ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4778 Παρασκευή, 6 Ιουνίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4778 Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014 2961"

Transcript

1 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4778 Παρασκευή, 6 Ιουνίου Aριθμός 2822 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Ahrenkiel Shipmanagement (Cyprus) Ltd από την εταιρεία Marship Investments Ltd Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η εταιρεία Marship Investments Ltd με κοινοποίησή της προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, γνωστοποίησε ότι θα προβεί στην εξαγορά μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Ahrenkiel Shipmanagement (Cyprus) Ltd. Η Marship Investments Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτελεί τη μία εκ των δύο κύριων μητρικών εταιρειών του Ομίλου Εταιρειών Marlow. Ο εν λόγω Όμιλος δραστηριοποιείται στο ναυτιλιακό τομέα συγκεκριμένα στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης πλοίων, με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα υπηρεσιών στελέχωσης πλοίων/παροχής μελών πληρώματος όπως επίσης υπηρεσιών Τεχνικής Διαχείρισης Πλοίων. Η Ahrenkiel Shipmanagement (Cyprus) Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας ανήκει στον Όμιλο Εταιρειών Ahrenkiel. Η εν λόγω εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες παροχής μελών πληρώματος δραστηριοποιείται στην Κύπρο μέσω της θυγατρικής της εταιρείας Kapal (Cyprus) Ltd. Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι 2000.

2 2962 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Aριθμός 2823 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης (ΜΙΔ), που είναι το διεθνές σκέλος του Κέντρου Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ), ανακοινώνει την έναρξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος πλήρους φοίτησης στη Διεύθυνση Επιχειρήσεων, στην Αγγλική γλώσσα. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα αναγνωρίζεται από το ΚΥΣΑΤΣ ως ισότιμο με επίπεδο Μάστερ ίσης χρονικής διάρκειας για κατόχους αναγνωρισμένου Πτυχίου. Στόχος του Προγράμματος είναι να προσφέρει στους νέους πτυχιούχους τόσο ακαδημαϊκή μόρφωση σε επίρα θέματα Διεύθυνσης παράλληλα μέσω διαλέξεων που διεξάγονται σε καθημερινή βάση, την ευρία να αναπτύξουν επαγγελματικές διευθυντικές δεξιότητες στις πραγματικές συνθήκες της αγοράς εργασίας της Κύπρου μέσω πρακτικής κατάρτισης (internship) σε διάφορες επιχειρήσεις/οργανισμούς/κυβερνητικά τμήματα καθιστώντας τους έτσι περισσότερο ελκυστικούς προς δυνητικούς εργοδότες. Το Πρόγραμμα, είναι δομημένο σε τρία τρίμηνα αρχίζει τη Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2014 ολοκληρώνεται τον Ιούλιο του Ο μέγιστος αριθμός φοιτητών που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα είναι 40. Το δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι καταβάλλεται σε ισόποσες δόσεις ανά τρίμηνο. Στο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν άνεργοι πτυχιούχοι οποιουδήποτε κλάδου. Όσοι επιθυμούν να διεκδικήσουν μια θέση στο Πρόγραμμα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής την οποία μπορούν να εξασφαλίσουν από τη Γραμματεία του ΜΙΔ, στα τηλ ή ή από την ιστοσελίδα του ΚΕΠΑ να την αποστείλουν στο ΜΙΔ το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου Για αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι την 25η Ιουνίου 2014, η γραπτή εξέταση για εισδοχή στο Πρόγραμμα θα διεξαχθεί στις 30 Ιουνίου Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι την 8η Σεπτεμβρίου 2014 η γραπτή εξέταση θα διεξαχθεί στις 11 Σεπτεμβρίου Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Προϊστάμενο του ΜΙΔ, κ. Άκη Νικολαΐδη, τηλ ηλεκτρονική διεύθυνση ή στη Γραμματεία του ΜΙΔ, στα τηλ ή Aριθμός 2824 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ / Ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ (Ν. 102(Ι)/2005) _ Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 13 του Νόμου 102(Ι)/2005 Δίνεται ειδοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 13 του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Σχέδια /ή Προγράμματα Νόμου, ότι η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού Ανάπτυξης ( ΓΔ ΕΠΣΑ ), ως η αρμόδια αρχή, υπέβαλε στις 5 Ιουνίου 2014 στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων Περιβάλλοντος, Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σχετικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας Αειφόρου Ανάπτυξης Η μελέτη μπορεί να τύχει επιθεώρησης μεταξύ Δευτέρας Παρασκευής από τις 7.30 π.μ μ.μ. στα Γραφεία του Τμήματος Περιβάλλοντος (28ης Οκτωβρίου 20-22, 2414 Έγκωμη, Λευκωσία) ή στα Γραφεία της ΓΔ ΕΠΣΑ (Λεωφόρος Βύρωνος 29, 1096 Λευκωσία). Η Μελέτη είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΓΔ ΕΠΣΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση καθώς στην ιστοσελίδα των Διαρθρωτικών Ταμείων του Ταμείου Συνοχής της Ε.Ε. στην Κύπρο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 3. Οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει στο Τμήμα Περιβάλλοντος, σε διάστημα 35 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της Γνωστοποίησης αυτής, απόψεις ή παρατηρήσεις αναφορικά με το περιεχόμενο της Μελέτης ή τις επιπτώσεις που ενδέχεται να επιφέρει η έγκριση του Προγράμματος στο περιβάλλον. Aριθμός 2825 ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού Ανάπτυξης. Γνωστοποιείται ότι το Ανώτατο Δικαστήριο μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από σήμερα σύμφωνα με κριτήρια που καθορίστηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο θα προβεί σε καταστροφή των φακέλων διαδικασίας υποθέσεων που περατώθηκαν μέχρι το έτος 2003, διοδοσίας Προσφυγών, Αναθεωρητικών Εφέσεων, Πολιτικών Ποινικών Εφέσεων, Προνομιακών Ενταλμάτων, Πολιτικών Ποινικών Αιτήσεων, Ναυτοδικείου, Εφέσεων δι υπομνήματος Νομικά Σημεία. Καλείται όποιος ενδιαφέρεται για φύλαξη συγκεκριμένου φακέλου διαδικασίας, ή για παραλαβή οποιουδήποτε τεκμηρίου, να αποταθεί με σχετική επιστολή προς την Αρχιπρωτοκολλητή, οδός Χαράλαμπου Μούσκου, 1404 Λευκωσία, εντός τριών (3) μηνών από σήμερα. Aριθμός 2826 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ _ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 έως 2011 Σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) (3) του άρθρου 10 των περί Αξιών Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 έως 2011, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου αποφάσισε όπως στις 10 Ιουνίου 2014, εισαχθούν στο Κεντρικό Αποθετήριο Κεντρικό Μητρώο Αξιών 64 Μη Εξασφαλισμένα Γραμμάτια του Εκδότη Globo Technologies UK Ltd.

3 ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΙΟΥΝΙΟΥ Αριθμός ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 Θερμοκρασία Αέρα ( o C ) Σχετική Υγρασία Βροχόπτωση Σταθμός Υψόμετρο από Μ.Ε.Θ. (m) Mέση Ψηλότερη Μέση Χαμηλότερη Πιο Ψηλή Πιο Χαμηλή 0600 'Ωρα Γκρίνουιτζ (%) 1100 'Ωρα Γκρίνουιτζ (%) Ολική Ποσότητα (mm) Αριθμός Βροχερών Ημερών Πιο μεγάλη ποσότητα 24ώρου (mm) Hμερομηνία Αριθμός Ημερών Χιονόπτωσης Παρατηρήσεις Λευκωσία (Αθαλάσσα) ,9 11,3 33,0 7, ,6 5 7,7 9 - Λεμεσός (Δημ. Κήπος) 8 25,1 14,2 33,0 10, ,5 3 2, Αερoδρόμιο Λάρνακας 1 23,9 12,8 31,3 9, ,0 4 2, Αεροδρόμιο Πάφου 10 22,3 12,7 27,1 8, ,0 4 5, Πόλη 15 22,7 11,9 27,8 8, ,1 3 2, Δ.Σ. Κόρνου ,8 10,3 32,7 7, ,6 5 6,8 9 - Δ.Σ. Γεφυριού Παναγιάς ,3 6,9 32,0 2, ,8 4 10, Σαϊττάς ,3 9,2 31,4 4, ,8 5 22,8 2 - Δ.Σ. Σταυρού Ψώκας ,7 9,0 30,0 4, ,0 3 4, Δ.Σ. Πλατανιών ,5 7,7 27,0 3, ,4 5 12, Δ. Κολλέγιο Προδρόμου ,9 6,6 25,7 1, ,4 7 19,4 3 - Πλατεία Τροόδους ,6 5,4 23,0 1, ,6 4 28,6 3 - Ο ρός τον Απρίλιο ήταν θερμός ξηρός. Ασταθείς ρικές συνθήκες επικράτησαν στις περιόδους 2-3, 8-11, του μήνα, που προκάλεσαν τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες χαλάζι σε μερικές περιοχές. Η μέση θερμοκρασία ήταν 16,8 β. Κελσίου ή 1,2 β. Κελσίου πιο πάνω από την κανονική η μέση βροχόπτωση ήταν 13,1 mm ή 44% της κανονικής. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 Βαρομετρική πίεση στην Ε.Θ. (hpa) Θερμοκρασία Αέρα ( o C ) Βροχόπτωση (mm) Σταθμός Πίεση Διαφορά από την Κανονική Μέση Ψηλότερη Διαφορά από την Κανονική Μέση Χαμηλότερη Διαφορά από την Κανονική Μέση Διαφορά από την Κανονική Ολική για το Mήνα Διαφορά από την Κανονική Λευκωσία (Αθαλάσσα) Αεροδρόμιο Λάρνακας 1013,4 +0,2 25,9 +1,6 11,3 +1,2 18,6 +1,4 14,6-7,4 1013,7 +0,7 23,9 +1,5 12,8 +1,4 18,3 +1,4 5,0-13,0 Περίοδος αναφοράς κανονικής Θερμοκρασίας : Περίοδος αναφοράς κανονικής Βροχόπτωσης :

4 2964 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Αριθμός 2828 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1965 ΜΕΧΡΙ 1996 (Ν. 71/65, Ν. 22/70 ΚΑΙ Ν. 97(Ι)/1996) Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 59 Εγγραφή στο Μητρώο Η πιο κάτω Συντεχνία το Καταστατικό της έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Συντεχνιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 των πιο πάνω Νόμων, στις 30 Μαΐου Ανεξάρτητο Σωματείο Υπαλλήλων Φορέα Διαχείρισης Αερολιμένων Κύπρου (Α.Σ.Υ.Φ.Δ.Α.Κ) Αρ. Μ.: 996 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΥΛΩΝΑΣ, Έφορος Συντεχνιών. Αριθμός 2829 Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου. Διοδοσία Επικυρώσεως Διαθηκών. Αναφορικά με τον περί Επικυρώσεως Διαθηκών (Επανασφράγισις) Νόμον, Κεφ. 192, Αναφορικά με τον WILFRID PIERCE-JONES τέως από τη Νότιο Αφρική, αποβιώσαντα. Αρ. Αίτησης 139/14. Δίνεται ειδοποίηση ότι στις 23 Ιουνίου ώρα 9.00 π.μ. θα γίνει αίτηση στο ανωτέρω κατονομαζόμενο Πρωτοκολλητείο για την επανασφράγιση της επικύρωσης της διαθήκης του WILFRID PIERCE-JONES τέως από την Νότιο Αφρική, αποβιώσαντα που παραχωρήθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο της Νοτίου Αφρικής στις 2/4/1995. ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΧΡ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, Δικηγόρος για Χρήστος Γεωργιάδης & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε. Αριθμός 2830 Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού. ENΩΠION: N. Γεωργιάδη, E.Δ. Σε πτώχευση ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (A.T ). Αναφορικά με τη ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Α.Τ ). EΞ ΠΑΡΤΕ ΑΙΤΗΣΗ υπό ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, από τη Λεμεσό, AITHTPIA. Αρ. Αίτησης 275/2012. Της αιτήσεως αυτής ελθούσης προς ακρόαση στην παρουσία της κας Κατωδρύτου για κ. Καλλή, δικηγόρου για Αιτήτρια, του κ. Σκουφάρη παρευρισκόμενου για Επίσημο Παραλήπτη, αφού ακούσθηκε παν ότι λέχθηκε υπό ή εκ μέρους των ενδιαφερόμενων μερών αντιστοίχως. TO ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥΤΟ ΕΚ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΤΑΤΤΕΙ ΟΠΩΣ : 1. Eκδοθεί διά του παρόντος εκδίδεται διάταγμα ακυρώνον το διάταγμα παραλαβής που εκδόθηκε εναντίον της από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού στις Καμιά διαταγή για έξοδα. EΚΔΟΘΗΚΕ THN: ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΤΗN: ΠΙΣΤΟΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ (Yπ.) N. Γεωργιάδης, Ε.Δ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ

5 Αριθμός 2831 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, άρθρα , Αναφορικά με την εταιρεία TALMAGE OVERSEAS LIMITED, αιτήτρια, Αναφορικά με την WILLRIDGE CONSULTING LIMITED, ΤΜΗΜΑ B ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΙΟΥΝΙΟΥ Αρ. Αίτησης 349/2014. Αναφορικά με το προταθέν Σχέδιο από τις εταιρείες TALMAGE OVERSEAS LIMITED («Αποκτώσα») WILLRIDGE CONSULTING LIMITED («Συγχωνευόμενη») για Αναδιοργάνωση Συγχώνευση, Σύγκληση συνέλευσης πιστωτών της εταιρείας TALMAGE OVERSEAS LTD, Αρ. Εγγραφής Διά της παρούσης δίδεται ειδοποίηση Γενικής Συνέλευσης των Πιστωτών της εταιρείας TALMAGE OVERSEAS LTD η οποία, σε συμμόρφωση σχετικού διατάγματος του Eπαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας ημερ. 23/5/2014, θα γίνει στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της εταιρείας στην οδό Χύτρων 5, Άγιοι Ομολογητές, 1075 Λευκωσία, στις 23/6/2014 ώρα 10π.μ. για έγκριση του σχεδίου αναδιοργάνωσης συγχώνευσης (το «Σχέδιο»), ημερομηνίας 14/3/2014, σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113 με βάση το οποίο όλα τα στοιχεία του ενεργητικού, τα διώματα, φήμη πελατεία περιουσιακά στοιχεία οποιασδήποτε μορφής όλα τα στοιχεία παθητικού, νόμιμες υποχρεώσεις ευθύνες οποιασδήποτε μορφής της WILLRIDGE CONSULTING LIMITED («Συγχωνευόμενη») θα αναληφθούν από την TALMAGE OVERSEAS LIMITED («Αποκτώσα») η WILLRIDGE CONSULTING LIMITED («Συγχωνευόμενη») θα διαλυθεί χωρίς εκκαθάριση. Οποιοσδήποτε πιστωτής της εταιρείας διούται να παραστεί προσωπικά ή να διορίσει αντιπρόσωπο για να παραστεί εκ μέρους του να ψηφίσει στην ως άνω Συνέλευση των Πιστωτών. Το Σχέδιο συγχώνευσης ημερομηνίας 14/3/2014 καθώς η επεξηγηματική έκθεση που διευκρινίζει τις συνέπειες της ανωτέρω συγχώνευσης θα βρίσκεται στο ως άνω εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας, αντίγραφα των πιο πάνω μπορούν να ληφθούν από οποιοδήποτε πιστωτή, χωρίς οποιαδήποτε πληρωμή, με σχετικό αίτημα προς την κα Ζωή Κοκονή, οδός Χύτρων 5, Άγιοι Ομολογητές, 1075 Λευκωσία, τηλ Διευθυντής, TALMAGE OVERSEAS LIMITED. Αριθμός 2832 Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας. Αναφορικά με την Εταιρεία F.L. FLAVORS LIMITED, Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, Αρ. Αιτ. 122/2013. Αναφορικά με αίτηση του Διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων για εκκαθάριση της πιο πάνω Εταιρείας. Δίνεται ειδοποίηση ότι ο Διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων καταχώρισε στις στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας αίτηση με την οποία εξαιτείται Διάταγμα του Δικαστηρίου για εκκαθάριση της πιο πάνω Εταιρείας από το Δικαστήριο. Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για ακρόαση στις οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της Εταιρείας επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της ακρόασης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από το Διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της πιο πάνω Εταιρείας ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο. ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΡΥΦΩΝΟΣ, Διευθυντής Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της πιο πάνω αίτησης οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω του Ταχυδρομείου στο Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεσή του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου, την επωνυμία τη διεύθυνση του Οίκου πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους να επιδοθεί ή να αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγρα ώστε να παραληφθεί από το Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων όχι πιο αργά από τις 12 μ. της 19 ης Ιουνίου 2014.

6 2966 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Αριθμός 2833 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Αναφορικά με την εταιρεία Θ. ΘΕΟΔΟΤΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙ) ΛΤΔ ΗΕ 11060, από τη Λευκωσία, Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, Aρ. Αίτησης 524/13. Αναφορικά με την αίτηση ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΛΤΔ εξ αποφάσεως Πιστωτών για διάλυση της πιο πάνω εταιρείας. Δίνεται ειδοποίηση ότι οι πιο πάνω αιτητές καταχώρισαν στις στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας αίτηση με την οποία εξαιτούνται διάταγμα του Δικαστηρίου για τη διάλυση της πιο πάνω αναφερόμενης εταιρείας. Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για ακρόαση στις 2 Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη ώρα 9.30 π.μ. οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της εταιρείας επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της ακρόασης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από το δικηγόρο των αιτητών σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της πιο πάνω εταιρείας, ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο θα καταβάλει το νενομισμένο τέλος. ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε., Δικηγόροι αιτητών, Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού αρ. 85, Ελένειο Μέγαρο, 2 ος όροφος, Γρ. 201, 6051 Λάρνακα. Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της πιο πάνω αίτησης οφείλει να επιδώσει ή να ταχυδρομήσει προς τον ανωτέρω δικηγόρο έγγραφη ειδοποίηση για την πρόθεσή του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου την επωνυμία τη διεύθυνση του Οίκου πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους να επιδοθεί ή αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγρα ώστε να παραληφθεί από τους κ.κ. Αντωνάκης Σωτηρίου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε, όχι αργότερα από τις 26 Ιουνίου Αριθμός 2834 Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου. Αρ. Αίτησης 67/13. Αναφορικά με την ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΡΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ, (ΗΕ 34934), Θερμοπυλών αρ. 60, Άγιος Κενδέας, Πάφος, ΤΚ. 8010, Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, Αναφορικά με την αίτηση της CARIBBEAN SWIMMING POOLS LTD, αιτήτριας, για διάλυση της πιο πάνω αναφερόμενης εταιρείας. Δίνεται ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αιτήτρια, καταχώρισε στις 8/11/2013 στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου, αίτηση με την οποία αιτείται Διάταγμα του Δικαστηρίου για τη διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας από το Δικαστήριο. Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για Ακρόαση στις 27/6/2014 ώρα π.μ. ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της Εταιρείας, επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της ακρόασης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από τον πιο κάτω αναφερόμενο Δικηγόρο των αιτητών σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορά της πιο πάνω Εταιρείας ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο. ΣΑΒΒΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΝΕΟΦΥΤΟΥ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε., Δικηγόροι αιτήτριας. Διεύθυνση επιδόσεως: Το Δικηγορικό Γραφείο ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε, Θεσσαλονίκης, D. Nicolaou Pentadromos Center, 6ος όροφος, Γρ. 609, Τ.Κ. 3025, Λεμεσός, τηλ Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της πιο πάνω αίτησης οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω Ταχυδρομείου στον πιο πάνω αναφερόμενο Δικηγόρο, γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεσή του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου, την επωνυμία τη διεύθυνση του Οίκου πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους να επιδοθεί ή αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγρα ώστε να παραληφθεί από τους πιο πάνω Δικηγόρους της αιτήτριας, όχι αργότερα από τις 6.00 μ.μ. της 26ης Ιουνίου 2014.

7 Αριθμός 2835 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. ΤΜΗΜΑ B ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΙΟΥΝΙΟΥ Αναφορικά με την Εταιρεία C.B. RENOVATION & CONSTRUCTIONS LIMITED, Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, Αναφορικά με την αίτηση του Νίκου Χριστοφή από τη Λευκωσία, για διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας. Αρ. Αίτησης 573/13. Δίνεται ειδοποίηση ότι ο Νίκος Χριστοφή, από τη Λευκωσία, καταχώρισε στις 6 Αυγούστου 2013 στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, αίτηση με την οποία εξαιτείται διάταγμα του Δικαστηρίου για τη διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας από το Δικαστήριο. Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για ακρόαση στις 23 Σεπτεμβρίου 2013 οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της πιο πάνω Εταιρείας, επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της ακρόασης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από τους κ.κ. Δημήτρης Κούτρας & ΣΙΑ, σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της πιο πάνω Εταιρείας, ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΡΑΣ & ΣΙΑ, Δικηγόροι. Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της πιο πάνω αίτησης, οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω Ταχυδρομείου στους κ.κ. Δημήτρης Κούτρας & ΣΙΑ, Δικηγόρους, Ταγματάρχου Πουλίου 17Β, Διαμ. 1, 1101 Άγιος Ανδρέας, Τ. Θ , 2434 Λευκωσία ( ), γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεσή του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου την επωνυμία τη διεύθυνση του Οίκου πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους πρέπει να επιδοθεί ή αν ταχυδρομηθεί πρέπει να αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου, όχι αργότερα από τις 5 μ.μ. της 31 ης Αυγούστου Αριθμός 2836 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Αναφορικά με την Εταιρεία ISS-BARBON (CYPRUS) LTD (HE206955), Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, Αίτ. Αρ. 307/2014. Αναφορικά με την αίτηση από ADVISORYCO LTD, από τη Λευκωσία για διάλυση της πιο πάνω αναφερόμενης εταιρείας. Με την παρούσα δίνεται ειδοποίηση ότι καταχωρήθηκε στις 15/4/2014 αίτηση από ADVISORYCO LTD, από τη Λευκωσία στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας για έκδοση διατάγματος εκκαθάρισης της εταιρείας ISS-BARBON (CYPRUS) LTD (HE206955). Δίνεται περαιτέρω ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση ορίστηκε για απόδειξη ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας την 1 η Ιουλίου 2014 ώρα 9.00 π.μ. οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της ρηθείσας εταιρείας επιθυμεί να υποβάλει ένσταση στην αίτηση για διάλυση ή να υποστηρίξει την αίτηση μπορεί να παρουσιαστεί κατά την πιο πάνω ημερομηνία ώρα αυτοπροσώπως ή διά του δικηγόρου του. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από τον υπογράφοντα σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της ρηθείσας εταιρείας που επιθυμεί να λάβει τέτοιο αντίγραφο επί πληρωμή του νενομισμένου τέλους. Διεύθυνση Επίδοσης: Το Δικηγορικό Γραφείο Ορφανίδης, Χριστοφίδης & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε, οδός Θεμιστοκλή Δέρβη 41, Hawaii Tower, Γραφεία , 3ος όροφος, 1066 Λευκωσία, Θυρίδα Δικαστηρίου 420. ΜΑΡΙΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ, ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε, Δικηγόροι αιτήτριας. Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο προτίθεται να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της πιο πάνω αίτησης οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω του Ταχυδρομείου στο δικηγόρο της αιτήτριας γραπτή ειδοποίηση της πρόθεσής του αυτής. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου την επωνυμία τη διεύθυνση του Οίκου πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους να επιδοθεί ή αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγρα ώστε να παραληφθεί από τον πιο πάνω αναφερόμενο δικηγόρο όχι πιο αργά από τη 1 μ.μ. της 30 ής Ιουνίου 2014 (μια ημέρα πριν την ημερομηνία ακρόασης της αίτησης). Η πιο πάνω ειδοποίηση θα πρέπει να δημοσιεύεται 20 μέρες πριν την ακρόαση της αίτησης.

8 2968 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Αριθμός 2837 Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου. Αναφορικά με την εταιρεία ESP TOTAL NETWORKS LTD, HE232720, Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, Αναφορικά με την αίτηση του Σπύρου Νεοφύτου, για διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας. Αίτηση Αρ. 16/14. Με την παρούσα δίνεται ειδοποίηση ότι ο Σπύρος Νεοφύτου, από την Πάφο, καταχώρισε στις 18 Μαρτίου 2014 στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου αίτηση με την οποία εξαιτείται διάταγμα του Δικαστηρίου για διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας από το Δικαστήριο. Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για απόδειξη στις 17/6/2014 ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της Εταιρείας επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της ακρόασης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από την πιο κάτω Δικηγόρο, σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της πιο πάνω Εταιρείας, ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο καταβάλει το νενομισμένο τέλος. ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΧΑΡΟΥΣ, διά Ν. Παπαθεοχάρους & Σια Δ.Ε.Π.Ε., Δικηγόροι αιτητή, Πάφος. Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της πιο πάνω αίτησης, οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω Ταχυδρομείου στο Δικηγόρο του αιτητή, γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεσή του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου την επωνυμία τη διεύθυνση του Οίκου πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους πρέπει να επιδοθεί ή αν ταχυδρομηθεί πρέπει να αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγρα ώστε να παραληφθεί από τον πιο πάνω αναφερόμενο Δικηγόρο, όχι πιο αργά από τη 1 μ.μ. της 16 ης Ιουνίου 2014 (μια μέρα πριν από την ακρόαση της αίτησης). Αριθμός 2838 Αριθμός Εταιρείας Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, Αναφορικά με την Εταιρεία MACROW LTD, Εγγεγραμμένο Γραφείο: Οδός Δελφών 16, Γερμασόγεια, Λεμεσός. ΕΚΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΠΙΣΤΩΤΩΝ Ειδοποιείστε ότι, βάσει του άρθρου 276 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 η Συνέλευση των Πιστωτών της πιο πάνω εταιρείας θα λάβει χώρα στα Γραφεία του Εκκαθαριστικού Οίκου Leonidas Kimonos Services Ltd, Λεωφ. Μακαρίου III 232, Πολυκ. Απόλλο, 4ος όροφος, Γραφείο 402, Λεμεσός, στις 11 Ιουνίου 2014 ώρα 5.30 μ.μ. για τους σκοπούς ως αναφέρονται στα άρθρα 276, του πιο πάνω Νόμου. Για σκοπούς ψηφοφορίας κατά την πιο πάνω συνέλευση, οι πιστωτές πρέπει απαραίτητα να προσκομίσουν στα Γραφεία του πιο πάνω Εκκαθαριστικού Οίκου επαλήθευση χρέους δεόντως συμπληρωμένη μέχρι τις το μεσημέρι της 10ης Ιουνίου Οι πιστωτές μπορούν να ψηφίσουν είτε προσωπικά είτε διά πληρεξουσίου. Τα πληρεξούσια για να είναι έγκυρα θα πρέπει να φθάσουν στα Γραφεία του πιο πάνω Εκκαθαριστικού Οίκου, όχι αργότερα από τις το μεσημέρι της προηγούμενης της συνεδριάσεως. Επίσης ειδοποιείστε ότι, για σκοπούς ψηφοφορίας, εξασφαλισμένοι πιστωτές πρέπει (εκτός εάν εγκαταλείπουν την ασφάλειά τους) να καταθέσουν στον πιο πάνω Εκκαθαριστικό Οίκο, πριν τη συνεδρίαση, δήλωση αναφορικά με την εξασφάλιση που κατέχουν, την ημερομηνία που τους δόθηκε το ακριβές ποσό της εξασφάλισης. Εκδόθηκε στις 30 Μαΐου Με διάταγμα του Συμβουλίου, ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, Διευθυντής.

9 Αριθμός 2839 ΤΜΗΜΑ B ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 204 ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ - BVI. ELYNE HOLDINGS CORP. (Σε εκούσια εκκαθάριση) Αριθμός Εταιρείας Με την παρούσα δίνεται ειδοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 204, υποπαράγραφος (β) του περί Εταιρειών Νόμου BVI, 2004 ότι η Εταιρεία βρίσκεται υπό εθελοντική εκκαθάριση. Η εθελοντική εκκαθάριση άρχισε στις 27 Μαΐου Ο εκκαθαριστής βρίσκεται στην οδό Αγίας Ζώνης 4, Palatino Building, 4ος όροφος, Γραφείο 400, P.C. 3027, Λεμεσός, Κύπρος. 27 Μαΐου ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ, Εθελοντικός Αριθμός 2840 NOTICE OF APPOINTMENT OF A LIQUIDATOR UNDER SECTION 204 OF THE BVI BUSINESS COMPANY ACT. ELYNE HOLDINGS CORP. (In Voluntary Liquidation) Company No NOTICE is hereby given pursuant to Section 204, subsection (b) of the BVI Business Companies Act, 2004 that the Company is in voluntary liquidation. The voluntary liquidation commenced on 27th of May, The Liquidator is at 4 Agias Zonis Str., Palatino Bldg., 4th floor, Suite 400, 3027 Limassol, Cyprus. 27th of May, STAVROS TOUMBAS, Voluntary Liquidator. Αριθμός 2841 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 204 ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ - BVI. WESTWORLD INVESTMENTS LIMITED ( Σε εκούσια εκκαθάριση) Αριθμός Εταιρείας Με την παρούσα δίνεται ειδοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 204, υποπαράγραφος (β) του περί Εταιρειών Νόμου BVI, 2004 ότι η Εταιρεία βρίσκεται υπό εθελοντική εκκαθάριση. Η εθελοντική εκκαθάριση άρχισε στις 27 Μαΐου Ο εκκαθα44ριστής βρίσκεται στην οδό Αγίας Ζώνης 4, Palatino Building, 4ος όροφος, Γραφείο 400, P.C. 3027, Λεμεσός, Κύπρος. 27 Μαΐου ΝΤΕΛΙΑΝ ΝΕΔΕΛΤΣΕΒ, Εθελοντικός Αριθμός 2842 NOTICE OF APPOINTMENT OF A LIQUIDATOR UNDER SECTION 204 OF THE BVI BUSINESS COMPANY ACT. WESTWORLD INVESTMENTS LIMITED (In Voluntary Liquidation) Company No NOTICE is hereby given pursuant to Section 204, subsection (b) of the BVI Business Companies Act, 2004 that the Company is in voluntary liquidation. The voluntary liquidation commenced on 27th of May, The Liquidator is at 4 Agias Zonis Str., Palatino Bldg., 4th floor, Suite 400, 3027 Limassol, Cyprus. 27th of May, DELYAN NEDELCHEV, Voluntary Liquidator.

10 2970 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Αριθμός 2843 O ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 Εκούσια Εκκαθάριση υπό Πιστωτών Γνωστοποίηση Ειδικής Αποφάσεως της Εταιρείας H & F EASYLIFE SUPPORT SERVICES LTD σύμφωνα με το άρθρο 262(1) γνωστοποίηση διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288 Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας H & F EASYLIFE SUPPORT SERVICES LTD η οποία έγινε στις 13 Μαΐου 2014, λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση: «Η Εταιρεία H & F EASYLIFE SUPPORT SERVICES LTD να εκκαθαρισθεί εκούσια». Όνομα Εταιρείας: H & F EASYLIFE SUPPORT SERVICES LTD HE Είδος Εργασίας: Διαχείριση Υποθηκών. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου: Βιτσάδος 3, Κίτι, 7550 Λάρνακα. Όνομα Εκκαθαριστή διεύθυνση: Κρις Ιακωβίδης, Λεωφόρος Νίκης 20, Γραφείο 400, 1086 Λευκωσία. Ημερομηνία Διορισμού: 13 Μαΐου Από ποιους διορίστηκε: Από τους Μετόχους Πιστωτές. Αριθμός 2844 Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού. Διοδοσία Επικυρώσεως Διαθηκών. Αναφορικά με τον περί Επικυρώσεως Διαθηκών (Επανασφράγισις) Νόμον, Κεφ. 192, Αναφορικά με τον ΑΝΔΡΕΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, τέως από την Αυστραλία, αποβιώσαντα. Αρ. 219/2014. Δίνεται ειδοποίηση ότι στις 4/7/2014 ώρα 9.00 π.μ. θα γίνει αίτηση στο ανωτέρω κατονομαζόμενο Πρωτοκολλητείο για την επανασφράγιση της επικύρωσης της διαθήκης του ΑΝΔΡΕΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, τέως από την Αυστραλία, αποβιώσαντα που παραχωρήθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο της Βικτώρια στην Αυστραλία στις 5/7/2013. ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε., Δικηγόροι αιτητών. Αριθμός 2845 Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού. Διοδοσία Επικυρώσεως Διαθηκών. Αναφορικά με τον περί Επικυρώσεως Διαθηκών (Επανασφράγισις) Νόμον, Κεφ. 192, Αναφορικά με την ASSIYE LATIF άλλως Assiye Houssein M. Chelebi, τέως από την Αυστραλία, αποβιώσασα. Αρ. 212/2014. Δίνεται ειδοποίηση ότι στις 30/6/2014 ώρα 9.00 π.μ. θα γίνει αίτηση στο ανωτέρω κατονομαζόμενο Πρωτοκολλητείο για την επανασφράγιση της επικύρωσης της διαθήκης της ASSIYE LATIF άλλως Assiye Houssein M. Chelebi, τέως από την Αυστραλία, αποβιώσασας που παραχωρήθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο της Νέας Νότιας Ουαλίας στην Αυστραλία στις 2/12/2013. ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε., Δικηγόροι αιτητών.

11 Αριθμός 2846 ΤΜΗΜΑ B ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΙΟΥΝΙΟΥ Αναφορικά με την Εταιρεία TIMER ENTERPRISES COMPANY LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Γρ. Ξενοπούλου 30, 3106 Λεμεσός, στις 7 Ιουλίου 2014 ώρα 8:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Αριθμός Μαΐου 2014 ΠΑΝΙΚΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ, Αναφορικά με την Εταιρεία PRIMESTREAM RESOURCES LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Χρυσορρογιατίσσης & Κολοκοτρώνη, 3040 Λεμεσός, στις 7 Ιουλίου 2014 ώρα 11:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Αριθμός Μαΐου 2014 ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ, Αναφορικά με την Εταιρεία RUNWAY INVESTMENTS LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Γεωργίου Καραϊσκάκη 13, 3032 Λεμεσός, στις 8 Ιουλίου 2014 ώρα 11:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. 28 Μαΐου 2014 ΜΟΔΕΣΤΟΣ ΜΟΔΕΣΤΟΥ,

12 2972 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Αριθμός 2849 Αναφορικά με την Εταιρεία HANDAROST LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Εσπερίδων 12, 4ος όροφος, 1087 Λευκωσία, στις 7 Ιουλίου 2014 ώρα 09:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Αριθμός Μαΐου 2014 ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, Αναφορικά με την Εταιρεία IML CREATIVE SERVICES LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Εσπερίδων 12, 4ος όροφος, 1087 Λευκωσία, στις 7 Ιουλίου 2014 ώρα 09:30 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Αριθμός Μαΐου 2014 Αναφορικά με την Εταιρεία IHR LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Εσπερίδων 12, 4ος όροφος, 1087 Λευκωσία, στις 7 Ιουλίου 2014 ώρα 08:30 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. 28 Μαΐου 2014 ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ,

13 Αριθμός 2852 ΤΜΗΜΑ B ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΙΟΥΝΙΟΥ Αναφορικά με την Εταιρεία KPMG CIS LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Εσπερίδων 12, 4ος όροφος, 1087 Λευκωσία, στις 7 Ιουλίου 2014 ώρα 08:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Αριθμός Μαΐου 2014 ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, Αναφορικά με την Εταιρεία CH AVIATION TRADE AND CONSULTING LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Προφήτη Ηλία 4, Kanika International Business Center, 6ος όροφος, 4046 Γερμασόγεια, Λεμεσός, στις 7 Ιουλίου 2014 ώρα 11:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Αριθμός Μαΐου 2014 Αναφορικά με την Εταιρεία CIMETRIX HOLDINGS LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), ΛΑΟΥΡΑ ΜΙΧΑΗΛ, Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Αθηνοδώρου 3, Δασούπολη, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία, στις 7 Ιουλίου 2014 ώρα 10:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. 28 Μαΐου 2014 ΜΑΡΙΟΣ Α. ΚΟΣΜΑ,

14 2974 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Αριθμός 2855 Αναφορικά με την Εταιρεία AB REAL ASSETS LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Δημονίκου 5, 6016 Λάρνακα, στις 23 Ιουλίου 2014 ώρα 11:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Αριθμός Μαΐου 2014 Αναφορικά με την Εταιρεία FULBILL LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), ΜΑΡΙΑ ΣΑΒΕΡΙΑΔΟΥ, Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Προφήτη Ηλία 4, Kanika International Business Center, 6ος όροφος, 4046 Γερμασόγεια, Λεμεσός, στις 7 Ιουλίου 2014 ώρα 11:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Αριθμός Ιουνίου 2014 ΛΑΟΥΡΑ ΜΙΧΑΗΛ, Αναφορικά με την Εταιρεία BRIDJETOR HOLDINGS LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Προφήτη Ηλία 4, Kanika International Business Center, 6ος όροφος, 4046 Γερμασόγεια, Λεμεσός, στις 7 Ιουλίου 2014 ώρα 11:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. 2 Ιουνίου 2014 ΛΑΟΥΡΑ ΜΙΧΑΗΛ,

15 Αριθμός 2858 ΤΜΗΜΑ B ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΙΟΥΝΙΟΥ Αναφορικά με την Εταιρεία ASTRACOM LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Θεμιστοκλή Δέρβη 15, Margarita House, 1066 Λευκωσία, στις 10 Ιουλίου 2014 ώρα 10:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Αριθμός Ιουνίου 2014 ΛΕΥΚΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, Αναφορικά με την Εταιρεία R.F.A. PERFORMANCE & RESEARCH LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Ναυπλίου 15, 2ος όροφος, 3025 Λεμεσός, στις 14 Ιουλίου 2014 ώρα 10:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Αριθμός Ιουνίου 2014 ΚΡΙΣΤΙΑΝΑ Κ. ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ, Αναφορικά με την Εταιρεία ARTOMNIA TRADING LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Ναυπλίου 15, 2ος όροφος, 3025 Λεμεσός, στις 14 Ιουλίου 2014 ώρα 10:30 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. 2 Ιουνίου 2014 ΚΡΙΣΤΙΑΝΑ Κ. ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ,

16 2976 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Αριθμός 2861 Αναφορικά με την Εταιρεία LAYIOSA CO LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Ναυπλίου 15, 2ος όροφος, 3025 Λεμεσός, στις 14 Ιουλίου 2014 ώρα 11:30 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Αριθμός Ιουνίου 2014 ΚΡΙΣΤΙΑΝΑ Κ. ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ, Αναφορικά με την Εταιρεία PIENVO ENTERPRISES LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Ναυπλίου 15, 2ος όροφος, 3025 Λεμεσός, στις 14 Ιουλίου 2014 ώρα 11:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Αριθμός Ιουνίου 2014 ΚΡΙΣΤΙΑΝΑ Κ. ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ, Αναφορικά με την Εταιρεία E.C.A. ENERGY CONSTRUCTION AND ASSEMBLY COMPANY LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Ναυπλίου 15, 2ος όροφος, 3025 Λεμεσός, στις 14 Ιουλίου 2014 ώρα 12:00 μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. 2 Ιουνίου 2014 ΚΡΙΣΤΙΑΝΑ Κ. ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ,

17 Αριθμός 2864 ΤΜΗΜΑ B ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΙΟΥΝΙΟΥ Αναφορικά με την Εταιρεία WINTOP MANAGEMENT LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στη Λεωφ. Κέννεντυ 67, Athienitis Kennedy Park, 2ος όροφος, 1076 Λευκωσία, στις 7 Ιουλίου 2014 ώρα 9:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Αριθμός Ιουνίου 2014 ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΒΟΣ, Αναφορικά με την Εταιρεία CRADEL INVESTMENTS LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στη Λεωφ. Κέννεντυ 67, Athienitis Kennedy Park, 2ος όροφος, 1076 Λευκωσία, στις 7 Ιουλίου 2014 ώρα 9:30 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Αριθμός Ιουνίου 2014 Αναφορικά με την Εταιρεία CRISDEN HOLDINGS LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΒΟΣ, Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στη Λεωφ. Κέννεντυ 67, Athienitis Kennedy Park, 2ος όροφος, 1076 Λευκωσία, στις 7 Ιουλίου 2014 ώρα 10:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. 2 Ιουνίου 2014 ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΒΟΣ,

18 2978 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Αριθμός 2867 Αναφορικά με την Εταιρεία CRAYOLA PROPERTIES LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στη Λεωφ. Κέννεντυ 67, Athienitis Kennedy Park, 2ος όροφος, 1076 Λευκωσία, στις 7 Ιουλίου 2014 ώρα 11:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Αριθμός Ιουνίου 2014 ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΒΟΣ, Αναφορικά με την Εταιρεία CELLCROFT HOLDINGS LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στη Λεωφ. Κέννεντυ 67, Athienitis Kennedy Park, 2ος όροφος, 1076 Λευκωσία, στις 7 Ιουλίου 2014 ώρα 10:30 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Αριθμός Ιουνίου 2014 Αναφορικά με την Εταιρεία RUFINO LTD (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΒΟΣ, Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Θέκλας Λυσιώτη 35, Eagle Star House, 5ος όροφος, 3030 Λεμεσός, στις 7 Ιουλίου 2014 ώρα 9:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. 2 Ιουνίου 2014 BRAM BREUKINK,

19 Αριθμός 2870 ΤΜΗΜΑ B ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΙΟΥΝΙΟΥ Αναφορικά με την Εταιρεία OZ SCULPTOR (CYPRUS) LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Θέκλας Λυσιώτη 35, Eagle Star House, 5ος όροφος, 3030 Λεμεσός, στις 7 Ιουλίου 2014 ώρα 9:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Αριθμός Ιουνίου 2014 Αναφορικά με την Εταιρεία LUFFINA LTD (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), JOEL FRANK, Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στη Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 213, Maximos Plaza, Tower 1, 3ος όροφος, 3030 Λεμεσός, στις 21 Ιουλίου 2014 ώρα 10:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. 2 Ιουνίου 2014 ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ, Αριθμός 2872 Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας ZINAPHARMA LIMITED Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ZINAPHARMA LIMITED η οποία έγινε στις 15 Μαΐου 2014 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- Η Εταιρεία ZINAPHARMA LIMITED να διαλυθεί εκούσια. Αριθμός 2873 Αριθμός Εταιρείας : H.E Όνομα Εταιρείας : ZINAPHARMA LIMITED. Είδος Εργασίας : Εταιρεία Επενδύσεων. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Χρυσάνθου Μυλωνά 3, 3030 Λεμεσός. Όνομα Διεύθυνση Εκκαθαριστή : Δημήτρης Ιωαννίδης, Θεσπεσίας 15, 4105 Άγιος Αθανάσιος, Λεμεσός. Ημερομηνία Διορισμού : 15 Μαΐου Από ποιόν διορίστηκε Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ZINAPHARMA LIMITED, ημερομηνίας 15 Μαΐου 2014.

20 2980 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Αριθμός 2874 Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας XSTORE LTD Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας XSTORE LTD η οποία έγινε στις 5 Μαΐου 2014 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- Η Εταιρεία XSTORE LTD να διαλυθεί εκούσια. Αριθμός 2875 Αριθμός Εταιρείας : H.E Όνομα Εταιρείας : XSTORE LTD. Είδος Εργασίας : Επενδύσεις. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Μοδέστου Παντελή 4, 4003 Μέσα Γειτονιά, Λεμεσός. Όνομα Διεύθυνση Εκκαθαριστή : Σωκράτης Παρπαρίνος, Πέτρου Ηλιάδη 5, Chloe House, 1ος όροφος, Διαμ. 101, 2015 Στρόβολος, Λευκωσία. Ημερομηνία Διορισμού : 5 Μαΐου Από ποιόν διορίστηκε Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας XSTORE LTD, ημερομηνίας 5 Μαΐου Αριθμός 2876 Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας JADESHIRE HOLDINGS LIMITED Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας JADESHIRE HOLDINGS LIMITED η οποία έγινε στις 15 Μαΐου 2014 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- Η Εταιρεία JADESHIRE HOLDINGS LIMITED να διαλυθεί εκούσια. Αριθμός 2877 Αριθμός Εταιρείας : H.E Όνομα Εταιρείας : JADESHIRE HOLDINGS LIMITED. Είδος Εργασίας : Επενδυτική. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Ηροδότου 3, 3095 Λεμεσός. Όνομα Διεύθυνση Εκκαθαριστή Ημερομηνία Διορισμού : 15 Μαΐου : Μάριος Κυπριανού, Αλασίας 8, Κτίριο Χριστοδουλίδη, 3095 Λεμεσός. Από ποιόν διορίστηκε Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας JADESHIRE HOLDINGS LIMITED, ημερομηνίας 15 Μαΐου 2014.

21 Αριθμός 2878 ΤΜΗΜΑ B ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΙΟΥΝΙΟΥ Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας COPPERWICK HOLDINGS LIMITED Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας COPPERWICK HOLDINGS LIMITED η οποία έγινε στις 15 Μαΐου 2014 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- Η Εταιρεία COPPERWICK HOLDINGS LIMITED να διαλυθεί εκούσια. Αριθμός 2879 Αριθμός Εταιρείας : H.E Όνομα Εταιρείας : COPPERWICK HOLDINGS LIMITED. Είδος Εργασίας : Επενδυτική. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, 62, Μέγαρο Ξένιος, 1076 Λευκωσία. Όνομα Διεύθυνση Εκκαθαριστή Ημερομηνία Διορισμού : 15 Μαΐου : Μάριος Κυπριανού, Αλασίας 8, Κτίριο Χριστοδουλίδη, 3095 Λεμεσός. Από ποιόν διορίστηκε Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας COPPERWICK HOLDINGS LIMITED, ημερομηνίας 15 Μαΐου Αριθμός 2880 Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας AMBERWICK HOLDINGS LIMITED Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας AMBERWICK HOLDINGS LIMITED η οποία έγινε στις 13 Μαΐου 2014 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- Η Εταιρεία AMBERWICK HOLDINGS LIMITED να διαλυθεί εκούσια. Αριθμός 2881 Αριθμός Εταιρείας : H.E Όνομα Εταιρείας : AMBERWICK HOLDINGS LIMITED. Είδος Εργασίας : Επενδυτική. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Ν. Νικολαίδη 17, S.P. Center, 4ος όροφος, Διαμ , 8011 Πάφος. Όνομα Διεύθυνση Εκκαθαριστή Ημερομηνία Διορισμού : 13 Μαΐου : Μάριος Κυπριανού, Αλασίας 8, Κτίριο Χριστοδουλίδη, 3095 Λεμεσός. Από ποιόν διορίστηκε Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας AMBERWICK HOLDINGS LIMITED, ημερομηνίας 13 Μαΐου 2014.

22 2982 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Αριθμός 2882 Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας JUMPSTORM HOLDINGS LIMITED Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας JUMPSTORM HOLDINGS LIMITED η οποία έγινε στις 13 Μαΐου 2014 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- Η Εταιρεία JUMPSTORM HOLDINGS LIMITED να διαλυθεί εκούσια. Αριθμός 2883 Αριθμός Εταιρείας : H.E Όνομα Εταιρείας : JUMPSTORM HOLDINGS LIMITED. Είδος Εργασίας : Επενδυτική. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ αρ. 195, Μέγαρο Νεοκλέους, 3030 Λεμεσός. Όνομα Διεύθυνση Εκκαθαριστή Ημερομηνία Διορισμού : 13 Μαΐου : Μάριος Κυπριανού, Αλασίας 8, Κτίριο Χριστοδουλίδη, 3095 Λεμεσός. Από ποιόν διορίστηκε Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας JUMPSTORM HOLDINGS LIMITED, ημερομηνίας 13 Μαΐου Αριθμός 2884 Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας BANNATYNE LIMITED Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας BANNATYNE LIMITED η οποία έγινε στις 7 Μαΐου 2014 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- Η Εταιρεία BANNATYNE LIMITED να διαλυθεί εκούσια. Αριθμός 2885 Αριθμός Εταιρείας : H.E Όνομα Εταιρείας : BANNATYNE LIMITED. Είδος Εργασίας : Επενδυτικές δραστηριότητες παροχή χρηματοδότησης. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Χρυσάνθου Μυλωνά 10, Magnum House, 3030 Λεμεσός. Όνομα Διεύθυνση Εκκαθαριστή Ημερομηνία Διορισμού : 7 Μαΐου : Χρίστος Τσικουρής, Ερεχθείου 1, 2413 Έγκωμη, Λευκωσία. Από ποιόν διορίστηκε Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας BANNATYNE LIMITED, ημερομηνίας 7 Μαΐου 2014.

23 Αριθμός 2886 ΤΜΗΜΑ B ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΙΟΥΝΙΟΥ Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας SUN MICROSYSTEMS (CYPRUS) LIMITED Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας SUN MICROSYSTEMS (CYPRUS) LIMITED η οποία έγινε στις 22 Μαΐου 2014 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- Η Εταιρεία SUN MICROSYSTEMS (CYPRUS) LIMITED να διαλυθεί εκούσια. Αριθμός 2887 Αριθμός Εταιρείας : H.E Όνομα Εταιρείας : SUN MICROSYSTEMS (CYPRUS) LIMITED. Είδος Εργασίας : Ιθύνουσα εταιρεία. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Λάμπουσας 1, 1095 Λευκωσία. Όνομα Διεύθυνση Εκκαθαριστή Ημερομηνία Διορισμού : 22 Μαΐου : Παύλος Συμεωνίδης, Λάμπουσας 1, 1095 Λευκωσία. Από ποιόν διορίστηκε Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας SUN MICROSYSTEMS (CYPRUS) LIMITED, ημερομηνίας 22 Μαΐου Αριθμός 2888 Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας BLUE CLANDENA LIMITED Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας BLUE CLANDENA LIMITED η οποία έγινε στις 14 Μαΐου 2014 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- Η Εταιρεία BLUE CLANDENA LIMITED να διαλυθεί εκούσια. Αριθμός 2889 Αριθμός Εταιρείας : H.E Όνομα Εταιρείας : BLUE CLANDENA LIMITED. Είδος Εργασίας : Επενδύσεις σε θυγατρικές χρηματοδότηση άλλων εταιρειών του ομίλου. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Διομήδους 10, Κτίριο Άλφαμεγα Ακρόπολης, 3ος όροφος, Γραφείο 401, 2024 Στρόβολος, Λευκωσία. Όνομα Διεύθυνση Εκκαθαριστή Ημερομηνία Διορισμού : 14 Μαΐου : Κώστας Σάββα, Παλαικύθρου 17, 2051 Στρόβολος, Λευκωσία. Από ποιόν διορίστηκε Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας BLUE CLANDENA LIMITED, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2014.

24 2984 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 6ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Αριθμός 2890 Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας MIRENSTONE LIMITED Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας MIRENSTONE LIMITED η οποία έγινε στις 8 Απριλίου 2014 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- Η Εταιρεία MIRENSTONE LIMITED να διαλυθεί εκούσια. Αριθμός 2891 Αριθμός Εταιρείας : H.E Όνομα Εταιρείας : MIRENSTONE LIMITED. Είδος Εργασίας : Επενδύσεις παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Θεμιστοκλή Δέρβη αρ. 3, Julia House, 1066 Λευκωσία. Όνομα Διεύθυνση Εκκαθαριστή Ημερομηνία Διορισμού : 8 Απριλίου : Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου /ή Τάσσος Προκοπίου, Θεμιστοκλή Δέρβη αρ. 3, Julia House, 1066 Λευκωσία - Τ.Κ , 1591 Λευκωσία. Από ποιόν διορίστηκε Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας MIRENSTONE LIMITED, ημερομηνίας 8 Απριλίου Αριθμός 2892 Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας OCEAN 11 CABLE LIMITED Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας OCEAN 11 CABLE LIMITED η οποία έγινε στις 22 Μαΐου 2014 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- Η Εταιρεία OCEAN 11 CABLE LIMITED να διαλυθεί εκούσια. Αριθμός 2893 Αριθμός Εταιρείας : H.E Όνομα Εταιρείας : OCEAN 11 CABLE LIMITED. Είδος Εργασίας : To purchase, hire, exchange or otherwise acquire and possess ships or vessels of any class, to charter or bare-boat charter, with or without equipment or machinery for laying cables underwater for the purpose of telecommunications. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Ορφέως 2Β, Διαμ. 201, 1070 Λευκωσία. Όνομα Διεύθυνση Εκκαθαριστή Ημερομηνία Διορισμού : 22 Μαΐου : Stefan Nolte, Ορφέως 2Β, Διαμ. 201, 1070 Λευκωσία. Από ποιόν διορίστηκε Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας OCEAN 11 CABLE LIMITED, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2014.

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4531 Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2011 3881 Αριθμός 427Θ ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟ} 1999-2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4546 Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012 35

Αριθμός 4546 Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012 35 Αριθμός 4546 Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012 35 Αριθμός 77 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα, Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποίηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τον Waith Jonathan James, Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4714 Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2013 4025 Αριθμός 4806 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4758 Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014 1755

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4758 Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014 1755 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4758 Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014 1755 Aριθμός 1618 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4479 Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2011 1173

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4479 Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2011 1173 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4479 Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2011 1173 Αριθμός 856 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 {Παράρτημα, Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποίηση Κατασχέσεως Αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ. ΤΜΗΜΑ в

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ. ΤΜΗΜΑ в i ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ в Αριθμός 4522 Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2011 3387 Αριθμός 3689 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 Αριθμός 3996 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4774 Παρασκευή, 23 Μαΐου 2014 2557

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4774 Παρασκευή, 23 Μαΐου 2014 2557 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4774 Παρασκευή, 23 Μαΐου 2014 2557 Aριθμός 2540 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ALLIANZ WORLDWIDE CARE

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4483 Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011 1407 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4483 Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011 1407 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4483 Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011 1407 Αριθμός 1301 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών κσι Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ175(Ι)/2012) [Άρθρο 3(4)]

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ175(Ι)/2012) [Άρθρο 3(4)] ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4678 Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2013 2565 Αριθμός 2793 Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ175(Ι)/2012) [Άρθρο 3(4)] Αριθμός Μητρώου:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΙΙΡΪΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΚΥΙΙΡΪΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΙΙΡΪΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4631 Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012 4895 Αριθμός 5799 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ THE 6/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ Δημόσια Διαβούλευση για τη Χορήγηση Νέων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4461 Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010 4039

Αριθμός 4461 Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010 4039 Αριθμός 4461 Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010 4039 Αριθμός 4655 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα, Παράγραφοι! 2} Δηλοποίηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τον Longmutr David απο JSSU-1 SON 1,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4800 Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2014 4215

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4800 Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2014 4215 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4800 Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2014 4215 Aριθμός 4142 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012 Αντίτυπα της έκθεσης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 5268 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 5268 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4719 Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2013 4371 Αριθμός 5268 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ ΝΟΜΟ! ΤΟΥ 1965 ΜΕΧΡΙ 1996 (Ν.71/65, Ν.22/70 ΚΑΙ Ν.97(Ι)/1996) Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 59

ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ ΝΟΜΟ! ΤΟΥ 1965 ΜΕΧΡΙ 1996 (Ν.71/65, Ν.22/70 ΚΑΙ Ν.97(Ι)/1996) Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 59 Αριθμός 4430 Παρασκευή, 28 Μαΐου 2010 1945 Αριθμός 1794 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου γνωστοποιεί ότι προτίθεται να εκδώσει σε τριάντα ημέρες από σήμερα και αφού εξετάσει οποιαδήποτε σχετική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αριθμός 4577 Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2012 2267 Αριβμός 2837 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημίουργια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4779 Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014 2995

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4779 Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014 2995 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4779 Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014 2995 Aριθμός 2927 Aριθμός 2928 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Από τη Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας γνωστοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012 Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012 ΑριΑμός 709 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης μεταξύ των Σπύρου Παυλίδη, Μιχάλη Παυλίδη, Hull BIyth Araouzos

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμό; 4598 Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012

Αριθμό; 4598 Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012 Αριθμό; 4598 Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012 Αριθμός 3895 Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού. Αναφορικό με την Εταιρεία ΑΡΤΟΠΙΝΕΛΙΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ, από τη Λεμεσό, Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2008

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4396 Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2009 5663 Αριθμός 2325 ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2008 Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4894 Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2015 6685

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4894 Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2015 6685 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4894 Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2015 6685 Aριθμός 5112 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Αιτήσεις της εταιρείας Wargaming Public Company

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4358 Παρασκευή, 24 Απριλίου 2009 1749 Αριθμός 1555 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου γνωστοποιεί ότι προτίθεται να εκδώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4717 Παρασκευή, 1η Νοεμβρίου 2013 4319 Αριθμός 5124 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Αιτήσεις της εταιρείας Λατομείο Πυργών Λτδ για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4660 Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013 1213

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4660 Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013 1213 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4660 Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013 1213 Αριθμός 1754 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4808 Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014 4699

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4808 Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014 4699 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4808 Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014 4699 Aριθμός 4466 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡ. 83(I)/2014 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4765 Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014 2153

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4765 Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014 2153 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4765 Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014 2153 Aριθμός 1936 Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2014) Διαταγή ακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ:

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4422 Παρασκευή, 9 Απριλίου 2010 1427 Αριθμός 1158 Οϊ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟ! 1999-2000 Κοινοποίηση απόκτησης του αποκλειστικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Αριθμός 4628 Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012 Αριθμός 5558 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4S21 Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2011 3311

Αριθμός 4S21 Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2011 3311 Αριθμός 4S21 Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2011 3311 Αριθμός 3540 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ RAINBOW TECHNOLOGIES LIMITED (HE 106932) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ! ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ! ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 201Κ ΚΑΙ 365

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4790 Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2014 3613

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4790 Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2014 3613 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4790 Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2014 3613 Aριθμός 3439 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα