Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 20/11/2009 Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ.821 / 2443Π / / Ζ1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 20/11/2009 Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ.821 / 2443Π / 144249 / Ζ1"

Transcript

1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : ΜΑΡΟΥΣΙ Emaıl : Πληροφορίες : Δεσποτοπούλου Ε. Τηλέφωνο : , , , , , FAX : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 20/11/2009 Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ.821 / 2443Π / / Ζ1 ΠΡΟΣ: Όπως οι συνημμένοι πίνακες διανομής Α και Β Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκπαιδευτικών για απόσπαση σε σχολικές μονάδες και σε γραφεία συντονιστών εκπαίδευσης του εξωτερικού. Διαπίστωση γνώσης ξένης γλώσσας των υποψηφίων». Προκειμένου να γίνει επιλογή εκπαιδευτικών για απόσπαση σε σχολικές μονάδες και σε γραφεία συντονιστών εκπαίδευσης του εξωτερικού από το σχολικό έτος , παρακαλούμε για την άμεση κοινοποίηση και με την ένδειξη του εξαιρετικώς επείγοντος της πρόσκλησης αυτής στα σχολεία της περιοχής αρμοδιότητάς σας για ενημέρωση των εκπαιδευτικών της περιοχής σας καθώς και την ενημέρωση της ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε. για την παραλαβή της παρούσας με ή μέσω fax. Επίσης με ευθύνη των προϊσταμένων γραφείων σε συνεργασία με τους διευθυντές σχολείων οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να λάβουν γνώση της ανωτέρω προκήρυξης ενυπογράφως. 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 1. Όσοι από τους δημόσιους εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης επιθυμούν να αποσπαστούν σε σχολικές μονάδες και σε γραφεία Σ.Ε. του εξωτερικού από το σχολικό έτος πρέπει να υποβάλουν αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέσω των διευθύνσεων και γραφείων εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την πρόσκληση αυτή. 2. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίες έχουν την έννοια εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση προκειμένου να συνταχθούν οι σχετικοί πίνακες, ικανοποιούνται μόνον εφόσον υπάρχουν ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό στις σχολικές μονάδες και στα γραφεία Σ.Ε. που εδρεύουν στις ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές του εξωτερικού. 3. Οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στο εξωτερικό, δύναται να υποβληθούν στο γραφείο του Σ.Ε. της περιοχής τους μέσα στην ίδια προθεσμία. Τα γραφεία των Σ.Ε. αποστέλλουν τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών στις οικείες διευθύνσεις ή στα γραφεία εκπαίδευσης των νομών, όπου υπάγονται οργανικά οι υποψήφιοι, προκειμένου: α) να γίνει ο έλεγχος και η θεώρησή τους από τον αρμόδιο Προϊστάμενο και β) να διαβιβαστούν στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μέσω των Δ/νσεων και Γραφείων Εκπαίδευσης. 1

2 2. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ 1. Υποψήφιοι για απόσπαση στο εξωτερικό είναι δημόσιοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής οι οποίοι: α) έχουν διετή εκπαιδευτική υπηρεσία σε σχολεία Π/θμιας ή Δ/θμιας Εκπαίδευσης μέχρι και τις 30/9/2010 από το ΦΕΚ διορισμού (αναγνωρισμένη προϋπηρεσία πριν το ΦΕΚ διορισμού λαμβάνεται υπόψη μόνο στη συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία και όχι στην υποχρεωτική διετία). β) έχουν επαρκή γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία αποσπώνται ή μίας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική ή γερμανική. γ) έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς ειδικό πρόγραμμα επιμόρφωσης. Μέχρι την έναρξη της λειτουργίας των προγραμμάτων αυτών, οι αποσπώμενοι εκπαιδευτικοί παρακολουθούν υποχρεωτικά ταχύρρυθμα σεμινάρια, που οργανώνονται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Η παρακολούθηση των σεμιναρίων από τους εκπαιδευτικούς θα γίνει μετά την επιλογή τους σε ημερομηνίες που θα τους γνωστοποιηθούν. δ) έχουν άδεια του ιερατικού τους προϊσταμένου στην Ελλάδα και του οικείου Μητροπολίτη στη χώρα υποδοχής, εφόσον πρόκειται για απόσπαση ιερέων-εκπαιδευτικών. 2. Η απόσπαση των εκπαιδευτικών γίνεται για τρία (3) συνεχή σχολικά έτη, με δυνατότητα παράτασης δύο (2) ακόμη ετών, ύστερα από εισήγηση του οικείου Σ.Ε., σχετικά με τις ανάγκες της υπηρεσίας και την καταλληλότητα του εκπαιδευτικού. Σημειώνεται ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει καταργηθεί για τους Έλληνες πολίτες η VISA για τις ΗΠΑ. Για το λόγο αυτό και λόγω αδυναμίας έκδοσης VISA για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών ετών, για τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να αποσπαστούν στις σχολικές μονάδες των Η.Π.Α., η απόσπασή τους γίνεται για τρία (3) συνεχή σχολικά έτη, χωρίς δυνατότητα παράτασης για δύο (2) ακόμη σχολικά έτη. Ο χρόνος απόσπασης υπολογίζεται από την έναρξη του σχολικού έτους απόσπασης, εφόσον η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται εντός του πρώτου τετραμήνου του σχολικού έτους απόσπασης. Όταν η απόσπαση και η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται μετά το πρώτο τετράμηνο του σχολικού έτους απόσπασης (δηλαδή μετά τις 31 Δεκεμβρίου, και για χώρες στις οποίες το σχολικό έτος συμπίπτει με το ημερολογιακό μετά τις 30 Απριλίου) το έτος αυτό δεν προσμετράται στην πενταετή απόσπαση του εκπαιδευτικού στο εξωτερικό. 3. Δε δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση: α) Οι εκπαιδευτικοί που έχουν αποσπαστεί στο εξωτερικό για συνολικό χρονικό διάστημα πέντε (05) ετών [τρία (03) συνεχή σχολικά έτη και δύο (02) έτη παράτασης απόσπασης]. β) Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν αποσπαστεί στο εξωτερικό κατά το παρελθόν και η απόσπασή τους ανακλήθηκε ή διακόπηκε λόγω πλημμελούς εκτέλεσης των καθηκόντων τους ή ανεπάρκειας στην άσκηση αυτών ή αδυναμίας ανταπόκρισης στα ειδικά καθήκοντά τους. γ) Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για πράξεις ή παραλείψεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα ή έχουν τιμωρηθεί με οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή για τις ίδιες πράξεις. Επισημαίνεται ότι για τους εκπαιδευτικούς, εις βάρος των οποίων εκκρεμεί ένορκη διοικητική εξέταση, θα πρέπει να γίνεται μνεία από τους προϊσταμένους Δ/νσεων και Γραφείων και να ενημερώνουν την υπηρεσία μας για την εξέλιξη της Ε.Δ.Ε και τη δυνατότητα ή όχι απομάκρυνσης του εκπαιδευτικού από την Ελλάδα. δ) Οι εκπαιδευτικοί για τους οποίους έχει εκδοθεί υπουργική απόφαση ανάκλησης ή διακοπής της απόσπασής τους για το σχολ. έτος , καθώς επίσης και όσοι έχουν αποσπαστεί και βρίσκονται κατά το τρέχον σχολ. έτος ( ) στα δύο (02) πρώτα χρόνια της απόσπασής τους, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.3687/2008 (ΦΕΚ 159, τ.α ). 3. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 1. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν στις αρμόδιες Διευθύνσεις και Γραφεία εκπαίδευσης της ημεδαπής ή στα γραφεία των Σ.Ε. εξωτερικού μέχρι

3 (λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία που πρωτοκολλήθηκε η αίτηση στην αρμόδια Δ/νση ή στο Γραφείο Εκπαίδευσης ή στο γραφείο Σ.Ε. εξωτερικού). Αιτήσεις εκπρόθεσμες ή αιτήσεις οι οποίες υποβάλλονται απευθείας στην Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων απορρίπτονται. 2. Οι Διευθύνσεις και τα Γραφεία εκπαίδευσης πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων στη Διεύθυνση Π.Ο.Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, προκειμένου μεν περί των υποψηφίων της ημεδαπής μέχρι , προκειμένου δε περί των υποψηφίων της αλλοδαπής μέχρι Γίνεται γνωστό ότι είναι δυνατό να ληφθεί υπόψη η βαθμολογία των εκπαιδευτικών στην ξένη γλώσσα από τη συμμετοχή τους στις σχετικές εξετάσεις του προηγούμενου σχολ. έτους (Απρίλιος 2009), εφόσον το επιθυμούν και εφόσον έλαβαν βαθμολογία 25 τουλάχιστον μονάδες και δεν έχει εκδοθεί απόφαση ανάκλησης ή διακοπής της απόσπασής τους για το σχολ. έτος Στην περίπτωση αυτή στη σχετική αίτηση απόσπασης θα αναγραφεί στο αντίστοιχο τετραγωνάκι της κατοχύρωσης της βαθμολογίας η ξένη γλώσσα ή οι ξένες γλώσσες στην/ις οποία/ες εξετάστηκε ο ενδιαφερόμενος κατά το προηγούμενο σχολικό έτος. Διευκρινίζεται ότι δε θα καταταγούν στους αξιολογικούς πίνακες απόσπασης οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι, χωρίς να απαλλάσσονται από τις εξετάσεις, δεν προσέρχονται σ αυτές χωρίς να έχουν σημειώσει στη σχετική αίτηση την επιθυμία τους για την κατοχύρωση της βαθμολογίας τους. 4. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 1. Η έντυπη αίτηση (συνημμένο υπόδειγμα) συμπληρώνεται από τους ενδιαφερομένους με ευανάγνωστα γράμματα. Αιτήσεις χωρίς ημερομηνία και υπογραφή του ενδιαφερομένου, χωρίς σφραγίδα και ημερομηνία πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης ή του Γραφείου εκπαίδευσης ή χωρίς ημερομηνία θεώρησης και υπογραφή του Προϊσταμένου της οικείας Διεύθυνσης ή Γραφείου εκπαίδευσης απορρίπτονται. Στην αίτηση δηλώνονται από τον εκπαιδευτικό οι χώρες κατά σειρά προτίμησης. Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν μέχρι 10 προτιμήσεις. Σημειώνεται ότι: α) Οι εκπαιδευτικοί του κλ. ΠΕ04, οφείλουν να διευκρινίζουν την ειδικότητά τους (φυσικοί, χημικοί, φυσιογνώστες, βιολόγοι, γεωλόγοι), λόγω του ότι οι εκπαιδευτικοί του ανωτέρω κλάδου αποσπώνται κατά ειδικότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.3475/2006. β) Οι εκπαιδευτικοί του κλ. ΠΕ11, που έχουν ειδίκευση στη διδασκαλία ελληνικών παραδοσιακών χορών, του κλ. ΠΕ16 που διαθέτουν γνώσεις ευρωπαϊκής και βυζαντινής μουσικής, του κλ. ΠΕ08 με ειδίκευση στη θεατρική αγωγή, του κλ.πε01 που έχουν γνώσεις βυζαντινής μουσικής και του κλ. ΠΕ70 με ειδίκευση στην ειδική αγωγή, ή εκπαιδευτικοί που έχουν οποιαδήποτε άλλου τύπου ειδίκευση, θα πρέπει να το δηλώσουν στο αντίστοιχο πεδίο στη σχετική αίτηση (Νο 25). γ) Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αποσπαστούν στις σχολικές μονάδες των Η.Π.Α., του Καναδά και της Αυστραλίας, θα πρέπει να συμπληρώσουν με αύξοντα αριθμό, κατά σειρά προτεραιότητας, τις περιοχές ανά γραφείο Σ.Ε., σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα προτιμήσεων. Οι προτιμήσεις για τις ανωτέρω χώρες ανά γραφείο Σ.Ε. θα ληφθούν υπόψη ως μία προτίμηση, μεταξύ των 10 προτιμήσεων. δ) Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αποσπαστούν και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα εκτός των προτιμήσεών τους (σε περίπτωση που δεν αποσπαστούν σε κάποια από τις προτιμήσεις τους), εφόσον υπάρξουν κενά της ειδικότητάς τους σε άλλες χώρες, θα πρέπει να το δηλώσουν στο αντίστοιχο τετραγωνάκι στη σχετική αίτηση (Ν 19), σημειώνοντας οπωσδήποτε και την ήπειρο της προτίμησής τους. 2. Την πρόσκληση συνοδεύει πίνακας στον οποίο περιλαμβάνονται οι χώρες απόσπασης, η βαθμίδα εκπαίδευσης και ο κλάδος του εκπαιδευτικού που έχει δυνατότητα απόσπασης σ αυτές. Διευκρινίζεται ότι οι αναγραφόμενες χώρες και οι κλάδοι δεν συνεπάγονται πάντα και αντίστοιχα κενά. 3. Με την αίτηση υποβάλλονται από τον υποψήφιο επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων, οι οποίοι αποδεικνύουν επάρκεια γνώσης της ξένης γλώσσας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Για τους τίτλους και τα δικαιολογητικά που προέρχονται από Ιδρύματα της αλλοδαπής απαιτείται επίσημη μετάφραση. 4. Εφόσον πρόκειται για εκπαιδευτικούς που είχαν αποσπασθεί στο εξωτερικό κατά το παρελθόν, θα πρέπει να συνυποβάλουν και υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ποια ήταν η περίοδος απόσπασης, εάν έχουν λάβει το αντίτιμο των 3

4 εισιτηρίων μετάβασης και επιστροφής καθώς και τα έξοδα μεταφοράς της οικοσκευής. 5. Εφιστούμε την προσοχή των εκπαιδευτικών στα εξής σημεία: α) Οι υποψήφιοι, οι οποίοι θα υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία απόσπασης, έχουν τη δυνατότητα μέχρι να αποστείλουν απευθείας στη Διεύθυνση Π.Ο.Δ.Ε., Τμήμα Β, του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ιδιόγραφη αίτηση για ανάκληση της αίτησης απόσπασης ή τη διαγραφή χωρών προτίμησης της αρχικής αίτησης, στις οποίες δεν επιθυμούν πλέον να αποσπαστούν στο fax ή με . Επισημαίνουμε στο σημείο αυτό ότι δεν επιτρέπεται αλλαγή στη σειρά προτίμησης των χωρών της αρχικής αίτησης, ούτε προσθήκη άλλων χωρών. β) Αιτήσεις για άρση συναπόσπασης (ταυτόχρονης απόσπασης, προκειμένου για ζεύγη εκπαιδευτικών) μπορούν να υποβληθούν αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων της ξένης γλώσσας και πριν την σύνταξη των αξιολογικών πινάκων απευθείας στη ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε στο fax ή με . γ) Σε περίπτωση κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι προς απόσπαση εκπαιδευτικοί δεν αποστείλουν ιδιόγραφη αίτηση ανάκλησης, ή άρσης συναπόσπασης, η Yπηρεσία θα προχωρήσει στη διαδικασία απόσπασής τους, χωρίς άλλη προειδοποίηση, μετά την κατάταξή τους στους αξιολογικούς πίνακες, σύμφωνα με τα μόριά τους και τα δηλωθέντα στην αρχική αίτησή τους. δ) Οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στο εξωτερικό θεωρούνται ότι ανήκουν στην περιοχή μετάθεσης στην οποία ανήκει το σχολείο από το οποίο αποσπάστηκαν (άρθρο 8 παρ.3 Ν.2817/2000). ε) Οι εκπαιδευτικοί που είναι Διευθυντές σχολείων ή Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Γραφείων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης ή σχολικοί σύμβουλοι, υποχρεούνται να συνυποβάλουν και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι, σε περίπτωση απόσπασής τους, θα παραιτηθούν από τη θέση που κατέχουν. Η παραίτηση θα πρέπει να έχει γίνει δεκτή από το Συμβούλιο και να έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση απαλλαγής από τα καθήκοντά τους εντός μηνός από την έκδοση της απόφασης απόσπασής τους. Στην περίπτωση που στην προθεσμία αυτή δεν εκδοθεί απόφαση απαλλαγής τους, ανακαλείται η υπουργική απόφαση απόσπασής τους. 5. ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να αποσπαστούν στο εξωτερικό υποχρεούνται να εξετασθούν για τη διαπίστωση της επαρκούς γνώσης της γλώσσας της χώρας στην οποία ζητούν απόσπαση ή σε μία από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική ή γερμανική. Επιτυχής θεωρείται η εξέταση κατά την οποία ο υποψήφιος έχει συγκεντρώσει 25 τουλάχιστον μονάδες σε εκατοντάβαθμη κλίμακα. Δεν υποχρεούνται στην προηγούμενη εξέταση όσοι εκπαιδευτικοί κατέχουν τίτλο, ο οποίος αποδεικνύει επάρκεια γνώσης της ξένης γλώσσας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις: 1) η υπ αριθμ. πρωτ. Δ5/964 (ΦΕΚ59, τ.β / ) υπουργική απόφαση για τη χορήγηση άδειας επάρκειας διδασκαλίας ξένων γλωσσών, όπως αυτή ισχύει σήμερα 2) το Π.Δ. 347 (ΦΕΚ315, τ.α / ) και 3) το Π.Δ. 116 (ΦΕΚ115, τ.α / ), περί τροποποίησης διατάξεων Π.Δ 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», ή οποιοδήποτε αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) πτυχίο Ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της αλλοδαπής ή αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό τίτλο (διδακτορικό δίπλωμα ή master ή αντίστοιχο τίτλο άλλων γλωσσών) από Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού. 6. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ & ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Οι Διευθύνσεις και τα Γραφεία εκπαίδευσης εφοδιάζουν τους εκπαιδευτικούς της περιοχής αρμοδιότητάς τους με έντυπες αιτήσεις (επισυνάπτονται), συγκεντρώνουν τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων, ελέγχουν την ακρίβεια και πληρότητα των δηλουμένων στοιχείων, ελέγχουν αν με τις αιτήσεις τους συνυποβάλλονται και αποδεικτικά επάρκειας γνώσης της ξένης γλώσσας, προβαίνουν στη θεώρηση των αιτήσεων και τις υποβάλλουν μαζί με τα φύλλα ποιότητας των υποψηφίων (σχέδιο φύλλου ποιότητας επισυνάπτεται στην παρούσα) στην αρμόδια Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών & Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μέσα στις ορισθείσες προθεσμίες. Εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Γραφείων εκπαίδευσης: 4

5 α) στον έλεγχο της ακρίβειας των δηλουμένων στοιχείων, επειδή τηρούν τους ατομικούς υπηρεσιακούς φακέλους των εκπαιδευτικών, όπως π.χ. στη διετή εκπαιδευτική υπηρεσία σε σχολεία Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης μέχρι και τις 30/9/2010 από ΦΕΚ διορισμού, στο χρόνο απόσπασης στο εξωτερικό, στους μεταπτυχιακούς τίτλους, στην ανάκληση ή διακοπή απόσπασής τους στο εξωτερικό κατά το προηγούμενο σχολ. έτος , κλπ και β) στη συμπλήρωση μόνο του φύλλου μητρώου ποιότητας εκπαιδευτικού το οποίο αποστέλλεται με την παρούσα πρόσκληση και όχι οποιουδήποτε άλλου διαθέτει η Διεύθυνση. Διευκρινίζουμε ότι εκπαιδευτικοί με ειδικές ανάγκες, οι οποίοι έχουν διοριστεί αποκλειστικά σε ειδικά σχολεία, δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για απόσπαση, επειδή στο εξωτερικό δεν λειτουργούν αντίστοιχες ελληνικές σχολικές μονάδες. 7. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΥΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 1. Οι εκπαιδευτικοί κατατάσσονται σε πίνακες επιλογής κατά χώρα, γλώσσα, βαθμίδα εκπαίδευσης και κλάδο, με βάση το συνολικό αριθμό μορίων που συγκεντρώνουν στην ξένη γλώσσα και στα έτη υπηρεσίας. Η μοριοδότηση γίνεται ως εξής: Α. Ξένη γλώσσα: μονάδες (βαθμολογία κάτω του 25 δεν λαμβάνεται υπόψη) Όσοι από τους εκπαιδευτικούς κατέχουν τίτλο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο 5 (γλωσσομάθεια των υποψηφίων), λαμβάνουν 100 μονάδες. Β. Έτη υπηρεσίας: 2 μονάδες για κάθε έτος υπηρεσίας και μέχρι 15 χρόνια υπηρεσίας. (Δεν υπολογίζονται στη μοριοδότηση τα αναγνωρισμένα χρόνια υπηρεσίας, που έχουν διανυθεί εκτός εκπαίδευσης). Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην συνολική βαθμολογία λαμβάνεται υπόψη για την απόσπαση η σειρά προτίμησης της συγκεκριμένης χώρας. Μεταξύ εκπαιδευτικών που έχουν δηλώσει τη συγκεκριμένη χώρα με την ίδια σειρά προτίμησης η απόσπαση γίνεται με τη συνεκτίμηση των παρακάτω κατά σειρά στοιχείων: α. Μόρια στην ξένη γλώσσα β. Οικογενειακή κατάσταση ( π.χ. συνυπηρέτηση, αριθμός παιδιών) γ. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών με την παρακάτω σειρά: i) Διδακτορική διατριβή ii) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (master), D.E.A., Magister. δ. Μετεκπαίδευση Μ.Δ.Δ.Ε., Δ.Μ.Ε. ε. Β πτυχίο Α.Ε.Ι. στ. Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας ζ. Πτυχίο ΣΕΛΔΕ, ΣΕΛΜΕ, ΠΑΤΕΣ-ΣΕΛΕΤΕ, ΠΕΚ, εφόσον δεν απαιτείται ως προσόν διορισμού στην εκπαίδευση 2. Μετά την εξέταση των υποψηφίων στην ξένη γλώσσα, με βάση τα μοριοδοτούμενα στοιχεία, καταρτίζονται, με αξιολογική σειρά, πίνακες επιλογής κατά χώρα, γλώσσα, βαθμίδα εκπαίδευσης και κλάδο. Η ένταξη σε ένα πίνακα δεν αποκλείει την ένταξη και σε άλλο πίνακα. Οι πίνακες ισχύουν για ένα σχολικό έτος. 3. Οι υποψήφιοι, που υποχρεούνται στην εξέταση της ξένης γλώσσας και δεν προσέρχονται, καθώς και όσοι προσέρχονται αλλά δε συγκεντρώνουν 25 τουλάχιστον μονάδες, αποκλείονται από την επιλογή. 4. Για κάθε χώρα θα συνταχθεί: I. Πίνακας εκπαιδευτικών που έχουν εξετασθεί στην επίσημη γλώσσα της χώρας και II. Πίνακας εκπαιδευτικών που έχουν εξετασθεί σε εναλλακτική/ές γλώσσα/ες. (για τους εκπαιδευτικούς που θα εξετασθούν σε περισσότερες από μία εναλλακτικές γλώσσες, θα ληφθεί υπόψη η γλώσσα στην οποία έλαβαν το μεγαλύτερο βαθμό). 5. Οι πίνακες των εκπαιδευτικών που έχουν εξετασθεί σε εναλλακτική γλώσσα θα χρησιμοποιηθούν μόνο εφόσον έχουν εξαντληθεί οι πίνακες των εκπαιδευτικών που έχουν εξετασθεί στην επίσημη γλώσσα της χώρας απόσπασης (άρθρο 20 παρ. 1 Ν.2413/1996, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ.4 Ν.2621/1998). 6. Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων οι εγγεγραμμένοι στους κυρωμένους πίνακες εκπαιδευτικοί, κατά τη σειρά εγγραφής, αποσπώνται και τίθενται στη διάθεση των Σ.Ε. εξωτερικού ή των διπλωματικών ή 5

6 προξενικών αρχών, όπου δεν υπάρχουν Σ.Ε., για την τοποθέτησή τους σε σχολικές μονάδες της περιοχής αρμοδιότητάς τους και στα γραφεία Σ.Ε. Ειδικά και μόνον οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στην Γερμανία τίθενται στη διάθεση των ειδικών υπηρεσιακών συμβουλίων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης για την τοποθέτησή τους σε σχολικές μονάδες και στα γραφεία Σ.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 9 του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ78, τ.α ). Οι εκπαιδευτικοί που θα τοποθετηθούν στα Κρατικά Ευρωπαϊκά Σχολεία Βερολίνου πρέπει να έχουν αυξημένη γλωσσομάθεια στη γερμανική γλώσσα και υποχρεούνται να υπηρετήσουν στα σχολεία αυτά τουλάχιστον επί τριετία, εφόσον μετά το πέρας του πρώτου έτους υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του σχολείου και του οικείου Σ.Ε. 7. Σε περίπτωση κατά την οποία παρουσιαστούν άμεσες ανάγκες κάλυψης κενών θέσεων σε χώρες, οι οποίες δε συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα των χωρών που συνοδεύει την προκήρυξη, είναι δυνατόν να γίνει απόσπαση εκπαιδευτικών, καθώς και εκπαιδευτικώνιερέων, εφόσον το επιθυμούν, από πίνακες άλλων χωρών. 8. Σε περίπτωση που ζεύγη εκπαιδευτικών με διαφορετική βαθμολογία επιθυμούν ταυτόχρονη απόσπαση, η απόσπασή τους γίνεται με τη σειρά του εκπαιδευτικού που έχει τη μικρότερη βαθμολογία. Γι αυτό η σχετική αίτηση θα πρέπει να συμπληρώνεται στο σημείο (18) μόνον από τους εκπαιδευτικούς που ζητούν ταυτόχρονη απόσπαση, επισυνάπτοντας και το σχετικό πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Μετά τη σύνταξη των αξιολογικών πινάκων δεν θα γίνει δεκτή καμιά άρση συναπόσπασης. Και αυτό γιατί, όσοι εκπαιδευτικοί έχουν υποβάλει, στις προθεσμίες που ορίζουμε άρση της συναπόσπασης, εάν τυχόν ο ένας εκ των δύο συζύγων λάβει βαθμολογία κάτω από τη βάση (25) τίθεται εκτός πινάκων και ο έτερος σύζυγος, έστω και αν έχει λάβει βαθμολογία πάνω από τη βάση. 8. ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ11 και ΠΕ Οι κλάδοι ΠΕ05 (Γαλλικής Φιλολογίας), ΠΕ06 (Αγγλικής Φιλολογίας), ΠΕ07 (Γερμανικής Φιλολογίας), ΠΕ11(Φυσικής Αγωγής) και ΠΕ16 (Μουσικής) κατατάσσονται ειδικά για τις αποσπάσεις στο εξωτερικό σε ενιαίο πίνακα και δε διαχωρίζονται σε Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, δεδομένου ότι συνήθως καλούνται να διδάξουν σε αμιγώς ελληνικά σχολεία, προσφέροντας έργο ταυτόχρονα σε σχολεία Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 2. Δεδομένου ότι σε ορισμένες περιοχές της Γερμανίας, στα δημοτικά και στα γυμνάσια, η διδασκαλία του μαθήματος της φυσικής αγωγής γίνεται χωριστά για αγόρια ή κορίτσια με γυμναστή αντίστοιχου φύλου, για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής στις περιπτώσεις αυτές λαμβάνεται υπόψη αν η κενή θέση είναι για άρρενες ή θήλεις. 9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Οι αποσπώμενοι εκπαιδευτικοί: α) Ενημερώνονται για την απόσπασή τους με κοινοποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης δια των οικείων Διευθύνσεών τους και οφείλουν να παρουσιαστούν στη νέα τους θέση δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη του σχολικού έτους της χώρας όπου αποσπώνται. Όσοι αποσπώνται μετά την έναρξη του σχολικού έτους οφείλουν να παρουσιαστούν εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και πάντως όχι πέραν των δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Εάν αδικαιολόγητα δεν αναλάβουν υπηρεσία μέσα στα χρονικά αυτά διαστήματα, η Υπηρεσία προβαίνει, χωρίς άλλη ειδοποίηση, στην αντικατάστασή τους με την απόσπαση των αμέσως επομένων εκπαιδευτικών από τον αξιολογικό πίνακα επιλογής. β) Υποχρεούνται να παρακολουθήσουν ανελλιπώς ταχύρρυθμο επιμορφωτικό σεμινάριο, σύμφωνα με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. 6

7 γ) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.3687/2008 (ΦΕΚ159, τ.α / ), εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών, υποχρεούνται να παραμείνουν στο εξωτερικό για όλη τη διάρκεια της απόσπασής τους. Αίτηση ανάκλησης της απόσπασης επιτρέπεται να υποβληθεί μόνο για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους, που αιτιολογούνται ειδικώς. Η ανάκληση της απόσπασης στην περίπτωση αυτή εγκρίνεται με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Επιλογής Εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό. Σε περίπτωση διακοπής ή ανάκλησης της απόσπασης του εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια των τριών (3) πρώτων ετών της απόσπασής του, ο εκπαιδευτικός επιστρέφει τα έξοδα πρώτης μετάβασης και δεν λαμβάνει τα έξοδα επιστροφής στην Ελλάδα. Εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών και διακόπτουν ή ανακαλούν την απόσπασή τους πριν τη λήξη της τριετίας, δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση απόσπασης για το επόμενο της διακοπής ή της ανάκλησης σχολικό έτος. Στην περίπτωση υποβολής αίτησης διακοπής της απόσπασης του εκπαιδευτικού, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, το έτος αυτό υπολογίζεται ως έτος απόσπασης και αφαιρείται από το συνολικό χρονικό διάστημα των πέντε (05) ετών. Όσοι αποχωρούν από τη θέση τους, χωρίς να τους έχει κοινοποιηθεί η απόφαση διακοπής της απόσπασής τους, υπόκεινται σε πειθαρχικές κυρώσεις για εγκατάλειψη της θέσης τους. 10. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 1. Για τη διαπίστωση της επαρκούς γνώσης των ξένων γλωσσών που θα δηλώσουν οι υποψήφιοι θα διενεργηθούν γραπτές εξετάσεις στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, ως ακολούθως: Στη Θεσσαλονίκη θα εξεταστούν όσοι εκπαιδευτικοί έχουν δηλώσει εξέταση σε μία ή περισσότερες από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική ή γερμανική και ανήκουν οργανικά στις περιοχές Θεσσαλίας, Μακεδονίας και Θράκης. Στην Αθήνα εξετάζονται οι εκπαιδευτικοί που έχουν δηλώσει εξέταση σε μία ή περισσότερες από τις ανωτέρω τρεις ξένες γλώσσες και ανήκουν οργανικά στις υπόλοιπες περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας, καθώς επίσης και όλοι οι εκπαιδευτικοί, ανεξαρτήτως της περιοχής που ανήκουν οργανικά, οι οποίοι έχουν δηλώσει εξέταση στις λοιπές ξένες γλώσσες (αραβική, ιταλική, ισπανική, σουηδική κ.λ.π.) Επίσης οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ανήκουν οργανικά στις περιοχές Θεσσαλίας, Μακεδονίας και Θράκης και έχουν δηλώσει εξέταση σε μια ή περισσότερες από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική ή γερμανική, καθώς επίσης και σε μία από τις λοιπές ξένες γλώσσες, εξετάζονται στην Αθήνα για όλες τις γλώσσες που έχουν δηλώσει. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που σοβαροί λόγοι επιβάλλουν στον εκπαιδευτικό την περίοδο των εξετάσεων να βρίσκεται σ άλλο εξεταστικό κέντρο απ αυτό που ανήκει σύμφωνα με τα ανωτέρω, μπορεί με αίτησή του προς τη ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε., την οποία θα υποβάλει το αργότερο μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων, να ζητήσει την εξέτασή του στο εξεταστικό κέντρο της περιοχής που βρίσκεται (και μόνο βέβαια για τις γλώσσες γαλλική, αγγλική ή γερμανική). 2. Το πρόγραμμα με τις ημερομηνίες των εξετάσεων και τα συγκεκριμένα εξεταστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης θα ανακοινωθεί τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων. 11. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 1. Οι εκπαιδευτικοί εξετάζονται στις γλώσσες που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους. 2. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέλθουν μία ώρα πριν την καθοριζόμενη ώρα έναρξης των εξετάσεων και να έχουν μαζί τους απαραίτητα την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο, το οποίο θα φέρει τη φωτογραφία τους, καθώς και δύο (2) στυλό διαρκείας χρώματος μπλε. 3. Οι εξεταζόμενοι κάθονται στις αίθουσες εξέτασης κατά αλφαβητική σειρά και οφείλουν να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της επιτροπής του Ε.Κ. και των επιτηρητών. Αν οι εξεταζόμενοι είναι σύζυγοι ή αδέλφια κάθονται σε άλλη σειρά καθισμάτων και σε ορισμένη απόσταση μεταξύ τους κατά την κρίση των επιτηρητών της αίθουσας. 7

8 4. Οι εξεταζόμενοι δεν επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους στις αίθουσες εξέτασης κινητό τηλέφωνο, βοηθήματα, λεξικά, σημειώσεις και γενικά οτιδήποτε έχει σχέση με τις εξεταζόμενες γλώσσες. 5. Ο εξεταζόμενος που δολιεύεται με οποιονδήποτε τρόπο τις εξετάσεις ή συλλαμβάνεται ή αποπειράται να αντιγράψει ή έχει μαζί του σημειώσεις κλπ., αποκλείεται από τις εξετάσεις με απόφαση της επιτροπής του Ε.Κ. και ύστερα από προηγούμενη απολογία του. 12. ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Η εξέταση στην ξένη γλώσσα γίνεται ως εξής : α) Δίνεται στους εξεταζόμενους απόσπασμα γραπτού λόγου λέξεων από σύγχρονο έντυπο υλικό και τους ζητείται να απαντήσουν σε έξι (6) ε ρωτήσεις κατανόησης του κειμένου. Η κάθε απάντηση για να θεωρείται ολοκληρωμένη, πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 20 λέξεις και βαθμολογείται με 10 μονάδες. β) Ζητείται από τους εξεταζόμενους να συνθέσουν ένα γραπτό κείμενο στην ξένη γλώσσα περίπου 200 λέξεων. Το θέμα διατυπώνεται έτσι ώστε να δηλώνεται με σαφήνεια ποιος, σε ποιόν, για ποιο πράγμα και με ποιο σκοπό γράφει. Η παραγωγή του κειμένου βαθμολογείται με 40 μονάδες. γ) Στους ανωτέρω αναφερόμενους αριθμούς λέξεων προσμετρώνται όλες οι λέξεις συμπεριλαμβανομένων των άρθρων, των προθέσεων, των συνδέσμων κλπ. 13. ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ 1. Με τον Ν.2817/2000 (ΦΕΚ78, τ.α ) παρέχεται η δυνατότητα για απόσπαση σε ορισμένες κατηγορίες εκπαιδευτικών, που συμπλήρωσαν πενταετή υπηρεσία με απόσπαση σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού, και οι οποίες είναι: α) Εκπαιδευτικοί που έχουν συνάψει γάμο με Έλληνες που είναι εγκατεστημένοι στο εξωτερικό ή ομογενείς ή αλλοδαπούς πριν από την ισχύ του Ν.2413/96 (17 Ιουνίου 1996). Η απόσπαση γίνεται σε εκπαιδευτικές μονάδες της ίδιας χώρας του εξωτερικού, με τις τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα, χωρίς το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις επιμίσθιο, και μέχρι τη συμπλήρωση του απαιτούμενου κατώτερου χρόνου υπηρεσίας για την απονομή σύνταξης από το δημόσιο ταμείο. β) Εκπαιδευτικοί των οποίων ο σύζυγος ή η σύζυγος είναι μόνιμος κάτοικος του εξωτερικού και έχουν συνάψει γάμο μετά τις Η απόσπαση γίνεται σε εκπαιδευτικές μονάδες της ίδιας χώρας του εξωτερικού μέχρι τη συμπλήρωση μιας ακόμη πενταετίας, με τις τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα, χωρίς το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις επιμίσθιο, εφόσον ενδιάμεσα έχουν συμπληρώσει τριετή υπηρεσία στην οργανική τους θέση ή με απόσπαση σε άλλη θέση στην ημεδαπή. 2. Όσοι από τους ως άνω δημοσίους εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης επιθυμούν να αποσπαστούν, για το σχολικό έτος , πρέπει να υποβάλουν σχετική (ιδιόγραφη) αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία καθορίζονται πιο κάτω (από τα οποία θα προκύπτει η συνδρομή των προϋποθέσεων κάθε μιας από τις προαναφερόμενες δύο κατηγορίες, στην οποία δηλώνει ότι ανήκει ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός), μέσω των Διευθύνσεων και Γραφείων εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά, μέχρι Οι Διευθύνσεις και τα Γραφεία εκπαίδευσης πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων στη Διεύθυνση Π.Ο.Δ.Ε.- Τμ.Β του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων έως Με την αίτηση (ιδιόγραφη) υποβάλλονται από τον υποψήφιο εκπαιδευτικό τα πιο κάτω δικαιολογητικά: α) Βεβαίωση της Υπηρεσίας ότι ο εκπαιδευτικός έχει συμπληρώσει 5ετή υπηρεσία με απόσπαση στο εξωτερικό (α ή β κατηγορία). β) Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι ο εκπαιδευτικός έχει συνάψει το γάμο (με Έλληνα που είναι εγκαταστημένος μόνιμα στο εξωτερικό ή ομογενή ή αλλοδαπό) πριν από τις 17 Ιουνίου 1996 (για την α κατηγορία) και ότι ο γάμος είναι σε ισχύ. γ) Επίσημες βεβαιώσεις των αρμόδιων διπλωματικών ή προξενικών αρχών, οι οποίες επίσης θα πρέπει να εκδίδονται με βάση αντίστοιχες βεβαιώσεις των δημοσίων αρχών των 8

9 χωρών, όπου μονίμως κατοικούν οι σύζυγοι των εκπαιδευτικών, καθώς επίσης και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο (διαβατήριο, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα κ.λ.π.), το οποίο θα είναι πρόσφορο να αποδείξει το μόνιμο της εγκατάστασης του συζύγου του εκπαιδευτικού στο εξωτερικό (α και β κατηγορία). δ) Βεβαίωση της υπηρεσίας (Δ/νσης ή Γραφείου στο οποίο ανήκει ο υποψήφιος ή του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο κατώτερο χρόνο υπηρεσίας για την απονομή σύνταξης από το δημόσιο ταμείο (α κατηγορία). ε) Βεβαίωση της υπηρεσίας (Δ/νσης ή Γραφείου στο οποίο ανήκει ο υποψήφιος) ότι ο εκπαιδευτικός έχει συμπληρώσει μετά τη λήξη της πρώτης απόσπασης τριετή υπηρεσία στην οργανική του θέση ή με απόσπαση σε άλλη θέση στην ημεδαπή (β κατηγορία). 14. ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 1. Με το αρθ. 25 παρ.2 του Ν.2413/1996 (ΦΕΚ124, τ.α / ) παρέχεται η δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς, που υπηρετούν σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού και διορίζονται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους στη δημόσια εκπαίδευση της ημεδαπής να ορκίζονται ενώπιον του Σ.Ε. ή των διπλωματικών ή προξενικών αρχών, αν δεν υπάρχουν Σ.Ε. και να αποσπώνται στη θέση που κατέχουν μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους, μετά το τέλος του οποίου επιστρέφουν στην οργανική τους θέση. 2. Εκπαιδευτικοί που συνάπτουν εξαρχής ετήσια σύμβαση εργασίας σε σχολικές μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού (Η.Π.Α., ΚΑΝΑΔΑΣ, κλπ) και μισθοδοτούνται από τους φορείς αυτών των σχολικών μονάδων, μπορεί να αποσπώνται χωρίς τις τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα και χωρίς το επιμίσθιο του εξωτερικού, εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση και συμβόλαιο εργασίας μέσω του αρμόδιου Γραφείου Σ.Ε. και αφού υπάρξει θετική εισήγηση του Σ.Ε. (άρθρο 23, παρ.2α του Ν.2413/1996, ΦΕΚ124, τ.α / , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ.6 του Ν.2621/1998, ΦΕΚ136, τ.α / ). 3. Σύμφωνα με το Ν.3194/2003(ΦΕΚ267, τ.α / ), εκπαιδευτικοί της Π/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης, των οποίων οι σύζυγοι είναι είτε μόνιμοι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών που υπηρετούν σε αρχή της εξωτερικής υπηρεσίας είτε μόνιμοι υπάλληλοι άλλων υπουργείων, δημόσιων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. Α και Β βαθμού που υπηρετούν ή είναι διαπιστευμένοι σε αρχή της εξωτερικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, επιτρέπεται να αποσπώνται, με αίτησή τους, χωρίς το επιμίσθιο του εξωτερικού και χωρίς το επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής, για συνυπηρέτηση σε υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή του Δημοσίου που βρίσκεται στο εξωτερικό στην ίδια πόλη με την αρχή που υπηρετεί ο/η σύζυγος ή στην ίδια την αρχή ή σε αρχή που εδρεύει στην ίδια πόλη και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τοποθέτηση του/της συζύγου. 4. Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν.3687/2008 (ΦΕΚ159, τ.α / ), με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων επιτρέπεται κατ εξαίρεση η απόσπαση ή η παράταση της απόσπασης στο εξωτερικό πέραν των πέντε (5) ετών, εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επικαλούνται σοβαρό πρόβλημα υγείας μέλους της οικογένειάς τους (του/της συζύγου ή τέκνου), το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί στην Ελλάδα αλλά μόνον στην αλλοδαπή. Η απόσπαση ή η παράταση της απόσπασης γίνεται στη χώρα όπου μπορεί να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα υγείας, ισχύει για ένα σχολικό έτος και μπορεί να ανανεώνεται για όσο χρονικό διάστημα υφίσταται το σοβαρό πρόβλημα υγείας και εξακολουθεί να μην αντιμετωπίζεται στην Ελλάδα, το οποίο πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού κρατικού νοσοκομείου και με ειδικώς αιτιολογημένη γνωμάτευση της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής. Οι ανωτέρω αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τις αποδοχές τους στην Ελλάδα, καθώς και επιμίσθιο εξωτερικού. Σε ζεύγη συζύγων αποσπασμένων εκπαιδευτικών της κατηγορίας αυτής, το ειδικό επιμίσθιο καταβάλλεται στον έναν εκ των δύο συζύγων. Σημειώνουμε, ότι οι εκπαιδευτικοί των ανωτέρω κατηγοριών (ΚΕΦ.13&14)εξαιρούνται των εξετάσεων για τη διαπίστωση της γλωσσομάθειας και δεν κατατάσσονται στους 9

10 αξιολογικούς πίνακες. Επίσης η αίτηση (ιδιόγραφη) θα πρέπει να υποβληθεί στις προβλεπόμενες από την παρούσα προκήρυξη ημερομηνίες. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί για απόσπαση σε κάποια από τις παρακάτω χώρες θα πρέπει να έχουν υπόψη τους τα εξής κατά τη δήλωση των προτιμήσεών τους: α) για το Ισραήλ απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο εκπαιδευτικός να είναι χριστιανός του Ανατολικού Ορθόδοξου Δόγματος και να μπορεί να εγκλιματιστεί στις ιδιαίτερες συνθήκες του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και Αλεξανδρείας, καθότι διδάσκει σε εκκλησιαστικά σχολεία. β) για τη Συρία εκπαιδευτικοί χωρίς Ελληνική Υπηκοότητα δεν μπορούν να λάβουν άδεια εργασίας και παραμονής μέσω της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Δαμασκό, γιατί το ΥΠ.ΕΞ. δεν μπορεί να τους εκδόσει Υπηρεσιακό Διαβατήριο. γ) για τη Σαουδική Αραβία πολλές φορές, λόγω καθυστέρησης έκδοσης άδειας εργασίας και παραμονής, ο εκπαιδευτικός ενδέχεται να αναλάβει υπηρεσία ακόμα και την επόμενη σχολική χρονιά. δ) για τον Καναδά, λόγω καθυστέρησης έκδοσης VISA, ο εκπαιδευτικός ενδέχεται να αναλάβει υπηρεσία και μετά την έναρξη του τρέχοντος σχολ. έτους. ε) για την κάλυψη κενών θέσεων εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ01 στα Θεολογικά Κολέγια του Πατριαρχείου της Αιθιοπικής Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Αιθιοπία, ο αποσπαζόμενος εκπαιδευτικός θα πρέπει να είναι καθηγητής Θεολόγος και όχι καθηγήτρια Θεολόγος. στ) στις νέες χώρες απόσπασης (Καμερούν, Ισημερινός, Κολομβία, Κόστα Ρίκα και Κούβα) οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα χωρών απόσπασης από το σχολικό έτος , αποσπάσεις θα γίνουν, μόνον και εφόσον, κατά το χρονικό διάστημα αποσπάσεων, έχει ορισθεί από την αρμόδια υπηρεσία το ύψος του επιμισθίου. Η περίληψη στις παρούσας θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες Καθημερινή, Βραδυνή, Μακεδονία και Αγγελιοφόρος μία φορά. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει το φορέα ΚΑΕ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ Συνημμένα: α) Πίνακας των χωρών απόσπασης (2 φύλλα) β) Έντυπο αίτησης γ) Έντυπο δήλωσης προτίμησης χωρών απόσπασης δ) Πίνακας επιμισθίων (2 φύλλα) ε) Σχέδιο φύλλου ποιότητας και μητρώου ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Εσωτερική Διανομή: 1. Γραφείο Υπουργού 2. Γραφεία Υφυπουργών 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 4. Γραφείο Ειδικής Γραμματέως Π.Ο.Δ.Ε. (05) 5. ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε- Τμήμα Β (10) 6. Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών (Γ.Ε.Π.Ο) (10) 7. Διεύθυνση Προσωπικού Π.Ε. 8. Διεύθυνση Προσωπικού Δ.Ε. 9. Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής 10

11 Π Ι Ν Α Κ Α Σ στον οποίο περιλαμβάνονται οι χώρες απόσπασης και ο κλάδος του εκπαιδευτικού που έχει δυνατότητα απόσπασης σ αυτές (σχολ. έτος ). ΑΣΙΑ ΧΩΡΑ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ ΑΡΜΕΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ Η.Α.Ε. ΙΟΡΔΑΝΙΑ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΑΡ ΚΙΡΓΙΣΙΑ ΛΙΒΑΝΟΣ ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ Σ. ΑΡΑΒΙΑ ΣΥΡΙΑ ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΛΑΔΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, αγγλικής, αγγλικής Δάσκαλοι, θεολόγοι, φιλόλογοι, μαθηματικοί, φυσικοί, ιερείς- δάσκαλοι, ιερείς-θεολόγοι, ιερείςφιλόλογοι, μουσικής, πληροφορικής Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, αγγλικής, φυσικής αγωγής, γαλλικής, αγγλικής, θεολόγοι, μαθηματικοί, φυσικοί, αγγλικής, φυσικής αγωγής, ιερείς-δάσκαλοι, ιερείς-θεολόγοι, ιερείς-φιλόλογοι, γαλλικής Δάσκαλοι, νηπιαγωγοί, φιλόλογοι, μαθηματικοί, φυσικοί, αγγλικής, φυσικής αγωγής, μουσικής, πληροφορικής ΑΦΡΙΚΗ ΧΩΡΑ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΙΓΥΠΤΟΣ Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, θεολόγοι, φιλόλογοι, μαθηματικοί, φυσικοί, φυσικής αγωγής, αγγλικής, γαλλικής, ιερείς-δάσκαλοι, ιερείς-φιλόλογοι, ιερείς-θεολόγοι, πληροφορικής, καλλιτεχνικών, μουσικής ΑΙΘΙΟΠΙΑ Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, θεολόγοι, φιλόλογοι, μαθηματικοί, φυσικοί, αγγλικής, φυσικής αγωγής, ιερείςδάσκαλοι, ιερείς-θεολόγοι, ιερείς-φιλόλογοι, πληροφορικής, μουσικής ΖΑΜΠΙΑ Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι, αγγλικής ΚΑΜΕΡΟΥΝ Ιερείς-δάσκαλοι, ιερείς-φιλόλογοι, ιερείς-θεολόγοι Λ. Δ. ΚΟΝΓΚΟ Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, θεολόγοι, φιλόλογοι, μαθηματικοί, φυσικοί, αγγλικής, γαλλικής, φυσικής αγωγής ΛΙΒΥΗ Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, θεολόγοι, φιλόλογοι, μαθηματικοί, φυσικοί, αγγλικής, ιερείς-δάσκαλοι, ιερείςθεολόγοι, ιερείς-φιλόλογοι, φυσικής αγωγής ΜΑΛΑΟΥΙ Δάσκαλοι ΜΑΡΟΚΟ, γαλλικής ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ ΖΟΥΑΖΙΛΑΝΔΗ Δάσκαλοι ΝΙΓΗΡΙΑ Δάσκαλοι ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι, αγγλικής, πληροφορική, ιερείς-φιλόλογοι, ιερείς-δάσκαλοι ΣΟΥΔΑΝ Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, θεολόγοι, φιλόλογοι, μαθηματικοί, φυσικοί, αγγλικής, φυσικής αγωγής, πληροφορικής ΤΥΝΗΣΙΑ, γαλλικής ΩΚΕΑΝΙΑ ΧΩΡΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι, αγγλικής, μουσικής, φυσικής αγωγής. (Πληροφορικής μόνο για Σύδνευ-Αδελαίδα) 1

12 ΕΥΡΩΠΗ ΧΩΡΑ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΓΛΙΑ Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, θεολόγοι, φιλόλογοι, μαθηματικοί, φυσικοί, πληροφορικής, φυσικής αγωγής, μουσικής, θεατρικής αγωγής, γαλλικής, αγγλικής, καλλιτεχνικών, βρεφονηπιαγωγοί ΑΛΒΑΝΙΑ Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι, μαθηματικοί, φυσικής αγωγής, μουσικής, αγγλικής, πληροφορικής ΑΥΣΤΡΙΑ Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι ΒΕΛΓΙΟ Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, θεολόγοι, φιλόλογοι, μαθηματικοί, φυσικοί, αγγλικής, γαλλικής, φυσικής αγωγής, μουσικής, καλλιτεχνικών, οικονομολόγοι, κοινωνιολόγοι, νομικοί, πληροφορικής ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, φυσικής αγωγής, μουσικής ΓΑΛΛΙΑ Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι, ιερείς-δάσκαλοι, ιερείς-θεολόγοι, πληροφορικής ΓΕΡΜΑΝΙΑ Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, δάσκαλοι-ειδικής αγωγής, καθηγητές όλων των ειδικοτήτων από ΠΕ01 έως ΠΕ20, βρεφονηπιαγωγοί. ΔΑΝΙΑ Δάσκαλοι ΕΛΒΕΤΙΑ Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι, ιερείς-θεολόγοι ΕΣΘΟΝΙΑ Φιλόλογοι ΙΡΛΑΝΔΙΑ Δάσκαλοι ΙΣΠΑΝΙΑ Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι, ιερείς-δάσκαλοι, ιερείς-θεολόγοι ΙΤΑΛΙΑ Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι, αγγλικής ΚΡΟΑΤΙΑ ΛΕΤΤΟΝΙΑ Δάσκαλοι ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ Δάσκαλοι ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ ΜΟΛΔΑΒΙΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑ Δάσκαλοι., πληροφορικής ΟΛΛΑΝΔΙΑ Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι ΟΥΓΓΑΡΙΑ Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι ΟΥΚΡΑΝΙΑ Δάσκαλοι, νηπιαγωγοί, φιλόλογοι, φυσικής αγωγής, μουσικής ΠΟΛΩΝΙΑ Δάσκαλοι ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι, ιερείς-δάσκαλοι, ιερείς-θεολόγοι ΡΟΥΜΑΝΙΑ Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι, φυσικής αγωγής, μουσικής, αγγλικής, πληροφορικής ΡΩΣΙΑ, θεολόγοι, μουσικής, φυσικής αγωγής ΣΕΡΒΙΑ ΣΛΟΒΑΚΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑ Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι, αγγλικής, πληροφορικής, οικονομολόγοι, φυσικής αγωγής, μουσικής ΤΣΕΧΙΑ Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Δάσκαλοι ΑΜΕΡΙΚΗ ΧΩΡΑ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι, θεολόγοι, μουσικής, φυσικής αγωγής, πληροφορικής, ιερείς-δάσκαλοι, ιερείς-φιλόλογοι, ιερείς-θεολόγοι ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ, θεολόγοι, ιερείς-δάσκαλοι, ιερείς-φιλόλογοι, ιερείς-θεολόγοι, φυσικής αγωγής, μουσικής ΒΡΑΖΙΛΙΑ Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι, θεολόγοι, ιερείς-δάσκαλοι, ιερείς-φιλόλογοι, ιερείς-θεολόγοι, φυσικής αγωγής, μουσικής Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι, μαθηματικοί, φυσικοί, αγγλικής, μουσικής, φυσικής αγωγής, πληροφορικής Η.Π.Α. Θεολόγοι, καλλιτεχνικών (μόνο για Ν. Υόρκη) ΠΕ18.01, γαλλικής (μόνο για Άγιο Φραγκίσκο) ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ, θεολόγοι, ιερείς-δάσκαλοι, ιερείς-φιλόλογοι, ιερείς-θεολόγοι, φυσικής αγωγής, μουσικής ΚΑΝΑΔΑΣ Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι, γαλλικής, αγγλικής, μουσικής, φυσικής αγωγής, πληροφορικής ΚΟΛΟΜΒΙΑ, θεολόγοι, ιερείς-δάσκαλοι, ιερείς-φιλόλογοι, ιερείς-θεολόγοι, φυσικής αγωγής, μουσικής ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ, θεολόγοι, ιερείς-δάσκαλοι, ιερείς-φιλόλογοι, ιερείς-θεολόγοι, φυσικής αγωγής, μουσικής ΚΟΥΒΑ, θεολόγοι, ιερείς-δάσκαλοι, ιερείς-φιλόλογοι, ιερείς-θεολόγοι ΜΕΞΙΚΟ, θεολόγοι, ιερείς-δάσκαλοι, ιερείς-φιλόλογοι, ιερείς-θεολόγοι, φυσικής αγωγής, μουσικής ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ, θεολόγοι, ιερείς-δάσκαλοι, ιερείς-φιλόλογοι, ιερείς-θεολόγοι, φυσικής αγωγής, μουσικής ΠΑΝΑΜΑΣ, θεολόγοι, ιερείς-δάσκαλοι, ιερείς-φιλόλογοι, ιερείς-θεολόγοι, φυσικής αγωγής, μουσικής ΠΕΡΟΥ, θεολόγοι, ιερείς-δάσκαλοι, ιερείς-φιλόλογοι, ιερείς-θεολόγοι, φυσικής αγωγής, μουσικής ΧΙΛΗ, θεολόγοι, ιερείς-δάσκαλοι, ιερείς-φιλόλογοι, ιερείς-θεολόγοι, φυσικής αγωγής, μουσικής Σημείωση: 1. Όπου αναγράφεται η ειδικότητα φυσικοί, θεωρείται ότι περιλαμβάνονται όλες οι ειδικότητες του κλάδου ΠΕ Τ.Ε.Ε. καθώς επίσης και Τεχνολογική κατεύθυνση στα Ενιαία Λύκεια δε λειτουργούν στο εξωτερικό. 2

13 Διεύθυνση Μόνιμης Κατοικίας Οδός, αριθμός Δήμος ή Κοινότητα Τ.Κ. Χώρα Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταθ. Τηλ.: Κιν. τηλ.: Τηλ. θερινών διακοπών: Άλλο: ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ή ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΟΝ. ΜΗΤΕΡΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝ. ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΟΣ ΜΙΣΘ. ΚΛΙΜ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ Π.χ. ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΕ ΓΡ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ Ο ΕΚΠ/ΚΟΣ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ & ΑΡ.ΤΗΛ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΛΗΡΙΚΟΣ ΑΡΧΙΚΑ (ΕΠ., ΟΝ., ΠΑΤΡ., ΜΗΤΡ.) 14.ΓΛΩΣΣΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 15. ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 1. ΑΓΓΛΙΚΗ 1. ΑΓΓΛΙΚΗ 1. ΑΓΓΛΙΚΗ 2. ΓΑΛΛΙΚΗ 2. ΓΑΛΛΙΚΗ 2. ΓΑΛΛΙΚΗ 3. ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ 3. ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ 3. ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ 4. ΑΛΛΗ 4. ΑΛΛΗ 4. ΑΛΛΗ 16. ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 17. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1. ΕΓΓΑΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ 2. ΑΓΑΜΟΣ ΟΝΟΜΑ 3. ΣΕ ΧΗΡΕΙΑ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ 4. ΣΕ ΔΙΑΖΕΥΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 18.ΣΥΝΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ (Συμπληρώνεται ΜΟΝΟ αν και οι ΔΥΟ σύζυγοι έχουν υποβάλει αίτηση απόσπασης για τις ίδιες προτιμήσεις και με την ίδια σειρά και ζητούν ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ) 19. ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ: 1. ΑΜΕΡΙΚΗ 2. ΑΣΙΑ 3. ΑΦΡΙΚΗ 4.ΕΥΡΩΠΗ 5. ΩΚΕΑΝΙΑ 20. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ. 21. ΔΙΕΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ: Α ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ... Β ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ:. ΕΤΗ...ΜΗΝΕΣ... ΗΜΕΡΕΣ ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΕΤΗ...ΜΗΝΕΣ... ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗ Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ : ΝΑΙ ΟΧΙ 25. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 1. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ 2. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 3. ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μ.Δ.Δ.Ε ή Δ.Μ.Ε 4. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 5. ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΑΙΤΟΥΣΑ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο/Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η Δ/ΝΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.. (ΥΠΟΓΡΑΦΗ) (ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ)

14 ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΧΩΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΩΔ. ΣΕΙΡΑ ΧΩΡΑ ΚΩΔ. ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΓΓΛΙΑ 1 ΚΡΟΑΤΙΑ 39 ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 2 Λ.Δ.ΚΟΓΚΟ 40 ΑΙΓΥΠΤΟΣ 3 ΛΕΤΤΟΝΙΑ 41 ΑΙΘΙΟΠΙΑ 4 ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ 42 ΑΛΒΑΝΙΑ 5 ΛΙΒΑΝΟΣ 43 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 6 ΛΙΒΥΗ 44 ΑΡΜΕΝΙΑ 7 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 45 Αδελαΐδα ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 46 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 8 Μελβούρνη ΜΑΛΑΟΥΙ 47 Σίδνεϋ ΜΑΡΟΚΟ 48 ΑΥΣΤΡΙΑ 9 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 49 ΒΕΛΓΙΟ 10 ΜΕΞΙΚΟ 50 ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ 11 ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ 51 ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 12 ΜΟΛΔΑΒΙΑ 52 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 13 ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ 53 ΒΡΑΖΙΛΙΑ 14 ΝΙΓΗΡΙΑ 54 ΓΑΛΛΙΑ 15 ΝΟΡΒΗΓΙΑ 55 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 16 ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ 56 ΓΕΩΡΓΙΑ 17 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 57 ΔΑΝΙΑ 18 ΟΥΓΓΑΡΙΑ 58 ΕΛΒΕΤΙΑ 19 ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ 59 ΕΣΘΟΝΙΑ 20 ΟΥΚΡΑΝΙΑ 60 ΖΑΜΠΙΑ 21 ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ 61 ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ 22 ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ 62 Η.Α.Ε 23 ΠΑΝΑΜΑΣ 63 Άγ. Φραγκίσκος ΠΕΡΟΥ 64 Ν. Υόρκη ΠΟΛΩΝΙΑ 65 Η.Π.Α. 24 Ουάσιγκτον ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 66 Σικάγο ΡΟΥΜΑΝΙΑ 67 ΙΟΡΔΑΝΙΑ 25 ΡΩΣΙΑ 68 ΙΡΛΑΝΔΙΑ 26 ΣΑΟΥΔ. ΑΡΑΒΙΑ 69 ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ 27 ΣΕΡΒΙΑ 70 ΙΣΠΑΝΙΑ 28 ΣΛΟΒΑΚΙΑ 71 ΙΣΡΑΗΛ 29 ΣΛΟΒΕΝΙΑ 72 ΙΤΑΛΙΑ 30 ΣΟΥΔΑΝ 73 ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ 31 ΣΟΥΗΔΙΑ 74 ΚΑΜΕΡΟΥΝ 32 ΣΥΡΙΑ 75 ΚΑΝΑΔΑΣ 33 Μόντρεαλ ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ 76 Τορόντο ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ 77 ΚΑΤΑΡ 34 ΤΟΥΡΚΙΑ 78 ΚΙΡΓΙΣΙΑ 35 ΤΣΕΧΙΑ 79 ΚΟΛΟΜΒΙΑ 36 ΤΥΝΗΣΙΑ 80 ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ 37 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 81 ΚΟΥΒΑ 38 ΧΙΛΗ 82 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ:. (Μέχρι δέκα (10) προτιμήσεις) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.. Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ (Υπογραφή) ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

15 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ.. ΓΡΑΦΕΙΟ 1. ΕΠΩΝΥΜΟ ΦΥΛΛΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΑΡΙΘΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΕΙΔΙΚ. ΦΕΚ Διορισμού ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ (σε σχολεία Π/θμιας ή Δ/θμιας Εκπαίδευσης έως 30/09/10) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (έως 30/09/10) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΑΜΟΣ ΑΓΑΜΟΣ ΣΕ ΧΗΡΕΙΑ ΣΕ ΔΙΑΖΕΥΞΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΔΔΕ, ΔΜΕ Β ΠΤΥΧΙΟ Α.Ε.Ι. ΠΤΥΧΙΟ ΣΕΛΔΕ, ΣΕΛΜΕ, ΠΑΤΕΣ, ΣΕΛΕΤΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΤΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΗ ΧΩΡΑ Αριθμός Παιδιών ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΕΤΗ ΜΗΝΕΣ ΛΟΓΟΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΗΜΕΡΕΣ 6. Ανάκληση ή διακοπή απόσπασης στο εξωτερικό κατά το σχολ. έτος : ΝΑΙ ΟΧΙ 7. Πειθαρχική εικόνα εκπαιδευτικού: Γενικές Παρατηρήσεις: Βεβαιώνεται η αλήθεια του περιεχομένου Τόπος / Ημερομηνία... Ο/Η Προϊστάμενος/η Δ/νσης ή Γραφείου

16 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΩΝ Αποσπασμένων Εκπαιδευτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων στο Εξωτερικό Α. ΕΥΡΩΠΗ α/α ΧΩΡΑ ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΚΠ/ΚΟΙ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ 1 ΑΓΓΛΙΑ Λίρες Αγγλίας ΑΛΒΑΝΙΑ ΕΥΡΩ ΑΥΣΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΒΕΛΓΙΟ ΕΥΡΩ ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ ΕΥΡΩ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΕΥΡΩ ΓΑΛΛΙΑ ΕΥΡΩ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΥΡΩ ΔΑΝΙΑ Κορώνες Δανίας ΕΛΒΕΤΙΑ Ελβετικά Φράγκα ΕΣΘΟΝΙΑ ΕΥΡΩ ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΕΥΡΩ ΙΣΠΑΝΙΑ ΕΥΡΩ ΙΤΑΛΙΑ ΕΥΡΩ ΚΡΟΑΤΙΑ ΕΥΡΩ ΛΕΤΟΝΙΑ Δολάρια ΗΠΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ Δολάρια ΗΠΑ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΕΥΡΩ ΝΟΡΒΗΓΙΑ Κορώνες Νορβηγίας ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΕΥΡΩ ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΕΥΡΩ ΠΟΛΩΝΙΑ ΕΥΡΩ ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΑ ΕΥΡΩ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΥΡΩ ΡΩΣΙΑ ΕΥΡΩ ΣΕΡΒΙΑ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ ΕΥΡΩ ΣΛΟΒΑΚΙΑ ΕΥΡΩ ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΕΥΡΩ ΣΟΥΗΔΙΑ Κορώνες Σουηδίας ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΥΡΩ ΤΣΕΧΙΑ ΕΥΡΩ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ ΕΥΡΩ ΧΩΡΕΣ Κ.Α.Κ.* ΕΥΡΩ * Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία, Γεωργία, Καζακστάν,, Κιργισία, Λευκορωσία, Μολδαβία, Ουζμπεκιστάν, Ουκρανία, Ρωσία, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν Β. ΑΜΕΡΙΚΗ 1 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΕΥΡΩ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ ΕΥΡΩ ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΕΥΡΩ Η.Π.Α. ΕΥΡΩ ΚΑΝΑΔΑΣ Δολάρια Καναδά ΜΕΞΙΚΟ Δολάρια ΗΠΑ ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ Δολάρια ΗΠΑ ΠΑΝΑΜΑΣ Δολάρια ΗΠΑ ΠΕΡΟΥ Δολάρια ΗΠΑ ΧΙΛΗ Δολάρια ΗΠΑ Γ. ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ & Ν. ΖΗΛΑΝΔΙΑ 1 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-Ν.ΖΗΛΑΝΔΙΑ Δολάρια Αυστραλίας

17 Δ. ΑΦΡΙΚΗ 1 ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΕΥΡΩ ΑΙΘΙΟΠΙΑ ΕΥΡΩ ΖΑΜΠΙΑ ΕΥΡΩ ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ ΕΥΡΩ ΖΟΥΑΖΙΛΑΝΔΗ ΕΥΡΩ ΚΑΜΕΡΟΥΝ ΕΥΡΩ ΚΕΝΥΑ ΕΥΡΩ ΚΟΓΚΟ ΕΥΡΩ ΛΙΒΥΗ ΕΥΡΩ ΜΑΛΑΟΥΙ ΕΥΡΩ ΜΑΡΟΚΟ ΕΥΡΩ ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ ΕΥΡΩ ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ ΕΥΡΩ ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ ΕΥΡΩ Ν. ΑΦΡΙΚΗ ΕΥΡΩ ΝΙΓΗΡΙΑ ΕΥΡΩ ΣΟΥΔΑΝ ΕΥΡΩ ΤΑΝΖΑΝΙΑ ΕΥΡΩ ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ ΕΥΡΩ ΤΥΝΗΣΙΑ ΕΥΡΩ Ε. ΑΣΙΑ 1 ΗΝ. ΑΡΑΒ. ΕΜΙΡΑΤΑ ΕΥΡΩ ΙΟΡΔΑΝΙΑ ΕΥΡΩ ΙΡΑΚ Δολάρια ΗΠΑ ΙΡΑΝ Δολάρια ΗΠΑ ΙΣΡΑΗΛ ΕΥΡΩ ΚΑΤΑΡ ΕΥΡΩ ΚΙΝΑ ΕΥΡΩ ΚΟΡΕΑ ΕΥΡΩ ΚΟΥΒΕΪΤ Δολάρια ΗΠΑ ΛΙΒΑΝΟΣ ΕΥΡΩ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩ ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ ΕΥΡΩ ΣΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΤΑΫΛΑΝΔΗ ΕΥΡΩ ΧΟΝΓΚ ΚΟΓΚ Δολάρια ΗΠΑ Παρατηρήσεις: α. Τελευταία ενημέρωση του πίνακα στις β. Το επιμίσθιο φορολογείται αυτοτελώς με ποσοστό 15 % γ. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: ( κ. Χ. Χατζάκη) ( κ. Γ. Κατσαϊδώνης)

18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 1. Συντονιστής Β/θμιας Εκπ/σης στο Ελληνικό Γενικό Προξενείου Μονάχου Griechisches Generalkonsulat Erziehungsabteilung für mittleres Schulwesen Brienner Str.46, München DEUTSCHLAND 2. Συντονιστής Β/θμιας Εκπ/σης στο Ελληνικό Γενικό Προξενείο Στουτγάρδης Griechisches Generalkonsulat, Erziehungsabteilung für mittleres Schulwesen Christoph Str. 17, Stuttgart DEUTSCHLAND 3. Συντονιστής Α/θμιας Εκπ/σης στο Ελληνικό Γενικό Προξενείο Μονάχου Griechisches Generalkonsulat Erziehungsabteilung für primäres Schulwesen Brienner Str.46, München DEUTSCHLAND 4. Συντονιστής Α/θμιας Εκπ/σης στο Ελληνικό Γενικό Προξενείο Στουτγάρδης Griechisches Generalkonsulat, Erziehungsabteilung für primäres Schulwesen Christoph Str. 17, Stuttgart DEUTSCHLAND 5. Συντονιστής Β/θμιας Εκπ/σης στο Ελληνικό Γενικό Προξενείο Ντύσσελντορφ Griechisches Generalkonsulat, Erziehungsabteilung für mittleres Schulwesen Grafenberger Allee 128A, 40237, Düsseldorf DEUTSCHLAND 6. Συντονιστής Α/θμιας Εκπ/σης στο Ελληνικό Γενικό Προξενείο Ντύσσελντορφ Griechisches Generalkonsulat, Erziehungsabteilung für primäres Schulwesen Grafenberger Allee 128A, Düsseldorf DEUTSCHLAND 7. Συντονιστής ΣΕΠ στο Ελληνικό Γενικό Προξενείο Φραγκφούρτης Griechisches General Konsulat, Erziehungsabteilung für primäres/mittleres Schulwesen Sophien str Frankfurt am Main DEUTSCHLAND 8. Συντονιστής Α/θμιας Εκπ/σης στο Ελληνικό Γενικό Προξενείο στο Βερολίνο Republik Griechenland Griechische Botschaft Wittenbergplatz 3A, Berlin, DEUTSCHLAND 9. Συντονιστής Β/θμιας Εκπ/σης στο Ελληνικό Γενικό Προξενείο στο Βερολίνο Republik Griechenland Griechische Botschaft Wittenbergplatz 3A, Berlin, DEUTSCHLAND 10.Γραφείο Σ.Ε. Νέα Υόρκη Consulate General of Greece, Education Office, 69 East 79th str. New York N.Y. 1002, USA. 11.Γραφείο Σ.Ε. Ουάσιγκτον Embassy of Greece, Education Office, 2211 Massachussetts Ave. N.W. Washington D.C., USA. 12.Γραφείο Σ.Ε. Σαν Φρανσίσκο Consulate General of Greece, Education Office, 870 Market str.ste 616 San Fransisco CA, USA. 13.Γραφείο Σ.Ε. Σικάγο Consulate General of Greece, Education Office, 151North Michigan Ave Suite 1003 Chicago Illinois USA. 14.Γραφείο Σ.Ε. Μόντρεαλ Consulat General de Grece, Bureau d Education 1170, Place du Frere Andre Montreal, Quebec H3B 3C6 CANADA. 15.Γραφείο Σ.Ε. Τορόντο Consulate General of Greece, Education Office, 365 Bloor str. East Suite 1800 Toronto Ontario N4W 3L4 CANADA. 16.Συντονιστής Εκπ/σης στην Ελληνική Πρεσβεία Στοκχόλμης Grekiska Ambassaden Kulturavdelningen Norrtulsgatan 9, Stockholm SWEDEN 17.Συντονιστής Εκπ/σης στην Ελληνική Πρεσβεία Λονδίνου Greek Embassy 1a Holland Park London W 113 TP, UNITED KINGDOM 18.Συντονιστής Εκπ/σης στην Ελληνική Πρεσβεία Παρισιού Ambassade de Grece Service d Education 9, rue Mesnil, Paris France

19 19.Συντονιστής Εκπ/σης στην Ελληνική Πρεσβεία Βρυξελλών Bureau d Education Avenue Louise 430, 1050 Bruxelles 5 Belgique 20.Συντονιστής Εκπ/σης στο Ελληνικό Γενικό Προξενείο Μαριούπολης General Consulate of Greece Education Section 10 Varganova str Mariupol, UKRAINE. 21.Συντονιστής Εκπ/σης στην Ελληνική Πρεσβεία στο Βουκουρέστι 1-3 Pache Protopopescu street, Sector 2, Bucharest 22.Συντονιστής Εκπ/σης στο Ελληνικό Γενικό Προξενείο στη Μόσχα , Spiridonovka Ul. 14, Moscow 23.Συντονιστής Εκπ/σης στο Ελληνικό Γενικό Προξενείο Μελβούρνης Consulate General of Greece Education Office Albert Road, Melbourne Vic AUSTRALIA 24.Συντονιστής Εκπ/σης στο Ελληνικό Γενικό Προξενείο Σίδνεϋ Consulate General of Greece Education Office 15 Castlereagh str. Sydney NSW 2000 AUSTRALIA 25.Συντονιστής Εκπ/σης στο Ελληνικό Γενικό Προξενείο Αδελαϊδας Consulate General of Greece in South Australia Education Office 1 st Floor, 366 King William str. Adelaide S.A AUSTRALIA 26.Συντονιστής Εκπ/σης στο Ελληνικό Γενικό Προξενείο Γιοχάνεσμπουργκ Consulate General of Greece, Orbach Place 261 Oxford Rd 2196 Illovo - JHB SOUTH AFRICA 27.Συντονιστής Εκπ/σης στην Ελληνική Πρεσβεία Καΐρου Greek Embassy, Education Office, 14 Εmad El Din str, Cairo EGYPT 28.Πρεσβεία της Ελλάδας στα Τίρανα Rruga Frederik Shiroka, Tirana, Albania 29.Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο 18 Shtatori Koder e Shtufit, Argyrokastro, Albania 30.Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Κορυτσά Greek Gen Consulate in Corse Pavllo Katro, nr 4, Corse 31.Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη μέσω της ΣΤ4 Δ/νσης του ΥΠ.ΕΞ. 32.Συντονιστής Εκπ/σης στην Ελληνική Πρεσβεία στο Μπουένος Άιρες Arenales 1658, Cap. Federal 1061, B. Aires

20 Β ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 1. Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπ/σης (με την υποχρέωση να σταλεί σε όλ α τα γραφεία και σχολεία περιοχής ευθύνης τους). 2. Διευθύνσεις Π/θμιας Εκπ/σης (με την υποχρέωση να σταλεί σε όλα τα γραφεία και σχολεία περιοχής ευθύνης τους). 3. Διευθυντές ειδικών και πειραματικών σχολείων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης μέσω των αρμοδίων Διευθύνσεων ή Γραφείων. 4. Μαράσλειο Διδασκαλείο. 5. Π.Ε.Κ. της χώρας 6. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 7. A.E.I και Τ.Ε.Ι. της χώρας 8. Ο.Ε.Ε.Κ Λεωφόρος Eθνικής Αντιστάσεως 41, Νέα Ιωνία 9. Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, Αχαρνών 417, Αθήνα 10. Ιστορικά Αρχεία του Κράτους 11. Ο.Λ.Μ.Ε.- Ερμού και Κορνάρου Αθήνα 12. Δ.Ο.Ε. Ξενοφώντος 15 α, Αθήνα 13. Ακαδημία Αθηνών 14. Βουλή των Ελλήνων, Διεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Προσωπικού 15. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ------- Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: Μαρούσι,24-10-2014 Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.821/2972Π/173135/Ζ1

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: Μαρούσι,24-10-2014 Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.821/2972Π/173135/Ζ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : "Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό για το σχολικό έτος και 2017 του Νοτίου Ημισφαιρίου".

ΘΕΜΑ : Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό για το σχολικό έτος και 2017 του Νοτίου Ημισφαιρίου. Βαθμός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ε Ξ. Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Βαθμός Ασφαλείας Να διατηρηθεί μέχρι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ε Ξ. Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Βαθμός Ασφαλείας Να διατηρηθεί μέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Ξ. Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α Βαθμός Ασφαλείας Να διατηρηθεί μέχρι ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ο.Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΔΡ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ Τηλέφωνο : 210-3443625, 210-3442071 210-3442025, 210-3442294

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : " Παράταση αποσπάσεων για το σχ. έτος 2010-2011".

ΘΕΜΑ :  Παράταση αποσπάσεων για το σχ. έτος 2010-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ------- Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 4250/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Προσχολικής Αγωγής Δύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών

Κύκλος Προσχολικής Αγωγής Δύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α.

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ----- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 20-8-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο : 210-3226295, 210-3246138 ΠΡΟΣ : Όπως οι συνημμένοι πίνακες 210-3246138, 210-3226712 διανομής ( Α, Β και Γ ) FAX : 210-3244379 - 3248264

Τηλέφωνο : 210-3226295, 210-3246138 ΠΡΟΣ : Όπως οι συνημμένοι πίνακες 210-3246138, 210-3226712 διανομής ( Α, Β και Γ ) FAX : 210-3244379 - 3248264 Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Να διατηρηθεί μέχρι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ο.Δ.Ε. Αθήνα, 07-11-2006 ΤΜΗΜΑ Β Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ.821/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ----- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 8-7-2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: «Απόσπαση και τοποθέτηση Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: «Απόσπαση και τοποθέτηση Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΑΙ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΑΙ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΖ9-ΥΝΒ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΔΑ: ΒΕΔΖ9-ΥΝΒ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

10) Μία (1) θέση Μαθηματικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του αγγλόφωνου τμήματος(γλώσσα διδασκαλίας Αγγλικά)

10) Μία (1) θέση Μαθηματικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του αγγλόφωνου τμήματος(γλώσσα διδασκαλίας Αγγλικά) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ αρ. πρωτ. 979 Α /97529/Ζ1/24-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 KAI 2016 ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 KAI 2016 ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έναρξη - λήξη, διακοπές - αργίες σχολικού έτους 2014-2015 ελληνικών σχολικών μονάδων εξωτερικού»

ΘΕΜΑ: «Έναρξη - λήξη, διακοπές - αργίες σχολικού έτους 2014-2015 ελληνικών σχολικών μονάδων εξωτερικού» Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΞΕΝΩΝ & ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Δ.Ο.Σ. (Α ) Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΔΑ: ΒΛΩΒ9-ΚΩΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ59-7ΤΠ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΛΩ59-7ΤΠ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ------- Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : 151

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.03.30 12:26:50 EEST Reason: Location: Athens ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: 7ΒΒΣ4653ΠΣ-ΛΓΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Μειονοτικά Σχολεία σχολικού έτους »

ΘΕΜΑ : «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Μειονοτικά Σχολεία σχολικού έτους » ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ----- Κομοτηνή, 11-11-2014 Αρ. Πρωτ.: Φ.8.2./

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο. ΕΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗ σε τετρ. χλμ. Α. Ε. Π. ΠΛΗΘΥ- ΣΜΟΣ ΚΡΑΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΠΥΚΝ ΙΔΡΥΣΗΣ. ΚΕΦΑΛΗ σε $ κατά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο. ΕΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗ σε τετρ. χλμ. Α. Ε. Π. ΠΛΗΘΥ- ΣΜΟΣ ΚΡΑΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΠΥΚΝ ΙΔΡΥΣΗΣ. ΚΕΦΑΛΗ σε $ κατά. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο Άγιος Βικέντιος & Γρεναδίνες Καραϊβική Κοινοβ. Δημοκρατία 1979 1979 389 104217 268 0,645 6.016 2010 Άγιος Μαρίνος Ευρώπη Κοινοβ. Δημοκρατία 301 301 61,2 30.324 495 1,662 41.900 2007 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Καθηγητής, κ. Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2016 ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων. ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις».

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων. ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡEΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ, 17/11/2016 ΑΡ. ΠΡΩΤ : 5862 Διεύθυνση: Αλυκές Ποταμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ Μαρούσι, 4-2 - 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ Μαρούσι, 4-2 - 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ Μαρούσι, 4-2 - 2008 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΔΕ Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. ΤΜΗΜΑ Β' Φ. 821/359Π/15001/Ζ1 Α. Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών 4/θ και άνω Δημοτικών Σχολείων της Α Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας»

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών 4/θ και άνω Δημοτικών Σχολείων της Α Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. ΚΑΙ Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ------------ Ταχ. Δ/νση: Δώρου 9 T.K. - Πόλη: 104

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Ο

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις για την χορήγηση - ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης στους Εκπαιδευτικούς Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

Προϋποθέσεις για την χορήγηση - ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης στους Εκπαιδευτικούς Ιδιωτικής Εκπαίδευσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ Β Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ.151

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι:

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ------- Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρέωση ή απαλλαγή κατοχής θεώρησης για Έλληνες υπηκόους που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες.

Υποχρέωση ή απαλλαγή κατοχής θεώρησης για Έλληνες υπηκόους που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες. Υποχρέωση ή απαλλαγή κατοχής θεώρησης για Έλληνες υπηκόους που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες. Θεωρήσεις Εισόδου (Visas) - Θεωρήσεις για Έλληνες που ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Σημαντική Ενημέρωση: Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. Λάρισας έχοντας υπόψη:

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. Λάρισας έχοντας υπόψη: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Καλλιθέας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων Αναπληρωτών Προϊσταμένων στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Τρικάλων & Μαγνησίας»

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων Αναπληρωτών Προϊσταμένων στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Τρικάλων & Μαγνησίας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ---- Ταχ. Δ/νση: Μανδηλαρά 23 Τ.Κ. - Πόλη: 41222 Λάρισα Ιστοσελίδα: http://thess.pde.sch.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΡ9-7Ν3. 1. Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι :

ΑΔΑ: ΒΙΞΡ9-7Ν3. 1. Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ --- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΝ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ: 29/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 8978 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ &Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑTΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.. ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη :151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Ριζάκη Τηλέφωνα :

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------- ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 09/02/2016 Αρ. Πρ.: 1377 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμ. Προτερ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για την εγγραφή αλλοδαπών αλλογενών

Ανακοίνωση για την εγγραφή αλλοδαπών αλλογενών Ανακοίνωση για την εγγραφή αλλοδαπών αλλογενών Για την εγγραφή στις θέσεις εισακτέων πέραν του καθορισθέντος αριθμού εισακτέων με την ειδική κατηγορία των αλλοδαπών-αλλογενών και αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οι θέσεις οι οποίες πρόκειται να καλυφθούν, σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση είναι οι παρακάτω :

ΠΡΟΣ: Οι θέσεις οι οποίες πρόκειται να καλυφθούν, σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση είναι οι παρακάτω : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 101 10 - Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Μειονοτικά Σχολεία σχολικού έτους 2013-2014»

ΘΕΜΑ : «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Μειονοτικά Σχολεία σχολικού έτους 2013-2014» ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Σισμάνογλου Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Μ9-48Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ---------

ΑΔΑ: ΒΛ4Μ9-48Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- --------- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΑΔΑ: ΒΛ4Μ9-48Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. «Πλήρωση θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. «Πλήρωση θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της βελγικής στατιστικής υπηρεσίας, το εμπορικό ισοζύγιο του Βελγίου κατά το έτος υπήρξε ελλειμματικό κατά 6,64 δις., σημειώνοντας αξιόλογη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ... 3 ΑΙΘΙΟΠΙΑ... 3 ΑΛΒΑΝΙΑ... 3 ΑΛΓΕΡΙΑ...3 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ... 4 ΑΡΜΕΝΙΑ... 4 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ... 4 ΑΥΣΤΡΙΑ...4 ΒΑΤΙΚΑΝΟ... 5 ΒΕΛΓΙΟ... 5 ΒΟΣΝΙΑ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ... 5 ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η αναγκαιότητα για την εναρμόνιση της άμεσης φορολογίας των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ----- Μαρούσι, 9/5/2012. Αρ. Πρωτοκόλλου : 52260/ΚΒ

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ----- Μαρούσι, 9/5/2012. Αρ. Πρωτοκόλλου : 52260/ΚΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 3 ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΠΕΚ) ΑΘΗΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αγίας Τριάδος & Μιχαλακοπούλου Τ.Κ. Πόλη: 1137 Περιστέρι Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Προκειμένου να γίνει έγκαιρα ο προγραμματισμός των αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης με. Eκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016».

Προκειμένου να γίνει έγκαιρα ο προγραμματισμός των αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης με. Eκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ Β Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Διάρκεια σπουδών: Τέσσερα (4) εξάμηνα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Το Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΡ369-ΥΩΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 22-12-2014 Αρ. Πρωτ. 209041/Ε2 Βαθμός Προτερ.

ΑΔΑ: ΩΡ369-ΥΩΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 22-12-2014 Αρ. Πρωτ. 209041/Ε2 Βαθμός Προτερ. ΑΔΑ: ΩΡ369-ΥΩΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΑΙΘ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αγ. Παρασκευή, 16.10.2013 Α.Π.: Δ.α/207/372

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αγ. Παρασκευή, 16.10.2013 Α.Π.: Δ.α/207/372 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αγ. Παρασκευή, 16.10.2013 Α.Π.: Δ.α/207/372 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Προς: Υπουργείο Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (Αριθμός Μαθητών, Οργάνωση, Δικαίωμα Αλλαγής, κ.α.) ΓΥΜΝΑΣΙΑ & ΛΥΚΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (Αριθμός Μαθητών, Οργάνωση, Δικαίωμα Αλλαγής, κ.α.) ΓΥΜΝΑΣΙΑ & ΛΥΚΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ Διεύθυνση Δ.Ε. Ζακύνθου ΟΔΗΓΟΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (Αριθμός Μαθητών, Οργάνωση, Δικαίωμα Αλλαγής, κ.α.) Τμήματα Γενικής Παιδείας ΓΥΜΝΑΣΙΑ & ΛΥΚΕΙΑ 129818/Γ2/16-09-2013 (ΦΕΚ 2451/τ.Β/01-10-2013)

Διαβάστε περισσότερα

Email: depps@minedu.gov.gr Μαρούσι, 7 Οκτωβρίου 2013. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Email: depps@minedu.gov.gr Μαρούσι, 7 Οκτωβρίου 2013. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Ριζάκη Τηλέφωνα : 10

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Plurilingualism for participation and social inclusion: Quality and equality in European education. Κωδικός: CoE 2014 0526-0528 Spain

ΘΕΜΑ: Plurilingualism for participation and social inclusion: Quality and equality in European education. Κωδικός: CoE 2014 0526-0528 Spain ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Μαρούσι, 21-03

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Παράλληλη στήριξη με εκπαιδευτικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Παράλληλη στήριξη με εκπαιδευτικό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Βαθμός Προτεραιότητας Μαρούσι, 09 /06/2015 Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 90911

Διαβάστε περισσότερα

-1- Αθήνα, 26 Αυγούστου 2008. Αρ. Πρωτ. : οικ. 47302 ΠΡΟΣ:

-1- Αθήνα, 26 Αυγούστου 2008. Αρ. Πρωτ. : οικ. 47302 ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ! ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Αθήνα, 26 Αυγούστου 2008

Διαβάστε περισσότερα

όταν όλα γίνονται απλά

όταν όλα γίνονται απλά εκέµβριος 2010 Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet όταν όλα γίνονται απλά Υπηρεσία Double Play L Double Play M Double Play S Telephony L Telephony M Telephony S Τέλος Eνεργοποίησης (Ενεργή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αν.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Απριλίου 2012 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της βελγικής στατιστικής υπηρεσίας, το εμπορικό ισοζύγιο του Βελγίου κατά το έτος υπήρξε ελλειμματικό κατά 3,97 δις., σημειώνοντας βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Θέρμη, 15-12-2016 Αρ. Πρωτοκόλλου : 8418/15-12-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση για εθελοντή πρεσβευτή etwinning για τα έτη στην Περιφέρεια ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Πρόσκληση για εθελοντή πρεσβευτή etwinning για τα έτη στην Περιφέρεια ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Χρόνος Διατήρησης... Βαθμός Ασφαλείας... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Αθήνα, 11-9-2013 Αρ. Πρωτ.126838/ΚΓ Βαθμός Προτεραιότητας ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

sed11sp2 : 26/10/2007 1 10 : 09:47:35 user

sed11sp2 : 26/10/2007 1 10 : 09:47:35 user Η Μ Ο Σ Ι Α sed11sp2 Ηµ/νία: 26/10/2007 Σελίδα 1 από 10 ΧΩΡΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ T.E.I. Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ Τ.Ε.Ι ΥΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι ΛΑΡΙΣΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Τ.Ε.Ι

Διαβάστε περισσότερα

ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ TRAINEESHIPS 2016-2017 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ MOΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Το Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΚ4691ΩΓ-Η4Γ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013 Ε99/25 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΑΔΑ: ΒΛΛΚ4691ΩΓ-Η4Γ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013 Ε99/25 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Ε99/25 Βαθμός Προτ/τας ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τη ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ. για την παραλαβή της παρούσας μέσω e- mail.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τη ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ. για την παραλαβή της παρούσας μέσω e- mail. Παρακαλούμε να ενημερώσετε τη ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ. για την παραλαβή της παρούσας μέσω e- mail. 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 1. Όσοι από τις/τους δημόσιους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης επιθυμούν να

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετατάξεις υπαλλήλων κλάδου ΠΕ Χημικών»

Θέμα: «Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετατάξεις υπαλλήλων κλάδου ΠΕ Χημικών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

h t t p : / / d i p e - v - t h e s s. t h e s s. s c h. g r

h t t p : / / d i p e - v - t h e s s. t h e s s. s c h. g r ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών Σέρρες, 03/02/2016 Αρ. Πρωτ.: Φ.11.2/1038 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Λ. Μανιατάκης Γενικός Γραμματέας

Δημήτρης Λ. Μανιατάκης Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Λ. Μανιατάκης Γενικός Γραμματέας Α/Α ΧΩΡΑ % ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΕΠ 1 ΝΟΤΙΟ ΣΟΥΔΑΝ 35,0 2 ΜΟΓΓΟΛΙΑ 15,3 3 ΜΑΚΑΟΥ 13,5 4 ΣΙΕΡΡΑ ΛΕΟΝΕ 11,2 5 ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ 9,2 6 ΜΠΟΥΤΑΝ 8,8 7 ΛΙΒΥΗ 8,8 8 ΙΡΑΚ 8,5 9 ΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση κενούμενης θέσης Διευθυντή Σχολικής Μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας»

Θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση κενούμενης θέσης Διευθυντή Σχολικής Μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο-Μανωλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Θετικών Επιστημών Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Δ/νση: Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια 157 03 Αθήνα Τηλ.: 210 727

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΧ9-ΗΤΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡΧ9-ΗΤΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΠΕΙΡΑΙΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΠΕΙΡΑΙΑ Ταχ. Δ/νση: Ασκληπιού & Παπαστράτου 14 Ταχ. Κώδικας: 185 45 Πειραιάς Ηλεκ. Δ/νση: http://pek-peiraia.att.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ Οι εγγραφές των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Θέρμη, 12-12-2016 Αρ. Πρωτοκόλλου : 4010/12-12-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σχολών αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

(Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σχολών αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή αλλοδαπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Δ2) ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις για την χορήγηση-ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς

Προϋποθέσεις για την χορήγηση-ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Ενημέρωση για την παράλληλη στήριξη και την στήριξη μαθητών που δεν αυτοεξυπηρετούνται για το Σχολικό Έτος 2013-2014»

Θέμα : «Ενημέρωση για την παράλληλη στήριξη και την στήριξη μαθητών που δεν αυτοεξυπηρετούνται για το Σχολικό Έτος 2013-2014» ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Αρκαδίου 8, 35100 Λαμία Πληροφορίες: Kωνσταντίνος Τσιώτας Τηλέφωνο: 22310 81842-843

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 28/07/2015 Υποτροφίες για σπουδές πρώτου κύκλου από το κληροδότημα «Αφων Ζωσιμά» Σχόλια. Το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ κ.α.α Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α. ΒΛΑΧΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ κ.α.α Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α. ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος μονίμων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για αποσπάσεις στα Πρότυπα και στα Πειραματικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 016-017. Η

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ : «Διευκρινιστικές οδηγίες για τοποθετήσεις και ρύθμιση υπεραριθμιών εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης»

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ : «Διευκρινιστικές οδηγίες για τοποθετήσεις και ρύθμιση υπεραριθμιών εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηλιούπολη, 4/1/014 Αριθ. Πρωτ. : 603 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ) ΑΘΗΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ηρ. Κωνσταντοπούλου (Πολυκλαδικά

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλους 17 104 33 Χ. Σακελλαρίου 2132161807/1798 csakellariou@moh.gov.gr ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΚΟΙΝ. :

Αριστοτέλους 17 104 33 Χ. Σακελλαρίου 2132161807/1798 csakellariou@moh.gov.gr ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΚΟΙΝ. : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ YΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ TΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15-12 - 2014

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα: 26/8/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μαρούσι, 15/05/2015 Α ΘΜΙΑΣ & Β ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ.Πρωτ. 77679/E2 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μαρούσι, 15/05/2015 Α ΘΜΙΑΣ & Β ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ.Πρωτ. 77679/E2 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Διεκπεραίωση: Μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μαρούσι, 15/05/2015 Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Κινητικότητα Προσωπικού με σκοπό την Επιμόρφωση (STT) στο πλαίσιο του Erasmus για το 2015/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Κινητικότητα Προσωπικού με σκοπό την Επιμόρφωση (STT) στο πλαίσιο του Erasmus για το 2015/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κινητικότητα Προσωπικού με σκοπό την Επιμόρφωση (STT) στο πλαίσιο του για το 01/01 Σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «+ / ΚΑ1 01-01», υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 4 Ιουλίου Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Μαρούσι, 4 Ιουλίου Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 7 Τ.Κ. Πόλη: 580 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Ριζάκη Τηλέφωνα : 044966

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων»

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων» 1 Τρίκαλα 17 / 6 /2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Υποδιευθυντή Δ.Ε. του Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου (Π.Ε.Κ.) Κοζάνης».

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Υποδιευθυντή Δ.Ε. του Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου (Π.Ε.Κ.) Κοζάνης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ A Μαρούσι, 28-01-2013 Αρ. πρωτ.: 11549/Δ3 Ταχ. Δ/νση: Αν. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα