Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία Υδροηλεκτρική ενέργεια

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία Υδροηλεκτρική ενέργεια"

Transcript

1 Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία Υδροηλεκτρική ενέργεια Νίκος Μαµάσης και Ιωάννης Στεφανάκος Τοµέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα 2013

2 ιάρθρωση παρουσίασης: Υδροηλεκτρική ενέργεια Εισαγωγή Χαρακτηριστικά υδροηλεκτρικών έργων Υδροστρόβιλοι Μεγάλα Υδροηλεκτρικά Έργα Μικρά Υδροηλεκτρικά έργα Συστήµατα άντλησης-ταµίευσης Υβριδικά συστήµατα

3 Εισαγωγή Υδροηλεκτρική ενέργεια ονοµάζεται η ενέργεια του νερού το οποίο, µέσω υδατοπτώσεων κινεί υδροστροβίλους για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας Η αξιοποίηση της υδραυλικής ενέργειας πραγµατοποιούταν από την αρχαιότητα µέσω των υδρόµυλων για το άλεσµα τωνδηµητριακών και την κοπή ξυλείας (υδροπρίονα)

4 Οριζόντιος Εισαγωγή Υδροτροχοί Κατακόρυφος

5 Στάθµη Χαρακτηριστικά υδροηλεκτρικών έργων Συνιστώσες υδροηλεκτρικού σταθµού (ΥΗΣ) Φράγµα ίκτυο υψηλής τάσης Υψοµετρική διαφορά ΥΗΣ Υδροληψία Γεννήτρια Μετασχηµατιστής Αγωγός πτώσης I = ρ * g * Q * H * n I: ισχύς (W) ρ: πυκνότητα νερού 1000 kg/m 3 g: επιτάχυνση βαρύτητας 9.81 m/s 2 Q: παροχή m 3 /s H: υψοµετρική διαφορά m n: συνολικός βαθµός απόδοσης 85 % Στρόβιλος Παροχή Αγωγός φυγής I (kw) = 9.81 * Q (m 3 /s) * H (m) * n

6 Χαρακτηριστικά υδροηλεκτρικών έργων Σχηµατική ιάταξη Συστήµατος Παραγωγής

7 Χαρακτηριστικά υδροηλεκτρικών έργων Γενική διάταξη µεγάλου υδροηλεκτρικού έργου (Κρεµαστά στον Αχελώο) Πηγή: ΕΗ Α.Ε., ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

8 Χαρακτηριστικά υδροηλεκτρικών έργων Κυριότερα πλεονεκτήµατα των µεγάλων ΥΗΕ Γρήγορη παραλαβή και απόρριψη φορτίου, και κάλυψη των αιχµών της ζήτησης Μεγάλη διάρκεια ζωής εν υπάρχει υποβάθµιση του φυσικού πόρου Πολύ χαµηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης Βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος (δηµιουργία λίµνης και υδροβιότοπου) Μηδενικές εκποµπές ρύπων Χρήση του νερού και για άλλες ανάγκες (άρδευση, ύδρευση, περιβαλλοντική) Έργα υποδοµής που συµβάλλουν στην ανάπτυξη της περιοχής Παρουσιάζουν µεγάλο βαθµό ενεργειακής απόδοσης για ΑΠΕ Μεγάλη αξιοπιστία των υδροστροβίλων Παραγωγή ενέργειας χωρίς διακυµάνσεις Θέσεις εργασίας Χαµηλήέκθεσησεµεταβολές τιµών ενέργειας

9 Ταµιευτήρες πολλαπλού σκοπού µεγάλων ΥΗΕ Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, κάλυψη ενεργειακών αιχµών Αρδεύσεις καλλιεργειών (σήµερα διατίθεται το 35% του ωφέλιµου όγκου των υπαρχόντων ταµιευτήρων) Ύδρευση πόλεων Χαρακτηριστικά υδροηλεκτρικών έργων Αντιπληµµυρική προστασία Ψύξη µονάδων Θερµοηλεκτρικών Σταθµών Βιοµηχανικές χρήσεις ραστηριότητες στους ταµιευτήρες (αλιεία, αναψυχή, περιβαλλοντική εκπαίδευση, εναλλακτικός τουρισµός) Κατασκευή δρόµων και δηµιουργία υποδοµών Αναβάθµιση τοπίου, δηµιουργία υδροβιότοπου

10 Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα Επιπτώσεις µεγάλων ΥΗΕ στο περιβάλλον Οπτική όχληση: απόταέργαοδοποιίας, µεγάλα πρανή, κατολισθήσεις σε ασταθή εδάφη, αλόγιστη διάθεση των µπαζών σε κοντινά ρέµατα ή χαράδρες, αλλαγή της εµφάνισης κάποιου καταρράκτη στο εκτρεπόµενο τµήµα των νερών, επιπτώσεις από την κατάκλιση της γης, επίδραση στη γεωργία. Επιπτώσεις στη χλωρίδα πανίδα: ηπαροχήστηφυσικήκοίτητου ποταµού µπορεί να µηδενιστεί (επιβάλλεται η εξασφάλιση οικολογικής παροχής), αποψίλωση της βλάστησης κατά τη φάση της κατασκευής και από την κατάληψη του δηµιουργουµένου ταµιευτήρα, εµπόδια στην ελεύθερη κίνηση της ιχθυοπανίδας (ειδική τεχνική κατασκευή ιχθυοδρόµου, όµως µόνο για τα µικρού ύψους φράγµατα). Έδαφος, επιφανειακά και υπόγεια νερά: ηδιακοπήτηςροήςτωνφερτών από την υδροληψία-φράγµα δηµιουργεί µακροπρόθεσµα µεταβολή στην κοίτη και την εκβολή του ποταµού, ανύψωση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, αλλαγή στις χρήσεις του νερού κατάντη του έργου υδροληψίας.

11 Υδροστρόβιλοι Η κύρια συνιστώσα ενός υδροηλεκτρικού έργου είναι ο υδροστρόβιλος. Η επιλογή του γίνεται µε βάση το ύψος και την παροχή της υδατόπτωσης και τον υπολογιζόµενο αριθµό στροφών Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι υδροστροβίλων: ράσης. Το υδατόρευµα προσπίπτει µέσω ακροφυσίου µε µορφή τζετ στην εσωτερική στεφάνη. Επιλέγεται όταν υπάρχει µεγάλο ύψος υδατόπτωσης (Pelton) Ανάδρασης (Francis και Kaplan). Όλος ο δροµέας είναι βυθισµένος στο νερό και υπάρχει εισροή από όλη την περιφέρεια. Ο Francis χρησιµοποιείται για µεσαίες τιµές υδραυλικού φορτίου ( m) και αποδίδει καλύτερα όταν η ταχύτητα του νερού είναι παραπλήσια µε αυτήντωνπτερυγίωντου. O Kaplan χρησιµοποιείται όταν το ύψος της υδατόπτωσης είναι χαµηλό αλλά η παροχή µεγάλη.

12 Τµήµα εισόδου: Αρχίζει από τη σφαιρική βάνα στο άκρο του αγωγού προσαγωγής και καταλήγει στο ή στα ακροφύσια τροφοδοσίας. Η ρύθµιση της παροχής επιτυγχάνεται µέσω βελόνης, η οποία µετακινείται κατά τον άξονα του ακροφυσίου µέσω υδραυλικού, συνήθως, συστήµατος. Πτερωτή: Φέρει κατά την περιφέρεια σκαφίδια (συνήθως µεταξύ 20 και 22), κατασκευάζεται από ανοξείδωτο χάλυβα και είτε ολόσωµη, είτε τα σκαφίδια είναι ανεξάρτητα και προσαρµόζονται στην πτερωτή µέσω κοχλίωσης και κωνικής ασφάλειας. Τµήµα εξόδου: Οδηγεί το νερό που πέφτει από την πτερωτή στη διώρυγα απαγωγής Υδροστρόβιλοι Pelton (για ύψη πτώσης > 150 m)

13 Υδροστρόβιλοι Pelton (για ύψη πτώσης > 150 m) Jostedal, Sogn og Fjordane (GE Hydro) *Q = 28,5 m 3 /s *H = 1130 m *P = 288 MW

14 Υδροστρόβιλοι Kaplan (για ύψη πτώσης < 15 m) Κατάλληλος στις περιπτώσεις χαµηλών πιεζοµετρικών φορτίων (περίπου 3 15 m) και υψηλών τιµών ροής του νερού. Είναι µία προπέλα, η οποία λειτουργεί όπως µία προπέλα πλοίου, αλλά συνήθως κατακόρυφα. Το νερό εισέρχεται πλευρικά στο στρόβιλο, ρέει διαµέσου τηςπροπέλαςκαι θέτει τον έλικα σε περιστροφή.

15 Είναι στρόβιλος µικτού τύπου ροής µε ακτινική εισαγωγή νερού και αξονική εκροή. Χρησιµοποιείται για πιεζοµετρικά φορτία µεταξύ 10 και 150 m. Το νερό εισέρχεται στη σπείρα, ρέει µεταξύ των σταθερών κατευθυντήριων βανών και στη συνέχεια εισέρχεται στον κινητήρα. Ο κινητήρας αποτελείται από καµπύλα πτερύγια, είναι εντελώς βυθισµένος στο νερό και τόσο η πίεση όσο και η ταχύτητα του νερού µειώνονται από την είσοδο στην έξοδο. Το νερό εκφορτίζεται διαµέσου µιαςεξόδουαπότοκέντροτου στροβίλου. Υδροστρόβιλοι Francis (για ύψη πτώσης < 150 m)

16 Μεγάλα Υδροηλεκτρικά Έργα Τα 4 µεγαλύτερα του κόσµου Όνοµα Χώρα Έτος κατασκευής Ισχύς (MW) Επιφάνεια ταµιευτήρα (km 2 ) Three Gorges Κίνα Itaipu Βραζιλία Παραγουάη Guri (Simón Bolívar) Βενεζουέλα Tucurui Βραζιλία

17 Tucurui dam Μεγάλα Υδροηλεκτρικά Έργα Guri (Simón Bolívar) Itaipu Three Gorges

18 Μεγάλα Υδροηλεκτρικά Έργα Η υδροηλεκτρική ενέργεια στην Ελλάδα Συγκρότηµα Αράχθου (553,9 MW) Μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα της ΕΗ Συγκρότηµα Αλιάκµονα (879,3 MW) ΥΗΣ Λάδωνα (70 MW) ΥΗΣ Πλαστήρα (129,9 MW) Συγκρότηµα Νέστου (500 MW) Συγκρότηµα Αχελώου (925,6 MW) Στη δυτική και βόρεια Ελλάδα υπάρχει ιδιαίτερα πλούσιο δυναµικό υδατοπτώσεων λόγω της διαµόρφωσης λεκανών απορροής και των σηµαντικών βροχοπτώσεων Η συνολική εγκατεστηµένη ισχύς είναι MW Η Μέση Ετήσια Παραγωγή Ενέργειας είναι GWh Η µέση συνεισφορά στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι 8-10% Η ενέργεια που προέρχεται από ΥΗΣ καλύπτει ηλεκτρικά φορτία αιχµής. Τα τρία µεγαλύτερα υδροηλεκτρικά έργα είναι στα Κρεµαστά (437 MW), στο Θησαυρό (384 MW) και στο Πολύφυτο (375 MW) Υπάρχει µεγάλη δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης υδροηλεκτρικών σταθµών.

19 25 υδροηλεκτρικά έργα της ΕΗ σε λειτουργία 16 ΜΕΓΑΛΑ ΥΗ ΕΡΓΑ (έτος ένταξης-ωφέλιµος όγκος ταµιευτήρα hm 3 ) Μεγάλα Υδροηλεκτρικά Έργα 11 ΜΙΚΡΑ ΥΗ ΕΡΓΑ ΛΟΥΡΟΣ (1954-0,035) ΑΓΡΑΣ (1954-3,8) ΛΑ ΩΝΑΣ ( ,2) ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ( ) ΚΡΕΜΑΣΤΑ ( ) ΚΑΣΤΡΑΚΙ ( ) Ε ΕΣΣΑΙΟΣ (1969-0,46) ΠΟΛΥΦΥΤΟ ( ) ΠΟΥΡΝΑΡΙ ( ) ΑΣΩΜΑΤΑ ( ) ΣΦΗΚΙΑ ( ) ΣΤΡΑΤΟΣ ( ) ΠΗΓΕΣ ΑΩΟΥ ( ) ΘΗΣΑΥΡΟΣ ( ) ΠΟΥΡΝΑΡΙ ΙΙ (1999-3,6) ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗ ( ) ΓΛΑΥΚΟΣ (1927) ΒΕΡΜΙΟ (1929) ΑΓΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (1929) ΑΛΜΥΡΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (1931) ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ (1931) ΓΚΙΩΝΑ (1988) ΣΤΡΑΤΟΣ ΙΙ (1988) ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ (1992) ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ (2008) ΣΜΟΚΟΒΟ (2008) ΠΑΠΑ ΙΑ (2010)

20 Μεγάλα Υδροηλεκτρικά Έργα Σηµερινή Πραγµατικότητα Λειτουργούν δεκαέξι (16) µεγάλα ΥΗΕ Εγκατεστηµένη ισχύς υδροηλεκτρικών, ΜW (το 22% περίπου της συνολικής ισχύος του διασυνδεδεµένου συστήµατος) Η υδροηλεκτρική παραγωγή, όπως προβλεπόταν από τις µελέτες, έπρεπε να είναι GWh το χρόνο Πραγµατική µέση παραγωγή όλων των υδροηλεκτρικών, έως GWh (το 10% περίπου της συνολικής ηλεκτρικής παραγωγής) ιαθέσιµος ωφέλιµος όγκος όλων των ταµιευτήρων των υδροηλεκτρικών, εκατοµµύρια m3 Το 30% περίπου του ωφελίµου όγκου των ταµιευτήρων των υδροηλεκτρικών, διατίθεται κατά πρoτεραιότητα για άλλες, πέραν της ηλεκτροπαραγωγής, χρήσεις εν προγραµµατίζονται από τη ΕΗ νέα µεγάλα ΥΗΕ εν ενεργοποιήθηκαν ακόµη οι ιδιώτες επενδυτές

21 Μεγάλα Υδροηλεκτρικά Έργα Χαρακτηριστικά υδροηλεκτρικών έργων ΕΗ Στρόβιλοι Σταθµός Ενέργεια Συνεχής Ποταµός ΥΗΣ Αριθµός (MW) Ισχύς Iσχύς λειτουργία Τύπος (MW) (GWh) (%) Αχελώος Αχελώος Κρεµαστών Καστρακίου Francis Francis Αχελώος Στράτος Ι 2 75 Francis Αχελώος Στράτος ΙΙ Tube-S type Αχελώος Πλαστήρα Francis Αλιάκµονας Πολυφύτου Francis Αλιάκµονας Σφηκιάς (αντλητικός) Francis-pump Αλιάκµονας Ασωµάτων 2 54 Francis Αλιάκµονας Μακροχωρίου Caplan Αλιάκµονας Βερµίου Francis Αλιάκµονας Άγρα 2 25 Francis Αλιάκµονας Εδεσσαίου 1 19 Francis

22 Μεγάλα Υδροηλεκτρικά Έργα Χαρακτηριστικά υδροηλεκτρικών έργων ΕΗ Αώος Άραχθος Άραχθος Λούρος Νέστος Νέστος Λάδωνας Υδραγωγείο Μόρνου Γλαύκος Πηγών Αώου Πουρναρίου Ι Πουρναρίου ΙΙ Λούρου Θησαυρού (αντλητικός) Πλατανόβρυσης Λάδωνας Γκιώνας Γλαύκου Στρόβιλοι Ποταµός ΥΗΣ Αριθµός Ισχύς (MW) Τύπος Pelton Francis bulb S units Francis Francis Francispump Francis Francis Francis Pelton Francis Σταθµός Ενέργεια Συνεχής Iσχύς (MW) (GWh) λειτουργία (%)

23 Μεγάλα Υδροηλεκτρικά Έργα YHE Πηγών Αώου Λειτουργεί µε εκτροπή των νερών από τον ποταµό Αώο (ο οποίος εκβάλλει στην Αδριατική), στον Μετσοβίτικο (παραπόταµο του Αράχθου)

24 Μεγάλα Υδροηλεκτρικά Έργα YHE Πηγών Αώου (µε εκτροπή των νερών από τον Αώο στον Άραχθο)

25 Μεγάλα Υδροηλεκτρικά Έργα Χρονική εξέλιξη εισροών, υδροηλεκτρικής παραγωγής και αποθεµάτων των µεγάλων υδροηλεκτρικών της Ελλάδας Εισροές (m cm ), Πα ρ α γω γή & Απ οθέµ ατα (G W h ) υνατότητα Παραγωγής µε σταθερά Αποθέµατα Αποθέµατα Παραγωγή από Εισροές Εισροές Έτος

26 Μεγάλα Υδροηλεκτρικά Έργα Χρονική εξέλιξη ποσοστού της Υδροηλεκτρικής Παραγωγής στο ιασυνδεδεµένο Σύστηµα ιασυνδεδεµένο Σύστηµα ` Έτος Ποσοστό Υδροηλεκτρικής Παραγωγής (% )

27 Μεγάλα Υδροηλεκτρικά Έργα ιαχρονική µεταβολή της παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ( ) ιασυνδεδεµένο Σύστηµα ΑΠΕ πλην Μεγ. ΥΗΕ Φυσικό Αέριο Εισαγωγές-Εξαγωγές Μεγάλα ΥΗΕ Πετρέλαιο Λιγνίτης Έτος Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας (GWh)

28 Μεγάλα Υδροηλεκτρικά Έργα ιαχρονική µεταβολή της παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ( ) Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας (GWh) ΑΠΕ πλην Μεγ. ΥΗΕ Φυσικό Αέριο Εισαγωγές-Εξαγ ωγ ές Μεγάλα ΥΗΕ Πετρέλαιο Λιγνίτης ιασυνδεδεµένο Σύστηµα Έτος

29 Μεγάλα Υδροηλεκτρικά Έργα Παραγωγή από εισροές και ισχύς των ΥΗΕ Παραγωγή Ισχύς Έτος Εγκατεστηµένη Ισχύς (MW), Παραγωγή από Εισροές (GWh)

30 Μεγάλα Υδροηλεκτρικά Έργα ιασυνδεδεµένο Σύστηµα Ηµερήσια Παραγωγή (ανά ώρα) Φθινόπωρο: (Τρίτη 11/10/2011) ΦΟΡΤΙA (ΜW) ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΠΕ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΑΝΤΛΗΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ - ΑΝΤΛΗΣΗ ΧΡΟΝΟΣ (ΩΡΕΣ)

31 Μεγάλα Υδροηλεκτρικά Έργα ιασυνδεδεµένο Σύστηµα Ηµερήσια Παραγωγή (ανά ώρα) Καλοκαίρι: (Τρίτη 28/06/2011) ΦΟΡΤΙA (ΜW) ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΠΕ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΑΝΤΛΗΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ - ΑΝΤΛΗΣΗ ΧΡΟΝΟΣ (ΩΡΕΣ)

32 Μεγάλα Υδροηλεκτρικά Έργα ιασυνδεδεµένο Σύστηµα Ηµερήσια Παραγωγή (ανά ώρα) Μέγιστο Φορτίο Έτους (2010) ΦΟΡΤΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Μέγιστο έτους 2010, 15/07, 14:00) ΦΟΡΤΙA (kw) ΜΙΚΡΑ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ( ΕΗ) Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΛΟΙΠΑ ΑΠΕ & ΕΚΧΥΣΕΙΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ - ΑΝΤΛΗΣΗ ΧΡΟΝΟΣ (ΩΡΕΣ)

33 Μεγάλα Υδροηλεκτρικά Έργα Μεταβολή των ηµερήσιων ενεργειακών αποθεµάτων των Υδροηλεκτρικών ( ) Απόθεµα Ενέργειας (GWh) Ιαν-03 Ιαν-04 εκ-04 εκ-05 εκ-06 εκ-07 εκ-08 Ηµεροµηνία

34 Μεγάλα Υδροηλεκτρικά Έργα Ησκοπιµότητα κατασκευής νέων ΥΗΕ Για να διπλασιάσουµε την παραγωγή ανανεώσιµης ενέργειας, έστω µέχρι το 2020, (Οδηγία 2001/77) Για να διπλασιάσουµε τις αποθήκες νερού Για την αντιπληµµυρική προστασία των κατάντη περιοχών στα περισσότερα ποτάµια Για την βελτίωση της ενεργειακή µας αυτονοµίας Γιαναδιευκολύνουµε την διείσδυση και των άλλων ΑΠΕ (αιολικά) Γιανααποφύγουµε κατάτοδυνατόνταπυρηνικά

35 Μεγάλα Υδροηλεκτρικά Έργα Χρειαζόµαστε πράγµατι νέους µεγάλους Ταµιευτήρες; Όγκος βροχής hm 3 Εξάτµιση hm 3 Υπόγεια & επιφανειακά hm 3 Εισροή από άλλες χώρες hm 3 Απορροή µεγάλων ποταµών hm 3 Σηµερινή ζήτηση hm 3 Ταµιευτήρες Υδροηλεκτρικών hm 3 Ταµιευτήρες Άρδευτικών 450 hm 3 Ταµιευτήρες Ύδρευσης ~900 hm 3 Σύνολο ταµιευτήρων ~ hm 3 Ταµιευτήρες σε κατασκευή hm 3 (από τα οποία hm3 οι ταµιευτήρες των ΥΗΕ Ιλαρίωνα, Μεσοχώρας, Συκιάς) 35

36 Αυλάκι Πιστιανά Βωβούσα Ελεύθερο Γλύζιανη Έργο Βίνιανη - Μαρκόπουλο Αγραφιώτης Τρικεριώτης Στενό - Καλλαρίτικο Άγιος Νικόλαος Αγία Βαρβάρα Σουλόπουλος Μεγάλα Υδροηλεκτρικά Έργα Υπάρχουν θέσεις για νέα ΥΗ; ΥΗΕ (σε διάφορα στάδια µελέτης) Ποταµός Αχελώος Ανατ. Αχελώος Ανατ. Αχελώος Ανατ. Αχελώος Άραχθος Άραχθος Άραχθος Αώος Αώος Σαραντάπορος Καλαµάς Καλαµάς Ισχύς (MW) Παραγόµενη Ενέργεια (GWh/έτος) Πρ. ευ. Συν ιάρκεια κατασκευής (έτη) Προϋπολογισµός 10 9 δραχµές Επιτόκιο 6% 8% 4%

37 Έργο Βροσίνα Μινίνα Γίτανη Κοροµηλιά-Καστοριά Μετόχι - Σπήλαιο Τρίκωµο Ελάφι Ιλαρίωνας Πύλη-Μουζάκι Μαυροµάτι Ελεούσα ΣΥΝΟΛΟ Μεγάλα Υδροηλεκτρικά Έργα Υπάρχουν θέσεις για νέα ΥΗΕ; ΥΗΕ (σε διάφορα στάδια µελέτης) Ποταµός Καλαµάς Καλαµάς Καλαµάς Αλιάκµων Αλιάκµων Αλιάκµων Αλιάκµων Αλιάκµων Πηνειός Πηνειός Αξιός Ισχύς (MW) ιάρκεια κατασκευής Παραγόµενη (έτη) Ενέργεια (GWh/έτος) Πρ. ευ. Συν Προϋπολογισµός 10 9 δραχµές Επιτόκιο 6% 8% 4%

38 Μεγάλα Υδροηλεκτρικά Έργα Σύνοψη Η ΕΗ έχει αξιοποιήσει το ένα τρίτο περίπου του Υδροδυναµικού της χώρας Οι ΥΗΣ παράγουν ενέργεια από ανανεώσιµη πηγή (νερό) Οι ΥΗΣ ρυθµίζουν το ηλεκτρικό σύστηµα (αιχµή, τάση, συχνότητα, αξιοπιστία) Η ΕΗµετουςταµιευτήρες των ΥΗΕ εξυπηρετεί και πολλές άλλες χρήσεις όπως: ύδρευση, άρδευση, ψυχαγωγία, αντιπληµµυρική προστασία κτλ, αναλαµβάνοντας παράλληλα και το αντίστοιχο κόστος Τα µεγάλα ΥΗΕ επηρεάζουν σηµαντικά το περιβάλλον (θετικά και αρνητικά) Τα ΥΗΕ είναι πολλαπλού σκοπού και απόλυτα αναγκαία για τις µεσογειακές χώρες όπως η Ελλάδα για να είναι δυνατή η ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων χωρίς ταµιευτήρες και φράγµατα Οι ταµιευτήρες είναι συνήθως πλούσιοι σε χλωρίδα και πανίδα και εξελίσσονται σε σηµαντικούς υγροβιότοπους Τα ΥΗΕ συµβάλλουν στην ήπια ανάπτυξη Με την υπερετήσια εκµετάλλευση των µεγάλων ταµιευτήρων, εξασφαλίζονται τα απαραίτητα αποθέµατα για την αντιµετώπιση περιόδων ξηρασίας

39 Μεγάλα Υδροηλεκτρικά Έργα Εκτίµηση βασικών µεγεθών Σε θέση ποταµού µε µέση ετήσια εισροή Q= 50 m3/s, προγραµµατίζεται η κατασκευή φράγµατος για την δηµιουργία ταµιευτήρα. Το µέσο καθαρό ύψος πτώσης για την παραγωγή ενέργειας είναι 100 m και η µέση ετήσια λειτουργία ΥΗΣ είναι 3000 hr I = ρ * g * Q * H * n I: ισχύς (W) ρ: πυκνότητα νερού 1000 kg/m 3 g: επιτάχυνση βαρύτητας 9.81 m/s 2 Q: παροχή m 3 /s H: υψοµετρική διαφορά m, n: συνολικός βαθµός απόδοσης 90 % I = 1000 * 9.81 * 50 * 100 * 0.9= W = 44.1 MW E= W * hr = GWh

40 Μεγάλα και Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα Εκτίµηση βασικών µεγεθών Θεωρητική ισχύς (kw) 10 Θεωρητική ισχύς (ΜW) Παροχή (m 3 /s) Παροχή (m 3 /s) ρ=1000 kg/m 3 g=9.81 m/s 2 n=0.9 I (kw) = 9.81 * Q (m 3 /s) * H (m) * n

41 Μεγάλα και Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα Θεωρητική ισχύς (kw)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! I (kw) = 9.81 * Q (m 3 /s) * H (m) * n ρ=1000 kg/m 3 g=9.81 m/s 2 n= kw kw kw 500 kw - 1 MW 20 10!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1-5 MW 5-10 MW MW MW 5 2 1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Παροχή (m 3 /s) MW MW MW 500 MW - 1 GW 1-10 GW

42 Μεγάλα και Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα Θεωρητική ισχύς (kw)!!!!!!!!!! Αώος Q= 44.5 m 3 /s H= 685 m I = 210 MW!!!!!!!!!! Θερµόρεµα Q= 1 m 3 /s H= 260 m I = 1.95 MW Πλαστήρας Q= 29 m 3 /s H=577 m I = 130 MW!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Πουρνάρι ΙΙΙ Q= 12 m 3 /s H=6.5 m I = 660 kw!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Παροχή (m 3 /s) Καστράκι Q= 480 m 3 /s H=75 m I = 320 MW Πουρνάρι Ι Q= 500 m 3 /s H=72 m I = 300 MW Πουρνάρι ΙΙ Q= 300 m 3 /s H=15 m I = 30 MW 0-10 kw kw kw 500 kw - 1 MW 1-5 MW 5-10 MW MW MW MW MW MW 500 MW - 1 GW 1-10 GW

43 Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα Κατηγορίες ΜΥΗΕ Τρειςκατηγορίεςωςπροςτούψοςπτώσης µικρού ύψους (< 20 m) µέσου ύψους ( m) µεγάλου ύψους (> 150 m) Τρειςκατηγορίεςωςπροςτηνονοµαστική ισχύ micro (< 0.1 ΜW) mini (0.1-1 ΜW) µικρό (1-10 ΜW)

44 Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα Συνιστώσες ενός τυπικού ΜΥΗΕ Πηγή ύδατος (ποτάµι ήφράγµα)-υδροληψία (intake) εξαµενή καθίζησης ή εξαµµωτής (desilter) και δεξαµενή φόρτισης (forebay) Σύστηµα προσαγωγής (penstock). Αγωγός πτώσης που µεταφέρει νερό στο σταθµό (αγωγός, εξαεριστικές βαλβίδες, βαλβίδες εκκένωσης φερτών, βαλβίδες ανακούφισης, δεξαµενές, πύργοι ανάπλασης) Σταθµός παραγωγής (power house). Ο χώρος όπου καταλήγει το σύστηµα προσαγωγής και εγκαθίσταται ο ηλεκτροµηχανολογικός (Η/Μ) εξοπλισµός (υδροστρόβιλοι, γεννήτριες, µετασχηµατιστές και εξοπλισµός παρακολούθησης του έργου)

45 Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα Υδροληψία-Υπερχείλιση ΜΥΗΣ Θερµόρεµα, Σπερχειάδα Φθιώτιδας, Ισχύς 1.95 MW, 2003 Φωτογραφία: ΕΛΤΑ Project

46 Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα Υδροληψία Εσχάρα υδροληψίας ορεινού τύπου ΜΥΗΣ Θερµόρεµα Φωτογραφία: ΕΛΤΑ Project

47 Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα ιώρυγα προσαγωγής παγίδες φερτών ΜΥΗΣ Θερµόρεµα Φωτογραφία: ΕΛΤΑ Project

48 Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα εξαµενές εξάµµωσης ΜΥΗΣ Θερµόρεµα Φωτογραφία: ΕΛΤΑ Project

49 Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα Αγωγός προσαγωγής ΜΥΗΣ Θερµόρεµα Φωτογραφία: ΕΛΤΑ Project

50 Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα Αγωγός Προσαγωγής (ΜΥΗΣ Κρύας Βρύσης)

51 Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα εξαµενής φόρτισης (ΜΥΗΣ Κρύας Βρύσης)

52 Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα Στάδια κατασκευής ΜΥΗΕ Επιλογή θέσης εγκατάστασης Εκτίµηση υδροδυναµικού περιοχής Μελέτη Σκοπιµότητας Προµελέτη Εγκατάστασης Μελέτη-κατασκευή υδροστροβίλων Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Μετρήσεις λειτουργίας και βαθµού απόδοσης

53 Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα Υδατικό δυναµικό θέσης Υδρογράφηµα Παροχή (m3/s) Ηµέρα (1/10/ /9/1981) Καµπύλη διάρκειας 10 Παροχή (m 3 /s) Συχνότητα υπέρβασης (%)

54 Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα Οικολογική παροχή Οι βασικές µεθοδολογίες εκτίµησης της Οικολογικής Παροχής λαµβάνουν υπόψη: τις ιστορικές παροχές του ποταµού τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά των διατοµών την διατήρηση του ποταµού ως ενδιαίτηµα για συγκεκριµένα είδη, υγροβιότοπο και φυσικό τοπίο Έτσι η οικολογική παροχή µπορεί να εκτιµηθεί µε βάση τα στατιστικά χαρακτηριστικά της χρονοσειράς παροχών (ως ποσοστό της ετήσιας ή θερινής απορροής ή µε βάση την καµπύλη διάρκειας) την υγρή περίµετρο σε συγκεκριµένες διατοµές τους όγκους νερού που απαιτούνται για τη διατήρηση συγκεκριµένων ειδών και υγροβιοτόπων.ως ελάχιστη απαιτούµενη οικολογική παροχή νερού που παραµένει στη φυσική κοίτη υδατορεύµατος, αµέσως κατάντη του έργου υδροληψίας του υπό χωροθέτηση Μ.ΥΗ.Ε., πρέπει να εκλαµβάνεται το µεγαλύτερο από τα πιο κάτω µεγέθη, εκτός αν απαιτείται τεκµηριωµένα η αύξησή της, λόγω των απαιτήσεων του κατάντη οικοσυστήµατος (ύπαρξη σηµαντικού οικοσυστήµατος): 30% της µέσης παροχής των θερινών µηνών Ιουνίου - Ιουλίου Αυγούστου ή 50% της µέσης παροχής του µηνός Σεπτεµβρίου ή 30 lt/sec σε κάθε περίπτωση. Ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού, ΥΠΕΧΩ Ε 2008

55 Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα Αναρρυθµιστικός ταµιευτήρας και ΜΥΗΕ Αγ. Βαρβάρας (900 kw) για την οικολογική παροχή στον ποταµό Αλιάκµονα

56 Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα Κανόνες Συνήθως οι στρόβιλοι εκµεταλλεύονται παροχές κατ ελάχιστο µέχρι 10% έως 40% της παροχής που αντιστοιχεί στην ονοµαστική παροχή σχεδιασµού τους, ανάλογα µετοντύποτους(pelton - Francis αντίστοιχα) Οι όγκοι V και V (βλέπε το επόµενο διάγραµµα) δεν αξιοποιούνται ενεργειακά. Ο όγκοςv εξαρτάται από το ελάχιστο της λειτουργίας του µικρότερου στροβίλου Επιδιώκεται λοιπόν ελαχιστοποίηση του όγκου V επιλέγοντας στροβίλους διαφορετικού µεγέθους Απαιτείται η εκµετάλλευση, για την παραγωγή ενέργειας, τουλάχιστον του 75% του καθαρού διαθέσιµου υδάτινου δυναµικού της θέσης Οσταθµός παραγωγής απαιτείται να έχει συντελεστή φορτίου (load factor) όχι µικρότερο του 30%, δηλαδή να λειτουργεί τουλάχιστον περί τις 2600 ώρες το χρόνο Το κόστος κατασκευής ενός ΜΥΗΕ εκτιµάται, για την επιδότησή του, περί τα /kw. Επιδοτείται το 40-50%

57 Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα Σχεδιασµός 6,0 Καµπύλη ιαρκείας Ηµερησίων Παροχών 5,5 5,0 Qσυνολ. Qσυνολ.-Qοικολ. Μέση Ηµερήσια Παροχή (m 3 /sec) 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 V'' (Vσ-V''-V')/Vσ (%) 1,0 0,5 0, Χρόνος, Όγκος (%) V'

58 Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα Επιλογή στροβίλων 10 1 στρόβιλος 15.7 ΜW Qmin-Qmax:2-10 m 3 /s Ιmax= 15.7 MW PT= 15 % PV= 49 % Ε= 6.1 GWh 1 1 στρόβιλος 1.6 ΜW Qmin-Qmax: m 3 /s Ιmax= 1.6 MW PT= 70 % PV= 56 % Ε= 7.0 GWh 0.1 Ε ΟΜΕΝΑ Θεωρητική ισχύς για διάφορες παροχές Q (m 3 /s) I (MW) Η=200 m ρ=1000 kg/m 3 g=9.81 m/s 2 n=0.8 Παροχή (m 3 /s) Συχνότητα υπέρβασης (%) ΥΠΟΜΝΗΜΑ Qmin, Qmax: Ελάχιστη, µέγιστη παροχή εκµετάλλευσης (m 3 /s) Ιmax: Ισχύς στη µέγιστη παροχή εκµετάλλευσης (MW) PT : Ποσοστό χρόνου λειτουργίας στο έτος (%) PV: Ποσοστό όγκου νερού που χρησιµοποιείται (%) Ε: Συνολική ενέργεια (GWh)

59 Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα Επιλογή στροβίλων 10 2 στρόβιλοι 3.9 και 0.8 ΜW Qmin-Qmax: m 3 /s Ιmax= 3.9 MW 1 Qmin-Qmax= m 3 /s Ιmax= 0.8 MW Qmin-Qmax: m3/s Ιmax= 4.7 MW PT= 90 % PV= 92 % Ε= 11.5 GWh Ε ΟΜΕΝΑ Θεωρητική ισχύς για διάφορες παροχές Q (m 3 /s) I (MW) Η=200 m ρ=1000 kg/m 3 g=9.81 m/s 2 n=0.8 Παροχή (m 3 /s) Συχνότητα υπέρβασης (%) ΥΠΟΜΝΗΜΑ Qmin, Qmax: Ελάχιστη, µέγιστη παροχή εκµετάλλευσης (m 3 /s) Ιmax: Ισχύς στη µέγιστη παροχή εκµετάλλευσης (MW) PT : Ποσοστό χρόνου λειτουργίας στο έτος (%) PV: Ποσοστό όγκου νερού που χρησιµοποιείται (%) Ε: Συνολική ενέργεια (GWh)

60 2 στρόβιλοι 3.9 και 0.8 ΜW Qmin-Qmax: m 3 /s Ιmax= 3.1 MW Qmin-Qmax: m 3 /s Ιmax= 1.6 MW 2 στρόβιλοι 4.7 και 1.6 ΜW Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα Επιλογή στροβίλων 10 1 Qmin-Qmax: m 3 /s Ιmax= 4.7 MW Qmin-Qmax: m 3 /s Ιmax= 1.6 MW Qmin-Qmax: m3/s Ιmax= 4.7 MW PT= 0.70 % PV= 0.89 % Ε= 11.1 GWh 0.1 Qmin-Qmax: m 3 /s Ιmax= 6.3 MW PT= 0.70 % PV= 0.95 % Ε= 11.8 GWh Ε ΟΜΕΝΑ Θεωρητική ισχύς για διάφορες παροχές Q (m 3 /s) I (MW) Η=200 m ρ=1000 kg/m 3 g=9.81 m/s 2 n=0.8 Παροχή (m 3 /s) Συχνότητα υπέρβασης (%) ΥΠΟΜΝΗΜΑ Qmin, Qmax: Ελάχιστη, µέγιστη παροχή εκµετάλλευσης (m 3 /s) Ιmax: Ισχύς στη µέγιστη παροχή εκµετάλλευσης (MW) PT : Ποσοστό χρόνου λειτουργίας στο έτος (%) PV: Ποσοστό όγκου νερού που χρησιµοποιείται (%) Ε: Συνολική ενέργεια (GWh)

61 Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα ΜΥΗΕ σε λειτουργία ( ΕΣΜΗΕ, Ιανουάριος 2009) Πλήθος Έργων (%) 42 (53) 15 (19) 15 (19) 5 (6) 3 (4) 80 (100) Πλήθος Έργων (%) 61 (76) 7 (9) 3 (4) 9 (11) Μέγεθος 0 < Ισχύς <= 1 1 < Ισχύς <= 2 2 < Ισχύς <= 5 5 < Ισχύς <= < Ισχύς <= 11 Σύνολο Ιδιοκτησία Ιδιώτες ΕΥ ΑΠ ή ήµοι ΕΗ Αν.+Ιδιώτες ΕΗ MW (%) 28,7 (17) 23,2 (14) 50,6 (30) 36,1 (21) 31,5 (19) 170,1 (100) MW (%) 96,9 (57) 5,0 (3) 14,9 (9) 53,2 (31)

62 Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα ΜΥΗΕ µε άδεια Εγκατάστασης (ΥΠΑΝ, Μάρτιος 2009) Πλήθος Έργων (%) 64 (58) 28 (25) 15 (14) 3 (3) 0 (0) 110 (100) Μέγεθος 0 < Ισχύς <= 1 1 < Ισχύς <= 2 2 < Ισχύς <= 5 5 < Ισχύς <= < Ισχύς <= 15 MW (%) 40,3 (26) 43,3 (27) 52,6 (33) 21,5 (14) 0 (0) 157,7 (100)

63 Παραγωγή του συνόλου των Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων το ξηρό 2008 Μήνας Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέµβριος Οκτώβριος Νοέµβριος εκέµβριος Σύνολα Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα Παραγωγή (MWh) Ισχύς (MW) 96,85 116,15 130,99 141,89 141,89 144,47 148,27 148,70 148,70 150,25 150,88 158,42 Ώρες λειτουργίας 297,2 226,1 272,4 319,1 261,6 182,9 142,3 115,2 90,8 114,0 117,4 245,1 2384,0 Ώρες /ηµέρα 9,6 8,1 8,8 10,6 8,4 6,1 4,6 3,7 3,0 3,7 3,9 7,9 6,5

64 Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα Τυπική πορεία αδειοδότησης ενός ΜΥΗΕ

65 Τυπική πορεία αδειοδότησης ενός ΜΥΗΕ Έκδοση Άδειας Παραγωγής Υποβολή αίτησης στη ΡΑΕ. Οφάκελος. πρέπει να περιλαµβάνει: Νοµική υπόσταση, διοικητική και οργανωτική δοµή του αιτούντος, καθώς και οικονοµικά στοιχεία των τελευταίων 3 ετών Συνοπτική παρουσίαση του Επιχειρηµατικού Σχεδίου για τα επόµενα 5 έτη Μελέτη σκοπιµότητας Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα Συνοπτικό χρηµατοοικονοµικό προγραµµατισµό για το έργο που θα παρέχει την προβλεπόµενη ταµειακή ροή Έκδοση Άδειας Εγκατάστασης Αρµόδιος για έκδοση άδειας εγκατάστασης είναι ο Γενικός Γραµµατέας της οικείας περιφέρειας Σε περίπτωση σύνδεσης σταθµού στο Σύστηµα ή σε ίκτυο τα αναγκαία στοιχεία για τη διατύπωση προσφοράς σύνδεσης του σταθµού (Τοπογραφικό διάγραµµα 1:50.000, περιγραφή Η/Μ εγκαταστάσεων ) Φάκελος µελέτης προέγκρισης χωροθέτησης Φάκελος µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων Άδεια χρήσης νερού και, εφόσον ο αιτών είναι νοµικό πρόσωπο που δεν υπάγεται στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1739/1987

66 Τυπική πορεία αδειοδότησης ενός ΜΥΗΕ Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση και Αξιολόγηση (ΠΠΕΑ) Τεχνική Περιγραφή Έργου Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ) Χάρτες και Φωτογραφικό Υλικό Τοπογραφικοί χάρτες Θετικές γνωµοδοτήσεις ασαρχείου, Πολεοδοµικής Υπηρεσίας, ΟΤΕ, Εφορειών Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και Νεοτέρων Μνηµείων, ΥΠΑ, ΓΕΕΘΑ., ΕΟΤ και των Οργανισµών Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος, εφόσον το έργο πρόκειται να εγκατασταθεί σε περιοχή δικαιοδοσίας των εν λόγω οργανισµών Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) Ο συνοδευτικός της αίτησης φάκελος περιλαµβάνει την πλήρη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου, στην οποία αναλύονται εκτενέστερα το σύνολο των στοιχείων που αναφέρονται στην ΠΠΕΑ Απαραίτητη η θετική γνωµοδότηση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και των Οργανισµών Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος, εφόσον το έργο πρόκειται να εγκατασταθεί σε περιοχή δικαιοδοσίας των εν λόγω οργανισµών

67 Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα Τυπική πορεία αδειοδότησης ενός ΜΥΗΕ Έγκριση Επέµβασης (ΕΕπ) σε δάσος ή δασική έκταση Αρµόδιος για έκδοση της είναι ο Γενικός Γραµµατέας της οικείας Περιφέρειας Προϋπόθεση για τη χορήγηση ΕΕπ είναι η ΕΠΟ του συγκεκριµένου έργου Τα περιεχόµενα του φακέλου για την ΕΕπ είναι η Τεχνική Περιγραφή Έργου, οι χάρτες και φωτογραφικό υλικό, όπως αυτά ορίζονται για το φάκελο της ΠΠΕΑ Άδεια Χρήσης Νερού Εκτέλεσης Έργου Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Αρµόδια αρχή για την έκδοση της άδειας είναι το ΥΠΑΝ Τοπογραφικό διάγραµµα, κατάλληλης κλίµακας Αντίγραφο ιδιωτικού συµφωνητικού σε περίπτωση. χρήσης νερού από χώρο ξένης ιδιοκτησίας Νόµιµη εξουσιοδότηση εκπροσώπησης Γενική περιγραφή του έργου. Επαρκή στοιχεία µελέτης στα οποία αναλύεται η ποιοτική και ποσοτική κατάσταση των υδατικών πόρων, πριν και µετά την εκτέλεση του έργου

68 Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα Τυπική πορεία αδειοδότησης ενός ΜΥΗΕ Έκδοση Άδειας Λειτουργίας Επικυρωµένο αντίγραφο σύµβασης σύνδεσης στο Σύστηµαήστο ίκτυο, µεταξύ Παραγωγού και ΕΣΜΗΕ ή ΕΗ ΑΕ αντίστοιχα. Επικυρωµένο αντίγραφο σύµβασης αγοραπωλησίας Η/Ε µεταξύ Παραγωγού και ΕΣΜΗΕ ή ΕΗ ΑΕ, ανάλογα µετοανηπαραγόµενη ενέργεια διοχετεύεται στο Σύστηµα ή στο ίκτυο αντίστοιχα. Βεβαίωση του ΕΣΜΗΕ ή της ΕΗ ΑΕ περί ολοκλήρωσης των κατασκευών του δικτύου σύνδεσης και των λοιπών αναγκαίων εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε τις ελάχιστες προδιαγραφές που ορίζονται στη σύµβαση σύνδεσης. Νόµιµαθεωρηµένο αντίγραφο της οικοδοµικής άδειας του σταθµού παραγωγής. Πιστοποιητικό της αρµόδιας Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώµατος, ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα µέτρα πυρασφάλειας Έκθεση αυτοψίας της Αδειοδοτούσας Αρχής, µε την οποία βεβαιώνεται η τήρηση των όρων και περιορισµών της άδειας εγκατάστασης. Υπεύθυνη δήλωση του φορέα του έργου ότι έχουν τηρηθεί οι όροι της απόφασης ΕΠΟ και ότι θα τηρούνται και κατά τη διάρκεια λειτουργίας. Λοιπές υπεύθυνες δηλώσεις του ιδιοκτήτη, του επιβλέποντος την κατασκευή µηχανικού και του µηχανικού επίβλεψης της λειτουργίας του έργου.

69 Συστήµατα άντλησης ταµίευσης Εισαγωγή Τεχνολογία αποθήκευσης ενέργειας µεγάλης κλίµακας Περιορισµός χρονικής αναντιστοιχίας της παραγωγής µετηζήτηση Οι µονάδες µετατροπής ενέργειας είναι αντιστρεπτές Κίνηση του νερού εντός ενός συστήµατος ταµιευτήρων. Συνήθης ζήτηση Ηαποθήκευσηνερού δεν µεταβάλλεται στον πάνω ταµιευτήρα Μικρή ζήτηση Η επιπλέον ενέργεια χρησιµοποιείται για την άντληση νερού στον πάνω ταµιευτήρα Μεγάλη ζήτηση Το νερό στον πάνω ταµιευτήρα χρησιµοποιείται για την παραγωγή πρόσθετης ενέργειας

70 Συστήµατα άντλησης ταµίευσης στην Ελλάδα Παραγωγή από εισροές και άντληση ιασυνδεδεµένο Σύστηµα: Παραγωγή ΥΗΕ από Άντληση & Εισροές Παραγωγή (G Wh) Παραγωγή από Άν τληση Παραγωγή από Εισροές Άν τληση / Εισροές (% ) Άντληση / Εισροές (% ) 0 Χρονολογία

71 Συστήµατα άντλησης ταµίευσης στην Ελλάδα Σφηκιά-Ασώµατα (315 ΜW) Συµβατική Παραγωγή (από τα νερά του ποταµού) 266 GWh Παραγωγή από την αναστρέψιµη λειτουργία 394 GWh Θησαυρός-Πλατανόβρυση (384 MW) Συµβατική Παραγωγή (από τα νερά του ποταµού) 440 GWh Παραγωγή από την αναστρέψιµη λειτουργία 615 GWh Απόδοση κύκλου~ 30%

72 Όγκος νερού hm Συστήµατα άντλησης ταµίευσης στην Ελλάδα Λειτουργία Σφηκιάς ( ) Φυσική εισροή Εισροή από άντληση Νερό που χρησιµοποιήθηκε για παραγωγή Παραγωγή σταθµού χωρίς άντληση (GWh) Παραγωγή σταθµού (GWh) Ενέργεια GWh

73 Συστήµατα άντλησης ταµίευσης στην Ελλάδα Λειτουργία Σφηκιάς ( ) Κατανάλωση για άντληση (GWh) Παραγωγή νερού που αντλήθηκε (GWh) Ενέργεια GWh Μέση κατανάλωση άντλησης: kw/m 3 Μέση παραγωγή αντλούµενου νερού: kw/m 3 Επανάκτηση του 71.5 % τηςενέργειαςάντλησης Μέση ετήσια παραγωγή: 358 GWh Μέση ετήσια παραγωγή χωρίς άντληση: 151 GWh Μέση ετήσια κατανάλωση για άντληση: 288 GWh

74 Συστήµατα άντλησης ταµίευσης Kazunogawa Ολοκληρώθηκε το 2001 στην περιοχή Yamnashi-Ken της Ιαπωνίας, ισχύος 1600 MW. Αποτελείται από 2 ταµιευτήρες χωρητικότητας 19.2 και 18.4 hm3 που έχουν υψοµετρική διαφορά 685 m. Ο σταθµός παραγωγής ενέργειας βρίσκεται 500 m κάτω από την επιφάνεια του εδάφους και συνδέεται µε τον άνω και κάτω ταµιευτήρα µε σήραγγες µήκους 5 και 3 km.

75 Συστήµατα άντλησης ταµίευσης Okinawa Λειτούργησε το 1999 στο νησί Okinawa της Ιαπωνίας. Tο πρώτο έργο άντλησηςταµίευσης στον κόσµο που χρησιµοποιεί θαλασσινό νερό. Έχει ισχύ 30 MW µέγιστο ύψος πτώσης 140 m και µέγιστη παροχή 26 m 3 /s

76 Συστήµατα άντλησης ταµίευσης Okinawa Τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν κατά τη λειτουργία ήταν: Η διήθηση του θαλασσινού νερού από τη δεξαµενή στο έδαφος Η προσκόλληση των θαλάσσιων οργανισµών στο εσωτερικό των αγωγών Η διάβρωση των στροβίλων και των άλλων µεταλλικών στοιχείων

77 Υβριδικά Συστήµατα Στο Υβριδικό Σύστηµα Παραγωγής Ενέργειας ενσωµατώνονται περισσότερες από µία πηγές ενέργειας που λειτουργούν συνδυαστικά, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης της ενέργειας.

78 Υβριδικά Συστήµατα Υβριδικό Ενεργειακό Έργο Ικαρίας Στην περιοχή Πέζι του ήµου Ραχών Ικαρία κατασκευάζεται από τη ΕΗ υβριδικό σύστηµα παραγωγής ενέργειας. Το έργο αποτελείται από: το υπάρχον φράγµα στο Πέζι χωρητικότητας 1 hm 3 νερού 2 δεξαµενές νερού (µε µικρά φράγµατα) στις θέσεις Άνω Προεσπέρα και Κάτω Προεσπέρα, χωρητικότητας (0.08 hm 3 ) 2µικρούς υδροηλεκτρικούς σταθµούς στις παραπάνω θέσεις, ισχύος 1050 και 3100 kw αντίστοιχα 4 ανεµογεννήτριες συνολική ισχύος 2400 kw στηθέσηστραβοκουντούραµε µελλοντική τοποθέτηση άλλων 4 στη θέση Περδίκι συνολικής ισχύος 1835 kw ένα αντλιοστάσιο στην Κάτω Προεσπέρα ισχύος 2000 kw τον υπάρχοντα θερµικό σταθµό παραγωγής Αγίου Κήρυκου το Κέντρο Ελέγχου και Κατανοµής Φορτίου Αγίου Κήρυκου

79 Υβριδικά Συστήµατα Υβριδικό Ενεργειακό Έργο Ικαρίας Πηγή: ΕΗ Ανανεώσιµες

80 Υβριδικά Συστήµατα Υβριδικό Ενεργειακό Έργο Ικαρίας Πηγή: ΕΗ Ανανεώσιµες

81 Υβριδικά Συστήµατα Λειτουργία υβριδικού ενεργειακού έργου Ικαρίας Ο ΜΥΗΣ Άνω Προεσπέρας, εκµεταλλεύεται τις υπερχειλίσεις του υπάρχοντος στο Πέζι για την παραγωγή ενέργειας. To νερό, εξερχόµενο από τον πρώτο Άνω Προεσπέρας ΜΥΗΣ φορτίζει την παρακείµενη δεξαµενή. Στη συνέχεια, κατευθύνεται στον ΜΥΗΣ Κάτω Προεσπέρας, όπου χρησιµοποιείται για την παραγωγή πρόσθετης ενέργειας και καταλήγει στη δεύτερη κατά σειρά δεξαµενή. Το καλοκαίρι το νερό του φράγµατος διατίθεται σε µεγάλο βαθµό γιαύδρευσηκαι άρδευση, ενώ παράλληλα η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνει την ηµέρα. Η απαιτούµενη ισχύς ηλεκτρικής είναι 4MW το χειµώνα και 10 MW το καλοκαίρι. Τότε θα γίνεται άντληση νερού τη νύκτα από την κάτω στην πάνω δεξαµενή µετη χρήση της αιολική ενέργειας Η αιολική ενέργεια θα διοχετεύεται: (α) στο ίκτυο ηλεκτροδότησης και (β) στο Αντλιοστάσιο, το οποίο χρησιµοποιείται για τη µεταφορά νερού από την κάτω στην επάνω δεξαµενή Το έργο αναµένεται κοστίσει 23 Μ EURO και να έχει ετήσια καθαρή απόδοση ηλεκτρικής ενέργειας περίπου 11 GWh

82 Υβριδικά Συστήµατα Οφέλη υβριδικού ενεργειακού έργου Ικαρίας Ενεργειακή επάρκεια του νησιού ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς µήνες όπου η απαιτούµενη ισχύς είναι µεγάλη Μείωση των εκπεµπόµενων ρύπων από την µείωση της λειτουργίας του τοπικού Θερµικού Σταθµού Αύξηση της απασχόλησης στο νησί, µέσα από τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας Βελτίωση και ανάπτυξη ηλεκτρικού και οδικού δικτύου Αύξηση των επισκεπτών (επιστηµονικός τουρισµός)

ΜΥΗΕ µόνο ή και Μεγάλα Υδροηλεκτρικά Έργα;

ΜΥΗΕ µόνο ή και Μεγάλα Υδροηλεκτρικά Έργα; ΜΥΗΕ µόνο ή και Μεγάλα Υδροηλεκτρικά Έργα; Ορόλοςτουςστοενεργειακό σύστηµα τηςχώρας Ι.Π. Στεφανάκος ρ. Πολιτικός µηχανικός, Λέκτορας ΕΜΠ Ιωάννινα, 2009 Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΕ, 20-21 Μαρτίου 1 Ιωάννινα,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία Υδροηλεκτρική ενέργεια

Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία Υδροηλεκτρική ενέργεια Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία Υδροηλεκτρική ενέργεια Νίκος Μαµάσης και Ιωάννης Στεφανάκος Τοµέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα 2014 ιάρθρωση παρουσίασης: Υδροηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία

Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία Υδροηλεκτρική ενέργεια Νίκος Μαμάσης, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Άδεια Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία Υδροηλεκτρική ενέργεια

Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία Υδροηλεκτρική ενέργεια Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία Υδροηλεκτρική ενέργεια Νίκος Μαμάσης Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα 2015 Διάρθρωση παρουσίασης: Υδροηλεκτρική ενέργεια Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Αντλησιοταμιεύσεις: Έργα με

Αντλησιοταμιεύσεις: Έργα με Αντλησιοταμιεύσεις: Έργα με υψηλή εγχώρια προστιθέμενη αξία Ο ρόλος των Αντλησιοταμιεύσεων & των Μεγάλων Υδροηλεκτρικών Έργων στο ενεργειακό σύστημα της χώρας Ι.Π. Στεφανάκος Δρ. Πολ. Μηχανικός, τ. Επίκ.

Διαβάστε περισσότερα

Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα µόνο ή και Μεγάλα;

Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα µόνο ή και Μεγάλα; Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα µόνο ή και Μεγάλα; Ορόλοςτουςστοενεργειακό σύστηµα τηςχώρας Ι.Π. Στεφανάκος ρ. Πολιτικός µηχανικός, Λέκτορας ΕΜΠ Νοέµβριος 2011 Μικρά ΥΗΕ µόνο ή και Μεγάλα; 1 Νοέµβριος 2011 Μικρά

Διαβάστε περισσότερα

Υδροηλεκτρικά έργα Μικρά υδροηλεκτρικά έργα

Υδροηλεκτρικά έργα Μικρά υδροηλεκτρικά έργα Υδροηλεκτρικά έργα Μικρά υδροηλεκτρικά έργα Νίκος Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης και Δ. Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα 2015 Ορισμός-Κατηγορίες Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

Εκμετάλλευση των Υδροηλεκτρικών Σταθμών ως Έργων Πολλαπλού Σκοπού

Εκμετάλλευση των Υδροηλεκτρικών Σταθμών ως Έργων Πολλαπλού Σκοπού ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ & Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου του ΤΕΕ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Εκμετάλλευση των Υδροηλεκτρικών Σταθμών ως Έργων Πολλαπλού Σκοπού

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Υδροϊσχύς λέγεται η ισχύς που παράγεται κατά την πτώση νερού ορισμένης παροχής από ορισμένο ύψος. Το φαινόμενο αυτό λέγεται υδατόπτωση. Η ισχύς μιας υδατόπτωσης δίνεται από τη σχέση:

Διαβάστε περισσότερα

Oι Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί της ΔΕΗ

Oι Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί της ΔΕΗ Oι Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί της ΔΕΗ Γεώργιος Λέρης Διευθυντής Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης Υδροηλεκτρικών Σταθμών Οι Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί της ΔΕΗ σήμερα - Συγκρότημα Αχελώου (Κρεμαστά, Καστράκι, Στράτος I

Διαβάστε περισσότερα

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του.

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό είναι ανανεώσιμος πόρος και αποτελεί ζωτικό στοιχείο για την επιβίωση του ανθρώπου, της πανίδας, της χλωρίδας και τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Η ύπαρξη και η επάρκειά του είναι

Διαβάστε περισσότερα

Υδροηλεκτρικά έργα Μικρά υδροηλεκτρικά έργα

Υδροηλεκτρικά έργα Μικρά υδροηλεκτρικά έργα Υδροηλεκτρικά έργα Μικρά υδροηλεκτρικά έργα Νίκος Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης και Δ. Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα 2016 Ορισμός-Κατηγορίες Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

Υδροηλεκτρικά έργα Μικρά υδροηλεκτρικά έργα

Υδροηλεκτρικά έργα Μικρά υδροηλεκτρικά έργα Υδροηλεκτρικά έργα Μικρά υδροηλεκτρικά έργα Νίκος Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης και Δ. Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα 2017 Ορισμός-Κατηγορίες Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

Νερό και ενέργεια τον 21 ο αιώνα Πτυχές της υδροηλεκτρικής παραγωγής

Νερό και ενέργεια τον 21 ο αιώνα Πτυχές της υδροηλεκτρικής παραγωγής Ημερίδα Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΕΥΔΑΠ για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού 21 Μαρτίου 2016, Περισσός Νερό και ενέργεια τον 21 ο αιώνα Πτυχές της υδροηλεκτρικής παραγωγής Νίκος Μαμάσης και Δημήτρης Κουτσογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Yδρολογικός κύκλος. Κατηγορίες ΥΗΕ. Υδροδαμική (υδροηλεκτρική) ενέργεια: Η ενέργεια που προέρχεται από την πτώση του νερού από κάποιο ύψος

Yδρολογικός κύκλος. Κατηγορίες ΥΗΕ. Υδροδαμική (υδροηλεκτρική) ενέργεια: Η ενέργεια που προέρχεται από την πτώση του νερού από κάποιο ύψος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Υδροδαμική (υδροηλεκτρική) ενέργεια: Η ενέργεια που προέρχεται από την πτώση του νερού από κάποιο ύψος Πηγή της ενέργειας: η βαρύτητα Καθώς πέφτει το νερό από κάποιο ύψος Η,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Υδατικών Πόρων - Νερό και Ενέργεια

Διαχείριση Υδατικών Πόρων - Νερό και Ενέργεια ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ Επιστήμη & Τεχνολογία Υδατικών Πόρων Διαχείριση Υδατικών Πόρων - Παρουσίαση: Αλέξανδρος Θ. Γκιόκας Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ e-mail: al.gkiokas@gmail.com Διάρθρωση ρ παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση της Ελληνικής

Επισκόπηση της Ελληνικής HYDRO 2006 Porto Carras, 25-27.09.2006 Μεγιστοποιώντας τα Οφέλη της Υδροηλεκτρικής Ενέργειας Επισκόπηση της Ελληνικής Υδροηλεκτρικής Ενέργειας Aβραάμ Mιζάν, Γενικός ιευθυντής ημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Υδατικό Περιβάλλον και Ανάπτυξη

Υδατικό Περιβάλλον και Ανάπτυξη Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Υδατικό Περιβάλλον και Ανάπτυξη Υδροηλεκτρική ενέργεια Νίκος Μαμάσης, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Άδεια Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση των δυνατοτήτων κατασκευής νέων μονάδων αντλησιοταμίευσης στην Ελλάδα

ιερεύνηση των δυνατοτήτων κατασκευής νέων μονάδων αντλησιοταμίευσης στην Ελλάδα ΕΜΠ: Ερευνητικό Έργο 62/2423 ( υνατότητες κατασκευής έργων αποταμίευσης μέσω άντλησης σε περιοχές της Ηπειρωτικής Ελλάδας) Χρηματοδότης: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) ιερεύνηση των δυνατοτήτων κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΔΕΗ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΩΝ

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΔΕΗ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΩΝ 3 o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΔΕΗ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΩΝ Σ. ΡΩΤΗ Τομεάρχης Κλάδου Περιβάλλοντος ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Η πολλαπλή ωφελιμότητα και συμβολή των ΥΗΕ στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Παραμετρική αξιολόγηση υδροδυναμικών έργων της Θεσσαλίας»

«Η πολλαπλή ωφελιμότητα και συμβολή των ΥΗΕ στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Παραμετρική αξιολόγηση υδροδυναμικών έργων της Θεσσαλίας» «Η πολλαπλή ωφελιμότητα και συμβολή των ΥΗΕ στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Παραμετρική αξιολόγηση υδροδυναμικών έργων της Θεσσαλίας» ΤΕΕ/ΚΔΘ Δεκέμβριος 2012 1 Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας 08 Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ H ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. Ιωάννης Αργυράκης Διευθυντής Διεύθυνσης Υδροηλεκτρικής Παραγωγής 1951 Ιδρύεται η ΔΗΜΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΟΥΣ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΟΥΣ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ : ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ - ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΟΥΣ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ Σ. ΡΩΤΗ Πολ. Μηχ. ΕΜΠ, MSc, DIC ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ένας σημαντικός ανανεώσιμος αναξιοποίητος ενεργειακός πόρος

Ένας σημαντικός ανανεώσιμος αναξιοποίητος ενεργειακός πόρος ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΟ Ένας σημαντικός ανανεώσιμος αναξιοποίητος ενεργειακός πόρος Γιώργος Ανδριώτης Πολιτικός Μηχανικός ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ 2010 ΕΝΕΡΓΕΙΑ:ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Διαπίστωση:Απαισιόδοξες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΝΙΚΟΣ ΜΑΣΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΝΙΚΟΣ ΜΑΣΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΝΙΚΟΣ ΜΑΣΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η αξιοποίηση της υδραυλικής ενέργειας ήταν γνωστή από την αρχαιότητα μέσω των υδρόμυλων. Αυτού του τύπου μικρής

Διαβάστε περισσότερα

ΕnergyTec 2006 Εκθεσιακό Κέντρο HELEXPO PALACE Μαρούσι, 23-26.11.2006 Μορφές & ιαχείριση Ενέργειας

ΕnergyTec 2006 Εκθεσιακό Κέντρο HELEXPO PALACE Μαρούσι, 23-26.11.2006 Μορφές & ιαχείριση Ενέργειας ΕnergyTec 2006 Εκθεσιακό Κέντρο HELEXPO PALACE Μαρούσι, 23-26.11.2006 Μορφές & ιαχείριση Ενέργειας Η Ανάπτυξη του Ελληνικού Υδροδυναμικού & η Τεχνογνωσία της ΕΗ Α.Ε. Γιώργος Τριανταφύλλης, ιευθυντής ημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΡΓΑ. Αγγελίδης Π., Αναπλ. Καθηγητής

ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΡΓΑ. Αγγελίδης Π., Αναπλ. Καθηγητής ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Αγγελίδης Π., Αναπλ. Καθηγητής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ (σε kwh) στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ & Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου του ΤΕΕ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υδατικό Περιβάλλον και Ανάπτυξη

Υδατικό Περιβάλλον και Ανάπτυξη Υδατικό Περιβάλλον και Ανάπτυξη Υδροηλεκτρική ενέργεια Νίκος Μαµάσης και Ιωάννης Στεφανάκος Τοµέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα 2014 Εισαγωγικές έννοιες Ενέργεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αγγελίδης Π., Αναπλ. Καθηγητής ΤΥΠΟΙ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υδροηλεκτρικά Έργα και Μικρή ΔΕΗ

Υδροηλεκτρικά Έργα και Μικρή ΔΕΗ Υδροηλεκτρικά Έργα και Μικρή ΔΕΗ Του Ι.Π. Στεφανάκου Σύμφωνα με το νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα για τη λεγόμενη μικρή ΔΕΗ, συνολικά έξι (6) μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα της εταιρείας συνολικής ισχύος περί

Διαβάστε περισσότερα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα Ταµιευτήρας Πλαστήρα Σύντοµο ιστορικό Ηλίµνη δηµιουργήθηκε µετηνκατασκευήτουφράγµατος Πλαστήρα στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Η πλήρωση του ταµιευτήρα ξεκίνησε το 1959. Ο ποταµός στον οποίοκατασκευάστηκετοφράγµα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤεχνικόΕπιμελητήριοΕλλάδας Τμήμα Ηπείρου Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 20-21 Μαρτίου 2009 Σχετικά με τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε : 100

Διαβάστε περισσότερα

Οι Υδροηλεκτρικοί Σταθµοί της ΕΗ Α.Ε. και η συµβολή τους στην κάλυψη των Ενεργειακών Αναγκών της Χώρας.

Οι Υδροηλεκτρικοί Σταθµοί της ΕΗ Α.Ε. και η συµβολή τους στην κάλυψη των Ενεργειακών Αναγκών της Χώρας. Οι Υδροηλεκτρικοί Σταθµοί της ΕΗ Α.Ε. και η συµβολή τους στην κάλυψη των Ενεργειακών Αναγκών της Χώρας. Ι. Γ. Αργυράκης Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Βοηθός /ντής Υδροηλεκτρικής Παραγωγής ΕΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) Ενότητα 7: Μικρά Yδροηλεκτρικά Σπύρος Τσιώλης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

υνατότητες και εφαρµογές στην Ελλάδα

υνατότητες και εφαρµογές στην Ελλάδα FUSEGATES: Θυροφράγµατα Ασφαλείας Σύστηµα αντιµετώπισης των αιχµών των πληµµυρών, µε παράλληλη αύξηση της χωρητικότητας ή ταπείνωση της ανώτατης στάθµης πληµµύρας του ταµιευτήρα υνατότητες και εφαρµογές

Διαβάστε περισσότερα

Γενική διάταξη Υ/Η έργων

Γενική διάταξη Υ/Η έργων Υδροηλεκτρικά Έργα 8ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Γενική διάταξη Υ/Η έργων Ανδρέας Ευστρατιάδης, Νίκος Μαμάσης & Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ

1. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 213 1. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ 1.1. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 213 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (GWh) 3.997 GWh Υ/Σ ΟΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ- ΔΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υδροηλεκτρικά έργα. Εφαρμογές Σχεδιασμού Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων

Υδροηλεκτρικά έργα. Εφαρμογές Σχεδιασμού Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων Υδροηλεκτρικά έργα Εφαρμογές Σχεδιασμού Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων Ν. Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης και Δ. Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα 2016 Αριθμητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ο κύκλος του νερού: Εξάτμιση-Μεταφορά-Υετός-Ποτάμι-Λίμνη-Υδροφόρος Ορίζοντας ΧΙΟΝΙ ΒΡΟΧΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΞΑΤΜΙΣΟΔΙΑΠΝΟΗ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 3 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΝΕΡΟΥ: εισροές-εκροές

Διαβάστε περισσότερα

Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας

Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», ΑΘΗΝΑ, 12-14 Δεκεμβρίου 2012 Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας Ακράτος Χρήστος Λέκτορας ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υδροηλεκτρικοί ταμιευτήρες

Υδροηλεκτρικοί ταμιευτήρες Υδροηλεκτρικά Έργα 8ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Υδροηλεκτρικοί ταμιευτήρες Ανδρέας Ευστρατιάδης, Νίκος Μαμάσης, & Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος, Εθνικό Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαίνια Αναρρυθμιστικού Έργου Αγίας Βαρβάρας Σάββατο, 28 Μαρτίου Χαιρετισμός Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. κ. Τάκη Αθανασόπουλου

Εγκαίνια Αναρρυθμιστικού Έργου Αγίας Βαρβάρας Σάββατο, 28 Μαρτίου Χαιρετισμός Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. κ. Τάκη Αθανασόπουλου 1 Εγκαίνια Αναρρυθμιστικού Έργου Αγίας Βαρβάρας Σάββατο, 28 Μαρτίου 2009 Χαιρετισμός Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. κ. Τάκη Αθανασόπουλου Σεβασμιότατε, Κύριοι Υπουργοί, Κύριοι εκπρόσωποι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενότητα 2: Υδροηλεκτρικοί σταθμοί Χατζηαθανασίου Βασίλειος Καδή Στυλιανή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Επάρκεια Ισχύος. Συστήματος Ηλεκτροπαραγωγής 2013 & Ιουνίου Εξέλιξη της ζήτησης Η/Ε το 2013

Επάρκεια Ισχύος. Συστήματος Ηλεκτροπαραγωγής 2013 & Ιουνίου Εξέλιξη της ζήτησης Η/Ε το 2013 Επάρκεια Ισχύος Συστήματος Ηλεκτροπαραγωγής 213 & 22 14 Ιουνίου 213 Παραδοχές : Εξέλιξη της ζήτησης Η/Ε το 213 Η ετήσια ζήτηση Η/Ε το 213 αναμένεται να κυμανθεί στα επίπεδα του 212 (περίπου 53.3 GWh).

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Υδροηλεκτρικά έργα. Γενική διάταξη Υ/Η έργων

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Υδροηλεκτρικά έργα. Γενική διάταξη Υ/Η έργων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Υδροηλεκτρικά έργα Γενική διάταξη Υ/Η έργων Ανδρέας Ευστρατιάδης, ΕΔΙΠ ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Υδροσύστηµα Αώου. Επίσκεψη στα πλαίσια του ΜΠΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» του ΕΜΠ

Υδροσύστηµα Αώου. Επίσκεψη στα πλαίσια του ΜΠΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» του ΕΜΠ Υδροσύστηµα Αώου Επίσκεψη στα πλαίσια του ΜΠΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» του ΕΜΠ Ιούνιος 2014 Θέση Υδροσυστήµατος Πηγή:ΛεονταρίτηςΑ.., Υδρολογική Ανάλυση και ιερεύνηση Υδροσυστήµατος Αώου- Βοϊδοµάτη Υδροσύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητες κατασκευής έργων αποταμίευσης μέσω άντλησης σε περιοχές της Ηπειρωτικής Ελλάδας

Δυνατότητες κατασκευής έργων αποταμίευσης μέσω άντλησης σε περιοχές της Ηπειρωτικής Ελλάδας ΕΜΠ: Ερευνητικό Έργο 62/2423 Χρηματοδότης: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Δυνατότητες κατασκευής έργων αποταμίευσης μέσω άντλησης σε περιοχές της Ηπειρωτικής Ελλάδας Ι.Π. Στεφανάκος Δρ. Πολιτικός μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Θανόπουλος. ντης ΚΕΨΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ι. Θανόπουλος. ντης ΚΕΨΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΥΗΕ Ι. Θανόπουλος ΕΗ Α.Ε.. / νση Ανάπτυξης Υδροηλεκτρικών Έργων ντης ΚΕΨΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τυπική διάταξη ενός Μικρού ΥΗΕ EUROPEAN SMALL HYDROPOWER ASSOCIATION Belgium Υπολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΘ, Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - Σηµειώσεις, Γ. Τσιλιγκιρίδης

ΑΠΘ, Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - Σηµειώσεις, Γ. Τσιλιγκιρίδης 7. Υ ΡΟΪΣΧΥΣ Υδροϊσχύς (Water Power) λέγεται η ισχύς που παράγεται κατά την πτώση νερού ορισµένης παροχής από ορισµένο ύψος. Το φαινόµενο αυτό λέγεται υδατόπτωση. Η υδροϊσχύς είναι επακόλουθο του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ. Γ. Λέρης Μηχανολόγος Μηχανικός Δ/ντής Δ/νσης Εκμ/σης ΥΗΣ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ. Γ. Λέρης Μηχανολόγος Μηχανικός Δ/ντής Δ/νσης Εκμ/σης ΥΗΣ 1 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Γ. Λέρης Μηχανολόγος Μηχανικός Δ/ντής Δ/νσης Εκμ/σης ΥΗΣ 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στην παρούσα εργασία θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω τους ΥΗΣ, τα σημαντικά αυτά έργα πολλαπλού

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση. Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ. για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση

Εισήγηση. Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ. για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Εισήγηση Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση "Η Συµβολή των Υδροηλεκτρικών Έργων στον Ενεργειακό Σχεδιασµό της Χώρας" Ιωάννινα, 20 και 21 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ

1. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 217 - v1 1. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ 1.1. ΙΟΥΛΙΟΣ 217 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ () 5.47 Υ/Σ ΟΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ- ΔΙΚΤΥΟΥ 3.771

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικός Μηχανικός της ΝΑΝΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΒΕΤΕ.

Πολιτικός Μηχανικός της ΝΑΝΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΒΕΤΕ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε. Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ) «4 η Εβδοµάδα Ενέργειας» ΜΙΚΡΟ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΡΤΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Μαρία Ανδρέου Πολιτικός Μηχανικός της ΝΑΝΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κοζάνη 8 Οκτωβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Z.E.Π. Κοζάνης Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ Εισαγωγή Το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας βρίσκεται στον άνω ρου του ποταμού Αχελώου, κοντά στο χωριό Μεσοχώρα, και αποτελεί την πρώτη βαθμίδα αξιοποιήσεώς του. Το έργο της

Διαβάστε περισσότερα

Υδρολογική διερεύνηση της διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα

Υδρολογική διερεύνηση της διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα Ηµερίδα για την παρουσίαση του ερευνητικού έργου «ιερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της ποιότητας της Λίµνης Πλαστήρα» Καρδίτσα 30 Μαρτίου 2002 Υδρολογική διερεύνηση της διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Υδρολογική διερεύνηση της διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα

Υδρολογική διερεύνηση της διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα Ηµερίδα για την παρουσίαση του ερευνητικού έργου «ιερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της ποιότητας της Λίµνης Πλαστήρα» Καρδίτσα 30 Μαρτίου 2002 Υδρολογική διερεύνηση της διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί της ΔΕΗ Α.Ε. και η συμβολή τους στην διαχείριση των υδατικών πόρων

Οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί της ΔΕΗ Α.Ε. και η συμβολή τους στην διαχείριση των υδατικών πόρων Οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί της ΔΕΗ Α.Ε. και η συμβολή τους στην διαχείριση των υδατικών πόρων Ι. Αργυράκης Δ.ντής Διεύθυνσης Υδροηλεκτρικής Παραγωγής, ΔΕΗ Α.Ε. Λέξεις κλειδιά: Υδροηλεκτρικοί σταθμοί (ΥΗΣ),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή):

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή): ΑΣΚΗΣΗ 1 Αρδευτικός ταµιευτήρας τροφοδοτείται κυρίως από την απορροή ποταµού που µε βάση δεδοµένα 30 ετών έχει µέση τιµή 10 m 3 /s και τυπική απόκλιση 4 m 3 /s. Ο ταµιευτήρας στην αρχή του υδρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΣΤΟΝΟΜΟΑΡΤΑΣ

ΜΙΚΡΟ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΣΤΟΝΟΜΟΑΡΤΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε. Προσυνεδριακή Εκδήλωση: ΜΙΚΡΟ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΣΤΟΝΟΜΟΑΡΤΑΣ «Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» ιοργάνωση Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Α Αναλυτικά αποτελέσματα βελτιστοποίησης

Παράρτημα Α Αναλυτικά αποτελέσματα βελτιστοποίησης - 152 - Παράρτημα Α Αναλυτικά αποτελέσματα βελτιστοποίησης Το Παράρτημα Α περιέχει τα τελικά αποτελέσματα βελτιστοποίησης των κυριότερων σεναρίων μελέτης Α1 (έργα κάτω Αχελώου), Α2 (έργα κάτω Αχελώου με

Διαβάστε περισσότερα

Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα

Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα Κ.Α.Π.Ε CRES Παναγιωτόπουλος Μιχαήλ Ειναι έργα αξιοποίησης της Υδραυλικής Ενέργειας Ανάλογα µε την ισχύ χωρίζονται σε Μικρά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Τα προτεινόµενα έργα εξασφαλίζουν την ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

Πλημμύρες Case studies

Πλημμύρες Case studies Πλημμύρες Case studies Υδροσύστημα Εδεσσαίου Υδροσύστημα Αράχθου Υδοσύστημα Αχελώου Ρέμα Πικροδάφνης Πλημμύρες Ολλανδίας Νίκος Μαμάσης Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Αθήνα 214 Υδροσύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων

Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3 Ο Υ Ρ Α Υ Λ Ι Κ Α Φ Ρ Α Γ Μ Α Τ Α - Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ε Σ Υ Π Ο Ο Μ Ε Σ Ρ Λ Ε Ω Ν Ι Α Σ Α Ν Θ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Ε Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ο Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ

Διαβάστε περισσότερα

Το υπολογιστικό σύστηµα Υδρονοµέας και η εφαρµογή του στην µελέτη των έργων εκτροπής του Αχελώου

Το υπολογιστικό σύστηµα Υδρονοµέας και η εφαρµογή του στην µελέτη των έργων εκτροπής του Αχελώου Το υπολογιστικό σύστηµα Υδρονοµέας και η εφαρµογή του στην µελέτη των έργων εκτροπής του Αχελώου ηµήτρης Κουτσογιάννης & Ανδρέας Ευστρατιάδης Τοµέας Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μέρη της

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Παρουσίαση Ερευνητικών Επιτευγμάτων Σχολής Πολιτικών Μηχανικών

Σύντομη Παρουσίαση Ερευνητικών Επιτευγμάτων Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Σύντομη Παρουσίαση Ερευνητικών Επιτευγμάτων Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Ενεργειακή ιαχείριση Ημερίδα, 7 Δεκεμβρίου εκεμβρίου 2011 2011 Ερευνητική Ομάδα: Υδροηλεκτρικών Έργων Ερευνητικό Έργο 62/2423 «Διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά και Θεσμικά ζητήματα για την διείσδυση των ΑΠΕ στο Ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα. Γ. Κάραλης, Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

Τεχνικά και Θεσμικά ζητήματα για την διείσδυση των ΑΠΕ στο Ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα. Γ. Κάραλης, Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Τεχνικά και Θεσμικά ζητήματα για την διείσδυση των ΑΠΕ στο Ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα Γ. Κάραλης, Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Εθνικό σχέδιο δράσης Οριοθέτηση προβλήματος Χαρακτηριστικά ελληνικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αιολική Παραγωγή: Εφαρµογή Κανονιστικού και Ρυθµιστικού Πλαισίου

Αιολική Παραγωγή: Εφαρµογή Κανονιστικού και Ρυθµιστικού Πλαισίου ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Αιολική Παραγωγή: Εφαρµογή Κανονιστικού και Ρυθµιστικού Πλαισίου Ανδρέας Αδρακτάς Επιχειρησιακός ιευθυντής Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση πλημμυρών στα φράγματα της ΔΕΗ Α.Ε. στους ποταμούς Αχελώο, Άραχθο και Νέστο (Δεκέμβριος 2005)

Αντιμετώπιση πλημμυρών στα φράγματα της ΔΕΗ Α.Ε. στους ποταμούς Αχελώο, Άραχθο και Νέστο (Δεκέμβριος 2005) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αντιμετώπιση πλημμυρών στα φράγματα της ΔΕΗ Α.Ε. στους ποταμούς Αχελώο, Άραχθο και Νέστο (Δεκέμβριος 2005) Γεώργιος Λέρης Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 3 ΚΕΜΕΡΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το υπολογιστικό σύστηµα Υδρονοµέας και η εφαρµογή του στην µελέτη των έργων εκτροπής του Αχελώου

Το υπολογιστικό σύστηµα Υδρονοµέας και η εφαρµογή του στην µελέτη των έργων εκτροπής του Αχελώου Το υπολογιστικό σύστηµα Υδρονοµέας και η εφαρµογή του στην µελέτη των έργων εκτροπής του Αχελώου ηµήτρης Κουτσογιάννης & Ανδρέας Ευστρατιάδης Τοµέας Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μέρη της

Διαβάστε περισσότερα

Υδροηλεκτρικά Έργα. 8ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών. Ταμιευτήρες. Ανδρέας Ευστρατιάδης, Νίκος Μαμάσης, & Δημήτρης Κουτσογιάννης

Υδροηλεκτρικά Έργα. 8ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών. Ταμιευτήρες. Ανδρέας Ευστρατιάδης, Νίκος Μαμάσης, & Δημήτρης Κουτσογιάννης Υδροηλεκτρικά Έργα 8ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Ταμιευτήρες Ανδρέας Ευστρατιάδης, Νίκος Μαμάσης, & Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. ιαχείριση πληµµυρών

Υ ΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. ιαχείριση πληµµυρών Υ ΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ιαχείριση πληµµυρών Νίκος Μαµάσης Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Τοµέας Υδατικών Πόρων Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλιο για τις προοπτικές ανάπτυξης των υδατικών πόρων στην Ελλάδα σε σχέση µε την Κοινοτική Οδηγία-Πλαίσιο για το νερό

Σχόλιο για τις προοπτικές ανάπτυξης των υδατικών πόρων στην Ελλάδα σε σχέση µε την Κοινοτική Οδηγία-Πλαίσιο για το νερό Οδηγία-Πλαίσιο 2000/60 Εναρµόνιση µε την ελληνική πραγµατικότητα Ηµερίδα του Τοµέα Υδατικών Πόρων Αθήνα 22 Μαΐου 2002 Σχόλιο για τις προοπτικές ανάπτυξης των υδατικών πόρων στην Ελλάδα σε σχέση µε την

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλιο για τις προοπτικές ανάπτυξης των υδατικών πόρων στην Ελλάδα σε σχέση µε την Κοινοτική Οδηγία-Πλαίσιο για το νερό

Σχόλιο για τις προοπτικές ανάπτυξης των υδατικών πόρων στην Ελλάδα σε σχέση µε την Κοινοτική Οδηγία-Πλαίσιο για το νερό Οδηγία-Πλαίσιο 2000/60 Εναρµόνιση µε την ελληνική πραγµατικότητα Ηµερίδα του Τοµέα Υδατικών Πόρων Αθήνα 22 Μαΐου 2002 Σχόλιο για τις προοπτικές ανάπτυξης των υδατικών πόρων στην Ελλάδα σε σχέση µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΥδροδυναµικέςΜηχανές

ΥδροδυναµικέςΜηχανές ΥδροδυναµικέςΜηχανές ιαµόρφωση Υδροηλεκτρικών Έργων Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Αρχέςαξιοποίησηςυδραυλικής ενέργειας Ένα Υδροηλεκτρικό Έργο (ΥΗΕ) είναι ένα σύνθετο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης

ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης 2012-2013 1 ΠΡΩΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Θέμα 1 (μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Π Αιολική ενέργεια Ηλιακή ενέργεια Kυματική ενέργεια Παλιρροιακή ενέργεια Από βιοαέρια. Γεωθερμική ενέργεια Υδραυλική ενέργεια

Π Αιολική ενέργεια Ηλιακή ενέργεια Kυματική ενέργεια Παλιρροιακή ενέργεια Από βιοαέρια. Γεωθερμική ενέργεια Υδραυλική ενέργεια Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε) Π Αιολική ενέργεια Ηλιακή ενέργεια Kυματική ενέργεια Παλιρροιακή ενέργεια Από βιομάζα Από βιοαέρια Γεωθερμική ενέργεια Υδραυλική ενέργεια Σε αντιδιαστολή με τις συμβατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΒΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΒΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΒΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΘΗΝΑ 18.04.2007 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΗ Α.Ε. Aβραάμ Mιζάν, Γενικός ιευθυντής ημόσια Επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

Νερό & Ενέργεια. Όνομα σπουδαστών : Ανδρέας Κατσιγιάννης Μιχάλης Παπαθεοδοσίου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Νερό & Ενέργεια. Όνομα σπουδαστών : Ανδρέας Κατσιγιάννης Μιχάλης Παπαθεοδοσίου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Νερό & Ενέργεια Όνομα σπουδαστών : Ανδρέας Κατσιγιάννης Μιχάλης Παπαθεοδοσίου Υπεύθυνος Καθηγητής : κ. Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση Ανδρέας Ευστρατιάδης, υποψήφιος διδάκτορας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών πόρων Ποσοτική και ποιοτική θεώρηση της λειτουργίας του ταµιευτήρα Πλαστήρα Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Υδραυλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. EEN HELLAS S.A. (EDF( group) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 100MW 90,1MW Αιολικά Πάρκα 100 MW Aνάστροφο Αντλησιοταμιευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σε ένα ηλεκτρικό δίκτυο, είτε αυτό είναι ένα ισχυρό διασυνδεδεμένο δίκτυο (όπως αυτό της ηπειρωτικής χώρας) είτε είναι αυτόνομο (μεγάλης ή

Σε ένα ηλεκτρικό δίκτυο, είτε αυτό είναι ένα ισχυρό διασυνδεδεμένο δίκτυο (όπως αυτό της ηπειρωτικής χώρας) είτε είναι αυτόνομο (μεγάλης ή 1 Η ανάγκη της αποθήκευσης ενέργειας Σε ένα ηλεκτρικό δίκτυο, είτε αυτό είναι ένα ισχυρό διασυνδεδεμένο δίκτυο (όπως αυτό της ηπειρωτικής χώρας) είτε είναι αυτόνομο (μεγάλης ή μικρότερης ισχύος, όπως τα

Διαβάστε περισσότερα

Ηανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα: Σημερινή κατάσταση, προβλήματα και προοπτικές

Ηανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα: Σημερινή κατάσταση, προβλήματα και προοπτικές Ηανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα: Σημερινή κατάσταση, προβλήματα και προοπτικές Ανοιχτό Forum AΠΕ/ΣΗΘ Ζάππειο, 31 Οκτωβρίου 2008 Θεόδωρος Κ. Πανάγος Αντιπρόεδρος Ρ.Α.Ε. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ηπειρωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΛΗ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΛΗ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Υ ΡΟΛΗΨΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Υ ΡΟΛΗΨΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Υ ΡΟΛΗΨΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Η ύδρευση της πόλης της Καρδίτσας, της περιοχής των Σοφάδων και των γύρω κοινοτήτων γίνεται από το

Διαβάστε περισσότερα

Υδατικοί πόροι και έργα αξιοποίησης

Υδατικοί πόροι και έργα αξιοποίησης Σημειώσεις στο πλαίσιο του μαθήματος «Διαχείριση Υδατικών Πόρων» Υδατικοί πόροι και έργα αξιοποίησης Ανδρέας Ευστρατιάδης & Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Εθνικό Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1147/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1147/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1147/2011 Τροποποίηση και Μεταβίβαση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από

Διαβάστε περισσότερα

Υδρολογική θεώρηση της λειτουργίας του υδροηλεκτρικού έργου Πλαστήρα

Υδρολογική θεώρηση της λειτουργίας του υδροηλεκτρικού έργου Πλαστήρα Διημερίδα για τη διαχείριση των υδατικών πόρων στη λίμνη Πλαστήρα Νεοχώρι Καρδίτσας 26-27 Ιανουαρίου 21 Υδρολογική θεώρηση της λειτουργίας του υδροηλεκτρικού έργου Πλαστήρα Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΧΕΛΩΟΥ

Η ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΧΕΛΩΟΥ Η ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΧΕΛΩΟΥ Ι. ΑΡΧΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Τον Ιούνιο του 1984 η ΔΕΗ υποβάλλει μελέτη για το έργο, σύμφωνα με την οποία σχηματοποιείται σε γενικές γραμμές η ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Κώστας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δρ. Μηχανόλογος Μηχανικός, Τεχνικός Υπεύθυνος Περιφερειακού Ενεργειακού Κέντρου Κ. Μακεδονίας. Επιμέλεια σύνταξης:

Διαβάστε περισσότερα

Εµπορική ιαχείριση Μονάδων ΑΠΕ - Νοµοθεσία & ιαδικασίες Αδειοδότησης. Χάρης Λαζάνης/Υπηρεσία ΑΠΕ/ ΕΣΜΗΕ

Εµπορική ιαχείριση Μονάδων ΑΠΕ - Νοµοθεσία & ιαδικασίες Αδειοδότησης. Χάρης Λαζάνης/Υπηρεσία ΑΠΕ/ ΕΣΜΗΕ Εµπορική ιαχείριση Μονάδων ΑΠΕ - Νοµοθεσία & ιαδικασίες Αδειοδότησης Χάρης Λαζάνης/Υπηρεσία ΑΠΕ/ ΕΣΜΗΕ ιηµερίδα ΤΕΕ/ Περιφερειακού Τµήµατος Κεντρικής & υτικής Θεσσαλίας για τις ΑΠΕ και τη θέση τους στο

Διαβάστε περισσότερα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Φώτης Σ. Φωτόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MEng ΕΜΠ, ΜSc MIT Ειδικός συνεργάτης ΕΜΠ, & Επιλογή τύπου και θέσης έργου Εκτίµηση χρήσεων & αναγκών σε νερό Οικονοµοτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος του ΕΣΜΗΕ στην ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών ρ. Ευάγγελος Λεκατσάς Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου, ΕΣΜΗΕ

O ρόλος του ΕΣΜΗΕ στην ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών ρ. Ευάγγελος Λεκατσάς Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου, ΕΣΜΗΕ O ρόλος του ΕΣΜΗΕ στην ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών ρ. Ευάγγελος Λεκατσάς Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου, ΕΣΜΗΕ 1 Θέµατα της Παρουσίασης Ο ρόλος του ΕΣΜΗΕ ( ιαχειριστής Ελληνικού Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Πλημμύρες & αντιπλημμυρικά έργα

Πλημμύρες & αντιπλημμυρικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Πλημμύρες & αντιπλημμυρικά έργα Case studies Νίκος Μαμάσης, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Υδρολογική διερεύνηση λειτουργίας ταµιευτήρα Πλαστήρα

Υδρολογική διερεύνηση λειτουργίας ταµιευτήρα Πλαστήρα ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Παρουσίαση στα πλαίσια του µαθήµατος: «Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Υδραυλικά Έργα» Υδρολογική διερεύνηση λειτουργίας ταµιευτήρα Πλαστήρα Ανδρέας Ευστρατιάδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα επαναληπτικής εξέτασης 2012-2013 1 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Θέμα 1 (μονάδες

Διαβάστε περισσότερα