ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΙΗ06-7ΕΘ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΙΗ06-7ΕΘ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΙΗ06-7ΕΘ ΠΡΟΣ : Πίνακας Αποδεκτών XXV ΤΘ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ (2o ΣΙ «ΕΦΕΣΣΟΣ») 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Τηλεφ Φ /10/4296 Σ. 808 Ξάνθη, 01 Απρ 14 Συνηµµένα: ιακήρυξη ιαγωνισµού Υπ αριθµ. 2/14 ΘΕΜΑ : ιαγωνισµοί - Συµβάσεις (Προκήρυξη ιαγωνισµού) ΣXET : Π 118/ Σας γνωρίζουµε, ότι η Ταξιαρχία, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο σχετικό, θα προβεί στη διενέργεια Ανοιχτού ηµόσιου Πλειοδοτικού ιαγωνισµού που θα αφορά στην εγκατάσταση µηχανηµάτων αυτοµάτων πωλητών (ροφηµάτων νερού αναψυκτικών τροφίµων) για τις Μονάδες και Στρατιωτικά Καταστήµατα της περιοχής Ξάνθης, Τοξοτών και Βανιάνο του Νοµού Ξάνθης. 2. Μετά από τα παραπάνω, σας αποστέλλουµε συνηµµένα την υπ αριθµό 2/2014 περίληψη διακήρυξης που αφορά στον υπόψη διαγωνισµό και παρακαλούµε: α. Το Εθνικό Τυπογραφείο, για τη δηµοσίευση των κειµένων της διακήρυξης που αφορά στη διενέργεια του υπόψη διαγωνισµού (Κωδικός Φορέα: 27589) στο ΦΕΚ (Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων) σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ 6 του Ν 2741/ (ΦΕΚ 199/99). β. Τα Επιµελητήρια να µεριµνήσουν ώστε να λάβουν έγκαιρα γνώση τα µέλη τους, µε σκοπό την όσο το δυνατό ευρύτερη συµµετοχή σ αυτόν και για την τοιχοκόλληση της συνηµµένης ανακοίνωσης στον Πίνακα Ανακοινώσεων και την αποστολή των αντίστοιχων δικαιολογητικών στην ΧΧV ΤΘ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ (Στρατόπεδο «Στεφανίδη», ΤΚ 67100, Ξάνθη, , , γ. Την Αντιπεριφέρεια Ξάνθης και το ήµο Ξάνθης, για να αναρτήσουν τη συνηµµένη διακήρυξη στους χώρους ανακοινώσεών τους. δ. Τις εφηµερίδες, για να δηµοσιεύσουν τη διακήρυξη την 03 Απρ 14. Σε περίπτωση που κάποια από τις εφηµερίδες δεν κυκλοφορεί αυτή την ηµέρα, η δηµοσίευση µπορεί να γίνει την επόµενη. Κατά τη δηµοσίευση: (1) Να χρησιµοποιηθούν στοιχεία Νο 6 και µόνο σε περίπτωση έλλειψης τέτοιων στοιχείων να χρησιµοποιηθούν Νο 8. (2) Οι τίτλοι της δηµοσίευσης να καταλαµβάνουν χώρο όχι ανώτερο των 10 χιλ., και οι υπότιτλοι όχι ανώτερο των 7 χιλ. (3) Ο τίτλος της Μονάδας στο τέλος της διακήρυξης δεν θα υπερβαίνει τον 1 στίχο και 3 χιλιοστά. N:\EM\ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ\F.600\Φ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ\2014\ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ\1. Προκήρυξη ιαγωνισµού.doc

2 -2- µών. (4) Η γραµµατοσειρά να είναι 7 στιγµάτων και το διάστιχο 8,5 στιγ- 3. Για ενδεχόµενη πληρωµή της δαπάνης δηµοσίευσης από την Στρατιωτική Υπηρεσία η κάθε εφηµερίδα να προσκοµίσει στην ΙΣ/ ΧΧV ΤΘΤ τα παρακάτω δικαιολογητικά.: α. 2 φύλλα της εφηµερίδας. β. Το πρωτότυπο της σχετικής εντολής δηµοσιεύσεως µετά του κειµένου της διακήρυξης. γ. Αναλυτικό λογαριασµό σε 2 αντίτυπα της διακήρυξης που έχει δηµοσιευθεί. δ. Βεβαίωση του αρµόδιου πρακτορείου εφηµερίδων περί του ύψους κυκλοφορίας της εφηµερίδας σε αριθµό άνω των φύλλων. ε. Τιµολόγιο. 4. Το ΓΕΣ/ ΕΝ ΗΣ στο οποίο κοινοποιείται η διακήρυξη (υ.τ.α.) τόσο σε έ- ντυπη όσο και σε ηλεκτρονική µορφή παρακαλείται να την καταχωρίσει στο διαδίκτυο (ΙNTERNET) στο Ακριβές Αντίγραφο Tαξίαρχος ηµήτριος Μπονώρας ιοικητής ΕΠΟΠ Λχίας (ΕΜ) Νικόλαος Καστέλης Επιτελής 4ου ΕΓ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Αποδέκτες για Ενέργεια ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ, Καποδιστρίου 34, Τ.Κ , Αθήνα. ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ, Βασ. Κωνσταντίνου 1, 67100, ΞΑΝΘΗ (FAX : τηλ ). ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ, Λ. ηµοκρατίας 307, 68100, ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ (FAX : τηλ ). ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟ ΟΠΗΣ, Βασ. Γεωργίου 2 β, ΤΚ 69100, ΚΟΜΟΤΗΝΗ (FAX : τηλ ). ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ, Οµονοίας 50 Α, ΤΚ 65302, ΚΑΒΑΛΑ (FAX : τηλ ). ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΑΜΑΣ, Λ. Λαµπριανίδη 40, ΤΚ 66100, ΡΑΜΑ (FAX : τηλ ). Ελληνικός Οργανισµός Μικροµεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ), Ξενίας 16, ΤΚ 11528, ΑΘΗΝΑ. ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Γ. Μαυροµιχάλη 6, ΤΚ 67100, ΞΑΝΘΗ (FAX : )./.

3 -3- Εφηµερίδα «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ», Λένορµαν 205, ΤΚ 10442, ΑΘΗΝΑ (FAX: τηλ ). Εφηµερίδα «ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ», Μοναστηρίου 85, ΤΚ 54627, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (FAX: τηλ & ). Εφηµερίδα «ΕΜΠΡΟΣ», Σταθµού 16, ΤΚ 67100, ΞΑΝΘΗ (FAX : τηλ & 77828). Αποδέκτες για Πληροφορία ΓΕΣ/ ΕΠΛΗ ΚΕΠΥΕΣ ΓΕΣ/ ΕΝ ΗΣ ΣΣ / Υ Μ ΟΙ - ΕΛ XX TΘM/4o ΕΓ 29 Μ/Π ΤΑΞ ΠΖ/4ο ΕΓ ΕΛ ΑΠ, ΚΤΣ, ΧΧV ΤΘΤ /4ο ΕΓ/2α 2 ο ΕΓ- ΟΙ ΙΣ/ ΧΧV ΤΘΤ ΤΑΞ./.

4 ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΧΧV ΤΘ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/4 ο ΕΓ - ιακήρυξη υπ αριθµ. 2 / 2014 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ Μονάδων, Στρατιωτικών Υπηρεσιών της περιοχής Ξάνθης, Τοξοτών και Βανιάνο του Νοµού Ξάνθης 1. Αναθέτουσα αρχή / Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό: ΧΧV ΤΘ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/4 ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 2. Είδος ιαγωνισµού: Ανοιχτός Πλειοδοτικός ιαγωνισµός σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π 334/00, Π 118/07, Π 60/2007, Ν. 2362/95, Ν. 2286/95, Ν. 2690/99, Ν. 3433/06, Υπ αριθµ / (ΦΕΚ Β 1431) απόφαση του Υ.Π.Ε.Θ.Α και Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. 3. Αντικείµενο του ιαγωνισµού: Ανάδειξη προµηθευτή εγκατάστασης 19 µηχανηµάτων αυτοµάτων πωλητών (ροφηµάτων νερού αναψυκτικών τροφίµων), µε µηνιαίο µίσθωµα. 4. Ο χρόνος, τρόπος και τόπος παράδοσης των προϊόντων έχει όπως παρακάτω: α. Χρόνος: Κάθε ηµέρα πλην Σαββάτου και Κυριακής και από ώρα 07:00 13:00. Σε περίπτωση αργίας οι δοσοληψίες θα γίνονται την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα. β. Τρόπος : Με κατάλληλα µέσα συντήρησης και οχήµατα. γ. Τόπος : Στο χώρο της Υπηρεσίας (Στρατόπεδα, Μονάδες). 5. Χρονικές προθεσµίες του διαγωνισµού: α. Παραλαβής των όρων του διαγωνισµού από τους υποψήφιους πλειοδότες µέχρι την 02 Μαΐου 2014 και ώρα 14:00. β. Κατάθεση φακέλου συµµετοχής στο διαγωνισµό (µε την οικονοµική - τεχνική προσφορά και τα απαραίτητα δικαιολογητικά) µε τη διαδικασία που προβλέπεται από τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της ιακήρυξης του εν λόγω διαγωνισµού στην ΧΧV ΤΘ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ( ιεύθυνση όπως Παράγραφος 12) µέχρι την 05 Μαΐου 2014 και ώρα 14:00. γ. Αποσφράγιση των φακέλων συµµετοχής στο διαγωνισµό (όχι της οικονοµικής προσφοράς), την 06 Μαΐου 2014 και ώρα 09:00 στο ΚΨΜ του Στρατοπέδου «Τριανταφυλλίδη». Ανοιχτή διαδικασία για τους συµµετέχοντες προµηθευτές ή των νόµιµων εκπροσώπων τους. δ. Αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς, την 06 Μαΐου 2014 και ώρα 12:00 στο ΚΨΜ του Στρατοπέδου «Τριανταφυλλίδη». Ανοιχτή διαδικασία για τους συµµετέχοντες προµηθευτές ή των νόµιµων εκπροσώπων τους.

5 6. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές δεν τηρούν τα οριζόµενα από τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π 118/07 (ή είναι εκπρόθεσµες), δεν θα γίνονται αποδεκτές. 7. Κριτήριο κατακύρωσης θα αποτελέσει το µεγαλύτερο µηνιαίο µίσθωµα ανά µηχάνηµα. Το ελάχιστο µηνιαίο µίσθωµα ανά αυτόµατο µηχάνηµα που δύναται να προσφερθεί καθορίζεται για των αφεψηµάτων στα εβδοµήντα (40 ) ευρώ και των πολλαπλών επιλογών στα (90 ) ευρώ. 8. Οι ποσότητες των συγκεκριµένων ειδών δεν δύναται να υπολογιστούν µε ακρίβεια καθόσον εξαρτώνται από λόγους µη δυνάµενους να προβλεφθούν µελλοντικά όπως ζήτηση προϊόντων, επάνδρωση ανάγκες Μονάδων κλπ. 9. Σε περίπτωση κατά την οποία τα αποτελέσµατα του κανονικού διαγωνισµού κριθούν ασύµφορα για το ηµόσιο, αυτός µπορεί να µαταιωθεί και να επαναληφθεί την 12 Μαΐου 2014 και ώρα 10:00 στον ίδιο χώρο χωρίς νεώτερη δηµοσίευση. 10. Οι συµβατικές υποχρεώσεις του ή των προµηθευτών θα είναι διάρκειας 1 έτους µε δυνατότητα παράτασης 1 εξαµήνου µε αυτούς τους όρους και τιµές, ύστερα από κοινή έγγραφη αποδοχή µε τη σύµφωνη γνώµη και των δύο συµβαλλοµένων µερών και 1 εξαµήνου επιπλέον, µονοµερώς µε σχετική απόφαση της ΧΧV ΤΘ ΤΑΞ. 11. Το κόστος για την παραλαβή των όρων του διαγωνισµού ανέρχεται σε δεκαπέντε ευρώ (15,00 ) και τα έξοδα δηµοσίευσης θα βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη. 12. Οι γενικοί και ειδικοί όροι της διακήρυξης του διαγωνισµού, οι προδιαγραφές των ειδών και λοιπές πληροφορίες θα δίνονται κατά τις εργάσιµες ώρες και ηµέρες (08:00Ω έως 14:00Ω) στην ΧΧV ΤΘ Ταξιαρχία/4 ο Επιτελικό Γραφείο. [Στρατοπεδο «Στεφανίδη» Ξάνθη. Πληροφορίες στα τηλέφωνα (Εσωτ ) (Επχος Ηλίας Σταµπολίδης, ΕΠΟΠ Λχιας (ΕΜ) Καστέλης Νικόλαος), fax ]. 13. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό είναι υποχρεωµένοι να προσκοµίσουν µε την προσφορά τους και εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό ύψους για τα αυτόµατα µηχανήµατα αφεψηµάτων εκατόν σαράντα τεσσάρων (144 ) ευρώ, για των πολλαπλών επιλογών χιλίων επτακοσίων είκοσι οκτώ (1.728 ) ευρώ και συνολικά χιλίων οκτακοσίων εβδοµήντα δύο (1.872 ) ευρώ. Ενώ οι µειοδότες για υπογραφή της σχετικής σύµβασης οφείλουν να προσκοµίσουν στο 4 ο ΕΓ/ΧΧV ΤΘΤ εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, ύψος της οποίας θα καθοριστεί στην κατακυρωτική δγή του διαγωνισµού και θα αντιστοιχεί στο 10% του ετησίου µισθώµατος. 14. Αποστολή της προκήρυξης στον Ελληνικό Τύπο: έως 03 Απρ 14. Εκ της Στρατιωτικής Υπηρεσίας

- 2 - (β) Οι τίτλοι της δηµοσίευσης να καταλαµβάνουν χώρο όχι ανώτερο των 10 χιλ, οι δε υπότιτλοι όχι ανώτερο των 7 χιλ.

- 2 - (β) Οι τίτλοι της δηµοσίευσης να καταλαµβάνουν χώρο όχι ανώτερο των 10 χιλ, οι δε υπότιτλοι όχι ανώτερο των 7 χιλ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : ΘΕΜΑ: Πίνακα Αποδεκτών ιαγωνισµοί Συµβάσεις ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΝΣΗ ΕΦΟ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Τµήµα IV Τηλέφωνο: 2310025278 Φ.600.163/34/24914 Σ.1655 Θεσσαλονίκη, 08 Απρ

Διαβάστε περισσότερα

α. Π 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» β. ΚΥΑ 2/82452/0020 (ΦΕΚ 2441/2-12-2008) γ. Φ.830/4/8205/Σ.35/4 Φεβ 15/ ΣΣ/ ΟΙ

α. Π 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» β. ΚΥΑ 2/82452/0020 (ΦΕΚ 2441/2-12-2008) γ. Φ.830/4/8205/Σ.35/4 Φεβ 15/ ΣΣ/ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Πίνακας Αποδεκτών Συµβάσεις- ιαγωνισµοί 29 Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΠΟΓΡΑ ΕΤΣ» 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Τηλεφ.(Εσωτ.) 4582 Φ. 600.163/17/7367 Σ.1080 Κοµοτηνή, 29 Iουν

Διαβάστε περισσότερα

2. Μετά τα παραπάνω σας αποστέλλουµε, συνηµµένα, την υπ αρίθµ: 01/15 διακήρυξη που αφορά στον υπόψη διαγωνισµό και παρακαλούµε:

2. Μετά τα παραπάνω σας αποστέλλουµε, συνηµµένα, την υπ αρίθµ: 01/15 διακήρυξη που αφορά στον υπόψη διαγωνισµό και παρακαλούµε: ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ : 651 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πίνακας Αποδεκτών ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ : 2108194624 Φ.600.1/42/3366 ΚΟΙΝ : Σ.654 Άγιος Στέφανος, 7 Μαϊ 15 Συνηµµένα: ύο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 15PROC002728222 2015-04-24

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 15PROC002728222 2015-04-24 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22-04-2015 ΑΡ. ΙΑΚ/ΞΗΣ: 7/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού. Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου

Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού. Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου Το έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 79% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 21% από Εθνικούς Πόρους µέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ CPV : 34928480-6 «οχεία και κάδοι Απορριµµάτων»

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ CPV : 34928480-6 «οχεία και κάδοι Απορριµµάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑ 14/8 /2015 Αρίθµ. Πρωτ.: 4424 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ CPV : 34928480-6 «οχεία και κάδοι Απορριµµάτων» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ Α Α:

Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ Α Α: ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Τηλ.: 210-4649139 Φ. 611(Β)/ 6 /15 Σ. 5245 Σαλαµίνα, 14 Απριλίου 2015 Συνηµµένα: Όπως στο κείµενο ΘΕΜΑ: ιακήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο e-mail

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002824885 2015-06-05

15PROC002824885 2015-06-05 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 26-05-2015 Αρ. Πρωτ.: Α1Ζ/Φ306/7 Γενική /νση: Οικονοµικών Υποθέσεων /νση: Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα: Προµηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Β. Βλάχου Τηλ.: 210-8110974 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

προµήθεια υλικών κατά 20% µε αντίστοιχη αύξηση της προϋπολογιζόµενης

προµήθεια υλικών κατά 20% µε αντίστοιχη αύξηση της προϋπολογιζόµενης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση :Βερµίου 2 & 1 ης Ιουλίου Πληρ:Μ.Μελιάδης Τηλ:2521 350 630 ράµα 24-08-2011 Τηλεοµοιοτυπία : 25210 23343 Ηλεκτ.ταχυδρ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. ιακήρυξης: 94/Π /13 Αρ. Πρωτ.: ΓΠ οικ./1116/22-3-13

Αρ. ιακήρυξης: 94/Π /13 Αρ. Πρωτ.: ΓΠ οικ./1116/22-3-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΑ.Π.Ι.Τ. (Ν.Π...) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε ΡΑ : ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ 58 - Τ.Κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ /νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΗ 20/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Α.Π 47265 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για τη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Περαία, 03.04.2012 Αρ.πρωτ.:9049 Αρ.απόφασης:89

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Περαία, 03.04.2012 Αρ.πρωτ.:9049 Αρ.απόφασης:89 : 4 2- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών Γραφείο Προµηθειών Περαία, 03.04.2012 Αρ.πρωτ.:9049 Αρ.απόφασης:89 Τίτλος: «Προµήθεια καυσίµων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002934966 2015-07-27

15PROC002934966 2015-07-27 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Ελευσίνα, 24/07/2015 Αρ. Διακήρυξης : 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης».

Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΒΛΓΛ7ΛΚ-212 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηράκλειο, 16-12-2013 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.126741 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ. Ο ήµαρχος Πεντέλης διακηρύσσει

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ. Ο ήµαρχος Πεντέλης διακηρύσσει Αρ. Μελέτης : 40/2013Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 28709/2013 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προµήθεια Παγωτών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προµήθεια Παγωτών ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : Πίνακας Αποδεκτών ΙV ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΝΣΗ ΕΦΟ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Τηλ.(εσωτ): 5466 Φ.600.163/61/41231 Σ.524 Ξάνθη, 25 Φεβ 2015 Συνηµµένα: Οκτώ (8) φύλλα ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς την εφηµερίδα δηµοσίευσης «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 13η/2010 ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 13η/2010 ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΙ ΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΤΜΗΜΑ:Οικονοµικό ΤΜΗΜΑ:Προµηθειών Πληροφορίες: Ζαφ. Βασιλούδης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2015 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 37-2014

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2015 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 37-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή Πληροφορίες: Γραφείο ιαγωνισµών Τηλέφωνο: 25313-51351 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ : 12 η /2009 ΗΜΟΣΙΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ : 12 η /2009 ΗΜΟΣΙΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙ ΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικό ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών Ταχ. /νση: Γρ. Λαµπράκη 13 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001896536 2014-02-28 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

14PROC001896536 2014-02-28 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικ. : 74 Πληροφορίες :B εγαίτη Τηλέφωνο : 23-20636 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΥΘ9ΩΗΜ-Λ25 ΑΔΑΜ: 15PROC002583382

ΑΔΑ: 7ΥΘ9ΩΗΜ-Λ25 ΑΔΑΜ: 15PROC002583382 Γούρνες 18-02-2015 Αριθμός πρωτ. 3019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΔΑΜ :15PROC002916824. Μυτιλήνη,14 Ιουλίου 2015 Αριθ. Διακ.: 1MYT/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΔΑΜ :15PROC002916824. Μυτιλήνη,14 Ιουλίου 2015 Αριθ. Διακ.: 1MYT/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΔΑΜ :15PROC002916824 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μυτιλήνη,14 Ιουλίου 2015 Αριθ. Διακ.: 1MYT/2015 Ταχ. Δ/νση : Ε.Βοστάνη 46-48 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη:

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πλατεία Βιζυηνού 1 ΤΑΧ.ΚΩ ΙΚΑΣ: 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΛΗΡ.: Μ. Γκιουλέ ΤΗΛ.: 25313-52436 FAX : 2531 Email : m.gkioule@komotini.gr Κοµοτηνή, 17/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 13 /2010. ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 13 /2010. ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. /νση: Ιπποκράτους τέρµα Τ.Κ. 66100 - ΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 13 /2010. ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014

Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15PROC002527679 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2015-01-15 ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Φορέας: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Τίτλος:«Προµήθεια υλικών συστήµατος αποθήκευσης τύπου ντέξιον, µεταλλικών φοριαµών και επίπλων γραφείου» Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο αξιολόγησης: Χαµηλότερη Τιµή

Κριτήριο αξιολόγησης: Χαµηλότερη Τιµή 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ηµεροµηνία : 30/12/2014 Αρ. Πρωτ. : 7624 Ταχ. ν/ση : ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 9 Τ.Κ. 72300 ΣΗΤΕΙΑ Τηλέφωνο : 28433 40518 Fax : 28430 29243 e-mail : info@sitia.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα