Στα Τµήµατα Μηχανολόγων Μηχανικών εκπαιδεύονται επιστήµονες Μηχανικοί που θα ασχοληθούνµετηµελέτη, παραγωγή, εγκατάσταση και επίβλεψη µηχανολογικού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στα Τµήµατα Μηχανολόγων Μηχανικών εκπαιδεύονται επιστήµονες Μηχανικοί που θα ασχοληθούνµετηµελέτη, παραγωγή, εγκατάσταση και επίβλεψη µηχανολογικού"

Transcript

1

2 Στα Τµήµατα Μηχανολόγων Μηχανικών εκπαιδεύονται επιστήµονες Μηχανικοί που θα ασχοληθούνµετηµελέτη, παραγωγή, εγκατάσταση και επίβλεψη µηχανολογικού εξοπλισµού, τόσο σε κτίρια οσο και σε παραγωγικές και εµπορικές µονάδες (βιοµηχανίες, βιοτεχνίες, εταιρείες). Το Τµήµα του Παν. Θεσσαλίας ειδικότερα καταρτίζει Μηχανολόγους Μηχανικούς εξειδικευµένους στον τοµέα της Βιοµηχανίας (Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιοµηχανίας). Το τµήµα της Πάτρας καταρτίζει και Αεροναυπηγούς Μηχανικούς προσφέροντας διπλό πτυχίο.

3 ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Οι απόφοιτοι του τµήµατος µπορούν να απορροφηθούν στη Βιοµηχανία, στην Εκπαίδευση, στο ηµόσιοτοµέαήκαιναασχοληθούνµετην έρευνα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί αποκτούν άδεια άσκησης επαγγέλµατος από το Τ.Ε.Ε. δίνοντας εξετάσεις. Οι Μηχανικοί που ανήκουν στο Τ.Ε.Ε. και έχουν ειδικότητα α) του Μηχανολόγου Μηχανικού και β) του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ανέρχονται σε (στοιχεία Τ.Ε.Ε., Ιανουάριος 2000). Έχουν το δικαίωµα να υπογράφουν χωρίς περιορισµούς Μηχανολογικές και ΗλεκτρολογικέςΜελέτεςΒιοµηχανικώνκαιΕνεργειακώνΈργων, ΜελέτεςΥδραυλικώνΈργωνυπόπίεση. ΗΜΟΣΙΟΣΤΟΜΕΑΣ: ιορίζονται σε Υπουργεία (ΠΕΧΩ Ε, Βιοµηχανίας και Ενέργειας κ.ά.), σεοργανισµούς (.Ε.Η, Ο.Τ.Ε, κ.ά.), σενοµαρχίες, ήµουςκοινότητεςκ.ά.

4 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: Μπορεί να εργαστεί ως εξειδικευµένος επιστήµονας: α) Σε ιδιωτικές εταιρείες και επιχειρήσεις µηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και υλικού. β) Σε Τεχνικά γραφεία µηχανολογικών και ηλεκτρολογικών µελετών. γ) Σε εταιρείες και καταστήµατα εµπορίας µηχανολογικού εξοπλισµού και υλικού.

5 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ: Μπορεί να ιδρύσει δικό του Τεχνικό Γραφείο, αφού λάβει από τη Γραµµατεία ηµοσίων Έργων Μελετητικό Πτυχίο τέσσερα χρόνια µετά την απόκτησηάδειαςασκήσεωςεπαγγέλµατος. Επίσης, µπορεί να ιδρύσει δική του Εργοληπτική Εταιρεία µηχανολογικών εγκαταστάσεων, αφού γίνει κάτοχος του Εργοληπτικού Πτυχίου, τρία χρόνια αφότου πάρει την άδεια άσκησης επαγγέλµατος.

6 ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα του Μηχανολόγου είναι νοµικά κατοχυρωµένα. Η απασχόληση των µηχανολόγων Μηχανικών παρουσιάζει προβλήµατα, γιατί επηρεάζεται αρνητικά απότηνκρίσηστοντοµέατωνβιοµηχανιώνκαιτων οικοδοµικών κατασκευών. Παρατηρείται σχετικά υψηλή ανεργία (13%) και ετεροαπασχόληση. Οι προοπτικές του κλάδου των Μηχανολόγων εξαρτώνται από τον εκσυγχρονισµό της βιοµηχανικής και βιοτεχνικής δραστηριότητας στη χώρα µας και την ανάκαµψη των κτιριακών κατασκευών. ΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Μηχανικός Βιοϊατρικής ιαχειριστής συστηµάτων Αυτόµατου Ελέγχου

7

8 Αγγλόφωνo τµήµα Μηχανολόγου Μηχανικού / Μηχανολογίας (Mechanical Engineering) στη Βουλγαρία (Bulgaria) υπάρχει στην πόλη τηςσόφιας (Sofia). Η διάρκεια σπουδών είναι 5.5 χρόνια και είναι αναγνωρισµένες από τον.ο.α.τ.α.π. (πρώην.ι.κ.α.τ.σ.α.) µετά την είσοδο της Βουλγαρίας στην Ε.Ε. Οι απόφοιτοι λοιπόν µπορούν να πάρουν άµεσα άδεια άσκησης επαγγέλµατος στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό κράτος.

9 Το Τεχνικό Πανεπιστήµιο Σόφιας, ιδρυθέν το 1945, είναι η µεγαλύτερη ανώτατη πολυτεχνική σχολή στη Βουλγαρία. Σήµερα, προσφέρει µαθήµατα για 14 ειδικότητες, µε µαθήµατα που γίνονται στη Σόφια, τη Φιλιππούπολη και το Σλίβεν. Σεαυτόεντάσσονται 3 κολλέγια, 3 τµήµατακαιακόµη 3 που προσφέρουν σπουδές σε τρεις εναλλακτικές ειδικότητες. Η εκπαίδευση παρέχεται σε 3 ξένες γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά και γερµανικά). Το Πανεπιστήµιο, που διαθέτει σύγχρονες εργαστηριακές εγκαταστάσεις, αποτελεί σπουδαίο εκπαιδευτικό, ερευνητικό και παραγωγικό κέντρο, απασχολώντας καλά εκπαιδευµένο προσωπικό. Πάνω από µηχανικοί έχουν αποφοιτήσει από το TUS και αυτή τη στιγµή περίπου φοιτητές εκπαιδεύονται για να ολοκληρώσουν τις προπτυχιακές, µεταπτυχιακές και διδακτορικέςτουςσπουδέςσε 26, 35 καιπλέοντων 50 ειδικότητες, αντίστοιχα. Το άριστα εκπαιδευµένο ακαδηµαϊκό προσωπικό του Πανεπιστηµίου έχει να επιδείξει αξιόλογο και αξιοπρόσεκτο ερευνητικό έργο, παράγοντας επιστηµονικά προϊόντα παγκοσµίου βεληνεκούς. Στο Πανεπιστήµιο στεγάζεται επίσης ο αυτόνοµος Τοµέας Έρευνας και Ανάπτυξης (R&DS), µέσω του οποίου διεξάγονται πολυάριθµες έρευνες, υπό την αιγίδα διάφορων προγραµµάτων της ΕΕ, όπως είναι τα: Copernicus, Fifth and Sixth Framework Programs κτλ. Τρόπος Εισαγωγής: Τέστ στην Αγγλική Γλώσσα ίδακτρα: ετησίως (Πληρώνονται σε 2 ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε ακαδηµαϊκού εξαµήνου) Έναρξη µαθηµάτων: Aρχές Οκτωβρίου

10

11 Το Τεχνικό Πανεπιστήµιο του Κόσιτσε ιδρύθηκε το 1947 και αποτελείτοµεγαλύτεροτεχνικόπανεπιστήµιοτηςπόλης. Σήµερα, αποτελείταιαπό 9 Σχολές (Μεταλλειολογίας, Ηλεκτρολογίας και Πληροφορική Μηχανική, Επιστήµη του ΠολιτικούΜηχανικού, Οικονοµικών, ΒιοµηχανικώνΤεχνολογιών, Τεχνών, ΑεροναυπηγικήςκαιτέλοςΟρυκτούΠλούτου, Οικολογικής ιαδικασίας Ελέγχου και Γεοτεχνολογίας) τις οποίες παρακολουθούν φοιτητές τακτικής φοίτησης (8.500 σε προπτυχιακό επίπεδο και σε µεταπτυχιακό επίπεδο) καθώς και φοιτητές µερικής φοίτησης. Τα προγράµµατα διδασκαλίαςπραγµατοποιούνταιαπόπερισσότερουςαπό 900 αναγνωρισµένου κύρους καθηγητές ενώ στο Πανεπιστήµιο εργάζονται άλλοι 900 άνθρωποι σε διάφορες ερευνητικές και διοικητικές θέσεις. Τρόπος Εισαγωγής: Τέστ στην Αγγλική Γλώσσα ίδακτρα: ετησίως (Πληρώνονται σε 2 ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε ακαδηµαϊκού εξαµήνου) Έναρξη µαθηµάτων: Aρχές Οκτωβρίου

12

13

14 Σεαυτότοτµήµαθαασχοληθείτεκυρίωςµε το hardware τµήµα των υπολογιστών, και όχι τόσο µε το software. Υπάρχει δυνατότητα ενασχόλησης µε τη Ροµποτική, ενώ προσφέρεται δυνατότητα εκπαίδευσης σε βιοµηχανικά ηλεκτρονικά, τεχνικές µικροπρογραµµατισµού, και άλλα παρόµοια θέµατα, άκρως ενδιαφέροντα. Ο κύκλος σπουδών περιλαµβάνει 10 εξάµηνα, µαζί µε τη διπλωµατική εργασία.

15 Περίπουτοίδιοµετοπροηγούµενοτµήµα, ανκαι, λόγωτουότιείναιπαλαιότερο, απολαµβάνει µεγαλύτερη εκτίµηση µεταξύ τωνυποψηφίων. Καισεαυτήτην περίπτωση, χρειάζονται 10 εξάµηνα και πολύ απότοχρόνοσας.

16 Ίσωςένααπότακαλύτερατµήµατα, ιδίως για κάποιον που θέλει να ασχοληθεί κυρίως θεωρητικά µε την Πληροφορική. Η φοίτηση περιλαµβάνει 8 εξάµηνα, γεµάτα γνώσεις σχετικά µε την Πληροφορική.

17 Το τµήµα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων προσφέρει εκπαίδευση ανάλογη αυτής του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων ( σε επίπεδο ανώτερης εκπαίδευσης, βέβαια). Κάτι που θα βρείτε πολύ ενδιαφέρον είναι η ενασχόληση µε τουςυπολογιστέςκαισεεπίπεδο hardware, και όχι µόνο σε επίπεδο software.

18 Όπωςλέεικαιτοόνοµατουτµήµατος, οι απόφοιτοι εδώ ασχολούνται περισσότερο µε τα προβλήµατα που µπορεί να παρουσιάσει ένας υπολογιστής (ή δίκτυα υπολογιστών) και µε την επίλυσή τους. Εννοείται ότι, προκειµένου να επισκευάσεις ένα πρόβληµα, πρέπει να ξέρεις άριστα το hardware και software τµήµα του υπολογιστή. Κάτι που σου εξασφαλίζει η εν λόγω σχολή. Ως γνωστόν, οι υπολογιστές παθαίνουν βλάβες, οπότε υπάρχει και µεγάλη αγορά εργασίας για τεχνικούς ηλεκτρονικών υπολογιστών. Πράγµα που οδηγεί στο συµπέρασµα ότι αντίστοιχες σπουδές σηµαίνουν εξασφάλιση.

19

20 Ταδίδακτρακυµαίνονταιστα 500 EUR ανάεξάµηνο. Τοκόστοςζωήςκυµαίνεταιµεταξύτων Ευρώ/µήνακαιπεριλαµβάνουνενοίκιο, διατροφή, ένδυση, προσωπικήυγιεινή, συγκοινωνίες, σπουδαστικάυλικά, υγειονοµικήασφάλιση, τηλεφωνικέςσυνδιαλέξεις, δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου. Το κόστος εξαρτάται από διαφόρους παράγοντες όπως αυτός της στέγασης. Στη Γερµανία υπάρχει η δυνατότητα διαµονής σε φοιτητικούς κοιτώνες ( Ευρώ), ιδιωτική ενοικιαζόµενη στέγη και η συλλογική στέγαση.

21 Ωςυπήκοοικρατών -µελώντηςε.εοιέλληνες φοιτητές έχουν δωρεάν ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη κατά τη διάρκεια της παραµονής τους στη Γερµανία. Ταάτοµαπουπροέρχονταιαπόχώρεςτης Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν το δικαίωµα στις ίδιες ιατρικές παροχές ως µόνιµοι κάτοικοι της ανίας όταν χρειάζονται ιατρική θεραπεία εάν έχουν την κάρτα Ευρωπαϊκής Ιατρικής Μέριµνας

22

23 ΗεκπαίδευσηστηνΟλλανδίαδενείναιδωρεάν, αλλάτα δίδακτρα είναι σε λογικά επίπεδα. Τα ετήσια δίδακτρα για την εγγραφή σε ένα ολλανδικό πρόγραµµα σπουδών στα ολλανδικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα διαφέρουν και κυµαίνονται από 1,700 για τα περισσότερα master s έως και 17,500 σε εξειδικευµένους τοµείς σπουδών για τους φοιτητές που προέρχονται από χώρα της ΕΕ. Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να λάβετε από το πανεπιστήµιο υποδοχής. Τα δίδακτρα για φοιτητές που προέρχονται από χώρες εκτός ΕΕ είναι γενικά υψηλότερα

24 Εάν συµµετέχετε ή έχετε εγγραφεί σε διεθνές πρόγραµµα σπουδών, είναι πιθανόν να σας βρουν κάποιο δωµάτιο για ναµείνετε. Τοναβρείτεκάποιοµέροςγιαναµείνετεσεµια πυκνοκατοικηµένηχώραόπωςηολλανδίαδενείναιεύκολο, τα δωµάτια γενικά δεν είναι επιπλωµένα.τα περισσότερα µισθωτήρια συµβόλαια για ενοικίαση διαρκούν τουλάχιστον 6 µήνεςήέναχρόνο. Ητιµήκυµαίνεταιαπό ανάλογα την πόλη και το είδος στέγασης. Επίσης τα έξοδα διαµονής και σπουδών στην Ολλανδία ανέρχονταιπερίπουστοποσότων τοµήνα καιπεριλαµβάνουντατρέχονταέξοδασεκαθηµερινήβάση, η πληρωµή του ενοικίου, καθώς και τα έξοδα εγγραφής και ταδίδακτρα.

25 Πρέπει να έχετε ασφάλεια υγειονοµικής περίθαλψης, διότι αυτό απαιτείται από το ολλανδικό δίκαιο. Οι φοιτητές πρέπει να έχουν εξασφαλίσει επαρκή κάλυψη. Εάν η ασφάλεια που έχετε στη χώρα σας σάς παρέχει πλήρη κάλυψη ιατρικών εξόδων και αστικής ευθύνης κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήµατος παραµονής σας στην Ολλανδία, θα πρέπει να έχετε µαζί σας δήλωση (στα Αγγλικά) στην οποία αναφέρονται λεπτοµέρειες της ασφάλισής σας.εάν δεν έχετε επαρκή ασφαλιστική κάλυψη, θα πρέπει να ασφαλιστείτε.

26

27 Τα πανεπιστήµια είναι σχεδόν στο σύνολό τους δηµόσια, όµως έχουν δίδακτρα στις προπτυχιακές αλλάκαιστιςµεταπτυχιακέςσπουδές. Οιπροπτυχιακέςσπουδέςπουοδηγούνστο Bachelor κοστίζουν λίρες Αγγλίας, δηλαδή λίγο παραπάνω από το χρόνο. Τα βιβλία κοστίζουν περίπου 750 το χρόνο. Για τα βιβλία υπάρχουν οι εναλλακτικές λύσεις των βιβλιοθηκών. Οι µεταπτυχιακές σπουδές κοστίζουν πολύ περισσότερο, µε δίδακτρα που φτάνουν µέχρι τα το χρόνο. Τοκόστοςζωήςσεφοιτητικήεστίαανέρχεταισε τηνεβδοµάδα, µιλώνταςγιατολονδίνο. Στα 90 την εβδοµάδα θα µοιράζεστε το δωµάτιο µε συγκάτοικο και θα έχετε κοινόχρηστο µπάνιο. Στα 200 την εβδοµάδα θα είσαστε µόνοι µε δικό σας µπάνιο. Οιτιµέςτωνεστιών, αλλάκαιτωνδιαµερισµάτωνµακριάαπότολονδίνοείναισηµαντικάφθηνότερες, έωςκαι 30%. Ταέξοδαγιανακινηθείτεοικονοµικά, δίχωςµεγάληζωήείναιγύρωστα 750 τοµήνα. Το σύνολο του ετήσιου πραγµατικού κόστους σπουδών στο Λονδίνο ανέρχεται στα το χρόνο και όπως είπαµε είναι σηµαντικά φθηνότερα στην επαρχία της Μεγάλης Βρετανίας. Το αντίστοιχο κόστος για σπουδές στην Ελλάδα ανέρχεται στο ποσό των , είναι δηλαδή σηµαντικά φθηνότερο. Για την κάλυψη του κόστους σπουδών παρέχονται και δάνεια, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, των οποίων η αποπληρωµή γίνεται µετά την αποφοίτηση και µόνο εφ όσον ο φοιτητής αρχίσει να εργάζεται καιεξασφαλίσειεισοδήµαταπάνωαπό τοχρόνο.

28 Ο κύριος λόγος που πολλοί συµπατριώτες µας «ξενιτεύονται» είναι για τις σπουδές τους. Αυτή τη στιγµή, αρκετές δεκάδες χιλιάδες Έλληνες και Έλληνιδες ζουν και σπουδάζουν στο εξωτερικό, είτε σε προπτυχιακό, είτε σε µεταπτυχιακό, είτε σε διδακτορικό επίπεδο. ηµοφιλέστερος προορισµός παραµένει η Μεγάλη Βρετανία, µε τη Γερµανία, την Ιταλία, και τις ΗΠΑ να αποτελούν σταθερέςαξίες, αλλάκαιχώρεςόπωςηολλανδίακαιηγαλλίανα ανεβαινουν διαρκως Ποιους κλάδους σπουδών προτιµούν οι Έλληνες που ξενιτεύονται για σπουδές; Η απάντηση διαφοροποιείται ανάλογα µε τη συγκυρία και τη χρονική στιγµή. Στην παρούσα συγκυρία πάντως, η κατάσταση έχει ως εξής:

29

30 εν ενδείκνυνται όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για σπουδές. Οι φοιτητές προτιµούν τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν µια κάπως µεγαλύτερη σταθερότητα. Όπως παρατηρούµε και στο StudyPortals, οργανισµός χρηµατοδοτούµενος από την Ευρωπαϊκή ιαδικτυακή πλατφόρµα, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να βρουν και να συγκρίνουν όλες τις επιλογές για τη φοίτησή τους. Μεγάλος αριθµός φοιτητών από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκονται σε οικονοµική κρίση, επιθυµούν να σπουδάσουν σε πιο «σταθερά» κράτη της Ε.Ε, σύµφωνα µε µεγάλη µελέτη.

31 ΠανεπιστήµιατηςΒόρειαςκαιτης υτικήςευρώπης, επιβεβαιώνουν αυτή την τάση καθώς οι αιτήσεις από τις οικονοµικά πληγείσεςχώρεςτηςε.εέχουναυξηθείαπό 33% έωςκαι 100% µέσα σε έναν χρόνο.

32 Ταστοιχείααυτάδείχνουνκαιµιασχέσηµεταξύτης οικονοµικής προοπτικής των φοιτητών στο σπίτι, καθώς και την πρόθεσή τους για µελέτη, και τελικά εργασία, σε πιο λειτουργικές οικονοµίες. Ο συσχετισµός αυτός παρατηρείται, συγκρίνοντας το δείκτη ποσοστού ανεργίας µε τον αριθµό των φοιτητών που αναζητούν διεθνείς σπουδές. Οι Ευρωπαίοι ενδιαφέρονται για σπουδές στο εξωτερικό λόγω του διεθνούς χαρακτήρα που αποκτούν και των διευρυµένων γνώσεων. Ειδικότερα, ο αριθµός των Μaster που διδάσκονται στα Αγγλικά, στην ηπειρωτική Ευρώπη, έχειαυξηθείαπόπερίπου 560 το 2002 σε πάνωαπό το 2012.

33 Την πρωτιά κατέχουν οι Βορειοδυτικές χώρες µε µεγάλες διαφορές: Η Ολλανδία προσφέρει 1.104Bachelors και Masters που διδάσκονται στα Αγγλικά, ενώ ακολουθούν ηγερµανίαµε 890 καιησουηδίαµε 745. Σεχαµηλότερες θέσειςβρίσκονταιηιταλίαµε 327, ηπορτογαλίαµε 111 καιηελλάδαµε 126. Παράλληλαµε 476 προγράµµατα, ηισπανίαείναιηµόνηχώρατουνότου, πουφαίνεταινα διεθνοποιούνται σε µεγαλύτερη κλίµακα. Το µέλλον µονάχαθαδείξειανοιεξελίξειςστοντοµέατης εκπαίδευσης είναι εποικοδοµητικές για τις χώρες που πλήττονται από την κρίση, αν και όπως είναι αναµενόµενο η αφρόκρεµα των σπουδαστών θα παραµείνουν στην χώρα φοίτησης τους. Βέβαια, εάν οι νέοι του εξωτερικού που θα αποκτήσουν ευρωπαϊκές γνώσεις θελήσουν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους κάποια στιγµή, τότε θα αποτελέσουν βασικό µοχλό ανάπτυξης της χώρας τους.

34 %CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B5%CF%82- %CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%BF%CE%B9- %CE%BD%CE%AD%CE%BF%CE%B9-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B9%CF%82- %CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%AD%CF%82- %CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82.ff26a5bfbddcaa0dac7d23a6f1ced6d2.html os_spoydon_stin_eyropi B1%CF%84%CE%B1- %CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD/%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81% CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD- %CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%AF%CE%B1/

35 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΕΛΗ ΟΜΑ ΑΣ: 1. ΤΖΕΛΕΛΕΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2. ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 3. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 4. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΧΑΝΙΩΝ - ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 2012 http://gdias.teipir.gr/blog http://gdias.teipir.gr/emagazine gdias.teipir.gr :gdiasgr ISBN: 978-618-5085-00-1 Τίτλος πρωτοτύπου: «Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: 1. Σπυρίδων Λουτρίδης Καθηγητής Εφαρµογών 2. Θεόδωρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής. Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α & ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α & ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÊÏ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÉÄÑÕÌÁ (Ô.Å.É) ÁÈÇÍÁÓ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ (ΚΑΘΕΤΗ ΡΑΣΗ)

Διαβάστε περισσότερα

Homo educandus- Αγωγή

Homo educandus- Αγωγή Homo educandus- Αγωγή Project B Λυκείου «Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και Αγορά Εργασίας στις Ανεπτυγµένες και Αναπτυσσόµενες Χώρες» Κόρινθος, 2015 Γενικός αντικειµενικός σκοπός: - να έρθουν οι µαθητές σε επαφή

Διαβάστε περισσότερα

Οι µεταπτυχιακές σπουδές στην Αµερική

Οι µεταπτυχιακές σπουδές στην Αµερική Οι µεταπτυχιακές σπουδές στην Αµερική Στις Η.Π.Α. υπάρχουν περίπου 1700 πανεπιστήµια που προσφέρουν πάνω από 35,000 προγράµµατα σπουδών σε µεταπτυχιακό επίπεδο (postgraduate studies), για αυτό η επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ µεταπτυχιακές σπουδές στην Μεγάλη Βρετανία

ΟΙ µεταπτυχιακές σπουδές στην Μεγάλη Βρετανία ΟΙ µεταπτυχιακές σπουδές στην Μεγάλη Βρετανία Η Μ. Βρετανία έχει το µεγαλύτερο αριθµό Ελλήνων φοιτητών τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε µεταπτυχιακό επίπεδο. Οι λόγοι επιλογής της Μ. Βρετανίας ως τόπου µεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ Σ.Τ.Εφ. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Οδηγός Επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 Πρόλογος Η σύνταξη του παρόντος οδηγού επαγγέλματος για τους πτυχιούχους του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αυστρία Βέλγιο Γαλλία Γερμανία

Αυστρία Βέλγιο Γαλλία Γερμανία Αυστρία Στη Βιέννη:Vienna University of Economics and business Administration-Wirtschafts Universitat (http://www.wuwien.ac.at), για σπουδές στην οικονομία και στις επιχειρήσεις. Εκτός Βιέννης είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων Oδηγός Επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων Λάρισα 2012 Σύνταξη Οδηγού: Δρ. Δωροθέα Κασιτεροπούλου Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Τηλ.: 24310-32455 Fax: 24310-32473

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Internet services of the Swedish National Labour Market Administration (AMV) http://www.ams.se/

Πηγές Internet services of the Swedish National Labour Market Administration (AMV) http://www.ams.se/ 1. ΣΟΥΗ ΙΑ 1.1. Λίγα λόγια για τη χώρα Η Σουηδία από άποψη έκτασης είναι η τρίτη µεγαλύτερη χώρα στην δυτική Ευρώπη. Η µισή της έκταση καλύπτεται από δάση και περίπου 100.000 λίµνες. Έχει πληθυσµό περίπου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Επαγγέλματος

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Επαγγέλματος Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Οδηγός Επαγγέλματος Μηχανολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 /blog /emagazine Γραφείο Διασύνδεσης gdias.teipir.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΝΕΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) είναι ένα νέο δημόσιο Πανεπιστήμιο, που ιδρύθηκε με νόμο του κράτους το 2004 και δέχθηκε τους πρώτους

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγχόµενη Μετανάστευση και η Αγορά Εργασίας: O Τοµέας Υγείας στην Ελλάδα. Κώστας Ν. Κανελλόπουλος Μαρία Γρέγου. Αθήνα, Μάιος 2006

Ελεγχόµενη Μετανάστευση και η Αγορά Εργασίας: O Τοµέας Υγείας στην Ελλάδα. Κώστας Ν. Κανελλόπουλος Μαρία Γρέγου. Αθήνα, Μάιος 2006 Ελεγχόµενη Μετανάστευση και η Αγορά Εργασίας: O Τοµέας Υγείας στην Ελλάδα Κώστας Ν. Κανελλόπουλος Μαρία Γρέγου Αθήνα, Μάιος 2006 * Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε αρµόδια στελέχη του Υπουργείου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΛΙΑ ΣΠΟΥ ΕΣ BTS: Brevet de technicien supérieur (Higher Technician Certificate)

ΓΑΛΛΙΑ ΣΠΟΥ ΕΣ BTS: Brevet de technicien supérieur (Higher Technician Certificate) ΓΑΛΛΙΑ ΣΠΟΥ ΕΣ Εκπαιδευτικό σύστηµα: Η ανώτατη εκπαίδευση στη Γαλλία περιλαµβάνει ένα πλήθος εκπαιδευτικών ιδρυµάτων όπου η οργάνωσή τους και οι ισχύουσες διαδικασίες πρόσβασης ποικίλουν ανάλογα µε τη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2011/2012

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2011/2012 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2011/2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σχολές και Τμήματα 5 Γενικές Πληροφορίες 7 Περιγραφή Προγραμμάτων Σπουδών 11 Διαδικασίες Εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 1995 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42, 10682, ΑΘΗΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 1995 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Οδηγός Επαγγέλματος Πτυχιούχου Ηλεκτρονικού Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 ISBN: 978-618-5085-05-6 Τίτλος πρωτοτύπου: «Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΕΚΘΕΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τη µελέτη του θεσµικού πλαισίου της τεχνικής παιδείας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ Σ.Τ.Εφ. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Οδηγός Επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 /blog /emagazine gdias.teipir.gr :gdiasgr ISBN: 978-618-5085-07-0 Τίτλος πρωτοτύπου:

Διαβάστε περισσότερα

VI. ΠΟΡΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Α.

VI. ΠΟΡΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Α. VI. ΠΟΡΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Α. ιδακτικό προσωπικό 1.0 Προσόντα διδακτικού προσωπικού 2.0 ιορισµός - προαγωγή Β. Οικονοµικοί πόροι 1.0 ηµόσιες δαπάνες 2.0 Ιδιωτικές δαπάνες για την εκπαίδευση Γ. Υποδοµή 1.0

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ. Μηχανικού. Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων. Συντάκτες

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ. Μηχανικού. Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων. Συντάκτες ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Συντάκτες Έλληνας Ιωάννης Αναπληρωτής Καθηγητής Μητσάρας Άγγελος Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό Οκτώβριος 2007 2 Πρόλογος Η σύνταξη του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 13. ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 13. ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 13. ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Αποστόλης ηµητρόπουλος, PhD Επιστηµονικός Συνεργάτης στο Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ...6 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ...6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ...7 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ...7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι Μηχανικοί : Οδηγός για το ξεκίνηµα του Ελεύθερου Επαγγελµατία

Νέοι Μηχανικοί : Οδηγός για το ξεκίνηµα του Ελεύθερου Επαγγελµατία ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη Επιτροπή Βασικών και Τρεχόντων Επαγγελµατικών Θεµάτων Νέοι Μηχανικοί : Οδηγός για το ξεκίνηµα του Ελεύθερου Επαγγελµατία Οµάδα Εργασίας: Βακαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Bασικοί Στόχοι. Ερευνητικό Έργο. Το Ακαδημαϊκό Προσωπικό. Βιβλιοθήκη

Bασικοί Στόχοι. Ερευνητικό Έργο. Το Ακαδημαϊκό Προσωπικό. Βιβλιοθήκη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ www.ucy.ac.cy Πληροφορίες για Υποψήφιους Φοιτητές από την Ελλάδα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Tο Πανεπιστήμιο Kύπρου ιδρύθηκε το 1989 και δέχθηκε τους πρώτους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑ 2007 Για την προετοιμασία του Οδηγού Γκιουμέ Αργυρώ Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2013/2014

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2013/2014 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2013/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές Πληροφορίες 5 Σχολές και Τμήματα 7 Περιγραφή Προγραμμάτων Σπουδών 9 Διαδικασίες Εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα