξεστησαν 12:17 κατασεισασ δε αυτοισ τη χειρι σιγαν διηγησατο αυτοισ [α υτοισ] πωσ ο κυριοσ αυτον εξηγαγεν εκ τησ φυλακησ ειπεν τε απα γγειλατε ιακωβω και τοισ αδελφοισ ταυτα και εξελθων επορευθη ει σ ετερον τοπον 12:18 γενομενησ δε ημερασ ην ταραχοσ ουκ ολιγοσ εν τοισ στρατι ωταισ τι αρα ο πετροσ εγενετο

Η ΚΟΙΝΟΚΤΗΜΟΣΥΝΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ

Η ΚΟΙΝΟΚΤΗΜΟΣΥΝΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ Η ΚΟΙΝΟΚΤΗΜΟΣΥΝΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ Του Αλέκου Χαραλαµπόπουλου ΠΡΟΛΟΓΟΣ Θα θυµάστε την ρήση του µακαριστού Χριστόδουλου για τη εξιά του Κυρίου. Θα παρακολουθήσατε πως ο αρχιεπίσκοπος Κύπρου, πολέµησε

Διαβάστε περισσότερα

Actes des Apôtres Chapitre 1

Actes des Apôtres Chapitre 1 Actes des Apôtres Chapitre 1 1 τον μεν πρωτον λογον εποιησαμην περι παντων ω θεοφιλε ων ηρξατο ιησους ποιειν τε και διδασκειν 2 αχρι ης ημερας εντειλαμενος τοις αποστολοις δια πνευματος αγιου ους εξελεξατο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΕΙΣ 1:1-11 Markings 6

ΠΡΑΞΕΙΣ 1:1-11 Markings 6 ΠΡΑΞΕΙΣ 1:1-11 Τον μεν πρωτον λογον εποιησαμην περι παντων, ω Θεοφιλε, ων ηρξατο ο Ιησους ποιειν τε και διδασκειν αχρι ης ημερας εντειλαμενος τοις αποστολοις δια πνευματος αγιου ους εξελεξατο ανελημφθη?

Διαβάστε περισσότερα

1 1 τον μεν πρωτον λογον εποιησαμην

1 1 τον μεν πρωτον λογον εποιησαμην Kisah 1 1 τον μεν πρωτον λογον εποιησαμην περι παντων ω θεοφιλε ων ηρξατο ο ιησους ποιειν τε και διδασκειν 2 αχρι ης ημερας εντειλαμενος τοις αποστολοις δια πνευματος αγιου ους εξελεξατο ανελημφθη 3 οις

Διαβάστε περισσότερα

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος 2 Tesalonika 1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω πατρι ημων και κυριω ιησου χριστω 2 χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου 3 ευχαριστειν

Διαβάστε περισσότερα

1 τον μεν πρωτον λογον εποιησαμην περι παντων ω ϑεοϕιλε ων ηρξατο ο ιησους ποιειν τε κα ι διδασκειν

1 τον μεν πρωτον λογον εποιησαμην περι παντων ω ϑεοϕιλε ων ηρξατο ο ιησους ποιειν τε κα ι διδασκειν 1INCIPIT LIBER ACTUUM APOSTOLORUM Πραξεις Αποστολων 1 1 τον μεν πρωτον λογον εποιησαμην περι παντων ω ϑεοϕιλε ων ηρξατο ο ιησους ποιειν τε κα ι διδασκειν 2 αχρι ης ημερας εντειλαμενος τοις αποστολοις δια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος.

Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος. Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος. Ιωάννης α:1 (1:1) Εν αυτώ ήτο ζωή, και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων. Ιωάννης α:4 (1:4) 1 Πάλιν λοιπόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς

Διαβάστε περισσότερα

Appendix II: Key to Textual Variation in John

Appendix II: Key to Textual Variation in John Appendix II: Key to Textual Variation in John 1:3 παντα δι αυτου(1) εγενετο(1) και χωρις αυτου(2) εγενετο(2) ουδε εν ο γεγονεν 1:3-13 ουδε εν 2 ουδεν Heracleon P66 01* D f1 1:4 εν αυτω ζωη(1) ην(1) και

Διαβάστε περισσότερα

Ο πρώτος διωγμός των χριστιανών

Ο πρώτος διωγμός των χριστιανών Ο πρώτος διωγμός των χριστιανών Η πραγματικότητα της Εκκλησίας, έτσι όπως τη ζούμε σήμερα, δεν έγινε με κάποιον αυτόματο και ανώδυνο τρόπο. Η θεμελίωση και η εξάπλωση της Εκκλησίας επιτεύχθηκαν με αγώνες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ιάταξη της θείας Λειτουργίας 1. Όταν ο λαός συναχθεί, ο ιερέας με τους βοηθούς του προχωρεί προς το ιερό, ενώ ψάλλεται το εισοδικό άσμα. Όταν φτάσει στο ιερό, κάνει υπόκλιση

Διαβάστε περισσότερα

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Τ Η Σ Σ Α Μ Α Ρ Ε Ι Τ Ι Ο Σ

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Τ Η Σ Σ Α Μ Α Ρ Ε Ι Τ Ι Ο Σ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Τ Η Σ Σ Α Μ Α Ρ Ε Ι Τ Ι Ο Σ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΜΕ ΤΗ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙ Α ΓΥΝΑΙΚΑ (απόσπ.) Γεωργίου Π. Πατρώνου, οµότ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

1 1 εν αρχη ην ο λογος και ο λογος

1 1 εν αρχη ην ο λογος και ο λογος Yahya 1 1 εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος 2 ουτος ην εν αρχη προς τον θεον 3 παντα δι αυτου εγενετο και χωρις αυτου εγενετο ουδε εν ο γεγονεν 4 εν αυτω ζωη εστιν και

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

1 εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος 2 ουτος ην εν αρχη προς τον θεον 3 παντα δι αυτου εγενετο και χωρις αυτου

1 εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος 2 ουτος ην εν αρχη προς τον θεον 3 παντα δι αυτου εγενετο και χωρις αυτου 1 1 εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος 2 ουτος ην εν αρχη προς τον θεον 3 παντα δι αυτου εγενετο και χωρις αυτου εγενετο ουδε εν ο γεγονεν 4 εν αυτω ζωη ην και η ζωη ην

Διαβάστε περισσότερα

Η θεοπνευστία της Παλαιάς Διαθήκης

Η θεοπνευστία της Παλαιάς Διαθήκης Η θεοπνευστία της Παλαιάς Διαθήκης Ο Ιησούς Χριστός διαχώρισε την Παλαιά ιαθήκη σε Νόµο, Ψαλµούς και Προφήτες και τα ονόµασε «γραφές»: «Είπε δε προς αυτούς Ούτοι είναι οι λόγοι, τους οποίους ελάλησα προς

Διαβάστε περισσότερα

Προσόμοια κατ ήχον Περιεχόμενα ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ.

Προσόμοια κατ ήχον Περιεχόμενα ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗ Στοιχειοθεσία και επιμέλεια εκδόσεως από χειρόγραφο Άρχοντος Δημητρίου Γ. Σουρλαντζή Θεσσαλονίκης 1963:

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:29-51

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:29-51 ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:1-28 Εν αρχη ην ο λογος, και ο λογος ην προς τον θεον, και θεος ην ο λογος. ουτος ην εν αρχη προς τον θεον. παντα δι αυτου εγενετο, και χωρις αυτου εγενετο ουδε ν. ο γεγονεν εν αυτω ζωη

Διαβάστε περισσότερα

GREEK NEW TESTAMENT JOHN

GREEK NEW TESTAMENT JOHN GREEK NEW TESTAMENT JOHN 1:1 εν αρχη ην ο λογοσ και ο λογοσ ην προσ τον θεον και θεοσ ην ο λογοσ 1:2 ουτοσ ην εν αρχη προσ τον θεον 1:3 παντα δι αυτου εγενετο και χωρισ αυτου εγενετο ουδε εν ο γεγονεν

Διαβάστε περισσότερα

Evangile selon Saint Jean

Evangile selon Saint Jean Evangile selon Saint Jean Chapitre 1 1 εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος 2 ουτος ην εν αρχη προς τον θεον 3 παντα δι αυτου εγενετο και χωρις αυτου εγενετο ουδε εν ο γεγονεν

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΕΛΗΦΘΗΣ ΕΝ ΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΕ Ο ΘΕΟΣ» Αφιέρωμα στην εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητή Η εορτή της Αναλήψεως του

«ΑΝΕΛΗΦΘΗΣ ΕΝ ΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΕ Ο ΘΕΟΣ» Αφιέρωμα στην εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητή Η εορτή της Αναλήψεως του «ΑΝΕΛΗΦΘΗΣ ΕΝ ΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΕ Ο ΘΕΟΣ» Αφιέρωμα στην εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητή Η εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου και Θεού μας Ιησού Χριστού αποτελεί έναν χαρμόσυνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ.

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 24 ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6 Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 11-14) Τῆς ἑορτῆς Παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς (Ματθ. 13-17) 13 Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν (Ἐφεσ. δ 7-13)

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

1 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο

1 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο 1 Yahya 1 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοις οφθαλμοις ημων ο εθεασαμεθα και αι χειρες ημων εψηλαφησαν περι του λογου της ζωης 2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και μαρτυρουμεν και απαγγελλομεν

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Epître de Saint Jean (1)

Epître de Saint Jean (1) Epître de Saint Jean (1) Chapitre 1 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοις οφθαλμοις ημων ο εθεασαμεθα και αι χειρες ημων εψηλαφησαν περι του λογου της ζωης 2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

Greek New Testament. Fourth Revised Edition. Former Editions edited by

Greek New Testament. Fourth Revised Edition. Former Editions edited by ! Greek New Testament Fourth Revised Edition Former Editions edited by Kurt Aland, Matthew Black, Carlo M. Martini Bruce M. Metzger, and Allen Wikgren Fourth Revised Edition edited by Barbara Aland, Kurt

Διαβάστε περισσότερα

Το στίγμα της πίστης

Το στίγμα της πίστης Το στίγμα της πίστης Σε αρκετές περιπτώσεις στα ευαγγέλια ο Ιησούς αναφέρει την λέξη σταυρός. Αυτές οι αναφορές δεν έχουν να κάνουν με τον σταυρό που εκείνος σήκωσε για χάρη μας. Στην πραγματικότητα, όποτε

Διαβάστε περισσότερα

Epître de Saint Paul aux Thessaloniens (1)

Epître de Saint Paul aux Thessaloniens (1) Epître de Saint Paul aux Thessaloniens (1) Chapitre 1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω πατρι και κυριω ιησου χριστω χαρις υμιν και ειρηνη 2 ευχαριστουμεν τω θεω παντοτε

Διαβάστε περισσότερα

COLLATION OF AD PRESS (2007) APOSTOLOS LECTIONARY AGANIST MAJORITY TEXT EDITIONS/VERSIONS OF THE NT

COLLATION OF AD PRESS (2007) APOSTOLOS LECTIONARY AGANIST MAJORITY TEXT EDITIONS/VERSIONS OF THE NT COLLATION OF AD PRESS (2007) APOSTOLOS LECTIONARY AGANIST MAJORITY TEXT EDITIONS/VERSIONS OF THE NT This collation by completed John Larocque of CSPMT lists all differences in the current (Acts & Epistles)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΝΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ 3 ο Γυμνάσιο Κοζάνης ΤΑΞΗ:Α

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΝΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ 3 ο Γυμνάσιο Κοζάνης ΤΑΞΗ:Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ ΜΑΘΗΤΗΣ: ΝΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ 3 ο Γυμνάσιο Κοζάνης ΤΑΞΗ:Α 3 19-3-16 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ Ο Προφήτης Ιεζεκιήλ, ήταν ένας από

Διαβάστε περισσότερα

GREEK NEW TESTAMENT LUKE

GREEK NEW TESTAMENT LUKE GREEK NEW TESTAMENT LUKE 1:1 επειδηπερ πολλοι επεχειρησαν αναταξασθαι διηγησιν περι των πεπλη ροφορημενων εν ημιν πραγματων 1:2 καθωσ παρεδοσαν ημιν οι απ αρχησ αυτοπται και υπηρεται γενομενοι του λογου

Διαβάστε περισσότερα

9. Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΑΧΗ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

9. Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΑΧΗ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 20 Φεβρουαρίου 26 Φεβρουαρίου Σάββατο απόγευμα 9. Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΑΧΗ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Θεωρούντες δε την παρρησίαν του Πέτρου και Ιωάννου, και πληροφορηθέντες ότι είναι άνθρωποι αγράμματοι

Διαβάστε περισσότερα

Evangile selon Saint Luc

Evangile selon Saint Luc Evangile selon Saint Luc Chapitre 1 1 επειδηπερ πολλοι επεχειρησαν αναταξασθαι διηγησιν περι των πεπληροφορημενων εν ημιν πραγματων 2 καθως παρεδοσαν ημιν οι απ αρχης αυτοπται και υπηρεται γενομενοι του

Διαβάστε περισσότερα

1 1 επειδηπερ πολλοι επεχειρησαν

1 1 επειδηπερ πολλοι επεχειρησαν Lukas 1 1 επειδηπερ πολλοι επεχειρησαν αναταξασθαι διηγησιν περι των πεπληροφορημενων εν ημιν πραγματων 2 καθως παρεδοσαν ημιν οι απ αρχης αυτοπται και υπηρεται γενομενοι του λογου 3 εδοξε καμοι παρηκολουθηκοτι

Διαβάστε περισσότερα

Markings ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 1:1-20 5

Markings ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 1:1-20 5 ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 1:1-20 Επειδηπερ πολλοι επεχειρησαν αναταξασθαι διηγησιν περι των πεπληροφορημενων εν ημιν πραγματων, καθως παρεδοσαν ημιν οι απ αρχης αυτοπται και υπηρεται γενομενοι του λογου, εδοξε καμοι

Διαβάστε περισσότερα

persoon praesens imperfectum sigmatische aoristus

persoon praesens imperfectum sigmatische aoristus Werkwoord actief Grammatica invulschema serie 6 persoon praesens imperfectum sigmatische aoristus thematische aoristus 1 ev (ik) κρου-ω ἐ-κρου-ον ἐ-κρου-σα εἰπ-ον 2 ev ( jij) κρου-εις ἐ-κρου-ες ἐ-κρου-σας

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Θυσίασε πραγματικά ο Ιεφθάε την κόρη του; Ανάλυση των Κριτών 11:31

Θυσίασε πραγματικά ο Ιεφθάε την κόρη του; Ανάλυση των Κριτών 11:31 Θυσίασε πραγματικά ο Ιεφθάε την κόρη του; Ανάλυση των Κριτών 11:31 Σημείωση: Τα παρακάτω αποτελούν μέρος του βιβλίου του Ε. W. Bullinger: Great cloud of witnesses in Hebrews 11, Kregel Publications, 1979,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Η Ανάληψη του Κυρίου

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Η Ανάληψη του Κυρίου ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Η Ανάληψη του Κυρίου Οι επιπτώσεις της Αναλήψεως Η μεγίστη εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου μας, αγαπητοί μου αδελφοί, την οποία εορτάζουμε σήμερα, αποτελεί το αποκορύφωμα των

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς 1) Πού έγινε η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος; Α. Κωνσταντινούπολη Β. Έφεσο Γ. Νίκαια Δ. Χαλκηδόνα 2) Ποιος Πατριάρχης Αλεξανδρείας καθαιρέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν...

Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν... Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν... Για να ρίξουμε μια ματιά στο απώτατο παρελθόν: (update 13.02.2014) Δείτε το παρακάτω βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

29 Τη επαυριον βλεπει ο Ιωαννης τον Ιησουν ερχοµενον προς αυτον και λεγει Ιδου, ο

29 Τη επαυριον βλεπει ο Ιωαννης τον Ιησουν ερχοµενον προς αυτον και λεγει Ιδου, ο 1 1 Εν αρχη ητο ο Λογος, και ο Λογος ητο παρα τω Θεω, και Θεος ητο ο Λογος. 2 Ουτος ητο εν αρχη παρα τω Θεω. 3 Παντα δι' αυτου εγειναν, και χωρις αυτου δεν εγεινεν ουδε εν, το οποιον εγεινεν. 4 Εν αυτω

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΚΟΗ: Ο ΚΑΡΠΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ

ΥΠΑΚΟΗ: Ο ΚΑΡΠΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ Μελέτη 5: Για το Σάββατο 3 Αυγούστου ΥΠΑΚΟΗ: Ο ΚΑΡΠΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ Σάββατο απόγευμα ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Διότι τα όπλα του πολέµου ηµών δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά συν Θεώ προς καθαίρεσιν οχυρωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά.

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Εν Σμύρνη τη 23/9/921 Αγαπητέ Παναγιώτη Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Είδον εν αυτή να μου γράφης ότι δεν έχεις καιρόν να εξετάσης δια τα βιβλία που σου γράφω. Εγώ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία Από Γιώργο Μαρκάκη, Ποιμένα Χριστιανικού Οίκου Προσευχής «Κέντρο Σαλόμ», Αθήνα 02.2012 Σελ. 1 Ο αδελφός Νίκος έλαβε τον κάτωθι λόγο από τον Κύριο: «Λέγω στην Εκκλησία αυτή την ώρα: μείνετε πιστοί και μήν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566)

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΚΙ ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ «Προσέφεραν αύτω παραλυτικόν» Ένα σηµείο κι ένα θαύµα έκανε σήµερα ό Κύριος µας στο Ευαγγέλιο, σηµειώνει ο αοίδιµος µητροπολίτης Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΤΙ Η ΑΡΠΑΓΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΤΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ

ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΤΙ Η ΑΡΠΑΓΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΤΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΤΙ Η ΑΡΠΑΓΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΤΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 1. Η αρπαγή θα πραγματοποιηθεί ξαφνικά. «διότι σεις εξεύρετε ακριβώς ότι η ημέρα του Κυρίου ως κλέπτης εν νυκτί ούτως έρχεται.»

Διαβάστε περισσότερα

the Apocalypse of John

the Apocalypse of John 1 A transcript of 78 handwritten Greek manuscripts and 11 Greek editions of the Apocalypse of John In the Reuben Swanson style (typed at 1152 x 864 display setting) Copyright 2011 by David Robert Palmer

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ»

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» «ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» Ο απόστολος Παύλος προς το τέλος της προς Ρωµαίους επιστολής του γράφει «Τολµηρότερον δε έγραψα υµίν, αδελφοί, από µέρους ως επαναµιµνήσκων

Διαβάστε περισσότερα

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension 1 Definite Article m. f. n. s. n. ὁ ἡ το a. τον την το g. του της του d. τῳ τῃ τῳ pl. n. οἱ αἱ τα a. τους τας τα g. των των των d. τοις ταις τοις 2 Nouns 2.1 st Declension f. s. n. τιμ η χωρ α θαλασσ α

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί.

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Το θαύμα αυτό μας δείχνει ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η περίοδος για αλλαγή στον άνθρωπο.

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 3. ο Χριστος εγκαινιαζει την αληθινη Λατρεια

Μαθημα 3. ο Χριστος εγκαινιαζει την αληθινη Λατρεια Μαθημα 3. ο Χριστος εγκαινιαζει την αληθινη Λατρεια ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Να διακρίνουν την πραγματική, πνευματική λατρεία από την τυπική, εξωτερική, και να επιχειρηματολογούν. 2. Να ερμηνεύουν τα κύρια

Διαβάστε περισσότερα

14 Μαΐου 20 Μαΐου Σάββατο απόγευμα 8. Ο ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΒΡΑΧΟΣ

14 Μαΐου 20 Μαΐου Σάββατο απόγευμα 8. Ο ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΒΡΑΧΟΣ 14 Μαΐου 20 Μαΐου Σάββατο απόγευμα 8. Ο ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΒΡΑΧΟΣ ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Αλλά σεις τίνα με λέγετε ότι είμαι;» Ματθαίον 16/ις 15. Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Γαλ. 4/δ 4, Εβρ. 7/ζ 26,

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ... 11 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΜΕΡΟΣ Α ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΙΒΛΙΚΟΣ ΙΣΡΑΗΛ Εισαγωγικά... 27 1. Αρχαιολογία του βιβλικού Ισραήλ... 29

Διαβάστε περισσότερα

"Η φανέρωσις των λόγων σον φωτίζει συνετίζει τους απλούς." (Ψαλμοί ριθ:13

Η φανέρωσις των λόγων σον φωτίζει συνετίζει τους απλούς. (Ψαλμοί ριθ:13 Into His Marvelous Light "Η φανέρωσις των λόγων σον φωτίζει συνετίζει τους απλούς." (Ψαλμοί ριθ:13 1 Η Προετοιμασία Η παρακάτω βιβλική μελέτη δημιουργήθηκε για να εξηγήσει το σχέδιο της σωτήριας σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ Τις παρακάτω ευχές ο λειτουργός δύναται, ελεύθερα, να τις χρησιμοποιήσει στο τέλος της θείας Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ

Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ Σο ύμβολο τησ Πύςτεωσ εύναι ςύντομη ομολογύα τησ πύςτεώσ μασ μϋςα ςτην οπούα παρουςιϊζονται περιληπτικϊ, με ςαφόνεια και αυθεντικϊ τα βαςικϊ δόγματα του χριςτιανιςμού. Σο «Πιςτεύω»

Διαβάστε περισσότερα

CONTENTS. Matthew... 2 Corinthians... Galatians... Ephesians... Philippians... Colossians... 1 Thessalonians...

CONTENTS. Matthew... 2 Corinthians... Galatians... Ephesians... Philippians... Colossians... 1 Thessalonians... CONTENTS Matthew........................................ Mark............................................. Luke.............................................. John..............................................

Διαβάστε περισσότερα

Evangile selon Saint Marc

Evangile selon Saint Marc Evangile selon Saint Marc Chapitre 1 1 αρχη του ευαγγελιου ιησου χριστου 2 καθως γεγραπται εν τω ησαια τω προφητη ιδου αποστελλω τον αγγελον μου προ προσωπου σου ος κατασκευασει την οδον σου 3 φωνη βοωντος

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

5 Δεκεμβρίου 11 Δεκεμβρίου Σάββατο απόγευμα 11. Η ΔΙΑΘΗΚΗ

5 Δεκεμβρίου 11 Δεκεμβρίου Σάββατο απόγευμα 11. Η ΔΙΑΘΗΚΗ 5 Δεκεμβρίου 11 Δεκεμβρίου Σάββατο απόγευμα 11. Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Ιδού, έρχονται ημέραι, λέγει Κύριος, και θέλω κάμει προς τον οίκον Ισραήλ, και προς τον οίκον Ιούδα, διαθήκην νέαν.» Ιερεμίας 31/λα

Διαβάστε περισσότερα

GREEK NEW TESTAMENT 1. JOHN

GREEK NEW TESTAMENT 1. JOHN GREEK NEW TESTAMENT 1. JOHN 1:1 ο ην απ αρχησ ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοισ οφθαλμοισ ημων ο εθε ασαμεθα και αι χειρεσ ημων εψηλαφησαν περι του λογου τησ ζωησ 1:2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και μαρτυρουμεν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς Μέτοπον Τ.Τ. 903 Δεσποινίς Έλαβα το γράμμα σου και ευχαριστώ πολύ δια την ενθύμισιν σου γνωρίζω Δες/νίς ότι εμείς εδώ περνούμε πολύ καλλά, έχομεν την καλή μας συντροφιά τα λεβεντόπαιδα, έχομε κρύα νερά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΗ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗ: Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ

Η ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΗ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗ: Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Μελέτη 13: Για το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου Σάββατο απόγευμα Η ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΗ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗ: Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Μακροθυµήσατε λοιπόν, αδελφοί, έως της παρουσίας του Κυρίου. Ιδού,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1. Τι είναι η Αγία Γραφή, ποιο το περιεχόμενό της, από ποια μέρη αποτελείται και ποια η σημασία της λέξης Διαθήκη στη Βίβλο; 2. Τι εννοούμε όταν λέμε ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Ο συγγραφέας και εδώ δε γράφει το όνομά του, αλλά η αρχαία εκκλησιαστική παράδοση ομόφωνα αποδίδει το ευαγγέλιο αυτό στον Μάρκο και το συνέδεσε κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο με το όνομα του απ. Πέτρου. 1. ΜΑΡΤΥΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία

Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία Η γιορτή της Ανάστασης του Κυρίου είναι η σημαντικότερη, η λαμπρότερη, η πιο χαρούμενη μέρα μέσα στον εορταστικό κύκλο της Χριστιανοσύνης. Και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ. Μεθοδολογία της ποιμαντικής Η προβληματική του θέματος. Πολλαπλή μέθοδος στην εκκλησιαστική παράδοση. Δημιουργία νέων

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

Η ενανθρώπιση είναι η διδασκαλία. (Philosophical Fragments)

Η ενανθρώπιση είναι η διδασκαλία. (Philosophical Fragments) Η ενανθρώπιση είναι η διδασκαλία (Philosophical Fragments) Αν όμως κηρύττουμε ότι ο Χριστός έχει αναστηθεί, πώς μερικοί ανάμεσά σας ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών; Αν δεν υπάρχει ανάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Exodus. Chapter 1 1 ταυτα τα ονοµατα των υιων ισραηλ των εισπεπορευµενων εισ αιγυπτον αµα ιακωβ τω πατρι αυτων ε

Exodus. Chapter 1 1 ταυτα τα ονοµατα των υιων ισραηλ των εισπεπορευµενων εισ αιγυπτον αµα ιακωβ τω πατρι αυτων ε Exodus Chapter 1 1 ταυτα τα ονοµατα των υιων ισραηλ των εισπεπορευµενων εισ αιγυπτον αµα ιακωβ τω πατρι αυτων ε καστοσ πανοικια αυτων εισηλθοσαν 2 ρουβην συµεων λευι ιουδασ 3 ισσαχαρ ζαβουλων και βενιαµιν

Διαβάστε περισσότερα

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Τ Η Σ Σ Α Μ Α Ρ Ε Ι Τ Ι Δ Ο Σ

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Τ Η Σ Σ Α Μ Α Ρ Ε Ι Τ Ι Δ Ο Σ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Τ Η Σ Σ Α Μ Α Ρ Ε Ι Τ Ι Δ Ο Σ Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ (από την προς Διόγνητον επιστολή) ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

GREEK NEW TESTAMENT MARK

GREEK NEW TESTAMENT MARK GREEK NEW TESTAMENT MARK 1:1 αρχη του ευαγγελιου ιησου χριστου [υιου θεου ] 1:2 καθωσ γεγραπται εν τω ησαια τω προφητη ιδου αποστελλω τον αγγελο ν μου προ προσωπου σου οσ κατασκευασει την οδον σου 1:3

Διαβάστε περισσότερα

Deuteronomy. Chapter 1 1 ουτοι οι λογοι ουσ ελαλησεν µωυσησ παντι ισραηλ περαν του ιορδανου εν τη ερηµω προσ δυσµαισ

Deuteronomy. Chapter 1 1 ουτοι οι λογοι ουσ ελαλησεν µωυσησ παντι ισραηλ περαν του ιορδανου εν τη ερηµω προσ δυσµαισ Deuteronomy Chapter 1 1 ουτοι οι λογοι ουσ ελαλησεν µωυσησ παντι ισραηλ περαν του ιορδανου εν τη ερηµω προσ δυσµαισ πλησιον τησ ερυθρασ ανα µεσον φαραν τοφολ και λοβον και αυλων και καταχρυσεα 2 ενδεκα

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΑΔΑ Α : AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀθηναῖοι, ὡς καὶ οἱ ἑτέρας πόλεις κατοικοῦντες, πολλὰ ἐν τῷ βίῳ ἐπιτηδεύουσι, ἵνα τὰ ἀναγκαῖα πορίζωνται: Ναυσικύδης ναύκληρος ὢν περὶ τὴν τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Μια γρήγορη ματιά στη Βίβλο

Μια γρήγορη ματιά στη Βίβλο Μια γρήγορη ματιά στη Βίβλο του David Batty Οδηγός Μελέτης Έκδοση 5 Μια γρήγορη ματιά στη Βίβλο Οδηγός Μελέτης 5η έκδοση του David Batty Σημείωση: Τα εδάφια της Βίβλου όπου αυτά αναφέρονται, είναι από

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία προς την Ανάσταση...

Η πορεία προς την Ανάσταση... Η νύχτα της Ανάστασης Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου χτυπούν χαρούμενα οι καμπάνες. Οι χριστιανοί φορούν τα γιορτινά τους και πηγαίνουν στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού. Στα

Διαβάστε περισσότερα

Η ιουδαϊκή κοινότητα ανασυγκροτείται

Η ιουδαϊκή κοινότητα ανασυγκροτείται Επιστροφή από την αιχμαλωσία Η ιουδαϊκή κοινότητα ανασυγκροτείται Το τέλος της Βαβυλώνιας αιχμαλωσίας Η Βαβυλώνια Αιχμαλωσία κράτησε 48 χρόνια (587-538 π.χ.). Έληξε όταν η Βαβυλώνα κατακτήθηκε από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΔΙΑΛΕΞΗ 5 η: «Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ» Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το περίγραμμα το μαθήματος; σημειώσεις κλειδιά, αποσπάσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Σεπτέμβριος 2015 1. Γνωριμία Σύντομη Παρουσίαση ύλης (ΔΕ 1) Γιατί μελετούμε την Αγία Γραφή; 2. (ΔΕ 2) Η Παλαιά Διαθήκη: μια ολόκληρη βιβλιοθήκη! 3. (ΔΕ 3) Οι συγγραφείς της Παλαιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Κείµενο ιδαγµένο: ηµοσθένους, Υπέρ τῆς Ῥοδίων ἐλευθερίας, (18-20) 18 Ὥστ ἔγωγ οὐκ ἄν ὀκνήσαιµ

Διαβάστε περισσότερα

Οι απόγονοι του Νώε, μετά τη διασπορά τους σ όλη τη γη, άρχισαν να λησμονούν τον αληθινό Θεό και να λατρεύουν τα είδωλα, δηλαδή τα δημιουργήματα του

Οι απόγονοι του Νώε, μετά τη διασπορά τους σ όλη τη γη, άρχισαν να λησμονούν τον αληθινό Θεό και να λατρεύουν τα είδωλα, δηλαδή τα δημιουργήματα του H εποχή των Πατριαρχών Από τον πολυθεϊσμό στην πίστη στον ένα Θεό Ο Θεός σχεδιάζει τη σωτηρία του κόσμου Οι απόγονοι του Νώε, μετά τη διασπορά τους σ όλη τη γη, άρχισαν να λησμονούν τον αληθινό Θεό και

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α Κείμενο Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραμένης, ἀνεπήδησεν ἐπί τήν ἑστίαν καί εἶπεν: «Ἐγώ δ ἔφη, ὦ ἄνδρες, ἱκευεύω τά πάντων ἐννομώτατα, μή ἐπί Κριτίᾳ εἶναι ἐξαλείφειν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Σεπτέμβριος 2010 1. Γνωριμία Σύντομη Παρουσίαση ύλης (ΔΕ 1) Γιατί μελετούμε την Αγία Γραφή; 2. (ΔΕ 2) Η Παλαιά Διαθήκη: μια ολόκληρη βιβλιοθήκη! 3. (ΔΕ 3) Οι συγγραφείς της Παλαιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΠΟ ΑΒΡΑΑΜ ΕΩΣ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ ΒΑΒΥΛΩΝΟΣ

ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΠΟ ΑΒΡΑΑΜ ΕΩΣ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ ΒΑΒΥΛΩΝΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΠΟ ΑΒΡΑΑΜ ΕΩΣ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ ΒΑΒΥΛΩΝΟΣ Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2015 Ἀρχιμ. Ἰακώβου Κανάκη, MSc Θεολογίας Πρωτοσυγκέλλου Ι.Μ. Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως ΕΠΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα