Κλινική μελέτη. 1. Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 2. Comenius University of Bratislava Medical School

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κλινική μελέτη. 1. Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ www.orthokerkyra@gmail.com 2. Comenius University of Bratislava Medical School"

Transcript

1 121 Κλινική μελέτη Παρουσίαση περιστατικών που χειρουργήθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας για κατάγματα τύπου Barton την πενταετία : Αποτελέσματα και συμπεράσματα Σπύρος Καρδακάρης 1 Δημοσθένης Μάνδηλας 1 Βασίλης Σταυρακόπουλος 1 Στέφανος Ζάκκας 1 Διονύσιος Κάντας 1 Χρήστος Σκούρτης 1 Απόστολος Δήμου 1 Κωνσταντίνος Κοντοστάνος 1 Βαρβάρα Καρδακάρη 2 1. Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 2. Comenius University of Bratislava Medical School Περίληψη: Τα κατάγματα τύπου Barton αναφέρονται στο κάτω πέρας της κερκίδας και πάντα συνοδεύονται από ενδοαρθρθική βλάβη. Αυτό είναι που ουσιαστικά καθιστά τη χειρουργική θεραπεία ως κατ εξοχίν τρόπο αντιμετώπισης. Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει την εμπειρία της κλινικής μας αναφορικά σε αυτές ακριβώς τις χειρουργικές επεμβάσεις. Ανοιχτή ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση με ειδικές πλάκες και βίδες είναι η μέθοδος που ακολουθήθηκε. Συνοπτικά δύναται να αναφερθεί ότι τα ενδοαρθρικά κατάγματα τύπου Barton χρήζουν άμεσης εισαγωγής του ασθενούς στο χειρουργείο και κάθε διαφορετική θεραπευτική παρέμβαση εγκυμονεί κινδύνους αναφορικά στη λειτουργικότητα της πηχεοκαρπικής άρθρωσης. Λέξεις κλειδιά: ενδοαρθρικό κάταγμα, Barton, ειδικές πλάκες, εσωτερική οστεοσύνθεση, λειτουργικότητα πηχεοκαρπικής άρθρωσης

2 122 ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2010, Τόμος 6, Τεύχος 2 Εισαγωγή Τα κατάγματα του περιφερικού άκρου της κερκίδας τύπου Barton είναι κατάγματα-εξαρθρήματα ή υπεξαρθρήματα του καρπού, κατά τα οποία, το ραχιαίο ή παλαμιαίο χείλος του περιφερικού άκρου της κερκίδας, παρεκτοπίζεται μαζί με την άκρα χείρα και τον καρπό (συνηθέστερα παρατηρείται παλαμιαία παρεκτόπιση) 6. Πρόκειται για έναν τραυματισμό ανθρώπων όλων των ηλικιών και των δύο φύλλων, κατά τον οποίο ο μηχανισμός της κακώσεως συνίσταται σε πτώση με τον καρπό σε έκταση (ραχιαία κάμψη) και το αντιβράχιο σε πρηνισμό. Οι δυνάμεις που προκαλούν το κάταγμα, είναι δυνάμεις διάτμησης και λέγονται shear forces. (εικόνα 1) 3. Τα κατάγματα αυτά ανήκουν σε μια ευρύτερη κατηγορία καταγμάτων της πηχεοκαρπικής αρ-θρώσεως η οποία περιγράφεται από την ΑΟ-ASIF και στην οποία βασίστηκε η μελέτη μας (πίνακας 1) 2.. Έτσι τα κατάγματα τύπου Barton ανήκουν στην υποκατηγορία B (β1, β2, β3) και C (c1, c2 και c3), τα οποία είνα κατάγματα ενδοαρθρικά, ατελή η πλήρη (βλ. πιν. 1) 2. Η αντιμετώπιση των καταγμάτων αυτών είναι χειρουργική, με σκοπό την αποκατάσταση της λειτουργικότητας της αρθρώσεως 3. Σκεπτικό και Στόχος της Θεραπείας Ο στόχος της θεραπείας των καταγμάτων αυτών, ήταν μία πηχεοκαρπική άρθρωση η οποία να: συνδυάζει σταθερότητα και ανώδυνη κινητικότητα. επιτρέπει την γρήγορη επιστροφή στις επαγγελματικές, αλλά και μη επαγγελματικές δραστηριότητες του ασθενούς. να μη δημιουργεί προηγούμενο, για την ανάπτυξη μελλοντικών εκφυλιστικών βλαβών 1 Η αντιμετώπιση των καταγμάτων αυτών ήταν άμεση χειρουργική, ενώ ο προεγχειρητικός σχεδιασμός περιελάμβανε εκτός από τον συνήθη εργαστηριακό και ακτινοδιαγνωστικό έλεγχο και την αξονική τομογραφία τριών διαστάσεων. (CT-3D) (εικον.2) Έτσι, την τελευταία πενταετία στο Γενικό Νοσοκο-μείο Κέρκυρας χειρουργήθηκαν 45 ασθενείς με κατάγματα τύπου Barton κατά κύριο λόγο της Β (Β2, Β3) & C (C1, C2) κατηγορίας, κυρίως πτώσεις, εργατικά ή τροχαία ατυχήματα. Πίνακας 2 2 ΑΟ-ASIF classification of distal forearm fractures A. Εξωαρθρικά κατάγματα A1 κάταγμα ωλένης-κερκίδα ανέπαφη A2 κάταγμα κερκίδας απλό ενσφηνωμένο A3 κάταγμα κερκίδας-συντριπτικό B. Ατελή ενδοαρθρικά κατάγματα B1 κάταγμα κερκίδας οβελιαίο B2 κάταγμα ραχιαίου χείλους της κερκίδας B3 κάταγμα παλαμιαίου χείλους της κερκίδας (Volar Barton) C. Πλήρες ενδοαρθρικό κάταγμα C1 κάταγμα κερκίδας-απλό ενδοαρθρικό-απλό μεταφυσιακό C2 κάταγμα κερκίδας-απλό ενδοαρθρικό-συντριπτικό μεταφυσιακό C3 κάταγμα κερκίδας-συντριπτικό

3 Γ. Ν. Ν. Κέρκυρας - Κατάγματα τύπου Barton Αποτελέσματα & συμπεράσματα 123 Εικόνα 1 Μηχανισμός της κακώσεως : Καρπός σε έκταση και αντιβράχιο σε πρηνισμό. Πολύ σημαντικό βοήθημα στην μή καθυστέρηση της Εικόνα 2 CT-3D απεικονιστικός έλεγχο Η προσπέλαση κατά τη χειρουργική επέμβαση, και στην πλειονότητα των ασθενών, ήταν πρόσθια (παλαμιαία προσπέλαση) ενώ σε μία περίπτωση ασθενούς έγινε και οπίσθια προσπέλαση της πηχεοκαρπικής (εικόνα 5) καθώς ο μεγάλος βαθμός συντριβής της αρθρώσεως επέβαλε τη τοποθέτηση διπλής (παλαμιαίας και ραχιαίας πλάκας οστεο-σύνθεσης-αντιστήριξης) 4. Την επέμβαση διευκόλυνε κατά πολύ η χρήση μεγενθυντικών γυαλιών από τους χειρουργούς, ενώ η τομή συνήθως έφτανε περιφερικά μέχρι και το ύψος του καρπιαίου σωλήνα, όπου πραγματοποιούταν αποσυμπίεση επί του μέσου νεύρου απο το οίδημα και συνεπώς ανακούφιση των αντίστοιχων συμπτωμάτων (άλγους, αιμωδιών κτλ.) 1. Επί του κατάγματος, μετά την αποκάλυψη του, γινόταν εσωτερική οστεοσύνθεση με πλάκες και βίδες μικρών καταγμάτων, ενώ σε ένα περιστατικό έγινε και οστεοσύνθεση επιμέρους κατάγματος σκαφοειδούς (τοποθέτηση βίδας Herbert), εικ 6 5. Μετεγχειριτικά ετοποθετείτο νάρθηκας αναπαύσεως της άκρας χειρός, ενώ οι ασθενείς (εφόσον δεν είχαν άλλες κακώσεις) θα παρέμεναν στο νοσοκομείο για τουλάχιστον δύο ημέρες με ενδοφλέβια αντιβιοτική και αναλγητική αγωγή. Τις επόμενες ημέρες, οι ασθενείς παρέμεναν κατ οίκον υπό φαρμακευτική αγωγή, η οποία περιελάμβανε δεύτερης γενιάς κεφαλοσπορίνες μαζί με φουσιδικό οξύ (για χρονικό διάστημα δώδεκα ημερών) καθώς και αποιδηματική και αντιπηκτική αγωγή (για είκοσι ημέρες) με ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βαρους. Οι ασθενείς ελεγχόντουσαν τακτικά δύο φορές την εβδομάδα στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου όπου γίνονταν αλλαγές του τραύματος, ακτινολογικός έλεγχος, ενώ η αφαίρεση των ραμμάτων γινόταν συνήθως μετά απο δέκα η δώδεκα ημέρες. Άμεση ήταν επίσης και η έναρξη των φυσιοθεραπειών. Αποτελέσματα Τα αποτελέσματα της χειρουργικής αντιμετώπισης των καταγμάτων αυτών ήταν άμεσα και ιδιαίτερα ικανοποιητικά (εικον. 3, 4, 5, 6, 7). επέμβασης, αλλά και στην αποφυγή επιμέρους επιπλοκών της γενικής αναισθησίας, υπήρξε η χρήση του μασχαλιαίου block, απο τούς ορθοπαιδικούς της κλινικής με ταυτόχρονη υποστήριξη του αναισθησιολογικού τμήματος. Ενίοτε όμως, και κυρίως σε τροχαία ατυχήματα, πολυτραυματίες η ασθενείς της ΜΕΘ η επέμβαση γινόταν με γενική αναισθησία 1. Σε αρκετές περιπτώσεις, η εσωτερική οστεοσύνθεση ενυσχίονταν και με εξωτερική οστεοσύνθεση, κυρίως σε μεγάλου βαθμού συντριπτικά κατάγματα με συνο- Εικόνα 3 (TYPOY C1) Χειρουργική τεχνική

4 124 ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2010, Τόμος 6, Τεύχος 2 Εικόνα 4 (TYPOY C2) Εικόνα 7 Ανοιχτό # Barton Εικόνα 5 Τοποθέτηση διπλής πλάκας οστεοσύνθεσης Εικόνα 8 Τοποθέτηση εξωτ. οστεοσύνθεσης δό ρήξη της άπω κερκιδο-ωλενικής συνδεσμώσεως ή σε ανοικτά κατάγματα (εικόνα 7, 8) 1. Παρατηρήσεις Συμπεράσματα Εικόνα 6 Barton & σκαφοειδούς (AP) Οι 35 απο τους 45 ασθενείς (σε ποσοστό 77%), δηλαδή η πλειοψηφία των ασθενών, επέστρεψε πλήρως στις δραστηριότητες του. Οι υπόλοιποι 10 ασθενείς (και σε ποσοστό 23%), (κατα κύριο λόγο ηλικιωμένοι) επέστρεψαν με μειωμένη λειτουργικότητα της ΠΧΚ ενώ βελτίωση τους αναμένεται μετά και την αφαίρεση των υλικών. Συνοπτικά : Τα ενδοαρθρικά κατάγματα τύπου Barton χρήζουν χειρουργικής αντιμετώπισης διότι οποιαδήποτε άλλη αντιμετώπιση θέτει σε κίνδυνο την λειτουργικότητα πη-

5 Γ. Ν. Ν. Κέρκυρας - Κατάγματα τύπου Barton Αποτελέσματα & συμπεράσματα 125 χεοκαρπικής με συνέπεις την μόνιμη αστάθεια και τον εκφυλισμό της αρθρώσεως. SUMMARY BARTON fractures: The experience in Corfu s General Hospital S. Kardakaris 1, D. Mandilas 1, V. Stavrakopoylos 1, S. Zakkas¹, K. Kontostanos 1, A. Dimoy 1, V. Kardakari 2, C. Skoyrtis 1, D. Kantas 1 Introduction: These are fractures dislocations or subluxations of the distal forearm with intraarticular participation of the fracture. The mechanism of the injury is usually described as a fall with an extended wrist. The fracture is caused by shear forces and its treatment is by definition operative. Methods: During the last 5 years, 45 patients with Barton fractures, especially of B or C type, according to the AO ASI F Classification, have been operated in the General Hospital of Corfu. Internal Fixation has been made, using special plates ans screws. Postoperatively a rest cast was attached to all patients. The overall hospital stay was 2 days, under intravenus treatment with antibiotics and painkillers. Results: 35 out of 45 patients (77%) have fully recovered and returned to their daily routine. Conclusion: The intraarticular fractures of the distal forearm require surgical treatment, since any other kind of cure endanger the function of the PXK joint, and as a consequence it causes a permanent instability and degeneration of the joint. Βιβλιογραφία : 1. Joseph Schatzker Marvin Tile. The Rationale of Operative Fracture Care, Third Edition.( Ch. 10: Fractures of the distal radius, p ) 2. T. P. Rüedi, R. Bwckley, C. Moran AO Principles of Fracture Management, 2nd expanded edition 2007 D. Rikli-D. Campbell (Ch : Fractures of the distal radius, p ) 3. Campbell's Operative Orthopaedics (11 th edition) (Canale & Beaty, Ch 54: Fractures of the distal radius p ) 4. Surgical Exposures in Orthopaedics 3rd Ed Stanley Hoppenfeld - Piet deboer, The Anatomic Approach (Ch 5: The Wrist and Hand, p ) 5. Wiss, Donald A. Master Techniques in Orthopaedic Surgery: Fractures, 2nd Ed (Ch13 :Distal Radius Fractures: Open Reduction and Internal Fixation, George S. M. Dyer, Jesse B. Jupiter, p ) 6. Rockwood and Green's, Fractures in Adults 6th Ed (Ch 26: Fractures of the Distal Radius and Ulna p )

ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2011, Τόμος 7, Τεύχος 1

ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2011, Τόμος 7, Τεύχος 1 28 ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2011, Τόμος 7, Τεύχος 1 Κατάγματα σκαφοειδούς Παρουσίαση περιστατικών που χειρουργήθηκαν στο Νοσοκ. Κέρκυρας για κατάγματα σκαφοειδους την τελευταία 5ετία (2004

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις ευρετηρίου: Κατάγματα περιφερικού βραχιονίου 13-C, χειρουργική αντιμετώπιση, αποτέλεσμα.

Λέξεις ευρετηρίου: Κατάγματα περιφερικού βραχιονίου 13-C, χειρουργική αντιμετώπιση, αποτέλεσμα. 263 ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Διαϋπερκονδύλια κατάγματα του περιφερικού βραχιονίου τύπου 13-C κατά AO/OTA. Παρουσίαση τριών ασθενών: τρόπος αντιμετώπισης και μετεγχειρητικό αποτέλεσμα Β. Κεχαγιάς, Γ. Μαραγκουδάκης,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Ορθοπαιδική κλινική

Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Ορθοπαιδική κλινική Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Ορθοπαιδική κλινική Θεραπεία ασταθών καταγμάτων κάτω πέρατος κερκίδος με κυκλοτερές, χωρίς γεφύρωση, σύστημα εξωτερικής οστεοσύνθεσης Ilizarov

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Ε.Σ.Υ.

ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Ε.Σ.Υ. Περιοδική έκδοση της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας-Θράκης ΤΟΜΟΣ 25, Τεύχος 2-2012 Journal of the Orthopaedic and Traumatology Association of Macedonia and Thrace VOLUME 25, No 2-2012

Διαβάστε περισσότερα

Δύο περιπτώσεις μιας σπανιότατης κάκωσης: Ολικό εξάρθρημα του αστραγάλου, χωρίς συνοδό κάταγμα των οστών της περιοχής.

Δύο περιπτώσεις μιας σπανιότατης κάκωσης: Ολικό εξάρθρημα του αστραγάλου, χωρίς συνοδό κάταγμα των οστών της περιοχής. Παρουσίαση Περιστατικού Δύο περιπτώσεις μιας σπανιότατης κάκωσης: Ολικό εξάρθρημα του αστραγάλου, χωρίς συνοδό κάταγμα των οστών της περιοχής. Αντιμετώπιση και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Δημήτριος Τρούσας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Ε.Σ.Υ.

ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Ε.Σ.Υ. Περιοδική έκδοση της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας-Θράκης ΤΟΜΟΣ 24, Τεύχος 2-2011 Journal of the Orthopaedic and Traumatology Association of Macedonia and Thrace VOLUME 24, No 2-2011

Διαβάστε περισσότερα

ISSN 2241-4347 KΩΔ. ENTYΠOY: 013970. Tριμηνιαία έκδοση Τόμος 65 Τεύχος 4 Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014 AΘΗΝΑΙ

ISSN 2241-4347 KΩΔ. ENTYΠOY: 013970. Tριμηνιαία έκδοση Τόμος 65 Τεύχος 4 Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014 AΘΗΝΑΙ Bραβείο Ακαδημίας Αθηνών 2004 Tριμηνιαία έκδοση Τόμος 65 Τεύχος 4 Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014 AΘΗΝΑΙ KEMΠΑ 1543/2000 A. Φλεμινγκ 20, T.K. 15123, Mαρουσι www.acta-ortho.gr www.eexot.gr Athens

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρώσεων. Οστών και. Journal of the Orthopaedic and Traumatology Association of Macedonia and Thrace Μακεδονίας-Θράκης

Αρθρώσεων. Οστών και. Journal of the Orthopaedic and Traumatology Association of Macedonia and Thrace Μακεδονίας-Θράκης Περιοδική έκδοση της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Journal of the Orthopaedic and Traumatology Association of Macedonia and Thrace Μακεδονίας-Θράκης VOLUME 21, No 2-2008 ΤΟΜΟΣ 21, Τεύχος 2-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ, ΑΓΚΩΝΑ, ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ, ΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ, ΑΓΚΩΝΑ, ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ, ΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ, ΑΓΚΩΝΑ, ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ, ΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ 12 Κωνσταντίνος Δίτσιος Α. ΚΑΚΩΣΕΙΣ Α.1. Κατάγµατα της διάφυσης του βραχιονίου οστού. Εισαγωγή Τα κατάγµατα της διάφυσης

Διαβάστε περισσότερα

1. Αντιμετώπιση των καταγμάτων της διάφυσης της κνήμης με εξωτερική οστεοσύνθεση Ilizarov ως τελική θεραπεία.

1. Αντιμετώπιση των καταγμάτων της διάφυσης της κνήμης με εξωτερική οστεοσύνθεση Ilizarov ως τελική θεραπεία. 181 ΙΙ. ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΑΡΘΡΑ 1. Αντιμετώπιση των καταγμάτων της διάφυσης της κνήμης με εξωτερική οστεοσύνθεση Ilizarov ως τελική θεραπεία. 1 Ηλίας Σ. Βασιλειάδης, 1 Άγγελος Κασπίρης, 2 Θεόδωρος Β. Γρίβας 1

Διαβάστε περισσότερα

Δύο περιπτώσεις Οξέος Συνδρόμου Διαμερίσματος

Δύο περιπτώσεις Οξέος Συνδρόμου Διαμερίσματος 26 ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2014, Τόμος 10, Τεύχος 2 Ενδιαφέρον περιστατικό Δύο περιπτώσεις Οξέος Συνδρόμου Διαμερίσματος Κάντας Θεοφάνης 1 Κάντας Διονύσιος 2 1 Ειδικευόμενος Ορθοπαιδικής

Διαβάστε περισσότερα

Journal of the Orthopaedic and Traumatology Association of Macedonia and Thrace Μακεδονίας-Θράκης ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

Journal of the Orthopaedic and Traumatology Association of Macedonia and Thrace Μακεδονίας-Θράκης ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ Περιοδική έκδοση της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Journal of the Orthopaedic and Traumatology Association of Macedonia and Thrace Μακεδονίας-Θράκης VOLUME 21, No 3-2008 ΤΟΜΟΣ 21, Τεύχος 3-2008

Διαβάστε περισσότερα

[αφιέρωμα] Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

[αφιέρωμα] Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών [αφιέρωμα] 20 χρόνια 1993-2013 Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών 20 χρόνια - Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡθΟΠeΟΙΚJ1 Κftl ΤΡΑΥΜΑΤΟΠΟΓΙΑ. ennhniκh. ΧeΙΡΟΥΡΓΙΚJ1. ACTA ORTHOPAeDICA HeLLeNΙCA. τόμος Ll7 τεύχος 2 αθήνα 1996

ΟΡθΟΠeΟΙΚJ1 Κftl ΤΡΑΥΜΑΤΟΠΟΓΙΑ. ennhniκh. ΧeΙΡΟΥΡΓΙΚJ1. ACTA ORTHOPAeDICA HeLLeNΙCA. τόμος Ll7 τεύχος 2 αθήνα 1996 περιοδικό τnς ελλnν ι κnς εταιρείας ιssn 11os- 3429 χειρουργικnς ορθοπεδι κnς & τραυματολογίας τόμος Ll7 τεύχος 2 αθήνα 1996 ennhniκh ΧeΙΡΟΥΡΓΙΚJ1 ΟΡθΟΠeΟΙΚJ1 Κftl ΤΡΑΥΜΑΤΟΠΟΓΙΑ ACTA ORTHOPAeDICA HeLLeNΙCA

Διαβάστε περισσότερα

34 ο Ετήσιο Συνέδριο Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ. 16-18 Απριλίου 2015, Θεσσαλονίκη ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

34 ο Ετήσιο Συνέδριο Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ. 16-18 Απριλίου 2015, Θεσσαλονίκη ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 3 O01 ΠΕΛΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΒΛΑΙΣΟ ΜΕΓΑ ΔΑΚΤΥΛΟ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ MANCHESTER Ηλιού Κ. 1, Παρασκευάς Γ. 2, Γκέκας Χ. 3, Βρεττάκος Α. 4, Μπαρμπούτη Α. 1,

Διαβάστε περισσότερα

TOMOΣ 19, Τεύχος 4 2006 Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος

TOMOΣ 19, Τεύχος 4 2006 Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος TOMOΣ 19, Τεύχος 4 2006 Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος OΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ Τόμος 19 Τεύχος 4 2006 Περιεχόμενα Ανασκόπηση Κλινικοεργαστηριακές μελέτες 10 Φωτογραφία ορθοπαιδικού ενδιαφέροντος 11 Υποτροπή χειρουργηθείσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ : ΖΕΡΒΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΚΟΚΟΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ : ΖΕΡΒΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΚΟΚΟΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ : ΖΕΡΒΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΚΟΚΟΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. Οδηγίες προς συγγραφείς 2. Γράμμα από τον εκδότη 6. Η οστεοσύνθεση των ενδοαρθρικών καταγμάτων του κεντρικού βραχιονίου 7

Περιεχόμενα 1. Οδηγίες προς συγγραφείς 2. Γράμμα από τον εκδότη 6. Η οστεοσύνθεση των ενδοαρθρικών καταγμάτων του κεντρικού βραχιονίου 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα 1 Οδηγίες προς συγγραφείς 2 Γράμμα από τον εκδότη 6 Η οστεοσύνθεση των ενδοαρθρικών καταγμάτων του κεντρικού βραχιονίου 7 Αποκατάσταση τραυματία 20 Πρώιμα αποτελέσματα ολικής αρθροπλαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Από τη Σύνταξη. Αγαπητοί συνάδελφοι,

Από τη Σύνταξη. Αγαπητοί συνάδελφοι, 1 Από τη Σύνταξη Αγαπητοί συνάδελφοι, Τα Επιστημονικά Χρονικά Τζανείου μετά την έγκριση έκδοσης απο το ΚΕΣΥ και την ένταξή τους στο Ιατροτεκ αναβαθμίζονται με την πρόσθετη έκδοση συμπληρωματικών τευχών.

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιαιτερότητες των Καταγμάτων του Αναπτυσσόμενου Σκελετού

Ιδιαιτερότητες των Καταγμάτων του Αναπτυσσόμενου Σκελετού Ιδιαιτερότητες των Καταγμάτων του Αναπτυσσόμενου Σκελετού Μπεσλίκας Θεόδωρος Αναπληρωτής Καθηγητής Ορθοπαιδικής Ορθοπαιδικής Παίδων ΑΠΘ 1 Ανατομικές Διαφορές του Αναπτυσσόμενου Σκελετού από το Σκελετό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑ: ΝΕΟΤΕΡΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ Ονοµατεπώνυµο Εισηγητή: Κοτρώτσιου Στυλιανή Ονοµατεπώνυµο Εκπαιδευοµένου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ABSTRACTS. TOMOΣ 26, 2013 Συμπληρωματικό τεύχος

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ABSTRACTS. TOMOΣ 26, 2013 Συμπληρωματικό τεύχος ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ABSTRACTS TOMOΣ 26, 2013 Συμπληρωματικό τεύχος ORTHOPAEDICS- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ Journal of the Orthopaedic and Traumatology Association of Macedonia and Thrace Publisher I. Bischiniotis ΟΤΕΜaTh President

Διαβάστε περισσότερα

Κατάγματα ιερού οστού

Κατάγματα ιερού οστού ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ΤΡΑΥΜΑ 2008, ΠΕΡΙΟ ΟΣ Β, 3(1):7 12 TRAUMA 2008, SERIES B, 3(1):7 12 Κατάγματα ιερού οστού Στη παρούσα ανασκόπηση γίνεται αναφορά στην επίπτωση, διαγνωστική προσέγγιση και αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Kuentscher Klemm Schehlmann Grosse Kempf «Α.Ο.» Green, Seligson, and Henry το 1987 GSH

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Kuentscher Klemm Schehlmann Grosse Kempf «Α.Ο.» Green, Seligson, and Henry το 1987 GSH 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Έχουν περάσει πάνω από 6 δεκαετίες, από το Νοέµβριο του 1939, από τότε που ο Kuentscher εφάρµοσε για την αντιµετώπιση των καταγµάτων των µακρών οστών τον ενδοµυελικό ήλο που ο ίδιος κατασκεύασε.

Διαβάστε περισσότερα

Oστεοαρθρίτιδα ισχίου Οστεοαρθρίτιδα γόνατος Παιδοορθοπαιδική Κατάγματα μακρών οστών ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: Η ΚΕΧΟΤ οργανώνει το:

Oστεοαρθρίτιδα ισχίου Οστεοαρθρίτιδα γόνατος Παιδοορθοπαιδική Κατάγματα μακρών οστών ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: Η ΚΕΧΟΤ οργανώνει το: Η ΚΕΧΟΤ οργανώνει το: Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου στο Ιntercontinental Aphrodite Hills Resort Hotel, Πάφο ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: Oστεοαρθρίτιδα ισχίου Οστεοαρθρίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική αντιμετώπιση του μαστοειδικού υποπεριοστικού αποστήματος στα παιδιά Surgical management of mastoid subperiostal abcess in children

Χειρουργική αντιμετώπιση του μαστοειδικού υποπεριοστικού αποστήματος στα παιδιά Surgical management of mastoid subperiostal abcess in children Ψαρομμάτης Ι Βουδούρης Χ Γιαννακόπουλος Π Θεοδώρου Ε Τσακανίκος Μ Ωτορινολαρυγγολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο Παίδων Π. & Α. Κυριακού, Αθήνα Χειρουργική αντιμετώπιση του μαστοειδικού υποπεριοστικού αποστήματος

Διαβάστε περισσότερα

κακώσεις του άνω άκρου

κακώσεις του άνω άκρου κακώσεις του άνω άκρου κατάγματα κλείδας υποδόριο οστούν εύκολη διάγνωση θεραπεία χωρίς προβλήματα άμεσες επιπλοκές απώτερες επιπλοκές κατάγματα κλείδας μέσο 1/3, 80% τυπική παρεκτόπιση κατάγματα κλείδας

Διαβάστε περισσότερα

Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος

Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 1 TOMOΣ 18, Τεύχος 4 2005 Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2 Ορθοπαιδική, 18, 4, 2005 OΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ Τόμος 18 Τεύχος 4 2005 Περιεχόμενα Ανασκοπήσεις 9 Κατάγματα άνω άκρου μηριαίου οστού. Σύγχρονες απόψεις για

Διαβάστε περισσότερα

Αρθροσκοπική αποκατάσταση των ρήξεων του τενοντίου πετάλου. του ώµου: µεσοπρόθεσµα αποτελέσµατα

Αρθροσκοπική αποκατάσταση των ρήξεων του τενοντίου πετάλου. του ώµου: µεσοπρόθεσµα αποτελέσµατα Αρθροσκοπική αποκατάσταση των ρήξεων του τενοντίου πετάλου 1 του ώµου: µεσοπρόθεσµα αποτελέσµατα 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παρουσιάζουµε τα αποτελέσµατα της αρθροσκοπικής αποκατάστασης ρήξεων τενοντίου πετάλου του ώµου,

Διαβάστε περισσότερα

Αρθροσκοπική αντιμετώπιση ρήξης προσθίου χιαστού. (με επιγονατιδικό τένοντα)

Αρθροσκοπική αντιμετώπιση ρήξης προσθίου χιαστού. (με επιγονατιδικό τένοντα) Αρθροσκοπική αντιμετώπιση ρήξης πρόσθιου χιαστού (με επιγονατιδικό τένοντα) Ορθοπαιδική χειρουργική Αρθροσκοπική αντιμετώπιση ρήξης προσθίου χιαστού (με επιγονατιδικό τένοντα) Ορθοπαιδικός Χειρουργός:

Διαβάστε περισσότερα