ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 01/1/2015 ΕΩΣ 31/03/2015 Ν.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 01/1/2015 ΕΩΣ 31/03/2015 Ν."

Transcript

1 ΧΑΝΙΑ 22/05/2015 Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 01/1/2015 ΕΩΣ 31/03/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15

2 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Σελίδα : 1 από ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποδοχές Γενικού Γραμματέα , , , , , , Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών Αποδοχές Νομικών Συμβούλων , , , ,40 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ,15 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Εργοδοτικές εισφορέςικα υπαλλήλων , , , , , ,61 ειδικών θέσεων Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΜΕΙΟΥ , , , , , ,60 ΝΟΜΙΚΩΝ Εργοδοτικές εισφορέςταδκυ 3.648, ,00 705,33 705,33 705, ,67 ΤΕΑΔΥυπαλ ειδικών θέσεων Σύνολο του ΚΑ: , , , , , , Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και ΝΔ 5441/66) Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ (2,25%) , , ,83 (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ (0,75%) , , ,94 ('αρθρα 3 Ν1726/44 30 Ν2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66 Σύνολο του ΚΑ: , , ,77 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , , ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

3 Σελίδα : 2 από Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια Δαπάνες επαγγελματικης κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,45% Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: , , , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων Σύνολο του ΚΑ: Αμοιβές μεταφραστών Αμοιβές μεταφραστών Σύνολο του ΚΑ: Αμοιβές δικαστικών επιμελητών Αμοιβές δικαστικών επιμελητών ,69 134,69 134, ,31 Σύνολο του ΚΑ: ,69 134,69 134, ,31 Σύνολο του ΚΑ: ,69 134,69 134, , ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ) Αντιμισθία Δημάρχου , , , , Αντιμισθία Αντιδημάρχων και , , , ,66 Προέδρου Δ.Σ. Σύνολο του ΚΑ: , , , ,66

4 Σελίδα : 3 από Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) Εξοδα κίνησης προέδρων-μελών τοπικών Συμβουλίων Σύνολο του ΚΑ: Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων , , , ,59 παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς Σύνολο του ΚΑ: , , , ,59 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Λοιπές αμοιβές τρίτων ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΜ ΕΡΓ.ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την , , , ,21 είσπραξη τελών και φόρων Σύνολο του ΚΑ: , , , ,21 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,21 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ταχυδρομικά τέλη Ταχυδρομικά τέλη Ταχυμεταφορές ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ , ,79 551, , ,21

5 Σελίδα : 4 από 102 Σύνολο του ΚΑ: , ,79 551, , , Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και , , , ,00 τηλετυπία τέλη εσωτερικού Σύνολο του ΚΑ: , , , , Κινητή Τηλεφωνία Κινητή Τηλεφωνία , , , , ,80 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , Λοιπες Επικοινωνίες Ανάθεση υπηρ.ασύρμ.επικοιν.μέσω καρτ.sim ,01 992,01 992,01 Σύνολο του ΚΑ: ,01 992,01 992,01 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , , ,02 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , , , ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΦΟΡΟΙ Φόροι τόκων Φόροι τόκων , , , ,52 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,52 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ Λοιποί φόροι και τέλη Λοιποί φόροι και τέλη Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ

6 Σελίδα : 5 από Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών Oδοιπορικά και αποζημίωση Δημάρχου ,05 228,05 228, , Οδοιπορικά και αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων , , , ,14 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση Γεν. Γραμματέα Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου Εξοδα ενημέρωσης κ προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου-Διαφήμιση- Τουριστική Προβολή Χανίων Σύνολο του ΚΑ: Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό Σύνολο του ΚΑ: Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίαςφυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίαςφυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών Σύνολο του ΚΑ: Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων ,75 599,75 599, , ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Σύνολο του ΚΑ: ,75 599,75 599, ,25

7 Σελίδα : 6 από 102 Σύνολο του ΚΑ: ,75 599,75 599, , ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις Σύνολο του ΚΑ: Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων Σύνολο του ΚΑ: Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα Σύνολο του ΚΑ: Συνδρομές Internet Συνδρομές Internet ,19 266,19 266, , Συνδρομές δορυφορικού ΙΝΤΕΡΝΕΤ ,60 159,60 159, ,40 Σύνολο του ΚΑ: ,79 425,79 425, ,21 Σύνολο του ΚΑ: ,79 625,79 625, , ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων , , ,17 452, ,84 Σύνολο του ΚΑ: , , ,17 452, ,84 Σύνολο του ΚΑ: , , ,17 452, ,84

8 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ Σελίδα : 7 από Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Αποζημίωση πολιτών λόγω πρόκλησης υλικών ζημιών στην περιουσία τους Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων ανταποδοτικών , , , , , , , ,95 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940) Δαπάνες οργάνωσης παθητικής , , ,72 αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940) Σύνολο του ΚΑ: , , , Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως ,80 139,80 139, , Έξοδα βουλευτικών εκλογών , , , , Συμμετοχή στο πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες Εξοδα μεταγραφής εκτάσεων Δήμου και καταχώρησης στο κτηματολόγιο Υλοποίηση δράσεων/εκδηλώσεων Γραφείου Πληροφόρησης Ανέργων & Προώθησης της Απασχόλησης Σύνολο του ΚΑ: , , ,80 94, ,09 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,47 94, ,86 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,09 547, , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)

9 Τόκοι δανείων εσωτερικού Σελίδα : 8 από Τόκοι δανείου Ταμ.Παρ.Δανείων , , , , , ,32 Χανίων05/12430/00/10 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , , Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Χρεωλύσια δαν.ταμ.παρ.δανείων , , , , , ,94 Χανίων /00/10 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ,94 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) Τόκοι δανείων εσωτερικού Τόκοι δανείου Ταμ.Παρ.Δανείων Χανίων05/12430/00/ Τόκοι δανείου Ταμ.Παρ.Δανείων Χανίων05/12430/00/ Τόκοι δανείων Ταμ.Παρ.Δαν.Ελ.Βενιζ. 05/12430/00/ Τοκοι δανείων Ταμ.Παρ.Δανείων Ν.Κυδ.05/12430/00/ Τόκοι δανείων Ταμ.Παρ.Δανείων Ν.Κυδ.05/12430/00/ Τόκοι δανείου Ταμ.Παρ.Δανείων Σούδα /00/ Τόκοι δανείου Ταμ.Παρ.Δανείων Σούδα /00/ Τόκοι δανείων Ταμ.Παρ.Δαν. Θερίσου 05/12430/00/ , , , , , ,99 72,40 72,40 19,74 19,74 19,74 52, , , , , , , , ,18 493,95 493,95 493, ,23 847,70 847,70 231,18 231,18 231,18 616, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,07 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , , Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών Αμοιβές κ προμήθεις τραπεζών ,90 36,90 36,90 963,10 Σύνολο του ΚΑ: ,90 36,90 36,90 963, Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Χρεωλύσια δαν.ταμ.παρ.δανείων Χανίων /00/ Χρεωλύσια δανείου Ταμ.Παρ.Δαν.Ν.Κυδ.05/12430/00/ , ,19 334,68 334,68 334,68 892, , , , , , ,02

10 Σελίδα : 9 από Χρεωλύσια δανείου 4.517, , , , , ,45 Ταμ.Παρ.Δαν.Ν.Κυδ.05/12430/00/07 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ,98 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ,74 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές , , , , , ,15 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , , Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς Απόδοση σε Παιδικούς & , , , , , ,44 Βρεφονηπιακούς σταθμούς Σύνολο του ΚΑ: , , , , , , Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ Επιχορήγηση Δημοτικού Γηροκομείου Επιχορήγηση Δημοτικής Πινακοθήκης Δημοτικός οργανισμός κοινωνικής πολιτικής κ παιδείας-δοκοιππ Δημοτικός οργανισμός κοινωνικής , , ,22 πολ.εκτακτη επιχ Σύνολο του ΚΑ: , , , Λοιπές υποχρεωτκές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής 4.762, , ,27 προστασίας ΝΔ57/73 ΚΥΑ2673/2001 υπόλοιπο Σύνολο του ΚΑ: , , ,27 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , , ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Εισφορά υπέρ συνδέσμων

11 Σελίδα : 10 από Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης Σύνολο του ΚΑ: Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων , , ,79 προστασίας άμαχου πληθυσμού Σύνολο του ΚΑ: , , , Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/ Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού , , ,96 του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 Σύνολο του ΚΑ: , , , Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές Εισφορά υπέρ ΚΕΔΕ του 15% του ΤΑΠ , , , ,84 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,84 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , , ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ Προαιρετική εισφορά σε εκκλησιαστικούς οργανισμούς Σύνολο του ΚΑ: Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες Σύνολο του ΚΑ: Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία Σύνολο του ΚΑ: Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΙΛΟΖΩΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

12 Σελίδα : 11 από Επιχορήγηση ΕΛΕΠΑΠ Επιχορήγηση ΚΗΦΑΠ Επιχορήγηση ΚΗΦΑΜΕΑ Επιχορήγη Α.μ.Ε.Α. Ν. Χανίων Σύνολο του ΚΑ: Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων Προγ.Σύμβαση ΥΠΠΟ-ΔΗΜΟΥ ΔΗΠΕΘΕΚ Προγρ.σύμβ. Πολιτισμ.ανάπτυξης με , , ,05 θέμα προκαταρκτικές ενέργεις (σύνταξη μελετών) ωρίμανσης έργων σε διαφ.ζώνες των οχυρώσεων της παλιάς πόλης Χανίων Δ.Χανίων.-- υποτ και ταμ.διαχ.πιστ Προγραμ.σύμβαση για Δαπάνη τελικής , , ,34 διάθεσης και επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων Δήμου από την ΔΕΔΙΣΑ Αποπεράτωση έργων αναβάθμισης , , ,64 εγκαταστάσεων ποδηλατοδρομίου Χανίων ΟΠΑΠ Προγραμματική σύμβαση Δ.Χανίων & , , , , , ,44 ΥΠΕΚΑ για νησίδα Θοδωρού ΙΠ Προγραμματική Σύμβαση για την Τουριστική Προβολή Δήμου Χανίων, Πλατανιά, Κισάμου, Καντάνου-Σελίνου, Σφακίων, Γαύδου, Περιφέρειας Κρήτης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και ΕΒΕ Χανίων Μελέτη σύνδεσης επαρχιακής οδού , , ,26 Χανίων-Αλικιανού με κόμβο Γαλατά βάσει προγραμματικής ΟΑΔΥΚ- Νομαρχία-Δήμος Προγρ. Συμβ. Δήμου - Μαιχ & Μεσογ , , ,66 ΚΕΚ-ΜΑΙΧ για υλοποιήση προγραμμάτων επιμόρφωσης ενηλίκων - δια βίου μαθησης Προγραμμ.σύμβαση για ΠΡΟΓΡ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Προγρ.σύμβ.με ΤΕΕ-Τακτοποίηση υπερβάσεων δόμησης δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων (σχολείαπαιδικοί-αθλητικές εγκαταστάσεις Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ,39

13 Σελίδα : 12 από Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1 ΚΔΚ) Χρηματοδότηση ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ Σύνολο του ΚΑ: Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Προαιρετικές επιχορηγήσεις Β/ΘΜΙΑΣ , , , ,92 Σχολικής Επιτρ Προαιρετικές επιχορηγήσεις Α/ΘΜΙΑΣ , , , ,11 Σχολικής Επιτρ Σύνολο του ΚΑ: , , , ,03 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ,42 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , , ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ Σύνολο του ΚΑ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης Λοιπά πρόστιμα Σύνολο του ΚΑ: Τόκοι υπερημερίας χρήσης Τόκοι υπερημερίας χρήσης-λοιπές προσαυξήσεις Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: , , , , , , ,73 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , , , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

14 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Σελίδα : 13 από Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων , , , , ,57 575, ,01 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,57 575, , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας , , , , , , ,78 και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Εκλογική αποζημίωση , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας , , ,56 Ληξιάρχ-Πρακτικογρ Σύνολο του ΚΑ: , , , , , , , ,03 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , , , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές Υπαλλήλων , , , , , ,96 Αορίστου Χρόνου Αποζημίωση υπαλλήλων λόγω συνταξιοδότηση(άρθρο 204 ν.3584/2007) Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ,96 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

15 Σελίδα : 14 από Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται , , , , , ,60 βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΕΙ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ , , , , ,55 295, ,35 ΕΞΑΣΚΗΣΗ Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,66 295, ,95 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,66 295, , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ , , , , ,70 539, , Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ ΤΑΔΚΥ , , , , ,06 120, , Εργοδοτική Εισφορά ΤΣΜΕΔΕ , , , , , , Εργοδοτική Εισφορά ΤΣΚΥ , , , , , , Εργ.εισφορά ΤΕΑΔΥ ,11 133,11 133,11 366, Υγεονομική περίθαλψη εργοδότη 909,09 909,09 226,29 226,29 226,29 682,80 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,49 659, , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α , , , , ,64 35, ,38 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,64 35, , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Εργοδοτικές εισφορέςικα έκτακτου 4.514, , , , ,75 16, ,74 προσωπικού Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,75 16, ,74 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,88 711, , ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) Παροχές ατομικών ειδών προστασίας προσωπικού Σύνολο του ΚΑ:

16 Σελίδα : 15 από Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα εργατοτεχνικού προσ) Λοιπές παροχές σε είδος - γάλα Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: , , , , , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Αμοιβές τεχνικών Αμοιβές τεχνικών Σύνολο του ΚΑ: Αμοιβές λογιστών Αμοιβές λογιστών & ορκωτών χρησης Αμοιβές λογιστών & ορκωτών χρήση , , , Σύνολο του ΚΑ: , , , Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Αμοιβή γιατρού εργασίας Δαπάνες απομαγνητοφώνησης πρακτικών ΔΣ & Οικ.επιτρ Δαπάνες απομαγνητοφώνησης πρακτικών ΔΣ & Ο.Ε. Π.Ε Αμοιβή γιατρού εργασίας (υπ.συμβ.2014) , , , ,81 832,52 523, , , , , ,80 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,01 832, , ,49 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,01 832, , , ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ Λοιπά έξοδα τρίτων

17 Σελίδα : 16 από Λοιπά έξοδα τρίτων , , , , Ηχητική υποστήριξη εκδηλώσεων δήμου Σύνολο του ΚΑ: , , , ,49 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,49 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Σύνολο του ΚΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων ΚΤΕΟ Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Συντήρηση & επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Σύνολο του ΚΑ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Σύνολο του ΚΑ: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Σύνολο του ΚΑ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Συντήρηση και επισκευή Κλιματιστ. Μηχανηματων Συντήρηση ανελκυστήρων δημοτ. Κτιρίων

18 Σελίδα : 17 από Συντήρηση ανελκυστήρων δημοτ. 161,00 161,00 159,90 159,90 129,15 30,75 1,10 Κτιρίων Συντήρηση και επισκευή Κλιματιστ Μηχανημάτων συνεχιζ.2014 Σύνολο του ΚΑ: , ,00 159,90 159,90 129,15 30, , Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση επίπλων και Σκευών Συντήρηση εξοπλισμού Η/Υ και περιφερειακών συσκευών Συντήρηση λοιπού πάγιου εξοπλισμού Σύνολο του ΚΑ: Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού Οικον.Υπηρ Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού Τεχν.& Πολεοδομίας Ανανέωση domain names ,92 127,92 127,92 32, Συντήρ. Δημοτικ. portal εξυπηρ.(server)- ασφ.δικτύου Συντήρηση λοιπών Εφαρμογών Συντήρηση & επισκ.δικτυακών υποδομών Συντήρηση & επισκευή wifi hotspot Συντήρηση & επισκευή wifi hotspot Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού Διοικ.Υπηρεσιών Συντήρηση εφαρμογής Λογισμικού Μισθοδοσίας(OTS) Συντήρηση εφαρμογής λογισμικού GIS Συντήρηση εφαρμογής λογισμικού GIS Συντήρ. Δημοτικ. portal εξυπηρ.(server) Συντήρηση λοιπών Εφαρμογών ΑΒΕΚΤ , , , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,92 127,92 127, ,08

19 Σελίδα : 18 από 102 Σύνολο του ΚΑ: , ,00 287,82 287,82 257,07 30, , ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π , , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η , , , ,67 φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες Σύνολο του ΚΑ: , , , ,67 Σύνολο του ΚΑ: , , , ,67 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,40 30, , ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων Σύνολο του ΚΑ: Λοιπά τέλη κυκλοφορίας ΕΞΟΔΑ ΚΤΕΟ Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Σύνολο του ΚΑ: ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων , ,06 853,33 436, ,94

20 Σελίδα : 19 από 102 Σύνολο του ΚΑ: , ,06 853,33 436, ,94 Σύνολο του ΚΑ: , ,06 853,33 436, , ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων Σύνολο του ΚΑ: Δημοσίευση προκυρήξεων Δημοσίευση προκηρύξεων , ,61 472, , ,39 Σύνολο του ΚΑ: , ,61 472, , ,39 Σύνολο του ΚΑ: , ,61 472, , ,39 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Προμήθεια βιβλίων κλπ Προμήθεια βιβλίων και εντύπων Υπηρεσιών Σύνολο του ΚΑ: Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Σύνολο του ΚΑ: Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης 2014 Σύνολο του ΚΑ: Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Εκτυπώσεις εκδόσεις βιβλιοδ.(γενικά) ,20 172,20 172, ,80

21 Σελίδα : 20 από 102 Σύνολο του ΚΑ: ,20 172,20 172, ,80 Σύνολο του ΚΑ: ,20 172,20 172, , ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Προμήθεια υγειονομικ. και φαρμακευτ. υλικού , , ,39 Σύνολο του ΚΑ: , , , Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού Προμήθεια για σακούλες απορριμμάτων Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: , , , ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων για κίνηση , , , ,33 μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφ ,64 686,64 686, , Σύνολο του ΚΑ: , , , , Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και , , , ,00 φωτισμό Σύνολο του ΚΑ: , , , , Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες Προμήθεια λιπαντικών Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: , , , , ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

22 Σελίδα : 21 από Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων Προμήθεια αναλωσίμων ειδών εκτυπωτών φωτ&φαξ Προμήθεια αναλωσίμων ειδών , , ,00 εκτυπωτών φωτ&φαξ 2014 Σύνολο του ΚΑ: , , , Προμήθεια λοιπού υλικού Προμήθεια λοιπού υλικού Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: , , , ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Υλικά συντήρησης &επεκτ.computer room δημαρχείου Υλικά μικροφωνικής-μεγαφωνικής εγκατάστασης αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Ελαστικά αυτοκινήτων Σύνολο του ΚΑ: Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Σύνολο του ΚΑ: Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Προμήθεια Εξαρτημάτωνανταλλακτικών για αναβάθμιση Η/Υφωτ/κων

23 Σελίδα : 22 από Προμήθ.Εξαρτ.ανταλλακτ.για αναβάθμ.δικτυακών υποδομών Προμήθ.Εξαρτημ.-ανταλλακτ.για 7.673, , ,97 αναβάθμ.η/υ Προμήθ. Εξαρτ. ανταλ.για 3.615, , ,40 αναβάθμ.δικτυακ.υποδομ Σύνολο του ΚΑ: , , ,37 Σύνολο του ΚΑ: , , , ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων Σύνολο του ΚΑ: Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Προμήθεια διαφόρων αναλωσίμων Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ,25 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , , , , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Σύνολο του ΚΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια κλιματιστικών γραφείων

24 Σελίδα : 23 από 102 Σύνολο του ΚΑ: Έπιπλα σκέυη Προμήθεια επίπλων Σύνολο του ΚΑ: Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Προμήθεια Εφαρμογών Λογισμικού και λοιπών μηχανογρ Προμήθεια & εγκατάσταση δικτυακών υποδομών Προμήθεια Λειτουργικών Συστημάτων για αναβάθμιση Η/Υ Αναβάθμιση υφιστάμενων εφαρμογών λογισμικού Προμήθεια εξοπλισμού για διαμόρφωση computer room Προμήθεια περιφερειακών συσκευών Η/Υ Προμήθεια φωτοαντιγραφικών Προμήθεια Η/Υ Προμήθεια εξυπηρετητών- servers Προμήθεια εφαρμογών διαδικτύου δικτυακών τόπων Σύνολο του ΚΑ: Λοιπός εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

25 Σελίδα : 24 από Ειδικές δαπάνες για μελέτες ωρίμανσης έργων πενταετούς προγράμματος δράσης Μελέτη επιβεβαίωσης έκτασης ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών Μελέτη κοστολόγησης υπηρεσιών καθαριότητας ανά δημοτική ενότητα Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Λοιπές ειδικές δαπάνες Μελέτες κυκλοφοριακών παρεμβάσεων Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: , , , , , , , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , , , ,21 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1.677, , ,36

26 Σελίδα : 25 από 102 Σύνολο του ΚΑ: , , ,36 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποζημίωση υπαλλήλων λόγω συνταξιοδότησης άρθρο 204 ν.3584/2007) , , , , ,17 648, , Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,17 648, ,96 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,17 648, , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται , , ,00 βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές πτυχ.φυσ.αγωγής 8.241, ,75 564,17 564,17 564, ,58 σε προγρ.μαζικ.αθλητισμού (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σύνολο του ΚΑ: , ,75 564,17 564,17 564, ,58 Σύνολο του ΚΑ: , ,75 564,17 564,17 564, , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α , , , , , , Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ , , , , , ,76

27 Σελίδα : 26 από Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 2.697, ,00 813,95 813,95 813, , Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ , , , , , ,67 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α , , , , ,85 159, ,97 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,85 159, , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου ,57 138,57 138, ,43 προσωπικού Σύνολο του ΚΑ: ,57 138,57 138, ,43 Σύνολο του ΚΑ: , , , , ,82 297, , ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα κ.λ.π.) Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα κλπ) Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: , , , , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Αμοιβές τρίτων για διοργάνωση πολιτ.καλ.εκδηλώσεων Αμοιβές για διοργάνωση εβδομαδιαία εκδήλωση αφιερωμένη στον 'Θεοδωράκη" Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ:

28 Σελίδα : 27 από ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ Υλοποίηση συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας Διαβαθμική συνεργασία Δήμου Χανίων και Περιφέρειας Κρήτης για τη στέγαση του 30ου & 31ου Νηπιαγωγείου Χανίων Σύνολο του ΚΑ: Λοιπά έξοδα τρίτων Συντήρηση παλαιών & σπάνιων βιβλίων Δημ. Βιβλιοθηκ Καταχώρηση περιόδικών Δημ. Βιβλιοθηκών Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Σύνολο του ΚΑ: ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ Λοιπά μισθώματα Λοιπά μισθώματα ,20 403,20 403, , Μισθώματα σχολικών κτιρίων , , , , , ,51 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ,31 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , , ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ

29 Σελίδα : 28 από Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) Αποκατάσταση φθορών αθλητικών εγκαταστασεων δήμου Χανίων Aναβάθμιση & συντήρηση χλοοτάπητα Δημοτικού γηπέδου Περιβολίων Σύνολο του ΚΑ: Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού Επισκευήσυντήρ.επιπ.σκευών,λοιπ.έξοπλ.αθλητ εγκαταστάσεων Επισκευή - συντήρηση μουσικών οργάνων Εργασίες συντηρησης -αναβάθμισης του συστήματος παρακολούθησης Δημοτικού γηπέδου Περιβολίων Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ , , , ,50 χώρων άθλησης Σύνολο του ΚΑ: , , , , Άρδευση Άρδευση Σύνολο του ΚΑ: Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες Φωτισμός δημοτικών κτιρίων κλπ , , , ,64 χώρων άθλησης Σύνολο του ΚΑ: , , , , Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότ ητα Δαπάνη εργολαβίας Καθαριότητας εσωτ.χωρ.κλ , , ,76

30 Σελίδα : 29 από Κοινόχρηστα γραφείων (Μέγαρο ,73 621,73 621, ,27 Πάνθεον) Σύνολο του ΚΑ: , ,76 621,73 621,73 621, ,03 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , ,17 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , , ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων Σύνολο του ΚΑ: Λοιπά τέλη κυκλοφορίας ΕΞΟΔΑ ΚΤΕΟ Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Σύνολο του ΚΑ: ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων , , , , , Διοργάνωση εκδηλώσεων Αγροτικού Αυγούστου Διοργ.εκδηλ. Μαθ.σκακιου, χορωδθεατρ. Βιβλιοθηκων Διοργάνωση καλοκαιρινού αθλητικού σχολείου Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων καινοτομία στην τέχνη Δράσεις ανάδειξης πολιτιστικής ταυτότητας Χανίων (διεκδίκηση ανάπτυξης διεθνών πολιτιστικών γεγονότων/θεσμών,φεστιβάλ θεάτρου κλπ)

31 Σελίδα : 30 από 102 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων Σύνολο του ΚΑ: Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξοδα λειτουργίας κοινωνικού παντοπωλείου Έξοδ.για αγορ.κοινωνικ.παντοπωλ καλυπτ.από δωρεές Πιλοτικό πρόγραμμα Κοινωνικής Στέγης Κοινωνικό Εστιατόριο Δήμου Δράσεις προληπτικής ιατρικής και προαγωγής δημόσιας υγείας Ενίσχυση Κοινωνικών Δομών Σύνολο του ΚΑ: Έξοδα λοιπών παρεμφερών δρασηριοτήτων Έξοδα λοιπών παρεμφερών δρασηριοτήτων Δαπάνες συμμετοχής σε πρόγραμμα 1.254, , ,00 Νεολαία σε δράση Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , , , ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων Σίτιση μουσικού σχολείου Δήμου , , , , , , ,39 Χανίων Ενίσχυση απόρων κατοικ.δήμου με διατακτικές προμηθειας αναγκαίων για την διατροφή τους ειδών κατά τις εορτές του Πάσχα και Χριστουγέννων Σίτιση μαθ. μουσικού σχολείου , , ,36 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , , ,

32 Σελίδα : 31 από Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών Εξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: , , , , , , ,75 Σύνολο του ΚΑ: , , , , , , , ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Προμήθεια βιβλίων κλπ Προμήθεια βιβλίων κλπ Δημοτικής Βιβλιοθήκης Εκτύπωση Εν Χανίοις Εκτύπωση Εν Χανίοις Προμήθεια επιτρ.παιχν.& ειδων χειροτεχν. Βιβλιοθηκ Έκδοση βιβλίου για τη συνοικία Ν.Χώρας Εκδοση βιβλίου ΜΠΛΑΝ Νέες εκδόσεις βιβλίων Σύνολο του ΚΑ: Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Σύνολο του ΚΑ: Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Σύνολο του ΚΑ: Σύνολο του ΚΑ: ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Χανιά 10-07-2015 Αρ. Πρωτ: οικ.42275 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 01/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 00-601

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

00.6031. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 24.800,00 12.818,88 41.000,00 41.000,00 00.6053

00.6031. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 24.800,00 12.818,88 41.000,00 41.000,00 00.6053 ΗΜΟΣ ΚΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 05/12/2011 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών 00-6 00-60 00-603 00-6031 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 28.257.887,25 28.316.635,36 19.445.667,04 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.576.351,86 9.117.978,05 8.501.150,61 02.00.6 ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2.576.351,86 9.117.978,05 8.501.150,61

Διαβάστε περισσότερα

7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Λογαριασμός Κωδικός Περιγραφή Εγκεκριμμένος Αναμορφώσεις Διαμορφωμένος Δεσμευθέντα Ενταλθέντα Προπληρωθέντα Πληρωθέντα Ταμ. Κατηγορία Χρηματοδότηση Τιμολογηθέντα 02 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 22.722.588,27

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-5-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-5-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-5-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-1-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-1-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-1-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2007

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2007 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Σελίδα : 2 από 156.00.00.6031..00.00.6032..00.00.6053..00.00.6056..00.00.6071..00.00.6073..00.00.6074..00.00.6111..00.00.6113..00.00.6116..00.00.6117..00.00.6121..00.00.6121.0

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Προτεινόμενος Εγκεκριμμένος 02 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οικονομικό Έτος 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ. Υπόλοιπα Kωδικών Εξόδων Υπόλοιπο (Διαμορφωθέντα - Τιμολ/θέντα)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οικονομικό Έτος 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ. Υπόλοιπα Kωδικών Εξόδων Υπόλοιπο (Διαμορφωθέντα - Τιμολ/θέντα) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οικονομικό Έτος 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδικός Περιγραφή Λογαριασμός ΓΛ Περιγραφή Λογαριασμού ΓΛ Διαμορφωθέντα Εγκριθέντα Έκθ/Θέντα Εντ/θέντα

Διαβάστε περισσότερα

00.6223.02 Κινητή Τηλεφωνία Αντιδημάρχων 62.03.23.000 Κινητή Τηλεφωνία 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 256,43 0,00 4.743,57

00.6223.02 Κινητή Τηλεφωνία Αντιδημάρχων 62.03.23.000 Κινητή Τηλεφωνία 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 256,43 0,00 4.743,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οικονομικό Έτος 2015 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Υπόλοιπα Kωδικών Εξόδων Υπόλοιπο (Διαμορφωθέντα - Τιμολ/θέντα) Κωδικός Περιγραφή Λογαριασμός ΓΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 27,805,852.68 14,273,535.91 8,364,404.55.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 27,805,852.68 14,273,535.91 8,364,404.55. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονομικό Έτος: 2015 Μήνας: Μάρτιος ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος Σύνολο Βεβαιωθέντα Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Αυξομειώσεις βάσει αναμοφώσεων Ψηφισθέντα υπό του Εγκριθέντα Περιφέρεια 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γεράνι 10-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γεράνι 10-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γεράνι 10-7-2015 Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 30-6-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Σελίδα 1 από 92 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.499.557,71 2.668.391,80 5.194.767,07 5.194.767,07 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 5.490.557,71 2.668.391,80 5.185.767,07 5.185.767,07 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 771.642,00 674.493,79

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 00-603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/12/2014 έως 31/12/2014 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος Σύνολο Ενταλθέντα Σύνολο Πληρωθέντα Σύνολο 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΑΠΌ 1/1/2015-30/06/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΑΠΌ 1/1/2015-30/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΑΠΌ 1/1/2015-30/06/2015 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος Σύνολο Τελικά Βεβαιωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ.

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Κωδικός Αριθμός 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 25.102.950,13 10.206.888,55 7.808.589,44

Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 25.102.950,13 10.206.888,55 7.808.589,44 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 1/1-31/08/2015 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένο ς Σύνολο Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο Εισπραχθέντα Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2010

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2010 02 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 43.130.000,00 0,00 43.130.000,00 11.185.000,00 189.715,14 0,00 0,00 02.00 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 8.491.372,85 0,00 8.491.372,85 539.000,00 0,00 0,00 0,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.622.968,61

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/8/2015 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Αχαΐας Δήμος ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Αχαΐας Δήμος ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Αχαΐας Δήμος ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 μέχρι 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 00-603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.622.968,61

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Σελίδα 1 από 85 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.256.382,01 3.443.510,03 7.784.723,93 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 7.246.382,01 3.443.510,03 7.774.723,93 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 888.445,00 725.225,34 981.051,00 603 Αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα