ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαρτίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ A ΙΙ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΛ.: Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΙΙ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ6) ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕΠΥΟ - Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30) ΤΜΗΜΑ Α - Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Η/Υ (Δ32) ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση: Kαρ. Σερβία 10 Ταχ. Κώδικα : ΑΘΗΝΑ Πληροφορίε : Τηλέφωνο: , : FAX: ΠΡΟΣ: Όλε τι Δ.Ο.Υ. (με ) ΘΕΜΑ: Οργάνωση υπηρεσιών - οδηγίε για την παραλαβή, κωδικογράφηση και αποστολή στη Γ.Γ.Π.Σ. για εκκαθάριση, των δηλώσεων φορολογία εισοδήματο φυσικών προσώπων, οικονομικού έτου Όπω σα είναι γνωστό, κατά την περίοδο παραλαβή των ετήσιων δηλώσεων φορολογία εισοδήματο, δημιουργείται υψηλό φόρτο εργασία για το σύνολο των υπηρεσιών και των στελεχών του. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούνται κατά το χρονικό αυτό διάστημα, απαιτείται η άμεση προετοιμασία, σωστή οργάνωση, κατάρτιση του προσωπικού και ενημέρωση όλων, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και την ταχύτερη ολοκλήρωση εκκαθάριση των δηλώσεων. 1

2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Συντονισμό του έργου τη παραλαβή, κωδικογράφηση και αποστολή. Ο προϊστάμενο τη Δ.Ο.Υ ορίζεται ω συντονιστή του έργου τη παραλαβή των δηλώσεων φορολογία εισοδήματο καθώ και τη κωδικογράφηση και αποστολή του στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) για εκκαθάριση, με αναπληρωτή συντονιστή τον/την Προϊστάμενο/η τη Υποδιεύθυνση Φορολογία. Σε περίπτωση που ο προϊστάμενο τη Δ.Ο.Υ κρίνει απαραίτητο, μπορεί να ορίσει ω συντονιστή για το έργο τη παραλαβή, κωδικογράφηση και αποστολή των δηλώσεων φορολογία εισοδήματο, τον/την Υποδιευθυντή/ντρια Φορολογία. 2. Δημιουργία και στελέχωση ομάδα. Οι Προϊστάμενοι των ΔΟΥ να συστήσουν ομάδα για την παραλαβή, την κωδικογράφηση, την καταχωρηση και την αποστολή των φορολογικών δηλώσεων στη Γ.Γ.Π.Σ., ώστε να επιτευχθεί η ταχεία εκκαθάριση. Στην Ομάδα θα ορίζεται ένα υπεύθυνο, του οποίου τα στοιχεία θα δοθούν και στη Δ/νση Φορολογία Εισ/το (Fax: ) και στη Γ.Γ.Π.Σ. Δ30 (Fax: ). Σημειώνεται ότι ο αριθμό των συμμετεχόντων στην Ομάδα μπορεί να αυξομειώνεται ανάλογα με τι ανάγκε τη υπηρεσία και, ανά περίπτωση. Η παραπάνω ομάδα θα στελεχωθεί από έμπειρου και εξειδικευμένου υπαλλήλου, οι οποίοι και θα εφοδιαστούν έγκαιρα με το απαραίτητο ενημερωτικό υλικό (εγκυκλίου, έντυπα, φυλλάδια οδηγιών). 3. Χώρο και χρόνο παραλαβή δηλώσεων Σε κάθε Δ.Ο.Υ. θα επιλεγούν, ανάλογα και με την αρχιτεκτονική του οικήματο αυτή, χώροι παραλαβή δηλώσεων κατά προτίμηση ισόγειοι, ώστε να γίνεται εύκολα η πρόσβαση των φορολογουμένων. Σε Δ.Ο.Υ. με μεγάλο αριθμό φορολογουμένων πρέπει να δημιουργηθούν περισσότεροι χώροι παραλαβή, ώστε να επιτευχθεί ορθολογική κατανομή του κοινού για καλύτερη εξυπηρέτησή του. Σημειώνεται ότι η παραλαβή θα αρχίζει ταυτόχρονα με την έναρξη του χρόνου συναλλαγή και θα συνεχίζεται μέχρι το τέλο του χρόνου συναλλαγή, κάθε μέρα. 2

3 Οι Προϊστάμενοι των ΔΟΥ θα μεριμνούν για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων. Στι ΔΟΥ που λειτουργούν Σ.Τ.Ε.Π. η παραλαβή των δηλώσεων θα γίνεται και στου χώρου αυτού που διαθέτουν και καθίσματα αναμονή. 4. Σήμανση τη εισόδου τη Δ.Ο.Υ. Στην είσοδο κάθε Δ.Ο.Υ. θα αναρτώνται πινακίδε, οι οποίε θα πληροφορούν το κοινό για τα σημεία εξυπηρέτησή του (γραφεία παραλαβή των δηλώσεων, το γραφείο ενημέρωση πολιτών (Γ.Ε.ΠΟ), τα σημεία προμήθεια εντύπων κλπ.). 5. Δημιουργία Γραφείων Ενημέρωση Πολιτών (Γ.Ε.ΠΟ.) Διαχείριση εντύπων. Σε όλε τι Δ.Ο.Υ. έχουν δημιουργηθεί Γραφεία Ενημέρωση Πολιτών, στα οποία μπορούν ν απευθύνονται οι πολίτε για τα ερωτήματα που έχουν σε θέματα δηλώσεων εισοδήματο. Η παραλαβή και η διαχείριση των φορολογικών εντύπων και η χορήγηση στου πολίτε θα γίνεται με συνέπεια προ αποφυγή προστριβών και δυσμενών σχολίων για τη Διοίκηση. 6. Ροή εργασιών Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε, κατά την παραλαβή των δηλώσεων, η παραμονή του πολίτη στη Δ.Ο.Υ. να είναι η απολύτω απαραίτητη για τον ορθό έλεγχο τη δήλωση. Όταν ο χρόνο αναμονή ξεπερνά εύλογο χρονικό διάστημα, τότε θα αυξάνεται αμέσω ο αριθμό των υπαλλήλων, που παραλαμβάνουν δηλώσει, πάντα με ευθύνη του Προϊσταμένου τη Δ.Ο.Υ. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται κατά την παραλαβή των δηλώσεων, στα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά και ιδίω στι Υπεύθυνε Δηλώσει, όπου αυτέ προβλέπονται ω δικαιολογητικά από το νόμο. Αν έχει σημειωθεί μεταβολή των προεκτυπωμένων στοιχείων στη Δ/νση κατοικία ή στην οικογενειακή κατάσταση, οι δηλώσει θα δίδονται από του υπαλλήλου παραλαβή, σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσα στην ημέρα, στο Μητρώο για τη διόρθωση των στοιχείων που μεταβλήθηκαν. Στο σημείο αυτό τονίζεται ότι οι δηλώσει που αναφέρουν μεταβολέ στην οικογενειακή κατάσταση, πρέπει να συνοδεύονται με τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τι σχετικέ μεταβολέ (π.χ. Διαζύγιο, Αντίγραφο Αγωγή για διαζύγιο ή διατροφή ή πρακτικό κατανομή τη κοινή περιουσία ). Οι δηλώσει αυτέ επιστρέφονται αυθημερόν στην ομάδα παραλαβή. Οι σχετικέ βεβαιώσει μεταβολή των ατομικών 3

4 στοιχείων θα σταλούν στου πολίτε, ταχυδρομικά, από το Τμήμα Μητρώου. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε αναγραφή του τηλεφώνου του φορολογουμένου στη δήλωσή του. Σε όσε περιπτώσει παρουσιάζονται δυσκολίε κατά την παραλαβή των δηλώσεων, οι φορολογούμενοι θα απευθύνονται στο Γραφείο Ενημέρωση Πολιτών τη Δ.Ο.Υ. ή στον υπάλληλο που έχει ορισθεί για χορήγηση διευκρινίσεων και πληροφοριών. 7. Σημειώνουμε επίση τα εξή : - Η συνεχή παρουσία των προϊσταμένων στα σημεία παραλαβή δηλώσεων και η ευελιξία στη σύνθεση (αριθμό) των υπαλλήλων, που παραλαμβάνουν δηλώσει, ανάλογα με την προσέλευση των πολιτών είναι απαραίτητη. - Είναι λογικό η αυξημένη προσέλευση των πολιτών να συνεπάγεται μεγαλύτερε ανάγκε στην καθαριότητα. Με ευθύνη των προϊσταμένων, θα πρέπει ο χώρο των Δ.Ο.Υ. να παραμένει καθαρό σε όλη τη διάρκεια τη ημέρα. - Να ληφθεί μέριμνα για τη διασφάλιση τη προσβασιμότητα και εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ, για παράδειγμα τοποθέτηση καθισμάτων, ανοικτοί χώροι πρόσβαση για αναπηρικά καροτσάκια κ.λ.π. 8. Καταγραφή παραπόνων πολιτών και υποδείξεων υπαλλήλων Ο υπεύθυνο τη ομάδα θα συγκεντρώσει στοιχεία σχετικά με τα προβλήματα, τα παράπονα καθώ και τι παρατηρήσει και προτάσει του, τα οποία θα αποστείλει, ω εξή : - Για την διαδικασία παραλαβή των δηλώσεων φορολογία εισοδήματο, στη Δ/νση Οργάνωση, μέχρι τι 30/6/2011, στα FAX & Για την κωδικογράφηση και αποστολή αυτών στη Δ/νση Φορολογία Εισοδήματο, μέχρι τι 30/10/2011, στο FAX Τα δεδομένα αυτά θα αξιοποιηθούν για την ανασκόπηση και τη βελτίωση τη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στου πολίτε και στη βελτίωση των συνθηκών εργασία των εργαζομένων και παρέμβαση όπου απαιτείται. 4

5 9. Παροχή διευκρινίσεων Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να απευθύνεστε στι Δ/νσει τη Κ.Υ., κατά λόγο αρμοδιότητα και συγκεκριμένα: - α) Για τη Δ/νση Φορολογία Εισοδήματο : , β) Για τη Δ/νση Οργάνωση (Δ6) στα τηλ.: και ΣΥΧΝΟΤΕΡΑ ΛΑΘΗ ΟΠΩΣ ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Ε. ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2010 Εφιστάται η προσοχή όλων των υπευθύνων & υπαλλήλων κατά τον έλεγχο των Φορολογικών Δηλώσεων, όσον αφορά στα παρακάτω σημεία: 1. Στη συμπλήρωση του αριθμού καταχώρηση στη δήλωση με δυσανάγνωστου χαρακτήρε, με αποτέλεσμα να μη συμφωνεί η τιμή του αριθμού καταχώρηση από το σύστημα TAXIS, με αυτή που πληκτρολογήθηκε. 2. Στην ένδειξη για υποβολή δήλωση, που αφορά αποβιώσαντα και δεν υπάρχει δηλωμένη σχέση στο Μητρώο μεταξύ αποβιώσαντο και κληρονόμου. 3. Στην συμπλήρωση των τόκων για στεγαστικά δάνεια απόκτηση πρώτη κατοικία, τα οποία έχουν συναφθεί από και μετά, χωρί να έχει συμπληρωθεί το συνολικό ποσό των δανείων στου κωδικού του πίνακα δαπανών. 4. Στη σωστή σχέση μεταξύ αναλογούντο και παρακρατηθέντο φόρου μισθωτών υπηρεσιών. 5. Στη συμπλήρωση κωδικών, που αφορούν δαπάνε για επισκευή και συντήρηση οικοδομών χωρί να έχει συμπληρωθεί εισόδημα από ακίνητα. 6. Στου παρακρατηθέντε φόρου, που συμπληρώνονται στου κωδικού , και και αφορούν εισοδήματα από εμπορικέ επιχειρήσει και 5

6 ελευθέρια επαγγέλματα και είναι μεγαλύτεροι από το 20% των αντίστοιχων ακαθάριστων εισοδημάτων. 7. Στη μη συμπλήρωση των τ.μ. των κύριων χώρων τη κύρια και των δευτερευουσών κατοικιών, ενώ έχουν συμπληρωθεί τα λοιπά στοιχεία (ποσοστό συνιδιοκτησία, μήνε ). 8. Στι δηλώσει εν διαστάσει συζύγων, στι οποίε δε διαγράφεται ο ΑΦΜ τη πρώην συζύγου. ΠΡΟΣΟΧΗ! Υποβολή ξεχωριστών δηλώσεων μόνο με τα σταθερά στοιχεία καθενό. 9. Στα συμπληρωμένα στοιχεία εκπροσώπου στη δήλωση χωρί να έχει καταχωρηθεί αντίστοιχη σχέση στο Μητρώο. 10. Στην ένδειξη στου κωδικού χωρί να έχει συμπληρωθεί το Ειδικό Ενημερωτικό Δελτίο. 11. Στη συμπλήρωση καθαρών κερδών από ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα, χωρί να έχουν συμπληρωθεί τα αντίστοιχα ακαθάριστα έσοδα. 12. Ο υπόχρεο είναι γυναίκα και έχουν συμπληρωθεί κωδικοί ποσά στη στήλη τη συζύγου. Εφόσον είναι εφικτό, τα παραπάνω σημεία θα μπορούσαν να ελέγχονται τη στιγμή τη παραλαβή τη δήλωση, ώστε να διορθώνονται αμέσω και να μην υπάρχει ταλαιπωρία για το φορολογούμενο και αργοπορία στην αποστολή των δηλώσεων. Ο έλεγχο και η διόρθωση των συνήθων λαθών, θα γίνεται μόνο όταν δεν υφίσταται μεγάλη αναμονή για την παραλαβή τη δήλωση. Επισημαίνουμε ότι αναλυτικότερε οδηγίε για την αποφυγή από του πολίτε των συνηθέστερων λαθών κατά τη συμπλήρωση του εντύπου Ε1 τη δήλωση φορολογία εισοδήματο οικονομικού έτου 2011 καταχωρούνται και στην ιστοσελίδα τη ΓΓΠΣ του Υπουργείου Οικονομικών (ηλεκτρονική δ/νση: θεματική ενότητα: Φορολογικό Οδηγό /Χρήσιμε Πληροφορίε /Φόρο Εισοδήματο /Οδηγίε συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων). 6

7 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε1 ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 1. Τα ποσά καθαρού εισοδήματο, που αντιστοιχούν στα εφάπαξ ποσά φόρου που κατέβαλαν για τη χρήση 2010 οι ατομικέ επιχειρήσει εκμετάλλευση φορτηγών αυτοκινήτων δημόσια χρήση, εκμετάλλευση ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων, αποκλειστικά πλανόδιων λιανοπωλητών και αποκλειστικά λιανοπωλητών σε κινητέ λαϊκέ αγορέ, ισχύουν όπω ορίζονται με την ΠΟΛ 1201/ εγκύκλιό μα. Εξαίρεση αποτελούν οι ατομικέ επιχειρήσει τη παρ. 6 του άρθρου 33 του ΚΦΕ, που εκμεταλλεύονται πάνω από επτά (7) ενοικιαζόμενα δωμάτια και τηρούν βιβλία δεύτερη κατηγορία του ΚΒΣ, καθώ και οι επιχειρήσει αποκλειστικά πλανόδιων λιανοπωλητών και αποκλειστικά λιανοπωλητών σε κινητέ λαϊκέ αγορέ των παραγράφων 7 και 8 του ίδιου άρθρου του ΚΦΕ, που υποχρεούνται να τηρούν βιβλία δεύτερη κατηγορία του ΚΒΣ, των οποίων το εισόδημα εξευρίσκεται λογιστικά. 2. Με βάση το γεγονό ότι η ένδειξη «έγγαμο», επηρεάζει το ανώτατο όριο του ποσού των δηλούμενων δαπανών ( για άγαμο, για έγγαμο), αλλά και την έκπτωση των ασφαλίστρων (1.200 για άγαμο, για έγγαμο), είναι απαραίτητο να συμπληρώνεται ο ΑΦΜ τη συζύγου σε κάθε περίπτωση που συμπληρώνονται κωδικοί ποσά που αφορούν την σύζυγο στην δήλωση Ε1. 3. Στον πίνακα 2,3 στου κωδικού σημειώνεται «Χ» πάνω στη λέξη «ΝΑΙ» εάν ο ίδιο ή και η σύζυγό του είναι δημόσιο υπάλληλο που υπηρετεί στην αλλοδαπή ή υπάλληλο του Υπουργείου Εξωτερικών ή λοιπών δημόσιων πολιτικών υπηρεσιών, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, τη Μ.Ε.Α., στι Ευρωπαϊκέ Κοινότητε ή στρατιωτικό που υπηρετεί στην αλλοδαπή, ή υπάλληλο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ή του Εθνικού Οργανισμού Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων ή τη Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών που υπηρετεί στα οικεία αντιπροσωπευτικά γραφεία του στι Βρυξέλλε. Επίση σημειώνεται «Χ» εάν διαμένει σε οίκο ευγηρία, ή είναι φυλακισμένο ή είναι κάτοικο κράτου μέλου τη Ευρωπαϊκή Ένωση και αποκτά εισόδημα στην Ελλάδα πλέον του 90% του συνολικού εισοδήματό του. 7

8 4. Στον πίνακα 2.7 στου κωδικού σημειώνεται «Χ» πάνω στη λέξη «ΝΑΙ» αν ο ίδιο ή η σύζυγο του φορολογουμένου είναι δημόσιο υπάλληλο μόνιμο ή με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. 5. Στον πίνακα 2.9 στου κωδικού σημειώνεται «Χ» πάνω στη λέξη «ΝΑΙ» εάν ο φορολογούμενο ή η σύζυγό του είναι συνταξιούχο και έχουν γεννηθεί μέχρι Στον πίνακα 2.11 στου κωδικού σημειώνεται «Χ» πάνω στη λέξη «ΝΑΙ» εάν ο φορολογούμενο ή η σύζυγό του ασκεί ατομική εμπορική επιχείρηση ή είναι ελεύθεροι επαγγελματίε και κατά το χρόνο τη έναρξη εργασιών η οποία έγινε από και μετά δεν έχουν συμπληρώσει το 35 ο έτο τη ηλικία του. 7. Στον πίνακα 2.12 στου κωδικού σημειώνεται «Χ» πάνω τη λέξη «ΝΑΙ» εάν ο φορολογούμενο ή και η σύζυγό του από και μετά έχει υποπέσει σε παραβάσει των περιπτ. α και η τη παραγρ. 8 και των περιπτ. α και β τη παραγράφ. 10 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997,(μη έκδοση στοιχείου, μη καταχώρηση ή ανακριβή καταχώρηση στοιχείων, έκδοση πλαστού ή εικονικού στοιχείου, λήψη εικονικού στοιχείου, νόθευση φορολογικού στοιχείου, καταχώρηση στα βιβλία αγορών ή εξόδων χωρί φορολογικό στοιχείο) που αφορούν τη χρήση έω , εφόσον του έχουν κοινοποιηθεί μέχρι τη λήξη υποβολή τη δήλωση. 8. Στον πίνακα 2.13 στου κωδικού σημειώνεται «Χ» πάνω στη λέξη «ΝΑΙ» εάν ο φορολογούμενο ή και η σύζυγό του εμπίπτει στι διατάξει του άρθρου 73 του ν. 3842/2010, με τι οποίε δίδονται κίνητρα στι επιχειρήσει που μειώνεται ο κύκλο εργασιών προκειμένου να διατηρήσουν το προσωπικό του. 9. Στον πίνακα 2.17 στου κωδικού σημειώνεται «Χ» πάνω στη λέξη «ΝΑΙ» εάν ο φορολογούμενο ή και η σύζυγό του έχει περιουσία (ακίνητα, καταθέσει κτλ.) στο εξωτερικό. 8

9 10. Στον πίνακα 4Β.2 στου κωδικού γράφεται μόνο το καθαρό εισόδημα από αλιευτική δραστηριότητα, το οποίο σημειώνεται ότι πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στου κωδικού του πίνακα αυτού. 11. Στον πίνακα 4Β.5 στου κωδικού γράφεται μόνο το καθαρό εισόδημα από αλιευτική δραστηριότητα το οποίο σημειώνεται ότι πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στου κωδικού του πίνακα αυτού. 12. Στον πίνακα 4Β.9 στου κωδικού γράφονται τα καθαρά κέρδη τη ατομική επιχείρηση ανανεώσιμων πηγών ενέργεια ισχύο μέχρι 100 KW, στην ημεδαπή μεταφέροντά τα από το έντυπο Ε3 το οποίο συνυποβάλλεται με τη δήλωση. Τα κέρδη αυτά δηλώνονται στου κωδικού αυτού για πληροφοριακού λόγου και πρέπει να γράφονται επίση και στου κωδικού για τη φορολογία του. 13. Στον πίνακα 4Β.10 στου κωδικού γράφονται τα καθαρά κέρδη τη ατομική αγροτοτουριστική επιχείρηση δυναμικότητα, μέχρι 10 δωματίων, στην ημεδαπή μεταφέροντά τα από το έντυπο Ε3 το οποίο συνυποβάλλεται με τη δήλωση. Τα κέρδη αυτά δηλώνονται στου κωδικού αυτού για πληροφοριακού λόγου και πρέπει να γράφονται επίση και στου κωδικού για τη φορολογία του. 14. Στον πίνακα 4Ε.7 στου κωδικού γράφεται το ακαθάριστο εισόδημα μόνο των οικοδομών που εκμισθώνονται, παραχωρούνται δωρεάν και ιδιοχρησιμοποιούνται ω κατοικίε, οικοτροφεία, σχολεία, φροντιστήρια, αίθουσε κινηματογράφων ή θεάτρων, ξενοδοχεία, νοσοκομεία και κλινικέ, εφόσον έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέε σύμφωνα με τι διατάξει των άρθρων 6 και 16 του ν. 3028/2002 και του άρθρου 4 του ν. 1577/1985 και ανακατασκευάζονται από και μετά. Το εισόδημα αυτό πρέπει να γράφεται και στου αντίστοιχου κωδικού εκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση ιδιόχρηση του πίνακα 4Ε τη δήλωση. 15. Στον πίνακα 4Ε.8 στου κωδικού γράφεται το ακαθάριστο εισόδημα μόνο των οικοδομών που εκμισθώνονται, παραχωρούνται δωρεάν και 9

10 ιδιοχρησιμοποιούνται ω καταστήματα, γραφεία, αποθήκε, βιομηχανοστάσια ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση, εφόσον έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέε σύμφωνα με τι διατάξει των άρθρων 6 και 16 του ν. 3028/2002 και του άρθρου 4 του ν. 1577/1985 και ανακατασκευάζονται από και μετά. Το εισόδημα αυτό πρέπει να γράφεται και στου αντίστοιχου κωδικού εκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση ιδιόχρηση του πίνακα 4Ε τη δήλωση. 16. Στον πίνακα 5.1ζ στον κωδικό 769 γράφεται η ετήσια δαπάνη που έχει καταβληθεί για ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδου και μέση εκπαίδευση, με εξαίρεση τα εσπερινά γυμνάσια και λύκεια καθώ και τα ειδικά σχολεία ατόμων με ειδικέ ανάγκε, όπω προκύπτει από τι σχετικέ αποδείξει παροχή υπηρεσιών. 17. Στον πίνακα 5.1η στον κωδικό 770 γράφεται η ετήσια δαπάνη που έχει καταβληθεί για οικιακού βοηθού, οδηγού αυτοκινήτων, δασκάλου και λοιπό προσωπικό, η οποία ορίζεται στο εκάστοτε κατώτατο όριο αμοιβών όπω αυτό προσδιορίζεται από τι ισχύουσε διατάξει για την αντίστοιχη κατηγορία εργαζομένων. ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν εφαρμόζεται η αντικειμενική δαπάνη όταν ο φορολογούμενο απασχολεί έναν μόνο οικιακό βοηθό ή όταν ο ίδιο ή πρόσωπο που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει έχει αναπηρία εξήντα επτά τοι εκατό και πάνω (67%) από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή είναι ηλικία άνω των εξήντα πέντε (65) ετών και απασχολεί ένα νοσοκόμο. 18. Στον πίνακα 6.4 στου κωδικού γράφεται το επίδομα του ΟΑΕΔ που έχει εισπραχθεί μέσα στο Στον πίνακα 6.12 στου κωδικού γράφονται τα ποσά επαναπατριζόμενων κεφαλαίων στη χρήση ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ποσά από επαναπατριζόμενα κεφάλαια μπορούν να διατεθούν μόνο για την κάλυψη των τεκμηρίων που ορίζονται στο άρθρο 17 του Κ.Φ.Ε. 20. Στον πίνακα 7.1 στον κωδικό 049 γράφεται το συνολικό ποσό των δαπανών που πραγματοποίησε στην Ελλάδα μέσα στο 2010, ο φορολογούμενο, η σύζυγό του και τα τέκνα που τον βαρύνουν για την αγορά αγαθών και λήψη υπηρεσιών. 10

11 Σημειώνεται ότι οι δηλούμενε δαπάνε δεν μπορεί να υπερβαίνουν τι δέκα πέντε χιλιάδε ευρώ (15.000) ατομικά ή τι τριάντα χιλιάδε (30.000) για συζύγου. Ενδεικτικά, το ελάχιστο ύψο για να μην προκύψει πρόσθετο φόρο, των απαιτούμενων δαπανών για εισόδημα μέχρι σαράντα οκτώ χιλιάδε ευρώ (48.000), είναι το εξή : ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ Στι δαπάνε αυτέ περιλαμβάνονται όλε οι καταναλωτικέ δαπάνε. Δηλαδή περιλαμβάνονται οι πάση φύσεω δαπάνε αγορά αγαθών και λήψη υπηρεσιών. Διευκρινίζεται ότι περιλαμβάνονται και τα ειδικά στοιχεία που εκδίδουν οι επιχειρήσει λόγω των συγκεκριμένων υπηρεσιών που παρέχουν (π.χ. αποδείξει 11

12 των Ε.Λ.Τ.Α., εταιρειών Courier, πινακίδα χρηματιστηριακών εταιρειών για την αμοιβή των παρεχόμενων υπηρεσιών μόνο, κ.τ.λ.) όπω και οι πάση φύσεω δαπάνε αγορά υλικών και παροχή υπηρεσιών των κοινόχρηστων χώρων εκτό από τι δαπάνε εξόφληση, των λογαριασμών ύδρευση, αποχέτευση και ηλεκτροδότηση αυτών μετά τον επιμερισμό του στου ενοίκου ή στου ιδιοκτήτε των οριζόντιων ιδιοκτησιών. Επίση, περιλαμβάνεται και η δαπάνη για παροχή υπηρεσιών από συμβολαιογράφο για σύνταξη συμβολαίου απόκτηση ακινήτου, εφόσον βέβαια η δαπάνη αυτή δεν εμπίπτει στι αντικειμενικέ δαπάνε του άρθρου 17 του ΚΦΕ (π.χ. γονική παροχή ή δωρεά). Όταν στι περιπτώσει αυτέ η αμοιβή του συμβολαιογράφου αναγράφεται στο συμβόλαιο, τότε για την απόδειξη τη πραγματοποίηση αυτή τη δαπάνη επισυνάπτονται από τον φορολογούμενο φωτοτυπίε των σελίδων του συμβολαίου από τι οποίε προκύπτει η δαπάνη. ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι, δεν λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνε για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, οι δαπάνε για ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτρισμό, τηλεπικοινωνίε γενικά, για εισιτήρια σε κάθε είδου μεταφορικό μέσο και όσε δαπάνε με βάση άλλε φορολογικέ διατάξει λαμβάνονται υπόψη για φορολογικέ ελαφρύνσει. Συγκεκριμένα δεν λαμβάνονται υπόψη: α) οι δαπάνε για αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτου, πλοίων αναψυχή, αυτοκινήτων, δίτροχων κ.λ.π. οχημάτων, για ανέγερση ακινήτου, για τοκοχρεωλητική απόσβεση δανείων ή πιστώσεων κλπ. β) οι δαπάνε για ασφάλιση ζωή ή θανάτου, οι εισφορέ που καταβάλλονται στα ταμεία ασφάλιση του φορολογούμενου, οι τόκοι στεγαστικών δανείων για πρώτη κατοικία, τα έξοδα ιατρική περίθαλψη κτλ. γ) οι δαπάνε για ενοίκιο κύρια κατοικία, για παράδοση κατ οίκον μαθημάτων ή για φροντιστήρια, για τόκου στεγαστικών δανείων για απόκτηση πρώτη κατοικία, για δικηγόρου λόγω παροχή νομικών υπηρεσιών κλπ. δ) οι δαπάνε για ασφάλιστρα πυρκαγιά ή άλλων κινδύνων, για δικαστικέ δαπάνε και για αμοιβή δικηγόρων για δίκε μισθωτικών διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών και 12

13 διαχειριστικών ιδιοκτησία κατ ορόφου οι οποίε εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδημα των ακινήτων. Επίση, δεν λαμβάνεται υπόψη το κόστο αγορά κρατικών λαχείων, τα ποσά που καταβάλλονται για τη συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια (π.χ. ΚΙΝΟ, ΣΤΟΙΧΗΜΑ, κλπ) και η δαπάνη εισόδου σε ΚΑΖΙΝΟ, καθόσον στι πιο πάνω περιπτώσει δεν πραγματοποιείται αγορά αγαθών ή παροχή υπηρεσιών όπω επιβάλλει ο νόμο, αλλά οι εν λόγω δαπάνε αφορούν το κόστο ή την προϋπόθεση συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια. Οι αποδείξει δαπανών υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο στην αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματο ΔΟΥ στον οποίο θα αναγράφονται: α. Το ονοματεπώνυμο και ο ΑΦΜ του υπόχρεου. β. Ο αριθμό των αποδείξεων και γ. Το συνολικό ποσό αυτών Για τι ηλεκτρονικέ υποβαλλόμενε δηλώσει δε συνυποβάλλονται οι αποδείξει, όπω και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, τα οποία φυλάσσονται από το φορολογούμενο και παραδίδονται εφόσον ζητηθούν. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτοί που δικαιούνται το αφορολόγητο ποσό, χωρί να προσκομίσουν αποδείξει κατά ρητή διάταξη του νόμου είναι οι: α) οι δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή και τα λοιπά πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 47 του Κ.Φ.Ε. Πρόκειται για του υπαλλήλου του Υπουργείου Εξωτερικών και των λοιπών δημόσιων πολιτικών υπηρεσιών, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία στι Ευρωπαϊκέ Κοινότητε και των στρατιωτικών, που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώ και των υπαλλήλων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, των υπαλλήλων του Εθνικού Οργανισμού Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και των υπαλλήλων τη Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών που υπηρετούν στα οικεία αντιπροσωπευτικά γραφεία του στι Βρυξέλλε. β) όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρία γ) οι φυλακισμένοι και 13

14 δ) οι κάτοικοι κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα πλέον του ενενήντα τοι εκατό (90%) του συνολικού εισοδήματό του. Οι φορολογούμενοι (ο σύζυγο ή η σύζυγο ) που ανήκουν στι πιο πάνω κατηγορίε θα πρέπει να έχουν διαγραμμίσει του κωδικού αντίστοιχα. Τονίζεται ότι όσοι επικαλούνται μήνε διαμονή θα έχουν την ευχέρεια να επιλέξουν εάν θα προσκομίσουν ή όχι τι αποδείξει. ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι, οι λοιποί κάτοικοι εξωτερικού που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα δεν προσκομίζουν αποδείξει δαπανών, δεδομένου ότι δεν δικαιούνται το αφορολόγητο ποσό τη φορολογική κλίμακα. 21. Στον πίνακα 8.10 στου κωδικού γράφονται τα 3/12 του ποσού του φόρου σε περίπτωση που έχει καταβληθεί εφάπαξ ή τα 3/6 του ποσού του φόρου τη β δόση σε περίπτωση που έχει καταβληθεί ολόκληρη κατά την έκδοση ή ανανέωση τη άδεια αποκλειστικά πλανόδιου λιανοπωλητή ή λιανοπωλητή ή παραγωγού σε κινητέ λαϊκέ αγορέ (παρ. 7 και 8 άρθρο 33 ν. 2238/1994). Επισήμανση: Σε περίπτωση αλλαγή κύρια κατοικία μέσα στο έτο 2010, στον πίνακα 5.1 α τη δήλωση θα συμπληρωθούν τα στοιχεία τη τελευταία κύρια κατοικία και θα επισυναφθεί χειρόγραφη κατάσταση με την ίδια γραμμογράφηση με τα στοιχεία τη άλλη κύρια κατοικία. Το ποσό τη υπολογισθείσα αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει από την χειρόγραφη κατάσταση, θα συμπληρωθεί στου κωδικού ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ποσό τη αντικειμενική δαπάνη που συμπληρώνεται στου κωδικού , για λοιπέ δευτερεύουσε κατοικίε υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο όπω για την κύρια κατοικία και μειώνεται από τον φορολογούμενο κατά 50%. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων έχει προβλεφθεί ο ίδιο τρόπο αντιμετώπιση. HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Σύμφωνα με την παραγρ. 1 του άρθρου 62 του ΚΦΕ η φορολογική δήλωση (οικ. έτου 2011 και επόμενα) υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά από κάθε 14

15 υπόχρεο που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα, καθώ και από κάθε άλλο υπόχρεο του οποίου η δήλωση υποβάλλεται από εξουσιοδοτημένο λογιστή. Σημειώνεται ότι, εφόσον ο ΚΒΣ δε θεωρεί τον υπόχρεο, επιτηδευματία, όπω για παράδειγμα ο έκτακτα περιστασιακά απασχολούμενο, ο συγγραφέα δημόσιο ή ιδιωτικό υπάλληλο, εισηγητή επιμορφωτικών σεμιναρίων δημόσιο ή ιδιωτικό υπάλληλο, ο αγρότη και η αγροτική εκμετάλλευση, εφόσον δεν έχουν ενταχθεί για τη δραστηριότητα αυτή στο κανονικό καθεστώ του ν. 2859/2000 (ΦΠΑ) κ.τ.λ., τότε δεν υπάρχει υποχρέωση για ηλεκτρονική υποβολή τη φορολογική του δήλωση. Αντίθετα τα μέλη που συμμετέχουν σε εταιρίε τη παρ. 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ, καθώ και όσοι αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική αμοιβή, υποβάλουν τη δήλωσή του ηλεκτρονικά. Επίση, εάν η φορολογική δήλωση συμπεριλαμβάνει εισόδημα Δ, Ε ή Ζ πηγή από επιτηδευματίε κατά τον ΚΒΣ και εισόδημα από μισθωτέ υπηρεσίε, η φορολογική δήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά ηλεκτρονικά αλλά στην ημερομηνία που ορίζεται για του μισθωτού. ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ Παράκληση τη Υπηρεσία είναι να μη γίνεται χρήση των καταληκτικών προθεσμιών, αλλά οι πολίτε να προσέρχονται νωρίτερα για να υποβάλουν τι φορολογικέ του δηλώσει. Στι καταληκτικέ ημερομηνίε παρατηρείται πάντα συνωστισμό και ταλαιπωρία των πολιτών. Γι αυτό είναι σκόπιμο, οι αρμόδιε φορολογικέ αρχέ να συστήσουν στου φορεί τη περιφέρειά του, οι οποίοι εκδίδουν βεβαιώσει για τι αμοιβέ και του παρακρατημένου φόρου, καθώ και τι δαπάνε (τόκου στεγαστικών δανείων, διαφορά νοσηλείων κτλ.) των υπόχρεων να τι χορηγήσουν έγκαιρα, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν πριν από την καταληκτική ημερομηνία που εμπίπτει η περίπτωσή του, ώστε να εκπληρώσουν με άνεση τη σχετική υποχρέωσή του. Τέλο, για διευκόλυνση τόσο των λογιστών όσο και των Δ.Ο.Υ. ο κάθε λογιστή (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) μπορεί να παραλαμβάνει από την αρμόδια για τη φορολογία του Δ.Ο.Υ., έντυπα δηλώσεων φορολογία εισοδήματο σε αριθμό αντίστοιχο με τον πιθανό αριθμό των πελατών του. Θα πρέπει να επιδειχθεί σύνεση 15

16 και οικονομία στα έντυπα αφού φέτο μεγάλο αριθμό φορολογουμένων θα υποβάλλει τη φορολογική του δήλωση ηλεκτρονικά. Οι προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. θα ζητήσουν από την ΥΔΕΑΔ τον αριθμό εντύπων που εκτιμούν ότι του χρειάζεται. Ακόμα οι αρμόδιε Υπηρεσίε του Υπουργείου Οικονομικών (ΥΕΕΑΔ και ΥΔΕΑΔ) σύμφωνα με το αριθ /54/0006Γ/ έγγραφο, να χορηγούν στου επαγγελματικού φορεί και τι ενώσει φοροτεχνικών και λογιστών, κατόπιν αιτήσεώ του και γνωστοποίηση του αριθμού των μελών του, σχέδια των ζητούμενων εντύπων σε ηλεκτρονική μορφή καθώ επίση και έναν αριθμό αντιτύπων των εντύπων. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Για την κωδικογράφηση, προετοιμασία και αποστολή των φορολογικών δηλώσεων στη Γ.Γ.Π.Σ. ισχύουν, κατά περίπτωση, όσα αναφέρονται στι ΠΟΛ 1047/ , 1014/ και επιπλέον διευκρινίζονται τα παρακάτω: ΚΩΔΙΚΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 1. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε1 Όσον αφορά στο πεδίο με την ένδειξη «ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ» συμπληρώνεται με τον Α.Φ.Μ. του εκπροσώπου, εφόσον είναι απαραίτητη η αναγραφή στοιχείων εκπροσώπου ή αντικλήτου στο σώμα τη δήλωση (κάτοικοι εξωτερικού, επιμέλεια ανήλικου τέκνου, ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΕΣ κ.τ.λ.). Σε περίπτωση που ο εκπρόσωπο είναι γυναίκα, θα συμπληρώσει στο πεδίο τον δικό τη Α.Φ.Μ. (δεν θα συμπληρωθεί με τον Α.Φ.Μ. του συζύγου). Τα στοιχεία που πρέπει να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση στα παραλληλόγραμμα τετραγωνίδια, θα αναγράφονται σε όλε τι δηλώσει φορολογία εισοδήματο (είτε η δήλωση συμπληρώνεται και υποβάλλεται από τον ίδιο το φορολογούμενο είτε από τον εκπρόσωπό του), εκτό από τι δηλώσει που υποβάλλονται για τι περιπτώσει σχολάζουσα κληρονομιά. 16

17 2. Προκειμένου για εγγάμου κατοίκου εξωτερικού εφόσον διαγραμμίζεται ο κωδικό 319 θα πρέπει να διαγραμμίζεται και ο κωδικό 320, δεδομένου ότι η κατοικία τη οικογένεια είναι μία και επομένω η κατοικία τη συζύγου είναι η ίδια με αυτή του υποχρέου. 3. Να εξετάζετε αν ο φορολογούμενο, που δηλώνει ότι καταβάλλει ενοίκιο, δικαιούται την έκπτωση αυτή σύμφωνα με τι διατάξει, καθώ και αν έχει γράψει όλα τα στοιχεία του εκμισθωτή ώστε να τύχει τη μείωση αυτή. 4. Όταν τα ποσά των ασφαλίστρων είναι υψηλά (πάνω από ) αφού ελεγχθούν, ο αρμόδιο υπάλληλο να βάζει την υπογραφή του στο περιθώριο δίπλα στου κ.α , προκειμένου να μην καθυστερεί η εκκαθάριση και να μην δημιουργείται πρόβλημα στα στατιστικά στοιχεία τη Γ.Γ.Π.Σ. 5. Σε περίπτωση που συμπληρώνονται από του φορολογούμενου οι κ.α και του πίνακα 4Ε, οι οικείε δηλώσει θα κρατούνται μέχρι την έκδοση τη κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντο, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή και Πολιτισμού και Τουρισμού, που θα καθορίζει τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά. 6. Τέλο, εφιστάται η προσοχή κατά την κωδικογράφηση των δηλώσεων και στι περιπτώσει κατά τι οποίε εντό του έτου 2010 αποκτήθηκαν εισοδήματα από μισθωτέ υπηρεσίε που από φορολογούνται με τι γενικέ διατάξει του ΚΦΕ, αλλά από τι αρχέ του έτου 2010 και για κάποιο διάστημα παρακρατήθηκε σε αυτά τα εισοδήματα αυτοτελή φόρο. Στι περιπτώσει αυτέ θα πρέπει στη βεβαίωση αποδοχών που χορηγήθηκε στου δικαιούχου για τα εισοδήματα που απέκτησαν στο έτο 2010, να έχει ενσωματωθεί στον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ τη βεβαίωση (ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ) και το σύνολο των ανωτέρω εισοδημάτων. Στο συνολικό ποσό φόρου που παρακρατήθηκε από τι αρχέ του έτου 2010 στα εισοδήματα αυτά θα συμπεριληφθεί και ο παραπάνω αυτοτελή φόρο που θα έχει αναχθεί σε αναλογούντα. Εξυπακούεται ότι στον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ (ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ...) δεν θα πρέπει να εμφανισθούν καθόλου τα εισοδήματα αυτά. 17

18 Για διευκόλυνσή σα, παραθέτουμε το ακόλουθο παράδειγμα: Έστω μισθωτό ο οποίο εντό του έτου 2010 είχε ευρώ συνολικέ ετήσιε καθαρέ τακτικέ αποδοχέ. Στον μισθωτό αυτό καταβλήθηκε μηνιαία αποζημίωση 300 ευρώ για εκτό έδρα δαπάνε υπηρεσία για την οποία από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Απρίλιο του 2010 παρακρατήθηκε συνολικά αυτοτελή φόρο 4*300*15%=180 ευρώ, ενώ για του υπόλοιπου μήνε του 2010 και λόγω τη κατάργηση τη αυτοτελού φορολόγηση, η αποζημίωση αυτή συνεκκαθαρίστηκε με τι τακτικέ αποδοχέ και ο φόρο παρακρατήθηκε με βάση την κλίμακα του άρθρου 9 του ΚΦΕ. Ο εκκαθαριστή μισθοδοσία στη βεβαίωση αποδοχών που θα χορηγήσει στο μισθωτό θα αναγράψει στον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ (ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ) τα παρακάτω ποσά: ΚΑΘΑΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΠΟΣΟ: ευρώ ( *300) ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ (βάσει κλίμακα ): ευρώ ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ: 1.276,56 ευρώ (1.296*0,985) Περαιτέρω ο εκκαθαριστή σε ξεχωριστή γραμμή του ίδιου πίνακα τη βεβαίωση αποδοχών θα αναγράψει επίση τα παρακάτω ποσά: ΚΑΘΑΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΠΟΣΟ: ευρώ (4*300) ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ: 182,7 ευρώ (180*1,015) ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ: 180 ευρώ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 10 ΕΝΤΥΠΟΥ Ε1 Σε περίπτωση που έχει συμπληρωθεί ο ΠΙΝΑΚΑΣ Ι του εντύπου Ε3 «ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘ.15 ν.3296/04» και έχουν μεταφερθεί τα αντίστοιχα ποσά στου κωδικού , , , του εντύπου Ε1, μετά από έλεγχο από του αρμόδιου υπαλλήλου, απαιτείται επιπρόσθετα να συμπληρωθούν οι κωδικοί του ΠΙΝΑΚΑ 10 με την ένδειξη 1,00 αντίστοιχα για τον υπόχρεο και τη σύζυγο. Η συμπλήρωση των κωδικών θα γίνεται και για του φορολογουμένου που θα υποβάλλουν τη δήλωσή του μέσω TAXISNET, με διαδικασία του προγράμματο τη ηλεκτρονική υποβολή. 18

19 ΚΩΔΙΚΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε3 ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ Αρχικά πρέπει να ελέγχεται αν μεταφέρθηκαν σωστά τα δεδομένα από το έντυπο Ε3 στο έντυπο Ε1. Περαιτέρω, στον κωδικό αριθμό 004 τη πρώτη σελίδα του εντύπου Ε3 θα συμπληρώνεται ο αριθμό τη δήλωση φορολογία εισοδήματο του φυσικού προσώπου (έντυπο Ε1). Εάν στην υποβληθείσα δήλωση υπάρχουν έντυπα Ε3 και των δύο συζύγων, τότε και στα δύο Ε3, δηλαδή του υποχρέου και τη συζύγου του, θα αναγράφεται ο ίδιο αριθμό δήλωση, εφόσον ένα είναι το Ε1 και για του δύο συζύγου. Στη συνέχεια παρακαλούμε να αποσυσχετίσετε το ένα αντίτυπο του εντύπου αυτού. Οδηγίε για το χρόνο και τρόπο αποστολή στο TAXIS θα δοθούν το συντομότερο δυνατόν. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μετά την εκτέλεση των πιο πάνω εργασιών, ακολουθεί η ταξινόμηση των δηλώσεων και η συσκευασία αυτών για την αποστολή στη Γ.Γ.Π.Σ. για εκκαθάριση και υπολογισμό του φόρου. Οι Δ.Ο.Υ., στι οποίε λειτουργεί Μητρώο TAXIS, θα ταξινομούν όλε τι δηλώσει σε δέματα χωρί ένδειξη ομάδα. Στα δέματα θα αναγράφεται μόνον η ένδειξη «Δ.Ο.Υ. TAXIS 1174 (Κωδικό Δ.Ο.Υ.)». Δηλαδή, θα ταξινομούνται οι προεκτυπωμένε δηλώσει χωρί μεταβολέ, οι προεκτυπωμένε δηλώσει με μεταβολέ στα στοιχεία είτε του υπόχρεου είτε τη συζύγου, οι δηλώσει από άλλε Δ.Ο.Υ, οι χειρόγραφε δηλώσει και οι δηλώσει των νέων φορολογουμένων. Όλε οι μεταβολέ θα καταχωρούνται μηχανογραφικά από το ΜΗΤΡΩΟ τη Δ.Ο.Υ. πριν την αποστολή του στη Γ.Γ.Π.Σ., η οποία θα προβεί σε εκκαθάριση των δηλώσεων με βάση τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν στο Μητρώο TAXIS. Η μη καταχώρηση των μεταβολών στο Τμήμα Μητρώου τη Δ.Ο.Υ., και ειδικότερα τη αλλαγή διεύθυνση, θα δημιουργήσει προβλήματα στην αποστολή των εκκαθαριστικών από τη Γ.Γ.Π.Σ. 19

20 κιβώτια κτλ. Μετά από τη δεματοποίησή του, οι δηλώσει θα τοποθετούνται σε σάκου ή Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί ότι, σε ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΤΑ ΔΕΜΑΤΑ ή ΟΙ ΣΑΚΟΙ ή ΤΑ ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΛΛΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Έξω από τα κιβώτια ή του σάκου να αναγράφεται η διεύθυνση τη Γ.Γ.Π.Σ.: α) για ταχυδρομική αποστολή Τ.Θ ΑΘΗΝΑ, β) για αποστολή με άλλο τρόπο Θεσσαλονίκη & Χανδρή 1 Τ.Κ Μοσχάτο, και η ένδειξη «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ», ώστε να μη συγχέονται με κιβώτια εμπορευμάτων. Κάθε αποστολή θα συνοδεύεται με σχετικό έγγραφο «ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ» που θα είναι μέσα στο σάκο και στο οποίο θα αναφέρεται λεπτομερώ το περιεχόμενο αυτού. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μετά από τη συσκευασία των δηλώσεων η αποστολή αυτών θα γίνει ω ακολούθω : α) Από τι Δ.Ο.Υ. τη περιοχή Τ.Δ.Π. Οι Δ.Ο.Υ. που εδρεύουν στην περιοχή τη τέω Διοίκηση Πρωτεύουσα θα στέλνουν τι δηλώσει στη Γ.Γ.Π.Σ., με τον επιμελητή τη Δ.Ο.Υ. ή υπάλληλο αυτή και ΟΧΙ ταχυδρομικά. Η πρώτη αποστολή θα γίνει το αργότερο μέχρι η δεύτερη μέχρι και στη συνέχεια θα ενεργούνται αποστολέ κάθε τριήμερο. β) Από τι Δ.Ο.Υ. τη περιφέρεια, εκτό Αττική Η αποστολή των δηλώσεων από τι υπόλοιπε Δ.Ο.Υ. θα γίνεται με το ταχύτερο και ασφαλέστερο μεταφορικό μέσο, μέσα στι προθεσμίε που τέθηκαν παραπάνω ( , ) και στη συνέχεια κάθε τρει μέρε. Οι αποστολέ δηλώσεων, που θα γίνονται με άλλα μεταφορικά μέσα εκτό των ΕΛ.ΤΑ., θα ανακοινώνονται τηλεγραφικά στη Γ.Γ.Π.Σ., για την άμεση και ασφαλή 20

21 παραλαβή του. Στο τηλεγράφημα αυτό θα αναγράφεται και ο αριθμό πρωτοκόλλου του εγγράφου τη αποστολή του. Στην τελευταία αποστολή των δηλώσεων στη Γ.Γ.Π.Σ., κάθε Δ.Ο.Υ. θα στέλνει και μια κατάσταση, που θα περιέχει αναλυτικά τι επί μέρου αποστολέ. Η κατάσταση αυτή θα περιέχει τι ημερομηνίε, του αριθμού πρωτοκόλλου των διαβιβαστικών, τα μέσα αποστολή, τον αριθμό των δηλώσεων κάθε αποστολή και το τελικό σύνολο αυτών, προκειμένου να γίνει συμφωνία με τα πρωτόκολλα τη Γ.Γ.Π.Σ. και να αναζητηθούν σε περίπτωση μη συμφωνία. Παράδειγμα : Δ.Ο.Υ.... Έγιναν προ τη Γ.Γ.Π.Σ. οι παρακάτω αποστολέ δηλώσεων: 1.Την.../4/11 με Αρ.Πρ...., με ΕΛΤΑ ή ΟΛΥΜΠ. κτλ., δηλώσει 2.Την.../5/11 με Αρ.Πρ...., με ΕΛΤΑ ή ΟΛΥΜΠ. κτλ., δηλώσει 3.Την.../6./11 με Αρ.Πρ...., με ΕΛΤΑ ή ΟΛΥΜΠ. κτλ., δηλώσει 4...., δηλώσει Σ Υ Ν Ο Λ Ο δηλώσει Ακριβέ Αντίγραφο Η Προϊσταμένη τη Γραμματεία Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Δ. ΚΟΥΣΕΛΑΣ 21

22 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ι.ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. Δημόσιε Οικονομικέ Υπηρεσίε Α τάξη (από 5 αντίτυπα) Δημόσιε Οικονομικέ Υπηρεσίε Β τάξη (από 5 αντίτυπα) Δημόσιε Οικονομικέ Υπηρεσίε, Φορ. Ανων. Εταιρειών (από 2 αντίτυπα) 2. Γ.Γ.Π.Σ. - Δ. 30, Δ. 31, Δ. 32 ΙΙ.ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Οικονομικέ Επιθεωρήσει Όλου του Επιθεωρητέ στι έδρε του ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 1. Γρ. κ. Υπουργού 2. Γρ. κ. κ. Γεν. Γραμματέων α) Φορολ. & Τελωνειακών Θεμάτων & β) Γ.Γ.Π.Σ. 3. Πρ/νου Γενικών Διευθύνσεων 4. Δ12 - Τμήμα Α (30) Β Γ (από 6) 5. Δ/νση Μητρώου 6. Δ/νση Διοικητικού (Δ1) 7. Δ/νση Προσωπικού Δ.Ο.Υ. (Δ2) 8. Δ/νση Οργάνωση (Δ6) - Τμήματα Α, Γ & Δ (σε 4 αντ.) 9. Δ/νσει 30η, 31η & 32η 10. Λοιπέ Διευθύνσει, Τμήματα και Ανεξάρτητα Γραφεία (πλην Τελωνείων Γ.Λ.Κ. & Γ.Χ.Κ.) 11. Διεύθυνση Επιθεώρηση Υπηρεσιών 12. Γραφείο Ενημέρωση και Πληροφόρηση Πολιτών (2) 13. Γραφείο Τύπου και Δημόσιων Σχέσεων (20) 14. Περιοδικό «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ» 15. Σ.Ε.Υ.Υ.Ο. 22

ΠΟΛ:1135 ΤΜΗΜΑΤΑ: Α, Β. Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

ΠΟΛ:1135 ΤΜΗΜΑΤΑ: Α, Β. Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α, Β Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός τον οποίο προλογίζει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Παντελής Οικονόμου είναι ο ακόλουθος:

Ο Οδηγός τον οποίο προλογίζει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Παντελής Οικονόμου είναι ο ακόλουθος: Ο Οδηγός τον οποίο προλογίζει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Παντελής Οικονόμου είναι ο ακόλουθος: Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, μέσω αυτού του φυλλαδίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός τον οποίο προλογίζει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Παντελής Οικονόμου είναι ο ακόλουθος:

Ο Οδηγός τον οποίο προλογίζει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Παντελής Οικονόμου είναι ο ακόλουθος: Ο Οδηγός τον οποίο προλογίζει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Παντελής Οικονόμου είναι ο ακόλουθος: Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, μέσω αυτού του φυλλαδίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 2012» : «TAXATION 2012» ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ : 9 Ο Α.Μ. : 13212 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ : 9 Ο Α.Μ. : 13268 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΓΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012

Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012 Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012 Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονοµικών Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, µέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1085

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1085 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1085 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΗΛΩΣΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΗΛΩΣΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΗΛΩΣΗ Υποχρέωση να υποβάλλει φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1), έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον έχει την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ 1. Ποια δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μαζί με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τις εκπιπτόμενες δαπάνες; Με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων συνυποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικός Οδηγός 2013

Φορολογικός Οδηγός 2013 Φορολογικός Οδηγός 2013 Για μισθωτούς συνταξιούχους Επαγγελματίες & Λογιστές *Τεκμήρια & Πόθεν έσχες *Τόκοι καταθέσεων *Ποιοι κάτοικοι εξωτερικού υποβάλουν δήλωση 18ος χρόνος Με την επιμέλεια του Χρ.Τσαμπρινού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ: 763 Β 30.4.2015 ΑΔΑ:7Ρ8ΩΗ-Δ4Ζ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι.ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2014

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικός Οδηγός 2013

Φορολογικός Οδηγός 2013 Φορολογικός Οδηγός 2013 Για μισθωτούς συνταξιούχους Επαγγελματίες & Λογιστές *Τεκμήρια & Πόθεν έσχες *Τόκοι καταθέσεων *Ποιοι κάτοικοι εξωτερικού υποβάλουν δήλωση Τσαμπρινός Χρήστος 1 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικός Οδηγός 2013

Φορολογικός Οδηγός 2013 Φορολογικός Οδηγός 2013 Για μισθωτούς συνταξιούχους Επαγγελματίες & Λογιστές *Τεκμήρια & Πόθεν έσχες *Τόκοι καταθέσεων *Ποιοι κάτοικοι εξωτερικού υποβάλουν δήλωση Τσαμπρινός Χρήστος 1 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδαστής: ΤΡΙΚΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Μ.: 5765

Σπουδαστής: ΤΡΙΚΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Μ.: 5765 ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Σπουδαστής: ΤΡΙΚΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Μ.: 5765 Εισαγωγικό Σημείωμα Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Λογιστικό-Φοροτεχνικό Γραφείο της κ Παλλήκαρη- Μανουσέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΩΣ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΑΣ. Τα μυστικά και οι παγίδες της νέας φορολογικής δήλωσης 2015

ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΩΣ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΑΣ. Τα μυστικά και οι παγίδες της νέας φορολογικής δήλωσης 2015 Ε Ι Δ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η - Δ Ι Α Ν Ε Μ Ε Τ Α Ι Δ Ω Ρ Ε Α Ν Μ Α Ζ Ι Μ Ε «Τ Ο Β Η Μ Α» Τα μυστικά και οι παγίδες της νέας φορολογικής δήλωσης 2015 Πώς φορολoγούνται τα ενοίκια, τι πρέπει να προσέξετε Προσυμπληρωμένοι

Διαβάστε περισσότερα

www.pithari.gr - e-mail: zalonis1 @ath.forthnet.gr ΑΤΤΙΚΗΣ & ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 18 - Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΤΗΛ.: 210 2820347, 210 2830516 - FAX: 210 2832711

www.pithari.gr - e-mail: zalonis1 @ath.forthnet.gr ΑΤΤΙΚΗΣ & ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 18 - Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΤΗΛ.: 210 2820347, 210 2830516 - FAX: 210 2832711 ΑΧΙΛΛΕΩΣ 60 Τ.Κ. 104 35-ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 522.2200 e-mail: info@e-audit.gr Ε.Π.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η εταιρία e-audit ΕΠΕ παρέχει ολοκληρωμένες λογιστικές και φορολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1088/17.4.2015. αποφασίζουμε:

ΠΟΛ.1088/17.4.2015. αποφασίζουμε: ΠΟΛ.1088/17.4.2015 Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και καταβολή του φόρου. Τύπος και περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι ενδείξεις του πίνακα 1 πρέπει να είναι συμπληρωμένες με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα.

Όλες οι ενδείξεις του πίνακα 1 πρέπει να είναι συμπληρωμένες με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Όλες οι ενδείξεις του πίνακα 1 πρέπει να είναι συμπληρωμένες με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα. Στη δήλωση έχουν συμπληρωθεί από την υπηρεσία τα στοιχεία του υπόχρεου και της συζύγου. Εάν στην ήδη συμπληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Αθήνα, Ιούνιος 2015 0 Αγαπητές φίλες και φίλοι, Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ- ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε1» «INCOM TAX-ANALYSIS OF TAX FORM E1» ΧΟΛΕΒΑΣ ΑΛΕΞΗΣ Εισηγητής ΤΕΙ Πειραιά

Επιβλέπων «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ- ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε1» «INCOM TAX-ANALYSIS OF TAX FORM E1» ΧΟΛΕΒΑΣ ΑΛΕΞΗΣ Εισηγητής ΤΕΙ Πειραιά ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Επιβλέπων «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ- ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε1» «INCOM TAX-ANALYSIS OF TAX FORM E1» ΧΟΛΕΒΑΣ ΑΛΕΞΗΣ Εισηγητής ΤΕΙ Πειραιά ΜΑΚΑΝΤΑΣΗ ΑΣΠΑΣΙΑ Α.Μ:13090 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ. Με ΤΗ συνεργασια ΤΗσ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ. Με ΤΗ συνεργασια ΤΗσ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2015 Με ΤΗ συνεργασια ΤΗσ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 06 υποβολη ΔΗλΩσεΩν οικ. ετουσ 2014 07 ποιοι ειναι υποχρεοι για υποβολη ΔΗλΩσΗσ 08 εντυπο ε1 φορολογικου ετουσ 2014 12 Τι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας εισοδήματος (άρθρα 30-34 Ν.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας εισοδήματος (άρθρα 30-34 Ν. ΑΔΑ:Ω8ΡΟΗ-8ΦΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝ ΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜ ΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνάδελφοι, Με τη δέσµευση για την έκδοση στο άµεσο µέλλον και άλλων εξίσου χρήσιµων εγχειριδίων και βιβλίων. Ο Πρόεδρος του.σ.α.

Αγαπητοί συνάδελφοι, Με τη δέσµευση για την έκδοση στο άµεσο µέλλον και άλλων εξίσου χρήσιµων εγχειριδίων και βιβλίων. Ο Πρόεδρος του.σ.α. Αγαπητοί συνάδελφοι, Ο ικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, συνεχίζοντας την προσπάθεια για πλήρη και έγκυρη ενηµέρωση στα µέλη του, εκδίδει και φέτος εγχειρίδιο µε πρακτικές οδηγίες για τη συµπλήρωση της φορολογικής

Διαβάστε περισσότερα