ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ"

Transcript

1 ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1. Θεόδωρου Μακρή του Γεωργίου, κατοίκου Ξάνθης, οδός Καψάλη Βαλαντήν Δισλιάν του Αρτίν, κατοίκου Ξάνθης, οδός Μιαούλη Ιωάννη Χατζηγιαννάκου του Ζήση, κατοίκου Ξάνθης, οδός Ανδριανουπόλεως Γεωργίας Χατζηκοσμά του Γεωργίου, κατοίκου Ξάνθης, οδός Λυκούργου Θρακός 5 5. Νικόλαου Κιατίπη του Αντωνίου, κατοίκου Ξάνθης, οδός 40 Εκκλησιών Αρήφ Φεράρ Χαφούζ του Μεμέτ Εμίν, κατοίκου Ξάνθης, οδός Παναγή Τσαλδάρη Μαγδαληνής Βαμβακερού του Θεοχάρη, κατοίκου Ξάνθης, οδός Πανόρμου 5 Α 8. Γεωργίου Μεταλλίδη του Αλεξάνδρου, κατοίκου Κομοτηνής, οδός Εγνατία 115 ΚΑΤΑ Του Διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, που εδρεύει στην πόλη της Θεσσαλονίκης, οδός Αριστοτέλους, αρ. 16. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ Υπουργό Υγείας Γενικό γραμματέα Υπουργείου Υγείας Διοικητή Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης Διευθυντές Κέντρων Υγείας Νομού Ξάνθης (Αβδήρων, Εχίνου, Σταυρούπολης) Ελληνική Ένωση Γενικής Ιατρικής Σύλλογο Ιατρών ΕΣΥ-ΠΦΥ Νομού Ξάνθης Ιατρικό Σύλλογο Ξάνθης Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης Είμαστε άπαντες Γενικοί Ιατροί στην πρώτη μας θητεία υπηρετούντες σε Κέντρα Υγείας του νομού Ξάνθης. Με την παρούσα αναφερόμαστε στη διαφαινόμενη «μετακίνησή» μας στο «Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών» (Τ.Ε.Π.) του Παθολογικού Τομέα του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης, για τη πραγματοποίηση

2 μικτών εφημεριών. Τυχόν σχετική σας απόφαση θα τυγχάνει προφανώς παράνομη και ακυρωτέα, όπως αναλυτικά κατωτέρω εκθέτουμε αλλά δυστυχώς μπορεί να δημιουργήσει ευρύτερα και ιδιαίτερα επώδυνα αποτελέσματα που άπτονται μάλιστα και της δημόσιας υγείας, αγαθό που όλοι μας καλούμαστε και αγωνιούμε να εξασφαλίσουμε. Κατά δε την άποψή μας η οποία σαφώς και ταυτίζεται με τη δική σας, δεν χωρούν για κανένα λόγο εκπτώσεις στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών ούτε και επιτρέπεται η άμβλυνση των κανόνων της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας, πολύ περισσότερο για χάρη μιας επίπλαστης επίκλησης «ομαλής» λειτουργίας των νοσοκομείων. Συγκεκριμένα: 1. Κατ αρχάς μία τέτοια μετακίνηση προσκρούει ευθέως και απολύτως στη διάταξη του άρθρου 26 παρ.1 του Ν.2519/1997 η οποία αποτελεί ισχύουσα ειδική διάταξη με βάση την οποία «ο Γενικός Ιατρός δεν μετακινείται κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του καθ οιονδήποτε τρόπο». 2. Για τη «μετακίνηση» ιατρών από ΚΥ σε ΤΕΠ Νοσοκομείου, στο βαθμό και με τις προϋποθέσεις που αυτή επιτρεπόταν, απαιτούνταν η μετακίνηση αυτή να αφορά κάλυψη αναγκών της ίδιας ειδικότητας. Επίσης απαιτείται - κατά την ορθή ερμηνεία του νόμου συναίνεση του «μετακινούμενου». Επιπλέον είναι φανερό ότι η σχετική δυνατότητα αφορούσε μονάδα υγείας που όντως μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ΤΕΠ και όχι μονάδες εξωτερικών ιατρείων. Μετά όμως την ψήφιση του Ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» είναι αμφίβολη η δυνατότητα ακόμη και αυτής της - υπό τις ως άνω προϋποθέσεις - μετακίνησης. Και τούτο τους εξής λόγους: I. Τα Κέντρα Υγείας έπαυσαν να αποτελούν αποκεντρωμένες μονάδες των νοσοκομείων αλλά μεταφέρθηκαν και εντάχθηκαν στην οργανωτική δομή των οικείων Δ.Υ.Πε. και αποτελούν πλέον αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες τους (άρθρο 2 Ν.4238/2014). II. Στο ΕΣΥ συστήθηκε Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) που λειτουργεί στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.Πε.) της Χώρας. Τα Κέντρα Υγείας και οι λοιπές Μονάδες παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας

3 Φροντίδας Υγείας των Δ.Υ.Πε. αποτελούν τις δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ. (άρθρα 1 και 2 Ν.4238/2014). III. Στο άρθρο 35 του ανωτέρω νόμου ορίζεται ότι «με αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δύναται να αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και χωρίς να απαιτείται γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, για την κάλυψη των αναγκών του Π.Ε.Δ.Υ, στις Δ.Υ.Πε., με εισήγηση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, από τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας, πάσης φύσεως προσωπικό για χρονικό διάστημα έως δύο ετών και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταρρύθμισης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.» Τόσο από τις ως άνω επί μέρους διατάξεις όσο και από το σύνολο του Ν.4238/2014 προκύπτει η ξεκάθαρη βούληση της Πολιτείας να αναβαθμίσει ριζικά το σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας μέσω του ΠΕΔΥ με σκοπό μεταξύ άλλων να «απαλλάξει» τα νοσοκομεία από το έργο αυτό. Γιατί είναι γνωστό τοις πάσι ότι το κύριο βάρος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας μέχρι πρότινος το έφεραν αυτά. Για το σκοπό αυτό ο νομοθέτης δεν διστάζει να προβλέψει ακόμη και «εξπρές» αποσπάσεις προσωπικού κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων ΑΠΟ τα Νοσοκομεία ΠΡΟΣ τα Κέντρα Υγείας αναγνωρίζοντας τις ανάγκες που αυτά θα κληθούν να εξυπηρετήσουν. Η διαφαινόμενη λοιπόν απόφασή σας όχι μόνο παραβιάζει επί μέρους διατάξεις πολλών νομοθετημάτων αλλά αντιτίθεται ευθέως στη βασική επιδίωξη της Πολιτείας, την αναμόρφωση του ΕΣΥ μέσω της αναβάθμισης του ρόλου των μονάδων ΠΦΥ. Όσο για το γεγονός ότι τα Κέντρα Υγείας (και το προσωπικό τους) δεν μπορούν πλέον να αντιμετωπίζονται ως παραρτήματα των νοσοκομείων, πιο ξεκάθαρη διατύπωση δεν μπορεί να υπάρξει. Κατηγορηματική είναι άλλωστε και η διατύπωση της περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν. 4238/2014 όπου στις υπηρεσίας της πρωτοβάθμιας φροντίδας (και συνεπώς και των λειτουργών της) περιλαμβάνεται η «παραπομπή, παρακολούθηση και κατά περίπτωση συνδιαχείριση περιστατικών στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα.».

4 3. Σύμφωνα με τη νομολογία των Διοικητικών Δικαστηρίων και μάλιστα επί του προηγουμένου νομικού καθεστώτος όταν δηλαδή τα Κέντρα Υγείας ήταν συνδεδεμένα διοικητικά και οργανικά στα νοσοκομεία του ΕΣΥ νομολογήθηκε ότι «τα κέντρα υγείας αποτελούν αυτοτελείς αρχές, έναντι του νοσοκομείου στο οποίο ανήκουν» και ότι «η μεταφορά ιατρού ή υπαλλήλου που κατέχει οργανική θέση κέντρου υγείας σε άλλο κέντρο υγείας του ίδιου νοσοκομείου για περιορισμένο χρονικό διάστημα, δεν αποτελεί απλή μετακίνηση αλλά απόσπαση, για την οποία πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις και να τηρείται η διαδικασία του άρθρου 75 1 του Ν. 2071/92» δηλαδή απαιτείται Υπουργική Απόφαση και δεν αρκεί η απόφαση του Προϊσταμένου της αρχής (265/1998 ΔΕΦ ΛΑΡ). Ως εκ τούτου η διαφαινόμενη «μετακίνησή» μας αποτελεί επί της ουσίας απόσπαση και η πιθανολογούμενη απόφασή σας θα τυγχάνει ακυρωτέα και ως εκδοθείσα από αναρμόδιο όργανο. 4. Η ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής αποτελεί κατεξοχήν ειδικότητα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Η χρησιμοποίηση ιατρών της ειδικότητας αυτής σε δομές δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας, τελεί υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Μεταξύ αυτών η ύπαρξη ενός πλήρως οργανωμένου ΤΕΠ - κατά τα οριζόμενα στην υπ Αριθμ. Πρωτ: Υ4δ/Γ.Π.οικ.22869/2012 (ΦΕΚ 874/Β/12) Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - και η «αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση - διοίκηση - συντονισμό του έργου της εφημερίας». Αυτονόητο είναι ότι οι ρητές και αυστηρές αυτές προϋποθέσεις αφορούν την παροχή υπηρεσιών υγείας της ειδικότητας του Γενικού Ιατρού και όχι φυσικά την αναπλήρωση κενών της ιδιαίτερα απαιτητικής και κρίσιμης ειδικότητας της παθολογίας ή άλλων κλάδων της ιατρικής επιστήμης. Μία τέτοια «αναπλήρωση» όχι μόνο θα αποτελούσε αντιποίηση ειδικότητας, όχι μόνο θα ερχόταν σε αντίθεση με την ιατρική δεοντολογία και ηθική αλλά θα διαστρέβλωνε άμεσα τη δομή του συστήματος παροχής υπηρεσιών υγείας ο σχεδιασμός του οποίου δεν έγινε τυχαία αλλά αποτελεί αποτέλεσμα επιστημονικής ανάλυσης και μακρόχρονης εμπειρίας. 5. Δεδομένου ότι το έργο του Γενικού Ιατρού σε μονάδες παροχής δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας είναι περιορισμένο, είναι σχεδόν βέβαιο, όπως η ανάλογη εμπειρία έχει καταδείξει, ότι θα κληθούμε τελικά να παρέχουμε υπηρεσίες διάφορες των σχετικών με την ειδικότητά μας. Αυτό είναι κάτι που όπως προαναφέρθηκε είναι και

5 παράνομο και αντιδεοντολογικό αλλά πρωτίστως επικίνδυνο. Πέραν όμως αυτών, είναι προφανές ότι θα μας καταστήσει «γιατρούς δεύτερης κατηγορίας και αυξημένης ευθύνης», καθώς θα κληθούμε να ανταποκριθούμε σε καθήκοντα άλλων ειδικοτήτων, μη έχοντας πλήρως τα απαιτούμενα επιστημονικά εφόδια αλλά φέροντας πλήρη την ευθύνη. Πέρα λοιπόν από την αντικειμενική επικινδυνότητα του όλου εγχειρήματος, υπάρχει και ουσιώδες ζήτημα ψυχολογικής πίεσης και πλήγματος του υποκειμενικού παράγοντα. Με αυτόν τον τρόπο πλήττεται βαρέως η προσωπικότητά μας και η επιστημονική μας υπόσταση καθώς, στην καλύτερη για εμάς περίπτωση, θα καταστούμε βοηθοί ιατρών άλλων ειδικοτήτων. 6. Σε κάθε περίπτωση αξίζει να επισημάνουμε ότι η «μετακίνησή» μας αφορά οχτώ γενικούς ιατρούς, τους νεότερους από τους συνολικά τριάντα υπηρετούντες στα Κέντρα Υγείας της περιοχής. Με αυτόν τον τρόπο διαφαίνεται μία αντίθεση όχι μόνο προς το γράμμα και το πνεύμα του νόμου αλλά ακόμη και προς το σκοπό που η κίνηση αυτή υποτίθεται ότι προάγει. Επειδή η δαφαινόμενη υποχρεωτική ως άνω μετακίνησή μας αντίκειται σε σειρά νομικών διατάξεων αλλά κατά κύριο λόγο θέτει σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία του τοπικού συστήματος υγείας. Επειδή επιχειρείτε να μας υποχρεώσετε σε άσκηση καθηκόντων ιατρού άλλης ειδικότητας, το οποίο συνιστά αντιποίηση ειδικότητας και επιφέρει σοβαρότατες ποινικές, πειθαρχικές και αστικές ευθύνες. Επειδή με την ενέργειά σας αυτή προβαίνετε σε παράβαση του νόμου για την οποία ευθύνεστε και ατομικά. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ και με τη ρητή επιφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων μας Διαμαρτυρόμαστε εντονότατα για την προαποφασισθείσα, όπως διαφαίνεται και μάλιστα ερήμην μας, αυθαίρετη, παράνομη και καταχρηστική μετακίνησή μας στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης και συγκεκριμένα στο Τ.Ε.Π. του Παθολογικού Τομέα του Νοσοκομείου (ή/και ενδεχομένως σε Τμήμα ή Τμήματα αυτού), για τη πραγματοποίηση εφημεριών μολονότι μάλιστα είμαστε Γενικοί Ιατροί στη πρώτη μας θητεία, γεγονός το οποίο σημαίνει, ότι θα κληθούμε να εκτελέσουμε καθήκοντα

6 άλλης ειδικότητας και μάλιστα σε πλαίσιο παρεχόμενης δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας, γεγονός που επιβάλλει την άμεση εξαίρεση όλων μας από την επιχειρούμενη μετακίνηση. Σας επισημαίνουμε, ότι η διαφαινόμενη απόφασή σας τυγχάνει απαξιωτική για εμάς αλλά και επικίνδυνη και μας προσβάλλει βάναυσα ως Ανθρώπους, Επιστήμονες και Δημόσιους Λειτουργούς, παραβιάζει δε ευθέως διατάξεις τόσο του διοικητικού όσο του αστικού αλλά και του ποινικού δικαίου. Σας Καλούμε: α) Να ανακαλέσετε άμεσα και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τη σχεδιαζόμενη ή ειλημμένη, ερήμην μας, απόφασή σας για μετακίνησή μας στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης για την πραγματοποίηση εφημεριών και β) να παραλείψετε κάθε παρόμοια ενέργεια στο μέλλον, άλλως, Σας Δηλώνουμε ότι για τη προστασία μας, θα προσφύγουμε άμεσα, ενώπιον των αρμοδίων Εισαγγελικών και Δικαστικών Αρχών. Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα τη παρούσα προς τον κ. Πλωμαρίτη Ευστράτιο, Διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, συμπεριλαμβάνοντάς την ολόκληρη στην έκθεση επίδοσής του. Ξάνθη 8/10/2015 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΣΑΛΤΟΥΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ( Α.Μ. 290) Βενιζέλου ΞΑΝΘΗ ΤΗΛ FAX ΚΙΝ ΑΦΜ: ΔΟΥ: ΞΑΝΘΗΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ Της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟ- ΝΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΟΠΥΥ (ΠΟΣΕΥΠ-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ Της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗ- ΜΟΝΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΟΠΥΥ (ΠΟΣΕΥΠ-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ Βασιλική Κ. Αγγελίδου Δικηγόρος Καβάφη 6, Ν. Βουτζάς, Ραφήνα, Αττικής τηλ. 22940 32966, 6974647751, ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ 1. Του Χρήστου Αγγελίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ. Την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Από το Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ μου τέθηκαν υπόψη τα κάτωθι:

ΠΡΟΣ. Την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Από το Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ μου τέθηκαν υπόψη τα κάτωθι: Δρ. ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΜΙΧΑΗΛ Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω ΠΡΟΣ Την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Από το Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ μου τέθηκαν υπόψη τα κάτωθι: α) Σε πολλά

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση: Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Νομοθετικό πλαίσιο. Απάντηση: Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 5 του ν. 2889/2001, με τον Οργανισμό κάθε

Ερώτηση: Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Νομοθετικό πλαίσιο. Απάντηση: Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 5 του ν. 2889/2001, με τον Οργανισμό κάθε Ερώτηση: Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Νομοθετικό πλαίσιο. Απάντηση: Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 5 του ν. 2889/2001, με τον Οργανισμό κάθε Νοσοκομείου με δυναμικότητα πάνω από 200 κλίνες συνιστάται υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΑΣ - ALZHEIMER

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΑΣ - ALZHEIMER ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΊΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ». ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο Nόμου «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο Nόμου «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο Nόμου «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Επί της Αρχής του σχεδίου Νόμου: Με τις διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

που αγγίζει ολόκληρο τον κοινωνικό ιστό στη χώρα μας. Ηδη υπογράφηκε Προσύμφωνο Συνεργασίας από τον Πρόεδρο

που αγγίζει ολόκληρο τον κοινωνικό ιστό στη χώρα μας. Ηδη υπογράφηκε Προσύμφωνο Συνεργασίας από τον Πρόεδρο ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ ΤΕΥΧΟΣ 86 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ (ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ) ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Ειδικότερα οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου είναι κατ άρθρο οι ακόλουθες: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Ειδικότερα οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου είναι κατ άρθρο οι ακόλουθες: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών». Η ανάγκη για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ)

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ) ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διάκριση - Η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (άρθρο 648 επ. Α.Κ.) διακρίνεται από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΤΑ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΤΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΤΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 10 11 12 16 1. Εισαγωγή στις έννοιες της Δημόσιας Διοίκησης και του Διοικητικού Δικαίου 4 1.1 Εισαγωγή στην έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακή Εργασία. Καλουδάς Χρήστος. Δημόσια Υγεία ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Προπτυχιακή Εργασία. Καλουδάς Χρήστος. Δημόσια Υγεία ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Προπτυχιακή Εργασία Καλουδάς Χρήστος Δημόσια Υγεία ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Εισαγωγικό Σημείωμα 1 Β. Το Δικαίωμα στη Δημόσια Υγεία 2 Ι. Ορισμός 2 ΙΙ. Έννοια και συνταγματική θεμελίωση 3 ΙΙΙ. Φορείς 4 IV.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ

ΑΝΑΦΟΡΑ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ 1.Κοττίδη Απόστολου ειδικευόμενου Π/Θ κλινικής Γ.Ν Πυργου 2.Αναστόπουλου Γεωργίου ειδικευόμενου Π/Θ κλινικής Γ.Ν Πυργου 3.Εγγλεζόπουλου Κων/νου ειδικευόμενου Π/Θ κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑ Στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής περιήλθε καταγγελία ανώνυμης εταιρείας( ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ)

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου: «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας και ρυθµίσεις θε- µάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας»

στο σχέδιο νόµου: «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας και ρυθµίσεις θε- µάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου: «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας και ρυθµίσεις θε- µάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. i. Γενικά

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. i. Γενικά ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΙΤΛΟΣ : ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ και ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΟΤΑ Κανόνες Δημοσιονομικής Διαχείρισης και ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

επί του Σχεδίου Νόμου: "Για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας"

επί του Σχεδίου Νόμου: Για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας ΓΝΩΜΗ της Ο.Κ.Ε. επί του Σχεδίου Νόμου: "Για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας" Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 1998 Διαδικασία Στις 9 Ιουλίου 1998, ο Υπουργός Υγείας και Πρόνοιας κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ν.Ε. 6 ο Πανελλήνιο &

Ε.Ν.Ε. 6 ο Πανελλήνιο & πανελλήνια συνδικαλιστική Νοσηλευτική Ομοσπονδία του ΕΣΥ Βασ. Σοφίας 117 11521 Αθήνα ΤΕΥΧΟΣ: Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2013 25 τριμηνιαία έκδοση της πασυνο - εσυ PRESS POST HP MENO TE O¼ Tαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) και λοιπές διατάξεις. Κεφάλαιο Πρώτο ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) και λοιπές διατάξεις. Κεφάλαιο Πρώτο ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) και λοιπές διατάξεις Κεφάλαιο Πρώτο ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές Αρχές 1. Το κράτος µεριµνά και εγγυάται την παροχή υπηρεσιών υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ν.Ε.γραψαν. Ε.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.γραψαν. Ε.Ν.Ε.ργειες υθέτω ws ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο KEMΠAΘ Αριθμός Άδειας 4993 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ EKΔOTΩN EΦHMEPIΔEΣ ΠEPIOΔIKA ργώ Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. - AΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ - e-mail: info@pitsilidis.gr ποχή ΕΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ το ΝΟΜΟ

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ το ΝΟΜΟ j '- Παναγόπουλος κλπ κατά 1ης ΔΥΠΕ και ΕΟΠΥΥ Δικ.: 15-7-2014 Γ.Α.Κ. : 64355/2014 9 {14- ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ το ΝΟΜΟ Με το άρθρο 17 (Κινητικότητα υπαλλήλων Ε.0.Π.Υ.Υ. προς Δ.Υ.Π.ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΈΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ε.Σ.Δ.Δ. ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ( 2 0 0 6 )

ΈΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ε.Σ.Δ.Δ. ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ( 2 0 0 6 ) ΈΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ε.Σ.Δ.Δ. ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ( 2 0 0 6 ) Αθήνα, Ιανουάριος 2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧ/Ν «ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Υ.) ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧ/Ν «ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Υ.) ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧ/Ν «ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Υ.) ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ H O.Κ.Ε. αποφάσισε να γνωμοδοτήσει επί του ν/σ του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Πρωτοβάθμιο Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Κ. ΠΑΝΟΥ ΖΥΓΟΥΡΗ, ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Κ. ΠΑΝΟΥ ΖΥΓΟΥΡΗ, ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΠΑΝΟΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΝΟΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 9 11 (2 ος όροφος) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ 1. ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗ Ελισάβετ του Εμμανουήλ, Ιατρού Αναισθησιολόγου, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης (οδός Μαλεβιζίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ. 1. ΤΣΙΑΜΠΑΡΛΗ Ολυμπίας του Αθανασίου

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ. 1. ΤΣΙΑΜΠΑΡΛΗ Ολυμπίας του Αθανασίου ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ 1. ΤΣΙΑΜΠΑΡΛΗ Ολυμπίας του Αθανασίου 2. ΚΑΥΓΑ Μαρίας του Δημητρίου 3. ΜΙΣΤΡΙΩΤΗ Δημητρίου-Ελευθερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΒΙΗΧΘ-Ξ97. Αθήνα, 16/04/2014 Αριθ. Πρωτ.: Υ3α/Γ.Π.οικ.34408

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΒΙΗΧΘ-Ξ97. Αθήνα, 16/04/2014 Αριθ. Πρωτ.: Υ3α/Γ.Π.οικ.34408 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 16/04/2014 Αριθ. Πρωτ.: Υ3α/Γ.Π.οικ.34408 Ταχ. ιεύθυνση :Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10187

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 5 Η ΚΑΙ 6 Η ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 5 Η ΚΑΙ 6 Η ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 5 Η ΚΑΙ 6 Η ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19 ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΣΚΛΗΡΗΣ, ΑΠΑΝΘΡΩΠΗΣ Ή ΤΑΠΕΙΝΩΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ή ΤΙΜΩΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΊΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ».

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΊΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ». ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΊΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΑΣ - ALZHEIMER 1. Συνιστάται

Διαβάστε περισσότερα