ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ DIPLOMA DIPLOMA IN MARKETING & STRATEGY Έναρξη: 23 Οκτωβρίου Λήξη: 11 Δεκεμβρίου 2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ DIPLOMA DIPLOMA IN MARKETING & STRATEGY Έναρξη: 23 Οκτωβρίου Λήξη: 11 Δεκεμβρίου 2010"

Transcript

1 Εισαγωγή Τα Business Seminars δημιούργησαν τo Advanced Diploma in Marketing & Strategy, διάρκειας 88 ωρών. Πρόκειται για μια επιλογή θεμάτων στρατηγικού ενδιαφέροντος για την εκπόνηση ενός αποτελεσματικού πλάνου marketing, τόσο για προϊόντα όσο και υπηρεσίες. Στόχος μας είναι οι εκπαιδευόμενοι να μάθουν τόσο τις έννοιες αλλά και τις μεθοδολογίες που διέπουν το στρατηγικό marketing, για τη βέλτιστη προσέγγιση του αγοραστικού κοινού. Στόχος μας είναι η καλύτερη απόδοσή των συμμετεχόντων στο χώρο εργασίας, αλλά και η εκπαίδευσή τους σε τεχνικές οι οποίες αποτελούν σοβαρή επένδυση για την μελλοντική εξέλιξή τους στο χώρο εργασίας. Με την παρακολούθησης 90% της συνολικής διάρκειας του Diploma, οι συμμετέχοντες δικαιούνται βεβαίωση παρακολούθησης, ενώ με επιτυχία στις εξετάσεις το Diploma. Διδασκόμενη ύλη Το Advanced Diploma in Marketing & Strategy είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες που απαιτούνται από το σύγχρονο στέλεχος marketing, αλλά και σε όσους φιλοδοξούν να απασχοληθούν και να ξεχωρίσουν στον τομέα αυτό. Για τον λόγο αυτό, το Advanced Diploma in Marketing & Strategy περιλαμβάνει τα ακόλουθα 11 απαιτούμενα μαθήματα: MM 01. Public Relations Management MM 02. Strategic Management MM 03. Συμπεριφορά Καταναλωτή MM 04. Sales MM 05. Direct Marketing ΜΜ 06. E-Marketing MM 07. Brand Management MM 08. Merchandising MM 09. Category Management MM 10. Media Plan \Μέθοδοι εκπαίδευσης: Εκτός από την απαραίτητη θεωρητική προσέγγιση, οι μέθοδοι που ακολουθούνται περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο: συμμετοχική συζήτηση, role playing games, case studies & best practices, ατομικές και ομαδικές ασκήσεις. Θεματολογία: Ακολουθεί η αναλυτική θεματολογία των εννιά ενοτήτων που θα καλυφθεί στα πλαίσια του Advanced Diploma in Marketing & Strategy: MM 01. Public Relations Management Ανάπτυξη, Επιλογή και Εφαρμογή Προγραμμάτων Δημοσίων Σχέσεων Πως οι Δημόσιες Σχέσεις μεταβάλουν τις Συμπεριφορές της Κοινής Γνώμης; Οι Διαφορές των Προγραμμάτων των Δημοσίων Σχέσεων με τη Διαφήμιση Πως Σχεδιάζουμε την Στρατηγική Επικοινωνία Media Relations Crisis Communication Management Αποτελεσματική Ομιλία Σωματική Επικοινωνία Αύξηση Απόδοσης Στελεχικού Δυναμικού Πολιτική και Εταιρική Επικοινωνία Customer Loyalty / Customer Service Image Making Government Affair Lobbying

2 MM 02. Strategic Management Βήματα Στρατηγικής Σκέψης και Υλοποίησης Ανάλυση Εσωτερικού Περιβάλλοντος Επιχείρησης / Αλυσίδα Αξίας Ανάλυση Εξωτερικού Μίκρο και Μάκρο Περιβάλλοντος Επιχειρησιακή Κουλτούρα / Δομή και Οργάνωση Οικονομική Ανάλυση / Αριθμοδείκτες Παρουσίαση Εταιρίας / Περιβάλλοντος - S.W.O.T. Analysis Κύκλος Ζωής Αγοράς / Προϊόντος Υπάρχουσα Γενική Στρατηγική / Επιλογές Ανταγωνιστικότητας Εναλλακτικές Στρατηγικές Επιλογές / Ιεράρχηση Εναλλακτικών Επιλογή Στρατηγικής / Εφαρμογή Στρατηγικής Portfolio Strategy Marketing Mix Στοχοθεσία / Ακολουθούμενες Τακτικές Προγράμματα Δράσης / Διαγράμματα Ροής / Action Plans Outsourcing Niche Marketing Στρατηγικές Συμμαχίες Ολική Ποιότητα MM 03. Συμπεριφορά Καταναλωτή Γενικά,Εισαγωγή, Η έννοια και ο ορισμός του Αγορά. Έννοια και Ορισμός. Αγαθά,Κατηγορίες αγαθών. Παράγοντες επιρροής του καταναλωτή στην διαδικασία λήψης απόφασης για αγορά. Χαρακτηριστικά Αγοραστή. Χαρακτηριστικά Προϊόντος. Χαρακτηριστικά Πωλητή. Συμπεριφορά καταναλωτή. Ορισμός. Τι εξετάζει και ερευνά η συμπεριφορά καταναλωτή. Επιστήμες που ερευνούν την συμπεριφορά καταναλωτή. Η συμπεριφορά καταναλωτή και η στρατηγική marketing. Κοινωνικές επιδράσεις στην συμπεριφορά καταναλωτή. (Άτομο, Οικογένεια, Ομάδα, Κοινωνική Τάξη, Κουλτούρα, Υποκουλτούρα., Λεπτομερής ανάλυση.) Μέτρηση του τρόπου ζωής. Ποιοι συμμετέχουν στην λήψη απόφασης του καταναλωτή για αγορά. Ιεράρχηση των ανθρωπίνων αναγκών. Αγοραστική Συμπεριφορά. Κύριοι τύποι αγοραστικής συμπεριφορές. Μοντέλο αγοραστικής διαδικασίας. Συμπεριφορά μετά την αγορά. Κίνητρα αγοράς. Συμπεράσματα,Συζήτηση. MM 04. Sales Το περιβάλλον αλλάζει / Καλύτερες πρακτικές τμημάτων πωλήσεων Εισαγωγή στα 5 βήματα της πώλησης / Προετοιμασία πριν από τη επίσκεψη Έλεγχος του πλαισίου και ατζέντα συζήτησης Τοποθετώντας σταθερά και δεσμευτικά μηνύματα Συμφωνία για τη δράση του πελάτη Καταγραφή και επικοινωνία συμπερασμάτων Αντίρρηση ή υπεκφυγή ; Χειρισμός αντιρρήσεων Πουλώντας οφέλη Εξυπηρέτηση μετά την πώληση Διατήρηση ικανοποιημένων πελατών Οργάνωση πελατολογίου Διαχείριση χρόνου ανά κατηγορία πελάτη Στυλ πελάτη και διαχείριση του

3 Δείκτες παραγωγικότητας πωλήσεων Διαχείριση ομάδας πωλητών Στοχοθέτηση τμήματος πωλήσεων Coaching τμήματος πωλησεων ΜΜ 05.. Direct Marketing Γενικά,Εισαγωγη.Ορισμοι, Γενικό και Άμεσο Marketing Πλεονεκτήματα,Χαρακτηριστικά Direct Marketing Τι επιτυγχάνουμε με την χρήση του Direct Marketing Η εφαρμογή του Direct Marketing Η ανάλυση του συστήματος Direct Marketing Κανάλια διανομής Direct Mail Παράγοντες επιτυχίας Direct Marketing. Συμπεράσματα. Συζήτηση. MM 0.6 E-Marketing Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό επιχειρείν Η Ελληνική πραγματικότητα Ψηφιακές τεχνολογίες και υποδομές Αρχές και εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου (βασικές κατηγορίες, ανάπτυξη ηλεκτρονικών καταστημάτων, ηλεκτρονικά συστήματα πληρωμών) Προώθηση ηλεκτρονικών καταστημάτων (διαδικτυακή και κινητή διαφήμιση) Διαδικτυακό marketing Ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης πελατών Εφοδιαστική αλυσίδα (εφαρμογές e-logistics, γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα) Ηλεκτρονική διακυβέρνηση (Eλληνική πραγματικότητα και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης) Ηλεκτρονική εκμάθηση (εικονική διδασκαλία, ηλεκτρονικά πανεπιστήμια, ηλεκτρονικά βιβλία) MM 0.7 Brand Management Brand Management και Ελληνική αγορά Βrand Management καταναλωτικών προϊόντων, από την θεωρία στην πράξη Η καθιέρωση ενός νέου Brand - Παραδείγματα Η επικοινωνία ενός νέου προϊόντος ενός καθιερωμένου brand - Παραδείγματα Το DNA ενός brand name H αποκωδικοποίηση του DNA ενός brand name σχεδιασμός της στρατηγικής του Από την σχεδιασμό στην υλοποίηση Thinking out of the box MM. 08 Merchandising Εισαγωγή η ανάγκη κατανόησης του καταναλωτή Τι συνιστά μελέτη της συμπεριφοράς του καταναλωτή; Σύντομο ιστορικό Η διαμόρφωση της συμπεριφοράς: Δημογραφικοί παράμετροι / Ψυχογραφικοί παράμετροι / Κίνητρα και προτεραιότητες / Αξίες, πολιτισμικό υπόβαθρο και τρόπος ζωής / Γνωστικές διαδικασίες & τα brands στον εγκέφαλο / Καταναλωτικά σχήματα Brand personality και consumer fit, ταύτιση και σύμπλευση Μελέτη σημαντικών παγκόσμιων τάσεων που σχηματοποιούν τις κατευθύνσεις της συμπεριφοράς των καταναλωτών Εφαρμογές: Κατανόηση των διαφοροποιήσεων μεταξύ αγορών / Διάχυση καινοτομιών και αποδοχή / Σχέση με media και επικοινωνία / Αγοραστικές αποφάσεις / Brand loyalty / Διαχείριση παραπόνων και consumer input Τμηματοποιώντας το κοινό με βάση στάσεις και συμπεριφορές Ανάλυση καταναλωτικής συμπεριφοράς και στρατηγική marketing Επιλογή στρατηγικών κατευθύνσεων Τακτικές αποφάσεις και η πρακτική σκοπιά Μελέτη επιλεγμένων περιπτώσεων παραδείγματα

4 MM. 09 Category Management Ορισμός Category Management Trade Pulse Survey Ρόλος Κατηγορίας Εκτίμηση Κατηγορίας Μέτρηση απόδοσης (δείκτες) Στρατηγικές Κατηγορίας Τακτικές Κατηγορίας Εφαρμογή Σχεδίου Ανασκόπηση Κατηγορίας Κάλυψη Αγοράς Βαρύτητα Τμημάτων Αγοράς Διαγραφή Προϊόντων Διατήρηση Προϊόντων Προσθήκη Προϊόντων Οριστικοποίηση Ποσοτικοποίηση MM 10. Media Plan Σχεδιασμός και Υλοποίηση Στρατηγικής Marketing Καταρτισμός και Εφαρμογή Media Plan Διαμόρφωση Ετήσιου Marketing Budget και Τρόποι Ελέγχου Λανσάρισμα Νέας Υπηρεσίας στην Αγορά Παρουσίαση της Μεθόδου Επιλογής Διαφημιστικών Μέσων Τηλεόραση Ραδιόφωνο Τύπος Outdoor Advertising Internet Banner Campaign Direct Mail Παρουσίαση της Μεθόδου Αξιολόγησης των Διαφημιστικών Μέσων Πώς Προετοιμάζουμε ένα Πλάνο για το κάθε ένα Μέσο Ξεχωριστά; Πώς Υλοποιούμε ένα Πλάνο για το κάθε ένα Μέσο Ξεχωριστά; Πώς το Αξιολογούμε; Βεβαιώσεις Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής, ελεγχόμενες και εγκεκριμένες από το και τον παγκόσμιο leader στην αγορά εργασίας Εισηγητές: Οι εισηγητές, επιλέχθηκαν προσεκτικά με απαραίτητο κριτήριο την πολυετή ενεργή και επιτυχημένη ενασχόληση στην πράξη με το αντικείμενο που πραγματεύονται, με στόχο να μπορούν να προσφέρουν πέραν από το απαιτούμενο θεωρητικό υπόβαθρο και εφαρμόσιμες πρακτικές στους συμμετέχοντες. Ενδεικτικές προηγούμενες αξιολογήσεις: Εξαιρετική δουλειά, καταπληκτικοί εισηγητές και πολύ έμπειροι άνθρωποι όλοι τους που προσεγγίζουν τα θέματα όχι θεωρητικά αλλά και στην πράξη. Εκτίμησα όλη τη δουλειά και το έργο τους. Ιδιαιτέρως βέβαια την προσοχή τους στις απορίες του καθενός και την πρακτική προσέγγιση τους. Προσεγγίζει όλες τις πλευρές του Marketing από το Public Relations μέχρι το Merchandizing. Αξίζει πολύ και το θεωρώ ένα πολύ ολοκληρωμένο πρόγραμμα στα θέματα Marketing. Σπυρίδων Ελευθερόπουλος Αν και έχω ήδη αποφοιτήσει από πανεπιστημιακή σχολή Marketing, οι πρακτικές γνώσεις τις οποίες απέκτησα μέσω των ενοτήτων αυτού του Diploma, θα είναι το βασικότερο εργαλείο στην εργασία μου. Θα τα ξαναπούμε με όλους σας στο Diploma πάνω στις Δημόσιες Σχέσεις. Συγχαρητήρια! Ειρήνη Παπαγγέλου

5 "Ενα από τα πιο ολοκληρωμένα προγράμματα εκπαίδευσης στον τομέα του Marketing. Μπράβο σας" Γιώργος Νικολάου "Πολλές και καίριες ενότητες που απασχολούν όλους όσους εργάζονται σε τμήμα marketing" Δήμητρα Παπαβασιλείου "Εξαιρετική ύλη και καταπληκτικοί εισηγητές. Ξέρουν για τι πράγμα μιλάνε." Ελένη Αγαπίου Πρόγραμμα μαθημάτων ώρες και χώρος διεξαγωγής: Το Advanced Diploma in Marketing & Strategy ξεκινά στις 23 Οκτωβρίου 2010 και ολοκληρώνεται στις 11 Δεκεμβρίου 2010 ημέρα των εξετάσεων. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται τις εξής ημέρες: Αναλυτικά: Ημερομηνία Ενότητα 23/10 MM01. PR Management 30/10 MM02. Strategic Management 3 & 4/11 MM03. Συμπεριφορά Καταναλωτή 6/11 MM04. Sales 10 & 11/11 MM05. Direct Marketing 13/11 MM06. E-Marketing 17 & 18/11 MM07. Brand Management 20/11 MM08. Merchandising 27/11 ΜΜ09. Category Management 4/12 ΜΜ10. Media Plan 11/12 Εξετάσεις Σημείωση: Οι εξετάσεις του Advanced Diploma in Marketing & Strategy, θα είναι γραπτές, με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ένα θέμα ανάπτυξης. Τα μαθήματα διεξάγονται Σάββατο 10:00 18:00, με ώρα προσέλευσης τις 9:30. Ενώ οι εξετάσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο 11/12 και ώρα 10:00 18:30, με ώρα προσέλευσης των συμμετεχόντων στις 09:30. Χώρος διεξαγωγής: Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί σε κεντρικό χώρο στην Αθήνα. Κόστος συμμετοχής προκαταβάλλεται και διαμορφώνεται ως εξής: Ιδιότητα Κόστος ενός ατόμου Κόστος 2 και άνω ατόμων Εταιρία Ιδιώτης Φοιτητής Σε όλους τους συμμετέχοντες προσφέρεται 10% έκπτωση για συμμετοχή τους σε επόμενα σεμινάρια ή Diplomas.

6 Business Seminars: We Boost YOUR Career! H Business Seminars, ανταποδίδοντας την εμπιστοσύνη των πελατών της, δημιούργησε μία νέα υπηρεσία personal consulting. Συγκεκριμένα, δίνει σε κάθε νέο συμμετέχοντα των ανοικτών σεμιναρίων και των diplomas της, τη δυνατότητα προσωπικής καθοδήγησης ανάπτυξης καριέρας. Στο πλαίσιο αυτών των νέων παροχών μας εντάσσεται: Η δυνατότητα επιστημονικής σκιαγράφησης του επαγγελματικού προφίλ του κάθε συμμετέχοντα μέσω 2 έγκυρων ψυχομετρικών τεστ διάγνωσης επαγγελματικής συμπεριφοράς και επαγγελματικών αξιών τα οποία δίνονται δωρεάν Η υπηρεσία παρέχεται σε κάθε νέο συμμετέχοντα για ένα τρίμηνο μετά τη λήξη της εκπαίδευσης του/της, χωρίς καμία επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση! Business Seminars: We Boost YOUR Career! Στο παραπάνω κόστος συμπεριλαμβάνονται: Οι εισηγήσεις σε CD Οδηγός Καριέρας Πακέτο συνέδρου (Folder, μπλοκ, στυλό) Επιδότηση του σεμιναρίου για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ μέσω του πόρου ΛΑΕΚ 0,45%: Το ΛΑΕΚ του 2010 θα ξεκινήσει στις αρχές του Παρακάτω παρατίθενται οι αντίστοιχες πληροφορίες του 2010 για την ενημέρωση σας: Ο πόρος ΛΑΕΚ 0,45% είναι ο Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση στον οποίο καταβάλλεται η εργοδοτική εισφορά 0,45%, την οποία αποδίδουν οι εργοδότες για τους υπαλλήλους τους στο ΙΚΑ. Κάθε επιχείρηση, μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτόν τον πόρο για την κατάρτιση των υπαλλήλων της (2 φορές το χρόνο για κάθε υπάλληλο) και ανταποδοτικά θα της επιστραφεί το κόστος της εκπαίδευσης. Το ποσό που ανταποδοτικά δικαιούται να λάβει κάθε επιχείρηση για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που θα υλοποιήσουν το έτος 2010, διαμορφώνεται ως εξής: Το 100% της εργοδοτικής εισφοράς (0,45%) που θα καταβάλλει. η επιχείρηση το έτος 2010, εφόσον οι δαπάνες κατάρτισης είναι μεγαλύτερες ή ίσες με το ποσό αυτό. Το 100% των δαπανών κατάρτισης εφόσον η επιχείρηση θα καταβάλλει δαπάνες για κατάρτιση μικρότερες της εργοδοτικής εισφοράς (0,45%) το έτος Επιχειρήσεις που δεν υλοποίησαν προγράμματα κατάρτισης ή δεν εξάντλησαν την εργοδοτική εισφορά (0,45%) το έτος 2009, μπορούν να μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν το αντίστοιχο ποσό στο έτος Ζητήστε μας αναλυτικές πληροφορίες. Πληροφορίες πληρωμής: Το κόστος του σεμιναρίου μπορεί να πληρωθεί με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό που ακολουθεί ή με καταβολή του στα γραφεία μας (Αποστόλου Παύλου 10 Α, Μαρούσι 15123): Alpha Bank: Δικαιούχος: Καριέρα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Μον. ΕΠΕ Κατόπιν της κατάθεσης, παρακαλείσθε να αποστείλετε το καταθετήριο στο φαξ , αναγράφοντας πάνω του με στυλό το ονοματεπώνυμό σας και τον τίτλο του σεμιναρίου για το οποίο γίνεται η πληρωμή. Μετά την αποστολή του φαξ, σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τα Business Seminars στο για επιβεβαίωση της λήψης του. Ακύρωση κράτησης: Σε περίπτωση που δεν σας επιτρέψει τελικά το πρόγραμμά σας να παρευρεθείτε και δεν έχετε δεσμεύσει τη θέση σας, αλλά έχετε κάνει κράτηση, σας παρακαλούμε θερμά να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο

7 Ακύρωση δεσμευμένης συμμετοχής: Σε περίπτωση ακύρωσης μιας δεσμευμένης συμμετοχής, τα χρήματα δεν επιστρέφονται, αλλά μεταφέρονται σε κάποιο επόμενο 8ωρο σεμινάριο ή Diploma που θα διοργανώσουν τα Business Seminars. Χορηγοί και Υποστηρικτές: ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ DIPLOMA DIPLOMA IN HUMAN RESOURCES MANAGEMENT Έναρξη: 09 Οκτωβρίου Λήξη: 18 Δεκεμβρίου 2010

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ DIPLOMA DIPLOMA IN HUMAN RESOURCES MANAGEMENT Έναρξη: 09 Οκτωβρίου Λήξη: 18 Δεκεμβρίου 2010 Εισαγωγή: Τα Business Seminars δημιούργησαν τo ολοκληρωμένο ταχύρρυθμο σχολείο ανάπτυξης Διοικητικών Ικανοτήτων Diploma in Human Resources Management (Dip.HR), 76 ωρών, με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ DIPLOMA DIPLOMA ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Έναρξη: 16 Νοεμβρίου Λήξη: 15 Δεκεμβρίου 2010

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ DIPLOMA DIPLOMA ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Έναρξη: 16 Νοεμβρίου Λήξη: 15 Δεκεμβρίου 2010 Έναρξη: 16 Νοεμβρίου Λήξη: 15 Δεκεμβρίου 2010 Εισαγωγή: Τα δημιούργησαν τo ολοκληρωμένο ταχύρρυθμο πρόγραμμα εργασιακής ψυχολογίας το Diploma Εργασιακής Ψυχολογίας συνολικής διάρκειας, 40 ωρών. Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ DIPLOMA ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 9 Οκτωβρίου 13 Νοεμβρίου 2010

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ DIPLOMA ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 9 Οκτωβρίου 13 Νοεμβρίου 2010 Εισαγωγή Ποτέ στο παρελθόν δεν ήταν τόσο αναγκαία η Εταιρική Επικοινωνία, δηλαδή οι δραστηριότητες για τη διαμόρφωση της εικόνας της εταιρείας, η οποία σηματοδοτεί την πορεία των προιόντων της επιχείρησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ DIPLOMA MINI MBA DIPLOMA Έναρξη: 20 Φεβρουαρίου Λήξη: 27 Μαρτίου 2010

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ DIPLOMA MINI MBA DIPLOMA Έναρξη: 20 Φεβρουαρίου Λήξη: 27 Μαρτίου 2010 Εισαγωγή: Τα δημιούργησαν τo ολοκληρωμένο ταχύρρυθμο σχολείο ανάπτυξης διοικητικών ικανοτήτων το Mini MBA Diploma συνολικής διάρκειας, 80 ωρών. Στόχος μας είναι να μπορέσουν οι εκπαιδευόμενοι, να γίνουν

Διαβάστε περισσότερα

Full Business Session: Σειρά Ολοκληρωµένων Σεµιναρίων Ανάπτυξης Προσωπικών Ικανοτήτων

Full Business Session: Σειρά Ολοκληρωµένων Σεµιναρίων Ανάπτυξης Προσωπικών Ικανοτήτων Σελίδα -1- Σελίδα -2- Παρουσίαση Ενδεικτικών Σεµιναρίων της «Business Seminars»: Full Business Session: Σειρά Ολοκληρωµένων Σεµιναρίων Ανάπτυξης Προσωπικών Ικανοτήτων Η Ταυτότητα µας: σελίδα 05 Τα Σεµινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Synergy Solution m.v.p. A.E.

Synergy Solution m.v.p. A.E. Synergy Solution m.v.p. A.E. consulting ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ SYNERGY SOLUTION m.v.p. A.E., Τζώρτζ 6, Πλ. Κάνιγγος, Αθήνα και Σταδίου 43 Αθήνα, τηλ. 2103838942, φαξ, 210-3838030,

Διαβάστε περισσότερα

Synergy Solution m.v.p. A.E.

Synergy Solution m.v.p. A.E. Synergy Solution m.v.p. A.E. consulting ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ SYNERGY SOLUTION m.v.p. A.E., Τζώρτζ 6, Πλ. Κάνιγγος, Αθήνα και Σταδίου 43 Αθήνα, τηλ. 2103838942, φαξ, 210-3838030,

Διαβάστε περισσότερα

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 01 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πάτρα 02 Diploma in

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ σελ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - 3η σειρά Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων- 19η σειρά Κρήτης (Ηράκλειο) Diploma in Sales Management (The Institute

Διαβάστε περισσότερα

PERSONAL ASSISTANT DIPLOMA

PERSONAL ASSISTANT DIPLOMA ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ PERSONAL ASSISTANT DIPLOMA ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 TIME AND STRESS MANAGEMENT ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ PR & EVENT AGEMENT MAN- ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΤΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον

Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον Αθανάσιος Ρούλιας Γενικός Διευθυντής ΕΕΔΕ Η ΕΕΔΕ βρίσκεται στη δεύτερη πεντηκονταετία

Διαβάστε περισσότερα

Eνισχύοντας τους ανθρώπους...

Eνισχύοντας τους ανθρώπους... EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 > Eνισχύοντας τους ανθρώπους... Αθανάσιος Ρούλιας Γεν. Διευθυντής & Μέλος ΔΣ ΕΕΔΕ Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

KARIERA.GR TRAINING & DEVELOPMENT CENTRE ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

KARIERA.GR TRAINING & DEVELOPMENT CENTRE ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ KARIERA.GR TRAINING & DEVELOPMENT CENTRE ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δια Βίου Μάθηση Ο όρος «Δια Βίου Μάθηση» είναι απόλυτα συνυφασμένος με την απόκτηση νέων και την ενίσχυση γνώσεων, ικανοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Εισαγωγή Θεματικές Ενότητες Η αποτελεσματική διοίκηση του Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ MINI MBA ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Ε.Ι.Α.Σ. ΜΕ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Λίγα λόγια για το Mini MBA Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ) συνεχίζει την εξαιρετικά επιτυχημένη συνεργασία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Τίτλος Προγράμματος Ώρες Εισηγητής ΑΝΟΙΧΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1. Creative Presentation Skills 12 Μωραΐτου Δέσποινα Παρ. 4/04/2014 ώρα 17:00-21:00

Διαβάστε περισσότερα

code ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΕ Ε - Τµήµα Μακεδονίας

code ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΕ Ε - Τµήµα Μακεδονίας code ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΕ Ε - Τµήµα Μακεδονίας B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) ιδρύθηκε το 1962. Είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που σκοπό έχει τη διάδοση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην «ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην «ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην «ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015 Περιεχόμενα Εισαγωγή... Γενικές Πληροφορίες Διάρθρωση Προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την παράκληση να δηµοσιοποιηθεί για την ενηµέρωση των αναγνωστών/ακροατών/τηλεθεατών/µελών σας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Επενδύοντας στη Γνώση... εξασφαλίζετε το Μέλλον "Μηδέν της τύχης αλλά πάντα της ευβουλίας και της προνοίας" Πλούταρχος (45-120 μ.χ.) Η Ελληνική Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ Εισαγωγή Ως εταιρική υπευθυνότητα ορίζεται η οικειοθελής δέσμευση των επιχειρήσεων να συμπεριλαμβάνουν στη στρατηγική τους οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Εργατικά - Ρυθμίσεις από Ν.4046/2012 & τον Πρόσφατο Ν.4225/2013 - Πρακτική Μισθοδοσία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» Υπό της φοιτήτριας: ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

314 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οικονομικού Παν. Αθήνας

314 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οικονομικού Παν. Αθήνας 314 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οικονομικού Παν. Αθήνας Το τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας. προήλθε από τη μετονομασία του τμήματος Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ. Οι υποψήφιοι φοιτητές που ενδιαφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το πρόγραμμα «Food Industry: Entrepreneurial Intelligence and Change Management» στοχεύει σε μια συνδυαστική μορφή γνώσης και επαγγελματικής κατάρτισης τόσο με την υψηλού επιπέδου επιμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard Ανάπτυξη συστήματος διοίκησης της απόδοσης. Ανάπτυξη Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων σε επαγγελματικό και σε προσωπικό επίπεδο

Balanced Scorecard Ανάπτυξη συστήματος διοίκησης της απόδοσης. Ανάπτυξη Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων σε επαγγελματικό και σε προσωπικό επίπεδο ΕΕΔΕ - ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 Μάνατζμεντ Χρηματοοικονομικό μάνατζμεντ Operation management Πληροφορική Πωλήσεις 7, 9 και 10 Μαϊου 2014 Τετάρτη και Παρασκευή 17:30-21:00

Διαβάστε περισσότερα