Όλες οι μηχανολογικές κατασκευές, διατάξεις και εξαρτήματα υλοποιούνται

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όλες οι μηχανολογικές κατασκευές, διατάξεις και εξαρτήματα υλοποιούνται"

Transcript

1

2

3 Πρόλογος Όλες οι μηχανολογικές κατασκευές, διατάξεις και εξαρτήματα υλοποιούνται μέσω μηχανουργικών μορφοποιήσεων, που αποτέλεσαν διαχρονικά, βασικό πυλώνα ανάπτυξης. Το παρόν σύγγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τη συστηματική ταξινόμηση των μεθόδων κατεργασιών, σύμφωνα με το Γερμανικό Iνστιτούτο Τυποποιήσεων DIN 8589, αναφέρεται στην μείζονα περιοχή των μορφοποιήσεων τεμαχίων με αφαίρεση υλικού. Συγκεκριμένα, το βιβλίο πραγματεύεται τις κατεργασίες κοπής με προκαθορισμένη, ή μη γεωμετρία κόψης καθώς και αυτές, μέσω αποχωρισμού υλικού από το κατεργαζόμενο κομμάτι, με προσαγωγή ενέργειας θερμικά, ή ηλεκτροχημικά. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην κατανόηση των μηχανικών, φυσικών και χημικών φαινομένων, που λαμβάνουν χώρα κατά τις μνημονευθείσες διεργασίες, ώστε να διευκολυνθεί η θεωρητική προσέγγισή τους, καθώς και η αποτελεσματική διεξαγωγή τους. Έτσι, το παρόν σύγγραμμα απευθύνεται τόσο στο φοιτητή, μηχανολόγο μηχανικό, που εισάγεται για πρώτη φορά στην επιστημονική περιοχή των μηχανουργικών μορφοποιήσεων, όσο και στον επαγγελματία μηχανικό, που εργάζεται σε σχετικά πεδία. Στο σύγγραμμα καθίσταται εμφανής η υπερτριακονταετής επιστημονική συνεισφορά του Εργαστηρίου Εργαλειομηχανών και Διαμορφωτικής Μηχανολογίας (ΕΕΔΜ) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ, σε διάφορες περιοχές των μηχανουργικών μορφοποιήσεων, όπως προκύπτει από την παρατιθέμενη διεθνή και εθνική βιβλιογραφία. Για το λόγο αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διατελέσαντες και τους νυν συνεργάτες του ΕΕΔΜ, για την συμπαράστασή τους στην εξέλιξη της επιστημονικής γνώσης της περιοχής αυτής. Ευχαριστίες απευθύνω και στη συνεργάτιδά μου και μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ, Διπλ. Μηχ. Μηχ. Μ. Γρηγοριάδου, για την επιμέλεια των σχημάτων προηγουμένων εκδόσεων του βιβλίου, στα οποία εν μέρει βασίσθηκαν και αυτά της τρέχουσας έκδοσης. Επίσης, ιδιαίτερα ευχαριστώ τον συνεργάτη μου Δρ. Μηχ. Μηχ. Ι. Μυρισίδη, για την άοκνη συνεισφορά του στην επιμέλεια της παρούσας έκδοσης του συγγράμματος, καθώς και τον Εκδοτικό Οίκο Ζήτη. Καθηγητής Κ.-Δ. Μπουζάκης Διευθυντής του ΕΕΔΜ Τακτικό Μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας Τεχνικών Παραγωγής (CIRP) Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος

4 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή - 13 Κεφάλαιο 2 Δομή και κρυσταλλογραφικές μορφές κατεργαζόμενων υλικών Δημιουργία στοιχειωδών κρυσταλλικών πλεγμάτων Δόμηση κρυσταλλικού πλέγματος ατόμων, συγκρατουμένων μέσω μεταλλικού δεσμού Δημιουργία κρυσταλλικού πλέγματος μέσω ετεροπολικών δεσμών Κρυσταλλικά πλέγματα, δομημένα μέσω ομοιοπολικού δεσμού ατόμων Σχηματισμός κρυσταλλοδομών μέσω μοριακού δεσμού (van der Walls) Κρυσταλλικά πλέγματα στερεών διαλυμάτων Παραμορφωσιμότητα των διαφόρων κρυσταλλοδομών Δημιουργία κρυσταλλογραφικών μορφών, μέσω ανάπτυξης των κρυστάλλων Αταξίες κρυσταλλικών πλεγμάτων και επίδρασή τους επί των μηχανικών ιδιοτήτων των υλικών Γεωμετρίες αταξιών κρυσταλλικών πλεγμάτων Δημιουργία αταξιών μέσω μηχανικών υπερκαταπονήσεων Μετατοπίσεις αταξιών εντός κρυσταλλικών πλεγμάτων, μέσω εξάσκησης μηχανικών τάσεων Επιδράσεις αταξιών και διαχύσεων επί των μηχανικών ιδιοτήτων, συναρτήσει του μεγέθους των κόκκων Επίδραση αταξιών και διαχύσεων επί των μηχανικών ιδιοτήτων ιδιαίτερα λεπτοκόκκων υλικών, όπως των PVD επικαλύψεων, συναρτήσει της θερμοκρασίας Επίδραση αταξιών και διαχύσεων επί των μηχανικών ιδιοτήτων κανονικής κοκκομετρίας υλικών, συναρτήσει της θερμοκρασίας και της ταχύτητας παραμόρφωσης åòéåøþíåîá 5

5 2.6 Επίδραση της παραμόρφωσης και της θερμοκρασίας επί του μηχανισμού ανακρυστάλλωσης Επίδραση θερμοκρασιών, υψηλοτέρων από αυτές της ανακρυστάλλωσης, καθώς και της ταχύτητας παραμόρφωσης, επί των μηχανικών ιδιοτήτων των υλικών Κεφάλαιο 3 Μηχανική της κοπής με εργαλεία προκαθορισμένης γεωμετρίας κόψης Περιγραφή της κοπτικής γεωμετρίας του εργαλείου Μηχανισμοί δημιουργίας του αποβλίττου κατά την κοπή Παραμορφώσεις και κρυσταλλικοί μετασχηματισμοί του υλικού, στην περιοχή σχηματισμού του αποβλίττου Καταπονήσεις του υλικού κατά το σχηματισμό του αποβλίττου Μικροδομές αποβλίττων Αναλυτικός προσδιορισμός της δημιουργίας του αποβλίττου με τη βοήθεια της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων (FEM) FEM-λογισμικά για την προσομοίωση μηχανισμών κοπής Μέθοδοι πειραματικού προσδιορισμού της ελαστοπλαστικής συμπεριφοράς υλικών σε υψηλές ταχύτητες παραμόρφωσης και θερμοκρασίες Μαθηματική περιγραφή νόμων πλαστικής διαρροής υλικού κατά την FEM προσομοίωση του μηχανισμού της κοπής Προσδιορισμός διαφόρων χαρακτηριστικών μεγεθών κατά την κοπή, με τη βοήθεια FEM υπολογισμών FEM υπολογισμός πεδίων μηχανικών τάσεων, παραμορφώσεων και θερμοκρασιών στην περιοχή δημιουργίας του αποβλίττου Υπολογισμός παραμενουσών τάσεων στις επιφάνειες των κατεργαζομένων τεμαχίων Δαπανώμενα έργα και δημιουργούμενη θερμότητα κατά τον σχηματισμό του αποβλίττου Επίδραση διαφόρων παραμέτρων επί της μικροδομής του αποβλίττου κατά την κοπή Επίδραση της πρόωσης και της ταχύτητας κοπής επί της μικροδομής του αποβλίττου Επίδραση της γωνίας αποβλίττου επί της μικροδομής του αποβλίττου Κ-Δ. Μπουζάκης: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

6 3.5.3 Επίδραση των μηχανικών ιδιοτήτων του κατεργαζόμενου υλικού επί της μικροδομής του αποβλίττου Έλεγχος της μάκρο-γεωμετρίας των αποβλίττων Δημιουργούμενη τραχύτητα επί των επιφανειών των τεμαχίων κατά την κοπή Δημιουργία ψευδοκόψεων κατά την κοπή Δημιουργία απολήξεων κατά την κοπή Κεφάλαιο 4 Δυνάμεις και θερμοκρασίες κατά την κοπή με εργαλεία προκαθορισμένης γεωμετρίας κόψης Ανάλυση της δύναμης κοπής σε συνιστώσες, χαρακτηριστικά συστήματα αναφοράς Επίδραση της μικροδομής του αποβλίττου επί της δύναμης κοπής Μέτρηση των συνιστωσών της δύναμης κοπής Επίδραση των συνθηκών κατεργασίας επί της δύναμης κοπής Επίδραση της ταχύτητας κοπής Επίδραση του βάθους και της πρόωσης κοπής επί των συνιστωσών της δύναμης κοπής Επίδραση γωνιών της κοπτικής γεωμετρίας επί των συνιστωσών της δύναμης κοπής Επίδραση της φθοράς του εργαλείου επί της δύναμης κοπής Επίδραση του υλικού επί της δύναμης κοπής Πειραματικός αναλυτικός προσδιορισμός των συνιστωσών της δύναμης κοπής Μαθηματική περιγραφή των πειραματικά προσδιορισμένων συνιστωσών της δύναμης κοπής Πειραματική αναλυτική μέθοδος για τον γρήγορο προσδιορισμό ειδικών δυνάμεων κοπής και σχετικών εκθετών Πειραματικός αναλυτικός προσδιορισμός συνιστωσών δυνάμεων κοπής σε κατεργασίες πολύπλοκης γεωμετρίας αποβλίττων Μέτρηση και υπολογισμός θερμοκρασιακών πεδίων κατά την κοπή Μεθοδολογίες μέτρησης θερμοκρασιών κατά την κοπή FEM προσδιορισμός θερμοκρασιακών πεδίων κατά την κοπή åòéåøþíåîá 7

7 Κεφάλαιο 5 Μηχανισμοί φθοράς ακαλύπτων κοπτικών εργαλείων προκαθορισμένης γεωμετρίας κόψης Μηχανισμοί φθοράς υλικών συνεργαζομένων επιφανειών Συναφειακές μικροσυγκολλήσεις Αποξέσεις Μικρορηγματώσεις λόγω κόπωσης Τριβοχημικές αντιδράσεις Φθορά ακαλύπτων εργαλείων κατά την κοπή Συναφειακές μικροσυγκολλήσεις κατά την κοπή Φθορά εργαλείων λόγω αποξέσεων Θραύσεις των κοπτικών ακμών λόγω κόπωσης Δημιουργία ρωγμών σε επίπεδα παράλληλα στην επιφάνεια του αποβλίττου Δημιουργία ρωγμών σε επίπεδα κάθετα στην επιφάνειατου αποβλίττου και την κοπτική ακμή Φθορά εργαλείων λόγω τριβοχημικών αντιδράσεων Χημικές αντιδράσεις επί της επιφανείας του εργαλείου κατά την κοπή Διαφοροποιήσεις της χημικής σύστασης υλικών εργαλείου και αποβλίττου λόγω διαχύσεων Μεγέθη για την μαθηματική περιγραφή της φθοράς κοπτικών εργαλείων Κεφάλαιο 6 Προσδιορισμός ιδιοτήτων επικαλύψεων και μηχανισμοί φθοράς των επικαλυμμένων κοπτικών εργαλείων προκαθορισμένης γεωμετρίας κόψης Προσδιορισμός ιδιοτήτων υλικών επικαλύψεων Προσδιορισμός καμπυλών τάσης-παραμόρφωσης επικαλύψεων και άλλων υλικών μέσω νανοδιεισδύσεων Προσδιορισμός αντοχής σε κόπωση επικαλύψεων Πειραματικός και αναλυτικός προσδιορισμός σκληρότητας επικαλύψεων Έλεγχος και ποσοτικοποίηση της συνάφειας επικαλύψεων Μηχανισμοί φθοράς επικαλυμμένων εργαλείων και αναλυτική προσέγγισή τους Κ-Δ. Μπουζάκης: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

8 6.2.1 Αστοχία της επικάλυψης λόγω μηχανικής υπερφόρτισης Αστοχία της επικάλυψης λόγω κόπωσης του υλικού της Αστοχία της επικάλυψης λόγω διάχυσης και οξείδωσης Αστοχία της επικάλυψης λόγω ανεπαρκούς συνάφειας Προετοιμασία της επιφάνειας υποστρώματος για την επίτευξη υψηλής συνάφειας, στην περίπτωση έως και υψηλού ενεργειακού πιπέδου πλάσματος Προετοιμασία της επιφανείας του υποστρώματος για την επίτευξη υψηλής συναφείας, στην περίπτωση υψηλού ιονισμού πλάσματος (HPPMS) Φθορά επικαλύψεων λόγω συναφειακών μικροσυγκολλήσεων Επίδραση διαφόρων παραμέτρων των κατεργασιών κοπής επί της φθοράς των επικαλύψεων Επίδραση της πρόωσης και της ταχύτητας κοπής επί της φθοράς επικαλυμμένων εργαλείων Επίδραση της ακτίνας καμπυλότητας του εργαλείου στη φθορά των επικαλυμμένων εργαλείων Επίδραση διαδικασιών επαναχρησιμοποίησης, επικαλυμμένων εργαλείων από σκληρομέταλλο, στη συμπεριφορά της φθοράς τους Κεφάλαιο 7 Υλικά και επικαλύψεις κοπτικών εργαλείων προκαθορισμένης γεωμετρίας κόψης Υλικά κοπτικών εργαλείων από χάλυβα Ψυχροί εργαλειοχάλυβες Ταχυχάλυβες Σκληρομέταλλα Σκληρομέταλλα τύπου Cermets Κεραμικά υλικά Κυβικά βοριονιτρίδια (CBN) Διαμάντι ως υλικό κοπτικών εργαλείων Μονοκρυσταλλικά διαμάντια (DM) Πολυκρυσταλλικά διαμάντια (DP) Επικαλύψεις κοπτικών εργαλείων PVD-επικαλύψεις Μέθοδοι παραγωγής Τυπικές εγκαταστάσεις PVD επικαλύψεων με βομβαρδισμό στόχων åòéåøþíåîá 9

9 Επιδράσεις επί της φθοράς επικαλυμμένων εργαλείων μερικών μη σταθερών ιδιοτήτων των επικαλύψεων, λόγω ιδιαιτεροτήτων της διαδικασίας εναπόθεσης Βελτιώσεις ιδιοτήτων επικαλύψεων μέσω μικροκοκκοβολών CVD-επικαλύψεις CVD Αδαμαντοεπικαλύψεις Κεφάλαιο 8 Kατεργαστικότητα υλικών κατά την κοπή με εργαλεία προκαθορισμένης γεωμετρίας κόψης. Συνεισφορά του ψυκτικού-λιπαντικού μέσου Κατεργαστικότητα σιδηρούχων υλικών, χαλύβων και χυτοσιδήρων Επίδραση της θερμικής κατεργασίας χαλύβων επί της κατεργαστικότητας Επίδραση επί της κατεργαστικότητας, της θερμοκρασίας ωστενιτοποίησης και της ταχύτητας συνεχούς απόψυξης,κατά ανοπτήσεις επηρεασμού μεγέθους των κόκκων Επίδραση επί της κατεργαστικότητας, του χρόνου και της θερμοκρασίας επαναφοράς, μαρτενσιτικά βαμμένων χαλύβων Επίδραση επί της κατεργαστικότητας, της θερμοκρασίας και της ταχύτητας απόψυξης, κατά ισοθερμοκρασιακή, ή συνεχή απόψυξη αντίστοιχα Επίδραση του μεγέθους χυτευμένων τεμαχίων, και αυτών που υπέστησαν συνεχή απόψυξη, ή προκατεργασίες με παραμόρφωση υλικού, επί της κατεργαστικότητας Κατεργαστικότητα σκληρυμένων χαλύβων Αυτόματοι χάλυβες, αυξημένης κατεργαστικότητας, μέσω προσθήκης μικροπροσμίξεων Κατεργαστικότητα ανοξειδώτων χαλύβων Κατεργαστικότητα των χυτοσιδήρων Λευκοί χυτοσίδηροι Φαιοί χυτοσίδηροι Επίδραση μικροπροσμίξεων, που χρησιμοποιούνται για την αποξείδωση τήγματος χάλυβα, επί της κατεργαστικότητάς του κατά την κοπή Επίδραση των συνθηκών κατεργασίας επί της κατεργαστικότητας των χαλύβων Κ-Δ. Μπουζάκης: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

10 8.2 Κατεργαστικότητα κραμάτων αλουμινίου Al, μαγνησίου Mg και χαλκού Cu κατά την κοπή Κράματα αλουμινίου Κράματα μαγνησίου Κράματα χαλκού Κατεργαστικότητα κραμάτων τιτανίου και νικελίου Κράματα τιτανίου Κράματα νικελίου Κατεργαστικότητα γραφίτη Κατεργαστικότητα συνθέτων υλικών Επίδραση ψυκτικού λιπαντικού στην κατεργαστικότητα κατά την κοπή Ψυκτικά λιπαντικά υγρά Επίδραση των ψυκτικών λιπαντικών στην κατεργαστικότητα κατά την κοπή Επίδραση της ποσότητας και του τρόπου προσαγωγήςτου ψυκτικού λιπαντικού μέσου επί της κατεργαστικότητας Κεφάλαιο 9 Μαθηματική περιγραφή της διάρκειας χρησιμοποίησης κοπτικών εργαλείων προκαθορισμένης γεωμετρίας κόψης. Βελτιστοποίηση και επιτήρηση συνθηκών κατεργασίας Αναλυτική περιγραφή της διάρκειας χρησιμοποίησης κοπτικού εργαλείου και της χρονικής μεταβολής της φθοράς Μαθηματική περιγραφή της διάρκειας χρησιμοποίησηςτου κοπτικού εργαλείου Μαθηματική περιγραφή της χρονικής μεταβολής της φθοράςεπιφανείας ελευθερίας Αναλυτική περιγραφή του κόστους των κατεργασιών συναρτήσει του χρόνου παραγωγής ανά μονάδα παραγωγής και εργαλειομηχανή Μαθηματική διατύπωση του χρόνου κατεργασίας Μαθηματική διατύπωση του κόστους κατεργασίας Βελτιστοποίηση των κυρίων συνθηκών κατεργασίας κοπής Βελτιστοποίηση της ταχύτητας κοπής Βελτιστοποίηση της ταχύτητας κοπής με κριτήριο το ελάχιστο κόστος κατεργασίας åòéåøþíåîá 11

11 Βελτιστοποίηση της ταχύτητας κοπής με κριτήριο τον ελάχιστο χρόνο κατεργασίας Βελτιστοποίηση της πρόωσης Βελτιστοποίηση του βάθους κοπής Περιορισμοί των συνθηκών κατεργασίας κατά τη βελτιστοποίησή τους Παραδείγματα βελτιστοποίησης συνθηκών κατεργασίας Επιτήρηση συνθηκών κατεργασίας Κεφάλαιο 10 Χαρακτηριστικές γεωμετρίες εργαλείων προκαθορισμένης γεωμετρίας κόψης Συμπαγή εργαλεία Εργαλεία με ένθετα πλακίδια Εργαλεία με επικολλημένα ένθετα πλακίδια Εργαλεία με πρόσδεση ενθέτων κοπτικών πλακιδίων Τυποποιήσεις ενθέτων κοπτικών πλακιδίων Κ-Δ. Μπουζάκης: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

12 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή

13 Οι δυνατότητες μορφοποίησης εργαλείων, όπλων, χρηστικών αντικειμένων κα, συνέβαλαν αποφασιστικά στην επιβίωση και εξέλιξη του πρώιμου ανθρώπου. Τέτοιες δυνατότητες παρείχαν σπασμένες πέτρες, με κατάλληλο σχήμα, που τις χρησιμοποιούσαν οι πρωτόγονοι άνθρωποι, προκειμένου να δώσουν σε ένα κομμάτι υλικού την επιθυμητή μορφή, μέσω τεμαχισμού, πριονίσματος, λιμαρίσματος κλπ. Κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των διαδικασιών, ήταν η αφαίρεση υλικού από ένα τεμάχιο, συνήθως με κάποια μορφή κοπής, με τη βοήθεια ενός αιχμηρού άκρου. Από όταν ο άνθρωπος άρχισε να χρησιμοποιεί αντί λίθους, μέταλλα και συγκεκριμένα κράματα χαλκού και στη συνέχεια σιδήρου, η εξέλιξη των εργαλείων ήταν ραγδαία. Η χρησιμοποίηση των προηγουμένων υλικών χαρακτηρίζει σχετικές ιστορικές περιόδους της ανθρωπότητας. Η μετάβαση από τις χειρονακτικές μορφοποιήσεις, στις μηχανουργικές, αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα για την μείωση του χρόνου κατεργασίας και την βελτίωση της διαστατικής ακρίβειας. Η μορφοποίηση ξυλίνων αντικειμένων μέσω τορναρίσματος, ήταν γνωστή από την εποχή του Ομήρου. Στην Ιλιάδα αναφέρεται για αρμονικό σχήμα ανθρωπίνων ποδιών, ο χαρακτηρισμός τορνευτά. Η χρησιμοποίηση τόρνων για κατασκευές μεταλλικών αντικειμένων, όπως κυλινδρικών σφικτήρων από μπρούντζο, συνδετικών στοιχείων σπονδύλων κιόνων, τεκμηριώνεται μέσω της εικονιζομένης στο σχήμα 1.1 επιγραφής του 4 ου αιώνα π.χ., που ανακαλύφθηκε κατά ανασκαφές στην Ελευσίνα [ΒΑΡ 96]. Στην επιγραφή, δίδονται οδηγίες για την κατασκευή μεταλλικών κυλινδρικών σφικτήρων με μορφοποίηση, όπως αυτή του τορναρίσματος αντικείμενων από ξύλο. Επειδή όμως το τορνάρισμα μεταλλικών αντικειμένων, προϋποθέτει την ύπαρξη σκληρών εργαλείων, δυναμένων να αντιμετωπίσουν τα δημιουργούμενα φορτία κατά την κοπή, καθώς και στιβαρές μηχανικές διατάξεις, φαίνεται ότι οι σχετικές μηχανουργικές τεχνικές, ήταν γνωστές ήδη από την περίοδο αυτή. Επίσης, η εφαρμογή και άλλων μηχανουργικών μορφοποιήσεων κατά την αρχαιότητα και μέχρι τον 17 ο αιώνα, όπως της διάτρησης, του πριονισμού κα, περιγράφονται σε διάφορα κείμενα. Ενδεικτική είναι η αναπαράσταση διαδικασίας βαθείας διάτρησης πυροβλητικών σωλήνων κανονιών, προερχόμενη από το έτος 1540, που φαίνεται στο σχήμα 1.2 [SPU 91]. Η διάτρηση αποσκοπούσε στην διεύρυνση της οπής του χυτευμένου σωλήνα, για την επίτευξη ανοχών διαμέτρου και κυλινδρικότητας, απαραιτήτων για τη χρησιμοποίηση της ιδίας διαμέτρου σφαιρικής οβίδας, σε όλα τα κανόνια ενός στρατεύματος. Η περιστροφή του εργαλείου λάμβανε χώρα χειροκίνητα, μέσω του εικονιζομένου μεγάλου τροχού, η δε πρόωση με έλξη του ολισθαίνοντος φορείου του τεμαχίου, επί κατάλληλα διαμορφωμένου επιπέδου, μέσω σχοινιών, που τυλιγόντουσαν σε χειροκίνητα περιστρεφόμενο κύλινδρο. 1: éóáçöçü 15

14 Σχήμα 1.1: Αρχαία επιγραφή από την Ελευσίνα (~4 ος αιώνας π.χ.), στην οποία γίνεται διάκριση μεταξύ τορναρίσματος μεταλλικών και ξύλινων τεμαχίων. εργαλείο Σχήμα 1.2: Μηχανική διάταξη εργαλειομηχανής βαθειάς διάτρησης πυροβλητικών σωλήνων (Vannucio Biringuccio, 1540). 16 Κ-Δ. Μπουζάκης: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

15 Η βιομηχανική επανάσταση του 18 ου αιώνα και η χρησιμοποίηση των ατμομηχανών, για την κίνηση ατράκτων εργαλειομηχανών μέσω ιμάντων, αποτέλεσε σταθμό για την εξέλιξη των μηχανουργικών μορφοποιήσεων και των σχετικών εργαλειομηχανών. Σύνθετοι μηχανισμοί για τη στήριξη και τη μηχανική καθοδήγηση των εργαλείων, άρχισαν να αναπτύσσονται ήδη από τον 19 ο αιώνα. Χαρακτηριστική είναι η απεικόνιση του έτους 1841, που παρουσιάζεται στο σχήμα 1.3 και προβάλλει τα πλεονεκτήματα, που προκύπτουν για τον χειριστή τόρνου με αυτοκινούμενο εργαλειοφορείο, μέσω μηχανισμού ατέρμονα κοχλία, σε σχέση με την χειρονακτική καθοδήγηση του εργαλείου [SPU 91]. Στο σχήμα είναι εμφανής η ιμαντοκίνηση της ατράκτου περιστροφής του τεμαχίου, με την οποία ήταν συμπλεγμένη και η περιστροφή του ατέρμονα κοχλία, για την πρόωση του εργαλειοφορείου. Η χρησιμοποίηση των ηλεκτρικών κινητήρων, η συνεχής εξέλιξη των εργαλείων και των μηχανών και πρόσφατα της ψηφιακής καθοδήγησης, κατέστησαν δυνατή την μορφοποίηση πολυπλόκου γεωμετρίας επιφανειών τεμαχίων, με ανοχές διαστάσεων μερικών nm. Σχήμα 1.3: Χειροκίνητη και μηχανική καθοδήγηση εργαλείου τόρνου (Nasmyth, 1841). Διαχρονικά, οι μηχανουργικές μορφοποιήσεις αποτέλεσαν τη βάση για την ανάπτυξη της οικονομίας. Αυτό γίνεται αντιληπτό, εάν ληφθεί υπόψη ο όγκος της παραγωγής χαρακτηριστικών βιομηχανικών κλάδων, όπως της αυτοκινητο- 1: éóáçöçü 17

16 βιομηχανίας, τυπικής δραστηριότητας μαζικής παραγωγής εξαρτημάτων μέσω μηχανουργικών μορφοποιήσεων, αντιπροσωπευτικά μεγέθη της οποίας παρατίθενται στο σχήμα 1.4. Το 1900 κυκλοφορούσαν παγκοσμίως, κατ εκτίμηση, λιγότερα από εκατό χιλιάδες οχήματα, ενώ σήμερα, περισσότερα από 650 εκατομμύρια. Αντίστοιχα, ο αριθμός των κατασκευαζομένων αυτοκινήτων το 1900 ανερχόταν σε περίπου δέκα χιλιάδες ετησίως και σήμερα σε περισσότερα από 54 εκατομμύρια. Μέσω της συνεχούς εξέλιξης των τεχνικών των μορφοποιήσεων, κατέστη δυνατό, ένα αυτοκίνητο σήμερα να αξίζει ένα ετήσιο εισόδημα, ενώ το αντίστοιχο αυτοκίνητο το 1900, κόστιζε περίπου πέντε. Στο αποτέλεσμα αυτό συνέβαλε και η υποστήριξη των παραγωγικών διαδικασιών με πλέον εξειδικευμένα εργαλεία, διάφορα μηχανήματα και μεταφορικές διατάξεις, υψηλού μεν κόστους, που οδηγούν όμως σε οικονομικότερο αποτέλεσμα ανά τεμάχιο, λόγω του μαζικού χαρακτήρα της παραγωγής και της οργάνωσής της σε γραμμές κατεργασιών. Ο αριθμός των αυτοκινήτων και οι εξοπλισμοί τους, παραγόντουσαν μέχρι την αρχή της δεκαετίας του 1970, βάσει ερευνών της αγοράς και όχι με βάση τις άμεσες επιθυμίες του πελάτη κατά την παραγγελία. Με την εισαγωγή της πληροφορικής, μεθόδων εφοδιαστικών αλυσίδων κτλ., η παραγωγή έχει επιμερισθεί σε μικρότερες παρτίδες, το κόστος όμως παραγωγής ανά τεμάχιο έχει περιορισθεί δραστικά. Αυτό επιτεύχθηκε, λόγω της δυνατότητας μορφοποίησης τεμαχίων με διαφορετικά χαρακτηριστικά, στην ίδια σειρά παραγωγής, μέσω εφαρμογής συγχρόνων μεθόδων επιτήρησης και αυτόματης κα- Αξία οχήματος: ~5 ετήσια εισοδήματα Daimler, Phoenix, 1899 ~3 Mercedes-Benz, Type 220, Ετήσια εισοδήματα 2,5 Κυκλοφορούντα / κατασκευαζόμενα οχήματα διαφόρων τύπων: 5 4 <10 / <10 ~ ~ / ~1 Mercedes-Benz, C-Class, / Χρονολογία 2010 Σχήμα 1.4: Ενδεικτική αξία και πλήθος κυκλοφορούντων και κατασκευαζομένων οχημάτων. 18 Κ-Δ. Μπουζάκης: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

17 θοδήγησης όλων των σχετικών διαδικασιών. Επίσης, στο στόχο αυτό συνέβαλε και η κατασκευή συνθέτων εργαλείων και μηχανών, που επιτρέπουν τη διεξαγωγή περισσοτέρων μορφοποιήσεων σε μια μόνο εργαλειομηχανή, ενώ προηγουμένως ήσαν απαραίτητες πολλές. Σήμερα, το κυρίως χρησιμοποιούμενο υλικό στην αυτοκινητοβιομηχανία και γενικά στη βιομηχανία μέσων μεταφοράς, εξακολουθεί να είναι ο σίδηρος, ενώ στις αεροδιαστημικές κατασκευές είναι τα κράματα του τιτανίου, αλουμινίου, νικελίου, καθώς και τα σύνθετα υλικά. Στο σχήμα 1.5 φαίνονται τα κυρίως κατεργαζόμενα υλικά στην αυτοκινητοβιομηχανία. Το αλουμίνιο, τα πλαστικά και άλλα μη σιδηρούχα μέταλλα, εκτοπίζουν συνεχώς τα σιδηρούχα κράματα και δημιουργούν ανάγκες έρευνας, αλλά και εξέλιξης νέων μεθόδων μορφοποίησης. Ποσοστό χρησιμοποίησης υλικού 100 % χάλυβας και σίδηρος ελαστομερή/άλλα πλαστικά αλουμίνιο άλλα μη σιδηρούχα μέταλλα Χρονολογία Σχήμα 1.5: Χρησιμοποιούμενα υλικά στην αυτοκινητοβιομηχανία (κατά Daimler AG). Μια συστηματική ταξινόμηση των τεχνικών των μορφοποιήσεων, σύμφωνα με το Γερμανικό κανονισμό DIN 8589, εκτίθεται στο σχήμα 1.6. Στο σχήμα επεξηγείται εκτενέστερα η περιοχή (3), των μηχανουργικών κατεργασιών με αφαίρεση υλικού από το κατεργαζόμενο τεμάχιο, προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή γεωμετρία. Μεγάλη σπουδαιότητα έχουν οι υποπεριοχές (3.1) και (3.2), της κοπής με προκαθορισμένη, ή μη γεωμετρία κόψης αντίστοιχα. Κατά τις διαδικασίες αυτές, λαμβάνει χώρα λύση της συνέχειας της ύλης του μορφοποιούμενου αντικειμένου, μετά έντονη παραμόρφωσή της, στην περιο- 1: éóáçöçü 19

18 Μηχανουργικές μορφοποιήσεις μέσω Χύτευσης ή πυροσυσσωμάτωσης Παραμόρφωσης DIN 8582 Αφαίρεσης Προσθήκης DIN 8593 Επικάλυψης Αλλαγής ιδιοτήτων ~ ~ ~ ~ ~ Επιμερισμός DIN 8588 ~ Κοπή με προκαθορισμένη γεωμετρία κόψης DIN 8589 Κοπή με μη προκαθορισμένη γεωμετρία κόψης DIN 8589 Αποχωρισμός DIN 8590 Διαμελισμός Καθαρισμός Εκκένωση ~ ~ ~ Τορνάρισμα ~ Διάτρηση, Επιπεδοποίηση, Γλύφανση ~ Φραιζάρισμα Πλάνιση Διάνοιξη Πριόνισμα Λιμάρισμα Βούρτσισμα Απόξεση ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Με περιστρεφόμενο εργαλείο Με ιμάντα Παλινδρομική Επίτριψη Υπερλείανση Μικροκοκκοβολή Ελεύθερη επίτριψη ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Θερμικός Χημικός Ηλεκτροχημικός ~ ~ ~ Σχήμα 1.6: Ταξινόμηση των μηχανουργικών μορφοποιήσεων, σύμφωνα με το Γερμανικό κανονισμό DIN Κ-Δ. Μπουζάκης: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

19 χή της επαφής του εργαλείου με το κομμάτι. Επίσης ιδιαίτερη πρακτική σημασία έχει και η υποπεριοχή (3.3) των μορφοποιήσεων με αποχωρισμό του υλικού από το κατεργαζόμενο τεμάχιο, μέσω προσαγωγής θερμικής ενέργειας, ή χημικής, ή ηλεκτροχημικής διάβρωσης. Κατά την τοπική προσαγωγή θερμικής ενέργειας, μικρές ποσότητες ύλης αποχωρίζονται από το κατεργαζόμενο τεμάχιο μέσω υγροποίησης, ή εξαέρωσης του υλικού. Όλες αυτές οι μεθοδολογίες εξελίχθηκαν, για να είναι δυνατή με όσο το δυνατό μικρότερο κόστος κατεργασίας, η μορφοποίηση τεμαχίων απλής, ή πολυπλόκου γεωμετρίας με υψηλές προδιαγραφές διαστατικής ακρίβειας, καθώς και άλλες επιφανειακές ιδιότητες. Η ταξινόμηση των κατεργασιών διεξάγεται σε περισσότερα από τα τρία οριζόντια επίπεδα, που εμφανίζονται στο σχήμα, όπως διεξοδικά περιγράφεται στους αναγραφόμενους βιομηχανικούς κανονισμούς [BOU 12]. Κατά όλες τις μηχανουργικές μορφοποιήσεις με αφαίρεση υλικού, μέσω των μνημονευθέντων μηχανισμών της παραμόρφωσης, ή υγροποίησης, ή εξαέρωσης, ή χημικής προσβολής του υλικού, επιχειρείται ο αποχωρισμός μικρών ποσοτήτων της ύλης από το κατεργαζόμενο τεμάχιο, που χαρακτηρίζονται σαν απόβλιττα. Ο όρος απόβλιττο προέρχεται από το αρχαίο ρήμα αποβλίττω, που περιγράφει την ενέργεια αποχωρισμού ενός υλικού από ένα τεμάχιο, μέσω μίας ιδιοσυσκευής, ή με τη βοήθεια κατάλληλης μηχανικής διάταξης. Η αποτελεσματική χρησιμοποίηση των μηχανουργικών μορφοποιήσεων και των σχετικών εργαλειομηχανών, στις διάφορες περιπτώσεις κατεργασίας υλικών, προϋποθέτει τεκμηριωμένες γνώσεις, σχετικές με τους μηχανισμούς, που λαμβάνουν χώρα κατά την επενέργεια ενός εργαλείου, ή την προσαγωγή ενέργειας, προκειμένου από την αρχική γεωμετρία ενός αντικειμένου να προκύψει μια άλλη. Το παρόν σύγγραμμα πραγματεύεται τους μηχανισμούς αυτούς, κατά τις μορφοποιήσεις μέσω κοπής με προκαθορισμένη, ή μη γεωμετρία κόψης, καθώς και μέσω αποχωρισμού του υλικού από το κατεργαζόμενο τεμάχιο. Το σύγγραμμα εισάγει τον αναγνώστη στα εργαλεία και τις τεχνικές, που συμβάλουν στην κατάλληλη χρησιμοποίηση των σχετικών μεθόδων μορφοποίησης, για την επίτευξη ενός τεχνοοικονομικά βέλτιστου αποτελέσματος, όπως επίσης και στόχων, που επιβάλλονται από την ορθολογική χρησιμοποίηση των διατιθεμένων πηγών ενέργειας. Επίσης, ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στα φαινόμενα, που λαμβάνουν χώρα κατά τη διεξαγωγή των διαφόρων κατεργασιών, καθώς και στους τρόπους της θεωρητικής προσέγγισής τους. Τοιουτοτρόπως, αποσκοπείται η δυνατότητα κατανόησης και περιγραφής των πολυπλόκων μηχανισμών, που εξελίσσονται κατά τις μηχανουργικές μορφοποιήσεις με αφαίρεση υλικού και επηρεάζουν τη διαστατική ακρίβεια του τεμαχίου, τις εν γένει ιδιότητές του και τη συμπεριφορά του κατά την χρησιμοποίησή του. Οι εξελίξεις των τεχνικών υπολογισμών και ειδικά αυτών με χρησιμοποίηση της μεθόδου των πεπε- 1: éóáçöçü 21

20 ρασμένων στοιχείων (FEM), παρέχουν σήμερα εξαιρετικές δυνατότητες μαθηματικής προσέγγισης συνθέτων μηχανισμών παραμόρφωσης αστοχίας των κατεργαζομένων υλικών, καθιστώντας εφικτή τη διερεύνηση όλων των σχετικών παραμέτρων, επί της πορείας διεξαγωγής μιάς διαδικασίας μορφοποίησης, καθώς και επί του αποτελέσματός της, δηλαδή επί των εν γένει ιδιοτήτων του ετοίμου τεμαχίου. Kαινοτομίες στην περιοχή των εργαλείων, όπως π.χ. η χρησιμοποίηση λεπτών σκληρών προστατευτικών επικαλύψεων, καθώς και κοπτικών υλικών με προηγμένες ιδιότητες, βελτιώνουν δραστικά την αποτελεσματικότητα των μεθόδων μορφοποίησης και για το λόγο αυτό, δίδεται έμφαση στις σχετικές εφαρμογές. Τέλος, το παρόν σύγγραμμα πραγματεύεται την κατεργαστικότητα διαφόρων τυπικών κατασκευαστικών υλικών, όπως των χαλύβων, χυτοσιδήρων, κραμάτων αλουμινίου, τιτανίου, νικελίου κα, τα μέτρα, για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των σχετικών κατεργασιών, καθώς και τη βελτιστοποίηση των διαφόρων παραμέτρων τους. 22 Κ-Δ. Μπουζάκης: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

21 Τομή Α-Α κύρια κόψη επιφάνεια αποβλίττου εργαλείο v 0.1 mm δευτερεύουσα κόψη παραμορφωμένη κρυσταλλοδομή στιβάδα επαφής Α Α δευτερεύουσα επιφάνεια ελευθερίας Ck53, HW-P30, v =100 m/min, α p =2 mm, h cu = 0.3 mm κύρια επιφάνεια ελευθερίας κορυφή κύριας κόψης εργαλείο περιοχή υλικού που θραύεται πλησίον της κόψης γραμμή δομής παραμορφωμένου υλικού αποβλίττου ζώνες απαραμόρφωτου υλικού τεμαχίου 1 Φ επίπεδο διάτμησης γραμμή ροής υλικού 3 ταχύτητα κοπής Φ-γ γ Φ Περιοχή διαχωρισμού (λύση συνέχειας) του υλικού 1 χ 5 παραμορφωμένη στιβάδα υλικού στην κατεργαζόμενη επιφάνεια του τεμαχίου επιφάνεια ελευθερίας στιβάδα επαφής εργαλείο γ επιφάνεια αποβλίττου Σχήμα 3.8: Περιοχή δημιουργίας αποβλίττου κατά την κοπή. 3:»èøáîéëÜ ôè ëïðü íå åòçáìåýá ðòïëáõïòéóíûîè çåöíåôòýá ëþãè 63

22 1 Συνεχές 2 Μερικά συνεχές 3 Ασυνεχές 4 Αποσχίσεως Υλικό: όλκιμο R Μ R Ε τάση 4 τάση θραύση παραμόρφωση ε ψαθυρό R Ε R M : : όριο ελαστικής περιοχής μέγιστη τάση : αστοχία (θραύση) ε Ε ε 1 ε ψθ ε Μ ε 2 παραμόρφωση ε ε οθ Σχήμα 3.13: Χαρακτηριστικές μικροδομές αποβλίττων διαφόρων υλικών. τητα κοπής και το απόβλιττο είναι ελαφρά κυρτωμένο. Η έντονα παραμορφωμένη στιβάδα του υλικού στην κάτω επιφάνεια του αποβλίττου είναι διακριτή σε διαμήκη τομή του. Εάν μέσω των συνθηκών κατεργασίας, η παραμόρφωση του υλικού αυξηθεί έως τις τιμές ε 2 και ε οθ, το απόβλιττο με μικρή επιπλέον ή χωρίς επιπρόσθετη παραμόρφωση αντίστοιχα, θραύεται. Στην διαμήκη τομή των αποβλίττων 2 και 3 λόγω της διαρροής επί του επιπέδου διάτμησης, η κλίση του επιπέδου αυτού γίνεται αντιληπτή. Στο μερικά ασυνεχές απόβλιττο παρουσιάζεται περιορισμένη στιβάδα υψηλής παραμόρφωσης στην κάτω επιφάνειά του, η οποία και συγκρατεί τις επιμέρους κεκλιμένες περιοχές του, ανάμεσα στις οποίες το υλικό έχει σχεδόν ή πλήρως χάσει τη συνέχειά του λόγω υψηλής διάτμησης. Στο ασυνεχές απόβλιττο η δημιουργούμενη κύρτωση είναι αμελητέα και οι επιμέρους περιοχές του, δύναται ήδη κατά την κοπή να κατακερματισθούν. Από την άλλη πλευρά, εάν ένα ψαθυρό υλικό φορτιστεί στο επίπεδο διάτμησης μέχρι την παραμόρφωση θραύσης του ε ψθ, δημιουργούνται απόβλιττα απόσχισης και προκαλείται σημαντική χειροτέρευση της ποιότητας της κατεργασμένης επιφανείας του τεμαχίου. Σε όλο το επίπεδο διάτμησης, όπως και στην κορυφή της κόψης, αναπτύσσεται τάση οριακής ελαστικής παραμόρφωσης, που είναι πρακτικά ίση με την τάση θραύσης στην περιοχή του ψαθυ- 70 Κ-Δ. Μπουζάκης: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

23 3.4.2 Υπολογισμός παραμενουσών τάσεων στις επιφάνειες των κατεργαζομένων τεμαχίων Με τη βοήθεια FEM-υπολογισμών προσεγγίζεται και η κατανομή των παραμενουσών τάσεων στην περιοχή της τελικής επιφανείας του κατεργαζομένου τεμαχίου. Οι τάσεις αυτές μπορούν να υπολογισθούν επί της επιφανείας του τεμαχίου, παράλληλα ή σε τυχαία διεύθυνση προς αυτήν καθώς και οι κατανομές τους προς το εσωτερικό του υλικού. Οι παραμένουσες τάσεις δημιουργούνται λόγω της πλαστικής επιφανειακής παραμόρφωσης του τεμαχίου κατά την κοπή, όπως αναφέρθηκε στο σχήμα 3.9. Για να γίνει αντιληπτή η πορεία μεταβολής των παραμενουσών τάσεων, ας υποτεθεί ότι κατά την κοπή, παραμορφώνονται, λόγω της πίεσης της κορυφής του κοπτικού σφήνα επί της δημιουργουμένης τελικής επιφανείας, δύο διακριτές περιοχές του υλικού, οι 1 και 2 (βλέπε σχήμα 3.24 διάγραμμα α). Εκ των περιοχών αυτών, η 1 θεωρείται ότι παραμορφώνεται πλαστικά και η 2 ελαστικά, όπως εικονίζεται και στο διάγραμμα β. Μετά το πέρας της επαφής του εργαλείου με την επιφάνεια, τόσο η περιοχή 1ʹ όσο και η 2ʹ προσπαθούν να αποσυμπιεσθούν, με νόμο υλικού για την 1ʹ, παράλληλο προς την ευθεία της ελαστικής παραμόρφωσης και για την περιοχή 2 ελαστικά. Για να αποκατασταθεί ισορροπία μεταξύ των περιοχών 1ʹ και 2ʹ, οι σχετικές τάσεις S1ʹ και S2ʹ σε μια τυχαία διεύθυνση ως προς την επιφάνεια του τεμαχίου, πρέπει να είναι ίσες και αντίθετες. Τοιουτοτρόπως η περιοχή 1ʹ εφελκύεται, α β S 1 1 τάση S 2 1 παραμόρφωση ε S S 1 = S 2 x αρχική εσωτερική τάση τάση S επιφάνεια γ x τάση S επιφάνεια δ Σχήμα 3.24: Δημιουργία παραμενουσών τάσεων στην τελική επιφάνεια του κατεργαζομένου τεμαχίου κατά την κοπή. 3:»èøáîéëÜ ôè ëïðü íå åòçáìåýá ðòïëáõïòéóíûîè çåöíåôòýá ëþãè 85

24 Τα υπεισερχόμενα μεγέθη στη σχέση αυτή, επεξηγούνται στο σχήμα Με απλή μαθηματική επεξεργασία της προηγούμενης σχέσης, προκύπτει η εξίσωση:.. tanf0,1 F k b h. tanf = l 10 01, (4.29) c101., cu 300 dan mm 100 k ć1.1 Aνηγμένη δύναμη F c /b ( k) c 10 1,0 k ć1.0,1 k ć1.0,01 φ 0,01 φ 0,1 1 φ 0,1 φ 1 m c0,1 1-m c0,1 1 0,1 0,001 0,01 0,1 mm υποδεκάδα: η 3 η 2 η 1 1 Πάχος απαραμορφώτου αποβλίττου h cu ο v = 50 m/min, γ = 10, HS , 15CrNi6 N Σχήμα 4.28: Προσδιορισμός της ειδικής δύναμης κοπής και του σχετικού εκθέτη, σε περιοχές υποδεκάδων του πάχους απαραμορφώτου αποβλίττου. Με τον ίδιο τρόπο, όπως προηγουμένως περιγράφθηκε, προσδιορίζεται γραφικά η εφαπτομένη της γωνίας φ 0,1, που περιγράφεται από τον εκθέτη m c 0,1. Επίσης η ειδική δύναμη κοπής k c1.0,1, ανάγεται τώρα, σε διατομή αποβλίττου πλάτους b ίσου με 1 mm, πάχους όμως 0,1 mm. Ισχύει δηλ. ότι: k = kl ( N/ mm ) (4.30) c101., c101., Γενικά, για την n-οστή υποδεκάδα πάχους αποβλίττου, οι σχέσεις (4.29) και (4.30) λαμβάνουν την μορφή:.. tanf n 1 F k b n. ( n 1) tanf n 1 1/ n 1 = + ^ + h + 10 ^110 / h (4.31) i li1.1/10 ^ h cu όπου i αντιστοιχεί στις διευθύνσεις των συνιστωσών της δύναμης κοπής c, f και p. Επίσης: 4: ùîàíåé ëáé õåòíïëòáóýå ëáôà ôèî ëïðü íå åòçáìåýá ðòïëáõïòéóíûîè çåöíåôòýá ëþãè 153

25 ου υλικού, προκαλεί τη μείωση της θερμοκρασίας του αποβλίττου και σα συνέπεια αυτής, συγχρόνως την αύξηση της θερμοκρασίας του εργαλείου, συγκριτικά με αντίστοιχές τους κατά το φραιζάρισμα του σκληρυμένου χάλυβα. Κατά την κοπή του χάλυβα η ταχύτητα κοπής είναι μάλιστα πλέον αυξημένη σε σχέση με αυτήν κατά το φραιζάρισμα του TiAl6V4. v Θέση 1 Ti6Al4V, TiAlN / HW-K05/K20, v = 200 m/min, h = 0,12 mm cu Θέση 1 απόβλιττο o Θερμοκρασία κοπής [ C] Ti6Al4V, TiAlN / HW-K05/K20, v = 200 m/min 42CrMo4 QT, TiAlN / HW-K05/K20, v = 300 m/min εργαλείο Μήκος κοπής l cu [mm] ,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Χρόνος κοπής [msec] 1,2 Σχήμα 4.44: Εξέλιξη θερμοκρασίας κατά το φραιζάρισμα σκληρυμένου χάλυβα και κράματος τιτανίου. 170 Κ-Δ. Μπουζάκης: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

26 A Ένα περαιτέρω παράδειγμα άμεσης αστοχίας εργαλείου λόγω θραύσης της κόψης, που προκαλείται από υψηλές εφελκυστικές τάσεις, στον κοπτικό σφήνα σκληρομετάλλου, εκτίθεται στο σχήμα 5.2. Λόγω της μικρής ακτίνας καμπυλότητας, περίπου 3 μm, του μη επικαλυμμένου εργαλείου, η ανάλυση σε κυρίες τάσεις των ισοδυνάμων κατά von Mises τάσεων στη μεταβατική περιοχή της κόψης, από την επιφάνεια αποβλίττου προς την ελευθερίας, αποκαλύπτει υψηλές εφελκυστικές τάσεις. Οι τάσεις αυτές, λαμβάνοντας υπόψη την ανισοτροπία των ιδιοτήτων σε εφελκυσμό και θλίψη, του κονιομεταλλουργικά παραγμένου σκληρομετάλλου, οδηγούν στην εικονιζόμενη στο σχήμα θραύση της κοπτικής ακμής. Από την άλλη πλευρά, κατά την αύξηση της ακτίνας καμπυλότητας ρ από 3 σε 10 μm, διατηρείται μεν η συγκέντρωση των ισοδύναμων von Mises τάσεων στη μεταβατική περιοχή, αποφεύγονται όμως πλήρως οι εφελκυστικές κύριες τάσεις και η κοπτική ακμή αντέχει τις συμπιεστικές κοπτικές καταπονήσεις. I A Τομή A-A 10 μm 3 f = 0.1, n= 10 κοπές z 3,8 A ,4 2,2 GPa 10 1, ,6 1,8 τάσεις von μm 1,2 1,6 Mises S EQV μm 40 Περιοχή A 1μm ο 7 ρ 3μm 10 μm 0 1,6 Α 10 4,2 μm Περιοχή Α 2 1,8 4 f = 0.1, n= 10 κοπές z 1,6 GPa τάσεις von Mises S EQV 20 μm 40 1μm ο 7 ρ 10μm κύριες τάσεις : θλίψη : θλίψη : εφελκυσμός κύριες τάσεις : εφελκυσμός o o o h =0,1mm, v=100m/min, α=7, γ=0, κ=90, 42CrMo4V QT cu Σχήμα 5.2: Τάσεις στον κοπτικό σφήνα, εργαλείων από σκληρομέταλλο με μικρή και μεγάλη καμπυλότητα ακμής. 174 Κ-Δ. Μπουζάκης: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

27 Δύναμη κρούσης F για FR 3% 170 dan v=15 o T 75 C m/min TINALOX 2 SN 300 TiN/TiAlN 6 10 κρούσεις o C 600 Θερμοκρασία κρούσης Σχήμα 6.43: Συσχέτιση της αντοχής επικαλύψεων σε επαναλαμβανόμενη κρούση και σε φθορά με βάση τις μέγιστες αναπτυσσόμενες θερμοκρασίες. Πλάτος ζώνης φθοράς VB 0,25 mm 0,15 0,10 0,05 0 0,25 mm 0,15 0,10 0,05 0 0,25 mm 0,15 0,10 0, SN TiN/TiAlN TINALOX TINALOX v=15 m/min 2 SN TINALOX TiN/TiAlN Αριθμός κοπών TiN/TiAlN VB 2 SN v=26 m/min v=38 m/min σκολοκατέργαστου υλικού Inconel 718, του οποίου τα χαρακτηριστικά θα περιγραφούν στο κεφάλαιο περί κατεργαστικότητας των υλικών, η μέγιστη θερμοκρασία κοπής αναπτύσσεται στην περιοχή της κόψης και με μικρή άνοδο της ταχύτητας κοπής αυξάνεται έντονα. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, με αύξηση της ταχύτητας κοπής από 15 μόνο σε 38 m/min, η θερμοκρασία μεγαλώνει απότομα σε 300 C [BOU 07.4]. Μια σύγκριση των συμπεριφορών των εξεταζομένων επικαλύψεων σε εναλλασσόμενη κρούση και σε φθορά κατά την κοο α z=2 mm, α xy=0,04 mm, α/κ/γ=11/75/0, ρeff 10 μm, l cu=3,2 mm, h cu=0,06 mm, HW-Κ05/Κ20, Inconel Κ-Δ. Μπουζάκης: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

28 κατεργασία υποστρώματος: Πλάτος ζώνης φθοράς της επιφάνειας ελευθερίας VB 0,2 mm 0,12 0,08 0, p g g+b p+b Λόγος στιβαροτήτων διεπιφάνειας CSR: 0,008 0,02 0,05 0, Αριθμός κοπών [x10 ] 60 VB 80 g: λειασμένο, p: στιλβωμένο, Al2O 3, 5-10 μm b: μικροκοκκοβολημένο, 0,5 MPa, Al2O 3,5-15 μm, 5 s v=200 m/min, h cu =0,117 mm, α xy =α z =3 mm, α/κ/γ=11/75/0 ο (Ti 46 Al 54 )N/HW-Κ05/Κ20,t=4 μm, 42CrMo4V, R m =1 GPa Σχήμα 6.50: Εξέλιξη της φθοράς της επιφάνειας ελευθερίας για διάφορες περιπτώσεις κατεργασιών υποστρώματος και συνεπακόλουθης ποιότητας συνάφειας. (p) ανεπαρκής CSR = 0,008 (g) ικανοποιητική 0,02 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 GPa 4 3,5 4 μm 4,5 4 3,5 3 2, ,5 GPa (p+b) πολύ καλή (g+b) καλή 0,1 0,05 2,2 2,6 3 2,2 4,1 3 2,6 1,8 1,6 1,4 GPa 4,2 3,4 2,8 1,4 GPa : υπερφορτισμένη περιοχή g:λειασμένο, p:στιλβωμένο, Al20 3, 5-10 μm, b: μικροκοκκοβολημένο, 0,5 MPa, Al20 3, 5-15 μm, 5 s 2,2 1,8 ο v=200 m/min, h cu=0,117 mm, α xy=α z=3 mm, α/κ/γ=11/75/0, (Ti46Al 54)N/HW-Κ05/Κ20, t=4 μm, 42CrMo4V, R m=1 GPa Σχήμα 6.51: Κατανομή τάσεων στην κοπτική ακμή επικαλυμμένων πλακιδίων σκληρομετάλλου σε υποστρώματα διαφορετικής ποιότητας συνάφειας. 1,6 6: ¹äéÞôèôå åðéëáìàãåöî ëáé íèøáîéóíïý æõïòà ôöî åðéëáìùííûîöî ëïðôéëñî åòçáìåýöî 259

29 βομβαρδισμό των στόχων και την παραγωγή του πλάσματος οι προηγουμένως περιγραφείσες μεθοδολογίες. Η σταδιακή αύξηση του ενεργειακού δυναμικού του πλάσματος, μέσω των διαδικασιών DC, HIS, HIP και τέλος HPPMS, οδήγησε σε σημαντικές βελτιώσεις της συνάφειας και των μηχανικών ιδιοτήτων της στιβάδας. Αποτελέσματα αυτού είναι η εντυπωσιακή βελτίωση της συμπεριφοράς της φθοράς των επικαλυμμένων κοπτικών πλακιδίων σκληρομετάλλου, όπως δείχνουν οι πορείες της αύξησης του πλάτους ζώνης φθοράς VB, συναρτήσει του αριθμού κοπών κατά το φραιζάρισμα. Πλάτος ζώνης φθοράς επιφάνειας ελευθερίας VB 0,25 mm 0,15 0,10 0,05 0 DC 20 HIS 40 ο ο ο v=200 m/min, h =0,12 mm, α =α =3 mm, α/κ/γ=11 /75 /0, HW-K05/K20, ρ=5 μm, cu xy z TiAlN, t=3 μm, 42CrMo4 QT, R =1 GPa (προετοιμασία υποστρώματος G/mb) m HIP 60 3 Αριθμός κοπών [x10 ] ρ eff 80 HPPMS VB 100 Σχήμα 7.47: Εξέλιξη φθοράς επιφάνειας ελευθερίας της στιβάδας TiAlN για διαφορετικούς τρόπους παραγωγής πλάσματος κατά την PVD εναπόθεση της επικάλυψης. Για την αποτελεσματική καθοδήγηση των μεταλλικών ιόντων του πλάσματος, προς τις επιφάνειες των τεμαχίων προς επικάλυψη, αυτές τίθενται υπό αρνητική τάση (τάση πόλωσης BIAS-voltage). Μεγάλη αύξηση της τάσης πόλωσης, ελκύει και σημαντικό πλήθος ιόντων Ar +, γεγονός ανεπιθύμητο, γιατί λόγω της ενσωμάτωσής τους στο πλέγμα της επικάλυψης, δημιουργούνται αταξίες, που μειώνουν τις μηχανικές ιδιότητες της. Επίσης, τα τελευταία χρόνια, έχουν εξελιχθεί υβριδικές διαδικασίες, που συνδυάζουν τα πλεονεκτήματα των μεθόδων εξάτμισης των στόχων arcing και sputtering. Για τις διαδικασίες arcing έχουν αναπτυχθεί μάλιστα, ειδικά ηλεκτρομαγνητικά φίλτρα, για την κατακράτηση σταγονιδίων (droplets), μεγάλου μεγέθους, οδηγώντας έτσι στη βελτίωση των δομών των επικαλύψεων. 7: ËìéëÀ ëáé åðéëáìàãåé ëïðôéëñî åòçáìåýöî ðòïëáõïòéóíûîè çåöíåôòýá ëþãè 331

30 τητας κοπής, η οποία αυξάνει την θερμοκρασία. Συγχρόνως όμως, επηρεάζεται και η φθορά του εργαλείου. Για το λόγο αυτό, η επιλογή των συνθηκών κατεργασίας διεξάγεται με συνεκτίμηση πολλών παραμέτρων, μεταξύ των οποίων σημαντική θέση κατέχουν και οι ιδιότητες του υλικού οι οποίες, στην περίπτωση σιδηρούχων υλικών, επηρεάζονται σημαντικά από την περιεκτικότητα σε άνθρακα. Όπως φαίνεται στο σχήμα 8.33, κατά την κοπή υπό τις ίδιες συνθήκες κατεργασίας του χάλυβα C10 και του C45, και οι δύο με εξομαλυμένη κρυσταλλική δομή, διάφορα χαρακτηριστικά μεγέθη, όπως οι μέγιστες θερμοκρασίες στο απόβλιττο και στο εργαλείο, οι λόγοι παραμόρφωσης λ h, οι γωνίες του επιπέδου διάτμησης Φ κ.ά., έχουν διαφορετικές τιμές. Αυτό συμβαίνει, καθόσον κατά τον σχηματισμό του αποβλίττου, στο επίπεδο διάτμησης, στην περίπτωση κοπής του χάλυβα C45 συγκριτικά με τον C10, το κατεργαζόμενο υλικό, παραμορφώνεται συνολικά λιγότερο. Συνέπεια του γεγονότος αυτού εί- C10 Ν C45 Ν Παραμόρφωση Φ 1 λ = 2,76 h ccl = 240 μm ο Φ = 19,75 F = 70 dan c 2,36 Φ 1,17 2, ,5 77 3,5 2,33 2,46 1,17 0 Θερμοκρασία v = 200 m/min, h = 0,12 mm, α = α = 3 mm, ξηρά κοπή, cu xy z ο ο ο α = 11, κ = 75, γ = 0, HW-Κ05/Κ20, TiAlN, t = 4 μm, ρ = 9 μm eff o Εργαλείο [ C] o Απόβλιττο [ C] Σχήμα 8.33: Τιμές διαφόρων χαρακτηριστικών μεγεθών, κατά την κοπή δύο χαλύβων, διαφορετικής περιεκτικότητας σε άνθρακα, εξομαλυμένης κρυσταλλογραφικής μορφής. 394 Κ-Δ. Μπουζάκης: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 19 Γ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι βασικότερες κατεργασίες με αφαίρεση υλικού και οι εργαλειομηχανές στις οποίες γίνονται οι αντίστοιχες κατεργασίες, είναι : Κατεργασία Τόρνευση Φραιζάρισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 1. Τεχνολογικά χαρακτηριστικά ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Βασικοί συντελεστές της κοπής (Σχ. 1) Κατεργαζόμενο τεμάχιο (ΤΕ) Κοπτικό εργαλείο (ΚΕ) Απόβλιττο (το αφαιρούμενο υλικό) Το ΚΕ κινείται σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση μετωπικού φραιζαρίσματος με πεπερασμένα στοιχεία

Προσομοίωση μετωπικού φραιζαρίσματος με πεπερασμένα στοιχεία 1 Προσομοίωση μετωπικού φραιζαρίσματος με πεπερασμένα στοιχεία 2 Μετωπικό φραιζάρισμα: Χρησιμοποιείται κυρίως στις αρχικές φάσεις της κατεργασίας (φάση εκχόνδρισης) Μεγάλη διάμετρο Μεγάλες προώσεις μείωση

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση (FEM) της δυναµικής συµπεριφοράς του κοπτικού εργαλείου κατά το φραιζάρισµα

Μοντελοποίηση (FEM) της δυναµικής συµπεριφοράς του κοπτικού εργαλείου κατά το φραιζάρισµα Μοντελοποίηση (FEM) της δυναµικής συµπεριφοράς του κοπτικού εργαλείου κατά το φραιζάρισµα Κατά την διάρκεια των κοπών η κοπτική ακµή καταπονείται οµοιόµορφα σε µήκος της επιφάνειας αποβλίττου ίσο µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.1 ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΟΠΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.1 ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 103 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.1 ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΟΠΗ Κατά την μακροσκοπική κοπή το κοπτικό εργαλείο υπό την επίδραση ισχυρών δυνάμεων πιέζεται στην επιφάνεια του υπό κατεργασία μετάλλου. Η πίεση αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 155 7.6 ΦΡΕΖΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 155 7.6 ΦΡΕΖΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 155 7.6 ΦΡΕΖΕΣ Η φρέζα όπως και ο τόρνος αποτελεί μία από τις βασικότερες εργαλειομηχανές ενός μηχανουργείου. Κατά την κοπή στην φρέζα, το κοπτικό εργαλείο αποκόπτει από το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΞΗΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Ευάγγελος Καστής. Καθ. Αριστομένης Αντωνιάδης ιπλ. Μηχ. (MSc) Χαρά Ευσταθίου

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΞΗΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Ευάγγελος Καστής. Καθ. Αριστομένης Αντωνιάδης ιπλ. Μηχ. (MSc) Χαρά Ευσταθίου ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΞΗΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Καθ. Αριστομένης Αντωνιάδης ιπλ. Μηχ. (MSc) Χαρά Ευσταθίου Ευάγγελος Καστής Πολυτεχνείο Κρήτης-Χανιά 016 Παρουσίαση διπλωματικής

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ.

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. 1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. Ο σίδηρος πολύ σπάνια χρησιμοποιείται στη χημικά καθαρή του μορφή. Συνήθως είναι αναμεμειγμένος με άλλα στοιχεία, όπως άνθρακα μαγγάνιο, νικέλιο, χρώμιο, πυρίτιο, κ.α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Σκοπός Εργασίας Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της εξέλιξης της έρευνας πάνω στη λείανση μέχρι σήμερα, προτείνοντας λύσεις για χρήση μοναδικού

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 07 Εφελκυσμός Διδάσκοντες: Δρ Γεώργιος Ι. Γιαννόπουλος Δρ Θεώνη Ασημακοπούλου Δρ Θεόδωρος Λούτας Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών Πάτρα 2011 1 Μηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ Κατεργασία (process) είναι η διαδικασία µορφοποίησης των υλικών που εκµεταλλεύεται την ιδιότητά τους να παραµορφώνονται πλαστικά (µόνιµες µεγάλες παραµορφώσεις) και συνδυάζει

Διαβάστε περισσότερα

10. Υλικά κοπτικών εργαλείων

10. Υλικά κοπτικών εργαλείων 10. Υλικά κοπτικών εργαλείων Διακρίνονται σε έξι κατηγορίες : ανθρακούχοι χάλυβες με μικρές προσμίξεις που δεν χρησιμοποιούνται πλέον σοβαρά, ταχυχάλυβες, σκληρομέταλλα, κεραμικά, CBN και διαμάντι. Ταχυχάλυβες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΥΛΙΚΑ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΥΛΙΚΑ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 1. ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΕ (α) Ανθρακούχοι και κραματωμένοι χάλυβες (β) Χυτοκράματα (γ) Ταχυχάλυβες (δ) Σκληρομέταλλα (ε) Κεραμικά υλικά (στ) Βιομηχανικός αδάμας (ζ) Συνθετικά υπέρσκληρα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΟΡΑ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΟΛΥΑΞΟΝΙΚΟ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ

ΦΘΟΡΑ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΟΛΥΑΞΟΝΙΚΟ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ ΦΘΟΡΑ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΟΛΥΑΞΟΝΙΚΟ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ Είναι γνωστό ότι η διάρκεια ζωής ενός κοπτικού εργαλείου είναι ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες κατά την κοπή των µετάλλων, επειδή επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΛΑΣΗ. Το εργαλείο διέλασης περιλαμβάνει : το μεταλλικό θάλαμο, τη μήτρα, το έμβολο και το συμπληρωματικό εξοπλισμό (δακτυλίους συγκράτησης κλπ.).

ΔΙΕΛΑΣΗ. Το εργαλείο διέλασης περιλαμβάνει : το μεταλλικό θάλαμο, τη μήτρα, το έμβολο και το συμπληρωματικό εξοπλισμό (δακτυλίους συγκράτησης κλπ.). ΔΙΕΛΑΣΗ Κατά τη διέλαση (extrusion) το τεμάχιο συμπιέζεται μέσω ενός εμβόλου μέσα σε μεταλλικό θάλαμο, στο άλλο άκρο του οποίου ευρίσκεται κατάλληλα διαμορφωμένη μήτρα, και αναγκάζεται να εξέλθει από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ-ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ Al 7075-T6

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ-ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ Al 7075-T6 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ-ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ Al 7075-T6 1 2 Μικρο-φραιζάρισμα Τραχύτητα Τοπομορφία επιφάνειας Εξοπλισμός πειραμάτων Σχεδιασμός πειραμάτων Αποτελέσματα Συμπεράσματα Δομή παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-1 Υ: TΡΑΧΥΤΗΤΑ - ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-1 Υ: TΡΑΧΥΤΗΤΑ - ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-1 Υ: TΡΑΧΥΤΗΤΑ - ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Τοµέας Υλικών, Διεργασιών και Μηχανολογίας Αναπλ.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλειομηχανές και μηχανήματα Λείανσης Λείανση

Εργαλειομηχανές και μηχανήματα Λείανσης Λείανση Εργαλειομηχανές και μηχανήματα Λείανσης Λείανση 1 Λείανση Είναι η κατεργασία διαμόρφωσης ακριβείας των μεταλλικών υλικών με μηχανική κοπή που επιτυγχάνεται σε εργαλειομηχανές λείανσης, με τη βοήθεια κοπτικών

Διαβάστε περισσότερα

1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 1.1 Εισαγωγή Οι κυριότερες κατεργασίες για την κατασκευή προϊόντων από λαμαρίνα είναι η κοπή, η μορφοποίηση και η κοίλανση. Οι κατεργασίες αυτές γίνονται ας ψαλίδια και πρέσσες

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 2.1 Δεδομένα εισόδου 2.1.1 Κοπτικό εργαλείο Το κοπτικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν ένα δίπτερο κοπτικό εργαλείο με σφαιρική απόληξη χωρίς ελίκωση διαμέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 03. Θέμα: Πειραματικοαναλυτική διερεύνηση της επίδρασης δυναμικών φαινομένων στο μηχανισμό και στην κινηματική της κοπής.

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 03. Θέμα: Πειραματικοαναλυτική διερεύνηση της επίδρασης δυναμικών φαινομένων στο μηχανισμό και στην κινηματική της κοπής. ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 03 Θέμα: Πειραματικοαναλυτική διερεύνηση της επίδρασης δυναμικών φαινομένων στο μηχανισμό και στην κινηματική της κοπής. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις κατεργασίες των μετάλλων με αφαίρεση υλικού, ένα πολύ

Διαβάστε περισσότερα

7.2. ΤΟΡΝΟΙ. Σχήμα 111

7.2. ΤΟΡΝΟΙ. Σχήμα 111 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 109 7.2. ΤΟΡΝΟΙ Ο τόρνος είναι ιστορικά η αρχαιότερη ίσως εργαλειομηχανή που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος, προερχόμενη κατά πάσα πιθανότητα από τον τροχό του αγγειοπλάστη. Στο σχήμα

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Μεταλλικών Υλικών

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Μεταλλικών Υλικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Μεταλλικών Υλικών Ενότητα 2: Θεωρία Μέρος 2 ο Δρ Κάρμεν Μεντρέα Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης. ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης. ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ηκατανόησητωνδιαδικασιώνκατάτηκαταπόνησηστρέψης, η κατανόηση του διαγράµµατος διατµητικής τάσης παραµόρφωσης η ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή εξέταση προόδου «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙΙ»-Απρίλιος 2016

Γραπτή εξέταση προόδου «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙΙ»-Απρίλιος 2016 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΜΑ 1 ο (25 Μονάδες) (Καθ. Β.Ζασπάλης) Σε μια διεργασία ενανθράκωσης κάποιου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΜΗΣΗ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΟΤΜΗΣΗ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΜΗΣΗ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Είναι ο αποχωρισµός τµήµατος ελάσµατος κατά µήκος µιας ανοικτής ή κλειστής γραµµής µέσω κατάλληλου εργαλείου (Σχ. 1). Το εργαλείο απότµησης αποτελείται από το έµβολο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ Τ.Ε.Ι. (ΕΕΟΤ) ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ Τ.Ε.Ι. (ΕΕΟΤ) ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Τα κοπτικά εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν είναι της εταιρείας Kennametal (Εικόνα 1), κοπτικά KC725M µε πολλαπλές στρώσεις TiN/TiCN/TiN, υψηλής απόδοσης και σχεδιασµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Αριθμητική Προσομοίωση της Διάτρησης Αλουμινίου. Μάρτιος 2012. Όνομα : Τοτόνης Ταουλάντ Επιβλέπων : Μανωλάκος Δημήτριος

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Αριθμητική Προσομοίωση της Διάτρησης Αλουμινίου. Μάρτιος 2012. Όνομα : Τοτόνης Ταουλάντ Επιβλέπων : Μανωλάκος Δημήτριος Μάρτιος 2012 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ Αριθμητική Προσομοίωση της Διάτρησης Αλουμινίου Όνομα : Τοτόνης Ταουλάντ Επιβλέπων : Μανωλάκος Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ Επίδραση του ακτινικού βάθους κοπής και της πρόωσης στην προκύπτουσα τραχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΝΟΧΩΝ ΣΕ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΝΟΧΩΝ ΣΕ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΝΟΧΩΝ ΣΕ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 6 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Τελικό Παραδοτέο: ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κρούσης οπροσδιορισµόςτουσυντελεστήδυσθραυστότητας ενόςυλικού. Η δοκιµή, είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισµός των συντελεστών του προσοµοιωτικού προτύπου Kienzle Victor των δυνάµεων κοπής κατά το φρεζάρισµα

Προσδιορισµός των συντελεστών του προσοµοιωτικού προτύπου Kienzle Victor των δυνάµεων κοπής κατά το φρεζάρισµα Προσδιορισµός των συντελεστών του προσοµοιωτικού προτύπου Kienzle Victor των δυνάµεων κοπής κατά το φρεζάρισµα Η συνολική δύναµη η οποία δρα ως τάση πάνω στην ακµή της κοπτικής σφήνας του εργαλείου κατεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ. Διαμορφώσεις

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ. Διαμορφώσεις Διαμορφώσεις Σχήμα 1 Στην κατεργασία μετάλλου υπάρχουν δύο κατηγορίες διαμορφώσεων, κατεργασίες με αφαίρεση υλικού και μηχανικής διαμόρφωσης χωρίς αφαίρεση υλικού 1. Ποια η διαφορά των μηχανικών διαμορφώσεων/κατεργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Μάθημα 5 ο Ποιες είναι οι Ιδιότητες των Υλικών ; Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Κατεργαστικότητα & Αναφλεξιμότητα Εφελκυσμός Θλίψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις -1 ιάτμηση Στρέψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΑΝΟΠΤΗΣΗ - ΒΑΦΗ - ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΓΕΝΙΚΑ Στο Σχ. 1 παρουσιάζεται µια συνολική εικόνα των θερµικών κατεργασιών που επιδέχονται οι χάλυβες και οι περιοχές θερµοκρασιών στο διάγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Φρεζάρισμα. Με το φρεζάρισμα μπορούμε να κατεργαστούμε επίπεδες ή καμπύλες επιφάνειες, εσοχές, αυλάκια ακόμα και οδοντωτούς τροχούς.

Φρεζάρισμα. Με το φρεζάρισμα μπορούμε να κατεργαστούμε επίπεδες ή καμπύλες επιφάνειες, εσοχές, αυλάκια ακόμα και οδοντωτούς τροχούς. ΦΡΕΖΕΣ ΦΡΕΖΕΣ Είναι εργαλειομηχανές αφαίρεσης υλικού από διάφορες εργασίες με μηχανική κοπή. Η κατεργασία διαμόρφωσης των μεταλλικών υλικών στη φρέζα, ονομάζεται φρεζάρισμα. Φρεζάρισμα Με το φρεζάρισμα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 01 Κατηγοριοποιήση υλικών-επίδειξη δοκιμίων Διδάσκοντες: Δρ Γεώργιος Ι. Γιαννόπουλος Δρ Θεώνη Ασημακοπούλου Δρ ΘεόδωροςΛούτας Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Σέρρες, Νοέμβριος 2015 Εκπονητής: Σαρακινούδης Ευάγγελος Επιβλέπων: Δρ. Μηχ. Σαγρής Δημήτριος Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα: Κιβώτιο ταχυτήτων με ολισθαίνοντες οδοντωτούς τροχούς.

Σχήμα: Κιβώτιο ταχυτήτων με ολισθαίνοντες οδοντωτούς τροχούς. ΑΣΚΗΣΗ 1 Ένας οδοντωτός τροχός με ευθείς οδόντες, z = 80 και m = 4 mm πρόκειται να κατασκευασθεί με συντελεστή μετατόπισης x = + 0,5. Να προσδιοριστούν με ακρίβεια 0,01 mm: Τα μεγέθη της οδόντωσης h α,

Διαβάστε περισσότερα

Μικρο Νανοκατεργασίες. Δρ. Μηχ. Άγγελος Μαρκόπουλος

Μικρο Νανοκατεργασίες. Δρ. Μηχ. Άγγελος Μαρκόπουλος Μικρο Νανοκατεργασίες Δρ. Μηχ. Άγγελος Μαρκόπουλος Μηχανικές Μικροκοπές Οι μηχανικές μικροκοπές αναφέρονται στις κατεργασίες αποβολής υλικού με κοπτικά εργαλεία καθορισμένης γεωμετρίας, για την κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιρρόη Πορφύρη Πολυτεχνείο Κρήτης Χανιά 2012

Καλλιρρόη Πορφύρη Πολυτεχνείο Κρήτης Χανιά 2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΟΠΗΣ ΣΤΟ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΝΤΟΥΡΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Al7075 T6 Αν. Καθ. Αριστομένης Αντωνιάδης Καθ. Νικόλαος Μπιλάλης Καθ. Γεώργιος Σταυρουλάκης Καλλιρρόη Πορφύρη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 29 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ Τόρνευση μετατόπιση περιστροφή Φραιζάρισμα περιστροφή μετατόπιση Διάτρηση περιστροφή - Επιφανειακή λείανση περιστροφή μετατόπιση Κυλινδρική λείανση περιστροφή

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

3 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3.1 3 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΡΙΒΗΣ 3.1. Θεωρίες περί τριβής Οι θεωρίες για τη φύση της τριβής έχουν μεταβάλλονται, καθώς η γνώση του ανθρώπου για τη φύση των στερεών σωμάτων συμπληρώνεται και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΧΥΤΕΥΣΗ. 2.2 Τύποι καλουπιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΧΥΤΕΥΣΗ. 2.2 Τύποι καλουπιών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΧΥΤΕΥΣΗ Χύτευση καλείται η έκχυση λειωμένου μετάλλου σε τύπους (καλούπια) καταλλήλου σχήματος. Η χύτευση αν και εμφανίστηκε στους προϊστορικούς χρόνους αποτελεί και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ενότητα 2: Βασικές Κατασκευαστικές Τεχνολογίες Ι. Γιαννατσής Τμ. Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Πανεπιστήμιο Πειραιώς Διαδικασίες Κατασκευής Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα εφελκυσμού

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα εφελκυσμού Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα εφελκυσμού Κατασκευαστικός Τομέας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Περιεχόμενα Σχήμα 1 οκίμια εφελκυσμού

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Αριστομένης Αντωνιάδης ρ. Μηχ. Μαρία Παππά. Ευάγγελος ασκαλάκης

Καθ. Αριστομένης Αντωνιάδης ρ. Μηχ. Μαρία Παππά. Ευάγγελος ασκαλάκης ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Καθ. Αριστομένης Αντωνιάδης ρ. Μηχ. Μαρία Παππά Ευάγγελος ασκαλάκης Πολυτεχνείο Κρήτης Χανιά 2016 Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΗΞΕΩΣ

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΗΞΕΩΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΗΞΕΩΣ Τοπική θέρμανση συγκολλούμενων τεμαχίων Ανομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασιών, πουμεαβάλλεταιμετοχρόνο Θερμικές παραμορφώσεις στο μέταλλο προσθήκης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ 5 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα διάφορα µηχανολογικά εξαρτήµατα παίρνουν την αρχική τους µορφή κατά κανόνα µε µεθόδους µορφοποίησης (ιδιαίτερα χύτευση) χωρίς αφαίρεση υλικού, αφήνοντας µικρή

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και Τεχνολογία Συγκολλήσεων. Ενότητα 9: Θραύση και κόπωση συγκολλήσεων Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Επιστήμη και Τεχνολογία Συγκολλήσεων. Ενότητα 9: Θραύση και κόπωση συγκολλήσεων Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Επιστήμη και Τεχνολογία Συγκολλήσεων Ενότητα 9: Θραύση και κόπωση συγκολλήσεων Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

1. Να συγκρίνετε την ανόπτηση με την εξομάλυνση και να διατυπώσετε τα συμπεράσματά σας.

1. Να συγκρίνετε την ανόπτηση με την εξομάλυνση και να διατυπώσετε τα συμπεράσματά σας. ΑΕΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑ Ε εξαμήνου ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΝΙΗΛ ΠΛΑΪΝΑΚΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ Α) Θέματα ανάπτυξης 1. Να συγκρίνετε την ανόπτηση με την εξομάλυνση και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΥΛΙΚΑ Α. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. Ι. Ακατέργαστος χυτοσίδηρος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΥΛΙΚΑ Α. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. Ι. Ακατέργαστος χυτοσίδηρος. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΥΛΙΚΑ Βασικός σκοπός της Τεχνολογίας Παραγωγής, είναι η περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας αντικειμένων επιθυμητής μορφής και ιδιοτήτων. Για την παραγωγή αυτή χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Κατάλογος Προϊόντων / Σκοπός και Δομή Ο κύριος στόχος της εταιρίας είναι η κατασκευή ποιοτικών προ όντων με: πρακτικό σχεδιασμό αυξημένη αντοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 98 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ Με τον όρο επιμετάλλωση εννοούμε τη δημιουργία ενός στρώματος μετάλλου πάνω στο μέταλλο βάσης για την προσθήκη ορισμένων επιθυμητών ιδιοτήτων. Οι ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Αντοχή. Σύνδεση με προηγούμενο μάθημα. Περιεχόμενα F = A V = M r = J. Δυναμική καταπόνηση κόπωση. Καμπύλη Woehler.

Δυναμική Αντοχή. Σύνδεση με προηγούμενο μάθημα. Περιεχόμενα F = A V = M r = J. Δυναμική καταπόνηση κόπωση. Καμπύλη Woehler. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Μάθημα: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Δυναμική Αντοχή Σύνδεση με προηγούμενο μάθημα Καμπύλη τάσης παραμόρφωσης Βασικές φορτίσεις A V y A M y M x M I

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 105 Κεφάλαιο 5 ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 5.1 Εισαγωγή Στα προηγούμενα κεφάλαια αναλύσαμε την εντατική κατάσταση σε δομικά στοιχεία τα οποία καταπονούνται κατ εξοχήν αξονικά (σε εφελκυσμό ή θλίψη) ή πάνω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΟΥΠΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΜΕ ΧΑΡΑΞΗ ΜΕ LASER

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΟΥΠΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΜΕ ΧΑΡΑΞΗ ΜΕ LASER 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΟΥΠΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΜΕ ΧΑΡΑΞΗ ΜΕ LASER 2 ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΔΥΟ ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ αποπεράτωση με χάραξη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Μηχανουργική Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Πειραματική αντοχή των υλικών Σύνθετη καταπόνηση

Μάθημα: Πειραματική αντοχή των υλικών Σύνθετη καταπόνηση Μάθημα: Πειραματική αντοχή των υλικών Σύνθετη καταπόνηση Κατασκευαστικός Τομέας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχήμα 1 Μέσω των πειραμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑ ΤΡΑΧΥΤΗΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ AL7075-T6

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑ ΤΡΑΧΥΤΗΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ AL7075-T6 1 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑ ΤΡΑΧΥΤΗΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ AL7075-T6 Dept. of Production Eng. & Management Micromachining & Manufacturing Modeling Lab Brotzakis

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές ιδιότητες υάλων. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain)

Μηχανικές ιδιότητες υάλων. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain) Μηχανικές ιδιότητες υάλων Η ψαθυρότητα των υάλων είναι μια ιδιότητα καλά γνωστή που εύκολα διαπιστώνεται σε σύγκριση με ένα μεταλλικό υλικό. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain) E (Young s modulus)=

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ B. ΧYΤΟΣΙ ΗΡΟΙ Είναι κράµατα Fe-C-Si. Η µικροδοµή και οι ιδιότητές τους καθορίζονται από τις π(c), π(si) και τους ρυθµούς απόψυξης. Οι χυτοσίδηροι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές

Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Ο κύριος στόχος της εταιρίας είναι η κατασκευή ποιοτικών προ όντων με: πρακτικό σχεδιασμό αυξημένη αντοχή εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. 1.1 Ο κόσμος των υλικών

Εισαγωγή. 1.1 Ο κόσμος των υλικών Εισαγωγή 1 1 Εισαγωγή Βατάλης Αργύρης 1.1 Ο κόσμος των υλικών Tα υλικά αποτελούν μέρος της βάσης όλων των τεχνολογικών εξελίξεων. Όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες και το επίπεδο ζωής επηρεάζονται σε μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Εξαιτίας της συνιστώσας F X αναπτύσσεται εντός του υλικού η ορθή τάση σ: N σ = A N 2 [ / ] Εξαιτίας της συνιστώσας F Υ αναπτύσσεται εντός του υλικού η διατμητική τάση τ: τ = mm Q 2 [ N / mm ] A

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΗΣΗ (DRILLING) Σχήµα 1: Χαρακτηριστικά της διάτρησης

ΙΑΤΡΗΣΗ (DRILLING) Σχήµα 1: Χαρακτηριστικά της διάτρησης ΙΑΤΡΗΣΗ (DRILLING) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Σχ. 1) Είναι κατεργασία αφαίρεσης υλικού προς διάνοιξη οπής ή διεύρυνση ήδη υπάρχουσας οπής. Ως κοπτικό εργαλείο (ΚΕ) χρησιµοποιείται το ελικοειδές τρύπανο,

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών Ενότητα 4: Δοκιμή Εφελκυσμού Χάλυβα Οπλισμού Σκυροδέματος Ευάγγελος Φουντουκίδης

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 3.13 : Τεμάχια κατεργασμένα με φραιζάρισμα

Σχήμα 3.13 : Τεμάχια κατεργασμένα με φραιζάρισμα 40 3.3 Φραιζάρισμα (milling) Με φραιζάρισμα κατεργάζονται τεμάχια από διάφορα υλικά όπως χάλυβας, χυτοσίδηρος, συνθετικά υλικά κ.λπ, με επίπεδες ή καμπύλες επιφάνειες, εσοχές, αυλάκια ακόμα και οδοντωτοί

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Τεχνικής Μηχανικής Διαγράμματα Ελευθέρου Σώματος (Δ.Ε.Σ.) Υπολογισμός Αντιδράσεων Διαγράμματα Φορτίσεων Διατομών (MNQ) Αντοχή Φορέα? Αντικείμενο Τεχνικής Μηχανικής Σχήμα 2 F Y A Γ B A Y B Y 1000N

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΚΗ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΛΚΗΣ Α. ΣΥΡΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΟΛΚΗ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΛΚΗΣ Α. ΣΥΡΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΚΗ ΓΕΝΙΚΑ Κατά την ολκή (drawing), το τεµάχιο υπό τη µορφή ράβδου, σύρµατος ή σωλήνα υφίσταται πλαστική παραµόρφωση διερχόµενο µέσα από µεταλλική µήτρα υπό την επενέργεια εφελκυστικού φορτίου στην έξοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΙΤΤΩΝ ΣΤΟ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΚΥΛΙΣΗ Ο ΟΝΤΩΣΕΩΝ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΙΤΤΩΝ ΣΤΟ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΚΥΛΙΣΗ Ο ΟΝΤΩΣΕΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΙΤΤΩΝ ΣΤΟ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΚΥΛΙΣΗ Ο ΟΝΤΩΣΕΩΝ Σκοπός εργασίας Σκοπός του λογισμικού που δημιουργήθηκε είναι η μελέτη της γεωμετρίας του αποβλίττου στο φραιζάρισμα με κύλιση οδοντώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΜΨΗ

ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΜΨΗ ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΜΨΗ Οι μηχανουργικές κατεργασίες έχουν στόχο την μορφοποίηση των υλικών (σχήμα, ιδιότητες) ώστε αυτά να είναι πιο εύχρηστα και αποτελεσματικά. Η μορφοποίηση μπορεί να γίνει: με αφαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ ΔΕ 8/6 Μαθηματικά ΙΙ /ΑΒΓΔΕ Πειραματική Αντοχή Υλικών /Γ Σελίδα 1 από 5 Διάβρωση και προστασία υλικών /A Προγραμματισμός και Έλεγχος Παραγωγής /Γ Καύση /BΓ Μελέτη και σχεδιασμός οχημάτων /ΔΕ ΤΡ 9/6 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 Χημικοί Δεσμοί

Κεφάλαιο 2 Χημικοί Δεσμοί Κεφάλαιο 2 Χημικοί Δεσμοί Σύνοψη Παρουσιάζονται οι χημικοί δεσμοί, ιοντικός, μοριακός, ατομικός, μεταλλικός. Οι ιδιότητες των υλικών τόσο οι φυσικές όσο και οι χημικές εξαρτώνται από το είδος ή τα είδη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Α Ρ ΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑ ΛΟΝΙΚ ΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κόπωσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 5 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κόπωσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 5 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κόπωσης ΕργαστηριακήΆσκηση 5 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κόπωσης ο προσδιορισµός της καµπύλης Wöhler ενός υλικού µέσω της οποίας καθορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

2 ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

2 ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 2 ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 2.1 Εισαγωγή Τα περισσότερα έμβολα και μήτρες που χρησιμοποιούμε για την κοπή λαμαρίνας καταλήγουν σε επίπεδες επιφάνειες που σχηματίζουν ορθή γωνία με τις κάθετες πλευρές.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλειομηχανές CNC. Εισαγωγή στις κατεργασίες

Εργαλειομηχανές CNC. Εισαγωγή στις κατεργασίες Εισαγωγή Εισαγωγή στις κατεργασίες Κατεργασία H διαδικασία κατά την οποία εφαρμόζονται φορτίσεις μέσω συσκευών, μηχανών και εργαλείων, ώστε μία αρχική άμορφη μάζα υλικού να παραμορφωθεί πλαστικά και να

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Σκλήρυνση µεταλλικού υλικού είναι η ισχυροποίησή του έναντι πλαστικής παραµόρφωσης και χαρακτηρίζεται από αύξηση της σκληρότητας, του ορίου διαρροής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ 1 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ 2 Η συνήθης κατεργασία κοπής με εργαλείο πολλαπλής σημειακής επαφής είναι το φραιζάρισμα. Η κοπή πραγματοποιείται με τη χρήση ενός περιστρεφόμενου κοπτικού

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοιωτικό μοντέλο κοπής οδοντώσεων με πλάνιση με κύλιση

Προσομοιωτικό μοντέλο κοπής οδοντώσεων με πλάνιση με κύλιση 1 Προσομοιωτικό μοντέλο κοπής οδοντώσεων με πλάνιση με κύλιση Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας 2 Για την κατασκευή οδοντώσεων που λειτουργούν σε υψηλό αριθμό στροφών και με υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Δομική Μηχανική ΙΙΙ Χρ. Ζέρης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Μελετών και Εκτέλεσης έργων ΕΝ 10080 Χάλυβας οπλισμού Νοέμ. 2013 Χ. Ζέρης 2 ΕΚΩΣ, ΕΝ1992:

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 04 ΥΛΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Διδάσκων Δρ Κατσιρόπουλος Χρήστος Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών 2014-15 1 Ταξινόμηση ΣΥ 2 Διάφοροι Τύποι ινών 3 Ίνες Άνθρακα -υψηλές ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΟΠΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

ΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΟΠΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΟΠΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ 1. ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ Η ΦΘΟΡΑ ΚΕ Ανάπτυξη υψηλών τάσεων στην περιοχή της κοπής που καταπονούν το ΚΕ (πλαστική παραµόρφωση υλικού τεµαχίου στη ζώνη διάτµησης, τριβές

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο PAM SMU-S Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο 1. Αντικείμενο Η παρούσα προδιαγραφή αφορά στην κατασκευή σωλήνων και εξαρτημάτων από χυτοσίδηρο για ακάθαρτα, λύματα, και όμβρια ύδατα για δομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Μηχανουργική Τεχνολογία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Δρ.-Μηχ. Άγγελος Μαρκόπουλος Λέκτορας ΕΜΠ Τομέας Τεχνολογίας των Κατεργασιών

ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Δρ.-Μηχ. Άγγελος Μαρκόπουλος Λέκτορας ΕΜΠ Τομέας Τεχνολογίας των Κατεργασιών ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δρ.-Μηχ. Άγγελος Μαρκόπουλος Λέκτορας ΕΜΠ Τομέας Τεχνολογίας των Κατεργασιών ΚΕΡΑΜΙΚΑ - CERAMICS Ο όρος κεραμικό υποδηλώνει το υλικό που έχει αποκτήσει τις ιδιότητές του με έψηση (επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

5 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ

5 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ 5 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ 5.1 Βασικές έννοιες Όπως ήδη αναφέρθηκε στην εισαγωγή του βιβλίου, κατεργασία (manufacturing process) είναι η διαδικασία μορφοποίησης των υλικών που εκμεταλλεύεται την ιδιότητά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓENIKA Θερµική κατεργασία είναι σύνολο διεργασιών που περιλαµβάνει τη θέρµανση και ψύξη µεταλλικού προϊόντος σε στερεά κατάσταση και σε καθορισµένες θερµοκρασιακές και χρονικές συνθήκες.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι.

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΔΙΑΤΜΗΣΗ 1. Γενικά Όλοι γνωρίζουμε ότι σε μια διατομή ενός καταπονούμενου φορέα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή - Computer aided design and manufacture (cad/cam)

Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή - Computer aided design and manufacture (cad/cam) 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή - Computer aided design and manufacture (cad/cam) Περιεχόμενα κεφαλαίου 1.4 Εξέλιξη συστημάτων Cad σελ. 20 1.1 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΦΘΟΡΑΣ 1.Φθορά επιφανειών φθοράς 2. Μηχανισμοί φθοράς Φθορά πρόσφυσης (adhesive wear)

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΦΘΟΡΑΣ 1.Φθορά επιφανειών φθοράς 2. Μηχανισμοί φθοράς Φθορά πρόσφυσης (adhesive wear) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΦΘΟΡΑΣ 1.Φθορά επιφανειών Οι επιφανειακές ανωμαλίες στερεών σωμάτων που έρχονται σε επαφή «καταστρέφονται», υπό την επίδραση των δυνάμεων τριβής, με διάφορους μηχανισμούς. Το είδος και το μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηρισμός και μοντέλα τρανζίστορ λεπτών υμενίων βιομηχανικής παραγωγής: Τεχνολογία μικροκρυσταλλικού πυριτίου χαμηλής θερμοκρασίας

Χαρακτηρισμός και μοντέλα τρανζίστορ λεπτών υμενίων βιομηχανικής παραγωγής: Τεχνολογία μικροκρυσταλλικού πυριτίου χαμηλής θερμοκρασίας Χαρακτηρισμός και μοντέλα τρανζίστορ λεπτών υμενίων βιομηχανικής παραγωγής: Τεχνολογία μικροκρυσταλλικού πυριτίου χαμηλής θερμοκρασίας Υποψήφιος Διδάκτορας: Α. Χατζόπουλος Περίληψη Οι τελευταίες εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητες: ΠΕ 12.04 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ, ΝΑΥΠΗΓΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι-Ειδικότητες: ΠΕ 17.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ, ΝΑΥΠΗΓΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΑ. 1. Γενικά 2. Ιδιότητες μετάλλων 3. Έλεγχος μηχανικών ιδιοτήτων

ΜΕΤΑΛΛΑ. 1. Γενικά 2. Ιδιότητες μετάλλων 3. Έλεγχος μηχανικών ιδιοτήτων ΜΕΤΑΛΛΑ 1. Γενικά 2. Ιδιότητες μετάλλων 3. Έλεγχος μηχανικών ιδιοτήτων 1. ΓΕΝΙΚΑ Τα μέταλλα παράγονται, κυρίως, από τις διάφορες ενώσεις τους, οι οποίες βρίσκονται στη φύση με τη μορφή μεταλλευμάτων. Τα

Διαβάστε περισσότερα