GREEK NEW TESTAMENT ACTS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "GREEK NEW TESTAMENT ACTS"

Transcript

1 GREEK NEW TESTAMENT ACTS 1:1 τον μεν πρωτον λογον εποιησαμην περι παντωνω θεοφιλε ωνηρ ξατο ο ιησουσ ποιειν τε και διδασκειν 1:2 αχρι ησ ημερασ εντειλαμενοσ τοισ αποστολοισ δια πνευματοσ αγιου ουσ εξελεξατο ανελημφθη 1:3 οισ και παρεστησεν εαυτον ζωντα μετα το παθειν αυτον εν πολλοισ τεκμηριοισ δι ημερων τεσσερακοντα οπτανομενοσ αυτοισ και λεγων τα περι τησ βασιλειασ του θεου 1:4 και συναλιζομενοσ παρηγγειλεν αυτοισ απο ιεροσολυμων μη χωριζεσθαι αλλα περιμενειν την επαγγελιαν του πατροσ ην ηκουσατε μου 1:5 οτι ιωαννησ μεν εβαπτισεν υδατι υμεισ δε εν πνευματι βαπτισ θησεσθε αγιω ου μετα πολλασ ταυτασ ημερασ 1:6 οι μεν ουν συνελθοντεσ ηρωτων αυτον λεγοντεσ κυριε ει εν τω χρονω τουτω αποκαθιστανεισ την βασιλειαν τω ισραηλ 1:7 ειπεν δε προσ αυτουσ ουχ υμων εστιν γνωναι χρονουσ η και ρουσ ουσ ο πατηρ εθετο εν τη ιδια εξουσια 1:8 αλλα λημψεσθε δυναμιν επελθοντοσ του αγιου πνευματοσ εφ υμασ και εσεσθε μου μαρτυρεσ εν τε ιερουσαλημ και [εν] παση τη ιουδαια και σαμαρεια και εωσ εσχατου τησ γησ 1:9 και ταυτα ειπων βλεποντων αυτων επηρθη και νεφελη υπελαβε ν αυτον απο των οφθαλμων αυτων 1:10 και ωσ ατενιζοντεσ ησαν εισ τον ουρανον πορευομενου αυτο υ και ιδου ανδρεσ δυο παρειστηκεισαν αυτοισ εν εσθησεσιν λ ευκαισ

2 1:11 οι και ειπαν ανδρεσ γαλιλαιοι τι εστηκατε βλεποντεσ <εμβλε ποντεσ> εισ τον ουρανον ουτοσ ο ιησουσ ο αναλημφθεισ αφ υμων εισ τον ουρανον ουτωσ ελευσεται ον τροπον εθεασασθε αυτον πο ρευομενον εισ τον ουρανον 1:12 τοτε υπεστρεψαν εισ ιερουσαλημ απο ορουσ του καλουμενου ελαιωνοσ ο εστιν εγγυσ ιερουσαλημ σαββατου εχον οδον 1:13 και οτε εισηλθον εισ το υπερωον ανεβησαν ου ησαν καταμενο ντεσ ο τε πετροσ και ιωαννησ και ιακωβοσ και ανδρεασ φιλιπποσ και θωμασ βαρθολομαιοσ και μαθθαιοσ ιακωβοσ αλφαιου και σιμ ων ο ζηλωτησ και ιουδασ ιακωβου 1:14 ουτοι παντεσ ησαν προσκαρτερουντεσ ομοθυμαδον τη προσευ χη συν γυναιξιν και μαριαμ τη μητρι [του] του ιησου και συν τοισ αδελφοισ αυτου 1:15 και εν ταισ ημεραισ ταυταισ αναστασ πετροσ εν μεσω των αδ ελφων ειπεν ην τε οχλοσ ονοματων επι το αυτο ωσ ωσει εκατον εικοσι 1:16 ανδρεσ αδελφοι εδει πληρωθηναι την γραφην ην προειπεν το π νευμα το αγιον δια στοματοσ δαυιδ περι ιουδα του γενομενου οδηγ ου τοισ συλλαβουσιν ιησουν 1:17 οτι κατηριθμημενοσ ην εν ημιν και ελαχεν τον κληρον τησ δι ακονιασ ταυτησ 1:18 ουτοσ μεν ουν εκτησατο χωριον εκ μισθου τησ αδικιασ και πρ ηνησ γενομενοσ ελακησεν μεσοσ και εξεχυθη παντα τα σπλαγχνα αυτου 1:19 και γνωστον εγενετο πασιν τοισ κατοικουσιν ιερουσαλημ ωστ ε κληθηναι το χωριον εκεινο τη ιδια διαλεκτω αυτων ακελδαμα χ τουτ εστιν χωριον αιματοσ

3 1:20 γεγραπται γαρ εν βιβλω ψαλμων γενηθητω η επαυλισ αυτου ερ ημοσ και μη εστω ο κατοικων εν αυτη και την επισκοπην αυτου λ αβετω ετεροσ 1:21 δει ουν των συνελθοντων ημιν ανδρων εν παντι χρονω ω ειση λθεν και εξηλθεν εφ ημασ ο κυριοσ ιησουσ 1:22 αρξαμενοσ απο του βαπτισματοσ ιωαννου εωσ τησ ημερασ η σ ανελημφθη αφ ημων μαρτυρα τησ αναστασεωσ αυτου συν ημιν γενεσθαι ενα τουτων 1:23 και εστησαν δυο ιωσηφ τον καλουμενον βαρσαββαν οσ επεκλ ηθη ιουστοσ και μαθθιαν 1:24 και προσευξαμενοι ειπαν συ κυριε καρδιογνωστα παντων ανα δειξον ον εξελεξω εκ τουτων των δυο ενα 1:25 λαβειν τον τοπον τησ διακονιασ ταυτησ και αποστολησ αφ η σ παρεβη ιουδασ πορευθηναι εισ τον τοπον τον ιδιον 1:26 και εδωκαν κληρουσ αυτοισ και επεσεν ο κληροσ επι μαθθιαν και συγκατεψηφισθη μετα των ενδεκα αποστολων 2:1 και εν τω συμπληρουσθαι την ημεραν τησ πεντηκοστησ ησαν παντεσ ομου επι το αυτο 2:2 και εγενετο αφνω εκ του ουρανου ηχοσ ωσπερ φερομενησ πνοη σ βιαιασ και επληρωσεν ολον τον οικον ου ησαν καθημενοι 2:3 και ωφθησαν αυτοισ διαμεριζομεναι γλωσσαι ωσει πυροσ και ε καθισεν εφ ενα εκαστον αυτων 2:4 και επλησθησαν παντεσ πνευματοσ αγιου και ηρξαντο λαλειν ετεραισ γλωσσαισ καθωσ το πνευμα εδιδου αποφθεγγεσθαι αυτοισ 2:5 ησαν δε εν εισ ιερουσαλημ κατοικουντεσ ιουδαιοι ανδρεσ ε υλαβεισ απο παντοσ εθνουσ των υπο τον ουρανον

4 2:6 γενομενησ δε τησ φωνησ ταυτησ συνηλθεν το πληθοσ και συνε χυθη οτι ηκουσεν ηκουον εισ εκαστοσ τη ιδια διαλεκτω λαλουν των αυτων 2:7 εξισταντο δε και εθαυμαζον λεγοντεσ ουχι ιδου παντεσ ουχ ι δου απαντεσ ουτοι εισιν οι λαλουντεσ γαλιλαιοι 2:8 και πωσ ημεισ ακουομεν εκαστοσ τη ιδια διαλεκτω ημων εν η ε γεννηθημεν 2:9 παρθοι και μηδοι και ελαμιται και οι κατοικουντεσ την μεσοπο ταμιαν ιουδαιαν τε και καππαδοκιαν ποντον και την ασιαν 2:10 φρυγιαν τε και παμφυλιαν αιγυπτον και τα μερη τησ λιβυησ τ ησ κατα κυρηνην και οι επιδημουντεσ ρωμαιοι ιουδαιοι τε και προ σηλυτοι 2:11 κρητεσ και αραβεσ ακουομεν λαλουντων αυτων ταισ ημετερα ισ γλωσσαισ τα μεγαλεια του θεου 2:12 εξισταντο δε παντεσ και διηπορουντο διηπορουν αλλοσ πρ οσ αλλον λεγοντεσ τι θελει τουτο ειναι 2:13 ετεροι δε διαχλευαζοντεσ ελεγον οτι γλευκουσ μεμεστωμενοι ε ισιν 2:14 σταθεισ δε ο πετροσ συν τοισ ενδεκα επηρεν την φωνην αυτου και απεφθεγξατο αυτοισ ανδρεσ ιουδαιοι και οι κατοικουντεσ ιερ ουσαλημ παντεσ τουτο υμιν γνωστον εστω και ενωτισασθε τα ρημ ατα μου 2:15 ου γαρ ωσ υμεισ υπολαμβανετε ουτοι μεθυουσιν εστιν γαρ ωρ α τριτη τησ ημερασ 2:16 αλλα τουτο εστιν το ειρημενον δια του προφητου ιωηλ 2:17 και εσται εν ταισ εσχαταισ ημεραισ λεγει ο θεοσ εκχεω απο το υ πνευματοσ μου επι πασαν σαρκα και προφητευσουσιν οι υιοι υμ

5 ων και αι θυγατερεσ υμων και οι νεανισκοι υμων ορασεισ οψονται και οι πρεσβυτεροι υμων ενυπνιοισ ενυπνιασθησονται 2:18 και γε επι τουσ δουλουσ μου και επι τασ δουλασ μου εν ταισ η μεραισ εκειναισ εκχεω απο του πνευματοσ μου και προφητευσουσ ιν 2:19 και δωσω τερατα εν τω ουρανω ανω και σημεια επι τησ γησ κ ατω αιμα και πυρ και ατμιδα καπνου 2:20 ο ηλιοσ μεταστραφησεται εισ σκοτοσ και η σεληνη εισ αιμα π ριν ελθειν ημεραν κυριου την μεγαλην και επιφανη 2:21 και εσται πασ οσ εαν αν επικαλεσηται το ονομα κυριου σω θησεται 2:22 ανδρεσ ισραηλιται ακουσατε τουσ λογουσ τουτουσ ιησουν το ν ναζωραιον ανδρα αποδεδειγμενον απο του θεου εισ υμασ δυναμε σιν και τερασιν και σημειοισ οισ εποιησεν δι αυτου ο θεοσ εν μεσ ω υμων καθωσ αυτοι οιδατε 2:23 τουτον τη ωρισμενη βουλη και προγνωσει του θεου εκδοτον δι α χειροσ ανομων προσπηξαντεσ ανειλατε 2:24 ον ο θεοσ ανεστησεν λυσασ τασ ωδινασ του θανατου καθοτι ουκ ην δυνατον κρατεισθαι αυτον υπ αυτου 2:25 δαυιδ γαρ λεγει εισ αυτον προορωμην τον κυριον ενωπιον μου δια παντοσ οτι εκ δεξιων μου εστιν ινα μη σαλευθω 2:26 δια τουτο ηυφρανθη μου η καρδια η καρδια μου και ηγαλλ ιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπι δι 2:27 οτι ουκ εγκαταλειψεισ την ψυχην μου εισ αδην ουδε δωσεισ τ ον οσιον σου ιδειν διαφθοραν 2:28 εγνωρισασ μοι οδουσ ζωησ πληρωσεισ με ευφροσυνησ μετα τ ου προσωπου σου

6 2:29 ανδρεσ αδελφοι εξον ειπειν μετα παρρησιασ προσ υμασ περι τ ου πατριαρχου δαυιδ οτι και ετελευτησεν και εταφη και το μνημα αυτου εστιν εν ημιν αχρι τησ ημερασ ταυτησ 2:30 προφητησ ουν υπαρχων και ειδωσ οτι ορκω ωμοσεν αυτω ο θε οσ εκ καρπου τησ οσφυοσ αυτου καθισαι επι τον θρονον αυτου 2:31 προιδων ελαλησεν περι τησ αναστασεωσ του χριστου οτι ουτε εγκατελειφθη εισ αδην ουτε η σαρξ αυτου ειδεν διαφθοραν 2:32 τουτον τον ιησουν ανεστησεν ο θεοσ ου παντεσ ημεισ εσμεν μ αρτυρεσ 2:33 τη δεξια ουν του θεου υψωθεισ την τε επαγγελιαν του πνευματ οσ του αγιου λαβων παρα του πατροσ εξεχεεν τουτο ο υμεισ [και] βλεπετε και ακουετε 2:34 ου γαρ δαυιδ ανεβη εισ τουσ ουρανουσ λεγει δε αυτοσ ειπεν [ο] κυριοσ τω κυριω μου καθου εκ δεξιων μου 2:35 εωσ αν θω τουσ εχθρουσ σου υποποδιον των ποδων σου 2:36 ασφαλωσ ουν γινωσκετω πασ οικοσ ισραηλ οτι και κυριον αυ τον και χριστον εποιησεν ο θεοσ τουτον τον ιησουν ον υμεισ εστα υρωσατε 2:37 ακουσαντεσ δε κατενυγησαν την καρδιαν ειπον τε προσ τον π ετρον και τουσ λοιπουσ αποστολουσ τι ποιησωμεν ανδρεσ αδελφοι 2:38 πετροσ δε προσ αυτουσ μετανοησατε [φησιν] και βαπτισθη τω εκαστοσ υμων εν επι τω ονοματι ιησου χριστου εισ αφεσιν τ ων αμαρτιων υμων και λημψεσθε την δωρεαν του αγιου πνευματο σ 2:39 υμιν γαρ εστιν η επαγγελια και τοισ τεκνοισ υμων και πασιν τ οισ εισ μακραν οσουσ αν προσκαλεσηται κυριοσ ο θεοσ ημων

7 2:40 ετεροισ τε λογοισ πλειοσιν διεμαρτυρατο και παρεκαλει αυτο υσ λεγων σωθητε απο τησ γενεασ τησ σκολιασ ταυτησ 2:41 οι μεν ουν αποδεξαμενοι τον λογον αυτου εβαπτισθησαν και π ροσετεθησαν εν τη ημερα εκεινη ψυχαι ωσει τρισχιλιαι 2:42 ησαν δε προσκαρτερουντεσ τη διδαχη των αποστολων και τη κοινωνια τη κλασει του αρτου και ταισ προσευχαισ 2:43 εγινετο δε παση ψυχη φοβοσ πολλα δε τε τερατα και σημει α δια των αποστολων εγινετο 2:44 παντεσ δε οι πιστευσαντεσ πιστευοντεσ ησαν επι το αυτο και ειχον απαντα κοινα 2:45 και τα κτηματα και τασ υπαρξεισ επιπρασκον και διεμεριζον αυτα πασιν καθοτι αν τισ χρειαν ειχεν 2:46 καθ ημεραν τε προσκαρτερουντεσ ομοθυμαδον εν τω ιερω κλω ντεσ τε κατ οικον αρτον μετελαμβανον τροφησ εν αγαλλιασει και αφελοτητι καρδιασ 2:47 αινουντεσ τον θεον και εχοντεσ χαριν προσ ολον τον λαον ο δ ε κυριοσ προσετιθει τουσ σωζομενουσ καθ ημεραν επι το αυτο 3:1 πετροσ δε και ιωαννησ ανεβαινον εισ το ιερον επι την ωραν τη σ προσευχησ την ενατην 3:2 και τισ ανηρ χωλοσ εκ κοιλιασ μητροσ αυτου υπαρχων εβαστα ζετο ον ετιθουν καθ ημεραν προσ την θυραν του ιερου την λεγομεν ην ωραιαν του αιτειν ελεημοσυνην παρα των εισπορευομενων εισ το ιερον 3:3 οσ ιδων πετρον και ιωαννην μελλοντασ εισιεναι εισ το ιερον η ρωτα ελεημοσυνην λαβειν 3:4 ατενισασ δε πετροσ εισ αυτον συν τω ιωαννη ειπεν βλεψον εισ ημασ

8 3:5 ο δε επειχεν αυτοισ προσδοκων τι παρ αυτων λαβειν 3:6 ειπεν δε πετροσ αργυριον και χρυσιον ουχ υπαρχει μοι ο δε εχω τουτο σοι διδωμι εν τω ονοματι ιησου χριστου του ναζωραιου [ε γειρε και] περιπατει 3:7 και πιασασ αυτον τησ δεξιασ χειροσ ηγειρεν αυτον παραχρημ α δε εστερεωθησαν αι βασεισ αυτου και τα σφυδρα 3:8 και εξαλλομενοσ εστη και περιεπατει και εισηλθεν συν αυτοισ εισ το ιερον περιπατων και αλλομενοσ και αινων τον θεον 3:9 και ειδεν πασ ο λαοσ αυτον περιπατουντα και αινουντα τον θε ον 3:10 επεγινωσκον δε αυτον οτι ουτοσ αυτοσ ην ο προσ την ελεη μοσυνην καθημενοσ επι τη ωραια πυλη του ιερου και επλησθησαν θαμβουσ και εκστασεωσ επι τω συμβεβηκοτι αυτω 3:11 κρατουντοσ δε αυτου τον πετρον και τον ιωαννην συνεδραμεν πασ ο λαοσ προσ αυτουσ επι τη στοα τη καλουμενη σολομωντοσ εκθαμβοι 3:12 ιδων δε ο πετροσ απεκρινατο προσ τον λαον ανδρεσ ισραηλιτ αι τι θαυμαζετε επι τουτω η ημιν τι ατενιζετε ωσ ιδια δυναμει η ευ σεβεια πεποιηκοσιν του περιπατειν αυτον 3:13 ο θεοσ αβρααμ και ισαακ και [ο θεοσ] ισαακ και [ο θεοσ] ι ακωβ ο θεοσ των πατερων ημων εδοξασεν τον παιδα αυτου ιησουν ον υμεισ μεν παρεδωκατε και ηρνησασθε κατα προσωπον πιλατου κριναντοσ εκεινου απολυειν 3:14 υμεισ δε τον αγιον και δικαιον ηρνησασθε και ητησασθε ανδρ α φονεα χαρισθηναι υμιν 3:15 τον δε αρχηγον τησ ζωησ απεκτεινατε ον ο θεοσ ηγειρεν εκ νε κρων ου ημεισ μαρτυρεσ εσμεν

9 3:16 και επι τη πιστει του ονοματοσ αυτου τουτον ον θεωρειτε κ αι οιδατε εστερεωσεν το ονομα αυτου και η πιστισ η δι αυτου εδω κεν αυτω την ολοκληριαν ταυτην απεναντι παντων υμων 3:17 και νυν αδελφοι οιδα οτι κατα αγνοιαν επραξατε ωσπερ και οι αρχοντεσ υμων 3:18 ο δε θεοσ α προκατηγγειλεν δια στοματοσ παντων των προφητ ων παθειν τον χριστον αυτου επληρωσεν ουτωσ 3:19 μετανοησατε ουν και επιστρεψατε προσ εισ το εξαλειφθην αι υμων τασ αμαρτιασ [3:20] οπωσ αν ελθωσιν καιροι αναψυξεωσ απο προσωπου του κυριου 3:20 και αποστειλη τον προκεχειρισμενον υμιν χριστον ιησουν 3:21 ον δει ουρανον μεν δεξασθαι αχρι χρονων αποκαταστασεωσ παντων ων ελαλησεν ο θεοσ δια στοματοσ των αγιων απ αιωνοσ α υτου προφητων 3:22 μωυσησ μεν ειπεν οτι προφητην υμιν αναστησει κυριοσ ο θεο σ υμων εκ των αδελφων υμων ωσ εμε αυτου ακουσεσθε κατα πα ντα οσα αν λαληση προσ υμασ 3:23 εσται δε πασα ψυχη ητισ εαν μη ακουση του προφητου εκεινο υ εξολεθρευθησεται εκ του λαου 3:24 και παντεσ δε οι προφηται απο σαμουηλ και των καθεξησ οσο ι ελαλησαν και κατηγγειλαν τασ ημερασ ταυτασ 3:25 υμεισ εστε οι υιοι των προφητων και τησ διαθηκησ ησ ο θεοσ διεθετο διεθετο ο θεοσ προσ τουσ πατερασ υμων λεγων προσ αβ ρααμ και εν τω σπερματι σου ευλογηθησονται <ενευλογηθησοντ αι> πασαι αι πατριαι τησ γησ 3:26 υμιν πρωτον αναστησασ ο θεοσ τον παιδα αυτου απεστειλεν αυτον ευλογουντα υμασ εν τω αποστρεφειν εκαστον απο των πονη ριων [υμων] υμων

10 4:1 λαλουντων δε αυτων προσ τον λαον επεστησαν αυτοισ οι αρχ ιερεισ ιερεισ και ο στρατηγοσ του ιερου και οι σαδδουκαιοι 4:2 διαπονουμενοι δια το διδασκειν αυτουσ τον λαον και καταγγελ λειν εν τω ιησου την αναστασιν την εκ νεκρων 4:3 και επεβαλον αυτοισ τασ χειρασ και εθεντο εισ τηρησιν εισ τη ν αυριον ην γαρ εσπερα ηδη 4:4 πολλοι δε των ακουσαντων τον λογον επιστευσαν και εγενηθη [ο] αριθμοσ των ανδρων ωσ [ωσ] χιλιαδεσ πεντε 4:5 εγενετο δε επι την αυριον συναχθηναι αυτων τουσ αρχοντασ κ αι τουσ πρεσβυτερουσ και τουσ γραμματεισ εν ιερουσαλημ 4:6 και αννασ ο αρχιερευσ και καιαφασ και ιωαννησ και αλεξανδ ροσ και οσοι ησαν εκ γενουσ αρχιερατικου 4:7 και στησαντεσ αυτουσ εν τω μεσω επυνθανοντο εν ποια δυναμ ει η εν ποιω ονοματι εποιησατε τουτο υμεισ 4:8 τοτε πετροσ πλησθεισ πνευματοσ αγιου ειπεν προσ αυτουσ αρχ οντεσ του λαου και πρεσβυτεροι 4:9 ει ημεισ σημερον ανακρινομεθα επι ευεργεσια ανθρωπου ασθε νουσ εν τινι ουτοσ σεσωσται σεσωται 4:10 γνωστον εστω πασιν υμιν και παντι τω λαω ισραηλ οτι εν τω ο νοματι ιησου χριστου του ναζωραιου ον υμεισ εσταυρωσατε ον ο θεοσ ηγειρεν εκ νεκρων εν τουτω ουτοσ παρεστηκεν ενωπιον υμων υγιησ 4:11 ουτοσ εστιν ο λιθοσ ο εξουθενηθεισ υφ υμων των οικοδομων ο γενομενοσ εισ κεφαλην γωνιασ 4:12 και ουκ εστιν εν αλλω ουδενι η σωτηρια ουδε γαρ ονομα εστιν ετερον υπο τον ουρανον το δεδομενον εν ανθρωποισ εν ω δει σωθη ναι ημασ

11 4:13 θεωρουντεσ δε την του πετρου παρρησιαν και ιωαννου και κα ταλαβομενοι οτι ανθρωποι αγραμματοι εισιν και ιδιωται εθαυμαζο ν επεγινωσκον τε αυτουσ οτι συν τω ιησου ησαν 4:14 τον τε ανθρωπον βλεποντεσ συν αυτοισ εστωτα τον τεθεραπευ μενον ουδεν ειχον αντειπειν 4:15 κελευσαντεσ δε αυτουσ εξω του συνεδριου απελθειν συνεβαλ λον προσ αλληλουσ 4:16 λεγοντεσ τι ποιησωμεν τοισ ανθρωποισ τουτοισ οτι μεν γαρ γν ωστον σημειον γεγονεν δι αυτων πασιν τοισ κατοικουσιν ιερουσαλ ημ φανερον και ου δυναμεθα αρνεισθαι 4:17 αλλ ινα μη επι πλειον διανεμηθη εισ τον λαον απειλησωμεθα αυτοισ μηκετι λαλειν επι τω ονοματι τουτω μηδενι ανθρωπων 4:18 και καλεσαντεσ αυτουσ παρηγγειλαν το καθολου μη φθεγγε σθαι μηδε διδασκειν επι τω ονοματι [του] του ιησου 4:19 ο δε πετροσ και ιωαννησ αποκριθεντεσ ειπον προσ αυτουσ ει δικαιον εστιν ενωπιον του θεου υμων ακουειν μαλλον η του θεου κ ρινατε 4:20 ου δυναμεθα γαρ ημεισ α ειδαμεν και ηκουσαμεν μη λαλειν 4:21 οι δε προσαπειλησαμενοι απελυσαν αυτουσ μηδεν ευρισκοντε σ το πωσ κολασωνται αυτουσ δια τον λαον οτι παντεσ εδοξαζον τ ον θεον επι τω γεγονοτι 4:22 ετων γαρ ην πλειονων τεσσερακοντα ο ανθρωποσ εφ ον γεγονε ι το σημειον τουτο τησ ιασεωσ 4:23 απολυθεντεσ δε ηλθον προσ τουσ ιδιουσ και απηγγειλαν οσα προσ αυτουσ οι αρχιερεισ και οι πρεσβυτεροι ειπαν 4:24 οι δε ακουσαντεσ ομοθυμαδον ηραν φωνην προσ τον θεον και ειπαν δεσποτα συ ο ποιησασ τον ουρανον και την γην και την θαλ ασσαν και παντα τα εν αυτοισ

12 4:25 ο του πατροσ ημων δια πνευματοσ αγιου στοματοσ δαυιδ παιδ οσ σου ειπων ινα τι εφρυαξαν εθνη και λαοι εμελετησαν κενα 4:26 παρεστησαν οι βασιλεισ τησ γησ και οι αρχοντεσ συνηχθησα ν επι το αυτο κατα του κυριου και κατα του χριστου αυτου 4:27 συνηχθησαν γαρ επ αληθειασ εν τη πολει ταυτη επι τον αγιον παιδα σου ιησουν ον εχρισασ ηρωδησ τε και ποντιοσ πιλατοσ συν εθνεσιν και λαοισ ισραηλ 4:28 ποιησαι οσα η χειρ σου και η βουλη [σου] προωρισεν γενε σθαι 4:29 και τα νυν κυριε επιδε επι τασ απειλασ αυτων και δοσ τοισ δο υλοισ σου μετα παρρησιασ πασησ λαλειν τον λογον σου 4:30 εν τω την χειρα [σου] εκτεινειν σε εισ ιασιν και σημεια και τερατα γινεσθαι δια του ονοματοσ του αγιου παιδοσ σου ιησου 4:31 και δεηθεντων αυτων εσαλευθη ο τοποσ εν ω ησαν συνηγμενο ι και επλησθησαν απαντεσ του αγιου πνευματοσ και ελαλουν τον λογον του θεου μετα παρρησιασ 4:32 του δε πληθουσ των πιστευσαντων ην καρδια και ψυχη μια κ αι ουδε εισ τι των υπαρχοντων αυτω ελεγεν ιδιον ειναι αλλ ην αυτ οισ παντα απαντα κοινα 4:33 και δυναμει μεγαλη απεδιδουν το μαρτυριον οι αποστολοι το υ κυριου ιησου τησ αναστασεωσ τησ αναστασεωσ του κυριου ιη σου χαρισ τε μεγαλη ην επι παντασ αυτουσ 4:34 ουδε γαρ ενδεησ τισ ην εν αυτοισ οσοι γαρ κτητορεσ χωριων η οικιων υπηρχον πωλουντεσ εφερον τασ τιμασ των πιπρασκομενων 4:35 και ετιθουν παρα τουσ ποδασ των αποστολων διεδιδετο δε εκα στω καθοτι αν τισ χρειαν ειχεν

13 4:36 ιωσηφ δε ο επικληθεισ βαρναβασ απο των αποστολων ο εστιν μεθερμηνευομενον υιοσ παρακλησεωσ λευιτησ κυπριοσ τω γενει 4:37 υπαρχοντοσ αυτω αγρου πωλησασ ηνεγκεν το χρημα και εθηκ εν παρα προσ τουσ ποδασ των αποστολων 5:1 ανηρ δε τισ ανανιασ ονοματι συν σαπφιρη τη γυναικι αυτου επ ωλησεν κτημα 5:2 και ενοσφισατο απο τησ τιμησ συνειδυιησ και τησ γυναικοσ κ αι ενεγκασ μεροσ τι παρα τουσ ποδασ των αποστολων εθηκεν 5:3 ειπεν δε ο πετροσ ανανια δια τι επληρωσεν ο σατανασ την καρ διαν σου ψευσασθαι σε το πνευμα το αγιον και νοσφισασθαι απο τ ησ τιμησ του χωριου 5:4 ουχι μενον σοι εμενεν και πραθεν εν τη ση εξουσια υπηρχεν τι οτι εθου εν τη καρδια σου το πραγμα τουτο ουκ εψευσω ανθρωποι σ αλλα τω θεω 5:5 ακουων δε ο ανανιασ τουσ λογουσ τουτουσ πεσων εξεψυξεν κα ι εγενετο φοβοσ μεγασ επι παντασ τουσ ακουοντασ 5:6 ανασταντεσ δε οι νεωτεροι συνεστειλαν αυτον και εξενεγκαντε σ εθαψαν 5:7 εγενετο δε ωσ ωρων τριων διαστημα και η γυνη αυτου μη ειδυι α το γεγονοσ εισηλθεν 5:8 απεκριθη δε προσ αυτην πετροσ ειπε μοι ει τοσουτου το χωριον απεδοσθε η δε ειπεν ναι τοσουτου 5:9 ο δε πετροσ προσ αυτην τι οτι συνεφωνηθη υμιν πειρασαι το πν ευμα κυριου ιδου οι ποδεσ των θαψαντων τον ανδρα σου επι τη θυ ρα και εξοισουσιν σε 5:10 επεσεν δε παραχρημα προσ τουσ ποδασ αυτου και εξεψυξεν ει σελθοντεσ δε οι νεανισκοι ευρον αυτην νεκραν και εξενεγκαντεσ ε θαψαν προσ τον ανδρα αυτησ

14 5:11 και εγενετο φοβοσ μεγασ εφ ολην την εκκλησιαν και επι παντα σ τουσ ακουοντασ ταυτα 5:12 δια δε των χειρων των αποστολων εγινετο σημεια και τερατα π ολλα εν τω λαω και ησαν ομοθυμαδον παντεσ απαντεσ εν τη στ οα σολομωντοσ 5:13 των δε λοιπων ουδεισ ετολμα κολλασθαι αυτοισ αλλ εμεγαλυν εν αυτουσ ο λαοσ 5:14 μαλλον δε προσετιθεντο πιστευοντεσ τω κυριω πληθη ανδρων τε και γυναικων 5:15 ωστε και εισ τασ πλατειασ εκφερειν τουσ ασθενεισ και τιθενα ι επι κλιναριων και κραβαττων ινα ερχομενου πετρου καν η σκια επισκιασει επισκιαση τινι αυτων 5:16 συνηρχετο δε και το πληθοσ των περιξ πολεων ιερουσαλημ φε ροντεσ ασθενεισ και οχλουμενουσ υπο πνευματων ακαθαρτων οιτ ινεσ εθεραπευοντο απαντεσ 5:17 αναστασ δε ο αρχιερευσ και παντεσ οι συν αυτω η ουσα αιρε σισ των σαδδουκαιων επλησθησαν ζηλου 5:18 και επεβαλον τασ χειρασ επι τουσ αποστολουσ και εθεντο αυ τουσ εν τηρησει δημοσια 5:19 αγγελοσ δε κυριου δια νυκτοσ ηνοιξεν ανοιξασ τασ θυρασ τησ φυλακησ εξαγαγων τε αυτουσ ειπεν 5:20 πορευεσθε και σταθεντεσ λαλειτε εν τω ιερω τω λαω παντα τα ρηματα τησ ζωησ ταυτησ 5:21 ακουσαντεσ δε εισηλθον υπο τον ορθρον εισ το ιερον και εδιδ ασκον παραγενομενοσ δε ο αρχιερευσ και οι συν αυτω συνεκαλεσ αν το συνεδριον και πασαν την γερουσιαν των υιων ισραηλ και απ εστειλαν εισ το δεσμωτηριον αχθηναι αυτουσ

15 5:22 οι δε παραγενομενοι υπηρεται ουχ ευρον αυτουσ εν τη φυλακ η αναστρεψαντεσ δε απηγγειλαν 5:23 λεγοντεσ οτι το δεσμωτηριον ευρομεν κεκλεισμενον εν παση α σφαλεια και τουσ φυλακασ εστωτασ επι των θυρων ανοιξαντεσ δε εσω ουδενα ευρομεν 5:24 ωσ δε ηκουσαν τουσ λογουσ τουτουσ ο τε στρατηγοσ του ιερο υ και οι αρχιερεισ διηπορουν περι αυτων τι αν γενοιτο τουτο 5:25 παραγενομενοσ δε τισ απηγγειλεν αυτοισ οτι ιδου οι ανδρεσ ο υσ εθεσθε εν τη φυλακη εισιν εν τω ιερω εστωτεσ και διδασκοντεσ τον λαον 5:26 τοτε απελθων ο στρατηγοσ συν τοισ υπηρεταισ ηγεν αυτουσ ο υ μετα βιασ εφοβουντο γαρ τον λαον μη λιθασθωσιν 5:27 αγαγοντεσ δε αυτουσ εστησαν εν τω συνεδριω και επηρωτησε ν αυτουσ ο αρχιερευσ 5:28 λεγων [ου] παραγγελια παρηγγειλαμεν υμιν μη διδασκειν επ ι τω ονοματι τουτω και ιδου πεπληρωκατε την ιερουσαλημ τησ διδ αχησ υμων και βουλεσθε επαγαγειν εφ ημασ το αιμα του ανθρωπο υ τουτου 5:29 αποκριθεισ δε πετροσ και οι αποστολοι ειπαν πειθαρχειν δει θ εω μαλλον η ανθρωποισ 5:30 ο θεοσ των πατερων ημων ηγειρεν ιησουν ον υμεισ διεχειρισα σθε κρεμασαντεσ επι ξυλου 5:31 τουτον ο θεοσ αρχηγον και σωτηρα υψωσεν τη δεξια αυτου [τ ου] δουναι μετανοιαν τω ισραηλ και αφεσιν αμαρτιων 5:32 και ημεισ εσμεν μαρτυρεσ των ρηματων τουτων και το πνευμ α το αγιον ο εδωκεν ο θεοσ τοισ πειθαρχουσιν αυτω 5:33 οι δε ακουσαντεσ διεπριοντο και εβουλοντο ανελειν αυτουσ

16 5:34 αναστασ δε τισ εν τω συνεδριω φαρισαιοσ ονοματι γαμαλιηλ νομοδιδασκαλοσ τιμιοσ παντι τω λαω εκελευσεν εξω βραχυ τουσ ανθρωπουσ ποιησαι 5:35 ειπεν τε προσ αυτουσ ανδρεσ ισραηλιται προσεχετε εαυτοισ ε πι τοισ ανθρωποισ τουτοισ τι μελλετε πρασσειν 5:36 προ γαρ τουτων των ημερων ανεστη θευδασ λεγων ειναι τινα ε αυτον ω προσεκλιθη ανδρων αριθμοσ ωσ τετρακοσιων οσ ανηρεθη και παντεσ οσοι επειθοντο αυτω διελυθησαν και εγενοντο εισ ουδ εν 5:37 μετα τουτον ανεστη ιουδασ ο γαλιλαιοσ εν ταισ ημεραισ τησ απογραφησ και απεστησεν λαον οπισω αυτου κακεινοσ απωλετο κ αι παντεσ οσοι επειθοντο αυτω διεσκορπισθησαν 5:38 και [τα] τα νυν λεγω υμιν αποστητε απο των ανθρωπων του των και αφετε αυτουσ οτι εαν η εξ ανθρωπων η βουλη αυτη η το ερ γον τουτο καταλυθησεται 5:39 ει δε εκ θεου εστιν ου δυνησεσθε καταλυσαι αυτουσ μηποτε κ αι θεομαχοι ευρεθητε 5:40 επεισθησαν δε αυτω και προσκαλεσαμενοι τουσ αποστολουσ δειραντεσ παρηγγειλαν μη λαλειν επι τω ονοματι του ιησου και απ ελυσαν 5:41 οι μεν ουν επορευοντο χαιροντεσ απο προσωπου του συνεδριο υ οτι κατηξιωθησαν υπερ του ονοματοσ ατιμασθηναι 5:42 πασαν τε ημεραν εν τω ιερω και κατ οικον ουκ επαυοντο διδα σκοντεσ και ευαγγελιζομενοι τον χριστον ιησουν 6:1 εν δε ταισ ημεραισ ταυταισ πληθυνοντων των μαθητων εγενετο γογγυσμοσ των ελληνιστων προσ τουσ εβραιουσ οτι παρεθεωρουν το εν τη διακονια τη καθημερινη αι χηραι αυτων

17 6:2 προσκαλεσαμενοι δε οι δωδεκα το πληθοσ των μαθητων ειπαν ουκ αρεστον εστιν ημασ καταλειψαντασ τον λογον του θεου διακο νειν τραπεζαισ 6:3 επισκεψασθε δε αδελφοι ανδρασ εξ υμων μαρτυρουμενουσ επτ α πληρεισ πνευματοσ και σοφιασ ουσ καταστησομεν επι τησ χρει ασ ταυτησ 6:4 ημεισ δε τη προσευχη και τη διακονια του λογου προσκαρτερη σομεν 6:5 και ηρεσεν ο λογοσ ενωπιον παντοσ του πληθουσ και εξελεξαν το στεφανον ανδρα πληρη πληρησ πιστεωσ και πνευματοσ αγιο υ και φιλιππον και προχορον και νικανορα και τιμωνα και παρμεν αν και νικολαον προσηλυτον αντιοχεα 6:6 ουσ εστησαν ενωπιον των αποστολων και προσευξαμενοι επεθ ηκαν αυτοισ τασ χειρασ 6:7 και ο λογοσ του θεου ηυξανεν και επληθυνετο ο αριθμοσ των μ αθητων εν ιερουσαλημ σφοδρα πολυσ τε οχλοσ των ιερεων υπηκου ον τη πιστει 6:8 στεφανοσ δε πληρησ χαριτοσ και δυναμεωσ εποιει τερατα και σημεια μεγαλα εν τω λαω 6:9 ανεστησαν δε τινεσ των εκ τησ συναγωγησ τησ λεγομενησ λιβε ρτινων και κυρηναιων και αλεξανδρεων και των απο κιλικιασ και ασιασ συζητουντεσ τω στεφανω 6:10 και ουκ ισχυον αντιστηναι τη σοφια και τω πνευματι ω ελαλει 6:11 τοτε υπεβαλον ανδρασ λεγοντασ οτι ακηκοαμεν αυτου λαλου ντοσ ρηματα βλασφημα εισ μωυσην και τον θεον 6:12 συνεκινησαν τε τον λαον και τουσ πρεσβυτερουσ και τουσ γρ αμματεισ και επισταντεσ συνηρπασαν αυτον και ηγαγον εισ το συ νεδριον

18 6:13 εστησαν τε μαρτυρασ ψευδεισ λεγοντασ ο ανθρωποσ ουτοσ ο υ παυεται λαλων ρηματα κατα του τοπου του αγιου [τουτου] και τ ου νομου 6:14 ακηκοαμεν γαρ αυτου λεγοντοσ οτι ιησουσ ο ναζωραιοσ ουτο σ καταλυσει τον τοπον τουτον και αλλαξει τα εθη α παρεδωκεν ημ ιν μωυσησ 6:15 και ατενισαντεσ εισ αυτον παντεσ οι καθεζομενοι εν τω συνεδ ριω ειδον το προσωπον αυτου ωσει προσωπον αγγελου 7:1 ειπεν δε ο αρχιερευσ ει ταυτα ουτωσ εχει 7:2 ο δε εφη ανδρεσ αδελφοι και πατερεσ ακουσατε ο θεοσ τησ δοξ ησ ωφθη τω πατρι ημων αβρααμ οντι εν τη μεσοποταμια πριν η κα τοικησαι αυτον εν χαρραν 7:3 και ειπεν προσ αυτον εξελθε εκ τησ γησ σου και [εκ] τησ συγ γενειασ σου και δευρο εισ την γην ην αν σοι δειξω 7:4 τοτε εξελθων εκ γησ χαλδαιων κατωκησεν εν χαρραν κακειθεν μετα το αποθανειν τον πατερα αυτου μετωκισεν αυτον εισ την γην ταυτην εισ ην υμεισ νυν κατοικειτε 7:5 και ουκ εδωκεν αυτω κληρονομιαν εν αυτη ουδε βημα ποδοσ κ αι επηγγειλατο δουναι αυτω εισ κατασχεσιν αυτην και τω σπερματ ι αυτου μετ αυτον ουκ οντοσ αυτω τεκνου 7:6 ελαλησεν δε ουτωσ ο θεοσ οτι εσται το σπερμα αυτου παροικο ν εν γη αλλοτρια και δουλωσουσιν αυτο και κακωσουσιν ετη τετρ ακοσια 7:7 και το εθνοσ ω εαν δουλευσουσιν κρινω εγω ο θεοσ ειπεν και μ ετα ταυτα εξελευσονται και λατρευσουσιν μοι εν τω τοπω τουτω 7:8 και εδωκεν αυτω διαθηκην περιτομησ και ουτωσ εγεννησεν τον ισαακ και περιετεμεν αυτον τη ημερα τη ογδοη και ισαακ τον ιακ ωβ και ιακωβ τουσ δωδεκα πατριαρχασ

19 7:9 και οι πατριαρχαι ζηλωσαντεσ τον ιωσηφ απεδοντο εισ αιγυπτ ον και ην ο θεοσ μετ αυτου 7:10 και εξειλατο αυτον εκ πασων των θλιψεων αυτου και εδωκεν αυτω χαριν και σοφιαν εναντιον φαραω βασιλεωσ αιγυπτου και κ ατεστησεν αυτον ηγουμενον επ αιγυπτον και [εφ] ολον τον οικο ν αυτου 7:11 ηλθεν δε λιμοσ εφ ολην την αιγυπτον και χανααν και θλιψισ μ εγαλη και ουχ ηυρισκον χορτασματα οι πατερεσ ημων 7:12 ακουσασ δε ιακωβ οντα σιτια εισ αιγυπτον εξαπεστειλεν τουσ πατερασ ημων πρωτον 7:13 και εν τω δευτερω εγνωρισθη ανεγνωρισθη ιωσηφ τοισ αδελ φοισ αυτου και φανερον εγενετο τω φαραω το γενοσ [του] ιωσηφ 7:14 αποστειλασ δε ιωσηφ μετεκαλεσατο ιακωβ τον πατερα αυτου και πασαν την συγγενειαν εν ψυχαισ εβδομηκοντα πεντε 7:15 κατεβη δε ιακωβ [εισ αιγυπτον] και κατεβη ιακωβ εισ αιγυπτ ον και ετελευτησεν αυτοσ και οι πατερεσ ημων 7:16 και μετετεθησαν εισ συχεμ και ετεθησαν εν τω μνηματι ω ωνη σατο αβρααμ τιμησ αργυριου παρα των υιων εμμωρ εν συχεμ 7:17 καθωσ δε ηγγιζεν ο χρονοσ τησ επαγγελιασ ησ ωμολογησεν ο θεοσ τω αβρααμ ηυξησεν ο λαοσ και επληθυνθη εν αιγυπτω 7:18 αχρισ ου ανεστη βασιλευσ ετεροσ επ αιγυπτον [επ αιγυπτον ] οσ ουκ ηδει τον ιωσηφ 7:19 ουτοσ κατασοφισαμενοσ το γενοσ ημων εκακωσεν τουσ πατερ ασ [ημων] του ποιειν τα βρεφη εκθετα αυτων εισ το μη ζωογονει σθαι 7:20 εν ω καιρω εγεννηθη μωυσησ και ην αστειοσ τω θεω οσ ανετρ αφη μηνασ τρεισ εν τω οικω του πατροσ

20 7:21 εκτεθεντοσ δε αυτου ανειλατο αυτον η θυγατηρ φαραω και αν εθρεψατο αυτον εαυτη εισ υιον 7:22 και επαιδευθη μωυσησ [εν] παση σοφια αιγυπτιων ην δε δυ νατοσ εν λογοισ και εργοισ αυτου 7:23 ωσ δε επληρουτο αυτω τεσσερακονταετησ χρονοσ ανεβη επι τ ην καρδιαν αυτου επισκεψασθαι τουσ αδελφουσ αυτου τουσ υιου σ ισραηλ 7:24 και ιδων τινα αδικουμενον ημυνατο και εποιησεν εκδικησιν τ ω καταπονουμενω παταξασ τον αιγυπτιον 7:25 ενομιζεν δε συνιεναι τουσ αδελφουσ [αυτου] οτι ο θεοσ δια χειροσ αυτου διδωσιν σωτηριαν αυτοισ οι δε ου συνηκαν 7:26 τη τε επιουση ημερα ωφθη αυτοισ μαχομενοισ και συνηλλασ σεν αυτουσ εισ ειρηνην ειπων ανδρεσ αδελφοι εστε ινα τι αδικειτε αλληλουσ 7:27 ο δε αδικων τον πλησιον απωσατο αυτον ειπων τισ σε κατεστη σεν αρχοντα και δικαστην εφ ημων 7:28 μη ανελειν με συ θελεισ ον τροπον ανειλεσ εχθεσ τον αιγυπτιο ν 7:29 εφυγεν δε μωυσησ εν τω λογω τουτω και εγενετο παροικοσ εν γ η μαδιαμ ου εγεννησεν υιουσ δυο 7:30 και πληρωθεντων ετων τεσσερακοντα ωφθη αυτω εν τη ερημω του ορουσ σινα αγγελοσ εν φλογι πυροσ βατου 7:31 ο δε μωυσησ ιδων εθαυμασεν εθαυμαζεν το οραμα προσερ χομενου δε αυτου κατανοησαι εγενετο φωνη κυριου 7:32 εγω ο θεοσ των πατερων σου ο θεοσ αβρααμ και ισαακ και ια κωβ εντρομοσ δε γενομενοσ μωυσησ ουκ ετολμα κατανοησαι

21 7:33 ειπεν δε αυτω ο κυριοσ λυσον το υποδημα των ποδων σου ο γα ρ τοποσ εφ ω εστηκασ γη αγια εστιν 7:34 ιδων ειδον την κακωσιν του λαου μου του εν αιγυπτω και του στεναγμου αυτου αυτων ηκουσα και κατεβην εξελεσθαι αυτου σ και νυν δευρο αποστειλω σε εισ αιγυπτον 7:35 τουτον τον μωυσην ον ηρνησαντο ειποντεσ τισ σε κατεστησεν αρχοντα και δικαστην τουτον ο θεοσ και [και] αρχοντα και λυ τρωτην απεσταλκεν συν χειρι αγγελου του οφθεντοσ αυτω εν τη βα τω 7:36 ουτοσ εξηγαγεν αυτουσ ποιησασ τερατα και σημεια εν τη γ η αιγυπτω και εν ερυθρα θαλασση και εν τη ερημω ετη τεσσερακ οντα 7:37 ουτοσ εστιν ο μωυσησ ο ειπασ τοισ υιοισ ισραηλ προφητην υ μιν αναστησει ο θεοσ εκ των αδελφων υμων ωσ εμε 7:38 ουτοσ εστιν ο γενομενοσ εν τη εκκλησια εν τη ερημω μετα του αγγελου του λαλουντοσ αυτω εν τω ορει σινα και των πατερων ημ ων οσ εδεξατο λογια ζωντα δουναι υμιν ημιν 7:39 ω ουκ ηθελησαν υπηκοοι γενεσθαι οι πατερεσ ημων αλλα απω σαντο και εστραφησαν εν ταισ καρδιαισ αυτων εισ αιγυπτον 7:40 ειποντεσ τω ααρων ποιησον ημιν θεουσ οι προπορευσονται η μων ο γαρ μωυσησ ουτοσ οσ εξηγαγεν ημασ εκ γησ αιγυπτου ουκ ο ιδαμεν τι εγενετο αυτω 7:41 και εμοσχοποιησαν εν ταισ ημεραισ εκειναισ και ανηγαγον θ υσιαν τω ειδωλω και ευφραινοντο εν τοισ εργοισ των χειρων αυτω ν 7:42 εστρεψεν δε ο θεοσ και παρεδωκεν αυτουσ λατρευειν τη στρα τια του ουρανου καθωσ γεγραπται εν βιβλω των προφητων μη σφαγ ια και θυσιασ προσηνεγκατε μοι ετη τεσσερακοντα εν τη ερημω οι κοσ ισραηλ

22 7:43 και ανελαβετε την σκηνην του μολοχ και το αστρον του θεου ρομφα [υμων] ραιφαν τουσ τυπουσ ουσ εποιησατε προσκυνειν α υτοισ και μετοικιω υμασ επεκεινα βαβυλωνοσ 7:44 η σκηνη του μαρτυριου ην τοισ πατρασιν ημων εν τη ερημω κ αθωσ διεταξατο ο λαλων τω μωυση ποιησαι αυτην κατα τον τυπον ον εωρακει 7:45 ην και εισηγαγον διαδεξαμενοι οι πατερεσ ημων μετα ιησου ε ν τη κατασχεσει των εθνων ων εξωσεν ο θεοσ απο προσωπου των π ατερων ημων εωσ των ημερων δαυιδ 7:46 οσ ευρεν χαριν ενωπιον του θεου και ητησατο ευρειν σκηνωμ α τω θεω οικω ιακωβ 7:47 σολομων δε οικοδομησεν αυτω οικον 7:48 αλλ ουχ ο υψιστοσ εν χειροποιητοισ κατοικει καθωσ ο προφη τησ λεγει 7:49 ο ουρανοσ μοι θρονοσ και η η δε γη υποποδιον των ποδων μου ποιον οικον οικοδομησετε μοι λεγει κυριοσ η τισ τοποσ τησ κα ταπαυσεωσ μου 7:50 ουχι η χειρ μου εποιησεν ταυτα παντα 7:51 σκληροτραχηλοι και απεριτμητοι καρδιαισ και τοισ ωσιν υμε ισ αει τω πνευματι τω αγιω αντιπιπτετε ωσ οι πατερεσ υμων και υμ εισ 7:52 τινα των προφητων ουκ εδιωξαν οι πατερεσ υμων και απεκτειν αν τουσ προκαταγγειλαντασ περι τησ ελευσεωσ του δικαιου ου νυ ν υμεισ προδοται και φονεισ εγενεσθε 7:53 οιτινεσ ελαβετε τον νομον εισ διαταγασ αγγελων και ουκ εφυλ αξατε 7:54 ακουοντεσ δε ταυτα διεπριοντο ταισ καρδιαισ αυτων και εβρυ χον τουσ οδοντασ επ αυτον

23 7:55 υπαρχων δε πληρησ πνευματοσ αγιου ατενισασ εισ τον ουραν ον ειδεν δοξαν θεου και ιησουν εστωτα εκ δεξιων του θεου 7:56 και ειπεν ιδου θεωρω τουσ ουρανουσ διηνοιγμενουσ και τον υ ιον του ανθρωπου εκ δεξιων εστωτα του θεου 7:57 κραξαντεσ δε φωνη μεγαλη συνεσχον τα ωτα αυτων και ωρμη σαν ομοθυμαδον επ αυτον 7:58 και εκβαλοντεσ εξω τησ πολεωσ ελιθοβολουν και οι μαρτυρεσ απεθεντο τα ιματια αυτων παρα τουσ ποδασ νεανιου καλουμενου σαυλου 7:59 και ελιθοβολουν τον στεφανον επικαλουμενον και λεγοντα κυ ριε ιησου δεξαι το πνευμα μου 7:60 θεισ δε τα γονατα εκραξεν φωνη μεγαλη κυριε μη στησησ αυτ οισ ταυτην την αμαρτιαν και τουτο ειπων εκοιμηθη 8:1 σαυλοσ δε ην συνευδοκων τη αναιρεσει αυτου εγενετο δε εν εκ εινη τη ημερα διωγμοσ μεγασ επι την εκκλησιαν την εν ιεροσολυμ οισ παντεσ [δε] δε διεσπαρησαν κατα τασ χωρασ τησ ιουδαιασ και σαμαρειασ πλην των αποστολων 8:2 συνεκομισαν δε τον στεφανον ανδρεσ ευλαβεισ και εποιησαν κ οπετον μεγαν επ αυτω 8:3 σαυλοσ δε ελυμαινετο την εκκλησιαν κατα τουσ οικουσ εισπο ρευομενοσ συρων τε ανδρασ και γυναικασ παρεδιδου εισ φυλακην 8:4 οι μεν ουν διασπαρεντεσ διηλθον ευαγγελιζομενοι τον λογον 8:5 φιλιπποσ δε κατελθων εισ την [την] πολιν τησ σαμαρειασ εκ ηρυσσεν αυτοισ τον χριστον 8:6 προσειχον δε οι οχλοι τοισ λεγομενοισ υπο του φιλιππου ομοθυ μαδον εν τω ακουειν αυτουσ και βλεπειν τα σημεια α εποιει

24 8:7 πολλοι γαρ των εχοντων πνευματα ακαθαρτα βοωντα φωνη μεγ αλη εξηρχοντο πολλοι δε παραλελυμενοι και χωλοι εθεραπευθησα ν 8:8 εγενετο δε πολλη χαρα εν τη πολει εκεινη 8:9 ανηρ δε τισ ονοματι σιμων προυπηρχεν εν τη πολει μαγευων κα ι εξιστανων το εθνοσ τησ σαμαρειασ λεγων ειναι τινα εαυτον μεγα ν 8:10 ω προσειχον παντεσ απο μικρου εωσ μεγαλου λεγοντεσ ουτοσ εστιν η δυναμισ του θεου η καλουμενη μεγαλη 8:11 προσειχον δε αυτω δια το ικανω χρονω ταισ μαγειαισ εξεστακ εναι αυτουσ 8:12 οτε δε επιστευσαν τω φιλιππω ευαγγελιζομενω περι τησ βασιλε ιασ του θεου και του ονοματοσ ιησου χριστου εβαπτιζοντο ανδρε σ τε και γυναικεσ 8:13 ο δε σιμων και αυτοσ επιστευσεν και βαπτισθεισ ην προσκαρτ ερων τω φιλιππω θεωρων τε σημεια και δυναμεισ μεγαλασ γινομεν ασ εξιστατο 8:14 ακουσαντεσ δε οι εν ιεροσολυμοισ αποστολοι οτι δεδεκται η σ αμαρεια τον λογον του θεου απεστειλαν προσ αυτουσ πετρον και ι ωαννην 8:15 οιτινεσ καταβαντεσ προσηυξαντο περι αυτων οπωσ λαβωσιν πνευμα αγιον 8:16 ουδεπω γαρ ην επ ουδενι αυτων επιπεπτωκοσ μονον δε βεβαπτι σμενοι υπηρχον εισ το ονομα του κυριου ιησου 8:17 τοτε επετιθεσαν τασ χειρασ επ αυτουσ και ελαμβανον πνευμα αγιον 8:18 ιδων δε ο σιμων οτι δια τησ επιθεσεωσ των χειρων των αποστο λων διδοται το πνευμα προσηνεγκεν αυτοισ χρηματα

25 8:19 λεγων δοτε καμοι την εξουσιαν ταυτην ινα ω εαν επιθω τασ χε ιρασ λαμβανη πνευμα αγιον 8:20 πετροσ δε ειπεν προσ αυτον το αργυριον σου συν σοι ειη εισ α πωλειαν οτι την δωρεαν του θεου ενομισασ δια χρηματων κτασθαι 8:21 ουκ εστιν σοι μερισ ουδε κληροσ εν τω λογω τουτω η γαρ καρδ ια σου ουκ εστιν ευθεια εναντι του θεου 8:22 μετανοησον ουν απο τησ κακιασ σου ταυτησ και δεηθητι του κυριου ει αρα αφεθησεται σοι η επινοια τησ καρδιασ σου 8:23 εισ γαρ χολην πικριασ και συνδεσμον αδικιασ ορω σε οντα 8:24 αποκριθεισ δε ο σιμων ειπεν δεηθητε υμεισ υπερ εμου προσ το ν κυριον οπωσ μηδεν επελθη επ εμε ων ειρηκατε 8:25 οι μεν ουν διαμαρτυραμενοι και λαλησαντεσ τον λογον του κ υριου υπεστρεφον εισ ιεροσολυμα πολλασ τε κωμασ των σαμαριτ ων ευηγγελιζοντο 8:26 αγγελοσ δε κυριου ελαλησεν προσ φιλιππον λεγων αναστηθι κ αι πορευου κατα μεσημβριαν επι την οδον την καταβαινουσαν απ ο ιερουσαλημ εισ γαζαν αυτη εστιν ερημοσ 8:27 και αναστασ επορευθη και ιδου ανηρ αιθιοψ ευνουχοσ δυνασ τησ κανδακησ βασιλισσησ αιθιοπων οσ ην επι πασησ τησ γαζησ α υτησ [οσ] οσ εληλυθει προσκυνησων εισ ιερουσαλημ 8:28 ην δε τε υποστρεφων και καθημενοσ επι του αρματοσ αυτο υ και ανεγινωσκεν τον προφητην ησαιαν 8:29 ειπεν δε το πνευμα τω φιλιππω προσελθε και κολληθητι τω αρ ματι τουτω 8:30 προσδραμων δε ο φιλιπποσ ηκουσεν αυτου αναγινωσκοντοσ η σαιαν τον προφητην και ειπεν αρα γε γινωσκεισ α αναγινωσκεισ

26 8:31 ο δε ειπεν πωσ γαρ αν δυναιμην εαν μη τισ οδηγησει με παρεκ αλεσεν τε τον φιλιππον αναβαντα καθισαι συν αυτω 8:32 η δε περιοχη τησ γραφησ ην ανεγινωσκεν ην αυτη ωσ προβατο ν επι σφαγην ηχθη και ωσ αμνοσ εναντιον του κειροντοσ κειραν τοσ αυτον αφωνοσ ουτωσ ουκ ανοιγει το στομα αυτου 8:33 εν τη ταπεινωσει [αυτου] η κρισισ αυτου ηρθη την γενεαν αυτου τισ διηγησεται οτι αιρεται απο τησ γησ η ζωη αυτου 8:34 αποκριθεισ δε ο ευνουχοσ τω φιλιππω ειπεν δεομαι σου περι τι νοσ ο προφητησ λεγει τουτο περι εαυτου η περι ετερου τινοσ 8:35 ανοιξασ δε ο φιλιπποσ το στομα αυτου και αρξαμενοσ απο τη σ γραφησ ταυτησ ευηγγελισατο αυτω τον ιησουν 8:36 ωσ δε επορευοντο κατα την οδον ηλθον επι τι υδωρ και φησιν ο ευνουχοσ ιδου υδωρ τι κωλυει με βαπτισθηναι 8:37 8:38 και εκελευσεν στηναι το αρμα και κατεβησαν αμφοτεροι εισ τ ο υδωρ ο τε φιλιπποσ και ο ευνουχοσ και εβαπτισεν αυτον 8:39 οτε δε ανεβησαν εκ του υδατοσ πνευμα κυριου ηρπασεν τον φ ιλιππον και ουκ ειδεν αυτον ουκετι ο ευνουχοσ επορευετο γαρ την οδον αυτου χαιρων 8:40 φιλιπποσ δε ευρεθη εισ αζωτον και διερχομενοσ ευηγγελιζετο τασ πολεισ πασασ εωσ του ελθειν αυτον εισ καισαρειαν 9:1 ο δε σαυλοσ ετι εμπνεων απειλησ και φονου εισ τουσ μαθητασ του κυριου προσελθων τω αρχιερει 9:2 ητησατο παρ αυτου επιστολασ εισ δαμασκον προσ τασ συναγω γασ οπωσ εαν τινασ ευρη τησ οδου οντασ ανδρασ τε και γυναικασ δεδεμενουσ αγαγη εισ ιερουσαλημ

27 9:3 εν δε τω πορευεσθαι εγενετο αυτον εγγιζειν τη δαμασκω εξαιφν ησ τε αυτον περιηστραψεν φωσ εκ του ουρανου 9:4 και πεσων επι την γην ηκουσεν φωνην λεγουσαν αυτω σαουλ σ αουλ τι με διωκεισ 9:5 ειπεν δε τισ ει κυριε ο δε εγω ειμι ιησουσ ον συ διωκεισ 9:6 αλλα αναστηθι και εισελθε εισ την πολιν και λαληθησεται σοι ο τι σε δει ποιειν 9:7 οι δε ανδρεσ οι συνοδευοντεσ αυτω ειστηκεισαν ενεοι ακουοντ εσ μεν τησ φωνησ μηδενα δε θεωρουντεσ 9:8 ηγερθη δε σαυλοσ απο τησ γησ ανεωγμενων δε των οφθαλμων α υτου ουδεν εβλεπεν χειραγωγουντεσ δε αυτον εισηγαγον εισ δαμασ κον 9:9 και ην ημερασ τρεισ μη βλεπων και ουκ εφαγεν ουδε επιεν 9:10 ην δε τισ μαθητησ εν δαμασκω ονοματι ανανιασ και ειπεν πρ οσ αυτον εν οραματι ο κυριοσ ανανια ο δε ειπεν ιδου εγω κυριε 9:11 ο δε κυριοσ προσ αυτον αναστα αναστασ πορευθητι επι τη ν ρυμην την καλουμενην ευθειαν και ζητησον εν οικια ιουδα σαυ λον ονοματι ταρσεα ιδου γαρ προσευχεται 9:12 και ειδεν ανδρα [εν οραματι] ανανιαν ονοματι εισελθοντα και επιθεντα αυτω [τασ] χειρασ οπωσ αναβλεψη 9:13 απεκριθη δε ανανιασ κυριε ηκουσα απο πολλων περι του ανδ ροσ τουτου οσα κακα τοισ αγιοισ σου εποιησεν εν ιερουσαλημ 9:14 και ωδε εχει εξουσιαν παρα των αρχιερεων δησαι παντασ του σ επικαλουμενουσ το ονομα σου 9:15 ειπεν δε προσ αυτον ο κυριοσ πορευου οτι σκευοσ εκλογησ εσ τιν μοι ουτοσ του βαστασαι το ονομα μου ενωπιον [των] εθνων τε και βασιλεων υιων τε ισραηλ

28 9:16 εγω γαρ υποδειξω αυτω οσα δει αυτον υπερ του ονοματοσ μου παθειν 9:17 απηλθεν δε ανανιασ και εισηλθεν εισ την οικιαν και επιθεισ ε π αυτον τασ χειρασ ειπεν σαουλ αδελφε ο κυριοσ απεσταλκεν με ι ησουσ ο οφθεισ σοι εν τη οδω η ηρχου οπωσ αναβλεψησ και πλησ θησ πνευματοσ αγιου 9:18 και ευθεωσ απεπεσαν αυτου απο των οφθαλμων ωσ λεπιδεσ α νεβλεψεν τε και αναστασ εβαπτισθη 9:19 και λαβων τροφην ενισχυθη ενισχυσεν εγενετο δε μετα των εν δαμασκω μαθητων ημερασ τινασ 9:20 και ευθεωσ εν ταισ συναγωγαισ εκηρυσσεν τον ιησουν οτι ουτ οσ εστιν ο υιοσ του θεου 9:21 εξισταντο δε παντεσ οι ακουοντεσ και ελεγον ουχ ουτοσ εστιν ο πορθησασ εν εισ ιερουσαλημ τουσ επικαλουμενουσ το ονομ α τουτο και ωδε εισ τουτο εληλυθει ινα δεδεμενουσ αυτουσ αγαγη επι τουσ αρχιερεισ 9:22 σαυλοσ δε μαλλον ενεδυναμουτο και συνεχυννεν [τουσ] ιο υδαιουσ τουσ κατοικουντασ εν δαμασκω συμβιβαζων οτι ουτοσ ε στιν ο χριστοσ 9:23 ωσ δε επληρουντο ημεραι ικαναι συνεβουλευσαντο οι ιουδαι οι ανελειν αυτον 9:24 εγνωσθη δε τω σαυλω η επιβουλη αυτων παρετηρουντο δε και τασ πυλασ ημερασ τε και νυκτοσ οπωσ αυτον ανελωσιν 9:25 λαβοντεσ δε οι μαθηται αυτου νυκτοσ δια του τειχουσ καθηκ αν αυτον χαλασαντεσ εν σπυριδι 9:26 παραγενομενοσ δε εισ ιερουσαλημ επειραζεν κολλασθαι τοισ μαθηταισ και παντεσ εφοβουντο αυτον μη πιστευοντεσ οτι εστιν μ αθητησ

29 9:27 βαρναβασ δε επιλαβομενοσ αυτον ηγαγεν προσ τουσ αποστολ ουσ και διηγησατο αυτοισ πωσ εν τη οδω ειδεν τον κυριον και οτι ελαλησεν αυτω και πωσ εν δαμασκω επαρρησιασατο εν τω ονοματ ι του ιησου 9:28 και ην μετ αυτων εισπορευομενοσ και εκπορευομενοσ εισ ιερο υσαλημ παρρησιαζομενοσ εν τω ονοματι του κυριου 9:29 ελαλει τε και συνεζητει προσ τουσ ελληνιστασ οι δε επεχειρο υν ανελειν αυτον 9:30 επιγνοντεσ δε οι αδελφοι κατηγαγον αυτον εισ καισαρειαν και εξαπεστειλαν αυτον εισ ταρσον 9:31 η μεν ουν εκκλησια καθ ολησ τησ ιουδαιασ και γαλιλαιασ κα ι σαμαρειασ ειχεν ειρηνην οικοδομουμενη και πορευομενη τω φοβ ω του κυριου και τη παρακλησει του αγιου πνευματοσ επληθυνετο 9:32 εγενετο δε πετρον διερχομενον δια παντων κατελθειν και προσ τουσ αγιουσ τουσ κατοικουντασ λυδδα 9:33 ευρεν δε εκει ανθρωπον τινα ονοματι αινεαν εξ ετων οκτω κατ ακειμενον επι κραβαττου οσ ην παραλελυμενοσ 9:34 και ειπεν αυτω ο πετροσ αινεα ιαται σε ιησουσ χριστοσ ανασ τηθι και στρωσον σεαυτω και ευθεωσ ανεστη 9:35 και ειδαν αυτον παντεσ οι κατοικουντεσ λυδδα και τον σαρω να οιτινεσ επεστρεψαν επι τον κυριον 9:36 εν ιοππη δε τισ ην μαθητρια ονοματι ταβιθα η διερμηνευομεν η λεγεται δορκασ αυτη ην πληρησ εργων αγαθων και ελεημοσυνων ων εποιει 9:37 εγενετο δε εν ταισ ημεραισ εκειναισ ασθενησασαν αυτην απο θανειν λουσαντεσ δε εθηκαν [αυτην] εν υπερωω

30 9:38 εγγυσ δε ουσησ λυδδασ τη ιοππη οι μαθηται ακουσαντεσ οτι π ετροσ εστιν εν αυτη απεστειλαν δυο ανδρασ προσ αυτον παρακαλ ουντεσ μη οκνησησ διελθειν εωσ ημων 9:39 αναστασ δε πετροσ συνηλθεν αυτοισ ον παραγενομενον ανηγ αγον εισ το υπερωον και παρεστησαν αυτω πασαι αι χηραι κλαιου σαι και επιδεικνυμεναι χιτωνασ και ιματια οσα εποιει μετ αυτων ο υσα η δορκασ 9:40 εκβαλων δε εξω παντασ ο πετροσ και θεισ τα γονατα προσηυξ ατο και επιστρεψασ προσ το σωμα ειπεν ταβιθα αναστηθι η δε ηνο ιξεν τουσ οφθαλμουσ αυτησ και ιδουσα τον πετρον ανεκαθισεν 9:41 δουσ δε αυτη χειρα ανεστησεν αυτην φωνησασ δε τουσ αγιου σ και τασ χηρασ παρεστησεν αυτην ζωσαν 9:42 γνωστον δε εγενετο καθ ολησ τησ ιοππησ και επιστευσαν π ολλοι επι τον κυριον 9:43 εγενετο δε ημερασ ικανασ μειναι εν ιοππη παρα τινι σιμωνι βυ ρσει 10:1 ανηρ δε τισ εν καισαρεια ονοματι κορνηλιοσ εκατονταρχησ ε κ σπειρησ τησ καλουμενησ ιταλικησ 10:2 ευσεβησ και φοβουμενοσ τον θεον συν παντι τω οικω αυτου π οιων ελεημοσυνασ πολλασ τω λαω και δεομενοσ του θεου δια παν τοσ 10:3 ειδεν εν οραματι φανερωσ ωσει περι ωραν ενατην τησ ημερασ αγγελον του θεου εισελθοντα προσ αυτον και ειποντα αυτω κορνη λιε 10:4 ο δε ατενισασ αυτω και εμφοβοσ γενομενοσ ειπεν τι εστιν κυρι ε ειπεν δε αυτω αι προσευχαι σου και αι ελεημοσυναι σου ανεβησ αν εισ μνημοσυνον εμπροσθεν του θεου 10:5 και νυν πεμψον ανδρασ εισ ιοππην και μεταπεμψαι σιμωνα τι να οσ επικαλειται πετροσ

31 10:6 ουτοσ ξενιζεται παρα τινι σιμωνι βυρσει ω εστιν οικια παρα θ αλασσαν 10:7 ωσ δε απηλθεν ο αγγελοσ ο λαλων αυτω φωνησασ δυο των οικ ετων και στρατιωτην ευσεβη των προσκαρτερουντων αυτω 10:8 και εξηγησαμενοσ απαντα αυτοισ απεστειλεν αυτουσ εισ την ιοππην 10:9 τη δε επαυριον οδοιπορουντων εκεινων και τη πολει εγγιζοντω ν ανεβη πετροσ επι το δωμα προσευξασθαι περι ωραν εκτην 10:10 εγενετο δε προσπεινοσ και ηθελεν γευσασθαι παρασκευαζον των δε αυτων εγενετο επ αυτον εκστασισ 10:11 και θεωρει τον ουρανον ανεωγμενον και καταβαινον σκευοσ τι ωσ οθονην μεγαλην τεσσαρσιν αρχαισ καθιεμενον επι τησ γησ 10:12 εν ω υπηρχεν παντα τα τετραποδα και ερπετα τησ γησ και πε τεινα του ουρανου 10:13 και εγενετο φωνη προσ αυτον αναστασ πετρε θυσον και φαγε 10:14 ο δε πετροσ ειπεν μηδαμωσ κυριε οτι ουδεποτε εφαγον παν κο ινον και ακαθαρτον 10:15 και φωνη παλιν εκ δευτερου προσ αυτον α ο θεοσ εκαθαρισε ν συ μη κοινου 10:16 τουτο δε εγενετο επι τρισ και ευθυσ ανελημφθη το σκευοσ εισ τον ουρανον 10:17 ωσ δε εν εαυτω διηπορει ο πετροσ τι αν ειη το οραμα ο ειδεν ι δου οι ανδρεσ οι απεσταλμενοι υπο του κορνηλιου διερωτησαντεσ την οικιαν του σιμωνοσ επεστησαν επι τον πυλωνα 10:18 και φωνησαντεσ επυθοντο επυνθανοντο ει σιμων ο επικαλ ουμενοσ πετροσ ενθαδε ξενιζεται

32 10:19 του δε πετρου διενθυμουμενου περι του οραματοσ ειπεν [α υτω] το πνευμα ιδου ανδρεσ δυο τρεισ ζητουντεσ σε 10:20 αλλα αναστασ καταβηθι και πορευου συν αυτοισ μηδεν δια κρινομενοσ οτι εγω απεσταλκα αυτουσ 10:21 καταβασ δε πετροσ προσ τουσ ανδρασ ειπεν ιδου εγω ειμι ον ζητειτε τισ η αιτια δι ην παρεστε 10:22 οι δε ειπαν κορνηλιοσ εκατονταρχησ ανηρ δικαιοσ και φοβο υμενοσ τον θεον μαρτυρουμενοσ τε υπο ολου του εθνουσ των ιουδ αιων εχρηματισθη υπο αγγελου αγιου μεταπεμψασθαι σε εισ τον οι κον αυτου και ακουσαι ρηματα παρα σου 10:23 εισκαλεσαμενοσ ουν αυτουσ εξενισεν τη δε επαυριον αναστ ασ εξηλθεν συν αυτοισ και τινεσ των αδελφων των απο ιοππησ συ νηλθον αυτω 10:24 τη δε επαυριον εισηλθεν εισ την καισαρειαν ο δε κορνηλιοσ ην προσδοκων αυτουσ συγκαλεσαμενοσ τουσ συγγενεισ αυτου και τουσ αναγκαιουσ φιλουσ 10:25 ωσ δε εγενετο του εισελθειν τον πετρον συναντησασ αυτω ο κορνηλιοσ πεσων επι τουσ ποδασ προσεκυνησεν 10:26 ο δε πετροσ ηγειρεν αυτον λεγων αναστηθι και εγω αυτοσ αν θρωποσ ειμι 10:27 και συνομιλων αυτω εισηλθεν και ευρισκει συνεληλυθοτασ πολλουσ 10:28 εφη τε προσ αυτουσ υμεισ επιστασθε ωσ αθεμιτον εστιν ανδρ ι ιουδαιω κολλασθαι η προσερχεσθαι αλλοφυλω καμοι ο θεοσ εδει ξεν μηδενα κοινον η ακαθαρτον λεγειν ανθρωπον 10:29 διο και αναντιρρητωσ ηλθον μεταπεμφθεισ πυνθανομαι ουν τινι λογω μετεπεμψασθε με

33 10:30 και ο κορνηλιοσ εφη απο τεταρτησ ημερασ μεχρι ταυτησ τησ ωρασ ημην την ενατην προσευχομενοσ εν τω οικω μου και ιδου α νηρ εστη ενωπιον μου εν εσθητι λαμπρα 10:31 και φησιν κορνηλιε εισηκουσθη σου η προσευχη και αι ελεη μοσυναι σου εμνησθησαν ενωπιον του θεου 10:32 πεμψον ουν εισ ιοππην και μετακαλεσαι σιμωνα οσ επικαλει ται πετροσ ουτοσ ξενιζεται εν οικια σιμωνοσ βυρσεωσ παρα θαλα σσαν 10:33 εξαυτησ ουν επεμψα προσ σε συ τε καλωσ εποιησασ παραγε νομενοσ νυν ουν παντεσ ημεισ ενωπιον του θεου παρεσμεν ακουσ αι παντα τα προστεταγμενα σοι υπο του κυριου 10:34 ανοιξασ δε πετροσ το στομα ειπεν επ αληθειασ καταλαμβαν ομαι οτι ουκ εστιν προσωπολημπτησ ο θεοσ 10:35 αλλ εν παντι εθνει ο φοβουμενοσ αυτον και εργαζομενοσ δικ αιοσυνην δεκτοσ αυτω εστιν 10:36 τον λογον [ον] απεστειλεν τοισ υιοισ ισραηλ ευαγγελιζομε νοσ ειρηνην δια ιησου χριστου ουτοσ εστιν παντων κυριοσ 10:37 υμεισ οιδατε το γενομενον ρημα καθ ολησ τησ ιουδαιασ αρξ αμενοσ απο τησ γαλιλαιασ μετα το βαπτισμα ο εκηρυξεν ιωαννησ 10:38 ιησουν τον απο ναζαρεθ ωσ εχρισεν αυτον ο θεοσ πνευματι αγιω και δυναμει οσ διηλθεν ευεργετων και ιωμενοσ παντασ τουσ καταδυναστευομενουσ υπο του διαβολου οτι ο θεοσ ην μετ αυτου 10:39 και ημεισ μαρτυρεσ παντων ων εποιησεν εν τε τη χωρα των ι ουδαιων και [εν] ιερουσαλημ ον και ανειλαν κρεμασαντεσ επι ξυλου 10:40 τουτον ο θεοσ ηγειρεν [εν] τη τριτη ημερα και εδωκεν αυτ ον εμφανη γενεσθαι

34 10:41 ου παντι τω λαω αλλα μαρτυσιν τοισ προκεχειροτονημενοισ υπο του θεου ημιν οιτινεσ συνεφαγομεν και συνεπιομεν αυτω μετα το αναστηναι αυτον εκ νεκρων 10:42 και παρηγγειλεν ημιν κηρυξαι τω λαω και διαμαρτυρασθαι ο τι ουτοσ εστιν ο ωρισμενοσ υπο του θεου κριτησ ζωντων και νεκρ ων 10:43 τουτω παντεσ οι προφηται μαρτυρουσιν αφεσιν αμαρτιων λα βειν δια του ονοματοσ αυτου παντα τον πιστευοντα εισ αυτον 10:44 ετι λαλουντοσ του πετρου τα ρηματα ταυτα επεπεσεν το πνευ μα το αγιον επι παντασ τουσ ακουοντασ τον λογον 10:45 και εξεστησαν οι εκ περιτομησ πιστοι οι οσοι συνηλθαν τ ω πετρω οτι και επι τα εθνη η δωρεα του πνευματοσ του αγιου αγ ιου πνευματοσ εκκεχυται 10:46 ηκουον γαρ αυτων λαλουντων γλωσσαισ και μεγαλυνοντων τ ον θεον τοτε απεκριθη πετροσ 10:47 μητι το υδωρ δυναται κωλυσαι τισ του μη βαπτισθηναι τουτ ουσ οιτινεσ το πνευμα το αγιον ελαβον ωσ και ημεισ 10:48 προσεταξεν δε αυτουσ εν τω ονοματι ιησου χριστου βαπτισθ ηναι τοτε ηρωτησαν αυτον επιμειναι ημερασ τινασ 11:1 ηκουσαν δε οι αποστολοι και οι αδελφοι οι οντεσ κατα την ιο υδαιαν οτι και τα εθνη εδεξαντο τον λογον του θεου 11:2 οτε δε ανεβη πετροσ εισ ιερουσαλημ διεκρινοντο προσ αυτον οι εκ περιτομησ 11:3 λεγοντεσ οτι εισηλθεν εισηλθεσ προσ ανδρασ ακροβυστιαν εχοντασ και συνεφαγεν συνεφαγεσ αυτοισ 11:4 αρξαμενοσ δε πετροσ εξετιθετο αυτοισ καθεξησ λεγων

35 11:5 εγω ημην εν πολει ιοππη προσευχομενοσ και ειδον εν εκστασε ι οραμα καταβαινον σκευοσ τι ωσ οθονην μεγαλην τεσσαρσιν αρχ αισ καθιεμενην εκ του ουρανου και ηλθεν αχρισ εμου 11:6 εισ ην ατενισασ κατενοουν και ειδον τα τετραποδα τησ γησ κ αι τα θηρια και τα ερπετα και τα πετεινα του ουρανου 11:7 ηκουσα δε και φωνησ λεγουσησ μοι αναστασ πετρε θυσον και φαγε 11:8 ειπον δε μηδαμωσ κυριε οτι κοινον η ακαθαρτον ουδεποτε εισ ηλθεν εισ το στομα μου 11:9 απεκριθη δε εκ δευτερου φωνη φωνη εκ δευτερου εκ του ου ρανου α ο θεοσ εκαθαρισεν συ μη κοινου 11:10 τουτο δε εγενετο επι τρισ και ανεσπασθη παλιν απαντα εισ τ ον ουρανον 11:11 και ιδου εξαυτησ τρεισ ανδρεσ επεστησαν επι την οικιαν εν η ημεν απεσταλμενοι απο καισαρειασ προσ με 11:12 ειπεν δε το πνευμα μοι συνελθειν αυτοισ μηδεν διακριναντα ηλθον δε συν εμοι και οι εξ αδελφοι ουτοι και εισηλθομεν εισ τον ο ικον του ανδροσ 11:13 απηγγειλεν δε ημιν πωσ ειδεν τον [τον] αγγελον εν τω οικω αυτου σταθεντα και ειποντα αποστειλον εισ ιοππην και μεταπεμψ αι σιμωνα τον επικαλουμενον πετρον 11:14 οσ λαλησει ρηματα προσ σε εν οισ σωθηση συ και πασ ο οικ οσ σου 11:15 εν δε τω αρξασθαι με λαλειν επεπεσεν το πνευμα το αγιον επ αυτουσ ωσπερ και εφ ημασ εν αρχη 11:16 εμνησθην δε του ρηματοσ του κυριου ωσ ελεγεν ιωαννησ μεν εβαπτισεν υδατι υμεισ δε βαπτισθησεσθε εν πνευματι αγιω

36 11:17 ει ουν την ισην δωρεαν εδωκεν αυτοισ ο θεοσ ωσ και ημιν πι στευσασιν επι τον κυριον ιησουν χριστον εγω τισ ημην δυνατοσ κ ωλυσαι τον θεον 11:18 ακουσαντεσ δε ταυτα ησυχασαν και εδοξασαν τον θεον λεγο ντεσ αρα και τοισ εθνεσιν ο θεοσ την μετανοιαν εισ ζωην εδωκεν 11:19 οι μεν ουν διασπαρεντεσ απο τησ θλιψεωσ τησ γενομενησ επι στεφανω διηλθον εωσ φοινικησ και κυπρου και αντιοχειασ μηδενι λαλουντεσ τον λογον ει μη μονον ιουδαιοισ 11:20 ησαν δε τινεσ εξ αυτων ανδρεσ κυπριοι και κυρηναιοι οιτινε σ ελθοντεσ εισ αντιοχειαν ελαλουν και προσ τουσ ελληνιστασ ευα γγελιζομενοι τον κυριον ιησουν 11:21 και ην χειρ κυριου μετ αυτων πολυσ τε αριθμοσ ο πιστευσασ επεστρεψεν επι τον κυριον 11:22 ηκουσθη δε ο λογοσ εισ τα ωτα τησ εκκλησιασ τησ ουσησ εν ιερουσαλημ περι αυτων και εξαπεστειλαν βαρναβαν [διελθειν] εωσ αντιοχειασ 11:23 οσ παραγενομενοσ και ιδων την χαριν την [την] του θεου εχαρη και παρεκαλει παντασ τη προθεσει τησ καρδιασ προσμενειν [εν] τω κυριω 11:24 οτι ην ανηρ αγαθοσ και πληρησ πνευματοσ αγιου και πιστεω σ και προσετεθη οχλοσ ικανοσ τω κυριω 11:25 εξηλθεν δε εισ ταρσον αναζητησαι σαυλον 11:26 και ευρων ηγαγεν εισ αντιοχειαν εγενετο δε αυτοισ και ενιαυ τον ολον συναχθηναι εν τη εκκλησια και διδαξαι οχλον ικανον χρ ηματισαι τε πρωτωσ εν αντιοχεια τουσ μαθητασ χριστιανουσ 11:27 εν ταυταισ δε ταισ ημεραισ κατηλθον απο ιεροσολυμων προ φηται εισ αντιοχειαν

37 11:28 αναστασ δε εισ εξ αυτων ονοματι αγαβοσ εσημαινεν εσημ ανεν δια του πνευματοσ λιμον μεγαλην μελλειν εσεσθαι εφ ολην τ ην οικουμενην ητισ εγενετο επι κλαυδιου 11:29 των δε μαθητων καθωσ ευπορειτο τισ ωρισαν εκαστοσ αυτων εισ διακονιαν πεμψαι τοισ κατοικουσιν εν τη ιουδαια αδελφοισ 11:30 ο και εποιησαν αποστειλαντεσ προσ τουσ πρεσβυτερουσ δια χειροσ βαρναβα και σαυλου 12:1 κατ εκεινον δε τον καιρον επεβαλεν ηρωδησ ο βασιλευσ τασ χ ειρασ κακωσαι τινασ των απο τησ εκκλησιασ 12:2 ανειλεν δε ιακωβον τον αδελφον ιωαννου μαχαιρη 12:3 ιδων δε οτι αρεστον εστιν τοισ ιουδαιοισ προσεθετο συλλαβει ν και πετρον ησαν δε [αι] ημεραι των αζυμων 12:4 ον και πιασασ εθετο εισ φυλακην παραδουσ τεσσαρσιν τετρα διοισ στρατιωτων φυλασσειν αυτον βουλομενοσ μετα το πασχα αν αγαγειν αυτον τω λαω 12:5 ο μεν ουν πετροσ ετηρειτο εν τη φυλακη προσευχη δε ην εκτεν ωσ γινομενη υπο τησ εκκλησιασ προσ τον θεον περι αυτου 12:6 οτε δε ημελλεν προσαγαγειν προαγαγειν αυτον ο ηρωδησ τ η νυκτι εκεινη ην ο πετροσ κοιμωμενοσ μεταξυ δυο στρατιωτων δε δεμενοσ αλυσεσιν δυσιν φυλακεσ τε προ τησ θυρασ ετηρουν την φ υλακην 12:7 και ιδου αγγελοσ κυριου επεστη και φωσ ελαμψεν εν τω οικημ ατι παταξασ δε την πλευραν του πετρου ηγειρεν αυτον λεγων ανασ τα εν ταχει και εξεπεσαν αυτου αι αλυσεισ εκ των χειρων 12:8 ειπεν δε ο αγγελοσ προσ αυτον ζωσαι και υποδησαι τα σανδα λια σου εποιησεν δε ουτωσ και λεγει αυτω περιβαλου το ιματιον σ ου και ακολουθει μοι

38 12:9 και εξελθων ηκολουθει και ουκ ηδει οτι αληθεσ εστιν το γινομ ενον δια του αγγελου εδοκει δε οραμα βλεπειν 12:10 διελθοντεσ δε πρωτην φυλακην και δευτεραν ηλθαν επι την π υλην την σιδηραν την φερουσαν εισ την πολιν ητισ αυτοματη ηνοι γη αυτοισ και εξελθοντεσ προηλθον ρυμην μιαν και ευθεωσ απεστ η ο αγγελοσ απ αυτου 12:11 και ο πετροσ εν εαυτω γενομενοσ ειπεν νυν οιδα αληθωσ οτι εξαπεστειλεν ο [ο] κυριοσ τον αγγελον αυτου και εξειλατο με εκ χειροσ ηρωδου και πασησ τησ προσδοκιασ του λαου των ιουδαιω ν 12:12 συνιδων τε ηλθεν επι την οικιαν τησ μαριασ τησ μητροσ ιωα ννου του επικαλουμενου μαρκου ου ησαν ικανοι συνηθροισμενοι και προσευχομενοι 12:13 κρουσαντοσ δε αυτου την θυραν του πυλωνοσ προσηλθεν πα ιδισκη υπακουσαι ονοματι ροδη 12:14 και επιγνουσα την φωνην του πετρου απο τησ χαρασ ουκ ην οιξεν τον πυλωνα εισδραμουσα δε απηγγειλεν εσταναι τον πετρον προ του πυλωνοσ 12:15 οι δε προσ αυτην ειπαν μαινη η δε διισχυριζετο ουτωσ εχειν οι δε ελεγον ο αγγελοσ εστιν αυτου 12:16 ο δε πετροσ επεμενεν κρουων ανοιξαντεσ δε ειδαν αυτον και εξεστησαν 12:17 κατασεισασ δε αυτοισ τη χειρι σιγαν διηγησατο αυτοισ [α υτοισ] πωσ ο κυριοσ αυτον εξηγαγεν εκ τησ φυλακησ ειπεν τε απα γγειλατε ιακωβω και τοισ αδελφοισ ταυτα και εξελθων επορευθη ει σ ετερον τοπον 12:18 γενομενησ δε ημερασ ην ταραχοσ ουκ ολιγοσ εν τοισ στρατι ωταισ τι αρα ο πετροσ εγενετο

1 τον μεν πρωτον λογον εποιησαμην περι παντων ω ϑεοϕιλε ων ηρξατο ο ιησους ποιειν τε κα ι διδασκειν

1 τον μεν πρωτον λογον εποιησαμην περι παντων ω ϑεοϕιλε ων ηρξατο ο ιησους ποιειν τε κα ι διδασκειν 1INCIPIT LIBER ACTUUM APOSTOLORUM Πραξεις Αποστολων 1 1 τον μεν πρωτον λογον εποιησαμην περι παντων ω ϑεοϕιλε ων ηρξατο ο ιησους ποιειν τε κα ι διδασκειν 2 αχρι ης ημερας εντειλαμενος τοις αποστολοις δια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:29-51

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:29-51 ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:1-28 Εν αρχη ην ο λογος, και ο λογος ην προς τον θεον, και θεος ην ο λογος. ουτος ην εν αρχη προς τον θεον. παντα δι αυτου εγενετο, και χωρις αυτου εγενετο ουδε ν. ο γεγονεν εν αυτω ζωη

Διαβάστε περισσότερα

Evangile selon Saint Jean

Evangile selon Saint Jean Evangile selon Saint Jean Chapitre 1 1 εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος 2 ουτος ην εν αρχη προς τον θεον 3 παντα δι αυτου εγενετο και χωρις αυτου εγενετο ουδε εν ο γεγονεν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ.

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 24 ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6 Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 11-14) Τῆς ἑορτῆς Παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς (Ματθ. 13-17) 13 Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν (Ἐφεσ. δ 7-13)

Διαβάστε περισσότερα

Epître de Saint Jean (1)

Epître de Saint Jean (1) Epître de Saint Jean (1) Chapitre 1 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοις οφθαλμοις ημων ο εθεασαμεθα και αι χειρες ημων εψηλαφησαν περι του λογου της ζωης 2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και

Διαβάστε περισσότερα

GREEK NEW TESTAMENT LUKE

GREEK NEW TESTAMENT LUKE GREEK NEW TESTAMENT LUKE 1:1 επειδηπερ πολλοι επεχειρησαν αναταξασθαι διηγησιν περι των πεπλη ροφορημενων εν ημιν πραγματων 1:2 καθωσ παρεδοσαν ημιν οι απ αρχησ αυτοπται και υπηρεται γενομενοι του λογου

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν...

Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν... Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν... Για να ρίξουμε μια ματιά στο απώτατο παρελθόν: (update 13.02.2014) Δείτε το παρακάτω βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ»

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» «ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» Ο απόστολος Παύλος προς το τέλος της προς Ρωµαίους επιστολής του γράφει «Τολµηρότερον δε έγραψα υµίν, αδελφοί, από µέρους ως επαναµιµνήσκων

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

GREEK NEW TESTAMENT 1. JOHN

GREEK NEW TESTAMENT 1. JOHN GREEK NEW TESTAMENT 1. JOHN 1:1 ο ην απ αρχησ ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοισ οφθαλμοισ ημων ο εθε ασαμεθα και αι χειρεσ ημων εψηλαφησαν περι του λογου τησ ζωησ 1:2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και μαρτυρουμεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566)

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΚΙ ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ «Προσέφεραν αύτω παραλυτικόν» Ένα σηµείο κι ένα θαύµα έκανε σήµερα ό Κύριος µας στο Ευαγγέλιο, σηµειώνει ο αοίδιµος µητροπολίτης Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά.

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Εν Σμύρνη τη 23/9/921 Αγαπητέ Παναγιώτη Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Είδον εν αυτή να μου γράφης ότι δεν έχεις καιρόν να εξετάσης δια τα βιβλία που σου γράφω. Εγώ

Διαβάστε περισσότερα

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία Από Γιώργο Μαρκάκη, Ποιμένα Χριστιανικού Οίκου Προσευχής «Κέντρο Σαλόμ», Αθήνα 02.2012 Σελ. 1 Ο αδελφός Νίκος έλαβε τον κάτωθι λόγο από τον Κύριο: «Λέγω στην Εκκλησία αυτή την ώρα: μείνετε πιστοί και μήν

Διαβάστε περισσότερα

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension 1 Definite Article m. f. n. s. n. ὁ ἡ το a. τον την το g. του της του d. τῳ τῃ τῳ pl. n. οἱ αἱ τα a. τους τας τα g. των των των d. τοις ταις τοις 2 Nouns 2.1 st Declension f. s. n. τιμ η χωρ α θαλασσ α

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

GREEK NEW TESTAMENT MARK

GREEK NEW TESTAMENT MARK GREEK NEW TESTAMENT MARK 1:1 αρχη του ευαγγελιου ιησου χριστου [υιου θεου ] 1:2 καθωσ γεγραπται εν τω ησαια τω προφητη ιδου αποστελλω τον αγγελο ν μου προ προσωπου σου οσ κατασκευασει την οδον σου 1:3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και περιεχόμενο

Δομή και περιεχόμενο Δομή και περιεχόμενο Διάλεξη Δεύτερη από την σειρά Το Βιβλίο των Πράξεων Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το περίγραμμα το μαθήματος;

Διαβάστε περισσότερα

Judges. Chapter 1 1 και εγενετο µετα την τελευτην ιησου και επηρωτων οι υιοι ισραηλ εν κυριω λεγοντεσ τισ αναβησετα

Judges. Chapter 1 1 και εγενετο µετα την τελευτην ιησου και επηρωτων οι υιοι ισραηλ εν κυριω λεγοντεσ τισ αναβησετα Judges Chapter 1 1 και εγενετο µετα την τελευτην ιησου και επηρωτων οι υιοι ισραηλ εν κυριω λεγοντεσ τισ αναβησετα ι ηµιν προσ τον χαναναιον αφηγουµενοσ του πολεµησαι εν αυτω 2 και ειπεν κυριοσ ιουδασ

Διαβάστε περισσότερα

σωτηρια γραφη - Salvation Scriptures

σωτηρια γραφη - Salvation Scriptures σωτηρια γραφη - Salvation Scriptures ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 2:2 εις τας οποιας περιεπατησατε ποτε κατα το πολιτευμα του κοσμου τουτου, κατα τον αρχοντα της εξουσιας του αερος, του πνευματος το οποιον ενεργει την

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

1 Samuel. Chapter 1 1 ανθρωποσ ην εξ αρµαθαιµ σιφα εξ ορουσ εφραιµ και ονοµα αυτω ελκανα υιοσ ιερεµεηλ υιου ηλιου

1 Samuel. Chapter 1 1 ανθρωποσ ην εξ αρµαθαιµ σιφα εξ ορουσ εφραιµ και ονοµα αυτω ελκανα υιοσ ιερεµεηλ υιου ηλιου 1 Samuel Chapter 1 1 ανθρωποσ ην εξ αρµαθαιµ σιφα εξ ορουσ εφραιµ και ονοµα αυτω ελκανα υιοσ ιερεµεηλ υιου ηλιου υιου θοκε εν νασιβ εφραιµ 2 και τουτω δυο γυναικεσ ονοµα τη µια αννα και ονοµα τη δευτερα

Διαβάστε περισσότερα

Ecclesiastes. Chapter 1 1 ρηµατα εκκλησιαστου υιου δαυιδ βασιλεωσ ισραηλ εν ιερουσαληµ 2 µαταιοτησ µαταιοτητων ειπεν ο

Ecclesiastes. Chapter 1 1 ρηµατα εκκλησιαστου υιου δαυιδ βασιλεωσ ισραηλ εν ιερουσαληµ 2 µαταιοτησ µαταιοτητων ειπεν ο Ecclesiastes Chapter 1 1 ρηµατα εκκλησιαστου υιου δαυιδ βασιλεωσ ισραηλ εν ιερουσαληµ 2 µαταιοτησ µαταιοτητων ειπεν ο εκκλησιαστησ µαταιοτησ µαταιοτητων τα παντα µαταιοτησ 3 τισ περισσεια τω ανθρωπω εν

Διαβάστε περισσότερα

11. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

11. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 6 Ιουνίου 12 Ιουνίου Σάββατο απόγευμα 11. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Εδάφιο μνήμης: «Και θέλουσιν ελθεί από ανατολών και δυσμών, και από βορρά και νότου, και θέλουσι καθίσει εν τη βασιλεία του Θεού.» Λουκά 13/ιγ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ ΕΝ ΤΗ ΕΡΗΜΩ (ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ) ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού Ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος ανήκει στη χωρία των μεγάλων

ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ ΕΝ ΤΗ ΕΡΗΜΩ (ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ) ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού Ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος ανήκει στη χωρία των μεγάλων ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ ΕΝ ΤΗ ΕΡΗΜΩ (ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ) ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού Ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος ανήκει στη χωρία των μεγάλων προφητών και ομολογητών της πίστεώς μας. Ο Ίδιος ο Κύριός

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο )

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) 1 Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) Ι.) Η θεμελιακή αφετηρία της Εκκλησίας Η Εκκλησία από την πρώτη στιγμή της ιστορικής της φανέρωσης, είναι μια κοινότητα λατρευτική,

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ Ἰσοκράτους Ἐπιστολή Τιμοθέῳ 1-3 Περί μέν τῆς οἰκειότητος τῆς ὑπαρχούσης ἡμῖν πρός ἀλλήλους οἶμαί σε πολλῶν ἀκηκοέναι, συγχαίρω δέ

Διαβάστε περισσότερα

Greek Gospel Synopsis Based on Matthew Eddy Lanz

Greek Gospel Synopsis Based on Matthew Eddy Lanz Go to Table of Contents 1 Greek Gospel Synopsis Based on Matthew Eddy Lanz 2 Go to Table of Contents Table of Contents Matt 1:1-17...5 Matt 1:18-25...7 Matt 2:1-23...8 Matt 3:1-12...9 Matt 3:13-17...12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΙ ΨΕΥΔΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΟΙ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΙ ΨΕΥΔΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΟΙ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΙ ΨΕΥΔΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΟΙ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τα όσα γράφονται σ αυτό το βιβλιαράκι από τον κ. Απόστολο Ξεπαπαδάκη, ένα απλό Χριστιανό, χωρίς σπουδές και διπλώµατα, αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Dit product wordt u aangeboden door ComputerBijbel (http://www.computerbijbel.com) ComputerBijbel Alle rechten voorbehouden 1/303

Dit product wordt u aangeboden door ComputerBijbel (http://www.computerbijbel.com) ComputerBijbel Alle rechten voorbehouden 1/303 ComputerBijbel Alle rechten voorbehouden 1/303 MATTHEW Mat 1:1 βιβλος γενεσεως ιησου χριστου υιου δαβιδ υιου αβρααµ Mat 1:2 αβρααµ εγεννησεν τον ισαακ ισαακ δε εγεννησεν τον ιακωβ ιακωβ δε εγεννησεν τον

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

εβραϊκά "Shelomoh" (=ειρηνικός)

εβραϊκά Shelomoh (=ειρηνικός) Σολομών, ο σοφός βασιλιάς του Ισραήλ Σολομών, ο σοφός βασιλιάς του Ισραήλ εβραϊκά "Shelomoh" (=ειρηνικός) Ο Σολομών χρίεται βασιλιάς Την ίδια εκείνη εποχή ο Αδωνίας, γιος του Δαβίδ και της Χαγγίθ, ήταν

Διαβάστε περισσότερα

GREEK NEW TESTAMENT MATTHEW

GREEK NEW TESTAMENT MATTHEW GREEK NEW TESTAMENT MATTHEW 1:1 βιβλοσ γενεσεωσ ιησου χριστου υιου δαυιδ υιου αβρααμ 1:2 αβρααμ εγεννησεν τον ισαακ ισαακ δε εγεννησεν τον ιακωβ ιακωβ δε εγεννησεν τον ιουδαν και τουσ αδελφουσ αυτου 1:3

Διαβάστε περισσότερα

Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης.

Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης. Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης. Ανήκει στον Όρθρο της Πέμπτης ( της ε` εβδομάδος των Νηστειών ) και ψάλλεται στο Απόδειπνο της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ ΜΑΣ ΜΗΝΥΜΑ

ΤΟ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ ΜΑΣ ΜΗΝΥΜΑ Μελέτη 11: Για το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου ΤΟ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ ΜΑΣ ΜΗΝΥΜΑ Εδάφιο µνήµης: «Και είδον άλλον άγγελον πετώµενον εις το µεσουράνηµα, όστις είχεν ευαγγέλιον αιώνιον, διά να κηρύξη εις τους κατοικούντας

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Α Τετράμηνο Το δειγματικό δοκίμιο αξιολόγησης που ακολουθεί βασίζεται στον γενικό τύπο διαγωνίσματος που

Διαβάστε περισσότερα

KANONION TOY ETOYΣ 2010

KANONION TOY ETOYΣ 2010 KANONION TOY ETOYΣ 2010 81 IANOYAPIOΣ 3 πλ. α H Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Τέκνον Τιµ θεε, ν φε ν π σι... Αρχ το Ε αγγελίου Ιησο Χριστο... Β Τιµ. δ 5-8 Μάρκ. α 1-8 10 πλ. Θ Κυριακ ς µετ

Διαβάστε περισσότερα

Nouveau Testament Grec Wescott-Hort

Nouveau Testament Grec Wescott-Hort Nouveau Testament Grec Wescott-Hort The New Testament in the Original Greek B. F. Wescott (1825-1901) F. J. A. Hort (1828-1892) 1881 Source : www.ccel.org Matthew Chapitre 1 1 βιβλος γενεσεως ιησου χριστου

Διαβάστε περισσότερα

Evangile selon Saint Matthieu

Evangile selon Saint Matthieu Evangile selon Saint Matthieu Chapitre 1 1 βιβλος γενεσεως ιησου χριστου υιου δαυιδ υιου αβρααμ 2 αβρααμ εγεννησεν τον ισαακ ισαακ δε εγεννησεν τον ιακωβ ιακωβ δε εγεννησεν τον ιουδαν και τους αδελφους

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο )

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο ) 1 Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο ) Η Εκκλησία, στην οποία είναι ο χώρος που ενεργεί το Άγιο Πνεύμα, περιλαμβάνεται στη θεϊκή κυριαρχία πάνω στο χρόνο. Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

THE FREE GREEK NEW TESTAMENT Revised 17 October 2003 Being the Textus Receptus with corrections from NA26 between square brackets. The 1371 corrections amount to about one percent of the document. This

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 1:1-17

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 1:1-17 ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 1:1-17 Βιβλος γενεσεως Ιησου Χριστου υιου αυιδ υιου Αβρααμ. 2 Αβρααμ εγεννησεν τον Ισαακ, Ισαακ δε εγεννησεν τον Ιακωβ, Ιακωβ δε εγεννησεν τον Ιουδαν και τους αδελφους αυτου, Ιουδας δε εγεννησεν

Διαβάστε περισσότερα

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Η Εξομολόγηση Η ιερή εξομολόγηση ήταν πράξη γνωστή στήν Παλαιά Διαθήκη (Λευϊτ. ε' 5-6. Άριθ. ε' 5-7. Παροιμ. κη' 13). Γι' αυτό και οι άνθρωποι προσέρχονταν

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Textus Receptus CSR9

Textus Receptus CSR9 King James Bible Greek New Testament Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2005 2013 Dr. Michael J. Bisconti 2 Title Notice Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

υτων κατα αριθµον ονοµατων αυτων κατα κεφαλην αυτων παντα αρσενικα απο εικοσαετουσ και επα

υτων κατα αριθµον ονοµατων αυτων κατα κεφαλην αυτων παντα αρσενικα απο εικοσαετουσ και επα Numbers Chapter 1 1 και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην εν τη ερηµω τη σινα εν τη σκηνη του µαρτυριου εν µια του µηνο σ του δευτερου ετουσ δευτερου εξελθοντων αυτων εκ γησ αιγυπτου λεγων 2 λαβετε αρχην πασησ

Διαβάστε περισσότερα

Genesis. Chapter 1 1 εν αρχη εποιησεν ο θεοσ τον ουρανον και την γην 2 η δε γη ην αορατοσ και ακατασκευαστοσ και σκο

Genesis. Chapter 1 1 εν αρχη εποιησεν ο θεοσ τον ουρανον και την γην 2 η δε γη ην αορατοσ και ακατασκευαστοσ και σκο Genesis Chapter 1 1 εν αρχη εποιησεν ο θεοσ τον ουρανον και την γην 2 η δε γη ην αορατοσ και ακατασκευαστοσ και σκο τοσ επανω τησ αβυσσου και πνευµα θεου επεφερετο επανω του υδατοσ 3 και ειπεν ο θεοσ γενηθητω

Διαβάστε περισσότερα

Ezekiel. Chapter 1 1 και εγενετο εν τω τριακοστω ετει εν τω τεταρτω µηνι πεµπτη του µηνοσ και εγω ηµην εν µεσω τησ αι

Ezekiel. Chapter 1 1 και εγενετο εν τω τριακοστω ετει εν τω τεταρτω µηνι πεµπτη του µηνοσ και εγω ηµην εν µεσω τησ αι Ezekiel Chapter 1 1 και εγενετο εν τω τριακοστω ετει εν τω τεταρτω µηνι πεµπτη του µηνοσ και εγω ηµην εν µεσω τησ αι χµαλωσιασ επι του ποταµου του χοβαρ και ηνοιχθησαν οι ουρανοι και ειδον ορασεισ θεου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω Ε- ΝΕ- ΣΤΩ- ΤΑΣ ΠΑ- ΡΑ- ΤΑ- ΤΙ- ΚΟΣ ΜΕΛ- ΛΟ- ΝΤΑΣ ΚΛΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙ- ΚΗ ε ιμί ε ι εστί(ν) εσμέν εστέ ε ισί(ν) η/ ην ησθα ην ημεν ησαν εσομαι εσ η/ εσει εσται εσόμεθα εσεσθε εσονται ΥΠΟΤΑ-

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort)

The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort) The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort) by Christian Classics Ethereal Library About The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort) Title: URL: Author(s): Publisher: Description: Source:

Διαβάστε περισσότερα

The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort) Anonymous

The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort) Anonymous The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort) by About The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort) Title: URL: Author(s): Publisher: Description: Source: Language: Rights: Date Created: CCEL

Διαβάστε περισσότερα

The Holy Bible: Greek New Testament (Stephanos 1550) Anonymous

The Holy Bible: Greek New Testament (Stephanos 1550) Anonymous The Holy Bible: Greek New Testament (Stephanos 1550) by About The Holy Bible: Greek New Testament (Stephanos 1550) by Title: URL: Author(s): Publisher: Description: Source: Language: Rights: Date Created:

Διαβάστε περισσότερα

L Apocalypse selon Saint Jean

L Apocalypse selon Saint Jean L Apocalypse selon Saint Jean Chapitre 1 1 αποκαλυψις ιησου χριστου ην εδωκεν αυτω ο θεος δειξαι τοις δουλοις αυτου α δει γενεσθαι εν ταχει και εσημανεν αποστειλας δια του αγγελου αυτου τω δουλω αυτου

Διαβάστε περισσότερα

GREEK NEW TESTAMENT REVELATION

GREEK NEW TESTAMENT REVELATION GREEK NEW TESTAMENT REVELATION 1:1 αποκαλυψισ ιησου χριστου ην εδωκεν αυτω ο θεοσ δειξαι τοισ δουλοι σ αυτου α δει γενεσθαι εν ταχει και εσημανεν αποστειλασ δια του αγγελο υ αυτου τω δουλω αυτου ιωαννη

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain.

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of 1893; New York: Harper & Brothers, Franklin Square (usually

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη.

Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη. Κληρικολαικη Συνελευση Ιουλιος 2015 Ιερα Μητροπολη Τοροντο και παντος Καναδα Θεμα: εστω δε ο λογος υμων ναι ναι και ου ου (Ματθ. 5. 37) Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη. Ομιλητης: Αρχιμ. Δημητριος Αντωνοπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ www.byzantine-musics.com 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ q e ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον s 0 a Ολίγον 1 α f Πεταστή 1 α g Κεντήµατα 1 α Κέντηµα 2 α Υψηλή 4 α d Απόστροφος 1

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

Ezra. Chapter 1 1 και ηγαγεν ιωσιασ το πασχα εν ιερουσαληµ τω κυριω αυτου και εθυσεν το πασχα τη τεσσαρεσκαιδε

Ezra. Chapter 1 1 και ηγαγεν ιωσιασ το πασχα εν ιερουσαληµ τω κυριω αυτου και εθυσεν το πασχα τη τεσσαρεσκαιδε Ezra Chapter 1 1 και ηγαγεν ιωσιασ το πασχα εν ιερουσαληµ τω κυριω αυτου και εθυσεν το πασχα τη τεσσαρεσκαιδε κατη ηµερα του µηνοσ του πρωτου 2 στησασ τουσ ιερεισ κατ εφηµεριασ εστολισµενουσ εν τω ιερω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

12. Ο ΙΗΣΟΥΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

12. Ο ΙΗΣΟΥΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 13 Ιουνίου 19 Ιουνίου Σάββατο απόγευμα 12. Ο ΙΗΣΟΥΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ Εδάφιο μνήμης: «Και ότε επλησίασεν, ιδών την πόλιν, έκλαυσεν επ αυτήν.» Λουκά 19/ιθ 41. Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε:

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ ΙΣΛΑΜ ) إسالم (αραβικά: Η αραβική λέξη «Ισλάμ» σημαίνει «υποταγή» και νοείται από τους μουσουλμάνους ως «υποταγή στον Θεό» εκείνοι που αποδέχονται την θρησκεία

Διαβάστε περισσότερα

Epître de Saint Paul aux Romains

Epître de Saint Paul aux Romains Epître de Saint Paul aux Romains Chapitre 1 1 παυλος δουλος ιησου χριστου κλητος αποστολος αφωρισμενος εις ευαγγελιον θεου 2 ο προεπηγγειλατο δια των προφητων αυτου εν γραφαις αγιαις 3 περι του υιου αυτου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

Esther. Chapter 0 1 ετουσ δευτερου βασιλευοντοσ αρταξερξου του µεγαλου τη µια του νισα ενυπνιον ειδεν µαρδοχαιοσ

Esther. Chapter 0 1 ετουσ δευτερου βασιλευοντοσ αρταξερξου του µεγαλου τη µια του νισα ενυπνιον ειδεν µαρδοχαιοσ Esther Chapter 0 1 ετουσ δευτερου βασιλευοντοσ αρταξερξου του µεγαλου τη µια του νισα ενυπνιον ειδεν µαρδοχαιοσ ο του ιαι+ρου του σεµει+ου του κισαιου εκ φυλησ βενιαµιν 2 ανθρωποσ ιουδαιοσ οικων εν σουσοισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1) Γιατί κανείς δεν τιμωρεί αυτούς που αδικούν επειδή έχει το νου του σ αυτό και εξαιτίας αυτού, επειδή δηλαδή (κάποιος) διέπραξε ένα αδίκημα, εκτός αν κάποιος εκδικείται ασυλλόγιστα,

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

Daniel. Chapter 1 1 εν ετει τριτω τησ βασιλειασ ιωακιµ βασιλεωσ ιουδα ηλθεν ναβουχοδονοσορ βασιλευσ βαβυλωνοσ ε

Daniel. Chapter 1 1 εν ετει τριτω τησ βασιλειασ ιωακιµ βασιλεωσ ιουδα ηλθεν ναβουχοδονοσορ βασιλευσ βαβυλωνοσ ε Daniel Chapter 1 1 εν ετει τριτω τησ βασιλειασ ιωακιµ βασιλεωσ ιουδα ηλθεν ναβουχοδονοσορ βασιλευσ βαβυλωνοσ ε ισ ιερουσαληµ και επολιορκει αυτην 2 και εδωκεν κυριοσ εν χειρι αυτου τον ιωακιµ βασιλεα ιουδα

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του αριθμού «π»

Η ιστορία του αριθμού «π» Η ιστορία του αριθμού «π» Η ι σ τ ο ρ ί α α υ τ ή έ χ ε ι α π ό ό λ α!!! Α ν α φ έ ρ ε τ α ι σ τ ο ν π ι ο δ ι ά σ η μ ο α ρ ι θ μ ό.. Τ ο ν α ρ ι θ μ ό π. Ν α ι, α υ τ ο ύ τ ο υ π ε ρ ί ε ρ γ ο υ α ρ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 : Β. Ετυμολογία Γ2. Συντακτικό

Ενότητα 2 : Β. Ετυμολογία Γ2. Συντακτικό Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ Γυμνασίου Ενότητα 2 : Β. Ετυμολογία Γ2. Συντακτικό 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διαφάνειες Ετυμολογία: ουσιαστικών από ρήματα Παραγωγή 3-7 Ασκήσεις ετυμολογίας 8-16 Σύνταξη: Οι επιρρηματικοί

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους.

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους. ΛΟΓΟΣ ΘΑΥΜΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΑΡΚΟΥ ΕΦΕΣΟΥ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΗΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ''ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ, ΥΙΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ'' Ο Άγιος Μάρκος, ως μοναχός πρωτίστως αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

GREEK NEW TESTAMENT ROMANS

GREEK NEW TESTAMENT ROMANS GREEK NEW TESTAMENT ROMANS 1:13 ου θελω δε υμασ αγνοειν αδελφοι οτι πολλακισ προεθεμην ελθειν προ σ υμασ και εκωλυθην αχρι του δευρο ινα τινα καρπον σχω και εν υμιν κα θωσ και εν τοισ λοιποισ εθνεσιν 1:1

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 1 Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Η επιβίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ CD DVD mp3 ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΜΝΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ mp3

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ CD DVD mp3 ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΜΝΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ mp3 mp3-1 mp3-2 mp3-3 mp3-4 mp3-5 mp3-6 mp3-7 mp3-8 mp3-9 mp3-10 mp3-11 mp3-12 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ CD DVD mp3 ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΜΝΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ mp3 ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ (18 mp3) (ΠΟΙΚΙΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Υπόβαθρο του βιβλίου των Πράξεων των Αποστόλων Διάλεξη Πρώτη από την σειρά Το Βιβλίο των Πράξεων Οδηγός Μελέτης

Το Υπόβαθρο του βιβλίου των Πράξεων των Αποστόλων Διάλεξη Πρώτη από την σειρά Το Βιβλίο των Πράξεων Οδηγός Μελέτης Το Υπόβαθρο του βιβλίου των Πράξεων των Αποστόλων Διάλεξη Πρώτη από την σειρά Το Βιβλίο των Πράξεων Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει:

Διαβάστε περισσότερα